Page 1

JA ARGANG 16 JANUARI 2014 REG IO NOORD

CRV MAGAZINE E E N M A A N D E L I J K S E U I T G AV E VA N C R V B V

1

i

CRV REALISEERT WEER POSITIEF RESULTAAT FOKPROGRAMMA ZWARTBONT UITGEBREID TOEGELICHT WELKOM OP DE CRV-WINTERBIJEENKOMSTEN 01-NOORD-JAN.indd 1

07-01-14 11:33


CRV Magazine is een uitgave van CRV BV

REDACTIE

Evert Top (hoofdredacteur) Wim Veulemans Esther van Elk Jaap Veldhuisen José Buijs Geert Luiten Ivonne Stienezen E-mail: crvmagazine@crv4all.com

AGENDA NOORD fEBRUARI

mAART

Zat. 22 Groninger Rundvee Show, Bedum

Zat. 1 Wintershow Drenthe, Pesse Di. 4 Wintershow Flevoland, Dronten Woe. 5 Wintershow Noord Holland, Middenmeer Zat. 15 Wintershow Twente, Vriezenveen

ABONNEMENTSPRIJS/JAAR Een magazine kost € 12,50 per jaar (excl. 6% btw). Abonnementen zijn gebaseerd op kalenderjaar en worden jaarlijks in februari gefactureerd. Opzegging is mogelijk per kwartaal. Bel voor opgave van een abonnement: Nederland: klantenservice (tel.: 088 00 24 440) België: klantenservice (tel.: 078 15 44 44) E-mail: klantenservice.nl@crv4all.com CRV Postbus 454 6800 AL Arnhem Tel.: (088) 00 24 400 REGISTRATIE Tel.: (088) 00 24 410 Fax: (088) 00 24 419 E-mail: registratie.nl@crv4all.com MPR ALGEMEEN Tel.: (088) 00 24 420 Fax: (088) 00 24 429 E-mail: mprverwerking.nl@crv4all.com mprplanning.nl@crv4all.com KI EN ET Tel.: (088) 00 24 430 Fax: (088) 00 24 439 E-mail: ki-centraal@crv4all.com KLANTENSERVICE Tel.: (088) 00 24 440 Fax: (088) 00 24 449 E-mail: klantenservice.nl@crv4all.com WWW.CRV4ALL.NL Bezoek onze site voor informatie over de stieren, fokwaarden of het actuele embryoaanbod. Natuurlijk kunt u ook sperma, embryo’s of andere producten bestellen. Voor VeeManager, het online managementprogramma, met actuele gegevens over mpr, registratie, mestbeleid, vruchtbaarheid en diergezondheid, bent u ook hier aan het juiste adres. ILLUSTRATIES/FOTO’S De foto’s zijn van de eigen fotodienst van CRV Uitgeverij. Uitzonderingen (voor zover niet op of bij de foto aangegeven) zijn de foto’s van Eveline van Elk. EMBRYOADVISEURS Regio Noord en Oost Piet Ypeij, tel.: 06 - 51 29 87 07 Regio Zuid-West en Vlaanderen Servé van Wersch, tel.: 06 - 53 78 08 09

Een gezonde veestapel: HET voordeel van MPR Uw voordeel met mpr: een gezonde veestapel Door deelname aan mpr van CRV krijgt u een perfect beeld van de prestaties van uw koeien. Niet alleen krijgt u een goed zicht op de productiegegevens van uw melkgevende dieren en inzicht in de kwaliteit van het huidige rantsoen, ook de gezondheid van uw dieren kunt u eenvoudig volgen. Allen samen werken we aan een duurzame melkveehouderij. Door de meting van het celgetal is mpr de basis van de monitoring van de uiergezondheid. Met mpr kunt u selectief gaan droogzetten en daarmee besparen op antibiotica en is er minder kans op resistentie.

Aanbieding Word nu mpr-deelnemer en krijg twee monsternames gratis. Indien u nog geen VeeManager-deelnemer bent, kunt u bovendien VeeManager (inclusief de module mpr) twee maanden gratis uitproberen!

Belangstelling? Voor meer informatie over mpr of over de voorwaarden van deze actie kunt u terecht bij uw CRV-vertegenwoordiger of bij de CRV Klantenservice (088) 00 24 440. Druk: Senefelder Misset Doetinchem. ISSN 1388-4077

02-NOORD-JAN.indd 4

07-01-14 15:19


IN DIT NUMMER 4-5 CRV REALISEERT WEER POSITIEF RESULTAAT Focus op efficiëntie, reorganisatie en margeverbetering heeft ertoe geleid dat CRV in het voorbije boekjaar weer winstgevend werd. Investeringen lieten hun rendement zien, wat vooral zichtbaar was in positieve ontwikkelingen op de thuismarkt.

12-14 FOKPROGRAMMA’s uitgebreid toegelicht Genomic selection, een eigen nucleus en test- en satellietbedrijven spelen in het CRV-fokprogramma een belangrijke rol en zorgen voor een ongekende genetische vooruitgang. In een serie van vijf artikelen stellen we aan de hand van boegbeelden de verschillende fokprogramma’s voor. We starten met zwartbont en Etazon Renate.

25-27 WELKOM OP DE CRV-WINTERBIJEENKOMST De CRV-winterbijeenkomst is een nieuwe naam voor de CRV-ledenvergaderingen. Niet alleen is er een nieuwe naam, zowel voor vleesvee- als voor melkveehouders heeft ook het programma een vernieuwde invulling gekregen die praktische veehouders zeker zal aanspreken.

Bij de voorplaat Op het bedrijf van Joost van de Anker uit Maurik is een van de eerste kleinzonen geboren van Etazon Renate. Renate is een waar boegbeeld voor het CRV-fokprogramma zwartbont. En omdat hij wil werken met de beste koefamilies is Joost een enthousiast deelnemer aan het satellietprogramma. (Foto: Harrie van Leeuwen)

COLUMN WINTERTIJD Waarom spreken mensen meestal over lange winteravonden? Terwijl een winteravond qua tijd zeker niet langer duurt dan een zomeravond wordt dit vaak als heel anders ervaren. Zodra de klok verzet wordt, hoor ik menigeen zuchten over de wintertijd. Mensen kunnen enorm opzien tegen de lange winteravonden. Tegen het meer aan huis gekluisterd zijn, teruggeworpen worden op jezelf en je directe omgeving. Zelf je tijd moeten invullen en contacten moeten organiseren. Hoe komen wij en de mensen om ons heen de winter door? Anderen verheugen zich op de winteravonden en associëren die met warmte en een knus gevoel. Kaarsen aan om de boel wat op te fleuren. Heerlijk bij het haardvuur, een film kijken of een boek lezen. Stampottentijd, warme chocolademelk en breien is weer helemaal in. Heeft hoe je de winteravonden ziet en ervaart niet te maken met je gemoedstoestand? De mate van welbevinden gevoed door de levensfase waarin je verkeert en de ervaringen uit het verleden? Op de boerderij gaat het leven vaak gewoon door. Ook in de winter worden kalfjes geboren en moeten de koeien gevoerd worden. Evenals op tijd de voorbereidingen treffen om vorstperiodes zonder problemen door te komen. Preventief werken kan helpen de winterperiode anders te ervaren. Tijd om te klussen of de zolder eens op te ruimen. Toekomen aan zaken die er door de hectiek van alle dag weleens bij inschieten. De winteravonden zorgen daarbij voor een periode van rust en op krachten komen. In goede tijden staan we niet stil bij het feit dat een ieder van ons geconfronteerd kan worden met lange winteravonden. Ook hebben we niet altijd in de gaten voor wie de avonden echt heel lang zijn. Zorg staat in 2014 hoog op de politieke agenda. Laten we in deze discussie vooral de mens achter al deze veranderingen niet vergeten, zeker tijdens de lange winteravonden! Agnes Gunnewijk

Agnes Gunnwijk-Veer (54) runt samen met haar man en zoon een melkveebedrijf in het Gelderse Beltrum. Bestuurlijk is ze actief voor o.a. CRV (afd. Groenlo), LTO Noord (afd. Berkelland) en de HAS Hogeschool (raad van toezicht).

CRV magazine JANUARI 2014

03-ALG-JAN.indd 3

3

07-01-14 13:19


FINANCIEEL

CRV REALISEERT WEER POSITIEF RESULTAAT Na een jaar met rode cijfers heeft CRV in het boekjaar 2012-2013 de winstgevendheid weer weten te herstellen, door veel nadruk te leggen op efficiëntie, reorganisatie en margeverbetering. Investeringen lieten hun rendement zien, wat vooral zichtbaar was in positieve ontwikkelingen op de thuismarkt. Het mindere resultaat in 2011-2012 was voor CRV reden om diverse maatregelen te nemen om de winstgevendheid weer te herstellen. Financieel directeur Joop Kersten legt uit wat er is gedaan: ‘We hebben meer gesneden in de kosten en onze marges verbeterd, onder andere omdat we minder hebben verkocht van andere partijen. In alle businessunits hebben we gereorganiseerd en zijn efficiencyprogramma’s uitgevoerd.’ Zo is het wagenpark vergroend, wat een kostenbesparing als neveneffect had. Ook worden voorraden beperkt en betalingstermijnen voor leveranciers aangepast. ‘We hebben gewoon heel kritisch gekeken naar de kosten’, legt Kersten uit. Bovendien hebben investeringen in bijvoorbeeld VeeManager, Ovalert en genomics het afgelopen jaar hun waarde bewezen.

‘Onze goede stierenkaart heeft een forse bijdrage geleverd aan het resultaat. Maar ook al hebben we de winstgevendheid hersteld, we zijn nog niet tevreden, het moet nóg beter. Dus voor het huidige boekjaar blijven we kritisch op de kosten, proberen we verder te groeien en leggen we focus op betere marges.’ Aan de hand van de financiële kerncijfers van CRV legt Kersten uit hoe het bedrijf in 2012-2013 heeft gepresteerd. 1 Netto-omzet De omzet van CRV liet een lichte krimp zien in het afgelopen boekjaar. ‘In ZuidAmerika hadden we te maken met een forse omzetdaling, vooral door de marktsituatie daar.’ Kersten benadrukt dat er geen verlies van marktaandeel is geweest in Zuid-Amerika. ‘Een andere

reden van de lagere omzet zijn de ongunstige wisselkoersen waarmee we te maken hadden. In West-Europa, Oceanië en Noord-Amerika hebben onze businessunits wel omzetgroei gerealiseerd, maar dat was niet voldoende om de omzetdaling vanuit Zuid-Amerika te compenseren.’ 2 Ledenvoordeel Wanneer de solvabiliteit 60 procent of meer is en CRV winst heeft gemaakt, kan er ledenvoordeel worden uitgekeerd, 50 procent van de nettowinst. ‘Uiteindelijk is het de ledenraad van CRV die beslist of het ledenvoordeel daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Voor het boekjaar 2012-2013 wordt er ruim een half miljoen uitgekeerd aan ledenvoordeel.’ In maart krijgen de leden van CRV het ledenvoordeel uitgekeerd, berekend

01-09-2012

4

04-05-ALG-JAN.indd 4

CRV MAGAZINE JANUARI 2014

07-01-14 13:13


(in duizenden euro’s)

1

netto-omzet

2

ledenvoordeel resp. omzetkorting

3

4 5

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

168.458

169.569

155.797

142.140

133.372

-517

0

-2.991

-1.909

-1.140

bedrijfsresultaat

297

-716

4.232

3.462

5.129

resultaat na belasting

518

-786

2.991

4.733

4.544

eigen vermogen balanstotaal solvabiliteit

71.773

75.078

76.414

73.138

65.802

108.489

115.826

123.149

112.453

103.689

66%

65%

62%

65%

63%

Tabel 1 – Financiële kerncijfers van CRV over boekjaar 2012-2013 (in euro’s x 1.000) naar afgenomen omzet van CRV Holding en haar dochters. ‘Ook al is het bedrag per lid gering, het is wel een beloning voor hun loyaliteit.’ 3 Bedrijfsresultaat na belasting

Het verschil tussen het bedrijfsresultaat en het bedrijfsresultaat na belasting suggereert dat er belasting is ontvangen, maar dat is helaas niet zo. ‘We betalen gewoon belasting’, verzekert Kersten. ‘Maar het verschil zit in een aantal andere posten die hier niet zijn weergegeven. Het resultaat van deelnemingen en ontvangen rente zorgt onder meer voor het verschil.’ 4 Eigen vermogen en balanstotaal

Het eigen vermogen van CRV daalt. ‘Dat heeft voornamelijk te maken met ongunstiger omrekening van wisselkoersen voor onze bezittingen in het

buitenland. Dat het balanstotaal ook lager wordt, is een bewuste keuze. Dat komt omdat we ons werkkapitaal hebben gereduceerd. We houden minder voorraden aan en hebben leningen afgelost. Ook hier spelen wisselkoersen trouwens een rol.’ Het balanstotaal is een indicatie van de omvang van je business. 5 Solvabiliteit ‘De solvabiliteit is een indicator voor de sterkte van je eigen vermogen ten opzichte van het vreemde vermogen’, legt Kersten uit. ‘Het zegt iets over het buffervermogen. We streven naar een solvabiliteit van minstens zestig procent; daarmee kunnen we indien nodig een stootje opvangen en kunnen we groei uit eigen middelen financieren. Het lukt ons al jaren om de solvabiliteit stabiel boven de 60 procent te houden.’

Jaarverslag In het jaarverslag van CRV vindt u meer cijfers over het boekjaar 20122013. Onder meer uit kostenbesparing wordt het jaarverslag niet meer aan de leden persoonlijk toegezonden. Het is beschikbaar op de website van CRV, via de openingspagina of door te gaan naar ‘over CRV’ – ‘publicaties’ – ‘jaarverslagen/statistieken’. Heeft u geen beschikking over internet, dan kunt u een exemplaar opvragen bij Corinne Dijkland van CRV (026 3898 811). Op de CRV-winterbijeenkomsten is er gelegenheid vragen te stellen over de financiële stand van zaken.

