Page 1

Csallóköz DUNASZERDAHELY > KOMÁROM > GALÁNTA > VÁGSELLYE

Üvegbe zárt szerelem

Két hónap alatt három klippel jönnek

6–7. oldal

9. oldal

Rajkovics Péter

Ára: 0,65 €

2012. október 9., 41. szám

Regionális hetilap | Regionálny týždenník

www.csallokozonline.sk

Az Arizóna magasra tör

A sikabonyi temető készülőtemplomának üvegeit is a fiatal művész készíti

Nézőpont

Žitný ostrov

Tizennyolc év után ismét az élvonalban A hodosi férfi asztalitenisz csapata szerepelhet újra a legfelső szlovák bajnokságban. 31. oldal

Építkezhet a Banner – vagy mégsem?

Úton Nem tudok beparkolni. A kedves sorstársam ugyanis másfél helyet foglalt magának. Persze nem újdonság ez nálunk sem. Az egónak bizonyítani kell, másképp lehull az álarc, és marad a nagy üresség. Körözök hát tovább, s végül meglelem a helyemet. Kiszállok, nyugodt léptekkel besétálok a boltba. Egyszer csak arra leszek figyelmes, ahogy egy idősebb úr, nevezzük most a tisztelet kedvéért így, egyetlen továbbhaladási útvonalat tart megvalósíthatni, az pedig a testemen keresztül vezetne. Kezd elegem lenni, s nem lépek odébb, így végül kitér. Szerencsés vagyok, mert magasságom és közel mázsás testem közelebbi szemügyre vétele egyértelművé tehette számára, hogy mégsem érdemes „keresztülgázolni” rajtam. Mikor fizetnék, természetesen a pénztárnál szeretnének felnyársalni egy bevásárlókocsival hátulról, de ellenállok. Köszöntök, kimegyek, és beszállok az autóba. Indulnék hazafelé. Gyorsan jön a hármas és a négyes fokozat, mintha menekülni szeretnék. Aztán hirtelen fékeznem kell, mert előttem alig halad az egyik prémiummárkás városi terepjáró. Éppen morogni kezdek magamban, de három kissrác halad át a zebrán, és mosolyognak rám, mert átengedem őket. Vidáman beszélgetnek, focilabda a kezükben, s arra gondolok, legközelebb én is gyalog indulok útnak.

Soós László felvétele

Nem tudni, mi az osztrákok szándéka

EGYHÁZKARCSA/DUNASZERDAHELY – Az utóbbi napokban újra olyan információk láttak napvilágot, miszerint megépítheti akkumulátorgyárát a csallóközi község melletti ipari parkban a Banner Batterien osztrák vállalat. Az ügyben megkérdeztük Gódány László egyházkarcsai polgármestert, aki a Csallóköznek elmondta, miután újraindult az engedélyeztetési eljárás, s az abban résztvevő 34 szakhatóság nem talált hiányosságot, nem jogerősen adta ki a környezetvédelmi minisztériumot felügyelő

környezetvédelmi főfelügyelőség az integrált építkezési engedélyt. „Ez nem jelenti azt, hogy a Banner Batterien akkumulátorgyár beruházni fog vagy akar továbbra is az egyházkarcsai ipari parkban. Az engedély ellen október 5-ig élhetnek jogorvoslattal a résztvevő felek, utána vagy jogerőre lép vagy nem. Tehát nem a község önkormányzatán múlik annak kiadása, mi csak a véleményezők egyike vagyunk” – közölte. Hozzátette: a cég eredeti szándéka szerint Dunaszerdahelyen telepedett volna le és építette volna fel akkumulátorgyárát, de miután nem

született egyezség az akkori városvezetés és a linzi cég vezetői között, az egyházkarcsai ipari park felé vették az irányt. „Szerintem megfontolják, hogy akarnak-e ide invesztálni, hiszen ez óriási, 1,5 milliárd koronának megfelelő euró értékű beruházás lenne. Másfelől viszont úgy gondolom, nem kéne egyeseknek félretájékoztatni a közvéleményt és rémhíreket terjeszteni a gyárral kapcsolatban. Közös érdekünk, hogy az emberek itt méltóképpen élhessenek, ne kelljen kilométereket utazniuk munka után” – mondta. Folytatás a 3. oldalon

● Előfizetés/hirdetés: 0903 23 67 24; 031/550 37 44 e-mail: online.csallokoz@gmail.com


2

Csallóköz

Tudósítás

Nemzeti gyásznapot tartottak Az együttgondolkodás és az együttműködés lehetősége DUNASZERDAHELY – A Csallóköz szívében is megemlékeztek október 6-án az aradi vértanúkról, méghozzá a város központjában található 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékművénél. A nemzeti gyásznapon este fél héttől kezdődött a megemlékezés, amelyen szép számban vettek részt a polgárok. A Szózat eléneklése után röviden felidézték az 1849. október 6-ára virradó reggelt, majd pedig az aznap történteket. A. Szabó László alpolgármester köszöntötte a jelenlevő politikai pártok, társadalmi- és civil szervezetek, a város oktatási intézmé-

Keressen 10 eurót Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 10 eurót a 40. számban közölt feladványért (Nagyon örülök annak, hogy a mai nap ilyen sikeres volt. – Vladislav Kmeť: Immáron tizedszer) Balogh Piroska (Nyárasd) nyerte. E heti mondatunk a következő: „Ők nagyon adnak erre.” Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzője nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidő: október 12.

nyeinek és a történelmi egyházak képviselőit. Köszöntőjében többek közt felvetette: „Felmerül a kérdés: hogyan viselkedtünk volna mi az aradi 13 helyében? Vagy kissé más perspektívából nézve: mit tennének ők ma a mi helyünkben? Most, amikor a riasztó népszámlálási statisztikák és az égbekiáltó közöny árnyékában nemzetünk lombhullásának vagyunk tanúi, nem árt, ha jobban megvizsgáljuk és próbáljuk megérteni a XIX. század közepének törekvéseit. Az 1848/49-es események hátterében elsősorban az állt, hogy új alkotmányos alapokra kívánták helyezni a magyarok és a Habsburg birodalom együttélését. Kezdetben nem az elszakadás volt a dolgok mozgatórugója. A bécsi udvar azonban status quot emlegetett, ami valójában jogszűkítést jelentett. A polgárok és a politikai vezetők vállvetve küzdöttek a közös cél érdekében, minden társadalmi réteg együttes fellépése jellemezte a kort. Az emberek egymás szemébe tudtak nézni, tudtak egymásra figyelni. Az aradi vértanúk közt is volt mindenféle ember, akiknek minden bizonnyal voltak jó és rossz tulajdonságaik. Egy dolog viszont kétségtelen: őket nem a politikai haszonszerzés reménye, nem a gazdasági zsákmány

féltése motiválta, hanem az együttgondolkodás és az együttműködés lehetősége.” A. Szabó László továbbá elmondta, hogy az aradi 13 példájából erőt és hitet kell merítenünk, bár tudjuk, ma már nem elegendő a hit. A megemlékezésen tovább Vajda Barnabás, a Selye János Egyetem tanára mondott beszédet. Aki elsőként

bátorság és a becsület mintaképei voltak.” Majd beszédének második részében Dunaszerdahely városának történelmi adósságáról beszélt saját egykori katonafiai iránt. „A Csallóköz számos községében van olyan emlékmű, amelyik az 1. és a 2. világháború helyi katonaáldozataira emlékeztet. Ezek a gránit obeliszkek

az 1849-es aradi vértanúkról emlékezett meg, azok hősi tettéről, a szabadságvágyról és a miértekre kereste a választ: „Miért? – visszhangzik a kérdés. Katonák voltak, akik tudták, hogy életük a tét. Az azonban nem volt törvényszerű, hogy a halálos ítéletük a teljes magyar nemzet megfélemlítését szolgálta. Miért hát? Egyszerű – csak talán nekünk, mai utódoknak nem olyan egyértelmű. Miért? Mert a kivégzettek a

azokra a magyar katonaáldozatokra emlékeztetnek, akik Magyarország hadseregében szolgáltak és vesztették életüket. Valójában alig van falu a környéken, ahol ilyen ne volna. Hozzánk nagyon közel, a sikabonyi temető bejáratánál van egy ilyen emlékmű, rajta 35 magyar névvel. Ők Sikabony hősi áldozatai. Egy további ilyen Ekecsen, a szülőfalumban áll, ahol mások mellett anyai nagyapámra, a százezernyi doni áldo-

zat temetetlen egyikére is emlékezni tudunk halottak napján évről évre. Megdöbbentő, de igaz, hogy Franciaországban és Angliában sok helyen ugyanolyan obeliszkekkel emlékeznek a háborús áldozatokra, mint mi itt a Csallóközben. Mert a halott katona-férj, katona-apa vagy katona-testvér emlékét mindenütt tisztelik a világon” – fogalmazott az ünnepi szónok. Egyben megjegyezte, hogy helyes volt a helyi önkormányzat idén döntése, amikor november 2-át jelölte ki az I. és a II. világháború áldozatainak városi gyásznapjává. Végül reményét fejezte ki, hogy a megépül majd a dunaszerdahelyi katonaáldozatoknak emlékműve is. Az aradi vértanúkról szóló megemlékezés a Pántlika zenekar és a Dunaág Néptáncműhely műsorával folytatódott, amelyet a koszorúzás követett. Több mint húsz szervezet helyezett el koszorút az emlékműnél és rótta le kegyeletét a hősök előtt. A magyar himnusz eléneklése előtt még a hagyományokhoz híven az aradi 13 tábornok és a Budapesten kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnök emlékére mécseseket helyeztek el az emlékmű talapzatánál. –ka Karaffa Attila felvételei

Mi lesz veled, cseh szeszes ital?! A szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium kitart elképzelése mellett, hogy az eddig behozott szeszes italokat vissza kell vinni Csehországba, s csak azt követően folytatódhat az új alkohol behozatal. Ismét összeül a válságstáb, hogy elemezze a helyzetet és előkészítse a kellő lépéseket. A visszaszállítás törvényi hátterét a pénzügyminisztérium dolgozza ki. Megkérdeztük Kulcsár Lajost, a dunaszer-

dahelyi COOP Jednota Fogyasztási Szövetkezet elnökét, milyen intézkedéseket hoztak a cseh szeszes italok árusításával kapcsolatban. „Teljes mértékben a minisztérium rendelete szerint jártunk el. Hatvankilenc kereskedelmi egységünkből vontuk vissza az italokat és biztonságosan elraktároztuk. Várjuk a további utasításokat. Ami a Csehországba történő visszaszállítást illeti, ez nem lesz egyszerű dolog. Ezt az árut ugyanis legálisan behozták. Amennyiben a kormány törvényben elrendeli a

visszavitelt, az importőrök nem vállalják a szállítást. Nem értem, minek alapján döntött így a minisztérium és a kormány, hiszen a boltjainkban nincs pancsolt szeszes ital. A cseh szeszes italokat Európa szerte árusítják, sehol máshol nem állították le az árusítását. Bennünket miért büntetnek ezzel? Szlovákiának követnie kellett volna Csehország példáját, ahol a részleges árusítás már több napja megengedett. A túlzott óvatosságra semmi okunk. Megértem, hogy nehéz igazságot tenni, hiszen min-

denkinek riasztó, hogy Csehországban a metilalkoholmérgezés eddig 27 emberéletet követelt. A Jednota raktáraiban mintegy 50-60 ezer euró értékű Csehországból behozott szeszes ital van – közölte Kulcsár Lajos. A témában tájékoztatás kértünk a dunaszerdahelyi Regionális Állategészségügyi és Élelmiszeripari Felügyelőség igazgatónőjétől is. Csicsai Miriam kérésére kérdéseinket több nappal ezelőtt elküldtük, de válaszokat lapzártáig sajnos, nem kaptunk. V. K.


3

Riport > Tudósítás

2012. október 9. |41. szám

Csatornahálózat kiépítésére készülnek Kopjafa lett az Erzsébet fasori öreg tölgyből FELSŐVÁMOS – A község neve először Wamus alakban a pápai tized 1268-as összeírásában szerepel. Magyar jelentése vámos hely. Keletkezésének időpontja a múlt homályába vész. A Magyar Királyság területén számos ilyen nevű település volt, ezért a csallóközi a Felső Vámos, míg a szigetközi az Alsó Vámos (ma Vámosszabadi) nevet kapta. Vámost 1913-ig Vámosfalunak hívták. 1960-ban Vásárúthoz csatolták, 1990-ben ismét önállósult. Zalka Eduárd most a negyedik választási ciklusban, 16 éve a falu polgármestere. „A képviselőkkel első dolgunk volt a lakosság fogyá-

sának megállítása. Építtettünk 3 községi lakóházat 27 bérlakással. Felújítottuk az óvodát, ráépítettünk két szintet a bérlakásokkal. Megpályáztuk a kiírásokat, különféle EU-programokból és hazai forrásokból szereztünk pénzt. A vidékfejlesztési programból kapott 300 ezer eurót a kultúrház renoválására fordítottuk, továbbá építettünk belőle két gyermekjátszóteret, felújítottuk a helyi hírközlőt. Tavaly a falunapon avattuk fel a kopjafát. Külön érdekessége, hogy az egykori Erzsébet fasor történelmi értékű öreg tölgyének egészséges darabjából faragták; a vén fa veszélyes volt az emberekre, ki kellett vágni. A képviselők javaslatára a falu emlékművé-

ben él tovább. A fasorból csupán egyetlen bükk maradt fenn. Mostanában a csatornahálózat kiépítésére készülünk, a terveken dolgoznak,

a kivitelező a Nyugat-szlovákiai Víz- és Csatornaművek lesznek. Vannak gondjaink, kudarcaink is. Nincs pénzünk a gyűjtőudvar létesítésére, abba maradt a kerékpár út projektje. Kár, mert Vásárúton van a posta, orvosi rendelő, üzlethálózat. Jól jött volna a lakosoknak az oda vezető, két kilométeres kerékpárút. A földtulajdonosok is hibásak, akik nem járultak hozzá, hogy a földjükön át vezessen a kerékpárút. Nem sikerült befejezni a községházát sem, ahova a községi hivatalt költöztetnénk, annak helyébe pedig könyvtár és egy kisebb egészségügyi központ kerülne. Sokba kerül az iskola fenntartása, két osztályt

kénytelenek voltunk megszüntetni, legalább kettőt igyekszünk fenntartani. A jelenlegi tizenhat gyerek az óvodában optimizmusra ad okot. Nagy gondot fordítunk a zöldterületek karbantartására, a temető ápolására. Saját forrásból járdát raktunk le a temetőben, felújítottuk a ravatalozót és előtetőt építettünk hozzá. A falu kulturális és közösségi életének motorja a helyi Csemadok-szervezet, amelynek van női éneklőcsoportja és ifjúsági zenekara is. Az önkéntes tűzoltóegylet ugyancsak aktív. A futball, sajnos, kihalt a falunkban. Nincs, aki vezesse a futballklubot. A pályát azonban rendben tartjuk, hogy sportolásra alkalmas legyen. További tevékeny közösségünk az idősek klubja és a vöröskereszt szervezet. Befejezésül visszatérnék a lakáskérdéshez. Jelenleg kevesen érdeklődnek községi lakások iránt, nem is építünk többet. Lehet, hogy év végére három bérlakásunk megüresedik. Az önerős családiházépítés is visszaesett. Annak ellenére, hogy csupán 13 euró/m2 áron adjuk az építési telkeket” – fejezte be Zalka Eduárd polgármester. Vladislav Kmeť

Építkezhet a Banner – vagy mégsem? Befejezés az 1. oldalról Fellebbeznek Kíváncsiak voltunk a dunaszerdahelyi önkormányzat környezetvédelmi és idegenforgalmi bizottságának a véleményére is, akik szeptember 28-án üléseztek a Banner céggel kapcsolatban. Az ott elhangzottakat Bugár Zoltán elnök ismertette lapunkkal: „A hattagú bizottságból (Habán Dana, Ravasz Marián, Garay László, Karaffa Attila, ifj. Hulkó Gábor, Bugár Zoltán) öt képviselő volt jelen, tehát határozatképesek voltunk. Tudni kell, hogy a szervnek csak ajánlói jogköre van, azaz a döntése nem kötelező érvényű sem a

polgármesterre, sem a képviselő-testületre nézve. Részletesen tanulmányoztuk az 51 oldalas integrált építkezési engedély egyes tételeit, amely határozatot a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség adott ki. Mivel integrált engedélyről van szó, ez nem csak építészeti szempontból vizsgálja annak tárgyát, hanem kitér a légszennyezésre, a felszíni és föld alatti vizek szennyezésére, hulladékgazdálkodásra, az emberi egészségre gyakorolt hatásra, és a környezetvédelemre is. Az ülésre meghívtuk a városi hivatal adott szakterületeinek osztályvezetőit is, akik részletesen kiegészítették

ezeket az információkat. Ez alapján komoly hiányosságokat véltünk felfedezni a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott határozatban. Számos olyan észrevétel volt a város, valamint a Kukkónia Polgári Társulás részéről a korábbi pozsonyi meghallgatás során, amely nem került bele az integrált engedélybe. Ezen kívül több olyan egyszavas elutasítás volt az anyagban a felhozott észrevételek kapcsán, amelyek nem voltak megmagyarázva. Ezen kívül hivatkoznak olyan, más hivatalok által korábban kiadott engedélyekre, amelynek még iktatószámuk sincs, azaz kétséges a létezésük. Bizott-

ságunk tagjai egyhangúlag letették a voksukat amellett, hogy a város statutáris képviselője, azaz a polgármester mérlegelje a fellebbezést és minden egyéb lehetséges jogi lépést az engedély kiadása ellen” – nyilatkozta Bugár. Javaslatukat négy pontban fogalmazták meg: a határozat ellen a polgármester fellebbezzen; ehhez használjon ki minden rendes és rendkívüli jogorvoslati lehetőséget; szorgalmazza a környezeti hatástanulmány kidolgozását; informálja a nyilvánosságot az engedély létéről és a további lépésekről. A dunaszerdahelyi önkormányzat múlt héten élt jogorvoslati lehetőségével és óvást nyújtott be a kiadott integrált építkezési engedély ellen. (und)


4

Csallóköz

Tudósítás > Bűnügy

Egy nap a karfiol jegyében A község, amely már nemcsak a bicsakról híres NAGYMAD – A karfiol értékes és kedvelt zöldségféle. Könnyen emészthető, sok kalciumot, foszfort és C-vitamint tartalmaz. A káposztafélék közül a legnehezebben termeszthető. Régiónkban a község már régóta ismert ennek termesztéséről, így a hétvégén egy különleges rendezvénnyel várták az érdeklődőket. „Néhány éve még a falu hetven százaléka »karfiolozott«,

napjainkban a lakosság alig 15–20 százaléka foglalkozik termesztésével. Az emberek kedvét elvette az alacsony felvásárlási ár és a nehézkes értékesítés. Október 6-án első ízben rendeztünk Madban karfiolfesztivált, ezzel is szeretnénk ösztönözni a termelőket, segíteni nekik a felvásárlók keresésében, esetleg a támogatások megszerzésében. Az esemény karfiol kiállítással kezdődött. Utána karfiolból készült ételek főzőversenye zajlott. Végül A Madi Bicsak csapata

muzsikaszó mellett szórakoztunk is egyet”– tájékoztatta lapunkat László Gábor polgármester. A rendezvény vendége volt Belucz János, a Szlovákiai Kiskertész Szövetség Dunaszerdahelyi JB elnöke is, egy személyben a karfiol »szépségverseny« zsűri jének elnöke.” A madi föld különlegesen alkalmas a karfiol sikeres termesztésé-

A szerző felvételei

Karfiolcsokor

re. Örülök, hogy megszervezték a karfiolnapot. Sokan nem is sejtik, hogy hányféle karfiol létezik és milyen sokféle ízű” – szögezte le az ismert szakember. A karfiolételek főzőversenyében öt csapat vett részt. Első lett a hazai Szedett vedett csipet-csapat, amely igazi specialitásokat tudott varázsolni a karfiolból. Má-

sodik lett a Szőkenők zöldben, harmadik Böbe és csapata. Természetesen nem hiányzott a karfiol krémleves, magyaros karfiol tartármártással, valamint a kar fiolos-vaníliás krémmel töltött palacsinta. A különdíjakat Konyi és csapata, valamint a Madi Bicsak csapat érdemelte ki a karfiolgombócos karfiollevessel. Vladislav Kmeť

Tüsténkedtek a versenyzők

Rendőrségi hírek Bezsebelte az adót és a járulékot NAGYMAGYAR – Adó- és biztosítás be nem fizetése miatt indult büntetőeljárás az ellen a 44 éves helyi férfi ellen, aki 2006–2011 között alkalmazottainak ugyan lefogta a társadalombiztosítási járulékot és a béradót, ám azt nem fizette be. Összesen 2829 euróval károsította meg dolgozóit és az államot. Büntetése 3-tól 8 évig terjedő szabadságvesztés lehet.

Megszelídített vadkender BŐS – Júniusban rendőrségi ellenőrzés alkalmával zöld növényt tartalmazó műanyag dobozt találtak a nagyközségben egy 24 éves bakai férfinál. Mint később kiderült, 7-9 egyszeri adagra való kenderről volt szó. A rendőrség kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott gyártá-

sa, tartása és forgalmazása vétségével gyanúsította meg, ami a bíróság előtt akár 5 év börtönbüntetést is jelenthet.

A kis hamis Hamis járművezetői igazolványt mutatott fel a rendőröknek a közúti ellenőrzésnél egy 38 éves magyar állampolgár. Tette közokirat hamisításnak minősül, amiért akár három év börtönbüntetést is kaphat.

Laptopot lopott DUNASZERDAHELY – Akár 2 év börtönbüntetés várhat egy 18 éves helyi fiatalemberre, mert egy 650 euró értékű laptopot lopott el egy középiskolából.

Két tasak heroin Akár öt év börtönbüntetés fenyegeti azt a 20 éves simonyi (Partizán-

ske) nőt, akinél a somorjai rendőrök barna port tartalmazó két műanyag zacskót találtak. A laboratóriumi vizsgálat szerint hét egyszeri adag előállítására alkalmas heroint tartalmaztak a zacskók. Ezért a rendőrség kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott gyártása, tartása és forgalmazása vétségével gyanúsította meg a nőt.

Zsarolás záros határidővel SOMORJA – Egy hónapot adott a sértettnek egy 31 éves férfi, hogy 200 eurót adjon át neki, amikor 2011 decemberében rátámadt az illetőre. A zsarolással gyanúsított elkövetőt 2 évtől 6 évig terjedő szabadságvesztésre ítélheti a bíróság.

Ismét az alkohol? BODAK/BŐS – Az elmúlt hét péntekén nem sokkal éjfél előtt, halálos baleset történt a két község közötti szakaszon. A Škoda Octavia ismeretlen okból lehajtott az útról, s egy fá-

nak ütközött. A 25 éves sofőr két útitársa, a 28 éves somorjai és 39 éves felbári férfiak olyan sérüléseket szenvedtek, amelyek következtében a helyszínen életüket vesztették. A vezetőt súlyos sérülésekkel szállították a kórházba, akinek véralkoholszintje 1,92 ezrelék volt. *** Az év 39. hetében 2 közúti baleset és 12 káresemény történt a Dunaszerdahelyi járásban.

FIGYELEM Javítás miatt részleges útlezárás A járási közlekedésrendészeti igazgatóság felhívja a nyilvánosság figyelmét, hogy 2012. november 16-ig részleges lezárásra kerül az I/63-as országút Albár és Alistál közti szakasza. A felújítás alatt az egyes részek ideiglenes közlekedési táblákkal lesznek kijelölve.


5

Interjú > Ajánló

2012. október 9. |41. szám

Kevés a betölthető új munkahely Zsugorodó munkaerőpiac – táguló munkanélküliség Szlovákiában romlik a foglalkoztatottság. Az elmúlt évekhez képest nő a munkanélküliség mértéke, s ez alól a Dunaszerdahelyi járás sem kivétel. A valós helyzetről, a prioritásokról és a kiútról kérdeztük Zdenka Masodiovát, a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal igazgatónőjét. Augusztus végével járásunkban a regisztrált munkakeresők száma elérte a 8267 főt. Közülük 6806-an megfelelő állásajánlat esetén azonnal munkába tudnának állni. A rendelkezésre álló munkakeresők számára kivetítve járásunkban 11,17 százalékos a munkanélküliség. Mely tényezők hatnak negatívan a foglalkoztatottságra? – Augusztusban váratlanul több mint százötven bútorgyári alkalmazott munkahelye szűnt meg. Az előrejelzett tömeges elbocsátás keretében egy másik munkaadónál további száztizenegy emberé. Hivatalunk nyilvántartásába került tíz pedagógus, akik eddig kórházban kezelt mozgássérült gyermekek oktatását végezték. Somorján és Nagymegyeren autóipari beszállító cégek bocsátottak el embereket. A frissen végzett középiskolások és főiskolások megjelenése a munkapiacon is nagymértékben befolyásolják a munkanélküliséget. Ismétlődő jelenség a vállalkozásukat felszámoló önfoglalkoztatók, valamint a külföldről hazatérő munkavállalók magas száma. Ugyanez tapasztalható a szerződéses dolgozóknál, akik a munkahivatali nyilvántartás mellett kereső tevékenységet folytatnak. Sokak számára véget ért a szerződéses munka, amelyet az aktív fog-

– Kevés az új betölthető állás

lalkoztatási politika eszközeként biztosított számukra a munkahivatal és a közigazgatás közötti egyezmény. Végül, de nem utolsó sorban pedig alig van betölthető új munkahely. Mi a helyzet az ún. önkéntes munkanélküliekkel? – Az önkéntes munkanélküliek nincsenek nyilvántartva a munkahivatalban, mert a bejelentkezés nem kötelező. Azonban az önkéntes munkanélküli köteles fizetni az egészségbiztosítást. Amennyiben bejelentkezik a munkahivatal nyilvántartásába, az egészségbiztosítást az állam fizeti helyette. Az számít önkéntes munkanélkülinek, aki nincs alkalmazásban, nem önfoglalkoztató, nem az állam biztosítottja. Számukról nincs pontos adatunk. És mit mondhatunk el, mely tényezők befolyásolják pozitívan a foglalkoztatottságot? – A kereskedelmi egységek, üzlethálózatok, szolgáltatási egységek, amelyek folyamatosan vesznek fel eladókat, pénztárosokat, árurakodó-

A szerző felvétele

kat, kiszolgáló személyzetet. Sikeres az együttműködés a VW alkatrész-beszállító cégével. Legutóbb 22 munkakereső teljesítette a feltételeiket, közülük néhányan augusztusban be is léptek. Fontosak a hivatal munkaközvetítő ügynökei, ők kapcsolatban vannak a járás és több járáson kívüli munkaadóval. Közvetlenül reagálnak a munkapiaci kínálatra és keresletre, a nálunk nyilvántartott munkakeresők számára megszervezik az állásinterjúkat és válogatást. Mi mondható el az idénymunkákról? Milyen hatással vannak a munkanélküliségre? – Főleg a mezőgazdasági idénymunkák hatása számottevő. Általában márciustól októberig tart az idény. Az álláskeresők nagyrészt Ausztriába, Németországba, Spanyolországba járnak gyümölcsöt és zöldséget betakarítani. Idehaza is akad mezőgazdasági idénymunka, de jóval kevesebb, mint régen. Nagy érvágás volt a nagy számú idénymunkást foglalkoztató dunaszerdahelyi cukorgyár felszámolá-

sa. Járásunkban egy cukorkaféléket csomagoló és forgalmazó cég is alkalmaz minden évben idénymunkásokat. Ön szerint milyen prioritások segítenek növelni a foglalkoztatottságot a Dunaszerdahelyi járásban? – Mindenekelőtt az álláskeresők képzettségének javítása, hogy el tudjuk helyezni őket a munkapiacon. A munkanélküliséget információs, tanácsadó és munkaközvetítő szolgáltatásokkal is tudjuk csökkenteni. Továbbá az új munkahelyeket teremtő aktív munkaerő-piaci politikai eszközök alkalmazásával. Hivatalunk nagymértékben él ezzel a módszerrel. A munkáltatókkal kommunikálunk az új munkahelyek kialakításánál, tájékoztatjuk őket a munkahelyteremtő támogatásokról. Az esetek többségében kihasználják a kínálkozó lehetőségeket. Leggyakrabban a hátrányos helyzetű munkakeresők betanítási hozzájárulását, az alacsony bérű alkalmazottak munkahelymegtartási támogatását, a végzősök szakmai gyakorlatának támogatását, védett műhely vagy védett munkahely létesítésének támogatását. Mégis milyen a szabad munkahelyek struktúrája járásunkban? – A bejelentett munkahelyek kínálatában leggyakoribb a bolti eladó, PVC-nyílászáró szerelő, tehergépkocsi vezető, főleg kamionsofőr, CO hegesztő, varrónő, pincér, szakács, pék, szállítmányozó, könyvelő, egészségügyi asszisztens. Állandó kereslet van iparosi és kétkezi munkákra, igény van gépkezelők, gyártásvezetők, fémmegmunkálók (esztergályos, marós), elektrotechnikusok, villanyszerelők iránt. Vladislav Kmeť

Színházi bemutató, szobor- és emléktábla avatás KOMÁROM – Október 12-én, délután fél hattól a Jókai Színház alsó előcsarnokában kezdetét veszi az első szlovákiai hivatásos magyar színház megalakulásának 60. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő eseménysorozat nyitó rendezvénye.

Fellegi István, az 1952-ben megalakult Magyar Területi Színház első igazgatójának mellszobrát és az első társulat emléktábláját, mindkettő Juraj Gráfel műve, Tóth László, színháztörténész, publicista leplezi le. Ezt követően A. Nagy László, kisebbségi kormánybiztos nyitja meg a színház alsó és felső előcsarnoká-

ban bemutatásra kerülő „Hatvan éve a világot jelentő deszkákon” című kiállítást, ahol a szemlélő, a korabeli fényképek és emléktárgyak segítségével, végigkísérheti a színház hatvanéves történelmét 1952-től napjainkig. Végül 19 órától kezdődik az ünnepi évad első bemutatója, Georges Feydeau: EGY HÖLGY A MA-

XIMBÓL, Verebes István m.v. rendezésében. A bohózati elemekben bővelkedő, a komédiában nélkülözhetetlen félreértésekkel, személy- és szerepcserékkel átszőtt előadásban a színház művészeinek minden korosztálya képviselteti magát. (jsz)


6

Csallóköz

Portrériport

Üvegbe zárt szerelem A sikabonyi temető készülő templomának üvegeit is a fiatal művész készíti Bizonyára sokan nem tudják, hogy a Megasztár 6 Csillag-díjainak tervezője és kivitelezője egy tehetséges csallóközi fiatal képzőművész, Soós Csilla volt. Mint ahogy talán az sem közismert, hogy a tavalyi Nagy Duett énekverseny díjainak elkészítése ugyancsak az ő nevéhez fűződik. A harmincéves felbári hölgy szakmáját tekintve ólmozott üvegablak- és üvegfestő, valamint tűzzománcozott-dísztárgy készítő. Győrben tanult, az elismert Ferenczy

ahol megalapoztam a rajztudásomat. Szóval, elkerültem Győrbe, ahol azt tanácsolták, mivel jól rajzolok, mi lenne, ha engem inkább tűzzománc szakra vennének fel? Szüleimmel mondtuk, hogy jó lesz, csak van egy kis gond – nem tudjuk, hogy mi az. Így belevágtam az ismeretlenbe, szüleim pedig aggódtak, hogy mi lesz velem. Elmagyarázták, hogy a tűzzománc olyasvalami, ami a magyar királyi korona díszítésén is megtalálható. Előkaptam a lexikont, megnéztem, s aztán belevetettem magam a tanu-

lenc évesen eredeti Róth Miksa üvegablakhoz nyúltam, ami akkoriban elképzelhetetlen volt számomra. A kitört üvegeket állítottuk helyre vagy az idő vasfoga által tönkrement ólomsínt cseréltük ki és helyeztük vissza. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, de aztán úgy láttam, nekem haza kell jönnöm Magyarországról és a saját lábamra kell állnom” – emlékezik vissza azokra az időkre. Nem könnyű Huszonnégy éves volt ekkor, s rögtön Gútára került, ahol

Ónnal és forrasztópákával

Noémi-díjas üvegművész, Hefter László egyetemi magántanár növendékeként, akivel több közös munkája is készült. Jelenleg Gútán, a Magán Szakközépiskolában tanít, valamint szüntelenül alkot. Mégsem keramikus A felbári alapiskola elvégzése után Csilla útja a győri Kovács Margit művészeti szakközépiskolába vezetett. „Tizennégy évesen eldöntöttem, hogy keramikus leszek. Az elképzelést az akkoriban futó tévésorozat, a Szomszédok ihlette, ahol az egyik szereplő, Etus, csodálatos dolgokat alkotott. Előtte jártam művészeti iskolába Somorjára,

lásba. Nagyon izgalmas dolognak tartottam, hogy rézlemezre porrá tört üveget festünk, majd kemencében kiégetjük” – ismerteti a kezdeteket. Mint mondta, már akkor annyira vonzódott az üveghez, hogy tudta, ennyivel nem éri be. Restaurálási munkák Majd Hefter László szólította meg, hogy nincs-e kedve magániskolájában tanulni. Az egyetemi vizsgákra bejárt, mellette más diákokkal segédkezett a tanár munkáinál. „Restauráltuk a Parlament épületét Budapesten és más ismert létesítményt is, például a Gressen palotát, a Nemzeti Bankot. Óriási dolog volt, hogy alig tizenki-

Készül az alkotás

az első éven megnyitott ólomüveg szakon kezdett tanítani. Azóta hetente kétszer utazik Felbárról a komárom járásbeli városba. Örömmel tanítja a gyerekeket, erőt adnak neki, habár néhány szakmabeli zokon veszi, amiért szerintük konkurenciát nevel. „Nem hiszem, hogy így lenne. Aki ezzel szeretne foglalkozni, az tegye. Ha ebből meg is tud élni, akkor minden elismerésem az övé. Mert nagyon nehéz úgy boldogulni, ha az embereknek lassan tejre, meg kenyérre sincs pénzük. Művészetre még úgysincs. Látom azt a diákok között is, hogy azok a gyerekek, akik szeretnének ezzel foglalkozni, de a szülő nem támogatja, annak sajnos nehezen fog menni. A szükséges eszközök meglehetősen költségesek, én például francia, amerikai, spanyol, olasz üvegekkel dolgozom. Kiskoromtól kezdve akár ünnepkor, születésnapon, névnapon szüleim megkérdezték tőlem, milyen ajándékot vegyenek, mindig azt válaszoltam, üvegvágót, fúrót, fogót, csipeszt. Kicsinyenként édesapám megvásárolt mindent, s arra eszméltem, hogy kész a műhe-

lyem!” – nevet fel hangosan. Itthon és külföldön Amikor arról kérdezem, mennyire divatos szakma ez, úgy válaszol, sokan nem is tudják, hogy pontosan mit takar az üvegfestés. „Úgy mondom, divattá vált, mert nagyon sok gyorstalpaló tanfolyamon el lehet sajátítani, nyilván nem minőségi szinten. Ehhez jó rajzkészség is kell. Én sokat járok külföldre, többek között Ausztriába, ahol kastélyokban, magánszemélyeknél készítek üvegablakokat, egyedi térelválasztókat, ablak- és ajtóbetéteket, lépcsőkorlátot, beltéri üveget. Ez úgy működik, hogy van egy csapat, akivel kimegyek, ott elvégezzük a ránk szabott feladatot, majd ő beajánl egy másiknak, és így tovább. Az osztrákoknál nagyon sok kúriaszerű ház, épület van, amit felújítanak. Ők nagyon adnak erre. Egyébként a felbári házunk kapuját is ólomüvegek díszítik” – s már mutatja is az albumát, ahol szemrevételezhetjük fantasztikus alkotásait. Mint mondja, legnagyobb büszkesége, hogy Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát őt kérte fel a Győrasszonyfai Templom üvegablakainak


Pénzvilág

A szegények iskolája

Rajkovics Péter rovata

Senkit se tévesszen meg a cím, ugyan nagy rajongója vagyok Márai Sándornak, de nem a huszadik század egyik legkiválóbb magyar írójának azonos címmel ellátott könyvéről szeretnék beszámolót tartani. Sokkal inkább arról a napjainkra jellemző helyzetről, amelyről az elmúlt héten statisztikai adatokat is az arcunkba toltak. Minden nyolcadik szlovák állampolgárt fenyeget a szegénység – tudtuk meg –, ami egyben azt is jelenti, nem csak a munkanélkülieknek kell szembenézniük a problémával. Pedig napról napra növekszik a számuk, s amint azt éppen aktuális számunkban az illetékes hivatal vezetőjétől megtudják, a Du-

megalkotására. „Két évvel ezelőtt történt a megkeresés. A főapát úrral közösen beszéltük meg a terveket. Nagyon okos, intelligens ember, szinte ittam a szavait. A templom üvegablakai a hét szentséget ábrázolják, ezen kívül volt még kettő, ahová nem akarták, hogy szimbólum kerüljön”. Érdekességként megemlíti, hogy fél éve az alsószalatnai (Slatina) templomba is tőle rendelték meg a magyar királyi koronát és címert. Franciaországban ugyancsak dolgozott galériában és kolostorban is. Munkafolyamat Elmondása szerint a munka kezdetekor legfontosabb a helyszín szemrevételezése. Mindig odautazik, hogy saját szemével lássa, hová kerül a mű, illik-e a rendeltetési helyéhez. „Talán érdekes lehet az olvasóknak, hogy a dunaszerdahely-sikabonyi temető készülő Magyar Szentek Templomába én ké-

7

Jegyzet > Portrériport

2012. október 9. |41. szám

naszerdahelyi járásban sem fényes a helyzet. Eddig azt hittük, a főváros és az osztrák határ közelsége majd megvéd bennünket, de amikor pozsonyi ismerőseim is aggódva beszélnek az ottani helyzetről, akkor tényleg el kell gondolkodnunk. Többek közt azon, milyen módon tud egy közösség segíteni önmagán. Ugyanis leginkább erre van szükség, mert legyen a kormány vörös, kék vagy szivárvány árnyalatú, vajmi keveset tud változtatni a környezeten, amelyben élünk. Hozhat akár néhány gyárat, de amíg csak az ésszerűtlen hitelre fogyasztás zajlik, addig a gondok csak növekednek. Belső változásokra van szükség, hiszen azt is látjuk a Csallóköz minden városában, hogy a hajléktalanok száma nem csökken. Sőt, előrejelezhető, hogy csak növekedni fognak az utcán a folyamatos elbocsátások miatt, ahogy a bűncselekmények is. Amennyiben ennek következtében lassan félni fogunk egy koraesti sétától is, akkor nemcsak gazdaságilag, hanem társadalmilag is rendkívül gyors ütemet vehet a leépülés.

