Page 1

NEDERL AND AUGUSTUS 2019

STIERENAANBOD VOOR EEN BETERE VEESTAPEL

ZWARTBONT | ROODBONT | SIRYX BELGISCH WITBLAUW | FLECKVIEH | MRIJ BROWN SWISS | JERSEY | KRUISLING LOKALE RASSEN | GRAZING | CROSSFIT

RE A B T! M E AR E A TN N K I U E ET IE R M ST

BETTER COWS | BETTER LIFE

392-19 Index-1 (omslagen).indd 1

19-08-19 11:10


Voorplaat: Coba 361 (v. Danno) Eig.: mts. Lekkerkerker te Harmelen

‘Koeien die veel melk geven zonder trammelant, daar gaat het bij mij om’ – Arjen Vernooij, melkveehouder te Schalkwijk

GEZONDHEID EN EFFICIËNTIE GAAN HAND IN HAND Al ruim tien jaar is het bedrijf van Arjen Vernooij testbedrijf voor CRV. ‘Dit om interessante koefamilies en hoogwaardig genetisch getest materiaal op mijn bedrijf te krijgen’, noemt de melkveehouder uit Schalkwijk met 130 koeien als redenen om destijds het testavontuur aan te gaan. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. ‘Het belangrijkste is dat de gezondheid van mijn veestapel flink is verbeterd. Zo heb ik vorig jaar maar drie koeien behandeld tegen mastitis. En het celgetal ligt bijna altijd onder de 100. Als dat erop komt of erboven, word ik al heel zenuwachtig.’ Ook de klauwgezondheid heeft een positieve impuls gekregen. ‘Mortellaro kwam nog wel eens voor, maar daar heb ik eigenlijk geen last meer van.’ Vernooij roemt ook de vooruitgang in het makkelijk afkalven. ‘Ik heb per jaar 170 à 180 afkalvingen, maar ik ga ’s nachts nooit meer mijn bed uit, ook al is het nog zo’n belangrijk kalf.’

Naast de gezondheid is ook de efficiëntie van zijn veestapel verbeterd. Vier keer per jaar berekent hij in studieclubverband de efficiëntie door in één week de geleverde melk af te zetten tegen de ruwvoer- en krachtvoergift in die week. De voederconversie* zit op 1,6 à 1,7 kg meetmelk uit één kilo voer. ‘Mijn bedrijf is redelijk extensief, dus mijn uitdaging is om van eigen ruwvoer zo veel mogelijk kilo’s melk te produceren. Voor mij gaan gezondheid en efficiëntie trouwens hand in hand. Een gezonde koe betekent een koe zonder trammelant. En een koe die goed in z’n vel zit, produceert efficiënt.’ Vernooij is de eerste om te erkennen dat het resultaat niet alleen het gevolg is van fokkerij. ‘Twintig procent is fokkerij, maar daarmee kun je wel een groot verschil maken. Dat heb ik de afgelopen jaren zelf ervaren!’ *De voederconversie van melkkoeien wordt berekend door de melkproductie in kilogrammen meetmelk te delen door de voeropname in kilogrammen droge stof.

392-19 Index-NED-2-3 (inhoud).indd 2

19-08-19 11:12


STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

INHOUD DELTA-TESTBEDRIJF FOKKERIJ EN BEDRIJFSSTRATEGIE BELGISCH WITBLAUW ZWARTBONT ROODBONT GRAZING FLECKVIEH BROWN SWISS EN JERSEY MRIJ CROSSFIT LOKALE RASSEN EN KRUISLING TOELICHTING CONTACT

2 4 6 8 12 16 18 20 22 24 25 26 27

CRV draagt bij aan een betere gezondheid en efficiëntie van koeien. Dat leidt tot een beter leven voor de dieren, meerwaarde voor de veehouders en zorgvuldigheid naar onze omgeving. CRV biedt oplossingen voor efficiënter gebruik van eiwitten, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een gezonde levensduur van koeien. Gezondheid betekent een vruchtbare veestapel waarin aandoeningen zoals kreupelheid en uierontsteking weinig voorkomen. Efficiëntie staat voor een hoge levensproductie met de juiste balans tussen voeropname en productie. Om in één oogopslag te kunnen selecteren op gezondheid en efficiëntie heeft CRV de indexen Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie ontwikkeld. Hoge indexen staan garant voor toekomstige gezonde en efficiënte koeien en duurzaam economisch voordeel voor u als veehouder. CRV BETTER COWS | BETTER LIFE

392-19 Index-NED-2-3 (inhoud).indd 3

19-08-19 11:13


‘Verschillen in voederconversie tellen hard door in voersaldo’ – Willem Alders, melkveehouder te Overloon

‘FOKKEN OP VOEDERCONVERSIE IS VOLGENDE Voor melkveehouder Willem Alders uit Overloon is voersaldo een belangrijk economisch kenmerk. Cijfers over de voeropname van individuele koeien openden hem de ogen voor de verschillen tussen dieren. ‘De minst presterende koeien dragen nauwelijks bij aan het totale voersaldo, terwijl de beste dieren nog winstgevender zijn dan verwacht’, stelt hij vast. Dat er tussen koeien verschillen zouden zijn in voederconversie, had Willem Alders wel verwacht. Maar dat de verschillen zo groot zijn, is voor de melkveehouder toch wel een verrassing. Sinds twee jaar meet en registreert de familie Alders, in samenwerking met CRV, exact de voeropname van individuele koeien

4

en koppelt deze onder andere aan de melkproductie. Binnen de testgroep halen de meest efficiënte koeien 1,9 kilo meetmelk uit één kilo voer, terwijl de minst efficiënte koeien niet verder komen dan 1,2 kilo meetmelk per kilo voer.

Grote verschillen in voersaldo Met zijn vader Ben, moeder Hannie en broer Tim beheert Willem Alders in Overloon een veelzijdig agrarisch bedrijf. Willem heeft de leiding over de melkveetak met 200 melkkoeien en 85 stuks jongvee op 50 hectare grond. De koeien realiseren een rollend jaargemiddelde van ongeveer 11.000 kilo melk met 3,65% eiwit en 4,20% vet bij tweemaal daags melken. De verschillen in voederconversie blijken ook financieel van

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-4-5 (fokkerij).indd 4

19-08-19 11:14

S


DE

MET NIEUWE FOKWAARDEN EENVOUDIG FOKKEN OP VOEDERCONVERSIE

STAP IN FOKKERIJ’

Sinds december 2017 publiceert de Coöperatie CRV voor alle stieren de fokwaarden voeropname (in kilogrammen droge stof). De cijfers zijn gebaseerd op gemeten voeropnames van duizenden koeien. Het realiseren van een lage voeropname is geen doel op zich. Een koe die veel vreet, kan toch een hoge voerderconversie hebben, als ze ook maar veel melk geeft. De fokwaarden ‘besparing voer voor onderhoud’ (in kilogrammen droge stof) en ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ (BVK, in euro per lactatie) houden hier rekening mee. Fokken op BVK leidt tot koeien die minder voer nodig hebben voor het onderhoud van hun lichaam, beweging en vertering. Hierdoor blijft er dus meer over voor de productie van melk en stijgt de voederconversie. Sinds april 2018 wordt de fokwaarde BVK voor 5 procent ingewogen in de berekening van de totaalindex NVI. De totale voerefficiëntie gedurende het leven van een koe is niet alleen afhankelijk van voederconversie, maar ook van levensduur, persistentie, laatrijpheid, leeftijd bij afkalven en tussenkalftijd. Al deze fokwaarden worden meegenomen in de berekening van het fokkerijgetal Better Life Efficiëntie.

grote betekenis. ‘We moeten voer aankopen en mest afvoeren. Dat maakt voersaldo – melkopbrengst minus voerkosten – voor ons een belangrijk economisch kenmerk’, legt hij uit.

Voederconversie is extra plus Fokkerij speelt volgens de veehouder een belangrijke rol bij het realiseren van een goed rendement uit het bedrijf. ‘De prestaties van de koeien zijn het resultaat van een combinatie van genetische aanleg en management’, geeft hij aan. ‘Een goede genetische aanleg komt er bij slecht management niet uit. Maar het omgekeerde geldt ook: als de genetische aanleg er niet is, zal goed management minder renderen’, stelt hij. Een gezonde en hoogproductieve veestapel blijft volgens Willem

CRV STIERENAANBOD

392-19 Index-NED-4-5 (fokkerij).indd 5

de basis van het fokdoel. ‘Maar fokken op voederconversie is wel de volgende stap in de fokkerij die een extra plus kan geven aan het rendement’, stelt hij. ‘Als we dit kenmerk blijven meenemen in onze fokkerijbeslissingen, zullen we langzaam maar zeker een veestapel fokken die voer efficiënter omzet in melk. Dat is financieel interessant en het draagt bij aan de duurzaamheid van de melkveehouderij.’

5

19-08-19 11:14


PASSEND INSEMINEREN MET BELGISCH BLAUW Op het bedrijf van de familie Aaftink-Hurenkamp in Holten is geen jongvee te vinden, alle koeien worden geïnsemineerd met Belgische witblauwe stieren. ‘Mijn schoonvader had afmelkkoeien en een Belgische witblauwe stier in het koppel lopen’, vertelt Erwin, die samen met zijn vriendin Marian in 2010 in de maatschap kwam. ‘Wij kozen voor de aankoop van jonge koeien en afgekalfde vaarzen.’ Ook de Belgische blauwe stier verdween. ‘We hebben kleine kinderen, bovendien hebben we nu ook een registratie bij de dracht van koeien en overvalt het ons niet meer wanneer een koe kalft.’ Erwin blijft in de bedrijfsvoering wel honderd procent Belgisch blauw insemineren. ‘Van elke kilogram droge stof maken we melk’, zegt hij treffend. ‘We hebben geen huisvesting voor jongvee, daar gaan we ook niet in investeren. Ons fosfaatquotum benutten we compleet voor melkkoeien.’ Voor het insemineren heeft hij drie verschillende typen Belgische blauwe stieren gekozen, om zo passend bij de koe te streven naar een gemakkelijke kalving. Een stier die lichtere kalveren geeft (Rock), gebruikt hij voor de vaarzen en de smallere koeien.

‘Het gebruik van drie typen Belgische blauwe stieren zorgt voor passende paringen’ – Erwin Hurenkamp, melkveehouder te Holten

Gewone koeien worden geïnsemineerd met een gemiddelde stier (Paprika) en voor grote, brede koeien heeft hij een stier gekozen die zeer bevleesde kalveren geeft (Jack & Jones). ‘De prijs voor de kruislingkalveren varieert tussen de 200 en 450 euro’, leert de ervaring. Daarvoor voert hij de kalveren de eerste twee weken ook hard. ‘Het streven is dat de kalveren minstens 60 kilo wegen bij afleveren.’ Met zo’n 1,5 kilo poeder per dag, opgelost in 10 liter, komen de kalveren niets tekort.

