Page 1

PC 121 Schoonmaak

F EBR U A R I 2013

Algemeen secretaris aan het woord 2013 is een jaar vol syndicale uitdagingen. Op interprofessioneel vlak willen we in de mate van het mogelijke een interprofessioneel akkoord bekomen en de discriminatie tussen arbeiders en bedienden wegwerken. Op het niveau van de sector streven we naar een akkoord dat op alle ondernemingen van toepassing zal zijn. In deze nieuwsflash vind je de nieuwe lonen en premies die in januari geĂŻndexeerd werden alsook de laatste nieuwtjes van de sector. Veel leesplezier. Philippe Yerna

INHOUD

Wat verandert er op 1 januari 2013 ? 1. Indexering van de lonen met 0,63% Vanaf 1 januari 2013 stijgen alle lonen, premies en bepaalde vergoedingen met 0,63%. De nieuwe bedragen vind je op pagina 2 (minimumlonen) en 3 (premies en vergoedingen). 2. Verhoging van bepaalde opzeggingstermijnen Als jouw arbeidsovereenkomst een aanvang nam na 31/12/2011 en je na 01/01/2013 ontslagen werd, heb je een langere opzeggingstermijn. Meer info vind je op pagina 4.

Minimumuurlonen per categorie vanaf 1 januari 2013

Premies en vergoedingen vanaf 1 januari 2013 3 Onderhandelingen in de sector

Volg ons op Facebook

Het brugpensioen kreeg een nieuwe naam, namelijk werkloosheid met bedrijfstoeslag. Het principe blijft identiek. Word je ontslagen en voldoe je aan bepaalde leeftijds- en anciĂŤnniteitsvoorwaarden, dan heb je recht op een toeslag bovenop je werkloosheidsuitkering en dit tot de pensioenleeftijd. In de schoonmaak wordt deze toeslag betaald door het sociaal fonds. De sociale partners van de schoonmaaksector hebben de sectorovereenkomsten verlengd zodat het tot eind 2014 mogelijk blijft om met brugpensioen te gaan op 58 jaar en in bepaalde gevallen zelfs op 56 jaar. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor brugpensioen, contacteer dan jouw plaatselijk ACV-secretariaat.

3

Verhoging van bepaalde opzeggingstermijnen 4

3. Verlenging van de sectorovereenkomsten over brugpensioen Het brugpensioen kreeg een andere naam, maar blijft nog steeds bestaan.

Verlenging van de sectorovereenkomsten over brugpensioen

2

Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be


Minimumuurlonen per categorie vanaf 1 januari 2013 1A

Gewone schoonmaak

12,2035 €

1B

Schoonmaak met bijkomende moeilijkheid

12,5925 €

1C

Schoonmaak metro

12,7140 €

1D

Schoonmaak automobielnijverheid

12,9760 €

2A

Schoonmaak met halfzware inspanning

13,0110 €

2B

Schoonmaak spoorwegwagons

13,3915 €

2C

Idem 2B maar buiten op de buitenzijde

13,5480 €

2D

Ontvetten en reinigen van nieuwe voertuigen

13,3915 €

2E

Ontsmetting

13,5290 €

2F

Schoonmaken van IBC containers en vaten in PE

12,4405 €

3A

Ophalen van huisvuil

13,9090 €

3B

Halfzware schoonmaak in industriepanden

13,8120 €

3C

Chauffeur vuilniswagen

14,6505€

3D

Chauffeur-mechanicien vuilniswagen

15,0300€

3E

Bestuurder bull-verdichter

15,5125 €

4A

Ruitenwasser 0-7 maanden anciënniteit

13,8120 €

4B

Ruitenwasser 8-11 maanden anciënniteit

14,1575 €

4C

Ruitenwasser 12-17 maanden anciënniteit

14,3995 €

4D

Ruitenwasser 18 en + maanden anciënniteit

14,6435 €

5

Vaklui

(loon van het betreffende paritair comité, maar minimum 1A)

6

Car-wash

13,2865 €

7A

Schoorsteenveger 0-8 maanden anciënniteit

13,8120 €

7B

Schoorsteenveger 9-16 maanden anciënniteit

14,1575 €

7C

Schoorsteenveger 17-24 maanden anciënniteit

14,3995 €

7D

Schoorsteenveger 25 en + maanden anciënniteit

14,6435 €

8

Industriële schoonmaak: Handlanger zonder vakopleiding

13,4400 €

8A

Industriële schoonmaak: Handlanger

14,3355 €

8B

Industriële schoonmaak: 2de operator zonder rijbewijs

14,6000 €

8B1

Industriële schoonmaak: 2de operator met rijbewijs

14,6000 €

8B2

Industriële schoonmaak: 2de operator na 6 maanden 8B1

15,0115 €

8B3

Industriële schoonmaak: 2de operator na 6 maanden 8B2

15,3855 €

8B4

Industriële schoonmaak: operator na 12 maanden 8B3

15,8050 €

8C

Industriële schoonmaak: 1ste operator

16,4380 €

9

Vuilverbrandingsovens

(zie bedrijfs-cao)

10A

Stortplaatsen: Handlanger

14,3695 €

10B

Stortplaatsen: Gespecialiseerde handlanger

14,7905 €

10C

Stortplaatsen: Gespecialiseerde arbeider

15,2770 €

10D

Stortplaatsen: Operator van toestellen

16,3490 €

10E

Stortplaatsen: Geschoolde arbeider

16,4160 €

10F

Stortplaatsen: Hoog geschoolde arbeider

16,9015 €

-2-


Premies en vergoedingen vanaf 1 januari 2013 Arab-vergoeding

0,80 €/dag

Minimum per verplaatsing

Nacht (22u — 6u) 2,2705 €/u

2,2705 €/h

Gebruik eigen voertuig

Zondag /feestdag 100% op uurloon

100% du salaire h.

