Page 1

Csallóköz DUNASZERDAHELY > KOMÁROM > GALÁNTA > VÁGSELLYE

Žitný ostrov 2013. június 18., 25. szám

Regionális hetilap | Regionálny týždenník

Az 50. Jókai Napok díjazottjaival

Minden az eper körül forgott

A viselhető divat bemutatója

Urobme spolu niečo pre Žanetku

A hagyományos lekvárfőző verseny győztese a helyi csapat lett

Egy ötlet, amivel mindenki jól jár

Vilo sa neozval, ale dobrí ľudia snáď ešte žijú

4. oldal

8–9. oldal

11. oldal

Köztér Bodnár Gyula

Ára: 0,65 €

A Csallóköz legyőzte a Dunát

Időutazás

A szlovákiai magyar kultúra háza táján két kiemelkedő – jubileumokhoz kötődő – esemény zajlott az elmúlt héten. Mindkettőn jelen voltam. Komáromban az 50. Jókai Napokat rendezték meg, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága pedig nyolc olyan idősebb tagját köszöntötte a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézetben, akik az idén ünnepelték vagy ünneplik kerek születésnapjukat. A két esemény mind jellegében, mind terjedelmében különbözött egymástól, az utóbbi például nem napokig tartó rendezvénysorozat, hanem egyszeri ünnepi aktus, köszöntő szavak, virágok, fogadás, összesen két-három óra. Amiben viszont hasonlítottak, noha Komáromban is nagyjából ennyi időt töltöttem, az nem más, mint ama jó érzés, amelynek forrása a találkozás. Találkozás a húsz-harminc esztendeje nem látott kollégákkal, barátokkal, ismerősökkel, írhatnám, harcostársakkal, akikkel az ancien régimeben a honi magyar kultúra mezején azonos célokért, köztük a minőségért, a művészet autonómiájáért, anyanyelvünkért igyekeztünk cselekedni, cselezni és persze csatázni az akkori hatalom különböző rangú, gyakran magyar nemzetiségű funkcionáriusaival. Némelyek pályája azóta más irányba fordult, külsőre is megváltoztunk, de most éppen ebben a külsőben – tükörben – éles képekben tűntünk elő fiatalon, egyénenként és csapatként. Akik ma sem „játszanának” mást és másként a Csallóköztől a Bodrogközig, mint amit annak idején diktált a lelkiismeretük. A szlovákiai magyar valóság.

A bősi Komplex Mentőszolgálat archívumából

A százéves víz támadását visszaverték a Duna menti települések. Nagyobb károk, emberi életek veszélyeztetése nélkül. Az árvízvédelemben résztvevő több száz embernek köszönet jár. Mindenekelőtt az árvízvédelmet szervező települési polgármestereknek, a bősi komplex mentőszolgálat tagjainak, rendőröknek, önkéntes és hivatásos tűzoltóknak, valamint a válságstábnak, amely június 6-tól 10-ig biztosította és irányította az árvízvédelmet a Dunaszerdahelyi járásban. A kormánytagok is aktívan ki-

vették részüket, rendszeresen monitorozták és segítették a védelmi munkálatokat. Richard Kmeť, a körzeti hivatal elöljárójával, aki egyben a válságstáb elnöke is volt, rövid beszélgetés erejéig visszatérünk a dunai árvízhez. „A Dunaszerdahelyi járásban végig urai voltunk a vészhelyzetnek. Akár olyan intézkedések árán is, amelyeket a közvélemény egy része ellenérzéssel fogadott, mint például a gátra és a vízi erőműre lépés megtiltását. Sajnos előfordult, hogy sokan nem tartották be a rendőrség utasításait és ajánlásait. A bősi vízi erőmű és a Duna töltései az

emelkedő vízállás veszélyei ellenére szinte búcsújáró helynek számítottak. Az emberek biztonsága érdekében kellett meghozni a korlátozásokat. Bodakon az üdülőházas övezetből három háztulajdonost kellett evakuálni. A legtöbb munkát természetesen az árvízvédelemben és mentésben végeztük el. Gondolok itt a töltések erősítésére, homokzsákok kihelyezésére, a buzgárok és szivárgások eltömésére, a rendszeres gátőri szolgálatra, vízszivattyúzásra. Segítettünk az embereknek a vagyonuk megvédésénél is. Folytatás a 2. oldalon

● Előfizetés/hirdetés: 0903 23 67 24; 031/550 37 44 e-mail: online.csallokoz@gmail.com


2

Csallóköz

Tudósítás

A Csallóköz legyőzte a Dunát

Befejezés az 1. oldalról Mélyreható elemzés tárgya lesz, hogy a jövőben meg tudjunk előzni bizonyos helyi problémákat. Példaként említeném a Bős térségében szokatlan erővel feltörő talajvizet a

Keressen 10 eurót Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 10 eurót a 24. számban közölt feladványért (Ez viszont nem igaz. – Álló István: A DAC visszakerült oda, ahová való!) Farkas Erzsébet (Dunaszerdahely) nyerte. E heti mondatunk a következő: „A rendezvénybe bekapcsolódtak a helyi szervezetek is.” Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzője nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidő: június 21.

víkendházaknál. Ennek forrásai kutak, kerti tavak és medencék is lehetnek, ezeket a veszély megelőzése érdekében meg kell vizsgálni. Ezúton pedig szeretném biztosítani a lakosságot, hogy a szúnyogok egyelőre nem terjesztenek semminemű

betegséget, a veszélyeztetett térséget a hatóságok monitorozzák. Szakértők bevonásával jelölik meg a területeket, ahol a legnagyobb szúnyogszaporulat várható. A regionális közegészségügyi hivatal és a települések információi alapján határozzák

Berényi József is indul Az MKP önálló megyei elnökjelöltet indít Az MKP Nagyszombati Kerületi Tanácsa idén február 4-én hozott döntést arról, hogy a Nagyszombati kerületben megyei elnökjelöltet indít. A döntés ételemében a járási konferenciák határozata alapján június 11-én a kerületi tanács Berényi Józsefet választotta jelöltjének. Az MKP elnökjelöltje a képviselőjelöltekkel közösen három fő célt tűzött ki az elkövetkező négy évre

Nagyszombat megye keretein belül: 1. A magyar tanítási nyelvű iskolák eddigi támogatásának megőrzését és szükség szerinti növelését, hasonlóképpen a magyar kulturális intézmények és programok támogatását. 2. Színvonalas és földrajzilag közeli egészségügyi ellátás biztosítását, külön hangsúllyal az anyanyelven való kommunikáció érvényesítésére. 3. A közutak további felújításának megvalósítását, főleg európai uniós alapokból. (m) Archív felvétel

meg a feltétlenül szúnyogirtásra szoruló területeket, valamint a pénzügyi támogatásra jogosult településeket. –lav Fotók: Kovács László (1) és a Komplex Mentőszolgálat archívuma


3

Riport

2013. június 18. | 25. szám

Megelőzéssel az idősek biztonságáért Az előadást a községi televízió is rögzítette, a felvételt visszanézhetik a lakosok NYÁRASD – Múlt pénteken a rendőrség két munkatársa, Hozák Tibor és Balogh Szabina tartott prevenciós előadást a helyi nyugdíjasklub tagjainak. A két szakember olyan jelenségekre hívta fel a résztvevők figyelmét, amelyek főként a nyugdíjas korúakat érintik, de hasznosak lehetnek mások számára is. A találkozó apropóját az adta, hogy az utóbbi időben megszaporodtak az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények(-kísérletek) a községben. A Balogh Szabina, a járási rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa A biztonságos élet alkonya című projektet mutatta be, mely olyan témákat vázol, mint a vagyonvédelem, a biztonságos közlekedés, a csalások elkerülése, illetve felhívja a figyelmet a bűncselekmény, baleset utáni teendőkre. A számok tükrében Hozák Tibor közlekedési szakértő elmondta, amennyiben a baleset so-

vel korábbi adathoz képest. 2012ben 24 alkoholos befolyásoltságú járművezetőt fogtak meg a rend őrei, öttel kevesebbet mint előtte egy évvel. A kerékpárral közlekedők esetében 7 szeszesital-fogyasztót rögzített a statisztika. Az idei év májusában 22 baleset történt a járás útjain, egyik sem volt végzetes, azonban négyen súlyos, 17-en pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Idén az év elejétől viszont már 4 halállal végződő közlekedési baleset történt, 10 szeszesital-fogyasztó gépjárművezetőt fogtak el, biciklist egyet sem. Szesz és közlekedés Ahogy az elhangzott, a jogszabály szerint az 1 ezrelékig történő alkoholfogyasztás kihágásnak, afölött bűncselekménynek minősül. Az utóbbi elkövetőjét akár 48 óráig is korlátozni lehet személyi szabadságában, amennyiben a bíróság gyorsított eljárásban úgy dönt. A leggyakoribb büntetési tétel a bíróság részéről pénzbírság és a gépjárművezetői engedély bevonása. Hozák Ti-

Balról: Hozák Tibor, Balogh Szabina és Bacsó László

rán keletkezett kár összege nem haladja meg a 4000 eurót, a károsult és az okozó személye tisztázott, nem kell a rendőrséget a helyszínre hívni, hanem a két fél közös megegyezéssel intézi a káreseményt a biztosítóval. Azonban ha személyi sérülés történik, illetve nem egyértelmű, hogy melyik fél okozta a balesetet, a rendőrséget kell értesíteni. Ezt a 112-es központi hívószámon tehetik meg. Beszámolt arról, hogy a tavalyi évben 240 baleset történt a Dunaszerdahelyi járásban, ami 49-el kevesebb, mint 2011-ben. A könnyű sérültek száma 50, ami héttel csökkent az egy év-

bor kiemelte: egy ezrelék alatti szeszfogyasztásnál a rendőrség szabja meg a büntetés mértékét, ami súlyosabb esetekben akár 1500 eurós bírság megfizetése és legfeljebb 60 hónapnyi járművezetéstől eltiltás is lehet. A kerékpárosok esetében sem engedélyezett az alkoholfogyasztás: 1 ezrelékig 50–100 euró a büntetés, efölött 300 euró és rendőrségi feljelentés lehet az italozás vége. Felhívták a figyelmet a fényvisszaverő elemek használatának fontosságára csökkentett látási viszonyok mellett, lakott területen kívül sisak és láthatósági mellény kötelező használatára.

A 65 év feletti B-típusú jogosítvánnyal rendelkezők esetében ötévente, a C-típusnál kétévente orvosi vizsgálat kötelező. Védjük magunk és mások vagyonát A rendőrség képviselői ebben a témában gyakorlati tanácsokkal látták el a időseket. Kiemelték, hogy a növekvő munkanélküliség sokak egzisztenciáját rengette meg, így akár bűncselekmények elkövetése árán is igyekeznek egyesek pénzhez jutni. „Azt az időszakot, amikor nyitott kapuknál lehettünk, el kell felejteni. A megelőzés szempontjából fontos, hogy az utcakapuk zárva legyenek. Ha hátul, a kertben tartózkodunk, akkor a lakás bejárati ajtaját is zárni kell. Ha olyat tapasztalunk, hogy idegen a telkünkön tartózkodik, ki kell tessékelni az utcára. Fontos az is, hogy a lakosok éberek legyenek, s ha a szomszédjuknál tapasztalnak valami szokatlant, például ismeretlen autó áll a házuk előtt, idegenek pakolásznak, értesítsék a rendőrséget” – közölte Hozák. Ugyancsak meggyarapodtak az utcai árusok, velük szemben is óvatosságra intették a jelenlévőket. „Ügyelni kell a csalókra, akik különböző trükkökkel próbálkoznak a gyanútlan időseknél, akár a nyugdíjukkal, egészségügyi biztosítójukkal kapcsolatosan. Személyesen senki nem küld ki pénzt! Akik hivatalos ügyben járnak, általában van uniformisuk, a nevük fel van tüntetve jól látható helyen, illetve felhatalmazással rendelkeznek a munka elvégzésére. Ugyancsak ismert módszer, hogy meglopják a gyanútlan polgárokat például a pénzváltás ürügyével. Ne üljünk fel az ilyen trükköknek, hiszen vannak

üzletek, benzinkutak, ahol lehetőség van erre” – hangzott el. Gyakori látogatók A Dunaszerdahelyi járásban is elterjedtek a kábítószerek. Felhívták a figyelmet, ha valamelyik háznál gyanús és gyakori mozgást tapasztalnak ismeretlenek részéről, akkor azt jelentsék akár névtelenül is az illetékes szerveknél. Majd általános útmutatást kaptak a megjelentek: „Nem szabad dicsekedni senkinek azzal, hogy kivették a bankból a pénzüket, vagy nagyobb érték van otthon. Ha több készpénzt tartanak az otthonukban, akkor azt igyekezzenek ne egy helyen tárolni, hanem rakják szét a lakás különböző részein. Ugyanis a biztosító a készpénzt, ami eltűnik, nem fizeti vissza. Fontos, hogy a személyautókban sem hagyjunk értékeket. Az autó ablakait mindig felhúzott állapotban kell hagyni, ha nem tartózkodunk a gépkocsiban. Látható helyen a kocsiban ne hagyjunk táskákat, értékeket. A bevásárolt dolgokat a csomagtérben helyezzük el. Pénztárcában tartott személyi okmányokat, bankkártyát is rakjuk külön. Azonban, ha ezeket eltulajdonítják, azonnal jelenteni kell, a bankkártyát pedig zároltatni. „Lényeges továbbá az is, hogy ha elmegyünk otthonról, a lakáskulcsot ne tegyük a virágtartóba vagy a lábtörlő alá. Amennyiben az ingatlanunkba betörnek, fontos, hogy felhívjuk a 158-at, és addig ne menjünk be a lakásba, amíg a rendőrök meg nem érkeznek” – hangzott el. A rendőrség munkatársai felhívták a figyelmet az új öteurós bankjegy megjelenésére, valamint információs füzeteket osztottak szét a nyugdíjasok között. Undesser Tímea Fogas Ferenc felvételei


4

Csallóköz

Riport

Minden az eper körül forgott A hagyományos lekvárfőző verseny győztese a helyi csapat lett POZSONYEPERJES – Múlt szombaton zajlott az Eperfesztivál a község sportpályáján. A fülledt melegben programok sokasága várta a kilátogatókat. Kora délután kezdődött az eperlekvárfőző verseny, melyre idén négy csapat: a királyfiakarcsaiak, a felsőpatonyiak, a pozsonyeperjesiek és a csallóközkürtiek jelentkeztek. A fel-

zseléfixet is, hogy kocsonyásabb legyen. Körülbelül másfél óráig főzzük”. A lekvár elkészítéséhez öt kg epret és 2–2,5 kg cukrot használtak fel. A győztes végül a pozsonyeperjesi csapat lett, akik a legtermészetesebb lekvár címet szerezték meg. A legzamatosabb lekvárt a királyfiakarcsaiak főzték, a legédesebbet a felsőpatonyiak, a legdzsemesebbet pedig a csallóközkürtiek.

Csiba Jarmila és Berényi József MKP-elnök

szült süteményeket árultak a nagyi sátrában, a helyi énekkar tagjai lángost sütöttek. Az iskolakonyha szakácsnői palacsintákat készítettek, melyeket az iskolások, óvodások árultak. „Minden szervezet meghagyhatja magának az eladásból származó bevételt. Mivel nem tudjuk őket nagyon támogatni, úgy gondoltuk, hogy biztosítjuk nekik a helyet, felállítjuk a sátrakat, a bevételből pe-

li volt. Emellett számtalan kisebb ajándékkal is gazdagodhattak, akik bekapcsolódtak a játékba. Csiba Jarmila elárulta, nagy örömmel tölti el, hogy a fesztiválnak jó a visszhangja, s annak ellenére, hogy nehéz időszakot élünk, sokan összefogtak. „Idén rengeteg gyerekprogrammal készültünk, kézműves-foglalkozások voltak, kiállítás a jurtában, tehát próbáltunk izgalmas mű-

A csallóközkürti asszonyok

adat hagyományos módon elkészített, adalékanyagoktól mentes házi eperdzsem elkészítése volt. Pápay Ilona, a házigazda község csapatának egyik tagja avatott be a lekvárkészítés titkába; „Elsőként jól megtisztítjuk az epret, a csutkáit eltávolítjuk, majd összemixeljük és odarakjuk főzni. Később beleöntjük a cukrot, és addig főzzük, amíg sűrű nem lesz. Esetleg adhatunk hozzá egy kevés

Csiba Jarmila polgármester aszszony lapunknak elmondta, a helyi iskolások 300 kg epret szedtek le, melyből 580 üveg eperlekvár készült a eseményre. Ezt a falusátorban értékesítették, mint ahogy eperfesztiválos bögréket, kötényeket, pólókat is. A rendezvénybe bekapcsolódtak a helyi szervezetek is. A sportszervezet gondoskodott az ételekről és italokról, a nyugdíjasok eperből ké-

Ízletes süteményeket kínáltak a nagyik

Az alsószeli barantások pihennek a jurtában

dig fejleszthetik a saját tevékenységüket” – közölte a falu vezetője. Idén a tombolához is jutányos áron juthattak a kilátogatók, mindössze 25 centes áron. Az önkormányzat helyi vállalkozókat, a falu partnereit szólította meg a rendezvény támogatására. Voltak akik készpénzzel, mások tárgyi ajándékokkal segítettek. Az első díj kétszemélyes wellness kirándulás Eger egyik luxushotelébe, a második díj 200 eurós utalvány a helyi üzemanyagtöltő állomásra, a harmadik díj pedig bicik-

Fogas Ferenc felvételei

sort összeállítani. Bízunk benne, hogy évről évre több embert nagyobb sikerül majd kicsalogatni a rendezvényre”. Az est sztárvendége a tavalyi X-Faktor tehetségkutatóból ismert énekesnő, Radics Gigi volt. A tombolák értékesítéséből és a falusátorban eladott termékekből befolyt összeget az önkormányzat az egészségügyi központ előtt található, rossz állapotban lévő buszmegálló felújítására fordítja. Undesser Tímea


Interjú > Játék

2013. június 18. | 25. szám

A pörgés a lételeme Kalandor életművész, aki élvezi az életet Szinte felsorolni is lehetetlen, hogy milyen sokrétű tevékenységet folytat a harminckét éves fiatalember. Színész, műsorvezető, modell, zenész, rádiós, kaszkadőr. A jelenleg a Viasat3 csatornán Sztárkoktélt mixelő Müller Attilával a Harcosok Éjszakáján beszélgettünk. Pörögsz, egész este során csak úgy jönnek a szavak belőled. – Ha tudnátok, hogy a komáromi rendezvény előtt már milyen dolgokon vagyok túl, csodálkoznátok. Hogyan bírom a pörgést? Nagyrészt a sportnak köszönhetően. Hat évig kajakoztam, nyolcat atletizáltam. Kedvencem a capoeira, de emellett rendszeresen futok, úszom és bringázom. Versenyszerűen nem űzöm egyiket sem, hiszen az teljes embert kívánna. Nem bírnám a vele járó felelősséget, az edzésmunkát, de minden nap teszek valamit a kondimért. Nagyon fontos a sportos életmód, mivel a szervezet rá tud állni a hat-

órás alvásrendszerre, és mint nagy példaképem, Schwarzenegger mondja: marad 18 órád minden másra. És ott van a Nemzeti Vágta, ahol tavaly már bizonyítottál. – Eddig nézőként minden évben kint voltam a Nemzeti Vágtán. Tavaly pedig az a megtiszteltetés ért, hogy be-

és megszorongatjuk a sportolókat... A lovaglás nem vonz? – Talán két-három év múlva, amolyan bakancslista ez számomra. Nagyon szeretnék megtanulni lovagolni. Az ex-barátnőm, Rajnai Réka hatására tetszett meg ez a sport. De két éve ledobott a hátáról egy paci, és azóta

hívtak a „celebek” csapatába szekeret tolni. Másodikok lettünk, a sportolókat nem sikerült legyőznünk. A Fekete család is velünk volt, de az idősebb Lacinak az első száz méter alatt kiment a lába, tehát eléggé megfogyatkoztunk. Idén már tudatosan rakjuk össze a médiás csapatot

bennem volt az a bizonyos félsz. Érdekes, mivel többször estem már motorral. A vasparipára mondhatni simán, de a lóra nem sikerült nyugodt lélekkel visszaszállnom. Említetted a volt barátnődet. Mi a helyzet ezen a téren manapság?

A 20 legrosszabb magyar nyelvű tévéműsor Következő állomás Dunaszerdahely! Magyarország legismertebb médiakritikusai közül ketten, Puzsér Róbert és Dancsó Péter június 28-án Dunaszerdahelyre érkeznek, hogy a VMK mozitermében, este 6 órai kezdettel vetítéssel egybekötött, rendkívül őszinte és humoros közös előadást tartsanak a 20 legrosszabb magyar nyelvű tévéműsor témájában. A két előadó nem kíméli sem a kilencvenes, sem a kétezres években legyártott alja műsorokat: Dévényi Tibi bácsitól kezdve Fásy Ádá-

mon át Hajdú Péterig mindenki megkapja a magáét. A humoros kritikán túl azonban megdöbbentő igazságokat is kimondanak a magyar televíziózásról (és a médiáról úgy általában), ez pedig plusz mélységet ad az előadásnak. A szókimondó szövegekkel tarkított – és ezért gyerekek számára nem ajánlott – előadásra a helyszínen lehet megváltani az 5 eurós jegyet, mely elővételben nem kapható. Aki azonban 2013. június 22-ig jól felel az aláb-

bi kérdésre, és válaszát elküldi a szerkesztőség e-mail címére, részt vehet a sorsoláson, melyen a rendezvényt szervező Historium jóvoltából egy ingyen belépőt lehet nyerni: Melyik műsorban zsűrizett Puzsér Róbert? a) Megasztár b) X-Faktor c) Csillag születik A helyes megfejtők közül kisorsolt nyertes nevét a Csallóköz következő számában közöljük. (–)

– Nézd, talán kalandor életművészként jellemezném magamat. A pörgés és a vele járó életmód élvezetes, változatos, de egy nyugodt párkapcsolat nehezen fér bele. Általában ezen meg is szoktak bukni a dolgok. Egy helyes, aranyos, de csendes lánnyal nem tudnék mit kezdeni. Ha nincs energiája, megőrülnék vele. De ezzel az életmóddal rengeteg dolgot átélek. Olyan helyekre juthattam el a különböző foglalkozások által, amiről nem is álmodtam. Ha csak színész lennék, nem beszélgetnék itt, a ketrec közepén és nem tudnék választani. Hogy meddig lehet ezt csinálni? Fogalmam nincs, de bevallom neked, nem is érdekel. Élvezem az életet. A Viasat3-nál milyen a csapat, a légkör? – Nagyon jó csapat verődött össze. Egyébiránt nem vesztem össze a korábbi munkaadóimmal sem, az RTL-esekkel és a „kúlosokkal”. Vannak ott a mai napig jó cimboráim, csupán nem voltak számomra műsorok. Idén februárban még dolgoztam az RTL-en a Havazin magazinban. A Viasatnál most kreatívabb irány felé haladnak. Talán az egyetlen olyan magyar csatorna, amely rengeteg saját gyártású műsorral kopogtat. Az egyik a Sztárkoktél, tavaly pedig az esküvős: Fátylat rá!

5 A nagy szerelmed a szaxofon, a zenélés. – Igen, bár mostanság kissé háttérbe szorult. Végig zenéltük Magyarországot, de például Komáromban is játszottunk. Amit megkerestünk, az el is ment a bulikra. Annak a korszaknak személyes indokból vége lett, mondhatni a sors akarta így, mivel két éve leégett az apukámék háza, ahol a próbaterem volt, és a zenekar is megszűnt, szétesett. Most van egy klub Székesfehérváron, ahol minden hónapban egyszer zenélek. Nemrég elég szokatlan helyen ünnepelted a harminckettedik születésnapodat. – Olaszországban, Riminiben csináltunk egy kis útifilmet. Pénteken felhívtak, kedden már mentem. Brutális ajándék volt. Megmártózni a jéghideg tengerben. KesHa, a világsztár csak a köszönésemet fogadta el, Kim Basinger lánya viszont interjút is adott. Osvárt Andrea pedig meglepődött, hogy látott. Pár szót pedig sikerült váltanom Sarah Jessica Parkerrel is, aki az est fénypontja volt. Kell ennél több? Otthon pedig a barátokkal buliztam tovább, közel három hétig. Holecz Attila A szerző felvétele


6

Csallóköz

Képriport

Hagyományok múltban és jelenben Mindenki talált magának programot DUNASZERDAHELY – A Cséfalvay Alapítvány szervezésében június 14–16 között a Hagyományok fesztiválja múltban és jelenben elnevezésű rendezvény várta az érdeklődőket a művelődési központ előtti téren.

Pénteken kiállításmegnyitóval indult a program

A gyermeki álarc

Népitánc...

...és a hegedű „szava”

A Ghymes is zenélt Dunaszerdahelyen

Arizóna dallamok Vojtik Szimona képriportja


2013. június 18. | 25. szám

Pénzvilág Rajkovics Péter rovata

Egyre ritkábban figyelem a híreket a televízióban, mert sok esetben a mozgókép varázsa inkább csak zavar a jelentések megfejtésében. Pár napja viszont az egyik szlovák adón érdeklődve hallgattam a riporter anyagát arról, hogy a jövő évtől még olcsóbb lehet

A kicsik meddig maradnak? az EU-n belüli telefonálás. A roaming díjak ugyanis tovább csökkennek a közös szabályozás értelmében. Hasonló már korábban is történt, ennek köszönhetően már a szomszédos államokból is olcsóbban telefonálunk. Azért még mindig van min csökkenteni. Már kezdtem is magamban elkönyvelni, hogy a természeti viszontagságokról való tájékoztatás közepette egy pozitív hírt is hallani, de ekkor jött a feketeleves. A brüsszeli hivatalnok elárulta az okokat. Kérem szépen, nem elsősorban a fogyasztóért történik mindez, hanem az európai piaci szereplők számának megkurtítása érdekében. A mobilszolgáltatókból – a szakértők szerint – túl sok

Lévára került a fődíj KOMÁROM – Az elmúlt héten immáron ötvenedik alkalommal rendezték meg a szlovákiai magyar amatőr színjátszás országos seregszemléjét, a Jókai Napokat. A jubileumi rendezvény nagy sikert aratott, s szombaton a zsűri (Boldoghy Olivér színész, Gágyor Ildikó rendező, Peter Kováč, a Pozsonyi Nemzeti Színház dramaturgja, Naszlady Éva színművész, Tóth Miklós rendező) döntése alapján a díjakat is kiosztották. Fődíj – Bárka Színpad, Léva Nívódíj – felnőtt színjátszó csoport – Kármán József Színház, Losonc Nívódíj – diákszínjátszó csoport – GIMISz Diákszínpad, Komárom; KGSzT Diákszínpad, Kassa; Apropó Kisszínpad, Fülek; TSÍZIÓ Diákszínpad, Galánta A legjobb rendezés díja – Jarábik Gabriella (Fókusz Diákszínpad, Dunaszerdahely) A legjobb férfi alakítás díja – Forgács András (Bárka Színpad, Léva) A legjobb női alakítás díja – Tóth Mónika (Zsákszínház, Fülek) Ferenczy Anna-díj, a legígéretesebb fiatal tehetségnek – Gyepes Bianka Gergely József-díj, a legígéretesebb fiatal rendezőnek – Bergendi Barnabás A legjobb női epizódszereplő díja – Krausz Tímea (a kassai

7

Jegyzet > Tudósítás > Hirdetés > Felhívás

KGSzT Diákszínpad „Történet a hetediken” című előadásában nyújtott alakításáért) A legjobb férfi epizódszereplő díja – Kovács Péter (a lévai Bárka Színpad „Bányavirág” című előadásában nyújtott alakításáért) Alakítás-díj – Setény Öcsi – losonci Kármán József Színház – Bütyök szerepének megformálásáért A zsűri különdíja a dramaturgiai megoldásért – Szabó Csilla (őrsújfalui ÉS?! Színház – Háy János: Házasságon innen és túl) A zsűri különdíja az alkotó zenei közreműködésért a komáromi GIMISz Diákszínpad és az őrsújfalui ÉS?! Színház előadásaiban – Ölvecky András A zsűri különdíja – csoportdíj az ígéretes kezdésért – Sycorax Diákszínpad, Királyhelmec A zsűri különdíja a szellemes színpadi megoldásokért – Szerda Délután csoport, Kassa A zsűri különdíja a klasszikus szöveg korszerű színpadi megjelenítéséért – G.I.K.SZ.E.R Diákszínpad, Rozsnyó A zsűri különdíja az ötletáradatért – A Kodály Zoltán Gimnázium Bábcsoportja, Galánta Részvétel a zsámbéki Határon Túli Magyar Színjátszók Fesztiválján – Fókusz Diákszínpad, Dunaszerdahely; Bárka Színpad, Léva. (cs)

van, így aztán nehezíteni kell a nemzetközi helyzetet. Első hallásra a piacgazdaság alapjait ismerő olvasó számára is furcsa lehet ez a magyarázat. Egy olyan rendszerben, ahol a verseny alakítja ki az „egészséges” árakat, éppen a versenyzők mennyiségének csökkentése lenne a megoldás. Mégis így történik, s csupán újabb példa kerül a sok mellé, amely bizonyítja, Európában továbbra is a globalizáció eszméi értelmében kívánják előremozdítani a gazdaságot. Teszi ezt az EU olyan korszakban, amikor tagállamai polgárainak jelentős része már rádöbbent, a nagy, de külföldi szereplők egyre kevesebb munkát és lehetőséget biztosítanak számára szülőhelyén.

Oda még nem jutottunk el, hogy ez a mindennapokban átrendeződéseket okozzon a piacon, de feltehetően erre sem kell már sokat várnunk. Addig legalább annak örülhetünk, hogy bizonyos kiadásaink csökkenhetnek. Az európai, duzzadó közösségnek igazából éppen ilyen apróságokkal kellene meggyőznie az állampolgárokat arról, hogy az EU-s alapokon túl, más előnyei is vannak ennek a tagságnak. Az igyekezet persze erőteljesebb is lehetne, mert a lejtőn már régóta lefelé tartunk, s amennyiben az emberek nem fognak hinni a kontinens egységében, akkor a jelenleginél is kilátástalanabb helyzetbe kerülhetünk.

Felhívás SMS-kampány indult

(nem emelt díjas) a saját antitahó-egysorosodat a 0903 772 082-es számra, és nyerd meg a lehetőséget, hogy a szövegedet egész Dunaszerdahely megismerje! A legfrappánsabb szlogeneket városszerte ismerni fogják!

Eleged van a vandálokból, az elcsúfított környezetből, eleged van a tahóságból? Szedd rímbe! Június 30-ig küldd el sms-ben

A CSEMADOK 52. KULTURÁLIS ÜNNEPÉLYE ÉS SZÖVETKEZETI NAP B Ő S 2013. J Ú N I U S 30., V A S Á R N A P

14.00 – Koszorúzási ünnepély az emlékműnél 14.30 – A Bősi Tánc- és Tornastúdió fellépése 15.00 – Nótaműsor – Dóka Zsuzsa, Bősi Szabó László műsora 15.40 – Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán vidám műsora 16.50 – Az Aranykert, Tőzike, Duna-ág néptánccsoportok, a nagyabonyi citerazenekar, az alistáli, ekecsi és a békei népdalkörök, valamint a Pántlika zenekar műsora 19.00 – Barranta bemutató, közben a belépő sorsolása 20.00 – A KORMORÁN zenekar koncertje BELÉPŐ: 3 euró Ételről, frissítőről, árusok utcájáról, a gyerekek szórakoztatásáról, a Csemadok piknikről a szervezők gondoskodnak.


