Page 1

Csallóköz E H É T E N NAGYMEGYER ÉS KÖRNYÉKE Csendes felvonulással hívták fel a figyelmet

4. oldal

Köztér Bodnár Gyula

Felejthetetlen este Csallóközkürtön A beteg gyerekeknek segtettek

22. oldal

Žitný ostrov Ára: 0,65 €

2013. október 22., 43. szám

Regionális hetilap | Regionálny týždenník

www.csallokoz.com Meglepő nagyabonyi vereség Dunaszerdahelyi területi bajnokság

44–45. oldal

Két helyen is befoltozták

A szabadság ára Ez az ősz három baráti találkozót hozott nekem. Elsőként a bodrogközi és az e tájegységből elszármazott írók, médiumokban dolgozó újságírók, szerkesztők találkozóját Királyhelmecen. Egy bősi vendéglőbe jubileum hívott: 40 esztendeje 23-an végeztünk a nyitrai pedagógiai főiskolán mint magyar–szlovák és magyar–angol szakos pedagógusok ikertestvérré vált csoport tagjaiként 16:7 arányban. A harmadik meghívó születésnapi összejövetelre szólt, szűk körben ünnepeltünk egy dunaszerdahelyi kávéházban, pozsonyi költő barátom nem akart nagy csinnadrattát. Mindhárom helyszínen akadtak hiányzók, de akik tudtunk, megjelentünk, a többség, távolság nem számított. Már az öröm miatt is megérte utazni, azaz hogy nyomban megismertük egymást, akik évtizedek óta nem találkoztunk, vagy éppen köd szállt a szemünkre, és cselhez kellett folyamodni a kényes helyzetben, kié is lehet ez vagy az az arc. Mindez természetes. Miként a beszélgetések során felmerülő emlékképek is. Új mozzanat viszont, legalábbis amikor sorozatban hallja az ember: az én lányom Németországban, fiam Angliában, Dániában, Ausztriában, Amerikában, Hollandiában. Vagyis a gyerekek innen, köztük koponyák, szerte a nagyvilágban, haza sem jönnek már, ja és tömegesen Magyarországon. Sebaj, szabad az út. Csak akkor ne sírjunk, hogy tíz év alatt 62 ezerrel csökkent honi magyarságunk száma. Közrejátszik benne ez is, nem kicsit. A szabadságnak ára van. Kisebbségi közegben duplán.

Boráros Zoltán felvétele

Ilyen alacsony volt a Duna vízszintje

BŐS – Speciális aszfaltbetonnal öntötték be a mintegy 20 méter hosszan elhúzódó sérülést a bősi vízi erőmű felvízcsatornájának belső oldalán. Lapunkat Stanislav Fialík, ez erőmű igazgatója tájékoztatta. „Júniusban az árvíz miatt nem tudtuk megtenni, így a hajózási idény végére halasztottuk. A hajótársasá-

gokat értesítettük, így a hajózás szüneteltetése senkit nem ért váratlanul. A javítás miatt minimálisra kellett csökkenteni a felvízcsatorna vízszintjét. Az egyik gátsérülés 6 méteres, Pozsony irányában a jobboldalon volt, kb. 3 km-re Bőstől; a másik 20 méteres, a bal oldalon, kb. 7 kmre a vízi erőműtől. A kettő összesen közel 20 m2-nyi felületen. Miután a csatornában mi-

nimumra apadt a vízszint, teljes hosszában elvégeztük a monitorozást is. Átvizsgáltuk, nincs-e más sérülés is. Előfordul ugyanis, hogy a partnak ütközést a hajó nem jelenti. Örülök, hogy a tervezett 5 nap helyett rekord gyorsasággal, 3 nap alatt elvégeztük a javítást. Utána feltöltöttük a csatornát és újraindulhatott a hajóforgalom. Vladislav Kmeť

● Előfizetés/hirdetés: 0903 23 67 24; 031/550 37 44 e-mail: online.csallokoz@gmail.com


2

Csallóköz

Tudósítás > Játék

A munkából már nem értek haza Csökkent látási viszonyok mellett a halál leselkedik a kerékpárosokra az utakon NYÁRASD – A Nádszeg felől nagy sebességgel érkező személyautót Zsolt (21) vezette a vasárnap esti órákban, amikor két kerékpárost halálra gázolt. János (†69) és Ferenc (†56) több tíz méterre repült az ütközés helyétől. A személyautó másik utasa, Árpád (30) súlyos sérülést szenvedett. Komárom közelében ugyancsak autó okozta a 69 éves József halálát szombaton késő délután. Nyárasdnál a két kerékpáros röviddel este 19 óra után munkából tartott hazafelé, amikor a személyautó hátulról nekik hajtott. Egyikük az út menti árokba zuhant, a másik a szélvédőt átütve az autóban kötött ki, így szerezte súlyos sérüléseit az autó utasa. Őt a dunaszerdahelyi kórházban

zetőnél nem állapítottak meg szeszesital-fogyasztást. A Komáromhoz közeli balesetnél a Škoda Favorit 32 éves vezetője azt állította, hogy kutya futott eléje, ezért tért át a másik oldalra, ahol elütötte a 69 éves kerékpá-

két balesetnek egy közös nevezője van. A kerékpárosok nem viseltek sem bukó-

sisakot, sem láthatósági mellényt. Sőt, egyik kerékpáron sem volt világítás. A sötét-

ben a sofőröknek alig volt esélyük, hogy meglássák őket. A tragikus hétvége kapcsán a rendőrség a gyalogosok és kerékpárosok fokozott ellenőrzését ígéri. „A rendőri gyakorlatból tudjuk, hogy minden igyekezetünk, figyelmeztetés és szóbeli ráhatás ellenére sokan nem hajlandók, vagy elfelejtik felvenni a láthatósági mellényt és a bukósisakot, s így tekernek a kivilágítatlan utakon, gyakorlatilag láthatatlanul. Mivel a szóbeli figyelmeztetés eredménytelen, a rendőrség a továbbiakban szigorúbban jár el” – nyilatkozta Mária Linkešová, nagyszombati rendőrségi szóvivő. V. K.

Rendőrségi felvételek

ápolják, a nyakcsigolyája és a gerincvelője károsodott. Állapota súlyos, de stabil. A gázoló gépkocsive-

rost. A rendőrség halálos közlekedési baleset okozása ügyében indított büntetőeljárást. A rendőrség szerint a

Keressen 10 eurót Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 10 eurót a 42. számban közölt feladványért (Gondolunk a gyerekekre is. – Vladislav Kmeť: Udvarház a város szélén) Tok Szabina (Patas) nyerte.

E heti mondatunk a következő: „Kissé kétkedve kezdtük meg a kapcsolatfelvételt.” Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzője nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidő: október 25.

Helyreigazítás! Múlt héten A képviselők kötik az ebet a karóhoz című cikkben helytelenül írtuk, hogy „Legutóbb, október 2-án hatan ellene,

öten mellette voksoltak, egy képviselő tartózkodott”. A helyes szavazati arány: hatan mellette, öten ellene és egy képviselői tartózkodott. A hibáért elnézést kérünk! Szerkesztőség


3

Tudósítás

2013. október 22. | 43. szám

Felélénkülhet a közösségi élet Első rendezvényüket, a Tökös napot, ezen a héten szombaton tartják DUNASZERDAHELY-SIKABONY – Közösségi házat és játszóteret adtak át és avattak fel múlt pénteken a városrészben, amely ezentúl kulturális eseményeknek és rendezvényeknek szolgál majd otthonául. Hájos Zoltán polgármester ünnepi beszédében aláhúzta, 2009-től,

valósult.” Mint mondta, anyagi fedezet nem volt a közösségi ház megépítésére, viszont sok olyan területe, ingatlana volt az önkormányzatnak, amelyet a Nyugat-szlovákiai Villamosművekkel még nem rendeztek. Hodosy Szabolcs városi képviselő közbenjárásával, aki egyébként a cég alkalmazottja, értékesítették azokat. „A vételárból tudta biztosítani

A közösségi ház megnyitója

Bognár Éva városi képviselő és Hájos Zoltán az ünnepélyes szalagátvágáson

a gazdasági válság kezdete óta nem adtak át ilyen jellegű új intézményt. Történeti visszatekintésében elmondta, 2010-ben a városi képviselők úgy határoztak, hogy a romaprojekt keretén belül közösségi központot építenek ide. A pályázatot, melynek összege 5 millió euró volt, a szlovák kormány el is fogadott, ám a kiírás csak 2012-ben jelent meg. A romaprojekten belül történő közösségi centrum megépítését sokan elutasították a sikabonyiak közül, Hájos Zoltán akkor ígéretet tett a helyieknek, hogy leveszi a programot a testületi ülésről. „Az a pályázatunk esett, viszont az önök akarata meg-

A korszerű játszótér

Dunaszerdahely város önkormányzata azt a 100 ezer eurót, amelyből ez a létesítmény megépült. Természetesen ez sem lett volna elegendő, ha az önök összefogása nincs, illetve további forrásokat kellett biztosítani a berendezésre, a gyermekjátszótérre. S ekkor jött a civil mozgalom, a Sikabony Polgári Társulás Simon Ferenc elnök vezetésével, akikkel több-

ször tárgyaltunk a beruházás megszervezéséről, végül alig fél év alatt megvalósult. A közösségi ház az itteni emberek szorgos munkájának a gyümölcse, vállalkozóké, iparosoké, akik szívüket-lelküket beletéve valóban minőségi munkát végeztek. Egyfajta szimbólum is az összefogásról” – hangsúlyozta Hájos. Simon Ferenc, a Sikabony Polgári Társulás elnöke beszédében kifejtette, a létesítmény kihasználásáról tervet is készítettek. A lakosságot, beleértve az idősebbeket és a fiatalokat is, szeretnék bevonni a kulturális életbe, szeretnék a városrész életét fellendíteni. Ezen a héten, szombaton például tökös napot rendeznek itt, melyre szeretettel várják az érdeklődőket. Az ünnepélyes szalagátvágás után Görözdi Zsolt református- és Hornyák József evangélikus lelkész áldotta meg az új létesítményt. (und) A szerző felvételei

Biztonsági kamerarendszerekkel a lopások ellen MAD – Belügyminisztériumi támogatásból kiépített kamerarendszert adtak át a településen október 16-án. Az eseménynél jelen volt Richard Kmeť, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója, Beke Szilárd, a dunaszerdahelyi körzeti rendőrkapitányság igazgatója, Imrich Horňák, a helyi önkéntes tűzoltóegylet elnöke, Lubinszky Ernő és Bartalos Gyula helyi képviselők is. Az egybe-

gyűlteket László Gábor polgármester köszöntötte. „A kamerák a községi hivatalba közvetítik a képet. Napközben az alkalmazottak figyelik a képernyőt, éjjel pedig lemezre vesszük” – mondta a közbiztonság javítását és a bűncselekmények felderítését szolgáló rendszerről a polgármester, majd köszönőlevelet adott át Richard Kmeťnek és Beke Szilárdnak a pályázatnál nyújtott segítségéért. V. K.

A szerző felvétele


4

Csallóköz

Riport

Csendes felvonulással hívták fel a figyelmet Szeretnék, ha a kormány megoldást találna a siketek mindennapi problémáira DUNASZERDAHELY – Szlovákiában október 18–19-én tartják a siketek napját, melyet idén a járási székhelyen tartottak meg. A kétnapos akció pénteken vette kezdetét. Délután a Hallássérültek Országos Szervezetének kongresszusa zajlott, ahol vezetőségi tagokat vá-

lasztottak, majd a következő négy év fő célkitűzéseit és munkatervét ismertették. Ezt workshop követte, este pedig kerekasztal programot tartottak siketek és nagyothallók számára. A szombati nap sporttevékenységgel indult. Délután előadást hallhattak arról, miként tudnak bizonyos szolgáltatásokat kihasználni a halláskárosultak, például a jeltolmácsot vagy a szociális rehabilitációt. Öt óra után siketek, nagyothallók, a velük sorsközösséget vállaló ember-

ek, vendégek, politikusok részvételével csendes felvonulás kezdődött a városi hivataltól a Komenský utcán át a Bartók Béla sétányig. Onnét pedig a Szent István tér felé vette az irányt a menet. Ott beszédek hangzottak el, melyekkel felhívták a politikusok és a nyilvánosság figyelmét a problémáikra. Céljuk a menettel az

lyen nehézségekkel küszködnek nap mint nap. „A legfőbb probléma a kommunikációs és információs korlátozottság. Például ha este nézik a televízióban a híreket, némítsák el a hangot és próbálják elképzelni, mi úgy élünk, hogy nem értjük, mi is zajlik ott éppen, vagyis miről beszélnek. Nem tudunk információhoz jutni, hogy mi történik a nagyvilágban, az országban, mik a változások. Vagy tegyük fel, itt vagyunk a dunaszerdahelyi vasútállomáson és a hangosbemondó valamilyen változást közöl a menetrendben, esetleg késést, s mi ezekről nem szerzünk tudomást. Állandó jelleggel az írott szövegtől vagy a jeltolmácstól függünk.” Az élet szinte minden területén nehézségekbe ütköznek jelfordító nélkül: a hivatalokban vagy éppen az orvosnál. „Előfordulhat mondjuk, hogy az orvos felvilágosít minket, pontosan mikor és hogyan kell a felírt gyógyszert szedni. Ha nem értjük,

gei. „A mi oktatási rendszerünk nagyon gyenge ebből a szempontból. Ezért fontos törvényes módon megoldani. Próbáljuk elérni az oktatásügyi minisztériumnál, hogy a hallássérültek számára fenntartott iskolákban a pedagógusok ismerjék a jelbeszédet” – közölte Svíčka. Kulcsfontosságúnak tartják, hogy emelkedjen a jeltolmácsok száma, hiszen nagy részben tőlük függenek. Példaként említették a siketek dunaszerdahelyi szervezetének esetét, akiknek sokáig gondot okozott olyan helyiséget találniuk a városban, ahol rendszeresen találkozhatnak, előadásokat szervezhetnek. Az országos szervezettel karöltve kezdtek tárgyalásokat a városi hivatallal úgy, hogy tolmácsokat küldtek oda, akik segítettek az ügy rendezésében. Közel egy év után, nemrégiben helyiséget kaptak, amit nagy sikernek könyvelnek el. Ha nem lett volna jeltolmács, aki a felek között elősegíti

volt, hogy fokozatosan ledöntsék azokat a korlátokat, amelyek a siketek mindennapjait beárnyékolják. Olyan intézkedéseket sürgettek, amelyekkel könnyebbé válik számukra a társadalomba való beilleszkedés. Nehézségek a mindennapokban Ladislav Svíčka, a Siketek Országos Szervezetének elnöke sajtótájékoztató keretében jeltolmács segítségével elmondta, fontos számukra ez az akció, mert meg akarják mutatni, miAz emelvényen Ladislav Svíčka

a rossz gyógyszeradag az egészségi állapot romlásához vezethet. De más, technikai jellegű problémák is adódhatnak: sorompóval ellátott parkolóban, ha megkérdezik, kihez megyünk, meddig kérünk parkolójegyet, nem halljuk. Ha benne maradunk a felvonóban, nem tudunk segítséget hívni. Óriási félelmet élünk át, mert nem tudjuk, jön-e segítség vagy nem.” Kevés a jeltolmács

Hallássérültek és hallók közös „tapsa”

Ahogy a szervezet elnökének beszámolójából kiderült, amikor gyermek halláskárosodással születik, a szülő az első döbbeneten túl nem igazán tudja, mitévő legyen, mik a lehetősé-

a kommunikációt, egyedül nem sok eredményt értek volna el. Elhangzott, mindössze 4–5 jelbeszéd-tolmács van az országban. Rendszerváltás előtt ez egy jól fizető szakmának számított, akkor jóval nagyobb volt a számuk. Az országos szervezetnek egyébként több mint 1000 tagja van, a dunaszerdahelyi klubnak mintegy 40. Hogy a bejegyzett tagokon kívül hány halláskárosodott ember élhet még Szlovákiában, nehéz megbecsülni, ugyanis erre vonatkozó statisztikai adatok nincsenek. Undesser Tímea Fogas Ferenc felvételei


5

Tudósítás

2013. október 22. | 43. szám

Táplálkozzunk egészségesen! Az előadások témái a drogmegelőzés és az egészséges táplálkozás voltak DUNASZERDAHELY – A Vásártéri Magán Szakközépiskola október 16-án az egészséges táplálkozás világnapján előadásokkal, különféle programokkal és ételekkel várta az iskolába látogatókat.

Céljuk az volt, hogy felhívják a gyerek figyelmét az egészséges táplálkozásra. A vendéglátóipari és a hotelakadémiai szakok készítettek különféle egészséges ételeket, melybe bekapcsolódtak a szakács, vendéglős és a felszolgáló szakosok is. Az isko-

lában a rendezvény alatt megtekinthető volt a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás kiállítása. Megszólították az alapiskolákat is, azok diákjai pedig részt vettek az előadásokon, melyek témái a drogmegelőzés és az egészséges táplálkozás voltak. A Vöröskereszt képviselői a vér-

adást népszerűsítették. Az idelátogatók rendhagyó tornaórán is részt vehettek, ezen kívül interaktív német nyelvórát is rendeztek, ahol a fő téma szintén az egészséges táplálkozás volt. Vojtík Szimona A szerző felvételei

Hagyományőrző fesztivál már hatodszor LÉG – Amikor az Amicitia Társulás közel egy évtizede megalakult, célul tűzte ki a hagyományápolást, az amatőr művészek támogatását. Mindkettő megjelent a szervezet immár hatodik hagyományőrző fesztiváljának programjában.

Az érdeklődők nagy száma is jelzi, a rendezvényt szeretik a községben. A legkisebbek kézműves-foglalkozásokon vettek részt, mindegyikük saját érdeklődése szerint szőhetett, készíthetett nádból halacskát, esetleg viaszgyertyát, őszi jellegű ajtódíszt, madárijesztőt, terményekből megtölthetett kis üvegcséket, s a fi-

úk, valamint a bátrabb lányok az íjászatba is belekóstolhattak. A rendezvényen tartották kézműves-foglalkozásaikat a Légi Méhecskék és a csallóközcsütörtöki Játékvár játszóház tagjai. Mindezek mellett bemutatkozott a felsőpatonyi származású, Dunaszerdahelyen élő Elek Sándor is. A község két betegeket és időseket ápoló intézménye – a Vitalita idősek otthona, valamint a Mentálisan sérültek otthona – is bemutatta kézimunkáit, melyek ugyancsak elnyerték a látogatók tetszését. Aki

mindeközben megéhezett, megkóstolhatta azokat a hagyományos édességeket, melyeket község nyugdíjasklubjának tagjai készítettek el. A kínálatban különféle rétesek, pogácsák, piték és kalácsok szerepeltek. A felsoroltak mellett a helyszínen még zöldség- és gyümölcskiállítást is tartottak, melyet a faluban újonnan megalakuló kiskertészek szövetsége szervezett. Csiba Lídia A szerző felvételei


6

Csallóköz

Tudósítás

A vagyon elleni bűncselekmények viszik a prímet Visszaszorultak az erőszakos bűncselekmények, kevesebb az autólopás is DUNASZERDAHELY – Elkészült az idei év tíz hónapjának bűnügyi mérlege, melyből kiderült, október elejéig 156 bűncselekménnyel történt kevesebb a Dunaszerdahelyi járásban, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. Rajkovics István, a járási rendőrkapitányság bűnügyi részlege igazga-

tójának tájékoztatása szerint október 10-ig összesen 1425 bűncselekményt regisztráltak, tavaly ez a szám 1581 volt. Javult a felderítettségi arány, míg 2012-ben a jegyzett esetek 53,26%ában sikerült a rendőrségnek felfednie az elkövetők személyét, addig idén a nevezett időpontig a bűntettek 54,88%-ában. Az arány év végéig még javulhat, hiszen további 188

Net-felvétel

bűncselekmény ügye részlegesen megoldott, jelenleg a vádemelési szakasz folyamatában van. Október közepéig 103 erőszakos bűncselekmény történt, huszonöttel kevesebb, mint egy évvel korábban. Az ügyek 60%-át sikeresen kinyomozta a hatóság. Gyilkosság „mindössze” egy történt a járásban, annak elkövetőjét elfogták. Tavaly három emberölési ügyben vizsgálódtak a bűnüldöző szervek, azok a delikvensek is maradéktalanul rács mögé kerültek. Az ezévi rablások száma 11, hat esetben megkerült a tettes is. Egy eljárás folyt 2013-ban nemi erőszak ügyében, az elkövető személyére rövid időn belül fény derült. Az év ezen időszakáig 544 vagyon elleni bűncselekmény történt, ebből 233 esetet derítettek fel a hatóságok (42,83%), további 30 eset megoldása folyamatban van. Tavaly 541 ilyen típusú bűntettet követtek el, s 162 ügyben a tettes is megkerült, ami azt jelenti, hogy alig 30%-ban végződött siker-

rel a nyomozás. A betöréses lopások száma enyhe csökkenést mutat: míg 2012 októberéig 152 esetet tartották nyilván, idén 139-et. Javult a felderítettségi arány is, az ügyek közel 42%-ában a tettes rendőrkézre került, tavaly ez az arány 24,34% volt. A lakásbetörések száma 12, ez megegyezik a tavalyi adatokkal, de míg tavaly ezekből 7-et oldottak meg a nyomozók, idén már 11 ügy végére került pont. Október elejéig 42 járműlopás történt a járásban, ami 11-gyel kevesebb, mint a tavaly. Azonban így is csak tíz esetben került meg a tettes, ami 23, 81%-os eredményességet jelent. 2012-ben 14 elkövető ellen indítottak eljárást, ami 26,42%-os felderítettséget jelent. A gazdasági bűncselekmények rendelkeznek a második legmagasabb mutatóval a sorban. Idén 261, tavaly 274 ügyet vizsgált a rendőrség. 2013-ban 118 esetben az elkövetők is kézre kerültek, míg tavaly 122 ügyet sikerült lezárnia a hatóságnak. (und)

A tűzoltó lányok sikerei BALÁZSFA – A helyi önkéntes tűzoltószervezet nagy múltra tekint vissza. Az utóbbi években viszont említésre méltó eredménnyel nem dicsekedhetett és lánycsapatuk is utoljára tíz évvel ezelőtt indult el versenyen. Az elmúlt év tavaszán a lelkes tagok mozgolódni kezdtek és néhány hét után öszszeállt a lánycsapat. Az edzéseket izgatottan várták és kitartóan hajtották végre mesterük, Németh Sándor parancsait. A rutin hiányát a kifogyhatatlan lelkesedésükkel pótolták. Nyár közepén már megmutatkozott a munkájuk eredménye. Igazi összetartó, összeszokott csapattá kovácsolódtak. Bejutottak a járás legjobb lánycsapatai közé. Gombán, a járási versenyen megszerezték az

első helyet. A kerületi versenyen ők képviselték a Dunaszerdahelyi járást. A siker szárnyakat adott a tiniknek.

Sűrűsödtek az edzések, nőtt a versenyeken való részvételek száma. Végiglátogatták a közeli falvakban

megrendezett kupaversenyeket, ahonnan a legnagyobb serlegekkel tértek haza (6 versenyből 6 első

helyezés). A polcon sorakozó kupák, serlegek, nemcsak a lányok, hanem az őket segítő edző – Németh Sándor, Gyurkovics Klára és az önkéntes tűzoltófiúk munkáját is tükrözik. CsG

A lánycsapat tagjai (balról jobbra): Stadtrucker Zuzana, Juhász Tímea, Gyurkovics Erzsébet, Póda Zsófia, Németh Sándor (az edző), Archív felvétel Csicsay Eszter, Gyurkovics Orsolya, Gyurkovics Nikolett, Puha Regina és Both Enikő (hiányzik a képről).


7

Jegyzet > Tudósítás

2013. október 22. | 43. szám

Nem omlunk össze

Pénzvilág Rajkovics Péter rovata

Mennyire szabad komolyan venni a médiában megjelenő fenyegetéseket? Mikor kell rettegnünk attól, hogy a pénzügyi rendszer összedől? Világbanki felszólítás, az amerikai kormányzat költségvetési mizériája, és mi, egyszerű európai

polgárok. Nem vagyunk fontosak, csupán kis láncszemként képezzük az egész hatalmas rendszer részét. Az elmúlt héten is megkaptuk a magunk félelemadagját. Majd Barack Obama elmondta: Nincsenek nyertesei az adósságplafon-emelés és a költségvetés ügyében kialakult konfliktusnak, aminek következtében az amerikai gazdaság szükségtelen károkat szenvedett el. Az Egyesült Államokban végül elmaradt az államcsőd, már ha ez valaki számára is meglepetést okozott. Nagyjából mindenki tudta, hogy így lesz, mert túl nagy lett volna a kár, és a válság csak a politikusokról szólt, illetve azok erejéről. A komoly úriemberek viszont a tenge-

rentúlon is önérdekből cselekednek, s tudták, a bizonytalan helyzet további fenntartásával ők is rosszul jártak volna. Mi pedig hallgattuk a híreket, és aki értett valamit a nagy színjátékból, az azt is világosan látta, a végén úgyis csak az egyszerű polgár járhat rosszul. Miért? Egyszerűen azért, mert hiába hitetik el velünk, hogy az információs társadalom korát éljük, csupán olyan tájékoztatás jut el hozzánk, amelyet felsőbb körökben szeretnének. Gondoljunk csak bele, milyen jelei voltak a 2008-ban kitört válságnak a médiában. A mai napig nem tudjuk, vajon a szlovákiai munkanélküliség régiónkban is érzékelhető emelkedése minek köszönhető.

Talán részben a globális problémáknak? Esetleg annak, hogy mi itt a Duna partján egyáltalán nem tudtunk alkalmazkodni a változásokhoz? És mi lesz akkor, ha egy újabb csapást kap a gazdaság világszereplőinek egyike? Nézni fogjuk a CNN híreit, és reménykedünk az országunk vezetőinek erejében? Nem, ennél többre volna szükség, mert felesleges a globális piac, ha csupán néma és rettegő kisállatként vagyunk képesek várakozni, ahogy eddig. Nem omlottunk össze, legalábbis most az amerikai politikusok elkerülték a bukást. A rendszer fenntarthatóságának ideje viszont a végéhez közeledik. Jó lenne odafigyelnünk.

Müller Péter Komáromban Az ismert író és publicista október 18-án tartott előadást Az élet művészete címmel. A telt házas rendezvény alatt szó esett nemcsak a címben forgó témáról, de számos olyan kérdés is válaszra talált, amiről Müller hosszasan és aprólékosan beszélt. Szóba került a felejtés és ennek folyamata, a sérelmek és bántalmak elengedése,

mellyel az író szerint minden bizonnyal sokan azonosulni tudnak, példákat hozva fel a saját életéből, ezzel világítva rá még inkább az adott témakör nehézségeire. Müller elsősorban azt hangsúlyozta, hogy a mai társadalom fő dilemmája a mindenhez való ragaszkodás, még a rossz és önmagában negatív dolgokhoz is görcsösen hűséges az ember, ezért nem képes előbbre

lépni, valami teljesen újat és újra kezdeni. A csaknem kétórás előadás végén lehetőség nyílt magát a szerzőt is faggatni, zárásként pedig örömmel dedikált az épület aulájában. Müller Péter legújabb regénye Férfiélet, női sors címmel nemrég került a piacra, és már most nagy érdeklődést mutat a rajongók körében. Haizok Melinda Vas Gyula felvételei


8

Csallóköz

Tudósítás

A szerző felvételei

Búcsúzás előtti közös fénykép Csányiné Lukács Emese büntetés-végrehajtási őrnaggyal (középen)

A rossz döntésből másfél év börtön A dunaszerdahelyi diákok ismét Tökölön jártak DUNASZERDAHELY/TÖKÖL – Szabó Gyula 21 utcai Szakközépiskolában évek óta sikeresen működik Klőr Levente tanár úr vezetésével a bűnmegelőzési program. Ennek a programnak a keretén belül idén már másodszor tettek látogatást a diákok a Tököli Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézetében.

kentőszerekkel való visszaélésekről, nemi erőszakról, közúti balesetekről. A kora délutáni program futballmérkőzéssel folytatódott, amely 3:3-as döntetlennel ért véget. A meccs után a diákok is megízlelhették a börtönkosztot. A délután további részében a csoport megfeleződött, amíg az egyik fele megnézett az enyhébb re-

A társalgóból átvonultak az iskolába

tek a padokba. A diákok mindkét látogatás után megfogalmazták a véleményüket. A tanár úr ígérete szerint az intézetlátogatásnak lesz foly-

tatása. A jövőben azt tervezi, hogy összehoznak egy közös beszélgetést az elítéltekkel. Mészáros Angelika

Izgalmas mérkőzés zajlott az elítéltekkel

Először februárban, melyről részletesen tájékoztatott lapunk. Szeptemberben újabb 39 fős társaság kapott ízelítőt a börtönéletből. Megérkezésükkor a börtön sajtóreferense, Csányiné Lukács Emese büntetésvégrehajtási őrnagy fogadta őket és a beléptetés után a fogadóhelyiségükbe vezetett, ahol részletes tájékoztatást adott az intézet működéséről. Kiemelten hangsúlyozta, hogy fontos a fiatalok informálása arról, hol, milyen veszélyek leselkednek rájuk és milyen következményekkel jár, ha hibáznak. A felvilágosító előadáson hallhattak a világháló sötét oldaláról, a hétvégi mulatságokon történő ser-

zsimből egy-egy zárkát, addig a többiek a könyvtárban beszélgettek a főnevelőnővel. Később közösen megnézték a börtöniskolát, ahol beülhet-

Tanulók a börtön iskolájában

Diákok véleménye Nagyon tetszett a kirándulás. Az egész környezetnek nagyon fura hangulata volt. Eléggé elrettentő volt a magas kerítések és a rácsos ablakok látványa. Annak viszont nagyon örülök, hogy részt vettem ezen a kiránduláson. Tanulságos volt. Ákos, negyedikes diák Mindenki a saját felelősségére hozhat döntéseket és ha rosszul dönt, viselnie kell a következményeit. Mindenki-

nek jó ellenpélda volt ez a látogatás és aki részt vett, talán jobban fogja tisztelni a törvényt. harmadikos diák Nagyon örülök, hogy részt vehettem az idei börtönlátogatáson, hiszen nagyon kíváncsi voltam arra, hogy belülről milyen is lehet egy ilyen intézmény. Két zárkát belülről is megnézhettünk, igaz csak a legjobb magaviseletűekét, de az is elég elrettentő volt. A rabok ellen megrendezett focimeccset nagyon jó ötletnek tartottam, hiszen egy kis örömöt szerezhettünk az ott lévő fogvatartottaknak. Patrik, negyedikes diák


Interjú > Hirdetés

2013. október 22. | 43. szám

9

A kamionok kitiltása nem a megye hatásköre „Jelöltjeink tapasztalt megyei képviselők vagy polgármesterek” Nagyszombat megye elnöki pozíciójáért Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának első embere is harcba száll. Az ekecsi születésű politikust kérdeztük személye és pártja esélyeiről a novemberi szavazáson. Megyei képviselőként pályázik az önkormányzat elnöki posztjára. Elképzelhetőnek tartja, hogy a második helynél többet is el tud érni? – A választók akaratán múlik. A megyei választásokon általában alacsony a részvétel. Ha a magyar választók nagyobb arányban mennének el választani, akkor meglepetés is születhet. Ők elsősorban a két József, vagyis az MKP és a Híd csatájaként néznek a megyei választásokra. Mit gondol erről? – Már ez év február 4-én nyilvánosságra hoztuk, hogy önálló jelöltünk lesz. Sajnálom, hogy a Most-Híd párt ezek után mégis indított önálló megyeelnök-jelöltet. Szerencsésebb lett volna, ha csak egy magyar elnökjelölt lenne. Az OKS támogatása mennyire jelent valós szavazói bázist vagy inkább csak jelzésértékű, hogy egy szlovák párt is személye mögé áll? – Az elmúlt három évben folyamatosan azzal vádolták az MKP-t, hogy hogy nem tud együttműködni a szlovákokkal. Az, hogy az OKS hivatalosan támogatta jelölésemet, azaz kétpárti koalícióban indulok a megyeelnöki posztért, megcáfolja a korábbi vádakat. A jelenlegi elnökkel viszont eddig párttársainak különösen jó kapcsolatai voltak. Most viszont mégis az önálló jelölt állítása mellett döntöttek. – A koalíciós helyzetnek köszönhetően kialakult jó viszony még nem azt jelenti, hogy nem állunk a választók elé bizalmat kérni. Az előző országos szintű kormányzás idejében is bizonyára sok koalíciós partnernek volt jó kapcsolata Iveta Radičovával, mégis mindenki önállóan indult a választásokon. Ha az MKP-nak megfelelő számú képviselője jut be a testületbe, képes lesz együtt dolgozni a sikeres elnökkel, bárki legyen is az, beleértve Tibor Mikušt is. Melyik területen látja a legnagyobb régiós problémákat napjainkban, s ezeket miért nem sikerült

megoldania az önkormányzatnak, amelynek MKP-s az alelnöke? – Nyilván a dunaszerdahelyi és a galántai kórház ügye a legérzékenyebb. 2009-ben a megye jelentős adóssággal kapta meg ezen kórházak tulajdonjogát. Azóta három alkalommal is jelentős adósságcsökkentést hajtottunk végre saját forrásból. A kórházaknak pénzre van szükségük, hogy az épületeket rendbe lehessen tenni, és fejleszteni is lehessen. Ez két ok miatt szinte lehetetlen. Az egészségügyi biztosítók diszkriminálják a megyei kórházakat, és jóval kevesebbet fizetnek nekik, mint az állami kórházaknak. Ez a tény például Dunaszerdahelyen évente 550 ezer eurós kiesést jelent. Az egészségügyben dolgozók béremelését a Radičová-kormány a Most-Híd részvételével jóváhagyta, de költségvetési keretet nem biztosított hozzá. Ez évi 3 millió eurós terhet jelent a megyének, amit egyébként a kórházépületek felújítására lehetett volna felhasználni. Érzékeny téma az útfelújítás is, amely a megnövekedett teherforgalom miatt jóval több pénzt igényel, mint korábban. Hangsúlyozni szeretném viszont, hogy a kamionok kitiltása a másod- és harmadosztályú utakról nem megyei hatáskörbe tartozik. Aki ezt állítja, az mellébeszél, nem ismeri az idevonatkozó törvényeket. A megye kezdeményezheti a kamionforgalom kitiltását – amit meg is tettünk több alkalommal –, de az állami szervek döntenek a kérvény elbírálásáról. Milyen témákra helyezné a hangsúlyt az elkövetkező időszakban? – Továbbra is biztosítani kell megyei szintről a színvonalas középis-

kolai oktatást, különös tekintettel a magyar tannyelvű középiskolákra. A két kórháznak – a dunaszerdahelyinek és a galántainak – sürgősen anyagi forrásokra van szüksége. Ezekkel a megye nem rendelkezik. Ezért döntöttünk úgy, hogy megnyitjuk a lehetőséget részvényvásárlásra megbízható beruházó szá-

mára, aki köteles lesz egyúttal az épületeket is felújítani. Folytatni kell az utak felújítását, és nyomást kell gyakorolni az állami szervekre, hogy a kamionforgalom tovább korlátozódjon a másod- és harmadosztályú utakon. Hogyan látja az MKP-s képviselők esélyét a választásokon a megyében? – Jelöltjeink tapasztalt megyei képviselők vagy polgármesterek, munkájukat helyi szinten már többször értékelték a választók. Ezért jó választás őket karikázni. Fő kihívóink, a Most-Híd képviselőjelöltjei populizmusból kiválóan vizsgáznak a kampány során, fűt-fát ígérnek a választóknak. Bízom benne, hogy az emberek, mielőtt döntenének, figyelembe veszik, hogy amikor a kormányban most-hidas miniszterek, államtitkárok voltak, szinte semmit sem értek el. Persze, ígérgetni könnyű. Rajkovics Péter Archív felvétel


10

Žitný ostrov

Reportáž

Sympózium Lehnice 2013: zľava Andrej Šoka, Peter Barta, Ľubomír Sinčák „Sancho“, Peter Hargaš, starosta Lehníc Františk Szitási, Josef Šarman, Pavel Talich, Karol Prudil, Paľo Michalič. Sedia: Lucia Laššáková „Luffé“, Ľudmila Pašková a Eva Hargašová

Po prvýkrát, no odozvy skvelé Výtvarníci si podmienky ani nevedeli vynachváliť LEHNICE – Druhý októbrový týždeň patril v obci okrem iného aj umeniu – v premiére sa tu konalo medzinárodné výtvarné sympózium, ktoré zavŕšila piatková vernisáž. V penzióne u Jána Ajpeka ubytovaní a (podľa autentických ohlasov skvele) „prestravovaní“ deviati umelci zo Slovenska a Čiech hľadali a nachádzali po celý týždeň inšpiráciu na tému jesenných variácií v čarokrásnom prostredí kaštieľa rodiny Be-

nyovszkých i priľahlého lesoparku. Počas sympózia „poctila“ pracovnou návštevou tvoriacich výtvarníkov aj mládež zo ZUŠ Štefana Németha Šamorínskeho zo Šamorína. Pod dohľadom dvoch pedagogičiek – Anny Mrázikovej a Ireny Szűcsovej – prišlo v stredu do kaštieľa deväť žiakov v stredoškolskom veku, ktorí mali možnosť nielen zoznámiť sa s jednotlivými umelcami, ich tvorbou a jej smerovaním, ale aj priamo na plátne výtvarne vyjadriť svoje po-

city z jesene, ktorá bez ohľadu na názory či výhrady ľudí už pevne preberá „meteo-žezlo“ do svojich rúk. Na záverečnej vernisáži neboli vystavené iba diela, ktoré vznikli priamo v Lehniciach, ale každý z výtvarníkov tu prezentoval aj čosi zo svojej predchádzajúcej tvorby. Príčina je veľmi jednoduchá: vznik mnohých diel si vyžaduje čas dlhší ako jeden týždeň a naozaj hodnotný „kus“ si neraz pýta aj viac ako polročnú prácu, trebárs taký „olej“ vzniká už len z technologických príčin viac mesiacov. Podujatie, ktoré sa konalo pod záštitou Mikroregiónu Dunajská magistrála za spolupráce s agentúrou Amymon a spoločnosťou Saror, vyvrcholilo v piatok 11. októbra slávnostnou vernisážou. Pri tejto príležitosti sme sa pozhovárali s niekoľkými priamymi účastníkmi tejto netradičnej, ale o to podnetnejšej akcie.

