Page 1

Comsit Leopoldov s.r.o. Holubyho 35 920 41 Leopoldov, Slovakia T: 00421 33 7320 679 F: 00421 33 7320 678 I: www.comsit.sk

621828

SK

www.uniortools.com

E

Minikatalóg 2011 - 2012

psky výrob uró

ca

Minikatalóg 2011 - 2012

SK

• SK

O d r. 1 9 1 9


• SK

GARANCIA UNIOR dáva záruku na všetko jeho náradie pre chyby spôsobené vadou alebo únavou materiálu. Takéto náradie bude bezplatne opravené alebo vymenené pod podmienkou že bolo správne používané a zákazník je schopný predložiť príslušnú dokumentáciu. Garancia sa nevzťahuje na náradie ktoré bolo nesrávne používané, upravené, opotrebované alebo inak poškodené.

Tento katalóg je chránený autorským zákonom. Reprodukcia celého katalógu alebo reprodukcia časti katalógu sú prípustné len po dohode s Unior dd. Obrázky v katalógu sú čisto symbolické a sú určené na zobrazenie aktuálneho stavu produktov. Vzhľadom k tomu, neustále pracujeme na zlepšení našich produktov, ich vzhľad a technická špecifikácia sa môžu meniť. Nenesieme zodpovednosť za tlačové chyby a ospravedlňujeme sa za ne. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Všeobecné podmienky predaja a dodávky sa vzťahujú na všetky transakcie. Uvedené ceny sú veľkoobchodné ceny bez DPH.


E

ca

psky výrob uró

O d r. 1 9 1 9

MINIKATALÓG 2011 - 2012

www.uniortools.com


Kované časti

Sintrovanie

Ručné náradie

Šp e ciálne stroje

Turizmus

4


Unior, akciová spoločnosť je jedným z

Bohatá tradícia v kovaní výrobkov spoločne s po-

najväčších a najdôležitejších európskych

užívaním nových technologických výsledkov a vy-

výrobcov a exportérov

sokokvalitných materiálov zaručujú dlhú životnosť, zatiaľ čo tvorivé dizajnové riešenia poskytujú výni-

So svojimi piatimi produkčnými segmentmi: kované

močnú použiteľnosť, efektívnosť a príjemný vzhľad

časti, ručné náradie, strojové náradie, sintrovanie a

náradia Unior.

aktivity v turizme, bola spoločnosť odhodlaná presadzovať vysokú kvalitu, vysoké zužitkovanie vlast-

Cieľom spoločnosti Unior je implementovať systémy

ných kapacít, rozširovanie produktivity a taktiež

kvality v súlade s medzinárodnými normami a smer-

zvýšenú výnosnosť. Spoločnosť pracuje v súlade so

nicami, čo vedie k dosiahnutiu našich cieľov, k efek-

systémom certifikácie kvality podľa medzinárod-

tívnosti, k úspechom a zdokonaľovaní vo všetkých

ných štandardov ISO 9001.

oblastiach činností.

Svetová distribučná sieť

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10 3214 ZREČE, Slovenia T: +386 3 757 81 00 F: +386 3 576 26 43 E: sales@unior.si I: www.uniortools.com 5


Míľniky korporácie Unior Zo Styrie do sveta

Prvé železiarne (zlievarne) boli založené na okraji hôr Pohorje v 18. storočí. Fungovali ako väčšie kováčske dielne, v ktorých sa poľnohospodárske a remeselnícke náradia vyrábali ručne.

V roku 1919 bol založený závod Štajerska železoindustrijska družba (Štajerská spoločnosť železiarskeho priemyslu) so skráteným názvom Štajerska Zreče. Produkoval kované ručné náradie pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a rôzne iné remeslá.

V roku 1970 získal závod s novou stratégiou vývinu aj nový názov: Unior, tovarna kovanega orodja Zreče. Nový názov bol vytvorený zo slov “Univerzalno Orodje” (Univerzálne náradie), ktorými bola spoločnosť už dlhý čas známa.

V roku 1950 závod počas vojny zhorel a v rokoch po vojne bol čiastočne zrenovovaný a pod novým názvom Tovarna kovanega orodja Zreče (TKO) sa stal štátnym majetkom. Nové možnosti (obchod s náradím a spracovateľský závod na mechanické ručné náradie) boli základom rozvíjania dvoch produkčných línií: ručné náradie a kovanie v zápustke.

6


Nekonečné nadšenie nám dáva silu na dosahovanie míľnikov. Pomocou neustáleho vyvíjania počas realizácie nevyhnutných zmien a konkurenčnej výhody dôsledne prijímame nové výzvy, ktoré sa týkajú všetkých činností spoločnosti a tak zabezpečujeme úspešnú činnosť.

V polovici roku 1970 začala spoločnosť Unior stavať klimatické zdravotné stredisko Rogla a Olympijské centrum v Pohorje, a o niekoľko rokov sa začala stavba kúpeľov Terme Zreče a spolu s tým aj turistický program.

K roku 1980 etablovala spoločnosť Unior svoje meno, ako dôležitý partner v európskom automobilovom priemysle, a to ako jeden z najväčších európskych výrobcov jemného kovania a ako jeden z najväčších európskych výrobcov ojníc benzínových motorov. Počiatočný vývoj bol umožnený pomocou kontaktu s koncernom Renault, na základe ktorého bol v Zreči postavený podnik so zahraničnou majetkovou účasťou na výrobu kovaní. V rovnakom čase rozvinula spoločnosť Unior svoju produkciu homokinetických kĺbov a strojového náradia, ktoré bolo najskôr určené pre potreby spoločnosti.

V roku 1997 bola táto úspešná slovinská spoločnosť so stabilnou medzinárodnou spoluúčasťou pretvorená na UNIOR, d. d., akciovú spoločnosť. Už v tom čase spoločnosť fungovala v súlade so štandardmi kvality ISO 9001.

Unior, akciová spoločnosť, je dnes jedným z najväčších a najdôležitejších slovinských exportérov. So svojimi piatimi produkčnými segmentmi spoločnosť nasleduje v tradícii vysokej kvality a inováciách. Viazaná na vysokú využiteľnosť vlastných kapacít, zvýšila spoločnosť vedomie o značke cez viac ako 2400 zamestnancov a 32 podnikových skupín po celom svete.

2011 7


Vízia a skúsenosti hodné dôvery • jeden z lídrov v Európe • jasný pohľad do budúceho desaťročia • Takmer storočie vývoja

Začlenenie sa a činnosti skupiny Unior predstavujú základy pre jeho medzinárodné úspechy. Špeciálne operácie predstavujú základ pre inovácie vo všetkých oblastiach. Na základe skúseností a znalostí a vlastným rozvojom, Unior spĺňa očakávania svojich zákazníkov, zamestnancov a majiteľov. Stratégia skupiny sa zameriava na trvalý rozvoj a zlepšenie efektívnosti a spoľahlivosti. Unior ako stabilný a medzinárodne úspešný obchodný systém, chce posilniť svoju pozíciu ako vrcholný dodávateľ náročných výkovkov, sintrových dielov a komponentov pre automobilový priemysel, sa stal jedným z piatich najväčších výrobcov osobitného určenia strojov v Európe a na predných pozíciách v predaji nástrojov na plech v Slovinsku. Unior sa zaradil medzi špičkových európskych poskytovateľov ručného náradia a do roku 2010 chce zabezpečiť pozíciu medzi piatimi top výrobcami v Európe, pokiaľ ide o podiel na trhu. Unior posilňuje svoju povesť a s ňou úspech jeho ochrannej známky na základe splnenia potreby špecifických užívateľov, ktorým Unior ponúka inovatívne, kvalitatívne, bezchybné ručné náradie prispôsobené potrebám zákazníkov. Rozvíja novinky s využitím vlastných znalostí a prieskumu trhu svoje výrobky s použitím súčasných marketingových prístupov. Trvalý rozvoj zostal konštantný v histórii Unior kováčskeho priemyslu. Jeho história siaha až do prvej železiarne na Pohorje.

8


Medzinárodná dokonalosť ŠTANDARTY KVALITY • Ocenenie od klientov • Normy enviromentálneho manažmentu • Spoločensky zodpovedné firmy

Zodpovednosť k životnému prostrediu Vytvorením systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek medzinárodného štandardu ISO 14001, Spoločnosť Unior prijala na ochranu životného prostredia právne požiadavky a podnikla kroky, aby sa zabránilo možným nehodám a mimoriadnym situáciám. Riadenie ochrany životného prostredia sa zameriava na zníženie využívania zdrojov, zlepšenie technologických procesov a zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Cieľom programu je prispieť k pozitívnemu ekonomickému a ekologickému stavu nášho životného prostredia.

Dokonalosť prostredníctvom kvality Systém kvality podľa medzinárodných noriem s predpísanými pokynmi sprievodcu k dosiahnutiu cieľov, efektívnosti a úspechu a pre zlepšenie vo všetkých oblastiach činnosti. Unior zaviedol do svojho obchodného systému a získal certifikáciu pre nasledujúce systémy: • systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2008, • systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14001/2004, • systém zabezpečovania kvality pre automobilový priemysel v súlade s požiadavkami nasledujúcich noriem: - ISO / TS 16949, VDA 6.1, VDA 6.4.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ Sme hrdí na našu schopnosť načúvať potrebám spoločnosti, poskytujeme morálnu a finančnú podporu na širšie sociálne prostredia. Plne si uvedomujeme význam aktívnej a zodpovednej adaptáciev širšom sociálnom prostredí a snažíme sa pomôcť jednotlivým organizáciám a spoločnostiam zvyšovaním povedomia a poskytovaním finančných prostriedkov. Naša spoločnosť cíti povinnosť prispievať k rozvoju mesta Zreče prostredníctvom investícií a rozvoja cestovného ruchu, ktorý prispieva k zlepšeniu kvality svojich spoluobčanov a celkovému pokroku a prosperite v regióne. Unior tiež sponzoruje a daruje peniaze na iniciatívy a jednorázové akcie usporiadané sociálnymi spolkami a inými organizáciami. Firma každý rok sponzoruje a daruje peniaze na celý rad kultúrnych, športových a charitatívnych projektov.

Certified ISO 9001 : 2000 by

9


Vyrobené spoločnosťou Unior

Vyrobené v Európe Skupina skúsených odborníkov v jednotlivých oblastiach, ktorí vždy upravujú ponuky na najnovšie štandardy a problémy na medzinárodnom trhu a sú zodpovedný za vývoj náradia.

Kvalita materiálov a výroby je predmetom testovania v extrémnych pracovných podmienkach.

Unior produkcia je efektívna a spoľahlivá. Investuje do strojov a neustále modernizuje výrobné linky, zručnosti a skúsenosti pracovníkov, a to pre Unior zostáva nenahraditeľnou konkurenčnou výhodou.

Hlavná továreň sa nachádza v jednej z najkrajšých oblastí Slovinska. S konštantnou starostlivosťou o životné prostredie Unior zabezpečuje podmienky pre spoluprácu dvoch tak odlišných disciplín ako je cestovný ruch a kovo-spracovateľský priemysel.

10


Správne náradie pre všetky typy remeselníkov • UNIVERZÁLNE NÁRADIE • NÁRADIE PRE ŠPECIÁLNE POUŽITIE • OPTIMÁLNY POMER MEDZI KVALITOU A CENOU Univerzálne ručné náradie Unior sústavne obohacuje sortiment nástrojov určených na individuálnu skupiny remeselníkov - personálu údržby, servis strojníkov, elektrikárov, inštalatérov a ďalších profesionálnych užívateľov. Táto osobitná skupina nástrojov sa tiež orientuje na remeselníkov na opravy a údržbu bicyklov. Posledná skupina špeciálnych nástrojov zahŕňa špeciálne pneumatické náradie. Všetci profesionálni užívatelia Unior nástrojov sú potešení z dielenského náradia šitého na mieru ich potrebám. Dizajn všetkých nástrojov je založený na úplnom pochopení potrieb jednotlivých užívateľov, preto nie je prekvapujúce, že Unior náradie zabezpečuje vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov - a to aj pre tie najnáročnejšie úlohy. Veľké množstvo Unior náradia je patentované. Sú navrhované dobre premysleným konceptom na zabezpečenie efektívneho fungovania a malej fyzickej námahy a majú ergonomický dizajn a dlhú životnosť. Pôvodná implementácia riešenia zabezpečuje príkladnú použiteľnosť nástrojov vzhľadom na ich účel a estetický vzhľad. Osobitnou výhodou Unior náradia je optimálny pomer medzi kvalitou a cenou. Extrémna odolnosť a dlhá životnosť Unior náradia je zabezpečená prostredníctvom kvalitných materiálov a prísnych kontrôl počas všetkých fáz výroby.

11


Unior Partnerský program Cesta k spokojnosti zákazníkov vedie cez úzku spoluprácu s distribútormi a veľkoobchodníkmi. Vo firme Unior ponúkame marketingovú podporu vo forme pomoci na výstavách, ukážkami nových výrobkov, katalógmi a špeciálnymi brožúrami. Na našich stránkach www.uniortools.com, môže mať konečný spotrebiteľ prístup k podrobným informáciám o jednotlivých produktoch. Neustále sledujeme podmienky na jednotlivých trhoch, doporučujeme našim partnerom výber programu pre ich predaj a cenovú politiku. Všetky informácie od na-

12

šich partnerov, pokiaľ ide o reakcie z trhu preferencie kupujúcich starostlivo hodnotíme a zohľadňujeme pri vývoji nových produktov. Na rozdiel od poskytovateľov ručné náradia bez vlastnej produkcie, Unior poskytuje svojim partnerom príslušnu technickú podporu, rýchle riešenie sťažností a možnosť vytvorenia špeciálnych nástrojov na žiadosť zákazníka. Počas viacerých rokov partnerská sieť firmy Unior vyvinula účinný systém založený na pokračovaní spolupráce a vzájomnej dôvery.


nia

m

ick

u

o

Z ár

vaše ruk y

v a lit a

ka

ák

Unior ergon

O d r. 1 9 1 9

V ys o k

E

ca

psky výrob uró

é ruk väte - c o

h

13


Unior web stránka Výber náradia online Unior on-line katalóg uľahčuje objednanie produktov. Podrobné informácie o produktoch, rady a videá z používania sú len niektoré z praktických možností on-line katalógu Unior. Pripravte si zoznam produktov a odošlite ho na e-mail na najbližšieho Unior zástupcu alebo ho vytlačte a pošlite ho obyčajnou poštou.

www.uniortools.com

Vonkajšia propagácia

14

Sortiment náradia


Katalógy a brožúry Pre objednanie viď str. 332 Okrem všeobecných katalógov s celou ponute

rg

p

ro

on

omi

c

kou spoločnosti Unior tiež existujú špeciali-

ct y s– our hand

e

rg ur h ands – e

yo

pr o m ic s -

ot

e

ur h ands

on

er

ct

yo

ic

om

te

ných letákoch.

yo

gon

o

TTo ools Fram ffo e and or d rive s

IO

pro

ct

ct

IO

UN

R

vybavenia v dielni. Nové produkty spoločnosti Unior sú predstavované na príležitost-

er

I r -p

s.com tool m .unior ike.co www .unior-b www

ols nd to

náradia na bicykle, náradia na automobily a

R

UN

EN

UN

ha rer of factu manu ce 1919 sin pean Euro

zované katalógy pre náročných používateľov

ur h ands

Bike tools 2011/12

gon

pr o m ic s -

ot

e

nds

nds

rh a

rh a

ou

ou

ty

e

m ic s - pr ote c

y

no

rante

er

er

go

ty

qualit

R

R m ic s - pr ote c

Gua

U NI O

U NI O

no

gh

Hi

go

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

m ic s - pr ote c

ty

Brožúra bicyklového náradia

Wh ee

h

ee

Hig

Katalóg bicyklového náradia quality

ls, s te

Guaran

t

erin

accessor

ies

g an

Pliers

d h

ubs

Insulate

d tools

Plumbing

• Drip

tools

1929

Shears

• • Grid dolly •

Screwdr ivers Hammer and chis s, punches els

Rolle r-t 2076 ype /1

En

Pullers

Quick pipe s -

ls

e

• Multi-functi

ng too

n gi

Measuri Worksh

on

• 1 socinkjectors

op equ

e gin riv en d sel are ie 7/2 qu r d 20 ” s t fo - 2 e

Pneum

/2

ipment

atic too

ls

• A sock

Additio

Measuring tools

Insulated tools

www.uniortools.com

www.uniortools.com

on

• Strap w

ols

t

m

ic

tec

ur

han

ds – erg

on

o

n

Pro 05/2t duc catalo rench - 2

pro

ing

ce

gue

Lubrification

and ter filtration le oil-fil Adjustab 76/2 - 19 wrench

yo

filtratio

otive to

Wheels, steer

Autom

d n and tion Lubrifica

ice

Maintenan

U NIO er

mi

o c s - p r o te ct y

u

U NIO R er

an

ds

go

no

rh

o c s - p r o te ct y

an

u

r

mi

niortools .com

ds

U NIO R

o

no

www.u

go

no

rh

mi

o c s - p r o te ct y

u

www.uniortools.com

www.uniortools.com

Brožúra automobilového náradia

Meracie náradie

Izolované náradie

Dielenske vybavenie

Pneumatické náradie

Brožúry 563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS 1800, 1800 L, 1805, 1805 L EuroVISION 514 BI

sig n

i

s–

co

m

mi

la

a

i

z ilo

– tr ik r at d a

ljš

a

Elektrikárske multifunkčné kliešte

Vozík na náradie Eurovision

Bezpečnostná obuv

PLUS nožnice so vsadenými čeľusťami

ilit y.

PLUS Kliešte na svorníky

15

ility!

rab la

de

du

vost!

�lji dr

vz

Werk uges! ze es

rd

p r ac y

ortu mf -d

ko

rk! wo

rt

oe

fo

delo!

no

ob

it!

rb e lA

oh

7 c zy n nośc

or

t ty p e s of w

re n

ca

yp

7

ffe

di

! n ih opr avil

z l ič ra

k.

n! ne e F u nk ti o

den

h ie

sc

ia

wan

ko yt

ce Life

e rv i

rS ge

jsk a d o b a!

jen

ud

fo r s af e a n d bez st w pieczensurfaces. Smooth cutting through challenging

za va rno i n

vl

l ji –

ži

dzeit!

Stan

ja

–1

0 times gre

at e

r

e

an

e�

ow

s et kr at v

b no f or m

re

O so

– de

b

i lo

t ed

ez

I nser

e

r

au

o

c h L e be ns d

en

e

e i fa

V st a vlj

ng

ev

e

nn

w

sh

für s icher und

ty

e–

Safe

uh

Safety and comfort go hand in hand.

i

re

For the most demanding users.

i e c k i g e r Kli

e - jedn y m

dr

Ergonomically Ergonomically designed handles for faster and easier use B u ty o chr o

i r o f p li er s

Lacquer Lacquer coated coated

ż

Longer Longer working life

Shock Shock absorbers

itn

– T h r e e f ol One tool for the wide erange of operations.

su

Broader Broader range of use

Oil Oil and chemical resistant and

Za š�

d łuż szy cza

10 10 times greater durability times

Anti-static

ch

nie

Faster Faster and more comfortable use

Puncture Puncture resistant

tss

on

ot

Inserted Inserted blade hardness 64 HRC

200 200 Joule toecap protection Joule

Ar bei

Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake Durable ow ne z 7 enable enable mobility and stability an zc pa f or i is s

to

i am

iw e r s a l n e z a s

z e n im i kl eš č

o

dl

kr

y

ad

Trz

o

Bl

r

län

la

al

gu

dr ei m

Trian

ide –

sk

ns

ne

an

i te

ch

Trostr

D reise

g cap ab

a–

Advantages:

High High quality and functionally designed drawers

t m weigh minimu ces um for maxim e to the sistanc ding re g Outstan g cuttin ed durin generat istance sion res orro ti-c andling plete an roper h Com ce and p d guidan injuries tforwar ntion of Straigh e preve r for th bsorbe Shock a gth and

me cu ttin

ab

Un

r

Higher Higher quality ball-bearing slides

e–

ve

High durability

ages:

e stren

d ex tre

ANTI-SLIP covering offers damage protection ANTI-SLIP for for the cover plate

urp ose us

in e Za n ge , 7

or

eb

up

sg

–e

lt i-p

a men s ka

B en ut zun g

Ve čn

es

Ergonomically shaped handle Extra strong grip ie t

Special ANTI-SLIP covering offers damage protection Special for for the drawer Mu

W elt

Multi-toothed jaw

de

Advantages:

D re

7 different functions

first shears with a separately inserted blade, enabling easier and faster cutting of sheet metal. The blade is harder than the shears themselves, enabling a better force transmission. The cut with only one point of tangency – the blades come together in one point only additionally increases cutting efficiency. Plus Tin Snips come in different shapes – Universal Tin Snips, Pelican Tin Snips, Pelican Tin Snips with Spring and Pelican Lever Tin Snips. These tin snips are intended for professional users, especially for roofers and other craftsman.

rn

ik a!

ao bl

de

rn

rn

sig n

ik a!

de

ou

o ns and m

er

c tio

Num

un

fu

de

na

n aln o t in m o s

Izje m

fu

cio

Advantages:

Extrem

tin g an

nk

Unior safety shoes are designed to fit the needs of the user, who should find them comfortable even after several hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking shoes than like work footwear. But looks can be deceiving. Their sporty outside conceals protection features that have in the past prevented many workrelated accidents - the shoes SLO ANG have an anti-slip sole; the toes are protected by a steel toecap; a steel plate is inserted into the mid sole, offering puncture protection; the heel part features shock absorbers; the sole is acid resistant, the entire shoes are oil resistant. A special line of water repellent shoes is e s nk fu de cio od nc n a l n o t i n m oalso available. tio n s a n d m s

Advantages:

Advant

Lo ng las

na

special forged is adjustble jaw s. replacea e position has thre able and ened, ction hard r As it is indu sts wea ully resi r it successf triangula , while its life and tear service its s then blade leng is further d. The tool by a threefol damage d from ecte prot orber. Han shock abs d special uere lacq made of ic dles are ergonom es. Their steel tub lation with insu shape and ble sings ena e and plastic hou guidanc forward straight g. handlin proper

ANG

ao bl

lt PLUS bo The 596 made of drop are l. The cutters tool stee

rn

eable

S

Izje m

are made from special composition steel. Their advantage is their multipurpose use, and since one pair of pliers can be used for 7 different types of work, the change of pliers during work is not necessary. The pliers are especially useful for electricians. They can be used for bending rings for screws, crimping insulated spade terminals, crimping cable terminals, stripping off insulation and gripping sensitive objects, itc.

terchang with in TTERS s BOLT CU cutting edge ar triangul

PLUS TIN SNIPS with inserted blade PLUS Tin Snips are the

The EuroVISION tool carriage series is the latest addition to Unior product range. The carriage is distinguished by its functionality and modern design, which follows the latest trends. In this context, Unior has developed a drawer handle, which can be gripped from SLOthe top

The electricians multifunctional pliers 596 PLU

SAFETY SHOES conformant to European standards

EurOVISION TOOL CA CArrIAGE

ELECTRICIANS MULTIFUNCTIONAL PLIERS

ge

manufact ure since 191 r of hand too ls 9

Pneumatic tools

ati

tools

bicycle serv

tomotive tools for simple and demanding car repairs

Europe an

Workshop equipment

e

bin om r c 9 ato 20 rn t - 2 e

d tools

tools

Automo tive Tools for

lte

nal han

Set of

os

trz


Obsah

16


1 Kľúče

20

2 Gola hlavice a príslušenstvo

44

3 Náradie na kontrolu a meranie

102

4 Kliešte

114

5 Izolované náradie

118

6 Inštalatérske náradie

140

7 Nožnice

154

8 Skrutkovače

166

9 Sťahováky

186

10 Kladivá, jamkáre a sekáče

198

11 Dielenské vybavenie

204

12 Sady náradia

228

13 Pneumatické náradie

268

14 Automobilové náradie

278

15 Náradie pre servis bicyklov

308

16 Marketingové materiály

328


2027 /2 Sťah ovák bu • m

Číslo produktu Názov produktu

b

ate na a nábo • s p riál šálok iat :c ja ko • pre imi vyťah hróm-mo lesa lybdé ovac demo ími h n ntáž á nábo kmi jov d Návo o prie d: meru 1. Up 250m evnit m e iba 2. Up sťaho evnit v e áky, k 3. Ot s ť a h oč ov to • Ten te hriade acie háky ré potreb ľou n ujete to n na nábo ástroj je u a začatie bubon jo rč o trom v kolies. N ený na d dťahovan emon i, š á ia bu tá b vhod tyrmi ale boje môž u byť ž rôznyc na bo pia ný na h uvoľn priem timi h ovan ery d ákmi. é o 250 mm. Nástroj je

Hľadajte v minikatalógu

D1 ma

x.

360 o /n

D2 ma

x.

Žlté pole nový produkt

xxxx xx 6192 78

Kód

№ xxxx

xx

2027

/2

D1

D2

250 250

18,5 18,5

Artikel

24 24

3-5 3-5

Technické dáta

1 1

Kusy v sade

Všeobecne Počet kusov Kód Rozmery

Balenie

Cena

18

Označovanie náradia

Volajte lokálneho distribútora

CS

Kartón uložené

/1

Chrómované - leštené

Do vypredania zásob

CB

Kartón neuložené

/2

Chrómované

Meter

PB

Plastový obal

/3

Niklované

Stopa

MS

Kovový stojan

/4

Fosfátované

Priemer

PH

Plastový držiak

/5

Pozinkované

Artiklové číslo

PS

Plastový stojan

/6

Lakované

Volt

FH

Skladací držiak

/7

Antikorózne naolejované

Farba

CT

Puzdro na suchý zips

/8

Iné


Vysvetlivky symbolov použitých v katalógu Rozmery 3/8" vnútorný štvorhran

1/4" vonkajší štvorhran

maximálny priemer drôtu v mm

3/4" vnútorný štvorhran

1/2" vonkajší štvorhran

vonkajší rozmer v mm

1/4" vnútorný štvorhran

1" vonkajší štvorhran

rozmer v palcoch

1/2" vnútorný štvorhran

1. 1/2" vonkajší štvorhran

krútiaci moment v Nm

1" vnútorný štvorhran

priemer drôtu v mm

krútiaci moment v lb/palec

1. 1/2" vnútorný štvorhran

preiemer rúry v mm

priemer diery v mm

3/8" vonkajší štvorhran

priemer rúry v palcoch

vopriemer závitu v mm

3/4" vonkajší štvorhran

maximálny priemer rúry v mm

váha v kg

hlavica 4-hran

šesťhranný profil s dierou

Torx s otvorom

hlavica 6-hran

šesťhranný profil

Tisíchran

hlavica 12-hran

štvorcový profil

TXP profil

vnútorný torx

profil skrutkovača, plochý

Ribe profil

vnútorný torx s otvrom

profil skrutkovača, krížový PH

SDS + úchyt

vnútorný TXP profil

profil skrutkovača, dvojitý kríž PZ

Profily

vnútorný tisíchran vnútorný ribe profile vnútorný Philips vnútorný plochý vnútorný Pozidrive šesťhranný profil s vnútorným 4-hranom

SDS MAX úchyt

plochý pilník

forma matice pre hákové kľúče

poľgulatý pilník

forma matice pre hákové kľúče

guľatý pilník

profil so špeciálnou ochranou

trojhranný profil LIFE profil Torx

Iné Odizolovacie čeľuste

vnútorné segerové kliešte

tvar čeľustí

pre poistné krúžky DIN 471 a DIN 983 pre priemer hriadele pre poistné krúžky DIN 472 a DIN 984 pre priemer hriadele

ploché čeľuste tvar čeľustí tvar čeľustí tvar čeľustí tvar čeľustí guľaté čeľuste rovné polguľaté čeľuste vonkajšie segerové kliešte

VDE DP dvojitá vrstvadvojfarebná izolácia artikel s VDE certifikátom artikel vyrobený v súlade s GS štandartom artikel vyrobený v súlade s VDE štandartom

lyžicový škrabák trojhranný škrabák

motor

sila v N Váha kladiva v gramoch prevod max

brzdový uhol kg

sila magnetu v kilogramoch pre papier 5 drážková hriadeľ

min

19


Kľúče

Vidlicové kľúče

Kombinované klúče

Očkové klúče

Úderové klúče

Nastavitelné klúče

Klúče s T-rukoväťou

IMBUS klúče

Klúče na filtre a na zátku olejovej vane

Hákové klúče

Dlhá životnosť

Inovatívne prevedenie

So svojim špeciálnym bezpečnostným

Kľúče sú vyrobené z vysokokvalitnej

Najmodernejšie prevedenie

rezom sa u kľúčov predchádza

chróm-vanádiovej ocele s vyššou

umožňuje kľúčom Unior zaručiť

poškodeniu rohov a hrán skrutiek a

hustotou v bodoch s najvyšším tlakom,

presnosť a účinný prenos sily na

matíc tak, že sa sila rozloží pravidelne

a tak sú dimenzované a vyrobené

hlavičky skrutiek a matice.

po povrchu mimo vonkajších línií

so zvýšenou extrémnou silou a

matice alebo hlavy skrutky namiesto

trvanlivosťou.

te

ct

om

pro

ic

Bezpečný rez

yo

rg ur h ands – e

on

priameho pôsobenia na hrany.

rh a

ou

ct

y

go

er

ic s - pr ote

R

20

om

U NI O

Hlavné výhody LIFE-profilu: • povrchové uchytenie skrutky, matíc len v 6-tich bodoch • ochrana rohov skrutiek a matíc • rýchlejšie uchytenie a efektívnejšia práca • vhodné taktiež pre poškodené skrutky a matice

nds

”LIFE profile”

no

m


HLAVNÉ BODY SMERUJÚCE K PERFEKTNOSTI Všetky technologické postupy výroby ručných nástrojov spoločnosti Unior sú dôsledne navrhnuté, prísne kontrolované a spĺňajúce požiadavky certifikátov kvality. Popri najlepších postupoch sa použitím materiálov a strojov vynikajúcej kvality zaručuje dokonalosť koncových výrobkov.

Kovanie podlhovastých výrobkov, ako sú kľúče, vyžaduje niekoľko charakteristických prípravných a pomocných operácií predtým, ako kovania získajú svoj konečný tvar. Na začiatku pri kovaní kľúčov sa z pásu materiálu pomocou špeciálnych čepelí vyreže polotovar. Vyrezané polotovary sa potom zarovnajú

pomocou jednej alebo dvoch čepelí a následne sa vykovajú do svojej formy. Keďže sekcia rezacích čepelí sa môže nastaviť s vysokou presnosťou, spotreba zvoleného kvalitného materiálu je minimálna.

Postup pri výrobe kombinovaného kľúča 24 10 hlavných krokov 1. Výsek Na stroji je prevedený výsek do požadovaného tvaru; presný výsek zaistí minimálnu spotrebu kvalitného materiálu. 2. Kovanie Tvrdosť kombinovaných kľúčov je zvýšená kovaním na známych strojoch LASCO. Využitím znalostí kováčskych technikov sme schopní dodržať správnu vláknovú orientáciu, ktorá je kľúčová pri vystavení materiálu ťažkej a dynamickej záťaži.

3. Orezanie Špeciálny orezávací stroj odstráni prebytočný materiál vzniknutý pri kovaní.

4. Perforácia Perforácia (vyseknutie otvoru) je prevedená vyseknutím alebo vyrezaním za tepla alebo za studena.

5. Omielanie a brúsenie Nerovnosti na povrchu sú odstránené omieľaním pomocou mechanických a chemických materiálov. Brúsením sú zahladené ostré rohy a hrubé výstupky. 6. Strojové značenie a ohýbanie V súlade so štandardom, každý výrobok je označený príslušným znakom, potom je očková časť vyrovnávaná podľa potreby.

7. Frézovanie Pracovná plocha kľúča je ofrézovaná na požadovanú veľkosť s vysokou presnosťou. Vnútorné ozubenie na očku je vyfrézované MAE zariadením. 8. Kalenie Účelom kalenia je zmeniť štruktúru materiálu tak, aby sa zvýšila jeho tvrdosť. Tento tepelný proces zabezpečí výrobkom Unior vysokú životnosť a vysokú odolnosť pri silnom zaťažení.

9. Pieskovanie a leštenie Pomocou stlačeného vzduchu sú na povrch kľúča vystreľované čiastočky brusiva. Brusivo čistí povrch a zároveň dochádza k zdrsneniu povrchu, ktoré je dôležité pre nasledujúcu galvanizáciu kľúča. V niektorých variantách je povrch hláv kľúča ešte leštený.

