Page 1

PC 121 schoonmaak

JA N 2 014

Algemeen Secretaris aan het woord 2013 bracht twee zeer belangrijke elementen voor de schoonmaak. De discriminatie tussen arbeiders en bedienden werd weggewerkt op het vlak van de opzeggingstermijnen. Ook werd er een sectorakkoord voor de schoonmaak gesloten. In deze nieuwsflash verneem je wat dit nu allemaal voor jou betekent. Dankzij de mobilisatie van heel wat werknemers hebben we de index kunnen vrijwaren. Je vindt hier ook de nieuwe lonen en premies die in januari geïndexeerd werden. Veel leesplezier! Philippe Yerna

inhoud Wat verandert er op 1 januari 2014 ?

1

Sectorakkoord schoonmaak 2013 -2014 2 Meer informatie over het sectorakkoord 2 Nieuwe Minimumuurlonen 5 Premies en vergoedingen vanaf 1 januari 2014 6 Eenheidsstatuut arbeidersbedienden – Nieuwe opzeggingstermijnen 6

Wat verandert er op 1 januari 2014 ? •

indexering van de reële lonen, minimumlonen en premies met 0,32%. Je vindt de minimumlonen en -premies die vanaf 1 januari 2014 gelden op pagina’s 5 en 6. verhoging van de opzeggingstermijnen en compensatievergoeding voor de ontslagen werknemers met 20 jaar anciënniteit. Meer informatie op pagina 6. verhoging van het aanvullend pensioen met 0,22% ARAB-vergoeding stijgt van 0,80 euro naar 0,83 euro

gelijkstelling van het moederschapsverlof voor de eindejaarspremie

industriële schoonmaak: aanpassing van de snelheidsparameters en van het forfait bij een noodoproep

Tussenkomsten van het Sociaal fonds van de Schoonmaak 8

Volg ons op Facebook Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be

CONTACTEER ONS

gelijkstelling van de anciënniteit als uitzendkracht voor het anciënniteitsverlof

Wij staan tot uw dienst om uw vragen te beantwoorden.

mogelijkheid tot 1/5-arbeidsduurvermindering vanaf 50 jaar na een loopbaan van 28 jaar

Aarzel niet ons te contacteren in uw regio. > zie adressen op p. 8


Sectorakkoord schoonmaak 2013 -2014 Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers van de sector over betere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers uit de schoonmaak. Deze keer verliepen de onderhandelingen zeer moeizaam. Onder andere omdat de regering een loonbevriezing opgelegd had.

• Desondanks hebben we een akkoord bereikt met positieve elementen op het vlak van de kwaliteit van de arbeid en de koopkracht:

• •

• • • • •

verhoging van het aanvullend pensioen met 0,22% verhoging van de ARAB-premie van 0,80 euro naar 0,83 euro invoering van een berekeningsprogramma voor de verplaatsingskosten gelijkstelling van het moederschapsverlof voor de eindejaarspremie industriële schoonmaak: aanpassing van de

• • •

snelheidsparameters en van het forfait bij een noodoproep klassieke schoonmaak: vanaf 1 januari 2015 mogen werknemers niet minder dan één uur op een werf werken. gelijkstelling van de anciënniteit als uitzendkracht voor het anciënniteitsverlof mogelijkheid tot 1/5-arbeidsduurvermindering vanaf 50 jaar na een loopbaan van 28 jaar verlenging van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verbod op onderaanneming voor categorie 1A en 1B indien juridisch mogelijk verduidelijking en verbetering van de classificatie verlenging van de sensibiliseringscampagne rond dagschoonmaak

Hieronder vind je meer informatie over bepaalde punten.

Meer informatie over het sectorakkoord 1. Verhoging van het aanvullend pensioen met 0,22%

2. Invoering van een berekeningsprogramma voor de verplaatsingskosten

In de schoonmaaksector moet elke werkgever verplicht bijdragen voor zijn werknemers zodat ze naast een wettelijk pensioen ook een aanvullend pensioen hebben.

