Page 1

Nieuwsflash Bewaking

Woordje van de Algemeen Secretaris

februari 2011

In deze Nieuwsflash vindt u de nieuwe bedragen van de vervoerkosten die sinds 1 februari 2011 van toepassing zijn. Andere nieuwigheden: wij hebben voor u een zaterdagpremie onderhandeld en de berekeningsmethode voor de overuren werd eindelijk vastgelegd! Last but not least: als de discussie over het interprofessioneel akkoord binnenkort rond is, zullen we met de sectorale onderhandelingen kunnen beginnen. Wij houden u zeker op de hoogte! Philippe Yerna

De vervoerkosten op 1 februari 2011 Op 1 februari 2011 wordt de tussenkomst van de werkgever in de kosten voor het woonwerkverkeer verhoogd. U vindt de nieuwe bedragen op de keerzijde. Hieronder vindt u meer info over de modaliteiten. De arbeiders hebben recht op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten tussen hun woonplaats en werkplaats, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (fiets, auto, tram, trein, bus, enz.) en ongeacht het aantal km, op volgende basis : 1. De arbeiders die gebruik maken van het openbaar vervoer hebben recht op de integrale terugbetaling van hun kosten met betrekking tot de aankoop van een treinkaart en/of ander abonnement van het openbaar vervoer, ongeacht hun uurrooster. 2. De arbeiders die hun eigen vervoermiddel gebruiken, hebben per prestatie recht op de terugbetaling van 1/5 van de treinkaart aan 110% in functie van het aantal kilometer afgelegd per enkele reis met een maximum van 7/5; bij onderbroken diensten zal 1/5 van het sociaal abonnement aan 110% worden betaald per prestatie zonder beperking van 7/5. 3. Bij dringende oproepen (oproepen buiten planning die een interventie binnen de 12 uur vereisen) zal de arbeider eerst de mogelijkheid gebruiken die geboden wordt door een treinkaart. Een vergoeding van 0,25 EUR per km wordt betaald voor het gebruik van een privévoertuig indien het onmogelijk is om het openbaar vervoer te gebruiken. 4. De bijkomende verplaatsingskosten, voortkomend uit speciale opdrachten opgelegd door de werkgever, en die het gebruik van een privé-voertuig vereisen, worden terugbetaald aan 0,25 EUR per km; dit zal eveneens het geval zijn voor opeenvolgende opdrachten (diensten Retail, parking). 5. De werknemers in de havenzone van Antwerpen ontvangen een vergoeding van 0,25 EUR per km (heen en terug) voor het gebruik van een privé-voertuig indien de werknemers niet over de mogelijkheid beschikken om gebruik te maken van het openbaar vervoer en/of het vervoer georganiseerd door de onderneming of de klant.

De arbeiders van de militaire basissen hebben recht op de integrale terugbetaling van de kosten van hun treinkaart voor de verplaatsing tussen hun woonplaats en werkplaats, ongeacht het gebruikte vervoermiddel en het aantal kilometer. 1. De arbeiders die hun eigen vervoermiddel gebruiken hebben per prestatie recht op 1/5 van de wekelijkse treinkaart aan 110% naar gelang het aantal kilometer per enkele reis. 2. De bijkomende reiskosten die het gevolg zijn van speciale opdrachten die de werkgever oplegt en die het gebruik van een privé-voertuig vereisen, worden terugbetaald tegen 0,25 EUR per km. 3. In geval van wederoproeping wordt een forfaitaire vergoeding voor reiskosten van 6,82 EUR per wederoproeping toegekend. De bedienden hebben, voor de verplaatsing tussen woon- en werkplaats, ongeacht het aantal kilometer, recht op een terugbetaling van hun verplaatsingskosten op volgende basis : 1. Integrale terugbetaling van de kosten verbonden aan de treinkaart en/of andere specifieke abonnementen voor het openbaar vervoer. 2. De bedienden die hun eigen vervoermiddel gebruiken, hebben per prestatie recht op 1/5 van de waarde van de wekelijkse treinkaart aan 110%, naargelang het aantal afgelegde kilometer enkele reis. 3. In geval van dringende oproepen (maakt geen deel uit van de planning en vindt plaats binnen de 12 uur) en/ of speciale opdrachten op vraag van de werkgever, en waarvoor het gebruik van een privévoertuig nodig is, ontvangt de bediende 0,25 EUR per km heen en terug.