8

Csallóköz

Képriport

Gyönyörű modellek, extravagáns viseletben

A viselhető divat bemutatója Egy ötlet, amivel mindenki jól jár DUNASZERDAHELY – Június első péntekén nem mindennapi esemény helyszíne volt a Vermesvilla. A kultúra és elsősorban a képzőművészet elismert képviselői után most egy estére a divat költözött a termekbe. A We Love Fashion, vagyis WLF névre hallgató divatbemutató már tavaly is nagy népszerűségnek örvendett ezen a helyszínen, így ahhoz sem férhetett kétség, hogy a hagyomány folytatódik. Az ötletgazda, s a divatbemutató háziasszonya, Lipcsey Mária a kezdetekről is többet elárult a Csallóköznek. „A divatbemutató ötlete abból fakadt, hogy hiányoltam varosunkban és környékén az ilyen típusú rendezvényeket. Dunaszerdahelyen és a régióban hatalmas az érdeklődés a divat iránt, az emberek nagyon szeretnek jól öltözködni. A mi rendezvényünk egyedisége abban rejlik, hogy azt összekötöttük sminkés hajbemutatóval. Tettük ezt azért, hogy az érdeklődők teljes képet kapjanak az aktuális trendekről. A csapatunk tagjai Varga Lívia sminkes, Süke Moncsi stylist, Puskás Eszter és Gőgh Joci fodrászok, én pedig mint főszervező. Így áll össze a WLF divat-, smink- és hajbemutató, ami természetesen nekik is hasznos reklám. Holocsi Pali pedig minden alkalommal nagy lelkesedéssel díszíti az épületet” – árulja el az

A vonzó fehér

egyébként pénzügyi analitikusként dolgozó fiatal hölgy. A mostani, immáron harmadik folytatás pedig csak tovább bizonyíthatta, hogy a kezdeményezésnek van létjogosultsága. A Kortárs Magyar Galéria épülete előtt hosszú sorok kígyóztak a bemutató előtt, s ugyan a közönség jelentős részét hölgyek alkották, de a divat iránt érdeklődő férfitársaimmal is találkoztam. Ahogy megtudtam, nem csak a csinos modellek miatt jöttek, hanem feleségüket, barátnőjüket kísérve maguk is inspirációt kerestek egy-egy ajándékhoz. A választék bőséges volt, mert, hogy azt Máriától megtudtam, az üzletek is nagy lehetőségnek tekintik a showt, ahol ruháik olyan ismertséget és reklámot kapnak, amelyet máshol nem tudnak elérni. „Így ki tudnak tűnni, be tudják mutatni a legújabb kollekciókat és felhívni az emberek figyelmét az adott üzletre, annak akcióira. A stratégiánk az, hogy a show mellett a vendégek valami pluszt is kapjanak, méghozzá ajándékok formájában. Sok vállalkozó reklámlehetőséget lát ebben a rendezvényben, és ajándékokat ajánl fel. Maguk az üzlettulajdonosok és csapattagok is adnak át ajándékokat és ajándékutalványokat, így meg maradandóbb élmény a divatbemutató a vendégek számára” – mondja el a főszervező.


9

Képriport

2013. június 18. | 25. szám

A férfi közönség kedvenc ruhadarabjaiban

Elegánsan fehéren....

Amikor a tervező tolla meglódul

Szabadidőben

Szőkeség pirosban

....feketén

Az idei népszerű színek

A modellek hajára sem lehetett panasz

A modellek (ők Dunaszerdahelyről és annak környékéről, valamint Győrből érkeztek) az este során több üzlet ruháiban léptek a közönség elé, volt estélyi, bikinis és fehérneműs bemutató is, majd az est fénypontjaként Kiss Kósa Annamária, vagyis a KOKA FASHION DESIGN egyedi tervezésű ruhakollekcióját mutatták be a lányok. Az idei visszhangok is pozitívak, s nem csak a közönség, hanem a ruháikat felvonultató üzletek részéről is. Náluk ilyenkor a megnövekedett forgalom mutatja a sikert, amely azt is bizonyítja, hogy az eredeti, régióban megvalósított ötletek a helyi gazdaság számára szintén eredményt hozhatnak. Rajkovics Péter Hideghéty Drancsík Mónika felvételei


10

Žitný ostrov

Spravodajstvo

Foto: Monika Benkovská

Rodičovská akadémia DUNAJSKÁ STREDA – Posledné dni školského roka v Základnej škole Smetanov háj sa už tradične nesú aj v znamení Rodičovskej akadémie a rozlúčky deviatakov so základnou školou.

Čo to pre nás znamená? Pre žiakov a učiteľov sú to najprv hodiny príprav a úmornej práce, pretože všetci si chcú svojich rodičov, rodinných príslušníkov či známych uctiť čo najlepším výkonom a pote-

šiť ich čo najkrajším programom. V tomto školskom roku sa naša akadémia uskutočnila 7. júna v priestoroch ZUŠ v Dunajskej Strede. Svoj program na nej predviedli žiaci našej školy počnúc najmenšími nulťáčikmi až po ôsmakov. Jej

vyvrcholením bola, ako aj po iné roky, slávnostná rozlúčka deviatakov so základnou školou. V tejto časti odzneli slávnostné príhovory deviatakov a pani riaditeľky, a potom predviedli deviataci svoj rozlúčkový program. Ako sa im bude

dariť ďalej, po opustení brán základnej školy, aká bude ich ďalšia, práve sa začínajúca životná etapa, to už závisí len od nich. Všetci im prajeme, aby sa im naplnili ich ciele a splnili sa im všetky – aj tie najtajnejšie sny. Zuzana Brathová

Veľký úspech mal spoločný aerobik DUNAJSKÁ STREDA – Základná škola Smetanov háj v spolupráci s rodičovským združením uskutočnila v sobotu 8. júna tretí športový Deň rodiny. Nakoľko slniečko krásne hrialo, tohto roku sa tejto akcie zúčastnilo takmer 200 účastníkov – žiakov s rodičmi i starými rodičmi. Spoločne si zmerali sily v rôznych športových

disciplínach – skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, skákanie na trampolíne, hod loptičkou do pyramídy z plechoviek, ale si aj zažonglovali s ujom žonglérom. Veľký úspech mala spoločná aerobik rozcvička, ktorá rozhýbala kosti všetkých prítomných. Na záver sa všetci pohostili vynikajúcim kotlíkovým gulášom, ktorý uvarili pani učiteľky. Monika Benkovská

Foto: Monika Benkovská

Najväčší detský čitateľský maratón DUNAJSKÁ STREDA – Štvrtý jún niesol v znamení najväčšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku, ktorý sa pod názvom „Čítajme si“ uskutočnil už po šiestykrát. Po druhý raz sa do neho zapojila aj Základná škola Smetanov háj. Organizátorom tejto celoslovenskej akcie je Linka detskej istoty pri SV UNICEFF a jej cieľom je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia od

počítača cez televízor až po mobil. Čítanie je práve takou aktivitou, ktorá poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podnecuje a podporuje obrazotvornosť a fantáziu, prehlbuje cítenie, obohacuje slovnú zásobu a ovplyvňuje životné hodnoty. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka. Pri zrode projektu v roku 2008 sa do neho zapojilo 2912 detí. Počet účastníkov sa každoročne zvyšoval, až v tom tohoročnom – šiestom ročníku dosiahol číslo 36 321, čím bol

prekonaný minuloročný rekord o 779 účastníkov. Právom môžeme byť hrdí na to, že žiaci našej školy po minuloročných skúsenostiach s radosťou privítali možnosť opäť sa zapojiť do tejto ušľachtilej akcie. V stanovenom čase (od 9,00 hod. do 15,00 hod) u nás čítalo spolu 107 detí, ktoré svojou účasťou prispeli k vzniku nového rekordu. Po odštartovaní maratónu začali najprv žiaci druhého stupňa. Tí čítali na pokračovanie knihu Romana Brata „Druhé podanie“. Prvostupniari zostali tiež verní tomu istému

autorovi a venovali sa jeho knihe „Môj anjel sa vie biť“. Každé dieťa sa zaregistrovalo do prezenčnej listiny a svoju účasť potvrdilo aj podpisom na spoločnom plagáte, ktorý bude umiestnený pri vstupe do budovy školy. Na regulárnosť priebehu čítania dozerala pracovníčka Mestskej knižnice v Dunajskej Strede pani Alžbeta Androvicsová. Odmenou našim deťom bol dobrý pocit a pekná záložka do knihy od organizátorov akcie. Všetci sa už teraz tešíme na budúci – siedmy ročník čitateľského maratónu. Zuzana Brathová


11

Príbeh

18. jún 2013 | číslo 25

Urobme spolu niečo pre Žanetku Vilo sa neozval, ale dobrí ľudia snáď ešte žijú Žanetka je okaté, veselé dievčatko, ktoré leží v kočíku, alebo v postieľke. Chodiť sa už asi nikdy nenaučí, hoc, nikdy nehovor nikdy. Lenže naša Žanetka už dávno oslávila devätnásť. Narodila sa s diagnózou, a to ani zďaleka nie ľahkou – detská mozgová obrna. A k nej sa v čase pridalo aj iné. V lete bude mať jubileum – okrúhlych 20 – pritom váži 28 kíl. Jej statočná mama si vysnívala pre svoju milovanú dcéru darček – nový invalidný vozík, pretože ten starý sa už rozpadáva. Bez neho si život predstaviť nedokážu. Celé dni trávia spolu, čím viac vonku, medzi deťmi, v parku, či v meste... Napriek tejto ťažkej skúške na mamine nevidieť žiadny pocit nevôle. Prijala osud ako prišiel: odkedy sa Žanetka narodila, prispôsobili v rodine všetko tomu, aby dcéra necítila žiaden nedostatok. Hlavne lásky, lebo peňazí majú v tejto štvorčlennej rodine nepredstaviteľne málo. Žanetka má aj sestričku, Barborku, vďaka Bohu zdravú. Pri opatere sa striedajú rodičia: raz je (zle) plateným opa-

trovateľom invalidného dieťaťa matka, raz otec. V ostatný čas je ten druhý nezamestnaný, pretože zamestnanie s takým denným harmonogramom ako by potrebovali oni, nenájdu. V prípade záujmu sa o pravde týchto riadkov môžete presvedčiť aj na vlastné oči. Stačí prísť do Dunajskej Stredy na sídlisko Sever II. Zaručene ich tam stretnete. Usmiate, pokojné, akoby sa nič nedialo. A deje sa? Nuž, ako sa to vezme. Na dcérkine jubileum mamina, pani Jozefa Síposová, myslela už dávno, ešte minulý rok. Požiadala o lekársky predpis na invalidný vozík i o podporu na Úrade práce a sociálnych vecí v Dunajskej Strede – a žiaden problém. Všade uznali, že čo aj keď taká „ľahučká“, 20 ročná Žanetka, potrebuje nový vozík. Lenže vozík stojí vyše 4000 Eur a podpora činí ledva polovicu, ostatné si rodina musí zaplatiť zo svojich zdrojov – tie však nie sú. Ale snažia sa: platia po 10–20, a raz dokonca až 80 Eur. Aj s nenáročným počtovaním však zvieme, že takto do augusta, teda do Žanetkiných narodenín, vozík nebude.

Ale veď u nás to predsa nemôže byť taký problém,

myslela si mama. Každú stredu sa rozdávajú peniaze, výlety, nábytky ... zážitky. A tí dobrí ľudia na obrazovke určite pomôžu aj nám. Napísala Vilovi (Modré z neba), dokonca poslala všetky doklady o tom, čo už zaplatila a koľko jej chýba... Ešte v decembri, potom aj v januári, aj vo februári. Odvtedy čaká. Márne. Televízne rozdávanie darčekov sa skončilo. Nik sa nenašiel, čo by jej aspoň tie doklady poslal späť. Treba zdôrazniť, že ide o rodinu zodpovednú, že tu nik neprepadol nástrahám doby, alkoholu, automatom, drogám, či len tak, ťažkému osudu. Otec robí všetko čo môže preto, aby bola bieda čo najmenšia, ale 2000 eur položiť na stôl nemá z čoho. Mama pri všetkej núdzi každý deň navarí, obriadi byt i deti. Nechcú byť na obtiaž.

Otázka pre Vás, ktorí môžete, a hlavne pre tých, ktorí chcete. Pomôžete tejto peknej rodinke s rébusom, ktorý je pre nich nezvládnuteľný? Pripraviť pre Žanetku darček na narodeniny? Dnes je bežné, že takíto jubilanti dostávajú zlaté šperky, značkové hodinky, nie je zriedkavosťou trebárs dostať auto. Denne vidím našich maturantov, ktorí si ešte nezarobili ani na hamburger, ako unudene pozerajú z drahého auta a ... vozia sa. Och, tá nuda... Žanetka potrebuje invalidný vozík. Potrebovali by aj všeličo iné – tak ona, ako aj jej rodina. Ale vozík je nevyhnuteľnosťou. Vilo sa neozval, ozve sa tu vôbec niekto? Kontakt: 0902 480 744. Jana Svetlovská Foto: J. Kristína Svetlovská


12

Žitný ostrov

Reportáž

Neoton Família v našom okrese Sólo predviedol nadaný syn speváčky LEHNICE-SÁSA – Legendárna maďarská skupina Neoton Família so speváčkou Éva Csepregi koncertovala v sobotu 8. júna v areáli Eventland Outdoor Activity. Skupina v zložení: Éva Csepregi, Ádám Végvári, János Baracs, Dávid Heatlie, Andrea Lukács a László

Účasť fanúšikov nesklamala. Široké zastúpenie generácií, od mladších až po staršie ročníky dali jednoznačne najavo, že Neoton Família má na Slovensku stále silnú základňu priaznivcov. Počas koncertu predviedol sólo na bicích nadaný syn speváčky, mladučký Dávid Heatlie. Po vydarenom kon-

Slovenska. Bola pre nás česť, že organizátori stavili na našu skupinu a my sme sa na oplátku snažili dať zo seba maximum. Cítili sme sa medzi vami skutočne dobre a veríme, že sa do Lehníc ešte vrátime.” Organizátor koncertu sa pre našu redakciu vyjadril:

Dávid – speváčkin syn

Lukács predviedli to najlepšie zo svojho repertoáru. Koncert s príznačným názvom „Privítajme leto” bol skutočným otvorením letnej sezóny. Daždivé počasie z posledných dní sa zľutovalo a celý deň bol slnečný s predzvesťou teplého a príjemne stráveného večera.

certe lídri kapely počas autogramiády osobne pozdravili fanúšikov, ochotne zapózovali pred objektívmi fotoaparátov a pridali pár milých a srdečných slov. O rozhovor sme požiadali speváčku Évu Csepregi: „Veľmi sme sa tešili na Lehnice a na fanúšikov zo

„Neoton Família bol náš pilotný koncertný projekt, akými sa chceme mimo našich stálych aktivít pre firmy stále viac približovať širokej verejnosti. Staviame na profesionalitu, pričom naším cieľom je pripraviť pre našich priaznivcov skutočnú oázu zába-

vy, adrenalínu a relaxu s maximálnym nasadením a komplexným zabezpečením.” Po koncerte sa pre vytrvalcov konalo neodolateľné videodisco párty až do jednej po polnoci. Text a foto: Zuzana Dömötörová


Spravodajstvo

18. jún 2013 | číslo 25

13

Deň matiek v Dome Matice slovenskej „Mama je láska“ je láska“. Pásmo bolo zostavené z básní Milana Rúfusa a Pavla Koyša a podfarbené piesňami Hotel mama a Tak sa neboj, mama. Podľa reakcií prítomných si myslíme, že sa nám podarilo urobiť im všetkým radosť a spríjemniť pekné sobotné popoludnie. Určite k tomu nemalou mierou prispel aj folklórny súbor Rozmarín z Majcichova, ktorého program bol nielen pomyselným darčekom pre mamičky a babičky, ale aj príjemným pobavením pre všetkých a oživením celého popoludnia.

DUNAJSKÁ STREDA – V sobotu 18. mája oslavovali matičiari v Dome Matice hneď dve významné udalosti. Bolo to 15. výročie otvorenia Domu Matice slovenskej a Deň matiek. Prítomné mamičky a babičky pozdravili aj žiaci ZŠ Smetanov háj – Patrik Pavlík z 5. ročníka, Renátka Gaálová, Lucia Stražovanová aj sestry Naďa a Nina Nálezové z 8. ročníka, ktorí pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Brathovej pre nich pripravili hudobno-recitačné pásmo pod názvom „Mama

Glosa

Foto: Monika Benkovská

Zuzana Brathová

Ľubo Banič

Ej veru, niet nad Seychely

ilí moji čitatelia! Tak sa vám po kratšej odmlke opäť hlásim. Viete, ako to chodí: aj ten redaktor je iba človek, nie je na kľúčik, občas potrebuje vypnúť. Tak som siahol po menšej časti svojej mesačnej novinárskej gáže a hor sa na Sey-

chelské ostrovy! No, čo vám budem hovoriť – nádherné počasie, božské pláže s bielučkým pieskom, teplučké more, domorodé krásavice farby najfajnovšej belgickej čokolády, jedna mi podáva mojito s kockami ľadu, druhá ma ovieva vejárom zo pštrosieho peria... No a potom príde prebudenie. Čo sa týka ležania, tak naozaj ležím – ale žiadne Seychely. Nikto okolo mňa nechodí s chladeným mojitom či pštrosím vejárom, zato infúziami, odbermi krvi, tlakomermi, teplomermi, EKG, röntgenmi či pirulami všetkých typov, veľkostí a farieb sa to okolo mňa len tak hemží.

Na internom oddelení nemocnice s poliklinikou však môj obojstranný zápal pľúc bravúrne skrotili a tak som opäť tu. No čo už... Ale keď som sa už vrátil medzi živých, načim sa akomak aj po vonku poobzerať, čo sa udialo počas mojej neprítomnosti duchom. Vraj Dunaj a ostatné relevantné toky i potoky si to (predbežne) rozmysleli a vrátili sa do vlastnej kože, teda, presnejši povedané tam, kam podľa všetkých pravidiel, platiacich pre slušnú tečúcu vodu, patria. Aby sme však nechytili klamlivý dojem, že všetko je už oki, prišla sa na nás kuknúť

spodná voda. Je to od nej dosť neférový prístup, lebo už jej priezvisko („Spodná”) jasne naznačuje, že jej miesto je kdesi na spodu, a nemá čo vystrkovať hlavu na povrch zemský. Takto to dopadá, keď si niekto mýli demokraciu s anarchiou... Ďalšou udalosťou, ktorá je neodvratná ako nevymenovanie Čentéša za generálneho prokurátora, je komária záľana. Okrem väčších zvierat nám budú s plezírom piť krv tie malé, hnusné, odporné beštie. Predpokladať, že obce a župy majú naškrečkované bubáky na antikomárne manévre je dobrá hlúposť, takže sa bezo sporu máme na čo tešiť.

Čo sa týka našej rieky č. 1 nedá sa prorocky povedať, že jej nedávne laškovanie bolo posledné v tomto roku, no napriek tomu môžeme vysloviť pochvalu všetkým, ktorí sa pričinili o to, že škody boli menšie ako v minulosti aj pri nižšej výške vodného stĺpca. Na druhej strane by si riadny kopanec medzi šunky, vylepšený jednou zvonivou peckou medzi uši hliníkovou lopatou zaslúžil každý, kto sa hupky hnal aj s rodinou vyvaľovať okále na vysokú vodu. Tímto 10-tisícom, ktoré zbytočne riskovali a zavadzali, snáď ako alibi môžeme uznať jediné: odušu fotili a kamerovali – asi preto, aby mohli svojim príbuzným na Východe ukázať, ako oni „echtovní Blaváci”, statočne bojovali so záplavami.


14

Csallóköz

Tudósítás > Tanácsadó

Szerencsés szigetlakók Az ivóvíz nem szennyeződött hány kert és telek. A másik oldalon a nagy kiterjedésű, de lakatlan füves terület egy része úszott valamelyest; tény, hogy itt vannak a város kútjai is, de mint Králik Róbert, a városi hivatal szóvivője elmondta, az ivóvíz nem szennyeződött. Ezen kívül egy helyen beszakadt a szigeten átvezető út aszfaltburkolata, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben. A vasúti híd felől például még szombaton is részleges behajtási tilalom volt érvényben.

KOMÁROM – Minden jel arra mutat, hogy az Erzsébet sziget megúszta a rekordmagasságú árvizet – mégpedig ezúttal a szó szerencsésebbik értelmében. Pontosabban nem is az árvizet, hanem a közben és utána rendszeresen feltörő talajvizet, ami a mostaninál jóval kisebb áradások esetében is többször elöntötte gyakorlatilag az egész területet. Most azonban – legalábbis múlt vasárnapig – csupán a sziget legmélyebb pontjain, például az Erzsébet híd felőli oldalon került víz alá né-

Méregkerülő Dr. Tóth Erzsébet rovata Elérhetőség: 0905 186 015

Mi a haszna a csodálatos jam gyökér kivonatnak? Egyedüli szer a természetben, mely kiegyenlíti az eltúlzott ösztrogénhatást. Sajnos nincsenek megbízható módszerek arra, hogy ezeket a vegyszereket teljesen el tudjuk kerülni. A szervezetből való kiürítésük hoszszadalmas és bonyolult folyamat. Ha

Vas Gyula A szerző felvételei

Csodálatos jam gyökér 4. már betegek vagyunk, vagy van valamilyen hormonrendszeri problémánk, mely az ösztrogéntúlsúlyból ered, nincs más lehetőség, mint jam gyökér kivonattal ellensúlyozni az ösztrogéntúlsúlyt. Ez az egyetlen természetes anyag, mely az ösztrogéntúlsúlyt képes kiegyenlíteni. A kivonat tudományos nevén disgenin nevű anyagot tartalmaz, mely teljesen megegyezik a természetes progeszteron összetételével. A természetes és vegyszerek ösztrogénok ellensúlyozására kizárólag a természetes progeszteron a megfelelő. A mesterségesen előállított progeszteronok erre a célra nem megfelelőek. A jam gyökér kivonat segítségével visszaállíthatjuk a felborult egyensúlyt. Hogyan használjuk? A használatát mindig hozzáértő gyógyítóval beszéljük meg. Természetesen más-

Net-felvétel

ként használják a férfiak és másként a nők. A legjobb készítmények krém

formájában kerülnek piacra. A krém formájában való alkalmazás lehetővé teszi a pontos és megfelelő adag bejuttatását a szervezetbe. A kezelés alatt, főleg az első hónapokban számítani kell a tünetek felerősödésére. Az, hogy kinél milyent tünet erősödik, nem lehet megmondani. Általánosságban viszont elmondható, hogy amint a progeszteron–ösztrogén egyensúly helyreáll, a tünetek elmúlnak. Vegyék figyelembe, hogy a természetes úton való gyógyulás mindig lassú, de hatékony folyamat. A jam gyökér kivonata olyan gyógyulni vágyóknak való, akik ezt tudomásul veszik és elfogadják, hogy nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni a gyógyulás, hanem szervezetünk kitartó harcának köszönhetően hétről-hétre, hónapról-hónapra lesznek egyre jobban.


Tanácsadó

2013. június 18. | 25. szám

Nem halálos ítélet! Dr. Csóka Tibor klinikai onkológus rovata

Nem véletlen, hogy a légzőrendszer, a tüdő bolygóarchetípusa a Merkúr, amely az Ikrek csillagkép uralkodó égiteste is egyben. Feladatköre a kapcsolatteremtés. Eszköze a Levegő elem. Gábriel arkangyal, a Mindenható hírvivője, az isteni szférák és az emberek közti kapcsolat fenntartásáért felelős mennyei entitás is merkúri asztrológiai aspektusokat hordoz magában. Gö-

Belső utakon Varga Mónika spirituális tanácsadó rovata

És vajon mi az értelme? Már tudod, hogy az életedet harminc százalékban te magad írod! Ez a te szabad akaratod, amelyet szabad cselekvéssel élővé varázsolhatsz. S így az életed célja az lesz majd, amit annak hiszel. Küldetésedet te magad szabod ki saját magadnak. Életed pedig az lesz, amivé teszed, és soha senkinek nem lesz joga ítélkezni feletted! A saját tábládhoz tartozó palavessző csakis a te kezedben van, ne feledd! Ha a múltban csupa értelmetlenséggel, ostobasággal, negatívummal írtad tele a tábládat, töröld le most szépen, nyomatékosan és törölj ki minden emléket, amely nem szolgálja aktuális életed! Légy hálás azért, hogy idáig eljutottál, köszönj meg mindent, még a negatívumokat is, és kezdj

15

A tüdőrák lelki hátteréről 2. rög megfelelője, Hermész az istenek követe, a lelkek vezetője is egyben. Ő a közvetítő a Hádészi alvilág (a tudattalan), az Emberi világok (ego) és a Zeuszi felettes világok (az isteni tudat) között. A légzés úgymond köldökzsinór a nagybetűs Élethez. Kapcsolat minden élőlénnyel, hiszen mindannyian ugyanazt a levegőt szívjuk. Itt nem érvényesülhet az egyén birtokvágya! A levegő egyformán mindenkié! Ezen a területen is egyek vagyunk! A tüdő két szárnya valójában „szárnyas lényekké” tesz minket. A bőrünkkel együtt a legfontosabb kapcsolatteremtő szervünk és milyen érdekes, a kínai hagyományos orvoslás felfogása és tapasztalatrendszere szerint a legnagyobb szervünket (bőr) és annak pórusait is a Tüdő energiaköre irányítja! „A bőr a harmadik tüdőnk!” – mondja a keleti orvoslás.

A tüdő hozza, tereli be szervezetünkbe a „mennyei chi”-t, az életenergiát, amely inspirációt ad nekünk, és amely kitűzi a voltaképpeni életcélt, az élet értelmét. Ha ez az energiaáramlás gyenge, életuntakká válunk, mert nincs inspirációnk, nem látjuk az életfeladatunkat. Ebben a munkában (és még sok más egyéb fontos energetikai feladatai mellett) a tüdő nincs egyedül: Anyaként (tömött jin szervként) magához „fogadja” Gyermekét, a vastagbelet (üreges jangos szervet) és meridián (energiapálya) párt alkotva tevékenykedik. A 24 órás ciklusban legaktívabb működési szakasza a hajnali 3.00–5.00, amit 5.00–7.00 között a vastagbélpárjának kétórás aktivitási csúcsa követ. A hindu és tibeti jógik ilyentájt, hajnali négy órakor gyakorolják légzéstechnikáikat (pránajáma), a tüdőbetegek pana-

Mi az élet? X. mindent újra, teljesen előről! Immáron itt a tiszta tábla az újrakezdés előtt, hiszen tökéletesen tisztára törölted! Kezdd hát újra! Itt és Most! Ne késlekedj! Találd meg az örömödet, vidámságodat az életedben, és légy boldog, mert Isten arra teremtett, hogy megéld a lét örömét, a csodás földi boldogságot! Hiszen csak így lehetsz szabad, és csak ekkor tud szárnyalni a lelked igazán! Csak olyan dolgokat csinálj, amelyek örömmel töltenek el! Csináld azt, amit szeretsz, hiszen ez a legegyszerűbb módja annak, hogy átéld az öröm érzését. És tedd most fel magadban a kérdést: miben lelem örömömet, mitől vagyok istenigazából frenetikusan boldog? Ha megtalálod a választ és átadod magad annak a bizonyos tevékenységnek, a vonzás törvénye hozzád küldi az életedhez fontos embereket, s lavinaként zúdítja majd rád az örömteli körülményeket, eseményeket, és mindezt azért, mert magad is az öröm frekvenciáján rezegsz! A belső vidámság valójában a siker fűtőanyaga. Minden, ami örömmel tölt el, újabbnál újabb jó dolgokat vonz majd az életedbe. Bármerre is indulj, ha a lelked boldog, mindig jól döntesz! Ez biztos! Ez a választás szabadsága! A te táncodat senki más nem táncolhatja, a te dalodat senki más nem énekelheti, a te

történetedet senki más nem írhatja meg, csak te magad. És ha boldog vagy, úgy érzed ilyenkor, hogy a Föld is neked forog, az óceánok neked áradnak, és apadnak, s a madarak csak neked énekelnek! Minden gyönyörűség, amit látsz, minden csoda, amit tapasztalsz, érted, neked van! Ugyanis, ha boldog vagy, csak akkor élsz! „Nem ott és akkor, hanem, itt és most! Nem kell sehová sem eljutni. Minden eljön magától, csak teremts neki magadban helyet a befogadásra. Az élet kész arra, hogy megtörténjen veled. Olyan sok gátat emelsz, és a legnagyobb gát az akarás. Ha folyton kergetsz valamit, az élet hiába jön, hiába kopogtat, soha nem talál otthon. Mindig valahol másutt vagy.” (Osho) De minden, ami igazán fontos, eljön az életünkbe! Személyiségünk, karakterünk, belső igényeink törvényszerűen formálják sorsunkat. A hívásokra mindig válasz érkezik. Az emberek megérzik azt, ami bennünk van és eszerint közelednek felénk, vagy távolodnak tőlünk. Azok felelnek, akikkel közös hullámhosszon működik az „adóvevő készülékünk”. Hidd, hogy minden valamilyen okból történik. Amikor új esély adódik életünkben, két kézzel kapj érte! S ha ez gyökeresen megváltoztatja az életedet, ne ellenkezz! Hi-

szai pedig ebben az időszakban erősödhetnek. A vastagbél reggeli aktív időszakára „szerencsés” ütemezni az ürítést is, ekkor a leghatékonyabb a vastagbéltisztítás és a beöntés is. A tüdő–vastagbél meridiánkör a Fém elem irányítása alatt áll, ami az ősszel, az elmúlás kezdetével, az öregedő természettel kapcsolatos. Ennek a párosnak az ízvilága a csípős, a pikáns. A csípős és fűszeres ételek jangos, aktivizáló, vitalizáló energiájúak, nyitnak és eloszlatnak, feloldják a pangásokat, izzasztó hatásúak, így élénkítik a légzést és a keringést, oldják a nyálkát, elősegítik az energia áramlását. A tüdőbe behatolva, megtisztítják azt a nyálkától, erősítik a vérkeringést, javítják az emésztést. Ilyen étkek a gyömbér, a fodormenta, hagyma, torma, retek, karalábé, chili vagy a fekete bors. Folytatjuk

szen mindenre számítani kell, még a jóra is. A nehézségeket pedig megoldandó feladatként kell kezelni, hiszen soha senki nem mondta, hogy könynyű az élet, csak azt, hogy érdemes élni! Az viszont biztos, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy egyszercsak felébredjünk és megbánjuk! Ahhoz, hogy végre jól érezzük magunkat az életünkben és ne legyen bűntudatunk, lelkiismeret-furdalásunk mindentől, amit megtettünk, pusztán azért, mert egy rövid ideig boldogok vagyunk. Ebben segít nekünk egy csodálatos asszony üzenete, aki azért élt, hogy mások éljenek! És ez a fantasztikus ember nem más, mint Teréz Anya. Fogadjunk hát szót neki! Teréz anya– az élet himnusza Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan! Az élet szép – csodáld meg! Az élet boldogság – ízleld! Az élet álom – tedd valósággá! Az élet kihívás – fogadd el! Az élet kötelesség – teljesítsd! Az élet játék – játszd! Az élet vagyon - használd fel! Az élet szeretet – add át magad! Az élet titok – fejtsd meg! Az élet ígéret – teljesítsd! Az élet szomorúság – győzd le! Az élet dal – énekeld! Az élet küzdelem – harcold meg! Az élet kaland – vállald! Az élet jutalom – érdemeld ki! Az élet élet – éljed!