31-08-2013

CRV MAGAZINE JANUARI 2014

04-05-ALG-JAN.indd 5

5

07-01-14 13:14


NIEUWSBERICHTEN

KEES GORTER WORDT NIEUWE VOORZITTER VAN CRV De raad van commissarissen van CRV Holding krijgt dit voorjaar een nieuwe voorzitter. Kees Gorter (51) uit Makkinga (Ned.) volgt op 12 maart 2014 aftredend voorzitter Evert Alderkamp op. Evert Alderkamp is aftredend en statutair niet herkiesbaar. De benoeming van Kees Gorter betreft een periode van vier jaar. Sinds 2006 is Gorter lid van het hoofdbestuur van CR Delta en in die hoedanigheid ook lid van de raad van commissarissen van CRV Holding. Sinds 2010 is hij tevens voorzitter van het hoofdbestuur van CR Delta. Kees Gorter is gehuwd met Conny en heeft twee dochters van 17 en 19 jaar. Hij is eigenaar van vof Bruunshoge. Dit melkveebedrijf heeft 170 koeien en 140 stuks jongvee en produceert op dit moment 1,6 miljoen kg melk. Het bedrijf omvat 85 hectare grasland en 10 hectare bouwland in eigendom. Later dit jaar volgt in het CRV Magazine een uitgebreid interview met Kees over zijn nieuwe rol binnen de raad van commissarissen.

Kees Gorter

DIERNAMEN EN DIERNUMMERS ZELF ONLINE WIJZIGEN Via www.crv4all.nl kunt u (Veemanager en niet-Veemanagerdeelnemers) zelf diernamen en -nummers gratis veranderen. Handig voor u, want u kunt dit elk moment van de dag doen. Hoe werkt het? U logt eerst in op www.crv4all.nl. Vervolgens gaat u naar Veemanager – Dier – Detail Dier. Daar selecteert u het desbetreffende dier en vervolgens komt u in tabblad Registratie, waar u de naam van het dier, het diernummer en het productiedoel kunt wijzigen.

ALTA EN CRV GAAN SAMENWERKEN IN AMERIKAANSE FOKPROGRAMMA’S Alta en CRV, twee wereldspelers op het gebied van de veeverbetering, hebben overeenstemming bereikt over een samenwerking in beider Noord-Amerikaanse holsteinfokprogramma’s. Deze samenwerking biedt schaalvoordelen die leiden tot een groter en beter genetica-assortiment op Amerikaanse basis, doordat er meer stieren worden geselecteerd met een hoge GTPI. De samenwerking tussen Alta en CRV biedt daarnaast ook aanzienlijke voordelen in de selectieprocessen. Beide organisaties blijven echter stieren selecteren op basis van hun eigen fokkerijvisie. Deze samenwerking is een uitbreiding en verbetering van de huidige fokprogramma’s van Alta en CRV in NoordAmerika. ‘Door de samenwerking kunnen we ons portfolio van absolute topstieren met een hoge GTPI zowel binnen als buiten de Verenigde Staten

6

06-ALG-JAN.indd 6

versterken. Alta en CRV zullen dit doen vanuit hun eigen fokkerijvisie en met wederzijds respect. Deze samenwerking zal ons helpen bij het behalen van onze ambities’, aldus Ate Lindeboom,

directeur Operations and Development van CRV. Alta en CRV starten onmiddellijk met het opschalen van de gezamenlijke fokkerijactiviteiten.

Larcrest Cosmopolitan (v. Picston Shottle)

CRV MAGAZINE JANUARI 2014

07-01-14 13:43


REGIO NOORD

Nieuwe inspecteur

Groninger RundveeShow vindt plaats op 22 februari

Ard Gunnink is per 1 januari als inspecteur bij CRV in de regio Noord aan de slag gegaan. Hij volgt August Ferwerda op. De 33-jarige Ard woont in Ommen en was hiervoor werkzaam als paringsadviseur/ inspecteur bij Alta bv.

De Stichting Groninger Rundvee Show organiseert op zaterdag 22 februari a.s. voor de vijftiende maal een provinciale winterkeuring. Deze keuring vindt plaats in de manege in Bedum. De Groninger Rundvee Show (GRS) staat bekend als een mooie, drukbezochte fokveedag voor jong en oud. Het dagprogramma bestaat uit een individuele keuring van melkvee, pinken en kalveren, bedrijfsgroepen en een doorlopend beursgebeuren. De inschrijving staat open voor veehouders uit de provincie Groningen. Kijk voor meer informatie over deze winterkeuring op www.groningerrundveeshow.nl

Snowrush, topper in efficiëntie Afgelopen indexdraai kregen alle stieren van CRV voor het eerst een score op de fokkerijgetallen Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid. Deze fokkerijgetallen helpen veehouders om gericht te fokken op een efficiënte en gezonde veestapel. Zo zal selectie op efficiëntie leiden tot een veestapel met een hogere productie en levensduur bij een lager gewicht. Een stier die opvallend hoog scoort op Better Life Efficiëntie is JHS Snowrush. Deze Snowmanzoon uit een 89 punten Shottledochter is een rasmelkstier (+2488 kg) met een torenhoge levensduur (772 dagen), een heel fraai exterieur (112) en een subliem celgetal (112). Dit vertaalt zich in een Better Life Efficiëntiegetal van maar liefst 13. Snowrush brengt koeien voort, die klaar zijn voor de toekomst!

JHS Holsteins ALH Rusty 13 (v. Snowman), volle zus van Snowrush

Marwil ALH Rusthy (v. Shottle), moeder van Snowrush (l.) en JHS Holsteins ALH Rusty (v. Snowman), volle zus van Snowrush van JHS Holsteins (Jan van Soelen), Nieuwen Sint Joostland. De moeder van Snowrush is pas in optima forma gestart met haar derde lactatie

HEEFT U ZELF NIEUWS TE MELDEN? MAIL DIT NAAR DE REDACTIE VAN CRV MAGAZINE: crvmagazine@crv4all.com

CRV magazine JANUARI 2014

07-NOORD-JAN.indd 7

7

07-01-14 13:15


B E D R I J F S R E PO R T A G E

Jan en vader Jos Schouten fokken boerenkoeien die zich in de ligboxenstal vlot moeten kunnen redden. Het totaalpakket van CRV helpt hen daarbij

Beste boerenkoeien blijven in het koppel Koeien fokken die zonder voorkeursbehandeling blijven presteren. Dat is wat de familie Schouten-de Boer in Midwoud voor ogen staat. Met Geertje 422 wonnen de Noord-Hollanders afgelopen najaar de verkiezing voor de beste boerenkoe. De beste boerenkoe van 2013 is een opvallend onopvallend dier met een oer-Hollandse afstamming en loopt in de stal van de familie Schouten in het NoordHollandse Midwoud. In oktober won Geertje 422 (Lord Lily x Ronald x Jabot x Vorwärts) de Koeverkiezing van het vakblad Melkvee. Niet op basis van showexterieur, maar op grond van haar bedrijfseconomische prestaties: een levensproductie van meer dan 100.000 liter melk met 4,41% vet en 3,61% eiwit, een perfecte uiergezondheid en een super vruchtbaarheid.

8

08-09-ALG-JAN.indd 8

In de stal manifesteert ze zich nog dagelijks tussen 115 koppelgenotes. Het strohok ziet ze alleen op de dag van afkalven. Daarna staat ze voor het deurtje om terug te worden gelaten in het koppel. En daarmee past ze perfect in het plaatje van de nuchtere fokkers. Goede boerenkoeien moeten zich in een ligboxenstal vlot zelf kunnen redden.

Ruimte, lucht en licht Het kan bijna geen toeval zijn. Vorig jaar passeerden vijf koeien – waaronder Geertje 422 – van het bedrijf van de

familie Schouten de mijlpaal van een levensproductie van 100.000 liter melk. En nog eens twee koeien zijn er op een haar na. Alle koeien die in 2013 het certificaat hebben ontvangen, hebben hun hele productieve leven doorgebracht in de stal die in 2003 in gebruik werd genomen. ‘Die nieuwe huisvesting was voor de koeien en voor ons een hele verbetering’, vertelt bedrijfsopvolger Jan. ‘In de oude stal hadden we te maken met overbezetting, met te krappe looppaden en te krappe ligboxen en de ventilatie was onvoldoende. We hadden daardoor onder andere problemen met het celgetal en de benen en klauwen van de koeien. In de nieuwe stal kregen de dieren alle ruimte en veel meer licht en lucht. Dat is de levensduur van de koeien ten goede gekomen en dat zien we nu terug in het aantal honderdtonners.’

CRV magazine JANUARI 2014

07-01-14 11:40


BEDRIJFSPROFIEL Maatschap Jos (62), Greet (59) en Jan (31) Schouten (met vriendin Marieke (28)) in Midwoud Veestapel: 115 melk- en kalfkoeien, 60 stuks jongvee Rollend jaargemiddelde: 4.11 9664 4,07 3,47 Grond: 48 ha gras, 12 ha mais, 6 ha verhuurd voor bollen

Jan Schouten (tweede van links) zet samen met zijn vader Jos in op een hoge levensduur van zijn veestapel. Links vriendin Marieke en rechts moeder Greet

Jongvee opfokken duur Het realiseren van een hoge levensproductie met hun koeien is voor vader Jos en zoon Jan Schouten een belangrijk doel. Voeding, huisvesting en verzorging maken het de koeien mogelijk om lang en veel melk te geven, maar de koeien moeten het genetisch ook in zich hebben, stellen de fokkerijliefhebbers. ‘We willen koeien fokken die lang mee kunnen gaan’, geeft Jos aan. ‘Dat is goed voor de koe en dat is goed voor de boer. Jongvee opfokken is duur. Aan een vaars die we moeten afvoeren voordat ze voor de tweede keer kalft, hebben we niets verdiend.’ Bij het selecteren van stieren krijgen exterieurkenmerken de meeste aandacht. ‘We hebben wel eens meer gefokt op melk, maar dat heeft ons niet altijd de koe gebracht die we zoeken. We zien graag laatrijpe en melktypische dieren met een ruime ribbenkast, breedte in de voorhand, een goede uier en beste benen. Naar melkaanleg kijken we eigenlijk niet, wel naar eiwitpercentage omdat dit door fokkerijkeuzes uit het verleden onder druk is komen te staan.’ Stieren die aan de eisen van de fokkers van de beste boerenkoe voldoen, zijn onder andere Kodak, Kian en Cricket. Paringen maken ze zelf met als leidraad de uitdraai van het SAP, waarbij de aAacodes leidend zijn. Jan: ‘Van Kodak hebben we heel goede dochters gezien. Bovendien willen we graag stieren met een vijf in de aAa-code en die heeft Kodak.’ Jan noemt Kian een ‘echte ouderwetse stier’ met een hoge betrouwbaarheid en een vijf en zes in de aAa-code.

biedt. ‘Stieren en veel diensten, een telefoonnummer, korte lijnen’, vat Jan samen. Van VeeManager gebruikt hij vooral de module Mineraal. Verder insemineert hij in principe zelf. ‘Maar als het wat moeilijk gaat of een koe voelt apart aan, dan bel ik meteen de CRV-inseminator. Die is toch meer specialist dan de gemiddelde melkveehouder.’ Diezelfde inseminator komt ook om te scannen. ‘Dat is ideaal, meestal komt hij direct na zijn ki-rondje, dus de te scan-

nen koeien hoeven dan niet zo lang vast te staan.’ De veehouder is wel kritisch op wat hij noemt het ‘hoog en hard inzetten’ van CRV op genomic selection. ‘Ik betaal liever één euro meer voor een stier met een hogere betrouwbaarheid dan dat ik kies voor die goedkopere genoomstier.’ Waarmee Schouten niet zegt dat genomics hem niets doet. Met een schuin oog kijkt hij er zeker wel naar. ‘Prima dat CRV dit oppakt en dat voorlopers ermee bezig zijn. Maar wij richten ons primair op het fokken van goede koeien vanuit de basis. Dan komt die levensduur vanzelf wel.’

Geertje als uithangbord De beste boerenkoe is niet alleen voor het bedrijf van de familie Schouten een prachtig uithangbord. Ze produceert dagelijks haar melk voor Cono Kaasmakers, producent van internationaal bekende merkkazen als Beemsterkaas en voorloper als het gaat om duurzaamheid. Voor de coöperatie zijn koeien als

Geertje levende reclameborden. Langs de huiskavel van de familie Schouten loopt het historische stroomtreintje Hoorn-Medemblik. De grazende koeien in Midwoud zijn geliefde fotomodellen voor de duizenden toeristen die jaarlijks een ritje maken. Betere ambassadeurs voor hun duurzaamheidsvisie dan Geertje kan Cono zich niet wensen.

Geertje 422 is pas verkozen tot de beste boerenkoe. Net als haar koppelgenoten heeft ze veel ruimte in de ligboxen, ook belangrijk voor een langere levensduur

CRV biedt totaalpakket De Noord-Hollandse melkveehouder ziet de toegevoegde waarde van CRV vooral in het totaalpakket dat CRV hem

CRV magazine JANUARI 2014

08-09-ALG-JAN.indd 9

9

07-01-14 11:40


FOKKERIJ

De kengetallen van de DuurzaamheidsMonitor zijn volgens Wim van Tilburg geen getallen om maandelijks met spanning naar uit te kijken. Een jaarlijkse evaluatie leert hem echter wel of maatregelen het gewenste effect hebben

Vinger aan de pols met DuurzaamheidsMonitor SERIE levensproductie

Wat Wim van Tilburg vooral wil, is boeren met veel plezier. Preventief werken helpt hem om zieke koeien die zijn humeur bederven te

DEEL 1: In de praktijk DEEL 2: Discussie over levensproductie DEEL 3: In de praktijk DEEL 4: Innovaties voor hoge levensproductie DEEL 5: In de praktijk DEEL 6: Innovaties voor hoge levensproductie DEEL 7: Samenvatting

Hij is naar eigen zeggen ‘behoorlijk perfectionistisch’ bezig met zijn koeien. Wim van Tilburg uit het Groningse Siddeburen ziet zichzelf meer als optimaliseerder dan als grote groeier. Hij verzorgt grotendeels alleen een koppel van 125 koeien en 69 stuks jongvee en wil het werk vooral met plezier zelf rond

10

10-11-ALG-JAN.indd 10

voorkomen en de levensduur van zijn veestapel te verhogen. Met DuurzaamheidsMonitor volgt hij de resultaten van zijn aanpak. kunnen blijven zetten. Veel meer koeien zal hij na de afschaffing van de melkquotering dan ook niet gaan melken. Wel mikt hij op een hogere productie per koe om zo binnen de bestaande stal meer liters te kunnen afleveren.

