Page 1

Változtat a T-Com 1 9 2008. június 10. ■ 24. szám

SOMORJA – Új üzemeltetŒ vette át ebben a városban is a T-Com irodák mıködtetését. Akárcsak Dunaszerdahelyen, Galántán és fokozatosan régiónk több, más településén, itt is a Pireus Group Kft. az új üzemeltetŒ. Balódi Piroska, a cég ügyvezetŒ igazgatója a Paraméternek nyilatkozva elmondta, hogy továbbra is a T-Com és a T-Mobil szolgáltatásait árulják majd. „Ügyfeleink elsŒsorban a még jobb tájékoztatás és az elŒzékeny kiszolgálás révén érzékelik majd, hogy megváltozott az irodák mıködtetŒje“ – közölte. Elmondta azt is, hogy a somorjai elárusító- és szolgáltatóhely megbízott vezetŒje Lelkes Péter. –lav

Meddig bírja?

Aranyérmes gulyás leves

DAC: Keserédes bajnokavató

Riport Kalmár Imre helyszínelŒ rendŒrrŒl, aki immár tizennégy éve végzi ezt a munkát.  3. oldal

Kiválóan szerepeltek a Hidaskürti Magán-szaktanitézet ifjú szakácsai a kiskŒrösi nemzetközi fŒzŒver 4. oldal senyen.

Avagy véget ért egy fejezet. Az új tulajdonos képviselŒi nem voltak jelen a mérkŒzésen.  14. oldal

A csalók is átállnak az euróra!

NAGYSZOMBAT/VÁGSELLYE/SOMORJA – Az euró szlovákiai bevezetésének közeledtével a csalók is bŒvítik trükkjeik és átveréseik körét.

ElsŒsorban a nyugdíjasokat és a tájékozatlan, hiszékeny személyeket igyekeznek átverni. Eddig leggyakrabban az áramszolgáltató, a gázmıvek vagy a Szociális Biztosító képviselŒjének adják ki magukat, legújabban pedig a korona átváltásában ajánlják fel segítségüket. Martin Korch, az országos rendŒrfŒkapitányság szóvivŒje intŒ példaként azt a Nagyszombat megyei nyugdíjast említette, akivel a bekopogó férfi elhitette: a polgármester küldte és azzal bízta meg, hogy a pénzváltás miatt ellenŒrizze bankjegyeinek a sorszámát. A magányos, hiszékeny asszony elhitte ezt a mesét, a szekrénybŒl elŒvette összes megtakarított pénzét, amelyet a csaló felmarkolt és elrohant. Több mint háromszáz ezer koronát lopott el az idŒs asszonytól. Vágsellyén egy idŒs polgárral elhitették: jobb ha kiveszi a pénzét a

bankból, mert ha azt decemberben személyesen váltja be, akkor több eurót kap majd érte. A nyugdíjas szintén hitt a nyájas ismeretlennek, aki elkísérte Œt a bankautomatához is, s elŒzékenyen felajánlotta a segítségét. A gyanútlan férfi közölte vele a PIN-kódját. Ezután a csaló 45 ezer koronát vett ki, és kereket oldott a zsákmánnyal. Mivel a megkárosított csak másnap jelentette az esetet, lényegesen megnehezítette a rendŒrök dolgát, akik emiatt nem indulhattak el forró nyomon. Értesüléseink szerint az elmúlt napokban több somorjai családi házba is becsengetett egy harminc év körüli férfi, aki hasonló korú hölgytársával együtt tanácsokat akart adni az euró beváltásával kapcsolatban, s koronát akartak kölcsön kérni, amelyért az ígéretük szerint a hivatalosnál jobb árfolyamon hoznak nekik napokon belül eurót. Szerencsére a megszólítottak nem hittek nekik, s kitessékelték Œket a lakásaikból.

 Fogas Ferenc illusztrációs felvétele

Martin Korch szerint az elkövetkezŒ hetekben, hónapokban növekedni fog azoknak a csalóknak a száma, akik az euróval kapcsolatos átállást akarják kihasználni. Óvatosságra inti a lakosságot, fŒleg az idŒsebb személyeket. Lapunk megkeresésére Igor Barát, az euró bevezetésének szlovák kormánybiztosa kifejtette: „Lakásában senkit sem kereshetnek fel, s nem is terveznek ilyesmit a bankok munkatársai. Senkinek sincs joga, felhatalmazása arra, hogy segédkezzen a korona beváltásában vagy bármilyen információt kérjen. Ez mindenkinek a magánügye. Minden szlovákiai állampolgár december elején ötszáz koronáért vásárolhat majd úgynevezett induló csomagot, amelyben eurós fémpénzek lesznek. Hogy pontosan menynyi, az csak július elején derül ki, amikor az uniós tagországok szakemberei jóváhagyják a szlovákiai pénznem hivatalos átváltási árfolyamát.

Ittasan ütközött a kerítésnek ALBÁR – Ittas volt az a kamionsofŒr, aki az érsekújvári jelzésı nyerges vontatójával letarolta az egyik, pozsony–komáromi országút melletti családi ház kerítését múlt csütörtökön délután. A községen át vezetŒ forgalmas fŒúton, egy éles kanyar után történt a baleset. A megengedettnél jóval gyorsabban hajtó kamion sofŒrje elvesztette uralmát a jármı felett, áthajtott a szembejövŒ forgalom sávjába, és kidöntötte egy családi ház kerítését. Közben kettétört egy beton villanyoszlopot is. A Komárom felŒl érkezŒ furgon sofŒrje, látva, hogy a kamion megfékezhetetlenül csúszik, gyorsan leállította a jármıvét, és kiugrott a volán mögül. A kamion kabinja néhány pillanattal késŒbb nekicsapódott a kerítésnek, a vontatója pedig koccant a furgonnal. Az alkoholszonda szerint három ezrelék alkohol volt a kamionsofŒr vérében. A férfi sokkos állapotba került, mentŒk szállították a dunaszerdahe-

lyi kórházba. Az adott útszakaszon negyven kilométeres haladósebeség az engedélyezett. A szeszesital-fogyasztás és a gyorshajtás együttesen okozta a balesetet – tájékoztatta lapunkat Both Péter járási rendŒrkapitány. A faluban történt már hasonló baleset, az éles kanyarral szemben lévŒ ház homlokterébe többször belehajtottak. Az a ház már régóta lakatlan. Nem úgy, mint a csütörtöki baleset helyszíne, ahol egyedül élŒ nyugdíjas lakik, aki épp a kertje másik végében tartózkodott. Sem Œ, sem a szomszédban lakó unokája nem merte megközelíteni a jármıvet, mert leszakadtak a villanyhuzalok. A helyszínen megjelent a kamion tulajdonosa is. Mint mondta, értetlenül áll a történtek fölött, a balesetet okozó sofŒr eddig megbízható volt. A vállalkozó biztosítója fedezi a károkat. –jd  Nagy csattanás után Fogas Ferenc felvétele

–y-f


2

Híroldal

2008. június 10.

A költŒ mint férj, apa, nagyapa DUNASZERDAHELY – Rendhagyó irodalomórát tartottak Dénes György meg nem élt 85. születésnapja alkalmából múlt héten a Csallóközi Könyvtár ifjúsági osztályán. A rendhagyó foglalkozás résztvevŒi Méhes Erika osztályfŒnökük vezetésével a helybeli Kodály Zoltán Alapiskola 4. C osztályos tanulói voltak, akik a költŒ verseibŒl készített összeállítással adóztak a tavaly elhunyt, s fŒleg a gyermekolvasók körében oly népszerı Dénes György emlékének. S kedveskedtek egyszersmind a rendezvény kedves vendégeinek: Pullen Margit asszony-

nak, a költŒ özvegyének, valamint két felnŒtt gyermekének, Laczáné Dusík Évának és Dusík Gábornak. Miként Vojtek Mártától, a rendhagyó irodalomórát szervezŒ könyvtárosnŒtŒl megtudtuk, Œket azért hívta meg a találkozóra, hogy a tanulók a legavatottabbaktól azt is megkérdezhessék, milyen volt a költŒ magánemberként, jelesül mint családfŒ, férj, apa... „A gyerekek spontán érdeklŒdése fŒleg Margit asszonyt, az özvegyet szinte könnyekig meghatotta,” mondta a Csallóközi Könyvtár által szervezett író-olvasó találkozók és egyéb vonatkozó rendezvénynek frontembere. (–bj)

NYÉKVÁRKONY – Június 6-án, pénteken új bérlakásokat adtak át a községben. Huszonkét család örülhetett új otthonának.

 A kiváncsi tanulók elŒtt (balról): Dénes György özvegye, Vojtek Márta, Tóth Lídia könyvtárigazgató, L. Dusík Éva és Dusík Gábor Fogas Ferenc felvétele

Befejezik és folytatják DUNASZERDAHELY – Ezen a héten befejezŒdnek az útfelújítási munkálatok a volt járási hivatal és Pozsonyi úti szakaszon, ezzel együtt az ideiglenes egyirányú forgalom miatti dugók is megszınnek – közölte lapunkkal Ján Baìansk˘, az Útkarbantartó Vállalat helyi kirendeltségének igazgatója. Két héttel ezelŒtt kezdtek neki ennek a munkának, amelyre az országos operatív programból Nagyszombat megye eredményesen pályázott. Ez a beruházás közel 10 millió koronába került. A közeljövŒben a régió további huszonnyolc településén lesznek útjavítások, elsŒként a NádszegtŒl Nyárasdig, illetve a LégtŒl Olgyáig terjedŒ szakaszokon. Az igazgató elmondta azt is, hogy azokat az utakat javítják a leghamarabb, amelyek a legjobban ki vannak téve a kamion- és tehergépkocsiforgalomnak. (und)

Megvédték az ifi sakkliga trónját! A pénteken zárult Duna Menti Tavasz országos gyermekfesztivált mindjárt másnap újabb csúcsrendezvény, az ifjúsági sakkliga 6 csapatos országos döntŒje követte a Dunaszerdahelyi VMK-ban, ahol a végsŒ gyŒzelmet a hazai sakk-klub Varga Dávid, Petényi Tamás, Csiba Dominik és Ivana Kahancová összetételı csapata szerezte meg! Jozef Ráchela ifjúsági fŒedzŒ – aki a régió kiemelkedŒ munkát végzŒ személyiségeinek sorában éppen az elmúlt napokban vehetett át megyei kitüntetést – tehetséges dunaszerdahelyi tanítványai valójában megvédték tavalyi elsŒségüket. A címvédés értékét csak növeli az a tény, hogy a közben az ifjúsági korosztályból „kiöregedett” galántai Farkas Gábor s a bŒsi klubba igazolt Kántor Réka helyébe Ráchela mester méltó utódokat tudott állítani Csiba Dominik és a módfelett csinos

Új otthonok

Ivana Kahancová személyében, aki iránt, mint megtudtuk, immár a modellszakma is érdeklŒdik. Ezt tanúsítják a hazaiak alábbi eredményei, jelezve egyszersmind azt is, hogy az egész napos viadal még a legjobb együttesek számára sem volt sétagalopp: Dunaszerdahely–KSC Komárom 3,5:0,5 (Varga D.–Pallag G. 1:0, Petényi T.–Szabó Gábor 1:0, Csiba D.–Sebensky M. 1:0, I. Kahancová–Édes Zsófia 0,5:0,5); Nitra–Dunaszerdahely 0:4 (tehát a csallóközi gárda minden tagja megnyerte partiját); Dunaszerdahely–KeÏmarok 2:2 (Varga D. és Csiba D. 1–1); KriváÀ Ondrá‰ová–Dunaszerdahely 2:2 (Petényi T. és Csiba D. 1–1); Dunaszerdahely–Liptov 2,5:1,5 (Varga D. és Csiba D. 1–1, Petényi T. 0,5). A döntŒben szintén a régiónkat képviselŒ komáromi KSC-nek végeredményben a nagyon szép negyedik hely jutott

a következŒ további eredményeik révén: Komárom–Nitra 2,5:1,5, Komárom–KiváÀ Ondrá‰ová 1,5:2,5, Liptov–Komárom 2,5:1,5 és Komárom–KeÏmarok 2,5:1,5. Az országos döntŒ végsŒ sorrendje (zárójelben a játszmaarány): 1. Dunaszerdahely 11 ( 14,0), 2. KriváÀ Ondrá‰ová 10 (10,0), 3. Liptov 9 (12,0), 4. KSC Komárom 6 (8,5), 5. KeÏmarok 4 (9,5), 6. Nitra 3 (6,0) ponttal. Végezetül pedig az is említést érdemel, hogy a Szlovák Sakk-szövetség megbízásából a dunaszerdahelyi klub immár második alkalommal volt kiváló házigazdája a szlovákiai ifisakkozás eme csúcseseményének. Nem csoda hát, ha a honlapján (www.chess.sk) a szövetség online közvetítést adott az országos döntŒrŒl. (–ck)

A szokásos szalagot Elena Moravská vágta át az építésügyi és régiófejlesztési minisztérium képviseletében. Fekete János, a község polgármestere elmondta, a lakásokban egy kivételtŒl eltekintve csak várkonyiak költöznek be. Az épület nagyon gyorsan, mindössze kilenc hónap alatt készült el. A társasházban négy egyszobás, tizennégy kétszobás és négy háromszobás lakás található. Az építkezés 24 millió koronába került. Megtudtuk azt is, hogy a nagy érdeklŒdés miatt két ugyanilyen társasház már tetŒ alatt van a faluban, így az év végére már 99 bérlakása lesz a községnek. elba

Díjaztak DUNASZERDAHELY – Idén is telt ház elŒtt zajlott a Duna Menti Tavasz országos gyermekszínjátszó és bábverseny, amelynek eredményhirdetését múlt pénteken tartották. A zsıri az alábbi díjakat osztotta ki: Bábcsoportok: FŒdíj: Virgoncok (Dunaszerdahely) – A telhetetlen kecske. Nívódíj: Ugri-Bugri (Pozsonyeperjes) – Ugri-bugri cirkusz, Manócska (Galánta) – Variációk kézre, lábra, Csillagvirág (Tornalja) – A három kismalac. KépzŒmıvészeti díj: Dolinszky Irén (Harkács). A gyermekzsıri díja: Manócska (Galánta) – Variációk kézre, lábra. Színjátszó csoportok: FŒdíj: Gólyaláb (Hetény) – A pletykás asszonyok. Nívódíj: TekergŒk (Nyárasd) – Lúdas Matyi, KincskeresŒk (Tornalja) – A becsületes tolvaj Marci. A zsıri különdíja: Mumpicok Színjátszó Csoport (Komárom) – Fülemüle, Csupaszín Színjátszó Csoport (Pozsonypüspöki) – Csupaszív királyfi, Pitypang Színjátszó Csoport (Losonc) – VetéstŒl az aratásig. A gyermekzsıri díja: Nevenincs Színjátszó Csoport (Érsekújvár) – Gelencsér István: Az erdei varázsló. Életmıdíjat Vígh Katica dunaszerdahelyi pedagógus kapott, a bábmozgalomban kifejtett sokéves, kiemelkedŒ tevékenységéért. –und

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („A menekülteknek pedig átutazó ország“ – ªubo Baniã: A terrorizmusból él Szlovákiában) Rehling Sándor (Bogya) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Csütörtökön aztán a szó szoros értelmében telt ház volt.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: június 13.

HANGSÚLY Na, kezdŒdik a banzáj, vagyis az eurócirkusz. Kétségkívül az euró jövŒ évben esedékes szlovákiai bevezetése kapcsán gerjedŒ félben lévŒ népbutítás nyitányának volt minŒsítŒ már a szlovák kormányfŒ Róbert Fico hetekkel ezelŒtti kiszólása is, amely szerint, ha az euró majdani bevezetése során az állam a kereskedŒi árképzésben spekulációt orront, komoly, büntetŒjogi megtorlásra számíthatnak az elkövetŒk. Most viszont, hogy ez az agyrém az igazságügyi minisztériumból immár – egyelŒre ugyan csak szóvivŒi szinten – mintegy hivatalosan is kiszivárgott, nevezetesen, hogy akár három évre rács mögé kerülhet az a kereskedŒ, aki, úgymond, a vásárló rovására indokolatlanul, spekulatíve emel árat, nem lehet kétségünk afelŒl, hogy a pórnép nagyon is tudatos megvezetésére megy ki a játék. Márpedig egy ilyen játék, egyáltalán nem mellékesen, éppúgy az adófi-

A butaság nem büntethetŒ zetŒk pénzén finanszíroztatik, mint, teszem azt, a minisztériumi limuzinok vagy akár a „szolgálati klozetpapír”. Mivel továbbá, úgy hazug, ahogy van, sokkal inkább megkárosítja az adófizetŒt, mint az a vidéki kocsmáros, aki 2009. január elsejétŒl a jelenlegi húsz korona helyett esetleg 1 euróért kínálja majd a sört… Világos, hogy mirŒl van szó? Nem másról, mint arról, hogy Ficóék rájöttek, az a töretlen lelkesedés, amellyel ez idáig kommunikálták az euró szlovákiai bevezetését a néplélekben, hisztérikus pánikká alakulhat át abban a pillanatban, amint az emberek eurós árcédulákkal szembesülnek az üzletekben. Nem beszélve arról a sokkhatásról,

amely az elsŒ euróban folyósított nyugdíj átvétele után gerjedhet a kisnyugdíjasban, amikor a postás az eddigi pár darab ezres bankó helyett két-három eurószázast nyom a kezébe… Miközben jelenleg épp a legelesettebb társadalmi csoportokba tartozó emberek azok, akik a jelenlegi kormánypártok választóbázisának derékhadát alkotják. Alapjában véve jól sejtik hát Ficóék, hogy már most a lehetŒ leghatékonyabb „preventív kezelésben” kell a híveknek részesülniük, hogy feltétlen hívek maradjanak a továbbiakban is… Ennek a megelŒzŒ kezelési procedúrának a széruma természetesen ugyanaz, amit anno ellenzékbŒl alkalmaztak a néptömegeken. Ám akkor csak az istenadta népet „kiszipolyozó” gazdasági megszorítások ellen kellett ágálniuk,

minden a köznépet ért valós és vélt kínt, keservet a kormány nyakába varrva. Most viszont, hogyan tehetnék felelŒssé a kormányt? Elvégre Œk regnálnak benne, nemde? Az általuk eddig oly hatékonyan képviselt és alkalmazott verbális populizmus lényegébŒl adódóan viszont továbbra is jól azonosítható ellenségre és látszólag könnyedén teljesíthetŒ ígéretekre van szükségük, ha el szeretnék kerülni az esetleges európánik okozta hatalomvesztést. Csak ezért ötölhették ki most, hogy potenciális bınözŒkként fessék le épp a kereskedŒket. Akikkel, ugye, a legelsŒkként szembesülünk majd – euróval a bukszában. ErrŒl van hát szó, amikor már most azzal etetnék a közvéleményt, hogy az euró bevezetése után óhatatlanul bekö-

vetkezŒ áremelkedésekért mindenekelŒtt „a fogyasztókat elŒre megfontolt szándékkal, vagyis spekultaív módon megkárosító”, tehát bınözŒ kereskedŒk lesznek felelŒsek… Azon túl persze, hogy épp az efféle kormányzati magatartás a lehetŒ legfelelŒtlenebb népbutítás, mi több bıncselekmény, voltaképpen úgy hülyeség, ahogy van. Az Európai Unióban honos piacgazdasági viszonyok között ugyanis legalább annyira kivitelezhetetlen cselekmény büntetŒjogi szankciókkal belebarmolni az árképzésbe, mint amennyire komolytalan lenne, ha egy politikus a parlamentáris demokrácia viszonyai közepette arról kezdene hangosan beszélni, hogy az emberi butaságot börtönbüntetéssel kell szankcionálni… Barak László, www.parameter. sk


Riport – Hirdetés

2008. június 10.

