Page 16

Kupa helyett bicsak Mintegy háromszázötven futballkedvelŒ izgulta végig július elsŒ szombatján a madi futballpályán zajló Bicsak-kupa felnŒtt labdarúgótorna elsŒ évfolyamának színvonalas párharcait. A tornán három, egyaránt a dunaszerdahelyi területi bajnokság II. osztályában közremıködŒ szomszédos település – Nagyudvarnok, Mad, Pódafa – csapata mellett a házigazdák alkalmi együttese vetélkedett a gyŒzelemért. „Mivel nálunk csak ificsapat mıködik, ezért a községünkben élŒ, vagy hozzánk rokoni és baráti szálakkal kötŒdŒ játékosok viselték mezünket. Csak néhány név az ismertebbek közül: Medgyes József (SFM Szenc), Buka Pál (DAC), Bogyai Krisztián, Csepi György (mindkettŒ Kisfalud), Piros Attila (Ekel), Varga László (Nyékvárkony)” – avatott be minket a részletekbe Bartalos Gyula, a madi futballszakosztály elnöke. A rendezvény elsŒ találkozója rendes játékidŒben döntetlennel végzŒdött, büntetŒkkel a pódafaiak kerültek a fináléba. A döntŒben a pódafaiak a II. osztály nagyudvarnoki újonca alkotta akadályt is sikerrel vették. A madiak becsületét Bogyai Krisztián mentette meg, aki a tizenegyesrúgó-versenyben diadalmaskodott. Jutalma egy DVD-lejátszó volt. „Adakozó szponzorainknak köszönhetŒen a belépŒket és a tombolajegyeket is kisorsoltuk, huszonketten értékes ajándékkal távoztak hagyományteremtŒ rendezvényünkrŒl” – nyilatkozta a sportvezetŒ. A csapatokat stílszerıen fából faragott madi bicsakkal jutalmazták a szervezŒk.

 Bogyai Krisztián (lila mezben), a tizenegyesrúgó-verseny madi gyŒztese Örzsik Ödön archív felvétele

Kupakrónika: Pódafa–Mad 1:1 (0:0) – büntetŒkkel 4:3. Padány–Nagyudvarnok 1:2 (0:1), mérkŒzés a 3. helyért: Mad–Pa-

A madiak alkalmi csapata Bachman Benedek, Bachman Péter, Bogyai Krisztián, Buka Pál, Ollári Adrián, Tóth Károly, Uher Ferenc, Maron Miklós, Czafik Péter, Varga László, Piros Attila, Medgyes József, Puha Imre, Csepi György, Domonkos Adrián, Zubai Iván, Kürthy Jaroslav.

Strandfoci Nagymegyeren Nagymegyeren, Szlovákia egyik leglátogatottabb termálfürdŒjében rendezte meg a minap a Beach Soccer Club és a Szlovák Strandfociszövetség az egyre nagyobb népszerıségnek örvendŒ sportág országos bajnokságának elsŒ selejtezŒkörét. A messze földön ismert Corvin Mátyás HévízfürdŒben tizenhat honi csapat küzdött a rendezvényt megelŒzŒ napokban létrehozott pályán a döntŒbe jutást biztosító négy helyért. A lebonyolítás forgatókönyve alapján egyébként a három selejtezŒkör mindegyikébŒl négy együttes kerül a fináléba. Nagymegyeren ugyan már pénteken késŒ délután elkezdŒdtek az összecsapások, de a kicsúcsosodásra szombaton került sor. A résztvevŒket négy négyes csoportba osztották a szervezŒk. Mindegyik kollektívában a kapus mellett egyszerre négy mezŒnyjátékos jutott szóhoz. A mecc-

dány 3:1 (1:0), tornadöntŒ: Pódafa–Nagyudvarnok 3:1 (0:0). (ágh)

sek játékideje kétszer tíz perc volt. A csoportok elsŒ két helyezettje jutott a negyeddöntŒbe, ahol már kiesési rendszerben folytatták szereplésüket a csapatok. Érdekesnek találtuk, hogy a rekkenŒ hŒségben lejátszott összecsapásokon fejtetŒre állt a papírforma, a legesélyesebb csapatok búcsúzni kényszerültek. A nagymegyeri selejtezŒkör gyŒztese végül is a lévai Galaxy csapata lett, Œket a pozsony– szeredi Reklamní Îraloci nevı vegyes alakulat követte a sorban, harmadikként a BSC Malacky, negyedikként pedig az Ajax Báb együttese harcolta ki a továbbjutást a döntŒbe. A termálnagyhatalmak közé sorolt tájegységbŒl, a CsallóközbŒl, csupán a dunaszerdahelyi Kissburger csapata lépett színre a megmérettetésen, Œk azonban a csoportmeccseket követŒen búcsúzni kényszerültek. Három mérkŒzésükbŒl ugyanis csupán az utolsót, az érsekújvári AS Roma ellenit sikerült megnyerniük. (kz)

