Page 1

Kétszer csenget a postás

19,- Sk 0,63 euró

2008. szeptember 16. ■ 38. szám

POZSONY – Néhány hét múlva minden lakásba kétszer becsenget a postás. Kis eurószámológépet, továbbá tizenhat oldalas, minden lényeges tudnivalót tartalmazó tájékoztató füzetet, valamint az új bankjegyek meghamisítását akadályozó jeleket bemutató kiadványt hoz. „Ezzel is igyekszünk megkönnyíteni az átállást a közös uniós pénznemre“ – nyilatkozta lapunknak Igor Barát. Az euró bevezetésének szlovák kormánybiztosa elmondta azt is, hogy a lakosság különbözŒ rétegeire is gondoltak. A halláskárosultakat és a vakokat megfelelŒ tájékoztató anyagokkal látják el. A romák az anyanyelvükön megszólaló, amolyan csasztuskákat tartalmazó zenei CD-t kapnak. Megkérdeztük a szóvivŒt, vajon gondoltak-e az idŒs, magyar nemzetiségı polgárokra is. „A dél-szlovákiai polgármesteri hivatalokat magyar nyelvı információs anyaggal is elláttuk. Ezek közül sokat már kifüggesztettek a hirdetŒtáblákra, de az érdeklŒdŒk ingyenesen is hozzájuthatnak ezekhez a kiadványokhoz“ – hangzott a válasz. –ssy

A díjhalmozó westernpáros

Ján Sloták, Dunán innen és túl

Elfogyott Kweuke puskapora?

A kisfaludi Horváth Józsefet és a dióspatonyi Végh Rolandot már nemcsak a Csallóközben ismerik  3. oldal

Franti‰ek ·ebejt, a neves közéleti személyiséget kérdeztük a szlovák-magyar viszonyról  3. oldal

A DAC-játékosok ezúttal csupán a ziccerekig jutottak  14. oldal

Kombájnról szedték le a rendŒrök NÁDSZEG/CSALLÓKÖZKÜRT – Megszaporodott a régiónkban azoknak a lebukott személyeknek a száma, akik saját kertjükben törvényellenesen termesztenek a kábítószer elŒállításához szükséges alapanyagot. Múlt csütörtökön a kombájnról szedték le és állították elŒ a rendŒrök azt a 34 éves csallóközkürti fiatalembert, aki családi házának udvarában egy fóliasátorban termesztett vadkendert. A letartóztatásra, majd az azt követŒ, bírói engedéllyel végrehajtott házkutatásra azután került sor, hogy az operatív módszerekkel elvégzett adatgyıjtés nyomán a rendŒrség tudomást szerzett a marihuána-ültetvényrŒl. „A házkutatás során egy fóliasátorban, hat, több mint kétméteres cserjét találtak kollégáim, amelyek összsúlya mintegy 41 kilogramm volt. A fiatalember kihallgatását követŒen szabadlábon védekezhet. A lefoglalt

 Nádszegen és Csallóközkürtön (felvételünkön) is lebuktak...

Halálos ütközés

 Tájkép, tragédia után NAGYUDVARNOK/DUNATÃKÉS – Két halálos áldozata van annak a balesetnek, mely múlt szerdán délután történt a két település között. A nyílegyenes fŒúton egy Aro márkájú terepjáró és egy Fiat Stilo ütközött össze frontálisan. A karambolt követŒen a

Fogas Ferenc felvétele

helyszínre érkezŒ mentŒk elmondása szerint a terepjáró sofŒrje azonnal szörnyethalt, a másik jármı vezetŒje pedig mintegy húsz perccel a baleset után hunyt el. Hiába érkeztek idŒben a pozsonyi helikopteres mentŒk, nem tudták megmenteni az Œ

életét sem. A baleset pontos okát még vizsgálják. A szóban forgó útszakasz a helyszínelés miatt este hét óráig le volt zárva. Dunaszerdahely felŒl Galánta irányában csak Csallóközkürt és Vásárút érintésével lehetett közlekedni. para

Fogas Ferenc felvétele

minta elemzése körülbelül két héten belül áll rendelkezésünkre, ezt követŒen javasoljuk a vádemelést“ – nyilatkozta a Paraméternek Both Péter járási rendŒrkapitány. Két nappal korábban Nádszegen 180 kilogramm cannabist, vagyis indiai kendert találtak egy házkutatás során. A rendŒrök elŒzŒleg olyan információhoz jutottak, amely szerint a helyi férfi marihuána elŒállításához használt alapanyagot termeszt a saját házának udvarán található két fóliasátorban. Gyanújuk beigazolódott, mert 27 tŒ kétméteres növényt találtak, melyeknek együttes súlya mintegy 180 kilogramm volt. Ezen kívül találtak még két zacskót is, melyekben már szárított marihuána volt. A lefoglalt növényt és port szakértŒk vizsgálják, hogy megállapítsák hatóanyagának erŒsségét. A termesztŒ férfit elŒzetes letartóztatásba helyezték. –re

Sólyom László is dalolt a búcsi lakodalomban! Nagy meglepetés érte a Komáromi járás egyik patinás településén a Kiss családot, amikor Szabolcs fiuk múlt szombati lakodalmán megjelent Sólyom László, a magyar köztársasági elnök. „Ezt csak egy kis vidéki esküvŒnek terveztük egy vacsorával, de most megkoronázták egy köztársasági elnöki látogatással. Nem mindenkinek az életében történik ilyen dolog” – mondta az ifjú férj az MTI-nek. Felesége, Kiss Mónika könnyeivel küszködve arról beszélt, hogy ha megélik, még a dédunokáiknak is errŒl a napról fognak beszélni. Az ifjú pár néhány perccel a

delegáció érkezése elŒtt kapott egy telefont a köztársasági elnöki protokolltól, hogy az elnök meglátogatná a lakodalmat. „ElŒször azt hittem, hogy hülyéskednek, amikor azt mondták, hogy jönnek, aztán mégiscsak megérkeztek” – folytatta a menyecske. Az elnök gratulációja után egy ezüstmedált ajándékozott a fiataloknak, majd az örömapával dalra fakadt az egyik búcsi vendéglŒben megrendezett lakodalomban. Az elnöki delegáció csak néhány percet maradt a szık családi körben zajló lagziban, ahol helyi fehérborral és házi süteményekkel kínál-

ták meg és marasztalták az államfŒt. Sólyom László akkor határozta el, hogy elmegy a lakodalomba, amikor a késŒ délutáni búcsi sétáján meglátta a nászmenetet a kis felvidéki falu fŒutcáján. Az elnök a visegrádi négyek pöstyéni találkozója után utazott a határ menti településre, hogy ott a Magyar Koalíció Pártjának politikusaival tárgyaljon. A búcsi látogatás végén a magyar elnök az egyik helyi borospincében vacsorázott. Ezután sokkal jobb hangulatban távozott. mint ahogyan PöstyénbŒl és Nyitráról érkezett. –ra


2

Híroldal

2008. szeptember 16.

Ismét gyalázták Malina Hedviget POZSONY/FELSÃVÁMOS – Szlovák szélsŒségesek olyan videoklipet tettek fel a múlt héten rövid idŒre a Youtube videomegosztóra, amelyen Malina Hedviget gyalázzák. A technozenével elŒadott szövegen alpári stílusban rágalmazzák a felsŒvámosi származású fiatalasszonyt, s miközben a felvételeken rajta kívül az MKP politikusai – köztük Csáky Pál elnök és Duray Miklós stratégiai alelnök – láthatók, a zenekar azt harsogja, hogy ezeket az alakokat, továbbá Roman Kvasnica védŒügyvédet lefizették, s ezért meg kell Œket ölni. A felvételen látható a szlovák belügyminiszter és a pozsonyi országos

rendŒrfŒkapitány, akikre állítólag a szlovákok büszkék, mert megvédik az államukat és az igazukat. Feltınik a Magyar Gárda is, amelynek tagjai a szerzŒk szerint homoszexuálisak. A rágalmazó felvételt néhány nap múlva levették a portálról. Miután a szlovák rendŒrség nem lépett, Csáky Pál ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a pozsonyi fŒügyészségen. A Magyar Koalíció Pártjának elnöke azért döntött így, mert szerinte bıncselekményre uszítás alapos gyanúja áll fenn – közölte. –y-f-

 Még mindig nem hagyják nyugton

Deutsch Attila felvétele

Nyárbúcsúztató NAGYMEGYER – A város múlt vasárnap intett hivatalosan búcsút az idei nyárnak. Délután a dunaszerdahelyi Aranykert Bábszínház szórakoztatta a gyerekeket két elŒadásával (Kelekótya kiskakas, A tojásmese), majd a helyi Csiribiri ifjú néptáncosai követték Œket a színpadon. Ezután az ugyancsak helybeli City Dance Club moderntáncosai következtek, majd Vörös Sándor bıvész varázsolt a színpadon, a dunaszerdahelyi Tufcso, azaz SzipŒcs József labdazsonglŒr ejtette ámulatba a nagyérdemıt. A családi délutánra kilátogatók gyerektársastáncot is tanulhattak Somogyi Krisztinától és Házi Attilától. A nagymegyeri Kisvarázs a múlt héten megjelent gyereklemezének dalait is elŒadta. Este Notár Mary magyarországi énekesnŒ lépett a színpadra, majd a dunaszerdahelyi Zohra lejtette hastáncát a közönség elŒtt. A helyi Undermind rockhangversenye zárta a fellépŒk sorát. K. Z.

Lourdes-i barlang a kórházkertben Több halott DUNASZERDAHELY – Harmincnyolc évvel ezelŒtt jelent meg a Szızanya a nyitragerencséri Malagya Erzsébet álmában, azóta tervezte a vallásos asszony, hogy Mária tiszteletére kegyeleti helyet állíttasson. Férjével együtt többször ellátogattak a franciaországi Lourdes-ba, ahol 150 évvel ezelŒtt egy Bernadett nevı kislánynak jelent meg a Szızanya, aki úgy mutatkozott be neki, mint a SzeplŒtelen Fogantatás Anyja. Egy forráshoz vezette Œt, amelynek vizétŒl azóta már sokan csodálatos módon meggyógyultak, ezért is világhírı zarándokhely lett. Az elmúlt hét végén XVI. Benedek pápa kereste fel a kegyhelyet, ahol szentmisét celebrált a betegek meggyógyulásáért fohászkodva. Több évtized után a dunaszerdahelyi kórházkertben vált valóra a nyitragerencséri asszony terve. Kiss Róbert esperesplébános szentmise során szentelte fel a barlangot. Köszönetet mondott a vá-

 A barlang megszentelése, balra Malagya Archív felvétel Erzsébet ül

rosnak és a kórháznak a támogatásért és a felajánlásért, mert mind mondta, a katolikus egyháznak fontos, hogy ilyen jelek hirdessék Isten létezését. Malagya Erzsébet, a nyitragerencséri asszony elmondta, hogy a kommunista rezsimben nem engedélyezték valóra váltani a tervét, pedig a barlanghoz szükséges kŒsziklákat saját kezükkel hordták össze. Nyitrán sem támogatták elképzelését. Végül barátainak is köszönhetŒen Dunaszerdahelyen valósult meg a kegyhely megépítése. „Köszönöm, hogy megéltem ezt a nagy kegyelmet. Remélem, erŒt és egészséget kapnak itt a betegek, és azt kívánom, hogy végre a magyarok csillagát is ragyogtassa fel az Úr az égen” – mondta az özvegyasszony a szertartást követŒen. Férje ugyanis már nem élhette meg ezt a magasztos pillanatot. A barlangot, amelynek közepén a Szızanya szobra látható, Kulcsár Béla készítette. Para

Megmentik a lápi pócot régiónkban BÃS/PATAS/NYÉKVÁRKONY – Szlovákia egyik veszélyeztetett halfajának, a lápi pócnak a megmentési tervét váltják valóra a Duna menti ártéri erdŒk tájvédelmi körzetének (Správa CHKO Dunajské luhy) szakemberei. A Csallóköz délkeleti részét érinti ez a nagyszabású akció. A Kárpát-medencében Œshonos, mocsaras-lápos, oxigénhiányos vizeket kedvelŒ hal európai jelentŒségı jelölŒfaj, amelynek megmentését az Európai Unió Strukturális Alapja is tá-

mogatta. Az egykor disznóhizlalásra tömegesen használt lápi pócot a környezetszennyezés következtében beszıkült élettere miatt a kipusztulás fenyegette. Ezért a természetvédelmisek 2004-ben kidolgoztak egy megmentési tervet, amelyet idén több lépésben valósítanak meg. Elkészült egy komplex tudományos felmérés, majd élŒhelykezelési beavatkozásokba kezdtek. Megtisztították az üledéktŒl a folyómedret, a vízfelszín átvilágításával támogatták a növények fejlŒdését, eltávolították a hulladékot

a mederbŒl és a szomszédos telkekrŒl. A további illegális szemétlerakatok létesítése és folyékony fekáliák kieresztésének megelŒzése érdekében a telektulajdonosok és felhasználók együttmıködésével olyan intézkedéseket foganatosítottak, melyek megakadályozzák a gépjármıvek illetéktelen behajtását. A faj elŒfordulási helyszíneivel szomszédos telkek tulajdonosait és használóit utasították, hogy gazdasági tevékenységüket kíméletesen végezzék, és semmiképen se zavarják vagy szennyezék a terüle-

tet. Azóta folyamatosan vizsgálják az elért hatásokat, a lápipóc-populációt és a beavatkozások eredményét. A halvédelem szerves része volt környezetvédelmi elŒadások megszervezése alapiskolás tanulók részére BŒsön, Patason, Csilizradványon és Csicsón. A munkálatokban részt vett Nyékvárkony, BŒs és Patas önkormányzata is. A faj kutatása és védelme terén egyre jelentŒsebb a magyar, a szlovák és a szerb szakemberek együttmıködése. j. h./j. d.

DUNASZERDAHELY/GALÁNTA – Nagyszombat megye területén július és augusztus folyamán 795 közlekedési balesetet regisztrált a rendŒrség, 209-cel kevesebbet, mint az elmúlt év hasonló idŒszakában. Az általuk keletkezett anyagi kár elérte a 84 millió 627 ezer koronát. A 795 közlekedési baleset során 15 személy életét veszette, 38-an súlyos, 180-an pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. A kerületi rendŒrkapitányság sajtóosztályának jelentésébŒl azonban kitınik, hogy az esetek nagymérvı csökkenése ellenére, a halálos kimenetelı balesetekbŒl az elmúlt évhez képest héttel, a súlyos sérüléssel járókból pedig eggyel több történt idén nyáron. Viszont 42 személlyel csökkent a könnyebben sérültek száma. A balesetek okozói 688 esetben (86 százalékos arányban) a gépjármıvezetŒk voltak, s ilyen vonatkozásban a második hely 16 esettel (2,3 százalék) a gyalogosokat illeti meg. (–ck)

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Azt akarjuk, hogy az emberek tisztában legyenek mindezzel“ – jaksa/baniã: Fico az oroszlánbarlangban!) özv. Karkó Erzsébet (Karva) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Köszönet jár ezért neki, belátta, mikor ildomos egy politikusnak hallgatnia.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: szeptember 19.

HANGSÚLY Az MKP jelenlegi vezetŒsége vagy nem képes fölmérni, hogy mi történik körülötte, vagy pedig tudatosan, teszem azt, hatalmi színezetı féltékenykedésbŒl igyekszik agyonhallgatni bizonyos közügyeket. Olyasmit például, amit Simon Zsolt vetett föl a múlt héten a Paraméter hírportálnak nyilatkozva. Nevezetesen azt, hogy a szlovák kormány diszkriminálja a dél-szlovákiai lakosságot, amelynek tekintélyes hányada magyar nemzetiségı. Ha nem így lenne, mármint ha az MKP jelenlegi vezetése, Csáky Pállal az élén, nem lenne alkalmatlan vagy éppen gyermeteg módon szıkkeblı a minapi dörgedelmes, ám gyakorlatilag semmit sem érŒ, a magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült Mikolaj oktatásügyi miniszternek címzett szóvivŒi nyilatkozata elŒtt vagy után riadót fújt volna ama rendelet megszületése

Lúzerek vagy buták? miatt is, amely szerint a szlovák kormány meg akarja sarcolni a szlovákiai magyarokat. Ugyanis csak azért akar a kormány a zsebükbŒl pénzt kivenni, mert olyan régióban laknak, amelynek jobb minŒségıek a földterületei, mint a „színszlovák“ vidékeknek... Ennek bizonyításául lásd, hogy a szóban forgó rendelet szerint a földalapból történŒ kivétel esetén csak az elsŒ, második, harmadik és negyedik osztályba sorolt földekért kell majd illetéket fizetni 2009. január elsejétŒl, a többi kategóriába soroltakért nem. Az elsŒ osztályban négyzetméterenként 15 eurót, a második osztályban 12 eurót, a harmadik osztályban 9 eu-

rót és a negyedik osztályban 6 eurót. Tehát a Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Lévai, Érsekújvári, Galántai járásban élŒket diszkriminálják elsŒsorban. Hiszen Kelet- vagy ÉszakSzlovákiában nem kell illetéket fizetni az 5., 6., 7., 8., 9. kategóriába sorolt földekért. Ha tehát valaki Dunaszerdahelyen például 1 hektár földet szeretne végleg kivenni a földalapból, egyszeri illetékként 4,5 millió koronát kell majd befizetnie az államkasszába. Tízáras telek esetén pedig 450 ezer koronát. Korántsem az az elvárás, hogy szó nélkül kellene hagyni egy oktatási miniszter nacionalista színezetı, ostoba süketelését, amely szerint a szlovákiai magyaroknak csak otthon szabadna

magyarul beszélniük. Természetesen rendjén való, hogy testületi álláspontot tesz közzé ilyen ostoba beszédet követŒen egy kisebbségi párt. Az viszont megbocsáthatatlan mulasztás, hogy egy kimondottan diszkriminatív jellegınek minŒsíthetŒ és a magyarlakta dél-szlovákiai régiók hátrányba kerülését elŒre vetítŒ kormányrendeletet nem követ ugyanilyen határozott, konkrét érvekkel alátámasztott testületi tiltakozás. Vagy azért, mert a párt illetékes szakpolitikusai nem szakpolitikusok, hanem tátott szájú lúzerek vagy, ami még rosszabb, azért, mert az a Simon Zsolt vetette föl a szóban forgó problémát, akivel hadban áll az MKP aktuális vezérkara.

Talán nem jogos a kérdés ezek után, hogy vajon mi a fészkes fene miatt tartják a szóban forgó pártemberek önmagukat a szlovákiai magyarok érdekképviselete egyedüli, mi több, legokosabb, leglegitimebb (hajjaj!) letéteményeseinek? Vagy netán azt gondolják, hogy helyenkénti jelképes magyarkodásuk untig elég ahhoz, hogy hosszú távon is úgy vezessék orruknál fogva lehetséges választóikat, mint ez ideig? Az ilyenek papolnak önkormányzatiságról, önrendelkezésrŒl, autonómiáról, urambocsá! nemzeti irányultságú küldetéstudatról…? Barak László www.parameter.sk


Publicisztika

2008. szeptember 16.

