Page 1

PLATINUM ELITE TRAVELLING INTERNATIONAL MAGAZINE

/6

Флорентиец

Четвертый Рим Марк Захаров: эссе о роскоши Родина Ferrаri Harry Winston на Сицилии


K&K Š CH patent


ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

гранд готель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 121 тел. (062) 381 47 85 тел. (062) 335 76 46


PRO ONE - A look that spells adventure

K&K © Modиle dйposй

- L.U.C Pro One, ref. 16/8912

Self-winding chronometer, double spring barrel L.U.C ”Twin”, integrated rotor. Unidirectional rotating bezel, steel case, water-resistant to 300 m

ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

гранд готель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 121 тел. (062) 381 47 85 тел. (062) 335 76 46


K&K © CH patent

ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

гранд готель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 121 тел. (062) 381 47 85 тел. (062) 335 76 46


The Premier Excenter. www.harrywinston.com T +41 22 716 29 00


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а гранд готель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 381 47 85 тел. (044) 228 61 11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (062) 335 76 46


Ìàãiÿ ñâiòëà Яскраве сонячне світло, таємниче місяч не сяйво, далеке мерехтіння зірок завжди приваблювали людей чарівною загад ковістю. Адже світло це джерело життя, а коли воно грає райдужними відблисками у краплинках роси або морських бризках, то ще і джерело радості. Легендарні італійські майстри старовинної сімейної фірми Barovіer&Toso сміливці, що нава жилися осягти велику таємницю магічної гри світла, і яким блискуче вдалося зроби ти це. Народжені з вогню, люстри цієї ком панії заворожують своєю витонченістю та досконалістю. Ці шедеври й сьогодні ви готовляються за стародавніми тра диціями склодувів з острова Мурано. Граціозні лінії, творчий підхід і ручна ро бота, якою відрізняються дивовижні люстри іспанської компанії Marіner, також

не залишать байдужими справжніх шанувальників краси. Діамантове сяйво світильників всесвітньо відомої компанії Swarovskі назавжди зача ровує кожного, хто їх побачить. Завдяки складному огранюванню і чудовій прозо рості кришталю, люстри виблискують чис тими кольорами спектру. Прекрасні люстри і бра німецького ви робника Faustіg приваблюють оригі нальністю дизайну, використанням криш талю Swarovskі та коштовних металів. Во ни є чудовою прикрасою інтер'єрів па лаців і соборів. Вишукані люстри відомих брендів Barovіer&Toso, Marіner, Swarovskі, Faustіg представлені в елітних салонах "Антураж на Володимирській" у м. Києві та "Анту раж" у м. Донецьку.


Усе своє життя Адольф Ланге присвятив годинниковому мистецтву Саксонії.

Адольф Ланге. Протягом життя Адольф Ланге керувався не пошуком слави чи популярності, а бажанням створити досконалий витвір годинникового мистецтва. У його геніальній голові народилося чимало новаторських ідей. Навіть сьогодні, через 130 років після його смерті, вони лежать у основі світового годинникарства.

а останні 500 років мистецтво створення механічних годинників досягнуло небувалої досконалості. І деякі з найважливіших винаходів належать Адольфу Ланге. У 1845 році він залишає привілейовану посаду придворного королівського годинникаря заради того, щоб заснувати німецьку мануфактуру точних механічних

З

годинників у Рудних горах. У маленькому містечку Гласхютте він вчить молодих людей ремісницькій майстерності, розробляє нові точні інструменти та винаходить інноваційні прилади та методи виробництва. На наступні 100 років годинники компанії “A. Lange & Söhne” стають у один ряд з найпрестижнішими у світі. Але у результаті


Його справа живе і сьогодні – у цьому годиннику

Годинник Lange 1. Цей чудовий годинник є живим утіленням спадку великого майстра: у ньому встановлена чудово прикрашена трьохчетвертна пластина з необробленого нейзільбера, золоті шатони, баланс з винтами та унікальний регулятор форми „лебедина шия”. Модель Lange 1 випускається у корпусі з 18-каратного золота або платини.

розподілу Німеччини на західну та східну частини, шляхетне ім’я компанії зникає з годинникового циферблату. Марка “A.Lange & Söhne” перетворюється на легенду. Одразу після об’єднання Німеччини, Вальтер Ланге, правнук Адольфа Ланге, повертається до Гласхютте, щоб відродити годинникове мистецтво фірми Lange. Він робить це з

такою ж любов’ю до новаторства, якою раніше славилася компанія у всьому світі. Як і в старі часи, сьогодні унікальні годинники Lange збирають та прикрашають вручну. Вони завжди будуть мати ексклюзивний характер, як і та невелика кількість ювелірних бутіків світу, що мають почесне право продавати шедеври компанії “A.Lange & Söhne”. Тел.: (062) 335-76-46


Платинум

ССодержание 20 Дюжина Platinum 20 Twelve things worth being called Platinum

24 Зачем павлину роскошный хвост 24 Why peacock need a luxurious train

40 Четвертый Рим Дэна Брауна 40 The Fourth Rome of Dan Brown

46 Нет ничего более сложного, чем простота 46 Simplicity is the most complicated thing

52 Кросс в компании с Тестони 52 A race together with a. testoni 8

PLATINUM


www.fpjourne.com

Механізм із самозаводом, що діє більш, ніж 5 діб, з великим індикатором дати та фаз місяця. Діаметр корпусу 38 мм.


Platinum

СContents 56 Сицилийская мафия дремлет, она объелась 56 Sicilian mafia is dozing off, it has overeaten

76 Флоренция + кистью и кулаком 76 Florence by a brush and a fist

84 “Венатионес” в Калабрийских горах 84 Venationes in Calabrian Mountains

86 Ferrari: Вечно на подиуме 86 Ferrari: forever on catwalk

104 Не проплывайте мимо 104 Don't swim by 10

PLATINUM


www.blancpain.com

Francis Ford Coppola. Director.

Blancpain – 1094 Paudex – Switzerland


Слово редактора

Платинум П Международный Кормите демонов страсти в молодости Мы часто с завистью и умилением смотрим на престарелых зарубежных туристов, еле выползающих из автобу сов, которые с наклеенными улыбками и безумными глазами "познают мир". А между тем, это очень печальное зре лище. Эти люди, давно оставленные Амуром и, не найдя счастья у Бахуса, просто спасаются от самой страшной муки в жизни скуки, полагая, что внешние впечатления чтото изменят в их жизни, но это далеко не так. Они думают, говорят и делают постоянно одно и то же и внешний мир в старос ти это слова на песке, которые сглаживаются почти без слов. Путешествия по миру это прерога тива молодости, когда все сенсорные способности свежи и пестрый мир раздражает их своими многообразными образами, фантазии бьют ключом, вы зывая томление, стремление к неопре деленному. Молодость это созерца ние, время поэзии, величайшая энер гия, высшее напряжение духовных сил. Очень важно в этот период жизни на копить как можно больше мгновенных впечатлений, чтобы познание приобрело способность правильно оценивать глу бокие истины. В эту счастливую пору жизни нужно как можно больше стран ствовать по миру, получая наслаждения от утоления любых своих страстей. И потом под старость, когда все это уляжется, кровь охладится, станет ясной истинная ценность жизни, и вы, повторив соломоновское: "Все есть суета сует", обретете мудрое счастье, потому что, в свое время, смогли обогатить путешествия ми свою духовность. В путь! Главный редактор

12

PLATINUM


Editor in chief

Platinum P International Feed demons of passion in youth We often look with a great tender ness at aged foreign tourists with their typical smiles and wideopen eyes. Meanwhile, it is a very sad picture. These people left by Amour long time ago and failed to find happiness at Bacchus just rescue themselves from the most dreadful torment in life boredom. They consider that outer impressions can change anything in their lives, but it is far from being truth. An outer world in an old age is just words on the wet sand, which disappear almost without a trace. Travelling around the world is a prerogative of youth, when all sen sor abilities are fresh and multi colored world irritates them with its varied images, fantasies abound in vitality, provoking languor and striving to vague. Youth is a con templation, a time for poetry, an extreme energy, the greatest tension of fortitude. It is very important to absorb as many instant impressions as possible, so as the cognition can acquire an ability to estimate common truth. It is necessary that one should travel a lot around the world at this very happy period of life, enjoying the satisfying of any pas sion. And then in one's old age when the blood becomes cooler, a true value of life becomes clearer, and one, hav ing quoted Solomon: "All is vanity of vanities", will find wise happiness, because in due time one has enriched the spirituality with travelling! Bon voyage! Editorinchief

14

PLATINUM


AA №316285 29.11.2002

CIRCLES OF FIRE COLLECTION

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОР", гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381-47-85


Platinum desire

12 12 вещей, достойных звания Platinum

Перед вами 12 вещей, которые стоит везти "изза моряокияна", и если отель в Эмиратах, Ferrari и яхту Targa Вы сможете вывезти только в своей памяти, то остальные модные и роскошные прибамбасы, вполне способны обрести место в багаже. Любое путешествие должно оставить в вашей жизни неизгладимые впечат ления. И для того, чтобы они от времени не потускнели, вы, как правило, везете с собой абсолютно не нужные впоследствии, чуждые по ниманию предметы. Африканские мас ки из эбенового дерева, которые будут пугать детей, кувшины с за мысловатой чеканкой, в которые не известно что нужно наливать, тюбе тейки, сари, турецкие кинжалы, ко пии Эйфелевой башни, статуи Свободы и еще много другого кича, которому нет никакой цены, и которому сужде но годами пылится на антресолях. Мы предлагаем правильно ориентиро ваться в зарубежных шоппинговых соблазнах, останавливая свое внима ние на вещах, которые имеют непрехо дящую ценность и не только долголет нее практическое применение, но и до вольно выгодное вложение пусть не очень большого, но капитала, и любо пытное наследство вашим внукам. Не спешите на громкие призывы уличных торговцев, все, что имеет настоящую цену, продается в тишине и изысканных интерьерах фирменных магазинов.

16

PLATINUM

PLATINUM

1

Кому посчастливилось быть этой весной в Базеле и заглянуть в павильон компании Harry Winston, тому суждено приехать сюда и на следующий год. Виной этого постоянного адреса путешествия стал самый амбициозный в истории часового де ла проект под названием "Opus". Каждый год для создания очередной модели часов, руковод ство Harry Winston приглашает нового часового мастера. Для OpusV был выбран тридцатилетний женевский изобретатель Феликс Баумгартнер. Модель "Opus V" стала часами с беспрецеде нтными часовыми усложнениями и совершенно новой концепцией измерения времени. Специальная "сателлитовая" вращающаяся сис тема показывает время на циферблате, состо ящем из 3 квадратных блоков. Золото и брил лианты лишь необходимое дополнение к это му чуду техники. Цена 148.000 швейцарских франков Opus 5, developed by Harry Winston Company in cooperation with Felix Baumgartner, embodies the new generation of highend watchmaking. Once again, this year's edition is to make a sensation. Its worldfirst "satellite hour" display consists of 3 small blocks, arranged like satellites on a three dimensional rotating system. The price 148.000 Swiss francs


PLATINUM

Ехать за автомобилем в Америку, да еще в разгар летнего сезона, да еще не за каким нибудь там современным Кадиллаком, а за по держанным старьем непозволительная роскошь. Но доверьтесь "Platinum", и не пожалеете. "Старье" именуется не иначе как Ferrari 250 GT Bredavan Berlinetta, 1961 года выпуска. Уникальный, легендарный спортивный автомо биль, который по сей день остается непрев зойденным по своим техническим характерис тикам и оригинальному дизайну. В калифорнийском местечке Монтерей 18 ав густа нынешнего года он будет представлен на аукционе Chrisitie's с стартовой ценой в 3 500 000 5 000 000 долларов и интригой, которая заключается в том, что до этого Bredavan никогда не выставлялся на торги. Спроектированный инженером Бизарини с аэроди намическими принципами, разработанными про фессором Каммом, эта модель Ferrari отличает ся щегольским носом и обрывистым багажником. В первой своей гонке Tour de France в сен тябре 1961 г. Bredavan пришел к финишу вто рым, а затем, переселившись в конюшню коман ды Scuderia SSS, стал гордостью графа Волпи и регулярно бил рекорды скорости на многих престижнейших соревнованиях. Билеты до США на август имеются в ограниченном количестве.

2

To go to America in order to buy a secondhand car instead of buying a modern Cadillac at the height of summer season is an inadmissible luxury. But trust "Platinum", and you won't feel sorry. A secondhand car is called Ferrari 250 GT Bredavan Berlinetta. This unique legendary sport car had been released in 1961. And to this very day it remains unsurpassed in its technical characteristics and original design. In California's town Monterey at Jet Center it is to be presented at the auction Christie's with a start price 3 500 000 5 000 000 dollars and an intrigue that Bredavan has never been displayed for sale before. It was projected by an engineer Bizarini and it was worked out by Professor Kamm according to aerodynamic principals. This model of Ferrari is remarkable for its dandy hood and precipitous trunk. Bredavan finished second in its first race "Tour de France" in September 1961. Then, having moved to the stables of Scuderia SSS, it became to be an object of pride of earl Volpi and started regularly breaking records in many prestigious competitions. There are tickets to the USA for August in a limited quantity.

PLATINUM

17


PLATINUM

3

Посудите сами, как может выглядеть мужской брючный пояс от фирмы, ко торая почти двести лет шьет упряжь для лошадей? Такой "чересседельник" просто так в магазине не купишь выбирать не из чего нужно только заказывать. Зато он будет не только надежно удерживать вашу изменяющуюся (в ту или иную сторону) длину талии в далеком путешествии, но и выдаст в Вас иностранца, не эксцентричного чудака, а человека, без сомнения, состоятельно го, следящего за веяниями моды, знающего толк в настоящих предметах роскоши. Hermes, компания, приобретшая статус былого поставщика не только французской королевс кой семьи, но и современной мировой аристократии. Золотая пряжка, специальный шов, безукоризненная кожа и срок в 8 месяцев, в течение которого будет изготавливаться пояс залог качественной вещи. Цена 510 евро

Hermes men's belt not only supports your waist in travelling but also shows your exquisite taste, prosperity and high status of a connoisseur of real luxury pieces. Golden buckle, special seam, blameless leather, 8 months term of production at 165 years old company is a safe guarantee of a quality thing. This refined belt is an ele gant gift choice for any man, imported from France. The price 510 euro

PLATINUM

4

Впервые представленная широкой пуб лике на выставке в Дюссельдорфе, ях та Targa 62 пользуется поистине фе номенальной популярностью. Это не просто флагманское судно с целым букетом прогрессивных идей, а воплощенное в жизнь технологическое совершенство. Одним из главных и оригинальных достоинств этой стильной лодки является "Skylounge" открывающийся жёсткий люк, который, обычно открытый всем ветрам кокпит, превращает в уютный палубный салон. Никаких мягких тен тов, а если ещё установить стеклянную дверь у кормы (и такое предусмотрено!), то образу ется полностью изолированное от внешней сре ды помещение с кондиционированием воздуха. Цена договорная Targa 62, first been presented at Dusseldorf exhibition, today has a phenomenal success with a public. It is not a simple flagship full of progressive ideas but an incarnated to life technological perfection. One of the main and the most original virtues of this stylish yacht is "skylounge". It is a powered retractable hardtop, exquisitely engineered, allowing you to switch smoothly from al fresco to indoor dining at the flick of a switch, blurring the normal con ventions of cockpit and living space. The price agreed

