Page 1

"Vi engagerar oss i ditt fĂśretag och vill att du ska bli framgĂĽngsrik."


"För oss är personligt engagemang viktigt. Vi skapar livslånga relationer med våra kunder."

Vilka är Cederblads Cederblad & Co är ett registrerat revisionsbolag med kontor i Kristianstad och Malmö. Sedan starten 1977 har vi hjälpt våra kunder med kvalificerade tjänster inom revision, redovisning och rådgivning. Idag är vi 20 specialister som hjälper dig att utveckla verksamheten och ekonomin. Vi har auktoriserade och godkända revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter. Våra kunder är i första hand fåmansföretag men även olika typer av organisationer som t.ex. församlingar, banker och kommunägda företag. Vi hjälper alla typer av kunder, oavsett om verksamheten drivs som aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening, stiftelse eller enskild firma.


Vi förstår din verklighet För oss är det personliga engagemanget viktigt. Vi är en aktiv affärspartner och ett kreativt bollplank i ekonomiska frågor. Vi engagerar oss i ditt företag och vill att du ska bli framgångsrik. Våra medarbetare ger dig värdefull kompetens som kan vara avgörande för hur ditt företag lyckas. Vi har långsiktiga relationer med flertalet av våra kunder. Vi är själva företagare och förstår din verklighet. Med Cederblads får du en drivande partner och ett ovärderligt stöd vid din sida. Vi plockar ut spetskompetens för varje uppdrag. Ingenting är omöjligt.

Lokalsinne och världsvana Cederblads spelar en aktiv roll för näringslivets utveckling lokalt och regionalt. Vi är starka på hemmaplan samtidigt som vi har ett värdefullt internationellt och nationellt nätverk av specialister. Det skapar möjligheter för dig även på den globala marknaden.

"Vi lever i samma värld som våra kunder. Vi är själva företagare."


Våra tjänster Revision Revision är en kvalitetssäkring av den information ditt företag lämnar i sin årsredovisning. Det är viktigt att omvärlden får en rättvisande bild av företaget. Revisionen är det bästa sättet att skapa förtroende och trygghet – se den som en årlig hälsokontroll av din verksamhet.

Exempel på våra tjänster: »» Lagstadgad revision »» Efterfrågestyrd revision »» Internrevision »» Intygsgivning

Redovisning Vi hjälper dig med redovisningen så att du får mer tid att utveckla företaget och skapa en lönsamhet. Vi sköter allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut och årsredovisningar. För att göra det enklare för dig har vi olika paketlösningar för små och medelstora företag oavsett om din verksamhet är ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.

Rådgivning Rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vi är en aktiv samtalspartner och ger dig värdefulla råd och analyser av din verksamhet. Vår erfarenhet inom ekonomi och juridik ger dig en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag lyckas. Vi engagerar oss i ditt företag och vill att du ska känna dig trygg i dina beslut.

Exempel på våra tjänster: »» Bokföring »» Lönehantering »» Bokslut »» Årsredovisning »» Bokslutsrapport »» Koncernredovisning »» Deklaration »» Outsourcing

Exempel på våra tjänster: »» Ägar- och bolagsrådgivning »» Bolagsbildning »» Likviditetsplanering »» Företagsöverlåtelser »» Generationsskiften »» Skatterådgivning »» Ekonomistyrning

Kvalitetssäkrad byrå Våra tjänster kvalitetssäkras enligt ISA av Far vilket skapar en trygghet för våra kunder.

KristianstadSkontoret

Malmökontoret

Besöksadress: Björkhemsvägen 11, Kristianstad Postadress: Box 538, 291 25 Kristianstad Tel: 044-187270 • Fax: 044-109794 crab.kristianstad@cederblads.se

Södra Tullgatan 4, 211 40 Malmö Tel: 040-100410 • Fax: 040-120178 crab.malmo@cederblads.se

www.cederblads.se

Presentation  
Presentation  

presentationsmaterial

Advertisement