Page 1

Proposta Educativa 2013 2014

1


La missió de Ciencia Divertida és contribuir a aconseguir els canvis culturals i de mentalitat necessaris per avançar cap a la societat del futur. Estem compromesos amb la educació de la següent generació i per això donem eines de recolzament treballant en educació no formal per a nens entre 4 i 15 anys en diferents àmbits.

Organització per tipus d’activitat: EDUCA: Complements curriculars escolars que reforcen conceptes mitjançant tallers pels diferents cicles educatius a escoles. EVENTS: Dinamització d’espais públics i privats. COMUNICACIÓ: Activitats de sensibilització i conscienciació amb programes propis o a mida. CONCILIACIÓ: Activitats educatives i lúdiques en horaris no escolars.

L’objectiude les nostres activitats és aconseguir canvis d’actitud, generar interès i motivació pels temes que tractem a les nostres sessions.

Generem

En àrees com

La nostra metodologia: • • • •

Esta basada en la participació i la presentació dramatitzada per involucrar emocionalment als participants amb experiències molt didàctiques i pedagògiques que generen actituds positives. L’experimentació i rigorositat com a base de treball. Acostament divertit que crea proximitat. Un equipinterdisciplinari amb un alt coneixement del sector educatiu i de les seves necessitats. 2


Proposta de recursos educatius 2012-2013 1. Activitats complementàries a l’aula Tallers curriculars grup aula d’1 hora de durada.

2. Espectacles Científics Format teatral fins a 300 nens.

3. Circuits Científics Diferents espais amb activitats curtes de temàtica variada per jornades especials (cultural, setmana de la ciència, portes obertes...)

4. Jornades monogràfiques ò festives Jocs, Gyncanes científiques, monogràfics, activitats lúdiques per casals de Nadal, Setmana Santa i Estiu, propostes a mida.

1. Programa d’activitats complementàries a l’aula. D’entre totes les nostres activitats hem elaborat la següent proposta estructurada per nivells i currículum educatiu. Demaneu més informació si no trobeu el contingut que busqueu. Mantenim la possibilitat de fer activitats del programa en anglès.EnglishScienceProgram

3


CICLE

ACTIVITAT Coneix els teus sentits *** Know your senses L’Ecologia, el miracle de la natura Cuidant les nostres dents. Fem un destifrici!

Educació infantil (P4 i P5)

Ciència i Música: Això si que vibra!

Jo sóc únic El laboratori del Mag Merlí

OBJECTIUS 

Conèixer els sentits.

Experimentar amb els 5 sentits.

 

Comprendre l’impacte de la mà de l’home sobre el medi que ens envolta  Observar els efectes d’uns bons hàbits. 

Adquirir uns bons hàbits d’higiene dental.  Entendre quins materials produeixen sons/vibracions diferents. 

Experimentar amb el cos per descobrir les possibilitats d’emetre sons.  Identificar els principals trets d’expressió humana.  Assolir un bon coneixement empàtic. 

Experimentar amb objectes quotidians.  Treballar amb metodologia científica. 

Fàbrica d’aromes

Observar el medi natural.

Adquirir uns bons hàbits d’higiene personal. Observar el funcionament del material d’higiene personal.

CONTINGUTS CURRICULARS Aprendre a pensar i a comunicar. Organitzar i exposar les pròpies vivències. Percepció de sensacions visuals, auditives, tàctils, olfactives i gustatives. Semblances i diferències dels diferents sentits. Observació i identificació dels fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, vent, entre altres, i la valoració de la seva incidència en la nostra vida quotidiana.

Hàbits d’higiene personal: aplicació guiada dels hàbits de neteja de la propia persona.

El llenguatge musical: Possibilitats físiques sonores del cos i l’entorn.

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. Descoberta d’un mateix i dels altres. Experimentació d’accions que provoques canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats. Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia i rutines referits a la cura del cos.