18

PLATINUM


PLATINUM

5

Если Вы мечтаете провести отпуск, пог рузившись в сказочную роскошь и ком форт, то отель Al Qasr, открывшийся в прошлом году самое лучшее для такого отдыха место. Это целый архитектурный комплекс, подлинная жемчужина элитного пляжного района Джумейра, как, впрочем, и всего арабского эми рата Дубай. Окруженный со всех сторон живопис ными каналами и бассейнами, отель образует ост ров, величественно возвышаясь над Персидским заливом и собственным километровым пляжем. На самой вершине величественного здания нахо дятся королевские апартаменты Royal Suite, площадью 550 квадратных метров. Дворец внутри дворца, место истинного царского великолепия и шика, олицетворяет собой изысканный восточ ный стиль. Темное дерево, антикварная мебель, арабские мотивы в отделке основные штрихи, характеризующие образ пышных покоев. Может быть, в окружении именно таких декораций Ша херезада рассказывала свои бесконечные сказки. Центральная комната апартаментов Маджлис имеет выход на большую террасу с восхитительными видами на морской залив. Три большие спальни с гардеробными комнатами и ванными, огромная гостиная и столовая дают возможность удобно разместиться большой семье. Два лифта предос тавляют независимый вход, что очень ценится арабскими шейхами, предпочитающими покой и уединение. Цена 6.830 долларов

If you dream of spending your vacations rolling in fantastic luxury and comfort, then Hotel Al Qasr is the best place for such a holiday. Elevated as if to emphasize its splendour, this beautiful architectural ensemble is the 'palace' at the heart of the Arabian Resort Madinat Jumeirah in Dubai. Al Qasr is a magnificent tribute to Dubai's heritage and is styled to resemble an ancient Arabian citadel. Surrounded by water, Al Qasr forms a virtual island look ing down upon a multitude of fascinating aspects: ancient windtowers, pools, mean dering waterways and the superb two kilome tre wide private beach. There is a Royal Suite at the very top of magnificent build ing with a total area of 550 square metres. A palace within the Palace, The Royal Suite is a place of regal resplendence and taste ful opulence. It enjoys a view of the large beach and the Arabian Gulf. Majlis, large private terrace, 3 large bedrooms each with private dressing areas, ensuite bathrooms, large lounge area, separate dining area, 3 separate and private lifts give a chance to accommodate a large family. The Royal suite at Al Qasr is fit for Kings and overflowing with graceful individuality, taste and capacious quality. The price 6.830 dollars

PLATINUM

19


PLATINUM

6

Живи главная героиня сказки "Аленький цветочек" сегодня, захотела бы она в подарок отнюдь не чудорастение. А попросила бы она любимого отца привезти ей из солнечной Италии маленькую сумочку Gucci из новой круизной коллекции 2005 года. На нежной шелковой поверхности расцвел прекрасный райский сад, в котором есть свой Искуситель отделка из кожи змеи повторяет плавные изгибы модели. Исключительно дамская вещь блистает золотистым ремешком цепочкой, бамбуковые фаланги которой усыпаны кристаллами Swarovski. Цена 770 евро On a satin surface of Gucci evening bag from a new "Cruise" collection a beau tiful Eden garden has blossomed. There is a guileful Tempter here: snakeskin trim goes along the sides of the model. An exceptionally feminine thing is conspicuous by a light gold hardware and a bamboo chain strap paved with Swarovski crystals. "Girls' dream" has a studded frame and a pushlock closure. This Gucci bag was specially crafted for you to outshine the public on board of an ocean liner. The price 770 euro

PLATINUM

Не из любой кожи аллигатора мож но сшить пару хорошей "вечной" обуви. На фирме Testoni знают, как это сделать, поэтому и зап латить за такие туф ли более трех тысяч евро не жалко. Безупречный стиль и качество классичес ких туфлей "Bologna", которые продаются по всему миру, специально адапти рованы под анатомические и стилистические потребности поку пателей разных стран. Темнокоричне вого цвета, с фирменным "ноухау" эластичной двойной строчкой с внут ренней стороны, которая позволяет туфле принимать форму ступни, они вершина традиционного обувного масте рства из итальянской Болоньи, предмет роско ши, который не подвержен влияниям моды. Цена 3.100 евро

7

20

PLATINUM

Craftsmen of a.testoni Company know how to sew a pair of good "perpetual" shoes of alligator leather. An irreproach able style and quality of classic shoes "Bologna" are widely known all over the world. They are specially made in accordance with anatomic and sty listic needs of consumers from dif ferent countries. Dark brown shoes with "knowhow" a flexible double seam from inside, allowing a shoe to shape a foot, are a peak of traditional shoe crafts manship of Italian Bologna. It is a piece of luxury which does not undergo a dra matic effect of fashion. The price 3.100 euro


PLATINUM

8

Oracolo Inama Veneto Rosso класси ческий пример вина, имеющего точную и яркую географическую привязку. Из названия понятно, что это красное вино из района Венетто. Сомелье, бережно вынеся из запасников этот безусловный рари тет, уточнит, это 100% Каберне Совиньон ев ропейской лозы. Особые условия знаменитого итальянского терруара, где нежится виноград ник Колли Беруччи, позволяют создавать вино c оригинальными оттенками во вкусе и незабы ваемым ароматом. Достаточно длительная выде ржка этого изысканного итальянского напитка накладывает отпечаток и на его цену 1.520 гривен за бутылку. Oracolo Inama Veneto Rosso is a classic example of a wine with a bright direct geo graphic reference. The name speaks for itself and reveals its origin this red wine is a 100% Cabernet Sauvignon from Venetto region. Special conditions of famous Italian "terruar" where Colli Berucci vine yard luxuriates, allow producing a wine with original tinge and unforgettable aroma. The price 1.520 hrivnas PLATINUM

9

Маленький гигант? Нет, не секса, а высоких технологий. Samsung Miniket это новое детище корейской элект ронной корпорации. Имея внешние признаки обычной видеокамеры, это чудо тех ники с элегантным дизайном, кроме видеосъ ёмки, оснащено ещё пятью функциями: фотока меры, МР3плеера, диктофона и Web камеры, переносного устройства памяти до 1Гб. А для любителей экстремального спорта и активного отдыха есть специальный "вы носной модуль", который крепится к любой части спортивной экипировки шлему, ремням и даже обуви. В результате, сни мать видео можно в самых неожиданных ра курсах. И всё это удовольствие, вместе с аккумулятором, весит чуть меньше 150 гр. Цена 750 долларов Samsung miniket is a new brainchild of Korean electronic corporation. Having the indications of digital cam corder, this technical wonder with ele gant design has five additional functions, such as data storage, digital still camera, MP3 player, voice recorder and Webcam. And all this fun, together with a battery weighs less than 150 gr. The price 750 dollars

PLATINUM

21


PLATINUM

10

Дизайнеры итальянской мебельной компании Colombostile явно погоря чились, назвав такое шикарное ложе "шезлонгом". Это Вам не привычное пластиковое полукресло, жесткое и холодное на ощупь! Роскошный предмет мебели, имеющий собственное имя "Paolina by Mussi", нежно примет Вас в свои объятья. Необычайно мягкая обивка, форма, повторяющая изгибы тела обеспечит максимально комфортный отдых. Этот трансформер, выполненный в утонченном класси ческом стиле, легким движением руки превраща ется в кресло, кровать или даже пуф. Вер ность "Colombostile" традициям ручной работы, использованию высококлассных материалов и бо гатству отделки заслуживает наивысшей оценки. За этим произведением мебельного искусства истинные гедонисты отправляются к итальянцам, которые знают толк в красивой жизни. Цена 10.000 евро A splendid chaise longue "Paolina by Mussi" by Italian furniture company Colombostile is created in elegant and refined classic style. A luxurious piece of furniture can be easily transformed into an easy chair, a bed or even a pouf. Handicraft produc tion, softness of the volumes and the richness of the details represented by Colombostile brand are favourably received by real hedonists. The price 10.000 euro PLATINUM

11

Благодаря пристальному вниманию к запонкам выдающихся ювелиров сов ременности, эти аксессуары посте пенно перестают быть лишь завер шающим штрихом к образу современ ного мужчины. А в некоторых случаях они настолько "тянут на себя одеяло", что ста новятся главной деталью в создании имиджа делового человека. При том невеселом разнообразии на рынке мужских ювелирных украшений, запонки италья нской компании Clan de Vega радостное иск лючение. Платина, бриллианты огранки “багет” и “принцесса”, достоинством 99 карат способ ны украсить любой костюм, рубашку, галстук и даже поспорить по выразительности с часами. При этом они уверенно подчеркнут Ваш изыс канный вкус и высокий статус. Цена 42.000 евро

22

PLATINUM


PLATINUM

12

Часы, как сувенир из Швейцарии знак внимания традиционный, до рогой, но уже привычный. Шоко ладка вообще милый пустячок. Искренний восторг, как у взрос лых, так и у детей, вызовет изделие забы того, подлинно швейцарского промысла, ко торый предшествовал появлению часов му зыкальные шкатулки. Кукла "Птицелов" настоящий шедевр приз нанного специалиста по старинным музы кальным автоматам, Кристиана Байи. XVIII век, прекрасный юноша, играющий на флейте нежную мелодию, заманивает в свои сети двух птичек. Художники, вышивальщи цы, часовых и золотых дел мастера шесть лет трудились над созданием всей движущейся композиции. Более двух тысяч механических позолочен ных деталей, 15 000 часов, затра ченных только на ручную сборку сложнейшего механизма. Невозможно оторвать взгляд от этого флорентийского щеголя в костюме эпохи Ренессанса, кото рый, подкатывая глазки и танцуя, зорко следит за наивными пичужками, а они глупые, клюнув на чарующие звуки и потеряв всякую осторожность, опасно приближаются к соблазнителю. Цена 4.000.000 швейцарских франков A watch from Switzerland is a tradi tional and an expensive souvenir, but … a habitual one. A pure rapture causes an article of forgotten, Swiss by ori gin craft a creation of music boxes. A doll "The Bird Trainer" is a real masterpiece of the worldrenowned automata specialist Christian Bailly, who follows in the footsteps of the great goldsmiths and mechanical music masters of the 19th centu ry. A gorgeous young dandy dressed in a Renaissanceinspired costume made of silk, satin, and embroidered velvet, plays the flute. Two birds, one perched on his shoul der and the other on his left hand, sing one after another, as if in response to the flute music. The best designers, porce lain artists, painters, goldsmiths, clock makers, jewelers, seamstresses and embroi derers of France and Switzerland laboured at the creation of the whole moving compo sition for six years long. It is composed of more then 2000 finely gilt mechanical parts and 15 000 hours spent only on hand assemblage of the complicated mechanism. The price 4.000.000 Swiss francs

PLATINUM

23


Personality

Марк Захаров Художественный руководитель Московского государственного театра "ЛЕНКОМ"


От редакции. Без всякой надежды на успех, редакция нашего журнала обратилась к Марку Анатольевичу Захарову с просьбой поделиться с читателями своими мыслями о природе роскоши и ее роли в нашей жизни. В ответ мы получили самое настоящее эссе на интересующую тему. Публикуя размышления такого интересного, талантливого человека, философа, гражданина и государственного деятеля, мы с благоговением перенесли на журнальные страницы его текст, не посягнув ни на одну запятую. Надеемся, что читатели получат истинное удовольствие от этой статьи.

Зачем павлину З роскошный хвост? Ктото из умных людей сказал, что свобода для человека начинается, когда он становится обладателем ненужных ему вещей, т.е. необяза тельных к употреблению в прагмати ческих целях. Очень не хочется осуждать кого либо по поводу наличия роскоши, потому что здесь все не так прос то. По моему личному мнению, рос кошь, очень далеко вырывающаяся за пределы среднестатистического ка чества жизни в данной стране есть вещь постыдная и безнрав ственная. Золотая сантехника с инкрустациями из алмазов в стране, где люди голодают и не могут купить необходимые лекарства аномалия человеческого сознания. Хочу, однако, заметить, что некото рые предметы роскоши имеют тенденцию превращаться вскоре в доступное удо вольствие для подавляющей части насе ления. Я помню, как телевизор с водя ной линзой, автомобиль и даже шарико вая авторучка считались признаками рос кошного благосостояния. Стоит ли нам возмущаться сегодня по поводу дорогосто ящих яхт, русских коттеджей на Лазурном

берегу Франции, личных самолетов? Скорее всего, они просто опережают общее поступа тельное движение общества к новому уровню потребления товаров и услуг. Может быть, даже прокладывают пути к новой моде и сти лю жизни, упорно преодолевая ворчание и социальную неприязнь. Я очень давно начал покупать предметы искус ства, относящиеся к "модерну начала века" или к "югентштилю". Коллекция получилась весьма скромная, финансовое положение не позволяло замахиваться на откровенно музей ные экспонаты, но я выработал для себя свой собственный критерий, по которому ориенти руюсь в вещах, без которых можно прожить и не умереть от их отсутствия. Если я смотрю на висящую дома картину или бронзовый кан делябр и испытываю некоторое подобие эсте тической радости, даже оптимизма значит, роскошная вещь была для меня необходимой и потраченных денег не жалко. Если мне просто любопытно посмотреть на древний, дорогосто ящий фолиант, и ничего кроме любопытства не возникает я дышу спокойно и понимаю, что эта роскошь не должна обременять мою жизнь. Одна только радость блеснуть перед знакомы ми мощными непроизводительными расходами для меня не радость. Так я думаю и отчасти сомневаюсь в истинности мной написанного.

PLATINUM

25


Самая трудная проблема одежда. Внешний облик человека. Не есть ли стремление к украшению собственной личности стартовый импульс к роскоши. Для чего некоторые люди выращивают и холят собственные усы? Для красоты? Но где кончается естественное стремление к роскошному внешнему виду с использованием костюмов от "Армани" и начи нается эпатирующее намерение блистать бога тством во чтобы то ни стало? Зачем такие роскошные женские шубы, приправленные су мочками ошеломляющей стоимости? Может быть, это естественное стремление к утверждению собственной неповторимости? Может быть, это вообще присуще человеку? Только один может и хочет ограничиться пирсингом, а другому нужен автомобильный красавец с баром, теле визором и интернетом. Я давно размышлял зачем павлину такой рос кошный хвост. Мог бы спокойно размножаться в более скромной обстановке. Всевышний подарил нам свободу и ошеломляющую многовариантность нашего облика и поведения. И вот здесь при дется размышлять о благородной норме, досто инстве, вкусе и, в целом, о культуре каждой человеческой особи. Размышлять об этом было бы не так сложно, если бы не постоянная ди намика моды, вкуса, понятий о красоте. А еще есть интуиция и подсознательные импульсы,

26

PLATINUM

которые подчас сильнее сознания. Два слова о болевой проблеме современного репертуарного театра. Что касается меценатства это необходимый признак благоприятного экономического и пра вового развития государства. Россия в право вом отношении государство недоразвитое. А это означает, что у нас нет закона о мецена тстве и его поощрении. И тем не менее, нахо дятся люди, которым небезразлично развитие общекультурного пространства. Например, Вик тор Пинчук, известный украинский предприни матель, сделал очень много для Московского театра "Ленком". Он неоднократно финансиро вал наши гастроли в Киеве, Днепропетровске, Иерусалиме, помогал в реализации некоторых театральных проектов. И Московский "Ленком" далеко не единственный объект, вызывающий его интерес и деятельное сопереживание. Действительно, провести четкую границу между необходимой людям и обществу роскошью и рос кошью самодурствующего недоумка очень и очень непросто. Вообще, проблема границ от носится к самым сложным философским пробле мам. Попробуйте показать, где кончается чер ный цвет и начинается темносерый. Еще труд нее определить границы оранжевого цвета. В особенности, если им окрашена революция. Марк Захаров


ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3814785

GEN EVA - PARIS - LON DON - GSTAAD - ROM E - KUWAIT - HONG KONG MYKONOS - MOSCOW - N EW YORK - PORTO CERVO - ST MORITZ

www.degrisogono.com


ПнПеуитзеъшяеснстивмиоей, илсюпбовлиненное На мой взгляд, взгляд человека из рядно поколесившего по миру, начи нать серьезно работать над своим кругозором нужно только в Италии. Если Вы молоды, удачливы, если у Вас еще не пропал дух перемены мест, быстро упакуйте дорожный че модан (Louis Vuitton, разумеется) и Вы, "сотрудник контрразведки", вы полняющий важное секретное задание, отправляетесь в Италию. Боже мой, что только Вас не ждет впереди на этой Богом благословенной земле. Я, уже прошедший все "тернии" и благо получно вернувшийся домой живым, предвкушаю Ваши ощущения и, мысленно следуя за Вами, выкладываю на стол свое "богатство": кроссовки "от кутюр" из кожи змеи. Шлепанцы "flipflop" расшитые камнями Swarovski. Естествен но, джинсы. Все знают, что итальянские лучшие в мире. Маленький чемоданчик от фирмы Prada, размером cabin size, который