3

Pikkés és Roland, a díjhalmozó westernpáros Bosszankodik, szabadkozik és viccelŒdik is nagy hangon Horváth József, amikor nyújtja a kezét: „Ha ide is lóval jövünk, akkor nem késünk vagy tíz percet, mert csak kikötöttük volna Œket ide a kávéház elé, és kész. Gépkocsival meg kóvályogtunk, tekeregtünk majdnem negyed órát, míg végre találtunk a közelben egy üres parkolóhelyet! – dühöng, miközben helyet foglal az egyik dunaszerdahelyi kávéházban. Végh Roland, a fiatalabb társa szó nélkül követi Œt. Az ötvenhárom éves Horváth Józsefet a versenytársak és a barátok évtizedek óta a Pikkés becenévvel illetik. „Pedig én sosem pikkelek senkire, mert én olyan nagy szívvel születtem, hogy minden tisztességes emberrel egykettŒre összehaverkodom” – gondolkodik jó hangosan. Aztán elmereng egy keveset, amikor a kezdetekrŒl kérdem. „Számomra életre szóló élményt a Winnetou-filmek jelentették, meg az Ezüst-tó kincse. A hatvanas években sok marhaságot láttam a mozikban, de ezek az alkotások lenyıgöztek, mert a jó és a rossz harcát, a becsületet és a bátorságot mutatták be, méghozzá izgalmasan. S hogy lovagoltak a cowboyok meg a többi szereplŒk! Hát ezt én is ki akartam próbálni! Addig nem is nyugodtam, ameddig lakóhelyemen, Kisfaludon nem vettem egy telivér lovat, s nem rendeztem be magamnak egy pici vadnyugati vagy ahogy mondják, westernpályát. Azt már csak a rendszerváltás után tudtam meg, hogy létezik westernlovaglás, még versenyzés is, amelybe aztán jómagam is be-

kapcsolódtam. Ma már Szlovákiában nyolcvan-száz jó és kiváló westernlovas tüsténkedik, szaporodik a hazai és a nemzetközi megmérettetések száma is” – tájékoztat. Harmincöt éves kollégája két évvel ezelŒtt választotta ezt az adrenalinsportnak nevezett szenvedélyt. „Dióspatonyi lévén különösen sokat hallottam Pikkés sikereirŒl, többször megnéztem a tréningjeit, s egyre inkább megtetszett ez a férfias sportág. Aztán az Œ segítségével belevágtam. Vettem egy arab-amerikai telivért, amellyel nem volt egyszerı dolog barátságot kötni. Még betörni sem, hát még idomítani! Mert ezek a telivérek rendkívül érzékeny, temperamentumos jószágok. Napi egy-másfél óránál tovább nem lehet velük edzeni, mert túlpörögnek és annyira bezsongnak, hogy irányíthatatlanok lesznek. Olyan finoman kell bánni velük, mint a hölgyekkel vagy a virágokkal” – vallja meg. A két különbözŒ mentalitású – hangos és csendes – férfi kiváló páros. Több szlovákiai bajnokság és nemzetközi siker igazolja ezt. Hosszú lenne felsorolni Pikkés hazai és külföldi sikereit, amelyeket újabban társának gyŒzelmei is gazdagítanak. Legutóbb az Ekecsen lezajlott országos bajnokságon. Két éve megalapították a Horváth–Végh Westernklubot, amely egyre ismertebb, immár külföldön is. „Nemrég a lengyelországi Karpaczban rendezték a westernlovaglók Közép-európai Kupáját. Amikor megláttak bennünket, akkor több szlovákiai meg cseh lo-

vas azt dörmögte, hogy megint elvisznek sok díjat a gyorsasági lovaglásban ezek a csallóközi magyarok” – meséli Végh Roland. – Ami a tisztelet és a tekintély meg-

ra összpontosítok, s aztán nekivágok. Amint lecsengett a viadal, az elsŒ dolgom az, hogy Rolanddal beszéljek, átöleljem, gratuláljak neki az eredményéhez, meg ah-

 Horváth József (jobbról) és társa nyilvánulása – teszem hozzá. „Meg a megelŒlegezett bizalomé is” – vágja rá a fiatalabb, szŒke lovas. „A nagyon erŒs mezŒnyben gyorsasági lovaglásban egy második és egy negyedik helyet szereztem, Pikkés meg a hordószlalomban ugyanilyen sikerrel szerepelt” – tájékoztat. „Versenyek elŒtt nem engedném megmérni a vérnyomásomat, mert olyankor nyilván az is magas, miként az adrenalinszintem is. Azokban a percekben a torkomban lüktet a szívem, pedig kikapcsolom a világot, a nézŒket, csak a versenyszámra és a lovam-

tás, hordószlalom, gyorsasági versenyek. Ãk ketten az utóbbit kedvelik leginkább, mert ahhoz talán a legtöbb bátorság, leleményesség, ügyesség szükségeltetik,

Fogas Ferenc felvétele

hoz is, hogy épségben, egészségben jutottunk túl újabb megmérettetésen” – tájékoztat Pikkés. Amikor veszélyekrŒl, sérülésekrŒl faggatom, sóhajt egyet: „Hát bizony voltak nagy bukások is, máig érzem ezeket a karomon és a lábamon, de a lovas csontjai is gyorsan beforrnak, edzések és versenyek során meg minden fájdalmáról, sérülésérŒl megfeledkezik az ember. Egyébként meg nem jajgat, hanem kibírja, ha igazi férfi” – hangzik a válasz. Társa egyetértŒen bólogat. Sokféle érdekes versenyszám létezik: lasszózás, borjúleválasz-

meg a ló és a lovas teljes összhangja – vélekednek. „Meg némi szerencse is, mint az élet csaknem minden területén” – jegyzi meg kivételesen halkan, Pikkés. Most meg Végh Roland emeli meg egy kissé a hangját: „És leginkább megértŒ családi légkör! Az én feleségem segít is rendben tartani a lovunkat, mert az bizony nem kis munka, meg nem is kevés pénz. Havonta fölemészt legalább négy-ötezret az abrakolás meg a többi szükséges teendŒ. Még versenyezni is könnyebb, ha tudja az ember, hogy szurkol az asszony is” – tárulkozik ki.

Pikkés bólogat: „Ez így van. Nekem már felnŒtt fiam és leányom van, egyikük sem adta a fejét erre a szent Œrületre, de talán majd az unokám lép a nyomdokaimba. Már olyan bátran és szépen üli meg a lovat, pedig még tízéves sincs” – érzékenyül el. Végh Roland nemrég a feleségével BögellŒn vett házat, ott rendeztek be saját edzŒpályát. Látszólag messzebb kerültek egymástól. „Egy fenét!” – csattan fel Pikkés. „Van mobilunk meg gépkocsink, immár két edzŒpályánk is. Húsz-harminc kilométer meg manapság igazán nem nagy távolság. FŒleg haverok és versenyzŒtársak között!” Aztán az újabb edzések idŒpontjait beszélik meg, mert Œsszel további viadalok várnak rájuk: Galántán, Mote‰icén, majd a magyarországi Akasztón. Nem egyszerı egyeztetni az idŒpontot, mert Pikkés alkalmi munkákat vállal, társa pedig rendŒrségi kinológus, aki gyakran éjszakázik is. – Túl azon a bizonyos ötödik ikszen, meddig óhajt aktív versenyzŒ lenni? – kérdem PikkéstŒl. Kissé meghökken, talán meg is ütközik azon, amit hall, de aztán elmosolyodik: „Egészen addig, ameddig egyedül képes vagyok felpattanni a lóra, s ameddig a legnagyobb boldogságot a westernlovaglás jelenti számomra” – vágja rá határozottan. „Én meg mindenben követem a példaképemet. Remélem, még sokáig így lesz” – teszi hozzá halkan, de határozottan Végh Roland.

Szilvássy József

Ján Sloták, Dunán innen és túl Franti‰ek ·ebejrŒl nem egy, hanem több könyvet is lehetne írni, annyira sokszínı az életútja. A csehszlovákiai karatesport megalapítója, késŒbb pedig legendás edzŒje volt. Pszichológusként és tudósként a Szlovák Tudományos Akadémia elnökségi tagjaként is tevékenykedett. Pedagógusként és kutyabarátként is ismert. A legtöbben azonban politikusként tartják számon, hiszen az egykori Csehszlovákiában a szövetségi parlament külügyi bizottságának elnöki tisztét töltötte be, azután az Európa Tanács parlamentjének az alelnöke lett, az ezredforduló éveiben pedig a pozsonyi képviselŒház európai integrációs szakbizottságát vezette. Leginkább azonban gerinces emberként és kiemelkedŒ személyiségként tiszteljük Œt, aki a szlovák–magyar kapcsolatok egyik szakértŒje is. ErrŒl a fölöttébb idŒszerı témáról kérdeztük Œt.  Miként értékeli a két szomszédállam és szomszédnemzet viszonyát? – Nem egyszerı megállapítani, hogy létezik-e egyértelmıen megfogalmazható kapcsolat az emberek olyan nagy csoportjai között, amelyeket nemzetnek neveznek. Ez a viszony mindig az egyéni alapállások és megnyilvánulások összessége, amelyek azonban rendkívül szerteágazóak. A két szomszédnemzet vonatkozásában. Ugyanakkor az államközi kapcsolatok nem mindig a két nemzet valós viszonyát fejezik ki. Ami ma a szlovák–magyar viszonyban hidegháborúnak tınik – mert valóban fagyosak a kapcsolatok a két ország állami vezetŒi között – annak nincs különösebb jelentŒsége olyan vonatkozásban, hogy mit éreznek egymással szemben a szlovák és a magyar polgárok.

 MindebbŒl azt a következtetést lehet levonni, hogy a fagyos államközi viszonyért a politikusok felelŒsek? – A jelenlegi helyzet néhány ember közéleti aktivitásának a következménye. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a politikusok megnyilvánulásait befolyásolja a szociális pszichológia is. Tehát ha az egyik ország közéleti szereplŒje – aki tehát nem gyalogpolgár, s nem is jelentéktelen ember – sértŒen nyilatkozik a másik nemzetrŒl, akkor az érintett állam hasonló rangú képviselŒje nem tehet mást, csak azt, hogy esetleg nem ugyanazon a szinten, de tulajdonképpen hasonlóképpen nyilvánuljon meg, mintha személyes sértésrŒl lenne szó. Ez valójában a politikai élet bizonyos törvényszerısége, mert az érintett állam politikai képviseletétŒl egy-

 Kutyabarátként is közismert

Archív felvétel

szerıen ezt a magatartást várja el az ottani közvélemény és a legtöbb választópolgár. Tulajdonképpen ez a mechanizmus érvényesül a Szlovákia és Magyarország közötti viszonyban is.  A két szomszédország közötti problémák valójában a rendszerváltás után törtek felszínre. ElŒtte vajon nem léteztek rejtett formában ezek a gondok? – Természetesen léteztek. Ezek a problémák azonban távolról sem olyan drámaiak, mint ahogy azt

feltételeznénk a mindkét országban elhangzó éles nacionalista megnyilvánulások alapján. Ez leginkább a vegyesen lakott térségekben nyilvánvaló, ahol a szlovákok és magyarok együtt élnek, általában megértik egymást, gyakran még a hitvestársi ágyban is. Szlovákiában fŒleg az északi régiókban nyilvánulnak meg az említett problémák, ahol a magyarokat elég gyakran ellenségnek tekintik, holott talán nem is találkoztak velük személyesen. Itt az úgyneve-

zett arcnélküli ellenség jelensége mıködik. Ugyanis csaknem lehetetlen gyılölni azt, akivel együtt jártunk iskolába, egy utcában lakunk, s akivel idŒnként leülünk sörözni. De utálhatom azt az ismeretlent ott lenn, délen, akire ráfröcskölhetem minden bajomat, komplexusaimat, vélt vagy valós sérelmeimet. Ezt elég egyszerı megtenni. Azoknak az embereknek, akik együtt élnek, egy munkahelyen dolgoznak, nincsenek ilyen gondjaik. Másoknak azonban akadnak. Az utóbbiakat legtalálóbban a „klánpszichológiával” lehet megnevezni. Ennek az a lényege, hogy bizonyos csoportok, közösségek összetartanak, s egymást igyekeznek elŒnyös helyzetbe hozni. Például a keletiek, a kassaiak, az árvaiak vagy a kiszucai származásúak. Ugyanez a jelenség megnyilvánulhat a szlovákok és a magyarok között is, mert egyszerıen így mıködnek az emberi közösségek. Ugyanakkor azok, akik más csoportba tartoznak, az elŒzŒek cselekedeteit igazságtalanságnak, sérelmesnek minŒsíthetik. Ilyesmik elŒfordulnak mindennapjainkban.  Térjünk azonban vissza a két szomszédállam jelenlegi hıvös kapcsolataihoz. Kik okozzák ezt? – Személy szerint a jelenlegi helyzetet néhány ember ostobaságainak következményeként és nem általában a szlovákok és a magya-

rok közötti viszony jellemzŒjeként értékelem. Vannak olyan politikai érdekcsoportok, amelyek számára ezek a sértŒ megnyilatkozások politikájuk szerves részét képezik. Példaként bizonyos körök éles antiszemitizmusát említem. A szlovákiai antiszemiták döntŒ többsége talán soha életében nem találkozott élŒ zsidóval, mert ez a közösség olyan kis lélekszámú nálunk, hogy szinte már nem is létezik. Mégis bizonyos csoportok körében erŒs és tovább virul a gyılölködés ellenük. Ami az összeesküvés-elmélet egyik megnyilvánulása, s ugyanarról a tŒrŒl fakad, mint a sovinizmus, a fajgyılölet és más kóros állapot.  Véleménye szerint mikor és miként javulhatnak a szlovák–magyar államközi kapcsolatok? – Erre nehéz egyértelmıen és röviden válaszolni. Annyit azonban leszögezhetek, hogy ha a szlovák választópolgárok közül olyan sokan fejezik ki bizalmukat Ján Slota, Vladimír Meãiar és végsŒ soron Róbert Fico iránt is, mint a legutóbbi parlamenti voksolások után tették, s a jelenlegi közvélemény-kutatások alapján ma is teszik, akkor a szomszédkapcsolatok állami szinten aligha javulnak. Nem tisztem Magyarországról beszélni, de annyit azért megjegyzek, hogy odaát is vannak gondok, mert nekik is vannak Slotáik.

ªubo Baniã


4

Híroldal

2008. szeptember 16.

Hátrány lesz a jó föld! POZSONY/DUNASZERDAHELY – A kormány a minap módosította azt a törvényt, amely mostantól tételesen megszabja, hogy a jövŒ évtŒl mekkora illetéket kell fizetnie az államnak, annak a személynek vagy cégnek, amely a földalapból nem mezŒgazdasági célokra szántót szeretne ideiglenesen vagy véglegesen kivenni. Egyszeri illetékrŒl, de jókora összegekrŒl van szó, a dél-szlovákiai és csallóközi lakosság jár a legrosszabbul. Simon Zsolt volt mezŒgazdasági miniszter szerint a kormány diszkriminálja a dél-szlovákiai lakosságot a tegnap kiadott rendelettel. A rendelet ugyanis az idei, 2008. évi 2019. sz. törvény alapján született, mely valójában az eredeti, 2004. évi 220. sz. törvényt módosította. A kormányrendelet szerint csak az I., II., III. és IV. osztályba sorolt földekért kell illetéket fizetni, a többi kategóriába soroltakért nem. Ez azt jelenti hogy valójában a legjobb és a jó minŒségı földterületekért fizetünk majd 2009. január elsejétŒl. Tehát az I. osztályban négyzetméterenként 15 eurót, a 2. osztályban 12 eurót, a 3. osztályban 9 eurót és a negyedik osztályban 6 eurót négyzetméterenként. Ezzel a Dunaszerdahelyi, a Komáromi, a Vágsellyei, a Lévai, az Érsekújvári, a Galántai járásokban élŒket hozzák hátrányos helyzetbe, mert például Kelet- vagy ÉszakSzlovákiában az 5., 6., 7., 8. és 9. kategóriába sorolt földekért nem kell illetéket fizetni, s ott jórészt ilyen területek találhatók. Továbbá azt is jelenti ez a kormányrendelet, hogy ha valaki Dunaszerdahelyen például

egy hektár földet venne ki, egyszeri illetékként 4,5 milliót kellene befizetnie az államkasszába. Tízáras telekért pedig 450 ezer koronát. Ha ráadásul nem a sajátunk a telek, hanem úgy vesszük meg valakitŒl, akkor ez további pluszköltséget jelent. Simon Zsolt volt mezŒgazdasági miniszter szerint a kormány ezzel a lépéssel egyér-

Tiltakozik az MKP parlamenti képviselŒje Deutsch Attila felvétele

telmıen bebizonyította, hogy valójában miként képzeli el Dél-Szlovákia fejlesztését. Ha például egy település ipari park céljaira igényelne területet, az illeték óriási összegre rúgna, ráadásul az sem garantált, hogy ebbŒl valamit is utólag kompenzálna a kormány. Az exminiszter szerint visszatértek a kommunis-

ta idŒk, amikor szintén illetéket kellett fizetni a földért, értéktŒl függŒen. De még a kommunista szabály is emberségesebb volt, mert akkor például Liptóban is kellett fizetni, most viszont Észak- és Kelet-Szlovákiában egyáltalán nem. Mindez azt is eredményezheti, hogy a földtulajdonosk jóval nehezebben tudnák csak eladni a földjeiket, vagy jóval áron alul, nem beszélve arról, hogy komoly befektetŒ nem fog ezek után érdeklŒdni; Simon szerint ez tudatos diszkrimálás, mintha valakit csak azért büntetnének, mert Dunaszerdahelyen, Komáromban vagy a Lévai járás déli részén született. Simon igazságtalannak és rossznak tartja a kormányrendeletet. Szerinte az sem állja meg a helyét, hogy az értékes mezŒgazdasági területeket kell védeni, mert tapasztalatai szerint Szlovákia az EU piacán már csak a termelés nagysága miatt sem tudja érdemben befolyásolni a piaci folyamatokat. „Valójában arról van szó, hogy Dél-Szlovákiában ne épüljön és ne fejlŒdjön semmi. Ez a rendelet a Fico-kormány valódi arcát mutatta ki“ – mondta el a Paraméternek Simon Zsolt. ÉrdeklŒdésünkre a mezŒgazdasági minisztériumban azzal érveltek, hogy az élelmiszer egyre inkább stratégiai áru lesz, óvni kell hát a jó minŒségı földeket. Véleményük szerint a törvénymódosítás arra ösztönzi majd az önkormányzatokat, esetleg más befektetŒket, hogy minél több ipari parkot létesítsenek, ahol több befektetŒ telepedhet le. Arra a kérdésre nem kaptunk választ, vajon véleményük szerint akad-e majd olyan külföldi vagy hazai cég, amely hajlandó lesz többletkiadásokra. –para

Feszültségvonalak DUNASZERDAHELY – A mıvészetkedvelŒ közönség nagy érdeklŒdése mellett nyitották meg szeptember 10-én Godány Sándor festŒmıvész önálló kiállítását a Bacsák utcai Art-Ma Galériában. Az ötvenes évei közepén járó, Egyházgellében élŒ és alkotó Godány mıvészpályája a tárlatot megnyitó Kovács László történészt, mint elmondta, szinte egy népmesei hŒsre emlékezteti, a legkisebb falusi gyerekre, aki eljut az Óperenciás tengeren túlra is, s ott áll Tündérország kapujában. Mert a mese Godány esetében valósággá vált. Tehetségét ugyan korán felfedezték, Skriba Pál és Barta Gyula személyében tanítói-mentorai is akadtak, de öntörvényı emberként egész pályáját valójában önmaga alakítja, építi. Az elsŒ kiállítása 1982-ben volt a lakóhelyén, még a rendszerváltás elŒtti ligetfalui tárlata például a titkosrendŒrség érdeklŒdését is felkeltette. S a pálya íve töretlen: szerepel a Szinyei Merse Pál Társaság kiállításain, Olaszországban több alkalommal díjat nyert mıveivel és fényes siker volt a Pálffy-palotabeli bemutatkozása. Két évvel ezelŒtt pedig egy kiállításnyi képét ama Óperenciás tengeren túl, az argentin fŒváros nevezetes Borges-központjában mutatták be, s a Megapolisz, Metamorfózis és Kotta nélkül címı képsorozatokra épülŒ kollekció da-

rabjai tovább vándorolnak a dél-amerikai kontinensen, jelenleg éppen Montevideóban tárják Œket közönség elé. „Mi a titka ennek a sikeres pályának? Mi az a mondanivaló, amely az Œ mıvészi megformálásában ilyen erŒvel tud hatni?”, kérdezte az ünnepélyes megnyitón Kovács László, hogy aztán rendkívül leegyszerısítve, ám a kiállító csallóközi mıvész dél-amerikai méltatóival (például Karina Vásquez kurátor, Joan Lluis Montané mıvészetkritikus) egybehangzóan azt mondja: ez maga a táj és benne az ember, vagyis az ember és a táj viszonya. Ezt emeli Godány kozmikus magasságokba, s löki apokaliptikus mélységekbe. „Korábbi munkáiban mesteri módon töri meg a természet harmóniáját a kereszt motívumával, az itt látható alkotásainak nagy részében pedig az úgynevezett feszültségvonalakkal teszi ezt. Ezek a feszültségvonalak mintegy szétzúzzák a természet – néhány képén már a teljes univerzum által fenntartott – törékeny egyensúlyát. Vagyis a festŒ létünknek azt a tragédiáját ábrázolja, hogy tulajdonképpen mi egy vagyunk a természettel, de el vagyunk távolodva tŒle. Ez a gondolati és érzelmi feszültség sugárzik mıveibŒl” – mondta el többek közt a kiállítást megnyitó történész. A tárlat egyébként tíz napon át várja látogatóit. (bereck)

Levéltárosok tanácskoztak VÁGSELLYE – Regionális kulturális örökségünk a Csallóközben és a Mátyusföldön címmel múlt csütörtökön nemzetközi konferenciát rendeztek a vágsellyei levéltár felújított épületének új konferenciatermében. Az elŒadók közül elŒször Bakó Zsuzsanna mutatta be a Magyar Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tervtárát, majd Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár fŒigazgatója az Udvari Kamara levéltárának 16–17. századi anyagát. Rastislav Petroviã a Dunaszerdahelyi járás kiemelkedŒ szakrális mıemlékeirŒl beszélt. Elmondta, hogy a Mıemlékvédelmi Hivatal a tárgyalt közigazgatási területen 54 ingatlan jellegı mıemléket tart nyilván, ebbŒl 12 a kastélyépület. A polgári architektúra tárgykörébŒl a tájegység adott részében nincs bejegyzett építmény. A védett ingóságok száma 143. Novák Veronika a Cseh Nemzeti Levéltárnak a mai Szlovákiára vonatkozó anyagára hívta fel szaktársai figyelmét, Bevilagua Olga (Csallóközi Múzeum), illetve Eva BoÈanská (Galántai Honismereti Múzeum) saját intézményeik gyıjteményeit, állandó, tematikus kiállításait ismertették. A vágsellyei levéltár magyarországi partnerintézményeinek vezetŒ munkatársai a Veszprémi Megyei Levéltár épített kulturális öröksé-

gének felhasználásáról (Somfai Balázs), a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közmıvelŒdési tevékenységérŒl (Radics Kálmán) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Levéltárának regionális tudományos kapcsolatairól (Nagy Ferenc) tartottak elŒadást. A tanácskozás anyaga könyvalakban is megjelenik. A konferenciával azonos címı kiállítást Novák Veronika, a pozsonyi Állami Levéltár vágsellyei fiókintézményének igazgatója nyitotta meg. „A kiállítás a régió történeti fejlŒdését követi. Négy részbŒl áll. Az elsŒben a legrégebbiek közé tartozó csallóközi és mátyusföldi szakrális emlékeket állítottuk ki, melyek adatolhatóan 1634 és 1640 között keletkeztek. A másodikban – fŒleg magángyıjteményeknek köszönhetŒen – az 1918 utáni idŒszakot mutatjuk be. A harmadikban látható írott és nyomtatott emlékeket különbözŒ plébániahivatalok leltárából merítettük. A befejezŒ rész anyagát a vágsellyei levéltár partnerintézményeinek gyıjteményeibŒl válogattuk. A nagy nyilvánosságnak szánt kiállítás – reményeink szerint – hozzájárul majd a régióbeli kulturális értékek jobb megismeréséhez és felhívja a figyelmet megŒrzésük és védelmezésük fontosságára“ – nyilatkozta a Paraméternek Novák Veronika. (lel)

Lelketlen emberek

 Gazdit keresünk! NAGYMEGYER – Kilenc kiskutyát hagyott a sorsára egy ismeretlen személy múlt kedden reggel a helyi magán-szakközépiskola bejárata mellett. Az illetŒ talán arra gondolhatott, hogy a néhány hetes kutyusok a sok gyerek között hamarabb találnak majd gazdit maguknak... Az iskola alkalmazottai azonnal gondos-

Kovács Zoltán felvétele

kodtak a váratlan jövevényekrŒl. Átmeneti szállást, továbbá ételt is kaptak. A Corvin Mátyás-lakótelepen található tanintézmény szívesen várja azokat az érdeklŒdŒket, akik hazavinnék ezeket az aranyos teremtményeket. Jelentkezni az iskolában vagy annak telefonszámán lehet: 031/555 16 00. kz

Schengen után nem szaporodtak a bıncselekmények KOMÁROM/DUNASZERDAHELY/POZSONY – Amióta Szlovákia és Magyarország is belépett a schengeni övezetbe, nemcsak a polgárok, hanem a bınözŒk is könnyebben járnak át a határon – gondolhatjuk. Így van ez a valóságban is? ErrŒl érdeklŒdtünk a rendŒrségi szóvivŒknél.

