Page 1

CALENDARIO DE EXAMES FINAIS DE MATERIAS PENDENTES Maio 2014 Día

Materia/as

Hora

6

Inglés

15:30 a 17 h.

13

Matemáticas

15:30 a 17 h.

14

E. Plástica e Visual

15:30 a 17 h.

15

Música / Educación Física

15:30 a 17 h.

20

Tecnoloxía

15:30 a 17 h.

21

Francés

15:30 a 17 h.

22

Física e Química / Ciencias Naturais

15:30 a 17 h.

27

Ciencias Sociais / Xeografía e Historia

15:30 a 17 h.

28

Lingua Castelá e Literatura

15:30 a 17 h.

29

Lingua Galega

15:30 a 17 h.

exames finais de materias pendentes  
exames finais de materias pendentes  
Advertisement