Net-felvétel

Ezért aztán nekünk, egyszerű polgároknak is ideje lenne felfogni, a változásokhoz feltétlenül szükséges, hogy tükörbe nézzünk. Ott látni fogjuk a félelmeinket, bizonytalanságainkat, amelyek mindennapi életünket tovább nehezítik. Az ilyen bizonytalan időkben egyedül az segíthet a megfelelő irány felvételében, ha elkezdünk pozitívan nézni a jövőbe, s alulról építkezni. Csökkentünk a feleslegesen, igyekszünk támogatni a haza-

it, a régióbélit, s ha lehetőségünk van rá, magunk is előállítunk valamit. A szegények iskolájában ugyanis azt tanítják, a nehéz helyzetben igazából csak önnön magunkra számíthatunk, ezért a legideálisabb, ha minél több dolgot közvetlen környezetünkből szerzünk be. Aztán pedig a globális forgatag is megtanulja ugyanezt, s talán végre a csallóközi alma lesz a boltjainkban a legolcsóbb.

szítem az üvegeket, amelyek szenteket – Szent Erzsébetet, Assissi Szent Ferencet, Prágai Szent Ágnest, Szent Istvánt, Szent Lászlót – ábrázolnak majd. Mennyire jellemző, hogy ezt a művészetet felhasználják az emberek a mindennapi életükben? – érdeklődöm. „A mai kor lakáskultúrájába abszolút beépíthető. Mindenki meg van ijedve, pedig megfizethető. Családi házak enteriőrjét is egyre gyakrabban díszíttetik már üvegtechnikával. Ötletek belülről Azt meséli, ha meglátja az üveget, elindul a keze. Maga sem tudja megmagyarázni azt a szenvedélyt, ami az anyaghoz fűzi. „Reggeltől estig ezt csinálom, s amikor fáradtan lefekszem aludni, azt kívánom, legyen már reggel... ” – nevet fel hangosan. Amikor a terveiről faggatom, így felel: „Amíg csak utolsót dobban a szívem, én

Fogas Ferenc felvételei

Előkerült az album...

ezzel szeretnék foglalkozni. Álmom, hogy kijussak külföldre, legyenek nagyobb volumenű munkáim és kipróbálhassam magam. Sze-

rencsés vagyok, mert a hobbim a munkám. Nemsokára megszületik a nővérem második gyermeke a kis Johanna után, őt várom nagyon. És

persze, bízom benne, hogy sokat fogok tudni az új jövevénnyel babázni” – teszi hozzá mosolyogva búcsúzóul. Undesser Tímea


8

Csallóköz

Riport > Tudósítás

Egy ismerős hang a Csallóközből – Fontos, hogy a népzenét életben tartsuk Dóka Zsuzsa neve ismerősen cseng a csallóközi zenekedvelők körében. Arról viszont már kevesebben tudnak, hogy a fellépéseit munka mellett végzi. Kassán állatorvosnak tanult, de a tanulmányok befejezését követően nem dolgozott kitanult szakmájában. Dunaszerdahelyen hatósági állatorvosként ismerhetik, amely sokakat elsőre nagyon is meglep. És mégis, miért választ egy törékeny hölgy ilyen, sokszor férfiasnak tartott foglalkozást? Elsősorban azért, mert már gyermekkora óta erős kötődése alakult ki az állatokhoz és édesapján keresztül is közelebb került a szakmához. Az énekléssel Nagymegyeren, szülővárosában kezdett el foglalkozni, még

gyermekként, a művészeti iskolában. „Lehet, hogy sok nagymegyeri még emlékszik arra a kiváló fúvószenekarra, amely hosszú éveken keresztül működött.

Nagy kár, hogy megszűnt, s nem sikerült újra életre hívni. Éppen velük kezdtem el énekelni. Rengeteg elismert mai zenész kezdte ott zenei karrierjét. Velük kerültem el

például a határon túlra, a magyarországi Kecskemétre is. Olyan mély nyomokat hagyott bennem az ottani munka, hogy eldöntöttem, az énekléssel a továbbiakban is foglalkozni szeretnék. Mára a hobbimmá vált, s nagyon szívesen járok az emberek közé, s igyekszem jóhangulatot teremteni a fellépéseimmel” – teszi hozzá a kiváló énekes. Zsuzsa számára nagy öröm amikor népdalokat énekelhet, s látja az idősebb hallgatóságon, hogy fiatalságuk egy-egy emlékét tudja visszaidézni. Hangsúlyozza: „Fontos, hogy a népzenét életben tartsuk.” Majd azt is megtudjuk, több versenyen ért el sikeres eredményeket, s a nagyközönség leginkább a Duna Televízió műsorain keresztül ismerhette meg. Ennek köszönhetően nem-

csak a szűkebb régióban, hanem Magyarországon is ismertté vált, sőt Romániában ugyancsak fellépett már. Mindez persze nem jelenti azt, hogy kényelmesen várná a felékéréséket, hanem továbbképzi magát. „Már negyedik éve tanulom a zongorajátékot, mert ezen keresztül is szeretnék közelebb kerülni a dalokhoz, amelyeket éneklek. Emellett hetente kétszer énekórákra is járok, valamint az autóban is sokat dalolok” - mondja mosolygova. Ami az énekes álmait illeti, szeretne a jövőben Európa más országaiban, esetleg Amerikában is fellépni, ahol ugyancsak élnek magyarok és szlovákok, akiknek kevesebb lehetőségük van ezen dalokat hallgatni. Vladislav Kmeť A szerző felvételei

Élénkülő közösségi és kulturális élet Mintegy negyven aktív tagjuk van IZSAP – Tavaly decemberben a Nagymegyer városrészét képező Izsapon néhány helyi lakos megalapította az IQUS Izsapi Kulturális Társulást. Elnöke Csákány Rudolf lett, aki néhány érdekes információval szolgált tevékenységükről. „Településünk hosszú éveken át aludta Csipkerózsika álmát. Nem

vált hasznára, hogy a múltban Nagymegyerhez csatolták. Itt egyszerűen megállt az idő. Mintha csak felesleges teher lettünk volna a városnak. Úgy gondoltuk, nélkülünk, a helyi lakosok kezdeményezése nélkül nem éled fel Izsap. Nem lesznek közösségi és kulturális események. A falu tovább fog sorvadni. Polgári társulásunk Izsap fejlesztési elmaradottságára, az infrastruktúra elha-

A szerző felvételei

nyagolására is rá akar mutatni. Továbbá feladatunknak tartjuk a népi hagyományok megőrzését is. Mintegy negyven tagunk van, mind nagyon aktívak. Nem egész egy év alatt tíz rendezvényt szerveztünk. Köztük szeptember 30-án a futballpályán a népi hagyományőrző fesztivált, mégpedig a kormányhivatal nemzetiségi kultúrák programjának pénzügyi támogatásával. Szin-

te az egész falu ott volt, örült a látnivalónak, tapsolt a műsornak. Az esemény az Aranykert bábcsoport előadásával kezdődött. Utána helyi folklóregyüttesek léptek fel, majd Szabó Laura énekelt. Végül Bősi Szabó László, Dóka Bielik Zsuzsanna, Kossáry Judit és Kossár Szabolcs népdalénekesek mutatkoztak be a közönségnek” – mondta el Csákány Rudolf. –lav


9

Riport > Hirdetés

2012. október 9. |41. szám

Az Arizóna magasra tör Két hónap alatt három klippel jönnek DUNASZERDAHELY – Még 2009 elején jött létre egy csapat, amely kezdetben ismert pop-rock szerzeményeket játszott a közönségének. Azóta viszont már a saját dalaikról ismerik őket nem csak Csallóközben, s ha a terveik valóra válnak, akkor a közeljövőben még többet hallhatunk róluk.

előtt is játszhattak, és egyre többen ismerték meg zenéjüket, nevüket a környéken. A sikerek pedig tovább folytatódtak, noha a tavalyi évben az új dobos érkezésével a hangzásuk is változáson ment keresztül. A koncertek azonban egész nyáron folyamatosan követték egymást, sőt, még videoklip is készült „Te vagy, aki kell” címmel.

honlapjukon még több és frissebb információt közöljenek a rajongóikkal, valamint minden téren minőség övezze munkájukat. A próbák és az aprólékos felkészülés mellett ezért kevesebb idejük marad a koncertekre, de legutóbb éppen a Csallóközi Vásáron láthattuk őket. Eközben persze nagy erőkkel folytak a munkálatok az őszi megle-

„Ez egyben egy korszak lezárása is volt, a 2009-től 2011-ig tartó zenekari szakaszé” – mondja el kérdésemre Gasparik Fecó, a csapat frontembere, billentyűse.

petéseken, három klip formájában. „Október 12-én jelenik meg az első klip, amely angol–magyar dal, s egy tehetséges rapperrel, Bokival készítettünk Way for Me címmel. Ez a fiatalok problémáiról, céltalanságáról szól. Napra pontosan egy hónappal később Flóra címmel jön a második, ez inkább komolyabb szerzemény, mely számtalan értelmezést nyerhet a hallgatóknál. Majd december 12-én érkezik, reményeink szerint a legnagyobb durranás, vagyis a Küzdelem a holna-

Az Arizóna zenekart öt fiatal (Maja, Johnny, Gabesz, Fecó, Bandy) csallóközi alkotja, akik szeretnek együtt zenélni, s bár korábban teljesen eltérő zenei stílus jellemezte őket, mégis egymásra találtak. A kezdetek óta egyetlen tagcsere történt, méghozzá a dobos posztján, de ezt a változást is előnyükre fordították, mert új erőre kaptak. Kezdeti sikerek Egy évvel az alakulás után pedig egyértelművé vált, megpróbálnak a saját szerzemények felé orientálódni. Az első daluk „Kitárt szárnyakkal” címmel vált ismertté nem csak tájainkon, hiszen az elmúlt két évben rengeteget koncertezett a négy fiú és az énekes, Maja Magyarországon is. Mint kiderül, egy sikeres fellépésnek köszönhetően jött a többi meghívás, és a csallóköziek bizonyítottak. Még 2010-ben az első számokból egy demólemez is készült, amellyel budapesti bárokban is népszerűsítették a csapatot. A hatás nem maradt el, hiszen ennek köszönhetően a téli időszakban is rengeteg fellépésük volt déli szomszédjainknál. Sőt, idehaza a Bikini, Balázs Fecó és a Karthago

Váltás Tehát egy periódus véget ért tavaly, amelyre azért is volt szükség, mivel úgy érezték, szeretnének még profibb módon közelíteni a közönségükhöz. Ez pedig nemcsak a zenére volt igaz, hanem a zenekar menedzselésére is. Odafigyelnek arra, hogy

pért. Ez a dal az élet kiszámíthatatlanságáról szól, arról, figyeljünk oda, mert akár egy nap alatt minden megfordulhat, és becsüljük meg azokat, akik minden nap tesznek értünk” – meséli Maja és Fecó az elkövetkező bő két hónap három dalpremieréről, amelyek sokat elárulnak majd a zenekar új arculatáról. Azt is megtudom, az utolsó daltól várják a legnagyobb áttörést, hiszen rengeteg munkával Budapesten, remek körülmények közt készült, amely reményeik szerint a rádiók és a zenecsatornák programján is szerepelhet. Mindez pedig nemcsak egy álom, hiszen az adók zenei szerkesztőinek is tetszett a demójuk, így talán a közeljövőben a képernyőről is visszaköszönt az ötös. Annyi viszont már most bizonyos, tavasszal nemzetközi turnéra indulnak, melynek keretén belül Szlovéniában, Romániában, Londonban, és kis szerencsével Moszkvában is bemutatkozhatnak. Mindezen lehetőségek pedig a folyamatos munkának, egyeztetésnek köszönhetők, hiszen külföldi koncertszervezőkkel kapcsolatot tartva igyekeznek egyre nagyobb közönségnek bemutatkozni. Természetesen a hazai rajongóikat sem kívánják elhanyagolni, hiszen a nyáron fergeteges bulikkal szeretnék őket megajándékozni. Egyébként, ha éppen a MAX-ban sétálva felhangzik az „Ez a te helyed”, amely a bevásárlóközpont dala, most már tudni fogják, az is Arizóna szerzemény. Rajkovics Péter Archív felvétel


10

Žitný ostrov

Rozhovor

So sezónou vládne spokojnosť Svadby v americkom štýle, nevesta prilieta helikoptérou ČILISTOV – V poslednú septembrovú sobotu sa v hoteli Kormorán konala rozlúčka s letnou sezónou. O tom, aká bola, sme sa porozprávali s akoby nestarnúcim riaditeľom tohto štvorhviezdičkového podniku Štefanom Nagyom, ktorý sa reštauračným službám a hotelierstvu venuje už neuveriteľných šesťdesiat rokov! Pišta báči, tak ako by ste zhodnotili letnú sezónu 2012? – Ak by niekto tvrdil, že v tejto republike to funguje, že ľudia majú peniaze, tak klame. Napriek tomu musím povedať, že táto sezóna bola oveľa lepšia ako tá predošlá – možno to znamená, že sa opäť „nadychujeme“, neviem.

bím toto remeslo prvý rok. Keď prídem do podobného zariadenia inde, chyby nehľadám, ale vidím ich. Stať sa to môže aj u nás, veď keď sedím v reštaurácii medzi hosťami, tak celý personál sa očividne snaží. Ale ktovie, čo robia, keď tu nie som. Aj preto na cudzích miestach nikdy nereklamujem, nevolám si prevádzkara či vedúceho, lebo veci vidím iným pohľadom ako bežný návštevník. Preto aj našich hostí – ak sa vyskytne nedostatok – žiadam o prepáčenie. Aké plusy by ste pripísali končiacej sa sezóne? – Určite to, že bola dosť dobrá, prialo nám aj počasie, ktoré bolo teplé a suché. To spôsobilo, že sme sa vyhli „mimosezóne“, ktorá býva v júli a auguste, keď je veľa našincov na dovolenkách v za-

Letná sezóna štartovala folklórnymi vystúpeniami...

– Robí veľa, hostia sa v ňom môžu iba tak „potulovať“, ale aj okúpať sa, tráviť čas na pláži, je tam možnosť občerstvenia v rotunde, v prevádzke je bolel, máme

Foto: autor

...do cieľa dorazila pri cigánskej hudbe

Takže hostí pribúda, alebo sa tu vytvorila stabilná klientela? – Našim krédom je, že hosťa nechceme vidieť prvý raz a naposledy. Aby nepovedal aj svojim známym: bol som v hoteli Kormorán a už nikdy tam nevkročím. Samozrejme, nedostatky sú aj u nás – nepoznám podnik, kde by neboli, pričom nero-

hraničí. Cudzinecká klientela príliš početná nie je, ale tento rok, keď sa „naši“ vracali z dovoleniek a ostal im ešte nejaký deň, dva voľna, mnohí ho využili na návštevu u nás. Neraz sme mali terasu či park nabité. Veľmi pekne vybudovaný park pri hoteli musí byť veľmi náročný na údržbu. Je až takým prínosom?

spomínal – človek si všíma aj drobné chybičky: ak nevestu dopravia ku nám vrtuľníkom, musí od miesta pristátia prejsť snáď sto metrov pešo. Mienim to riešiť tak, že tam bu-

tam malú zoologickú záhradu. Apropo, naša minizoo je síce obdivovaná, ale napríklad v jeden deň sme priviezli malé sliepočky „liliputky“, no za noc nám ich niekto všetky ukradol. V parku robíme aj svadby v „americkom štýle“, všetko je veľmi elegantne pripravené, hostia sú príjemne prekvapení. Ale tu sa vrátim k tomu, čo som už

de pripravený nejaký honosný kočiar alebo limuzína, ktorá ju ku pavilónu privezie. Ako ste spokojný s personálom? – Trochu je to problém. Hľadáme kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov, odborníkov. Ale naše požiadavky sú vysoké, neraz sa stane, že záujemca príde, zľakne sa a odíde. Pritom dobrých za-

mestnancov dokážeme dobre zaplatiť. Čo nového pripravujete do budúcej sezóny? –Uvidíme, ako dopadne zimná sezóna, koľko peňazí budeme môcť investovať do tradičných, ale aj nových akcií. Chcel by som, aby sa postavilo javisko prečnievajúce nad lagúnou, na ktorom by sa tiež dali robiť svadby, bankety, ale aj koncerty či podobné akcie. Chceli by sme usporadúvať hudobné festivaly. Tento rok sme prvý raz organizovali výtvarné sympózium – monumentálne drevené sochy majú u hostí veľký úspech, aký som ani nepredpokladal. Najmä kormorán, dielo pána Jara Martiša, pri ktorom sa s obľubou fotografujú. Až neskôr som sa dozvedel, že tento umelec v „civile“ tiež šéfuje hotelu. V tomto chceme rozhodne pokračovať, už máme skúsenosti – v budúcnosti by sme chceli zaplniť park takýmito sochami. Čo by ste nám povedali na záver? – Keď ráno sedím pri káve na terase a vidím, že prídu návštevníci s deťmi napríklad z Bratislavy a zamieria si to rovno za zvieratkami, trochu ma to škrie. Ale na moju radosť potom prídu sem, na kávu či na obed. O tom to je. Ľubo Banič


11

Reportáž

9. október 2012 | číslo 41

Vzťah ku pôde sa u nich dedí Keď to dokážu oni, prečo by sme to nedokázali aj my? Jedným z negatív, ktoré sa po roku 1989 prejavili v našom regióne, je aj úpadok toho, čím bol Žitný ostrov v minulosti charakteristický snáď najviac – poľnohospodárstva. Kedysi nielen „obilnica republiky“, ale aj jej ovocný sad i zeleninová záhrada stratili svoju niekdajšiu tvár. Rozpad JRD a častokrát prečudesná privatizácia štátnych majetkov spôsobili, že časť bývalej úrodnej pôdy sa využíva na úplne iné účely, iná sa dostala do zahraničných rúk, no našťastie sa nájdu aj takí, ktorí na tra-

kov, ktorí prišli na „Dolnú zem“ po prvej svetovej vojne. Rodina Kubulákovcov prišla do dnešného Hviezdoslavova medzi prvými „kolonistami“ z Oravy, v roku 1921. Takzvaný prídel pôdy činil 14 hektárov pôdy na jednu rodinu, zvýhodnení boli bývalí legionári, ktorí dostávali 30-31 hektárov. Otec pána Kubuláka sa tu oženil, za manželku si vzal dievča z Moravy – mimochodom, hľadať u Kubulákovcov čo i len náznak nejakého nacionalizmu by bolo naozaj zbytočné: Jozefova manželka Evička i obidve nevesty sú maďarskej národnosti...

Videli ste už niekedy „lilavý” karfiol?

som opätovne začal hospodáriť na pôde – inšpirovali ma poznatky zo Západu, kde rodinné podniky neraz fungujú na rozlohe 5 až 15 hektárov. Vtedy som si povedal: keď to dokážu oni, prečo by sme to nedokázali aj my? Začínali sme v roku 1991 s desiatimi hektármi, dnes robíme na viac ako 120-tich,“ hovorí Kubulák. Spočiatku to boli hlavne skoré zemia-

teľne udržiavaných a esteticky pôsobiacich zeleninových lánoch ročne dozrieva až šestnásť druhov zeleniny, tradičnej pre náš región: od mrkvy a petržlenu cez kapustu, kel a cibuľu až po paradajky a papriku. Obrábať 120 hektárov pôdy nie je maličkosť. Koľko ľudí je na to potrebných? „Stálych zamestnancov je desať, samozrejme, v tom je započíta-

Zemiaky majú u Kubulákovcov svoje miesto dodnes

dície a odkaz predkov nezabudli, ten prepotrebný vzťah k úrodnej zemi nestratili, respektíve si ho obnovili, a dokázali ho vštepiť aj svojim potomkom. Medzi takýchto bezo sporu patrí aj Jozef Kubulák, potomok usadlí-

Jozef Kubulák robil roky prevádzkara v šamorínskych vinárskych závodoch, v tomto meste aj žije, no jeho viazanosť na Hviezdoslavov je viac ako silná. „Otec vstúpil do družstva v roku 1951, medzi poslednými. Po roku 1989 som uvažoval, že by

História rodu Kubulákovcov na „Dolnej zemi“

Záhony mrkvy, aké by závideli aj chýrni zeleninári v Holandsku

ky, lahôdková kukurica i trocha kapusty a karfiolu, dnes gro spočíva v zelenine. „Najprv sa nám zdalo aj tých desať hektárov veľa, začínali sme vlastne z nuly, nemali sme ani žiadne stroje, nič sme nesprivatizovali – všetko, čo tu dnes je, sme vybudovali postupne, vlastnými rukami,“ pokračuje súkromne hospodáriaci roľník, na ktorého neuveri-

Foto: František Fogas

ná celá naša rodina vrátane dvoch neviest. V sezóne dávame prácu 20-30 ľuďom, od nás, niekedy na kratšiu dobu aj brigádnikom z Rumunska,“ hovorí Jozef Kubulák a na záver dodáva: „Za tých dvadsať rokov sme získali množstvo skúseností, najmä moji synovia. Teší ma, že s pôdou žijú, vedia, čo potrebuje.“ (banič)


12

Spravodajstvo > Súťaž

Žitný ostrov

Opäť raz hodnotná kultúra ŠAMORÍN – Základná umelecká škola Štefana Németha - Šamorínskeho usporiadala očarujúci večer, charakterizovaný hudobnou klasikou. Hudba, ktorá nás spája, bola ústrednou myšlienkou medzinárodného žiackeho koncertu pri príležitosti Svetového dňa hudby. Podmanivé tóny od Corelliho, Rachmaninova, Mozarta a mnohých ďalších autorov citlivo a s veľkou dávkou talentu oživili žiaci umeleckých škôl J. Kresánka z Bratislavy, z Komárna, rakúskeho Wieselburgu, a aj od našich južných susedov, z hudobnej školy v Mosonmagyaróvári. Pochopiteľne, zastúpenie mali aj hostitelia, ktorí sa predviedli v zostave Szilárd Nagy, Villő Varga, Gergő Nagy, Juraj Boráros, sprevádzanej „dospelou“ klavírnou spoluprácou, o ktorú sa postarala Erika Domsitzová. (čiko)

Vážení čitatelia! Pomaly vrcholí druhý ročník súťaže krásy „Miss Hotela Therma 2012“, finálový gala večer sa bude konať v sobotu 20. októbra. Ešte do 30. septembra ste mali možnosť prostredníctvom hlasovania cez internet ovplyvniť zloženie finálovej dvanástky. Aj tento rok sme pre Vás pripravili v spolupráci so štvorhviezdičko vým hotelom Therma v Dunajskej Strede atraktívnu súťaž. Z tých, ktorí správne odpovedia na našu súťažnú otázku, vylosujeme dvoch šťastlivcov, ktorí vyhrajú po dve vstupenky na túto mimoriadnu akciu. Súťažná otázka: Ako sa volá historicky prvá Miss Hotela Therma, ktorá je v tomto roku aj členkou poroty? Správne odpovede posielajte na adresu našej redakcie poštou, prípadne e-mailom do 11. októbra 2012. Redakcia: Csallóköz – Žitný ostrov, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda. E-mail: online.csallokoz@gmail.com

Talentovaný violončelista Gergő Nagy

Foto: autor

Kompa je symbolom ŠAMORÍN – Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku v MsKS otvorili zaujímavú výstavu klubu panorámy súčasného umenia – Kompa 2012.

Kompa symbolizuje spojenie dvoch brehov

Foto: autor

Umelecké zoskupenie „Komp“ združuje vo svojich radoch umelcov prevažne výtvarného zamerania z oboch brehoch Dunaja z oblasti nášho regiónu. Tento spoločný maďarsko-slovenský projekt už tretí rok úspešne zastrešuje Klub Rotary z Mosonmagyaróváru. Rotariánske hnutie je najstaršou klubovou organizáciou na svete, zloženou z 31 000 „Rotary klubov“ pôsobiacich v 165 krajinách a združujúcich približne 1,2 milióna členov. Sú to podnikatelia a odborníci, ktorí venujú dobrovoľne svoj čas a schopnosti v prospech iným. Nie je náhoda, že tra-

dičné rotariánske heslo znie: „Service Above Self“, čo sa dá voľne preložiť ako „Služba druhému pred vlastným záujmom“. Šamorínske umelecké zastavenie na ceste regiónom priateľstva a vzájomného porozumenia okrem organizátorov a samotných umelcov –Petra Augustoviča, Károlya Borbélyho, Györgya Dolána, Gábora Gyenesa, Istvána Horvátha-Halmiho, Gábora Heintza, Tibora Juhásza, Ferenca Lebóa, Györgya Lipcseyho, Évy Mayer, Judit M. Tóth, Zoltána Sipekiho, Eriky Szőke a Györgya Vargu – svojou účasťou podporil aj primátor Šamorína Gábor Bárdos a predseda Rotary Klubu z Mosonmagyaróváru, György Gondár. Obdivuhodná a zároveň podnetná výstava v tunajšom MsKS potrvá do 14. októbra. Ján Čikovský


13

Spravodajstvo

9. október 2012 | číslo 41

Piaty Festival dobrej nádeje Hlboký obdiv k vystupujúcim a ku ich pedagógom DUNAJSKÁ STREDA – Súčasťou nedávneho Žitnoostrovského jarmoku sa už po piaty raz stal nevšedný Festival dobrej nádeje, ktorý organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko. Prečo nevšedný? Toto podujatie už tradične ponúka možnosti ľuďom, ktorí žijú so zdravotným či mentálnym postihnutím doma alebo v sociálnom ústave. V programe však vystupujú aj mnohí umelci už verejnosti známi, víťazi početných súťaží – zdraví, ktorí priateľsky podporujú projekt. Takto sa na jednom pódiu stretávajú profesionáli a umelciamatéri s ochotníkmi. V deň kona-

nia organizátori v spolupráci so sociálnymi ústavmi a detskými domovmi nášho okresu – s výdatným prispením priateľov klientov týchto zariadení – ponúkli pestrý program hudby, spevu a tanca. Dobrá nálada a radosť na pódiu si už tradične získali množstvo záujemcov v radoch divákov a treba zdôrazniť, že aj hlboký obdiv k vystupujúcim a ku ich pedagógom. Slovenskými ľudovými piesňami sa predstavil klient DSS Veľký Meder Karol Žakovič, ďalší jeho kamaráti sa prezentovali ľudovým tancom, divadelníci z DSS Okoč zaujali veľmi pôsobivým naštudovaním bájky „Vrana a syr“ v pekných kostýmoch, reZuzana Hirková – mladá, talentovaná speváčka, o ktorej budeme určite ešte veľa Foto: archív autorky počuť.

Dramatizácia bájky „Vrana a syr“ v podaní chovancov DSS Okoč

Glosa

citáciou prispeli členovia ZPMP z Dunajskej Stredy, chlapci z Horného Baru zabavili publikum paródiou na pesničky svetových spevákov, domov v Medveďove prispel tancami jednotlivých národov, a bonbónikom boli brušné tance súboru Habibi z okresného mesta. Medzi týmito vystúpeniami sa zaskveli aj mladí talentovaní speváci – študentka Gymnázia L. Dúbravu Zuzka Hirková, Dušan Pingiczer zo Súkromnej strednej školy v Dunajskej Strede, a na záver spieval Kristián Fatona, talent z Detského domova vo Veľkom

Mederi. Podujatie na profesionálnej úrovni konferovala Kristína Marschalová z dunajskostredského slovenského gymnázia. Festival dobrej nádeje je prekrásnou možnosťou integrácie týchto našich, aj keď trochu „iných“ spoluobčanov. V rámci jarmoku bolo pripravené aj sprievodné podujatie festivalu – Stánok dobrej nádeje, v ktorom klienti sociálnych ústavov spoločne so svojimi pedagógmi sami prezentovali a predávali vlastné výrobky. (svetlovská)

Ľubo Banič

Krajina, kde aj plyšáci bečia

iete, ktoré zo zvierat žijúcich na Zemi je úplne najblbšie? Teda aspoň podľa mňa? No nie je to sliepka, ani žena a dokonca ani chlap. Je to ovca. Trúfam si to povedať na základe svojich vlastných skúseností, keďže som sa takmer celé dva roky o stádoč-

ko ovečiek vlastnými silami, rukami a najmä nadbytkom trpezlivosti osobne staral. Jednalo sa o originálne, nefalšované ovce, nie dvojnohé. Keďže sa aj medzi mojimi kamošmi našli takí, ktorí si – napriek môjmu dôraznému varovaniu – nejakú tú ovečku zakúpili a na vlastnej koži pochopili že som netáral, ani najmenej nepochybujem, že môj svetonázor v oblasti baranieho plemena zdieľajú aj oni, pravdepodobne ešte vo fundamentalistickejšej podobe. Na požiadanie vám môžem sprostredkovať kontakt alebo poslať link na ich ovčie internetové stránky.

Aj toto sa stalo dôvodom, prečo ma v kladnom slova zmysle oslovila kampaň jednej zo súkromných zdravotných poisťovní s názvom „Nie som ovca“. Aby sme si boli načistom: ako osoba som odjakživa (teda od jej zrodu) poistencom štátnej VšZP a túto svoju istotu ani nemienim meniť. Vyplýva to jednak z lenivosti, ale aj z mojej fóbie zúčastňovať sa na hocijakých administratívnych úkonoch, a to nielen takých, ktorým sa vyhnúť nedá. Božechráň, zapliesť sa do niečoho tak odporného úplne dobrovoľne, hlavne, ak sa tým nič podstatné

k lepšiemu rukolapne nezmení. Ale to neznamená, že by som silou a mocou nariaďoval stádu, kde sa má každý baran a každá ovca povinne poistiť. A oháňať sa pritom nezmyslami. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, ktorej prischla vďačná úloha zlikvidovať posledné dve súkromné zdravotné poisťovne, sa dostavila na prvé októbrové rokovanie vlády s plyšovou ovečkou. Jej kamarátka (kolegyňa?) nesie meno Ove a obidve vraj majú spoločný názor na budúcnosť zdravotných poisťovní na Slovensku: bude iba jedna, a to tá štátna. Nie

je problémom domyslieť si, kde čerpala inšpiráciu pani ministerka, lepšie povedané, odkiaľ prišiel príkaz – zavelil vodca stáda, vrchný pán košiara. Zložitejšie by to bolo zistiť u Ove, ktorá sa veľmi pravdepodobne dostala do celej kauzy úplne nevinne, nič netušiac. Vyjadrenie pre médiá sa od nej získať nedá, niežeby to mala zakázané, ale jednoducho je „plyšák“. Podľa všetkého sa však s ňou jej hovorkyňa, pani Zuzana, dorozumieť dokáže. Vyplýva mi to logicky z toho, že verejne tlmočila jej názor. Ešte vierohodnejšie by však vyznelo, ak by sa bola na záver v mene obidvoch rozlúčila nezameniteľným: „béééééééé“.


14

Méregkerülő Dr. Tóth Erzsébet rovata Elérhetőség: 0905 186 015

A védőoltások, mint gyógyszerek, különleges fejezetei a gyógyszergyártásnak. Több évezreden keresztül az emberek által a legfélelmetesebb betegségek a fertőző betegségek voltak. Tizedelték a gyermekeket, anyákat, de felnőtteket egyaránt. Az antibiotikumok és oltások felfedezésével gyökeresen megváltozott az emberek élete és életkilátásai is. Mindkét gyógyszercsoportot az antibiotikumokat is és az oltóanyagokat is az egészségügy csodaszereinek tekintették. Több évtizedes pályafutásuk után viszont egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy még ezeknél a csodaszereknél is fontos az óvatosság, körültekintés és főleg a mértékletesség. Az antibiotikumok eltúl-

Csallóköz

Tanácsadó > Tudósítás

Oltások mértékkel 1. zott használatáról egyre többet hallani. Az antibiotikumos kezelések ellenére egyre több a fertőző betegség. Előtérbe kerültek tehát az oltóanyagok, melyek a megelőzést szolgálják. A szocialista Csehszlovákia egyik nagy vívmánya volt, hogy minden gyereket kötelezően és ingyen beoltottak. Mélyen belénk itatták azt a tudatot, hogy az oltásokból csak jó dolog következhet. Lám a nyugati országokban nincs meg erre a lehetőség, továbbá az oltás sem ingyenes. Azóta fordult a kocka, az oltások jó része nálunk sem ingyenes. Az viszont megmaradt, hogy néhány kötelező oltásnál nincs a szülőnek joga eldönteni, hogy él-e a lehetőséggel, hogy gyermekét beoltassa vagy nem. Orvosi és egészségügyi irodalomban az 1990-es évektől olvasható, hogy az oltásoknak mellékhatása is lehet, sőt a mellékhatás mellett hatástalan oltások is lehetnek. Az oltásokkal az első és megfellebbezhetetlen ellenérv, hogy a kórokozó nem természetes úton jut be a szervezetbe. A gyermekbetegségek legtöbbje a légzőutakon és emésztőrendszeren keresztül jut be a szervezetben. Ennek ellenére az oltás megkerüli ezt az utat és egye-

nesen a vérbe kerül a kórokozó. A valóságos fertőzésnél a kórokozók a nyálkahártyán áthatolva többféle immunsejttel kerülnek kapcsolatba. Ilyenek az azonosító, romboló és megjelölő immunsejtek, melyek semmiképp nem játszanak másodrangú szerepet. Tehát a kórokozó elleni harcot egy láncreakció indítja be.

Ennek a láncreakciónak a végén indul be az antitestképződés. Ellenben az oltás kizárólag az antitest képződést indítja be. Az ezt megelőző láncreakció elmarad. Ezzel magyarázható, hogy a természetes immunvédekezés, mely a szervezet és kórokozó találkozásával jön létre hosszabban tartó és erősebb. Az oltás hívei azt is szokták mondani, hogy több kórokozó jut a gyerek szervezetébe egy puszival, mint egy oltással. Lehet a mondás igaz, de a puszival természetes úton jut a gyerekbe a kórokozó, míg az oltással természetellenesen. Az oltásokkal szembeni második legnagyobb érv a túl korai és több kórokozóval történő oltás. Egy éves kor előtt a fejletlen immunrendszer olyan anyagokra is reagálhat, melyekre nem kellene. Képzeljük el, micsoda nagy feladat lehet pár hónapos csecsemő számára felvenni a harcot hat-hét injekcióval beadott kórokozóval egyszerre. A kombinált oltásoknál előfordul, hogy nem termelődik minden egyes kórokozó ellen elégséges ellenanyag, és az oltás nem teljesen sikeres. Megszívlelendő a tanács, hogy ne terheljük túl a gyermek szervezetét felesleges kombinált oltásokkal. (Folytatjuk)

Lefoglalt hamisítványok Kínából Akár hatvanhatezres bírságra is számíthatnak DUNASZERDAHELY – Hamis márkajegyekkel ellátott ruhákat és díszpárnákat foglalt le a vámhatóság október elsején

a járási központban, amelyeknek értéke az üzletekben nagyságrendileg 40 ezer euró lett volna.