Stierkalf van veertien dagen oud (v. Yamaguchi)

ABERDEEN ANGUS VOOR GEBRUIKSKRUISING Aberdeen angus is van oorsprong een Schots ras. Er wordt onderscheid gemaakt in de black-angus- en de red-angusrunderen. Het ras wint snel aan populariteit mede door de groeiende vraag vanuit de markt. Aberdeen angus voorziet in de vraag naar lichte kalveren en gemakkelijke geboorten als gebruikskruising op holsteindieren. De hoornloze runderen staan met name bekend om de gemakkelijke, natuurlijke geboorten en hun vriendelijke karakter. Aberdeen angus wordt daarnaast geroemd om zijn vleeskwaliteit, door de specifieke marmering van het vlees. De angus kan prima worden ingezet voor gebruikskruising. Angusstier Logan van Argendael (v. Ten X)

6

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-6 (bwb).indd 6

19-08-19 11:15


BELGISCH WITBLAUW GEBRUIKSKRUISINGEN

BESTELLEN beschikbaarheid

artikelcode SiryX**

brutoSiryX-prijs (res.)*

Adamo x Unicus

93

123

zeer vlot

91

81

210826

vrij

15

HYBRIDE

Rayon x Impact

86

119

zeer vlot

+1

101

83

230447

vrij

18

afstamming

brutospermaprijs* conventioneel

artikelcode conventioneel

geboortegewicht

drachtduur

RIAN 18

769613

naam

geboortegemak

766808

stiercode

bevruchting

% betrouwbaarheid

NIEUW

Vrij beschikbaar via de CRV ki-service

767241

EFFIGIF

Icare x Paysan

90

118

zeer vlot

+1

98

84

211933

vrij

15

769964

TRAITABLE

Paravent x Ebloui

80

114

vlot

0

95

86

231563

vrij

10

941978

DAMOISEAU

Typique x Icare

64

111

vlot

nb

100

91

233389

vrij

8

769708

TABAC

Nelson x Orme

86

106

gem.

0

97

91

230696

vrij

8

768478

NOBLE

Nitrate x James

8

— 438

88

106

gem.

0

95

96

219581

vrij

MANNELIJK GESEKST

vrij

JONGE STIER

zvs

5

voice opgavecode — 439

— 32

Reserveren 767868

MERCURE

Libéral x Adajio

91

122

zeer vlot

-2

94

80

215087

res.

15

767870

FRUCTUEUX

Juventus x Harisson

91

120

zeer vlot

+1

88

81

215089

res.

16

768665

ROCK

Nelson x Harpon

89

116

zeer vlot

-2

99

82

220114

res.

12

769964

TRAITABLE

Paravent x Ebloui

80

114

vlot

0

95

86

231563

vrij

10

769614

MANOMÈTRE

Nelson x Illustre

80

113

vlot

0

97

85

230211

res.

10

769519

TINO

Resistant x Benhur

85

112

vlot

0

97

90

230077

res.

8

780256

TÉNOR

Sénateur x Canadian

79

110

vlot

+2

99

92

232723

res.

8

768201

RACHID

Jubilaire x Debordant

89

110

vlot

-1

100

91

216090

res.

8

769946

IDÉAL

Emblème x Tenoir

61

110

vlot

0

92

91

231400

res.

8

945000

MARIUS

Sénateur x Nelson

82

109

gem.

+1

93

90

234098

res.

8

780242

TARPAN

Nelson x Adajio

78

109

gem.

nb

99

91

232642

res.

12

769166

OBLIQUE

Nelson x Quiet

85

108

gem.

0

96

98

228392

res.

10

768131

PAPRIKA

Harpon x Elan

90

107

gem.

0

101

92

215803

res.

8

942016

VERGER

Lotto x Urbanus

80

107

gem.

+2

93

93

233765

res.

8

769255

PACTOLE

Attribut x Cantona

81

107

gem.

nb

97

91

229164

res.

8

768559

MAGISTRAT

Attribut x Impair

89

106

gem.

+1

102

92

219851

res.

8

769256

FACTEUR

Nelson x Paysan

83

106

gem.

+1

98

93

229163

res.

8

768885

TABOU

Attribut x Graphite

84

105

gem.

97

91

220902

res.

10

768132

BRASERO

Harpon x Genièvre

91

103

gem.

+1

100

91

215804

res.

10

zvs

5

438

JONGE STIER

Aberdeen angus 781541

DON RED

Stvolinek x Monline Red

nb

nb

nb

236267

res.

16

945002

KANSAS

Ten X x Gar Concrete

nb

nb

nb

234252

res.

16

945001

LOGAN

Ten X x Gar Concrete

nb

nb

nb

234251

vrij

16

Bestel via de webshop: kijk op crv4all.nl/shop

CRV STIERENAANBOD BELGISCH WITBLAUW EN ABERDEEN ANGUS

392-19 Index-NED-7 (bwb).indd 7

= BullsEye (topbevruchter)

* Toelichting op de kortingen zie pagina 26 ** SiryX-aanbod kan variëren, voor het actuele aanbod bezoekt u onze webshop

7

19-08-19 11:16


ZWARTBONT UITGELICHT

DELTA FISHERMAN (ACCORD X MISSOURI X MASSEY) InSire Topstier

Zeer hoge gehalten Vruchtbare dochters Gezonde kwaliteitsuiers

Tsjerk van Essen:

‘Fisherman combineert hoge gehalten met een mooie melkplas’

Tsjerk van Essen, melkveehouder te Marssum Better Life Gezondheid uiergezondheid klauwgezondheid vruchtbaarheid ketose afkalfgemak

108 105 103 104 108 100

Better Life Efficiëntie Inet

654

besparing voerkosten (€)

-54

persistentie

104

108

112

+9%

421

levensduur (dgn.)

tussenkalftijd

8

+7%

0

+129

+258

+387

0

+258

+516

+774

0

+35

+70

+105

103 100

104

108

112

100

104

108

112

106

De diepe en wijdvertakte Mars Froukjekoefamilie tekent voor een indrukwekkend aantal ki-stieren in binnen- en buitenland. ‘De Froukjes hebben eigenlijk altijd een hoog eiwitgehalte’, vertelt fokker Tsjerk van Essen uit Marssum over de moederlijn achter Delta Fisherman. Zijn moeder werd, onder andere vanwege haar afwijkende bloedvoering, bij de Friese fokker aangekocht voor het Delta-fokprogramma en gepaard met ‘dikkemelkspecialist’ Delta Accord. ‘De genen van vader en moeder vielen bij Fisherman precies goed’, zegt Tsjerk. ‘Hij combineert zeer hoge gehalten met een mooie melkplas.’' Zijn diepe en sterk gebouwde dochters zullen de hoge productie gemakkelijk aankunnen. Ze zijn naar verwachting weinig gevoelig voor ketose en zullen gedurende de lactatie hun lichaamsconditie goed bewaren. Zijn gunstige cijfer voor geboortegemak geeft aan dat Fisherman kan worden ingezet op pinken. Ook voor uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid scoort Fisherman uitstekende fokwaarden. Met zijn exterieurkenmerken tekent deze InSire Topstier voor solide koeien die lang zullen blijven lopen en probleemloos produceren. Gezonde koeien met mooie gehalten!

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-8-9 (zb uitgelicht).indd 8

19-08-19 11:17


DELTA REPORTER (SKYFALL X BELFAST X SURPRISE) Fokstier

Dikke plus voor eiwit Prima beengebruik Topper voor efficiëntie Spittaal Ritty 319 (l.) en Spittaal Dinie 34 (r.) (v. Reporter)

Ton Groot Roessink:

‘De Reporters zijn degelijke en efficiënte boerenkoeien’

Ton Groot Roessink (rechts) met ouders en vriendin

Ton Groot Roessink, melkveehouder te Baak Better Life Gezondheid uiergezondheid klauwgezondheid vruchtbaarheid ketose afkalfgemak

+7%

103 109 106 104 100 100

Better Life Efficiëntie Inet

454

besparing voerkosten (€)

46

persistentie

CRV STIERENAANBOD

392-19 Index-NED-8-9 (zb uitgelicht).indd 9

108

112

+13%

291

levensduur (dgn.)

tussenkalftijd

104

0

+129

+258

+387

0

+258

+516

+774

0

+35

+70

+105

106 100

104

108

112

100

104

108

112

106

Een goede efficiënte gebruikskoe, oftewel een probleemloze en onzichtbare koe, die wil toch iedereen? Melkveehouder Ton Groot Roessink uit Baak heeft daarom voor Duurzaam Allround gekozen als fokdoel in het SAP (StierAdviesProgramma). ‘Extremen willen we niet en de stieren mogen eigenlijk ook nergens steken laten vallen.’ Vandaar dat Ton – die samen met zijn ouders en vriendin 160 melkkoeien verzorgt – Delta Reporter al vroeg kansen gaf, op advies van het SAP én op rood- en zwartbonte koeien. ‘De merkers van de vaarskalveren van Reporter waren meteen heel goed en die voorspelling blijkt, nu ze aan de melk zijn, ook te kloppen.’ Degelijke, efficiënte boerenkoeien, noemt Ton ze. ‘Qua productie en exterieur steken ze boven het bedrijfsgemiddelde uit.’ De oudste twee van de negen Reporterdochters zijn inmiddels tweedekalfs. Ook een goed teken, zegt Ton. ‘Ze kunnen de productie aan, ze hebben prima beenwerk en zijn op tijd drachtig geworden, allemaal belangrijke voorwaarden voor een duurzame koe die lang mee kan gaan. De Reporters schakelen gemakkelijk door naar volgende lactaties.’

9

19-08-19 11:18


STIERENKAART ZWARTBONT

levensduur (dgn)

bevruchting

melksnelheid 97

62 456

2

917

-1

95

Inet (€)

+1

kg eiwit

901

kg vet

-8

% eiwit

52 367

% vet

66 1210 +.14 +.10 65

kg melk

bvk (€)