3

Meddig bírja idegekkel a helyszínelŒ rendŒr? IsmerŒsöm hívta fel a figyelmemet Kalmár Imre dunaszerdahelyi helyszínelŒ rendŒrre. „Néhány napja személyautómba tolatott egy kamion. Mondanom sem kell, hogy cifrákat üvöltöztem a figyelmetlen kamionosra, aki szintén megemelte a hangját, mert szerinte rossz helyen parkoltam. Sokáig vitatkoztunk indulatosan, már majdnem egymásnak estünk, amikor megérkezett a helyszínelŒ rendŒr, aki be is mutatkozott. Higgadt, határozott hangon kérdezŒsködött, nyugtat-

„Természetesen, habár jelentéktelen ügy volt. Követ kapott egy gépkocsi az elŒtte haladótól, kitörött az elsŒ ablaküvege, ezt kellett lerendeznem. Mai szemmel nézve semmiség az egész, akkor volt bennem némi drukk, hogy mindent pontosan elvégezzek.” – Azóta nyilván voltak rázósabb esetei is... „Úgy bizony. Habár csaknem három évig nem hívtak halálos balesethez. Az elsŒ tragikus esetet 1997 elején a halálkeresztezŒdésnek nevezett, a

kor elmondtam, mi történt, a fiatalasszony elájult, rohammentŒt kellett hívni. Ezek a legszörnyıbb percek” – sóhajtja. Mondon neki, hogy néhány napja olvastam egy amerikai jelentést, amely szerint az ottani helyszínelŒk tíz év után más munkát, más beosztást keresnek. Mert nem bírják feldolgozni a sok tragédiát, stresszhelyzetet. „Idestova másfél évtizede teszem a dolgom, de igazából még nem gondoltam arra, hogy valami más után nézzek, pedig lelkiekben valóban megterhelŒ ez a munka. De sokat segít, hogy jó csapatban dolgozom. Nyolcan vagyunk helyszínelŒk a járási rendŒrkapitányságon. Felváltva végezzük a helyszínelést és az irodai munkát. Túlzás nélkül mondhatom, hogy kollégák és egymás segítŒtársai is vagyunk. Három hónapja pedig egy jól felszerelt, szinte mindent tudó Volkswagent kaptunk” – közli derısen.

Több a ravaszkodó

 Társával, a szuper Volkswagennel gatott mindkettŒnket, hogy soha nagyobb bajunk ne essen. Pillanatok alatt mi is lecsendesedtünk, jó fél óra múltán már kezet is fogtunk egymással” – mesélte. A dióspatonyi születésı, családjával a szomszédos FelsŒpatonyban lakó, harminckilenc éves rendŒrfŒhadnagy megfontoltan jegyzi meg a felidézett történet végén: „A közúti baleset mindenkit kihoz a sodrából. Ezért sosem szítom tovább az indulatokat, az én dolgom a történtek tárgyilagos elemzése és dokumentálása, a segítségnyújtás és ha szükséges, akkor a hangoskodó felek csitítása. Sajnos, az utóbbi idŒben egyre nagyobb szükség van erre is, mert mind több az idegeskedŒ, kimondottan agresszív jármıvezetŒ. Ãket messze küldöm egymástól, de néha elŒfordul, hogy nagy távolságból is üvöltöznek egymásra, de aztán rendszerint lecsendesednek” – közli.

SzaktanintézetbŒl rendŒriskolába Ipolyságon végezte el a mezŒgazdasági szakközépiskolát, majd 1989 szeptemberében életpályát módosított. Egy évig a bazini rendŒriskolában tanult, aztán fél év gyakornokoskodás után a dunaszerdahelyi körzeti rendŒrŒsre került, innen pedig 1994. július 15-én jelenlegi munkahelyére, a közlekedésrendészet helyszínelŒ csoportjába. Nekiszegezem az elmaradhatatlan miértet. „Megtetszett ez a hivatás, talán azért is, mert a nagybátyám is rendŒr volt. Azt vallottam, hogy a jó rendŒr szolgálja a lakosságot, védi Œket és értékeiket. Ilyen elhatározással jelentkeztem. Kisgyermekkorom óta érdekelnek az autók, szeretem a változatos munkát, ebbŒl pedig helyszínelŒként bŒven kijut” – válaszolja. – Emlékszik-e az elsŒ feladatára? – faggatom tovább.

Ezután arról érdeklŒdöm, az eltelt idŒ után milyen változást észlel a közutakon? „Agresszív, üvöltozŒ ember azelŒtt is volt, most is akad belŒlük. Egyre több viszont a ravaszkodó, makacskodó sofŒr, aki nem akarja elismerni a hibáját egy-egy közúti balesetben. Olyan is akad, aki fékhibára hivatkozik, meg olyan esetem is volt, hogy a vétkes sofŒr az ütFogas Ferenc felvétele közés után szúrta ki az autókereket, s azt állította, hogy defekCsallóközcsütörtökhöz és Gombához közeli he- tet kapott, ezért karambolozott. Ilyenkor néha lyen helyszíneltem, ahol a Pozsony felŒl érkezŒ még én is feldühödök. Ezek a személyek megfesofŒr nem adott elŒnyt, a somorja–szenci fıóton ledkeznek arról, hogy a rendŒrségnek is korszerı haladó jármınek. Ott azóta is elég sok az ütkö- felszerelése van. Bonyolult esetekben a pozsonyi zés.” Halk sóhaj elŒzi meg következŒ válaszát, arra a kérdésemre, hogy melyek a legszörnyıbb emlékei.

Ami a legnehezebb „Tavaly márciusban egyetlen ügyelet alatt két balesetben öten haltak meg. Négy patasi fiatal Lég közelében csapódott nagy sebességgel a fának, kettétörött a jármı, egyikük sem élte túl a hatalmas ütközést. Miként az a gútai fiatalember sem, aki Egyházgellénél rosszul elŒzött, és frontálisan nekiment egy szabályosan közlekedŒ furgonnak. Aztán azt az esetet sem felejtem, amikor Nagyszarváról hívtak, ahol esŒs idŒben, éjjel, egy komáromi személyautó vezetŒje ütötte el a mellékútról áthajtani igyekvŒ kerékpárost. A helyszínen csak egy leszakadt lábat találtunk, hosszas keresgélés után vagy negyven méternyire találtuk meg a megcsonkított tetemet. Ugyancsak szörnyı látvány volt a gyorshajtás miatt fára tekeredett motorkerékpáros holtteste is. Inkább nem részletezem és nem is folytatom tovább...” – teszi hozzá. – Voltak vagy vannak rémálmai, álmatlan éjszakái ilyen megrázó látvány után? „Ez ideig még nem, mert jók az idegeim is. Egyébként nem a helyszínelés a legnehezebb, hanem a halálhír közlése a hozzátartozókkal, a feleséggel, a szülŒkkel. Ezt is leggyakrabban nekünk kell megtenni. A már említett egyházgellei tragédia után az elhunyt gútai férfi felesége a dunaszerdahelyi rendŒrkapitányság elŒtt várt rám. Otthon az édesapja nem merte megmondani neki a szomorú hírt, pedig Œt már akkor értesítettem. Ami-

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL.

Tel.: 0904 467 630.

Eladó fabrikett bükkfából, Albáron, a vasútállomás melletti telepen. Ára 4,50 Sk/kg, 500 kg felett megegyezünk. Házhoz szállítás, nonstop eladás. Tel.: 0908 979 636.

KÖLCSÖNÖK 4000 Sk-tól

havi törlesztés

érvényesség 1-12 hónap

ügyintézés 24 órán belül

Hívja a hiteltanácsadóját! Hitelnyújtás alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak. Dunaszerdahely és környéke www.giccash.sk

0907 556 021

szakértŒk tisztáznak minden részletet. A jármı sebességét, esetleges mıszaki hibáját, azt is, hogy a defekt mikor következett be. Nincs sok esélyük az ügyeskedŒknek...” Beszélgetésünk során elŒször mosolyodik el. „Volt olyan esetem is, amikor azonnal kiderült egy turpisság. Néhány éve egy fiatal pár az erdŒben törte össze az egyik szülŒ kocsiját, de Œk kipöfögtek vele az útra, s csak akkor hívtak bennünket. ElŒször azt hajtogatták, hogy itt ütköztek a fának, mire megkérdeztem tŒlük, akkor hova rejtették az üvegcserepeket, mert az ablak és a gépkocsi bal lámpájának az üvegbúrája is kitörött. Erre pirulva vallották be az igazi helyszínt, amelyet azért tagadtak el, mert talán attól féltek, hogy a szüleik megtudják, ott szerelmeskedtek.”

Leginkább az autók érdeklik MagánéletérŒl is érdeklŒdöm. Felesége varrónŒ, a helyi Melli cégben szab ülŒgarnitúrákra huzatot. Tizenhét éves leánya Dunaszerdahelyen tanul, tizenegy éves fia a helyi alapiskolában. Mások is csendes embernek ismerik. „Én még hangos szót, veszekedést nem hallottam a házukból vagy az udvarukból” – felelte érdeklŒdésemre az egyik szomszédja. Szabad idejében leginkább horgászik és autóversenyeket néz. Egy-egy Forma –1 futamot többször is, videóról. „FŒleg akkor, ha Felippe Massa nyer, mert a brazil pilóta a kedvencem” – újságolja. „Szívesen nézem a Cobra 11 és A helyszínelŒk sorozatot, amelyik néha érdekes, életszerı, olykor azonban túlszínezik a történeteket, de azok is szórakoztatnak” – árulja el. – Szabadság? – kérdezem vissza. „Egyszer voltam a bolgár tengerparton, nem ragadtatott el. Akkor inkább a Magas-Tátra, nyáron is, télen is, családostul természetesen.” Megcsörren a telefonja. „Oké, tíz perc múlva ott leszek” – feleli, majd feláll: „A kollégám hív, ügyeletet szeretne cserélni. Ha tudok, segítek rajta” – közli és férfiasan megszorítja a kezem. Szilvássy József


4

Interjú – Híroldal

2008. június 10.

Megújult a Fórum honlapja A somorjai székhelyı Fórum Kisebbségkutató Intézet fennállásának több mint egy évtizede alatt rendszeresen bŒvíti szolgáltatásainak körét, újabb és újabb tartalmakkal gazdagítja honlapját. Nagy értékı vállalkozása a Szlovákiai Magyar Adatbank létrehozása. Az intézetben folyó munka eredményeinek digitális feldolgozásáról Tóth Károly igazgatót kérdezte a Paraméter.  Mik a megújult portál legfontosabb céljai? – Szándékunk szerint gyors, olvasóbarát és hasznos információkkal rendelkezŒ portált kívánunk mıködtetni, amely két részbŒl áll. Az elsŒ a Fórumot mint intézményt mutatja be. Az érdeklŒdŒk tájékozódhatnak munkatársainkról, tevékenységünkrŒl, elérhetŒségeinkrŒl, publikációinkról. A másikat maga az adattár képezi, itt kaptak helyet a saját mıhelyünkben évek óta készülŒ tematikus bibliográfiák és repertóriumok. Fotóarchívumunk a szlovákiai magyarok életét dokumentáló több tízezer fénykép adatbázisa, adatlapokkal és keresŒkkel ellátva. Megtalálhatók intézetünkben a különbözŒ szlovákiai magyar vonatkozású rendezvények, rádiófelvételek, interjúk hanganyagai. Portálunkon továbbá olvashatók és letölthetŒk róla mindazon

 Napról napra gyarapodnak

Deutsch Attila felvétele

jogszabályok, amelyek a Szlovákiában élŒ nemzetiségi kisebbségekre vonatkoznak.  Számos újdonság jelenik meg a Bibliotheca Hungarica adatbázisában is, ami a kényelmes,

Más táj – negyedszer

otthoni tájékozódást szolgálja. E téren milyen újdonságok várhatók? – Könyvállományunk könyvtári adatbázisát folyamatosan töltjük fel. Készülnek a szlovákiai magyarok életével, történetével, rendezvényeivel, intézményeivel kapcsolatos idŒrendi feldolgozások. Célunk, hogy 1918-tól napjainkig számot adjunk a szlovákiai magyarok életének legfontosabb eseményeirŒl. Speciális képeslapgyıjteménye is van az intézménynek. ElsŒsorban a szlovákiai magyar településekre, történelmi emlékhelyekre, tárgyi emlékekre összpontosít.  A Fórum Kisebbségkutató Intézet egyik legnagyobb „vállalkozása“ a (cseh)szlovákiai magyarok lexikona 1918-tól napjainkig. Mi tudható errŒl? – A lexikon a magyarok által lakott települések, továbbá szlovákiai magyar személyiségek, intézmények, civil szervezetek, a történelem, néprajz, közigazgatás és földrajz, a szellemi és tárgyi emlékek szócikkeit tartalmazza 1818-tól napjainkig. 2004ben láttunk neki a munkának, a projektet a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatta. Könyv alakban a Slovenské pedagogické nakladateºstvo – Mladé letá jelenteti meg 2008ban. A Fórum Kisebbségkutató Intézet a lexikon

CD-s, illetve internetes feldolgozását készíti elŒ. Az anyag folyamatosan kiégészül és bŒvıl, gyakorlatilag a nyilvánosság elŒtt készül, végsŒ formáját majd a kötet megjelenésével nyeri el. Szeretném megragadni az alkalmat és felhívni a tisztelt olvasók figyelmét, hogy ha valakinek észrevétele lenne az egyes szócikkekkel kapcsolatban, jelezze azt a toth@foruminst.sk címen.  A nyomtatott lapok és folyóiratok is helyet kapnak a honlapon? – Igen. A Szlovákiában magyarul megjelenŒ napilapok, hetilapok, folyóiratok, regionális és helyi lapok, és most már a portálok közül is azok, amelyek elérhetŒk az interneten vagy letölthetŒk onnan.  Szlovákia településeinek adatbázisa is egyre teljesebb az intézmény honlapján. Folytatják ezt a munkát is? – Adattárunk tartalmazza Szlovákia településeinek listáját és leírását, magyar és szlovák megnevezését, és a népszámlálási adatokat 1918-tól 2001ig. Ugyancsak a magyar intézmények és szervezetek bázisát, amely folyamatosan gyarapodik. A Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapja a www.foruminst.sk címen olvasható. Lelkes Vince

Hodosiak Pulában Horvátországban járt a Dunaszerdahely melletti csallóközi falu önkormányzatának küldöttsége Balódi László alpolgármester vezetésével. Azt, hogy milyen céllal, éppen tŒle tudtuk meg: „Kvasznica Istvánnal, a Horvátországi Magyar Demorkaták Szövetségének vezetŒségi tagjával tavaly ismerkedtem meg a szlovéniai Hodosban, amellyel településünk baráti kapcsolatot tart fenn. Akkor hívott meg ben-

nünket a pulai magyar kulturális napokra. Isztria legnagyobb városában jelenleg mintegy 1200 lélekszámú magyar közösség él, amely Œrzi nemzeti identitását, anyanyelvét és kultúráját. Ezt a nemes szándékot erŒsíti a nyár elején sorra kerülŒ rendezvény is, amelyen hazai, szlovéniai és magyarországi népi táncosok léptek fel. Két, emlékezetes napot töltöttünk a horvát tengerparti városban, ahol vendéglátóinkkal megegyeztünk arról,

hogy jövŒre a mi csoportjaink is fellépnek ezen a fesztiválon. A részletekrŒl augusztusban, a helyi falunapon egyezünk meg, amelyre meghívtuk horvátországi vendéglátóinkat. Szeretnénk velük együttmıködési szerzŒdést kötni, s így erŒsíteni a két településen élŒ magyarok és más nemzetiségıek kulturális együttmıködését. Nem kizárt, hogy iskoláink és a sportolók is baráti kapcsolatot létesítenek“ – tájékoztatta a Paramétert Balódi

Aranyérmes gulyásleves  A mıvek vonzásában

Fogas Ferenc felvétele

DUNASZERDAHELY – A Nyugat-szlovákiai KépzŒmıvészek Társaságának Más táj címı hagyományos kiállítását nyitották meg a minap a Bacsák utcai Art-Ma Galériában. A közönség és a kiállító mıvészek nagy érdeklŒdésével kísért tárlatnyitón elhangzott, hogy a kiállítás anyagába besorolt festmények, grafikák, metszetek, tızzománc alkotások, falikárpitok, mıvészi fotográfiák, reliefek és térplasztikák elsŒsorban a tájélmény újszerı, tehát a realisztikustól, a természetelvı ábrázolástól eltérŒ mıvészi megfogalmazásának gondolatát követték. „Valójában még ez sem volt teljesen kizáró ok, legfeljebb a túl realista kézvonású mesterek munkáiból csak egyetlen került fel

a tárlókra, a többit kizsıriztük” – mondta el a Paraméternek az rendezŒ mıvésztársaság csallóközi elnöke s egyszersmind a kiállítás kurátora, Almási Róbert festŒmıvész. AkitŒl azt is megtudtuk, az immár negyedszer meghirdetett Más tájra a közel 160 tagjukból 27en küldtek kiállítandó munkákat. Amelyek aztán átkerülnek a Nagyszombatban rendezendŒ, szintén tagsági Szalon-tárlatra, amely az ottani kiállítási tér tágassága folytán sokkal nagyobb méretı lesz, és színes katalógus is készül a megnyitóra. A mostani, Bacsák utcai tárlat egyébként június 14-ig várja látogatóit. (–bj)

Jön az Edda Mıvek SOMORJA/GALÁNTA – Ismét Dél-Szlovákiába látogat az Edda Mıvek. Június 23-án este fél kilenckor Somorján, a pomléi szabadtéri színpadon, másnap pedig Galántán, az amfiteátrumban lépnek fel. A csapat arról híres, hogy fennállása során Pataky Attila, az énekes körül már számos zenész lecserélŒdött, de a jelenlegi összeállításban játszanak talán a leghosszabb ideje. A zenekar tagjai: a következŒ tagokból

tevŒdik össze: Alapi István (gitár), Gyömöry Zsolt (billentyık), Hetényi Zoltán (dobok) és Kicska László (basszusgitár). Több nemzedék fújja máig a Kör, Minden sarkon, Kölyköd voltam vagy az Éjjel érkezem címı slágereket. „Felkapottak voltunk a nyolcvanas években, és az akkor valami teljesen más volt, mint amit most játszunk,“ vélekedik Alapi István, a gitáros. „Úgy gondolom, hogy van mit nyújtanunk a

fiatalabb korosztálynak is. Megesik velem, hogy a koncertre olyan emberek is eljönnek, akikre emlékszem még tizennyolc éves korukból, és Œk elhozzák a gyerekeiket is, akiknek szemmel láthatóan szintén tetszik a zenénk.“ Az Edda elŒre örül a somorjai és a galántai koncertnek. Csaknem minden egyes szlovákiai fellépés során a frontember megemlékezik az elsŒ koncertrŒl, amelyet Szlovákiában adtak. „1982-ben volt, és amire a legjobban emlékezem, az az, hogy rengeteg rendŒr volt ott,“ mondja nevetve Pataky. –Elo

