Page 1

FITXA PROCEDIMENTS

DOSSIER DE PROCEDIMENTS CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA


FITXA PROCEDIMENTS

Llistat de procediments per crèdits C2: L’ésser humà davant la malaltia UD2 Na1 1. Administració medicació per via bucal_oral 2. Administració medicació per via inhalatoria 3. Administració medicació per via nasal 4. Administració medicació per via oftalmologica 5. Administració medicació per via òtica 6. Administració medicació per via rectal 7. Administració medicació per via tòpica 8. Administració de medicació per SNG 9. Conèixer el procediment de la seroteràpia 10. Administració de broncodilatadors amb càmera UD2 Na2 11. Aplicació de calor amb un bany d’aigua calenta 12. Aplicació de calor amb una bossa d’aigua calenta 13. Aplicació de calor amb compreses calentes 14. Aplicació de calor amb una làmpara d’infraroig 15. Aplicació de calor amb una manta elèctrica 16. Aplicació de fred amb un bany d’aigua freda 17. Aplicació de fred amb una bossa de gel 18. Aplicació de fred amb compreses fredes C3: Benestar del pacient: higiene, repòs i moviment UD1 Na1 1. Cura de la ferida quirúrgica 2. Cura de la ferida infectada 3. Cura humida d’una ferida UD1 Na2 4. Higiene genitals 5. Higiene al pacient enllitat 6. Dutxa assistida 7. Higiene del cabell 8. Higiene del cabell amb paràsits 9. Higiene de la boca pacient conscient 10. Higiene de la boca pacient inconscient 11. Neteja dels ulls


FITXA PROCEDIMENTS

12. Neteja dels orificis nasals 13. Neteja dels pavellons auditius 14. Neteja de les ungles UD2 15. Col·locació de la cunya 16. Mobilització de decúbit lateral a decúbit pro 17. Mobilització de llit a llitera 18. Mobilització d’assegut al llit a cadira 19. Mobilització amb l’elevador mecànic 20. Mobilització per col·locar al pacient al llit sense travesser 21. Mobilització de decúbit supí a la vora del llit 22. Mobilització de la llitera al llit 23. Mobilització per col·locar al pacient a la cadira 24. Mobilització de la cadira al llit 25. Mobilització de decúbit supí a sedestació a la vora del llit 26. Mobilització per col·locar al pacient al llit amb travesser

C4: Cures Bàsiques UD1 Na1 1. Pressió arterial 2. PA_criticón 3. Pols radial 4. Pols central 5. Temperatura axil·lar 6. Temperatura rectal UD1 Na2 7. Freqüència respiratòria 8. Oxigenoteràpia: màscara d’oxigen 9. Oxigenoteràpia: ulleres d’oxigen 10. Aspiració de secrecions 11. Clapoteig 12. Cures traqueotomia UD2 Na1 13. Cures ostomia 14. Administració ènema 15. Administració ènema per colostomia 16. Extracció de fecalomes


FITXA PROCEDIMENTS

UD2 Na2 17. Administració dieta oral 18. Alimentació enteral 19. Alimentació gastrostomia 20. Col·locació sonda nasogàstrica 21. Cures SNG 22. Alimentació al pacient depenent 23. Cures gastrostomia UD2 Na3 24. Sondatge vesical 25. Cures al pacient amb sonda vesical 26. Sistemes col·lectors d’orina 27. Col·locació i retirada de l’orinal pla 28. Col·locació i retirada de bolquers UD3 29. Glasgow UD4 30. Cures post-mortem UD5 Na1 31. Control glucèmia capil·lar 32. Glucosuria_cetonuria 33. Administració insulina UD5 Na2 34. Cures episiotomia UD5 Na3 35. Cura cordó umbilical 36. Higiene del nadó 37. Canvi del bolquer al nadó 38. Fototeràpia al nadó 39. Signes vitals del nadó 40. Diagnòstic precoç del nadó UD6 41. Cura ferida quirúrgica 42. Cures al pacient postquirúrgic 43. Cures al pacient prequirúrgic 44. Tècnica de l’esquilat 45. Tècnica de rasurat


FITXA PROCEDIMENTS

C5: Primers Auxilis 1. 2. 3. 4.

Protocol de SVB Protocol de SVA Maniobra de Heimlich RCP

C6: Higiene del medi hospitalari UD2 Na1 1. Rentat de mans higiènic 2. Rentat de mans quirúrgic 3. Rentat de mans solució alcohòlica 4. Col·locació de calces pels peus, gorro, bata, mascareta, ulleres i guants davant d’un aïllament 5. Col·locació dels guants d’un sol ús UD2 Na2 6. Preparació de l’habitació 7. Tècnica d’un llit tancat 8. Tècnica d’un llit obert 9. Tècnica d’un llit quirúrgic UD2 Na3 10. Recollida de orina de 24h 11. Recollida d’orina per micció 12. Recollida d’orina per col·lector 13. Recollida d’orina per sonda fèmina 14. Recollida d’orina per sonda foley 15. Recollida d’orina a nadons 16. Recollida mostra de femta 17. Recollida mostra d’esput 18. Recollida mostra d’un exsudat UD3 Na1 19. Neteja del material


FITXA PROCEDIMENTS

C7: Recolzament psicològic 1.Relació d’ajuda C9: Odontologia UD1 1. Historia clínica i formalització de registre UD2 2. 3. 4. 5.

Preparació del camp operatori: material instrumental Espatulat de ciment o materials de obturació Espatulat de alginat i buidament de guix Visita clínica per repàs de material

UD4 6. Radiologia, procés de revelat radiogràfic 7. Control de placa


FITXA PROCEDIMENTS

C2: L’Ésser humà davant la malaltia UD2 Na1 19. Administració medicació per via bucal_oral 20. Administració medicació per via inhalatoria 21. Administració medicació per via nasal 22. Administració medicació per via oftalmologica 23. Administració medicació per via òtica 24. Administració medicació per via rectal 25. Administració medicació per via tòpica 26. Administració de medicació per SNG 27. Conèixer el procediment de la seroteràpia 28. Administració de broncodilatadors amb càmara UD2 Na2 29. Aplicació de calor amb un bany d’aigua calenta 30. Aplicació de calor amb una bossa d’aigua calenta 31. Aplicació de calor amb compreses calentes 32. Aplicació de calor amb una làmpara d’infraroig 33. Aplicació de calor amb una manta elèctrica 34. Aplicació de fred amb un bany d’aigua freda 35. Aplicació de fred amb una bossa de gel 36. Aplicació de fred amb compreses fredes


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

Administració per via inhalatoria

Objectius 1. Assolir els coneixements per administrar anestèsics, líquids volàtils, aerosols broncodilatadors o antiasmàtics

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria, delegat per l’infermera

Recursos materials 1. Medicament 2. Batea 3. Càmara

Procediment 1. Preparar el material 2. Verificar la dosis, horari, habitació, nom del pacient….. 3. Rentat de mans 4. Informar al pacient 5. Preguntar si te al·lèrgies a algun medicament 6. Explicar-li al pacient que ha d’inspirar lentament i profundament quan li donem l’ordre 7. El pacient ha de estar en posició folwer o semi-folwer 8. Dir-li al pacient que buidi l’aire dels pulmons 9. Avisar-lo que comenci a inspirar, llavors accionem l’aerosol medicamentós 10. Al final de la inspiració ha de comptar dos segons abans de començar a expirar 11. Recollir el material 12. Rentat de mans


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Netejar la batea 2. Desar el medicament, si es necessari

Recomanacions 1. Valorar l’autonomia del pacient 2. Valorar el nivell de consciència del pacient 3. Valorar la mobilitat del pacient 4. Control de la cavitat bucal, ja que el tractament durant molt de temps amb aerosols pot provocar fongs. 5. Conservar els medicaments segons prospecte


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

Administració per via Òtica

Objectius 1. Assolir els coneixements per administrar gotes per via Òtica.

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria, delegat per l’infermera

Recursos materials 1. Medicament 2. Batea 3. Guants 4. Gases


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Verificar la dosis, horari, habitació, nom del pacient….. 3. Rentat de mans 4. Col·locació de guants 5. Informar al pacient 6. Preguntar si te al·lèrgies a algun medicament 7. Demanar al pacient que es posi assegut o estirat, però amb el cap recolzat sobre el costat sa 8. Estirar el pavelló auricular cap a dalt i endarrere 9. Abocar les gotes sobre les parets del conducte, procurant no tocar-les amb l’aplicador 10. Demanar al pacient que estigui quiet durant uns deu minuts 11. Retirar guants 12. Recollir el material 13. Rentat de mans

Cura del material 1. Netejar la batea 2. Desar el medicament, si es necessari 3. Posar els residus al lloc corresponent

Recomanacions 1. Valorar l’autonomia del pacient 2. Valorar el nivell de consciència del pacient 3. Valorar la mobilitat del pacient 4. Conservar els medicaments segons prospecte


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N. A

1

Administració per SNG

Objectius 1. Assolir els coneixements per administrar comprimits, càpsules i xarops per SNG

Recursos humans 1- Infermera 2- Auxiliar d’infermeria, delegat per l’ infermera

Recursos materials 2. Medicament 3. Batea 4. Got amb aigua 5. Xeringa de 50cc per alimentació alimentària 6. Morter 7. Sonda nasogàstrica (veure protocol de sondatge nasogàstric). 8. Guants. 9. Fonendoscopi. 10. Recipient.


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Verificar la dosis, horari, habitació, nom del pacient….. 3. Rentat de mans 4. Informar al pacient 5. Preguntar si te al·lèrgies a algun medicament 6. El comprimit es tritura amb un morter fins la seva reducció a pols homogeni. 7. No barrejar diferents medicaments simultàniament a la mateixa xeringa. 8. El pols s’introdueix a una xeringa de 60 ml (prèvia retirada de l’èmbol). 9. S’afegeix 15 - 30 ml d’aigua i s’agita. 10. Acomodar al pacient en posició folwer o semi-folwer 11. Comprovar la localització de la sonda a l’estómac: a. Submergir final de la SNG a un got d’aigua b. Enviar bolus d’aire a través SNG amb la xeringa i valorar sorolls abdominals 12. Aspiració de contingut gàstric per la sonda. Si el volum es superior a 50 ml, es necessari tornar a introduir-lo i comentar-ho amb l’ infermera per valorar retardar l’administració 1 hora més 13. Netejar la sonda passant 30ml d’aigua abans d’administrar la medicació. 14. Administrar el o els fàrmacs, amb dilució prèvia de 30 ml addicionals d’aigua i administrar-los per la sonda. 15. Netejar la sonda amb 20-30 cc d’aigua, al finalitzar l’administració 16. Procedir, una vegada realitzada la tècnica a: a. - Connectar de nou l’alimentació contínua si el pacient estava rebent-la. b. - Pinçar la sonda nasogàstrica durant 30 minuts, si es que estava connectada a aspiració o a bossa. 17. Recollir el material. 18. Rentat de mans 19. Registrar-ho a la fulla de comentaris d’infermeria, la resposta del pacient i les complicacions derivades de la tècnica. 20. Recollir el material Cura del material 1. Netejar la batea 2. Desar el medicament, si es necessari

Recomanacions 1. Vigilar la tolerància als fàrmacs administrats (vòmits, distensió abdominal,diarrea,...). 2. Abans d’administrar medicaments com càpsules, granulats, retard, .... es necessari informar-se si poden o no triturar-se. 3. No barrejar medicaments a la mateixa xeringa. 4. En cas de tenir que administrar varius medicaments, no barrejar a la mateixa xeringa. Netejar la sonda amb 10 cc d’aigua entre un i altre Administrar primer les formes líquides i deixar les presentacions més denses per al final. 5. Conservar els medicaments segons prospecte 6. Administrar la medicació 1 o 2 hores abans del bolus de l’alimentació, accepte si son irritants de la mucosa gàstrica. En cas d’infusió continua de la nutrició enteral, parar-la 15 min abans.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

Administració per via inhalatòria amb càmara

Objectius Assolir els coneixements per administrar anestèsics, líquids volàtils, aerosols broncodilatadors o antiasmàtics

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria, delegat per infermeria

Recursos materials 1. Medicament 2. Batea 3. Càmara


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Verificar la dosis, horari, habitació, nom del pacient….. 3. Rentat de mans 4. Informar al pacient 5. Preguntar si te al·lèrgies a algun medicament 6. Explicar-li al pacient que ha d’inspirar lentament i profundament quan li donem l’ordre 7. El pacient ha de estar en posició fowler o semi-fowler 8. Obrir l’inhalador, agitar-lo en posició vertical i connectar-lo a la càmera 9. Dir-li al pacient que buidi l’aire dels pulmons 10. Situar la mascareta apretada al voltant de la boca i del nas del pacient 11. Apretar el polsador una vegada amb la càmera horitzontal 12. Mantenir la posició de la mascareta a la vegada l’usuari respira (observant la vàlvula). Sol ser vàlides 5 inhalacions ó 10 segons. 13. Inspiració lenta y profunda, cinc segons, mantenint l’aire als pulmons de 5 a 10 segons. Expulsar-lo pel nas. 14. Repetir el procediment para cada dosis con intervals de 30 segons a 1 minuto entre dosis 15. Retirar el inhalador i tapar-lo 16. Rentar la boca del pacient amb aigua i la zona de contacte de la mascareta 17. Recollir el material 18. Rentat de mans

Cura del material 1. Netejar la batea 2. Desar el medicament, si es necessari

Recomanacions 1. Valorar l’autonomia del pacient 2. Valorar el nivell de consciència del pacient 3. Valorar la mobilitat del pacient 4. Control de la cavitat bucal, ja que el tractament durant molt de temps amb aerosols pot provocar fongs. 5. Conservar els medicaments segons prospecte


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

Sueroteràpia

Objectius Conèixer el procediment de la sueroteràpia

Recursos humans 1. Infermera

Recursos materials 1. Suero 2. Equip de sèrum 3. Clau de tres passos 4. Catèter endovenós 5. Safata 6. Gases

Procediment 1. Preparar el material a la safata 2. Rentat de mans 3. Col·locació de guants 4. Informar al pacient 5. Identificar amb Nº de llit o nom del pacient el sèrum 6. Obrir el sèrum amb la màxima asèpsia possible 7. Obrir l’equip de sèrum amb la màxima asèpsia possible 8. Unir el sèrum amb l’equip de sèrum , i si es necessari, amb la clau de tres passos. 9. Purgar l’equip fins que no quedi gens d’aire, el sèrum que cau , pot anar a la gasa 10. Connectar l’equip al catèter del pacient, i posar el goteix corresponent 11. Recollir el material 12. Retirada de guants i rentat de mans 13. Enregistrar-ho


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Tirar els residus al recipient corresponent segon classificació

Recomanacions 1. Verificar que el sèrum utilitzat es el que correspon al pacient 2. Comprovar primer la permeabilitat del catèter 3. Fer el procediment amb la màxima asèpsia possible i si es necessari de forma estèril


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

Administració per via bucal/oral

Objectius Assolir els coneixements per administrar comprimits, càpsules i xarops.

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria, delegat per l’infermera

Recursos materials 1. Medicament 2. Batea 3. Got amb aigua

Procediment 1. Preparar el material 2. Verificar la dosis, horari, habitació, nom del pacient….. 3. Rentat de mans 4. Informar al pacient 5. Preguntar si te al·lèrgies a algun medicament 6. Acomodar al pacient en posició folwer o semi-folwer 7. Administrar medicació i si es necessari el got d’aigua 8. Recollir el material 9. Rentat de mans


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Netejar la batea 2. Desar el medicament, si es necessari

Recomanacions 1. Valorar l’autonomia del pacient 2. Valorar el nivell de consciència del pacient 3. Valorar la mobilitat del pacient 4. Conservar els medicaments segons prospecte


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

Administració per via rectal

Objectius Assolir els coneixements per administrar enemes i supositoris

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria, delegat per l’infermera

Recursos materials 1. Medicament 2. Batea 3. Guants 4. Lubricant 5. Xopador

Procediment 6. Preparar el material 7. Verificar la dosis, horari, habitació, nom del pacient….. 8. Rentat de mans 9. Col·locació de guants 10. Informar al pacient 11. Preguntar si te al·lèrgies a algun medicament 12. Posar al pacient en decúbit lateral en el llit 13. Baixar la roba interior 14. Posar una mica de lubricant a l’extrem de l’índex de la ma dominant 15. Separar les natges 16. Administrar el supositori i oprimir les natges. 17. Recollir el material 18. Retirada de guants 19. Rentat de mans


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Netejar la batea 2. Desar el medicament, si es necessari 3. Llençar els residus al lloc corresponent

Recomanacions 1. Valorar l’autonomia del pacient 2. Valorar el nivell de consciència del pacient 3. Valorar la mobilitat del pacient 4. Si es un supositori laxant, haurà de retenir-lo 15 o 20 minuts, abans d’anar a defecar. 5. Conservar els medicaments segons prospecte


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

Administració per via tòpica

Objectius Assolir els coneixements per administrar

locions, pólvores, cremes, pomades, gels, escumes o

pegats

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria, delegat per l’infermera

Recursos materials 1. Medicament 2. Batea 3. Guants 4. Esponja 5. Sabó 6. Gases 7. Depressor


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Verificar la dosis, horari, habitació, nom del pacient….. 3. Rentat de mans 4. Col·locació de guants 5. Informar al pacient 6. Preguntar si te al·lèrgies a algun medicament 7. Posar al pacient en la posició mes còmoda per aplicar el medicament 8. Netejar bé la zona i assecar-la 9. Aplicar el medicament, escampant-lo, fent massatge, posant pegat…….En cas d’haver ferida s’haurà de fer amb la màxima asèpsia possible. 10. Retirar guants 11. Recollir el material 12. Rentat de mans

Cura del material 1. Netejar la batea 2. Desar el medicament, si es necessari 3. Posar els residus al lloc corresponent

Recomanacions 1. Valorar l’autonomia del pacient 2. Valorar el nivell de consciència del pacient 3. Valorar la mobilitat del pacient 4. Valorar la necessitat de deixar apòsit o no. 5. Conservar els medicaments segons prospecte


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

Administració per via oftalmologica

Objectius 1. Assolir els coneixements per administrar col·liris i pomades.

Recursos humans - Infermera - Auxiliar d’infermeria, delegat per l’infermera

Recursos materials 1.

Medicament

2. Batea 3. Guants 4. Gases 5. Suero fisiològic


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Verificar la dosis, horari, habitació, nom del pacient….. 3. Rentat de mans 4. Col·locació de guants 5. Informar al pacient 6. Preguntar si te al·lèrgies a algun medicament 7. Demanar al pacient que s’assegui o s’estiri en decúbit supí 8. Ajudar a l’obertura de les parpelles fent una pressió suau sobre les prominències òssies 9. Netejar les secrecions dels ulls amb el suero fisiològic i gases estèrils. Fer-ho sempre de dins a fora 10. Instal·la les gotes en el fons de cada sac lacrimal. La pomada fes-ho sobre la vora de la parpella inferior 11. No tocar l’ull ni les pestanyes amb l’aplicador 12. Neteja l’excés de col·liri o de pomada amb gases estèrils, una per cada ull 13. Retirar guants 14. Recollir el material 15. Rentat de mans

Cura del material 1. Netejar la batea 2. Desar el medicament, si es necessari 3. Posar els residus al lloc corresponent

Recomanacions 1. Valorar l’autonomia del pacient 2. Valorar el nivell de consciència del pacient 3. Valorar la mobilitat del pacient 4. Tapar l’ull si ho indica l’ordre medica 5. Conservar els medicaments segons prospecte


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

Administració per via nasal

Objectius Assolir els coneixements per administrar gotes o polvoritzacions per via nasal.

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria, delegat per l’infermera

Recursos materials 1. Medicament 2. Batea 3. Guants 4. Gases 5. Mocador


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Verificar la dosis, horari, habitació, nom del pacient….. 3. Rentat de mans 4. Col·locació de guants 5. Informar al pacient 6. Preguntar si te al·lèrgies a algun medicament 7. Demanar al pacient que primer es moqui, per deixar neta la via nasal 8. Demanar al pacient que posi el cap en hiperextensió 9. Posar-li les gotes dins l’aleta nasal, procurant no tocar el nas amb l’aplicador. 10. Demanar al pacient que respiri per la boca per no esternudar i que s’estigui quiet durant 5 minuts 11. Retirar guants 12. Recollir el material 13. Rentat de mans

Cura del material 1. Netejar la batea 2. Desar el medicament, si es necessari 3. Posar els residus al lloc corresponent

Recomanacions 1. Valorar l’autonomia del pacient 2. Valorar el nivell de consciència del pacient 3. Valorar la mobilitat del pacient 4. Conservar els medicaments segons prospecte


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Aplicació de calor humit

Objectius Assolir els coneixements per aplicar calor humit amb un bany calent total

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar de clínica

Recursos materials 1. Font d’aigua calenta 2. Termòmetre 3. Banyera 4. Tovallola de bany 5. Guants


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Rentat de mans 3. Col·locació de guants 4. Informar al pacient 5. Omplir la banyera amb aigua a una temperatura d’entre 35-40ºC 6. Acompanyar al pacient al bany i ajudar-lo ha entrar a la banyera 7. Anar vigilant al pacient 8. Al acabar el tractament, s’asseca la pell amb una tovallola seca sense refregar 9. Recollir el material 10. Retirar els guants 11. Rentat de mans

Cura del material 1. Netejar i desinfectar la banyera 2. Desar el material

Recomanacions 1. Valorar que l’aplicació de calor no perjudica al pacient 2. Valorar la dependència del pacient


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Aplicació de calor humit

Objectius Assolir els coneixements per aplicar calor humit amb una compresa humida

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar de clínica

Recursos materials 1. Gases 2. Palangana d’aigua calenta 3. xopador 4. Tovallola


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Rentat de mans 3. Col·locació de guants 4. Informar al pacient 5. Protegir mitjançant el xopador, els llençols del llit 6. Col·locar al pacient en la postura adequada 7. Omplir la palangana amb aigua freda i glaçons 8. Submergir la gasa en l’aigua calenta de la palangana, i després l’escorrerem fins que no gotegi 9. Col·locar la gasa mullada a la zona a tractar. 10. Anar controlant al pacient i anar mullant cada vegada que sigui necessari la gasa 11. Al acabar el tractament, s’asseca la pell amb una tovallola seca sense refregar 12. Recollir el material 13. Retirar els guants 14. Rentat de mans

Cura del material 1. Netejar i desinfectar la palangana 2. Desar el material i els residus al lloc que correspongui

Recomanacions 1. Valorar que l’aplicació de fred no perjudica al pacient


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Aplicació de calor sec

Objectius Assolir els coneixements per aplicar calor sec amb una manta elèctrica

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar de clínica

Recursos materials 1. Manta elèctrica

Procediment 1. Preparar el material 2. Comprovar que la manta estigui integra 3. Rentat de mans 4. Informar al pacient 5. Posar la manta damunt del llençol de dalt 6. Selecciona la temperatura que vols i el temps d’aplicació 7. Al finalitzar, deixar al pacient còmode 8. Recollir el material 9. Rentat de mans


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Desar la manta

Recomanacions 1. Valorar que l’aplicació de calor no perjudica al pacient 2. Valorar l’autonomia del pacient


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Aplicació de calor sec

Objectius Assolir els coneixements per aplicar calor sec amb una bossa d’aigua calenta

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar de clínica

Recursos materials 1. Bossa hermètica 2. Tela gruixuda 3. Palangana amb aigua calenta 4. Termòmetre


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Rentat de mans 3. Informar al pacient 4. Comprovar l’estat de la bossa hermètica 5. Omplir la bossa amb aigua calenta uns dos terços de la seva capacitat 6. Assecar l’exterior de la bossa 7. Embolicar la bossa amb la tela 8. Aplicar la bossa en la zona afectada i deixar-li unes dues hores 9. Anar comprovant que no li provoca cap lesió al pacient l’aplicació 10. Retirar la bossa i deixar que l’àrea calentejada recuperi el seu color i temperatura 11. Recollir el material 12. Rentat de mans

Cura del material 1. Netejar i desinfectar la bossa 2. Desar el material i els residus al lloc que correspongui

Recomanacions 1. Valorar que l’aplicació de calor no perjudica al pacient


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Aplicació de calor sec

Objectius Assolir els coneixements per aplicar calor sec amb una làmpara d’infraroig

Recursos humans 1.

