Page 12

gezondhe i d en e f f i c i ë n t i e

De CRV-fokkerijgetallen Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie zijn verbeterd. Door er twee compleet nieuwe fokwaarden aan toe te voegen levert het gebruik van deze getallen u nog meer voordeel op.

Nog beter fokken op gezondheid en efficiëntie Een veestapel die niet alleen goed presteert, maar dat ook zonder al te veel moeite doet. Een makkelijk te managen veestapel dus, dat is de wens van menig veehouder. Een veestapel die gezond en productief is en daarbij efficiënt produceert en lang meegaat. Het management van de veestapel is heel belangrijk om die wens te realiseren, maar ook fokkerij helpt mee. Het fokken van efficiënte en gezonde koeien wordt nog gemakkelijker met de verbeterde fokkerijgetallen van CRV.

Verbeterde fokkerijgetallen Vorig jaar introduceerde CRV de fokkerijgetallen Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid. Deze getallen combineren diverse fokwaarden op het gebied van efficiëntie enerzijds en gezondheid anderzijds. Met deze fokkerijgetallen ziet u in een oogopslag welke stieren u helpen bij het bereiken van

12

een efficiëntere en/of gezondere veestapel. Op het nieuwe stierenaanbod van CRV vindt u de verbeterde fokkerijgetallen. Wat is er beter geworden? Aan beide fokkerijgetallen is een unieke, door CRV ontwikkelde fokwaarde toegevoegd. Zo

bereikt u nog sneller effect bij het gebruik van topstieren op het gebied van gezondheid en efficiëntie.

Nieuwe fokwaarden Aan het fokkerijgetal Better Life Efficiëntie is de nieuwe fokwaarde voeropname

Verbeterde fokkerijgetallen via SAP en StierWijzer beschikbaar De verbeterde Better Life-getallen van CRV zijn vanaf december op het stierenaanbod te vinden, op hun vertrouwde plek. Ook in SAP en StierWijzer zijn de speciale stierenpakketten voor Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid weer te vinden. Het werken met de getallen is niet veranderd, maar het effect op uw veestapel is vergroot. Heeft u vragen over het werken met de fokkerijgetallen, vraag dan uw CRVcontactpersoon om extra uitleg hoe u sneller een gezonde en/of efficiënte veestapel kunt fokken.

CRV magazine DECEMBER 2014

12-13-fokkerijgetallen-ALG-DEC.indd 12

09-12-14 11:13

Profile for CRV.

CRV Magazine 12 - december 2014 - regio Zuid-west  

[regio Zuid-west] Uw maandelijkse magazine over uw veestapel

CRV Magazine 12 - december 2014 - regio Zuid-west  

[regio Zuid-west] Uw maandelijkse magazine over uw veestapel

Advertisement