Beginnen bij droogstand Het verhogen van de leeftijd van zijn koeien is naast het verhogen van de productie per koe voor Van Tilburg een belangrijk middel om het rendement van zijn bedrijf te verbeteren. Hij voerde de afgelopen jaren een aantal maatregelen

door om dit doel te realiseren. Zijn vrouw Marjolein, die werkzaam is bij adviesbureau Valacon-Dairy, is hierbij een belangrijke sparringpartner. Zo paste hij met succes het rantsoen van de droge koeien aan. ‘Als je koeien ouder wil laten worden, moet je volgens mij beginnen bij het droogstandsmanagement. Op het nieuwe rantsoen kalven de koeien gemakkelijker af en daardoor starten ze beter op. Bijkomend voordeel is een daling van het percentage doodgeboren kalveren.’ De tien jaar oude stal in Siddeburen

CRV magazine januari 2014

07-01-14 13:37


die veel rust krijgt en goed ligt, slijt minder en dat moeten we als het goed is ook terug gaan zien in de levensduur van de koeien. We maken gebruik van Digiklauw en het lijkt er nu al op dat mortellaro en beschadigingen in de witte lijn minder voorkomen.’

Inzicht in verbeterpunten

De boxen zijn verbreed van 1,10 naar 1,25 meter voor meer ligcomfort werd vorig jaar uitgebreid met onder andere een paar grote strohokken en extra boxen. Ook werd de maatvoering van de bestaande diepstrooiselboxen verruimd. De koeien kregen meer ruimte om zich te strekken en er is een gebogen schoftboom geplaatst. De breedte van de boxen werd opgerekt van 1,10 meter naar 1,25 meter. Bij de droge koeien werd de boxbreedte zelfs op 1,30 meter afgesteld. ‘We zien dat met name de oudere koeien nu minder aarzelen om te gaan liggen en gemakkelijker opstaan’, stelt Van Tilburg vast. ‘Een koe

Met de CRV DuurzaamheidsMonitor, een module binnen VeeManager (zie kader), volgt Van Tilburg de effecten van zijn beleid. Ook geeft het overzicht hem inzicht in verbeterpunten. Zo constateert de veehouder bijvoorbeeld dat het aantal stuks jongvee op zijn bedrijf nog steeds te hoog is voor het gemiddelde vervangingspercentage van de afgelopen jaren. Van Tilburg – die lid is van de inforaad van CRV – constateert dat de DuurzaamheidsMonitor nog niet af is. Zo mist hij in de overzichten nog het onderscheid tussen vrijwillige en gedwongen afvoer. De veehouder vindt het jammer dat de DuurzaamheidsMonitor nog geen algemeen toegepast hulpmiddel is, terwijl duurzaamheid voor steeds meer veehouders een belangrijk thema wordt. Ook adviseurs zouden volgens hem nog veel meer gebruik kunnen maken van het overzicht, omdat het aanknopingspunten biedt om het management van het bedrijf te verbeteren. Bij het beoordelen van de duurzaamheidskengetallen kijkt de Groninger veehouder zelf vooral naar veranderingen op de langere termijn. ‘Als je het rantsoen verandert, zie je daarvan snel

BEDRIJFSPROFIEL MELKVEEBEDRIJF EELSHUIS WIM VAN TILBURG Veestapel: 125 melkkoeien, 69 stuks jongvee Rollend jaargemiddelde: 5.00 8639 4,28 3,52 Vervangingspercentage: 22 Grond: 80 hectare huiskavel

het resultaat, bijvoorbeeld in de bsk op de mpr’, geeft hij aan. ‘Zo werkt het niet met aanpassingen om de duurzaamheid te verbeteren. De kengetallen van de DuurzaamheidsMonitor zijn dan ook geen getallen om maandelijks met spanning naar uit te kijken. Een jaarlijkse evaluatie leert je echter wel of de maatregelen die je neemt het gewenste effect hebben.’

Niet blindstaren Terugkijkend constateert Van Tilburg met tevredenheid dat de levensproductie van de aanwezige koeien op zijn bedrijf in vijf jaar tijd verbeterde van 23.000 kilo melk naar bijna 27.000 kilo melk. In deze zelfde periode nam de gemiddelde leeftijd van de veestapel met een half jaar toe. Het vervangingspercentage van 23 procent veranderde echter niet. ‘DuurzaamheidsMonitor geeft een overzicht van een groot aantal kengetallen. Ik staar me niet blind op één getal’, geeft Van Tilburg aan. ‘Het is het totaalplaatje dat inzicht geeft.’

DuurzaamheidsMonitor brengt duurzaamheid veestapel in beeld Deelnemers aan de mpr hebben met de module DuurzaamheidsMonitor via VeeManager een instrument om de duurzaamheid van hun veestapel in beeld te brengen. De module toont een overzicht van verschillende kengetallen die de levensproductie van de koeien en het vervangingsbeleid van de veehouder uitdrukken in harde cijfers.

Naast gegevens over de levensproductie van zowel de aanwezige als de afgevoerde dieren vermeldt het overzicht voor deze laatste categorie ook het celgetal van de laatste mpr en het aantal inseminaties in de laatste lactatie. Dit kan een aanwijzing zijn voor de reden om het dier af te voeren. Als de afvoerreden geregistreerd is, geeft DuurzaamheidsMonitor per afgevoerde koe ook de werkelijke afvoerreden. Een belangrijk economisch kengetal binnen de DuurzaamheidsMonitor is het Netto Dag Rendement (NDR). Dit kengetal wordt berekend door de totale netto-opbrengst op basis van de levensproductie van een koe in kilogrammen melk, vet en eiwit te delen door het aantal levensdagen. De netto-opbrengst wordt uitgedrukt in euro’s en is een maat voor de melkopbrengst minus de voerkosten. Ten slotte is in DuurzaamheidsMonitor een overzicht opgenomen van het aantal stuks jongvee, de insteek van vaarzen en het vervangingspercentage.

CRV MAGAZINE JANUARI 2014

10-11-ALG-JAN.indd 11

11

07-01-14 13:37


F O KK E R I J

SERIE fokprogramma Het fokprogramma van CRV wordt gekenmerkt door openheid, snelheid en grote aantallen. Genomic selection, een eigen nucleus en test- en satellietbedrijven zorgen voor een ongekende genetische vooruitgang op de stierenkaart. In een serie van vijf artikelen stelt CRV Magazine aan de hand van boegbeelden de verschillende fokprogramma’s aan u voor. DEEL 1: Zwartbont DEEL 2: Roodbont DEEL 3: Hoornloos DEEL 4: TPI DEEL 5: Outcross

Etazon Renate bleef jarenlang foktechnisch interessant en produceerde zo 446 embryo’s

Etazon Renate: boegbeeld fokprogramma zwartbont Haar dochters en kleindochters blinken uit op de Delta-testbedrijven en haar zonen bevestigen de hoge verwachtingen. Etazon Renate was een uitzonderlijke fokkoe. In de nucleus zijn haar genen wijdverspreid, net als op de satellietbedrijven. Het relaas van Renate illustreert de kracht van het zwartbontfokprogramma. 12

12-14-ALG-JAN.indd 12

Openheid, snelheid, grote aantallen en daardoor een scherpe selectie. Dit zijn de kenmerken van het fokprogramma van CRV. Op jaarbasis worden bijvoorbeeld meer dan 1600 zwartbonte stiertjes op merkers getest, een honderdtal daarvan worden uiteindelijk als InSireteststier ingezet. De dieren met de hoogste genoomfokwaarden komen als

CRV magazine januari 2014

07-01-14 16:09


EURODONOR Fokkers in Nederland en Vlaanderen (en Frankrijk, Denemarken en Duitsland)

TESTBEDRIJVEN koeien en pinken

Hier komen de Delta-pinken aan de melk

testvaarzen (voormalige donorpinken)

donoren

embryo’s

DELTA-NUCLEUS

embryo’s

Donorstation Terwispel

embryo’s

kalveren/pinken

DELTA-SATELLIET Veehouders die meedoen aan het embryoprogramma van CRV

stieren

OPFOKSTAL VOOR STIEREN

stieren

Overzicht van de genen van Etazon Renate in alle onderdelen van het Delta-fokprogramma InSire Topstier rechtstreeks op de stierenkaart. De verervers waarvan de dochters het best presteren, schoppen het tot fokstier. Ongeveer de helft van de getypeerde stiertjes komt uit de eigen Delta-nucleus, de andere helft is aangekocht in binnen- en buitenland.

Renate uit Frankrijk In de nucleus werkt CRV met de beste vrouwelijke dieren. Deze dieren worden geselecteerd binnen de eigen Deltafokkerij, maar ook bij fokkers in Nederland en Vlaanderen en andere grote holsteinlanden zoals Frankrijk, Denemarken en Duitsland. Zo blijft het fokprogramma open voor de vooruitgang en spreiding in bloedvoering in de hele Europese holsteinpopulatie. Tabel 1 – Fokwaarden pinken CRVnucleusprogramma per jaargang JAARGANG

aantal pinken

2011-2012

2012-2013

100

80

270

296

+1000

+1136

vet (%)

–0,01

–0,02

eiwit (%)

+0,02

+0,01

Inet

€ 242

€ 265

NVI melk (kg)

111

111

levensduur (dagen)

516

567

uiergezondheid

106

107

vruchtbaarheid

101

101

totaal exterieur

Dankzij de openheid van het fokprogramma is ook de uitzonderlijke fokkoe Etazon Renate in de nucleus binnengehaald. Foktechnicus Eric Lievens werd in Frankrijk op het spoor gezet van Remarlinda, een excellente Jocko Besnedochter uit een van oorsprong Amerikaanse koefamilie. Uit een van de aangekochte embryo’s werd Etazon Renate (v. OMan) geboren. Ze scoorde op grond van haar afstamming al hoge verwachtingswaarden, maar deze werden nog eens ver overtroffen door haar merkerfokwaarden. Dit was voor CRV de reden om haar als pink al intensief te benutten voor de productie van embryo’s. Op het toenmalige testbedrijf in Kollum bevestigde ze daarna haar genetische potentie met een vaarzenlijst van ruim 10.000 liter melk met 4,35% vet en 3,52% eiwit.

Scherpe selectie Uiteindelijk zijn niet minder dan zeventien zonen van Renate ingezet. Atlantic (v. Ramos) en de volle Goldwynbroers Astro en Brilliant staan inmiddels met fokwaarden gebaseerd op dochterinformatie op de stierenkaart. Ramoszoon Titanium en de genetisch hoornloze Foxtrot P rf (v. Mitey P) zijn op dit moment als InSire-stieren beschikbaar. Door de toepassing van genomic selection en het werken met grote aantallen

dieren kan in de Delta-nucleus scherp worden geselecteerd. De genetische vooruitgang is dan ook groot, zoals blijkt uit de cijfers in tabel 1, waarin de gemiddelde genoomfokwaarden van de jaargangen pinken van 2011-2012 en 20122013 met elkaar zijn vergeleken. De vrouwelijke dieren met de hoogste genetische aanleg staan op het donorstation in Terwispel en worden intensief gespoeld en geprikt voor de productie van embryo’s middels ivp (invitroproductie). Als vaderdieren worden zowel de hoogste (internationale) fokstieren als de hoogste InSire-stieren ingezet. De foktechnische keuzes binnen het zwartbontprogramma worden gemaakt op basis van een totaalindex die sterk lijkt op de NVI, maar waarin wordt geanticipeerd op verwachte aanpassingen in de toekomst. Daarbij houden de foktechnici een scherp oog voor voldoende spreiding in bloedvoering en voor een goede verdeling over de segmenten Levensproductie (Inet en levensduur), Eiwit (percentage eiwit), Exterieur (uier en benen) en Levensduur en gezondheid (levensduur, uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid).

Dochters toppers Na een aantal spoelingen worden de jonge dieren op Terwispel geïnsemineerd en als hoogdrachtige pinken ver-

CRV MAGAZINE JANUARI 2014

12-14-ALG-JAN.indd 13

13

07-01-14 16:09


FOKKERIJ huizen ze naar de testbedrijven van de families Vernooy in Schalkwijk, Boschloo in Steenderen, Van Gastel in Nispen, Garritsen in Laren en Hermanussen in Beers. Op deze bedrijven kalven de vaarzen af en krijgen ze de kans hun genetische potentie in de praktijk te bewijzen. De nafok van Renate valt ook in de vrouwelijke lijn op door hoge genoomfokwaarden. Een groot aantal vaarzen kwam op de testbedrijven aan de melk. Hun prestaties sprongen ook bij de veehouders die dagelijks met de dieren werkten, in het oog. Zo noemt Hans Boschloo – die al tien dochters van Renate op stal had – de 87 punten Boltondochter Delta Riant ‘absoluut de beste vaars die we voor CRV hebben getest’. Riants zoon Danno (v. De-Su 521 Bookem) scoort met zijn genoomfokwaarden zo hoog dat hij tot InSire Topstier is gepromoveerd. Na bijna drie jaar droogstand op Terwispel heeft Riant in Steenderen weer gekalfd. Opnieuw zijn haar prestaties uitstekend. De snelheid in het fokprogramma zorgt ervoor dat de testbedrijven naast dochters van Renate ook al kleindochters aan de melk hebben. Zo is bij de familie Van

Gastel Delta Rooney (Fidelity x Ramos x Renate) een van de toppers van haar jaargang.

Meest benutte donor ooit De best presterende testvaarzen keren terug naar Terwispel om als donor te worden benut. De fokwaarden van Etazon Renate waren zo hoog en de prestaties van haar nakomelingen zo goed dat ze ook zelf jarenlang de concurrentie met de jongere generaties gemakkelijk aankon en daardoor foktechnisch interessant bleef. Ze zou met een totaal van 446 geproduceerde embryo’s uiteindelijk de meest benutte donor ooit worden. In totaal worden op Terwispel op jaarbasis zo’n 3900 embryo’s voor het zwartbontprogramma geproduceerd. Daarnaast koopt CRV in het kader van Eurodonor nog zo’n 1100 embryo’s aan bij fokkers in binnen- en buitenland. Ook via deze lijn duikt de familie van Renate op. Zo was Arjan van Erp uit Midwolda eigenaar van een volle zus van Renate, Midwolder Marjon. Uit deze Marjon kocht CRV het stiertje Midwolder Goldmar (v. Goldwyn) die op basis van de eerste dochterinformatie ook goed lijkt te gaan scoren.

