Page 5

Olvasószolgálat

2008. július 15.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. július 17–23.)

, St. Trinian s – Nem apácazárda (mb) 14.15, 16.15, 18.15, 20.15; p–szo 22.15; szo–v 10.15, 12.15. Kung Fu Panda (mb) 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00; p–szo 21.00, 22.00; szo–v 10.00, 11.00, 12.00. Hancock (mb) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–vas 10.30, 12.30. Wanted (mb) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.15. Az esemény (mb) 16.45, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 12.45. A boldogító talán (mf) 15.30, 17.45, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 11.00. Narnia krónikái – Caspian herceg (mb) 13.45, 16.45, 19.30; p–szo 22.15; szo–v 11.00. A hihetetlen Hulk (mb) 13.15. Szex és New York (mb) 14.15, 17.00, 19.45; p–szo 22.30; szo–v 11.30. Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (mb) 13.00, 15.15, 17.30, 190.45; p–szo 22.00. Míg a jackpot el nem választ (mb) 14.45, 18.45. Lucky Luke – Irány a Vadnyugat (mb) szo–v 10.45. Kis Vuk (magyar) szo–v 10.45, 12.30.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (júl. 17–23.): Wanted (am. akciófilm) 16.20, 18.30, 20.40; vas 14.10. Sárkányvadászok (am.-kínai anim. film, premier) 16.40, 18.20; vas 14.50. Muzsika (szlov. film) 16.30, 18.20, 20.00. Bazi nagy amcsi lagzi (am. rom. komédia) 16.40, 18.40, 20.30; vas 14.30. Artmax: Temetetlen halott (magy. történelmi filmdráma, magyar verzió) júl. 23., 20.20. Gyermekmozi: Hogyan szelidítsünk krokodilt (júl. 20., 11.00). GALÁNTA, szabadtéri mozi – július 15–16.: Muzsika (szlov. film) 21.30; júl. 19–20.: Rambo – Út a pokolba és vissza (am. akciófilm) 21.30; júl. 22–23.: Indiana Jones és a kristálykoponya királyságha (am. kalandfilm) 21.30. VÁGSELLYE, szabadtéri mozi – július 15–16.: 21 – Las Vegas ostroma (am. akciófilm) 21.30; júl. 17.: Nejkrásnej‰í hádanka (cseh mesefilm) 21.30; júl. 18. és 20.: A Vasember (am. akciófilm) 21.30. NAGYMEGYER, Slovan mozi – július 16.: Mézesmackó (cseh komédia) 20.00; júl. 19–20.: 21 – Las Vegas ostroma (am. akciófilm) 20.

Kiállítás NAGYMEGYER – A vmk kiállítótermében július 18-án (18.00) Varga Nándor fafaragó népmıvész és Both Anikó gobelinkészítŒ munkáiból nyílik kiállítás. DUNASZERDAHELY – A Kortárs Magyar Galériában BOLDI (Szrecsányi Boldizsár) magyarországi szobrászmıvész kiállítása július 25-ig várja látogatóit. KOMÁROM – A Duna Menti Múzeum Zichypalotabeli kiállítótermében Ipolyság – Hont vármegye székhelye a 19. században címmel nyílt augusztus 2-áig megtekinthetŒ kiállítás.

Vegyes ZSIGÁRD – A helyi Pro Traditione Polgári Társulás rendezésében júl. 14–19-én: Kistérségi kézmıvestábor a helyi tájházban naponta 9.00-tól 14.00-ig. FoglalkozásvezetŒk: Kovács Mária, Îiaãek Adrianna, Szabó Andrea, Szomolai Adrianna, Szomolai László, âaprda Erzsébet, Barczi Rozália. DUNASZERDAHELY – Napközis tábor lesz óvodások és kisiskolások részére július 21–25-én naponta 8.00 és 17.00 óra között a Csemadok székházában (Bacsák utca 240/13.). A tábor programja címszavakban: mese feldolgozása bábokkal, kézmıveskedés, zenés-táncos foglalkozások, szabad játék, rajzolás, mesehallgatás. A foglalkozásokat vezeti: Németh Luca bábszínész, Huszár Ágnes és Huszár Kata, a GyeplŒs zenekar zenészei. Tízórait, ebédet és uzsonnát a szervezŒk biztosítanak. Részvételi díj: 1850 Sk/gyermek. Jelentkezni a 0908 693 167-es telefonszámon Huszár Ágnesnél lehet. NAGYSZOMBAT – A Nyugat-szlovákiai Múzeumban a Nyugat-szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága Szalon 2008 elnevezésı tagsági kiállítása szeptember 7-ig látogatható.