Infermera

2. Auxiliar de clínica

Recursos materials 1. Làmpara d’infraroig 2. Llençol

Procediment 1. Preparar el material 2. Rentat de mans 3. Informar al pacient 4. Deixar al descobert l’àrea a tractar, preservant l’intimidat del pacient amb el llençol 5. Col·locar la làmpara a una distancia d’uns 45cm de la pell del pacient 6. Anar passant cada deu minuts per si la pell s’envermelleix… 7. Al finalitzar posar al pacient còmode 8. Recollir el material 9. Rentat de mans


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Desar el material

Recomanacions 1. Valorar que l’aplicació de calor no perjudica al pacient 2. Valorar l’autonomia del pacient per mobilitzar-se


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Aplicació de fred humit

Objectius Assolir els coneixements per aplicar fred humit amb un bany fred total

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar de clínica

Recursos materials 1. Font d’aigua freda 2. Termòmetre 3. Banyera 4. Tovallola de bany 5. Guants


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Rentat de mans 3. Col·locació de guants 4. Informar al pacient 5. Omplir la banyera amb aigua a una temperatura d’entre 35-37ºC 6. Acompanyar al pacient al bany i ajudar-lo ha entrar a la banyera 7. Anar vigilant al pacient 8. Al acabar el tractament, s’asseca la pell amb una tovallola seca sense refregar 9. Recollir el material 10. Retirar els guants 11. Rentat de mans

Cura del material 1. Netejar i desinfectar la banyera 2. Desar el material

Recomanacions 1. Valorar que l’aplicació de calor no perjudica al pacient 2. Valorar la dependència del pacient


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A 2 Aplicació de fred humit

Objectius Assolir els coneixements per aplicar fred humit amb una compresa humida

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar de clínica

Recursos materials 1. Gases 2. Palangana d’aigua freda i glaçons 3. xopador 4. Tovallola


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Rentat de mans 3. Col·locació de guants 4. Informar al pacient 5. Protegir mitjançant el xopador, els llençols del llit 6. Col·locar al pacient en la postura adequada 7. Omplir la palangana amb aigua freda i glaçons 8. Submergir la gasa en l’aigua freda de la palangana, i després l’escorrerem fins que no gotegi 9. Col·locar la gasa mullada a la zona a tractar. 10. Anar controlant al pacient i anar mullant cada vegada que sigui necessari la gasa 11. Al acabar el tractament, s’asseca la pell amb una tovallola seca sense refregar 12. Recollir el material 13. Retirar els guants 14. Rentat de mans

Cura del material 1. Netejar i desinfectar la palangana 2. Desar el material i els residus al lloc que correspongui

Recomanacions 1. Valorar que l’aplicació de fred no perjudica al pacient


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C02

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Aplicació de fred sec

Objectius Assolir els coneixements per aplicar fred sec amb una bossa de gel

Recursos humans 1.

Infermera

2. Auxiliar de clínica

Recursos materials 1. Bossa hermètica 2. Tela gruixuda

Procediment 1. Preparar el material 2. Rentat de mans 3. Informar al pacient 4. Comprovar l’estat de la bossa hermètica 5. Embolicar la bossa amb la tela 6. Aplicar la bossa en la zona afectada i deixar-li uns 30 minuts 7. Anar comprovant que no li provoca cap lesió al pacient l’aplicació de gel 8. Retirar la bossa i deixar que l’àrea refredada recuperi el seu color i temperatura 9. Recollir el material 10. Rentat de mans


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Netejar i desinfectar la bossa 2. Desar el material i els residus al lloc que correspongui

Recomanacions 1. Valorar que l’aplicació de fred no perjudica al pacient


FITXA PROCEDIMENTS

C3: Benestar del pacient: higiene, repòs i moviment UD1 Na1 27. Cura de la ferida quirúrgica 28. Cura de la ferida infectada 29. Cura humida d’una ferida UD1 Na2 30. Higiene genitals 31. Higiene al pacient enllitat 32. Dutxa assistida 33. Higiene del cabell 34. Higiene del cabell amb paràsits 35. Higiene de la boca pacient conscient 36. Higiene de la boca pacient inconscient 37. Neteja dels ulls 38. Neteja dels orificis nasals 39. Neteja dels pavellons auditius 40. Neteja de les ungles UD2 41. Col·locació de la cunya 42. Mobilització de decúbit lateral a decúbit pro 43. Mobilització de llit a llitera 44. Mobilització d’assegut al llit a cadira 45. Mobilització amb l’elevador mecànic 46. Mobilització per col·locar al pacient al llit sense travesser 47. Mobilització de decúbit supí a la vora del llit 48. Mobilització de la llitera al llit 49. Mobilització per col·locar al pacient a la cadira 50. Mobilització de la cadira al llit 51. Mobilització de decúbit supí a sedestació a la vora del llit 52. Mobilització per col·locar al pacient al llit amb travesser


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Higiene d’ungles de les mans i peus

Objectius 1. Evitar infeccions 2. Proporcionar comoditat e higiene 3. Millorar l’aparença

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Una palangana 2. Un xopador 3. Tovallola 4. Esponja sabonosa 5. Guants 6. Tisores 7. Crema hidratant 8. Acetona 9. Cotó


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Rentar-se les mans 2. Preparar tot el material 3. Informar al pacient que és el que se li realitzarà 4. Passar la cortina 5. Protegir el llit amb un xopador 6. Retirar l’esmalt si es necessari amb l’acetona 7. Submergir les mans i/o el peus en la palangana amb aigua tèbia 8. Deixar en remull uns minuts 9. Posant-se els guants 10. Friccionar la superfície i entre els dits amb una esponja sabonosa 11. Assecar bé sobretot entre els dits 12. Tallar les ungles , les de les mans s’han de tallar de forma ovalada i la dels peus de forma recta 13. Si s’observa alguna anomalia avisar al podòleg 14. Aplicar crema hidratant fent un massatge des de la part distal a la proximal 15. recollir el material 16. retirada de guants i rentat de mans 17. Registrar les incidències

Cura del material 1. Recollir, netejar i ordenar tot el material utilitzat 2. Les tisores després de rentar-se s’han d’esterilitzar

Recomanacions 1. No retallar molt les ungles 2. Procurar no fer una ferida 3. Davant de qualsevol lesió desinfectar i tapar amb un apòsit estèril 4. Si es necessari realitzar una protecció de talons


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Higiene

del

cabell

amb

paràsits

Objectius 1. Eliminar paràsits del cabell, per tal d’evitar la seva proliferació i desaminació

Recursos humans 2.Infermera i una auxiliar 3.Dos Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Una gerra i/o tetera 2. Una palangana 3. Un plàstic 4. Dues tovalloles 5. Una pinta 6. Un secador 7. Xampú neutre i loció antiparàsits 8. Guants 9. Bata 10. Gorro 11. Polaines


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Rentar-se les mans 2. Preparar tot el material 3. Informar al pacient que és el que se li realitzarà 4. Col·locar-nos bata, gorro, polaines i guants 5. Traslladar al pacient al WC i despullar-lo, posar tota la roba en una bossa tancada i posar la targeta identificativa de paràsits 6. Posar al pacient a la banyera i rentar-lo amb sabó antiparasitari 7. Revisar pubis, axil·les i celles 8. Un cop banyat aplicarem la solució antiparasitària en el cabell 9. El cabell es taparà amb un gorro i es repetirà l’aplicació cada 4 hores o una vegada cada torn depenen de la quantitat que tingui 10. Vestir al pacient amb roba neta 11. Treure’ns la bata, el gorro i els guants 12. Rentat de mans 13. Registrar a la gràfica les incidències

Cura del material 1. Recollir, netejar i ordenar tot el material utilitzat 2. El material d’un sol us el tirarem amb una bossa tancada

Recomanacions 1. Si fos necessari tallar el cabell o afaitar les part afectades es consultarà amb el pacient i/o familiars


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Higiene pavelló auricular

Objectius 1. Mantenir net el pavelló auricular

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Sèrum fisiològic 2. Batea 3. Gases 4. guants

Procediment 1. Rentar-se les mans 2. Preparar tot el material 3. Informar al pacient que és el que se li realitzarà 4. Col·locació de guants 5. Passar la cortina 6. Acomodarem al pacient primer en decúbit lateral dret i després en decúbit lateral esquerre 7. Netejarem el pavelló auricular amb sèrum fisiològic i una gasa, nomes el pavelló auditiu i l’entrada del conducte auditiu amb una torunda 8. Al finalitzar recollirem el material 9. Retirarem els guants 10. Recollir el material 11. Rentar-nos les mans 12. Registrarem a la gràfica les incidències


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Recollir, netejar i ordenar tot el material utilitzat

Recomanacions 1. No és correcte introduir un bastonet o qualsevol utensili. Al introduir el bastonet el que fem es ficar tota la cera cap a dins i produir un tap 2. sempre abans s’ha d’aplicar unes gotes òtiques


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Higiene dels orificis nasals

Objectius 1. Mantenir les vies respiratòries altes permeables 2. Evitar la presencia de secrecions en els orificis nasals

Recursos humans 1.Infermera 2.Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Batea 2. Guants 3. Gases 4. Sèrum fisiològic 5. Mocadors 6. Xeringa

Procediment 1. Rentar-se les mans 2. Preparar tot el material 3. Informar al pacient que és el que se li realitzarà 4. Col·locació de guants 5. Passar la cortina 6. Demanarem al pacient que es soni el nas amb el mocador 7. netejarem els orificis nasals amb sèrum fisiològic i una gasa fent una petita torunda. Si és necessari amb una xeringa aplicarem una petita quantitat de sèrum, per humidificar les secrecions, i facilitar així la neteja. 8. Si el pacient és portador de SNG, observarem la zona de pressió de la sonda amb l’aleta nasal per prevenir les úlceres iatrogèniques. És important variar la zona de suport. 9. Recollida de material 10. Retirada de guants i rentat de mans 11. Registrar incidències en la gràfica


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Tirar el material segons classificaci贸 de residus Recomanacions 2. Intentar realitzar el procediment amb el pacient incorporat


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Higiene de genitals

Objectius 1. Rentar externament i asèpticament els genitals 2. Proporcionar neteja i comoditat evitant infeccions nosocomials 3. Observar possibles secrecions

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Palangana amb aigua tèbia 2. Una tovallola 3. Esponges sabonoses 4. Guants d’un sol ús 5. Cunya 6. Compreses i/o bolquer 7. Bossa escombraries Per l’higiene genital ginecològica 1. Kocher i pinces estèrils 2. Gases per fer una totunda 3. Sabó antisèptic 4. Solució antisèptica 5. Compreses


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment • • • • • • •

Rentar-se les mans Preparar tot el material Informar al pacient del que anem a fer-li Preservar la intimitat Posar-se guants d’un sol ús Posar la cunya al pacient ( veure procediment ) Mullar els genitals, fent que l’aigua rellisqui pel pubis fins la zona anal

A la dona. • Separar els llavis majors i procedir a la neteja del meta urinari i els llavis inferiors. Sempre s’ha de netejar de dins a fora i de dalt a baix • Després netejar els llavis majors i finalment la zona anal A l’home. • Netejar el penis exteriorment, si porta sonda vesical posar especial atenció a les secrecions que hi hagin. Retirar el prepuci i netejar el gland, continuar amb les rugositats de l’escrot finalitzant en la zona anal.. Important tornar a cubrir de nou el gland per no provocar una parafimosi. • Observar possibles irritacions degudes a la fricció dels testicles amb la pell, si hi ha edema valorar la col·locació de suspensoris. • Esbaldir amb l’aigua • Assecar bé insistint en els plecs cutanis. Higiene ginecològica • Després de mullar els genitals fem una totunda amb ajuda d’un kocher, unes pinces i una gasa estèril. • Mullem la torunda i li afegim sabó antisèptic. • Separem els llavis menors i netegem el meat urinari i els llavis menors, tirem la torunda • Muntem un altre torunda i netegem la episiotomia • Muntem un altre torunda i netegem els llavis majors i la zona anal • Esbaldim i assequem de forma suau amb gases. • En cas de sutura, drenatge, hematoma i/o postpart, muntar una torunda posar solució asèptica i desinfectar • Col·locar una gasa estèril i/o compresa • Al treure la gasa de nou valorar el flux, aspecte, color i olor. • En el postpart valorar els loquis.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1.Recollir netejar i/o tirar tot el material utilitzat

Recomanacions 1. Assegurar-se de la temperatura de l’aigua 2. Si la pacient Ês portadora de sutures vigilar no enganxar cap punt amb la gasa 3. Informar i registrar qualsevol anomalia


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

N.A

Nom del procediment

Higiene dels ulls

Objectius 1. Mantenir nets els ulls, per evitar que la conjuntiva es sequi, evitar infeccions i erosions

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials •

Guants

Solució fisiològica salina

Xeringa

Gases estèril

Pomada o medicament

Esparadrap de paper


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment •

Rentar-se les mans

Preparar tot el material

Informar al pacient que és el que se li realitzarà

Acomodarem al pacient en decúbit supí, amb extensió de la nuca

Col·locació de guants

Passar la cortina

Carregarem la xeringa de sèrum fisiològic, amb cura deixarem caure gotes en el sac llagrimall

Tancarem la parpella i assecarem suament amb una gasa des de l’angle intern fins a l’extern

Utilitzar una gasa estèril en cada ull arrossegant les secrecions

Si el pacient esta inconscient, aplicar una pomada i deixar les parpelles tancades, posar un

el sèrum sobrant

esparadrap , si és necessari, per que el pacient no obri les parpelles i s’assequi la conjuntiva •

Acomodarem de nou al pacient

Al finalitzar recollirem el material

Retirarem els guants

Recollir el material

Rentar-nos les mans

Registrarem a la gràfica les incidències

Cura del material •

Recollir, netejar i ordenar tot el material utilitzat

Recomanacions •

Valorar sempre el grau de dependència del pacient

Si un dels dos ulls presenta infecció, realitzar sempre primer la higiene del sa, retirar guants, rentat de mans i de nou col·locació de guants i procedir amb l’ull afectat


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Higiene del cabell

Objectius Es realitza en pacients que estan enllitats 2. Proporcionar neteja del cabell 3. Prevenir infeccions

Recursos humans •

Infermera i una auxiliar

Dos Auxiliar d’infermeria

Recursos materials •

Una gerra i/o tetera

Una palangana

Un plàstic

Dues tovalloles

Una pinta

Un secador

Xampú neutre

Procediment •

Rentar-se les mans

Preparar tot el material

Informar al pacient que és el que se li realitzarà

Passar la cortina

Col·locar al pacient en decúbit supí amb un coixí sota la regió dorsal, així queda semi incorporat recolzant els colzes

Protegir el matalàs amb el plàstic i a sobre col·locar la palangana

Posar el cap del pacient cap enrere, una auxiliar aguantarà la nuca

Mullarem el cabell amb la tetera plena d’aigua tèbia

Ensabonar, fent un petit massatge, esbaldir, assecar el cabell amb una tovallola i pentinar

Assecar el cabell amb el secador

Recollir el material

Rentar-nos les mans


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material •

Recollir, netejar i ordenar tot el material utilitzat

Recomanacions •

Procurar no mullar gaire el llit

Evitar corrents d’aire

Mantenir al pacient còmode, evitant cansar-lo massa

Dues tècniques mes: •

Es pot aprofitar un trasllat del pacient o bé si el porten amb llitera a fer una exploració per rentar-li el cabell a la pica de rentar-nos les mans del bany de l’habitació i, si no és possible acostarem la llitera a la pica, el pacient es desplaçarà cap a dalt , una auxiliar li aguantarà la nuca i l’altre li rentarà el cap.

Un altre manera de fer-ho és retirant el capçal del llit, desplaçar al pacient cap a dalt , de tal manera que el cap surti del llit, una auxiliar aguantarà la nuca al pacient, es posarà una cadira amb la palangana per recollir l’aigua i l’altre auxiliar farà el rentat del cabell.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Higiene del pacient enllitat

Objectius •

Proporcionar higiene i benestar

Evitar l’acumulació en la pell de secrecions i la proliferació bacteriana, per evitar l’aparició

Estimular la circulació perifèrica, avaluar el grau de mobilitat

Disminuir la temperatura corporal en casos d’hipertermia

Tranquil·litzar al pacient

d’infeccions nosocomials

Recursos humans •

Dues persones

Una infermera i una auxiliar, o dos auxiliars

Recursos materials •

Protector del matalàs, 2 llençols, cobrellit i coixinera

Pijama del pacient

Dues tovalloles

Una tetera i una palangana i/o dues palanganes

Una cunya

4 esponges sabonoses

Guants d’un sol ús

Bossa de la roba bruta

Bossa d’escombraries


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment •

Rentar-se les mans

Preparar tot el material

Informar al pacient del que anem a realitzar-li

Córrer la cortina per preservar la intimitat

Tot el material que anem a utilitzar ha d’estar a prop

Posar el llit en posició horitzontal si les condicions del pacient ho permeten

Posar aigua tíbia en les dues palanganes

Treure el coixí, el cobrellit, la manta si hi ha, el pijama, deixem el llençol de dalt per tapar al

Mullar la punta d’una tovallola amb aigua i rentar la cara, ulls des de el llagrimal a l’exterior i el

pacient, preservant la intimitat coll, després assecar bé. • •

Col·locar-se els guants Destapar al pacient fins a la cintura, agafar una esponja sabonosa, mullar-la amb l’aigua d’una palangana i rentar les mans, el braços, axil·les, tronc superior tenint present en les dones les mames. Pel contacte, a la pell apareixen eritemes, també pels plecs cutanis per l’obesitat. Amb la tovallola mullada esbandir i assecar la pell. La humitat afavoreix el creixement de microorganismes i es un factor de risc per les UPP.

Tapar la zona neta amb un llençol per no deixar exposat al pacient

Destapar els peus fins a la cintura i amb un altre esponja sabonosa rentem els peus observant els espais interdigitals, talons, prominències ossees, buscant signes de eritema, rentem les cames per davant i darrera, esbaldim i assequem bé.

Col·locar la cunya per fer la higiene de genitals ( veure procediment )

Ajudar al pacient a posar-lo en decubit lateral, vigilant que el pacient no caigui, pujarem la barana. Mullarem un altre esponja i netejarem l’esquena fins el natges. És important observar si presenta eritema en la zona sacra i muscles. Esbaldirem i assecarem bé.

Aprofitarem que el pacient esta en decubit lateral per fer un massatge per mobilitzar les secrecions, el farem amb crema hidratant.

• •

L’altre auxiliar traurà el llençol de sota fins a la meitat del llit i posarà la neta Col·locar al pacient en l’altre decubit lateral per sobre del llençol net. Es donarà mes massatge amb crema hidratant, es traurà la roba bruta i s’acabarà de fer el llit.

Col·locarem al pacient en decubit supí i canviarem el llençol que tapa al pacient durant tot el procediment. Alhora posarem el llençol net i acabarem de fer el llit.

Posarem el pijama al pacient. Si porta sèrum, introduirem primer el braç que porta la perfusió, per treure el pijama es comença al revés.

Pentinar-lo i posar el coixí amb la coixinera neta

Acomodar al pacient deixant el timbre a mà

Recollir el material

Retirada de guants i rentat de mans

Notificar a l’infermer i registrar a la gràfica les incidències obtingudes.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material •

Recollir, netejar i ordenar tot el material utilitzat

Deixar l’habitació ordenada

Recomanacions •

Evitar corrents d’aire

Tenir tot el material a mà

Que l’higiene es realitzi entre dues persones

Comprovar la temperatura de l’aigua entre 37º i 40ºC

Protegir al pacient de caigudes

Si es necessari, en els homes avisar al barber

Durant l’higiene tenir cura de les vies, sondes, apòsits i/o drenatges


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

?

Dutxa assistida

Objectius •

Afavorir l’higiene dels pacients que necessiten ajuda parcial

Afavorir la higiene general

Fer partícip al pacient de la seva higiene

Utilitzar l’efecte relaxant i/o estimulant de l’aigua

Recursos humans •

Infermera

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials •

Tovalloles

Esponges sabonoses

Guants d’un sol ús

Cadira de rodes i/o bany adaptat

Estora per col·locar al terra de la dutxa


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment •

Rentar-se les mans

Preparar tot el material

Informar al pacient del que se li va a fer

Col·locar l’estora al terra de la dutxa, per que no rellisqui el pacient

Traslladar al pacient amb ajuda d’una grua de bipedestació i/o una cadira adaptada

Ajudar a despullar al pacient

Ajudar a entrar al pacient a la dutxa i/o banyera

Quedar-se a prop per vigilar al pacient ( fent el llit ) , deixar el timbre a mà i la porta una mica oberta

Ajudar-lo a rentar-se l’esquena i en aquelles zones on no arribi

Ajudar-lo a assecar-se i a treure’l de la dutxa i/o banyera

Portar-lo de nou a l’habitació

Recollir el material

Rentar-nos les mans

Enregistrar les incidències

Cura del material 1. Recollir, netejar i ordenar tot el material utilitzat 2. Avisar a la dona de neteja per netejar i/o desinfectar el bany

Recomanacions •

Evitar corrents d’aire i caigudes

No tancar la porta

Demanar ajuda per mobilitzar al pacient sempre que sigui necessari


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Higiene de boca a pacients inconscient

Objectius •

Mantenir les dents i la mucosa bucal neta

Evitar infeccions

Evitar que la mucosa bucal s’assequi i s’erosioni

Recursos humans •

Infermera

Auxiliar d’infermeria

Una o dos auxiliars I/o infermera depenent de l’estat del pacient

Recursos materials •

Palangana

Kocher, tisores i pinces

Depressor lingual

Got d’aigua

Tovallola

Antisèptic bucal

Gases

Lubricant i/o vaselina


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment •

Rentar-se les mans

Preparar tot el material

Informar al pacient del que se li va a realitzar, encara que sembli que no ens escolta

Posar la cortina

Posar a la taula el got amb aigua i l’antisèptic bucal

Posar el cap del pacient en posició de seguretat per prevenir una bronco-aspiració

Posar una tovallola sota la cara

Fer una torunda petita amb el kocher, mullar-la amb l’antisèptic bucal prèviament fent la dissolució, escorre l’excés de líquid amb un altre pinça

Obrir la boca del pacient amb ajuda d’un depressor

Netejar l’interior de la boca de dins cap a fora, paladar, cara interior de les galtes, genives, dents i llengua

La torunda s’anirà canviant

Al finalitzar assecarem els llavis i es posarà vaselina i/o lubricant

Ens retirarem els guants i farem rentat de mans

Cura del material •

Recollir, netejar i ordenar tot el material utilitzat

Recomanacions •

Per precaució hem de tenir a prop l’aspirador preparat

Canviar tantes vegades com siguin necessàries la torunda, a criteri del professional

Aquest procediment es farà dos vegades al dia

Evitar causar traumatismes, lesions en la mucosa bucal del pacient

Si el pacient esta intubat, l’higiene es realitzarà de la mateixa manera o amb una xeringa amb solució antisèptica.

Comunicar i registrar en la gràfica qualsevol anomalia que haguem observat en la boca


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Higiene de boca a pacients conscients

Objectius •

Mantenir les dents i la mucosa bucal neta

Evitar infeccions

Recursos humans •

Infermera

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials •

Palangana

Raspall de dents

Pasta de dents

Got d’aigua

Tovallola

Antisèptic bucal

Gases


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment •

Rentar-se les mans

Preparar tot el material

Informar al pacient del que se li va a realitzar

Posar la cortina

Posar tot el material a la tauleta

Explicar al pacient el raspallat

Col·locar al pacient en posició de fowler o semifowler si no esta contraindicat

Col·locar la tovallola a la zona toràcica

Deixar al pacient que porti a terme la seva higiene dental, si no es així raspallarem les dents des de la geniva fins a la corona de les dents, fent un moviment vertical, s’han de netejar les cares dels queixals, els dents i la llengua.

El pacient s’esbaldeix la boca amb la palangana

Pròtesis dental •

Una vegada preparat tot el material sobre la taula

Es retira la pròtesi amb unes gases

Es raspalla dins de la palangana i s’esbaldeix

La boca es neteja amb solucions antisèptiques bucals, si el pacient no pot ho farem nosaltres amb una torunda

Col·locarem de nou la pròtesi dental

La pròtesi dental també pot deixar-se, en un recipient amb solució antisèptica bucal fins la seva utilització. Aquest recipient ha de portar el pacient del nom.

