Page 25

VRV

CR DELTA • 20.000 leden • Aandeel in CRV 80% • Ledenraad 111 leden • Hoofdbestuur 6 leden

• 6.000 leden • Aandeel in CRV 20% • Ledenraad 29 leden • Hoofdbestuur 6 leden

nieuw

COÖPERATIEVE CRV u.a. • 26.000 leden • Aandeel in CRV 100% • Ledenraad 87 leden • Hoofdbestuur 7 leden

Bedrijf CRV HOLDING BV • Raad van commissarissen 9 à 10 leden, samengesteld uit: – 7 hoofdbestuursleden (incl. boerenvoorzitter) – 2 à 3 externe commissarissen

van acht mensen. ‘De slagkracht om activiteiten te organiseren wordt groter. We gaan daar ook meer budget voor vrijmaken’, belooft Jos. Tot slot heerst bestuurlijk breed het gevoel dat de tijd nu rijp is om de coöperaties samen te voegen. ‘De samenwerking is de afgelopen veertien jaar steeds intensiever geworden. Denk aan

de investeringen in genomics, gesekst sperma, Ovalert enzovoort. VRV en CR Delta zijn al onlosmakelijk met elkaar verbonden; daarom is het beter om tot één coöperatie te komen.’

Fusie effectief op 1 september Het is de bedoeling dat de coöperatieve fusie op 1 september 2016 juridisch ef-

fectief wordt. ‘We geven ons vervolgens twee jaar de tijd om de nieuwgevormde coöperatie daadwerkelijk slagvaardiger en slanker te maken’, geeft Jos Buiting aan. Hij benadrukt verder dat er voor de leden in praktische zin niets verandert door de beoogde fusie. ‘De fusie is bedoeld om de organisatie toekomstgericht te maken.’

Wietse Duursma, voorzitter CR Delta u.a.: ‘Fusie is een logische stap’ ‘Als je samen één bent, kun je onderling niet uitgespeeld worden en word je sterker’, vindt Wietse Duursma, voorzitter CR Delta u.a. over het samengaan met VRV vzw. ‘Nu zijn er twee partijen die samen een bedrijf hebben. Het samengaan van die twee partijen tot één coöperatie is daarom een heel logische stap waarvoor de tijd nu eindelijk rijp lijkt te zijn. Dit wordt door iedereen in de ledenraad wel gevoeld. Daarom was de ledenraad ook unaniem voor de blauwdruk van de beoogde fusie. Die hebben we zelf ook mede vormgegeven. Dus ja, we zijn klaar voor de fusie.’

‘We moeten nog wel de nodige zaken invullen. Zo stappen we over van afdelingen naar districten. We zien het voordeel van een districtsbestuur dat meer invloed krijgt, een grotere verantwoordelijkheid heeft en meer slagkracht dan het huidige, kleinere afdelingsbestuur.’ ‘Ook willen we de samenwerking tussen bedrijf en coöperatie verbeteren. En dat gaat helpen om de coöperatieve basis en het coöperatieve gevoel onder het bedrijf CRV te versterken. Waar het in essentie om gaat is dat we vooral willen fuseren in het belang van de leden. En daarbij geldt dat we vooral in Nederland de ledenbetrokkenheid willen vergro-

ten. Dat is goed voor de coöperatie én voor het bedrijf CRV waar we allemaal eigenaar van zijn. Zodat we als Nederlandse en Vlaamse eigenaren van het bedrijf, dat ambitieuze groeiplannen heeft, met één stem spreken.’

CRV MAGAZINE APRIL 2016

24-25-fusie CR Delta VRV-ALG-APR.indd 25

25

12-04-16 11:49

Profile for CRV.

CRV Magazine 4 - april 2016 - regio Oost  

Het nieuwe stierenaanbod, over de fusie tussen CR Delta en VRV, Uiergezondheid, nieuwe rubriek ‘Trots op mij veestapel’, weidegang, bedrijfs...

CRV Magazine 4 - april 2016 - regio Oost  

Het nieuwe stierenaanbod, over de fusie tussen CR Delta en VRV, Uiergezondheid, nieuwe rubriek ‘Trots op mij veestapel’, weidegang, bedrijfs...

Advertisement