Page 1

PC303.03 BiOSCOOPZALEN

D E C 2 011

Nationaal Verantwoordelijke aan het woord De voorbije maanden onderhandelden de vertegenwoordiger van de werkgevers en werknemers van de bioscoopzalen een nieuw sectorakkoord voor 2011 en 2012. Via deze infoflash willen we onze leden informeren over de gevolgen van dit sectorakkoord. Veel leesplezier! Marc Leroy

inhoud Wat zal er wijzigen met het nieuwe sectorakkoord? 1 Een nieuw sectorakkoord! 2 Minimumlonen vanaf 1 januari 2012

3

Opzeggingstermijnen en ontslagvergoeding 4

Wat zal er wijzigen met het nieuwe sectorakkoord? šš Loonsverhoging van 0,3 % (zie p. 3) šš Verhoging van de sectoreigen premie tot 20 euro (zie p. 2) šš Verhoging van de syndicale premie tot 115 euro (zie p. 2) šš Invoering van een fietsvergoeding van 0,21 euro/km (zie p. 2) šš Afschaffing van het jongerenbarema (zie p. 2) šš Nieuwe opzegtermijnen (zie p. 4)

Volg ons op Facebook Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be

CONTACTEER ONS

We blijven tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet ons te contacteren in uw regio. > zie adressen op p. 4

> vervolg op p. 2


> SOCIALE VERKIEZINGEN: WAAROM JIJ NIET? Om de vier jaar vinden er in België sociale verkiezingen plaats in de ondernemingen. In mei 2012 is het weer zover! Tijdens de verkiezingen worden de afgevaardigden voor de ondernemingsraad en comité voor preventie en veiligheid verkozen. Wil jij mee opkomen voor je rechten en die van je collega’s? Stel je dan kandidaat voor ACV Voeding en Diensten!

Voor meer informatie kan je contact opnemen met je syndicale afgevaardigde of onze plaatselijke afdeling. (zie adressen op p. 4)

> PSC 303.03 ? Elke sector heeft een Paritair Comité, en elk Paritair Comité heeft een nummer. 303 is de nummer voor het “Paritair Comité voor het filmbedrijf”. Het Paritair Comité 303 is nog verder opgesplitst in Paritaire Subcomités. Daaronder zit ook het PSC 303.03, het Paritair Subcomité voor de exploitatie van de bioscoopzalen. Alle arbeiders en bedienden die in deze sector werken, vallen dus onder PSC 303.03. In het Paritair subcomité zitten zowel werkgevers als vakbonden, en samen maken zij akkoorden over de tewerkstelling in de sector.

Een nieuw sectorakkoord! De voorbije maanden hebben de werkgevers en vakbonden van het paritair subcomité voor de bioscoopzalen, onderhandeld over een sectorakkoord voor 2011 en 2012. Dit akkoord is van toepassing op alle werknemers van het paritair subcomité voor de exploitatie van de bioscoopzalen (PSC 303.03 -> zie hiernaast). De tweejaarlijkse onderhandelingen zijn voor ons een uitgelezen kans om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector te verbeteren. Voor de onderhandelingen had de regering de marge voor koopkrachtverhoging bij wet vastgelegd op maximaal 0,3% (in de zogenaamde ‘IPA-wet’). Daardoor was de onderhandelingsmarge dus beperkt. Na moeizame onderhandelingen, waarbij we geprobeerd hebben om deze marge zo goed mogelijk te benutten, werd er toch een akkoord bereikt. Dit akkoord werd voorgelegd aan de militanten van de vakbonden, die het akkoord ondertussen hebben goedgekeurd. KOOPKRACHT Op 1 januari 2012 krijgt iedereen een loonsverhoging van 0,3%. Dit wil zeggen dat de barema’s zullen stijgen. Het barema is het minimumloon waar je recht op hebt, rekening houdend met je functie en je anciënniteit of ervaring. Maar ook als je loon hoger ligt dan het barema, dan heb je recht op een loonsverhoging van 0,3%. In ondernemingen met vakbondsvertegenwoordiging kan men via onderhandelingen besluiten om deze loonsverhoging om te zetten in een ander voordeel, zoals bijvoorbeeld een verhoging van

-2-

de maaltijdcheques. Dit kan enkel indien de lonen in de onderneming hoger zijn dan de barema’s. Naast deze loonsverhoging zal ook de sectoreigenpremie verhogen, van 16,65 euro naar 20 euro. Werknemers die met de fiets komen werken, krijgen voortaan een fietsvergoeding van 0,21 euro per afgelegde km. Deze maatregelen gaan in op 1 januari 2012. JONGERENLONEN Vroeger kregen jongeren een lager loon. Arbeiders die jongeren waren dan 18 jaar hadden slechts recht op 90 % van het barema. Bedienden bleven tot 21 jaar op het laagste barema zitten. Deze discriminatie werd nu recht gezet en jongeren hebben voortaan recht op hetzelfde loon als hun collega’s. VERHOGING SYNDICALE PREMIE Werknemers van de sector die lid zijn van de vakbond hebben recht op een syndicale premie. Het is namelijk dankzij de bijdragen van de leden dat de vakbonden sectorakkoorden kunnen onderhandelen en zo betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de sector kunnen bekomen. Daarom krijgen zij een extra premie. Deze premie bedraagt momenteel 108 euro. Vanaf 2011 zal deze premie stijgen tot 115 euro per jaar (uitbetaling in 2012).