www.acv-voeding-diensten.be

1


PER DAG PER WEEK AAN 110% Tussenkomst Tussenkomst Tussenkomst = Prijs 1,56 1,72 7,80 1,74 1,91 8,70 1,90 2,09 9,50 2,06 2,27 10,30 2,24 2,46 11,20 2,38 2,62 11,90 2,52 2,77 12,60 2,66 2,93 13,30 2,82 3,10 14,10 2,96 3,26 14,80 3,10 3,41 15,50 3,24 3,56 16,20 3,38 3,72 16,90 3,52 3,87 17,60 3,66 4,03 18,30 3,82 4,20 19,10 3,96 4,36 19,80 4,10 4,51 20,50 4,24 4,66 21,20 4,38 4,82 21,90 4,52 4,97 22,60 4,68 5,15 23,40 4,82 5,30 24,10 4,96 5,46 24,80 5,10 5,61 25,50 5,20 5,72 26,00 5,40 5,94 27,00 5,50 6,05 27,50 5,70 6,27 28,50

KM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PER WEEK AN 110% Tussenkomst

PER DAG KM

Tussenkomst

PER DAG AAN 110% Tussenkomst

8,58 9,57 10,45 11,33 12,32 13,09 13,86 14,63 15,51 16,28 17,05 17,82 18,59 19,36 20,13 21,01 21,78 22,55 23,32 24,09 24,86 25,74 26,51 27,28 28,05 28,60 29,70 30,25 31,35

30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57 58-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150

5,80 6,00 6,40 6,80 7,10 7,50 7,80 8,20 8,40 8,70 8,90 9,20 9,70 10,00 10,40 11,00 11,40 11,80 12,20 12,60 13,00 13,40 13,80 14,20 14,60 15,00 15,40 16,00 16,40

6,38 6,60 7,04 7,48 7,81 8,25 8,58 9,02 9,24 9,57 9,79 10,12 10,67 11,00 11,44 12,10 12,54 12,98 13,42 13,86 14,30 14,74 15,18 15,62 16,06 16,50 16,94 17,60 18,04

PER WEEK

PER WEEK AAN 110% Tussenkomst Tussenkomst = Prijs 29,00 31,90 30,00 33,00 32,00 35,20 34,00 37,40 35,50 39,05 37,50 41,25 39,00 42,90 41,00 45,10 42,00 46,20 43,50 47,85 44,50 48,95 46,00 50,60 48,50 53,35 50,00 55,00 52,00 57,20 55,00 60,50 57,00 62,70 59,00 64,90 61,00 67,10 63,00 69,30 65,00 71,50 67,00 73,70 69,00 75,90 71,00 78,10 73,00 80,30 75,00 82,50 77,00 84,70 80,00 88,00 82,00 90,20

Nieuw vanaf 1 maart >> Iedere prestatie die op zaterdag (tussen 00u en 24u) gepresteerd wordt, geeft recht op een premie van 15%, die op het loon "SB" (d.i. 1,8936 EUR) berekend wordt. Als tegenprestatie wordt de toeslag die betaald wordt vanaf het 33ste gepresteerde weekend, afgeschaft. >> De toeslag voor overuren zal voortaan op basis van het gemiddelde loon berekend worden (en niet meer alleen op het basisloon zoals dit tot nu toe het geval was). Het gemiddelde loon wordt bekomen door het loon (met inbegrip van de premies) van de 3 maanden vóór de maand tijdens dewelke een toeslag verschuldigd is, te delen door het aantal gepresteerde en gelijkgestelde uren.

2

www.acv-voeding-diensten.be

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Yerna—Kartuizersstraat, 70—1000 Brussel

PER DAG

Nieuwsflash Bewaking Februari 2011  

Vervoerkosten in de bewakingsector op 1 februari 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you