Page 8

IËNTIE FIC F E

Inzicht

Verbeter

VR

UCH

Plan

TBAARH

GEZOND HE ID

De rubriek ‘Het plan van...’ laat zien hoe CRV in de praktijk samen met de veehouder gestructureerd werkt aan veestapelmanagement. Het begint met inzicht in de veestapel, het bedrijf en de veehouder. De tweede stap is het plan: welk aspect van de veestapel (productie, levensduur, gezondheid, vruchtbaarheid, efficiëntie) kan worden verbeterd en hoe? De derde stap is het toepassen van de verbeterslagen en het monitoren daarvan. Dat kan leiden tot nieuw inzicht en aanpassing van het plan. Bij dit alles worden ook andere partijen (voer, dierenarts) betrokken.

LEV EN SD

IE CT DU O

R UU

PR

H E T P L AN VAN . . .

EI D

het draait om Cijfers op de Haringhoeve Natuurlijk is het leuk en nuttig om samen een rondje te maken door de stal. Maar voor de jonge veehouder Tom Goes en CRV-vertegenwoordiger Fons Geerink moet het op kantoor gebeuren. Resultaten analyseren, doelen stellen en plannen maken. Alles gebeurt op De Haringhoeve op basis van cijfers. Zo werken ze aan een uniformere veestapel, een hogere uiergezondheid en nog meer melk.

INZICHT

8

No-nonsense-bedrijfsvoering De familie Goes boert op een nieuw bedrijf in Dronten. Op zoek naar ruimte om te ondernemen voor de toekomstig bedrijfsopvolger verhuisden vader Kees en moeder Jacqueline in 2010 vanuit Zeewolde hiernaartoe. In samenwerking met Jan Bakker uit Oldebroek exploiteren ze op een voormalig akkerbouwbedrijf nu melkveebedrijf vof De Haringhoeve. Op het erf verrees een nieuwe stal voor 350 koeien met een 40 standsbuitenmelker en huisvesting voor 300 stuks jongvee.

De oppervlakte van het strohok in de 120 meter lange 0 + 6 + 0 stal is beperkt in verhouding tot de omvang van de veestapel. Alle melkkoeien lopen in één groep, liggen in diepstrooiselboxen gevuld met de dikke fractie uit de mestscheider en moeten zich redden met een volledig tmr-rantsoen van gras, mais, graszaadhooi, perspulp en bierbostel, geoptimaliseerd met sojaschroot en een mineralenmengsel maar zonder aanvullend krachtvoer. ‘We hanteren een no-nonsense-bedrijfsvoering’, verklaart Tom, die het werk samen met zijn ouders en één vaste medewerker rond-

zet. ‘We doen zo goed mogelijk ons best om optimale omstandigheden voor de koeien te creëren, werken gestructureerd en volgens vaste protocollen, maar de dieren moeten zichzelf redden in het koppel.’

Veehouder: De Haringhoeve in Dronten is een vof van Jan Bakker uit Oldebroek en de familie Goes. De bedrijfsvoering is in handen van Kees (57), Jacqueline (50) en zoon Tom (22) Goes met vaste medewerker Hans Holthuis.

Veestapel: De veestapel van de Haringhoeve bestaat uit 350 melk- en kalfkoeien en 300 stuks jongvee. Het rollend jaargemiddelde is: 3.11 9544 4,07 3,57. Pinken kalven af op een leeftijd van 22,5 maand, de tussenkalftijd is 378 dagen.

Bedrijfsgebouwen: De stallen van De Haringhoeve zijn in 2010 nieuw gebouwd op een akkerbouwlocatie en bieden ruimte aan 400 melk- en kalfkoeien en 300 stuks jongvee. De vof richt zich volledig op de veeverzorging.

PLAN

Minder variatie in vee Om de gerealiseerde stalcapaciteit van 400 melk- en kalfkoeien zo snel mogelijk te benutten werden koeien aangekocht. Zo verhuisde een tweetal complete veestapels naar de nieuwe locatie aan de Haringweg. Deze aangekochte dieren

CRV magazine JANUARI 2015

08-09-10-het plan van-ALG-JAN.indd 8

12-01-15 13:02

Profile for CRV.

CRV Magazine 1 - januari 2015 - regio Noord  

[regio Noord] Uw maandelijkse magazine over uw veestapel

CRV Magazine 1 - januari 2015 - regio Noord  

[regio Noord] Uw maandelijkse magazine over uw veestapel

Advertisement