4


ACTIVITAT Astronomia divertida: Viatjant pels planetes *** Travelling the planets

OBJECTIUS

CONTINGUTS CURRICULARS

Descriure els planetes del sistema solar i els seus moviments relatius.  Entendre el funcionament d’una missió espacial.

Identificació de les característiques i comportaments dels planetes que formen el sistema solar. Observació i descripció d’interaccions que produeixen canvis en un sistema.

La Increïble Màquina Humana

Comprendre el funcionament dels diferents sistemes del cos humà.  Veure la relació de cada sistema per al bon funcionament de l’organisme. 

Observant com a científics

Cicle Inicial de Primària (1r i 2n)

Art i ciència

Esmorzar nutritiu

Observació mitjançant l’experimentació. Treure conclusions de les seves pròpies observacions.

Descobrir d’on surten els colors.

Elaboració d’una pintura a base d’objectes quotidians.  Adquisició de bons hàbits alimentaris.  Observar la importància de la nostra dieta en el nostre dia a dia.

Caracterització de l’ésser humà com a ésser viu. Identificació de les parts del cos. Els materials, com són i com canvien, coneixe’ls per poder prendre decisions en relació al seu ús. Iniciació a la recerca i experimentació. Observació com a eina bàsica. Comunicació d’informacions amb diferents llenguatges simbòlics. Exploració d’algun aspecte de l’entorn. Percepció visual dels colors. Identificació de la nutrició en relació amb el creixement. Reconeixement dels diferents tipus d’aliments.

Comprendre el món que ens envolta. Interioritzar les normes de comportament i seguretat a les vies.  Reconèixer el cinturó de seguretat com a element indispensables per a la seguretat.  Entendre el concepte de contaminació.  Conèixer els principals mitjans de transport ecològics. 

Cuida’t: Seguretat viaria

La ciència per un món millor: Mobilitat Sostenible Economia i ciència. Per què existeix la moneda.

• Aprendre a intercanviar diferents elements per aconseguir allò que desitgen. • Descobrir la utilitat dels diners i com ha evolucionat fins als nostres dies.

Adopció de comportaments que contribueixen a la seguretat personal i a la dels altres.

L’energia les seves fonts i com es transfereix, per valorar la necessitat d’utilitzar-la racionalment.

Interpretació de la moneda com a valor de canvi (situacions de compravenda).

5


CICLE

ACTIVITAT Reacciona... Tenim química! *** Chemical reaccions

OBJECTIUS     

Densitats de la matèria

Cicle Mitjà de Primà ria (3r i 4t)

Bojos estats de la matèria

  

Planeta Aigua

 

Espurnes

Introduir la nomenclatura i vocabulari químic. Treballar amb material científic. Introduir conceptes nous com reacció química o barreja. Introduir el concepte de densitat. Observar les característiques dels materials amb diferent densitat. Donar resposta a preguntes d’observacions relacionades amb els materials. Comprendre el concepte de matèria. Estudiar els diferents estats de la matèria i com es relacionen entre ells. Relacionar els diferents estats de la matèria amb el cicle de l’aigua. Entendre la importància que té l’aigua en la nostra vida. Estudiar les activitats que afecten la qualitat de la nostra aigua. Introduir el concepte d’electricitat. Treballar i comnprovar els efectes de diferents camps elèctrics.

CONTINGUTS CURRICULARS Formulació de preguntes sobre propietats i canvis dels materials i realització d’experiments per donar-hi resposta.

Mesura, comparació de propietats dels materials a partir de propietats físiques observables: longitud, massa i densitat.

Experimentació dels canvis d’estat en la matèria i la seva reversibilitat.

Identificació del cicle de l’aigua a la Terra, reconeixement dels usos socials de l’aigua i de la importància de l’ús responsable. Caracterització de les fonts d’energia amb què funcionen algunes màquines. Comportament de les propietats dels materials davant l’electricitat.

Alimentació saludable

Energitza’t La ciència i el cervell. T’enganyen els ulls?