я бережно держал на руках в салоне самоле та, потому, что он был полон уникальных вещиц, купленных на аукционе и однойедин ственной бутылки вина, подаренной на нас тоящей свадьбе в Палермо. А сколько еще мест осталось в Италии, на ко торые не хватило времени и, что греха таить, денег. Надеюсь, Вам повезет больше и у вас останется и то и другое, чтобы побывать у подножья огнедышащей Этны, прокатиться с са мим Шумахером на испытательной трассе новых болидов Ferrari. Вам удастся пройти путь "ил люминатов" в Ватикане и расшифровать все их тайные знаки. Заказать костюм в Милане и, не вставая двенадцать часов изза стола в Таор мине, попробовать все лучшие блюда Сицилии. Влюбившись с первого взгляда, страстно же лаешь понять страну, которую великий комби натор Сильвио Берлускони заразил удачливым предпринимательством, нужно посетить ее не один раз и это просто замечательно. Вустер Холмогоров Редактор международного отдела


kiev vladimirskaya st. 20/1a, dnepropetrovsk grand hotel “ukraine� c. marx av. 2, donetsk artyoma st. 121, donetsk artyoma st. 76,

THE HORSEBIT WATCH

044.228.6111 056.370.3839 062.335.7646 062.381.0612


Trends 1

2

3

4

5

6

Место, куда приливает кровь Попрежнему лидерство в сфере удобной и мод ной обуви на каждый день держат кроссовки. Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna, Prada фирмы, чей авто ритет в мире моды непререкаем, делают крос совки с самыми последними ноухау и с целым калейдоскопом дизайнерских выдумок, которые делают вашу походку легкой и красивой. Покупайте их на один размер больше, пото му, что от ходьбы и гордости за облада ние этой роскошью к ногам приливает кровь. 1,15. а.testoni. 2. Louis Vuitton. 3. Chanel. 4. Dolce and Gabbana. 5. Dior. 6. Gucci. 7. Ermenegildo Zegna. 8. John Richmond. 9. Tod’s. 10. Prada. 11. Just Cavalli. 12. Cesare Paciotti. 13. Nike. 14. Columbia.

8

7 9

10

11

12

13

14

15

30

PLATINUM


гранд-готель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335-76-46 тел. (062) 381-47-85

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"


Trends

1

2

3

4

5

Тем, кто молод душой и телом Леви Страус, бедный портной из СанФранцис ко, перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что изобретенные им копеечные штаны для ра бочих сегодня продаются по 85 000 долларов и среди золота и бриллиантов, которыми они щедро украшены, красуется его имя. Сегодня джинсы завоевали весь мир, став частью высокой моды и предметом настоящей роскоши. Их драили пемзой, травили в кис лоте, отбеливали хлоркой и даже расстрели вали из дробовика, чтобы получить дыры, а им хоть бы что.

6

7

1, 4, 13. Dolce and Gabbana. 2. Frankie Morello. 3.John Richmond. 5. Gucci. 6, 10. Pinko. 7. Louis Vuitton. 8.Dsquared. 9. Miss Sixty. 11. Armani. 12. Miss Sixty.

9

32

PLATINUM

10

8

11

12

13


PRESTIGE AND PERFORMANCE United under a “winged B”, Breitling and Bentley share the same concern for perfection. Extreme standards of reliability, precision and authenticity. A world where cutting-edge technology merges with noble traditions. The ultimate blend of prestige and performance. Symbolizing this communion of ideals, Breitling participated in the styling of the instrumentation for the Bentley Continental GT and accompanied the victory of Team Bentley in the legendary Le Mans 24 Hours race.

EXCLUSIVITY AND TECHNICAL EXCELLENCE For devotees of fine mechanisms, Breitling has created an exceptional chronograph named Bentley Motors. The culmination of sophisticated aesthetic research, this wrist instrument mirrors certain signature features of the famous British car manufacturer, such as the knurled finish on the bezel, inspired by the Bentley controls. Dedicated to the automobile world, it features two exclusive mechanisms as well as a highperformance “motor” assembled and “prepared” in the Breitling Chronométrie workshops.

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

грандготель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646


trends 1

2

3

6

7

4

5

Флипфлоп, шлепшлеп Когдато эти веселые хлопающие звуки разда вались исключительно над набережными, несу щими поток разморенных жарой отдыхающих. В последнее время вьетнамки переместились с пляжа на подиум удобные шлепки попали в поле зрения мастеров высокой моды. Твор ческие эксперименты Gucci, Bottega Veneta, Louis Vuitton и a.testoni закончились тем, что сегодня flip flop sandals стали самой модной летней обувью! Вместо традиционной резины для их изготовления теперь исполь зуют кожу, замшу, ткань, а также жемчуг, золото и драгоценные камни. 1, 2. Prada. 3. Just Cavalli. 4. 10. Louis Vuitton. 5, 8, 9. Bottega Veneta. 6, 14. Gucci. 7. Dolce and Gabbana. 11, 15. Miu Miu. 12. Hogan. 13, 14. а.testoni. 16. Armani.

9

8

10

13

11

12

14

14

15

16

34

PLATINUM


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

тел. (044) 228-61-11

тел. (056) 370-38-39

тел. (062) 335-76-46

тел. (062) 381-47-85


trends 1

2

3

4

Колониальная романтика вновь в моде Даже если Вы не собираетесь повторить все подвиги Индиана Джонса, совершенные в эк зотических путешествияхэкспедициях, обза вестись парой модных в этом сезоне вещи чек в колониальном стиле все же стоит. И не только потому, что это очень удобная, не стесняющая движений одежда и обувь изо льна, хлопка и кожи. Стиль, предполагающий защитные цвета оттенки песка, верблюжьей шерсти, травы, а также наличие множества карманов со складками, клапанов, ремней и шлиц идет практически всем!

6

1, 3, 4, 5, 6. Ralph Lauren. 2. Kadra. 4, 11. а.testoni. 5.Bottega Veneta. 7, 10, 13. Gucci. 8. Pinko. 9. Armani. 12. Tod’s.

5

7

10

8

36

9 PLATINUM

12

11

13


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а грандготель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 3814785 тел. (044) 2286111 пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (062) 3357646

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛПОДАРКИ"

вул. Артема, 76 тел. (062) 3810612


trends 1

2

3

4

8

9

Все свое ношу с собой Помните, про чемодан без ручки: выбросить жаба давит, носить неудобно. Чемоданы на колесиках с выдвижными ручками, кото рые называются cabin size trolley, даже без содержимого выпускать из рук жалко. Недаром ими так плотно занимаются киты модных дорожных аксессуаров Louis Vuitton, Zero Halliburton, Schedoni, Hartmann и многие другие. Такие чемоданы не сдают в багаж, их бе режно вносят в салон самолета и доверяют хранить в своем чреве самые дорогие ре ликвии путешествий. 1.Louis Vuitton. 2. Hartmann. 3. Bon Voyage. 4. а.testoni. 5.Bottega Veneta. 7. Schedoni. 8.Lark Opulence. 9. Zero Halliburton.

6

7


REVERSO GRANDE GMT

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3814785


Platinum routes

Кто из нас не лелеял мысли о том, чтобы хотя бы раз увидеть его? Немногие или никто. Столь велика слава о его красоте, столь важны воспоминания о нем, связанные с историей главных мировых культур

ЧЧеДтэвнеартБырйаРуниам


Здание Пантеона,замок СантАнджело, фонтан “Тритон”, площадь Святого Петра

Друзья мои дорогие, отправляющиеся в Рим в добром здравии, запомните, что этот город сладкая, но настоящая отрава для вашей невинной души. Если Вы надеетесь провести время в безза ботном веселье оставьте эту затею, и сидите себе тихонечко дома, ну, вы ползите, разве что, на какоенибудь солнечное побережье погреть косточки. Как можно, вкусив ошеломляющие римс кие литературные деликатесы Дэна Брауна, спокойно спать в гостинице, не прислушиваясь к торопливым шагам под окнами вашего номера. вы, прог лотившие на одном дыхании "Ангелов и Демонов", знаете, что с сумерками из старинных особняков высовывают свои морды химеры настоящие влас тители ночного города, и каждую ночь разворачиваются события, которые мо гут перевернуть всю мировую историю. Утром, за табльдотом, встретившись с пронзительными, воспаленными от бес сонницы глазами незнакомца, вы без труда опознаете одного из посланцев дьявола, заложившего адскую машину в подземелье Ватикана. А в тени колон нады площади святого Петра по воскре сеньям заметите силуэт ничем не приме чательного господина, чья злая усмешка сопровождает каждое слово понтифика. Конечно, можно отправиться в Рим, защи тив себя кольцом оголтелых туристов, и, внимая экскурсоводу, узнать немало инте ресного, начиная с Пантеона храма всех богов и кончая изумительными фонтанами эпохи Возрождения. Но, как человек "отрав ленный" Брауном, вы, задрав голову, будете

всматриваться в отверстие потолка Пантеона, представляя, как летело бы тело несчастного "преферитти", если бы его действительно сбросили на пол храма с вертолета. Торговые зоны с витринами больших магазинов и бутиков на улицах Виа Венето, Виа дель Кор со, Виа Национале, площадях Пьяцца ди Спанья, Пьяцца дель Пополо не оставят никого равно душными. вы ощутите себя в самом центре ми ровой моды, ваши увесистые бумажники и пуза тые кошельки станут похожими на сморщенные, сдутые воздушные шарики, но вы никогда не пожалеете о сделанных покупках, потому что здесь "приятно тратить". В этом месте распо ложены бутики с вещами, которые "тянут" на шедевры и своей изысканностью, и своей ценой в "ускользающем" евро. Поголовно все продавцы магазинов красавцы с обворожительными улыбка ми и манерами римских аристократов. А по торговым залам отрешенно бродят шикарные итальянки, влюбленные только в моду. Район Трастевере с его бесчисленными ресторан чиками, тратториями и пиццериями, где предла гают изысканные блюда итальянской кухни, вку сив которые, вы обречены провести оставшуюся жизнь в судорожном сглатывании слюны. Но куда привлекательней, до холодка под ло жечкой, пройтись в одиночестве (или с подру гой, разделяющей ваш авантюрный нрав) по маршруту брауновских "иллюминатов". Загля нуть в Замок СантАнджело, мощная глыба ко торого до сих пор доминирует над панорамой Рима и попытаться самому определить, где проходит тайный коридор, соединяющий замок с Ватиканом. У фонтана Бернини "Четыре реки" на пьяцце Навона, ваше воспаленное воображе ние восстановит картину мученической смерти одного из сторонников новой версии земной

PLATINUM

41


Фонтан “Четыре реки”


жизни Иисуса, и на мостовой вы будете ис кать почерневшее, несмываемое бурое пятно. Еще одно восхитительное творение Лоренцо Бернини, удивительный фонтан "Тритон", сво ей мощной струей не смог разорвать глубо кий, счастливый сон искателей приключений, вышедших победителями из, казалось, совер шенно безнадежной ситуации. вы можете снять "тот самый номер" и провести в нем бессон ную, незабываемую ночь. Ступив во владения Святого Престола, вы, бла годаря писательскому таланту Дэна Брауна, ставшие обладателем особого дара видеть сквозь толстые стены Ватикана, сразу узнаете фигуру викария, спешащего к покоям Папы с весьма неприятной вестью, проникните в под земный город Апостольской столицы с его сок ровенными тайнами. В статных фигурах мужчин с пронзительными глазами без труда узнаете гвардейцев из службы охраны. И переходя из зала в зал самого крупного музея мира, уже подругому будете воспринимать все величие таланта и гениальности наших предшественников. Где жить в Риме не вопрос. Это вопрос лишь качества "сливок", в которых вы хотите купаться, поэтому мы не имеем никакого мо рального права предлагать вам разные вари анты. Для "Platinum", журнала о роскоши,


это St. Regis Grand Hotel. Расположенный в самом сердце Рима, недалеко от Via Veneto и Испанской лестницы, это уникальное здание во все века было своеобразным перекрестком, где в жарких спорах сходились дипломаты, обменивались холодными любезностями короли, где представители высшего общества задавали уровень культурной жизни всей Европы. Это настоящий дворец, декорированный извест ными итальянскими художниками и скульптора ми, комнаты с расписанными вручную фресками, отображающие древние руины и памятники Рима, не похожи одна на другую. Подлинная мебель, представленная комбинацией стилей периода Империи, Регентства и Людовика XV. Мраморные колонны, восточные ковры, тысячи лучей, ис ходящих из античных стеклянных люстр Murano, холл, превращенный в ботанический сад экзо тических растений все это убеждает гостей, что очарование и стиль того прекрасного пе риода, когда в Риме правил Цезарь, не ис чезли. Для вышколенного персонала гостиницы остается незыблемым правило, которое гласит: "Зри, не глядя, воспринимай, не слушая, будь услужливым, но не раболепствуй". Недавно отреставрированный за 35 миллионов долларов St. Regis Grand Hotel, тонет в мо ре любви к роскошной жизни.


Precisious details

НсНлеотжнниочгеог,очбеомлпереостота История компании началась в 1947 го ду, когда ее основатель Джорджи Вис конти открыл маленькую мастерскую в Валенце центре ювелирной индустрии Италии. В то время он был очень мо лод, но уже успел обучиться ювелир ному мастерству в Париже и, проник нувшись глубокой любовью к искусству создания украшений, сумел соединить богатое художественное наследие Ита лии с современными тенденциями. Через какоето время после открытия мастер ской он стал известным ювелиром и в семидесятых годах основал собственную компанию, которая быстро завоевала по пулярность в Италии. В восьмидесятые годы прошлого века компания начала ус пешное завоевание международного рынка. Сегодня украшения от Giorgio Visconti имеют невероятный спрос в США, Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии и Голландии. Giorgio Visconti синоним стилистической утонченности, современности и высоких стан дартов используемых материалов. Сегодня эта

46

PLATINUM


сугубо семейная компания имеет все шансы продолжить свою славную историю. Хорошим за логом этому являются сыновья Джорджи Вискон ти, которые смотрят с обожанием на своих от ца и мать и стремятся как можно полнее пос тигнуть тайны их творчества. Они уже поняли, что в основе его лежит та самая простота сестра гениальности. В этом убеждаются любительницы роскоши, впервые увидевшие произведения этой необыч ной фирмы. Сочетание лучших драгоценных камней, сложнейшая ручная работа и необыч ный дизайн, когда бесцветные бриллианты, оправленные в разноцветное золото, завора живают цветовой игрой граней. Коллекции ювелирных украшений Visconti, та кие, как "Surf", "Bon Bon", "Exuberance", "Hippy", “Freedom”, объединены главным сход ством максимально простыми темами, знако мыми нам с детства: звезды, цветы, сердца и линии, украшенные бриллиантами, которые в каждом случае представлены поновому. Последние роскошные сокровища Visconti соз даны для женщин, мечтающих об эффектных

ювелирных украшениях, которые можно носить как днем, так и вечером. Именно поэтому ма териалами для них стали белое и желтое зо лото, сочетающееся как "лед" и "пламень". Главными камнями нового направления стали бесцветные бриллианты. Оправленные в раз ноцветное золото, они сами фантастически меняют цвет, тем самым еще раз доказывая, что нет ничего гениальнее простоты. В этом сезоне фирма представила новинку, часы "V one", которые стали необычайно популярны среди любителей роскоши. Эта эффектная модель украшена бриллиантами, выпускается в корпусе из золота и нержа веющей стали. Giorgio Visconti создает ювелирные изделия, отвечающие любому вкусу, который всегда имеет высокий эстетический уровень. Глубоко симво личные по своей природе, такие украшения яв ляются прекрасными подарками будь то колье с длинными подвесами и крупными цветами, изу мительное кольцо с сапфиром или сетчатое кольцо "Лента" с изумрудами и рубинами. Евгения Марченко

PLATINUM

47


ППод пятью звездами Hotel Danai. На Эгейском полуострове Север ной Греции, в городке Ситония, раскинулся роскошный курорт Danai. В окружении среди земноморских сосен, пышных садов, белых песчаных пляжей, омываемый чистыми бирюзо выми водами под прозрачным лазурным небом, он словно специально создан девственной природой для обретения человеком полной внутренней гармонии. В ресторанах сети Michelen, кроме отменной кухни, слух услаждают лучшие джазовые му зыканты, певцы с международной славой, проходят дегустации вина, мёда и оливково го масла, устраиваются вернисажи известных художников. В центре Милана на площади Duca d'Aosta возвыша ется знаменитый Excelsior Hotel Gallia, вошедший в начале прошлого века в историю города, благо даря своему легендарному основателю Carlo Gallia. Выбор места строительства был "попадани ем в яблочко" куда ни глянь, всюду памятники архитектуры и искусства: театр Ла Скала, Домский собор, галерея Витторио Эммануила. Сегодня, по велению времени и моды, в это славное окружение попали самые большие и престижные магазины Мила на. Excelsior Hotel Gallia славится и в деловом мире серьёзных бизнесменов. Многие крупные ком пании устраивают здесь конгрессы, экономические саммиты. 11 конференцзалов оборудованы совре менной демонстрационной оргтехникой, что высоко ценится при подписании важных договоров. Hotel Hermitage (Monte Carlo) Уникальная часть стиля жизни, так любимая шейхами, по литиками, игроками, коллекционерами это отдых в отеле Эрмитаж. Построенный более ве ка тому назад в стиле Belle Epoque, он ак туален и востребован как никогда. Сюда при езжают не только испытать фортуну, но и по сетить Морские Термы, самое авторитетное ле чебное учреждение в области процедур на ос нове морской воды. Объединенный с отелем пе реходом, обращённый к самой красивой скале Европы, этот храм благополучия и здоровья, декорированный розовым мрамором, светлым де ревом и прозрачным стеклом, предлагает своим клиентам высочайший уровень обслуживания.