Cura del material •

Recollir, netejar i ordenar tot el material utilitzat

Recomanacions •

Observar qualsevol anomalia i enregistrar-ho

Protegir la pròtesis dental de ruptures i/o pèrdues


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliars d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

CURA HUMIDA

Objectius •

Cura humida per úlceres vasculars o per pressió

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria Recursos materials 1. Gasses estèrils 2. Guants no estèrils 3. Kocher per turunda 4. Sèrum fisiològic 5. Xeringa 6. Safata 7. Xuclador 8. “Mefix” o esparadrap

Procediment 1. Preparar entorn i material: xuclador i material de cura 2. Informar al pacient 3. Rentar-nos les mans 4. Col·locar-nos els guants 5. Destapar la ferida 6. Valorar: estadi, dimensions, pell perilesional, secreció, dolor, infecció i evolució 7. Irrigar úlcera amb sèrum fisiològic a pressió controlada 8. Assecar les bores amb la turunda 9. Posar gasses humides o producte substitutiu. 10. Tapar amb gasses seques i esparadrap o altres apòsits 11. Recollir restes apòsit anterior i tirar-les Recollir material 12. Treure’t els guants 13. Rentar-se les mans 14. Enregistrar o informar de l’evolució de la ferida


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Els apòsits vells es tiren en un contenidor específic per restes biològiques, en el domicili es tira a la brossa de la casa (no hi ha normativa legal)

Recomanacions 1. A domicilis, quan no tinguem xucladors posar tovallola o palangana 2. Prèviament a l’inici de la irrigació, sempre per ordre la infermera, rentar amb aigua i sabó 3. Específicament per la millora de la úlcera: •

Dieta rica en proteïnes, si no te patologia prèvia

Prevenció: o

Si úlcera per pressió: coixins i canvis posturals

o

Si úlcera vascular: mitges compressives i repòs amb EEII elevades

Higiene de la persona i de l’entorn

Control per professional: DUI o metge


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Cura de la ferida quirúrgica

Objectius •

Prevenir la infecció

Afavorir la cicatrització

Eliminar cossos estranys

Evitar lesions en la pell circulant

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria (col·laboració)

Recursos materials 1. Batea 2. Gases estèrils 3. Equip de cures ( Kocher, pinces de dissecció i tisores ) 4. Esparadrap 5. Solució antisèptica 6. Bossa d’escombriaires 7. Guants d’un sol ús 8. Guants estèrils 9. Suero fisiològic 10. Esponges sabonoses 11. Talla estèril


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Informar al pacient del que anem a realitzar-li 3. Rentat de mans i col·locació de guants d’un sol ús 4. Retirar l’esparadrap en sentit al cabell, sense tocar les gases 5. Observar l’aspecte de l’apòsit i tirar-lo a les escombraries 6. Retirada de guants i col·locació de guants estèrils, prèviament un rentat de mans 7. Col·locar talla estèril. Obrir el material de manera correcta ja que es estèril. 8. Muntar una torunda amb una gasa, amb l’ajuda del Kocher i pinces 9. Mullar la totunda amb sèrum fisiològic i netejar la ferida 10. Muntar un altre torunda 11. Obrir l’antisèptic, el tap ha de quedar cap a dalt 12. Desprendre una mica d’antisèptic a la batea per netejar l’entrada de la botella 13. Mullar la torunda amb antisèptic 14. Mirant que la botella no toqui la gasa 15. Pintar la ferida començant per la part de la cicatriu, en direcció a la ferida, tirar la torunda a la bossa 16. Fer un altre torunda, mullar-la amb antisèptic i pintar els voltants de la ferida uns dos centímetres, tirar la torunda 17. Agafar una gasa amb el kocher i les pinces, col·locar-la sobre la ferida 18. Afegir les gasses que facin falta 19. Assegurar les gases amb esparadrap 20. Recollir el material utilitzat 21. Retirada de guants i rentat de mans 22. Registrar les incidències


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Netejar, desinfectar esterilitzar el material de cures 2. Tirar els residus sanitaris segons classificació

Recomanacions 1. Realitzar la cura amb la màxima asèpsia possible 2. Procurar realitzar la cura sempre després de la higiene personal del pacient 3. Realitzar la cura sempre que l’apòsit estigui tacat, mullat o per indicació mèdica


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

1

Nom del procediment

N.A Cura de la ferida infectada

Objectius •

Mantenir la màxima asèpsia possible de la ferida

Evitar altres complicacions de la pròpia ferida i pell circulant

Afavorir la cicatrització

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria (col·laboració)

Recursos materials •

Batea

Gasses estèrils

Equip de cures ( Kocher, pinces de dissecció i tisores )

Esparadrap

Solució antisèptica

Bossa d’escombriaires

Frotis

Guants d’un sol ús

Guants estèrils

Suero fisiològic

Esponges sabonoses

Xopador


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Rentat de mans higiènic 3. Col·locació de guants d’un sol ús 4. Col·locar el xopador sota la zona de curar 5. Treure l’apòsit, si esta enganxat podem utilitzar sèrum fisiològic estèril, així no arrancarem cèl·lules en bon estat. Observarem la consistència, quantitat i color del líquid drenat de la ferida. 6. Una vegada retirat l’apòsit s’acostuma a realitzar un frotis de la ferida per fer un cultiu 7. Rentar la ferida amb les esponjes sabonoses i esbaldir amb sèrum fisiològic, tapar amb una gasa estèril 8. Retirar el xopador i els guants, rentat de mans i col·locació de guants estèrils 9. Col·locar una talla estèril, mes equip de cures i curar segons pauta mèdica. 10. Observa l’estat de la ferida, palpar els voltants de la ferida si presenten induració, eritema, edema..... 11. Una vegada realitzar la cura, tapar la ferida 12. Recollir el material, retirada de guants i rentat de mans 13. Registrar la cura i incidències de la evolució de la ferida

Cura del material 1. Netejar, desinfectar esterilitzar el material de cures 2. Tirar els residus sanitaris segons classificació

Recomanacions 1. La cura de les ferides infectades en una plana d’hospitalització sempre es realitza l’última 2. Valorar zona neta de zona bruta de la pròpia ferida.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Mobilització de decúbit supí a sedestació a la vora del llit.

Objectius •

Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna

Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos

Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient

Realitzar la mobilització de forma segura donant confort al pacient

Recursos humans 1. Pacient ( si el pacient pot ajudar, amb el braç actiu que agafi l’espatlla del cuidador ) 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Llit

Procediment 1. Rentat de mans higiènic 2. Informar al pacient del procediment que anem a realitzar. 3. Col·locarem les cames del pacient una sobre l’altre. 4. Si hi ha un braç inactiu demanarem al pacient que l’agafi amb el braç actiu. 5. Demanar al pacient que miri la panxa i aprofitar per posar el braç sota l’espatlla 6. L’altre braç agafar les cames a nivell del genoll amb la ma plana 7. Realitzarem un moviment sincronitzar, al mateix temps que aixequem el tronc del pacient baixem les cames d’aquest, aprofitant l’impuls. 8. Acomodar al pacient 9. Rentat de mans higiènic


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Deixar l’habitació endreçada

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient 1. Fer partícip al pacient en la mobilització 2. Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a fer, sempre que així sigui possible. 3. Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, si aquest existeix. 4. Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa. Recomanacions que protegeixen al alumne 1. No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible 2. Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta 3. Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs 4. Apropar-se i apropar la càrrega 5. Utilitzar l’impuls 6. Buscar llocs de suport i preses fermes 7. Adaptar l’alçada per a realitzar la mobilització de forma còmode.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

N.A

Nom del procediment

Mobilització per col·locar la cunya

Objectius •

Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna.

Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos.

Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient.

Realitzar la mobilització de manera segura donant confort al pacient.

Recursos humans 1. Pacient 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Cunya 2. Guants d’un sol us

Procediment 1. Preparar el material, assegurar-se de que esta net i ben identificat 2. Informar al pacient 3. Rentat de mans i col·locació de guants 4. Assegurar l’intimidat del pacient 5. Valorar l’autonomia del pacient: -

Col·locar al pacient en decúbit supí i aixecar una mica la capçalera del llit, demanar al pacient que aixequi la pelvis, fent pont, enretirar la roba i col·locar l’orinal de tal forma que no arruguem el xopador que té al llit, i que la part plana de l’orina quedi a la zona lumbar

-

Col·locar al pacient horitzontal i en decúbit lateral ( puja les baranes per que es pugui subjectar ), retirar la roba, col·locar l’orinal sota els glutis, i fer girar al pacient fins que quedi centrat sobre l’orinal, no oblidar posar la part plana de l’orinal en la zona lumbar.

6. Retirada de guants i rentat de mans.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar els guants en el lloc corresponent segon tipus de residu 2. Netejar i desinfectar la cunya

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient 1. Fer partícip al pacient en la mobilització 2. Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a fer, sempre que això sigui possible. 3. Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, en el cas de que aquest existeixi. 4. Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa. Recomanacions que protegeixen al alumne 5. No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible 6. Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta 7. Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs 8. Apropar-se i apropar la càrrega 9. Utilitzar l’impuls 10. Buscar llocs de suport i preses fermes 11. Adaptar-se l’alçada del llit per a que puguem realitzar la maniobra el més còmode possible.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Mobilització de llit a llitera

Objectius •

Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna

Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos

Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient.

Realitzar la mobilització de forma segura donant confort al pacient.

Recursos humans •

Pacient

Tres Auxiliars d’infermeria

Recursos materials 1. Llit 2. Llitera

Procediment 1. Rentat de mans higiènic 2. Preparar material 3. Informar al pacient de la mobilització que anem a realitzar. 4. Un auxiliar d’infermeria col·locarà el seu avantbraç com una fusta per sota l’espatlla del pacient, i l’altre avantbraç a mitja esquena. Un altre auxiliar d’infermeria col·locarà els seus avantbraços a mitjà esquena i l’altre auxiliar, farà el mateix per sota les natges. 5. Cuidadors mantindran l’esquena recta, les cames flexionades i s’aproparan el màxim a la càrrega, en aquest cas el pacient. 6. Un dels tres cuidadors dona l’ordre de començar la mobilització de manera que el moviment es realitzi de manera sincrònica, i s’aprofitin les forces al màxim. 7. Trasllat coordinat fins la llitera, que estarà situada el més a prop possible del llit. 8. Col·locarem el pacient a la llitera cuidant al màxim possible el recolzament per a que aquest no sigui brusc, un cop en aquest punt descarregar al pacient a la llitera. 9. Rentat de mans higiènic


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Deixar l’habitació en ordre

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient -

Fer partícip al pacient en la mobilització

-

Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a

-

Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, si aquest existeix.

-

Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa.

fer, sempre que això sigui possible.

Recomanacions que protegeixen al alumne -

No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible

-

Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta

-

Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs

-

Apropar-se i apropar la càrrega

-

Utilitzar l’impuls

-

Buscar llocs de suport i preses fermes

-

Adaptar l’alçada per a poder realitzar la mobilització el més còmode possible.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Mobilització de decúbit lateral a decúbit pron

Objectius •

Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna

Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos

Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient

Realitzar la mobilització de forma segura, donant confort al pacient.

Recursos humans •

Pacient

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Llit

Procediment 1. Rentat de mans higiènic 2. Informar al pacient del procediment que anem a realitzar. 3. Posarem el braç sobre el qual ha de girar el pacient al llarg del tronc. L’altre el col·locarem al costat del cap. 4. Farem girar el pacient sobre si mateix suaument, fins a col·locar el pacient en decúbit pron. 5. Acomodar al pacient 6. Rentat de mans higiènic Cura del material 1. Deixar l’habitació en ordre


FITXA PROCEDIMENTS

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient -

Fer partícip al pacient en la mobilització

-

Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a fer, sempre que això sigui possible.

-

Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, si aquest existeix.

-

Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa.

Recomanacions que protegeixen al alumne -

No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible

-

Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta

-

Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs

-

Apropar-se i apropar la càrrega

-

Utilitzar l’impuls

-

Buscar llocs de suport i preses fermes

-

Adaptar l’alçada per a realitzar la mobilització el més còmode possible.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

N.A

Nom del procediment

Mobilització mitjançant l’elevador mecànic

Objectius •

Que l’alumne aprengui a fer servir l’elevador mecànic.

Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient.

Realitzar la mobilització de manera segura donant confort al pacient.

Recursos humans •

Pacient

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Elevador mecànic 2. Guants d’un sol us

Procediment 1. Preparar el material. 2. Informar al pacient 3. Rentat de mans i col·locació de guants 4. Desenganxar la superfície de tela, anomenada cabestrell, de la carcassa metàl.lica i col.locarla sota el pacient. Per fer-ho, ajuda a aquest a inclinar-se primer a un costat i després a l´altre per a moure la tela. 5. Un cop aconseguit això, porta-hi la grua, enganxa el cabestrell a la carcassa i aquesta als ganxos corresponents de la grua. 6. Acciona la grua per a que vagi aixecant al pacient a poc a poc; primer quedarà assegut i després l’aixecarà en l’aire. 7. Movent la grua i girant-la després posaràs el pacient per damunt de la cadira. 8. Baixa’l a poc a poc fins que quedi correcta i completament recolzat en ella. 9. Finalment desenganxa la carcassa i treu-li el cabestrell. 10. Retirada de guants i rentat de mans.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar els guants en el lloc corresponent segon tipus de residu 2. Recollir tots els estris per la següent vegada que es necessiti.

Recomanacions L’elevador mecànic o grua es fa servir per traslladar al pacient ( entre el llit, cadira, cadira de rodes, o qualsevol tipus de seient). Caldrà fer-lo servir sempre que es donin les següents condicions: -

S’hagi de traslladar una persona que no pot col·laborar.

-

Tan sols hagi un professional disponible per fer-ho.

-

El pacient pesi molt més que el professional.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Mobilització de cadira a llit

Objectius 1. Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna. 2. Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos. 3. Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient. 4. Realitzar la mobilització de forma segura, donant confort al pacient

Recursos humans 1. Pacient 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Llit 2. Cadira


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Rentat de mans higiènic 2. Informar al pacient del tipus de mobilització que anem a realitzar, de manera que pugui col·laborar en tot allò que sigui possible. 3. Preparar la cadira i posicionar-la a la vora del llit per tal de que la transferència sigui el més curta possible en quant a distància. 4. Posicionarem al pacient en sedestació a la vora del llit amb els peus recolzats a terra. 5. Demanem al pacient que realitzi una flexió de tronc. 6. Realitzarem la presa passant els nostres braços per sota les aixelles del pacient, col·locant les nostres mans a nivell de les espatlles i flexionant els genolls i malucs per protegir la nostra columna. 7. Demanarem al pacient que es posi dempeus i acompanyarem el moviment fent una rotació de manera que el pacient quedi col·locat d’esquenes al llit. 8. L’acompanyarem fins a deixar-lo en la posició de sedestació a la vora del llit. 9. Acomodarem el pacient. 10. Endreçarem l’habitació. 11. Rentat de mans higiènic. 12. Agafem pijama per la zona ilíaca del centre inactiu. 13. El braç del cuidador per el braç actiu, cuidador ajupit. 14. Aixecar pacient. 15. Rotar sobre el peu en direcció al llit. 16. Asseure al pacient a la vora del llit. 17. Acomodar al pacient. 18. Endreçar l’habitació. 19. Rentat de mans higiènic. Cura del material 1. Deixar l’habitació correcte 2. Deixar el timbre a l’abast del pacient


FITXA PROCEDIMENTS

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient -

Fer partícip al pacient en la mobilització

-

Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a fer, sempre que sigui possible.

-

Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, en el cas de que aquest existeixi.

-

Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa.

Recomanacions que protegeixen a l’auxiliar d’infermeria -

No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible

-

Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta

-

Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs, augmentant la base de sustentació.

-

Apropar-se i apropar la càrrega

-

Utilitzar l’impuls

-

Buscar llocs de suport i preses fermes

-

Adaptar-se a l’alçada del llit per a poder realitzar la mobilització el més còmode possible.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Mobilització per col·locar el pacient a la cadira

Objectius 1. Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna 2. Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos 3. Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient 4. Realitzar la mobilització de manera segura donant confort al pacient.

Recursos humans 1. Pacient 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Cadira

Procediment 1. Rentat de mans higiènic 2. Informar al pacient 3. Col·locació de cames del pacient en angle recta agafant per el genoll i turmell. 4. L’auxiliar d’infermeria se situarà darrera de la cadira del pacient 5. Col·locar braços del pacient creuats a nivell de les de les costelles, quedant els avantbraços al mateix nivell, amb els punys a nivell de les crestes ilíaques. 6. L’auxiliar d’infermeria col·locarà els seus braços per sota de les aixelles del pacient realitzant la presa a nivell dels punys del pacient. 7. Balancejar pacient cap endavant, fent-li realitzar una flexió de tronc. 8. L’auxiliar d’infermeria mantindrà l’esquena recta , les cames separades i els genolls estaran en contacte amb la cadira, serà un punt de recolzament. Un cop en aquesta posició tirarem el pacient enrere utilitzant l’empenta al fer l’extensió de genolls. 9. Deixar al pacient acomodat 10. Rentat de mans higiènic


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Deixar al pacient correcte 2. El timbre a l’abast del pacient

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient -

Fer partícip al pacient en la mobilització

-

Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a fer, sempre que això sigui possible.

-

Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, si aquest existeix

-

Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa.

Recomanacions que protegeixen al alumne -

No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible

-

Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta

-

Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs

-

Apropar-se i apropar la càrrega

-

Utilitzar l’impuls

-

Buscar llocs de suport i preses fermes

-

Adaptar l’alçada sempre que sigui possible per dur a terme la mobilització, de manera que la puguem realitzar el més còmode possible.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Mobilització de decúbit supí a la vora del llit.

Objectius 1. Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna 2. Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos 3. Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient 4. Realitzar la mobilització de forma segura donant confort al pacient Recursos humans 1. Pacient ( si el pacient pot ajudar, amb el braç actiu que agafi l’espatlla del cuidador ) 2. Auxiliar d’infermeria Recursos materials 1. Llit Procediment 1. Rentat de mans higiènic 2. Informar al pacient del procediment que anem a realitzar. 3. Posa’t primer a la vora del llit a la qual vols apropar el pacient. 4. Passa els teus braços per sota de les seves espatlles i el cap. 5. Dona un pas enrere, estirant-lo cap a tu. 6. Repeteix la seqüència passant ara els braços per sota de la seva cintura pèlvica i un tercer cop després de passar-los per sota de les seves cames. 7. Assegura’t que el deixes completament alineat i posa els accessoris de subjecció que necessiti. 8. Acomodar al pacient 9. Rentat de mans higiènic Cura del material 1. Deixar l’habitació endreçada


FITXA PROCEDIMENTS

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient -

Fer partícip al pacient en la mobilització

-

Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a fer, sempre que així sigui possible.

-

Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, si aquest existeix.

-

Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa.

Recomanacions que protegeixen al alumne -

No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible

-

Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta

-

Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs

-

Apropar-se i apropar la càrrega

-

Utilitzar l’impuls

-

Buscar llocs de suport i preses fermes

-

Adaptar l’alçada per a realitzar la mobilització de forma còmode.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Mobilització d’assegut al llit a cadira

Objectius 1. Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna 2. Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos 3. Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient. 4. Realitzar la mobilització de manera segura donant confort al pacient. Recursos humans 1. Pacient 2. Auxiliar d’infermeria Recursos materials 1. Llit 2. Cadira Procediment 1. Rentat de mans higiènic 2. Informar al pacient del procediment que anem a realitzar. 3. Partim de la posició del pacient en sedestació a la vora del llit. 4. Tirarem endavant el pacient tot el que sigui necessari, de manera que aquest pugui recolzar els dos peus a terra. En el cas de que existeixi una cama inactiva, col·locarem aquesta sobre el peu actiu. 5. Demanarem al pacient que se subjecti a les espatlles de l’auxiliar d’infermeria, passant els braços per sota les nostres aixelles. En el cas de que existeixi un braç inactiu el neutralitzarem, demanarem al pacient que subjecti el braç inactiu amb el braç actiu. 6. Posarem el pacient en bipedestació. 7. Un cop en aquesta posició em de girar sobre el peu que tenim més proper a la cadira, que és el que ens guiarà el moviment. L’altre peu coaptarà l’altre cama del pacient. 8. Un cop enfront de la cadira, descarregarem el pacient i l’asseurem presionant a nivell de la cresta ilíaca i acompanyant el moviment amb l’espatlla, on el pacient està agafat, de manera que l’auxiliar quedarà ajupit. 9. Acomodarem al pacient a la cadira. 10. Rentat de mans higiènic


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Deixar l’habitació endreçada

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient -

Fer partícip al pacient en la mobilització

-

Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a fer,sempre que això sigui possible

-

Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, quan aquest existeixi.

-

Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa.

Recomanacions que protegeixen al alumne -

No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible

-

Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta

-

Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs

-

Apropar-se i apropar la càrrega

-

Utilitzar l’impuls

-

Buscar llocs de suport i preses fermes

-

Adaptar l’alçada per a realitzar la mobilització el més còmode possible.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Mobilització de llitera a llit amb la col·laboració del pacient

Objectius 1. Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna 2. Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos 3. Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient 4. Realitzar la mobilització de manera segura donant confort al pacient.

Recursos humans 1. Pacient 2. Dos auxiliar d’infermeria ( el pacient pot col·laborar )

Recursos materials 1. Llitera 2. Llit

Procediment 1. Rentat de mans higiènic 2. Informar al pacient del procediment que anem a realitzar. 3. Col·locarem la llitera al costat del llit i frenarem tan un com l’altre. 4. Els dos auxiliars ajudaran al pacient a realitzar el moviment, un a nivell del tronc i un altre a nivell de les extremitats inferiors. 5. Demanarem al pacient que giri sobre si mateix fins a quedar en decúbit pron damunt del llit, i un cop aquí l’ajudarem a col·locar-se en decúbit supí. 6. Acomodar al pacient 7. Rentat de mans higiènic

Cura del material 1. Deixar l’habitació endreçada


FITXA PROCEDIMENTS

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient -

Fer partícip al pacient en la mobilització

-

Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a

-

Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, si aquest existeix.

-

Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa.

fer, sempre que això sigui possible.

Recomanacions que protegeixen al alumne -

No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible

-

Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta

-

Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs

-

Apropar-se i apropar la càrrega

-

Utilitzar l’impuls

-

Buscar llocs de suport i preses fermes

-

Adaptar l’alçada per a realitzar la mobilització de forma còmode.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Mobilització per col·locar al pacient al llit sense travesser

Objectius 1. Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna 2. Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos 3. Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient 4. Realitzar la mobilització de manera segura donant confort al pacient. Recursos humans 1. Pacient 2. Dos auxiliars d’infermeria Recursos materials 1. Llit Procediment 1. Rentat de mans higiènic 2. Informar al pacient del procediment que anem a realitzar. 3. Un cuidador a cada costat del llit. 4. El braç més proper a la capçalera del llit sota l’espatlla del pacient (cada cuidador) 5. L’altre braç per sota de les natges del pacient 6. Demanar al pacient que s’agafi als braços dels cuidadors i que flexioni el cap lleugerament. 7. Moviment sincronitzat, hi ha un dels dos cuidadors que dona l’ordre. 8. Deixar al pacient acomodat 9. Rentat de mans higiènic Cura del material 1. Deixar l’habitació endreçada


FITXA PROCEDIMENTS

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient -

Fer partícip al pacient en la mobilització

-

Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a

-

Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, si aquest existeix.

-

Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa.

fer, sempre que així sigui possible.

Recomanacions que protegeixen al alumne -

No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible

-

Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta

-

Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs

-

Apropar-se i apropar la càrrega

-

Utilitzar l’impuls

-

Buscar llocs de suport i preses fermes

-

Adaptar l’alçada al realitzar la mobilització per fer-ho de la forma més còmode possible.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

CFGM Tècnic en cures Auxiliar d’infermeria

Crèdit

Benestar del pacient

U.D.

N.A

Nom del procediment

Mobilització per col·locar al pacient al llit amb travesser

Objectius 1. Que l’alumne aprengui a protegir la seva columna 2. Fer del pacient una persona més autònoma, aprofitant els seus propis recursos 3. Fer que la mobilització no sigui una tasca feixuga ni per l’alumne ni pel pacient 4. Realitzar la mobilització de forma segura donant confort al pacient. Recursos humans 1. Pacient 2. Dos auxiliars d’infermeria Recursos materials 1. Llit 2. Un travesser de roba Procediment 1. Rentat de mans higiènic 2. Informarem al pacient del procediment que anem a realitzar. 3. Preparar material, si no hi ha travesser, el col·locarem. Posarem el pacient en decúbit lateral. Col·locarem el travesser fins a la meitat del llit. Tornarem a col·locar el pacient en decúbit supí i d’aquesta posició col·locarem el pacient en l’altre decúbit lateral, d’aquesta manera podem acabar de passar el travesser, procurant que quedi ben estirat i sense arrugues. 4. Un cuidador a cada costat del llit 5. Agafar el travesser fent petits plecs com un ventall i al agafar fer mitja volta amb els punys. Una mà de l’auxiliar agafarà la part superior del travesser i l’altre mà la part inferior. L’altre auxiliar farà el mateix en el costat contrari 6. Un cop en aquesta posició i vigilant la posició de l’esquena, els dos auxiliars de manera sincrònica desplaçaran al pacient en la direcció desitjada, fent lliscar el pacient, juntament amb el travesser per damunt del llit. Si el pacient ens pot ajudar li demanarem que acompanyi el moviment agafat del trapezi. 7. Acomodar al pacient 8. Rentat de mans higiènic


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Deixar l’habitació endreçada

Recomanacions Recomanacions que protegeixen al pacient -

Fer partícip al pacient en la mobilització

-

Aprofitar la part sana del cos del pacient per que col·labori en la mobilització que l’hi anem a fer, sempre que així sigui possible.

-

Protegir sempre el costat o membre inactiu del pacient, si aquest existeix.

-

Fer desplaçar el pacient sempre sobre el seu costat sa.

Recomanacions que protegeixen al alumne -

No aixecar mai quan es pugui evitar, fer girar, lliscar. Fer la trajectòria el mes curta possible

-

Flexionar genolls, mantenint l’esquena recta

-

Col·locar les cames separades en alineació amb els malucs

-

Apropar-se i apropar la càrrega

-

Utilitzar l’impuls

-

Buscar llocs de suport i preses fermes

-

Adaptar l’alçada per fer la mobilització per poder realitzar-la de la forma més còmode possible.