10. Chromovanie Kľúče sú potiahnuté tenkou vrstvou chrómdioxidu, ktorá ich chráni proti korózii, opotrebovaniu a poškriabaniu; chromovanie dodá kľúčom tiež pekný konečný vzhľad. 21


110/1

L

B1

B2

A

34 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600102

36 x 41

360

78.8

86.8

9.6

605549

38 x 42

360

78.8

86.8

9.6

602594

41 x 46

410

86.8

94.8

14.6

Vidlicový kľúč

600101

• • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s ISO 10102

B1

603316

4 x 4.5

B2

L

A

602595

46 x 50

460

94.8

103.9

15.6

605348

1/4” x 5/16”

121

14.4

16.4

3.4

618658

1/4” x 9/32”

121

14.4

16.4

3.4

605349

5/16” x 3/8”

140

18.4

22.9

3.7

618656

11/32” x 13/32”

159

22.7

24.2

4.5

605350

3/8” x 7/16”

159

22.7

24.2

4.5

605351

7/16” x 1/2”

172

26.3

29.2

4.9

605352

1/2” x 9/16”

192

31.2

33.2

5.4

605353

9/16” x 5/8”

192

31.2

33.2

5.4

L

B1

B2

A

605354

5/8” x 11/16”

206

35.7

37.7

5.7

100

13.6

13.6

3.4

605355

11/16” x 3/4”

223

39.5

41.5

6.2

603317

4x5

100

13.6

13.6

3.4

618657

3/4” x 13/16”

232

43.5

46

6.7

603318

5 x 5.5

100

13.6

13.6

3.4

605356

13/16” x 7/8”

249

46

52

7.2

600059

5x7

121

14.4

16.4

3.4

605357

15/16” x 1”

265

51.8

55.3

7.7

600060

5.5 x 7

121

14.4

16.4

3.4

605358

1” x 1.1/8

279

53.8

58.8

8.2

600061

6x7

121

14.4

16.4

3.4

605359

1.1/16” x 1.1/4”

309

62.8

67.3

9.6

600062

7x8

140

18.4

22.9

3.7

600063

7x9

140

18.4

22.9

3.7

110/1CB

600064

8x9

140

18.4

22.9

3.7

600065

8 x 10

140

18.4

22.9

3.7

Sada vidlicových kžúčov v kartóne

600066

9 x 10

159

22.7

24.2

4.5

600067

9 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600068

10 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600069

10 x 12

172

26.2

29.2

4.5

600070

10 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600071

10 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600072

11 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600074

12 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600075

12 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600076

13 x 14

192

31.2

33.2

5.4

600077

13 x 15

192

31.2

33.2

5.4

603846

13 x 16

192

31.2

33.2

5.4

600078

13 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600079

14 x 15

192

31.2

33.2

5.4

600080

14 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600081

15 x 17

206

35.7

37.7

5.7

600082

16 x 17

206

35.7

41.5

5.7

603121

16 x 18

213

35.7

41.5

6.2

600083

17 x 19

223

39.5

41.5

6.2

600084

17 x 22

223

39.5

41.5

6.2

600085

18 x 19

223

39.5

41.5

6.2

603847

18 x 21

223

39.5

46

6.2

600086

19 x 22

232

43.5

46

6.7

600087

19 x 24

232

43.5

46

6.7

600088

20 x 22

232

43.5

46

6.7

600089

21 x 23

249

46

52

7.2

600090

22 x 24

249

46

52

7.2

600091

22 x 27

249

46

52

7.2

600092

24 x 26

265

51.8

55.3

7.7

600093

24 x 27

265

53.8

55.3

7.7

600094

24 x 30

279

53.8

58.8

8.2 8.2

600095

25 x 28

279

62.8

58.8

600096

27 x 29

309

62.8

67.3

9.2

600097

27 x 30

309

62.8

67.3

9.2

600098

27 x 32

309

62.8

67.3

9.2

600099

30 x 32

309

62.8

67.3

9.2 9.6

603848

30 x 34

315

62.8

68.8

602593

30 x 36

319

62.8

78.8

9.6

600100

32 x 36

327

68.8

78.8

9.6

22

600105

110/1CB

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 600106

110/1CB

6 - 32 / 12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600107

110/1CB

6 - 41 / 13

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41) 611018

110/1CB

6 - 27 / 10

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 605530

110/1CB

1/4” - 3/4” / 8

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605531

110/1CB

1/4” - 1.1/4” / 12

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”)


110/1CS

110/1PH

Sada vidlicových kľúčov v kartóne

Sada vidlicových kľúčov v plast. držiaku

602844

110/1CS

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

110/1CT

610835

110/1PH

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

Sada vidlicových kľúčov v brašne

110/1MS Sada vidlicových kžúčov v kovovom stojane

615465

110/1CT

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110

CT110 Prázdna brašňa • Rozmer 430 x 275, pre art. 110 a 125 • suchý zips sa používa na ľahké otváranie a zatváranie • nepotrebuje zväzovací opasok

605528

110/1MS

6 - 32 / 12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1 605532

110/1MS

1/4” - 1.1/4” / 12

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”), 977/1

615480

A

B

430

275

110/1PB Sada vidlicových kžúčov v plast. púzdre

600108

110/1PB

6 - 17 / 6

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17) 600109

110/1PB

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

23


110/2

L

B1

B2

A

Vidlicový kľúč

602596

30 x 36

319

62.8

78.8

9.6

• • • •

600152

32 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600153

34 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600154

36 x 41

360

78.8

86.8

9.6

605550

38 x 42

360

78.8

86.8

9.6

602597

41 x 46

410

86.8

94.8

14.6

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s ISO 10102

B1

B2

L

A

602598

46 x 50

460

94.8

103.89

15.6

605458

1/4” x 5/16”

121

14.4

16.4

3.4

605459

5/16” x 3/8”

140

18.4

22.9

3.7

605460

3/8” x 7/16”

159

22.7

24.2

4.5

605461

7/16” x 1/2”

172

26.3

29.2

4.9

605462

1/2” x 9/16”

192

31.2

33.2

5.4

605463

9/16” x 5/8”

192

31.2

33.2

5.4

605464

5/8” x 11/16”

206

35.7

37.7

5.7

605465

11/16” x 3/4”

223

39.5

41.5

6.2

L

B1

B2

A

605466

13/16” x 7/8”

249

46

52

7.2

603319

4 x 4.5

100

13.6

13.6

3.4

605467

15/16” x 1”

265

51.8

55.3

7.7

600110

4x5

100

13.6

13.6

3.4

605468

1” x 1.1/8”

279

53.8

58.8

8.2

603320

5 x 5.5

100

13.6

13.6

3.4

605469

1.1/16” x 1.1/4”

309

62.8

67.3

9.6

600111

5x7

121

14.4

16.4

3.4

600112

5.5 x 7

121

14.4

16.4

3.4

110/2CB

600113

6x7

121

14.4

16.4

3.4

600114

7x8

140

18.4

22.9

3.7

Sada vidlicových kžúčov v kartóne

600115

7x9

140

18.4

22.9

3.7

600116

8x9

140

18.4

22.9

3.7

600117

8 x 10

140

18.4

22.9

3.7

600118

9 x 10

159

22.7

24.2

4.5

600119

9 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600120

10 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600121

10 x 12

172

26.2

29.2

4.5

600122

10 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600123

10 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600124

11 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600126

12 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600127

12 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600128

13 x 14

192

31.2

33.2

5.4

600129

13 x 15

192

31.2

33.2

5.4

603849

13 x 16

192

31.2

33.2

5.4

600130

13 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600131

14 x 15

192

31.2

33.2

5.4

600132

14 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600133

15 x 17

206

35.7

37.7

5.7

600134

16 x 17

206

35.7

41.5

5.7

603122

16 x 18

213

35.7

41.5

6.2

600135

17 x 19

223

39.5

41.5

6.2

600136

17 x 22

223

39.5

41.5

6.2

600137

18 x 19

223

39.5

41.5

6.2

603850

18 x 21

223

39.5

46

6.2

600155

110/2CB

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 600156

110/2CB

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600158

110/2CB

6 - 41 / 13

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41) 603345

110/2CB

6 - 27 / 10

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 605533

110/2CB

1/4” - 3/4” / 8

110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605534

1/4” - 1.1/4” / 12 110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)

600138

19 x 22

232

43.5

46

6.7

600139

19 x 24

232

43.5

46

6.7

110/2CS

600140

20 x 22

232

43.5

46

6.7

Sada vidlicových kľúčov v kartóne

600141

21 x 23

249

46

52

7.2

600142

22 x 24

249

46

52

7.2

600143

22 x 27

249

46

52

7.2

600144

24 x 26

265

51.8

55.3

7.7

600145

24 x 27

265

53.8

55.3

7.7

600146

24 x 30

279

53.8

58.8

8.2

600147

25 x 28

279

62.8

58.8

8.2

600148

27 x 29

309

62.8

67.3

9.2

600149

27 x 30

309

62.8

67.3

9.2

600150

27 x 32

309

62.8

67.3

9.2

600151

30 x 32

309

62.8

67.3

9.2

603851

30 x 34

315

62.8

68.8

9.6

24

602846

110/2CS

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


110/2CT

110/2MS

Sada vidlicových kľúčov v brašne

Sada vidlicových kžúčov v kovovom stojane

615466

605529

110/2CT

6 - 22 / 8

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110 605535

110/2PB

110/2MS

110/2MS

1/4” - 1.1/4” / 12

110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”), 977/1

Sada vidlicových kžúčov v plast. púzdre

110/2VDEDP Kľúč vidlicový izolovaný jednostranný • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrolované elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900

B

600159

110/2PB

6 - 17 / 6

600160

110/2PB

L

A

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17) 6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

110/2PH Sada vidlicových kľúčov v plast. držiaku

610836

110/2PH

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

L

B

A

618370

6

74

16

6.9

618331

7

74

16.1

6.9

617801

8

108

21

7

621575$

9

109.5

24.5

7.5

612175

10

109.5

24.5

7.5

612176

11

113

26

7.5

612177

12

127

28

8

612178

13

131

30.5

8.5

612179

14

143

33

8.5

612180

15

150

35

9

621576$

16

158

40

10

612181

17

158

40

10

621577$

18

173

44

11

612182

19

173

44

11

618333

20

180

46.4

12.2

619201

21

183

48.8

12.5

612183

22

198

49

13

618335

23

215

52.8

13.1

612184

24

224

56

14

621578$

26

235

59

15

617802

27

235

59

15

621579$

28

267

66

15.8

618336

30

267

66.1

15.8

618337

32

283

71.4

17.6

25


110/2VDEDPCB

114/2

Sada izolovaných vidlicových kľúčov v kartóne

Malý vidlicový kľúč ELECTRIC • materiál: karbónová nástrojová oceľ • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

L

B

A

618623

3.2

75

10

2

618624

3.5

75

10

2

618625

4

75

10.5

2

618626

4.5

75

10.5

2

112/2

618627

5

85

12

2

Vidlicový kľúč

618628

5.5

85

12.2

2

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • chrómované v súlade s EN12540 • vyrobené v súlade s DIN895kované, tvrdené a temperované,

618629

6

85

12.5

2

618630

7

95

14.5

2

618631

8

95

16.5

2

618632

9

110

19

3

618633

10

110

21

3

618634

11

110

23.5

3

618635

12

125

24

3

618636

13

125

27.5

3

618637

14

125

28

3

618638

15

135

30

3

618639

16

135

32

3

618640

17

135

34

3

618641

7/32”

85

12.2

2

618642

11/32”

110

19

3

618643

9/32”

95

14.5

2

612676

110/2VDEDPCB

10 - 24 / 10

110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

B1

A1

602081

6x7

B2

L

A2

L

B1

B2

A1

A2

97

15

17

3

3.2

602082

8 x 10

115

18

22

4.2

4.2

613222

10 x 11

122

23

24.5

5

5

605045

10 x 12

128

22

28

5

5

603611

10 x 13

137

26

28.5

5.2

5.2

602083

11 x 13

132

26

28.5

5

5.4

602084

12 x 14

146

28

32

5.5

5.5 5.5

612773

13 x 14

146

28

32

5.5

602085

13 x 15

152

28

32

6

6

603134

13 x 17

158

30

35

6.5

6.5

612774

14 x 15

137

26

28.5

5.4

5.4

602086

14 x 17

158

30

35

6.5

6.5

602087

17 x 19

170

35

40

7

7

602088

19 x 22

197

42

48

8

8

605921

21 x 23

217

46

51

9

9

26

114/2PB Sada malých vidlicových kľúčov ELECTRIC

619287

114/2PB

3.2 - 14 / 15

114/2 (3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)


117/4

118/7

Vidlicový kľúč jednostranný

Vidlicový kľúč úderový

• Materiál: chróm-vanádium • povrchová úprava: čiernený podľa normy DIN 12476 • veľké rozmery sa používajú v lodnom, ropnom priemysle a ďalších ťažkých priemysloch, kde sa používajú veľké stroje. • Veľké rozmery sa používajú v lodnom, ropnom priemysle a ďalších ťažkých priemysloch, kde sa používajú veľké stroje. • Tieto kľúče sa používajú špeciálne pri práci, ktorá vyžaduje veľký krútiaci moment a veľkú silu páky na ťažko dostupných miestach. • kované, tvrdené a temperované, • vyrobené podľa DIN 894

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • povrchová úprava: antikorózne olejovaný • kované, tvrdené a temperované,vyrobené v súlade s DIN 133

B L

A

B

L

A

L

B

A

L

A

B

620466$

24

170

56

15

615262

10

104

4.5

22

620467$

27

170

56

15

620207$

12

123

5

26

620468$

30

200

70

18

615263

13

132

5.4

28

620469$

32

200

70

18

615264

17

157

5.9

36

620470$

36

200

70

18

615265

19

170

6.9

40

620471$

41

240

88

20

615266

21

195

7.9

46

620472$

46

240

88

20

615267

22

195

7.9

46

620473$

50

265

102

20

615268

24

218

8.7

50

620474$

55

305

112

24

615269

27

240

9.7

56

620475$

60

305

112

24

615270

30

265

10.7

62

620476$

65

335

123

27

615271

32

275

11.7

66

620477$

70

370

154

30

615272

34

275

11.7

70

620478$

75

370

154

30

615273

36

295

12.5

74

620479$

80

400

170

33

615274

38

295

12.5

74

620480$

85

400

170

33

615275

41

335

13.5

84

620481$

90

450

192

38

615276

46

365

14.5

94

620482$

95

450

192

38

615277

50

400

15.5

102

620483$

100

485

225

45

615278

55

475

16

110

620484$

105

485

225

45

615279

60

475

17

120

620485$

110

515

236

48

615280

65

550

18

130

620486$

115

515

236

52

615281

70

550

19

140

620487$

120

535

253

53

615282

75

620

20

150

620488$

125

535

253

53

615283

80

620

21

160

620489$

130

565

273

53

615284

85

665

22

170

620490$

135

565

273

53

615285

90

740

23

190

620491$

140

635

300

58

615286

95

740

23

190

620492$

145

635

300

58

615287

100

800

24

200

620493$

150

635

300

58

27


120/1

L

B2

B1

A2

A1

Kombinovaný kľúč, dlhý

618508

1.3/8”

500

53.5

78.8

20

13.6

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • leštená hlavaočková časť s LIFE profilomkované, tvrdené a temperované,vyrobené v súlade s ISO 7738

618509

1.7/16”

500

53.5

78.8

20

13.6

618510

1.1/2”

500

53.5

78.8

20

13.6

618511

1.5/8”

540

62

86.8

21

14.6

618512

1.11/16”

540

62

86.8

21

14.6

618513

1.3/4”

560

69

94

23

16

618515

1.13/16”

560

69

94

23

16

618516

1.7/8”

560

69

94

23

16

618518

2”

580

75

103

24

17

B2

B1 L

A1

A2 15°

120/1CB Sada kombinovaných kľúčov dlhých v kartóne L

B2

B1

A2

A1

600357

6

119

10.4

14.5

5

3.5

600358

7

129

11.5

16.5

5.8

3.9

600359

8

141

13.2

18.5

6.9

3.9

600360

9

152

14.3

21

7.3

4

600361

10

163

15.9

23

7.5

4.2

600362

11

176

17.8

24.5

8

4.5

600363

12

186

19.4

26.5

8.5

4.7

600364

13

199

20.4

29.5

8.5

5.2

600365

14

210

22

31.5

9

5.2

600366

15

222

23.2

33.5

9.5

5.7

600367

16

234

24.8

36

10.5

6.2

600368

17

245

26.1

38

10.5

6.7

600369

18

257

27.7

40

1

7.2

600370

19

268

29.3

42

12

7.2

600371

20

280

31

44

12.5

7.7

600372

21

291

32.6

45.5

13

8.2

600373

22

303

34.1

46.5

13

8.2

600374

23

314

35.7

50.5

13

8.2

600375

24

330

37.3

52.5

14

8.5

600376

25

337

39

54.5

14.5

8.5

600377

26

349

40.1

56

15

8.5

600383

120/1CB

6 - 22 / 17

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 600384

120/1CB

6 - 32 / 26

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 611019

120/1CB

8 - 22 / 10

120/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 611020

120/1CB

10 - 30 / 12

120/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30) 619397

120/1CB

1/4” - 3/4” / 9

120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”) 619398

120/1CB

1/4” - 1.1/4” / 16

120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

600378

27

360

41.6

57.5

15

9

120/1CS

600379

28

373

43.2

59.5

15.5

9

Sada komb. kľúčov dlhých v kartóne

9.5

600380

29

383

44.9

61.5

16

600381

30

395

46.5

63.5

16

10

600382

32

416

49

68

16.5

10.5

607019

35

500

53.5

78.8

20

13.6

602601

36

500

53.5

78.8

20

13.6

605838

38

515

58

82.8

20.5

14.1

602602

41

540

62

86.8

21

14.6

618514

46

560

69

94

23

16

618517

50

580

75

103

24

17

618491

1/4”

119

10.4

14.5

5

3.5

618492

5/16”

142

13.2

18.5

6.9

3.9

618493

3/8”

153

14.3

21

7.3

4 4.5

618494

7/16”

176

17.8

24.5

8

618495

1/2”

199

20.4

29.5

8.5

5.2

618496

9/16”

211

22

31.5

9

5.2

618497

5/8”

234

24.8

36

10.5

6.2

618498

11/16”

245

26.1

38

10.5

6.7

618499

3/4”

268

29.3

42

12

7.2

618500

13/16”

291

32.6

45.5

13

8.2

618501

7/8”

303

34.1

46.5

13

8.2

618502

15/16”

330

37.3

52.5

14

8.5

618503

1”

337

39

54.5

14.5

8.5

618504

1.1/16”

360

41.6

57.5

15

9

618505

1.1/8”

372

43.2

59.5

15.5

9

618506

1.1/4”

417

49

68

16.5

10.5

618507

1.5/16”

417

49

68

16.5

10.5

28

603709

120/1CS

8 - 19 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)


120/1CT

120/2

Sada komb. kľúčov dlhých v brašne

Kombinovaný kľúč, dlhý • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 očková časť s LIFE profilom kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s ISO 7738

B2

B1 L

A1

A2 15°

615475

120/1CT

8 - 22 / 8

120/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

120/1MS

605537

120/1MS

L

B2

B1

A2

A1

3.2

105

8

14

4

3.2

616746

4

105

8

14

4

3.2

616747

4.5

105

8

14

4

3.2

616748

5

119

10.4

14.5

5

3.5

616749

5.5

119

10.4

14.5

5

3.5

600386

6

119

10.4

14.5

5

3.5

600387

7

129

11.5

16.5

5.8

3.9

600388

8

141

13.2

18.5

6.9

3.9

600389

9

152

14.3

21

7.3

4

600390

10

163

15.9

23

7.5

4.2

616745

Sada komb. kľúčov dlhých v kovovom stojane

6 - 22 / 17

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2

600391

11

176

17.8

24.5

8

4.5

600392

12

186

19.4

26.5

8.5

4.7

600393

13

199

20.4

29.5

8.5

5.2

600394

14

210

22

31.5

9

5.2

600395

15

222

23.2

33.5

9.5

5.7

600396

16

234

24.8

36

10.5

6.2

600397

17

245

26.1

38

10.5

6.7

600398

18

257

27.7

40

1

7.2

120/1PH

600399

19

268

29.3

42

12

7.2

Sada komb. kľúčov dlhých v plastovom držiaku

600400

20

280

31

44

12.5

7.7

610837

120/1PH

8 - 19 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610838

120/1PH

8 - 18 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

600401

21

291

32.6

45.5

13

8.2

600402

22

303

34.1

46.5

13

8.2

600403

23

314

35.7

50.5

13

8.2

600404

24

330

37.3

52.5

14

8.5

600405

25

337

39

54.5

14.5

8.5

600406

26

349

40.1

56

15

8.5

600407

27

360

41.6

57.5

15

9

600408

28

373

43.2

59.5

15.5

9 9.5

600409

29

383

44.9

61.5

16

600410

30

395

46.5

63.5

16

10

600411

32

416

49

68

16.5

10.5

607020

35

500

53.5

78.8

20

13.6

602689

36

500

53.5

78.8

20

13.6

605839

38

515

58

82.8

20.5

14.1

602690

41

540

62

86.8

21

14.6

616750

46

560

69

94

23

16

616751

50

580

75

103

24

17

616752

55

600

83

112

26

18

616753

60

620

91

120

28

20

616754

65

640

100

130

30

21

616755

70

660

108

140

32

23

616756

75

680

116

150

34

24

616757

80

700

124

160

36

26

618519

1/4”

119

10.4

14.5

5

3.5 3.9

618520

5/16”

142

13.2

18.5

6.9

618521

3/8”

153

14.3

21

7.3

4

618522

7/16”

176

17.8

24.5

8

4.5

29


L

B2

B1

A2

A1

120/2CT

618523

1/2”

199

20.4

29.5

8.5

5.2

Sada komb. kľúčov dlhých v brašne

618524

9/16”

211

22

31.5

9

5.2

618525

5/8”

234

24.8

36

10.5

6.2

618526

11/16”

245

26.1

38

10.5

6.7

618527

3/4”

268

29.3

42

12

7.2

618528

13/16”

291

32.6

45.5

13

8.2

618529

7/8”

303

34.1

46.5

13

8.2

618530

15/16”

330

37.3

52.5

14

8.5

618531

1”

337

39

54.5

14.5

8.5

618532

1.1/16”

360

41.6

57.5

15

9

618533

1.1/8”

372

43.2

59.5

15.5

9

618534

1.1/4”

417

49

68

16.5

10.5 10.5

618535

1.5/16”

417

49

68

16.5

618536

1.3/8”

500

53.5

78.8

20

13.6

618537

1.7/16”

500

53.5

78.8

20

13.6

618538

1.1/2”

500

53.5

78.8

20

13.6

618539

1.5/8”

540

62

86.8

21

14.6

120/2MS

618540

1.11/16”

540

62

86.8

21

14.6

Sada komb. kľúčov dlhých v kovovom stojane

618541

1.3/4”

560

69

94

23

16

618542

1.13/16”

560

69

94

23

16

618543

1.7/8”

560

69

94

23

16

618544

2”

580

75

103

24

17

615476

120/2CT

8 - 22 / 8

120/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

120/2CB Sada kombinovaných kľúčov dlhých v kartóne

600412

120/2CB

6 - 22 / 17

605538

120/2CB

6 - 32 / 26

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 603670

120/2CB

8 - 22 / 10

6 - 22 / 17

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 600413

120/2MS

120/2PH Sada komb. kžúčov dlhých v plastovom držiaku

120/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 603671

120/2CB

10 - 30 / 12

120/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30) 619399

120/2CB

1/4” - 3/4” / 9

120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”) 619400

120/2CB

1/4” - 1.1/4” / 16

120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

120/2CS Sada komb. kľúčov dlhých v kartóne

610839

120/2PH

8 - 19 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610840

120/2PH

8 - 18 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

603710

120/2CS

8 - 19 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

30


125/1

L

B2

B1

A2

Kombinovaný kľúč, krátky

605373

1.1/8”

296

43.2

59.5

15.5

9

• • • • •

605374

1.1/4”

343

49

68

16.5

10.5 10.5

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava očková časť s LIFE profilom kované, tvrdené a temperované,vyrobené v súlade s ISO 7738

B2

B1 L

A1

A2 15°

A1

618560

1.5/16”

343

49

68

16.5

618561

1.3/8”

400

53.5

78.8

20

13.6

618563

1.7/16”

400

53.5

78.8

20

13.6

618565

1.1/2”

400

53.5

78.8

20

13.6

618567

1.5/8”

420

62

86.8

21

14.6

618568

1.11/16”

420

62

86.8

21

14.6

618569

1.3/4”

440

69

94

23

16

618571

1.13/16”

440

69

94

23

16

618572

1.7/8”

440

69

94

23

16

618574

2”

460

75

103

24

17

125/1CB 600414

6

L

B2

B1

A2

A1

100

10.4

14.5

5

3.5

600415

7

109

11.5

16.5

5.8

3.9

600416

8

119

13.2

18.5

6.9

3.9

600417

9

123

14.3

21

7.3

4

600418

10

128

15.9

23

7.5

4.2

600419

11

135

17.8

24.5

8

4.5

600420

12

139

19.4

26.5

8.5

4.7

600421

13

150

20.4

29.5

8.5

5.2

600422

14

160

22

31.5

9

5.2

600423

15

170

23.2

33.5

9.5

5.7

600424

16

180

24.8

36

10.5

6.2

600425

17

190

26.1

38

10.5

6.7

600426

18

200

27.7

40

11

7.2

600427

19

210

29.3

42

12

7.2

600428

20

220

31

44

12.5

7.7

600429

21

230

32.6

45.5

13

8.2

600430

22

247

34.1

46.5

13

8.2

602089

23

250

35.7

50.5

13

8.2

602090

24

266

37.3

52.5

14

8.5

602091

25

270

39

54.5

14.5

8.5

602092

26

275

40.1

56

15

8.5

602093

27

292

41.6

57.5

15

9

Sada komb. kžúčov krátkych v kartóne

600431

125/1CB

6 - 22 / 17

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 602098

125/1CB

6 - 32 / 26

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 605541

125/1CB

3/8” - 1” / 8

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”) 605542

125/1CB

1/4” - 1.1/4” / 15

125/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”) 611021

125/1CB

8 - 22 / 10

125/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 611022

125/1CB

10 - 30 / 12

125/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

602094

28

296

43.2

59.5

15.5

9

602095

29

300

44.9

61.5

16

9.5

125/1CS

602096

30

323

46.5

63.5

16

10

Sada komb. kľúčov krátkych v kartóne

602097

32

343

49

68

16.5

10.5

618562

35

400

54

78.8

20

13.6

603332

36

400

54.5

79.5

20

13.5

618564

38

400

54

78.8

20

14.6

618566

41

420

62

86.8

21

14.6

618570

46

440

69

94

23

16

618573

50

480

75

103

24

17

605360

1/4”

100

10.4

14.5

5

3.5

618655

9/32”

109

16.5

11.5

3.9

5.8

605361

5/16”

119

13.2

18.5

6.9

3.9

618654

11/32”

123

21

14.3

4

7.3

605362

3/8”

128

14.3

21

7.3

4

605363

7/16”

135

17.8

24.5

8

4.5

605364

1/2”

150

20.4

29.5

8.5

5.2

605365

9/16”

160

22

31.5

9

5.2

605366

5/8”

180

24.8

36

10.5

6.2

605367

11/16”

190

26.1

38

10.5

6.7

605368

3/4”

210

29.3

42

12

7.2

607857

13/16”

230

32.6

45.5

13

8.2

605369

7/8”

247

34.1

46.5

13

8.2

605370

15/16”

266

37.3

52.5

14

8.5

605371

1”

270

39

54.5

14.5

8.5

605372

1.1/16”

292

41.6

57.5

15

9

603711

125/1CS

8 - 19 / 8

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

31


125/1CT

125/2

Sada kombinovaných kľúčov krátkych v kartóne

Kombinovaný kľúč, krátky • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 očková časť s LIFE profilom kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s ISO 7738

B2

B1 L

A1

A2 15°

615478 125/1CT

8 - 22 / 8

125/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110 619504 125/1CT 619505 125/1CT

3/8” - 7/8” / 9

B2

B1

A2

3.2

77

4.2

9.6

3

A1 3

618650

4

77

4.2

9.6

3

3

618651

5

84

5.8

12

3

3

3/8” - 1” / 11

618652

5.5

84

5.8

12

3

3

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”)

602099

6

100

10.4

14.5

5

3.5

602100

7

109

11.5

16.5

5.8

3.9

602101

8

119

13.2

18.5

6.9

3.9

602102

9

123

14.3

21

7.3

4

602103

10

128

15.9

23

7.5

4.2

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”) 619506 125/1CT 619507 125/1CT

3/8” - 1.1/4” / 14

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

125/1MS Sada komb. kľúčov krátkych v kovovom stojane

605539

L 618649

3/8” - 3/4” / 7

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”)

125/1MS

6 - 22 / 17

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3

602104

11

135

17.8

24.5

8

4.5

602105

12

139

19.4

26.5

8.5

4.7

602106

13

150

20.4

29.5

8.5

5.2

602107

14

160

22

31.5

9

5.2

602108

15

170

23.2

33.5

9.5

5.7

602109

16

180

24.8

36

10.5

6.2

602110

17

190

26.1

38

10.5

6.7

602111

18

200

27.7

40

11

7.2

602112

19

210

29.3

42

12

7.2

602113

20

220

31

44

12.5

7.7

602114

21

230

32.6

45.5

13

8.2

602115

22

247

34.1

46.5

13

8.2

602116

23

250

35.7

50.5

13

8.2

602117

24

266

37.3

52.5

14

8.5

602118

25

270

39

54.5

14.5

8.5

602119

26

275

40.1

56

15

8.5

602120

27

292

41.6

57.5

15

9

602121

28

296

43.2

59.5

15.5

9 9.5

602122

29

300

44.9

61.5

16

125/1PH

602123

30

323

46.5

63.5

16

10

Sada komb. kžúčov krátkych v plastovom držiaku

602124

32

343

49

68

16.5

10.5 13.5

610841 610842

36

400

54.5

79.5

20

7/32”

84

5.8

12

3

3

605470

1/4”

100

10.4

14.5

5

3.5 3.9

605471

5/16”

119

13.2

18.5

6.9

605472

3/8”

128

14.3

21

7.3

4

605473

7/16”

135

17.8

24.5

8

4.5

605474

1/2”

150

20.4

29.5

8.5

5.2

605475

9/16”

160

22

31.5

9

5.2

605476

5/8”

180

24.8

36

10.5

6.2

605477

11/16”

190

26.1

38

10.5

6.7

605478

3/4”

210

29.3

42

12

7.2

607858

13/16”

230

32.6

45.5

13

8.2

605479

7/8”

247

34.1

46.5

13

8.2

605480

15/16”

266

37.3

52.5

14

8.5

605481

1”

270

39

54.5

14.5

8.5

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

605482

1.1/16”

292

41.6

57.5

15

9

125/1PH

605483

1.1/8”

296

43.2

59.5

15.5

9

605484

1.1/4”

343

49

68

16.5

10.5

125/1PH

8 - 19 / 8 8 - 18 / 8

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

32

603333 618653


125/2CB

125/2MS

Sada komb. kžúčov krátkych v kartóne

Sada komb. kľúčov krátkych v kovovom stojane

602125

125/2CB

6 - 22 / 17

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 602126

125/2CB

6 - 32 / 26

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 605543

125/2CB

3/8” - 1” / 8

125/2 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”) 605544

125/2CB

1/4” - 1.1/4” / 15

605540

125/2MS

6 - 22 / 17

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3

125/2PH Sada komb. kľúčov krátkych v plastovom držiaku

125/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”) 603347

125/2CB

8 - 22 / 10

125/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 603348

125/2CB

10 - 30 / 12

125/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

125/2CS Sada komb. kľúčov krátkych v kartóne 610843

125/2PH

8 - 19 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610844

125/2PH

8 - 18 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

129/1 kombinovaný kľúč IBEX

603712

125/2CS

8 - 19 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

• • • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava očková časť s LIFE profilom účinnosť na okrajoch nepoškodzuje hrany trojvrstvový povrch pre väčšiu pevnosť 100% umiestnenie kľúča pretáčanie bez vytiahnutia B1

L

A1

125/2CT

B2 A2 15°

Sada komb. kľúčov krátkych v brašne

611762

615479

125/2CT

8 - 22 / 8

125/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110

8

L

B2

B1

A2

A1

140

13.2

18.5

6.9

3.9

611763

10

160

15.9

23

7.5

4.2

611764

11

174

17.8

24.5

8

4.5

611765

12

183

19.4

26.5

8.5

4.7

611766

13

196

20.4

29.5

8.5

5.2

611767

14

206

22

31.5

9

5.2

611768

15

217

23.2

33.5

9.5

5.7

611769

16

227

24.8

36

10.5

6.2

611770

17

238

26.1

38

10.5

6.7

611930

18

250

28

40

11

7.2

611771

19

261

29.3

42

12

7.2

611772

22

296

34.1

46.5

13

8.2

611773

24

321

37.3

52.5

14

8.5

33


129/1CB

CT129

Sada komb. kľúčov IBEX v kartóne

Prázdna brašňa • Rozmer 470 x 330, pre art. 129, 120, 130, 180, 202 • suchý zips sa používa na ľahké otváranie a zatváranie • nepotrebuje zväzovací opasok

611776

129/1CB

8 - 24 / 12

129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24) 615464

A

B

470

330

129/1CS Sada komb. kľúčov IBEX v kartóne

129/1PH Sada komb. kľúčov IBEX v plastovom držiaku

611775

129/1CS

8 - 19 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19)

129/1CT Sada komb. kľúčov IBEX v brašne 611774

129/1PH

8 - 19 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19) 611967

129/1PH

8 - 18 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18)

130/1 Kombinovaný kľúč vyhnutý • • • • • • 615474

129/1CT

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava očková časť s LIFE profilom kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s ISO 7738

8 - 22 / 8

129/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

B2

B1 L

A1

A2

129/1

Sila je prenášaná v strede obvodových plôch za účelom chránenia hrán.