Az idén is kétfordulós csapatbajnokságban összesen kilenc, nyolc cseh és Szlovákia képviseletében a nagymegyeri Thermál sportklub súlyemelŒ szakosztályának kollektívája, viaskodik a tárcsákkal. A csallóköziek egyébként szerteágazó baráti kapcsolataik révén kerültek még tavaly a cseh csapatok rangos mezŒnyébe. A hazai pódiumokon ugyanis a veteránok megmérettetésére csupán az egyének országos bajnokságán kínálkozik lehetŒség. Tavaly ugyan a kassaiak hagyományteremtŒ szándékkal, öt csapat részvételével, megrendezték a kollektívák Szlovákia-bajnokságát, ám többfordulós versenyre országos szinten még nem volt példa. A cseh Masters Liga idei elsŒ fordulóját június 28-án rendezték Brünnben, ahol a nagymegyeriek a vállsérülés miatt kényszerpihenŒre szorult matadoruk, Szabó Ferenc nélkül álltak csatasorba. „Amennyiben tapasztalt és eredményes csapattársunk a vásárvárosi versenyen segítségünkre lehetett volna, akkor egy hellyel biztosan elŒrébb

végzünk a nyitányon. Szabó a veteránok bohumíni kontinensviadalán dŒlt ki a sorból. A Masters Liga versenykiírása értelmében ugyan négyfŒs kollektívák küzdöttek a pontokért, ám a három legjobb eredmény veterán koeficienssel való szorzata alapján alakult ki egy-egy együttes végsŒ pontszáma. Sebaj, majd a versenysorozat második, egyben zárófordulójában, melyet októberben Havífiovban rendeznek meg ledolgozzuk hátrányunkat. Célunk egyértelmı: szeretnénk megvédeni a tavalyi esztendŒben elfoglalt második helyünket a tabellán” – nyilatkozta lapunknak a brünni eredményeiket, céljaikat kommentálva Patasi Oszkár, a nagymegyeri veteránok legtapasztaltabb képviselŒje. A csapatverseny élmezŒnye: 1. Sokol Zlín 1403 Sinclair pont, 2. Brno Obfiany A 993, 3. Nagymegyer 965. (ái)

A nagymegyeriek eredményei: Mezei Tibor 267 kg (125 + 142) – 352 Patasi Oszkár 234 kg (104 + 130) – 326 Lénárt Rudolf 202 kg (80 + 122) – 287

A harmadik helyen végeztek a DAC fiatalabb serdülŒi (1998. január 1-je után született gyerekek) a Szlovák Takarékpénztár kupájáért zajló nemzetközi futballtorna elsŒ évfolyamán. A rangos rendezvényen nyolc csapat, köztük két csehországi kollektíva körmérkŒzéses rendszerben küzdött az elsŒségért. „Számunkra ez a rangos seregszemle kiváló lehetŒséget biztosított arra, hogy olyan focistatanodák képviselŒivel mérjük össze tudásunkat, akikkel eddig nem volt alkalmunk találkozni. Konkrétan a csehekre gondolok. Említést érdemel, hogy egyenrangú ellenfelei voltunk a tornagyŒztes Slováckónak. Honi ellenfeleinket, a vendéglátókat kivéve, pedig rendre legyŒztük. Legeredményesebb játékosunk Molnár Rudolf

Paksi Albert, Stojka János, Takács Attila, Tamás Dominik, Révész Bálint, Domonkos Kristóf, Filip SucháÀ, Somogyi Barnabás, Molnár Rudolf, Almási László, Szabó Zsolt. A szerzŒ felvétele

Egyetlen külföldi csapatként a nagymegyeri veterán súlyemelŒk már második alkalommal csatlakoztak a csehek Masters Liga nevet viselŒ viadalához.

Paksi, a kapuskirály

A DAC-serdülŒk játékoskerete

 A strandfoci látványos mozzanata

Hiányzott Szabó

 IsmerŒsen csengŒ név DAC-mezben: Stojka János (jobbról) volt, aki hatszor talált az ellenfelek kapujába. Egy különdíjat is begyıjtöttünk. A szakemberekbŒl verbuválódott zsıri ugyanis hálóŒrünket, Paksi Albertot a rendezvény legjobb kapusának választotta” – értékelte a csallóközi focistapalánták helytállását edzŒjük, Molnár Krisztián. Megtudtuk, a Molnár-legénység számára a senicai torna fŒpróbát jelentett a július 20–26. között Kaposvá-

rott zajló nemzetközi ifjúsági focifesztiválra. „A szünidŒben sem pihenünk, serényen készülünk a további tornákra. Augusztusban a Word Soccer névre keresztelt budapesti focigálán állunk rajthoz, minden bizonnyal Olaszországba is eljutunk a nyár végén” – nyilatkozta a várható fejleményekrŒl a dunaszerdahelyiek trénere. A DAC csapatának eredményei, góllövŒi: DAC–Nov˘

Deutsch Attila felvétele

Jiãín 1:1, g.: Takács Attila; DAC–Senica 1:3, g.: Révész Bálint; DAC–Prievidza 3:0, g.: Molnár Rudolf 3; DAC–Púchov 2:0, g.: Molnár Rudolf 2; DAC–Sereì 2:0, g.: Stojka János, Almási László; DAC–Banská Bystrica 2:1, g.: Almási László, Molnár Rudolf; DAC–Slovácko 2:3, g.: Domonkos Kristóf, Almási László. A legjobbak sorrendje: 1. Slovácko, 2. Senica, 3. DAC. (ágh)

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporter – Reportér: VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-29 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. július 15., 29. szám

Advertisement