Minimumlonen vanaf 1 januari 2012 > LONEN Bedienden In de sector zijn mimimumbarema’s vastgelegd. Het loon waar je minimaal recht op hebt (je barema dus) hangt af van drie factoren:

Categorie 0

1.578,53

1.650,16

1.664,43

1.923,84

2.317,94

šš je statuut (arbeider of bediende), šš je functie (takenpakket, vereiste opleidingsniveau, autonomie, etc) šš en het aantal jaren dienst of ervaring dat je in de functie hebt.

1

1.636,57

1.725,09

1.848,47

1.936,45

2.332,94

2

1.646,08

1.749,37

1.857,04

1.947,17

2.347,72

3

1.655,42

1.773,67

1.891,61

1.971,65

2.362,77

4

1.668,58

1.801,89

1.925,77

1.995,68

2.377,50

De nieuwe barema’s kan je op deze pagina vinden. In sommige ondernemingen verdienen de werknemers meer dan de minimale barema’s. Ook deze hogere lonen moeten in januari met 0,3 % stijgen. Kijk dus zeker je loonbriefje na! Als je wil weten of je volgens het juiste barema betaald wordt, kan je contact opnemen met je plaatselijk kantoor van ACV Voeding & Diensten.

> LONEN Arbeiders

III

IV

V

3

4

5

5

1.681,97

1.830,11

1.959,74

2.034,47

2.428,25

6

1.695,11

1.857,85

1.994,22

2.056,47

2.438,10

7

1.708,23

1.884,83

1.994,22

2.077,58

2.488,75

8

1.721,49

1.910,17

2.062,70

2.155,29

2.590,04

9

1.734,77

1.935,77

2.096,94

2.194,16

2.640,82

10

1.745,89

1.959,03

2.131,34

2.233,33

2.691,94

11

1.757,32

1.980,78

2.165,61

2.271,97

2.742,20

12

1.768,70

2.002,17

2.199,93

2.310,93

2.792,82

13

1.779,78

2.023,68

2.227,10

2.346,20

2.843,60

14

1.790,91

2.045,00

2.254,28

2.378,03

2.886,19

15

1.802,05

2.066,59

2.281,15

2.409,62

2.928,75

16

1.802,05

2.066,59

2.311,46

2.446,02

2.978,57

17

1.809,70

2.080,23

2.373,11

2.496,25

3.021,29

18

1.809,70

2.080,23

2.373,11

2.513,57

3.063,78

19

1.817,37

2.094,21

2.388,82

2.521,94

3.063,78

20

1.817,37

2.094,21

2.388,82

2.535,84

3.097,98

21

1.817,37

2.094,21

2.442,17

2.564,34

3.097,98

22

1.817,37

2.094,21

2.442,17

2.580,22

3.136,65

EUR

CATEGORIE

II

2

Ervaring

In november 2011 werden de lonen reeds geïndexeerd met 2%. Op 1 januari 2012 worden alle lonen verhoogd met 0,3 %.

I

1

Maanden dienst

Jaren diensten

0

6

12

2

4

6

8

Schoonmaakpersoneel

9,6582

9,8344

9,9374

9,9774

10,0074

10,0274

10,0374

Onderhoudspersoneel

9,6582

9,8344

9,9374

9,9774

10,0074

10,0274

10,0374

Geschoold onderhoudspersoneel

11,4526

11,4926

11,5226

11,5426

11,5526

Toezichtpersoneel

10,8072

10,8472

10,8772

10,8972

10,9072

Beginnend operateur

9,7522

9,7922

9,8222

9,8422

9,8522

Hulpoperateur

9,9977

10,0377

10,0677

10,0877

10,0977

Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen)

11,1707

11,2107

11,2407

11,2607

11,2707

Vakbekwaam operateur (minst. 5 zalen)