Kleinzonen en kleindochters De in totaal 5000 embryo’s worden ingezet op ontvangsters van de circa 200 Delta-satellietbedrijven waarmee CRV een contract heeft. Alle hieruit geboren kalveren worden getypeerd. De stiertjes met de hoogste genoomfokwaarden gaan naar de opfokstallen voor stieren, de meest veelbelovende vaarskalfjes gaan naar Terwispel. Alle andere dieren blijven eigendom van de veehouder. Zo verspreidt Renate via de vrouwelijke lijn ook haar genen over veel Nederlandse melkveebedrijven waar dochters, kleindochters en achterkleindochters vaak opvallend presteren. Ook hieruit duikt regelmatig interessant fokmateriaal op. Zo werd de nieuwe InSire Topstier AH Vitesse via een omweg aangekocht bij een van de satellietbedrijven (zie kader hieronder). Vitesse is ruim tien jaar na Lievens reis door Frankrijk niet de enige kleinzoon van Etazon Renate die als InSire-stier voor een breed gebruik wordt aangeboden. Naast de eerder genoemde Danno is ook Solero (Eminem x Laudan x Renate) beschikbaar, terwijl Atlanticzoon Eusebio via de mannelijke lijn de genen van het boegbeeld van het zwartbontprogramma verder verspreidt.

InSire Topstier AH Vitesse van satellietbedrijf Het gaat snel met de nafok van Etazon Renate. De eerste kleinzonen staan inmiddels als InSire Topstier op de stierenkaart. AH Vitesse (v. Delta Gravity) is één van hen. Het stiertje werd geboren op het bedrijf van Joost van den Anker in Maurik (zie foto), een van de Delta-satellietbedrijven. De veehouder en fokker is een enthousiast deelnemer aan het satellietprogramma. ‘Toen ik thuis op het bedrijf kwam werken, wilde ik meer dan alleen gewone koeien melken. Door mee te draaien in het Delta-satellietprogramma halen we de beste koe-families in de stal’, vertelt hij. ‘De dieren die niet goed genoeg zijn voor het fokprogramma zijn voor ons natuurlijk wel heel waardevol’, geeft hij aan. Joost zet op jaarbasis een veertigtal embryo’s in. De eerste vaarzen hieruit zijn afgelopen maanden aan de melk gekomen. Delta Rosanne, de moeder van InSire Topstier Vitesse, heeft al voor de tweede keer gekalfd. Joost van den

14

12-14-ALG-JAN.indd 14

Anker kon haar als drachtige pink van Delta kopen omdat ze aanvankelijk niet interessant genoeg leek voor een van de testbedrijven.

Geen showkoe Rosanne is een dochter van Renate, met als vader Jardin. Na afkalven van het stiertje Vitesse maakte ze in Maurik een vaarzenlijst van: 9400 kg melk, 4,30% vet, 3,65% eiwit en 133 lactatiewaarde. De stiermoeder is een koe naar het hart van de Betuwse boer. ‘Een show zal ik er niet mee winnen,’ zegt Joost, ‘maar het is een dier waar ik nauwelijks werk aan heb. Ik hoef haar alleen maar te melken en te voeren. Ze kalfde de laatste keer van een tweeling, maar zat bij de tweede melkcontrole evengoed weer op een lactatiewaarde van 120.’ De veehouder wijst erop dat dat ook terug te zien is in de fokwaarden van Vitesse. ‘De stier scoort zeer goed op gezondheid en efficiëntie. Ik gebruik hem dan ook volop.’

CRV magazine januari 2014

07-01-14 16:09


EE N A N DER V ERH A A L

Met dochters op het voetbalveld Melkveehouder Frank Claeys is ploegverantwoordelijke bij damesvoetbalploeg DAVO Leffinge. Samen met zijn dochters is hij wekelijks op het voetbalveld te vinden.

Zondagmiddag 14.30 uur. De scheidsrechter fluit het beginsignaal van de wedstrijd tussen DAVO Leffinge en K.E. De Haan. Op het veld is opvallend weinig testosteron aanwezig, want de voetballende dames bewijzen dat voetbal niet enkel een mannensport is. Testosteron is er wel voor de bank waar Frank Claeys (53) zenuwachtig heen en weer loopt. Frank is ploegverantwoordelijke van de thuisploeg en runt daarnaast in het dagelijks leven met zijn vrouw een melkvee- en zeugenbedrijf in Leffinge. Het voetbalverhaal bij de familie Claeys begon zo’n veertien jaar geleden. ‘Toen onze twee oudste dochters bij de lokale meisjesvoetbalploeg een hobby vonden – ze waren toen acht en tien jaar – ging ik wekelijks mee naar hun trainingen en wedstrijden. Omdat ik geregeld aanwezig was en veel interesse toonde in de sport, kreeg ik de vraag of ik ploegafgevaardigde wou worden. Daar moest ik niet lang over nadenken en sindsdien sta ik steeds paraat voor de ploeg.’ Frank Claeys houdt zich als ploegverantwoordelijke vooral bezig met administratieve taken. Hij zorgt dat alle wedstrijdformulieren steeds correct ingevuld zijn en hij zorgt voor een goede ontvangst van de scheidsrechter en van de tegenstanders. Ook het werven van nieuwe speelsters en het beheer van de inkomsten en uitgaven vallen onder zijn hoede. Af en toe moet Frank zijn kwaliteiten als landbouwer bovenhalen. ‘Vorige week werd de bal in een weide met Belgisch-witblauwvaarzen getrapt en was ik de uitverkorene om de bal te halen’, lacht hij. Voor Frank is de functie als ploegafgevaardigde een leuke ontspanning. Het geeft hem de kans om de zorgen van het bedrijf van zich af te zetten. ‘Tijdens de match denk ik eigenlijk niet aan mijn bedrijf. Als er problemen op het bedrijf zijn, dan kan ik dat op deze manier van me afzetten.’ Voetbal is trouwens een heus familiegebeuren. ‘Mijn twee dochters Tatiana en Jamina voetballen bij DAVO Leffinge. Als vader is het aangenaam om je dochters op deze manier in hun hobby te volgen.’ Dochter Kjenta maakte vroeger ook deel uit van de kern, maar speelt sinds 2011 in een hogere klasse. O ja, de dames van DAVO Leffinge wonnen de wedstrijd met 3-1.

FRANK CLAEYS UIT LEFFINGE Aantal dieren: 15 melkkoeien, 150 zeugen met bijhorende afmest Hoeveelheid land: 12 ha akkerbouw Melkproductie: 9000 liter, 44 gram vet, 36 gram eiwit

Frank Claeys met zijn voetballende dochters

CRV magazine JANUARI 2014

15-ALG-JAN.indd 15

15

06-01-14 13:55


OCHTENDFILE RICHTING MELKPUT Een kijkje tussen de koeien in de wachtruimte. Klaar om gemolken te worden. Een rustpunt in de hectiek van het melken. (Fotograaf: Mark Pasveer)

16-17-ALG-JAN.indd 16

06-01-14 13:57


16-17-ALG-JAN.indd 17

06-01-14 13:57


MANAGEMENT

Jan Nieuwenhuizen is onlangs uitgeroepen tot Fokker van het jaar. Met genomics realiseert hij een snelle genetische vooruitgang

NEWHOUSEFOKKERIJ VAN BINNENUIT De ‘fokkerijfabriek’ bij Jan en Paulien Nieuwenhuizen (Newhouse) in Zevenhoven draait op volle toeren. De fokkers van het jaar hebben succes met fokstieren én met hoge Insire-stieren uit de Sneekerkoefamilie. Hoe doen ze dat en wat mag er nog verwacht worden? Fokker van het jaar word je niet zomaar. Newhousefokkers Jan en Paulien Nieuwenhuizen uit Zevenhuizen hebben hun eigen aanpak waardoor ze zo succesvol zijn. Na iedere indexdraai kijken ze welke van de jonge pinken een hoge verwachtingswaarde hebben. Deze verwachtingswaarde is de helft van de fokwaarde van de vader en de helft van de fokwaarde van de moeder. Alle pinken boven de 220 NVI komen hiervoor in aanmerking. Als ze positieve merkers hebben en een genoomfokwaarde van

18

18-19-ALG-JAN.indd 18

meer dan 270 NVI, dan kunnen deze pinken in aanmerking komen voor het Newhousefokprogramma. De allerhoogste pinken – die in de buurt van 300 NVI komen – worden bovendien meerdere malen gespoeld. De pinken die te laag zijn, zijn dankbare embryo-ontvangsters.

Aansprekende stiervaders Jan Nieuwenhuizen selecteert de stiervaders waarmee gewerkt wordt volgens zijn eigen fokkerijfilosofie. De stiervaders moeten hem zodanig aanspreken dat hij er zelf dochters van wil melken.

De selectienorm is op zich eenvoudig: 300 Inet en 300 NVI. Met het oog op het quotumloze tijdperk is voor Jan productie belangrijk. De hoge NVI geeft weer dat het met de andere kenmerken, zoals levensduur, uiergezondheid, vruchtbaarheid en exterieur, ook goed zit. Of het wel of niet CRV-stieren zijn, maakt op zich niets uit. Het CRV-fokprogramma is een open fokprogramma, waarbij ook de beste buitenlandse toppers – die CRV op NVI heeft laten onderzoeken – worden gebruikt. Daarbij krijgen de Newhousestieren die als stiervader aangesproken worden, afhankelijk van de inteeltmogelijkheden, eveneens kansen. Zo is afgelopen jaar Newhouse Skyfall (G-Force x volle zus van Gofast) ingezet en wordt nu Newhouse Jasper (G-Force x Cricket x volle zus van Gofast) gebruikt. Zie tabel 1 voor de stiervaders die Jan komende maanden gaat gebruiken.

CRV MAGAZINE JANUARI 2014

07-01-14 16:10


Combinaties maken Als Jan de hoogste dieren heeft geselecteerd, gaat hij samen met de foktechnisch specialist de combinaties uitdokteren. Hierbij gaan ze van een aantal vereisten uit: eerst worden de potentiële donoren goed bekeken, de mindere punten moeten verbeterd worden, wat goed is moet zo veel mogelijk behouden blijven en inteelt wordt zo veel mogelijk vermeden. De potentie van iedere combinatie moet zo zijn dat er een stierkalf of vaarskalf uit voortkomt van 300 NVI. Het doel is dus met dit niveau enorm hoog gesteld. In tabel 2 staat een aantal gemaakte combinaties. Hierbij valt het op dat bijna alle stiervaders genoomstieren zijn. De afgelopen periode was ook bij de donoren de helft van deze groep dieren dochters van fokstieren, de andere helft had een genoomstier als vader. Maar waarschijnlijk zal dit aantal opschuiven naar meer dochters van genoomstieren. Jan kiest voor genoomstieren om het zeer hoge niveau en de snellere genetische vooruitgang. Uiteraard is de betrouwbaarheid lager en kan er later wat meer schommeling optreden, maar dat is een klein risico. Een flink deel van de embryo’s uit de combinaties in tabel 2 wordt trouwens door CRV aangekocht. Zo kunnen embryoklanten wel eens een Insire-embryo met een Newhouse-pedigree krijgen.

Bruisende ambitie Met het Fokkerij-Overzicht, waarvan hier enkele gegevens staan vermeld in tabel 3, is gemakkelijk het genetisch potentieel te overzien. Met een gemiddelde verwachtingswaarde van 250 NVI bij de drachten behoort Nieuwenhuizen zonder meer tot de absolute top van Nederland en Vlaanderen. In dit gemiddelde zit natuurlijk een flink aantal embryodrachten, maar ook drachten van oude aanwezige koeien waarbij het niveau een flink stuk lager ligt. Ook het genetisch potentieel van het jongvee is met 203 NVI ronduit indrukwekkend. De actuele fokkerij op het bedrijf Nieuwenhuizen is een sneltrein aangedreven door genomics, waarin Jan van begin af aan sterk in geloofde. Het vraagt de nodige energie, maar de huidige resultaten brengen uiteraard veel plezier en bevestiging van de ingeslagen weg. Het zorgt voor een continue, bruisende ambitie om steeds hogere niveaus op te zoeken.

Sneeker 472 rf (AV 88): via haar vader Fidelity wordt een roodbont lijntje ontwikkeld op Newhouse

Tabel 1 – Stiervaders die Jan Nieuwenhuizen de komende maanden gebruikt NAAM

VADER

MOEDERSVADER

INET

NVI

Newhouse Jasper

G-Force

Cricket

342

319

Vero Anchorman

Hunter

Goli

323

316

Buisweerd Mobile

G-Force

Bertil

332

309

A H Vitesse

Gravity

Jardin

329

302

Tabel 2 – Overzicht van een aantal combinaties die de laatste maanden gemaakt zijn bij Jan Nieuwenhuizen STIERMOEDER

VADER

MV.

COMBINATIE MET STIERVADER

Sneeker 548 rf

G-Force

Fidelity

Sundance, Platinum en Debutant-red

Sneeker 545

Hill

Goldwyn

Crown, Sundance, Vitesse en Platinum

Sneeker 543

Hill

Goldwyn

Sundance, Vitesse en Platinum

Sneeker 566

G-Force

Goldwyn

Crown en Vitesse

Sneeker 469

Cricket

Goldwyn

Danno, Rocky, Chevrolet, Sundance en Vitesse

Sneeker 567

Epic

Goldwyn

Sundance en Vitesse

Sneeker 451

Jeeves

O Man

Monopoly, Chevrolet, Skyfall, Rocky en Sundance

Tabel 3 – Gegevens uit het Fokkerij-Overzicht van Jan van Nieuwenhuizen

ERIC LIEVENS, FOKKKERIJSPECIALIST

CRV MAGAZINE JANUARI 2014

18-19-ALG-JAN.indd 19

19

07-01-14 16:10


C RV i n t e r n a t i o n a a l

CRV Brazilië: blijvend nut in moeizaam jaar SERIE crv-vestigingen

In een financieel zwaar jaar wist CRV Lagoa, onze Braziliaanse

CRV heeft vestigingen in veel landen, die een belangrijke bijdrage leveren in de groei en de omzet van het bedrijf. In deze serie maakt u kennis met onze belangrijkste vestigingen. Hoe ziet hun markt eruit, wie zijn hun klanten?

een positief financieel resultaat voor het boekjaar 2012-2013.