We stellen vast dat de verplaatsingskosten, mobiliteitsvergoedingen, verplaatsingstijd,… van heel wat werknemers niet correct worden uitbetaald.

Vanaf 1 januari 2014 betaalt jouw werkgever 1,72% van jouw brutoloon in plaats van 1,50%.

Er zal dus een werkgroep opgericht worden om op sectorniveau een duidelijke berekeningswijze voor deze verplaatsingskosten af te spreken. Vervolgens komt er een geïnformatiseerd programma dat als referentie zal dienen voor de sector. Meer informatie over dit programma ontvang je in een volgende nieuwsflash.

Zo ontvang je later, bovenop je wettelijk pensioen, nog een aardige som!

-2-


3. Minimumprestatie van één uur per werf Sommige werknemers werken soms maar 20 minuten op een werf. Hun verplaatsingstijd bedraagt in dit geval veel meer dan hun gepresteerde tijd. De prestatie levert dan ook belachelijk weinig op. We wensten deze misbruiken dan ook een halt toe te roepen. Vanaf 1 januari 2015 mogen de werknemers uit de klassieke schoonmaak -dus de werknemers die betaald worden in categorie 1A en 1B- niet minder dan één uur op een werf presteren. Dit uur kan wel over meerdere opeenvolgende werven gespreid worden. In dit geval wordt de verplaatsingstijd tussen twee werven beschouwd als arbeidstijd.

4. Gelijkstelling van de anciënniteit als uitzendkracht voor het anciënniteitsverlof Voor de berekening van het anciënniteitsverlof wordt er voortaan rekening gehouden met jouw anciënniteit als uitzendkracht in een schoonmaakbedrijf. Voorwaarde is dat het bedrijf jou, na je tewerkstelling als uitzendkracht, binnen de 7 dagen aanwerft. Zo wordt de werknemer die als uitzendkracht in een onderneming ingezet werd, niet benadeeld ten aanzien van de andere werknemers.

De sectoren kunnen wel hun systeem van landingsbanen uitbreiden. Dus hebben we een overeenkomst gesloten zodat de werknemers kunnen kiezen voor een 1/5-landingsbaan vanaf 50 jaar na een loopbaan van 28 jaar. In realiteit is deze maatregel maar op weinig werknemers van toepassing. De berekening van die 28 jaar gebeurt immers volgens zeer strikte regels. Ook is er geen gelijkstelling voor deeltijdse arbeid, periodes van arbeidsongeschiktheid,…

6. Verlenging van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag De regering heeft het brugpensioen hervormd en een nieuwe naam bedacht. Voortaan spreken we van ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (SWT). De toegangsvoorwaarden voor SWT zijn verstrengd. Dit betekent dat werknemers voortaan langer zullen moeten werken. Het sectorakkoord voorziet dat de huidige overeenkomsten rond SWT maximaal verlengd worden waarbij de wettelijke mogelijkheden nageleefd worden. Zo blijven de huidige voorwaarden in de sector nog een kleine poos van toepassing. •

SWT op 58 jaar wordt verlengd tot en met 31 december 2014

SWT op 56 jaar na een loopbaan van 40 jaar wordt verlengd tot en met 31 december 2014

SWT op 56 jaar na een loopbaan van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid wordt verlengd tot en met 31 december 2014

5. Landingsbanen: mogelijkheid tot 1/5-arbeidsduurvermindering vanaf 50 jaar na een loopbaan van 28 jaar Sinds 1 januari 2012 werd het systeem van tijdskrediet grondig hervormd (ook de landingsbanen). Werknemers mogen via een landingsbaan hun arbeidstijd verminderen, maar enkel vanaf 55 jaar.

7. Verbeteringen voor de industriële schoonmaak Werknemers uit de industriële schoonmaak moeten soms een lange afstand afleggen om zich naar een werf te begeven. Door het drukke verkeer en de lange files doen zij er steeds langer over. We hebben de werkgevers dan ook gevraagd de snelheidsparameters te herzien: vanaf 121 km daalt de snelheid van 75 km/uur naar 70 km/uur. Bij een noodoproep voor een werf buiten zijn uurrooster ontvangt de werknemer een startpremie. Voortaan wordt de werknemer ook minimum 3 uur betaald in plaats van minimum 2 uur.