16

Csallóköz

Ajánló > Tudósítás > Hirdetés

A júniusi Irodalmi Szemle témája: Város és Emlékezet Városi legendák és legendás városok A városok egyszerre az állandó változások és az értékmegőrzés különféle módjainak terei: egyszerre képviselik a racionális rendezettség és a kusza legendák világát. Ezt a kettősséget igyekeznek feltárni a júniusi Irodalmi Szemle Város és Emlékezet című tematikus blokkjának szövegei. A blokkot Kőrösi Zoltán Tavasz című Budapest-prózája nyitja, amely természet és város találkozásának drámáját idézi meg. Gyáni Gábor tanulmánya konkrét, a történelmet megidézni hivatott épületek, terek, jelek és narratívák kapcsán teszi fel a kérdést: amit látunk, valóban a történelem, „vagy a történelem (szándékolt, netán szándéktalan) felidézése csupán?” Václav Kinga tanulmánya (Kulturális kontinuitás és az európai városok) tovább szűkíti a vizsgálódás terét, a városépítészetben keresve a

kulturális folytonosság lehetőségét. A soron következő tanulmány (Tóth László: Gyorsfénykép a pozsonyi magyar színjátszás történetéhez) látszólag kevéssé fókuszál a város emlékezetének problematikájára, valójában azonban nagyon is markáns háttérként jelenik meg benne Pozsony város kulturális emlékezete, amely egyedülállóan színes még a felettébb változékony közép-kelet-európai közegben is („…elmondható, hogy Pozsonyban – s ez tágabb összefüggésben is ritka – fél évszázad alatt kétszer is nagyszabású nyelv- és kultúraváltás zajlott le…”). Benkő Krisztián tanulmánya (A hétmérföldes csizma) már a szélsőséges fikció világába ránt be bennünket: a szerző a huszadik század

egyik legjelentősebb városregényét, Italo Calvino A láthatatlan városok című rejtelmes könyvét vizsgálja, Keserű Józseffel és Orhan Pa-

mukkal Isztambulba indulhatunk egy sétára: Keserű a Nobel-díjas török szerző Isztambul című könyvén keresztül én és város nem min-

Nyári esték zenével

den ellentmondás nélküli viszonyát boncolgatja („nincs választásunk: énjeink többszöröződnek, élettörténetünk újabb elmesélésre vár – mi pedig újra és újra akadályok földjévé válunk önmagunk számára”). A blokk Marinov Iván, a közkedvelt urbanlegends.hu portál szerkesztőjének a városi legendák természetét vizsgáló jegyzetével folytatódik, Gyenes Gábor pedig a kortárs filmművészetben megjelenő városábrázolási stratégiákat vázolja fel esszéjében. A szám szépirodalmi blokkjában Háy János nénije és bácsija egy élhetetlen város forgatagában kóvályog a Kereszteződés című jelenetben, majd Oleg Pavlov a terrortámadásnak kitett Moszkvába kalauzol el bennünket egy megrázó történetben (Robbantás, Gyürky

Az elsőre mindjárt a magyar rockélet egyik zászlóvivője, a Historica zenekar érkezett a Művészeti Alapiskola udvarán felállított szabadtéri színpadra. A zenekar, a magyar történelem jeles eseményeit énekli meg dallamos rockzenében nagy sikert aratott. A másfél órát felölelő, családias hangulatban eltöltött ógyallai rendezvény szívet melengetőre sikeredett.

Katalin fordítása). Folytatódnak Varga Imre Reggelnaplói, majd az Ízlések és pofonok című kritikai rovat következik, ezúttal szintén a város témájára hangolva: Nagy Erika az erdélyi Váradi Nagy Pál Urbia című kötetét vizsgálja, Pethő Anita pedig a közelmúltban Talamon Alfonz-díjjal kitüntetett Zimankó és a Város Szíve című Szászi Zoltán-regénnyel foglalkozik. Folytatódik Soóky László sorozata a Komáromi Jókai Színház jubileumi évadjáról: a kritikus ezúttal a Magyar zombi című előadást veszi górcső alá. A képzőművészet sem hiányzik a lapból: a budapesti Ludwig Múzeum nagy sikerű A meztelen férfi című kiállításáról Mayer Kitti közöl kritikát. A szám illusztrációs anyaga – némileg rendhagyó módon – több fiatal építész (Csémy Krisztián, Funczik Norbert, Kušnier Andrej, Václav Kinga) városépítészeti terveiből áll össze. (szalzo)

A következő állomáson Vlado Urbanovský blues zenével szórakoztatta a nagyérdeműt. Az Ógyallai Nyári esték június 23-án zárulnak. Szeretettel várnak mindenkit 19 órakor a cseh The Brownies formáció fellépésére. Az aktuális kiállítások az előadások előtt megtekinthetőek a művészeti alapiskolában. –ha

ÓGYALLA – A Csemadok helyi alapszervezetének főszervezésében, a helyi önkormányzattal karöltve érdekes, három vasárnapot

felölelő rendezvénysorozatot indítottak útjára, melyen ismert magyarországi, szlovákiai és csehországi zenekarok mutatkoznak be.


17

Tudósítás > Hirdetés

2013. június 18. | 25. szám

Tanévzáró szakmai nap Nyárcsalogató kerti parti a Vásártéren DUNASZERDAHELY – A Vásártéri Magán Szakközépiskola vendéglátóipari tanulmányi szakon tanuló diákjai június 6-án tanévzáró szakmai napot tartottak. Az iskolai gyakorlóközpontban és különböző csallóközi éttermekben, szállodákban, valamint külföldön (Cipruson, Rhodoszon, Krétán) szerzett szaktudásukat prezentálták tanáraik, szüleik, hozzátartozóik előtt az iskola átriumában megrendezett kerti partin. A vendégeket az ínyencségek széles skálájával megterített asztalok fogadták, ám a degusztálás váratott magára, ugyanis a negyedikesek meglepetésként szórakoztató programmal kápráztatták el vendégeiket.

3+2 LIVE RT E C N O K

Elsőként Házi Csilla csoportjának látványos táncbemutatóját láthatták a jelenlévők. A program csúcspontját egy művészi terepkerékpár-bemu-

tató képezte, amelyben az iskola tehetséges diákja, Bagita Eszter, a sportág többszörös szlovákiai bajnoka és nem utolsósorban európai

bajnok III. helyezett is részt vett. Végezetül az összetartozás napjára emlékezve Házi Csilla nemzeti színű színpadi ruhában exkluzív tánccal varázsolta el a közönséget. Az alaposan megéhezett vendégsereg ezek után megízlelhette a grillen sült szezonális friss zöldségeket és különböző roston sült húsételeket. A kiskorú vendégek pedig külön a számukra kialakított gyermeksarokban szórakozhattak. A remek hangulatban zajló eseményt a tulajdonosigazgatónő Ozorák Jolán értékelő beszéde zárta, amely után a diákok egy szál szimbolikus virággal köszönték meg tanáraik, szakoktatóik és szüleik támogatását és segítségét. –kl Az iskola archívumából

június 22., SOMORJA - POMLÉ 22. júna, ŠAMORÍN - POMLÉ

MEGA FESTIVAL MUSIC & GASTRO FEST JJEGYEK EGYEK 6 €-TÓL!!! €-TÓL!!! LÍSTKY LÍST TKY OD OD 6 €!!! €!!!

SY Ó L L ÉKI O NÓTÁR JOLLY Ó D H I F V O R G TÓ D BAND LL JUNIOR MARY SUZY KIS DAAVI MULA &

Megaparty Meg gaparty Megapa Megaparty arty | 09 0915/57 915/57 322 37

PARTNEREINK: PART NEREINK: NAŠI PARTNERI: PARTNERI:


18

PR-cikk > Hirdetés

Csallóköz

Ismét Tündérkert Dunaszerdahelyen Antal Ágotával, a fesztivál főszervezőjével beszélgetettünk arról, kik és melyik időpontban szórakoztatják a rendezvényre ellátogatókat. Milyen programokkal várják az idén a közönséget? – Június 20-án 18.30 órától Snétberger Ferenc és tanítványai egy koncerttel nyitják a fesztivált a dunaszerdahelyi VMK-ban. Jómagam nagy rajongója és tisztelője vagyok Snétberger Ferencnek, főleg azért, amilyen alázattal „méltósággal” közelít a zenéhez, amilyen természetes módon végzi a

dolgát, felkarolja és tanítja a hátrányos helyzetű tehetségeket. Mindez számomra, de remélem, nagyon sok ember számára, példaértékű. Koncertjei varázslatosak. Mit lehet még tudni az előadóművészről? – A salgótarjáni, hatgyermekes roma családból származó, Liszt-díjas gitárművész, zeneszerző az egyik legismertebb és legsikeresebb jazz és world music előadó, ami a nemzetközi és hazai koncertek és fesztiválok világát illeti. Számtalan díja mellett Budapest Díszpolgára, a„Magyar Tehetség Nagykövete”, a romák társadalmi

felzárkózásának elkötelezettje. A Snétberger Zenei Tehetség Központ alapítója, zenei és művészeti igazgatója. A koncertre a belépés díjtalan. Mondana pár szót az este nyolc órakor kezdődő színházi előadásról? – Ebben az időpontban a Kassai Thália Színház bemutatja Bengt Ahlfons: Színházkomédia című előadását Czajlik József rendezésében. Egy vidéki színház fiatal, kortárs szerző új darabjának bemutatójára készül. A társulat művészeti vezetője – mint minden színházi vezető – kénytelen kompromisszumok árán megvalósítani művészi elképzeléseit. Eleget kell tennie a szponzorok, a közönség, az író, a társulat igényeinek. A társulatának, amely a szokásos magánéle-

ti és karrier-konfliktusok vihara között működik. A darab rendkívül mulatságosan és keserűen mutatja be a színház világát, amely kicsiben és esszenciálisan minden emberi közösségére jellemző. Szellemes és vitriolos vígjáték ez. A végigkövetett próbafolyamat során, gondokkal, sikerekkel és kudarcokkal találkozunk, amelyek rólunk, nézőkről szólnak, nekünk adnak vigasztalást és minket mulattatnak. Jegyek a VMK pénztárában, illetve a Családi Könyvklub üzleteiben kaphatók. Nyugdíjas – és diákkedvezmény a vásárláskor igényelhető. Pénteken pedig a Sárga kastély udvarán találkozunk a szórakozást, kultúrát kedvelő látogatókkal. További infók a www.varosunkert.sk oldalon. (–)


Vissza a középkorba! Bíró Szabolcs rovata

Középkori „időutazós” cikksorozatom előző részében három közeli helyszínt ajánlottam, ahova a tavaszi vagy nyári szünetekben érdemes ellátogatni: Dévényt, Visegrádot és a szigethalmi Emese Várispánságot. A folytatásban egy magyar, egy cseh és egy lengyel helyszínt is bemutatok, ahol él még a középkor, és ahol mi is könynyen átélhetjük a hangulatát.

Eger A Gárdonyi Géza alapművében is megénekelt, 1552-ben magyar diadallal végződött várostrom a török elleni harc szimbólumává tette Egert. Igaz, később a töröknek mégis sikerült bevennie a várat, és egészen 1687-ig birtokolnia is, mígnem az osztrák hadak kiéheztetéssel vissza nem szerezték. 1701-ben sajnos császári parancsra felrobbantották a külső vár „feleslegessé vált” védműveit (köszönjük, kedves Habsburgok), a kuruc szabadságharc után pedig végleg hanyatlani kezdett a vár régi dicsősége. Köveit különféle építkezések-

Ahol él még a középkor… 2. re hordták el, mindössze romokat hagyva az utókornak. Ipolyi Arnoldnak köszönhető, hogy az 1860-as években elkezdték restaurálni a maradványokat, így az egri vár – vagy ami megmaradt belőle – máig látogatható. Habár a történelem szerelmeseként és az Eger Vára Barátainak Köre Egyesület tagjaként számomra nagy fájdalom, hogy a hiányzó részeket gyakran otromba betonpanelekkel igyekeznek helyettesíteni, azért minden jóérzésű embernek erősen ajánlom, hogy legalább egyszer látogasson el Egerbe. A város maga a tapintható történelem, nem lehet nem szeretni.

– vagy amelyik alatt van legalább egy szabad hely. Prágába nagyon könnyű beleszeretni, még akkor is, ha a cseheket nem kedveljük különösebben. Belőlem egy egész regényt (a Sub Rosát) és egy sor rövidebb történetet csalt elő az a különös hangulat, mely csakis itt tapasztalható.

Wolin Lengyelország északi részén, a Baltitenger egyik szigetén áll az a város, melyet már a vikingek korában is laktak, és ahol máig rettentően tisz-

legkomolyabb hagyományőrző csapatok jelenhetnek meg. A cölöpkerítésen belül, a hatalmas középkori (idő)kapun belépve maga a viking világ tárulkozik fel az ide látogató előtt: hagyományőrzők, életmódrekonstrukciós csapatok mindenütt, a vízen viking gályák, a vásárosok portékája közt csakis értékes kézműves áru. Wolinban olyan csaták szemtanúi lehetünk, mint talán sehol másutt – tömegek csapnak össze egymással! Nem hagyhatom szó nélkül azt a tényt sem, hogy a válogatott magyar „talpas” vitézeink már

Prága A száztornyú Prága, az Arany Város, a Városok Anyja, II. Rudolf alkimista központja… A cseh fővárosba – annak is a kellős közepére – már csak azért is érdemes ellátogatni, mert máig nagyszerű állapotban csodálhatjuk meg a lőportornyot, a középkorban egyszerűen csak kőhídnak nevezett Károly-hidat, a régi városháza varázslatos tornyát, a roppant Szent Vitus-székesegyházat, és még hosszan sorolhatnám. Prágában legalább egyszer tévedjünk el szándékosan a Kisoldal apró utcái által alkotott útvesztőben, sétáljunk körbe a Kampán, a várból lefelé jövet pedig üljünk be a Fekete Ökörhöz (U Černého Vola) címzett kocsma „lovagtermébe”, az alá a címer alá, amely a legjobban tetszik

Net-felvétel

telik a régi hagyományokat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy évről évre Wolinban rendezik meg Európa legnagyobb viking fesztiválját, ahol csak a legautentikusabb,

Nyáron sem zár be az iskola DUNASZERDAHELY – Az előző évekhez hasonlóan idén sem áll meg az élet a nyári szünet alatt a Vámbéry Ármin Alapiskolában. Masszi János igazgatótól az iskolaév zárása előtt pár héttel arról érdeklődtünk, mennyire volt sikeres az elmúlt tíz hónap. „A sikerek nem maradtak el, sőt, bizonyos szinten felül tudtuk múlni a korábbiakat. Ezt támasztja alá az INEKO társadalomkutató intézet által végzett felmérés is, amely alapján a kerületi összehasonlításban a legjobb, országosan pedig a 24. helyen végzett az iskolánk. Mindez óriási erőt ad a tantestület számára, és bizonyíték arra, hogy jól dolgozunk. Azt pedig fontos megjegyezni, hogy négy év tesztelésének, versenyeinek eredmé-

19

Jegyzet > Tudósítás

2013. június 18. | 25. szám

Fogas Ferenc felvétele

nyeit vették figyelembe ennek készítésekor, és a szlovák iskolák között is ilyen kiválóan teljesítettünk. Ez is alátámasztja, hogy egy kisebbségi

iskolában milyen szintű munka végezhető. Nem bízzuk el magunkat, de bizalmat ad a jövőre” – mondja el az iskola vezetője.

itt is nevet szereztek maguknak, és legyűrték a viking sereget. Az ilyesmit azért nem utolsó dolog személyesen megtapasztalni, a saját szemünkkel látni. Véleménye szerint, a felmérés eredményei (Nyitra és Nagyszombat megyében is magyar iskolák végeztek az élen) azt mutatják, hogy a közhangulat ellenére a tanárok nap mint nap bizonyítják, nem igazak azok a támadások, akár a médiában vagy a politikában, amelyek a szlovákiai magyar iskolákat érik. A június végével egyébként a dunaszerdahelyi oktatási intézmény kapui nem zárulnak be. „Nyáron folytatjuk az iskolaévet. Nagyon jó tapasztalataink vannak a táborunkkal, csapatjátékok, ugrálóvár, tehát egy jó szórakozás. A szülők nagy örömére mi öt héten keresztül várjuk a gyerekeket. Augusztusban pedig helyet adunk a Vámbéry focisulinak is, Medgyes József kollégánk szervezésében. Továbbá igyekszünk lehetőségeinkhez mérten kifesteni, újítani a környezetünket” – árulta el a Csallóköznek Masszi János. Rajkovics Péter


20

Csallóköz

Olvasószolgálat

Kiss Judit Nagymegyer

Rajkovics Gabriella Nyárasd

Természetesen nem csak városunkban, hanem a környéken sorra kerülő különböző rendezvényeket is látogatjuk. Ilyen például a réteshúzó- vagy az eperfesztivál. Az Omega győri fellépésére is készülünk a családdal. Annak pedig külön örülük, hogy településünkön is változatos programok közül választhatunk.

A pihenésre sokszor egy helyi vagy környékbeli szórakoztató műsort választok. Szerencsére manapság már renegeteg falunap közül választhatunk, ahol gazdag programmal várnak bennünket. A gyerekekkel járunk, s örülök, ha valami számukra is érdekeset találunk. Emellett a természetben is szeretek feltöltődni.

Fogas Ferenc felvételei

Látogatja a környék kulturális rendezvényeit?

Soós Katalin Tany

Czíria Ildikó Ekecs

Almási Ernő Felsővámos

Sajnos a jelenlegi munkám mellett nincs túl sok szabadidőm, de havonta egyszer igyekszem kikapcsolni. Ekkor az unokákkal kiruccanunk valahová. Olyan rendezvényt szoktunk választani, ahol kulturális, sport és gyerekeknek szánt programok is vannak, ahol fejleszthetik a képességeiket, például a kézművességben.

Minden azon múlik, ki az est sztárvendége. Már most tudom, hogy augusztusban biztosan nem hagyom ki a gútai vásárt. A községünkben is egész év alatt bőséges kínálatból választhatunk, ezek közé tartozik a parasztolimpia is. Érdekesek továbbá a falunapok is. A most sorra kerülő nyárasdira is készülünk.

A koncerteket főként, ahol a barátokkal bolondozhatunk egyet. A falunapokon is szívesen részt veszek, ahol az ember mindig talál valami magának valót. Arra sincs egyébként szükség, hogy valami nagyszabású dolog legyen. A hazai előadók is tudnak olyan produkciót nyújtani, ami szórakozatja a közönséget. V. K.

Véradók

Gyógyszertári ügyelet DUNASZERDAHELY – június 18.: Cobra (Sport utca); június 19.: Szent Mária gyógyszertár (Nagyabonyi út); június 20.: Garant patika (Esterházy utca); június 21.: Balzsam patika (Bartók Béla sétány); június 22.: Aevitas (Fő utca); június 23.: Dr. Max (Kaufland); június 24.: Viktória patika (Nagyabonyi út). GALÁNTA – június 18.: Sun Pharma (Kaufland); június 19.: Areál zdravia (Nálepka kpt. utca); június 20.: Klokner (Hódi út); június 21.: Dr. Max (Tesco); június 22.: Sun Pharma (Kaufland); június 23.: Dr. Max (Vajanský utca); június 24.: Dr. Max (Šafárik utca). KOMÁROM – június 18.: Lachesis (Jókai utca); június 19.: Salvator (Jókai utca); június 20.: Duna patika (Duna utca); június 21.: Vág patika (Tó utca); június 22–23.: Dr. Max (Kaufland); június 24.: Kórház patika (Megyercs utca).

Moziműsorok CINEMA CITY GYŐR PLAZA (június 18–26.) Gyakornokok (amerikai vígjáték): 15.00, 17.30, 20.00, 22.30, szombat–vasárnap 10.00, 12.30; Szemfényvesztők (amerikai thriller): 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30, szombat–vasárnap 11.15; Utórengés (amerikai–chilei horror): 13.30, 15.30, 18.15, 20.15, 22.15, szombat–vasárnap 11.30; A nagy Gatsby (amerikai–ausztrál vígjá-

Élő nyelv

A dunaszerdahelyi vérátömlesztő és hematológiai állomáson június 11– 12-én a következő személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Horváth Iveta, Miklós Andrea, Juhos Gábor, Gyulai Tibor mérnök; Baka: Tóth Attila; Kisudvarnok: id. és ifj. Tok Adrianna; Tárnok: Szitás István; Alistál: Fekete Gábor, Beke Tamás, id. és ifj. Kozmér Béla; Ekecs: Pollák Sándor; Balázsfa: Puha Dénes; Siposkarcsa: Holocsi Magdaléna; Somorja: Sárosfai Péter; Izsap: Santúr János; Nyárasd: Nagy Zoltán, Kürthy Béla, Krascsenits Zsolt, Nagyvendégi Károly, Schulcz Ferenc; Nagymegyer: Kostrej Miroslav; Dunatőkés: Klempa László, Soós Pál; Bős: Fodor Tamás, Bartalos Zsuzsanna.

ték): 14.15, 19.30, 22.15; A zöld urai – digitális 3D (amerikai animációs film): 14.00, 16.00, szombat–vasárnap 10.00; Sötétségben – Star Trek digitális 3D (amerikai sci-fi akciófilm): 22.15; Vasember 3 (amerikai–kínai sci-fi): 17.00, szombat– vasárnap 11.45; Zambézia (dél-afrikai animációs film): szombat–vasárnap 10.30; A Föld után (amerikai sci-fi): 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, szombat–vasárnap 10.30, 12.30; A nagy nap (amerikai roman-

Misad Katalin

„Azt szeretném megkérdezni, honnan ered a pacsuli szó, s mi az eredeti jelentése?” – írja egy rendszeres olvasónk. A pacsuli főnévnek a magyarban talán mindenki által ismert jelentése negatív stílusértékű: az erős szagú, olcsó illatszert jelöljük ezzel a szóval. Eredeti jelentése azonban nagyban különbözik az előzőtől: a növénytanban és az illatszerek világában járatosak tudják, hogy a pacsuli piperecikkek, parfümök késztésére használatos, ajakos virágú indiai növény. Ezzel magyarázható az egzotikusnak tűnő elnevezés is: a pacsuli szó a tamil nyelvből származik, innen került a francia illatszerkészítők szókincsébe, majd német közvetítéssel a magyarba és más európai nyelvekbe.

tikus vígjáték): 19.45; A zöld urai (amerikai animációs film): szombat–vasárnap 12.00; Felcsípve (francia vígjáték): 16.00, 18.00, 20.00, szombat–vasárnap 11.45; Halálos iramban 6. (amerikai akciófilm): 14.45, 17.15, 19.45, 22.00, szombat– vasárnap 12.15; Másnaposok 3. (amerikai vígjáték): 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.30, 21.30, 22.30, szombat–vasárnap 10.15, 11.15, 12.15; Transz (angol thriller): 13.45, 17.45, 21.45.

GALÁNTA, DK mozi, június 18–19.: Lopom a sztárom (amerikai filmdráma): 19.00; június 19.: Šmejdi (cseh dokumentumfilm): 16.30; június 22.: Az acélember 3D (amerikai–kanadai fantasztikus akciófilm): 19.00; június 22.: Az acélember 2D (amerikai–kanadai fantasztikus akciófilm) – magyar szinkronnal: 22.00; június 23.: Az acélember 2D: 16.30; június 23.: Az acélember 3D – magyar szinkronnal: 19.00.


21

Olvasószolgálat

2013. június 18. | 25. szám

Kultúra

Falunap Nyárasdon Pitypang, Sarló, moderntáncosok; 19.00: sztárvendégek a Budapesti Operettszínházból: Dancs Annamari és Kerényi Miklós Máté fellépése; 19.30: zumba bemutató kongásokkal; 20.30: sztárvendég: Zséda; 22.30: sztárvendég: Jolly és Suzy; 23.30: lézershow, majd utcabál a futballpályán.

Június 21–23. között rendezik meg a községben a falunapot. Program: Június 21., péntek: 9.00–24.00: 900 perc futball a műfüves pályán; 17.30: tárlatnyitás a kultúrházban – Nyárasd története képekben; 19.00: rock est a futballpályán.

Június 23., vasárnap

Június 22., szombat: 11.00: ünnepi szentmise és koszorúzás; 16.00: gyermekprogramok – légvár, arcfestés, gólyalábas mű-

Kiállítás

Net-felvétel

Zséda

sor, íjászbemutató; 17.00: Lengyel Betty, a TAT győztesének fellépése; 17.30:

mulatós percek Csocsesz közreműködésével; 18.00: helyi csoportok műsora:

19.00: Házassági furcsaságok: a TeátRum társulat kabaréja. (–)

Onedayfröccsfest DUNASZERDAHELY – Július 6-án rendeznek fröccsfesztivált a művelődési központ előtti téren. Program: 10.00: kezdés; 11.30: zumba Kašpar Andreával; 12.30: popslágereket ad elő Bednár Anita; 13.30: Varga Evelin fellépése; 14.15: Kobak, a nagy világszám – bohócelőadás;

Arizóna

Állásajánlatok Dunaszerdahelyi járás – 25. hét

Raktárfőnök (1), sofőr (3) – a dunaszerdahelyi Window glass ajánlata. E-mail: molnar@windowglass.sk Fogorvosi asszisztens – a nagymegyeri Skadent Kft. ajánlata. Tel.: 0905 899 071, e-mail: aladarskacani@gmail.com Kamionsofőr (1) – nemzetközi fuvarozásra. Tel.: 0903 461 951, e-mail: pannsped@ds.psg.sk Csempéző-kőműves (2), festő (2), gipszkartonozó (2) – a Dunaszerdahelyi járásba és Pozsonyba. Tel.: 0905 363 412

Net-felvétel

15.00–16.30: fellép a Butchers zenekar (funky/élő); 17.00–18.30: az Arizóna együttes élő koncertje a Onedayfröccsfeszt színpadán. Érdekesség, hogy ekkor hangzanak el először a zenekar vadiúj promó dalai, melyek szövegét a neves dalszövegíró, Lombos Márton szerezte. Mindkét felvételen Gerendás Dániel, a fiatal ám nagyon tehetséges srác dobol, és a felvételeket Rozgonyi Péter Artisjus díjas hangmérnökkel készítették. Az Új lapra és a Szürke és rózsaszín dalokról van szó; 18.45: meglepetés produkció; 19.00–21.30: Garami Funky Stuff plusz egy vendég fellépő; 21.45–22.15: vizespóló verseny, tombola; 22.15: dj Garami – Garami Gábor (ClassFM) diszkóshowja. Életfa programja – játszóház a füvön és a színpadon: 10.00–18.00: kézműves-foglalkozások és arcfestés; 11.00–12.00: interaktív meseelőadás a fák árnyékában – mesélő Varga Mária; 14.15–15.00: Kobak, a nagy világszám – Jakubecz László bohócelőadása a színpadon; 16.10–17.10: Mazsola népi játszóház – Madocsai Kardos Klaudia vezetésével zenés-táncos gyermekforgatag a füvön. Az előadások közt vidám ügyességi játékok, versenyek várják az oda látogató gyermekeket. (–)

Szerviztechnikus-eladó (2) – Dunaszerdahelyre és Misérdre. E-mail: duntel@duntel.sk Kőműves-csempéző (1) – a dunaszerdahelyi AD Design ajánlata. Tel.: 0907 985 740, e-mail: azdesign.sk@gmail.com Pincér/nő (2) – a dióspatonyi Stefi bárba. Tel.: 0905 565 350, 0907 141 265 Pincér/nő (3) – a dunaszerdahelyi Hotel Bonbon ajánlata. Tel.: 031/557 52 22, e-mail: dunajskastreda@bonbon.sk Konstruktőr-műszaki rajzoló (1) – a dunaszerdahelyi EB TEX Kft. ajánlata, szállítókonténerek tervezésére. Tel.: 031/552 75 53, 0903 375 085

Üzleti referens (1) – a nagymegyeri Euromilk Rt. ajánlata. E-mail: foldesova@euromilk.sk Egészségügyi nővér/fogászati aszszisztens (1) – a dunaszerdahelyen AXIS-DENT Kft. ajánlata. A munkahely a XXI-es nemzeti program feltételei szerint lesz kialakítva. Életrajzokat várnak az info@axis-dent.eu Eladónő ékszerüzletbe (1) – a Silverdream Kft. ajánlata Dunaszerdahelyre (Hypernova). A munkaadó magyar nyelvű életrajzokat vár az info@aranylada.hu e-mail címre Eladó (1) – lámpák, elektromos kellékek eladására Dunaszerdahelyre. Életrajzokat várnak az attila.molnar@maas.sk címre

DUNASZERDAHELY – Július 31-ig megtekinthető az Aranykert meséi című regionális képzőművészeti verseny kiállítása a Csallóközi Könyvtárban. Színház KOMÁROM, a Jókai Színház játékrendje, június 19.: Tetemre hívás (11.00, bérletszünet); június 21.: Made in Hungária (19.00, bérletszünet). Vegyes DUNASZERDAHELY – Június 18-án, kedden reggel 9 órától Játsszunk pantomimet címmel interaktív játékot tart a Dvorák & Patka Színház a művelődési központban. – Június 18-án, kedden délelőtt 11 órától Murphy törvényei címmel láthatnak rögtönzött vígjátékot a művelődési központban a Dvorák & Patka Színház előadásában. – Június 19-én, szerdán délelőtt 10 órától a Kicsi Hang verséneklő együttes koncertje lesz a művelődési központ színháztermében. – Június 20-án, csütörtökön este fél 7-től Snétberger Ferenc gitárművész és tanítványai lépnek fel a művelődési központ színháztermében. – Június 20-án, csütörtökön este 8 órától a kassai Thália Színház bemutatásában láthatják Bengt Ahlfors: Színházkomédia című előadását a művelődési központ színháztermében. Rendező: Czajlik József. NAGYMEGYER – Június 21-én, pénteken délelőtt 11 órától a Hotel Menthol című zenés darabot adja elő Kapuvári Zenés Táncszínház a művelődési központban. KOMÁROM – Június 20-án, csütörtökön délután 6 órától Kerekes Péter: 66 szezon című filmjét vetítik a Vasmacska Filmklubban.


22

Csallóköz

Szabadidő > Keresztrejtvény

Névnapok

NÉVUTÓ

Június 18.: Arnold, Levente, Vratislav Június 19.: Gyárfás, Alfréd Június 20.: Rafael, Valéria Június 21.: Alajos, Leila, Alojz Június 22.: Paulina, Paulína Június 23.: Zoltán, Sidónia Június 24.: Iván, Ján

R. 1. RÉSZ

TŐSZÁMNÉV

AZ ENSZ SZERVEZETE

NÉMETORSZÁGI PÁRT

DOPPING

PUHA FÉM

ÁRPÁDHÁZI MAGYAR KIRÁLY

ÁDÁM OTTÓ NÉVJELE

ELŐTAG

B

Heti évforduló 1942. június 18-án született Paul McCartney, a Beatles alapítója, énekes. 50 éve, 1963. június 19-én háromnapos útja után visszatért a Földre az első női űrhajós, Valentyina Tyereskova. 1919. június 20-án meghalt Csontváry Kosztka Tivadar festőművész. 56 éve, 1957. június 20-án lett öngyilkos Soós Imre színész (Körhinta). Június 21. A zene európai ünnepe. 380 éve, 1633. június 22-én Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a Nap körül. 1948. június 22-én született Cserháti Zsuzsa énekesnő. 100 éve, 1913. június 22-én született Weöres Sándor költő, író. Június 23. a Szent Iván éji tűzgyújtás napja, június 24. Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. 1972. június 23-án született Zinedine Zidane francia–algériai válogatott labdarúgó. 1987. június 24-én született Lionel Messi argentin labdarúgó, az FC Barcelona játékosa.