KECEL/NAGYMEGYER/BÁTORKESZI/HIDASKÜRT – A magyarországi KiskŒröshöz közeli Kecelen rendezett Európai Napokon került sor az ifjúsági szabadtéri fŒzŒversenyre, amely teljes dél-szlovákiai sikert hozott. A Hidaskürti Magánszaktanintézet és annak két kihelyezett részlegének, a nagymegyerinek és a bátorkeszinek a tanulói a helyi Virágdekor SzakképzŒ Iskola és Kollégium meghívására utaztak a dél-alföldi településre.  A hidaskürti ifjú gyŒztesek, a mesterrel, Benke Laci bácsival A nemzetközi ifjúsági fŒzŒversenybe összesen tíz iskola tanulói neveztek be, Szlovéniából, Szlovákiából és Magyarországról. A hidaskürti Kiss Csaba, Hrecska László alkotta páros gulyáslevesét a televízióból is jól ismert Benke László mesterszakács és -cukrász vezette zsıri a legjobbnak és a legízletesebbnek találta. A bátorkeszi iskola tanulói sem vallottak szégyent gombás pacalpörköltjükkel, melyet knédlivel együtt tálaltak. A bírák Márkus Krisztián és Pikler Sándor fŒztjét a második hellyel értékelték, míg a harmadik legjobb ételt a nagymegyeri szaktanintézet tanulóinak, Burian Balázsnak és Beke Tamásnak sikerült elkészíteniük,

Kovács Zoltán felvétele

Œk szintén gulyáslevessel gyŒzték meg a szakmai zsırit. A házi sütemények versenye sem maradt szlovákiai sikerek nélkül. A keceli bemutatóra már otthon elkészített finomságokkal érkeztek a cukrászok. Arany HabverŒdíjjal jutalmazták a bátorkeszi magániskola három lánycukrászát, Krajãír Juditot, ·krovan Ritát és Petróczky Alexandrát. A mestercukrászok díját Danas Krisztina és Miklós Alexandra kapta, akik a hidaskürti szaktanintézet növendékei. A tíztagú zsıriben egyébként világ- és olimpiai bajnok magyar mesterszakácsok és -cukrászok egész sora foglalt helyet,

vagy köztük volt például PetŒ István, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke is. „Nem számítottunk ekkora sikerre, magunk is nagyon kellemesen meglepŒdtünk az elért eredmények láttán” – újságolta helyénvaló büszkeséggel Berényi Renáta, a hidaskürti szaktanintézet nagymegyeri kihelyezett részlegének igazgatója. A szombati ünnepélyes díjátadást követŒen a tanulók örömmel fotóztatták magukat a nevesebbnél nevesebb mesterszakácsokkal, -cukrászokkal, az egész napos mısort svédasztalos vacsorával és közös programmal zárták. –kz


Olvasószolgálat

2008. június 10.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. június 12–18.)

Narnia krónikái – Caspian herceg (mb) csak sze 20.30. Narnia krónikái – Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény (mb) csak sze 17.45. Szex és New York (mb) 13.45, 14.30, 16.30, 17.15, 19.15, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 11.00, 11.45. Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (mb) 13.00, 14.20, 15.20, 16.40, 17.40, 19.00, 20.00; p–szo 21.30, 22.20; szo–v 10.40, 12.00. Totál turbo (mb) 15.00, 17.15; szo–v 10.30. Míg a jackpot el nem választ (mb) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.45, 12.30.

Készül-e nyáron külföldre, és melyik országba? Marczell Elvira, Pozsonyeperjes – Sajnos ebben az évben nem megyek sehová. Elhunyt a férjem, és egészen másfajta gondjaim vannak, mint az utazás. Míg élt, sokat jártunk, fŒleg fürdŒkbe, mert mindketten betegesek voltunk. A buszos, rövid kirándulásokra is elmentünk ha ilyent rendezett valamelyik szervezet.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (június 12–18.): Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (am. kalandfilm) 15.50, 18.20, 20.50; szo–vas 13.10. Sissi és Yeti (cseh mesefilm) 16.00, 18.00, 20.00; vas 14.00. Mongol – Dzsingiszkán (ném.-or.-mong. filmdráma) 20.00. Totál turbó (am. akciófilm) 17.00, 19.40; vas 14.20. Gyermekmozi: PIROSSZka – A jó, a rossz, a farkas, MEGAnagyi (am. anim. film) jún. 15., 11.00. KOMÁROM, Tatra mozi – június 13–15.: Alvin és a mókusok (am. családi film) 18.00. GALÁNTA, kultúra háza – június 10–11.: Michael Clayton (am. thriller) 19.00; jún. 14–15.: Jan Saudek (cseh.-am. dokumentumfilm) 19.00. VÁGSELLYE, kultúra háza – június 11.: Import/export (osztrák szoc. dráma) 20.00, filmklub; jún. 12–13.: Eperbor (lengyel-szlov. filmdráma) 20.00; jún. 14–15.: Horton (am. anim. film) 17.30 és 20.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – június 14–15.: Svatba na bitevním poli (cseh komédia) 19.00.

Színház KOMÁROM – a Jókai Színház játékrendje – június 16.: A 45. Jókai Napok ünnepélyes megnyitója (19.00).

Kiállítás NAGYMEGYER – A vmk kiállítótermében június 6-án nyitották meg Ferdics Gábor képzŒmıvész Fény és szín II. címı tárlatát. DUNASZERDAHELY – Az Art-Ma Galériában június 14-ig a Nyugat-szlovákiai KépzŒmıvészek Társaságának Más táj 4. címı kiállítása látogatható. – A Kortárs Magyar Galériában a megye és a nagyszombati Ján Koniarek Galéria támogatásával Boris Sirka és Marek Kvetan munkáinak KÉP-ERNYà címı kiállítása tekinthetŒ meg június 15-ig. – A Csallóközi Múzeum kiállítótermében a Csallóközi Színes Ceruzák 2008, az óvodás korcsoport immár kilencedik alkalommal meghirdetett nemzetközi képzŒmıvészeti versenyének kiállítása látogatható. KOMÁROM – A Csemadok Galériában Huszárik Roland Eléga címı kiállítása tekinthetŒ meg. – A múzeum fŒépületében június 14-ig látogatható Jordán Miklós (1892–1977) festményeinek kiállítása.

Vegyes DUNASZERDAHELY – A Vámbéry Irodalmi Kávéházban június 12-én (18.00) a Magyar Írószövetség bemutatkozó estje lesz; Vasy Géza elnökkel, L. Simon László titkárral és Mezey Katalin választmányi taggal Tóth László költŒ, mıfordító beszélget. – A vmk programkínálatából, jún. 12-én (11.00): Gondolj rám szívesen – a budapesti Baltazár Színház elŒadása a Carissimi Jótékonysági Alap és a vmk közös rendezésében. Este (19.00): Mágnás Miska – operett 3 felvonásban a komáromi Teátrum Színházi Társulás elŒadásában. – A Családi Könyvklub és a város önkormányzatának szervezésében június 14-én (10.00): Dunaszerdahelyi Bringa-nap csengetŒs felvonulással, Bujna Zoltán élménybeszomolójával, biciklis bemutatóval és Dunaszerdahely – DunatŒkés útvonalú biciklitúrával. NAGYMEGYER – Június 15-én (17.00) koszorúzási ünnepség a holokauszt nagymegyeri áldozatainak emléktáblájánál.

Juhos Zoltán, Nádszeg – Tavaly voltam elŒször tengernél, és annyira megtetszett, hogy idén szeretném megismételni. Hogy melyik országba megyek, azt még nem döntöttem el. Megvárom az utolsó pillanatot és kiválasztom a legkedvezŒbb áron ajánlott tengerparti üdülést. Remélem, újra elbıvöl majd.

Flaska Sándor, FelsŒszeli – Valamikor, fiatalabb éveimben én is szerettem utazgatni szerte a világban. Most már inkább elküldöm a feleségemet a gyerekekkel, én meg nagyokat pihenek a természetben. Vadász vagyok, s nekem ez, az állatvilág figyelése nyújtja az igazi kikapcsolódást. Télen dombosabb vidékre is eljárok.

Hatvannégy évvel ezelŒtt Komáromban és a régió számos településén az addig megbecsült polgárokat, a zsidó közösség tagjait helyi segítséggel tuszkolták marhavagonokba és deportálták Európa koncentrációs táboraiba. Június második vasárnapján rájuk emlékezünk. Ott lesz az események maroknyi túlélŒje és leszármazottaik, de fontos, hogy ne csak Œk legyenek jelen – áll többek közt a Komáromi Zsidó Hitközségnek az idei Holokauszt-emléknappal kapcsolatos üzenetében. Minden jóérzésı embert szeretettel várnak a komáromi zsidóság deportálásának 64. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre, amely június 15-én, vasárnap 10.30-kor lesz az Aranyember utcai

zsidó temetŒben. Ahol ünnepi beszédet mond dr. Schöner Alfréd fŒrabbi, a budapesti Országos RabbiképzŒ Zsidó Egyetem rektora, közremıködik Tóth Emil, az egyetem zsinagógájának fŒkántora. Délben gyertyát gyújtanak az áldozatok emlékmıvénél a zsinagógában, és megkoszorúzzák a Menház falán található emléktáblát. Ezt követŒen 13.30-kor a Tátra moziban díjtalanul megtekinthetŒ a Komáromból elszármazott zürichi Scheiner Péter, Susanne Scheiner-Seifert és a pozsonyi TomበHuãko Emlékezések a jövŒért – Zsidók Komáromban címı félórás dokumentumfilmje. A vetítés utáni beszélgetésen Svájc szlovákiai nagykövete is részt vesz. (–er)

Népzenei fesztivál Békén A község önkormányzata és Csemadok szervezete június 14-én rendezi meg az V. Békei Nemzetközi Népzenei Fesztivált, melyet szombaton 15.00 órakor a szereplŒ együttesek díszes felvonulása nyit meg a községben. A fesztivál 17.30-kor kezdŒdŒ fŒmısorát a békei Apró SzŒttes gyermek-

táncegyüttes fellépése vezeti be, majd a pódiumon fokozatosan további 13 éneklŒcsoport, daloskör, citeranezekar és szólista váltja egymást. A nagyszabású rendezvény a késŒ esti órákban népmulatsággal és tábortızzel zárul. (–kf)

Hangverseny a kastélyból Június 11-én 20.00-tól 22.00 óráig a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum elsŒ emeleti nagytermébŒl közvetít élŒ adást Hangverseny a kastélyból címmel a szlovák és a cseh rádió. A mısorban Pavel DoleÏal mıvészeti vezetésével Felix Mendelssohn-Bartholdy, Otmar Mácha, BohÛslav

Dohorák Tímea, Vásárút – A párom nagy motoros, ezért ilyen találkozókra szoktunk eljárni. Csodálatos ezeknek a légköre, hangulata. Persze maga a motorozás is élvezetes. Tavaly például Olaszországban voltunk, most Alsóörsre készülünk. A többi találkozó közül majd úgy választunk, ahogy a szabadidŒnk engedi... (kmeÈ)

JónበSzilárd, BögellŒ – FŒiskolára járok, nemigen lesz idŒm nyaralni, külföldre járni. A vakáció alatt dolgozni megyek, mert kell a pénz a tanuláshoz. Lehet, hogy még a nyáron sikerül külföldön munkát vállalnom, s közben láthatok is valamit. Nagyon szeretem a régmúlt emlékeit hıen ŒrzŒ városokat.

Feladatunk az emlékezés

Martinu és Leo‰ Janáãek mıvei hangzanak el az ostravai Camerata Janáãek és a szintén ostravai szólista, Martina Baãová elŒadásában. Az érdeklŒdŒ zenebarátoknak a helyüket legkésŒbb 19.45-ig el kell foglalniuk. (-ck)

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

ÉLà NYELV „Ismernek olyan közmondást vagy szólást, amelyben szerepel a piramis szó?” – kérdezi egy anyuka, aki gyermekének szeretne segíteni a házi feladat megoldásában. Nyelvünk Œsi, a mai napig használatos állandósult szókapcsolatai, szokásmondásai mellett újabbnál újabb, a mai magyar köznyelvre jellemzŒ szólásokkal bŒvül. Ezek a képzŒdmények természetesen nem szerepelnek a régebbi szólás- és közmondásgyıjteményekben, de az újabb kézikönyvekben, szótárakban már fellelhetŒek. Mi a 23-ban megjelent Magyar szólástárban bukkantunk rá a megoldásra, a szleng, illetve tréfás minŒsítésı Azt hiszi, Œ nyalta hegyesre a piramist szólásra, mellyel nagyképı, beképzelt, öntelt személyre utalhatunk. Véleményünk szerint a kérdéses szólás a magyarországi argóban és a diáknyelvben fordulhat elŒ, a szlovákiai magyar nyelvhasználatra – legalábbis egyelŒre – nem jellemzŒ. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson június 3–4-én a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Csicsay Zsuzsanna, KrajÀak Iván, Bellai Ilona, Pónya Mihály; Patas: Simon Zoltán; Vásárút: Zalka Iván; Várkony: SzŒke Márta, Borbély Péter, Kukucs György; Pódafa: Lampert Magdaléna; Baka: Kovács Gábor; Szarva: Hencz Lajos; Dercsika: Zemes László; Dióspatony: Kohút DezsŒ; Etrekarcsa: Biegelbauer Róbert; Nagymegyer: Birsel JenŒ; Mórockarcsa: Németh Balázs; Kisudvarnok: GyŒri Zoltán; Jányok: Felföldi Ferenc, Kiss Norbert, Kemény Zoltán, Méry Norbert, Kiss Szilvia, Nagy István, Kovács Adrián, Venchich Roman, Kálmán Ida, Botló István, Tóth Gábor, Berner Eszter; Nyárasd: Halász Edit, SebŒ László, Kovács Gabriella, Rajkovics Gábor, Schulcz Ferenc, Nógel Tamás, Tóbli Géza, Nagy Tímár, Schulcz Károly.

ORVOSI ÜGYELET Az orr nemcsak bonctanilag kiemelkedŒ része az arcunknak, hanem átvitt értelemben is. Ezért az orron jelentkezŒ tünetek, ha nem is fájnak, viselŒjüknek nem kis lelki terhet okoznak. Általában a negyvenes-ötvenes életévekben kezdŒdik a rosacea nevı bŒrbetegség, melynek nevében nem nehéz felismerni a rosa, azaz rózsa szót. Ez a mindmáig ismeretlen eredetı „rózsaszerı” bŒrbaj leggyakrabban, a két orcán, állon és az orron helyezkedik el. Hajlamosít rá a bŒr faggyúmirigyeinek fokozott mıködése, az úgynevezett seborrhoea, melyre a fénylŒ, zsíros bŒr és haj, korpázó hajas fejbŒr a jellemzŒ. Eleinte

„Rózsa” virul az orron ingadozó, majd állandósuló bŒrpír, késŒbb tágult hajszálerek, pörsenések, pattanások és a bŒr tömegesebbé válása jelentkezik. Férfiakon az orr bunkósan megvastagszik, felszíne a dióra emlékeztetŒen gerezdessé, „ripacsossá” válik, és évek során kialakul a ragyabunkónak (rinofima) nevezett, az orrot megnövelŒ és deformáló állapot. Az orrtünetek kialakulását sietteti a szabadban, hidegben végzett munka és a mértéktelen italozás is. Korai szakaszban a bŒrgyógyász nyújthat segítséget, a

ragyabunkó állapotában azonban már csak a plasztikai sebész kése segíthet. Természetesen fontos a munkahelyi és az életvitelbeli veszélyeztetŒ tényezŒk (hŒhatás, alkohol) kiiktatása is. A rosacea tüneti kezelése és a ragyabunkó kialakulásának megelŒzése azért is fontos, mert az így elváltozott orr bŒrén könnyebben alakul ki a bŒrrák is. Ezért az orron kiújuló bŒrtüneteket idŒben mutassuk meg orvosunknak: korai szakaszában még a rosszindulatú elváltozás is jól gyógyítható. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. június 10.

Byť na mieste do 15 minút. To je náš cieľ.

Aj vďaka podpore Európskej únie môžu byť hasičské a záchranné zbory na Slovensku včas na mieste, kde je ohrozený život a majetok občanov. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Regionálny operačný program 2007 – 2013 Opatrenie č. 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Regionálneho operačného programu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel Kód výzvy: ROP-4.2-2008/01, dátum zverejnenia výzvy 30. mája 2008, priebežná výzva Podrobné informácie na www.build.gov.sk a www.ropka.sk.

Investícia do vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


SzabadidŒ

2008. június 10. R. 1. RÉSZ

GYOMNÖ-

R. 3. RÉSZ

FÉRFINÉV

VÉNY

HORVÁT-

KETTÃS

LANTÁN

ORSZÁGI

BETÙ

KÖTÃSZÓ

NÉVELÃ

VITAMIN

KALUGA FOLYÓJA

VÁROS

K BIZMUT

SZEMÉLYES

HATÁROZOTT

NÉVMÁS

NÉVELÃ

RÓMAI 500

R. 2. RÉSZ R. 4. RÉSZ

S

M

I

ERRE A

LITER AZONOS

USA-ban

BETÙK

120 éve, 1888. június 13-án született Farnado Pessoa portugál költŒ. 115 éve, 1893. június 15-én hunyt el Erkel Ferenc zeneszerzŒ.

ÖREG

VIBRIÓ FELE

TETTEN ÉR

Virágkalendárium

RAJZOLÓ MAGYAROR. MEGYE OKTATÓD, TANÍTÓD OLASZ ÍRÓ

RÓMAI 5 IPA

VONATKOZÓ NÉVMÁS

VÁM – SZLOVÁKUL NITROGÉN

AZONOS MAGÁNHANGZÓK

JÁNOS

N RÓMAI 50

ANNA

MAGYAROR. AUTÓSISKOLA

VEGYJELE

TRADE ...,

NÓRA

A

E heti rejtvényünkben Egon Ervin Kisch csehországi, német nyelven alkotó újságító, író egyik gondolatát fejthetik meg az olvasók. A 22. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: A felébe vállalt munkához is egész ember kell. (Horváth Imre) Sorsolással a NAP Kiadó ajándékát ezúttal a következŒ szerencsés megfejtŒ nyerte: Pupák Tímea (Dunaszerdahely). Gratulálunk!

Kos

Bika

3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

Bármilyen elszánt ember is ön, most mégis úgy gondolja egy-egy nehezebb napon, hogy tervei, elképzelései nem válnak valóra. Tartson ki, a pozitív változás már nem várat magára sokáig... Ikrek

5. 21–6. 21.

Embersége segítŒkészségébŒl fakad, ami általában rosszul sül el, s így több kárt okoz, mint amennyit segíteni tud. S mivel ezt az emberek nem értik meg, ezért visszavonul s magába húzódik. Rák

6. 22–7. 22.