Vladislav Kmeť felvételei

A lefoglalt áru között 2400 gyermekruha volt Puma márkajelzéssel, 500 díszpárna CARS megjelöléssel, valamint 100 női sál Burberry jelzéssel. A Kínából érkező konténerben található árukat a magyarországi piacra szánták. Amennyiben a bíró-

ság is úgy dönt, hogy hamis árúról van szó, annak tulajdonosa bírságra számíthat, méghozzá akár több mint 66 ezer euró értékben – tudtuk meg Iveta Švárnától, a Nagyszombati Vámhival szóvivőjétől. (csall)


Nem halálos ítélet! Dr. Csóka Tibor klinikai onkológus rovata

„Egy augusztus 5-én megjelentetett amerikai tanulmány (Mark Levin és társai) azt mutatja, hogy a nagy dózisú C-vitamin injekciók a kísérleti egerekben csökkentették a rosszindulatú tumorok méretét és körülbelül 50 százalékkal lassították a rákos növekedést. A jelenséget agydaganat, petefészekrák és hasnyálmirigyrák esetében tapasztalták. A kutatók felfedezték, hogy a C-vitamin nagy dózisban rákellenes hatással rendelkezik a vizsgált rákos sejtvonalak 75 százalékában, miközben a normális sejteket megkíméli.” Ez volt számomra az a végső impulzus, amiért úgy

15

Tanácsadó

2012. október 9. |41. szám

A C-vitamin és a rák 1. döntöttem, egybegyűjtöm és összefoglalom azokat a hosszú évtizedek alatt felhalmozódott klinikai evidenciákat, melyekre megfelelő biztonsággal támaszkodhat a mindenkori orvosi gyakorlat. Klinikai onkológusként természetesen, elsősorban a daganatos betegségek és a Cvitamin kapcsolata érdekelt a legjobban és meglepő módon ez a terület bizonyult szakirodalmilag a leggazdagabbnak, mégis kihagyhatatlan az ezzel a vitaminnal kapcsolatos általános információáradat más súlyos, a mai tudományos állásfoglalás szerint gyógyíthatatlan krónikus sorvadásos kórkép esetében. Gondolok itt például az ortomolekuláris (vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel gyógyító) orvoslásban évtizedek óta ismeretes úgynevezett Pauling terápiára (amiről majd később még lesz szó), melyet a kétszeres Nobel-díjas Linus Pauling dolgozott ki munkássága során szív- és érrendszeri kórképek, agyi érkatasztrófák utáni állapotok terápi-

ája céljából. A protokoll, természetesen, jelentős mennyiségű C-vitamin (súlyosabb esetekben akár 18-20 000 milligramm) napi adagját is tartalmazza. Talán köztudott, ő maga is ugyanennyi vitamint szedett élete utolsó harmadában és derék aggastyánkort megélve, 93 évesen távozott a fizikai síkról. A nagy adag C-vitamin bevitellel való megelőzéseknek, terápiáknak se vége, se hossza a szakirodalomban. Ez a vitamin ott figurál például a krónikus vesebetegségek végstádiumának késleltetésekor, a modern antibiotikum terápiáknak makacsul ellenálló heveny tüdőgyulladásoknál, súlyos fertőzések, mérgezések és sokkos állapotok kezelési protokolljaiban, de nagyfokú égési sérülések, inzulinfüggő cukorbetegség krónikus szövődményeinek csillapításában, a szklerózis multiplex rosszabodásának késleltetésében, sok ízületi gyulladás fájdalomcsillapításában is. Hosszú a lajstrom. Meglepően az. A té-

nyek és tévhitek ezzel a vitaminnal kapcsolatosan meg annyira átszövik a világhálót, hogy ember legyen a talpán, akinek áttekintése van ebben a témában, aki azért látja még a fától az erdőt! Ilyen volt a mi derék Szent-Györgyi Albertünk is, aki annak idején a szegedi zöld paprikából izolálta azt az erős redoxi anyagot, aminek az aszkorbinsav nevet adta és Linus Pauling barátjával egyetemben egy Nobel-díj volt érte a „jutalma”. De ki ne hagyjuk a sorból Hoffert és McCormickot sem, akik már a múlt évszad harmincas éveitől megfogalmazták a rák kialakulásának C-vitamin hiányos elméletét. Hoffer annak idején nem is értette, hogy az onkológusok miért nem használják támogató terápiaként a nagy adag aszkorbinsavat a mindenkori daganatterápiás gyakorlatban, hisz ezek a kiegészítő C-vitaminos kezelések szerinte biztonságosak, mellékhatásoktól mentesek. Cameron és Catthard pedig szinte egész életük során tu-

Belső utakon

A MEGBOCSÁTÁS CSODÁJA 4.

Varga Mónika spirituális tanácsadó rovata

Vajon képesek vagyunk megbocsátani?

A KULCS NÁLAD VAN ÖNMAGADHOZ, és minden általad előidézhető változáshoz, MINDEN KÉRDÉSRE MAGADBAN VAN A VÁLASZ! Életünk értelme az, ha szabadon megéljük a szívünkben dédelgetett álmot, képesek vagyunk bármire, mert határtalan szabad lények vagyunk, s mindannyian egyek vagyunk. Az vagy, ami lenni szeretnél, nem kell mást tenned, mint hinned! Hinned az álmaidban,

az erődben, önmagadban! Ha elestél, nem baj, állj fel, menj tovább! Tudd, hogy olyan a világ körülötted, amilyen szemmel nézed! Változtass a szemszögeden, és meglátod, hogy minden megváltozik benned. Tulajdonképpen ez mind szép és jó, de hogyan működik ez a gyakorlatban? Kapunk erre válaszokat: te vonzottad be, csak nem találod a válaszokat! – mondják okosan. Hát egyszerűen csak meg kéne bocsátanunk! Szerintem ehhez a megbocsátáshoz az is szükséges a földi létben, hogy emberként érezzem, hogy az, aki megbántott, azt a tettet megbánta tiszta szívből. No de addig, amíg ez nem alakul ki bennük és a bocsánatkérés nem hangzik el, addig nekem sem megy, nehéz továbblépnem... Ilyenkor légy türelmes és fogadd el, hogy ez van!De mi van akkor, ha éppen a saját családod az, akivel hadakozol, vagy valamelyik, a szívedhez közellálló személy?

Hagynunk kéne magunkat továbbra is megalázni? És feltesszük a kérdést: ha ők a tükröm, akkor én lennék ennyire szívtelen? A válasz vajon mi erre a kérdésre? Mindenkinek vannak hasonló szituációi, lehúzói, kizsákmányolói, és olyanok, akik a mi energiánkból táplálkoznak (mert hagyjuk, mert megengedjük), de nem az a fontos, hogy a másik ember mit tesz vagy mit nem, hanem az, hogy mi hogyan reagáljuk le! Sőt! Az sem számít, hogy mi mit tettünk meg, vagy nem tettünk meg! Na persze, könynyű ezt mondani, de aki benne él, annak bizony eleinte kőkemény, és ha nem figyel magára, bármikor visszaeshet. Egyszerűen átveszi az elme a hatalmat, és újból ő irányít, olyan gondolatokat küld, amin még magunk is elcsodálkozunk. S akkor ismét felforr az agyvizünk, netán kiborulunk, s megint rá kell jönnünk, hogy ezzel is csak magunk-

dományos berkekben azt „ordították”, hogy az előrehaladott stádiumban szenvedő daganatos betegek vérében és szöveteiben rendkívül alacsony a C-vitamin szint. Épp a minap olvastam a világhálón egy tanulmányt, ahol Riordan, egy híres C-vitamin terapeuta, egy áttétes hasnyálmirigydaganatos beteg esetét mutatja be, aki 92 napon keresztül napi 17 gramm C-vitamint szedett és ennek ellenére a vérében mért aszkorbinsav-szint nem érte el a skorbut (a Cvitamin hiánybetegsége) megelőzésére alkalmas koncentrációt sem! A szervezetébe bevitt megaadagú Cvitamint egyszerűen az immunrendszere „felőrölte” a nagy térfogatú daganata elleni harcban. Ahhoz, hogy megérthessük az aszkorbinsav hosszú vándorútját az orvostudomány sokszor végeláthatatlan útvesztőiben, meg kell „őt” ismernünk. Tudnunk kellene, ki is „ő”, mi a feladata a biológiai szerveződésekben, miért is van „köztünk”, mi célból is létezik a természetben. Erre az izgalmas útra hívom a tisztelt olvasót a cikksorozat következő részeiben. Lássuk hát…

nak ártottunk. Hiszen a világ mindaddig nem változik, amíg mi negatív érzelmeket küldünk a tükrünk felé! El kellene fogadni, hogy ő is mi vagyunk, (hiszen mindannyian egyek vagyunk) és nem azon töprengeni, hogy a másik miért teszi és hogyan változzon, hanem nekünk kell megtenni azt a bizonyos lépést a változás felé, aztán a környezet, vagy a másik ember, ha lassan is, de biztosan elindul a változás útján. Aztán van, aki nem bírja és távozik, van, aki örökké sanyargatja magát, van, aki belenyugszik és megadja magát, van, aki pedig csak annyit tesz, amennyi tőle telik, de többet nem is kell tennie. MINDENKI TEGYEN ANNYIT, AMENNYI TŐLE TELIK! EZ NEM AZT JELENTI, HOGY HOMOKBA DUGJUK A FEJÜNKET, HANEM AZ ELFOGADÁST, MERT HA TUDJUK, HOGY A MÁSIK EMBER IS MI VAGYUNK, AKKOR NEM VAGYUNK KÉPESEK MEGBÁNTANI ŐT, TEHÁT ÖNMAGUNKAT! (Folytatjuk)


16

Csallóköz

Tudósítás > Tanácsadó

Határtalanul Kaposvárról A magyarországi diákok a Csallóköz szépségeit is megismerhették

A magyar kormány programjáról van szó, amelynek támo-

Csallóköznek nyilatkozva elmondta, nagyon örülnek, hogy a kaposváriak őket választották, annál is inkább, mivel korábban nem volt kapcsolat a két iskola között. A Somogy megyében található városból egyébként öszszesen tizenhét diák és három tanár látogatott el Dunaszerdahelyre. Számukra a csallóközi öt nap az ismer-

falra, a többiek pedig a műhelyekben vagy az osztályokban ismerkedhettek a helyi diákokkal és a tananyaggal. A délutánok pedig a kirándulásoké, a szórakozásé volt. Kedden a szlovák főváros nevezetességeit, a belvárost és a várat ismerhették meg, este pedig író-olvasó találkozóra került sor a mél-

gatásával a déli szomszédjaink iskoláiban tanulók megismerhetik a határon túl élő fiatal nemzettársaik kultúráját, mindennapjait. Homoly Éva, a dunaszerdahelyi oktatási intézmény igazgatónője a

kedésről szól. Hétfőn előbb a hosszú utat követően az iskolát fedezhették fel, majd a szakmai munka is elkezdődött. Keddtől a festőnek tanuló diákok buzsáki mintát „varázsoltak” az egyik

tán népszerű Bíró Szabolcscsal. Szerdán aztán következett a bősi vízerőmű és a Duna megtekintése, majd csütörtökön a fiúk focitornán küzdöttek két másik iskola diákjaival, s a Czajlik-

DUNASZERDAHELY – A Kaposvári Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium diákjai a múlt héten a Határtalanul program keretén belül a Dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola vendégei voltak.

Útravaló

ranchon várt rájuk érdekes kikapcsolódás. A színes programok sora végül pénteken zárult, amikor a tanárok és a diákok is értékes tapasztalatokat oszthattak meg egymással. A kölcsönös

kapcsolatépítés pedig folytatódik, hiszen áprilisban Dunaszerdahelyről látogatnak el a legjobb eredményeket elért diákok Kaposvárra. Rajkovics Péter Az iskola felvételei

Herdics György címzetes apát rovata

Összeköttetetésben Istennel

Feltalálták a robot bőröndöt. Bluetooth jellel vagy okostelefonnal irányítható. Követi gazdáját, ha

úgy tetszik, előtte, mellette halad. Ha jelet veszítene, a telefon vibrálni kezd, a bőrönd pedig lezárja magát. Szeretem a technika vívmányait, hiszen megkönnyítik az ember életét. Mindaddig jók ezek az újdonságok, amíg az embert szolgálják, s ez a „szolgálat” a jó ügy érdekében történik. A robot bőrönd egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik. A gyakran utazók majd minden bizonnyal örömmel fogják használni, ha kereskedelmi forgalomba kerül. Mikor a rádióban erről hallottam, mindjárt eszembe jutott, írhatnék

erről pár sort. Pontosabban arról, hogy eddig is és ezután is van olyan „jelünk”, mely összeköt bennünket, embereket. Nem bluetooth jel, s nem is okostelefonnal irányítható. Hanem – nevezzük akár szeretetnek, nagylelkűségnek, odafigyelésnek, megbocsátásnak – valami, ami soha nem veszíti el a jelet, s amely igazán a szívvel irányítható. Ha olykor, emberi gyarlóságunk következtében mégiscsak megszakad a jel, s a szív kapuja bezárul, lelkiismeretünk „vibrálni kezd”, mert érezzük, hogy valami nincs rendben, újból meg kell keresnünk az összeköttetést…

Ha ez a jel működik, s az összeköttetés jó, szívünk kapuja nyitva áll. Adunk a benne rejlő kincsekből, s képesek vagyunk szívünkbe fogadni azokat, akik hozzánk fordulnak… És mi, keresztények azt mondjuk, ez az összeköttetés köztünk, emberek között akkor lesz egyre hibátlanabb, ha összeköttetésben vagyunk az Istennel… Nos, megint eltelt egy hét, s Isten kegyelméből előttünk az újabb. Ami azt jelenti, hogy itt van az új lehetőségek hete. Esetünkben konkrétan ez azt jelenti, hogy megint összeköttetetésbe léphetünk… Istennel és emberrel…


17

Tudósítás

2012. október 9. |41. szám

Főszerepben a komáromi énekes Sikeresen vette a szappanopera válogatóját Csonka Andreas körül mostanság nagyon felpörögtek az események. Komáromi nagykoncertje után újabb hírek láttak napvilágot, melyek szerint régi álma teljesülhet azzal, hogy kipróbálhatja a „színészkedést” is. Az érdekes hír nyomába eredtünk. „Igen, igazak az értesüléseitek. Pár héttel ezelőtt egy szerkesztő hívta fel a figyelmemet arra, hogy a TV2 új sorozatot indít. Puhatolóztam, kérdezősködtem, majd elmentem a válogatásra, ami a Jóban Rosszban sorozat stúdiójában volt. Rengetegen vettünk részt rajta, és a Megasztáros érzés került újra a felszínre. Különböző feladatokat kaptunk: szituációkat, jeleneteket játszottunk el. Minden egyes alkalommal sikerült továbblépnem egy szinttel, s végül bekerültem a legszűkebb körbe, azaz a sorozat szereplői közé. Több főszerep is van és ezek közül az

A szerző felvétele

egyik az enyém lett! Újabb nagy álmom teljesült, mivel gyermekkorom óta vonz a színház és a filmezés világa is. Nagyon izgalmas, fiatalos és egyben lendületes szappan-

opera lesz. Főműsoridőben minden nap a képernyőn lenni: talán a legmerészebb álmaimban sem szerepelt” – ecsetelte csillogó tekintettel Bandi, majd arról érdeklődtem, vajon az új

munkatöltet nem megy-e majd az éneklés rovására. „Hálisten, nagyon sokat dolgozom, és próbálok mindenre időt szakítani. Természetesen a zene sem fog epizódszerepet játszani az életemben, mivel folyamatosan és intenzíven koncertezem. Ebben az évben elkészül az új videoklipem, amely ezúttal egy lírai dal lesz, sok mindent elárulva a hosszú küzdelmeimről és az életemről, Hova visz az út címmel. Összegezve: olyan napokat élek, melyeket mindig is szerettem volna. Filmezés, zene és a színpad. Egyedül nem lennék képes végigcsinálni, de a párom mellettem áll, s támogat, a családom, a producerem és a menedzsment ugyancsak. Ők teszik még gördülékenyebbé az utat, amin járok” – tudtuk meg Csonka Andreastól. Holecz Attila

A lelkes bringások ismét bizonyítottak Hetvenhárman gurultak két keréken egészen Gútáig Igazi csemege kínálkozott a Komárom és környéke bringásai számára. Egy új kezdeményezésbe fogott ugyanis a „piko-team”. A csapat egy helyi kerékpáros üzlet mellett működik, és napi kapcsolatban van a tekerés szerelmeseivel. Mint azt Kovács Kamil főszervező elmondta, a bringások arra panaszkodtak, hogy csak tavasszal és nyáron van egy-két hasonló akció, de kora ősszel semmi közös rendezvény nincs a környéken. Az igény tehát megvolt, s a HoltVág mellett található Apáli vendég-

lő és panzió biztosította számukra a bázist. Ott zajlott a nevezés, így gyönyörű környezetből rajtoltak és érkeztek célba a résztvevők. Reggel nyolc előtt szállingóztak az első bringások, és a nevezés, regisztráció után el is startolt az első csoport. A többiek folyamatosan indultak ötperces időközönként. Öszszesen 73-an vállalkoztak arra, hogy teljesítik a Komárom–Gúta távot oda-vissza. A Vág-menti töltésen kerekeztek egészen Gútáig, s az ellenszél is nehezítette a dolgukat. A kisvárosban egy ellenőrző pont és kis frissítő várta őket, majd A szerző felvételei

lélegzetvételnyi pihenő után áttekertek a Vág bal partjára. Vágfüzest, Kavát érintve Lándoron keresztül vissza Komáromba. Minden résztvevő célba ért, és becsületükre váljon, senki nem adta fel, bár a kavicsos töltésen a kedvezőtlen időben nem volt egyszerű a táv leküzdése. Kora délután ejtették meg az eredményhirdetést, majd következett a várva várt tombola. A leggyorsabbak minden kategóriában érmeket és hasznos bringás segédeszközöket kaptak a szponzoroknak köszönhetően.

„Nagyon örülünk, hogy ilyen szép számban sikerült mobilizálni az embereket, és sikerrel zártuk a maratoni kerékpárversenyt. Az időjárás is fantasztikus volt. Ezúton is szeretném tolmácsolni a köszönetemet mindenkinek, aki segített az esemény gördülékeny lebonyolításában. Elmondhatom, hogy minden résztvevő azzal a reménnyel búcsúzott, hogy jövőre is megrendezésre kerül ez a remekbe szabott akció” – összegezte Kovács Kamil főszervező. Holecz Attila


18

Csallóköz

Tudósítás

Egy kis folklorisztika DUNASZERDAHELY – A Vámbéry Irodalmi Estek keretén belül az elmúlt héten Liszka József néprajzkutató „Bevezetés a folklorisztikába” című könyvének bemutatójára került sor, amelyet az Ifjú Pántlika gyerkőcei indítottak, rögtön remek hangulatot teremtve. A folytatásban Tóth László, József Attila-díjas költő és Nagy Ilona etnográfus különböző szemszögből méltatták a rendkívül hasznos kiadványt, amely a szöveges folklór, népköltészet sajátosságait mutatja be, elsősorban a nyelvi határokon átívelő közös vonások tükrében. (raj)

Fogas Ferenc felvételei

Életképek, nézőpontok, világok Párhuzamok címmel nyílt kiállítás a nagymegyeri városi művelődési otthonban október 5-én. A tárlat Mikóczy Dénes alkotásában villant fel életképeket, nézőpontokat és világokat a vásznon a festészeti és rajzolási technikák széles spektrumában. A kiállítót és műveit Nemes László zalaegerszegi festőművész méltatta a tárlatnyitón, melyen az is elhangzott, a képek létrejöttében nagyon

fontos dolog, hogy az ember az útkeresése során végül megtalálja önmagát, igazi énjét, helyét a világban, azt a közeget, amiben saját maga tud lenni. A megnyitó elején elhangzott kultúrműsorban Szabó Adrianna áriáit Nemček Éva zongorakíséretével, valamint Marton Csaba szavalatait hallhatta a szép számban megjelent közönség. A gazdag anyagot felvonultató tárlatot október 12-ig nézheti meg az érdeklődő. A nagymegyeri Mikóczy

Nemes László festőművész méltatta az alkotót (jobbról második) és műveit A szerző felvétele

A Csallóköz színei szimpóziumon Almási Róbert festőművész is részt vett

Dénest nemcsak alkotóként tarthatjuk számon, hanem mint a képzőművészet, s ezen belül a festészet pártfogóját is, hiszen a helyi Kolping nonprofit szervezet nevében már hatodik alkalommal szervezett ilyen jellegű szimpóziumot a városban, legutóbb éppen szeptember 24. és október 7. között a Plauter-kúriában. A Csallóköz színei elnevezésű festészeti szimpózium főleg hazai és magyarországi festőknek, grafikusoknak nyújt lehetőséget az alkotás-

ra. A mostani művésztelepen Almási Róbert (Mórockarcsa), Petrla „Seňor” Ferenc (Réte), Miloš Prekop (Nagyszombat), Peter Volek (Nagyszombat), Nagy Enzoe Zoltán (Perbenyik), Bott Mária (Bős) és Nemes László (Zalaegerszeg) vett részt. A szokásokhoz hűen a művészek egy, esetleg több művüket is a Kolping szervezetnek ajándékozzák az alkotótábor végén, a festmények a leendő városi képgalária anyagát fogják gazdagítani. Kovács Zoltán


2012. október 9. |41. szám

Képriport

19

Felelevenítették a néphagyományokat Egy emlékezetes délután az iskola életében BŐS – A helyi Amade László alapiskolában az elmúlt szerda délután az őszi népi munkálatok és néphagyományok tükrében zajlott. Az alsó tagozatos tanulók kipróbálták a kukoricafosztást, a morzsolást morzsolóval, morzsolópaddal és kézzel. A préselést szőlőpréssel, de volt aki megpróbálta lábbal is... A hangulatot fokozták népi játékokkal, a Tőzike néptánccsoport előadása után pedig együtt táncolhattak velük. A délutánt még ügyességi versenyek színesítették, mint az almaevés, a diószedés, közös dalolás, táncolás és a kellemes szellőben történő sárkányeregetés. Mészáros Angelika felvételei


20

Csallóköz

Olvasószolgálat

Szabó Olivér Dél-Komárom Mindig is fontos szerepet játszottak a helyi hidak. A kezdeti idők hajóhídjai, kompjai segítették a Felvidék és a Dunántúl, Komárom és Új-Szőny, a későbbi Dél-Komárom kapcsolatát. A szabadságharcot követően az Erzsébet-híd egyrészt összekötötte a két városrészt. Remélem, az új híd legalább hasonló fejlődést eredményezne a két városrész kapcsolatában.

Kassa-Szabó Ferenc Komárom

Gerendás Irén Komáromszentpéter

Az új Duna-híd realizálása már nagyon aktuálissá vált, hiszen mind a teher-, mind pedig a személyforgalom sok esetben nem folyik gördülékenyen. Ha nagyobb kamion érkezik, fennakadások is tapasztalhatók. Remélem, hamarosan elkészül az új híd, és örülök, hogy mindkét fél támogatását élvezi ez a projekt.

Nagyon pozitív dolognak tartom. Az új Duna-híd reményt adhat a munkahelyek létrehozásának irányában. Másrészt pedig: mentesítené a százhúsz éves történelmi Erzsébet-hidat a teherforgalom alól. S nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a kiadások 85 százalékát EU-s forrásokból finanszíroznák.

Véradók

DUNASZERDAHELY – október 9.: Garant patika (Esterházy utca); október 10.: Egyszarvú patika (Vasút utca); október 11.: Aevitas (Fő utca); október 12.: Dana patika (Fő utca); október 13.: Aloe patika (Rózsa utca); október 14.: Dr. Max (Tesco); október 15.: Kórházi patika (Nagyabonyi út). GALÁNTA – október 9.: Dr. Max (Šafárik utca); október 10.: Areál zdravia (Nálepka kpt. utca); október 11.: Sun Pharma (Kaufland); október 12.: Szent Lukács gyógyszertár (Hódi út); október 13.: Medicana (Posta utca); október 14.: Felicita (Hódi út); október 15.: Klokner (Hódi út). KOMÁROM – október 9.: Lazarus (Rozmaring utca); október 10.: Salvator (Jókai utca); október 11.: Szentháromság patika (Nádor utca); október 12.: Vág patika (Tó utca); október 13.: Matricaria (Eötvös utca); október 14.: Dr. Max (Kaufland); október 15.: A & Z patika (Petőfi utca).

CINEMA CITY GYŐR Plaza (október 18–24.) Looper – A jövő gyilkosa (amerikai sci-fi akciófilm): 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, péntek–szombat 22.15, szombat–vasárnap 11.00; Sammy nagy kalandja 2. (belga animációs film): 16.00, szombat–vasárnap 12.00; Sammy nagy kalandja 2. – digitális 3D (belga animációs film): 14.00, 18.00, 20.00, szombat–vasárnap 10.00; A kaptár – Megtorlás – digitális 3D (német–

Szerintem égetően szükség van erre a hídra, és nagyon pozitív dolognak tartom, hogy ezáltal a szlovák–magyar kapcsolatok is javulhatnak. Hiszen elkezdtek mozgolódni, és a két miniszterelnök is kezd felnőni a feladathoz. Végre nemcsak a csatározásokról hallani. Összegezve: hajrá!

Zemianska Júlia Komárom Nem tartom jó beruházásnak az új Duna-hidat, s azt is elárulom, hogy miért. Szomorú, de azoknak a korábbi elképzeléseknek már nincs reális alapjuk, hogy eme szerkezet összeköti majd az északi oldalt a délen rengeteg munkalehetőséget kínáló ipari parkkal. –ha

Gyógyszertári ügyelet

Moziműsorok

Szép Attila Keszegfalva

Holecz Attila felvételei

Elkészülhet végre az új komáromi híd?

Élő nyelv

A dunaszerdahelyi vérátömlesztő és hematológiai állomáson október 2–3-án a következő személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Miklós Andrea, Torma Attila, Boženík Árpád, Mgr. Lelkes Tamás, Rigó Ulrich, Pelikán Sándor, Katona Viktor, Kosár Csaba, Majoros Erzsébet, Farkas Bálint, Mgr. Németh Iveta, Horváth Annamária, Hadara László; Balázsfa: Csölle Renáta, Kertész László; Dunatőkés: Galántai István; Kisudvarnok: Madarász Péter; Nagymagyar: Horváth Péter; Pozsonyeperjes: Varga Lajos, Varga István, Cafik Dezső; Pódafa: Csóka Csilla, Csóka Sándor; Lakszakállas: Bokros Ferenc; Csilizradvány: Horváth György; Bős: Csiba Imre, Csiba Balázs; Dercsika: Mészáros Adél; Sárosfa: Hamar Beáta, Janík Magdaléna, Benovič Krisztián; Nagymegyer: Gergely Ferenc, Pál Péter, Korosi Csaba, Fitos Vince, Écsi András, László Gábor; Biel: Helmeczi Viktória; Várkony: Szabó Anna, Szabó Ödön, Nagy Tímea, Nagy Ildikó, Jerábek Attila; Felsővámos: Lezsatka Tünde; Bodak: Író István; Nagypaka: Mravík Marek; Csákány: Bugár Norbert; Csenke: Mezei Ferenc; Olgya: Varga Lajos; Bacsfa: Lépes Alica, Álló Erzsébet, Lengyel Nikoletta; Somorja: Sinobli Rudolf; Hodos: Pohlídalová Magdaléna.

amerikai akció-horror): 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, péntek–szombat 22.30, szombat–vasárnap 10.30, 12.30; Csingling – A szárnyak titka – digitális 3D (amerikai animációs film): 14.15, 16.15, szombat–vasárnap 10.15, 12.15; Jégkorszak 4. – Vándorló kontinens – digitális 3D (amerikai animációs film): 15.30, 17.30, szombat–vasárnap 11.30; Jégkorszak 4. – Vándorló kontinens (amerikai animációs film): 13.30; Merida, a bátor – digitális 3D (amerikai animációs film): 15.00, 17.15, szombat–va-

Misad Katalin

Egy olvasónk írja, hogy gyakori előfordulása ellenére máig idegennek érzi a kampányol igét. Szerinte a kérdéses szónak csak a végződése magyar, a hangzása megmaradt idegennek. A kampányol igét az értelmező kéziszótár sajtónyelvi elemként jelöli, jelentése: ’választási kampányt folytat, szervez’. Alapszava, a szintén sajtónyelvi kampány főnév valóban idegen eredetű: nyelvünkbe francia közvetítéssel került, a francia viszont az olaszból, az pedig a latinból vette át. Annak pedig, hogy ez az idegen hangzású szó meggyökeresedett a magyarban, az lehet az oka, hogy nincs olyan rövid, találó magyar megfelelője, amely magába sűrítené a szó jelentését. S hogy a kampány szónak valóban helye van nyelvünkben, mi sem bizonyítja jobban, mint származékszavai, illetve azok a szóösszetételek, amelyeknek általában előtagjaként szerepel, pl.: kampányol, kampányszerű, illetve kampánycsend, kampányfőnök stb.

sárnap 10.30; Merida, a bátor (amerikai animációs film): szombat–vasárnap 12.45; Step Up 4. – Forradalom – digitális 3D (amerikai zenés film): 15.15, 17.30, 19.30, péntek–szombat 21.30, szombat–vasárnap 11.00; A Bourne hagyaték (amerikai akcióthriller): 19.30; A sötét lovag – Felemelkedés (amerikai akciófilm): hétfőt kivéve naponta 19.45; Apa ég! (amerikai vígjáték): 19.45, péntek–szombat 22.00; Démoni doboz (amerikai horror): 13.00, 18.15, 20.15, péntek– szombat 22.15; Fékezhetetlen (ame-

rikai filmdráma): 13.30, csak hétfőn 19.30, péntek– szombat 22.15; Rómának szeretettel (amerikai–olasz–spanyol vígjáték): 17.00, szombat–vasárnap 12.30; Ted (amerikai vígjáték): 15.45, 18.00, 20.15, péntek–szombat 22.30, szombat–vasárnap 11.15; The Expandables 2. – A feláldozhatók 2. (amerikai akciófilm): 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, péntek–szombat 22.30, szombat–vasárnap 11.45; Üss vagy fuss (amerikai akció-vígjáték): 14.45, péntek–szombat 22.00, szombat– vasárnap 10.15.


21

Olvasószolgálat

2012. október 9. |41. szám

A has ezeregyéjszakája… DUNASZERDAHELY – Október 16-án, kedden este 6 órakor a művelődési központ mozitermében a Csallóközi szakácsművészet mesterei című könyv bemutatójával lepi meg a közönséget a Családi Könyvklub. A pazar színkavalkáddal kivitelezett szakácskönyv nemcsak szűkebb hazánk, a Csallóköz legfinomabb ételkülönlegességeit, gusztusos ételfotóit mutatja be, hanem ennél jóval többet. Megismerhetünk többek között öt csallóközi mesterséfet is, név szerint Bindics Imrét, Kozma Bélát, Bertalan Lórántot, Mészáros Ferencet és Wagner Rudolfot. Vajon milyen lehet egyegy neves mesterszakács elképzelése, vajon ők hogyan csinálnák a gyöngytyúkmellet grillezett zöldséggel vagy a csallóközi pulykamellet aszalt sárgabarackkal és sonkával spékelve? Aztán ott lapul a könyvben, talán mindannyiunk

kedvence, a csallóközi csirkepörkölt csuszával, na és a titkos finomság, ami felér egy hadüzenettel a hasnak, a

grillezett malaccsülök szalonnás savanyú káposztával. Persze, ha a receptek, a pompázatos ételfotók és a csallóközi séfek miniportréja sem elég Önnek egy szakácskönyvben, ráadásnak a könyvet lapozgatva megismerhet egy igazi, hamisítatlan csallóközi sikertörténetet is. Lenyűgöző, szívderítő képekkel mutatkozik be a Dunaszerdahely közelében tevékenykedő, a Csallóköz aranyát, a 100%-ban napraforgóból készült, s hidegen sajtolt bio-, szívbarát ételolajokat előállító Búslak OIL gazdaság. Nagy György, a társaság vezérigazgatója személyesen is bemutatja a céget, s nem utolsó sorban egy különleges termékkóstolóra –, bazsalikomos, chilis, fokhagymás ízesítésű bio szűzolajakkal lelocsolt ízbomba-falatkák kóstolójára is meghív mindenkit, aki elfogadja a Családi könyvklub meghívását. Találkozzunk, s töltsünk el együtt egy tartalmas estét! (gya)

Duna menti gyalogtúra BAKA – Október 13-án, szombaton rendezik meg a helyi sportszervezet turisztikai szakosztályának szervezésében a XXVII. Duna menti gyalogtúrát. A menet a sportpályáról indul.

nőttek 25 km, ifjúság 15 km; 15.00: befejezés. Részvételi díj felnőtteknek 1 euró, ifjúságnak 0,50 euró. A célban gulyást, virslit és frissítőt biztosítanak a szervezők. Az útvonalon az étkezést saját készletből történik, de lehetőség lesz szalonnaés virslisütésre is.

Előírások: 7.30–8.30: prezentáció a sportpályán; 9.00: start; 14.30: érkezés. Útirány: az Öreg-Duna térségében, erdei tanösvény, fel-

További információ: Sárkány Imre, 930 04, Baka 263., tel.: 031/558 41 08, 0915 072 956. (–)

Állásajánlatok Dunaszerdahelyi járás – 41. hét Asszisztens-adminisztratív munkaerő (1) – a Slovakiaring mellett működő Driving Academy. Feltétel a szlovák (magas szintű) és magyar nyelv ismerete, B-típusú jogosítvány. E-mail: miko@drivingacademy.sk Sofőr nemzetközi fuvarozásra (5) – Elsa TIR. Tel.: 0915 225 864 Pincér/nő (3), szakács/nő (3), konyhai kisegítő (3) – munkavégzés Somorján vagy Misérden (Dunajská Lužná). Tel.: 0911 875 658 Sofőrök, speditőr-tolmács – nemzetközi fuvarozással foglalkozó cég. E-mail: adrianafekete71@hotmail.com, tel.: 0911 435 266 Sofőr nemzetközi teherfuvarozásra – a vásárúti Dunafruct Kft. Tel.: 0903 466 181

Fogas Ferenc illusztrációs felvétele

Autószerelő (1) – dunaszerdahelyi cég. Tel.: 031/552 69 15 Fogorvos (2) – csúcsminőségű műszerekkel felszerelt fogorvosi rendelőbe, Nagymegyerrre. Távolabbi járásokból is várnak jelentkezőket. Tel.: 0905 433 591, e-mail: deravyzub@ gmail.com Bérelszámoló-gazdasági referens (1) – a medvei szociális intézet. Válogatás a munkaadónál az intézet fenntartójának jelenlétében. Tel.: dssmedvedov@ zupa-tt.sk Üzleti képviselő – tanácsadás az egészséges életmódról. Válogatás minden szerdán 10.00–14.00 között, Múzeum utca 2, Dunaszerdahely. Tel.: 0917 797 337, e-mail: rpoubis@azet.sk Pénztáros, áruáttevő – nagymegyeri Tesco áruház. A személyes megbeszélés az életrajz alapján történik. E-mail: 21040mhr@sk.tesco-europe. com

Kultúra Kiállítás DUNASZERDAHELY – Október 11-én, csütörtökön délután 5 órakor Önarckép címmel nyílik kiállítás a Csallóközi Múzeumban. Az alkotások november 2-ig megtekinthetők. – Október 24-én, délután 5 órakor nyitják meg Göndör László fotókiállítását a Csallóközi Népművelési Központ Gallery Nova termében. – Október 26-ig látható Mayer Éva TRANSCOM 2 című tarlata a Vermes-villában. NAGYFÖDÉMES – Október 30-ig megtekinthető a Magyarország a 19. század második felében és a huszadik század elején című vándorkiállítás a kultúrházban. Színház KOMÁROM, a Jókai Színház játékrendje, október 10.: Tetemre hívás Kaleidoszkóp Versfesztivál (11.00, Nyíregyháza, bérletszünet); október 12–13–14.: Egy hölgy a Maximból (19.00, 15.00, bérletes); október 15.: Sári bíró (15.00, bérletes). Vegyes

Könyvelő (1) – a vásárúti Heizer Optik Kft. E-mail: info@heizeroptik.eu Pincér (2) – a dunaszerdahelyi LOARVE Rt. Munkavégzés helye: Villa Rosa, Jesenský utca, Dunaszerdahely. Feltétel: szakvégzettség, egy idegen nyelv ismerete. Tel.: 0915 757 273, e-mail: office@villarosa.sk Eladónő (2) – pozsonyi élelmiszerüzlet. Tel.: 0911 959 226, 0910 925 909 Asszisztens fitneszcentrumba (1) – Nyárasdon. Feltétel: egészségügyi szakközépiskolai végzettség. E-mail: adriana@fruhvald.sk, tel.: 0905 500 969 Eladó bútorüzletbe (2) – munkavégzés Pozsonyban. A betanítást a munkaadó biztosítja. E-mail: deltacommercesro@ gmail.com, tel.: 0908 600 038 További munkalehetőségek megtalálhatók a központi munkaügyi hivatal nyilvántartásában: www.upsvar.sk/voľné pracovné miesta/ponuka voľných pracovných miest.

DUNASZERDAHELY – Október 10-én, szerdán este 6 órától újabb Vándorláss estre kerül sor a művelődési központban. Az előadás témája: Zsákutca-e vajon a civilizációnk? – Október 12-én, pénteken este 9 órától a Wah Wah! Dj páros lép fel az NGF klubban. Jegyek korlátozott számban kaphatók a helyszínen 3 euróért. – Október 13-án, szombaton délelőtt 10 órától kerül megrendezésre a VII. Tarka Lepke Bábfesztivál a művelődési központban. – Október 13-án, délután 5 órától magyar népi játszóház lesz Ölveczky Árpád és Mónika vezetésével a Csemadok Házban. Zenél a Gyeplős zenekar.


22 Névnapok Október 9.: Október 10.: Október 11.: Október 12.: Október 13.: Október 14.: Október 15.:

Csallóköz

Szabadidő > Keresztrejtvény CIFRÁZAT

Dénes, Dionýz Gedeon, Slavomíra Brigitta, Gitta, Valentína Miksa, Rezső, Maximilián Kálmán, Ede, Koloman Helén, Boris Teréz, Terézia

R. 1. RÉSZ

Népi bölcsesség

RITKA NÕI NÉV

KORMOZÓ LÁNGGAL ÉGÕ GÁZ

NÖVÉNY

IGEKÖTÕ

LÁDA FELE KISEBB

TÁPLÁLÉKAIM

NÉVELÕ

HELYISÉG

J KAGYLÓ ALAKÚ HANGSZER

Heti évforduló Október 9-én ünnepeljük a Postai világnapot. 72 évvel ezelőtt, 1940. október 9-én Liverpoolban született John Lennon, a Beatles-együttes egyik alapító tagja. 1974. október 9-én Frankfurtban meghalt Oskar Schindler, aki mintegy 1200 zsidót mentett meg a Holokauszt idején. 49 éve, 1963. október 10-én halt meg Edith Piaf francia sanzonénekesnő. 1978. október 11-én heroin-túladagolásban meghalt a Sex Pistols basszusgitárosa, Sid Vicious. Október 12-én ünneplik A tojás világnapját. Ekkor rendezvények sorozata hívja fel a figyelmet a tojás nélkülözhetetlenségére. 37 éve, 1975. október 12-én megnyílt a Magyar Nemzeti Galéria. 1925. október 13-án Granthamben megszületett Margaret Thatcher brit politikus, aki Nagy-Britannia első női miniszterelnöke volt. 29 éve, 1983. október 13-án Chicagóban bemutatták az első, kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. 1917. október 13-án Fatimában kb. 70 ezer ember előtt megjelent Szűz Mária. 100 éve, 1912. október 14-én Theodore Roosevelt amerikai elnök ellen merényletet követtek el. Beszédét lőtt sebével is megtartotta.