100% umiestnenie kľúča

34

15°

3-bodový kontakt pre väčšiu silu

Spätné pretočenie kľúča bez jeho vybratia

L

B2

B1

A2

A1

610047

6

113

11

14.5

5

3.5

610048

7

126

12

16.5

5.8

3.8

610049

8

132

14

18.5

6.9

3.8

610050

9

145

15

21

7.3

4

610051

10

157

17

23

7.5

4

610052

11

170

18

24.5

8

4.5

610053

12

176

20

26

8.5

4.7

610054

13

189

20.5

29

8.5

5

610055

14

202

22

31

9

5

610056

15

209

23.5

33

9.5

5.5

610057

16

221

25

35.5

10.5

6

610058

17

228

26

37.5

10.5

6.5

610059

18

247

27.5

39.5

11

7

610060

19

259

29.5

41.5

12

7

610061

20

265

31

43.5

12.5

7.5


160

L

B2

B1

A2

A1

610062

21

275

32.5

45

13

8

kľúč kombinovaný račňový kovaný

610063

22

286

34

46

13

8

610064

23

296

36

50

13.5

8

610065

24

311

37.5

52

14

8.5

• Materiál: chróm-vanádium • tvrdené a kalené • 72-zubov, 5° pracovný uhol

610066

25

318

39

54

14.5

8.5

610067

26

329

40

55

15

8.5

610068

27

340

41.5

56.5

15

9

610069

28

351

43

58.5

15.5

9

612319

29

363

45

60

16

9.5

610070

30

373

46

62

16.5

10.5

610071

32

394

49

67

16.5

11

Sada komb. kľúčov vyhnutých v kartóne

130/1CB

L

A1

130/1CB

610204

B2

B1

611609

6 - 22 / 13

130/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)

8

A2

L

B2

B1

A2

A1

144

17.5

18

7.7

4.5

611610

9

150

21

20.1

8

4.7

611611

10

157

21

22.5

8

5.3 5.7

611612

11

165

22.5

24.8

9

611613

12

172

25

26.5

9

6

611614

13

182

25

27.5

9

6.7

611615

14

189

27.5

31

9

7.1

611616

15

202

27.5

32.5

9

7.5

611617

16

216

30.5

34

10.5

7.8

611618

17

226

30.5

37

10.5

8.1

611619

18

237

33.5

38.5

11.5

8.3

611620

19

248

33.5

41

11.5

8.5

130/1PH

617753

20

251

42

41.8

12.2

9.2

Sada komb. kľúčov vyhnutých v plastovom držiaku

617754

21

259

42

43.9

12.2

9.2

617755

22

267

42

46

12.2

9.2

617756

24

315

47

50.1

14.2

10.2

160CB Sada komb. kľúčov račňových v kartóne

611016

130/1PH

8 - 19 / 8

130/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

135/2 611957

Vidlicový kľúč pre plyn • chrómované v súlade s EN12540 • vyrobené z oceľového plechu

B1 A

L

160CB

8 - 19 / 8

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

B2

160CT Sada kombinovaných kľúčov račňových v brašne

600262

27

L

B1

B2

A

187

52

22

4

615468

160CT

8 - 19 / 6

160 (8, 10, 12, 13, 17, 19), CT252

35


160PH

161CT

Sada kombinovaných kľúčov račňových v plastovom držiaku

Sada kombinovaných kľúčov račňových s kĺbom v brašne

617541

615469

160PH

8 - 19 / 8

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

161CT

8 - 19 / 7

161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19), CT252

161

165

Kľúč kombinovaný račňový kovaný s kĺbom

Račňový kľúč obojstranný

• Materiál: chróm-vanádium • tvrdené a kalené • 72-zubov, 5° pracovný uhol

• materiál: račňa: chróm-vanádium • telo: tabuľový plech chrómovaný • kryt na kľúči je z plastučeľuste sú kalené a tvrdenéminimálny uhol otočenia 20° B2

B1

B1

L

A1

A2

B2

L

A1

A2

L

B2

B1

A2

A1

611621

8

143

17.5

18

9

4.5

L

B1

B2

A1

A2

611623

10

158

21

22.5

10

5.3

611633

6x7

116.2

20.1

20.1

11.2

11.2

611624

11

164

22.5

24.8

10

5.7

611634

7x8

136.3

20.8

23.3

11

11

611625

12

171

25

26.5

10

6

611635

8x9

136.3

20.8

23.3

11

11

611626

13

177

25

27.5

10

6.7

611636

8 x 10

136.3

20.8

23.3

11

11

611627

14

187

27.5

31

10

7.1

611637

10 x 11

143.8

23.5

26.5

11.1

11.1

611628

15

195

27.5

32.5

10

7.5

611638

12 x 13

175

30.1

32.1

13

13.4

611629

16

211

30.5

34

13

7.8

611639

12 x 14

175

30.1

32.1

13

13.4

611630

17

220

30.5

37

13

8

618769

1/4” x 5/16”

116

20.1

20.1

11.2

11.2

611631

18

235

33.5

38.5

13

8.3

618770

3/8” x 7/16”

144

23.5

26.5

11.4

11.1

611632

19

244

33.5

41

13

8.5

618771

1/2” x 9/16”

175

30.1

32.1

12.8

12.9

617757

20

251

42

41.8

12.2

9.2

617758

21

259

42

43.9

12.2

9.2

617759

22

267

42

46

12.2

9.2

617760

24

285

47

50.1

14.2

10.2

161CB Sada komb. kľúčov račňových s kĺbom v kartóne

611958

161CB 161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

36

8 - 19 / 7


166

170CB

Račňový kľúč obojstranný, vyhnutý

Sada očkových kľúčov račňových v kartóne

• materiál: račňa: chróm-vanádium • telo: tabuľový plech chrómovaný • kryt na kľúči je z plastučeľuste sú kalené a tvrdenéminimálny uhol otočenia 20°

B1

L

A1

B2 A2

611959

170CB

8 - 19 / 6

170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19) L

B1

B2

A1

611640

6x7

111

20

20

11.2

A2 11

611641

7x8

130

20.6

23

11

11.2

611642

8x9

130

20.6

23

11

11.2

611643

8 x 10

130

20.6

23

11

11.2

611644

10 x 11

136

23.4

26.4

11

11

611645

12 x 13

167

30.1

32

13

13.1

611646

12 x 14

167

30.1

32

13

13.1

170CT Sada očkových kľúčov račňových v brašne

170 Kľúč očkový račňový kovaný • Materiál: chróm-vanádium • tvrdené a kalené • 72-zubov, 5° pracovný uhol

B1 A1

B2 L

A2

615470

170CT

8 - 19 / 6

170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19), CT252

175/2 B2

B1

A2

A1

611647

8x9

133

21

17.5

8

7.7

611648

8 x 10

133

21

17.5

8

7.7

611649

10 x 11

152

22.5

21

8

8

611650

10 x 12

162

25

21

9

8

611651

10 x 13

162

25

21

9

8

611653

12 x 13

182

25

25

9

9

611654

12 x 14

192

27.5

25

9

9

611655

14 x 15

202

27.5

27.5

9

9

611656

14 x 17

212

30.5

27.5

10.5

9

611658

16 x 18

232

33.5

30.5

11.5

10.5

611659

17 x 19

232

33.5

30.5

11.5

10.5

617761

20 x 22

250

42

42

12.2

12.2

617762

21 x 23

260

47

42

14.2

12.2

617763

22 x 24

260

47

42

14.2

12.2

618765

1/4” x 5/16”

133

21

17.5

8

7.7

618766

3/8” x 7/16”

152

22.5

21.0

8.0

8.0

618767

1/2” x 9/16”

192

27.5

25

9

9

618768

7/8” x 15/16”

260

47

42

12.2

12.2

Kľúč na zátku olejovej vane • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené L1 D

L2

L

605112

8 x 10

L1

L2

D

203

169

10

37


176

176CS6

uhlový kľúč obojstranný

Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D2

L2

L3 95

T C

O

L1

D1

620581$ 176CS6

8 - 19 / 6

176 (8, 10, 11, 13, 17, 19) L1

L2

C

D1

T

L3

609102

6

100

22

21

10

7

27

D2 6

176CS11

609103

7

100

22

21

11

8

27

6

Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

609104

8

120

25

24

12

9

30

7

609105

9

120

25

25

13

9

30

7

609106

10

127

30

30

15

12

36

8

609107

11

127

30

30

16

13

36

8

609108

12

143

34

34

17

13

43.5

8

609109

13

150

34

34

20

13

43.5

12

609110

14

170

40

40

21

14

48

12

609111

15

171

40

40

22

15

48

14

609112

16

197

45

46

24

17

57

15

609113

17

197

45

46

25.3

18

57

15

609114

18

209

52

49

28.5

18

61

15

609115

19

209

52

49

28.5

19

61

15

609116

20

220

54

55

29.5

21

63.5

15

620582$ 176CS11

8 - 24 / 11

176 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

609117

21

220

54

55

30

22

63.5

15

609118

22

241

60

61

32

22

68

16

177

609119

23

241

60

61

33

24

74

20

uhlový kľúč obojstranný • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540kované, tvrdené a temperované,

609120

24

242

63

65

34.5

25

77.5

20

609121

25

242

63

65

35

26

77.5

20

609122

26

278

67

70

36

27

81

22

609123

27

278

67

70

36.5

28

81

22

609124

28

294

71

70

38.5

29

84

23

609125

29

300

73

85

40

30

90

24

609126

30

316

75

85

42

31

96.5

25

609127

32

305

79

85

44

32

97.5

25

609128

35

385

93

88

48.5

35

100

27

609129

36

395

94

88

49.5

36

101

27

D2

L2

L3 95

T C

O

L1

176CB Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

609130 609131

176CB

8 - 24 / 16

L2

C

D1

T

L3

8

120

25

24

12

9

30

D2 7

609084

9

120

25

25

13

9

30

7

609085

10

127

30

30

15

12

36

8

609086

11

127

30

30

16

13

36

8

609087

12

143

34

34

17

13

43.5

8

609088

13

150

34

34

20

13

43.5

12

609089

14

170

40

40

21

14

48

12

609090

15

171

40

40

22

15

48

14

609091

16

197

45

46

24

17

57

15

609092

17

197

45

46

25.3

18

57

15

609093

18

209

52

49

28.5

18

61

15

609094

19

209

52

49

28.5

19

61

15

609095

20

220

54

55

29.5

21

63.5

15

609096

21

220

54

55

30

22

63.5

15

176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

609097

22

241

60

61

32

22

68

16

176CB

609098

23

241

60

61

33

24

74

20

609099

24

242

63

65

34.5

25

77.5

20

8 - 32 / 22

176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

38

L1 609083

D1


177CB

178/2

Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

Jednostranný očkový kľúč • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

L B

d

A

609100

177CB

H

8 - 24 / 16

177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

177CS6 Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

620583$ 177CS6

8 - 19 / 6

177 (8, 10, 11, 13, 17, 19)

620821$

24

A

B

d

H

L

17

42

18.5

30

180

620822$

27

17

42

18.5

30

180

620823$

30

17

42

18.5

30

180

620824$

32

18

50

20.5

35

235

620825$

36

18

50

20.5

35

235

620826$

41

18

55

20.5

35

235

620827$

46

22

70

23.5

40

265

620828$

50

22

70

23.5

40

265

620829$

55

22

75

23.5

40

265

620830$

60

30

94

29.5

50

345

620831$

65

30

94

29.5

50

345 365

620832$

70

35

107

29.5

55

620833$

75

35

107

29.5

55

365

620834$

80

40

125

29.5

59

385

620835$

85

40

125

29.5

59

385

620836$

90

45

140

29.5

63

410

620837$

95

45

140

29.5

63

410

177CS11

178.1/2

Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

Tyčka pre 178/2 • materiál: chróm-molybdén • chrómované v súlade s EN12540

L

D

620584$ 177CS11

8 - 24 / 11

177 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

D

d

L

620840$

24 - 30

25

19

460

620841$

32 - 41

27

21

610

620842$

46 - 55

30

24

760

620843$

60 - 95

37

30

860

d

178/2

39


179/2

L

B1

B2

A1

Lešenársky kľúč očkový

603124

30 x 36

395

43.5

48.8

15

18

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • chrómované

600536

32 x 36

410

48.2

54.2

17.8

19.4

600537

36 x 41

450

49

57

19

21

602664

41 x 46

472

57

62

21

23

618659

7/32” x 15/64”

145

9.5

11.8

5.5

6.0

B1

L

A1

B2 A2

A2

605375

1/4” x 5/16”

178

10.3

11.8

5.5

6.1

605376

5/16” x 3/8”

190

13.3

14.8

6.7

7.3

618660

11/32” x 13/32”

182

14.1

16.7

7.9

8.4

605377

3/8” x 7/16”

205

16.3

17.8

7.9

8.4

605378

7/16” x 1/2”

205

16.7

17.7

9

9

605379

1/2” x 9/16”

205

17.7

20.3

9

10

605380

9/16” x 5/8”

235

22.3

23.3

10

10.5

L

B1

B2

A1

A2

605381

5/8” x 11/16”

258

25.3

26.3

11

11.5

316

34

35

17

17

605382

11/16” x 3/4”

270

26.3

29.3

11.4

12.4

605383

13/16” x 7/8”

295

31.2

34.2

12.8

13.7

180/1

605384

15/16” x 1”

325

37.2

40.2

14.6

15.4

Vyhnutý kľúč očkový, obojstranný

605385

1” x 1.1/8”

335

39.2

43.2

15

16.2

605386

1.1/16” x 1.1/4”

360

41.2

48.2

15.8

17.8

605042

• • • • • •

21 x 22

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava očková časť s LIFE profilom vyrobené v súlade s ISO 10104 kované, tvrdené a temperované,

180/1CB Sada očkových kžúčov vyhnutých v kartóne

B1

L

B2 A2

A1

L

B1

B2

A1

600509

5x7

145

9.5

11.8

5.5

A2 6

600510

5.5 x 7

145

9.5

11.8

5.5

6

600511

6x7

178

10.3

11.8

5.5

6.1

600512

8x9

190

13.3

14.8

6.7

7.3

600513

8 x 10

166

13.3

16

6

8

602663

9 x 11

182

14.1

16.7

7

9

600514

10 x 11

205

16.3

17.8

7.9

8.4

602997

10 x 12

210

16.3

19.3

7.9

9

600515

11 x 12

205

16.7

17.7

9

9

600541

180/1CB

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 603674

180/1CB

6 - 27 / 10

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 600542

180/1CB

6 - 32 / 12

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600543

180/1CB

6 - 41 / 13

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)

600516

12 x 13

220

19.3

20.9

9

600517

12 x 14

205

17.7

20.3

9

10

600518

13 x 15

235

20.8

23.3

9.5

10.5

600519

13 x 17

258

20.8

26.3

9.5

11.5

600520

14 x 15

235

22.3

23.3

10

10.5

600521

14 x 17

257

20.5

24.3

10

12

600522

16 x 17

258

25.3

26.3

11

11.5

603123

16 x 18

259

23.6

26.5

11

12

600523

17 x 19

270

26.3

29.2

11.4

12.4

180/1CS

600524

18 x 19

270

28.2

29.2

11.9

12.4

Sada očkových kľúčov vyhnutých v kartóne

600525

19 x 22

293

29.2

34.2

12.4

13.7

600526

20 x 22

295

31.2

34.2

12.8

13.7

600527

21 x 23

305

32.2

36.2

13.3

13.3

600528

22 x 24

315

34.2

37.2

13.7

13.7

600529

24 x 26

325

37.2

40.2

14.6

14.6

600530

24 x 27

325

37.2

41.2

14.6

14.6

600531

25 x 28

335

39.2

43.2

15

15

600532

27 x 29

335

41.2

44.2

15.8

15.8

600533

27 x 30

360

39.2

43.4

15

15

600534

27 x 32

360

41.2

48.2

15.8

15.8

600535

30 x 32

370

45.2

48.2

17

17

603845

30 x 34

366

43.5

48

15

15

40

9.5 605546

180/1CB

1/4” - 3/4” / 8

180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605547

180/1CB

1/4” - 1.1/4” / 12

180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)

602845

180/1CS

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


180/1CT

180/1MS

Sada očkových kľúčov vyhnutých v brašne

Sada očkových kľúčov vyhnutých v kovovom stojane

615473

605545

180/1CT

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129

180/1MS

6 - 32 / 12

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/4

180/1PB Sada očkových kžúčov vyhnutých v plast. púzdre

180/2VDEDP Vyhnutý kľúč očkový, izolovaný • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900

B A

600540

180/1PB

6 - 17 / 6

L

L

B

A

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)

621580$

6

155

13.5

8.5

180/1PB

621581$

7

155

15

9

621582$

8

160

16.5

9.5

621583$

9

160

17.5

10

180/1PH

612185

10

162

19.5

11

Sada očkových kľúčov vyhnutých v plast. držiaku

612186

11

175

20

11.5

612187

12

185

21.5

11.5

612188

13

185

23

12.5

612189

14

190

25.5

13

612190

15

195

27

13.5

621584$

16

190

27.5

14.5

612191

17

208

30.5

15.5

621585$

18

195

30

15.5

612192

19

227

33

15.5

621586$

20

245

34.5

16.2

619202

21

244

36.4

13.2

612193

22

250

37.5

17.5

621587$

23

250

39.8

16.8

612194

24

255

42

18.5

621588$

26

265

44

18

621589$

27

270

44.8

18

621590$

28

280

36.5

18.5

621591$

30

310

47

19

621592$

32

325

51.5

19.5

600544

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

610845

180/1PH

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

41


180/2VDEDPCB Sada izolovaných očkových kľúčov v kartóne

L

B1

B2

A

617670

24 x 27

258

34.8

37.3

11.5

612014

25 x 28

286

36

40.3

12.5

612015

27 x 29

298

38.8

41.8

13

617635

27 x 30

298

38.8

41.8

13

612016

30 x 32

318

42.7

45.2

13.5

617636

36 x 41

350

50

58

15

182/2ACB Sada očkových kžúčov plochých v kartóne 612677

180/2VDEDPCB

10 - 24 / 10

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

180/2AVDEDP Kľúč izolovaný očkový s 90° uhlom • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • kontrola elektrickým testom

612567 B

L1

182/2ACB

6 - 22 / 8

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

L2

612568

A

182/2ACB

6 - 32 / 13

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32)

182/2BTX Plochý kľúč očkový s vyhnutou hlavou- TX profil L1

L2

B

A

619123

10

220

78

18.2

10

619124

12

220

78

21.2

10

619125

13

220

78

23.3

11

619126

14

230

85

24.4

11.6

619127

17

255

100

29.3

13.8

619128

19

255

103

30.6

13

619129

20

267

107

33.3

16

619130

22

265

115

35.8

16

619131

24

265

115

38.8

16.9

• • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 očková časť s LIFE profilom 15° uhol zabezpečuje uťahovanie skrutiek na ťažko dostupných miestach kované, tvrdené a temperované,

B1

B2

L

15°

A

182/2A

L

B1

B2

A

Kľúč očkový plochý

612892

6x8

97

10

11.3

4.6

• • • • •

612893

10 x 12

112

12.7

14

5.6

612894

14 x 18

137

16.5

21

6.6

612895

20 x 24

174

23

27.3

8.6

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 očková časť s LIFE profilom vyrobené v súlade s DIN 837 kované, tvrdené a temperované,

183/2 B1 A

L

L

B1

B2

A

612004

6x7

97

10

11.3

4.6

612005

8x9

112

12.7

14

5.6

612006

10 x 11

132

15.6

16.5

6.6

612007

12 x 13

147

18

19

7.6

B2

Očkový kľúč otvorený • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 profil do rozmeru 12x14 je 6-hran od 17x19 do 30x32 je 12-hran Použitie: V priemysle a opravovniach špecializovaných na hydraulické a pneumatické inštalácie • Tieto kľúče pomáhajú pracovať na miestach, kde bežné očkové kľúče nie je možné použiť podľa typu práce (objímky na kovových kábloch, hydraulických hadiciach a na ventiloch) • kované, tvrdené a temperované, C1 B1

C2

L

15°

A1

613223

13 x 17

167

20.5

21.5

7.6

612008

14 x 15

162

20.5

21.5

7.6

612009

16 x 17

172

23.2

24.2

8.6

612010

18 x 19

186

25.9

27.4

9.6

612011

20 x 22

206

28.9

31.8

11

612012

21 x 23

231

29.9

32.9

11.2

L

A1

A2

B1

B2

C1

617634

22 x 24

231

29.9

32.9

11.2

612701

8 x 10

145

7

8.5

18

20

6

7

11.5

612702

10 x 11

152

8.5

9

20

22

7

8.5

612013

42

24 x 26

258

34.8

37.3

A2

15°

C2

B2


L

A1

A2

B1

B2

C1

C2

L

B

A

612703

11 x 13

165

9

11

22

26

8.5

10

620504$

65

275

97.6

27

612704

12 x 14

178

10

12

24

28

9

11

620505$

70

330

108

33

615147

16 x 18

196

12

12.5

30.5

33.5

13

14

620506$

75

330

108

33

612705

17 x 19

210

13

14

32

35

14

15

620507$

80

360

124

36

612706

19 x 22

233

14

16

35

41

15

17

620508$

85

360

124

36

612707

22 x 24

252

16

17

41

45

17

18

620509$

90

390

142

39

612708

24 x 27

265

17

17

45

48

18

20

620510$

95

390

142

39

612709

30 x 32

285

21

23

50

52

22

24

620511$

100

425

153

44

620512$

105

425

153

45

183/2CB

620513$

110

450

168

47

Sada očkových kľúčov otvorených v kartóne

620514$

115

450

168

47

620515$

120

495

190

53

620516$

125

495

190

53

620517$

130

520

200

58

620518$

135

520

200

60

620519$

140

575

220

61

620520$

145

575

220

61

620521$

150

575

220

61

620522$

1.1/16”

180

49

16

620523$

1.1/8”

180

49

16

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22)

620524$

1.3/16”

180

49

16

183/2CB

620525$

1.1/4”

190

58

18

620526$

1.5/16”

190

58

18

620527$

1.3/8”

190

58

18

183/2CT

620528$

1.7/16”

190

58

18

Sada očkových kľúčov otvorených v brašne

620529$

1.1/2”

235

74

22

620530$

1.5/8”

235

74

22

620531$

1.11/16”

235

74

22

620532$

1.3/4”

235

74

22

620533$

1.13/16”

235

74

22

620534$

1.7/8”

235

74

22

620535$

2”

235

74

22

620536$

2.1/16”

275

98

27

620537$

2.1/8”

275

98

27

620538$

2.3/16”

275

98

27

620539$

2.1/4”

275

98

27

620540$

2.5/16”

275

98

27

620541$

2.3/8”

275

98

27

620542$

2.1/2”

300

102

28.5

620543$

2.9/16”

300

102

28.5

620544$

2.5/8”

300

102

28.5

184/7

620545$

2.3/4”

330

108

33

Očkový úderový kľúč

620546$

2.15/16”

330

108

33

• • • •

620547$

3”

330

108

33

620548$

3.1/8”

360

124

36

620549$

3.3/8”

360

124

36

620550$

3.1/2”

390

142

39

620551$

3.3/4”

390

142

39

620552$

3.7/8”

425

153

44

620553$

4”

425

153

44

620554$

4.1/8”

425

153

45

620555$

4.1/2”

450

168

47

612985 612986

183/2CB

8 - 22 / 6 8 - 32 / 9

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32)

615467

183/2CT

8 - 24 / 6

183/2 (8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24), CT252

materiál: karbónová nástrojová oceľ povrchová úprava: antikorózne olejovaný vyrobené v súlade s DIN 7444 kované, tvrdené a temperované,

B L

A

L

B

A

620494$

24

180

48.6

16

620495$

27

180

48.6

16

620496$

30

180

48.6

16

620497$

32

190

58.4

18

620498$

36

190

58.4

18

620499$

41

235

74

22

620500$

46

235

74

22

620501$

50

235

74

22

620502$

55

275

97.6

27

620503$

60

275

97.6

27

43


Gola hlavice a príslušenstvo

1/4” gola hlavice

3/8” gola hlavice

3/4” gola hlavice

1” gola hlavice

Klúče s T-rukoväťou

Trubkové klúče a nástrčné klúče

1/2” gola hlavice

1” gola hlavice

Klúč na matice kolies krížový

Klúč na matice kolies

Presnosť

Bezpečnosť

Prevádzka západiek spolu s račňami

Spolu s nepostrádateľnými

Špeciálny systém na zadržanie západky

je založená na 75-zubovom

západkami račne Unior umožňujú

sa pomocou jednodotykového

mechanizme, ktorý rozdeľuje plný

dokonca prediktívne a presné

uvoľňovacieho tlačidla zabezpečí

kruh 360˚ do sekcií po 4,8 stupňových

dotiahnutie a povolenie skrutiek a

vyššia bezpečnosť pri práci a zvýšená

uhloch a teda zaručuje jednoduchšie

matíc - práca so západkami Unior je

uzamykacia rýchlosť račne.

použitie dokonca aj v neprístupných

bezpečnejšia a presnejšia.

te

ct

om

pro

ic

Jednoduché použitie

yo

rg ur h ands – e

on

bodoch. S väčšími prírastkami západky, menšími zábermi a menším úsilím môžete dosiahnuť väčšiu

rh a

ou

m ic s - pr ote c

ty

go

er

er

44

no

R

R

go

U NI O

U NI O

nds

spoľahlivosť a vyššiu presnosť.

no

m


Vlastnosti rační Unior

4,8˚

Vlastnosti bezpečnostného uzamykacieho systému Unior

Bezpečnostný uzamykací systém Hlavica sa uvoľní zo západky jednoduchým stlačením tlačidla. Vyššia rýchlosť a účinnosť Rýchlosť práce sa zabezpečí uzamykacím systémom a mechanizmom na uvoľnenie hlavice.

45


185/2

187/2TX

Sviečkový kľúč

Hlavica zástrčná TX 1/4"

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • chrómované v súlade s EN12540

• materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

B

D D

L

L1

D

L

L

B

600771

16

19

145

120

L

L1

D

607956

19

22

115

120

607903

TX 8

32

13

12

600772

21

24

115

120

607904

TX 10

32

13

12

600773

21

24

180

120

607905

TX 15

32

13

12

607906

TX 20

32

13

12

186BI

607907

TX 25

32

13

12

Sada sviečkového kľúča 3/8" s príslušenstvom

607908

TX 27

32

13

12

607909

TX 30

32

13

12

607910

TX 40

32

13

12

187/2SL Hlavica zástrčná plochá 1/4" • materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené 619401

186BI

4

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (21) 619402

186BI

4

D

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (19) 619403

186BI

L1

4

L

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (16) 607895

a

b

L

L1

D

0.8

4

32

13

12

186.4/2

607896

1

5.5

32

13

12

Hlavica na sviečkový kľúč 3/8"

607897

1.2

7

32

13

12

• materiál: chróm-molybdén • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

187/2PH Hlavica zástrčná PH 1/4" • materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

D L

D

L

620819$

13

17.9

63

603193

16

22

63

620820$

18

24.7

63

603192

19

26

63

600776

21

27

66

187/2HX Hlavica zástrčná - IMBUS 1/4" • • • •

D L1

L

L

L1

D

607892

PH 1

32

13

12

607893

PH 2

32

13

12

607894

PH 3

32

13

12

188/2 6p

materiál: hlavica: chróm-molybdén nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ vyrobené v súlade s DIN 7422 čeľuste sú kalené a tvrdené

Hlavica nástrčná 1/4" • • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D L1

L

L

L1

D

607898

3

32

13

12

607899

4

32

13

12

D2

D1 T

L

607900

5

32

13

12

L

D1

D2

T

607901

6

32

13

12

618682

3.2

25

6

12

4

607902

7

32

13

12

600815

4

25

6.7

12

4

46


L

D1

D2

T

188/2F6p

4.5

25

7.3

12

4

Otočná hlavica 1/4"

600817

5

25

8

12

5

600818

5.5

25

8.6

12

5.5

600819

6

25

9.2

12

6

• materiál: chróm-molybdén • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

600820

7

25

11

12

6

600816

600821

8

25

12

12

7.5

600822

9

25

13

13

7.5

600823

10

25

14.5

14.5

9

600824

11

25

16

15.5

10.5

603130

12

25

17

17

10.5

L

D1

D2

600825

13

25

18

18

10.5

620790$

6

35.4

9.2

13.8

5

603131

14

25

19.5

19.5

13

620791$

7

37.4

10.5

13.8

5

618683

3/16”

25

8

11.9

5

620792$

8

37.4

12.2

13.8

5

618684

7/32”

25

8.8

11.9

5

620793$

9

37.4

12.2

13.8

5

618685

1/4”

25

9.3

11.9

5

620794$

10

39.9

14.7

13.8

6

618686

9/32”

25

10.5

11.9

5

620795$

11

39.9

15.9

13.8

6

618687

5/16”

25

10.5

11.9

5

620796$

12

39.9

16.9

13.8

6

618688

11/32”

25

10.5

13.1

5

620797$

13

39.9

17.9

13.8

7

618689

3/8”

25

10.5

14.6

8

618690

13/32”

25

10.5

14.6

8

188/2F12p

618691

7/16”

25

10.5

15.9

8

Otočná hlavica 1/4"

618692

1/2”

25

10.5

17.9

10

618693

9/16”

25

10.5

19.7

10

• materiál: chróm-molybdén • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D2

D1 T

L

T

188/2 12p Hlavica nástrčná 1/4", 12-hran • • • •

T

D2

D1 T

D2

D1

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

L

L

D1

D2

T

L

L

D1

D2

T

620798$

3/16”

35.4

7.7

13.8

4

620799$

7/32”

35.4

8.6

13.8

4

620800$

1/4”

35.4

9.5

13.8

4

620801$

9/32”

37.4

10.7

13.8

5

620802$

5/16”

37.4

12.2

13.8

5

620803$

11/32”

37.4

13.1

13.8

5 5

620804$

3/8”

39.9

14.7

13.8

620805$

7/16”

39.9

15.9

13.8

6

620806$

1/2”

39.9

17.9

13.8

7

616857

4

25

6.8

11.9

5

616858

4.5

25

7.1

11.9

5

188/2L6p

616859

5

25

8

11.9

5

Hlavica nástrčná 1/4", dlhá

616860

5.5

25

8.3

11.9

5

616861

6

25

9.3

11.9

5

• • • •

616862

7

25

10.5

11.9

5

616863

8

25

10.5

11.9

5

616864

9

25

10.5

13.1

8

616865

10

25

10.5

14.5

8

616866

11

25

10.5

15.8

8

616867

12

25

10.5

16.8

8

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D2

D1 T

616868

13

25

10.5

17.8

10

616869

14

25

10.5

19.6

10

616870

3/16”

25

8

11.9

5

618697

616871

7/32”

25

8.3

11.9

5

616872

1/4”

25

9.3

11.9

5

616873

9/32”

25

10.5

11.9

616874

5/16”

25

10.5

616875

11/32”

25

616876

3/8”

25

616877

13/32”

25

616878

7/16”

25

616879

1/2”

25

616880

9/16”

25

L

L

D1

D2

T

3.2

50

6

12

8

616881

4

50

6.8

11.9

5

616882

4.5

50

7.1

11.9

5

5

616883

5

50

8

11.9

5

11.9

5

616884

5.5

50

8.3

11.9

5

10.5

12.9

5

616885

6

50

9.3

11.9

8

10.5

13.9

8

616886

7

50

10.5

11.9

8

10.5

14

8

616887

8

50

10.5

11.9

8

10.5

15.8

8

616888

9

50

10.5

13.1

11

10.5

17.8

10

616889

10

50

10.5

14.5

11

10.5

19.6

10

616890

11

50

10.5

15.8

11

47


L

D1

D2

T

188BI

616891

12

50

10.5

16.8

13

Gola sada 1/4" v kovovom boxe

616892

13

50

10.5

17.8

13

616893

14

50

10.5

19.6

16

616894

3/16”

50

8

11.9

5

616895

7/32”

50

8.3

11.9

5

616896

1/4”

50

9.3

11.9

5

616897

9/32”

50

10.5

11.9

5

616898

5/16”

50

10.5

11.9

5

616899

11/32”

50

10.5

12.9

5

616900

3/8”

50

10.5

13.9

8

616901

13/32”

50

10.5

14

8

616902

7/16”

50

10.5

15.8

8

616903

1/2”

50

10.5

17.8

10

616904

9/16”

50

10.5

19.6

10

611996

16

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150)

188/2L12p Hlavica nástrčná 1/4" dlhá, 12-hran • • • •

188BI

188BI12P16

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

Gola sada 1/4" v kovovom boxe

D2

D1 T

L

L

D1

D2

T

618698

3.2

50

6

12

8

618694

7/32”

50

8.8

11.9

5

618695

9/32”

50

10.5

11.9

8

618696

11/32”

50

10.5

11.9

11 617118

188H

188BI12P16

16

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”)

Držiak pre hlavice 1/4" • rozmer 165 - pre sadu 10ks 1-13, max.veľkosť hlavice 13 • rozmer 205 - pre sadu 10ks, max.veľkosť hlavice 17

188BI6P16INCH Sada nástrčných hlavíc 1/4" v kovovom boxe

L 619088

165

619235

205

188H1 Sada 10ks držiakov pre 188H

619413 619410

48

188BI6P16INCH

3/16” - 9/16” / 16

188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188/2 6p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)


188BI12P16INCH

188C

Sada nástrčných hlavíc 1/4" v kovovom boxe

Gola sada 1/4" v kovovom boxe

619414

188BI12P16INCH

3/16” - 9/16” / 16

188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188/2 12p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)

615151

33

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

188BI6P36 Sada nástrčných hlavíc 1/4" a bitov

188C

188D Gola sada 1/4" v kovovom boxe

621407$ 188BI6P36

36

188/2 6p (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6460C6,3 (0.6 x 4.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0), 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.9 (1/4” - 1/4”), 188.8 (1/4”)

613074

188D

19

6472C6,3 (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)

188B

188E

Gola sada 1/4" v kovovom boxe

Gola sada 1/4" v kovovom boxe

615150

188B

44

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)

613075

188E

26

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10), 6460C6,3 (0.5 x 3.0, 0.6 x 4.5, 0.8 x 5.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 0, PH 1, PH 2, PH 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)

49


188MS

188.1/1FBI

Sada nástrčných hlavíc 1/4" v kovovom stojane

Račňa flexibilná 1/4" • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť so 40-imi zubami flexibilná račňa umožňuje prácu s ohybom rukoväte max. 90° s 22, 5° ohybom • telo kované • tvrdená a temperovaná • povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 A

B

610566

188MS

L

116

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 980D

188.1/1ABI 618367

Račňa 1/4" • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť so 40-imi zubami telo kované tvrdená a temperovaná povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315

B 25

188.2/2BI

A

1/4”

A 22

Vratidlo 1/4"

B

611901

L 180

L

A

B

157

24.5

25

L

• • • • • •

materiál: chróm-molybdén ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť telo kované povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná L

L 611902

1/4”

150

188.3/2 Vratidlo 1/4" • • • •

Materiál: chróm-vanádium povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná D2 A

L

600830

1/4”

L

A

D1

D2

120

30

7

14

D1

188.4/2 Nadstavec dlhý 1/4" • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D1

D2

L

50

L

D1

D2

600826

1/4”

50

8

12

600827

1/4”

150

8

12


188.4/2F

188.8

Ohybný nadstavec 1/4"

Rukoväť pre hlavice 1/4"

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

• materiál: čepeľ - chróm vanádium • rukoväť - polypropylén • vyrobené v súlade s ISO 3315

D1 L

D2

C

612868

1/4”

L

D1

D2

150

8.3

12

188.4/2S

607349

1/4”

L

L

C

150

50

Nadstavec dlhý 1/4" • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D1

L

L

D1

D2

610910

150

8

12

610911

50

8

12

188.6/2

D2

Kardanový kĺb 1/4"

188.9

• • • •

Adaptér pre bity

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

• • • •

D

pre bity E6, 3, C6, 3 materiál: uhlíková nástrojová oceľ chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované,

D

L

607821

1/4”

L

D

41

14

L

612867

1/4” - 1/4”

L

D

25

12

188.7/2 Adaptér 1/4"

188.10

• • • •

Redukcia

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

• Materiál: chróm-vanádium • čeľuste sú kalené a tvrdené • vyrobené v súlade s DIN 7428

L D

L

L

607976

1/4” - 3/8”

604531

1/4” (6.3) - 1/4”

50

L

D

616808

1/4” (6.3) - 3/8”

50

35

12

616809

1/4” (6.3) - 1/2”

50

51


188.10A

190/1 6p

Bity s hlavicou

Hlavica nástrčná 1/2"

• Materiál: chróm-vanádium • čeľuste sú kalené a tvrdené • podľa DIN 7424

• • • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D1

T

D2

D1

L

T

D1

L

T

L

619448

6.3(1/4”)

8

12.5

65

3.9

L

D1

D2

618701

6.3(1/4”)

10

14.5

65

5

605307

8

38

13.2

22.9

12

9

38

13.9

22.9

12

T

618702

6.3(1/4”)

13

18

65

6

610155

618703

6.3(1/4”)

17

23.3

65

9.5

600851

10

38

15

22.9

12

600852

11

38

16.3

22.9

12

188.11

600853

12

38

17.9

22.9

12

Náhradné diely pre 188.1A BI

600854

13

38

18.8

22.9

12

600855

14

38

19.7

22.9

12

600856

15

38

20.4

22.9

12

600857

16

38

22.9

21.5

12

600858

17

38

24.3

22

12

600859

18

38

25.5

23

12

600860

19

38

26.8

24

14

600861

20

38

28.1

24

14

600862

21

38

29.3

25

14

600863

22

38

30.4

25

14

600864

23

40

31.7

26

14

600865

24

42

33.1

28

16

600866

25

42

34.2

29

16

600867

26

42

35.3

30

16

600868

27

43

37

30

18

188.13

600869

28

43

38

31

20

Nadstavec imbusový 10mm

610156

29

43

39

32

20

• Materiál: chróm-vanádium • čeľuste sú kalené a tvrdené

600871

30

46

40.7

34

22

600872

32

46

43.2

36

22

610105

5/16”

38

13.2

22.9

12

610106

3/8”

38

15

22.9

12

610107

7/16”

38

16.3

22.9

12

610108

1/2”

38

18.8

22.9

12

610109

9/16”

38

20.4

22.9

12

610110

5/8”

38

22.9

21.5

12

612503

11

620858$

1/4”

620859$

5/16”

189/2 Hlavica nástrčná s vnútorným TX profilom 1/4" • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D2

D1

L

L

D2

D1

607911

E4

25

12

5.4

607912

E5

25

12

6.7

607913

E6

25

12

7.7

607914

E7

25

12

8.3

607915

E8

25

12

10.1

607916

E 10

25

12

11.3

607917

E 11

25

12

12.9

52

610111

11/16”

38

25.5

23

12

610112

3/4”

38

26.8

24

14

610113

13/16”

38

29.3

25

14

610114

7/8”

40

31.7

26

14

610115

15/16”

42

33.1

28

16

610116

1”

42

35.3

30

16

610117

1.1/16”

43

37

30

18

610118

1.1/8”

43

39

32

20

610119

1.3/16”

46

40.7

34

22

610120

1.1/4”

46

43.2

36

22


190/1L12p

190/1 12p

Hlavica nástrčná, dlhá 1/2"