Entendre la importància d’una bona dieta en el nostre desenvolupament personal.  Seleccionar els millors aliments per a l’elaboració d’una bona dieta.  Introduir el concepte d’energia  Treballar amb diferents fonts.  Adquirir coneixements per tal d’estalviar energia. • Adquirir pensament crític.  Comprendre el funcionament del nostre cervell.

Identificació i justificació d’hàbits d’higiene, de descans, d’exercici físic i l’alimentació variada i equilibrada per a una vida saludable. Identificació de diferents fonts d’energia i de cadenes energètiques relacionades amb canvis observats a la vida quotidiana. Valoració de l’ús responsable de les fonts d’energia. Utilitzar el pensament crític per a l’anàlisi de la informació i la resolució de problemes.

6


CICLE

ACTIVITAT Biomedicina divertida *** Fun Biomedicine

OBJECTIUS 

 

Àcids i bases

  

Cicle superior de Primària (5è i 6è)

Mètode científic... Quin altre si no!

 

Einstein i les seves coses

 

Canvi Climàtic i Efecte Hivernacle. Uf quina calor! Saps desconectar? Addicció al mòbil. Cuida del teu cos: Promoció hàbits saludables d’alimentació

  

Entendre quins són els passos a seguir per tal de fer una investigació científica. Treballar amb metodologia científica. Introduir el concepte d’àcid, base i neutre. Classificar substàncies segons la seva acidesa. Entendre el concepte de pH. Utilitzar el Mètode Científic per resoldre els problemes que se’ns plantegen. Utilitzar materials senzills per a la realització d’experiments. Conèixer un gran físic com Einstein. Comprendre els paràmetres en què es basa la seva teoria. Entendre el concepte de relativitat. Conèixer quins són els principals problemes i les causes del canvi climàtic. Descobrir que és el que podem fer nosaltres per evitar el canvi climàtic. Donar un ús raonable al mòbil. Descobrir els problemes associats a aquest tipus d’addicció tecnològica.

CONTINGUTS CURRICULARS Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic. Observació de canvis químics. Identificació dels diferents instruments/ objectes d’ús habitual al laboratori i coneixement i aplicació de les normes d’ús i seguretat al laboratori.

Planificació d’experiències per comprovar propietats dels materials i el seu comportament.

Aplicació en l’estudi d’objectes que s’utilitzen habitualment a l’escola o a casa. Conceptes associats a les relacions espai temps. Ús de diferents fonts històriques per contrastar informacions sobre el medi ambient i obtenir factors explicatius de les accions humanes. Ús responsable de les TIC. Valoració de la necessitat de controlar el temps destinat a la seva utilització i el seu poder d’addicció.

Definir quins son els ingredients per tenir una dieta equilibrada.  Observar la importància de l’activitat física en el nostre desenvolupament.

Valoració positiva dels hàbits d’higiene i dels estils de vida saludables.

7


CICLE

ACTIVITAT Biomedicina divertida *** Fun Biomedicine

OBJECTIUS 

 

Mètode científic. Quin altre sinó?

Cicle superior de Primària (5è i 6è)

 

Comprendre el camí i els passos a seguir per tal de fer una investigació científica. Treballar amb material de laboratori. Utilitzar el Mètode Científic per resoldre els problemes que se’ns plategen. Utilitzar materials senzills per a la realització d’experiments. Adquirir una visió crítica per tal de comprendre millor el nostre treball.

CONTINGUTS CURRICULARS Plantejament de preguntes al voltant de les característiques dels éssers vius de l’entorn, i valoració del seu interès per ser investigades.

Disseny de petites investigacions per respondre a les preguntes formulades. Cerca de dades de fonts diverses i anàlisi crítica de la informació trobada.

Prevenció Consum de Tabac Prevenció Consum d’Alcohol

Proporcionar una resposta científica a tots els dubtes que apareixen relacionats amb el tabac.  Donar la informació necessària per tal de poder evitar que els joves caiguin en aquesta addicció.  Donar la informació necessària per tal de poder evitar que els joves caiguin en aquesta addicció. 

Mol·lècules!

Introduir-nos al món microscòpic de les mol·lècules.  Observar a què son deguts els canvis entre substàncies.  Treballar amb metodologia científica.

Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per evidenciar el risc del tabac.

Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per evidenciar el risc de l’alcohol. Identificació, en materials de la vida quotidiana, de diferents tipus de mescles, heterogències, col·loides, solucions, i de substàncies pures. Representació mitjançant el model cineticomol·lecular (partícules).

8


Educació Infantil (P4 i P5) Coneix els teus sentits *** Know your senses

OBJECTIUS: • Conèixer els sentits • Experimentar amb els 5 sentits DESCRIPCIÓ: • Viatja amb la companyia dels 5 sentits, fent-los treballar tots, gràcies a un seguit d’activitats i experiments que ens demostraran com funcionen.

L’Ecologia, el miracle de la natura. OBJECTIUS: • Observar el medi natural. • Comprendre l’impacte de la mà de l'home sobre el medi. DESCRIPCIÓ: • Què és el medi ambient? Per què l’hem de cuidar entre tots? Que està passant als darrers anys? Respondrem totes aquests preguntes i d’altres mentre fem un recorregut a traves de la natura de la mà de les nostres activitats i experiments.

Cuidem les nostres dents: Fem un dentifrici! OBJECTIUS: • Adquirir uns bons hàbits d’higiene dental • Observar els efectes d’uns bons hàbits DESCRIPCIÓ: • Hem de cuidar molt bé les nostres dents, ja que no en tenim d’altres, aquí donarem uns consells per a tenir unes dents ben netes i ben sanes, creant el nostre propi dentifrici.

Ciència i música: Això si que vibra! OBJECTIUS: • Entendre quins materials produeixen sons/vibracions diferents. • Experimentar amb el cos per descobrir les possibilitats d'emetre sons DESCRIPCIÓ: • D’on surt la música? Ens convertirem en uns grans lutiers per tal d’explicar que és la vibració com es produeixen els sons, i crearem un instrument musical amb material reciclat.

i

Jo sóc únic OBJECTIUS: • Identificar els principals trets d’expressió humana • Assolir un bon coneixement empàtic DESCRIPCIÓ: • Identificarem les parts del cos humà i les diferenciarem entre elles i les compararem amb les dels animals. A més comprovarem com els sentiments també s’expressen a través del cos. 9


El laboratori del Mag Merli OBJECTIUS: • Experimentar amb objectes quotidians • Treballar amb metodologia científica DESCRIPCIÓ: • Mostrarem tots els trucs màgics que vam aprendre del millor mag del món, el mag Merli, i deixarem que els propis alumnes es transformin en mags creant una sorprenent poció.

Fabrica d’aromes OBJECTIUS: • Adquirir uns bons hàbits d’higiene personal • Observar el funcionament del material d’higiene personal DESCRIPCIÓ: •Per què ens hem de rentar les mans cada vegada que anem a menjar? Que són aquests bitxos que tenim a les mans? Respondrem aquestes i d’altres preguntes mentre experimentem per crear la nostre pròpia fragància.

Cicle Inicial de Primària(1er i 2n) Astronomia divertida: Viatjant pels planetes *** Travellingtheplanets

OBJECTIUS: • Descriure els planetes del sistema solar i els seus moviments relatius • Entendre el funcionament d’una missió espacial

DESCRIPCIÓ: • No t’has volgut convertir mai en un astronauta i poder viatjar pels planetes? aquí et mostrarem quins planetes pots trobar-te en el sistema solar, com es mouen i quins problemes apareixen quan es prepara una missió espacial.

La Increïble Màquina Humana OBJECTIUS: • Comprendre el funcionament dels diferents sistemes del cos humà • Veure la relació de cada sistema per al bon funcionament de l'organisme

DESCRIPCIÓ: •El nostre cos és una màquina perfecte que està formada per moltes peces i totes elles han de funcionar a la perfecció. Farem treballar tot el nostre cos per veure com funciona.