DEEL 1: Brazilië DEEL 2: Oceanië DEEL 3: Noord-Amerika DEEL 4: Tsjechië/Duitsland DEEL 5: Overige landen

‘De “gemiddelde veehouder” bestaat niet in Brazilië’, vertelt Vladimir Walk. Hij is managing director van de businessunit Zuid-Amerika en geeft in die hoedanigheid leiding aan CRV Lagoa en CRV Bela Vista en is betrokken bij Sexing Technologies in Brazilië, voor de helft eigendom

vestiging, haar marktaandeel vast te houden. Dat heeft geleid tot

van CRV. Walk, geboren en getogen in Nederland, schetst de markt in Brazilië: ‘Melkveebedrijven variëren van heel klein, met tien tot twintig koeien die niet of nauwelijks gebruikmaken van inseminatie, tot heel groot. In de Nederlandse kolonies Arapoti, Castro en Carembeí zijn er veel melkveebedrijven met zo’n 600 koeien. Dat zijn zeer professionele bedrijven die vaak een productie van ruim 9000 liter per koe per jaar realiseren. Zij gebruiken veel sperma van holsteinstieren uit Nederland en Vlaanderen.’ Landelijk wordt zo’n 10 tot 12 procent van het melkvee kunstmatig geïnsemineerd. Op bedrijfsniveau is er variatie van 0 tot 100 procent. In het vleesveesegment ligt het aantal

1

dieren dat kunstmatig wordt geïnsemineerd vrij laag, rond de zeven procent. ‘In die sector vinden we de heel grote bedrijven, dat zijn echte ondernemers die heel professioneel naar hun vee kijken, daar zie je weinig emotie. Onze gemiddelde vleesveeklant heeft rond de 1500 dieren, maar bedrijven met 25.000 tot 50.000 stuks vee bedienen we ook.’

Moeilijk jaar De marktsituatie in Brazilië was in de tweede helft van 2012 en 2013 niet gunstig. De voerkosten waren erg hoog; een forse extra kostenpost voor alle veehouders. ‘Dat heeft een direct effect op onze omzet. Klanten kopen minder of goedkopere producten. De afzet van

2

3

20

20-22-ALG-JAN.indd 20

CRV magazine JANUARI 2014

07-01-14 14:04


CRV LAGOA

Brazilë

gesekst sperma daalde bijvoorbeeld fors’, legt Walk uit. ‘Die verminderde omzet heeft veel impact gehad op ons bedrijfsresultaat. Daarnaast hadden we te maken met een behoorlijk hoge inflatie van zo’n vijf procent en was de economische groei minder dan verwacht.’ De spermamarkt in Brazilië, die in 2011 nog 23 procent was gegroeid, is in 2013 weggezakt, met een daling van twee procent. ‘Binnen die gekrompen spermamarkt heeft CRV Lagoa wel haar marktaandeel vast weten te houden en hebben we over de jaren 2012 en 2013 financieel betere resultaten behaald dan onze belangrijkste internationale concurrenten in Brazilië.’

Door fors te snijden in de kosten, kon CRV Lagoa het boekjaar met een positief resultaat afsluiten. Dat geldt ook voor Bela Vista, het andere dochterbedrijf van CRV in Brazilië. ‘Bela Vista is een ki-station waar we de spermacollectie voor derden verzorgen’, vertelt Walk. ‘Ook Bela Vista had te maken met de slechte marktsituatie en kon de verwachte aantallen niet realiseren, maar de prestaties waren wel in lijn met de markt.’ Over de verwachtingen op de korte termijn blijft Walk voorzichtig. ‘Op de langere termijn zal de economie wel weer aantrekken, evenals de spermamarkt. Brazilië heeft veel grond en veel

Schaalvergroting Brazilië is met een oppervlakte van ruim 8,5 miljoen km2 ruim 205 keer zo groot als Nederland. Het land huisvest 192 miljoen stuks rundvee, waarvan bijna 24 miljoen stuks melkvee. In 2012 telde Brazilië ruim 1 miljoen melkveebedrijven met een gemiddelde van 22 koeien per bedrijf. Ook hier treedt schaalvergroting op, het aantal melkveebedrijven daalt (1,8 miljoen in 1996) en de gemiddelde grootte stijgt (9 stuks per bedrijf in 1996).

water en is daarmee heel geschikt voor veehouderij. Er is dus veel potentie.’

Kansen voor vleesvee De activiteiten van CRV Lagoa richten zich voor ongeveer 50 procent op melkvee en voor 50 procent op vleesvee. Het bedrijf is zelfs de grootste vleesveefokker van Zuid-Amerika. ‘Voor het vleesras nelore hebben we een eigen fokprogramma, als enige van onze directe concurrenten. Onderdeel van dat fokprogramma is het testcentrum voor stieren.’ Tijdens de opfok worden de productieprestaties van de dieren continu gemeten. ‘Zo kunnen we de beste stieren selecteren. De data die we op

1. De nelorestieren zijn klaargezet om te springen 2. Het bezoek van het Nederlands prinselijk paar aan CRV Lagoa in december 2012 (uiterst links: managing director Vladimir Walk, daarnaast CRV-directeur Roald van Noort) 3. Grote kudde van het vleesveeras nelore 4. Tropisch melkvee: gir 5. De kruising van gir met holstein levert de girolande 6. Op Bela Vista huisvest CRV stieren van derden voor de spermaproductie, hier een nelorestier. Op Bela Vista staan stieren van diverse rassen 4

5

6

CRV MAGAZINE JANUARI 2014

20-22-ALG-JAN.indd 21

21

07-01-14 14:04


C R V in t e rna t ionaal het testcentrum meten, koppelen we ook aan de data die de veehouder zelf heeft verzameld. Daarmee krijgt ook de veehouder beter inzicht in de prestaties van zijn dieren.’ Walk ziet veel kansen voor de vleesveesector in Brazilië, maar ook bedreigingen. ‘De vleesveesector concurreert met de akkerbouwsector voor landbouwgrond. Vleesveebedrijven schuiven op naar minder goede grond of worden intensiever. Op die intensievere bedrijven is efficiëntie belangrijk en is de waarde van genetica hoger, dus zijn er meer kansen voor CRV Lagoa.’ Zowel voor vleesvee als voor melkvee biedt CRV Lagoa inseminatieservices aan. ‘Maar dat gaat heel anders dan in Nederland en Vlaanderen’, legt Walk uit. ‘De inseminator blijft vaak een week of zelfs wel een maand op een bedrijf om te insemineren.’ Op vleesveebedrijven is er een groeiende trend om de tochtigheid van koeien te synchroniseren, zodat ze in een

kort tijdsbestek tegelijk geïnsemineerd kunnen worden. Ook op melkveebedrijven wordt dit instrument steeds meer gebruikt.

Samenwerking met hoofdkantoor ‘In het warmere noorden van Brazilië zien we op melkveebedrijven veel tropische rassen, al dan niet gekruist met jersey of holstein. Naar het zuiden zien we meer bedrijven met raszuivere jerseys of holsteins’, schetst Walk. ‘Voor de melkveebedrijven bieden we naast de inseminaties natuurlijk ook sperma en embryo’s aan. Ook verzamelen we data voor infoproducten. Daarvoor maken we gebruik van de systemen die in Nederland en Vlaanderen zijn ontwikkeld. We werken hiervoor veel samen met het hoofdkantoor in Arnhem. Op deze manier kunnen we voor onze klanten fokwaarden berekenen voor hun koeien, een unieke service hier in Brazilië.’ Voor de lokale melkveerassen, zoals gir en girolande, werkt CRV Lagoa veel

samen met lokale fokkers. ‘We contracteren bij hen de beste stieren, wij produceren en vermarkten het sperma. Dat werkt net zoals in Nederland en Vlaanderen.’ Ook heeft CRV Lagoa specialisten die melkveehouders managementadvies geven om het technisch niveau van het bedrijf te verhogen. ‘Zo’n specialist is dan een week op het bedrijf om het geheel door te lichten en adviezen te geven’, vertelt Walk.

Afnemer holsteinfokprogramma Veehouders in Brazilië profiteren veel van de expertise van CRV, met name op het gebied van dataverzameling en -verwerking. ‘Aan de andere kant hebben Nederlandse en Vlaamse veehouders ook profijt van CRV in Brazilië’, vertelt Walk trots. ‘Met een afname van meer dan 450.000 doses sperma per jaar is de Braziliaanse markt een grote afnemer van holsteinsperma uit Nederland en Vlaanderen. Daarmee zorgt Brazilië voor extra kracht in jullie fokprogramma!’

Coöperatieve gedachte Hans Jan Groenwold is een tevreden klant van CRV Lagoa. Zijn ouders kwamen vanuit Nederland naar het zuiden van Brazilië, naar de kolonie Castrolanda. Inmiddels lopen er zo’n 1500 stuks vee, inclusief jongvee. ‘Het melkvee realiseert een melkproductie van 12.000 liter per koe per jaar’, vertelt Groenwold. Het belangrijkste product dat Groenwold afneemt van CRV Lagoa is het programma Milk Manager. Dit programma omvat onder meer melkcontrole en fokwaardeschatting en is daarmee een belangrijk managementinstrument voor Groenwold. Daarnaast koopt hij ook holsteinsperma bij CRV Lagoa, maar ook bij de concurrenten. ‘Omdat wij holsteins melken, kunnen we bij veel veeverbeteringsorganisaties terecht. Maar CRV Lagoa biedt ook producten aan voor de plaatselijke markt en voor plaatselijke rassen.’ Groenwold werkt graag samen met CRV Lagoa. ‘De coöperatieve gedachte van CRV spreekt ons aan omdat wij hier in onze kolonie ook coöperatief werken. Maar bovenal is CRV een vooruitstrevend bedrijf. Dat past bij ons, we wonen in een land dat nog steeds in ontwikkeling is en ook wij zijn steeds bezig met verbeteren.’

7

8

7. D  e girolande kent verschillende types door variatie in de hoeveelheid holsteinbloed 8. Stallen op Castrolanda, een van de Nederlandse koloniën in Brazilië 9. Deze stier heeft zijn sperma geleverd. Hij wordt teruggebracht naar zijn verblijf bij CRV Lagoa

9

22

20-22-ALG-JAN.indd 22

CRV magazine JANUARI 2014

07-01-14 14:04


F OKKERI J

Goede indruk van Newhouse gofast op HHH De HHH show bleek een voortreffelijk podium om een dochtergroep van Newhouse Gofast te presenteren. De dochters van deze stier met zijn verbluffende exterieur en uitstekende gezondheidskenmerken maakten veel indruk. Voor het eerst toonde CRV dochters van de stier Newhouse Gofast (v. Goldwyn). Dit gebeurde tijdens de HHH-show afgelopen december. Deze show was voor CRV een uitgelezen kans om een dochtergroep van Gofast te laten zien, hij is immers momenteel de onbetwiste nummer 1 voor exterieur op de stierenkaart van CRV. Het kritische HHH-publiek werd zeker niet teleurgesteld. De acht vaarzen maakten veel indruk met hun goede en droge benen en hun voortreffelijke uiers. Stuk voor stuk bezaten ze zeer ondiepe uiers, die vast en hoog aangehecht waren. Ook viel de ideale achterspeenplaatsing bij deze dieren op. Eric Lievens, foktechnisch specialist bij CRV, becommentarieerde de dochtergroep van Gofast als de beste dochtergroep die CRV ooit getoond heeft. ‘De Gofastdochters hebben vast gebetonneerde uiers’, aldus een enthousiaste Eric.

‘Golden cross’ De afstamming van Gofast, Goldwyn x O  Man staat bekend als de ‘golden cross’. De dochters van Gofast blijken

De fokkers van Gofast Jan en Paulien Nieuwenhuizen voor de dochtergroep van ‘hun’ Gofast. Jan en Paulien werden tevens uitgeroepen tot ‘Fokker van het jaar’ inderdaad de ideale balans te bezitten tussen melktype en kracht. Op de nieuwe fokkerijgetallen Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie scoort Gofast goed. Met name op klauw- en uiergezondheid en dochter-

Corné de Jong: ‘Dit is het type koe dat ik nastreef’ Corné de Jong uit Stolwijk vond de gepresenteerde dochters van Gofast een mooie, uniforme groep met vooral aansprekende uiers en benen. ‘Het zijn nog jonge dieren en ze moeten nog uitgroeien,’ vertelde Corné, ‘maar ze zitten goed in elkaar. Ik heb veel vertrouwen in deze stier.’ Zelf heeft hij Gofast ook een aantal keer gebruikt. ‘Dit is het type koe dat ik nastreef’, zei hij. ‘Ik hou wel van wat grotere koeien. Ze hebben een spiertje extra en stralen kracht uit. Dat vind ik belangrijk.’

vruchtbaarheid presteert hij uitstekend. En de betrouwbaarheid van deze cijfers is al hoog; hij heeft momenteel al bijna 600 dochters aan de melk. Gofast bewijst dat fokken op gezondheid en efficiëntie ook erg mooi kan zijn!

Adriaan Bokma: ‘Opvallend is correcte speenplaatsing’ Ook Adriaan Bokma uit Workum vond de dochtergroep van Gofast een prachtige groep. ‘Deze koeien passen op veel bedrijven’, aldus Adriaan. ‘Ze hebben allemaal een strakke bovenlijn en een mooie lengte in de middenhand, met voldoende diepte in de laatste rib. Mijn enige kritische noot is dat de vooruieraanhechting in sommige gevallen wat langer had gekund. Ze hebben daarentegen een mooie kruispartij, zowel qua ligging als qua breedte. En mooie, droge benen die mooi parallel onder de koe staan. Ook beschikken ze over prachtige hoge achteruiers en valt de correcte speenplaatsing op. Dat is zowel bij een melkrobot als in de melkstal belangrijk.’