Ľudmila Pašková Vďaka umelcov smerovala aj ku Ľudmile Paškovej (vľavo) a Eve Hargašovej

„Moja agentúra i ja osobne už od roku 2011 organizujeme výstavy po celej Bratislave a pravidelne sa stretá-

vame s výtvarníkmi, ktorí majú potrebu nielen vystaviť svoje diela, ale aj schádzať sa, spolu tvoriť a vymieňať si navzájom skúsenosti,“ povedala nám sympatická Ľudmila a pokračovala: „Preto nám napadla myšlienka, aby sa tí autori, s ktorými spolupracujeme, zišli na maliarskom sympóziu. Objavili sme tento krásny kaštieľ v Lehniciach, kde sú krásne priestory, výborné osvetlenie, proste už pri našej prvej návšteve nás úplne očaril, a tak sme sa rozhodli, že to bude tu. Oslovili sme pána starostu Szitásiho ako predsedu Mikroregiónu Dunajská magistrála, ktorý bol voči nám veľmi ústretový.“ Podľa Paškovej významnú rolu pri úspešnej organizácii zohrala aj Eva Hargašová, ktorá sa starala nielen o to, aby umelci „tvorili“, ale aj o to, aby im nič nechýbalo. A nechýbalo? Veru nie. „Musím povedať, že výtvarníci, čím sú mladší, tým majú menšie nároky. Najmä u týchto som bola prekvapená tým, že oni by snáď v kaštieli najradšej celý týždeň aj spali, že je pre nich výnimočné, ak môžu takýmto spôsobom tvoriť a nemusia sa starať o to, či majú čo jesť,


11

Reportáž

22. október 2013 | číslo 43

celkovo: park, zeleň, jeseň, aj toto obdobie bolo vybraté šťastlivo, slovom veľmi fajn.“ Andrej nadväzuje: „My dvaja sme tento týždeň fungovali viac-menej osobitne od zvyšných – sme na to zvyknutí zo školy; u nás je to o voľnej tvorbe, ktorej sa venujeme aj doma v ateliéroch. Toto sympózium bolo aj o tom, že sme mali väčší časový priestor na tvorbu, viac dní, teda vznikla možnosť dostať sa do tvorivého procesu, trvajúceho

mládežou? Dá sa z toho ešte načerpať i nejaká inšpirácia? „Ako starší človek mám aj zdravotné ťažkosti, v mojom veku vitality už nepribúda. Tu sme sa v podstate všetci uzavreli do seba, ale chodili sme si vzájomne pozerať svoju robotu. Mladí ľudia, napríklad tí, čo boli v tejto miestnosti (Andrej a Peter, pozn. red.), sú fantastickí chlapci, ktorí dokonca vedeli aj slovne formulovať svoje myšlienky a vysvetliť čo

Pavel Talich a jeho práce kamerou obskurou

lebo – ako všetci dobre vieme – umenie na Slovensku to nemá ľahké, je veľmi podvyživené. Dokážu byť veľmi vďační, mám z toho veľkú radosť a práve hlavne títo mladší mi dali chuť do ďalšej roboty,“ hovorí Ľudmila Pašková.

Pavel Talich Rodák z Vysočiny, ktorý dnes pôsobí v južných Čechách, zastupoval v Lehniciach našich západných susedov. Necíti sa trochu divne, ak je u nás zaradený do kategórie „cudzinec“? „No, je to tak trochu aj smiešne, ale zároveň i príjemné. Dlhé roky chodím na Slovensko strašne rád a toto nie je ani zďaleka moje prvé sympózium u vás. Ja robím fotografiu, a to úplne iným spôsobom ako je to bežné, a aj preto sa zúčastňujem takýchto podujatí spolu s výtvarníkmi, lebo aj u mňa je tiež všetko – od samotného začiatku až do úplného konca – ručná práca, hovorí Pavel a vysvetľuje: „Je to v tom, že pracujem s takpovediac s primitívnym prístrojom, ktorý sa nazýva »kamera obskura«. Vymysleli ho už v piatom storočí pred Kristom Číňania, takto ho pomenoval Johann Kepler okolo roku 1620. Jedná sa vlastne o fotografiu, robenú bez objektívu – osobne pracujem s veľkým formátom – 50 x 60 centimetrov – a v posledných rokoch je u mňa priamy záznam z tohto prístroja výsledným obrazom.“ Na našu otázku, ako sa mu pozdávalo tunajšie prostredie a partia, s ktorou v Lehniciach prežil celý týždeň, odpovedá: „Už asi tri či štyri roky v Plané nad Lužnicí, kde pôsobím, fotím starý zámocký park, ktorý sa teraz začal rekonštruovať. Boli tam staré stromy, ktoré ma zaujali, a o ktorých som vedel, že onedlho

budú odstránené. Tu som bol nadšený tým, že tu je tiež park, a tak som sa hral so svetlom a tieňom. Práve stromy boli tými objektmi, ktoré ma oslovili a myslím si, že sa mi podarilo urobiť dosť veľa dobrých vecí. Čo sa týka fotografického prostredia, je to tu úžasné, no malo to jednu malú chybičku: ja potrebujem pre svoju tvorbu slnko a tu bolo počas tohto týždňa iba jeden jediný deň! Aj pri zamračenej sa dá, vtedy je výhodné fotografovať na negatív. Fotil som v prednej časti parku a ak by som mal zvládnuť aj jeho zadnú časť, ktorá je úžasne divoká a krásna, musel by som tu byť ešte minimálne ďalšie dva týždne. Ale pre maľovanie to bolo perfektne načasované, farby jesene sú dokonalé.“ A čo partia? „Skvelá, bol tu primeraný počet ľudí a zhruba polovicu som poznal už z predchádzajúcich sympózií. Žiadny problém s komunikáciou, ubytovanie super, jedlo báječné, špičkové – myslím, že po príchode domov budem musieť začať s nejakou diétou (smiech).

Andrej Šoka, Peter Barta Dvaja nerozluční „juniori“ vo veku zhruba tridsať rokov, ktorí sú umeleckým zameraním sochári, tiež sršali spokojnosťou. „Toto je vlastne také naše prvé maliarske sympózium, my sa venujeme viac sochám,“ začína Andrej a Peter ho dopĺňa: „Bolo to tu výborné, bohaté, prínosné – a keď máte vedľa seba takpovediac »parťáka«, jej to hneď veselšie. Venovali sme sa robote naozaj naplno, čas sme využili fakt na doraz, vzniklo tu veľa nových vecí. Dá sa povedať, že nás to posunulo ďalej. Prostredie bolo super, veľké priestory, naozaj výborné. Tak

Nerozlučná dvojica mladých sochárov, ktorí sa v Lehniciach venovali maľbe Foto: Zuzka Dömötörová (3), autor (2) – Andrej Šoka (vľavo) a Peter Barta

dlhšie ako jeden večer.“ Na záver nášho rozhovoru sa obidvaja mladí umelci unisono zhodli: „Určite by sme sa sem veľmi radi vrátili na podobné podujatie aj v budúcnosti.“

Karol Prudil Naopak, na druhom konci „vekového rebríčka“ účastníkov stál bezmála 80-ročný žiak legendy slovenskej výtvarnej histórie Jána Mudrocha, Karol Prudil. Ako vnímal on tento týždeň, strávený v Lehniciach? Ako sa mu komunikovalo s prítomnou

robia. Isteže mi to má čo dať – keď cítim tú obrovskú spontánnosť, ktorú majú, vidím, že idú správnou cestou, robia veci, ktoré sú profesionálne na úrovni. Ja ako človek, ktorý mal to šťastie a mohol umenie vyštudovať, mávam niekedy dosť kritický pohľad na to, čo mnohí robia – hoci s veľkým záujmom a energiou, ale konečný efekt tomu nezodpovedá.“ Umelci sa s pocitom veľkej spokojnosti rozišli, no – ako sme sa dozvedeli od zodpovedných – toto prvé výtvarné sympózium v Lehniciach nemusí byť ani zďaleka posledným... Ľubo Banič

Najstarším účastníkom sympózia bol takmer 80-ročný Karol Prudil


12

Žitný ostrov

Spravodajstvo

Blší trh sa teší veľkej obľube Charitatívna akcia Červeného kríža pokračuje v novembri ŠAMORÍN – Občianske združenie „Pre Šamorín“ počas uplynulej soboty – 19. októbra – pripravilo skvelú akciu v podobe blšieho trhu. Na „blšáku“ povedľa tunajšej radnice sa tiesnila takmer tridsiatka stolov, a to si ešte mnohí predávajúci svoje nepotrebné, ale pre iných stá-

le užitočné veci museli položiť rovno na zem. Ale no čo už, keď záujem predčil očakávanie. Len tak pre zaujímavosť, v Šamoríne sme mohli okrem iného za slušnú cenu nadobudnúť napríklad knihy, hračky, dekoratívne predmety do bytu, funkčnú elektroniku, a dokonca aj zberateľskú cennosť v podobe hodiniek „Omega“ zo začiatku 20. storočia.

Zuzana Rabinová a Alžbeta Simonová z šamorínskeho Červeného kríža

Blší trh v Šamoríne sa tešil veľkej pozornosti

Foto: autor

Ako nám organizátori vydarenej akcie prezradili, spomínané stretnutie realizujú štyrikrát za rok, po dva razy na jar a jeseň. Blšie trhy, ktoré sa vo svete tešia veľkej obľube, aj v Šamoríne zapúšťajú hlboké korenie, o čom svedčí veľký záujem zo strany kupujúcich i nestranných zvedavcov. Nemenej hodnotné podujatie sa v tú istú sobotu konalo v klubovni tunajšieho Slovenského Červe-

ného kríža, kde aktívne členky základnej organizácie, Zuzana Rabinová a Alžbeta Simonová, preberali od solidárne zmýšľajúcich občanov hračky, šatstvo, topánky a iné časti oblečenia. Táto charitatívna akcia vyvrcholí v šamorínskom MsKS veľkou burzou šatstva v dňoch 22. a 23. novembra tohto roka, po oba dni od ôsmej do dvanástej hodiny. (čikovský)

U Komenského sa stále niečo deje VEĽKÝ MEDER – Od 30. septembra do 5. októbra sa žiaci prvého stupňa Základnej školy Jána Amosa Komenského zúčastnili školy v prírode v obci Kunerád, ležiacej iba pár kilometrov od Rajeckých Teplíc v Žilinskom okrese. Príroda v tomto regióne je viac ako nádherná a počasie tiež prialo všetkým aktivitám, ktoré si učiteľky s deťmi naplánova-

li. Pozreli si jedinečnú expozíciu slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej, ktorá zobrazuje Kristovo narodenie v mestečku Betlehem, Ježišov život, ale aj dejiny slovenského národa. Do školy v prírode sa tento rok zapísalo 41 žiakov, absolvovalo ju 39 detí. Domov sa vrátili všetci zdraví, múdrejší, zdatnejší, s novými skúsenosťami a peknými spomienkami.

Žiaci prvého stupňa navodili v škole príjemnú jesennú atmosféru

Deti z Veľkého Medera sa na severe Slovenska cítili výborne

Jesenné dni prinášajú nielen pestrosť farieb, ale i vôňu jesene aj v slovenskej škole vo Veľkom Mederi. Ako sa už stalo takmer pravidlom, i v tomto školskom roku sa pod vedením učiteľky Zuzany Polákovej uskutočnila výstava plodov jesene – žiaci prvého až štvrtého ročníka si počas nedávnych dní nimi vyzdobi-

Foto: archív

li školskú chodbu. Podelili sa tak o jesenné čaro nielen so svojimi spolužiakmi a učiteľkami, ale aj každým návštevníkom, ktorý vojde do síce neveľkej, ale o to útulnejšej školy. Vďaka deťom a ich rodičom sa tak škola na chvíľku obliekla do farieb jesene. (pongráczová)


13

Spravodajstvo

22. október 2013 | číslo 43

Naši síce zabojovali, ale... Proti vetru či regulárnosti sa vždy hasiť nedá miesto obsadil DHZ Podhorie. Tohtoročný časy víťazov prekonali doterajšie výsledky predchádzajúcich ročníkov Slovenského SuperPohára. Na tomto prestížnom podujatí štartovali aj zástupcovia nášho regiónu: hasiči zo Sládkovičova obsadili veľmi solídne šieste miesto, naopak, víťazi Západoslovenskej hasičskej

Chlapci z Kyselice so svojim umiestnením spokojní neboli

HLINÍK NAD VÁHOM/KYSELICA – V druhú októbrovú sobotu od deviatej hodiny rannej sa v Žilinskom okrese – dedinke Hliník nad Váhom, ktorá je mestskou časťou Bytče – uskutočnila z pohľadu súťaží dobrovoľných hasičov „akcia roka“ s oficiálnym názvom „Slovenský SuperPohár v požiarnom útoku 2013“. Jedná sa o neoficiálne majstrovstvá republiky v požiarnom útoku, na ktorých sa zúčastňujú iba víťazi regionálnych líg z celého Slovenska, teda tí najlepší z najlepších. Tento rok sa konali už po siedmy raz, a na tomto prestížnom podujatí sa zúčastnilo 65 najlepších ženských a mužských

Glosa

ligy z Kyselice v Dunajskostredskom okrese si pred súťažou trúfali na oveľa viac ako konečné 16. miesto. Avšak, aspoň ich vyjadrenia, zápolenie nebolo úplne regulárne – na druhej z dráh boli „silnejšie terče“, a práve na toto doplatili popri ďalších favoritoch aj Kyseličania... (elba)

Foto: archív

družstiev z nášho štátu. Súťaž podľa vyjadrenia organizátorov prebehla za priaznivého počasia a v dobrej nálade. Závodilo sa na dve kolá a štartovalo sa na dvoch dráhach súčasne, pričom každé družstvo absolvovalo pretek na oboch dráhach, no o konečnom umiestnení napokon rozhodovali stotinky sekundy. A teraz k víťazom: v ženskej kategórii bojovalo o víťazstvo 23 družstiev, pričom najrýchlejšie zvládli útok dievčatá z DZH Spišská Sobota, druhé miesto si „vyhasil“ Sveržov, a na tretiu priečku sa prestriekali baby z obce Koš. O Slovenský SuperPohár 2013 si to v mužskej kategórii rozdalo 38 tímov. Tu sa víťazmi stali dobrovoľní hasiči z Bobrovčeka, na druhom mieste sa umiestnil Brumov, tretie

Už v nadchádzajúcu sobotu vyvrcholí v reprezentačných priestoroch známeho dunajskostredského hotela tretí ročník súťaže ženskej krásy, Miss hotela Therma 2013. Tak ako po minulé roky, aj tentoraz sme v spolupráci s organizátormi pripravili pre našich čitateľov súťaž o veľmi atraktívne ceny – vstupenky na finálový gala večer. Zo správnych odpovedí na súťažnú otázku (koľko dievčat bude zápoliť o korunku tretej Miss hotela Therma – správna odpoveď: 12) sme vylosovali týchto výhercov: po dve vstupenky na toto exkluzívne podujatie si môžu do sídla našej redakcie (Alžbetínske námestie 1194/1, Dunajská Streda) prísť do dvanástej hodiny v piatok 25. októbra: Dohorák Ilona (Ohrady) a Gódány Anita (Vrakúň) Gratulujeme!

Ľubo Banič

Pštrosí večierok u Tiffanyho

ak naše ministerstvo vnútra hrdo oznámilo celému svetu, že veru z Tešedíkova Pered nikdy nebude, aj keby sa Pereďania na šiflíky pokrájali. A svoje referendum si môžu strčiť za kalap, úplne identicky, ako by si ho mohli vopchať rovno medzi šunky Bratislavčania, ak by sa rozhodli radšej bývať v Pozso-

nyi. Lebo také Bohdá nebude, aby nám tu našu dedovizeň niekto zákerne pomaďarčoval. Bohumilé rozhodnutie, primerané vedomiu, vedomostiam a naturelom strojcov ďalšieho zdrvujúceho víťazstva nad rozpelešujúcim sa Maďarstvom na historickom území, odpradávna obývanom starými Slovákmi! Hlboká česť vašej blbosti, súdružky a súdruhovia s dandym Kaliňákom na hrote. Ak by si dala tá, „akože“ názvoslovná komisia (pochopiteľne, obsadená zadubenými Hejslovákmi až tak, že aj samotný Slota by vo svojich hviezdnych časoch prskal závisťou) aspoň kulilinčok

námahy, možno by sa dopracovala k prekvapujúcim, ale z ich hľadiska veľmi znepokojujúcim záverom. Napríklad aj k takému, že slovíčko „pered“ nemá v maďarčine žiadny konkrétny význam. Dokonca ani nekonkrétny. Z hľadiska „lingua hungarica“ je mu najviac podobný výraz „perec“, čo v ľubo zvučnej slovenčine znamená obyčajný praclík. Ale o pečivo sa v tomto prípade celkom iste nejedná. A ak by sa unúvali a kukli aspoň jedným očkom do historických, overených písomných zdrojov zistili by sme, že Pered bol Peredom už počiatkom trinásteho storočia, čo v preklade

znamená, že ním bol už dávno predtým. A pritom vôbec nie je vylúčené, že pôvodný názov má slovanský pôvod. No ale toto tú bandu tupých hláv asi zaujíma najmenej. Je to dosť podobné príbehu z nie tak dávnej mečiarovskej minulosti, keď vymyslel – a jeho zadkolízači mu to aj zrealizovali – samosprávne kraje, ktoré sa nazývajú aj VÚC, v preklade do zrozumiteľnej reči: Vyššie územné celky. Lebo krátky, výstižný a navyše historicky overený názov „župa“ sa im zdal príliš maďarónsky. Ha-ha-ha. Výraz župa, respektíve „zsupa“ v maďarčine rovnako ako pered nemá žiadny vý-

znam, a aby bola sranda dokonalá, v Maďarsku je na čosi podobné zaužívaný výraz „megye“, ktorý má veľmi pravdepodobne slovanský pôvod v slove „medza“. Ale hovorte to obmedzencom... No a pozrime sa ešte na chvíľočku na toho nešťastného Tešedíka, ktorý je v tomto tragikomickom príbehu vlastne úplne nevinne. Významná osobnosť uhorskej histórie slovenského pôvodu žila na prelome 18. a 19. storočia. Narodila sa i zomrela v dnešnom Maďarsku, kde si ju dodnes veľmi vážia. Vtedy sa volala Tessedik Sámuel a na Slovensku krátku dobu pôsobil napríklad v Bratislave. Tak prečo potom na jeho počesť nepremenovať naše hlavné mesto na Tešedíkovo?


14

Csallóköz

Autósok, motorosok, stop!

Új Peugeot 308: Csúcsra tör! Autópiac Aktív redőnyös hűtőrács, 62 tagból álló LED-es fényszórók… Semmi kétség: a Peugeot a kompakt kategória legmagasabb régióját célozta meg az új 308-assal. Hogy sikerrel vagy sem, azt majd a jövő dönti el, de az autó hazai sajtóbemutatóján látottak-hallottak alapján van rá esély. Az új generáció erős, takarékos és könnyű motorokat

kapott: az 1,6-os turbós benzines, illetve a szintén 1,6-os turbódízel mindöszszesen 1160/1165 kg-ot nyom, de maga az új platform is 70 kilóval könnyebb az elődénél. Az aktív redőnyös hűtőrács és a beburkolt alsó rész szenzációs 0,28-as légellenállási tényezőt eredményezett. A 62 tagból álló LED-es fényszórók nem csupán könynyebbek egy xenon szettnél, de 50 %-kal takarékosabbak is. A beltér legfőbb jellemzője a 208-assal bevezetett kis kormány/felülre telepített műszerblokk kombinációja, szokatlan viszont a fordított skálázású fordulatszámmérő. A letisztult középkonzolon 9,7 hüvelykes érintőkijelző kapott helyet, átvéve szinte minden gomb feladatát. A csomagtér 40 literrel lett tágasabb, most 470 literes. Az autó forgalmazása

Fotó: Peugeot

3-benzin- és 2 dízelmotorral indult a hazai piacon. A benzinesek: 1.2 VTi (82 LE), 1.6 THP (125/156), az 1,6-os HDi 92 vagy 115 lóerővel választható. Utóbbiak átlagfogyasztását 3,7/3,8 literben adja meg a gyártó. Az alapmodell bevezető ára 12 890 euró, a legolcsóbb dízelverziót – ugyancsak akciós bevezető áron – 15 390 euróért lehet megvásárolni. (vas)

Citroën Cactus: A C családot váltja majd…? Egyelőre egyfajta városi szabadidő-autót takar az elnevezés Az idei Frankfurti Autószalonon talán a Citroën mutatta be a legemberközelibb, igazán felhasználóbarát tanulmányautót, amely ráadásul hamarosan megvásárolható lesz. A Citroën Cactus Concept szériaváltozatát C4 Cactus néven már jövő februártól gyártani fogják; ez lesz az új család első modellje. A Picassóhoz hasonló altípusról Fotó: Citroën

van szó, de itt nem egyterűt, hanem egyfajta városi szabadidő-autót takar majd az elnevezés. Nem lesz annyira prémiumhatású, mint a DS sorozat, de nem is anynyira megszokott, mint a jelenlegi C család. Ha beválik, akkor a többi C modellből is lehet Cactus variáns, sőt az is elképzelhető, hogy ezek egy idő után teljesen leváltják majd a tömegmodelleknek számító, konzervatív megjelenésű C-ket.

Már két számjegyű a lemaradás Ha az idén szeptemberben eladott 5084 új személygépkocsit az előző hónaphoz viszonyítjuk, 20%-os többletet könyvelhetünk el – a tavalyi szeptemberhez képest viszont 30,63%-os mínuszt… Utóbbi azonban könnyen megmagyarázható: tavaly éppen a szeptember volt a regisztrációs adó bevezetése előtti utolsó hónap, ennek megfelelő autóvásárlási mizériával. A háromnegyed év alatt eladott 47 080 autó azonban sajnos szintén mínusz a tavalyi év azonos időszakához képest, mégpedig elég jelentős 12,56 százalék. Ráadásul ez a mutató az utóbbi hónapokban folyamatosan romlik: július végén még csak 8,69, augusztus végén 9,7 százalékos volt. A márkák és modellek 15-ös listája 9 hónap után: Márkák: 1. Škoda 2. Volkswagen 3. Hyundai 4. Kia 5. Peugeot 6. Opel 7. Citroën 8. Renault 9. Suzuki 10. Dacia 11. Ford 12. Toyota 13. Mercedes-Benz 14. BMW 15. Audi

9345 4510 3726 3539 2891 2412 2281 2007 2004 1624 1615 1614 1386 1298 1056

Modellek:

A szériaautó a gyáriak szerint nem sokban fog különbözni a Frankfurtban látott tanulmánytól; persze azon már lesznek ablakok és B-oszlopok is. A tanulmányról azért hagyták el ezeket a szerkezeti elemeket, hogy láthatóbbá tegyék a belső teret, ahol elöl is egybefüggő üléspadot használtak. A jobb helykihasználás érdekében az utasoldali légzsákot a tetőbe integrálták, az automatikus vál-

tó előválasztó karját pedig gombokkal helyettesítették. A legnagyobb újdonságot azonban a sűrített levegős hibrid rendszer jelenti, amely úgy valósítja meg ezt a városban előnyös meghajtást, hogy nem használ hozzá drága és nehéz akkumulátorokat – viszont az első széria még valószínűleg hagyományos erőforrásokkal kerül forgalomba. (oa, vgy)

1. Škoda Fabia 2852 2. Škoda Rapid 1725 3. Š. Octavia 3 1662 4. Hyundai i30 1578 5. Kia cee’d 1420 6. Suzuki SX4 1262 7. VW Golf 7 1223 8. Š. Octavia 2 1197 9. Opel Astra 4 1015 10. Kia Sportage 932 11. Kia Rio 753 12. VW Passat 727 13. Hyundai ix35 698 14. VW Polo 680 15. Škoda Yeti 651 (Megjegyzés: A lista kizárólag a személygépkocsi-eladások mutatóit tartalmazza; a darabszámok magukban foglalják az adott modell összes karosszéria-változatát) (Forrás: ZAP SR) Vas Gyula


15

Szilas > Hirdetés

2013. október 22. | 43. szám

Egy község rövid története VII. A török hadjáratok idején a község elpusztult Szilas – A 491 lelket számláló település Komáromtól 31 kilométerre északnyugatra található a Duna menti síkságon Csallóközben. A község határában 10. századi magyar-, valamint 10–11. századi szláv temetkezési helyet találtak. Szilas elszakadt és önállósult a Csallóközben lévő Szakállas községcsoporttól. Erre utal a Szalontaszakállas (ma Apácaszakállas) metáliából település. 1276 körül a felső rész, mely a Dudvág folyó mentén húzódott a győri püspökség tulajdona volt, az alsó rész az esztergomi érseké. 1327-ben Clara, Ekli András leánya a Vöstű nevő földet vejének, Szilasi Dénesnek adományozta. 1360-ban a községet az érsekéli esztergomi érsekség nemesi székhez csatolták Örs, Gadóc, Czudor-Illés, Ontopa, Rócháza, és Kistany községekkel együtt. Egy hadi-hivatali egységről volt szó, mely független volt Komárom vármegyétől, idővel azonban ezt az önállóságot megmételyezték. A török hadjáratok idején a község elpusztult, később benépesítették, Apácaszakállas és Szakállas lakosai telepedtek le. Szilas sosem fizetett adót a töröknek, hasonlóan mint az egész Csallóköz, de ez az oszmánokat nem akadályozta meg a folyamatos fosztogatásban. Ezekben a viharos időkben a községben gyökeret vert a protestantizmus, mely 1567ben kettéosztotta a települést: reformátusokra és evangélikusokra. A magyarok a református vallást választották, hasonló volt a helyzet Szilason is, mégis többségük a katolikus valláshoz húzott, ami az esztergomi érsek birtokán érthető volt. II. Rákóczi Ferenc utolsó Habsburg-ellenes felkelése idején (1703–1711) a Csallóköz a kurucok fontos hadászati támaszpontja volt, ahol a lakosság szimpátiával kí-

sérte a hadi cselekményeket. Annak ellenére, hogy Szilas nem volt jelentős harcterek színhelye, biztosan a kuru-

lés vagyoni állapotáról: 1893ban a legnagyobb vagyonrészek Végh Mihály (115 k. h.) tulajdonában volt, 1897-ben

cok és a labancok is megjelentek több alkalommal a településen. 1849. júniusának utolsó hetében a június 21-én zajló Nyárasd melletti csata után a községben táborozott a honvédség 8. katonai alakulatának egy része. Kosztolányi Mór ezredes itt készített néhány írásos beszámolót az ütközetről. A katonai egységek innen húzódtak vissza a komáromi erődbe. 1848 után a nemesi székek intézménye már nem létezett, mert egy 1855-ben kiadott rendelet megszüntette. Ezzel Szilas fejlődése – a fontosabb Szakállas árnyékában – még többet veszített jelentőségéből. A földek kisnemes családok kezére kerültek, jelentősebb földesúr nem volt a településen. 1885-ben megalakították a 15 tagú tűzoltó testületet, melynek műszaki felszereltségét a község biztosította (kézi tűzoltófecskendő, öntözőcső, kampók, létrák, lapátok, villák, stb.). Több leírás nyíltan tudósít a telepü-

Molnár János (180 k. h.), bérelte azonban Végh Mihály birtokrészeit is, 1911-ben 117 k. h. a Perbetén élő özv. Végh Mihályné tulajdonában volt. Az I. világháború kirobbanása sok szenvedést és megpróbáltatást okozott az egyszerű embereknek, 11 helyi lakos vesztette életét különböző harctereken. Az 1918-as esztendő gyökeres változást hozott a község életében. Szilas az újonnan létrejött Csehszlovák Köztársaság része lett, de az egyszerű emberek élete lényegében nem változott. Látástól vakulásig robotoltak, hogy el tudják tartani családjukat. A lakosok továbbra is mezőgazdasági munkából éltek. 1924-ben bogyai Komjáthi István irányításával átszervezték a helyi önkéntes tűzoltó testületet, 1925-ben új kézi tűzoltófecskendőt vásároltak. 1926-ban sztrájkba léptek a mezőgazdasági munkások. Az iskola, plébánia, és más intézmények továbbra is Lakszakállason voltak. Az 1938. november

2.-i Bécsi arbitrázs értelmében Szilast visszacsatolták Magyarországhoz. A II. világháború kirobbanása (1939– 1945) ismét szenvedést és megpróbáltatást hozott Szilas lakosainak. 1940-ben dr. Pázmány Zoltán (120 k. h.), és Végh Kálmán (56 k. h.), 1944-ben Végh Kálmán (53. k. h., községi bíró is egy személyben) és ifj. Végh Mihály (52 k. h.) voltak a legnagyobb birtokrészek tulajdonosai. Abban az időben a határban búzát, rozst, zabot, burgonyát, lent, cukorrépát termeltek, gazdasági állatokat csak kis mértékben tartottak. A II. világháború harcterein 10 szilasi lakos vesztette életét. A helyi temetőben egy német katonát is eltemettek, földi maradványait 2002. május 16-án exhumálták és átszállították Važec községbe. Szilason 1945. május 31-én fejeződött be a háború. Sajnos ezt követően sem köszöntöttek rájuk békés napok, bezárták a magyar tanítási nyelvű iskolákat, a magyar nemzetiségű lakosokat megfosztották állampolgárságuktól. Öt családot kényszermunkára szállítottak Csehországba (1948 után hazatértek), a Csehszlovákia és Magyarország közt zajló lakosságcsere nem érintette a községet. 1948 után a helyzet fokoza-

tosan javult, békésebb napok következtek: ismét megnyitották a magyar iskolákat, az emberek visszakapták állampolgárságukat, társadalmi átalakulás kezdődött, ami Szilast is érintette: a község fokozatosan átváltozott szocialista faluvá. 1948-ban a település nevét Brestovecre változtatták. 1989 novemberében véget ért a kommunizmus uralma, elkezdődhetett az emberi jogok visszaállítása, a szabad vallásgyakorlás, a cenzúra eltörlése, vállalkozási kezdeményezés stb. A másik oldalon viszont felszínre kerültek olyan gondok, mint a munkanélküliség, üzemek bezárása, munkahelyek hiánya és a gazdasági válságot kísérő negatív jelenségek. Érdekes a község létszámának alakulása. 1869-ben 312 lakosa volt, 1900-ig ez a szám 250-re csökkent, majd fokozatosan emelkedett. 1910ben 267-en éltek Szilason, 1940-ben ez a szám 363-ra emelkedett, a létszámnövekedést a II. világháború eseményei sem gátolták, így 1948-ban már 428, 1961-ben 522 lakosa volt, 1970-ben 574 és 1980-ban 586 lakosa volt a községnek. Ez a szám 1991ben 494-re, 1995-ben 503-ra és napjainkban 484-re változott. Forrás: szilas.eu


16

Csallóköz

Tudósítás

Kedvenceiket rajzolták le Színvonalas alkotások érkeztek a gyerekektől NAGYMEGYER – Az Állatok világnapja alkalmából rendezett rajzpályázatot a városi könyvtár, az október 4-re eső emléknap egyben az állatok szeretetéről ismert Assisi Szent Ferenc ünnepe is. Ennek apropóján a kulturális intézmény olyan gyerekeknek hirdette meg A legkedvesebb állatom című rajzpályázatot, akik szeretik az állatokat és szívesen is rajzolnak. „A felhívásra óvodákból, alapiskolákból, a helyi művészeti iskolából és számos egyéni nevezőtől megközelítő-

en kétszáz pályamunka érkezett. Összesen három kategóriában 54 óvodás, 95 alsó tagozatos és 42 felső tagozatos gyerek munkáiból választotta ki a zsűri a nyertes műveket. Rengeteg színvonalas alkotás jött, az értékelési szempontok között szerepelt a térkitöltés, a képi egyensúly, a színezési technika, a kidolgozottság, a részletezés, de a zsűri nem hagyta figyelmen kívül az egyéni, már-már művészi kifejezési módokat sem. Fontos szempont volt az életkorra jellemző és elvárható rajztudás is. Az óvodások nemcsak mennyiségben, hanem színvonalban is nagyon magasan teljesítettek. A zsűrinek ebben a kategóriában volt a legnehezebb dolga” – mondta a megjelenteknek a rajzpályázat október 16-án lezajlott kiértékelésén Fitzel Jolán könyvtáros. Aki még arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekek bizony nemcsak szeretik, de megfigyelik és ismerik a körülöttük élő állatokat. A könyvtár munkatársai az esemény támogatóinak köszönhetően negyven gyereket tudtak egyéni díjjal jutalmazni. Az egyes kategóriák legjobbjai a következők voltak: a 4–5 éves ovisoknál Both Anna,

a 6 éveseknél pedig Bors Gyula (mindketten a Vasút utcai óvodából) lett az első, az alsó tagozatos alapiskolások között Raftik Emma (Bartók Béla Alapiskola), míg a felső tagozatosoknál Németh Orsolya (Janiga József Művészeti Alapiskola) végzett az első helyen. A rajzpályázatba az ekecsi óvoda, a Lakszakállasi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, az Apácaszakállasi Egyesített Iskola tanulói is bekapcsolódtak. A gyerekek alkotásait a könyvtár előcsarnokában lehet megtekinteni. Kovács Zoltán A szerző felvételei