Nagy érdeklŒdés övezi a tárlatot

Fogas Ferenc felvétele

– Nem növekedett a szlovák–magyar határvidéken és a határhoz közeli településeken a bınözések száma, amióta a két szomszédos ország belépett a schengeni

övezetbe – közölte érdeklŒdésünkre a pozsonyi országos rendŒrfŒkapitányság szóvivŒje. Martin Korch hozzátette, hogy ez a kedvezŒ fejlemény elsŒsorban a magyarországi és a szlovákiai rendŒrök szorosabb együttmıködésének és hatékonyabb információs rendszerének köszönhetŒ. Ugyanakkor több olyan bıntettet lepleztek le, amelyeket a két ország polgárai a határ túloldalán követnek el. –y-f


Olvasószolgálat

2008. szeptember 16.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. szeptember 18–24.)

Trópusi vihar (mb) 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; p–szo 22.15; szo–v 11.00. Utazás a Föld középpontja felé (mf) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.30, 12.30. Szex telefonhívásra (mf) 19.30; p–szo 21.45. Zsenikém – Az ügynök haláli (mf) 13.00, 19.45. Hellboy II. – Az Aranyhadsereg (mb) 15.00, 18.00, 20.15; 22.30; szo–v 10.30. Az üresfejı (mb) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; szo–v 12.00. Lizi and Yeti: Egy királyi sztori (mb) szo–v 10.00. A sötét lovag (mf) 14.00, 16.45, 19.30; p–szo 22.15; szo–v 11.15. A múmia – A Sárkánycsászár sírja (mb) 13.00, 15.15, 17.30, 19.45; p–szo 22.00; szo–v 10.45. VALL-E (mb) 14.15, 16.15, 18.15; szo–v 10.15, 12.15. X-akták – Hinni akarok (mb) 20.30; p–szo 22.30; p–szo 12.45. Mamma Mia! (mb) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.15. Ne szórakozz Zohannal (mb) 17.30; p–szo 21.45. Kung Fu Panda (mb) 14.00, 16.00; szo–v 10.0, 12.00. Hancock (mb) 15.30; p–szo 22.00; szo–v 11.00.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (szeptember 18–24.): Nim szigete (am. kalandfilm) 16.20, 18.20; vas 14.20. Az ítélet napja (am. film) 20.30. Superhero (am. komédia) 16.30, 18.30, 20.20; vas 14.30. Bobule (cseh vígjáték) 16.00, 18.00, 20.00; vas 14.00. Gyermekmozi: Asterix és az Olimpia (am. film), szeptember 24., 11.00). GALÁNTA, a kultúra háza – szeptember 16–17.: Mamma Mia! (am. film) 19.00; szept. 20–21.: Bathory (szlov.–cseh–ukr.–magy. történelmi film) 19.00; szept. 23–24.: Penelope (am. film) 19.00. VÁGSELLYE, a kultúra háza – szeptember 18–19.: A hihetetlen Hulk (am. film) 20.00; szept. 19–21.: Kung Fu Panda (am. film) 20.00; szept. 19–21.: Mamma Mia! (am. komédia) 20.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – szeptember 20–21.: Élet a Pixaron túl (fr.–ném.–lux. anim. film) 19.00.

Színház KOMÁROM – A Jókai Színház játékrendje, szeptember 19–21.: CsárdáskirálynŒ (Komárom) 19.00, bérletszünet; szept. 23–25.: Forgószínpad (15.00, Selye-bérletek).

Kiállítás NAGYMEGYER – A VMK kiállítótermében a mosonmagyaróvári festŒ, iparmıvész Varga György A Szigetköz festŒje címı kiállítás október 10-ig látogatható. DUNASZERDAHELY – A Kortárs Magyar Galériában szeptember 19-én (17.00) Almási Róbert festŒmıvész kiállítását Viliam Kühn mérnök és Borbély Károly festŒmıvész nyitják meg. – A Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokában Szkukálek Lajos festŒmıvész munkáiból nyílt kiállítás október 11-ig tekinthetŒ meg. – A Bacsák utcai Art-Ma Galériában az Egyházgellében élŒ és alkotó csallóközi festŒmıvész, Godány Sándor önálló tárlata várja az érdeklŒdŒket. KOMÁROM – A Csemadok Galériában Herbert Arendarczyk festŒmıvész képeinek kiállítása látogatható szeptember 20-ig. – A Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében Nyitra megye önkormányzata és a múzeum rendezésében az Emlékezés az 1968-as Prágai Tavaszra címı dokumentumkiállítás 2009. január végéig várja látogatóit.

Vegyes DUNASZERDAHELY – A Csallóközi Múzeumban továbbra is, egészen október 8-ig megtekinthetŒ a Torockó titkai címı (Forgó Géza fotói), valamint Galamb József, a Ford T modell tervezŒjének életútját bemutató kiállítás. POZSONY – A Pozsonyi Magyar Galériában (a Csemadok-székház nagyterme) múlt héten nyitották meg Patina címmel Kalita Gábor gyıjteményes festménykiállítását Duba Gyula író tárlatnyitó méltatásával. A kiállítás október közepéig várja látogatóit.

Nyaralt-e már, vagy inkább az olcsóbb utószezont választja? Bódis Júlia, Csicsó – Örülök, ha szabadságom alatt otthon, nyugodt környezetben kipihenhetem magam. Nem szeretek alkalmazkodni ismeretlen klímákhoz, szokásokhoz. S az utazás veszélyes is. Milyen tragédia volt most is a horvátoknál azzal a kassai autóbusszal. Azért buszozzak, mert nem telik repülŒgépre? Nagy Melinda, Medve – Nem szeretem az utazási irodákat, úgy érzem, hogy elŒre beskatulyáznak. Nem biztos, hogy nekem épp az tetszik, amit valamelyik iroda ajánl. Jobban szeretek egyszerıen kiválasztani egy országot, beülünk az autóba és megyünk. Ott állunk meg, ahol tetszik és addig maradunk, amíg akarunk.

Polgár Imre, Csicsó – Türelmes ember vagyok, én inkább kivárom mindig a legmegfelelŒbb alkalmat. Most is két nappal az indulás elŒtt tudtam meg, hogy van szabad hely, így bizonyos engedménnyel utazhattam el Spanyolországba. A szezon végéig várni viszont nem érdemes, mert akkorra már csak a selejt marad. Szép Andrea, Bogya – Nincs idŒm nekem ilyenen gondolkodni, én a beteg férjem után járok a kórházba. A másik dolog pedig az, hogy mibŒl menjek én nyaralni, amikor szociális pótlékból élünk. Jelenleg csak nyomorgunk, s a jövŒ sem biztató. A közeli régiókon túl aligha fogunk más tájakat megismerni.

A vásári mısorkínálatból A szeptember 18–20-án rendezendŒ 28. Csallóközi Vásár kulturális mısorokból is gazdag kínálattal várja a közönséget. Szeptember 18-án már a megnyitót kulturális mısor vezeti be (10.45), délután négytŒl pedig a Csemadok alistáli alapszervezetének összeállításában lesz reneszánsz zene, népi tánc, gyermek- és felnŒtt-éneklŒcsoport, moderntánc, valamint Sátor Veronika és LŒrincz Roland személyében táncdalénekesek is. A magyarnóta- és cigányzene-kedvelŒk klubja énekeseinek nótacsokra 17.45kor, a magyarországi Poór Péter táncdalénekes koncertje 20.00 órakor kezdŒdik. Szeptember 19-én, pénteken 16.00 órakor indul a Mentálisan sérültek I. fesztiváljának

mısorfolyama, benne népdalkörök, néptánccsoportok, majorette-ek, SzipŒcs József ifjú labdazsonglŒr, Hajdú Hajnalka hastáncosnŒ és mások fellépésével. Szeptember 20-án, szombaton 16.00 órakor Lelkes Simona színmıvésznŒ zenés szórakoztató mısorával indul a program, Œt 17.30-kor a Banyák István prímás vezetésével a Bihari János zenekar, Ürögi Vanyák Éva, Kollár Katalin és Derzsi György énekesek váltják a pódiumon. Molnár Ágnes musicalmısora 18.30-kor indul, hogy aztán este nyolckor kezdetét vegye az idei vásár várhatóan legnagyobb attrakciója, a Megasztár-gyŒztes Rúzsa Magdi koncertje. (–)

Gyümölcs- és zöldségparádé A Szlovákiai KertészkedŒk Szövetségének járási, illetve városi szervezete a dunaszerdahelyi MezŒgazdasági és Élelmiszer-ipari Középiskolával, valamint a Csallóközi Múzeummal együttmıködve szeptember 18– 20-án az AGROFEST mezŒgazdasági kiállítás keretében rendezi meg a sorrendben nyolcadik Csallóköz Gyümölcse kiállítást. A kiállítás értékelŒ-díjkiosztó ünnepsége szep-

tember 18-án 17 órai kezdettel lesz a rendezvénynek otthont adó középiskola színháztermében. A legszebb termények kiállítói a szövetség elismerŒ oklevelét és tárgyi jutalmat kapnak. A dunaszerdahelyi kiállítás után a járási szervezet a beküldött almamintákat Nyitrán, a „Szlovákia legszebb almája” elnevezésı hagyományos seregszemlén is megversenyezteti. (–be)

Érdekes meseíró pályázat A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (postacím: 1394 Budapest, Pf. 353, e-mail: biodiv@mail.kvvm.hu) a Biológiai Sokféleség Világnapja alkalmából „Nálatok nŒnek-e még égigérŒ paszulyok?” címmel meseíró pályázatot hirdetett korhatár és egyéb megkötések nélkül. FŒleg olyan

meséket várnak, melyben szerepet kap valamelyik haszonnövényünk, akár annak termése vagy magja. A pályamunkák mind kézzel, mind géppel írott formában 2008. október 16-ig, az ENSZ Élelmezési Világnapjáig nyújthatók be. BŒvebb információk a fenti címeken szerezhetŒk. (–)

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

Csölle Mária, Vásárút – Én a belföldet szeretem, fŒleg a hegyeket. Ezért a szabadságom javát télen veszem ki. Most se hagyunk majd ki egy hétnyi jó síelést. Persze, a nyári pihenés napjait is szívesen töltjük a hegyekben, nagyokat túrázva. Szerintem nekünk, csallóközieknek nagyon fontosak ezek a kiruccanások. (kmeÈ)

ÉLà NYELV „Azt szeretném tudni, rokon jelentésınek tekinthetŒ-e a ripacs és a ripŒk szó” – írja egy olvasónk. FeltételezhetŒ, hogy a két fŒnév ugyanabból a – mai nyelvtudat szerint elhomályosult – rip- tŒbŒl ered, jelentésük azonban nem azonos, még csak nem is hasonló. A ripacs szóval ‘olcsó hatásokra törekvŒ rossz színészre, ritkábban elŒadóra, szónokra’ utalunk. Származékszava, a ripacskodik ige szintén az elŒbbi jelentéstartalmat sugallja: aki ripacskodik, az ripacs módjára, azaz rosszul játszik. A ripŒk melléknév a régies választékos nyelvhasználat eleme, jelentése: kihívóan szemtelen, pimasz. JelzŒi szerepben személyre vagy elvont tulajdonságra is vonatkozhat, pl.: ripŒk alak, ripŒk viselkedés. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson szeptember 10-én a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Végh György, Johancsik Sándor, Bacsa Márta, Mézes Zoltán, Chybová Mária, Varga Márta mérnöknŒ, Zsigrai László, Bakács Károly, Herceg Lajos, Váradi Katalin, Bugár Norbert, Kosztra András, Szabó Tamás; Kisudvarnok: Jávor Viktor; BŒs: Nyári Zoltán, Csicsay László, Németh Tamás, Németh László, Varga József, Dömény Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Schweiger Imre, Schweiger Szebasztián, Mátel László, Újhelyi Ferenc, Eke Tamás, Kozmér Ferenc, Csölle Mónika, Eke GyŒzŒ, Stimm Marek; Csilizradvány: Szabó Márta, Szabó Darina; Egyházkarcsa: Gódány Richárd; Zselíz: Szabó István, Szabó György; Nyárad: Horváth Zoltán; Szap: Vida Petra, Koplinger Tímea, Koplinger Tibor; Egyházgelle: Ollé Attila, Cséfalvay János, Vincze Ignác; Lúcs: Szabó Tibor, Balogh Zoltán; Alistál: Kovács Szabó Beáta, Ágh Árpád, Pintér József; Balony: Horváth Edit; Nagyabony: Czajlík Péter mérnök; Várkony: Spergel Tibor, Földes Erzsébet; Dióspatony: Mokus Gábor; Csallóközkürt: Almási Jarmila, Seres Sándor, Bugár Ervin; Nagymegyer: Raab Hana, ErŒs Ildikó, Horváth László; Kistejed: Író Tibor, Baka István; Nagyszarva: Csölle Ervin; Dercsika: Mester Szabolcs, Zemes László; Apácaszakállas: Mátis László; Macháza: Érsek Sátor Nikoletta; Patas: Décsi Gyula; Hodos: Somogyi Rudolf.

ORVOSI ÜGYELET Miért fontos a koronarográfiával kimutatott érszıkület megszüntetése? A szívet ellátó koszorúér szıkülete azt jelenti, hogy a szıkület mögötti területre kevesebb vér áramlik, s így ott rosszabbodik a vérellátás: kialakul az ún. iszkémia, azaz a hiányos vérellátás állapota. Ennek az iszkémiás szív- vagy koszorúér-betegségnek fontos jele a mellkasi szorító fájdalom, orvosi nevén az „angina pectoris”. Az anginás fájdalom erŒs, éles szorítás a szegycsont mögött (ott, ahol a nyakkendŒ van). A megszokottnál erŒsebb testi meg-

A heveny koszorúér-tünetegyüttes terhelés, lelki megrázkódtatás hívja elŒ, és nyugalomban vagy a koszorúértágító nitroglicerin hatására mérséklŒdik. Ha az angina gyógyszerrel és életmóddal – mindenekelŒtt az érszıkítŒ dohányzás elhagyásával – jól befolyásolható, a fájdalmas rohamok száma, idŒtartama nem nŒ – stabil, megállapodott angináról beszélünk. EllenkezŒ esetben, ha a rohamok száma nŒ, már kisebb testi munka, mozgás elŒhívja a fájdalmat – „nem stabil”, felgyorsult angina a betegség neve. Ez az állapot bármikor elŒjátéka lehet a még erŒ-

sebb fájdalommal, nehézlégzéssel, verejtékezéssel, hányingerrel járó szívinfarktusnak. Mind a nem stabil angina, mind az infarktus kezdeti szakaszának az oka nagyjából ugyanaz: a koszorúérszıkület alapjául szolgáló lerakódás felülete bereped, és a repedésen vérrög (trombusz) képzŒdik. E rög elzárja az eret, s így szívizomelhalás, azaz infarktus keletkezik. A nem stabil angina, illetve az infarktus korai szakaszának közös neve a heveny koszorúér-tünetegyüttes. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. szeptember 16.

Az újonnan megnyílt háztartási boltunk kínálata: ◗ konyhafelszerelési kellékek, ◗ üveg-, porcelántárgyak, ◗ zománcos edények, ◗ villanylámpák és egyéb elektronikai cikkek, ◗ Tescoma-termékek. Megtalálnak bennünket Dunaszerdahelyen a Bacsák utca 4. szám alatt. Hétfőtől péntekig 9.00-tól 17.30-ig, szombaton 9.00-tól 12.00-ig.

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87


SzabadidŒ

2008. szeptember 16. ÁSVÁNYTAN

NIKKEL, RÁDIUM

ERDÉLYI R. 2. RÉSZ KÖLTÃ VOLT

MASÍROZÁS

RÓMAI 1000

PÁROL, PUHÍT

R. 1. RÉSZ NÁTRIUM

MÉTER

E GÉPKOCSIMÁRKA

DAGÁLY KOREIAI DINASZTIA

VÁROS ÉS TÓ AZ USA-ban

BECÉZETT NÃI NÉV

MAGYAR KÖLTÃ VOLT

MAGYAR TÁVIRATI IRODA, röv.

AKASZT LANTÁN

VAJON

ALKOTÁS

REICHS-

HAZÁNK

MARK,

EGYIK FALU-

röv.

JÁBÓL VALÓ AZ UNA MELLÉKFOLYÓJA

INDIAI RÓMAI 1 ANNAK ELLENÉRE A DRINA MELLÉKFOLYÓJA AZONOS BETÙK

LITER

KÖTÃSZÓ

NÉVELÃ

AZONOS

GYAKORI

A VAS

MAGÁN-

IGE-

VEGYJELE

HANGZÓK

VÉGZÃDÉS

ROKONSÁG

Az Editeket fehér Œszirózsákkal, Ludmillákat pedig fehér szegfıvel és páfránnyal köszöntsük fel. Kis virágú dáliákkal lepjük meg a Zsófiákat, holdviola termésdíszeivel a Dianákat, s egyaránt kardvirág dukál a Vilhemináknak és Friderikáknak.

Népi bölcsesség

SZESZES ITAL

AZ EGYIK TANTÁRGY

Edit, ªudmila Zsófia, Olympia Diána, Eugénia Vilhemina, Kon‰tantín Szept. 20.: Friderika, ªuboslav(a), Szept. 21.: Máté, Mirella, Matú‰ Szept. 22.: Móric

Virágkalendárium

ÃRLEMÉNY

ASZKÉTA

Névnapok Szept. 16.: Szept. 17.: Szept. 18.: Szept. 19.:

80 éve, 1928. szeptember 16-án született SzŒke József bibliográfus, író. 145 éve, 1863. szeptember 22-én született Herczeg Ferenc író.

MEGA JELE

JUTTAT

ESEMÉNYNAPTÁR

Heti évfordulók

ELAVULT

NÉVELÃ

Ha Máté napján az idŒ jó, az egész Œsz nagyon jó.

Aforizma

TONNA

Az ember két pofára falja a hízelgŒ hazugságot, és kortyonként nyelegeti a keserı igazságot. (Denis Diderot) E heti rejtvényünkben Johann Gottfrield Herder német költŒ, esztéta, történetfilozófus egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 36. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: Azok teremtik a holnapot, akik sok tegnapon át a mán munkáltak. Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát ezúttal az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: Petrovits Gyula (Baka). Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP Kos

Bika

3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

MeglepŒen sok kívánsága teljesült, ám továbbra sem árt az óvatosság anyagi kérdésekben. Ha kínálkozna is rá alkalom, hogy megtakarításaiból befektessen, ebben fŒleg ne döntsön elhamarkodottan. Ikrek

5. 21–6. 21.

Hála elszántságának és kivételes akaraterejének, bármit sikerre vihet mostanában, amibe csak belekezd. És az sem elhanagyolható körülmény, hogy egy befolyásos ember információkkal segíti önt. Rák

6. 22–7. 22.

Legtöbbször minden másképpen történik, mint ahogy azt elŒre eltervezte. Úgy tınik: a sors jobb tervezŒ önnél, mert nemcsak irányítja minden lépését, hanem újabb szerencsés helyzeteket is teremt. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Most változtathat a kevésbé jövedelmezŒ területeken. Van valaki a közelében, aki arra vár, hogy segíthessen. Mit mondjunk: bátran adja meg neki a lehetŒséget. Minden tekintetben gyarapodásra számíthat. Szız

NAP KIADÓ

2008. SZEPTEMBER 16–22.

Feltétlenül válogassa meg súlyuk szerint a feladatait, és sorolja hátrább a kevésbé fontos teendŒket, mert így elaprózza az idejét. És ami ennél sokkal lényegesebb: a tehetségét (s persze a bevételeit is).

