Page 1

PC 323

beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstbodes F E B 2 012

Nationaal Secretaris aan het woord Op 1 januari wijzigden de lonen in de sector. Via deze infoflash willen u informeren over de nieuwe lonen, zodat u weet waar u moet op letten als u uw loonbriefje wil nakijken. Veel leesplezier! Frans Dirix

INHOUD Minimumlonen vanaf 1 januari 2012

2

Lonen arbeiders

2

Lonen dienstbodes

2

Contacteer ons

2

Lonen conciërges

3

Lonen bedienden

3

Sanering: de gevolgen en de alternatieven 4 Sociale verkiezingen 2012: stel je kandidaat! 4

Nieuwe lonen 2012 Indexering

Loonsverhoging

Alle lonen werden op 1 januari 2012 geïndexeerd met +3,17 %.

De laagste lonen werden bovendien met 0,3 % verhoogd. Het gaat hier om de lonen van categorie 1 van zowel bedienden, arbeiders als dienstbodes.

Volg ons op Facebook

Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be

> zie pagina's 2 en 3 voor de lonen van de arbeiders, dienstbodes, conciërges en bedienden


> Contacteer ons

AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38 ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61 BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80 DENDERMONDE Oude Vest, 146 03/765.23.52 GENT Poel, 7 09/265.43.41 IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60 HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.52 MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50 OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57 ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22 ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.50 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45

Minimumlonen vanaf 1 januari 2012 Uitzonderingen

In de sector zijn mimimumbarema’s vastgelegd. Het loon waar je minimaal recht op hebt (je barema dus) hangt af van drie factoren: je statuut (arbeider, bediende of dienstbode), je functie (takenpakket, vereiste opleidingsniveau, autonomie, etc) en het aantal jaren ervaring dat je in de functie hebt.

In bepaalde gevallen kan het loon iets lager liggen: •• ••

Op 1 januari 2012 werden de barema’s geïndexeerd met 3,17 %. Bovendien werden de laagste lonen met 0,3% verhoogd (categorie 1 van zowel bedienden, arbeiders als dienstbodes). Hieronder vind je de barema’s die gelden vanaf 1 januari 2012.

••

Er is een specifiek jongerenbarema voorzien voor werknemers jonger dan 21 jaar. Tijdens de proefperiode kan het loon lager liggen. Een deel van het loon kan in natura betaald worden. Hiervoor zijn regels vastgelegd om misbruiken te voorkomen.

Als je wil weten of je volgens het juiste barema betaald wordt, kan je contact opnemen met je plaatselijk kantoor van ACV Voeding & Diensten.

De barema’s zijn een minimum. Werknemers met een loon dat hoger ligt dan de barema’s hebben ook recht op een indexering van hun loon met 3,17 %.

Lonen arbeiders Ervaring

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Per uur

Per maand

Per uur

Per maand

Per uur

Per maand

0

9,1969

1514,39

10,0862

1660,85

11,0031

1811,81

6 maand.

9,4505

1556,13

10,3643

1706,63

11,306

1861,77

12 maand.

9,5629

1574,69

10,4878

1726,98

11,4409

1883,95

Lonen dienstbodes Ervaring

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Per uur

Per maand

Per uur

Per maand

Per uur

Per maand

0

9,0760

1494,50

9,5032

1564,86

10,3671

1707,10

6 maand.

9,3169

1534,17

9,7650

1608,00

10,6527

1754,16

12 maand.

9,4238

1551,78

9,8816

1627,18

10,7798

1775,07

-2-


Lonen conciërges •

De conciërges met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders worden verloond als categorieën 1, 2 of 3 voor arbeiders, afhankelijk van de aard van de functieomschrijving in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken.

De conciërges met een arbeidsovereenkomst voor bedienden worden verloond als categorie 1 voor bedienden. Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken zal geopteerd worden voor een andere categorie.