Több mint 18 tonna papírt gyűjtöttek A legjobb tanulók pizzát szeretnének jutalmul NAGYMEGYER – A májusban felállított mintegy huszonhárom tonnás kivételes rekordot ugyan nem sikerült túlszárnyalniuk a Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak legutóbbi papírgyűjtésük során, de teljesítményük így is dicséretes. A tanintézmény már hagyományosan évente kétszer rendez papírgyűjtést, az egyiket tavasszal, míg a másikat ősszel. Most éppen október 9–11-én délutánonként lehetett a külön-külön csomagolt, a nyáron összegyűjtött újság- és kartonpapírt az iskola hátsó bejáratánál felállított konténerekbe hozni akár a felnőttek segítségével is. „Az őszi papírgyűjtésbe iskolánk 503 tanulójából 216-an kapcsolódtak be, rajtuk keresztül szüleik, nagy-

szüleik és az ő munkahelyi kollégáik, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni a papírgyűjtésben való részvételüket. Összesen 18 359 kg papírt gyűjtöttünk, melyet kollégá-

ink irányításával 74 tanuló és 3 műszaki alkalmazott is segített. A kiértékelést október utolsó napjaira tervezzük, mivel iskolánk felé addigra történik meg az elszá-

molás, ezért a győztes osztály és tanulók nevét még nem árulhatjuk el. A legeredményesebb alsó, illetve felső tagozatos osztályt a diákok kérésére pizzával jutalmazzuk, míg a 100 kg feletti papírt gyűjtőket egyénileg is díjazzuk. Nem feledkezünk meg a gyűjtést segítőkről sem, hiszen a legaktívabbak az osztályfőnöki dicséretek mellett szintén tárgyi ajándékokban részesülnek. A papírgyűjtésből befolyó fennmaradt összeget különféle iskolai rendezvények szervezésére és versenyek díjazásaira fordítjuk” – mondta sikeres akciójukról Árvai Ildikó igazgatóhelyettes. Aki abban is bízik, hogy az október végén esedékes gesztenyegyűjtésbe is ilyen lelkesen vesznek majd részt a tanulók. Kovács Zoltán A szerző felvétele


17

Faluriport

2013. október 22. | 43. szám

Ekecsen zajlik a kulturális élet Fél évszázados barátságok is felidéződtek A faluban megvalósuló kulturális tevékenységből a Csemadok helyi szervezetei is tevékenyen kiveszik részüket. Szeptember elején az önkormányzat és a szociális bizottság szervezésében a baráti község, a magyarországi Levél nyugdíjasait fogadták az ekecsi és apácaszakállasi társaik. Az egésznapos programban volt templomlátogatás, éneklés, borkóstolás az ekecsi SANVIN borászatnál, késő délután pedig Dobsa Fodor Mónika és Dobsa Tamás művészházaspár előadásában a pajzán történetekről szóló, nótával, tánccal tarkított, gyönyörű népviseletekben előadott Aranyfé-

Ötven évvel ezelőtt ballagtak

érdeklődést kiváltó könyv egy sajátságos, ma már letűnt életmódot és településformát mutat be. Ez az időszak a szüret, illetve murcikóstolás időszaka, ezért aztán az ilyen jellegű programok sem hiányozhattak. A Kiskertészek ekecsi alapszervezete a Madari Borés Gasztrokorzóra szer vezett tagságának ki rán dulást. A magyarországi, cseh és lengyel, valamint Szlovákia több tájegységéből érkezett borászok mellett a madari borászok jelesre vizsgáztak boraikkal, de

A madari bor- és gasztrokorzó

szek, aranymadár című műsorán szórakozhattak. Ugyanezen hónapban osztálytalálkozót is tartottak a művelődési otthonban az ötven éve ballagó diákok. Az osztályfőnöki órát Luspay Irma tartotta, aki Pozsonyból jött volt diákjai közé. „Evangelizációs koncertek az élet védelme jegyében” címmel szeptember 21-én a Jóindulat társulás keresztény énekkarok találkozóját szervezte meg Ekecsen, ahol fellépett a Crux együttes is, amely a keresztény értékeket, az Evangélium üzenetét közvetíti a fiatalok körében. Bemutatkozott az alistáli ifjúsági zenekar és énekkar Édes Árpád

református lelkész vezetésével, Érsekújvárból a ferences közösség énekkarát ketten képviselték hangszeres előadásukkal, Csicsóról pedig a Tóth házaspár lépett fel. Szeptember végén a művelődési otthonban az Opera trió bemutatásában színvonalas előadásra került sor. A telt házas nézőtér előtt a legismertebb opera- és operett dallamok csendültek fel Kevicky Tünde, Kollár Katalin és Nagy Andrea tolmácsolásában, melyet a közönség vastapssal jutalmazott. Október elején Angyal Béla Kisalföldi tanyák című könyvének bemutatója következett az apácaszakállasi művelődési otthonban. A nagy

Keresztény zekenarok koncertje

nem utolsósorban vendégszeretetből. Az Önkéntes Tűzoltó Testület és a Csemadok apácaszakállasi szervezete hagyományteremtő szüreti bált szervezett tagságának és szimpatizánsainak. A gyerekek pedig Zsapka Attila és Madarász András Madárjós című műsorát élvezhették az ekecsi művelődési otthonban. Közben a fiatalok már lázasan készülődnek a II. Halloweeni Gubacs Bálra, fekete macskákkal, denevérekkel, pókokkal, boszorkákkal. (vi)

Archív felvételek


18

Tudósítás

Csallóköz

Kürthy Veronika volt a vendégük Képzőművészetről és pályafutásról

SZILAS – Gyors egymásutánban már a második író-olvasó találkozót szervezték a község kultúrfelelősei. A tevékenységük viszont nem merül ki ebben, hiszen gazdag programkínálattal várják a helyieket. Amint azt Fügedi Edittől megtudtuk, Ferenczi Mártával folytatott közös beszélgetésük során jött az ötlet, hogy szervezzenek beszélgetéseket ismert művészekkel. A további tagok és ismerősök is a segítségükre siettek, így aztán önkéntes módon létrehozták a remek kezdeményezést. Kürthy Veronika képzőművész és író mellett azért döntöttek, mert már többször járt a községben, de egyetlen alkalommal sem tudtak ve-

le az érdeklődők elbeszélgetni. Az elmúlt vasárnap erre is sort kerítettek, s a művésznőt Tóth Péter polgármester üdvözölte, majd a helyi óvodások versekkel szórakoztatták az érdeklődőket. A beszélgetés során az is kiderült, hogy Kürthy Veronika Komáromban szerény körülmények között nevelkedett, és sokat köszönhet nénikéjének, aki már négyévesen megtanította olvasni és a könyvek szeretetére. Később a komáromi óvodákban tanított, majd az egyetem elvégzése után bátyja hívására Kassán kezdett el dolgozni. A keleti országrészben készült festményei viszont ugyancsak az otthonról szóltak. Ezek után visszatért szülővárosába, ahol 1986-ig két helyi alapisko-

lában tanított. A festés egyfajta relaxációs folyamattá vált életében a munka mellett. Elsősorban tájképet fest, de csendéletek is előfordul-

nak gazdag pályafutásának eredményei közt, melyben külön szerepet kap a roma tematikát érintő mesék és rajzok. Ezek könyves formában is megjelentek. A művésznő ugyanis nemcsak festéssel foglalkozik, hanem verseket is ír, s így alkotásai sokszor illusztrációnak is szolgálnak. A beszélgetés végén nézői kérdések is teret kaptak, majd autogramokat is osztott a komáromi képzőművész. A szervezők legközelebb Angyal Béla történésszel szeretnének egy estet szervezni, aki a csallóközi Gúta ismert szülötte. Vladislav Kmeť A szerző felvételei

Hamisítatlan disznóölés és toros fesztivál SOMORJA–CSÖLÖSZTŐ – Szombaton, október 19-én negyedik alkalommal rendeztek disznótoros fesztivált és gulyásfőző versenyt a Kormorán szálló parkjában. Délelőtt 10 órakor kezdődött a gulyásfőzés, pont délben pedig valódi disznóölést mutattak be mindennel, ami hozzá tartozik. „A disznótoros specialitásokat már kora reggeltől kínáltuk vendégeinknek. Előző nap öt sertést öltünk le, henteseink hajnaltól készítették a főtt tokaszalonnát, tepertőt, májas- és véres hurkát, sült pecsenyét. Örülök, hogy sokan eljöttek. Kedvezett az időjárás, de a propagálás is megtette a magáét. A disznótoros specialitásokat vették mint a cukrot. A látogatók nagyra értékelték, hogy kedvező áron adtunk

mindent. Nem a minden áron való meggazdagodás a célunk, hanem hogy minél többen kilátogassanak és együtt lezárjuk a hotel rendezvényekben gazdag idényét. Természetesen idén november 29–30-án

lesz Csölösztőn karácsonyi vásár is, majd nagyszabású szilveszteri mulatsággal veszünk búcsút az évtől. A disznótoros fesztivál új színfoltja volt a gulyásfőző verseny. Tizenkét háromtagú csapat indult. Gazdag volt

a menü, főztek bográcsgulyást, babgulyást, vadgulyást, marhagulyást és sertésgulyást is. Nehéz volt a dolga a zsűrinek, amelyben Stanislav Fialík, a bősi vízi erőmű igazgatója, Vojtech Kontsek, a somorjai belvízkezelőség igazgatója és Jozef Čikovský, a Csallóköz-Žitný ostrov hetilap munkatársa foglalt helyet. Szakmai döntésük szerint a Kopaničiar folklóregyüttes csapata főzte meg a legjobb gulyást. A Kopaničiar népi együttes zenéjével a jó hangulatról is gondoskodott. Úgy gondolom, hogy a 4. csallóközi disznótoros fesztivál kiválóan sikerült és ez így lesz a következő években is a csölösztői Kormorán szállónál” – mondta el lapunkban Nagy István szállodaigazgató, az esemény egyik főszervezője. Vladislav Kmeť Jozef Čikovský felvétele


19

Interjú > Tudósítás

2013. október 22. | 43. szám

Kondorosi barátság a Csallóközben Már huszonnégy éve foglalkozik a pávagalambok tenyésztésével BŐS – A Szlovákiai Kisállattenyésztők Szövetsége helyi alapszervezetének égisze alatt a közelmúltban rendezték a 13. kisállat- és egzotikusmadár-kiállítást, amelynek külföldi résztvevője is volt. A magyarországi Kondorosról a helybeli egyesület százhuszonnégy kisállattal érkezett. Gáspár Csabát, a Galambés Kisállattenyésztők Egyesületének elnökét kérdeztük. Hogyan kezdődött a barátság a bősiekkel? – Kondoros Békés megyében fekszik, 333 kilométerre Bőstől, szép számú szlovák közössége is van. A csallóközi nagyközség testvértelepülése városunknak. Nálunk már hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezzük a Haluskafesztivált, amelyen mi, a Galambés Kisállattenyésztők Egyesülete is részt veszünk. Egyik alkalommal Fenes Iván polgármester, a fesztivál meghívott vendégeként együtt sétált polgármesterünkkel, Dankó Bélával, egyszer csak felkiáltott, hogy „nekünk is van ilyen egyesületünk”. Egymásra néztek és kijelentették: fel kell venni egymással a kapcsolatot. Ez négy éve történt. Kissé kétkedve kezdtük meg a kapcsolatfelvételt. Szlovákiai jó barátaimat kértem fel, hogy

segítsenek, az érsekújvári Aszódi Józsefet és a légi Bartal Lajost, aki megadta Bodó Imre bácsi telefonszámát. Így kezdődött. Ezután meghívtuk a bősi egyesületet Kondorosra, a kiállításra. Eljöttek és igen szép példányokkal érkeztek. Aztán eltelt egy év és ők is visszahívtak bennünket. Milyen volt az első találkozás? – A kíváncsiság vezérelt bennünket, mert tudni szerettük volna, mivel foglalkoznak, milyen szinten van a kisállattenyésztés a régió-

nem túl népszerű, viszont évről évre növekszik, a tavalyihoz viszonyítva például a bemutatott galambok minőségileg nagyon feljavultak. Mi Kondorosról 78 galambbal, 34 nyúllal és 12 baromfival, illetve pár díszmadárral érkeztünk. A madarakkal odahaza egyesületi szinten kevesebben foglalkoznak, mert annak külön országos szövetsége van, de ettől függetlenül vannak próbálkozások. Magam is tenyésztek díszmadarakat, és örömömre szolgál, hogy vannak fiatalok, akik Gáspár Csaba

ban. Eljöttünk és igencsak meglepődtünk. A díszmadártenyésztés európai szintű, ezt követik a nyulak, ami nekünk újdonságnak számított, mert nálunk nincs elterjedve a nyúltenyésztés. Azt vettem észre, hogy a baromfi- és galambnevelés

szintén szeretnének ezen a téren bizonyítani. Ők is elkísértek bennünket. Visszatérnék arra, hogy barátságunkat most még jobban összetartja az, hogy van egyforma mellényünk, melyen ugyanolyan a logó, csak mindenkinek a saját településcímere

Évtizedek óta amerikai kingeket tenyészt Megkérdeztük egy helyi szakembert, Fodor Ferenc nyékváronyi tenyésztőt is. „Nyékvárkonyon élek, egyébként kőműves vagyok, 1974-től foglalkozom amerikai king fajtájú galambokkal. Az egyik falubelim, Vígh Feri bácsi által kerültem közel a szárnyasokhoz, mivel ő elismert galambtenyésztő volt. Negyven galambon van, a kiállításon tizennégy-

Két szép galamb a tenyészetből

Egy gyönyörű pávagalamb példány a kiállításon A szerző felvételei

szerepel rajta. Külföldre is járunk, például Szabadkára, Romániában a margitaiakkal és a lugosiakkal tartjuk a kapcsolatot, de Kézdivásárhelyre idén első ízben kaptunk meghívást, aminek természetesen eleget is fogunk tenni. Mivel tölti hétköznapjait? – A civil életben pékként „keresem kenyerem”, emellett a családomnak és a hobbimnak élek. Fiatal korom ellenére már több tisztséget töltöttem be az országos szövetségben. Tagja voltam a minősítő bizottságnak, valamint titkára a Nagytestű Alakgalamb Szakosztálynak. Jelenleg igyekszem csak az egyesületünk vezetésére összpontosítani a figyelmemet. A Magyarországon műgyel vettem részt. A king az egyik legnagyobb testű galamb, viszont kényes fajta. Galambházban tartom őket, de amikor otthon tartózkodom, kiengedem őket az udvarra, mivel nem tudnak repülni. Régebben kevesebb színváltozat volt az állományomban, és csak hat párral foglalkoztam. Most tizenhat párral rendelkezem, de már nyolc színváltozatban. Fajtatenyésztőktől szoktam beszerezni az új egyedeket, mert bővíteni és

ködő Pávagalamb Tenyésztők Fajtaklubjának megalapításából is kivettem a részem, melynek titkára vagyok. Már 24 éve foglalkozom a pávagalambok tenyésztésével, ez gyerekkori szerelmem, és a mai napig tart. A pávagalambjaimmal aranykoszorús mestertenyésztői címet szereztem, szakbírálója vagyok a fajtának. Itt, Bősön nagyon tetszik, hogy rengeteg fiatal jön el a kiállításra, sok gyermek érdeklődik az állatok iránt. A napokban volt alkalmunk beszélgetni néhányukkal, szóltunk nekik, hogy vigyék haza az általunk kiállított galambokat, kicsit féltek a lehetőségtől, de a kiállítás végére minden kisállat új gazdára talált. Mészáros Angelika

Fodor Ferenc

frissíteni is szükséges az állományt.” (ma)


20

Csallóköz

Tudósítás

Lakodalmast játszottak a cserkészek Álompárt is választottak FÉL – Csudajó Hétvégét tölthettek a szenci járásbeli Fél községben azok a cserkészek, akik ellátogattak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség néprajzi hétvégéjére, a CsuHéra, melyre második alkalommal került sor. A 160 főt megmozgató rendezvényen rendhagyó módon egy lakodalom is zajlott. A népi kultúra ápolása már a két világháború között kiemelt pozíciót biztosított magának a magyar cserkészet nevelőmunkájában, az anyaországban és a határon túl egyaránt, s nincs ez másként napjainkban sem. Korábban az SZMCS –

Kocur Márta, a helyi 24. sz. Szent László cserkészcsapat vezetője megnyitójában emlékeztette az egybegyűlteket, a fővárostól 17 kilométerre található községben, illetve a szűkebb régióban egyaránt komoly problémát jelent az egyre fokozódó asszimiláció. „Ha történelmi gyökereink és népi kultúránk felé fordulunk, az személyes és közösségi identitásunkat egyaránt megerősítheti, amelyre ebben a helyzetben nagy szükség van” – mondta. Pénteken a résztvevők a Kuttyomfitty Társulat Aranyfészek, aranymadár című műsorát láthatták, melyet táncház követett. A zenét a XXII. Népijátékozni mindenki szeret

Szombaton a rendezvények párhuzamosan, két helyszínen zajlottak. A cserkészház udvarán egy hamisítatlan falusi disznóölésbe kapcsolódhattak be a résztvevők. A többi foglalkozás a magyar alapiskolában zajlott. Az udvaron – ahol a szabad tűzön való kürtőskalács-sütést is kipróbálhatták – a kisebbek és nagyobbak, falusiak és városiak körében egyaránt sikert aratott a kisállat-simogató. „A rendezvénnyel elsősorban a 14 évesnél idősebb korosztályt szólítot-

csuhézás, nemezelés, horgolás, kosárfonás, gyöngyszövés, bábkészítés, üvegfestés alapjait; de a legnagyobb tolongás a rétessütésnél volt. Napközben folyamatosan zajlott a „II. Csuhé álompárja” szavazás, ahol a résztvevők 12 benevezett pár közül választhatták ki azt a párost, akiknek aztán este megülték a lakodalmát. A lakodalom táncházzal végződött, ahol Écsi Nóra és Madocsai Imre tanítottak erdélyi táncokat.

Éljen az ifjú pár

Szlovákia legnagyobb magyar gyermek- és ifjúsági szervezete – Marcelházán rendezte meg a Felvidéki Cserkész Regöstalálkozót, az öt éven át tömegeket vonzó rendezvényt váltotta a féli Csudajó Hétvége, először három éve.

Tompa Mihály Vers- és Prózamondók, Énekelt Versek és Lírai Színpadok Országos Versenyének énekelt vers kategóriáját megnyerő Pósfa zenekar biztosította; a mátyusföldi táncokat Dobsa Fodor Mónika és Dobsa Tamás tanította.

Vajon ki bírja tovább tartani?

A kürtöskalács akkor a legfinomabb, ha magad készíted

tuk meg, de a szervezés során fontos szempont volt, hogy a II. CsuHé családbarát is legyen, így az idősebb, immár családos cserkészek is megtalálják a megfelelő programokat” – mondta Lépes Lívia, a rendezvény főszervezője. Az iskola épületében a cserkészeket a népi kismesterségek avatott művelőitől sajátíthatták el a korongozás, szövés, lószőrékszer-készítés,

Archív felvételek

„Fontos számunkra, hogy fiataljaink megtapasztalhassák, bár 2013-at írunk, a néptánc és a népi kultúra nem valami dohszagú, múzeumokban mutogatandó kiállítási tárgy, hanem egy nagyon is elő, menő dolog. Meggyőződésem, hogy ehhez a Csudajó Hétvége is hozzájárult, színvonalas programjaival” – fogalmazott Csémi Szilárd, az SZMCS ügyvezető elnöke. szmcs-p


2013. október 22. | 43. szám

Hirdetés

21


22

Csallóköz

Tudósítás > Bűnügy

Felejthetetlen este Csallóközkürtön A beteg gyerekeknek segtettek Jótékonysági estet szerveztek a községben az elmúlt pénteken, amikor a kultúrházban sok jó ember gyűlt össze, hogy Dáriusnak, Timikének és Dominiknak, a beteg gyerekeknek segítsenek. A Kulcsár Lajos védnöksége alatt zajló rendezvényre a járási hivatal vezetője, a környékbeli polgármesterek is eljöttek. A szervezésről Alexandra Dovičovičová, vagyis Sendy gondoskodott, aki az egész estet vezette. Megtudtuk tőle, és az elmúlt évek tisztességes és odaadó munkássága is bizonyítja, amiért a közönség állva tapsolta meg őt, nagy örömet okoz számára, ha másokon segíthet. Ezen tenniakarás csak növekedett benne miután még gyermekkorában megtudta, hogy a számára legimádottabb ember súlyos betegségben szenved, mindezt titkon és küzdve, hogy gyermekét egyedül, de annál is nagyobb szeretettel és odaadással, könnyek és panaszkodások nélkül a világnak felnevelje. Ezért hálás szervezőtársainak, Nagy Marikának és fiának, Tamásnak, valamint a támogatóknak, szervezeteknek, fellépőknek és nem utolsó sorban barátainak, az önkénteseknek és az ott jelenlévőknek, hogy az ő segítségükkel és az ő személye, valamint munkája felé tanúsított bizalommal a pénteki rendezvényhez is hozzájárultak, így együtt segítő kezet nyújthattak. Az egyszerű, de egyszerűségükben nagyszerű emberek, így a mindennapjaikat alakító saját fájdalmat félretéve, szívből és önzetlenül segítettek, ezzel azt remélve, hogy tradíciót folytatva tudják majd embertársaiknak megmutatni, mi jelenti az embe-

Sendy és Dáriusz a háttérben balról: Kubik József, Kulcsár Lajos, Richard Kmeť

tak, de nem hiányoztak a beteg gyermekek szülei sem. A kisudvarnoki Dárius anyukája összesen három gyermeket nevel. Nagyon örült az emberek érdeklődésének, s meghatotta az, hogy mennyien gyűjtenek kupakokat fiának nemcsak idehaza, de Magyarországon is. Pozitívan értékelte a rendezvényt Ku-

bik József, csallóközkürti polgármester is, aki maga is igyekszik támogatni a hasonló kezdeményezéseket, s az este után elhatározta, lehetőségeihez mérten megpróbál segíteni a helyi Vajda Tibornak, aki ugyancsak súlyos betegségben szenved. Vladislav Kmeť Bodó Károly felvétele

Rendőrségi hírek

Csapatban támadtak áldozatukra

Kristály és betonacél volt a zsákmány

SOMORJA – Több ismeretlen támadó vert meg a városban egy illetőt. Az incidenset szóváltás előzte meg. A támadók közül egy 20 éves helyi fiatalt azonosított a rendőrség, őt tettestársként elkövetett testi sértés vétségével gyanúsítják. Büntetése 6 hónap és 2 év közti szabadságvesztés lehet.

2008-tól rendszeresen kínozta gyermekét, miközben különféle testi és lelki sérüléseket okozott neki. A rendőrség gondjára bízott, hozzátartozó személy kínzásának bűncselekményével gyanúsította meg az illetőt, akit a járásbíróság határozata alapján előzetes letartoztatásba helyeztek.

DUNASZERDAHELY – Egy családi ház udvarába hatolt be, majd a házba is betört egy 28 éves elkövető, akit a rendőrség lopás és magánlaksértés vétségének elkövetésével gyanúsított meg. A házból ugyanis 150 euró értékű kristálypoharakat és tálat lopott el, amiért két évig terjedő börtönbüntetést kaphat. Hasonló büntetés fenyegeti azt a 39 éves helyi férfit, aki áprilisban 2500 eu-

ri élet igaz értékeit. A jótékonysági koncerten nem hiányoztak a magyarországi fellépők, mint például a Zámbó-testvérek, akik a Mercy együttessel érkeztek. A közönséget szórakoztatta továbbá Kosáry Judit és Szabolcs, Lentulay Krisztián, Fábik Flóra, Beke Dóra és Czita Nikolas. A csallóközkürti táncosok is bemutatkoz-

rót érő betonacél hálót lopott el egy helyi cégraktárból.

Autófeltörés a parkolóban DUNASZERDAHELY – Ugyancsak a kisstílű tolvajok sorát gyarapította egy 24 éves helyi elkövető. A lopással meggyanúsított illető a rendőrségi vizsgálat szerint egy gépkocsiparkolóban álló Renaultot feltört és elcsente belőle a 125 eurót érő CDlejátszós autórádiót.

Évekig kínozta gyermekét az apa A rendőrségi vizsgálat szerint az 50 éves dunaszerdahely járásbeli apa

*** Az év 41. hetében 6 közlekedési baleset és 11 káresemény történt a Dunaszerdahelyi járás területén. Két személy életét vesztette, egy személy súlyos, 3 személy könnyű sérüléseket szenvedett.


Nem halálos ítélet! Dr. Csóka Tibor klinikai onkológus rovata

De hova jut a végbélből származó vénás vér? A végbél középső harmadától egészen a végbélnyílásig a vénás elvezetés közvetlen az általános keringésbe, a nagyvérkörbe ömlik, kikerülve így a szervezet nagy laboratóriumát, a májat. Ennek egy nagyon fontos gyakorlati jelentősége van a gyógyítás-

23

Tanácsadó

2013. október 22. | 43. szám

A vastagbél vérkeringése 2. ban. A hivatalos orvoslásban egy sor gyógyszert kúp vagy zselé formájában ezen a területen tudunk bejuttatni a szervezet nagyvérkörébe. Vagy vegyük például a természetgyógyászatban oly sűrűn alkalmazott beöntéseket. Attól függően, hogy milyen céllal és javallattal használjuk ezt a hatékony és egyszerű módszert, a fentiekben említett anatómiai keringési különlegességet szem előtt tartva az orvos vagy a terapeuta nagy gonddal választja ki a megfelelő beöntéshez szükséges katétert. Ha egy alapos béltisztítás után a beteg nagyvérkörébe, a májat kikerülve szeretne ily módon fontos anyagokat bejuttatni és/vagy közben magát a nagyvér-

kört is ezáltal szűrni, tisztítani, akkor egy rövidebb 8–10 centiméteres katétert választ a betegének. Ha ezen felül a kapuérvénán keresztül magát a májat is szeretné közvetlenül gyógyítani, akkor egy hosszabb, 15–20 centiméteres katétert használ a célra, az ugyanis biztosítja, hogy a beöntött gyógyfolyadék a végbél felső harmadához és az „S” alakú szigmabélhez is eljusson. Én az utóbbi, hosszabb katétercsöveket használom, mert így gyakorlatilag egy művelettel három-négy fontos dologban is célt érek: tonizálom, tisztítom, gyógyítom a bélfalat és egyszerre mindkét célpontba (máj, nagyvérkör) is el tudok juttatni fontos anyagokat.

A béltisztításról a múlt év egyik cikkszakaszában már volt szó (indiai Shank Prakshalana). Adósa vagyok viszont a olvasónak a beöntésekkel, aminek majd a későbbiekben bővebben (egy teljes részben) szívesen eleget is teszek. Itt viszont már annyit megtudtunk, hogy a beöntés nem tipikusan béltisztító művelet, hanem inkább egyszerű és fenomenális „gyógykapuja” a szervezetnek, ahova és ahonnét olyan anyagok kerülhetnek be testünkbe, mint az enyhe pörkölésű bio kávéfőzet, amit a híres Gerson terápiában alkalmaznak a daganatos betegek, a reggeli összegyűjtött saját vizelet, a szervezetet serkentő vagy nyugtató gyógynövénykivonatok, vagy

akár a frissen préselt búzafűlé vagy éppen az éltető oxigént tartalmazó peroxidos desztillált víz. A következő részben a vastagbél ideghálózatáról, nyirokérrendszeréről és immunológiai feladatairól esik majd szó. 1 1 mikrométer az 1 méter milliomod része kettő a food grade élelmiszerminőségű hidrogén-peroxid rendkívül híg, desztillált vizes oldata egy rendkívül instabil folyadék, ami nagyon rövid, pár másodperces ideje alatt egy hatékony vírus-, baktérium-, gomgaölő szétbomlása után viszont molekuláris oxigén szabadul fel, ami felszívódva a májba és a nagyvérkörbe jutva egy olcsó és hatékony fiatalító oxigénzuhany a szervezetnek.

Belső utakon

Vajon miért nem látjuk a fától az erdőt? XIII.

Varga Mónika spirituális tanácsadó rovata

Betegségekről, egy kicsit másképp!

Mára már tudjuk, hogy minden a mi érdekünkben és nem ellenünk történik! A testünk gondoskodik róla, hogy mindenképp észrevegyük, a betegségünk által itt most nagyon komoly tanulási folyamatról, feladatról van szó! A MAI ORVOSTUDOMÁNY ÉS AZ EZOTERIKUS ELMÉLET KÖZÖTT ÓRIÁSI KÜLÖNBSÉGET FEDEZHETÜNK FEL, MÉGPEDIG AZT, HOGY AZ EZOTÉRIA MAGÁT A BETEGSÉGET NEM ROSSZNAK, NEGATÍVNAK, HANEM POZITÍVNAK, EGYFAJTA SEGÍTSÉGNEK, ÚTMUTATÓNAK FOGJA FEL. Ahelyett, hogy a megszokott orvosi séma szerint szövetségre lépnénk a beteggel a tünete ellen, a szövetséget a tünettel kötjük meg, s valójában így ismerhetjük fel, hogy mi az, ami a be-

tegnek hiányzik, és mi az, amire a tünetei figyelmeztetik. Mivel minden embernek vannak tünetei, ezért olyan fejlődési lehetőséggel állunk szemben, amely felett képtelenség vagy felelőtlenség lenne átsiklani. AZ ORVOSOK TELJES MÉRTÉKBEN MAGUKRA MARADTAK AZZAL A HIEDELMÜKKEL, HOGY AZ EMBER BIZONYOS DOLGOKAT CSAK ÚGY KI TUD IKTATNI A VILÁGBÓL. A tudósok, fizikusok, kémikusok tudják és be is bizonyítják, hogy mindössze az lehetséges, hogy az egyik megjelenési forma a másikká alakul át. LEHETETLEN TEHÁT, HOGY VALAMI ÚGY TŰNJÖN EL, HOGY HELYETTE NE JELENJEN MEG VALAHOL, VALAMI MÁS FORMÁBAN. A fizika ismeri és meg is magyarázza az energiamegmaradás törvényét, mely szerint az energia mindig állandó marad, soha semmi sem hagyja magát teljesen megsemmisíteni. Erre példa, hogy ha felmelegítünk egy jégtömböt, akkor a szilárd anyag folyékony halmazállapotúra változik át, tehát víz lesz belőle, de ha tovább melegítjük, akkor a folyékonyból légnemű halmazállapotú pára keletkezik, majd hűtés után visszájára fordul ez a folyamat, a gőzből folyadék, majd később szilárd jég

lesz. A fizika még azt tanítja, hogy a víz különféle megjelenési formáit a vízmolekulák különböző rezgési állapota okozza: szilárd állapotban a molekulák viszonylag alacsony frekvencián rezegnek, folyékony formában élénkebbek és magasabb a rezgésszámuk, légnemű halmazállapotban a legélénkebbek és így frekvenciájuk is a legmagasabb. Az ezoterikus tanok, egy ennek megfelelő felfogásból indulnak ki, amikor a szilárd halmazállapotban a materiális, vagyis az anyagi – testi föld-elemet, a folyékonyban a lelki víz-elemet, a légnemű halmazállapotban pedig a szellemi, levegő-elemet látják. A rezgésszám a testitől a szellemi felé haladva egyre magasabbá válik, tehát a testnek, mint az anyagvilág kifejeződésének a legalacsonyabb a rezgése, a lelki síké közepes, a szellemié pedig a legmagasabb, ebből következik az, hogy azt, ami a legalsó szinten, tehát a sűrű anyag szintjén a testi síkon csapott le ránk, azt a lelki síkra emeljük, amihez energiára van szükségünk, és még ennél is több energia kell majd ahhoz, hogy a lelki síkról az adott probléma a szellemi síkra jusson fel, és ilyen módon eltűnik a fizikai tünet. A betegség kialakulásánál éppen a leírtakkal ellen-

tétes folyamat alakul ki, és ilyenkor, ha olyan dolog közeledik felénk, amellyel nem tudunk, vagy nem akarunk szembesülni, akkor általában hagyjuk a szellemi tartományból lesüllyedni a lelkibe, majd onnan még lejjebb, a testi síkra. Mindaz, amit nem akarunk megjeleníteni, beengedni a tudatunkba, amiről azt hiszszük, ha nem veszünk róla tudomást, akkor eltűnik, megszűnik, valójában csak a másik oldalra, azaz az „árnyékba” kerül. A BETEGSÉGEK AZ ÁRNYÉKOLDAL OLYAN MEGNYILVÁNULÁSAI, AMELYEK A LÉLEK MÉLYÉRŐL BUKKANNAK FEL A TESTI SÍK FELSZÍNÉRE, S ÍGY MÁR KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐEK, MEGÉRTHETŐEK, MEGOLDHATÓVÁ VÁLNAK, ÉS REMEK ÚTMUTATÓKÉNT SZOLGÁLNAK A FEJLŐDÉSÜNK ÚTJÁN. Hát ilyen csodálatos, egyszerű módon segítenek nekünk a tünetek, betegségek, hogy felismerjük és tudatosítsuk életünk valódi problémáit. VALÓJÁBAN CSAK ODA KÉNE EGY KICSIT FIGYELNÜNK ÖNMAGUNKRA, ÉS MERNÜNK KÉNE ŐSZINTÉNEK LENNI MAGUNKKAL KAPCSOLATBAN! Hát nem könnyű, de hidd el, megéri! (Folytatjuk)


24

Csallóköz

Olvasószolgálat

Ön részt vesz a megyei választásokon? Csicsay Ilonka Patas

Gyurcsó Zoltán Alistál

Mindenképp elmegyek novemberben szavazni, magyarként úgy gondolom, ez fontos dolog, és a mi érdekünknek kell lennie, hogy mindig legyen magyar képviselet a megyében, vagy akár a parlamentben.

Igen, részt fogok venni. Viszont mivel nem született még olyan politikus, aki lemondana a fizetéséről a nép javára, ezért nincs kire leadnom a voksomat, így érvénytelenné teszem a szavazólapot.

Lukovics Gabriella Várkony

Lengyel István Padány

Részt veszek a szavazáson, ugyanis fontosnak tartom, hogy mi döntsünk arról, kik képviseljenek minket. Magyarként szerintem még fontosabb minden szavazáson ott lenni, sőt, minden magyarnak el kellene mennie választani.

Még nem döntöttem el, hogy részt veszek-e, ugyanis eddig egyik politikus sem győzött meg. Azt viszont nagyon fontosnak tartom, hogy részt vegyünk a választáson, de a politikusoknak is többet kéne tenniük a szavazóikért.

Gyógyszertári ügyelet DUNASZERDAHELY – október 22.: Cobra patika (Sport utca); október 23.: Gryf patika (Fő utca); október 24.: Balzsam patika (Bartók Béla sétány); október 25.: Aevitas (Fő utca); október 26.: Noe patika (Fő utca); október 27.: Dr. Max (Kaufland); október 28.: Berberis (Nemesszeg utca). GALÁNTA – október 22.: Dr. Max (Šafárik utca); október 23.: Klokner (Hódi út); október 24.: Szent Lukács gyógyszertár (Hódi út); október 25.: Dr. Max (Tesco); október 26.: Sun Pharma (Kaufland); október 27.: Areál zdravia (Nálepka kpt. utca); október 28.: Felicita (Hódi út). KOMÁROM – október 22.: Calendula Pharmacy (Nádor utca); október 23.: Plus patika (Pozsonyi út); október 24.: Salvator (Jókai utca); október 25.: Tabletka patika (Mély utca); október 26–27.: Dr. Max (Kaufland); október 28.: Lachesis (Jókai utca).