Hlavica nástrčná 1/2" 12-hran

• • • • •

• • • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D2

D1 T

D2

D1 T

L

L

D1

D2

L

T

D1

D2

L

T

603812

10

15

22.9

38

12

610762

10

15

22

77

12

603813

11

16.3

22.9

38

12

610763

11

16.3

22

77

12

603814

12

17.9

22.9

38

12

610764

12

17.6

22

77

12

603815

13

18.8

22.9

38

12

610765

13

18.8

22

77

12

603816

14

19.7

22.9

38

12

610766

14

20.4

22

77

15

603817

15

20.4

22.9

38

12

610767

15

21.6

20.7

77

15

603818

16

22.9

21.5

38

12

610768

16

22.9

21.5

77

15

603819

17

24.3

22

38

12

610769

17

24

22

77

15

603820

18

25.5

23

38

12

610770

18

25.4

23

77

18

603821

19

26.8

24

38

14

610771

19

26

21

77

18

603822

20

28.1

24

38

14

610772

20

27.9

24

77

18

603823

21

29.3

25

38

14

610773

21

28

25

77

18

603824

22

30.4

25

38

14

610774

22

30

26

77

21

603825

23

31.7

26

40

14

610775

23

31.6

27

77

21

603826

24

33.1

28

42

16

610776

24

32

28

77

24

603827

27

37

30

43

18

610777

27

36

30

77

27

603828

30

40.7

34

46

22

610778

30

40

34

77

30

603829

32

43.2

36

46

22

610779

32

42

36

77

33

621722$

36

48

42

46

22

610780

3/8”

15

22

77

12

609366

3/8”

15

22.9

38

12

610781

7/16”

16.3

22

77

12

609367

7/16”

16.3

22.9

38

12

610782

1/2”

18.8

22

77

15

609368

1/2”

18.8

22.9

38

12

610783

9/16”

20.4

22

77

15

609369

9/16”

20.4

22.9

38

12

610784

19/32”

21.6

20.7

77

15

609370

19/32”

20.4

20.7

38

12

610785

5/8”

22.9

21.5

77

15

609371

5/8”

22.9

21.5

38

12

610786

11/16”

24

22

77

15

609372

11/16”

25.5

23

38

12

610787

3/4”

26

23

77

18

609373

3/4”

26.8

24

38

14

610788

25/32”

27.9

24

77

18

609374

25/32”

27.9

24

38

14

610789

13/16”

28

25

77

18

609375

13/16”

29.3

25

38

14

610790

7/8”

30

26

77

21

609376

7/8”

31.7

26

40

14

610791

15/16”

32

28

77

24

609377

15/16”

33.1

28

42

16

610792

1”

34

30

77

24

609378

1”

35.3

30

42

16

610793

1.1/16”

36

30

77

27

609379

1.1/16”

37

30

43

18

610794

1.1/8”

38

32

77

27

609380

1.1/8”

39

32

43

20

610795

1.3/16”

40

34

77

30

609381

1.3/16”

40.7

34

46

22

610796

1.1/4”

42

36

77

33

609382

1.1/4”

43.2

36

46

22

53


190/2VDEDP

190H

Hlavica nástrčná 1/2" izolovaná

Držiak pre hlavice 1/2"

• • • • • • •

• rozmer 330 - pre sadu 10ks 8-32, maximálna veľkosť hlavice 14 • rozmer 450 - pre sadu 10ks, maximálny rozmer hlavice 19

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900 kované, tvrdené a temperované,

D1

D2 T

L

L

619090

330

619237

450

D1

D2

L

T

617803

8

18

27.4

54.6

12

621593$

9

51.5

17.1

26.5

12

190H1

612195

10

18

26

51.5

12

Sada 10ks držiakov pre 190H

612196

11

19.5

26.5

51.5

12

612197

12

20.5

26.5

51.5

12

612198

13

21.5

26.5

51.5

12

612199

14

22.5

26.5

51.5

12

621594$

15

51.5

23.5

26.5

12

621595$

16

51.5

26

25.2

12

612200

17

28

26

51.5

12

621596$

18

51.5

28.5

26.5

12

612201

19

30

28

51.5

14

621597$

20

51.5

31.3

27.3

14

190BI6P14

621598$

21

51.5

32.5

28.2

14

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

612202

22

34

29

51.5

14

621599$

23

53.5

35.1

29.4

14

612203

24

37

32.5

55

16

621600$

26

55.5

38.8

33.2

16

617804

27

40.5

32.5

58

18

621601$

28

56.5

41.3

33.4

20

621602$

30

59.5

44

37.1

22

621603$

32

59.5

46.6

39.4

22

619412

190/2LVDEDP Hlavica izolovaná dlhá 1/2" • • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná kontrola elektrickým testom dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové vyrobené v súlade s EN60900 kované, tvrdené a temperované,

611940

190BI6P14

10 - 24 / 14

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)

190BI6P23 Gola sada 1/2" v kovovom boxe D1

D2 T

L

L

D1

D2

T

619104

10

96

20.7

27

27

619105

11

96

21.6

27

27

619106

12

96

22.6

27

27

619107

13

96

23.3

27

27

619108

14

96

25.8

27

35

619109

15

96

26.8

27

35

619110

16

96

27.4

27

35

619111

17

96

30

27

35

619112

18

96

31.7

27

35

619113

19

96

32

27

35

619114

20

96

33.4

27

35

619115

21

96

33

27

35

621604$

22

96

33.6

29.6

35

621605$

24

96

35.6

31.6

35

54

612779

190BI6P23

10 - 32 / 23

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)


190BI6P24

190BI12P24

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

611939

611941

190BI6P24

10 - 32 / 24

190BI12P24

10 - 32 / 24

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)

190BI12P14

190BI12P23IN

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

611943 611942

190BI12P14

10 - 24 / 14

190BI6P22IN Gola sada 1/2" v kovovom boxe

615180 615327

190BI12P23

10 - 32 / 23

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”)

3/8” - 1.1/4” / 23

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1 12p (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”)

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)

190BI12P23 Gola sada 1/2" v kovovom boxe

190BI12P23IN

190BI6P22IN

5/16” - 1.1/4” / 22

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190/1 6p (5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”)

55


190BI6P43

190BI6P28

Gola sada 1/2" a 1/4" v kovovom boxe

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

612162

190BI6P28

10 - 32 / 28

190/1 6p (10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1L12p (12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 190.1/1ABI (1/2”) 611944

190BI6P43

10 - 32 / 43

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), 188.6/2 (1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 188.1/1ABI (1/4”)

190-6P17 Gola sada 1/2" v plastovom boxe

190BITX1P22 Gola sada 1/2" v kovovom boxe

622022$ 190-6P17

10 - 32 / 17

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.9/2BI, 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75) 611945

190BITX1P22

22

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), 190.1/1ABI (1/2”)

190BI6P17 Gola sada 1/2" v plastovom boxe

190BIHX1P20 Gola sada 1/2" v kovovom boxe

611946

190BIHX1P20

20

192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12), 192/2HX (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125, 250)

56

622023$ 190BI6P17

10 - 32 / 17

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75)


190MS6P49

190MS12P106

Sada nástrčných hlavíc 1/2" v kovovom stojane

Sada nástrčných hlavíc 1/2" v kovovom stojane

610648

610651

190MS6P49

10 - 32 / 49

190MS12P106

10 - 32 / 106

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A

190/1 6p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B

190MS12P49

190VDE6P11A

Sada nástrčných hlavíc 1/2" v kovovom stojane

Gola sada izolovaná 1/2" v kovovom boxe

612678 610650

190MS12P49

10 - 32 / 49

190VDE6P11A

10 - 24 / 11

190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125)

190/1 12p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B

190MS6P106

190VDE6P11

Sada nástrčných hlavíc 1/2" v kovovom stojane

Gola sada 1/2" izolovaná v kovovom boxe

616704 610649

190MS6P106

10 - 32 / 106

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A

190VDE6P11

11

190/2VDEDP (13, 14, 17, 19), 192/2HXVDEDP (4, 5, 6, 8, 10), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125)

57


190VDEDP6P13B

190.1/1ABI

Gola sada izolovaná 1/2" v kovovom boxe

Račňa 1/2" • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť 75-zubová telo kované tvrdená a temperovaná povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315

B

L

A

611782 619420

190VDEDP6P13B

8 - 27 / 13

190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1AVDEDP, 190.4/2VDEDP (125)

190VDE6P10 Gola sada 1/2" izolovaná v plastovom boxe

1/2”

L

A

B

260

36

45

190.1/1FBI Račňa flexibilná 1/2" • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť 75-zubová flexibilná račňa umožňuje prácu s ohybom rukoväte max. 90° s 22, 5° ohybom • telo kované • tvrdená a temperovaná • povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540

A

B

618369

621646$ 190VDE6P10

13 - 27 / 10

190/2VDEDP (13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125, 250), 981PBM2

58

L

L

A

B

320

36

40


190.1VDE

190.2/1BI

Račňa izolovaná 1/2"

Rukoväť s kĺbom 1/2"

• • • • • •

• • • • • •

Materiál: chróm-vanádium S 36-imi zubami minimálny uhol otočenia 10° tlačidlo pre zmenu otáčania kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900

materiál: chróm-molybdén ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť telo kované povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná L

A

L

B

L 611899

1/2”

390

611900

1/2”

460

190.3/1 612206

1/2”

L

B

A

275

66

46

Vratidlo 1/2" • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná

D2 A

L

600876

1/2”

L

A

D1

D2

300

45

14

25.5

D1

190.4/1 Nadstavec dlhý 1/2" • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316 D1

D2

L

190.1AVDEDP 607955

Račňa izolovaná 1/2" • • • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium S 36-imi zubami minimálny uhol otočenia 10° tlačidlo pre zmenu otáčania kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900 dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové

1/2”

L

D1

D2

75

16.8

24

600874

1/2”

125

16.8

24

600875

1/2”

250

16.8

24

190.4/2 Nadstavec 1/2" • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované, A

L B

D1

D2

L

619119

L

B

A

245

80

49

612565$

1/2”

L

D1

D2

600

16.8

24

59


190.4/1S

190.5/2VDEDP

Flexibilný nadstavec dlhý 1/2"

Ohnutá rukoväť izolovaná 1/2"

• • • • •

• • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D1

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované vyrobené v súlade s EN60900 kontrola elektrickým testom dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové

D2

L

L2

D L1

610909

L

D1

D2

75

16.8

24

610908

125

16.8

24

610907

250

16.4

24

190.4/2VDEDP

615178

L1

L2

250

72

Nadstavec izolovaný 1/2" • • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrola elektrickým testom kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s EN60900 D

L

D

612204

1/2”

250

28

612205

1/2”

125

27

L

190.5/2 Vratidlo 1/2"

190.6/2

• • • •

Kardanový kĺb 1/2"

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 kované, tvrdené a temperované L2

D

• • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

L1

D

L

610933

L

L1

D

250

59

16.8

600873

1/2”

D

L

23

75.5

190.7/2 Adaptér 1/2" • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D L

60

D

L

603334

1/2” - 3/8”

23

38

607975

1/2” - 3/4”

22

35


190.9/2BI

191/1

Račňa jednosmerná 1/2"

Hlavica nástrčná s vnútorným TX-profilom 1/2"

• • • • •

• • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť telo kované tvrdená a temperovaná povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované,

D2

D1

L

B

L

A

600909

D2

D1

L

607141

E 10

22

14

38

607142

E 11

22

15

38

607143

E 12

22

15

38

607144

E 14

22

17

38

607145

E 16

22

19

38

607146

E 18

22

21

38

607147

E 20

26

23

40

A

B

L

607148

E 22

26

25.3

40

38

43.5

252

607149

E 24

28

27.3

40

190.10

191MB1

Vymeniteľný štvorhran

Sada nástrčných hlavíc 1/2" TX v kovovom boxe

• • • •

Račňa jednosmerná 190.9 čeľuste sú kalené a tvrdené materiál: uhlíková nástrojová oceľ vyrobené v súlade s ISO 3315

L 603378

1/2”

40

190.11 Sada náhradných dielov pre 190.1A BI 607314

191MB1

9

191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24)

612504

12

190.12 Rýchlovýmenný držiak bitov 1/2" • materiál: uhlíková nástrojová oceľ • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D

L

620856$

1/2” - 1/4”

L

D

41

25

61


192/2HX

192/2HXL

Hlavica zástrčná - IMBUS 1/2"

Hlavica zástrčná dlhá - IMBUS 1/2"

• • • •

• • • •

materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ vyrobené v súlade s DIN 7422 čeľuste sú kalené a tvrdené

materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ vyrobené v súlade s DIN 7422 čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

D

L

L1

D

L

L1

L

600978

4

23

60

24

D

L

L1

603420

5

23

60

24

603380

5

22.9

100

64

603421

6

23

60

24

619803

5

22.9

203

167

603422

7

23

60

24

603381

6

22.9

100

64

603423

8

23

60

24

619804

6

22.9

163

127

605923

9

23

60

24

619805

6

22.9

183

147

603424

10

23

60

24

603383

7

22.9

100

64

603425

12

23

60

24

603384

8

22.9

100

64

603426

14

23

60

24

619806

8

22.9

143

107

603427

17

24

60

20

603386

10

22.9

100

64

603428

19

26.5

60

20

619807

10

22.9

163

127

619894

3/16”

22.9

40

24

603455

12

22.9

100

64

619895

7/32”

22.9

40

24

619808

12

22.9

163

127

619896

1/4”

22.9

40

24

619415

14

22.9

100

64

619898

5/16”

22.9

40

24

619809

14

22.9

163

127

24

619899

3/8”

22.9

40

619900

1/2”

22.9

40

24

192/2HXSL

619901

9/16”

22.9

40

24

Imbusová hlavica s guličkou, dlhý typ • materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

619902

5/8”

22.9

40

24

619904

3/4”

26.8

40

21

192/2HXVDEDP Klavica zástrčná izolovaná - IMBUS 1/2" • • • • • • •

materiál: hlavica: chróm-molybdén nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900 čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

D L1

L

L

L1

D

L

L

D

L1

618704

5

203

22.9

180

619810

6

163

22.9

127

618705

6

243

22.9

220

619811

7

163

22.9

127

619812

8

163

22.9

127

618706

8

243

22.9

220

619813

10

163

22.9

127

618707

10

243

22.9

220

615173

4

76

18

27

615174

5

76

18

27

192/2SL

615175

6

76

18

27

Hlavica zástrčná plochá 1/2"

615176

8

76

18

27

615177

10

76

18

27

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

62

L

a

b

D

L

L1

605551

1.2

8

22.9

63

27

605552

1.6

10

22.9

63

27

605553

2

12

22.9

63

27

605554

2.5

14

22.9

63

27

605555

2.5

16

22.9

63

27


192/2PH

192/2TR

Hlavica zástrčná 1/2"

Skrutkovač zástrčný s TX profilom a otvorom

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ

D L1

D L1

L

L

D

L

L1

D

L

L1

619820

20

22.9

58

22

605556

PH 2

22.9

54

18

619821

25

22.9

58

22

605557

PH 3

22.9

54

18

619822

27

22.9

58

22

605558

PH 4

22.9

57

21

619823

30

22.9

58

22

619824

40

22.9

58

22

192/2PZ

619825

45

22.9

58

22

Hlavica zástrčná 1/2"

619826

50

22.9

58

22

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

619827

55

22.9

58

22

619828

60

22.9

58

22

192/2TX Hlavica zástrčná - TX profil 1/2"

D L1

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ

L

D

L

L1

605559

PZ 2

22.9

54

18

605560

PZ 3

22.9

54

18

605561

PZ 4

22.9

57

21

D L1

L

192/2R

D

L

L1

Gola hlavice 1/2", s tisíchranom

605562

TX 20

22.9

52

16

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ

605563

TX 25

22.9

52

16

605564

TX 27

22.9

52

16

605565

TX 30

22.9

52

16

605566

TX 40

22.9

52

16

605567

TX 45

22.9

52

16

605568

TX 50

22.9

52

16

605569

TX 55

22.9

57

21

605570

TX 60

22.9

57

21

D L1

L

D

L

L1

619891

M5

22.9

43

17

619892

M6

22.9

43

17

192/2TXL

619893

M7

22.9

43

17

Hlavica zástrčná s TX profilom, dlhá

619814

M8

22.9

43

17

619815

M9

22.9

43

17

619816

M 10

22.9

43

17

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

619817

M 12

22.9

43

17

619818

M 13

22.9

43

17

619819

M 14

22.9

43

17

D L1

L

D

L

L1

612422

TX 20

22.9

100

64

612423

TX 25

22.9

100

64

612424

TX 27

22.9

100

64

612425

TX 30

22.9

100

64

612426

TX 40

22.9

100

64

612427

TX 45

22.9

100

64

612428

TX 50

22.9

100

64

612429

TX 55

22.9

100

64

612430

TX 60

22.9

100

64

619857

TX 70

24.3

105

65

619858

TX 80

24.3

105

65

619859

TX 90

26,8

105

65

619860

TX 100

26.8

105

65

63


192/2ZX

192/12

Hlavica zástrčná - ZX profil 1/2"

Sada zástrčných hlavíc 1/2" TX v kovovom boxe

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené D L1

L

D

L

L1

612165

M5

22.9

52

16

612166

M6

22.9

52

16

612167

M8

22.9

52

16

612168

M 10

22.9

57

21

612169

M 12

22.9

57

21

612170

M 14

22.9

57

21

620257$

M 16

22.9

57

21

603657

192/12

9

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

192/13 192/2ZXL

Sada zástrčných hlavíc 1/2" TX + PH + HX v kovovom boxe

Hlavica zástrčná dlhá - ZX profil 1/2" • materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

L

D

L

L1

M6

22.9

100

64

612172

M8

22.9

100

64

612173

M 10

22.9

100

64

612174

M 12

22.9

100

64

619845

M 14

22.9

100

64

620258$

M 16

22.9

100

64

612171

603658

192/13

9

192/2HX (8, 10, 12), 192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 27, TX 30, TX 45)

192/14 192/10

Sada zástrčných hlavíc 1/2" HX v kovovom boxe

Sada zástrčných hlavíc 1/2" TX + PH v kovovom boxe

607064 603655

192/10

9

192/14

9

192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)

192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

192/11 Sada zástrčných hlavíc 1/2" TX + HX v kovovom boxe

603656

192/11

9

192/2HX (6, 8, 10, 12), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

64

192/14INCH Sada zástrčných hlavíc 1/2" HX v kovovom boxe

621759$ 192/14INCH

3/16” - 3/4” / 9

192/2HX (3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”)


192/15

192/18

Sada hlavíc 1/2" so ZX-profilom v kovovom boxe

Sada adaptérov v kovovej kazete

619418

192/18

1/4” - 3/4” / 6

188.7/2 (1/4” - 3/8”), 238.7/1 (3/8” - 1/4”, 3/8” - 1/2”), 190.7/2 (1/2” - 3/8”, 1/2” - 3/4”), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

193HX IMBUS kľúč s T-rukoväťou 617125

192/15

10

192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12)

• materiál: čepeľ - chróm vanádium • rukoväť - polypropylén • čepeľ chromovaná, čiernená

192/16 Sada IMBUS hlavíc dlhých v kovovom boxe

C1

L1 L2 C2

607161

2.5

L1

C1

C2

L2

155

125

15

61

607162

3

155

125

15

61

607163

3.5

155

125

15

61

607164

4

155

125

15

61

607165

4.5

188

150

20

88

607166

5

188

150

20

88

607167

6

188

150

20

88

607168

7

223

175

25

113

607169

8

223

175

25

113

607170

10

248

200

25

113

193HXCB Sada T-kľúčov IMBUS v kartóne 619416

192/16

5 - 14 / 7

192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12, 14)

192/17 Sada TORX hlavíc dlhých v kovovom boxe

608879

193HXCB

2.5 - 10 / 10

193HX (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10)

619417

192/17

TX 20 - TX 50 / 7

192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

65


193HXCS

193N

Sada T-kľúčov IMBUS v kartóne

Hlavicový kľúč s T-rukoväťou • materiál: čepeľ - chróm vanádium • rukoväť - polypropylén • chrómovaná podľa EN 12540

D

B L

607890

193HXCS

2.5 - 10 / 7

193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

D

L

B

621649$

5

8.2

230

88

608283

5.5

8.8

230

88

608284

6

9

230

88

193HXS

608285

7

11

230

88

IMBUS kľúč flexibilný s T rukoväťou

608286

8

12

230

88

• materiál: čepeľ - chróm vanádium • rukoväť - polypropylén • čepeľ chromovaná, čiernená

608287

9

13

230

88

608288

10

14

230

88

608289

11

16

230

88

608290

12

17.5

230

88

608291

13

18

230

88

608292

14

20

230

88

608293

15

22

230

88

608294

16

22

230

88

608295

17

23

230

88

C1

L1 L2 C2

L1

C1

C2

L2

608276

2.5

155

125

15

61

608277

3

155

125

15

61

193NTX

608278

4

155

125

15

61

Hlavicový kľúč s torxovým profilom s T-rukoväťou

608279

5

188

150

20

88

608280

6

188

150

20

88

608281

8

223

175

25

113

• materiál: čepeľ - chróm vanádium • rukoväť - polypropylén • chrómovaná podľa EN 12540

608282

10

248

200

25

113

193HXSCS Sada T-kľúčov IMBUS flexi v kartóne

D

B L

621376$

E10

D

L

B

13

230

89

193TX Zástrčný kľúč-TX profil s T-rukoväťou • materiál: čepeľ - chróm vanádium • rukoväť - polypropylén • čepeľ chromovaná, čiernená

609337

193HXSCS

3 - 10 / 7

C1

L1 L2

193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) C2

66

L1

C1

C2

L2

607171

TX 6

155

125

15

61

607172

TX 7

155

125

15

61

607173

TX 8

155

125

15

61

607174

TX 9

155

125

15

61

607175

TX 10

155

125

15

61

607176

TX 15

155

125

15

61

607177

TX 20

155

125

15

61

607178

TX 25

188

150

20

88

607179

TX 27

188

150

20

88

607180

TX 30

188

150

20

88

607181

TX 40

223

175

25

113

607182

TX 45

223

175

25

113


193TXCB

D

B

L

607996

10

15

175

450

607997

11

16.5

175

450

607998

12

17.5

175

450

607999

13

19

175

450

608101

14

20.5

180

500

608102

15

21.7

180

500

608103

16

23

180

500

608104

17

24

180

500

608105

18

25.4

180

500

608106

19

26.6

220

500

608107

20

27.7

220

500

608108

21

29

220

500

193TXCS

608109

22

30.5

220

500

Sada T-kľúčov s TX-profilom v kartóne

608110

24

33

220

500

Sada T-kľúčov s TX-profilom v kartóne

608880

193TXCB

TX 6 - TX 45 / 10

193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

194/2B1 Vratidlo s T-rukoväťou 3/8" • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

607888

193TXCS

TX 10 - TX 45 / 7 B

193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, TX 45) L

193TXMS 608113

Sada T-kľúčov s TX-profilom v kovovom stojane

3/8”

B

L

200

450

194/1B2 Vratidlo s T-rukoväťou 1/2" • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

B L

608114 607889

193TXMS

1/2”

B

L

250

500

TX 6 - TX 45 / 10

193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

194/2C1 Vratidlo IMBUS s T-rukoväťou 1/2"

194/1A1 Hlavicový kľúč s kĺbom a T-rukoväťou

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

B

D

B

L

L

D

B

L

608117

B

L

3

200

400

607992

6

10.5

165

400

608118

4

200

400

607993

7

11.5

165

400

608119

5

200

400

607994

8

12.5

165

400

608120

6

200

400

607995

9

13.8

175

450

608121

8

200

400

67


194/2D1

D

B

L

12.2

165

300

9

13

175

300

10

14.6

175

300

11

16

175

300

608128

12

17.2

175

300

608129

13

18

175

300

608130

14

19.7

180

300

608131

15

22

180

300

608132

16

23

180

300

Hlavicový kľúč s kĺbom a T-rukoväťou

608124

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

608125 608126 608127

D

B L

8

D

B

L

608133

17

24

180

300

608111

16

21

250

300

608134

18

25.5

180

300

608112

20.8

27

250

300

608135

19

26.6

220

300

608136

20

28

220

300

194/2D1L

608137

21

29

220

300

Hlavicový kľúč s kĺbom a T-rukoväťou predĺžený

608138

22

30

220

300

608139

24

33

220

300

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

D

196/2BVDEDP T-rukoväť izolovaná • • • • • • •

B L

D

B

L

608115

16

21

250

500

608116

20.8

27

250

500

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové čeľuste sú kalené a tvrdené kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900

D

196/2 Hlavicový kľúč s T-rukoväťou

B L

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

L

D

B

619116

3/8”

210

20

145

619117

1/2”

210

24

145

196/2LVDEDP D

Hlavica izolovaná s T-rukoväťou, dlhá

B L

D

B

L

602075

8

12.5

165

235

602076

10

15

180

260

605000

11

16

180

260

605001

12

18

180

260

602077

13

19.2

180

260

605002

14

20.2

180

260

602078

17

24

220

285

• • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové čeľuste sú kalené a tvrdené kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900

D

L

196/1A1 Hlavicový kľúč s T-rukoväťou • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

D

B

B L

L

B

D

619143$

10

300

160

20

619150$

11

300

160

21

619151$

12

300

160

24

619152$

13

300

160

24

619153$

14

300

160

27

619154$

17

300

160

30

619155$

19

300

160

32

619156$

20

300

160

34

619157$

21

300

160

34

D

B

L

619158$

22

300

160

34

608122

6

9.4

165

300

619159$

23

300

160

45

608123

7

11

165

300

619160$

24

300

160

45

68


197/1 6p

D1

D2

L

T

Hlavica nástrčná 3/4"

618668

24

34.2

36

51

16

• • • • • •

618669

26

37

36

52

16

618670

27

38

36

52

22

618671

28

39.5

36

52

22

619703

29

38

40.4

52.2

24.5

618672

30

42

38

54

24

618673

32

44

38

56

26

618674

34

47

38

56

26

618675

36

50

42

58

28

618676

38

52

45

60

28

618677

41

56

45

64

30

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené krútiaci moment: DIN 899 trieda E kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

618678

46

62

47

68

34

619698

19

29.2

32.9

50

14.5

618679

50

68

48

72

36

602723

22

32.2

36

50

14

618680

55

74

48

76

40

602724

23

33.2

36

50

14

618681

60

80

48

78

42

602725

24

34.2

36

51

16

602726

26

37

36

52

16

197/1L6p

602727

27

38

36

52

22

602728

28

39

36

52

22

Hlavica nástrčná 3/4", dlhá

619702

29

38

40.6

51.8

24.1

602729

30

42

38

54

24

602730

32

44

38

56

26

602731

34

47

38

56

26

619701

35

42.1

48.2

58

30.3

602732

36

50

42

58

28

602733

38

52

45

60

28

602734

41

56

45

64

30

602735

46

62

48

68

34

602736

50

68

48

72

36

• • • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D2

D1 T

L

617527

55

48

74

76

603135

60

80

48

78

42

D1

D2

L

T

609383

7/8”

32.2

36

50

14

610797

22

32.2

36

90

26

32

609384

15/16”

34.2

36

51

16

610798

23

33.2

36

90

26

609385

1”

37

36

52

16

610799

24

34.2

36

90

26

609386

1.1/16”

38

36

52

22

610800

26

37

36

90

28

609387

1.1/8”

40

38

52

22

610801

27

38

36

90

28

609388

1.1/4”

44

38

56

24

610802

28

39

38

90

28

609389

1.5/16”

46

38

56

26

610803

30

42

40

90

28

609390

1.3/8”

48

42

58

26

610804

32

44

42

90

28

609391

1.7/16”

50

42

58

28

610805

34

47

44

90

28

609392

1.1/2”

52

45

60

28

610806

36

50

44

90

30

609393

1.5/8”

56

45

64

30

610807

38

52

44

90

34

609394

1.11/16”

58

45

65

32

610808

41

56

44

90

34

609395

1.13/16”

62

48

68

34

610809

46

62

44

90

34

609396

1.7/8”

64

48

70

34

610810

50

68

44

90

36

609397

2”

68

48

72

36

618700

55

74

54

90

38

609398

2.1/16”

70

48

72

36

610811

60

80

54

90

40

610812

7/8”

32.2

36

90

26

197/1 12p

610813

15/16”

34.2

36

90

26

Hlavica nástrčná 3/4", 12-hran

610814

1”

37

36

90

26

• • • • •

610815

1.1/16”

38

36

90

28

610816

1.1/8”

40

38

90

28 28

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

610817

1.1/4”

44

42

90

610818

1.5/16”

46

44

90

30

610819

1.3/8”

48

44

90

30

610820

1.7/16”

50

44

90

30

610821

1.1/2”

52

44

90

34

610822

1.5/8”

56

44

90

34

610823

1.11/16”

60

44

90

34

610824

1.13/16”

62

44

90

34

610825

1.7/8”

64

44

90

34

618666

22

32.2

36

50

14

610826

2”

68

44

90

36

618667

23

33.2

36

50

14

610827

2.1/16”

70

54

90

36

69


197/2AHX

197.3/1

Imbusová gola hlavica 3/4"

Vratidlo 3/4"

• • • •

• • • • •

materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ vyrobené v súlade s DIN 7422 čeľuste sú kalené a tvrdené

3/4”

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná

D L1

D2

L

D

L

L1

619836

14

33.85

80

30

619837

17

33.85

80

30

619838

19

33.85

80

30

619839

22

33.85

80

30

A

L

197/2ATX

602738

Gola hlavica s TX profilom 3/4"

A

D1

D2

L

60

20

37

455

197.4/1

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

Nadstavec 3/4", dlhý • • • • •

D L1

3/4”

D1

3/4”

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

L

D

L

L1

619840

60

33.85

80

30

619841

70

33.85

80

30

619842

80

33.85

80

30

619843

90

33.85

80

30

619844

100

33.85

80

30

D1

D2

L

197/2AZX

L

D1

D2

602739

3/4”

400

25.3

36

602740

3/4”

200

25.3

36

Gola hlavica 3/4" so ZX profilom 197.6/1

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

Kardanový kĺb 3/4" • • • •

3/4”

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D L1

L

D

L

L1

620816$

M14

33.9

80

30

620817$

M16

33.9

80

30

620818$

M18

33.9

80

30

D

L

617657

197.1/1 Račna 3/4" • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené telo kované tvrdená a temperovaná povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315

B

L

A

602737

70

3/4”

A

B

L

58

63.5

500

3/4”

D

L

40

107


197.7/1

197MB2

Adaptér 3/4"

Gola sada 3/4" v kovovom boxe

• • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D L

L

D

602741

3/4” - 1/2”

54

34

610695

3/4” - 1”

62

38

197.11 Sada náhradných dielov pre 197.1 600954

197MB2

22 - 50 / 14

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200)

197MB3 Gola sada 3/4" v kovovom boxe

616806

11

197MB1 Gola sada 3/4" v kovovom boxe

617119

197MB3

7/8” - 1.7/8” / 14

197/1 6p (7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”, 1.3/8”, 1.1/2”, 1.5/8”, 1.7/8”), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200)

197MB4 Sada hlavíc 3/4" v kovovom boxe

602742

197MB1

22 - 46 / 14

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

619927

197MB4

22 - 55 / 15

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200), 197.6/1 (3/4”), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

71


199/1 6p

199.3/1

Hlavica nástrčná 1"

Vratidlo 1"

• • • • •

• • • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná

D2 A

L

D1

D2

D1

L

D1

D2

L

T

603096

46

65

50

75

34

603097

50

70

55

75

34

603098

55

76

57

80

40

603099

60

82

57

84

42

199.4/1

603100

65

88

57

87

44

Nadstavec 1", dlhý

603101

70

94

68

93

48

603102

75

100

68

97

52

603103

80

105

68

103

54

• • • • •

603105

199/1 12p

1”

A

D1

D2

L

80

28

49

560

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

Hlavica nástrčná 1", 12-hran • • • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D1

D2

D1

D2

L

L

D1

603106

1”

400

33.6

D2 48

603107

1”

200

33.6

48

L

618699

65

D1

D2

L

T

199.6/1

82

56.9

84

42

Kardanový kĺb 1" • • • • •

199.1/1 Račňa 1" • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené telo kované tvrdená a temperovaná povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 B A

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D

L

L

617658

D

L

49

141

199.7/1 603104

1”

A

B

L

71

71.5

665

Adaptér 1" • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D L

619905

72

1” - 3/4”

D

L

48

65


199.11

200/2CB

Sada náhradných dielov pre 199.1

Sada kľúčov pre štartér-blok motora v kartóne

600677

200/2CB

11 - 22 / 5

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

616807

202/1

11

Hlavicový kľúč dvojstranný s kĺbom • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

199MB1 Gola sada 1" v kovovom boxe

D1

L

603095

199MB1

46 - 80 / 12

199/1 6p (46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80), 199.1/1 (1”), 199.3/1 (1”), 199.4/1 (400, 200)

200/2 Kľúč pre štartér-blok mot. • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 očková časť s LIFE profilom kované, tvrdené a temperované,

L

D1

609132

8x9

198

12

13

609133

8 x 10

200.5

12

14.6

D2

D2

609134

10 x 11

214

14.6

16

609135

12 x 13

227

17

18

609136

13 x 17

242

18

23

609137

14 x 15

241

19.5

20.5

609138

16 x 17

255

22

24

609139

18 x 19

273

24.5

26

609140

19 x 22

291.5

26

30

609141

20 x 22

295

27.5

30

609142

21 x 23

298

29

31

609143

24 x 27

323

32

36

609144

30 x 32

363

40

42

202/1CB Sada hlavicových kľúčov dvojstranných s kĺbom v kartóne

B1 A1

600671

L

11 x 13

B2 A2

L

B1

B2

A1

A2

150

16.5

19

7

8.5

600672

13 x 17

185

19.2

24.2

8.7

10.3

600673

14 x 17

185

20.5

24.2

8.7

10.3

600674

15 x 16

185

21.6

23.6

8.7

10.3

600675

15 x 17

185

21.6

24.2

8.7

10.3

600676

19 x 22

230

27.2

31.8

10

11.5

609145

202/1CB

8 - 22 / 7

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 609146

202/1CB

8 - 32 / 10

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32)

73


202/1CT

202/2ATX

Sada hlavicových kľúčov dvojstranných s kĺbom v brašne

Obojstranný kĺbový kľúč s TX profilom • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované, D1

L

615472

202/1CT

L

D1

D2

619865

TX15 x TX20

208

15

15

619866

TX25 x TX27

208

15

15

619867

TX30 x TX40

208

15

15

619868

TX45 x TX50

226

18

18

619869

TX55 x TX60

240

20

20

205/2

8 - 22 / 8

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 13 x 17, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129

Kľúč na filter s remeňom • • • •

202/1TX Obojstranný kĺbový hlavicový kľúč s vnútorným TX profilom

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, páska z pogumovaného plátna

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

L

L

D1

L

D2

601024

220

60

140

60

140

205.1 Páska pre 205/2 L

D1

D2

619861

E6 x E8

182

13

13

619862

E10 x E12

198

15

15

619863

E14 x E18

226

19

22

619864

E20 x E24

226

22

26

• páska z pogumovaného plátna

202/2AHX

602841$

Obojstranný kĺbový kľúč imbus

206/2 Kľúč na filter s reťazou

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D1

L

D2

L

L

D1

D2

619870

3x4

207.5

15

15

619871

5x6

226

18

18

619872

8 x 10

242

20

20

619873

12 x 14

248

22

22

619874

17 x 19

285

24

30

619875

1/8” x 5/32”

207.5

15

15

619876

3/16” x 7/32”

223

18

18

619877

1/4” x 5/16”

225

18

20

619878

3/8” x 1/2”

240

20

22

619879

9/16” x 5/8”

255

22

24

L 601025

220

206.1 Reťaz pre 206

L 620938$

74

500

D2


210/2

213/2VDEDP

Kľúč na matice kolies

Kľúč krížový, izolovaný

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

• • • • •

L2

dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové hlava: chromovaná kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900

