Page 2

CSALÁD GYERMEK IFJÚSÁG ß Fôszerkesztô Herczog Mária

ß Olvasószerkesztô

LAPSZERKESZTÔK

SZÁMUNK SZERZÔI

Drosztmérné Kánnai Magdolna Gáspár Károly Molnár László

SZERKESZTÔ BIZOTTSÁG

Windt Szandra

Aczél Anna

ß Felelôs szerkesztô

pszichológus

Gyôrfi Éva

Bognár Mária

ß Fotók

pedagógus

Gáspár Sarolta

Molnár Zoltán

pszichológus

ß Lapterv

Gayer Gyuláné

zaft stúdió

szociológus

ß Tördelés

Gedeon Andor

Szücs Bt.

gyógypedagógus

Dr. Geréb Ágnes

ß Nyomás

szülész-nôgyógyász

InnovaPrint

Ihász Márta

ß SZERKESZTÔSÉG 1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 1. em. tel: 225-3525. fax: 225-3527 e-mail: csagyi@mail.datanet.hu weboldal: www.szochalo.hu, www.csagyi.hu

ß ALAPÍTÓK Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár gyermek- és ifjúságvédelmi felügyeleti és továbbképzési önálló osztálya és a Fôvárosi Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztálya

ß KIADÁS ÉS TERJESZTÉS Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület ISSN 1216-8416

szociálpolitikus

Dr. Kovács Ágnes

gyermekorvos

Dr.Mátay Katalin

gyermekorvos

Neményi Eszter

szociálpolitikus

Piegelné dr. Csényi Magdolna

jogász

Pik Katalin

szociológus Salné Lengyel Mária

gyógypedagógus

Dr. Sáska Géza

pedagógus

Szirmai Gábor

gyógypedagógus

Balázs Györgyné hálózatvezetô, pedagógus Bogos Klára vezetô nevelôszülô tanácsadó, védônô Csatlós Sándor TGYK Nyíregyháza igazgatóh., gyógypedagógus Dénes Judit szociológus Elek Erzsébet hivatásos nevelôszülô Gyügyeiné Tamás Viktória hivatásos nevelôszülô, szociális munkás Horváth László szakmai vezetô szociális szervezô, pedagógus Kádas István gyermekvédelmi, területés településfejlesztési szakértô Lippai Gergely TGYK Nyíregyháza igazgató, szakpedagógus Magyar Gyöngyvér gyermek- és ifjúságvédelmi fômunkatárs, jogász Miklósi Erzsébet TGYK Nyíregyháza igazgatóh., szociálpedagógus Radoszáv Miklós jogász Rádiné F. Hegedûs Terézia nevelôszülôi tanácsadó Szerdi Béla TGYK Nyíregyháza igazgatóh., pedagógus Szilágyi Júlia Országgyûlési Biztos Hivatalának fôtanácsosa, pszichiáter Szilágyi Sándorné TGYK Nyíregyháza igazgatóh., szociálpolitikus Szücs Enikô pedagógiai fômunkatárs, pszichológus Vida Zsuzsanna Fôvárosi TEGYESZ Nevelôszülôi Szolgálat osztályvezetôje, szociálpolitikus

MEGRENDELÉS A magyar család-, gyermek-, és ifjúságvédelem jelenleg egyetlen szakmai folyóirata kéthavonta jelenik meg. Szerkesztôkként fontosnak tartjuk, hogy az érezhetô szakmai és egzisztenciális bizonytalanságban megkíséreljük egy-egy jelenség objektív és többoldalú megközelítését, a vélemények ütköztetését, a korrekt tájékoztatást. Nem kötelezzük el magunkat egyetlen gyermekvédelmi irányzat mellett sem. Az optimális megoldásokat, a legeredményesebb formákat, a segítés legcélszerûbb módozatait keressük. Szeretnénk részt vállalni a bizonytalanságok megszüntetésében, a család- és gyermekvédelem döntéshozóinak befolyásolásában. Lapunk nyitott: minden hasznos, gon-

dolatébresztô javaslatot, kezdeményezést szívesen veszünk és érdeklôdéssel várunk. Ön is érdekelt - legyen olvasónk, szerzônk, támogatónk! ß

A megrendelôlapot kérjük a következô címre elküldeni: Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, 1380 Budapest, Pf.: 1061

A megrendelés alapján átutalási postautalványt küldünk az elôfizetés megkönnyítése céljából. Kérjük feltüntetni a pontos címet, ahová a kézbesítést kéri, amennyiben az nem azonos a számlán feltüntetett címmel! A lap ára 500.-Ft, az éves elôfizetési díj 3000.-Ft, diákkedvezménnyel 2000.-Ft.

MEGRENDELÔ Alulírott, elôfizetek a Család Gyermek Ifjúság ................ évi számaira. Kérem, küldjenek számlát vagy befizetési csekket! MEGRENDELÔ SZEMÉLY NEVE:.................................................................................................. INTÉZMÉNY:....................................................................................................................

(a számlán szereplô név és cím) POSTÁZÁSI CÍM:............................................................................................................... Befizetés jellege:

átutalási számla alapján

csekken

Dátum, aláírás, bélyegzô:..................................................................................................

A megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztôség véleményét tükrözik. Az újságban megjelenô képek illusztrációk.

Család, Gyermek, Ifjúság 2006/5  

Család, Gyermek, Ifjúság gyermekvédelmi folyóirat

Család, Gyermek, Ifjúság 2006/5  

Család, Gyermek, Ifjúság gyermekvédelmi folyóirat

Advertisement