% betrouwbaarheid

EFFICIËNTIE

afkalfgemak

ketose

uiergezondheid

klauwgezondheid

vruchtbaarheid

geboortegemak

NVI

Better Life Efficiëntie

afstamming

Better Life Gezondheid

aAacode

naam

robotgeschiktheid

GEZONDHEID

A2A2

stiercode

NIEUW

InSire Topstieren 942033

BONJOUR

324165

Sidekick x Guard

94 1 760

EMPIRE

423651

Bravo x G Force

94 1 769

RANGER

531426

Reflector x Snowfever

942 1 33

ABUNDANT P RF 135246

Ranger x Fun P

94 1 958

LUNAR

345216

Chuck x Pepe

942045

JIGGER

243165

Esperanto x Reflector

942048

BEACHER

234165

Esperanto x Bookem

942059

E-PROFIT

345216

Magister x Danno

94 1 90 1

LENDOR

342156

Stu x Bube

94 1 947

VINEYARD

165234

Magister x Hero

94 1 74 1

JUPILER

423156

Amigo x Snowfever

942099

FISHERMAN

423615

Accord x Missouri

942075

JOPPER P RF

513624

Movement x Fun P

94 1 94 1

SURRENDER PP 243156

Laurent P x Atlantic

94 1 9 1 5 LUSTRUM

135264

Topgear x Let it Snow

JACOBUS

156324

Topgear x Mobile

94 1 922

• •

+12% +13% 418 102 112 104 111 104 114

• •

+9%

+15% 416 110 106 106 109 105 104

68

+6%

+12% 405 104 104 105 106 104 108

69 1384 +.37 +.20 96

69 506 -22

816

+1

107

386 105 105 104 111 106 108

65 1660 +.01 +.04 72

62 434 -60

772

nb

99

+13% 386 108 104 106 106 109 106

65 1571 +.12 +.16 79

71 479 -44

995

+1

97

382 108 106 109 106 111 111

64 1046 +.20 +.20 64

56 379 -61

864

nb

100

+8%

+12% 382 104 105 107 109 109 108

64 1657 -.05 +.07 65

65 426 -47

828

nb

100

+8%

+15% 377 104 105 104 107 111 106

65

782 +.54 +.46 85

71 478 17

746

-1

96

+7%

+12% 362 98 103 107 108 106 108

68 1084 +.26 +.23 72

60 413 -21

859

+6%

+10% 341 106 102 104 107 101 109

66 1853 -.20 +.10 58

75 455 -59

826

+7% +8%

• • • • • • • • • •

+10%

+9%

+9%

874 +.55 +.33 90

97 +3

102

+10%

+8%

341 108 110 108 106 106 104

68 1219 -.32 +.11 20

54 278 -56

809

+7%

+9%

334 107 103 105 108 104 108

65 1026 +.33 +.26 76

61 421 -54

654

nb

100

+12% 306 100 101 107 107 107 105

66 1090 +.39 +.10 85

48 391

667

nb

98

+6%

2

103

+7%

+7%

279 100 103 106 109 108 105

67

530 +.51 +.12 70

30 277 -44

673

-1

96

+5%

+7%

278 99 101 107 103 105 103

67 1114 -.13 +.18 35

57 321 -37

624

-3

98

+8%

+8%

259 104 106 108 105 106 103

67

864 +.15 +.03 51

33 252 -31

507

-2

96

+10%

+7%

303 105 105 106 107 112 110

90

298 +.46 +.11 54

20 201 -51

959

+1

98

+9%

299 101 105 106 109 113 108

99

521 +.14 +.08 35

26 187 -52 1148

+1

98

539 +.25 +.21 46

38 260 80

562

0

104

Fokstieren

94 1 58 1

FINDER

243651

Balisto x Epic

940892

ROCKY

351426

Shamrock x Goli

+10%

940372

SOLERO

531462

Eminem x Laudan

+8%

+16% 286 100 105 109 106 100 104

99

94 1 084

MALCOLM RF

456321

Stellando x Ramos

+7%

+10% 285 101 102 107 103 107 102

97 1645 -.12 +.03 58

61 394

-8

343

-1

100

94 1 478

REPORTER

243156

Skyfall x Belfast

+7%

+13% 284 103 106 109 103 104 100

91 1049 -.11 +.14 34

50 291 46

454

nb

97

94 1 470

FINAL

342156

Danno x Epic

93 1392 -.17 -.05 42

43 287 -31

653

-1

96

94 1 1 47

NILSON

342516

G Force x Boxer

+6%

+12% 271 104 105 105 102 105 102

95

495 +.34 +.27 53

42 289 23

571

-1

97

940999

SOLUTION

513642

Goliath x Laudan

+6%

+11% 264 108 104 106 105 103 104

96 1570 -.33 -.08 33

46 283 25

302

+1

97

940970

SAXOBEAT

432561

Epic x Bolton

978797

ATLANTIC

234165

Ramos x O Man

940936

ALLARD RF

243615

Hunter x Fidelity

940556

STELLANDO RF

543162

Fidelity x O Man

94 1 254

CRESCENDO

345216

Stellando x Planet

Basisverschil van zwartbont naar roodbont

• • •

• • • • • •

+8%

+8%

+5%

+4%

247 100 102 108 101 103 100

96 1438 -.05 +.00 56

50 344 -75

444

-1

98

+9%

+4%

245 103 107 109 109 104 105

99

249 -.05 +.15

22 103 -15

470

0

96

+2%

+8%

224 97 103 102 100 109 101

96

417 +.33 +.42 48

53 324

-5

282

+5%

+8%

213 103 106 102 99 106 102

99

658 +.14 +.14 41

36 241 29

168

-1

104

95 1742 +.07 -.05 82

56 426 36

406

-2

104

+50

+1

+5% +1

+15% 278 105 105 102 101 102 104 +3

PP = 100% hoornloze nakomelingen, P = 50% kans op hoornloze nakomelingen

10

284 104 101 106 107 112 107

+21

0

-1

0

-2

-1

+1

+582 -.21 -.11

6

+8

+11 +70

98

= BullsEye (topbevruchter)

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-10-11 (zb kaart).indd 10

19-08-19 11:21


STIERENKAART AUGUSTUS 2019

Kijk voor het complete aanbod conventioneel en gesekst sperma op CRV4all.nl/shop

230866 vrij

32

nb

99 102 106 105 115 112 117

108 108 111 109 104 103 103

113 98 101 112

113 104 98 113 111 98 102

237108 vrij

28

238291

58

+1

97 104 105 107 112 108 113

106 107 106 104 108 103 102

108 94 108 109

114 108 99 109 108 107 108

234461 vrij

26

235612

50

nb

100 104 101 107 117 112 117

109 102 103 107 104 100 98

112 95 105 113

114 107 98 116 111 101 104

235725 vrij

32

nb

100 105 106 109 115 109 116

113 104 101 108 104 107 102

108 99 104 109

113 104 100 116 109 99 102

235785 vrij

28

237157

52

-1

96 102 104 105 105 108 109

104 103 101 104 103 104 101

106 95 105 109

104 105 100 100 109 107 106

235714 vrij

32

97 104 106 104 111 108 112

107 101 100 103 101 107 104

108 95 102 110

109 106 94 111 108 101 103

233096 vrij

28

234648

50

102 107 104 104 110 106 110

105 105 106 106 100 98 105

106 95 106 107

111 117 104 107 109 109 105

234795 vrij

24

236929

48

103 98 104 106 112 109 113

110 106 105 107 103 102 101

108 100 103 109

110 103 101 113 106 101 104

230217 vrij

22

231168

45

nb

100 104 101 106 110 108 111

108 104 105 108 102 96 100

108 95 108 108

111 108 99 109 107 106 105

236345 vrij

24

237158

48

nb

98 103 103 104 105 107 108

104 102 105 106 101 102 99

106 99 100 108

103 102 98 105 106 105 103

236530 vrij

20

-1

96 100 105 105 107 107 110

107 102 101 106 100 106 102

108 95 105 107

104 100 100 109 107 99

234457 vrij

22

-3

98 102 105 107 109 112 114

105 105 102 104 106 104 102

112 94 108 113

104 101 101 106 111 99 103

233145 vrij

20

234649

45

-2

96 100 101 105 108 104 107

101 104 101 101 106 100 99

103 98

108 102 101 108 107 101 100

233757 vrij

18

235610

38

+1

98 104 101 104 110 111 112

111 105 108 106 102 96 101

114 98 106 110

110 100 108 111 105 92

220919 vrij

26

+1

98 102 103 108 111 105 111

105 109 107 106 108 96 106

104 97 105 105

112 110 90 109 107 101 101

211044 vrij

24

212407

45

98 101

103 107 97 105

103 99

94

205412 vrij

22

98 103 100 105 103 101 102

110 99 103 113

100 108 101 97 105 105 96

212197 vrij

24

+3

0

104 98

97

98 104 103 103

-1

100 102 103 106 99 113 108

98

95

97 100 97

99 105

92 104 106 95

99

96

beschikbaarheid

111 102 98 111 113 100 106

artikelcode conventioneel

111 96 104 112

ophangband

110 105 112 114 98 106 101

achterspeenplaatsing

107 105 106 104 115 111 116

achteruierhoogte

+1

uierdiepte

48

speenlengte

231875

voorspeenplaatsing

28

vooruieraanhechting

230815 vrij

beengebruik

108 108 99 106 106 102 102

klauwhoek

110 100 99 110

beenstand zij

96 104 98 104 96

beenstand achter

104 97

kruisbreedte

95 104 98 101 108 110 109

kruisligging

-1

conditie

52

openheid

236857

inhoud

26

voorhand

235490 vrij

hoogtemaat

113 103 101 115 107 101 101

totaal exterieur

105 94 108 106

beenwerk

93 101 102 103 99

uier

106 97

type

97 103 98 101 113 105 109

frame

+1

karakter

bruto-SiryX-prijs (res.)*

BESTELLEN

artikelcode SiryX**

UIER

brutospermaprijs* conventioneel

BEENWERK

melksnelheid

FRAME EN TYPE

bevruchting

TOTAAL EXTERIEUR

nb

97

97 103 104 104 108 108

101 98 101 105 100 106 101

106 96 101 110

103 99 101 100 110 101 100

220226 vrij

20

-1

96 106 98 105 109 112 111

108 103 100 104 103 94 101

112 101 107 111

106 102 104 110 105 98 103

219848 vrij

22

-1

97 104 100 102 110 105 108

105 98

104 103 100 105

108 104 104 108 110 108 108

212753 vrij

22

+1

97

109 94 102 108

109 107 101 108 107 107 107

212362 vrij

15

235609

38

-1

98 104 106 107 109 107 111

112 112 111 109 109 103 107

107 96 107 107

106 108 100 106 107 102 106

211918 vrij

16

0

96 103 104 105 104 110 109

108 105 104 105 103 102 101

113 102 99 109

100 101 102 105 106 101 101

206908 vrij

14

98 109 99 105 109 109 110

107 101 100 101 104 96 102

110 95 105 110

108 104 101 107 108 103 102

211879 vrij

22

-1

104 105 101 102 99 114 107

96 102 98 101 101 100 101

112 99 103 114

100 104 101 97 102 99

205585 vrij

12

-2

104 99

100 97 103 102

103 103 95 102 108 103 100

214641 vrij

5

+1

99 100 101 110 107 109

0

99 105 104 101 103 0

0

+1

0

+1

99 103 97

99 101 97

98 102 102 99

103 100 101 109 98 +2

0

+1

98 104

+2

-3

99

99

-1

+1

0

+1

0

0

+1

0

+2

+1

+2

+2

94

+2

* Toelichting op de kortingen zie pagina 26 ** SiryX-aanbod kan variëren. Voor het actuele aanbod bezoekt u onze webshop

CRV STIERENAANBOD ZWARTBONT

392-19 Index-NED-10-11 (zb kaart).indd 11

11

19-08-19 11:21


ROODBONT UITGELICHT

DELTA PITCHER (JETSTREAM X POTTER P X ARAM) InSire Topstier

Veel kilo’s eiwit Compacte lichaamsbouw Gezonde uiers

Jan Poppe:

‘Harde koeien met sterk beenwerk en veel kilo’s eiwit’

Jan Poppe, melkveehouder te Zwolle Better Life Gezondheid uiergezondheid klauwgezondheid vruchtbaarheid ketose afkalfgemak

108 104 107 107 107 100

Better Life Efficiëntie Inet levensduur (dgn.)

persistentie

12

104

108

112

+13%

431 0

+129

+258

+387

0

+258

+516

+774

0

+35

+70

+105

750

Delta Pitcher komt uit de befaamde familie van de Poppe Pietjes. Zijn grootmoeder is een volle zuster van Poppe Timeless (v. Aram). Jan Poppe uit Zwolle is de fokker van deze koeien en kan wel uittekenen hoe Pitcher fokt. ‘Eiwit zit er altijd bij’, zegt hij over de koefamilie die generatie na generatie consistent fokt. De Pietjes kennen dan ook al een heel lange historie. ‘De Pietjes produceren extreem veel melk’, typeert Jan, die in zijn stal vele nakomelingen van de Pietjes heeft rondlopen. ‘Het zijn harde koeien, met sterk beenwerk. Bovendien hebben de dieren ideale maten en zijn ze opvallend gemakkelijk bij het robotmelken.’ Het zijn eigenschappen die ook in het profiel van Delta Pitcher terugkomen. Zijn dochters zullen compact en degelijk gebouwd zijn met een flinke productie en veel kilo’s eiwit. Daarmee valt de appel niet ver van de (Pietjes)boom.