11,4526

11,4926

11,5226

11,5426

11,5526

Hostessen en stewards

9,6582

9,9774

10,0074

10,0274

10,0374

Hostessen/stewards-kassiers

10,1040

Parkeerbegeleiders

9,8344

9,9374

10,1440

10,1740

10,1940

10,2040

9,6582

9,8344

9,9374

9,9774

10,0074

10,0274

10,0374

Toonbankpersoneel

9,7522

9,9977

10,1040

10,1440

10,1740

10,1940

10,2040

Geschoold barman

10,4282

10,6887

10,8072

10,8472

10,8772

10,8972

10,9072

Hoofdoperateur

12,4013

12,4413

12,4713

12,4913

12,5013

Chef-schoonmaak

11,1980

11,2380

11,2680

11,2880

11,2980

Chef-onderhoud

11,1980

11,2380

11,2680

11,2880

11,2980

Chef-hostessen/stewards

11,1980

11,2380

11,2680

11,2880

11,2980

Chef parkeerbegeleiders

11,1980

11,2380

11,2680

11,2880

11,2980

-3-


AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38 ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61 BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80 DENDERMONDE Oude Vest, 146 03/765.23.52 GENT Poel, 7 09/265.43.41 IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60 HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.52 MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50 OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57 ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22

Opzeggingstermijnen en ontslagvergoeding Wanneer werknemers met een contract van onbepaalde duur ontslagen worden, dan moet er een bepaalde opzeggingstermijn gerespecteerd worden. Dit is een periode na het ontslag waarin je nog komt werken en betaald wordt. Tijdens deze periode kan je ander werk zoeken, en kan de werkgever een vervanger zoeken. De werkgever kan je dit loon ook uitbetalen zonder dat je nog moet komen werken. Voor arbeiders is deze periode veel korter dan voor bedienden. Deze discriminatie wordt al lang aangekaart door de vakbonden. De regering en de sector hebben nu eindelijk beslist hier iets aan te doen. Vanaf 1 januari 2012 worden de opzeggingstermijnen voor arbeiders met 15% verlengd. In de sector werd beslist dat deze langere opzeggingstermijnen voor alle contracten zullen gelden. Voor sommige bedienden zal de opzeggingstermijn een beetje lager uitvallen.

NATIONAAL SECRETARIAAT (BRUSSEL) Kartuizersstraat, 70 02/500.28.11

Anciënniteit

Nieuwe opzegtermijn arbeiders

< 6 maanden

28 dagen

< 5 jaar

40 dagen

< 10 jaar

48 dagen

< 15 jaar

64 dagen

< 20 jaar

97 dagen

=> 20 jaar

129 dagen

Bovendien wordt er een ontslaguitkering ingevoerd voor arbeiders die ontslagen worden. Deze vervangt de crisispremie en wordt volledig betaald door de RVA. Deze vergoeding ligt tussen de 1250 euro en 3750 euro (voltijds), afhankelijk van het aantal jaren dienst. De nieuwe regeling wordt hierdoor tamelijk ingewikkeld, maar betekent wel een vooruitgang voor alle arbeiders. De nieuwe wetgeving zal waarschijnlijk in 2013 al opnieuw veranderen, want de rechtbank heeft geoordeeld dat België de wettelijke discriminatie tussen arbeiders en bedienden moet wegwerken. Indien je ontslagen wordt, neem dan zo snel mogelijk contact op met je plaatselijk kantoor, zodat ze je verder kunnen helpen.

ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.50 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45

VORMING ACV Voeding & diensten vindt dat alle werknemers recht hebben op vorming. In juni 2011 sloten werkgevers en vakbonden van de sector een akkoord af, waarin ze het minimale recht op vorming bepalen. Wat staat hier in? šš De werkgever moet alle werknemers informeren over de vormingen die ze kunnen volgen en over hoe ze dit kunnen doen. šš In ondernemingen met een ondernemingsraad wordt de vorming op de ondernemingsraad gepland, dus met inspraak van de vakbondsafgevaardigden. šš In ondernemingen zonder ondernemingsraad hebben alle werknemers recht op minstens 1 dag vorming.

Wat betekent de sanering voor uw persoonlijke situatie?

www.degevolgen.be -4-

Verantwoordelijke uitgever: Marc Leroy - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

Contacteer ons

BRUGPENSIOEN De collectieve arbeidsovereenkomsten omtrent brugpensioen werden verlengd. Werknemers die het jaar voor hun brugpensioen 1/5 tijdkrediet opnemen, zullen voortaan een voltijdse vergoeding krijgen voor hun brugpensioen. Bovendien krijgen werknemers die op brugpensioen zijn vanaf 2011 een volledige syndicale premie. Als je wil weten of je op brugpensioen kan, neem dan contact op met je plaatselijk ACV-secretariaat. OPGELET: de nieuwe regering heeft beslist om het systeem van brugpensioen te verstrengen. Het is momenteel nog onduidelijk hoe het systeem er in de toekomst zal uitzien. Voor meer informatie, kijk eens op: www.degevolgen.be.

Nieuwsflash cinema december 2011  

Nieuwsflash cinema december 2011

Advertisement