48

PLATINUM


Platinum fashion

ПмПолдаатиновая Серые "мышки" на этом коллаже, не из тех, кто клюёт на бесплатный сыр. Это самый передовой отряд модного платинового направления, которое вот уже много лет не ус тупает первое место шагающему позади, постаревшему "желтому дьяволу". Вы только вдумайтесь насколько чище платина во всех смыслах жизни. Она не обагрена завистливой кровью, ее не мусо лят руки банкиров в своих сунду ках, она сияет чистотой в табли це Менделеева и прикосновение к ее торжественной красоте делает людей гордыми и счастливыми. Она катализатор не только химических реакций, но и человеческих ка честв, где высокий вкус, совер шенство, статус и достоинство проявляются в полной мере. Платина безусловный, не туск неющий, самый долговечный ме талл, фаворит в ювелирном деле.

1

Grey mice on this collage do not belong to that ones, who are attracted by a free cheese. They belong to the advanced detachment of fashionable platinum trend which doesn't give first place to an aged "Yellow Devil" for many years. Platinum is not reddened by an envious blood, it beams with purity in the Mendeleyev table and a touch to its solemn beauty makes peo ple proud and happy. Platinum is an absolute, nonfading, the most perenni al metal, a favorite in a jeweller's art.

1, 2. Костюмы PalZileri. 2. Костюм Roberto Cavalli. 3. Автомобиль Mazerati. 4. Часы de Grisogono. 5. Босоножки Rene Caovilla. 6. Колье Stefan Hafner. 7. Часы Lange&Sohne. 8. Духи Mont Blanc. 9. Ручки Chopard. 10. Сумка Calgaro.

50

PLATINUM 2


3

4

5

6

7

9

8

10


Platinum style

ККТерсотсоснви компании с Путешествие по Италии предполагает на только мягкое шарканье в бахилах по парадным залам палаццо, где в по лированном паркете можно любоваться своим отражением. Мощенные булыжни ком старинные улочки, бесконечные каменные ступени римских развалин, колючки на горных тропах Сицилии, песок и галька средиземноморских пляжей и многие другие препятствия вовсе не шуточная угроза для вашей обуви. Здесь нужно полностью дове риться местным авторитетам, которые не только защитят Вас от появления мозолей, но придадут вашим нижним ко нечностям изысканную элегантность. Компания, основанная около 80 лет назад неким Амадео Тестони, занимает ся производством мужских туфель по тщательно соблюдаемой традиционной технологии своего региона. Еще до ос нования компании, это "искусство" нас ледовалось от поколения к поколению разными мастерами. Тестони, благодаря правильному менеджменту, удалось органи зовать дело и поставить его на высокий международный уровень. Сегодня качество обуви а.testoni известно каждому гордому индивиду, и нет большего удовольствия, заки

52

PLATINUM


нув ногу за ногу, покачивать ботинком с яр ко выраженным стилем из итальянской Болоньи. Главная фишка изделий а.testoni эластич ная, двойная строчка с внутренней стороны обуви, которая принимает анатомическую фор му ступни, нежно обволакивая ее, согревая и оберегая от нежелательных проявлений извне. А снаружи туфли а.testoni могут выглядеть поразному. Например, классические мужские туфли Black Label шьются только для VIP клиентов. Это сугубо ручная работа, требую щая выполнения около 200 операций. Такие туфли необходимо иметь, отправляясь на важ ную встречу, их приглушенная красота лишена крикливости и придает человеку основатель ность и уверенность в себе. Другое дело обувь а.testoni "от кутюр", где возможны любые всплески экстравагантности, когда от гламура рябит в глазах и роскошь может вступить в некоторое противоречие с комфортом. В такой обуви делают краткую по времени вылазку, "отрываются" по полной программе на дискотеке или создают впечат ление на светской вечеринке. В точном соответствии с требованиями моды, а.testoni с особенным многообразием представ ляет спортивную обувь. В ней профессионалы бьют рекорды на гаревых дорожках стадионов, а "бесбашенная" молодежь не снимает крос совки до тех пор, пока от них не остается удивительно пластичная каучуковая подошва. Обувь а.testoni продается по всему миру в Европе, США, Японии и ЮгоВосточной Азии. Производственная группа Карло Фини, уже третье поколение семьи Тестони, включает 8 итальянских производственных компаний и 12 коммерческих представительств в разных стра нах и производит более чем 120 тысяч пар в год. Их львиная доля идет на экспорт. Для этого, обувь а.testoni специально адаптиру ется под анатомические и стилистические пот ребности покупателей разных стран. Из мужских коллекций этого года заслужива ет внимания "британский стиль", в котором, привычная для а.testoni утонченность удач но соединена с небрежностью "денди" позап рошлого века, а женщинам предлагается об рести черты романтичности из того же вре мени, когда чувства преобладали над холод ным разумом. Тут модельеры фирмы дают волю мягким и благородным оттенкам цвета увядшая роза, цвет мха, дымчатоголубой, светлокоричневый. Кожа крокодила, страуса, змеи, высококачественная замша, рельефная телячья кожа, металл, который напоминает потемневшее от времени золото, перья стра уса все дышит роскошью и тонким вкусом. Туфли а.testoni уже давно стали мерилом благосостояния их обладателей и не только изза высокой цены, а, прежде всего, по причине высокого качества.

PLATINUM

53


ППод пятью звездами Hotel Carl Gustavs. На берегу сверкающей гавани Густавия (Карибские острова), окру жённый тропической растительностью, плени тельный отель Carl Gustav открывает свои двери для всех, кто любит яркое солнце, белый песок и прозрачные океанские волны. Приятным моментом, сразу же улучшающим ва ше самочувствие после долгого перелета, будет угощение шампанским. Отдельные бассейны, которые имеют большин ство из сьютов, позволят насладиться купа нием в любую погоду, а прекрасно оборудо ванные пляжи сделают ваш загар бронзовым. Номера гостиницы открыты своими окнами на величественные просторы океана с многочис ленными живописными островами. Hotel Martinez Cannes. Отдых в Каннах стал привычным понятием, тождественным истинной роскоши и высокому стилю жизни. Немалую роль в этом сыграл Hotel Martinez, располо жившийся на набережной Круазетт, в 15 мину тах ходьбы от Дворца Фестивалей. Радушно встречая своих гостей, здесь предлагают максимум высочайшего уровня услуг для самых искушенных путешественников. В Givanchy Spa можно принять расслабляющий массаж, понежиться и отдохнуть от тяжкого бремени ночных вечеринок, презентаций, и прочей "мирской" суеты и вдобавок сделать процедуры для лица и тела с использованием самой прогрессивной косметики Givanchy.

Ana Grand Hotel (Wien). Это живое напоми нание о величественном периоде существова ния АвстроВенгерской империи с её упои тельной королевской роскошью. Сохранив архитектурный облик прошлого, внутри отель детище XXI века, оснащен самыми пос ледними достижениями гостиничного сервиса. Жить в самом центре Вены, в нескольких ша гах от Государственной Оперы и собора Свя того Стефана, пить превосходный кофе в знаменитом ресторане "Grand Cafe", слушать живую, великолепную фортепьянную музыку, дышать воздухом, в котором растворена луч шая европейская культура мечта которую дарит Grand Hotel.

54

PLATINUM


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ," КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОР", гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381-47-85 ЛЬВІВ "КРИСТАЛЛ", вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72-06-05


Platinum routes

Сицилийская мафия С дремлет, она объелась Кулинарные особенности сицилийской кухни настолько необычны, что, попробовав ра зобраться в них, приходишь к выводу, что никакой сицилийской кухни вообще нет, но насладиться обжорством, в самом прямом смысле этого слова, сюда съезжа ются "гаргантюа" со всего мира. Символами Сицилии сегодня стали апель синовые и оливковые деревья, артишоки, виноградная лоза. Но оливы и вино сюда завезли греки, апельсины и баклажаны арабы, пшеницу римляне, испанцы при несли на Сицилию шоколад, картофель и помидоры. Родными, сицилийскими, можно назвать богатый ассортимент овечьих сы ров, и, в силу того, что берега острова омывают три моря, обилие морепродуктов. "Отдельная песня" мясные блюда Сицилии.


Знаменитое "фальсомагро" это рулет, фар шированный вареным яйцом, ветчиной, рубле ным мясом и сыром "качкавал". Или сосиски из кролика. Пусть Вас не разочарует слово "сосиски", они не имеют ничего общего с од ноименным продуктом наших мясокомбинатов. Стоит вспомнить по описаниям старинных рома нов меню европейских монархов, в нем обяза тельно были блюда из "требухи". Оказывается, всякие там селезенки, печенки, сердца, же лудки наиболее всего богаты витаминами и ве ществами, которых в "чистом мясе" нет и в помине. Самое народное мясное блюдо Сицилии маритата. Это кусочки селезенки на лепеш ке, накрытые творогом и сыром. Необыкновен ным вкусом отличаются барашек на вертеле, обмазанный медом, а затем тушеный в красном вине, зажаренные на углях колбаски, улитки с


оливковым маслом. Ну, а консервативно наст роенным гурманам, всегда готовы предложить шашлык из мяса барашка, который предвари тельно был лишен мужского достоинства. "Скоппуларикки", "стумми аббуттунати", "стокку а миссннизи" запоминать бесполез но, просто нужно каждый день пробовать этих морских ежей, раков, лангустов, мидий, кальмаров. Рыбамеч под соусом "сальмо рильо", приготовленным из оливкового масла, лимона, соли, перца, петрушки и чеснока главный морской деликатес Сицилии. С сицилийской кухней нас роднит обилие хлеба на столе, но здесь он необычен и из готавливается с добавлением ароматных спе ций и трав, а иногда он не печется, а просто тесто жарится в масле. Канноли, кассета, фрутта Марторана, для тех, кто окончательно плюнул на окруж ность своей талии. Варенье из зеленых ка бачков, бисквиты с ликерами, пирожные, умопомрачительные торты… Вина Сицилии приводят неопытных путешест венников к раздвоению личности. Вы смотри те на себя как бы со стороны и представля ете себя Зевсом, которому услужливая Гера подает бокал за бокалом и, нет никаких сил, отказаться от головокружительной "Марсалы" или от "Молока Венеры". Еще не сделав последнего глотка, Вы уже точно знаете, куда поедете следующим летом. А ехать нужно непременно в Таормину, славу о несравненной красоте и богатой истории этого города разносят путешественники по

58

PLATINUM


D E

G R A N D

THE

L U X E

ONEAND

ONLY

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ," КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228;61;11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОР", гранд;готель "Україна"

пр. К. Маркса, тел. (056) 370;38;39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335;76;46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381;47;85


всему миру уже на протяжении тысячи лет. И сегодня, благодаря прекрасным видам на вул кан Этна, архитектуру барокко и греческий театр, построенный в III веке до нашей эры, Таормина самый посещаемый курорт в мире. Наикрутейший отель в городе Grand Hotel Timeo & Villa Flora, и если там не прохо дит ежегодный международный кинофестиваль, куда слетаются "звезды" самой крупной вели чины, то есть вероятность забронировать в нем один из 85ти номеров. Вот здесьто на террасах Timeo, с перечис ленными видами на красоты пейзажей, вы и уз наете, что такое сицилийская кухня. Только Вам выбирать типичные крестьянские блюда из Лацио или, изысканные, для очень состоя тельных граждан мира, из Тосканы. Но и те, и другие настолько вкусны, необычны и полезны, что встать из за стола вас заставит только внезапно проснувшийся вулкан. Но и он нас только ублажен тысячами ежедневных жертвенных барашков, что мирно посапывает, лишь изредка выпуская из своего жерла сизоватый дымок. Виктория Мордовкина

60

PLATINUM


l’émotion prend forme

C-TYPE CHRONO 43 mm Automatic diving Chronometer certified C.O.S.C. Stainless steel case, screw pushers and crown, bezel with yellow friction ring. Water-resistant to 300 m. Limited edition to 999 pieces.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а гранд;готель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 381;47;85 тел. (044) 228;61;11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370;38;39 тел. (062) 335;76;46

SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL PICOT S.A.

CH-2340 Le Noirmont Switzerland www.paulpicot.ch info@paulpicot.ch


З

Заложники стиля

Коллекция мужской одежды Kenzo, осень 2005 зима 2006


Face of time

ВВодолазы ищут клады Часы, подобранные на этой странице, способны блеснуть не только своей яркой функциональ ностью, но и необыкновенной красотой. Они ам фибии, приспособленные жить в воде. И если под водой они видны только аквалангистам, то на суше от них не просто оторвать взгляд даже ис кушенным любителям разглядывать циферблаты. Эти модели предназначены для летнего отпуска, а коль скоро Вы проводите его в Италии, то без выходов на пляж вам не обойтись. Имея на за пястье признак исключительного вкуса и принад лежности к избранным, Вам не страшен ни "хо лодный душ" разочарования, ни "кипяток" неожи данностей. Вы "свой" среди "чужих" и "наш" среди людей, ценящих истинную красоту вещей. Chopard

74

Breguet

IWC

Omega

Harry Winston

PLATINUM


Bell&Ross

Blancpain

Paul Picot

Breitling

Excellent watches presented on this page are conspicuous not only by their bright func tionality but also by an unusual beauty. They are amphibians born to live in the water. And if under the water they can be seen only by divers, on land any judge of style can care fully examine them and enjoy their fashion able sporty exterior. These models are intended for summer vacation, and if you spend it in Italy, you cannot do without going to the beach. With a sign of an excellent taste and an indication of belonging to the elite on your wrist you shouldn't be afraid of nei ther a "cold shower" of disappointment nor a "boiling water" of suddenness. GirardPerregaux

PLATINUM

75


Platinum routes

Галереи Уффици и Паллацио Питти часть флорентийского музейного комплекса, в который входят Галерея Академии, Музей Сан Марко, Барджелло и Ченаколо ди Сан Сальви

Флоренция Ф кистью и кулаком

На границе двух областей Италии, Тос каны и Эмилии, разделяемый надвое ре кой Арно, расположился один из удиви тельных городов, давший миру величай ших мастеров изобразительных искусств, родина Ренессанса Флоренция. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Боккач чо, Галилей, Джотто список имен, не нуждающихся в представлении, поистине нескончаем. Отсюда берет свое начало могущественная династия Медичи, чье ме ценатство из поколения в поколение во многом определило бурный расцвет и фор мирование европейской культуры. Сегодня круглогодично "цветущая" Флоренция музей под открытым небом, место, где чело вечество уже несколько веков подряд наслаж дается атмосферой изящества и красоты.