-5

besparing voerkosten (€) tussenkalftijd

+8%

107 100

104

108

112

100

104

108

112

108

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-12-13 (rb uitgelicht).indd 12

19-08-19 11:22


DELTA MAIKO (PERFECT AIKO X CAMION X BERTIL) Fokstier

Efficiënte dochters Positieve gehalten Persistente producentes Erie 54 (v. Maiko)

Marjan Jansen:

‘We melken graag koeien met hoge gehalten én een goed karakter’

Jarik en Marjan Jansen

Marjan Jansen, melkveehouder te Terwolde Better Life Gezondheid uiergezondheid klauwgezondheid vruchtbaarheid ketose afkalfgemak

104 105 103 108 102 100

Better Life Efficiëntie Inet levensduur (dgn.) besparing voerkosten (€) tussenkalftijd

persistentie

+6%

104

108

112

+13%

308 0

+129

+258

+387

0

+258

+516

+774

0

+35

+70

+105

326 56 103 100

104

108

112

100

104

108

112

104

CRV STIERENAANBOD

392-19 Index-NED-12-13 (rb uitgelicht).indd 13

‘De gezondheid en levensduur van onze koeien vinden we erg belangrijk’, vertelt Marjan. In 2017 namen Jarik en Marjan Jansen dan ook hun nieuwe stal in gebruik. Kortere melktijden én meer ruimte en comfort voor de koeien waren belangrijke redenen voor nieuwbouw. De veestapel bestaat uit ruim 100 roodbonte koeien en realiseert een productie van 9012 kg met 4,59% vet en 3,59% eiwit. ‘Ons fokdoel focust op koeien die makkelijk melk geven met hoge gehalten. De koeien moeten lang meegaan, een goed karakter hebben en over goede benen en uiers beschikken’, geeft Marjan aan. Maiko is bij de familie Jansen ingezet als InSire Selectstier en heeft daar één dochter opgeleverd. ‘De vaars voldoet uitstekend aan onze wensen; een efficiënte dame met uitstekende gehalten, een goed karakter en prima beengebruik. We hebben net weer rietjes van Maiko besteld.’ De combinatie van kilo’s melk, gehaltevererving, allround exterieur en een goede dochtervruchtbaarheid maken Maiko een breed inzetbare fokstier.

13

19-08-19 11:23


STIERENKAART ROODBONT EFFICIËNTIE

levensduur (dgn)

bevruchting

melksnelheid

750

nb

101

+7%

+18% 351 109 105 105 101 107 103

68 1366 +.32 +.18 92

66 482 52

439

-1

99

+8%

+14% 349 107 106 104 105 107 104

66 1449 -.11 +.17 54

68 410 10

775

nb

99

+8%

+10% 338 106 109 104 104 111 105

67 1408 -.10 +.17 54

67 409 -40

605

-1

101

+9%

+12% 327 104 109 107 105 111 103

64

709 +.07 +.22 38

45 275 25

749

nb

100

+7%

+10% 320 101 105 104 107 105 108

68

546 +.43 +.28 62

44 317

-5

749

+1

101

+5%

+11% 301 103 103 105 107 103 102

65

960 +.25 +.07 66

41 321

0

872

nb

101

Inet (€)

-5

kg eiwit

69 431

kg vet

64 1580 -.11 +.13 60

% eiwit

+13% 353 104 107 104 108 107 107

% vet

+8%

kg melk

98

afkalfgemak

+1

ketose

847

uiergezondheid

68 2126 +.35 +.01 131 77 621 39

vruchtbaarheid

+22% 406 104 96 104 108 101 107

geboortegemak

+5%

NVI

bvk (€)

% betrouwbaarheid

klauwgezondheid

Better Life Efficiëntie

afstamming

Better Life Gezondheid

aAacode

naam

robotgeschiktheid

GEZONDHEID

A2A2

stiercode

NIEUW

InSire Topstieren 94 1 949

JACUZZI

243615

Livington x Incentive

942093

PITCHER

531426

Jetstream x Potter P

94 1 752

ANRELI

234156

Riverboy x G Force

942042

FAITHFUL

351426

Anreli x Rocky

94 1 853

GOAL

435261

Armada x Maestro

942079

LISTROTTO

236183

Rody x Maestro

94 1 895

MOUTARD

432561

Bram x Cupido

942074

JACKO PP

432561

Leader P x Brasil

94 1 7 1 8

ROSEBUD

243165

Filou x Atlantic

94 1 996

PUNCH P

243561

Rosebud x Bolt

94 1 6 1 7

CARNIVAL

324516

Jester x Try

94 1 676

SANDER P

234165

Jester x Twist P

342516

Perfect Aiko x Camion

342516

Maddock P x Impuls

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

+7% +6%

+6%

276 103 105 108 100 106 107

+11% 275 104 104 107 102 103 108

68 1466 -.26 +.13 41

65 369 -82

507

0

104

71

775 +.36 +.20 67

46 339

-5

480

0

107

-2

263

+1

102

+4%

+9%

242 100 104 104 103 109 102

68 1414 -.21 -.01 43

50 316

+5%

+5%

193 97 106 104 101 105 106

69

641 +.23 +.08 49

30 237 -37

307

+2

103

+6%

+13% 258 101 103 105 104 108 102

90

829 +.23 +.15 58

43 308 56

326

+1

100

+7%

+10% 258 104 103 107 104 106 102

95

942 -.05 +.24 38

56 326 16

593

nb

95

+4%

+13% 244 103 97 107 104 105 105

93 1838 -.15 -.25 67

41 333 14

418

+2

94

+4%

+10% 224 102 102 106 100 105 98

92

36 303

313

nb

103

44 204 -26

442

0

102

21 123 21

226

+1

98

388

+2

103

Fokstieren 94 1 4 1 4

MAIKO

94 1 208 POTTER P 94 1 392

FUN P

153624

Aikman x Magna P

94 1 374

LIBERO

243651

Deluxe P x Fidelity

94 1 20 1

DIRECTOR

435261

Direct x Burton

940843

VALENTINO

354126

Arroyo x Kylian

94 1 039

PASCAL

426351

Glorious x Fidelity

94 1 484

TICKET

165243

Colorado x Chanel

940924

COLORADO

243165

940665

PASSE

243615

• • • • •

541 +.54 +.19 71

2

+4%

+6%

208 95 102 103 102 113 107

94 1079 -.47 +.06

+5%

+7%

192 96 106 103 105 107 97

99

+4%

+7%

175 97 104 102 103 107 102

99 -145 +.63 +.30 44

19 170

+6%

+1%

169 106 104 104 103 105 107

89

622 -.22 +.02

9

24 124 -51

276

+1

100

Arroyo x Lawn Boy

+7%

+1%

150 104 105 105 107 103 111

99

422 -.33 -.04

-9

12

-28

133

+2

97

Kylian x Mr Burns

+2%

Basisverschil van roodbont naar zwartbont

• •

-1

+17% 187 99 -3

-21

0

5

261 +.06 +.14 17

35

-4

98 100 99 108 100

98 1018 -.10 +.03 36

39 251 81

484

+1

98

+1

-11 -70

-50

-1

0

+2

+1

-1

-582 +.21 +.11 -8

PP = 100% hoornloze nakomelingen, P = 50% kans op hoornloze nakomelingen

14

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-14-15 (rb kaart).indd 14

19-08-19 11:23


STIERENKAART AUGUSTUS 2019

Kijk voor het complete aanbod conventioneel en gesekst sperma op CRV4all.nl/shop

230383 vrij

22

232477

45

97 102

103 97 102 107

108 105 99 106 110 105 103

235916 vrij

26

237348

48

beschikbaarheid

110 104 106 108 113 104 104

artikelcode conventioneel

106 94 103 110

ophangband

achterspeenplaatsing

achteruierhoogte

26

uierdiepte

237076 vrij

speenlengte

105 106 99 107 104 102 102

voorspeenplaatsing

103 104 99 104

vooruieraanhechting

101 101 100 103 100 104 98

beengebruik

52

klauwhoek

235613

beenstand zij

29

beenstand achter

234022 vrij

kruisbreedte

106 103 95 111 111 103 102

98 104 93

kruisligging

108 97 105 108

conditie

bruto-SiryX-prijs (res.)*

BESTELLEN

artikelcode SiryX**

UIER

brutospermaprijs* conventioneel

BEENWERK

98 100

106 99

openheid

99 110 108 109

inhoud

type

98

voorhand

frame

99

FRAME EN TYPE

hoogtemaat

karakter

98

beenwerk

melksnelheid

+1

uier

bevruchting

totaal exterieur

TOTAAL EXTERIEUR

nb

101 103 101 102 106 104 106

-1

99 100 97 103 112 108 110

107 98

nb

99 102 99 104 109 106 108

106 100 100 106 98

-1

101 106 98 105 109 107 109

99 105 95 101 107 97 100

111 90 111 109

110 104 104 108 106 100 100

232841 vrij

28

nb

100 103 99 104 105 110 108

98 104 98 103 104 99

109 99 104 110

108 100 106 106 103 101 99

236183 vrij

24

+1

101 105 102 104 112 108 112

105 99 101 107 97 100 103

107 100 105 107

108 101 101 110 111 96 102

233448 vrij

28

234650

48

nb

101 101 99 103 107 107 108

105 98 101 105 100 104 95

108 99 107 106

105 99 102 104 109 97 100

236533 vrij

26

237814

48

0

104 104 102 105 111 105 110

105 105 101 104 104 103 98

105 95 107 105

110 107 98 110 109 102 100

229602 vrij

26

230487

48

0

107 104 98 100 110 106 108

101 99

99 101

106 97 105 106

109 103 100 111 106 101 100

235495 vrij

24

236472

48

+1

102 102 106 105 112 108 113

105 105 106 108 99 102 107

107 101 103 107

111 103 103 111 111 101 99

221397 vrij

18

+2

103 99 103 106 107 104 108

105 102 102 104 101 100 108

103 103 99 104

107 95 111 109 106 93

229015 vrij

14

231035

40

+1

100 100 105 103 108 106 109

106 102 99 104 98 104 105

104 104 102 106

106 98 105 108 107 106 109

219871 res.*

26

nb

95 105 98 102 107 100 103

98 101 97 101 101 99

99

101 110 95 104

108 102 107 109 103 102 101

215198 vrij

18

+2

94 102 100 105 109 112 112

101 103 109 115 95

98

110 103 100 113

107 104 104 104 115 110 108

216273 vrij

22

220090

45

nb

103 102 98 100 107 109 108

99 101 96

96 101 95 104

112 90 102 113

109 102 96 105 105 97

219007 vrij

20

0

102 101 103 104 106 114 112

109 104 106 106 101 101 100

110 96 111 114

105 101 101 105 108 101 100

215196 vrij

18

108 100 103 101 98

107 102 104 107

111 106 97 110 108 107 102

210941 vrij

12

+1

98

98 102 101 110 108 110

99 106 98

96

99

99

99

97

97

97

97 106

95

96

+2

103 108 103 105 107 105 108

105 103 103 105 103 102 99

106 92 107 107

107 100 94 107 107 104 103

211887 vrij

14

+1

100 104 101 104 111 108 111

107 104 104 105 101 96 100

109 93 110 109

112 99

220550 vrij

16

+2

97 104 104 106 112 107 112

108 103 103 104 103 100 106

106 97 105 107

113 110 97 112 105 110 110

211189 vrij

16

215954

35

+1

98

98

97

98 108 108 107

101 98

96

99

98 100 99

107 105 97 109

107 105 97 107 107 104 102

205668 vrij

5

-1

0

0

0

-2

-1

-2

+3

-1

0

-1

0

+1

-1

0

-1

0

0

-1

0

97 112 105 96

-2

-1

-2

-2

99

-2

res.* Vanaf 1 oktober vrij * Toelichting op de kortingen zie pagina 26 ** SiryX-aanbod kan variëren. Voor het actuele aanbod bezoekt u onze webshop

