Page 1

A RE/MAX nemzetközi ingatlanközvetítŒ hálózat már Dunaszerdahelyen is! Kínálja fel ingatlanját,

19,- Sk

szívesen segítünk!

2008. augusztus 12. ■ 33. szám

Munkatársakat keresünk, jelentkezzen az alábbi telefonszámon.

Mi változik januártól

Rühes rókát vagy sakált láttak?

Kassai focilecke a DAC-nak

Lapunknak nyilatkozik Vontszemı Lívia az euró szlovákiai bevezetésével kapcsolatos tudnivalókról.  3. oldal

Cseh turisták úgy vélték, hogy Kulcsod és Bodak környékén ragadozót láttak...  2. oldal

Kweuke igyekezetébŒl pénteken csak szépítŒ találatra futotta.  14. oldal

Vigyázat, jönnek a csalók! POZSONY/SOMORJA/GALÁNTA – Az euró szlovákiai bevezetésére nemcsak a lakosok és az illetékes tisztségviselŒk, hanem a csalók is készülnek. Több helyen már meg is kezdték az átveréseiket. A Galántai járásban levŒ Sopornyán behízelgŒ modorú férfi kopogtatott be egy magányos özvegyasszonyhoz s azt közölte vele, hogy az euró közelgŒ bevezetése miatt a polgármester elrendelte az otthon tartott szlovák koronák sorszámainak az összeírását. A gyanútlan idŒs asszony elŒhúzta a szekrénybŒl az ötezreseit. Miután a férfi leírta a számokat és a hölgy visszarakta a pénzt, a férfi azt kérte tŒle, hogy hozza ki a szobából a betétkönyvét is. A férfi ezalatt ellopta a bankjegyeket. Összesen 95 ezer koronát zsákmányolt, de ezt az özvegyasszony csak másnap vette észre. Értesüléseink szerint Somorján több családi házba egy házaspár azzal akart bejutni, hogy a hivatalosnál jóval kedvezŒbb árfolyamon kínált megvételre eurót. Szerencsére sehol sem engedték be Œket, mert feltehetŒen Œk is lopni akartak vagy hamis pénzt árultak. A beváltás minden bizonnyal csak ürügy volt. Ezt az esetet, sajnos, senki sem jelentette a rendŒrségen. Martin Korch, az országos rendŒrfŒkapitányság szóvivŒje, a Csallóköz olvasóit is óvatosságra intette. Igor Barát

 A legtöbb elárusítóhelyen már kitették az eurós árakat is

Eltınt a cukorgyár DUNASZERDAHELY – Múlt kedden délután, pontosan négy órakor robbantották fel pozsonyi tızszerészek a dunaszerdahelyi cukorgyár csaknem ötven-

 Drámai pillanat

méteres kéményét. Ezzel a robbantással tulajdonképpen eltınt a dunaszerdahelyi térképrŒl a múlt század hetvenes éveiben épített üzem, amely a szocialista

Pavol Prelovsk˘ felvétele

élelmiszeripar egyik szlovákiai zászlóshajójának számított annak idején. A gyár aztán a rendszerváltást követŒen, annak rendjemódja szerint, egy külföldi, francia többségı „cukormulti” kötelékébe került, amely vélhetŒen csak azért vásárolta föl több posztkommunista országbeli társaival egyetemben, hogy felszámolja a saját konkurenciáját. Kihasználták azt a lehetŒséget is, hogy az Európai Unió jelentŒs összeget fizetett azoknak a tulajdonosoknak, akik csökkentették cukortermelésüket. Így került sor arra, hogy mintegy két éve mindegyik felvásárolt gyárat bezárták. Ennek a folyamatnak az utolsó aktusa volt a nagy dunaszerda-

Fogas Ferenc illusztrációs felvétele

helyi „BUMM“... Sándor Renáta, az Új Szó munkatársa jegyzetében így búcsúztatta a Juhocukor gyárat: „Hiányozni fog. Mint jelkép is. Merthogy bizonyos értelemben az is volt. A Dunaszerdahely és Pozsony között ingázóknak a mindjárt otthon vagyok jelképe. Mert a gyárkéményt már Egyházgellénél látni lehetett, onnan meg már csak néhány perc Szerdahely. Furcsa, de egy vasbeton monstrumhoz is fızhetnek erŒs érzelmi szálak… Na jó, hogy sokszor büdös volt tŒle, néha elviselhetetlenül? Igaz. De ez is Szerdahelyhez meg a környékéhez tartozott. A miénk volt. Azonban most az Európai Unió azt mondta, hogy már nem kell, elég volt, kész. (…) Abban bízhatunk, hogy jön valami jobb, mert az ember már csak ilyen. Elveszít valamit, újat épít helyette.“ –pr–

arra hívta fel a figyelmet, hogy szlovák koronát euróra kizárólag a bankok fogják beváltani. „Semmilyen más intézet, szervezet vagy magánszemély sem jogosult erre. Ezért, aki ilyesmivel próbálkozik, az nyilvánvalóan csaló” – szögezte le a pozsonyi kormánybiztos. Vontszemı Lívia, a Szociális Biztosító dunaszerdahelyi regionális hivatalának igazgatónŒje szerint különösen a nyugdíjasoknak kell résen lenniük az elkövetkezŒ hónapokban, mert egyre több szélhámos próbálja meg kihasználni a jószívıségüket. „Sem a Szociális Biztosító, sem pedig más hivatal munkatársai nem fognak házalni, a polgárok lakásán intézkedni, esetleg érdeklŒdni. Ilyesmire egyetlen alkalmazottnak sincs és nem is lesz felhatalmazása“ – szögezte le az igazgatónŒ. A rendŒrségen közölték azt is, hogy az elmúlt napokban már hamis eurósokat is találtak Szlovákiában. „Külföldön az ötven- és a százeurós bankjegyeket igyekeznek hamisítani, nálunk a kétszázassal próbálkoztak meg“ – közölte a rendŒrségi szóvivŒ. Elmondta azt is, hogy az elkövetkezŒ hetekben a pozsonyi jegybank (Národná banka Slovenska), de más pénzintézet is tanfolyamot rendez, amelyen a közös uniós pénznemet védŒ jegyek és a hamis pénzek felismerésének módjairól tájékoztatják az érdekelteket. Sz. J.

Halál a vasúti átjárón ÓGYALLA – Nem vette figyelembe a tilos jelzést a huszonegy éves B. István múlt péntek este, és gépkocsijával át akart hajtani a vasúti átjárón. A Komáromból Érsekújvárba tartó személyvonat mozdonya azonban elütötte, s az óránként mintegy nyolcvan kilométeres sebességgel haladó szerelvény csaknem száz méteren keresztül tolta maga elŒtt. A figyelmetlen fiatalember a helyszínen szörnyethalt. Lapunk megkeresésére Renáta âuháková Nyitra megyei rendŒrségi szóvivŒ elmondta, hogy a régióban sokasodnak a hasonló tragédiák. „A múlt héten Nagysurány közelében ugyanilyen szerencsétlenség következett be, amelyet egy koreai állampolgár okozott, akit életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. Nyitra mellett pedig a villogó jelzés ellenére egy hatvannégy éves férfi kerékpárjával szintén ráhajtott a vasúti átjáróra, ahol elesett, és az érkezŒ vonat halálra gázolta. Ezúton is szeretném felhívni az olvasók figyelmét: ne kockáztassák saját életüket és mások testi épségét. Vegyék figyelembe a tilos jelzést minden alkalommal” – int bennünket elŒvigyázatosságra a szóvivŒ. –y-f


2

Híroldal

2008. augusztus 12.

Rühes rókát vagy sakált láttak? KULCSOD/BODAK – A cseh hírügynökség értesülései szerint cseh turisták a minap sakált láttak a Kis-Csallóközben, Bodak és Kulcsod környékén. Beszámolóik szerint elŒször azt hitték, hogy róka, de ennek hosszabbak voltak a hátsó lábai, és nem menekült el a kocsijuk elŒl, vadul nézett feléjük. A hírügynökség a VLK környezetvédŒ civil szervezŒdést hívta fel, ahol annyit erŒsítettek meg, hogy elképzelhetŒ néhány, a Balkánról idetévedt példány megjelenése Dél-Szlovákiában. VezetŒjük, Juraj Lukáã szerint a klímaváltozás miatt megtörténhet, hogy erre a tájra kerülnek, ami ráadásul azért felelhet meg nekik, mert itt nincs természetes ellenségük. Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy agresszív állatfajról van szó. A szlovákiai természetvédelmi hivatalban nem hallottak sakálok elŒfodrulásáról a Csallóközben, bár zoológusuk épp betegszabadságon van. De minden bizonnyal kollégái is tudtak volna egy ilyen kuriózumról. Máshol próbálkoztunk utánajárni. Bodakon sem hallottak a sakálokról, sem sakálüvöltésrŒl nem tudtak beszámolni az ott lakók. A vadásztársaságot kerestük fel. Vida Já-

 A ragadozót régiónkban egyelŒre csak a Archív felvétel tankönyvekbŒl ismerjük nos vadász derültségre fakadt a feltételezéstŒl. „Hamarabb láthattak rühes rókát a cseh turisták. Az szintén soványabb és szŒrtelen, csúnya látvány. Nálunk még csak farkas sincs, mert még az is az Alacsony-Tátrában tanyázik” – mondta nevetve. Komolyra fordítva a szót, elmondta, hogy a sakál egyáltalán nem Œshonos nálunk, de még a környezŒ országokban sem. A farkas és a róka keverékeként tudta jellemezni, és szerinte – bár ebben nem volt biztos – leghamarabb ErdélybŒl jöhetnének hozzánk. „De ha a környékünkre betévedt volna a sakál, azt a vadá-

Jubileumból közösségi esemény EGYHÁZKARCSA – Hetvenöt éves az egyházkarcsai sportklub. EbbŒl az alkalomból szombaton nagyszabású ünnepséget tartottak a faluházban. Az esemény helyi közösségi ünneppé emelkedett. Gódány László polgármester, majd Istvándy Ferenc, a Balaton melletti Káptalantóti – az egyházkarcsaiak új partnertelepülése – elsŒ embere köszöntötte a jelenlévŒket. A jubileum alkalmából megjelent karcsú kiadványban az egykori karcsai futballista, Boìa Marián vázolta föl az elmúlt hét és fél évtized történéseit. A Paraméter érdeklŒdésére a szerzŒ elmondta: „Egy-egy 90 perces meccs után mi, futballrajongók órák hosszat beszélgetünk még a lejátszott derbikrŒl. És a korábbi fociévtizedekrŒl, az

együtt eltöltött percekrŒl. Újra meg újra felemlegetjük a sikereket és a kudarcokat. Hozzuk-visszük egymásnak a régi fényképeket. Elhatároztam hát, hogy összegyıjtöm a környezetemben található dokumentumokat, s hogy feldolgozom az anyagot könyv alakban, merthogy a szó elszáll, az írás megmarad. A klub megalakításának 75. évfordulója jó alkalommak bizonyult a tervem megvalósítására. A mai fiatalok, sajnos, szinte semmit sem tudnak az elŒdök ténykedésérŒl. EbbŒl a munkámból most már sok mindent megismerhetnek. Könyvem egyben tiszteletadás az öregeknek. Tartalma és a sok fényképfelvétel benne mindannak az összefoglalása, amit Egyházkarcsán végzünk a sport terén – régiek és maiak egymást követŒen az idŒben és a játéktéren – immár hét és

szok biztosan észrevennék” – mondta Vida. A Sme munkatársai felkeresték a zólyomi Pavol Helt, az egyik legismertebb szlovákiai természettudóst, aki elmondta, hogy évekkel ezelŒtt a Duna mentén, a közelmúltban a Bodrogközben tınt fel ez a ragadozó. Nagytárkányban sakál állkapcsot találtak, Leleszen pedig Palágyi István helyi vadász 2001-ben lŒtt le ilyen állatot. Több példányt ejtettek el évekkel ezelŒtt a Csallóközben is – közölte Helt. Arról is beszámolt, hogy az 1800-as évek végéig fŒleg a Csallóközben és a Tisza mai, szlovákiai szakaszának környékén is éltek ezek a ragadozók, de aztán eltıntek. „Nem kizárt, hogy a melegedŒ éghajlat következtében visszatérnek. Ezt a folyamatot az is elŒsegítheti, hogy a síkságokon már kimúltak legveszélyesebb ellenfelei, a farkasok“ – tette hozzá. A pozsonyi agrárminisztérium egyik felhívása arra figyelmeztet, hogy az idetévedt sakálok egész évben védett állatok. Imrich ·uba, a Szlovák Vadászszövetség tagja szerint azonban ez a megállapítás nem szerencsés, mivel ezek a ragadozók fŒleg kis állatokkal táplálkoznak, ezért veszélyeztetik az itt honos fajok túlélését. âTK, para, –y-f fél évtizede…“ A kilencvenhárom éves Vida Bertalan, aki egyedüli élŒ tagja az 1933. évi csapatnak, ugyan nem tudott jelen lenni az összejövetelen, de ott voltak az 1950-60-as évek hazai kiválóságai: Szabó Szilveszter, Vendrics Lajos, Iván Imre és mások. A sportág szélesebb köreiben ismert egykori labdarúgók közül Majtényi Lóránt, Stojka János, Gödölle Béla és Szerda Béla vett részt a találkozón, Œk mindannyian mıködtek az egyházkarcsai sportegyesületben is, akárcsak további társaik, Majoros György, Stanislav Lieskovsk˘, Petr Ka‰par és Klempa Szilárd. A karcsaiak büszkén emlegették a falujukból magasabb osztályokba, sŒt az országos élvonalba került labdarúgókat: Boìa Vilmost és Szabó Mátyást (az 1970es években mindketten a DAC-ban játszottak), Csiffári Istvánt (DAC, BŒs – II. liga) és Borbély Balázst (DAC, Artmedia PetrÏalka, Käuserslautern, Temesvár). (lel)

Kultúrával az akadályok ellen DUNASZERDAHELY – A fenti címmel kezdŒdött múlt pénteken a mozgássérülteket segítŒ VelŒ civil szervezŒdés kétnapos jótékonysági rendezvénye. A gazdag kulturális programokkal párhuzamosan elindították gyıjtési akciójukat is. Ifj. Jarábik Imre, a szervezet elnöke a Paraméternek elmondta: a hazai szervezeteken kívül a GyŒr-MosonSopron megyei mozgáskorlátozottak is képviselik magukat. A mıvelŒdési házban különbözŒ egészségügyi segédeszközöket mutatott be többek kö-

zött a Zepter, a Bemer, a Medicco, valamint a jade köves, thermo masszázságyat kínáló TheraMax cég. Az Œ gyógyászati szolgáltatásaikat és eszközeiket egyébként a dunaszerdahelyi szalonukban ingyenesen ki lehet próbálni. Az adománygyıjtŒ akció során négy csinos hosztesz lány és egy fiú kísérte a kerekes székeseket, akik a Kultúrával az akadályok ellen feliratú narancssárga pólókat árultak kilencven korona kikiáltási árért. Hogy mennyi pénz gyılt össze a polgárok támogatásának köszönhetŒen, az hétfŒn este, lapzártánk után derült ki. (und)

Vérhiány a kórházakban DUNASZERDAHELY – Idén nyáron is vérhiány tapasztalható az ország kórházaiban. ElsŒsorban Kassán és Pozsonyban aggasztó a helyzet, de az összes transzfúziós állomás tartalékai ebben az idŒszakban csappannak meg. Megkerestük a dunaszerdahelyi kórház hematológiai és transzfúziós osztályának doktornŒjét, Ki‰‰ Anitát, aki elmondta: ez a hiány jellemzŒen abból adódik, hogy nyáron sokan mennek szabadságra, mind az osztályról, mind pedig a rendszeres, önkéntes véradók közül. Emiatt kevesebb életmentŒ folyadékot tudnak begyıjteni, holott ilyenkor általában több a baleset, és nagyobb szükség lenne a vértartalékok feltöltésére. Tetézi a gondokat, hogy az uniós elŒírások miatt a véradók vizsgálata is összetettebb, ami csökkenti a számukat. Kiemelte, hogy mostanság elsŒsorban RH-negatív faktorú vérre lenne szükség. Az egész kórházban népszerısítik az úgynevezett családon belüli véradást. Ami annyit jelent, hogy egy mıtétre váró beteg családtagjainak, barátainak, esetleg az ismerŒseinek a jelentkezését kérik önkéntes véradásra. Ez természetesen csak jelképes értékı, mivel az általuk leadott vér nem közvetlenül a családtaghoz megy, viszont, amint a doktornŒ is megjegyezte, ennek a módszernek köszönhetŒen az emberek megértik a véradás fontosságát. A problémával kapcsolatban megkerestük a Szlovák Vöröskereszt dunaszerdahelyi kirendeltségét is. Ãk a járáson belül összehangolják a véradásokat, buszokat indítanak a községekbe, ahonnan nagyobb csoportokban érkeznek az önkéntesek a véradási napokon. Szabó Dagmar igazgatónŒ hangsúlyozta a fiatalok bevonásának fontosságát. A helyi Vöröskeresztnél ezért az autósiskolások számára kötelezŒ elsŒsegélynyújtó tanfolyamon is felhívják a résztvevŒk figyelmét a véradás jelentŒségére. A nyáron kiemelten ezt a célt szolgálja az úgynevezett Szünidei vércsepp program (Prázdninová kvapka krvi). Ezenkívül pedig elsŒsorban a Valentin-napi és karácsonyi akciójukkal (Valentínska kvapka krvi, Vianoãná kvapka krvi), valamint az iskolákon belüli tájékoztatással próbálják megszólítani az embereket. Az igazgatónŒ kiemelte a falusi közösségek fontosságát, ahol gyakorlatilag „apáról fiúra” száll a véradás hagyománya. Ezért is szükséges, hogy ezekben a hetekben mások is jelentkezzenek erre a humánus cselekedetre. A dunaszerdahelyi kórházban kedden és szerdán reggel 7.20-tól 11 óráig várják a véradókat. –szt

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Mert a nemzeti zászlók a válogatott meccseire valók“ – Hajtman Béla: Hol lengessük a magyar zászlót?) Tóth Hajnalka (Martos) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Egy pohár hideg víz segített rajtam.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: augusztus 15.  Ismerkedés a segédeszközökkel

Undesser Tímea felvétele

HANGSÚLY Érik a gyümölcs, legalábbis Róbert Ficóé, aki hatalomra kerülése óta a sajtót fikázza. Pedig a sajtó semmi mást nem tesz, mint a hivatásbeli kötelességét teljesíti. Magyarán folyamatosan ellenŒrzi a közéletet. Közéleti hírekkel dolgozik, majd véleményt nyilvánít konkrét történésekrŒl. A politikai eseményeket pedig természetesen és ellenŒrizhetŒen pártoktól függetlenül értékeli. Ha nem valamilyen pártbérenc szócsŒ a szóban forgó sajtótermék. Róbert Ficónak, aki vélhetŒen az anyatejjel szívta magába a kincstári – annak idején kommunista – propaganda értékrendjét, nyilván a túlzott(!) tárgyilagossággal van gondja. Amint a po-

Nyakig merülünk a fekáliába? litikusoknak általában. Persze kizárólag akkor, ha saját viselt dolgaik kerülnek terítékre. Ilyen egyszerı az oka annak, hogy a minap az elektronikus médiát, azaz a tévé- és rádiótársaságokat felügyelŒ ún. frekvenciatanács elmarasztalta a pozsonyi közszolgálati rádiót, mert egy vitamısorában bizonyos politikai elemzŒk a szlovák kormánykörök tevékenységét bírálták...! Az ominózus elmarasztalás indoklása egy olyan sajtótörténeti nonszensz,

mondhatni, vegytiszta cenzori magatartást tükrözŒ selejt. Amely szerint a bírálatra, úgymond, az érintettek távollétében került sor. A verdikt azonban semmi másról nem szól, mint a sajtószabadság tudatos megnyirbálásának szándékáról. Annak az aranyszabálynak a semmibevételérŒl, miszerint a hír szent, a vélemény szabad. A frekvenciatanács tagjainak dilettantizmusát, sŒt szolgalelkıségét pedig mi sem bizonyítja kézzelfoghatóbban, mint az a tény, hogy míg az elmarasztalt mısorban szereplŒ politikai elem-

zŒk kormánypárti opponenst nélkülözŒ véleményalkotását ekként elmarasztalták, a fülük botját nem mozdítják azzal a Szombati dialógusok (Sobotné dialógy) címen, ugyancsak a közszolgálati rádióban sugárzott mısorral kapcsolatban, amelyben a kormányfŒ Róbert Fico kizárólag egyedül szerepel. Vagyis vitapartnerek nélkül(!) havi rendszerességgel nyomhatja önfényezŒ monológjait. Amelyek semmi másról nem szólnak, mint arról, hogy önmaga és kormánya tevékenységét az egekig magasztalja, az ellenzéket és az általa utált publicis-

tákat, politikai elemzŒket pedig a sárga földbe döngöli. Ez hát az a bizonyos „gyümölcs”, amelybŒl, lássuk be, alkalomadtán szívesen majszol/na bármelyik politikus, tekintet nélkül arra, hogy kormánypárti-e vagy ellenzéki. Már ha nem akad bírósági szenátus, amely mérgezŒ, közéleti hasmenést okozó, tehát közveszélyes mivolta okán annak rendjemódja szerint betiltja azt. Csak nehogy addigra nyakig merüljünk a fekáliába…! Barak László www.parameter.sk


Interjú – Tudósítás

2008. augusztus 12.