CRV magazine JANUARI 2014

23-ALG-JAN.indd 23

23

07-01-14 09:04


S TIER S PECI A L

Aurora Jeroen Scoort met productie Aurora Jeroen brengt dochters die veel en makkelijk produceren en hoge gehalten hebben. Hij scoort dan ook fantastisch op Inet. De Frisiakoefamilie achter Jeroen is een degelijke, productieve koefamilie met probleemloze en intelligente koeien.

AURORA JEROEN (Bertil x O Man x Jocko Besne x Lava)

NVI: 239 (levensd.: +168 € 397 Inet) prod.: +1156 +0,20 (+69 kg) +0,17 (+56 kg) ext.: 106 108 106 106 108 STERKE PUNTEN • melkproductie • kg vet en eiwit • geboortegemak • totaal exterieur • gezonde klauwen

Jeroendochter Hennie 44 van vof Lankhaar uit Eethen De dochters van Aurora Jeroen (v. Bertil), debutant op de stierenkaart van CRV, brengen zeer veel kilogrammen vet en eiwit in de tank (+125 kg). Ze produceren gemakkelijk (+1156 kg melk, 107 conditiescore) en hebben uitstekende gehalten (+0,20% vet, +0,17% eiwit). Hij heeft een torenhoge Inet van +€ 397 en zijn score voor Better Life Efficiëntie is met +7% ook zeer goed.

Degelijke, zelfredzame koeien Achter Jeroen zit de Frisiakoefamilie van de familie Verkleij uit HazerswoudeDorp. Fokstier Ormsby is de halfbroer van Jeroen; Frisia 5 (v. O  Man) is hun moeder. Zij produceerde in zes lactaties tot nu toe 72.602 kilogram melk met 4,32% vet en 3,61% eiwit. Het is een opmerkelijke prestatie van deze Frisia 5 dat twee van haar zonen uitstekende fokstieren zijn geworden. ‘Frisia 5 is geen opvallende koe, maar zit gewoon goed in elkaar’, aldus Paul Verkleij. Paul is samen met zijn vrouw Mar-

24

24-ALG-JAN.indd 24

sia en zijn broer Joost fokker van de stieren Jeroen en Ormsby en van hun moeder Frisia 5. ‘Ze is degelijk gebouwd en heeft dat spiertje extra. En daar houd ik wel van.’ Volgens de fokker springt Frisia 5 er in productie niet echt uit, maar kan ze de

productie wel zonder problemen aan. ‘Qua stalling en rantsoen worden mijn koeien niet echt in de watten gelegd’, legt hij uit. ‘Het rantsoen bestaat voornamelijk uit gras. Zelfredzame koeien komen in zo’n situatie al vlug bovendrijven. Een koe moet intelligent genoeg zijn dat ze zichzelf niet helemaal weggeeft.’ Paul geeft aan dat haar karakter ook meespeelt. ‘Ondanks dat ze momenteel een peesblessure in de knie heeft, blijft ze haar mannetje staan in het koppel.’ Frisia 5 heeft bovendien een uitmuntende klauwgezondheid. Paul heeft weinig omkijken naar de klauwen. Daarnaast is ze een vruchtbare koe en is het geen enkel probleem om haar drachtig te krijgen.

Mooi eerbetoon De wijze waarop Jeroen aan zijn niet-alledaagse stierennaam is gekomen, is bijzonder. Op het moment dat Frisia 5 moest afkalven, was fokker Paul Verkleij niet thuis. Zijn zwager Jeroen zou een oogje in het zeil houden. Maar toen Paul en zijn vrouw thuiskwamen, lag het stierkalfje er al achter en lag Jeroen te slapen op de bank. ‘Ik heb dit stierkalf toen Jeroen genoemd’, vertelt Paul. ‘Helaas is mijn zwager een paar maanden daarna verongelukt. Daarom vinden we het prachtig dat Jeroen zijn naam mocht blijven behouden, toen hij als fokstier doorAurora Gina 2 (v. Jeroen) met links kwam. Een mooi eerbetoon.’ Paul en rechts Joost Verkleij

CRV magazine JANUARI 2014

07-01-14 13:18


C O Ö P E R A TIE

CRV-winterbijeenkomsten: nieuw beleid vleesvee Binnenkort starten de CRV-winterbijeenkomsten vleesvee. Een belangrijk onderwerp op deze bijeenkomst is: welke toekomst ziet CRV in Nederland voor de vleesveehouderij? Welke uitdagingen liggen er in de rassen? Op de CRV-winterbijeenkomsten vleesvee praat CRV u graag bij over het nieuwe vleesveebeleid. U bent van harte welkom op de CRVwinterbijeenkomsten vleesvee. Een nieuwe naam voor de vleesveebijeenkomsten. Natuurlijk komen de coöperatieve zaken er aan bod. Daarnaast informeert CRV u over het toekomstige CRVvleesveebeleid en tonen wij u een actuele stierenpresentatie.

Stierenpresentatie Op alle bijeenkomsten licht het hoofdbestuur kort de financiële jaarcijfers van CRV toe. En natuurlijk is er op alle bijeenkomsten een stierenpresentatie waarin CRV u het huidige CRV-aanbod van de diverse vleesrassen toont. Ook is er ruimte om nog even na te genieten van de NVM in Zwolle. VeeteeltVlees heeft een prachtige film gemaakt die we graag met u delen.

Nieuw beleid vleesvee CRV heeft de wijze waarop ze vleesveeklanten in Nederland bedient, geëvalueerd en op basis daarvan bekeken hoe ze in de toekomst de vleesveespermamarkt in Nederland wil bedienen. Op hoofdlijnen komt het nieuwe beleid erop neer dat er geen veranderingen zijn voor de twee grootste vleesveeras-

sen in Nederland, Belgisch witblauw en verbeterd roodbont. Voor de andere vleesveerassen komt er meer duidelijkheid over welk product CRV beschikbaar heeft. Voor de rassen blonde d’Aquitaine, limousin en piemontese zal CRV van een (beperkt) aantal stieren sperma invriezen en dit sperma vrij beschikbaar stellen via de ki-service.

Vleesveestamboeken Voor overige vleesveerassen zijn de aantallen dusdanig dat het vrij beschikbaar hebben van sperma onvoldoende efficiënt is. Via de webshop en via vertegenwoordigers zal CRV sperma beschikbaar hebben van Belgisch witblauw

Programma • Opening • Coöperatiezaken (o.a. financieel jaarverslag) • Toelichting CRV-beleid vleesvee • Film over de NVM 2013 • Stierenpresentatie • Rondvraag en napraten

en verbeterd roodbont en van de vrij beschikbare blonde-, limousin- en piemontesestieren. Voor andere stieren en andere vleesveerassen zal CRV de samenwerking zoeken met de vleesveestamboeken. Het nieuwe beleid wordt toegelicht op de CRV-winterbijeenkomsten vleesvee door Sijne van der Beek, manager Global Product Management bij CRV. Wij hopen u te mogen begroeten op een van onze informatieve CRV-winterbijeenkomsten. Jan Hendriks, Medewerker Verenigingszaken

Data en locaties winterbijeenkomsten vleesvee DATUM

LOCATIE

ADRES, POSTCODE

di. 28 januari Nobis Nobis 1, 5721 VA

Asten

ma. 10 februari

De Radstake Twenteroute 8, 7055 BE

Heelweg

di. 11 februari

De Hongerige Wolf

Coevorderweg 27b, 7737 PE Stegeren

di. 18 februari

’t Witte Huis

Geert Wolter Smitweg 20, 8435 WG

ma. 24 februari

Het Dorpshuis Oranje Nassaustraat 31, 3405 XL Benschop

di. 25 februari

De Gentsche Poort

Donkerbroek

Gentsestraat 94, 4521 AN Biervliet

CRV magazine JANUARI 2014

25-ALG-JAN.indd 25

PLAATS

25

06-01-14 16:59


C R V - WI N TER B IJEE N KO M S TE N

Beter Life Gezondheid en Beter Life Efficiëntie zijn nieuwe fokkerijgetallen voor alle CRV-stieren. Veehouders kunnen nu gericht gaan fokken op gezondheid en efficiëntie. Op de komende winterbijeenkomsten wil CRV graag met u in gesprek.

Nieuwe fokkerijgetallen op CRV-winterbijeenkomst De CRV-winterbijeenkomsten zijn nieuw, en toch ook weer niet. De CRV-winterbijeenkomst is een combinatie van twee klassiekers (de najaars- en de voorjaarsbijeenkomst), waarbij de goede componenten zijn samengevoegd tot één winterbijeenkomst. Een nieuwe naam en een nieuw programma dat praktische veehouders zal aanspreken. Uiteraard worden coöperatieve zaken besproken, zoals het financieel jaarverslag, en zijn er verkiezingen. Nieuw zijn de foktechnische noviteiten met een actuele stierenpresentatie.

CRV-ledenvoordeel De raad van commissarissen van CRV geeft op de winterbijeenkomsten een toelichting op de financiële jaarcijfers van de holding. De toenemende internationale expansie van CRV en de resultaten daarvan wil het CRV-bestuur helder en duidelijk met zijn leden bespreken.

26

26-27-NOORD-JAN.indd 26

Daaruit voortvloeiend wordt ook besproken of er winst uitgekeerd wordt via het CRV-ledenvoordeel. Het CRV-ledenvoordeel is een winstuitkering aan de leden van CR Delta in Nederland en VRV in Vlaanderen. Het CRV-ledenvoordeel beperkt zich niet tot de omzetten in Nederland en Vlaanderen, maar behelst de omzet van de totale holding, wereldwijd.

Veehouder aan het woord In ieder van de 37 afdelingen in Nederland en 16 gewesten in Vlaanderen wordt minstens één CRV-winterbijeenkomst gehouden. Het streven is om op iedere bijeenkomst een veehouder uit het betreffende gebied iets over zijn bedrijf te laten vertellen. Aanleiding is een bijzondere prestatie van het bedrijf (zie ook kader). De gedachte hierachter is om veehouders op een praktische manier van elkaar te

laten leren en de onderlinge CRV-betrokkenheid te vergroten.

Nieuwe fokkerijgetallen De decemberdraai van 2013 was bijzonder, omdat deze samenviel met de introductie van twee nieuwe fokkerijgetallen: Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid. Alle stieren van CRV kregen voor het eerst een score voor deze kenmerken. De indexdraai heeft laten zien dat CRV-fokstieren hun niveau uitstekend vasthouden, maar ook dat zij een flinke bijdrage kunnen leveren aan een efficiënte en gezonde veestapel. Dit inzicht is mede te danken aan de nieuwe CRV-fokkerijgetallen Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid. Fokken op een efficiënte en gezonde veestapel is hiermee extra concreet geworden. Hoe werkt het? – Het getal Better Life Efficiëntie geeft aan in welke mate een stier bijdraagt

CRV magazine JANUARI 2014

06-01-14 16:18


Notulen opvragen

Programma

Met het oog op duurzaamheid wil CRV onnodig papiergebruik voorkomen. Daarom worden met de uitnodigingen geen notulen meer verzonden van de vorige CRVledenbijeenkomst. Wel kunt u deze opvragen bij uw medewerker Verenigingszaken. Stuur een mailtje of bel met Nelleke Wiedijk: nelleke.wiedijk@crv4all.com of tel. 06-51 58 32 93.

• Opening • Coöperatiezaken (o.a. financieel jaarverslag en verkiezingen) • Inleiding: ‘Gezonde cijfers halen wordt makkelijker’ (met o.a. actuele stierenpresentatie)

Kennis delen CRV is een coöperatie met als voornaamste doel veeverbetering. Dit vraagt om focus op lange termijn om continuïteit te kunnen waarborgen. Vanuit dat perspectief levert CRV genetische producten, dienstverlening en managementproducten. Daarnaast wil CRV kennis delen met de leden.

Digitaal jaarverslag Het jaarverslag, met daarin onder meer de financiële resultaten van CRV, is dit jaar alleen te vinden op de website van CRV. Dit past in het duurzaamheidsstreven van CRV. Heeft u geen toegang tot internet en wilt u het jaarverslag toch ontvangen, dan kunt u een gedrukte versie van het jaarverslag opvragen bij Corinne Dijkland, tel.0031 (0) 26 389 88 11.

aan een efficiëntere melkproductie. Hoe meer energie wordt omgezet in melk, hoe beter het is voor de efficiëntie. Het getal wordt uitgedrukt in procenten. – Better Life Gezondheid is een getal dat aangeeft in welke mate een stier bijdraagt aan een gezondere veestapel. Een hoge score betekent dat een

Dit doet CRV in Veeteelt (gratis voor leden), CRV Magazine, maar ook op de winterbijeenkomsten, waar leden handvatten krijgen om hun veestapel beter te kunnen managen. Zo heeft CRV dit keer een inleiding over de nieuwe fokkerijgetallen Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid.