O

100

L1

L1

L2

600782

17

255

27

600783

19

285

29.5

L

L

212/2

619093

10

11

14

17

207

Kľúč na matice kolies

619094

11

12

13

17

207

• • • •

619095

10

13

14

17

207

619096

11

13

14

17

207

619097

13

17

19

22

207

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO DIN 3112

215/2 Trubkový kľúč

D1

• • • •

L2 D2

L1

L1

D1

L2

D2

600785

17

260

26

300

12

600786

19

280

28.5

300

12

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 čeľuste sú kalené a tvrdené podľa DIN 896

D1

D3

D3

T1

T2

D2

600787

22

300

32

300

12

600788

24

315

33.5

400

14

L

D1

D2

D3

T1

600789

27

355

38.5

400

20

600696

6x7

105

10

11.2

6.3

8

8

8x9

105

12.7

14

6.3

9

9

L

T2

600790

30

425

42.5

400

20

600697

600791

32

430

48

400

20

600698

8 x 10

120

12.8

15

6.3

8

8

609815

33

430

48

400

20

600699

10 x 11

120

15.5

16.7

6.3

10

10

600700

12 x 13

140

18.2

19.5

8.5

12

12

213/6

600717

13 x 17

150

20

24.6

10.5

13

13

Kľúč na kolesové matice krížový

600701

14 x 15

140

21.2

22.3

8.5

14

14

• • • •

600718

14 x 17

150

21.2

24.6

10.5

13

13

Materiál: chróm-vanádium lakovaný kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 6788

L

L

600702

16 x 17

150

23.5

24.6

10.5

15

15

607957

16 x 18

100

23.5

25.8

10.5

14

14

600719

17 x 19

160

24.6

27

12.5

16

16

607958

17 x 21

165

24.6

29.3

12.5

16

16

600703

18 x 19

155

25.8

27

12.5

16

16

605043

18 x 21

160

25.8

29.3

12.5

16

16

605044

19 x 22

170

27

31.4

12.5

18

18

607960

19 x 24

160

27

33.7

14.5

20

20

600705

20 x 22

165

29

31.4

12.5

18

18

600706

21 x 23

165

30.3

32.5

14.5

20

20

607962

22 x 24

160

31.4

33.7

14.5

20

20

600707

24 x 26

180

33.7

36

14.5

22

22

600723

24 x 27

190

33.7

37.2

14.5

22

22

600708

25 x 28

200

34.8

38.3

16.5

24

24

607964

27 x 29

200

38.1

40.5

16.5

25

25

617633

27 x 30

200

38.1

41.6

16.5

25

25

L

600709

27 x 32

200

38.1

44

16.5

27

27

600810

17

19

11/16”

1/2”

370

602557

30 x 32

200

41.6

44

16.5

27

27

600811

17

19

22

1/2”

370

603128

30 x 36

215

42.6

49.6

18.5

28

28

600809

17

19

21

23

370

603129

36 x 41

215

51.6

57.4

18.5

31

31

600812

17

19

22

24

370

618575

41 x 46

235

52

57

22

34

34

600813

24

27

30

3/4”

700

618576

46 x 50

235

59

63

22

68

68

600814

24

27

30

32

700

618577

50 x 55

235

63

68

22

75

75

75


215.1/2

216.1

Tŕň pre 215

Tŕň pre trubkový kľúč kovaný

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

D1

D2

D1

D3

L

D1 D2 D3 L

D4 D2

L

L

D1

D2

D3

D1

D2

D3

D4

L

600745

6 - 17

230

6

8

10

615243

6 - 19

3.5

4.5

5.5

7.5

165

600747

18 - 41

330

12

14

16

615244

20 - 32

9.5

11.8

0

0

210

215/2CB

216/1CB

Sada trubkových kľúčov v kartóne

Sada trubkových kľúčov kovaných v kartóne

600710

615252

215/2CB

6 - 32 / 14

216/1CB

615253

216/1CB

6 - 32 / 14

216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 216.1 (6 - 19, 20 - 32)

216/1 Kľúč trubkový kovaný • • • • •

6 - 22 / 9

216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 216.1 (6 - 19)

215/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 215.1/2 (6 - 17, 18 - 41)

217/2

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava čeľuste sú kalené a tvrdené podľa DIN 896

Trubkový kľúč vyhnutý • materiál: chróm-molybdén • chrómované v súlade s EN12540 • Použitie: pre prácu v ťažko dostupných miestach. Vsunutím predĺženia do otvoru možnosť efektívnejšieho využitia sily. • čeľuste sú kalené a tvrdené

D3 D2

D3

T2

D1 L

T1

D1

D3

D2 T1

L

D1

D2

T1

T2

90

T2

O

L1

D

L2 D2

615229

6x7

105

10

11

5

6

4

L

L1

D1

D2

D3

T1

T2

615230

8x9

110

12.5

13.5

6

7

5

617051

4

115

94

7

4

4.3

4.5

4.5

115

94

7

5

4.3

5

5

615231

10 x 11

120

15

16

7.5

8

7

617052

5

615232

12 x 13

140

17.5

19

8

9.5

8

617053

5.5

115

94

7

5.5

4.3

5

5

615233

14 x 15

145

20

21.5

10

11

8

617054

6

121

100

9

6

6.3

5.5

5.5

615234

16 x 17

155

22.5

24

11

12

10

617055

7

125

102

9

7

6.3

5.5

5.5

615235

18 x 19

165

25.5

26

13

15

12

617056

8

135

110

11

8

6.3

6.5

6.5

615236

20 x 22

175

28

30

15

16

14

617057

9

135

110

11

9

6.3

6.5

6.5

615237

21 x 23

185

29

31

16

17

14

617058

10

150

118

13

10

6.3

7.5

7.5 7.5

617640

22 x 24

185

30

32.5

16

19

14

617059

11

150

121

13

11

6.3

7.5

615238

24 x 26

195

32.5

36.5

19

21

18

617060

12

165

124

16

12

8.5

9

9

615239

24 x 27

195

32.5

36.5

19

21

18

617061

13

165

128

16

13

8.5

9

9 10.5

615240

25 x 28

205

34

37

19

21

18

617062

14

175

135

18

14

8.5

10.5

615241

27 x 29

205

36

39

21

22

18

617063

15

175

137

18

15

8.5

10.5

10.5

617641

27 x 30

205

36

42

21

22

22

617064

16

185

141

20

16

10.5

11.5

11.5

615242

30 x 32

210

40

42.5

22

26

22

617065

17

185

141

20

17

10.5

11.5

11.5

617642

32 x 36

230

44

50

26

30

22

617066

18

20

151

22

18

12.5

14

14

76


617067

19

L

L1

D1

D2

D3

T1

T2

200

151

22

19

12.5

14

14

601045

12

L1

L2

137

57

617068

20

210

158

25

20

12.5

15.5

15.5

601046

14

154

70

617069

21

210

158

25

21

12.5

15.5

15.5

601047

17

177

80 89

617070

22

220

170

25

22

12.5

15.5

15.5

601048

19

199

617071

23

225

170

27

23

14.5

16

16

616966

1/20”

41

13

617072

24

230

175

30

24

14.5

17

17

616967

3/64”

41

13 23

617073

27

230

182

30

27

14.5

20

20

616968

7/64”

66

617074

30

260

195

34

30

16.5

21.5

21.5

616969

9/64”

72

26

617075

32

280

210

34

32

16.5

23

23

611905

1/16”

47

16

611906

5/64”

52

18

611907

3/32”

58

20

217/2CB Sada trubkových kľúčov

617123 617124

611908

1/8”

66

23

611909

5/32”

74

29

611910

3/16”

85

33

611911

7/32”

91

36

611912

1/4”

96

38

611913

5/16”

108

44

611914

3/8”

122

50

611915

7/16”

130

53

611916

1/2”

145

63

616970

9/16”

154

69

616971

5/8”

176

76

616972

3/4”

199

89

217/2 (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22)

616973

7/8”

222

102

217/2CB

616974

1”

275

125

217/2CB

6 - 22 / 11 6 - 22 / 17

217/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

220FH Sada IMBUS kľúčov v skladacom púzdre

617146

220FH

2.5 - 10 / 7

220/3 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 617148

220FH

3/32” - 5/16” / 6

220/3 (3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”)

220/3 IMBUS kľúč • • • •

617149

220FH

3/32” - 3/8” / 7

220/3 (3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

Materiál: chróm-vanádium kalené v oleji poniklovaný podľa ISO 2936

220/3PB Sada IMBUS kľúčov v plastovom púzdre

L2 L1

607823

1.5

L1

L2

46.5

15.5

607824

2

52

18

607825

2.5

58.5

20.5

601036

3

66

23

601037

4

74

29

601038

5

85

33

601040

6

96

38

601041

7

102

41

601042

8

108

44

601044

10

122

50

601057

220/3PB

3 - 10 / 6

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10) 601059

220/3PB

3 - 14 / 8

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14) 601061

220/3PB

3 - 19 / 10

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

77


220/3PB1 618819

Sada IMBUS kľúčov v plastovom obale

610914 612161

220/3PB1

2 - 10 / 8

2.5

L1

L2

58.5

20.5

618820

3

66

23

618821

4

74

29

618822

5

85

33

618823

6

96

38

618824

7

102

41

618825

8

108

44

618826

10

122

50

618829

12

137

57

618831

14

154

70

618833

17

177

80

618835

19

199

89

220/3 (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

618839

3/64”

41

13

220/3PB1

618816

1/20”

41

13

618828

1/16”

47

16 18

5/64” - 3/8” / 8

220/3 (5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

618843

5/64”

52

220/3PH

618837

3/32”

58

20

Sada IMBUS kľúčov v plastovom držiaku

618847

7/64”

66

23 23

607852 617079 617081

220/3PH

1.5 - 10 / 9

618834

1/8”

66

618850

9/64”

72

26

618842

5/32”

74

29

618836

3/16”

85

33

618846

7/32”

91

36

618832

1/4”

96

38

618841

5/16”

108

44

618840

3/8”

122

50

618845

7/16”

130

53

220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

618830

1/2”

145

63

220/3PH

618849

9/16”

154

69

1.5 - 12 / 10

220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

618844

5/8”

176

76

220/3PH

618838

3/4”

199

89

618848

7/8”

222

102

618827

1”

275

125

1/16” - 3/8” / 9

220/3 (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

220/3MH 220/4PH

Sada IMBUS kľúčov v kovovom držiaku

Sada IMBUS kľúčov v plastovom držiaku

619404 610986

220/3MH

2.5 - 10 / 7

220/4PH

1.5 - 10 / 9

220/4 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

619405

220/4PH

1.5 - 12 / 10

220/4 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

220/4 IMBUS kľúč • • • •

619406

1/16” - 3/8” / 9

220/4 (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

Materiál: chróm-vanádium kalené v oleji čiernený podľa normy DIN 12476 podľa ISO 2936

L2 L1

L1

L2

618817

1.5

46.5

15.5

618818

2

52

18

78

220/4PH


220/3L

220/3LPH

Sada IMBUS kľúčov v plastovom púzdre

Sada IMBUS kľúčov dlhých v plastovom držiaku

• • • •

Materiál: chróm-vanádium kalené v oleji poniklovaný podľa ISO 2936

L2 L1

608533

220/3LPH

1.5 - 10 / 9

220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 617080 L1

L2

608510

1.5

91.5

15.5

608511

2

102

18 20.5

220/3LPH

617082

220/3LPH

608512

2.5

114.5

3

129

23

220/3LVDEDP

608514

4

144

29

IMBUS kľúč izolovaný • • • • • •

608515

5

165

33

6

186

38

608517

7

197

41

608518

8

208

44

608519

10

234

50

608520

12

262

57

608521

14

294

70

608522

17

337

80

608523

19

379

89

616975

1/16”

92

16

616976

5/64”

102

18

616977

3/32”

114

20

1/16” - 3/8” / 9

220/3L (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

608513

608516

1.5 - 12 / 10

220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

Materiál: chróm-vanádium dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900 čeľuste sú kalené a tvrdené

L2 L1

619136$

3

L1

L2

130

26

616978

1/8”

129

23

619137$

4

145

31

616979

9/64”

140

26

619138$

5

165

36

616980

5/32”

144

29

619139$

6

188

40

616981

3/16”

165

33

619140$

8

206

49

616982

7/32”

176

36

619141$

10

234

55

616983

1/4”

186

38

619142$

12

262

58

616984

5/16”

208

44

616985

3/8”

234

50

220/4L

616986

7/16”

261

53

IMBUS-kľúč, dlhý • • • •

616987

1/2”

293

63

616988

9/16”

294

69

616989

5/8”

336

76

616990

3/4”

379

89

Materiál: chróm-vanádium kalené v oleji čiernený podľa normy DIN 12476 podľa ISO 2936

220/3LPB2 Sada IMBUS kľúčov dlhých v plastovom obale

L2 L1

220/3LPB2

2 - 10 / 8

220/3L (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

ca

psky výrob uró

E

610915

O d r. 1 9 1 9

L1

L2

618786

1.5

91.5

15.5

618787

2

102

18 20.5

618788

2.5

114.5

618789

3

129

23

618790

4

144

29

618791

5

165

33

618792

6

186

38

618793

7

197

41

618794

8

208

44

618795

10

234

50

618797

12

262

57

618799

14

294

70

618801

17

337

80

618803

19

379

89

618796

1/16”

92

16

79


618810

5/64”

618805

3/32”

618802

1/8”

L1

L2

220/3S

102

18

IMBUS kľúč flexi, dlhý

114

20

129

23

• Materiál: chróm-vanádium • kalené v oleji • poniklovaný

618815

9/64”

140

26

618809

5/32”

144

29

618804

3/16”

165

33

618813

7/32”

176

36

618800

1/4”

186

38

618808

5/16”

208

44

618807

3/8”

234

50

618812

7/16”

261

53

L2 L1

607826

1.5

L1

L2

46.5

15.5

618798

1/2”

293

63

607827

2

52

18

618814

9/16”

294

69

607828

2.5

58.5

20.5

618811

5/8”

336

76

607829

3

66

23

618806

3/4”

379

89

607830

4

74

29

220/4LPH Sada IMBUS kžúčov dlhých v plastovom držiaku

607831

5

85

33

607832

6

96

38

607834

8

108

44

607835

10

122

50

220/3SFH Sada IMBUS kľúčov flexi v plastovom držiaku

619407

220/4LPH

1.5 - 10 / 9

220/4L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 619408

220/4LPH

1.5 - 12 / 10

220/4L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12) 619409

220/4LPH

1/16” - 3/8” / 9

220/4L (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”) 617147

220TVDE

220/3SFH

2.5 - 10 / 7

220/3S (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

IMBUS kľúč izolovaný s T-rukoväťou

220/3SPB1

• kontrola elektrickým testom • vyrobené v súlade s EN60900

Sada IMBUS kľúčov flexi v plastovom obale

B L

619132

4

L

B

200

69

619133

5

203

69

619134

6

207

98

619135

8

209

99

220TVDE4PB

610916

220/3SPB1

2 - 10 / 8

220/3S (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Sada izolovaných 6 hranných T kľúčov v plastovom boxe

220/3SPH Sada IMBUS kľúčov flexi v plastovom držiaku

621648$ 220TVDE4PB 220TVDE (4, 5, 6, 8)

80

4-8/4

607853

220/3SPH

1.5 - 10 / 9

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)


220/3SL

220/7TXMH

IMBUS kľúč flexi, dlhý

Sada kľúčov s TX-profilom v kovovom držiaku

• Materiál: chróm-vanádium • kalené v oleji • poniklovaný

L2 L1

608524

1.5

L1

L2

91.5

15.5

608525

2

102

18

608526

2.5

114.5

20.5

608527

3

129

23

608528

4

144

29

610987

220/7TXMH

TR 9 - TR 40 / 8

220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

608529

5

165

33

608530

6

186

38

220/7TXPH

608531

8

208

44

Sada kľúčov s TX-profilom v plastovom držiaku

608532

10

234

50

220/3SLPB2 Sada IMBUS kľúčov flexi dlhých v plastovom obale

613089 610917

220/3SLPB2

220/7TXPH

TR 9 - TR 40 / 8

220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

2 - 10 / 8

220/3SL (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/7TXN 220/3SLPH

Kľúč s TX-profilom

Sada IMBUS kľúčov flexi dlhých v plastovom držiaku

• Materiál: chróm-vanádium • čiernený podľa normy DIN 12476 • čeľuste sú kalené a tvrdené

L2 L1

608534

220/3SLPH

1.5 - 10 / 9 616991

220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/7TX Kľúč s TX-profilom • Materiál: chróm-vanádium • čiernený podľa normy DIN 12476 • čeľuste sú kalené a tvrdené

L2 L1

L1

L2

TX 6

44.5

18.5 18.5

616992

TX 7

50.5

616993

TX 8

51

19

616994

TX 9

51

19

616995

TX 10

54

20

616996

TX 15

57.5

21.5

616997

TX 20

61

23

616998

TX 25

64.5

24.5

616999

TX 27

69.5

26.5

617000

TX 30

76

30

617001

TX 40

83

33

617002

TX 45

91

37

L1

L2

617003

TX 50

104

41

616296

TR 9

59

19

617004

TX 55

120

47

609173

TR 10

65

20

617005

TX 60

134

52

609174

TR 15

75.5

20.5

87

22

97.5

22.5 25.5

609177

TR 27

105.5

609178

TR 30

111

30

609179

TR 40

119

33

psky výrob uró

E

TR 20 TR 25

ca

609175 609176

O d r. 1 9 1 9

81


220/7TXNFH

220/7TXS

Sada kľúčov s TX-profilom v skladacom púzdre

Kľúč s TXS-profilom, flexi • Materiál: chróm-vanádium • čiernený podľa normy DIN 12476 • čeľuste sú kalené a tvrdené

L2 L1

617150

220/7TXNFH

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXN (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

617083

TX 9

L1

L2

67

19

609180

TX 10

76

20

220/7TXNPH

609181

TX 15

86.5

20.5

Sada kľúčov s TX-profilom v plastovom držiaku

609182

TX 20

98

22

609183

TX 25

100.5

22.5 25.5

609184

TX 27

111.5

609185

TX 30

125

30

609186

TX 40

139

33

609187

TX 45

145

37

609188

TX 50

149

41

609189

TX 55

157

47

220/7TXSPH Sada kľúčov s TX-profilom flexi v plastovom držiaku 617077

220/7TXNPH

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXN (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

220/7TXP Kľúč s TXP-profilom • Materiál: chróm-vanádium • čiernený podľa normy DIN 12476 • čeľuste sú kalené a tvrdené 613090

220/7TXSPH

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXS (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

L2 L1

617006

TX 9

L1

L2

59

19

617007

TX 10

65

20

617008

TX 15

75.5

20.5

617009

TX 20

87

22

617010

TX 25

94.5

22.5 25.5

617011

TX 27

105.5

617012

TX 30

111

30

617013

TX 40

119

33

220/7TXPPH Sada kľúčov s TXP-profilom v plastovom držiaku

617078

220/7TXPPH

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXP (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

82


220/7ZX

221ATXPPB3

Kľúč so ZX-profilom

Sada TXP kľúčov s rukoväťou v plastovom boxe

• Materiál: chróm-vanádium • kalené v oleji • povrchová úprava: antikorózne olejovaný

L2 L1

610918

M5

L1

L2

75

30

610919

M6

86

34

610920

M8

98

40

610921

M 10

110

46

610922

M 12

124

52

610923

M 14

139

59

610924

M 16

156

72

618901

TXP 5.6.7.8.9.10 .15.20

221ATXRPB3 Sada TXR kľúčov s rukoväťou v plastovom boxe

220/7ZXMH Sada kľúčov so ZX-profilom v kovovom držiaku

610988

220/7ZXMH

M 5 - M 12 / 5

220/7ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12)

618900

TXR 5.6.7.8.9.10 .15.20

221AHXPB3

221HXPB3

Sada IMBUS kľúčov s rukoväťou v plastovom boxe

Sada IMBUS kľúčov s rukoväťou v plastovom boxe

618902

HX1.5. 2. 2.5. 3. HXS 1.5. 2. 2.5. 3

221ATXPB3 Sada TORX kľúčov s rukoväťou v plastovom boxe

618899

TX5.6.7.8.9.10 .15.20

618898

HX1.5. 2. 2.5. 3. HXS 1.5. 2. 2.5. 3

221TXPB3 Sada TORX kľúčov s rukoväťou v plastovom boxe

618895

TX 5.6.7.8.9.10 .15.20

83


221TXPPB3

230.4/4

Sada TXP kľúčov s rukoväťou v plastovom boxe

IMPACT nadstavec 3/8" • materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D2

D1

L

L

D1

612075

75

12.5

D2 19

612076

125

12.5

19

230.6/4 IMPACT kĺb 3/8" 618897

TXP 5.6.7.8.9.10 .15.20

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

221TXRPB3 Sada TXR kľúčov s rukoväťou v plastovom boxe

D

L

612077

D

L

23.9

51

230.7/4 IMPACT redukcia 3/8" • materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované, 618896

TXR 5.6.7.8.9.10.15.20

230/4 6p Hlavica IMPACT 3/8" • • • •

materiál: chróm-molybdén čiernený podľa normy DIN 12476 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-2

D

L

612078

D1

D

L

22

36

230.8/4 IMPACT krúžok a kolík 3/8"

D2

T

3/8” - 1/2”

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476

L

D2

D1

L

T

612060

8

19

13.8

30

8

612061

9

19

15

30

8

612062

10

19

16.3

30

8

612063

11

19

17.5

30

9

612064

12

19

19

30

9

D

d

L

d1

612065

13

22

20

30

10

612079

6 - 12

16

2.4

15

2.5

612066

14

22

21.3

30

11

612080

13 - 21

19

2.4

18

2.5

612067

15

22

22

30

11

612081

22 - 22

20

2.4

18

2.5

612068

16

22

24

30

12

612069

17

22

25

30

12

612070

18

22

26

30

12

612071

19

22

27.5

30

19

612072

20

22

28

30

13

612073

21

22

30

30

13

612074

22

23

32

30

13

L

psky výrob uró

E

d

d1

ca

84

D

O d r. 1 9 1 9


230/4MB1 Sada IMPACT hlavíc 3/8" v kovovom boxe

D1

D2

L

T

44

38

40

17

618724

1.1/4”

618725

1.5/16”

45

38

43

19

618726

1.3/8”

48.5

38

50

24

618727

1.7/16”

50.5

38

50

24

618728

1.1/2”

52.5

38

50

24

231/4 Nárazové hlavice IMPACT sú určené predovšetkým pre strojné použitie.

612590

230/4MB1

8 - 22 / 16

230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22), 230.4/4 (75), 230.8/4 (6 - 12, 13 - 21, 22 - 22)

Sú konštruované pre náročné podmienky veľkého momentu a prerušovaného zaťaženia spôsobeného strojným uťahovaním • špeciálna nástrojová oceľ s garanciou kvality • presné kalenie pre dosiahnutie vysokej pevnosti • práca v ťažkých podmienkach • poistný systém s krúžkom a kolíkom proti uvoľneniu

231/4 6p Hlavica IMPACT 1/2" • • • •

materiál: chróm-molybdén čiernený podľa normy DIN 12476 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-2

D1

D2

T

L

D1

D2

L

T

603962

10

17.5

25

38

12

603963

11

18.7

25

38

12

603964

12

20

25

38

12

603965

13

21.3

25

38

12

231/4L6p

603966

14

22.5

25

38

12

603967

15

23.7

30

38

12

Hlavica IMPACT, dlhá 1/2"

603968

16

25

30

38

12

603969

17

26.2

30

38

13

609399

18

27.5

30

38

13

603970

19

28.7

30

38

13

603971

21

30

30

38

13

603972

22

32

30

38

13

603973

23

32

30

38

13

603974

24

35

30

45

20

D1

D2

L

T

603975

27

38.7

30

50

24

607918

10

17.5

25

78

14

609400

28

40

30

50

24

607919

11

18.7

25

78

14

603976

30

42

30

50

24

607920

12

20

25

78

14

605548

32

42

30

50

24

607921

13

21.3

25

78

14

618709

5/16”

15

22

38

9

607922

14

22.5

25

78

17

618710

3/8”

16

22

38

12

607923

15

23.7

30

78

17

618711

7/16”

18

22

38

12

607924

16

25

30

78

17

618712

1/2”

20

22

38

12

607925

17

26.2

30

78

17

618713

9/16”

22

24

38

12

609401

18

27.5

30

78

17

618714

5/8”

25

25

38

12

607926

19

28.7

30

78

19

618715

11/16”

26

26

38

13

607927

21

30

30

78

24

618716

3/4”

28

28

38

13

607928

22

32

30

78

24

618717

13/16”

30

30

38

14

607929

23

32

30

78

24

618718

7/8”

32

32

38

15

607930

24

35

30

78

24

618719

15/16”

34

34

38

13

607931

27

38.7

30

78

24

618720

1”

36

36

38

14

609402

28

40

30

78

24

618721

1.1/16”

38

38

40

17

607932

30

42

30

78

24

618722

1.1/8”

40

38

40

17

607933

32

44

30

78

24

618723

1.3/16”

42

38

40

17

618729

5/16”

15

22

78

13

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D2

D1 T

L

85


D1

D2

L

T

231/4XXL6p

16

22

78

14

Hlavica IMPACT extra dlhá 1/2"

78

14

78

14

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

618730

3/8”

618731

7/16”

18

22

618732

1/2”

20

22

618733

9/16”

22

24

78

17

618734

5/8”

25

24

78

17

618735

11/16”

26

26

78

17

618736

3/4”

28

28

78

19

618737

13/16”

30

30

78

24

618738

7/8”

32

32

78

24

618739

15/16”

34

34

78

24

D1

D2

L

T

15

25

200

10

9

16

25

200

12

10

17.5

25

200

12

11

18.5

25

200

12

24

618979

12

20

25

200

12

24

618980

13

21

25

200

12

24

618981

14

22.5

25

200

12

24

618982

15

23.5

30

200

12

618983

16

25

30

200

13

618984

17

26

30

200

13

618985

18

27.5

30

200

13

618986

19

28.5

30

200

13

618987

20

30

30

200

13

618988

21

31

30

200

13

618989

22

32

30

200

14

618990

23

34

30

200

14

618991

24

35

30

200

15

618992

25

36

30

200

15

618993

26

38

30

200

16

618994

27

38.5

30

200

17

1”

36

36

78

24

1.1/16”

38

38

78

24

618975

618742

1.1/8”

40

38

78

24

618976

24

618977

24

618978

1.3/16”

618744

42

1.1/4”

618745

44

1.5/16”

618746

45

1.3/8”

618747

48.5

1.7/16”

618748

50.5

1.1/2”

52.5

38 38 38 38 38 38

78 78 78 78 78 78

231/4XL6p Hlavica IMPACT dlhá 1/2" • materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D1

D2 T

L

D1

618740 618741 618743

D2 T

L

8

D1

D2

L

T

618955

8

15

25

180

10

231/4XXXL6p

618956

9

16

25

150

12

Hlavica IMPACT extra extra dlhá 1/2"

618957

10

17.5

25

150

12

618958

11

18.5

25

150

12

618959

12

20

25

150

12

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

618960

13

21

25

150

12

618961

14

22.5

25

150

12

618962

15

23.5

30

150

12

618963

16

25

30

150

13

618964

17

26

30

150

13

618965

18

27.5

30

150

13

D1

D2 T

L

D1

D2

L

T

15

25

250

10

618966

19

28.5

30

150

13

618995

618967

20

30

30

150

13

618996

9

16

25

250

12

13

618997

10

17.5

25

250

12

14

618998

11

18.5

25

250

12

14

618999

12

20

25

250

12

15

619000

13

21

25

250

12

15

619001

14

22.5

25

250

12

16

619002

15

23.5

30

250

12

17

619003

16

25

30

250

13

619004

17

26

30

250

13

619005

18

27.5

30

250

13

619006

19

28.5

30

250

13

619007

20

30

30

250

13

619008

21

31

30

250

13

619009

22

32

30

250

14

619010

23

34

30

250

14

619011

24

35

30

250

15

619012

25

36

30

250

15

619013

26

38

30

250

16

619014

27

38.5

30

250

17

618968 618969 618970 618971 618972 618973 618974

86

21 22 23 24 25 26 27

31 32 34 35 36 38 38.5

30 30 30 30 30 30 30

150 150 150 150 150 150 150

8


231/4NS

231/4P

Hlavica IMPACT 1/2" so špeciálnym ochranným profilom

Hlavica IMPACT 1/2" pre liatinové kolesá

• • • •

• • • •

materiál: chróm-molybdén čiernený podľa normy DIN 12476 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-2

materiál: chróm-molybdén čiernený podľa normy DIN 12476 s plastovou ochranou kované, tvrdené a temperované,

D1

D2 T

L

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

616762

15

24

30

80

14

616763

17

27

30

85

14

D1

D2

L

T

616764

19

29

30

85

15

616765

21

31

30

85

17

618925

10

15.6

22.6

38.1

7.5

619144

11

17.8

22.6

38.1

8.5

619145

12

18.2

24.3

38.1

10

231/4P.1

618926

13

19.3

24.3

38.1

10

plastová ochrana pre 231P

618927

14

22

24.3

38.1

10.5

618928

15

23.2

26.6

38.1

10.5

618929

16

24.3

26.6

38.1

12

618930

17

25.4

26.6

38.1

12.5

618931

18

26.6

26.6

38.1

12.5

618932

19

28.3

28.3

38.1

12.5

618933

21

31.5

31.5

38.1

14

618934

22

33.1

33.1

38.1

14

616766

15

618935

23

33.8

33.8

44.5

16

616767

17

618936

24

34.8

34.8

44.5

16

616768

19

618937

25

36.4

36.4

44.5

19.5

616769

21

618938

26

37.8

37.8

50.8

19.5

618939

27

39.4

39.4

50.8

20

231/4PCB Sada hlavíc IMPACT 1/2" pre liatinové kolesá

231/4LNS Hlavica IMPACT dlhá 1/2" so špeciálnym ochranným profilom • materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

616770

T

17 - 21 / 3

231/4P (17, 19, 21)

D2

D1

231/4PCB

L

D1

D2

L

T

618940

10

17.5

24.8

80

13

619146

11

19

24.8

80

13

619147

12

20

24.8

80

14

618941

13

21

24.8

80

15

618942

14

23

24.8

80

15

618943

15

24

24.8

80

16

618944

16

25

24.8

80

16

618945

17

26.5

29.8

80

17

618946

18

28

29.8

80

18

618947

19

29

29.8

80

19

618948

21

31.8

30

80

21

618949

22

33

30

80

22

618950

23

33.8

30

80

23

618951

24

34.8

30

80

24

618952

25

36.3

30

80

25

618953

26

37.8

30

80

26

618954

27

39

30

80

27

231/4PPB Sada 1/2" hlavíc IMPACT pre liatinové kolesá v plastovom boxe

619965

231/4PPB

17 - 21 / 3

231/4P (17, 19, 21), 981PBM1

87


231/4PL

231/4TX

Hlavica IMPACT dlhá 1/2" pre liatinové kolesá

Hlavica IMPACT 1/2" s vnútorným TX-profilom

• • • •

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

materiál: chróm-molybdén čiernený podľa normy DIN 12476 s plastovou ochranou kované, tvrdené a temperované,

D2

D1

D1

T

D2 T

L

L

D1

D2

L

T

612880

E 10

D1

D2

L

T

15

25

38

7.5

619015

17

27

25

130

24

612881

E 12

16

25

38

8.5

619016

19

29

30

130

24

612882

E 14

18.5

25

38

10

619017

21

31

30

130

24

612883

E 16

20

25

38

11

612884

E 18

22

25

38

12

231/4PLPB

612885

E 20

25

30

38

13.5

Sada 1/2" hlavíc IMPACT dlhých pre liatinové kolesá v plastovom boxe

612886

E 24

28.5

30

45

21

231/4AHX Hlavica IMPACT 1/2" imbus • materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D L1

619966

231/4PLPB

17 - 21 / 3

231/4PL (17, 19, 21), 981PBM1

L

D

L

L1

615218

5

25

75

15

615219

6

25

75

15

615220

8

25

75

25

231/4SQ

615221

10

25

75

25

Hlavica IMPACT 1/2" so 4-hranom

615222

12

25

75

25

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

615223

14

25

75

25

615224

17

25

75

25

615225

19

25

75

25

618749

3/16”

25

75

11

618750

7/32”

25

75

15

618751

1/4”

25

75

15

618752

9/32”

25

75

20

618753

5/16”

25

75

25

D1

D2 T

L

L

D1

D2

T

618754

3/8”

25

75

25

616625

17

40

32

30

20

618755

7/16”

25

75

25

616626

19

45

36

30

20

618756

1/2”

25

75

25

616627

22

45

42

30

20

618757

9/16”

25

75

25

616628

24

50

44

30

22

618758

5/8”

25

75

25

616629

30

50

53

30

22

618759

11/16”

25

75

25

616655

32

50

56

30

22

618760

3/4”

25

75

25

88


231/4ATX

231.8/4

Hlavica IMPACT s TX-profilom 1/2"

IMPACT krúžok 1/2"

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476

D d

D L1

d1

L

L

D

L

D

d

L

d1

L1

603997

10 - 14

20

4

20

3

603998

15 - 32

25

4

25

3

612874

TX 30

25

55

3.3

612875

TX 40

25

55

3.3

612876

TX 45

25

55

3.6

231/4PB1

612877

TX 50

25

55

4.5

Sada IMPACT hlavíc 1/2" v kovovom boxe

612878

TX 55

25

55

5

612879

TX 60

25

55

7.2

618761

TX 70

25

55

8.6

231.4/4 IMPACT nadstavec 1/2", dlhý • materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D2

D1

L

L

D1

D2

603977

125

16.9

25

603978

75

16.9

25

612506

231/4PB1

15 - 30 / 12

231/4 6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)

231.6/4 Hlavica nástrčná, dlhá 1/2"

231/4PB2

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

Sada IMPACT hlavíc 1/2" v kovovom boxe

D

L

609460

D

L

32

60

231.7/4 IMPACT redukcia 1/2" 612507

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

231/4PB2

15 - 30 / 12

231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4L6p (15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 18)

D

L

D

L

603979

1/2” - 3/4”

30

48

612120

1/2” - 3/8”

25

38

89


231/4PB3

232/4L6p

Sada IMPACT hlavíc 1/2" v kovovom boxe

Hlavica IMPACT 3/4" • materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

607934

17

31

44

95

17

607935

19

33

44

95

19

607936

21

35

44

95

21

607937

22

37

44

95

22

607938

24

39

44

95

24

607939

27

43

44

95

27

609404

28

44

44

95

28

607940

30

47

44

95

30

607941

32

49

44

95

32

231/4PB4

607942

33

51

44

95

33

Sada IMPACT hlavíc 1/2" s vnútorným a vonkajším TX-profilom v kovovom boxe

607943

36

54

44

95

36

607944

41

60

44

95

38

607945

46

67

44

95

38

612508

231/4PB3

17 - 24 / 12

231/4 6p (17, 18, 19, 21, 22, 24), 231/4L6p (17, 18, 19, 21, 22, 24)

232.4/4 IMPACT nadstavec 3/4", dlhý

3/4”

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D2

D1

L

615227

231/4PB4

13

231/4TX (10, 12, 14, 16, 18, 20, 24), 231/4ATX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

D1

250

25.5

D2 44

603993

175

25.5

44

232.6/4 IMPACT kĺb 3/4"

232/4 6p

3/4”