Moziműsorok CINEMA CITY GYŐR PLAZA (október 24–30.) Carrie (amerikai horror): 16.00, 18.15, 20.30; Időről időre (angol vígjáték): 15.00, 17.30, 20.00, 22.30, szombat–vasárnap 10.00, 12.00; Itt a vége (amerikai vígjáték): 13.00, 15.15, 17.30, 19.45, 22.00, szombat–vasárnap 10.45; Machete gyilkol (amerikai akciófilm): 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30; Paranoia (amerikai–francia thriller): csak

A szerző felvételei

Vojtik Szimona

Véradók

Élő nyelv

A dunaszerdahelyi vérátömlesztő és hematológiai állomáson október 15–16-án a következő személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Kántor Beáta, Mgr. Vontszemű László, Rakovický Rudolf, Bíró Zoltán, Puha Károly, Majoros Erzsébet, Mgr. Marsal András; Nemesócsa: Szabó Tamás mérnök; Bős: Bajcsy Andrea, Plechová Anna, Horváth Mária mérnök, Béli János; Somorja: Jankó Zsuzsanna, Šúryová Katarína; Végh Miklós Ekecs: Zsemlye Tamás; Nagymegyer: Magyarics Tamás, Kozma Anikó, Kozma Miklós, Varga Róbert; Patonyrét: Vydra Tibor; Felbár: Jalakša Jaroslav; Várkony: Bognár Zoltán; Nagymagyar: Bartakovič Jaroslav; Nyárasd: Kovács Gabriella; Dercsika: Vércse Gyula; Nyárad: Nagy Szilvia; Balony: Vas Krisztián; Csilizradvány: Máté László, Csíkász András; Kisudvarnok: Madarász Péter; Alistál: Szántó Roland; Bélvata: Zirig Katalin; Szentmihályfa: Elek László; Kisfalud: Szabó Júlia, Szabó Györgyi, Čerňansky Jozef; Doborgaz: Purgel Judit; Dióspatony: Lelkes Agáta, Nagy Roland, Papík Pavol; Szarva: Tar Tibor; Pódafa: Bereck László.

Misad Katalin

vasárnap 11.00, csak szerda, szombat 11.30, naponta 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.30; Turbó (amerikai animációs vígjáték): 14.00, 16.00, 18.00, szombat–vasárnap 10.00, 12.00; Turbó – digitális 3D (amerikai animációs vígjáték): 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, szombat–vasárnap 11.00; Gravitáció – digitális 3D (amerikai sci-fi): 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, szombat–vasárnap 11.30; Hupikék törpikék 2. – digitális 3D (amerikai ani-

„Nemrégiben egyik hazai lapunkban találkoztam először a mentálhigiéné szóval. Kérem, magyarázzák meg a pontos jelentését – írja egy rendszeres olvasónk. A mentálhigiéné főnév görög eredetű műveltségszó, amely nyelvünkbe latin közvetítéssel került. Az orvostudomány, illetve a pszichológia szakszókincsének eleme, jelentése: ’az elme-, ideg- és kedélybetegségek megelőzésével foglalkozó tudományág’. A magyar orvostudományi szakirodalomban a kérdéses idegen eredetű kifejezés rokon értelmű megfelelőjeként a lelki egészség szerkezet is előfordul, a Magyar Nemzeti Szövegtár adatai szerint azonban a szakemberek, illetve a sajtó sokkal gyakrabban alkalmazza a nemzetközi szóvá vált mentálhigiéné megnevezést. Az Idegen szavak szótárában (Osiris Kiadó, Budapest 2007) a főnévi alak mellett önálló címszóként szerepel a mentálhigiénés melléknév is, melynek jelentése: ’elme-egészségügyi’, pl.: mentálhigiénés program.

mációs film): szombat–vasárnap 10.00, 12.15; Repcsik – digitális 3D (amerikai animációs film): csak szombat–vasárnap 10.45, csak szerdán 11.45, naponta 12.45; Családi üzelmek (amerikai vígjáték): 14.45, 15.15, 17.00, 19.30, 20.00, 21.45, szombat–vasárnap 11.00; Démonok között (amerikai thriller): 20.00, 22.15; Don Jon (amerikai vígjáték): 13.15, 17.45; Fogságban (amerikai krimi): 17.15, 20.15; Hajsza a győzelemért (amerikai–német–an-

gol életrajzi dráma): 15.15; Hópihe (spanyol animációs film): szombat–vasárnap 10.30; Vérmesék (amerikai–francia akcióthriller): 14.45, 19.45, 22.00. GALÁNTA, DK mozi, október 22.: Volt egyszer egy vadnyugat (olasz western): 19.00; október 23.: Velvet terorists (cseh–szlovák dokumentumfilm): 19.00; október 25–26–27.: Phillips kapitány (amerikai filmdráma): 19.00.


Are you Free? zenei fesztivál DUNASZERDAHELY – Október 25–26. Dunaszerdahely, NFG klub Az Are you Free? zenei fesztivál az igényes műfajok fesztiválja. Immár hatodik alkalommal szeretettel vár minden zenekedvelőt, korra való tekintet nélkül. Olyan, főleg improvizatív zenei irányzatoknak biztosít teret, melyek elmozdítanak megszokott, hétköznapi zenefogalmunktól, gondolkodási formáinktól. S a rögtönzésnek köszönhetően egyedi művészeti alkotások megszületésének lehetnek majd tanúi. Mindehhez a jazz és más műfajok legjobb európai képviselői mellett igazi világsztárokat és ez-

úttal hazai előadókat is láthatunk-hallhatunk. A NA’CONXYPAN Polgári Társulás és a Jazz Klub DS kezdeményezése egyedülálló a szlovákiai jazzéletben, mely remélhetőleg új lendületet ad a hazai zenészeknek is. Az érdeklődők nemcsak hallgathatják a zenét, hanem nemzetközi tekintélynek számító zenészektől tanulhatják is a kapcsolódó workshop keretén belül. A fesztivál szervezője a Na´conxypan Polgári Társulás, a társszervezői: Jazz Klub DS, Mediawave Alapítvány (HU), Limmitationes (AT), FotoklubDS, NFG klub. Október 25-én 20.00-tól várják az

igényes zene kedvelőit a Grencsó Kollektíva (HU) és a Spinifex (NL) koncertjei, a két csapat együtt is zenél majd. Október 26-án már koradélután 13.00-tól a 4StatesSessions – nemzetközi improvizációs zenei műhely mutatkozik be, az esti koncerteken a Škvíry & Spoje (SK), Chekasin – Tarasov Duo (LT) és 4StatesSessions zenei műhely résztvevőinek zárókoncertje hallható majd. A fesztiválról és a programokról bővebben a  szervezet weboldalán: http://www.naconxypan.sk/ olvashatnak. (–)

Frei Tamás – 2015 – Valami botrány közeledik... DUNASZERDAHELY – A Családi Könyvklub meghívására október 27én, azaz vasárnap 18.00 órakor, a művelődési központ mozitermében napjaink egyik legismertebb médiaszemélyiségével, Frei Tamással találkozhatunk személyesen. Frei Tamás – 2015 – címmel megjelent új bestsellerét személyesen szeretné bemutatni az érdeklődőknek a Felvidéken! Különleges alkalom lesz, hiszen könyvpremierrel egybekötött beszélgetésre várja az ismert író mindazokat, akik megtisztelik őt látogatásukkal. Frei kalandregényei szinte új műfajt képviselnek a magyar könyvpiacon. A napjainkban játszódó kőkemény thriller kitalált szereplőkkel, de valós helyszínekre, sőt Budapest jól ismert utcáira röpíti el az olva-

Állásajánlatok Dunaszerdahelyi járás – 43. hét

Adminisztratív munkaerő (1), textiltechnikus (1) – a dunaszerdahelyi EB Tex ajánlata. E-mail: eb-tex@mail.t-com.sk, tel.: 031/552 75 53 Recepciós, masszőr, pincérek és recepciós – a várkonyi Amadé kastélyszálló ajánlata. Életrajzokat a rezervacie@ hotelamade.sk e-mail címre várnak Laboráns – az alistáli Minerva-Ds Kft. ajánlata. E-mail: minervads01@ gmail.com A Pannon-work Slovakia ajánlatai: hegesztő, lakatos, villanyszerelő – munkaidő 07.00-tól 17.00-ig; portás, megfigyelő gyártósori munkára – munkaidő napi 12 órában; mester-koordinátor – három műszakos munka; gépbeállító. Mind-

25

Olvasószolgálat

2013. október 22. | 43. szám

sót. A könyv izgalmas utazás egy szövevényes összeesküvés kulisszái mögé – oligarchák, „poligarchák”, millárdos magyar üzletemberek, bukott miniszterelnökök, exlégiósok, maffiózók, bérgyilkosok, kitartott „luxus-plázacicák” és párizsi kémek a főszereplői a Monacótól Budapesten át egészen a közel-keleti sivatagig ívelő lebilincselő történetnek. Frei regénye igazi konspirációs thriller, több kontinensen játszódik, a regény Magyarországért folytatott hatalmi játszmákban, a politikában és a bűnözésben gyökerezik. A szerző igencsak alapos: találkozott a műfaj néhány nyugati nagyágyújával, és kifaggatta őket a cselekményszövés szakmai rejtelmeiről. A 2015 minden tekintetben fölveszi a versenyt az angol egyik munkakör Dunaszerdahely környékére vonatkozik. Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: info@pannonwork.sk Gyártósori operátor – a Študetský servis munkaerő-kölcsönző cég keres munkásokat a Samsung galántai üzemébe. Egyműszakos munkavégzés, ingyenes szállás vagy utaztatás biztosítva. Tel.: 0915 929 399, 0911 929 399, 0907 744 670 Pincér (2) – a dunaszerdahelyi Therma Rt. Ajánlata. Tel.:0902 849 507 Fémköszörűs (3) – az alistáli Relad ajánlata. Jelentkezni lehet mailben: relad@mail.t-com.sk vagy személyesen a cég telephelyén, munkanapokon 7.00–16.00 között. Munkavégzés helyei: Alistál és Pozsonyivánka. Orvos – belgyógyász szakon (1) – a dunaszerdahelyi Medikardio Kft. belgyógyászati rendelő ajánla-

nyelven megjelent thrillerekkel, legnagyobb erénye mégis az, amit már megszokhattunk Frei Tamás műsoraiban, hogy bármerre is jár a világban, bármilyen emberrel is találkozik, az mind valahogy rólunk, magyarokról szól… Hol állunk a világban, honnan jöttünk és hová tartunk? És sokszor leginkább arról, hogy hová kéne tartanunk a jövőben. Az új bestseller a jelen és egyben kiábrándító Magyarországából a jövőbe, azaz a káosz évébe kalauzolja az olvasót egy feszült, konfliktusokkal teli időszakba... Minden bizonnyal érdekes, kitűnő és izgalmas – könyves – estének nézhetünk elébe. Az előadásra a belépés természetesen díjtalan, mindenki a Családi Könyvklub vendége! (–) ta. Feltétel: főiskola, gyakorlat 3 év, atesztációval (belgyógyászatból) vagy atesztáció nélkül. E-mail: csalal@realmail.sk, tel.: 0905 594 324 A dunaszerdahelyi Bezanex Kft. ajánlatai: üzleti képviselő, eladó, raktáros. Életrajzokat várnak a belko@bezanex.sk címre Adminisztrátor-technikus (2) – a dunaszerdahelyi AZ Design ajánlata, e-shop adminisztrációja , kezelése, felügyelete, grafikai rendezése. A munkahelyek a XXI-es Nemzeti program feltételei alapján lesznek elfoglalva. Kontakt: azdesign.sk@gmail.com, 0907 985 740 Villanyszerelő, gyártó – szerelőmunkás (2) – a felsőpatonyi Arcus International Kft. ajánlata. Tel.: 0905 664 664, 031/552 00 00 Technológus a gyártásba (1) – a somorjai EAS Europe ajánlata. E-mail: tibor.kovacs@easeurope.sk

Kultúra Kiállítás KOMÁROM – Október 31-ig megtekinthetők Simon Anikó üvegfestményei a Limes Galériában. Színház KOMÁROM, a Jókai Színház játékrendje, október 22.: Egy hölgy a Maximból (19.00, Szenc, bérletszünet); október 23.: Magyar zombi (19.00, Somorja, bérletszünet); október 23–24.: Rumcájsz, a rabló (9.00, 11.00, mesebérlet); Vegyes DUNASZERDAHELY – Október 24-én, csütörtökön este 7 órától a komáromi Jókai Színház vendégjátékát láthatják Egy hölgy a Maximból címmel a művelődési központban. A darabot Verebes István rendezte. – Október 26-án, szombaton délelőtt 10 órától rendezik meg a Csallóközi Kupát, a III. Csallóközi Natural Testépítő Versenyt a művelődési központ színháztermében. NAGYMEGYER – Október 23–24-én, délután 5 órától Kelehomloka titkai – A hun településrendszer a Csallóközben, Csallóköz őstörténetének vázlata címmel tart előadást Cséfalvay Gusztáv a művelődési központ kistermében.

Őszi vásár Bősön A nagyközség ismét megtar tja hagyományos, két napos őszi vásárát, ami október 25-én, és 26-án kerül megrendezésre. A fő műsorra pénteken este kerül sor, melynek fellépői a Bősi Tánc- és Tornastúdió, az Aranykert néptánccsoport, Fodor Bianka és Fodor Dóra lesznek. Az este hét órakor kezdődő koncert sztárvendége Radics Gigi. Nyolc órától ismét utcabállal folytatódik a szórakozás, egészen hajnalig. (–)


26 R. 3. RÉSZ

Névnapok Október 22.: Október 23.: Október 24.: Október 25.: Október 26.: Október 27.: Október 28.:

Csallóköz

Szabadidő > Keresztrejtvény

Előd, Sergej Gyöngyi, Alojzia Salamon, Kvetoslava Blanka, Bianka, Aurel Dömötör, Demeter Szabina, Sabína Simon, Szimonetta, Dobromila

RENDBEN, PAJTÁS!

HOLMIUM VEGYJELE

EDÉNY

R. 2. RÉSZ

O

Népi bölcsesség

A RÓMAI LÉGIÓK KIS EGYSÉGE

AMERIKAI TENORISTA (Mario)

KÁLIUM VEGYJELE

E

KATONAI GAZDASÁGI HIVATAL

O

ORANGE MELLÉK FOLYÓJA SZAMÁRBESZÉD!

Heti évforduló 27 éve, 1986. október 22-én halt meg Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. 1811. október 22-én született Liszt Ferenc zeneszerző. 100 éve, 1913. október 22-én született Robert Capa világhírű magyar riportfotós, haditudósító. 1996. október 23-án II. János Pál pápa levelében a katolikus vallással összeegyeztethetőnek írta Darwin evolúciós elméletét. 2 éve, 2011. október 23-án versenybalesetben meghalt Marco Simoncelli olasz motorversenyző. 1929. október 24. „Fekete csütörtök” a New York-i tőzsdén. Kirobbant a 1929–1933-as gazdasági világválság. 23 éve, 1990. október 24-én a magyar Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a halálbüntetést. 1881. október 25-én született Pablo Picasso festőművész. 106 éve, október 25-én született Országh László nyelvész, irodalomtörténész, szótárszerkesztő. 29 éve, 1984. október 25-én fedezték fel a Hepatitis vírust.

NÉVELŐ

KELET

R. 1. RÉSZ VALAMINT

R. 4. RÉSZ

AZ EGYIK ISMERETLEN

GYŐZELMI JEL

NYÁLKA – SZLOVÁKUL ASSZÍRIA FŐVÁROSA VOLT

KÁROLY

... CETUNG, KÍNAI POL. VOLT

PINCEBOGÁR ELIDEGENÍT VALAKIT VALAKITŐL

KURUC BRIGADÉROS

KÖTŐSZÓ

FIZIKAI MÉRTÉKRENDSZER

RÁDIÓADÓ HAZÁNKBAN (OKEY)

R. 5. RÉSZ

NÉMÁN LESIET!

GONDBAN VAN!

RÓMAI 500

ALGÉRIAI VÁROS A FOKOS KÖZEPE

T

SZEM – ANGOLUL (EYE)

ÁBRAHÁM SZÜLŐVÁROSA

ZITA

FAKAD

RÓMAI 51

KETTŐS BETŰ

MAGYAR POLITIKUS VOLT (Menyhért)

ELAVULT

MÉTER JUTTAT

D

ÓDON

Dömötör, akiknek napján ha hideg szél fúj, E heti rejtvényünkben Lia Csin kínai filozófus egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 41. szám helyes megfejtése: A legfájóbb kín örömet színlelni (Márai). Sorsolással a dunaszerdahelyi CINEMAX mozi páigen hideg lészen a tél is. ros belépőjegyét Takács Claudia (Vezekény) nyerte. Gratulálunk!

Aforizma Fiatalon tegyél szert olyasmire, ami kárpótol majd öregségedért. (Leonardo da Vinci)

Fejtörő Kakukktojás Mindegyik sorban négy szót talál, közülük egy nem illik a többi közé. Vajon melyik? 1. tagadás, utálat, undor, iszony 2. óvni, viszonyítani, védeni, őrizni 3. kiad, kiszolgáltat, ajándékoz, elárul 4. büntet, fenyít, megtorol, nyomoz 5. ijedős, szorongó, gyáva, félénk Az előző szám helyes megfejtése: gép, sport, próba, verseny, csavar. Helyes megfejtőink között minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek nyereményét a szerkesztőség postán küldi el. – Én fekve is tudok falatozni!

Vas Gyula felvétele


27

Szabadidő

2013. október 18. | 43. szám

Heti horoszkóp 2013. október 22–28.

Alma együttes

Net-felvétel

Alma együttes-koncert! DUNASZERDAHELY – November 15-én, pénteken 17.00 órától az Alma együttes koncertezik a városi művelődési központban. Az Alma együttes mára Magyarország legismertebb, gyerekeket megszólító együttese. A koncert gerincét természetesen a nagyközönség kedvencei alkotják, mint az Almamánia, Nád a házam, Ma van a szülinapom, Helikoffer, aktuális dalokkal kiegészülve. Műsoruk során nevetve tanítják a gyerekeket, miközben felhőtlen és tartalmas szórakozást nyújtanak az egész családnak. Koncertjükre szeretettel várunk minden dalolni, kacagni és táncolni vágyó gyermeket és gyermeklelkű felnőttet. A zenekar felállása 4 fő almagerezddel: (Buda Gábor – ének, gitár, Szabó Tibor – gitár, bouzouki, tambura, Maroevich Zsolt – brácsa, hegedű, Székely Zoltán – furulya, kaval, szaxofonok). A koncertre az Authentica produkciós iroda és a VMK közös szervezésében kerül sor. Info: 00421/948 699 293. Jegyvásárlás: Focus Music Shop (0915 707 006); Városi Művelődési Központ, Bartók Béla sétány 788/1., Dunaszerdahely. (dp)

Nyerj páros belépőjegyet! Ismét játékra invitáljuk olvasóinkat, melyen páros belépőjegyet nyerhetnek az Alma együttes november 15-i dunaszerdahelyi koncertjére. Kérdésünkre a helyes választ november 4-ig küldheti el szerkesztőségünk elérhetőségeinek valamelyikére. Mi az Alma együttes legújabb DVD-mesekönyvének a címe?

Viccplacc – Mit mond a matematikus, ha a feleségét házasságtörésen kapja a katonaságból a tizedessel? – ??? – Uram, úgy látom rossz helyen van a tizedesvessző! – Jegyeket, bérleteket kérem! – Én már elmúltam hetvenéves. – Tudja ezt valamivel igazolni? – Persze. Ha fiatalabb lennék, fellökném magát és elszaladnék. Hogy hal meg a teniszező? – ??? – Megáll benne az ütő.

– Mit parancsol, uram? – Mindegy, csak nagy legyen, hideg, és sok vodka legyen benne. – Na, akkor jöjjön, bemutatom a feleségem. Móricka lestoppol egy kocsit az iskolába menet: – Bácsi kérem, vigyen el az iskoláig! – Nem arra megyek. – Annál jobb. Az afrikai dzsungelben eltéved a tudóscsoport egyik tagja. Hosszas bolyongás után kannibálokba botlik: – Elnézést, nem látták véletlenül a kollégáimat? – De igen, velük már több ízben is találkoztunk!

Kos (III. 21.–IV. 20.) Egy roppant érdekesnek és izgalmasnak tűnő üzleti ajánlat kerülhet hirtelen a képbe. Amint megérkezik, azonnal reagálnia kell rá. Az első megnyilvánulása a heves tiltakozás lesz, de ne tegye, mert a sors minden ambícióját támogatja. Semmiképpen se utasítsa vissza ezt az alkalmat.

Mérleg (IX. 24.–X. 23.) A héten sok kétely fogalmazódik meg önben, válaszokat keres, amelyeket nem minden esetben fog megtalálni. Lelkileg, egészségileg nem lesz topon, nem érzi túl jól magát a bőrében. Kedélyállapota ennek ellenére napról napra javul, ugyanis olyan emberek veszik körül, akik lelket öntenek önbe.

Bika (IV. 21.–V. 20.) Ezt a hetet önnek találták ki! Az égiek biztosítják támogatásukról, még akkor is, amikor rizikós ügyletbe kezd. Összességében nem lesz gondja a kedvével sem, sokat mosolyog majd, pozitívan gondolkodik, és másokat is megnevettet. Legyen kreatív, ajánljon új dolgokat a főnökének.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.) Otthonára is ráfér némi változtatás, ha törte a fejét mostanság költözésen, azzal kapcsolatban kitágul a horizont. Külföld felé kacsintgat? Tegye meg az első lépéseket, igen gyorsan kaphat pozitív híreket. Többen is tanácsért fognak önhöz fordulni a napokban. Anyagiak és költekezés terén legyen megfontolt.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.) Furcsa napok állnak ön előtt, szinte örökké azt érzi, hogy ingoványos talajon jár. Érzelmek terén ezek a napok igen erős hatással lesznek önre, a lelkének nem is fognak jót tenni, viszont gondolkodásra kényszerül. Sem szakmai, sem magánéleti téren nem kímélheti magát. Álljon a sarkára!

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.) Olyan hét ez, amikor óriási dolgokat tehet önmagáért, szellemi fejlődéséért. Életében újfajta változás indul be. Mosolyog, örömöt sugároz, másokat pozitív gondolkodásra sarkall, a világot is szebbnek látja. A bonyolult élethelyzeteket könnyen megoldja, mások csak ámulnak.

Rák (VI. 22.–VII. 22.) Tele lesz erővel, energiával, tettrekészség jellemzi, nyitott az új dolgok befogadására, nem mond nemet semmire, és jól fogja viselni a kritikát is. Csütörtökig sok izgalomban lesz része. Péntektől kellemes, harmonikus napok jönnek, életkedvéből továbbra sem lesz hiány, és másokat is fel tud majd dobni.

Bak (XII. 22.–I. 20.) A héten gondolatai gyakran forognak majd az anyagiak körül, de legkésőbb csütörtökre meglátja a fényt az alagút végén, és fellélegezhet. Új lendületet kap néhány régóta elakadt ügye rendezéséhez. Az, ami az elmúlt hetekben akadályként magasodott ön elé, könnyen megvalósítható lesz.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.) Egy valódi Oroszlánban mindig ott a tűz, a vadság, és ezen a héten a szeleburdiság is. Minden nap meg tudja majd lepni a környezetét, lesznek új ötletei, de a saját céljai elérése érdekében ne lépje át a határokat. Ez az őszi hét jót és kellemetlenséget egyaránt hoz önnek. Szűz (VIII. 24.–IX. 23.) A hete mozgalmas, izgalmas és eredményes lesz. Az égi konstellációk jelentős hatással lesznek a mindennapjaira, de okosnak kell lennie, és semmit nem szabad elhamarkodnia. Ha a logikát az érzelmek elé tudja helyezni, akkor valami igazán nagy dolgot alkothat. Minden adva van a sikerhez.

Vízöntő (I. 21.–II. 20.) Ez a hét kedvez önnek ahhoz, hogy szakmai életét megszilárdítsa. Keressen akár új munkát vagy mellékállást – a siker garantált! Ezen a héten kössön új üzleteket, vagy vágjon bele saját vállalkozásba. Valamilyen formában lépjen előrébb, változzon pozitív irányba! Halak (II. 21.–III. 21.) Kiválóan indul a hete, nem lehet oka panaszra, mert ami nem sikerül elsőre, második nekifutásra biztosan öszszejön. Legyen most fontos szempont az, hogy ne a mennyiségre, hanem inkább a minőségre figyeljen. Ügyei jól haladnak, azokat a dolgokat is lerendezi, amelyek fejtörést okoztak.


28

SZOLGÁLTATÁS

Német nyelv tanítását, korrepetálását vállalom Dunaszerdahelyen. 0907 65 78 24. Gyorskölcsönök intézése alkalmazottaknak, vállalkozóknak, nyugdíjasoknak és invalidusoknak. Tel.: 0907 723 420. Szőnyegek, ülőgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. Fürdőkád-zománcozás hideg zománccal. Tel.: 0949 727 489. A BYAS Face Lifter hyaluronsavas ránctalanító és feszesítő készülék hatását most INGYEN kipróbálhatod. Ha kíváncsi vagy az eredményre, hívj: 0905 85 13 67. Expreszhitel 5000 euróig. Ügyintézés 24 órán belül: 0903 222 071, www.azenhitelem.sk Esküvőkre menyasszonyi, koszorúslány-, örömanyaruhák, kosztümök és egyéb ünnepi ruházat. Cím: Győr, dr. Kovács Pál utca 5. (Kapualj divatüzlet). www. big_blue.extra.hu Könnyen hozzáférhető kölcsön 20 ezer euróig ingatlanfedezet nélkül is: 0903 222 071, www. azenhitelem.sk Angol nyelvoktatást vállalok gyerekeknek (féléves kortól) és felnőtteknek. Tel.: 0908 379 009. Kedvezményes hitelek ingatlan fedezettel akár az érték 100%- ára. Készpénz hitelek 30 000 euróig ingatlanfedezet nélkül. Tel.: 0907 045 996; 0905 594 162. Nem kapott hitelt a banktól? Hívjon minket! Tel.: 0908 318 486.

Csallóköz

Apróhirdetés

AKCIÓ!!! Kiváló minőségű műanyagok ablakok és ajtók a lehető legjobb áron. Reluxa, szúnyogháló és kőművesmunka INGYEN! Tel.: 0918 724 273. Kukoricaaratást vállalunk szárzúzóval, a mag elhordását is vállaljuk. Tel.: 0903 403 153. Személyszállítás 1–14 személyig. Repterekre utazóknak, iskolásoknak, sportolóknak kedvezmény. Tel.: 0915 111 646. Próbáld ki ingyen a BYAS Body Lifter rádiófrekvenciás zsírbontó és feszesítő készülék hatását. Tel.: 0918 536 032. Hitel 1,6 mil. euróig! Individuális elbírálással – vállalkozóknak és magánszemélyeknek – adósságrendezésre is: 0903 222 071, www. azenhitelem.sk Szatellit TV 20 euró/év – legtöbb magyar csatorna. Bacsák (posta) utca 247., Dunaszerdahely, ITelCom: 031/321 99 99. Sok a havi törlesztése? Nem bírja fizetni? Segítünk! Hitelek adósságrendezésre, ill. több hitel összevonására. Minden bank ajánlata egy helyen. Tel.: 0905 594 162; 0907 045 996. Beltéri ajtók tokkal, laminált parketták, lépcsőborítás szereléssel együtt. Tel.: 0905 582 664. AKCIÓ!!! Biztonsági ajtók szereléssel együtt 359 euró. Tel.: 0905 582 664. ÁLLÁS Pincért/nőt keresünk. Feltétel: minimum

2 éves gyakorlat. Tel.: 0905 442 083. Felveszünk szlovák és magyar nyelven jól kommunikáló telefonoperátorokat főállásba, Dunaszerdahelyről és környékéről. Tel.: 0948 113 113. Hétköznap délutáni, valamint szombati egész napos hostess munkára várjuk egyetemista lányok jelentkezését. Feladatok: szórólapozás, vendégek fogadása. Jelentkezni e-mailben, fényképes önéletrajzzal az alábbi címen: tamasvaclav@gmail.com. Tel.: 0908 065 060. Kőműveseket, hőszigetelőket keresünk. Tel.: 0903 143 964. INGATLAN Vennék szántóföldet a Dunaszerdahelyi járásból. Tel.: 0905 738 652. Szántóföldet veszek. Tel.: 0908 700 149. Eladó Nagyudvarnokban közművesített építkezési telek (8,3 ár). Tel.: 0905 750 181. Eladó építkezési telek (9,5 ár) Alistálon. Tel.: 0917 350 330. LAKÁS, GARÁZS Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0907 444 365. Eladó átalakított garzonlakás Dunaszerdahelyen, a Malom utcában. Ára 27 000 euró. Tel.: 0908 116 972. Eladó 2 szobás lakás Ógyallán (Hurbanovo). Tel.: 0918 698 694. Eladó garzonlakás Dunaszerdahelyen (19 900 E). Tel.: 0915 887 511.

Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0914 276 512. KIADÓ – BÉRLET Kiadó Dunaszerdahelyen berendezett 2 szobás lakás (Kondé püspök utca). Tel.: 0907 434 481. Kiadó garázs Dunaszerdahelyen (Boriny/Fenyves-lakótelep 2711). Tel.: 0908 241 635. Kiadó részben berendezett 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 20 19, csak este. Kiadó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 377 167. Bérbe vennék 90–150 m2-es lakás célú ingatlant Dunaszerdahelyen, esetleg közvetlen környékén: 0903 222 071. Bérbe adók új, 1–2–3 szobás bérlakások Nagymadban. Tel.: 031/551 31 26; 0907 716 031. Kiadó garzonlakás Dunaszerdahelyen (Kelet-lakótelep). Tel.: 0915 61 31 41. Kiadó kozmetikai szalon Dunaszerdahely központjában (230 euró/ hó). Tel.: 0905 86 56 33. Kiadó egyszoba + konyhás és 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen, november 1-jétől. Tel.: 0918 444 624.

GÉPJÁRMŰ Eladó 9 éves MERCEDES C270 TDI, 125 kW, 2698 cm3, tempomat, navigáció, automata váltó, alufelni, bőrülés, kétzónás automata klimatizáció, parkolóradar, stb... Ára 6900 euró + megegyezés. Tel.: 0903 222 071.


29

Apróhirdetés > Hirdetés

2013. október 18. | 43. szám

ÜDÜLÉS BÜKFÜRDŐ – szállás, reggeli, 3 fogásos vacsora, ingyen parkoló, kerékpárhasználat, kávé, internet – 15 euró/fő/éj. Tel.: 0036/20/987 59 76. E-mail: teplanszki@pr.hu VEGYES Eladó forgókapa (Robi rotovátor). Tel.: 0911 915 621. Eladó Tchibo Family darált kávé 250 grammos kiszerelésben. Ára 1,40 euró/db. Szállítás mennyiségtől függ. Tel.: 0903 720 739. Eladó felújított kétlamellás vízpumpa motorral együtt, Tel.: 0911 469 411.

Eladók többféle csemegeszőlő oltványok. Tel.: 031/552 17 66. Eladó nagyon jó állapotban lévő ülőgarnitúra (4 +1 + 1), franciaágy, kétajtós szekrény, mini Romo mosógép, gáztűzhely. Tel.: 0904 399 374. Eladók: felakaszthatós gázkazán 24 KOZ 9,3–23,3 kW 45 l brojler. Kéménybe – 1078,41 euró; Medveď PLO 30 – gáz öntött vaskazán 18–26 kW – 714 euró; Attack – öntöttvas fa- és széntüzelésű kazán, 6 bordás 32 kW – 853,77 euró; Koro-dó radiátorok, brojlerok TATRAMAT villany- és gáz, vízcsapok, WC vízpumpák, csövek, idomok árusítása. Sze-

relést is vállalunk. Tel.: 0915 32 55 52.

0915 291 826; 031/778 23 53.

HÁZIÁLLAT

DROBNÉ INZERÁTY

NONSTOP MEGRENDELHETŐK KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minőség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. CSIRKÉK – csirketisztítás. Tel.: 0905 944 149. Tallóstól 3 km-re lévő gulamezei baromfifarmon megrendelhetők fiatal tömni való pecsenyekacsák, tömni való MULARD hím májkacsák, tömött kacsák, tömött MULARD májkacsák és tömött májlibák élve és tisztítva. Tel.:

Predám prerobenú garsónku v DS na ul. Mlynská. Cena 27 000 EUR. Tel.: 0908 116 972. Dám do prenájmu kozmetický salón v centre Dun. Stredy (230 EUR/ mesiac). Tel.: 0905 86 56 33. Predám 3 izbový byt v Dunajskej Strede. Tel.: 0914 276 512. Prijmeme pracovníkov do TESCA Dun. Streda na upratovanie – brigádne. Vodičský preukaz výhodou. Taktiež prijmeme lisára na brigádu. Tel.: 0914 170 445.

"

RE/MAX Attractive

MEGRENDELŐSZELVÉNY Megrendelem a Csallóköz–Žitný ostrov regionális hetilapot. egy évre 22,95 euró

Fő utca 28/7. (2. emelet) 929 01 Dunaszerdahely Tel.: +421 31/ 550 55 55 Csiba Erzsébet 0905 662 259

Almási Éva 0903 782 895

Horváth Gabriella

Nagy Zoltán

0905 853 822

0903 420 895

alzbeta.csibova@re-max.sk

eva.almasiova@re-max.sk

gabriela.horvathova@re-max.sk

zoltan.nagy@re-max.sk

ÁRA 30 000 EUR

ÁR AZ IRODÁBAN!

ÁR 49 990 EUR

ÁRA A) 34 000 EURÓ ÁRA B) 35 500 EURÓ

DS – Eladó a Kertész utcában új építésű 1,5 éves tégla lakóházban 2 szobás modern lakás (9 m2) erkéllyel. Horváth Gabriella, 0905 853 822

DUNASZERDAHELY – Eladó A) felújított 3 szobás lakás (64 m2) a SZNF téren. B) 2 szobás lakás (64 m2) a Neratovice téren. 0903 420 895, Nagy Zoltán

félévre 14,30 euró

Név: .......................................................................................... Utca, házszám: ........................................................................ Lakhely: ....................................................................................

DS – Eladó 2 szobás, PÓDAFA – Eladó családi ház 64 m2-es lakás a Barátság dupla garázzsal és nagy téren. telekkel. 0905 662 259 0903 782 895

Telefonszám: ............................................................................ Aláírás: ......................................................

Az újság ára egy évre 33,80 euró amennyiben a újságárusoknál veszi. Ha közvetlen a szerkesztőségben rendeli meg lapunkat, az egy évre szóló előfizetés csak 22,95 euró, a féléves pedig 14,30 euró. A kitöltött megrendelőlapot a szerkesztőség címére várjuk: Rybný trh 332., 929 01 Dunajská Streda. Információ: 031/550 37 44; 0903 23 67 24.

ÁR 29 500 EUR

ÁR 35 990 EUR

ÁR 32 000 EUR

BÖGELLŐ – Eladó 3 szobás, nagyon jó állapotban lévő családi ház 718 m2-es telekkel. 0905 662 259

DS – Eladó a Barátság téren teljesen felújított, nagyon szép 2 szobás lakás (46 m2) szigetelt lakóházban. 0905 853 822, Horváth Gabriella

DS – Eladó a belvárosban tágas 3 szobás lakás (81m2!!!). Horváth Gabriella 0905 853 822

Medovič Andrea 0911 948 810 andrea.medovicova@re-max.sk

ÁRA 33 000 EUR

ÁR CSAK 99 000 EUR!!!