CRV STIERENAANBOD ROODBONT

392-19 Index-NED-14-15 (rb kaart).indd 15

15

19-08-19 11:25


GRAZING

ZO EFFICIËNT MOGELIJK MELK UIT GRAS ‘Tot aan de derde snede ga ik volle bak beweiden. Dat betekent normaal dag en nacht beweiden. Op die manier kunnen de koeien zelf ruim 7 kilo droge stof per dag uit de wei halen. Het gras is dan ook het meest smakelijk.’ Jaap Hartman (31) uit Toldijk is een echte beweider. Dat komt deels doordat zijn melkveebedrijf met 74 hectare (waarvan 60 hectare grasland) en 150 koeien redelijk extensief is. En mede door de derogatie-eis van 80 procent grasland beschikt hij over veel gras. ‘Daar wil ik dan zo veel mogelijk uithalen. Inkuilen kan, maar veel beter is het om de koeien aan het begin van het seizoen zo veel mogelijk zelf het gras op te laten halen.’ Dat zorgt wel voor de nodige uitdagingen. Door de gortdroge zomer van vorig jaar is het grasland direct grenzend aan de stal verdroogd. ‘Daar zit nu pootgoed in. Na de oogst kunnen we het opnieuw inzaaien, waardoor we hopelijk volgend jaar de koeien weer dag en nacht kunnen laten weiden tot aan de derde snede.’ Hartman heeft roodbonte en zwartbonte holsteins door elkaar lopen. Qua gezondheid focust hij in zijn fokdoel op uiergezondheid, voerefficiëntie, klauwgezondheid en sterk beenwerk. Productie in kilo’s is voor hem niet heilig, gehalten zijn dat wel. ‘Ik wil een gezonde, gemakkelijke veestapel met een goede productie en hoge gehaltes’, vat Jaap samen. Daarom zet hij momenteel regelmatig de roodbonte stier Jacuzzi (Better Life Efficiëntie van +19%) in, maar ook Anreli (Better Life Efficiëntie van +18%) en Moutard (Better Life Efficiëntie van +10%). Van de zwartbonte stieren gebruikt hij regelmatig Treasure en Lendor, met name om de hoge gezondheidsstatus en hij heeft in het verleden veel gewerkt met Mobile. Bij jongvee met hoge verwachtingswaarden wordt gesekst sperma gebruikt, koeien die niet direct passen in het fokdoel, worden geïnsemineerd met Belgisch witblauwe stieren. Efficiëntie is een thema waar Jaap zich de komende jaren op wil gaan richten. Dat is een van de redenen waarom hij meedoet aan

16

‘Ik wil zo veel mogelijk melk uit gras maken met weidegang’ – Jaap Hartman, melkveehouder te Toldijk

Amazing Grazing, een groot beweidingsproject geïnitieerd door LTO en NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie). Vanaf april dit jaar maakt hij als testbedrijf van Nedap deel uit van een groep veehouders, bij wie onder andere de vreet- en herkauwtijd in de wei wordt gemeten via halsbandsensoren. ‘Uiteindelijk willen we op deze manier meten hoeveel kilo droge stof een koe opneemt in de wei.’ Daar kan Hartman de ruwvoergift ’sžžavonds in de stal dan weer op afstemmen. Maar het kan ook een signaal zijn dat er iets met de weide aan de hand is of met de koeien. Naast beïnvloeding van voerefficiëntie via management ziet Jaap ook wel mogelijkheden om deze via genetica te verbeteren. ‘Het is heel goed dat CRV hierin het voortouw neemt. Het helpt mij om zo veel en zo efficiënt mogelijk melk uit gras te maken met zo veel mogelijk beweiding.’

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-16-17 (grazing).indd 16

19-08-19 11:28


Fokken op graslandkoeien Wie stieren zoekt die koeien geven die gemakkelijk weiden, kan bij CRV voor zwartbont en roodbont holsteinstieren selecteren met een hoge graslandindex. Deze graslandindex is speciaal voor de Nederlands-Vlaamse omstandigheden ontwikkeld en is samengesteld uit kenmerken die weidende melkveehouders hebben

brutospermaprijs* conventioneel

vrij

vrij

32

780839

DELSANTO

232026

res.

22

941958

LUNAR

1 14

234461

vrij

vrij

26

780840

QUANTICO

232085

res.

22

940892

ROCKY

1 14

211044

vrij

vrij

24

940556

STELLANDO RF

1 12

205585

vrij

a

12

769864

CONNACHT

224878

res.

18

942133

ABUNDANT P RF

1 12

237108

vrij

vrij

28

780838

OVERLORD PP

232500

res.

18

941084

MALCOLM RF

1 12

212197

vrij

a

24

780089

TRIPLESTAR

224732

res.

18

941922

JACOBUS

111

233757

vrij

a

18

941915

LUSTRUM

111

233145

vrij

vrij

20

94 1 58 1

FINDER

111

220919

vrij

a

26

942033

BONJOUR

111

235490

vrij

a

26

Esperanto x Reflector Chuck x Pepe Shamrock x Goli Fidelity x O Man Ranger x Fun P

Stellando x Ramos Topgear x Mobile Topgear x Let it Snow Balisto x Epic Sidekick x Guard

naam afstamming

artikelcode conventioneel

235725

Zwartbont

stiercode

1 15

artikelcode conventioneel

JIGGER

naam afstamming

graslandindex

942045

stiercode

beschikbaarheid

BESTELLEN

brutospermaprijs* conventioneel

beschikbaarheid VLA

BESTELLEN

beschikbaarheid NL

NIEUW

aangedragen: een niet al te grote koe met een brede voorhand, een goede conditiescore, sterk beengebruik en een hoge persistentie en vruchtbaarheid. Voor de overige rassen biedt CRV ook stieren die uitblinken op deze kenmerken.

Nieuw-Zeeland zwartbont holstein

Roodbont

Hazael Dauntless Freedom x Fairmont Mint Edition San Ray FM Beamer ET S2f x Kahurangi GB Topgun

Nieuw-Zeeland jersey Kingpin x Maumau Broadlin Aussiegold P x Pan Ilex P Superstition x Likabull

Nieuw-Zeeland kruisling holstein-jersey 781339

PELORUS

Beamer x Solaris

232309

res.

18

Fleckvieh 781276

MESIAS

2 1 6927

vrij

24

769414

WALK

22 103 1

vrij

22

Wille x Vanstein Watt x Bfg Reumut

941853

GOAL

1 15

232841

vrij

vrij

28

942079

LISTROTTO

1 15

236183

vrij

vrij

24

76151

CADENCE

211698

a

24

941374

LIBERO

111

219007

vrij

a

20

780017

TONKA

23 1 807

res.

20

941201

DIRECTOR

1 10

215196

vrij

a

18

942093

PITCHER

109

237076

vrij

vrij

26

769062

BARKSDALE

22 1180

res.

18

941718

ROSEBUD

109

229602

vrij

vrij

26

768005

KINDLE

21195 1

a

18

941617

CARNIVAL

108

221397

vrij

vrij

18

Mrij

942042

FAITHFUL

107

235916

vrij

vrij

26

940185

DIRK

205243

vrij

20

941208

POTTER P

107

215198

vrij

a

18

940106

KOEN

205 1 99

vrij

18

941039

PASCAL

107

211887

vrij

a

14

Armada x Maestro Rody x Maestro Deluxe P x Fidelity Direct x Burton Jetstream x Potter P Filou x Atlantic Jester x Try

Anreli x Rocky Maddock P x Impuls Glorious x Fidelity

Brown swiss Brookings x Top Acres C Wonderment Driver x Altajoel

Jersey Marvel x Forest Glen Avery Action Dj Zuma x Jax Bungy

Buster x Daniel Buster x Lars

* Toelichting op de kortingen zie pagina 26 Voor complete informatie over deze stieren, bekijk de webshop

SiryX Zoals u van ons gewend bent, hebben we altijd een passend aanbod gesekst sperma. Naast het aanbod in deze catalogus hebben we doorlopend van diverse stieren SiryX beschikbaar. Voor het actuele aanbod raadpleegt u onze webshop. CRV STIERENAANBOD GRAZING

392-19 Index-NED-16-17 (grazing).indd 17

17

19-08-19 11:28


FLECKVIEH

EDISON

(ETOSCHA X WOHLTAT X RUMGO)

Beste bespiering Hoog percentage eiwit A2A2-vererving

GEZONDHEID

56

37

1

+4%

+6%

133 113 103 109 108 112

72

661 -.06 +.08

23

30

1

Watt x Reumut

+6%

+7%

132 104 113 113 115 111

92

715 -.21 +.00

12

25

1

432561

Watnox x Mandela

+5%

+8%

132 116

97 116 117 109

99

934 -.21

-.04

21

29

1

MOCCA P

564132

Mahango x Vorum

+5%

+9%

132 108 111 108 107 107

75

798 +.04 +.08

36

34

1

78 1 609

MALAWI

Mint x Wohltat

+6%

+9%

131 113

99 122 122 105

74

554 +.09 +.09

30

26

1

78 1 276

MESIAS *

561432

Wille x Vanstein

+2%

+6%

127

96 109 110 109

95

865 +.09 +.08

43

37

1

769 1 45

HARIBO *

546321

Hutera x Rurex

+2%

+7%

126 119 100

94

99

970 +.10

-.02

48

32

1

768470

RALDI *

513642

Rau x Poldi

+9%

+7%

126 112 116 127 127 107

99

745 -.16

-.06

18

21

1

767983

MAGIC *

423651

Manton x Hulock

+6%

+5%

126 108 123

99

329 -.10 +.13

5

21

1

767754

MINT *

651423

Manigo x Rau

+6%

+8%

125 102 100 128 129

-.11

16

26

1

78078 1

HONGKONG PP

435261

Hoffnung x Polarbaer

+5%

+6%

125 125 101 109 108 105

66

460 +.11 +.07

28

21

1

780 1 73

REMMEL *

432516

Ricki x Rumgo

-4%

+4%

123

97

99 1102 -.16 +.00

32

38

1

768705

HADDOCK *

Wildwest x Ratgeber

+3%

+6%

121

94 109 110 110 112

97

361 +.29 +.12

38

22

1

765857

RUMBO *

531426

Rau x Safir

+3%

+2%

113

93 103 113 114 107

99

495 -.15 +.08

8

24

1

432516

Osmium x Levier

+7%

+8%

131 111 111 113 113

99 516 +.12 +.00

31

18

1

kg eiwit

995 +.18 +.03

kg vet

72

% eiwit

88 114

% vet

% betrouwbaarheid

90

kg melk

afkalfgemak

98

afstamming

celgetal

uiergezondheid

134 106

Fleckvieh

aAacode

GZW

+6%

naam

A2A2

-2%

stiercode

vruchtbaarheid

EFFICIËNTIE

geboortegemak

Better Life Efficiëntie

Better Life Gezondheid

NIEUW

Binnen SAP worden de fleckviehstieren op Duitse basis geadviseerd.

780850

PASCAL

423561

Herzschlag x Vanadin

78 1 597

EDISON

534162

Etoscha x Wohltat

7694 1 4

WALK *

534162

7694 1 5

WOBBLER *

78 1 279

• •

• • •

98

89

97

96

94

98

97 115 96

92 108

99 1021 -.31

Montbéliarde 766660

GALILEO *

* Dochtergetest 18

95

PP = 100% hoornloze nakomelingen, P = 50% kans op hoornloze nakomelingen

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-18-19 (fleckvieh).indd 18

19-08-19 11:32


CROSSFIT

voor een passende kruising Met CrossFit werkt u met de kruising die past bij uw bedrijfsvoering en uw wensen. Ieder ras binnen CrossFit heeft zijn unieke voordelen en door rassen te combineren die bij u passen, verankert u de specifieke raskenmerken en is het heterosiseffect de extra winst.

