Page 1

PC 322.01 DIENSTENCHEQUES

D EC 2 011

Woordje van de Algemeen Secretaris De vakbonden en de werkgevers van de dienstencheques hebben een nieuw sociaal akkoord bereikt voor de periode 2011-2012. Hierdoor zal er de komende maanden één en ander veranderen voor u. We hopen met deze Nieuwsflash al uw vragen hierover te kunnen beantwoorden. Heb je nog vragen, contacteer onze kantoren bij u in de buurt, de contactgegevens staan verder in deze folder (zie p.2). Philippe Yerna

INHOUD Minimumuurlonen 2 Indexering 2 Verplaatsingskosten 2 Vergoeding bij economische werkloosheid

2

Arbeidskledij 2 Vorming 3 Brugpensioen 3

Volg ons op Facebook

Het nieuw sociaal akkoord in 8 vragen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Zal mijn loon stijgen? Wordt mijn loon ook geïndexeerd? Komt er een verbetering in de regeling verplaatsingskosten? Heb ik recht op een extra vergoeding bij economische werkloosheid? Komt er een betere regeling voor arbeidskledij? Komt er meer vorming voor dienstencheque-werkneemsters? Kunnen dienstencheque-werkneemsters op brugpensioen gaan? Wat zal er nogal gebeuren in de sector dienstencheques?

=> Zie antwoorden op pagina 2 en 3 van deze Nieuwsflash

Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be

sociale verkiezingen 2012 - Waarom jij niet?

Wil je de woordvoerder worden van je collega’s? Stel je kandidaat voor de volgende sociale verkiezingen! Lees de getuigenis van Renata op p. 3


Contacteer ons AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38 ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61 BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80 DENDERMONDE Oude Vest, 146 03/765.23.52 GENT Poel, 7 09/265.43.41 IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60 HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.52 MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50 OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57

Het nieuw sociaal akkoord in 8 vragen 1. Zal mijn loon stijgen? JA! Het interprofessioneel akkoord, een akkoord tussen vakbonden en werkgevers, voor alle werknemers in heel België heeft voorzien dat de lonen in 2012 slechts een heel klein beetje mogen stijgen. Voor de werkneemsters in de dienstencheques is er vanaf 1 januari 2012 een verhoging van de uurlonen met 0,2%, of in euro’s uitgedrukt van + 0,02 euro per uur. Hieronder vind je de nieuwe minimumuurlonen vanaf 1 januari 2012: Jaren dienst

Uurloon

Minder dan 1 jaar in dienst

9,88 EURO

Tussen 1 en 2 jaar in dienst

10,27 EURO

Tussen 2 en 3 jaar in dienst

10,40 EURO

Vanaf 3 jaar in dienst

10,51 EURO

Ook de werkneemsters met een hoger uurloon krijgen op 1 januari 2012 een verhoging van hun loon met 0,2%. 2. Wordt mijn loon ook geïndexeerd? JA! De laatste indexering van de lonen was op 1 juni 2011. De volgende indexering komt er normaal gezien op 1 maart 2012. Op dat ogenblik zullen de lonen stijgen met 2%. De minimumlonen worden dan: Jaren dienst

Uurloon

Minder dan 1 jaar in dienst

10,08 EURO

Tussen 1 en 2 jaar in dienst

10,48 EURO

Tussen 2 en 3 jaar in dienst

10,61 EURO

Vanaf 3 jaar in dienst

10,72 EURO

ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22

Niet alleen de minimumlonen worden verhoogd door de index, ook de werkelijk betaalde (hogere) lonen worden met 2% verhoogd.

ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.50

3. Komt er een verbetering in de regeling verplaatsingskosten?

TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45 NATIONAAL SECRETARIAAT (BRUSSEL) Kartuizersstraat, 70 02/500.28.11

JA! Er komt een kleine verbetering in de regeling voor verplaatsingskosten. Wanneer je meerdere klanten op 1 dag hebt, dan heb je voor de verplaatsingen tussen 2 klanten recht op een vergoeding voor je verplaatsingskosten en daarbovenop recht op een vergoeding voor je verplaatsingstijd.

-2-

Vanaf 1 januari 2012 wordt de vergoeding voor de verplaatsingstijd verhoogd tot 0,09 euro per kilometer, met een minimum van 0,55 euro per verplaatsing. Wat betekent dit concreet? Voorbeeld 1: Je rijdt met je auto van klant A naar klant B; afstand: 5km Je hebt recht op: -- verplaatsingskosten: 5 km x 0,13 euro = 0,65 euro -- verplaatsingstijd: 5 km x 0,09 euro = 0,45  euro. MAAR je krijgt altijd minstens 0,55 euro. TOTAAL = 1,20 Euro Voorbeeld 2: Je rijdt met je auto van klant A naar klant B; afstand: 20km Je hebt recht op: -- verplaatsingskosten: 20 km x 0,15 euro = 3,00 euro -- verplaatsingstijd: 20 km x 0,09 euro = 1,80  euro. TOTAAL = 4,80 Euro 4. Heb ik recht op een extra vergoeding bij economische werkloosheid? JA! In de sector van de dienstencheques gebeurt het wel vaker dat werkneemsters eens economisch werkloos zijn. Sinds het akkoord van 2 jaar geleden bestaat er een extra toeslag bovenop je werkloosheidsuitkering. Deze vergoeding wordt vanaf 1 januari 2012 verhoogd van 1,50 euro naar 2 euro per dag. Deze vergoeding moest vroeger maximum 12 dagen per jaar betaald worden. Vanaf 2012 valt dit maximum weg. Wie in 2012 bijvoorbeeld 20 dagen economisch werkloos is, zal 20 keer 2 euro ontvangen bovenop de werkloosheid. Het is je werkgever die deze vergoeding moet betalen. 5. Komt er een betere regeling voor arbeidskledij? JA! De werkneemsters die werken met dienstencheques moeten van hun werkgever arbeidskledij krijgen. Dit is kledij die zowel het bovenlichaam als het onderlichaam bedekt. Dit kan een schort zijn, een broek + polo,… Werkneemsters die op natte vloeren werken (bijvoorbeeld dweilen) moeten ook schoenen krijgen.