8. 24–9. 23.

Ha nem vigyáz, komoly kellemetlensége adódhat a partnerkapcsolatában. Vita hevében olyasmit mondhat kedvesének, ami huzamosabb idŒre tönkreteheti mindkettŒjük hangulatát. Erre semmi szükség!

7

Mérleg

9. 24–10. 23.

Egy fontos döntés elŒtt áll, bölcsen teszi, ha nem hamarkodja el, hiszen pénzügyekben sosem árt az óvatosság. Érzelmi gondjai miatt most ne fájjon a feje, azok maguktól is szépen megoldódnak. Skorpió

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

1. Betıkkel (sŒt szavakkal!) is végezhetünk matematikai mıveleteket, csupán a megfelelŒ kifejezésekkel kell behelyettesíteni a képletben szereplŒ betıket. Például: (A – B) + (C – D) + E = F A = nagyon meleg B = indulatszó C = mısorközvetítés rádióban D = kerti munkát végez E = állatok alá terített szalma F = rendszermegdöntési kísérlet 2. Betıkavalkád. Az alábbi földrajzi nevek kezdŒbetıibŒl összerakható a múlt század nagy magyar költŒjének teljes neve: Tirana, Hamburg, Bécs, Irán, Alaszka, Baku, Irak, Yorkshire, Laosz, Moszkva, Áksár, Svájc

Kálmán bácsi tolja a biciklit az út szélén. Egy kis idŒ múlva meglátja, hogy jön egy viharfelhŒ. Elkezdi gyorsabban tolni. Egyre gyorsabban tolja, már fut a biciklivel, mikor meglátja az egyik barátja és így szól: – Kálmán bácsi, miért nem száll fel a biciklire? Erre Kálmán bácsi: – Ááá, nincs nekem arra idŒm... ✖ Mari néni térdmıtét után: – Doktor úr, fogok tudni lépcsŒn járni? – Persze, Mari néni. , – Hála istennek! Tudja, milyen fárasztó volt mindennap kétszer ki az ablakon, le az ereszcsatornán és vissza!?

10. 24–11. 22.

Nagyobb kellemetlenség talán már nem fenyegeti, de továbbra is uralkodnia kell indulatain. Ha olykor kedvetlen és csalódott, akkor se keressen rögtön bınbakot, pláne ne a szıkebb környezetében. Nyilas

Az ügyvédi irodában dolgozó bŒsi Bertalan Mónika (28) és speciális szereléseket végzŒ férje, Bertalan Tamás (29) június végén kötöttek házasságot, nászutazni Horvátországban akartak, ám egy kisebb betegség miatt meg kellett elégedniük a Balatonnal. Szabadidejében Mónika olvasni szeret, Tamásnak pedig ilyen nincs, hiszen építkeztek, rengeteg az Fotó: Bertók Video utómunka...

11. 23–12. 21.

Megfejtések az elŒzŒ számból – fiútanulók: Keresztély, Albin, Farkas, Zsombor, Szende; a többi lány Helyes megfejtŒink között minden hónap végeztével egy nyertest sorsolunk ki, akinek az ajándékát a szerkesztŒség postán küldi el.

✖ Apuka kér a kocsmában egy felest a négyéves fiacskájának. – Na döntsd le, fiam! A gyerekbŒl persze minden kijön, és iszonyúan érzi magát. – Most menj haza, s mondd meg az anyádnak, hogy én se szórakozni járok ide.

Már úgy látszott, kilábal komor hangulatából, de egy nem várt esemény újra rossz passzba taszítja. Anyagi helyzete lényegesen javulni fog, de így sincs nagy esély rá, hogy szebbnek lássa a világot. Bak

12. 22–1. 20.

Szereti a változatosságot, most bŒvelkedhet a váratlan eseményekben. Megcsillanthatja a szervezŒképességét is. Sok elismerésre számíthat, ám ez irigységet válthat ki környezetébŒl. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Még nincsenek itt a komorságot kiváltó borongós Œszi napok, néha mégis elŒtör a rosszkedve, maga sem tudja, miért. Amennyiben ez az állapot tartósnak bizonyul, jól teszi, ha az utószezonban elutazik valahová. Halak

2. 20–3. 20.

Vállalkozásában most a kis részletek hozhatnak nagy elŒrelépést, igyekezzen hát fokozott odafigyeléssel végezni mindent, még a jelentéktelen munkáit is. Az érvényesülésért meg kell küzdeni.  Gyermekdilemma a csúszdán: most csúszni vagy nem csúszni?...

ªubo Baniã felvétele


8

Hirdetés

Kanye West turnéja Pozsonyban ér véget Jay-Z, Snoop Dogg, Rihanna, 50 Cent és a Black Eyed Peas után újabb skalpot gyıjthetnek be a szlovákiai R & B és hip hop rajongók. Kanye West, az amerikaiak ünnepelt rappere, november 26-án Pozsonyban, az Inchebában zárja európai turnéját, amelynek a reményteli Glow In The Dark (nem szó szerint: Fény az éjszakában) nevet adták. Ajánló.

ség is „vette a lapot”. A tavaly megjelent, Graduation c. lemezét egy „párbaj” elŒzte meg, amelyet az 50 Centtel vívott. Történt ugyanis, hogy 50 Cent is aznap jelentette meg Curtis c. albumát, mint West a Graduationt, de az utóbbiból jóval több fogyott (csak Amerikában dupla platina lett a lemez), így West nyert. ElŒfordult az is, hogy a kilencszeres Grammydíjas elŒadónak nem tetszett, hogy az MTV egyik Kanye Omari West egészen egyedi, és jó eséllyel, díjkiosztóján nem Œ gyŒzött, hanem a Simian és a a legexcentrikusabb figurája a pop színtérnek. Justice slágere a We Are Your Friends, és ezt a Nem telik el hét anélkül, színpadon is elmondta, hogy ne történjen vele vadühösen. A Katrina hurrilami tragikus, megdöbkán idején szintén beszólt bentŒ vagy megbotránkoza tévén keresztül, ezúttal tató. Szívesen provokál és George W. Busnak: azt rendszeresen beszólogat hangoztatta, hogy szerinte kollégáinak, esetleg politiBush nem törŒdött a fekekusoknak. De vajon hotékkel a természeti kagyan és honnan kapaszkotasztrófa idején. dott fel a könnyızenei látSzemélyes csapás is sújhatárra? totta – tavaly novemberA harmincegy éves éneben meghalt az édesanyja, kes-producer Atlantában egy plasztikai mıtét született, de miután a szüszövŒdményei következtélei elváltak, édesanyjával ben. Egy idŒre visszavoChicagóba költözött. Járt nult, de az év elején behamıvészeti középiskolába, rangozta világ körüli turmajd egyetemre is, amenéját. Amikor pedig nem lyet azonban sosem fejeturnézik, gyorsétteremzett be – a zene vonzereje lánc (Fatburger), illetve nagyobb volt. Tanulmányai saját ruhakollekció (Pasalatt már dolgozott néhány telle) létrehozásán fáradoelŒadó producereként, t.k. zik. És az elnöki posztért Jay-Z, The Game vagy Jafolytatott küzdelemben a net Jackson egyes felvéte-  Újabb hip hop csemege érkezik hozzánk demokrata Barack ObaKéparchívum mát támogatja. lein, míg 2004-ben Œ is piacra dobott egy korongot Aki látni és hallani szeret– ez volt a College Dropout. A Rolling Stone ma- né a Touch The Sky-t, a Stronger-t vagy a Flasgazine ezt az egekig magasztalta, ahogy a máso- hing Lights-ot, tudja, mi a dolga. Jegyek hamarodik albumot, a Late Registrationt is, és a közön- san kaphatók elŒvételben. Mészáros Veroni

2008. szeptember 16.


Hirdetés

2008. szeptember 16. Stavebno-obchodná firma

Lakberendezők, figyelem!

hľadá

„OTTHONOD AZ ÉKSZERED”

vedúceho stavebnej výroby.

Képreprodukciók gazdag választéka várja Önt – a világ minden tájáról – Afrikától Párizsig, az olasz Riviérától a spanyol tengerpartig. Olyan tájképeket, csendéleteket, alakos képeket ábrázoló, főként mai müvészek festményeit kínáljuk, melyek a legkényesebb ízléssel berendezett otthonok falain is felüdülést és hitet képesek sugallani hétköznapjainkba. Andrea T. ART GALLERY – obrazové reprodukcie, Nová osada 11, Dun. Streda. Tel.: 0907 750 846 vagy 0918 724 235.

Nástup možný od 1. októbra 2008 na trvalý pracovný pomer. Práce vykonávané v bratislavskom a dunajskostredskom regióne.

Tel.: 031/560 31 50.

9

Parkettázókat keresünk! Hľadáme parketárov!

FABRIKETT BÜKKFÁBÓL,

Tel.: 0907 89 62 48.

ÁRA: 4,50 Sk/kg

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

Házhoz szállítás, nonstop

Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/554 93 83, este.

Tel.: 0908 979 636.

Eladó Albáron, a vasútállomás melletti telepen. 500 kg felett megegyezünk.

árusítás.

Cezhraničné partnerstvo EURES – T Danubius organizuje v rámci Európskych dní pracovnej mobility 2008:

CEZHRANIČNÚ BURZU PRÁCE dňa 25. septembra 2008 v čase od 9.00 do 14.00 v Športovej hale v Komárome v Maďarskej republike Regionálne úrady práce zabezpečia dopravu pre záujemcov o podujatie. Bližšie informácie získate u EURES poradcov na úradoch práce. Všetkým záujemcom o podujatie odporúčame priniesť si so sebou v dostatočnom počte kópií svoj Životopis – Curriculum Vitae. Inzercia je financovaná z európskeho grantu EURES č. VS/2008/0052.


10

Spravodajstvo

16. september 2008

Vystavovateºov z roka na rok pribúda VEªK¯ MEDER – V priestoroch mestského domu kultúry sa v dÀoch 7. aÏ 9. septembra uskutoãnil uÏ XI. roãník v˘stavy v˘pestkov ovocia a zeleniny miestnych záhradkárov a ovocinárov, ktorú kaÏdoroãne v spolupráci s kultúrnym strediskom organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ) vo Veºkom Mederi. O v˘stave sme sa porozprávali s jej hlavn˘m organizátorom, predsedom ZO SZZ vo Veºkom Mederi a zároveÀ predsedom Okresného v˘boru Slovenského zväzu záhradkárov v Dunajskej Strede Jánom Beluczom. „Na‰a mestská organizácia bola zaloÏená pred 41 rokmi a súãasnosti evidujeme okolo 200 aktívnych ãlenov, z ktor˘ch sa na tejto v˘stave prezentuje 36 záhradkárov, pestovateºov, ão je o dvoch viac ako vlani,“ povedal nám Belucz a dodal, Ïe títo do expozície dodali 270 exponátov.

 Záujem o v˘stavu milo prekvapil Toto ãíslo je o to radostnej‰ie, Ïe tento rok bol pre záhradkárov a ovocinárov veºmi ÈaÏk˘ – najprv boli sil-

Páli sa v plnom prúde Tohtoroãná úroda ovocia bola pomerne bohatá a tak sa mnohí pestovatelia chystajú zmeniÈ ovocné plody na „ohnivú vodu“. Sezóna pálenia sa pritom uÏ zaãala. DÀa 1.septembra 2008 nadobudol úãinnosÈ zákon ã. 279/2008 Z. z., ktor˘ okrem iného zv˘‰il mnoÏstvo vyrobeného liehu, na ktoré sa uplatÀuje zníÏená sadzba dane vo v˘‰ke 14 150 korún (469,69 EUR) za hektoliter stopercentného alkoholu z 30 litrov ãistého liehu na 43 litrov Takisto zru‰il prevádzkovateºom páleníc povinnosÈ nahlasovaÈ colnému úradu v˘robu liehu pre pestovateºa jeden pracovn˘ deÀ pred dohodnut˘m dÀom v˘roby. To znamená, Ïe pestovateº si môÏe daÈ vypáliÈ za jedno v˘robné obdobie 86 litrov 50percentného ovocného destilátu so zníÏenou sadzbou spotrebnej dane, ktorá sa uplatÀuje pre pestovateºa a ãlenov jeho domácnosti. V prípade, Ïe pestovateº prekroãí uvedené mnoÏstvo, je povinn˘ zaplatiÈ základnú sadzbu dane vo v˘‰ke 28 300 korún (939,39 EUR) za hektoliter ãistého liehu. Treba uvedomiÈ, Ïe prevádzkovateº liehovarníckeho závodu môÏe prijaÈ kvas len na základe Ïiadosti pestovateºa, v ktorej tento musí vyhlásiÈ, ãi si dal v danom v˘robnom období vyrobiÈ ovocn˘ destilát i v inom liehovare. V prípade, Ïe uvedie nepravdivé údaje a uvedené mnoÏstvo prekroãí, hrozí mu sankcia pokuty aÏ do 5000 korún (165,97 EUR) a daÀ mu bude dorubená. Lieh vyroben˘ v pestovateºskej pálenici nesmie byÈ predmetom ìal‰ieho predaja ani iného uvádzania na trh. V opaãnom prípade bude predajcovi uloÏená pokuta vo v˘‰ke najmenej 10 000 korún (331,94 EUR). V neposlednom rade treba maÈ na zreteli, Ïe v˘roba destilátu v nelegálnej pálenici je zakázaná a za nelegálnu v˘robu liehu hrozí fyzickej osobe pokuta najmenej 100-tisíc korún (3319,39 EUR), právnickej osobe najmenej 1 milión korún (33193,92 EUR) a súãasne aj zaistenie liehu i samotného nelegálneho v˘robného zariadenia. (col)

Pamiatke PraÏskej jari KOMÁRNO – AÏ do konca januára budúceho roku potrvá v˘stava s názvom „Pamiatke PraÏskej jari“, in‰talovaná pri príleÏitosti 40. v˘roãia okupácie âeskoslovenska vojskami piatich ‰tátov Var‰avskej zmluvy. Dokumentárna v˘stava, ktorej kurátorom je historik Mihály Mácza, prezentuje veºké mnoÏstvo tlaãovín, fotografií, ba dokonca karikatúr z obdobia od jari do jesene 1968 a následn˘ch rokov „normalizácie“. V˘stavnú sieÀ rozdeºuje symbolick˘ plot s dobov˘m nápisom odporúãajúcim „BreÏnevovi ‰ibenicu“. Závereãná ãasÈ v˘stavy je venovaná neÏnej revolúcii, ktorá naplnila sny spred ‰tyridsiatich rokov. (pad)

 Dubãekovi slivovicu, BreÏnevovi ‰ibenicu...

Foto: Milan Drozd

Foto: autor

né daÏde, potom suchá a nech˘bal ani ºadovec. Predseda ZO SZZ vyjadril pote‰enie aj nad t˘m, Ïe poãet ex-

ponátov z roka na rok narastá. K˘m v roku 2004 to bolo 171, v roku 2005 187, v roku 2006 210, vlani uÏ 214. Na tohoroãnej v˘stave je zloÏenie exponátov veºmi pestré, väã‰inu v‰ak tvorí ovocie. Zelenina je zastúpená 78 exponátmi, hrozno 15, ostatné vystavované sú kvety. Tento rok sa prezentujú aj spoloãnosti, ktoré sa zaoberajú predajom a v˘robou záhradkárskych a ovocinárskych potrieb. Z ãlenov mestskej organizácie sa najväã‰ím poãtom exponátov prezentujú manÏelia Mihály a Klárika Vargovci, ktorí ponúkli aÏ 25 exponátov. SúãasÈou v˘stavy je i oceÀovanie jednotliv˘ch kolekcií. Diplomy dostali Kálmán Bugár ml. a Imre Horváth za kolekciu jabæk, Ferenc Katona a DezsŒ Keszeg za kolekciu ovocia a zeleniny, Mihály Varga za kolekciu zeleniny, Gabriela Bohusová za kolekciu lieãiv˘ch rastlín a korenín a Michal Miklós za kvetinovú v˘zdobu. Diplom obdrÏala i spo-

loãnosÈ Primavin, ktorá prezentovala potreby pre vinárov a vinohradníkov. K tomu, aby v˘stava mohla byÈ úspe‰ná, je potrebné maÈ okrem vystavovan˘ch predmetov aj ‰ikovn˘ch ºudí, organizátorov, ktorí celú expozíciu zorganizujú a naaranÏujú. Na‰Èastie vo Veºkom Mederi o nich núdza nie je. Tohoroãnú v˘stavu pomáhali zorganizovaÈ Ági Nagy, Ildikó Reichel, László Csémi, József ErŒs, DezsŒ Keszeg, Vince Fitos, no a pravdaÏe i pracovníci mestského domu kultúry na ãele s jeho riaditeºom Ladislavom Gútaym. Milo prekvapil i záujem verejnosti o v˘stavu. Okrem ‰kolákov z miestnych ‰kôl, ktorí sú uÏ kaÏdoroãn˘mi vern˘mi náv‰tevníkmi, sa okrem miestneho obyvateºstva zv˘‰il i poãet náv‰tevníkov zo strany turistov, ktorí nav‰tevujú miestne – uÏ medzinárodne známe termálne kúpalisko. Vladislav KmeÈ

Znovu ochutnávka vín DUNAJSKÁ STREDA – Po „letnej prestávke“ sa opäÈ rozbehla sezóna obºúben˘ch ochutnávok akostn˘ch vín. Jednu sme vo ‰tvrtok 11. septembra nav‰tívili vo Vinotéke sv. Juraj na RuÏovej ulici. Dá sa povedaÈ, Ïe ‰tvrtková ko‰tovka bola z viacer˘ch hºadísk netradiãná. VyuÏijúc jeden z posledn˘ch tepl˘ch veãerov ktoré ponúklo tohtoroãné leto sa ko‰tovka po prv˘ raz konala v exteriéri a svoje vína prezentovali naraz aÏ dvaja vinári. Martin Pomfy a Juraj ZápraÏn˘ patria do mlad‰ej generácie producentov vína a obaja sú z obce Vinosady, leÏiacej v Malokarpatskej vinárskej oblasti. Teda teoreticky sú konkurentmi, no na ich kamarátskych vzÈahoch sa to nijako neprejavuje. Martin Pomfy sa vinárstvu venuje profesionálne od roku 2001 a ako nám povedal, je vlastne samoukom, ktor˘ si toto remeslo na‰tudoval z kniÏiek, ale najviac mu dala prax. O tom, Ïe aj toto sa dá zvládnuÈ na vysokej úrovni svedãí fakt, Ïe mnohí odborníci povaÏujú Pomfyho za vinársky objav roku 2007, ktor˘ dokázal dostaÈ do Národného salónu vín aÏ ‰esÈ druhov svojich akostn˘ch vín. Napriek tomu sa na objektívnosÈ ocenení pozerá dosÈ skepticky: „Stalo sa mi, Ïe na do-

 Juraj ZápraÏn˘ a Martin Pomfy (vpravo)

Foto: autor

mácich súÈaÏiach moje víno nezískalo Ïiadnu alebo len bronzovú medailu, ale ten ist˘ nápoj v medzinárodnej konkurencii v Maìarsku ãi Bosne dostal zlato,“ hovorí, no vzápätí dodáva, Ïe ten, kto v˘stavy neobsadzuje a nezískava tam aj ceny, má len veºmi malú ‰ancu na to, aby sa presadil na trhu. Obidvaja vinári

produkujú roãne po asi 350-tisíc litrov vína, z ktorého sa do flia‰ dostáva iba men‰ia ãasÈ. Úãastníci ochutnávky mali moÏnosÈ hodnotiÈ zväã‰a biele vína roãníka 2007 a treba povedaÈ, Ïe chutili – charakterizovala ich plnosÈ a svieÏa ovocnosÈ. (elba)

GLOSA

Maìargarda verzus Szlota János Tak sa nám v ostatn˘ch dÀoch opäÈ dostali na pretras slovenskomaìarské vzÈahy. K ich úrovni sa vyjadrila celá tlupa t˘ch najpovolanej‰ích – maìarsk˘m prezidentom Sólyomom poãínajúc a známym numerológom Rafaelom Rafajom ãi e‰te známej‰ím boroviãkológom Jánom Slotom konãiac. Ak je nieão isté, tak je to fakt, Ïe vzÈahy medzi ‰tátmi, teda ich politick˘mi reprezentáciami, sú na tom naozaj biedne. Ak odrátame nad‰tandardné bratríãkovanie sa opoziãnej SMK a opoziãného Fideszu. Smie‰ne pritom je, Ïe poãas tisícroãného spoluÏitia sme s Maìarmi – aÏ na nepatrné v˘nimky – vÏdy veslovali na jednej lodi. Staãí sa iba obzrieÈ do minulého storoãia: v druhej vojne Tisovi vojaci aj Horthyho honvédi bojovali na v˘chodnom fronte v hitlerovsk˘ch dresoch, v dobách proletárskeho internacio-

nalizmu sme boli súdruhmi v RVHP i Var‰avskej zmluve, v ãase postrevoluãnom sme sa bok po boku prebojovali do NATO a Európskej únie, dokonca sa kamarátime – spoloãne s âechmi a Poliakmi – vo Vy‰ehradskej ‰tvorke... Len tie na‰e ‰táty si akosi nemôÏu prísÈ na meno. Maìari vidia najväã‰í problém v drístoch niektor˘ch slovensk˘ch opilcov, ktorí sú zhodou okolností zároveÀ aj vplyvn˘mi politikmi, slovenskú verchu‰ku vraj kole v boku Maìarská garda. âo uÏ o tom, ani ja osobne nemám rád zoskupenia, ktor˘ch ãlenovia sa obliekajú do insitn˘ch uniforiem, pochodujú a buchocú ãiÏmami, slávnostne sa bijú do p⁄s pod ‰tátnymi vlajkami a majú huby plné hluãn˘ch, ale najmä tup˘ch reãí. Nech sa uÏ volajú Maìarská garda, Slovenská pospolitosÈ alebo Klub mongolsk˘ch patriotov... Pre spravodlivosÈ v‰ak dodajme, Ïe „obávaná“ Maìarská garda je na tomto svete snáì rok, no

tak˘ Slota tu smradí uÏ takmer dve desaÈroãia. In˘mi slovami povedané, kaÏdá zámienka príde vhod. No a odkedy je jeho partaj vo vláde, nahúkli mu svaly. Tie, ktoré ovládajú reãové orgány. Ak˘si prieskum vyzistil, Ïe takmer dve tretiny ôsmakov a deviatakov súhlasí z názorom, Ïe slovenskí Maìari by na verejnosti mali hovoriÈ v˘luãne po slovensky. Za „urãit˘ logick˘“ názor to povaÏuje aj minister ‰kolstva – pochopiteºne, esenesák. Som sa tak nad t˘m zamyslel: a sanskritom, jazykom bantu ãi kelt‰tinou by sa hovoriÈ mohlo? Ako rozoznáme slovenského Maìara od maìarského Maìara? Snáì im pripneme na klopy feferónku? A najhor‰ie nakoniec: ja osobne pouÏívam maìarãinu – i keì nedokonalú – na verejnosti veºmi ãasto. Musel by som ako Slovák ÏiadaÈ Slotu o v˘nimku? ªubo Baniã


Paraméter - Hirdetés

2008. szeptember 16.