CROSSFIT GEZONDHEID

KRUISING: HOLSTEIN X FLECKVIEH h o l s tei n

Met de CrossFit Gezondheid-kruising holstein x fleckvieh

X

fokt u een zeer vruchtbare en zelfredzame koe met goede producties uit gezonde uiers. De goede bespiering levert ook extra opbrengsten uit omzet en aanwas.

speenlengte

uierdiepte

achterspeenplaatsing

ophangband

artikelcode conventioneel

beschikbaarheid

brutospermaprijs * conventioneel

artikelcode SiryX

bruto-SiryX-prijs (res.) *

110

111

105

117

110

98

112

88

115

96

107

100

109

103

233539

res.

20

119

114

nb

100

104

119

109

105

104

103

110

102

102

97

119

86

106

109

104

235826

res.

22

114

119

97

81

103

95

113

76

92

97

113

101

106

116

119

92

115

113

221031

vrij

20

118

121

-2

101

104

108

114

108

106

99

105

104

99

106

106

93

100

100

101

213968

vrij

24

125

117

nb

97

100

112

113

108

98

102

97

100

101

114

93

109

110

100

102

234548

res.

20

120

122

nb

106

98

115

113

93

97

102

97

97

107

108

108

96

108

111

112

235047

res.

18

128

100

nb

99

105

116

103

91

105

105

115

102

107

104

115

91

103

113

113

216927

vrij

24

127

100

0

118

91

113

109

110

90

102

95

94

90

115

109

109

99

106

103

219451

vrij

22

114

115

+1

97

104

120

111

107

101

118

89

108

95

116

115

94

110

100

105

213666

vrij

18

110

114

0

104

100

112

112

97

101

96

108

102

95

112

122

96

108

95

91

214293

vrij

14

214371

40

115

116

0

110

101

122

128

79

104

105

110

91

107

109

111

99

102

110

114

214477

vrij

20

219656

45

118

108

nb

97

102

112

104

93

104

97

100

98

88

106

109

76

108

111

109

233947

res.

16

234613

45

125

101

nb

101

118

126

102

111

115

118

103

122

100

113

130

100

104

123

108

213239

vrij

24

233241

45

120

103

nb

100

100

111

97

105

99

96

109

105

128

101

103

92

104

99

110

219527

res.

20

112

98

+2

96

99

111

95

99

94

114

88

104

99

102

112

115

98

105

112

204481

vrij

12

116

116

nb

95

104

116

117

94

106

101

103

99

96

113

111

101

111

112

105

207607

vrij

22

= BullsEye (topbevruchter)

CRV STIERENAANBOD FLECKVIEH

392-19 Index-NED-18-19 (fleckvieh).indd 19

voorspeenplaatsing

117

vooruieraanhechting

105

beenstand zij

inhoud

nb

kruisbreedte

hoogtemaat

100

kruisligging

bespiering

133

bevruchting

beenwerk

BESTELLEN

uier

UIER

frame

BENEN

melksnelheid

FRAME EN TYPE

levensduur

TOTAAL

k vieh

Milchwert

TIE

f lec

* Toelichting kortingen zie pagina 26 19

19-08-19 11:32


BROWN SWISS EN JERSEY

ALLBRIGHT

(HAMPTON X JACKSON X WONDERMENT)

Hoge productie Balansrijke dochters Beste uiers

PTA % eiwit

PTA vet (pond)

PTA eiwit (pond)

levensduur (PL)

167

5.6

1.0 2.81

93 1076

-.01

+.03

41

43

4.4

nb

78 1 665

ALLBRIGHT

234

Hampton x Jackson

+3%

+3%

428

177

5.3

-0.4 2.91

61 1548

-.07

-.02

45

47

3.1

nb

1

780579

SILVER

624

Kannon x Cadence

+3%

+4%

424

179

5.8

-1.0 2.88

65 1069 +.05

+.03

54

42

2.6

nb

1

7800 1 7

TONKA *

531

Driver x Altajoel

+2%

+2%

360

129

5.2

1.0 2.89

88

+.01

40

23

3.5

nb

1

769467

GET LUCKY *

351

Huray x Top Acres C Wonderment

+2%

+6%

332

151

6.8

0.1 3.00

91 2162

-.18

-.13

42

40 -0.8

+2

767 1 5 1

CADENCE *

156

Brookings x Top Acres C Wonderment

+7%

+3%

275

125

4.5

-2.3 2.85

98 1058

-.02

+.02

39

39

1.2

+1

1

76974 1

DAREDEVIL

261

Shiloh Jackson Brady x Bosephus

+2%

+1%

158

75

5.9

-2.8 2.99

79

843

-.06

-.01

20

26 -0.2

nb

1

766387

BROOKINGS *

642

Payoff x Denmark

+7%

-2%

125

87

4.1

0.4 2.84

99

213 +.05

+.07

19

23 -0.3

+2

1

+3%

+8%

539

161

nb

-1.1 2.99

75

931 +.06

+.05

57

43

5.7

nb

+5%

+5%

538

166

nb

-0.2 2.95

77 1128 +.02

+.02

58

44

5.3

nb

517

147

nb

1.2 3.01

75

526 +.16

+.05

57

29

5.5

nb

+0%

+6%

403

111

nb

-1.2 3.01

75

533 +.15

+.06

56

32

3.2

nb

+3%

+4%

402

125

nb

-0.5 2.94

76

548 +.07

+.06

41

31

3.5

nb

+5%

+5%

398

111

nb

-1.1 2.84

98

440 +.07

+.01

35

18

6.2

-1

+13% +5%

367

113

nb

2.4 2.72

96 -497 +.34

+.12

41

6

4.7

nb

252

70

nb

1.5 3.04

74 -550 +.24

+.07

19

-6

5.2

nb

bevruchting

PTA % vet

432

PTA melk (pond)

+4%

% betrouwbaarheid

+5%

celgetal (SCS)

Payssli x Alibaba

vruchtbaarheid (DPR)

435

aAa-code afstamming

geboortegemak (CE)

totaalindex (PPR/JPI)

DARIO*

naam

A2A2

768744

stiercode

Lifetime Net Merit

EFFICIËNTIE

Better Life Efficiëntie

GEZONDHEID

Better Life Gezondheid

NIEUW

Brown swiss Amerikaanse brownswissbasis

Jersey

Amerikaanse jerseybasis

942069

WHODAT P

243561

Radical P x Marlo

942008

COHORT

423156

Ahlem Axis Comanche x Shan Mar Hilario Chisel

942068

ARRIVE

423651

Uncle Luke x Mackenzie

9420 1 7

STRIKE

342156

Marlo x All Lynns Artist Virgil ET

942065

CHRISTTY P

423651

Faria Brothers Tarheel x Jer Z Boyz Critique P

769062

BARKSDALE *

345216

Marvel x Forest Glen Avery Action

768005

KINDLE *

135426

Dj Zuma x Jas Bungy

942034

PRIMAL

423651

Evangelo Del Primero x Vj Lacca

*Dochtergetest 20

596 +.07

• • •

+7%

+2%

PP = 100% hoornloze nakomelingen, P = 50% kans op hoornloze nakomelingen

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-20-21 (crossfit jersey-bs).indd 20

19-08-19 11:34


CROSSFIT

Betere vruchtbaarheid bij driewegkruising Met driewegkruising profiteert u optimaal van het heterosiseffect en een lange levensduur. U fokt koeien met veel inhoud. De koeien zijn vruchtbaarder, presteren goed op een sober rantsoen en hebben een prima aanleg voor melk. Constant 102 (v. Magic)

CROSSFIT GEZONDHEID

KRUISING: HOLSTEIN X FLECKVIEH X BROWN SWISS

best beenwerk en een laag celgetal.

UIER

k vieh

BESTELLEN

235729

45

-0.3

0.00

0.20 0.70 0.30 0.10 -0.20

0.10 0.30 -0.30

-0.30 -0.10 -0.10 0.10 1.10 1.20 0.50

231807 res.

20

233733

45

99 0.73

0.3

0.70

2.80 0.80 0.80 0.50 0.40

0.00 0.30 0.20

0.00 1.20 1.70 -0.80 -0.20 0.60 1.30

229879 res.

20

230891

45

+1

106 0.88

0.2

1.10

0.70 1.00 0.50 0.10 0.50

0.00 0.50 0.90

1.10 0.80 1.50 -0.30 -0.20 0.60 -0.20

211698

24

215482

45

nb

100 1.40

0.3

1.40

1.80 0.60 1.20 0.30 0.00

0.90 -0.20 0.40

2.30 1.90 0.10 1.50 0.90 1.20 -1.00

231129 res.

18

+2

102 0.69

0.3

0.60

0.20 0.90 -1.00 0.70 0.30

0.10 0.10 0.60

0.90 0.20 0.90 0.00 0.30 0.90 -1.00

204837

20

nb

107 0.26

+2

beschikbaarheid

24

artikelcode conventioneel

233767 res.

speenlengte

1.90 0.90 1.00 0.50 0.70 2.40 -1.60

voorspeenplaatsing

0.60 0.20 0.40

0.0

ophangband

0.70 0.60 0.90 -1.10 -0.30

107 1.40

uierdiepte

1.00

nb

achteruierbreedte

achteruierhoogte

vooruieraanhechting

20

0.60

beenstand achter

237574 res.

0.3

beenstand zij

1.00 0.90 0.70 0.30 -0.10 1.30 -0.40

0.0 -0.40 -1.90 -0.60 -0.60 0.60 -0.70

klauwhoek

-0.30 0.70 0.20

101 0.79

kruisbreedte

0.40 -0.20 0.60 0.10 -0.20

nb

kruisligging

45

openheid

221497

99 -0.18

kracht

20

nb

hoogtemaat

220518 res.

uier (UDC/JUI)

0.30 -1.20 0.30 -0.40 -0.70 0.60 -0.50

melksnelheid (MS)

0.40 -0.30 0.00

bevruchting

bruto-SiryX-prijs (res.)*

BEENWERK

f lec

artikelcode SiryX

FRAME EN TYPE

X

brutospermaprijs* conventioneel

totaal exterieur (GPTAT)

beenwerk (mobility/F&L)

EXTERIEUR

ho

b row n

X

bare en gezonde koe met mooie producties,

is s

ein

fleckvieh x brown swiss fokt u een zeer vrucht-

ls t

sw

Met de CrossFit Gezondheid-kruising holstein x

a

a

nb

nb 24.77 0.39

1.9

0.80

nb 0.60 -0.70 0.30

1.00 -0.70

nb

2.60 2.10 0.40 3.00 0.00 -0.60 0.50

235421 res.

20

236034

45

nb

nb 22.68 0.20

2.00

2.90

nb 1.70 0.90 1.00

1.00 0.10

nb

2.00 1.20 1.30 2.20 0.20 1.40 -0.80

234089 res.

18

234506

40

nb

nb 23.82 0.46

1.80

1.90

nb 0.60 0.40 0.90

1.10 -0.90

nb

2.10 1.90 0.50 2.50 0.70 0.70 1.20

235595 res.

20

236028

45

nb

nb

1.94 0.14

1.10

0.30

nb 1.30 0.60 0.20

0.50 -0.10

nb

0.00 1.20 1.00 -0.50 0.50 -0.30 0.40

230415 res.

18

230973

40

nb

nb 24.68 0.48

2.10

1.10

nb 1.10 -0.70 1.10

1.20 -0.90

nb

3.00 2.20 0.80 1.80 0.10 1.50 0.00

231236 res.

18

233202

40

-1

nb 23.19 0.32

1.30

0.30

nb -0.10 -1.40 0.80

0.70 -0.70

nb

3.00 0.50 -0.10 3.00 -0.20 0.30 -0.20

221180 res.