Népi bölcsesség

ELÉGEDETLENKEDNEK SZÁM JELZŐJE

EGYIPTOM ÉS PORTUGÁLIA AUTÓJELE

ELAVULT

R. 2. RÉSZ

SZINTÉN

SIVÍT – RÉGIESEN PERU AUTÓJELE

KIRÁLYI TISTVISELŐ A REDŐ KÖZEPE RÖNK FELE

... – ISZOM

FORMAI

ÖDÖN, EDE TÖRTSZÁM

VAJON

NŐSTÉNY DISZNÓ

AZONOS BETŰK

UGYANAZ, röv.

SZÜKSÉGES

MAGYAR ZENESZERZŐ SZÁMNÉV, röv. MUTATÓ NÉVMÁS

KÖTŐSZÓ

IZRAEL KIRÁLYA VOLT

SPORTESZKÖZ

MŰSZAKI KATONA

MÉGIS DECILITER

KELET

RÓMAI 50

NITROGÉN

S

Ha Szent Iván napján szakad meg a gabona gyökere, ezután már csak érik. Ám János napja előtt ne dicsérd az árpavetést, ha előtte eső esik, négy napot fog tartani, ha kakukk szól Szent Ivánkor, akkor jég ver- E heti rejtvényünkben Márai Sándor író egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 23. szám helyes megfejtése: A munka az élet célja. (Kosztolányi) Sorsolással a Családi Könyvklub könyvét nyerte: Kováč Renáta heti el a vetést. (Baka). Gratulálunk!

Aforizma

A nőnek jobb, ha szép, mint ha okos, mert egy férfinak még mindig könnyebb nézelődni, mint gondolkodni.

Fejtörő Ki a szülőatyja? Íróink sok utónevet alkottak. Az alábbi nevek „létrehozói” vajon kik? 1. Tímea 2. Enikő 3. Etelka 4. Ildikó Az előző szám helyes megfejtése: fürly (nem ly), gólya (mély hangrendű szó), pipacs (a többi keresztnév is lehet), Ady (a többi mind Mihály), Szecső (ez férfinév). Helyes megfejtőink között minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek nyereményét a szerkesztőség postán küldi el.

– Ne félj tőlem pacika, nem bántalak

Fogas Ferenc felvétele


23

Szabadidő

2013. június 18. | 25. szám

Heti horoszkóp 2013. június 18–24.

Antal Tímea

Net-felvétel

Sztárözön a falunapon! EGYHÁZKARCSA – Június 21–22-én tartják a falunapot, ahol hazai énekeseinken kívül a 2012-es X-Faktor felfedezettjei is színpadra lépnek. Program: Június 21., péntek: 18.00: ünnepi szentmise a Szent Bertalan római katolikus templomban, majd koszorúzás az emlékműnél a templomkertben. Június 22., szombat: 16.00: megnyitó, a helyi alapiskola tanulóinak műsora; 16.30: a Südi Iringó Táncstúdió fellépése; 17.00: nótacsokor, fellép: Kollár Katalin, id. Derzsi György, Kevicky Tünde; 18.00: Csobot Adél, Antal Tímea, Oláh Gergő; 20.30: Somló, Charlie, Demjén-imitátor – zenél a Fesztivál zenekar; 23.00: hajnalig tartó mulatság. (–)

Viccplacc Főnök az új titkárnőnek: – Először csak egy szoknya lesz a fizetése, amit azonban gyakran meg fogok emelni!

– Jean, kössön egy spárgát az anyósomra! – Miért, uram? – Sárkányt akarok eregetni!

A rendőr felszáll a buszra és két jegyet is lyukaszt. Egy kisfiú érdeklődéssel figyeli, majd megkérdezi tőle: – Rendőr bácsi, miért lyukasztott két jegyet? – Tudod kisfiam, ha egyik elveszik, ott a másik. – De ha mindkettőt el tetszik veszíteni? – Akkor sincs baj, mert még mindig ott a bérletem!

– Egy idős férfi moziba megy. Megveszi a jegyét, majd beáll a sorba pattogatott kukoricát venni. Amikor meghallja, hogy két dollárba kerül, megszólal: – Amikor én utoljára moziban voltam, még csak 10 cent volt a pattogatott kukorica. – Uram, akkor nagyon fogja élvezni az előadást, ugyanis most már hangja is van a filmnek!

Kos (III. 21.–IV. 20.) Nehézkes pillanatokat rejt ez a hét, szerdáig sokszor fog ingadozni a hangulata. Egyik órában féktelen vidámság, aztán meg stressz és idegesség fogják váltani egymást. Ha van rá lehetősége, inkább vonuljon vissza néhány napra, vegyen ki szabadságot, és pihenje ki magát!

Mérleg (IX. 24.–X. 23.) Mintha az elmúlt hetek nyugalma a múlt héten megingott volna, ami miatt könynyen lehet, hogy a hét elején nehézkesebben kommunikál környezetével, mint az öntől megszokott. A hét vége felé egy érdekes ajánlattal kereshetik meg, amit ne vegyen félvállról, legalább hallgassa meg!

Bika (IV. 21.–V. 20.) Erőben és energiában nem szenved hiányt! Még az a szerencse, hogy a magánéletében is ilyen aktív lesz, felturbózhatja a szerelmi kapcsolatát, ha nincs, akkor behálózhatja a kiszemeltjét. Ezzel egyenes arányba megtörténhet, hogy megpróbál visszaélni személyes vonzerejével.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.) Nagyon energikus, ráadásul a heti konstellációk további erővel, kreativitással ruházzák fel, így munkakapcsolatok terén jelentős eredmények elérésére van lehetősége. Bár biztos, hogy minden jól alakul, azért szükség lesz józanságára és alapos átgondolásra. Ha kell, kérjen tanácsot.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.) Lelke, szelleme és fizikai teste komoly megterhelésnek lesz kitéve a hétköznapok sodrásában, így könnyen megtörténhet, hogy kicsit keserű időszakot kell megélnie, nem találja a helyét, és szinte semmihez nem lesz kedve. Azt fogja érezni, hogy környezete nem értékeli önt megfelelően.

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.) Régóta halogatott dolgait kell most rendeznie. Ne feledje: minél több a függőben lévő ügy, annál nehezebben nyílnak meg a kapuk. Új ismeretségekre, találkozásokra kerülhet sor csütörtöktől, melyek közül egy-kettő komoly barátságot jelenthet. Ne utasítsa el senki közeledését.

Rák (VI. 22.–VII. 22.) Nehézkes, apró-cseprő problémákkal teli napok állnak ön előtt. A mindennapi – különösen munkája terén – kialakuló gondok fokozott súllyal nehezednek önre, és könnyen lehangolttá, feszültté válik. Csak csütörtökig kell türelmesnek lennie, addigra oldódik a feszültség.

Bak (XII. 22.–I. 20.) Az álmodozás jó dolog, viszont nem visz előrébb. Ha képes pontosan megfogalmazni, mire is vágyik, akkor karrierje területén is jelentős, egyben pozitív változásokat idézhet elő. Ez és a jövő hét is alkalmas új ötletei megvalósítására. Ne riadjon meg pár akadály felbukkanásától!

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.) Ezen a héten sokszor kell majd mást tennie, mint amit a szíve diktál. Vannak tervek, elképzelések, de ezeket rendre átszabják a pillanatnyi körülmények. A mindennapi feladatok mellett kiemelt szerepet kap az, hogy támogasson másokat – mindegy, milyen formában. Megérzései, meglátásai kiváló segítségére lesznek a környezetében élők számára. Szűz (VIII. 24.–IX. 23.) Az e heti bolygóállás sok erőt ad önnek, erős hátszéllel segíti céljai elérését, és bizony a sikerek sem maradnak el. Bár átütő dolgok kevésbé valószínűek, de összességében eredményes hét előtt áll. Sok felesleges energia bújik meg önben, tettvágyban sincs hiány, sőt másokat is inspirálhat.

Vízöntő (I. 21.–II. 20.) Embert próbáló, stresszes napok jönnek, úgy érezheti magát, mintha hullámvasúton ülne. Tartson ki, mert bár a jelentős sikerek, átütő dolgok most elkerülik, ám minden, ami most történik, az segít abban, hogy jobban átlássa jelenlegi helyzetét. Ne rohanjon fejjel a falnak! Halak (II. 21.–III. 21.) Ne aggodalmaskodjon, inkább békéljen meg azzal, hogy most nem mennek hibátlanul a dolgok. Ne tűnődjön olyan dolgokon, amelyek a távoli jövővel kapcsolatosak, s még semmi jelentőségük sincsen. Élje meg a most állapotát, ebben találja meg a szépet és a csodát.


24

Csallóköz

Autósok, motorosok, stop!

Peugeot 2008: Indul a forgalmazás Összesen 12 különböző típus közül választhatunk Soha nem látott tempóban bővül a legkisebb szabadidő-autók szegmense Európában. Hogy csak néhányat említsünk: Nissan Juke, Opel Mokka, Chevrolet Trax, Renault Captur, Fiat 500 Trekking… Ebbe a sorba illeszkedik a Peugeot 2008 is, amelyet – mint a neve is mutatja – a 208-asból fejlesztettek ki. Sofőrje viszont közel 10 cm-rel magasabban ül, és a 16 cm-es hasmagasság is elég a járdaszegély huszáros átugrására. Az autó kapott egy Grip Contoll nevű intelligens vezetéstámogató rendszert is, amely elektromos differenciálzárként fékezi össze a meghajtott el-

Fotó: Peugeot

ső kerekeket, ha szükséges. A sofőr maga választhat a módozatok között (téli, terep, homok), alaphely-

zetben rendszer automatikusan működik. Az újdonság a napokban a hazai piacon is megjelent; a 3 sze-

reltség, 5 motor és háromféle váltó kombinációja összesen 12 választási lehetőséget kínál. Az 1,2-es benzines alapmotor 82, az 1,6-os 120 lóerős; az 1,4/1,6-os dízelek teljesítménye 68, 92 vagy 115 LE. Az 5/6 fokozatú kézi kapcsolásún kívül robotváltó is kérhető az autóhoz, az erősebbik dízelek standard kiegészítője a start-stop rendszer. Az ESP és a kétfunkciós tempomat mindegyik típusnál alaptartozék; feljebb egyebek között klímaberendezéssel, 6 hangszórós rádióval és hátsó parkolósegéddel bővül a lista. Az autó induló ára – 1,2-es benzinmotorral – 11 990 euró; a legolcsóbb dízelmotoros típus 13 690 euróért vásárolható meg. (vas)

Új BMW és MINI márkaszalon Pozsonyban Ügyfeleik interaktív szolgáltatások előnyeit is élvezhetik A német prémiummárkák közül a BMW volt az, amely nem mindig dicsekedhetett a rangjához méltó pozsonyi autószalonnal. Miután azonban hazai vezérképviselete nemrég partnerséget kötött az Auto Palace Group társasággal, ez egyben a probléma megoldását is jelentette.

Európában, amelyek teljesítik a két márka legújabb forgalmazói standardját; ezek közül említést érdemel például az interaktív ügyfélszolgálati rendszer. A több mint 2000 négyzetméter alapterületű komplexum ter-

mészetesen felvonultatja a két márka teljes kínálatát, a szerviz pedig egyidejűleg 11 gépkocsi egyidejű befogadására képes. Használt kocsik forgalmazása is szerepel a szolgáltatások között.

Az új márkaszalon és szerviz – pontosabban kettő, hiszen a BMW-hez tartózó MINI márkáról is beszélünk – június 5-én nyílt meg a Vajnorská utca 136/C szám alatt. Azok közé tartozik

Árvizes autók Ezekben a napokbanhetekben látszólag újnak vagy legalábbis igen megkíméltnek tűnő, ugyanakkor gyanúsan olcsó autók tűnhetnek fel az autóbazárokban, esetleg a magánszemélyek hirdetéseiben.

Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, mert csaknem bizonyos, hogy „árvízkárosult” járművekről van szó. Az árusítók ezt jobb esetben elismerik (de a kár súlyosságát csaknem biztos, hogy bagatellizálni igyekeznek), vagy egyszerűen letagadják. Tanácsunk: akkor se vegyünk ilyen gépkocsit, ha a

tulaj megesküszik mindenre, ami szent, hogy csak tengelyig állt vízben. Mert ha így lenne, nem akarná nagyhirtelen eladni. Egy „megúszott” autó pedig akkor is óriási kockázat, ha utána látszólag sikerült valamelyest rendbe hozni. A víz alattomos dolog, az árvízi iszap és egyéb szennyeződés duplán, az autókban egyre nagyobb teret hódító elektronika pedig érzékeny.

is az Auto Palace; Magyarországon például a Jaguar, Land Rover és Hyundai márkákat forgalmazza, Szlovákiában pedig a Mitsubishi után most Fotó: a szerző és BMW

A létesítményt Michael Kordys, a BMW Group Slovakia vezérigazgatója és Tim Tozer, az Auto Binck Holding képviselője adta át rendeltetésének. E hollandiai székhelyű, hét országban működő társaság leányvállalata ugyan-

már a BMW-t és a MINI-t is. Az új pozsonyi szalontól elsősorban a BMW gépkocsik iránti hazai kereslet további fellendülését várják, hiszen a márka tavaly is több mint 2000 autót adott el Szlovákiában. (vgy)

Olyannyira, hogy már a vásárlás után 1-2 nappal bemondhatja az unalmast. Reklamációra jogalap nincs, egy bírósági per pedig minimum kétes kimenetelű. Persze az is előfordulhat, hogy magunknak kell felderítenünk az árvíz nyomait egy esetlegesen kiszemelt autón. Nos, a leggyakrabban elég, ha jól körülszimatolunk a motorházban, az utastérben és a kofferben: a jellegze-

tes iszapbűz mindig elárulja magát. S ha netán brutális illatosítással igyekeztek elnyomni – ami persze, már szintén eleve gyanús –, kukucskáljunk be az ülések alá vagy a műszerfal mögé, lehetőleg zseblámpával. Ha az autó tényleg úszott – roszszabb esetben napokig –, annak okvetlen marad valami nyoma. S ha megtaláltuk – NE VEGYÜK MEG A JÁRMŰVET! Vas Gyula


25

Ajánló > Jegyzet

2013. június 18. | 25. szám

Felvidékieket is várnak Verőcén A háromnapos rendezvény gazdag programokkal vár minden érdeklődőt a Csattogó-völgybe Június 28–30. között ismét megrendezésre kerül – immár hetedik alkalommal –, az „Erdélyország az én hazám” elnevezésű háromnapos fesztivál, melyet ma már az Erdélyből elszármazottak és Erdély sorsáért elkötelezettek találkozójaként tartanak számon. A Fesztivál mesébe illő környezetben, Verőcén, a Csattogó-völgyben talált otthonra!

A remek programok közül kiemelve néhányat, olvasóink figyelmébe ajánljuk a csíkszeredai öregdiák találkozót, Simó József előadását Wass Albertről, Medvigy Endre irodalomtudós összefoglalóját a száműzött magyar irodalom nagyjairól. Kiemelkedő érdeklődésre tarthat számot Mezőség bemutatkozása, azon belül egy széleskörű autonómia konferencia neves előadók közreműködésével, valamint a Mezőségi fej-

Éjszakánként hangulatos táncház várja az érdeklődőket

A szigetlakó

Net-felvételek

lesztési műhely című kerekasztal beszélgetés több alapítvány bemutatkozásával. A mezőségi táncok- és gasztronómiai bemutató és kóstolás mellett Kallós Zoltán filmvetítéssel egybekötött előadása ismereteinket gyarapíthatja. Június 30. a moldvai csángók napja, csángó szentmisével kezdődik, majd a Csángómagyar önazonosság című konferencia mellett bemutatkozik a Csángó Rádió, mellette lesz néptánc-, baranta és kopó bemutató. Esténként koncertek színesítik a programokat. Tamás Gábor: „Szeresd az életet” című fellépése mellett lesz Dancs Annamari és „Határok nélkül” Hungarica, Siculus és Ismerős Arcok koncert. Éjszakánként mezőségi táncház lesz a Kaláka Néptáncegyüttessel. A háromnapos rendezvény állandó műsorai között szerepel játszóház, erdélyi kézműves-foglalkozás, sport (foci, lovaglás, röplabda, íjászat, stb.), kirándulás, egészségmegőrző program, erdélyi gasztronómiai bemutató és vásár, imasátor, valamint hagyományos termékek kirakodóvására. Az „Erdélyország az én hazám” világtalálkozó három védnöke: Nemes Előd, az Erdélyi Magyar Ifjak

Rajkovics György rovata

A politikus imázsa

Még mielőtt az árvízi helyzet igazán kritikussá vált volna, és amikor még mindenki optimistán tekintett a jövőbe – rekordokról még szó sem volt –, változásra lettem figyelmes. Valószínűleg nem én voltam az egyedüli, akinek feltűnt, hogy a magyar miniszterelnök levetette mindennapi munkaruháját, az öltönyt. Farmernadrágot húzott, a zakót egyszerű kabátra cserélte, a hófehér inget pedig kockásra. Az idő és az események előrehaladtával egyre inkább azt sugallta, mintha csak egy ember lenne a sok közül. Közjogi méltóságból a hétköznapok polgárává vedlett. Ügyes húzás, gondoltam. És a kormányfő jelen volt mindenütt. Az ember csak a fejét kapkodta, hogyan csinálja, hogy egyszerre bukkan fel mindenhol. Mint valami szellem. Reggel sajtótájékoztatót tartott Győrben, majd a város környéki, kritikus helyzetben lévő falvakban

tett látogatást, később már a komáromi vízállást elemezte, hogy aztán Budapesten is megjelenjen. Másnap pedig azzal kezdődött a híradás, hogy a kormányfő egy győri tűzoltó parancsnokságon töltötte az éjszakát. Meggyötört, ráncos arc, de a miniszterelnök ismét tettre kész. Ő az ország vezetője, mi más dolga lehetne, emellett kötelessége is, hogy pusztán a jelenlétével lelket öntsön a lakosokba, időnként beálljon gátat építeni vagy a zsákokat homokkal megtölteni. Hogy mindez nem véletlenül történt, nem kell különösebben ecsetelni. Először is, ahogy fentebb említettem, a miniszterelnök kötelessége, hogy a katasztrófa szélén álló országrészeken megjelenjen, és biztosítsa a lakosokat, ura a helyzetnek, minden rendben lesz. Másodszor, az sem elhanyagolható tényező, hogy jövő év tavaszán parlamenti választásokat

tartanak Magyarországon. Így akármilyen furcsán hangzik, az árvizet még kampánycélokra is fel lehet használni, és az ország vezetője ezt meg is tette. Megjelent, felelős, szolidáris politikusnak mutatkozott, aki kivette a részét a munkából, nem ült a bársonyszékében, együtt érzett. Végül még az eleinte ellenséges ellenzéki sajtó is elismerte, hogy ennél jobban nem is csinálhatta volna. Egyszóval a rendhagyó helyzetek is kiváló lehetőséget nyújtanak a kampányolás számára. S hogy ez a Duna másik oldalán hogyan csapódott le? A szlovák kormányfő helyett többnyire a belügyminiszter szakállas arcát láthattuk, ahogy sorban járta a kritikus helyzetben lévő településeket. Mondhatni, az ő kötelessége is, noha az ország fejének jelenléte sokkal jobban hatott volna. Többek között Komáromból is tudósított, és nem is vallott szégyent. Itt is felme-

Kallós Zoltán

(EMI) tábor egyik alapítója, önkormányzati képviselő, Kallós Zoltán Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő és Petrás Mária csángó népdalénekes, kerámiaművész. Az idei Világtalálkozó főszervezője: a Budapesti Székely Kör, Ferencz Vilmos vezetésével. Alapító: Gaál István, aki 2007-ben megálmodta az Erdélyország az én hazám Világtalálkozót. Részletes tájékoztató megtekinthető a www.erdelyhon.hu szállások és belépők oldalon. (–)

rül a kérdés, vajon véletlenül? A miniszterelnök a köztársasági elnök posztját szemelte ki magának, így várhatóan jövőre elindul az elnökválasztáson. A szék elnyeréséért nagy eséllyel vágna neki, az utódot pedig illik kijelölni. Ki jöhet szóba utódként? Akár a jóképű, fiatal belügyminiszter is befuthatna győztesként. Most is bizonyította, legény a gáton, más kérdés, hogy mi zajlik a színfalak mögött. A lehetőséggel mindenesetre élt, nem vallott szégyent, fényezte az imázsát, ahogy az egy politikushoz illik. Emellett természetesen minden párt igyekezett kivenni a részét a váratlanul adódó lehetőségből. Megpróbálták bebizonyítani, hogy a választópolgárra nem csak a választások előtti időszakban figyelnek. Hogy ki és mennyit profitál majd ebből? Az elkövetkező egy-másfél évben akad majd alkalom bőven.


26

Csallóköz

Kulissza

Számok, kódok és John Cusack A jó ügynök mindig megvédi és megmenti az ártatlan szőke nőt Akadnak olyan filmek, amelyekkel nem tud mit kezdeni az ember. Felteszi magában a kérdést, milyen célból készült, leszámítva a minél nagyobb bevétel elérését. Majd megpróbál elfogadható választ találni a készítők helyett is, és természetesen önmagát is meggyőzi arról, hogy érdemes volt pénzt, időt, energiát pazarolni a műre. Méghozzá egy olyan alkotásra, amelyet, ha nem látott volna, akkor sem marad ki

Hatékony munkatárs, akire mindig lehet számítani, nem kérdőjelezi meg a felettesei utasításait. A munkáját rendesen elvégzi, vagyis tökéletesen „takarít”. Az egyik küldetés során porszem kerül a gépezetbe, képtelen végezni egy ártatlan kamaszlánnyal, aki rosszkor volt rossz helyen. A főnöke, Michael Grey (Liam Cunningham) segíti ki, viszont ezt követően Emerson mellékvágányra kerül, és Angliába, Suffolkba irányítják. A munkaköre egyszerűbb nem is lehetne: biztosítania kell a CIA titkos kommunikációs állomását,

néhány mondatból születnek, ami felszínes jellemrajznak ugyan elmegy, de sokkal okosabbak így sem leszünk. A szereplők csupán lebegnek a térben. Az alig másfél órás mozi a két főszereplő játékára épül. Körülöttük forog a történet. John Cusack azon igyekszik, hogy elhitesse velünk, ő egy nagyon megviselt és tapasztalt ügynök. A szőke nő szerepét ezúttal a svéd származású Malin Akerman alakítja, aki a 2009-es Watchmen: Az őrzők c. Zack Snyder filmmel vált igazán ismertté. Azóta inkább víg-

játékokban tűnt fel, miközben becsúszott egy-egy akciófilmben, drámában kapott szerep is. A két színész kihozta az adott keretek közül a tőle telhetőt, sikerül magukra vonni a néző figyelmét, így a sztori nem válik unalmassá. A sablonok köegy felejthetetlen kulturális élményből. A Védelmi kód (The Numbers Station, 2013) címet viselő akcióthrillerrel is hasonló a helyzet. A férfi főszerepre leszerződtették John Cusacket, akinek a neve azért még mindig jól cseng. A kilencvenes évek végén már bizonyított A John Malkovich menetben és a Pop, csajok satöbbiben. Előtte pedig, sokan emlékezhetnek rá, a tévécsatornák által újra és újra műsorra tűzött Con Air – A fegyencjáratban Nicolas Cage, John Malkovich és Steve Buscemi mellett ő volt a rendőrbíró. A női főszerepre érkezett mellé egy csinos szőke, Malin Akerman személyében. A karcsú történet így hangzik. Emerson Kent (John Cusack) régi motorosnak számít a CIA-n belül.

ahonnan a kódokat továbbítják. A helyszínen két műszak váltja egymást. Az egyikbe kerül ő, és a telep biztosításán túl még az ott dolgozó nőt, Katherine-t (Malin Akerman) is meg kell védenie. Néhány hónap elteltével azonban nem várt eseményre kerül sor. A létesítményt megtámadja egy kisebb felfegyverkezett csoport, akik végeznek a másik párral. Emerson és Katherine egyedül maradnak, nekik kell szembeszállni a csapattal, akik néhány vezető likvidálását tűzték ki célul. A történetet mintha már sokadszor látnánk és hallanánk, túl sok meglepővel nem áll elő, ahogy egyetlen rendhagyó fordulatot sem találunk benne. Minimális információkból, elcsépelt szituációkból és képekből áll össze a film. A karakterek

Net-felvételek

zül a szerelmi szál az egyetlen, ami kimaradt. Ebben az esetben akár pozitívumként is megemlíthető. Az erkölcs kérdését is feszegetik, de ezt is csak a megszokott keretek között. A rendezői széket a dán Kasper Barfoed foglalta el, akinek eddigi legismertebb műve a 2008-as A jelölt, a forgatókönyvet pedig a teljesen ismeretlen F. Scott Frazier írta. A dán rendező első angol nyelvű produkciója felemásra sikerült. A Dániában és az Egyesült Államokban már áprilisban bemutatott film nem nyerte el sem a kritikusok, sem a közönség tetszését. Hogy ezek után milyen jövő vár a rendezőre a nemzetközi piacon, és vajon mi lehetett az oka, hogy ilyen könnyelműen elpuskázta a felkínálkozó lehetőséget? A Védelmi kód se nem hideg, se nem meleg. Akciónak édeskevés, thrillernek túlságosan egyszerű. Nem rossz, de nem is jó, még élvezetes is lehet, ha az ember nem vár tőle túl sokat. John Cusack egyre inkább rossz ómenné válik, ugyanis rendre buknak meg a filmjei. Rajkovics György


2013. június 18. | 25. szám

27

Tudósítás > Hirdetés > Nyertesek

A világ az ő szemükkel A művészeten keresztül megismerhetjük az érzéseiket és világlátásukat A Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal első emeleti előcsarnokában nyílt meg a Világ a mi szemünkkel vándorkiállítás a helyi Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás tagjainak munkáival.

A tárlat védnöke a hivatal körzeti elöljárója, támogatói között van az SZK Kormányhivatala és Dunaszerdahely Város Önkormányza-

ta. Október végéig bemutatják a járási munkahivatal dolgozóinak és ügyfeleinek, továbbá a járási rendőrkapitányságon, valamint a nagymegyeri termálfürdőben is. A kiállítóknak sokat segítettek Karika Lívia és Hollósi Horváth Éva ama-

tőr képzőművészek. A tárlatot Richard Kmeť nyitotta meg. Elmondta, az a cél, hogy a közvélemény ismerje meg a társulás tagja-

it, akik a képzőművészet eszközeivel jelenítik meg tehetségüket és kreativitásukat. Munkáik segítségével beleélhetjük magunkat világlátásukba, érzéseikbe és érzelmeikbe. A megnyitó után megkértük Cséfalvay Ágnest, a társulás elnökét, hogy mutassa be a szervezetüket. „Társulásunk 1998-ban alakult. Küldetése, hogy segítse a mentálisan sérült embereket, támogassa a sérült gyermekeket, fiatalokat és a felnőttek tevékenységét, valamint családjaikat. Igyekszünk hatni a nyilvános-

ságra, hogy javuljon az emberek viszonya, hozzáállása és véleménye a mentálisan sérültekről és családjukról. Klubunkban körtevékenység is folyik. Számítógépezünk, sport- és kulturális megmozdulásokat szervezünk tagjainknak. Előadásokat, szemináriumokat, tanfolyamokat, kiállításokat és kirándulásokat is tartunk, továbbá együttműködünk jótékonysági szervezetekkel és az államigazgatással”– tudtuk meg az elnökaszszonytól. –lav Fogas Ferenc felvételei

Övék az étkezési utalvány! Két héttel ezelőtt arra a kérdésre kerestük a választ, hogy ki volt a dunaszerdahelyi Junior bisztró előző tulajdonosa. A helyes válasz: Varga Oszkár.

(Kukučín utca 457/32) felajánlásával: Vízkeleti Barbara (Mihályfa), Putz Olga (Bős), Krajcsovics Dalma (Hodos).

Sorsolással az alábbi három szerencsés megfejtő 10 eurós étkezési utalványt nyert a Junior bisztró

A nyerteseknek gratulálunk, az utalványt a szerkesztőségben vehetik át.


28

Gyorskölcsönök intézése alkalmazottaknak, vállalkozóknak, nyugdíjasoknak és invalidusoknak. Tel.: 0907 723 420; 0948 088 246. Fürdőkádzománc-felújítás. Tel.: 0905 983 602. Kiváló minőségű műanyag ablakok és ajtók a lehető legjobb áron. Szúnyogháló és a kőművesmunka INGYEN! Tel.: 0918 724 273. Hitelek ingatlan vásárlására vagy átépítésére, az ingatlanbecslés 100%-ára, kezdőkamat 1%. Tel.: 0907 045 996; 0905 594 162. Kölcsön négy órán belül 800 euróig: 0903 222 071, www.azenhitelem.sk Esküvőkre menyasszonyi, koszorúslány-, örömanyaruhák, kosztümök és egyéb ünnepi ruházat. Cím: Győr, dr. Kovács Pál utca 5. (Kapualj divatüzlet). www.big_blue.extra. hu Hitelek összevonása, munkahelyi leigazolás nélkül 25 000 euróig, ingatlanfedezet nélkül. 0905 594 162; 0907 045 996. Csibepucolást vállalok. Tel.: 0908 379 898. Fürdőkád-zománcozás. Ár: 50 eurótól. Tel.: 0902 678 792. Hitelek 20 ezer euróig fedezet nélkül, 200 ezer euróig fedezettel. Alkalmas adósságrendezésre is: 0903 222 071, www.azenhitelem.sk Takarítást vállalok Dunaszerdahelyen. Tel.: 0918 339 187. Takarítást vállalunk a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásban. Tel.: 0944 595 481; 0944 203 411.

Személyszállítás 1–14 személyig. Repterekre utazóknak, iskolásoknak, sportolóknak kedvezmény. Tel.: 0915 111 646. Ülőgarnitúrák, szőnyegek, autók mély tisztítását vállaljuk. Tel.: 0905 506 748. www.leaff.sk ÁLLÁS Nemzetközi fuvarozásra sofőröket keresünk. Tel.: 0911 463 977. Felveszünk szlovák és magyar nyelven jól kommunikáló telefonoperátorokat főállásba, Dunaszerdahelyről és környékéről. Tel.: 0948 113 113. A pozsonyi Diego áruházba keresünk férfi eladót. Tel.: 0905 690 025. Nemzetközi fuvarozásra gyakorlattal rendelkező kamionsofőröket keresünk. Tel.: 0908 084 200. Munkatársakat keresünk. www.azenhitelem.sk Nemzetközi fuvarozóvállalat keres gyakorlattal rendelkező diszponenst szlovák–magyar–német nyelvtudással, továbbá könyvelő-bérelszámolót. Info: 00421/910 907 924.

Pihenje ki az év fáradalmait Horvátországban. Zadarhoz közel apartmanok kiadók. Tel.: 0903 822 338. INGATLAN Vennék szántóföldet a Dunaszerdahelyi járásból. Tel.: 0905 738 652. Szántóföldet vennék. Tel.: 0908 700 149. Eladó 2 szobás nyaraló Pozsonyeperjesen. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0910 593 383. Eladó a Sülyi tónál nyaraló. Tel.: 0948 514 221. Eladó Dunaszerdahelyen a bősi úton 12,84 áras építkezési telek. Irányár: 30 euró/m2. Tel.: 0944 270 359.

Kiadók helyiségek Dunaszerdahelyen, a város központjában. Megfelelnek lakásnak vagy vállalkozás céljára, irodának. Tel.: 0907 899 997. Kiadó 45 m2-es lakás saját fűtéssel, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 315 828. Kiadó egyszobás lakás Bősön (+ konyha, zuhanyzó, WC). Tel.: 0903 413 612. Kiadó garázs Dunaszerdahelyen (Nyugat-lakótelep), raktárnak is megfelel. Tel.: 0902 787 947. Kiadó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0907 444 365. Kiadó berendezett egyszobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 950 020.