8. Gelijkstelling van het

-3-


moederschapsverlof voor de eindejaarspremie Vanaf de eindejaarspremie 2014 wordt het moederschapsverlof gelijkgesteld voor de berekening van de premie. Dit betekent dat voor deze berekening het moederschapsverlof beschouwd zal worden als een gewerkte periode en dat je gedurende het moederschapsverlof je recht op een eindejaarspremie volledig zal behouden.

zelfs sprake van een verbetering. Hieronder vind je een overzichtje van de verschillende punten die we overeengekomen zijn: •

We zijn tevreden met deze gelijkstelling, want ze werkt discriminatie van vrouwen in de sector weg.

9. Verbod op onderaanneming voor categorie 1A en 1B indien juridisch mogelijk

Ondanks de zeer talrijke regels in de sector tegen misbruik van onderaanneming zijn er nog steeds ondernemingen die gebruik maken van onderaanneming om fraude te plegen of hun werknemers te weinig loon uit te betalen.

We hebben tijdens de onderhandelingen dan ook sterk de nadruk gelegd op een verbod op onderaanneming voor de klassieke schoonmaak (categorie 1A en 1 B). De werkgevers hebben dit verbod uiteindelijk aanvaard op voorwaarde dat we kunnen aantonen dat dit juridisch mogelijk is. We zullen de haalbaarheid van deze maatregel zo snel mogelijk laten onderzoeken.

10. Verduidelijking en verbetering van de classificatie Net als in andere sectoren worden werknemers uit de schoonmaak betaald op basis van een functieclassificatie. Deze classificatie bepaalt tot welke looncategorie elke functie behoort. We hebben tijdens de onderhandelingen de classificatie van bepaalde functies verduidelijkt. Voor sommige functies is er

Alle werknemers die een permanentiepost uitoefenen -en dus niet enkel de werknemers uit categorie 8- hebben recht op een permanentiepremie. Een werknemer die keukens poetst, wordt betaald in categorie 1B als hij een plek schoonmaakt waar er werkelijk gekookt wordt. Hij wordt daarentegen in categorie 1A betaald indien er occasioneel gekookt wordt, voedingsmiddelen opgewarmd worden, de werknemer enkel de vaat doet; Werknemers die proefdierenverblijven of kamers in ziekenhuizen schoonmaken of graffiti verwijderen, worden betaald in categorie 1B. Werknemers die (pre)metrostellen schoonmaken, worden betaald in categorie 2B. Chauffeurs-laders worden betaald in categorie 3C..

Voor sommige functies hebben we geen akkoord bereikt. We zullen een adviesbureau in classificatie vragen om de categorie voor de schoonmaak van de HST’s, wash rooms, kinderdagverblijven en hotelkamers te bepalen.

11. Verlenging van de campagne rond dagschoonmaak De sensibiliseringscampagne wil dagschoonmaak promoten bij klanten, werkgevers, het groot publiek en ook bij werknemers. Werknemers moeten nog al te vaak op lastige uren werken, ’s morgens vroeg of ’s avonds laat. Het startschot van de campagne werd gegeven in september 2011. We hebben ervoor gezorgd dat ze wordt voortgezet met een focus op bepaalde werven. Een mentaliteitswijziging vraagt tijd. Met deze campagne willen we daar nu sneller werk van maken.

Overdag schoonmaken?

Dag en nacht verschil! Een samenwerking van

Werken doe je beter overdag!