3

Mi változik januártól? Az euró szlovákiai bevezetése miatt jelentŒs többletfeladat hárul a Szociális Biztosító munkatársaira is, hiszen januártól a nyugdíjakat és a különbözŒ segélyeket is már nem koronában, hanem az uniós pénznemben fizetik majd. A tudnivalókról Vontszemı Líviát, az intézet dunaszerdahelyi regionális igazgatóját kérdeztük.  Milyen változások várhatók a nyugdíjak és a segélyek megállapításában és folyósításában az euró bevezetésével kapcsolatban? – A készülŒ változásokat elŒször akkor érzékelik a nyugdíjasok és a különbŒzŒ segélyekre – táppénz, munkanélküli és egyéb – szorult személyek, amikor legkésŒbb szeptember végéig megkapják az értesítést, hogy jövŒ januártól mekkora lesz a járandóságuk összege euróban. Az értesítés feltünteti az összeget szlovák koronában és euróban is. Így lesz ez minden számlán és értesítŒn egészen 2009 végéig, ameddig kötelezŒ a kettŒs árfolyam feltüntetése. A nyugdíjasok a pozsonyi központból, a segélyek illetékesei pedig a mi regionális irodánktól kapják a tájékoztatást.  Milyen kulcs szerint számítják át ezeket a járandóságokat? – A Brüsszelben megállapított átváltási árfolyam alapján, amely egy euró értékét 30,126 koronában határozta meg. Ennek alapján számítjuk majd ki minden érintett nyugdíját vagy olyan segélyét, amelyre jogosult. Mivel az euró összegének meghatározásakor csak két tizedest használunk, ezért az összeget felkerekítjük. Például az eddigi átlagos 8500 koronás nyugdíj összege euróban 282,148 euró lenne, de 282,20 euróra kerekítik. Akik viszont csak januártól lesznek jogosultak erre a járandóságra, azok ugyanennyi szlovák koronáért a legközelebbi eurocentre felkerekített összeget kapják, vagyis 282,15 eurót. A hetven százalék alatt megítélt rokkant átlagosan havi 4644 koronát kap, ami januártól 154,20 eurót jelent majd. Az özvegyi nyugdíj jelenleg átlagosan 5566 koronát ér, januártól pedig 184,80 eurót.  Ha valaki nem érti vagy nem tartja jónak az átszámítási kulcsot, hova fordulhat? – ElsŒsorban hozzánk, a Szociális Biztosító dunaszerdahelyi regionális irodájához, amely a Galántai úton található. Ügyfélfogadás naponta reggel fél nyolctól délután kettŒig, szerdán fél ötig. Telefonon is lehet érdeklŒdni, s ezúton is szeretném

 Vontszemı Lívia: Kölcsönös jóindulattal megoldjuk az év végi gondokat felhívni ügyfeleink figyelmét arra, hogy rendelkezésükre áll az internetes kapcsolat is. A dunajskastreda@socpoist.sk címen fordulhatnak hozzánk és kérhetnek tájékoztatást, s mi a lehetŒ legrövidebb idŒn belül válaszolunk. Ez a kapcsolat nemcsak korszerı, hanem kényelmes is.  Nem tart a megnövekedett forgalomtól és a zsúfoltságtól a legközelebbi hónapokban? – Ezt nem lehet kizárni, de igyekszünk rugalmasan és minden esetben elŒzékenyen intézni ügyfeleink ügyes-bajos dolgait, ellátni Œket a szükséges felvilágosításokkal. FŒleg az év vége felé majd megértést és türelmet kérünk tŒlük, mert feltételezhetŒen olykor majd várakozniuk is kell. Minden tŒlünk telhetŒt megteszünk azért, hogy minél kevesebb ideig.  Miért éppen az év végén feltételezhetŒ a zsúfoltság?

Fogas Ferenc felvétele

– Egyrészt a karácsonyi ünnepek, továbbá az átállás miatt decemberben elŒbbre hozzuk a nyugdíjak, özvegyi, a rokkantsági és egyéb segélyek, valamint az idén is esedékes egyszeri plusztámogatás kifizetését. Az euró bevezetésével a táppénzeket, továbbá az anyasági és a munkanélküli segélyeket is korábbi idŒpontban tervezzük kifizetni. Szándékunk azonban csak akkor valósulhat meg, ha a munkaadók idŒben megküldik alkalmazottaik szükséges bizonylatát, s ha a vállalkozók és mindazok, akik társadalombiztosítást fizetnek, ugyancsak nem késnek.  Januárban nem lesznek gondok az immár euróban folyósított nyugdíjakkal és segélyekkel? – Az elsŒ napokban az ünnepek és az átállás miatt lesz egy- vagy kétnapos csúszás. Akik janu-

ár 2-án, 3-án vagy 4-én kapják a járandóságukat, azoknak a számláján a jövŒ év elsŒ hónapjában csak január 5-én jelenik meg az összeg. Akiknek a postás hozza a pénzt, azok január 2án megkapják, majd a további kifizetések január 5-én és 7-én lesznek, mivel az elŒzŒ napok munkaszünetiek. Februárban már minden a régi kerékvágásban halad, de értelemszerıen a további ünnepek és munkaszüneti napok miatt is módosulhat a banki átutalás vagy a kifizetés idŒpontja.  Akik csak január 7-én jutnak a járandóságukhoz, mivel fizethetnek majd a jövŒ év elejétŒl? – Január 16-ig még érvényes fizetési eszköz lesz a szlovák korona is, de már a visszajáró pénzt euróban kapjuk. Egybként pedig valószínıleg december elejétŒl a bankfiókokban mindenki vásárolhat ötszáz korona értékı, úgynevezett startcsomagot, amelyben eurós fémpénzek lesznek.  Úgy tudjuk, hogy a regionális irodák vezetik már az alkalmazottaknak, vállalkozóknak és mindazoknak, akik önkéntesen fizetik a társadalombiztosítást, azt a listáját, amelyen a ledolgozott éveket és a befizetett társadalombiztosításokat tüntetik fel. Ezzel a változással kapcsolatban mit tart fontosnak elmondani? – ElsŒsorban azt, hogy a saját érdekében mindenki ellenŒrizhetné ezeket az adatokat, hiszen például, aki a megfelelŒ idŒben nem fizette vagy nem fizeti be a biztosítást, az nem jogosult táppénzre. Ezúttal is szeretném felhívni az olvasók figyelmét az internetes lehetŒségre. ElegendŒ ugyanis egyszer eljönni a hivatalunkba, ahol minden érdeklŒdŒ kódszámot és úgynevezett GRID-kártyát kap, amely alapján odahaza, hónapról hónapra ellenŒrizheti az adatait. Azt, hogy befizette-e az illetékes cég és vállalkozó a biztosítást s azt a hivatalunk rendben elkönyvelte-e.  Végezetül hadd kérdezzem meg: nem tart ettŒl a sok változástól? – A központunk és a regionális irodánk is felkészült az átállásra. Ennek ellenére decemberben nem lesznek egyszerı napjaink. Ám bízom abban, hogy kölcsönös jóindulattal nagyobb zırök nélkül megoldjuk még a váratlan problémákat is. Szilvássy József

A „gondolkodó mıvésztelep” tárlata DUNASZERDAHELY – Két kiállítás is nyílt a Kortárs Magyar Galéria szervezésében idén tíz magyarországi és egy hazai képzŒmıvész részvételével, a sorrendben kilencedik nemzetközi mıvésztelep kapcsán, mely augusztu 4–10. között zajlott. Az egyik résztvevŒ alkotómıvész

megfogalmazása szerint a dunaszerdahelyi amolyan gondolkodó mıvésztelep, hiszen itt elsŒsorban beszélgetnek, ismerkednek az emberek, az alkotások gyakorlatilag nem itt készülnek, azokat úgy hozzák magukkal a meghívott mıvészek s ajánlják fel a KMG mostanra már vagy 600 mıalkotást számláló gyıjteményébe. Az idei

 A megnyitón a gyŒri Galgóczy György konstruktív színes fémplasztikája is Fogas Ferenc felvételei vonzotta a közönséget

mıvésztelep jóvoltából egyébként Bóna Ottó, Gesztelyi Nagy Zsuzsanna, Kucsora Márta, Lányi Adrienn, László Dániel, Lestyán János, Tóth Ferenc (mind Budapest), Galgóczy György (GyŒr), Kazinczy Gábor (Orfı), Kovács Lehel (Sümeg), valamint a viaszvesztéses bronzöntés egyik legkiválóbb hazai mestere, a galántai Ladislav Sabo alkotásaival gyarapodott a tekintélyes gyıjtemény. Ezeket az alkotásokat tárták közönség elé a Vermes-villa falai között Lóska Lajos budapesti mıvészettörténész tárlatnyitó méltatásával. AkitŒl az érdeklŒdŒ közönség megtudhatta, hogy a mostani mıvésztelepre meghívott fiatal alkotók között a László Dániel vezette Szenzária mıvészcsoport tagjai domináltak, akik a hagyományokat felvállalva visszatértek a figurális festészethez. A Magyarországi organikus építészet címı másik kiállítást a Bacsák utcai Art-Ma Galéria-beli követte, melyet Litomericzky Nándor mıépítész és a város polgármestere nyitotta meg. A tárlat anyaga, amely hihetetlenül sokszínı és mégis példás szellemi

 A galántai Ladislav Sabo megkapó bronzszobra elŒtt egységet és harmóniát sugall, a jövŒre már a megalapításának 20. évfordulóját ünneplŒ Kós Károly Egyesülés tagjainak munkásságába nyújt betekintést. S természtesen számos olyan munkát is tartalmaz, amely például az Ybl-díjas Siklósi József jóvoltából éppen Dunaszerdahelyen valósult meg.

Az idei mıvésztelephez kapcsolódóan egyébként képzŒmıvészeti és építészeti tematikájú nyilvános elŒadások is elhangzottak a városban. Az utolsót közülük Az organikus képektŒl a holográfiáig címmel Csáji Attila ismert budapesti festŒ- és grafikusmıvész tartotta a Kortárs Magyar Galériának helyet adó Vermes-villában. (–ck)


4

Interjú – Híroldal

2008. augusztus 12.

Nyújtják segítŒ kezüket DUNASZERDAHELY – Tavaly az önkormányzatok, nonprofit szervezetek és más közösségek Partnerség a Szociális Inklúzióért néven civil társulást hoztak létre a Dunaszerdahelyi járásban. LegfŒbb céljai között olyan emberek társadalmi integrációjának erŒsítése szerepel, akiknél fennáll a szociális kirekesztŒdés veszélye, vagy már erre a sorsra jutottak. A társulás további célkitızése elŒsegíteni, hogy hátrányos helyzetı egyének felismerjék saját helyzetüket, és azon igyekezzenek önmaguk is segíteni. A részletekrŒl Varga Tibort, a társulás ügyvezetŒjét kérdeztük.  Mit jelent a szociális inklúzió szakkifejezés? – KülönbözŒ programokkal kívánunk segíteni azokon az embertársainkon, akik a piacgazdaság alakulásával rossz helyzetbe kerülnek vagy elszegényednek. A rendszerváltást kö-

vetŒen Szlovákiában is számottevŒen nŒ az ilyen és hasonló sorsra jutott egyének, családok aránya. Persze, elsŒsorban az állam feladata, hogy nagy hangsúlyt helyezzen a kirekesztés, a diszkrimináció, a szegénység elleni harcra, de az „ügy“ kezelése különbözŒ társadalmi szervezetek részvételét is feltételezi a szociálpolitika kialakításában és annak gyakorlati megvalósításában. A szociális inklúzió, azaz a befogadás elŒsegítése és a tolerancia elveinek megismertetése a szélesebb környezettel, ez az, ami foglalkoztatja a Partnerség PT szakembereit, s ez adja meg aktivitásaink jellegét, értelmét, s remélhetŒleg majd hasznosságát is.  Hogy néz ki mindez a gyakorlatban? – Szorosan együttmıködünk a munka-, szociális- és családügyi központtal, elsŒsorban a rászorulók és a munkanélküliek kiválasztásában. Továbbképzéseket, tanfolyamokat, individuális beszélgetéseket tartunk ne-

kik a célból, hogy a huzamosabb ideje állástalan személyekben és családtagjaikban ne vesszen el a képesség az önálló élet folytatására. Támogatjuk integrálódásukat a társadalomba, segítjük nekik megelŒzni saját helyzetük rosszabbra fordulását, illetve az ilyen helyzetet okoz(hat)ó faktorok felismerését, nem utolsósorban a kiút keresését az elfogadhatatlan szituációkból. Munkánkat pszichológusok, szociológusok, önkormányzati és más tanácsadók segítik.  A hátrányosság fogalma azonban sokféleképpen értelmezhetŒ. Lelki problémák is fennállhatnak az érintetteknél. – Igen, a társadalmilag kirekesztettek sokkal gyakrabban szenvednek lelki gondoktól is. Mi saját lehetŒségeinken belül és a magunk eszköztárával ezekre a tényezŒkre is odafigyelünk. De még egyszer hangsúlyozom, ezeket a problémákat társadalmi szinten kell kezelni és felszámolni, s csak másodsorban lokálisan.

 Mondana néhány szót aktivitásaik konkrét formáiról? – Aktuális projektünk keretében ez év tavaszától 140 hátrányos helyezetı munkanélkülivel tartunk csoportos foglalkozásokat Dunaszerdahelyen, BŒsön, Ekecsen és Csilizradványon. A járási székhelyen egyszerre négy tanfolyam zajlik. A résztvevŒkkel egyéni konzultációkat is folytatunk. Ezenkívül 15 érettségizett személy egy általunk szervezett projektmenedzserképzésen vett részt, ahol munkatársaink EU-s pályázátok írására készítették fel a besorolt munkanélkülieket.  Hol vehetik fel a kapcsolatot a szervezettel az érdeklŒdŒk? – BŒvebb tájékoztatással a Partnerség honlapján szolgálunk, a www.partnerstvods.sk címen, vagy személyesen Dunaszerdahelyen, a Béke utca 5523/2A (Mierová ulica) alatt, az Eurocenter épületében.  Igyekeznek támogatni azokat, akiket kirekesztettek Lelkes Vince

Fogas Ferenc felvétele

Osztálytársak voltak a legidŒsebbek Falfirka és drog NAGYMEGYER – Korábban már beszámoltunk arról, hogy a város önkormányzata köszöntötte legidŒsebb lakosát, az 1913. június 6-án született Petzke Máriát. Nála csak két hónappal fiatalabb Nagymegyer legidŒsebb férfi lakosa, Kutrucz Lajos, aki 95. életévét augusztus 2-án töltötte be. Az igazi hab a képzeletbeli ünnepi tortán az, hogy a hosszú kort megélt Marika néni és Lajos bácsi annak idején osztálytársak voltak abban a faluban, ahol nagyon régen mindketten meglátták a napvilágot, vagyis a Duna menti Csicsó községben. Ezt is megemlítette Lajos bácsi azon az augusztus 4-i kis, ünnepélyes találkozón, melyen a város önkormányzata nevében Ladislav Rudick˘ polgármester és két munkatársa köszöntötte Œt. Az idŒs ünnepelt 1951-tŒl lakik Nagymegyeren, ott is az Öreg utcában, több mint negyvenkét évig élt házasságban feleségével, Róza asszonnyal, aki

1982-ben hunyt el. Házasságukból egy fiuk és négy lányuk született. Kutrucz Lajos családjának 1945-ig volt egy vegyesboltja Csicsón, de az 1948-as csehszlovák kommunista rendszerváltás után a bolt odalett. Lajos bácsinak ezután kétkezi munkásként kellett dolgoznia. Volt a csehországi Jáchymovban, az ostravai bányában és a dunahajózási vállalatnál is, épített vízi erŒmıvet a Vágon. Végül a nagymegyeri radiátorgyárból, a Ravakóból vonult nyugdíjba 1973-ban. Még mindig ugyanabban a házban lakik, melynek telkén építkezett az egyik fia is. Lajos bácsi utóbbi éveit már csak pihengetéssel tölti, fŒleg azóta, hogy három éve nagyon megromlott a hallása. Már nem hallgat rádiót és nem néz tévét sem. ElŒrehaladott kora ellenére nem szed semmilyen gyógyszert. Az egyik lányánál megtartott kis köszöntŒn élénken érdeklŒdött a város közügyeirŒl. Az ünnepeltnek tíz unoká-

DUNASZERDAHELY/NAGYMEGYER – Mária Linke‰ová, a Nagyszombat megyei rendŒrség szóvivŒje tájékoztatott az elmúlt hét kirívó eseményeirŒl. Nagymegyeri drogos és dunaszerdahelyi graffitisek érintettek. Kábítószerrel való visszaélés gyanúja miatt emeltek vádat egy 31 éves nagymegyeri férfi ellen, akinél a keddi házkutatás során metamfetaminnal teli fecskendŒket találtak. Valószínıleg négy-nyolc adag drogra bukkantak. A férfi ellen vádat emeltek. Két falfirkást ért tetten a rendŒrség Dunaszerdahelyen, a Gyurcsó István utcában. Mindketten 22 évesek; az egyik Kisudvarnoki úti vállalkozás betonfalára fekete festékkel egy kutyát mázolt. Ezzel 500 koronás kárt okozott a cégnek. Lefüleltek egy 55 éves nŒt is a rendŒrök, illegális áramfogyasztásért. Hat hónapja ingyen használhatta az elektromos áramot, amiért a villanyszolgáltató cég 43 ezer koronára pereli. –pz–

Két hétvégén  Koccintás a polgármesterrel

A szerzŒ felvétele

ja és kilenc dédunokája van; fia és lányai pedig továbbra is nagy szeretettel gondoskodnak idŒs édesapjukról, aki a kis ünnepség alatt többször is

megemlítette, hogy legszívesebben az egykoron messziföldön híres csicsói búcsúkra emlékezik. Kovács Zoltán

A tolókocsisokkal tolnak ki DUNASZERDAHELY – Hozzájuthat-e illetéktelen személy mozgássérültek közlekedését megkönnyíteni hivatott jelzéshez, amellyel csak a számukra kijelölt helyen parkolhatnak? Mint minden rendszer, ez is kijátszható, és látva egy-két dunaszerdahelyi vagányt, többen tudhatják, hogyan is mıködik az a bizonyos kiskapu. A bevezetŒben említett vagányokról – pontosabban, akik annak képzelik magukat – mindenki tudja, hogy az égvilágon semmilyen testi fogyatékuk sincs, mégis meglepŒdve tapasztalható, hogy általában nagyméretı kocsijukon ott díszeleg a kék kerekesszékes-jel. Aminek köszönhetŒen nem kell a városokban az egyre nagyobb gondot okozó parkolással, megfelelŒ hely keresésével bajlódniuk. Számukra egyszerıbb beállni azok helyére, akiknek nem véletlenül van szélesebb hely fenntartva, tudniilik a va-

lóban mozgássérülteknek nagyobb hely kell a ki- és beszálláshoz. Mégis hogyan juthatnak jogosulatlanul igazolványhoz mások? Roman Lamparsk˘, a dunaszerdahelyi regionális munka-, szociális- és családügyi hivatal illetékes osztályának vezetŒje szerint nem náluk van a hiba. „Vannak tippjeim, hogyan lehetséges ez, de azt megtartom magamnak. Annyi bizonyos, hogy mi a beérkezŒ leletek és kérvények alapján ítélünk az efféle támogatásról” – mondta, hozzátéve, hogy Œk azokért dolgoznak, akik valóban rászorulók. Nagyon fontos szerinte, hogy gyakran a látszat is csal, ugyanis lehet, hogy valaki tud járni, de problémák vannak a légzésével vagy hosszabb távot nehezen tud megtenni, ezért, amennyiben mobilisak és a törvényben elismert célra – rokonlátogatás, munka vagy szabadidŒs tevékenységek folytatása – használják az autót, akkor jár nekik a benzinpénz és természetesen a

mozgássérült jelzés. A szociális ügyosztályon orvosi leletek alapján saját orvosszakértŒk bevonásával döntenek a támogatásról. Nem minden esetben vizsgálják meg a személyeket, általában az általános vagy a szakorvosok diagnózisaira hagyatkoznak. Ami Lamparsk˘ szerint a legfontosabb, hogy aki rászoruló, az biztosan megkapja ezt a fajta szociális támogatást. Aki meg a kiskapukat kihasználva jut az említett megkülönböztetŒ jelzéshez, azokkal nincs mit kezdeni, ugyanis nem létezik ellenŒrzés az efféle visszaélésekre. Ilyen téren hasonló a helyzet a tilosban parkolókkal, úgy látszik, vannak az egyenlŒk között is egyenlŒbbek. Vannak, akik jogtalanul hozzájuthatnak mozgássérült-jelzéshez vagy szabadon parkolhatnak a tilosban, tudván, hogy Œket úgysem merik vagy nem lehet megbüntetni. Valóban? j. d.