18

nb

nb 10.66 0.02

0.20

-1.70

nb -0.60 -0.20 -0.50

0.30 0.20

nb

0.80 1.10 -0.50 1.60 -0.40 -0.50 -0.40

211951

a

18

nb

nb 24.83 0.34

1.20

1.30

nb 0.40 -0.50 0.60

1.10 -0.40

nb

2.30 1.40 0.30 2.80 0.70 0.00 0.40

234492

a

18

234815

40

lingen

* Toelichting kortingen zie pagina 26 CRV STIERENAANBOD BROWN SWISS EN JERSEY

392-19 Index-NED-20-21 (crossfit jersey-bs).indd 21

21

19-08-19 11:35


MRIJ

PRIMEUR P (DON QUICHOT P X EWALD X BALTIMORE)

Heterozygoot hoornloos Beste uiers Goedgebouwde dochters CROSSFIT GEZONDHEID

KRUISING: HOLSTEIN X MRIJ

Met de CrossFit Gezondheid-kruising holstein x mrij fokt u een compacte en vruchtbare koe die eiwitrijke melk produceert. De goede bespiering levert ook extra opbrengsten uit omzet en aanwas.

h o l s tei n

X

Mrij-fokstieren

melksnelheid

bevruchting

levensduur (dgn)

vleesindex (vli)

Inet (€)

kg eiwit

kg vet

% eiwit

% vet

kg melk

% betrouwbaarheid

afkalfgemak

EFFICIËNTIE

ketose

uiergezondheid

klauwgezondheid

vruchtbaarheid

geboortegemak

NVI

afstamming

Better Life Efficiëntie

aAacode

Better Life Gezondheid

naam

GEZONDHEID

A2A2

stiercode

NIEUW

mrij

(Het geboortegemak ligt bij mrij op zwartbontbasis 3 punten hoger en op roodbontbasis 2 punten hoger)

940 1 85 DIRK

Buster x Daniel

+3%

+5% 159

94 102 103 109 101 103

87

-79 +.21 +.09 10

3

31 103 525

+3 94

940 1 8 1 RIVAAL

Rudolf x Matthijs

+2%

+4% 143

88 102 102 105 105 104

88

-73 +.34

-8

3 101 213

0 96

940 1 06 KOEN

Buster x Lars

-1%

+6% 124

87 103 100 103 102

88

261 +.11 +.08 19

15 103 102 350

+1 100

940858 FLAVIO

645213

Donald 563 x Nicator

+1%

+8% 115 101 102

94 103 104 103

86 1287 -.42

35 209

98 377

+3 96

940859 BERNARD

354126

Baltimore x Marnuel

+4%

+5% 113

99 104

99 101 108 112

86

-45 +.43 +.20 25

11

96 324

-1 104

940678 MARTHA 287 RUDOLF 432561

Rudolf x Marnuel

+2%

+5%

92

91 102

99 103 108 108

87

662 -.26

22 121 100 191

0 104

940285 MENTOR

Menno x Buster

+0%

+3%

80

91

95 107 106 105

90

86

219 -.10 +.01

3

9

94 1 433 CONSTANT

531462

Albert x Baltimore

+0%

+5%

67

98

99

98

99 100 103

78

177 +.32 +.05 29

10

940955 MUSTANG

432516

Owen x Daniel

+1%

+5%

54

99

99 102

98 103 108

85

940699 MORENO

435216

Menno x Dorus

-1%

+1%

34 101

99

98 103

97

99

98

-.08 18

-.16 25

-.03 11

92

44 100 255

nb 97

97

94 310

nb 100

300 +.22 +.06 28

15 121 101 138

+2 99

86

302 +.11 +.12 21

19 124

90 -73

0 99

Jonge mrij-stieren 94 1 789 RIVER

516342

Rivaal x Baltimore

+3%

+6% 177 103 103 101 103 104 106

vw

369 +.35

-.04 40

11 132

99 281

+3 101

942 1 36 HOORNAAR

462531

M 287 Rudolf x Baltimore

+3%

+7% 153

98 103

99 102 106 107

vw

691 +.06

-.02 35

24 179

98 277

nb 105

942036 RODA

423561

Koen x Diman

+2%

+6% 139

94 103 101 102 104 101

vw

515 +.10 +.03 30

21 153 100 313

nb 101

942 1 1 3 RUDO

564132

Koen x Matthijs

+1%

+5% 131

93 103 103 103 101

96

vw

320 +.06 +.06 18

16 106 100 261

nb 101

942 1 39 BORDEAUX

543621

Constant x Koen

+0%

+6% 109

97 101

99 102 100 101

vw

352 +.26 +.02 33

14 127

98 283

nb 100

942 1 68 PRIMEUR P*

435261

Don Quichot P x Ewald

+1%

+5%

vw

310 +.17

10

98 252

nb 104

* Bevat 25% holstein 22

74 101 101 100 101

99 100

-.02 25

95

PP = 100% hoornloze nakomelingen, P = 50% kans op hoornloze nakomelingen

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-22-23 (mrij).indd 22

19-08-19 11:36


Wim en Theo van Dinther, melkveehouders te Oss ‘Je wilt de raskwaliteiten behouden, maar met het mrij-ras wel meegaan met de tijd.’ Wim van Dinther uit Oss insemineerde zijn Tineke 301 daarom met de in Duitsland gefokte Don Quichot P (v. Landschot 3249) en zo kwam Meervelder Primeur P ter wereld. Een 75 procent mrij-stier waarvan de helft van de kalveren geen horens zal ontwikkelen na de geboorte. Van Dinther zocht de koe en de stier heel secuur bij elkaar uit. ‘De Tinekes zijn koeien met veel melktype, glasharde benen en een excellente uier.’ De moeder van Primeur P, Tineke 301, kreeg maar liefst 88 punten voor haar uier en heeft inmiddels drie lijsten afgesloten. Met 5,2% vet en 3,99% eiwit. De vader van Primeur P is Don Quichot P, een mooie roodgekleurde, robuuste stier. ‘Zijn grootvader is Diman’, zegt Van Dinther. ‘Daar kwamen heel duurzame sterke koeien van.’ Primeur P doet zijn naam eer aan en stelt mrij-fokkers in de gelegenheid te kiezen voor hoornloze fokkerij. ‘We kunnen hoornloosheid beter maar beschikbaar hebben binnen ons ras’, redeneert Van Dinther, terwijl hij zich ook realiseert dat er daardoor wat ander bloed bij de mrij's komt. ‘Als er dwang komt op hoornloos fokken ben je misschien wel genoodzaakt naar een compleet ander ras over te stappen.’

‘We kunnen hoornloosheid maar beter beschikbaar hebben’

103 100 101 113 104 102 108

105

+1 100

108 106 104 102 105 103 106

103 107 107 107

+3 96

105

-1 104

104 105 102 104 103 103 105

104 101 103 104

97 105 101

103 102

0 104

101 103 104

107 103 100 102 103 100 100

94

96 100

99 101 98

99 103 104 103

nb 97

104

nb 100

100 104 101 106 102

+2 99

104 103 106 105

0 99

105

98 104 102 107 105 105

92

98 104

97 106 104

97 106 107

97 103

96

98

95 107 104

98

96

99

99 102

achterspeenplaatsing

18

98

209234 vrij

a

18

99 104 103

209235 vrij

a

18

beschikbaarheid NL

a

artikelcode conventioneel

205 1 99 vrij

ophangband

18

achteruierhoogte

uierdiepte

speenlengte

voorspeenplaatsing

vooruieraanhechting

beengebruik

a

103 101 100 104 104 104 103

205243 vrij

104

96 105

109 107

95 110 109 108 105

205242

99 101 101

104 102 101 105

98 102

94 100 102 105 104

99

100

103 106

92

96 103

105 106

88 104

103 100

98 103

103

96 104 103 100

105 104

96 108

103

97

103

99 102

100 103

92

107 109 107 104 102

98

98

98

94 101

92 101 103

101 102 100 104 101 97

20

96 102

99 106

99 106 112

a

105 104

98 102 102 101

94

BESTELLEN

brutospermaprijs* conventioneel

0 96

UIER

beschikbaarheid VLA

104 100 102 105 102 102 104

klauwhoek

beenstand zij

+3 94

99

92 102

beenstand achter

kruisbreedte

BEENWERK

kruisligging

conditie 97

inhoud

98 103 103 104

voorhand

openheid

hoogtemaat

totaal exterieur

FRAME EN TYPE

bespiering

beenwerk

uier

type

frame

karakter

melksnelheid

bevruchting

TOTAAL

Wim van Dinther:

98

99 105 91

95

97

97 100 100

99

98 104 105

99

97 103 107

107 105

99

99 101

a

97

96

205672

a

a

10

98 102 104 100

99

205323

a

a

16

95 100 108 107 106

2 16 167

a

a 16/40**

98

99

97 102 105 104 100

2 1 0927 vrij 20568 1

a

a

16

a

12

** SiryX reserveren (artikelcode 237708)

+3 101

104 100 100 111 104

nb 105

98

99 104

99 101

99

105 100

96 104

108 107

93 107 107 108 106

230399 vrij

104 101 100 105 104 100 104

104 100

99 104

99 101

99

104 102

96 104

105 102

97 103 103 102 102

236 1 95

nb 101

104 103 102 103 104 101 104

102 104 103 103

99

99 100

104 100 101 103

100 102

95 102 103 104 103

nb 101

105 105 103 104 105 101 106

104 104 104 106

99 100 102

104 101 101 104

98 104

nb 100

102 104 102 105 102 101 105

103 101 105 108

96 101 101

103 101

99 102

nb 104

101

96

101 105

95 100

97

98 105

99

lingen

99 107

96 100

104

99

97 100 105

94 101

a

16

a

a

16

234474

a

a

16

99 101 104 106 105

235728

a

a

16

102 102

97 103 103 105 104

236 1 90

a

a

16

103 105

98 102 105 104 101

236536

a

a

16

* Toelichting kortingen zie pagina 26 CRV STIERENAANBOD MRIJ

392-19 Index-NED-22-23 (mrij).indd 23

23

19-08-19 11:36


CROSSFIT CROSSFIT MET FLECKVIEH EN HOLSTEIN VOOR SOEPELE BEDRIJFSVOERING ‘We hebben een simpele, ongecompliceerde bedrijfsvoering’, vertelt Judith Heeren-van Dijk over het melkveebedrijf in Den Ham dat ze samen met haar man en ouders runt. ‘Daar hoort ook een koe bij die kan omgaan met een simpel rantsoen van veel weidegang, kuilgras, mais en brok.’ Na enig uitproberen van verschillende rassen blijkt de fleckviehkruising helemaal aan de eisen van de melkveehouders te voldoen. De oudste koeien zijn inmiddels vijfdekalfs en een heel strak kruisingsschema heeft Judith niet. ‘We bekijken de stierkeus achter de koe. Heeft ze kracht of conditie nodig of juist meer melk?’ Werken met een vleesstier doen ze niet. ‘Het ondereind van de veestapel gaat bij een fleckviehstier, dat levert ook beter bevleesde kalveren op.’ Bij de pinken zorgt het StierAdviesPro-

gramma (SAP) met een goede hf-stier voor makkelijke geboorten. ‘Een stier met goede gehalten, een functionele kruisligging en eentje die niet te groot fokt’, somt Judith de eisen op. Een aandachtspunt vindt ze nog wel de afkalfleeftijd van de kruislingvaarzen. ‘Die houden we strak op 24 maanden, bij het ouder worden is de kans op vervetten en dus zwaardere kalvingen te groot.’ We zijn zeer tevreden met onze keuze voor CrossFit met fleckvieh en holstein. ‘Bijna 10.000 kilo melk per koe gemiddeld, een tussenkalftijd van 390 dagen en dat met heel veel arbeidsgemak. En oh ja, ook probleemloos op de robot waar we sinds een half jaar mee melken.’