AZ EGYIK HÓNAP RÖVIDÍTÉSE

RÉGI

A JÓD VEGYJELE

R. 2. RÉSZ SZEMÉLYES

ÍME

RÓMAI NÉGY

NÉVMÁS R. 3. RÉSZ

MAGNÉZIUM, TRÍCIUM

FLUOR

Ö

A

HOLLAND FESTÕ

VITAMIN

ÖVEZETEK

A ZÁSZLÓ KÖZEPE OTT LENN – NÉPIESEN

INFORMÁCIÓS EGYSÉG

LOPVA SZERZÕ

ISMERT „APӓ

VAGYIS JUTTAT

SZEKUNDUM TONNA

SZALMÁT TARTALMAZÓ

AZ URÁN VEGYJELE

AGIT ..., FELBÍZTAT

BASKÍRIA FÕVÁROSA

NÉMET MÛVÉSZCSALÁD

E

SPANYOL NÕI NÉV SZEMÉVEL ÉRZÉKEL

NÉVUTÓ

KÉPZÕ

KÉRDÕSZÓCSKA

TEMPUS MÉTER

Ha a fák levele sokáig hull, nagy tél lesz, de a jövőben bőség. Ez a hónap a szőlőszüret E heti rejtvényünkben Joseph Joubert francia moralista egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 39. ideje. Ha deret lehel Dénes, nem lesz a bor elég szám helyes megfejtése: A gondolat a belső beszéd (Rivarol). Sorsolással a dunaszerdahelyi Lilium Aurum édes. Lap- és Könyvkiadó ajándékát ezúttal a következő szerencsés megfejtő nyerte: Tanítóné Szalay Gizella (Zsigárd). Gratulálunk! Aforizma Tartsd az eszedben, semmi sem olyan unalmas, mint a ragaszkodás. (Agatha Christie)

Fejtörő Miből lesz a cserebogár? Híres magyar emberek eredeti foglalkozását keressük. 1. Mi volt Szabó Győző színész eredeti foglalkozása? 2. Cseh Tamás énekes-előadóművész foglalkozása mi volt? 3. Latinovits Zoltán színész eredeti hivatása? 4. Földes László „Hobo” bluesénekes eredeti foglalkozása? Az előző szám helyes megfejtése: Héra, Gaia, Apollón, Dionüszosz, Árész. Szeptemberi nyertesünk sorsolással: Kozsík Ildikó (Berencs), akinek nyereményét a szerkesztőség postán küldi el. – Melyik állna jól szerintetek?

Fogas Ferenc felvétele


23

Szabadidő

2012. október 9. |41. szám

Heti horoszkóp 2012. október 9–15.

Kor-Zár

Net-felvétel

Búcsú a holnapért! DUNASZERDAHELY – Október 12-én, pénteken este 7 órai kezdettel Búcsú a Holnapért címmel jótékonysági koncertet ad a Kor-Zár együttes a művelődési központ színháztermében. A befolyt összeggel a Duna Menti Tavasz bábés színjátszó fesztivált támogatják. Előzenekar az Aranymetszés duó. (–)

Viccplacc A farmon megbetegszik egy ló. Az állatorvos azt mondja a parasztnak: – Beadtam neki egy gyógyszert, de ha három nap múlva sem gyógyul meg, akkor agyon kell lőni. A disznó, aki mindent hallott, mondja a lónak: – Kelj fel! De a ló túl elcsigázott ehhez. Második nap a disznó újra azt mondja: – Kelj fel gyorsan! Baj lesz! De a ló még mindig túl fáradtnak érzi magát. Harmadik nap a disznó megint azt mondja: – Kelj fel, mert ha nem, agyon fognak lőni! Végre egy utolsó erőfeszítéssel a ló föláll. A paraszt látja és örömmel mondja a családnak: – Ezt megünnepeljük! Levágjuk a disznót! – Miért került börtönbe? - kérdezi a pap a rabot. – A hitem miatt börtönöztek be! – Hogyhogy? – Azt hittem, hogy a banknak nincs riasztóberendezése... Kiskatona kimenőt kér az őrmestertől: – Ha kitalálod, melyik szemem van üvegből, kapsz kimenőt. – A jobb! – mondja a katona. – Honnan tudod? – Abban csillog némi értelem... – Nézd egy stoppos! – Á, biztos csak lájkol minket.

Bomba nő áll a buszmegállóban. Esik az eső, busz meg sehol. Hirtelen elegáns Merci fékez le előtte, és kiszól egy jóképű férfi: – Hölgyem, hazavihetem? – Nem bánom – feleli a nő – de hol lakik? Bemegy a páciens a pszichológushoz, kényelembe helyezi magát a díványon. Az orvos megkezdi a beszélgetést: – Nos, akkor kezdje a legelején! – Először is, megteremtettem a világot... Kisfiú az apjához: – Apa, apa, hogy készül a gyerek?  – Leül az asztalhoz és tanul. Férj es feleség ülnek a verandán, a férj bort kortyolgat. – Annyira szeretlek – mondja a férj. – Ezt most Te mondod vagy a bor? – kérdezi a feleség. – Ezt én mondom a bornak... Két apa beszélget: – Te Béla, úgy hallottam, hogy a fiad ügyvéd lett. – Igen, így van. – És volt már ügye? – Még nem. – Akkor ügyetlen. – Ja bocsánat, egy volt neki. – Akkor együgyű. – Csak azt is elvették tőle, és másnak adták. – Akkor ügyefogyott!

Kos (III. 21.–IV. 20.) Ösztönösen érzi majd, mik azok a dolgok, amelyekből sokat tanulhat ezen a héten, és jobban is fog figyelni minden információra, hírre, amit hall vagy lát. Ha épp állást keres, vagy a meglévőt szeretné lecserélni, akkor most minden esélye megvan arra, hogy rátaláljon egy testhezálló feladatra.

Mérleg (IX. 24.–X. 23.) Új lehetőségeket kínál fel önnek a sors arra, hogy fontos lépéseket tegyen karrierje fellendítése érdekében. Semmit se utasítson vissza: se feladatot, se meghívást, se egy apró ajándékot. Akár egy összejövetelre szóló meghívást is kaphat a napokban, amelyen nagyon jól érezné magát. Barátai is örülnének.

Bika (IV. 21.–V. 20.) Ezen a héten nagy pörgésre kell felkészülnie, nem lesz ideje lazsálásra, halogatásra. Ha munkahelyváltáson, ingatlanvásárláson, jelentősebb beruházáson töri a fejét, most kiváló a csillagok állása, hogy megvalósítsa terveit, akár kockázatosabb ügyletekbe is belefoghat. Ne siettesse a dolgokat!

Skorpió (X. 24.–XI. 22.) Remek kedélyállapotban lesz, a fantáziája szárnyalni fog és a tehetsége kibontakozik. Rengeteg új ötlet születik meg a fejében, jegyezze fel őket. Ne féljen belevágni nagyszabású pénzügyi tranzakciókba, új vállalkozás indításába. Most a kockázatvállalás is belefér, legyen bátor !

Ikrek (V. 21.–VI. 21.) Mozduljon ki végre otthonról vagy a zord irodai környezetből, nagyon rosszat tesz önnek, hogy ennyire bezárkózik. Tegyen valami bolondosat, valami szeleburdit, különben meg fogja enni az unalom. Jó dolog, hogy megbízható és pontos, de néha szükség van egy kis kalandozásra. Rajta!

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.) A most következő napokban érzelgős lesz, de azért nagyon figyeljen oda, hogy kinek, miként mondja el a véleményét, hogyan adja át a gondolatait. Akaratlanul is megbánthat valakit, aki fontos ön számára, és sokat segített már az elmúlt években. Még akkor is tudatosan fogja vissza magát, ha igaza van.

Rák (VI. 22.–VII. 22.) Figyeljen minden eseményre, emberi reakcióra, ami a következő napokban ön körül történik. A körültekintés, az óvatosság és az alaposság kiemelt szerepet kapnak életében. Könnyen belegabalyodhat egy olyan ügybe, amely eleinte nagyon izgalmasnak tűnik, de sok kockázatot rejt a jövőre nézve.

Bak (XII. 22.–I. 20.) A hét eleje nyugalmasan telik, bonyodalmakra nem kell számítania. Szerdán azonban váratlanul eluralkodhat önön a feszültség, úgy érezheti, elindult a lejtőn, de hogy miért, arra egyelőre nem találja a választ. Ne higgye, hogy apró darabokra törik az élete, csupán átmenetileg látja sötétebben a dolgokat, mint kellene.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.) Régóta vágyik a sikerre, szeretné, hogy végre elismerjék a tehetségét. Eljött az ön ideje. Minden örömteli pillanatért keményen megdolgozott az elmúlt hetekben, nem kímélte magát, s most megérkezik a kiérdemelt jutalom. A hét második felében sziporkázni fog, ötleteivel felkelti az emberek érdeklődését. Szűz (VIII. 24.–IX. 23.) Kirobban az energiától, amelyet olyan feladatok elvégzésére kell fordítania, amiket halogatott mostanában. Helyezze a hangsúlyt az aktív tevékenységre, sok időt töltsön tartalmas munkával, a kötelezettségek és pénzügyi gondok megoldásával. Péntekre alaposan elfárad, ennek ellenére marad energiája a szórakozásra.

Vízöntő (I. 21.–II. 20.) Most is sikerül meglepetést okozni a környezetének. Ez az énje képes alkalmazkodni és igen kreatív. Ez a hét nem a nyugalomról, hanem a munkáról, ötletek megvalósításáról szól, majd ráér hétvégén pihenni. Ami fontos, hogy tervezés, megfontolás nélkül ne vágjon bele a dolgokba! Halak (II. 21.–III. 21.) Sok mindent halogatott az elmúlt hetekben, mert úgy érezte, nincs még itt az ideje, hogy új dolgokba vágjon bele. Rosszul gondolta, s már a hét elején a nyakába szakadhat a sok munka. Sokat lesz távol otthonról, ám összességében megéri befektetni az idejét. Szerdától mindent könnyedén megold.


24

Csallóköz

Autósok, motorosok, stop!

Smart Forstars: Privát autósmozi Elég beállnunk egy sima, fehér felület elé... A kétszemélyes Smart nehezen értelmezhető tagja a forgalomnak, hiszen például egyáltalán nem lehet belé pakolni. Ezzel együtt létezik rá kereslet, még ha csupán egy nagyon szűk rétegről is van szó. Nyilván ez motiválta az autót gyártó Daimler céget, hogy Párizsban bemutasson egy újabb, Forstars ne-

vű verziót – egyelőre persze csak tanulmánymodell formájában. Ez csaknem egy méterrel (85,6 cm) hoszszabb az eredetinél, viszont valamivel alacsonyabb annál – még úgy is, hogy 21 hüvelykes (!!!) felniken és 245/35-ös gumikon áll... Annyi biztos, hogy ezek a túlméretezett papucsok maximális tapadást biztosítanak, de mindezt a hatótávolság rovására teszik. Az

Fotó: Smart

autó erőforrása ugyanis kizárólag akkumulátorok táplálta villanymotor, mégpedig ugyanaz a 82 lóerős egység, amely Brabus Smart Electric erőforrásául is szolgál, s amely 136 km/ órás végsebességet biztosít. A Forstars természetesen a kényelmi extrákat sem nélkülözi, sőt néhány egzotikusat is felvonultat közülük. Az elektromosan nyíló csomagtérajtó még

nem ilyen, a filmvetítésre szolgáló projektor viszont már igen. Magyarán: elég beállnunk egy sima, fehér felület elé, és már indulhat a kétszemélyes autósmozi. A visszapillantó tükör helyére szerelt konzolba pedig az okostelefonunkat illeszthetjük be, amely Bluetoothon keresztül közvetíti a tolatókamera képét... (tchn, vas)

Kia: Új Carens és pro’ceed Mindkettőnél elnézhetetlen a családi hovatartozás... A Kia viszont egypár szériakész autót is bemutatott a világ egyik legrangosabb autós seregszemléjén. Az egyik az alapokról átépített Carens volt, amelynek külseje immár a Kia család meghatározó stílusjegyeit viseli, tehát az autó messziről is könnyen azonosítható. Ráadásul karcsúbb és alacsonyabb is elődjénél, de a kényelmesebb belsőre törekedve hosszabb lett a tengelytávja. Belseje is átgondolt: második üléssor

most már egyesével tologatható, különálló ülésekből

Fotó: Kia

áll. A harmadik sorba – mert hétszemélyes verzió is lesz – két, szintén külön-külön kihajtogatható ülés került. A motorválaszték kétkét benzines és dízelmotorból áll majd, 115 és 177 lóerő közötti teljesítménnyel. Az ötajtós és a kombi után viszonylag gyorsan megérkezett a cee’d család harmadik képviselője, a háromajtós kupé. Méghozzá igencsak vagány fazonú karosszériával, amelyet

Peter Schreyer dizájnfőnök szerint „átjár az érzelem és az energia.” A pro’ceed az A oszloptól indulva önálló formavilágot kapott: tetővonala sokkal kupésabb, a hátsó sárvédők merészen szélesítettek. Teljesen más lett a csomagtérajtó és a hátsó lámpák is fiatalosabb formájúak. Ami a motorskálát illeti, a három dízel teljesítménye 90, 110 és 128, a két benzinesé 100 és 136 lóerő. (v-hu, av, vgy)

Mentesültek és kivételezettek... Mint általánosan ismert, október elsejétől 167-től közel 3000 euróig terjedő regisztrációs adót fizetünk a Szlovákiában először nyilvántartásba vett autók bizonyos kategóriái után. Szólnunk kell azonban a kivételekről is, tehát hogy milyen esetekben marad az eddigi 33 eurós illeték, illetve mikor kell kevesebbet fizetni az új törvény által megszabott összegnél. Kezdjük az alapoknál: a megemelt regisztrációs illeték a 80 kW (110 LE) teljesítmény feletti L, M1 és N1 kategóriájú* járművekre vonatkozik. Igen, nincs félreértés: az erősebb motorkerékpárokra is az N1-es kategóriában ugyanakkor marad az eddigi 33 eurós illeték, ha a jármű legfeljebb 3 férőhelyes, és vállalkozásra használják. Nem fizetnek továbbá megemelt illetéket azok a személyek, akik: a) örökölték a gépjárművet; b) válást követő hivatalos vagyonelosztás során, illetve egyéb bírósági döntés alapján váltak a jármű tulajdonosaivá. Marad a 33 euró a tisztán elektromos meghajtású gépjárművek esetében is, ez a gesztus azonban egyelőre puszta formalitás: az ilyen autók teljesítménye ugyanis ma még jócskán elmarad a 80 kW-os határtól. Végül külön kivétel-kategóriát alkotnak a súlyosan egészségkárosult személyek: ők ugyanis egyáltalán nem fizetnek regisztrációs illetéket, ha az autót állami támogatással vásárolták. Ha nem – tehát ha kizárólag a saját pénzükért –, akkor az új illeték felét fizetik csupán, viszont ez a kedvezmény nem haladhatja meg a 100 eurót. Vas Gyula * L: motorkerékpárok, háromkerekű gépjárművek és quadok M1: maximum 8 személy szállítására alkalmas négykerekű gépjárművek N1: 3,5 t össztömeg alatti haszongépjárművek


2012. október 9. |41. szám

25

Tudósítás > Nyertesek > Jegyzet

Ami régen is működött Népszerű volt a hagyományos LÉG – Immáron fél évtizedes múlttal büszkélkedhet a Hagyományőrző fesztivál, amely a Amicitia Baráti Társulás és a helyi Nyugdíjas Egyesület közös programja. Amikor 2008-ban első alkalommal szervezték meg a rendezvényt, a szervezők is meglepődtek a nagyszámú érdeklődőn. Mára már kialakult az összejövetel programja, s évről évre egy-egy központi kiállítással, helyi amatőr kézművesek bemutatásával, foglalkozásokkal és hagyományos ételek kóstolójával lépnek a közönség elé, akik között ott volt Szitási Ferenc polgármester is.

A fesztivál rendezői idén régi korok játékait kutatták fel a faluban s mutatták be azokat. Első alkalommal jelentkeztek munkáikkal a községben működő mentálisan sérült felnőtteket gondozó intézmény lakói, akiknek alkotásait elismeréssel tekintette meg a nagyszámú érdeklődő. A kézművesedni szeretők tízféle foglalkozáson próbálhatták ki magukat: szőhettek, pedignádból lepkét készíthettek, agyagozhattak, mákból, drótból és pamutból babákat formálhattak, papír állatkákat ragaszthattak, kipróbálhatták a csipkeverést és sípot faraghattak. A rendezvényen bemutatkozott

csodálatos szobraival Stergerits Erzsébet, valamint keresztszemes hímzéssel készült képeivel Németh Mária. Itt tartották októberi összejövetelüket a Légi Méhecskék, valamint képviseltették magukat a csallóközcsütörtöki Játékvár játszóház tagjai is, de felléptek a helyi alapiskola kis táncosai, Kiss

Beáta tanítónő vezetésével. Az alkotás mellett az érdeklődők megkóstolhatták a helyi nyugdíjasok által készített finomabbnál finomabb réteseket, pogácsát, gáncit, almás pitét és palacsintát. Csiba Lídia Lamos Csaba felvételei

Rájuk mosolygott a szerencse A Csallóköz hetilap idei 39. számában meghirdetett Hollósy Band játék keretén belül a következő három olvasónk nyerte meg a csapat cd-jét: Mgr. Bohony Irén (Egyházgelle), Bátky Tamás (Bős) és Rácz Anna (Madar). Nyereményüket a szerkesztőség postán küldi el! Gratulálunk!

A szigetlakó Rajkovics György rovata

A hírek mocsarában

Egyik csatornáról a másikra kapcsolok. Semmi kedvem belemélyedni a napi hírek zavaros és unalmas tengerébe. Ha mégis megteszem, hamarosan magába ránt a hírmocsár. Mindegyik adón ugyanazt szajkózzák, csak az arcok változnak. Az információk tömkelege fáraszt, képtelenség feldolgozni őket. A hírek bulvárosodnak, fő a szenzáció, akár a cirkuszban. Ami érdekel még, a világban történt események néhány perces, vagy csak másodperces összefoglalója. Gyorsan végeznek a világgal, bizonyára jobban érdekli a többséget az aktuális katasztrófa, tragédia. A tömeg szereti a látványosat, a szenvedést, lásd kivégzések, kínzások, kövezések, ki kell szolgálni, mondják. Engem viszont jobban érdekelnek a nagyvilág eseményei. Az sem tud izgalomba hozni, hogy a parlamenten belül, illetve kívül rekedt pártocskák prominens megmondóinak éppen mi jutott eszébe, vagy helyesebben

a párt „szürkéi”, mindentudó tanácsadói mit találtak ki éppen gumicsont gyanánt. Örülök, ha nem jegyzem meg a védelmi-, igazságügy- vagy a gazdasági miniszter, és legkevésbé az őt jelölő párt hangzatos nevét. Ha már pártok. Az egyik újonnan alakult párt nevét úgy jegyeztem meg, hogy összekapcsoltam a „frappáns” rövidítést a kilencvenes évek kétszeres országúti kerékpáros-világbajnokával, a spanyol Abraham Olanóval. Meghallgatom a legfontosabb híreket. Szíriában zajlik a polgárháború, Grúziában új elnököt választottak, az amerikai elnökjelöltek első televíziós vitáját pedig a kihívó, Mitt Romney nyerte Obama elnökkel szemben. Utóbbit megrágom kicsit. Megállapítom, hogy Romney nyakkendője piros, az elnöké kék. A piros a republikánusok színe, a kék a demokratáké. Milyen figyelmesek! Nehogy összekeverje a néző! Hogyan nézne ki ez mifelénk?

Ki viselné a vöröset, ki a kéket, és vajon milyen színárnyalatot kapnának a többiek? Belekukkantok Štefan Hríb élőben sugárzott beszélgetős műsorába. Három meghívott vendég, ebből kettő tévéelnök. A két vezető nem érez semmiféle felelősséget, hogy milyen mocskot közvetítenek az embereknek. A kereskedelmi csatornákat kizárólag a nézettség, a reklámbevétel, a piacon elfoglalt szerep érdekli, a többi lényegtelen. A néző dönt, ha nem tetszik neki a színvonalas műsor, elkapcsol. Így teszek én is. Úgy gondolom, régebben a tévé igyekezett felemelni a nézőt. Nem nézte le, nem zabáltatott vele mócsingot, hanem tanított is időnként. Igen, akkoriban még nem volt más választás, csakis az állami csatorna. Fura, manapság sem nézek mást, csakis államit, többnyire magyart, szlovákot sportesemények idején.

Egy órával később visszatérek – az ember reménykedik. Hríb felveti, hogy amikor a szlovák adókon nézi a híradót, hiteltelennek érzi a hírolvasókat. A cseh állami televízió esetében miért nem érez így? Úgy tűnik, nem én vagyok az egyedüli, aki hasonló véleményen van. Megjegyzi, szerinte a szlovák hírolvasók kizárólag azzal foglalkoznak, hogy jól nézzenek ki. Amikor összehasonlítom a szlovák és a magyar tévéseket, hamar szembeötlik, hogy Szlovákiában első számú tényező, valószínűleg elvárás is, hogy dekoratív legyen az illető nemtől függetlenül, és lehetőleg szőke. Végül is, híresek akartak lenni, elérték, mára kizárólag róluk szólnak a hírek. Néhanapján ki kell kapcsolni. A hírek a régiek, mintha ismétlődnének. Nem maradunk le semmiről, még ha információs társadalomnak nevezik is a világot, amelyben élünk.


26

Rövid hírek

Csallóköz

Konferencia Vámbéry jegyében DUNASZERDAHELY – Elmúlt héten pénteken és szombaton immáron tizedszer került sor a nemzetközi Vámbéry Konferenciára, amely a híres dunaszerdahelyi kötődésű orientalisra szellemi örökségének ápolása jegyében zajlik. Az érdekes szakmai előadások mellett kiosztásra került a Vámbérydíj, melyet idén Tasnádi Edit, magyarországi turkológus kapott. A kétnapos tudományos konferecia fővédnöke Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. (csall)

Két napon át tanácskoztak

Az idei díjazott Tasnádi Edit

Fogas Ferenc felvételei

Bihari János emléknap DUNASZERDAHELY – A Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok polgári társulás szervezésében vasárnap immáron kilencedszer találkoztak a reformkor legendás cigányprímásának tisztelői a csallóközi városban, ahol Bihari prímás lett, majd későbbi karrierjének szilárd alapjai letétettek. A nagyabonyi születésű zeneszerzőt a verbunkos stílus legnagyobb képviselőjeként tartják számon, s mint ilyen, nemcsak a Csallóközben övezi munkásságát nagy elismerés. A híres prímás mellszobra

(csall)

A városi szervezetek képviselői

Sárközi Pál és zenekara

Fogas Ferenc felvételei


27

Tudósítás

2012. október 9. |41. szám

A sólymok ismét hódítottak Száz íjász vett részt a jó hangulatú versenyen MARCELHÁZA – A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub a rengeteg rangos hazai és külföldi elismerés, díj után a közelmúltban is hallatott magáról. Szeptember végén, a székhelyükön rendezték meg a „Kárpát-medencei hadjárat” ötödik állomását, csatáját.

rendezvényből a 3 legjobbat figyelembe véve. A harcos eredményei végül összeadódnak, s a többiekével együtt egy eredménylistát alkotnak. A versenysorozat az íjászoktól kitartást és nagy erőfeszítést igényel, mivel szokatlan és messzi távokon elhelyezett célokat kell meglőni, ahogy azt eleink is tették. Rendezvényeinkre magunkkal

hatfős csapatokban »lőtték« a pályát. A verseny helyszíne a helyi kultúrház mögötti focipálya volt, ahol nemcsak a »lövészet« zajlott, hanem íjász felszereléseket is árusítottak. Az íjászpályán 13 cél volt kihelyezve, 6 darab 3D állatfigura, volt gyorslövészet, majd a WTAF pálya céljai. A Kárpát-medencei hadjárat eredmé-

köszöntük meg a részvételt” – összegezte a csapatvezető. Eredmények: Női tradicionális íj: 1. Koricsánszky Ágnes (HU) 2. Pintérné Tamás Katalin (HU) 3. Jancsó Gabriella (HU)

A szerző felvétele

Bogár Valériát, az egyik fiatal csapatvezetőt kérdeztük. „Kárpát-medencei hadjárat elnevezéssel öt rendezvényből álló versenysorozatot indítottunk. Az eseményt a Nap Párducai szabad íjászcsapat, a Mindszenti íjászok Baráti Köre, a Vitalitás SE íjászai és a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub (Szlovákia) egy akarattal hívta életre. A rendezvény célja, hogy minden évben megtaláljuk a legjobb teljesítményt nyújtó pusztai tradicionális íjat használó férfit, illetve nőt, akik a Kárpát-medence legjobb harcosa címet nyerik. A teljesítmény minden esetben az adott rendezvényen meglőhető maximum pontszámból kerül kiszámolásra százalékos arányban, az öt

visszük a csapat, a település és a nemzeti zászlót is, ezzel kinyilvánítva a békés egymás mellett élés akaratát. A rendezvények minden esetben politikamentesek” – mondja elszántan, majd a marcelházai megmérettetés részleteibe avat be. „A hadjárat utolsó fordulójaként került megrendezésre az általunk Sólyom próbára keresztelt nemzetközi íjászversenyünk. Szlovákiai, magyarországi és szerbiai versenyzők vettek részt, és már az előnevezők számából sejteni lehetett, hogy szép számú »sereggel« számolhatunk. Kereken száz versenyző nevezett (86 férfi és 14 nő). A verseny jó hangulatban, szervezetten zajlott, az íjászok folyamatosan,

Folytatódik a templomok felújítása KOMÁROM – A Szent Rozália-templom felújításának befejezését követően a szintén építészeti műemléknek számító Szent András-templom restaurálása is megkezdődött. A munkák finanszírozására még 2010-ben rendeztek gyűjtést; kezde-

ményezője Elek László esperes, szervezője a város, a Pro Castello Comaromiensi Polgári Társulás, a Palatinus Társaság, illetve a helyi vállalkozókat tömörítő Pavilon Klub volt. (vgy) A szerző felvétele

nyébe csak a WTAF pálya céljai számítódnak bele: 20 méteren az amerikai cél – 3D őz, 40 méteren a magyar cél – 80 cm-es mozgó kör, 60 méteren a japán cél – 100 cm-es kör, 75 méteren a tradicionális mongol nadam cél – egymáson két sorban, földre helyezett 57 darab 8 cmes pohár, 100 méteren a dél-kóreai cél – 1,44 m x 1,86 m tábla és 80 méteren és török Puta. Az eredményhirdetésre délután került sor a közös ebéd elfogyasztása után, ahol kupával, éremmel és oklevéllel jutalmaztuk a győzteseket, s több kategóriában hirdettünk eredményt. Végezetül a kiértékelés után, minden egyes íjásznak emléklappal

Férfi tradicionális íj: 1. Koricsánszky Csaba (HU) 2. Solymosi János (HU) 3. Jónás László (SK) Férfi kifutós tradicionális íj: 1. Mário Bugár (SK) 2. Molnár György (SK) 3. Nagy Imre (SK) Csapatverseny: 1. Nap Párducai, Pécel 2. Kerecsényi László Íjász Egyesület, Gyula 3. Kerecsen Íjászklub, Dunaújváros

Holecz Attila


28

Csallóköz

Apróhirdetés > Játék

SZOLGÁLTATÁS

ÁLLÁS

Tűzifa eladó Dunaszerdahelyen a kürti úti fatelepen. Szállítást biztosítunk. Tel.: 0905 885 551. RUHÁK, ÖLTÖNYÖK, LAKÁSTEXTIL stb. varrását, javítását, átalakítását vállaljuk. FOCUS divatház Dunaszerdahely. Legelőnyösebb kamatú nem banki hitel ingatlanfedezettel. Tel.: 0907 235 125. Megnyílt Dunaszerdahelyen, a Kukučín utcában (a gyógyszertártól 10 m-re) hangszerüzlet, -bazár és -szerviz. Továbbá felvásárolunk hangszereket. Készpénzzel fizetünk! Tel.: 0907 35 25 45. A HARBInyelviskolában angol, szlovák, német, tánc, zongora tanítása Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 67 63 77; www.harbinyelvstudio.com „Törvény, szabály, rend” – Villás Béla előadása a nagymegyeri kultúrházban október 25-én, csütörtökön, 18.00 órai kezdettel. Tel.: 0905 136 411. Legolcsóbb ácsmunkák, cserepezés, bádogozás. Az anyagot bebiztosítjuk! Tel.: 0907 794 445. Kiváló minőségű műanyag ablakok és ajtók a lehető legjobb áron. Belső roló, szúnyogháló és a kőművesmunka INGYEN! Tel.: 0918 724 273. Ének–zongora tanár oktatást vállal. Tel.: 0904 448 317, DS. Szlovák nyelv tanítását, valamint magyar–szlovák, szlovákmagyar szöveg fordítását vállalom. Tel.: 0910 59 76 92. VIII. Nagymegyeri Ezoterikus Fesztivál október 28-án, vasárnap a nagymegyeri kultúrházban. Bővebb információ: 0905 136 411. Kölcsön négy órán belül 800 euróig munkavállalók, vállalkozók (nullás adóbevallással is) és nyugdíjasok részére korhatár nélkül, vagy/és: hitel ingatlanfedezettel hét napon belül 20 ezer euróig. Regisztereket nem vizsgáljuk, egzekúció nem akadály. Tel.: 0903 222 071.

A dunaszerdahelyi Diego boltba keresünk férfi eladót részmunkaidőre Tel.: 0905 690 025. A Kovoflex, s. r. o., nagyabonyi üzeme présműhelybe felvesz középiskolai gépészeti végzettséggel, gépészeti gyakorlattal rendelkező: szerszámos-karbantartót – hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny; műszakvezetőt – présműhelyben szerzett vezetői tapasztalat előny. Tel.: 031/552 90 22, Ing. Nagy Attila, e-mail: kovoflex@kovoflex.sk Autószerelőt keresünk Nádszegre. Tel.: 0918 575 214. Telefonoperátort keresünk Dunaszerdahelyről vagy környékéről. Tel.: 0948 113 113. INGATLAN Vennék szántóföldet a Dunaszerdahelyi járásban. Tel.: 0905 738 652. Eladó 6 áras telek Csallóköznádasdon. Tel.: 0907 586 360. LAKÁS, GARÁZS Vennék földszinti egyszobás lakást Dunaszerdahelyen, az Észak I.-lakótelepen. Tel.: 0910 597 692. Eladó 3 szobás lakás Nagymegyeren (Fürdő u.). Tel.: 0911 255 072. Eladó 2 szobás, 58 m2-es lakás Dunaszerdahelyen a Nyugat-lakótelepen. Tel.: 0908 120 021. KIADÓ – BÉRLET Kiadó Dunaszerdahelyen, a városközpontban vadonatúj helyiség (40 m2) rendelőnek vagy irodának. Tel.: 0907 627 550. Kiadó berendezett fodrászszalon 2 fodrász részére Dunaszerdahelyen, az Ádor utca 48 alatt, a HARMÓNIA CENTRUMBAN. Tel.: 0905 690 025. Kiadó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: +421/902 258 710.

Bérbe adó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 64 58. Kiadó szoba családi házban külön bejárattal egyedülálló férfi részére. Tel.: 0907 267 517. Kiadó garzonlakás. Tel.: 0944 196 002, DS. Kiadó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 754 224. Kiadó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen, a Rózsa ligetben. Tel.: 0908 802 445. ÜDÜLÉS BÜKFÜRDŐ – szállás, reggeli, 3 fogásos vacsora, ingyen parkoló, kerékpárhasználat, kávé, internet – 15 euró/fő/éj. Tel.: 0036/20/987 59 76. E-mail: teplanszki@pr.hu GÉPJÁRMŰ Eladó kitűnő állapotban lévő ezüst metallizált Škoda Superb I., gy. év 2008/6, 2.0 TDi, 103 kW, 110 600 km. Tel.: 0903 45 44 48. Eladó Škoda Octavia TDi, 1.9. Látni kell! Tel.: 0905 709 143. Eladó szürke metallizált Daewoo Nexia 1.5, 16 V, 90 L, gy. év 1998. Ára 450 euró. Tel.: 0905 222 158. VEGYES Minőségi smaragd tuják minden méretben. Tel.: 0907 617 833. Eladók sövénynek tuják: smaragd: 40 cm – 1,80 euró; malonyai: 80 cm – 3,80 euró. Tel.: 0915 484 352. CSEREPES krizantém halottak napjára kapható nagyobb mennyiségben is. Tel.: 031/ 552 31 32; 0904 939 799. Eladó használt ülőgarnitúra. Ára 60 euró. Tel.: 0918 96 86 05. HÁZIÁLLAT NONSTOP MEGRENDELHETŐK KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minőség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292.

Tisztelt olvasóink! Hamarosan itt van október 20, a Miss Hotel Therma 2012 szépségverseny 2. szériájának ünnepélyes gálaestje. Szeptember 30-ig lehetőség volt, hogy szavazatával befolyásolja a döntőbe bejutó 12 lány személyét. A dunaszerdahelyi négycsillagos Therma szállodával idén is egy versenyre invitáljuk önöket. Azok közül, akik helyesen válaszolnak feladott kérdésünkre, 2 db páros belépőjegyet sorsolunk ki a gálaestre. Kérdésünk: Hogy hívják az első Miss Hotel Therma győztesét, aki idén zsűritagként vesz részt a versenyen. A válaszokat október 11-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe. Címünk: Csallóköz–Žitný ostrov, Rybný trh 332/9., 929 01 Dunajská Streda E-mail: online.csallokoz@gmail.com

HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. Eladók malacok. Tel.: 031/55 85 391. Tallóstól 3 km-re lévő gulamezei baromfifarmon megrendelhetők fiatal tömni való pecsenyekacsák, MULARD hím májkacsák, tömött kacsák élve és tisztítva. Tel.: 0915 291 826; 031/778 23 53. DROBNÉ INZERÁTY Dám do prenájmu garzónku. Tel.: 0944 196 002, DS.


29

Hirdetés

2012. október 9. |41. szám

Predsedníčka Okresného súdu Dunajská Streda vyhlasuje výber na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ MAJETKU OBCE HVIEZDOSLAVOV OBECNÉ POZEMKY

„hlavný referent – asistent“. Požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou zdravotná spôsobilosť práca s počítačom - WORD, WINDOWS samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť

(1) Obec Hviezdoslavov so sídlom Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove č. 4/6OZ/2012 zo dňa 18. 9. 2012 vyhlasuje

Bližšie informácie môžete získať na webovej stránke súdu na adrese www.justice.gov.sk alebo na tel. č.: 031/590 51 28. Lehota na podanie písomnej žiadosti spolu s prílohami: 22. 10. 2012.

Obchodnú verejnú súťaž na predaj obecných pozemkov. (2) Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú obecné pozemky parc. č. 116/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m2, parc. č. 116/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 377 m2, parc. č. 116/69 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2, parc. č. 37/9 – záhrady o výmere 218 m2, parc. č. 37/15 – záhrady o výmere 218 m2, a podielu 2/12 na pozemku parc. č. 38/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2 v k. ú. obce Hviezdoslavov ( z toho sa ponúka na predaj ako prechod k pozemku parc.č. 37/9 a 1/12 ako prechod k pozemku parc. č. 37/15). Predmety obchodnej verejnej súťaže sa ponúkajú len jednotlivo.

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2012 na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, a to: stavby (rodinný dom) s. č. 752 postavenej na pozemku registra C-KN parc. č. 1841 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parcela č. 1841 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 347 m2, pozemku registra C-KN parcela č. 1842 druh pozemku záhrady o výmere 154 m2. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9., 932 01 Veľký Meder, na internetovej stránke: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: eva.kazmerova@velkymeder.sk. Technické a právne informácie o nehnuteľnosti poskytne Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, na 1. poschodí (budova C) č. dv. 6., tel.: 0915 791 859. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 31. 10. 2012 o 9.00 hod.

V prípade záujme o bližšie informácie k organizácii obchodnej verejnej súťaže a k predmetu zámeru obchodnej verejnej súťaže môžete získať na tel. č. 031/562 50 35, na internetovej stránke obce Hviezdoslavov www. hviezdoslavov.sk alebo osobne na obecnom úrade vo Hviezdoslavove. (3) Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 30. 10. 2012 do 12.00 hodiny.

Csiba Erzsébet 0905 662 259

Almási Éva 0903 782 895

Bc. Szalai Tibor 0908 853 978

Horváth Gabriella 0905 853 822

Nagy Zoltán 0903 420 895

alzbeta.csibova@re-max.sk

eva.almasiova@re-max.sk

tibor.szalai@re-max.sk

gabriela.horvathova@re-max.sk

zoltan.nagy@re-max.sk

FELSŐVÁMOS – Eladó 4 szobás átépített családi ház 7 áras telekkel. ÁR 44 000 EURÓ

AT !

ÍNÁL ÚJ K

Tel.: 0905 662 259

Bős – Eladó 3 szobás lakás. Tel.: 0903 782 895 ÁR 34 400 EURÓ

DS – eladó 3 szobás felújított lakás a Rózsa ligetben! Tel.: 0911 948 810

LAKSZAKÁLLAS – Eladó vállalkozás céljára alkalmas épület 3 szobás lakással.

ÁR 57 000 EURÓ + EGYEZSÉG ÁR 34 000 EURÓ

DS - városközpontjában eladó 2 szobás felújított lakás. Tel.: 0911 948 810

Tel.: 0903 782 895

ÁR 84 000 EURÓ

Eladó vállalkozás céljára alkalmas mezőgazdasági farm, Ekecs mellett. Tel.: 0903 782 895

DS – Kelet-lakótelepen eladó 3 szobás lakás eredeti állapotban, szigetelt lakóházban.

DS – Kivaló lokalitás! Eladó teljesen felújított 3 szobás lakás a Kelet-lakótelepen (74 m2 lakóterülettel, a központhoz közel). ÁR 42 400 EURÓ. KÖZELEBBI INFÓÉRT TÁRCSÁZZA A 0908 853 978-AS SZÁMOT!