NAGYMEGYER – Idén, augusztus 15. és 24. között rendezik meg a Szent István Kulturális Napokat. A szervezŒk az eseménysorozatot bornapokkal kezdik, melyen a helyi termelŒk borait lehet majd kóstolgatni az elsŒ két napon a Corvin Mátyás HévízfürdŒ melletti sétányon található faházakban. Ekkor nyílik meg a zárdában az az emlékkiállítás is, mely a nagymegyeri cserkészet elmúlt 75 évérŒl szól. A pénteki nap minden bizonnyal legnagyobb érdeklŒdéssel kísért rendezvénye a magyarországi Bikini rockzenekar esti fellépése lesz a sétány szabadtéri színpadán, természetesen ingyen, s ez érvényes a kulturális napok összes eseményére is. Augusztus 16-án, szombaton már délelŒtt fél tíztŒl játszóházzal várják az érdeklŒdŒ gyerekeket szüleikkel együtt a Rózsai utcai tájház udvarán. Ugyanakkor a bornapok is folytatódnak a sétányon, a finom falatok kedvelŒi viszont a zárda udvarán követhetik nyomon a városi gulyásfŒzŒ-verseny tíz órakor kezdŒdŒ eseményeit, húsz-huszonkét csapat nevezését várják a rendezŒk. A fŒzŒverseny alatt borkóstoló, népi mesterségek bemutatója, cigánymuzsika színesíti a történéseket. Délután négykor hirdetik ki a gulyásfŒzŒ-verseny végeredményét. Augusztus 16-án koszorúzzák meg napon este héttŒl lesz a zárda melletti Szent István szobrot. Ezután a Nádszegi Fúvószenekar kezdi a Szent István utcában kezdi a mısort, majd ugyanitt, a zárda színpadán magyar nóta- és operettest következik, olyan elŒadókkal, mint Dóka Zsuzsa, Kossáry Judit, BŒsi Szabó László, Katona Katalin, Nánásy Lajos, Rigó Mónika. Kísér Lévay DezsŒ és a Gipsy Virtuoso. A másik helyszínen, a sétány színpadán ugyanekkor az N. C. Country Express zenekar, majd Kosár Szabolcs és Bognár Mónika énekesek állnak a közönség elé, végül pedig a Finally dzsesszzenekar lép a deszkákra. A szombati napot az éjfél elŒtt harminc perccel, a zárda udvarán kezdŒdŒ tızijáték zárja. Másnap reggel nyolctól kirakodóvásár lesz a sétányon, míg tíz órakor szabadtéri szentmise kezdŒdik a zárda udvarán. A következŒ hét végére is jut két rendezvény a XVIII. Nagymegyeri Szent István Kulturális Napok eseményeibŒl, augusztus 23-án, szombaton 7 és 11 óra között rendezik a II. Szent István Király Teljesítménytúra elnevezésı kerékpáros versenyt, indulás és nevezés a zárda elŒl. Az idei eseménysorozat az erdélyi Szentegyházai Gyermek-filharmónia augusztus 24-i hangversenyével fejezŒdik be a zárda színpadán. kz


Olvasószolgálat

2008. augusztus 12.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. augusztus 14–20.)

A sötét lovag (mf, premier) 10.00 (csak szo), 11.00 (csak v), 13.00 (csak p–szo), 14.00 (kivéve p–szo), 16.00 (csak p–szo), 17.00 (kivéve p–szo), 19.00 (csak p–szo), 20.00 (kivéve p–szo), 22.00 (csak p–szo). A múmia – A Sárkánycsászár sírja (mb) 13.30, 14.45, 15.45, 17.00, 18.00, 19.15, 20.15; p–szo 21.30, 22.30; szo–v 10.15, 11.15, 12.30. VALL-E (mb) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 10.00, 12.00. X-akták – Hinni akarok (mb) 13.00, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30. Mamma Mia! (mb) 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; p–szo 22.15; szo–v 11.00. Ne szórakozz Zohannal (mb) 15.15, 17.30, 19.45; p–szo 22.00; szo–v 10.45. St. , Trinian s – Nem apácazárda (mb) 15.00. Kung Fu Panda (mb) 14.15, 16.15, 18.15; szo–v 10.15, 12.15. Hancock (mb) 14.45, 16.45, 18.45, 20.30; p–szo 22.30; szo–vas 10.45. Wanted (mb) 17.15; szo–v 10.00. Narnia krónikái – Caspian herceg (mb) 13.40; szo–v 10.45. Szex és New York (mb) 19.30; p–szo 22.15; szo–v 12.15.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (augusztus 14–20.): Bathory (szlov.–cseh–ang.–magy.– am. filmdráma) 15.20, 18.00, 20.40; szo 12.40. A hihetetlen Hulk (am. fant. akciófilm) 16.00, 18.00, 20.30; szo–vas 13.40. ErŒszakik (ang.–belga vígjáték) 16.00, 18.10, 20.30. Sárkányvadászok (fr.–ném.–ux. anim. film) 16.40, 18.30; 14.50. Artmax: Angel (ang.–belg.–fr. filmdráma) aug. 20., 20.40. Gyermekmozi: Alvin és a mókusok (am. családi film) aug. 17., 11.00. ermekmozi: Happy Feet (aug. 10., 11.00). GALÁNTA, szabadtéri mozi – augusztus 19–20.: A Vasember (am. thriller) 21.00. VÁGSELLYE, szabadtéri mozi – augusztus 12.: O rodiãích a dûtech (cseh komédia) 21.00; aug. 13–14.: Na vlastní nebezpeãí (cseh thriller) 21.00; aug. 15.: Menekülés a vadonba (am. filmdráma) 21.00; aug. 17.: Menekülés a vadonba (am. filmdráma) 21.00; aug. 19–20.: Lepattintva (am. komédia) 21.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – augusztus 13.: O rodiãích a dûtech (cseh komédia) 20.00; aug. 15–16.: Mézesmackó (cseh vígjáték) 20.00.

Kiállítás NAGYMEGYER – A VMK kiállítótermében Varga Nándor fafaragó népmıvész és Both Anikó gobelinkészítŒ munkáiból nyílt kiállítás látogatható. DUNASZERDAHELY – A Kortárs Magyar Galériában augusztus 26-áig a IX. Nemzetközi Mıvésztelep résztvevŒi által ajándékozott alkotásokból nyílt, valamint a galéria saját gyıjteményébŒl egy válogatással kiegészített kiállítás látogatható. – Az Art-Ma Galériában augusztus 16-ig tekinthetŒ meg a Magyarországi organikus építészet címı tárlat. KOMÁROM – A Csemadok Galériában Pokorny Lajos ipolysági festŒmıvész képeinek kiállítása látogatható augusztus közepéig. – A Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében Ipolyság – Hont vármegye székhelye a 19. században címmel nyílt augusztus végéig megtekinthetŒ kiállítás. NAGYSZOMBAT – A Nyugat-szlovákiai Múzeumban a Nyugat-szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága Szalon 2008 elnevezésı kiállítása szeptember 7-ig látogatható.

Vegyes NAGYMEGYER – Augusztus 15–24: XVIII. Nagymegyeri Szent István Kulturális Napok. DUNASZERDAHELY – A Városi MıvelŒdési Központ nyári, utcazenei rendezvényeinek sorában augusztus 17-én, vagyis vasárnap 19 órai kezdettel a Banyák Dzsessz Group ad koncertet a VMK elŒtti téren. A hagyományos Szent István-napi ünnepség augusztus 20-án, 19.00 órakor ökumenikus istentisztelettel és koszorúzással kezdŒdik a Szent István téren.

Szívesen járja az üzleteket, szenvedélye a vásárlás? Takács Mária, Kosút – Melyik nŒ válaszolná erre a kérdésre azt, hogy nem? De minden a pénztŒl függ. Manapság alaposan meg kell fontolni, hogy az ember mire költi a pénzét. Én például imádok ajándékokat vásárolni másoknak. És szomorú vagyok, ha azt látom az illetŒn, hogy az ajándékom nem tetszik... Eva VyslúÏilová, Vágsellye – Azt szokták mondani, hogy a nŒk ezzel enyhítik kisebb fájdalmaikat, mert a többségükre tényleg tipikus a lázas vásárlás. Én is szeretem az üzleteket, nem is annyira a vásárlás miatt, csak jó tudni, hogy hol mi kapható. Engem egyébként inkább a kis boltok családi légköre vonz, mint a bevásárlóközpontok.

Simona Kázmérová, Somorja – Én legszívesebben bevásárlóközpontokba járok, hiszen márkás termékek fŒleg ott kaphatók. Általában a barátnŒimmel együtt megyünk, úgy szórakoztatóbb az egész, hiszen rendszerint beülünk egy kávéra vagy moziba is. Tehát nem a vásárláson van a hangsúly, hanem a kellemes idŒtöltésen. Czafik Ferenc, Galánta – A vásárláshoz nincs jó viszonyom, mert azt tapasztaltam, hogy stresszelŒ hatással van rám. Nem vágyom mindenre, amit a kirakatokban meglátok, s egyáltalán, nem tudom konkrét cél nélkül járni az üzleteket. Legszívesebben élelmiszerboltba megyek, ott is vigyázok, hogy olcsó legyen.

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

Szilvási Iveta, Tallós – Ha megengedhetem magamnak, valamilyen üzletközpontba megyek. Mert találkozásra, kikapcsolódásra is alkalmas helyek ezek. A gyerekek szintén megtalálják ott a magukaét, s legalább nem gubbasztanak otthon a számítógép elŒtt. Az árcédulák azért néha elszomorítanak... (kmeÈ)

Nemzetközi fotóverseny

VÉRT ADTAK

A dunaszerdahelyi Csallóközi Népmıvelési Központ felhívja az érdeklŒdŒk figyelmét, hogy a Nagyszombat megyei önkormányzat és a Galántai Népmıvelési Központ meghirdette a DIGITFOTO GALANTA 2008 elnevezésı nemzetközi versenyét, amelyen digitális fényképezŒgéppel készült alkotásokkal lehet részt venni az alábbi két kategóriában: A kategória – 25 év alatti alkotók, B kategória – 25 év feletti alkotók. A verseny feltételei: A fényképek CD-lemezen küldhetŒk be. Minden fényképet vagy fotósorozatot meg kell nevezni. A CD-lemeznek tartalmaznia kell egy Word-dokumentumot, amelyben a következŒ adatokat kell feltüntetni: vezetéknév, keresztnév, cím, telefon-

szám, esetleg e-mail cím. EllenkezŒ esetben a beküldött munka nem zsırizhetŒ. A fénykép formátuma: JPG (optimálisan 1600 x 1200 pixel). A fénykép nagysága maximálisan 1 MB/kép. A versenynek az is feltétele, hogy az alkotó egyetért munkái ingyenes, a meghirdetŒ által a verseny propagációjára történŒ felhasználásával. A CD-lemezt, amelyen a fényképek találhatók, 2008. szeptember 19-ig kell beküldeni az alábbi címre: Îitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda. A beküldött képeket szakmai zsıri fogja értékelni. A verseny eredményeit a sajtó közli. BŒvebb információk: CSNK (Derzsi Áron, tel. 031/5522762). (–er)

Versenyfelhívás

esztrádmısorok, dramatizált népi játékok. Klasszikus színdarabok esetében a mısor idŒtartama 120, az esztrádmısoré 50 perc lehet. A fesztiválon nem indulhatnak azok az elŒadások, amelyek már szerepeltek a Jókai Napok versenyprogramjában. BŒvebb információval a Csemadok Kassa Környéke Területi Választmányának titkárságán szolgálnak: 045 01 Moldava nad Bodvou, Hlavná 81. Tel./fax: 055/460-36-02, mobil: 0905/543-986, e-mail: boda@csemadok.sk. Információk és jelentkezési lapok a Csemadok területi választmányain is beszerezhetŒk. (–)

A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson augusztus 5–6-án a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Fekete István mérnök, Tóth Beáta, Tóth Gábor, Soós Márta, Sidó Katalin, Vermes Zoltán, Palacka László mérnök, Fekete László, Bacsa Krisztián, Kurucz Tibor; Ekecs: Hideghéty Péter; BŒs: Csánó Tibor; FelsŒpatony: Fekete Margit; Nagymagyar: Pajger Erika, Horváth Stanislav, Botló Anna, Rigó Szergej, ·tulrajter József, Rigó Éva, Horváth Marcela, Ziembo Veronika, Mezei Roman, Mezei Ilona, Mezei Vince, Kiss József, Száraz Zsuzsanna; Várkony: Kósa György, Molnár Attila, Kósa Krisztián, Kósa Erika; Alistál: Mrhal Jifií; Csallóközcsütörtök: Tóth György, Hamar József, Hamar Blanka, Hamar Tímea; Csákány: Lentulay Melinda, Kász Krisztina; Gomba: Leiner Sándor, Leiner György, Varga Diana, Horváth Zsolt; Nagymegyer: Feledi János, Bögi DezsŒ, Derzsi Zoltán, Kosár Csaba, Levansky István; Baka: Zsemlye Dávid, Zsemlye Róbert; Lég: Bittera János, Engler Gábor; Pódafa: Kovács György; Oldza: Mezei Ferenc; Pozsonyeperjes: Andrejkovics József; Ipolyszakállas: Dömötör Gyula; Csenke: Mihalik Elvira; Illésháza: Fekete Lajos, Cséfalvay László, Oros Zsuzsanna, Deák Szilárd, Inczédi Tamás, Duducz Mária, Tóth Mária, Kordos Valéria, Bittera Zoltán, Matenkovics Csaba, Molnár Edit, Roncz Vilmos; Egyházgelle: Csicsay Éva; Sárosfa: Horváth Gábor; Csenke: Kulcsár Károly, Vass Ildikó; Tonkháza: Szabó Miklós, Tóth Klára, Szabó Rozália; Vajasvata: Balla Magdaléna; Bélvata: Mikus Lídia, Roncz Julianna mérnöknŒ, Roncz Melinda, Nagy Ilona; Dióspatony: Fehér Magdaléna.

A Csemadok OT megbízásából a Csemadok Kassa Környéke Területi Választmánya meghirdette a X. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált (falusi színjátszó csoportok sorrendben 10. országos fesztiválja), amely 2008. november 13–18. között kerül megrendezésre Szepsiben és Buzitán. A csoportok az alábbi mıfajokban jelentkezhetnek 2008. augusztus 29-ig a Csemadok Kassa Környéke Területi Választmánya címén: klasszikus színdarabok, népszínmıvek,

I. Madi bicsaknapok A sokrétı rendezvénysorozat elsŒ napi kínálatából – augusztus 15., 14.00: Az „Itt járt Mátyás király” képzŒmıvészeti kiállítás megnyitása; 16.00: Magyar táj, magyar ecsettel, magyar írók és költŒk tollából – dokumentumfilm, utána Madi krónika 2008 – filmvetítés;

18.30: koszorúzás a temetŒben a világháborúkban elesettek emlékmıvénél. Augusztus 16., 9.00: fogadás a kultúrházban; 10.00: Igazságos Mátyás király szobrának ünnepélyes felavatása; 14.15: rendŒrségi kommandó bemutatója; 15.00: madiak a színpa-

don; 15.30: a magyarországi ceglédberceli, a padányi, valamint a helybeli Bicsakfa Népdalkör fellépése; 16.00: Bögi Ferenc szájharmonikás mısora; 16.30: a Profil Duó (Csizmár József és Anikó) zenés mısora; 18.30: magyar nóták és operett dalok Németh Borbála, Kollár Katalin, Fitos Andrea és Uher Rudolf énekesek elŒadásában; 20.00: karaoke show – hajnalig, közben 21

órakor sztárvendégként: La’mour – a mulatós popzene nagyágyúinak, a Fásy-mulató állandó fellépŒinek mısora. Augusztus 17., 10.00: A madi önkéntes tızoltók kupaversenye; 13.00: tizenegyesrúgó verseny; 14.00: Szendi és Réka szórakoztató zenés mısora; 16.00: Kosár Szabolcs énekel; 17.30: Mad–Albár barátságos labdarúgó-mérkŒzés. (–ck)

ORVOSI ÜGYELET Köztudott, hogy a mértéktelen napozás akár másodfokú, azaz hólyagképzŒdéssel is járó bŒrgyulladást okozhat. Az azonban kevésbé tudott, hogy az erŒs napfény a szemünknek is árthat. A szemet közvetlenül érŒ erŒs hŒhatás következtében a fényérzékelŒ receptorokat hordozó recehártya (retina) fehérjéi károsodhatnak. Fotokémiás, azaz fény hatására kialakuló vegyi reakció során igen aktív, úgynevezett szabad gyökök szabadulnak fel, amelyek az éleslátásért felelŒs „sárga folt” fényérzékelŒ elemeit károsítják.

Nem csak a bŒrnek árthat Nem luxus tehát a napszemüveg! Viselete ajánlatos mindenkinek, akit munkája, hobbija naponta tesz ki a napfény hatásának. Különösen érvényes ez azokra, akik szabadságukat a tengerparton, szubtrópusi üdülŒhelyen töltik. Az ottani erŒs napfény nemcsak a déli órákban árthat szemünknek, hanem a bŒr számára már elviselhetŒbb délutáni, kora esti órákban is. Kedvelt szórakozása a tenger közelében üdülŒknek a naplementében való gyönyörködés, ám ez sem teljesen veszélytelen idŒmúlatás. A lenyugvó

nap vörös korongjából kiáramló sugárzásban ugyanis megszaporodik az infravörös sugárzás. Amíg a bŒrt barnító ibolyántúli (ultraibolya, UV) sugarak nem hatolnak mélyre a szemben, az infravörös sugarak elérik a recehártyát is. Az így létrejövŒ sárgafolt-károsodás az úgynevezett centrális látás gyöngítésével lehetetlenné teheti az olvasást vagy a vezetést. Mondjunk le hát a romantikus naplemente megtekintésérŒl? Ne mondjunk, de legyen jó napszemüvegünk! Dr. Kiss László


6

HirdetĂŠs

2008. augusztus 12.


SzabadidŒ

2008. augusztus 12.

ZÓSZÓ

FARMERMÁRKA

ÁSVÁNY

MAGYARO. EGYÜTTES

HATÁRO-

LÃLAP AZONOS HANGZÓI

KÖTÃSZÓ

A NIKKEL VEGYJELE

NÉMETO. FOLYÓ

VÁROS AZ ERIE-TÓ KÖZELÉBEN

R. 1. RÉSZ

K

R. 2. RÉSZ FÉRFINÉV

NULLA

RÓMAI 1

NAP –

BETÙ NÉVUTÓ

GALLIUM

A MÚLT IDÃ

IDEGEN

JELE

NÃI NÉV

TRÍCIUM,

HOLLANDIA

SZAMÁRIUM

AUTÓJELE

FELADAT

MAGYAR

INDONÉZIAI

JELZÃJE

KÖLTÃ

SZIGET

Virágkalendárium

TEMPUS KIEJTETT BETÙ LÖTYÖGÃS

ÃSI SUMÉR VÁROS GONDBAN VAN!

VITAMIN

R. 3. RÉSZ

G

MAGYAR SZÍNÉSZ

CÍMER –

SZEMÉLYES

GYÜMÖLCSÖS

SZLOVÁKUL

D

KETTÃS

SULFUR,

BETÙ

STANNUM

SZEMÉLYES

HATÁROZÓ-

NÉVMAS

SZÓ ÉVA, IDA

RÁDIUSZ

KELET

Mikor együk a dinnyét? Augusztusban, mikor erre jó gusztus van!

Aforizma Ahogy a világ ma áll, holnapra a törvény legalizálhatja azt, amit ma az egyház bınnek nevez. (Hitchcock)

ANTAL

N

E heti rejtvényünkben Martin du Gard francia regényíró egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 31. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: A múlt a halál birodalma. (Dohnányi ErnŒ) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát ezúttal a következŒ szerencsés megfejtŒ nyerte: Kiss Ádám (Hidaskürt). Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP Kos

Bika

3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

Egy nagyobb bevételre számíthat, de nem biztos, hogy szerencsés lenne, ha ezt a vállalkozására költené, mert meglehet, hogy melléfog. Szigorúan tartsa be a terveit, ne rukkoljon elŒ semmi újjal. Ikrek

5. 21–6. 21.

Anyagi helyzete kedvezŒen alakulhat, de most ne hallgasson másokra, a bensŒjében születŒ érzések, gondolatok legyenek meghatározóak. Tehetsége továbbra is segíteni fogja a boldogulásban. Rák

6. 22–7. 22.

Az utóbbi idŒben kénytelen volt megtanulni, hol vannak a határok, se többet, se kevesebbet nem tesz, mint szükséges. Csak így tovább! Kellemes napok várnak önre, de vonja be a párját is... Oroszlán

7. 23–8. 23.

Rádöbben, hogy kedvetlensége, egyfajta megkeseredettsége abból ered, hogy túl sok a szempont, aminek meg kell felelnie. Menjen társaságba, bulikba, szerezzen magának minél több hétköznapi örömöt. Szız

NAP KIADÓ

2008. AUGUSZTUS 12–18.

Végre az anyagi elsimerés is megérkezik a korábbi sikerek után. Igaz, ezért keményen megdolgozott már. Korábbi tapasztalatait most kamatoztathatja. Igyekezzen másokkal is megosztani a tanúságot.

8. 24–9. 23.

A nyár kezdete óta rendkívül jó passzban van, nem menekül a problémák elŒl, egyszerıen megold mindent. Ráadásul nagyobb csoportokra is hatni tud, vállalja hát, ha ilyen feladattal bízzák meg.

A Kláráknak, Klárikáknak hófehér szegfıket válasszunk névnapjukra. Szintén fehér rózsákat vigyünk a Máriáknak, de csak ha ragaszkodunk ehhez a naphoz, hiszen Œk többnyire szeptemberben ünnepelnek. Az Ilonáknak pedig egy szál lila orchideát válasszunk.

Népi bölcsesség

TOVA

M

Névnapok Aug. 12.: Klára, Darina Aug. 13.: Ipoly, ªubomír Aug. 14.: Marcell, Mojmír Aug. 15.: Mária, Marcela Aug. 16.: Ábrahám, Leonard Aug. 17.: Jácint, Milica Aug. 18.: Ilona, Elena, Helena

50 éve, 1958. augusztus 14-én hunyt el Frédéric Joliot-Curie Nobel-díjas francia fizikus. 75 éve, 1933. augusztus 16-án született Ferenczy Anna színmıvész.

LATINUL

NÉVELÃ

ESEMÉNYNAPTÁR

Heti évfordulók

R. 4. RÉSZ GÖRÖG

7

Mérleg

9. 24–10. 23.

Ez az idŒszak egyelŒre kedvez önnek: jó érzékkel szervezi pénzügyeit s helyezi szilárdabb alapra az otthonával, családjával kapcsolatos terveit. Bizonyos hatásokra viszont ön is ügyeljen. Skorpió

10. 24–11. 22.

Mostanában a dolgok az elképzelései szerint alakulnak. Ezt magának köszönheti, hiszen minden helyzetben megtalálja a jó megoldást. Álljon továbbra is rugalmasan a környezet változásaihoz. Nyilas

11. 23–12. 21.