11

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Bugár Béla bölcsen döntött Nagy megnyugvással töltött el, mikor a sajtóban arról értesülhettem, hogy a Szörényi–Bródy-szerzŒpáros nagy sikerı rockoperájának komáromi bemutatóján az eredeti elképzelések szerint a tervezett szereposztásban jelentek meg a színpadon a történelem megjelenített hŒsei. Ezek szerint alaptalan volt az aggodalmam, s örömmel nyugtázhatom, nem került sor trónfosztásra Komáromban. Tehát mégsem Béla, a királyra fizetett be a nagyérdemı, s ahogy olvasom, nagy volt az élmény. A politikának csak kosztümben és a Társulat forgatókönyve szerint volt ott a helye. Nem rejtem véka alá: bölcsen döntött az MKP parlamenti képviselŒje, a volt pártelnök, amikor elhatározta, hogy mégsem mond beszédet az elŒadás elŒtt. Ezzel a cselekedetével nem ártott sem önmagának, sem a közönségnek, legfŒképp a megjelenített mıvészetnek nem. Köszönet jár ezért neki, belátta, mikor ildomos egy politikusnak hallgatnia. Egyébként elsŒsorban a parlament az a színhely, ahol el kell mondaniuk véleményüket. Azt sajnálatosnak tartom, hogy a legutóbbi ülésen a jóérzést és illemet nélkülözŒ vitában nem fejezték ki nemtetszésüket az MKP-s politikusok. De ez most más lapra tartozik.

■ http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■ http://www.parameter.sk/rovat/belfold Átfogó belföldi hírekkel szolgálunk Pozsonytól Kassáig ■ http://www.parameter.sk/rovat/kulfold A nagyvilág legfontosabb történései percre készen ■ http://www.parameter.sk/rovat/regio A Csallóközben verhetetlenek vagyunk gyorsaságban és tartalomban egyaránt ■ http://www.parameter.sk/rovat/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ http://www.parameter.sk/rovat/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■ http://www.parameter.sk/rovat/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk/rovat/lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/rovat/technika-tudomany Autótesztek, vírusok, tızhányók – fejlŒdik a világ, mi errŒl beszámolunk. ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/rovat/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne!

 Herczeg Flóra (Réka) és Vadkerti Imre (Koppány) a komáromi elŒadáson A sajtóból azért azt is megtud(hat)tuk, hogy mit mondott volna a legnépszerıbb MKP-s parlamenti képviselŒ a komáromi közönségnek: „Ma az MKP alapszervezeteiben és a régiók között is folyamatos belharcok dúlnak, úgy gondoltam, érdemes lenne felhívni az emberek figyelmét, hogy ezek a

felesleges feszültségek felŒrlik az erŒinket.“ Egyenes beszéd, de nem azoktól, akik tehetnek a belharcokról. Csak örülhetünk, hogy ez a vélemény nem hangzott el egyetlenegy politikusunk szájából sem. Nyert a nézŒ, vesztettünk mi, akik nem mentünk el a komáromi

Képarchívum

elŒadásra. Ha legközelebb a sajtó nem fog rémhíreket terjeszteni, akkor talán még többen lehetünk egy-egy rendezvényen, látszólag politikamentesen. Köszi drusza és további sok sikert a szereplŒknek az István, a király további bemutatóihoz. Hajtman Béla

■ http://www.parameter.sk/rovat/to+slovensko+na‰e Véleményrovatunk szlovákul, szlovák olvasóinknak ■ http://www.parameter.sk/keptar Képtárunkban a világ eseményeit követjük nyomon képekben ■ http://www.parameter.sk/videotar Saját készítésı és más portáloktól átvett videók ■ http://www.parameter.sk/blog Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...! ■ http://www.parameter.sk/forum Ez itt a vita helye... – szabadon, mindenkinek! ■ http://www.parameter.sk/programajanlo SzabadidŒs programok a régióból


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Az ElsŒ PénzkölcsönzŒ Dunaszerdahelyen. Kölcsönök 25 ezer Sk-ig, készpénz három órán belül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● „TeppezŒgépek” kölcsönzése, bérbe adása (KäRCHER), DS és környéke. Tel.: 0908 730 405. ● Jelzáloghitel jövedelemigazolás nélkül adósságrendezésre (egzekúzió is). Tel.: 0918 709 051. ● Szlovák nyelv tanítását vállalom. Tel.: 0910 597 692. ● Hitel 4 nap alatt munkavállalóknak, nyugdíjasoknak 180 000 Sk-ig fedezet nélkül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● Angoltanítást vállalok Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 496 046, este. ● Használt autók felvásárlásaeladása-komisszió IMPA ·amorín, s.r.o.: ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Kölcsön nyugdíjasoknak korhatár nélkül 12 ezer Sk-ig,

2008. szeptember 16. Eladó két és fél szobás, 2. emeleti lakás Dunaszerda hely belvárosában (Duna utca): parkettás szobák, felújított konyha-fürdőszoba, ablakcsere, külsőleg szigetelt lakótömb.

Tel.: 0903 415 642. kezdŒ vállalkozóknak 20 ezer Sk-ik. Ügyintézés Dunaszerdahelyen 4 órán belül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Akció! Reluxa – 480 Sk, szúnyogháló – 440 Sk szereléssel együtt. Tel.: 0949 652 285. ● Készpénzkölcsön pár órán belül. Tel.: 0908 751 403. ● FürdŒkádzománc-felújítás. Tel.: 0905 983 602. ● Végleges szŒrtelenítés, fogfehérítés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 877 068. ● BEMER 3000 elektromágneses terápia! Készülékek forgalmazása. Akció december 31-ig. Tel.: 0903 414 665. ● Nem banki hitel mindenkinek – 2 hónapon belül. Tel.: 0908 751 403. ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autóvillany-szerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Megbízónk számára keresünk: OPERÁTOROKAT, BETANÍTOTT SZALAGMUNKÁRA (somorjai székhelyı vállalat). Feltételek: hárommıszakos munkarend vállalása, jó egészségi állapot, alapszintı végzettség, a szlovák nyelv ismerete. Továbbá keresünk HEGESZTà – LAKATOS SZAKEMBEREKET, vállalkozókat is (Somorjához közeli, Rovinka – csöllei székhelyı, vállalat). NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, akár idŒsebb, középkorúak számára is. Amennyiben érdekli valamelyik ajánlatunk, kérem, jelentkezzen a 0905 439 618-as, ill. 0905 454 871-es telefonszámon, illetve a fortius@nextra.sk címen. ● Felveszünk gyakorlattal rendelkezŒ virágkötŒt. Tel.: 0902 462 848. ● Építkezésre segédmunkást keresek, Dunaszerdahely és környéke. Tel.: 0918 884 884.  3 szobás lakás DS-en (1 959 000 Sk/65 026,89 euró). Tel.: 0907 751

Eladók:  2913 m2-es építkezési telek Kulcsárkarcsán (660 000 Sk/21 907,99 euro. Tel.: 0903 405 544,  3 szobás lakás DS-en, Kelet-lakótelep. Ár az irodában. Tel.: 0905 442 905,  3 szobás lakás Dunaszerdahelyen – Újfalu (1 820 000 Sk/60 412,93 euró. Tel.: 0905 442 905,  3 szobás családi ház BŒsön (2 120 000 Sk/70 371,11 euró). Tel.: 0905 442 905,  családi ház kerttel DS-en (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Szarván (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Tejedben (4 480 000 Sk/148 708,76 euró). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Nagypakán. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0903 405 544,  3 szobás lakás DS-en, Halpiac tér. Ár az irodában. Tel.: 0911 785 140,  családi ház Tonkházán (5 400 000 Sk/179 247,16 euró). Tel.: 0911 785 140,  családi ház – sorház DS-en (Nyugatlakótelep, 8 500 000 Sk/282 148,31 euró). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Tárnokon (6 800 000 Sk/225 718,65 euró). Tel.: 0911 785 140,

669,  új családi ház Padányban (2 800 000 Sk/92 942,97 euró). Tel.: 0903 405 544.  családi ház Dunaszerdahelyen, Sikabony (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  dupla családi ház nagy telekkel Jókán (3 650 000 Sk/121 157,80 euró). Tel.: 0911 987 958,  építkezési telkek Sárosfán (ár az irodában). Tel.: 0911 102 400,  1-2-3 szobás lakások Dunaszerdahelyen. Tel.: 0911 785 140.  építkezesi telkek Szentmihályfán (990 Sk/m2, 32,86 euró/m2). Tel.: 0911 102 400,  2,5 szobás lakás Dunaszerdahelyen, a városközpontban (1 960 000 Sk/65 060,08 euró. Tel.: 0911 102 650,  családi ház DunaszerdahelytŒl 13 kmre (3 950 000 Sk/131 115,98 euró). Tel.: 0911 102 650,  kiadó 10 m2-es irodahelyiség és 73,6 2

m -es raktár Szentmihályfán (30 000 Sk/995,82 euró). Tel.: 0905 442 905.

attractive@remax-slovakia.sk www.remax-slovakia/attractive

● Munkatársat keresek érettségivel. Tel.: 0905 864 436. ● A felsŒpatonyi székhelyı MELLI INTERIERY Kft. munkaviszonyba felvesz bútorasztalost és délutáni mıszakba segédmunkást (ragasztómıhelybe). Tel.: 031/590 09 51; 590 09 32. ● Ács szakmunkásokat és segédmunkásokat keresek. Tel.: 0905 880 296. ● Dunaszerdahelyi székhelyı fırésztelep felvesz fŒ- és mellékállásba munkatársakat. ElŒnyös fizetési feltételek. Tel.: 0903 757 983; 0905 885 551. ● Mellék- és fŒálláslehetŒség. Tel.: 0915 729 755. ● Tehergépkocsi-szerelŒket keresünk. Tel.: 0908 084 200. ● Mıanyag ablak és ajtók gyártásába munkaerŒt felveszünk. Tel.: 0911 718 393. ● Kisgyermekes édesanya otthon végezhetŒ munkát vállalna. Tel.: 0902 288 356. ● Tapasztalattal rendelkezŒ gépészt keresünk Putzmeister P 715 TD betonpumpa kezelésére. Jó fizetési lehetŒség. Írásos jelentkezést az alábbi címre várunk: Eurostav-DS, a.s., Priemyselná ul. 5296/2A, 929 01 Dunajská Streda. Tel.: 031/552 87 45. ● Felveszünk munkaerŒt mıanyag ablakok, ajtók gyártására. Betanítást is vállalunk. A kérvényeket és életrajzokat küldjék az alábbi címre, illetve itt lehet személyesen jelentkezni: DANTER, Bratislavská cesta, P. O. Box 14, 929 01 Dun. Streda. E-mail: okno@danter.sk ● Otthon végezhetŒ munka 30%-os nyereséggel. Tel.: 0905 466 343. ● Kft. megbízói részére keres betanított munkásokat – jó kereseti lehetŒség. Tel.: 0036/70/ 45 20 773; 0903 540 567 – ha megcsörget, visszahívom. ● Pincért keresünk a várkonyi „Fényes” étterembe. Jó fizetési lehetŒség, azonnali belépés. Tel.: 0918 384 133. ● SofŒröket keresünk – nyugdíjasok is jelentkezhetnek. Tel.: 031/590 27 65; 0903 013 341. ● Azonnali belépéssel felveszünk teherautó-sofŒröket (12 t-ig és 12 t felett). Cím: MOL-Glass-DS, s.r.o., Mlieãany 64, 929 01 Dunajská Streda; tel.: 031/551 69 38, fax: 031/551 13 48.

● Vennék szántóföldet Somorjától Komáromig. Ár 100-tól 130 000 Sk/ha. Tel.: 0905 849 597. ● Eladó Ásványrárón – BŒssel szemben – 17 éve mıködŒ, 6 szobás fogadó vendéglŒvel, teljes berendezéssel (2 x 136 m2). Ára 17 millió Ft. Tel.: 0036/30/ 430 26 34. ● Eladó újonnan épített, félkész családi ház 8 áras telken, Dunaszerdahely mellett. Ára 2,6 millió Sk (86 304 euró). Tel.: 0903 208 587. ● Eladó új családi ház 10 áras telken Nyárasdon. Csak készpénzre! Tel.: 0908 702 410. ● Eladó 5 áras építkezési telek Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 588 977 – csak hétvégén! ● Eladó 8 áras közmıvesített építkezési telek Dunaszerdahely mellett, Hegyéte községben. Ára 1200 Sk/m2. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó kétgenerációs, emeletes családi ház Hegyétén. Tel.: 031/551 80 36, 20 óra után. ● Eladó 90 áras és 1,08 ha-os építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó Dunaszerdahelyen 15 áras építkezési telek. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 25 áras építkezési telek FelsŒjányokon. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladók építkezési telkek Sárosfán. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5600 m2-es építkezési telek Patonyréten. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 17 áras építkezési telek Solymoskarcsán. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó még befejezetlen, 2 emeletes, többszobás családi ház, a földszinten üzlethelyiséggel, Felbáron. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5 szobás családi ház Jókán 19 áras telekkel. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5 szobás, emeletes családi ház Tárnokon 8 áras telekkel. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 4 szobás családi ház Somorján (Tejfal) 11 áras kerttel. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó emeletes, 6 szobás családi ház Pódafán Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. LAKÁS, GARÁZS

INGATLAN

● Eladó, sürgŒsen, Balaton közelében 50 m2-es, 2 szobás, összkomfortos ház 10 áras telekkel, Siófoktól cca 10 km. Ára 1,3 millió + megegyezünk (vagy csere csallóközi ingatlanra). Tel.: 0948 312 294. ● Eladó Balázsfán 20 áras terület – szántóföld (270 Sk/m2), valamint Somorján 1,5 ha ipari terület (1300 Sk/m2). Tel.: 0905 84 95 97. ● Eladó családi ház Dercsikán. Tel.: 0907 768 921. ● Eladó közmıvesített, 5,5 áras beltelek Várkonyban. Tel.: 031/ 552 7039, 0910 299 576. ● Eladó 22 áras építkezési telek Pódafán. Ár megegyezés szerint. Tel.: 031/551 59 47.

● Eladó két 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0911 763 030. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 355 357. ● Eladó magántulajdonban lévŒ 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 104 047. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 132 282. ● Elcserélem 2 szobás lakásomat (Kelet-lakótelep) nagy 3 szobásra Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 01 82; 0908 685 621. ● Eladók most épülŒ lakótömbben egy- (1 290 000 Sk), két(1 650 000 Sk) és háromszobás (2 600 000 Sk) lakások

Dunaszerdahelyen (Sport utca), valamint eladók garázsok is. Tel.: 0911 763 030; 0907 849 001. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (SzNF tér). Tel.: 0908 498 036. ● Eladó részben átalakított, magántulajdonban lévŒ garzonlakás Dunaszerdahelyen a városközpontban. Ára 1,2 millió Sk. Tel.: 0908 309 040. ● Eladó teljesen felújított 3 szobás lakás Somorján. Tel.: 031/ 560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó új 3 szobás lakás Sárosfán. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen 1,35 millió Skért. Tel.: 0903 222 071. KIADÓ – BÉRLET

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek, irodának is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó üzlethelyiség (60 m2) emelettel, Dunaszerdahelyen, a Vámbéry téren. Tel.: 0910 164 626. ● Kiadó légkondicionált helyiség (13 m2 + toalett) Dunaszerdahelyen a Kelet-lakótelepen (a Jednota szupermarket mellett). Megfelel irodának, fodrászszalonnak, pedikırnek, fogadóirodának stb. Tel.: 0905 260 582. ● Kiadó garázs Dunaszerdahelyen (Rózsa liget). Tel.0904 371 390. ● Bérbe adom 3. emeleti garzonlakásomat Dunaszerdahelyen, a Rózsa ligetben. Tel.: 031/552 64 58. ● Kiadó 80 m2-es, utcáról nyíló helyiség Dunaszerdahely központjában (kávéháznak, étteremnek, üzletnek stb.). Tel.: 0908 733 708. ● Kiadó hıtŒkocsi lakodalmakra. Tel.: 031/554 57 62; 0905 493 843. GÉPJÁRMÙ

● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Kontaktus: 0903 415 642. ● Eladó Ford Tranzit 2,5 dízel. Tel.: 0911 747 936. ● Eladó ezüstszínı ·KODA OCTAVIA II TDI 77 KW, gy. év 2007/12, 2008-as modell, 6000 km. Ambiente kivitelben, elsŒ tulajdonos. Ára 525 000 Sk. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó kék VW Polo 1,6 l, gy. év 1995, 143 000 km. Tel.: 0904 237 124. ● Vennék Peugeot Boxert, elfogadható áron. Tel.: 0908 583 761. ● Eladó garázsolt ·koda Favorit 135, gy. év 1992, 123 000 km, központi zár, téli-nyári gu-

mi. Irányár 38 000 Sk. Tel.: 0905 109 111. ● Eladó fekete metálfényı, háromajtós Fiat Punto 1,2, 16 V, gy. év 2005, 60 000 km. Tel.: 0905 128 196. ● Eladó sötétkék Opel Vectra B Combi 2.0 DTI, gy. év 1998, 165 000 km. Ára 145 000 Sk. Tel.: 0907 445 963. ● Eladó Zetor 6911-es traktor forgalmi engedéllyel. Tel.: 0903 476 196. ● Eladó Fiat 126. Tel.: 0907 501 321. ● Eladó 7 éves Ford Mondeo TDi 2000 (243 000 Sk). Tel.: 0903 222 071. ● Eladó Renault Expres 1.4 i, 4 x téli gumi, 10 CD-váltó, 2 x 150 W-os erŒsítŒ, 2 x subvofer. Tel.: 0905 897 480. ● Eladó sötétkék Felicia LX, gy. év 1998, nagyon jó állapotban. Tel.: 0907 262 472. ÜDÜLÉS

● UTAZÁS: 2008. szept. 19.: Budapest – Thália Színház: Abigél – musical; szept. 26–28.: Prága; okt. 11.: Budapest – Madách Színház: Anna Karenina – musical; okt. 25–26.: Bécs – Múzeumok és kastélyok nyomában. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. VEGYES

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó jó állapotban lévŒ mosógép. Tel.: 0904 399 374 ● Eladó három nehéz fogas. Tel.: 0911 747 936. ● Eladók betonkerítések, drótkerítéshez betonoszlopok. Tel.: 0907 238 195. ● Eladó tızifa házhoz szállítással. Tel.: 0911 251 387. ● Eladó fodrászatba berendezés: fodrászszék és tükrös bútorrész. Tel.: 0904 664 250. ● Vennék klasszikus, öntvény páncélszekrényt, trezort. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó 1000T eurós kasszagép. Tel.: 0915 456 377. ● Eladók élŒ sövények, tujafák (80m—100m), 60 Sk/db. Tel.: 0902 526 341. ● Eladó 200 l-es, majdnem új, energiatakarékos hıtŒ 70 l-es fagyasztóval, szekrénysor és kihúzható fotelágy. Ár megegyezés szerint. Tel.: 031/562 71 31. HÁZIÁLLAT

● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon (GA) kedvezményes áron megrendelhetŒk frissen tisztított pecsenyekacsák (100 Sk/ kg, élŒ súly 1 kg/60 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277. ● Elajándékozom kiskutyáimat. Tel.: 0907 501 321. ● Eladók beagle kutyakölykök. Tel.: 0904 841 217.

Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bőrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/olajcsere után. Ára: 150 000 Sk. Tel.: 0903 415 642.


Kulissza – Hirdetés

2008. szeptember 16.