DS – Kiváló, csökkentett áron eladó 4 szobás lakás a Fenyves-lakótelepen. A lakás eredeti állapotú és 75 m2 lakóterülettel rendelkezik.

ÁR 39 950 EURÓ KÖZELEBBI INFÓÉRT TÁRCSÁZZA A 0908 853 978-AS SZÁMOT!

Szitás

ÁR: 31 990 EURÓ

Horváth Gabriella Tel.: 0905853822

ÁR 49 900 EURÓ

VÁRKONY – Eladó részlegesen felújított 3 szobás, tégla családi ház, 460 mes telekkel. Horváth Gabriella Tel.: 0905853822

DUNASZERDAHELY – A Nyugatlakótelepen eladók 3 és 4 szobás lakások. ÁR: 47 500 EURÓ ÉS 55 000 EURÓ

Tel.: 0903 420 895 Nagy Zoltán BŐS – eladó átalakított 3 szobás lakás (72 m2).

ÁR 45 000 EURÓ

Tel.: 0903 420 895, Nagy Zoltán

ÁR 55 000 EURÓ

Hilda 0918 988 138 ÁR 240 000 EURÓ

hilda.szitasova@re-max.sk

DS – Eladó 3 szobás, 82 m2-es lakás a Kelet-lakótelepen. BŐS – eladó felújított 4 szobás családi ház Tel.: 0918 988 138 ÁR 41 000 EURÓ 5,5 áras telekkel. Tel.: 0903 420 895


30

Csallóköz

Kulissza

Zombivadászat sokadik alkalommal Film történet nélkül, ahol a kaszabolás és az unalom a két főszereplő

A kaptárban ugyanis zombik is lakhatnak, legalábbis Paul W. S. Anderson elképzelése szerint. Tíz éve forgatja rendületlenül a kaptárról szóló filmjeit, és jelenleg az ötödik epizódnál tart, amelyek közül az első

alapötlet, feltűnt képregény és könyv alakjában, valamint filmes produkciókban. A sorban ötödik filmet ismét nevezhetjük családi vállalkozásnak is, hiszen a rendezői széket elfoglaló Paul W. S. Anderson a főszerepet Milla Jovovichra osztotta, és a páros időközben házasságot kötött és családot alapított. A férj ugyan csak az első és a negyedik részt rendezte, de mindegyik felett bábáskodott, mint producer, valamint a forgatókönyveket is ő írta. A Kaptár – Megtorlás (Resident Evil: Retribution, 2012) c. film története tömören ennyi. Az Umbrella vállalat halálos T-vírusa továbbra is ti-

hagyott bennem mélyebb nyomot. Hogy mi történt a következő háromban, milyen volt, emlékezetes vagy gyorsan felejthető? Utóbbi. A zombis filmeknek már csak ez a hátránya. Lényegében egyetlen dologról szólnak, hogy minél több emberevőt kaszaboljanak le a „hősiesen harcoló egészségesek”. A kaptár a kezdetekkor, egy évtizeddel ezelőtt még rendelkezett történettel, noha nem túl veretessel. Adott volt egy zárt helyiség, a kaptár, ahol emberek harcoltak a vírussal megfertőzött élő halottak ellen. Ahogy általában, a főszereplő – ebben az esetben női – mellől a film végére fokozatosan eltűntek a mellékszereplők, ami egy hasonló kaliberű horror-, illetve sci-fi-film, valamint rengeteg akciójelenettel megfűszerezett mozi esetében nem nagy meglepetés. A kaptár egy számítógépes játékot vett alapnak, méghozzá a Resident Evil nevezetű japán túlélőhorror-videojátékot. Később óriási piacot hódított meg magának az

zedeli az emberiséget. A világot emberhúst faló zombik népesítik be, akik elől nincs menekvés. Utolsó mentsvárként Alice szolgálhat, aki talán képes segíteni az emberiségen. Az Umbrella titkos komplexumában ébred, és a terep feltérképezése közben saját magával is szembe kell néznie, és egyre több mindent leplez le a saját múltjából is. Alice a vírus kifejlesztői után kutat, és üldözés közben Tokión, New Yorkon át az útja Washingtonba, végül pedig Moszkvába vezet. A harc során át kell értelmeznie mindazt, amit eddig gondolt. A régi harcostársak mellett új segítőkre is talál, akikkel együtt küzdenek a túlélésért és a maradék emberiség megmentéséért. Az ötödik rész forgatókönyve nem sikerült, a tartalom valójában csak papíron létezik. Másfél órán keresztül véres kaszaboláson kívül nem láthatunk egyebet, ami hasonló alkotásoknál adott, de egy rövid történet azért szükségeltetett volna keret gyanánt. Lehetséges, hogy nem a drámára

A kaptárban zümmögő méhek laknak, akik mézet termelnek, vagyis nagyon hasznosak ezek a sárga-fekete potrohos jószágok. Néha veszedelmes kis fenevaddá válnak, de nem mutálódnak emberhússal táplálkozó teremtményekké. Létezik azonban egy másik kaptár is, amely nem ezeknek a szorgos lényeknek az otthona.

vagy vígjátékokra, de még csak nem is a klasszikusabb horrorokra szakosodott nézőket célozták meg az alkotók, hanem a videojáték rajongóit. Az elején kapunk egy rövid összefoglalót az előző négy rész tartalmából, majd a jelenetek ötlettelenül követik egymást, mintha épp otthon ülnénk a gép előtt, és játszanánk. Egyik szintről átugrunk a másikra, onnan a következőre, hogy a végén kijussunk a föld alól a felszínre, és szembesüljünk a valósággal, ami cseppet sem rózsás, és a dermesztő jelző is csak szegényesen írja le a külvilágot. Az egészet persze 3D-ben izgulhatjuk végig, hacsak nem sikerül bealudnunk, ami könnyen előfordulhat. Újra felötlik a kérdés, szükség volt-e a három dimenzióra, ha kettő is elég lenne, a válasz pedig, hogy előbbi több hasznot hoz. Az Alice-t alakító Milla Jovovich végig unalmas arcot vág, amazonként kaszabol mindenkit, aki az útjába kerül. A fekete cuccok pompásan feszülnek a testén, igyekeztek kidomborítani az előnyös testrészeit, így leginkább Kate Beckinsale-re

Net-felvételek

emlékeztet az Underworldből. Olybá tűnt, hogy a főhősnő már ténylegesen unja a faarcú gyilkológép szerepét. Egyébként is, a film ismét nem több újabb bőrlehúzásnál, a befektetett 65 millió dollár megtérül bőven. A többi karakter szintén jellemtelen, Milla mellett kaszabolnak, vagy éppen őket falják fel az éhes szájak. Néhányuk a halálból tér vissza, néhányuk ellenben egyszerűen elfelejtődött, így ők kimaradtak. Újra feltűnik Sienna Guillory, Michelle Rodriguez, emellett szerepet kaptak Aryana Engineer, Kevin Durand, Johann Urb, valamint Bingbing Li. Kapunk egy felvezetést, amolyan előételt, amiből logikusan következik, hogy hamarosan láthatjuk a Kaptár-széria legújabb, sorban a hatodik, s talán utolsó epizódját. Majd ott eldől minden, valamiféle végső harc és leszámolás keretében. Izgalmas mozinak ez a mostani kevés, aki viszont szimpla vérontásra, zombivadászatra vágyik, akkor éppen neki készült a film. Rajkovics György


31

Sport

2012. október 9. |41. szám

Férfi kosárlabda már Dunaszerdahelyen is Új színt szeretnének hozni a sportéletbe Idén áprilisban a kosárlabda három lelkes kedvelője: Martin Matula, Roland Krčmárik és Hanák Zoltán elhatározták, hogy ezt a remek labdajátékot Dunaszerdahelyen is megkedveltetik. Szponzorokat, valamint kosárlabdázókat kezdtek keresni. Edzőre is szükség volt. Felkérték Csóka Tibort, az egykori somorjai első ligás játékost, aki elvállalta és néhány hónapja heti három alkalommal 12–15 kosárlabdázó vesz részt a felkészülésben. Olyannyira, hogy a csapat bejelentkezett a bajnokságba, így Dunaszerdahely történetében először lesznek 2. ligás férfi kosárlabda bajnoki mérkőzések a városi sportcsarnokban. „Remélem, hogy a lendület és a lelkesedés hosszan tartó lesz. A csapat gerincét alkotó idősebb játékosok mellett vannak fiatalok, 15–16 évesek is, akik fokozatosan lehetőséget kapnak, hogy megmutassák, mit tanultak az eltelt pár hónap alatt. Az edzésseken kívül Bugár Ákos és Hodossi Péter pedagógusok segítségével toborzásokat tartunk iskolákban is, ahol a testnevelési órákon szóhoz jut a kosárlabda” – mondta el Csóka Tibor edző.

A szerző felvétele

Az első mérkőzés eredménye: Highlanders Komárom–DSG Team 81:70

Hanák Zoltán alapító tagtól megtudtuk, hogy 1997–1999 között Istria TE néven volt már egy 3. ligás kosárlabdacsapata Dunaszerdahelynek, de kis idő után szétesett. A játékosok zömmel amatőr bajnokságokban folytatták, ő maga Komáromban, majd Galántán játszott a városi ligában. A Dunaszerdahelyi DSG Team húzóembere Roland Krčmárik, aki sok éven keresztül kosárlabdázott Pöstyénben.

„Bízom abban, hogy új színt hozunk a dunaszerdahelyi sportéletbe, sokan járnak majd a mérkőzéseinkre és szurkolóinkat jó játékkal örvendeztetjük meg. A hattagú bajnoki mezőny közepén szeretnénk végezni. Sajnos, magassági előnyünk nem lesz, csupán egy magas játékosunk van, de ezt a hátrányt gyors mezőnyjátékkal akarjuk kiegyenlíteni” – tudtuk meg a csapatkapitány Krčmáriktól.

Végül az együttes tagjai: Roland Krčmárik, Hanák Zoltán, Köböl György, Martin Matula, Nagy Dávid, Hodossi Péter, Hulkó Tamás, Cseh László, Neilinger Péter, Dušan Pácál, Posztós Mátyás és Nagy Richárd. A Dunaszerdahelyi DSG Team el ső hazai mérkőzését október 13-án 20 órai kezdettel játssza az EXIT Nitra B ellen. Vladislav Kmeť

Tizennyolc év után ismét az élvonalban A hodosi férfi asztalitenisz csapata tizennyolc év elteltével szerepelhet újra a legfelső szlovák bajnokságban. Méghozzá az extraligából a 2. ligába kilépő Malacka helyét foglalta el. A csallóköziek természetesen alaposan erősítettek. Kriston Zsolttal Magyarországról, aki a legendás Klampár, Jónyer, Gergely trió társaságában világbajnoki ezüst- és bronzérmes volt, velük az Európa Bajnokságon is sikereket ért el. Továbbá Vími Roland olimpikonnal, a Japánban rendezett VB bronzérmesével. Október 5-én, pénteken mintegy hetven néző jött ki

A képen Kriston Zsolt a magyarországi erősítés

A szerző felvétele

az első hazai találkozóra. A kezdés azonban félresikerült. Kriston nem bírt ellenfeleivel, helyette Vími kapott szót. A vendég Galánta elhúzott 5:1-re, amikor drámai fordulat reménye csillant fel. A formába lendülő Robert Krajčík nagy csatában legyőzte a fiatal Bíro Bálintot, majd Jozef Wiltschkot, akit Vími Roland is megvert. A hazaiak 5:3-ra feljöttek, s mindenről a két veretlen, Robert Krajčík és Andrej Slováčik összecsapása dönthetett. Azonban a hazai játékos 3:1-es vereséget szenvedett. Eredmény: Hodosi SK–Gasto Metalfin Galánta 3:6 (Krajčík 2, Vími 1 – Sládeček 3,5, Bíro 1, Wiltschka 1,5). Vladislav Kmeť


32

Csallóköz

Celebsztorik

Halálosan fél új szerepétől Nem tudja, 80 évesen képes-e még megtanulni ilyen sok szöveget. Galambos Erzsi (80) Csíky Gergely Nagymamájának címszerepét kapta a József Attila Színház igazgatójától, Nemcsák Károlytól jutalomjátékként. A Kossuth-díjas, kiváló művész kész szövegtudással szeret nekilátni a próbáknak, de a harmincöt gépelt oldal így, lassan nyolcvanegy évesen komoly kihívás számára. – A szerep megformálásán én még nem gondolkodtam. A régi nagymamát mi még fehér hajú idős néninek képzeljük el, aki folyamatosan kötöget, ha még lát. Én azonban igazi nagymamaként egészen másképp foglalkozom az 5 és fél éves unokámmal.

Net-felvételek

Shakirának fia lesz

Lajcsi bajban?

Az énekesnő nemrég jelentette be, hogy várandós és most a német RTL televíziós csatorna egyik műsorában azt is elmondta, hogy Gerard Piquével közös gyermeke bizony fiú lesz. Természetesen azt is megjegyezte, hogy a focista milyen remek fickó, ő a legjobb dolog az életében. Hozzátette, szeretné majd bevonni fiát a jótékonykodásba: „Ha megszületik, magammal viszem majd, ha valamilyen nemes cél érdekében kell utaznom. Meg kell tanulnia, hogy ő is szebb helylyé változtathatja a világot”.

Óriási vihart kavart Galambos Lajos nyilatkozata Zámbó Jimmyről. Hetek óta nem nyugszanak a kedélyek, és a Király felháborodott özvegye mellett most a rajongói is Lajcsira támadtak. Ezért Lajcsi a családjával már el is költözött otthonról. De nemcsak a Zámbó család, hanem a rajongók szerint Lajcsi meggyalázta a Király emlékét. Azt beszélik, már tüntetést szerveznek Lajcsi háza elé, és többen meg is fenyegették a zenészt.

Az Első Emelet dobosát szereti

Összeállította: Wimmer Ilona

Bálint Antónia (43) új kedvese nem más, mint Tereh István (54), a 80-as évek egyik legkedveltebb magyar popegyüttesének, az Első Emeletnek az alapítója, aki nemcsak mene dzsere, de oszlopos tagja is a bandának. A hírek szerint a szerelmesek már hónapok óta egy párt alkotnak. A közeli ismerősök, barátok tudnak róla, ők maguk is járnak nyilvános helyekre, moziba, étterembe, egyéb eseményekre, de az tény, hogy ha egy fotós közeledett feléjük, akkor inkább szétrebbentek. Nemrégiben együtt voltak a Nemzeti Vágtán is, ahol szintén nem bujkáltak, de ott sem szúrtak szemet senkinek.

Vadító képek Cameron Diaz a negyvenedik életéve betöltését követően is hihetetlenül szexi, és nem is fél ezt megmutatni. Barátai szerint a világsztár jobban érzi magát a bőrében, mint a húszas éveiben, és az öregedést tartja a legjobb dolognak, ami az életben vele történhetett. Úgy véli, egyre bölcsebb, és végre teljesen ismeri magát, amitől óriási az önbizalma is. Ez a magabiztosság pedig sugárzik az Esquire magazinnak készült legújabb fotóin is. Persze ezért a külsőért rengeteget kell dolgozni. Diaz rendszeres pilátesz edzésekkel tartja karban magát, és fut, illetve erősít is.


TV-műsor > 2012. október 10–16.

2012. október 9. |41. szám

MARKÍZA > október 13., szombat, 23.00

Vadidegen

33

Robert, a tipikus balek őrült lépésre szánja el magát: elrabolja a főnöke lányát. A szépséges, ám elviselhetetlenül elkényeztetett Celine számára Robert váratlan és rendkívül bénán kivitelezett akciója kapóra jön. Hogy megszabadulhasson apjától, segít az elrablójának, miközben két égből pottyant angyal még náluk is eszelősebb módszerekkel próbálja őket összeboronálni. Rendezte: James Foley Szereplő(k): Bruce Willis, Halle Berry Perfect Stranger, amerikai thriller, 109 perc, 2007

M1 > október 13., szombat, 22.30

A nagy fehérség

Alaszkában nem sok minden történik – esik a hó, néha mégis előfordul, hogy valaki hullát talál a szemetesben. Ráadásul még örül is neki. Paul, az anyagi gondokkal küszködő utazási ügynök, az évek óta eltűnt öccse után járó biztosítási összeghez nem tud hozzájutni. Az idegen hulla egyáltalán nem hasonlít a testvérére, így húsbavágó átalakítás szükséges a személycsere hihetővé tételéhez. Rendezte: Mark Mylod Szereplő(k): Robin Williams The Big White, német–kanadai– új-zélandi–amerikai film, 100 perc, 2005

RTL KLUB > október 14., vasárnap, 20.00

Bolondok aranya

Beren Saat TV2 > október 10–12., szerda–péntek, 17.30

Tiltott szerelem Ben a világ legpechesebb kincsvadásza. A felesége, Tess belefáradt, hogy a férje házasságuk nyolc éve alatt sikertelenül hajszolta a Királynő Hozományaként elhíresült kincset, amely 1715 óta a tenger fenekén hever. A férjével és az álomkergetéssel való szakítás után Tess fedélzetmester lesz egy luxusjachton. Ugyanekkor Ben biztos nyomra bukkan. Jobb híján fellopódzik exneje új munkahelyére és megpróbálja rávenni Nigel Honeycutttot, az unatkozó iparmágnást, hogy együtt induljanak kincsvadászatra. Azt azonban nem köti az orrára, hogy nemcsak ők pályáznak a kincsre.

Firdeus arra kényszerül, hogy aláírja a házassági szerződést, amit azonban nagyon megalázónak érez. Pejker elmegy a Ziyagil házba a gyerekekkel, hogy elbúcsúzzon az anyjától és Bihtertől, mielőtt Amerikába utaznak. Beshir állapota egyre gyorsabban romlik. Adnan komoly és váratlan bejelentést tesz Bihternek, amivel mindkettőjük élete megváltozhat. Denisa komoly elhatározásra jut. Elérkezik a várva várt esküvő napja, Nihal és Behlül izgatottan készülődnek. Firdeus segítségkérő üzenetetet ír Behlülnek, amikor is rájön, hogy Bihter mindent be akar vallani. Adnan eközben elhatározza, hogy beszél Beshirrel...

Rendezte: Andy Tennant Szereplő(k): Matthew McConaughey, Kate Hudson Fool´s Gold, amerikai kalandfilm, 113 perc, 2008

Rendezte: Hilal Saral Szereplő(k): Beren Saat, Kivanc Tatitug, Nebahat Cehre Ask-i-memnu, török filmsorozat, 156–158. rész, 2008


34 TV2 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka. Magazin 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo Tv 12.15 Fiatal tehtségek Angol zenés film 14.00 Tények délután 15.00 Marina (164.) Amerikai–mexikói filmsorozat 15.30 Walker, a texasi kopó (am.) 16.30 Hal a tortán 17.25 Update-konyha 17.30 Tiltott szerelem Török sorozat 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban Rosszban Veronka és Viktor között feszültséget szül egy állapotos beteg esete. Ráadásul Konrád Józsit osztja be Viktor mellé műteni. Viktor az életmentő műtét előtt és közben sem kíméli Józsit. Az operáció jól sikerül, de pár óra múlva a beteg újra rosszul lesz. Füredi Bezeréditől kér segítséget, hogy Magdikának segítsen. A lány azonban hallani sem akar a pszichiáterről. 21.20 Doktor House Test és lélek 22.20 Született feleségek: Bármelyik pillanatban (am.) 23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények este 0.25 EZO TV

M2 14.55 15.10 15.40 15.55 16.20 17.10 17.55 18.20 18.45 19.10 20.00 20.35 22.05 23.00 0.10 1.05

Csallóköz

Tv-műsor > 2012. október 10. > Szerda RTL Klub 6.05 Rajzfilmek 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem (29.) 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik (magyar) 15.10 Bűnös szerelem Amerikai sorozat 16.15 Marichuy – A szerelem diadala (160.) 16.45 Riválisok Mexikói sorozat 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc, és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dallas: Nincs új a nap alatt (am.) Johnnyt lecsukják Marta Del Sol meggyilkolásáért, s a börtönben két elítélt félholtra veri. Bobby hajlandó megváltoztatni a döntését érdekében, ám Christopher másik ötlettel áll elő. A saját szabadalmát ajánlja fel a venezuelai befektetőknek. Samantha is mindent elkövet, hogy Johnnyt mentesítsék a vádak alól. Ráveszi az orvosszakértőt, hogy a halálesetet öngyilkosságnak állítsa be. 22.25 Házon kívül Heti magazin 23.05 Reflektor 23.20 A dicsőség zászlaja Amerikai film

Viasat 3 Magyar elsők Motorsportmagazin Beavatás Klipperek MacGyver (am.) Futótűz (42.) Enid Blyton kalandfilm-sorozata II. A Nyereg Klub Ausztrál–kanadai filmsorozat Gyerekeknek Édes élet olasz módra. 36/11. Amerikai sorozat Híradó, sport 2-es retró – Színes portrék Dajka Margit Maradj talpon! A korona hercege Dél-koreai sorozat Borgiák. 9/4. Bűvölet (olasz)

12.35 Monk (am.) 14.25 C. S. I.: Miami helyszínelők Amerikai sorozat 15.20 Esküdt ellenségek – Bűnös szándék 17.10 C. S. I.: Miami helyszínelők Amerikai sorozat 18.05 Nyered, ha mered 18.40 Mike és Molly Amerikai sorozat 19.35 Jó barátok (am.) 20.30 Két pasi meg... Amerikai sorozat 21.25 Az utolsó gyémántrablás (am.) Fsz.: Pierce Brosnan 23.30 Kerménykötésűek Am. akciófilm 1.15 Lépéselőnyben Amerikai sorozat

M1 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Párizsi helyszínelők 9.55 Zöld tea 10.25 Család-barát magazin 11.30 Átjáró 12.01 Híradó délben 12.25 Nemzetiségi magazinműsorok 13.30 Borvacsora 14.25 Édes élet olasz módra. 36/11. 15.15 A korona hercege Dél-koreai sorozat 16.25 MM – A megoldások magazinja 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland II. (5.) Kanadai sorozat 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport 20.15 Bosszú. 22/8. Álnokság (am.) Victoria saját házába fogadja a lábadozó Lydiát, akinek fokozatosan térnek vissza emlékei – minden érintett őszinte aggodalmára. Daniel, látva hogyan súlyosbodik az ellentét szülei között, úgy dönt, felhagy a csaposi munkával, és apja mellett fog dolgozni a családi cégben. 21.00 Becsengetünk és elfutunk Fekete aranyláz Oknyomozó magazin 22.00 Az este 22.35 Miről van szó? 23.05 Múlt-kor Történelmi magazin 23.35 Történetek a nagyvilágból 0.05 Műsorismétlések

ATV 11.30 Laci bácsi konyhája 11.55 Híradó 12.25 Fórum 15.00 Balansz 15.30 Start! 16.05 Start plusz 16.30 Tabu 16.55 Világhíradó 17.05 Fórum 17.55 Híradó 19.25 Egyenes beszéd 20.40 Hírek 20.45 A tét Közéleti műsor 21.55 Híradó 22.15 Világhíradó 22.30 700-as klub Közéleti magazin 23.05 Hazai turizmus 23.55 Híradó 0.20 Világhíradó

Duna TV 7.40 A Duna 8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd 9.30 Törzsasztal 10.30 A tudomány műhelyében 11.00 Claudia Cardinale 12.00 Híradó 12.30 A Tenkes kapitánya. 13/10. 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Himalája ösvényei 16.00 Múzeumtúra 16.30 Térkép 17.00 Duna-anzix 17.20 Életképek (68.) 18.00 Híradó, Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők 19.35 Tálentum 20.10 TIR. 12/2. Magyar–német– olasz sorozat 21.10 Hírek, Dunasport 21.30 A Cég – A CIA regénye. 3/1. Amerikai sorozat Robert Littell A Cég címmel megjelent, több részből álló egyik, talán legnagyobb visszhangot kiváltó fejezete, az 1956-os magyar forradalom napjairól és a CIA szerepéről szól. A fordulatos mű nemcsak izgalmas és meglepő, de bepillantást enged abba is, hogy mi történt a hidegháború során a színfalak mögött. 23.00 Kultikon 23.20 Koncertek az A38 hajón

HBO 6.00 Tom és Jerry Am. Animációs film 7.00 Justin Bieber – koncertfilm 8.45 Reszkess Monaco Francia vígjáték 10.20 A félszemű (am.) 12.10 A nyugtalanság kora Amerikai filmdráma 13.40 Drágám, a kölykök összementek (am.) 15.15 Scooby Doo Amerikai vígjáték 16.40 Versenyben az elnökségért (am.) 18.40 Fimfárium 3. Cseh film 20.00 Másnaposok 2. Amerikai vígjáték 21.40 Új élet Francia dráma 23.05 Az ördög könnycseppje Am.–kanadai thriller 0.35 Csere.com Francia akcióthriller

20.10 > STV1 A harcos

A harcos szókimondó, szeretettel teli humorral átszőtt, és egyben megrázó története megtörtént eseményeken alapul. A film főhőse a hihetetlen visszatérést produkáló, és váratlanul bokszhőssé váló „Irish” Micky Ward, és féltestvére, Dicky Eklund. Akiknek előbb ellenfelekké kellett válniuk ahhoz, hogy végül igazi testvérekként tudják megszerezni a győzelmet, és meg tudják erősíteni a családi kötelékeket. Rendezte: David O. Russell Szereplő(k): Mark Wahlberg, Amy Adams Amerikai életrajzi filmdráma, 115 perc, 2010

Markíza

JOJ

6.00 Telereggel 8.15 Receptklub 9.10 Cobra 11 IX. 10.10 Walker, a texasi kopó – Újra akcióban (am.) 12.05 Forró vér Szlovák sorozat 13.10 Hírek 13.15 A mentalista II. 14.15 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VII. (am.) 15.55 Hírek 16.00 Dr. House I. (am.) 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Receptklub 19.00 Híradó, sport 20.20 Az ég kékje 22.30 Éjszakai híradó 22.55 Dr. House I. (am.) 23.50 A mentalista II. Am. krimisorozat 0.40 A rejtély I. (am.) 1.30 Hősök III. (am.)

14.00 Panelházi történetek 15.00 CSI.: Miami helyszínelők VIII. Amerikai sorozat 16.00 Dr. Csont V. Amerikai sorozat 17.00 Híradó ötkor 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.20 Perzsia hercege – Az idő homokja Amerikai kalandfilm A perzsa király örökbe fogadja Dastant, a bátor utcagyereket. Felnőve kiváló herceg és bátor harcos lesz belőle. 23.00 Castle III. 0.00 CSI.: Miami helyszínelők VIII.

STV1 14.05 Vad angyal 15.05 Quinn doktornő Am. filmsorozat 15.50 Állásbörze 16.00 Hírek 16.15 Gólok, pontok... 16.25 A szerelem ereje 17.15 Konyhaséfek háborúja 17.45 Párbaj – vetélkedő 18.15 Öten öt ellen 19.00 Híradó 19.50 Gólok, pontok... 20.10 A harcos Am. filmdráma 22.05 Késő esti hírek 22.15 Gólok, pontok... 22.25 Életöröm: Eva Kosztolányiová 22.55 Dempsey és Makepeace 23.40 Quinn doktornő (ism.) 0.30 Öt perccel 12 előtt

STV2 13.25 Klónozott hús – a jövő étlapja Német dok.-film 14.15 Szó szerint – vitaműsor 15.25 Profilok: Rudo Brtáň 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz – pénz 16.55 Szenior klub 17.30 Regionális napló 18.00 Építészet 18.30 Esti mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Portréfilm 20.00 Szlovák kocsma Szlovák film 21.00 Polgár a hivatalban 21.30 Kommentárok 22.05 Rekviem a lovagokért Szlovák film 23.25 Hivatásosok 23.40 VAT – magazin 0.05 Események


TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka. Magazin 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo Tv 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények délután 15.00 Marina (165.) 15.30 Walker, a texasi kopó (am.) 16.30 Hal a tortán 17.25 Update-konyha 17.30 Tiltott szerelem Török sorozat 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban Rosszban Péter Mónikáról ábrándozik, nagy tipródás után bevallja a nővérkének, hogy szeretne vele lenni. Gyöngyinek rossz érzése támad, amikor Emil horgászni indul. Mónika Gáborral, Péter pedig Füredivel beszéli meg az újabb csókot. A pár továbbra is félreértésekbe ütközik. Műhiba perrel fenyegetőzik Viktor betege. Az orvos mindenért Józsit hibáztatja. Közben a kórházba egy horgászás közben áramütést szenvedett férfit hoznak... 21.20 Vejedre ütök Amerikai film 23.35 Aktív 0.05 Tények este 0.40 Ezo TV

6.05 Rajzfilmek 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem (25.) 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik Magyar sorozat 15.10 Bűnös szerelem Amerikai sorozat 16.15 Marichuy – A szerelem diadala (161.) 16.45 Riválisok Mexikói sorozat 17.15 A gyanú árnyékában: Áruld el, kinek a gyerekét nevelem! 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Végképp eltörölni Amerikai akciófilm John Kruger, a Takarító védelemre szakosodott titkosügynök, aki a kormány tanúvédelmi programjának legfelkészültebb tagja: megszervezi a veszélyeztetett tanúk új életét és eltörli a régit. 23.50 Brandmánia 0.20 Totál szívás Amerikai krimisorozat 1.20 Reflektor

5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Gasztroangyel 10.00 A mi erdőnk 10.30 Családbarátmagazin 11.40 Útravaló 12.00 Híradó délben 12.25 Nemzetiségi magazinok 13.30 Mindenből egy van 14.25 Édes élet olasz módra (12.) 15.15 A korona hercege 16.25 MM – A megoldások magazinja 17.40 Heartland II. Kanadai sorozat 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek – IrReality Show Magyar sorozat 22.05 Az este 22.40 Négy szellem Bátorság Vendégek: Nagy Margit speciális mentős, aki a saját életét is kockára téve menti másokét. Erőss Zsolt hegymászó, aki félelmet nem ismerve jutott fel a csúcsokra. Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója. Mihaldinecz Csaba szociális munkás, aki szerint a legnagyobb bátorság a saját gyengeségeinkkel szembenézni. 23.40 Angi jelenti Gyermekvédelem Székelyföldön 0.10 Műsorismétlések

7.40 8.10 8.35 9.05 9.30

A Duna Kultikon Lyukasóra Közbeszéd Boldog Scheffler János, Szatmár vértanú püspöke 10.30 Jelentés a jázminok földjéről 11.00 Híres zeneszerzők nyomában 12.05 Híradó 12.30 A Tenkes kapitánya. 13/11. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Szafari. 13/1. Dok.-film-sorozat 15.30 Az iszlám Európában. 9/1. 16.00 Élj velünk! 16.30 Térkép 17.00 Duna-anzix 17.20 Életképek (69.) 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők 19.35 Tálentum Szörényi Szabolcs 20.10 Égető Eszter Befejező rész 21.30 Hírek, Dunasport 21.45 Szerelem csütörtök Magyar film Éva és Árpi fiatal házasok, akik lakás híján csütörtökönként az ifjú férj kamionjában randevúznak. Jó megoldásnak tűnik hát, hogy ingyen szobához jussanak egy papagáj megtalálásával. 23.00 Kultikon 23.20 MüpArt Mozart-est

M2

Viasat 3

ATV

HBO

15.35 15.55 16.20 17.10 17.55 18.20 18.45 19.10 20.00 20.35

22.00 22.55 0.05

Beavatás Klipperek MacGyver (am.) Futótűz (43.) Enid Blyton kalandfilm-sorozata II. A Nyereg Klub Esti mese Édes élet olasz módra Híradó, sport A nagymama (magyar) Szerémi grófné egy leánynevelő intézet védnöke, egy látogatás alkalmával rábukkan elveszettnek hitt unokájára. Szeretné férjhez adni másik unokájához, Ernőhöz, de Mártha mást szeret. Maradj talpon! A korona hercege Becsengetünk és elfutunk

35

Tv-műsor > 2012. október 11. > Csütörtök

2012. október 9. |41. szám

12.35 Monk (am.) 14.25 C. S. I.: Miami helyszínelők (am.) 15.20 Esküdt ellenségek – Bűnös szándék 17.10 C. S. I.: Miami helyszínelők (am.) 18.05 Nyered ha mered! 18.40 Mike és Molly 19.35 Jó barátok (am.) 20.30 Két pasi meg... 21.25 A bérgyilkosnő Am. akciófilm 23.40 Váltságdíj (am.) Amikor Tom fia gyermekrablók kezébe kerül, egy kudarcot vallott FBI-mentőakció után rá kell döbbennie, nem elég a pénz, a hatalom és a befolyás.

11.30 Laci bácsi konyhája 11.55 Híradó 12.25 Fórum 15.30 Start! 16.15 Start plusz 16.30 Profit 17.05 Fórum 17.55 Híradó 18.30 Világhíradó 19.25 Egyenes beszéd 20.45 Húzós Rónai Egon műsora 21.55 Híradó 22.15 Világhíradó 22.20 700-as klub Közéleti magazin 23.05 Hazai turizmus Hazai üdülőhelyek 23.55 Késő esti híradó 0.25 Világhíradó

6.00 Reggel találkozunk Amerikai vígjáték 8.00 Filmmagazin 8.25 A király beszéde Angol filmdráma 10.25 Nanny McPhee visszatér Am.–angol fantasy 12.15 Batman: A kezdet kezdete (am.) 13.20 Szerelem és kosárlabda. Am. dráma 15.25 Superman és a Napexpedíció (am.) 16.45 A negyedik (am.) 18.35 Gulliver utazásai Amerikai kalandfilm 20.00 Szellemtanú (am.) 21.40 Apa disznó filmeket csinált (dok.) 22.40 A kívülálló Am.–német akciófilm 0.35 Féktelen harag Am. akcióthriller

21.20 > TV2 Vejedre ütök

Greg végre bekerült a Bizalom Körébe, és minden remekül megy. Menyasszonyával, Pammel izgatottan tervezik az esküvőt, és már csak egy incuri-pincuri apróság maradt, ami hiányzik az oltár felé vezető úton: a leendő apósoknak-anyósoknak együtt kéne tölteniük egy hétvégét. Így hát Greg és a Byrnes család Jack vadiúj lakókocsijával elindulnak a Beckur Szigetre, Bernie és Roz Beckur birodalmába. Rendezte: Jay Roach Szereplő(k): Ben Stiller, Teri Polo Amerikai komédia, 115 perc, 2004

Markíza 6.00 Telereggel 8.25 Receptklub 9.20 Cobra 11 X. 10.20 Diszkótörténet Cseh vígjáték 12.10 Bűncselekmény árnyékában I. (am.) 14.00 Hírek 14.05 A mentalista II. (am.) 15.00 Jóbarátok VII. 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VII. (am.) 16.00 Dr. House I. (am.) 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Receptklub 19.00 Híradó, sport 20.20 A farm 21.35 Forró vér (szlovák) 23.00 Éjszakai híradó 23.25 Dr. House I. (am.) 0.20 A mentalista II. 1.05 A rejtély I. (am.) 1.55 Hősök III. (am.) 2.40 Chuck I. Amerikai sorozat

STV1 14.05 15.05 16.00 16.25 17.15 17.50 18.15 19.00 20.10 22.00

22.50 23.05 23.10 0.10 1.45

Vad angyal Quinn doktornő Híradó A szerelem ereje Konyhaséfek háborúja Párbaj – vetélkedő Öten öt ellen Híradó, sport Sólyom és galamb Olasz filmsorozat Túlélni! Vér a hegyen Angol dok.-film Késő esti híradó Gólok, pontok... Vádlottak II. Angol dráma Dempsey és Makepeace Riporterek

JOJ 13.20 Bírósági akták 14.25 Perzsia hercege – Az idő homokja Amerikai kalandfilm 17.00 Híradó ötkor 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek Szlovák sorozat 21.30 A felszín alatt Szlovák sorozat 22.30 Dr. Csont V. Amerikai sorozat 23.30 Haló Show-műsor 0.10 Webmaster 1.05 Mafstory Szlovák sorozat

STV2 14.25 14.40 14.50 15.30 15.55 16.30 16.55 17.30 18.00 18.30 18.40 19.00 19.40 19.50 20.00 20.50 21.15 21.30 22.00 0.05 0.30

Rendőrségi magazin Hivatásosok Polgár a hivatalban Siketek tévéklubja Roma magazin Fókusz – jog Integrálj! Regionális napló A világ folyói – Colorado Esti mese Vidékfejlesztés Híradó Hírek magyar nyelven Portré: Ivan Kohner Mi, európaiak Tartósított idő: Győzelem (dok.) Tudomány Európában Kommentárok Sötétség a lámpa alatt Tudományos magazin Események


36

Csallóköz

Tv-műsor > 2012. október 12. > Péntek

TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka. Magazin 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo Tv 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények délután 15.00 Marina (166.) 15.30 Walker, a texasi kopó (am.) 16.30 Hal a tortán 17.25 Update-konyha 17.30 Tiltott szerelem Befejező rész 18.30 Tények 19.35 Jóban Rosszban Péter eltiltja a műtétektől Viktort, aki Józsit hibáztatja a kialakult helyzetért. Gyöngyi a tiltás ellenére bemegy az intenzív osztályra Emilhez, aki felébred, és nem ismeri meg szerelmét. Péter munka ügyben elutazik, ezért az igazgatói posztot ideiglenes Konrádra bízza. Úgy dönt, elhívja Mónikát is... 20.30 The Voice – Magyarország hangja Meghallgatás 1. 22.05 Haláli zsaruk Amerikai sorozat 23.15 Grimm (am.) 0.15 Tények este 0.50 Ezo Tv

6.05 Rajzfilmek 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem (31.) 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Az éden titkai Görög sorozat 14.00 Fókusz 14.40 Pasik (magyar) 15.10 Bűnös szerelem Amerikai sorozat 16.15 Marichuy – A szerelem diadala (162.) 16.45 Riválisok Mexikói sorozat 17.15 A gyanú árnyékában: Lehet, hogy a férjem bankrabló? 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 C.S.I.: A helyszínelők (am.) Kockázatos ügy 22.30 Gyilkos elmék Tragikus este Garcia számára különösen nehéz ügyet kapnak a profilozók. Az eset kapcsán újra felelevenedik az a tragikus este tinédzser korából, amelyen egy részeg sofőr halálra gázolta a szüleit, akik épp őt keresték. 23.30 Odaát (am.) 0.30 Reflektor 0.50 Törzsutas

5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.00 Fábry (ism.) 10.20 Család-barát magazin 12.00 Híradó délben 12.25 Nemzetiségi magazinműsorok 13.30 Négy szellem 14.25 Édes élet olasz módra (13.) A DeLucca család rettenetesen megijed, amikor Frank egy nap szívinfarktust kap. A lánynak pedig mindeközben még Victor-ral is problémái adódnak. A tanárt ugyanis meglátogatja a 11 éves lánya, Abigail, ám Victor ahelyett, hogy a gyerekével törődne, lepasszolja inkább Lydia-nak. 15.15 A korona hercege Dél-koreai sorozat 16.25 MM – A megoldások magazinja 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland II. Kanadai sorozat 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport 20.15 Világbajnoki selejtező labdarúgó-mérkőzés Észtország– Magyarország 22.35 Az este 23.10 Osso bucco Amerikai film 0.40 Műsorismétlések

7.40 8.10 8.30 8.35 9.05 9.30

A Duna Kultikon Híradó Szerelmes földrajz Közbeszéd A Habsburgok és Magyarország 10.30 Kogart-kiállítások 11.00 Univerzum 12.00 Híradó 12.30 A Tenkes kapitánya. 13/12. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Labdarúgómérkőzés 17.00 Duna-anzix 17.20 Életképek (65.) 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők 19.35 Tálentum 20.10 Montalbano felügyelő Montalbano felügyelő reggel a balkonjára kilépve egy megkínzott és leölt ló tetemét pillantja meg a háza előtti tengerparton. Ám mire telefonon intézkedik, a bizonyítékot ellopják. Olasz sorozat 21.15 Aranypálca 2. Kálmán Imre Nemzetközi Operett-musical Karmesterverseny 22.35 Hírek, sport 22.45 Kultikon 23.05 A suszter álma Táncjáték 23.55 Koncertek az A38 hajón

M2

Viasat 3

ATV

HBO

14.40 Fejezetek a magyar vasutak történetéből 15.10 Kamerun-expedíció 15.35 Beavatás 15.50 Klipperek 16.20 MacGyver (am.) 17.10 Futótűz II. (am.) 17.55 Enid Blyton kalandfilm-sorozata II. 18.20 A Nyereg Klub 18.45 Esti mese 19.10 Édes élet olasz módra (13.) 20.00 Híradó, sport 20.35 2-es retró Táncdalfesztivál – 1966 22.00 Maradj talpon! 22.50 A korona hercege Dél-koreai sorozat 0.00 Motorsportmagazin 0.30 Munkaügyek – IrReality Show

12.40 Monk – Flúgos nyomozó (am.) 14.30 C. S. I.: Miami helyszínelők (am.) 15.25 Esküdt ellenségek – Bűnös szándék Amerikai sorozat 17.15 C. S. I.: Miami helyszínelők (am.) A csapat többfelé válik, amikor a tavaszi szünet alatt három gyilkossági ügyet kell megoldaniuk. 18.10 Mike és Molly (am.) 19.35 Jó barátok (am.) 20.30 Két pasi – meg... Amerikai sorozat 21.25 Időzített bomba Am. akciófilm 23.50 Az utolsó gyémántrablás (am.)