A huszonhat éves komáromi Liszkay RenérŒl természetesen a felesége is tudja, hogy korábban már próbálkozott a fotózással, de mára már feladta ez irányú ambícióit. Miként az aktív focizást is, melyet egykor szülŒfaluja, Dercsika ificsapatában ızött eredményesen. Mostanában a legnagyobb kedvtelését a horgászásban leli. Fotó: Bertók Video

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Seherezádé csodaszáma: Mi más lehetne a címben jelzett szám, mint az 1001 éjszaka száma, amely matematikai szempontból is csodálatosnak tınik. Az elsŒ „csoda”, hogy bármilyen háromjegyı számot 1001-gyel megszorozva, a szorzandót kétszer leírva kapjuk eredményül: 207 x 1001 = 207207, vagy 873 x 1001 = 873873 és így tovább. A második csoda, hogy 1001 három egymás után következŒ törzsszám szorzata, és e három törzsszámmal természetesen maradék nélkül osztható is. (Mi a három törzsszám?) Megfejtések az elŒzŒ számból: 1. Villon: Tınt idŒk szép asszonyai címı balladája; 2. Vörösmarty: Szép Ilonka; 3. Shakespeare: Rómeó és Júlia; 4. Hans Fallada regénycíme; 5. Balassi: A végek dicsérete; 6. Kisfaludy Károly: Népdal; 7–8. Vörösmarty: Zalán futása, ill. A merengŒhöz.

Két barátnŒ beszélget: – Tudtad, hogy az XY arckrém tizenévessé varázsolja a bŒrt? – Tényleg? – Igen, kipróbáltam. – És? – Tiszta pattanásos lettem tŒle. ✖ – Várod-e már az iskolát, Pistike? – Nem! Igazságtalan az egész! – válaszolja mérgesen a gyerek. – Mi oldjuk meg a feladatokat, és a tanár kap érte fizetést.

Helyes megfejtŒink között minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

✖ – Anya, lemehetek az udvarra játszani? – Kérdezd meg apádat! – Apa, alszol? – Igen. – Anya, ugye, te is hallottad, hogy apa igent mondott? ✖ – Mi az abszolút kettŒs érzés? – Amikor az anyósod karambolozik az új kocsiddal.

Kis odafigyeléssel olyan dolgokba kezdhet a héten, melyek talán azonnal, de néhány hét elteltével egész biztosan hasznosak lesznek ön számára. Egy kedves évfordulóról semmiképp se feledkezzen meg! Bak

12. 22–1. 20.

Sok feladatot próbál megoldani, de erre olykor kevésnek tınik a nap huszonnégy órája. A hiszékenységére is nagyon vigyázzon, könnyen becsaphatják. Még a nyáron okvetlenül pihenjen egy kicsit. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Egy váratlan erkölcsi és anyagi elismerés hatására túlteng önben a tettvágy, legszívesebben ezer dolgot csinálna egyszerre. Ez persze azzal a veszéllyel jár, hogy szétaprózza az idejét és az erejét. Halak

2. 20–3. 20.

Úgy érzi, öné a világ, egy hegyet is elhordana. A teendŒket azonban feltétlenül válogassa meg súlyuk szerint, és csak a legfontosabbakat végezze el közülük. S a nyár kínálta szórakozási lehetŒségeket se feledje.  Nyári Mikulás? Nem, boszorkány a javából!

ªubo Baniã felvétele


8

Riport

2008. augusztus 12.

Barangolás Székelyföldön és azon túl Ha valaki egyszer már járt Erdélyben, az bizonyára visszavágyik oda. Utoljára tizennégy éve voltunk Erdélyben, és most, szerencsénkre, a nyári szabadságunkat erdélyi barátnŒm szüleinél tölthettük Csíkcsomortánban. Ez a kis falucska körülbelül tíz kilométernyire van a híres zarándokhelytŒl, Csíksomlyótól. Itt a reggeli órákban még mostanság is kinn állnak a tehenek a kapukban, várják a pásztort, hogy felvigye Œket legelni a hegyoldalba. A házigazdánk a komájával már korán reggel készülŒdik, szintén a hegyoldalba, „takarni” (összegyıjteni) a szénát, melyet este be is hoznak és a pajtába raknak. A kemény munka elŒtt, úgymond erŒgyıjtés céljából, gyümölcspálinka és kiadós reggeli jár, amellyel minket is megkínálnak. A frissen hevített túró mellett sokféle házi sajtot és fŒleg szalonnát ettünk. Nekünk, csallóközieknek különös látvány, hogy bárhová nézünk, hegyeket látunk. Megcsodálhattuk a Hargitát, a Kis- és a NagySomlyót.

Csík szívében Hargita megye székhelye Csíkszereda. A megyeház körül hatalmas tér, körben tömbházak. Séta közben az Erdélyi Magyar Tudományegyetem elŒtt megyünk el, ahol már szintén anyanyelven nyújtanak felsŒoktatási képzést, akár csak a mi Selye János Egyetemünkön. Megtekintettük a millenniumi templomot és az 1909-ben emelt, messze földön híres Márton Áron Gimnáziumot. Csíkszeredából visszafelé nem lehetett kihagyni a csíksomlyói ferences kegytemplomot, melynek éke a fŒoltáron helyet foglaló, csodatévŒ Máriaszobor. A turistacsoportok egymást váltják elŒtte. A 16. századi, gazdagon aranyozott szobrot ismeretlen alkotója egy 2,27 m magas hársfából faragta. A nép hite szerint, ha vész közelgett, a kisdedet tartó Madonna könnyezni kezdett. Az igazi csoda mégis abban rejlik, hogy a különféle pusztítások ellenére ötszáz éven keresztül megmaradt ez a kegytárgy. Csíksomlyó 1567 pünkösdszombatjától vált búcsújáróhellyé a Tolvajos-tetŒn lezajlott ütközet emlékére. Természetesen nem hagytuk ki; és megmásztuk a kis-somlyói keresztutat, megálltunk imádkozni a tetején álló Szalvátor-kápolnánál, amelyet az 1456-os nándorfehérvári gyŒzelem emlékére állítottak. A kis kápolna mellett van egy remetelak – a remetével, sajnos, nem találkoztunk, bár már Œróla is sok legenda kering. A hegy oldaláról lefelé haladva elsétáltunk a pünkösdi búcsú helyszínére, tényleg hatalmas terület. Visszafelé is útba esett egy kápolna, a Szent Annáról elnevezett, melyen látszik, hogy már régen nem használják. A hosszú séta után mi is besorakoztunk a sok turista közé megkóstolni a csíki borvizet. A környékbeliek innen látják el magukat ivóvízzel.

 Fogarasi táj

A szerzŒ felvétele

EsŒ, esŒ... de nem bánjuk Székelyföldön mindennap esett. SŒt, mint utóbb kiderült, mindenhol folyamatosan esett az esŒ. Úgy gondoltuk, leruccanunk inkább a naposabb tengerhez, Konstanzába. Szerencsénkre ott sütött is a nap, két napig élveztük a napmeleget és a tengert. Visszafelé úgy döntöttünk, hogy teszünk egy kb. 150 km-es kitérŒt, és megnézzük a Fogarasihavasokat. Az autóút lavinaveszély miatt csak nyáron van nyitva, 2042 méter magasságig vezet fel, majd egy alagúton halad át a fŒgerinc alatt. Ez az a hely, amelyet nem szabad kihagyni! Amint látható volt, nem is hagyták ki sokan. Lent még 24 fok volt, a havasok tetején már csak nyolc. De annyira varázslatos, izgalmas volt az út felfelé, hogy a szakadékok, veszélyes hajtıkanyarok láttán sem riadtunk meg. Mindenki szájtátva csodálta a hegyeket, a természetet, a vízeséseket. Az élet a hideg ellenére itt is zajlik: a hegyoldalban pásztorok legeltették a nyájukat, az út mentén sok volt a kirakodóárus, a piknikezŒ, a sátorozó. A hegy tetején gyorsan elŒvettük a meleg ruhákat, mert azt hittük, menten megfagyunk. Lehet, hogy a hidegérzetben közrejátszott néhány hóbucka látványa is. Az elkövetkezŒ nap is tartogatott látnivalót. A Gyimesi-szorosnál, a Rákóczi-vár romjainál, a történelmi Magyarország ezeréves határánál nincs magyar ember, kinek a szíve nem kezd el hevesebben dobogni. Az utazást izgalmassá tette, hogy a barátnŒm nagymamája is velünk tartott. Az Œ szép tájszólásával hallgathattuk, hogy ki mikor és mit építtetett, milyen volt régen az élet, merre jártak, hogyan éltek az emberek. A Rákóczi-vár romjai alatt, ahová nem is tudom, mennyi lépcsŒ vezetett fel, a nagyi figyelmeztetett, hogy

ott aztán „vigyázkodjunk meg” (nézzünk jól körül). Hát, Œszintén szólva, nagyon megvigyázkodtunk, mert elfáradtunk, és jólesett a pihenés. Gyimesbükkön, egy üdülŒközpont teraszán hatalmas Mária-szobor látható, ahogy Szent Istvánnak nyújtja át a magyar koronát. Úgy látszik, ez a hely szintén turistalátványossággá növi ki magát, mert rajtunk kívül sokan letértek ide körülnézni.

A gyilkos Gyilkos-tó Emlékeimben nagyon élénken élt a híres Gyilkostó és a Békás-szoros. Alig vártam, hogy újra odaérjek. De miért is nevezik a tavat „gyilkos tó”-nak? A néphagyomány szerint a téli idŒszakban a befagyott tavon szekerekkel utat rövidítŒ erdŒmunkások alatt beszakadt a tó jege, és mindenki odaveszett. Egy másik monda hegyomlással hozza kapcsolatba a tó nevének eredetét, mely szerint a leomló két hegyfok közötti tágas réten éppen ott tanyázó juhnyáj az omlás folyamán teljes egészében belesodródott a tóba. A Gyilkos-tavat elhagyva beérünk a Békás-patak völgyébe, a Békás-szorosba, ami a Keleti-Kárpátok legszebb és leghosszabb völgye (bár csak 5 km). Mi ezt az öt kilométert autóval tettük meg, de oda-vissza és nagyon lassan. Az egymásra boruló sziklákat látva újra az volt az érzésem, mint legelŒször, hogy bezárulnak, és az út nem folytatódik. De folytatódott, és a sziklákat szinte meg lehetett fogni. Csepegett róluk a víz. Egy szép vízesés mellett megálltunk fényképezni. Teljesen más irányban van a Szent Anna-tó, de ott nagyon rövid ideig lehettünk, mert csak pár fénykép erejéig tartott ki a szép idŒ. Megérkezett a napi áldás esŒben, és sikeresen elüldözött ben-

nünket a Szent Anna-tótól. Még TusnádfürdŒn is mindenhol állt a víz. A fürdŒhelyen viszont már napsütés fogadott bennünket, csak pár esŒfelhŒ, melyek megszorultak a hegyekben, emlékeztetett bennünket a rossz idŒre. Kicsit szomorúak voltunk, mert a Szent Anna-tóban lehetett volna fürödni. Részben kárpótolt bennünket a Csukás-tó látványa. Igazi kárpótlást azonban a Csíkcsomorta határában levŒ kis hétvégi lak nyújtott. Elindultunk a mellette levŒ erdŒbe gombászni, és két kosárral szedtünk is. A barátnŒm édesanyja nagyon jól ismerte a gombafajtákat, ezért eleinte ráhagyatkoztam: minden gombát megmutattam neki, amit találtam, és megkérdeztem tŒle, hogy ehetŒ-e. De olyan gyorsan megtanultuk megkülönböztetni Œket, hogy egy idŒ után már bátran csatangoltunk az erdŒben, és szedtük a friss gombát. A gyerekeink is serénykedtek, de Œk inkább az erdei szamócát majszolták. Uzsonnára pedig sült gombát ettünk. KésŒbb elindultunk a nagymamával gyógynövényeket gyıjteni. Nagy sajnálatára nem találta azt a fajtát, amit keresett. A nagyit este felköszöntöttük, mivel Magdolna napja volt. Olyan erŒs szilvapálinkát öntött, hogy azt hittem, a nyelvem menten letörik! Egy pohár hideg víz segített rajtam. A faluban sikerült lefényképeznem a gyönyörı székely kaput, a templom körüli emlékmıveket és természetesen a belsejét is. Igaz, nem régi a templom, de minden fából készült benne, egyszerı és szép. Közben a nagyi mesélt arról, hogyan kerültek hozzájuk a faluba az árva gyerekek, akik most már itt laknak egy szép házban.

A székelyek kedvessége A mamika, vagyis a barátnŒm édesanyja mindennap valami finomsággal kedveskedett nekünk. A gombatokány puliszkával készült, édességként a barátnŒm „málépitán”-t (darált kukoricalisztbŒl készül, hasonlít a piskóta tésztához) sütött. Nekem minden nagyon ízlett, és bátran megkóstoltam. A mamika mindig szerényen és kedvesen kiszolgált bennünket, ezt szó szerint kell érteni, mert amint kinyitottuk a szemünket, ott volt a gŒzölgŒ kávé az asztalon. à akkor már persze tette a dolgát a ház körül, etette az állatokat. Amint a kinti munkáját elvégezte, bejött a házba; mindig dolgozott, csendben, észrevétlenül. Nem tudom, hogyan csinálta, nem láttam forgolódni a konyhában, és mégis készen volt az ebéd, a vacsora. Estére megérkezett a házigazda meg az unokák, mindenkinek adott enni, inni. Nekem az tetszett, hogy kedvesen kínálgatta az ennivalót, mondogatta, „falni kell”. Azt a lelkületet, azt a szeretetet nem lehet szavakkal kifejezni. Az elsŒ pillanattól kezdve nem voltak idegenek, szinte úgy éreztem, mintha hazaérkeztem volna, és én is a gyermekük lennék. Mészáros Angelika

Újra duzzad a Medúza Ismét jócskán belecsúsztunk az augusztusba, ami azt jelenti, hogy Kelet, Nyugat, Észak és Dél enyhe fesztiválos hŒemelkedéssel megérkezik a Hajógyári-szigetre, hogy újra elöntse ereit az a bizonyos „fíling”. A hétfŒi Magyar Dal Napjával ugyanis elkezdŒdött, a keddi Iron Maiden-metálmániával pedig folytatódik a 16. Sziget Fesztivál. Szerdától pedig jön a finom lecsó. A Nagyszínpadon rögtön elsŒ nap bemutatkozik két, egykor egyetemi zenekarként indult, mára viszont a slágerlisták élére kúszó csapat, a nevükhöz ragaszkodó, laza gitárzenét játszó buggyant The Kooks, és – bár az egyik délutáni idŒsávban fellépŒ, de valószínıleg eszméletlen pulzusszám-növekedést elŒidézŒ – izgalmas, pszichedelikus, szintipopos MGMT. Még ugyanezen a napon érkezik Alanis Morissette is, hogy új albumát bemutassa a Szigeten. A következŒ napok sem lesznek szürkébbek. Akinek még nem viszket a bŒ-

re az egyik reklámban már százmilliószor lejátszott Dance-tŒl, az a jó öreg „ırcowboyt”, Jamiroquait élŒben is meglesheti, ahogy a slágeres brit gitárzenét döngetŒ Kaiser Chiefs-t is. Pénteken fellép a The Cribs, akik a Pohodán nem igazán roppantották össze a közönséget, de lehet itt majd sikerül nekik. Utánuk szatirikus dalszövegeivel operál a Die Ärzte, este pedig a punklegenda Sex Pistolsé a „tér”. Szombaton az exmolokós Róisin Murphyre csöröghetünk, majd a System of a Down frontembere, Serj Tankian közvetíti értékeit, késŒ este pedig R.E.M.eghetünk. Utolsó napra is marad még szaftos hús. Kezdésnek „táncolhatunk Joy Divisionre”, de csak a brit Wombats egyik slágere szerint. Majd le a papucsokkal, és ki ahogy bír, pattoghat a homokban a Pendulum hibridzenéjére. Utánuk még jön a Babyshambles a szupercsavargó Pete Dohertyvel, aki például Joker sminkeseit, vagy Guy Ritchiet is megihlette következŒ filmjénél. A nagyszínpadi fellépŒk so-

rát a Killers zárja fülbemászó dallamaival. A többi helyszínen sem spórolták ki a fıszert, bár volt már ízletesebb is a felhozatal. A Világzenei színpadon fellép Fela Kuti legkisebb fia, Seun Kuti, újra együtt lép fel a Transglobal Underground és Natascha Atlas. Yeke Yeke slágerének 20. évfordulójára szervezett együttessel érkezik Mory Kanté, majd szombaton eljön a „cigányok ideje”, vagyis Goran Bregovic ismét fellép a Szigeten. A Party Aréna legizgalmasabb fellépŒje kétségkívül a friss és üde francia elektrohullámon lovagló Justice duó. A Wan2 sátorba érkezik a Moldy PeachesbŒl kivált Adam Green, és mindenki „heartbeatere”, José González. Ismét pulzál a Medúza, ahol délutántól hajnalig folyik a táncóra breakbeat, hip hop, dub, dubstep ritmusokra. Idén a francia Missill vesz célba elsŒként feltehetŒleg egy electro, breaks, reggae, hip hop egyveleggel, a következŒ napokon pedig csápolás a brit Foreign Beggarsra, vagy a HENCH kiadó dub-

 Pulzusszám-növekedést elŒidézŒ szintipopos MGMT step küldeményére, valamint jön a beskatulyázhatatlan belga Dijf Sanders. Ami pedig nem hiányozhat a SzigetrŒl,

Archív felvétel

az a FŒzelékfaló, tehát irány a jegyárusok, nehogy elfogyjon a fŒzelék. Szilvási Tibi


Hirdetés

2008. augusztus 12. Eladó FABRIKETT BÜKKFÁBÓL, Albáron, a vasútállomás melletti telepen. ÁRA: 4,50 Sk/kg 500 kg felett megegyezünk. Házhoz szállítás, non-stop eladás. Tel.: 0908 979 636.

www. parameter.sk

Attractive RE/MAX predáva najviac realít na svete

ELADÓ:  2 szobás lakás Nagymagyaron (2 590 000 Sk). Tel.: 0911 987 958,  családi ház DS (6 950 000 Sk). Tel.: 0903 405 544  családi ház DS (2 600 000 Sk. Tel.: 0903 405 544  családi ház Hodos (DS, 2,6 mil.). Tel.: 0903 405 544  1 szob. lakás DS (Vámbéry tér, 1,3 mil.) Tel.: 0903 405 544  2 szob. lakás DS (Kukučín u., 1,7 mil.) Tel.: 0903 405 544  3 szob. lakás DS (Radničné nám., 1,750 mil.). Tel.: 0903 405 544

9

 3 szob. lakás DS (1,9 mil.). Tel.: 0903 405 544  2 szob. lakás DS (1 670 000, Kukučín u.,)  építkezési telek Bős (600 000 Sk). Tel.: 0911 785 140  családi ház Balázsfán (5 378 000 Sk). Tel.: 0911 785 140  1 szob. lakás Nagymegyeren (1 110 000 Sk). Tel.: 0911 785 140  építkezesi telek Etrekarcsán (432 000 Sk). Tel.: 0911 785 140  3 szob. lakás DS (Smetanov háj, 2 300 000 Sk). Tel.: 0903 405 544.  Sürgősen eladó 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911 785 140

attractive@remax-slovakia.sk www.remax-slovakia.sk/attractive

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87


10

Spravodajstvo

12. august 2008

Historické vozidlá sú veºkou vá‰Àou V rámci XXIV. Galantsk˘ch trhov sa v piatok 7. augusta konal ‰tvrt˘ roãník „Galantského oválu“ – jazdy historick˘ch vozidiel. Hlavn˘mi organizátormi podujatia boli mesto Galanta a miestny Veteran Car Club. âlenmi tohto klubu sú i Vincent a Ladislav Kázmerovci z Vydrian a aj otec a syn Janíkovci – obaja Michalovia – z Veºkého Blahova. S Vincentom Kázmerom sme v jeho Mercedese 200 D, ktor˘ bol vyroben˘ v roku 1960, absolvovali prvú etapu „oválu“ po trase Galanta–·aºa–·oporÀa–Pata–Pusté Sady–Zemianske Sady–·algoãka– Dvorníky–Vinohrady n. Váhom–·intava–Sereì–Galanta. Vincent Kázmer je vyuãen˘ automechanik a vozidlo, ktoré kúpil pred tridsiatimi rokmi, má presne rovnak˘ rok „narodenia“ ako jeho v˘uãn˘ list. Vá‰Àou k historick˘m vozidlám sa nainfikoval i jeho syn Ladislav a hoci je pôvodn˘m povolaním ãa‰níkom, uÏ desaÈ rokov spoloãne pracujú v rodinnej dielni vo Vydranoch. Majiteº vie o svojom vozidle skoro v‰etko. Bolo ich vyroben˘ch 59 691 kusov a to jeho má poradové ãíslo 16 000. Kázmerovci majú aj Mercedes 220 D vyroben˘ v roku 1974 a v súãasnosti opravujú Mercedes 123 z roku 1976. Podºa Vincenta Kázmera je zberateºstvo historick˘ch vozidiel vá‰eÀ, ktorej sa jed-

noducho nedá odolaÈ. Je rád, Ïe môÏe byÈ ãlenom galantského klubu, no smutn˘ je z toho, Ïe v okrese Dunajská Streda podobn˘ klub nepracuje. Napriek tomu sa te‰í, Ïe ich priekopnícka ãinnosÈ uÏ zaznamenala i prvú lastoviãku v osobe Lászlóa Morvayho z Dunajského Klatova, ktor˘ je vá‰niv˘m zberateºom historick˘ch motocyklov – do Galanty pri‰iel na vynovenej âZ 175 z roku 1964.

