Page 54

BEMUTATJUK

Év/int.

Alapfok

0-3 3-7 7-11 11-15 15-18 18 fölött Össz:

Otthon

Bölcsôde

Óvoda

26 3 1 30 fô

4 4 fô

23 1 24 fô

Ált. iskola 1 30 20 1 52 fô

– A fenti táblázatból kitûnik, hogy „fiatal” szervezetrôl van szó, hiszen nagyon kevés még az utógondozott. Pest megyében a megszüntetett Gyermek- és Csecsemôotthonok miatt sok újszülött gyermeket kaptunk, akik jelenleg a nevelôcsaládban tartózkodnak még. – Egy óvodai csoportra való gyermek van az Egyesületünknél és két osztályra való általános iskolás. · Sajátos nevelési igényû gyermekek aránya az alábbi százalékos megoszlásban és szempont szerint: – 0-3 éves korú gyermekek ⇒ 14% – tartósan beteg gyermek ⇒ 13% – tanulásban akadályozott gyermek ⇒ 19% – a fennmaradó normál ellátású gyermek ⇒ 54%-át teszi ki a csoportunk összlétszámának. A sajátos nevelési igényû gyermekek szükségleteinek kielégítése igényli a minôségi munka egyik szegmensét, miszerint a pszichológus, fejlesztô pedagógusok, kineziológus, nevelôszülôi tanácsadók állnak rendelkezésre. Tiszakécskén a Móricz Zsigmond Oktatási Intézményen belül mûködô Pedagógiai Szakszolgálat által vehetik igénybe az arra rászoruló gyermekek a számukra szükséges és megfelelô fejlesztést: mozgásterápia, korai fejlesztés, logopédia, gyógyúszás, fejlesztô pedagógia. A nevelôcsaládokba történô kihelyezéseknél – fôként, ha tudjuk, a korrekt tájékoztatás következtében megtudhatjuk elôre – maximálisan figyelembe vesszük az adott település ilyen irányú lehetôségeit. · Kihelyezett gyermekek eloszlása státuszuk szerint: – ideiglenesen elhelyezett ⇒ 7 fô – 5% – átmeneti nevelésbe vett ⇒ 119 fô – 89% Kapcsolattart. sûrûsége TEGYESZ illetékessége

Fôváros Pest megye Bács-Kiskun Összesen:

52

2 hetente

3 fô 4 fô 7 fô

Eltérô tantervû 7 9 1 17 fô

Középfok SzakKözépiskola iskola 1 2 2 2 2 fô 5 fô

Munka:

Összesen:

1 1 fô

30 fô 27 fô 39 fô 30 fô 6 fô 3 fô 135 fô

– tartós nevelésbe vett ⇒ 6 fô – 4% – utógondozottak ⇒ 3 fô – 2% A kapcsolattartás helyzetükbôl adódóan elsôsorban az átmeneti nevelt gyermekeknél jellemzô. Nyilvánvalóan rendszeresen a vér szerinti szülôk jönnek, de van 6 fô nagymamánk, aki szintén rendszeresen látogat összesen 15 fô unokát. A testvéri kapcsolattartás gyakori nálunk, hiszen több nagy létszámú testvérpárunk van, akiket nem tudtunk egy családban elhelyezni. Heti rendszerességgel találkoznak, együtt ünnepelnek születés- és névnapokat, a nevelôszülôk vigyáznak egymás gyermekeire. Az elmúlt évben hazagondozott kisfiú havonta visszajár az édesapjával a féltestvéreihez. Kéthavonta egy kamasz kisfiút visz a nevelôszülô a Vakok Intézetében élô bátyjához. A fôvárosba egy hármas testvérpárt hord fel havonta egyszer a nevelôszülô, havonta egyszer a vér szerinti szülô utazik le. A FÉSZEK Egyesület Tiszakécskei Csoportja nevelôszülôinél élô gyermekek 61,5%-ának van valamilyen módon kapcsolattartása. A fôvárosi TEGYESZ-tôl a távolság miatt eleve csak olyan gyermeket kapunk és fogadunk, akiknek nincs vagy a hetinél ritkább a kapcsolattartásuk. • Tartós nevelt vagy nincs kapcsolata ⇒ 6 fô rendelkezik tartós nevelésbe vételérôl jogerôs határozattal; 3 fô utógondozott nagykorú; 4 fônek a gyermekek érdekében az illetékes Gyámhivatal letiltotta a kapcsolattartását; 2 fônek per alatt áll a kapcsolattartási jog megítélése; a fennmaradó 21 fôbôl fôként 34-es testvérpárjaink vannak, akiket nehéz már örökbe adni koruknál fogva is; 2 fô down-szindrómás; néhányan gyermekotthonból egyesített testvérpárok erôs mentális retardációval, fogyatékossággal.

havonta

2 havonta

Negyedévente

Börtönkapcsolat

TNnincs kapcsolat*

Külföldi állampolgárság

Összesen

+ Idôszakos

9 fô 40 fô 5 fô 54 fô

6 fô 4 fô 10 fô

2 fô 8 fô 2 fô 12 fô

5 fô 8 fô 13 fô

23 fô 13 fô 36 fô

2 fô 1 fô 3 fô

50 fô 78 fô 7 fô 135 fô

4 fô 5 fô 3 fô 12 fô

CSALÁD GYERMEK IFJÚSÁG

2006/5. SZÁM

+ Testvér kapcsolat 9 fô 10 fô 19 fô

Család, Gyermek, Ifjúság 2006/5  

Család, Gyermek, Ifjúság gyermekvédelmi folyóirat

Család, Gyermek, Ifjúság 2006/5  

Család, Gyermek, Ifjúság gyermekvédelmi folyóirat

Advertisement