FITXA PROCEDIMENTS

C4: Cures Bàsiques UD1 Na1 46. Pressió arterial 47. PA_criticon 48. Pols radial 49. Pols central 50. Temperatura axil·lar 51. Temperatura rectal UD1 Na2 52. Freqüència respiratòria 53. Oxigenoteràpia: màscara d’oxigen 54. Oxigenoteràpia: ulleres d’oxigen 55. Aspiració de secrecions 56. Clapoteig 57. Cures traqueotomia UD2 Na1 58. Cures ostomia 59. Administració enema 60. Administració enema per colostomia 61. Extracció de fecalomes UD2 Na2 62. Administració dieta oral 63. Alimentació enteral 64. Alimentació gastrostomia 65. Col·locació sonda nasogàstrica 66. Cures SNG 67. Alimentació al pacient depenent 68. Cures gastrostomia UD2 Na3 69. Sondatge vesical 70. Cures al pacient amb sonda vesical 71. Sistemes col·lectors d’orina 72. Col·locació i retirada de l’orinal pla 73. Col·locació i retirada de bolquers


FITXA PROCEDIMENTS

UD3 74. Glasgow UD4 75. Cures post-mortem UD5 Na1 76. Control glucèmia capil·lar 77. Glucosuria_cetonuria 78. Administració insulina UD5 Na2 79. Cures episiotomia UD5 Na3 80. Cura cordó umbilical 81. Higiene del nadó 82. Canvi del bolquer al nadó 83. Fototeràpia al nadó 84. Signes vitals del nadó 85. Diagnòstic precoç del nadó UD6 86. Cura ferida quirúrgica 87. Cures al pacient postquirúrgic 88. Cures al pacient prequirúrgic 89. Tècnica de l’esquilat 90. Tècnica de rasurat


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

2

ASPIRACIÓ SECRECIONS

Objectius 1.Deixar lliures, les vies respiratòries altes, de secrecions mucoses

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria ( només bucofaringe i nasofaringe )

Recursos materials 1. Guants 2. Lubricant 3. Sistema d’aspiració ( central o portàtil ) 4. Sondes estèrils d’aspiració 5. Connexions en Y o en T 6. Tub de connexió 7. Recipient per les secrecions 8. Safata 9. Talla 10. Pinces 11. Aigua estèril o SF


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Comprovar l’equip d’aspiració 3. Explicar el procediment al pacient 4. Posar el llit en posició folwer 5. Rentat de mans 6. Col·locació de guants 7. Connectar tot l’equip d’aspiració a la presa de buit de la Unitat del pacient 8. Ajustar la pressió d’aspiració a 120-150mm Hg negatius 9. Lubricar la sonda i introduir-la per la boca o nas. Per introduir la sonda hem de pinçar la goma d’aspiració 10. Un cop introduïda la sonda fins on volem, despinçarem i aspirarem les secrecions mucoses 11. S’han d’anar fent moviments rotatoris del tub i una retirada suau, per anant recollint el moc a mesura que la sonda surt 12. L’aspiració no pot durar mes de 10 segons 13. Es repetirà les vegades que faci falta 14. Un cop acabada l’aspiració s’enrotlla la sonda a la ma enguantada, i es retira el guant girant-lo de l’inrevés amb la sonda dins. Ens traurem també l’altre guant 15. Amb una sonda neta aspirarem aigua estèril o suero fisiològic per netejar les gomes d’aspiració 16. Pararem el sistema d’aspiració i recollirem tot el material 17. Valorarem el color, quantitat i consistència de les secrecions 18. Acomodarem al pacient 19. Rentat de mans 20. Enregistrarem el procediment a la gràfica

Cura del material 1. Llençar els residus sanitaris segons classificació

Recomanacions 1. Que a l’habitació sempre hi hagin sondes d’aspiració 2. Control del recipient que recull les secrecions 3. Aspirar només quan sigui necessari 4. Si les secrecions son espesses humidificar-les amb SF 5. Durant l’aspiració cal mantenir l’observació directa del pacient, per detectar canvis en el seu estat de consciència, coloració….., si es produeix algun signe o símptoma anormal aturar el procediment i avisar


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A CURA TRAQUEOTOMIA

Objectius 1.Evitar infeccions nosocomials 2. Mantenir la traqueotomia higiènica i segura

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Cànula 2. Pinces 3. Tisores 4. Raspall de neteja 5. Guants 6. Cinta de subjecció 7. Gases 8. Safates 9. Antisèptic 10. Suero fisiològic 11. Tovallola

2


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material necessari 2. Explicar el procediment al pacient 3. Posar al pacient en decúbit supí o semi fowler 4. Posar una tovallola sobre el tòrax 5. Rentat de mans i col·locació de guants 6. Retira la cànula interna 7. Neteja-la amb aigua i sabó i un raspall, desprès la deixes a la safata amb antisèptic. 8. Et canvies de guants 9. Retira la gasa que envolta la cànula externa, neteja les vores de la traqueotomia amb SF i una gasa, i desprès assequeu be la zona. 10. Col·loca un altre gasa neta al voltant de la cànula externa 11. Esbaldeix la cànula interna , la asseques amb una gasa estèril i la tornes a col·locar. 12. Canvia la cinta de subjecció del voltant del coll 13. Acomoda al malalt 14. Recull el material 15. Retira guants i rentat de mans 16. Enregistrar el procediment

Cura del material 1.Llençar els residus al lloc que correspongui 2.Netejar i desinfecció de les safates, del raspall i de les pinces

Recomanacions 1. Abans de fer les cures, aspirar les secrecions que puguin haver 2. Tenir sempre preparada una cànula neta 3. Tenir l’oxigen preparat per si es necessari 4. Control també de l’higiene de la cànula externa 5. Vigilar la pell del voltant de la traqueotomia 6. Per menjar el pacient ha d’estar en posició fowler 7. Es pot realitzar el clapoteig per ajudar a treure les secrecions 8. Canviar quan sigui necessari canviar el pitet del voltant de la cànula


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A OXIGENOTERAPIA

AMB

2 ULLERES NASALS

Objectius 1.Tractament transitori o permanent, d’un pacient, per a compensar el dèficit en l’oxigenació de les cèl·lules

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Ulleres nasals 2. Dipòsit central o bales d’oxigen 3. Fluxòmetre 4. Manòmetre 5. Humidificador 6. Gases

Procediment 1. Preparar el material. Revisar el fluxòmetre, manòmetre 2. Explicar al pacient el procediment 3. Rentat de mans 4. Col·locar al pacient en posició fowler 5. Preparar el dispositiu d’administració d’oxigen ( ulleres nasals ) , adaptar-lo al pacient i posar-li 6. Engegar el dispositiu i ajustar el flux apropiat 7. Observar si el pacient ho tolera 8. Deixar acomodat al pacient 9. Rentat de mans 10. Enregistrar-ho


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Canviar l’humidificador sempre que s’esgoti l’aigua estèril 2. Mantenir netes les ulleres nasals

Recomanacions 1. Protegir amb gases les orelles per prevenir ulceres 2. Hidratar o lubricar les foses nasals


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A PRESSIÓ ARTERIAL

1

AMB

CRITICON

Objectius 1. Mesurar la pressió arterial Recursos humans 1. Auxiliar d´infermeria 2. Infermera Recursos materials 1.

Bloc de notes

2. Guants si es necessari 3. Aparell de la tensió Criticón Procediment 1. Informar al pacient 2. Rentat de mans 3. Comprovar que funcioni el criticón 4. Que el pacient estigui en posició correcte, assegut o en decúbit supí. 5. Ha de tenir el braç estirat , la manega de la camisa ha de estar flonja. 6. Comprovar que el pacient estigui tranquil 7. Posar el manegot transversal a l’eix del braç, sobre l´artèria, de manera que la seva vora inferior quedi a quatre dits del plec del colze i que les gomes que en surten estiguin en la part distal. Al posar-lo no ha de quedar tibant. 8. Col·locar el detector de la TA de manera que el puguis veure còmodament 9. Encendre l’aparell i esperar a que ens doni el resultat 10. Anotar la TA en el bloc identificant al malalt i posteriorment a la gràfica de signes vitals 11. Desinfectar les olives i campana del fonendoscopi i endreçar el material 12. Rentat de mans. Cura del material 1. Endreçar-lo en condicions correctes Recomanacions 1. No donar cops al material 2. Si el valor esta alterat tornar a repetir el procediment mes tard.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

1

POLS CENTRAL/APICAL

Objectius 1. Mesurar la freqüència, ritme i la intensitat del pols Recursos humans 1. Auxiliar d´infermeria 2. Infermera Recursos materials 1. Bloc de notes 2. Guants si es necessari 3. Fonendoescopi 4. Rellotge que marqui els segons 5. Gasa 6. Alcohol de 70ºC Procediment 1. Informar al pacient 2. Rentat de mans 3. Que el pacient estigui en posició correcte, assegut o en decúbit supí 4. Comprovar que el pacient estigui tranquil 5. Posar el fonendoscopi sobre del cor, línia mitja clavícular 5 espai intercostal 6. Amb el rellotge i durant 1 minut contar els batecs 7. Anotar el resultat en el bloc de notes identificant al pacient i després registrar-ho a la gràfica de signes vitals 8. Rentat de mans

Cura del material 1. Que funcioni bé el rellotge 2. Netejar amb una gasa amb alcohol el fonendoscopi

Recomanacions 1. Si el valor surt molt alterat, tornar a fer el procediment al cap d´una estona, i avisar a l’infermera


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

1

POLS RADIAL

Objectius 1. Mesurar la freqüència, ritme i la intensitat del pols Recursos humans 1. Auxiliar d´infermeria 2. Infermera Recursos materials 1. Bloc de notes 2. Guants si es necessari 3. Rellotge que marqui els segons Procediment 1. Informar al pacient 2. Rentat de mans 3. Que el pacient estigui en posició correcte, assegut o en decúbit supí 4. Comprovar que el pacient estigui tranquil 5. Triar l´artèria sobre la que mesurarem el pols, la mes habitual es l´artèria radial 6. Posar els dits, índex i cor, sobre l´artèria escollida sense fer molta pressió 7. Amb el rellotge i durant 15 segons contar les pulsacions i després multiplicar-les per 4 8. Anotar el resultat en el bloc de notes identificant al pacient i després registrar-ho a la gràfica de signes vitals 9. Rentat de mans

Cura del material 1. Que funcioni bé el rellotge

Recomanacions 1. Si el valor surt molt alterat, tornar a fer el procediment al cap d´una estona. 2. Si el pols es irregular contar un minut i avisar 3. El dit polze no utilitzar, te pols propi


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A PRESSIÓ ARTERIAL

Objectius 1. Mesurar la pressió arterial

Recursos humans 1.Auxiliar d´infermeria 2.Infermera

Recursos materials 1. Bloc de notes 2. Guants si es necessari 3. Esnfingomanometre 4. Fonendoscopi 5. Gasa mullada amb antisèptic

1


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Informar al pacient 2. Rentat de mans 3. Comprovar que funcioni el fonendoscopi i l´esfingomanometre. 4. Que el pacient estigui en posició correcte, assegut o en decúbit supí. 5. Ha de tenir el braç estirat , la manega de la camisa ha de estar flonja. 6. Comprovar que el pacient estigui tranquil 7. Posar el manegot transversal a l´eix del braç, sobre l´artèria, de manera que la seva vora inferior quedi a quatre dits del plec del colze i que les gomes que en surten estiguin en la part distal. Al posar-lo no ha de quedar tibant. 8. Col·locar el detector de la TA de manera que el puguis veure còmodament. 9. Posar el fonendoscopi a les orelles y la campana sobre l´artèria braquial. 10. Tancar la vàlvula de la pera i insuflar aire 11. Verificar que amb l´entrada d´aire augmenta la pressió del lector 12. Insuflar aire fins que no sentim cap soroll 13. Començar a afluixar la rosca perquè l´aire s´escapi i comenci a baixar la pressió del detector 14. El primer soroll que sentirem serà la pressió sistòlica o màxima 15. L´ultim soroll serà la pressió diastòlica o mínima 16. Desinflar el manegot completament i treure el braç de la persona 17. Anotar la TA en el bloc identificant al malalt i posteriorment a la gràfica de signes vitals 18. Desinfectar les olives i campana del fonendoscopi i endreçar el material 19. Rentat de mans.

Cura del material 1.Endreçar-lo en condicions correctes 2.Tirar la gasa utilitzada per desinfectar al lloc correcte

Recomanacions 1. No donar cops al material 2. Si el valor esta alterat tornar a repetir el procediment mes tard. 3. Ho habitual es insuflar el manegot fins a 200mmhg, si s’escolten encara sorolls s’ha d’insuflar una mica mes 4. Comprovar que l’aparell estigui ben calibrat


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

1

TEMPERATURA AXIL·LAR

Objectius 1. Mesurar la temperatura corporal axil·lar Recursos humans 1.Auxiliar d´infermeria 2.Infermera Recursos materials 1.

Termòmetre digital

2. Gasa mullada amb antisèptic 3. Bloc de notes Procediment 1. Informar al pacient 2. Rentat de mans 3. Comprovar que el termòmetre estigui en condicions 4. Col·locar al pacient en posició correcte 5. Afluixar la roba si es necessari, i posar el termòmetre en la cavitat de l´aixella 6. Fer que el braç quedi junt amb el tòrax, perquè el termòmetre no caigui 7. Esperar de 4 a 5 minuts, o a que el termòmetre soni 8. Retirar el termòmetre, anotar la temperatura en el bloc identificant al pacient i posteriorment en la gràfica de signes vitals 9. Desinfectar el termòmetre amb la gasa mullada amb antisèptic 10. Rentat de mans 11. Enregistrar-ho

Cura del material 1. Comprovar les condicions del termòmetre 2. Tirar la gasa Recomanacions 1. Utilització de guants, si es necessari 2. Comprovació del termòmetre. 3. Si el valor no es correcte tornar a repetir el procediment


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

1

TEMPERATURA RECTAL

Objectius 1. Mesurar la temperatura corporal rectal

Recursos humans 1.Auxiliar d´infermeria 2.Infermera

Recursos materials 1. Termòmetre digital 2. Gasa mullada amb antisèptic 3. Bloc de notes 4. Guants 5. Vaselina

Procediment 1. Informar al pacient 2. Rentat de mans i col·locació de guants 3. Comprovar que el termòmetre estigui en condicions 4. Col·locar al pacient en posició correcte, decúbit lateral 5. Retirar la roba del gluti, respectant la seva intimitat 6. Aplicar vaselina en la zona anal 7. Aixecar la natja superior i posar uns 3cm de termòmetre dins l´ano 8. Esperar uns 3 minuts, o a que el termòmetre soni 9. Retirar el termòmetre, anotar la temperatura en el bloc identificant al pacient i posteriorment en la gràfica de signes vitals. 10. Acomodar al malalt 11. Desinfectar el termòmetre amb aigua i sabó i després amb la gasa mullada d´ antisèptic 12. Rentat de mans 13. Enregistrar-ho


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Rentar el termòmetre 2. Comprovar les condicions del termòmetre 3. Tirar la gasa i guants 4. Guardar la vaselina

Recomanacions 1. Utilització de guants 2. Comprovació del termòmetre. 3. Control de que no haguem provocat alguna ferida al introduir el termòmetre 4. Si el valor es erroni tornar a repetir el procediment 5. Contraindicat en patologies o cirurgies rectals, també en pacients cardíacs


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

2

CLAPOTEIG

Objectius 1. Ajuda a desprendre les secrecions respiratòries profundes

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Crema hidratant 2. Mocadors de paper 3. Aspirador amb sonda preparat 4. Guants d’un sol ús

Procediment 1. Preparar el material 2. Informar al pacient del que se li farà 3. Posar el llit en trendelenburg i posar al pacient en decúbit lateral ( D o E ), si es oportú en decúbit pro 4. Rentat de mans i col·locació de guants 5. Destapar l’esquena on s’ha de fer la percussió i Aplicar crema hidratant 6. Posar les mans còncaves i amb les vores d’aquestes colpejar l’esquena. Els cops han de ser lents i rítmics, començant per la base dels pulmons i anar pujant cap a la tràquea. S’ha de percudir només quan el pacient expira lentament 7. Quan el pacient vulgui tossir, donar-li un mocador per dipositar l’esput. 8. Al finalitzar el procediment, deixar còmode al pacient 9. Recollir material 10. Retirada de guants i rentat de mans 11. Enregistrar-ho


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar els residus sanitaris on corresponguin

Recomanacions 1. Es important fer clapoteig als dos pulmons. 2. Les postures mes idònies son decúbit lateral dret i decúbit lateral esquerre 3. Evitar copejar sobre lesions cutànies, sobre columna vertebral, on hi ha fractures i sobre vísceres


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A FREQÜENCIA

1

RESPIRATORIA

Objectius 1. Saber el nombre de vegades que inspira un pacient cada minut

Recursos humans 1. Auxiliar d´infermeria 2. Infermera

Recursos materials 1. Un rellotge que mesuri els segons 2. Guants d’un sol ús

Procediment 1. Rentat de mans i col·locació de guants si es necessari 2. No se li ha de explicar al pacient que se li farà, pot alterar el resultat 3. Agafa el canell del pacient com si li estiguessis prenen el pols 4. Mira el seu tòrax, per anar seguint els moviments respiratoris i compta els que fa en un minut 5. Anota la freqüència respiratòria en un full 6. Rentat de mans 7. Enregistrar-ho a la gràfica

Cura del material 1.Que el rellotge funcioni i marqui els segons

Recomanacions 1. Que el pacient estigui tranquil 2. Que el pacient estigui còmode


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

1

Nom del procediment

N.A OXIGENOTERAPIA

AMB

2 MASCARETA

Objectius 1. Tractament transitori o permanent, d’un pacient, per a compensar el dèficit en l’oxigenació de les cèl·lules

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Mascareta d’oxigen 2. Dipòsit central o bales d’oxigen 3. Fluxòmetre 4. Manòmetre 5. Humidificador 6. Gases

Procediment 1. Preparar el material. Revisar el fluxòmetre, manòmetre 2. Explicar al pacient el procediment 3. Rentat de mans 4. Col·locar al pacient en posició fowler 5. Preparar el dispositiu d’administració d’oxigen ( ulleres nasals ) , adaptar-lo al pacient i posarli 6. Engegar el dispositiu i ajustar la pressió i el flux apropiat 7. Observar si el pacient ho tolera 8. Deixar acomodat al pacient 9. Rentat de mans 10. Enregistrar-ho


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Canviar l’humidificador sempre que s’esgoti l’aigua estèril 2. Mantenir la mascareta neta de secrecions

Recomanacions 1. Protegir amb gases les orelles i el nas per prevenir ulceres 2. Hidratar o lubricar els llavis


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A ADMINISTRACIÓ

Objectius 1. Estimular l´excreció fecal 2. Proves diagnostiques

Recursos humans 1. Auxiliar d´infermeria 2. Infermera

Recursos materials 1. Guants un sol ús 2. Xopador 3. Orinal pla 4. Peu de sèrum 5. Solució a administrar 6. Lubricant 7. Gases 8. Equip d´irrigació: -

recipient

-

sonda rectal

-

tub de connexió

-

clau de tres passos o kocher

1

ENEMAS


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Comprovar la prescripció 3. Portar les coses a l´habitació, informar al pacient del procediment i perquè se li fa. 4. Rentat de mans i posar guants 5. Protegir el llit a nivell de pelvis i natges, amb un llençol doble i xopador 6. Fer posar al pacient en decúbit lateral esquerra, amb l’extremitat inferior dreta flexionada, posició de SIMS 7. Penjar el recipient amb la solució al peu de sèrum 8. Munta l´equip d´irrigació, purga el sistema, pinça´l amb el kocher 9. Lubrica els primers 8 cm de la sonda rectal 10. Separa les natges del pacient i localitza l´ anus 11. Mentre el pacient inspira profundament i intenta relaxar-se, introdueix la sonda, de forma lenta i suau 12. Depinça el tub de manera que vagi entrant la solució, pinça i despinça de forma intermitent 13. Al finalitzar la solució, pinça de nou el tub i retira la sonda rectal 14. Ajudar a portar al pacient al vater o portar-li l´orinal 15. Deixar-lo que defequi 16. Al finalitzar el pacient observar l´aspecte de la femta 17. Deixar al pacient còmoda 18. Emportar el material a netejar, desinfectar, llençar i desar 19. Retirada de guants i rentat de mans 20. Enregistrar l´administració de l´enema, incidències i eficàcia

Cura del material 1. Llençar sonda rectal 2. Llençar gases, guants, empapador 3. Guardar lubricant 4. Netejar i desinfectar recipient, tub de l´equip d´irrigació 5. Netejar i esterilitzar kocher


FITXA PROCEDIMENTS

Recomanacions 6. Controlar que no trobem tope alhora de posar la sonda 7. Controlar que l´enema no s´escapi 8. Controlar que el pacient no tingui dolor abdominal Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

CURES OSTOMIA

Objectius 1. Mantenir l’estoma en condicions adequades Recursos humans 1. Auxiliar d’infermeria 2. Infermera Recursos materials 1. Guants un sol us 2. Gases 3. Sabó 4. Sèrum fisiològic 5. Placa nova 6. Bossa recol·lectora nova 7. Bossa de deixalles

Procediment 1. Preparar el material 2. Informar al pacient i fer-li educació sanitària del procediment 3. Rentat de mans i posar els guants 4. Col·locar al pacient en decúbit supí , mantenint la seva intimitat 5. Retirar la bossa recol·lectora bruta i si es necessari la placa 6. Netejar amb aigua i sabor l’estoma 7. Esbaldir amb sèrum fisiològic i assecar 8. Comprovar que l’estoma estigui en correcte estat 9. Posar la placa i la bossa neta 10. Retirar els guants i rentat de mans 11. Enregistrar el procediment i les incidències


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar material d’un sol us

Recomanacions 1. Controlar l’aspecte de l’estoma, si presenta eritema, prolapse..... 2. Control de les deposicions


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

CURES OSTOMIA

Objectius 1. Mantenir l’estoma en condicions adequades Recursos humans 1. Auxiliar d’infermeria 2. Infermera Recursos materials 1. Guants un sol us 2. Gases 3. Sabó 4. Sèrum fisiològic 5. Placa nova 6. Bossa recol·lectora nova 7. Bossa de deixalles

Procediment 1. Preparar el material 2. Informar al pacient i fer-li educació sanitària del procediment 3. Rentat de mans i posar els guants 4. Col·locar al pacient en decúbit supí , mantenint la seva intimitat 5. Retirar la bossa recol·lectora bruta i si es necessari la placa 6. Netejar amb aigua i sabor l’estoma 7. Esbaldir amb sèrum fisiològic i assecar 8. Comprovar que l’estoma estigui en correcte estat 9. Posar la placa i la bossa neta 10. Retirar els guants i rentat de mans 11. Enregistrar el procediment i les incidències


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar material d’un sol us

Recomanacions 1. Controlar l’aspecte de l’estoma, si presenta eritema, prolapse..... 2. Control de les deposicions


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A ADMINISTRACIO ENEMA

Objectius 1. Estimular l’excreció fecal 2. Proves diagnostiques

Recursos humans 1. Auxiliar d’infermeria 2. Infermera

Recursos materials 1. Guants un sol us 2. Xopador 3. Bossa colostomia de drenatge 4. Bossa colostomia 5. Material d´higiene de colostomia -

gases

-

esponges amb sabó

-

SF

6. Peu de sèrum 7. Solució a administrar 8. Lubricant 9. Gases 10. Equip d’irrigació, especial per Colostomies: -

recipient

-

sonda rectal

-

tub de connexió

-

clau de tres passos o kocher

PER

1 COLOSTOMIA


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Comprovar la prescripció 3. Portar les coses a l’habitació, informar al pacient del procediment i perquè se li fa. 4. Rentat de mans i posar guants 5. Protegir el llit a nivell de pelvis i abdomen, amb un llençol doble i el xopador 6. Administrar 1h abans o després del menjars 7. Penjar el recipient amb la solució al peu de sèrum 8. Munta l’equip d’irrigació, purga el sistema, pinça’l amb el kocher 9. Lubrica els primers 8 cm de la sonda rectal 10. Retirar la bossa de colostomia , netejar i revisar la pell de l’estoma 11. Mentre el pacient inspira profundament i intenta relaxar-se, introdueix la sonda, de forma lenta i suau 12. Depinça el tub de manera que vagi entrant la solució, pinça i despinça de forma intermitent 13. Al finalitzar la solució, pinça de nou el tub i retira la sonda rectal 14. Posar la bossa de colostomia de drenatge 15. Deixar-lo que defequi, es pot deixar la bossa col·lectora uns 45´ 16. Al finalitzar el pacient observar l’aspecte de la femta, retirar la bossa , fer l´higiene de l’estoma i posar bossa de colostomia nova 17. Deixar al pacient còmoda 18. Emportar el material a netejar, desinfectar, llençar i desar 19. Retirada de guants i rentat de mans 20. Enregistrar l’administració de l’enema, incidències i eficàcia

Cura del material 1. Llençar sonda rectal 2. Llençar gases, guants, xopador, bosses col·lectores 3. Guardar lubricant 4. Netejar i desinfectar recipient, tub de l’equip d’irrigació 5. Netejar i esterilitzar kocher


FITXA PROCEDIMENTS

Recomanacions 1. Controlar que no trobem una obstrucció alhora de posar la sonda 2. Controlar que l’enema no s’escapi 3. Controlar que el pacient no tingui dolor abdominal


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

EXTRACCIÓ FECALOMAS

Objectius 1. Afavorir l’excreció fecal Recursos humans 2.Auxiliar d’infermeria 3.Infermera Recursos materials 1. Guants un sol us 2. Xopador 3. Orinal pla 4. Lubricant 5. Gases 6. Material per l´higiene

Procediment 1. Prepara el material i anar a l´habitació 2. Informar al pacient del procediment 3. Controlar la freqüència cardíaca 4. Posar empapador i/o orinal pla a les natges 5. Col·locar al pacient en decúbit lateral dret i flexionar les cames 6. Mantenir l´intimitat del pacient 7. Rentat de mans i posar guants 8. Lubricar amb abundància el dit índex de la ma dominant 9. Introdueix el dit per l´anus en direcció al melic 10. Mou el dit a l voltant del fecaloma, desfés-lo i ves retirant-lo 11. Anar preguntant al pacient si li fas mal o te molèsties 12. Al acabar netejar anus i natges 13. Retirar el material 14. Retirada de guants i rentat de mans 15. Enregistrar el que s´ha fet


Objectius 1. Estimular l´excreció fecal 2. Proves diagnostiques FITXA PROCEDIMENTS

Recursos humans 1. Auxiliar d´infermeria 2. Infermera Cura del material 1.Llençar material d’un sol us Recursos lubricant materials 2.Guardar

1. Guants un sol ús 2. Xopador 3. Orinal pla 4. Peu de sèrum Recomanacions 5. 1.Solució a administrar Controlar la presencia de sang 6. 2.Lubricant Controlar consistència i color de la femta 7. 3.Gases Controlar que el pacient no tingui dolor 8. 4.Equip d´irrigació: Controlar la presencia d’obstacles a l’hora de realitzar el tacte rectal - recipient -

sonda rectal

-

tub de connexió

-

clau de tres passos o kocher


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A ADMINISTRACIÓ

2

DIETA

ORAL

Objectius 1. Donar l´ajut que necessita cada pacient per alimentar-se

Recursos humans 1. Auxiliar d´infermeria 2. Infermera

Recursos materials 1. Guants un sol ús* 2. Taula 3. Safata del menjar, amb tots els estris per menjar 4. Pitet, tovallola o xopador

Procediment 1. Rentat de mans 2. Informar al pacient de que va a menjar 3. Valorar el grau de dependència del pacient ( parcial o totalment dependents ) 4. Preparar al pacient, posar pitet si es necessari, posició de fowler, posar la taula a prop. 5. Entrar la safata i preparar el menjar ( tallar.....), informar al pacient que hi ha per menjar. 6. En cas de dependència total tindrem que donar-li el menjar: -

Comprovarem la temperatura dels líquids

-

Anirem poc a poc , deixant temps entre cullera i cullera, per no donar sensació de pressa.

