Page 1

PC 317 BEWAKING

N OV 2 011

Algemeen Secretaris aan het woord Onze Nieuwsflash van de maand november gaat naar gewoonte over de contractuele uren (zie hieronder). Graag maken wij ook van de gelegenheid gebruik om al onze leden een uitstekend en solidair 2012 toe te wensen. Philippe Yerna

Contractuele uren 2012

INHOUD

Voor elke maand van 2012 wordt een minimum maandloon gewaarborgd dat overeenstemt met het aantal werkdagen en -uren per maand (in de sector heeft men het over de contractuele uren).

2012

Aantal dagen

Aantal uren

januari

25

154u15'

februari

25

154u15'

maart

27

166u36'

april

24

148u05'

mei

24

148u05'

juni

26

160u25'

juli

25

154u15'

augustus

26

160u25'

september

25

154u15'

oktober

27

166u36'

november

24

148u05'

december

25

154u15'

Ter gelegenheid van de communautaire feestdagen wordt het aantal dagen en uren als volgt aangepast: -- Vlaamse Gemeenschap in juli: 24 dagen - 148u05 -- Franse Gemeenschap in september: 24 dagen – 148u05 -- Duitstalige Gemeenschap in november: 23 dagen – 141u55

Contractuele uren 2012 1 Nieuws uit de sector: - Flexibiliteit - Stand-by - Vervoerskosten

2 2 2

Buitengewone vakantietoelage voor arbeiders

2

Abonneer je nu op onze Nieuwsbrief 2

Volg ons op Facebook Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be

CONTACTEER ONS

Wij staan tot uw dienst om uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet ons te contacteren in uw regio. > zie keerzijde


Contacteer ons AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38 ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61 BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80

GENT Poel, 7 09/265.43.41 IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60 HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.52 MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50 OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57 ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22 ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.50 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45

Nieuws uit de sector flexibiliteit Er is een akkoord over de flexibiliteit: •• per dag: uren van aanwezigheid van maximum 12u (ongewijzigd) •• per week: uren van aanwezigheid van maximum 48u (voordien 60u) •• per maand: uren van aanwezigheid van maximum 180u (voordien 190u) •• per jaar: -- voor de arbeiders: uren van aanwezigheid van maximum 1924u (1990u tot nu toe) -- voor de bedienden: behoud van het driemaandelijkse systeem als dusdanig waarbij de partijen zich ertoe verbinden om over compensaties te onderhandelen met het oog op een harmonisering tegen 31 december 2012. Bij overschrijding van deze drempels dient er overloon betaald te worden. De collectieve arbeidsovereenkomst over de flexibiliteit zal nu volledig herzien moeten worden in functie van deze nieuwe elementen. Zodra de cao is afgerond, maken wij een nieuwe Nieuwsflash rond dit thema op.

stand-by De besprekingen omtrent het stand-by zijn nog aan de gang. Wordt vervolgd in een volgende Nieuwsflash. vervoerskosten De vervoerskosten worden opnieuw aangepast op 1 januari 2012: de terugbetaling van de weektreinkaart bedraagt 120% voor de werknemers die hun eigen vervoermiddel gebruiken.

Wil je nog sneller onze Nieuwsflash ontvangen? Heel eenvoudig! Abonneer je nu op onze Nieuwsbrief via onze website: www.acv-voedingdiensten.be (rubriek online diensten). Je ontvangt als eerste de Nieuwsflash in jouw elektronische brievenbus!

Buitengewone vakantietoelage voor arbeiders De formulieren voor de betaling van de buitengewone vakantietoelage voor arbeiders zullen verstuurd worden vanaf 25 november 2011 en de betaling zal starten vanaf 5 december 2011. OPGEPAST (HERINNERING)! Langdurige ziekte (minimum 1 maand en maximum 312 dagen, gewaarborgd loon inbegrepen) wordt gelijkgesteld voor de berekening van de buitengewone vakantietoelage. Deze dagen worden niet automatisch opgenomen in de berekening van het verschuldigde bedrag. De betrokken werknemers moeten nog steeds de attesten van de mutualiteit met het uitgekeerde bedrag aan het sociaal fonds bezorgen (via hun vakbondssecretaris).

-2-

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Yerna - Kartuizersstraat 70, 1000 Bruxssel

DENDERMONDE Oude Vest, 146 03/765.23.52

Nieuwsflash Bewaking November 2011  

Nieuwsflash Bewaking November 2011

Advertisement