Page 1

VISIONØLGOD

Overordnet mål At øge omsætning og indtjening for det enkelte medlem og hermed hele området.


Vision, mål og indsatsområder Ølgod Vestjyllands bedste by at bo i Mål:

Mål:

Mål:

Mål:

Nettotilflytning på 100 familier inden udgangen af 2012

Ølgods borgere skal score i top på årlig tilfredshedsmåling

Tiltrække og fastholde nye virksomheder og butikker

Vækst i indtjening hos ØHH’s medlemmer

Turisme i tæt samarbejde med Varde Erhvervs- og Turistråd

Initiativer og indsatsområder (som vil rykke helt vildt): Attraktive byggegrunde som er mindst et niveau bedre end der, hvor målgruppen bor. Udbyg området ved Skoven og Hallen til et mekka for børnefamilier med lækre byggegrunde, flot naturbeliggenhed, skole og fritidsaktiviteter i ét område. Daginstitutioner med åben i perioden helt fra 05.30 til 22.30. Skab Jyllands bedste skole med kvalitet i undervisning, moderne læringsstile, døgnåbent, lektiecafé, holdundervisning, mv. Helhedsplan for Ølgod by der anskueliggør en vision for fremtidens byplan med golfbane, fritidsmekka, byggegrunde, flytning af fodboldbaner, attraktiv oase i midtbyen, forskønnelse af indfaldsveje, forbedring af Storegade.

Initiativer og indsatsområder (basis og forbedringer): Igangsættelse, målrettet arbejde med og målrettet kommunikation/PR af VisionØlgod på landsplan. En perlerække af markedsføringsaktiviteter – direkte kommunikation med målgruppen: Direct mails hver måned, super hjemmeside, mv. Ungdomshus Unik service i alle byens butikker Fælles sekretariat for foreningslivet Forskønnelse af Storegade

”Vilde fritidsaktiviteter”: Definer alle de aktiviteter og faciliteter, som gør Ølgod til et fritidsmekka for børn og unge.

Café

Nyt kultur- og foreningshus i det gamle Rådhus med biograf, teater, vinsmagning, folklore, mv. Direkte samarbejde/sammenhæng med nuværende kulturhus, bibliotek, museum.

Attraktive seniorboliger

Lokal Invest A/S (Er både et indsatsområde og en ressource). Væksthus for industri, håndværk og servicefag.

”Kulturbus”

Byens borgere må gerne prale Gode idrætsfaciliteter Private institutioner


Byudviklingchefens arbejdsområder 2010 til 2012 Koordinering af, og initiativtager til opstart af alle opgaver omkring den nye »VISIONØLGOD« Unik service. Samarbejde med Varde kommune om helhedsplan, børnepasning m.m. Være koordinator i forbindelse med afvikling af events.

Være inspirator til et udvidet og bedre sammenhold i byen. Koordinere tiltag mellem detail, håndværk, industri og foreningerne, således at der bliver fælles fodslag. Finde job til ægtefælle.

Fange ”Den Gode Historie” holde medlemmerne orienterede om tiltag og udvikling i byen.

Via netværk arbejde for at tiltrække midler til brug ved nye tiltag.


VisionØlgod 2010 – 2012 Årligt medlemsbidrag Plusbutikker: Grundbeløb Øvrige medarbejdere Kontingent ØHH

incl. 1 person pr. stk

kr. 13.000 kr. 2.000 kr. 4.000

Håndværk og virksomheder Årligt Bidrag:

VISIONØLGOD

Kontingent ØHH

Kr. 6.000 Kr. 10.000 Kr. 15.000 Kr. 20.000 Kr. 25.000

Kr. 4.000 Kr. 4.000 Kr. 4.000 Kr. 4.000 Kr. 4.000

1-4 ansatte 5-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte + 50 ansatte

Medlemskab af VisionØlgod: Medlemskab af VISIONØLGOD giver ret til at være Plus-medlem og dermed aktivt medlem i markedsføring, profilering, uddannelsestilbud, arrangementer m.m.

Desuden giver det mulighed for at trække på udviklingschefen til konkrete opgaver for det enkelte medlem.

Næste Skridt: Bestyrelsen tegner ny tre-årig kontrakt gældende fra 1/1 2010 til 31/12 2012.

Ingen stigning – mulighed for nedsættelse af indbetaling – i forhold til:

Ved den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen forslag til kommende års kontingent og indbetaling til VISIONØLGOD.

Antal medlemmer Aktiviteter

ØLGOD Håndværker- og Handelstandsforening

Vision Ølgod  

Overordnet mål:At øge omsætning og indtjening for detenkelte medlem og hermed hele området.