ÁRA 30 990 EUR

ÁR: 35 000 EUR

DS – Eladó 2 szobás, 52 m2-es lakás az Újfalu-lakótelepen. 0905 662 259

DS-től 6 km-re eladó új, modern építésű 4 szobás családi ház – 125 m2 beépített terület, 525 m2-es telekkel! Horváth Gabriella 0905 853 822

DS – Eladó az Újfalu-lakótelepen kisebb, 2 szobás lakás – 44m2, erkély, spajz. Horváth Gabriella 0905 853 822

MAD – Eladó 3 szobás családi ház 508 m2-es telken. Azonnal lakható. 0911 948 810


30

Csallóköz

Kulissza > Tanácsadó

A maffia lengyel takarítója Michael Shannon, mint faarcú, hidegvérű bérgyilkos Winona Ryder, aki amellett, hogy még mindig nagyon fiatalnak tűnik, hitelesen alakítja a mit sem sejtő feleséget. Ray Liotta sem maradhat ki, aki szinte minden maffiával kapcsolatos filmben szerepet vállal. Mellékszerepekben láthatjuk még Chris Evanst, aki az Amerika Kapitányból lehet ismerős, John Ventimigliát, aki a Maffiózók c. sorozat Artie Buccójaként vonult be a köztudatba, David Schwimmert, aki szinte felismerhetetlen, Stephen Dorffot, Joseph,

Jégember jelzővel már sokakat illettek. Elsőre a Forma-1-es finn pilóta, Kimi Räikkönen ugrik be. Aztán ott van Ötzi, a múmia, de aki kicsit jártasabb a képregények világában, annak az X-Menből ugyancsak ismerősen cseng Jégember neve. De még valaki akad, akire ráaggatták a jelzőt. Ő Richard Kuklinski, a hidegvérű bérgyilkos, aki a nyolcvanas évek közepéig az amerikai olasz maffiának dolgozott, és saját állítása szerint több mint kétszáz embert ölt meg. 1986-ban végül elkapták, és kétszeres életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de 2006-ban, hetvenegy évesen elhunyt. Egyes vélemények szerint a halálát megrendelték, ugyanis tanúskodni szeretett volna egy maffiavezér ellen. A jégember (The Iceman, 2012) c. krimi-thriller forgatókönyvét Ariel Vromen Morgan Landdel közösen írta Anthony Bruno könyve alapján. A producerek, köztük Vromen 10 millió dollárt gyűjtöttek össze a filmre. A rendezői székbe az izraeli származású Vromen ült bele, az eredmény pedig egy vállalható alkotás. A történet ott kezdődik, amikor Kuklinski (Michael Shannon)

épp jövendőbeli feleségével, Deborah-val (Winona Ryder) ismerkedik össze. A férfit hamarosan beszippantja a New York-i és a New Jersey-i alvilág, és a maffiacsaládok kedvenc bérgyilkosává lép elő. Kettős életet él, a felesége és a családja elől titkolja, mivel keresi a mindennapi kenyerét, s ők hisznek neki. Egyre tehetősebbek lesznek, de idővel szorulni kezd a hurok Kuklinski nyaka körül, míg végül lekapcsolják. A film plakátján ez szerepel: szerető férj, odaadó apa, könyörtelen gyilkos. Mindez természetesen csupán részben igaz. A gyerekeit ugyan szerette, és sosem bántalmazta őket, de a két lánya mellett volt egy fia is, a feleségének, akit Barbará-

Méregkerülő Dr. Tóth Erzsébet rovata Elérhetőség: 0905 186 015

A múlt héten az utazók leggyakoribb betegségével, a hasmenésekkel és egyéb utazókra leselkedő fertőző be-

a börtönben raboskodó öcs szerepében, valamint Robert Davit, aki ezúttal consigliereként, vagyis a maffiacsaládok közötti közvetítőként bukkan fel. A jégember megtörtént eseményeket dolgoz fel. A maga műfajában megállja a helyét, ami elsősorban Michael Shannonnak és Winona Rydernek köszönhető. Jó párost alkotnak, de a többiek sem lógnak ki. Érdemes időt szakítani rá. Rajkovics György Net-felvételek

nak hívtak, azonban betörte az orrát. Ami viszont tény, hogy könyörtelen gyilkos volt, a „jégember”-t pedig onnan kapta, hogy néhány áldozatát lefagyasztotta. Az őt megformáló Michael Shannon ismét remek alakítást nyújt, mondhatni, hozza a tőle megszokott formát. Együtt érzünk a rezzenéstelen arcú gyilkológéppel, sajnáljuk, miközben tudjuk, látjuk, ki is ő valójában. Hibaként is felróható, hogy a rendező nem tudta eldönteni, hogyan állítsa be a főszereplőt: legyen ő is áldozat, vagy egyszerűen csak egy ember történetét mesélje el, aki a maffia egyik legvéreskezűbb bérgyilkosa volt. Kisebb meglepetésként szolgál

Utazók betegségei – trombózis tegségekkel foglalkoztunk. Most a trombózis, azaz vérrögképződés, a fokozott véralvadás problémáit tárgyaljuk. Igaz, főleg az utazással kapcsolatban. Mivel minden mozdulatlanság, helyhez kötöttség növeli a vérrögképződést, ezért az egyáltalán nem utazó, vagy keveset utazó olvasóknak is hasznos információ, ha tisztában vannak veszélyeivel. Az egyre nagyobb hírnévnek örvendő utazások, hosszú buszozás, repülőzés, egzotikus tájak felkeresése, mind-mind felveti a vérrögképződés veszélyét. A jelenséget először

1954-ben figyelték meg, amikor egy utazónak minden előzmény nélkül, 14 órás utazás után mélyvénás trombózisa alakult ki. Azóta több esetben megfigyelték, hogy nemcsak a hosszú repülőút, de autóval, busszal, vonattal való közlekedés, hosszú színházi előadás, forgalmi dugók következtében kialakuló kóros vérrögképződést, esetleg tüdőembóliát (vérrög a tüdőbe kerül és légzési elégtelenség, akár halál is bekövetkezhet). A kóros vérrögképződéssel még egészséges ember esetében is mindig számolnunk kell, ha 5 óránál tovább tart az

út, tehát a mozdulatlanság. Sőt, még olyan esetekben is felmerül az utazás, mint ok, ha az utazás után 1 hónapig megjelenik a betegség. Az út hossza lényegesen meghatározza a vérrög kialakulásának veszélyét. Már 2–4 órás út is 18 százalékkal növeli az esélyt. Az orvosok több mint 8 órán át tartó utazás esetén megelőző kezelést javasolnak még a különben egészséges embereknél is. Az utazás előtt azonban tisztában kell lennünk, hogy a kóros vérrögképződés szempontjából mekkora az esetleges rizikónk. (Folytatjuk)


31

Ajánló > Jegyzet

2013. október 18. | 43. szám

Megjelent az októberi Irodalmi Szemle Irodalmi tébolyda „Bizonytalan vagyok: már csak repedéseket, tehetetlenséget, hiábavaló nyugtalanságot látok magamban. Romlottnak érzem magam, minden, amihez hozzáérek, megromlik.” Az Irodalmi Szemle októberi száma, azon belül is A tébolyon innen és túl című blokk Georges Bataille-nak, a XX. század kiemelkedő francia filozófusának, az „ateista teológusnak” A kínszenvedés című írásával indul, amely a szerző hamarosan magyarul is megjelenő Belső tapasztalat című, meghatározó jelentőségű kötetéből származik. Bataille-t egy másik francia, Michel Foucault követi, akinek Az őrültség története című monumentális munkájáról és az őrültség „pusztító erejéről” Miroslav Marcelli közöl tanulmányt (Németh Ádám fordítása). A téboly egy másik megkerülhetetlen francia apostolának, Antonin Artaud-nak kiváló ismerője, Darida Veronika ezúttal az orosz balettművész Václav Nizsinszkij és Jeles András munkássága kapcsán kutatja az artaud-i kegyetlen színház újraértelmezéseit. Ötven évvel ezelőtt hunyt el Sylvia Plath, és egyúttal ötven évvel ezelőtt jelent meg Az üvegbura című kultikus regénye – a regény motívumait Kosztrabszky Réka tanulmánya vizsgálja. Csáth Géza sem ment a szomszédba némi őrültségért – Szabó Réka tanulmánya Csáth műveinek filmes adaptációival foglalkozik. A szám folytatásában Sigmund Freud siet a segítségünkre, hogy feloldja az őrület ránk neheze-

A szigetlakó

dő nyomását: A humor című tanulmányában (Pál Katalin fordítása) a pszichoanalízis atyja a „humoros örömnyereség genezisét” vizsgálva igyekszik mosolyt csalni az arcunkra (bár talán ehhez a mosolyhoz is szükségeltetik némi őrület).

A szépirodalmi blokkot Forgács Miklósnak az Áruló vagy, Halász! című, Grendel Lajos novellája alapján írt drámája nyitja. „Mi ez hát? Egy szolipszista képzelgés kivetülése? Egy őrült elme zuhanása a vak mélységbe? Kísérlet a drámai forma teljes leépítésére? Neoalkímia? Gyümölcspornó? Magzatvízfakasztás? Talán mindez együtt, talán egyik sem, talán sokkal több ennél. A szerző meghatározása szerint: »banális ambient infernó«. S akkor egyelőre maradjunk talán ennyinél” – olvasható a szerkesztői előszóban. A Forgács-féle pokoljárás után Deres Kornélia démoni versei, majd Markó Béla szonettjei és Tóth Kinga gépversei következnek. A Nobel-díjas Doris Lessing Egy magyar baráthoz című versét (Nagypál István fordítása) egy különleges meglepetés követi: az Allúvium című „esztétikus kritikai lap” (szerkeszti Csanda Máté teoretik) borítója, amelyet az Irodalmi Szemle a két lap közötti jövőbeni gyümölcsöző együttműködés reményében közöl. A szám versanyagát még Mária Ferenčuhová szlovák költő versei (Merva Attila fordítása) és Fellinger Károly legújabb művei alkotják. A prózablokkban Mán-Várhegyi Réka novellája a „répásmegyeri” züllött idillhez visz bennünket közelebb. Pavel Vilikovský Kutya az úton című regénye hamarosan megjelenik magyarul: az októberi Szemle ebből a szövegből is közöl ízelítőt, Garajszki Margit fordításában. A lapszámot Pál Ildikó karneválszerűen kavargó képei illusztrálják, ugyancsak az őrület mélységes-mély kútjából merítve energiájukat. (szalzo)

Rajkovics György rovata

Jó üzlet a mindenszentek

Jövő héten az emberek többsége virágokról, gyertyákról és mécsesekről fog susogni a temetők mélyén, illetve arról, mindez mennyire kopasztotta meg a pénztárcákat. Mécsesek és pénztárcák. A szokásos postaládai papírhalomból kihalászom a szupermarketek reklámújságjait, és nézem, ki mit kínál eladásra. Szeptembertől kapható minden, már a vásár óta lehet apránként gyűjtögetni, miközben az ember összeszámolja, hány sírra is kell venni, vinni. A halottak száma pedig egyre csak bővül. Olvasom: mécses 50 százalékos árkedvezménynyel! S ha már mécsesek. Vajon most mi a mécsesdivat? Mit illik 2013-ban kivinni a temetőbe? Szép nagyot, pirosat, az öblös részén dizájnos kereszttel, hirdetve a keresztény mivoltunkat? Vagy egy szerényebb, közepesebb méretű már nem járja? Mert mi van, ha a szomszédok ebből arra következtetnek, hogy már nem

annyira fontos számunkra az elhunyt? Akinek meg csak ócska, apró mécseskre futja, jobban teszi, ha suttyomban, a temető fala mellett osonva, lapítva megy ki a temetőbe a megboldugult szerettei sírjaihoz? Aki pedig arra gondol, hogy megússza egyszerű gyertyákkal, inkább maradjon otthon? Persze nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha akarjuk, akkor sem, a kor termékeit, „vívmányait”. Anyám épp arról mesél, és az orrom alá tolja a reklámújságot, hogy LED mécsesek és gyertyák is kaphatók manapság. Döbbentem hallgatom, és bámulom a csodát. Vajon mióta kapható? Utánanézek a neten a bővebb leírás érdekében. Ki-be lehet kapcsolgatni, rendkívül hosszú élettartamú, távirányító is jár hozzá, mint a tévéhez, és akár egy telefont, fel is lehet tölteni. Hűen utánozza a gyertya lángjának a lobogását. Mindez megfizethető áron. Egyszóval, ha november 1-jén kimegyek a teme-

tőbe, ilyen mécsesek és gyertyák fogják beragyogni a néma temetőket?! Először csak mosolygok, majd vissza kell tartanom a nevetést. Tehát már nem kell attól rettegnem, hogy felgyullad a sír – még sosem hallottam ilyenről –, elég a műgyertya, műmécses, mellé pedig a művirág. Merthogy a mécses mellé virág is dukál, méghozzá krizantém, legalábbis az én fejemben még mindig a nagyfejű, sárga-, illetve fehér virágok emléke él. Egy ideje visznek már hatalmas cserepekben is a kisebb virágúak közül. De ha már valaki beéri feltölthető műgyertyával, miért ragadna le a műlángnál, a virág is legyen hamis, helyesebben, hűen utánozza a valódit. És aki egészen modern és halad a korral, esetleg csak rajong az amerikai kultúráért, annak valószínűleg semmit sem jelent a mindenszentek és a halottak napja. Egy nappal előtte készülődik, ugyanis halloweent tart. Van bál, buli, min-

denszentek napján pedig másnaposság. De nem eszik olyan forrón a kását, a többség számára csupán érdekesség az amerikai módi. Odaát ez inkább vidám ünnep, ami mára végképp elüzletiesedett. Vajon mikor emlékezhetnek meg a halottaikról? Én mégis maradnék a lesajnált hagyományainknál, giccses gyertya ide, mókás halloween oda. Ha a forma ugyan el is veszítette a tartalma javát, azért még ragaszkodhatunk hozzá. Ha nem is két kezünkkel készítjük el a koszorút, azért a halottainkról még megemlékezhetünk. Akár tisztességesen is. És ahogy telik az idő, úgy az ember időnként azon is elmereng, vajon őt hová fogják temetni, és akad-e majd valaki, aki kijár a sírjához emlékezni, és gondozni a sírt. LED mécsest pedig nem veszek, még elnevetném magam, és azt gondolhatnák, hogy halloweent tartok mindenszentek napján a temetőben!


32

Celebsztorik

Csallóköz

Dömsödi viselkedése szánalmas! Dömsödi Gábor Friderikusz és Hajdú serpája voltam című botránykönyvében tálal ki egykori kollégáiról, de Tornóczky Anitáról is, akit tehetségtelennek nevez, és akiről azt állítja: nevelőapja hátán kapaszkodott fel oda, ahova. – Értetlenül állunk a dolgok előtt, de megértjük őt. Egy elkeseredett, a tévés szakmában mellőzött ember lett belőle. Gondolom, Hajdú Péter perelni fog, de ha rám vagy nevelőapámra találunk a könyvben becsületsértő dolgokat, akkor mi is megtesszük a megfelelő jogi lépéseket.  Net-felvételek

Bezöldült a sztár A tökéletes babaarcú 23 éves tehetség a Modern család egyik szereplője, Sarah Hyland nem véletlenül a tévénézők kedvence. A tehetséges színésznő nemcsak bájos, de nagyon szimpatikus is, aki végre nem a balhés hollywoodi fiatalok táborát erősíti. A mindig nagyon sikkes sztár az utóbbi időben szinte mindig feketében jelent meg a vörös szőnyegen. Mielőtt azonban ráuntunk volna a komor szettekre, most mélyzöldben kápráztatta el az Emmy gála nézőit. A gyönyörű Carolina Herrera ruhához azonos színű  köves gyűrűt, karperecet és fülbevalót választott.

Elhalasztották a műtétjét Varga Viktor és szerelme, Cinthya Dictator talán közös életük legnehezebb időszaka elé néznek, ugyanis a fiatal lány nyirokrákkal küzd. A lesújtó diagnózis után az orvosa úgy döntött, hogy az énekes kedvesét azonnal operálni kell, hiszen ilyen esetben minden perc számít, nem lehet halogatni semmit. Részben a betegség, részben a hatalmas lelki teher következtében a fotós lány nemrégiben viszont ágynak esett, immunrendszere olyannyira legyengült, hogy az orvosok most mégsem tudják megoperálni. Cinthya, bármilyen hihetetlen, kedveséért jobban aggódik, mint saját magáért.

Imád színészkedni a lánya

Súlyosbodott az állapota A vártnál súlyosabb Mészáros Árpád Zsolt betegsége, a környezetében senki sem tudja, mikorra épül fel. Csak egy biztos: hetekre lemondta előadásait, fellépéseit. „MÁZS egy olyan komoly torok- és hangszálgyulladással küzd, amelyből felépülése több időt vesz igénybe, mint az előrelátható volt” – adta közzé a MÁZS-produkció oldala. A közleménnyel ellentétben egy fotó alapján a művész lábadozás helyett hajnalig mulatott barátaival, majd az előadás lemondását megelőzően (a Bors olvasóriporter elmondása szerint) a budapesti Izabella utcában tántorgott egy férfi társaságában.  Összeállította: Wimmer Ilona

Nagy Tamás évek óta arra vár, hogy a nyolcéves Pipi és anyukája igent mondjanak felkérésére és a kislányt is szerződtethesse a TV2 napi sorozatába. – Amikor a producer először előállt ezzel az ötlettel, akkor Pipi még nagyon kicsi volt, ezért nemet mondtam. Grande még mindig kitart az ötlete mellett, és most már a lányom is nagyon szeretné, így elképzelhető, hogy együtt fogunk dolgozni. Természetesen támogatni fogom őt ha ezt a szakmát választja, de jobban örülnék valami másnak – tette hozzá Fábián Anita, a sorozat Szilviája, aki gyakran magával viszi lányát a stúdióba.


TV-műsor > 2013. október 23–29.

2013. október 22. | 43. szám

MARKÍZA > október 27., vasárnap, 20.30

A mestergyilkos

33

Arthur Bishop profi bérgyilkos, aki szigorú szabályok szerint él, és mindig tiszta munkát végez a célpontok likvidálása során. A munkája professzionális tökéletességet kíván, és azt, hogy érzelmileg maximálisan függetleníteni tudja magát. Bishop pont ezen képességek miatt számít a legjobbnak szakmájában. Amikor azonban megölik Harryt, Bishop mentorát, és egyben jó barátját, Bishop nem tudja szétválasztani a munkáját és az érzelmeit... Rendezte: Simon West Szereplő(k): Donald Sutherland The Mechanic, amerikai akciófilm, 92 perc, 2011

TV2 > október 23., szerda, 22.40

Eszeveszett küzdelem

John és Aileen Crowley életét beárnyékolja, hogy mindkét gyermekük ritka genetikai rendellenességben szenved. A kétségbeesett szülők minden lehetőséget megragadnak, ám az orvosok nem sok jóval biztatják őket. Az utolsó szalmaszál Dr. Robert Stonehill, egy visszavonult, makacs és önfejű kutatóorvos. Az ő módszerével talán lehetne segíteni a gyerekeken. A kutatásai befejezéséhez azonban pénzre van szükség. Rendezte: Tom Vaughan Szereplő(k): Harrison Ford Extraordinary Measures, amerikai filmdráma, 105 perc, 2010

M1 > október 26., szombat, 20.20

Artúr király

Angelina Jolie TV2 > október 27., vasárnap, 22.30

Elcserélt életek Artúr alig várja, hogy elhagyja Britanniát, és visszatérjen Róma biztonságos falai közé. Ám mielőtt elhagyná a szigetet, lovagjaival együtt még egy utolsó nagy megbízást kell teljesítenie, aminek során ráébred, hogy ha Róma elveszik, Britanniának szüksége lesz egy vezérre, aki betölti az űrt. Valakire, aki nemcsak a szászok fenyegető támadásától védi meg az országot, hanem megmutatja az utat egy új korszak felé. Artúrnak Merlin, a brit csapatok vezetője segítségével, valamint a gyönyörű és bátor Guinevrával az oldalán kell megtalálnia az erőt önmagában, hogy elfordítsa a történelem kerekét. Rendezte: Antoine Fuqua Szereplő(k): Clive Owen, Keira Knightley, Stephen Dillane King Arthur, amerikai–ír történelmi kalandfilm, 126 perc, 2004

1928 márciusának egyik szombat reggelén, Los Angelesben Christine Collins elbúcsúzik a kilencéves kisfiától, akit egyedül nevel, azután munkába megy. Este, amikor hazaér, a legszörnyűbb rémálma válik valóra: a kis Walternek nyoma veszett. Öt hónappal később a rendőrség bejelenti, hogy a kisfiú előkerült, és a nyomozást lezárták. Holott csak rábeszélték az asszonyt, hogy vigyen haza egy kisfiút, akiről pedig tudta, hogy nem az ő fia. Amikor Christine megpróbálja elérni a hatóságoknál, hogy folytassák a nyomozást, valóságos rágalomhadjárat indul ellene. Rendezte: Clint Eastwood Szereplő(k): Angelina Jolie, Jeffrey Donovan Changeling, amerikai filmdráma, 140 perc, 2008


34 TV2

RTL Klub

6.00 TV2 matiné 9.10 Hattyúhercegnő Amerikai film 10.45 Barney nagy kalandja (am.) 12.20 My Girl 2. – Az első igazi kaland (am.) 14.15 Szabad, mint a szél (am.) Röviddel az I. világháború előtt nagy teherbírású bányalovak érkeznek a németek afrikai bányáiba. A hoszszú tengeri út során az egyik kanca kiscsikónak ad életet. A parton azonban elszakítják anyjától a kiscsikót. A magára hagyott újszülött gondját egy kisfiú vállalja fel. 15.50 Shopping Királynők 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.00 Szörnyek az űrlények ellen. Am. animációs film 20.50 Szikraváros (am.) 22.40 Eszeveszett küzdelem (am.) 0.50 Apacsok Magyar film Kishorváth élete első filmjének rendezésére készül. A filmterv nagyapja történetét meséli el, aki a '60-as évek elején az '56 utáni passzív ellenállás egy különös formáját választotta.

7.00 Kölyökklub 10.05 Szuperhősök ligája. Am. animációs film 10.30 6:3 avagy, játszd újra Tutti (magyar) 12.20 Sherlock Holmes New Yorkban Am. krimi 14.20 Az angyalok is babot esznek Olasz–francia spanyol film 16.55 Garfield és a valós világ. Amerikai anim. film 18.30 Híradó 19.10 Jégkorszak 3. – A dínók hajnala Amerikai animációs film 21.00 Die Hard 4.0 – Legdrágább az életed (am.) A zsaru John McClane-re vár a feladat, hogy egyenesbe hozza a dolgokat, amikor a világ legerősebb hatalmának számítógépes rendszere megbénul és az egész ország az összeomlás szélére kerül. A rejtélyes támadó mindent alaposan végiggondolt, mindent megtervezett, csak egy valamivel, pontosabban valakivel nem számolt: McClane-nel. 23.35 Vundersőn és Zuperszexi Showműsor

M2 13.05 Arsene Lupin 13.30 Varázslók a Waverly helyről 14.15 Gyerekeknek 20.00 Híradó este 20.45 Budapesati bevetés (dok.) 22.00 A tanú Magyar film Pelikán József hithű kommunista, aki végigharcolta elvbarátaival a vészterhes éveket. Most, győzelmük után, a személyi kultusz idején, gátőrként is elkötelezett munkát végez. 23.45 Noé batátai 0.10 Valóságos Kincsesbánya 0.40 A szabadság vihara (dok.)

Csallóköz

Tv-műsor > 2013. október 23. > Szerda

Viasat 3 8.20 A hercegnő és a póni (am.) 10.15 Balek-suli Amerikai film 12.15 Külvárosi kommandó Amerikai film 14.10 Szegény embert az Amish húzza Amerikai film 16.30 Ovizsaru (am.) 18.50 Különben dühbe jövünk. Olasz– spanyol film 21.00 Véres gyémánt Am.–német film 23.50 Ovizsaru (am.) 2.05 Kés/alatt (99.) Amerikai sorozat

M1 6.55 Ma reggel 9.00 Hírek, sport 9.25 Az utca másik oldalán (dok.) 10.25 A törökfejes kopja (magyar) 12.00 Híradó délben 12.05 Szaffi. Magyar rajzfilm 13.30 Világhírességek a Zeneakadémián 14.05 Mese a somogyországi patakgörbítőkről 15.00 Híradó 15.10 Volt az a pár nap Magyar dok.-film 16.00 A Szabadság Napja Díszünnepség a Hősök teréről 17.15 Angi jelenti 17.40 A tanú (magyar) 19.30 Híradó, sport 20.20 Szabadság – Különjárat Magyar film 1956 nyarán, három hónappal a forradalom kitörése előtt három mindenre elszánt magyar fiatal a disszidálás akkoriban merőben szokatlan módját választja: eltérítik a Budapest–Szombathely légijáratot. 21.25 Szabadság szárnyán – Moka Béla igaz története 22.20 70 éves az MR Szimfonikus Zenekar 0.20 Trioptichon – Három filmballada (dok.)

ATV 12.30 Laci bácsi konyhája 12.50 TV-shop 15.00 Global 3000 Magazinműsor 15.30 700-as klub 16.10 Start plusz 16.30 EU Journal 16.55 Világhíradó 17.10 Fórum 17.55 Híradó 18.30 Fórum 18.55 Híradó 19.25 Egyenes beszéd 20.40 Világhíradó 20.55 Híradó 21.05 A tét 21.55 Híradó 22.20 Friderikusz 23.05 Haza húzó 23.55 Késő esti híradó 0.20 Világhíradó

Duna TV 7.35 Magyar fohász 8.35 Határtalanul magyar 9.00 „Ruszkik haza!” – Az 1956-os forradalom jelszavai 9.55 A remény hullámhosszán 10.50 Itt járt Mátyás király (1.) Magyar sorozat 12.00 Híradó 12.30 „...ilyen nagy dolog a szabadság?...” 13.30 Az ősz 17 pillanata Magyar dok.-film 14.30 Kívánságkosár 16.30 „Sasnak útja az égen” – 1959 nyara, Dunadelta Magyar tévéfilm 18.00 Híradó, sport 18.30 Lóden-show Magyar zenés film 19.10 ’56 Poznanban kezdődött (dok.) 19.50 C-2: Az elveszett kenupáros (dok.) 20.20 Szabadság tér 56 A tévéfilm 1956ban játszódik a budapesti Amerikai Követségen. Október 23-tól november 4-ig napról napra követi az eseményeket. Magyar film 22.00 Hírek, sport 22.10 A vaddiófa árnyéka Magyar dok.-film 23.55 Kultikon

RTL II 11.00 Vacsoracsata: Deutsch Anita 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség (66.) 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar (12.) 17.30 Az első millióm története (3.) 18.30 Legyen Ön is Milliomos! 19.30 Vacsoracsata (ism.) 20.30 A gyanú árnyékában: Az apámat kihasználja egy nő! 21.20 Dögölj meg, John Tucker! (am.) 23.00 RTL II Híradó 23.30 Forró nyomon 0.30 Chuck III. (1.)

21.00 > VIASAT3 Véres gyémánt

Solomon, akit elválasztanak a családjától és arra kényszerítenek, hogy a gyémántmezőkön dolgozzon, egy nap különleges drágakövet talál, amit élete kockáztatásával elrejt, hogy az érte kapott pénzzel megmentse a családját. Archer, az exzsoldos tudomást szerez a kincsről és Mady Bowen újságírónő közvetítésével Solomon mellé szegődik. A két ember sorsa végzetesen összefonódik... Rendezte: Edward Zwick Szereplő(k): Djimon Hounsou, Leonardo DiCaprio Német–amerikai akcióthriller, 143 perc, 2006

Markíza

JOJ

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Kobra 11 X. 11.45 A mentalista V. Am. krimisorozat 12.45 Dr. House V. 13.40 Egyről a kettőre Am. filmsorozat 14.10 A farm (ism.) 15.30 Két pasi – meg egy kicsi (am.) 16.00 NCIS VIII. 24/23. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak (szlovák) 19.00 Híradó, sport 20.30 A kék angyal 22.30 NCIS VIII. Am. krimisorozat 23.30 Kobra 11 X. 0.25 A mentalista V. Am. krimisorozat 1.10 Filmismétlések 2.30 Rejtélyek háza 2. Amerikai thriller

12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont II. 13.30 Dr. Csont V. Am. krimisorozat 14.30 Castle III. Am. krimisorozat 15.40 Bevásárlóverseny Juraj Mokrýval 15.55 Kapcsoltam 17.00 Híradó ötkor 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.40 CSI: Miami helyszínelők X. Am. krimisorozat 23.00 Castle V. (10.) Am. filmsorozat 0.00 Castle III. (17.) 1.00 Dr. Csont VII. 2.50 The Glades (12.) Amerikai sorozat

STV1 14.00 Építs házat, ültess fát! 14.30 Katka Brychtová igaz történetei 15.10 Asija választása Török sorozat 16.00 Hírek 16.25 A világ területei Jordánia, Jemen 17.10 Csalók akcióban IV. 17.45 Párbaj – vetélkedő 18.20 Öten öt ellen 19.00 Híradó, sport 20.20 Bajnokok Ligája: Real Madrid– Juventus BL labdarúgó-mérkőzés 22.50 BL-összefoglaló 0.10 Hivatásosok IV. Angol sorozat 1.00 Riporterek

STV2 14.10 Hogy ízlik a zene? Szlovák dok.-film 14.50 A3UM: Kassa EHMK 15.20 VAT – magazin 15.45 Magyar magazin 16.15 Tempó magazin 16.25 Tesztmagazin 16.45 Fókusz – a fogyasztó 17.30 Regionális hírek 17.45 Labdarúgó-vb 17 évesek bajnoksága: Szlovákia–Egyesült Arab Emirátusok 20.00 Földvári Kornélportré 20.55 Al Entisar – a remény hajója Szlovák dok.-film 21.30 Hírek, sport 22.05 „Farařuv konec” Csehszlovák vígjáték 23.40 Rendőrségi magazin 23.55 Katonai magazin


TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények Reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop 10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál Mexikói sorozat 13.00 Knight Rider 14.00 Tények délután 14.50 Shopping Királynők Magyar reality 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00 Jóban Rosszban Böbe bevallja Gyöngyinek, hogy vonzza a polgármesterség, de elég elrugaszkodottnak tartja Emil ötletét. Közben Roland eligazítást tart Konrádnak, majd a városházára sietnek. Füredi megbízza Mártit, hogy legyen a kampányfőnöke... 21.35 Mr. és Mrs Showműsor 23.30 Szenvedélyek viharában Amerikai film

6.05 Rajzfilmek 7.35 Híradó 8.08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro Show 12.45 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest (ism.) 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat Török sorozat 16.25 A bosszú angyala Mexikói sorozat 17.30 A gyanú árnyékában Petra különösen kezd viselkedni, legszívesebben egyik napról a másikra elköltözne családjától. Eltitkolja férje előtt, hogy a főnöke kirúgta. Egyik nap halálosan depressziós, másnap meg teljesen felélénkül. Zsolt egyáltalán nem tud mit kezdeni a felesége hangulatingadozásaival, ráadásul az asszony semmilyen magyarázattal nem szolgál férjének a viselkedését illetően. 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest Magyar sorozat 20.55 Barátok közt 21.35 Én, a robot Amerikai film 23.40 Brandmánia 0.20 Reflektor 0.35 Autós magazin

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai. 60/18. 10.10 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Nemzetiségi magazinok 13.25 Virágzó Magyarország 13.50 Életművész 14.45 Család csak egy van IV. (10.) 15.35 A múlt fogságában (56.) 16.25 Híradó + 16.40 A szenvedélyek lángjai (173.) 17.20 Szerencse híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek – IrReality Show A Góliát hackercsoport összehangolt cybertámadást indít Magyarország törvényhozási, igazgatási és igazságszolgáltatási intézményei ellen. A hackerek hoszszú és átgondolt előkészületek után valamennyi intézmény rendszerét feltörik. Magyar sorozat 22.15 Az Este 22.50 Nemzeti Nagyvizit: Mária Terézia és II. József 23.20 Barangolások öt kontinensen 23.50 Híradó 0.05 A nyomsávon Magyar dok.sorozat (2.)

8.10 Kultikon 8.35 Magyar klasszikusok új köntösben 9.05 Gyökerek Zoboralja 9.45 Virágzó Magyarország 10.10 Cápák a keresőmben (dok.) 11.05 Felsőbb parancs Magyar dok.film 12.00 Híradó 12.25 Táncvarázs 13.30 Az ősz 17 pillnata Dok.-sorozat 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood (46.) 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros (116.) 19.40 Angyali érintés 20.30 Angyalbőrben 21.25 Hírek, sport 21.40 Keserű igazság Magyar film Várkonyi Zoltán filmje közvetlenül a forradalmat megelőző feszült időszakban, 1956 júliusában készült. Olyan értelemben is kordokumentum, hogy egy korabeli, a sajtóban megjelent leleplező cikk alapján készült: egy építőipari igazgató presztízs okokból, a látszatsiker érdekében kitart egy hibás építkezés mellett, ami tragédiával végződik. 23.05 Kultikon 23.25 Müpart

M2

Viasat 3

ATV

RTL II

13.02 Arsene Lupin 13.25 Varázslók a Waverly helyről 14.15 Gyerekeknek 20.00 Híradó, sport 20.45 Hétköznapi kifutó 21.10 Bosszú (2.) Emily Thorne sok év után visszatér abba a tengerparti nyaralóba, ahol kislányként egy felejthetetlen nyarat töltött apjával, David Clarke-kal, akit a szeme láttára tartóztattak le igaztalan vádakkal. 21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 KorTárs 0.00 Európai szemmel

35

Tv-műsor > 2013. október 24. > Csütörtök

2013. október 22. | 43. szám

11.25 Szeretem a testem 12.30 Szívek szállodája Amerikai sorozat 13.30 CSI: A helyszínelők (am.) 15.25 Nyomtalanul (am.) 17.25 Gyilkos számok Amerikai sorozat 18.20 Káoszháza (am.) 18.50 Férjek gyöngye Amerikai sorozat 19.20 Jóbarátok (am.) 20.25 Két pasi – meg egy kicsi (am.) 21.25 CSI: New York-i helyszínelők (am.) 22.25 Ripley és a maffiózók Olasz–angol– amerikai film 0.40 Harmadik műszak Amerikai sorozat

11.30 12.10 12.25 12.55 15.30 16.10 16.30 16.55 17.10 17.55 18.25 18.55 19.25 20.40 20.55 21.05 21.55 22.20 23.05 23.55 0.20

Laci bácsi konyhája TV-shop Fórum TV-shop 700-as klub Start plusz Mancsvár Világhíradó Fórum Híradó Fórum Híradó Egyenes beszéd Világhíradó Híradó CSATT! Híradó Friderikusz Haza húzó Késő esti híradó Világhíradó

11.00 Vacsoracsata: Kammerer Zoltán 12.00 Segítség, bajban vagyok! 12.50 Dögölj meg, John Tucker! (ism.) 14.30 Az örökség (67.) 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar (13.) 17.30 Forró nyomon 18.30 Legyen Ön is Milliomos! 19.30 Vacsoracsata (ism.) 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! Egy halott férfi két családja 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan! 0.30 Chuck III. (2.)