-

Si no tolera la posició fowler el posarem en semi-fowler amb una ma sota el coixí per anar aixecant el cap mentre anem donant la cullera.

7. En finalitzar, retirar la safata, acomodar al pacient. 8. Rentat de mans 9. Enregistrar el que a menjat el pacient.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Recollir la safata 2. Tirar el pitet si s´ha utilitzat.

Recomanacions 1. Saber valorar correctament la dependència del pacient. 2. Evitar l´aspiració bronquial: -

preguntar al pacient si te alguna dificultat per engolir

-

vigilar disfagia a líquids o sòlids

-

vigilar durant la menjada l´aparició de tos, disnea , baveig....

-

Mantenir la posició fowler durant uns 30 minuts després de la menjada.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Alimentació enteral

Objectius 1. Administrar els nutrients necessaris a través de la sonda nasogàstrica

Recursos humans 1.Auxiliar d’infermeria 2.Infermera

Recursos materials 1. Bossa de nutrició enteral i equip 2. Xeringues de 10cc o 20cc 3. Recipient de aigua 4. Guants d’un sol us 5. Bomba de nutrició 6. Reguladors manual 7. Pinces Kocher


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Informar al pacient 2. Rentat de mans i col·locació de guants 3. Comproveu que la dieta a administrar es la prescrita 4. Comproveu la data de caducitat del preparat 5. Comproveu si hi ha retenció gàstrica amb la xeringa. Si no existeix retenció,administreu el preparat nutritiu. Si el volum aspirat es igual o superior a la meitat de la quantitat administrada en la presa anterior,cal consultar amb la infermera abans de procedir a la nova administració 6. Col·loqueu el malalt en posició semiincorporada (Folwer)si la seva patologia ho permet 7. En bomba de nutrició: •

Agiteu el preparat

Connecteu l’equip al recipient del preparat nutritiu

Penja’ls al peu de sèrum

Purgueu l’equip i feu-lo passar per la bomba

Connecteu a la sonda o catèter del pacient

Gradueu la bomba al ritme prescrit 8. Regulador manual.

Agiteu el preparat

Connecteu l’equip al recipient del preparat nutritiu

Penja’ls al peu de sèrum

Purgueu l’equip i connecteu-lo a la sonda i catèter

Reguleu-ne el ritme 9. Amb xeringa

Omple la xeringa de aliment pinça la sonda connecta-la a la sonda, despinça la sonda i buida-la lentament de manera que tardis uns deu minuts en acabar .Es repeteix fins que s’acaba l’aliment

Un cop finalitzada l’administració cal passar a través de la sonda 30ml l’obturació de la sonda ,en qualsevol de les tres opcions.

S’han de anotar possibles retencions en quantitat i qualitat

Anotar la quantitat administrada

d’aigua per tal d’evitar


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar material d’un sol ús 2. Retirar i rentar la bomba d’infusió Recomanacions 1. Administreu el aliment a temperatura ambient 2. Viguileu el ritme del degoteig 3. Viguileu signes d’intolerància(vòmits malestar general del pacient,diarrees) 4. Col·loqueu el malalt assegut durant 30’ desprès de l’administració 5. La bossa nomes pot estar un període de 12h mes temps pot provocar risc de contaminació 6. Bossa alçada de 80cm 7. No deixar mai la sonda desconnectada s’ha de pinçar i despinçar 8. No forçar la sonda pot estar obstruïda


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Alimentació oral a persones totalment dependents

Objectius 1. Ajudar a la persona dependent a alimentar-se adequadament

Recursos humans 1. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1.Tauleta 2.Safata de menjar 3.Got 4.Aigua 5.Tovallons 6.Palletes


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 2. Col·locar el malalt en posició folwer 3. Establir comunicació amb el malalt explicant el tipus de dieta 4. Preguntar si te dificultat per engolir(si te dificultat modificar la dieta per evitar la ingestió de líquids purs) 5. Donar el aliment en ordre lògic alternant amb líquids 6. Posar la tauleta amb el menjar prop de tots dos ,l’auxiliar seu a la vora de llit 7. Donar el menjar a cullerades o a trossos petits poc a poc,espaïn-te les porcions i assegurantse que ja ha engolit la porció prèvia. 8. Donar aigua si cal amb la palleta 9. Al acabar ajudar-lo a netejar la boca i les mans 10. Arreglar el llit i deixar el malalt en posició còmode 11. Retirar la safata de l’habitació 12. Registrar en el full de seguiment la quantitat i el tipus d’aliments ingerits i l’ajut que ha necessitat

Cura del material 1. Netejar la tauleta

Recomanacions 1.Dedicar el temps necessari no donar sensació de pressa 2. Comprovar la temperatura dels aliments 3. Si s’utilitza cullera omplir-la fins a la meitat per no vessar-la 4. Animar al pacient a acabar tot l’àpat però sense forçar-lo 5. Vigila durant la menjada que no aparegui tos,dispnea etc 6. Si pateix hemiplegia amb afectació de la parla i dels llavis ha de mastegar per el costat que no esta afectat 7. S’ha de mantenir la posició Folwer de trenta a seixanta minuts posterior a la ingestió per tal d’evitar reflux gastroesofàgic


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A COL·LOCACIÓ DE SNG

Objectius 1. Alimentació 2. Aspiració de secrecions 3. Drenatge

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d´infermeria

Recursos materials 1. Guants un sol us 2. Gases 3. Lubricant 4. Sonda nasogastrica 5. Got amb aigua 6. Palangana 7. Xeringa 50cc 8. Esparadrap 9. Fonendoescopi 10. Tap sonda nasogastrica 11. Bossa recol·lectora

2


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Prepara el material i anar a l´habitació (2) 2. Explicar el procediment al pacient 3. Medirem el tros de sonda que introduirem i farem una senyal (1) 4. Col·locar el pacient semiassegut, flexionant el cap endavant 5. Explicarem al pacient que la sonda l´introduirem en dos passos, el primer serà l´entrada de la sonda per les foses nasals, descansarem i després li donarem un glop d´aigua que no dragarà fins que nosaltres li diguem, per evitar el pas de la sonda cap la tràquea. Si te disfagia a líquids, li farem engolir la seva pròpia saliva (1) 6. Col·locar els guants, lubricar la sonda e iniciar el sondatge, primer les foses nasals fins a la nasofaringe, allí donarem una mica d´aigua i seguirem posant la sonda fins a la senyal que em fitxat (2) 7. Durant l´introducció de la sonda controlarem si el pacient presenta disnea, taquipnea, cianosis, tos…(1,2) 8. Un cop introduïda, comprovarem que estigui a l´estomac: aspirant suc gàstric, introduint aire a l´estomac amb l´ajut del Fonendoescopi i una xeringa de 50cc d´aire, o bé amb una radiografia d’abdomen (1) (2) 9. Fixarem la sonda al nas evitant punts de pressió (1) (2) 10. Retirar el material 11. Retirar els guants i fer rentat de mans 12. Enregistrar el procediment..

Cura del material 1. Llençar material d´un sol us 2. Guardar lubricant

Recomanacions 1. Controlar la respiració i freqüència cardíaca 2. Controlar la permeabilitat 3. Controlar líquid que pugui drenar 4. Controlar els punts de pressió de la sonda


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

CURES GASTROSTOMIA

Objectius 1. Mantenir ferida quirúrgica/estoma neta

Recursos humans 1.

Auxiliar d´infermeria

2. Infermera

Recursos materials 1. Guants un sol us 2. Gases estèrils 3. Sabó 4. Suero fisiològic 5. Solució antisèptica amb povidona iodada

Procediment 1. Preparar el material 2. Informar al pacient i fer-li educació sanitària del procediment 3. Rentat de mans i posar els guants 4. Col·locar al pacient en decúbit supí , mantenint la seva intimitat 5. Netejar l’estoma amb una gasa mullada de suero fisiològic amb moviments circulars de dins cap a fora 6. Assecar l’estoma amb una gasa seca 7. Mullar una gasa estèril amb solució antisèptica i humitejar l’estoma 8. Posar un apòsit de gases amb vaselina i tapar amb esparadrap 9. Retirar guants i tirar tot el material 10. Rentat de mans 11. Enregistrar l´activitat i les seves incidències


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar material d´un sol us

Recomanacions 1. Controlar l´aspecte de l’estoma, si presenta eritema, exudat.... 2. Control de la temperatura del pacient en cas de eritema o exudat en la ferida


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A ALIMENTACIÓ PER

2

GASTROSTOMIA

Objectius 1. Aportar tots o bona part dels aliments directament a algun punt entremig de l’aparell digestiu, mitjançant amb una sonda gastrostomia.

Recursos humans 1. Auxiliar d’infermeria 2. Infermera

Recursos materials 1. Guants un sol ús 2. Un got amb aigua 3. Una tovallola o xopador 4. Una xeringa de 50cc 5. Un tap per l’extrem de la sonda 6. L’aliment preparat 7. Gases 8. Esparadrap 9. Sèrum fisiològic


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Rentat de mans 2. Col·locar guants 3. Informar al pacient 4. Posar tots els utensilis a prop del pacient, retirar roba zona abdominal i deixar-la protegida amb una tovallola o xopador. 5. Aixecar el capçal del llit. 6. Aspirar amb la xeringa per comprovar que no hi hagi retenció gàstrica 7. Després introduir de 30 a 50 cc d’aigua per rentar. 8. Administrar el menjar: -

per xeringa

-

per botella ( manual o per bomba d’alimentació )

9. Al finalitzar l’alimentació passar 50 cc d’aigua 10. Pinçar la sonda amb el tap. 11. Comprovar que la zona del voltant del tub esta seca i neta 12. Fer un apòsit net de la gastrostomia 13. Deixar al pacient còmode 14. Endreçar material 15. Retirada de guants i rentat de mans 16. Enregistrar el que ha menjat el pacient i les incidències.

Cura del material 1. Recollir la safata 2. Tirar el pitet si s’ha utilitzat. 3. Rentat de la xeringa i del got d’aigua

Recomanacions 4. Saber valorar correctament la dependència del pacient. 5. Detectar les diferents complicacions: -

Inflamació, sagnat de l’estoma

-

regurgitacions, sensació de plenitud

-

deshidratació

-

pèrdua de la sonda

-

obstrucció de la sonda

6. Anotar la quantitat ingerida


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C-4 Cures bàsiques

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Cures sonda nasogàstrica

Objectius 1. Mantenir permeable la sonda nasogàstrica 2. Proporcionar confort al malalt 3. Evitar ulceres per pressió

Recursos humans 1. Auxiliar d’infermeria 2. Infermera

Recursos materials 1. Safata 2. Guants 3. Lubricant 4. Xeringues alimentació 10cc 5. Tira adhesiva hipoal.lèrgena

Procediment 1. Informar al pacient 2. Rentat de mans i col·locació de guants 3. Comproveu permeabilitat de la sonda i observeu si surt contingut gàstric 4. Retireu tires adhesives 5. Mobilitzeu la sonda cada 24 hores 6. Netegeu fosses nasal 7. Fixeu de nou la sonda 8. Poseu vaselina a les foses nasals 9. Netegeu de secrecions sempre que calgui 10. Procediu a la higiene bucal 11. Anoteu al full de registres dia hora canvi de sonda i altres dates d’interès 12. Rentat de mans


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar material d’un sol ús

Recomanacions 1.

La posició del malalt que porta sonda nasogàstrica ha de tenir el llit incorporat a 45º

2. Es important comunicar-se amb el malalt per disminuir la angoixa


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1-3

CANVI DE BOLQUERS

Objectius 1. Ajudar a orinar i defecar a pacient amb incontinència urinària i/o fecal

Recursos humans 1. Auxiliar d’infermeria 2. Infermera

Recursos materials 1. Guants un sol ús 2. Palangana amb aigua tèbia 3. Esponges amb sabor 4. Tovallola 5. Xopador 6. Bolquer 7. Orinal pla


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Informar al pacient 3. Rentat de mans i col·locació de guants 4. Assegurar l’intimidat del pacient 5. Valorar l’autonomia del pacient: -

Col·locar al pacient en decúbit supí , obrir el bolquer, demanar al pacient que aixequi la pelvis, retirar el bolquer i deixar el bolquer a la bossa d’escombreries. Seguidament farem el procediments d’higiene de genitals. Al finalitzar l’higiene i col·locarem el bolquer net.

-

Obrir el bolquer, posar cap a dins la part del bolquer del lateral que col·loquem al pacient, tot seguit col·locar el pacient en decúbit lateral ( pujar la barana del costa que correspongui per que el malalt es pugui agafar ). Retirar el bolquer, deixar-lo a la bossa d’escombreries. Col·locar l’orinal sota els glutis, posar pla al pacient i realitzar l’higiene dels genitals i zona perianal. Posar el pacient de nou en decúbit lateral, retirar l’orinal, col·locar el bolquer net, posar en decúbit al pacient i fixar el bolquer.

6. Acomodar al pacient 7. Ventilar i ambientar l’habitació 8. Recollir el material 9. Retirada de guants i rentat de mans 10. Enregistrar les incidències

Cura del material 1. Llençar material d’un sol ús 2. Rentat de l’orinal/ampolla segons protocol de l’hospital

Recomanacions 1. Valorar la mida del bolquer 2. Portar un xopador net, roba de llit neta per si es necessari


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A COL·LOCACIÓ DE

3

COL·LECTOR

Objectius -

Evitar irritació/úlceres de la zona genital, en els homes

Recursos humans -

Auxiliar d´infermeria

-

Infermera

Recursos materials -

Guants un sol ús

-

Col·lector

-

Esparadrap

-

Suport de bosses col·lectores

-

Bossa recol·lectora

-

Esponges amb sabó

-

Tovallola

Procediment -

Preparar el material

-

Informar al pacient, fent educació sanitària

-

Rentat de mans i col·locació de guants

-

Posar al pacient en decúbit supí, en posició semi-folwer

-

Procediment d’higiene genital en homes

-

Un cop s´ha fet l’higiene, secar fer la zona

-

Posar una cinta adhesiva a la base del penis ( zona púbica )

-

Col·locar el col·lector : estirant el penis i posant l’extrem del col·lector a la punta d´aquest

-

Aguantant la punta del penis amb la del col·lector, anar desfent el col·lector en direcció a la zona púbica , subjectar el col·lector amb la tira adhesiva que hem col·locat anteriorment

-

Es pot fitxar el col·lector millor amb una mica d´esparadrap.

-

A l’extrem distal del col·lector unirem la bossa recol·lectora


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material -

Llençar material d’un sol ús

Recomanacions -

Anar vigilant cada torn que el col·lector estigui ben fixat.

-

Canviar el col·lector sempre que sigui necessari


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

3

CURES SONDA VESICAL

Objectius -

Evitar infeccions del tracte urinari

-

Evitar ferides de l’uretra

Recursos humans -

Auxiliar d´infermeria

-

Infermera

Recursos materials -

Guants un sol ús

-

Esparadrap

-

Suport de bosses col·lectores

-

Pomades antisèptiques

-

Esponges amb sabó

-

Tovallola

-

Gases

Procediment -

Preparar el material

-

Informar al pacient, fent educació sanitària

-

Subjectar la sonda amb esparadrap a la cuixa ( anar alternant amb les dues EEII )

-

Portar la bossa col·lectora amb un suport i que no toqui mai al terra

-

Que la bossa col·lectora sempre estigui per sota de la bufeta

-

Fer l’higiene dels genitals tres cops al dia ( una per torn ), quan es fa també es fa de l’extrem proximal de la sonda als genitals, si es necessari aplicarem pomada antisèptica

-

Canviar o buidar la bossa col·lectora cada vegada que faci falta.

Cura del material -

Llençar material d’un sol ús

Recomanacions -

Des de el primer moment que la persona es portadora de sonda vesical se li ha de fer educació sanitària


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A COL·LOCACIÓ I RETIRADA

ORINAL PLA

Objectius 1. Ajudar a orinar i defecar a pacient amb dificultats

Recursos humans 1. Auxiliar d´infermeria 2. Infermera

Recursos materials -

Guants un sol us

-

Orinal pla

-

Paper higiènic

-

Palangana amb aigua tèbia

-

Esponges amb sabor

-

Tovallola

-

Xopador

-

Lleixiu, en la zona bruta

1-3


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparar el material, assegurar-se de que esta net i ben identificat

-

Informar al pacient

-

Rentat de mans i col·locació de guants

-

Assegurar l’intimidat del pacient

-

Valorar l’autonomia del pacient:

-

Col·locar al pacient en decúbit supí i aixecar una mica la capçalera del llit, demanar al pacient que aixequi la pelvis, fent pont, enretirar la roba i col·locar l’orinal de tal forma que no arruguem el xopador que te al llit, i que la part plana de l’orina quedi a la zona lumbar

-

Col·locar al pacient horitzontal i en decúbit lateral ( puja les baranes per que es pugui subjectar ), retirar la roba, col·locar l’orinal sota els glutis, i fer girar al pacient fins que quedi centrat sobre l’orinal, no oblidar posar la part plana de l’orinal en la zona lumbar.

-

Deixar que faci micció o deposició

-

Quan truqui al timbre anar cap a l’habitació, amb guants nets col·locats

-

Donar-li paper higiènic perquè s’eixugui, o rentar nosaltres al pacient amb l’aigua tèbia i les

-

Enretirar l’orinal de forma cuidadosa, si el xopador esta tacat canviar-lo

-

Acomodar al pacient

-

Portar l’orinal a la zona bruta, fer el control de diuresis , observar aspecte – olor de l’orina o

-

Neteja i desinfecció

-

Retirada de guants i rentat de mans

-

Enregistrar les incidències

esponges

consistència - color – olor de la femta.

Cura del material 1. Llençar material d’un sol ús 2. Rentat de l’orinal/ampolla segons protocol de l’hospital

Recomanacions -

Que els orinals o ampolles estiguin identificades

-

Si fa deposició posar paper higiènic a la base de l’orinal


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

2

Nom del procediment

N.A SONDATGE VESICAL

Objectius -

Per patologies del tracte urinari

-

Recollida de mostres estèril d’orina

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d´infermeria

Recursos materials -

Guants d’un sol ús

-

Esponja

-

Tovallola

-

Orinal pla

-

Xopador

-

Guants estèril

-

Talla estèril

-

Sonda vesical estèril

-

Gasses estèrils

-

Lubricant

-

Xeringa de 10cc

-

Iode

-

Bossa recol·lectora

-

Suport de la bossa recol·lectora

-

Mascareta

-

Suero fisiològic

3


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparar el material (2)

-

Informar al pacient del procediment

-

Rentat de mans higiènic (2)

-

Col·locació de guants d´un sol ús

-

Col·locació d´un xopador en els glutis

-

Procediment d´higiene de genitals (2)

-

Retirada de guants

-

Col·locació de mascareta

-

Col·locació de l’orinal pla

-

Rentat de mans quirúrgic (1)

-

Col·locació de guants estèrils (1)

-

L’auxiliar ens donarà el material en el següent ordre:

-

talla estèril foradada

-

sonda vesical

-

gases

-

posarà lubricant en una gasa i antisèptic en un altre

-

Aplicarem la gasa amb antisèptic als genitals i la de lubricant a la sonda, a l´extrem proximal

-

Deixarà preparada la bossa recol·lectora i la xeringa amb 10cc de SF per al globus vesical

-

Realitzarem el sondatge introduint la sonda per l’uretra, fins que veiem la sortida d’orina (1)

-

Connectarem la sonda a la bossa recol·lectora (2)

-

Posarem el suero fisiològic al globus perquè així quedi fixada en l’interior (1)

-

Fixarem la sonda a una cuixa

-

Posarem la bossa al suport

-

Retirarem el material

-

Donarem educació sanitària al pacient

-

Retirarem els guants i ens rentarem les mans

-

Enregistrarem les incidències

Cura del material -

Llençar material d’un sol ús

Recomanacions -

Des de el primer moment que la persona es portadora de sonda vesical se li ha de fer

-

Observarem olor, color, volum de l’orina

educació sanitària


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

3

Nom del procediment

N.A

1

ESCALA DE GLASGOW

Objectius 1. Aquesta té com a prioritat principal mesurar el nivell de consciència del pacient . Recursos humans 1. Infermera. 2. Auxiliar d’infermeria. Recursos materials 1. No es necessiten. Procediment 1. Valorarem l’obertura ocular (Hem d’escollir una de les quatre opcions i sumar la puntuació a les altres) És espontània ----------------------------------------------------------------------- 4 Al parlar al pacient ----------------------------------------------------------------- 3 Al provocar-li dolor ----------------------------------------------------------------- 2 Cap resposta------------------------------------------------------------------------- 1 2. Valorarem la resposta verbal La persona està orientada en temps i espai ---------------------------------- 5 La persona està confusa ----------------------------------------------------------- 4 La persona fa servir paraules no apropiades --------------------------------- 3 La persona emet sons incomprensibles ---------------------------------------- 2 Cap resposta--------------------------------------------------------------------------- 1 3. Valorarem la resposta motora La persona obeeix ordres directes ------------------------------------------------ 6 La persona localitza el dolor -------------------------------------------------------- 5 La persona fa el reflex de retirada al dolor -------------------------------------- 4 Hi ha la flexió al dolor (postura decorticació) ----------------------------------- 3 Hi ha extensió al dolor (postura de des cerebració) --------------------------- 2 Cap resposta----------------------------------------------------------------------------- 1 PUNTUACIÓ: 15-13 punts ---------------------- pèrdua de consciència lleu. 12-9 punts ----------------------- pèrdua de consciència moderada. 8 o menys punts --------------- pèrdua de consciència severa/greu.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recomanacions -

Aquesta escala ens pot donar bones prediccions de mortalitat intrahospitalària i un instrument útil pel triatge previ a l’hospitalització.

-

S’utilitza sobretot als serveis d’urgències dels hospitals generals, per preveure el pronòstic del pacient i valorar un possible coma.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C04

U.D.

4

Nom del procediment

N.A

1

CURES POSTMORTEM

Objectius 1. Donar qualitat a la cura del cos després de la mort, respectant creences i valors. 2. Preservar la dignitat de l’individu fins els darrers moments.

Recursos humans -

Auxiliar d’infermeria.

-

Infermera.

Recursos materials -

Material de cures

-

Material d’higiene

-

Sac mortuori

-

Braçalet identificatiu i etiquetes

-

Bossa per guardar els estris personals del pacient

-

Carro roba bruta

-

Bossa d’escombriaires

-

Dos llençols nets

-

Bolquer


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Verificar èxitus i comunicar-li al metge de guàrdia i supervisora.

-

Avisar a la família.

-

Preparar el material.

-

Rentat de mans.

-

Col·locació de guants.

-

Col·locar al pacient en posició anatòmica de decúbit supí.

-

Procedir a retirar tot el que porti el pacient ( SNG, O2...).

-

Cobrir els orificis de les puncions i els naturals , si es necessari.

-

Si hi haguessin nafres deixar-les tapades amb apòsits nets.

-

Posar bolquer per prevenir pèrdues inesperades.

-

Posar el braçalet d’identificació.

-

Posar el sac mortuori.

-

Deixar un coixí prim.

-

Tancar la bossa fins el nivell de les espatlles, amb la cara descoberta i tapar amb un llençol net.

-

Posar sobre el sac mortuori una etiqueta del pacient.

-

Retirada de guants i rentat de mans.

-

Rebre a la família i donar-li suport.

-

Assegurar-se de que les pertinences les té la família.

Cura del material -

Tirar els residus segons classificació.

Recomanacions -

Anar amb cura a l’hora de mobilitzar el pacient.

-

Vigilar el que diem quan s’està preparant l’ èxitus.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

5

Nom del procediment

N.A

1

ADMINISTRACIÓ INSULINA

Objectius -

Identificació del tipus de material que es necessita per realitzar la tècnica

-

Identificació i eliminació de residus

Recursos humans -

Infermera

Recursos materials -

Guants

-

Cotó/cel·lulosa

-

Bolígraf/xeringa, agulla subcutània

-

Batea

-

Alcohol

-

Insulina

-

Contenidor de residus orgànics


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparació del material

-

Rentat de mans higiènic

-

Col·locació de guants

-

Informar al pacient del procediment

-

Carregar les unitats d’insulina que s’han d’administrar al pacient : amb el bolígraf o amb la xeringa

-

Netejar la zona a punxar amb cotó i alcohol ( muscle deltoides, cuadriceps , abdominal )

-

Realitzar un petit plec de la zona a punxar, i punxar ( amb el bisell de l’agulla cap amunt )

-

Esperar 60 segons abans de retirar l’agulla, un cop finalitzada l’introducció de l’insulina, i aplicar cotó sec sobre la zona de punció, no fer massatge.