Lonen bedienden Ervaring

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

0

1617,17

1682,47

1707,24

1847,06

1

1622,25

1692,48

1707,24

1859,74

2

1627,37

1702,55

1747,34

1872,24

3

1632,42

1734,76

1782,53

1884,92

4

1683,44

1774,76

1817,77

1934,27

5

1688,54

1789,09

1905,22

1978,11

6

1693,65

1799,98

1941,41

2021,91

7

1698,87

1826,95

1977,82

2123,88

8

1704,53

1854,13

2014,24

2168,91

9

1718,93

1881,12

2050,58

2213,89

10

1733,43

1908,36

2086,94

2259,09

11

1745,76

1931,18

2123,22

2304,07

12

1757,95

1953,76

2159,47

2349,16

13

1770,24

1976,69

2188,15

2394,20

14

1782,44

1999,43

2216,73

2439,32

15

1794,46

2022,22

2245,38

2477,14

16

1806,41

2029,62

2274,07

2514,94

17

1818,42

2036,98

2302,79

2552,82

18

1830,41

2044,50

2310,86

2590,64

19

1830,41

2051,88

2319,08

2628,60

20

1830,41

2059,35

2327,34

2642,04

21

1830,41

2066,70

2335,72

2655,48

22

1830,41

2074,07

2343,96

2668,95

23

1830,41

2081,58

2352,44

2682,34

24

1830,41

2088,93

2360,73

2695,66

25

1830,41

2096,31

2369,16

2708,89

26

1830,41

2103,68

2377,45

2722,35

-3-


wat betekent het nieuwe regeerakkoord concreet voor jou?

SANERING: de gevolgen en de alternatieven Na lang wachten hebben we eindelijk een nieuwe federale regering. Deze regering miste haar start niet en nam zeer snel ingrijpende maatregelen op vlak van brugpensioen, tijdskrediet, werkloosheidsuitkeringen, wachtuitkeringen, etc.

regering en Europa op andere gedachten te brengen, zetten we volop in op informeren, sensibiliseren en tal van acties voor een echt sociaal en rechtvaardig beleid voor jongeren, werknemers, werkzoekenden en gepensioneerden.

Voor het ACV zijn deze maatregelen onevenwichtig en onrechtvaardig. Jongeren, vrouwen, werklozen en oudere werknemers zijn de grootste slachtoffers. Honderdduizenden mensen dreigen in armoede te belanden. Terwijl de rijkste burgers en de grote ondernemingen de dans opnieuw ontspringen en nog steeds zeer weinig belastingen betalen. En er is ondertussen al een tweede lading besparingen van zo'n 3 miljard op komst. De automatische loonindexering en dus de koopkracht worden opnieuw bedreigd.

Wil je weten wat de gevolgen van de saneringsmaatregelen zijn? Het ACV zoekt het voor je uit! Neem zeker eens een kijkje op www.degevolgen.be

Het ACV zet er alles op om de grootste onrechtvaardigheden weg te werken. Om de

Het ACV wil niet gewoon aan de zijlijn staan schreeuwen, maar ook alternatieven bieden om uit de crisis te raken. Het ACV komt op voor een plan voor meer en beter werk voor meer mensen, een leefbaar en goed inkomen voor iedereen, een rechtvaardige fiscaliteit en een Europa dat kiest voor zijn burgers en niet langer buigt voor de ‘financiële markten’. Onze voorstellen kan je vinden op: www.dealternatieven.be.

Sociale verkiezingen 2012 – waarom jij niet?

In het PC 323 bestaat ook de mogelijkheid in ondernemingen die gemiddeld 25 personeelsleden tewerkstellen om een syndicale delegatie op te richten. Voel je er iets voor om op te komen voor de belangen van uw collega’s via deze weg, aarzel niet en neem contact op met onze plaatselijke afdeling! Wil jij mee opkomen voor je rechten en die van je collega’s? Stel je dan kandidaat voor ACV Voeding en Diensten! Voor meer informatie kan je contact opnemen met je syndicale afgevaardigde of onze plaatselijke afdeling.

raadpleeg onze nieuwe website www.degevolgen.be

2 -4-

Verantwoordelijke uitgever: Frans Dirix - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

Om de vier jaar vinden er in België sociale verkiezingen plaats in de ondernemingen. In 2012 is het weer zover! Tijdens de verkiezingen worden de afgevaardigden voor de ondernemingsraad en comité voor preventie en veiligheid verkozen. Een ondernemingsraad kan voor ondernemingen met een gemiddelde tewerkstelling van 100 werknemers, een comité voor preventie en veiligheid voor ondernemingen met een gemiddelde tewerkstelling van 50 werknemers.

Nieuwsflash Beheer van gebouwen februari 2012  
Nieuwsflash Beheer van gebouwen februari 2012  

Nieuwsflash Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstbodes februari 2012

Advertisement