Bár olykor stresszhelyzetek is elŒfordulnak életében, ám ezek nem hagynak mély nyomot a lelkében, mert higgadtan és módszeresen igyekszik a tornyosuló feladatait megoldani. Így a pihenésre is jut ideje. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Nincs valami jó passzban, ezért minél gyorsabban utazzon el pár napra valamilyen társas ejtŒzésre. Történhet ez persze itthon is, de a célnak jobban megfelel a levegŒváltás. A választék nagyon bŒ... Szız

A tudásnak keserı a gyökere, de édes a gyümölcse. Cato

NAP KIADÓ

2008. JÚNIUS 10–16.

Ezekben a napokban kicsit megkönnyebbülhet, még a gondjait sem érzi olyan nyomasztónak, mint korábban. Lehet persze, hogy mindezt csak a közelgŒ nyár teszi, amit már oly türelmetlenül vár.

8. 24–9. 23.

A partnere jobb, ha már most megszokja, hogy önnek határozott véleménye van, és ezt – ha kell, ha nem – közölni is fogja. Amellett vérig lesz sértve, ha nem úgy cselekszik, ahogyan ön szeretné.

Június közepe megmutatja, hogy milyen idŒ várható a hónap végéig.

Aforizma

K

HETI HOROSZKÓP

A Margitoknak szánt margarétát kecses fátyolvirággal vagy violával, esetleg fehér rózsával kössük össze, sŒt a kék, évelŒ szarkalábakból is tehetünk néhány szálat a csokorba. Violákkal köszöntsük fel a Jolánokat, hiszen a régi Jolánta a görögben éppen ezt jelenti.

Népi bölcsesség

A RADON RÓMAI 1500 VÉDJEGY

MÉTER

Névnapok Jún. 10.: Margit, Gréta, Margaréta Jún. 11.: Barnabás, Dobroslava Jún. 12.: VillŒ, Zlatko Jún. 13.: Antal, Anett, Anton Jún. 14.: Vazul, Vasil Jún. 15.: Jolán, Vid, Vít Jún. 16.: Jusztin, Blanka

Heti évfordulók

CSEH

VITAMIN

ESEMÉNYNAPTÁR

AMPER JELE

HELYRE FOLYÓ AZ

7

Mérleg

9. 24–10. 23.

Ezen a héten lehetŒsége lesz rá, hogy végre alaposan kipihenje magát. Ebbe a lehetŒségbe nagyon jól illeszkedik az a hétvégi kirándulás is, amit már korábban tervezett és megígért a családnak. Skorpió

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Ki a szerzŒje és mi a címe azoknak a verseknek, amelyekbŒl alább idézünk egy-egy részletet?

A szegény ember legelteti a szamarát a grófi birtokon. Arra jön a gróf, és felháborodva kiabálja: – Na megálljon csak! Menten elveszem a szamarát! Mire a szegény ember nyugodtan: – Az jó lenne, ilyen elŒkelŒ vŒm még úgyse volt! ✖ Pistike rossz fát tesz a tızre, ezért anyukája büntetésbŒl bezárja az éléskamrába. Egy fél óra múlva beszól az anya: – Lejárt a büntetésed, most már kijöhetsz. – De én nem akarok kijönni. – Hát mit akarsz? – Egy konzervnyitót... ✖ – Doktor úr kérem, nagyon beteg vagyok. Egész éjszaka nem ment le a lázam és rázott a hideg. – A fogai is vacogtak? – Nem tudom, mert azokat kint tartom a fürdŒszobában! ✖

1. „Édes a te danolásod, Jérce-forma kotyogásod; Kittykottyod innepi ének Bús szívemnek, szegénykének.” 2. „Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás: – Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hová mégy, mit csinálsz?...” 3. „Mendacem oportet esse memorem: KöltŒnek ezt ajánlani merem.”

10. 24–11. 22.

Állandóan igényli a szeretetet, aminek a sokszorosát képes visszaadni. Ha nem kapja meg, vagy olyan emberrel akad össze, aki nem képes ezt megadni önnek, akkor rendszerint boldogtalan lesz. Nyilas

A nagymegyeri Bögi Tünde (22) és Bögi Kálmán (28) május 17-én kötöttek házasságot, s egyelŒre még nászútra sem jutott idejük, de ami késik, nem múlik. Mindketten egy helyi, egyébként német érdekeltségı cég alkalmazottai, s a szabadidejük javát a hobbikertük mıvelésével, alakítgatásával töltik. A család bŒvülése elŒtt szeretnének kicsit lábra állni... Fotó: Bertók Video

11. 23–12. 21.

Megfejtések az elŒzŒ számból: 1. fánk, 2. eszünk, 3. bután, 4. kel, 5. derék, 6. rámázol, 7. felvágott Helyes megfejtŒink között minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

Új vállalkozása már szépen és bíztatóan alakul, tehát a tempó olykori lelassulása miatt nem kell türelmetlenkednie. Az irigyei miatt se fájjon a feje, ne vegye komolyan az „aggodalmukat”. Bak

12. 22–1. 20.

A mondás azt tartja, „házi nyúlra nem lövünk”, jobb lenne elgondolkodnia ezen, s csak akkor ugorjon bele ebbe a szerelembe, ha tisztában van a következményeivel, és persze vállalni tudja azokat. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Még a szabadságos nyár elŒtt alkalma lesz rá, hogy egy váratlan akció folytán kisebb felújítást hajtson végre a családi házukon. Ha teheti, használja ki ezt a roppant olcsón kínálkozó lehetŒséget. Halak

2. 20–3. 20.

Értelmes típus, aki igényli a szép környezetet és ha ezt megteremti, büszke is rá. A munkájában pontos és precíz, ezért ön a legjobb szakember, hiszen igényli és lehetŒsége is van a dolgokban elmerülni.  Egy csodajáték a legkisebbeknek az idei Duna Menti Tavaszon...

Vladislav KmeÈ felvétele


8

Hirdetés

CBC 280-1

2008. június 10.

5

ROČNÁ ZÁRUKA

CO 2210 SH

EN. TRIEDA

5

ROČNÁ ZÁRUKA

CBM 190

ROČNÁ 5 ZÁRUKA

EN. TRIEDA

A

EN. TRIEDA

A+

CBM 130

ROČNÁ 5 ZÁRUKA

A

EN. TRIEDA

A

6.990,+ DARâEK CHLADIACÍ BOX 24L

8.990,-

12.990,-

Kombinovaná chladniãka

Kombinovaná chladniãka

Rozmery: 160 x 54 x 60 cm, farba: biela, objem: 190/46 L, kompresor: 1, mraziaca kapacita: 2,5 kg/24 hod., spotreba el. energie za 24 hod.: 0,78 kWh, energetická trieda: A, odmrazovanie chladniãky: automatick˘, odmrazovanie mrazniãky: manuálny, klimatická trieda: N, mraziaca trieda: 4*, variabilita otvárania dvierok

Rozmery: 185 x 59,3 x 60 cm, farba: biela, mraziaca trieda: ****, objem: 218/83 L, poãet kompresorov: 1, poãet termostatov: 1, druh chladiacej zmesi: R 600a, mraziaca kapacita: 5 kg/24hod, teplotná zotrvaãnosÈ: 18 hod, spotreba el. energie: 0,7kWh/24hod, hluãnosÈ dB(A): 38, energetická trieda: A+, odmrazovanie chladniãky: automatick˘, odmrazovanie mrazniãky: manuálny, smer otvárania dverí: P/L, variabilita interiéru, nastaviteºnosÈ noÏiãiek, vnútorné osvetlenie, antibakteriálna vrstva

CBC 300

CO 1812 SH

5

ROČNÁ ZÁRUKA

5.990,-

Chladniãka

Rozmery: 105 x 54 x 60 cm, farba: biela, objem: 150 L, objem nízkoteplotného priestoru: 14 L,kompresor 1 mraziaca kapacita: 2 kg/24 hod., spotreba el. energie za 24 hod.: 0,64 kWh, energetická trieda: A, klimatická trieda: N-ST, mraziaca trieda: *** , odmrazovanie chladniãky: automatick˘, odmrazovanie mrazniãky: manuálny

Rozmery: 85 x 54 x 60 cm, farba: biela objem: 100 L, objem nízkoteplotného priestoru: 14 L, kompresor 1, mraziaca kapacita: 2 kg/24 hod., spotreba el. energie za 24 hod.: 0,60 kWh, energetická trieda: A, maximálna hladina hluãnosti: 40 dB(A), odmrazovanie chladniãky: automatick˘, odmrazovanie mrazniãky: manuálny, Easy to clean, Eco funkcia, klimatická trieda: N-ST, mraziaca trieda: *** , variabilita otvárania dvierok

FR 20 SH

CBD 240-1

Chladniãka

5

ROČNÁ ZÁRUKA

ROČNÁ 5 ZÁRUKA EN. TRIEDA

EN. TRIEDA

A

A+

ROČNÁ 5 ZÁRUKA

9.990,-

7.990,-

Mrazniãka zásuvková Rozmery: 129,2 x 59,3 x 60,7cm, farba: biela, objem mrazniãky: 170 L, poãet kompresorov: 1, poãet termostatov: 1, druh chladiacej zmesi: R 600a, mraziaca kapacita (kg/24hod): 12, spotreba el. energie: 0,61 kWh/24hod, hluãnosÈ: 39 dB(A), energetická trieda: A+, spôsob odmrazovania mrazniãky: manuálny, kontrolka: zapnuté/vypnuté r˘chle mrazenie, smer otvárania dverí: P/L, poãet zásuviek: 5/1, variabilita interiéru, nastaviteºnosÈ noÏiãiek, klimatická trieda: T, mraziaca trieda: ****

FR 12 SH EN. TRIEDA

EN. TRIEDA

A

A+

9.990,-

5

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná chladniãka Rozmery (v x ‰ x h): 140 x 54 x 60 cm, farba: biela, objem chladniãky: 176/40 L, kompresor: 1, mraziaca kapacita: 3 kg/24 hod., teplotná zotrvaãnosÈ: 17 hod., spotreba el. energie za 24 hod.: 0,73 kWh, energetická trieda: A, maximálna hladina hluãnosti: 40 dB(A), spôsob odmrazovania chladniãky: automatick˘, spôsob odmrazovania mrazniãky: manuálny, klimatická trieda: N, mraziaca trieda: 4*, variabilita otvárania dvierok

HEXAGON FLO 86 S ROČNÁ 5 ZÁRUKA

EN. TRIEDA

A+

13.990,Kombinovaná chladniãka

Kombinovaná chladniãka Rozmery (v x ‰ x h): 181 x 54 x 60 cm, farba: biela, objem: 190/64 L, kompresor: 1, mraziaca kapacita: 4,5 kg/24 hod., spotreba el. energie: 0,84 kWh, energetická trieda: A, maximálna hladina hluãnosti: 40 dB(A), odmrazovanie chladniãky: automatick˘, odmrazovanie mrazniãky: manuálny, klimatická trieda: N,ST, mraziaca trieda: ****, Eco funkcia, variabilita otvárania dvierok

Rozmery: 185 x 59,3 x 60 cm, farba: biela, mraziaca trieda: ****, objem: 179/97 L, poãet kompresorov: 1, poãet termostatov: 1, druh chladiacej zmesi: R 600a, mraziaca kapacita: 6 kg/24hod, spotreba el. energie: 0,69 kWh, hluãnosÈ: 39 dB(A), energetická trieda: A+, spôsob odmrazovania chladniãky: automatick˘, spôsob odmrazovania mrazniãky: manuálny, smer otvárania dverí: P/L, variabilita interiéru, nastaviteºnosÈ noÏiãiek, vnútorné osvetlenie, antibakteriálna vrstva, klimatická trieda: T

9.990,- A+ EN. TRIEDA

Mrazniãka zásuvková

Rozmery: 86,2 x 59,3 x 60,7 cm, farba: biela, objem mrazniãky: 95 L, poãet kompresor: 1, termostat: 1, druh chladiacej zmesi: R 600a, mraziaca kapacita: 8 kg/24hod, spotreba el. energie: 0,48 kWh/24hod, hluãnosÈ dB(A): 41, energetická trieda: A+, odmrazovanie mrazniãky: manuálny, kontrolka: zapnuté/vypnuté r˘chle mrazenie, smer otvárania dverí: P/L, variabilita interiéru, nastaviteºné noÏiãky, klimatická trieda: T, mraziaca trieda:****

www.andreashop.sk Dunaszerdahely Vámbéry Á. tér 54/11, tel.: 031-552 43 66, 031-553 03 73 Elektromarket Kaufland, tel.: 031-553 08 70 Sélye FŒ utca 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64 Somorja Vásár tér 1, tel.: 031-560 12 21, 031-560 12 22

elektronikai szaküzlethálózat

Biztosítjuk a reszletfizetés lehetőségét.

10.990,+ DARâEK

mixér a od‰Èavovaã Práãka s predn˘m plnením citrusov Rozmery: 85 x 59,5 x 55 cm, farba: biela, energetická trieda: A+, vaÀa práãky: Eco-Carbon, bubon: inox, kapacita prania: 6kg, spotreba vody: 59 L, spotreba el. energie: 0,96 kWh, trieda úãinnosti prania: A, max. r˘chlosÈ odstreìovania (ot/min): 800, poãet pracích programov: 19, inteligentn˘ systém prania EASY LOGIC, systém antipena, rozloÏenie prádla pred odstreìovaním, ochrana pred preteãením, nastaviteºné noÏiãky


Gyereksarok – Hirdetés

2008. június 10.

Négy nap a mesevárosban DUNASZERDAHELY – Múlt héten keddtŒl péntekig tartott a XXXIII. Duna Menti Tavasz, a színjátszók és bábcsoportok országos seregszemléje a helyi mıvelŒdési házban. Ezzel egy idŒben, kedden nyílt meg, ugyanott, az Itt járt Mátyás király címı rajzverseny legjobb alkotásainak kiállítása.

versenymı érkezett, ebbŒl 95-öt állítottak ki, 12-t pedig díjazott is a zsıri. Idén részben módosult a fesztivál szerkezete, hiszen nem egy helyszínen folyt a vetélkedés a két kategóriában. A bábosok a mıvészeti alapiskola színháztermét, a színjátszók pedig a mıvelŒdési házat vették birtokukba. A négy napból két teljes napot tölthettek el a csoportok felhŒtlen szórakozással, hiAz idei év köztudottan a reneszánsz je- szen az versenyzés szerdán és csütörgyében zajlik. Ezért döntöttek a szer- tökön zajlott. Kedden és pénteken pevezŒk, a Csemadok MıvelŒdési Intéze- dig színpad és próba helyett a fellépŒ te és dunaszerdahelyi területi választ- gyerekeket szórakoztatták a meghívott mánya, hogy ebben a tematikában hir- vendégelŒadók: a Bohóc Társulat lufideti meg a hagyományos képzŒmıvé- fújással, Écsi Gyöngyi bábelŒadással, szeti pályázatát is. Ide összesen 548 az Industria Duó, a Csallóközi Néptáncegyüttes, az Aranykert Bábszínház, a Borostyán együttes, a Baranta csoport, a sepsiszentgyörgyi színjátszók, a Pupilla Bábszínház és még sokan mások. Szerdán minden kétséget kizáróan a színjátszók között a dunaszerdahelyi Fókusz Gyermekszínpad aratta a legnagyobb sikert. Hivatásos színészeknek kijáró tapssal és ovációval köszöntötték Œket, illetve a Mi, tizenévesek címı színpadi játékukat. A harmincnyolc éve rendezŒként sikeres Jarábik Gabriella vezette Fókusz szellemes, a  A Fókusz Mi, tizenévesek címı elŒadásának két mai kor nyelvezetét fŒszereplŒje: Bondor Borbála és Antal Gábor hıen tükrözŒ, vérbeli ti-

 „Mindjárt kezdünk!” – a nyárasdi TekergŒk niket ábrázoló darabbal lepte meg a nézŒtéren ülŒket. Csütörtökön aztán a szó szoros értelmében telt ház volt. Még a színházterem lépcsŒjén is gyerekek ültek. Olyannyira megtelt iskolásokkal a terem, hogy a nyárasdi TekergŒk, akik a Lúdas Matyi címı dramatikus játékot mutatták be, az utolsó pillanatban változtattak eredeti elképzelésükön – miszerint a közönség sorai közül jönnek a kislibák a színpadra – és kénytelenek voltak a függöny mögül elŒbújni. ElŒtte láthattuk a pozsonypüspöki Csupaszín csoportot, akik a Csupaszív királyfi történetét adták elŒ. A rendezŒk egyikét, Pék Juditot kérdeztük az elŒadás után, hogy mennyire volt elégedett tanítványai teljesítményével: „Színjátszó csoportunk még

A szerzŒ felvételei

csak az idei iskolaévben alakult. A gyerekek nagyon igyekeztek. Jó erŒs a mezŒny, fantasztikusak a csapatok. Mi most még annak is örülünk, hogy egyáltalán eljutottunk a fesztiválra és szerepelhettünk“ – mondta kissé megkönnyebbülve a rendezŒnŒ. Hozzáfızte, rendezŒtársával, Konkoly Máriával úgy gondolták, hogy mivel kezdŒk, népmesét választanak. A nyolc-tizenkét éves gyerekekhez még közel áll a mese világa. A négy nap igazán gazdag programot, sok-sok élményt nyújtott a „dunamentiseknek“, meg azoknak is, akik nézŒként részesülhettek azokban az élményekben, melyeket a fellépŒk bemutattak nekik. Undesser Tímea

9

JÁTÉK Szeretnél egy jó DVD-t? Ha igen, nincs más dolgod, mint válaszolni az alábbi három kérdésre és sorsolással akár te is megnyerheted az Egyszer volt... az élet (Egészségünk védelmében) ismeretterjesztŒ rajzfilm címı DVD-t, amelyet a Focus Music Shop ajánlott fel nektek. Kérdéseink: 1. Mi volt a rajzkiállítás címe? 2. Mit adott elŒ a Fókusz? 3. Ki a Csupaszín együttes két rendezŒje? Ha tudod a válaszokat, feltétlenül írd meg nekünk és juttasd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb június 20-ig. A borítékra írd rá a korodat is!