-4-


Minimumuurlonen per categorie vanaf 1 januari 2014 1A

Gewone schoonmaak

12,3270 €

1B

Schoonmaak met bijkomende moeilijkheid

12,7200 €

1C

Schoonmaak metro

12,8425 €

1D

Schoonmaak automobielnijverheid

13,1075 €

2A

Schoonmaak met halfzware inspanning

13,1430 €

2B

Schoonmakers spoorwegwagons

13,5270 €

2C

Idem 2B maar buiten op de buitenzijde

13,6850 €

2D

Ontvetten en reinigen van nieuwe voertuigen

13,5270 €

2E

Otsmetting

13,6660 €

2F

Schoonmaken van IBC containers en vaten in PE

12,5665 €

3A

Ophalen van huisvuil

14,0500 €

3B

Halfzware schoonmaak in industriepanden

13,9520 €

3C

Geleider van vuilniswagen

14,7985 €

3D

Geleider-mecanicien vuilniswagen

15,1820 €

3E

Bestuurder bull-verdichter

15,6695 €

4A

Ruitenwasser 0-7 maanden anciënniteit in de ruitenwasserij

13,9520 €

4B

Ruitenwasser 8-11 maanden anciënniteit in de ruitenwasserij

14,3005 €

4C

Ruitenwasser 12-17 maanden anciënniteit in de ruitenwasserij

14,5455 €

4D

Ruitenwasser maanden anciënniteit in de ruitenwasserij 18 en +

14,7915 €

5

Vaklieden

(Loon van het betreffende paritair comité, maar minimum 1A)

6

Car-wash

13,4210 €

7A

Schoorsteenveger 0-8 maanden anciënniteit

13,9520 €

7B

Schoorsteenveger 9-16 maanden anciënniteit

14,3005 €

7C

Schoorsteenveger 17-24 maanden anciënniteit

14,5455 €

7D

Schoorsteenveger 25 maanden anciënniteit en +

14,7915 €

8

Industriële schoonmaak : handlanger zonder vakopleidingmanoeuvre sans formation prof

13,5760 €

8A

Industriële schoonmaak : handlanger

14,4805 €

8B

Industriële schoonmaak : 2e operateur zonder rijbewijs

14,7475 €

8B1

Industriële schoonmaak : 2e operateur met rijbewijs

14,7475 €

8B2

Industriële schoonmaak : 2e operateur na 6 maand 8B1

15,1635 €

8B3

Industriële schoonmaak : 2e operateur na 6 maand 8B2

15,5410 €

8B4

Industriële schoonmaak : 2e operateur na 12 maand B3

15,9650 €

8C

Industriële schoonmaak : 1e operateur

16,6045 €

9

Vuilverbrandingsovens

(Zie ondernemings-CAO)

10A

Stortplaatsen : Handlanger

14,5150 €

10B

Stortplaatsen : Gespecialiseerd handlanger

14,9400 €

10C

Stortplaatsen : Gespecialiseerde arbeider

15,4315 €

10D

Stortplaatsen : Operator van toestellen

16,5145 €

10E

Stortplaatsen : Geschoolde arbeider

16,5825 €

10F

Stortplaatsen : Hoog geschoold arbeider

17,0725 €

-5-


Premies en vergoedingen vanaf 1 januari 2014 Arab-vergoeding Nacht (22u - 6u) Zondag/Feestdag Zaterdag Ongezond werk Weerverlet 3D Masker Nucleair Permanentie weekend Permanentie feestdag Ploegen (Opeenvolgende + afwisselend) Ploegbaas Brigadier Overuren (boven 37u/week) Bijkomende uren (boven 37u/maand) Mobiliteitsvergoeding Vergoeding chauffeur Verplaatsingen tussen werven Minimum per verplaatsing

0,83 €/dag

Gebruik eigen voertuig

2,2935 €/u

Overnachting

100% op uurloon 25% op uurloon

Voeding Maaltijd na 10u werk

0,4805 €/u

0,3461 €/km 14,2750 €/nacht 26,5075 €/dag 12,6760 €

Onderhoud arbeidskledij

0,0945 €/u

per week

1,4730 €/u

maximum per maand

0,7750 €/u

1,7760 €/week 7,10 €/maand

Specifieke premies categorie 8

52,3195 €/WE

Masker

26,1665 €/dag

Inertie

0,7955 €/u

Start

10% op uurloon

12,8610 €/dag 12,8610 €/dag 26,1665 €/dag

Dagvergoeding voor dienstopdrachten

5% op uurloon

vanaf 76 km/dag

50% dop uurloon 50% op uurloon

van 26 tot 75 km/dag van 10 tot 25 km/dag

13,04 €/dag 9,63 €/dag 3,21 €/dag

0,0658 €/km 0,1316 €/km 0,0800 €/km 1,6000 €

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden – Nieuwe opzeggingstermijnen Na lang onderhandelen met de sociale partners heeft de regering eind juni 2013 een compromis voorgesteld dat een einde maakt aan de discriminatie tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de carensdag en de opzeggingstermijnen. Eind december 2013 werd dit compromis gestemd in het Parlement, zodat het van kracht werd vanaf 1 januari 2014.

