Page 1

PC 152 vRIJ ONDERWIJS

M A A RT 2 012

Nationaal Secretaris aan het woord U heeft het misschien al opgemerkt op uw loonstrook van maart: er is een hoger bedrag op uw rekening gestort dan vorige maand. En dat klopt, in maart zijn de lonen met 2% gestegen. In deze flash kan u nagaan op welk loon u voortaan recht heeft. Daarnaast willen we u ook graag informeren over de uitbetaling van de syndicale premie 2012. Fijne paasdagen! Frans Dirix

inhoud De syndicale premie

1+4

Lonen kleuter-, lager-, secundair onderwijs, internaten 2-3 Contacteer ons

De syndicale premie

Volg ons op Facebook

Als lid van het ACV betaalt u maandelijks een bijdrage.

ons schenkt, ontvangt u jaarlijks een syndicale premie.

Dankzij deze bijdrage kunnen wij verder ijveren voor de rechten van alle werknemers en opkomen voor uw belangen.

Het bedrag van deze premie voor 2012 wordt bepaald door het aantal maanden dat u in het vrij onderwijs hebt gewerkt gedurende het kalenderjaar 2011.

Als compensatie voor deze bijdrage en het vertrouwen dat u

> vervolg op pagina 4

Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be

CONTACTEER ONS

We blijven tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet ons te contacteren in uw regio. > zie adressen op p. 4

4


Lonen kleuter-, lager-, secundair onderwijs, internaten ANCIENNITEIT

werknemers Vanaf 18 jaar

uurloon

0 jaar

10,2400

10,5273

10,8145

10,3848

10,6721

10,9593

10,7253

11,0125

11,2998

1 jaar

10,3848

10,6721

10,9593

10,5342

10,8214

11,1086

10,8300

11,1173

11,4045

2 jaren

10,5342

10,8214

11,1086

10,6836

10,9709

11,2581

10,9609

11,2482

11,5354

3 jaren

10,6836

10,9709

11,2581

10,7253

11,0125

11,2998

11,0965

11,3837

11,6710

5 jaren

10,7253

11,0125

11,2998

10,7976

11,0848

11,3721

11,2229

11,5101

11,7974

7 jaren

10,7976

11,0848

11,3721

10,9347

11,2220

11,5092

11,3569

11,6441

11,9313

9 jaren

10,9347

11,2220

11,5092

11,0611

11,3484

11,6356

11,4493

11,7365

12,0237

11 jaren

11,0611

11,3484

11,6356

11,1920

11,4793

11,7665

11,4493

11,7365

12,0237

13 jaren

11,1920

11,4793

11,7665

11,3214

11,6086

11,8959

11,5109

11,7982

12,0854

15 jaren

11,3214

11,6086

11,8959

11,4493

11,7365

12,0237

11,6419

11,9291

12,2163

17 jaren

11,4493

11,7365

12,0237

11,4493

11,7365

12,0237

11,7712

12,0584

12,3457

19 jaren

11,4493

11,7365

12,0237

11,4770

11,7643

12,0515

11,9053

12,1925

12,4798

21 jaren

11,4770

11,7643

12,0515

11,6094

11,8967

12,1839

12,0316

12,3188

12,6061

23 jaren

11,6542

11,9414

12,2287

11,7435

12,0308

12,3180

12,1641

12,4513

12,7386

25 jaren

11,7435

12,0308

12,3180

11,8683

12,1556

12,4428

12,2982

12,5854

12,8727

27 jaren

11,7435

12,0308

12,3180

11,8683

12,1556

12,4428

12,4275

12,7147

13,0020

CATEGORIE 1 uurloon +

CATEGORIE 2

uurloon +

uurloon

standplaats. haardtoelage

uurloon +

uurloon +

standplaats.

haardtoelage

CATEGORIE 3 uurloon

uurloon +

uurloon +

standplaats.

haardtoelage

werknemers Van 15 tot 17 jaar

CATEGORIE 1 uurloon

9,8687

uurloon +

uurloon +

standplaats.

haardtoelage

10,1560

10,4432

CATEGORIE 2 uurloon

10,0182

CATEGORIE 3

uurloon +

uurloon +

standplaats.

haardtoelage

10,3054

10,5926

-2-

uurloon

10,4988

uurloon +

uurloon +

standplaats.