Te vagy a nyerŒ! Válaszok a 22. számban feltett kérdésekre: 1. ifjú egészségügyi Œrszem, 2. a galántai Kodály Zoltán Alapiskola, 3. három csoport. Ezen a héten a hétéves pinkekarcsai Buday Rebeka lett a nyerŒ, aki az Eperke és barátai – Holdfényes rejtély címı mesefilmet nyerte. A NYERTESNEK GRATULÁLUNK! Rovatunk támogatója a Focus Music Shop Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely Tel.: 031/ 551 51 02


10

Spravodajstvo

10. jún 2008

·kole priniesli 200-tisíc korún BRATISLAVA/DUNAJSKÁ STREDA – Traja pedagógovia plus osem pohybovo nadan˘ch ‰tudentov sa rovná dvestotisíc slovensk˘ch korún pre ‰kolu. Takáto rovnica platila v sobotu 31. mája pre v˘pravu Osemroãného gymnázia Smetanov háj v Dunajskej Strede, ktorá sa na petrÏalskom nábreÏí Dunaja zúãastnila republikového kola súÈaÏe „ªah‰ie to ide ºah‰ie“. Do projektu, ktor˘ organizovala spoloãnosÈ dm drogerie markt, sa zapojilo viac ako ‰esÈsto ‰kôl z celého Slovenska – bol urãen˘ Ïiakom druhého stupÀa základn˘ch ‰kôl a prv˘ch ‰tyroch roãníkov osemroãn˘ch gymnázií (z kaÏdého roãníka súÈaÏilo jedno dievãa a jeden chlapec). Vo finálovom vyvrcholení sa zi‰li reprezentanti 24 najlep‰ích ‰kôl – kaÏd˘ kraj zastupovali tri – a je pote‰iteºné, Ïe Trnavsk˘ kraj okrem spomínan˘ch Dunajskostredãanov reprezentovali e‰te deti z Okoãa a Veºkého Medera. Celá súÈaÏ sa skladala z troch kôl, v kaÏdom z nich absolvovali v‰etci súÈaÏiaci ‰tafetov˘m spôsobom „prekáÏkovú dráhu“ a súãet ãasov stanovil koneãné poradie, priãom najlep‰ia ‰kola z kaÏdého kraja získala od spoloãnosti ·port.pro 200-tisíc korún na ‰portové potreby a

zariadenia. Pravda, podujatie nespoãívalo iba z behania, skákania ãi robenia kotrmelcov, sprevádzal ho bohat˘ kultúrny a ‰portov˘ program. Okrem in˘ch vystúpili populárne hudobné skupiny Komajota a Peha, spievala i Zdenka Predná, deti si exhibiãne zasúÈaÏili aj so známymi ‰portovcami. A hoci medzi hviezdami ‰portu nech˘bali také esá ako skvel˘ hokejista tímu NHL Los Angeles Kings ªubomír Vi‰Àovsk˘ ãi futbalista Filip ·ebo hrajúci vo farbách francúzskeho prvoligového FC Valenciennes, podºa na‰ich zdrojov dospelácke hviezdy Èahali za krat‰í koniec. Úspe‰nú ‰kolu z Dunajskej Stredy pod vedením pedagógov Viktora Németha, Heleny Csejteyovej a Anett Takácsovej reprezentovali: primáni Martin Majersk˘ a Dóra Nagyová, zo sekundy Dominik Mal˘ a Bianca KríÏková, terciáni LukበProcházka a Mercedes Repka a kvartu zastupovali Filip Roth a Natália Pavãová. Dodajme, Ïe talentom z ná‰ho regiónu sa darilo i v konkurencii Nitrianskeho kraja – 200-tisíc korún na ‰portové náãinie putovalo aj do Z· na Rozmarínovej ulici v Komárne.  Táto zostava vybojovala pre svoju ‰kolu dvestotisíc korún

(baniã)

Foto: autor

V stredu koncert Mentálne postihnutí pri rybníku DUNAJSKÁ STREDA – V stredu 11. júna od 20. hodiny sa v sídle Îitnoostrovného múzea v Îltom ka‰tieli uskutoãní „Zámock˘ koncert“. V podaní ostravsk˘ch umelcov odznejú diela Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Otmara Máchu, Bohuslava MartinÛ a Leo‰a Janáãka. Cel˘ koncert bude zároveÀ naÏivo vysielan˘ Slovensk˘m i âesk˘m rozhlasom. (–)

O holokauste DUNAJSKÁ STREDA – V stredu 4. júna zorganizovali na Gymnáziu Smetanov háj v spolupráci so Stálou konferenciou obãianskeho in‰titútu (SKOI) a Ústavom pamäti národa (ÚPN) ìal‰iu mimoriadne hodnotnú predná‰ku spojenú s besedou. Pred vy‰e 60 ‰tudentov tretieho roãníka a septimy sa postavil mlad˘ historik Ján Hlavinka, ktor˘ sa v rámci svojej práce v ÚPN venuje skúmaniu obdobia vojnového slovenského ‰tátu, predov‰etk˘m protiÏidovsk˘m opatreniam, ktoré realizoval vtedaj‰í reÏim. ·tudenti mali moÏnosÈ dozvedieÈ sa aj mnohé fakty, ktoré v uãebniciach dejepisu nenájdu – napríklad aj to, Ïe v období tesne po Viedenskej arbitráÏi, v neskorú jeseÀ 1938, keì uÏ na odstúpen˘ch územiach juÏného Slovenska nepôsobila ãeskoslovenská ‰tátna správa a maìarská e‰te nefungovala, vyviezli zo Slovenska na toto „územie nikoho“ viac ako 7000 Îidov a ponechali ich tam v sychravom, studenom poãasí bez ak˘chkoºvek prostriedkov vlastnému osudu. Po predná‰ke nasledovala Ïivá beseda, v ktorej gymnazisti dokázali, Ïe táto problematika im nie je cudzia a majú na Àu aj vlastn˘ názor. Na priamu otázku, ako on hodnotí osobu vtedaj‰ieho prezidenta Jozefa Tisa Hlavinka odpovedal, Ïe z jeho pohºadu sa jedná o veºmi negatívnu postavu slovensk˘ch dejín. Po ukonãení programu nám historik z ÚPN povedal, Ïe beseda na dunajskostredskom gymnáziu patrí medzi najlep‰ie, aké kedy absolvoval. (elba)

 Historik Ján Hlavinka predná‰al o osudoch Îidov v dobe vojnoFoto: ªubo Baniã vého slovenského ‰tátu

·OPOR≈A-·TRKOBVEC – Pod názvom „Zlatá rybka“ sa vo ‰tvrtok 5. júna po ‰tvrt˘krát konala medzinárodná súÈaÏ v rybolove mentálne postihnut˘ch. Jej organizátorom je tradiãne Domov sociálnych sluÏieb (DSS) pre deti a dospel˘ch v ·oporni-·trkovci, ktor˘ vedie riaditeºka Mária Tóthová. SúÈaÏe sa zúãastnilo osem druÏstiev zo Slovenska – okrem domácich po jednom zo sociálnych zariadení z kaÏdého kraja – a tri zahraniãné druÏstvá: z Maìarska, Nemecka a Rakúska. Preteky sa konali na súkromnom rybníku Franti‰ka BeÀa v blízkosti DSS v ·trkovci, kde je podºa majiteºa vo vode päÈ ton r˘b, medzi nimi kapitálne kusy ako 32-kilov˘ tolstolobik ãi 17-kilov˘ kapor. Toto vie podºa ostatného v˘lovu, keì tieto ryby po zvá-

Ïení pú‰Èali späÈ do rybníka. ·esÈãlenné skupiny rozmiestnené pri brehu podºa vylosovania mohli loviÈ jednou udicou a tromi biãmi, priãom porota sledovala veºkosÈ a poãet uloven˘ch r˘b. Ocenené boli tri druÏstvá: prvé miesto za najväã‰iu chytenú rybu získal tím Centra sociálnych sluÏieb z Trenãína (staãil im na to 52-centimetrov˘ kapor o váhe 3,42 kg), druhé miesto za najväã‰í poãet uloven˘ch r˘b putovalo do maìarskej Tatabánye – ãlenovia ulovili dohromady 67 rybiãiek, a tretie miesto za druh˘ najväã‰í poãet nachytan˘ch r˘b si odniesli klienti DSS Veºk˘ Meder s poãtom 38 kusov. Celá akcia sa konala za v˘pomoci vojakov z vojenskej základne v Seredi, ktorí nielenÏe postavili stan a pomáhali pri príprave súÈaÏe, ale uvarili aj v˘born˘ gulበv ozajstnej poºnej kuchyni a na-

 Predviedli sa aj Ïabí muÏi koniec pripravili ukáÏky potápania a odmínovacích prác. Ocenenie nezískali len popredne

Foto: László Gaál

umiestnení, ale darãeky a diplom za úãasÈ dostali v‰etci pretekári. (gl)

GLOSA

Nov˘ novinov˘ Som sa vám takto pred t˘ÏdÀom v utorok ráno prebudil a ak odrátam problémy s krvn˘m tlakom, fakt, Ïe za predminul˘ mesiac nemám zaplatené odvody do Sociálnej poisÈovne a chronick˘ prievan v peÀaÏenke, mal som vcelku dobrú náladu. PonáhºaÈ sa nebolo kam; najnov‰ie ãíslo Csallóközu – Îitného ostrova úspe‰ne vy‰lo, redakãná porada zaãína o pol desiatej, poãasie pekné, priam sa núkalo povedaÈ: ale je mi sveta ÏiÈ. Zrazu mi prebehol po chrbte mráz. Vyskoãil som z postele a po kontrole kalendára sa moje obavy potvrdili: 3. jún! To znamená, Ïe uÏ tri dni platí náhubkov˘ tlaãov˘ zákon a ja som na to trestuhodne zabudol! Horúãkovito som v novinách nalistoval „svoju“ stranu a zbeÏne som ju prebehol oãami. Nenapísal som ãosi, ão príli‰ oãi kole? Nezavalia redakciu Ïia-

dosti o odpoveì v zmysle nového zákona? Pôjdem k riaditeºovi iba na koberec, alebo mi siahne aj na prémie? Keì som neobjavil niã príli‰ okaté, kúsok mi odºahlo. No ale v budúcnosti, ktovie? Lebo pravda je taká, Ïe sotva táto podivuhodná legislatívna norma vstúpila do platnosti, a uÏ aj prvá lastoviãka zaãvirikala. ·tebot sa ozval priamo z penziónu Elektra, kde Vladino a jeho druÏina usúdili, Ïe kolega komentátor Marián Le‰ko v denníku Sme nenapísal o poãinoch ich Hnitia pekne a pravdivo, a preto Ïiadajú o promptnú nápravu. Samozrejme, odkedy sa zrodil skvel˘ nápad spacifikovaÈ kriticky pí‰ucich novinárov bolo jasné, Ïe si ním budú lieãiÈ svoju je‰itnosÈ verejní ãinitelia. Táraninám, Ïe táto právna norma bude slúÏiÈ beÏnému obãanovi a nie politikom uveria maximálne tí, ão seno Ïerú, respektíve voliãsk˘ elekto-

rát niektor˘ch bliωie nemenovan˘ch politick˘ch strán. Teda takí, ão uveria hocijakej hlúposti. Napríklad takej, ktorú nám odkázal cez svojho hovorcu star˘ uj hlava ‰tátu. Tento zákon vraj roz‰iruje slobodu slova aj na t˘ch, ktorí nevlastnia ãi nevydávajú noviny a baÈko sa ho aj chystajú vyuÏívaÈ. Na docenta práv veºmi pozoruhodn˘ názor. No ale napokon to s t˘m ãudesn˘m zákonom nemusí vypáliÈ aÏ tak zle. ·iroké masy obãanov zaãnú pedantne, do posledného písmena ‰tudovaÈ tlaã a hºadaÈ ako stopárske psy, kde by si mohli uplatniÈ exkluzívne právo, ktoré im udelila „táto“ koalícia. Noviny pôjdu na draãku, náklad sa minimálne zdvojnásobí a pán riaditeº nám zv˘‰i Ïold. Navy‰e sa dozvieme, kto v‰etko ãíta na‰e ãlánky. Oj, ale nám bude fajn! MoÏno sa nakoniec Maìariãovi za ten nov˘ novinov˘ aj poìakujeme. ªubo Baniã


2008. június 10.

Hirdetés

11


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Kölcsön 3 napon belül jövedelemigazolás nélkül 1,5 millióig, ingatlanfedezettel. Egzekúció és egyéb tartozások esetén is! Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Beton és tégla vágását, bontását, vésését vállaljuk. Tel.: 0908 459 155. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Ingatlan-bankhitel 200 ezertŒl 3,5 millió Sk-ig jövedelemigazolás nélkül vállalkozóknak, külföldön dolgozóknak is. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● MunkalehetŒség külföldön! Az érdeklŒdŒk több mint 100 munka közül választhatnak. Rila, s.r.o., Jesenského 456/1, 929 01 Dun. Streda (autóbuszmegálló, I. emelet). Tel.: 031/552 45 39. ● Az olcsó mindig drágább! MinŒséges, német laminált parketták bŒ választékban. Szerelés, lépcsŒborítás. MinŒség – garancia! Tel.: 0905 582 664. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● Expresszhitelek 160 000 Skig. Ügyintézés 5 nap alatt Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● EsküvŒk fotózása, értesítŒk készítése. Tel.: 0915 123 293. www.velsiczphotography.com ● Pólónyomtatást vállalok nagyobb mennyiségben is. Tel.: 0908 590 424. ● Energiatakarékos családi házak akár 3 hónap alatt kulcsrakészen, svájci technológiával. Tel.: 0905 849 597. ● Új kölcsön 16 ezer Sk-ig. Készpénz 6 órán belül (munkanapokon 11.30-ig igényelt kölcsönök még aznap délután kifizetésre kerülnek). Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● „TeppezŒgépek” kölcsönzése, bérbe adása (KÄRCHER) DS és környéke. Tel.: 0908 730 405. ● Festést, gipszkartonozást és külsŒ hŒszigetelést vállalunk. Tel: 0918 548 616.

2008. június 10. ● AdósságrendezŒ hitel 250 000 Sk-ig. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Hitelek, biztosítások, spórolás 22,5 % kamattal, csak év végéig. Tel.: 0905 466 343. ● FürdŒkádzománc-felújítás. Tel.: 0905 983 602. ● Kölcsön mindenki számára. Tel.: 0908 499 494. ● Új körzeti rendelŒ, magas színvonalú ellátás, várakozás nélkül. Cím: Dunaszerdahely, Szent Mária gyógyszertár épülete (szemben a kórházzal), MUDr. Tóth Erzsébet. Tel.: 0905 186 015. ● A www.avareal.sk – ingatlanokat keres Dunaszerdahelyen és környékén. Tel.: 0905 670 821. ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autószerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Asztalosokat keresünk állandó munkaviszonyba. Tel.: 0905 645 003. ● ÜzletvezetŒket keresünk konyhastúdiónkba, fŒállásba. Tel.: 0904 430 730. ● Több éve sikeresen mıködŒ, pozsonyi – Farkastorok (Vlãie Hrdlo) székhelyı vállalat keres asszisztenst a pénzügyi osztályra. Feltételek: középiskolai (közgazdasági) végzettség – felelŒsségteljes hozzáállás, felhasználói szintı számítógépes ismeret, kiváló szlováknyelv-tudás szóban és írásban egyaránt. Angolnyelv-tudás elŒnyt jelent. Távlatos munkalehetŒség, dinamikus csapat. Tel.: 0905 439 618. ● Dunaszerdahelyi divatszalonba felveszünk varrónŒt. Tel.: 0905 608 857. ● MunkalehetŒség autómosóban, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 464 923. ● Dunaszerdahelyi székhelyı fırésztelep felvesz fŒ- és mellékállásba munkatársakat. ElŒnyös fizetési feltételek. Tel.: 0903 757 983; 0905 885 551. ● Az Andrea Shop eladót keres elektroszaküzletébe Dunaszerdahelyen és Vágsellyén. A szakmai életrajzokat a következŒ e-mail címre kérjük elküldeni: vangel@madnet.sk. ● Somorjához közeli, rovinkai (Csölle) székhelyı, elsŒsorban külföldi megrendelésekre gyártó sikeres vállalat, hegesztŒ– lakatos szakembereket (vállalkozókat is) keres azonnali belépéssel. NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, akár idŒsebb, középkorúak számára is. Megéri! Tel.: 0905 454 871. ● KamionsofŒröket keresünk EU-munkára (sofŒrkártya szükséges). Tel.: 0902 233 232. ● Férfi munkaerŒt keresünk adminisztratív munkára, mıanyag ablakok gyártásába. Feltétel: számítógépes ismeret (MISOFT-kezelés). Tel.: 0911 718 393. ● MunkalehetŒség pénzügyi szférában. Tel.: 0905 864 436. ● Somorjai székhelyı, külföldi érdekeltségı vállalat állást hirdet a következŒ pozícióra: MÙSZAKVEZETÃ. Követelmények: középiskolai végzettség, 5 éves mıszakvezetŒi tapasztalat a gyártószektorból, precíz, felelŒsségtudó, jó csapatépítŒ, irányító személyiség, három mıszakos munkarend vállalása, felhasználói szintı számítógépes ismeretek, az 5S, KAIZEN, SAP ismere-

te és az ezzel szerzett tapasztalat elŒnyt jelent. Tel.: 0905 454 871, email: fortius@nextra.sk ● Sikeres, Somorján mıködŒ légkondicionálló tervezetek kidolgozásával és kivitelezésével foglalkozó vállalat klíma és légtechnikai szakembert („chladiar”) keres. Feltételek: szakirányú középiskolai, illetve szaktaninztézeti végzettség. NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség. Tel.: 0905 439 618. ● Csirkepucoláshoz strapabíró munkaerŒt keresek heti két-három alkalomra. Tel.: 0905 432 292. ● Felveszünk szlovákul beszélŒ munkásokat betonfalak fúrására és vágására. Munkavégzés fŒleg Pozsonyban. Tel.: 0908 766 317. ● A gyümölcs- és zöldségkereskedéssel foglalkozó 4Fruit, s.r.o. két mıszakban történŒ, számítógépes raktári nyilvántartás vezetésére keres érettségivel rendelkezŒ személyt, valamint középszintı közgazdasági végzettségı segédkönyvelŒt a Komáromtól 15 km-re fekvŒ csallóközaranyos-ontopai (Zlatná na OstroveOntopa) üzemébe. Tel.: 0650 440 123. ● EladónŒt keresünk. Tel.: 0905 286 210; 0911 286 210. ● KülsŒ hŒszigetelésre gyakorlattal rendelkezŒ munkásokat keresek. Tel.: 0905 256 261. ● MunkaerŒt keresek betonkockák gyártásába. Tel.: 0907 238 195. ● Otthon végezhetŒ munka nŒknek, 30 % nyereséggel. Tel.: 0905 466 343. ● Megbízónk számára Somorjára keresünk könyvelŒi asszisztenst. (Nem teljes munkaviszony – a munkaidŒ kb. naponta 4 óra, illetve hetente 2-3 alkalom). Feltétel: középiskolai végzettség, tapsztalat a mérlegképes könyvelés terén (podvojné úãtovníctvo), középszintı angol nyelvtudás, folyamatos igény a fejlŒdésre. Amennyiben érdekli ajánlatunk, kérem jelentkezzen a 0905 439 618-as telefonszámon, illetve a fortius@nextra.sk címen. ● Pozsonyban, az AVION mellett nyíló étterem azonnali belépéssel felvesz szakácsokat és felszolgálókat. Tel.: 0903 216 932. ● ÉpítŒ-szerelŒ vállalat állandó munkaviszonyba keres kŒmıveseket – vállalkozókat is. Munkavégzés a Dunaszerdahelyi járásban. Tel.: 0905 440 063; 031/552 11 90. ● A Kovoflex, s.r.o. nagyabonyi üzeme azonnali belépéssel felvesz gyakorlattal rendelkezŒ vezetŒt a présmıhelybe (feltétel gépészeti középiskola) és raktárost – targoncást. Tel.: 031/5529022, Nagy Gyula. ● Takarításra és vasalásra keresek heti két alkalomra megbízható munkaerŒt Balázsfára. Tel.: 0908 715 836. ● MunkaerŒt keresünk kulcsos (krupié) – pincér pozícióba a KORNER bárba, Dunaszerdahelyen (Komensk˘ u.). Tel.: 0903 420 959.