11.30 Laci bácsi konyhája 11.55 Világhíradó 12.25 Fórum 15.30 Start! 16.15 Start plusz 16.30 Együtt a biztonságért! 16.55 Világhíradó 17.05 Fórum 17.55 Híradó 18.55 Híradó 19.25 Egyenes beszéd 20.45 Az elnök emberei Amerikai sorozat 21.30 Amerika választ 21.40 A hét pillanata 21.55 Híradó 22.20 700-as klub 23.05 Hazai turizmus 22.55 Késő esti híradó 0.20 Világhíradó

6.00 A negyedik (am.) 7.50 Európai Filmdíjátadás 2011 9.25 Angyalok ajándéka 2. Am. zenés dráma 11.15 Ember a talpán Angol vígjáték 13.15 Titeuf (francia) 14.45 Férfit látok álmaidban Amerikai vígjáték 16.25 Buttonék háborúja Ír–angol kalandfilm 18.00 Filmmagazin 18.25 A Sunset Limited Amerikai fildmráma 20.00 Hanna Am.–angol thriller 21.50 Szex a neten (am.) 23.40 Hétmérföldes szerelem. Amerikai vígjáték 1.20 Kóser játszma Német krimi

23.10 > M1 Osso bucco

Chicagóban még soha nem volt ilyen nagy havazás. Két botcsinálta zsaru elérkezettnek látta az időt, hogy lecsapjon a régóta körözött olasz maffiózókra. A körözött személyek éppen egy olasz étterembe tértek be, hogy elfogyasszák kedvenc fogásukat, az osso buccót, ami az itteni konyha egyik specialitása, amikor a nagy akcióra sor került. Ahogy kint egyre nagyobb a hó, bent egyre nő a feszültség a két csapat közt... Rendezte: Gary Taylor, Fred Blurton Szereplő(k): Mike Starr, Illeana Douglas Amerikai romantikus film, 87 perc, 2008

Markíza 6.00 Telereggel 8.15 Receptklub 9.10 Cobra 11 X. 10.10 Imádkozó sáska Amerikai thriller 12.05 Forró vér 13.10 Hírek 13.15 A mentalista II. Amerikai sorozat 14.15 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VII. (am.) 15.55 Hírek 16.00 Dr. House I. (am.) 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Receptklub 19.00 Híradó, sport 20.20 A farm 21.30 Masterchef 22.45 Tökéletes katona: Újjászületés Amerikai akciófilm 0.45 Red Bull Cliff Diving 2012 1.30 Kill Your Darling Német tévéfilm

STV1 14.05 15.05 15.50 16.00 16.25 17.15 17.45 18.15 19.00 20.10 22.05 22.15 22.30

1.25

Vad angyal Quinn doktornő Állásbörze Hírek, sport A szerelem ereje Konyhaséfek háborúja Párbaj – vetélkedő Öten öt ellen Híradó, sport Poplegendák: Peter Lipa Késő esti híradó Gólok, pontok... Szemtől szemben Amerikai krimi Neil McCauley a bűnözők királya, az évszázad bűntényére készül. Vincent Hanna nyomozó szinte mániákusan üldözi őt. Műsorismétlések

JOJ 13.00 Bírósági akták 14.00 Panelházi történetek 15.00 C.S.I.: Miami helyszínelők VIII. Amerikai krimisorozat 16.00 Dr. Csont V. Amerikai krimisorozat 17.00 Híradó ötkor 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek Szlovák sorozat 21.30 X Factor USA 23.30 Féktelenül Amerikai akcióthriller 2.10 Vadászpilóták Francia film

STV2 15.55 16.30 16.55 17.30 18.00 18.30 18.40 19.00 19.40 19.50 20.00 20.55 21.30 22.00

Szemtől szemben Fókusz – család Az anyu jobban tudja Regionális napló Tévévíkend Esti mese Szlovák falvak Híradó Hírek magyar nyelven Portréfilm Utazás a Föld körül Família Kommentárok Született gyilkosok Amerikai akciófilm Útszéli lerobbant kocsma, unott arcú pincérnőkkel. Fiatal pár érkezik. A fiú falatozik, a lány a wurlitzert bűvöli táncával. Nem sokkal később a fiatal pár pillanatok alatt lemészárolja közönségét. 23.55 ArtSpektrum


TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.00 Az idő örvényében 6.25 TV 2-matiné 10.00 EZO TV 10.30 Babavilág 11.00 9 hónap. Magazin 11.30 Tűsarok 12.00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai (12.) 13.00 Duval és Moretti Visszaszámlálás Francia sorozat 14.00 Autóguru 14.30 Sheena, a dzsungel királynője (24.) Nincs menekvés 15.30 Bűbájos boszorkák (am.) Jól áll neki a halál 16.30 Áldott jó nyomozó Amerikai sorozat 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.35 Jackie Chan – Az elveszett zsaru. Am.– hongkongi film 21.35 A szellemlovas Am.–ausztrál akciófilm 23.35 Luxusdoki (am.) 0.35 A médium (am,.) Vér fog folyni... Allison rájön, hogy a saját és lányai álmaiban szereplő furcsa lány a sorozatgyilkos következő céltáblája.

6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 LegoNinjago Dán animációs sorozat 10.30 Asztroshow 11.25 A 21. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25 Autómánia 12.55 Az igazságosztó Fegyveres zavargás Amerikai sorozat 13.30 Kung-fu (7.) Gonosz erők fogságában II. Amerikai sorozat 14.35 Sülve főve Amerikai –német film 16.25 Annapolis – Ahol a hősök születnek (am.) 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 X-Faktor 1. döntő Élő közvetítés 22.45 A kelet zsoldosa Thaiföldi film 0.35 Fido – Hasznos a zombi a háznál Kanadai horror Amikor évekkel ezelőtt a Föld egy furcsa kozmikus porfelhőn haladt keresztül, a hullák kimásztak a sírjukból, hogy felfalják az élőket. Úgy látszott, semmi sem mentheti meg az emberiséget. A modern társadalom azonban mégsem tűnt el a föld színéről. 2.20 Fókusz plusz

6.40 Forma–1 Dél-koreai Nagydíj (időmérő) 8.30 Híradó 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.25 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Miről van szó? 12.35 Zöld tea 13.05 Tetőtől talpig 13.35 Tradíció és modernitás: Dél-Korea 14.35 Erzsébet-tábor 15.05 Visszatérés a Kincses-szigetre Német film 16.40 Doc Martin 17.30 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat. Sorsolások 19.30 Hírek, sport 20.15 Első a szerelem Amerikai film A frissen elvált, 37 éves Rafi, aki a divat világának kifinomult, magasabb szféráiban mozgó, katolikus, ám vallását nem gyakorló fényképész-producer, egy szép napon megismerkedik Daviddel, a 23 éves zsidó származású szobafestővel. 22.00 Szeretettel Hollywoodból 22.30 A nagy fehérség Új-zélandi–am.– kanadai film 0.15 MR2 akusztik a Müpából 1.30 Wallender (12.) Angol–svéd– am.–német sorozat

8.30 Élő egyház 9.00 Isten kezében 9.30 Káprázat és csoda a Fővárosi Nagycirkuszban 10.35 Székely kapu 11.05 Daktari (76.) 12.00 Híradó 12.15 Magyarnak lenni büszke gyönyörűség 12.50 Szerelmek városa Francia film (2.) 14.30 Magyar történelmi arcképcsarnok Damjanich János 14.10 Hagyaték 14.35 A Vasfüggöny Európa zöld öve 15.30 Önök kérték! 16.25 Lovagias ügy Magyar film 18.00 Hírek, sport 18.35 Fölszállott a páva Selejtező 19.30 Hogy volt?! 20.25 Ida regénye (1.) Magyar film Ó Péter dúsgazdag kereskedő, hírdetés útján adja férjhez lányát Idát, a szegény, de tisztességes újságíró-festőhöz, Balogh Csabához. Mindkét fiatalnak oka van erre a lépésre. A külvilág számára házasok ugyan, de négyszemközt idegenként viselkednek. A kényszerházasság azonban egyre kevésbé esik nehezükre. 21.30 Napok, évek, századok 22.25 Dunasport 22.35 MüPart 0.30 Koncertek az A38 hajón

M2

Viasat 3

ATV

HBO

15.05 15.40 16.05 16.35 16.50

17.15 18.40 19.00 20.00 20.35 21.25 21.50

23.25

Szerelmes földrajz Zöld tea Ízőrzők Öveges Templomos lovagok kincse Magyar sorozat Gyerekeknek Esti mese Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába Híradó Rocca parancsnok Olasz sorozat Boxutca Forma–1 Dél-koreai Nagydíj Időmérő edzés Első a szerelem Amerikai film

37

Tv-műsor > 2012. október 13. > Szombat

2012. október 9. |41. szám

13.10 Szívek szállodája 15.05 Anyu és a milliomos (angol) 17.05 Wayne világa 2. Amerikai film 18.55 Különben dühbe jövünk. Olasz– spanyol film 21.00 Minden héten háború (am.) 0.05 A bérgyilkosnő Amerikai film Maggie gyilkosságért került börtönbe és már a siralomházban ül, amikor kap még egy utolsó esélyt. Megmenekül a kivégzéstől, ha megtanul parancsra ölni. 2.15 Fűrész (am.)

12.30 15.05 15.35 16.05 17.05 17.55 18.20 19.20

21.00 23.15 0.05

Balansz Tempó Ebugatta Könyvjelző Az elnök emberei Amerikai sorozat Híradó, Fórum Tabu; Híradó Pogánytánc Angol–amerikai– ír film A nőkkel telt ház mindennapjait a kisfiú szemszögéből láthatjuk. Nyugodt életüknek két férfi érkezése vet véget. Fsz.: Meryl Streep Felkavar a szél Angol–ír–német háborús film Hazai turizmus Műsorismétlések

6.00 Scooby Doo Amerikai vígjáték 7.20 Filmmagazin 7.45 Harry Potter és a Halál ereklyéi I. Am.–angol fantasy 10.05 Remény férfiaknak Cseh vígjáték 12.00 Thor (am.) 13.50 Téli háború Holland filmdráma 15.35 Ilyen az élet (am.) 17.25 Transformers 3. Amerikai akció sci-fi 20.00 Álcák csapdája Amerikai krimi 21.40 Másnaposok 2. Amerikai vígjáték 23.20 Tamara Drewe Angol vígjáték 1.10 The Resident Am.–angol film

22.45 > RTL KLUB A kelet zsoldosa

Az 1500-as években Sziámban partra vet a víz egy hajótöröttet. Egy portugál hölgy rátalál és megmenti a rabszolgakereskedőktől. Fernandót nagyszerű katona lévén, a thai király személyi testőrévé fogadja. Hamarosan rájön, hogy a királyné meg akarja öletni hitvesét és szövetkezik Philippe-pel, szerelme apjával. A ravasz királynét azonban nem sikerül leleplezni ezért az összeesküvéssel Fernandót és társait vádolják. Rendezte: Lek Kitaparaporn Szereplő(k): Gary Stretch, John Rhys-Davises Thaiföldi kalandfilm, 100 perc, 2005

Markíza 7.15 Orrvadász ösvényén Csehszlovák film 8.50 Jóbarátok VII. 9.20 Addams Family – A galád család (am.) 11.20 Masterchef 13.45 Sodró lendület 2. Hív a természet Amerikai vígjáték A középiskolában Ben reménytelenül szerelmes lett álmai nőjébe. Ám amikor végre összeszedte minden bátorságát, hogy megkérje a lány kezét, az elköltözött a környékről. 15.45 Rendőrakadémia 4. – Zseniális amatőrök az utcán Amerikai vígjáték 17.35 Beugró 18.20 A társadalom krémje 19.00 Híradó, sport 20.20 A farm – párbaj 22.15 Beugró 23.00 Vadidegen (am.)

STV1 13.35 On Air 14.00 Sólyom és galamb 15.50 Whitney Brown újjászületése Am. kalandfilm 17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi. Show 18.25 Mennyei ízek 19.00 Híradó, sport 20.10 Postaláda 21.15 Elköltöznek a daruk Német filmdráma Lea ornitológus édesapjával él. Édesanyja nem sokkal születése után elhagyta, amivel máig nem tud megbékélni. 22.45 Gólok, pontok… 23.00 A hűtlen Am.–francia thriller

JOJ 13.55 X Factor USA 15.55 Cseh-Szlovákia tehetsége 18.00 Fantasztikus torták I. 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.20 Nősülne a gazda 22.00 Recept a gazdagsághoz 23.30 Tuti lúzerek Amerikai vígjáték Lambeau Fields a világ legrosszabb fociedzője. Egyszerűen szánalmas, amit csinál. Nem csoda, hogy egy idő után megfogalmazódik benne a viszszavonulás gondolata. 1.30 Töredékek 2.15 Fojtogató szerelem Amerikai krimi

STV2 14.05 Bűn nélküli bűnös? Szlovák tévéjáték 15.05 Kapura – magazin 15.50 Farmár magazin 16.05 Vidékfejlesztés 16.35 A bűn nyomában 18.00 Útban Új-Skócia felé... 18.30 Esti mese 18.50 Kassa 19.00 Híradó 20.00 Isten önökkel, elvtársak! 6/1. Szlovák film 21.00 Fotósok 21.30 Őrangyalok 22.00 Szélhámosok Olasz–francia film A szélhámosok jól megrendezett film csínytevéseikről és a fő szédelgő bűnhődéséről.. 23.50 Csehszlovák filmek 23.55 Események


38 TV2

RTL Klub

M1

Duna TV

6.15 Zöld világ 6.45 TV 2-matiné 10.00 Egészségmánia 10.30 Ezo TV 11.00 Kalandjárat 11.30 Borkultusz 12.00 Stahl konyhája 12.30 Én is szép vagyok 13.00 Több mint TestŐr 13.30 A kiválasztott – Az amerikai látnok (am.) 14.30 Monk – Flúgos nyomozó Amerikai sorozat 15.30 Bűbájos boszorkák Valami boszorkányság (am.) 16.30 Jackie Chan – Az elveszett zsaru. Am.– hongkongi film 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Norbit (am.) 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Szellemekkel suttogó: Halálos versenyszellem Melinda éppen az iskolába tart, hogy elhozza Aiden-t az edzésről, amikor is egy szellem felfedezi, hogy az asszony látja őt, és a segítségét kéri. A teste már két napja egy épület alagsorában hever, így Eli és Melinda értesítik a rendőrséget. 24.00 Összeesküvés Lehull az álarc Amerikai sorozat 1.00 Ezo TV

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop 11.35 Törzsutas 12.10 Tuti gimi (am.) 13.15 Gossip Girl – A pletykafészek 14.20 112 – Életmentők Német sorozat 15.35 Tru Calling – Az őrangyal Közben: 16.00 Hatoslottósorsolás 16.30 Bújj, bújj, szőke! Amerikai film 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Bolondok aranya Amerikai kalandfilm 22.20 Az utolsó bevetés Angol háborús film 0.20 Portré 0.55 Holdfényév Amerikai film Egy középkorú házaspár, Ben és JoJo Floss lányuk, Diana és Joe esküvőjére készül, ám a fiatalok egybekelése előtt néhány nappal a menyasszony egy lövöldözésnek esik áldozatul. A Holdfényév így esküvő helyett temetéssel indul, de mégsem borongós hangvételű film, sokkal inkább szívmelengető és derűs.

6.25 Boxutca 7.00 Híradó 7.30 Forma–1 Dél-koreai Nagydíj 10.25 Egyházi műsorok 11.05 Ortodox ifjúsági műsor 11.25 Reform. magazin 11.50 Református ifjúsági műsor 12.00 Hírek; Múltkor 12.35 Angi jelenti 13.05 Zegzugos történetek 13.35 Világ+Kép 14.05 TeleSport 14.40 Erzsébet-tábor 15.10 Úticélok 15.25 Nagytalp (am.) 17.00 Jackie Chan – Ikerhatás 2. Hongkongi film 18.50 A lényeg 19.30 Hírek, sport 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Egyszer volt, hol nem volt (9.) Henry a vegyesboltban kellemetlen helyzetbe keveredik két testvérrel, akikről kiderül, hogy nincs senkijük. Emma, aki átérzi nehéz helyzetüket, mindenáron segíteni akar rajtuk, és megpróbálja elejét venni, hogy a kislányt és a kisfiút elválasszák egymástól, és állami gondozásba kerüljenek. 22.15 Ismerős játékok Am.–német film 23.55 MüpArt Classic Csajkovszkijmaraton

6.45 Kávéház Magyar sorozat 8.35 Zarándokutakon 9.05 Hagyaték 9.30 Felelet az életnek 10.00 Száműzött magyar irodalom 10.30 Határtalanul magyar 11.00 Római katolikus szentmise 12.05 Híradó 12.15 Ízőrzők: Balatonlelle 12.45 Az ember néha téved Magyar film 14.20 Talpalatnyi zöld 14.54 Hazajáró 15.15 Hogy volt? 16.20 Rokonok Magyar film 18.00 Híróra, sport 18.35 Heti hírmondó 19.05 Önök kérték! 20.05 Az utolsó betyár A Magyar Lovas Színház előadása felvételről A harminc lovast és lovas szekereket felvonultató előadás parádés szereposztással került bemutatásra. A pirotechnikai látvánnyal kiegészülő, közel százszereplős előadás maradandó élményt nyújt a nézők számára, amire Pintér Tibor rendezése a garancia. 22.00 Klubszoba 22.50 Dunasport 23.05 Gyökerek (am.)

M2

Viasat 3

ATV

HBO

12.00 Egyházi műsorok 15.00 Ars hungarica 15.25 Templomos lovagok kincse 15.50 Rajzfilmek 16.50 Velem mindig történik valami Magyar sorozat 17.15 Játékos bestiárium 17.30 Gyalogbéka 18.00 Képzőbűvészet 18.20 Mi micsoda 18.45 Esti mese 19.10 4 összeesküvő és 1 temetés (8.) Osztrák sorozat 20.00 Híradó 20.35 Doc Martin Angol sorozat 21.30 Forma–1 Dél-koreai Nagydíj 23.55 Jackie Chan: Ikerhatás 2. Hongkongi film

Csallóköz

Tv-műsor > 2012. október 14. > Vasárnap

11.20 A nagy házalakítás 13.15 Wayne világa 2. (am.) 15.05 Különben dühbe jövünk. Olasz– spanyol film 17.15 Ace Ventura 4 – Állati nyomozó Amerikai film 18.55 Fátylat rá! Valóságshow 20.05 C.S. I. (am.) 20.55 A célszemély (am.) 21.55 Tökös tekés (am.) Roy számára a bowling maga az élet. Úgy bowlingozik, ahogy előtte még senki. Csak aztán valaki belegyömöszöli egy kugligépbe, és ő a „baleset” következtében elveszti fél kezét és vele együtt a célzóképességét. 0.15 Jackie nővér (am.)

10.10 11.00 13.40 15.30 16.05 16.30 17.05 17.55 18.20 18.55 19.25 20.45 21.35 21.45 21.55 22.05 23.05 23.55 0.05

700-as klub Vidám vasárnap Hazai turizmus CBN Brody-show Fő az egészség! Álomsztori Fórum Híradó Profit Híradó Szabad szemmel Az elnök emberei Amerikai sorozat Amerika választ A hét pillanata Híradó Magánbeszélgetés Juszt László műsora Hazai turizmus Késő esti híradó Szabad szemmel

6.00 Egy ropi naplója Amerikai vígjáték 7.30 Filmmagazin 8.00 Ha a gyerek az úr Amerikai vígjáték 9.20 51-es bolygó Am.–angol animáció 10.50 Lottószelvény (am.) 12.30 Ramona és Beezus Amerikai vígjáték 14.15 Gengszternek születtem. Francia krimi 16.10 A félszemű (am.) 18.00 51-es bolygó Am.–angol anim. film 19.30 Filmmagazin 20.00 Alkonyat – Hajnalhasadás (am.) 22.00 Wild Target Angol–francia film 23.35 Gengszterkorzó 1. Am. filmsorozat 0.40 Lázongó ifjúság Amerikai vígjáték

22.15 > M1 Ismerős játékok

Eli Wurman újságíró, aki saját erejéből vagyont, hírnevet szerzett magának. A felső tízezer is befogadta, így ebben a körben is otthonosan mozogva mindenkit ismer. Egy napon Cary Launer, a mozisztár kér tőle szívességet. Azt szeretné, hogy szabadítsa meg korábbi szeretőjétől, Jillitől. Eli igent mond, hisz számára mindez sima ügynek látszik mindaddig, míg szemtanúja nem lesz egy véres eseménynek... Rendezte: Daniel Algrant Szereplő(k): Al Pacino, Ryan O'Neal, Kim Basinger Amerikai–német filmdráma, 100 perc, 2002

Markíza 6.35 Addams Family – A galád család Amerikai vígjáték 8.20 A kökénybokor mögött Csehszlovák családi film 9.55 Jóbarátok VII. 10.55 Rendőrakadémia 4. (am.) 12.40 Kulisszatitkok 13.00 Testre szabva 13.25 Reflektorfényben 14.20 Add vissza a gyerekeimet Holland film 16.25 John Q – Végszükség (am.) 19.00 Híradó, sport 20.20 Orvlövész Amerikai akcióthriller 23.00 Úszó erőd Am.–francia film 1.10 Univerzális katona: Újjászületés Amerikai akciófilm

STV1 11.55 Öt perccel 12 előtt 13.00 Miss Marple 14.40 Felszabadítás Német–lengyel film 16.45 Postaláda 17.45 Hurrá, ki a kertbe! 18.15 Konyhatitkok 19.00 Híradó, sport 20.10 Orosz rulett Német–osztrák thriller Katharine Szentpétervárról érkezik, hogy nyolcéves fiának megmutassa apja sírját, aki néhány hónappal azelőtt lett öngyilkos. A fiú váratlanul eltűnik. 23.10 Gólok, pontok... 23.25 Meccs lefújva 23.45 Miss Marple

JOJ 11.00 Missing – Elrabolva I. 10/1. Am.–cseh sorozat 12.00 Chloe King kilenc élete 10/1. Amerikai sorozat 12.55 Családi panzió II. 13.35 Recept a gazdagsághoz 15.00 Air Bud 3. Kutyaütő csodacsatár Amerikai–kanadai családi vígjáték 17.00 TOP STAR 18.20 Új lakás 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.20 Cseh–Szlovákia tehetsége 22.30 A Sakál. Amerikai– angol–francia– német–japán akciófilm 1.15 Vadászpilóták Francia akciófilm

STV2 12.30 A vasember Szlovák tévéjáték 13.20 On Air 13.40 Isten önökkel, elvtársak! (ism.) 14.35 Vallási műsor 15.15 Folklór ünnepség 16.20 Őrangyalok 16.50 Magma Szlovák tévéfilm 18.00 Fotósok 18.30 Esti mese 18.40 GEN.sk: Ľubomír Feldek 19.00 Híradó 19.40 ArtSpektrum 19.55 Elveszve az Andokban (dok.) 21.50 A3UM – magazin 22.15 Művészet 2012 22.45 Színházi előadás: Az angyal Babilonba jön 0.00 Retró hírek 0.20 Események


TV2

RTL Klub

6.00 Aktív Extra 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 EZO TV 12.15 Kis nagy színész Amerikai film 14.00 Tények Délután 15.00 Marina (mexikói) 15.30 Walker, a texasi kopó (am.) 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 Amerikai sorozat 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban Rosszban Emil írói válságban van és újra elmarad az esküvője. Konrád nem mindennapi feladatot bíz Józsira. Szabi úgy tűnik, jobb kedvre deríti végre Magdikát. De az öröm nem tart sokáig... 21.20 NCIS: A jófiú Amerikai sorozat 22.20 NCIS: Los Angeles Pánikkeltés (am.) 23.20 Bostoni halottkémek: 112 Tökéletes vihar Az orvos szakértők az iroda épületben rekednek egy óriási hóvihar következtében. Velük van új kollégájuk, Peter is, aki máris kap egy boncolási feladatot. Munka közben azonban összeesik, s testéből különös nedv szivárog. Amerikai sorozat 0.20 Tények Este 0.55 EZO.TV

6.05 Rajzfilmek 8.05 Reflektor Reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem (32.) 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik (magyar) 15.10 Bűnös szerelem Argentin sorozat 16.15 Marichuy – A szerelem diadala (163.) 16.45 Riválisok Mexikói sorozat 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt Attila és Nóra külföldre utaznak, de ott nem várt ismerősbe botlanak. Júlia és András romantikusnak szánt randevúját egy váratlan baleset szakítja félbe. Szabi kapcsolata egyre inkább elmélyül legújabb barátnőjével, csak Luca és Ádám az, akik gyanúsnak találják a lány viselkedését. 21.25 Dr. Csont Határvita (am.) 22.30 Hazudj, ha tudsz! Végállomás 23.30 PokerStars.net – Big Game 0.30 Reflektor 0.45 Ments meg! Az özvegy (am.)

M2

Viasat 3

14.40 15.10 15.40 15.55 16.20 17.10 17.50 18.20 18.45 19.10 20.00 20.35 21.30 22.05 23.00 0.05

Mesélő cégtáblák Kamerun expedíció Beavatás Klipperek MacGyver Futótűz III. (am.) Enid Blyton kalandfilm-sorozata II. A Nyereg Klub Gyerekeknek Édes élet olasz módra (am.) Híradó este Pirx kalandjai Magyar sorozat Öveges professzor Maradj talpon! A korona hercege Bűvölet (olasz)

39

Tv-műsor > 2012. október 15. > Hétfő

2012. október 9. |41. szám

14.25 CSI: Miami helyszínelők (am.) 15.20 Esküdt ellenségek Bűnös szándék 17.10 CSI: Miami helyszínelők (am.) 18.05 Nyered, ha mered 18.40 Mike és Molly 19.35 Jóbarátok (am.) 20.30 Két pasi – meg... 21.25 Halálos iramban Am.–német film 23.30 Psycho (am.) Marion Crane csendes fiatal hölgy, aki főnöke pénzén akar új életet kezdeni barátjával. Menekülés közben tér be a Bates Motelbe, ahol megismerkedik a kissé zavarodottnak tűnő tulajdonossal, Normannel.

M1 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján (31.) Brazil–indiai sorozat 9.00 Magyarország, szeretlek (ism.) 10.15 Családbarát magazin 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó délben 12.25 Nemzetiségi magazinműsorok 13.30 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Édes élet olasz módra (am.) 15.15 A korona hercege Dél-koreai sorozat 16.25 MM – a megoldások magazinja 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland II. Kanadai sorozat 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.15 Hacktion Újratöltve (5.) Magyar sorozat 21.10 Kékfény Bűnügyi magazin 22.10 Az este 22.45 Átok III. (18.) Rémület Csabi újra találkozik Lucával, és még nagyobb bajba sodorja magát. Eszter és Marci bevonják Andrást is a nyomozásba, és megtudják, kivel, vagy mivel állnak szemben. Magyar sorozat 23.15 KorTárs 23.45 Aranymetszés 0.45 Műsorismétlések

Duna TV 7.30 Híradó 7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek 8.10 Kultikon 8.35 Székely kapu 9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében 10.25 Zarándokutakon 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a parlament üléséről 16.30 Térkép 16.55 Duna anzix 17.20 Életképek Magyar sorozat 18.00 Híradó 19.05 Ízőrzők 19.35 Tálentum 20.00 Mint oldott kéve Magyar sorozat 21.10 Híradó, sport 21.20 Ruha és hegedű Magyar dok.-film 22.15 Kultikon 23.00 Lakat alatt Peruban. Magyar dok.-film A főhős egy fiatal norvég nő, Tove, aki 1996-ban még mint egy hazai rehabilitációs otthon lakója jelenik meg, három évvel később azonban már mint a perui Santa Monica női börtön foglya. 1999ben egybőröndnyi kokainnal próbált hazarepülni Limából, de a rendőrség lekapcsolta. A film rögzítette a hét börtönév örömeit és viszontagságait, a perui társadalom és a börtön kemény szabályait és szabálytalanságait. 23.55 Koncertek az A38 hajón

ATV

HBO

11.30 Laci bácsi konyhája 12.25 Fórum 15.30 Az elnök emberei Amerikai sorozat 16.35 Kőbánya híradó 17.05 Fórum 17.55 Hírek 18.20 Sporthírek 18.30 Világhíradó 18.55 Híradó 19.25 Egyenes beszéd 20.40 No comment 20.45 Újságíróklub 21.55 Híradó 22.20 700-as klub Amerikai magazin 23.05 Hazai turizmus 23.55 Híradó 0.15 No comment 0.20 Világhíradó

6.00 Gengszternek születtem Francia krimi 7.50 Koldusbottal Beverly Hillsben (am.) 9.35 A félszemű (am.) 11.25 Társkeresők – neten Am. dok.-film 12.20 Alkonyat – Napfogyatkozás Amerikai fantasy 14.15 Prom: Végzős buli Amerikai vígjáték 16.00 Híradósok (am.) 18.10 Ébredj velünk (am.) 20.00 Gengszterkorzó 2. Amerikai sorozat 21.00 Versenyben az elnökségért (am.) 22.55 Az amerikai (am.) 0.40 A Föld inváziója Amerikai akciófilm

21.30 > JOJ Con Air – A fegyencjárat

A Fegyencjárat egy repülőgép, amelynek utaslistáját az ország legelvetemültebb bűnözőiből állítják össze. Cyrus Grissom és a többiek mind életfogytiglanra ítélt gyilkosok, akiket az ország legbiztonságosabb börtönébe akarnak átszállítani. Közéjük kerül Cameron Poe, az amnesztiával szabaduló rohamosztagos. Ő családjához térne haza, de váratlanul folytatódik a kegyetlenkedés... Rendezte: Simon West Szereplő(k): John Malkovich, Nicholas Cage Amerikai akciófilm, 115 perc, 1997

Markíza 6.00 Telereggel 8.10 Receptklub 9.05 Cobra 11 X. 10.05 John Q – Végszükség. Am. thriller 12.25 A farm 13.30 Hírek 13.35 A farm – párbaj 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VII. (am.) 15.55 Hírek 16.00 Dr. House II. (am.) 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Receptklub 19.00 Híradó, sport 20.20 A farm 21.30 Masterchef 22.40 Két pasi – meg egy kicsi IX. (am.) 23.15 Éjszakai híradó 23.40 Dr. House II. (am.) 0.35 Topmodell a barátnőm Francia vígjáték 2.00 Hősök III. 25/25. Amerikai sorozat 2.45 Chuck I. (am.)

STV1 14.15 Kachora – Az ártatlan szökevény (1.) Argentin sorozat 15.05 Quinn doktornő 15.50 Állásbörze 16.00 Hírek, sport 16.25 A szerelem ereje 17.15 Konyhaséfek háborúja 17.45 Párbaj – vetélkedő 18.15 Öten öt ellen 19.00 Híradó, sport 20.10 Rád találok Marrakesben Német tévéfilm 21.40 Riporterek 22.10 Késő esti híradó 22.20 Gólok, pontok... 22.30 Fő gyanúsított Angol krimisorozat 23.15 Dempsey és Makepeace 0.50 Rád találok... (ism.)

JOJ 13.00 Air Bud 3.: Kutyaütő csodasztár Amerikai–kanadai családi vígjáték 15.00 Cseh-Szlovákia tehetsége (ism.) 17.00 Híradó ötkor 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági tárgyalás 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházt történetek Szlovák sorozat 21.30 Con Air – A fegyencjárat Amerikai akciófilm 0.05 Családi panzió II. Szlovák sorozat 0.55 Mafstory 2.05 Szilánkok 2.45 The Last Hit Man Kanadai krimi

STV2 14.50 15.30 15.55 16.30 16.55 17.30 18.00 18.30 18.45 19.00 19.55 20.55 21.30 22.00

Sporthírek BL-magazin Nemzetiségi magazin Fókusz – munka VAT – magazin Regionális napló Ázsiai vadkutyák Esti mese Eurovirtuál Híradó Orvostudomány Egy nap (dok.) Kommentárok Volver (spanyol) Raimunda egy fiatal, keményen dolgozó édesanya, aki munkanélküli férjével neveli lányukat. Nővére, Sole viszont igen félénk nő, akit a férje faképnél hagyott és lelépett egyik ügyfelével. 0.00 Művészet 2012 0.25 Események


40 TV2

RTL Klub

6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 EZO TV 11.55 A csendestárs Amerikai film 14.00 Tények Délután 15.00 Marina (172.) 15.30 Walker, a texas-i kopó: Az Árnyék Amerikai sorozat 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Hawaii Five-0 A szekta Amerikai sorozat 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban Rosszban Mónika és Péter romantikus hangulatban érnek haza a Balatonról. Árpi mindenkit levesz a lábáról egy perc alatt, egyedül Bandi és Emil nem örül az érkezésének. Konrád és Viktor között egyre feszültebb a helyzet. Viktor nem bírja visszafogni magát. Mindenkinek feltűnik, hogy Mónika olyan, mintha kicserélték voln. 21.20 G. I. Joe: A kobra árnyéka Amerikai film 23.35 Aktív 0.05 Tények Este 0.40 EZO.TV 1.40 Arccal a földnek Magyar film

M2 14.15 14.45 15.10 15.35 15.50 16.20 17.10 17.50 18.20 18.45 19.10 20.00 20.35 20.37 22.15 23.05 0.15

Csallóköz

Tv-műsor > 2012. október 16. > Kedd

6.05 Rajzfilmek 8.05 Reflektor Reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem (33.) 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Az éden titkai Görög sorozat 14.00 Fókusz 14.40 Pasik (magyar) 15.05 Bűnös szerelem Argentin sorozat 16.15 Marichuy – A szerelem diadala (164.) 16.45 Riválisok (mexikói) 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Castle (am.) 22.30 Döglött akták Ed, a jólelkű autószerelő élete gyökerestől megváltozik, mikor a pennsylvaniai lottósorsoláson nyolcmillió dollárt nyer. Fényűző házba költözik, ahol egymást követik a bulik, új barátnőre tesz szert, és nem sajnálja a pénzt haverjaitól és a nővérétől sem. Még rég nem látott apja is előkerül. Ilyen életmód mellett nem csoda, hogy a könynyen jött pénz vészes ütemben kezd fogyni, és a boldogság már nem olyan felhőtlen, mint kezdetben. 23.35 XXI. század – a legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.25 Ments meg! (am.)