Караваджо “Вакх” 15961597 гг.,Галерея Уффици


Галерея Уффици старейшая в Италии, собра ние шедевров итальянского Возрождения, где среди сотен живописных полотен выделяются две картины, равных которым нет в мире. Это произведения флорентийца Сандро Боттичелли "Аллегория весны" и "Рождение Венеры". Они олицетворение "золотого века" итальянской живописи, но даже простому туристу, не вни кающему в глубины теории искусства, заметно, что большая часть картин в музеях Флоренции посвящена изображению мужчин той суровой эпохи, когда на кострах инквизиции кончали свою земную жизнь лучшие умы Италии. Полотна Рафаэля, Мазаччо, Караваджо, Тициана, Лео нардо Да Винчи подтверждают это наблюдение. Когда неискушенному путешественнику даже самые известные картины перестают восприни маться, а монументальные, огромные помпез ные полотна начинают просто пугать, что вполне естественно при их многообразии, со ветуем для разрядки посетить Палаццо Питти. Здесь размещены различные коллекции герцо гов Медичи Музеи серебра, костюма, карет, здесь Вы можете отдохнуть от обилия впечат лений в уникальном парке "Сады Боболи". Перейти из одной части Флоренции в другую мож Calsio Storico исторический футбольный матч во Флоренции


Гостиница Westin Excelsior

но по древнему мосту Понте Веккио. Однако этот простой маршрут может затянуться на весь день, потому что мост буквально запружен ювелирными магазинчиками, мастерскими, сувенирными лавка ми, кафе, пиццериями. И весьма вероятно, что в одной из них вам захочется остаться до глубо кой полночи, наслаждаясь великолепной кухней, сладкими ароматными винами и шумной веселой интернациональной толпой таких же искателей новых впечатлений, как и вы сами. А когда ваши натруженные бесконечными музей ными залами ноги отдохнут, вы обратите вни мание на то, что большинство телевизионных экранов в ресторанах, кафе и в витринах ма газинов настроены на одну и ту же программу трансляцию футбольных матчей. Происхожде ние этого вида спорта уходит своими корнями в XV век, и родился футбол во Флоренции. Игровые площадки тогда были песчаными, и на них сразу играли по четыре команды. Матчи проводились как Карнавал или как особые празднества, представляя собой весьма жест кий спорт, практикуемый молодыми людьми, же лающими завоевать сердца благородных флорен тийских дам. Команды, состоящие из 27 игро ков в каждой, состязались на протяжении 50 минут. Часто игра переходила в жестокие ку лачные бои. Игроки должны прорваться сквозь защиту противника и забросить мяч в сетку, растянутую на всю ширину поля. С каждым за битым голом болельщики становятся неистовы ми, зажигают фейерверки по цвету команды, за которую болеют. Этот вид футбола возрожден во Флоренции в 1930 году и привлекает се годня огромное количество зрителей. Он чемто напоминает театрализованную игру в регби. Все участники одеты в исторические костюмы, дамы в средневековых нарядах, орке стры старинных инструментов, пажи, стражни ки. Открывается матч торжественным шествием по городу. Но потом, когда команды начинают играть от их великолепных костюмов остают ся одни лохмотья, а в конце все участники вообще полуголые, в крови, с переломанными распухшими носами, заплывшими глазами. И ес ли гордые победители еще както держатся на ногах, то побежденные выглядят наподобие гимназистов в последней стадии туберкулеза, от их налитых мышц, которыми они хвастливо позировали перед матчем, не остается и сле да. Все это действо подается как профессио нальный спорт, но в жизни "спортсмены" имеют обыкновенные профессии бармены, скульпто ры, мясники, работники музея и научные сот рудники. У тех флорентийцев, кому "за 30", и кто уже не играет грустные глаза, вид но, что они с большим удовольствием вышли бы на поле и подрались. Такие лица харак терная примета Флоренции, и эта внешняя му жественность впечатляет путешественников не менее, чем сокровища изящных искусств.


Панорамный вид с внешней терассы на мост Понте Веккьо через реку Арно

Ценятся традиции глубокой старины Флоренции и в гостиничном бизнесе. С Отелем Westin Excelsior Florence, в котором мы советуем ос тановиться путешественникам, чтобы картина посещения этого чудесного края была полной, связаны семь веков истории города. Кто только не проживал в этих номерах: семья Романовых, персидский шах со своей женой, королева Гре ции София, Чарльз Чаплин, Марчелло Мастрояни, Софи Лорен и сотни, если не тысячи, самых из вестных исторических личностей разных эпох. В гостинице 152 номера, включая 16 сьютов, пять конференцзалов. Westin Excelsior находится на Piazza Ognissanti в нескольких шагах от наиболее модных бутиков и магазинчиков. Меблировку современных комнат и престижных сьютов с деревянной обшивкой стен, драпиров ками дорогой тканью и мраморной мозаикой, по достоинству оценят самые взыскательные путе шественники, а после реконструкции 1997 го да, отель стал еще более комфортабельным, оснастившись отоплением, климат контролем и современной системой безопасности. Потолочные кессоны, полы из обожженной глины в обстановке гостиничного рестора на "Il Cestello" всюду проглядывается стиль 19 века. Меню представлено традици онными тосканскими блюдами, приготовленными искусными руками шефповара Джузеппе Дела Роза. Ресторан Cestello считается одним из лучших в городе, а его винный погреб пред лагает гостям возможность отведать самые изысканные вина в мире. Внешняя терраса бара Donatello представля ет собой идеальное место для ужина. С нее открываются виды на берега реки Арно, где можно любоваться закатом солнца. Сергей Тимофеев


Mystery Diamond, the diamond that gives the time. When Bell & Ross decides to pay tribute to women, the instrument turns into a jewel and the diamond becomes functional. By replacing the hours hand by a diamond, the outcome becomes magical and hides a mystery, weightlessness. A diamond floats and rotates between the glass and the watch dial to give the time. Information and Catalog: Bell & Ross (International): (+33) 1 55 35 36 00. e-mail: information@bellross.com. www.bellross.com

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а гранд#готель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 381#47#85 тел. (044) 228#61#11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370#38#39 тел. (062) 335#76#46


Hobby

ИиИннттеерреесснныыхелуювдлеейчения Знаменитости очень любят поплакать ся журналистам на тяжелую гастроль ную долю, посетовать на то, как они ус тают от постоянных разъездов рас считывают на сочувствие. Несмотря на это, свой отпуск они предпочитают провести в путешествиях, стремясь уе хать как можно дальше. По возвраще нию они публично хвастаются роскош ными нарядами самых именитых мо дельных домов, новыми экспонатами своих коллекций (каждая звезда что нибудь да собирает), экзотическими су венирами и впечатлениями. И эти счастливчики еще хотят, чтобы пре данные поклонники их пожалели!

Шон Коннери собрал самую большую коллекцию боевых юбок килтов. Привозил он их отовсю ду, где бывал ведь производство символа Шотландии налажено не только на его Родине. Джеймс Бонд № 1 с легкостью променял смокинг на юбку: хорошо в ней и бегать, и на волын ке дудеть, и путешествовать. Вот только с парашютом прыгать неудобно. Жирар Депардье не устает открывать в себе все новые и новые таланты. Блестящую актерс кую карьеру ему удается успешно сочетать с нефтяным и ресторанным бизнесом, а также с виноделием любимец женщин много путешест вует в поисках новых плодородных земель. В последний свой приезд в Украину мсье Де пардье был замечен в Крыму, где с огромным интересом ознакомился с традициями местного виноделия. Домой во Францию опытный винодел увез черенок лозы. Это наводит на мысли о том, что в скором времени мы можем увидеть не только новый ресторан, который актер со бирается открыть в Киеве, но и новое вино французскоукраинского происхождения. Алла Духова, руководитель балета "Тодес", постоянно увлекается собиранием чегонибудь. Сейчас у неё новая страсть очки. Зрение у неё хорошее, так что очки это чисто эсте тическое увлечение, очень модное среди зна менитостей. На данный момент коллекция балет мейстера насчитывает двести пар различных

82

PLATINUM

форм и размеров, и до коллекции Элтона Джо на, ей, конечно, далеко. Но она постоянно по полняется: чем больше гастролей тем больше очков появляется в собрании Аллы. В какую бы страну она ни приехала, обязательно покупает какиенибудь особенные экземпляры. Самый большой их ассортимент в Италии и Франции. Джон Траволта в детстве коллекционировал мо дели самолетов и мечтал стать летчиком. В авиацию слегка подслеповатого мальчика не брали. Но когда он прославился на другом поприще и стал знаменит, богат, то смог не только поправить зрение, но и собрать кол лекцию настоящих самолетов! Куда бы ни заб росила его кочевая актерская судьба, первым делом, освоившись на чужестранной местности, "танцовщик твиста" (вспомните "Криминальное чтиво") начинает интересоваться местными авиастроительными компаниями. Авось, пригля нется одиндругой самолет. Теперь Траволта летает и во сне, и наяву. Арнольд Шварценеггер в детстве играл игру шечными танками и военными машинками. С тех пор ничего не изменилось, только экспонаты чутьчуть подорожали. В коллекции Шварценег гера 89 "вездеходов" марки "Хаммер", боевой суперджип и даже настоящий английский танк, который "Железный" Арни привез из путешест вия в Германию. В Америку этот сувенир был доставлен по частям.


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а гранд#готель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 381#47#85 тел. (044) 228#61#11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370#38#39 тел. (062) 335#76#46

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛПОДАРКИ"

вул. Артема, 76 тел. (062) 381#06#12


В"КВаелнаабтрииойнсекси"хвгооркружении

Собираясь в Италию, стоит подумать о том, чтобы совместить обычные для пу тешественников удовольствия с куль турным событием мирового масштаба. Насытившись многообразием художествен ного богатства, ощутив непредсказуемый набор веса от необыкновенно вкусной кухни и, отдав дань модным бутикам, в середине июня Вы можете посетить один из самых известных курортов Италии, ког да там проходит ежегодный международный кинофестиваль Taormina BNL Filmfest. Среди деятелей кинематографа ходит по верье, что никакая слава и удача не может быть полной, если ты хотя бы раз не взглянул на огнедышащий вулкан Этна с

84

PLATINUM

верхней ступеньки Грекоримского амфитеат ра.Это сооружение под открытым небом, пост роенное еще в ІІІ веке до нашей эры, неког да было местом гладиаторских сражений “лу ди” и театрализованной охоты на животных “венатионес”. На арене так же венчали пат рициев и выступали с фокусами. Фестиваль в Таормине не простой кинофорум, каких много сюда приглашаются только твор цы киноискусства, которые уже неоднократно доказывали всему миру свою гениальность, та лант и величайшую долголетнюю трудоспособ ность. Поэтому, и проходит он необычно награды вручаются здесь каждый из семи вече ров и выглядят они не как грамота от местко ма или статуэтка болванчик для колки оре хов, а представляют собой последнее достиже ние самого крупного и известного американс кого ювелирного Дома Harry Winston. В этом году это были часы Excenter Timezone для мужчин и Avenue C Captive для женщин. Сама атмосфера фестиваля также сильно отли чается от других мероприятий подобного рода. Вся богемная публика размещается в уникаль ном старинном отеле Timeo. С утра в вестибю ле происходит столпотворение представителей прессы, все берут интервью у людей, лица ко торых незнакомы любителям кино, но известны


их имена это художники, композиторы, сце наристы, продюсеры. Узнаваемые звезды в это время возлежат у бассейна и читают новые сценарии, либо готовятся к съемкам. Ближе к вечеру, на "спецкоктейле", все начинают с нарастанием наливаться превосходным шампанс ким и демонстрировать друг другу свои укра шения (у многих они взяты на прокат) и на ряды, здесь же заводятся новые знакомства и рождаются полезные и приятные связи. Профес сиональная охрана четко и вежливо выполняет свои обязанности по недопущению посторонних к телам небожителей. Прилетевшие на собственных самолетах приглашенные на кок тейль гости из Америки, Парижа, Аравии, Ку вейта, улетают домой, а действие переносится в вечерний амфитеатр, уже подсвеченный изу мительно красивыми огнями. После утомитель но долгих хвалебных речей во славу награж даемого номинанта и самого награждения зри тели расходятся, участники с новыми силами приступают к ужину, на котором присутствует все кулинарное изобилие Сицилии. С часами Harry Winston домой уехали семь счастливчиков: итальянская актриса Вирна Лизи, испанка Виктория Абриль, английский актер Малкольм Макдауэлл, английский режис сер Хью Хадсон, греческая актриса Ирен Па пас, американская актриса Энди Макдауэлл и американский продюсер Боб Рафельсон.


Маранелло родина Ferrari

FFerrari: Вечно на подиуме Многие наши соотечественники, путеше ствуя по Италии, отдав должное ее ху дожественным галереям, архитектурным ансамблям, вкусив кулинарные изыски местной кухни и изрядно потратившись в модных бутиках, обращают свой взор на юг страны, туда, где расположился небольшой городок Маранелло. Несколько керамических фабрик, 16 тысяч жителей, никакого славно го исторического прошлого, провинциальная серость если бы не одна фамилия, ставшая

86

PLATINUM

чуть ли не символом Италии Ferrari. Эмбле му с изображением гарцующего жеребца знает каждый житель "автомобильной планеты", все, кто с замиранием сердца следит за перипетия ми гонок Формулы I, кто сам не прочь, вда вив акселератор до пола, зашкалить гаишные радары на загородной трассе. В Маранелло едут поклониться гению Энцо Феррари, посетить музей автомобилей этой марки, посидеть в ресторане, в котором мож но нос к носу столкнуться с самим Михаэлем Шумахером, купить на память колесо от боли да за 13 тысяч долларов, участвовавшего в гонках, или помятое переднее крыло. Энцо не был инженером, изобретателем или конструктором автомобилей, носящих его имя, он был фанатом скорости. Победа его автомо биля в гонках была целью жизни, во имя ко торой он создал свою фирму, сумел привлечь в нее самых талантливых специалистов и, вы держивая страшную конкуренцию частных ком паний, таких как Maserati, Lamborghini или государственного монстра Fiat, добился ог лушительных побед и всенародной славы.


"Работая без отдыха, не думаешь о смерти", так однажды выразил свой стиль жизни этот хмурый, немногословный человек, днями и ноча ми не выходивший из мастерской, когда там подковывалась очередная "лошадка". Удивитель но, что при таком напряженном графике он умудрился проскочить свой 90летний рубеж. В молодости сам пытался сделать карьеру гонщика и добился неплохих результатов, но этого ему было мало, ему нужна была только вершина. Люди, знавшие Энцо Феррари близко, рассказывают, что он смотрел гонки по теле визору, и ему было абсолютно безразлично, кто сидит за рулем его машины, он верил только в ее технические характеристики. Честно говоря, и мы, все, кто любит автоспорт и автомобили, редко думаем о человеке с фами лией Ferrari, но знаем все об автомобилях этой марки. Знаем, что первая модель "Ferrari125" появилась в 1947 году, что по том на Гранпри в 1951ом победу одержала "Ferrari625". "Ferrari" принадлежат самые за поминающиеся машины 60х годов нашего века. Непревзойденной осталась женственноизящная,

стремительная Berlinetta Lusso 1962 года. Зна ем, что серийных автомобилей было выпущено до смешного мало, но все они изготовлены с фено менальной тщательностью. Знаменитых "феррари 250" выпущено всего 39 экземпляров. В конце 1987 года было выпущено F40 серийное купе, созданное по технологиям Формулы 1, с двигате лем мощностью в 450 лошадиных сил, ставшее символом успеха и фанатичной любви сотен ты сяч поклонников. Поразительные технические ха рактеристики и никакого комфорта вот девиз 1118килограммовой Ferrari F40. Жесткая под веска не поглощала дорожных неровностей, руль откликался на каждую выбоину, а великолепный мотор демонстрировал бесконечную мощь. Сегодня Ferrari часть автогиганта Fiat. По теряв самостоятельность, привлекательности ле гендарная марка не утратила она попрежнему остается пределом мечтаний настоящих ценителей роскошных, уникальных вещей. Поэтому, у сотен тысяч туристов, направляющихся в Италию, в дорожных картах кружочками обозначены самые значимые, обязательные для посещения города Рим, Венеция, Милан, Флоренция и … Маранелло.