● Eladó 12,6 áras közmıvesített telek régi házzal Nagyszarván. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0948 504 748. ● Eladó családi ház Dercsikán. Tel.: 0907 768 921. ● Eladó vontatható, 10 m2-es, hatszögletı bódé – újságosnak, üzletnek – Vezekényen (polcok, villany, riasztó, bejárati ajtó). Tel.: 0905 501 742; 0907 093 708. ● A NANY 13, s.r.o., ingatlanközvetítŒ és végrehajtó cég, Komárom eladásra kínál családi házakat – Dunaszerdahelyen (Nyugat-lakótelep, 4,1 millió Sk – látni kell); Pódafán (4,3 millió Sk); Balázsfán (4,9 millió Sk – kitınŒ állapot); öregebb nyaralót Vala‰ská Belán (200 000 Sk, szükséges az átalakítás); telkeket a köv. helyeken: Nová StráÏ, Mercelová, Pribeta, Patince, Bodíky, Trh. Hradská, Nové Zámky. Továbbá eladásra kínál: 3 szobás, átalakított lakást Dunaszerdahelyen (1,70 millió Sk); 3 szobás, teljesen átalakított lakást (2,15 millió Sk); 3 szobás berendezett, teljesen átalakított lakást Komáromban (2,55 millió). Árverés végrehajtása tulajdonosok és jelzálogtulajdonosok részére. Tel.: 0948 031 800; 0915 884 102; 0905 658 996; 0907 707 415. E-mail: nany13@nany13.sk ● Eladó 8 áras építkezési telek Dunaszerdahely mellett, Hegyéte községben. Ára 1.200,-Sk/m2. Tel. 0905 581 494.

INGATLAN

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek, irodának is. Tel.: 0907 627 550.

LAKÁS, GARÁZS

● Eladók, újonnan épült, 2-3 szobás lakások Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 323 143. ● Vennék egyszobás lakást Dunaszerdahelyen vagy Somorján. Tel.: 0905 831 996. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Városháza tér). Ára 1 850 000 Sk. Ingatlanirodák ne hívjanak! Tel.: 0905 892 679, csak délután. ● Vennék Somorján 1-2 szobás lakást valamint 2-4 áras kiskertet, külön-külön is. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0948 504 748. ● Eladó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Vámbéry tér). Tel.: 0905 139 442; 0905 680 970. ● Eladó nagy 3 szobás, átalakított szövetkezeti lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Ára 1,8 mill. Sk. Tel.: 0902 465 561. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Neratovice tér). Tel.: 0915 957 142. ● Eladó részben átalakított, magántulajdonban lévŒ garzonlakás Dunaszerdahelyen a Kelet-lakótelepen. Tel. 0908 309 040. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Kondé püspök u.). Tel.: 0903 653 084. ● Eladó garzonlakás Dunaszerdahelyen (Észak II.). Tel.: 1915 113 889 . ● Eladó magántulajdonban lévŒ, átalakított 3 szobás lakás berendezássel együtt Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0903 516 443. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (SZNF tér). Ára 1 600 000 Sk. Tel.: 0910 542 413.

MEGEMLÉKEZÉS Szeretteim, én már elmentem, küzdöttem, de tovább nem tehettem. Szerettem volna még sokat remélni, gyermekeim, unokáim útját figyelemmel kísérni. De a halál eljött, búcsúzni nem hagyott, édes szeretteim, én most már az Úrnál vigyázok reátok. Fájó szívvel emlékezünk június 8-án, halálának első évfordulóján a szerető feleségre, édesanyára, nagymamára, KISS VINCÉ NÉ, szül. HÁJOS MÁRIÁRA (Kisudvarnok).

Férje, lánya, fiai, menyei, unokái, dédunokái és a rokonság ● Bérbe adó berendezett szobakonyhás lakás BŒsön. Tel.: 0918 673 387. ● Bérbe vennék (esetleg megvásárolnám) 3-4 szobás lakást Dunaszerdahelyen (Kelet-lakótelep). Tel.: 0907 336 234. ● Kiadó garázs Dunaszerdahelyen a Vásártéren (a Focus divatház mellett). Tel.: 0905 642 087. ● Kiadók irodahelyiségek Dunaszerdahelyen a város központjában (18 m2 szociális helyiséggel együtt 6000 Sk/hó, 35 m2 szociális helyiséggel együtt 9500 Sk/hó). Tel.: 0905 596 422. ● Bérbe adó üzlet-, iroda-, raktárhelyiség Dunaszerdahelyen, a város központjában. Tel.: 0905 605 199. ● Bérbe adó 30 m2 + 12 m2 üzlethelyiség Dunaszerdahelyen, a fŒút mellett. Tel.: 0918 222 661. GÉPJÁRMÙ

● Eladó kitınŒ mıszaki állapotban lévŒ piros ·koda Fabia SDi, gy. év 2004, 109 000 km, ülésfıtés, elektromos ablakok, centrálzár. Ára 206 000 Sk. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Kontaktus: 0903 415 642. ● Eladó ezüst Opel Vectra 1,9 CDTi, gy. év 2007. Tel.: 0908 706 436. ● Eladó 4,5 tonnás haszonteherbírású Renault Midliner S.180, szekrényes hıtŒvel. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 591 439. ● Eladó garázsolt ·koda Felicia 1,3, kevés kilométerrel. Tel.: 0905 601 279. ● Eladó Renault 19, 1,9 D, gy. év 1993. Ára 55 000 Sk. Tel.: 0905 411 846. Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bŒrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/ olajcsere után. Ára 170 000 Sk. Tel.: 0903 415 642.

KIADÓ – BÉRLET

● Az egész ország területén vennék szántóföldet 100 ha-tól 2000 ha-ig. Tel.: 0948 312 294. ● Vennék 8 áras telket Dunaszerdahelyen, a MAX üzletközpont mögött. Tel.: 0911 428 022; 0908 428 022.

● Eladó ·koda Fabia 1,2, gy. év 2006 (szervokormány, 2 x airbag, ABS, centrálzár, biztonsági kapcsoló, kombinált mıszerfal). Ára 248 000 Sk. Tel.: 0907 344 112. ● Eladó Mazda 323 F, gy. év 1992. Tel.: 0904 284 281.

● Eladó · Fabia 1.2, 47 kW, gy. év 2003, 85 000 km, ára 165 000 Sk. Tel.: 0904 827 552. ● Eladó ·koda 120. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911 106 435. ● Eladó ·koda Forman. Tel.: 0905 739 728. ÜDÜLÉS, KIRÁNDULÁS

● Nyelvi és relaxációs táborok, családi üdülések: Olaszország – Balaton – Szántód, Hotel Rév; június 27–29.: Prága. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. ● SzálláslehetŒség az AlacsonyTátrában: Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256; www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● Balatonalmádiban kiadók kedvezményes áron lakások, nyaralók. Tel.: 0036/88/438 393; 0036/30/937 84 75. www.balaton.hu/mikes; e-mail: z.mikes@freemail.hu ● Nyaraljon a Balatonnál! Szeretettel várjuk. Tel.: 0036/87/ 471 551. VEGYES

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó komplett berendezés fodrászüzletbe. Tel.: 0908 134 995. ● Holisztikus önismereti táborok felnŒttek részére Nagyszegpusztán: július 6–12., augusztus 17–23. BŒvebb inf. Kovács Gabi táborvezetŒnél. Tel.: 0905 136 411, www.bardo.szm.sk ● Eladó drapp-piros színı, Cam Combi Family háromkombinációs babakocsi. Tel.: 0915 737 144. ● Eladó olcsón betonkeverŒ. Tel.: 0905 986 642. ● Eladó régi fabútor, olcsón, Dunaszerdahely mellett. Tel.: 0908 454 862. ● Eladó jó állapotban lévŒ tızhely (sparhelt 3000 Sk-ért). Tel.: 0902 711 845. ● Eladó 4 kombinációs, alig használt JUPPI babakocsi, kitınŒ állapotban, univerzális színben (kocsitáska, hordozó, esŒvédŒ). Ára 4500 Sk. Tel.: 0905 939 168. ● Eladó Prothen gázkazán (5 éves) 3000 Sk-ért. Ajándékba adok hozzá Qadriga 160 literes gázbojlert. Mind jó állapotban. Tel.: 0905 968 735. ● Eladó térkŒ és járdaszegély, valamint fıhézagos betonkockák. Tel.: 0904 284 281, DS. ● Eladó bálázott here és széna. Tel.: 031/55 85 391.


13

Hirdetés

2008. június 10.

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

DAC-ügylet: Vajon milyen áron?

■http://www.parameter.sk/24h

Emlékszem vasárnapokra, amikor délután izgatottan öltözködtünk, egymás kezébŒl kikapkodva a jobbnál jobb „ruhadarabkákat” a Nem baj, ha nem tetszik, de ez a divat címszó alatt, hiszen mentünk a meccsre. Pontosan tudtuk, hánykor kezdŒdik, hová kell helyet foglalni ahhoz, hogy lássunk és – ami fontosabb volt számunkra –, hogy láthatók legyünk, hiszen minden valamire való fickó kint volt. Na, meg a focisták! Kicsit irigykedtünk is azokra a csajokra, akik kaptak egy „GyŒsz egy kofolára?” meghívót… De hogy kivel játszunk, egyáltalán nem volt fontos számunkra, csak az esemény. Megtanultuk a verseket, dalokat és tiszta szívvel ordibáltuk – a szemünk sarkából azt lesve, vajon be tudunk-e ezzel a vehemens fociimádattal vágódni valamelyik kiszemelt áldozatunknál. Hát, ez ma már csak nosztalgia. Ami manapság eszembe jut a DAC kapcsán, az a régi összefogás, ami Dunaszerdahelyen volt akkor, amikor a DAC szárnyalt! Ha DACmeccs volt, nem voltak ilyen-olyan szavazók, csak DAC-drukkerek voltak! MitŒl tudunk valamiért rajongani, tiszta szívvel lelkesedni? Mert úgy éreztük, közünk van

■www.parameter.sk/regio

Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre

hozzá? Részesei vagyunk valami nagy dolognak? A közösségi szellem? Mert a mienk? Amit együtt teremtettünk? Ezáltal a DAC szinte a város, sŒt a szlovákiai magyarság egyik márkaneve lett? Mert érték? És kik azok az értékteremtŒk? Akik megálmodták, hatalmas, ép ésszel felfoghatatlan eszméket követve megalapították, verítékkel kiharcolták a létjogosultságát? Akik hitet adtak a focistáknak, hogy igenis lehetséges és feljuthatnak a nagyok közé? Akik ezzel ugyanúgy hitet adtak a szurkolóknak, hogy igenis ott a helyünk a nagyok között? Vagy a szurkolók, akik bizalmat szavaztak nekik, mert érezték a hitet, a tenni akarást, a tetterŒt, hogy jó a csapathoz tartozni? És kik azok az értékmegŒrzŒk? Akik biztosítják a legitim hátteret? Legyen az akár gazdasági, politikai, eszmei támogatás. Akik szintén tudják, hogy a DAC egy márkanév, aminek elŒkelŒ helye van Dunaszerdahely képeslapján, amit a cseh turista a termálfürdŒbŒl küld haza? Akik nem engedik meg maguknak azt a luxust, hogy hazardírozzanak vele és egy bizonytalan „megmentŒ” kezére játsszák?

ÉrtékmegŒrzŒ-e vajon a polgármester? Amikor szinte egyik napról a másikra fı alatt dönt(et), kihagyva bármilyen szakmai, gazdasági, akár politikai fórumot? A módszerek ismerŒsek. Csak a szándék kérdéses. De errŒl már annyit olvastunk, nem is boncolgatnám tovább. Jelen esetben a felelŒsség kérdése izgat. Lehet-e vállalni, hogy ez egy felelŒsségteljes üzlet lesz? Kinek lesz ez jó? Sehol sincs az megírva, hogy a DAC lehet olyan, mint régen volt, ami elmúlt, elmúlt, valóban csupán nosztalgia. Lehet, hogy a kutya sem tudna már olyan szinten lelkesedni bármiért is ebben a városban? Miért is tenné? Ad neki valaki is egyetlen hihetŒ érvet erre? Ha még a fiatal, akaró és ügyes fiatalokat, az utánpótlást is semmibe veszik. Ahelyett hogy lehetŒséget adnának nekik. Hát ez eléggé fájó és lesújtó is egyben. Miért is lelkesednének, ha pont azoknál szembesülnek az arroganciával, akik arra volnának hivatottak, hogy az érdekeiket képviseljék minden áron?! Sok a kérdés már megint, bár nagy a gyanúm, hogy a többsége költŒi marad továbbra is. Cáfoljatok meg. Örülne a szívem! Szeretettel Antal Ági

DUNAUTO, Dunajská Streda autorizovaný predaj a servis FIAT, Alfa Romeo, Peugeot

hľadá do zamestnania na plný pracovný úväzok kolegov. PRIJÍMACÍ TECHNIK – Základné požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou strojárske; znalosť jazykov – slovenský a maďarský; ďalej práca na PC, vodičský preukaz typu B. SKLADNÍK, VEDÚCI SKLADU – Základné požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou strojárske; znalosť jazykov – slovenský a maďarský; ďalej práca na PC, hospodárska korešpondencia, skladové hospodárstvo. KLAMPIAR – Základné požiadavky: stredoškolské učňovské vzdelanie, prax v danej oblasti je vítaná. Ďalšie požiadavky na kandidátov: flexibilita, komunikácia, ústretovosť voči klientovi, zodpovedný prístup k práci. Žiadosti a svoje životopisy prijímame e-mailom na dunauto@dunauto.com alebo osobne v predajni FIAT, Dunajská Streda. Tel.: 031/590 01 02; 0905 859 618.

Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■www.parameter.sk/sport A

regionális

sporttól

a

Forma–1-en,

BL-en

keresztül a vizilabdáig ■www.parameter.sk/kultura Kulturális

híradónak

is

hívhatnánk,

de

ettŒl

jóval emészthetŒbb ■http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!

Dunaszerdahelyi székhelyű építkezési

vállalat

gyakorlattal rendelkező részlegvezetőt keres. Feladatok:  részlegen belüli termelés szervezése, irányítása  a szakmai irányítása alá tartozó munkavállalók munkájának koordinálása,  dokumentáció karbantartása. Biztos munkahelyet és hosszú távra szóló foglalkoztatást kínálunk. Írásos jelentkezését az alábbi címre várjuk: Eurostav-DS, a.s., Priemyselná ul. 5296/2A, 929 01 Dun. Streda. Tel.: 031/552 87 45. E-mail: office@eurostav-ds.sk

FELVESZÜNK biztonsági őröket

FOCUS MUSIC SHOP

Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren.

CD, MC, VIDEO, DVD, koncertjegyek árusítása.

Jó fizetési lehetőség!

Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02

Tel.: 0907 898 293.

APRÓHIRDETÉS – DROBNÉ INZERÁTY Oznámenie o verejnej zbierky ZPMP oznamuje konanie verejnej finanãnej zbierky za úãelom zlep‰enia Ïivotn˘ch podmienok ºudí s mentálnym postihnutím dÀa 12. júna 2008 z príleÏitosti DÀa kriv˘ch zrkadiel v ãase od 9.00 hod. do 20.00 hod. na území mesta Dunajská Streda. Povolenie vydal Obvodn˘ úrad v Dun. Strede, ã. povolenia: A08/05996-2.

HÁZIÁLLAT

● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon (GA) kedvezményes áron megrendelhetŒk frissen tisztított pecsenyekacsák (1 kg/

100 Sk, élŒ súly 1 kg/60 Sk), valamint kaphatók 8-10 hetes BIG 6-os brojlerpulykák, súlyuk 2,5-3 kg (270 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277.

● Fedeztetésre ajánlom máltai pincs kan kutyámat. Tel.: 0905 235 904. ● Eladók bajor véreb kiskutyák, jutányos áron, magyar vizsla anyától. Tel.: 0915 755 653.

www.parameter.sk

● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Ubytovanie v súkromnej chate v Nízkych Tatrách – Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256, www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● Kúpim „triodynu“ alebo star‰iu v˘konnú zváraãku. Tel.: 0944 093 247. ● Hºadáme predajcov do elektropredajne Andrea Shop v ·ali a v Dun. Strede. Îivotopisy prosím zasielaÈ na e-mailovú adresu: vangel@madnet.sk. ● Prijmem ãa‰níka/ãku do re‰taurácií v Dun. Strede. Tel.: 0905 863 048. ● Dám do prenájmu garáÏ v Dun. Strede (Trhovisko, vedºa Focusu). Tel.: 0905 642 087.

● V˘robná spoloãnosÈ so zahraniãnou kap. úãasÈou, so sídlom v ·amoríne hºadá pracovníka na pozíciu: VEDÚCI ZMENY. PoÏiadavky: vzdelanie stredo‰kolské s maturitou, prax 5 rokov vo v˘robe na podobnej pozícii, zodpovednosÈ, precíznosÈ, práca s PC – poÏaduje sa uÏívateºská znalosÈ, skúsenosti s 5S, KAIZEN a SAP sú v˘hodou. Tel.: 0905 454 871, email: fortius@nextra.sk ● Kúpim jednoizbov˘ byt v Dun. Strede. Tel.: 0903 209 643. ● Stavebno-montáÏna firma hºadá murárov do trvalého pracovného pomeru – aj Ïivnostníkov. Miesto v˘konu práce okres Dunajská Streda. Tel.: 0905 440 063; 031/552 11 90. ● Popredná spoloãnosÈ pôsobiaca v oblasti vzduchotechniky so zastúpením v ·amorí-

ne prijme do pracovného pomeru – chladiara. PoÏiadavky: stredné odborné uãili‰te v odbore chladiar, príp. absolvovanie odborného ‰kolenia. Osvedãenie o spôsobilosti podºa vyhl. 74/1996. Motivujúce finanãné ohodnotenie podºa v˘konnosti a kvality vykonanej práce, dlhodobá perspektíva sebarealizácie, za‰kolenie. Tel.: 0905 439 618. ● Predám · Fabiu Komfort kombi, rok v˘r. 2001, 100 000 km najazden˘ch, vynikajúci stav. Cena 185 000 Sk. Grátis: 4 kolesá + 4 Michelin. Tel.: 0903 468 952. ● Kúpim pozemok do 8 árov v Dun. Strede za obchodn˘m centrom MAX. Tel.: 0911 428 022; 0908 428 022. ● Zabezpeãíme pre‰kolenie pracovníkov SBS na získanie nového preukazu odb. spôsobi-

losti. Skrátená forma v˘uky: 2500 Sk, normálna forma v˘uky: 4000 Sk. Tel.: 0905 471 606. ● Zaujímajú Vás Základy financovania? Chcete získaÈ Základy z odboru financií? Nav‰tívte novootvoren˘ bezplatn˘ kurz Finanãnej gramotnosti. Tel.: 0918 520 263. ● Predám zámkovú dlaÏbu a zatvárÀovaãe. Tel.: 0904 284 281, DS. ● Predám Mazdu 323 F, rok v˘r. 1992. Tel.: 0904 284 281. ● Predám 4-kombinovan˘ detsk˘ koãík JUPPI, univerzálna farba, v˘born˘ stav. Cena 4500 Sk. Tel.: 0905 393 168. ● Medzinárodn˘ holding otvára novú kanceláriu v Dun. Strede. Ak si ambiciózny, hºadበkariéru a dobré finanãné ohodnotenie prihlás sa na tel. ã.: 0905 959 486.


14

Sport

2008. június 10.

