Page 10

HET PLAN VAN...

Emiel Stam combineert automatisering met een lagekostenstrategie. Met veestapeladviseur Chantal Muijs (links) wisselt hij van gedachten over hoe CRV hem hierbij kan ondersteunen

verlieten door de problemen het bedrijf, vandaar dat er nog vrij veel jongvee aanwezig is. Maar sinds een half jaar kunnen de ondernemers echt uitvoering geven aan hun plan: de melkveestapel vanuit de eigen aanfok uitbreiden tot 150 koeien. Een vervangingspercentage van vijftien is volgens Emiel zeker haalbaar. ‘In de oude stal werd jaarlijks ook al niet meer dan twintig procent van de koeien afgevoerd en de voorwaarden voor een hoge levensduur zijn nu zeker zo goed. Naarmate het vervangingspercentage daalt, kan de jongveebezetting worden afgebouwd en ontstaat er ruimte om binnen het fosfaatquotum meer koeien te melken. De maatschap mikt, naast uitbreiding van het aantal koeien, op verhoging van de productie per koe tot minimaal 9000 kilo per jaar. ‘Dit mag echter zeker niet ten koste gaan van de gezondheid van de koeien en de kostprijs’, benadrukt Emiel. ‘We blijven streven naar een maximale benutting van het eigen ruwvoer door volop te weiden en minimaal krachtvoer te voeren.’

VERBETER

veehouder dagelijks het bewijs voor zijn stelling. ‘Ik blijf me verbazen over het gemak waarmee vooral de vaarzen op dit moment melk produceren’, vertelt hij. ‘En als ik kijk naar de genoomfokwaarden van het jongvee, dan zit daar in potentie nog meer in. Dat belooft veel goeds voor de toekomst.’

HET PLAN IN ACTIE GEZONDE KOEIEN ALS BASIS 5 GEZONDHEID – – – – – –

Open stal met geïsoleerd dak Diepstrooiselboxen met gescheiden mest Bedrijfsbegeleiding door dierenarts Stieren met hoge scores voor gezondheidskenmerken Mpr-celgetal Twee keer per jaar koppel bekappen

Potentie in jongvee Met het oog op het grote koppel jongvee verwacht Emiel over ongeveer anderhalf jaar de geplande 150 koeien aan de melk te hebben. ‘We zullen de komende tijd veel minder jongvee aan gaan houden’, vertelt de deelnemer aan FokkerijData Plus. Voor zijn selectiebeleid maakt de veehouder dankbaar gebruik van de genoomfokwaarden waarover hij dankzij dit project beschikt. Het SAP ondersteunt Emiel in de fokkerij, waarbij SAP-begeleider Tom Bus hem adviseert. Uiergezondheid, klauwgezondheid en vruchtbaarheid zijn, naast productie, belangrijke kenmerken in het fokdoel van de Gelderse veehouder. ‘Op de genetische aanleg voor gezondheid wil ik niet toegeven, want gezonde koeien zijn de basis voor een efficiënte melkproductie’, benadrukt Emiel. In de prestaties van zijn veestapel ziet de

10

4 EFFICIËNTIE – – – – –

FokkerijData Plus Bedrijfsinspectie en SAP Laag vervangingspercentage Beperkte krachtvoergift Weidegang

3 PRODUCTIE – Automatisch voeren en melken – Stieren met hoge Inet – Zeswekelijkse mpr

CRV MAGAZINE APRIL 2016

08-09-10-het plan van-ALG-APR.indd 10

11-04-16 16:50

Profile for CRV.

CRV Magazine 4 - april 2016 - regio Oost  

Het nieuwe stierenaanbod, over de fusie tussen CR Delta en VRV, Uiergezondheid, nieuwe rubriek ‘Trots op mij veestapel’, weidegang, bedrijfs...

CRV Magazine 4 - april 2016 - regio Oost  

Het nieuwe stierenaanbod, over de fusie tussen CR Delta en VRV, Uiergezondheid, nieuwe rubriek ‘Trots op mij veestapel’, weidegang, bedrijfs...