23.30 > TV2 Szenvedélyek viharában

William Ludlow ezredes egy távoli, őslakosok lakta vidéken telepszik le, hogy nyugodtan nevelhesse fel három fiát. Alfred, a legidősebb csendes, kötelességtudó fiú, Samuel, a legfiatalabb mindenki kedvence. Tristan, a középső: vad, öntörvényű, akit az ezredes hű indián segédje nevelt képzett harcossá. A három testvér amikor felnőnek, életüket előre nem látható tragédiák, szenvedélyek és indulatok más-más útra terelik. Rendezte: Edward Zwick Szereplő(k): Anthony Hopkins, Brad Pitt, Aidan Quinn Amerikai kalandfilm, 125 perc, 1994

Markíza 6.00 Telereggel 8.30 A kék angyal 10.30 A fiúk nem sírnak 11.40 Kobra 11 X. 12.40 A mentalista V. 13.35 Dr. House V. Am. filmsorozat 15.30 Két pasi – meg egy kicsi (am.) 16.00 NCIS VIII. 24/24. Am. krimisorozat 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak Szlovák sorozat 19.00 Híradó, sport 20.30 Forr a bor Szlovák sorozat 21.40 A farm 23.00 NCIS VIII. 24/24. Am. krimisorozat 0.00 Kobra 11 X. Német sorozat 0.55 A mentalista V. Am. krimisorozat 1.40 Dr. House V. Amerikai sorozat

STV1 14.20 Konyhatitkok 15.15 Asija választása Török sorozat 16.00 Hírek 16.25 A világ területei Costa Rica, Panama 17.10 Csalók akcióban IV. 17.45 Párbaj – vetélkedő 18.20 Öten öt ellen 19.00 Híradó, sport 20.20 Wallander. 3/1. Ang. krimisorozat 21.45 Óvárosi nyomozók II. Cseh–szlovák krimisorozat 22.45 Riporterek 23.15 Hivatásosok IV. 0.05 Szlovákia legnagyobb bűnügyei

JOJ 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont II. 13.30 Dr. Csont V. 14.30 Castle III. 15.40 Bevásárlóverseny Juraj Mokrýval 15.55 Kapcsoltam 17.00 Híradó ötkor 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.40 ValóVilág – Álomház 23.15 Dzsigolók II. Reality-show 0.30 Dr. Csont V. (5.) 1.25 Dzsigolók II. 2.40 Hawaii Five-0 II. Amerikai krimisorozat

STV2 13.50 Éjszaka az archívumban 15.00 Szenior klub 15.25 Út – magazin 15.55 Roma magazin 16.25 Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz – a jog 17.30 Regionális hírek 17.50 Hírek magyarul 18.00 A természet értéke Fr. dok.-sorozat 18.25 Horgászmagazin 18.45 Esti mese 19.00 Én és a családom 19.10 Ki hívott meg? 19.50 Szenzációs szerelők Amerikai dok.-film 20.45 Labdarúgó EL-mérkőzések 23.00 Gólok, pontok... 23.10 Cseh szerelem: Szerelem időskorban Cseh dok.-film 23.40 Híradó


36

Csallóköz

Tv-műsor > 2013. október 25. > Péntek

TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Alexandrapódium 6.25 Tények Reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop 10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál Mexikói sorozat 13.00 Knight Rider Amerikai sorozat 14.00 Tények Délután 14.50 Shopping Királynők Magyar reality 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00 Jóban Rosszban Böbe Orsi ellenérvei dacára is elhatározza, ha törik, ha szakad, ő is elindul a polgármesteri címért. A siker érdekében Károly bácsit is mozgósítja. Márti Szabi segítségét kéri, aminek meg is lesz az eredménye. Közben István megkapja a válási papírokat. 21.35 Sztárban sztár Show-műsor 23.55 Fogyj Rékával és Norbival! 0.00 Briliáns elmék Amerikai sorozat 1.00 Tények Este 1.35 Astro-Világ Éjjel

6.05 Rajzfilmek 7.35 Híradó 8.08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztro Show 12.45 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest (ism.) 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A bosszú angyala Mexikói sorozat 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.40 CSI: Miami helyszínelők Amerikai sorozat 22.40 Gyilkos elmék Egy prostituáltat találnak összeverve az egyik sikátorban, fején zacskó, pontosan úgy, ahogy a város másik végén több kivégzett kutyát is találtak. Hotchner biztos benne, hogy az állatkínzó és a nő gyilkosa egy és ugyanaz a személy, és ez még csak a kezdet. 23.45 Így készült – Isteni műszak 0.25 Kemény motorosok (8.) 1.25 Reflektor

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai. 60/19. 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma magazin 12.55 Esély 13.25 Virágzó Magyarország 13.50 Gasztroangyal 14.50 Család csak egy van IV. (11.) Jake anyja, Grace bejelenti, hogy udvarlója megkérte a kezét, csakhogy nem mehet még hozzá, ugyanis nem vált el a fiúk apjától. Hamar sikerül rávennie férjét, hogy írja alá a válási iratokat, csakhogy ő találkozni akar a fiúkkal. 15.35 A múlt fogságában (57.) 16.30 Híradó + 16.45 A szenvedélyek lángjai (174.) 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó, sport 20.25 Legenda: Hungária együttes 21.30 Életművész 22.25 Az Este 23.00 Szeretettel Hollywoodból 23.30 Híradó 23.45 Forma–1 Indiai Nagydíj Szabadedzés

7.35 Az iszlám Európában Hollandia 8.10 Kultikon 8.35 Akadálytalanul 9.05 Közbeszéd 9.30 Szerelmes földrajz 10.10 Angyali érintés 11.00 Angyalbőrben 12.00 Híradó 12.30 Az utolsó remény 12.55 Agrárpercek 13.20 Voyager – A múlt titkai és legendái 13.55 Az ősz 17 pillanata 14.30 Kívánságkosár 15.36 Labdarúgás 17.30 Térkép 17.05 Everwood (43.) 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros (117.) 19.40 Angyali érintés 20.30 A Kennedy család (2.) 21.15 Hírek, sport 21.30 Szerelmi bűnök Francia krimi Isabelle Christine beosztottjaként dolgozik egy nemzetközi multi francia kirendeltségén. Christine manipulálja Isabelle-t és ellopja annak briliáns ötleteit, hogy a saját érdemeit kovácsolja vele. Maximálisan visszaél a pozíciója nyújtott lehetőségekkel, egyre kegyetlenebbül viselkedik. 23.10 Kultikon 23.30 Vonzások és választások Olasz–francia filmdráma

M2

Viasat 3

ATV

RTL II

12.57 Arsene Lupin Francia–kanadai animációs sorozat 13.25 Varázslók a Waverly helyről Amerikai sorozat 14.10 Gyerekeknek 20.00 Híradó, sport 20.45 Jamie 30 perces kajái (8.) Angol ismeretterjesztő sorozat 21.10 Bosszú (3.) Árulás Amerikai sorozat 21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Autós magazin 0.00 Szeretettel Hollywoodból 0.30 Magyar bulizene

11.25 Szeretem a testem 12.30 Szívek szállodája Amerikai sorozat 13.30 CSI: A helyszínelők (am.) 15.25 Nyomtalanul (am.) 17.25 Gyilkos számok Amerikai sorozat 18.20 Káoszháza (am.) 18.50 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok (am.) 19.50 Kertvárosba száműzve (am.) 20.25 Két pasi – meg egy kicsi (am.) 21.25 V mint vérbosszú Amerikai–angol– német film 24.00 Véres gyémánt Amerikai–német akcióthriller 2.40 Harmadik műszak

11.55 12.15 12.25 15.30 16.10 16.30 16.55 17.10 17.55 18.30 18.55 19.25 20.40 20.55 21.05 21.55 22.10 22.20 23.05 23.55 0.20

Déli Híradó TV-shop Fórum 700-as klub Start+ Együtt a biztonságért! Világhíradó Fórum Híradó Fórum Híradó Egyenes beszéd Híresek és hatalmasok Híradó Híresek és hatalmasok Híradó Világhíradó ATV Newsroom Haza húzó Késő esti híradó Világhíradó

11.00 Vacsoracsata: Klausmann Viktor 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség (68.) 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar (14.) 17.30 Péntektől péntekig 18.30 Legyen Ön is Milliomos! 19.30 Vacsoracsata (ism.) 20.30 A gyanú árnyékában: Eltűnt a kamasz lányom! 21.30 Segítség, bajban vagyok! A túlhajszolt sofőr 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig 0.30 Chuck III. (3.)

21.25 > VIASAT 3 V mint vérbosszú

Anglia diktatúrától szenved a nem is olyan távoli jövőben. Evey-t, a fiatal lányt egyik este elkapják az utcán, a halál torkából egy titokzatos alak, V szabadítja ki. A férfi a négyszáz éve kivégzett lázadó, Guy Fawkes álarcát viseli. Fawkes társaival együtt levegőbe akarta röpíteni a parlamentet, De a merénylet meghiúsult, az összeesküvők bitón végezték. Evey apránként megismeri V múltját, mely a férfi bosszúvágyát táplálja. Rendezte: James McTeique Szereplő(k): Natalie Portman, Hugo Wraving Amerikai–angol–német akciófilm, 132 perc, 2005

Markíza 6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Kobra 11 X. 11.45 A mentalista V. Am. krimisorozat 12.45 Dr. House V. Am. filmsorozat 13.40 Egyről a kettőre III. 14.10 A farm (ism.) 15.30 Két pasi – meg egy kicsi (am.) 16.00 NCIS Am. krimisorozat 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak Szlovák sorozat 19.00 Híradó, sport 20.30 Forr a bor Szlovák sorozat 21.40 A farm 23.00 Sose hátrálj meg Amerikai akciófilm 1.00 NCIS (am.) 1.45 Kobra 11 X. (ism.)

STV1 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.25 Mennyei ízek 15.10 Asija választása Török sorozat 16.00 Hírek 16.25 A világ területei Mianmar/Burma 17.10 Csalók akcióban IV. Angol sorozat 17.45 Párbaj – vetélkedő 18.20 Öten öt ellen 19.00 Híradó, sport 20.20 Szlovákia, szeretlek! Szórakoztató műsor 21.40 Poplegendák: Robo Grigorov 23.30 Senki sem tökéletes 0.40 Hivatásosok IV. Angol sorozat 1.30 Hölgyklub

JOJ 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont II. 13.30 Dr. Csont V. Am. krimisorozat 14.30 Castle III. 15.40 Bevásárlóverseny Juraj Mokrýval 15.55 Kapcsoltam 17.00 Híradó ötkor 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek Szlovák sorozat 21.40 Telitalálat 23.00 Láncreakció: Veszélyben a Föld Amerikai film 0.50 Keleti bosszú Am. akciófilm 2.50 Gyilkos elmék Am. krimisorozat

STV2 14.05 Cirkusz, cirkusz... 14.50 Erős emberek versenye 15.20 Labdarúgó EL Összefoglaló 15.55 Szemtől szemben 16.25 Eurovirtuál 16.45 Fókusz – a család 17.30 Regionális hírek 17.50 Hírek magyar nyelven 18.05 Extrém magasságok 18.35 Portré: Ján Poláček 18.45 Esti mese 19.10 Én és a családom 19.20 Ki hívott meg? 20.00 Pandamentés Angol természetfilm 20.50 Família 21.20 Gólok, pontok… 21.35 Kinorama 22.00 Bábel (am.) 0.20 Pozsonyi Jazznapok


TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV 2-matiné 10.00 Monster High 10.35 Astro-Világ 11.40 Kalandjárat 12.10 Babavilág 12.40 Fogyótúra 13.10 Tűsarok 13.40 Stílusvadász 14.10 Xena V. (am.) 15.10 A férjem védelmében II. (am.) Sonkás szendvics 16.15 Majomszeretet Amerikai film 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Jégi dicsőségünk Amerikai film 21.30 Különvélemény Am.–német film 0.20 Hullámhegy Angol–olasz film Az elkényeztetett amerikai milliomosnő és a jóképű olasz halászlegény egy furcsa kaland következében egy lakatlan szigetre sodródnak valahol a Földközitengeren. A felső tízezer életmódjához szokott Ambert elborzasztják a civilizálatlan körülmények.

7.00 Kölyökklub 10.10 Chima legendái Anim. sorozat 10.35 Míg a halál el nem választ 11.10 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.45 Autós magazin 12.55 Magyarország– Horvátország női kézilabdakupamérkőzés 14.45 A hős legendája A gyógyelixír Amerikai sorozat 15.45 Jóbarátok (am.) 16.25 A bambanő Amerikai film 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.05 Könyörtelen csapás. Am.– kanadai film 0.05 Transmorphers: Az alakváltók Amerikai sci-fi A tudósok felfedeznek egy távoli bolygót, melyet robotok laknak. A békés kapcsolatteremtés lehetőségét teljes mértékben elutasítják, céljuk a Föld elfoglalása. Miután a népesség majdnem 90%-át eltörölték a Föld felszínéről, az emberiség menekülésre kényszerül.

5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdőnk 6.55 Családbarát 9.00 Noé barátai 9.35 Boxutca Forma–1 Magazin 10.10 Forma–1 Indiai Nagydíj Időmérő edzés 12.01 Hírek 12.05 Pecatúra 12.35 Zöld tea 13.05 KorTárs 13.35 Az élő örökség 13.55 Labdarúgás DVSC-TEVA– Lombard Pápa Termál FC 16.00 A világörökség kincsei 16.20 Újrakezdők Ócsán 16.50 Egyszer volt, hol nem volt Amerikai sorozat 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó, sport 20.20 Artúr király Amerikai–ír történelmi film 22.25 Budavári Palotakoncert Operett gála a Budai Vár udvarából 23.25 Menedék Amerikai– angol–német filmdráma 1.00 Leleplezések Francia krimi

7.20 Pecatúra 7.50 Élő egyház 8.15 Isten kezében 9.15 Nóvum 9.40 Határtalanul magyar 10.10 Akadálytalanul 10.35 Székely kapuk 11.10 Déltenger kincse 12.02 Híradó 12.10 Kultúra a nagyvilágban 12.30 Zöld jelzés 13.00 Budapesti rém Amerikai film 14.15 Hagyaték 14.45 Sírjaik hol domborulnak 15.10 Önök kérték 16.10 Éjfélre kiderül Magyar film Nagy a zűrzavar a Sisak utca 11-ben. Egy taxisofőr egy hölgyet és egy urat keres, akiket előző este szállított, és a kocsijában felejtettek valamit. 17.30 Szeretlek Ágnes! Budai Dénes dalai 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros (118.) 19.10 Hogy volt... Szacsvay Lászlót köszöntjük 20.05 A világörökség kincsei 20.25 Futótűz III. Am. sorozat (10.) 21.15 Én, Don Giovanni Olasz–spanyol filmdráma 23.15 Dunasport 23.35 MüPart 1.10 Koncertek az A38 hajón

M2

Viasat 3

ATV

RTL II

9.50 Gyerekeknek 13.40 Varázslók a Waverly helyről Amerikai sorozat 14.05 Táncakadémia 14.30 Gyerekeknek 20.00 Híradó este 20.45 Top Gear (130.) Angol dok.sorozat 22.00 Forma–1 Indiai Nagydíj Időmérő edzés 23.50 4 összeesküvő és 1 temetés Osztrák sorozat 0.35 Artúr király Amerikai–ír film 1.40 Menedék Amerikai– angol–német film

37

Tv-műsor > 2013. október 26. > Szombat

2013. október 22. | 43. szám

13.50 Doktor House 15.45 Szerelem a láthatáron 16.50 Különben dühbe jövünk (olasz) 19.00 Dupla vagy semmi Amerikai film 21.20 Az új világ. Am.– angol film 0.10 Dilis randi (am.) Négy huszonéves barát eltökélten keresi a szerelmet, de sehogyan sem találja. Egy sítúra alkalmával mégis megtörténik a csoda, egyikőjük szenvedélyes kapcsolatba bonyolódik egy lánnyal, egy jeges lejtőn bekövetkezett véletlen baleset nyomán.

15.35 16.00 16.30 17.00 18.25 19.25 20.30 21.10

23.05 23.55 0.05

Ebugatta Könyvjelző Global 3000 Fórum; Híradó Képlet; Híradó Havas a pályán Charlie 65. Koncertfilm 1984 (angol) A Föld lakossága egy nukleáris konfliktust követően három országra oszlik, melyek állandó harcban állnak egymással. A totalitárius Óceániát a mindent látó Nagy Testvér kormányozza, fővárosa pedig Londonban van. Hazahúzó Híradó Vidám vasárnap

12.05 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

22.00 23.30

Tökéletes célpont II. Az őrangyal (17.) Nyomtalanul (14.) Sokkoló valóság (9.) Glades – Tengerparti gyilkosságok I. (1.) Am. krimisorozat Az első millióm története (ism.) CSI: Miami helyszínelők (10.) Forró nyomon A királynő Angol–francia film Az angol Diana hercegnő élete a tündérmese és a rémdráma keveréke, egy életút, mely csillogással és botrányokkal volt kikövezve. After X PokerStars European Poker Tour

23.25 > M1 Menedék

Shy egyik életveszélyes helyzetből kerül a másikba. Szerelme, Andrea bátyja megfenyegeti, majd életét végzetesen felforgatja a menekülésben lévő, dúsgazdag Carl Ridley és lánya, Pippa. A szökevények útját keresztezi egy kétes ügyeiről ismert brit ügyvéd, Mr. Allen, valamint egy helybéli fickó, aki megpróbálja élve megúszni, hogy nem tudja megfizetni tartozását az egyik gengszternek. Rendezte: Frank E. Flowers Szereplő(k): Orlando Bloom, Bill Paxton Amerikai–angol–német filmdráma, 95 perc, 2005

Markíza 6.00 Dr. House V. 6.45 Gyerekeknek 7.55 Alf IV. 24/14. 8.20 Egyről a kettőre III. 8.45 Glitter – Ami fénylik. Am. dráma 10.50 Két pasi – meg egy kicsi (am.) 11.20 Négy férfi, egy eset I. 10/8. 11.45 Dennis, a komisz ismét pimasz (am.) 13.20 Jöttünk, láttunk, visszamennénk Francia vígjáték 15.35 Gagyi lovag (am.) 17.35 Hurrikán 18.20 A társadalom krémje 19.00 Híradó, sport 20.30 A farm – párbaj 22.15 A Megtorló – Háborús övezet Amerika–kanadai– német akciófilm 0.15 Sose hátrálj meg Amerikai film

STV1 12.30 On Air 12.55 Postaláda 14.00 Lányaim. 8/5. Olasz filmsorozat 15.40 A szerelem olyan, mint egy álom Osztrák vígjáték 17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Mennyei ízek 19.00 Híradó 19.50 Gólok, pontok... 20.20 Postaláda 21.20 Katka Brychtová igaz történetei 21.55 Laurin története Olasz film 23.30 A szerelem olyan, mint egy álom Osztrák vígjáték 1.00 Lányaim (ism.)

JOJ 10.15 A tiltott királyság Amerikai film A tizenhét éves Jason Tripitikas egy kínai zálogházban rábukkan a Majomkirály botjára, melynek hatására átkerül egy ókori kínai faluba, épp egy csata közepébe. 12.30 Örökség (3.) Szlovák sorozat 14.00 T4xi Francia film 16.10 Csillag születik 18.00 Telitalálat 19.00 Híradó, sport 20.20 Halálos iram Amerikai film 23.00 ValóVilág – Álomház 1.00 Buli suli Amerikai vígjáték 2.00 Vadászpilóták Francia akciófilm

STV2 13.50 Mindig vidáman Szlovák tévéjáték 14.30 BL-magazin 15.05 Kapura – magazin 15.50 Farmár magazin 16.10 Tesztmagazin 16.25 Szenior klub 17.00 Színészlegendák 17.10 A tarka üsző Szlovák tévéfilm 18.15 Utazás Csehországban 18.45 Esti mese 19.10 Én és a családom 19.20 Ki hívott meg? 20.00 Találmányok, melyek megváltoztatták a világot 20.50 Őrangyalok 21.20 A3UM magazin 21.45 Bohócok Olasz vígjáték 23.15 Művészet 2013 23.40 ArtSpektrum


38 TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV 2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 Egészségmánia 11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint TestŐr 12.35 Kalandjárat 13.05 Aktív Extra 13.35 Falforgatók 14.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok IV. (am.) 15.05 Békétlen békítő Amerikai sorozat 16.05 Jégi dicsőségünk Amerikai film 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Egyszerűen bonyolult Amerikai film Jane tíz évvel a válásuk után is baráti kapcsolatot ápol az ügyvéd exférjével. A fiuk diplomaosztójára készülve, némi nosztalgiázás után az ágyban kötnek ki. A helyzet egyszerűen bonyolult, hiszen Jake-nek csinos, ifjú felesége van, meg egy mostohagyereke. Janenek viszont egy félszeg, elvált építész csapná a szelet. 22.30 Elcserélt életek (am.) 1.15 Egy csodálatos elme (am.)

7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.30 Teleshop 11.25 Gasztrotúra 11.55 Magyarország– Norvégia női kézilabdakupamérkőzés 13.45 X-Faktor 15.50 Jóbarátok I. Am. sorozat 16.30 Az utolsó Mimic Am. kalandfilm Noah és Emma különleges dobozt talál a tengerparton. Az apró gépezetben egy plüssnyuszi lapul, amely beszélni kezd Emmához. Kiderül, hogy a Mimic névre hallgató nyúlnak varázsereje van, és a jövőből érkezett, hogy segítséget kérjen. 18.30 Híradó 18.55 A szállító I. (6.) Családi örökség Francia–német sorozat 20.00 X-Faktor A Döntés 21.00 Vundersőn és Zuperszexi Esti showműsor Balázzsal és Janival 22.40 Showder Klub 23.55 Portré

5.55 Magyar gazda 6.25 Nemzeti Nagyvizit 6.55 Calád-barát 9.00 Katolikus krónika 9.40 Kérdések a Bibliában 9.55 Forma–1 Indiai Nagydíj 12.45 Hírek 12.50 Református magazinműsor 13.20 Az utódok reménysége 13.50 Hétköznapi kifutó 14.20 TeleSport – Sport7 14.50 A Maharadzsa lánya. 3/3. 16.20 Labdarúgás Videoton FC– Bp. Honvéd 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sport 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Szabadság, Szerelem Magyar film 1956. Magyarország csupán egy kis csatlósállam a szovjet blokkban, de nagyhatalom is: vízilabda-válogatottja verhetetlen. A pólós srácok eddig egyetlen egyszer veszítettek: 1955-ben, amikor egy moszkvai mérkőzésen a bíró nem engedte őket győzni. Mindannyian a visszavágásra, a melbourne-i olimpiára készülnek. 23.35 Testvérek Am. filmdráma

6.50 Világ-Nézet 8.20 Törzsasztal 9.15 Nyelvőrző 9.45 Székelyek nagy menetelése 13.00Híradó 13.10Sári bíró Magyar film 14.50Csellengők 15.20Hogy volt... Szacsvay Lászlót köszöntjük 16.15Hattyúdal Magyar film Tamburás, az öreg csavargó egy épülő lakótelep szomszédságában vert tanyát. Lepusztult kalyibáját „Villa Negrának” hívja, és ide gyűjti a megszorult fiatalokat. Lopásból, alkalmi munkából tartják fenn magukat, máról holnapra élnek. A fiatalok azonban többre vágynak. 18.00Híradó, sport 18.30Heti Hírmondó 19.30A világörökség kincsei 19.50Önök kérték 20.45Régimódi történet (3.) Magyar sorozat 21.40Tízezer nap Magyar film 23.25Heti Hírmondó 0.20 Klubszoba 1.15 Dunasport

M2

Viasat 3

ATV

RTL II

8.00 Gyerekeknek 15.55 Na végre, itt a nyár! (12.) Magyar sorozat 16.25 Gyerekeknek 20.00 Híradó este 20.45 Mad Men – Reklámőrültek Amerikai sorozat A Jimmy Barrett-el való beszélgetése után Betty gyanút fog, hogy Donnak viszonya van Jimmy feleségével, Bobbie-val, ezért arra kéri férjét, hogy költözzön el otthonról. 21.35 Forma–1 Indiai Nagydíj 0.20 Szabaadsg, Szerelem Magyar filmdráma

Csallóköz

Tv-műsor > 2013. október 27. > Vasárnap

10.20 Trendközelben 10.50 A nagy házalakítás 12.50 A hercegnő és a póni (am.) 14.40 Dupla vagy semmi Amerikai film 16.55 Bilko főtörzs Amerikai film 19.25 Pimasz úr Riport-show 20.00 C.S.I.: A helyszínelők (am.) 21.55 CSI: New York-i helyszínelők (am.) 21.55 Amerikai pite 5. – Pucér maraton Amerikai film 24.00 Esküdt ellenségek 0.55 Dilis randi Amerikai film

10.15 11.00 13.55 16.00 16.30 16.45 17.10 17.55 18.25 18.55 19.25 20.10 21.10 21.55 22.05 22.50 23.05 23.55 0.05

Húzós Vidám vasárnap Tv-shop Heti szakasz Álomsztori EU Journal Fórum Híradó Szabad szemmel Híradó Szabad szemmel Titkos dosszié – A világpolitika titkos aktái (am.) Az elnök emberei Amerikai sorozat Híradó Az elnök emberei Amerikai sorozat Global 3000 Hazahúzó Késő esti híradó Szabad szemmel

9.15 A parkett dögei Amerikai film 11.00 Derült égből szerelem Amerikai film 13.05 Glades (ism.) 14.00 CSI: Miami helyszínelők (ism.) 15.00 Nyomtalanul (14.) 16.00 Segítség, bajban vagyok! 21.00 After X 22.00 Heti Hetes 23.00 Érintés I. (3.) Martin egy pénzügyi csalásról szerez tudomást. Egy nagyvállalat volt alkalmazottja biztosította a cégnek, hogy befektetőit kisemmizze. 0.00 A királynő (ism.)

23.35 > M1 Testvérek

Sam és Tommy teljesen ellentétei egymásnak. Sam, többszörösen kitüntetett katona, apja nyomdokain példás karriert futott be, míg Tommy a család feketebáránya. Amikor Sam gépét lelövik a tálibok Afganisztán felett, Tommy kötelességének érzi, hogy Grace és két kislánya segítségére legyen, megpróbálja a fivére családjában keletkezett űrt betölteni. A gyász egy új családot teremt, ahol Tommy magára talál. Rendezte: Jim Sheridan Szereplő(k): Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal Amerikai filmdráma, 100 perc, 2009

Markíza 6.00 Gyerekeknek 8.05 Gagyi lovag Amerikai vígjáték 10.00 Forma 1 Indiai Nagydíj 12.50 A Saint Tropez-i csendőr. Francia– olasz vígjáték 15.00 Főúr, tűnés! Csehszlovák vígjáték 16.55 Csúcsformában Amerikai film Lee felügyelő, a hongkongi rendőrség büszkesége Amerikába utazik, hogy a kínai konzul elrabolt lányát felkutassa. 19.00 Híradó, sport 20.30 A mestergyilkos Amerikai film 22.20 Piszkos lappal Amerikai film 0.20 A mestergyilkos Amerikai film

STV1 11.05 11.30 11.55 13.00 13.30

15.05

16.40 17.50 18.15 19.00 19.50 20.20 23.45 1.30

Szlovákia képekben A világ képekben Öt perrcel 12 előtt Polgár a hivatalban Agatha Christie: Poirot Angol krimisorozat A kicsapongó szépség esete Csehszlovák krimi Senki sem tökéletes Hurrá, ki a kertbe! Konyhatitkok Híradó Gólok, pontok... Sólyom és galamb Olasz filmsorozat Maigret Francia sorozat Agatha Christie Angol krimisorozat

JOJ 12.50 Láncreakció: Veszélyben a Föld (am.) 14.50 Halálos iram Am. akciófilm 17.15 Új lakás 18.00 Telitalálat 19.00 Híradó, sport 20.20 Csillag születik 23.15 A dolog. Amerikai-kanadai horrorfilm 1.40 Gyilkos kígyó Amerikai sci-fi Tennessee állam egy eldugott kisvárosában élnek egy kis szabadegyház tagjai, akik kultikusan tisztelik a kígyókat. A Daniels család két fia, Duff és Les azonban gyökeresen eltérően viszonyul a hüllőkhöz.

STV2 13.45 Vallási magazin 14.20 Nemzetközi Ökumenikus koncert 15.50 Őrangyalok 16.20 Jégkorong Extraliga Zsolna–Zólyom 19.10 Esti mese 19.35 Én és a családom 19.55 Híradó hallássérülteknek 20.00 Csak úgy jöttek... Szlovák werkfilm 20.10 Színházi előadás: Csak úgy jöttek... Fsz.: Darina Abrahámová 22.25 Meccs lefújva 23.10 A fény nélküli udvar Szlovák tévéfilm 0.10 Híradó


TV2

RTL Klub

6.00 Aktív Extra 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00 Tények Délután 14.50 Shopping Királynők Szórakoztató fashion reality 15.50 Családi Titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00 Jóban Rosszban A Bodolai család választási lázban ég. Böbe elfogadja Konrád vitameghívását, Füredi azonban nem él a lehetőséggel. Gyöngyi kezelésbe veszi a barátnőjét. 21.35 NCIS (am.) Tony-t egyre nagyobb nyugtalansággal tölti el Ziva viselkedése, mert érzi, hogy a lány titokban kutakodik apja gyilkosának megbízója után... 22.45 NCIS: Los Angeles (am.) 23.50 Én is menyaszszony vagyok (ism.) 0.20 Elit egység Amerikai sorozat 1.20 Tények Este

6.05 Rajzfilmek 8.08 Minden Reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro Show 12.45 Reflektor 13.05 Portré 13.40 Éjjel-nappal Budapest (ism.) 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat Török sorozat 16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt Kiderül végre, hogy mi történt Balázzsal? Jónást szenvedélye szörnyű tettre indítja, ami Hanna érzelmeit is felkavarja. Péter újabb akciója Hanna védelmében meglepő fordulatot vesz. Zsolt szerint már csak pár lépés választja el őt és Zsófit attól, hogy bosszút álljanak Miklóson. Bözsi lejjebb csúszik a lejtőn. Zsófi és Miklós sokkoló meglepetésben részesül. 21.35 Dr. Csont (am.) 22.35 CSI: A helyszínelők (am.) 23.35 A Tudorok III. Kanadai–ír– amerikai sorozat 0.45 Reflektor

M2

Viasat 3

13.25 Csajok a zŰrből 13.50 Varázslók a Waverly helyről IV. (10.) 14.15 Gyerekeknek 20.00 Híradó este 20.45 Sophie szerint a világ: Québec 21.10 Bosszú (4.) Kétszínűség 21.55 A következő! Napi kvízműsor 22.50 Ridikül 23.35 Borvacsora Sopron 0.30 Magyar rock Válogatás az utóbbi évtizedek legjobb magyar könnyűzenéiből

39

Tv-műsor > 2013. október 28. > Hétfő

2013. október 22. | 43. szám

12.30 Szívek szállodája Amerikai sorozat 13.30 CSI: A helyszínelők Amerikai sorozat 15.25 Nyomtalanul Amerikai sorozat 17.25 Gyilkos számok Amerikai sorozat 18.20 Káoszháza (6.) 18.55 Férjek gyöngye Amerikai sorozat 19.20 Jóbarátok (am.) 20.25 Két pasi – meg egy kicsi (am.) 21.25 Hannibal. Am.– angol thriller 0.05 Harmadik műszak A sors keze Amerikai sorozat 1.00 Terepen (8.) Amerikai sorozat

M1 5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai: A trónfosztás 10.10 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Nemzetiségi magazinműsorok 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Család csak egy van (12.) 15.40 A múlt fogságában (58.) 16.35 Híradó+ 16.50 A szenvedélyek lángjai (175.) 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó este 20.20 Hacktion Újratöltve V. (5.) A fiatal krimiszerző legújabb könyvének bemutatója után halott barátnője mellett ébred, az elkövetés módja pedig tökéletesen egyezik az új regényében leírtakkal. Vajon ő gyilkolta meg a kedvesét, vagy valaki más áll a háttérben? 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.50 Aranymetszés 23.50 Híradó 0.30 Műsorismétlések

Duna TV 7.35 Az iszlám Európában: Svédország 8.05 Kultikon 8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd 9.35 Egyházi műsorok 11.00 Klubszoba 12.02 Híradó 13.00 Kapcsoljuk az Országházát 16.30 Térkép 17.05 Everwood (am.) 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros (119.) 19.40 Angyali érintés Buzz egy rádiócsatornánál dolgozik, ahol gyakran borzolja az emberek kedélyeit a szókimondó stílusával. Egy fiatal hallgatójának, Scottnak öngyilkos lett a legjobb barátja, ezért azt tervezi, hogy leugrik egy hotel 14. emeletéről. Buzznak sikerül adásba kapcsolni a hotel párkányán álló fiút, és új meglátásba helyezni a dolgokat, persze némi angyali segítséggel... 20.25 Vivát, Benyovszky! (2.) 21.20 Hírek, sport 21.35 Oly sokáig szerettelek. Francia–német filmdráma 23.35 Kultikon 23.50 Sportaréna 0.20 Koncertek az A38 hajón

ATV

RTL II

11.30 12.15 12.30 12.55 15.30 16.10 16.30 16.55 17.10 18.30 18.55 19.25 21.00 20.40 21.05 21.55 22.20

11.00 Vacsoracsata: Bálint Antónia 12.00 Segítség, bajban vagyok! (ism.) 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség (69.) 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar (15.) 17.30 Heti Hetes 18.30 Legyen Ön is Milliomos! 19.30 Vacsoracsata (ism.) 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! – az ügyvéd válaszol 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 PokerStart Eurpean

Laci bácsi konyhája Tv-shop Fórum Tv-shop 700-as klub Start + Kőbánya híradó Világhíradó Fórum; Híradó Fórum Híradó Egyenes beszéd No comment Világhíradó Újságíróklub Híradó Húzós Közéleti műsor 23.05 Hazahúzó 23.55 Híradó 0.15 No comment (ism.)

