Page 2

Wat kan ik kopen met mijn ecocheques? Isolatiemateriaal voor de woning, een verwarmingsketel, thermostatische kranen voor radiatoren, een koelkast met A+-label, zakdoeken, toiletpapier, producten om sanitair te reinigen, vensters te wassen of vloeren schoon te maken, enz. Een volledige lijst van producten kan je vinden op

loonsverhoging... Vanaf 1 januari 2012 worden de sectorale minimumlonen en de effectieve lonen verhoogd met 0,3%. De ondernemingen die deze nieuwe barema’s al toepassen of zelfs overschrijden, kunnen een gelijkwaardig voordeel voorzien. Ze hebben de tijd tot 31 oktober 2011 om dit te doen. Als er niets voorzien is tegen die datum, wordt de loonsverhoging van 0,3% automatisch toegepast vanaf 1 januari 2012. ...en verlenging van de ecocheques! In het nieuwe akkoord hebben de sociale partners ook de verlenging van de ecocheques onderhandeld.

www.ecocheques.be Alle werknemers, met uitzondering van de studenten die tewerkgesteld zijn met een studentencontract, hebben recht op ecocheques als ze gedurende de overeenstemmende referteperiode gewerkt hebben.

Wanneer zal ik mijn ecocheques ontvangen? Alle werknemers die recht hebben op ecocheques moeten die ontvangen in december 2011 voor de referteperiode van 1 december 2010 tot 30 november 2011. Voor 2012 ontvang je de ecocheques in december 2012. Werknemers wiens contract afloopt voor het einde van de referteperiode (voor 30 november 2011) kunnen hun ecocheques krijgen op het einde van het arbeidscontract of ten laatste in de maand december volgend op de referteperiode.

Wat is de geldigheidsduur van de ecocheques? De ecocheques zijn 2 jaar geldig zodat je de ecocheques van 2011 en 2012 kunt samenvoegen voor een duurdere aankoop.

Het is mogelijk dat sommige werknemers geen ecocheques ontvangen omdat ze binnen hun onderneming kunnen onderhandelen over de vervanging van deze ecocheques door een ander gelijkwaardig voordeel. Deze maatregel was reeds van toepassing in het vorige akkoord. Deze keer moet er binnen de onderneming met de werkgever een akkoord gesloten worden voor 30 november 2011. In ieder geval moet de toekenning van dit voordeel duidelijk aantoonbaar zijn voor alle werknemers (bijvoorbeeld via vermelding op de loonfiche). Om recht te hebben op ecocheques moet de werknemer in de sector gewerkt hebben gedurende de referteperiode: • Tussen 1 december 2010 en 30 november 2011 (voor 2011) • Tussen 1 december 2011 en 30 november 2012 (voor 2012). Het maximumbedrag voor elke referteperiode bedraagt 250 EUR. Als je voltijds gewerkt hebt tijdens deze 2 referteperiodes (2011 en 2012) ontvang je dus 500 EUR (2 x 250 EUR). Voor deeltijdse werknemers, voltijdse werknemers die niet de volledige referteperiode gewerkt hebben en gelegenheidswerknemers of extra’s daarentegen moet een berekening uitgevoerd worden. Deze berekening is gebaseerd op de effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen (1).

-2-

Berekening van het bedrag van de ecocheques Max. bedrag x aantal geprest. arbeidsdagen 260 (312 in een 6-dagenweek) Max. bedrag x aantal gepresteerde maanden 12 Voorbeeld: een werknemer werkt voltijds sinds 21 maart 2011. Voor 2011 loopt de berekeningsperiode van 21 maart tot 30 november 2011. In maart heeft hij 9 dagen gewerkt (5-dagenweek): 250 x 9 = 8,65 € 260 De volgende maanden zijn volledige maanden: 250 x 8 (van april tot november) = 166,67 € 12 Het totale bedrag dat hij moet ontvangen voor 2011: 8,65 + 166,67 = 175,32 € In ruil voor de verlenging van de ecocheques vroegen de werkgevers de invoering van een minimumdrempel waaronder een werknemer niets zou ontvangen, omdat de administratiekosten te hoog zouden oplopen. Werknemers die niet aan het bedrag van 25 EUR komen op het einde van de referteperiode zullen dus geen ecocheques ontvangen. (1) Lijst van gelijkgestelde dagen -- Jaarlijks verlof en wettelijke feestdagen -- Dagen afwezigheid die gedekt zijn door een loon -- Dagen compensatierust in het kader van arbeidsduurvermindering -- Verlof om dringende redenen -- Tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer -- Loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse tewerkstelling -- Dagen arbeidsduurvermindering en schorsing in het kader van de crisismaatregelen. Fietsvergoeding Vanaf 1 september 2011 wordt de vergoeding voor de woon- werkverplaatsingen per fiets verhoogd met 0,06 EUR per afgelegde kilometer. Deze premie zal dus 0,21 EUR per kilometer bereiken. Syndicale premie In het vorige akkoord verbonden de werkgevers zich ertoe om de syndicale premie te verhogen. Bijgevolg zal deze dus stijgen van van 128 naar 135 EUR en dit vanaf de referteperiode van 1 oktober 2010 tot 30 september 2011 (betaling in april 2012).

Nieuwsflash Horeca juli 2011  

Nieuwsflash Horeca juli 2011

Nieuwsflash Horeca juli 2011  

Nieuwsflash Horeca juli 2011

Advertisement