Weet u een bijzondere prestatie? Op de ledenbijeenkomst besteedt uw afdeling aandacht aan veehouders met een bijzondere prestatie. Leden die afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben verricht op het gebied van rundveeverbetering, komen hiervoor in aanmerking.

nakomeling van een stier weinig gezondheidsincidenten zal hebben, zoals mastitis, kreupelheid, een moeilijke geboorte of niet drachtig worden. Ook dit getal wordt in procenten weergegeven. Op de CRV-winterbijeenkomst hoort u de achtergrond van deze fokkerijgetallen en laat CRV u zien, aan de hand van

Kent u iemand van wie u vindt dat hij of zij hiervoor genomineerd zou moeten worden, meld dit dan bij uw medewerker Verenigingszaken: Nelleke Wiedijk, tel. 06-51 58 32 93 of nelleke.wiedijk@crv4all.com.

een actuele stierenpresentatie, welke invloed deze getallen kunnen hebben op uw veestapel. Namens uw bestuur nodig ik u van harte uit om uw CRV-winterbijeenkomst te bezoeken. Heel graag tot ziens! José Buijs, hoofd Verenigingszaken

Tabel – Data en locaties winterbijeenkomsten regio Noord, aanvang: 20.00 uur DATUM

ZAAL

ADRES

POSTCODE PLAATS

dinsdag 21 januari

Overwijk Café

Heawei 9

8406 AV

Tijnje

woensdag 22 januari

De Vriendschap

Rijdersstraat 92

1735 GG

’t Veld

donderdag 23 januari

De Kruisweg

Kruisweg 1

9363 AA

Marum

maandag 27 januari

Zalencentrum Balk

De Gast 39

9801 AB

Zuidhorn

dinsdag 28 januari

Gasterij Smits

Hoofdweg 170

9681 AL

Midwolda

woensdag 29 januari

Doarpshûs

Franjumbuorsterpaed 12

9034 GZ

Marsum

donderdag 30 januari

De Botter Dorpshuis

Vijverpark 4

8374 KH

Kuinre

dinsdag 4 februari

Bobs Party Saloon

Westerwerf 1

1911 JA

Uitgeest

woensdag 5 februari

Hotel Waanders

Rijksweg 12

7951 DH

Staphorst

donderdag 6 februari

Zaal Wielens

Dorpsstraat 19

7846 AS

Noord-Sleen

donderdag 6 februari

Bijenkorf

Mulderstraat 37

1794 AA

Oosterend (Texel)

dinsdag 11 februari

La Mère Anne

Dorpsweg 110

1631 DJ

Oudendijk

dinsdag 11 februari

Hotel Nobel

Gerrit Kosterweg 16

9162 EN

Ameland

woensdag 12 februari

De Koningshof

Prinsenweg 1

8443 DN

Heerenveen

donderdag 13 februari

De Stolp

Smidsstraat 6

8601 WB

Sneek

dinsdag 18 februari

’t Wapen

Oosterburen 25

8891 GA

Midsland (Terschelling)

CRV magazine JANUARI 2014

26-27-NOORD-JAN.indd 27

27

06-01-14 16:18


H O NDE R D T O NNE R S N O O R D

prestaties in beeld Dagelijks plaatst CRV alle nieuwe koeien die de magische grens van 100.000 kilogram melk of 10.000 kilogram vet en eiwit hebben gepasseerd, op haar site (kijk links onderin op de homepage van de nieuwe CRV-site onder Tien- en Honderdtonners).

De dieren staan standaard op volgorde van overschrijdingsdatum, maar u kunt naar hartenlust selecteren op bijvoorbeeld woonplaats, vader, gehalten of dagen.

HONDERDTONNERS KOE

VADER EIGENAAR

KOE OP BEDRIJF

KOE

VADER EIGENAAR

Aafje 473

Saratoga

vof Groot en zn., Wieringerwerf

Aafke W 96

Rudolph

mts. P. M. de Boer, Meppel

Aaltje 209

Cash

Anna 141

Anne 14

Stadel

mts. G. J. en B. H. Remerink, De Krim

1

Annie 158

Border

R. P. J. Vlaar, ’t Veld

2

Annie 37

Laurenzo 2

C. H. P. Agricola, Rottum (Fr.)

3

KOE OP BEDRIJF

2

Jantje 71

Ard

mts. G. en G. J. Miggels-de Jonge, Kraggenburg

7

Jennie 51

Jaron

mts. G., B., H. en B. jr. Nijhof-Scholten, Schuinesloot 5

J. en M. T. v.d. Woude-Kemper, Oldelamer

2

Jet 50

Online

mts. Zee-Weststrate, Abbekerk

4

mts. Tabak, Havelte

5

Jetske 18

Bernard

R. van der Meer, Akkrum

2

Kingfarm Holsteins Gré 844 Dix

mts. D. A. en A. van Dolder, Hoogwoud

4

Koosje 65

Milton

mts. M. J., B. en A. G. v.d. Veen-Tijmes, IJhorst

7

Kroontje 237

C Barry

vof fam. Spoelstra, Hallum

2 3

2

Annie 671

Blackprice

mts. M., J. en M. Verhoef-Baars, Blankenham

7

Kuperus 258

Slogan

Bakker en Labordus, Gaastmeer

Anske 3955

Proud

P. Blaauboer Vries, Burgerbrug

1

Kuyck Allen 4843

Allen

D. P. Kroondijk, Vrouwenparochie

4

Aukje 239

Archibald

W. C. Bakker, Nieuwe Niedorp

9

Lady Holsteins Kontra 12 Design

melkveebedrijf P. en M. Schilder, Hensbroek

2

Aukje 69

Dante

C. W. A. van den Hengel, Haule

5

Laura 147

Bobstar 50

J. A. H. G. Roelofs, Westeremden

3

mts. De Vos Veenstra, Terwispel

7

Leis 168

Marconi

mts. A., T. en L. Nieuwland-Boessenk, Oosterstreek 13

Baukje Hiem Bm 1104 Slogan Berkeaper Aaltje 258 Slogan

mts. Bijstra-Vernooij, Hoornsterzwaag

14

Lieske 24

N. H. Bos, Zuidwolde (Gr.)

Bernardina 46

Valdez

R. Prinsze, Purmer

3

Maartje 216

Blackprice

mts. L. W., S. en F. v.d. Burg-Spoelstra, Cornjum 10

1

Betje 45

Lord Lily

fa. J. Klaver, Wormer

1

Minke 10

Brakels Col

T. J. Miedema, Blessum

Bles 47

Royal

A. Schuiterd, Vlagtwedde

5

Munnekeveen Koosje 53 Maclean

Munnekeveen vof, Nieuwolda

10

Bockama Wimpie 152 Cash

D. en H. K. Bergsma, Menaldum

4

Natasja 11

Stadel

mts. O. en G. Hoekstra-Snijder, Reitsum

5

Cal Trix 41

Atlantis

mts. S. en J. Bosma-Albertsma, Molenend

4

Niena 125

Br Harold

mts. G. J. en A. Neef-Keulen, Siegerswoude

2

Catharina 75

Cash

W. Schuurmans, Warga

5

Nora 15

Bentley

E. Bakker, Tjerkwerd

1

Celia 10

mts. E. en A. E. v.d. Heuvel, Warfstermolen

1

Pieterke 102

Stadel

mts. A., T. en L. Nieuwland-Boessenk, Oosterstreek 12

Charlotte 47

Cello

W. P. en P. B. Scheper, Fluitenberg

4

Reiertjeshoeve Irene 367 Ferdi

mts. J. en L. J. de Haan, Beerta

Coba 77

Woudhoeve 797 mts. A. en W. van Selm, Oosterwolde (Fr.)

3

Rita 16

Rudolph

A. H. Mooijman, Westerwijtwerd

Djoeke 84

Marconi

P. C. Hoogeveen, Holwierde

6

Ruth 30

Juror

R. Govers, Stompetoren

Dora 356

Rockie

K. W. Spaander, Lambertschaag

3

S Twirre 11

Bernard

P. D. Visser, Miedum

Elly 2

Homerun

mts. W. en H. H. Huijzer-Guichelaar, Ten Boer

13

Skalsumer Anniko

Stormatic

H. Agema, Kollumerpomp

Emma 96

Cash

G. B. van Diepen, Graft

2

Sonja 230

Marconi

melkveebedrijf Lieuwes, Goingarijp

1

Estrelle 3

Dominique

mts. G. en G. Breedijk-Brontsema, Spijk (Gr.)

8

Sophie 560

B Astra

mts. J. en A. Smedes-van de Heide, Oostermeer

5

4

18 11 22 1 17

Fabiola 11

Lord Lily

vof Mulder, Suawoude

7

Stientje 141

Eldwin

mts. P. A. en H. J. de Boer, Tjalleberd

18

Floret 366

SH Warrior

mts. L. en R. Boxen-Aukema, Roderwolde

2

Thea

Labelle

mts. K. en J. A. Huizinga-Leemhuis, Oldehove

3

Fokje 252

Jesther

L. F. Nevels, Nieuwlande

3

Tonny 45

Topkid

J. B. van der Weerd, De Blesse

3

Fortune Gerry 94

Stephano

mts. N. en J. M. van Tunen-Appelman, Heemskerk 4

Trees 44

Dustin

mts. T. A. en S. Postma-Kuiper, Nijeholtwolde

3

Gerda 183

Taurus 2

melkveebedrijf Fransum vof, Den Ham (Gr.)

1

Trieneke 19

Blackprice

D. J., H. en J. Klunder-Lubbinge, Balkbrug

4

Havel

Bonatus

H. J. J. H. en S. A. B. Gijmink, Nieuwlande

3

Vera 723

Storm

M. J. M. Vriend, Zuidermeer

3

Heleen 50

Alp

P. G. M. Kaatee, Heiloo

3

Vos 385

Slogan

firma Wiering melkvee, Wognum

7

Henriette 183

Dustin

mts. H. M. en G. J. Weeda-Post, Zeijerveld

7

Vriendje 1241

Exchange

T. en J. Bakker, Sijbekarspel

6

Hol-Stiens Susanna

Ford

Hol-Stiens, Stiens

35

Wietske 104

Arpagone

Boonstra Agro bv, Reduzum

27

Ike 83

D Neto

J. Jaarsma, Lutkewierum

Wijnhorst Tonnie 52

Osmond

J. H. H. Brill, Coevorden

Inge 6

mts. G. H. en J. A. Twilhaar-Smelt, Onderdendam 4

Wilhelmina 695

Stadel

mts. M. en T. Hofstee-Sijbesma, Scharnegoutum 13

Jacoba 187

Provider

vof Groot-Turenhout, Midwoud

3

Willemien 43

Cello

mts. A. en J. Bekedam-Koersen, Nijemirdum

5

Janny 563

Gamor

U. B. Scholtens, Langelo (Dr.)

1

Wird Margo 19 ­—

mts. M. en F. B. de Vries-Langerak, Garrelsweer

6

Jansje 62

Cash

mts. P., C. S. en N. Zwikker-Buis, Assendelft

2

Witje

mts. K. T. en T. Broersma-v.d. Meer, Eestrum

6

Jantje 191

Eta Figo

M. H. B. Steffens, Veeningen

2

Zuiderhamster Jeltje 212 Cash

K. J. Geertsema, Aduard

Jantje 63

Bernard

F. Huting, Gieten

2

Zuid-Ooster Neeltje 485 Slogan

mts. O. W. en C. J. Dolstra-Smink, Oosterstreek

28

28-29-NOORD-JAN.indd 28

3

4

2 9

CRV magazine JANUARI 2014

06-01-14 13:56


HONDERDTONNERS NOORD

HONDERDTONNERS KOE

VADER

EIGENAAR

KOE OP BEDRIJF

KOE

VADER

EIGENAAR

404 Boukje 249

Simon

J. P. Zonderland, Westhem

Aafje 31

Cash

mts. E., B. P. en H. Bergsma-Teenstra, Gorredijk

Aaltje 79

Design

M. von der Heide, Echten (Dr.)

Afke 181

Rocky

mts. P. A. en H. J. de Boer, Tjalleberd

Afra 60

Dustin

A. H. N. Lansbergen, Egmond a.d. Hoef

Albertje 113

Hollywood

Alida 1083

KOE OP BEDRIJF

4

Hiske 219

Jocko

mts. P. A. en H. J. de Boer, Tjalleberd

21

1

Hum Liesbeth 1027

Lord Lily

vof De Boer en Veltman Agro, Warga

7

4

Jantje 200

Armstrong

mts. I. J. T. en I. Terwisscha van Scheltinga, Raerd 7

20

Jantje 297

Ven 186 Nova T. H. Middendorp, Foxwolde

11

15

Jantje 409

Armstrong

mts. Jansink-Egbers, Coevorden

8

mts. R. en R. Zandwijk-Nijmeijer, Nijeveen

3

Jantje 86

Glorent

E. en J. M. Kroondijk-Vogelzang, Donkerbroek

1

Bobstar 50

fa. gebr. Ruijter, Schagen

13

Jeltje 26

Celsius

G. J., H. J., H. J. en T. J. Weerink, Dalen

3

Anna 148

Armstrong

mts. L. en J. M. Wilting-Brinks, Noord-Sleen

6

Jeltje 438

Jubel

mts. M. Venema en J. Venema, Tietjerk

2

Anna 205

Major

P. T. Derksen, Adorp

2

Jeltje 88

Boss

E. C. J. Zandvliet, Langezwaag

13 18

Anna 67

Bernard

mts. F. en M. de Vries, Fochteloo

1

Joukje 35

Cash

A. Talsma, Oudkerk

Anna 67

P. G. M. Kranendonk, Peperga

4

Klaske 252

Cello

melkveebedrijf Van der Wal vof, Urk

5

Antje 2000

Ronald

vof De Boer en Veltman Agro, Warga

8

Klaske 96

Arpagone

mts. K. F. en R. Beving-Huisma, Grijpskerk

6

Baantjer Dur Charity Reg Elton Durham Hol-Stiens, Stiens Baarlinger Tinie 39

Proud

vof melkveebedrijf De Boer, Baarlo (Ov.)

Bertha 69

Eros 98

G. Pronk, Beilen

Boukje 631

Sneeky

L. en G. Bijker, De Veenhoop

36

Koosje 282

Proud

N. Huls, Koekange

1

Laagland Wikje 24

Denver

C. en G. T. en W. M. van der Ploeg, Grou

5

1

Lammie 45

Slogan

mts. M., J. en M. Verhoef-Baars, Blankenham

8

6

Laura 52

Aldo

W. T. M. en A. J. P. Ros, Oudehorne

9 10

5

Castor Marion 16

mts. Van Wijk, Zuurdijk

32

Leentje 98

Unlimited

mts. R. en T. van Hemmen, Bellingwolde

Corrie 371

Largo

mts. R., P. en G. v. Langen-Wijnker, Finsterwolde

2

Lijske 95

Spirando

J. H. Dekker, Gasselternijveenschemond

3

Corrie 69

Jaron

P. L. en S. J. Sterkenburgh, Ferwoude

7

Lola 80

Sneeky

W. en S. Vergeer-Hollander, Luttelgeest

6

Dalweg Corry 306

Major

mts. H. J., G. en J. Poelman, Stadskanaal

12

Lysbeth 60

Anke Nova

J. en J. Groenveld-Valkema, Sandfirden

1

De O Koosje 499

Homerun

mts. R., J. en R. J. Meeuwes, Havelte

13

Maaike 1

Bongo

H. van Tarrij, Ansen

2

De Tel Jantje 941

Cash

mvb De Telegraaf, mts. Dijkstra, Rottum (Fr.)