21.35 > DUNA TV Oly sokáig szerettelek

Tizenöt évnyi börtön után Juliette visszatér a szabad világba és megpróbál beilleszkedni húga családjába. Látogatói soha nem voltak. Még kisebbik lányát is megpróbálták rávenni, hogy felejtse el nővérét. Léa küzdött nővére emlékéért, minden nap leírta Juliette nevét. Az anya soha többé nem beszélt Juliette-ről. Azóta elveszítette az emlékezetét, egy idősek otthonában él, nem ismeri meg Leát sem. Rendezte: Philippe Claudel Szereplő(k): Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein Francia–német filmdráma, 117 perc, 2008

Markíza 6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak Szlovák sorozat 10.40 Kobra 11 X. Német sorozat 11.40 A mentalista V. Am. krimisorozat 12.30 A farm (ism.) 13.45 A farm – párbaj 16.00 NCIS Am. krimisorozat 17.00 Híradó 17.25 Reflektorfényben 17.50 A fiúk nem sírnak Szlovák sorozat 19.00 Híradó, sport 20.30 Forr a bor Szlovák sorozat 21.40 A farm 23.00 NCIS Am. krimisorozat 0.00 Kobra 11 X. 0.55 A mentalista V. 1.30 Game of Death Amerikai film

STV1 14.20 Építs házat, ültess fát! 15.15 Asija választása 16.00 Híradó 16.25 A világ területei 17.10 Csalók akcióban Angol sorozat 17.45 Párbaj – vetélkedő 18.20 Öten öt ellen 19.00 Híradó, sport 20.20 Kedves Frankie Angol filmdráma Miután apja nevében megválaszolta kisfia számtalan levelét, egy anya felbérel egy idegent, hogy játssza el a kisfiú apját találkozáskor. 22.00 Rosella II. 5/2. 23.55 Hivatásosok IV. 0.45 Autószalon

JOJ 12.00 Híradó 12.35 Dr. Csont II. Am. krimisorozat 13.30 Dr. Csont V. 14.30 Castle III. (5.) 15.40 Bevásárlóverseny Juraj Mokrýval 15.55 Kapcsoltam 17.00 Híradó ötkor 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.30 Panelházi történetek Szlovák sorozat 21.50 Örökség (4.) Szlovák sorozat 23.15 A szállító 3 Amerikai–angol– német–francia akciófilm-sorozat 0.15 Dr. Csont V. 1.15 Children of Wax Bolgár thriller

STV2 12.50 Egy elfeljtett film bizonyossága Csehszl. dok.-film 13.15 BL-magazin 13.45 Sporthírek 15.00 FIFA magazin 15.30 Autószalon 15.55 Nemzetiségi magazin 16.20 Katonai magazin 16.45 Fókusz – munka 17.30 Regionális hírek 17.50 Hírek magyar nyelven 18.00 Az önök szemével 18.45 Esti mese 19.10 Én és a családom 20.00 Csodálatos nők: Josephine Baker 20.50 VAT – magazin 21.30 Hírek, sport 22.05 Kid (angol) 23.50 A3UM magazin


40 TV2 6.00 TotalCar 6.25 Tények Reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Knight Rider 14.00 Tények Délután 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi Titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15 Aktív 21.00 Jóban Rosszban Füredi spontán szimpátiatüntetéssel szembesül. Hantos és Roland között egyre nő a feszültség... 21.40 Amerikai pite 4. – Az esküvő Am.–német film Házasodni készül Jim, a piteprücskölő srác és Michelle, a zenetáboros csajszi. Michelle azt szeretné, ha tökéletes lenne az esküvő, amire nincs sok esély, tekintettel a barátokra... 23.50 Zsaruvér I. A turista (am.) 0.50 Tények Este

M2 13.25 Varázslók a Waverly helyről 14.10 Gyerekeknek 20.00 Híradó este 20.35 Jamie 30 perces kajái (9.) 21.05 Bosszú (5.) Bűntudat Victoria egyre sebezhetőbbnek tűnik, amikor a David Clarke tőrbe csalása felett érzett bűntudata kezd elhatalmasodni rajta, ráadásul a lányával szemben is sarokba szorítva érzi magát. 21.55 A következő! 22.45 Ridikül 23.35 Pasta (10.) 0.40 Magyar pop

Csallóköz

Tv-műsor > 2013. október 29. > Kedd RTL Klub 6.05 Rajzfilmek 8.08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro Show 12.45 Reflektor 13.05 Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest (ism.) 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat Török sorozat 16.25 A bosszú angyala Mexikói sorozat 17.30 A gyanú árnyékában A barátnőmet zsarolja a férje! 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 A mentalista V. Amerikai sorozat 22.35 Döglött akták Amerikai sorozat A csapat egy 1980-as ügyben nyomoz. Egy jégkorongost meggyilkoltak Philadelphiában azon az éjszakán, amikor az amerikai hokiválogatott legyőzte a Szovjetunió csapatát a Lake Placid-ben rendezett téli olimpián. 23.40 XXI. század – a legendák velünk élnek 0.10 Reflektor 0.30 Hazudj, ha tudsz! Múltbeli kapcsolat (am.)

Viasat 3 13.30 CSI: A helyszínelők Amerikai sorozat 15.25 Nyomtalanul Amerikai sorozat 17.25 Gyilkos számok Amerikai sorozat 18.20 Káoszháza (11.) 18.50 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok (am.) 20.25 Két pasi meg – meg egy kicsi Amerikai sorozat 21.25 Az indíték I. (1.) Kanadai sorozat 22.20 Veszélyes vizeken Amerikai film 0.35 Harmadik műszak Isten hozott (am.) 1.35 Terepen II. (9.) Amerikai sorozat

M1

Duna TV

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai: A kincstár 10.10 Család-barát 12.01 Híradó, sport 12.25 Nemzetiségi magazinműsorok 13.25 Pecatúra 13.55 Hacktion Újratöltve (ism.) 14.55 Család csak egy van IV. (13.) 15.40 A múlt fogságában (59.) 16.30 Híradó + 16.45 A szenvedélyek lángjai (176.) 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó este 20.20 Párizsi helyszínelők (10.) 21.10 King II. (7.) 22.00 Az Este 22.35 Gyilkosság II. Amerikai– kanadai sorozat (1.) 23.20 Híradó 23.35 Szomszédaink, a magyarok (1.) Szlovákia (dok.) Szlovákia területe majdnem 1000 évig a történelmi Magyarországhoz tartozott. A két nép kapcsolatát az elmúlt évszázadok eseményei megterhelték. Vajon mit gondolnak a szlovákok a magyarokról? Milyen a szlovák-magyar viszony?

7.35 Az iszlám Európában: Lengyelország 8.05 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00 Kapcsoljuk az Országházát 16.30 Térkép 17.05 Everwood (48.) Igények (am.) 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros (120.) Titkos gulyás 19.40 Angyali érintés Natalie végzős diák, aki gazdag fiújával és a barátaival a legjobb egyetemekről ábrándozik. Azért, hogy beilleszkedjen a társaságba, a lány azt hazudja, hogy az ő családja is gazdag, és az anyja Párizsban van üzleti úton. 20.30 Itt járt Mátyás király (2.) Magyar sorozat 21.30 Hírek, sport 21.45 Doc Martin olajra lép Angol film 23.05 Kultikon 1.20 Koncertek az A38 hajón

ATV 11.30 12.15 12.30 12.55 15.30 16.10 16.30 16.55 17.10 17.55 18.50 18.50 18.55 19.25 20.40 21.00 21.05 21.55 22.10 22.20 23.05 23.55 0.15

Laci bácsi konyhája Tv-shop Fórum Tv-shop 700-as klub Start + Képlet Világhíradó Fórum Világhíradó Sporthíradó No comment Híradó Egyenes beszéd Világhíradó No comment Voks Választási műsor Híradó Világhíradó Friderikusz Közéleti talk-show Hazahúzó Híradó No comment

RTL II 11.00 Vacsoracsata: Kautzky Armand 12.00 Segítség, bajban vagyok! (ism.) 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség (70.) 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar (16.) 17.30 Gazdálkodj okosan! 18.30 Legyen Ön is Milliomos! 19.30 Vacsoracsata (ism.) 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes 0.30 Chuck (5.)

21.45 > DUNA TV Doc Martin olajra lép

Dr. Martinnak kezd elege lenni a falusi életből, és amikor a helyi ingatlanügynök mutat neki egy lerobbant tanyát távol mindentől, a doktor azonnal beleszeret. Ugyanakkor a Londonból érkezett Bowden család is szemet vet rá. Az első csatát a doktor veszti el, de elhatározza, hogy ha kell a legendás helyi szörnyet is feltámasztja azért, hogy elvegye a Bowden család kedvét az itteni letelepedéstől. Rendezte: Ben Bolt Szereplő(k): Martin Clunes, Tristan Sturrock Angol vígjáték, 75 perc, 2003

Markíza

JOJ

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak Szlovák sorozat 10.45 Kobra 11 XI. – Életre-halálra Német sorozat 12.45 Dr. House V. Am. filmsorozat 13.45 Egyről a kettőre IV. 14.10 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi (am.) 16.00 NCIS Am. krimisorozat 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak Szlovák sorozat 19.00 Híradó, sport 20.30 Forr a bor Szlovák sorozat 21.40 A farm 23.00 NCIS (am.) 0.00 Kobra 11 XI. Életre-halálra 1.40 Dr. House V. Amerikai sorozat

12.00 Híradó 12.35 Dr. Csont II. (20.) 13.35 Dr. Csont V. Amerikai sorozat 14.30 Castle III. 15.40 Bevásárlóverseny Juraj Mokrýval 15.55 Kapcsoltam 17.00 Híradó ötkor 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.30 Panelházi történetek Szlovák sorozat 21.50 Geissék – A milliomosok nehéz élete IV. 16/3. 22.45 ValóVilág – Álomház 0.10 Dr. Csont V. (8.) 1.10 CSI. New York-i helyszínelők VII.

STV1 14.30 15.10 16.00 16.25 17.10 17.45 18.20 19.00 19.50 20.20 21.30

Hurrá, ki a kertbe! Asija választása Hírek A világ területei Csalók akcióban IV. Párbaj – vetélkedő Öten öt ellen Híradó Gólok, pontok… Senki sem tökéletes Mentők II. 13/8. Szlovák film 22.30 Szlovákia legnagyobb bűnügyei 23.25 Hivatásosok IV. Angol krimisorozat 0.15 Öt perccel 12 előtt

STV2 13.20 14.30 15.05 15.35 16.00 16.25 16.45 17.30 18.00 18.30 18.45 19.05 19.20 20.00 20.45 21.30 22.05 23.05 23.35 0.00

Az eljárás (szlovák) VAT – magazin Família Vallási műsor Ukrán magazin Tudomány Európában Fókusz – egészség Regionális hírek A világ lovasai Lakberendezés Esti mese Én és a családom Ki hívott meg? Rózsák háborúja Német dok.-film Orvosi rendelő: a mióma Hírek, sport A fehér gárda Orosz filmdráma Művészet 2013 Kinorama Tempó magazin


41

Sport

2013. október 22. | 43. szám

Három falun át futottak Minden befutó résztvevői oklevelet és érmet kap Száztíz résztvevője volt az október 19-én megtartott 2. őszi Vásárút–Csallóközkürt– Vámosfalu futóversenynek. Házi Attila, a vásárúti futóklub tagja, az egyik társrendező lapunknak elmondta, hogy a verseny célja évente más-más faluban van. Tavaly Csallóközkürtön volt, idén Vásárúton. Kivéve a 38 résztvevős, három kilométeres távot, amelyet Vásárúton futottak le. A 10 kilométert bevállalók Csallóközkürtről indultak és Vámosfalun át érkeztek Vásárútra. „Örülök, hogy a tavalyi 77 versenyző után

idén 110-en jelentkeztek be. Köztük Magyarországról is, továbbá Szlovákia szinte minden részéből több kiváló, maratoni távot is teljesítő futó. Minden befutó résztvevői oklevelet és érmet kap Vásárút, illetve Csallóközkürt polgármesterétől” – tette hozzá Házi Attila. A 3 km-es táv győztese a felsőszeli Kontár Roland, aki három éve fut kedvtelésből. Nem számolt a sikerrel, mert idén sokáig saroksérüléssel bajlódott. A női kategória legjobbja a lakszakállasi Tóth Tímea lett. „Másfél éve futok rendszeresen, az érsekújvári atlétikai klubban Magyar Imre az edzőm. Középtá-

A csallóközkürti polgármester, Kubik József gratulál

Tóth Tímea

vokra, 800-ra és 1500-ra specializálódtam. Az idősebb diáklányok országos bajnokságán 800-on a tizedik voltam. Most a Nyugat-szlovákiai mezei futóbajnokságra készülök. Szeretnék olyan helyezést elérni, hogy indulhassak a novemberi országos bajnokságon. Válogatott futó akarok lenni és később hivatásos versenyző” – mondta el Tímea. A 10 km-es távon bejött a papírforma, az esélyes Szabó Tamás győzött. Neki anyai ágon csallóközkürti gyökerei vannak. Szimpatikus teljesítményt nyújtott a kerekes székes Dárius Majer, akit végig a 10 kilométeren lánytestvére, Sofia segített. A női 10 km-es táv győztese Heringh Veronika lett. Vladislav Kmeť Rajkovics Péter (2) és a szerző felvételei


42

Csallóköz

Sport

Kézilabda

Asztalitenisz

1. liga férfiak DAC–ŠKP „B” 20:17 (12:7) Juhos, Merva – Galántai(5), Koczó (4), Fedeles (3), Lanstyák (2), Komáromi (2), Jávorka (2), Mašek (1), Kellei (1), Kilacskó. Edző: Kálmán M. Nagyon jó mérkőzésen szerezte meg a csapat az első győzelmét a bajnokságban. Juhos Gáborral az élen remekelt a védelem, akcióból mindössze 4 gólt kaptak az első játékrészben, míg a DAC 12-őt. A remek félidő után még csodásabban folytatták a fiúk, a 39. percben már szinte hihetetlen 17:8 volt az állás! Ezután kicsit „elszabadult” a játékvezetők sípja: 9 hazai 4 vendég 2 perces kiállítása következett, néhányszor teljesen érthetetlenül. Ezek felborzolták a kedélyeket és annyira parázs hangulat alakult ki, ami csak a mérkőzés végén csitult, mikor már eldőlt a mérkőzés sorsa. A következő fordulóban a csapat Pöstyénben lép pályára. 1. liga ifjúsági DAC „A”–DAC „B” 52:24 (24:9) „A”: Lelkes A. , László G. – Dömény G. – 8, Csörgei L. – 2 , Kosár

TEKE I. liga: Trenčín–Vágsellye A 6:2 (3285:3169); Piešťany B– Nagymagyar A 5:3 (3302:3253). Szabadnapos Galánta A. A bajnokság állása: 2. Nagymagyar A 10; 3. Galánta A 9; 12. Vágsellye A 2.

A. – 10, Rózsa T. – 3, Hencze A. – 5, Bénes K. – 15, Brányik M. – 1, Fekete N. – 3, Lelkes N., Simon T. – 5. Edző: Dömény L. „B”: Vajda (8), Balogh M. (6), Kollár (5), Danter (2), Fehér (2), Horváth B (1), Juhos M., Bohuniczký, Póda, Vida, Janics. Edző: Teleky D. DAC A–HŠK 74 Kolárovo 51:6 (23:3) Lelkes A., László G. – Dömény G. – 13 , Csörgei L. – 4 , Kosár A. – 9, Rózsa T. –3, Hencze A. – 3, Bénes K. – 8, Brányik M. – 2, Fekete N. – 6, Lelkes N. – 2, Simon T. –1. DAC B –TJ Sokol Cifer 10:49 (7:19) Kiss B. (3), Horváth B. (1), Vajda Z. (1), Danter B. (2), Fehér T., Bohuniczký M., Póda B. (1), Vida B. (1), Janics A. Az ificsapatok előrehozott mérkőzésen lejátszották az egymás elleni mérkőzésüket, majd vasárnap fogadták a sorsolás szerint következő ellenfeleiket. Az idősebb csapat fölényes győzelmeket aratott mindkét fiatalabb ellenfele felett. Az ifjabbak igyekeztek amennyire erejükből tellett. (km)

II. liga: Vágsellye B–Diószeg A 6:2 (3183:3178); Galánta B–Stará Turá 8:0 (3273:3060); ZKK Nové Mesto nad Váhom–Nagymagyar B 7:1 (3160: 3090). A bajnokság állása: 5. Diószeg A 10; 6. Vágsellye B 10; 10. Galánta B 7; 12. Nagymagyar B 6.

II. liga: Skalica A–Vásárút A 7:11; Holíč B–Gasto Metalfin Galánta C 16:2; Bős A–Gasto Metalfin Galánta B 4:14; Maco Trnava B–Nagyfödémes A 3:15. A bajnokság állása: 2. Gasto Metalfin Galánta B 13; 5. Vásárút 10; 6. Bős A 10; 7. Diószeg A 9; 10. Nagyfödémes A 7; 12. Gasto Metalfin Galánta C 4. III. liga: Holíč C–Hodos B 3:15; Vágpatta–Nagymácséd 2:16. A bajnokság állása: 1. Nagymácséd 16; 2. Hodos B 16; 12. Vágpatta 4. IV. liga: Vrbové–Hodos C 8:10, Diószeg B–Križovany 15:3, Gasto Metalfin Galánta D–Nagyfödémes B 8:10. A bajnokság állása: 1. Nagyfödémes B 16; 2. Diószeg B 13; 4. Hodos C

III. liga: Vágsellye C–Galánta C 2050:2062; Preseľany B– Diószeg B 2051:1911; Nagymagyar C–Hlohovec B 2259:2153. A bajnokság állása: 2. Nagymagyar C 8; 7. Diószeg B 4; 8. Galánta C 4; 9. Vágsellye C 0. –lav

11; 10. Gasto Metalfin Galánta D 7. Dunaszerdahelyi területi bajnokság V. liga: Bős B–Nagyabony 13:5, STK Dunaszerdahely A–Baka A 4:14, Vásárút B–Csallóközkürt A 5:13. Somorja–STK Dunaszerdahely B 13:5. Diósförgepatony A–Nyárasd vizsgálat alatt. A bajnokság állása: 1. Baka A 12; 2. Somorja 12; 3. Csallóközkürt A 10; 4. STK Dunaszerdahely A 7; 5. Bős B 6; 6. Diósförgepatony A 5; 7. Vásárút B 5; 8. STK Dunaszerdahely B 4; 9. Nyárasd 3; 10. Nagyabony 3. VI. liga: Nyékvárkony– STK Dunaszerdahely C 0:18, Diósförgepatony B–Hodos D 6:12, Bögellő–Hegyéte 13:5, Baka B–Csallóközkürt B elhalasztva. Szabadnapos Balony. A bajnokság állása: 1. Hodos D 12; 2. Diósförgepatony B 9; 3. STK Dunaszerdahely C 8; 4. Balony 5; 5. Bögellő 5; 6. Baka B 5; 7. Csallóközkürt B 5; 8. Hegyéte 3; 9. Nyékvárkony 3.

Nyitra megye III. liga: PK Komárom–Čáb 12:6, Vágfarkasd–Vlkas 9:9. A bajnokság állása: 6. Vágfarkasd 17; 9. PK Komárom 13. IV. liga: Nána–Nagymegyer/Nemesócsa 4:14, Vágsellye–Gúta 16:2, Pok. Komárom– PK Komárom B 10:8. A bajnokság állása: 1. Pok. Komárom 24; 3. Nagymegyer/Nemesócsa 21; 6. PK Komárom B 18; 11. Vágsellye 10; 14. Gúta 6. Vágsellyei területi bajnokság Močenok B–Dlhá nad Váhom B 7:11, Trnovec nad Váhom C–Mix Vágsellye 12:6, Tatran Vágsellye B–Trnovec nad Váhom D 15:3, Tatran Vágsellye C–Močenok A 1:17. A bajnokság állása: 1. Trnovec nad Váhom C 12; 2. Močenok A 12; 3. Vágsellye B 9; 4. Dlhá nad Váhom 9; 5. Močenok B 6; 6. Mix Vágsellye 5; 7. Trnovec nad Váhom D 3; 8. Negyed 2; 9. Vágsellye C 2. kmeť

Komáromi területi bajnokság I. osztály Madar–Marcelháza B 1:2 (1:0), góllövők: Bódis – Marcinkó, Vörös; Bátorkeszi–Szilasháza 3:2 (2:1), g.: Blaho, Száraz, Németh – Novák Hošťák; Izsa–Dunamocs 2:0 (1:0), g.: Konc (2); FK Actív Komárom–Búcs 4:0 (4:0), g.: Lipták, Nagy, Géč, Kršteňanský; Csallóközaranyos–Perbete 2:2 (2:0), g.: Csonka (2) – Lakatos (2); Lakszakállas–Gúta B 2:1 (2:1), g.: Deák, Inczédi – Szlatky; Újgyalla–Hetény 2:2 (1:1), g.: Holub, Rigó – Bozsaky, Csintalan; Keszegfalva–Nemesócsa 3:2 (1:0), g.: Szüllő, Németh, Oláh – Kósa, Csizmadia. A bajnokság állása 1. Perbete

11 7 2 2 26:12 23

2. Bátorkeszi

11 7 2 2 21:14 23

3. Keszegfalva

11 7 1 3 34:24 22

4. Hetény

11 6 2 3 24:15 20

5. Izsa

11 6 1 4 33:29 19

6. Lakszakállas

11 6 0 5 25:28 18

7. Búcs

11 5 2 4 20:21 17

1. Pat

10 9 1 0 33: 5 28

5. FC Actív KN

8 1 1 6 11:53

4

8. FC Actív KN

11 5 1 5 18:11 16

2. Bogya/Gellér

10 7 3 0 23: 6 24

6. Ímely

8 0 1 7

1

9. Újgyalla

11 4 4 3 24:26 16

3. Vágfüzes/Kava 10 7 2 1 22: 8 23

11 4 2 5 19:22 14

4. Örsújfalu

11 6 1 4 40:18 19

11. Nemesócsa

11 4 1 6 16:14 13

5. Nagykeszi

10 6 1 3 35:19 19

12. Marcelháza B

11 4 1 6 21:26 13

6. Dunaradvány

10 6 0 4 34:17 18

13. Dunamocs

11 3 2 6 23:24 11

7. Tany

10 5 0 5 31:26 15

14. Csallóközaranyos11 3 2 6 20:26 11

8. Megyercs

10 4 1 5 28:31 13

15. Szilasháza

9. Nagysziget

10 3 3 4 22:21 12

10. Gúta B

11 2 3 6 12:22

9

II. osztály Vágfüzes/Kava– Nagysziget 0:0; Bogyarét–Ifjúságfalva 3:0 (0:0), g.: Nagy, Sobonya, Hrotko; Nagykeszi–Örsújfalu 1:3 ((0:0), g.: Bagin – Álló (3); Pat–Tany 2:1(0:1), g.: Paulík, Bohoš – Koton; Dunaradvány– Bogya/Gellér 0:1 (0:1), g.: Füredi; Megyercs–Csicsó 5:1 (2:0), g.: Mészáros (4), Jakab – Gál. Szabadnapos: Martos.

A bajnokság állása

3. Csicsó

6 4 0 2 18:13 12

4. Újgyalla

7 4 0 3 18:15 12 9:38

Diákok Bátorkeszi–Dunamocs 5:1; Lakszakállas–Tany 6:1; Hetény–Ímely 0:5; Keszegfalva–Ógyalla 1:1. A bajnokság állása

10. Ifjúságfalva

10 2 0 8 16:40

6

11. Martos

10 2 0 8 20:47

6

12. Bogyarét

10 2 0 8 13:50

6

1. Ógyalla

13. Csicsó

11 1 0 10 10:39

3

2. Lakszakállas

7 6 0 1 54: 9 18

3. Bátorkeszi

7 5 0 2 42:26 15

Ifjúságiak Ímely–Madar 1:13; FC Actív Komárom–Perbete 1:10. A bajnokság állása 1. Madar

7 7 0 0 48: 4 21

2. Perbete

8 5 0 3 34:15 15

7 6 1 0 45: 8 19

4. Keszegfalva

7 4 1 2 33:13 13

5. Ímely

7 4 0 3 31:18 12

6. Tany

8 4 0 4 29:24 12

7. Dunamocs

7 1 1 5

17:27

4

8. Örsújfalu

7 0 1 6 14:48

1

9. Hetény

7 0 0 7

0

2:94

–lav


43

Sport

2013. október 22. | 43. szám

Szerbiai sikerek BIRKÓZÁS – A balkáni országban, pontosan Kanjižában szervezték azt a nemzetközi brikózóversenyt, amelyen 7 ország, 28 csapatából 246 versenyző vett részt. A bősi egyesületet 7 tagja (az archív felvételen) képviselte a rangos versenyen. Diák: 35 kg Mezey József idősebb diákok: 52 kg Heizer Erik 70 kg Rohály József lányok: 52 kg Ágh Erika junior fiúk: 74 kg Horváth Denis

3. hely 5. hely 1. hely 3. hely 3. hely

A diák kategóriában Ágh Attila egy kisebb válsérülést szenvedett, így a második meccsét fel kellett adnia. 46 kg-ban Szeif Lukáš helyezés nélkül zárt. (mk)

Galántai területi bajnokság I. osztály

II. osztály

Szered B–Alsószeli 1:3 (0:2), góllövők: Václavík – Bednár (3); Nemeskosút–Tósnyárasd 2:5 (1:2), g.: Tászli, Varga – Ivan, Szabó (2), M. Hrubý, O. Hrubý; Nagymácséd–Alsószerdahely 3:0 (2:0), g.: Sárkány, Anda, Rózsa; Tallós–Királyrév 7:0 (3:0), g.: Szarka (2), Sillík (2), Bombicz, Gyeszat, Nagy; Vinohrady–Šintava 2:0 (1:0), g.: Javor, Váry; Hidaskürt–Felsőszeli 4:0 (2:0), g.: Šimon (2), Šercel, Králik; Taksony–Vízkelet 4:4 (1:2), g.: Valentovič (2), Fehér, Sabatovič – Pudmerický, Prágai, Mikuš (2).

Feketenyék–Vágpatta 5:0 (1:0), góllövők: Gasparovics (3), Varjú, Nemčák; Pusztafödémes B–Magyargurab 0:2 (0:1), g.: Kostolánsky (2); Gáň–Jánosháza 4:1 (3:0), g.: Horváth (2), Hlaváč (2) – Sebők; Kismácséd–Hody 2:2 )0:2), g.: vendégek gólszerzői: Vrábel, Nyíregyházi; Diószeg–Ábrahám 3:1 (1:0), g.: Šimek (2), Horváth – Barčák; Vezekény– Salgócska 1:1 (0:0), g.: Ibolya – Darfáš.

A bajnokság állása

A bajnokság állása

Diószeg–Magyargurab 3:0 (0:0), g.: Kováč (3); Alsószerdahely–Pusztakürt 3:0 – a mérkőzést nem fejezték be, mert a vendégek játékosállománya a megengedett szám alá csökkent. Ábrahám–Tallós 0:1 (0:1), g.: Miklós; Jóka–Hidaskürt 0:0. A bajnokság állása 1. Vágpatta

12 11 1 0 88:11 34

2. Jóka

12 8 3 1 45:13 27

3. Taksony

12 8 3 1 44:20 27

4. Felsőszeli

12 7 1 4 45:33 22

5. Tallós

12 7 1 4 45:33 22

0

B-csoport: Galánta B–Šintava 1:3 (0:1), góllövők: Horváth-Kubátová, Sedláček, Tóth; Alsószerdahely–Vága 1:2 (1:1), g.: Drechsler – Oberman, Bábi; Gáň–Vágpatta 1:7 (1:2), g.: Danišovič – Buran, Berčík, Lipovský, M. Pilo, J. Pilo, Trnka, Stanko. Szabadnapos: Sopornya. A bajnokság állása 11 8 1 2

2. Gáň

11 6 3 2 22:16 21

8. Hidaskürt

12 6 2 4 33:36 20

3. Šintava

10 6 0 4 26:24 18

9. Nemeskosút

12 5 0 7 26:46 15

4. Galánta B

10 5 0 5 24:34 15 10 4 2 4 22:22 14

63:9 25

10. Ábrahám

12 5 0 7 26:46 15

5. Sopornya

1. Feketenyék

10 8 2 0 43:11 26

11. Diószeg

12 4 2 6 41:56 14

6. Vága

10 3 1 6 15:31 10

2. Diószeg

10 8 2 0 39:12 26

12. Pusztakürt

12 4 1 7 25:29 13

7. Alsószerdahely

10 0 1 9

3. Vezekény

10 6 2 2

13. Magyargurab

12 3 2 7 19:30 11

29: 9 20

4. Salgócska

10 6 2 2 23:14 20

14. Vinohrady

12 3 1 8 25:52 10

5. Ábrahám

10 5 2 3 26:26 17

15. Vezekény

12 1 1 10 19:47

4

3. Tallós

11 7 2 2 31:16 23

6. Gáň

10 4 2 4 21:16 14

16. Šintava

12 1 0 11 19:67

3

4. Vízkelet

11 5 4 2 36:17 19

7. Vágpatta

10 4 2 4 20:34 14

5. Šintava

11 5 1 5 26:29 16

8. Magyargurab

10 4 1 5 20:31 13

6. Szered B

11 4 3 4 21:25 15

9. P.födémes B

10 3 2 5 18:15

9

7. Felsőszeli

11 4 3 4 23:28 15

10. Kismácséd

10 1 2 7

9:40

5

8. Vinohrady

11 4 2 5 15:18 14

11. Hody

10 0 2 8 15:35

2

9. Tósnyárasd

11 4 2 5 21:28 14

12. Jánosháza

10 0 2 8

2

10. Nemeskosút

11 3 4 4 30:29 13

11. Királyrév

11 3 2 6 24:36 11

12. Taksony

11 2 4 5 20:19 10

13. Nagymácséd

11 2 2 7 10:20

Legjobb góllövők: 14 – Bednár (Alsószeli), 12 – Čerňanský (Felsőszeli), 11 – Vlčan (Királyrév).

10 0 0 10 4:100

1. Vágpatta

11 9 0 2 34:14 27

3

7

6. Tósnyárasd

12 7 0 5 50:40 21

11 9 1 1 43:11 28

3:47

10 2 1 7 11:51

7. Vízkelet

1. Alsószeli

14. Alsószerdahely 11 1 0 10

10 4 0 6 47:32 12

5. Vezekény

6. Alsószerdahely 12 7 0 5 40:27 21

2. Hidaskürt

8

4. Taksony

7:30

Ifjúságiak Vágpatta–Šintava 9:0 (4:0), góllövők: Herceg (2), Durdiak (2), Pilo (2), Krištofiak, Nétry, Javor; Felsőszeli–Vinohrady 3:2 (2:2), g.: Pavlus (2), Mondočko – Remenár (2); Vízkelet–Nemeskosút 7:3 (3:2), g.: Megó (3), Prágai (2), Kiss, Kysela – Stojka (2), Lučan; Vezekény–Taksony 0:0;

Diákok A-csoport: Nádszeg–Felsőszeli 8:0 (4:0), góllövők: Németh (3), Győri A., Győri Ad., Vontszemű, Gódány, Sándor; Tósnyárasd–Taksony 2:7 (1:2) – a vendégek góljait Szelle (2), Danis, Jačová, Németh, Kočík, Popluhár szerezték.Vezekény–Királyrév 1:3 (0:1), g.: Hoboth – Borsányi, Francisty, Kozmér. A bajnokság állása 1. Nádszeg

10 10 0 0

76:2 30

2. Királyrév

10 7 1 2 50:27 22

3. Felsőszeli

10 4 2 4 43:25 14

5:41

1

C-csoport: Feketenyék–Pusztafödémes 13:1 (6:1), góllövők: Kozmér (5), Csadi (4), Miklós (3), Szerda – Prochádzka; Diószeg–Ábrahám 4:5 (3:1), g.: Valo, Bobál, Orichel, öngól – Formanko (3), Grosman, Bachratý; Nagymácséd–Jóka 2:1 (1:0), g.: Farkas, Kučera – Bódis. Szabadnapos: Nagyfödémes. A bajnokság állása 1. Nagymácséd

10 9 1 0

2. Feketenyék

11 6 3 2 64:25 21

70: 6 28

3. Jóka

10 5 2 3 61:15 17

4. Nagyfödémes

10 5 1 4 42:14 16

5. Ábrahám

11 5 1 5 40:34 16

6. Diószeg

10 2 0 8 15:59

6

7. Pusztafödémes

10 0 0 10 3:142

0

V. Kmeť


44

Csallóköz

Sport

Meglepő nagyabonyi vereség Dunaszerdahelyi területi bajnokság I. osztály, 12. forduló Nagyabony–Egyházkarcsa 1:3 (1:1), góllövők: Miklós – Molnár A., Edmár A., Szabó P.; Királyfiakarcsa–Kisudvarnok 1:1 (0:1), g.: Erdős P. – Bazsó K.; Lúcs–Sárosfa 2:0 (1:0), g.: Varga P., Halász T.; Baka–Csenke 4:1 (1:0), g.: Bertalan J., Remenár Z., Takács I., Katona J. – Király P.; Balony–Egyházgelle 2:5 (1:3), g.: Diószeghy Z., Vörös Z.– Szerencsés Z. (3), Csánó D., Puha Zs.; Csallóközcsütörtök–Nagyszarva 0:0; Alistál– Nagymegyer B 7:0 (3:0), g.: Szilasi A. (3), Habán T., Végh B., Bíró Z., Bíró D.; Ekecs-Apácaszakállas–Hodos 2:3 (1:2), g.: Takács L., Suchánek L. – Csóka P., Fekete Z., Bögi I. A bajnokság állása 1. Nagyabony

11 8 1 2

2. Baka

11 7 1 3 22:16 22

27:16 25

3. Királyfiakarcsa 11 6 3 2 15:10 21 4. Hodos

11 6 2 3 26:11 20

5. Alistál

11 6 2 3 31:17 20

6. Sárosfa

11 6 2 3 18: 9 20

7. Egyházkarcsa

11 5 4 2 26:16 19

8. Lúcs

11 5 3 3 23:15 18

9. Egyházgelle

11 5 2 4 19:20 17 10. Kisudvarnok

11 3 4 4 16:25 13

8. Kisfalud

11 4 2 5 23:22 14

11. Csenke

11 3 3 5 17:25 12

9. Hegyéte

11 4 2 5 19:22 14

12. Ekecs-A.szakállas 11 3 0 8 19:30

9

10. Nagypaka

11 3 3 5 20:20 12

13. Balony

9

11. Patonyrét

11 3 3 5 15:17 12

11 3 0 8 23:37

14. Nagyszarva

11 2 2 7 14:23

8

12. Nagyudvarnok 11 2 6 3 16:19 12

15. Cs.csütörtök

11 1 4 6 13:19

7

13. Alistál B

11 3 3 5 22:37 12

16. Nagymegyer B 11 2 1 8 12:32

7

14. Somorja B

11 2 0 9 11:48

6

15. Tárnok

11 1 2 8

9:29

5

16. Pódafa

11 0 4 7 12:31

4

II. osztály, 12. forduló Pozsonyeperjes–Tárnok 3:0 (0:0), g.: Zilizi Á., Bíró Sz., Tászli Z.; Patas–Nagypaka 2:0 (1:0), g.: B. Pavlech, Csicsay L.; Izsap A–Pódafa 2:2 (1:1). g.: Nagy D., Szabó T. – Tóth I., Deszkás A.; Somorja B–Nagyudvarnok 0:2 (0:2), g.: Pónya K., Kiss K.; Várkony B–Felbár 1:4 (0:2), g.: Grünfeld L. – Sághy F. (2), Bertalan B., ifj. Varjú L.; Csákány–Kisfalud 6:1 (2:0), g.: Strmiska M., ifj. Mikóczy F., Chamilla P., Jáger S., Valocsay I., Kiss R. – Csepy Gy.; Felsőpatony–Alistál B – a vendégek nem érkeztek meg a mérkőzésre. A bajnokság állása

Vojtík Szimona felvételei a Hegyéte–Patonyrét mérkőzésen készültek

III. osztály, 12. forduló Mad–Béke 1:0 (0:0), g.: Szabó K.; Izsap B–Csallóköznádasd 1:8 (1:4), g.: Tóth Z. – Gróf D. (4), Molnár L. (2), Megyeri L. (2); Sárrét–Csilizradvány – a vendégek nem érkeztek meg a mérkőzésre; Szap–Gomba 9:0 (6:0), g.: Csicsay A. (3), Vörös B. (3), Vass K., Darnai T., Németh G. A bajnokság állása 1. Cs.nádasd

11 8 2 1 33:11 26

2. Szap

11 8 1 2 38:10 25

3. Sárrét

11 6 1 4 28:17 19

4. Izsap B

11 4 2 5 28:30 14

5. Béke

11 4 2 5 16:26 14 11 3 2 6 16:30 11

1. Felsőpatony

11 8 1 2 29:12 25

6. Mad

2. Izsap

11 7 3 1 40:18 24

7. Csilizradvány

11 3 0 8 15:30

9

3. Csákány

11 7 2 2 42:18 23

8. Gomba

11 2 2 7 17:38

8

4. Patas

11 7 2 2 26:14 23

5. P.eperjes

11 7 1 3 39:24 22

6. Felbár

11 6 3 2 31:22 21

7. Várkony B

11 5 1 5 21:22 16

I. osztály – ifjúságiak, 12. forduló Illésháza–Dióspatony 2:1 (1:0), g.: Danis D., Nyársik Á. – Lőrincz N.; Ki-


45

Sport

2013. október 22. | 43. szám

rályfiakarcsa–Nagyabony 2:2 (1:0), g.: Bittera N, Takács D. – Kollár R., Szolgay A.; Nagymegyer B–Pozsonyeperjes 1:1 (0:0), g.: Stanko K. – Lukovics A.; Baka–Csenke 1:3 (0:1), g.: Matus B. – Masica Gy. (2), Nagy M.; Kisudvarnok–Nagyudvarnok 13:0 (6:0), g.: Krajcsovics L. (4), Oláh J. (2), Vass B. (2), Matus A., Farkas F., Matušek M., Snovický A., Majláth I.; Várkony–Nagyszarva 2:0 (2:0), g.: Hegedűs D., Fernyák O.; Alistál–DAC C 0:4 (0:1), g.: Takács N. (3), Seszták L.; Felsőpatony–Hodos 5:3 (1:1), g.: Pudmerický P., Kiss R., Molnár A., Škultéty V., Hakszer M. – Horváth K. (2), Horváth J.

