Page 1

TEIXITS URBANS RESIDENCIALS EN LA TRANSFORMACIÓ RECENT DE LES CIUTATS ESPANYOLES


EXPOSICIÓ + PUBLICACIÓ EXPOSICIÓ + PUBLICACIÓ_ 

“20 20 CIUTATS ESPANYOLES CIUTATS ESPANYOLES”

CIUTATS DEL NORD CIUTATS DEL SUD

GIJÓN LLEIDA MANRESA PALMA DE MALLORCA PAMPLONA SALAMANCA SAN SEBASTIAN SANTANDER SANTIAGO DE COMPOSTELA TERRASSA VITORIA ALGECIRAS ALMERÍA BADAJOZ CACERES CIUDAD REAL CORDOBA GRANADA HUELVA MURCIA


EXPOSICIÓ

panell CIUTAT panell

A2/A4 (1)

A2/A4 (3) A

0

A2/A4 (2)

(1) (2) Anàlisi Relació urbanístic FRAGMENT CIUTAT amb ciutat

A2/A4 (4)

(4) (3) Estudi Anàlisi FRAGMENT ordenació creixement FRAGMENT

PUBLICACIÓ


EXPOSICIÓ CIUTATS DEL NORD / CIUTATS DEL SUD


A0


PUBLICACIÓ CIUTATS DEL NORD / CIUTATS DEL SUD


300x300mm


TEIXITS URBANS RESIDENCIALS EN LA TRANSFORMACIÓ RECENT DE LES CIUTATS ESPANYOLES

Presentación 30 ciudades españolas crece br