Overnachting

Zaterdag 25% op uurloon

25% du salaire h.

Voeding

Ongezond werk Weerverlet 3D

0,4755 €/u 0,0935 €/u

Masker

1,4585 €/u

Nucleair

0,7670 €/u

Ploegen (opeenvolgende + afwisselend)

0,7875 €/u

1,5840 € 0,3456 €/km 14,1320 €/nacht 26,2420 €/dag 12,5490 €

Maaltijd na 10u werk Onderhoud arbeidskledij per week maximum per maand

1,7760 €/week 7,10 €/maand

Specifieke premies categorie 8 - industriële reiniging 12,7320 €/dag 12,7320 €/dag

Masker Inertie

Ploegbaas

10% op uurloon

Brigadier

5% op uurloon

Permanentie weekend

Overuren (boven 37u/week)

50% op uurloon

Permanentie feestdag

25,9045 €/dag

Bijkomende uren (boven 37u/maand)

50% op uurloon

Start

25,9045 €/dag

Mobiliteitsvergoeding

0,0658 €/km

Vergoeding chauffeur

0,1316 €/km

Verplaatsingen tussen werven

0,0790 €/km

51,7950 €/WE

Dagvergoeding voor dienstopdrachten vanaf 76 km/dag van 26 tot 75 km/dag van 10 tot 25 km/dag

13,04 €/dag 9,63 €/dag 3,21 €/dag

Onderhandelingen in de sector Om de twee jaar onderhandelen werkgevers en vakbonden een nieuw akkoord voor de schoonmaaksector. Dit akkoord regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden. Een nieuw akkoord moet onderhandeld worden voor de periode 2013-2014. Maar voor we in de sector kunnen onderhandelen, moeten we wachten op het interprofessioneel akkoord (IPA). Dit is een akkoord tussen vakbonden en werkgevers met afspraken voor alle werknemers uit de privésector. Het IPA bepaalt het kader waarin de sectoren kunnen onderhandelen.

len enkel nog aangepast worden aan de index. Toch gaan we nog volop voor een sectoraal akkoord. Want zo kunnen wij met de werkgevers verbeteringen afspreken voor alle werknemers van de sector, ook die van kleine bedrijven.

Momenteel is het onduidelijk of er wel een IPA zal komen. De regering maakt het ons alvast niet gemakkelijk. Zij heeft beslist dat de lonen de volgende jaren niet meer mogen stijgen. Deze zul-

-3-

De komende maanden zullen we onze delegees uit de ondernemingen raadplegen. Op basis daarvan maken we een eisenbundel op waarmee we dan gaan onderhandelen. In een volgende nieuwsflash brengen we je op de hoogte van de beslissingen.


Verhoging van bepaalde opzeggingstermijnen Vanaf 1 januari 2013 geldt dat als jouw werkgever jou ontslaat de opzeggingstermijnen zullen afhangen van de aanvangsdatum van jouw arbeidsovereenkomst. De RVA zal ook een ontslaguitkering blijven betalen. Arbeidsovereenkomst is aangevangen vóór 01/01/2012: Anciënniteit werknemer

Opzeggingstermijn

Ontslaguitkering

Minder dan 6 maanden

Minimum 7 dagen of 28 dagen

1250 €

Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar

35 dagen

1250 €

Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar

42 dagen

2500 €

Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar

56 dagen

3750 €

Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar

84 dagen

3750 €

BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80

Meer dan 20 jaar

112 dagen

3750 €

DENDERMONDE Oude Vest, 146 - 03/765.23.52

Contacteer ons AALST Hopmarkt, 45 - 053/73.45.38 ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 - 050/44.41.61

GENT Poel, 7 - 09/265.43.44

Arbeidsovereenkomst is aangevangen na 31/12/2011:

IEPER St.-Jacobsstraat, 34 - 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55

Anciënniteit werknemer

Opzeggingstermijn

Ontslaguitkering

Minder dan 6 maanden

Minimum 7 dagen of 28 dagen

1250 €

Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar

40 dagen

1250 €

Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar

48 dagen

Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar

64 dagen

Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar

97 dagen

1250 €

OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57

Meer dan 20 jaar

129 dagen

1250 €

ROESELARE H. Horriestraat, 31 - 051/26.55.22

1250 €

Het ACV onderhandelt momenteel over een beter gemeenschappelijk statuut voor alle werknemers. Het ACV wil de discriminatie tussen arbeiders en bedienden wegwerken, onder andere met betrekking tot de opzeggingstermijnen.

Meer informatie vind je op

www.beterstatuut.be -4-

HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 - 011/29.09.52 MECHELEN Onder den Toren, 5 - 015/71.85.50

ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 - 03/765.23.50 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45 NATIONAAL SECRETARIAAT Kartuizersstraat, 70 - 02/500.28.11

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Yerna - Kartuizerstraat 70, 1000 Brussel

1250 €

LEUVEN Martelarenlaan 8 - 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60

Nieuwsflash Schoonmaak februari 2013  

Nieuwsflash Schoonmaak februari 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you