-

Recollir el material

-

Retirada de guants

-

Rentat de mans higiènic

Cura del material -

Llençar residus tipus I, II, III al lloc corresponent

-

Netejar la batea

-

Guardar l’insulina a la nevera

Recomanacions -

Utilitzar sempre guants.

-

Anar alternant les zones de punció

-

Comprovar sempre la caducitat de l’insulina

-

En cas d’utilitzar bolígraf, que sempre estiguin identificats amb el nom i cognoms, Nº habitació del pacient.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

5

Nom del procediment

N.A

1

GLUCÈMIA CAPIL·LAR

Objectius -

Conèixer el valor dels nivells de sucre de l’organisme mitjançant una mostra de sang d’un capil·lar

-

Identificació del tipus de material que es necessita per realitzar la tècnica

-

Identificació i eliminació de residus

Recursos humans -

Infermera

Recursos materials -

Guants

-

Cotó/cel·lulosa

-

Bolígraf

-

“Lanceta”

-

Aparell de glucèmia

-

Batea

-

Tira reactiva per la glucosa

-

Contenidor de residus orgànics

Procediment


FITXA PROCEDIMENTS

-

Preparació del material

-

Rentat de mans higiènic

-

Col·locació de guants

-

Informar al pacient del procediment

-

Agafar un dit del pacient, netejar amb el cotó/cel·lulosa la cara anterior i/o lateral del dit ( recomanable que prèviament el pacient s’hagi rentat les mans amb aigua i sabó )

-

Preparar el bolígraf amb la lanceta, encendre la màquina , comprovar el codi i col·locar la tira reactiva.

-

Punxar el dit en una de les zones netes anomenades anteriorment, preferible el lateral.

-

Apropar la tira reactiva a la mostra de sang. La tira ha d’estar plena de sang, sinó el valor pot

-

Aplicar cotó o cel·lulosa en la zona de punció.

-

Esperar uns 60 segons i la màquina ens donarà el valor de la glucèmia.

-

Recollir el material

-

Retirada de guants

-

Rentat de mans higiènic

ésser erroni.

Cura del material -

Llençar residus tipus I, II, III al lloc corresponent

-

Netejar la batea

-

Netejar la màquina i el bolígraf amb gasses i alcohol

Recomanacions -

Utilitzar sempre guants.

-

Abans de punxar fer una mica de massatge en la zona de punció

-

Molt important la comprovació del codi i les tires

-

Omplir sempre bé la tira reactiva de sang


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

5

Nom del procediment

N.A GLUCOSURIA

1

CETONURIA

Objectius 1.Valorar nivell de glucosa i acetona en orina

Recursos humans -

Infermera

-

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Orinal pla o botella 2. Guants 3. Tires reactives

Procediment 1. Preparar el material 2. Informar al pacient del procediment 3. Rentat de mans i col·locació de guants 4. Dir al pacient que miccioni al orinal pla o botella (valorar la col·laboració del pacient) 5. Ho portarem a la zona bruta, agafarem una tira reactiva i l’impregnarem d’orina, deixarem passar uns segons i compararem els colors obtinguts amb els de control, obtenint així el resultat 6. Recollirem el material 7. Retirarem els guants i ens rentarem les mans 8. Enregistrarem el resultat


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material -

Llençarem els residus segons classificació

-

Netejarem i desinfectarem el material utilitzat

Recomanacions -

No cal que l’orina sigui estèril


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

5

Nom del procediment

N.A

3

CURES EPISIOTOMIA

Objectius 1.Mantenir neta i desinfectada la episiotomia, evitant així infeccions i complicacions

Recursos humans -

Infermera

-

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Recipient amb aigua 2. Orinal pla 3. Esponges sabonoses 4. Gases 5. Iode 6. Safata 7. Compreses 8. guants Procediment 1. Preparar el material 2. Informar a la pacient del procediment 3. Acomodar a la pacient ( valorar grau d’autonomia ) en decúbit supí 4. Rentat de mans 5. Col·locació de guants 6. Posar l’orinal pla i fer l’higiene dels genitals i després de l’episiotomia 7. Assecar bé l’episio i valorar possibles signes d’infecció 8. Desinfectar amb iode i posar compresa pel control dels loquis 9. Deixar còmoda a la pacient 10. Recollir el material 11. Retirada de guants i rentat de mans 12. Enregistrar el procediment i observacions


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material -

Llen莽ar els residus segons classificaci贸

-

Neteja i desinfecci贸 del material utilitzat

Recomanacions -

Si la pacient es aut貌noma ho ha de fer ella

-

Si es necessari aquest procediment fer-lo tres cops al dia o mes


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

5

Nom del procediment

N.A CANVI BOLQUER

Objectius -

Proporcionar unes cures higièniques al nadó.

-

Proporcionar comoditat al nadó

Recursos humans -

Infermera

-

Auxiliar

Recursos materials -

Guants

-

Tovalloles infantils

-

Bolquer

-

Crema epitèlica

-

Manta elèctrica

-

Canviador

3


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparació del material

-

Rentat de mans higiènic

-

Col·locar una manta elèctrica a sota del canviador

-

Tranquil·litzar al nadó

-

Despullar al nadó de cintura cap a baix

-

Posar-lo en decúbit supí, en el canviador

-

Netejar els genitals amb les tovalloles infantils

-

Si els genitals estan encetats aplicarem crema epitèlica

-

Col·locar el bolquer

-

Vestir al nadó

-

Acomodar al nadó

-

Recollir el material

-

Rentat de mans higiènic

Cura del material -

Recollir el material

-

Llençar el material al lloc corresponent

Recomanacions -

Retirada de joies

-

Mantenir la temperatura de l’habitació

-

Portes i finestres tancades

-

Treballar amb rapidesa i delicadesa

-

No tenir al nadó destapat innecessàriament


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

5

Nom del procediment

N.A CURA UMBILICAL

Objectius -

Mantenir el melic net i sec per evitar que s’infecti

Recursos humans -

Infermera

-

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials -

Guants

-

Gases estèrils

-

Batea

-

Alcohol de 70º

3


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparació del material i col·locar-lo a la batea

-

Rentat de mans higiènic

-

Tranquil·litzar al nadó

-

Despullar al nadó i col·locar-lo en posició de decúbit supí

-

Netejar el cordó amb una gasa mullada amb alcohol de 70º

-

Deixar-lo assecar i embolicar-lo amb una gasa seca

-

Vestir al nadó i acomodar-lo

-

Recollir el material

-

Rentat de mans higiènic

Cura del material -

Llençar residus tipus II al lloc corresponent

-

Netejar la batea

Recomanacions -

Utilitzar guants sempre que es cregui necessari

-

Fer la cura dos cops al dia

-

Canviar la gasa que envolta el melic sempre que estigui bruta o mullada


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

5

Nom del procediment

N.A

3

Diagnòstic precoç

Objectius -

Detectar, en els primers dies de vida, tres malalties: fenilcetonúria, fibrosi quística i hipotiroïdisme

-

Establiment immediat del tractament adequat.

Recursos humans -

Infermera

-

Auxiliar

Recursos materials -

Guants

-

Llanceta estèril

-

Alcohol 70º

-

Paper assecant

-

Cartronet cromatogràfic


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparació del material

-

Informar als pares que anem a fer

-

Rentat de mans higiènic

-

Col·locació de guants

-

Col·locar al nen en decúbit supí i estimular la circulació sanguínia del taló escollit perla punció, mitjançant un massatge o aplicació d’una gasa molla amb aigua calenta

-

Desinfectar la zona amb alcohol i deixar-la assecar

-

Agafar el peu del nadó, deixant lliure el taló

-

Punxar amb la llanceta a les zones laterals del taló

-

Impregnar la sang en el cartronet cromatogràfic

-

Cadascun del 6 cercles s’ha de impregnar amb una gota de sang grossa

-

Deixar assecar a temperatura ambient durant cinc minuts

-

Omplir les dades personals i familiars, enviar-ho al departament de Sanitat i Seguretat Social

-

Acomodar al nadó

-

Recollir el material

-

Rentat de mans higiènic

Cura del material -

Recollir el material

-

Llençar els residus segons la seva classificació

Recomanacions -

Retirada de joies

-

Mantenir la temperatura de l’habitació

-

Portes i finestres tancades

-

Treballar amb rapidesa i delicadesa

-

Fer la prova entre les 48-120h de vida

-

No fer-ho amb productes que portin iode


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

5

Nom del procediment

N.A FOTOTERAPIA

Objectius -

Disminuir la concentració de bilirrubina en sang.

Recursos humans -

Infermera

-

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials -

Llum de fototeràpia amb coberta termoplàstica

-

Incubadora amb servocontrol

-

Ulleres per a la protecció ocular

3


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Col·locar la llum a uns 50-75cm per sobre del nen

-

Rentat de mans higiènic

-

Col·locar al nadó a la incubadora desvestit, sense bolquer

-

Cobrir els ulls amb ulleres protectores i els genitals amb un tors de llençol

-

Vigilar que les ulleres no tapin els orificis nasals

-

Anar canviant la postura del nadó , perquè tota la pell quedi esposada a la llum

-

Controlar la temperatura corporal cada 3h

-

Control de l’estat de la pell

-

Fer una higiene rigorosa, evitant substàncies olioses

-

Sempre apagar la llum abans de retirar les ulleres

-

Realitzar rentats oculars amb sèrum fisiològic

-

Vigilar l’estat d’hidratació ( pell i mucoses )

-

Controlar miccions i deposicions

-

Control de bilirrubina en sang

-

Observar signes d’irritabilitat i apatia

-

Recollir el material

-

Rentat de mans higiènic

Cura del material -

Recollir el material

-

Netejar incubadora i llum

Recomanacions -

S’ha de controlar periòdicament el bon funcionament de l’aparell de fototeràpia

-

L’eficàcia dels llums de fototeràpia es posa en qüestió a partir de les 1.500h d’ús


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C04

U.D.

5

Nom del procediment

N.A HIGIENE NADÓ

Objectius -

Proporcionar unes cures higièniques completes al nadó

-

Proporcionar comoditat al nadó

Recursos humans -

Infermera

-

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials -

Guants

-

Banyera de nens ( dutxa )

-

Sabó neutre

-

Tovallola

-

Esponja sabonosa

-

Oli d’atmelles

-

Manta elèctrica

-

Canviador

3


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparació del material

-

Rentat de mans higiènic

-

Col·locar una manta elèctrica a sota del canviador

-

Tranquil·litzar al nadó

-

Despullar al nadó

-

Agafar al nadó per la part anterior del tòrax entre les aixelles

-

Posar-lo sota la dutxa, prèviament comprovar la temperatura de l’aigua

-

Ensabonar primer el cap i desprès la resta del cos

-

Esbandir amb aigua

-

Eixugar al nadó correctament amb la tovallola donant copets i parant especialment atenció als

-

Aplicar-li l’oli o crema , menys al cap i cara

-

Si els genitals estan encetats aplicarem crema epitèlica

-

Col·locar el bolquer

-

Vestir al nadó

-

Pentinar-lo

-

Si presenta secrecions oculars, netejar els ulls

-

Acomodar al nadó

-

Recollir el material

-

Rentat de mans higiènic

plecs cutanis

Cura del material -

Recollir el material

-

Netejar la banyera

-

Llençar el material al lloc corresponent

Recomanacions -

Retirada de joies

-

Mantenir la temperatura de l’habitació

-

Portes i finestres tancades

-

Treballar amb rapidesa i delicadesa

-

No tenir al nadó destapat innecessàriament


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

5

Nom del procediment

N.A Valoració dels signes vitals

del nadó

Objectius -

Valorar la normalitat dels signes vitals del nadó

-

Detectar alteracions si n’hi ha

Recursos humans -

Infermera

-

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials -

Termòmetre

-

Esfigmomanòmetre pediàtric

-

Fonendoescopi pediàtric

-

Rellotge que indiqui els segons

3


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparació del material

-

Rentat de mans higiènic

-

Els signes vitals es controlaran cada 3h (incubadora), cada 8h (fora incubadora) , sempre amb el criteri del metge, infermera.

-

Tranquil·litzar al nadó

-

Acomodar al nadó

-

Recollir el material

-

Rentat de mans higiènic

TEMPERATURA , en condicions normals oscil·la entre 36,5º i 37ºC

FREQÜÈNCIA CARDIACA APICAL, en condicions normals varia entre 100 als 160 batecs/minut.

FREQÜÈNCIA RESPIRATÒRIA, els valors normals varia de 30 a 60 respiracions/minut

TENSIÓ ARTERIAL, en condicions normals entre 60-90 mm hg la sistòlica 30-50 mm hg la diastòlica

Cura del material -

Recollir el material

-

Netejar el material

Recomanacions -

Retirada de joies

-

Mantenir la temperatura de l’habitació

-

Portes i finestres tancades

-

Treballar amb rapidesa i delicadesa

-

Valorar si el nadó plora o dorm, la Fr, FC i la TA variarà.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C04

U.D.

6

Nom del procediment

N.A CURA

FERIDA

Objectius -

Ajudar a que les ferides es tanquin

-

Prevenir complicacions

Recursos humans 1. Infermera 2. Ajuda de l’auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Guants 2. Gases estèrils 3. Equip de cures estèril 4. Suero fisiològic 5. Povidona iodada 6. Esparadrap 7. Batea 8. Esponja

3

QUIRURGICA


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Explicar la pacient que li farem 3. Col·locar al pacient en posició correcta 4. Rentat de mans higiènic 5. Col·locar guants 6. Retirar l’apòsit i netejar la ferida amb l’esponja 7. Esbaldir amb suero fisiològic 8. Retirar guants i col·locar els guants estèrils 9. Preparar camp estèril 10. Amb l’equip de cures fer una torunda i secar la ferida, sempre de la zona proximal a la distal 11. Aplicar la povidona iodada a la ferida, també amb una torunda i de la zona proximal a la distal 12. Posar gases estèrils sobre la ferida per tapar-la i esparadrap 13. Recollir el material 14. Retirada de guants i rentat de mans higiènic 15. Registrar-ho al full d’infermeria

Cura del material 1. Separar tipus de residus i tirar-los als contenidors corresponents

Recomanacions 1. Valora el tipus d’exudat de la ferida, per si es necessita recollir una mostra per cultiu 2. Si la tècnica no es pot fer estèril fer-la amb la màxima asèpsia possible 3. Si la ferida també es portadora d’un drenatge, primer sempre curar la ferida i desprès el punt d’inserció del drenatge


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

6

Nom del procediment

N.A CURES PACIENT

Objectius -

Aconseguir el benestar i seguretat del pacient

-

Vigilància de possibles complicacions

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Material per prendre els signes vitals 2. Xopadors 3. Torundes 4. Material de cures 5. Roba de llit 6. Pal de sèrum 7. Suport de drenatges 8. Suport de sonda vesical 9. Material per oxigenoterapia

3

POSTQUIRURGIC


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Prepararem el material que necessitem segons tipus d’intervenció quirúrgica i estat del pacient, el material que sempre es el mateix es el de prendre els signes vitals 2. Rentat de mans 3. Col·locació de guants 4. Informarem a la família on s´han d’esperar mentre rebem al pacient 5. Rebrem al pacient, ajudarem al practica sanitàri a passar al pacient de la llitera al llit 6. Acomodarem al pacient 7. Prendrem els signes vitals 8. Preguntarem si te dolor 9. El tranqulitzarem si esta neguitós 10. Li explicarem el que farem segons IQ : inici de dieta, micció, deambulació, ferida quirurgica, drenatges…… 11. Rentat de mans 12. Enregistrarem totes les dades obtingudes 13. També informarem a la família

Cura del material 1. Netejarem i guardarem el material

Recomanacions 1. Valora sempre l’estat de consciència i orientació del pacient 2. Saber els procediments de cada tipus d’IQ


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

6

Nom del procediment

N.A CURES PACIENT

1

PREQUIRURGIC

Objectius -

Preparar al pacient per anar a quiròfan

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Sabor antisèptic 2. Tovallola de dutxa i de mans 3. Recipient per la pròtesis dental si precisa 4. Bata quirúrgica 5. Assecador

Procediment 1. Preparar el material 2. Informar al pacient del procediment 3. Valorar l’autonomia del pacient 4. Explicar al pacient que s’ha de dutxar amb el sabó antisèptic, el cap i el cos 5. Un cop estigui dutxat, assecar-se el cos i els cabells i col·locar-se la bata quirúrgica 6. Comentar al pacient que es retiri la pròtesis dental i les joies si en porta 7. Un cop finalitzat tot que el pacient es quedi al llit esperant que el vinguin a buscar per anar a quiròfan 8. Enregistrar-ho


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Desar el material al lloc corresponent

Recomanacions 1. Verificar que el pacient estigui en dejú 2. Que miccioni abans d’anar a quiròfan 3. Fer el rasurat o esquilat abans d’anar a la dutxa


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C04

U.D.

6

N.A

Nom del procediment

1

TÈCNICA ESQUILAT

Objectius -

Minimitzar el pèl d’una zona determinada del cos, tot evitant lesions cutànies i reduint el risc d’infecció

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Guants 2. Gases estèrils 3. Maquineta d’esquilar 4. Xopador 5. Batea


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparar el material

-

Explicar la pacient que li farem

-

Verificar zona a esquilar

-

Preservar la intimitat del pacient

-

Rentat de mans higiènic i col·locació de guants

-

Valorar la pell de la zona a esquilar

-

Col·locar xopador a sota de la zona a esquilar

-

Passar l’esquiladora, cal mantenir la pell tensa i esquilar en la direcció que creix el pèl

-

Retirar el pèl amb una gasa neta

-

Retirar xopador

-

Explicar al pacient que ha de tornar a dutxar-se amb el sabó antisèptic

-

Recollir el material

-

Retirada de guants i rentat de mans higiènic

-

Registrar-ho al full d’infermeria

Cura del material 1. Separar tipus de residus i tirar-los als contenidors corresponents

Recomanacions 1. Procurar no fer cap ferida 2. Realitzar l’esquilat el mes a prop possible a l’hora de la IQ


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

AUXILIAR D’INFERMERIA

Crèdit

C04

U.D.

6

Nom del procediment

N.A TÈCNICA RASURAT

Objectius -

Minimitzar el pèl d’una zona determinada del cos

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials -

Guants

-

Fulla d’afaitar

-

Xopador

-

Safata

-

Esponja sabonosa

-

Tovallola

-

Gases

1


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparar el material

-

Explicar la pacient que li farem

-

Verificar zona a rasurar

-

Preservar la intimitat del pacient

-

Rentat de mans higiènic i col·locació de guants

-

Valorar la pell de la zona a rasurar

-

Col·locar xopador a sota de la zona a rasurar

-

Passarem l’esponja sabonosa mullada per la zona a rasurar, rasurarem en la direcció que creix el pèl i amb la pell tensa evitant fer ferides

-

Retirar el pèl amb una gasa neta o tovallola

-

Retirar xopador

-

Explicar al pacient que ha de tornar a dutxar-se amb el sabó antisèptic

-

Recollir el material

-

Retirada de guants i rentat de mans higiènic

-

Registrar-ho al full d’infermeria

Cura del material 1. Separar tipus de residus i tirar-los als contenidors corresponents

Recomanacions 1. Procurar no fer cap ferida 2. Realitzar l’esquilat el mes a prop possible a l’hora de la IQ


FITXA PROCEDIMENTS

C5: Primers Auxilis 5. 6. 7. 8.

Protocol de SVB Protocol de SVA Maniobra de Heimlich RCP


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C05

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

1

Maniobra de Heimlick

Objectius -

Facilitar l’extracció d’un cos estrany que produeix un ennuegament, quan la tos no és un

-

Impedir que l’obstrucció de la via aèria no deixi que l’aire arribi als pulmons; el que provocaria

mecanisme suficient per aconseguir-ho. la pèrdua de consciència per falta d’oxigenació de las cèl·lules del cervell.

Recursos humans 1. Equip mèdic i/o d’infermeria – auxiliars

Recursos materials -

Guants.

Procediment


FITXA PROCEDIMENTS

-

Eliminar situacions de perill

-

Valorar l’estat de consciència de la víctima.

-

Si està conscient: Col·locar-se darrera de la víctima envoltant la seva cintura amb els braços.

-

Tancar una mà i col·locar el polze cap a dintre, posar-la quatre dits per sobre del melic i per sota de l’estreno.

-

Agafar-se el puny amb l’altre mà.

-

Realitzar una pressió forta cap a dintre i cap amunt, en direcció als pulmons.

-

Repetir el procediment fins que la víctima expulsi el cos estrany.

Procediment


FITXA PROCEDIMENTS

-

Si el pacient està inconscient: Estirar la víctima a terra, boca cap amunt, amb la cara girada

-

Posar-se de genolls a sobre dels malucs de la víctima.

-

Posar el taló d’una mà dos dits per sobre del melic i per sota de l’estreno.

-

Posar l’altre mà, agafant el canell de la primera.

-

Realitzar una pressió forta cap a dintre i cap amunt, en direcció als pulmons, 6/8 vegades.

-

Revisar la boca per valorar si el cos estrany ha estat expulsat de les vies aèries.

-

Activar la cadena de Socors.

cap a terra i la boca oberta.


FITXA PROCEDIMENTS

-

Si la víctima és un lactant: Col·locar al nadó boca terrosa, damunt del nostre avantbraç, amb el cap mes baix que el cos i l’agafarem la barbeta amb la ma.

-

Procurarem que la boca del nadó estigui oberta, per tal de facilitar l’expulsió del cos estrany.

-

Amb l’altre mà donarem 5 cops al mig dels omòplats.

-

Si no valorem la expulsió del cos estrany, donarem la volta al nadó i el posarem en decúbit

-

Realitzarem compressions toràciques amb els dits, per sobre del esternó, i començarem la

supí damunt el nostre braç. respiració boca- boca i nas. -

Tornarem a repetir el cicle complert des del començament.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material -

Recollir el material després del seu ús.

Recomanacions -

Hem de vigilar més als nadons, per què es posen molts objectes a la boca.

-

Si la víctima està conscient i té tos, el millor és deixar que la víctima continuí tossint i no fer res; La tos és un mecanisme natural davant la presència de cossos estranys al coll i afavoreix la seva expulsió.

-

No es donaran cops a la esquena per què això pot fer que l’objecte penetri més a la via aèria i provoqui l’obstrucció complerta.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Primers auxilis

Crèdit

C5

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

1

Reanimació Cardiorespiratoria

Objectius 1. Aplicar les tècniques de reanimació cardio-pulmonar en funció dels protocols de primers auxilis establerts Recursos humans 1. Equip mèdic 2. Infermera 3. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Carro d’aturades - Material de punció - Medicació - Material de cures - Sèrums - ………. 2. Taula d’aturades 3. Ambú 4. Bala d’oxigen 5. Mascareta d’oxigenoterapia Procediment 1. Avisar i portar carro d’aturades al lloc

Cura del material 1. Tirar el material segon classificació de residus 2. Netejar, desinfectar i esterilitzar el material que ho precisi

Recomanacions 1. El millor consell per fer bé aquesta tècnica es estar molt tranquil i no atabalar-se . 2. Important el treball en equip


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C05

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

1

Suport Vital Avançat (SVA)

Objectius 1. Tractament definitiu de la PCR fins el restabliment de les funcions respiratòria i cardiovascular mitjançant el material adequat i el personal format específicament. 2. Compren l’optimització de les maniobres de SVB i la continuació d’aquestes maniobres amb drogues, líquids, monitorizació ECG i tractament de la Fibril·lació Ventricular i altres arítmies

Recursos humans 1.

Equip mèdic i/o d’infermeria – auxiliars

Recursos materials -

Guants.

-

Tub de Mayo o Guedell.

-

Tub endotraquial.

-

Ambú, Ventilador mecànic.

-

Monitor cardíac.

-

Desfibril·lador (DEA).

-

Sèrums ( Fisiològic, Ringer-Lactat) i Fàrmacs (Adrenalina, Atropina, Bicarbonat).


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Eliminar situacions de perill

-

Valorar l’estat de consciència: si està conscient buscar signes d’hemorràgia i xoc.

-

Si està inconscient, activar la cadena de Socors.

-

Determinar l’existència d’aturada respiratòria: si respira col·locar-lo en PLS; Si no respira

-

Comprovar l’existència de cossos estranys a la boca.

-

Obertura i manteniment de la via aèria fent la maniobra front-mentó I col·locar Guedell,

col·locar-lo en posició decúbit supí.

controlant la columna cervical. -

Comprovar que no respira.

-

Si no respira, iniciar ventilació artificial amb dues insuflacions ràpides (boca-boca, boca-nas i boca,...); o bé, fent servir l´ambú.

-

Determinar l’existència d’aturada cardíaca amb el pols carotidi o humeral en els nadons.

-

Davant l’absència de pols, iniciar maniobres de RCP Bàsica (SVB) 30:2.

-

Connectar Monitor Cardíac/ Desfibril·lador (DEA).

-

Avaluar ritme cardíac.

-

Si NO existeix ritme (Asistòlia) la desfibril·lació no està indicada, administrarem fàrmacs i sèrums per tal de recuperar el ritme cardíac mantenint les maniobres de RCP; cada 5 cicles avaluar el ritme cardíac.

-

Si existeix Fibril·lació ventricular, realitzarem una descàrrega amb el Desfibril·lador de 150200 Joules i reiniciar immediatament les maniobres de RCP, als 5 cicles revaluar el ritme i si és necessari fer altre descàrrega repetint el procediment.

Cura del material -

Part del material és rebutjable.

-

L´Ambú s’esterilitzarà després del seu ús.