‘De stierkeus bepalen we achter de koe. Heeft ze conditie of melk nodig?’ – Judith Heeren-van Dijk, melkveehoudster te Den Ham

Met CrossFit werkt u met de kruising die past bij uw bedrijfsvoering en uw wensen. Ieder ras binnen CrossFit heeft zijn unieke voordelen en door rassen te combineren die bij u passen, verankert u specifieke raskenmerken en is het heterosiseffect de extra winst.

CROSSFIT Gezondheid Gezondheid en gemak staan voorop bij deze kruising U fokt een gezonde, vruchtbare en zelfredzame koe met een fraaie conditie, die vlot afkalft en die onder verschillende omstandigheden optimaal kan produceren.

24

CROSSFIT Efficiëntie Efficiëntie en economie gaan hand in hand Dit kruisingstype staat voor compacte koeien die veel produceren, lang meegaan en het voer efficiënt omzetten in vet en eiwit. Met deze hoogproductieve en duurzame veestapel maximaliseert u de bedrijfsrendabiliteit.

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-24 (crossfit).indd 24

19-08-19 11:37


LOKALE RASSEN

artikelcode conventioneel

beschikbaarheid

brutospermaprijs* conventioneel

Fries-Hollands

234968

res.

16

TIMO

rood

20 1 293

res.

16

970703

JONKHEER ROS

zwart

2057 1 9

res.

16

60086

GERRIT

rood

2 10411

zvs

1 6/40**

941579

WANICA’S CAS

zwart

220 1 04

a

16

naam afstamming

Lakenvelder

766463

RM SOCHAR

39878

JAN VAN NOORDEINDE

Moerbeek Bas x Tittenser Hylke Jubilaris x Martin 17

zwart

215226

res.

16

942062

zwart

234371

res.

14

60061

SJAAK Sjimmie van d’n Horst x Markus 1 Mona’s Marcel x Norbert J van Nienoord x Wim

Blaarkop 941711

GOVERT

942060

A2A2

rood

stiercode

kleur

BESTELLEN

brutospermaprijs* conventioneel

beschikbaarheid

kleur

naam afstamming

artikelcode conventioneel

BESTELLEN

A2A2

stiercode

NIEUW

rood

228407

a

16

HENDRIK

zwart

234958

a

16

941540

SUNNY 4

zwart

220008

a

16

941710

DE COCK

zwart

228386

a

16

941713

FRANCI

zwart

228409

a

16

zwart

201251

a

16

zwart

231854

a

18

rood

238078

a

16

Jochem 2 x Abel’s Heino 31 Hem. Udo x Italie’s Flip

Gozer x Bertus Cas x Toon

* Toelichting op de kortingen zie pagina 26 ** SiryX reserveren (artikelcode: 2 1 1 054)

Simon x Appie van Luxemburg

• •

Leo 4 x Simon Joost x Meyenhorst Pascal

Pelorus

Witrik 60020

SANDY BOY

780056

PHRYSO SHEIK

942209

BONO

Roels x Marty

Phryso Milky Way x Magna P Martha 287 Rudolf x Baltimore

KRUISLING BESTELLEN

Better Life Efficiëntie

NVI

% betrouwbaarheid

artikelcode conventioneel

beschikbaarheid

brutospermaprijs* conventioneel

artikelcode SiryX**

bruto-SiryX-prijs (res.)*

Cigar Crone x Buckarby

+5%

+4%

224

vw

229606

a

16

60084 LEGENDE *

534

Legend x Jublend

+7%

+8%

193

97

207441

a

18

60083 IMPOSANT *

456

Imposium x Fitlist

+5%

-3%

168

98

201333

res.

16

941404 KEMPER *

243

Remco x Spencer

-2%

+9%

167

72

216056

res.

14

781339 PELORUS

513

Beamer x Solaris

+6%

+8%

232309

res.

18

naam

aAacode

afstamming

A2A2

342

stiercode

Better Life Gezondheid

Kruislingstieren

Kruislingstieren (roodbontbasis) 941747 VICKIE

* Dochtergetest

CRV STIERENAANBOD LOKALE RASSEN EN KRUISLING

392-19 Index-NED-25 (lokale rassen-kruisling).indd 25

Bij gebruik van kruislingstieren kiest u voor de kracht van meerdere rassen in één stier. De selectie is vooral gericht op geboortegemak en de gezondheidskenmerken vruchtbaarheid en uiergezondheid. Bovendien wordt sterk gelet op beenwerk en een goede melkproductie met aantrekkelijke gehalten. Door het extra heterosiseffect hebben kruislingstieren vaak een prima bevruchtend vermogen.

* Toelichting op de kortingen zie pagina 26 ** SiryX-aanbod kan variëren, voor het actuele aanbod bezoekt u onze webshop 25

19-08-19 11:37


TOELICHTING FOKWAARDEN Verklaring gebruikskenmerken

Verklaring onderbalkkenmerken < 96

> 1 04

Hoogtemaat

klein

groot

Voorhand

smal

Inhoud

< 96

> 1 04

< 96

> 104

Klauwhoek

weinig

veel

Geboortegemak

zwaar

licht

breed

Beengebruik

zwak

krachtig

Afkalfgemak

zwaar

licht

weinig

veel

Vooruieraanhechting

los

vast

Melksnelheid

traag

snel

Openheid

weinig

veel

Conditie

weinig

veel

Voorspeenplaatsing

wijd

nauw

Karakter

nerveus

rustig

Kruisligging

oplopend

hellend

Speenlengte

kort

lang

Kruisbreedte

smal

breed

Uierdiepte

diep

ondiep

Beenstand achter

hakkig

recht

Achteruierhoogte

laag

hoog

Beenstand zij

recht

krom

Achtersp.plaatsing

wijd

nauw

Ophangband

zwak

sterk

SPREIDINGSTABEL FOKWAARDEN Nederland

88

92

96

100

104

108

112

Duitsland Amerika

64

76

88

100

112

124

136

–3

–2

–1

0

1

2

3

TOELICHTING KORTINGEN EN BESCHIKBAARHEID De spermaprijzen excl. btw gelden vanaf 16 augustus 2019 tot en met 5 december 2019. Deze prijzen kunnen op ieder moment aangepast worden en levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor de meest actuele prijzen en status van beschikbaarheid kunt u de website van CRV raadplegen. De genoemde prijzen betreffen brutoprijzen. Hiernaast treft u een toelichting op de kortingen die CRV biedt.

Kwantumkorting

Transactiekorting bij bestelling De transactiekorting geldt alleen voor het bestelde conventionele sperma. Wel telt in

klasse in aantal doses

levering op verzoek

de bestelling het aantal doses SiryX-rietjes mee voor de bepaling van het kortingspercentage op het conventionele sperma. Bestelde doses die op de wachtlijst komen, tellen automatisch mee bij de korting. Doses die gereserveerd worden, vallen per reservering onder de transactiekorting.

Korting bij automatische betaling Automatische incasso van uw factuur levert u een korting op van 1 procent (op de factuur).

Internetbestelkorting

Transactiekorting

klasse in aantal doses

26

Kwantumkorting bij inseminatie Dit is een kwartaalkorting over de doses conventioneel sperma die in dat kwartaal in combinatie met een inseminatie zijn afgenomen. Voor SiryX geldt geen kwantumkorting, wel telt het aantal doses SiryX in combinatie met inseminatie mee voor de bepaling van het kortingspercentage op het conventionele sperma.

geplande levering

3-9

0%

3-9

0%

2%

10-19

2%

10-19

0%

2%

20-39

5%

20-39

0%

5%

40-59

10%

40-59

10%

10%

60-79

15%

60-79

15%

15%

80-99

20%

80-99

20%

20%

100-119

22%

100-119

22%

22%

120-149

24%

120-149

24%

24%

150-199

26%

150-199

26%

26%

200-299

28%

200-299

28%

28%

300+

30%

300+

30%

30%

Wanneer u de bestelling van sperma zelf invoert via internet, ontvangt u een korting van € 5,– per bestelling (minimale ordergrootte 10 doses sperma).

Beschikbaarheid a

= op aanvraag. Vraag naar deze stieren bij uw inseminator, dan is het sperma binnen twee weken beschikbaar. res = reserveren zvs = zolang de voorraad strekt

CRV STIERENAANBOD AUGUSTUS 2019

392-19 Index-NED-26-27 (korting-contact).indd 26

19-08-19 11:47


WIE IS UW VEESTAPELADVISEUR? Vul op www.crv4all.nl uw ubn-nummer in om te zien wie uw veestapeladviseur is.

CRV KLANTENSERVICE

Voor het opgeven van tochtige dieren bel: Noord

NEDERLAND 088 00 24 440

026 38 98 201 Midden

E-mail klantenservice.nl@crv4all.com

026 38 98 203

Website www.crv4all.com/klantenservice

026 38 98 207

Zuid

TOELICHTING KI-OPGAVE Zwartbont Fokstier

Code

Mrij

Code

320

Fokstier

322

InSire Topstier

115

Proefstier

103

InSire Selectstier

101

Pinkenstier

BullsEye (topbevruchter)

650

Gewenste stier

210

Bwb-gebruikskruising

432

Stier in overleg

760

321

Fleckvieh

553

InSire Topstier

120

Service

InSire Selectstier

102

Tochtcontrole

59

BullsEye (topbevruchter)

651

Drachtcontrole

66

Pinkenstier

211

Pinkenstier Roodbont Fokstier

CRV STIERENAANBOD

392-19 Index-NED-26-27 (korting-contact).indd 27

Code

212 Code

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de leveringsvoorwaarden van CRV van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 091 0 1 003. Wij sturen u deze op verzoek kosteloos toe.

Code

27

19-08-19 11:48


SAP: DE PERFECTE MATCH VOOR UW VEESTAPEL U wilt koeien die passen bij uw bedrijf, uw toekomstplannen en uw fokdoel. Fokkerij lijkt soms wel een puzzel. StierAdviesProgramma (SAP) helpt u bij het vinden van de juiste stukjes. Maar SAP is meer dan een paringsprogramma en zorgt ervoor dat u met minimale inspanning maximale vooruitgang realiseert. Ook dat is waar BETTER COWS | BETTER LIFE voor staat.

‡ BEST PASSENDE PARING

‡ PERSOONLIJKE BEGELEIDING

‡ OBJECTIEF ADVIES OP MAAT

Op basis van alle beschikbare

Uw eigen SAP-adviseur ondersteunt

Aangepast aan uw wensen en

data, zoals merkerfokwaarden,

u bij het opstellen van uw fokdoel en

stelt maximum grenzen om inteelt

exterieurbeoordeling, aAa-codering.

inzicht in de genetische vooruitgang.

te beperken.

Zelf de voordelen van SAP ervaren? Vraag nu geheel vrijblijvend een persoonlijk stieradvies aan. Neem contact op met uw veestapeladviseur of de CRV Klantenservice via 088 00 24 440 (Nederland) of 078 15 44 44 (Vlaanderen).

BETTER COWS | BETTER LIFE

392-19 Index-NED-28.indd 1

CRV4ALL.NL CRV4ALL.BE

19-08-19 11:49

Profile for CRV.

CRV Stierenaanbod augustus 2019 - Nederland  

Uw stierenaanbod voor een betere veestapel. De spermaprijzen excl. btw gelden vanaf 16 augustus tot en met 5 december 2019. BETTER COWS| BET...

CRV Stierenaanbod augustus 2019 - Nederland  

Uw stierenaanbod voor een betere veestapel. De spermaprijzen excl. btw gelden vanaf 16 augustus tot en met 5 december 2019. BETTER COWS| BET...

Advertisement