Hozzáigazítja szabadságát a közelgŒ nyári olimpiához? Álló Pál, Egyházgelle – Halláskárosult vagyok, itt a gép a fülemben, s ilyen állapotban már, bármennyire szeretném is, nem tudok figyelemmel kísérni egy ilyen hatalmas sportrendezvényt. Hetvenöt évesen is kijártam a focicsapatunk meccseire, s mit ad Isten, tavasszal eltörött a bokám, fémrögzítŒt kellett beletenni. Hegedıs István, Dunaszerdahely – A sport módfelett érdekel, elsŒsorban az atlétika, a vízilabda és sorolhatnám még a sportágakat. S ehhez jön most a rendezŒ város és Kína egzotikussága. Külön szabadságot nem veszek ki, mert biztonsági szolgálat kötelékében dolgozom, s egy hét szolgálat ellenében két hetem szabad lesz.

Kosár Krisztián, BögellŒ – Rengeteg érdekesebb dolog is van a világon, mint a sport. Legalábbis én így gondolom, noha alkalomadtán nekem sincs ellenemre egy kis foci miegymás. Tehát ha a pekingi augusztusi nyári olimpia három hete alatt mással nem tudom majd lekötni magam, a tévét is bekapcsolom.

DélelŒtti gyermekprogramok (horgász- és lövészverseny, diákfoci) vezetik be a község önkormányzata által július 19-én rendezendŒ falunapot. Ezt délután két órakor ökumenikus ünnepség követi a község templomában az Alistáli Református KántorképzŒ növendékeinek közremıködésével. A falunap további mısoros részébŒl kiemelhetŒ a helybeli, madi és a magyaroszági tápi népdalkörök (17.00), a Csallóközi Néptánc-

együttes (18.00), Kosáry Judit és Krasznay Tamás nótaénekesek fellépése (19.00), az ismert melódiákból összeállított szórakoztató Vidám egyveleg (20.00), a helyi fiatal tehetségek, nevezetesen ifj. Horsicza Tibor, Kosár Szabolcs és Tücsök Nikolett (21.00), valamint Delhusa Gjon, a falunap magyarországi sztárvendégének fellépése (22.00). Mindezt természetesen utcabál követi Tilajcsik Imivel. (–ck)

Forog az orsó kereke... EKECS – Az ötéves jubileumát ünnepli a Pimpimpálé Néptáncegyüttes július 19-én az ekecsi szabadtéri színpadon a következŒ változatos programmal: Kora este, 18 órakor kezdŒdik az aratási felvonulás, majd 20 órától az ünnepi mısor az együttes történetét szemléltetŒ kiállítás megnyitásával egybekötve és a Kis Megyer Gyermek Néptáncegyüttes közremıködésével 19 órakor:

IV. Pimpimfeszt – néptáncfesztivál mısora. Ez követŒen 20.30-kor kerül bemutatásra a „Forog az orsó kereke” címı mısor, amelyben közremıködik a Pimpimálé Néptáncegyüttes, a Pimpimpálé Sarj Gyermek Néptánceügyüttes, a helybeli népdalkör, valamint a dunaszerdahelyi Pántlika zenekar. (–re)

Néptánctábor alapiskolásoknak E héten július 15-tŒl 18-ig, keddtŒl péntekig tart az Izsa Falujáért polgári társulás néptánctábora, melyet a Csemadok Komáromi Területi Választmánya is támogat. A tábort alapiskolás diákok részére szervezték az izsai régi óvoda épületében, és a napi kétszeri foglalkozásokon az oktatók, Hajdú Sarolta Rege és ifj. Zámbó István, valamint barátaik gömöri táncokat fognak tanítani. Minden délután lesz tanulmányi

Méry Katalin, Dunaszerdahely – Ha a szabadságomat nem is, a szabadidŒm eltöltését mindenképpen hozzáigazítom, mert egy olimpia nem mindennapi esemény. Annak történéseit látni kell. Egyébként a nemrégi foci Eb meccseit is végignéztem a tévében. Mert én valójában a bokszon kívül minden sportot imádok. (bereck)

Füssi Ibolya, Hegyéte és Janec Adrianna, Tallós Ibolya: – Hát, nem vagyok fanatikus sportrajongó, maga az olimpia sem hat meg különösebben. Ha lesz rá idŒm, belekukkantok a közvetítésekbe. Adrianna: – Én is így vagyok vele, ám az büszkeséggel tölt el, hogy a tallósi focicsapat bajnok lett, s van nálunk jó boksz és karate is...