Observant com a científics OBJECTIUS: • Observació mitjançant l’experimentació • Treure conclusions de les seves pròpies observacions

DESCRIPCIÓ: • És important observar tot el que ens envolta per poder aprendre i millorar en les nostres investigacions, d’aquesta manera podem reconèixer i identificar diferents materials i escollir el millor material per a un determinat ús. 10


Art i ciència OBJECTIUS: • Descobrir d’on surten els colors • Elaboració d’una pintura a base d’elements quotidians DESCRIPCIÓ: • Els humans sempre hem volgut representar tot el que ens envolta, aquí és on entra la ciència, ja que gràcies a ella hem après a extreure els colors de les plantes i crear amb ells les pintures.

Esmorzar Nutritiu OBJECTIUS: • Adquisició de bons hàbits alimentaris • Observar la importància de la nostre dieta al nostre dia a dia DESCRIPCIÓ: • Des de que posem el peu a terra el nostre cos comença a gastar energia, aquesta energia la traiem del menjar, per això cal que aprenguem què és una bona alimentació per tal de treure el millor rendiment del que mengem.

Cuida’t. Seguretat viària OBJECTIUS: • Comprendre el món que ens envolta • Interioritzar les normes de comportament i seguretat a les vies • Reconèixer el cinturó de seguretat com a element indispensable per a la seguretat DESCRIPCIÓ: • Quan juguem al carrer, anem a l’escola, passegem, etc. hem de ser conscients que no estem sols a la carretera i que hem d’estar atents per tal d’evitar qualsevol accident.

La ciència per un mon millor: Mobilitat Sostenible OBJECTIUS: Entendre el concepte de contaminació Conèixer els principals mitjans de transport ecològics DESCRIPCIÓ: • El medi ambient pateix entre altres raons per l’excés d’ús de vehicles que consumeixen combustibles fòssils, aquests vehicles produeixen molts gasos contaminants, a través d’activitats col·lectives veurem i donarem alternatives de transport per tal de contaminar el mínim possible.

Economía i ciència. Per què existeixen els diners? OBJECTIUS: • Aprendre a intercanviar diferents elements per aconseguir allò que desitgen • Descobrir la utilitat social del diner i com a evolucionat fins als nostre dies DESCRIPCIÓ: • D’on va sortir la idea de canviar alguna cosa per aquestes peces petites anomenades monedes? Farem un recorregut per la història per tal d’entendre d’on ve la moneda des de la prehistòria amb els primers trocs fins als nostre dies amb l’euro. 11


Cicle Mitjà de Primària (3er i 4rt ) Reacciona...tenim Química!: *** ChemicalReactions OBJECTIUS: • Introduir la nomenclatura i vocabulari químic • Treballar amb material científic • Introduir conceptes nous com reacció química o barreja DESCRIPCIÓ: •Molècules, àtoms, reaccions, són conceptes que quedaran totalment aclarits gràcies a les demostracions i als experiments que l’alumne realitzarà com si d’un autèntic científic es tractés.

Densitats de la matèria OBJECTIUS: • Introduir el concepte de densitat • Observar les característiques dels materials amb diferents densitats. • Donar resposta a preguntes d’observacions relacionades amb els materials DESCRIPCIÓ: •Per què un objecte sura al introduir-lo en un líquid? I per què els líquids s’ordenen d’una determinada forma i no d’un altre, totes aquestes preguntes tenen la seva resposta relacionada amb la densitat de la matèria, aquí experimentarem amb objectes quotidians per fer mes entenedor aquest concepte.

Bojos estats de la matèria OBJECTIUS: • Comprendre el concepte de matèria • Estudiar els diferents estats de la matèria i com es relacionen entre ells • Relacionar els diferents estats de la matèria amb el cicle de l’aigua DESCRIPCIÓ: • Sòlid, líquid i gas, si aquestes paraules no et sonen de res, desprès del nostre taller quedaran totalment clares, a més podrem veure i anomenar la transformació entre cada estat.