13

Szkafander és pillangó: Ahány betı, annyi pislantás Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy agyvérzés. Ez az agyvérzés egy olyan embert támadott meg, aki nem volt hajlandó feltartott kézzel letérdelni elŒtte. Bár teste szinte teljes egészében megadta magát, lelke még bevállalt egy sakkjátszmát a Halállal. A népmesei kezdés ellenére ez a történet nem szájról szájra terjedt, hanem kézrŒl kézre, mégpedig könyv formájában. A szerzŒ – az Elle francia divatlap egykori fŒszerkesztŒje, Jean-Dominique Bauby – maga a szenvedŒje is a történetnek, akinek bal szeme volt a köldökzsinór a külvilághoz, és ezzel a szervével sikerült tollbamondania élettörténetét. A könyv megjelenése után tíz nappal elhunyt a szerzŒje. A történetet már Spielberg is szerette volna megfilmesíteni, de végül lemondott róla, és a karmesteri pálca átkerült az amerikai festŒ-rendezŒ Julian Schnabel kezébe, aki a filmmágus operatŒrét, Janusz Kaminskit (Schindler Listája, Ryan közlegény megmentése) azért megtartotta. Jean-Dominique Bauby szerepére eredetileg Johnny Deppet kérték fel, de Œ sajnos nem tudta beilleszteni a Karib-tenger kalózai miatti szoros programjába. Végül Mathieu Amalric kaparintotta meg a fŒszerepet, az ápolónŒjéét pedig Marie-Josée Croze (Œk ketten már szerepeltek együtt Spielberg Münchenében). A filmet 4 Oscarra jelölték, Schnabelt és Kaminskit Cannes-ban is elismerték, a rendezŒ Golden Globe-, a fŒszereplŒ pedig César-díjjal gazdagodott, ezenkívül egy csomó kritikai elismerést is begyıjtöttek mindannyian. Jean-Do, ahogy barátai nevezték, az Elle fŒszerkesztŒjeként természetesen nem fogadott cölibátust, de még csak hıséget sem, nem utasította vissza a gyönyörı nŒk társaságát, családját szeretŒje miatt elhagyta. Egy, a fiával töltött vidám délutánon súlyos agyvérzés áldozata lett, amelynek következtében kómába esett. EbbŒl három hét után felébredt, de értelmes hang többé nem hagyta el a

száját; izmai, a bal szemét kivéve, teljesen lebénultak, és ebben a magatehetetlen állapotban kellett leélnie maradék életét. Az orvosok ezt „bezártság szindrómának” (LIS – locked-in syndrome) nevezték, hiszen a lélek elveszti kapcsolatát a testtel, és gondolataink többé nem konvertálódnak át cselekedetekké. Belül akár nevetés, akár kiáltás hallat-

szkafanderen, amelybe, ha belenézünk, egy pillangó káprázatos szárnyalását csodálhatjuk. ESARINTULOMDPCFBVHGJQZY XKV Ez a betısor az ábécé speciális változata, amelyben a betık a francia nyelvben való elŒfordulásuk gyakorisága alapján vannak sorba ren-

 A szkafanderbe zárt pillangó szik, kívül csak egy mozdulatlan testet látunk, Jean-Do esetében esetleg egy örömtŒl teli, illetve zaklatott tekintetet. A bal szemhéja mozgatásával egy nagyon halvány esélye maradt, hogy ne zárjon be teljesen, ha úgy tetszik, egy apró lyuk maradt a

VILLA ROSA panzió és étterem Dunaszerdahely, Jesenský u. 6.

SÖRFESZTIVÁL NÁLUNK sült csülökkel szeptember 18-ától 28-áig!

EGZOTIKUS HÚSÉTELEK szeptember 29-étől! Info: 031/590 27 70, www.villarosa.sk

www.parameter.sk

Képarchívum

dezve. Jean-Do egyik ápolónŒje leleményességének köszönhetŒen egy hangyányit könnyebbé vált a kommunikáció. A szóalkotásnál mindig a megfelelŒ betınél pislantott egyet, eldöntendŒ kérdéseknél pedig az egy pislantás jelentette az igent, kettŒ

a nemet. Ennek az ábécének a betanulásával látogatói apró szeletet szakíthattak még belŒle, az utókor viszont ennél sokkal többet kapott. Csapongó szellemének kivonatát. Egyrészt óriási lelkierŒre, másrészt más támaszkodókra is szorult, hogy képes legyen felülkerekedni embertelen állapotán. Ahogy Œ mondta: „A bal szememen kívül még két dolog maradt meg nekem, az emlékeim és a képzeletem.” A film elsŒ fele teljesen szubjektív. A fŒhŒs szemével látunk mindent, a szubjektív kamera és a szuperközelik beleültetnek minket is a szkafanderbe, tehát a fŒhŒs pupilláján keresztül nyeljük mi is az összes információt. A szemével viszont nemcsak kifelé, hanem befelé is tekintünk, flash-back-ekbŒl összerakhatjuk eddigi életvitelét, és hasonlóan belemélyedhetünk képzeletének labirintusába. A közelhajoló családtagok, ismerŒsök, orvosok, ápolók arcai, gesztusai már-már bergmani precizitással vannak megszerkesztve. Egyes jelenetek úsznak az iróniában és a fekete humorban, például amikor elŒször találkozunk Jean-Do arcával egy tükörben: „Ki ez? Én volnék? Úgy nézek ki, mintha egy formaldehides kádból szálltam volna ki.” A humorérzéke tehát a harmadik pillér, ami segíti megtartani emberségét, és ez az, ami a filmet is segíti, hogy ne menjen el az erŒteljes patetikusság irányába. A rendezŒ festŒi énjének és az operatŒr tapasztalatának fantasztikus ötvözetét láthatjuk, a képek és a hangulatteremtés nem hagyják, hogy a nézŒ összeroppanjon a klausztrofób tehetetlenség súlya alatt, sikerül végig egyensúlyozni az emelkedettség és a könnyedség határán. 110 perc erejéig tehát mi is engedélyt kapunk, hogy elfoglaljunk egy „mozgássérült parkolóhelyet”. Ez egyszer viszont ez felemelŒ érzés. A film az idei Oscar-gála egyik titkos esélyese volt, és a tavaszi, pozsonyi Frankofón Filmfesztivál óta most vetítik nálunk elŒször a mozikban. Szilvási Tibi

Prijmeme SBS pracovníkov

LEAFF – TAKARÍTÓVÁLLALAT TAKARÍTÁST ÉS „TEPPEZÉST” VÁLLALUNK!

v Dunajskej Strede a Veºkom Mederi. Podmienka: preukaz odbornej spôsobilosti. V˘hodné platové podmienky. Tel.: 0905 547 832; 0902 924 582, príp. 041/76312 08.

Beiratkozás és információ: Columbus, Lesná 8, Dunaszerdahely. Tel.: 0904 23 71 24. www.columbus-ds.sk ...tanulj nyelveket és fedezd fel a világot!

Kossutha 6, 945 01 Komárno, www.nany13.sk ponúka na predaj: 2-izb. byt v Budape‰ti (1,6 mil. Sk/53 110 euro); v ·amoríne: 3-izb. byt (2,65 mikl. Sk/87 964 euro), 4-izb. byt (2,8 mil. Sk/92 943 euro); v Dun. Strede: 2-izb. byt (v centre, 1,55 mil. Sk/51 451 euro), 3-izb. byt (1,65 mil. Sk/54 770 euro – ãasÈ Sever – zaãiatok), 3-izb. byt (po úplnej rekon‰tr. 1,7 mil. Sk/56 430 euro), 3-izb. byt (Sever II. – po rekon‰tr. 1,77 mil. Sk/58 753 euro), 3-izb. byt (Sever II. – po rekon‰tr. 1,85 mil. Sk/61 409 euro), 3-izb. byt (1,8 mil. Sk/59 749 euro), 3-izb. preroben˘ byt (Sever II. – 2,1 mil.Sk/69 707 euro), 3-izb. luxusne preroben˘ byt (kompl. zariaden˘ 3,3 mil. Sk/109 540 euro), 3-izb. byt (2,2 mil. Sk/73 027 euro – úplná rekon‰tr. + zariadenie – pri Hypernove), 3-izb. byt (1,75 mil. Sk /58 089 euro – centrum (Lidl), 3-izb. (po rekon‰tr., Rybn˘ trh – 2,1 mil.Sk/69 707 euro), 3-izb. byt (úplná re-

kon‰tr. – 2,15 mil. Sk/71 367 euro), 3-izb. byt (1,85 mil. Sk/61 409 euro – hotovosÈ), 3-izb. druÏst. byt (1,8 mil. Sk/59 749 euro), 3-izb byt (1,88 mil. Sk/62 405 euro – kompl. rekon‰tr., Rybn˘ trh), 4-izb. byt (1,9 mil. Sk/63 068 euro); 4-izb. Byt s garáÏou (2,6 mil. Sk/86 304 euro). Pozemok v DS 1898 m2, moÏnosÈ v˘stavby (1,95 mil. Sk/64 728 euro), 2 x v DS (Kútniky 800 m2 – 961 200 Sk /31 906 euro a 960 000 Sk/31 866 euro), pozemok v Dolnom Bare 520 Sk/ m2 = 17,26 euro/m2), pozemok v Povode 2200 m2 (930 Sk–30,87 euro/m2). Pozemky v ·amoríne, BlaÏove, Vojke nad Dunajom, vo Veºkom Mederi, pozemok v Orech. Potôni 680 Sk/m2 = 22,57 euro/m2. Rodinn˘ dom 1 km od DS (novostavba 4,1 mil. Sk/136 095 euro), dom v Orech. Potôni – 7 mil. Sk/232 357 euro, luxusn˘ rodinn˘ dom v DS (nutné vidieÈ, len pre nároãn˘ch –10,5 mil. Sk/348 536 euro), rod. dom

A NYELVISKOLA KÍNÁLATÁBÓL: ● ANGOL NYELV KEZDÃKNEK ÉS HALADÓKNAK

Ülőgarnitúrák, ágyak, szőnyegek, autók, teherautók, buszok „teppezése”.

● SZLOVÁK KONVERZÁCIÓS NYELVTANFOLYAM ● BABA–MAMA ANGOL: hároméves korig

Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 22.

Folyamatosan keresünk munkaerőt is.

Cím: Dunajská ul. 372/17 929 01 Dunajská Streda Tel.: 0905 506 748 031/552 70 23 E-mail: leaffds@panelnet.sk

DROBNÉ INZERÁTY ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Hºadáme do trvalého pracovného pomeru: OPERÁTORKY ku strojom do v˘roby v ·amoríne. Podmienky: ochota pracovaÈ na 3 zmeny, schopnosÈ vykonávaÈ základné operácie na strojoch, dobr˘ zdravotn˘ stav, znalosÈ slovenského jazyka, predchádzajúce pracovné skúsenosti vo v˘robn˘ch spoloãnostiach – kde vykonával manuálnu a presnú prácu sú v˘hodou. Tel.: 0905 454 871, 0905 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● V˘znamná slovensko‰védska v˘robná spoloãnosÈ so sídlom v blízkosti ·amorína prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneì: v˘robn˘ch robotníkov, operátorov CNC stroja. Kvalifikaãné poÏiadavky: absolvent SOU, Z· alebo SOU strojnícke, prax v˘hodou. Motivujúce finanãné

ohodnotenie podºa v˘konnosti a kvality vykonanej práce, dlhodobá perspektíva sebarealizácie v medzinárodnej firme, za‰kolenie. Tel.: 0905 454 871. ● Renomovaná spol. v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie hºadá vhodného kandidáta na pozíciu PROJEKTANT. PoÏiadavky: vysoko‰kolské vzdelanie – strojnícka, stavebná fakulta – katedra technika zariadení budov. Zameranie energetické zariadenia a technika prostredia, resp. TZB, prax v odbore v˘hodou. Miesto v˘konu práce: ·amorín. Tel.: 0905 454 871; 0905 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● Obchodno-ekonomická firma prijme ºudí na pracovné pozície: obchodník, manaÏér, klientsky pracovník. PoÏiadavky: komunikatívnosÈ, stredná ‰kola, práca s ºuìmi v˘hodou. Ponúkan˘ plat: 20-30 000 Sk. Tel.: 0908 138 351. ● NANY 13, s.r.o., realitná a draÏobná spoloãnosÈ, Nám.

v DS (4,2 mil. Sk/139 414 euro), rodinn˘ dom v Dolnom ·táli, cena 2,1 mil. Sk/69 707 euro), novostavba v Hornej Potôni – 4,4mil. Sk/146 053 euro, rodinn˘ dom v DS (ãasÈ Západ – nutné vidieÈ – 4,1 mil. Sk/136 095 euro), rodinn˘ dom v BlaÏove – super stav – 4,9 mil. Sk./162 650 euro, rod. dom v DS – ãasÈ Mlieãany (2,6 mil Sk/86 304 euro), 2 x rodinn˘ dom v Povode, dom voVeºkom Mederi (2,1 mil. Sk/69 707 euro), rodinn˘ dom v Trhovej Hradskej (1,8 mil. Sk/59 749 euro), skladové priestory v DS – 3,1 mil. Sk/102 901 euro, re‰taurácia v Komárne – dohoda, chalupa – dom – Valaská Belá (200 000 Sk/6639 euro), dom pri Balatone – Siófok (1,4 mil. Sk/46 471 euro – moÏná v˘mena za dom na Îitnom ostrvove. ·iroká ponuka nehnuteºností – Komárno a okolie! Vykonávanie draÏieb pre vlastníkov ako aj záloÏn˘ch veriteºov. Tel.: 0948 031 800; 0915 884 102; 0905 658 996; 0907 707 415, nany13@nany13.sk

● Predám VW Polo 1,6 l, rok v˘r. 1995, 143 000 km. Tel.: 0904 237 71 24. ● Poradenské centrum – privyrobenie 2-3000 Sk t˘Ïdenne. Tel.: 0908 754 394. ● Predám preroben˘ 3-izbov˘ byt v osobnom vlastníctve v DS. Cena 1 880 000 Sk (62 405 euro). Tel.: 0915 790 857. ● Hºadáme servisného technika na kamióny. Tel.: 0908 084 200. ● Douãím slov. jaz., opatrím dieÈa vo veãern˘ch hodinách a cez víkendy. Tel.: 0911 210 824. ● Hºadáme ‰oférov – môÏu byÈ aj dôchodcovia. Tel.: 031/590 27 65; 0903 013 341. ● Kuchynské ‰túdio prijme pracovníka na montáÏe nábytku. Nástup ihneì. Tel.: 0905 598 111. ● S okamÏit˘m nástupom prijmeme do pracovného pomeru vodiãov nákladn˘ch áut (do 12 t a nad 12 t). Adresa: MOL-Glass-DS, s.r.o., Mlieãany 64, 929 01 Dunajská Streda; tel.: 031/551 69 38, fax: 031/551 13 48.


14

Sport

2008. szeptember 16.

Elfogyott Kweuke puskapora? CorgoÀ-liga, 8. forduló. A szlovák válogatott világbajnoki selejtezŒi miatt elrendelt szünetet követŒen az elmúlt hét végén tovább folytatódott a CorgoÀ-liga pontvadászata. A dunaszerdahelyiek szombaton ezúttal az újonc pre‰oviak otthonában léptek pályára, ahonnan üres kézzel utaztak haza. Pedig a vendégek szakvezetése semmit sem bízott a véletlenre. A Lorant-legénység már csütörtökön elutazott a keleti végekre, hogy szombaton pihenten vegye fel a küzdelmet ellenfelével. Werner Lorant, a DAC újdonsült mestere a gyakorlásokon elsŒsorban az erŒnlét javítására, a defenzív feladatok ellátásának begyakorlására törekedett. A kezdŒtizenegyben is változtatásokat eszközölt. A bosnyák származású, ám német útlevéllel rendelkezŒ husszonnégy esztendŒs Veledar Essad személyében, akit a ligaszünetben igazolt le a DAC-vezérkar, újoncot avattak a vendégek. A nevezett a Bayern München ificsapatában futballo-

zott, posztját tekintve offenzív középpályás, ám a csatársorban is bevethetŒ. A bécsi Rapid elleni edzŒmeccsen góllal debütált a sárga-kék szerelésben. Ismét az elsŒ csapatban kapott helyet a kemény párharcokra szakosodott, jó fejjátékáról is ismert Marcin. Regedei és Németh Krisztián csupán a cserejátékosok között várt bevetésre. A csallóköziek már a középpályán igyekeztek megszırni a vendéglátók támadásait és gyors kontrákkal mattolni ellenfelüket. Szándékukat nem koronázta siker. Ez elsŒsorban annak tudható be, hogy az Œszi idényben elsŒ alkalommal nem találtak bajnoki meccsen ellenfelük kapujába. Pedig éppen az Œ mezüket viseli a mezŒny eddigi legjobb góllövŒje, Leonard Kweuke, aki hatszor iratkozott fel a góllistára. A kameruni támadó ezúttal csupán a ziccerekig jutott el. A 24. percben a kapufát, három perccel a mérkŒzés befejezése elŒtt pedig Buchtát, a hazaiak kapusát találta telibe. Fordulás után, amikor már Dragicevicet is

 Kweuke ezúttal csupán a ziccerekig jutott

Fogas Ferenc felvétele

pályára vezényelte a vendégek mestere, Essad góllal kecsegtetŒ helyzeténél Prekop mentett. Természetesen Novotának is akadt dolga, a DAC hórihorgas csapatkapitánya több ízben is remekelt. Takáã három pontot érŒ pontos fejesénél azonban Œ is verve volt. „Egyetértek kollégámmal, valóban mindkét csapat jó játékot nyújtott, nagy iramot diktált. Sajnos az elsŒ félidŒben a csatárunk nem jól célzott. Így aztán nem mi szereztünk vezetést, hanem a hazaiak. A második félidŒben is volt százszázalékos helyzetünk, amelyet szintén nem értékesítettünk. Emiatt szereztek a hazaiak három pontot” – hangzott Werner Lorant értékelése a párharc befejezését követŒ sajtótájékoztatón. A DAC egyébként kedden hazai pályán a labdarúgó Szlovák Kupa 2. fordulójában az Inter Bratislava együttesével méri össze tudását a továbbjutásért. Tatran Pre‰ov–DAC 1:0 (1:0), g.: Takáã (32.). DAC: Novota – Adiaba, Pinte, Marcin, Caha, Osei Opoku, Abena, Veledar (75. Regedei), Boya, Hasszan (46. Dragicevic), Kweuke. További eredmények: Artmedia PetrÏalka–Dukla Banská Bystrica 1:1 (1:0), g.: Saláta (30.), ill. Gottwald (85.), FC Nitra–MFK Ko‰ice 2:1 (1:0), g.: Liluasvili (29.), Gruber (48.), ill. Matic (52.), Tatran Pre‰ov–DAC 1:0 (1:0), g.: Takáã (32.), M·K Îilina–MFK RuÏomberok 1:1 (0:0), g.: Pekarík (65.), ill. M. Bako‰ (49.), FC ViOn Zlaté Moravce–MFK Dubnica 0:0. A Spartak Trnava–Slovan Bratislava párharcra szeptember 23-án kerül sor. A bajnokság állása: 1. Ko‰ice 2. Îilina 3. Slovan 4. Trnava 5. Pre‰ov

8 8 7 6 8

6 5 4 3 3

1 3 1 2 1

1 0 2 1 4

14:7 17:2 11:5 9:5 8:13

19 18 13 11 10

6. Nitra 7. RuÏomberok 8. DAC 9. Dubnica 10. Zl. Moravce 11. PetrÏalka 12. B. Bystrica

8 8 8 8 8 7 8

3 2 2 2 1 2 1

1 3 2 2 4 1 3

4 3 4 4 3 4 4

8:17 10 9:10 9 12:13 8 11:12 8 4:9 7 7:13 7 3:7 6

A 9. forduló mısora – szeptember 20. (szombat): 15.00: DAC–Zlaté Moravce; 17.00: Slovan–Pre‰ov; 20.15: MFK Ko‰ice–Spartak Trnava. Szeptember 21. (vasárnap), 17.15: RuÏomberok–FC Nitra; 17.30 Dubnica–Artmedia. Szeptember 22. (hétfŒ), 20.15: Banská Bystrica–Îilina. * Az I. labdarúgóliga 8. fordulójának vasárnap délelŒtti találkozóján tovább folytatódott a DAC-fakó mélyrepülése. A sárgakékek ugyanis háromgólos vereséget szenvedtek a nagymihályiaktól, és két ponttal továbbra is a sereghajtó posztján kullognak. A találkozón egyébként Michal Kuruc irányította edzŒként a sárga-kékeket. Meszlényi Tibor, a hazaiak vezetŒedzŒje (?) a vesztes csatát megelŒzŒen a kollektíva menedzserétŒl értesült arról Meszlényi Tibor, hogy már nem Œ vezeti csatába az együttest. Amikor arról faggattuk, mi váltotta ki a szerepcserét, nem óhajtotta kommentálni a történteket. Lakonikusan csak ennyit mondott: „Érvényes szerzŒdésem van.” Egyébként Belkovics László és Lelkes Mátyás sérülés miatt nem állt csatasorba DAC-mezben. A mérkŒzés kezdetét megelŒzŒ sípszó elŒtt nagy hirtelen két poszton is változásra került sor a dunaszerdahelyiek kezdŒtizenegyében. Gerichet Lelkes Ádám, Hofericát pedig Gábri‰ helyettesítette. Történt ugyanis, hogy egyszerre öt olyan futballistát jelöltek a kezdŒcsapatba, akik az A keret listáján az elsŒ tizenhárom helyen vannak feltüntetve. Ez pedig szabályellenes. A végszóra eszközölt változtatások a párharc ele-

jén máris éreztették negatív hatásukat, hiszen a balhátvéd posztján közremıködŒ Lelkes Ádám megingásaiból két ízben is profitáltak a kelet-szlovákiaiak. Megérdemelten zsákmányoltak három pontot a nagymihályiak, akik minden tekintetben felülmúlták a nagy hibaszázalékkal játszó, enerváltan futballozó hazaiakat. DAC B–Michalovce 1:4 (0:2), g.: 58. Amadou, ill. 8., 17., 80. Ga‰par, 50. Kozár. Sárga lap: Németh K.. JátékvezetŒ: ·uniar, 350 nézŒ. DAC: Saric – Buka (73. Bartalos), Németh K., Vasas, Lelkes Á. (56. Kiss), Plantic, Gábri‰, Kováã, Moughfire, Bognár, Amadou. További eredmények: Inter Bratislava–Prievidza 2:0 (2:0), g.: 18. R. Mihálik (öngól), 45. Majtán; Losonc–Rimaszombat 2:2 (0:0), g.: 64. Oãovan, 75. Lavrík, ill. 80. Îivanoviã, 87. M. âiÏmár; Podbrezová–Vágsellye 4:0 (0:0), g.: 56. Svintek, 65. a 78. Robert Tomko, 67. Konãek; Trenãín–MFK Ko‰ice B 5:0 (1:0), g.: 45. F. Hlohovsk˘, 64., 90. De Petris, 66. Chanti, 83. Knapp; RuÏomberok B–Humenné 4:1 (1:1), g.: 21., 79. a 87. (11-esbŒl) ·tevko, 82. T. Chovanec, ill. 31. L. Hricov. A bajnokság állása: 1. Inter 2. Vágsellye 3. Rimaszombat 4. Michalovce 5. Losonc 6. Podbrezová 7. Trenãín 8. MFK Ko‰ice B 9. Humenné 10. Prievidza 11. RuÏomberok B 12. DAC B