KIADÓ – BÉRLET

ISMERKEDÉS Kiadó garzonlakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 345 511.

28 éves férfi ismerkedne. Tel.: 0949 604 675.

"

SZOLGÁLTATÁS

Csallóköz

Apróhirdetés > Hirdetés

MEGRENDELŐSZELVÉNY Megrendelem a Csallóköz–Žitný ostrov regionális hetilapot. egy évre 22,95 euró

félévre 14,30 euró

Név: ..........................................................................................

ÜDÜLÉS Utca, házszám: ........................................................................

Balatonalmádiban házak, nyaralók kiadók. Cím: Mikes Szálláshely-közvetítő, Baross G. u. 66. Tel.: 0036/ 88/438 393; 0036/30/937 84 75. www.balaton.hu/ mikes. BÜKFÜRDŐ – szállás, reggeli, 3 fogásos vacsora, ingyen parkoló, kerékpárhasználat, kávé, internet – 15 euró/fő/éj. Tel.: 0036/ 20/987 59 76. E-mail: teplanszki@pr.hu

Lakhely: .................................................................................... Telefonszám: ............................................................................ Aláírás: ......................................................

Az újság ára egy évre 33,80 euró amennyiben a újságárusoknál veszi. Ha közvetlen a szerkesztőségben rendeli meg lapunkat, az egy évre szóló előfizetés csak 22,95 euró, a féléves pedig 14,30 euró. A kitöltött megrendelőlapot a szerkesztőség címére várjuk: Rybný trh 332., 929 01 Dunajská Streda. Információ: 031/550 37 44; 0903 23 67 24.


57 éves, 165 cm magas, független férfi megismerkedne korban hozzá illő hölggyel. Jelige: Gyöngyharmat. Szeretetre vágyó, magányos férfi vagyok. Ha te is úgy érzel mint én, hívj fel! Tel.: 0902400 805; 0908 640 770. VEGYES Eladó IRMBACH zongora (500 euró). Tel.: 0903 208 266. Eladó TERRA és VARI sebváltó (200 euró) és VARI listás kasza (150 euró). Tel.: 0905 980 108. Vennék fa–széntüzelésű kazánt. Tel.: 0915 600 668. Eladó alig használt mustár színű sarok bőr-ülőgarnitúra (550 euró). Tel.: 0903 208 266.

29

Apróhirdetés > Hirdetés

2013. június 18. | 25. szám

Eladó TAURUS 38 Special revolver. Tel.: 0915 535 636, DS. Eladó kompótnak ropogós cseresznye. Tel.: 031/552 17 66. LAKÁS, GARÁZS Eladó nagy 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen a Barátság téren. Tel.: 0905 836 910. Eladó garázs Dunaszerdahelyen (Rózsa liget, Mezei út). Tel.: 0914 194 839. Eladó vagy kiadó 1 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 015 274. HÁZIÁLLAT CSIRKÉK – csirketisztítás. Tel.: 0905 944 149.

Predsedníčka Okresného súdu Dunajská Streda vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

„HLAVNÝ REFERENT – ASISTENT”. Lehota na podanie žiadosti: 1. júl 2013. Bližšie informácie: www.justice.gov.sk Tel.: 031/590 51 28 NONSTOP MEGRENDELHETŐK KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minőség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. Tallóstól 3 km-re lévő gulamezei baromfifarmon megrendelhetők fiatal tömni való pecsenyekacsák, tömni való MULARD hím májkacsák, tömött kacsák

élve és tisztítva, 4 hetes szürke LANDES-i májlibák. Tel.: 0915 291 826; 031/778 23 53. DROBNÉ INZERÁTY Prijmeme do ambulancie zdravotnú sestru. Tel.: 0918 713 927. Hľadáme vodičov na medzinárodnú kontajnerovú prepravu s praxou. Tel.: 0908 084 200.


30

Csallóköz

Sport

A komáromi röplabdások sporttörténelmi sikerei A női és férfi csapat is kiharcolta az extraligát Az áprilisi hónap nagybetűkkel íródott be a komáromi röplabdasport történetébe. Két napon át, egy időpontban zajlottak úgy a nőknél, mint a férfiaknál az osztályozók második fordulói az extraligába való feljutásért. A lányok A lényeg, hogy Komárom mindkét csapata feljutott a legmagasabb osztályba. Garamszentkeresztről, ahol a női csapatok osztályozója

zajlott, már az első nap végén jött a friss hír Kiss Tibortól, a komáromi Selye Egyetem együttesének csapatvezetőjétől: „Martin és Rimaszombat csapatát is legyőztük, és az utolsó, Žiar elleni mérkőzés eredményétől függetlenül bejutottunk az extraligába.” Komárom női csapata már korábban két éven át szerepelt a legmagasabb osztályban, de immár néhány éve a szlovákiai első liga nyugati csoportjában próbálkoztak az egyetemista lányok újra kiharcolni a lehetőséget, hogy az osztályozón keresztül ismét a legmagasabb bajnokságba kerüljenek. A garamszentkeresztiek simán megnyerték a négy csapat osztályozó tornáját, és megőrizték extraligás helyüket, a komáromi csapat pedig a második helyről harcolta ki ezt a lehetőséget. Eredmények: Žiar nad Hronom–Martin 3:1 SJE Komárom–Rimavská Sobota 3:0

A komáromi Spartak klub férficsapata a harmadik nekifutásra harcolta ki a feljutást az extraligába. Az előző két bajnoki évadban is az élen végzett az első liga nyugati csoportjában a Duna–partiak csapata, de az

hogy beérett a csapat, és nagyobb eséllyel vághat neki az osztályozónak. A Privigyén lebonyolított első forduló után még nem volt a komáromiak helyzete rózsás, mert ott csak egy mérkőzést sikerült megnyerniük. A második forduló előtt csak a házigazda Privigye gárdája látszott biztos befutónak, amelyik mindhárom mérkőzését megnyerte. A másik kiadó hely sorsa, egy héttel később, a komáromi sportcsarnokban kellett hogy eldőljön. A Duna–parti csapat számára a legjobb helyen, hiszen a hazai szurko-

osztályozók után nem sikerült kiharcolniuk a feljutást. Az idei bajnoki évadot fölényesen nyerte a Spartak legénység, ez már jelezte,

lótábor két napon át hajtotta, lelkesítette a Spartak legénységét. Az osztályozó második körét hihetetlenül jól kezdte a hazai csapat, hi-

SJE Komárom–Martin Žiar nad Hronom–Rimavská Sobota Martin–Rimavská Sobota Žiar nad Hronom– SJE Komárom

3:0 3:1 3:0 3:2

A férfiak

szen nagy csatában 3:2 arányban legyőzte az esélyesebbnek számító Privigye együttesét, és ezzel nagy lépést tett a feljutás felé. Az esti második mérkőzés után pedig a cél teljesítve volt, ugyanis 3:0–ás győzelmével Szobránc együttesének skalpját is megszerezték a komáromiak. A Zsolna elleni záró mérkőzés már semmit nem befolyásolt, de a sportcsarnokban olyan forró hangulatot teremtettek a nézők, hogy a fiúk nem tehettek mást, minthogy újabb győzelemmel köszönjék meg a szurkolóiknak a sok–sok buzdítást. Komárom színeiben a Spartak férfi csapata sporttörténelmet írt, először szerepel Szlovákia legmagasabb bajnokságban, az extraligában. Németh Ödön edző nyilatkozata: „Szinte hihetetlen, de igaz, boldog vagyok, mert sikerült. Egy héttel korábban, az osztályozók első fordulója után ezt nem gondoltam volna. Meg akartuk mutatni, hogy képesek vagyunk rá, be akartuk bizonyítani, hogy beérett a csapatunk, és most a második körben mindenkit legyőztünk. Játékosként évekig játszottam az extraligában, most ez megadatik számomra edzőként is. Köszönet a játékosaimnak, és a hihetetlenül kitűnő szurkolóinknak is.” Eredmények: VK Spartak Komárom–Prievidza 3:2; Sobrance–Žilina 3:0; Prievidza–Žilina 3:0; Komárom–Sobrance 3:0; Prievidza–Sobrance 3:0; Komárom–Žilina 3:1. Keresztényi Gábor A szerző felvételei


2013. június 18. | 25. szám

Sport

31

A bringáké volt a főszerep Az időjárás is kedvezett a tekerni vágyóknak DUNASZERDAHELY – Szombaton délelőtt ismét népes kerékpáros csoport szállt kétkerekűjére, hogy részt vegyen a VI. Dunaszerdahelyi bringás napon. A Golf játszótérről indultak, majd a városban tettek egy kört, s a Vásártéren megpihentek, hogy a kitartóbbak Dunaszerdahelyt elhagyva tovább tekerjenek Dunatőkés irányába. Fogas Ferenc felvételei


32

Celebsztorik

Csallóköz

Megnyerték a tehetségkutatót Brit történelmi pillanatokat elevenített fel döntőbeli előadásában a magyar látványszínház. „Nem is tudtátok volna szebben befejezni ezt a versenyt. Ti tényleg tudjátok, hogyan nyerjétek meg a szívünket” – kommentálta produkciójukat Simon Cowell, a tehetségkutató producere, aki korábban azt mondta, mindenképpen Las Vegas–i karriert képzel el a csapatnak akár nyernek, akár nem: a magyarok szerinte az egyik legnagyobb megashow, a Cirque du Soleil méltó riválisaként szerepelhetnének. Azonban nem minden brit örül a sikerüknek. A Daily Mail például azt írta, hogy egy olyan produkció győzött, ami még Magyarországon sem ért el soha semmit, ráadásul más tehetségkutató műsorokban még csak a győzelem közelébe sem jutottak.

Net–felvételek

Kiszáll a Barátok köztből Betegsége után tért vissza

Aradi Balázs (20) még tavaly nyár elején eldöntötte, amennyiben felvételt nyer a Színház– és Filmművészeti Egyetemre, akkor kiszáll a sorozatból, hiszen az iskola ezt a hallgatóitól megköveteli. – Ha véletlenül az idén sem úgy alakul, ahogy szeretném, elképzelhető, hogy külföld felé veszem az irányt, és ott folytatom a tanulmányaimat – mondta Balázs, aki nagyon hálás a sorozatnál eltöltött éveknek, így közel négy év után fájó szívvel int búcsút. – Felkészültünk arra a lehetőségre, hogy Balázs karaktere távozik. Természetesen megértjük a döntését; Balázs 20 éves, előtte a világ – nyilatkozta a sorozat producere, Kalamár Tamás.

Eljegyezte párja a terhes színésznőt Jennifer Love Hewitt (34) nemrég jelentette be, hogy első gyermekével terhes, most pedig eljegyezték. A pár barátai szerint azért, mert mindkettőjüknek fontos, hogy gyermekük törvényes családba szülessen. „Elképesztően izgatottak és boldogok vagyunk, hogy család leszünk” – nyilatkozta a színésznő, aki a harmadik hónapban van. A pár – aki az Ügyféllista című sorozat forgatásán ismerkedett meg – 15 hónapja van együtt. Love Hewitt és Hallisay jelenleg is együtt dolgozik a sorozaton, melyben a színésznő egy egyedülálló anyát alakít, aki kénytelen extra szolgáltatásokat nyújtani ügyfeleinek a masszázs szalonban pénzért.

Összeállította: Wimmer Ilona

Nem ma kezdte a szakmát, de a szélesebb közvélemény akkor döbbent rá, hogy micsoda tehetség, amikor a tavalyi A Dal című eurovíziós válogatón robbantott slágerével. Pedig Fábián Julinak korántsem ez volt a legnagyobb sikere. Az énekesnő kétszer jutott be a világ egyik legnagyobb zenei rendezvénye, a Montreaux–i jazz fesztivál döntőjébe. Aztán mégis eltűnt. Nem csinált titkot belőle, hogy miért vonult vissza egy évvel ezelőtt. Beteg lett, de egy év alatt talpra tudott állni, amit nagy részben köszönhet a gyógyászati segítségen kívül az őt körülvevő embereknek is. Az énekesnőről ma újra süt az életöröm.

Megint padlón Szorcsik H. Viki Amikor már azt gondolták, hogy második gyermekük érkezésével minden jóra fordult, kirabolták Szorcsik H. Vikiéket. A fiatal színésznő első gyermekével veszélyeztetett terhes volt, majd a szoptatás időszakában szenvedett súlyos égési sérüléseket. Most megint babát vár, s házuk bővítésébe kezdtek volna párjával, aki motorboltot üzemeltet. Az újszülött fogadására tervezett bővítésből azonban egyelőre nem lesz semmi, ugyanis az üzletet kirabolták. Viki rendesen kikészült, de tartja magát, hiszen nem szeretne újra veszélyeztetett terhes lenni, és párját is támogatnia kell, hogy újraindítsa az üzletet.


TV–műsor > 2013. június 19–25.

2013. június 18. |25. szám

TV2 > június 21., péntek, 21.40

A kabalapasi

33

A születésnapi zsúron a tízéves Charlie nem volt hajlandó megpuszilni a boszorkányos kinézetű osztálytársnőjét, mire a vérig sértett lány megátkozta. Huszonöt esztendővel később, Charlie még mindig az átoktól szenved. Fogorvosként dolgozik, és képtelen megtalálni a nagy Őt. Miközben az összes nővel befuccsol a kapcsolata, a csajok boldogak lesznek a következő pasival. A dolognak persze híre megy. Nem csoda, hogy minden facér nő Charlie–t akarja. Rendezte: Mark Helfrich Szereplő(k): Jessica Alba, Dane Cook Good Luck Chuck, amerikai vígjáték, 96 perc, 2007

M1 > június 23., vasárnap, 23.05

A 13–as

Vince apja beteg, műtétre lenne szüksége, de az sokba kerül. A fiatalember villanyszerelőként dolgozik, ám ebből képtelen előteremteni a szükséges összeget. Egyik nap fültanúja lesz annak, amikor egy férfi arról beszél, hogyan lehet gyorsan vagyont keresni. Amikor a férfi kábítószer–túladagolásban meghal, Vince egy borítékot és egy mobiltelefont talál nála. Hirtelen ötlettől vezérelve elhatározza, hogy átveszi a halott szerepét. Hamarosan a szerencsejátékok világában találja magát. Nemsokára már az élete a tét. Rendezte: Géla Babluani Szereplő(k): Jason Statham 13, amerikai filmdráma, 93 perc, 2010

DUNA TV > június 19., szerda, 21.15

Vonzások és választások

Ginnifer Goodwin MARKÍZA > június 19., szerda, 20.20

Szerelem kölcsönbe Carlotta grófnő és Edoardo báró 20 év után újra találkoznak. Szerelmük feltámad, összeházasodnak, és vidéki birtokukra vonulnak vissza. Ide hívják meg Edoardo legjobb barátját, Ottót és Carlotta fogadott lányát Ottiliát. Carlotta és Edoardo között az érzelmi szálak megbomlanak, és új kötelékek alakulnak ki. Otto és Carlotta egymásba szeret, de mindketten tiltakoznak érzéseik ellen. Nem így Edoardo: ő Ottiliát, a szép fiatal lányt ostromolja, aki szintén nem közömbös iránta. Ám ekkor váratlan dolog történik. Kiderül, hogy Carlotta terhes.

Rachel tehetséges ügyvédnő egy menő New York–i irodában, nagylelkű és hűséges barát, és legnagyobb bánatára még mindig szingli amire legjobb barátnője, a jegyben járó Darcy előszeretettel emlékezteti. De a harmincadik születésnapi buliját követően Rachel, a javíthatatlan jó kislány váratlanul Dex karjaiban köt ki, akibe a jogi egyetem óta szerelmes és aki történetesen Darcy vőlegénye. A Darcy esküvőjét megelőző hetekben egyre jobban összekuszálódnak a szálak, Rachel pedig lehetetlen helyzetben találja magát: döntenie kell a Darcyhoz fűződő barátsága és élete nagy szerelme között.

Rendezte: Paolo Taviani, Vittorio Taviani Szereplő(k): Isabelle Huppert, Fabrizio Bentivoglio Le affinita elettive, olasz–francia filmdráma, 94 perc, 1996

Rendezte: Luke Greenfield Szereplő(k): Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, Colin Egglesfield Samething Borrowed, amerikai romantikus vígjáték, 112 perc, 2011


34 TV2

RTL Klub

6.00 Abraka Babra 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro–Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki (am.) 14.00 Tények Délután 14.50 Csapdába csalva Német sorozat 15.25 Amit a szív diktál Mexikói sorozat 16.25 Veled is megtör– ténhet! 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi Titkok 21.00 Jóban Rosszban 21.35 Sherlock és Watson (21.) 22.40 Én is menyaszszony vagyok 23.15 Ringer – A vér kötelez Bridget Kelly egy gyilkosság szemtanújaként – a maffia elől menekülve – saját, gazdag ikertestvérének adja ki magát. Sajnos azonban arról fogalma sincs, hogy a testvére is veszélyben van, ugyanis vérdíjat tűztek ki a fejére. Am. sorozat (1.) 0.20 Tények este 0.55 Astro–Világ Éjjel

6.05 Rajzfilmek 7.35 Híradó 8.08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor reggel 13.05 Mi muzsikus lelkek 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel–nappal Budapest (ism.) 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat Török sorozat (6.) 16.20 Kettős játszma 17.25 Riválisok (142.) 17.55 A bosszú angyala Mexikói sorozat 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.45 Éjjel–nappal Budapest (85.) 20.35 Barátok közt 21.10 Szulejmán Ibrahim útra kel, hogy hazatérjen és felkutassa családját. Szerelmét levélben mondja el Szulejmánnak, aki mélységesen csalódik benne. Kapcsolatuk nem marad titok a válide szultána előtt sem. Hürrem egyre reménytelenebb helyzetben érzi magát, mert a szultán elhanyagolja őt, és anyja kérésének eleget téve inkább Mahidevránnal tartó viszonyát részesíti előnyben. 23.15 Reflektor 23.35 Döglött akták Amerikai sorozat

M2 13.35 13.55 14.20 20.30 21.00

Lizzie McGuire Az idő kalandorai Gyerekeknek Híradó este Sophie szerint a világ (2.) 22.25 Oltalmazó ég Angol–olasz film 1947 – A Moresby házaspár, Port és Kit számára a menekülés, a kaland jelentheti a kiutat hétköznapjaik válságából. Elhatározzák, hogy egzotikus utazásra mennek Afrikába, hogy végre tartalommal töltsék meg kiüresedett kapcsolatukat. 0.35 Aranyfeszt 1.05 Noé barátai

Csallóköz

Tv–műsor > 2013. június 19. > Szerda

Viasat 3 13.50 Monk (am.) 15.40 Harmadik műszak (am.) 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék Amerikai sorozat 18.30 Erica világa II. Kanadai sorozat 19.25 Jóbarátok (am.) 20.25 Két pasi – meg... 21.25 Halálos terápia Amerikai film Titokzatos halálesetek követik egymást egy New York–i kórházban, s különös módon az elhunytak mind szerencsétlen hajléktalanok. Az események felkeltik egy fiatal orvos figyelmét. 23.50 A főnök (13.)

M1 5.55 Ma reggel 8.15 Capri – Az álmok szigete Olasz sorozat 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó délben 12.25 Nemzetiségi magazinok 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 Balatoni nyár 16.10 Boston Legal – Jogi játszmák Amerikai sorozat 16.55 A szenvedélyek lángjai (84.) 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok (3.) 18.40 Rex felügyelő Ninával éjfélkor 19.30 Híradó, sport 20.05 Bosszú (18.) Graysonék álarcosbált rendeznek, amelyre Victoria nem hívja meg Emilyt, mert már kiszemelte azt az ifjú hölgyet, akit össze akar hozni Daniellel. Amerikai sorozat 20.50 Labdarúgás Konföderációs Kupa (élő) Brazília–Mexikó 23.35 Híradó 23.50 Labdarúgás Konföderációs Kupa (élő) Olaszország– Japán

ATV 11.30 Laci bácsi konyhája 11.55 Híradó 12.30 Fórum 12.55 Tévéshop 15.00 Tabu 15.25 Start! 16.05 Start plusz 16.20 700–as klub 16.55 Világhíradó 17.05 Fórum 17.55 Híradó 18.30 Fórum 19.25 Egyenes beszéd 20.55 Híradó 20.20 ATV Classic 21.55 Híradó 22.20 700–as klub 23.05 Haza húzó 23.55 Híradó 0.20 Világhíradó

Duna TV 7.35 Határtalanul magyar 8.05 Térkép 8.35 Magyar elsők 8.55 Táncvarázs 9.45 Angyali érintés 10.35 Kisváros 11.10 Kántor (5.) 12.00 Híradó 12.15 Kerekek és lépések 13.05 Az emlékezet helyszínei 13.40 Édes élet olasz módra (7.) 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver Amerikai sorozat 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros Magyar sorozat 19.05 Angyali érintés A helyszín egy ruhagyár, ahol Nick Stratton – veterán katona – többnyire vietnami menekülteket foglalkoztat, akik az amerikai állampolgárság reményében vállalják a nehéz munkát, rossz körülményeket. 20.10 A Tenkes kapitánya Magyar sorozat 21.00 Hírek, sport 21.15 Vonzások és választások Francia–olasz filmdráma 22.50 Koncertek az A38 hajón

RTL II 9.00 Szeress most! (6–7.) 11.00 Vacsoracsata: Csisztu Zsuzsa 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában: Elcsavarta a kisfiam fejét! 14.00 Talizmán (77.) 15.00 A sors hullámain (53.) 16.00 Több mint testőr 17.00 A mentalista (12.) 17.55 Barátok közt 18.30 Szeress most! (8.) 19.30 Vacsoracsata (ism.) 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Agymenők (21.) 0.00 24 – A hetedik nap (16.)

22.00 > STV1 Fivér

Yamamoto japán gengszter, jakuza, aki mögül elfogyott a hátország. Főnökét likvidálták, legbizalmasabb bűntársa is elárulta. Nem marad más hátra, mint Amerikába menni, hogy megkeresse egyetlen kötelékét a világgal. Féltestvére, Ken annak idején Amerikába ment tanulni, de nem tért vissza soha. Yamamoto csak annyit tud róla, hogy Los Angelesben él. Az elhagyott jakuza megtalálja féltestvérét, aki a drogdílerkedésben jeleskedik. Rendezte: Takeshi Kitano Szereplő(k): Takeshi Kitano, Kuroudo Maki Amerikai–angol–japán akcióthriller, 114 perc, 2000

Markíza

JOJ

6.00 Telereggel 8.25 Forr a bor 9.35 Forró vér 10.45 Nincs menedék Amerikai krimi 12.35 A mentalista I. Am. krimisorozat 13.35 Döglött akták V. 14.35 Monk – Flúgos nyomozó VIII. 15.30 Két pasi–meg egy kicsi IV. 16.00 NCIS V. 19/3. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg... 19.00 Híradó, sport 20.20 Szerelem kölcsönbe (am.) 22.55 Éjszakai híradó 23.15 NCIS V. 19/3. 0.15 Monk 1.00 Döglött akták V. 1.45 Mentalista I.

12.55 Házasodik a család Amerikai film 15.00 Geissék – A milliomosok nehéz élete 16.00 Kapcsoltam Játék a szavakkal 17.00 Híradó ötkor 17.25 Bírósági akták 18.00 Csere Showműsor 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.30 C.S.I.: Las Vegas–i helyszínelők 22.30 Castle IV. (14.) 23.30 Hawaii Five–0 II. Amerikai sorozat 1.30 Castle IV. 14 Amerikai sorozat 2.30 Krimihírek 2.55 Híradó

STV1 14.10 14.45 15.35 16.30 17.00 17.50 18.15 19.00 20.10

Taxi Anna két arca A szerelem ereje Hírek Konyhatitkok Párbaj – vetélkedő Öten öt ellen Híradó, sport Hajsza a Borostyánkő után Német thriller Minden nyom nélkül eltűnik 1941–ben a Borostyánkő kincse, amit Pétervár közeléből raboltak el a németek. Azóta eredménytelenül keresik a kincskeresők... 22.00 Fivér (japán) 23.50 A körzet IV. Am. krimisorozat

STV2 12.45 Út – magazin 13.10 Fiú a hegedűvel Csehszlovák film 14.35 VAT – magazin 15.00 Szlovákok a világban 15.40 Szeparé 16.05 Magyar magazin 16.35 Tempó – magazin 16.55 Fókusz – a fogyasztó 17.30 Regionális napló 17.45 Szlovák falvak: Zázrivá 18.00 A fotózás (dok.) 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.50 Légiósok (dok.) 20.45 Konföderációs Kupa Brazília–Mexikó 23.00 Gólok, pontok... 23.10 Rendőrségi magazin 23.25 Hivatásos


TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka. Magazin 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro–Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki (am.) 14.00 Tények délután 14.50 Csapdába csalva Német sorozat 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtör– ténhet! (42.) 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 20.00 Családi Titkok Meleg a fiam! Az előkelő gimnázium igazgatója egy nap fia holmija közt félreérthető fényképet talál. A fotón egy másik fiatal fiú van. Az apa azt gyanítja, hogy a fia meleg. A dolog rettegéssel tölti el, képtelen megbarátkozni a gondolattal, hogy fia esetleg a saját neméhez vonzódik. 21.00 Jóban Rosszban Józsi találkozik titokzatos hívójával, aki információkkal szolgál Endréről és Veráról. 21.40 Peacemaker Amerikai film 0.10 Propaganda 1.15 Tények

6.05 Rajzfilmek 7.35 Híradó 8.08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel–nappal Budapest (ism.) 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat Török sorozat 16.20 Kettős játszma Mexikói sorozat Bruno nem hajlandó lemondani arról, hogy a vállalat elnöki posztját is megszerezze magának, ezért azzal fenyegetőzik, hogy akár anyja magánéletét is hajlandó megszellőztetni a bíróságon. Raquel semmiképp se szeretné, ha a család botrányba keveredne. 17.25 A bosszú angyala Mexikói sorozat 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel–nappal Budapest (86.) 20.35 Barátok közt 21.10 Revolution (1.) Amerikai sci–fi 22.55 A rejtély III. Jelek Am.–kanadai sorozat (16.) 0.00 Reflektor 0.15 A Grace klinika Ünnepi meglepetések Am. sorozat

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.00 Híradó délben 12.55 Kvartett 13.25 Vágtass velem! 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 16.00 Boston Legal – Jogi játszmák Amerikai sorozat 16.45 A szenvedélyek lángjai (90.) 17.30 SzerencseHíradó 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok (4.) 18.35 Rex felügyelő Katja Behrend a barátjával, Mathias–szal együtt szokatlan dolgot eszel ki. Fotósorozatot akarnak készíteni a lányról egy elhagyatott építkezésen, a Katja apjánál talált pisztollyal pózolva. Ám a fegyver váratlanul elsül és egy éppen ott tartózkodó, ismeretlen emberben talál célba. 19.30 Híradó, sport 20.15 Fábry 21.35 Életművész 22.30 Az este 23.05 Nemzeti Nagyvizit 23.35 Híradó 23.50 Labdarúgás Konföderációs Kupa (élő) Nigéria–Uruguay

7.35 Elfeledett magyar irodalom 8.05 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Mesélő cégtáblák 9.05 Üzenem az otthoni hegyeknek... 9.45 Angyali érintés 10.30 Kisváros (ism.) 11.05 A Tenkes kapitánya (2.) 12.00 Híradó 12.15 Szerencsét, sok tejet! – Juhmérés Magyardécsében 12.45 Újra nyár, újra Balaton! 13.40 Édes élet olasz módra (8.) 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver (am.) 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros (24.) 19.10 Angyali érintés Amerikai sorozat 20.05 Sipsirica (1.) Magyar tévéfilm 21.00 Hírek, sport 21.15 Vámmentes házasság. Finn– magyar film Mari, a pesti taxisofőrlány elviszi vőlegényét a határig, ahol a férfi átszáll egy svéd rendszámú kocsiba. Itt elbúcsúznak egymástól, mert Dini nem jön többet vissza Magyarországra... 22.50 Koncertek az A38 hajón 23.55 Makám–koncert

M2

Viasat 3

ATV

RTL II

13.35 13.55 14.25 20.30

Lizzie McGuire Az idő kalandorai Gyerekeknek Labdarúgás Konföderációs Kupa: Spanyolország–Tahiti 23.05 Barbarossa Olasz filmdráma (1.) Itália a XII. században. Barbarossa Frigyes fő célkitűzése, hogy birodalma határait kiterjessze az észak–olaszországi városállamokra is. Ennek érdekében több megtorló hadjáratot is vezet az önállóságát védelmező Milánó, és a hozzá kapcsolódó városállamok ellen. 0.50 Európai szemmel

35

Tv–műsor > 2013. június 20. > Csütörtök

2013. június 18. |25. szám

13.50 Monk – Flúgos nyomozó Amerikai krimisorozat 15.40 Harmadik műszak Amerikai sorozat 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék Amerikai sorozat 18.30 Erica világa III. Kanadai sorozat 19.25 Jóbarátok (am.) 20.25 Két pasi – meg... 21.25 Észbontók 22.30 Spartacus – Vér és homok Amerikai sorozat 23.35 A főnök II. (1.) Amerikai sorozat 0.35 A nagy házalakítás

11.30 12.15 12.25 12.55 15.25 16.20 16.55 17.10 17.55 18.30 18.55 19.25 20.55 21.20 21.55 22.15 22.30 23.05 23.55 0.20

Laci bácsi konyhája TV–shop Fórum Tévéshop ATV Start! 700–as klub Világhíradó Fórum Híradó Fórum Híradó Egyenes beszéd Híradó ATC Classic Híradó Az elnök emberei Amerikai sorozat 700–as klub Közéleti magazin Haza húzó Késő esti híradó Világhíradó

9.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata: Nagy Sanyi 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Talizmán (78.) 15.00 A sors hullá– main (54.) 16.00 Több mint testőr 17.00 A mentalista (13.) 17.55 Barátok közt 18.30 Szeress most! (9.) 19.30 Vacsoracsata (ism.) 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Agymenők (22.)

21.40 > JOJ 127 óra

Aron Ralston egyedül indul a Utah államban lévő kanyon falainak megmászására. Egy rossz mozdulat következtében megcsúszik, és olyan szerencsétlenül esik, hogy egyik karja egy sziklavájatba szorul. A fiatal hegymászó öt napot tölt ebben a helyzetben, miközben lepereg előtte az élete. Miután rájön, hogy nem számíthat segítségre, minden erejét és bátorságát összeszedve levágja a beszorult kezét. Az akaraterejével azonban leküzdi a nehézségeket. Rendezte: Danny Boyle Szereplő(k): James Franco, Kate Mara Amerikai–angol életrajzi filmdráma, 94 perc, 2010

Markíza 6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok 9.00 Ikon (am.) 12.35 A mentalista I. Am. krimisorozat 13.35 Döglött akták V. Am. krimisorozat 14.35 Monk – Flúgos nyomozó VIII. (am.) 15.30 Két pasi–meg egy kicsi IV. 24/4. 16.00 NCIS V. 19/4. (am.) 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg... 19.00 Híradó, sport 20.20 Forr a bor Szlovák sorozat 21.40 Forró vér II. 23.10 Éjszakai híradó 23.35 NCIS V. 19/4. 0.30 Monk – Flúgos nyomozó VIII. 1.20 Döglött akták V.