Takmer 100-roãn˘ Ford Zraz historick˘ch vozidiel bol od siedmej hodiny na námestí pred Mestsk˘m úradom Galanta, o deviatej viceprimátor mesta László Fekete od‰tartoval do prvej etapy v‰etk˘ch 34 prítomn˘ch motocyklov a 38 historick˘ch áut, medzi ktor˘mi sme na‰li skoro v‰etky ch˘rne svetové znaãky. Pred ‰tartom sme sa krátko porozprávali s predsedom Veteran Car Clubu Galanta Jánom Kovácsom, ktor˘ nám povedal: „Klub má v súãasnosti 22 ãlenov, najstar‰ím spomedzi nich je Vincent Kázmer, ktor˘ sa narodil v roku 1940. Najstar‰ím vozidlom v klube je Tatra 1926. Zberateºstvo historick˘ch vozidiel, hlavne vyroben˘ch v Európe, je dosÈ zloÏité. Zberatelia sa stretávajú najmä s problémom nekompletne zachoval˘ch strojov. Keì sa v Amerike, kde boli kvalitné cesty a autorizované servisy, pokazilo auto,

Bez prístupu k jazerám VOJKA NAD DUNAJOM – Odrezaní od sveta, ãasté problémy s kompou, v súãasnosti nepojazdn˘ autobus. To v‰etko znepríjemÀuje Ïivot obyvateºom „Malého Îitného ostrova“. K t˘mto problémom v‰ak pribudli ìal‰ie. Zbytoãné, spôsobené Komposesorátom Vojka (komposesorát = právnická osoba, zdruÏujúca vlastníkov pôdy). Ten totiÏ zakázal vstup na pozemky okolo jazera, ktorého vlastníkom je Pozemkové spoloãenstvo Vojka nad Dunajom. Dôvod? V˘stavba megalomanskej rekreaãnej zóny Jazero Vojka, ktorá bude leÏaÈ v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy medzi star˘m korytom Dunaja a kanálom gabãíkovskej priehrady. Na pozemku s rozlohou zhruba devätnásÈ hektárov v severozápadnej ãasti jazera by malo vyrásÈ takmer 250 rekreaãn˘ch domov. Starosta Vojky Donald Álló nemá z celého tohto opatrenia dobr˘ pocit. Obec chce aspoÀ trochu pomôcÈ svojim obyvateºom: na obecnom úrade sú k dispozícii Ïiadosti, ktoré Ïiadatelia vyplnia a na základe ich posúdenia komposesorátom, potom dostanú akési karty na vstup do ohradeného územia, kde bude kartiãky kontrolovaÈ bezpeãnostná sluÏba. Stavebn˘ zákon hovorí o moÏnosti ohradenia stavby, no t˘mto oplotením sa zamedzil prístup miestnych obyvateºov aj k jazeru, do ktorého sa uÏ roky chodia obãerstviÈ, zaplávaÈ si. SÈaÏené to majú i miestni rybári, ktorí radi chodievali do t˘chto vôd zarybárãiÈ si a búriÈ sa okrem miestneho obyvateºstva zaãali i niektorí ãlenovia komposesorátu. Chceli sme sa dozvedieÈ aj názor vedenia Pozemkového spoloãenstva Vojka nad Dunajom. Spojili sme sa s ãlenkou jeho vedenia Oºgou Kertészovou, ktorá nám v‰ak povedala, Ïe nie je kompetentná o tejto záleÏitosti informovaÈ, ale kontakt na predsedu László Tótha nám daÈ odmietla a následne si vypla mobiln˘ telefón. Teda o tom, ãi jazero ostane oplotené aj po dostavbe celého rekreaãného komplexu a bude slúÏiÈ iba vyvolen˘m, momentálne informovaÈ nevieme. (lav)

 Starosta Donald Álló nemá u v˘voja pri jazere dobr˘ pocit Foto: Vladislav KmeÈ

majiteº si z automobilky objednal originálny dielec. V Európe boli cesty úzke a ãasto nekvalitné, vozidlá slabé, a keì sa nieão porúchalo, opravoval to trebárs miestny kováã. Pôvodné súãiastky tak ãasto b˘vali nahradené nieãím nov˘m, ãím vozidlo stráca na originalite. Okrem toho, u nás sa auto pouÏívalo dovtedy, k˘m nedoslúÏilo, priãom podliehalo znaãnej modernizácii – majitelia modernizovali karosériu, svetlá, menili, ão sa dalo. Toto u americk˘ch vozidiel nie je, tie sú zachované do najmen‰ích detailov. Svedãí o tom aj tu prítomn˘ unikát, prvé sériovo vyrábané auto na svete, ktoré preslávilo celú Ameriku – Ford z roku 1915 – ktorého karoséria je celá z dreva.“ Po ‰tarte sme pekne v kolóne prechádzali obec za obcou, pozdravovali sme pri ceste stojacích obyvateºov, ktor˘ch sa takmer v kaÏdej dedinke zi‰li stovky. Dlh‰ia zastávka ãakala v ·ali, kde sa majitelia historick˘ch motocyklov a vozidiel pred mestsk˘m úradom v˘datne obãerstvili, poroz-právali sa so stovkami nad‰encov a aj si zasúÈaÏili. Primátor mesta Martin Alföldi na záver stretnutia vyhodnotil najkraj‰í motocykel a automobil – ceny si odviezli Jifii Stojka z Limbachu ako majiteº najkraj‰ej motorky a Miroslav Takáã z Bratislavy za najkraj‰ie vozidlo. Podobná zastávka

 Ford, vyroben˘ v roku 1915

Foto: autor

sa konala aj v Seredi, kde primátor Vladimír Vranoviã za najkraj‰ie vyhlásil „perák“ 250 Bohu‰a Godálya zo Serede a uÏ spomínan˘ Ford patriaci Henrichovi KríÏovi. Ten druh˘ b˘va v Rakúsku neìaleko mesta Sankt Pölten a porozprával nám, ak˘m spôsobom nadobudol unikátne vozidlo: „Na Galantsk˘ ovál ma organizátori pozvali e‰te vlani, keì som sa so svojím vozidlom zúãastnil na renomovanom slovenskom okruhu 500 kilometrov po Slovensku. Tento Ford som prv˘ raz videl v Amerike, keì som tam bol

na zájazde. Priznám sa, najprv sa mi nepáãil. AÏ keì som dorazil domov, osvietila ma akási tajomná sila a zatúÏil som vlastniÈ tento automobil. Ihneì som sa spojil na internete s jeho majiteºom a dohodli sme sa.“ Po tejto zastávke si to kolóna nasmerovala priamo do Galanty, kde o pol piatej zaãínala jazda mestom a od piatej jazda pravidelnosti na ovále miestneho futbalového ‰tadióna. Na záver treba dodaÈ toºko, Ïe deÀ s veteránmi je nev‰edn˘m a hlbok˘m záÏitkom, ktor˘ skutoãne stojí za to. Vladislav KmeÈ

Ako v Rumunsku za Ceaucesca UÏ sú to viac ako tri t˘Ïdne, keì pri‰lo na v˘chodnom konci Dunajskej Stredy k poruche na vodovode. Zodpovední pracovníci na druh˘ deÀ pri‰li, „vystrihli“ do stredu asfaltového koberca na Mlynskej ulici vkusn˘ obdæÏnik, vykopali jamu, chybu odstránili, zakopali jamu a – posypali ‰trkom. Nedá sa povedaÈ, Ïe odvtedy sa tam niã nedeje. Mlynská patrí medzi frekventované ulice a tak neãudo, Ïe autá ‰trk uÏ dávno rozjazdili a ten teraz pokr˘va aj v˘jazd na Hlavnú. Okruhliakmi posypanú cestu s nezaplátan˘m stredom

okrem automobilistov urãite vysoko „oceÀujú“ i motorkári, ktor˘ch sa v t˘chto miestach tieÏ pohybuje nemálo. âasÈ túry môÏu absolvovaÈ s motokrosovou vloÏkou, prípadne ‰m˘kaním sa po ‰trku a následne po bruchu pod okoloidúce auto. Dunajská Streda je známa aj t˘m, Ïe povrch vozoviek a chodníkov v meste je v stave, ktor˘ môÏeme s pokojn˘m svedomím nazvaÈ dezolátny. Ale obdæÏniková ‰trková pasca na Mlynskej je aj na miestne pomery dosÈ silná káva. Vieme, Ïe Rumunsko je povestné (ne)kvalitou svojich ciest. Ak obãania tohto balkánskeho ‰tá-

 Frekventovaná ulica s „derav˘m“ stredom tu zavítajú do centra Îitného ostrova, môÏu sa u nás cítiÈ

Foto: autor

ako doma. AspoÀ ão sa vozoviek t˘ka. (elba)

GLOSA

Slotica slovenská v akcii Kedysi relatívne dávno – v predminulom storoãí – bardi prebúdzajúceho sa národa slovenského zaloÏili v Turãianskom Svätom Martine pre slávu a krásu ºudu svojho Maticu slovenskú. Teda skôr hovorili o vzdelanosti, kultúre a osvete a tak trocha i‰lo i o politiku, nuÏ ale ão, uÏ vtedy bola taká doba. Ono tá matiãná my‰lienka nebola nijako objavná, skôr sa jednalo o plagiát, lebo svoje Matice ãi Matiãky uÏ mali âesi, Srbi ãi Chorváti, ale nepopierateºné je, Ïe tá na‰a nebola Ïiadnym béãkom a k˘m ju vtedaj‰í mocipáni nespratali zo sveta, vyorala na národnom poli hlbokú brázdu. A hoci sa s Franciscim, Kuzmánym, Moysesom i v‰etk˘mi ìal‰ími Ïiadny z momentálne Ïijúcich Slovákov (Uhrov, Siouxov, Aborigénov... ) osobne nestretol, ostávajú v pamäti národa ako svetlé vzory. K nim

môÏeme s pokojn˘m svedomím prirátaÈ ìal‰ích velikánov, ktorí matiãnú zástavu pozdvihli po prvej svetovej vojne – Országha Hviezdoslava, ·robára, Dulu... LenÏe to je uÏ dávno. Po druhej vojne si maticu skomunizovali komunisti, po Novembrovej revolúcii svoju ãinnosÈ „oÏivotvorila“. A kamÏe sa nám za tie takmer dve desaÈroãia na‰a najnárodnej‰ia in‰titúcia dostala? Na ak˘ piedestál sa vyteperila? Odpoveì nie je zloÏitá. Staãí sa pozrieÈ na pozadie i popredie osláv, ktoré sa nedávno konali pri príleÏitosti 145. v˘roãia jej vzniku. Z b˘valej dôstojnej ustanovizne sa stala politická slúÏka s v˘razn˘m nacionalistick˘m akcentom, ktorá stojí s natrãenou rukou smerom k ‰tátnym peniazom a otázka uÏ neznie pre koho, ale proti komu. ·tvordÀové oslavy sa konali pod zá‰titou predsedu SNS Jána Slotu, ktor˘ na ne aj zohnal bubáky. Nie ako voºakedy, keì sa

na Maticu národovci skladali po zlatke ãi dvoch – vydal pokyny ministrom, ktorí jeho stranu zastupujú vo vláde a tí pustili Ïilou ‰tátnej kase. Teda poskladali sme sa im na bujaré oslavy, pri ktor˘ch si Janko Prostorek˘ ako jeden z hlavn˘ch orátorov nemohol odpustiÈ ani svoje zvyãajné, primitívne protimaìarské drísty. Samozrejme, takúto príleÏitosÈ nemohol nevyuÏiÈ ani Fico, ktor˘ tentoraz popustil uzdu svojmu národnému rozmeru. Posiela Maticu na juh. âo t˘m chcel povedaÈ, nie je celkom jasné. Ch˘bal iba Vladino, uÏ vy‰iel z módy. A kdesi v úzadí sa tmolila tragikomická postaviãka predsedu Jozefa Marku‰a, ktor˘ matiãiarom ‰éfuje od roku 1990. Zhodou okolností je osoba s rovnak˘m menom a dátumom narodenia vedená v spisoch ·tb ako agent. Veºmi ãudn˘ spolok, tá dne‰ná slotica. ªubo Baniã


Hirdetés

2008. augusztus 12.

GARANTÁLTAN A LEGALACSONYABB ÁRAKAT KÍNÁLJUK!

Panasonic TH42PX8 Bosch KGV 36X00

32 990 Sk

Electrolux EWT 10420

26 990 Sk 15 990 Sk 11 999 Sk 895.90 EUR

398.29 EUR

107 cm

12 999 Sk 431.49 EUR 15 990 Sk EN. TRIEDA

A+

Az árak euróra való átszámításakor a 30.126 EUR/SKK árfolyam volt használva.

Baumatic SET B187.SSB+B46SS

9 990 Sk 331.61 EUR 17 970 Sk

60 cm multifunkãná rúra 7 funkcií, objem 57 L, energetická trieda B, digitálne programovateºné hodiny, gril s termostatom, ohladzujúci ventilátor, vnútorné osvetlenie, odnímateºné dvierka s dvojit˘m sklom

60 cm plynová varná doska 1 x 3,00 kW r˘chly horák, 2 x 1,75 kW stredn˘ horák, 1 x 1,00 kW mal˘ horák, boãné ovládanie, smaltované mrieÏky, automatické tlaãidlové zapaºovanie

HD Ready plazma televízió

Mosógép 1000 fordulatos, LCD-kijelzŒ, energiaosztály: A+, fogyasztás: 0,93kWh/45 L, méretek: 85 x 40 x 60 cm

16:9, felbontás: 1024 x 768 pix., konrtaszt arány: 10.000:1, din. kontraszt: 300.000:1, válaszidŒ: 0,001 ms, G11 HD plazma panel, 100Hz Double Scan, 3D fésıs szırŒ, 2xHDMI bemenet, 2xScart csatlakozó, dig. DVB-T és analóg tuner , TXT-500 old.

Zanussi ZFC 626WA

12 990 Sk

Zanussi ZWF 185

9 999 Sk

7 999 Sk 265.52 EUR 10 990 Sk

331.91 EUR

EN. TRIEDA

A

Mosógép

EN. TRIEDA

Fagyasztóláda

A+

Fagyasztás: 27kg/24 óra, akkumulációs idŒ 50 óra, energiaosztály: A+, energiafogyasztás: 0, 649 kWh/24 h, ırtartalom: 255 liter, méretek: 87,6 x 119 x 66,5 cm

EN. TRIEDA

HıtŒszekrény

A+

Antibakteriális bevonat, üvegpolcok, automatikus leolvasztás, energiaosztály: A+, energiafogyasztás: 1,06 kWh/24 h, ırtartalom: 87/228 L , méretek: 185 x 60 x 65 cm

www.andreashop.sk Dunaszerdahely Vámbéry Á. tér 54/11, tel.: 031-552 43 66, 031-553 03 73 Elektromarket Kaufland, tel.: 031-553 08 70 Vágsellye FŒ utca 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64 Somorja Vásár tér 1, tel.: 031-560 12 21, 031-560 12 22

elektronikai szaküzlethálózat

11

Biztosítjuk a reszletfizetés lehetőségét.

800 ford. /p. maximális mosási töltet: 5 kg, energiafogyasztás: 0,95 kWh, energiaosztály: A, vízfogyasztás: 43 L, méretek: 84,5 x 59,6 x 51,5 cm


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Ingatlan-bankhitel 200 ezertŒl 3,5 millió Sk-ig (vállalkozóknak 20 millió Sk-ig) akár jövedelemigazolás nélkül. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Az ElsŒ PénzkölcsönzŒ Dunaszerdahelyen. Kölcsönök 6–22 ezer Sk-ig, készpénz három órán belül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● „TeppezŒgépek” kölcsönzése, bérbe adása (KÄRCHER), DS és környéke. Tel.: 0908 730 405. ● Hitel 4 nap alatt munkavállalóknak, nyugdíjasoknak 300 000 Sk-ig fedezet nélkül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Új, körzeti orvosi rendelŒ, magas színvonalú ellátás, várakozás nélkül. Cím: Dunaszerdahely, Szent Mária gyógyszertár épülete (szemben a kórházzal), Dr. Tóth Erzsébet. Tel.: 0905 186 015. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● CSALÁDI HÁZAK – lakások felújítását, komplett kivitelezését vállaljuk. Tel.: 0905 631 536. ● Kárpitozás. Tel.: 0907 501 321. ● Jelzáloghitel jövedelemigazolás nélkül adósságrendezésre (egzekúzió is). Tel.: 0918 709 051. ● Költöztetést vállalok. Tel.: 0905 833 247. ● TörŒdjön egészségével! Béreljen BEMER 3000 elektromágneses készüléket. Tel.: 0903 414 665. ● Ingyenes pénzügyi szaktanácsadás. Banki és nem banki kölcsönök intézése. Tel.. 0907 723 420; 0910 312 629. ● Gyorskölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● Reluxák, szúnyoghálók szerelése és gyártása. Tel.: 0949 652 285. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● Jelzálogkölcsön: 20 éves futamidŒ évi 5%-os kamattal (a futamidŒ végén a felvett összeg 60%-át kitevŒ nyereség). Tel.: 0908 751 403. ● Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/554 93 83, este. ● Kölcsönök bárkinek, bármire. Tel.: 0918 444 665.

2008. augusztus 12.

ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autóvillany-szerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Megbízónk számára keresünk: OPERÁTOROKAT, BETANÍTOTT SZALAGMUNKÁRA (somorjai székhelyı vállalat). Feltételek: hárommıszakos munkarend vállalása, jó egészségi állapot, alapszintı végzettség, a szlovák nyelv ismerete. Továbbá keresünk HEGESZTà – LAKATOS SZAKEMBEREKET, vállalkozókat is (Somorjához közeli, Rovinka – csöllei székhelyı, vállalat). NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, akár idŒsebb, középkorúak számára is. Amennyiben érdekli valamelyik ajánlatunk, kérem, jelentkezzen a 0905 439 618 –as ill. 0905 454 871-es telefonszámon, illetve a fortius@nextra.sk címen. ● GyŒri pékség viszonteladókat keres. Tel.: 0036/30/460 58 41. ● Gellei székhelyı építkezési vállalat felvesz sofŒrt Avia 31-re, azonnali belépéssel. Tel.: 031/554 53 01. ● A csallóköznádasdi GROPOSlovakia teherfuvarozási vállalat felvesz gyakorlattal rendelkezŒ kamionsofŒröket konténerfuvarozásra Szlovákia és Magyarország területére (hétvégék szabadok). Tel.: 031/554 72 23. ● Munkatársat keresek fŒ- és mellékállásba is. Tel.: 0905 864 436. ● A Dunaszerdahelyen mıködŒ, szlovák–német érdekeltségı HFB Kft. felvesz elŒregyártott, elemes családi házak szerelésére: tervezŒ-kivitelezŒt és munkásokat (szakképesítés nélkül is). Munkahely: Tejed 63. (a Merkantil területén). Tel.: 031/552 29 46, email: hfb@hfb.sk ● Alsónemı forgalmazására viszonteladót vagy üzletkötŒt keresek. Tel.: 031/550 85 71. ● Pincéreket és szakácsokat felveszünk. Tel.: 0918 869 083. ● Vágóállat minŒsítésével foglalkozó cég munkatársat keres azonnali belépéssel, állandó munkaviszonyba, Dunaszerdahelyre. Feltétel: középiskolai végzettség, PC-alapismeret, passzív szlováknyelv-tudás. Tel.: 0905 626 612. ● VirágkötŒt(ket), üzletvezetŒt és alkalmazottakat felveszünk dunaszerdahelyi üzletünkbe. Kínálatunk: modern eladótér, önálló és kreatív munka, versenyképes jövedelem, megbízható és állandó munkaviszony. Feltétel a szakvégzettség és gyakorlat. Önéletrajzát küldje az office2@stempork.cz címre. Tel.: 00420/226 00 10 08; 0918 414 292. ● GépkezelŒket alkalmazunk dunaszerdahelyi építkezésen a következŒ munkagépekre: lánctalpas kotrógép, traktorbagger, homlokrakodó, úthenger. Géptípus: JCB, Caterpillar, CASE. Tel.: 0903 701 288; 0905 656 468. ● VarrónŒt keresünk részmunkaidŒre a DIEGO dunaszerdahelyi boltjába. Függönyvarrásban való jártasság elŒnyt jelent. Tel.: 0905 690 025; 031/550 11 58. ● MunkalehetŒség nem csak kisgyermekes anyukák részére. Tel.: 0908 520 899. ● Munkatársakat keresünk adminisztrációs és pénzügyi területre. Betanítjuk, életrajzot kérünk a köv. e-mail címre: kancelaria.ajr@post.sk

● A dunaszerdahelyi VÁR-Elektro Kft. felvesz villanyszerelŒket és tehergépjármı-vezetŒt. Tel.: 0903 718 186. ● Recepcióst veszünk fel dunaszerdahelyi panzióba. Az angol nyelv ismerete szükséges. Tel.: 031/590 27 70; 0915 75 72 73. ● Pincért keresünk a Dunaszerdahelyi járásban lévŒ éttermünkbe és bárba. Jó fizetési lehetŒség. Tel.: 0918 384 133. ● MunkalehetŒség autómosóban, brigádosoknak is. Tel.: 0905 464 923. ● Gipszkartonozót keresek. Tel.: 0905 448 356. ● Közel 20 éves múlttal rendelkezŒ magyarországi könyvkiadó keres érettségizett munkatársat a közép-szlovákiai régióból terjesztŒi munkára, augusztus végi kezdéssel. Feltétel: jó kommunikációs képesség, autó, esetleg internet. Tel.: 0036/30/969 66 12 (Érd) vagy 0905 266 809. ● Azonnali belépéssel felveszünk mıszakvezetŒt, fŒraktárost, munkásokat és teherautósofŒrt (12 t-ig és 12 t felett). Életrajzokat az alábbi címre várjuk: MOL – Glass-DS, s.r.o., Mlieãany 64, 929 01 Dunajská Streda. Tel.: 031/551 69 38, fax: 031/551 13 48, e-mail: anita@mol-glass.sk ● Kereskedelmi cég felvesz sofŒrt áruszéthordás céljából, Szlovákia területén. Feltételek: szlováknyelv-tudás, gyakorlat. Belépés azonnal. Tel.: 0905 693 652. INGATLAN

