Page 9

Interjú > Hirdetés

2013. október 22. | 43. szám

9

A kamionok kitiltása nem a megye hatásköre „Jelöltjeink tapasztalt megyei képviselők vagy polgármesterek” Nagyszombat megye elnöki pozíciójáért Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának első embere is harcba száll. Az ekecsi születésű politikust kérdeztük személye és pártja esélyeiről a novemberi szavazáson. Megyei képviselőként pályázik az önkormányzat elnöki posztjára. Elképzelhetőnek tartja, hogy a második helynél többet is el tud érni? – A választók akaratán múlik. A megyei választásokon általában alacsony a részvétel. Ha a magyar választók nagyobb arányban mennének el választani, akkor meglepetés is születhet. Ők elsősorban a két József, vagyis az MKP és a Híd csatájaként néznek a megyei választásokra. Mit gondol erről? – Már ez év február 4-én nyilvánosságra hoztuk, hogy önálló jelöltünk lesz. Sajnálom, hogy a Most-Híd párt ezek után mégis indított önálló megyeelnök-jelöltet. Szerencsésebb lett volna, ha csak egy magyar elnökjelölt lenne. Az OKS támogatása mennyire jelent valós szavazói bázist vagy inkább csak jelzésértékű, hogy egy szlovák párt is személye mögé áll? – Az elmúlt három évben folyamatosan azzal vádolták az MKP-t, hogy hogy nem tud együttműködni a szlovákokkal. Az, hogy az OKS hivatalosan támogatta jelölésemet, azaz kétpárti koalícióban indulok a megyeelnöki posztért, megcáfolja a korábbi vádakat. A jelenlegi elnökkel viszont eddig párttársainak különösen jó kapcsolatai voltak. Most viszont mégis az önálló jelölt állítása mellett döntöttek. – A koalíciós helyzetnek köszönhetően kialakult jó viszony még nem azt jelenti, hogy nem állunk a választók elé bizalmat kérni. Az előző országos szintű kormányzás idejében is bizonyára sok koalíciós partnernek volt jó kapcsolata Iveta Radičovával, mégis mindenki önállóan indult a választásokon. Ha az MKP-nak megfelelő számú képviselője jut be a testületbe, képes lesz együtt dolgozni a sikeres elnökkel, bárki legyen is az, beleértve Tibor Mikušt is. Melyik területen látja a legnagyobb régiós problémákat napjainkban, s ezeket miért nem sikerült

megoldania az önkormányzatnak, amelynek MKP-s az alelnöke? – Nyilván a dunaszerdahelyi és a galántai kórház ügye a legérzékenyebb. 2009-ben a megye jelentős adóssággal kapta meg ezen kórházak tulajdonjogát. Azóta három alkalommal is jelentős adósságcsökkentést hajtottunk végre saját forrásból. A kórházaknak pénzre van szükségük, hogy az épületeket rendbe lehessen tenni, és fejleszteni is lehessen. Ez két ok miatt szinte lehetetlen. Az egészségügyi biztosítók diszkriminálják a megyei kórházakat, és jóval kevesebbet fizetnek nekik, mint az állami kórházaknak. Ez a tény például Dunaszerdahelyen évente 550 ezer eurós kiesést jelent. Az egészségügyben dolgozók béremelését a Radičová-kormány a Most-Híd részvételével jóváhagyta, de költségvetési keretet nem biztosított hozzá. Ez évi 3 millió eurós terhet jelent a megyének, amit egyébként a kórházépületek felújítására lehetett volna felhasználni. Érzékeny téma az útfelújítás is, amely a megnövekedett teherforgalom miatt jóval több pénzt igényel, mint korábban. Hangsúlyozni szeretném viszont, hogy a kamionok kitiltása a másod- és harmadosztályú utakról nem megyei hatáskörbe tartozik. Aki ezt állítja, az mellébeszél, nem ismeri az idevonatkozó törvényeket. A megye kezdeményezheti a kamionforgalom kitiltását – amit meg is tettünk több alkalommal –, de az állami szervek döntenek a kérvény elbírálásáról. Milyen témákra helyezné a hangsúlyt az elkövetkező időszakban? – Továbbra is biztosítani kell megyei szintről a színvonalas középis-

kolai oktatást, különös tekintettel a magyar tannyelvű középiskolákra. A két kórháznak – a dunaszerdahelyinek és a galántainak – sürgősen anyagi forrásokra van szüksége. Ezekkel a megye nem rendelkezik. Ezért döntöttünk úgy, hogy megnyitjuk a lehetőséget részvényvásárlásra megbízható beruházó szá-

mára, aki köteles lesz egyúttal az épületeket is felújítani. Folytatni kell az utak felújítását, és nyomást kell gyakorolni az állami szervekre, hogy a kamionforgalom tovább korlátozódjon a másod- és harmadosztályú utakon. Hogyan látja az MKP-s képviselők esélyét a választásokon a megyében? – Jelöltjeink tapasztalt megyei képviselők vagy polgármesterek, munkájukat helyi szinten már többször értékelték a választók. Ezért jó választás őket karikázni. Fő kihívóink, a Most-Híd képviselőjelöltjei populizmusból kiválóan vizsgáznak a kampány során, fűt-fát ígérnek a választóknak. Bízom benne, hogy az emberek, mielőtt döntenének, figyelembe veszik, hogy amikor a kormányban most-hidas miniszterek, államtitkárok voltak, szinte semmit sem értek el. Persze, ígérgetni könnyű. Rajkovics Péter Archív felvétel

Csallóköz - 2013/43.szám  

A Csallóköz 43.száma a 2013-as esztendőben