STV1 14.45 15.40 16.30 17.00 17.50 18.15 19.00 20.10 21.45 22.15

23.15

0.10 1.55

Anna két arca A szerelem ereje Hírek Konyhatitkok – főzőműsor Párbaj – vetélkedő Öten öt ellen Híradó, sport Toszkánai vágy Olasz filmsorozat Riporterek Kalózok – az elveszett kincs. 8/5. Spanyol kalandfilm– sorozat A körzet. 22/11. Amerikai krimisorozat Rocca felügyelő Olasz sorozat Kalózok (ism.)

JOJ 12.00 Híradó délben 13.50 Bírósági akták 15.00 Geissék 16.00 Kapcsoltam 17.00 Híradó ötkor 17.25 Bírósági akták 18.00 Csere Showműsor 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.30 Panelházi történetek Szlovák sorozat 21.40 127 óra Amerikai–angol életrajzi dráma 23.50 Geissék IV. (ism.) 0.55 Dr. Csont III. Amerikai sorozat 2.00 A véres dinasztia: A Borgia–család története Spanyol életrajzi film

STV2 13.50 A remény pusztulása 14.20 Légiósok (ism.) 15.10 Hátrányos helyzetben 15.45 Szenior klub 16.10 Roma magazin 16.40 Miro jilo (dok.) 16.55 Fókusz – jog 17.30 Regionális napló 18.00 Az állatok világa 18.30 Esti mese 18.40 Halali – magazin 19.00 Híradó 20.00 A Kék–bolygó keringő Angol dok.–film 20.50 Az erdei csend tolvajai Szlovák természetfilm 21.30 Hírek, sport 22.05 A lámpa alatt


36 TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Alexandra– pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka. Magazin 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro–Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki II. (55.) 14.00 Tények délután 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtör– ténhet! 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok Gazdag házban Zsófi egyedül neveli a fiát, és bentlakó házvezetőnő egy gazdag házaspárnál. A ház asszonya folyton elégedetlen a munkájával, a férj viszont azt szeretné, hogy náluk maradhasson. De nemcsak rendszeretetből. 21.00 Jóban Rosszban Péter megtudja, hogy a jogi kiskapu nem Betty, hanem Balázs ötlete volt. Így elzárkózik a megoldás elől, hiába működőképes. 21.40 A kabalapasi Amerikai film 23.40 Jog/Ászok (12.) 0.50 Tények este

6.05 Rajzfilmek 7.35 Híradó 8.08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel–nappal Budapest (ism.) 14.35 Fókusz 15.20 A végső akarat Török sorozat 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala Mexikói sorozat 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.50 Éjjel–nappal Budapest (87.) 20.35 Barátok közt 21.10 A zöld íjász A sötét íjász lecsap a Unidac vállalat laborjára és végez az ott dolgozó tudósokkal, köztük a híres szeizmológus Dr. Markovval is. Walter hazatér, de nem úgy viselkedik, mint korábban. Oliver, Felicity és Diggle megpróbál bejutni a Merlyn cég nagyszámítógépébe, hogy kiderítsék, hol van a szerkezet, amelylyel meg akarják semmisíteni a Glades–t. 22.15 Gyilkos hajsza Am. sorozat (3.) 23.10 Gyilkos elmék Am. sorozat 0.10 Reflektor

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete Olasz sorozat 9.10 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.00 Híradó délben 12.25 Roma magazin 12.55 Esély 13.25 A Bahreini Nemzeti Színház 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 16.10 Boston Legal – Jogi játszmák Amerikai sorozat Alan és Denny befizetnek egy cowboy élménytúrára Utahban, de hamar konfliktusba kerülnek a csoport többi tagjával és a hatóságokkal, és csak Melvin Palmer közbelépése menti meg őket a pertől. 16.55 A szenvedélyek lángjai (91.) 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok (5.) 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó, sport 20.15 Zimmer Feri Magyar film 21.50 MR2 Szimfonik + a Müpából 23.05 Im Not There – Bob Dylan életei Am.–német film 1.20 Híradó 1.30 Műsorismétlések

8.05 Térkép 8.40 Hazajáró 9.10 Szerelmes földrajz 9.40 Angyali érintés 10.30 Kisváros (24.) 11.05 Sipairica (ism.) 12.00 Híradó 12.15 Madárpark 12.45 Európa egészsége Elhízott Európa 13.40 Édes élet olasz módra (am.) 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver (am.) 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros 19.05 Angyali érintés 20.00 Vérvörös nyár Francia sorozat Thomas Croze, akit szerelme, Hélene meggyilkolásával vádoltak, 13 évi börtön után, feltételesen szabadul. Húga, Mélanie és sógora, Julien Lacroix, a jól menő lézersebész meleg szeretettel fogadják. Thomas azonnal szenvedélyes nyomozásba kezd, hogy kiderítse, ki az igazi gyilkos. 20.55 Hírek, sport 21.15 Cambridge–i kémek. 4/3–4. Angol sorozat 23.15 Koncertek az A38 hajón

M2

Viasat 3

ATV

RTL II

13.50 Monk – Flúgos nyomozó (am.) 15.40 Harmadik műszak Amerikai sorozat 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék Amerikai sorozat 18.30 Erica világa III. Kanadai sorozat 19.25 Jóbarátok (am.) 19.55 Kertvárosba száműzve (16.) Amerikai sorozat 20.25 Két pasi – meg... Amerikai sorozat 21.25 A keresztapus Amerikai film 23.35 Halálos terápia Amerikai film 1.55 A nagy házalakítás

11.30 11.55 12.25 12.55 15.30 16.15 16.25

13.25 13.45 14.15 20.30 21.05

21.40

22.25

24.00 0.30 0.55

Csallóköz

Tv–műsor > 2013. június 21. > Péntek

Lizzie McGuire Az idő kalandorai Gyerekeknek Híradó, sport Sophie szerint a világ (3.) Katalónia Sophie Paguin fent és lent (42.) Szerelmi bonyodalmak Barbarossa Olasz történelmi filmdráma (2.) Autós magazin Átok (13.) mtv Hangerő Zenél a Roy és Ádám

16.55 17.10 17.55 18.55 19.25 20.55 21.20 21.55 22.15 22.30 23.05 22.55 0.20

Laci bácsi konyhája Világhíradó Fórum TV–shop Start! Start plusz Együtt a biztonságért! Világhíradó Fórum Híradó Híradó Egyenes beszéd Híradó ATV Classic Híradó Az elnök emberei 700–as klub Haza húzó Késő esti híradó Világhíradó

9.00 Szeress most! (ism.) 11.00 Vacsoracsata: Keleti Andrea 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Talizmán (79.) 15.00 A sors hullá– main (55.) 16.00 Több mint testőr 17.00 Tökéletes célpont (3.) 17.55 Barátok közt 18.30 Péntektől péntekig 19.30 Vacsoracsata (ism.) 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Agymenők (23.) 0.00 24 – A hetedik nap Amerikai sorozat

20.15 > M1 Zimmer Feri

Fikász Ferenc, ötvenéves vállalkozó, hatalmas adósságot nyakába véve kibérel egy balatoni üdülőt. Terve szerint őszre kifizeti az adósságot. Természetesnek veszi, hogy ennek a célnak az eléréséhez minden eszközt alkalmaznia kell: méregdrágán adja ki a szobákat, vizezi a sört, romlott húsból főz, földet kever a kávéhoz. Kizárólag a családjában bízik, bár bennük sem mindig... Rendezte: Tímár Péter Szereplő(k): Reviczky Gábor, Pogány Judit Magyar vígjáték, 89 perc, 1998

Markíza 6.00 Telereggel 8.20 Forr a bor 9.30 Forró vér II. 10.40 Látomás Kanadai thriller 12.35 A mentalista Am. krimisorozat 13.35 Döglött akták VI. 14.35 Monk – Flúgos nyomozó VIII. (am.) 15.30 Két pasi – meg egy kicsi IV. 24/5. 16.00 NCIS V. 19/5. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy kicsi IV. 24/6. 19.00 Híradó, sport 20.20 Forr a bor Szlovák sorozat 21.40 Tűz a mélyben Am. akciófilm 0.00 Gyilkos elmék V. 1.40 A halálraítélt Amerikai thriller

STV1 14.45 15.40 16.30 17.00 17.45 18.15 19.00 20.10 21.30

Anna két arca A szerelem ereje Híradó Konyhatitkok Párbaj – vetélkedő Öten öt ellen Híradó, sport Szeretlek Szlováka Rendőrök a központból Cseh–szlovák sorozat 22.30 A komédia királya Amerikai vígjáték Robert Pupkin bármit megtenne azért, hogy valóra váltsa az igazi amerikai álmot, melyet a hírnév és a pénz jelent. 0.15 A körzet. 22/12.

JOJ 12.00 Híradó délben 13.05 127 óra Amerikai–angol életrajzi dráma 15.00 Geissék – A mil– liomosok nehéz élete 16.00 Kapcsoltam Játék a szavakkal 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.00 Csere. Showműsor 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.30 Panelházi történetek Szlovák sorozat 21.40 Mániákus vásárlók 23.10 Kutyám, Jerry Lee 3. (am.) 1.15 Szex, csajok, Ibiza. Német film 3.10 Híradó

STV2 13.30 16.05 16.30 16.55 17.30 18.00 18.30 18.40 19.00 20.00 20.55 21.25 21.50 22.00

23.40

A lámpa alatt (ism.) Szemtől szemben Eurovirtuál Fókusz – a család Regionális napló Tévévíkend Esti mese Hivatásos Híradó Föld, az emberiség bolygója (dok.) Família Egy nap (dok.) Gólok, pontok... Kutyaszorítóban Amerikai thriller Egy tolvajbanda fegyveres rablást követ el egy gyémántraktárban. A rendőrség meglepően hamar odaér... Pozsonyi Jazznapok


TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Látlelet a Földről 6.25 TV 2–matiné 10.00 Astro–Világ 11.05 Monster High 12.00 Babavilág 12.30 AutóGuru 13.00 Abraka Babra 13.30 Doktorok (am.) 14.30 Tequila és Bonetti leg– újabb kalandjai Olasz sorozat (4.) 15.30 Monk – Flúgos nyomozó (am.) 16.30 Luxusdoki Am. sorozat 17.30 Sas kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 A szépség– királynő Élő show–műsor 21.35 Kapj el, ha tudsz! Amerikai film 0.15 A nyakörv. Am.– angol thriller Bart 4 éves korában elrabolta Dannyt, azóta úgy bánik vele, mint egy állattal. Danny képes az első parancsszóra rátámadni bárkire a legcsekélyebb esélyt sem adva ellenfelének. Egy nap Danny véletlenül találkozik Sammel, a vak zongorahangolóval. Sam és mostohalánya Victoria megismertetik vele az emberi természetnek azt az oldalát, ami számára eddig ismeretlen volt. 1.55 Célkeresztben Am. sorozat 2.50 Astro–Világ Éjjel

7.00 Kölyökklub 10.25 Az ötödik hős Amerikai film 12.10 Gasztrotúra 12.35 4ütem Autósmagazin 13.10 Dilinyósok (am.) 14.05 Agymenők (am.) 14.35 A zöld íjász Amerikai sorozat 15.35 A hős legendája Amerikai sorozat 16.35 Suzanne naplója Amerikai film Már csak a szerelem hiányzik ahhoz, hogy könyvkiadó Kate élete teljes legyen. A probléma megoldódni látszik, amikor találkozik a jó képű íróval. 18.30 Híradó 18.55 Fókusz plusz 19.30 Keresztes had– járat farmerben Holland film Dolf Vega, a mindenbe belekontárkodó tinédzser beszorul az anyja időgépébe, és váratlanul 1212–ben találja magát. Méghozzá épp abban a korban, amikor rendkívül „divatosak” voltak a keresztes hadjáratok. 21.20 Halálos fegyver Amerikai film 23.30 DJ testőrbőrben Amerikai film

6.55 Balatoni nyár 9.00 Magyar Úszás Napja 12.01 Hírek 12.05 Történetek a nagyvilágból 12.35 Életművész 13.30 Kerékpártúra 14.00 Angi jelenti 14.30 Újrafestett valóság 15.00 Weöres 100 – A teljesség fele 16.00 Zöld Tea 16.25 A világörökség kincsei 16.45 Két csirkefogó... meg egy fél Olasz sorozat 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzom– bat. Sorsolások 19.30 Híradó, sport 20.15 Labdarúgás Konföderációs Kupa (élő) Olaszország– Brazília 23.05 A vér kötelez Amerikai thriller Frank a legjobbat akarja a fiának. Mióta elvált feleségétől, Susantól, Danny rengeteg zűrbe keveredett hazudozásai miatt. Egy napon Susan beleszeret Rick Barnesba, a tehetős üzletemberbe, akiről Danny még az esküvő előtt különös történeteket kezd terjeszteni. 0.30 Labdarúgás Konföderációs Kupa (ism.) Japán–Mexikó

7.50 Élő egyház 8.15 Isten kezében 8.45 Századfordító magyarok 9.40 Sírjaik hol domborulnak 10.05 Akadálytalanul 10.35 Székely kapu 11.05 Déltenger kincse 12.00 Híradó 12.20 Ízőrzők 13.00 Hindenburg Amerikai film 15.00 Táncvarázs 16.00 Önök kérték 16.55 A dunai hajós Magyar film 18.00 Híradó, sport 18.30 A világörökség kincsei 18.45 Alfa Rómeó és Júlia (magyar) 20.25 Futótűz II. (8.) 21.15 A balek bosszúja Francia– olasz film Az egykori pénzhamisító banda feje, alias a „Főnök” régóta viszszavonultan él Dél–Amerikában egy balul sikerült akció után. Egykori társa, Charles Lepicard meggyőzi, hogy térjen vissza egy utolsó bulira, mert zseniális rézmetszőt találtak, aki dúsgazdaggá tehetné őket. 22.50 Kultikon + 23.20 Dunasport 23.35 Koncertek az A38 hajón

M2

Viasat 3

ATV

RTL II

13.40 14.10 20.30 21.05 22.00

Táncakadémia Gyerekeknek Híradó Top Gear (dok.) I’m not there – Bob Dylan életei. Am.– német film 0.10 Kasszasiker (13.) Megkezdődnek Bostonban a technikai próbák. Mindenkin nagy a nyomás, de Derek a legfeszültebb. Mindennek a tetejében a DiMaggiót alakító színész távozik a produkcióból, így vissza kell hívniuk Michaelt. 0.55 Zimmer Feri Magyar film

37

Tv–műsor > 2013. június 22. > Szombat

2013. június 18. |25. szám

12.55 14.55 16.50 18.50

Vérmes négyes Doktor House Szívek szállodája Jöttem, láttam, beköltöztem Amerikai film Newton Davis egy álomházat épített álmai asszonyának, de ő nemet mond a férfinak. Viszont Davis is és a ház is megtetszik az elbűvölően bájos, ámde szegény pincérnőnek és habozás nélkül beköltözik az üres lakásba. 20.55 Szerelem Hitler árnyékában Német film 23.00 Kedvencek temetője 2. Amerikai horror

11.30 Új Mezőgaz– dasági Magazin 12.05 ATV Classic 13.05 TV–shop 15.05 Tempó 15.35 Ebugatta 16.00 Könyvjelző 16.55 Képlet 17.10 Fórum;Híradó 18.20 Tabu; Híradó 19.25 Hurrá nyaralunk Zenés összeállítás 20.35 Egy maréknyi aranyért. Am.– spanyol western 23.05 Haza húzó Szabadidős lehetőségek 23.55 Híradó 0.05 Vidám vasárnap 2.05 Műsorismétlések

9.00 A hős legendája (19.) 10.00 Remington Steel 11.00 Minden lében négy kanál (2.) 12.00 Péntektől péntekig 13.00 Dallas (9.) 13.55 Ezel – Bosszú mindhalálig (73–74.) 16.05 CSI: Miami helyszínelők (16.) 17.00 Gazdálkodj okosan! 18.00 Sokkoló valóság 19.00 Forró nyomon 20.00 Kőkemény család Am. vígjáték A Stone család mindig megválogatta a tagjait, Everett idén az új barátnőjét is magával hozza a karácsonyi ünnepségre. 22.00 Ezel – Bosszú mindhalálig (ism.) 0.20 Remington Steel

23.30 > RTL KLUB DJ testőrbőrben

Darrell, a sikeres discjockey egyik este megment egy veszélyes helyzetbe keveredett asszonyt. Kiderül, hogy a nő New York egyik legismertebb gengszterének, Frank Pacellinek a felesége. A rosszfiú hálából felfogadja Darrellt a lánya mellé testőrnek. Darrell és Dolly között hamarosan romantikus kapcsolat alakul ki... A helyzetet bonyolítja egy gengszterháború, valamint Pacelli egyik hadnagya, aki elárulta őt. Rendezte: Ron Underwood Szereplő(k): Usher Raymond, Matt Gerald Amerikai vígjáték 91 perc, 2005

Markíza 6.40 Gyerekeknek 8.10 Leharcolt oroszlánok (am.) 10.10 Jószomszédi iszony Am.–német film 11.45 Válótársak. Ír–am. –angol–német film 13.35 Szerelem kölcsönbe (amerikai) 15.45 Doktor Szöszi Amerikai film 17.30 Zita a nyakamon 18.15 Beugró 19.00 Híradó, sport 20.20 Honnan tudod? Amerikai vígjáték Lisát kiteszik a softball csapatból és ezért összeomlik. Próbál beilleszkedni a normális életbe, amikor találkozik az önző, nőcsábász baseballjátékossal, Mattyvel. 23.00 Mit ér egy élet Am.–kanadai film

STV1 12.00 Kolumbusz Kristóf Olasz sorozat. 4/1. 13.40 Toszkánai vágy 15.20 Az arc nélküli ember Amerikai film 17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Mennyei ízek 19.00 Híradó, sport 20.10 Postaláda 21.15 Folyó szeli ketté Amerikai film Két ifjú fivér közül az idősebbik minden vágya, hogy író legyen, míg öccse inkább a csinos lányoknak és a szerencsejátéknak hódol. 23.15 Gólok, pontok… 23.25 Buhersereg Amerikai vígjáték

JOJ 13.55 Kutyám, Jerry Lee 3. (ism.) 16.00 Tejben fürdünk Amerikai vígjáték 18.00 Kandi kamera 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.30 Villámtolvaj – Percy Jackson és az olimposziak Kanadai–am. film 23.15 Hulk (am.) 2.15 Bérgyilkos ösztön Angol–francia– luxemburgi film Az izraeli titkos–szolgálat, a Moszad különleges osztagát felfüggesztik egy rosszul sikerült akció után. A terrorista Amar Kamil ártalmatlanítása megtörtént, de nagy veszteségek

STV2 11.15 Apám (szlovák) 12.05 12 után 5 perccel 13.05 Szlovákok a világban 13.30 Mozgásban: turisztika 14.00 Szórakoztató műsorr 15.00 Kapura – magazin 15.40 Farmár magazin 16.05 Tesztmagazin 16.20 Szenior klub 16.50 Mol–nyitány Csehszlovák film 18.00 Vándorúton 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 20.00 60 éves a SzTA – díjátadó gálaműsor 20.30 GEN.sk: Jozef Masaryk 20.45 Konföderációs Kupa 23.00 Kinorama 23.20 Évekkel ezelőtt... 23.25 Csehszlovák filmek 23.35 Híradó


38 TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV 2–matiné 10.25 Astro–Világ 11.05 Nagy vagy! 11.50 Egészségmánia 12.20 Stahl konyhája 12.50 Több mint TestŐr 13.20 Kalandjárat 13.50 Hawaii Five–0 Halál a családban Amerikai sorozat 15.30 Lángoló Chicago Amerikai sorozat 16.35 Kaj el, ha tudsz Amerikai film 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Az 50 első randi Amerikai film 21.55 Ki nevel a végén? Amerikai film Dave Buznik látszólag nyugodt ember, meghúzza magát egy sarokban és a légynek se ártana. Csak egyszer emeli fel a hangját és máris a bíróságon találja magát, ahol dr. Buddy Rydell pszichiáter düh–terápiájára kötelezik. 23.50 Üvöltő szelek Amerikai–angol film 1.45 Astro–Világ Éjjel

7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35 Teleshop 11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika Tv bemutatja: Mi muzsikus lelkek 12.30 Dirty Dancing Amerikai sorozat 13.25 Tuti gimi VI. Amerikai sorozat 14.25 Majom bajom Amerikai film Közben: Hatoslottó– sorsolás 16.30 Castle II. (3–4.) Am. sorozat 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 Német sorozat 20.00 Garfield 2. Londonba utazik Garfield gazdája, Jon, hogy megkérje barátnője, az állatorvos Liz kezét. A lasagne–zabáló cicó persze nem hagyja annyiban a dolgot, és utána megy. Garfield találkozik a Herceggel, a királyi származású macskával, aki éppen akkor örököl egy kastélyt. Sőt, nemcsak találkozik, de helyet is cserélnek, így a hatalmas birtok Garfield otthona lesz. Angol–am. film 21.40 Szükségállapot Amerikai film 0.00 Portré

6.55 Balatoni nyár 9.00 Egyházi műsorok 10.15 Kérdések a Bibliában 10.30 Református magazin 10.55 Református ifjúsági műsor 12.01 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 FIFA World Cup 2014 13.05 TeleSport– Sport7 13.40 Épül a park 14.10 Komisz kamaszok Dél–Amerikában Holland film 15.45 Erik, a viking Angol film 17.15 A Hópárduc talpra áll 2010. január 2–án Erőss Zsolt, a legeredményesebb magyar hegymászó lavinabalesetet szenvedett a Magas–Tátrában, melynek következtében jobb lábát amputálni kellett. A stáb végigkísérte felépülését egészen az expedícióig, ahol életét vesztette. Magyar dok.–film 18.50 A Lényeg 19.30 Hírek, sport 20.15 Labdarúgás Konföderációs Kupa (élő) Nigéria– Spanyolország 23.05 A 13–as (am.) 0.40 Labdarúgás Konföderációs Kupa (ism.)

7.35 Törzsasztal 8.40 Világ–Nézet 9.30 Élő világegyetem 10.00 Hagyaték 10.30 Határtalanul magyar 11.00 Római katolikus szentmise (élő) 12.00 Híradó 12.20 Budapesti dísz– polgári cmek átadása 12.50 Ízőrzők 13.25 Vörös tinta Magyar film 14.55 Hazajáró 15.25 Csellengők 15.55 Hogy volt!? Korda György születésnapjára 16.55 Csákó és kalap Magyar film 18.00 Híróra, sport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték! 19.55 Különös házasság Magyar film. 4/1. 21.30 Psyché és Nárcisz Magyar sorozat A „Hegyaljai évek” Psyché serdülő – és ifjúkorát meséli el. Psyché környezetében szinte minden ifjút elcsábít. Ezért zárdába küldik, ahonnan egy bécsi udvarlója, Zedlitz báró segítségével megszökik. Ezután következnek „A bolyongás évei” Budán, majd Pozsonyban bukkan fel a magyar risorgimentóban. 1.00 Dunasport 1.15 Koncertek az A38 hajón

M2

Viasat 3

ATV

RTL II

10.55 Újonc 11.30 A nagy házalakítás 13.30 Candleford–i kisasszonyok Amerikai sorozat 15.45 Anna (3.) 18.05 Sherlock (3.) Angol sorozat 20.00 C.S.I.: Miami helyszínelők 20.55 C.S.I.: New York–i helyszínelők (am.) 21.55 Szórd a pénzt és fuss! (am.) Fsz.: R. Pryor 23.55 Spartacus – Vér és homok Amerikai sorozat 1.00 Műsorismétlések

10.15 11.00 13.55 16.05 16.30 16.45 17.05 17.55 18.20 18.55 19.25

12.45 13.10 13.35 15.35 16.25 17.00 20.30 21.05

21.55 23.15

0.10

Csallóköz

Tv–műsor > 2013. június 23. > Vasárnap

Táncakadémia Csajok a zŰrből Gyerekeknek H2O: Egy víz– csepp elég Tüskevár (2.) Magyar sorozat Gyerekeknek Híradó este Mad Men – Reklámőrültek Am. sorozat (6.) Meghallgatás Csehszlovák film Miloš Forman: Amibe nem halsz bele... (2.) Cseh–amerikai portréfilm Erik, a viking Angol film

700–as klub Vidám vasárnap Tv–shop Fő az egészség! Álomsztori Könyvjelző Fórum Híradó Profit Híradó Névshowr Szórakoztató műsor (ism.) 22.05 Magánbeszélgetés Juszt László műsora 23.05 Haza húzó 23.55 Késő esti híradó

9.00 Kőkemény család 11.00 Sokkoló valóság (ism.) 12.00 Gazdálkodj okosan! 13.00 CSI: Miami helyszínelők (ism.) 14.00 Szombat Esti Láz 16.00 Segítség, bajban vagyok! 21.00 Forró nyomon 22.00 Heti Hetes Best of 23.00 Dallas (10.) 0.00 Sötét zsaruk (5.) 1.00 A nagy kaszálás Amerikai vígjáték A történet kezdetén egy Charlie nevű stiklis ügyvéd és társa kétmillió dollárra tesznek szert – persze nem tisztességes úton.

20.00 > TV2 Az 50 első randi

Henry a paradicsomi Hawaii–on éli az unatkozó playboyok édes életét. Egyik reggel azonban találkozik a csinos Lucyval, akibe teljesen belehabarodik a lányba. Minden nagyszerűen alakul, de másnap kiderül, hogy Lucy semmire sem emlékszik a vidám randiból, mivel rövid távú memóriája egy autóbalesetben jóvátehetetlenül megsérült. Így Henrynek nem marad más választása: minden nap újból nekiveselkedik, hogy meghódítja Lucyt. Rendezte: Peter Segal Szereplő(k): Adam Sandler, Drew Barrymore Amerikai romantikus vígjáték, 95 perc, 2004

Markíza 6.40 Gyerekeknek 8.10 Tókirálynő Cseh–német film 10.00 Zita a nyakamon 10.40 Doktor Szöszi Am. vígjáték 12.25 Visszatérés a Kék lagúnába Amerikai film 14.30 Titkosügynök a férjem (német) Susanne 15 éve él boldog házasságban, mikor rájön, hogy hites ura nem IT–szakemberként keresi kenyerét, hanem valójában az SKD titkosügynöke. 16.45 Rettegés a fedélzeten. Német film 19.00 Híradó, sport 20.20 Pókember 3. Am. akciófilm 23.35 A halálraítélt Am. akcióthriller 1.45 Mit ér egy élet Am.–kanadai film

STV1 11.55 13.00 13.30 15.10 17.00 17.45 18.15 19.00 20.10

23.10 23.25

Öt perccel 12 előtt Polgár a hivatalban Miss Marple (angol) „Čtyři vraždy stačí, drahoušku” (cseh) Uragán Hurrá, ki a kertbe! Konyhatitkok – főzőműsor Híradó, sport A megfagyott égbolt Német film Mária, a háromgyermekes anya hihetetlen erőfeszítéseket tesz, hogy segítsen magatartászavaros kisfián, Félixen. Gólok, pontok... Miss Marple (ism.)

JOJ 13.50 Villámtolvaj – Percy Jackson és az olimposziak Kanadai–am. film Percy Jackson az iskolák réme. Egy furcsa idegen rábeszéli az anyját, hogy küldje a fiút egy speciális nyári táborba. Valójában ez nem más, mint a félistenek titkos központja. 16.35 ÖsszeEsküvők Valóság–show 18.20 Új lakás 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.30 Volt. Amerikai animációs film 22.40 Banki meló Angol krimi 1.15 Láncreakció

STV2 12.25 Hercegnőcsere Szlovák mesefilm 14.00 Vallási magazin 14.40 Folklórfesztivál 15.45 Família 16.15 Vigyázzatok! Szlovák tragi– komédia 17.55 Évekkel ezelőtt... 18.30 Esti mese 18.40 Gombák: az osztódás 19.00 Híradó 19.40 ArtSpektrum 19.55 Art Film Fest 20.00 Csehszlovákia 20 év után. Adela Banášová talkshow–ja 21.30 Fényképészet: Huszár Tibor 22.00 Két úr szolgája – színpadi mű 23.45 Művészet 2013 0.15 Késő esti híradó


TV2

RTL Klub

6.00 Aktív Extra 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro–Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki II. (am.) 14.00 Tények Délután 14.50 Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája Brazil sorozat (1.) 16.25 Amit a szív diktál 17.20 Update Konyha 17.25 Veled is megtör– ténhet! Andrea is úgy érzi, ideje felnőni végre: gyereket és felelősségteljes, jól fizető állást szeretne. A barátja szerint azonban ez az életforma öregeknek való, ő például remekül érzi magát úgy, hogy biciklis futárként dolgozik napközben és a barátokkal sörözget esténként. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban Rosszban Betty és Balázs együtt ébred, turbékolnak. Roland felveszi Balázst a kórház jogi tanácsadójának. A hír nem arat sikert Péternél, akinek azzal is szembesülnie kell, lánya fülig szerelmes. 21.40 NCIS (am.) 22.40 NCIS: Los Angeles 23.40 Összeesküvés 0.35 Tények Este 1.10 Astro–Világ Éjjel 2.15 Április bolondja Amerikai film

6.05 Rajzfilmek 8.08 Minden Reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz Plusz 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel–nappal Budapest (ism.) 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Kettős játszma Mexikói sorozat 17.25 A bosszú angyala Mexikói sorozat 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel–nappal Budapest (89.) 20.35 Barátok közt Miklóst felzaklatja, hogy Balázs nem érzi át a tette felelősségét, de ennek ellenére ismét segít Balázsnak, és kihúzza a bajból. Persze van, aki pontosan tudja, hogy kin kell elégtételt venni. Miklósnak Zsófi közelsége szerez enyhülést, és úgy tűnik, hogy a kapcsolatuk egyre inkább elmélyül. Rég nem látott ismerős bukkan fel a Mátyás király téren. 21.10 Dr. Csont (am.) Drága szeretteim Álarc mögött 23.15 Észvesztő (7.) Am.–kolumbiai– kanadai sorozat 0.15 Reflektor 0.30 Terminátor... Amerikai sorozat

M2

Viasat 3

13.45 Lizzie McGuire 14.05 Csajok a zŰrből 14.35 Varázslók a Waverly helyről (1.) Am. sorozat 14.55 Gyerekeknek 20.35 Híradó este 21.05 Sophie szerint a viág: Kanári– szigetek (dok.) 21.45 Sophie Paguin fent és lent (43.) 22.30 Komisz kamaszok Dél–Amerikában Holland film 0.00 Weöres 100 1.10 mtv Hangerő Zenél a Back II Black

39

Tv–műsor > 2013. június 24. > Hétfő

2013. június 18. |25. szám

13.45 Monk – Flúgos nyomzó (am.) 15.35 Harmadik műszak Amerikai sorozat 16.30 A főnök (2.) 17.25 Esküdt ellenségek Bűnös szándék Amerikai sorozat 18.20 Erica világa IV. (10.) 19.20 Jóbarátok (am.) 20.30 Két pasi – meg... Amerikai sorozat 21.25 Járványveszély Német kalandfilm 23.30 A főnök (am.) 0.30 Shameless – Szégyentelenek Am. sorozat (1.)

