Page 1

GUIÓ 0. Introducció. El per què d’aquesta xerrada. Anna Estela (3’) Explicar que intentarem contextualitzar el Pontbiblio en totes les iniciatives d’alfabetització informacional, l’estat de la qüestió del projecte i suggerir recursos per aprofundir en la “filosofia” 1. Lectura crítica i alfabetització informacional: una missió de les biblioteques públiques. 1. Formació d’usuaris vs alfabetització informacional. Carme Galve (10’) - Les biblioteques públiques - Els CRAI 2. ALFARED. www.alfared.org 2. La competència informacional: una missió de les escoles. Glòria Durban (10’) 1. Introducció. Les males pràctiques: COPY&PASTE de Google, professors que mediatitzen la cerca, infoxicació 2. El cicle de la informació: cerca, tractament i síntesi. 3. Iniciatives i apunts metodològics.C-INFO Aula, BE2, Pont biblioescola 3. Pont Biblioescola. Carme Galve (5’) - Objectius. - Resultats. 4. L’experiència des del punt de vista del professorat. Anna Ma Sistach (10’) 5. Debat

Guió conferencia  

3. Pont Biblioescola. Carme Galve (5’) - Objectius. - Resultats. 2. La competència informacional: una missió de les escoles. Glòria Durban (...