● Eladó hétvégi ház Pozsonyeperjesen, a Kis-Duna partján, csendes helyen. Ára 1,6 millió Sk. Tel.: 0908 309 040. ● Eladó 8 áras közmıvesített építkezési telek Hegyéte községben (kanalizáció, telefon, kábeltévé). Ára 1200 Sk/m2. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó, sürgŒsen, Balaton közelében 50 m2-es, 2 szobás, összkomfortos ház 10 áras telekkel, Siófoktól cca 10 km. Ára 1,4 millió + megegyezünk (vagy csere csallóközi ingatlanra). Tel.: 0948 312 294. ● Eladó Balázsfán 20 áras terület – szántóföld (270 Sk/m2), valamint Somorján 1,5 ha ipari terület (1300 Sk/m2). Tel.: 0905 84 95 97. ● Eladó családi ház Dercsikán. Tel.: 0907 768 921. ● Eladó Nagyszarván (Rohovce) 11 éves, tetŒbeépítésı családi ház 8 áras telken. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 226 392; 0905 317 336. ● Eladó DunatŒkésen 2 hektáros terület, nagyon szép környezetben, víz mellett. Tel.: 0903 558 227. ● Eladó családi ház BŒsön, valamint telkek vízparton a Dunaszerdahelyi járásban. Tel.: 0905 795 392. ● Eladó 6 éves családi ház Dióspatonyban. Hívni csak augusztus 14-tŒl a 0903 056 192-es telefonszámon lehet. ● Elcserélem Hodosban lévŒ családi házamat 2 szobás lakásra Dunaszerdahelyen. Tel.: 0902 583 306. LAKÁS, GARÁZS

● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Városháza tér). Ára 1 750 000 Sk. Ingatlanirodák ne hívjanak! Tel.: 0905 892 679, csak délután. ● Eladó magántulajdonban lévŒ 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Smetana liget, 82 m2, 8. em.,

részben átalakítva). Ára 1,9 millió Sk. Tel.: 0908 309 040. ● Eladó átalakított 2 szobás lakás Dunaszerdahely központjában. Tel.: 0907 524 984. ● Vennék garázst Dunaszerdahelyen a Rózsa ligetben. Tel.: 0904 755 335. ● Eladó átalakított 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (a SZNF tér elején), garázs a fıtŒháznál és kiskert a temetŒvel szemben. Tel.: 0908 763 214. ● Eladó nagy 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0903 244 735. ● Eladó 3 szobás felújított, magántulajdonban lévŒ lakás Dunaszerdahelyen (SZNF tér). Tel.: 0907 240 367; 0915 735 821. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 132 282. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Kondé püspök utca). Tel.: 0911 763 030. ● Eladó garzonlakás Dunaszerdahelyen a város központjában. Tel.: 0905 961 080; 0905 406 423; 031/552 38 37. KIADÓ – BÉRLET

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek, irodának is. Tel.: 0907 627 550. ● Bérbe adók vállalkozásra alkalmas exkluzív helyiségek (üzlet, szépségszalon, kávézó, bár stb.) Dunaszerdahely központjában. Tel.: 0905 605 199. ● Kiadó légkondicionált helyiség (13 m2 + toalett) Dunaszerdahelyen a Kelet-lakótelepen (a Jednota szupermarket mellett). Megfelel irodának, fodrászszalonnak, pedikırnek, fogadóirodának stb. Tel.: 0905 260 582. ● Kiadó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0911 763 030. ● Bérbe adó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 132 282. ● Kiadó 34 m2-es helyiség Nagymegyeren, üzleti vagy irodai célokra. Tel.: 0903 576 360. ● Kiadó üzlethelyiség (60 m2) emelettel Dunaszerdahelyen a Vámbéry téren. Tel.: 0910 164 626. ● Bérbe adó teljesen átalakított egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Észak II.). Tel.: 0905 150 077. GÉPJÁRMÙ

● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Kontaktus: 0903 415 642. ● Eladó Babeta (6000 Sk). Tel.: 0905 601 264. ● Eladó kitınŒ állapotban lévŒ fekete Opel Astra Caravan 1,7 DTi, gy. év 2002/9. Tel.: 0902 507 950, DS. ● Eladó ezüst Citroen Saxo 1,4i, gy. év 2001/10 (ABS, klíma, szervokormány, 70 000 km, EK, STK). Tel.: 0915 792 731. ● Eladó · Fabia 1.2 (2003). Tel.: 0905 464 923. ● Eladó megkímélt, 2 éves YAMAHA AIROX 100-as robogó. Tel.: 0905 946 480, DS. ● Eladó Ford Tranzit 2,5 dízel. Tel.: 0911 747 936. ● Eladó garázsolt, sötétzöld metallizált Honda Civic, gy. év 1997. Tel.: 0905 704 693.

MEGEMLÉKEZÉS ,,Te a jóságodat két karoddal szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt csak a halál tudta széttépni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol, de mi soha nem feledünk.” Fájó szívvel emlékezünk halálának 4. évfordulóján KÁZMÉRNÉ NÉMETH IRÉNRE (Nagyabony). Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, ismerősnek, volt munkatársnak, akik elkísérték utolsó útjára szeretett édesanyánkat, KOPFMAHLER ILONÁT 2008. augusztus 4-én a dunaszerdahelyi temetőbe. Gyászoló családja

ÜDÜLÉS

● UTAZÁS: 2008. aug. 16.: FertŒdi-kastély – FertŒrákos – kŒfejtŒ, vonatostúra és hajózás a FertŒ-tavon, Sopron; aug. 17.: FertŒ-tavi Mesepark – Ausztria legnagyobb szabadidŒ- és családi parkja; aug. 19–21.: Debreceni virágkarnevál – Hortobágy – Hajdúszoboszló; aug. 22–31.: Dalmácia – Makarska; aug. 29.: Bécs: Schönbrunn; aug. 31.: Visegrád – Fellegvár – Szentendre, Marcipán Múzeum; szept. 13–14.: Badacsonyi szüreti fesztivál. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. ● Balatonalmádiban kiadók kedvezményes áron lakások, nyaralók. Tel.: 0036/88/438 393; 0036/30/937 84 75. www.balaton.hu/mikes; e-mail: z.mikes@freemail.hu ● Nyaraljon a Balatonnál! Szeretettel várjuk. Tel.: 0036/87/ 471 551. ● SzálláslehetŒség az AlacsonyTátrában: Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256; www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● A Budapesti Metafizikai és Szellemtudományi Egyetem szeptember 1-jétŒl angyaltanfolyamot indít felsŒfokon Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren. Tel.: 0915 113 593; 0918 489 553. VEGYES

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó Mini Romo mosógép jó állapotban. Tel.: 0902 800 866.

● Eladó popkorngép + eurós kasszagép. Tel.: 0907 580 450. ● Eladó térkŒ és járdaszegély, valamint fıhézagos betonkockák. Tel.: 0904 284 281. ● Eladó árpa és búza. Tel.: 0904 266 689, DS. ● Eladó ültetésre való fehér hagyma. Tel.: 031/55 85 366, este. ● Eladó hármaseke nagyon jó állapotban. Tel.: 0911 747 936. ● Ültetésre való ezüsthagyma eladó Dunaszerdahely mellett. Tel.: 0910 798 131. ● Eladó MTVS horal szalmakocsi. Tel.: 0905 447 663. HÁZIÁLLAT

● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon (GA) kedvezményes áron megrendelhetŒk frissen tisztított pecsenyekacsák (1 kg/100 Sk, élŒ súly 1 kg/60 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277. ● Eladók fajtiszta Basset hound kutyakölykök törzskönyv nélkül. Tel.: 0903 730 493. ● Eladók westy cavalier kutyakölykök. Tel.: 0903 405 588. ● Eladók kis mókusok és barabantok, valamint vennék mókusokat. Tel.: 0903 138 670. LEAFF – TAKARÍTÓ VÁLLALAT TAKARÍTÁST ÉS TEPPEZÉST VÁLLALUNK! Ülőgarnitúrák, ágyak, szőnyegek, autók, teherautók, buszok „teppezése”. Folyamatosan keresünk munkaerőt is.

Cím: Dunajská ul. 372/17 929 01 Dunajská Streda Tel.: 0905 506 748 031/552 70 23 E-mail: leaffds@panelnet.sk

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO STRÁŽNEJ SLUŽBY V DUNAJSKEJ STREDE A VEĽKOM MEDERI. Podmienka: preukaz odbornej spôsobilosti, možnosť získať preukaz odbor. spôsobilosti. Výhodné platové podmienky. Kontakt: 0905 547 832, 0902 924 582 príp. 041/763 12 08. Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bőrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/olajcsere után. Ára: 160 000 Sk. Tel.: 0903 415 642.


Hirdetés

2008. augusztus 12.

Olimpia: Sport? Cirkusz? Biznisz?

■ http://www.parameter.sk/24h

Valahogy úgy vagyok mint az a bizonyos kivénhedt csataló, amely megrázza a fejét, azonnal rohanna is ki az istállóból, amint valahonnan kürtjelet hall. Most, az olimpia napjaiban bennem is kitörölhetetlen emlékek, élmények törnek fel.

■ www.parameter.sk/kulfold-belfold

„LŒj, Dömötör, lŒj, Dömötör!, Kozma Pisti, fantasztikus!” – zengi valahol bennem Szepesi György. Vagy Egerszegi és Kovács Ági csodálatos hajrái és aranyérmei, a káprázatos Janics–Kovács-duó, meg a magyar férfiak vízilabda-aranyérme Athénben a szerbek ellen, 0:3 után – Vitray Tamás immár tévés közvetítéseiben. Sokáig folytathatnám. Lohasztja a lelkesedésem, hogy fanyalog a világ. Nem is alaptalanul. „MegkezdŒdött a kémiai és gyógyszeripari világcirkusz” – írja Buják Attila, a neves magyar publicista. Nincsenek más véleményen a neves lapok és hírportálok sem: „Az olimpia immár nem más, mint pénz, üzlet és hatalmas reklámpiac“ – szögezi le a CNN szakkomentátora, majd hozzáteszi: „És politika. FŒleg az 1972-es müncheni véres arab terrorakció óta, Kínában meg különösen, amely szebbnek akarja magát mutatni, mint amilyen, tagadja Tibet tragédiáját.“

Ezek bizony mind olyan tények, amelyek beárnyékolják az emberiség egyik legszebb rendezvényét, amely már-már befuccsolt, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sokáig ragaszkodott ahhoz, hogy csak amatŒrök versenghessenek. Ami eszmének szép volt, ám a gyakorlatban csak hazugságokat szült: Nyugatról többnyire valóban amatŒrök érkeztek, a néhai szocialista táborból viszont állami pénzekbŒl felpumpált, és – az NDK-ból meg a Szovjetunióból – doppingokkal felturbózott álamatŒrök, akik közül többen súlyos betegségekben hunytak el. Az 1976-os montreali játékok hatalmas veszteséggel zárultak, a négy évvel késŒbb megrendezett moszkvai olimpiát követŒen csak egyetlen város jelentkezett a következŒ lehetséges rendezŒként: Los Angeles, amely 1984-ben fogadta a versenyzŒket. Végül Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi elnöke húzta ki a kátyúból az olimpiák ügyét, amikor azt a valóban történelmi döntést hozta, hogy hivatásos sportolók is részt vehessenek az ötkarikás játékokon. Azóta hatalmas pénzek áramlanak az olimpiai bizottságokba és a sportágakba, s újra nagy a versengés a rendezés jogáért. Ha igaz, akkor

2016-ban vagy inkább 2020-ban Budapest és Prága is beszáll ebbe a csatába. A világ legjobb versenyzŒi révén látványos, gigászi a küzdelem, amely a technika jóvoltából immár évtizedek óta házhoz jön. A sok-sok milliós nézettségnek köszönhetŒen hatalmas reklámpiac lett az olimpia. A versenyzŒk számára pedig az egzisztenciát megalapozó, nem ritkán az élethosszig tartó jólét megteremtésének eszköze. Ha minden összejön, ami elég kevés egyéniségnek adatik meg. Emiatt nem riadnak vissza az életüket veszélyeztetŒ ajzószerektŒl sem. Amióta 1999-ben megalakult az egyre híresebb a WADA (World Antidoping Agency), a doppingellenes világügynökség, sokasodnak a lebukások. Magyarország sem kivétel, gondoljunk csak több súlyemelŒ kokszolására vagy Annus Adrián kalapácsvetŒ és Fazekas Róbert diszkoszvetŒ szégyenteljes athéni csalásaira. Nem éppen ideális a színhely és a szelleme sem. Az újságírók és a turisták számára nincs szabad internetes hozzáférhetŒség, a tibeti címszót és portálokat tızfal zárja el. Több millió pekingit költöztettek ki ideiglenesen vagy végérvényesen lakhelyükrŒl, ahol olimpiai létesítménye-

13

Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha!

ket építettek. Gyárakat zártak be, tudósok hada indított hónapokkal ezelŒtt hatalmas csatát a szmog ellen, hogy legalább két hétre számızzék a kínai fŒvárosból, ahol talán mégiscsak kisüt a nap néhány órára. RemélhetŒen jelképes értelemben is. Talán a sok tragédiával és súlyos problémákkal szembesülŒ századunk mégis csak a szebb, reményt keltŒbb arculatát mutatja meg. Talán a pekingi olimpia is – az eredeti ókori események szellemiségét követve – milliók számára jelent majd kollektív, euforikus élményt, akár egy világcsúcs megdöntésekor látványos küzdelmek révén vagy éppen egy-egy nemzeti siker kivívásakor vagy kedvenc sportoló gyŒzelme esetén. Korosodó és javíthatatlan derılátóként mindezekben és – a baljós elŒjelek ellenére is – magyar érmekben és a komáromi kajak négyes sikerében bízva, ötkarikás szemmel gubbasztok kora hajnaltól késŒ délutánig a képernyŒ elŒtt. Hátha gyarapodik majd a kitörölhetetlen emlékeim száma is. Hátha legalább ezekben a napokban megszépül valamicskét jobb sorsra érdemes világunk. Szilvássy József

Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre ■ www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■ www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ www.parameter.sk/sport A

regionális

sporttól

a

Forma–1-en,

BL-en

keresztül a vizilabdáig ■ www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■ http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...! ■ http://www.parameter.sk/apro Minden regisztrált tag ingyen hirdethet! Bármit...!

DROBNÉ INZERÁTY ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Hºadáme do trvalého pracovného pomeru: OPERÁTORKY ku strojom do v˘roby v ·amoríne. Podmienky: ochota pracovaÈ na 3 zmeny, schopnosÈ vykonávaÈ základné operácie na strojoch, dobr˘ zdravotn˘ stav, znalosÈ slovenského jazyka, predchadzajúce pracovné skúsenosti vo v˘robn˘ch spoloãnostiach – kde vykonával manuálnu a presnú prácu sú v˘hodou. Tel.: 0905 454 871, 0905 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● Firma HFB, s.r.o., Dunajská Streda, slovensko-nemeck˘ v˘robca montovan˘ch rodinn˘ch domov prijme do pracovného pomeru: projektanta-kon‰truktéra; robotníkov (aj nevyuãen˘ch) na v˘robu dreven˘ch kon‰trukcií. Adresa prevádzky: Mlieãany 63 (areál firmy Merkantil). Tel.: 031/ 552 29 46, e-mail: hfb@hfb.sk ● Stavebná firma so sídlom v Holiciach prijme do zamestnania

vodiãa na Aviu 31, s nástupom ihneì. Tel.: 031/554 53 01. ● Ubytovanie v súkromnej chate v Nízkych Tatrách – Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256, www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● Firma GROPO-Slovakia so sídlom v Trstenej na Ostrove prijíma ‰oférov nákladnej dopravy s dostatoãnou praxou na rozvoz kontajnerov na území SR a HU. Víkendy sú voºné. Tel.: 031/554 72 23. ● Predám zámkovú dlaÏbu a zatvárÀovaãe. Tel.: 0904 284 281. ● Predám preroben˘ 2-izbov˘ byt v centre DS. Tel.: 0907 524 984. ● V˘znamná slovensko-‰védska v˘robná spoloãnosÈ so sídlom v blízkosti ·amorína prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneì: v˘robn˘ch robotníkov, operátorov CNC stroja. Kvalifikaãné poÏiadavky: absolvent SOU, Z· alebo SOU strojnícke, prax v˘hodou. Motivujúce finanãné ohodnotenie podºa v˘konnosti a kvality vykonanej práce, dlhodobá perspektíva sebarealizácie v medzinárodnej firme, za‰kolenie. Tel.: 0905 454 871.

SÁROSFA KÖZSÉG pályázatot hirdet a Sárosfai Magyar Nyelvű Óvoda igazgatói tisztségének betöltésére. A megbízatási időszak kezdete 2008. október 15. Pályázati feltételek: a) szakmai képzettség, •megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség, •minimum 5 év pedagógiai gyakorlat, b) erkölcsi feddhetetlenség. A pályázathoz a jelentkezési kérvényt életrajzzal, a képzettséget igazoló hitelesített okirattal, az erkölcsi bizonyítvány kivonatával, a munkaalkalmasságot igazoló orvosi véleménnyel és az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos elképzeléssel együtt kérjük 2008. szeptember 30-ig az alábbi címre eljuttatni: Obecný úrad č. 203, 930 32 Blatná na Ostrove. A borítékra írják rá: „Výberové konanie – MŠ “ A pályázat teljes terjedelmében a www.blat nanaostrove.sk honlapon található.

● Poradenské centrum – privyrobenie 2-3000 Sk t˘Ïdenne. Tel.: 0908 754 394. ● Firma poskytujúca sluÏby v oblasti hodnotenia kvality jatoãn˘ch zvierat hºadá záujemcu na pracovnú pozíciu: klasifikátor jatoãn˘ch zvierat na TPP pre prevádzku v Dun. Strede. PoÏiadavky: SO·, základné znalosti PC a ãiastoãné ovládanie slov. jazyka. Nástup ihneì. Tel.: 0905 626 612. ● Kúpim garáÏ na sídl. RuÏov˘ háj v Dun. Strede. Tel.: 0904 755 335. ● Predám preroben˘ 3-izb. byt v DS na zaãiatku SNP; garáÏ pri kotolni a záhradu oproti cintorínu. Tel.: 0908 763 214. ● Dám do prenájmu miestnosÈ (34 m2) vo Veºkom Mederi. Tel.: 0903 576 360. ● Hºadám sádrokartonára. Tel.: 0905 448 356. ● Thermolux, spol. s r. o Povoda 506 prijme do pracovného pomeru administratívneho pracovníka + muÏské a Ïenské pracovné sily do v˘roby. Tel.: 031/551 52 41; 0905 796 444.

● Renomovaná spol. v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie hºadá vhodného kandidáta na pozíciu PROJEKTANT. PoÏiadavky: vysoko‰kolské vzdelanie – strojnícka, stavebná fakulta – katedra technika zariadení budov. Zameranie energetické zariadenia a technika prostredia, resp. TZB, prax v odbore v˘hodou. Miesto v˘konu práce: ·amorín. Tel.: 0905 454 871; 0905 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● Predám v Dunajskom Klátove 2-hektárov˘ pozemok v krásnom prostredí pri vode. Tel.: 0903 558 227. ● MIKRO-K, s.r.o., pracovisko DS prijme do pracovného pomeru vodiãa osobného auta. Tel.: 031/557 11 34. ● Predám: Canon FAX-B840 (fax, telefón, kopirák). Cena dohodou. Tel.: 031/552 90 49, DS. ● S okamÏit˘m nástupom prijmeme do pracovného pomeru vedúceho/vedúcu zmeny, vedúceho/vedúcu skladu, robotníkov a vodiãov nákladn˘ch áut (do 12 t a nad 12 t). Va‰e Ïivotopisy zasielajte na adresu: MOL – Glass-DS,

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora vyhlasuje výberové konanie na obsadenie kance lárskych priestorov v administratívnej budove MP SR na Korze Bélu Bartóka 789/3 v Dunajskej Strede. Nájomné s prevádzkovými nákladmi na 1 m2 činí ročne 2000 Sk (66,4 EUR). Bližšie informácie na tel. č. 031/552 13 42. *** A regionális mezőgazdasági és élelmiszer-ipari kamara versenypályázatot hirdet a mezőgazdasági minisztérium épületében lévő irodahelységek bérbe vételére Dunaszerdahelyen, a Bartók Béla sétány 789/3. szám alatt. A bérleti és fenntartási kötségek 1 év/1 m2-re 2 000 Sk (66,4 euró). Bővebb információ a 031/552 13 42-es telefonszámon.

s.r.o., Mlieãany 64, 929 01 Dunajská Streda. Tel.: 031/551 69 38, fax: 031/551 13 48, e-mail: anita@mol-glass.sk ● NANY 13, s.r.o., realitná a draÏobná spoloãnosÈ, Nám. Kossutha 6, 945 01 Komárno, www.nany13.sk ponúka na prenájom v DS: 3-izb. byt, lokalita V˘chod; na predaj v DS: 1-izb. byt (1,05 mil. Sk), 2 izb. byt (centrum 1,55 mil. Sk), 3-izb. byt (Nová ves – 1,5 mil Sk), 2 x 3- izb. byt (po 1,65 mil. Sk), 2 x 3-izb. byt (Sever II – po rekon‰tr. 1,85 mil. Sk), 3-izb. byt (1,8 mil. Sk), 3-izb. preroben˘ byt (Sever II – 2,1 mil.Sk), 3-izb. luxusne preroben˘ byt (kompl. zariaden˘ – 3,3 mil. Sk), 3-izb. byt (2,2 mil. Sk – úplná rekon‰trukcia + zariadenie pri Hypernove), 3-izb. byt (1,75 mil. Sk), 3-izb. byt (úplná rekon‰trukcia – 2,15 mil. Sk), 3-izb. byt (1,85 mil. Sk – hotovosÈ), 3-izb. druÏst. byt (1,8 mil Sk), 3-izb byt (2,05 mil. Sk, kompl. rekon‰tr.). Pozemok v DS 1898 m2, moÏnosÈ v˘stavby (1,95 mil. Sk), v DS – Kút-

niky 800 m2 (961 200 Sk). Záhrada v DS 228 m2 (180 000 Sk), pozemky v ·amoríne, BlaÏove, Vojke nad Dunajom. Pozemok v Okoãi (Opatovsk˘ Sokolec – 400 Sk/m2), vo Veºkom Mederi (2,1 mil. Sk), pozemok – Orechová PotôÀ (680 Sk/m2), rodinn˘ dom 1 km od DS (novostavba – 4,1 mil. Sk), luxusn˘ rodinn˘ dom v DS (nutné vidieÈ, len pre nároãn˘ch –10,5 mil. Sk), rodinn˘ dom v DS (ãasÈ Západ, nutné vidieÈ – 4,1 mil. Sk), rodinn˘ dom v BlaÏove (super stav – 4,9 mil. Sk), 2 x rodinn˘ dom v Povode (4 mil. Sk, a 3,4 mil. Sk), rodinn˘ dom v Trhovej Hradskej (1,8 mil. Sk), rod. dom v Okoãi (390 000 Sk), garáÏ v DS (120 000 Sk), skladové priestory v DS (3,1 mil. Sk), re‰taurácia v Komárne (dohoda), chalupa – dom – Valaská Belá (200 000 Sk). ·iroká ponuka nehnuteºností – Komárno a okolie!! Vykonávanie draÏieb pre vlastníkov ako aj záloÏn˘ch veriteºov. Tel.: 0948 031 800; 0915 884 102; 0905 658 996; 0907 707 415, nany13@nany13.sk

A dunaszerdahelyi DUNAUTO Fiat, Alfa Romeo, Peugeot és BMW márkakereskedés munkatársat keres pénztárosi pozíció betöltésére. Jelentkezni lehet életrajzzal e-mailban a dunauto@dunauto.com címen vagy személyesen a FIAT autószalonban. EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

FOCUS MUSIC SHOP CD, MC, VIDEO, DVD, KONCERTJEGYEK ÁRUSÍTÁSA. Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02


14

Sport

2008. augusztus 12.