> Interview van een ACV-afgevaardigde Renata Dabrowska (28) is huishoudhulp bij een Brussels dienstenchequebedrijf.

6. Komt er meer vorming voor dienstencheque-werkneemsters? JA! In de sector gebeuren al enkele jaren heel wat inspanningen om de werkneemsters vorming te laten volgen. Dit kan gaan om poetstechnieken, strijken, voorkomen van rugklachten, EHBO, en nog veel meer. We merken dat nog heel veel werkneemsters de kans niet krijgen om zo een vorming te volgen. Nochtans moet iedereen de kans krijgen om vorming te volgen. Daarom wordt de collectieve vormingstijd ieder jaar verhoogd, tot 11 uur per voltijdse werkneemster in 2012.

En vanaf 2013 zou iedere nieuwe werkneemster in de sector verplicht een vorming moeten kunnen volgen. 7. Kunnen dienstencheque-werkneemsters op brugpensioen gaan? JA! Opgepast. Er bestaat een regeling brugpensioen vanaf 58 jaar voor de sector dienstencheques. Maar de voorwaarden zijn vrij streng en je werkgever moet willen meewerken. Wil je hierover meer weten neem dan contact op met het ACV Voeding en Diensten in je buurt. 8. Wat zal er nogal gebeuren in de sector dienstencheques? • Heel veel werkneemsters werken deeltijds. Daarom zal het Vormingsfonds werk maken van goede vormingen en informatie over ergonomisch werken. Dit is werken waarbij je lichaam zo weinig mogelijk wordt belast en je geen pijn in rug, nek, polsen en zo krijgt. Dit moet het mogelijk maken om meer en langer te werken, want poetsen is zwaar werk. • De sector zal ook een campagne starten met informatie over deeltijds werken en de mogelijkheden om meer uren per week te werken voor de werkneemsters die dit willen. • Er zal werk gemaakt worden van een beter sociaal overleg in de ondernemingen. Het is de bedoeling om een beter syndicaal onthaal in de ondernemingen te voorzien en om enkele verbeteringen aan te brengen in de afspraken over de oprichting van een syndicale delegatie in de ondernemingen.

-3-

“Heel wat werkneemsters spreken niet goed Frans. Het is dus heel belangrijk dat je hen in hun moedertaal kan verder helpen. Voor mij persoonlijk heeft het feit van delegee te zijn me geholpen om vooruitgang te maken met mijn Frans. Het ACV organiseert cursussen om je syndicale Frans bij te spijkeren. ” “Het grootste probleem om delegee te zijn in een dienstenchequebedrijf is dat de werkneemsters allemaal op verplaatsing werken. Bovendien ben ik de enige vakbondsafgevaardigde, omdat er bij de sociale verkiezingen geen andere kandidaten waren. Ik hoop dat we andere werkneemsters bereid vinden om zich kandidaat te stellen, zodat we een echte kernwerking kunnen uitbouwen.” Wil je ook ACVafgevaardigde worden? Contacteer ons!

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Yerna - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

In ondernemingen met een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of met een Syndicale Delegatie worden hierover best afspraken gemaakt. Normaal gezien moet de werkgever ook instaan voor de reiniging en het onderhoud van deze kledij. Indien je als werkneemster je arbeidskledij zelf reinigt en onderhoudt dan moet je van je werkgever hiervoor een vergoeding krijgen van 0,20 euro per dag (= elke dag waarop je gewerkt hebt). Vanaf 1 januari 2012 wordt deze vergoeding verhoogd tot 0,25 euro per dag. Als de werkgever deze arbeidskledij niet geeft of niet instaat voor reiniging en onderhoud van de arbeidskledij dan is er volgende sanctie voorzien: -- 1,40 euro per arbeidsdag voor het niet geven van de arbeidskledij -- 0,25 euro per arbeidsdag voor het niet wassen/onderhouden van de arbeidskledij. Opgepast: deze sancties zijn al van toepassing sinds 9 november 2011!

“Ik ben de enige vakbondsafgevaardigde namens ACVVoeding en Diensten in een dienstenchequebedrijf dat zo’n 600 huishoudhulpen tewerkstelt, waarvan ongeveer de helft van Poolse origine is. Ik ben zelf een Poolse en ben dus goed geplaatst om me in te leven in hun problemen en er mee een oplossing voor te zoeken.”


Je neemt het graag op voor anderen? SOCIALE VERKIEZINGEN

7 - 20 MEI 2012

Neem je het graag op voor je collega’s? Ben je voor hen een luisterend oor? Word dan ook hun stem in de ondernemingsraad of in het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. Twijfels? Bel naar 078 150.555 of surf naar wordacvkandidaat.be en doe de test of er een afgevaardigde in je zit. Kom op voor je collega’s bij de sociale verkiezingen. Wij komen zeker ook voor jou op: met een uitgebreide ondersteuning die elke afgevaardigde verdient.

-4-

V.U. Dominique Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel – www.acv-online.be

wordacvkandidaat.be

Nieuwsflash Dienstencheques december 2011  

Nieuwsflash Dienstencheques december 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you