Duna TV

M1 5.55 Ma reggel 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.10 Balatoni Nyár 11.05 Rex felügyelő 12.01 Híradó délben 12.25 Nemzetiségi magazinműsorok 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Balatoni Nyár 16.10 Boston Legal – Jogi játszmák Amerikai sorozat 16.55 A szenvedélyek lángjai (92.) 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok Am. sorozat (6.) 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó este 20.15 Régimódi történet (1.) Magyar tévéfilm Az 1800–as évek második felében egy debreceni család okos lánya férjhez megy egy vidéki földbirtokoshoz, Jablonczay Kálmánhoz. A házaspár a férj kastélyába költözik. Az eleinte boldognak induló házasságból három gyermek születik, de az új asszony, Rickl Mária hamarosan ellentétbe keveredik a vidéki dzsentri életmóddal, a férjével és az apósával. 21.10 Kékfény 22.10 II. Károly szenve– délyes élete (3.) Angol minisorozat 23.10 Híradó 23.25 Aranyfeszt 2013 23.55 Az utolsó előtti út Magyar dok.–film 0.25 Műsorismétlések

7.35 Élő egyház 8.00 Térkép 8.35 Isten kezében 9.05 A Tisza (dok.) 9.40 Angyali érintés 10.25 Kisváros (25.) 11.10 Déltenger kincse Ausztrál–francia sorozat (3.) 12.02 Híradó 12.15 Múzeumtúra – Francia módra Párizs hídjai 12.40 India és Nepál 13.40 Édes élet olasz módra (10.) 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver (am.) 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros (26.) 19.10 Angyali érintés 20.00 Petőfi (6.) 21.10 Hírek, sport 21.20 Kaszás Attila díjátadó gála 22.15 Arany János: Tetemre hívás Színházi előadás A Tetemre hívás című előadói estet Arany balladáiból és kései lírájából állította össze Tóth Tibor, a Komáromi Jókai Színház igazgatója. A versekhez írt dallamok magyar, skót és ír népi motívumokból épülnek fel, hiszen Arany sokat merített a skót népballadákból is. 23.10 Sportaréna 23.35 Koncertek az A38 hajón

ATV

RTL II

11.30 12.30 12.55 15.30 16.30 16.55 17.10 17.55 18.30 18.55 19.25

9.00 10.00 11.00 12.00

20.50 21.05 21.55 22.30 23.05 23.55 0.15

Laci bácsi konyhája Fórum Tv–shop ATV START Kőbánya híradó Világhíradó Fórum Híradó Fórum Híradó Egyenes beszéd Amit a nap híreiről tudni kell No comment Újságíróklub Híradó 700–as klub Amerikai magazin Haza húzó Híradó No comment

13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.55 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 23.00 23.30

Péntektől péntekig Tökéletes célpont Vacsoracsata Segítség, bajban vagyok! A gyanú árnyékában Talizmán A sors hullámain Több mint testőr Nyomtalanul Barátok közt Szeress most! (11.) Vacsoracsata (ism.) A gyanú árnyékában Segítség, bajban vagyok! Barátok közt RTL II Híradó Agymenők (24.)

22.30 > M2 Komisz kamaszok

A srácok ezúttal Dél–Amerikába mennek, hogy megmentsenek egy nagyon ritka pillangófajt. A csapat természetesen itt is szétválik, és megkezdik kalandjukat. Most sem zökkenőmentesen mennek a dolgok, krokodilokat, sziklafalakat, és más akadályokat kell hogy leküzdjenek a céljuk eléréséig... Rendezte: Joham Nijenhuis Szereplő(k): Thomas Berge, Nicolas Dolensky Holland kalandfilm, 91 perc, 2007

Markíza 6.00 Telereggel 9.00 Forr a bor 9.35 Pókember 3. Am. akciófilm 12.35 A mentalista I. Am. krimisorozat 13.35 Döglött akták VI. 14.30 Monk – Flúgos nyomozó VIII. 16/8. Am. sorozat 15.30 Két pasi – meg egy kicsi IV. 24/6. Amerikai sorozat 15.55 NCIS V. 19/6. Am. krimisorozat 17.00 Híradó 17.25 Reflektorfényben 17.50 Szomszédok Szlovák sorozat 18.30 Két pasi – meg egy kicsi IV. 24/7. 19.00 Híradó, sport 20.20 Forr a bor 21.40 Extrém átalakulások 23.55 Éjszakai híradó 0.15 NCIS V. (ism.) 1.10 Műsorismétlések

STV1 14.00 Konyhatitkok 14.45 Anna két arca Orosz sorozat 15.35 A szerelem ereje Német sorozat 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkok 17.45 Párbaj – vetélkedő 18.15 Öten öt ellen 19.00 Híradó, sport 20.10 Tetthely Osztrák krimi 21.40 A kiválasztott. 12/6. Olasz filmsorozat 22.30 Rendőrök a központból Cseh–szlovák krimisorozat 23.30 Körzet (sor.) 0.10 Tetthely (ism.)

JOJ 13.50 Láncreakció Amerikai film 16.00 Kapcsoltam 17.00 Híradó 17.25 Csere Showműsor 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.30 Nap, széna, szalonna Valóság–show 22.00 ÖsszeEsküvők 23.40 Halló 0.30 A tinizombik visszatérnek Német horror Egy rendesen félresikerült temetői jelenet után a három lúzernak, a nehéz iskolai mindennapok, és a pubertációs gondok mellett lehulló testrészekkel is meg kell küzdeni.

STV2 15.55 16.20 16.55 17.30 17.45 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 20.50 21.30 22.05

0.20

Autószalon Nemzetiségi magazin Fókusz – a munka Regionális napló Szlovák falvak: Hybe 60 állati kalandom Esti mese Híradó Art Film Fest Csodálatos építmények VAT – magazin Hírek, sport A bőr, amelyben élek Spanyol film Amióta felesége egy autóbalesetben megégett, Dr. Ledgard, a kiváló plasztikai sebész életét az emberi bőr kutatása tölti ki. Hírek


40 TV2 6.00 Abraka Babra 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro–Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki II. (am.) 14.00 Tények Délután 14.50 Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája Brazil sorozat 16.25 Amit a szív diktál 17.20 Update konyha 17.25 Veled is meg– történhet! A harmadik 18.30 Tények 19.25 Aktív 20.00 Családi titkok Kisiklott anya 21.00 Jóban Rosszban Barbara sem túl lelkes testvére új választottja kapcsán, de igazán Rolandra haragszik, amiért felvette a fiút a kórházba. Sejti, nem túl tisztességesek a szándékai Balázzsal. 21.40 Amerikai pite 2. Am. vígjáték 23.45 Esküdt ellenségek: Los Angeles Amerikai sorozat 0.50 Tények Este 1.25 Astro–Világ Éjjel 2.35 A Rózsa énekei Magyar–olasz filmdráma

M2 13.20 Lizzie McGuire Miranda udvarol 13.40 Az idő kalandorai 14.05 Varázslók a Waverly helyről (2–3.) Am. sorozat 14.55 Gyerekeknek 20.30 Híradó este 21.00 Sophie szerint a világ: Nápoly Francia sorozat 21.45 Sophie Paguin fent és lent (44.) 22.30 Bízzál bennem Olasz sorozat (1.) Fsz.: Virna Lisi 0.05 Luther (1.) Angol tévéfilm 1.00 mtv Hangerő Zenél a Magna Cum Laude

Csallóköz

Tv–műsor > 2013. június 25. > Kedd RTL Klub 6.05 Rajzfilmek 8.08 Minden Reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 4ütem 13.40 Ízew élet 14.05 Éjjel–nappal Budapest (ism.) 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat Török sorozat 16.20 Kettős játszma Mexikói sorozat 17.25 A bosszú angyala Mexikói sorozat 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.45 Éjjel–nappal Budapest (90.) 20.35 Barátok közt 21.10 Jo, a profi I. (6.) Francia–angol krimisorozat 22.15 A Grace klinika Meredith legszívesebben megfutamodna, annyira rosszul van, ám nem szeretne gyávának tűnni, és így is vállalja a kihívást. Cristina komoly vitába keveredik a vizsgáztatókkal, akik még soha nem találkoztak ilyen arrogáns orvossal hosszú pályafutásuk során. April teljesen összezavarodik Avery miatt. 23.15 Reflektor 23.30 Hazudj, ha tudsz! (10–11.) Hasonmás Bűnös vagy áldozat? Amerikai sorozat

Viasat 3 13.50 15.40 16.35 17.30 18.25 19.25 20.25 21.25

22.25 23.20 0.25

Monk (am.) Harmadik műszak A főnök II. (3.) Esküdt ellenségek Bűnös szándék Erica világa IV. (11.) Jóbarátok (am.) Két pasi meg... CSI: Miami hely– színelők (am.) Amikor egy milliomos halálának a kivizsgálása során a helyszínelők eljutnak egy elit társkereső céghez, Ryan gazdag üzletembernek adja ki magát, hogy leleplezzék a házasságközvetítő hazugságait. CSI: New York–i helyszínelők (am.) A főnök II. (4.) Shameless – Szégyentelenek (am.)

M1

Duna TV

5.55 Ma reggel 8.15 Capri – Az álmok szigete (11.) 9.10 Balatoni Nyár 11.05 Rex felügyelő 12.01 Híradó délben 12.25 Nemzetiségi magazinműsorok 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni Nyár 16.10 Boston Legal – Jogi játszmák Amerikai sorozat 16.55 A szenvedélyek lángjai (93.) 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok Am. sorozat (7.) 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó este 20.15 Párizsi hely– színelők (58.) Az önerőből csillogó karriert befutott Xavier Partier–t meggyilkolják esküvője napján, közvetlenül azután, hogy kimondta az igent a Delcamp cég dúsgazdag örökösnőjének, Isabelle–nek. A helyszínelők arra próbálnak választ találni, kinek állhatott érdekében elkövetni a gyilkosságot. 21.05 King (2.) Kanadai sorozat 21.55 Életművész 22.50 Híradó 23.05 A rejtélyes XX. század 23.35 A gyerek sztárgyár Am. dok.–film

7.30 Hírek, sport 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.40 Rocklexikon 9.30 Angyali érintés 10.15 Kisváros (26.) 10.50 Petőfi (6.) 12.02 Híradó 12.15 Városrajzolatok Budapest 12.40 Velünk élő Trianon (4.) 13.40 Édes élet olasz módra (11.) Amerikai sorozat 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros (27.) 19.10 Angyali érintés A szív útjai (am.) 20.00 Két pisztolylövés Magyar sorozat Lövés dörren, és egy ember zuhan le a Kálvária– dombról. Ki az áldozat, akinek teste összezúzódott a sziklákon? És ki a másik áldozat, akinek holttestét a Duna–parton találják meg, pisztolygolyóval a fejében? Egy Opel Rekord gépkocsit láttak a tanúk mindkét színhely közelében. 21.10 Hírek, sport 21.25 Áramlat (am.) 23.10 Koncertek az A38 hajón

ATV 11.30 12.25 15.20 16.20 16.55 17.10 18.45 18.50 18.55 19.25 20.40 20.55 21.05 21.20 21.55 22.15 23.05 23.55 0.15 0.35

Laci bácsi konyhája Fórum ATV START 700–as klub Világhíradó Fórum Világhíradó Sporthíradó Híradó Egyenes beszéd No comment Híradó Világhíradó ATV Classic Híradó Az elnök emberei Amerikai sorozat Haza húzó Híradó No comment Vidám vasárnap

RTL II 9.00 Szeress most! (10.) 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Talizmán (81.) 15.00 A sors hullámain (57.) 16.00 Több mint testőr 17.00 CSI: Miami helyszínelők (am.) 17.55 Barátok közt 18.30 Szeress most! (12.) 19.30 Vacsoracsata (ism.) 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Agymenők (25.)

21.25 > DUNA TV Áramlat

Chris Munn egy vidéki bajkeverő kölyök, akinek öccsére, Timre kell vigyáznia, miután konfliktus támad megözvegyült apjuk és az utálatos nagybácsi, Deel között. A film első felében Chris zavart fiatalember egy családi háborúskodás perifériáján, amely végül csúf, erőszakos összecsapásba torkollik. A film második felében férfivá válik, aki azon van, hogy elmeneküljön szadisztikus nagybátyja és a kilátástalan jövő elől. Rendezte: David Gordon Green Szereplő(k): Jamie Bell, Josh Lucas Amerikai filmdráma, 104 perc, 2004

Markíza

JOJ

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Extrém átalakulások 11.35 A mentalista I. 13.30 Döglött akták Amerikai sorozat 14.30 Monk – Flúgos nyomozó VIII. 15.30 Két pasi–meg egy kicsi IV. 24/7. 16.00 NCIS V. 19/7. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg... 19.00 Híradó, sport 20.20 Forr a bor 21.40 Haláli zsaruk Am. krimisorozat 23.40 Éjszakai híradó 0.05 NCIS V. 19/7. 1.00 Monk – Flúgos nyomozó VIII. 1.35 Döglött akták VI. 2.20 Rettegés a fedélzeten Német film

12.50 Kutyám, Jerry Lee (am.) 15.00 Geissék III. 16.00 Kapcsoltam 17.00 Híradó ötkor 17.25 Csere. Show 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.30 Nap, széna, szalonna 22.00 Amikor megállt a Föld (am.) Klaatu a világűrből érkezett a Földre, és űrhajójával a Central Parkban száll le. Különös tervvel áll elő, mellyel meghökkenti és elborzasztja a világot. 0.15 Dr. Csont III. Amerikai sorozat

STV1 14.00 Építs házat, ültess fát! 14.40 Anna két arca 15.35 A szerelem ereje 16.30 Hírek 17.00 Konyhatitkok 17.45 Párbaj – vetélkedő 18.15 Öten öt ellen 19.00 Híradó 19.50 Gólok, pontok… 20.10 Senki sem tökéletes – talkshow 21.10 Mentők (2.) 22.15 Esküdt ellenségek Am. krimi– sorozat. 3–4. rész 23.40 Körzet (sor.) 0.25 Senki sem tökéletes 1.25 12 előtt 5 perccel

STV2 13.20 Az őslakos (szlovák) 14.25 Csodálatos építmények 15.35 Vallási magazin 16.05 Ukrán magazin 16.30 Halali – magazin 16.55 Fókusz – egészség 17.30 Regionális napló 17.45 Szlovák falvak: Szentantal 18.00 Életmentők. 12/4. 18.30 Esti mese 18.40 Romaportré 19.00 Híradó 19.55 Art Film Fest 20.00 A bűn nyomában Angol dok. sorozat 20.55 Orvosi rendelő: a strúma 21.30 Hírek, sport 22.05 Művészet 2013 22.30 Kinorama 23.00 Csehszlovákia 20 év után 0.30 Szeparé (ism.)


41

Sport

2013. június 18. | 25. szám

I. Nemzetközi Vámbéry Futsal Torna A fiatal gimnazisták büntetőkkel győztek tően jött létre. Az így nyert forrásokat a díjazásra, az étkezésre fordították, de támogatók is segítették a versenyt létrejöttét.

FUTSAL – Hagyományteremtő céllal rendezték meg múlt szerdán a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskolában a 2000–2001–ben született diákok tornáját. Amint azt a rendezvény ötletgazdája, Masszi János iskolaigazgató elárulta, igyekeznek folyamatosan új kezdeményezéseknek teret adni, s hónapokkal ezelőtt így jött az első Vámbéry futsal torna gondolata, ami nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen a magyarországi Csetényből és Győrből is érkeztek csapatok.

Végeredmény:

A két Vámbéry csapat

A további hat alakulat pedig a járásból jött a járásközpontba.

Medgyes József irányítja tanítványát

Megtudtuk, azért éppen az ötödikeseket és hatodikosokat választották a korcso-

Harc a labdáért

portok közül, mert velük hosszabb távon is lehet még az alapiskolákon a futsalban gondolkodni, s a fiatalabbak számára is példát mutathatnak. A sportrendezvény egyébként egy nyertes városi pályázatnak köszönhe-

A győztesek

1. Gymnázium L. Dúbravu 2. Vámbéry Bordó 3. Bősi szlovák AI 4. Várkonyi AI 5. Dióspatonyi AI 6. Csetényi AI 7. Vámbéry Piros 8. Nádorvarosi AI Legjobb játékos: László Konrád (Vámbéry AI) Legjobb kapus: Vendrinský Dominik (Bősi AI) Legjobb góllövő: Holík Ján (Gymnázium L. Dúbravu) Rajkovics Péter A szerző (3) és az iskola (2) felvételei


42

Sport

Amikor a lovak hajtják A Csallóközi községben ismét rangos verseny helyszíne volt LOVAGLÁS – Az első júniusi hétvégén Kettesfogathajtó országos bajnokságot rendeztek Dunatőkésen. Az ország legjobbjait a Czajlik ranch lovas klub látta vendégül. A bajnokság három napja ugyanennyi versenyszámból állt: díj-, maratonés akadályhajtásból. Szlovákia országos kettesfogathajtó bajnokságának legjobbjai: 1. Pavol Gašpar – NŽ Topoľčianky, 2. Balaž Pavol – JK Napoli Šamorín, 3. Jozef Mašir – NŽ Topoľčianky, 4. Barta Szilárd – JK Šírkovce, 5. Gasparik András – JK Czajlik ranch Dunatőkés, 6. Jan Bíró – NŽ Topoľčianky. Bazsó Géza, Fogas Ferenc és Vladimír Klement felvételei

Csallóköz


43

Sport

2013. június 18. | 25. szám

„Jövőre ismét mindent megteszünk a feljutásért!” A másodosztályú lengyel Termalicának ismét kevés hiányzott LABDARÚGÁS – A somorjai származású Horváth Béla élete első évét töltötte külföldi klubnál, a lengyel Termalica Bruk-Bet Nieciecza csapatában. A pozsonyi Inter és Artmedia, továbbá Trencsén után a 28 éves játékos külföld felé vette az irányt, ahol izgalmas évet tudhat maga mögött. A védekező középpályás az északi szomszédjainknál eltöltött esztendőről és a további céljairól beszélt. A Termalica Niecziecza csapata már a tavalyi bajnokságban a feljutást pályázta meg, akkor az utolsó négy fordulóban zsinórban négy vereséget szenvedtek, ezzel az első ligás álmok elúsztak. Az elmúlt idénytől új edzővel és érkezőkkel szerettek volna feljebb lépni, ekkor már a somorjai játékossal soraikban. „A bajnokság elején lépésről lépésre vettük az akadályokat. Remek csapat állt össze és a vezetők kitűnő körülményeket biztosítottak számunkra. Minden adott volt ahhoz, hogy csak a focival törődjünk” – kezdi Horváth. A feljutás ezúttal elmaradt Már az első mérkőzésektől kezdve az élmezőnyhöz tartozott a Niecziecza csapata, de az egy évvel korábbi bajnokság forgatókönyve ismétlődött újra. A csapat újfent az utolsó fordulókban csúszott le az első ligás szereplésről. „A lengyel második liga nagyon nehéz, ráadásul amióta összevonták a régebbi két második osz-

tályt, azóta még nehezebb. Bárki bárkit le tudott győzni. Mindezek ellenére tudtuk, hogy csak magunkkal kell törődnünk. Az év közben a Termalica csapatát a közvélemény nem vette komolyan, csak az utolsó fordulókban, amikor már vezettük a bajnokságot. Ekkor már bajnokesélyesként számoltak velünk és ez rányomta bélyegét a játékunkra is. A feljutást nem kimondottan az utolsó fordulókban buktuk el, ugyanis már előtte jóval korábban hazai pályán több pontot is veszítettünk.

Csapat szempontjából tehát a célt nem teljesítettük.” Egyéni siker Ha a csapat szempontjából nem is volt sikeres az utolsó év, az ifjabbik Horváth fivér eredményes évet tudhat maga mögött. Lelkesedését és elszántságát a kudarc sem törte meg, az új idénytől teljes erőbedobással akar küzdeni a sikerért. „Ami engem illet, a mezőnyjátékosok közül a legtöbb percet töltöttem a pályán, 33 mérkőzésen szerepeltem és 3 gólt értem el, tehát saját szempontomból ez pozitív év volt. Mivel az első szezont töltöttem külföldön, még újonc voltam ezen a téren, így a célom az volt, hogy letegyem a névjegyem a lengyel bajnokságban. A szerződésem még egy évre szól, de maradok a Termalica színeiben. Most kudarcot éltem át csapatommal, de a sport erről szól. Valaki veszít, a másik győz. Ez a kudarc és veszteség megerősít bennünket, tapasztaltabbak leszünk. A balszerencse, ami most minket ért, jövőre szerencsévé alakulhat át. Mi mindent meg fogunk tenni érte!” A Trencsén, az Inter és az Artmedia volt játékosa több tucat szlovák élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, így könnyen össze tudta hasonlítani a két bajnokság színvonalát. Tapasztalatai alapján a lengyel másodosztály fizikailag igényesebb a szlo-

váknál. „Mikor még Corgoň Ligát játszottam, a bajnokság átalakulóban volt, egyre több fiatal játékos került be a csapatokba. Folyamatosan nagyobb hangsúly került a tehetséges fiatalokra, akik esélyt és lehetőséget kaptak. A lengyel második ligában nagyon sok tapasztalt játékos szerepel. Természetesen fiatalok is, de a csapatok zöme tapasztalt focistákkal van »megtömve«. Fizikailag is más egy idősebb, tapasztaltabb játékos ellen a játék, mint egy fiatallal szemben.” Élete legfontosabb lépése következik Június 22-én Horváth Béla újabb átigazoláson megy keresztül, ugyanis feleségül veszi élete választottját. Az előtte álló családfői szerepet ugyanolyan tisztelettel szeretné betölteni, mint ahogy azt a pályán teszi. „Az életem legnagyobb átigazolása előtt vagyok, ugyanis legényből férjjé válok. A fociban mindig is a nehezebb utat választottam, de ez most a könnyebbik út lesz számomra. Úgy, ahogy a pályán is viseltem a felelősséget, úgy a családom iránt is felelősséggel leszek. Boldog vagyok, hogy eljutottam idáig a párommal, és kilenc együtt töltött év után is folytathatjuk azt, amit elkezdtünk. Ahogy a fociban is, az életben is lesznek nehezebb pillanatok, de együtt ezeket könnyebben viselhetjük.” Álló István Net-felvételek


44

Csallóköz

Sport

Bizonyították, hogy megérdemelt a bajnoki cím Dunaszerdahelyi területi bajnokság A hétvégi fordulóval véget ért a bajnoki pontvadászat a járási osztályokban. Az egyházgelleiek kikaptak, de még így is megőrizték a tabellán a második helyüket, míg az alistáliak feltornázták magukat a dobogó harmadik fokára. Nagy meglepetés született Királyfiakarcsán, ahol az utolsó előtti Sárosfától súlyosan kikaptak a hazaiak. Az osztályból a csallóköztárnoki gárda a kieső. Egyetlen vendég győzelem született a II. osztályban, melyet a felbáriak értek el Somorja B csapatával szemben. A bajnokot nem lehetett megállítani, 17 (!) gólt akasztott az illésházaiak hálójába. Pozsonyeperjesen, ahol pont az Eperfesztivál zajlott, győzelemnek örülhettek a hazai szurkolók, így megőrizték negyedik helyüket. Az osztály sereghajtója Csiliznyárad lett. Megszerezte első bajnoki címét a Sportgimi B, akik az őket követő légieket verték meg. Ezzel a veszteséggel Lég csapatáé a bronz–, az ezüstérem pedig Kisudvarnoké lett. A tabella utolsó helyén Hodos áll, akik az egész szezonban egy győzelmet sem arattak. I. osztály, 30. forduló Királyfiakarcsa–Sárosfa 0:4 (0:1), góllövők: Gala D. (2), Vass J. (2); Alistál–Kisudvarnok 3:1 (1:0), g.:

Kovács Zoltán felvételei a Nagymegyer B–Patonyrét (narancssárga) találkozón készültek

Remenár Z. (2), Bereczky Z. – Simon Z.; Tárnok–Balony 1:1 (0:1), g.: Krivosudsky B. – Diószeghy Z.; Hodos–Baka 2:4 (1:2), g.: Bögi I., Rácz A. – Hladký M. (3), Oravec L.; Egyházkarcsa–Szarva 6:1 (4:1), g.: Molnár S. (5), Szabó P. – Pavlov D.; Jányok–Mihályfa 5:1 (3:0), g.: Filkász B. (2), Štibrich A., Štrbavý S., Pánik P. – Fatona D.; Csenke–Nagyabony

2:1 (2:1), g.: Kvarda T., Rigó A. – Domonkos T.; Csallóközcsütörtök–Egyházgelle 2:1 (1:0), g.: Benedik L., Nagy R. – Csánó D. A bajnokság állása 1. Jányok

30 17 7 6 69:29 58

2. Egyházgelle

30 17 3 10 68:49 54

3. Alistál

30 16 5 9 77:39 53

4. Kisudvarnok

30 15 6 9 51:40 51

5. Nagyabony

30 15 5 10 51:45 50

6. Királyfiakarcsa 30 14 6 10 56:41 48 7. Baka

30 15 2 13 58:58 47

8. Cs.csütörtök

30 12 10 8 64:45 46

9. Egyházkarcsa

30 15 1 14 61:42 46

10. Szentmihályfa 30 12 8 10 50:43 44

(2:0), g.: Szigeti A. (2), Ollé Zs., László Z., Madi T., Balogh I. – Puha F.; Nagyudvarnok–Izsap 1:0 (0:0), g.: Török G.; Pódafa–Nyárad 5:1 (1:0), g.: Kiss E. (3), Kollár M., Mikos M. – Sárközi T.; Nagymegyer B–Patonyrét 3:2 (1:0), g.: Császár Zs., Csölle N., Belucz G. – Szőcs Ta., Baranovics T.; Csákány–Felsőpatony 3:2 (1:1), g.: Študent M., Jáger Sz., Grendár M. – Szikela F., Sípos T.; Lúcs–Illésháza B 17:0 (9:0), g.: Halász T. (4), Kvačkaj Ľ. (3), Puha Sz. (2), Csicsay S. (2), Méhes P. (2), Varga P., Zsigray Cs., Zöld F., Görcs Z.; Somorja B–Felbár 0:2 (0:1), g.: Sághy F. (2).

11. Csenke

30 12 6 12 59:50 42

12. Hodos

30 11 4 15 51:62 37

13. Balony

30 10 5 15 46:69 35

1. Lúcs

14. Nagyszarva

30 9 5 16 46:73 32

2. Nagymegyer B 30 23 2 5115: 48 71

15. Sárosfa

30 7 3 20 34:87 24

3. Csákány

16. Cs.tárnok

30 3 4 23 16:85 13

4. P.eperjes

30 17 4 9 84: 60 55

5. Felbár

30 16 7 7 87: 70 55

Legjobb góllövők: Molnár S. (Egyházkarcsa) – 24 góllal; Hladký M. (Baka) – 22 gól; Szerencsés Z. (Egyházgelle) – 18; Kurejko M. (Jányok), Lelkes Ta. (Királyfiakarcsa) – 17; Remenár Z. (Aliatál) – 16; Štibrich A. (Jányok) – 15; Oravec L. (Baka), Bereczky Z. (Alistál) – 14; Lelkes Ti. (Csenke), Edmár A. (Egyházkarcsa) – 13. II. osztály, 30. forduló Pozsonyeperjes–Nagypaka 3:1 (2:1), góllövők: Molnár R., Bíró Sz., Szabó A. – Bittera G.; Alistál B–Kisfalud 6:1

A bajnokság állása 30 24 4 2121: 32 76 30 22 3 5 95: 38 69

6. Illésháza B

30 15 3 12 64: 76 48

7. Felsőpatony

30 14 2 14 62: 62 44

8. Alistál B

30 13 2 15 61: 51 41

9. Izsap

30 11 5 14 88: 79 38

10. Nagypaka

30 11 3 16 69: 90 36

11. Nagyudvarnok 30 9 5 16 48: 64 32 12. Patonyrét

30 10 2 18 54: 76 32

13. Kisfalud

30 10 2 18 53: 87 32

14. Somorja B

30 8 6 16 61: 69 30

15. Pódafa

30 6 6 18 45:106 24

16. Nyárad

30 2 2 26 28:127

8

Legjobb góllövők: Csicsay S. (Lúcs) – 41 góllal; Halász T. (Lúcs) – 33; Belucz G. (Nagymegyer B) – 30; Csá-


szár Zs. (Nagymegyer B), Sághy F. (Felbár) – 23; Szabó T. (Izsap) – 22; Bóna P. (Felbár) – 21; Santai M. (Nagypaka), Molnár R. (Pozsonyeperjes) – 17; Valocsay I. (Csákány), Straka S. (Felsőpatony), Koleszár L. (Izsap) – 16; ifj. Mikóczy F., Jáger Sz. (mindketten Csákány) – 15. I. osztály – ifjúságiak, 30. forduló Alistál–Nagypaka 1:4 (0:1), góllövők: Domonkos B. – Fehér T. (2), Simončík D., Bittera G.; Sportgi-

45

Sport

2013. június 18. | 25. szám

mi 2007 B–Lég 4:0 (4:0), g.: Mészáros A. (2), Kétyi Á., Rajkó A.; Nagyudvarnok–Baka 2:1 (1:0), g.: Lavu L. (2) – Nagy T.; Egyházgelle–Sárosfa 2:2 (2:1), g.: Bittera N., Takács D. – Grünfeld N., Tar L.; Vásárút–Várkony 7:3 (3:3), g.: Takács N. (3), Molnár M. (2), Seszták L., Horváth S. – Marczell B. (3); Hodos–Nagymegyer B 2:4 (1:1), g.: Nagy M., Póda B. – Both B. (3), Tarcsi P.; Csenke– Nagyabony 5:0 (3:0), g.: Rigó J. (2), Mikóczi D., Stim D., Rigó R.;

Pozsonyeperjes–Kisudvarnok 1:5 (1:2), g.: Gerezdes R. – Domonkos P. (2), Krajcsovics L. (2), Póda R. A bajnokság állása

10. Sárosfa

30 10 5 15 68: 92 35

11. Alistál

30 10 3 17 67: 85 33

12. Nagyudvarnok 30 8 5 17 41: 64 29 13. Várkony

30 8 3 19 64: 98 27

14. Pozsonyeperjes 30 8 2 20 41: 81 26

1. Sportgimi B

30 23 4 3134: 27 73

15. Egyházgelle

30 6 5 19 43:131 23

2. Kisudvarnok

30 22 4 4124: 19 70

16. Hodos

30 0 3 27 18:197

3. Lég

30 22 2 6119: 31 68

4. Vásárút

30 21 1 8 88: 49 64

5. Nagypaka

30 17 4 9 83: 53 55

6. Csenke

30 16 3 11 77: 67 51

7. Nagymegyer B 30 16 3 11 87: 79 51 8. Baka

30 15 3 12 90: 61 48

9. Nagyabony

30 10 6 14 53: 63 36

3

Legjobb góllövők: Fajner I. (Kisudvarnok) – 46 góllal; Pázmány P. (Vásárút) – 38; Grünfeld N. (Sárosfa) – 37; Kiss J. (Lég) – 26; Gašparík T. (Lég) – 24; Buga E. (Lég) – 23; Pőthe G. (Baka) – 22; Bittera G. (Nagypaka) – 21. –wimmer

Futballtorna lesz Nagyudvarnokban LABDARÚGÁS – A szervezők – a helyi fociklub, a községi önkormányzat, a SMER-SD járási szervezete – ezúton is mindenkit szeretettel várnak a 3. csallóközi futballtornára június 22-én a nagyudvarnoki stadionba.

A délelőtt 9.30-kor kezdődő tornán az MKP, a Most-Híd és SMERSD politikai pártok válogatottjai vesznek részt, negyedik szereplő hagyományosan a Dunaszerdahelyi Területi Labdarúgó-szövetség játékvezetőinek válogatottja

Bős–Negyed 2:1 (1:1), góllövők: Bognár, Bartal – Krcho; Komárom– Nyárasd 8:0 (4:0), g.: Mészáros (3), Kósa (2), Gonzáles, Szórád, öngól; Nová Ves nad Váhom–Galánta 4:1 (3:0), g.: Končitík (2), Gajdošík, Jambor – Železník; Veľké Ludince– Lednické Rovne 2:3 (2:1), g.: Gonda, Kosák – Lipták, Ranuša, Detko; Jaslovské Bohunice–Palárikovo 0:1 (0:1), g.: Čeman; Súr–Beluša 9:1 (3:0), g.: Lalík (2), Juhász (2), Hlavna (2), Ivanič, Horváth, Hrebík – Jánoško; Domaniža–Skalica 0:6 (0:2), g.: Jakubek (3), Vaško (2), Šebesta.