Planeta Aigua OBJECTIUS: • Entendre la importància que té l’aigua en la nostra vida. • Estudiar les activitats que afecten la qualitat de la nostra aigua DESCRIPCIÓ: • El nostre planeta esta format per mes d’un 70% d’aigua, i aquesta aigua sempre es va transformant per això és important que tinguem cura d’ella per tal que no es faci malbé i poder gaudir d’ella durant molts anys, veurem que podem fer per tal d’estalviar aigua i millorar la seva qualitat.

12


Espúrnes OBJECTIUS: • Introduir el concepte d’electricitat • Treballar i comprovar els efectes de diferents camps elèctrics DESCRIPCIÓ: • Els electrons quan es mouen generen electricitat i aquesta és utilitzada pels aparells per fer la seva feina. Jugarem amb un generador d’electricitat estàtica per entendre millor el concepte d’energia elèctrica i els seus camps.

Alimentació saludable OBJECTIUS: • Entendre la importància d’una bona dieta en el nostre desenvolupament personal • Seleccionar els millors aliments per a l'elaboració d’una bona dieta DESCRIPCIÓ: • El nostre cos igual que un cotxe funciona amb carburant, en el nostre cas el nostre carburant és el menjar, per això amb l’ajut de dinàmiques farem entendre que és una bona alimentació i quins beneficis té pel nostre dia a dia.

Energitza’t OBJECTIUS: • Introduir el concepte d’energia • Treballar amb diferents fonts d’energia • Adquirir coneixements per tal d’estalviar energia DESCRIPCIÓ: • Què és l’energia? Darrera aquesta pregunta donarem un tret de sortida per tal d’explicar les diferents fonts d’energia, quins problemes generen i que podem fer per estalviar-la.

La ciència i el cervell....per què t’enganyen els teus ulls? OBJECTIUS: • Adquirir pensament crític • Comprendre el funcionament del nostre cervell. DESCRIPCIÓ: • A vegades el nostre cervell ens fa veure coses que no son certes del tot, per això en aquest taller entrenarem al nostre cervell i als nostres ulls per tal que no ens enganyi amb tanta facilitat.

Cicle Superior de Primària (5é i 6é) Biomedicina divertida ***FunBiomedicine OBJECTIUS: • Entendre quins son els passos a seguir per tal de fer una investigació científica • Treballar amb metodologia científica DESCRIPCIÓ: • Partint del mètode científic, treballarem la cèl·lula tot observant una amb el microscopi i descobrirem una manera senzilla de poder veure l’ADN d’un individu. 13


Àcids i bases . OBJECTIUS: • Introduir el concepte d’àcid, base i neutre • Classificar substàncies segons la seva acidesa • Entendre el concepte de pH DESCRIPCIÓ: • Que és un àcid? Que és una base? Que és el pH? Aquí donarem resposta a aquestes preguntes i mostrarem mètodes segurs i experimentals per poder diferenciar entre elles de manera rigorosa però divertida.

El Mètode Científic...quin altre si no! OBJECTIUS: • Utilitzar el Mètode científic per resoldre els problemes que se'ns plantegen • Utilitzar materials senzills per a la realització d’experiments DESCRIPCIÓ: • El mètode científic es basa en l'observació i l’anàlisi per tal de poder respondre algun interrogant. Aquí treballarem el mètode tot posant uns interrogants molt divertits com a exemple per tal que els alumnes intentin respondre al perquè del que esta passant.

Einstein i les seves coses. OBJECTIUS: • Conèixer un gran físic com Einstein • Comprendre els paràmetres en què es basa la seva teoria • Entendre el concepte de relativitat DESCRIPCIÓ: • Qui era Einstein? Que és la teoria de la Relativitat? Apropant-nos al mon de física de la mà d’Albert Einstein, comprendrem els grans trets de la teoria més famosa de la ciència moderna i treballarem amb la seva formula més coneguda E=mc2.