Viasat 3 Öveges professzor A múzsa csókja Kamerun expedíció Beavatás Klipperek MacGyver Futótűz III. Enid Blyton kalandfilm-sorozata II. A Nyereg Klub Gyerekeknek Édes élet olasz módra (am.) Híradó este 2-es Retro – Humor Szilveszter anno Tahi Tóth László Maradj talpon! A korona hercege Átok (magyar)

14.20 CSI: Miami helyszínelők (am.) 15.20 Esküdt ellenségek Bűnös szándék 17.10 CSI: Miami helyszínelők (am.) 18.00 Nyered, ha mered 18.40 Gordon Ramsay A pokol konyhája 19.35 Jóbarátok (am.) 20.30 Két pasi meg... 21.25 Öld meg Rómeót Amerikai film Két ellenséges oaklandi család között ádáz harc dúl. A tét: a város folyóparti kerületeinek ellenőrzése. A két család rivalizálása véres háborúba torkollik. 23.50 Fűrész IV. Am.– kanadai horror 1.45 Tuti gimi (am.)

M1

Duna TV

5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján (32.) 9.05 Hacktion Újratöltve (5.) 10.00 Mozdulj! 10.30 Családbarát magazin 12.01 Híradó délben 12.25 Nemzetiségi magazinműsorok 13.30 Nagy mesterek 14.20 Édes élet olasz módra (am.) 15.10 A korona hercege Dél-koreai sorozat 16.25 MM – a megoldások magazinja 17.40 Heartland II. Kanadai sorozat 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.15 Magyarország– Törökország Vb selejtező labdarúgó-mérkőzés 22.35 Az este 23.10 Borgiák (5.) Kanadai–ír– magyar sorozat Lucrezia házastársi kapcsolata a teljes elhanyagolás és a szexuális erőszak között ingadozik. Menekülésképpen egyre jobban ragaszkodik a fiatal lovászfiúhoz, Paulóhoz. VI. Sándor pápát bűntudat gyötri, hogy a lánya boldogságát alárendelte a politikai érdekeknek. 0.05 Rejtélyes XX. század 0.35 Műsorismétlések

7.30 Hírek 7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00 Közvetítés a parlament üléséről 16.00 Világvédett lehetne 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek Magyar sorozat 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők: Orfű 19.35 Tálentum Kállai Ferenc 20.10 Öregberény Deli Pista döntése végleges: eladja a palackozót és elköltözik. Etel is válni akar, munkát keres. Felfigyel az üres kocsmára. Magyar sorozat 20.40 Csak egy kislány Magyar dok.-film Eggerth Márta egy nagy korszak utolsó képviselője, hisz kortársa Kálmán Imrének és Lehár Ferencnek. 21.10 Hírek, sport 21.25 Bilincs és mosoly Amerikai film 23.25 Kultikon 23.45 Koncertek az A38 hajón

ATV 11.30 11.55 12.25 15.30 16.30 16.55 17.05

17.55 18.20 18.30 19.25 20.40 20.45 21.55 22.20 23.05 23.55 0.15 0.20

Laci bácsi konyhája Világhíradó Fórum ATV START Tempó Hírek Fórum Közönségvita a politikáról Hírek Sporthíradó Világhíradó Egyenes beszéd No comment Civil a pályán Közéleti műsor Híradó 700-as klub Hazai turizmus Híradó No comment Világhíradó

HBO 6.00 Avalon (am.) 8.05 Filmmagazin 8.30 Prom: Végzős buli Amerikai vígjáték 10.15 Ébredj velünk (am.) 12.00 Versenyben az elnökségért (am.) 13.55 Micsoda csapat Amerikai vígjáték 16.05 Harry Potter és a Halál ereklyéi I. Am.–angol fantasy 18.10 Hip-hop szerelem Amerikai vígjáték 20.00 Cinéma vérité (am.) 21.30 Sikersorozat 2. Am.–angol vígjáték 22.00 True Blood – Inni és élni hagyni 3. Am. filmsorozat 23.00 Förtelmes főnökök Amerikai vígjáték 0.40 Véres románc Amerikai filmdráma

21.25 > DUNA TV Bilincs és mosoly

Luke egy fegyenctelepen tölti a „köztulajdon szándékos rongálása” miatt kapott büntetését. Alapjában véve hallgatag, de gyakran eszel ki hecceket az őrök bosszantására, vagy társai szórakoztatására. Ám amikor édesanyja halálhírére magánzárkába teszik (nehogy a gyász szökésre késztesse), a megaláztatás módja és mértéke a heccek királyából lázadóvá keményíti... Rendezte: Stuart Rosenberg Szereplő(k): Paul Newman, George Kennedy Amerikai filmdráma, 121 perc, 1967

Markíza

JOJ

6.00 Telereggel 8.10 Receptklub 9.05 Cobra 11 X. 10.05 Hogyan élvezik a költők az életet Csehszlovák vígjáték 12.20 Bűncselekmény árnyékában I. (am.) 13.15 Hírek 13.20 A mentalista II. 14.15 Hírek 14.20 A farm (ism.) 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VII. (am.) 16.00 Dr. House II. (am.) 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Receptklub 19.00 Híradó, sport 20.20 A farm 21.35 Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 Dr. House II. (am.) 0.20 A mentalista II. 1.10 Két pasi – meg egy kicsi VII. (am.) 1.30 Bűncselekmény árnyékában I. (am.)

13.00 Bírósági akták 14.00 Panelházi történetek Szlovák sorozat 15.00 C.S.I.: Miami helyszínelők VIII. Amerikai sorozat 16.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők XI. Amerikai sorozat 17.00 Híradó ötkor 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági tárgyalás 19.00 Krimihírek 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek Szlovák sorozat 21.30 A felszín alatt Szlovák sorozat 22.45 Dr. Csont V. Amerikai sorozat 23.45 Nősülne a gazda Valóság-show 1.10 Mafstory Szlovák sorozat

STV1 14.10 15.00 15.50 16.00 16.25 17.15 17.45 18.15 19.00 19.50 20.10 20.55 22.40 22.50 23.00 23.55 1.30

Kachora 2. Quinn doktornő Állásbörze Hírek, sport A szerelem ereje Konyhaséfek háborúja Párbaj – vetélkedő Öten öt ellen Híradó Gólok, pontok… A hegyi doktor – Újra rendel. 8/7. Német filmsorozat Tisztelet kérdése II. Olasz filmsorozat Késő esti híradó Gólok, pontok... Luther. 6/1. Angol sorozat Dempsey és Makepeace Angol krimi A hegyi doktor

STV2 14.25 Jaríkovi templom Szlovák film 15.05 Sporthírek 15.40 Eurovirtuál 15.55 Ukrán magazin 16.30 Fókusz – egészség 16.55 Állásbörze 17.30 Regionális napló 18.00 Lakhatás ma 18.30 Esti mese 18.40 Régi idők sportja 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Portré: Tadeáš Wala 20.00 Fertőző rák (dok.) 20.55 Tudományos magazin 21.30 Kommentárok 22.00 Szó szerint 23.05 Rendőrségi magazin 23.15 Autószalon 23.45 ArtSpektrum 23.50 Események 0.40 Hírek


41

Sport

2012. október 9. |41. szám

Rajt előtti helyzetkép a komáromi kosarasoknál A klubmenedzser pozitív jövőképet is festett Az előző bajnoki évadban a komáromi MBK Rieker kosárlabda csapata az extraligában a második helyen végzett, ami sporttörténelmi sikernek számít a klub életében. Nem csoda, hogy a komáromi szurkolók már nagyon várták a napokban elkezdődő új bajnoki rajtot. A tavalyi gárdából hatan távoztak, František Rón edzőnek a felkészülés során hat új játékost kellett beépítenie a csapatba. A felkészülés időszakáról, az előkészületi mérkőzések eredményességéről, a tervekről, elképzelésekről, a komáromi csapat menedzserével, Paulik Józseffel beszélgettem. „Volt egy egyezségünk az edzővel, hogy az előkészületi mérkőzéseken, az eredménytől függetlenül, minden játékos 10-15 percet töltsön a pályán. Tíz előkészületi mérkőzést játszottunk elit magyar, cseh és szlovák csapatokkal, ebből a felét megnyertük, és ez nem rossz arány. Augusztus eleje óta kemény erőnléti edzésben voltak a fiúk, így természetes, hogy van mit finomítani az összjátékon. A két döntő poszton, az irányító és a center posztján jól teljesít a két új fiú, de még nem igazi az összhang a többiekkel. Sokan mondogatják, hogy Jonest nehéz lesz pótolni, de én állítom, hogy Lowe, az új irányító hasonlóan jó játékos. Ez kiderül abból is, hogy az előkészületi tornák során többször is a legjobb játékosnak választották meg. A kosárlabda kollektív játék, úgy gondolom, hogy a többieknek kell felnőniük Lowe játékához. Elég szűk a keretünk, sajnos sérültjeink is vannak, a válogatottban is szerepelt játékosunk, így az előkészületi mérkőzések során csak egyetlen egyszer játszott a csapatunk teljes felállásban. Köztudott, hogy Léva, Nyitra, Privigye klubjainak nem gond jó játékosokat leigazolni, hiszen legalább ötszörösen nagyobb a pénzügyi hátterük. Nekünk az a célunk, hogy az alapszakasz után minimum a hatodik helyen végezzen a csapatunk. Már csak azért is, mert a mostani bajnokság után beindul a cseh-szlovák liga, és oda az első hat helyezett kerül be. A tapasztalt és elismert edző, František Rón, szerencsére itt maradt a csapatunknál, érti a dolgát, és a játékosok is tudják, hogy amit az erőnléti felkészülés időszakában fel tudnak szedni, abból fognak élni. Remélem ez a csapat is összekovácso-

A Rieker csapata

lódik, és eredményes lesz. Persze nehéz megjósolni, mit hoz a jövő, mert állandó anyagi gondjaink vannak. Komárom és környéke ott van a tönk szélén, nincsenek megfelelő cégek. Egyedüli szerencsénk, hogy két cég, a Rieker és Comterm kiáll mellettünk, nélkülük már bedobhattuk volna a törülközőt. Nagyon sok kis szponzorunk is van, az is nagyon fontos, de a két főszponzoron áll vagy bukik a jövőnk” – nyilatkozta a csapat menedzsere. A komáromi MBK Rieker csapata az extraliga első fordulójában, október 6án a pozsonyi Inter otthonában lépett pályára, a második fordulóban otthon, október 10-én mutatkozik be.

BK Inter Bratislava–MBK Rieker Komárno 100:80 (21:18, 22:19, 33:24, 24:19) Legeredményesebb pontszerzők: Bukatovič 29, Rančík 21, Graham 15, ill. Robinson 21, Thompson 20, Bílik 14. Hárompontos dobások: 8 és 5. Már az előjelek sem jeleztek sok jót, hiszen az alapötös két meghatározó játékosa, a sérült Šoška és Kozlík nélkül kellett kiállnia a csapatnak. Az Inter a legerősebb felállásban lépett pályára, ráadásul a sorait erősítette a szlovák válogatott játékosa Rančík (az egyik legjobb szlovák játékos), aki, amíg befut a külföldi szerződése, addig az Inter színeiben szerepel. Az első két negyed még aránylag kiegyensúlyozott játékot hozott.

Női kosárlabda Extraliga – 4. forduló: ŠBK Somorja–Piešťanské Čajky 76:65 (22:15, 23:15, 18:20, 13:15). Nézők száma 120. Játékvezetők: Ženiš, Turčin és Macura. Büntetődobások: 24/15–38/27. Szabálytalanságok: 28:23. Hárompontos dobások: 3 – 4. A pöstyéniek pontjait Krč – Turbová 23 és Páleniková 12 szerezték. A hazaiak mezében új játékos mutatkozott be, Vyňuchalová személyében, a  pöstyéniek nagyon összeszedetten játszottak, jól kontráztak, de Suja edző védencei remek játékkal megérdemelten győztek. Összeállítás és pontszerzők: Sujová (22), Gyurcsi (17), Grantová (9), Vyňuchalová (5), Slamová (5), Talajková (12), Szondy (4), Csóka (2), Smuteková.

A harmadik negyed döntőnek bizonyult. Hogy a pech sorozatból ne legyen elég, Lowe, a komáromiak irányító játékosa ebben a negyedben lesérült, és így volt kénytelen végigjátszani a mérkőzést. Ráadásul ebben a negyedben 56:55-ös állásnál öt személyi hiba miatt kipontozódott a komáromiak egyik legeredményesebb játékosa Thompson is. Ezzel a komáromiak számára eldőlt a mérkőzés, nem volt esélyük a fordításra. Öt perccel a mérkőzés vége előtt még csak hét pontos volt a hazai csapat előnye, a vendégek még próbálkoztak, de a kapkodó játéknak végül súlyos vereség lett a vége. Kép és szöveg: Keresztényi Gábor

5. forduló BK Petržalka–ŠBK Somorja 57:101 (15:33, 17:28, 13:20, 12:20). Nézők száma 150. Játékvezetők: Doušek, Kurpaš és Bara. Büntetődobások: 6/5–26/23. Szabálytalanságok: 23–19. Hárompontos dobások: 4 – 4. Somorjai pontszerzők: Vyňuchalová (22), Slamová (20), Sujová (15), Grantová (15). A pozsonyi találkozón a somorjai lányok remek játékkal mutatkoztak be, egyértelmű volt, hogy győztesként jönnek le a pályáról. Ebben nagy érdeme volt az újonc Vyňuchalovának. A bajnokság állása: 1. Good Angels Košice, 4. ŠBK Somorja. Angelika Slamová remekül játszott

Kép és szöveg: Ján Čikovský


42

Csallóköz

Sport

Kézilabda – Asztalitenisz – Teke – Női foci – Autósport KÉZILABDA 1. liga – férfiak: DAC „A”– Martin 15:23 (10:13) Sok technikai hibával játszottak hazai pályán a szerdahelyiek, ráadásul gyakran türelmetlenek voltak a támadások előkészítésénél, s ennek tudható be, hogy nem tudtak jobb eredményt elérni az idei első hazai mérkőzésükön. Reméljük a jövő héten ez másképp lesz, amikor Stupava A csapatát fogadják szombaton, 16 órakor a városi sportcsarnokban. DAC A: Juhos, Kartusoff – Galántai (5), Mašek (4), Balogh (3), Jávorka (2), Komáromi (1), Kálmán P., Koczó, Fodor Má. Edző: Kálmán M. Pöstyén–DAC „B” 37:22 (15:9) Az I. félidőben Kalina szép védéseinek révén még tartani tudta a lépést a sokkal tapasztaltabb és rutinosabb ellenféllel szemben a DAC B csapata, még annak ellenére is, hogy volt, amikor csak hárman játszottak hat játékos ellen. A 2. félidő elején az ellenfél, hála a bírók hathatós segítségének is, nagyobb előnyre tett szert és ez megpecsételte a mérkőzés további sorsát. DAC B: Kalina, Kartusoff – Nagy (6), Balogh (6), Fodor Má. (4), Galántai (2), Komáromi (2), Méry (1), Plavy (1), Lanstyák, Krajčír, Mátis. Edző: Fodor Mi. Vasárnap 16.30-kor Nagyszombat csapata a következő ellenfél. Levoča – Vágsellye 29:29 (16:13), Dunaszerdahely – Martin 15:23. A bajnokság állása: 6. Vágsellye 1, 8. Dunaszerdahely 0 2. liga – ifjúsági: Kysucké Nové Mesto–DAC 45:19 (24:10) A hazaiak az idősebb ijúsági kategóriába tartoznak, s ez érezhető volt a két csapat játékán, ezzel is magyarázható a nagy gólkülönbség. Ráadásként a DAC játékosaiból betegség miatt többen hiányoztak is. DAC: Lelkes – Dömény G. (4), Bénes (4), Fekete (4), Horváth L. (2), Hencze (2), Rózsa (1), Brányik (1), Simon (1), Mészáros. Edző: Dömény L. Vasárnap 14.30-kor Vágsellye csapatával mérik össze erejüket a srácok a hazai csarnokban. Diák – kerületi: DAC–Gúta 29:21 (14:7) Összeállítás: Bohuniczký, Balogh B. – Vajda (10), Póda (6), Kürthy (4), Kiss (3), Bajnóczy (3), Horváth B. (1), Danter (1), Cséfalvay (1), Perényi. Edző: Teleky. II. liga – nők: Nyárasd–Topoľčany 32:42 (19:20), Nové Zámky–Gúta 24:23 (12:12), Lég–Martin 23:25 (14:13). A bajnokság állása: 3. Gúta 4, 7. Lég 2, 9. Nyárasd 2. Kerületi bajnokság – idősebb diáklányok Naszvad–Močenok 27:8 (12:6), Vágsellye–Topoľčany 33:3 (18:0). Szabadnapos: Csallóközaranyos. A bajnokság állása: 1. Naszvad 6; 2. Vágsellye 4; 5. Csallóközaranyos 2. Kerületi bajnokság – fiatalabb lányok: Naszvad–Močenok 26:5 (12:4), Vágsellye–Topoľčany 32:8 (17:5). Szabadnapos: Csallóközaranyos. A bajnokság állása: 1. Naszvad 6; 3. Vágsellye 4; 6. Csallóközaranyos 1. –lav

ASZTALITENISZ Extraliga – nők: TJ Trnávka Bratislava–SST Euromilk Dunaszerdahely 0:7 (Majerčíková 2,5, Major 2,5, Szabó 2). A dunaszerdehelyi nők magabiztosan kezdték a küzdelmet és az első mérkőzésükön csak egyetlen szettet veszítettek. I. liga – férfiak: Gasto Metalfin Galánta „B”–Interspead Érsekújvár 4:10. II. liga – férfiak: Sokol Skalica–STO Nagyfödémes „A” 9:9; Vásárút „A”–MSK Malacky 10:8; MTJ Piešťany/Moravany–ŠKST Bős „A” 7:11; Slavoj Diószeg „A–TTC Majcichov 17:1. Szabadnapos: Gasto Metalfin Galánta „C”. A bajnokság állása: 1. Vásárút „A” 9; S. Slavoj Diószeg „A” 6; 5. ŠKST Bős 5; 8. Gasto Metalfin Galánta „C” 4; 8. STO Nagyfödémes 4. III. liga – férfiak: STC Nádszeg– STK Nagymácséd 9:9; SK Hodos „B”–KST Viktória Trnava 9:9. A bajnokság állása: 5. STK Nagymácséd 6; 6. SK Hodos „B” 6; 9 STC Nádszeg 4. IV. liga – férfiak (Nagyszombat megye): Sokol Skalica „B”–STO Nagyfödémes „B” 12:6; Gasto Metalfin Galánta „D”–Slavoj Diószeg „B” 10:8; KST Hlohovec „B”–Gasto Metalfin Galánta „E” 14:4. A bajnokság állása: 4. Gasto Metalfin Galánta „D” 7; 9. Nagyfödémes „B” 5; 10. Slavoj Diószeg „B” 4; 11. Gasto Metalfin Galánta „E” 3. II. liga – diákok: SK Hodos–Mladosť Szered 3:7; ŠKST Bős–STC Nádszeg 0:10; Nagymegyer „A”–Slavoj Diószeg 9:1; Nagymegyer „B”–Slavoj Diószeg 1:9. IV. liga – férfiak (Nyitra megye): PK Komárom „B”–Strekov 10:8; Gúta–Pok. Komárom „A” 11:7; Nagymegyer/Nemesócsa–SPŠ Komárom 16:2; Sellye–Bešeňov 8:10. A bajnokság állása: 1. Nagymegyer/Nemesócsa 16; 5. Gúta 11; 8. Vágsellye 9; 9. Pok. Komárom 9; 12. PK Komárom „B” 7; 14. SPŠ Komárom „A” 7. Járási bajnokság Bős „B”–Baka „B” 18:0, Vásárút „B”–Csallóköztárnok 15:3, STK Dunaszerdahely „A”–STK Dunaszerdahely „C” 12:6, Dióspatony „A”–Bögellő 15:3, Hodos „C”– STK Dunaszerdahely „B” 16:2, Nagyabony–Dióspatony „B” 17:1, Nyárasd–Nyékvárkony 11:7, Balony–Csallóközkürt 7:11. A bajnokság állása: 1. Bős „B” 9, Vásárút „B” 9; 3. Hodos „C” 9; 4. STK Dunaszerdahely „A” 9; 5. Nyárasd 9; 6. Dióspatony „A” 7;

7. Nagyabony 7; 8. Baka „A” 6; 9. Balony 5; 10. Csallóközkürt 5; 11. Nyékvárkony 5; 12. STK Dunaszerdahely „B” 5; 13. Somorja 4; 14. STK Dunaszerdahely „C” 3; 15. Dióspatony „B” 3; 16. Bögellő 3; 17. Csallóköztárnok 3. –lav

TEKE Extraliga – nők: KK Nagymagyar–KK Tatran Sučany 1:5 (2043:2128). A bajnokság állása: 8. KK Nagymagyar 0. I. liga – férfiak: KK Victória Pezinok TJ Slovan Duslo Vágsellye „A” 2:6 (3167:3213); JJ Preseľany–MKK Slovan Galánta „A” 1:7 (3236:3354); BKK Bánovce nad Bebravou–KK Nagymagyar „A” 1:7 (3024:3129). A bajnokság állása: 1. KK Nagymagyar „A” 8; 2. MKK Slovan Galánta „A” 8; 3. TJ Slovan Duslo Vágsellye „A” 8. II. liga – férfiak: TKK Trenčín „B”–MKK Slovan Galánta „B” 4:4 (3054:3013); TJ Slovan Duslo Vágsellye „B”–TJ Rakovice 6:2 (3160:3151); Slavoj Diószeg „A”–Preseľany 7:1 (3100:2849); KK Slávia Nitra–KK Nagymagyar „B” 6:2 (3144:3041). A bajnokság állása: 2. Slavoj Diószeg „A” 10; 5. MKK Slovan Galánta „B” 7; 7. TJ Slovan Duslo Vágsellye 7; 14. KK Nagymagyar „B” 2. III. liga – férfiak: KK Nagymagyar „C”–TJ Slovan Duslo Vágsellye „C” 2103:2022; MKK Slovan Galánta „C”–Slávia Nitra „C” 1995:1808; Slavoj Diószeg „B”–KKZ Hlohovec „B” 1928:1987. A bajnokság állása: 1. KK Nagymagyar „C” 10; 2. MKK Slovan Galánta „C” 6; 3. TJ Slovan Duslo Vágsellye „C” 6; 6. Slavoj Diószeg „B” 0.

NŐI FOCI I. liga – 6. forduló: Dunajská Lužná–Duslo Vágsellye 1:7 (1:5). A bajnokság állása: 3. Duslo Vágsellye 12. II. liga – 6. forduló: Trnava– Deáki 2:2 (1:0). A bajnokság állása: 1. Deáki 12. Diáklányok – 6. forduló: Dunajská Lužná–Duslo Vágsellye 0:9 (a mérkőzés a 29. percben félbeszakadt). A bajnokság állása: 2. Duslo Vágsellye 18. –lav

Amatőr versenyzőket vár a Ring Ha az időjárás nem szól közbe, október 13-án két attraktív amatőr erőpróba várja a látogatókat és a résztvevőket a Dióspatony melletti Slovakia Ringen. Mindkettőbe bárki benevezhet, saját szériagyártású, illetve tuningolt autójával. A Time Attack nevű versenyben a leggyorsabb futott kör alapján alakul ki a végső sorrend, a FUCHS

szlalomot pedig összesen 8 (köztük egy női) kategóriában rendezik meg, idén már másodszor. Ráadásul másnap a Totalcar Trackday helyszíne lesz a Ring, amelynek keretében az érdeklődők találkozhatnak a sikeres magyar WTCCversenyzővel, Michelisz Norberttel, de egy versenyszimulátort is kipróbálhatnak. Vas Gyula


43

Sport

2012. október 9. |41. szám

Taksony pontot rabolt a listavezetőtől Galántai területi bajnokság Taksony vezetett is Pusztafödémesen, ám a találkozó végén örült a döntetlennek főleg annak, hogy a pusztafödémesiek kihagyták a büntetőt. A második osztály rangadóján Feketenyék alul maradt ellenfelével szemben. I. osztály – 10. forduló: Pusztafödémes–Taksony 2:2 (1:0), góllövők: Nagy, Kubík – Plavý, Remenár; Nemeskosút–Szentkereszt 1:1 (0:1), g.: Turček – Váry; Alsószeli–Nagymácséd 5:2 (2:1), g.: Bednár (2), Bende, Göndör, Harsányi – Lancz; Felsőszeli–Szempte 0:1 (0:0), g.: Fogel; Tósnyárasd–Tallós 0:4 (0:1), g.: Schmidt, Er. Varga, E. Varga, Rémay; Vízkelet–Szered „B” 5:0 (2:0), g.: Hlinický, Bozai, Prágai, Kocian (2); Alsószerdahely–Hidaskürt 2:1 (1:0), g.: Doboš, Heriban – Sabatovič. Szabadnapos: Diószeg.

14. Tósnyárasd

9 2 1 6

4:18

7

15. Diószeg

9 0 0 9

6:54

0

A góllövőlista éllovasai: 14 – Bednár (Alsószeli); 11 – Tászli (Nemeskosút); Hindák (Pusztafödémes); 9 – Barčák (Pusztafödémes). II. osztály – 8. forduló: Vágpatta–Galánta „B” 1:1 (1:1), góllövők: Nagy – Kubík; Ábrahám–Salgócska 2:1 (1:0), g.: Levák, Banáš – Batala; Nemeskajal–Hoste 3:1 (3:0), g.: Marcinko, Divičan, Klačan – Sekera; Feketenyék– Királyrév 0:1 (0:1), g.: Vlčan; Vezekény–Gáň 3:2 (0:1), g.: Szekács, Tóth, Czibula – Chudý, Galo; Magyargurab– Jánosháza 3:3 (1:2), g.: Stasinka, Pomichal, Krošlák –M. Vavro (2), K. Vavro; Pusztakürt–Kismácséd 7:2 (5:0), g.: R. Kriška (2), Vaško, J. Kriška, Slamka, Mészáros – Gáspár.

Ifjúságiak – 10. forduló: Alsószeli– Vezekény 4:8 (2:1); Vágpatta–Taksony 1:1 (0:0); Felsőszeli–Szempte 3:0 (1:0); Vízkelet–Pusztakürt 0:5 (0:1); Ábrahám–Tallós 0:2 (0:0); Nemeskosút–Jóka 0:6 (0:2); Alsószerdahely–Hidaskürt 3:2 (1:0), g.: Sipos, Komačka, Svátek – Lakatos, öngól. Szabadnapos: Diószeg. A bajnokság állása

6 3 0 3 24:17

9

4. Ábrahám

6 2 0 4 21:23

6

5. Pusztafödémes

6 2 0 4

7:21

6

6. Diószeg

6 0 0 6

2:67

0

B. csoport, 6. forduló: Feketenyék– Nádszeg 0:4 (0:4); Királyrév–Hidaskürt 0:9 (0:3). Szabadnapos: Galánta „B”. A bajnokság állása 1. Galánta „B”

4 4 0 0

28:2 12

2. Hidaskürt

5 4 0 1

28:5 12

9 8 0 1 49:14 24

3. Nádszeg

5 3 0 2

29:5 9ň

3. Alsószeli

10 8 0 2 51:25 24

4. Királyrév

5 1 0 4 12:48

3

4. Felsőszeli

10 6 1 3 41:23 19

5. Feketenyék

5 0 0 5

0

5. Hidaskürt

9 5 2 2 17:12 17

1. Alsószerdahely

9 9 0 0

2. Jóka

6. Pusztakürt

44:6 27

9 5 1 3 29:20 16

7. Vezekény

10 4 2 4 37:30 14

8. Diószeg

9 4 1 4 31:30 13

9. Ábrahám

9 4 0 5 30:21 12

10. Tallós 11. Taksony

A bajnokság állása

3. Jóka

3:40

C. csoport, 6. forduló: Gáň–Vágpatta 2:2 (1:2); Szentkereszt–Alsószerdahely 2:1 (1:0); Sopornya–Szempte 2:1 (2:1). A bajnokság állása

9 4 0 5 24:33 12

1. Vágpatta

6 5 1 0

10 3 1 6 23:27 10

2. Sopornya

6 4 1 1 18:12 13

27:2 16

12. Szempte

9 2 3 4 26:30

9

3. Szentkereszt

6 3 1 2 12:22 10

1. Királyrév

8 6 1 1 40:10 19

13. Vágpatta

10 1 1 8 18:47

4

4. Gáň

6 2 1 3 11:11

7

2. Feketenyék

8 5 1 2

26:8 16

14. Vízkelet

9 1 0 8 12:40

3

5. Alsószerdahely

6 1 0 5 13:16

3

1. Pusztafödémes 10 8 2 0 36:11 26

3. Vágpatta

8 4 2 2

25:7 14

15. Nemeskosút

9 0 0 9

0

6. Szempte

6 1 0 5

3

2. Alsószeli

10 7 0 3 30:13 21

4. Pusztakürt

3. Taksony

10 6 2 2 23:18 30

5. Magyargurab

8 3 3 2 20:14 12

A bajnokság állása

4 2 2 26:15 14

4. Nemeskosút

9 6 1 2 24:12 19

6. Salgócska

8 4 0 4 15:19 12

5. Tallós

9 6 0 3

7. Ábrahám

8 3 3 2 10:16 12

6. Vízkelet

9 6 0 3 22:14 18

8. Kismácséd

8 4 0 4 15:27 12

7. Hidaskürt

9 5 0 4 30:16 12

9. Gáň

8 3 1 4 15:20 10

9 4 2 3 12:14 14

8. Szempte 9. Nagymácséd

19:8 18

10. Hoste

8 2 3 3 13:16

9

10 3 2 5 16:23 11

11. Vezekény

8 3 0 5 11:21

9

10 3 0 7

9:18

9

12. Galánta „B”

8 2 2 4 15:16

8

11. Alsószerdahely

9 3 0 6 11:22

9

13. Jánosháza

8 2 2 4

7:16

8

12. Szered „B”

9 2 2 5 22:17

8

14. Nemeskajal

8 1 0 7 10:43

3

13. Szentkereszt

9 2 2 5

8

10. Felsőszeli

9:15

1:75

Diákok – A. csoport, 6. forduló: Nagyfödémes–Jóka 6:1 (2:0); Diószeg–Ábrahám 0:7 (0:3); Magyargurab–Pusztafödémes 4:0 (4:0) – a mérkőzést nem fejezték be, mivel a vendégcsapatnak a minimálisan megengedett játékosszámnál kevesebb állt a rendelkezésére a pályán. A bajnokság állása 1. Magyargurab

6 6 0 0

2. Nagyfödémes

6 5 0 1 32:12 15

57:3 18

8:26

D. csoport, 6. forduló: Nagymácséd–Tósnyárasd 1:3 (0:2); Alsószerdahely–Vága 0:6 (0:3); Felsőszeli–Taksony 0:5 (0:2). A bajnokság állása 1. Taksony

6 5 1 0

46:2 16

2. Vága

6 5 1 0

39:3 16

3. Felsőszeli

6 3 0 3 13:17

9

4. Alsószeli

6 2 0 4 14:23

6

5. Tósnyárasd

6 1 0 5

7:33

3

6. Nagymácséd

6 1 0 5 10:51

3

A nyárasdiaknak állítólag elromlott az autóbuszuk Nyugat-szlovákiai régióbajnokság Otthon kikapott Galánta, míg Bős három pontot rabolt Jaslovské Bohunicétől. 10. forduló: Galánta–Lednické Rovne 0:3 (0:0), góllövők: Tomana, Lukaštík, Riečičiar; Domaniža–Negyed 1:0 (0:0), g.: Svitek; Jaslovské Bohunice–Bős 1:2 (0:2), g.: Hulák – Takács, Zlacký; Veľké Ludince–Súr 0:1 (0:0), g.: Horváth; Komárom–Bánovce 2:0 (0:0), g.: Mészáros, Nagy; Skalica–Palárikovo 1:2 (a mérkőzés rossz időjárási viszonyok miatt félbeszakadt); Považská Bystrica–Nyárasd (a vendégek nem érkeztek meg a mérkőzésre); Nová Ves nad Váhom–Beluša 0:1 (0:0), g.: Jánoško. A góllövőlista éllovasai: 8 – Detko (L. Rovne); 7 – Juhász (Súr); 5 – Kočiš (Galánta).

A bajnokság állása 1. P. Bystrica

9 6 3 0

23:9 21

2. L. Rovne

10 6 2 2

24:8 20

3. Súr

10 6 2 2 20:14 20

4. Komárom 5. Palárikovo 6. Bős 7. Skalica

9 5 3 2 19:11 18 9 4 1 4

10:7 16

10 4 2 4 15:15 14 9 3 4 2 16:12 13

8. Bánovce

10 4 1 5

9. Domaniža

10 4 1 5 11:20 13

10. Galánta

8:12 13

10 3 3 4 15:17 12

11. V. Ludince

10 3 3 4 13:15 12

12. Beluša

10 3 3 4 10:12 12

13. J.Bohunice

10 3 2 5 12:16 11

14. Nyárasd

9 3 1 5 10:19 10

15. N.Ves n/V.

10 1 2 7

4:12

5

16. Negyed

10 1 2 7 10:21

5

Milan Drozd felvételén a játékosok próbálják elsajátítani a repülést

Az oldalt összeállította: V. Kmeť Komárom–Bánovce 2:0


44

Csallóköz

Sport

Újabb helycserék a vezetőposzton Dunaszerdahelyi területi bajnokság A hétvégi forduló mérkőzéseit az idegenbeli csapatok pontrablása, illetve pontosztozkodása jellemezte. Még mindig nagyon nyitott az 1. osztályban, hogy ki lesz a bajnok, most Jányok vette át a vezető szerepet. A nagymegyeriek újra elővették góllövő cipőiket, s csak egy hetet adtak a felsőpatonyiaknak, hogy örülhessenek a táblázat első helyének, ám még hárman szoros versenyben vannak az őszi bajnoki címért. A harmadosztályban a várkonyiak, az ifiknél pedig a vásárútiak idegenbeli győzelmet arattak, fölényesen vezetik a tabellát. I. osztály, 9. forduló: Egyházkarcsa–Alistál 1:2 (0:1), g.: Molnár S. –Bereczky Z., Takács P.; Baka–Egy-

6. Kisudvarnok

9 5 2 2 14: 7 17

3. Lúcs

9 8 0 1 27:13 24

7. Alistál

9 4 1 4 16:12 13

4. Illésháza B

9 7 0 2 23:12 21

8. Nagyszarva

9 4 1 4 21:21 13

5. Csákány

9 6 1 2 19: 9 19

9. Királyfiakarcsa

9 3 3 3 15:14 12

6. P.eperjes

9 5 1 3 17:15 16

9 4 0 5 18:20 12

7. Alistál B

9 5 0 4 18:10 15

10. Egyházgelle 11. Cs.csütörtök

9 3 2 4 12:17 11

8. Felbár

9 4 1 4 22:28 13

12. Balony

9 3 1 5 19:24 10

9. Somorja B

9 3 2 4 16:15 11

13. Egyházkarcsa

9 2 1 6

17:17

7

10. Nagyudvarnok

9 3 1 5 15:23 10

14. Hodos

9 2 0 7 12:26

6

11. Kisfalud

9 3 0 6

9:21

9

15. Cs.tárnok

9 1 0 8

4:32

3

12. Izsap

9 2 1 6 24:29

7

16. Sárosfa

9 1 0 8

6:43

3

13. Patonyrét

9 2 1 6 11:21

7

14. Nagypaka

9 2 0 7 18:35

6

Legjobb góllövők: Hladký M. (Baka) – 12 góllal; Dužek M. (Csenke), Fekete Zoltán (Mihályfa) – 8; Kurejko M. (Jányok), Oravec L. (Baka) – 7. II. osztály, 9. forduló: Nagyudvarnok–Patonyrét 4:0 (2:0), g.: Török G. (2), Kontár N., Volner T.; Nagypaka–Lúcs 3:5 (0:2), g.: Hluško M. (2), Nagy P. – Csicsay S. (4), Halász

15. Pódafa

9 1 2 6 16:28

5

16. Nyárad

9 0 0 9

0

8:31

Legjobb góllövők: Csicsay S. (Lúcs), Belucz G. (Nagymegyer B) – 12 góllal; Straka S. (Felsőpatony) – 10; Sághy F. (Felbár), Végh J. (Izsap) – 9; Császár Zs. (Nagymegyer B), Halász T. (Lúcs) – 8; Tászli Z. (Pozsonyeperjes) – 7. III. osztály: Izsap B–Szap 0:4 (0:1), g.: Jankó Z., Soós Cs., Brezovszký L., Hamar T.; Sárrét–Patas 1:1 (1:0), g.: Churý J. – Csánó L.; Gomba–Csilizradvány 2:0 (1:0), g.: Hajdú P., Miklós Cs.; Béke–Csallóköznádasd – elhalasztva; Hegyéte–Várkony B 1:4 (1:2), g.: Navrátil Zs. - Méhes T., Nagy A., Szável L., Kósa D. Szabadnapos: Mad. A bajnokság állása

Tárnok–Jányok 1:5

házgelle 0:2 (0:1), g.: Szerencsés Z., Simon Gy.; Sárosfa–Mihályfa 0:4 (0:3), g.: Gönczöl Cs., Fekete Z., Varga T., Nagy Sz.; Hodos–Királyfiakarcsa 0:1 (0:0), g.: Hervay L.; Tárnok–Jányok 1:5 (0:3), g.: Tóth Á. – Hronec Gy. (3), Štrbavý S., Kurejko M.; Kisudvarnok–Csenke 1:0 (0:0), g.: Horváth L.; Balony–Csallóközcsütörtök 1:1 (1:0), g.: Vörös Z.–Benedik L.; Szarva–Nagyabony 2:2 (2:1), g.: Fakas R., Justin W. Patoupe – Németh J., Erős Gy. A bajnokság állása 1. Jányok

9 7 1 1 24: 7 22

2. Nagyabony

9 7 1 1 23: 8 22

3. Szentmihályfa

9 6 2 1 23: 7 20

1. Várkony B

9 8 1 0 43: 9 25

2. Patas

8 5 3 0 32: 6 18

3. Sárrét

9 5 1 3 23:25 16

4. Hegyéte

8 4 3 1 26:16 15

5. Szap

8 3 2 3 12:13 11

6. Mad

8 3 1 4 18:19 10

7. Béke

7 2 1 4 17:15

8. Cs.nádasd

7 2 1 4 10:16

7

9. Csilizradvány

8 2 1 5 16:30

7

10. Gomba

8 1 0 6 11:36

6

11. Izsap B

8 1 0 7 17:40

3

T.; Izsap–Felbár 4:4 (3:1), g.: László M. (2), Koleszár L., Szoboszlai V. – Bóna P., Almási T., Sághy F., Varjú L.; Nyárad–Illésháza B 2:3 (1:0), g.: Horváth J., Tatai Gy. – Mészáros Á., Farkas Á., Popluhár T.; Pódafa–Pozsonyeperjes 1:1 (0:0), g.: Csóka T. – Dohorák E.; Alistál B–Csákány 1:2 (1:0), g.: Bódis Á. – ifj. Mikóczy F. (2); Kisfalud–Somorja B 3:2 (2:1), g.: Csepi Gy., Lelkes T., Pőthe D. – Štifter K. (2); Nagymegyer B–Felsőpatony 5:3 (3:2), g.: Belucz G. (2), Murányi Á., Gerhát B., Komjáti I. – Straka S. (2), Sípos T.