8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8

5 5 4 4 3 3 3 2 3 2 2 0

3 1 3 2 3 2 2 3 0 2 1 2

0 2 1 2 2 3 3 2 5 4 5 6

15:4 12:9 9:5 16:9 15:12 12:7 14:12 11:7 10:18 5:9 12:19 6:21

A 9. forduló mısora – szeptember 20. (szombat), 15.00: Michalovce–Trenãín, Rimaszombat–RuÏomberok B, Vágsellye–Inter, Humenné–DAC B; 19.30: Prievidza–Losonc. Szeptember 21. (vasárnap), 10.30: MFK Ko‰ice B–Podbrezová. Ágh István

BŒsi ziccerkesergŒ

A sörgyáriak a sereghajtók

Nyugat-szlovákiai III. liga. Sorrendben immár hatodik találkozójukon nem találtak az ellenfél kapujába a bŒsiek, akik vasárnap ismét elpuskázták ziccereiket. A vágbeszterceiek elleni gól nélküli döntetlenjük után sereghajtóként várják a folytatást a Duna-partiak. A somorjaiak éltek a hazai pálya elŒnyével, legyŒzték a galántaiakat. Nem volt gyŒzelmi mámor búcsúkor az újonc nyárasdiak oroszlánbarlangjában, hiszen a veretlenül listavezetŒ érsekújváriak a végjátékban szerzett Bukoviã-találattal három ponttal utaztak haza ellenfelük otthonából. A negyediek csupán remiztek, a párkányiak pedig bakiztak odahaza. Eredmények: Párkány–Led. Rovne 1:2 (1:1), g. 40. Saláta, ill. 16. Martinka (11-esbŒl), 66. Janãoviã; Somorja–Galánta 1:0 (1:0), g.: 17. Buchel; D. Vestenice–Dubnica B 1:0 (1:0), g.: 7. Harag; Ludanice–Nagyölved 2:0 (0:0), g.: 52. Rybnikár (11-esbŒl) 84. Kováã; Negyed–âFK Nitra 1:1 (1:0), g.: 43. TvrdoÀ (11-esbŒl), ill. 83. ·elmeci; Nyárasd–Érsekújvár 0:1 (0:0), g.. 85. Bukoviã;

Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkeleti csoport, 7. forduló. Nehezen született meg a listavezetŒ szerediek hazai sikere az alsóházban tanyázó vágpattaiak felett. Megérdemelten tartották otthon a három bajnoki pontot a kisfaludiak, akik tizennégy perc alatt háromszor találtak ellenfelük kapujába. Komáromban a rutinos Zdeno Kr‰teÀansk˘ szerezte csapata gyŒztes találatát a perediek elleni rangadón. Vízkeleten a DAC egykori erŒssége, Németh Jokkó is feliratkozott a góllövŒk listájára. Hatodszor kaptak ki a gyallaiak. Eredmények: Kisfalud–FelsŒkirályi 3:0 (0:0), g.: 51. Szerencsés, 56. Kvaãkaj, 65. Író; Ógyalla–Palárikovo 1:3 (0:2), g.: 50. Kurák (11 m), ill. 7. Holka, 15. Kovács I., 83. Bogyai K.; Diószeg–Deménd 2:1 (1:0), g.: 3. Józsa, 27. Krull, ill. 61. Zima; Komárom–Pered 1:0 (1:0), g.: 40. Zd. Kr‰teÀansk˘; Szered–Vágpatta 1:0 (0:0), g.: 53. Lipovsk˘; FC ViOn B/Volkovce–Ipolyság 4:0 (1:0), g.: 22., 64. Marták, 57. Hajnoviã, 90. Kozolka (11 m); Ímely–·urany 2:3 (1:1), g.: 7. Zemanek, 49. Hübsch, ill. 41. Skaãan,

BŒs–P. Bystrica 0:0; DomaniÏa–Myjava 2:0 (2:0), g.: 2. Lagín, 41. Hájek. A bajnokság állása: 1. Érsekújvár 2. Ludanice 3. Nagyölved 4. âFK Nitra 5. Nyárasd 6. DomaniÏa 7. Led. Rovne 8. Myjava 9. Negyed 10. Galánta 11. Dubnica B 12. Somorja 13. Párkány 14. D.Vestenice 15. P. Bystrica 16. BŒs

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1

1 0 16:2 19 0 1 11:2 18 1 2 12:6 13 1 2 6:5 13 0 3 13:6 12 0 3 9:10 12 2 2 8:6 11 1 3 10:7 10 1 3 14:12 10 0 4 8:8 9 1 4 7:10 7 1 4 5:11 7 0 5 7:19 6 2 4 5:9 5 2 4 8:16 5 1 5 1:11 4 Összeállította: (ágh)

Nyomulnak az udvardiak Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport. Idegenbeli sima gyŒzelmük után az udvardiak derılátóan várják a pontvadászat Œszi idényének folytatását. Eredmények: Cseke–Udvard 0:3 (0:2), g.: 15. Vadkerty, 40. (11-esbŒl) a 52. Sárközy; Ekel–Bánov 4:0 (1:0), g.: 28., 50. a 90. (11 m) Turza, 78. Yoshizawa; Nemesócsa–Garamkálna 1:2 (0:2), g.: 74. Patócs L., ill. 3. Mihalik, 44. Valo; Perbete–Tolmács 2:1 (1:1), g.: 8. Lakatos M., 65. CagáÀ, ill. 35. Havran (11-esbŒl); Marcelháza–Komjatice 1:2 (1:1), g.: 45. Cabada, ill. 37. Pajtinka, 85. Martin Marenãák; Újlót–Tardoskedd 4:0 (3:0), g.: 9., 40. (11-esbŒl) Ivan, 20. Trnka, 51. KoreÀ; Hontfüzsegyarmat–Hetény 2:2 (0:1), g.: 68. Hovan (11-esbŒl), 87. Sliaãan, ill. 30. Csintalan T., 80. Andru‰ko. A SzímŒ–Nagysalló találkozó elmaradt – a vendégek nem léptek pályára. (gh)

1. Udvard 2. Újlót 3. Perbete 4. Tardoskedd 5. Komjatice 6. Hontfüzesgyarmat 7. Garamkálna 8. Cseke 9. Tlmaãe 10. Ekel 11. Bánov 12. SzímŒ 13. Nemesócsa 14. Hetény 15. Nagysalló 16. Marcelháza

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7

5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 0 0

1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 3 0 2 3 0

1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 3 7

20:9 14:6 12:12 16:11 15:12 16:15 14:13 21:15 13:11 16:15 8:12 9:5 7:19 10:14 5:13 7:21

18 16 15 14 12 11 11 9 9 8 7 2

70. Kósa, 90. Simonides; Vízkelet–Gúta 3:0 (3:0), g.: 5. Bobor, 33. Mészáros, 34. Németh. A bajnokság állása: 1. Szered 2. Palárikovo 3. Diószeg 4. FC ViOn B 5. Vízkelet 6. Pered 7. Ímely 8. ·urany 9. Komárom 10. Ipolyság 11. Deménd 12. Gúta 13. Kisfalud 14. FelsŒkirályi 15. Vágpatta 16. Ógyalla

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1

1 1 17:8 16 1 1 16:7 16 0 2 19:8 15 0 3 19:12 12 0 3 13:10 12 2 2 16:9 11 2 2 16:14 11 2 2 12:13 11 1 3 11:10 10 1 3 12:18 10 0 4 15:11 9 1 4 10:14 7 1 4 13:20 7 1 4 9:17 7 1 5 6:23 4 0 6 12:22 3 Összeállította: (lel)

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0

1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 0 3 3

Gólözön Illésházán 16 13 12 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 8 3 0

Nyugat-szlovákiai V. liga, déli csoport, 7. forduló. MegŒrizte veretlenségét az Œszi elsŒségért küzdŒ csallóközi kettŒs, ám az illésháziak gólfesztivált rendeztek hazai környezetben, míg a dióspatonyiak Feketenyéken csupán remiztek. Az éllovas pozíciójába így két pont elŒnnyel a felsŒ-csallóköziek kerültek. Eredmények: Nyékvárkony–Nagymegyer 3:2 (2:0), g.: 12. Méhes, 27. Gróf, 89. Kósa, ill. 60., 73. Komjáti; Vágfarkasd–Nádszeg 0:0; Csallóközkürt–Vága 4:0 (1:0), g.: 35. Bugár I., 61. Csicsay K., 68. Tomãala, 83. Fehér; Illésháza–Vágsellye B 9:1 (3:0), g.: 6. Kiss, 11. Király, 42., 72., 77. Matejov, 68., 69. Mariã, 84., 86. Skuby, ill. 89. Kováã; Ekecs-Apácaszakállas–Vásárút 1:1 (0:1), g.: 78. Orosz, ill. 40. Gombos; Moãenok–Tallós 3:0 (2:0), g.: 40. Lenãé‰, 44. Gregu‰, 62. Kováã; Feketenyék–Dióspatony 1:1 (0:1), g.: 73. Barãák, ill. 21. Sercel Gy. (ái)

1. Illésháza 2. Dióspatony 3. Nádszeg 4. Moãenok 5. Nyékvárkony 6. Csallóközkürt 7. Vásárút 8. Tallós 9. Feketenyék 10. Vágfarkasd 11. Nagymegyer 12. Ekecs-Ap.szakállas 13. Nagyfödémes 14. Vága 15. Vágsellye B 16. Balony

0 0 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 5 3 4

29:8 18:5 14:11 9:7 15:13 12:13 13:9 12:11 12:12 7:8 10:10 11:14 10:14 13:24 11:23 8:22

19 17 11 11 10 10 9 9 9 9 8 8 7 6 6 3


Sport

2008. szeptember 16.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: DAC—Zlaté Moravce: ..........? (A CorgoÀ Liga kilencedik fordulójának mérkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb szeptember 20-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzésünk végeredményét (Pre‰ov—DAC 1:0) egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  SPORTLÖVÉSZET. A bŒsi lŒtéren lebonyolított Œszi fordulóval befejezŒdött az idei járási lövészeti liga, s harmadszori gyŒzelmével végleg a dunaszerdahelyi DRON Lövészklub vitrinébe került a versenysorozat vándorserlege. Az összesített eredmények alapján következŒ a végsŒ sorrend: 1. DRON Dunaszerdahely (Kozák Tibor, Borbély László, Rácz László, Rácz Tamás) 2222 kör, 2. BŒs A (Boráros Tamás, Szabó Mária, Csiba Ferenc, Rigó Zsolt) 2176 kör, 3. Somorja A (Jávorka László, Csóka Zoltán, TomበPastrnek, Rajcz Terézia) 2170 kör, 4. BŒs B (Horváth Endre, Horváth Zoltán, Szabó Imre) 2052 kör, 5. BŒs C (Heizer Zoltán, Lelkes Tamás, Majoros Krisztián, Majoros Zsuzsa) 2038 kör, 6. Somorja B (Machala László, Machala Zoltán, Panda Gyula, Zalka László) 2030 kör. Az egyéni összesített eredmények alapján – férfiak: 1. Rácz T. 759 , 2. Boráros T. 739, 3. Rácz L. 734 körrel; nŒk: 1. Rajcz T. 713, 2. Majoros Zs. 653, 3. Szabó M. 352 (az Œszi fordulón nem vett részt) körrel.  ÖREGFIÚK-FOCI. A Dunaszerdahelyi járás népszerı bajnokságának keleti csoportjában már kialakult a végsŒ sorrend, a nagyobb mezŒnyı nyugati csoportra még egy forduló vár a döntŒ és a helyosztó mérkŒzések elŒtt. Keleti csoport: DS Vízmıvek–Egyházkarcsai Ajax 6:0, Nádasdi Dinamó–BŒsi FC 0:3, Alistáli SE–Várkonyi FC 4:5, Eperjesi FC–DS Stavreco 2:2. VégsŒ sorrend a csoportban: 1. DS Stavreco 32, 2. DS Vízmıvek 30, 3. Várkonyi FC 28, 4. BŒsi FC 26, 5. Egyházkarcsai Ajax 19, 6. Eperjesi FC 12, 7. Nádasdi Dinamó 12, 8. Alistáli SE 4 ponttal. Nyugati csoport: Nagylégi FC–Egyházgellei FC 1:3, Dióspatonyi DSC–FelsŒpatonyi Old Boys 5:2, Szarvai Happy Boys–Tárnoki Old Boys 1:2, Felbári FC–Mihályfai FC 4:0. Sorrend a csoportban: 1. Felbári FC 38, 2. Dióspatonyi DSC 36, 3. Egyházgellei FC 26, 4. Nagylégi FC 26,5. Mihályfai FC 22, 6. Sárosfai Favorit 16, 7. Tárnoki OB 15, 8. FelsŒpatonyi OB 6, 9. Szarvai HB 4 ponttal. (–ck, –cope)

15

Gelle derbit nyert és vezet! DUNASZERDAHELY Ezúttal az éllovasok (s nem csak a szomszédfalvak hagyományos) rangadóját nyerte Egyházgelle Sárosfa ellen. A tapasztalt Csenke nem kegyelmezett az eddig jól menetelŒ újonc Pozsonyeperjesnek. S ebben a forduló góllövŒje, Mário Hudec is rendesen közrejátszott, hiszen három dugót vágott a hálójukba... I. osztály – felnŒttek (6. forduló): Csallóközcsütörtök–Jányok 4:0 (2:0), gólok Hromada L. (27.), Müller M. (36.), FürdŒs L. (48.), Kállay R. (60.). Csenke–Pozsonyeperjes 4:1 (2:1), Hudec M. (4., 40., 82.), Horváth R. (55.) – Tászli D. (25.). FelsŒpatony–Királyfiakarcsa 0:1 (0:1), góllövŒ Hodossy P. (29.). FK Nagymagyar–Nagylég 1:1 (0:1), Zsigó Z. (90.) – Horváth O. (25.). Nagyabony–Nagyszarva 3:1 (0:1), Czucz R. (52.), Klempa Sz. (56.), Fekete Á. (60.) – Horváth T. (40.). Hodos–Kisudvarnok 3:1(1:1), Tóth I. (18.), Zöld A. (67.), Olgyai L. (68.) – Fekete B. (22.). Egyházgelle–Sárosfa 2:0 (1:0), Póda M. (7., 65.). Tárnok–Egyházkarcsa 3:1 (1:1), Tóth L. (39.), Kulich M. (46.), âeredejev I. (86.) – Biegelbauer R. (40.). Táblázat: 1. Egyházgelle 2. Pozsonyeperjes 3. Nagyszarva 4. Tárnok 5. Egyházkarcsa 6. Sárosfa 7. Királyfiakarcsa 8. Csenke 9. FK Nagymagyar 10. Nagylég 11. Nagyabony 12. Hodos 13. FelsŒpatony 14. Csallóközcsütörtök 15. Jányok 16. Kisudvarnok

6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 0

2 1 0 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1

0 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 5

16:5 12:9 10:10 12:8 8:8 12:14 9:11 11:11 7:4 9:8 12:13 10:12 11:14 13:11 7:11 5:15

14 13 12 11 10 10 10 9 8 8 8 7 7 6 4 1

II. osztály – felnŒttek (6. forduló): Baka–Padány 5:1 (3:1), gólok Takács I. (24., 47., 75.), Oravec L. (6.), Csomor Gy. (13.) – Bódis T. (15.). Patonyrét–Csiliznyárad 5:1 (2:0), Csánó D. (14., 75.), ·tudent M. (16., 57.), Ga‰parík L. (88.) – Vörös B. (65.). Somorja B–Horn˘ B. 0:2 (0:1), Bertalan N. (8.), Csémy I. (86.). Nagypaka–Lúcs 0:0. Alistál–Bodak 5:0 (0:0), Bajcsi S. (47., 76.), Balogh I. (75., 88.), Horváth Gy. (79.). Illésháza B–Izsap 5:1 (2:0), Rigó I. (21.), Tóth Z. (öngól) (22.), Takács P. (71.), Farkas T. (72.), Bartal K. (öngól) (74.) – Dinga B. (50.). Nagyudvarnok–Csilizradvány 3:1 (0:0), Végh J. (48., 66., 80.) – Beloviã J. (85.). Pódafa–Szentmihályfa 0:6 (0:3), Puha F. (6., 40.), Adamkoviã ª. (50., 58.), Szitás R. (32.), Nagy Sz. (83.). Táblázat: 1. Nagyudvarnok 2. Csilizradvány 3. Patonyrét 4. Nagypaka 5. Felbár 6. Szentmihályfa 7. Baka

6 6 6 6 6 6 6

4 4 4 4 2 2 2

2 1 1 1 4 2 2

0 1 1 1 0 2 2

15:7 16:8 11:6 8:5 6:3 12:7 12:8

14 13 13 13 10 8 8

8. Padány 9. Alistál 10. Izsap 11. Pódafa 12. Illésháza B 13. Lúcs 14. Csiliznyárad 15. Bodak 16. Somorja B

6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 1 1 1 1 0

2 1 1 1 3 2 2 1 2

2 3 3 3 2 3 3 4 4

10:13 11:10 12:15 9:12 12:13 5:7 8:16 4:14 4:11

8 7 7 7 6 5 5 4 2

III. osztály – felnŒttek (6. forduló): Royal Dunaszerdahely–Tárnok B 3:2 (1:1), gólok Csejtey R. (43.), Máhr T. (55.), László P. (75.) – Ajpek M. (29.), Cséfalvay A. (76.). Csallóköznádasd–Dercsika 2:1 (0:1), Kuãera M: (55.), Cséfalvay B. (89.) – Gódány M. (14.). Csákány–FelsŒvámos 5:0 (4:0), Heinlein P. (15., 24., 43.), Tomanoviã L. (6.), Kozmer R. (77.). Sárrét–Gomba 1:2 (1:1), Kerìo ·: (27.) – Hudcovsk˘ P. (25.), Pittner B. (59.). Béke–Szap 1:3 (0:1), Rigó L. (52.) – Dömötör B. (19.), Écsi L. (47.), Dékány Z. (57.). Bepótolt hétközi mérkŒzés a 2. fordulóból: Tárnok B–Szap 1:4 (1:2), Ajpek M. (30.) – Dékány Z. (8.), Dömötör B. (22.), Écsi L. (47.), Tóth Cs. (85.). Táblázat: 1. Csallóköznádasd 2. Csákány 3. Gomba 4. Royal DS 5. Szap 6. Sárrét 7. Béke 8. Dercsika 9. FelsŒvámos 10. Tárnok B

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 4 4 4 3 2 2 1 1 0

2 1 1 0 1 2 0 1 1 1

0 1 1 2 2 2 4 4 4 5

11:5 19:4 20:9 15:15 13:11 9:9 9:9 15:20 8:21 8:24

14 3 13 12 10 8 6 4 4 1

I. osztály – ifjúságiak (6. forduló): Csallóközcsütörtök–Baka 4:2 (3:1), gólok Hajdú L. (9., 28., 77.), Puha V. (43.) – Kovács T. (8.), Magyarics I. (80.). Kisfalud–Pozsonyeperjes 5:0 (1:0), Lelkes T. (59., 69.), Sevecsek T. (25.), Murányi J. (70.), Milinszky Zs. (89.). Somorja B–Csallóközkürt 2:2 (1:1), Kirchner I., Saláth Z. (öngól) – Kargel P. (öngól), Bugár R. Ekecs-Apácaszakállas–Nagylég 1:1 (0:1), Torma I. (46.) – Szlanyina R. (40.). Alistál–Vásárút 8:0 (3:0), a góllövŒket lapzártáig nem jelentették. FK Nagymagyar–Hodos 7:0 (2:0), Lengyel Gábor (49., 50., 52., 68., 69.), Dudík P. (9.), Peller K. (81.). Pódafa–Egyházkarcsa 0:3 (0:0), Rigó T. (53.), Pecsuk Z. (67.), Antal D. (70.). Egyházgelle csapata szabadnapos volt. Táblázat: 1. Csallóközcsütörtök 2. FK Nagymagyar 3. Nagylég 4. Alistál 5. Egyházkarcsa 6. Csallóközkürt 7. Vásárút 8. Hodos 9. Baka 10. Somorja B 11. Kisfalud 12. Pódafa 13. Egyházgelle 14. Ekecs-Szakállas 15. Pozsonyeperjes