haardtoelage

10,7861

11,0733


Lonen kleuter-, lager-, secundair onderwijs, internaten (vervolg) ANCIENNITEIT

werknemers Vanaf 18 jaar

uurloon

0 jaar

11,7881

12,0754

12,3626

12,0469

12,3342

12,6214

12,3998

12,6871

12,9743

1 jaar

11,9192

12,2064

12,4937

12,1056

12,3928

12,6801

12,5322

12,8195

13,1067

2 jaren

12,0469

12,3342

12,6214

12,2395

12,5268

12,8140

12,8039

12,9475

13,1393

3 jaren

12,0469

12,3342

12,6214

12,3658

12,6531

12,9403

12,9410

13,0846

13,2282

5 jaren

12,0747

12,3620

12,6492

12,4969

12,7841

13,0714

13,0657

13,2093

13,3530

7 jaren

12,2056

12,4929

12,7801

12,7715

12,9151

13,1393

13,2013

13,3449

13,4885

9 jaren

12,3351

12,6223

12,9096

12,9040

13,0476

13,1913

13,3322

13,4758

13,6195

11 jaren

12,4660

12,7533

13,0405

13,0379

13,1815

13,3252

13,4648

13,6084

13,7520

13 jaren

12,7391

12,8828

13,1393

13,1689

13,3125

13,4561

13,5650

13,7087

13,8523

15 jaren

12,8747

13,0184

13,1620

13,2999

13,4435

13,5872

13,5830

13,7266

13,8702

17 jaren

13,0026

13,1463

13,2899

13,4355

13,5791

13,7227

13,7139

13,8575

14,0011

19 jaren

13,1351

13,2787

13,4223

13,5603

13,7040

13,8476

13,8479

13,9915

14,1351

21 jaren

13,2690

13,4126

13,5563

13,5650

13,7087

13,8523

13,9804

14,1240

14,2676

23 jaren

13,3954

13,5390

13,6826

13,6815

13,8251

13,9687

14,1082

14,2519

14,3955

25 jaren

13,5325

13,6762

13,8198

13,8140

13,9576

14,1012

14,2423

14,3860

14,5296

27 jaren

13,5650

13,7087

13,8523

13,9419

14,0855

14,2291

14,5152

14,5152

14,5455

CATEGORIE 4 uurloon +

CATEGORIE 5

uurloon +

uurloon

standplaats. haardtoelage

uurloon +

CATEGORIE 6

uurloon +

uurloon

standplaats. haardtoelage

uurloon +

uurloon +

standplaats.

haardtoelage

werknemers Van 15 tot 17 jaar

CATEGORIE 4 uurloon

11,4555

uurloon +

uurloon +

standplaats.

haardtoelage

11,7427

12,0300

CATEGORIE 5 uurloon

11,7143

uurloon +

uurloon +

standplaats.

haardtoelage

12,0015

12,2888

-3-

CATEGORIE 6 uurloon

12,0747

uurloon +

uurloon +

standplaats.

haardtoelage

12,3620

12,6492


Contacteer ons AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38 ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61 BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80 DENDERMONDE Oude Vest, 146 03/765.23.52

De syndicale premie (vervolg) voor 1 mei 2012 per post een attest syndicale premie van het Sociaal Fonds van het Vrij Onderwijs. Het is dus niet langer de school die de attesten aflevert.

vervolg van p. 1 Wijze van betaling Een groot aantal van onze leden zullen we voortaan automatisch kunnen uitbetalen zonder attest. Dit geldt voor al onze leden die: •• minstens 1 maand gewerkt hebben tussen 1/1/2011 en 31/12/2011 •• lid zijn van het ACV sinds 1/1/2011 of vroeger •• in orde zijn met de ledenbijdrage •• en indien uw rekeningnummer en rijksregisternummer bij ons gekend zijn.

GENT Poel, 7 09/265.43.41

OPGELET! Is het rekeningnummer waarop wij u het voorbije jaar betaald hebben gewijzigd ? Neem dan zo snel mogelijk contact met één van onze plaatselijke afdelingen ! (zie adressen hiernaast)

IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36

Voldoet u niet aan 1 of meer van deze voorwaarden, geen probleem ! U ontvangt

Zodra u het attest ontvangen heeft, bezorgt u dit aan één van onze plaatselijke afdelingen (zie adressen hiernaast) of aan het ACVDienstencentrum in uw gemeente. Vergeet niet uw rekeningnummer aan te vullen ! Bedrag van de premie De syndicale premie bedraagt 8,50 euro per gewerkte maand in het kalenderjaar 2011. Wie het volledige jaar heeft gewerkt ontvangt het maximumbedrag van 102 euro. OPGELET! Werknemers die telkens met een contract van 10 maanden werken van 1 september tot 30 juni, hebben recht op de volledige syndicale premie van 102 euro!

KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60

MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50 OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57

voorkoom en is beter zen dan genees

ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22 ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.50 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45 NATIONAAL SECRETARIAAT (BRUSSEL) Kartuizersstraat, 70 02/500.28.11

2 -4-

Verantwoordelijke uitgever: Frans Dirix - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.52

Nieuwsflash Vrij Onderwijs maart 2012  

Nieuwsflash Vrij Onderwijs maart 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you