gang, want we verkregen reeds sinds 1 januari 2006 de betaling van de carensdag door de werkgever. De verlenging van de opzeggingstermijnen daarentegen is een belangrijke stap vooruit voor de sector. Uiteindelijk konden we bekomen dat een arbeider even goed beschermd wordt als een bediende. In de schoonmaaksector betekent deze verlenging van de opzeggingstermijn dat elke werknemer beter beschermd wordt tegen ontslag en dat de werknemer, in geval van ontslag, over een langere periode beschikt om een andere job te zoeken.

Dit compromis omvat eerst en vooral de afschaffing van de carensdag. Maar ook al is dat punt belangrijk voor andere sectoren, voor de schoonmaak betekent dit geen vooruit-

-6-


Voor de werknemers met een contract dat ingaat vanaf 1 januari 2014 Voor werknemers met een contract dat ingaat vanaf 1 januari 2014 is de opzeggingstermijn zoals in onderstaande tabel. Deze opzeggingstermijn stemt volledig overeen met de opzeggingstermijn die de bedienden zullen krijgen.

Anciënniteit

Opzeggingstermijn

Anciënniteit

Opzeggingstermijn

Anciënniteit

Opzeggingstermijn

0 maand < 3 maand 2 weken

5 < 6 jaar

18 weken

16 < 17 jaar

51 weken

3 < 6 maand

4 weken

6 < 7 jaar

21 weken

17 < 18 jaar

54 weken

6 < 9 maand

6 weken

7 < 8 jaar

24 weken

18 < 19 jaar

57 weken

9 < 12 maand

7 weken

8 < 9 jaar

27 weken

19 < 20 jaar

60 weken

12 < 15 maand

8 weken

9 < 10 jaar

30 weken

20 < 21 jaar

62 weken

15 < 18 maand

9 weken

10 < 11 jaar

33 weken

21 < 22 jaar

63 weken

18 < 21 maand

10 weken

11 < 12 jaar

36 weken

21 < 24 maand

11 weken

12 < 13 jaar

39 weken

2 jaar < 3 jaar

12 weken

13 < 14 jaar

42 weken

3 < 4 jaar

13 weken

14 < 15 jaar

45 weken

4 < 5 jaar

15 weken

15 < 16 jaar

48 weken

Voor de werknemers met een contract dat ingegaan is voor 1 januari 2014

+ 1 week per bijkomend jaar anciënniteit

Ter info : dit zijn de bedragen van deze uitkering:

Voor de werknemers wiens contract is ingegaan voor 1 januari 2014 wordt er een overgangsregime toegepast. Hun opzeggingstermijn wordt opgesplitst in twee stukken. Het eerste stuk is de opzeggingstermijn die je zou hebben gekregen als je was ontslagen op 31 december 2013. Het tweede stuk komt overeen met je anciënniteit vanaf 1 januari 2014 volgens de nieuwe tabel (zie hierboven).  

Aanvang uitvoering van je contract voor 01/01/2012 :

Anciënniteit

Ontslaguitkering

Minder dan 6 maanden

Geen uitkering

Van 6 maanden tot minder dan

1250 €

5 jaar

Bovenop je opzeggingstermijn heb je het recht om bij de RVA ofwel een ontslaguitkering ofwel een ontslagcompensatievergoeding aan te vragen. Deze aanvraag gebeurt via de dienstencentra van het ACV.

Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar

2500 €

Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar

3750 €

Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar

3750 €

Meer dan 20 jaar

3750 €

Dit is de situatie in 2014 : Aanvang uitvoering van je contract na 31/12/2011 :

Als je meer dan 20 jaar anciënniteit hebt op 1 januari 2014, heb je recht op een ontslagcompensatievergoeding. Dit is een netto vergoeding ter compensatie van het verschil tussen jouw opzeggingstermijn en die van een werknemer met dezelfde anciënniteit die in dienst getreden is vanaf 1 januari 2014. Het kan dus om grote bedragen gaan ! Alle anderen hebben in 2014 recht op een ontslaguitkering. Nadien zullen zij beetje bij beetje recht hebben op de ontslagcompensatievergoeding.

-7-

Anciënniteit

Ontslaguitkering

Minder dan 6 maanden

Geen uitkering

Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar

1250 €

Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar

1250 €

Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar

1250 €

Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar

1250 €

Meer dan 20 jaar

1250 €


> Contacteer ons

AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38

Opmerking Betekent dit nu dat er vanaf 1 januari 2014 geen arbeiders of bedienden meer zijn ? Nee, de statuten blijven momenteel nog bestaan, omwille van andere verschillen. Op aandringen van het ACV zal binnenkort een kalender opgesteld worden om deze verschillen weg te werken. Vandaag de dag moeten we dus nog spreken over arbeiders en bedienden, maar er zijn minder verschillen tussen beide categorieën. Wij houden je op de hoogte van het verdere verloop !

ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61 BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80

IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60

Tussenkomsten van het Sociaal fonds van de Schoonmaak Wist je dat er in de schoonmaaksector een Sociaal fonds bestaat dat in talrijke gevallen toeslagen uitbetaalt ? Elk jaar zijn er heel wat werknemers die deze toeslagen niet aanvragen, ook al hebben ze er recht op. Laten we dat in 2014 zoveel mogelijk vermijden ! Hieronder de belangrijkste tussenkomsten van het Sociaal fonds:

HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.52 MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50

OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57 ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22 ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.50 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45

Je bent sinds meer dan een maand ziek en je werkt minstens 6 maanden in de schoonmaaksector ? Dan heb je vanaf de eerste dag van de tweede maand ziekte recht op een tussenkomst gelijk aan 40% van de brutovergoeding betaald door de mutualiteit. Je bent economisch werkloos en je hebt een eindejaarspremie van de schoonmaaksector ontvangen het vorige jaar ? Dan heb je recht op een forfaitaire vergoeding per dag werkloosheid en dit gedurende maximum 120 dagen ; Je hebt een arbeidsongeval gehad en bent sinds meer dan een maand arbeidsongeschikt ? Dan heb je recht op 1/9 van de bruto vergoeding die betaald wordt vanaf de eerste dag van de tweede maand arbeidsongeschiktheid ;

-8-

Je bent zwanger en je wordt preventief van de werf verwijderd ? Dan heb je recht op 1/9 van de bruto vergoeding die betaald wordt vanaf de eerste dag van de verwijdering ;

Je bent het slachtoffer van een vermindering van het aantal uren en je hebt sinds ten minste 13 weken een contract van onbepaalde duur ? Dan heb je recht op een tussenkomst om je loonverlies te beperken gedurende een periode van 3 tot 12 maanden in functie van je anciënniteit ;

Je bent ontslagen ? Je hebt recht op een toeslag die kan gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkeringen. Deze toeslag varieert in functie van de reden van je ontslag en van je leeftijd.

Als een van deze gevallen voor jou van toepassing is, neem dan contact op met je ACV-afgevaardigde of met je afdeling. Je vindt de adresgegevens van onze afdelingen aan de linkerkant. Zij zullen je meer inlichtingen geven omtrent de voorwaarden van deze tussenkomsten en de bedragen die je zult ontvangen. Ze zullen je eveneens bijstaan bij het invullen van de aanvraagformulieren en die voor jou opsturen naar het Sociaal fonds.

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Yerna - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

GENT Poel, 7 09/265.43.41

Nieuwsflash schoonmaak januari 2014  

Nieuwsflash schoonmaak januari 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you