Page 1


· Renovables Energia solar. Energia hidràulica. Energia geotèrmica. Energia eòlica. E. de mars i oceans.

· No renovables Combustibles fòssils. C. nuclears. Agrocombustibles


L'energia solar és l'energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable ja que l'energia rebuda del Sol no minva pel fet d'utilitzar-la.+info

Energies


Energia hidràulica és una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua.+info

Energies


L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la Terra destinada a la desintegració d'elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta i de l'energia solar absorbida per la capa terrestre. +info

Energies


Energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes. +info

Energia


Els mars i oceans tenen un gran potencial energètic amb el qual els humans esperen poder obtenir electricitat i energia útil.+info

Energia


Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per la fossilització de matèria orgànica: el carbó, el petroli i el gas natural.+info

Energies


El combustible nuclear 茅s el combustible utilitzat en la generaci贸 d'energia nuclear.+info

Energia


Un agrocombustible ĂŠs el terme amb el qual es denomina a qualsevol tipus de combustible que derivi directa o indirectament de l'agromassa dels seus residus.+info

Energies

Energies  

Energies Renovables i no renovables