DAC: Keserédes bajnokavató II. labdarúgóliga, nyugati (A) csoport, 30. forduló. Szombat délután elmosta a kiadós zápor a DAC-stadionban nagy érdeklŒdéssel várt bajnokavatót, melynek a szurkolók által megálmodott forgatókönyvét a vendégek fejtetŒre állították. A hazaiakat alighanem megzavarta a tét nélküli mérkŒzés ténye, hiszen mire ráébredtek, hogy a bajnok skalpjára vadásznak a vendégek, már két góllal vezetett a Púchov. Ekkor még csupán az ötödik percet jelezte a stadion órája… A kezdŒcsapatból sérülés és eltiltás miatt kimaradt T. Horváth, Lelkes Mátyás, A. Kubala, Uzola. Ko‰ovan helyett pedig Hro‰ kapott bizonyítási lehetŒséget. Az elején átjáróházhoz hasonlított a csallóköziek nehézkés védelme. A szellŒ lábú Solomon két egyéni alakítását góllal fejezte be. Csölléék csupán tétlen szemlélŒi voltak a történéseknek. A foly-

tatásban is a technikailag és taktikailag képzett, tetszetŒsen kombináló vendégek játszották a prímet. A sárga-kékek sokat hibáztak, nem tudtak játékba lendülni. Nem sokkal az elsŒ félidŒ befejezése elŒtt Solomon triplázott, lövését Hro‰ bevédte. Padlón voltak az ünnepeltek. A csalódott DAC-hívek fújozni kezdtek, néhányan sietve elhagyták a nézŒteret. „Inkább a képernyŒ elŒtt ülve szurkolunk a cseheknek az Európa-bajnokság nyitómeccsén, hiszen itt éppen leiskolázzák a mezŒny legjobbját“ – búcsúzott el szomszédjától a sietve távozók egyike. A szünetben a tizennyolc esztendŒs dunaszerdahelyi labdazsonglŒr, SzipŒcs József bemutatója hozta lázba a fázósan didergŒ, morcos focihíveket. Zúgott a vastaps, és a cserét követelŒk rigmusa: „A kezdŒbe vele!” Nos, Fieber Péter, a vendéglátók vezetŒedzŒje SzipŒcs Jóskát nem, de Németh Krisztiánt és Lelkes Ádámot a második félidŒ kezdetét je-

 Fogas Ferenc felvételén a bajnokcsapat tagjai pózolnak a trófeával

Szakadék szélén a Somorja Nyugat-szlovákiai III. liga, 29. forduló. Nem termett babér a csallóközieknek a hét végi fordulóban. A galántaiak hazai pályán remiztek az egyik bajnokjelölt elleni találkozón. A negyediek viszont játékosedzŒjük, Andrej Filip vezérletével gólfesztivált rendeztek hazai környezetben. A záróforduló slágermérkŒzését Somorján játsszák, ahol a hazaiaknak legalább egy pontot kell szerezniük a kiesés elkerülése érdekében, a bajnokságra törŒ Dolné Vestenice ellen. A 29. forduló eredményei: Érsekújvár–Lednické Rovne 1:1 (0:1), g.: Dang Van (90.), ill. Kecík (18.), DomaniÏa–Somorja 3:0 (1:0), g.: Lagín (34.), Svoboda (87.), Král (90.), Dubnica B–BŒs 3:0 (2:0), g.: Tubonemi (26., 40.), Straka (66.), Nagyölved–Myjava 1:1 (0:0), g.: Dulai (87.), ill. âernáãek (75.), Negyed–PovaÏská Bystrica 5:1 (0:1), g.: Filip (47., 90.), âenté‰ (54.), Ambrus (76.), Pa‰tiak (82.), ill. Sovík (13.), Galánta–Jaslovské Bohunice 0:0, âFK Nitra–Partizánske 3:1 (0:0), g.: R. Borãin (71., 74.), Loviãka (60. – ön-

gól), ill. Loviãka (76.), Dolné Vestenice–Párkány 5:1 (2:1), g.: Laurinec (35., 57.), Obert (40.), Kurbel (47.), Cíger (52.), ill. Molnár (39.). A bajnokság állása: 1. D. Vestenice 2. J. Bohunice 3. Myjava 4. Negyed 5. Érsekújvár 6. P. Bystrica 7. Dubnica B 8. Galánta 9. Nagyölved 10. BŒs 11. DomaniÏa 12. âFK Nitra 13. Párkány 14. Led. Rovne 15. Somorja 16. Partizánske

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

16 16 14 14 13 12 11 11 11 11 10 8 10 9 8 7

7 7 7 6 7 7 9 7 4 3 5 10 4 5 7 7

6 6 8 9 9 10 9 11 14 15 14 11 15 15 14 15

49:23 41:16 40:23 45:27 50:41 46:39 40:30 30:27 32:48 44:38 39:53 33:47 33:63 36:49 27:46 38:53

55 55 49 48 46 43 42 40 37 36 35 34 34 32 31 28

ái

lentŒ sípszót megelŒzŒen már pályára küldte. A cserék, valamint a rögtönzött fejmosás hatására felocsúdtak a kábulatból a csallóköziek. ElsŒ kapura tartó kísérletük az 55. percben a vendégek hálójában landolt. Milan öt perc elteltével duplázott. A Fieber-legénység erejébŒl egyenlítésre már nem futotta. „Ha az elejétŒl a pályán vagyok, akkor mi nyertük volna a mai meccset” – élcelŒdött a vesztes csata végén a rutinos Németh Krisztián, aki kilenc év után, kékre festett hajjal, újra bajnok lett DAC-mezben. „Már a legelején kétgólos vesztésre álltunk. A folytatásban tovább növelték elŒnyüket a kiváló játékerŒt képviselŒ vendégek, majd fordult a kocka. A fiúk nagy akarással harcoltak, minimálisra csökkentették hátrányukat. Egyenlítésre már nem maradt idŒ. Célunkat azonban teljesítettük, bajnokságot nyertünk” – fogalmazott Fieber Péter, a DAC vezetŒedzŒje. ElsŒ és egyetlen idénybeli hazai kudarca után a törzsdrukkerek egyike megkönnyebbült sóhaj kíséretében értékelt: „Szerencsére nem az utolsó fordulóban, ki-ki meccsen dŒlt el az elsŒség kérdése.” A kínos kisiklás ellenére az idényzárót a hagyományos pezsgŒfürdŒ, körtánc, fotózás követte. Majd Du‰an Kuãera, a Szlovák Futballszövetség titkára adta át Csölle József csapatkapitánynak a bajnoknak járó méretes serleget. Természetesen a mezekre vadászók sem jártak rosszul a keserédesre sikeredett focifiesztán, melyen sem a DAC nemrég leköszönt vezetŒi, sem az új tulajdonos képviselŒi nem voltak jelen. A dubai befektetŒcsoport jókívánságait a helyi hangosbemondó az ünnepség perceiben tolmácsolta. A dunaszerdahelyi szezonzárón azonban azok is megjelentek, akik a bajnoki címmel megédesített 2007/2008-as bajnoki évfolyamban meghatározó szerepet játszottak a DAC menetelésében. „Meszlényivel, vagy Fieberrel? Nem is ez a lényeg, sokkal inkább a dunaszerdahelyi labdarúgás diadala, a felsŒbb osztályban való szereplés kivívása. Ünnepelni jöttem. Nincs bennem tüske, pro-

fi vagyok” – adta közre érzéseit a vezetŒedzŒ posztjáról a hajrában elmozdított Meszlényi Tibor. A volt menedzser, SebŒ László a szövetség illetékeseit gardírozta. „Az új klubtulajdonosok megbízásából gondoskodtam az irányító szerv képviselŒjérŒl“ – körvonalazta küldetését a tapasztalt tisztségviselŒ. Szombaton véget ért egy fejezet a dunaszerdahelyi futball történetében. Az újabb, a CorgoÀ-ligás korszak nyitánya azonban még sok megválaszolatlan kérdést tartalmaz. (ái) A 30. forduló eredményei: ·KP Dúbravka–Artmedia B 1:3 (1:2), g.: ·koda (28.), ill. M. Maro‰i (3.), Novesk˘ (45.), Îabka (90.); PSâ Pezinok–Raãa 1:0 (0:0), g.: Pastva (75.); DAC–Púchov 2:3 (0:3), g.: Milan (55., 59.), ill. Solomon (3., 5., 38.) – DAC: Hro‰–Milan, M. Ga‰parík, (46. Németh K.), Csölle, Kiss, Belkovics, M. Palic (46. Lelkes Á.), Chmelo, Csémy, Bognár (70. Buka), ·negoÀ); Vrbové–Slovan B 2:0 (1:0), g.: Kubi‰ (45. – 11-esbŒl), P. GaÏík (48.); Spartak Trnava B–Nové Mesto nad Váhom 3:0 (2:0), g.: Rado‰ovsk˘ (35., 39., 77.); SFM Senec–FC Nitra B 2:2 (0:1), g.: Futó (52., 55.), ill. S. Bali‰ (44.), Jiránek (90.); Moravany nad Váhom–Nem‰ová 1:2 (1:1), g.: Malinoviã (67.), ill. Laco (14.), âerven˘ (58.); Vráble–Topoºãany 2:1 (0:1), g.: Pavelka (70.), ËuÈuris (82.), ill. Candrák (11.). Végleges táblázat: 1. DAC 2. Púchov 3. Nem‰ová 4. SFM Senec 5. N. Mesto 6. Vráble 7. FC Nitra B 8. Artmedia B 9. ·KP Dúbravka 10. Slovan B 11. Vrbové 12. Topoºãany 13. Moravany n/V. 14. Raãa 15. Sp. Trnava B 16. PSâ Pezinok

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

18 16 16 14 15 13 13 12 10 10 10 7 9 7 7 5

3 8 7 8 5 8 7 6 8 7 7 11 4 10 6 11

9 6 7 8 10 9 10 12 12 13 13 12 17 13 17 14

54:29 42:33 39:27 43:31 36:29 37:20 38:38 45:43 35:43 35:35 30:37 35:40 35:48 24:37 30:44 25:48

57 56 55 50 50 47 46 42 38 37 37 32 31 31 27 26

Ágh István

Nyolc meccsen 38 gól Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkeleti csoport, 29. forduló. Elemében voltak a csatárok, hiszen nyolc mérkŒzésen összesen 38 találat került a jegyzŒkönyvekbe. Ugyanakkor a kisfaludiak (!) és az ímelyiek gólképtelenek maradtak a hét végén. Igazi focigála zajlott a bajnokcsapat futballpályáján, ahol hatszor zördült a vendégek hálója. A nyárasdi Peciar mesternégyessel, az ógyallai Kling mesterhármassal gyarapította góljainak számát a mesterlövészek listáján. Eredmények: Palárikovo–Kisfalud 5:0 (1:0), g.: 14. Holka, 65., 72. Fiala, 83. Tonkoviã, 89. Kompas. Ógyalla–Pered 6:1 (2:1), g.: 7., 52. Kósa, 44. Dudás, 51., 72., 83. Kling, ill. 41. Áã. Vágpatta–Szered 1:2 (0:1), g.: 55. Lehock˘ (11 m), ill. 24., 65. Polednák. Nyárasd–Ímely 6:0 (1:0), g.: 34., 55., 84., 88. Peciar, 47. Bene‰, 50. Mandák. FC ViOn B/Volkovce–FelsŒkirályi 4:2 (1:2), g.: Kováã 2, Mankoveck˘ 2, ill. Lencsés, Új. Deménd–Gúta 3:1 (1:0), g.: 18. R. Benca, 75. Meszáros, 76. StraÀák, ill. 65. Máté P. Poºnohospo-

dár Moãenok–Ipolyság 1:3 (1:0), g.: 48. Kollár, ill. 62. Urblík N., 74., 76. Bodzsár. Diószeg–Komárno 2:1 (1:0), g.: 1., 50. Sabatoviã, 49. Nagy. A bajnokság állása: 1. Nyárasd 2. Palárikovo 3. Deménd 4. Szered 5. Kisfalud 6. FC ViOn B 7. Diószeg 8. Ógyalla 9. Komárom 10. Gúta 11. Ipolyság 12. FelsŒkirályi 13. Ímely 14. Vágpatta 15. Pered 16. Mocsonok

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

24 20 19 16 14 14 11 11 10 10 10 10 10 9 8 3

2 5 5 0 4 2 7 6 6 6 4 3 3 3 4 6

3 4 5 13 11 13 11 12 13 13 15 16 16 17 17 20

75:17 61:23 65:29 51:37 72:52 54:39 50:42 49:50 48:54 42:53 45:59 34:57 36:72 48:74 36:60 17:65

74 65 62 48 46 44 40 39 36 36 34 33 33 30 28 15

Összeállította: (lel)

Gólzápor Nyékvárkonyban Az ekeliek dobogós helyezése Nyugat-szlovákiai V. liga, 29. forduló. A gólokban bŒvelkedŒ idénybeli utolsó elŒtti bajnoki fordulóban a legtöbb találat, szám szerint tíz Nyékvárkonyban került a jegyzŒkönyvbe. Ivicze a nádszegiek mezében triplázott. A két szomszédos csallóközi település csallóközkürti presztízscsatája pontosztozkodással ért véget. Gólzáporos gyŒzelmüknek köszönhetŒen a balonyiak elkerültek a sereghajtó pozíciójából. Eredmények: Vága–Illésháza 2:2 (0:0), g.: Forró (52.), Bor‰ (85.), ill. Ollé (50.), Mariã (80.); Csallóközkürt–Vásárút 1:1 (1:0), g.: Novota (22.), ill. Tomasovics (76.); Vágfarkasd–Nagymegyer 0:1 (0:0), g.: Szabó T. (87.); Balony–Nagyfödémes 6:3 (1:3), g.: Farkas (12., 65.), Johancsik (74.), Diószeghy (84.), Karácsony (88.), Tóth (89.), ill. Sendeck˘ (22.), Hlinick˘ (35., 39.); Jarok–FelsŒpatony 5:2 (2:0), g.: Bernáth (22.), Bédi (25., 52. – 11-esbŒl), Tomi‰ (59.), Gregu‰ (80.), ill. Hladk˘ (69., 84.); Dióspatony–Vízkelet 0:1 (0:1), g.: Bobor (34.); Nádszeg–Feketenyék 3:2 (0:0), g.: Ivicze (79., 83., 89.), ill. Barãák (60.,

81.); Nyékvárkony–Vágsellye B 7:3 (2:1), g.: Kósa (7., 70.), Egri (20., 61.), Méhes (64., 70., 80.), ill. Pál (44.), Lózsi (70.), Bogin (85.). A bajnokság állása: 1. Vízkelet 2. Nyékvárkony 3. Csallóközkürt 4. Vásárút 5. Illésháza 6. Dióspatony 7. Nádszeg 8. Vága 9. Nagyfödémes 10. Nagymegyer 11. Feketenyék 12. Vágsellye B 13. Jarok 14. Vágfarkasd 15. Balony 16. FelsŒpatony

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

18 16 15 13 13 14 13 13 12 12 12 11 10 9 6 5

7 7 3 6 6 3 5 5 5 4 4 5 7 8 2 3

4 6 11 10 10 12 11 11 12 13 13 13 12 12 21 21

57:25 69:31 59:37 62:39 58:41 42:43 43:42 47:48 45:40 37:41 37:54 37:53 52:46 49:49 25:71 25:84

61 55 48 45 45 45 44 44 41 40 40 38 37 35 20 18

Összeállította: (ái)

Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport, 29. forduló. A bajnok nagysurányiak legyŒzésével biztosították be dobogós helyezésüket a tabellán az ekeliek, akik akár még egy fokkal is elŒrébb araszolhatnak a ranglétrán. Hazai környezetben szenvedtek csúfos vereséget a nemesócsaiak. Idegenben sziporkáztak az udvardiak. GyŒzelmüknek köszönhetŒen megerŒsítették pozíciójukat az élbolyban a hetényiek és a perbeteiek. Eredmények: Ekel–·urany 2:1 (0:0), g.: Somogyi (53.), Turza (62.), ill. Horvatoviã (63.); Nemesócsa–Cseke 1:4 (0:1), g.: Cseh J. (87.), ill. Srna (34.), Meiling (61., 63., 73.); Hetény–Tardoskedd 3:2 (1:0), g.: Csintalan I. (44.), Halász R. (50.), Szabó M. (53.), ill. Buják (72.), J. Dikácz (82.); Doln˘ Ohaj–Hontfüzesgyarmat 3:3 (2:2), g.: Augustín (29., 41.), J. Pétery (82.), ill. Kaãmárik (30.), Hovan (31.), Sliaãan (90.); Perbete–Újlót 2:1 (0:0), g.: Kovács I. (60.), Polgár K. (72. – 11-esbŒl), ill. T. Bagala (85.); Komjatice–Mojzesovo 1:2 (1:1), g.: Melichárek (17.), ill. J. Hoppan (9.), Buransk˘ (80.); Garamkálna–Bánov 2:0 (0:0), g.: V.