Recomanacions -

Corregir les causes reversibles de la aturada cardio-respiratòria ( Hipòxia, Hipotèrmia, Hipovolèmia,...).

-

Recomprovar el contacte i la posició dels elèctrodes.

-

Punxar un accés vascular, assegurant la via aèria i l’oxigenació.

-

Considerar l´intubació endotraquial

-

Si existeixen dubtes respecte al ritme (Asistòlia/ Fibril·lació Ventricular) no hem de realitzar cap desfibril·lació i mantindrem les compressions toràciques i la ventilació.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d´infermeria

Crèdit

C05

U.D.

1

Nom del procediment

N.A

1

Suport Vital Bàsic (SVB)

Objectius -

Actuar ràpidament davant una aturada cardio-respiratoria aplicant les tècniques de RCP, d´immobilització i de transport deferits i malalts, en funció dels protocols de primers auxilis establerts.

-

Garantir la aportació d´oxigen als òrgans vitals.

Recursos humans -

Equip mèdic i/o d´infermería – auxiliars

Recursos materials -

Guants.

-

Tub de Mayo o Guedell.

-

Ambú.

Procediment -

Eliminar situacions de perill

-

Valorar l’estat de consciència: si està conscient buscar signes d´hemorràgia i xoc.

-

Si està inconscient, activar la cadena de Socors.

-

Determinar l’existència d’aturada respiratòria: si respira col·locar-lo en PLS; Si no respira

-

Comprovar l’existència de cossos estranys ala boca.

-

Obertura i manteniment de la via aèria fent la maniobra front-mentó I col·locar Guedell,

col·locar-lo en posició decúbit supí.

controlant la columna cervical. -

Comprovar que no respira.

-

Si no respira, iniciar ventilació artificial amb dues insuflacions ràpides (boca-boca, boca-nas y boca,...); o be, fent servir l’ambú.

-

Determinar l’existència d’aturada cardíaca amb el pols carotidi o humeral en els nadons.

-

Davant l’absència de pols, iniciar massatge cardíac extern, localitzant el punt de compressió al terç inferior del estern.

-

Col·locar el taló de la mà i el taló de l’altra mà per sobre, entrellaçant els dits.

-

Carregar verticalment el pes del cos sobre els braços sense doblegar.

-

Comprimir l’estern verticalment.

-

Cada 4 cicles d’insuflacions-compressions (2:30), cal comprovar si la víctima ha recuperat el pols carotidi.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material -

Part del material és rebutjable.

-

L’ambú s’esterilitzarà després del seu ús.

Recomanacions -

En els nadons de 0 a 1 anys tenen un menor capacitat respiratòria, per lo que la quantitat

-

En els nadons la compressió es farà amb dos dits.

-

La reanimació es el conjunt de maniobres que es realitzen per assegurar el aport de sang

d’aire insuflat haurà de ser menor.

oxigenada al cervell quan fallen les mecanismes naturals. Aquestes maniobres se executen segon detectem l’absència d´una constant vital (pols i respiració) o de totes dues. Es fonamental que aquestes maniobres es realitzen de manera ràpida, exacta i ordenada. -

El/s reanimador/s tindran que estar molt tranquils i no atabalar-se, encara que d’aquestes maniobres pot dependre la vida del pacient.


FITXA PROCEDIMENTS

C6: Higiene del medi hospitalari UD2 Na1 20. Rentat de mans higiènic 21. Rentat de mans quirúrgic 22. Rentat de mans solució alcohòlica 23. Col·locació de calces pels peus, gorro, bata, mascareta, ulleres i guants davant d’un aïllament 24. Col·locació dels guants d’un sol ús UD2 Na2 25. Preparació de l’habitació 26. Tècnica d’un llit tancat 27. Tècnica d’un llit obert 28. Tècnica d’un llit quirúrgic UD2 Na3 29. Recollida de orina de 24h 30. Recollida d’orina per micció 31. Recollida d’orina per col·lector 32. Recollida d’orina per sonda fèmina 33. Recollida d’orina per sonda foley 34. Recollida d’orina a nadons 35. Recollida mostra de femta 36. Recollida mostra d’esput 37. Recollida mostra d’un exsudat UD3 Na1 38. Neteja del material


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Posar-se i treure’s guants

1

d’un sol ús

Objectius -

Conèixer el procediment per la col·locació de guants d’un sol ús

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Guants

Procediment 1. Rentat de mans 2. Primer agafa amb una mà el guant de l’altra mà prop de la vora gruixuda 3. Estira’l cap als dits de manera que el giris de l’inrevés 4. Amb la mà encara enguantada, sostingues el guant tret i posa dos dits de la mà nua per dins del segon guant 5. Com abans, estira d’aquest segon guant girant-lo sobre la mà i embolicant el primer 6. Llença els guants al recipient adequat 7. Rentat de mans

Cura del material 1. Llençar els guants al recipient adequat

Recomanacions 1. Rentat de mans abans i després de la col·locació de guants


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Cures auxiliars d´infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

N.A

Nom del procediment

1

Rentat de mans higiènic

Objectius -

Prevencions de les infeccions nosocomials

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Sabó normal, líquid i en dosificador 2. Aixeta de la pica, si es pot manipular amb el colze millor 3. Tovalloles de paper d’un sol ús

Procediment 1. Treure anells, rellotges i polseres, ungles curtes i sense esmalt 2. Obrir l’aixeta amb aigua tèbia, mullar les mans i posar-te sabó. Es millor fregar mes estona les mans amb sabó que posar molt de sabó a les mans. Hem de fregar les mans entre 15 segons a 3 minuts, segons la situació. 3. A l’hora d’esbaldir ho farem des de el colze cap a les mans. Les mans han d’estar mes baixes, perquè així l’aigua elimina tots els microorganismes 4. Per assecar es farà al contrari, les mans han d’estar mes altes que els colzes, i s’ha de començar per les mans. 5. Tancar l’aixeta amb la tovallola de paper que t’acabes d’assecar, fes-ho ràpidament, per evitar la contaminació 6. Aplicar-te crema hidratant


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar les tovalles de paper al lloc corresponent

Recomanacions 1. Fes el rentat de mans ho mes sovint possible 2. Evita el portar, rellotges, anells , polseres‌.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Cures auxiliars d´infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

1

Rentat de mans quirúrgic

Objectius -

Aconseguir una asèpsia mes acurada

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials -

Sabó antisèptic, líquid i en dosificador

-

Aixeta de la pica, si es pot manipular amb el colze millor

-

Tovalloles estèrils

-

Raspall d’ungles estèril

Procediment -

Treure anells, rellotges i polseres, ungles curtes i sense esmalt

-

Obrir l’aixeta amb aigua tèbia, mullar les mans i posar-te sabó. Frega de forma acurada totes

-

Frega l’esplaí de les ungles amb el raspall estèril

-

A l’hora d’esbaldir ho farem des de el colze cap a les mans. Les mans han d’estar mes

les superfícies. Mantingues les mans mes altes que els colzes

baixes, perquè així l’aigua elimina tots els microorganismes -

Per assecar es farà al contrari, les mans han d’estar mes altes que els colzes, i s’ha de començar per les mans. Assecarem amb diferents tovalloles cada ma

-

Tancar l’aixeta amb el colze o polsador de peu

-

Després de llençar la tovallola no tocarem res fins col·locant-se els guants


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar les tovalles de paper al lloc corresponent

Recomanacions 1. Evita el portar, rellotges, anells , polseres‌.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Col·locació de gorro, bata,

2

ulleres, peücs,

mascareta i guants

Objectius -

Saber l’ordre de col·locació i retirada de les peces utilitzades en un aïllament

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Gorro 2. Bata 3. Mascareta 4. Guants d’un sol ús 5. Peücs 6. Ulleres

Procediment 1. Preparar material 2. Rentat de mans 3. Ordre de col·locació i retirada: -

peücs

-

gorro

-

mascareta

-

ulleres

-

bata

-

guants d’un sol ús

4. Rentat de mans


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar els residus al recipient adequat

Recomanacions 1. Col·locació de les peces sempre fora de l’habitació aïllada 2. Retirada de les peces sempre dins de l’habitació aïllada


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Rentat de mans higiènic

1

Amb

solució

alcohòlica Objectius -

Prevencions de les infeccions nosocomials

Recursos humans -

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials Solució alcohòlica

-

Procediment -

Treure anells, rellotges i polseres, ungles curtes i sense esmalt

-

Tècnica:

Palmell contra palmell. Palmell de la mà dreta sobre el dors de la mà esquerre i al revés. Palmell contra palmell amb els dits entrellaçats. Dors dels dits contra palmell entreposat. Fricció per rotació del pulgar dret i al revés. Fricció dels polpells de la mà dreta sobre el palmell de la mà esquerre i al revés.

Recomanacions 1. Fes el rentat de mans lo mes sovint possible 2. Quan les mans no estan visiblement brutes. 3. Abans contacte amb el pacient. 4. Abans de donar-li medicació. 5. Després d’aixecar el pacient o agafar-lo. 6. De fer-li qualsevol tècnica ( pols, temperatura, pressió..) 7. Abans de fer-li un tractament invasiu. 8. Després de tocar objectes del pacient. 9. Abans i després d’utilitzar els guants. 10. D’entrar i sortir de una habitació d’aïllament.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Cures auxiliars d´infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Llit obert

Objectius -

Fer el llit d’un pacient ingressat

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d´infermeria

Recursos materials 1. Carro roba neta 2. Llençol de dalt 3. Llençol de sota 4. Manta 5. Vànova 6. Coixí, coixinera, funda de coixinera 7. Funda pel matalàs 8. Bossa roba bruta 9. Guants d’un sol ús 10. Travesser 11. Xopador

2


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Rentat de mans 2. Agafar les peces netes de llenceria en l’ordre adequat, deixar-les en una cadira 3. Explicar al pacient el que faràs 4. Situa el llit en posició horitzontal 5. Treu el coixí i la funda de la coixinera, deixa el coixí a la cadira 6. Treure la vànova i la manta ( per tornar a utilitzar o no , valorar ) 7. Treure els llençols enrotllant-los quedant la part que ha tocat al pacient a dins 8. Canviar la funda del matalàs si es necessari 9. Estens el llençol de baix sobre el llit, ben centrat 10. Ajusta bé la capçalera i fica el llençol a sota el matalàs, fes el mateix en els peus. Si el llençol no es ajustable , doblega els cantons en biaix. 11. Posa el llençol de dalt damunt el llit, deixant la vora superior al nivell de la vora superior del matalàs. 12. Fica la manta, i la vànova una mica mes a baix de la vora superior del matalàs, i després fes el doblec. 13. En els peus, fica la roba sota el matalàs i fes els cantons en biaix 14. Cobreix el coixí del llit amb la funda de coixinera i posa’l a la capçalera 15. Baixar en forma d’acordeo la roba fins els peus, o deixar-la en forma de pic, per així facilitar al pacient el posar-se al llit 16. Emportar-te la roba bruta 17. Rentat de mans i retirada de guants*

Cura del material 1. Roba bruta al carro de la roba bruta

Recomanacions 1. No espolsar la roba 2. Agafar del carro de la roba neta en ordre 3. No fer viatges, agafar tota la roba, però no mes de la conta


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Cures auxiliars d´infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Llit quirúrgic

Objectius -

Fer el llit a un pacient que està a quiròfan

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d´infermeria

Recursos materials -

Carro roba neta

-

Llençol de dalt

-

Llençol de sota

-

Manta

-

Vànova

-

Coixí, coixinera, funda de coixinera

-

Funda pel matalàs

-

Bossa roba bruta

-

Guants d’un sol ús

-

Travesser

-

Xopador

2


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Rentat de mans

-

Agafar les peces netes de llenceria en l’ordre adequat, deixar-les en una cadira

-

Explicar al pacient el que faràs

-

Situa el llit en posició horitzontal

-

Treu el coixí i la funda de la coixinera, deixa el coixí a la cadira

-

Treure la vànova i la manta ( per tornar a utilitzar o no , valorar )

-

Treure els llençols enrotllant-los quedant la part que ha tocat al pacient a dins

-

Canviar la funda del matalàs si es necessari

-

Estens el llençol de baix sobre el llit, ben centrat

-

Ajusta bé la capçalera i fica el llençol a sota el matalàs, fes el mateix en els peus. Si el llençol

-

Posa el llençol de dalt damunt el llit, deixant la vora superior al nivell de la vora superior del

no es ajustable , doblega els cantons en biaix. matalàs. -

Fica la manta, i la vànova una mica mes a baix de la vora superior del matalàs, i després fes

-

En els peus, fica la roba sota el matalàs i fes els cantons en biaix

-

Cobreix el coixí del llit amb la funda de coixinera i posa’l a la capçalera

-

Deixar les peces de llenceria que se situaran sobre el pacient plegades longitudinalment amb

el doblec.

dos plecs al costat del llit oposat a aquell pel qual ajudarem al pacient a estirar-se -

Emportar-te la roba bruta

-

Rentat de mans i retirada de guants*

Cura del material 1. Roba bruta al carro de la roba bruta

Recomanacions 1. No espolsar la roba 2. Agafar del carro de la roba neta en ordre 3. No fer viatges, agafar tota la roba, però no mes de la conta


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Cures auxiliars d´infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Llit tancat

Objectius -

Fer el llit per un ingrés

Recursos humans -

Infermera

-

Auxiliar d´infermeria

Recursos materials -

Carro roba neta

-

Llençol de dalt

-

Llençol de sota

-

Manta

-

Vànova

-

Coixí, coixinera, funda de coixinera

-

Funda pel matalàs

-

Bossa roba bruta

-

Guants d’un sol ús

-

Travesser

-

Xopador

2


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Rentat de mans, posar-se guants*

-

Agafar les peces netes de llenceria en l’ordre adequat, deixar-les en una cadira

-

Explicar al pacient el que faràs

-

Situa el llit en posició horitzontal

-

Treu el coixí i la funda de la coixinera, deixa el coixí a la cadira

-

Treure la vànova i la manta ( per tornar a utilitzar o no , valorar )

-

Treure els llençols enrotllant-los quedant la part que ha tocat al pacient a dins

-

Canviar la funda del matalàs si es necessari

-

Estens el llençol de baix sobre el llit, ben centrat

-

Ajusta bé la capçalera i fica el llençol a sota el matalàs, fes el mateix en els peus. Si el llençol no es ajustable , doblega els cantons en biaix.

-

Posa el llençol de dalt damunt el llit, deixant la vora superior al nivell de la vora superior del matalàs.

-

Fica la manta, i la vànova una mica mes a baix de la vora superior del matalàs, i després fes el doblec.

-

En els peus, fica la roba sota el matalàs i fes els cantons en biaix

-

Cobreix el coixí del llit amb la funda de coixinera i posa’l a la capçalera

-

Emportar-te la roba bruta

-

Rentat de mans i retirada de guants*

Cura del material 1. Roba bruta al carro de la roba bruta

Recomanacions 1. No espolsar la roba 2. Agafar del carro de la roba neta en ordre 3. No fer viatges, agafar tota la roba, però no mes de la conta


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliar d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

2

Preparació de l’habitació

Objectius -

Preparació de l’habitació davant d’un ingrés

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Roba de llit 2. Orinal pla, botella i palangana 3. Tovallola 4. Got

Procediment 1. Preparar material necessari 2. Fer el procediment de llit tancat 3. Verificar que tot funciona correctament ( timbre, llum , cisterna…..) 4. Deixar al armari l’orinal pla, botella i palangana, dins d’una bossa tancada 5. Deixar la tovallola al WC 6. Deixar el got net


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Tot el que necessiti manteniment s’haurà de deixar escrit i avisar al personal de manteniment

Recomanacions 1. Abans d’arreglar l’habitació, haurem de verificar que esta netejada per el servei de neteja 2. Comprovar que l’orinal pla, botella i palangana estiguin correctament identificades


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

3

Recollida orina per col·lector

Objectius -

Recollir mostra d’orina estèril en un pacient(home) incontinent

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Material per realitzar higiene de genitals 2. Col·lector 3. Bossa col·lectora estèril de diuresis 4. Povidona iodada 5. Paquet de gases 6. Esparadrap 7. Suport bossa diuresis 8. Guants d’un sol us 9. Pot de mostra estèril


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Prepararem el material 2. Explicarem al pacient en que consisteix el procediment 3. Rentat de mans i col·locació de guants 4. Farem el procediment d’higiene de genitals 5. Recollirem material 6. Ens traurem els guants i farem un rentat de mans higiènic 7. Col·locació de guants nets 8. Col·locarem el col·lector, prèviament haurem posat una mica de povidona iodada a la zona del prepuci. El connectarem a la bossa col·lectora neta / estèril, i aquesta la posarem en un suport, per que no toqui al terra. A la part distal de la bossa per on obtindrem l’orina, posarem una gasa impregnada amb povidona iodada i amb l’esparadrap la fixarem 9. Quan el pacient faci micció, agafarem un pot estèril i per la part que em protegit amb una gasa agafarem la mostra 10. Identificarem la mostra amb una etiqueta del pacient 11. Retirada de guants i rentat de mans 12. Verificarem la mostra amb la petició 13. Portarem la mostra al laboratori 14. Ho enregistrarem

Cura del material 1. Llençar el material segons tipus de residus 2. Rentat i desinfecció del material utilitzat

Recomanacions 1. Verificar la mostra 2. Verificar el pacient i habitació 3. No retirar el col·lector


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Recollida orina per sonda

3

fèmina

Objectius -

Recollir mostra d’orina estèril en un pacient incontinent (dona)

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Material per fer el procediment d’higiene de genitals 2. Povidona iodada 3. Guants d’un sol ús 4. Pot estèril per la mostra 5. Xopador 6. Gases 7. Sonda fèmina 8. Lubricant


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment 1. Preparar el material 2. Explicar el procediment al pacient ( valorar grau d’independència i col·laboració ) 3. Posar el pacient en posició semi fowler 4. Rentat de mans i col·locació de guants 5. Posar un xopador al llit, zona de les natges, col·locar l’orinal pla 6. Fer el procediment d’higiene de genitals (2) 7. Recollir el material 8. Retirada de guants i rentat de mans 9. Col·locació de guants 10. Posar una mica de lubricant a l’extrem proximal de la sonda fèmina (2) 11. Tornar a col·locar l’orinal pla, separar els llavis majors amb els dits índex i mig de la ma no dominant, aplicar una mica de povidona iodada en els llavis menors amb una gasa, introduir amb cura la sonda fèmina a l’uretra, desprendre el primer regalim d’orina a l’orinal pla i després posar el pot estèril per recollir la mostra. Un cop recollida la mostra acabar de buidar la bufeta i retirar la sonda (1) 12. Acomodar al pacient 13. Recollir el material 14. Identificar la mostra i verificar-la amb la petició 15. Retirada de guants i rentat de mans 16. Enregistrar el procediment i portar la mostra al laboratori

Cura del material 1. Netejar i desinfectar el material utilitzar 2. Llençar el material segons tipus de residus

Recomanacions 1. Fer la tècnica amb la màxima asèpsia possible 2. Verificar pacient i habitació


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A Recollida orina per sonda

3

foley

Objectius -

Recollir mostra d’orina estèril en un pacient portador de sonda vesical

Recursos humans 1.

Infermera

2.

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials -

Material per fer el procediment d’higiene de genitals

-

Povidona iodada

-

Guants d’un sol ús

-

Pot estèril per la mostra

-

Gases

-

Xeringa de 5 o 10cc

-

Agulla intramuscular

-

Kocher


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparar el material

-

Explicar el procediment al pacient

-

Rentat de mans i col·locació de guants

-

Pinçarem la sonada amb el kocher i deixarem passar uns 15-20 minuts

-

Retirada de guants i rentat de mans

-

Passats els minuts, col·locació de guants

-

Netejarem amb una gasa i antisèptic la zona que punxarem

-

Punxar la sonada amb l’agulla muntada amb la xeringa, extraurem l’orina i traurem el kocher

-

Dipositarem l’orina al pot estèril i l’identificarem

-

Recollir el material

-

Retirada de guants i rentat de mans

-

Verificarem la mostra amb la petició

-

Enregistrar el procediment i portar la mostra al laboratori

Cura del material 1.

Llençar el material segons tipus de residus

Recomanacions 1. Fer la tècnica amb la màxima asèpsia possible 2. Verificar nom del pacient i habitació


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

3

Recollida orina per micció

Objectius -

Recollir mostra d’orina estèril en un pacient continent (dona)

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials -

Material per fer el procediment d’higiene de genitals

-

Povidona iodada

-

Guants d’un sol ús

-

Pot estèril per la mostra

-

Xopador

-

Gases


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparar el material

-

Explicar el procediment al pacient ( valorar grau d’independència i col·laboració )

-

Posar el pacient en posició semi fowler

-

Rentat de mans i col·locació de guants

-

Posar un xopador al llit, zona de les natges, col·locar l’orinal pla

-

Fer el procediment d’higiene de genitals

-

Recollir el material

-

Retirada de guants i rentat de mans

-

Col·locació de guants

-

Tornar a col·locar l’orinal pla, separar els llavis majors amb els dits índex i mig de la ma no dominant, aplicar una mica de povidona iodada en els llavis menors amb una gasa, dir-li al pacient que miccioni una mica a l’orinal pla i després posar el pot estèril per recollir la mostra. Un cop recollida la mostra que acabi d’orinar a l’orinal pla

-

Recollir el material

-

Acomodar al pacient

-

Identificar la mostra i verificar-la amb la petició

-

Retirada de guants i rentat de mans

-

Enregistrar el procediment i portar la mostra al laboratori

Cura del material 1. Netejar i desinfectar el material utilitzar 2. Llençar el material segons tipus de residus

Recomanacions 1. Fer la tècnica amb la màxima asèpsia possible 2. Verificar sempre al pacient i l’habitació


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

3

Recollida d’orina en nadons

Objectius -

Recollir mostra d’orina estèril a un nadó o nenes de 2 o tres anys

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials -

Material per fer el procediment d’higiene de genitals

-

Povidona iodada

-

Guants d’un sol ús

-

Pot estèril per la mostra

-

Bolquer

-

Bossa estèril

-

Gases


FITXA PROCEDIMENTS

Procediment -

Preparar el material

-

Rentat de mans i col·locació de guants

-

Treure el bolquer al nadó

-

Fer el procediment d’higiene de genitals

-

Recollir el material

-

Retirada de guants i rentat de mans

-

Col·locació de guants

-

Col·locar la bossa ben aferrada a la pell ( hi han bosses per nens i per nenes ), sense cobrir l’orifici anal

-

Tornar a posar el bolquer, però fent-li un forat per on sortirà la bossa

-

Recollir el material

-

Retirada de guants i rentat de mans. Esperar a que orini

-

Al orinar, col·locació de guants

-

Retirar la bossa, assecar els genitals i col·locar un bolquer nou

-

Abocar l’orina estèril en un recipient estèril

-

Acomodar al nadó

-

Identificar la mostra i verificar-la amb la petició

-

Retirada de guants i rentat de mans

-

Enregistrar el procediment i portar la mostra al laboratori

.

Cura del material 1. Llençar el material segons tipus de residus

Recomanacions 1. Fer la tècnica amb la màxima asèpsia possible 2. Si han passat 45 minuts i el nen o nena no ha miccionat, la bossa es considera contaminada i s’ha de canviar 3. Verificar sempre el pacient i habitació


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

3

Recollida Orina 24h

Objectius -

Saber recollir o/24h per la determinació de substàncies en ella

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Pot d’orina de 24h 2. Orinal pla o botella 3. Esparadrap

Procediment 1. Prepararem el material 2. Explicarem al pacient el procediment, valorarem el grau d’independència del pacient i la seva col·laboració 3. Identificarem el pot de 24h amb esparadrap, on escriurem: nom i cognoms del pacient, Nº d’habitació, quin tipus de mostra s’està recollint, dia i hora en que comença i dia i hora en que finalitza la recollida d’orina de 24h 4. Li explicarem al pacient que la primera orina del matí la faci al vater i després al orinal pla o botella, i per finalitzar al pot de recollida. Això ho haurà de fer durant les 24h següents, fins l’endemà al matí que llavors si que la micció del matí l’haurà de guardar al pot de recollida 5. Al finalitzar la recollida d’o/24h, recollirem el material, posarem una etiqueta identificativa del pacient, comprovarem la mostra amb la petició i ho portarem al laboratori 6. Recollirem la resta de material


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. La mostra la portarem al laboratori 2. Farem la neteja i desinfecció del orinal pla o botella

Recomanacions 1. Verificar el pacient i habitació 2. Verificar el tipus de mostra 3. Si el pot porta CLH, ha d’estar en nevera 4. Que el pacient no begui mes aigua de la que acostuma a veure


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

3

Recollida mostra d’esputs

Objectius -

Obtenció d’un esput per la determinació de microorganismes patògens

-

Observació de alteracions en l’interior de l’organisme

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Guants 2. Un pot 3. Mocadors

Procediment 1. Preparar el material 2. Explicar al pacient el procediment ( valorar la col·laboració ) 3. Fes que el pacient glopegi abans d’expectorar 4. Rentat de mans i col·locació de guants 5. Fes que el pacient respiri profundament dos o tres cops seguits, per estimular la tos i mobilitzar les secrecions 6. Després que estossegui evacuant l’esput al pot que tindrà al costat de la boca, tapar el recipient 7. Recollirem el material 8. Identificar el pot 9. Retirada de guants i rentat de mans 10. Verificarem la mostra amb la petició i ho portarem al laboratori 11. Ho enregistrarem


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Llençar els mocadors al recipient adequat si aquest s’han utilitzat

Recomanacions 1. No ha de treure saliva 2. Verificar sempre pacient i habitació


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

3

Recollida mostra d’un exudat

Objectius -

La determinació de microorganismes patògens en els diferents exudats de l’organisme

-

Observació de alteracions en l’interior de l’organisme

Recursos humans 1. Infermera 2. Auxiliar d’infermeria

Recursos materials 1. Guants 2. Escovilló estèril

Procediment -

Preparar el material

-

Explicar al pacient el procediment ( valorar la col·laboració )

-

Rentat de mans i col·locació de guants

-

Abans de fer la cura de la zona a examinar, agafarem una mostra amb l’escovilló

-

Identificarem l’escovilló

-

Procedirem a la cura de la zona si cal

-

Recollirem el material

-

Retirada de guants i rentat de mans

-

Verificarem la mostra amb la petició i ho portarem al laboratori

-

Ho enregistrarem


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Identificar els residus si es necessari

Recomanacions 1. Mai s’ha d’agafar la mostra havent fet prèviament la cura o l’higiene, ja que pot donar falsos negatius 2. Verificar pacient i habitació sempre


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Auxiliars d’infermeria

Crèdit

C06

U.D.