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

Hlavica IMPACT 3/4" • • • •

L 603992

materiál: chróm-molybdén čiernený podľa normy DIN 12476 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-2

D

L D1

D2

T

603994

D

L

44

90

L

232.7/4 IMPACT redukcia 3/4"

D1

D2

L

T

603980

17

31

44

50

12

603981

19

33

44

50

14

603982

21

35

44

50

14

603983

22

37

44

50

14

603984

24

39

44

50

16

603985

27

43

44

54

23

609403

28

44

44

54

23

603986

30

47

44

54

23

603987

32

50

44

56

23

603988

33

51

44

56

23

603989

36

54

44

56

23

D

L

603990

41

60

44

58

24

603995

3/4” - 1/2”

44

56

603991

46

67

44

63

27

618708

3/4” - 1”

44

63

90

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D

L


232.8/4

233/4L6p

IMPACT krúžok 3/4"

Hlavica IMPACT 1" dlhá

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

d1

D d

L

D2

D1 T

603996

3/4”

17 - 46

D

d

L

d1

35

4.5

35

4

L

D1

D2

L

T

616771

22

40

54

100

21

232PB1

616772

24

42

54

100

21

Sada predĺžených kovaných hlavíc 3/4" v plastovom boxe

616773

27

46

54

100

24

616774

30

50

54

100

24

616775

32

52

54

100

24

616776

33

53

54

100

24

616777

34

55

54

100

40

616778

36

56

54

100

65

616779

38

59

54

100

65

616780

41

63

54

100

64

616781

42

64

54

100

64

616782

46

69

54

100

63

616783

50

74

54

100

62

616784

55

80

54

100

60

616785

60

86

54

120

78

616786

65

92

54

125

80

616787

70

99

54

125

80

616788

75

104

86

135

85

616789

80

109

86

135

85

621459$ 232PB1

24 - 36 / 7

232/4L6p (24, 27, 30, 32, 33, 36), 232.8/4 (3/4”), 981PBM2

233/4 6p

233/4SQ

Hlavica IMPACT 1"

Hlavica IMPACT 1" so 4-hranom

• • • •

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

materiál: chróm-molybdén čiernený podľa normy DIN 12476 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-2

D1

D2

T

D1

D2 T

L

L

D1

D2

L

T

615195

22

40

54

58

17

618763

18

615196

24

42

54

58

17

618764

23

48

54

60

27

615197

27

46

54

58

17

618762

1”

52

54

60

27

615198

30

50

54

60

21

615199

32

52

54

60

21

233.4/4

615200

33

53

54

60

21

IMPACT nadstavec 1", dlhý

615201

34

55

54

62

21

615202

36

56

54

65

30.5

615203

38

59

54

65

30

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

615204

41

63

54

67

31

615205

42

64

54

74

38

615206

46

69

54

74

38

615207

50

74

54

80

42

615208

55

80

54

84

44.5

615209

60

86

54

87

44.5

615210

65

92

54

90

46.5

615211

70

99

54

96

51

D1

D2

L

615212

75

104

86

98

52

615214

34

54

175

615213

80

109

86

100

53

615215

34

54

250

D1

D2

L

T

42

52

57

24

D2

D1

L

91


233.6/4

234.4/4

IMPACT kĺb 1"

IMPACT nástavec 1 1/2"

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D2

D1

D

L

L

615216

L

D1

D

L

617708

125

49

D2 86

54

110

617709

250

49

86

617710

500

49

86

233.7/4 IMPACT redukcia 1"

234.6/4

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

Kardanový kĺb IMPACT 1 1/2" • materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D

L

D

D

L

615217

1” - 3/4”

54

75

617303

1” - 1.1/2”

54

90.5

L

617689

L

D

182

86

233.8/4 IMPACT krúžok 1"

234.7/4

• materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476

Adaptér IMPACT 1 1/2" • materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

d1

D d

L D

D

d

L

d1

615254

22 - 70

46

3.5

43

5

615255

75 - 80

75

5.7

75

6

234/4 6p Hlavica IMPACT 1 1/2" • • • •

materiál: chróm-molybdén čiernený podľa normy DIN 12476 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-2

L

D

L

616800

1.1/2” - 1”

86

100

617711

1.1/2” - 2.1/2”

86

120

617712

1.1/2 - 5S

86

125

234.8/4 IMPACT krúžok 1 1/2" • materiál: chróm-molybdén • čiernený podľa normy DIN 12476

D1

D

D2

d

T

d1

L

L

D1

D2

L

T

D

d

L

d1

616790

80

116

86

110

54

617126

80 - 90

75

5.7

75

6

616791

85

125

86

118

52

617127

95 - 120

85

5.7

84

6

616793

90

130

86

118

52

616794

95

138

86

118

52

616795

100

140

86

125

59

616796

105

150

95

125

59

616797

110

156

95

125

59

616798

115

160

95

135

67

616799

120

168

95

135

67

E

ca

92

psky výrob uró

O d r. 1 9 1 9


236/2HX

236/2PH

Hlavica zástrčná IMBUS 3/8"

Hlavica zástrčná PH 3/8"

• • • •

• materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

materiál: hlavica: chróm-molybdén nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ vyrobené v súlade s DIN 7422 čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

D L1

L

L

D

L

L1

L

L1

D

612092

PH 1

18

48

22

612082

4

48

22

18

612093

PH 2

18

48

22

612083

5

48

22

18

612094

PH 3

18

48

22

612084

6

48

22

18

612085

8

48

22

18

236/2PZ

612086

10

48

22

18

617662

1/8”

48

22

18

Hlavica zástrčná PZ 3/8"

617663

9/64”

48

22

18

617664

5/32”

48

22

18

617665

3/16”

48

22

18

617666

7/32”

48

22

18

617667

1/4”

48

22

18

617668

5/16”

48

22

18

617669

3/8”

48

22

18

• materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

L

236/2HXVDEDP

D

L

L1

Hlavica izolovaná 3/8" IMBUS

612095

PZ 1

18

48

22

• • • • • • •

612096

PZ 2

18

48

22

612097

PZ 3

18

48

22

materiál: hlavica: chróm-molybdén nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové 100% kontrola - každý kus je testovaný vyrobené v súlade s EN60900 čeľuste sú kalené a tvrdené

236/2SL Hlavica zástrčná plochá 3/8" • materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

D

L

L1

L

L1

D

619171

4

67

6

23.6

619172

5

67

7.4

24.4

612098

L

D

L

L1

5.5

18

48

22

619173

6

67

8.5

23.4

612099

8

18

48

22

619174

8

67

9.4

24

612100

10

18

48

22

619175

10

67

10.2

23.4

236/2TR Gola hlavica s TX profilom a otvorom 3/8"

236/2HXL Hlavica zástrčná IMBUS 3/8", dlhá • • • •

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

materiál: hlavica: chróm-molybdén nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ vyrobené v súlade s DIN 7422 čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1 D L1

L

L

D

L

L1

619829

20

18

92

66

L

L1

D

619830

25

18

92

66

612087

4

92

66

18

619831

27

18

92

66

612088

5

92

66

18

619832

30

18

92

66

612089

6

92

66

18

619833

40

18

92

66

612090

8

92

66

18

619834

45

18

92

66

612091

10

92

66

18

619835

50

18

92

66

93


236/2TX

237/1

Hlavica zástrčná TX 3/8"

Hlavica s vnútorným TX-profilom 3/8"

• materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D L1

L

D2

D1

D

L

L1 L

612101

TX 15

18

48

22

612102

TX 20

18

48

22

L

L1

D2

612103

TX 25

18

48

22

612121

E8

28

11

16.8

12

612104

TX 27

18

48

22

612122

E 10

28

11

16.8

13.5

612105

TX 30

18

48

22

612123

E 11

28

11

16.8

14

612106

TX 40

18

48

22

612124

E 12

28

11

16.8

15

612125

E 14

28

11

17.8

17

612126

E 16

28

11

19.8

19

236/2TXL Hlavica zástrčná TX 3/8", dlhá

D1

237/1F

• materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

Otočná hlavica 3/8" s vnútorným torxovým profilom • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D L1

L

D2

D1

L

L1

D

612107

TX 15

92

66

18

612108

TX 20

92

66

18

612109

TX 25

92

66

18

L

D1

D2

T

612110

TX 27

92

66

18

620811$

E8

51.4

18.8

11.2

5.9

612111

TX 30

92

66

18

620812$

E10

51.4

18.8

13.2

6.6

612112

TX 40

92

66

18

620813$

E12

51.4

18.8

14.8

8.2

620814$

E14

51.4

18.8

16.8

9.5

236/2ZX Hlavica zástrčná ZX 3/8" • • • •

materiál: hlavica: chróm-molybdén nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ čeľuste sú kalené a tvrdené podľa DIN 2324

D L1

L

L

L1

D

612113

M5

48

22

18

612114

M6

48

22

18

612115

M8

48

22

18

612116

M10

48

22

18

236/2ZXL Hlavica zástrčná ZX 3/8", dlhá • • • •

materiál: hlavica: chróm-molybdén nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ čeľuste sú kalené a tvrdené podľa DIN 2324

D L1

L

L

L1

D

612117

M6

92

66

18

612118

M8

92

66

18

612119

M10

92

66

18

94

T

L


238/1 6p

L

D1

D2

T

Hlavica nástrčná 3/8"

616914

16

30

21.8

21.8

10

• • • • •

616915

17

30

23.4

23.4

10

616916

18

30

24.7

21

12

616917

19

30

25.8

23

12

616918

20

32

27.1

24

12

616919

21

32

27.8

25

12

616920

22

32

29.5

26

14

616921

23

32

31.5

27

14

616922

24

32

31.8

28

14

616923

1/4”

28

10.2

16.7

8

616924

5/16”

28

11.8

16.7

8

616925

3/8”

28

14.5

16.7

8

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D2

D1 T

L

L

D1

D2

T

605322

6

28

9.9

16.9

4

616926

7/16”

28

15.7

16.7

8

605323

7

28

10.6

16.9

4

616927

1/2”

28

15.7

17.7

8

605324

8

28

11.8

16.9

5

616928

9/16”

28

15.7

19.5

12

605325

9

28

13.2

16.9

5

616929

5/8”

30

15.7

21.7

12

605326

10

28

14.5

16.9

6

616930

11/16”

30

15.7

23.3

12

605327

11

28

15.7

16.9

7

616931

3/4”

30

25.7

23

14

605328

12

28

16.9

16.9

8

616932

13/16”

32

27.7

25

14

605329

13

28

17.9

17.9

8

616933

7/8”

32

29.5

26

14

605330

14

28

19.6

19.6

10

616934

15/16”

32

31.7

28

14

605331

15

28

21

21

10

616935

1”

32

33.7

30

14

605332

16

30

21.8

21.8

10

605333

17

30

23.4

23.4

10

238/1F12p

605334

18

30

24.7

21

12

605335

19

30

25.8

23

12

Ohybné hlavice 3/8"

605336

20

32

27.1

24

12

605337

21

32

27.8

25

12

605338

22

32

29.5

26

14

612051

3/8”

28

14.5

16.7

8

612052

7/16”

28

15.7

16.7

8

612053

1/2”

28

17.75

17.7

8

612054

9/16”

28

19.55

19.5

12

612055

5/8”

30

21.75

21.7

12

612056

11/16”

30

23.3

23.3

12

T

• • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované,

D2

D1 T

L

612057

3/4”

30

25.7

23

14

L

D1

D2

612058

13/16”

32

27.7

25

14

619793

10

51

14.2

18.8

6

612059

7/8”

32

29.5

26

14

619794

11

52

15.5

18.8

7

619795

12

52

16.7

18.8

8

238/1 12p

619796

13

53

18

18.8

8

Hlavica nástrčná 3/8", 12-hran

619797

14

53

19

18.8

10

• • • • •

619798

15

54

20.5

18.8

10

619799

16

54

21.7

18.8

10

619800

17

56

23

18.8

10

619801

18

56

24.2

18.8

12

619802

19

57

25.5

18.8

12

T

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

238/1L6p Hlavica nástrčná 3/8", dlhá D2

D1 T

L

L

D1

D2

617122

6

28

10.6

16.9

T 4

616905

7

28

10.6

16.9

4

616906

8

28

11.8

16.9

5

616907

9

28

13.2

16.9

5

616908

10

28

14.5

16.9

6

• • • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D2

D1 T

L

616909

11

28

15.7

16.9

7

616910

12

28

16.9

16.9

8

L

D1

D2

616911

13

28

17.9

17.9

8

612036

8

63

11.8

16.8

9

9

63

13.2

16.8

9

10

63

14.5

16.8

9

616912

14

28

19.6

19.6

10

612037

616913

15

28

21

21

10

612038

95


L

D1

D2

T

238/2VDEDP

612039

11

63

15.7

16.8

12

Izolovaná hlavica 3/8"

612040

12

63

16.8

16

12

612041

13

63

17.8

16.5

12

612042

14

63

19.55

17

15

612043

15

63

20.75

18

15

612044

16

63

21.75

19

15

612045

17

63

23.3

20

15

• • • • • • •

612046

18

63

24.5

21

18

612047

19

63

25.7

23

18

612048

20

63

27

24

18

612049

21

63

27.7

25

18

612050

22

63

29.5

26

21

238/1L12p

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná kontrola elektrickým testom dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové vyrobené v súlade s EN60900 kované, tvrdené a temperované,

D1

D2 T

L

D1

D2

L

T

619161

10

18.7

23

46.5

10

619162

11

20.7

23

46.5

10

Hlavica nástrčná 3/8" dlhá, 12-hran

619163

12

21.8

23

46.5

10

• • • • •

619164

13

23

23

46.5

10

619165

14

24.9

23

46.5

14

619166

17

28.6

23

49

15

619167

19

31.4

23

49

17

619168

22

35

23

51

17

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

238H

D2

D1 T

Držiak pre hlavice 3/8"

L

L

D1

D2

T

616936

7

63

10.6

16.9

6

616937

8

63

11.8

16.9

9 9

616938

9

63

13.2

16.9

616939

10

63

14.5

16.9

9

616940

11

63

15.7

16.9

12

616941

12

63

16.8

16.9

12

616942

13

63

17.8

17.9

12

616943

14

63

19.6

19.6

15

616944

15

63

21

21

15

616945

16

63

21.8

21.8

15

616946

17

63

23.4

23.4

15

616947

18

63

24.7

21

18

616948

19

63

25.8

23

18

616949

20

63

27.1

24

18

616950

21

63

27.8

25

18

616951

22

63

29.5

26

21

616952

23

63

31.5

27

21

616953

24

63

31.8

28

21

616954

1/4”

63

9.9

16.8

6

616955

5/16”

63

11.8

16.8

9

616956

3/8”

63

14.5

16.8

9

616957

7/16”

63

15.7

16.8

12

616958

1/2”

63

17.8

16.5

12

616959

9/16”

63

19.5

17

15

616960

5/8”

63

21.7

19

15

616961

11/16”

63

23.3

20

15

616962

3/4”

63

25.7

23

18

616963

13/16”

63

27.7

25

18

616964

7/8”

63

29.5

26

21

616965

15/16”

63

31.7

28

21

• rozmer 260 - pre sadu 10ks 6-22, maximálna veľkosť hlavice 15 • rozmer 345 - pre sadu 10ks , maximálna veľkosť hlavice 20

L 619089

260

619236

345

238H1 10ks držiakov pre 238H

619411

238.1/1ABI Račňa 3/8" • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť 75-zubová telo kované tvrdená a temperovaná povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315

B

L

A

E

ca

psky výrob uró

O d r. 1 9 1 9

96

612501

3/8”

L

A

B

200

30

35


238.1/1ALBI

238.2/1BI

Račňa 3/8", predĺžená

rukoväť s kĺbom

• • • • • • •

• • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť 75-zubová telo kované tvrdená a temperovaná povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315

B

materiál: chróm-molybdén ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť telo kované povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná

L

A

617631

L

L

A

B

260

30

35

L 612502

210

238.1/1FBI

238.3/1

Račňa flexibilná 3/8"

Vratidlo 3/8"

• • • •

• • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť 75-zubová flexibilná račňa umožňuje prácu s ohybom rukoväte max. 90° s 22, 5° ohybom • telo kované • tvrdená a temperovaná • povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná A

L

A

B

3/8”

D1

L

605341

618368

D2

L

A

B

260

30

35

L

A

D1

D2

165

34

10.4

19

238.4/1 Nadstavec 3/8", dlhý

238.1AVDEDP

• • • • •

Račňa izolovaná 3/8" • • • • • • •

dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové S 36-imi zubami minimálny uhol otočenia 10° tlačidlo pre zmenu otáčania kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316 D1

D2

L

A

L

L

D1

D2

600777

3/8”

45

12.5

18

600778

3/8”

75

12.5

18

605343

3/8”

125

12.5

18

605342

3/8”

250

12.5

18

B

619118

3/8”

L

B

A

200

72

42

238.4/1S Nadstavec flexi 3/8", dlhý • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované,

D1

610913

L

L

D1

D2

125

12.5

18

D2

97


238.4/2VDEDP

238.11

Nadstavec izolovaný 3/8"

Sada náhradných dielov pre 238.1A BI

• • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná kontrola elektrickým testom dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s EN60900

D

L

612505

8

L

D

238.12

619169

3/8”

125

144

17

Rýchlovýmenný držiak bitov 3/8"

619170

3/8”

250

268

17

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

238.5/2 Vratidlo 3/8" • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 kované, tvrdené a temperované

D

L

620855$

L2

L

D

33

19

238MS

D

Sada nástrčných hlavíc 3/8" v kovovom stojane

L1

611962

3/8” - 1/4”

3/8”

L1

L2

D

200

45

10

238.6/1 Kardanový kĺb 3/8" • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316 610565

238MS

6 - 22 / 100

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 980C

239A Gola sada 3/8" v kovovom boxe

D

L

605344

L

D

54

19

238.7/1 Adaptér 3/8" • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D L

D

L

607977

3/8” - 1/4”

18

32

605345

3/8” - 1/2”

17

38

98

612509

239A

6 - 22 / 24

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238.1/1ABI (3/8”), 238.2/1BI (210)


239A12P24

239D

Gola sada 3/8" v kovovom boxe

Gola sada 3/8" v kovovom boxe

617117

613073

239A12P24

6 - 22 / 24

238/1 12p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238.1/1ABI (3/8”), 238.2/1BI (210)

239D

6 - 19 / 30

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.5/2 (3/8”), 236/2HX (4, 5, 6, 8, 10), 236/2HXL (4, 5, 6, 8, 10), 238.1/1ABI (3/8”)

239B

239VDEDP6P13

Gola sada 3/8" v kovovom boxe

Gola sada izolovaná 3/8" v kovovom boxe

612510

239B

3/8” - 7/8” / 16

238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238/1 6p (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”), 238.1/1ABI (3/8”), 238.2/1BI (210)

619419

239VDEDP6P13

13

238.1AVDEDP (3/8”), 238.4/2VDEDP (125, 250), 196/2BVDEDP (3/8”), 238/2VDEDP (10, 11, 13, 14, 17, 19), 236/2HXVDEDP (4, 5, 6)

239C

239VDEDP6P10

Gola sada 3/8" v kovovom boxe

Gola hlavice izolované 3/8" v plastovom boxe

613072

239C

6 - 22 / 30

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 236/2HX (4, 5, 6, 8), 236/2PH (PH 2, PH 3), 236/2SL (5.5, 8), 238.1/1ABI (3/8”)

621647$ 239VDEDP6P10

10

238/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19), 238.1AVDEDP (3/8”), 238.4/2VDEDP (125, 250)

99


250/1

250/1VDEDP

Kľúč nastaviteľný

Kľúč nastaviteľný izolovaný

• • • • • •

• • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava s mierkou kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 6787

A

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 s mierkou kontrola elektrickým testom dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové vyrobené v súlade s EN60900

L

611917

L

A

100

110

9.8

A

17

L

611918

150

155.5

11.7

23

601016

200

205

14.4

28

L

A

601017

250

254

16.9

32

616849

200

215

35

28

601018

300

303.5

19.1

38

616850

250

265

35

32

616851

300

310

36

38

601019

380

375

23.8

50

605113

450

458.5

26.3

60

615148

600

608

29.7

70

250.1/1 Náhradné diely pre nastaviteľný kľúč

250/1ADP Nastaviteľný kľúč • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava s mierkou tenká plastová rukoväť podľa ISO 6787

A

L

L

A

611978

100

611979

150

602070

200

602071

250

617246

200

205

14.8

28

602072

300

617247

250

254

17

32

602073

380

617248

300

304

20

38

602069

450

617249

380

381

25.5

50

615149

600

250/1VDEDP Nastaviteľná skrutka

Plochý tvar

Nastaviteľné čeľuste

Materiál: chróm-vanád

Náradie pre servis bicyklov a predajne pre servis bicyklov

100

Meracia stupnica


251/4

255/2

Kľúč nastaviteľný

Kľúč hákový

• • • • • •

• • • •

Materiál: chróm-vanádium čiernený podľa normy DIN 12476 vľavo točiaci s mierkou kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 6787

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 čeľuste sú kalené a tvrdené podľa DIN 1810

B

C

D

A A

612870

L

L

L

A

150

155.7

11.7

L

C

D

A

B

613050

12 - 14

109

1.2

1.5

3

12

20

613051

16 - 20

109

1.5

2

3

12 21

612871

200

204.3

14.4

25

613052

25 - 28

136

2

2.5

4

612872

250

254

16.9

30

613053

30 - 32

136

2

2.5

4

21

612873

300

303.5

19.1

36

613054

34 - 36

171

2.5

3

5

28.5

613055

40 - 42

171

2.5

3

5

28.5

CT252

613056

45 - 50

207

3

3.5

6

37

Prázdna brašňa

613057

52 - 55

207

3

3.5

6

37

• pre artikle 160, 161, 170, 171, 183

613058

58 - 62

242

3.5

4

7

46

613059

68 - 75

242

3.5

4

7

46

613060

80 - 90

281

4

5

8

61

613061

95 - 100

281

4

5

8

61

613062

110 - 115

334

4

5

10

81

613063

120 - 130

334

4

5

10

81

255/2CT 615155

A

B

360

290

Sada hákových kľúčov v brašne

253/2DP Kľúč hákový • Hroty: leštené • Hákový kľúč je určený na montáž a demontáž prevodového kolesa. Hroty 2, 3 mm a 2, 8 mm sú vymeniteľné, vzdialenosť medzi nimi je regulovateľný. Najväčší rozdiel medzi hrotmi je 50mm pri otvorení a 10 mm pri zatvorení. • Materiál: chróm-vanádium • čeľuste sú kalené a tvrdené • chrómované v súlade s EN12540 • tenká plastová rukoväť

615156

255/2CT

9

255/2 (30 - 32, 40 - 42, 45 - 50, 52 - 55, 58 - 62, 68 - 75, 80 - 90, 95 - 100, 110 - 115)

255/2F Kľúč hákový s kĺbom D

L

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

616294

253.1/4A Sada 2 kusov kolíkov pre 253A B

C

D

A

621020$

L

L

C

D

A

B

615027

15 - 35

140

3

3.5

7

25

615028

35 - 50

201

4

4

10

41.5

615029

50 - 80

262

5

5

12

68

615030

80 - 120

320

5.5

5.5

14

86

615031

120 - 180

420

7.5

9

16

134

101


Náradie na kontrolu a meranie

Momentové klúče

Posuvné meradlá

Vodováhy

Murárske laty

Uholníky

Mierky

Ďalšie náradie na kontrolu a meranie

Zvinovacie metre

Presnosť pri meraní

Rôzne verzie

Meracie pásma, momentové

Presné nástroje

Test bezpečného použitia

kľúče alebo ochrana proti

Unior sú prístupné v

preťaženiu, posuvné meradlá

klasických variantoch a

Meracie nástroje sú presné

(tiež digitálne), vodováhy,

najmodernejších digitálnych

uhlomery, murárske

verziách s pridanými

vodováhy a špáromery

časovačmi a inými

sú vynikajúce prístroje vo

vlastnosťami. Všetky nástroje

svojej presnosti merania, bez

sú navrhnuté a vyrobené

ktorých by si jednoducho

v súlade s platnými

nebolo možné predstaviť

medzinárodnými normami.

úspešné plánovanie a

a zároveň jednoducho použiteľné - na všeobecné merania pomocou klasických meracích pásiem v rôznych variantoch, ako aj na špecifické murárske a zámočnícke práce, pri meraní závitov atď.

102

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

vykonávanie práce.

é ru

ko v ä t e -

ch

r


260

261

Momentový kľúč 1/4" s číselníkom

Momentový kľúč 3/8" s číselníkom

• všetky modely sú vybavené dvojstranným zaisťovacím mechanizmom • všetky modely majú ochranu proti preťaženiu • všetky modely majú vizuálnu signalizáciu • všetky modely sú dodávané v pevnej kazete • podľa ISO 6789 • Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní • dvojitá stupnica lbf.ft a NM

• všetky modely sú vybavené dvojstranným zaisťovacím mechanizmom • všetky modely majú ochranu proti preťaženiu • všetky modely majú vizuálnu signalizáciu • všetky modely sú dodávané v pevnej kazete • podľa ISO 6789 • Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní • dvojitá stupnica lbf.ft a NM

a

L

607139

8 - 40

20 - 360

a

L

69

244

3/8”

262 Momentový kľúč 1/2" s číselníkom • • • • • • •

všetky modely sú vybavené dvojstranným zaisťovacím mechanizmom všetky modely majú ochranu proti preťaženiu všetky modely majú vizuálnu signalizáciu všetky modely sú dodávané v pevnej kazete podľa ISO 6789 Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní dvojitá stupnica lbf.ft a NM

a

L

607138

2.4 - 12

4 - 120

a

L

61

244

1/4” a L

607140

16 - 80

50 - 600

a

L

86

435

1/2”

263B Nastavovací momentový kľúč 1/2" • • • • • • •

Presnosť: +/-3% stupnica pre jednoduché a bezchybné nastavenie zámok na nastavenie momentu Použitie: jednosmerné udané na rukoväti Račňa pracuje v oboch smeroch 75-zubová a 5°uhol rukoväť: dvojkomponentný materiál Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní

L

L 620109

8 - 50

8 - 35

280

1/2”

103


263A

264

Nastavovací momentový kľúč 1/2"

Momentový kľúč

• • • •

• • • • •

Presnosť: +/-3% stupnica pre jednoduché a bezchybné nastavenie zámok na nastavenie momentu použitie na obidve strany, ale vždy v smere udanom na rukoväti • rukoväť: dvojkomponentný materiál • Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní

račňová hlava kľúč pracuje v oboch smeroch pre uťahovanie ľavých aj pravých závitov zvukový signál pri dosiahnutí požadovaného momentu Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní • podľa ISO 6789

L

L 615485 L

L

1/4”

2 - 24

20 - 200

275

615486

3/8”

5 - 110

5 - 80

306

615487

1/2”

28 - 210

10 - 150

450 635

620110

30 - 150

20 - 110

455

1/2”

615488

1/2”

35 - 350

25 - 250

620111

50 - 250

40 - 185

560

1/2”

615489

3/4”

70 - 560

50 - 300

850

615490

3/4”

140 - 700

100 - 500

1060

615491

1”

140 - 980

100 - 700

1120

263L Momentový kľúč 1/2", nastavovací

264

• všetky modely sú vybavené dvojstranným zaisťovacím mechanizmom • všetky modely majú ochranu proti preťaženiu • všetky modely majú vizuálnu signalizáciu • všetky modely sú dodávané v pevnej kazete • dvojitá stupnica lbf.ft a NM • Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní • podľa ISO 6789

Postup práce s momentovým kľúčom 264 1. vyskrutkovať zaisťovaciu skrutku

2. nastaviť požadovaný moment

3. skrutkou zaistiť nastavený moment

4. nastaviť smer práce (pravý, ľavý) 5. ak začne kľúč preskakovať, moment bol dosiahnutý UKONČI PRÁCU!

L

L 607948

104

60 - 330

45 - 250

675

1/2”


264VDEDP

267A

Momentový kľúč izolovaný 1/2"

Momentový kľúč s fixným momentom

• dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia • ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • vyrobené v súlade s EN60900

• • • • •

Materiál: chróm-vanádium v súlade s ISO 6789, ANSI 107.14M a U.S. Fed GGG-W-686D moment je prednastavený jednoduché použitie a kalibrácia priemyselne nastavené s presnosťou +/-4%

L

L 619120$

5 -50

619121$

20 - 100

20 - 70

470

619122$

40 - 220

30 - 160

540

5 - 35

375 L

L

265 Momentový kľúč 3/4" priemyselný • robustná konštrukcia zaručuje presný výsledok, +/-4%, a to aj v náročných pracovných podmienkach • kľúč vyhovuje podmienkam ISO 9000:2000 • veľká páka zaručuje presnosť dosiahnutia momentu • Vačka zaručuje prekĺznutie momentového kľúča pri dosiahnutí momentu • dvojitá stupnica, Nm a Ibf.ft • podľa ISO 6789

618915

90

66.4

400

618916

100

73.7

400

618917

110

81.1

400

618918

120

88.5

400

618919

130

95.9

400

267B Momentový kľúč s fixným momentom

3/4”

• Materiál: chróm-vanádium • v súlade s ISO 6789, ANSI 107.14M a U.S. Fed GGG-W-686D • moment je prednastavený • jednoduché použitie a kalibrácia • priemyselne nastavené s presnosťou +/-4%

L

L 616801

3/4”

150 - 700

100 - 500

1090

616802

3/4”

200 - 800

150 - 600

1140

616803

3/4”

300 - 1000

200 - 750

1470

L

L 618920

400

295

950

618921

450

332

950

618922

500

369

950

618923

550

406

950

618924

600

442

950

105


270A

271

posuvne merítko, digitálne

Posuvné merítko

• stupňovanie: 0, 01mm/0, 0005" • rýchlosť merania: 1, 5m/sec. • použitie: meranie vnútorných a vonkajších rozmerov, hĺbky a krokov • podľa DIN 862

• stupňovanie: 0, 01mm/0, 0005" • použitie: meranie vnútorných a vonkajších rozmerov, hĺbky a krokov • podľa DIN 862

B

612035

D

L

D

B

L

0 - 150

40

235

272 Mikrometer • • • • •

B

619881

106

D

vyrobené z kvalitnej ocele. Merací povrch vyrobený z kalenej liatiny vreteno priemeru 6, 5mm, so zaisťovacou páčkou a račňou podľa normy DIN 863 merací rozsah 0 - 25mm s rozlíšením 0, 01mm podľa DIN 863

L

D

B

L

0 - 150

40

235

617698


280 Multiplikátor momentu • • • •

násobič momentu 5:1, presnosť viac ako +/-4% dodávaný v dvoch veľkostiach pre maximálne využitie Robustná konštrukcia zaručuje minimálny servis a dlhú životnosť Dodávaný v prenosnej kazete. Ideálny pre výbavu úžitkových automobilov.

HA D

C

D

A

C

H

616804

1300

960

5:1

1/2” (32mm)

3/4”

108

126

210

180

616805

2700

2000

5:1

3/4” (36mm)

1”

108

128

210

186

300/5

300/6B

Montážnicka páka

Tesárske páčidlo

• • • • •

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • lakovaný

Materiál: chróm-vanádium kovaná tvrdená a kalená povrchová úprava: pozinkovaná kované, tvrdené a temperované,

L1

L

L

L

L1

608815

500

120

18

608816

600

120

18

L

608817

800

120

18

617661

200

608821

1000

120

20

601755

300

601756

400

300/5C

601757

500

Montážnicka páka s rukoväťou • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť

300/5A Montážnicka páka • Materiál: chróm-vanádium • povrchová úprava: pozinkovaná • kované, tvrdené a temperované,

a b

L

axb

613103

320

1.1 x 13

L

613104

410

1.5 x 15

537

613105

610

1.5 x 21

L

601758

L

107


300CCB

352.1/6

Sada pák na pneumatiky s rukoväťou

Ohýbacie kliešte • kostra zo špeciálnej zliatiny, veľmi pevná • krokový mechanizmus • rýchlonastaviteľný systém

613106

300CCB

3 621534$

300/5C (320, 410, 610)

300/6E

352.2

Páčidlo

Ohýbací adaptér

• materiál: špeciálne tvrdené a kalené • lakovaný • kované, tvrdené a temperované,

L

621535$

10

621536$

12

621537$

14

621538$

15

L

621539$

16

617782

4

700

621540$

18

617783

5

800

621541$

20

617784

6

900

621542$

22

617785

8

1100

621543$

3/8”

617786

10

1200

621544$

1/2”

617787

12

1300

621545$

5/8”

621546$

3/4”

621547$

7/8”

352/6PB Ohýbačka trubiek

352.3 Náhradný diel

621533$ 352/6PB

10 - 22 / 11

352.1/6, 352.2 (10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22), 352.3 (10, 12 - 22)

108

621548$

12 - 22

621549$

10


355/6

358.1/7

Náradie pre zapustenie trubiek

Náhradné rezné koliesko pre 358/6

• domec zápustkovo kovaný z nástrojovej ocele, lakovaný • zápustkovo kovaný z nástrojovej ocele tvrdený v oleji, uchytávacie čeľuste z nástrojovej ocele • poniklované čeľuste, antikorózna ochrana • Pre rôzne druhy adaptérov na medené trubky. Možné lemovanie pod 45° alebo 90° • Pre 90° Prvé použitie 45° • Kód 601100 pre trubky 4.75, 5, 6, 8, 10, 12, 14 • Kód 618465 pre trubky 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 • Kód 620112 pre trubky 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" 601102

358.2/5 Náhradný valček pre 358/6

601103

360/6 601100

Rezač trubiek

618465

• • • •

620112

358/6

rezné kolieska a valčeky zo špeciálnej ocele, tvrdené v oleji lakovaný domec náhradné koliesko v rukoväti vymeniteľné časti: rezné kolieska a valčeky

Rezač trubiek-mini • • • •

materiál: hliníkový domec pre medené, hliníkové a tenkostenné oceľové trubky nový model - malý rádius otočenia náhradné diely: rezacie koliesko a valčeky

B

E

L A

E

A

L

3 - 32

55

19

28

135

602080

6 - 67

94

18

38

287

360.1/7

B E

B 601104

Náhradné rezné koliesko pre 360/6 L A

601101

3 - 16

B

A

E

L

36.5

20.5

18

50

601105

3 - 32

621249$

6 - 67

360.2/5 Náhradné valčeky pre 360/6

601106

3 - 32

616498

6 - 67

109


361/6

361.1/7

Rezač trubiek

Náhradné rezné koliesko pre 361/6

• lakovaný domec • špeciálne tvrdené valčeky

B E

L

601109

1/8” - 2”

602683

1.1/4” - 4”

361.2/7

A

Náhradné valčeky pre 361/6 B

A

E

L

601108

1/8” - 2”

106.5

48.5

32

455

602592

1.1/4” - 4”

162

53

42

640

601111

1/8” - 2”

603393

1.1/4” - 4”

363 Vnútorný - vonkajší odihlovač • eliminuje ostré vnútorné aj vonkajšie hrany • plastový domec • rezné čepele zo špeciálnej uhlíkovej ocele, kalené v oleji

B L

601112

4 - 36

B

L

50

46

370 Sada na rezanie a zapúšťanie trubiek v kovovom boxe

601099

370 355/6, 360/6, 363

110

3


375/6

382

Testovacie čerpadlo

Odizolovavacie kliešte okrúhle

• je vhodné na preskúšanie tesnosti vodných a olejových systémov do tlaku 50barov • maximálna kapacita - 12litrov • vyrobené z nerezových materiálov

• pre okrúhle typy káblov 8-13mm2 • možnosť použitia na ťažko dostupných miestach • nie je potrebné nastavovať hĺbku rezania

610927

H

8 - 13

L

B

602600

L

B

H

605

160

286.5

380 Kliešte na odizolovanie • plne izolované automatické kliešte na odizolovanie vodičov od 0, 2 do 6mm2 • nastaviteľná dĺžka 5-12mm • jednoducho dostupné bočné rezanie do 2 mm

384 Odizolovacie kliešte na koaxiálne káble • dvoj alebo trojstopové rezanie bežných koaxiálnych káblov 4, 8 - 7, 5mm a flexi káblov (3x0, 75, 10, 16mm2) • nie je potrebné nastavovať hĺbku rezania

610925

0.2 - 6

610929

4.8 - 7.5

375 POUŽITIE

zavriet‘ ventil

naliat‘ vodu

vytiahnut‘ zaist‘ovací kolík

pripojit‘ výtokovú hadicu

začat‘ pumpovat‘

111


385H

385VDE

Nôž na odizolovanie káblov zahnutý

Nôž izolovaný

• • • •

presné, rýchle a bezpečné rezanie všetkých okrúhlych káblov 4-28mm2 rezanie izolácií bez nebezpečenstva poškodenia vnútorných vodičov hrot automaticky zatočí z okrúhleho do pozdĺžneho rezu vnútri rukoväte je náhradný hrot na prerezanie izolácie

L

L 610930

4 - 28

615494

385G

385AVDE

Nôž na odizolovanie káblov rovný

Nôž izolovaný

• • • •

180

presné, rýchle a bezpečné rezanie všetkých okrúhlych káblov 4-28mm2 rezanie izolácií bez nebezpečenstva poškodenia vnútorných vodičov hrot automaticky zatočí z okrúhleho do pozdĺžneho rezu vnútri rukoväte je náhradný hrot na prerezanie izolácie

L

L 619101 610931

140

4 - 28

385BVDE Nôž izolovaný

L

L 619102

112

140


113


Kliešte

Elektronické kliešte

Izolované kliešte

Kliešte

Konektorové kliešte

Segerové kliešte

Štípacie kliešte tesárske

Armovacie kliešte

Grip kliešte

Kliešte so špeciálnou funkciou

Ergonomická rukoväť

Ochrana povrchu

Vysoká presnosť

Pružnosť

Kliešte sú vyrobené z

So svojím perfektným

Úplné prispôsobenie

S ergonomickými

vynikajúcej ocele so

prevedením a technickou

na príslušné použitie

špeciálnym vylepšeným

dokonalosťou zaručujú

nevyžaduje mimoriadne

zložením. Niektoré modely

kliešte Unior vysoko presný

úsilie!

prichádzajú s dodatočnou

úchyt v každom prípade

chrómovou ochranou

všeobecného alebo

povrchu.

určeného použitia.

rukoväťami a špeciálne skonštruovanou úchytkou poskytuje povrch klieští Unior maximálny komfort pri práci a vysokú účinnosť s

114

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

minimálnou namáhanou.