Kassai focilecke a DAC-nak CorgoÀ-liga, 4. forduló. Már a második dunaszerdahelyi fellépésén elkönyvelte elsŒ idénybeli hazai vereségét a DAC (1:3). A minden alakzatban érettebb, taktikailag kiválóan felkészített kassaiak viszont zsinórban negyedik mérkŒzésükön gyıjtötték be a három pontot. „Sajnos, az elsŒ félidŒben, gól nélküli állásnál hatalmas ziccert puskáztunk el. Ha bemegy Dragicevic fejese, alighanem másként alakult volna a folytatás” – nyilatkozta a vesztes csata után a csallóköziek vezetŒedzŒje, Milan Djuricic. Honfitársa, a horvát Mate Dragicevic, a felkészülési idŒszak legeredményesebb DAC-labdarúgója, a bajnoki párharcokon képtelen a kapuba találni. Eredménytelenségét a tréner sem szemlélte tétlenül, fordulás után lecserélte védencét. A Hernád-partiak jól feltérképezték a csallóközieket. Az ólomlábakon mozgó védŒiket a középpályáról induló, a széleken ólálkodó Ján Novák több ízben is faképnél hagyta. Sprintjeinél már Novota sem tudta meghúzni a vészféket. Igaz, a hazai csapatkapitány egy alkalommal nagy bravúrral

mentett. „Még sok munka vár ránk a csapatépítés során. Egyszer szárnyalunk, máskor meg vergŒdünk” – folytatta tovább értékelését a vesztesek stratégája, aki ismét megbizonyosodhatott róla, hogy a védelemben, a védekezésben elkövetett sorozatos hibáknak nagy ára van. Pintét a stratégiai elképzelések szerint Gerich helyettesítette (volna), aki azonban ezen a poszton csupán rutinját kamatoztathatta. Gyorsasága ugyanis megkopott. A bal oldali védŒ, Kováã pedig kereste helyét és az ellenfelét a játéktéren. A középpályás alakzatból hiányzik a karmester. Kweuke pénteken csak szépítŒ találatával teljesítette az elvárásokat. Olykor önzŒnek bizonyult, máskor viszont pontatlanul passzolt. A technikailag kiválóan képzett marokkói Moughfire nagyon igyekezett, de rá rendkívül éberen figyeltek a keletiek. Az ötezer nézŒ (!) ugyan higgadtan fogadta kedvencei kudarcát, nem úgy, mint a lelátóról már a hetvenedik perc táján távozó többségi tulajdonos… IdŒsebb Ján Kozák, az MFK mestere higgadtan nyugtázta védencei újabb diadalát. „Rakétarajtot vettünk, de még nagyon az elején

tartunk. Nem látom értelmét, hogy máris bajnokesélyesként viselkedjünk. Jól felkészültünk a hazaiakból, akiknek elsŒsorban a védelme sebezhetŒ. Sokat nyomott a latban, hogy négy-öt kiválóságukat sikerült semlegesítenünk” – fogalmazott mértéktartóan az egyébként impulzív szakember újságírók kérdéseire válaszolva. A stadionból kifelé menet pedig Csehszlovákiai egykori legjobb labdarúgója mosolyogva osztogatta az autogramokat a DAC-zászlóba bugyolált szurkolóknak. Alighanem elégedetten távozott DunaszerdahelyrŒl a párharc „legfŒbb” ellenŒre, a Szlovák Futballszövetség fegyelmi bizottságának elnöke, ·tefan Krídla is, akit remélhetŒleg a B tribünön kifüggesztett magyar zászlók látványa sem hozott ki nagyon a sodrából. A DAC–MFK Ko‰ice találkozón jelen volt az Ajax Amsterdam játékosügynöke, Heinz Schilger is. Vajon kire volt kíváncsi a fociberkekben köztiszteletben álló hollandus? „Ez a foglalkozásom, most éppen Dunaszerdahelyen vizitelek. Konkrétan egyik játékos miatt sem utaztam ide, egy fociügynök számára mindenki érde-

kes lehet” – igyekezett ködösíteni csallóközi felbukkanásának indítékát az illusztris személyiség. A színfalak mögött azt rebesgették, hogy a hazaiak klubelnöke, Khashayar Mohseni hívta meg Œt, mégpedig két kameruni légióst, a gólerŒs Kweukét és a középpályás Abenát ajánlva figyelmébe. „Valóban a hazaiak meghívásának tettem ma eleget. Legutóbb öt évvel ezelŒtt láttam a dunaszerdahelyieket akcióban, ám a múltban több ízben is jelen voltam meccseiken. Nehéz párhuzamot vonni az akkori és a mostani együttes között. Ezúttal már több nemzet, több kontinens futballiskolájának képviselŒibŒl verbuválódott csapatot láttam akcióban. Technikailag kiválóan képzett futballistákkal is rendelkeznek a dunaszerdahelyiek, ám virtuozitásukból a még akadozó összjátékuk miatt képtelen voltak profitálni. Hiányzik az összeszokottság, a rögtönzések hiábavalónak bizonyultak. Sok munka vár még Milan Djuricic vezetŒedzŒre a csapatépítés folyamatában” – vélekedett, értékelt Heinz Schilger a mérkŒzés után. * DAC–MFK Ko‰ice 1:3 (0:1), g.: 81. Kweuke, ill. 43. R. Cicman, 48., 63. Novák – DAC: Novota–Regedei, Németh K, Gerich, M. Kováã–Plantic (67. Osei), L. Zápotoka (59. Boya), Abena, Moughfire–Kweuke, Dragicevic(53. Landerl). További eredmények: FC ViOn Zlaté Moravce–Slovan Bratislava 1:0 (0:0), g.: 55. Wisdom; Tatran Pre‰ov–Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0), g.: 23. Kaplan, 83. âep; M·K Îilina–FC Nitra 5:0 (2:0), g.: 25., ·trba, 36., ·tyvar, 51. Rilke, 60. Pekarík, 88. Vladavic; FK ZTS Dubnica nad Váhom–MFK RuÏomberok 2:0 (1:0), g.: 21., 49. Porázik. Az Artmedia–Spartak Trnava mérkŒzést a vendégek játékosainak megbetegedése miatt elhalasztották. A bajnokság állása 1. Îilina 2. MFK Ko‰ice 3. Slovan 4. Artmedia 5. Pre‰ov 6. Zl. Moravce 7. FC Nitra 8. DAC 9. Trnava 10. Dubnica 11. RuÏomberok 12. B. Bystrica

 Kweuke (11-es számmal) pénteken csupán szépítŒ találatával teljesítette az elvárásokat

Fogas Ferenc felvétele

4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4

4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1

0 15:1 12 0 8:2 12 1 5:3 7 1 3:3 6 2 6:8 6 1 2:4 4 2 4:9 4 3 6:7 3 1 2:4 3 3 5:8 3 3 3:6 3 3 0:4 1

Az 5. forduló mısora – augusztus 16. (szombat), 18.00: RuÏomberok–DAC;

18.30: MFK Ko‰ice–Zl. Moravce; 19.00: Trnava–Îilina, B. Bystrica–Dubnica, Slovan–Artmedia, FC Nitra–Pre‰ov. I. labdarúgóliga, 4. forduló. A vasárnap délelŒtti dunaszerdahelyi mérkŒzésen a DAC-fakó a rimaszombatiakat fogadta. A Meszlényi-legénység, az A keret néhány futballistájával megerŒsítve, képtelen volt begyıjteni az elsŒ idénybeli gyŒzelmét. Az elsŒ játékrészben a két tizenhatos között zajlott a játék. Gól nélküli elsŒ félidŒ után a folytatásban a hazaiak rutinos kapusedzŒje, Saric a 60. percben hibát vétett, a testérŒl kipattanó labdát Gibala a hálóba pofozta. A sárga-kékek, nagy meglepetésre, Marcin kiállítása után kerültek mezŒnyfölénybe. Belkovics a 90. percben egyenlíthetett volna, ám a Buka elleni szabálytalanságért megítélt büntetŒt a vendégkapus, Kuciak hárította. * DAC B–Rimaszombat 0:1 (0:0), g.: M. Gibala (60.). DAC B: DAC B: Saric–Buka, Csölle, Vasas, Lelkes–Uzola (46. Bognár), Marcin, Adiaba, Hoferica (71. Chmelo), Csémy (66. Milan)–Belkovics. További eredmények: Michalovce–Vágsellye 2:1 (2:0), g.: ·ajbidor (10. – öngól), Hre‰ko (17.), ill. L. Vencel (54., 11-esbŒl); Humenné–Prievidza 1:0 (1:0), g.: L. Hricov (6.); Podbrezová–Inter Bratislava 0:0; Trenãín–Losonc 0:1 (0:1), g.: M. Ondrበ(42.); RuÏomberok B–MFK Ko‰ice B 0:3 (0:1), g.: ·kutka (33., 90.), J. Majoro‰ (80.). A bajnokság állása: 1. Rimaszombat 2. Inter 3. Losonc 4. Vágsellye 5. Trenãín 6. Michalovce 7. MFK Ko‰ice B 8. Podbrezová 9. RuÏomberok B 10. Humenné 11. DAC B 12. Prievidza

3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4

3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0

0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1

0 5:1 0 9:2 0 6:4 1 5:4 2 9:8 1 6:4 1 4:3 2 6:5 3 5:10 2 2:7 2 3:8 3 2:6

9 8 7 7 6 6 5 4 3 3 2 1

Az 5. forduló mısora – augusztus 16. (szombat), 10.30: Inter–RuÏomberok B; 16.30: Losonc–Podbrezová, Vágsellye–Humenné, Rimaszombat–Trenãín; 19.30: Prievidza–DAC B. Augusztus 17. (vasárnap), 10.30: MFK Ko‰ice B–Michalovce. Ágh István

Somorjai diadal idegenben Öt csapat pont nélkül Nyugat-szlovákiai III. liga, 2. forduló. Hazai vereségüket követŒen a vágbesztercei (Pov. Bystrica) pályán diadalmaskodtak Ján Hodúr somorjai védencei. A galántaiak egygólos gyŒzelmet arattak a bŒsiek elleni presztízscsatán. A favorizált érsekújváriak, ha nagy nehézségek árán is, de igazolták a papírformát. A csereként játékba avatkozott Dang Van egyik ziccerébŒl hasznot húzva szerezte a három pontot érŒ találatot. Fontos pontokat szerzett odahaza az újonc nyárasdi együttes.

Eredmények: Érsekújvár–Ludanice 1:0 (0:0), g.: 69. Dang Van; PovaÏská Bystrica–Somorja 0:2 (0:1), g.: 45. Kiss, 66. Molnár; Myjava–Lednické Rovne 0:0; âFK Nitra–Párkány 1:0 (1:0), g.: 44. Charizopulos; Dubnica B–Nagyölved 2:0 (1:0), g.: 45. a 70. ªupták; Negyed–DomaniÏa 5:0 (3:0), g.: 2. Vlãan, 10., 35., 59. RoÏník, 83. Kalmár; Nyárasd–Dolné Vestenice 1:0 (0:0), g.: 67. Bene‰; Galánta–BŒs 1:0 (0:0), g.: 59. ·pánik.

Nyugat-szlovákiai V. liga, 2. forduló. Két tizenegyest ítélt a vásárútiak javára a játékvezetŒ, az újonc tallósiak mégis pontot zsákmányoltak a Kis-Duna partján elterülŒ pályán. Kilenc gól került a jegyzŒkönyvbe Vágán. Idegenben zsákmányoltak pontot a dióspatonyiak. Öngólt vétett a csallóközkürtiek játékosedzŒje, Zsákovics Tibor. A nádszegiek nyerték a mátyusföldi derbit.

Miklós, 64. Sercel Gy.; Vága–Balony 6:3 (3:2), g.: 10., 75. R. Bor‰, 25. M. Blaho, 35. Földe‰i (11-esbŒl), 70. Vrábel, 80. Mikula, ill. 20., 55. Farkas, 43. Karácsony; Nádszeg–Feketenyék 3:1 (1:1), 33. a 52. Somogyi, 74. Ivicze (11-esbŒl), ill. 22. Barãák; Nagymegyer–Moãenok 3:1 (2:1), g.: 35. Németh, 44., 90, Sándor, ill. Gregu‰; Nyékvárkony–Ekecs-Apácaszakállas 3:1 (2:0), g.: 9., 17. Méhes, 90. Egri, ill. 70. Póda; Vágfarkasd–Illésháza 0:0; Nagyfödémes–Csallóközkürt 2:2 (1:2), g.: 20. Zsákovics T. (öngól), 82. Gajdo‰, ill. 20., 37. Nagy K.

Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkelet, 2. forduló. A várakozásoknak megfelelŒen alakul a csoport élmezŒnye, viszont meglepŒ a csallóközi együttesek jelenlegi pozíciója az alsóházban. A palárikovói mezben szereplŒ Bogyai Krisztián egyetlen találata a komáromiak vereségét jelentette. Hosszabbításban inkasszált tizenegyesgóllal veszítettek a vízkeletiek Vágpattán. Eredmények: Ógyalla-Ímely 1:2 (1:1), g.: Kling, ill. Lovász, Hübsch. Deménd–Gúta 2:0 (1:0), g.:

Barecz, Zima. ·urany–Pered 1:1 (1:0), g.: Horvatoviã, ill. Lancz. Ipolyság–Kisfalud 3:2 (1:2), g.: Urblík, Jakab (11 m), Mihaloviã, ill. Puha, Kvaãkaj. Vágpatta–Vízkelet 2:1 (0:1), g.: Majka, Matu‰ica (11 m), ill. Gasparovics. Szered–Diószeg 3:0 (3:0), g.: Polednák, Javor, Dragan. FelsŒkirályi–FC ViOn B/Volkovce 1:2 (0:1), g.: Új (11 m), ill. Mankoveck˘ 2. Palárikovo–Komárom 1:0 (1:0), g.: Bogyai. Összeállította: (lel)

Összeállította: (ágh)

Nagymegyer a listavezetŒ Ekeli kudarc a rangadón

Eredmények: Vásárút–Tallós 2:2 (2:1), g.: 33. (11-esbŒl), 45. (11-esbŒl) Tomasovics, ill. 16. Czanik, 87. SzüllŒ; Vágsellye B–Dióspatony 2:2 (0:1), 48. R. Ferencei, 63. R. Konopásek, ill. 22.

Összeállította: (ái)

Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport, 2. forduló. Nem vallott szégyent elsŒ idegenbeli fellépésén a nyugat-szlovákiai V. liga keleti csoportjának marcelházi újonca, melynek futballistái vendégként háromszor vették be a csekeiek kapuját, mégis zsákmány nélkül utaztak haza. Ezen a mérkŒzésen egyébként nyolc találat került a jegyzŒkönyvbe. A mezŒny másik újonca, a tolmácsiak kollektívája odahaza gyıjtötte be a pontokat. Meglepetésnek számít a garamkálnaiak hazai kisiklása. Ezúttal gólképtelennek bizonyultak az udvardiak és az ekeliek, akiknek nem termett babér a járási rangadón. A hetényiek is megszerezték idénybeli elsŒ pontjaikat.

Eredmények: Tlmaãe–Hontfüzesgyarmat 2:0 (0:0), g.: 5., 31. E. Jenes; Garamkálna–Újlót 1:2 (1:1), g.: 3. BaÈalík, ill. 25. Suchánek, 75. Trnka; Cseke–Marcelháza 5:3 (2:1), g.: 5. TaÀa‰i, 27., 59. Mejling, 54. MudroÀ (11-esbŒl), 86. J. Rosinsk˘, ill. 19., 72. Cabada, 69. Németh; Bánov–Tardoskedd 2:1 (1:0), g.: 17. M. Moravãík, 67. Vittek, ill. 87. Sztrecsko; Komjatice–Nagysalló 2:1 (0:0), g.: 53. Martin Marenãák, 72. J. KaluÏák, ill. 48. Ujvári; Udvard–SzímŒ 0:0; Nemesócsa–Ekel 1:0 (0:0), g.: 51. Boros; Hetény–Perbete 3:1 (2:0), g.: 20. Lajos, 38. Csintalan I., 81. Marikovec (11-esbŒl), ill. 80. Rigó. Összeállította: (gh)


Sport

2008. augusztus 12.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: RuÏomberok–DAC: ........? (A CorgoÀ-Liga ötödik fordulójának mérkŒzése) Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb augusztus 16-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kivá-

lasztott mérkŒzésünk végeredményét (DAC–Ko‰ice 1:3) egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  SAKK. A komáromi KSC kiválóságának, Zuzka Boro‰ovának személyében régiónknak is van képviselete a junior sakkvilágbajnokságon. Természetesen a válogatott színeiben induló Boro‰ová a legutóbbi, nyolcadik fordulóban elvesztette paritját a németországi Hoolttal szemben, és 4,5 pontjával egyelŒre a nŒi mezŒny 23. helyén áll.  ASZTALITENISZ. A közelmúltban Bécsben kisorsolták a férfi és nŒi nemzetközi szuperliga alapszakaszának menetrendjét. A férfiak mezŒnyében 16 csapat fog szerepelni 6 országból, a nŒk mezényŒben pedig 12 együttes 5 országból, köztük az Euromilk Dunaszerdahely együttese. Amelyre az alapszakaszban az alábbi összecsapások várnak – szept. 9.: Linz-Froschber–Dunaszerdahely; szept. 16.: Dunaszerdahely–Szekszárd; szept. 23.: Dunaszerdahely–Mladoszt Zágráb; nov. 11.: Dunaszerdahely–Linz-Froschberg; dec. 9.: Szekszárd– Dunaszerdahely; dec. 16.: Mladoszt Zágráb.  SPORTJUBILEUM. A Nagykeszi Sportszervezet megalakulásának 70. évfordulója alkalmából augusztus 16-án, szombaton az alábbi gazdag program várja az érdeklŒdŒket a helyi sportpályán – 13.00: Nagykeszi–Búcs bajnoki labdarúgó-mérkŒzés; 15.00: az új mıfüves focipálya ünnepélyes átadása; 15.30: I. Polgármester-kupa – kispályás focitorna környékbeli csapatok részvételével; 18.00: FTC–DAC öregfiúk labdarúgó-mérkŒzés, amelyen a 80-as évek két legendás csapatának a legjobbjai fognak pályára lépni; 19.00: a sportszervezet fejlesztésében aktív szerepet vállalók tárgyi megjutalmazása a mérkŒzés szünetében; 21.00: fogadás a résztvevŒk és a meghívottak tiszteletére a sportszervezet alagsori klubhelyiségében; 21.00 órától: szabadtéri retró diszkó Little Lui lemezlovas elŒadásában. (–ck)