PLATINUM

87


ААроматы Италии Каждый путешественник в Италии обраща ет внимание на то, что запахи этой удивительной страны настолько естест венны ее природе, что нет большого раз личия между ароматами изысканных духов и цветущих деревьев и запахами морского побережья и изысканной ресторанной кухни. Итальянцы больше всего любят насыщен ные, глубокие, часто сладкие до притор ности ароматы, отдавая предпочтение цве точным и фруктовым нотам, а также своим излюбленным в кулинарии пряностям. Такие

88

PLATINUM

ароматы считаются ими очень сексуальными и возбуждающими, что вполне согласуется с их южной горячей кровью. Убедительным приме ром, подтверждающим это утверждение, явля ются ароматы одного из лидеров итальянской парфюмерии торгового Дома "Dolce&Gabbana" или "Laura by Laura Biagiotti", "Versace Woman от Gianni Versace". Интересно, как в итальянской парфюмерии ужи ваются традиции и современность. В то время, как большинство французских и американских парфюмерных домов кичатся своей вековой исто рией, итальянцы гордятся тем, что их парфюме рия не имеет ничего общего с тем, что было раньше. Как пример, приводится выпущенная не так давно туалетная вода с запахом популярной пиццы. С другой стороны, они умело пользуются своей парфюмерной традицией, кото рая нашла отражение в непрев зойденном чувстве красоты и стиля. В Италии понятие "красота" развивалось века ми, и было тесно связано с искусством скульптуры, жи вописи и литературы.


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а гранд#готель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 381#47#85 тел. (044) 228#61#11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370#38#39 тел. (062) 335#76#46


105’Hard Top “Astarte”

ОсОетзкорнываем яхтенный Все современные путешественники делятся на две категории: на ту ристов обычных и туристов актив ных. Если праздному "лежбищу ко тиков" на пляже вы предпочитаете покорение горных вершин тогда вы можете отнести себя ко второму ти пу. И морской круиз на яхте именно для вас. Отбросив в сторону пьянящую роман тику морских приключений и присту пив к реальному планированию круиза, в первую очередь, следует подумать о маршруте. Если это ваш "первый раз", то от трансатлантического заплыва стоит отказаться, для новичков больше подойдет Средиземное море. Этот совет особенно актуален для тех, кто страдает морской болезнью побережье Греции, Хорватии или Италии изобилует островами, на которых можно укрыться от возможного

90

PLATINUM

шторма и избежать неприятных впечатлений, связанных с качкой. Вовторых, нужно тщательно продумать свой багаж. Речь идет о тех мелочах, без кото рых вы просто пропадете в морском путеше ствии. Обязательно захватите с собой ром, который считается у моряков идеальным средством от морской болезни. Привержен цам же традиционной медицины вполне по дойдет препарат "Бонин". Не обойтись вам и без топсайдеров специ альной обуви, которая не оставляет на свет лом пластике, покрывающем палубу, черных полос. Если таковой не найдете, то подойдут любые удобные мокасины со светлой подошвой. Солнцезащитные очки, купальники, панамы, футболки, шорты, ветровки, пару теплых ве щей также не забудьте прихватить с собой. Укладывать все это лучше в мягкие дорожные сумки, оставив дома удобные, но жесткие cabin size на колесиках.


www.omegawatches.com

GERRY LOPEZ.

ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ В УКРАЇНІ ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 121 тел. (062) 381-47-85 тел. (062) 335-76-46

MY CHOICES.


Если вы пока не можете позволить себе собственную яхту, то отечественная туристи ческая фирма, где можно купить яхттур, мо жет стать тем местом, "где сбываются мечты". Для тех бывалых моряков, кто уже профессио нально освоил премудрости управления судном и жаждет занять место шкипера, остается один выход это приобрести собственную яхту. Выбор на яхтенном рынке достаточно разнооб разен, поэтому без надежного консультанта вам не обойтись только с его помощью ваша заветная мечта может принять красивые и комфортабельные формы. Для освещения всего ассортимента яхт этого журнала хватит едва ли. Поэтому, представляем вашему вниманию лишь одну из самых уважаемых судостроитель ных верфей итальянскую компанию "Baglietto", талантливые инженеры которой вот уже 150 лет успешно конструируют гоноч ные яхты и прогулочные корабли, которые бь ют все мировые рекорды скорости. Сейчас Baglietto выпускает 5 моделей яхт, настоящих океанских красавиц "Ischia", "Elba", "Capri", "Maiorca", "Minorca" они являются самыми продаваемыми судами в Италии и, возможно, во всем мире. Правильное, доско нально продуманное использование их внутрен него пространства является одним из многочис ленных достижений компании. Простой пример этого прачечная и холодильник, располагае мые под нижней палубой, там же коридор от носа корабля до гаража, соединяющий все поме щения, располагающиеся на этом уровне.

Каждый год Baglietto представляет новинку, среди проектов 2005 года 34метровая ях та из линии "Fast Yachts", 115' Hard Top, 42метровая яхта и 43метровая, чьи очер тания очень похожи на роскошную модель 2003 года "Blue Scorpion". 105'Hard Top "Astarte" полностью алюминиевое судно, было построено для компании "Greek Owner" и спущено на воду в августе 2004 года. Яхта спроектирована дизайнером Франческо Пашко вски, а интерьер создавала миссис Шопар. Двигатель 2 x MTU 12V 400 M90 мощностью 5500 лошадиных сил позволяет развивать крейсерскую скорость в 37 узлов и макси мальную в 42. Новинкой и отличительной чертой судна является прозрачная, но в то же время прочная крыша, защищающая от ультрафиолетовых лучей и открывающая взору морские пейзажи. Гостиная на палубе соеди няется с капитанской кабиной. А за хрус тальной, автоматически раздвигающейся дверью находится просторная каюта. Среди других помещений одна VIPкаюта, сьют и пара двойных комнат, каждая из которых имеет свою отдельную ванную. Еще две каюты для трех членов экипажа и камбуз находятся на средней палубе. Активный яхтенный сезон длится с мая по октябрь, то есть сейчас самый его раз гар. Поэтому, если мечты о соленом морском бризе не дают вам покоя дерзайте, попут ного вам ветра! Наталья Ксенжук


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а гранд#готель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 381#47#85 тел. (044) 228#61#11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370#38#39 тел. (062) 335#76#46

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛПОДАРКИ"

вул. Артема, 76 тел. (062) 381#06#12


"Мисс Вселенная" 2005 Тот факт, что русские девушки самые краси вые в мире, в очередной раз был подтвержден членами жюри международного конкурса "Мисс Вселенная2005". Заветный титул королевы кра соты получила представительница Канады На талья Глебова, уроженка черноморского город ка Туапсе. Всего же на почетную корону пре тендовала 81 участница. Прекрасным девушкам довелось выдержать как дефиле в националь ном костюме, вечернем платье и купальни ке, так и интеллектуальную атаку жур налистов в виде многочисленных вопро сов. Победительница получила корону, изготовленную японской ювелирной фирмой "Микимото" из белого золота и украшен ную 800 бриллиантами и 120 жемчужинами, стоимостью около 250 тысяч долларов.

Новинки IWC: специально для туристов Лучше часов для путешественников не найти новая модель Ingenieur Automatic AMG компании IWC "и в огне не горит, и в воде не тонет". Благодаря интегрированной системе амортизации часы практически равнодушны к ударам, а их двойной корпус защищает автоматический меха низм от электромагнитного излучения. Это нас тоящий мужской аксессуар диаметр циферблата часов 42,5 мм. Такой же размер и у Ingenieur Chronograph AMG. Функциями хронографа позво ляют управлять встроенные в титановый корпус кнопки. "Сладкая парочка" Ingenieur понравит ся как любителям горнолыжного спорта, так и дайверам обе модели сохраняют водонепрони цаемость до 120 метров.

Как журнал вы назовете... Поздравляем! Новый ежегодный свадебный ка талог "Happy" получил свой первый приз. Журнал стал победителем в номинации "Новое имя" первого национального конкурса "Облож ка года в Украине". Конечно, можно сказать, что удачный старт "Happy" был предопределен лишь "счастливым" именем каталога, и полез ные свадебные советы, оригинальные идеи по организации церемонии, "звездные" любовные истории и обзор свадебной моды здесь ни при чем. Об истинной причине успеха издания следует спросить у тех молодоженов, для ко торых "Happy" уже стал не только талисма ном, но и верным помощником в планировании первого семейного торжества.


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а гранд-готель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 381-47-85 тел. (044) 228-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46


Тысяча путей к Т настоящему искусству

Мы хотим предложить вам совершенно новый, "незамусоленный" вариант обу чения вашего дорогого чада, выгодно инвестировать средства в будущее ре бенка, который получит в руки "золо той ключик" от волшебной двери. "Фло рентийская школа Искусств" само название звучит, как сказка. Обучение в другой стране это формирование са мостоятельности, это дисциплина и поря док, ответственность и сдержанность, а если эта страна Италия, то к этим ка

96

PLATINUM

чествам добавляются еще и высокий художе ственный вкус, элегантность, безупречные манеры и харизма, обаяние, которое будет источать ваш, напичканный интеллектом ре бенок всю свою жизнь. Для сравнения. В британских, суровых шко лахпансионах, даже самых именитых, по коридорам гуляют призраки героев Диккен са, воспитанников держат в "черном теле", так аскетизмом и "дедовщиной" выковывает ся "костяк нации". Швейцарские, особенно частные, ассоцииру ются у нас с богатством и элитарностью, обучение за 50 тысяч долларов в год счита ется нижним пределом там учат быть "гражданином мира". Германские бесплатные школы учат вечных студентов до седых волос, доводя волю к победе и педантизм до абсолюта. В американских царит демократия, а вместе с ней и все присущие ей доступные свободы, за которые налагаются штрафы и как их апо феоз депортация из страны. Среди "сво бод" ненормативная лексика, алкоголь, курение, наркотики.


Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli. Via Maggio, 13 50125 Firenze t: +39 055 282 951 f: +39 055217 963 www.spinelli.it

Учиться в городе, в котором творили Микела нджело, Леонардо Да Винчи, Донателло, Бот тичелли и Тициан, дышать воздухом, в кото ром растворено само Искусство, ходить узки ми улочками, едва разминаясь с тенями вели чайших мастеров Возрождения, спать в ком натках, вид из окна которых уже готовая картина все это стало возможным благодаря ассоциации Palazzo Spinelli и флорентийско му институту l'Arte e il Restauro. В соответствии с мировыми университетскими стандартами, студенты из разных стран полу чают здесь профессиональный тренинг, с учё том настоящих требований рынка, с прогрессом в использовании новых технологий и новых тенденций в теории и практике реставрации живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, литературы. Малое количество студентов в группах и индивидуальный подход характерны для обучения во Флорентийской школе Искус ств. Условия, предоставляемые этим ориги нальным учебным заведением одни из самых лучших, которые Вы можете найти в Италии. Школа насчитывает более 30 лабораторий, в которых учат не только возвращать былую

красоту старым фрескам, камню, историческим зданиям, картинам на холсте, настенной жи вописи, изделиям из дерева, керамике, но и создавать новые. Имеются также две лабора тории для химического и научного анализа, 6 аудиторий для мультимедийной теории, 2 ин формационнотехнологических кабинета, 5 спе циализированных библиотек, исследовательский центр, типография, международный консалтин говый центр и ряд международных кампусов в различных итальянских городах. Более 300 организаций, как общественных, так и част ных выступают в качестве партнеров школы. 1000 действующих курсов позволяют сделать нужный выбор с большой точностью ваших при оритетов. Факультеты изобразительного ис кусства и реставрации, итальянского языка, культуры и истории, кожевенного искусства, исполнительского вида искусства и музыки, делают Флоренцию мировым центром культуры. После объема знаний, полученных во Флорен ции, слово "учиться" для молодого человека перестает быть злободневным, ему на смену приходит осознанное творчество. Сергей Тимофеев

PLATINUM

97


Электронная нить Ариадны GPS это система глобального позицио нирования, состоящая из 24 работающих в единой сети спутников. А приемник GPS это та нить Ариадны, которая не даст заблудиться искателю приключе ний в лабиринтах незнакомых мегаполисов. С помощью этого навигационного устройства можно в реальном времени отслеживать свое местоположение на карте. В легкой портатив ной модели Navman iCN 630 "спрятаны" под робные карты всей Западной Европы, функции автоматической прокладки маршрута и плани рования пути. Все это позволяет владельцу комфортно и безопасно путешествовать в со вершенно незнакомой местности.

При емник мож но установить как на приборную панель или лобовое стекло в машине, так и брать с собой в туристичес кие походы.

Master Minute Repeater Antoine leCoultre Из самого сердца часов исходит необычайно чистый и интенсивный звук, нечто бесподоб ное хрустальный гонг отсчитывает минуты. Эти часы, плод долгих исследований и новых технологий, совершили настоящую революцию в узком элитном кругу минутных репетиров. Платиновый корпус с сапфировым стеклом на задней крышке и три полусферических окошка на посеребренном циферблате обнажают меха низм, калибр Jaeger leCoultre 947, собран ный и украшенный вручную. Арабские цифры, метки в форме клинышков, люминесцентные меткиточки. По разные стороны корпуса за водная головка и рычаг активации репетира. Водонепроницаемость до пяти атмосфер. Матовосерый ремешок из кожи аллигатора с раскладной застежкой из платины 950й пробы довершают новое чудо часового искусства старейшей швейцарской компании.

Чудоподнос Что, казалось бы, может быть общего между элитным журналом, который Вы держите в руках, и новой бортовой системой обслуживания, ко торую готовит к выпуску британская дизайнкомпания PDD. Кроме эффектного наз вания и высочайшего качест ва, эти две вещи также роднит оригинальность идеи. Изюминкой новой системы PDD Platinum яв ляется поднос со встроенным мо розильным аппаратом и печкой. С его помощью можно довести "лётную

98

PLATINUM

трапезу" до желательной кондиции подогреть её на пару, поджарить или охладить, и … съ есть, когда захо чется. Новое изобретение англичан должно пора довать путе шественни ков, предпо читающих воздушные средства передвижения. Те перь они будут чувствовать себя на борту самолета практически как дома.