7

Megjegyzés: Ekecs-Apácaszakállas B kilépett, eredményeit törölték. Legjobb góllövők: Churý J. (Sárrét), Kósa D. (Várkony B) – 12 góllal; Bugár Z. (Patas) – 11 góllal; Méhes T. (Várkony B) – 9; Németh J. (Izsap B), Navrátil Zs. (Hegyéte), Szável L. (Várkony B) – 8. NŐK: Egyházgelle–Nagymegyer 4:0 (0:0), g.: Puhová T., Gažová A., Pecsuk É., öngól; Alistál–Balony 7:1 (5:1), g.: Rigó B. (3), Berecz I. (2), Baráth A., Nagy N. – Both A.; Pozsonyeperjes–Illésháza 0:15 (0:6), g.: Kuczmann A. (6), Szikela M. (5), Horváthová (2), Vršková V. (2). Szabadnapos: Kisudvarnok. A bajnokság állása 1. Illésháza

8 8 0 0 60:10 24

2. Alistál

8 7 0 1 33:13 21

3. Egyházgelle

8 4 0 4 33:18 12

4. Kisudvarnok

7 4 0 3 28:13 12

5. Nagymegyer

8 3 0 5 28:34

9

6. P.eperjes

8 1 0 7 13:48

3

7. Balony

7 0 0 7

0

6:65

Legjobb góllövők: Kuczmann A. (Illésháza) – 21; Bugár A. (Alistál) – 17 góllal; Vršková V., Szikela M. (Illésháza) – 14; Marosi E. (Nagymegyer) – 10. I. osztály – ifjúságiak, 9. forduló: Sportgimi B–Hodos 10:0 (4:0), g.: Lukács I. (4), Gaál G. (2), Világi B. (2), Végh D., Major G.; Nagypaka–Csenke 3:1 (1:1), g.: Bittera G., Fehér T., Svitek Á. – Mašica Gy.; Nagyudvarnok–Vásárút 0:2 (0:0), g.: Pázmány P., Németh J.; Egyházgelle–Alistál 0:1 (0:1), g.: Ollé V.; Lég–Pozsonyeperjes 4:0 (1:0), g.: Buga E. (2), Gašpa-

A bajnokság állása

4. Csenke

9 6 1 2 21: 4 19

1. Nagymegyer B

9 8 0 1 39: 9 24

5. Baka

9 6 0 3 31:17 18

2. Felsőpatony

9 8 0 1 28:11 24

Gomba–Csilizradvány 2:0

Fogas Ferenc felvétele


45

Sport

2012. október 9. |41. szám

Ján Čikovský felvételei

FC Roma Nagymagyar–FK Nagymagyar játékosai

rík T., Novotný R.; Sárosfa–Nagyabony 1:0 (0:0), g.: Grünfeld N.; Várkony–Nagymegyer B 3:4 (1:2), g.: Fernyák O. (2), Rásó G. – Sztanko K. (2), Varga Gy., Szajkó K.; Baka–Kisudvarnok 2:4 (1:3), g.: Edmár Sz., Pőthe G. – Fajner I. (2), Sznovicky A., Domonkos P. A bajnokság állása 1. Vásárút

9 9 0 0 36: 6 27

2. Kisudvarnok

9 6 2 1 37: 7 20

3. Lég

9 6 2 1 21: 9 20

4. Sportgimi B

9 6 1 2 35:10 19

5. Baka

9 6 1 2 34:12 19

6. Csenke

9 4 1 4 24:17 13

7. Nagypaka

9 4 1 4 12:19 13

8. Nagymegyer B

9 4 0 5 19:27 12

9. Nagyabony

9 3 2 4 10:10 11

10. Alistál

9 3 2 4 20:21 11

11. Pozsonyeperjes 9 3 1 5 14:15 10 12. Nagyudvarnok

9 2 2 5 15:18

13. Sárosfa

9 2 2 5 20:31

8

14. Várkony

9 2 1 6 17:38

7

15. Egyházgelle

9 2 0 7 14:30

6

16. Hodos

9 0 2 7

2

4:62

Legjobb góllövők: Pázmány P. (Vásárút) – 19 góllal; Fajner I. (Kisudvarnok) – 17; Grünfeld N. (Sárosfa), Pőthe G. (Baka) – 14. Idősebb diákok, A csoport, 7. forduló: Kisudvarnok–Alistál 8:0 (1:0), g.: Heringes W. (2), Bíró V., Baranyai L., Jókai D., Sárközy L., Karácsony Gy., Oláh J.; Nyárasd–Baka 3:4 (1:2), g.: Kálmán Gergel. G. (2), Szabó A. – Hegedűs B. (2), Szabó P., Mészáros Á; Ekecs-Apácaszakállas–Balony 8:2 (2:1), g.: Teplický Á. (3), Krolík Z. (2), Simon D., Tóth R., László D. – Horváth D., Vida D.; Vásárút–Csallóközkürt 0:0; Várkony–Nyárad 1:3 (0:1), g.: Hegedűs Dominik T. – Sikora O. (2), Gróf. Szabadnapos: Bős.

8

Legjobb góllövők: Kálmán G. (Nyárasd) – 24 góllal; Sárközy L. (Kisud-

varnok) – 16; Takács Kornél (Bős) – 13; Krázel R. (Bős), Simon D. (EkecsApácaszakállas) – 12. Idősebb diákok, B csoport, 5. forduló: Dióspatony–Nagyabony 10:1 (3:1), g.: Nagy S. (3), Iván D. (3), Cséfalvay A. (2), Vígh K., Ivan D. – Szolgay A.; Csenke–Csallóközcsütörtök 0:3 (0:1), g.: Takács R. (2), Bartalos F.; FC Roma Nagymagyar– FK Nagymagyar 3:0 (2:0), g.: Hor-

váth K. (2), Danis M.; Királyfiakarcsa–FK Somorja 6:2 (3:1), g.: Kitanovics K. (4), Tomasek M. (2) - Struhalík K. (2); Felsőpatony–Lég 2:3 (0:1), g.: Pudmerický I. (2) – Novotný (2), Hegyi. Legjobb góllövők: Szolgay A. (Nagyabony), Horváth K. (1. FC Roma Nagymagyar) – 16 góllal; Kitanovics K. (Királyfiakarcsa), Partl K. (Csenke) – 13. –wimmer

Tizenegyes specialista Légy te Csallóköz legjobb 11-es rúgója! 2012. október 20-án Kisudvarnokban 14.00 órai kezdettel kerül megrendezésre első alkalommal A Csallóköz legjobb 11-es rúgója elnevezésű verseny. Jelentkezni október 18-ig lehet a kisudvarnoki sportbüfében, illetve Dunaszerdahelyen az AG-Sport üzletben. Tel.: 0905 784 490 (Kiss I.) és 0903 238 600 (Karácsony J.). Részvételi díj: 5 euró. Fődíj: 150 euró. További díjak: futballmez: Cardiff City (Wales) és Lokomotív Moszkva; focilabda: a Cardiff játékosainak aláírásával.

Sok gól született a kilencedik fordulóban Komáromi területi bajnokság Úgy tűnik, felébredtek a komáromiak. Ekel viszont már utcahoszszal vezet. I. osztály, 9. forduló: Tany–Búcs 5:2; Gúta „B”–Hetény 1:0; Lakszakállas–Perbete 1:1; Keszegfalva–Izsa 4:1; FC Actív Komárom–Šrobárová 4:2; Bátorkeszi–Madar 2:3; Ekel–Dunamocs 8:2; Újgyalla–Pat 6:1. A bajnokság állása 48:7 27

8. Izsa

9 3 3 3 15:14 12

3. Őrsújfalu

8 5 1 2 33:08 16

4. Őrsújfalu

7 2 1 4 15:16

7

9. Búcs

9 3 1 5 14:18 10

4. Megyercs

9 5 0 4 18:16 15

5. Madar

7 2 1 4 15:32

7

10. Tany

9 3 1 5 15:24 10

5. Nagykeszi

8 4 1 3 13:10 13

6. FC Actív

7 0 1 6

1

11. Dunamocs

9 3 1 5 20:31 10

6. Bogya/Gellér

9 4 1 4 18:29 13

12. Pat

9 3 1 5 14:26 10

7. Dunaradvány

8 4 0 4 19:18 12

13. Bátorkeszi

9 2 2 5

9:14

8

8. Vágfüzes/Kava

8 3 0 5 23:19

14. FC Actív

9 2 2 5 17:28

8

9. Nagysziget

8 2 3 3 11:15

9

15. Hetény

9 2 1 6

9:15

7

10. Csicsó

8 2 2 4 12:21

8

16. Lakszakállas

9 2 1 6 14:28

7

11. Bogyarét

9 1 3 5

9:32

6

12. Martos

8 1 2 5

9:31

5

13. Ifjúságfalva

8 0 3 5

7:26

3

II. osztály, 9. forduló: Ifjúságfalva– Nemesócsa 1:4; Bogyarét–Megyercs 1:2; Bogya/ Gellér– Nagykeszi 3:1; Marcelháza „B”–Csicsó 8:0; Martos–Nagysziget 0:0; Őrsújfalu–Vágfüzes/Kava 3:1. Szabadnapos: Dunaradvány.

9

Ifjúságiak – 7. forduló: Hetény–Perbete 4:2; FC Actív Komárom–Újgyalla 2:4; Madar–Őrsújfalu 3:3.

9:27

Diákok – 7. forduló: Madar–Ógyalla 2:0; Csicsó–Lakszakállas 1:2; Keszegfalva–Nemesócsa (az eredményt nem jelentették). Szabadnapos: Ímely és Csallóközaranyos. A bajnokság állása 1. Lakszakállas

6 4 1 1 22:08 13

2. Ógyalla

6 4 0 2 43:13 12

3. Csicsó

5 3 1 1 15:06 10

4. Madar

5 3 1 1 13:08 10

5. Nemesócsa

4 2 1 1 16:10

7

6. Csallóközaranyos 6 2 0 4 21:34

6

1. Ekel

9 9 0 0

2. Újgyalla

9 6 1 2 24:14 19

3. Perbete

9 5 3 1 20:11 18

4. Keszegfalva

9 5 1 3 23:13 16

5. Šrobárová

9 5 1 3 18:18 15

1. Hetény

7 6 1 0 31:08 19

7. Keszegfalva

5 1 0 4

8:27

3

6. Gúta „B”

9 4 2 3 24:17 14

1. Marcelháza „B” 9 7 1 1 40:11 22

2. Újgyalla

7 5 0 2 22:08 15

8. Ímely

5 0 0 5

4:36

0

7. Madar

9 4 1 4 16:22 13

2. Nemesócsa

3. Perbete

7 4 0 3

A bajnokság állása 8 7 1 0 28:04 22

A bajnokság állása

17:18 12

Vl. Kmet


46

Csallóköz

Sport

A nagymegyeriek továbbra is szárnyalnak Régiónk csapataiból csak a nagymegyeriek állták a sarat. A dunaszerdahelyiek még a félidőben vezettek, de végül pont nélkül távoztak. 10. forduló: Nagymegyer–Hontfüzesgyarmat 2:0 (1:0), góllövők: Rózsa, Pisár; Párkány–Illésháza 0:0; ČFK Nitra–Nyékvárkony 0:0; Močenok–DAC Dunaszerdahely „B” 2:1 (0:1), g.: Anda, Meško – Ravasz; Ímely–ViOn Zlaté Moravce „B”/Volkovce 2:4 (1:0), g.: Oršolík (2) – Farkas, Pavlovič, Pintér (2); Nagysurány–Vága 4:1 (3:1), g.: Chudík, Schroner, Švajda, Mikula – Šercel; Zselíz–Gúta 2:0 (0:0), g.: Karko, Vavrík; Újlót–Udvard 3:1 g.: Bagala, Mach, Pavlatovský – Čambal. A góllövőlista éllovasai: 9 – Bábsky

(Párkány); Matušica (Močenok); 8 – Csápai (Nagymegyer), Suchánek (Újlót). V. Kmeť A bajnokság állása 1. Nagymegyer

10 7 2 1 25:11 23

2. Močenok

10 7 1 2 29:12 22

3. ViOn „B”

10 5 4 1 25:13 19

4. Nagysurány

10 6 1 3 21:14 19

5. Újlót

10 5 3 2 19:14 18

6. Udvard

10 5 3 2 18:16 18

7. Nyékvárkony

10 4 3 3 17:15 15

8. Gúta

10 4 2 4

9. Párkány

10 4 2 4 19:18 14

12:9 14

10. ČFK Nitra

10 3 3 4 15:18 12

11. Zselíz

10 3 3 4

12. Illésháza

10 3 2 5 15:16 11

7:16 12

13. H.füzesgyarmat 10 2 1 7 13:20

7

14. DAC „B”

10 1 3 6

6:17

6

15. Vága

10 2 0 8 11:24

6

16. Ímely

10 1 3 6 11:30

6

A nagymegyeri zöld-fehérek nehezen találták meg az első gólhoz vezető utat Kovács Zoltán felvétele

Hétvége a hazai focipályákon RÉGIÓBAJNOKSÁG, NYUGAT-SZLOVÁKIA 11. forduló, október 13. (szombat), 10.30: Súr–Jaslovské Bohunice (Otiepka); 14.30: Bánovce nad Bebravou–Nagyölved (Sékely); október 14., (vasárnap), 14.30: Bős–Považská Bystrica (Gašparovič), Beluša–Komárom (Otrubčák), Negyed–Nová Ves nad Váhom (Santa), Palárikovo– Domaniža (Štrpková), Lednické Rovné–Skalica (Jančok), Nyárasd–Galánta (Sárai). III. LIGA, NYUGATI CSOPORT 11. forduló, október 13., (szombat), 14.30: Nové Mesto n.V.–Moravany; Topoľčany–Dun. Lužná; október 14., (vasárnap), 10.30: Slovan Bratislava jun.–Vrbové; Trnava jun.– Petržalka; 14.30: Vráble–FC Nitra jun.; Léva–Érsekújvár; Domino–Sereď; Pöstyén– Nemšová. IV. LIGA, DÉLKELETI CSOPORT 11. forduló, október 13., 14.00: Gúta–ČFK Nitra (Miksa); október 14., 10.30: DAC Dunaszerdahely „B”– Ímely (Tokoš); 14.30: Illésháza–Zselíz (Pintér), Hontfüzesgyarmat–Párkány (Takács A.), ViOn Zlaté Moravce „B”–Nagymegyer (Ferenczi), Udvard–Močenok (Obeda), Újlót–Vága (Pecek), Nyékvárkony–Nagysurány (Meluš). V. LIGA, DÉLI CSOPORT 11. forduló, október 13., 14.30: Nagymagyar–Dióspatony (Valla); október 14., 14.00: Nádszeg–Csal-

lóközkürt (Provodovský), Jóka–Vásárút (Caňo), Lég–Pered (Šeben), Beladice–Sopornya (Miakiš), Čeladice–Felsőkirályi (Kollár P.), Nagyfödémes–Ekecs-Apácaszakállas (Matulová), Vágkirályfa–Vágfarkasd (Patka). V. LIGA, KELETI CSOPORT 11. forduló, október 13., 14.30: Ipolyság–Garamkálna (Kovačič), Ógyalla– Szentpéter (Hrabaj); október 14., 14.30: Tlmače–Marcelháza (Magdolen M. – Kozmálovce pályáján), Zsitvabesenyő–Kozárovce (Kollárik), Naszvad–Tardoskedd (Debnár), Bánov–Csallóközaranyos (Papuča), Dolný Oháj–Komjatice (Ševčík), Podhajská–Cseke (Kusý E.). Dunaszerdahelyi területi bajnokság, I. osztály: 10. forduló, október 13. (szombat), 14.30: Egyházgelle– Szarva (Klempa), Csenke–Balony (Földes), Jányok–Kisudvarnok (Horváth), Királyfiakarcsa–Tárnok (Matlák); október 14. (vasárnap), 14.30: Alistál–Mihályfa, Nagyabony–Sárosfa (Bíró), Csallóközcsütörtök–Baka (Nagy), Egyházkarcsa–Hodos. II. osztály: 10. forduló, október 13. (szombat), 14.30: Illésháza B–Nagymegyer B (Bíró), Lúcs–Kisfalud (Világi), Patonyrét–Alistál B (Szőke); október 14. (vasárnap), 10.30: Somorja B–Izsap (Klempa); 14.30: Pozsonyeperjes–Felsőpatony (Világi), Felbár– Nyárad, Csákány– Nagypaka (Ürögi), Pódafa–Nagyudvarnok (Köver). III. osztály: 10. forduló, október 13. (szombat), 14.30: Patas–Szap (Sza-

bó), Csilizradvány–Izsap B (Virág), Csallóköznádasd–Gomba (Ürögi), Sárrét–Hegyéte (Mészáros); október 14. (vasárnap); 14.30: Mad–Béke (Gaál). Női kispályás bajnokság, 10. forduló, október 13. (szombat), 12.30: Illésháza–Kisudvarnok (Czucz); 14.30: Balony–Egyházgelle; október 14. (vasárnap), 10.30: Nagymegyer–Pozsonyeperjes (Nagy D.). Szabadnapos: Alistál. Ifik: 10. forduló, október 13. (szombat), 12.00: Nagyabony–Várkony (Gaál), Pozsonyeperjes–Baka (Sokolík), Csenke–Lég (Lukács), Hodos–Nagypaka (Csörgő), Egyházgelle–Nagyudvarnok (Dohorák); október 14. (vasárnap), 12.00: Alistál– Nagymegyer B (Husvéth), Kisudvarnok–Sárosfa (Tóth), Vásárút– Sportgimi B (Pápai). Idősebb diákok, A csoport, 8. forduló, október 12., 16.00: Csallóközkürt–Várkony (Molnár), Baka–Vásárút (Bors), Balony–Nyárasd (Csicsay), Alistál–Ekecs-Apácaszakállas (Husvéth), Bős–Kisudvarnok (Köver). Szabadnapos: Nyárad. Idősebb diákok, B csoport, 7. forduló, október 9., Nagyabony–Csenke (Ürögi); 16.00: október 12., 16.00: Lég–Dióspatony (Szőke), FK Somorja–Felsőpatony (Fehér), FK Nagymagyar–Királyfiakarcsa (Nagy D.), Csallóközcsütörtök–FC Roma Nagymagyar (Vida). TERÜLETI BAJNOKSÁG, KOMÁROM, I. osztály: 10. forduló, október 14., 14.30: Hetény–Pat, Dunamocs–

Újgyalla, Madar–Ekel, Šrobárová–Bátorkeszi, Izsa–FC Actív Komárom, Perbete–Keszegfalva, Búcs– Lakszakállas, Gúta „B”–Tany. II. osztály: 10. forduló, október 14., 14.30: Megyercs–Vágfüzes/Kava, Nemesócsa–Őrsújfalu, Nagysziget–Ifjúságfalva, Csicsó–Martos, Nagykeszi–Marcelháza „B”, Dunaradvány– Bogya/Gellér. Szabadnapos: Bogyarét. TERÜLETI BAJNOKSÁG, GALÁNTA, I. osztály: 11. forduló október 13., 14.30: Szered „B”–Tósnyárasd (Tuška); október 14., 10.30: Šintava–Vízkelet (Kurila); 14.30: Hidaskürt–Alsószeli (Gábriš), Vinohrady nad Váhom–Alsószerdahely (Černý), Tallós–Nemeskosút (Baboš), Diószeg–Felsőszeli (Salát), Nagymácséd–Pusztafödémes (Sas). Szabadnapos: Taksony. II. osztály, 9. forduló, október 13., 14.30: Jánosháza–Pusztakürt (Salát); október 14., 10.30: Királyrév–Vezekény (Královič); 14.30: Salgócska–Nemeskajal (Kurila), Kismácséd–Ábrahám (Kubik), Galánta „B”–Magyargurab (Baboš), Gáň– Vágpatta (Sedmák), Kisgeszt–Feketenyék (Tuška). Ifik, 11. forduló, október 13., 14.30: Hidaskürt–Alsószeli (Bácsay), Tallós–Nemeskosút (Flaska), Pusztafödémes–Ábrahám (Černý), Šintava– Vízkelet (Kubovič), Diószeg–Felsőszeli (Gábriš), Vezekény–Vágpatta (Sas); október 14., 11.30: Jóka–Alsószerdahely. Szabadnapos: Taksony. –wi


47

Sport

2012. október 9. |41. szám

Élvezni a játékot és gólokat lőni A farkasdi Cifra ebben az évben már 31 találatnál jár 2012 tavaszán a nyugatszlovákiai 5. ligában egy csatártehetség hívta fel magára a figyelmet vágfarkasdi színekben, ugyanis 14 mérkőzésen összesen 26 gólt termelt s a jelenleg lejátszott kilenc forduló során már öt találatot ért el. A farkasdiak gólvágójával, Cifra Mariánnal beszélgettünk. Kezdetek nyitrai színekben A nyitrai születésű játékos nem máshol, mint a város ifjúsági bázisán kezdte el rúgni először a labdát, de az ifjúsági évek után nem folytatta tovább anyaegyesületében, inkább a környék felnőtt futballját választotta. „Már ötévesen a nyitrai FC ifjúsági csapatában szerepeltem, ahol 16 éves koromig végigjártam az összes korosztályos csapatot. Szívesen emlékezem vissza arra az időszakra, ugyanis Szlovákia terembajnokai lettünk, továbbá országos bajnokok az első és második ifjúsági ligában, ezek mellett még rengeteg rangos tornán diadalmaskodtunk. Nagyon erős korosztály volt a miénk, elég ha csak példának megemlítem Šimončič, Hroššo (FC Nitra), Tóth (Liberec), Sloboda (Lengyel 2. liga) játékosokat. Mivel a Nyitra melletti Zséréről származom, az ifjúsági csapatok után szülőfalumban folytattam tovább, ahonnét Nyitragerencsérre szerződtem. Három évig voltam a nyitrai Chrenová játékosa, ahonnét a járási osztályból az 5. ligába jutottunk. Utána érkeztem Farkasdra, ahol már két éve rúgom a labdát, féléves megszakítással.” Az ifjúsági korosztályok után a legtöbb fiatal játékos megpróbál betörni a felnőtt csapatba, így volt ez a támadó játékos esetében is, aki végül a már felsorolt alacsonyabb osztályú klubokban kötött ki. „Nyitrán mindig sikerként könyvelték el, ha az ifik közül néhányan bemutatkozhattak a felnőttek között. Azokban az időkben nagyon erős korosztályunk volt, viszont csak három-négy társam jutott el az első ligás csapatba. Én valószínűleg nem tűntem ki annyira a társaim közül, így sosem kerültem a nagycsapat közelébe.” A kezdet és folytatás Farkasdon Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a 26 esztendős játékos két éve próbajátékra érkezett Farkasdra, ahol sikerrel

Archív felvétel

Cifra Marián kék mezben

járt és jelenleg is remek körülmények között készülhet. „Véletlenül jött a farkasdi lehetőség. Az MFSK Nitra csapatával játszottam a futsal bajnokságban, és a farkasdiak előző elnöke érdeklődött a csapatvezetőnknél csatár iránt. Így kerültem a csapathoz próbajátékra, ami sikerült és leszerződtem. A vezetőség remek körülményeket teremt a felkészüléshez, ami a pályát, felszereléseket, frissítőket illeti. A téli és nyári felkészülés alatt a regeneráció, fitneszterem, ebéd, uszoda is biztosítva van. A mi dolgunk már csak a felkészülés, s hogy minél jobb teljesítményt nyújtsunk a pályán. Tavasszal 14 mérkőzés, 26 találat Már ez év tavaszán felhívta magára a futballszakértők figyelmét, ugyanis farkasdi színekben 14 mérkőzésen 26 találatot jegyzett, és csak egy góllal maradt le a gólkirályi címről. „Nagyon jó tavaszunk volt, az egész csapatnak remekül ment a játék. Nekem más dolgom nem is volt, csak hogy befejezzem a társaim remek akcióit, amelyek után sokszor helyzetbe kerültem. Tavasszal a második legjobb csapat voltunk Mocsonok után, az idegenbeli táblázaton pedig elsők. A jelenlegi bajnokságban 9 mérkőzésen ötször találtam a kapuba. Csakúgy mint tavasszal, most is gyakran kerülök helyzetbe, de sajnos amolyan »góltalansági« átok ül rajtam. Remélem sikerül ezt az átkot minél előbb megtörnöm, mert sajnos, ha a csapat nem rúg gólt a sok helyzetből, nem fordítjuk javunkra a mérkőzéseket, ezek után nyomás alatt játszunk és pontokat szórunk el.” Cél az élboly A Vág partján fekvő település együttese jelenleg az 5. liga déli csoport-

jának élbolyában tanyázik és a remek kezdés után is szeretnének minél tovább az élen maradni. „Célunk természetesen minél tovább az él-

bolyban maradni, illetve tartani a lépést az éllovassal. Csapatunkat remek játékosok alkotják, a hazaiak mellett még olyanok is szerepelnek, akik ifjúsági ligát játszottak Nyitra, illetve Vágsellye színeiben. Remekül kezdtük a bajnokságot és remélem hogy a lendületünk még sokáig kitart.” Mivel a futballt nem főállásban végzi, elsődleges célja az egészség és a munka. „A játékot nem profi szinten űzöm, ezért számomra a munka az elsődleges, de szeretnék mellette a focival is foglalkozni. Természetesen ebben a sportban nem lehet előre tervezni, viszont szeretném élvezni a játékot és gólokat lőni farkasdi színekben.” Álló István

A derbit a vásárútiak nyerték V. liga – déli csoport Ekecs-Apácaszakállas már szakad le a többiektől. A csallóközkürtiek a három gólon kívül még két kapufát is lőttek. 10. forduló: Csallóközkürt–Vágkirályfa 3:1 (2:0), góllövők: Méhes, Csémy, Harsányi – Bergendi; Vágfarkasd– Nagyfödémes 3:1 (3:0), g.: Štrbac (2), Cifra – Sztraka; Ekecs-Apácaszakállas–Čeladice 1:3 (0:1), g.: Molnár – Salvet, Dobiaš, Bališ; Felsőkirályi–Beladice 5:1 (5:0), g.: Levčík (3), Kotlár (2) – Komžík; Sopornya– Lég 4:1 (3:0), g.: Pilo (3), Rojka – Šnegoň; Pered–Jóka 0:0; Vásárút–Nagymagyar 3:0 (2:0), g.: Beneš, Bombicz, Balogh; Dióspatony–Nádszeg 2:1 (2:1), g.: Kocsis, Nagy – Ivicze. A góllövőlista éllovasai: 12 – Pilo (Sopornya); 8 – Zsebi (Vágfarkasd),

Ivicze (Nádszeg); 7 – Kollár (Felsőkirályi). V. Kmeť A bajnogság állása 1. Vásárút

10 7 1 2 20: 6 22

2. Vágfarkasd

10 6 3 1 22:13 21

3. Felsőkirályi

10 6 2 2 24:14 20

4. Čeladice

10 6 2 2 20:13 20

5. Sopornya

10 6 1 3 21:12 19

6. Dióspatony

10 5 2 3 21:14 17

7. Lég

10 5 2 3

8. Csallóközkürt

10 4 0 6 20:20 12

9. Jóka

10 3 3 4 12:13 12

17:14 17

10. Pered

10 2 5 3 10:13 11

11. Nádszeg

10 3 1 6 15:21 10

12. Nagymagyar

10 2 4 4 13:20 10

13. Nagyfödémes

10 3 1 6 10:21 10

14. Vágkirályfa

10 3 0 7 16:21

9

15. Beladice

10 3 0 7 10:23

9

16. Ekecs-A.szakállas10 1 3 6 12:25

6

Az első négy nem botlott V. liga – keleti csoport Eredmények – 10. forduló: Garamkálna–Garamtolmács 1:0, Marcelháza–Cseke 1:0, Bellegszencse–Ohaj 1:2, Komját–Ógyalla 2:1, Komáromszentpéter–Bánkeszi 0:2, Csallóközaranyos–Naszvad 2:1, Tardoskedd– Zsitvabesenyő 5:1, Garamkovácsi– Ipolyság 6:1. (rp) A bajnokság állása

4. Bánkeszi

10 6 1 3 18:13 19

5. Ógyalla

10 5 1 4 13:11 16

6. Ohaj

10 4 3 3 14:14 15

7. Marcelháza

10 4 3 3 15:18 15

8. Naszvad

10 4 1 5 23:18 13

9. Komját

10 4 1 5 16:20 13

10. Cs.aranyos

10 4 0 6 25:31 12

11. Zsitvabesenyő

10 3 2 5 16:21 11

12. Ipolyság

10 3 1 6 22:31 10

13. K.szentpéter

10 3 1 6 19:42 10

1. Tardoskedd

10 9 1 0

41:8 28

14. Bellegszencse

10 2 3 5 15:21

9

2. Garamkálna

10 7 0 3

27:9 21

15. Cseke

10 2 3 5 14:23

9

3. Garamkovácsi

10 5 4 1

25:8 19

16. Garamtolmács 10 2 1 7 13:28

7


48

Csallóköz

Sport

Somorja–DAC: A második felvonás Ismét gól nélküli döntetlennel ért véget a csallóközi rangadó II. liga, 12. forduló. A somorjai fal nem dőlt le, a varázslat tovább tart. A hétvégén rendezett bajnoki fordulóval kezdetét vette a szlovák labdarúgó-bajnokság második vonalának középső harmada a 2012/13-as idényben. Ahogy az első körben, úgy most is csallóközi csatával kezdődött, illetve folytatódott a küzdelem. Az aradi vértanúk napján tehát a somorjai FC STK 1914 alakulata a járási rivális dunaszerdahelyieket fogadta a Pomléban. A két csapat első összecsapása 0:0-val zárult, és most is a sárga-kékek számítottak az esélyesebbnek. A hazaiak ugyan nyolcmérkőzéses veretlenségi sorozatot tudhattak maguk mögött, a DAC ellenben a harmadik helyet foglalta el a bajnoki tabellán. A mérkőzésre több mint ezren voltak kíváncsiak, és a járási székhely szurkolótábora is nagyobb létszámban képviseltette magát. A találkozó pikantériája lehetett volna a somor-

jaiak csapatkapitányának, Borbély Balázsnak a játéka, aki a DAC saját nevelésű játékosa, azonban a négy sárga lapja miatt egymérkőzéses eltiltását töltötte. A vendégek ismét a kapitányuk, Branislav Fodrek nélkül léptek pályára, ahogy Ján Marcin is hiányzott a védelem tengelyéből. A vendégek kezdtek jobban, beszorí-

tották az ellenfelüket a kapujuk elé, de nagyobb helyzetet nem sikerült kidolgozniuk. Az első komolyabb szituáció mégis a DAC kapuja előtt adódott, amikor Pelegríny szabadrúgását követően Kuba fejelt kevéssel a kapu mellé. A 35. percben ismét a hazaiak előtt adódott lehetőség. Lukáš Pelegríny kísérletét Martin Poláček alábecsülte, azonban hárított, a labda pedig alig kerülte a kaput. A végén még a vendégek előtt is adódott alkalom a gólszerzésre. Szögletrúgást követően Petr Hošek mellécélzott, majd ismét a cseh csatár próbálkozott, de a fejese nem talált utat a hálóba. Ezután Stanislav Velický szöglete az oldalhálón végezte. A második játékrész elején rögtön vezetést szerezhetett volna Radványi Miklós csapata. A dunaszerdahelyi születésű Johancsik Patrik találta magát szemben a somorjai kapuval, de tíz méterről mellétrafált. Pár perccel később Nulíček lövését Péntek csak nagy nehézségek árán tudta szögletre tolni. A 73. percben a ha-

zaiak gólnak is örülhettek, de Ležaič találatát Sedlák játékvezető les címén érvénytelenítette. Egy szögletből még adódott lehetősége a somorjaiaknak, de találat nem született, így gól nélküli döntetlennel zárult a második csallóközi rangadó is. A megszerzett pontnak köszönhetően Vladimír Koník gárdája kilenc-

re nyújtotta veretlenségi szériáját, és a hetedik döntetlent könyvelhette el. A DAC-cal egyetemben két mérkőzés óta nem rúgtak gólt – igaz, nem is kaptak ugyanennyi összecsapás óta –, talán majd Máriatölgyesen. A sárga-kékek harmadik idegenbeli mérkőzésükre készülhetnek sorozatban, a listavezető zólyombrézóiakhoz látogatnak. Remélhetőleg mindkét alakulatnak szerencsét hoz a 13-as szám, ugyanis a 13. fordulót rendezik, 13-án. FC STK 1914 Somorja–FK DAC 1904 0:0. Sárga lap: Pelegríny (75.), illetve Velický (75.). Játékvezető: Sedlák. Nézők száma: 1100. Somorja: Péntek – Kopúň (90. Vaško), Pončák, Ali Ceesay (54. Staško), Fulmek – Ležaič, Kučera (61. Gilewicz), Marušin, Mezovský – Kuba, Pelegríny. Edző: Vladimír Koník. DAC: Poláček – Banovič (89. Lénárth), Ágh, Had, Hozda – Boya, Velický – Obžera, Johancsik (52. Ayuk), Hošek – Nulíček (69. Pecirep). Edző: Radványi Miklós. További eredmények: MFK Dubnica nad Váhom–MFK Zemplín Michalovce 1:2 (0:2), gólok: Bilovský (73.), illetve P. Jurčo (2.), Rafael Torres (9. – 11-esből); TJ Baník Ružiná–MŠK Rimavská Sobota 0:0; Par-

tizán Bardejov–ŽP Šport Podbrezová 2:2 (1:1), g.: M. Seman (23. – 11esből), Kuhajdík (90.+), ill. Tubonemi (33.), V. Greško (81. – 11-esből); FK Slovan Duslo Šaľa–MFK Dolný Kubín 2:0 (0:0), g.: L. Szabo (58. és 69.); MFK Tatran Liptovský Mikuláš–ŠK SFM Senec 0:1 (0:0), g.: Peňaška (77.). A 13. forduló műsora: október 12., 17:30: Szenc–Vágsellye; október 13., 14:30: Dolný Kubín–Bardejov, Dubnica nad Váhom–Somorja, Podbrezová–DAC, Rimaszombat–Liptovský Mikuláš, Zemplín Michalovce–Baník Ružiná. A bajnokság állása 1. Podbrezová

12 7 4 1

17:7 25

2. Szenc

12 7 3 2

18:6 24

3. DAC

12 6 4 2

12:8 22

4. Vágsellye

12 6 2 4 19:10 20

5. Michalovce

12 6 1 5

6. Bardejov

12 5 3 4 18:16 18

7. Somorja

12 3 7 2

8. Dolný Kubín

12 2 6 4 14:18 12

9. Dubnica n. V.

17:18 19 10:9 16

12 2 4 6 10:15 10

10. Lipt. Mikuláš

12 2 4 6

3:10 10

11. Rimaszombat

12 2 3 7

8:20

9

12. Baník Ružiná

12 1 5 6 12:21

8

A góllövőlista éllovasai: Hector Tubonemi (Podbrezová) és Lukáš Szabo (Vágsellye) – mindketten 7 gólt rúgtak. Rajkovics György Ján Čikovský felvételei

Megbízott koordinátor – Poverený koordinátor: WIMMER ILONA. Szerkesztők – Redaktori: ĽUBO BANIČ, RAJKOVICS PÉTER, UNDESSER TÍMEA. Riporter – Reportér: VLADISLAV KMEŤ. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Tördelőszerkesztő – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA. Országos terjesztésű regionális hetilap, 52. évfolyam. A szerkesztőség címe. 929 01 Dunaszerdahely, Halpiac 332/9. Tel.: 031/550 37 44. Kiadja: FIERI Kft., 929 01 Dunaszerdahely, Galántai út 397/10. Nyomja: NAVI GRAF, s.r.o., Vezekény. Terjeszti a D. A. Czvedler Kft. – Somorja és más magánterjesztők. Előfizethető a szerkesztőség címén. Regisztrációs szám – MK SR EV. 329/08. Regionálny týždenník distribuovaný na Slovensku, ročník 52. Adresa red.: 929 01 Dunajská Streda, Rybný trh 332/9. Tel.: 031/550 37 44. Vydáva: FIERI, s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 397/10. Tlač: NAVI GRAF, s.r.o., Vozokany. Rozširuje: D. A. Czvedler, spol. s r.o. – Šamorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia: EV. 329/08. E-mail: online.csallokoz@gmail.com. Lapunkat a szlovák kormány emberjogi és kisebbségügyi hivatala támogatja. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Vydavateľ nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelősséget a megrendelők által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

Csallóköz

Csallóköz 2012/41.szám  

A Csallóköz hetilap 41.száma a 2012-es esztendőben

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you