6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 5 6 5 5 6

6 5 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0

0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1

0 1 0 1 2 1 2 2 4 3 4 5 4 4 5

28:8 29:7 22:4 18:7 18:7 20:7 9:14 20:13 10:20 9:17 6:15 3:13 6:25 3:11 5:38

18 15 14 12 12 11 10 9 6 4 3 3 3 1 1

II. osztály – ifjúságiak (6. forduló): Csenke–Dióspatony B 1:1 (1:1), gólok Sárközy Á. (44.) – Kontár R. (30.). Jányok–Csiliznyárad 3:2 (3:1), Horváth R. (15., 43.), Melich A. (18.) – Németh Á. (6., 74.). Mad–Csilizradvány 1:4 (0:1), Tóth M. (57.) – Gaál T. (62., 75., 85.), Bartal A. (41.). FelsŒpatony–Csilizpatas 1:0 (1:0), a mérkŒzés góllövŒjét nem jelentették. Hegyéte csapata szabadnapos volt. Táblázat: 1. Csilizradvány 2. Hegyéte 3. Csenke 4. Dióspatony B 5. Jányok 6. FelsŒpatony 7. Csilizpatas 8. Mad 9. Csiliznyárad

5 5 5 6 6 5 5 5 6

5 4 3 3 2 2 1 0 0

0 0 1 1 1 0 2 2 1

0 1 1 2 3 3 2 3 5

18:3 36:5 14:8 15:10 9:23 5:10 8:10 4:12 8:36

15 12 10 10 7 6 5 2 1

I. osztály – nŒk (4. forduló): Nagymagyar–Nagyszarva 4:1 (2:0), a góllövŒkrŒl lapzártánkig nem érkezett jelentés. Tany–Hodos 4:0 (2:0), gólok Nosek Anna (20., 56.), Gál Anita (25.), Zsemlye Éva (55.). Az Alistál–Kisudvarnok mérkŒzést szeptember 15-én, hétfŒn, immár lapzártánk után játszották le. Táblázat: 1. FK Nagymagyar 2. Nagyszarva 3. Tany 4. Alistál 5. Hodos 6. Kisudvarnok

4 4 4 3 4 3

4 3 1 1 1 0

0 0 1 0 0 1

0 1 2 2 3 2

17:4 12 13:8 9 9:16 4 17:14 3 5:12 3 1:8 1

GALÁNTA Piroslott Hidaskürtön, ahol egy hazait és egy vendégjátékost küldött idŒ elŒtt zuhanyozni a játékvezetŒ. A listavezetŒ ·intava gyŒztes találatát egy perccel a befejezés elŒtt az egykori Slovan-kiválóság, Jaroslav Timko szerezte. I. osztály – felnŒttek (6. forduló): Nagyfödémes B–Jóka 0:3 (0:1), gólok Tóth J., Németh, Tóth Z. Hidaskürt–·intava 0:1 (0:0), J. Timko (89.). Galánta B–Alsószeli 1:1 (0:1), Fli‰, ill. ifj. Stojka. Királyrév–Sereì B 0:5 (0:2), 13., 40. P. Oãená‰, 48. Bíró, 62. R. Oãená‰, 77. Vydaren˘. Vinohrady–Taksony 4:1 (3:0), 14. Faktor, 26., 74. Penciak, 43. M. Remenár, ill. 64. Jósvai. Nagymácséd–Kajal 4:2 (1:0), Kovács, Rózsa, P. Nyitrai, Îido, ill. Molnár 2. FelsŒszeli–·oporÀa 0:1 (0:0), Hip‰. Tósnyárasd–Diószeg B/Kismácséd 4:0 (3:0), D. Ivan 2, J. Ivan, Bitto. A bajnokság állása: 1. ·intava 2. Sereì B 3. Vinohrady 4. Tósnyárasd 5. Hidaskürt 6. ·oporÀa 7. Jóka 8. Nagymácséd 9. Taksony 10. Diószeg B

6 5 6 6 6 6 6 6 5 6

6 4 4 4 3 3 3 3 2 2

0 1 0 0 1 1 0 0 1 1

0 0 2 2 2 2 3 3 2 3

32:1 21:6 16:9 15:11 14:9 11:11 12:11 15:19 11:11 8:14

18 13 12 12 10 10 9 9 7 7

11. FelsŒszeli 12. Nemeskajal 13. Királyrév 14. Alsószeli 15. Galánta B 16. Nagyfödémes B

6 6 6 6 6 6

2 2 1 1 1 1

0 0 2 2 1 0

4 8:12 4 10:15 3 8:15 3 7:17 4 10:21 5 4:20

II. osztály – felnŒttek, a 6. forduló eredményeirŒl lapzártáig nem kaptunk jelentést.

KOMÁROM A Nagykeszi–Bátorkeszi meccs mindkét csapatot remek formában találta. Naszvadon az ünneprontó újgyallaiak nem voltak tekintettel a búcsúra. Csallóközaranyos és Búcs is idegenben szerzett három értékes bajnoki pontot… I. osztály – felnŒttek (5. forduló): Naszvad–Újgyalla 1:3 (1:1), gólok Németh (11esbŒl) – Habara 2, Gál. Nagykeszi–Bátorkeszi 2:1 (1:1), Hölgye 2 – Szegi. A két remek formában lévŒ csapat játéka beillett volna akár az ötödik ligába is. Pat–Ógyalla B 2:0 (1:0), a hazaiak mindkét gólját Csókás lŒtte. ·robárová–Keszegfalva 3:1 (2:0), GaÏo J., GaÏo M., âepela M. – SzüllŒ. Szentpéter–Csallóközaranyos 1:3 (1:0), Vida – Berecz, Kurcsík, Gál. Madar–Búcs 2:3 (0:2), Ropog, ·ulák (11-esbŒl) – Sánta 2, Zsidek T. Örsújfalu–Tany 2:1 (0:0), gólok Bakos, Molnár – Kollár. A bajnokság állása: 1. Bátorkeszi 2. Nagykeszi 3. Újgyalla 4. Búcs 5. Pat 6. ·robárová 7. Szentpéter 8. Csallóközaranyos 9. Madar 10. Keszegfalva 11. Naszvad 12. Ógyalla B 13. Örsújfalu 14. Tany

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1

0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

16:6 10:4 14:5 8:6 10:7 9:5 9:6 7:10 9:9 8:9 12:14 5:15 4:17 5:13

Nagyszarva–Hodos, Nagylég–Nagyabony, Jányok– Csenke. II. osztály, szept. 20., szombat, 15.30: Csilizradvány–Pódafa, Izsap–Nagyudvarnok, Bodak–Illésháza B, szept. 21., vasárnap, 10.30: Szentmihályfa–Baka, Csiliznyárad–Somorja B, 15.30: Lúcs–Alistál, Felbár–Nagypaka, Padány–Patonyrét. III. osztály, szept. 20., szombat, 15.30: Tárnok B–Csallóköznádasd; szept. 21., vasárnap, 10.30: Gomba–Béke, 15.30: Szap–Royal Dunaszerdahely, FelsŒvámos–Sárrét, Dercsika–Csákány. I. osztály – nŒk, szept. 20., szombat, 15.30: Nagyszarva–Tany; szept. 21. vasárnap, 10.30: Kisudvarnok–FK Nagymagyar, Hodos–Alistál. GALÁNTA, I. osztály, szept. 20., szombat, 15.30: Galánta B–Nagyfödémes B, Szered B–Vinohrady; szept. 21., vasárnap,

12 12 10 10 9 7 7 7 6 6 4 4 4 3

II. osztály – felnŒttek (5. forduló): Izsa–Bogya/Gellér 0:0. Csicsó–Bogyarét 1:2 (0:1), gólok Polgár G. – Szobonyai, Gáspár. Lakszakállas–Dunamocs 1:0 (0:0), Kovács. Dunaradvány–Vágfüzes/Kava 2:2 (1:1), ObloÏinsk˘, Îidek – Varga, Méhes. Martos–FK Activ Komárom 2:0 (0:0), Csongrád, Barta. Nagysziget szabadnapos volt. A bajnokság állása: 1. Bogya/Gellér 2. Dunaradvány 3. Vágfüzes/Kava 4. Lakszakállas 5. Dunamocs 6. Martos 7. Izsa 8. Bogyarét 9. Csicsó 10. FC Actív 11. Nagysziget

5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4

4 3 2 3 2 2 1 1 0 0 0

1 1 3 0 1 0 3 1 2 2 0

0 0 0 1 2 2 1 3 2 3 4

15:8 13 17:6 10 17:10 9 13:7 9 11:9 7 17:10 6 10:11 6 8:11 4 6:10 2 6:14 2 3:27 0

(–bély, –nn, –bj)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Szeptember 20. (szombat) – IV. liga: Gúta–Diószeg (mind 15.30). Szeptember 21. (vasárnap) – III. liga: Galánta–âFK Nitra, Somorja–Nagyölved; IV. liga: Királyi–Vágpatta, Pered–Vízkelet, Kisfalud–Komárom; V. liga: Hetény–Garamkálna, Nagyfödémes–Nagymegyer, Nádszeg–Nyékvárkony, Vága–Farkasd, Vágsellye B–Csallóközkürt, Vásárút–Illésháza, Tallós–Ekecs-Apácaszakállas, Dióspatony–Mocsonok, Balony–Feketenyék (mind 15.30). Területi bajnokságok, DUNASZERDAHELY: I. osztály, szept. 20., szombat, 15.30: Egyházkarcsa–Csallóközcsütörtök, Királyfiakarcsa–FK Nagymagyar, Pozsonyeperjes–FelsŒpatony; szept. 21., vasárnap, 10.30: Sárosfa–Tárnok, 15.30: Kisudvarnok–Egyházgelle,

6 6 5 5 4 3

15.30: ·oporÀa–Tósnyárasd, Nemeskajal–FelsŒszeli, Jóka–Nagymácséd, Diószeg B–Hidaskürt, Taksony–Alsószeli, ·intava–Királyrév. II. osztály, szept. 20., szombat, 15.30: Taksony B–Dolná Streda; szept. 21., vasárnap, 10.30: Pusté Sady–Kosút, 15.30: Veºk˘ Grob–Abrahám, Hoste–GáÀ, Pusztafödémes–·algoãka. KOMÁROM, I. osztály, szept. 20. szom., 15.30: Újgyalla–Tany, Ógyalla B–·robárová; szept. 21., 13.30: Aranyos–Madar, 15.30: Búcs–Örsújfalu, Keszegfalva–Szentpéter, Bátorkeszi–Pat, Naszvad–Nagykeszi. II. osztály, szep. 21., 15.30: FC Aktív Komárom–Nagysziget, Vágfüzes–Martos, Dunamocs–Dunaradvány, Bogyarét–Lakszakállas, Izsa–Csicsó. (–cope, –ck)


Leonnal lett bajnok Hrobárek Leo A mindössze tizenöt esztendŒs dunaszerdahelyi Hrobárek Leonard mondhatni a bölcsŒbŒl a gokart nyergébe pattant, onnan egy nagyot dobbantva a kormánykerék mögött landolt. Fiatal kora ellenére második éve autóversenyzŒként gyıjti a trófeákat. Tavaly még nem sikerült megszereznie az országos bajnoki címet. Idén viszont már egy fordulóval a versenyidény befejezése elŒtt Szlovákia legjobbjaként került a neve a krónikába. Gokartban elérte a maximumot, tovább kellett lépnie. Motoros elŒéletére való tekintettel korkedvezménnyel autóversenyzŒi licenszet kapott. Tavaly, újoncként, országos viszonylatban összetettben a második helyet szerezte meg. „Ebben az évben a Seat ajánlatára rábólintva a konkurens autómárkához szerzŒdtünk. Leó a PressKam csapatának tagjaként a Seat Leon Cup nevet viselŒ versenyben

edzŒdött fejlŒdött tovább. A nemzetközi versenysorozat öt erŒpróbából, nyolc futamból tevŒdik össze. A Hungaroringen kezdŒdött két futammal, majd Mostban eggyel, Pöstyénben és Grobnikban kettŒvel. A befutó pedig néhány nap múlva Brünnben lesz egy futammal. Egyébként kétszázötven lóreŒs gépkocsival száguld a cél felé vezetŒ úton. Magyarországról egy negyedik és egy második hellyel tértünk haza. A csehországi megmérettetésen egy további második helyet ért el, világhírı fürdŒvárosunkban pedig az idŒmérŒ edzésen szerzett elsŒ rajthelyét két futamgyŒzelemre váltotta. Ekkor került a pontverseny élére. A horvátországi Grobnikban az elsŒ futamban a második, a másodikban pedig az elsŒ helyen száguldott célba. Az újabb harmincöt pont egyben azt is jelentette, hogy a brünni versenyen elért eredmények már nem befolyásolják kategóriagyŒzelmét” – foglalta össze távirati stílusban a versenyidény leg-

 Az elsŒ rajtkockáról vágott neki a távnak emlékezetesebb történéseit a csemetéje pályafutását edzŒként, szponzor-

 Az országos bajnok pöstyéni versenyen begyıjtött trófeái

 Boldogan mosolyog az ifjú titán

ként is egyengetŒ édesapa, Hrobárek György. A jelenlegi szlovák nagymenŒ, Miroslav Konopka volt az elsŒ, aki gratulált az ifjú dunaszerdahelyi titánnak, akinek a szuverenitását az is bizonyítja, hogy a pöstyéni ringen tizenhat másodpercet vert rá a mezŒnyre. A tíz identikus Seat versenykocsiból kilenc nagyon megsínylette a

Matt a holtpontnak Bögi Sándort, a sikeres csallóközi hosszútávfutót már régi ismerŒsként köszöntötték Kladnóban, a csehországi városban zajló hagyományos ultramaratoni verseny idei évfolyamán. A résztvevŒk huszonnégy és negyvennyolc órán át köröztek a sleti‰tei atlétikai stadionban kijelölt versenypályán. Dacolva az ellenfelekkel, az idŒjárás viszontagságaival, a stopperrel, a fáradtsággal. „Ebben az esztendŒben, nóvumként, két-három futó alkotta váltók is rajthoz állhattak a rangos erŒpró-

 Bögi Sándor a teljesítményét tanúsító eredKéparchívum ményjelzŒ táblánál

bán. A szervezŒk elhatározását az a szándék vezérelte, hogy minél több érdeklŒdŒ számára lehetŒséget kínáljanak a megmérettetésre. Sokak számára ugyanis szólistaként kockázatos vállalkozás lett volna abszolválni egy testet-lelket sanyargató, egy- vagy kétnapos adagot. Ezúttal Ausztria, Csehország, Lengyelország, Németország és Szlovákia huszonkilenc képviselŒjének neve került az eredménylistára a 24 órás futásban, melyben én is rajthoz álltam. Szombaton tizenkét órakor kezdtünk el körözni, vasárnap déli harangszókor futottunk célba. A kilométereket nemcsak tikkasztó hŒségben, hanem hıvös, szeles éjszakában is abszolváltuk. Az éjszakai sötétség is próbára tette a futókat. Akadtak olyan periódusok, amikor úgy éreztem, nincs tovább. Onnantól elsŒsorban a lelkem, a szívem diktált” – avatott be minket a részletekbe a vasakaratú vásárúti, aki jó szokásához híven ezúttal is mattot adott a holtpontnak. Egyébként huszonnégy óra alatt 171 kilométert és 133 métert futott, ez óránként 7,17 kilométernek felel meg. „Teljesítményemmel a férfiak mezŒnyében – abszolút sorrendben – a negyedik legjobb eredményt produkáltam, korosztályomban (5059 éves férfiak – a szerzŒ megjegyzése) pedig a harmadik helyen végeztem. Mindkét esetben én voltam a legeredményesebb szlovákiai versenyzŒ. Csak a teljesség kedvéért fızöm hozzá, hogy a hölgyeknél kilenc, a férfiaknál pedig húsz futó neve került az eredménylistára az idŒtartamát tekintve rövidebbik versenynapon” – adta közre a kladnói viadalon elért eredményét az ultrafutás dél-szlovákiai megszállottja. (ágh)

Fogas Ferenc felvételei (2), Képarchívum (1)

fürdŒvárosi koccanásokat, ütközéseket. Csupán a dunaszerdahelyi pilóta jött vissza a pályáról a depóba, szakzsargonnal élve szızen. „Pedig egyenesben 220-230 kilométeres sebességgel repült 205 lóerŒs gépkocsijával. A motor turbó nélküli, alvázát súlytalanították, hogy minél jobb teljesítményt produkáljon. Az idény befejezését követŒen majd eldöntjük, hogyan tovább” – fogalmazott a menedzserként is közremıködŒ apuka. Annyit megtudtunk, hogy a körvonalazódó elŒrelépés útja a Forma-3-as géposztály. Ebben egyébként érvényesítheti a gokartban megszerzett tapasztalatait, kifinomult vezetési technikáját, reakcióit. Mivel odahaza nincs reális esély arra, hogy az említett terveket valóra is válthassák, Magyarország és Németország felé orientálódnak. A kategóriát tekintve a Porsche Super Cup vagy a DTM lehet

a következŒ célállomás. A pléhautót, vagyis a karosszériás autó nem vonzza Œket. „A gokartozó kisfiú tehetségével, akaraterejével az eltelt idŒszakban tiszta, korrekt futamokat abszolváló, gyorsaságával általában a teljes mezŒnyt maga mögé utasító pilótává nŒtte ki magát. Nem szeretnénk lecövekelni. Abból, amit eddigi pályafutásába befektettünk, amit napjainkig megtanult, a jövŒben profitálni szeretnénk“ – tervezgetett a családfŒ. „Abban, hogy idáig eljutottam, óriási érdemeket szerzett édesapám, aki megfertŒzött a motorbúgással, versenyzéssel. Az iskolapadban sem vallottam szégyent. Színjeles bizonyítványt vittem haza év végén, a napokban kezdtem el tanulmányaimat Pozsonyban, a Duna utcai gimiben” – nyilatkozta végszóra az újdonsült országos bajnok. Ágh István

Sakkzseni Nagymegyeren Gennagyij Timoscsenkót, az 1993-tól Szlovákiában élŒ orosz nemzetközi nagymestert látta vendégül egy szimultánra a nagymegyeri sakkszakosztály és a helybeli Corvin Mátyás HévízfürdŒ. Az elŒre meghirdetett eseményre huszonöt sakkozó jelentkezhetett, végül huszonheten ültek a táblák mögé, legtöbbjük nagymegyeri volt, de érkeztek a közelebbi településekrŒl is, és akadtak köztük cseh turisták is, akik a jelenleg Nyitrán élŒ sakkozó ellen játszottak. „Eredetileg Csom István magyar nemzetközi nagymestert szerettük volna vendégül látni, de egyéb elfoglaltságra hivatkozva nem tudta vállalni a szereplést, így került a látószögünkbe az úgyszintén közismert Timoscsenko, akit a dunaszerdahelyi Jozef Ráchela segítségével hívtunk meg a szimultánra” – nyilatkozta a Csallóköznek Cséfalvay István, a nagymegyeri sakkszakosztály elnöke, a rangos esemény fŒszervezŒje. Az 1949-ben született Gennagyij Timoscsenko a világhírı Botvinyik-féle sakkiskola eminens tanulói közé tartozott. Nemzetközi nagymesterként 1980-tól jegyzik, a legtöbb ÉlŒ-ponttal másfél évtizeddel ezelŒtt rendelkezett (2540 pont), majd 1982 és 1986 között a zseniális Gari Kaszparov edzŒje és szekundánsa volt. A szimultán kezdete elŒtt a hírességtŒl azt tudakoltuk, miben látja az amatŒr és profi sakkozók közti különbségeket. „ErrŒl órákig lehetne beszélni. A különbség egy tŒmondatban kifejezve a kövekezŒ: ég és föld.” Az illusztris vendég a nagymegyeri partikat mindegyik táblán világos bábukkal, a d2d4 lépéssel kezdte. Képességeit ezúttal is megvillantotta, hiszen a csallóközi megmérettetésein

sem talált legyŒzŒre. A huszonhét játszmájából huszonhatot megnyert, mindössze egyszer döntetlenezett. Évente körülbelül háromszor-négyszer játszik szimultánt, ahogy Œ mondja, számára nem a gyŒzelem a fontos. Gennagyij Timoscsenko inkább az imádott játék, a sakk reklámjaként értelmezi ezeket a találkozókat. Gazdag tapasztalatait nálunk a szlovák ifjúsági válogatott csapatának edzŒjeként kamatoztatja. (kz)

 Az orosz sakkzsenit ezúttal sem tudta senki A szerzŒ felvétele legyŒzni

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporter – Reportér: VLADISLAV KMEË, SZILVÁSI TIBOR. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-38 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. szeptember 16., 38. szám

Advertisement