© 2005 BY ROBERTO COIN SPA –

THE ULTIMATE ITALIAN ART OF CREATING JEWELS

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ," КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2286111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОР", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 3814785 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 3810612

GIRAFFE COLLECTION


ЧЧерез тернии к Аппенинам Италия классическая страна туриз ма, необычайно популярная во всем мире. Тем не менее, для украинских путешественников она до сих пор ос тается одной из самых недоступных. Долгая процедура открытия визы, масса документов, которые нужно собрать в сжатые сроки и большая вероятность отказа отпугивают многих украинцев. Политику "усложнения доступа" со сто роны Министерства иностранных дел Ита лии понять можно огромное количество наших соотечественников продолжают не легально уезжать туда "на заработки". "Туристы", однажды безвозвратно уехавшие отдыхать, подмочили как свою репутацию, так и репутацию всей страны. Но все же, если Вы мечтаете воочию полюбоваться по лотнами Леонардо да Винчи, то попытаться устроить себе "Римские каникулы" стоит. Наличие в загранпаспорте шенгенских виз, обручальное колечко на правой руке, "заве

100

PLATINUM

ренное" печатью в паспорте и обладание какой либо недвижимостью значительно увеличивает Ваши шансы попасть за "итальянский железный занавес". Выбирайте туроператора с хорошей репутацией это значительно облегчит бумаж ную волокиту с открытием туристической визы. Итак, что для этого нужно: в первую оче редь, анкета для получения визы, которая должна быть заполнена латинскими печатными буквами на итальянском или английском язы ке. К анкете должны прилагаться две фотог рафии заинтересованного лица, а также сле дующие документы: действительный заграничный паспорт; документация о профессии заинтересованно го лица; документация о финансовом состоянии лиц, от которых зависит заявитель (если он не имеет собственных доходов); справки о недвижимом имуществе или других источниках дохода, выписки из банковских счетов или кредитных карт, налоговые дек ларации; дорожные чеки, кредитные карты, действи тельные за границей; билет или бронь билета (в обе стороны); подтверждение бронирования отеля; Полис Медицинского Страхования, действи тельный для всех стран Европейского Союза. Более подробную информацию о документах, не обходимых для открытия итальянской визы, можно получить, обратившись в Посольство Итальянской Республики в Украине, по адресу: ул. Ярославов Вал, 32/б, 01901, г. Киев тел.:+38 044 2303100 факс:+38 044 2303103.


THE NEW COLLECTION OF CUFF-LINKS

The

ART of b u t t o n i n g

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а грандготель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 3814785 тел. (044) 2286111 пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (062) 3357646


Teatro dell’Opera di Roma и Teatro regio di Parma

КиКсиксутсосктваам оперного Львиной долей мировых культурных достижений человечество обязано древ ней латинской нации, потомки которой сегодня большей своей частью населяют Аппенины. Оперное искусство также имеет итальянские корни. И несмотря на то, что его зачатки обнаружены в Греции, в качестве самостоятельного жанра опера возникла благодаря двум флорентийским импресарио, Джованни де Барди и Якопо Корси. Когда эти двое уз нали о начинаниях древних греков, им пришла в голову мысль возродить драму с пением. Много позже это новшество было названо оперой (от латинского opus "дело,

102

PLATINUM

труд"). Очень скоро итальянская опера завое вала не только "отечественный рынок", но захватила сцены и других стран. Италия является не только родиной оперы, но и полем битвы за лидерство четырех ведущих театров "Ла Скала" (La Scala) в Милане, Оперного театра в Риме (Teatro dell’Opera di Roma), Театра Сан Карло (Teatro San Carlo) в Неаполе и Ла Фениче (Teatro La Fenice) в Венеции. Хотя каждый из них знаменит своими гениальными композиторами и исполнителями, а также грандиозными сценами и техническим со вершенством спектаклей, только Ла Скала счи тается мировым центром оперной культуры. Здесь в свое время блистали гениальные ком позиторы Беллини, Верди, Пуччини, примадонна Калласс и знаменитый бас Шаляпин. Оперные сезоны, которые следуют, как прави ло, с декабря по июнь во многих итальянских городах, привлекают ежегодно все большее число туристов. Истинные поклонники оперы в полной мере могут насладиться не только всемирно известными шедеврами операми "Аида", "Севильский цирюльник", "Тоска", но и другими, не столь известными произведени ями любимых итальянцев.


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а грандготель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 3814785 тел. (044) 2286111 пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (062) 3357646


ННе проплывайте мимо Если, путешествуя на яхте вдоль вос хитительных берегов Италии, Вы нас только расслабитесь, что, уснув под наполненным теплым ветром парусом и тихим шелестом волн Средиземного мо ря, утром, вдруг увидите, что ваше судно покачивается в красивейшем за ливе и перед вами из моря поднимается незнакомый остров, похожий на земной рай знайте, что это Крит. Уникальность этого самого посещаемого греческого курорта более всего проявля ется в климате, который состоит во вза имодействии солнечного света, морского бриза и горного воздуха. Древняя Элунда, куда мы направляемся, знаменита своим отелем "Elounda Peninsula All Suit Hotel", возведенным на выдающейся в море части суши, с великолепными видами на за лив Мирабелло и бескрайнюю голубую гладь Эгейского моря.


Небольшая, принадлежащая отелю, дорога при водит к службе приема и размещения гостей. Впервые попавшие сюда туристы сразу обраща ют внимание на просторные веранды, бирюзо вый бассейн, соединенный с морем невидимой границей, ресторан "Calypso" для истинных гурманов и "Адмиральский бар", оборудован ный под стать капитанскому мостику океанс кого лайнера. Также к услугам отдыхающих "Elounda Peninsula All Suit Hotel" предлагает SPA центр, естественный свет в который проникает через небольшие окошки на дне бассейна, на ходящегося сверху! Бассейн отделан голубым мрамором. А в настоящей турецкой бане, с полом из розового мрамора, гостям предлага ется специальный скрабмассаж, после которо го вы обретете новую кожу. Персонал отеля "Elounda Peninsula All Suit Hotel" был спе циально отобран с учетом профессиональных навыков, сервис отличает особая обходитель


Elounda Peninsula ALL SUITE HOTEL 72053 Elounda, Crete, Greece Tel: +30 28410 68250 Fax: +30 28410 41889 www.eloundapeninsula.com eloundapeninsula@eloundasa.com

ность и приветливость. В отеле всегда готовы выполнить любые пожелания гостей, будь то обед в номере, частные уроки с инструктором гольфа, услуги массажиста или организация круглосуточного присмотра за детьми. Особого внимания заслуживает "Гранд Сьют" отеля, построенный прямо на берегу моря и имеющий три этажа. На верхнем большая спальня с мраморной ванной комнатой, джаку зи, душем и большим балконом. Обеденный зал, лифт, рабочий кабинет, ванная комната и комната для персонала с душем и туалетом расположились в мезонине. Там же просторная гостиная с уютным камином, оснащенная самой последней электронной начинкой в виде до машнего кинотеатра, музыкального центра, климат контроля и охранной сигнализации. На нижнем уровне спальня с просторной ванной комнатой и гардеробная. В сьюте есть также турецкая баня, крытый и открытый бас сейны с подогревом, тренажеры и сауна. От террасы с садиком и превосходным видом на море имеется спуск на собственную пристань Вы на борту своей яхты. Несколько часов хо да и перед Вами снова "потерянная" Италия, а позади незабываемый Крит.


ККулинарный вояж

La Pergola

Под бездонным небом Вечного города, на крышу отеля Cavalieri Hilton, совершил "удачную посадку" ресто ран La Pergola. Отмеченный 2 звёздами Мишелен (не путайте их с гостиничными), он заслуженно гордится рядом неоспоримых преимуществ, чего лишены другие подобные учреждения. Собственный сад, коктейльбар и самое главное восхитительная панорама Рима, с куполом собора Святого Петра на горизонте. Расписанный фресками потолок и внутреннее убран ство зала, отделанное вишнёвым деревом, создают волшебную атмосферу для прекрасного ужина в сто лице Италии. В течение лета Вас могут угощать шедеврами итальянской кухни на великолепной тер расе под открытым небом. Отправляясь в Рим, ре комендуем Вам зарезервировать столик заранее. Mirabelle

Даже если Вам не повезло остановиться в Splendide Royal Hotel в Риме, добрая молва о его замечательном ресторане обязательно приве дет сюда. Панорама самого красивого города в мире, как нельзя лучше способствует деловой встрече во время ланча и она же становится изумительной, театральной, романтической деко рацией вечером. Расцвеченный мириадами огней, ночной Рим, свеча на столе и "Mirabelle" раск рывает Вам объятия. Излишне говорить о кухне, она безупречна и вызывает восхищение у самых требовательных гурманов. Ресторан "Mirabelle" бережно хранит лучшие традиции и устои гостеприимства, уходящие сво ими корнями в глубокую старину. Baronessa

Чем прославилась баронесса Жозефина дель Бьянко Калана ди Паликастрелл, Вам, при желании, расска жет метрдотель ресторана. Но даже и без подроб ностей жизнеописания этой особы, понятно, что эта знатная дама из старинного города Таормина была с хорошим вкусом, богатым воображением и немалыми средствами к существованию. Чего стоит одна доро га во дворец устланная мрамором, а перед входными дверями, обрамленными смальтой, слоновой костью и золотом, можно на некоторое время забыть, что Вы пришли сюда поужинать. Убранство залов дворца "добивает" посетителей своей красотой. Сидя за столиком в ожидании сицилийских деликатесов время пролетит быстро над вашей головой разворачива ются прелестные жанровые сцены из прошлой жизни.

108

PLATINUM


Mouna by RENSEIGNEMENTS AU : +33 (0) 1 47 70 03 09 W W W. M E Y E R S. F R

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а грандготель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 3814785 тел. (044) 2286111 пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (062) 3357646

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛПОДАРКИ"

вул. Артема, 76 тел. (062) 3810612


ККулинарный вояж

Cavallino Bianco

Типичное итальянское заведение, в котором турист, зашедший поужинать в уютный ресторанчик в самом сердце Италии, не ощущает себя незваным гостем. Открывшись недавно в центре Донецка, этот ресто ран уже успел завоевать безупречное реноме. Изыс канный интерьер, спокойная, тихая музыка, вышко ленный по европейским стандартам персонал, разно образнейшая карта вин далеко не полный перечень того, что ставит этот ресторан на самую высокую ступень. Однако, главной приманкой для гурманов стал специально выписанный из Италии шефповар, который в совершенстве знает свое дело. Также не маловажным фактором, объясняющим наплыв "туристов" в донецкую Италию, являются вполне демократичные цены на многие блюда богатого на выбор меню! Dolce

"Зажигательный" ресторан Киева "Dolce", вобравший в себя страстность, безграничное радушие и теплое гостеприимство итальянцев, всегда готов предложить вам самые вкусные национальные блюда и необыкно венно ароматное, изысканное вино. Это место, где положительные эмоции, элегантный и романтичный стиль поведения в большом почете. Шефповар кули нарного заведения, Серджио Сернези, владея секретами приготовления удивительных, необычных для нашего вкуса кушаний, с радостью откроет вам все тайны, но, к сожалению, дома вам их не повторить все специи и большинство продуктов привозятся из Италии. Наблюдая через прозрачную стенку кухни, гости, в предвкушении "глотают слюнки", ждут заказанного блюда.Здесь вы понастоящему поймете, что такое наслаждаться жизнью. Da Vinci Fish Club

В специализированном первом рыбном ресторане Киева "Da Vinci Fish Club" готовят абсолютно всё, что не только обитает в морях и океанах, но и плавает в двух аквариумах большого ресторанного зала. Выбранная вами рыба, трепеща, уплывает на кухню и возвращается уже в изысканной сервировке, за печенной в духовке, в соли или поджаренной на гриле с аппетитной, тонкой, хрустящей корочкой! В меню также большой выбор фламбе, пасты, пиццы, приготовленной, как и в Италии, в печи на дровах. Со Стефано Антониолли, шефповаром ресторана, можно обсудить тончайшие нюансы приготовления блюда и са мому соприсутствовать, когда волшебник творит чуде са. А сознательно подкованный по итальянским винам сомелье, подберет к главному яству лучший напиток.

110

PLATINUM


P E R F O R M A N C E . P R E S T I G E . P A S S I O N F O R I N N O VAT I O N . A beautiful plane is a plane that flies well. Here at BREITLING, we share the same philosophy. It is expressed through a singleminded commitment to building ultra-efficient wrist instruments for the most demanding professionals. Our chronographs meet the highest criteria of sturdiness and functionality, and we submit all our movements to the merciless tests of the Swiss Official Chronometer Testing Institute. One simply does not become an aviation supplier by chance. www.breitling.com

SUPER AVENGER

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

грандготель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646


ИУИктраалиьяннеские уголки в Отправляясь в путешествие по сол нечной Италии, неплохо пройтись, хотя бы виртуально, по Италии ук раинской. Каждый из нас рисует в своем воображении некий образ этой страны, который в зависимос ти от образованности и кругозора выглядит поразному, но в нем есть общие черты, которые объеди няют людей с разными вкусами и пристрастиями. Это, прежде всего, старая итальянская живопись и ар хитектура стиля барокко, которой буквально наводнена вся Европа. Совсем немного досталось от этих щедрот и Украине. Правда, когда итальянские архитекторы возводили свои, бессмертные теперь, творения, Украина была частью Российской Им перии и национальные украинские чер ты весьма слабо проявились в идеях зарубежных мастеров. Приводимые в этой краткой статье примеры итальянской архитектуры в Ук раине связаны, в основном, с творче ством великого русского архитектора итальянского происхождения Франческо Бартоломео Растрелли. Юношей, вместе со своим отцом, известным итальянским скульптором, он попал в услужение к Пет ру I и, пережив правление императриц Ан ны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Петра III, был успешным придворным архитектором,

112

PLATINUM

пока на трон не села Екатерина II с ее ув лечением французскими энциклопедистами и классицизмом. Старый мастер пышного барок ко стал не нужен двору, и даже могила его затерялась на просторах России. При всей своей схожести, архитектура италь янского барокко отличается от русского. В нем Растрелли были переосмыслены традиции русской национальной художественной культу ры. Это проявилось в стремлении к простран ственному размаху архитектурных ансамблей, применении характерных для русского зодче ства колоколен, глав, крылец, тонких коло нок. Увлечение расцветкой стен, позолотой и растительными мотивами в декоре. Мариинский дворец в Киеве построен Растрелли по велению Елизаветы Петровны, тогда он еще не носил имя жены царя Александра II и был просто Царским. После нескольких пожаров, ре волюционных бурь и войн, дворец неоднократно перестраивался, но и сейчас гений Растрелли просматривается во всей своей красе. Весь комплекс это строгая симметричная композиция. Главный двухэтажный корпус и одноэтажные боковые флигели образуют широ кий двор. Четкая планировка, выразительная компоновка объемов, богатая пластика фаса дов, пышные формы коринфского ордера, рус товка стен, ажурный парапет и лепка налич ников окон. В покраске дворца использованы типичные для русского барокко цвета: бирю зовый для стен, светложелтый для колонн и карнизов, белый для лепки и балюстрад. Все это придает сооружению праздничный и тор жественный вид. Андреевская церковь возвышается на древней киевской горе, где, согласно летописи, воз нёс Андрей Первозванный свой крест. Она также возведена по проекту Растрелли. Зда ние, подобно древнерусским храмам, увенчано пятиглавием с луковичными куполами, но в нем нет колоколов, так как по легенде при первом же ударе вода проснулась бы и залила бы не только Киев, но и все Левобережье. Экстерьер церкви поражает богатством деко ра. Цоколь, стены, купола расчленены по вер тикали пилястрами и колоннами и завершаются


карнизами сложного профиля. Люкарны обрам ляет роскошный лепной орнамент, на фронто нах размещены чугунные картуши с монограм мой императрицы Елизаветы. Живописность фасадов усиливает яркая раск раска: на бирюзовом фоне стен выделяются белые колонны, пилястры, карнизы, сверкают позолотой чугунные капители, картуши, по граням темнозеленого купола извиваются золоченые гирлянды. Не уступает внешней роскоши и интерьер храма. По своей художественной выразительности, сме лости и оригинальности Андреевская церковь является архитектурным шедевром XVIII века. Ливадийский дворец в Крыму, построенный русским зодчим Красновым, смело можно причислить к итальянской архитектуре. Построенный всего за семнадцать месяцев, он выполнен в стиле итальянского Ренес санса из местного инкерманского камня, со всеми орнаментальными частями, высеченны ми из него же. Здание дворца имеет 116 отдельных помещений, один большой внут ренний двор и три малых открытых двора. Ажурные ворота из кованого железа работы итальянских мастеров ведут в Итальянский дворик, окружённый со всех сторон галере ей с дорическими колоннами. Насыщенность архитектурными элементами, свойственными палаццо Венеции и Флоренции, действитель но говорит о том, что перед нами дворец в стиле итальянского Возрождения. В отделке его интерьеров принимали участие мастера, выписанные из Италии. Более древними образцами итальянской архи тектуры являются сохранившаяся часть Гену эзской крепости в Судаке, Костел Иезуитов во Львове и, расположенный невдалеке от города, уникальный Пидгорецький замок. Первая предназначалась как надежное укры тие на случай непрошенных гостей хазар, печенегов, половцев и турок, храм, пример ранней барочной архитектуры, служил опло том иезуитов на западных границах христи анства, а замок, построенный итальянским архитектором Дель Аква и французом Бопла ном, считается первым дворцом на террито рии Украины. В замкедворце, окруженном валами и рвами, построен барочный костел Св. Йосифа, въезд ная брама и красивый "итальянский" парк XVIII века со старыми липами, который на десять лет старше знаменитого Версальского. За богатство интерьеров, выполненных италь янскими, немецкими и французскими мастера ми, сооружение названо "жемчужиной" архи тектуры. Петр I был просто восхищен архи тектурой и планировкой замка, и решил вос создать это чудо у себя недалеко от Санкт Петербурга так появился Петродворец. Виктория Мордовкина


Library

ББPlиaбtiлnиuоmтека Джованни Доменико Романелли. Искусство сквозь века. Венеция. Издательство "Астрель". Два тома. Вечно тонущая и непотопляемая романтическая Венеция всегда была и остается самым желан ным маршрутом для путешественников из разных стран. Изобразительное искусство, которым насыщены ее площади, мосты, набережные, кро хотные островки, стоит особняком в искусстве не только Италии, но и всей Европы. Цель ность художественного развития Венеции в её уникальной артистической среде. Поражает, прежде всего, долговечность и стойкость собственных традиций при обилии внешних вли яний. Неповторимо своеобразная атмосфера, ставшая ярким подтверждением живучести ан тичного культа genius loci ("гения места"), всё это со скурпулезностью ученого дотошно исследуется в прекрасно изданной книге.