2

Nom del procediment

N.A

3

Recollida mostra de femta

Objectius -

Obtenció de femta per la determinació de microorganismes patògens

-

Observació de alteracions en l’interior de l’organisme

Recursos humans -

Infermera

-

Auxiliar d’infermeria

Recursos materials -

Orinal pla

-

Depressor

-

Guants

-

Un pot

Procediment -

Preparar el material

-

Explicar al pacient el procediment ( valorar la col·laboració )

-

Explicar-li al pacient que faci deposició a l’orinal pla i ens avisi

-

Rentat de mans i col·locació de guants

-

Amb el depressor agafarem una mostra de femta i la posarem al pot

-

Identificarem el pot

-

Recollirem el material

-

Retirada de guants i rentat de mans

-

Verificarem la mostra amb la petició i ho portarem al laboratori

-

Ho enregistrarem


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Rentat i desinfecci贸 del material 2. Llen莽arem el material segon tipus de residu

Recomanacions 1. Verificar sempre pacient i habitaci贸


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Cures auxiliars d´infermeria

Crèdit

C06

U.D.

3

Nom del procediment

N.A

1

Neteja de material

Objectius Treure restes de matèria orgànica aferrada al material sanitari

Recursos humans 1. Auxiliar d’infermeria 2. Diplomada en infermeria

Recursos materials 1.Davantal plastificat 2.Sabó 3.Raspall 4.Drap 5.Aigua calenta 6.Guants

Procediment 1. Rentat de mans 2. Col·locar els guants i el davantal 3. Seguir la recomanació dels fabricants, vigilar les parts elèctriques. 4. Obrir el material i netejar-lo de forma acurada, amb el respall i el sabó 5. Esbaldir el material amb aigua abundant i calenta, un cop finalitzada la neteja. 6. Eixugar el material correctament 7. Desar el material en lloc sec i adequat 8. Recollir i netejar tot el material utilitzat 9. Retirar el davantal i guants 10. Rentat de mans higiènic


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Netejar tot el material emprat. 2. Si cal esterilitzar-lo 3. Tirar el davantal i guants d’un sol ús

Recomanacions 1. Netejar el material immediatament després de fer-lo servir 2. Eliminar prèviament totes aquelles restes orgàniques 3. Secar molt bé tot el material que sigui de metall per evitat la seva oxidació.


FITXA PROCEDIMENTS

C7: Recolzament psicològic 1.Relació d’ajuda


FITXA PROCEDIMENTS

RELACIÓ D’AJUDA O TERAPÈUTICA

¿QUÈ ÉS LA RELACIÓ? L’ésser humà és un sistema obert: amb una activitat interior projectada vers l’exterior, amb una potencialitat creativa imprevisible i inacabada. Considerem l’ésser humà com un tot, en un sentit holístic, amb unes dimensions o estructures íntimament lligades i interrelacionades: Biològica, Psíquica, Social i Creativa. L’home és un ser social, l’únic capaç de fer història, com diu Erich Fromm, “l’home no és únicament fet per la història: la història és feta per l’home.” Això implica “relació”: la circumstància del viure en connexió amb les altres persones, els altres sers de la natura, “relligat” amb el món que ens envolta. 0.1.1. RELACIÓ SOCIAL

En aquest tipus de relació, dues persones actuen recíprocament per raons: d’interès, plaer, companyia, organització social, etc; cap d’elles es troba en posició de responsabilitat per haver d’ajudar a l’altre. 0.1.2. RELACIÓ D’AJUDA O TERAPÈUTICA

La relació d’ajuda o terapèutica és una relació intensa entre professionals de la salut i el malalt, que pot instaurar-se quan es presenten certes dificultats especials. És un recurs complementari que el professional posa a disposició del malalt per afrontar junts un problema de salut, cercant solucions o noves formes d’adaptar-se a la situació viscuda. L’objectiu del professional no és aportar una solució immediata a la dificultat, sinó comprendre com és el malalt i com la viu. Així podrà ajudar-lo a madurar i a afrontar aquesta situació particular. Podrà servir de suport per: ♦ Aprendre a dominar la por i l’ansietat front la malaltia i el tractament. ♦ Saber enfrontar-se amb realisme als problemes, a mesura que vagin sorgint.


FITXA PROCEDIMENTS

♦ Prendre decisions comparant diferents possibilitats, cercant un nou sentit a la vida. ♦ Millorar la seva capacitat de comunicar-se. ♦ Reforçar la seva sensació de benestar. ♦ Ajudar-lo a adquirir més seguretat i autonomia. ♦ Assajar noves formes de comportament. ♦ Veure una mica més clara la seva situació i considerar l’existència de forma més positiva. ♦ Acceptar una situació difícil: una malaltia greu, una alteració de l’esquema corporal, una pèrdua o inclusiu la pròpia mort. En aquesta relació queda implícit el fet de que: model, pensament, accions, terapèutica i pràctica van deliberadament planejades i dirigides vers finalitats que ofereixin efectes beneficiosos pel malalt. Per tant aquesta relació és un procés d’acció reciproca entre dues persones, en la que el professional ofereix una sèrie d’activitats i pràctiques que són útils per un malalt en particular. La qualitat terapèutica d’aquesta relació queda assegurada mentre el professional sigui conscient: • •

del que està fent i del per què ho fa o no ho fa per ajudar al malalt.

En la relació d’ajuda, tant el malalt com el professional, fruit de l’encontre, modifiquen el seu comportament, experimenten un PROCÉS DE CANVI i assoleixen EXPERIÈNCIES PERSONALS. • •

1. MALALT

El malalt aporta el seu malestar i la necessitat de rebre ajuda. El professional d’infermeria aporta la seva capacitat professional, la seva maduresa i experiència:

PROFESSIONAL


FITXA PROCEDIMENTS

FASES DE LA RELACIÓ D’AJUDA: 1.- Fase d’inici. 2.“ d’execució: orientació i informació. 3.“ de confiança i acceptació. 4.“ de coneixement i de treball. 5.“ de conclusió

1) FASE D’INICI El professional d’infermeria és qui té que iniciar la relació, crear un bon clima i l’atmosfera propicia perquè s’iniciï una bona relació. Detectar el què espera el malalt del professional d’infermeria. Molta atenció i que la relació no estigui contaminada per determinats “prejudicis”. Tenir molt en compte les formes de presentació: vestimenta, uniforme, paraules a emprar, tracte inicial de vostè etc. Cal considerar de bon inici que el malalt es troba sota la influència d’un grau important d’ansietat i de por. TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A UTILITZAR: Escolta activa, Silenci, Preguntes tancades i obertes, Empatia, Tacte……

2) FASE D’EXECUCIÓ: ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ El professional informarà a client i família de tot allò que cregui necessari, respondrà a totes les preguntes que se li facin i l’ajudarà a trobar-se acollit.


FITXA PROCEDIMENTS

Cal tenir una actitud poc crítica i en certa forma neutral vers les seves creences, sentiments i comportaments. Serà la forma més positiva d’ajudar a un malalt que es troba saturat de tensions emocionals. L’execució suposa dur a terme determinades activitats per complir els objectius proposats en funció de les seves necessitats i oferir-li suport i acompanyament. Cal dedicar el temps suficient per tal de poder establir una relació càlida entre professional i malalt. Generalment presenta inseguretat, ansietat i la necessitat d’informació. Cal tenir en compte que el malalt ha trencat bruscament la seva vida personal, social, laboral i per altra banda té el dret a ser informat de tot el seu procés. TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A UTILITZAR: Empatia, Escolta activa, Paràfrasis, Clarificació, Tacte, Silenci….

3) FASE DE CONFIANÇA I ACCEPTACIÓ El requisit indispensable per seguir una positiva relació és guanyar-se la confiança i que el malalt i família observant la conducta del professional l’acceptin com a tal. En aquesta relació el malalt és lliure d’avançar al ritme que cregui més convenient i en la direcció escollida. El malalt, en aquesta fase, està inquisitiu i pretén posar a prova la seguretat i professionalitat del professional, com també les possibilitats de l’hospital. És un “període de testing”. Després de cada contacte el professional d’infermeria ha de reflexionar sobre els seus pensaments, sentiments i actuació. Analitzar i valorar les seves intervencions continuadament. Possiblement el malalt presenta un cert grau d’ansietat, certa por al desconegut i inseguretat. Estableix una necessitat de dependència segons estigui la seva situació física i psicològica. Es dona una regressió temporal: el netegen, l’alimenten com un nen, etc. En definitiva cal cobrir les seves necessitats més bàsiques i això pressuposa una certa dependència als professionals d’infermeria. TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A UTILITZAR: Empatia, Escolta activa, Tacte, Silenci, Clarificació….


FITXA PROCEDIMENTS

4) FASE DE CONEIXEMENT I DE TREBALL No sempre s’inicia ràpidament, s’hi entra gradualment, analitzant els problemes reals i potencials que pot presentar el malalt. El professional posseeix en aquesta fase millor comprensió de les necessitats, problemes i significat que pot tenir la malaltia pel malalt. Oferirà suport, però a mesura que el malalt expressi els seus problemes, valorarà on està la seva responsabilitat i a on la dels altres membres de l’equip. És fonamental el treball d’equip interdisciplinari. És la fase de l’acceptació dels propis “rols” s’hauria de donar les condicions idònies per establir un cert “pacte o contracte terapèutic”. En aquesta etapa la infermera referent o responsable realitzarà una PLANIFICACIÓ INDIVIDUALITZADA DE LA CURA D’INFERMERIA (Objectius i intervencions), amb el màxim coneixement i consentiment del malalt o client. Es posarà en marxa les Trajectòries, Guies clíniques etc. Aquesta planificació serà consensuada amb el reste de l’equip d’infermeria, ja que l’auxiliar d’infermeria tindrà també, un paper fonamental en l’execució de la mencionada planificació. En tot aquest procés caldrà intentar garantir el màxim de BENESTAR I CONFORT del malalt, mitjançant la correcta actuació dels professionals. Finalitat implícita: RESOLUCIÓ DELS PROBLEMES que presenta el malalt i exercir, en tot moment, la capacitat docent que la situació requereixi: EDUCACIÓ SANITÀRIA. L’actuació dels professionals, des del seu inici, ha de preparar al malalt perquè assoleixi dia a dia, la seva pròpia AUTONOMIA - INDEPENDÈNCIA. El cas del malalt que presenta un nivell alt d’ansietat cal valorar-ne comprensió i significat, si s’escau consultar a un expert. Els problemes psicològics poden dificultar la relació.


FITXA PROCEDIMENTS

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A UTILITZAR: Empatia, Escolta activa, Confrontació, Redefinició, Reformulació, Resum,Silenci, Tacte…

5) FASE DE CONCLUSIÓ És oportú en tota la relació no establir una dependència sobreprotectora, frustrant i poc estimulant. En tot el procés ajudar al malalt a assolir la pròpia autonomia, la pròpia realitat. Afavorir la participació en les pròpies i necessàries decisions. Cal saber preparar i concloure la relació, relació que en tot moment ha de tenir una finalitat eminentment terapèutica. Educació sanitària i oferir tota la informació que necessiti per reintegrar-se a la seva vida personal, familiar, social i de treball el millor possible. En el cas que fos el professional qui ha d’abandonar el seu lloc de treball, per canvi o per la circumstància que sigui, despedir-se i explicar que no és un rebuig. En definitiva, aquesta situació de “crisi”, hauria de produir un PROCÉS DE CANVI, una experiència personal, un aprendre a desenvolupar capacitats i recursos que suposi un creixement de la salut i de millor QUALITAT DE VIDA. TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A UTILITZAR: Empatia, Espai de temps per despedir-se adequadament……


FITXA PROCEDIMENTS

C9: Odontologia 2. UD1 8. Historia clínica i formalització de registre 3. UD2 9. Preparació del camp operatori: material instrumental 10. Espatulat de ciment o materials de obturació 11. Espatulat de alginat i buidament de guix 12. Visita clínica per repàs de material 4. UD4 13. Radiologia, procés de revelat radiogràfic 14. Control de placa


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Odontologia

Crèdit

Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica

U.D.

2

Material i instrumental dental

Nom del procediment

Prendre impressions amb alginat i buidar-les en guix.

Objectius -

Obtenir un model de la boca del pacient tant per fer un estudi de la seva boca tant per ortodòncia com per a pròtesi.

Recursos humans 1. Tant l’auxiliar com el dentista poden realitzar aquest procediment, tot dependrà de cada clínica.

Recursos materials 1. Per prendre la impressió: alginat (pols), tassa d’alginat, espàtula d’alginat, aigua, dosificador de aigua i de pols, cubeta estàndard reutilitzable en funció de la boca del pacient. 2. Per buidar la impressió: Guix (Pedra o escaiola en funció a que destinem el model), tassa de guix, espàtula de guix, aigua i dosificador d’aigua.

Procediment 1. Escollirem el tipus de cubeta en funció de la boca del pacient i el tipus d’impressió que voldrem fer. 2. Agafarem la tassa d’alginat, l’espàtula, el dosificador d’aigua i de pols d’alginat. Posarem a la tassa dos mesures i mitja per fer models superiors o dos mesures pel model inferior d’alginat. 3. Posarem les mides d’aigua freda que ens recomana el fabricant (normalment les mateixes que de pols) 4. Batrem ràpid, col·locant la pasta a la cubeta i en segons anirem amb la cubeta amb pasta a la boca del pacient. 5. La cubeta amb la impressió la podrem treure de la boca del pacient una vegada s’hagi endurit el material. 6. A continuació, buidarem el model amb guix. El tipus de guix anirà en funció de la destinació del model que voldrem obtenir. Si és per estudi d’ortodòncia utilitzarem escaiola i si és per pròtesi guix pedra. 7.

Primer posarem, molt poca aigua a la tassa de guix i anirem afegint guix fins a obtenir una consistència de natilla.

8. Anirem col·locant el guix primer al fons de les dents tot donant-li copets al model, per que no es formin bombolles al model i després ja anirem omplint tota la impressió no deixantla a ras de la cubeta, si no sobrepassant la cubeta.


FITXA PROCEDIMENTS

9. Deixarem que es refredi el guix (recordeu la reacció exotèrmica del material) 10. Una vegada arribi a temperatura ambient i no estigui humit el guix, podrem treure’l de la cubeta, tot obtenint un model de la boca del pacient.

Cura del material 1. Una vegada finalitzat el procés de prendre la impressió i buidar el model, tant el gabinet dental (on prenem la impressió), com el laboratori (on buidem el model amb guix) han de quedar nets. 2. La tassa i l’espàtula d’alginat, una vegada s’hagi pres la impressió, han de quedar netes, abans de posar-nos a buidar el model amb guix. 3. La tassa i l’espàtula de guix, una vegada buidada la impressió, han de quedar netes. 4. L’alginat de la cubeta estàndard reutilitzable s’ha de treure i netejar també la cubeta abans de posar-la a desinfectar i esterilitzar.

Recomanacions 1. S’ha de recordar que tenim poc temps des de que posem l’aigua a l’alginat fins que la cubeta amb la pasta arriba a boca. El temps d’espatulació serà molt curt, ja que el material s’endureix molt ràpid.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Odontologia

Crèdit

Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica

U.D.

4

Radiologia dental

Nom del procediment

Processat i arxivat de radiografies dentals

Objectius -

Realització del processat d’una radiografia dental i arxivat de radiografies dentals

Recursos humans 1. El dentista normalment realitzarà la tècnica radiogràfica pertinent i serà l’auxiliar l’encarregat de processar la placa radiogràfica i arxivar-la segons un protocol establert.

Recursos materials 1. Pel·lícula radiogràfica: Envoltai de plàstic, làmina de plom, sobre de paper negre, i la pel·lícula en si. 2. Líquids de processat: Revelador, aigua i fixador. 3. Pinces de processat 4. Càmara amb llum vermell o habitació habilitada pel processat. 5. Arxivat de les radiografies: Bossa de plàstic o full d’acetat Procediment 1. El revelat de forma manual es realitza en la càmara on trobarem tres pots un de revelador a l’esquerre, al mig l’aigua i a la dreta el fixador. 2. Revelat: ficarem les dues mans pels maneguets de la càmara sense obrir la radiografia. Amb una mà agafarem la pel·lícula i amb l’altre les pinces de processat. Obrirem la pel·lícula i traurem el paper negre i el plom. Amb les pinces agafarem la placa radiogràfica i la introduirem en el líquid revelador fins que observem la imatge visual. 3. Neteja: Una vegada observem la imatge visual, posem la placa a l’aigua per eliminar les restes de revelador. 4. Fixació: Quan ja hem netejat de revelador col·loquem en el líquid fixador i així endurir l’emulsió. 5. Netejat final: Amb aigua corrent eliminem els components químics que hagin quedat a la placa radiogràfica. 6. Assecat: No insuflarem aire, sempre s’assecarà a temperatura ambient. 7. Arxivat: Una vegada s’hagi assecat, col·loquem la placa en arxivadors on apuntarem el nom i cognoms del pacient, el número d’història clínica i la data de realització de la radiografia i l’arxivarem junt amb la història clínica.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. Els líquids de processat, s’han de canviar una vegada a la setmana 2. La placa de plom que trobem a la pel·lícula, s’haurà d’abocar en un contenidor especial.

Recomanacions 1. Es recomanable preguntar el protocol de processat i arxivat de la clínica dental on treballarem.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Odontologia

Crèdit

Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica

U.D.

2

Material i instrumental dental

Nom del procediment

Preparació del camp operatori: material i instrumental.

Objectius -

Preparar tot el material i instrumental necessari en funció de cada tractament que es realitzarà.

Recursos humans 1. L’auxiliar serà l’encarregat de tenir preparat el gabinet dental per que quan arribi el doctor es pugui començar el tractament, perdent així el menor temps possible.

Recursos materials 1. En funció de cada tractament es prepararà un tipus de material i instrumental determinat, tot seguint un protocol prèviament determinat per l’odontòleg.

Procediment 1. Primer passarem el pacient i l’assentarem a la cadira dental. 2. Li posarem un tovalló nou, el got i l’ejector salival. 3. Mirant la història clínica podrem saber el tipus de tractament que se li realitzarà. Si no ho sabem, podem preguntar-lo al doctor. 4. Prepararem el material dental a utilitzar a la taula situada al darrera del pacient i a mesura que es desenvolupi el tractament anirem passant el material al dentista. 5. Al començament del tractament, el set d’exploració bàsic el dipositarem a la taula auxiliar que estigui més a prop del dentista i sempre d’esquerre a dreta en ordre d’utilització. La resta d’instrumental que s’utilitzarà l’auxiliar l’anirà passant al dentista en el moment que li demani. 6. Un vegada finalitzat el tractament i el pacient hagi sortit del box, l’auxiliar haurà de recollir tot i deixar el gabinet dental llest per poder passar el següent pacient.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. S’ha de tenir molta cura abans, durant i després del tractament tant amb el material com amb l’instrumental dental ja que són molt delicats i cars. Una vegada s’hagi finalitzat el tractament, el material s’haurà d’emmagatzemar adequadament i l’instrumental haurà de passar per les fases de neteja, desinfecció i esterilització segons el protocol de cada clínica.

Recomanacions 1. Preguntar durant els primers dies que es treballi en una clínica dental els diferents protocols tant de les primeres visites, els tractaments dentals (obturacions, endodóncies, extraccions, etc.), l’emmagatzemat del material i neteja, desinfecció i esterilització de l’instrumental.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Odontologia

Crèdit

Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica

U.D.

4

Nom del procediment

Control de placa i instruccions d’higiene bucal

Objectius -

Saber realitzar un control de la placa dental del pacient.

-

Conèixer la forma correcta de raspallat i saber explicar-lo al pacient.

Recursos humans 1.El personal auxiliar de la cínica.

Recursos materials 1. Ertrosina líquida. 2. Depressors 3. Al·lot 4. Full de control de revelat 5. Fantomes i raspall.

Procediment 1. Es posen tres gotes de eritosina sota la llengua del pacient. 2. El pacient mou la llengua per repartir el líquid per tota la boca 3. Es comença a comptar les superfícies dentals cobertes amb placa, que es presenten de color vermell. 4. Es calcula el percentatge de superfícies dentals amb placa. 5. Posteriorment es donen instruccions d’higiene bucal.

Cura del material 1. Es tira el material segons la classificació de residus.

Recomanacions 1. Vigilar amb el líquid revelador ja que taca molt.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Odontologia

Crèdit

Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica

U.D.

1

Organització de la clínica i aparell estomatognàtic

Nom del procediment

Història clínica i formalització de registres

Objectius -

Registre del màxim d’informació del pacient per realitzar una història clínica odontològica complerta.

Recursos humans 1. Per poder realitzar-la és necessari la presència de l’odontòleg que inspeccionarà el pacient i l’auxiliar que anirà apuntant en el document

Recursos materials 1. Document mèdic-legal determinat de cada clínica dental

Procediment 1. Filiació del pacient: Dades personals del pacient (Nom, cognom, direcció, telèfon, professió, edat i sexe)L’apunta l’auxiliar. 2. Motiu de la visita: Motiu pel qual el pacient acudeix a la consulta. L’apunta l’auxiliar. 3. Antecedents patològics: Patologies greus com ara malalties del cor, tensió elevada, etc. Medicació que pren normalment i al·lèrgies a medicaments. L’apunta el dentista. 4. Antecedents dentals: Patologies anteriors i tractaments que se li han realitzat. L’apunta el dentista o auxiliar. 5. Conductes i hàbits: Hàbits d’higiene oral, dietètics i tòxics (consum de sucre, tabac...) 6. Exploració: Exploració extraoral i intraoral. A l’apartat intraoral, serà molt important dominar el sistema de nomenclatura dental que utilitza l’odontòleg, ja que a l’odontograma haurem d’apuntar el tractament a realitzar a cada dent. 7. Proves complementaries: Descripció d’estudis complementaris que disposem. 8. Diagnòstic: Descripció de les patologies dentals a tractar. 9. Pla de tractament: Relació ordenada dels diferents tractaments que farem. 10. Seguiment del tractament: Tractament realitzats amb la data realitzada i la signatura del professional.


FITXA PROCEDIMENTS

Cura del material 1. La historia clínica és un document mèdic- legal molt important, ja que el dentista obté ràpidament tota la informació referent de cada pacient en el moment de la visita. Per la qual cosa l’auxiliar l’haurà d’arxivar degudament després de la finalització de cada jornada laboral, així no hauran pèrdues.

Recomanacions 1. Preguntar durant els primers dies que es treballi en una clínica dental el sistema d’història clínica empleat i la forma d’arxivar-lo.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Odontologia

Crèdit

Tècniques d’ajuda odontològica i estomatologia

U.D.

2

Material i instrumental dental

Nom del procediment

Espatulat de material de obturació o cementada.

Objectius -

Aprendre a realitzar un espatulat correcte de materials que es presenten en pols líquid.

Recursos humans 1. Generalment realitzat per l’auxiliar.

Recursos materials 1. Material d’obturació o cementada, Fortex (oxifosfat de zinc). 2. Espàtula metàl·lica. 3. Lloseta de vidre.

Procediment -

Preparem el material.

-

Col·loquem el líquid sobre la lloseta, 4 o 5 gotes.

-

Posem el pols a la lloseta, una petita quantitat amb l’espàtula.

-

Es divideix el pols en parts per anar afegint el pols al líquid.

-

Es va afegint pols fins aconseguir una consistència filamentosa.

Cura del material 1. Una vegada fet l’espatulat , el material es neteja amb un paper.

Recomanacions 1. Realitzar un espatulat vigorós i recollir bé tot el material de la lloseta per aplicar-lo correctament.


FITXA PROCEDIMENTS

Especialitat

Odontologia

Crèdit

Tècniques d’ajuda odontològica i estomatologia

U.D.

2

Material i instrumental dental

Nom del procediment

Visita a una clínica dental per repàs del material dental.

Objectius -

Observar de manera directa el màxim número de material per identificar-lo i millorar els coneixements adquirits.

Recursos humans 1. Els alumnes sota supervisió del docent del crèdit

Recursos materials 1. Tot el material de mà i tot el material odontològic que tingui la clínica.

Procediment Es farà exposició de: -

Material de conservadora y general

-

Material de periodoncia

-

Material de pròtesi

-

Material de cirurgia

Cura del material 1. És important tocar i observar el material i posteriorment deixar-lo en el seu lloc

Recomanacions 1. Llegir-se els temes de material per poder reforçar coneixements i aprofitat el màxim la practica.


FITXA PROCEDIMENTS

dossier de procediments  
dossier de procediments  

cap d s dsd dss ds ds d

Advertisement