é ru

ko v ä t e -

ch

r


Hlavné znaky klieští Unior Tri druhy rukovätí: • materiál: špeciálna zliatina ocele vhodná pre tvrdenie a kalenie • kované, komplet tvrdené a kalené • ostrie indukcne tvrdené • leštená hlava • povrchová úprava: chromované • pevná dvojzložková rukovät • vstrekované logo UNIOR • materiál: špeciálna zliatina ocele vhodná pre tvrdenie a kalenie • kované, komplet tvrdené a kalené • ostrie indukcne tvrdené • hlava - základná úprava • povrchová úprava: fosfátované • pevná plastová rukovät • materiál: špeciálna zliatina ocele vhodná pre tvrdenie a kalenie • kované, komplet tvrdené a kalené • ostrie indukcne tvrdené • hlava - základná úprava • povrchová úprava: fosfátované • rukovät potiahnutá plastom

Špeciálny postup pre výrobu klieští 1. Rezanie

2. Kovane

3. Úprava 4. Razenie 5. Odihlovanie a brúsenie 6. Strojové označovanie a ohýbanie

7. Vyťahovanie 8. Popúšťanie

9. Pieskovanie a leštenie

10. Pochrómovanie

115


400

402B

403C

Sada hasákov a siko klieští v kartóne

Sada klieští v kartóne

Sada elektronických klieští a skrutkovačov v plastovom boxe

612599

617933

400

3

482/6 (1, 1.1/2”), 447/6 (240)

402B

3

406/4G (180), 461/4G (160), 445/4G (240)

401PB6

403A

Sada klieští a skrutkovačov v plastovom boxe

Sada elektronických klieští v brašni

621692$ 403C

11

605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100), 615E (PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80), 472/4E (135), 455/4E (110), 461/4E (115), 508/4E (135)

405/1BI Kliešte kombinované • • • • • • •

620212$ 403A

621420$ 401PB6

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte podľa ISO 5746

6

406/4E (120), 455/4E (110), 461/4E (115), 472/4E (135), 506/4E (140), 512/4E (140)

6

461/1BI (160), 506/1BI (140), 605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80)

403B Sada elektronických klieští v kartóne

402A

B

Sada klieští v kartóne

C

L

A

L

B

C

A

607867

160

24

35

9.5

607868

180

27

38

10

607869

200

29

41

10.5

rezná kapacita (10N=1kg) L 617818

402A

620963$ 403B

3

406/1BI (180), 461/1BI (160), 445/1BI (240)

E

ca

psky výrob uró

O d r. 1 9 1 9

116

3

406/4E (120), 461/4E (115), 508/4E (135)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607867

160

1,6

2,0

607868

180

1,8

2,5

607869

200

2,0

2,5


405/4G

406/1BI

406/4P

Kliešte kombinované

Kliešte kombinované

Kliešte kombinované

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované pevná dvojzložková rukoväť podľa ISO 5746

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte vstrekované logo UNIOR podľa ISO 5746

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované tenká plastová rukoväť podľa ISO 5746

B C

L

A B C

L

A B C

L

A

C

23

32

8

608682

160

24

35

9.5

C

A

607870

160

24

35

9.5

608683

180

27

38

10

180

27

38

10

608684

200

29

41

10.5

608685

220

32

47

11

L

B

C

A

160

24

35

9.5

607872

200

29

41

10.5

608669

180

27

38

10

608354

220

32

47

11

608670

200

29

41

10.5

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg)

L (max 650 N/mm²)

A

B

608668

(max 1600 N/mm²)

B

140

L 607871

L

L 608681

L (max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608681

140

1,6

2,0

607870

160

1,6

2,0

608682

160

1,6

2,0

608668

160

1,6

2,0

607871

180

1,8

2,5

608683

180

1,8

2,5

608669

180

1,8

2,5

607872

200

2,0

2,5

608684

200

2,0

2,5

608670

200

2,0

2,5

608354

220

2,0

3,0

608685

220

2,0

3,0

405/4P

406/4G

Kliešte kombinované

Kliešte kombinované

• • • • • • •

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované tenká plastová rukoväť podľa ISO 5746

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované pevná dvojzložková rukoväť podľa ISO 5746

B C

L

A

B C

L

A

L

B

C

608673

140

23

32

A 8

608674

160

24

35

9.5

608675

180

27

38

10

L

B

C

A

608676

200

29

41

10.5

608678

160

24

35

9.5

608677

220

32

47

11

608679

180

27

38

10

rezná kapacita (10N=1kg)

608680

200

29

41

10.5

L

rezná kapacita (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608673

140

1,6

2,0

608674

160

1,6

2,0

608678

160

1,6

2,0

608675

180

1,8

2,5

608679

180

1,8

2,5

608676

200

2,0

2,5

608680

200

2,0

2,5

608677

220

2,0

3,0

117


Izolované náradie

Izolované klúče

Izolované kliešte

Izolované račne

Izolované skrutkovače

Izolované gola hlavice

Ďalšie izolované náradie

Úplná ochrana

Vysoko kvalitná oceľ

Nariadenia VDE

Náradie Unior izolované VDE

Izolované kľúče, kliešte, nožnice,

VDE izolácie a testovanie nástrojov

zabezpečuje úplnú ochranu dokonca aj

skrutkovače a iné náradie na prácu s

Unior podľa nariadení VDE na prácu

vtedy, keď sa používajú v okolí živých

elektrickými a napäťovými inštaláciami

v prostrediach so živým elektrickým

okruhov s potenciálom až 1000 voltov.

sú vyrobené z vysokokvalitnej

prúdom spĺňajú požiadavky

Funkcia náradia sa dokonale overuje

nástrojovej ocele s dodatočnou

medzinárodne akceptovanej európskej

testovaním nárazovej sily, elektricky,

ochranou a sú skonštruované na

normy EN 60900.

testovaním plameňom, priľnavosťou

jednoduché a bezpečné použitie.

te

ct

rg ur h ands – e

on

nds

rh a

R

go

er

er

ou

U NI O

Elektrický test (10 kV) Pred testovaním sa nástroje ponoria do vodného kúpeľa s 23° C počas 24 hodín +- 5 hodín. Testovaný kus je akceptovateľný go ak tam nie je žiadny elektrický výboj, iskrenie t y alebo blýskanie no m ic s - pr ote c a ak je prierazný prúd menší ako 1 mA na 20 mm izoláciu. R

118

yo

U NI O

Retardačný test plameňom Plameň sa aplikuje na testovaný kus počas 10 sekúnd. Testovaný kus je akceptovateľný, ak výška plameňa na horiacom držadle nepresiahne 120 mm pri zachovaní času 20 sekúnd potom, ako bol horák odsunutý.

om

pro

nástroj testuje jednotlivo.

ic

izolácie a testami razenia, kde sa každý

no

m


Rada VDE BI

Kľúče

• • • • • • •

• materiál: chróm vanádium

materiál: špeciálne zloženie ocele vhodnej na tvrdenie a popúšťanie kované, celkovo tvrdené a popúšťané rezné hrany indukčne tvrdené leštená hlava, povrchová úprava: pochrómované držadlá s dvojitými komponentmi na vysoké zaťaženie logo Unior

Skrutkovače • • • •

čepeľ: chróm-vanádio-molybdénová oceľ hladená špička, trojkomponentný materiál závesný otvor

• • • •

čepeľ: chróm-vanádio-molybdénová oceľ hladená špička držadlo: polypropylén závesný otvor

Rada VDE DP • • • • • • •

materiál: špeciálne zloženie ocele vhodnej na tvrdenie a popúšťanie kované, celkovo tvrdené a popúšťané rezné hrany indukčne tvrdené leštená hlava, povrchová úprava: pochrómované Nástroje VDE s dvojvrstvovou izoláciou, dvojitá bezpečnosť je čas na usmernenie opotrebenia svojich nástrojov VDE DP

ORANGE ako varovný signál:

Rada VDE • • • • • • •

materiál: špeciálne zloženie ocele vhodnej na tvrdenie a popúšťanie kované, celkovo tvrdené a popúšťané rezné hrany indukčne tvrdené leštená hlava, povrchová úprava: pochrómované plastové držadlá na vysoké zaťaženie logo Unior

Dvojitá plastová ochrana VDE nástrojov zabezpečuje dvojitú bezpečnosť, pretože dovoľuje zistiť opotrebovanie náradia v stanovenej lehote. Ak je náradie opotrebované objaví sa oranžová farba a náradie je nutné okamžite vymeniť.

Bezpečné náradie

Ručné náradie pre prácu do 1000V

Náradie certifikuje (VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER)

Test izolácie Pred testovaním sa testovaný kus zahreje na 70 C -/+ 2° C počas 168 hodín. Záves sa zaťaží závažiami (500 N). Čas trvania testu je 3 minúty. Testovaný kus je akceptovateľný, ak držadlo zostane pevne pripevnené k vodivej časti.

Náradie je v súlade so štandartným DIN, ktorá predpisuje základné požiadavky pre náradie (rozmer, tvrdosť, mechanické testovanie)

Test razenia Vtlačovacie teliesko sa zavedie s hmotnosťou 20 N a aplikuje sa v strede držadla. Test je úspešný ak testovací kus zaradom prejde elektrickým testom.

Opotrebované náradie - okamžitá výmena

Test nárazu Test sa vykonáva pri teplote okolia +/23°C. Kladivo sa nechá spadnúť voľne na kus 3 krát. Testovaný kus je akceptovateľný, ak sa držadlo nepukne, nezlomí alebo nevykazuje známky olupovania.

119


406/1VDE

406/1VDEDP

406/4E

Kliešte kombinované izolované

Kliešte kombinované

Elektronické kliešte kombinované

• • • • • • •

• • • •

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • podľa ISO 5746 a EN 60900

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevná dvojzložková rukoväť podľa ISO 5746 a EN 60900

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené pevné dvojzložkové rukoväte

D C

L

A

B

620069

B C

C

L

A

A

L

B

B

C

605007

140

23

32

8

619177

140

23

32

8

605008

160

24

35

9.5

619178

160

24

35

9.5

C

620069

A

605009

180

27

38

10

619179

180

27

38

10

605010

200

29

41

10.5

619180

200

29

41

10.5

605011

220

32

47

11

619181$

220

32

47

11

L

rezná kapacita (10N=1kg)

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

605007

140

1,6

2,0

619177

140

1,6

2,0

605008

160

1,6

2,0

619178

160

1,6

2,0

605009

180

1,8

2,5

619179

180

1,8

2,5

605010

200

2,0

2,5

619180

200

2,0

2,5

605011

220

2,0

3,0

619181

220

2,0

3,0

406/1VDEBI Kliešte kombinované izolované BI • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte podľa ISO 5746 a EN 60900

B C A

L

rezná kapacita (10N=1kg) L

B

C

A

610421

160

24

35

9.5

610421

160

1,6

2,0

610422

180

27

38

10

610422

180

1,8

2,5

610423

200

29

41

10.5

610423

200

2,0

2,5

610424

220

32

47

11

610424

220

2,0

3,0

120

L

(max 1600 N/mm²)

C

A

15.8

8.2

L

L

rezná kapacita (10N=1kg)

B 13.6

rezná kapacita (10N=1kg)

L

A

L 120

(max 650 N/mm²)

120

(max 750-850 N/mm²) 1,5


418/2 Kliešte kombinované pre plynové trubky • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené možnosť strihania drôtu dve možnosti nastavenia čeľustí povrchová úprava: chrómované

420/1VDE

420/1VDEDP

Kliešte kombinované izolované

Kliešte elektrikárske

• • • • • • •

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • podľa EN 60900

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevná dvojzložková rukoväť podľa EN 60900

B A

C

L

B C

L

B

A

C

601262

160

601263

180

5

9

28

5

10

30

607125

L

B

C

A

180

24

45

11

Kliešte kombinované

L 607125

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte

(max 1600 N/mm²)

180

2,5

619176

L

B

C

A

180

24

45

11

rezná kapacita (10N=1kg) L 619176

180

(max 1600 N/mm²)

1,8

(max 650 N/mm²)

2,5

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte podľa EN 60900

C

L

A

L

B

C

A

180

24

45

11

L

A

610425

rezná kapacita (10N=1kg) L

L

B C

180

(max 650 N/mm²)

1,8

B

607873

C A

420/1VDEBI Kliešte kombinované izolované BI • • • • • • •

607873

B

rezná kapacita (10N=1kg)

420/1BI • • • • • •

L

A

L

B

C

A

180

24

45

11

rezná kapacita (10N=1kg)

(max 1600 N/mm²)

1,8

L

(max 650 N/mm²)

2,5

610425

180

(max 1600 N/mm²)

1,8

(max 650 N/mm²)

2,5

121


423.1R

423.2B

423.4R

Konektory okrúhle, izolované - sada 20 ks

Konektory vidlicové, izolované sada 20 ks

Konektory zástrčné, izolované - sada 20 ks

A L

A L

A

A

L

A

L

L

609207

4

1.5 - 2.5

21

609208

5

1.5 - 2.5

21

A 609215

L

4

0.5 - 1.5

21

609193

3

0.5 - 1.5

17

609194

4

0.5 - 1.5

17

423.2J

423.4B

609195

5

0.5 - 1.5

20

Konektory vidlicové, izolované sada 20 ks

Konektory zástrčné, izolované - sada 20 ks

423.1B Konektory okrúhle, izolované - sada 20 ks A L

A L

A A L

A

L

609209

4

2.5 - 6

25

609210

5

2.5 - 6

25

609211

6

2.5 - 6

25

A 609216

L

5

1.5 - 2.5

21

423.5R

L

609196

4

1.5 - 2.5

22

423.3R

609197

5

1.5 - 2.5

22

Konektory zástrčné, izolované - sada 20 ks

609198

6

1.5 - 2.5

27

609199

8

1.5 - 2.5

27

Konektory zástrčné, izolované - sada 20 ks

423.1J Konektory okrúhle, izolované - sada 20 ks

A

A L

L

A 609212

A L

A

1.9

L 0.5 - 1.5

21

A 609217

L

4

0.5 - 1.5

24

423.3B

423.5B

Konektory zástrčné, izolované - sada 20 ks

Konektory zástrčné, izolované - sada 20 ks

L

609200

5

2.5 - 6

26

609201

6

2.5 - 6

31

609202

8

2.5 - 6

34

609203

10

2.5 - 6

34

A

A L

423.2R Konektory vidlicové, izolované sada 20 ks

L

A 609213

1.9

L 1.5 - 2.5

21

A 609218

L

5

1.5 - 2.5

24

423.3J

423.6R

Konektory zástrčné, izolované - sada 20 ks

Konektory ploché, zástrčné, izolované sada 20 ks

A L A

A

L

609204

3

0.5 - 1.5

21

609205

4

0.5 - 1.5

21

609206

5

0.5 - 1.5

21

122

A L

B

A 609214

2.8

L 2.5 - 6

25

609219

L

A

B

6.3

0.8

L 0.5 - 1.5

22


423.6B

423.8R

423.10R

Konektory ploché, zástrčné, izolované sada 20 ks

Konektory zásuvné, celoizolované sada 20 ks

Spojovacie dutinky izolované - sada 20 ks

A B

609220

A L

B

A

B

6.3

0.8

L 1.5 - 2.5

22

609226

A L

L

A

B

6.3

0.8

L 0.5 - 1.5

23

A 609231

1.6

L 0.5 - 1.5

25

423.6J

423.8B

423.10B

Konektory ploché, zástrčné, izolované sada 20 ks

Konektory zásuvné, celoizolované sada 20 ks

Spojovacie dutinky izolované - sada 20 ks

A B

609221

A L

B

A

B

6.3

0.8

L 2.5 - 6

22

609227

A L

L

A

B

6.3

0.8

L 1.5 - 2.5

24

A 609232

2.3

L 1.5 - 2.5

26

423.7R

423.8J

423.10J

Konektory ploché, zásuvné, izolované sada 20 ks

Konektory zásuvné, celoizolované sada 20 ks

Spojovacie dutinky izolované - sada 20 ks

A B

L

A B

A

B

609222

2.8

0.5

0.5 - 1.5

20

609223

6.3

0.8

0.5 - 1.5

22

A L

L

L 609228

A

B

6.3

0.8

A

L 2.5 - 6

24

609233

3.6

L 2.5 - 6

26

423.7B

423.9R

423.11R

Konektory ploché, zásuvné, izolované sada 20 ks

Konektory zásuvné, celoizolované sada 20 ks

Rýchlospojka - sada 20 ks

L

A B B

A B

609224

L

A

B

6.3

0.8

L 1.5 - 2.5

22

609229

L

A

B

6.3

0.8

L

L 0.5 - 1.5

22

609234

0.5 - 1.5

20

423.7J

423.9B

423.11B

Konektory ploché, zásuvné, izolované sada 20 ks

Konektory zásuvné, celoizolované sada 20 ks

Rýchlospojka - sada 20 ks

L

A B B

A B

609225

L

A

B

6.3

0.8

L 2.5 - 6

22

609230

L

A

B

6.3

0.8

L

L 1.5 - 2.5

22

609235

1.5 - 2.5

20

123


424/4P

425/4B

426/3A

Kliešte konektorové

Kliešte konektorové

Grip-kliešte konektorové

• • • • •

• • • • •

• pre izolované konektory • kĺbový prevod zabezpečuje veľkú tlačnú silu pri malej námahe • nástrojová oceľ čeľustí kalená v oleji a fosfátovaná • rukoväť poniklovaná • vyrobené z oceľového plechu

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované pre neizolované konektory ( romer 140mm od 0,52,5mm2, rozmer 180mm od 0,5-16mm2) • tenká plastová rukoväť

vyrobené z oceľového plechu celé tvrdené a temperované pre izolované a neizolované otvorené konektory povrch čiernený podľa normy DIN 12476 pevná dvojzložková rukoväť

L L

L L

L 607949

0.5 - 2.5

140

607950

0.25 - 16

180

L 601137

1.5 - 6

220

Grip-kliešte konektorové

425/4A

425/4AB Kliešte konektorové

• vyrobené z oceľového plechu • celé tvrdené a temperované • pre izolované a uzavreté neizolované konektory • povrch čiernený podľa normy DIN 12476 • pevná dvojzložková rukoväť

• vyrobené z oceľového plechu • celé tvrdené a temperované • pre neizolované štandardné a uzavreté konektory • povrch čiernený podľa normy DIN 12476 • pevná dvojzložková rukoväť

L

1.5 - 6

použitie s 424/4P

240

• pre neizolované konektory • kĺbový prevod zabezpečuje veľkú tlačnú silu pri malej námahe • nástrojová oceľ čeľustí kalená v oleji a fosfátovaná • rukoväť poniklovaná • vyrobené z oceľového plechu

L

L

L

124

0.5 - 6

426/3B

240

Kliešte konektorové

601136

601138

L

L 605806

1.5 - 6

240

použitie s 425/4

601139

0.5 - 10

220


427/4AG

427/4CG

427/4FG

Lisovacie kliešte

Lisovacie grip kliešte

Lisovacie grip kliešte

• na káble 0,08-10 mm² / AWG 28-7 • silný kovový profil elektrický pokovovaný • štvorcové krimpovacie čeľuste umožňujú lepší kontakt s profilom • zosilnené pružiny pre dlhšiu životnosť

• špeciálne navrhnuté čeľuste držia drôt pevne pri odblankovaní • otočné koliesko nadstavuje hrúbku drôtu na 30AWG (0,05mm2) alebo hrubší drôt 8AWG • lisovanie neizolovaných konektorov 10-22AWG (1,5 - 6,0 mm2) • lisovanie izolovaných konektorov 10-22AWG (1,5 - 6,0 mm2) • lisovanie autokonektorov 7 - 8mm

• • • •

šesťhranné lisovanie páka umožňuje ľahký prenos sily veľmi ľahká manipulácia je možné nastaviť príslušný prirerez

621555$

428/4

621550$

Grip-kliešte konektorové

427/4BG Lisovacie kliešte • profesionálne náradie na strihanie a odblankovanie netienených telefónnych káblov • pre lisovanie 4-, 6- a 8-pólových zásuviek Western typ RJ10 (7,65mm široké), typ RJ 11/12 (9,65mm široké) a typ RJ 45 (11,68mm široké) • presné lisovanie vďaka paralelným čelustiam • doplnková súčiastka pre odizolovanie okrúhlych káblov • s dlhým rezačom a nožom na demontáž káblov 6 a 12mm širokých

621552$

427/4DG

• čeľuste zápustkovo kované zo špeciálnej nástrojovej ocele, kalené v oleji • kĺbový prevod zabezpečuje veľkú tlačnú silu pri malej námahe • pevná dvojzložková rukoväť • vymeniteľná hlava • strihanie a odizolovanie drôtu

Lisovacie kliešte • profesionálne náradie na strihanie a odblankovanie netienených telefónnych káblov • pre lisovanie 4-, 6- a 8- pólových zásuviek typ RJ 11/12 (9,65mm široké) a typ RJ 45 (11,68mm široké) • presné lisovanie vďaka paralelným čelustiam • doplnková súčiastka pre odizolovanie okrúhlych káblov • s dlhým rezačom a nožom na demontáž káblov 6 a 12mm širokých

L

L 621551$

621553$

602327

0.5 - 6

240

125


428/4AGPB Sada lisovacích klieští s vymeniteľnými čeľusťami • rýchla výmena 4 rôznych typov čeľustí • račňový lisovací systém zaisťuje spoľahlivú prácu • pre izolované konektory AWG10-12/14-16/18-22 (46/1,5-2,5/0,5-1,0mm2) • pre neizolované konektory AWG14-6 (0,2-16mm2) • pre konektory AWG22-6 (0,5-16mm2) • pre BNC/TNC koaxiálne konektory RG-58, RG-59/62. Šesťhranné konektory 0,255 (6,48mm2), 0,213 (5,41mm2), 0-068 (1,73mmV)

429/3

431/2

Univerzálne grip-kliešte

Kliešte na brzdové pružiny

• • • • •

• materiál: špeciálne tvrdené a kalené • tvrdené a kalené • hlava tvrdená v oleji, fosfátovaná, povrchová úprava: chrómovaný

čeľuste kované zo špeciálnej nástrojovej ocele rukoväte s tabuľového plechu povrchová úprava: poniklované skrutka fosfátovaná symetrické čeľuste

621557$

428.1/4

A L

D

Náhradné diely pre art. 428 • náhradná hlava

L

A

L

A

613101

175

10

30

605206

250

12

35

613102

300

14

40

601554

L

A

D

325

53

25

602328

430/3

432/3A

Univerzálne grip-kliešte

Grip-kliešte zváračské

• • • •

• • • • •

čeľuste kované zo špeciálnej nástrojovej ocele rukoväte s tabuľového plechu povrchová úprava: poniklované skrutka fosfátovaná

čeľuste kované zo špeciálnej nástrojovej ocele rukoväte s tabuľového plechu povrchová úprava: poniklované skrutka fosfátovaná pre ohnuté trubky

C

L

A

A

126

L

A

601551

175

10

30

601552

250

12

35

601553

300

14

40

L

B

601142

L

A

B

C

D

280

30

76

75

45


433/4D Grip-kliešte zváračské • materiál: chróm-molybdén, rukoväť z tabuľového plechu • súbežný úchyt je dosiahnutý priamočiarym pohybom čeľustí • obsluha jednou rukou • malé rozmery a súbežné uchytenie zabezpečuje ľahký prístup na náročné a obmedzené miesta • priame čeľuste, pre spájanie tabuľového plechu

A D B

L 612890

432/3C

433/4B Grip-kliešte zváračské

Grip-kliešte zváračské • • • • •

čeľuste kované zo špeciálnej nástrojovej ocele rukoväte s tabuľového plechu povrchová úprava: poniklované skrutka fosfátovaná pre plechy a profily

A

D

L

D

B

A

19

25

15

200

433/4E

• materiál: chróm-molybdén, rukoväť z tabuľového plechu • súbežný úchyt je dosiahnutý priamočiarym pohybom čeľustí • obsluha jednou rukou • malé rozmery a súbežné uchytenie zabezpečuje ľahký prístup na náročné a obmedzené miesta • široké zahnuté čeľuste, pre bodové zváranie, zahnuté pod uhlom 90°

Grip-kliešte zváračské • materiál: chróm-molybdén, rukoväť z tabuľového plechu • súbežný úchyt je dosiahnutý priamočiarym pohybom čeľustí • obsluha jednou rukou • malé rozmery a súbežné uchytenie zabezpečuje ľahký prístup na náročné a obmedzené miesta • zahnuté čeľuste, pre bodové zváranie a spájanie tabuľového plechu

A

C

D

B

C

A

B

L

C

L

D

L

B

601144

L

A

B

C

D

280

82

10

55

50

L 612888

220

D

C

A

B

7

20

15

45

L 612891

433/4A Grip-kliešte zváračské

Grip-kliešte zváračské

• materiál: chróm-molybdén, rukoväť z tabuľového plechu • súbežný úchyt je dosiahnutý priamočiarym pohybom čeľustí • obsluha jednou rukou • malé rozmery a súbežné uchytenie zabezpečuje ľahký prístup na náročné a obmedzené miesta • široké ploché čeľuste, pre bodové zváranie

• materiál: chróm-molybdén, rukoväť z tabuľového plechu • súbežný úchyt je dosiahnutý priamočiarym pohybom čeľustí • obsluha jednou rukou • malé rozmery a súbežné uchytenie zabezpečuje ľahký prístup na náročné a obmedzené miesta • široké zahnuté čeľuste, pre bodové zváranie, zahnuté pod uhlom 90°

C

C

C

A

25

14

15

434/3A grip kliešte s vretenom • • • •

čeľuste kované zo špeciálnej nástrojovej ocele rukoväte s tabuľového plechu povrchová úprava: poniklované chromované vreteno

D

C

A

B

12

30

50

70

L 612889

230

A

C

D

B

L

L

B

14

A

D

B

200

D

433/4C

A

612887

210

L

D

C

A

B

10

12

25

45

L

616721

L

A

270

16

120

127


434/3B

436/4P

grip kliešte s vretenom

Univerzálne kliešte zváračské

• • • •

• Kliešte sa používajú na údržbu zváracej pištole pre zváranie plynom (MAG / MIG zváranie). • materiál: špeciálne tvrdené a kalené • tvrdené a kalené • rezné hrany indukčne tvrdené • vratná pružina • leštené • povrchová úprava: fosfátované • tenká plastová rukoväť

čeľuste kované zo špeciálnej nástrojovej ocele rukoväte s tabuľového plechu povrchová úprava: poniklované chromované vreteno

A

L

616722

L

A

220

16

B

50

C A

D

L

434/3C grip kliešte s vretenom • • • •

čeľuste kované zo špeciálnej nástrojovej ocele rukoväte s tabuľového plechu povrchová úprava: poniklované chromované vreteno

zanesená tryska

nános je odstraňovaný z vonkajšej a vnútornej strany trysky

nános je odstranovaňý z konca trysky

čistá tryska

očistenie trysky a inštalácia

čistenie hrotu a inštalácia

strihanie drôtu

odstránenie

demontáž, vyčistenie a montáž priechodky

oklepanie

A

L

616723

L

A

250

16

80

434/3D grip kliešte s vretenom • • • •

čeľuste kované zo špeciálnej nástrojovej ocele rukoväte s tabuľového plechu povrchová úprava: poniklované chromované vreteno

A

L

616724

128

L

A

250

16

100

L

B

D

A

C

616493

180

25

3

10

59

616494

210

34

3.5

11

80


441/1BI

441/4G

441/7PR

Siko kliešte

siko kliešte

Siko kliešte

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte siko kliešte čeľusť nastaviteľná do 5 polôh podľa ISO 8976

L

A

616728

L

A

170

13.8

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované pevná dvojzložková rukoväť siko kliešte čeľusť nastaviteľná do 5 polôh podľa ISO 8976

L

A

616730

30

L

A

170

13.8

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené siko kliešte 6 stupňov nastavenia leštené rukoväť ergonomicky tvarovaná tenká plastová rukoväť podľa ISO 8976

601464

30

L

A

L

A

240

8

35

441/4BI

441/4P

442/1BIST

siko kliešte

siko kliešte

• • • • • • • •

• • • • • • •

Sada samonastaviteľných klieští HYPO v kartónovom stojane

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované pevné dvojzložkové rukoväte siko kliešte čeľusť nastaviteľná do 5 polôh podľa ISO 8976

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené tenká plastová rukoväť siko klieštestrihanie a odizolovanie drôtu čeľusť nastaviteľná do 5 polôh podľa ISO 8976

L

A L

A

616729

L

A

170

13.8

30

L

A

616731

170

13.8

30

608686

240

7.5

35

615185

442/1BIST

6

442/1HYPO (240)

442/1HYPO Samonastaviteľné HYPO kliešte

“HYPO” kliešte

• • • • •

• perfektne prispôsobivé na uchytenie predmetov do priemeru 40 mm • rýchlejšie a jednoduché uchytenie • umožňuje pracovať len jednou • rukou

materiál: špeciálne tvrdené a kalené pracovná časť indukčne tvrdená povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte tvrdené a kalené

A

L

A

616727

180

9.5

33

611780

240

9

40

L

• zaistovacia poistka

• zaistovací mechanizmus • uchopenie materiálu je jednoduchšie

• vstrekované logo UNIOR

129


445/1BI

445/1P

Siko kliešte

Siko kliešte

• • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte drážkový spoj čeľuste nastaviteľné v 5 polohách pre rozmer 180 a 240, pre rozmer 300 v 6 polohách • podľa ISO 8976

A

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované tenká plastová rukoväť drážkový spoj nastaviteľné v 11 polohách podľa ISO 8976

L L

A

L

A

607885

180

9.9

25

620557$

240

10.8

35

607887

300

12.2

40

608213

A 15

105

446/2 Siko kliešte s vretenom

445/1BIST

• • • • •

Sada siko klieští v kartónovom stojane

615183

L 410

445/1BIST

materiál: špeciálne tvrdené a kalené chromované pevné čeľuste tvrdené a kalené variabilné nastavenie čeľustí

6

L

A

445/1BI (240)

445/4P 445/4G Siko kliešte • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované pevná dvojzložková rukoväť drážkový spoj čeľuste nastaviteľné v 5 polohách pre rozmer 180 a 240, pre rozmer 300 v 6 polohách • podľa ISO 8976

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované tenká plastová rukoväť drážkový spoj čeľuste nastaviteľné v 5 polohách pre rozmer 180 a 240, pre rozmer 300 v 6 polohách • podľa ISO 8976

L

A

L

601461

Siko kliešte

L

35

446/2P siko kliešte s vretenom • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené chromované pevné čeľuste tvrdené a kalené variabilné nastavenie čeľustí tenká plastová rukoväť

A

L

A

608690

180

9.9

25

608687

180

9.9

25

620558$

240

10.8

35

620559$

240

10.8

35

608692

300

12.2

40

608689

300

12.2

40

130

A 7.5

L

A

A

L 260

607732

L

A

260

7.5

35


447/6

447/1HPP

Siko kliešte

Siko kliešte

• • • • • •

• • • • • •

Materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené pracovná časť indukčne tvrdená lakované na červeno 7 stupňov nastavenia podľa ISO 8976

• • •

• •

L

A

L

A

607348

175

6.5

26.5

603160

240

7.5

35

605006

300

8.5

42

Materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené pracovná časť indukčne tvrdená povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte ozubené čeľuste sú navrhnuté tak, aby zabezpečili optimálne uchytenie predmetu čeľuste nastaviteľné do 10 polôh HPP kliešte majú tlačidlo pre rýchle nastavenie čeľustí. Extrémne silné zovretie: Dizajn a tvar čeľustí umožňuje lepšie uchopenie sily obrobku čo umožňuje lepšiu bezpečnosť práce a vyššiu efektivituPovrchová úprava: kliešte sú kované z vysokokvalitnej nástrojovej ocele. Štíhla konštrukcia umožňuje prácu jednou rukou v ťažko dostupných miestach Vyrobené z dvojkomponentného materiálu, ktorý znižuje preklzovanie rúk pri práci a tak umožňuje bezpečný a efektívny prenos energie z ruky do čeľustí. Rukoväte sú navrhnuté tak, aby umožňovali lepší úchyt a bezpečnejšiu prácu

447/1

1.

2.

3.

4.