Дорлинг Киндерсли.Италия. Серия Путеводители. Издательство "Астрель". Более 2000 фотографий, иллюстраций и карт самых посещаемых мест этой благословенной земли. Путешественник легко со риентируется в городах, музеях, выставках, имея на руках подробные схемы и планы всех достоприме чательностей. Простые прогулки, обязательные маршруты и тематические туры с книгой Дорлинга Киндерсли принесут радость и избавят от многих вопросов: где перекусить или нас ладиться настоящей итальянской кух ней, просто пе реночевать или ощутить себя VIP персоной в королевских апартаментах. Словом, по Италии, как у себя дома.

114

PLATINUM

Марио Пьюзо. "Сицилиец". Издательство "Эксмо". Имя этого американского писателя итальянс кого происхождения в рекламе и представле нии не нуждается. Его роман "Сицилиец" мно гие поклонники детективного жанра считают продолжением "Крёстного отца". И хотя кол лизии разворачиваются в несколько ином пла не, тем не менее, книга повествует о судьбе Майкла, младшего сына печально известного Дона Корлеоне. В этом романе Пьюзо пытается исследовать проблемы психологии лю дей, для которых "закон омерты", вендетта, нена висть становятся прегра дой к общечеловеческой дружбе, любви. И здесь автор поднимается в сво ем мастерстве к лучшим образцам литературы на подобные темы. Читать ли эту книгу в Сицилии, где скрип поло виц в гостиничном кори доре обеспечит Вам бес сонные ночи, или у себя в хорошо укрепленном до ме, решать читателю.


Мюнхен /Германия/ Афины /Греция/ Стамбул, Анталья Бодрум, Даламан /Турция/ Дубаи /Эмираты/ Шарм#Аль#Шейх /Египет/ г. Донецк, п. Орешкова, 18 +38 062 337 12 61 тел. многоканальный +38 062 304 67 05 г. Киев, ул. Ярославов Вал, 17б +38 044 278 59 69 г. Симферополь, ул. Павленко, 22 +38 0652 54 69 45, факс +38 0652 29 72 09 г.Луганск, ул. Оборонная,2ж т/ф. + 38 0642 59 03 33 www.air#anp.dn.ua, e#mail: tour@anp.dn.ua

Бронирование и продажа авиабилетов. Индивидуальные VIPтуры. Авиаперевозки грузов из Донецка в любую точку планеты и из любой точки мира в Донецк. Отдых и оздоровление. Посещение международных выставок и ярмарок.

ACCREDITED AGENT


ККулинарный поединок Лучшие кулинары ресторанного бизнеса г. Донецка померялись силами 23 июня в ресторане “Африка” состоял ся Первый открытый чемпионат Донецкой области по кулинарному искусству. Помимо авторитетного жюри и самих участников, на Чемпионате присутство вало порядка 150 наблюдателей предс тавителей ресторанного бизнеса Донецка и Донецкой области. Таким образом, в рамках мероприятия были задействованы практически все рестораторы Донбасса, которые имели прекрасную возможность уз нать конкурентов, что называется, "в ли цо", обменяться профессиональным опытом с

116

PLATINUM

коллегами, наладить деловые контакты. Победителями чемпионата, программа которого включала в себя конкурс фуршетных столов и индивидуальные соревнования среди поваров, стали: Оксана Терехова ("Форестпарк"), Алексей Шенеленко ("Фламинго"), Татьяна Ключникова ("Кофестиль"), Елена Чумакова ("Астория"), Юрий Киселев ("Каскад"). Пока кулинары азартно доказывали свою профес сиональную пригодность, зрители могли насла диться феерическим мастерклассом члена жюри чемпионата, одного из лучших шефповаров г. Москвы Евгения Мороза. Он продемонстриро вал искусное владение техникой "карвинг" (ху дожественная нарезка продуктов), а также по разил всех присутствовавших виртуозной "резь бой" по арбузу. Помимо этого, он представил свою книгу "Артвизаж в кулинарии". Яркое выступление шоубалета "Парадайс" ресторана “Африка”, а также показ моделей спецодежды для поваров и официантов от ателье "Пани Мода" органично и ненавязчи во заполнили перерывы между кулинарными баталиями. Организаторами Чемпионата выступили Управ ляющая компания "Интертейнментс систем" (www.entertainments.com.ua) и Ассоциация кулинаров Донбасса.


ООО “Авиационная компания “ИСД Авиа” V.I.P. авиаперевозки по Вашему маршруту в удобное для Вас время на самолетах Challenger 300 и Як40 48, Щорса, г. Донецк 83050, тел.: 8 050 328 11 26, 328 11 25, 330 52 30 Aircompany “ISD Avia” Ltd. Worldwide V.I.P. air service according to your wishes at the time convenient only to you on board of Challenger 300 and Yak40 Aircrafts 48, Schorsa Street, Donetsk, 83050, tel.: 8 050 328 11 26, 328 11 25, 330 52 30


Колье Schoeffel белое золото, белый жемчуг Akoya, белые бриллианты Колье Schoeffel жёлтое золото, белый жемчуг Akoya Колье Giovanni Ferraris розовое золото, розовый жемчуг, белые бриллианты Серьги Giovanni Ferraris розовое золото, розовый жемчуг,белые бриллианты Подвеска Carrera y Carrera жёлтое золото, белый жемчуг South Sea Босоножки Sergio Rossi


Л

Литерный


Кольцо La Nouvelle Bague белое золото, чёрная эмаль, белые бриллианты Серьги Stefan Hafner белое золото чёрные бриллианты, белые бриллианты, Подвеска Chopard белое золото, белые бриллианты Браслет Daniel Swarowski Босоножки Gucci


Колье Chopard жёлтое золото, белые бриллианты Колье Mattioli жёлтое золото, белые бриллианты, серый перламутр Туфли Louis Vuitton


Браслет Chopard белое золото, белые бриллианты Кольцо Chopard коллекция "Golden Diamond" белое золото, белые бриллианты Кольцо Chopard белое золото, белые бриллианты Босоножки Sergio Rossi


Колье Carrera y Carrera белое золото, розовые сапфиры, белые бриллианты Колье Clan de Vega белое золото, белые бриллианты, перидот, голубой топаз, цитрин Босоножки Gucci


Колье Giorgio Visconti жёлтое золото, белое золото, белые бриллианты Колье Stefan Hafner жёлтое золото, белые бриллианты, бирюза Колье Carrera y Carrera белое золото, голубой топаз Босоножки Louis Vuitton


Колье Stefan Hafner жёлтое золото, белые бриллианты, красный коралл Колье, серьги Daniel Swarowski Коьцо La Nouvelle Bague белое золото, бирюзовая эмаль, белые бриллианты Босоножки Louis Vuitton


Уважаемые читатели! Журнал Platinum можно приобрести в следующих магазинах:

Я всегда с собой беру… Конечно, видеоролики о Ваших путешествиях мы показать не можем. Но фотографии, рассказывающие о необычных, захватывающих приключениях, которые произошли с Вами во время странствия по миру,) опубликуем с удовольствием. Излишне говорить, что снимки типа: "Я и Эйфелева башня" или "Мы с женой на Гавайях" мало кого заинтересуют. Здесь абсолютно не важна география, а главным является открытие, которое Вам удалось сделать. Перечень тем не ограничен ) будет это последний луч заходящего солнца на древнем языческом храме, лохнесское чудовище, выплывшее на сушу или племя аборигенов, принявшее Вас за верховное божество. Мы говорим решительное "Нет"! только скуке и пошлости. Отправившись в путь, не жалейте пленки! Удачи! Высылайте Ваши фотографии по адресу: platinum@nt.dn.ua

Платинум

P

г. Киев т/к "Бегемот", Печерск т/ц "Глобус", Майдан Незалежності книжный рынок "Петровка" супермаркет "Тикомаркет", ул. Гончара,96 спортклуб "Аквариум", ул. Героев Сталинграда, 45 "Агромат", Новобеличи, ул.Лесорубная, 1 т/ц "Квадрат" , ст. м. "Дружбы Народов", ст. м. "Театральная" "Пассаж", ул. Крещатик, 15 т/ц "Полісся", 2 торговые точки, ж/д вокзал маг.(пресса) ул. Жилянская, 87/30 маг.(пресса) ул. Попудренко, 16 супермаркет "Симпатик", ул. Лукашевича супермаркет "Сільпо", ул. Драйзера, 21 рынки "Владимирский", "Фестивальный", "Юность", "Березняки" сеть кн. супермаркетов "Моя книга" кн. супермаркет "Буква", ул. Л. Толстого, 11/61 б/ц "Подолплаза", ул. Спасская, 30а б/ц "Форум", ул. Пимоненко, 13 Печерский т/ц, ул. Суворова, 4 "Мегамаркет", ул. Горького, 50 сеть супермаркетов "Фуршет" сеть магазинов "Мегамаркет" гостиницы "Национальная", "Киев", "Либідь", "Турист" сеть ТЦ "Квадрат" т/ц "Метроград", рн Бессарабки ж/д вокзал, аэропорт (Борисполь) ст. м. "Шулявская", "Дорогожичи", "Дом прессы", "Левобережная", "Республиканский стадион", "Минская" "Овальный", ул.Грушевского, 9 "Альтран", ул.Б.Хмельницкого, 19 "Афина", ул. Г. Тупикова, 18/184 "Богатырь", ул.Красноармейская, 132 Гастроном "Новый", ул.Ереванская, 14 гастроном "Полис", б. Леси Украинки кафе "Двери", ул.Рейтерская сеть магазинов "Деликатес" "ЖискурКаштан", б. Леси Украинки, 24 "Колгрин", ул.Гончара, 62 кафе "Калина", ул.Московская, 29а "Комора", "Виноградарь", "Кристина", Оболонский прт, 22в "Ларчик", ул.Ванды Василевской "Лемма", ул.Гусовского

"Липки", ул.Лютеранская, 30 "Лось", Ярославов Вал, 21/20 "Мекос Городецкого", ул.Городецкого "Мекос Житомирский", ул. Б.Житомирская, 23 "МеркаторПодол", Контрактовая площадь "Предслава", ул.Шелковичная, 13/2 "Премьера", ул.Б.Хмельницкого, 23 "Продмежа", ул.Горького, 165 сеть магазинов "Ренглод" "Садовый", ул.Институская, 17/5 "Старый город", ул. Красноармейская, 52 ТОВ "СКИФ", ул. Героев Сталиграда, 14г универсам "Киев", Харьковское шоссе г. Донецк "Максим", ул. Артема, 127, тел.: (062) 3373771 "Амстор", пр. Ильича, тел.: (062) 3455264 "Амстор",ул. Стадионная, 3 тел.: (062) 3483410 т/ц "Белый лебедь", ул. Артема, 143 супермаркет "БУМ", ул. Артема, 143 супермаркет "Pit Stop", пр. Ильча, пр. Мира сеть магазинов "Обжора" "Первый гастроном", ул. Артема, 71, тел.: (062) 3381113 "Европа", б. Шевченко, 73, тел.: (0622) 953040 "Визон", б. Шевченко, 47, тел.: (0622) 951490 "Универсам Украина", ул. Университетская, 80а, тел. : (0622) 558030 Гастроном “Орешково”, ул. Университетская, 32 “ДиК”, пр. Павших Коммунаров,96 г. Одесса сеть супермаркетов "Рорус", ул. генерала Петрова, 51, тел.: 378480 пр. маршала Жукова, 5а, тел.: 427622 сеть супермаркетов "Сельпо", площадь Толбухина, пр. маршала Жукова г. Харьков супермаркет "Класс1", ул. Гагарина, 174 супермаркет "Таргет", пр. Московский, 257 пр. Гагарина, 167/1 ул. Павлова, 120 г. Львов "Интерпресс", ул. Стрийская, 104, "Пресса плюс", ул. В.Великого, 4/2, "Женева", ул. Театральная, 10

Platinum

International

Редакция:

Художественный консультант: Дизайн и компьютерная верстка:

Сергей Тимофеев Виктория Мордовкина Анна Суровцева Диана Чернова Людмила Попова Наталья Степановская Злата СорокинаПриц Наталья Фонотова

Технический директор:

Владимир Макарович

Фотосъемка:

Наталья Хоружая

Стилист:

Татьяна Румик

Рекламный отдел:

Андрей Злуницин

Перевод:

Евгения Марченко

Отдел регионального распространения и рекламы: г. Киев 8 (067) г. Донецк 8 (062) г. Львов 8 (0322) г. Запорожье 8 (0612)

409 30 90 334 33 29 72 06 05 24 61 20

Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Ми нистерстве информации Украины 26 марта 2004 г. Свидетельство о регистрации: Рег.КВ №8585 Все права защищены Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Ре дакция не несет ответственности за точность публикуемой инфор мации, и может не разделять точку зрения автора. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в "Platinum", категорически запрещено. Все права на статьи, иллюстрации, иные материалы, а также художе ственное оформление принадлежат редакции журнала "Platinum". В журнале использованы материалы inet ресурсов. Тираж 10 000 экз. Цена договорная. Учредитель и основатель ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, 03191 г. Киев, а/я 87 тел.: (044) 2282018 email:platinum@nt.dn.ua Печать: ООО “Новый друк”, Украина, 02094, г. Киев, ул. Магнитогорская, 1 тел. (044) 4514804, факс (044) 4514810


“ Он вынимает из кармана часы Брегет (…) – превосходное творение величайшего из часовых мастеров.” Джон Фаулз “Женщина французского лейтенанта”, 1969

Breguet. La passion laisse des traces. Часы с

из

коллекции

автоматическим

“Classique” заводом.

в

корпусе

Секторный

из

желтого

индикатор

золота

секунд.

750

пробы.

Индикатор

Механизм

запаса

хода.

Смещенный от центра посеребренный золотой циферблат, гильошированный вручную. Сапфировая задняя крышка. Водостойкие.


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОР"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а гранд#готель "Україна" вул. Артема, 121 тел. (062) 381#47#85 тел. (044) 228#61#11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370#38#39 тел. (062) 335#76#46

Profile for crystalgroup

Platinum magazine №6  

Platinum magazine

Platinum magazine №6  

Platinum magazine

Advertisement