Falunap Padányban

kirándulás, este tábortız. Részvételi díj: 1.250 Sk (10.000 Ft), ebbŒl 150 Sk/nap az étkezés és 50 Sk/nap a szállás. Ám lehet étkezés és szállás nélkül is részt venni a táborban. Ahol a résztvevŒknek szükséges: próbaruha (szoknya, nadrág), póló, táncos bŒrtalpú cipŒ, hálózsák és lepedŒ, fürdŒruha, törülközŒ és tisztálkodási eszközök. (-er)

Fogas Ferenc felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

ÉLà NYELV „Mind a hazai, mind a magyarországi sajtóban találkoztam már a számomra ismeretlen blog szóval. Az egyes írásokból annyit kikövetkeztettem, hogy alighanem valamilyen mıfajjelölŒ szó lehet a blog, de nem vagyok benne biztos” – írja egy rendszeres olvasónk. A blog fŒnév a legújabb nemzetközi szavak egyike. Még annyira új, hogy sem a Magyar értelmezŒ kéziszótár átdolgozott kiadása, sem az Idegen szavak és kifejezések szótárának bŒvített változata nem tartalmazza. A számítógépet használók körében azonban valószínıleg nem szerepel az ismeretlen szavak listáján a blog. Ez ugyanis egy olyan, bárki által elkészíthetŒ, illetve elolvasható személyes internetes oldal, amelynek írója felhívja a figyelmet egy-egy eseményre, hozzáfızi egyéni gondolatait, vagy vitát kezdeményez számára fontos témában. Magyarországon és a hazai magyar nyelvı sajtóban terjed már a blog fŒnév szinonimája, a félig angol, félig magyar eredetı webnapló összetétel. Az új szó érdekessége, hogy utótagja ellentétes tartalmú az eredeti jelentéssel, hiszen mıfaji értelemben a napló sajátossága éppen a személyes, intim jelleg. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson július 8–9-én a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Heller Péter, Cséfalvay Pál mérnök, Méhes Adrián, Lelkes Péter, Tóth Lajos, Szilvási Tibor, Podhorná Diana, Szabó Ervin, Radimák Zsanett, Pleva Mária, SütŒ Ferenc, Pápay Iveta; BŒs: Vydra Tibor; BögellŒ: Mézes Csaba; Hegyéte: Ravasz György; Pozsonyeperjes: Dudás Lóránt; DunatŒkés: Katona Olga; Csallóközkürt: Kiss Imre, Orbán Lajos; FelsŒvámos: Kurucz Árpád, Molnár Milán; Vásárút: Poloma Viola, Podhorny György, Almási György; Lúcs: Mohácsi Ferenc; Várkony: Soóky Imre; Jóka: Mészáros Mária; Nagyabony: Kovács Róbert; Pozsony: Tisovãik Mónika; Úszor: Kelemen Herta.

ORVOSI ÜGYELET A kánikulai hŒség próbára teszi az emberi szervezetet. A testben zajló vegyi folyamatok hŒt termelnek, amelytŒl az izzadás, a testfelület párolgása szabadít meg minket. Ha ez a hŒleadás gátolt, a keletkezett hŒ felhalmozódik és hŒpangás keletkezik. Ilyen helyzet alakul ki a kánikula idején, különösen akkor, ha a nagy meleg magas páratartalommal és szélcsenddel társul. A hŒmérsékletnek nem megfelelŒ öltözet csak fokozza a hŒpangás veszélyét: az egyenruhás forgalmi rendŒr, a „menetöltözetben” gyakorló kiskatona vagy a talpig feketébe öltözött gyászoló könnyen lehet a hŒpangás áldozata. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a hŒ

Nyári veszélyek: a hŒpangás felhalmozódhat testünkben kánikulmentes idŒben is, például ha párás, szélmentes idŒben fokozott hŒtermeléssel járó munkát végzünk: kaszálás, kapálás. Fokozzák a hŒpangás veszélyét bizonyos, például atropint tartalmazó gyógyszerek is. A hŒpangás enyhe formájában az ember bŒre forró, verejtékes, ajkai szárazak. Fáj a feje, kábult, szédül, szeme elŒtt fény vibrál, egyre bágyadtabb. Ha továbbra is a napon marad, izmai elernyednek,

összeeshet. Hıvös helyiségben, árnyékban lefektetve, a fölösleges ruházattól megszabadítva, hideg vizes borogatással, hideg teával, ásványvízzel a hŒpangás gyorsan megszüntethetŒ s apanaszok pár óra alatt elmúlnak. A könnyı, fehér, szellŒs öltözettel, az izzadással járó munka kerülésével, a légmozgással (ventilátor, enyhe huzat) és az elegendŒ folyadékbevitellel a hŒpangás elkerülhetŒ. Dr. Kiss László

2008-29 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. július 15., 29. szám