Rakica (89.), Szilvás (90.); Nagysalló–Udvard 1:5 (0:1), g.: Banda (81.), ill. Sárközi (35.), öngól (47.), Nagy (65., 75.), Trnka (69.). A bajnokság állása: 1. ·urany 2. Udvard 3. Ekel 4. Garamkálna 5. Perbete 6. Hetény 7. Hontfüzesgyarmat 8. Cseke 9. Újlót 10. Nagysalló 11. Komjatice 12. Nemesócsa 13. Bánov 14. Tardoskedd 15. Mojzesovo 16. D. Ohaj

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

21 20 18 17 15 13 12 13 13 12 13 12 11 8 7 3

1 1 7 4 1 6 8 3 2 4 0 1 1 5 2 2

7 8 4 8 13 10 9 13 14 13 16 16 17 16 20 24

72:25 87:41 68:33 56:29 59:60 66:59 49:41 66:64 57:51 49:53 42:62 46:64 37:60 33:47 36:81 23:76

64 61 61 55 46 45 44 42 41 40 39 37 34 29 23 11

Összeállította: (gh)


Sport

2008. június 10.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK:

Somorja–D. Vestenice: .........? (A III. labdarúgóliga zárófordulójának mérkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb június 14-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzés végeredményét (DAC– Púchov 2:3) egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  KÉZILABDA. KitınŒ játékkal a második helyet szerezte meg a dunaszerdahelyi DAC kézilabdaklub fiatalabb serdülŒ fiúcsapata az elmúlt hétvégén Pozsonyban rendezett nemzetközi tornán. A rangos korosztályos viadalon 2 cseh, egy osztrák és 5 szlovákiai együttes indult, s a csallóközi srácok a selejtezŒ csoportjuk mindhárom mérkŒzését megnyerve (DAC–Nové Veselí B 13:7, ·KP Bratislava–DAC 9:16, DAC–Slovan Modra 20:19) jutottak a döntŒbe. Ott ugyan 20:9 arányban alulmaradtak a cseh N. Veselí A együttesével szemben, ám a tornaszereplésük így is minden elismerést megérdemel. A DAC csapatában a következŒ játékosok szerepeltek: Bodnár B., Májovsk˘ Gy., Csicsay Á., Kosár Á., Rózsa T., Antal G., Balogh M., Horváth L., Horváth M., Nagy Z. és Dömény G.; edzŒk: Kálmán P. és Kálmán M.  LOVASSPORT. Világ-kupa versenyt rendez voltige-lovaglásban június 14–15-én a vágsellyei Slávia SOUP, a lovas tornászat legeredményesebb hazai egyesülete. A kétnapos voltige-maratonra 10 ország, köztük Németország, Ausztria, Oroszország, Finnország, USA és Kanada versenyzŒit várják.  ÖREGFIÚK-FOCI. További fordulóval folytatódott a dunaszerdahelyi járásban a népszerı pontvadászat: Keleti csoport (8. forduló): DS Vízmıvek–Eperjesi FC 7:0, DS Stavreco–Alistáli SE 6:2, Várkonyi FC–Nádasdi Dinamó 2:1, BŒsi FC–Egyházkarcsai Ajax 3:2. A bajnokság állása: 1. Stavreco 24, 2. Vízmıvek 18, 3. BŒsi FC 15, 4. Várkonyi FC 13, 5. Eperjesi FC 9, 6. Karcsai Ajax 7, 7. Nádasdi Dinamó 6, 8. Alistáli SE 3 ponttal. Nyugati csoport (8. forduló): Egyházgellei FC– Nagylégi FC 1:4, FelsŒpatonyi Old Boys–Dióspatonyi DSC 1:6, Tárnoki Old Boys–Nagyszarvai Happy Boys 5:2, Mihályfai FC–Felbári FC 4:1. A bajnokság állása: 1. Felbári FC 21, 2. Dióspatonyi DSC 18, 3. Nagylégi FC 15, 4. Mihályfai FC 12, 5. Egyházgellei FC 9, 6. Tárnoki OB 8, 7. FelsŒpatonyi OB 5, 8. Sárosfai Favorit 4, 9. Szarvai HB 1 ponttal. (–cope, –ck)

15

Csúcsrangadót nyert az Ekecs-Apácaszakállas DUNASZERDAHELY Nagy csatában gyŒzték le a hazaiak legnagyobb riválisukat, a légieket, s ezzel két fordulóval a bajnokság vége elŒtt nagy lépést tettek a bajnoki cím fele. Továbbra is nagy a harc a kiesés elkerülése ellen. A másodosztályban a pálya alkalmatlansága miatt el maradt az Alistál–Illésháza B meccs... I. osztály – felnŒttek (28. forduló): Csenke–Nagyabony 9:1 (5:1), góllövúk Kvarda T. (7., 15., 42.), Szabó J. (22.), Hudec M. (32.), Matus J. (47.), Karika L. (63.), Sárközi Z. (71.), Szlanyicska P. (87.) – Klempa Sz. (30.). Ekecs-Apácaszakállas–Nagylég 2:1 (1:1), Vörös V. (10.), Orosz L. (75.) – Rigó Zs. (25.). Bacsfa–Kisudvarnok 1:2 (1:1), Matlaha M. (18.) – Olejník J. (32.), Csepreghy A. (89.). Egyházkarcsa–Baka 3:2 (1:1), g.: Polák Zs. (30.), Csiffári Cs. (43.), Edmár A. (52.) – Csomor Gy. (8.), Takács I. (62.). Jányok–Sárofa 5:1 (3:0), Nyársik J. (13.), Loidl ª. (19.), Hurtony J. (42.), Balucha B. (73.), Kiss T. (90.) – Hoboth P. (55.). Királyfiakarcsa–Csallóközcsütörtök 1:1 (0:0), Lelkes T. (73.) – Saboó M. (68.). Egyházkarcsa–Hodos 1:1 (0:1), Mészáros M. (70.) – Tóth I. (12.). FK Nagymagyar–Nagyszarva 2:2 (1:1), Balla A. (35.), Sakál P. (78.) – Farkas R. (32.), Varjú L. (68.) 1. Ekecs-Szakállas 2. Nagylég 3. FK Nagymagyar 4. Csenke 5. Egyházkarcsa 6. Bacsfa 7. Csütörtök 8. Nagyszarva 9. Egyházgelle 10. Nagyabony 11. Sárosfa 12. Hodos 13. Kisudvarnok 14. Jányok 15. Királyfiakarcsa 16. Baka

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

19 18 14 14 12 11 10 11 10 11 11 9 9 10 8 7

3 3 6 3 5 7 9 4 6 3 3 7 7 2 7 5

6 7 8 11 11 10 9 13 12 14 14 12 12 16 13 16

71:34 53:27 65:49 61:46 45:51 43:38 49:45 48:55 45:53 63:76 49:69 41:49 46:56 46:54 38:44 34:51

28 28 28 28 28 27 28 28 28

18 13 12 12 13 13 10 12 10

5 9 10 8 5 2 9 2 7

5 6 6 8 10 12 9 14 11

88:26 50:21 40:29 51:35 50:42 50:43 43:43 56:67 42:58

28 27 28 28 28 28 28

9 8 10 9 9 9 8

9 10 2 5 4 4 5

10 9 16 14 15 15 15

37:39 41:48 52:61 37:55 32:61 27:56 43:55

36 34 32 32 31 31 29

III. osztály – felnŒttek, az 1–5. helyezésért (10. forduló): Nagyudvarnok–Szap 4:0 (0:0), góllövŒk Bazsó K. (53., 89.), Végh J. (72.), László M. (76.). Sárrét–Csallóköznádasd 2:1 (1:0), KaráãoÀ P. (10., 57.) – Lehoczky R. (47.). Gomba csapata szabadnapos volt. 1. Nagyudvarnok 2. Gomba 3. Sárrét 4. Csallóköznádasd 5. Szap

26 26 26 26 26

18 15 14 11 9

4 4 2 4 5

4 7 10 11 12

58:28 72:40 57:50 68:53 45:54

58 49 44 37 32

A 6–10. helyezésért: Béke–Medve 5:1 (4:1), Rigó L. (39., 71.), Horváth M. (8.), Orbán Zs. (30.), Debreczeni D. (42.) – Diószeghy Z. (10.). Dercsika–FelsŒvámos 3:5 (1:4), Fekete Sz. (31., 52.), Lelkes K. (67.) – Tóth Sz. (5., 19.), Pápai L. (32.), Tóth B. (41.), Fejes Z. (72.). Royal Dunaszerdahely csapata szabadnapos volt. 6. Dercsika 7. Royal DS 8. Béke 9. FelsŒvámos 10. Medve

26 26 26 26 26

12 10 10 7 5

3 6 5 1 4

11 10 11 18 17

62:68 61:64 46:56 46:87 50:65

39 36 35 22 19

11. Hodos 12. Csallóközkürt 13. Csütörtök 14. Somorja B 15. Sárosfa 16. Jányok

28 28 28 28 28 28

8 7 7 7 6 1

4 3 2 2 3 3

16 18 19 19 19 24

33:61 36:65 54:102 40:95 49:85 32:155

28 24 23 23 21 6

II. osztály – ifjúságiak, az 1–4. helyezésért ( 6. forduló): DAC 1904 B–Egyházgelle 6:0 (2:0), góllövŒk Fitus T. (14., 76.), Szabó G. (42., 70.), Dosztig D. (61., 73.). Csenke–Kisfalud B 2:1 (0:1), a góllövŒkrŒl lapzártáig nem érkezett jelentés. Az 5. fordulóból: Egyházgelle–Csenke 9:0 k. – a mérkŒzés idŒ elŒtti befejezésének elŒidézéséért. 1. DAC 1904 B 2. Egyházgelle 3. Kisfalud B 4. Csenke

26 26 26 26

22 18 15 15

1 1 5 1

3 7 6 10

162:35 107:39 78:57 79:67

67 55 50 46

Az 5–8. helyezésért: Hegyéte–FelsŒpatony 0:9 (0:4), Ozsvald Á. (3., 16., 50., 75., 78.), Szedlák A. (11.), Ozsvald O. (25.), ·ipo‰ P. (63.), Czucz K. (83.). Csilizradvány–Csákány 3:0 k. – a vendégcsapat nem utazott el a mérkŒzésre. 5. Csilizradvány 6. FelsŒpatony 7. Csákány 8. Hegyéte

26 26 26 26

15 14 10 5

5 4 3 1

6 8 13 20

82:39 90:49 78:56 36:171

50 46 33 16

A 9–11. helyezésért: Izap–Mad 3:4 (3:1), Bartal A. (10., 15., 20.) – Tóth K. (60., 71.), Johancsik P. (40.), Brányik Á. (50.). Csiliz-

60 57 48 45 41 40 39 37 36 36 36 34 34 32 31 26

Megjegyzés: FK Zlaté Klasy csapatától a bajnokság végén 3 pontot levonnak. II. osztály – felnŒttek (28. forduló): Nagypaka–Bodak 3:0 (0:0), góllövŒ Gálffy P. (47., 57., 82.). Padány–Lúcs 2:0 (1:0), Kosár Sz. (40.), Hájos Z. (70.). Alistál–Illésháza B – mérkŒzést nem játszották, mert a játéktér alkalmataln volt a játékra; a két csapat megegyezett, hogy a mérkŒzést 2008. június 9-én, hétfŒn 17.30 órától lejátsszák. Csiliznyárad–Somorja B 1:1 (1:0), Csiba I. (40.) – Sipos Gy. (65.). Csilizradvány–Izsap 1:0 (0:0), Horváth J. (49.). Csákány–Felbár 5:2 (3:1), Vizent K. (6.), Berger A. (9.), Tomanovics L. (18.), Krumpolec R. (57.), Udvaro‰ B. ( 80.) – Csölley L. (21.), Almási T. (86.). Pódafa–Szentmihályfa 3:1 (3:0), Rácz A. (20.), Füssi P. (25.), Kun T. (öngól, 37.) – Puha F. (77.). Pozsonyeperjes–Patonyrét 3:1 (1:1), Tászli D. (19., 78.), Navrátil M. (81.) – Jirkovsk˘ J. (21.). 1. Pozsonyeperjes 2. Patonyrét 3. Lúcs 4. Csilizradvány 5. Nagypaka 6. Illésháza B 7. Padány 8. Izsap 9. Csiliznyárad

10. Bodak 11. Alistál 12. Felbár 13. Somorja B 14. Csákány 15. Pódafa 16. Szentmihályfa

59 48 46 44 44 41 39 38 37

 Tanyon rendesen megadták a módját a bajnbokavatásnak... I. osztály – ifjúságiak (28. forduló): Nyárasd–FK Nagymagyar 6:0 (3:0), Rózsa Á. (14., 58.), Egri A. (17., 78.), ErŒs Z. (33.), Kovács G. (88.). Ekecs-Apácaszakállas–Nagylég 2:0 (2:0), Torma I. (19.), Nagy B. (45.). Alistál–Kisfalud 0:3 (0:2), Lelkes T. (4.), Kitanoviã A. (8.), Balogh Á. (60.). Egyházkarcsa–Somorja B 5:2 (1:2), a góllövŒkrŒl nem érkezett jelentés. Jányok–Sárosfa 2:2 (1:2), Rigó P. (42., 80.) – Érsek M. (5., 40.). Csallóközcsütörtök–Baka 3:2 (0:0), Almási T. (59., 83.), Leto-Jozaniak A. (81.) – Bertalan J. (63., 75.). Pódafa–Hodos 2:0 (1:0), Csölle D. (10.), Csóka T. (86.). Pozsonyeperjes–Csallóközkürt 3:0 (1:0), Pénzes R. (16.), Anda A. (49.), Szekács A. (70.). 1. Nyárasd 2. FK Nagymagyar 3. Nagylége 4. Kisfalud 5. Pozsonyeperjes 6. Egyházkarcsa 7. Pódafa 8. Baka 9. Ekecs-Szakállas 10. Alistál

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

23 21 21 20 18 16 14 12 11 10

3 4 2 3 0 3 3 4 3 2

2 3 5 5 10 9 11 12 14 16

147:26 97:25 91:25 99:43 94:54 61:48 82:52 53:54 38:65 53:104

72 67 65 63 54 51 45 40 36 32

Fotó: képarchívum

3. Naszvad 4. Ógyalla B 5. Pat 6. ·robárová 7. Szentpéter 8. Bátorkeszi 9. Csallóközaranyos 10. Búcs 11. Madar 12. Nagykeszi 13. Keszegfalva 14. Dunamocs

24 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25

15 14 12 10 11 9 10 7 7 7 6 4

2 2 1 6 3 7 3 6 3 3 5 6

7 9 12 9 11 9 11 12 15 15 14 15

76:44 59:38 74:51 61:51 49:60 46:43 51:45 40:51 31:56 37:84 32:67 43:82

GALÁNTA Az elsŒ félidŒ befejezése után hazai pályán még vesztésre álltak a taksonyiak. Aztán jött a fordulás és a parádés fordulat: húsz perc leforgása alatt hatszor találtak a királyréviek kapujába… I. osztály – felnŒttek (28. forduló): Tallós–·intava 4:1 (2:0), góllövŒk: 13. perc Králik, 30. Czanik, 60. Rémay, 66. Szarka –. 72. M. Kubala. Sereì B–Alsószeli 5:1 (3:0), Vydaren˘ 2, Sloboda 2 (egyet 11esbŒl), HrivÀák – Dobr˘. ·oporÀa–Pusztafödémes 4:2 (2:1), Korec, Kos, Lakato‰, Ma‰koviã (11-esbŒl) – Topor, BaláÏ. Nemeskajal–FelsŒszeli 4:1 (2:0), Lipták 2, Fülöp, Bujko – Lénárt. Tósnyárasd–Hidaskürt 1:0 (0:0), Bittó. Galánta B–Vinohrady n/V. 2:3 (1:1), Szabó, Prístavok – Penciak, ·korík, Hrdliãka. Taksony–Királyrév 6:1 (0:1), Ki‰‰ 2 (egyet 11-esbŒl), Kuboviã 2, Burán, Nyíregyházki – Mézes. Jóka–Nagymácséd 2:1 (1:0), Porubec, Nagy – Chud˘. 1. Tallós 2. ·intava 3. Vinohrady n/V. 4. Tósnyárasd 5. Nagymácséd 6. Jóka 7. ·oporÀa 8. Királyrév 9. Hidaskürt 10. Galánta B 11. FelsŒszeli 12. Taksony 13. Sereì B 14. Nemeskajal 15. Alsószeli 16. Pusztafödémes

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

25 21 18 16 15 10 10 11 11 9 10 9 9 6 5 5

2 4 1 1 1 9 8 5 3 8 4 6 5 4 4 3

1 3 9 11 12 9 10 12 14 11 14 13 14 18 19 20

145:26 94:33 71:44 63:51 64:46 40:45 46:55 48:59 46:68 53:46 52:69 58:60 47:64 31:78 28:78 26:90

Nagyfödémes–Farkasd, Nagymegyer–Csallóközkürt, Vásárút–Váha (mind 17.00). Területi bajnokságok, DUNASZERDAHELY: I. osztály, június 13., 17.30: Baka–Bacsfa; június 14., 17.30: FK Nagymagyar–Csenke, Nagyszarva–Egyházgelle, Hodos–Királyfiakarcsa, Csallóközcsütörtök–Jányok, Sárosfa–Egyházkarcsa, Kisudvarnok–Ekecs-Apácaszakállas, Nagy-

77 67 55 49 46 39 38 38 36 35 34 33 32 22 19 18

nyárad csapata szabadnapos volt. 9. Mad 10. Csiliznyárad 11. Izsap

24 6 3 15 41:98 21 24 3 6 15 20:64 15 24 2 0 22 26:123 6

KOMÁROM A legtöbb mérkŒzést rövidebb-hosszabb idŒre meg kellett szakítani a nagy esŒzés miatt. Egyedül azonban csak a Naszvad–Csallóközaranyos találkozót nem tudták befejezni (valószínıleg szerdán játsszák le). I. osztály – felnŒttek (24. forduló): Keszegfalva–Újgyalla 2:1 (2:1), a mérkŒzés góllövŒi Oláh 2 – Góri. Búcs–Nagykeszi 2:2 (1:1), Sánta, Dékány – Hölgye, Földes T. Ógyalla B–Bátorkeszi 3:0 (1:0), P‰enák L., Biãan M., Poni‰t. Pat–Szentpéter 7:2 (2:2), Markovics 2, Meãár, Palu‰ka, Lami, Záruba, Lakatos L. – Molnár, Vida. Madar–·robárová 0:1 (0:0), Babi‰. Dunamocs–Marcelháza 1:5 (0:3), Lajos – Zsidek M. 2, Viderman R., Gumbér, Marcinko T. Naszvad–Csallóközaranyos 0:2 – az 55. percben vihar miatt félbeszakadt. 1. Marcelháza 2. Újgyalla

25 21 1 3 73:16 64 25 14 6 5 51:35 48

II. osztály – felnŒttek, az 1–4. helyért: Diószeg B/Kismácséd–Vezekény 1:1 (0:0), gólok B. âambál – Tóth A. Veºk˘ Grob–Nagyfödémes B/Jánosháza 6:1 (3:0), M. Pikáli 2, Pomichal R. 2, T. Holãík, E. Gálik – R. Kuãera. 1. Diószeg B 2. Nagyfödém. B 3. Veºk˘ Grob 4. Kosút

26 26 26 26

18 15 15 11

3 4 1 9

5 7 10 6

81:33 55:47 57:40 63:44

lég–Nagyabony. II. osztály, június 15., 17.30: Pozsonyeperjes–Nagypaka, Patonyrét–Pódafa, Szentmihályfa–Csákány, Felbár–Csilizradvány, Izsap–Csiliznyárad, Somorja B–Alistál (Tejfalun), Illésháza B–Padány (Bélvatán), Lúcs–Bodak. GALÁNTA: I. osztály, június 14., 17.00: Galánta B–Taksony. Június 15., 17.00: Pusztafödémes–Tósnyárasd, Nagymácséd–Sereì B, Vino-

57 49 46 42

Az 5–8. helyért: Pusztakürt–Alsószerdahely 0:5 (0:1), ·úpola 2, Koleda, Hanus, Mrllák. Hoste–Kosút 4:7 (0:4), Müller 2, Kabát, Vi‰Àan – Oravec 3, Huszár 2, Zsemlye, Stranovsk˘. 5. Vezekény 6. Alsószerda. 7. Pusztakürt 8. Hoste

26 26 26 26

12 11 10 4

6 7 7 6

8 8 9 16

54:37 40:28 46:46 28:67

42 40 37 18

A 9–11. helyért: ·algoãka–Abrahám 3:0, P. Karaba, L. Nemeãek, ª. Majka. GáÀ csapatának szabadnapja volt. 9. GáÀ 10. ·algoãka 11. Abrahám

24 5 8 11 35:50 13 24 6 5 13 34:63 23 24 3 4 17 31:69 13

(–bély, –bj, –nn)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Június 14. (szombat) – III. liga: Somorja–Dolné Vestenice, BŒs–Negyed (17.00). Június 15. (vasárnap) – IV. liga: Kisfalud–ViOn B, Királyi–Nyárasd, Imely–Vágpatta, Szered–Diószeg, Komárom–Mocsonok, Pered–Déménd, Gúta–Palárikovo; V. liga: Illésháza–Nyékvárkony, Vágsellye B/Vecse–Nádszeg, Feketenyék–Dióspatony, Vízkelet–Jarok, FelsŒpatony–Balony,

47 44 37 36 36 34 33 27 24 24 23 18

hrady n/V.–Tallós, ·intava–Jóka, Alsószeli–Nemeskajal, FelsŒszeli–·oporÀa, Hidaskürt–Királyrév. KOMÁROM, I. osztály, június 15., 17.00: Újgyalla–Naszvad, Csallóközaranyos–Dunamocs, Marcelháza–Madar, ·robárová–Pat, Szentpéter–Ógyalla B, Bátorkeszi–Búcs, Nagykeszi–Keszegfalva. (–cope, –bj)


FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-24 Csallóköz  
2008-24 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. június 10., 24. szám

Advertisement