15

Gólzáporos nyitány Egyházgellében! DUNASZERDAHELY Igazán falunapi penzummal, fél tucat góllal terhelték meg az egyházgelleiek Nagyabony hálóját. Mindenképpen jelzésértékı, hogy idegenbeli gyŒzelemmel kezdte a pontvadászatot az újonc Pozsonyeperjes, s ugyanilyen bravúrnak örülhettek a jányokiak is Kisudvarnokban. Egyedüli mecscsként nem esett gól Tárnokon. I. osztály – felnŒttek (1. forduló): Hodos–Csallóközcsütörtök 2:0 (1:0), góllövŒ: Hodosi Vilmos (28., 69.). Egyházgelle–Nagyabony 6:0 (1:0), gólok Tóth Peter (31., 90.), Ferenãík Martin (56.), Ravasz Dávid (70.), Varga Balázs (85.), Mészáros Marián (87.). Tárnok– FK Nagymagyar 0:0. Egyházkarcsa–FelsŒpatony 2:0 (2:0), gólok Csiffári Csaba (16.), Edmár Attila (36.). Sárosfa–Csenke 3:0 (1:0), gólok Novotn˘ Juraj (32.), Gál István (68.), Horváth Csaba (89.). Kisudvarnok–Jányok 0:4 (0:0), gólok Nyársik Péter (67., 85.), Nyársik János (62.), Balucha Branislav (70.). Nagyszarva–Pozsonyeperjes 1:3 (0:2), gólok Szaban Tibor (59.) – Tászli Dávid (7.), Navrátil Marián (28.), Fucsek Lajos (50.). Nagylég–Királyfiakarcsa 1:0 (1:0), góllövŒ: Horváth Oszkár (26.). II. osztály – felnŒttek (1. forduló): Illésháza B–Baka 1:1 (0:0), góllövŒk Banyák Tibor (60.) – Oravec László (74.). Nagyudvarnok–Alistál 3:0 (0:0), gólok Földes János (76., 90.), Végh János (67.). Pódafa–Nagypaka 1:2 (0:0), gólok Póda Ferenc (69.) – Hlu‰ko Michal (71.), Gálffy Péter (75.). Szentmihályfa–Somorja B 0:0. Csilizradvány–Patonyrét 3:0 (2:0), gólok Horváth József (19.), Machánek Libor (30.), Csicsó János (48.). Izsap–Pa-

dány 4:0 (3:0), gólok Bozó Péter (12., 19.), Kocsis Roland (32.), Pajor Károly (59.). Bodak–Csiliznyárad 2:2 (1:1), gólok Képesi Sándor (18.), Kiss ErnŒ (87.) – Sárközi Tamás (6., 70.). Lúcs–Felbár 1:1 (0:0), gólok Puha Szabolcs (76.) – Csémy Szabolcs (87.). III. osztály – felnŒttek (1. forduló): Csákány–Royal Dunaszerdahely 6:1 (3:0), góllövŒk Heinlein Peter (29., 67.),

Faltus Miroslav (44., 60., 80.), Johancsik István (28.), Hudcovsk˘ Pavol (37.), Pittner Branislav (53.), Lettrich Marek (90.+) – Tóth Béla (78.). I. osztály – ifjúságiak (1. forduló): Hodos–Csallóközcsütörtök 4:5 (3:3), góllövŒk: Rigó Zoltán (18., 35.), Kiss Nikolas (22., 52.) – Hajdú László (5., 12., 15.), Leto-Jozaniak András (67.), Puha Viktor (72.). Egyházgelle–Alistál 3:5 (1:1),

csányi Patrik (59.) – Kelemen Ádám (30.), Závodsk˘ György (86.). Vásárút–Pozsonyeperjes 1:1 (1:0), gólok Bögi Gergely (32.) – Molnár Róbert. (67.). Nagylég–Csallóközkürt 0:0. Kisfalud szabadnapos volt. Megjegyzés: Sárosfa a sorsolás után kijelentette csapatát a bajnokságból. II. osztály – ifjúságiak (1. forduló): Mad–Jányok 1:1 (1:1), gólok Tóth Milan (39.) –

GALÁNTA Gólokban bŒvelkedŒ idénynyitóra került sor a mátyusföldi focifelsŒházban, hiszen nyolc találkozón összesen 31 találat került a jegyzŒkönyvbe. A legtöbbször, hétszer az alsószeliek hálója rezdült. A jókaiak és a tósnyárasdiak is kitettek magukért. A hazaiak sikereinek jegyében zajló elsŒ fordulóban vendégként csupán a szeredi fakónak sikerült pontot zsákmányolnia. I. osztály – felnŒttek (1. forduló): Tósnyárasd–Nagymácséd 5:0 (3:0), gólok D. Iván 2, J. Iván, Kováã, Lax (11-esbŒl). FelsŒszeli–Királyrév 3:0 (2:0), gólok 30. Csandal, 35. Hovorka, 60. Bennár. Hidaskürt–Nagyfödémes B 3:0 (1:0), gólok 20., 55. Andrá‰ik, 60. Nemãák. ·intava–Alsószeli 7:0 (2:0), gólok ·uhay 2, Remenár 2, Adamãa, Lukáã. Diószeg B–Vinohrady n/V. 2:1 (1:1), gólok 35. Kri‰ka, 70. Reindl, ill. 24. Regen. ·oporÀa–Sereì B 2:2 (0:1), gólok 70., 90. Korec, ill. 13. Oãená‰, 87., HrivÀák. Nemeskajal–Taksony 1:0 (1:0), góllövŒ: 26. Bíró. Jóka–Galánta B 5:0 (3:0), gólok 26., 39., 90. Németh, 6. Mezei, 67. Nagy.

 Egyházgellében kétségkívül emelte a falunap hangulatát a hazai csapat (sötétebb mezben) föFotó: Fogas Ferenc lényes gyŒzelme a szezonnyitó meccsen Kozmér Roman (14.), Magát Jozef (24.), Vida József (51.), Krumpolec Radomír (57.) – Hru‰ovsk˘ Franti‰ek (83.). Sárrét–Csallóköznádasd 1:1 (0:0), gólok Szalay Róbert (82.) – Molnár László (57.). Béke–Tárnok B 5:0 (3:0), gólok Rigó Lajos (25., 39., 72.), Edmár Tibor (14.), Miklós JenŒ (75.). Szap–Dercsika 5:2 (1:1), gólok Vida Béla (36.), Écsi László (49.), Dömötör Béla (59.), Miklós Balázs (70.), Beke Krisztián (81.) – Lelkes Károly (16., 87.). Gomba– FelsŒvámos 7:1 (3:0), gólok

gólok Puha Gábor (7.), Lelkes Gábor (53.), Takács István (72.) – Bíró Tamás (22., 88.), Kovács Lóránt (77., 80.), Rásó Tamás (58.). Pódafa–EkecsApácaszakállas 3:0 (1:0), gólok Csölle Dávid (42.), Magyarics Michael (59.), Póda József (88.). Egyházkarcsa–Somorja B 5:1 (2:0), gólok Rigó Tamás (53., 71.), Koczkás Péter (7.), Melegh Péter (40.), Méhes Péter (76.) – Kargel Péter (64.). FK Nagymagyar–Baka 5:2 (1:1), gólok Lengyel Gábor (63., 75.), Mészáros Árpád (30.), Grello Ferenc (51.), Raj-

SebŒ Csaba (45.). FelsŒpatony–Dióspatony B 1:4 (0:2), gólok Ozsvald Ákos (62.) – Érsek Márk (8., 35.), Czucz Dávid (48.), Bódis Ádám (75.). Csilizpatas–Csiliznyárad 2:2 (1:2), gólok Pavlech Balázs (23.), Horváth Dávid (88.) – Bábics István (20.), Németh Árpád (22.). Csilizradvány–Hegyéte 2:1 (0:0), gólok PeŒcz Dávid (46.), Gaál Tamás (85.) – Szabó Otto (65.). Csenke szabadnapos volt. Megjegyzés: Csákány a sorsolás után kijelentette csapatát a bajnokságból.

II. osztály – felnŒttek (1. forduló): Abrahám–Dolná Streda 4:2 (2:2), góllövŒk M. Krajãoviã, I. Blaho, J. Rábek (11-esbŒl), M. Kopáãik – M. ·úpola, Tóth L. Hoste–Taksony B 2:1 (1:0), gólok M. Formanko, F. Müller – Papp G. Vezekény–Pusztafödémes 0:1 (0:1), góllövŒ M. Sta‰tiak. GáÀ–·algoãka 2:5 (1:2), gólok J. Stranovsk˘, J. Strapáã – M. Glasa 2, F. Batala, Kollár P. Veºk˘ Grob–Pusté Sady 3:2 (1:2), gólok Koczka J., Gálik E., R. Bulavãiak – Kollárik R. 2. Kosút csapata szabadnapos volt. (–bj, –nn)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Augusztus 16. (szombat) – IV. liga: Gúta–Királyi, Komárom–Ipolyság, Diószeg–Vágpatta; V. liga: Ekel–Kálna (mind 17.00). Augusztus 17. (vasárnap) – III. liga: Somorja–Dubnica B, BŒs–Nyárasd; IV. Liga: Pered–Déménd, Kisfalud–·urany, Vízkelet–Palárikovo, Imely–Sereì; V. liga: Marcelháza–Nemesócsa, Tallós–Nagyfödémes, Dióspatony–Vásárút, Balony–Vágsellye B/Vecse, Feketenyék–Vága, Mocsonok–Nádszeg, Elecs-Apácaszakállas–Nagymegyer, Illésháza–Nyékvárkony, Csallóközkürt–Farkasd (mind 17.00). Területi bajnokságok, Dunaszerdahely: I. osztály, augusztus 16., 17.00: FK Nagymagyar–Egyházkarcsa; aug. 17., 10.30: FelsŒpatony–Sárosfa, Hodos–Egyházgelle, 17.00: Csallóközcsütörtök–Királyfi-

akarcsa, Pozsonyeperjes–Nagylég, Jányok–Nagyszarva, Csenke–Kisudvarnok, Nagyabony–Tárnok. II. osztály, augusztus 16., 17.00: Nagypaka–Szentmihályfa, Alistál–Pódafa, Illésháza B–Nagyudvarnok; aug. 17., 10.30: Baka–Felbár, 17.00: Csiliznyárad–Lúcs, Padány–Bodak, Patonyrét–Izsap, 17.30: Somorja B–Csilizradvány. III. osztály, augusztus 16., 17.00: Royal Dunaszerdahely–FelsŒvámos, Tárnok B–Szap; aug. 17., vasárnap, 10.30: Csallóköznádasd–Béke, 17.00: Dercsika–Gomba, Csákány–Sárrét. GALÁNTA: I. osztály, augusztus 16., 17.00: Szered B–Nemeskajal, Nagyfödémes B–·intava; aug. 17., 10.30: Taksony–Jóka, 17.00: Vinohrady–·oporÀa, Alsószeli–Diószeg B, Királyrév–Galánta B, Nagymácséd–Hidas-

kürt, FelsŒszeli–Tósnyárasd. II. osztály, augusztus 16., 17.00: Taksony B–Veºk˘ Grob; augusztus 17., 10.30: ·algoãka–Vezekény, 17.00: Pusztafödémes–Hoste, Dolná Streda–GáÀ, Kosút–Abrahám, Pusté Sady–szabadnapos. KOMÁROM, I. osztály, augusztus 16., 13.00: Nagykeszi–Búcs, 17.00: Ógyalla B–Újgyalla; aug. 17., 10.30: Szentpéter–Madar, 17.00: Bátorkeszi–Keszegfalva, Naszvad–Csallóközaranyos, Pat–Tany, ·robárová–Örsújfalu. II. osztály, augusztus 17.00, 10.30: Dunaradvány–Martos, 17.00: Dunamocs–Bogya/Gellér, Bogyarét–Vágfüzes/Kava, Izsa– Aktív Komárom, Lakszakállas–Nagysziget. (–cope, –ck)

DUNASZERDAHELYI TERÜLETI FOCIBAJNOKSÁG – ÃSZI MENETREND

I. osztály – nŒk 1. forduló – augusztus 24., vasárnap, 10.30: FK Nagymagyar–Alistál, Tany–Kisudvarnok, Nagyszarva – szabadnapos. 2. forduló – augusztus 30., szombat, 15.00: FK Nagymagyar–Tany; aug. 31., vasárnap, 10.30: Alistál–Nagyszarva, Kisudvarnok – szabadnapos. 3. forduló – szeptember 6., szombat, 16.00: Tany–Alistál, Nagyszarva–Kisudvarnok, FK Nagymagyar – szabadnapos.

4. forduló – szeptember 13., szombat, 16.00: FK Nagymagyar–Nagyszarva; szept. 14., vasárnap, 10.30: Alistál–Kisudvarnok, Tany – szabadnapos. 5. forduló – szeptember 20., szombat, 15.30: Nagyszarva–Tany; szept. 21. vasárnap, 10.30: Kisudvarnok–FK Nagymagyar, Alistál – szabadnapos. 6. forduló – szeptember 28., vasárnap, 10.30: Alistál–FK Nagymagyar, Kisudvarnok–Tany, Nagyszarva – szabadnapos.

7. forduló – október 5., vasárnap, 10.30: Nagyszarva–Alistál, Tany–FK Nagymagyar, Kisudvarnok – szabadnapos. 8. forduló – október 12., vasárnap, 10.30: Alistál–Tany, Kisudvarnok–Nagyszarva, FK Nagymagyar – szabadnapos. 9. forduló – október 18.. szombat, 14.00: Nagyszarva–FK Nagymagyar; okt. 19., vasárnap, 10.30: Kisudvarnok–Alistál, Tany – szabadnapos. 10. forduló – október 26., vasárnap, 10.00: FK Nagymagyar–Kisudvarnok, 10.30: Tany–Nagyszarva, Alistál – szabadnapos.


BrazilverŒ Zsákovics-legénység „Kaposvár a sport és a labdarúgás fŒvárosa ezen a héten“ – ezekkel a szavakkal köszöntötte július 20-án a 4. Intersport Ifjúsági Futballfesztivál résztvevŒit Szita Károly, a város polgármestere. A hatnapos viadalra három kontinens tizennyolc országából 162 csapat érkezett a somogyi városba, melynek pályáin reggeltŒl estig tizenegy korcsoportban háromezerszáz fiatal vívott izgalmas és színvonalas csatákat a gyŒzelemért. Köztük Szlovákia képviseletében a dunaszerdahelyi, hegyétei és az ekeli tehetségek. A DAC egyébként két korosztályban, a tíz- és a tizenhét évesek mezŒnyében mutatkozott be a nézŒknek.

Közbeszólt az idŒjárás „Új résztvevŒként Csehország, Lengyelország, Svájc és Spanyolország reprezentánsai kapcsolódtak be a küzdelmekbe a monstre tornán. Ami a spanyolokat illeti, az FC Barcelona (egyik) focisulija igazolta az elvárásokat, a Mercedarios ugyanis két korosztályban is elsŒséget szerzett. Az elŒzŒ évhez ha-

 A kategóriagyŒztes Zsákovics-legénység

Kényszer szülte kapustehetség

 Örökre emlékezetesek maradnak a DAC–Interclubes párharcok emlékkockái sonlóan brazil résztvevŒi is voltak. San Paolóból három kollektíva színesítette az utánpótlás-korosztály megmérettetését. Természetesen nem csupán fociról szólt a kaposvári hét. A belváros ugyanis fesztiválközponttá alakult át, ahol több ezren önfeledten szórakoztak a vonzó kiegészítŒ programoknak köszönhetŒen” – adta közre a focifesztivállal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az ismert és sikeres csallóközi nevelŒedzŒ, Lépes György, aki tavaly a Dunaszerdahelyi járás válogatottjával, ezúttal viszont a hegyétei serdülŒk két együttesével szerepelt a rangos erŒpróbán. Megtudtuk, a legtöbb találat az U 10-es korosztályban, egy szerb– orosz összecsapáson került a jegyzŒkönyvbe, melyet a belgrádiak nyertek meg 12:3 arányban. A szerdai játéknapon az idŒjárás volt a gyerekek legnagyobb ellenfele. Ezen a napon Magyarországon megdŒlt az országos „hidegrekord”. A tinédzserek szerencsére job-

ban dacoltak az esŒvel, mint a pályák. A szervezŒknek az okozta a legnagyobb gondot, miként variálják a mısort a nagy esŒzés miatt. A Rákóczi-stadion és annak edzŒpályája helyett végül sikerült új helyszíneket találni.

Az U 11-es kategóriában Molnár Krisztián edzŒ tanítványai a munkácsiak elleni 7:1-es gyŒzelemmel indítottak. „A négytagú csoportban csupán a temesváriaktól szenvedtünk vereséget, a második helyrŒl jutottunk a negyeddöntŒbe. Az aradiak alkotta akadállyal is megbirkóztunk. Az elŒdöntŒben azonban a késŒbbi gyŒztes belgrádiak megálljt parancsoltak nekünk. A felázott talajú játéktéren a mentalitásbeli különbség döntött a szerbek javára. Végeredményben ötödikek lettünk, amit a konkurenciára való tekintettel nagyon jó eredménynek tartok” – értékelte produkciójukat a tréner. Megtudtuk, az elutazás elŒtt attól tartott, hogy a kapusposzton felmerült probléma éreztetni fogja hatását a meccseken, ám nem így történt. „HálóŒrünk, Paksi Albert nem tarthatott velünk, ugyanis a vakációt Erdélyben élŒ nagymamájánál tölti. Kényszer szülte megoldást alkalmaztunk, a mezŒnyjátékos Somogyi Barnabást állítottuk a kapuba, aki remekül helytállt a számára szokatlan poszton. SzükségbŒl erényt kovácsoltunk, ezentúl már két kapusból választhatok” – adta közre az érdekes sztorit a tréner, aki szerint a már említett Somogyi mellett a védelemben tüsténkedŒ Tamás Dominik és a gólfelelŒsök, Molnár Rudolf, Almási László, Révész Bálint játszották a prímet. A Molnár-legénység egyébként a nyári szünidŒ második „félidejében” még további két rendezvényen szere-

pel. E hét végén Budapesten (World Soccer) egy héttel késŒbb pedig Myjaván állnak csatasorba. „Szeretném növelni a csapaton belüli versenyhelyzetet, ezért a sikabonyi futballpályán heti rendszerességgel hétfŒn, szerdán, pénteken három órakor kezdŒdŒ edzéseinkre 1998-as születésı focikedvelŒ gyerekeket várok” – invitálta az érdeklŒdŒket a gyakorlásokra Molnár Krisztián. CsoportmérkŒzések: DAC–Munkács (Ukrajna) 7:1; DAC-gólszerzŒk: Molnár 2, Almási 2, Révész 2, Viola; DAC–Kaposvár (Magyarország) 1:1, g.: Molnár; DAC–Temesvár (Románia) 1:5, g.: Molnár. NyolcaddöntŒ: DAC–Arad (Románia) 3:0, g.: Molnár, Almási, Takács. NegyeddöntŒ: DAC–Winner Belgrád (Szerbia) 2:4, g.: Almási, Molnár. A Molnár-legénység játékoskerete: Somogyi Barnabás, Tamás Dominik, Molnár Rudolf, Almási László, Révész Bálint, Viola Gergely, Takács Attila, Filip SucháÀ, Michal Gútay, Házi Attila, Tóth Tamás, Baranyai László.

DAC-csárdás braziloknak A tizenegy kaposvári kategóriaelsŒség közül egy a torna története során elŒször került Dunaszerdahelyre. Konkrétan az U 17-es kategóriában vitézkedŒ Zsákovics-legénység jóvoltából, mely mindegyik párharcát megnyerve diadalmaskodott az erŒs mezŒnyben. Hat összecsapáson 27-szer talált a riválisok kapujába. Olyan kvartettból került tovább csoportelsŒként, melynek három

tagja az elŒdöntŒbe jutott. „Játékoskeretünk fele már tavaly is részt vett a fesztiválon, a tapasztalatok egyértelmıen a javunkra váltak. ElsŒsorban jó erŒnlétünknek, taktikai fegyelmezettségünknek, példás küzdenitudásunknak köszönhetŒen vettük sikerrel a más nemzetek, más stílusban futballozó csapatai alkotta akadályokat. Méghozzá meggyŒzŒ fölénnyel. A csapattagok természetesen féltve Œrzik majd otthonukban a gyŒzteseknek kiosztott érmet, mi viszont arra is büszkék vagyunk, hogy immár a DAC neve is a gyŒztesek közé került a krónikában“ – értékelt a sikerkovács Zsákovics Tibor. Tanítványai nagy bravúrt produkáltak hiszen kétszer, elŒször a csoportban, másodízben pedig a fináléban, kétszer is legyŒzték a futballnagyhatalomnak számító Brazília reprezentánsait. „Agresszív letámadással zökkentettük ki Œket a szamba ritmusából, nem maradt terük a kombinációkra, cselezgetésekre. Nem találtak ellenszert taktikánkra. Nehezen viselték a vereséget: színészkedtek, reklamáltak. Ez sem segített. Csapatmunka volt ez a javából, melyben nemcsak a futballisták, hanem csapatvezetŒnk, Csiffári Iván és játékosaink szülei is nagy szerepet vállaltak” – summázta a DAC-diadalt Zsákovics Tibor. CsoportmérkŒzések: Kaposvári Rákóczi FC (Magyarország)–DAC 0:2, g.: Németh 2; Interclubes (Brazília)–DAC 2:3, g.: Németh, Csonka, Lénárth; Lurkó, Focimánia–DAC 1:6, g: Demeter 3, Németh 2, Lénárth; DAC– SPVG Schaffhausen (Svájc) 6:0, g.: Flaska 2, Czibula Gy, Szajkó, Ravasz, Ka‰par; Taszár (Magyarország)–DAC 0:9, g: Demeter 2, Csonka 2, Ka‰par 2, Jandás, Czinege, Szajkó. ElŒdöntŒ: Kaposvári Rákóczi FC (Magyarország)–DAC 1:4, g.: Ravasz 2, Németh, Csonka. DöntŒ: Interclubes –DAC 1:3, g.: Ágh, Lénárth, Németh. A Zsákovics-legénység játékoskerete: Csonga Bálint, Csomor Rajmund, Karácsony Dávid, Ravasz Tibor, Csiffári Dávid, Ágh Zoltán, Jandás Imre, Csonka Árpád, Szajkó Tamás, Lénárth Tamás, Czinege Zsolt, Demeter Szabolcs, Németh András, Czibula György, SzŒcs Szabolcs, Petr Ka‰par, Flaska Richárd.

 A DAC két korosztályos csapatának kaposvári csoportképe

Deutsch Attila (2) és archív felvétel (1)

Ágh István

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporter – Reportér: VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-33 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. augusztus 12., 33. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you