Canvi Climàtic i Efecte Hivernacle. Uf quina calor! OBJECTIUS: • Conèixer quins son els principals problemes i les causes del canvi climàtic • Descobrir que és el que podem fer nosaltres per millorar el clima DESCRIPCIÓ: • Per què ens els últims anys fa més calor? Per què hi ha mes inundacions? Que és això del canvi climàtic, amb un seguit d’experiments veurem quins són els principals catalitzadors d’aquest canvi i quins efectes provoquen sobre el nostre planeta.

Saps desconnectar? Adició al mòbil OBJECTIUS: • Donar un ús raonable al mòbil • Descobrir els problemes associats a aquest tipus d’addicció tecnològica DESCRIPCIÓ: • Amb la proliferació de les noves tecnologies és cada vegada mes important aprendre a fer un ús responsable de les mateixes, amb un seguit de dinàmiques, farem veure clarament que l’abús de la telefonia mòbil pot arribar a ser un problema. 14


Cuida del teu cos: Promoció hàbits saludables d’alimentació OBJECTIUS:

• Definir quins son els ingredients per tenir una dieta equilibrada • Observar la importància de l’activitat física en el nostre desenvolupament

DESCRIPCIÓ:

Què forma part d’una dieta equilibrada? La meva alimentació és l'adequada a les meves necessitats? Tot això quedarà clar desprès de fer el nostre taller, gràcies a les activitats proposades, veurem clarament quins poden arribar a ser els problemes de no seguir una bona dieta.

1er i 2n ESO Biomedicina divertida ***FunBiomedicine

OBJECTIUS:

• Comprendre el camí i els passos a seguir per tal de fer una investigació científica • Treballar amb material de laboratori

DESCRIPCIÓ: • Amb el mètode científic com a instrument, descriurem les diferències que hi ha entre cèl·lules vegetals i animals, treballarem amb material de laboratori per poder fer una petita investigació.

El Mètode Científic...quin altre si no! OBJECTIUS:

• Proporcionar una metodologia adient per tal de resoldre els problemes que es plantegen en el dia a dia • Adquirir una visió critica per tal de comprendre millor el nostre treball

DESCRIPCIÓ: • El mètode científic és el mètode que utilitzen els científics en laboratoris d’arreu del món i és el que utilitzem cada vegada que ens trobem amb un problema que volem solucionar, l’utilitzarem per respondre als enigmes que es plantegen en aquest taller.

Prevenció Consum Tabac. Menys fums! OBJECTIUS:

• Donar la informació necessària per tal de poder evitar que els joves caiguin en aquesta addicció • Proporcionar una resposta científica a tots els dubtes que apareixen relacionats amb el tabac

DESCRIPCIÓ:

• Amb el pas de l’escola a l'institut es produeixen molts canvis, és per això que en aquest pas és quan els nois i noies comencen a fumar, segons els darrers estudis l’edat d’inici esta baixant any rere any. En aquest taller demostrarem que el tabac és una droga perillosa causant de milions de morts anuals arreu del món

Prevenció Consum Alcohol OBJECTIUS:

• Donar la informació necessària per tal de poder evitar que els joves caiguin en aquesta addicció • Proporcionar una resposta científica a tots els dubtes que apareixen

DESCRIPCIÓ: •Un altre dels problemes de salut és el derivat al consum de diverses substàncies comés l’alcohol. En aquest taller veurem perquè és tan perjudicial el consum excessiu d’alcohol, amb dinàmiques i experiments que ens donaran una visió fisiològica dels seus efectes. 15


Molècules! OBJECTIUS: • Introduir-nos en el món microscòpic de les molècules • Observar a què són deguts els canvis entre substàncies • Treballar amb metodologia científica

DESCRIPCIÓ: • Tot el que ens envolta és fet de química, la indústria dels teixits, la farmacèutica, productes de bellesa, veurem com ha evolucionat la química des dels antics alquimistes fins als científics amb bata d’avui en dia, amb l’ajut d’experiments i demostracions.

2.Espectacles Científics Són històries teatralitzades aptes per nens de 4 a 12 anys, on es van intercalant experiments científics sorprenents i molt divertits i on els nens són els protagonistes.