10

Maartje 59

Saratoga

vof Rol, Starnmeer

7

Dieuwke 554

Archibald

T. G. Stellingwerf en G. E. Stellingwerf-Huitema, Ferwoude 7

Margo 3

K Oanfang

F. A. C. en M. de Jong-Eriks, Appingedam

3 3

Dora 15

Blackprice

mts. G. en G. J. Miggels-de Jonge, Kraggenburg

3

Martha 153

Nautena 24

mts. R. en W. A. Ebbinge-Oostebring, Grolloo

Dora 382

Alibaba

vof Jansen-van Zandwijk, Borger

8

Martha 6533

Inanova

R. K. Brunner, Cornjum

Eline 4707

G. A. Scholten, Emmer Compascuum

2

Matty Lena

Smit Dairy Mattie vof Smit-Fit, Hauwert

Fe Hotske 582

Jesther

T., G., F. en M. van der Ploeg, Warga

11

Mientje 79

Cash

J. A. M. v.d. Hulst, Zuidschermer

Floortje 155

D Kelim

mts. D. en G. G. Dijkstra-Hingstman, Sauwerd

3

Mina 173

Cello

E. P. Boersen, Haulerwijk

5

Fre H Koosje 831

Design

G. Fikkert melkveehouderij, Bruntinge

7

Newpeat Hennie 52

Esquimau

A. R. en B. B Kroes-van der Veen, Nijeveen

6

Frieda 360

Mtoto

A. J. Rosegaar, Pesse

19

Puk 319

Morg 65

vof gebr. Posch, Westwoud

3

Gea 25

Nevada

A. S. Jongman, Leens

2

Pukje 440

Destiny

mts. D. en A. Wartena-Hoekstra, Grou

1

Gerry 93

Ford

mts. E., F., J. G. en E. J. ten Kate-Bollink, Balkbrug 3

R Tine 208

Stadel

L. M. G. Laan, Middenbeemster

4

7

Rika 294

Jabot

W. B. Hogen Esch, Yde

1

29

Roza 20

Stadel

J. Stroomberg, Zwiggelte

2

7 2 10

Grazie 18

Swamo Hubert P. C. Hoogeveen, Holwierde

Greenl Beatrix 412

Rivaldo

vof Atn. Kraakman en zn., St. Maartensbrug

Grietje 177

Major

W. M. J. Westerhof, Wachtum

6

Sjoukje 24

Celsius

A. Huisman, Sintjohannesga

1

Grietje 7

Archibald

mts. P. A. en H. J. de Boer, Tjalleberd

19

Sjoukje 255

Slogan

D. Zandstra, De Tike

6

H Eke 407

Saratoga

mts. F. en M. Hosper-den Hertog, Jubbega

11

Sjoukje 45

Slogan

mts. J., K. en R. Vaartjes, Sintjohannesga

3

H Houkje 466

Calaxy Edwin mts. F. en M. Hosper-den Hertog, Jubbega

10

Slikker 319

Jimbo

M. C. Stammes, Haringhuizen

2

Harmke 390

Lord Lily

H. Sol-U. S. Jager, Zuidveen

3

Stientje 18

Webster

mts. S. en I. de Boer-de Vries, De Tike

1

Heintje 35

Trademark

mts. H. en A. Bergman-Hoornstra, Oldetrijne

4

Utta 39

Linfield

M. R. Turkstra, Wijtgaard

2

Heintje 378

Lord Lily

M. Hornstra, Ter Idzard

6

Vera 581

H Hidde 2

vof G. P. en J. T. Dekker, Schellinkhout

9

Hilda 125

Caerel

T. H. Middendorp, Foxwolde

12

Vlekje 72

Slogan

mts. G., H. en M van Vliet-Oudshoorn, Obdam

1

Hinke 112

Kdm Royal Airforce mts. A., H. en A. H. Faber-van Duinen, St. Annaparochie 1

Woldwerf Vera 168

Slogan

mts. Herijgers-Duursma, Willemsoord

6

CRV magazine JANUARI 2014

28-29-NOORD-JAN.indd 29

29

06-01-14 13:56


I N S I R E N OO R D

Focus op levensproductie Voor het bereiken van hoge levensproducties moet alles kloppen binnen de veestapel. Koeien moeten op de eerste plaats productief zijn, maar ook gezonde uiers hebben, een sterk exterieur, krachtige benen en ook de vruchtbaarheid moet dik in orde zijn. In het aanbod van de InSire-stieren van deze maand zijn genoeg complete stieren te vinden die bijdragen aan zo’n stal vol koeien. Melk, eiwit, gezondheid, sterk exterieur en een fraaie levensduur. Manders Lift heeft het allemaal in zich. Hij geeft koeien die heel hoge levensproducties kunnen realiseren. Deze zoon van gezondheidsspecialist Morningview Levi (v. Buckeye) komt uit Manders Dellia 5, een met 87 punten opgenomen Man-O-Mandochter die in haar eerste lijst 10.974 kg melk produceerde met 3,94% vet en 3,49% eiwit. Dellia 5 staat bij Erik Manders uit Venhorst op stal en komt van oorsprong uit de Southland Dellia’s van de familie Van Beek uit Teteringen. Erik won tijdens een CRV-ledenvergadering één embryo en daaruit werd Manders Dellia 1 geboren, een met 87 punten opgenomen Goldwyndochter die uitgroeide tot een bijzondere fokkoe en grootmoeder van Lift en van zijn volle broer Manders Mellow, die afgelopen maand als InSire-stier werd ingezet. In Apina Hurricane zijn twee heel fraaie koefamilies samengesmolten. Aan moederskant komt Hurricane uit Apina Nadja, de met 87 punten opgenomen Ramosdochter uit de Italiaanse Hf Qualsiasi (v. O  Man). ‘Nadja is net als Etazon Renate een belangrijke fundamentkoe in het fokprogramma’, legt CRV-foktechnicus Eric Lievens uit. ‘Deze familie levert echte ligboxenstalkoeien met secundaire kenmerken van wereldklasse.’

De vader van Hurricane is de nog jonge Caps Sunset, een Diamondzoon uit Caps Mairy 4 (v. Goldwyn), de zeer hoog gemerkerde en internationaal gebruikte stiermoeder die van origine uit de Amerikaanse Jo-Wal Cleitus Maceyfamilie stamt. Zo heeft Hurricane een heel complete vererving meegekregen. Zijn torenhoge score voor levensduur dankt hij aan een positieve vruchtbaarheid, top

uiergezondheid én een sterke klauwgezondheid. Daarbij zal Hurricane het exterieur verbeteren, waarbij met name de fraaie uiers opvallen. Met Epic x Man-O-Man heeft Delta Paltrow een internationale afstamming. Een hoge Amerikaanse genoomscore zorgt voor wereldwijde interesse. Toch komt allrounder Paltrow uit een puur Nederlandse koefamilie: de Grietjes. Zijn moe-

Apina Nadja, moeder van Hurricane

Manders Dellia 5, moeder van Lift

Grietje 80, Paltrows over-overgrootmoeder

30

30-31-N+O-JAN.indd 30

Groenibo 52 Fiction Met rf, moeder van Mystic

CRV magazine JANUARI 2014

06-01-14 16:46


INSIRE NOORD der is Delta Gwyneth, een nog jonge Man-O-Mandochter met een voorspelde productie van 8825 kg melk met 4,27% vet en 3,66% eiwit. De grootmoeder van Paltrow is de Shottlehalfzus van Dt Improver (v. O  Man), gevolgd door de met 87 punten opgenomen Aarondochter Genua en dan volgt stammoeder Grietje 80, de Esquimaudochter die 91 punten voor haar exterieur kreeg. Net als familielid Improver scoort Paltrow met sterke koeien op kilo’s eiwit en is zijn uiervererving hoog, net als zijn uiergezondheid. Zo is Paltrow in staat koeien te fokken die een hoge levensproductie kunnen halen.

Melk en gezondheid Groenibo Mystic is een zoon van de InSire-stier Schreur Jackpot, een Fidelityzoon met hoge gehalten en heel fraai exterieur. ‘Dat leek ons een mooie combinatie met Groenibo 52 Fiction Met, die veel melk geeft, maar wel wat hogere gehalten mag hebben’, bedacht

Horst Liza 173, moeder van Topgun rf

Delta Marit, moeder van Meteor

fokker Sjon Borst uit Heerhugowaard. Fiction Met is de roodfactormoeder van Mystic en maakte een vaarzenlijst van 10.335 kg melk met 3,89% vet en 3,40% eiwit in 305 dagen en ze kreeg 85 punten voor haar exterieur. ‘Ze is een heel sterke boerenkoe’, vertelt Sjon, die haar als embryo kocht uit Zeedieker Carmano Met, een kleindochter van de beroemde Alumette, die op haar beurt weer een dochter is van de met 91 punten opgenomen Suzan (v. Stadel), nationaal Belgisch kampioene in 2004. Een

sterk fokkende familie dus, die met DCH Almighty ook al een fokstier afleverde. Naast de moeder van Mystic loopt er ook nog een volle zus bij Borst. Zij kreeg 87 punten, scoort ook 117 lactatiewaarde, maar wat lager op genomics. Dat de combinatie tussen Jackpot en Fiction Met goed heeft uitgepakt, blijkt wel uit de vererving van Mystic: veel melk, een mooie plus voor eiwit, prima exterieur en een goede klauw- en uiergezondheid, resulterend in een hoge levensduur.

12-02-2014

294 42 53 PROD: 1089 0,07 0,05 108 EXT: 106 106 106 105 LVD: 578 UGH: 107 VRU: 105 KGH: 99 NVI: 279

HORST TOPGUN RF (Topgun) 05-02-2012 mts. M. J. M. en M. G. W. Nillesen-Fleuren, Groesbeek Shogun Ps (O Man x Jesther) x Horst Liza 173 (Fidelity x Paramount)

257 36 44 PROD: 664 0,17 0,15 107 EXT: 101 104 107 105 LVD: 673 UGH: 105 VRU: 101 KGH: 101 NVI: 248

DELTA METEOR (Meteor) 05-02-2014 vof Melkveehouderij P. W. M. van Beek en Loon, Terheijden Stellando (Fidelity x O Man) x Delta Marit-red (Everspen x Mascol)

336 40 65 PROD: 247 0,69 0,40 107 EXT: 101 104 106 107 LVD: 702 UGH: 104 VRU: 99 KGH: 105 NVI: 268

APINA HURRICANE (Hurricane) mts. W. J. M. en M. G. M. Bleser, Epen Sunset (Diamond x Goldwyn) x Apina Nadja (Ramos x O Man)

05-02-2014

174 20 47 PROD: 973 0,06 -0,15 112 EXT: 106 102 113 107 LVD: 795 UGH: 111 VRU: 103 KGH: 106 NVI: 321

DELTA PALTROW (Paltrow) Melkveebedrijf D’n Driehoek, Gilze Epic (Super x Alta Baxter) x Delta Gwyneth (Man-O-Man x Shottle)

05-02-2012

199 37 22 PROD: 1156 -0,30 -0,03 112 EXT: 107 105 115 102 LVD: 685 UGH: 104 VRU: 99 KGH: 105 NVI: 243

GROENIBO MYSTIC (Mystic) vof P. J. Borst-Bee, Heerhugowaard Jackpot (Fidelity x O Man) x 52 Fiction Met (Fiction x Carmano)

05-02-2014

345 53 55 PROD: 1381 -0,08 0,05 109 EXT: 102 105 109 107 LVD: 645 UGH: 103 VRU: 99 KGH: 104 NVI: 278

MANDERS LIFT (Lift) H. A. M. Manders, Venhorst Levi (Buckeye x O Man) x Manders Dellia 5 (Man-O-Man x Goldwyn)

ZB 941162

ZB 940968

RB 941110

ZB 940975

ZB 940957

RB 941038

PRODUCTIE EN LEVENSDUUR MRIJ

940858

FLAVIO (Flavio)

%EIWIT aAa 645213

EXTERIEUR 13-11-2013

Melkveebedrijf Nijzink, Wierden Donald 563 (Meldober x Cor 45) x Dinie 166 (Nicator x Edward) MRIJ

940790

SIMON (Simon)

aAa 243165

PROD: 990 -0,23 -0,05 28 32 192 EXT: 101 97 107 101 99 103 LVD: 336 UGH: 104 VRU: 98 KGH: 103 NVI: 156

01-01-2014

Melkveebedrijf Nijzink, Wierden Owen (Orinat x Parole) x Dinie 158 (Edward x Matthijs)

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.CRV4ALL.NL > BESTELLEN > MELKRASSEN

30-31-N+O-JAN.indd 31

LEVENSDUUR EN GEZONDHEID

PROD: 537 0,02 0,00 25 19 134 EXT: 103 101 105 103 100 104 LVD: 183 UGH: 102 VRU: 98 KGH: NVI: 107

CRV magazine JANUARI 2014

31

06-01-14 16:46


Veel veehouders investeren momenteel in Ovalert-vruchtbaarheidsmanagement. Waar anderen vooral stappen tellen, gaat Ovalert een stap verder. Ovalert biedt u namelijk verrassend meer controle en informatie, en managet de volledige vruchtbaarheidscyclus van uw veestapel. Ovalert is efficiënter, biedt u dankzij de integratie met bijvoorbeeld SAP en VeeManager optimaal inzicht én u kunt alles zelf inregelen. Sperma Inclusief in Ovalert: een maandabonnement per koe en de zekerheid van de beste CRV-stier voor uw koeien. Kortom, concrete voordelen. En dat levert op! WILT U WETEN WAT INVESTEREN IN OVALERT U KAN OPLEVEREN? Neem dan contact op met de CRV Klantenservice voor een afspraak met een van onze vertegenwoordigers: (088) 00 24 440.

NIEUW IN OVALERT: VANAF NU OOK MET HALSBAND-RESPONDER

OVALERT.NL

467-13 Ovalert-NED.indd 1

07-01-14 13:44

CRV Magazine 1 - januari 2014 - regio Noord  

[regio Noord] Een maandelijkse uitgave van CRV BV

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you