Page 1

PC 317 BEWAKING

n ov 2 013

Algemeen secretaris aan het woord Naar het eindejaar toe gaat de nieuwsflash naar gewoonte over de contractuele uren voor 2014. We hopen dat de sectoronderhandelingen binnenkort afgerond zijn. Meer nieuws hierover in een volgende nieuwsflash. Philippe Yerna

inhoud Buitengewone vakantietoelage 1 Contractuele uren 2014 : - Stelsel 5 dagen/week - Stelsel 6 dagen/week

2 2

Wedstrijd WK 2014

2

Inschrijving Nieuwsbrief

2

Buitengewone vakantietoelage De formulieren voor de betaling van de buitengewone vakantietoelage worden verstuurd tussen 21 en 23 november 2013 en de betaling zal lopen vanaf 2 december 2013. OPGEPAST !

Langdurige ziekte (minimum 1 maand en maximum 312 dagen, gewaarborgd loon inbegrepen) wordt gelijkgesteld voor de berekening van de buitengewone vakantietoelage. De gelijkstelling gebeurt wel niet automatisch. Om deze dagen vlotter te kunnen meetellen in de berekening van het verschuldigde

nieuw :

bedrag, is er een formulier beschikbaar op onze website www.acv-voeding-diensten.be (rubriek onze sectoren) of op de website van het sociaal fonds www.fseg-fbzb.be (rubriek missies – arbeider). Indien je het formulier vóór eind oktober invult, wordt de gelijkstelling opgenomen in de berekening van de toelage. Het ingevulde formulier mag je opsturen naar het sociaal fonds per: •• post: Jean-Baptiste Janssensstraat 43 , 1080 Brussel •• fax: 02 528 89 98 •• e-mail: info@fseg-fbzb.be.

Vanaf 1 januari 2014 zal het sociaal fonds tussenkomen onder sommige voorwaarden in de kosten van jouw individuele vormingen. Meer info in een volgende editie of op onze website.

Volg ons op Facebook www.facebook.com/ Acvvoedingendiensten Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be

in onze volgende nummers --het resultaat van de sectoronderhandelingen --de maatregelen tegen fraude in de sector


Contractuele uren 2014 Voor elke maand van 2014 wordt een minimummaandloon gewaarborgd dat overeenstemt met het aantal werkdagen en -uren per maand (in de sector heeft men het over de contractuele uren).

Stelsel van 5 dagen/week

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Aantal dagen 22 20 21 21 20 20 22 20 22 23 19 22

Aantal uren 162u48' 148u00' 155u24' 155u24' 148u00' 148u00' 162u48' 148u00' 162u48' 170u12' 140u36' 162u48'

Ter gelegenheid van de feestdagen van de gemeenschappen is het aantal dagen en uren vastgesteld als volgt: -- Vlaamse Gemeenschap in juli: 21 dagen – 155u24’ -- Franstalige Gemeenschap in september: 21 dagen – 155u24’ -- Duitstalige Gemeenschap in november: 18 dagen – 133u12’

2014 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Aantal dagen 26 24 26 25 25 24 26 25 26 27 23 26

Aantal uren 160u25' 148u05' 160u25' 154u15' 154u15' 148u05' 160u25' 154u15' 160u25' 166u36' 141u55' 160u25'

Ter gelegenheid van de feestdagen van de gemeenschappen is het aantal dagen en uren vastgesteld als volgt: -- Vlaamse Gemeenschap in juli: 25 dagen – 154u15’ -- Franstalige Gemeenschap in september: 25 dagen – 154u15’ -- Duitstalige Gemeenschap in november: 22 dagen – 135u45’

Wedstrijd WK 2014 Wil je onze nieuwsflash nog sneller ontvangen?

Heel eenvoudig! Abonneer je nu op onze nieuwsbrief via onze website www.acvvoeding-diensten.be (rubriek online diensten). Je ontvangt als eerste de nieuwsflash in jouw elektronische brievenbus!

Doe mee met onze wedstrijd en maak kans op een duoreis naar het WK in Brazilië, of een van de vele troostprijzen! Surf snel naar www.acvgaatnaarbrazilie.be voor alle informatie.

-2-

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Yerna - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

2014

Stelsel van 6 dagen/week

Nieuwsflash Bewaking november 2013  

Nieuwsflash Bewaking november 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you