Szabadnapos: Bánovce nad Bebravou. Elmaradt mérkőzések: Veľké Ludince–Negyed 3:2 (1:0), g.: Soboňa, Jakab (2) – Valachovič, Filip; Komárom–Palárikovo 3:2 (1:1), g.: Mészáros (2), Szórád – Jelšic (2). A bajnokság állása 1. Súr 2. Skalica 3. Komárom 4. L. Rovne 5. Bős 6. Palárikovo 7. V. Ludince 8. Nyárasd 9. Beluša 10. Domaniža 11. N. Ves n/V. 12. Bánovce 13. Galánta 14. J. Bohunice 15. Negyed

lyi Szabadidőközpont Good Feeling csoportja. A szervezők frissítőkről is gondoskodnak. (–)

V. liga – déli csoport

Nyugat–szlovákiai régióbajnokság A bősiek negyediek elleni találkozója előtt adták át a felújított stadiont és reflektorokat. A helyi foci számára történelmi pillanat volt, mert először játszottak mesterséges megvilágítás alatt.

lesz. A mérkőzések közötti szünetekben fellép a dunaszerdahelyi Jilemnický utcai AI Krpčiarik gyer mek néptáncegyüttese, a Csallóközi Gyermek Táncegyüttes, a dunaszerdahelyi Candy Gires csoport és a Dunaszerdahe-

27 27 27 28 27 27 27 27 27 27 27 28 27 27 28

18 17 15 14 14 12 11 10 8 9 7 8 8 7 6

4 6 7 6 6 8 5 5 8 3 8 3 3 5 3

5 4 5 8 7 7 11 12 11 15 12 17 16 15 19

63:29 61:21 57:34 46:31 44:30 37:27 43:41 30:54 29:41 31:47 22:35 21:42 31:58 33:53 37:42

58 57 52 48 48 44 38 35 32 30 29 27 27 26 21

Kikapott az éllovas. Végre sikerült győzni a nagymagyariaknak is. Csallóközkürt–Jóka 5:1 (2:0), góllövők: Csémy (2), Ollári, Mátis, öngól – Kern; Nagymagyar–Lég 2:0 (1:0), g.: Tujvel, Szerda; Nádszeg– Beladice 1:1 (1:0), g.: Ivicze – Luzár; Diósförgepatony–Čeľadice 1:0 (1:0), g.: Kocsis; Vásárút–Nagyfödémes 7:1 (3:1),. g.: Domonkos (2), Beneš (4), Czibula – Huszár; Pered–Vágkirályfa 3:1 (2:0), g.: Gvozdenovič (2), Mikle – Nagy; Sopornya–Vágfarkasd 2:1 (1:1), g.: Jóža, Pilo – Kuna; TIBI Felsőkirályi–Ekecs/Apácaszakállas 3:0 (kontumációs eredmény – a vendégek nem utaztak el a mérkőzésre). Elmaradt mérkőzés: Pered–Čeladice 4:1 (2:0), g.: Búš, Mikle (2), Bende – Slovák.

kmeť

A bajnokság állása 1. Vágfarkasd

29 19 5 5 75:29 62

2. Vásárút

29 19 5 5 65:26 62

3. Čeladice

29 14 4 11 56:53 46

4. Csallóközkürt 29 14 3 12 66:53 45 5. Lég

29 12 9 8 54:42 45

6. Sopornya

29 13 6 10 45:44 45

7. Vágkirályfa

29 14 1 14 63:52 43

8. Pered

29 12 6 11 43:37 42

9. Jóka

29 10 10 9 36:41 40

10. Felsőkirályi

29 11 6 12 43:41 39

11. Diósförgepatony2911 6 12 48:48 39 12. Beladice

29 11 3 15 39:52 36

13.Nádszeg

29 10 5 14 47:58 35

14. Nagymagyar

29 8 5 16 37:63 29

15. Nagyfödémes 29 7 7 15 28:53 28 16. E./A.szakállas 29 4 5 20 26:79 17

Legjobb góllövők: 23 – Beneš (Vásárút); 21 – Zsebi (Vágfarkasd), Pilo (Sopornya); 20 – Cifra (Vágfarkasd). kmeť

Hétvége a focipályákon RÉGIÓBAJNOKSÁG, NYUGAT-SZLOVÁKIA Elmaradt mérkőzések: 19. forduló, június 19. (szerda), 17.00: J. Bohunice–Skalica (Fehér); június 22. (szombat), 17.00: Beluša–Palárikovo (Košťál); Šúrovce–Nyárasd (Sárai); Bős–Galánta (Štrpková); V. Ludince–Domaniža (Kozolka); Komárom–Nová Ves n/Váhom (Jakúbek). Szabadnapos: Negyed.

IV. LIGA, DÉLKELETI CSOPORT

V. LIGA, DÉLI CSOPORT

V. LIGA, KELETI CSOPORT

Elmaradt mérkőzések: 19. forduló, június 22. (szombat), 17.00: Illésháza–ČFK Nitra (Ahmed); Ímely–Mocsonok (Krč Konečný); június 23. (vasárnap), 17.00: Udvard–Zselíz (Darnadi); DAC B–Vága (Maráz); ViOn B/Zl. Moravce B–Várkony (Bartko); Hontfüzesgyarmat–Gúta (Zemko); Párkány–Šurany (Roman); Nagymegyer–V. Lovce (Barcík).

Elmaradt mérkőzések: 19. forduló, június 19. (szerda), 17.00: Lég–Čeladice (Caňo); június 23. (vasárnap), 17.00: Beladice–Csallóközkürt (Drábik); Jóka–Nagyfödémes (Floriš); Nagymagyar–Vágkirályfa (Petránek); Nádszeg–Vágfarasd (Mráz); Dióspatony–Ekecs-Apácaszakállas (Majer); Vásárút–Horná Králová (Baňár); Pered–Šoporňa (Kollár P.).

Elmaradt mérkőzések: 19. forduló, június 23. (vasárnap), 17.00: Naszvad–Podhájska (Labai); Bešeňov–Bánov (Kováčik); Tlmače–D. Ohaj (Tarabus –V. Kozmálovce pályáján); Čaka–Komjatice (Jakubáč); Marcelháza– K.szentpéter (Kravárik); Garamkálna–Csallóközaranyos (Benko). Szabadnapos: Ógyalla. –wimmer


46

Csallóköz

Sport

A cél a kiesés elleni harc elkerülése Megkezdte a felkészülést a Corgoň Ligára a DAC csapata Június 13-án Radványi Miklós vezérletével megkezdődött a nyári felkészülés a Corgoň Liga újoncánál. Az első edzésen húsz játékos vett részt, zömmel fiatalok. Az idősebbek – Fodrek, Velický, Obžera, Majerník – hétfőig még szabadságukat töltötték. A csapat céljairól Radványi Miklós beszélt, aki a következő évben is a DAC

edzője marad, ugyanis a napokban új szerződést írt alá. „Mint minden újonc esetében, a mi célunk is a kiesés elleni harc elkerülése. Tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk az első fordulókban. Néhány játékosom csak később kapcsolódik be a felkészülésbe, még szabad-

ságukat töltik. Mi ugyanis egy héttel később fejeztük be a bajnokságot, mint a többi első ligás csapat. Négy hét áll rendelkezésünkre, megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni az új idényre.” Új arcnak számít Peter Kostolanský kapus, aki Rimaszombatban védett, Marko Mário Ružináról és Köles János a győri ETO akadémiájáról. A DAC ifiből edzett a fiatal Mikuláš

Gábor, Farkaš Norbert és Kürti Barnabás, továbbá a DAC B csapatából Salko Jazvin. „Előreláthatóan 4-5 játékosra lesz szükségünk. Égető a csatárposzt, ahova mindenképp egy minőséges játékos kell, továbbá a középpályára és a védelembe is erősítenünk kell. Polaček és Malec visszatért

anyaegyesületéhez, tehát erre a posztra mindenképp igazolnunk kell. Tárgyaltam több tapasztalt kapussal, meglátjuk, mit hoz a jövő. Kutlík, Gerec és Gerát vendégjátéka lejárt, ők Rózsahegyen jelentkeztek első edzésükre, de ha klubcsapatuk nem tart rájuk igényt, Radványi edző szívesen látná őket.” Meglepetésre Michal Gašparík is megjelent a sárga-kékek első edzésén,

aki még a tavasz folyamán azt nyilatkozta, külföldön szeretné folytatni pályafutását. „Gašparík elégedett és sikeres Dunaszerdahelyen. Természetesen kívánom neki, hogy sikerüljön kijutnia külföldre, de ha ez mégsem jönne össze, ő személy szerint maradna a DAC-ban.”

A médiában felröppent egy hír, miszerint a somorjai Igor Ležaićot is szívesen látnák Dunaszerdahelyen, ezt az állítást viszont Radványi Miklós cáfolta. „Tudjuk, hogy sok gólt rúgott a második ligában. Figyeltük őt, viszont nem szólítottuk meg. Jelenleg más típusú, ligás tapasztalattal rendelkező csatárt keresünk.” Eközben Ležaić már a nagyszombati csapattal készül, melynek mezében a hétvégén elérte első találatát is. Szintén Dunaszerdahelyen kezdte a felkészülést a komáromi Goran Antunovič, aki tavasszal vendégjátékosként szerepelt sárga-kék mezben. A kölcsönjáték lejárta ellenére is szeretne továbbra is a DAC csapatában maradni. Akik részt vettek az első edzésen: Kostolanský Peter, Jarmoškovič Lukáš, Beňo Lukáš, Božoň Marek, Lénárth Tomáš, Nulíček Dušan, Gašparík Michal, Boya Ntsogo, Adiaba Bondoa, Antunovič Goran, Farkaš Norbert, Huber Tomáš, Salko Jazvin, Hošek Petr, Sedlák Miroslav, Kuráň Juraj, Kürti Barnabás, Köles János, Marko Mário, Mikuláš Gábor. Az előkészületi mérkőzések programja: június 21., 17.00 – Admira Wacker–DAC; június 22., 17.00 – Vezekény–DAC; június 26., 17.00 Bp. Honvéd–DAC; június 28., 18.30 – SV Horn (AUT 2.)–DAC; július 2., 18.00 – Somorja–DAC; július 3., 17.00 – Gliwice (POL 1.)–DAC; július 6., 17.00 – Dubnica–DAC. (álló) A szerző felvétele

IV. liga – délkeleti csoport Az első meccslabdát nem használták ki a nagymegyeriek. A bajnoki cím csak az utolsó fordulóban dől el. Illésháza–Udvard 3:1 (0:0), góllövők: Skuby, Király, Lengyel – Dobrý; Zselíz–FC ViOn Zlaté Moravce B/Volkovce 2:1 (0:0), g.: Berecz, Rotík – Gábriš; Hontfüzesgyarmat–DAC B 1:2 (0:2), g.: Kačmarík – Mikuláš (2); Párkány–Vága 3:0 (1:0), g.: Štugel, Tóth, Repka; Nagymegyer–Nyékvárkony 1:1 (1:1), g.: Csápai – Filo; Močenok– ČFK Nitra 0:2 (0:0), g.: Buday (2); Ímely–Gúta 2:2 (1:2), g.: Németh, Haris – Glofák, Tóth; Ujlót–Nagysurány 0:4 (0:3), g.: Simonides (2), Mlynár (2).

A bajnokság állása 1. Nagymegyer

29 19 5 5 84:24 62

2. Nagysurány

29 18 5 6 55:26 59

3. Nyékvárkony

29 18 5 6 57:29 59

4. FC ViOn B

29 14 7 8 64:43 49

5. Újlót

29 13 5 11 41:38 44

6. ČFK Nitra

29 11 10 8 46:34 43

7. Illésháza

29 13 4 12 42:40 43

8. Párkány

29 12 5 12 44:42 41

9. Gúta

29 12 4 13 36:32 40

10. Udvard

29 11 6 12 50:54 39

11. Močenok

29 12 2 15 52:53 38

12. Zselíz

29 11 4 14 36:53 37

13. DAC B

29 9 8 12 34:42 35

14. Vága

29 9 5 15 37:61 32

15. Ímely

29 5 8 16

37:74 23

16. H.füzesgyarmat 29 3 1 25 24:94 10

kmeť

Kovács Zoltán felvétele a Nagymegyer–Nyékvárkony rangadón készült


47

Sport

2013. június 18. | 25. szám

V. liga – keleti csoport

Műfüves labdarúgóbajnokság 5. Komját

30. forduló: Marcelháza–Bánkeszi 5:1, Garamtolmács–Zsitvabesenyő 2:3, Cseke– Naszvad 1:4, Garamkálna–Ógyalla 3:0, Garamkovácsi–Ohaj 3:1, Tardoskedd–Komját 1:3, Csallóközaranyos–Komáromszentpéter 2:5. Szabadnapos: Bellegszencse.

27 12

53:57 41

6. Marcelháza

27 12

4 11

51:45 40

7. Cseke

27 10

9

8

49:46 39

8. Garamkovácsi

27 10

8

9

60:42 38

AW REAL–DS LIGA

9. Ohaj

27

9

A 9. forduló eredményei:

10. Bánkeszi

A bajnokság állása

5 10

9

27 10

9

40:48 36

4 13

35:46 34

11. Zsitvabesenyő

27 11

1 15

41:66 34

12. K.szentpéter

27 10

3 14

46:91 33

1. Tardoskedd

27 17

3

7

76:34 54

13. Bellegszencse

27

7

9 11

61:62 30

2. Garamkálna

27 15

6

6

50:15 51

14. Cs.aranyos

27

9

1 17

57:70 28

3. Ógyalla

28 15

5

8

55:36 50

15. Garamtolmács 27

7

2 18

37:75 23

4. Naszvad

27 12

5 10

65:43 41

Csontdarálók–Play-mates Go Home–FC Promile Trinidad–MABA Team FC B–DS Devils Favágó Torna Club–DS Angels

0–10 6–15 5–7 8–7 6–8

(rp)

Komáromi területi bajnokság A területi bajnokságban végleg lehullott a függöny, bár egy mérkőzés (Keszegfalva– Lakszakállas) még hátra van. I. osztály, 30. forduló: Hetény–Keszegfalva 4:2 (0:2), góllövők: Csintalan (2), Kovács, Lévai – Cúth-Lami, Budai; Lakszakállas–FK Actív 2:4 (2:2), g.: Kovács, Inczédi – Kršteňanský (2), Latta, Lipták; Hetény–Lakszakállas 3:0 (kontumáció, a vendégek nem utaztak el a találkozóra); Tany–Bátorkeszi 1:2

(1:0), Halász – Barton,Tóth; Gúta B–Ekel 1:1 (1:1), Kis – Ódor; Búcs–Újgyalla 4:1 (3:0), g.: Kovács (2), Bruszi, Jávorka – Holub; Perbete–Pat 8:0 (5:0), g.: Sýkora (4), Lakatos (2), Csicsó, Méhes; Izsa–Dunamocs 5:1 (1:0), g. Majer, Vörös, Pavlík, Rovács, Hegedűs – Bábi; Szilasháza–Madar 2:1 (1:1), g.: Paluška, Gažo – Takács. A bajnokság állása 1. Ekel

30 24 5 1 112:17 77

2. Perbete

30 18 7 5 69:36 61

3. Gúta B

30 17 4 9 78:49 55

4. Újgyalla

30 18 1 11 63:50 55

5. Hetény

30 14 3 13 79:45 45

6. FC Actív KN

30 14 3 13 88:65 45

7. Bátorkeszi

30 13 4 13 53:44 43

8. Keszegfalva

29 12 5 12 54:52 41

9. Izsa

30 11 8 11 45:51 41

10. Szilasháza

30 12 4 14 51:67 40

11. Búcs

30 11 4 15 50:68 37

12. Dunamocs

30 10 6 14 67:78 36

13. Lakszakálla

29 10 2 17 50:72 32

14. Madar

30 10 2 18 37:77 32

15. Pat

30 8 4 18 45:109 28

16. Tany

30 5 2 23 43:107 17

Ifjúság: Csallóközaranyos–Lakszakállas 7:4; Madar–Ímely 5:0; Csicsó–Nemesócsa 3:2. A bajnokság állása 1. Lakszakállas

21 17 2 2 79:22 53

2. Ógyalla

21 16 1 4 125:37 49

3. Madar

21 13 3 5 76:31 42

4. Csicsó

21 11 2 8 72:54 35

5. Csallóközaranyos21 9 1 11 72:89 28 6. Nemesócsa

21 7 4 10 56:65 25

7. Keszegfalva

21 1 3 17 25:116

6

8. Ímely

21 1 2 18 24:115

5

kmeť

Galántai területi bajnokság 9. Tallós

Szentkereszt–Szered B 2:2 (1:0), góllövők: Remenár M., Remenár I. Očenáš, Kubánek; Alsószeli–Tallós 2:1 (0:1), g.: Bednár, Vanko – Varga; Hidaskürt–Szempte 4:4 (2:1), g.: Lukovics (2), Králik, Varga – Fógel (2), Molnár, Földesi; Alsószerdahely–Diószeg 3:2 (2:1), g.: Hrdlička (2), Markech – Sabatovič (2); Nemeskosút–Taksony 3:2 (1:2), g.: Fehér (2). – a hazaiak góljait nem jelentették. Tósnyárasd–Nagymácséd 1:0 (1:0), g.: Szilvási; Vízkelet–Pusztafödémes 1:4 (0:2), g.: Paľo – Szarka, Šimek, Barčák, Nagy. Elmaradt mérkőzés: Alsószeli–Szentkereszt 2:0 (0:0), g.: Harsányi, Bednár. A bajnokság állása 1. Pusztafödémes 28 23 4 1 105:22 73 2. Alsószeli

28 21 2 5 80:38 65

3. Nemeskosút

28 18 3 7 78:37 57

4. Vízkelet

28 17 1 10 72:49 52

5. Tallós

28 15 3 10 57:36 48

6. Szered B

28 13 5 10 77:48 44

A legjobb góllövők: 28 – Bednár (Alsószeli); 20 – Tászli (Nemeskosút); 19 – Barčák (Pusztafödémes). II. osztály, elmaradt mérkőzés: Kisgeszt–Magyargurab 2:1 (1:0), góllövők: Formanko P., Formanko M. A vendégek gólszerzőjét nem jelentették. Ifjúság: Alsószerdahely–Diószeg 10:1 (3:0), góllövők: Mäsiar (4), Svátek (2), Rózsa (2), Zelina, Bažány – Kuky; Alsószeli–Tallós 0:2 (0:2), g.: Nagy, Sandal; Hidaskürt–Szempte 1:2 (1:0), g.: Serczel – Verbír (2); Nemeskosút–Taksony 3:4 (1:2), g.: Cvik, Čeleda, Sztojka – Szabó (3), Lőwinger; Ábrahám–Vezekény 1:6 (0:2), g.: Hitka – Szekács (3), Farkas (2), Wittemberger; Jóka–Pusztakürt 2:1 (2:0), g.: Szakál, Baros – Vaško; Vízkelet–Vágpatta 2:1 (1:0), g.: Kiss, Prágai – Herceg. Szabadnapos: Felsőszeli. A bajnokság állása

7. Hidaskürt

28 13 2 13 61:52 41

8. Taksony

28 11 3 14 50:56 36

1. Alsószerdahely 28 23 2 3 126:40 71

9. Szentkereszt

28 10 4 14 37:47 34

2. Alsószeli

28 23 1 4 149:54 70

28 10 3 15 47:51 30

3. Vezekény

28 18 2 8 124:64 56

11. Alsószerdahely 28 9 2 17 38:63 29

4. Felsőszeli

28 17 3 8 100:45 54

12. Nagymácséd

28 7 6 15 38:54 27

5. Jóka

28 18 0 10 100:64 54

13. Tósnyárasd

28 8 3 17 27:67 27

6. Pusztakürt

28 16 1 11 98:54 49

14. Szempte

28 8 5 15 51:77 26

7. Szempte

28 13 4 11 115:82 43

15. Diószeg

8 3 2 23 22:143 11

8. Diószeg

28 14 1 13109:102 43

10. Felsőszeli

28 12 1 15 70:91 37

10. Taksony

28 10 4 14 74:91 34

11. Hidaskürt

28 10 3 15 41:71 33

12. Ábrahám

28 9 2 17 60:99 29

13. Vágpatta

28 7 1 20 41:102 22

14. Vízkelet

28 5 0 23 37:117 15

15. Nemeskosút

28 2 1 25 22:190

7

Diákok, 1–8. helyért: Nádszeg–Vága 2:1 (0:0), góllövők: Borka; Gódány–Horváth; Magyargurab–Vágpatta 3:0 (0:0), g.: Bart (2), Kleberc; Hidaskürt–Sopornya 1:1 (0:1), g.: Karácsony – a vendégek gólszerzőjének nevét nem jelentették. Taksony–Nagyfödémes 6:1 (3:0), g.: Márkus (2), Pánik (2), Órás, Kolek – Blahút. A bajnokság állása 1. Hidaskürt

14 10 3 1

2. Magyargurab

14 9 2 3 42:15 29

32:6 33

3. Nádszeg

14 9 1 4 24:18 28

Németh – Hrabovský (3); Királyrév– Szentkereszt 2:3 (1:2), g.: Anderkó, Kovács – Jankulis, Tagaj, Kráľovič. A bajnokság állása 1. Pusztafödémes

14 12 0 2 53:15 36

2. Galánta B

14 11 0 3 104:24 33

3. Gáň

14 10 2 2 50:21 32

4. Szentkereszt

14 9 1 4 61:33 28

5. Jóka

14 6 0 8 40:38 18

6. Királyrév

14 3 1 10 40:81 10

7. Felsőszeli

14 3 0 11 23:55

9

8. Alsószeli

14 0 0 14 6:110

0

Diákok, 17–23. helyért: Diószeg–Alsószerdahely 3:10 (0:7), g.: Bobál (2), Orichel – Zelina (5), Borovička (2), Lučan (2), Veľký; Feketenyék–Nagymácséd 2:2 (0:1), g.: Csadi, Kozmér – Kosnáč (2); Ábrahám–Tósnyárasd 5:1 (4:0), g.: Banáš (2), Formanko (2), Kralovič – Pavel. Szabadnapos: Szempte.

4. Vágpatta

14 4 5 5 20:19 17

5. Taksony

14 5 2 7 17:25 17

6. Sopornya

14 4 3 7 10:25 15

7. Vága

14 4 1 9 16:20 13

1. Alsószerdahely

12 11 0 1 59:14 33

8. Nagyfödémes

14 2 1 11 12:45

2. Szempte

12 9 1 2 40:11 28

3. Feketenyék

12 6 3 3 30:14 21

7

Diákok, 9–16. helyért: Galánta B–Alsószeli 12:0 (2:0), g.: Cződör (7), Sameš (2), Csóka, Gallo, Molnári; Jóka–Gáň 2:4 (1:2), g.: Bódis (2), Danišovič (2), Grell, Vörös; Felsőszeli– Pusztafödémes 2:3 (0:1), g.: Takács,

A bajnokság állása

4. Ábrahám

12 6 1 5 23:24 19

5. Nagymácséd

12 2 2 8 16:30

8

6. Diószeg

12 2 2 8 19:60

8

7. Tósnyárasd

0 3 911:45

3

Vladislav Kmeť


48

Csallóköz

Sport

Komáromi bajnok sárga–kékben „Akár fél év alatt megfordulhat minden, mint az velem is történt” LABDARÚGÁS – Egy év „száműzetés” után újra az elitben kergethetik a labdát Radványi Miklós edző védencei, a sárga–kékek. Egy fiatal komáromi játékos, a csatárposzton vitézkedő, csupán huszonnégy esztendős Antunović Goran is aktív részesévé vált a dunaszerdahelyi sikereknek. Mikor kezdtél el focizni? – Amióta az eszemet tudom, focizom. A KFC stadion mellett lakom a családommal. Úgy három–négyéves koromban elvitt a pályára egy volt komáromi játékos, Nagy Mátyás, akit csak Matyi papának szólítottam. Sokat voltam vele, élveztem a társaságát, mivel ő vigyázott rám, amíg a szüleim dolgoztak. Általa, s az ő közbenjárásával kezdődött minden. Tehát a KFC volt a kiindulópont? – Hétévesen Gyurenka edzőnél kezdtem, majd Szrenkanyi Dani bácsi terelgetett a foci csodálatos világába a KFC–nél. Nagyon sokat köszönhetek Fercsík Pali bácsinak is, aki egyénileg foglalkozott velem, mivel akkoriban a komáromi pálya olyan állapotban volt, hogy nem lehetett rajta edzeni. Az ifjúsági csapatban remekül sikerült a szezon. Egyik napról a másikra egy telefonhívást kaptam Peter Židovskýtól, aki próbajátékot intézett a Slovanhoz. Gyönyörű négy évet töltöttem ott el remek foglalkozások, edzések és profi szakemberek irányításával. Ebből az időszakból még ma is sokat tudok meríteni. Ezt követően Szencre mentem, de ott tapasztaltabb futballisták szerepeltek a posztomon, és nem sikerült beverekednem magamat közéjük. Aztán féléves szereplés következett a KFC–ben 16 góllal. Majd Rózsaszállásra vezetett az utam. A Losonc melletti falucska és csapata remek szakaszát jelenti az életemnek. Igazi embereket és focistákat ismertem meg, mint Marek Penksa vagy Tomas

Libič. Majd jött Somorja, ahol fantasztikus körülmények voltak. Sajnos összeszedtem egy sérülést és hazajöttem. Radványi edzősködése alatt a KFC–ben játszottál. Újra. El kell ismernünk, a mester Komáromban nem alkotott nagyot, és a távozása is furcsára sikeredett.

amennyiben szeretném elkezdeni a téli alapozást a DAC–cal, szívesen látnak. Természetesen azonnal igent mondtam. A feltételek nem érdekeltek. Olyan dolgokat is lehetett hallani, hogy nem túl rózsás a helyzet arra sem, de nem hallgattam senkire. Hatalmas lehetőségnek vettem és jó döntésnek bizonyult. Mindent

Antunović Goran (jobbról az első) és társai

– Igen, Radványi volt a KFC edzője is. Nem mondanám azt, hogy rossz munkát végzett Komáromban. A probléma abban rejlett, hogy a komáromi játékosok jelentős része a foci mellett dolgozik, vagy iskolába jár. Bizony sokszor akadtak olyan edzések, amikor nyolcan vagy kilencen jöttünk csak össze. Az alapcsapat játékosai nélkül nehéz masszív, ütőképes gárdát összerakni. Most látom át ezt jobban itt, Dunaszerdahelyen, hiszen az ő vezetésével és profi körülmények mellett dolgozunk. Ezért is sikerülhetett a kiegyensúlyozott teljesítmény és a feljutás. Te követted az edzőt Dunaszerdahelyre. Radványi javaslatára mentél? – Nyáron távozott a csapattól, decemberben pedig felhívott, hogy

megteszek a fejlődésem érdekében. Mennyi játéklehetőséget kaptál az évad során? – Mivel a negyedik ligából jöttem, várható volt, hogy nem leszek azonnal a kezdőcsapat tagja, és hetente kilencven perceket sem fogok játszani. Meg kellett szoknom a környezetet, a játék gyorsaságát. Mondanom sem kell, hogy szintekkel gyorsabb a játék és mellette a fizikai terhelés is magasabb. Azért nem panaszkodom, hiszen kaptam lehetőséget. Sőt, győztes találatot is sikerült már szereznem. A bombagólod csereként beállva döntött el egy meccset. – A szenci SFM ellen értem el a győztes találatot, mégpedig csereként beállva. Nekem sikerült beállítanom a 2:1–es végeredményt. A 83. perc-

ben Stano Velický beadását kapásból a léc alá vágtam. Fantasztikus érzés volt. Sajnos nem volt felhőtlen az öröm, mivel összeszedtem egy komoly sérülést is. Térd– és ínhúzódás, így 7–8 meccses kihagyással járt a gyógyulási folyamat. A DAC egy év után visszatér az elitbe. Milyen volt az ünneplés? – Dunaszerdahelyen egészen más világ van, ami a focit illeti. Olyan játékosokkal van szerencsém játszani, mint Obžera, Fodrek, akiknek még labdát szedtem, amikor BL–t játszottak. Először nem tudtam, hogy jó napottal, vagy sziával üdvözöljem–e őket. És említhetném a többi kiváló csapattársat is. Hihetetlen dolog számomra, hogy mára velük focizom. Az ünneplés már Máriatölgyesen elkezdődött, amikor három körrel a vége előtt bajnokok lettünk. Pezsgőzés az öltözőben, szivarozás. Hazafelé jövet pedig éneklés ezerrel. Dunaszerdahelyen a klubvezetők vacsorával vártak és reggelig ment a mulatás. A Vágsellye elleni hazai meccs alkalmával a szurkolóink előtt kaptuk meg az érmeket és a kupát. Kiváló hangulat uralkodott a stadionban, hiszen a DAC–nak remek szurkolótábora van. Terveid a jövőre nézve? – Nem tervezek. Jöjjön, aminek jönnie kell! Keményen dolgozom és hiszem, hogy a rengeteg munka, edzés nem veszik el. Muszáj hajtani, és persze ha lehetőség adódik, élni vele. Élvezni szeretném ezt a remek társaságot, ami összegyűlt a DAC–nál. Tudom, hogy az elitben nehéz dolgom lesz, de bizonyítani szeretnék magamnak, a szüleimnek, a szeretteimnek, a barátaimnak, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Nem utolsó sorban az összes fiatal focistának, akik esetleg kételkednek magukban és a tehetségükben. Akár fél év alatt megfordulhat minden, mint az velem is történt. Holecz Attila Archív felvétel

Megbízott koordinátor – Poverený koordinátor: WIMMER ILONA. Szerkesztők – Redaktori: ĽUBO BANIČ, RAJKOVICS PÉTER, UNDESSER TÍMEA. Riporter – Reportér: VLADISLAV KMEŤ. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Tördelőszerkesztő – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA. Országos terjesztésű regionális hetilap, 53. évfolyam. A szerkesztőség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Halpiac 332/9. Tel.: 031/550 37 44; 0903 23 67 24. Kiadja: WARPE Kft., Šafárik utca 431/4., 924 01 Galánta. Nyomja: NAVI GRAF, s.r.o., Vezekény. Terjeszti a D. A. Czvedler Kft. – Somorja és más magánterjesztők. Engedélyszám: ISSN 1336–3638. Előfizethető a szerkesztőség címén. Regisztrációs szám – MK SR EV. 329/08. Lapunkat a Bethlen Gábor Alap és a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala támogatja. A kiadó nem vállal felelősséget a megrendelők által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért. Regionálny týždenník distribuovaný na Slovensku, ročník 53. Adresa red.: 929 01 Dunajská Streda, Rybný trh 332/9. Tel.: 031/550 37 44; 0903 23 67 24. Vydáva: WARPE, s.r.o., Šafárikova 431/4., 924 01 Galanta. Tlač: NAVI GRAF, s.r.o., Vozokany. Rozširuje: D. A. Czvedler, spol. s r.o. – Šamorín a súkromní distribútori. Registračné číslo: ISSN 1336–3638. Predplatné prijíma redakcia. Registračné číslo MK SR EV. 329/08. E–mail: online.csallokoz@gmail.com. Realizované s finančnou podporou Fondu Gábora Bethlena a Úradu vlády SR. Vydavateľ nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie.

Csallóköz

Csallóköz - 2013/25.szám  

A Csallóköz hetilap 25.száma a 2013-as évben

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you