10. Dióspatony

11 4 2 5 23:18 14

11. Nagyabony

11 3 4 4 21:25 13

12. Nagyszarva

11 2 5 4 20:20 11

13. Illésháza

11 3 2 6 17:30 11

14. Hodos

11 2 1 8 13:33

7

15. Felsőpatony

11 2 1 8 19:46

7

16. Nagyudvarnok 11 0 0 11 12:76

0

Nők – elmaradt mérkőzések pótlása Alistál–Pozsonyeperjes 2:0 (2:0), g.: Sandal R., Verbó Zs.; Egyházgelle– Kisudvarnok 2:0 (2:0), g.: Puha T., Gažo A. A bajnokság állása

A bajnokság állása

1. Kisudvarnok

10 8 0 2

2. Illésháza

10 6 1 3 42:19 19

54: 9 24

3. Alistál

10 6 0 4 25:26 18

1. Kisudvarnok

11 11 0 0 63: 2 33

4. Egyházgelle

10 3 3 4 17:13 12

2. DAC C

11 8 0 3

5. Pozsonyeperjes 10 2 2 6

27:14 24

6. Nagymegyer

3. Pozsonyeperjes 11 6 4 1 36:17 22 4. Nagymegyer B 11 6 2 3 25:25 20 5. Várkony

11 6 1 4 25:23 19

6. Csenke

11 6 1 4 23:24 19

7. Alistál

11 6 0 5 30:23 18

9:42

8

10 2 0 8 10:48

6

Ifjúságiak, A csoport, 8. forduló Csallóközkürt–Nyárad 8:1 (3:0), g.: Polónyi G. (6), Zsemlye T. – Tovariš S.

8. Királyfiakarcsa 11 5 2 4 35:26 17 9. Baka

11 5 1 5 35:22 16

(und)

Ján Čikovský felvétele a Nagyabony–Egyházkarcsa mérkőzésen készült

Hétvége a hazai focipályákon RÉGIÓBAJNOKSÁG, NYUGAT-SZLOVÁKIA 13. forduló, október 26. (szombat), 14.00: Nagymegyer–Bohunice (Kozolka); Komárom–V. Ludince (Štrpková); október 27. (vasárnap), 14.00: Tr. Stankovce–Bős (Černek); Palárikovo–Galánta (Patrovič); Nyárasd–Domaniža (Košťál); Negyed–L. Rovné (Gádoši); Horná Nitra–Nitra jun. (Santa). IV. LIGA, DÉLKELETI CSOPORT 13. forduló, október 26. (szombat), 14.00: Zselíz–Gúta (Zachar); Nyékvárkony–DAC B (Forró); október 27. (vasárnap), 10.30: ČFK Nitra– Šurany (Krč – Konečný); 14.00: Vága–Vágfarkasd (Oselský); Ímely– Tardoskedd (Šefčík); FC ViOn B–V. Lovce (Martinovský); Udvard–Párkány (Zemko); Mocsonok–Illésháza (ifj. Janus). V. LIGA, DÉLI CSOPORT 13. forduló, október 26. (szombat), 14.00: Pered–Alekšince (Hužovič); Vágkirályfa–H. Kráľová (Kollár); Pusztafödémes–Csallóközkürt (Janček); október 27. (vasárnap), 14.00: Nagyfödémes–Nagymagyar (Simon); Beladice–Lég (Bežo); Nádszeg–Jóka (Vyletelka); Čeľadice–Šoporňa (Bazsó); Jányok–Dióspatony (Birkus).

V. LIGA, KELETI CSOPORT 13. forduló, október 27. (vasárnap), 14.00: Hontfüzesgyarmat– Ógyalla; Komját–Ohaj; Cseke–Marcelháza; Naszvad–Garamkálna; Nagysalló–Garamkovácsi; Bánkeszi–Nagykér; Ekel–Bellegszencse; K.szentpéter–Zsitvabesenyő. DUNASZERDAHELYI TERÜLETI BAJNOKSÁG I. osztály: 13. forduló, október 26. (szombat), 14.00: Egyházgelle–Csallóközcsütörtök (Szabó); Kisudvarnok–Lúcs (Világi); október 27. (vasárnap), 10.30: Sárosfa–Baka (Világi); 14.00: Hodos–Nagyabony (Kövér); Nagymegyer B– Ekecs-Apácaszakállas (Nagy); Szarva–Alistál (Szőke); Csenke–Balony (Mészáros); Egyházkarcsa–Királyfiakarcsa (Szabó P.). II. osztály: 13. forduló, október 26. (szombat), 14.00: Alistál B–Pozsonyeperjes (Klempa); Patonyrét– Izsap (Kövér); Nagypaka– Hegyéte (Horváth); Tárnok–Csilizpatas (Szőke); október 27. (vasárnap), 10.30: Pódafa–Somorja B (Czucz); 14.00: Kisfalud–Felsőpatony (Ürögi); Felbár–Csákány (Klempa); Nagyudvarnok–Nyékvárkony B (Katona).

III. osztály: 13. forduló, október 26. (szombat), 14.00: Szap–Mad (Bürgöndi); Csilizradvány–Izsap B (Katona); október 27. (vasárnap), 10.30: Csallóköznádasd–Béke (Sokolík); 14.00: Gomba–Sárrét (Világi). Ifik: 12. forduló, október 26. (szombat), 11.30: Dióspatony–Királyfiakarcsa (Czucz); október 27. (vasárnap), 11.30: Hodos–Illésháza (Bors); DAC C–Felsőpatony (ifj. Nagy); Szarva–Alistál (Muzsay); Nagyudvarnok–Nyékvárkony (Nagy K.); Csenke–Kisudvarnok (Horváth Ö.); Pozsonyeperjes–Baka (Póda); Nagyabony–Nagymegyer B (Horváth R.). Ifjúságiak, A csoport: 9. forduló, október 25. (péntek), 16.00: Kisudvarnok–Csallóközkürt (Molnár); EkecsApácaszakállas–Pozsonyeperjes (Vida); Királyfiakarcsa–Alistál (Bürgöndi), Nyárasd–Balony (Ürögi); október 26. (szombat), 16.00: Nyárad–Baka (Egri). Ifjúságiak, B csoport: 9. forduló, október 25. (péntek), 16.00: Felsőpatony–Csenke (Szőke); Felbár– Dióspatony (Kozma); Lég–Szarva (Hepner); október 26. (szombat), 12.00: Nagymagyar–Csákány (Molnár).

TERÜLETI BAJNOKSÁG, GALÁNTA I. osztály: 12. forduló, október 26. (szombat), 14.00: Nagymácséd–Tallós (Flaska); október 27. (vasárnap), 14.00: Alsószerdahely–Tósnyárasd (Mrllák); Felsőszeli–Nemeskosút (Ižai); Alsószeli–Hidaskürt (Sas); Vízkelet–Szered B (Selyem); Šintava–Taksony (Tonkó); Királyrév–Vinohrady (Královič). II. osztály: 11. forduló, október 26. (szombat), 14.00: Jánovce–Feketenyék (Ižai); Hody–Diószeg (Renczes); Ábrahám–Vezekény (Zsuskovics); október 27. (vasárnap), 10.30: Nagygurab–Gáň (Kurila); 14.00: Vágpatta–Kismácséd (Kubovič); Salgócska–Pusztafödémes B (Tuška). Ifjúságiak: 13. forduló, október 26. (szombat), 14.00: Tallós–Felsőszeli (Salát); Šintava–Ábrahám (Sedmák); Hidaskürt–Vágpatta (Sas); Taksony–Diószeg (Kurila); Nagygurab–Alsószerdahely (Selyem); Pusztafödémes–Jóka (Královič); Nemeskosút–Vezekény (Lancz); Vinohrady–Vízkelet (Tonkó). (rp)


46

Csallóköz

Sport

Gólok nélkül Gömörben Vezetőváltás történt a somorjai klub élén LABDARÚGÁS – II. liga, 14. forduló. A somorjai FC STK 1914 Gömörben vendégeskedett a százéves rimaszombati együttesnél. A két csapatnak ez volt a második összecsapása az idény során, és az elsőhöz hasonlóan ismét gól nélküli döntetlen született. A csallóköziek az elmúlt két fordulóban a rövidebbet húzták: vereség Vágsellyén, majd hazai nullázás a máriatölgyesiek ellen. Szombat délután a rimaszombatiak otthonában léptek pályára, akikkel a tavalyi idény során mindhárom alkalommal 2:0-ás mérkőzéseket játszottak. Az első gömöri fellépésüket megnyerték a somorjaiak, majd odahaza is diadalmaskodtak, végül májusban a gömörieké lett a három pont saját közönségük előtt. Augusztus elején pedig már az idei szezonban gól nélküli döntetlenre futotta a két csapat erejéből, Somorján. A rimaszombatiak eddig verhetetlennek bizonyultak hazai pályán. Hat öszszecsapásból négyet megnyertek, emellett két döntetlent játszottak. A mérkőzés első félidejében kevés említésre méltó esemény történt. A hazaiak részéről Ján Zvara lövését lehetne kiemelni, de gól ebből sem született. Nagyobb helyzeteket, így gólokat sem láthatott a gömöri közönség az első negyvenöt perc-

V. liga – déli csoport Nagymagyar–Pered 4:0 (2:0), góllövők: Marič, Labár (2), Szerda; Diósförgepatony–Pusztafödémes 3:0 (2:0), g.: Filan (2), Zlacký; Csallóközkürt–Vágkirályfa 3:0 (2:0), g.: Bognár, Csémy (2); Felsőkirályi–Čeladice 2:0 (1:0), g.: Új, Pilo; Sopornya–Nádszeg 0:1 (0:1), Demeter; Jóka–Beladice 5:1 (2:0), g.: Nzembani – Biaka, Farkas (2), Válek,

ben, de a továbbiakban sem örülhettek látványos focinak. A második játékrészben ugyan a vendéglátók részéről akadtak helyzetek, de Mário Kurák és társai ezen a napon sem tudtak kifogni Penteken. A csallóköziek ugyanúgy nem kerültek közel a gólszerzéshez, így Peter Kostolanskýnak sem akadt nagyobb dolga. Újabb kilencven perc telt el úgy, hogy a két csapat nem tudta feltörni a másik védelmét, és a nyári gól nélküli döntetlenhez hasonlóan ősszel is 0:0 lett a végeredmény. A döntetlenkirály gömörieknek ez volt szezonbeli nyolcadik döntetlenjük, hazai pályán még mindig verhetetlenek, míg a csallóköziek egymás után két meccsen nem lőttek gólt. Mindkét csapat három találkozó óta nyeretlen, a pozícióikat ennek ellenére megőrizték, a rimaszombatiak hetedikek, a somorjaiak eggyel lejjebb táboroznak. A somorjai klub háza táján történt egy s más. Csutora Norbert, a felügyelő bizottság elnöke lemondott posztjáról, Peter Bláha váltja őt az elnöki székben. Csutora szponzorként továbbra is marad a csapatnál, illetve főrészvényesként. Lemondásának okát azzal indokolta, hogy a három kitűzött cél közül csak kettőt sikerült teljesítenie. Az első kettőt, a sportszakmait, valamint a szurkolókkal és szülőkkel kialakítandó kapcso-

MŠK Rimavská Sobota–FC STK 1914 Somorja 0:0. Sárga lap: Migaľa (30.), J. Zvara (90.), illetve Kliment (34.). Játékvezető: Róbert Mojsej. Nézők száma: 351. Rimaszombat: Kostolanský – Poliach, Sivčević, Migaľa, J. Zvara, Kurák, Gálik, Nilaš (79. Hruboš), Jánošík (85. Lupták), Válovčan (65. Köböl), Kostúrik. Vezetőedző: Karol Praženica. Somorja: Pentek – Gligorov, Pončák, Javorina, Vaško, Cmarko, Špánik, Kliment, Marušin, Mezovský, Vilkovský (90. Stojanović). Vezetőedző: Libor Fašiang. További eredmények: MFK Dubnica nad Váhom–FK Slovan Duslo Šaľa 1:1 (0:0), góllövők: M. Ondráš (90.), illetve Galbavý (70.); MFK Tatran Liptovský Mikuláš–MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:0), g.: Brčák (25.), ill. Janočko (64. – 11-es-

ből); 1. FC Tatran Prešov–ŠK SFM Senec 0:0; FC Spartak Trnava B–ŽP Šport Podbrezová 0:2 (0:2), g.: Kochan (33.), Gerec (43.); FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa–Partizán Bardejov 1:1 (0:0), g.: Páleník (74.), ill. Palša (54.). A 15. forduló műsora: október 25., 17.30: Szenc–Podbrezová; október 26., 14.00: Dubnica nad Váhom– Spartak Trnava B, Partizán Bardejov–Tatran Prešov, Somorja–Liptovský Mikuláš, Vágsellye–Rimaszombat, 17.30: Zemplín Michalovce–Pohronie. A bajnokság állása 1. Podbrezová

14 10 2 2 28:10 32

2. Michalovce

14 8 4 2

3. Bardejov

14 7 6 1 20:10 27

22:7 28

4. Prešov

14 7 2 5 21:13 23

5. Trnava jun.

14 6 3 5 22:22 21

6. Szenc

14 5 5 4 16:15 20

7. Rimaszombat

14 4 8 2 13:12 20

8. Somorja

14 4 4 6 15:16 16

9. Dubnica n. V. 10. Pohronie

14 3 5 6 10:22 14 14 3 2 9 14:29 11

11. Vágsellye

14 2 4 8 13:21 10

12. Lipt. Mikuláš

14 0 5 9

8:25

5

A góllövőlista éllovasai: 1. Michal Hamuľak (Michalovce) – 12 gól. 2. Dyjan Carlos de Azevedo (Bardejov) – 8 gól. 3. Róbert Richnák (Trnava B) és Matej Kochan (Podbrezová) – 7 gól. Rajkovics György

A galántaiak nem álltak ki a második félidőre Letušek – Gardian; Lég–Nagyfödémes 6:2 (1:0), g.: Tóth (3), Flaska (2), Lelkes – Múcska, Seszták; Alekšince–Jányok 2:2 (2:1), g.: Daniš, Hrnčár – T. Lojdl, Ľ. Lojdl. A bajnokság állása

3. Csallóközkürt 12 7 3 2 29: 9 24

13. Nagymagyar

4. Pusztafödémes 12 7 3 2 26: 9 24

14. Nádszeg

12 3 2 7 17:27 11

5. Čeladice

15. Sopornya

12 1 2 9 11:28

5

16. Nagyfödémes

12 0 0 12

0

12 7 3 2 24:10 24

6. D.förgepatony 12 6 3 3 16:13 21 7. Jányok 8. Felsőkirályi

12 5 1 6 22:19 16

9. Pered

12 5 1 6 18:21 16

10. Alekšince

12 4 3 5 25:32 15

12 10 1 1 35:11 31

11. Jóka

12 4 2 6 14:18 14

2. Lég

12 8 2 2 30:19 26

12. Beladice

12 4 1 7 12:25 13

6:0 (3:0), g.: Janák (3), Mlynár, Simonides, Tvrdoň; DAC Dunaszerdahely B/Vásárút–Vága 3:1 (2:1), g.: Nulíček (2), Matúš – Iskra; Újlót–Ímely 1:0 (1:0), g.: Hagan; Gúta–Udvard 1:1 (0:0), g.: Glofák – Peciar.

12 3 2 7 18:25 11

5:37

12 5 5 2 13:12 20

1. Felsőkirályi

IV. liga – délkeleti csoport Vágfarkasd–Zselíz 2:0 (1:0), góllövők: Štrbac, Molnár; Párkány–ViOn Zlaté Moravce B/Volkovce 3:1 (1:0), g.: Balog, Baranyai, Tóth - Bakalár; Tardoskedd–ČFK Nitra 3:2 (1:1), g.: Dikácz (3) – Bisák, Kurej; Illésháza–Nyékvárkony 0:2 (0:1), g.: Zvoncsár, Fedor; Nagysurány–Močenok

latot teljesítette, viszont a haramadikat, hogy a város és a környékbeli vállalkozók is támogassák a klubot, nem sikerült. A klub nem épülhet egy emberre, mondta. A következő fordulóban Libor Fašiang együttese az eddig még nyeretlen és a tabella legalján tanyázó liptószentmiklósiakat fogadja a Pomléban. Augusztusban Észak-Szlovákiában 1:1-re végződött az összecsapás.

A bajnokság állása 1. Nagysurány

12 9 3 0

31:6 30

2. Nyékvárkony

12 8 4 0

31:7 28

3. Vágfarkasd

12 7 5 0

24:7 26

4. ČFK Nitra

12 7 1 4

37:18 22

Legjobb góllövők: 13 – Csémy (Csallóközkürt), 12 – Hindák (Pusztafödémes), 10 – Kollár (Felsőkirályi). Vladislav Kmeť 10. Vága

12 4 2 6 27:26 14

11. Udvard

12 3 5 4 16:23 14

12. Illésháza

12 3 4 5 13:24 13

13. Tardoskedd

12 3 2 7 16:23 11

14. Zselíz

12 1 3 8 19:35

15. Ímely

12 1 3 8

9:32

6 6

16. Močenok

12 0 1 11

6:48

1

5. ViOn B/Volkovce12 6 2 4 23:16 20 6. Gúta

12 5 4 3 20:13 19

7. Párkány

12 5 4 3 20:16 19

8. Újlót

12 6 1 5

17:16 19

9. DAC B/Vásárút 12 5 2 5 14:13 17

Legjobb góllövők: 11 – Bisák (ČFK Nitra), 10 – Belkovics (Nyékvárkony), 9 – Janák (Nagysurány). kmeť


47

Sport

2013. október 22. | 43. szám

Két piros lap és két gól A DAC egy félidőn át állta a sarat, végül a szeniceiek ünnepelhettek LABDARÚGÁS – Corgoň Liga, 14. forduló. A világbajnoki selejtezőket követően a hétvége már a klubfutballról szólt. Az a néhány száz szurkoló, aki kilátogatott a dunaszerdahelyiek Szenice elleni összecsapására, színházban érezhette magát. A darab a tragédia és a komédia határait súrolta. A sárga-kékek az utóbbi két fordulóban ugyan csak egy pontot szereztek a Slovan és a zsolnaiak ellen, viszont ígéretes játékot mutattak. A szombati ellenfél az a szenicei együttes volt, amely az utóbbi öt fordulóban nem tudott győzni, és akitől július végén „bundameccsen” 4:0-ra kikapott a DAC. A csallóköziek ezúttal is jól kezdték a találkozót, a hatodik helyen álló erdőhátiakkal minden téren felvették a versenyt. A tizenhatosok között zajlott a mérkőzés, ziccereket, veszélyesebb szituációkat nem dolgoztak ki egyik oldalon sem. A 19. percben a vendégek vezettek támadást, Antunovič hátulról, feleslegesen odarúgott az ellenfelének, a játékvezető pedig sárga lapot adott. A félidő legérdekesebb jelenetét pedig ismét Antunovič és a játékvezető szolgáltatta. Előbbi szabálytalankodott, jutalma újabb sárga. Hogy mennyire volt jogos? A kiállítás hab volt a tortán, ugyanis Jozef Pavlík addigi teljesítményétől

sem volt elragadtatva a közönség. A mérkőzés hátralévő idejében szünet nélkül zúdult rá a szitokáradat. A második játékrész már az emberhátrány jegyében kezdődött. A DAC teljesen behúzódott a tizenhatosa elé, de eleinte úgy tűnt, hogy az elmúlt idény ezüstérmese kissé tanácstalanul áll a felkínálkozó lehetőség előtt. Az 57. percben azonban egy jobb oldali akció végén a brazil Hiago az öt és felesen álló kongói születésű, de német állampolgárságú Juvhel Tsoumou fejére ívelte a labdát, aki a kapuba továbbította. Vezettek a vendégek, akik ezután már bátrabban támadtak. A csapatkapitány, Tomáš Kóňa az alapvonalról visszaadott labdát a tizenhatosról a felső lécre lőtte, majd Tsoumou hagyott ki egy nagyobb lehetőséget, amikor a DAC védelmi hibájából a kapura törhetett. Ezután pedig a mérkőzés azon percei következtek, amikor az egész mérkőzés tragikomikus színezetet kapott. A balhátvéd, Lukáš Beňo és a kapus, Tomáš Belic nem értette meg egymást. Belic a térfél közepéig rontott ki, Beňo pedig azt hitte, a kapusé a labda, Belic azonban a labda helyett a letámadó Tsoumou-t találta el. Pavlík felmutatta a pirosat, és mivel a DAC ekkor már kihasználta mind a három cserelehetőségét, Martin Matúš öltözött be kapusmezbe. Martin Zeman szabad-

Nyugat-szlovákiai régióbajnokság Galánta–Nagymegyer 0:3, gólszerzők: Speck, Ferenczi, Dömötör. A hazaiak nem folytatták a játékot, egyszerűen nem jöttek ki a második félidőre. FC Nitra jun.–Negyed 0:1 (0:0), g.: Kunovský; Lednické Rovne–Nyárasd 4:0 (2:0), g.: Loduha, Ranuša, Detko, Prekop; Bős–Horná Nitra 1:0 (1:0), g.: Szűcs; Nagyölved–Palárikovo 1:1 (0:1), g.: Predajniansky – Golenya; Domaniža–Komárom 2:3 (1:1), g.: Kašuba (2) – Szórád, Kósa és öngól; Jaslovské Bohunice–Bánovce nad Bebravou 1:0 (1:0), g.: Machovič; Beluša–Trenčianske Stankovce 2:1 (1:0), g.: Gabriel, öngól – Sedláček.

1. Komárom

További eredmények: ŠK Slovan Bratislava–AS Trenčín 0:3 (0:0), gól-

1. Slovan

14 10 1 3 31:16 31

2. Myjava

14 8 2 4 26:19 26

3. Ružomberok

14 7 4 3 26:23 25

4. Trenčín

14 7 3 4 35:17 24

5. Senica

14 6 4 4 20:14 22

6. Zlaté Moravce

14 6 3 5

7. Trnava

14 6 2 6 19:22 20

8. Košice

14 5 3 6 19:16 18

17:21 21

9. Banská Bystrica 14 4 5 5 22:19 17 10. Žilina

14 4 5 5 22:22 17

11. Nitra

14 1 3 10 15:38

6

12. DAC

14 1 3 10

6

7:32

A góllövőlista éllovasai: 1. Pavel Fořt (Slovan Bratislava) és Léandre Gaël Tawamba Kana (Ružomberok) – 10 gól. 3. Tomáš Malec (Trenčín) – 8 gól. Rajkovics György

V. liga – keleti csoport 12 9 2 1 32: 8 29

3. Nagymegyer

12 9 0 3 26:10 27

4. Negyed

12 8 2 2

5. Nagyölved

12 7 3 2 28:14 24

6. L. Rovne

12

7. Beluša

12 6 0 6 24:25 18

8. Palárikovo

12 4 5 3 12: 9 17

21:9 26

6 42 24:11 22

12 5 2 5 16:18 17

10. Nyárasd

12 4 4 4 15:19 16

11. H. Nitra

12 4 1 7 20:19 13

12. J. Bohunice

12 3 2 7 12:22 11

13. T. Stankovce

12 2 3 7

8:17

9

14. Bánovce

12 2 0 10 12:24

6

15. Galánta

12 0 3 9

5:44

3

16. Nitra jun.

12 0 2 10 11:30

2

kmv

Ógyalla–Szentpéter 5:1 (3:1), góllövők: Tárnok, Turza (2), Kádek, Csepő – öngól; Garamkálna–Cseke 10:0 (1:0), g.: Szép, Hajtó, (2), Méres (3), Kosiczky, Biely, Zdychavský, Pacalaj; Marcelháza– Komját 0:0; Bellegszencse–Bánov 1:1 (0:1), g.: Polák – Mazúch; Nagykér–Nagysalló 0:1 (0:0), g.: Birdáč; Garamkovácsi–Naszvad 1:0 (0:0), g.: Chlpík; Zsitvabesenyő– Ekel 5:2 (3:0), g.: Kukan (2), Ulický, Kovács, Varga – Horváth (2); Ohaj–Hontfüzesgyarmat 0:2 (0:1), g.: Pilinský (2). kmeť

DS LIGA KUPA – Simon Gyula védnökségével Az Fc Promile némi meglepetésre megszerezne első győzelmét, a Favágók csapata átgázolt a Csontdarálók alakulatán. Színvonalas, taktikus mérkőzésen gyűjtötte be a három pontot a

lövők: Kleščík (53. – 11-esből), van Kessel (64.), Holúbek (89.); FC Spartak Trnava–Spartak Myjava 0:1 (0:1), g.: Daniel (29.); FC Nitra–MFK Košice 2:3 (1:1), g.: Cléber (31.), Boszorád (65.), illetve Pačinda (42. és 72.), Šinglár (70.); FC ViOn Zlaté Moravce–MŠK Žilina 2:0 (1:0), g.: Pintér (29.), Mazan (60.); FK Dukla Banská Bystrica–MFK Ružomberok 0:1 (0:1), g.: Tawamba (24.). A 15. forduló műsora: október 26., 13.30: Kassa–Trnava, 14.30: Ružomberok–Nitra, Zlaté Moravce– DAC, 17.30: Žilina–Banská Bystrica, 18.00: Myjava–Slovan; október 27., 14.30: Trenčín–Senica. A bajnokság állása

12 10 1 1 25:12 31

2. Bős

9. Domaniža

rúgását ugyan még a mellkasával kitornászta, de a megroggyant csapattársak nem reagáltak a kipattanó labdára, a vendégek csapatkapitánya viszont igen. Közelről a felső lécre bombázta, onnan pedig a hálóba pattant. A szurkolók ekkor már hangosan nevettek, nagyrészt kínjukban. A mérkőzés ekkor lényegében véget ért. Több volt ebben a meccsben, az első kiállítás megpecsételte a csallóköziek sorsát, és Pavlík játékvezető sem állt a helyzet magaslatán. A DAC legközelebb Aranyosmaróton lép pályára. FK DAC 1904-FK Senica 0:2 (0:0). Góllövők: Tsoumou (57.), Kóňa (74.). Sárga lap: Antunovič (19. és 40.), Mesanović (35.), illetve Tsoumou (24.), P. Pavlík (70.). Piros lap: Antunovič (40.), Belic (72.). Játékvezető: Jozef Pavlík. Nézők száma: 700. DAC: Belic – Gabriel, Hudák, Matúš, Beňo – Boya (69. Steinhübel) – Ujlaky, Antunovič, Sedlák (46. Kwin) – Gašparík, Mesanović (56. Szarka). Vezetőedző: Radványi Miklós. Senica: Šulla – Habánek (36. Križko), P. Pavlík, Brabec, P. Čermák – J. Diviš (60. M. Zeman), Kóňa, Jirásek, Kalabiška – Hiago, Tsoumou (88. Komara). Vezetőedző: Eduard Pagáč.

Play-mates, a dunaszerdahelyi „El Classico” DS Angels–DS Devils mérkőzés döntetlennel végződött. 3. forduló eredményei: Trinidad–Fc Promile 4:5. Favágók–Csontdarálók 16:1. DS

A bajnokság állása 1. Ógyalla

12 9 1 2

2. Garamkálna

12 7 2 3 29:11 23

31:9 28

3. Szentpéter

12 7 2 3

4. Marcelháza

12 7 2 3 21:12 23

5. Bánov

12 6 3 3 25:10 21

27:17 23

6. H.füzesgyarmat 12 7 0 5 23:15 21 7. Garamkovácsi

12 7 0 5 21:17 21

8. Naszvad

12 6 2 4 19:14 20

9. Bellegszencse 10. Komját

12 5 4 3 28:27 19 12 5 2 5 20:23 17

11. Zsitvabesenyő 12 5 1 6 20:34 16 12. Ekel

12 4 0 8 13:18 12

13. Ohaj

12 3 2 7

14. Nagykér

12 3 1 8 15:23 10

15. Nagysalló

12 2 0 10 12:29

7:20 11 6

Angels–DS Devils 9:9. FcB–Play-mates 5:8. 4. forduló mérkőzései: 14:00 Fc Promile–Go Home. 15:00 DS Devils–Trinidad. 16:00 Csontdarálók–Maba Team. 17:00 Play-mates–Favágók TC. (–)


48

Csallóköz

Sport

A focisták új sportcsarnokban edzhetnek Fokozatosan valóra váltak az elképzeléseink NAGYMEGYER – A napokban átadták rendeltetésének a helyi sporttelep felújított tornatermét. Végre lesz hol sportolnia a széles nyilvánosságnak. Nemkülönben örülnek az új teremnek a helyi futballisták. Tarcsi Imre, a Nagymegyeri Városi Sportklub elnöke volt a beszélgetőpartnerünk a témában.

Nagymegyeri VSK Kft. lesz, a bérleti bevételt visszaforgatja a sport finanszírozására. A város focilázban él, a csapat feljutott a kerületi ligába. Jól működik az utánpótlás-nevelés is. A városi önkormányzat köszönőlevelét maga a polgármester adta át a klubnak. – Örülök, hogy a városvezetés értékeli igyekezetünket. Az elismerés

Télen is folytatódhat a felkészülés

Kovács Zoltán felvétele

nagyrészt a klubtagságunkhoz tartozó képviselők érdeme. Szívesen vennénk, ha a polgármester nagyobb érdeklődést tanúsítana klubunk iránt és kijárna a mérkőzéseinkre is. A nagymegyeri futball

sokéves munka után jutott oda, ahol van. Kezdettől fogva, már főrendezőként is az volt a célom, hogy csapatunk minél feljebb meneteljen. Egyúttal fejlődjenek a diák és ifjúsági együttesek is. Fokozatosan valóra váltak az elképzeléseink. Néhai Ladislav Rudický polgármester nagy támogatónk volt. A járási I. osztályból kezdtünk emelkedni, tavaly már a regionális ligába jutottunk. Az elején dunaszerdahelyi segítőink is voltak, élükön Klempa Szilárddal, akik bizonyos profi elemeket hoztak be a klubba. Tapasztalt győri szakembereket vontunk be. Velük együttműködve akar-

tuk fellendíteni az utánpótlás-nevelést. Sós Reszeli István kezdte, őt Birta Gábor váltotta. Jó munkát végzett mind a felnőtteknél, mind az ifjúsági vonalon. Idővel erős gazdasági partnerek is beléptek hozzánk. Itt a komáromi Strasser–Benkóczky vállalkozói duóra gondolok. Általuk sikerült konszolidálni a felnőtt együttest, felölteni erősítésekkel, hogy feljussunk. Szerintem még itt sem mondtuk ki az utolsó szót. Bár újoncok vagyunk, képesek lehetünk a bajnoki cím kiharcolására is. Ehhez főleg idegenben kell javulnunk. A kinti pályákon nem megy annyira a fiúknak, mind hazai környezetben. Vladislav Kmeť

Ifjú sípmesterek a pályán

felnőtt meccseket vezetek. Az előbbiek a nehezebbek, a serdülők fe-

gyelmezetlenebbek, mint a felnőttek. Gyakran kritizálják a bírót, hamar dühbe gurulnak. Nem válogatják meg a szavakat, vulgárisan beszélnek, ami nem igazán segíti őket a fejlődésben. Szeretnék minél feljebb jutni. Az álmom, hogy az olimpián vezethessek futballmecscset” – fogalmazott Csaba. Hasonló álmokat dédelget Takács Sándor is. Tizenhét évig birkózott. Őt Both János, a tapasztalt bíró, jelenleg játékvezetői ellenőr csábította át a futballhoz. Ugyancsak nagy célt tűzött maga elé, olimpián vagy világbajnokságon bíráskodna. Vladislav Kmeť Kovács Zoltán felvétele

Tarcsi Imre átveszi Néveri Sándortól az elismerő oklevelet

A felújítás elhúzódott ugyan, de végül csak elkészült. A futballklubnak főleg télen lesz hasznára. – Bár fizetős lesz, maximálisan szeretnénk kihasználni. Úgy gondolom, hogy mivel az üzemeltető a

A Dunaszerdahelyi Területi Labdarúgó Szövetségben szisztematikusan nevelik a futballbíró utánpótlást. A tehetséges fiatal játékvezetők közé tartozik a dunaszerdahelyi Kosár Csaba és a bősi Takács Sándor is. Legutóbb a 4. serdülő ligában a Nagymegyer–Komját mérkőzést vezették. A sípot Kosár Csaba fújta. Korábban Kohút Pista, az ismert futballbíró egyengette útjait. Minden szabadidejét a tanulásnak szenteli, hogy egyre jobb legyen. „Ifjúsági és

Vladislav Kmeť felvétele

Lapigazgató – Riaditeľ: VARGA PÉTER. Igazgatói asszisztens – Asistentka riaditeľa: POPLUHÁR MELINDA. Irodavezető – Vedúca kancelárie: WIMMER ILONA. Marketing menedzser – Marketingový manažér: VÁCLAV TAMÁS. Főszerkesztő – Šéfredaktor: VLADISLAV KMEŤ. Főszerkesztő-helyettes – Zástupca šéfredaktora: RAJKOVICS PÉTER. Rovatszerkesztők – Redaktori: ĽUBO BANIČ, UNDESSER TÍMEA. Tördelőszerkesztő – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Fotóriporterek – Fotoreportéri: KOVÁCS ZOLTÁN, VOJTIK SZIMONA. Országos terjesztésű regionális hetilap, 53. évfolyam. A szerkesztőség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Erzsébet tér 1194/1. Tel.: 031/550 37 44; 0903 23 67 24. Kiadja: WARPE Kft., Šafárik utca 431/4., 924 01 Galánta. Nyomja: NAVI GRAF, s.r.o., Vezekény. Terjeszti a D. A. Czvedler Kft. – Somorja és más magánterjesztők. Engedélyszám: ISSN 1336–3638. Előfizethető a szerkesztőség címén. Regisztrációs szám – MK SR EV. 329/08. Lapunkat a Bethlen Gábor Alap és a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala támogatja. A kiadó nem vállal felelősséget a megrendelők által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért. Regionálny týždenník distribuovaný na Slovensku, ročník 53. Adresa red.: 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1194/1. Tel.: 031/550 37 44; 0903 23 67 24. Vydáva: WARPE, s.r.o., Šafárikova 431/4., 924 01 Galanta. Tlač: NAVI GRAF, s.r.o., Vozokany. Rozširuje: D. A. Czvedler, spol. s r.o. – Šamorín a súkromní distribútori. Registračné číslo: ISSN 1336–3638. Predplatné prijíma redakcia. Registračné číslo MK SR EV. 329/08. E–mail: online.csallokoz@gmail.com. Realizované s finančnou podporou Fondu Gábora Bethlena a Úradu vlády SR. Vydavateľ nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie.

Csallóköz

Csallóköz - 2013/43.szám  

A Csallóköz 43.száma a 2013-as esztendőben

Advertisement