Espectacle El Nàufrag

Durada:1 hora aproximadament. Argument: Els nens gaudiran de les “boges” ocurrències dels nostres científics bojos, els quals, justs arribats després del seu naufragi a una illa perduda, expliquen als nens com varen aconseguir sobreviure mitjançant els seus ingenis, aconseguint amb molta diversió que els nens s’apropin a la ciència descobrint les seves utilitats. Exemples d’activitats: aconseguir posar als nens els cabells de punta amb electricitat estàtica, transmetre senyals elèctriques a través dels seus cossos, fabricar flubber, fer desaparèixer l’aigua, conservar l’escàs aliment…. 16


Espectacle Edat de Gel Durada:1 hora aproximadament. Argument: Els nois gaudiran de les aventures dels nostres científics, el quals es veuran obligats a travessar el temit bosc d’un bruixot, el qual els sotmetrà a tot tipus de proves que hauran d’anar superant gràcies als seus coneixements científics. Els nens s’aniran familiaritzant amb la ciència i descobriran algunes de les seves moltes utilitats. Exemple d’Activitats: Senyals de fum amb gel carbònic, fabricació d’un extintor amb materials ordinaris, fabricar una beguda refrescant, fer una font d’escuma, .... fer cantar una cullera?

Espectacle CDI Durada:1 hora aproximadament. Ciencia Divertida Investiga és una sorprenent i divertida festa científica on els professors més divertits reclutaran noves promeses i talents de la investigació científica… A CDI els joves assistents d’investigador es converteixen en autèntics policies científics. A través dels més sorprenents experiments aconseguiran graduar-se amb honors a la famosa escola de detectius del Professor esbojarrat. Desxifrarem missatges secrets descobrirem petjades invisibles, esbrinarem qui és el culpable de la desaparició de les xocolatines del professor…. Inclús descobrir la fórmula secreta del dentifrici per elefants! 17


Espectacle Missió Espacial Durada: 1 hora aproximadament. Un error en els càlculs, endinsa als científics en una aventura molt especial a través de l’espai. A la deriva, descobreixen alguns planetes dels que recullen mostres per experimentar i mostrar als nens divertides particularitats d’un planeta sec, la pols lunar, els volcans de Mart i molt més..... Exemples d’activitats: experimentació amb sorra hidròfoba, un volcà en erupció, netejant la pols lunar amb un instrument especial,creant asteroides, arma secreta capaç de llençar ràfegues de vent molt ràpides.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 18


3. Circuïts Científics Estan pensats per donar contingut a jornades o setmanes temàtiques puntuals,on els experiments sorprenents, la diversió i la participació dels nens, són els protagonistes. Els circuïts consten de varis espais, personalitzable segons el cas,on tenen lloc activitats curtes d’entre 15-20 minuts de durada de caràcter experimental i divertit per nens o nens i pares si s’escau. Molt adients en celebracions de diades escolars o a l’aire lliure, permonogràfics sobre temes concrets o de temàtica variada

Exemples de Temàtiques variades òde Circuïts monogràfics: -

Circuits de Medi Ambient Circuits de Canvi Climàtic i Sostenibilitat Circuits de Energia Circuits de Ciència i Experimentació Circuits de Salut i estil de vida saludable Circuits de Addiccions (Tabac-Drogues-Alcohol) Circuits d’Alimentació Circuits d’Astronomia Circuits Variats

19


4. Jornades monogràfiques,festives i altres projectes Monogràfics: Combinacions de taller i pel.licula il·lustrativa del tema que es tracta, per un matí de contingut .

Gimcanes Científiques: Activitats lúdiques de contingut científic per a esdeveniments. Activitats per a CASALS DE NADAL, SETMANA SANTA, ESTIU…

Celebracions especials Dies mundials Halloween Etc...

20


Implantació de projectes de Medi Ambient i Sostenibilitat

1. L’Alumne

2. L’Ampolla

3.Una Empresa Social

4. L’Oli

El que diuen alguns dels nostres clients

21

2013 14 educació complementaria pdf  
2013 14 educació complementaria pdf  
Advertisement