Page 1

Actividades grupais:

QUE É SAD COMPLEMENTARIA?

ACTIVIDADES

§Excursións e saídas culturais §Obradoiros de estimulación de

Consiste nun grupo de actividades do programa de axuda a domicilio complementaria para maiores, a través do cal, Cruz Vermella pretende evitar situacións de illamento e soidade ofrecendo actividades lúdicas, educativas, culturais e terapéuticas.

Actividades individuais:

memoria

§Acompañamentos dentro e fóra do

§Educación de adultos

domicilio para realizar tarefas da vida cotidiá como xestión de recetas, paseos ou ben propiciar compañia

§Centro de ocio

§Estimulación

§Taller de novas tecnoloxías

xerontolóxica no fogar

§Taller de manualidades

§Asesoramento en

§Talleres de psicomotricidade

productos de apoio

§Cine

§Promoción de

hábitos saudables Realízase grazas ao equipo de voluntariado de persoas maiores que organizan as actividades e obradoiros.

§Transporte

adaptado


DIRIXIDO A §Persoas

maiores de 60

anos con discapacidade física, psíquica ou sensorial.

Asemblea Comarcal de O Baixo Miño r/Agustín Nandín Lomba, 1­baixo 36780, A Guarda Telf. 986 61 46 09 laguardia@cruzroja.es

Asemblea Local de A Estrada Avd. Vigo, 3 bajo 36680, A Estrada Telf. 986 57 10 57 laestrada@cruzroja.es

Asemblea Comarcal de O Salnés Pza. da Constitución, 3 36600, Vilagarcía de Arousa Telf. 986 51 22 44 arosa@cruzroja.es

Asemblea Local de Ponteareas r\Oriente, n°8, Centro Social 1ª planta 36860, Ponteareas Telf. 986 64 17 94 ponteareas@cruzroja.es

Asemblea Comarcal de Vigo r/ Ecuador, 16 36203, Vigo Telf. 986 42 36 66 vigo@cruzroja.es

Comité Provincial de Pontevedra r/ Cruz Vermella, 26 36002, Pontevedra Telf. 986 85 21 15 pontevedra@cruzroja.es

§Persoas

Acode ás nosas oficinas na provincia se estás intersado en participar.

Financiado por:

Humanidade Imparcialidade Neutralidad Independencia Voluntariado Unidade Universalidade

Servicio de Axuda a Domicilio Complementaria

Ayuda a domicilio complementaria Pontevedra  

Tríptico ayuda a domicilio complementaria Pontevedra