Siko kliešte • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené pracovná časť indukčne tvrdená povrchová úprava: chrómované 7 stupňov nastavenia podľa ISO 8976

A

L

620172$

605237

A

240

6.5

A 8.5

40

L

A

L

L 245

447/4PHPP Siko kliešte 35

• • • • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 leštené tenká plastová rukoväť ozubené čeľuste sú navrhnuté tak, aby zabezpečili optimálne uchytenie predmetu čeľuste nastaviteľné do 10 polôh HPP kliešte majú tlačidlo pre rýchle nastavenie čeľustí. Extrémne silné zovretie: Dizajn a tvar čeľustí umožňuje lepšie uchopenie sily obrobku čo umožňuje lepšiu bezpečnosť práce a vyššiu efektivituPovrchová úprava: kliešte sú kované z vysokokvalitnej nástrojovej ocele. • Štíhla konštrukcia umožňuje prácu jednou rukou v ťažko dostupných miestach • Vyrobené z dvojkomponentného materiálu, ktorý znižuje preklzovanie rúk pri práci a tak umožňuje bezpečný a efektívny prenos energie z ruky do čeľustí. • Rukoväte sú navrhnuté tak, aby umožňovali lepší úchyt a bezpečnejšiu prácu

A

L

620421$

L

A

245

8.5

40

131


447/1BI

447/1VDEBIST

447/1VDEDP

Siko kliešte

Sada siko klieští izolovaných v kartónovom stojane

Siko kliešte inštalatérske izolované

• • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené pracovná časť indukčne tvrdená povrchová úprava: chrómované 7 stupňov nastavenia pevné dvojzložkové rukoväte podľa ISO 8976

• • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené pracovná časť indukčne tvrdená povrchová úprava: chrómované 7 stupňov nastavenia dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • podľa ISO 8976 A EN 60900

L

A

610984

L

A

240

6.5

615186

447/1VDEBIST

6

447/1VDEBI (240)

35

447/1VDEBI

L

A

Siko kliešte izolované • • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené pracovná časť indukčne tvrdená povrchová úprava: chrómované 7 stupňov nastavenia pevné dvojzložkové rukoväte podľa ISO 8976 A EN 60900

619199

L

A

240

6.5

35

449/1PYTHON Siko kliešte s paralelnými čeľusťami • • • • •

Materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené povrchová úprava: chrómované 7 stupňov nastavenia čeľuste sú stále paralelné z dôvodu ochrany predmetu pred poškodením • plastová ochrana pre prácu s chrómovanými a leštenými predmetmi • pevné dvojzložkové rukoväte

7x

L

A A

611993

132

L

A

240

6.5

35

L

L

A

615032

240

11

42

616725

300

15

63


449.1

449/1BIST

455/1BI

Plastová ochrana pre 449 PYTHON

Sada siko klieští PYTHON v kartónovom stojane

Kliešte čelné, štípacie

615033

240

2

616726

300

2

615182

449/1BIST

• • • • • • •

materiál: CK 60 tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte vyrobené podľa ISO 5748

6 B

449/1PYTHON (240)

C

L

A

“PYTHON” kliešte

609192

regulácia čel’ustí; dostupné v dvoch velkostiach

L

B

A

C

160

27

22

7

rezná kapacita (10N=1kg) L 609192

paralelné čel’uste; ochrana proti poškodeniu materiálu

(max 1600 N/mm²)

160

(max 650 N/mm²)

1,6

2,5

455/4E bezpečné; špeciálna ochrana pred náhodným zovretím prstov medzi rukoväte

Elektronické kliešte štípacie, čelné • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené pevné dvojzložkové rukoväte

extra ochrana; s prídavnou plastovou ochranou pre prácu s chromovaným a lešteným materiálom

výroba; kované, dodatočne tvrdené a kalené

B C

extrémna sila stisku; dizajn a tvar rukovätí zefektívnuje prácu. Stabilnýa bezpečný prenos sily

L

A

620071

L

B

C

A

110

16.6

8.1

13.2

rezná kapacita (10N=1kg) L 620071

(max 750-850 N/mm²)

110

1,5

E ergonómia; dvojzložková protišmyková rukovät sedí perfektne v rukách vstrekované logo UNIOR

ca

psky výrob uró

O d r. 1 9 1 9

133


455/4G

457/4AP

461/4G

Kliešte čelné, štípacie

Kliešte čelné, štípacie

Diagonálne kliešte, štípacie

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

materiál: CK 60 tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované pevná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa ISO 5748

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované tenká plastová rukoväť vyrobené podľa ISO 5748

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované pevná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa ISO 5749

B C C

B

L

C

A

608694

L

B

A

C

27

22

7

618648

rezná kapacita (10N=1kg) 608694

L

B

A

C

180

31.5

28

12.5

L

B

A

C

608697

140

19

9.5

18

608698

160

22.5

10

22

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg)

(max 1600 N/mm²)

160

L

A

160

L

L

A

B

L

(max 650 N/mm²)

1,6

2,5

618648

L

(max 1600 N/mm²)

180

(max 650 N/mm²)

1,6

2,5

(max 1600 N/mm²)

140

1,6

2,0

608698

160

1,6

2,5

455/4P

461/1BI

461/4P

Kliešte čelné, štípacie

Diagonálne kliešte, štípacie

Diagonálne kliešte, štípacie

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

materiál: CK 60 tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované tenká plastová rukoväť vyrobené podľa ISO 5748

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte vyrobené podľa ISO 5749

(max 650 N/mm²)

608697

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované tenká plastová rukoväť vyrobené podľa ISO 5749

B C

C

C

L

A

C

608695

140

19

9.5

18

9.5

18

608696

160

22.5

10

22

160

22.5

10

22

rezná kapacita (10N=1kg)

B

A

C

607884

22

7

rezná kapacita (10N=1kg)

134

160

L 1,6

2,5

18

B

rezná kapacita (10N=1kg)

608693

C

9.5

19

27

(max 650 N/mm²)

A

19

L

L

(max 1600 N/mm²)

B

125

140

160

L

L 612327

607883

A

608693

L

A

B

L

A

B

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

612327

125

1,6

2,0

607883

140

1,6

2,0

608695

140

1,6

2,0

607884

160

1,6

2,5

608696

160

1,6

2,5


461/1VDE

461/1VDEDP

461/4E

Diagonálne kliešte izolované, štípacie

diagonálne kliešte, štípacie

kliešte elektronické, štípacie, bočné

• • • • • • •

• materiál: špeciálne tvrdené a kalené • tvrdené a kalené • pevné dvojzložkové rukoväte

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • vyrobené podľa ISO 5749 a EN 60900

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa ISO 5749 a EN 60900

B C

L

A

L

B

A

C

605012

140

19

9.5

18

605013

160

22.5

10

22

rezná kapacita (10N=1kg) L

B

(max 1600 N/mm²)

605012

140

1,6

2,0

605013

160

1,6

2,5

461/1VDEBI Diagonálne kliešte izolované BI, štípacie • • • • • • •

C

(max 650 N/mm²)

L

A

L

B

A

C

619193

140

19

9.5

18

619194

160

22.5

10

22

C

620072

rezná kapacita (10N=1kg)

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte vyrobené podľa ISO 5749 a EN 60900

L

(max 1600 N/mm²)

L

A

(max 650 N/mm²)

619193

140

1,6

2,0

619194

160

1,6

2,5

L

B

A

C

115

13

8.2

13.5

rezná kapacita (10N=1kg) L 620072

115

(max 750-850 N/mm²)

1,5

B C

L

A

L

B

A

C

610426

140

19

9.5

18

610427

160

22.5

10

22

rezná kapacita (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610426

140

1,6

2,0

610427

160

1,6

2,5

135


466/1BI

466/4P

466/1VDEBI

Diagonálne kliešte, štípacie

Diagonálne kliešte, štípacie

• • • • • • •

• • • • • • •

Diagonálne kliešte izolované BI, štípacie

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte vyrobené podľa ISO 5749

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované tenká plastová rukoväť vyrobené podľa ISO 5749

B

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte vyrobené podľa ISO 5749 a EN 60900

B C

C

L

A

L

B

A

C

617686

160

23.5

10

20.5

608850

180

28

11

608837

200

27

11

L

A

B

L

B

A

C

617688

160

23.5

10

20.5

20

608699

180

28

11

20

21

609191

200

27

11

21

rezná kapacita (10N=1kg) L

• • • • • • •

C

rezná kapacita (10N=1kg)

(max 2150 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 2150 N/mm²)

L

A

(max 650 N/mm²)

L

B

A

C

610428

180

28

11

20

611756

200

27

11

21

rezná kapacita (10N=1kg)

617686

160

1,6

2,5

617688

160

1,6

2,5

608850

180

1,8

3,0

608699

180

1,8

3,0

610428

180

1,8

3,0

608837

200

2,0

3,5

609191

200

2,0

3,5

611756

200

2,0

3,5

L

(max 2150 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

466/4G

466/1VDE

466/1VDEDP

Diagonálne kliešte, štípacie

Diagonálne kliešte izolované, štípacie

Diagonálne kliešte, štípacie

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované pevná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa ISO 5749

• • • • • • •

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia dvojvrstvová izolácia VDE náradia dvojitá bezpečnosť! Upozorní vás včas na poškodenie náradia. • ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • vyrobené podľa ISO 5749 a EN 60900

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa ISO 5749 a EN 60900

B C

L

A

B C

L

B

A

C

617687

160

23.5

10

20.5

608700

180

28

11

20

609190

200

27

11

21

B C

605212 (max 2150 N/mm²)

160

1,6

2,5

608700

180

1,8

3,0

609190

200

2,0

3,5

L

B

A

C

619195

180

28

11

20

200

27

11

21

L

B

A

C

619196

180

28

11

20

rezná kapacita (10N=1kg)

(max 650 N/mm²)

617687

136

L

A

rezná kapacita (10N=1kg) L

L

A

rezná kapacita (10N=1kg) L 605212

180

L

(max 2150 N/mm²)

1,8

(max 650 N/mm²)

3,0

(max 2150 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

619195

180

1,8

3,0

619196

200

2,0

3,5


472/1VDEBI Kliešte ploché izolované BI, dlhé • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

B C

472/1BI

472/4P

Kliešte ploché, dlhé

Kliešte ploché, dlhé

• • • • • • •

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745

L

A

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované tenká plastová rukoväť drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745

610430

L

B

C

A

160

16

49

9

472/1VDEDP Kliešte ploché, dlhé • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované drážkované čeľuste dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

B B

C

L

C

A

L

A

L

B

C

A

L

B

C

A

607878

140

15

39

8

608702

140

15

39

8

607879

160

16

49

9

608703

160

16

49

9

472/4G

472/1VDE

Kliešte ploché, dlhé

Kliešte ploché izolované, dlhé

• • • • • • •

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované drážkované čeľuste pevná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa ISO 5745

B

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované pevná dvojzložková rukoväť drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

C

L

A

L

B

C

A

619182

140

15

39

8

619183

160

16

49

9

E

ca

psky výrob uró

B B

C

L

O d r. 1 9 1 9

C

A

L

A

L

B

C

A

608704

140

15

39

8

608705

160

16

49

9

605015

L

B

C

A

160

16

49

9

137


472/4E

476/1VDE

Elektronické kliešte ploché

Kliešte okrúhle izolované, dlhé

• • • •

• • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené drážkované čeľuste pevné dvojzložkové rukoväte

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované pevná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

B

D

C

C

L

A

620070

L

C

A

135

32.5

8.2

476/1BI

476/4P

Kliešte okrúhle, dlhé

Kliešte okrúhle, dlhé

• • • • • •

A

D

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte vyrobené podľa ISO 5745

• • • • • •

L

B

A

C

605016

140

15

9

39

2

605017

160

16

10

49

2.5

L

D

476/1VDEBI Kliešte okrúhle izolované BI, dlhé

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované tenká plastová rukoväť vyrobené podľa ISO 5745

• • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

B C A

D

L

B

B C D

L

B

A

C

607880

140

15

9

39

2

607881

160

16

10

49

2.5

476/4G materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované pevná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa ISO 5745

B C A

D

L

B

A

C

608708

140

15

9

39

2

608709

160

16

10

49

2.5

138

A

D

D

Kliešte okrúhle, dlhé • • • • • •

C

L A

D

L

L

B

A

C

D

L

B

A

C

608706

140

15

9

39

2

610431

140

15

9

39

D 2

608707

160

16

10

49

2.5

610432

160

16

10

49

2.5

L


476/1VDEDP

478/4G

478/1VDEBI

Kliešte okrúhle, dlhé

Kliešte na odizolovanie

Odizolovacie kliešte izolované BI

• • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované pevná dvojzložková rukoväť strihanie: 0, 6 - 10mm2 vratná pružina

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte strihanie: 0, 6 - 10mm2 vratná pružina podľa EN 60900

B C A

D

L

B

B C

A

L

B

A

C

619184

140

15

9

39

2

619185

160

16

10

49

2.5

L 608701

160

0.6 - 10

B

A

C

18

9

40

• • • • • • • • •

B

A

C

18

9

40

478/1VDEDP • • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené strihanie: 0, 6 - 10mm2 vratná pružina dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • podľa EN 60900

B

C

L

A

0.6 - 10

0.6 - 10

B C

L

160

Kliešte odizolovacie

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevná dvojzložková rukoväť strihanie: 0, 6 - 10mm2 vratná pružina podľa EN 60900

B

160

L 610433

478/1VDE Kliešte na odizolovanie izolované

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte strihanie: 0, 6 - 10mm2 vratná pružina

607882

L

A

D

478/1BI Kliešte na odizolovanie • • • • • • • •

C

L

B

A

C

18

9

40

L 605018

160

0.6 - 10

C

L

A

B

A

C

18

9

40

L

A

L 619186

160

0.6 - 10

B

A

C

18

9

40

139


Inštalatérske náradie

Hasáky

Rezače trubiek

Zveráky

Trojnožka

Ďalšie inštalatérske náradie

Sady hasákov

Početné doplnkové diely

Ergonomický tvar

Nástroje Unior na potrubia a rúry

Široká škála kľúčov na potrubia je

Kľúč na potrubia so špeciálnym úchytom

umožňujú bezpečné a účinné

doplnená inými nástrojmi určenými

vďaka svojmu ergonomickému tvaru vždy

inštalovanie inštalatérskych systémov,

na potrubné inštalácie, ako sú rôzne

pasuje do ruky počas vykonávania silných,

pretože prenášajú viac doplnkovej sily

zveráky a rezače rúr, trojnožky,

nekĺzavých spojov na rúrach bez ohľadu

na potrubie a poskytujú silný a stabilný

rozširovacie nástroje čerpadlá na

na ich tvar alebo hrúbku.

úchyt bez matiek a skrutiek.

testovanie potrubí a podobne.

140

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

Jednoduchá inštalácia

é ru

ko v ä t e -

ch

r


Vlastnosti kľúčov na potrubia Unior

• • • •

materiál: chróm vanádium s červeným lakom čeľuste kované zápustne zúbkované čeľuste s indukčne tvrdenými zubami

• • • • • • •

materiál: puzdro a držadlo zo špeciálnej zliatiny, veľmi trvanlivej obidve čeľuste kované zápustne zo špeciálnej karbónovej nástrojovej ocele čeľuste tvrdené olejom, zuby dodatočne indukčne tvrdené výmenné čeľuste lakované držadlo čeľuste a skrutky ako náhradné diely na polož. 492, 490 a 492L nastaviteľné vrchné čeľuste

141


480/6

483/6

483/6A

Hasák - 90°, švédsky vzor

Hasák grip - 90°;

Hasák grip - 90°; s hladkými čelusťami

• • • • •

• • • •

• • • •

materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené lakované na červeno vrúbkované čeľuste s indukčne tvrdenými zubami vyrobené podľa DIN 5234 typ A

materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené lakované na červeno vrúbkované čeľuste s indukčne tvrdenými zubami

materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené lakované na červeno presné uchytenie matíc a rúrových spojok bez poškodenia

L

L 601481

1

50

325

601482

1.1/2”

60

415

601483

2

80

540

601484

3

105

685

611781

1.1/2”

50

418

612668

1.1/2”

50

418

605125

4

125

750

613076

2

70

490

612903

2

70

490

L

L

L

L

481/6 Hasák - 45°, švédsky vzor • • • • •

483/6

materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené lakované na červeno vrúbkované čeľuste s indukčne tvrdenými zubami podľa DIN 5234 typ B

POUŽITIE • Šírku čel’ustí nastav maticou na rukoväti • S minimálnym stiskom páky rukoväte je dosiahnuté pevné zovretie a hasák zostane v zaistenej polohe • Uvoľnenie zovretia sa dosiahne poriahnutím páky späť

L

max ø 70 mm

L 601495

1/2”

35

265

601496

1

45

335

601497

1.1/2”

55

430

601498

2

70

555

601499

3

95

700

Max ø 50 mm, 70 mm

482/6 Hasák S - 45°, švédsky vzor • páka pre zovretie a uvol’nenie

• • • • •

materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené lakované na červeno vrúbkované čeľuste s indukčne tvrdenými zubami čeľuste umožňujú dobré uchytenie plochých, pologuľatých a guľatých povrchov • vyrobené podľa DIN 5234 typ C

• matica na nastavenie šírky čeľustí

L

L 601510

1/2”

35

270

601511

1

50

335

601512

1.1/2”

60

430

601513

2

80

550

601514

3

105

700

142

• ergonomicky tvarovaná rukoväť sedí do ruky


484/6

484.3/7

486.2/7

Kľúč reťazový na trubky

Náhradné skrutky pre 484

Náhradné skrutky pre 486

602709

4

616486

602712

6

• • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ čeľuste zápustkovo kované zúbkované čeľuste s indukčne tvrdenými zubami rotačné čeľuste lakovaná rúčka, ostatné časti chránené proti korózii

L

L 601530

4

160

760

601531

6

200

915

601532

8

300

1130

601533

12

400

1250

484.1/7

602715

8

487/2P

602718

12

Kliešte na sifón

486/6 Náhradné valčeky pre 486 • • • • •

materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené valčeky zo špeciálnej nástrojovej ocele, tvrdené v oleji lakované na červeno používa sa na zdrsňovanie vonkajších povrchov rúrok od 1“ • uťahovanie spojov bez zošmyknutia

• • • •

Materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené povrchová úprava: chrómované plastové čeľuste pre prácu s mäkkými materiálmi

Náhradná reťaz pre 484 L

A

L 612869

235

A 18 - 67

602707

4

602710

6

487.1

602713

8

Plastové čeluste pre 487

602716

12

L

14.5

L

484.2/7

602773

Náhradné čeluste pre 484

1.1/2”

60

430

486.1/7 Náhradné valčeky pre 486

619882 602708

4

602711

6

602714

8

602717

12

602346

2

3

143


492/6

493/6

494.1/7

Hasák

Hasák na armatúry

• • • • •

• • • • • •

Sada náhradných dielov pre 494/6

materiál: rukoväť zo špeciálnej zliatiny, veľmi odolná čeľuste kalené v oleji, zuby zvlášť indukčne tvrdené vymeniteľné čeľuste, fosfátované lakovaná rukoväť čeľuste a skrutky ako náhradné diely pre art. 492, 490 a 492L • vymeniteľná horná čeľusť

rukoväť zo špeciálnej zliatiny čeľuste tvrdené v oleji vymeniteľné čeľuste lakovaná rukoväť čeľuste a matica ako náhradný diel presné uchytenie matíc a rúrových spojok bez poškodenia

L”

L

620592$

8

200

620593$

10

250

620594$

12

300

620595$

14

350

620596$

18

450

620597$

24

600

620598$

36

900

L

L”

503/4P

L

601544

8

1”

34

200

601545

10

1.1/2”

49

250

618893

12

1.3/4”

55

300

601546

14

2”

60

350

601547

18

2.1/2”

76

450

L

L 601550

1.1/2”

65

270

601548

24

3”

89

600

493.1/7

601549

36

5”

140

900

Sada náhradných dielov pre 493

618894

48

6”

165

1200

• nastaviteľné čeluste + matica

Telefónne kliešte • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť

492.1/7 Náhradné diely pre 492 • náhradné diely pre pre hasáky

B C

L

A

602344

602340

8

602332

10

620064

12

494/6

602691

14

Nastaviteľný hasák

602695

18

602699

24

602703

36

620065

48

• • • • • •

607863

rukoväte kalené so špeciálnej nástrojovej ocele čeľuste vyrobené zo špeciálnej zliatiny zuby brúsené pracovná časť indukčne tvrdená lakovaný použitie: okrúhle a viachranné trubky a matice

492AL Hasák, hliníková rúčka • • • •

materiál: rukoväť so špeciálnej hliníkovej zliatiny čeľuste kalené v oleji, zuby zvlášť indukčne tvrdené vymeniteľné čeľuste, fosfátované čeľuste a skrutky ako náhradné diely pre art. 492, 490 a 492L • vymeniteľná horná čeľusť

L

L” 619786$ L

L” 602719

14

L 2”

49

8

L 3/4”

27

200

619787$

10

1”

35

250

619788$

12

1.1/4”

43

300

330

619789$

14

1.1/2”

50

350

18

2”

60

450

602720

18

2.1/2”

67

410

619790$

602721

24

3”

76

555

619791$

24

2.1/2”

76

600

602722

36

5”

100

790

619792$

36

3.1/2”

100

900

144

L

B

A

C

140

17

9

35


503/4AP

506/4P

Telefónne kliešte

Kliešte ploché, kombinované

• • • • • •

• • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745 B C A

D B

C A

D

607330

L

B

D

A

C

160

16

0.8

9

49

L

B

D

A

C

608716

140

15

2

8

39

608717

160

16

2.5

9

49

L

rezná kapacita (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

506/1BI

608716

140

1,6

2,0

Kliešte ploché, kombinované

608717

160

1,6

2,0

• • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevné dvojzložkové rukoväte drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745

506/1VDE Kliešte ploché izolované, kombinované • • • • • • • • B

C A

D

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevná dvojzložková rukoväť drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

L B

L

B

D

A

C

607874

140

15

2

8

39

607875

160

16

2.5

9

49

(max 1600 N/mm²)

C A

D

rezná kapacita (10N=1kg) L

L

(max 650 N/mm²)

607874

140

1,6

2,0

607875

160

1,6

2,0

L

B

D

A

C

605019

140

15

2

8

39

605020

160

16

2.5

9

49

L

rezná kapacita (10N=1kg) L

506/4G

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

605019

140

1,6

2,0

605020

160

1,6

2,0

Kliešte ploché, kombinované • • • • • • • •

506/1VDEBI

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 pevná dvojzložková rukoväť drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745

Kliešte ploché izolované BI, kombinované • • • • • • • • B

B

C A

D

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevné dvojzložkové rukoväte drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

L

C A

D

L

B

D

A

C

L

B

D

A

C

608712

140

15

2

8

39

610434

140

15

2

8

39

608713

160

16

2.5

9

49

610435

160

16

2.5

9

49

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg) L

L

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608712

140

1,6

2,0

610434

140

1,6

2,0

608713

160

1,6

2,0

610435

160

1,6

2,0

145


506/1VDEDP

508/4G

Kliešte ploché, kombinované

Kliešte ploché, kombinované, rovné

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 pevná dvojzložková rukoväť drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745

B

C A

D

B

C

L A

D

L

B

D

A

C

608710

170

17

2.5

9

61

608711

200

17

2.5

9

77

L

rezná kapacita (10N=1kg) L

B

D

A

C

619187

140

15

8

8

39

619188

160

16

2.5

9

49

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608710

170

1,6

2,0

608711

200

1,8

2,5

rezná kapacita (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

508/4P

619187

140

1,6

2,0

Kliešte ploché, kombinované, rovné

619188

160

1,6

2,0

• • • • • • • •

506/4E Elektronické kliešte ploché • materiál: špeciálne tvrdené a kalené • tvrdené a kalené • pevné dvojzložkové rukoväte

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745 B C A

D

D C

B

D

A

C

170

17

2.5

9

61

608715

200

17

2.5

9

77

rezná kapacita (10N=1kg)

L

A

L 608714

L 620073

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

L

B

D

A

C

608714

170

1,6

2,0

140

12.6

3.2

2.4

41.8

608715

200

1,8

2,5

508/1BI

508/1VDE

Kliešte ploché, kombinované, rovné

Kliešte ploché izolované, kombinované, rovné

• • • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevné dvojzložkové rukoväte drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745

B

A

D

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevná dvojzložková rukoväť drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

B

C

C

L

A

D

L

B

D

A

C

L

B

D

A

C

607876

170

17

2.5

9

61

605021

170

17

2.5

9

61

607877

200

17

2.5

9

77

605022

200

17

2.5

9

77

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607876

170

1,6

2,0

605021

170

1,6

2,0

607877

200

1,8

2,5

605022

200

1,8

2,5

146

L

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg) L

L


508/1VDEBI

512/1BI

Kliešte ploché izolované BI, kombinované, rovné

Kliešte ploché, kombinované, ohnuté

• • • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevné dvojzložkové rukoväte drážkované čeľuste vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

B

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevné dvojzložkové rukoväte drážkované čeľuste čeľuste ohnuté do 45° uhla

B C

L

A

D

C A

45 o

L

D

L

B

D

A

C

L

B

D

A

C

610436

170

17

2.5

9

61

607966

170

17

2.5

9

61

610437

200

17

2.5

9

77

607967

200

17

2.5

9

77

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg)

L

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610436

170

1,6

2,0

607966

170

1,6

2,0

610437

200

1,8

2,5

607967

200

1,8

2,5

508/1VDEDP

512/4G

Kliešte ploché, kombinované, rovné

Kliešte ploché, kombinované, ohnuté

• • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • drážkované čeľuste • vyrobené podľa ISO 5745 a EN 60900

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 drážkované čeľuste čeľuste ohnuté do 45° uhla pevná dvojzložková rukoväť B

C A

45 o

L

D B C

L A

D

L

B

D

A

C

619189

170

17

2.5

9

61

619190

200

17

2.5

9

77

(max 1600 N/mm²)

B

D

A

C

170

17

2.5

9

61

608721

200

17

2.5

9

77

rezná kapacita (10N=1kg) L

rezná kapacita (10N=1kg) L

L 608720

(max 1600 N/mm²)

170

1,6

2,0

608721

200

1,8

2,5

(max 650 N/mm²)

619189

170

1,6

2,0

512/4P

619190

200

1,8

2,5

Kliešte ploché, kombinované, ohnuté • • • • • • • •

508/4E Elektronické kliešte priame ploché • • • • •

(max 650 N/mm²)

608720

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené drážkované čeľuste pevné dvojzložkové rukoväte

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť drážkované čeľuste čeľuste ohnuté do 45° uhla

B C 45o D

D C A

620074

L

B

D

A

C

135

12.6

3.2

2.4

32.5

L

L

B

D

A

C

608718

170

17

2.5

9

61

608719

200

17

2.5

9

77

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg) L 620074

135

L (max 750-850 N/mm²)

1,5

L A

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608718

170

1,6

2,0

608719

200

1,8

2,5

147


512/1VDE

512/1VDEDP

Kliešte ploché izolované, kombinované, ohnuté

kliešte ploché, kombinované, ohnuté

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevná dvojzložková rukoväť drážkované čeľuste čeľuste ohnuté do 45° uhla podľa EN 60900 B

C A

45 o

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové drážkované čeľuste čeľuste ohnuté do 45° uhla podľa EN 60900

L

D

L

B

D

A

C

607123

170

17

2.5

9

61

607124

200

17

2.5

9

77

B C

rezná kapacita (10N=1kg)

D

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607123

170

1,6

2,0

607124

200

1,8

2,5

L

B

D

A

C

619191

170

17

2.5

9

61

619192

200

17

2.5

9

77

rezná kapacita (10N=1kg)

512/1VDEBI Kliešte ploché izolované BI, kombinované, ohnuté • • • • • • • • •

L

A

45 o

L

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevné dvojzložkové rukoväte drážkované čeľuste čeľuste ohnuté do 45° uhla podľa EN 60900

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

619191

170

1,6

2,0

619192

200

1,8

2,5

512/4E Elektronické kliešte dlhé, zahnuté • materiál: špeciálne tvrdené a kalené • tvrdené a kalené • pevné dvojzložkové rukoväte

B

C A

45 o

L

D

L

B

D

A

C

610438

170

17

2.5

9

61

610439

200

17

2.5

9

77

D C

rezná kapacita (10N=1kg)

A

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610438

170

1,6

2,0

610439

200

1,8

2,5

620075

L

B

D

A

140

12.6

3.2

8.2

514/1BI Multifunkčné elektrikárske kliešte • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevné dvojzložkové rukoväte

514/1BI

B C D

612782

A

L

L

B

D

A

C

160

16

2.5

9

49

rezná kapacita (10N=1kg) L 612782

148

160

(max 1600 N/mm²) 1,6

(max 650 N/mm²) 2,0

L


515/1BI

528/4

Kliešte dierovacie

Kliešte na dlaždice

• • • • • • •

• • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 pevné dvojzložkové rukoväte Použitie: pre dierovanie všetkých druhov papiera, kariet, lístkov, plastových materiálov alebo týchto kombinácií do hrúbky 1, 5mm.

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476

B

D

A D

L

D

611975

160

3

613083

160

4

L

612987

L

B

A

200

40

8.4

L

D 11

528/4BP Kliešte na dlaždice • • • • • • •

515.1 Náhradné hroty pre 515/1BI

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 s pružinou tenká plastová rukoväť

B

D

A

L

D 613084

3

611976

4

612988

L

B

A

200

40

8.4

527/4P Kliešte na dlaždice

529/4P Štípacie kliešte, masívne

• • • • • •

• • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené vhodné na strihanie drôtu do 3mm leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť

D 11

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť

D B

610148

B

L

A

C

A

L

B

A

D

200

42.7

19

3

607494

L

B

A

C

280

33

33

19

L

149


529/4PR

530/4PR

Masívne štípacie kliešte

Tesárske kliešte

• • • • • •

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť vyrobené podľa ISO 9243

B C

L

A B

C

A

L

L

B

A

C

L

B

A

C

601336

160

46

22

16

280

33

33

19

601337

180

50

23

21

601338

200

54

25

24

530/4

605155

225

54

25

24

Štípacie kliešte, tesárske

601339

250

58

26

27

• • • • • •

Armovacie kliešte

609563

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 vyrobené podľa ISO 9243

531/4 • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 vyrobené podľa ISO 9242

B C

L

A B C

L

B

A

C

601341

160

46

22

16

601342

180

50

23

21

L

B

A

C

601343

200

54

25

24

601372

190

26

22

15

607860

225

54

25

24

601373

224

30

23

17

27

601374

250

36

25

18

601375

280

36

25

18

601344

250

58

26

L

A

530/4P Štípacie kliešte, tesárske

531/4P

• • • • • • •

Armovacie kliešte

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť vyrobené podľa ISO 9243

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť vyrobené podľa ISO 9242

B C

L

B

A

C A

L

B

A

C

608722

160

46

22

16

L

B

A

C

608723

180

50

23

21

608727

190

26

22

15

608724

200

54

25

24

608728

224

30

23

17

608725

225

54

25

24

608729

250

36

25

18

608726

250

58

26

27

608730

280

36

25

18

150

L


531/4PR

532PLUS/1DP

Armovacie kliešte

Vonkajšie segerové kliešte, rovné

• • • • • • •

• • • • • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 tenká plastová rukoväť vyrobené podľa ISO 9242

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 špička čiernená dvojzložková rukoväť vyrobené podľa DIN 5254 typ A pre poistné krúžky hriadeľa pre rozmery od 10-100mm s vloženými hrotmi 30% vyšišia odolnosť v porovnaní s bežnými kliešťami

C

B C

D

L

A

D

C

140

L 3 - 10

0.9

40

L

B

A

C

621187$

601386

224

30

23

17

621188$

140

10 - 25

1.3

40

601387

250

36

25

18

621189$

180

19 - 60

1.8

52

601388

280

36

25

18

621190$

220

40 - 100

2.2

63

531/4PST

532PLUS/1DP

Sada štiepacích klieští na armatúru v kartónovom stojane

L

30% vyššia odolnosť

Kliešte segerové

• Špičky sú pod určitým uhlom pre lepšie zachytenie poistného krúžku. • Optimálne tepelne spracované a kontrola rozmerov • Vyrobené so špeciálnej uhlíkovej ocele • 30% vyššia odolnosť ako štandardné kliešte

• Rukoväte vyrobené z dvojkomponentných materiálov pre lepší úchyt.

• Označenie veľkosti pre rýchlejší výber náradia

615187

531/4PST

• Crómované podľa normy EN 12540 • K dispozícii vo viacerých veľkostiach od 8 do 100mm.

6

531/4P (240)

532PLUS/4DP 532/1P

Vonkajšie segerové kliešte, rovné

Vonkajšie segerové kliešte, rovné

• • • • • • • • • • •

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované špička čiernená tenká plastová rukoväť vyrobené podľa DIN 5254 typ A

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 špička čiernená dvojzložková rukoväť vyrobené podľa DIN 5254 typ A pre poistné krúžky hriadeľa pre rozmery od 10-100mm s vloženými hrotmi 30% vyšišia odolnosť v porovnaní s bežnými kliešťami

C D

L C D

L 616734

300

85 - 140

L

D

C

3 - 10

0.9

40

140

10 - 25

1.3

40

180

19 - 60

1.8

52

220

40 - 100

2.2

63

621191$

140

621192$

D

C

621193$

3.2

86

621194$

L

151


534/1P

536/1P

Vonkajšie segerové kliešte, ohnuté

Vnútorné segerové kliešte, rovné

• • • • • • •

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované špička čiernená tenká plastová rukoväť vyrobené podľa DIN 5254 typ B

C

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 špička čiernená tenká plastová rukoväť vyrobené podľa DIN 5256 typ A

L

D

C

D

616737

300

85 - 140

L

D

C

280

3.2

68

L 616740

300

85 - 140

D

C

3.2

86

L

534PLUS/1DP Vonkajšie segerové kliešte, zahnuté

536PLUS/1DP

• • • • • • • • • • •

Vnútorné segerové kliešte, rovné

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované špička čiernená vyrobené podľa DIN 5254 typ B dvojzložková rukoväť pre poistné krúžky hriadeľa pre rozmery od 10-100mm s vloženými hrotmi 30% vyšišia odolnosť v porovnaní s bežnými kliešťami

• • • • • • • • • • •

C

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované špička čiernená dvojzložková rukoväť vyrobené podľa DIN 5256 typ A pre poistné krúžky v diere pre rozmery od 8-100mm s vloženými hrotmi 30% vyšišia odolnosť v porovnaní s bežnými kliešťami

L

D

L

D

C

621195$

140

3 - 10

128

0.9

28

621196$

140

10 - 25

128

1.3

28

621197$

180

19 - 60

166

1.8

38

621198$

220

40 - 100

201

2.3

48

L

534PLUS/4DP Vonkajšie segerové kliešte, zahnuté • • • • • • • • • • •

621203$

140

8 - 13

D

C

0.9

40

621204$

140

12 - 25

1.3

40

621205$

180

19 - 60

1.8

52

621206$

220

40 - 100

2.2

63

Vnútorné segerové kliešte, rovné • • • • • • • • • • •

C

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované špička čiernená dvojzložková rukoväť vyrobené podľa DIN 5256 typ A pre poistné krúžky v diere pre rozmery od 8-100mm s vloženými hrotmi 30% vyšišia odolnosť v porovnaní s bežnými kliešťami

L

3 - 10

C

D

D

140

L

L

D

C

128

0.9

28

621207$

140

D

C

8 - 13

0.9

40

621200$

140

10 - 25

128

1.3

28

621208$

140

12 - 25

1.3

40

621201$

180

19 - 60

166

1.8

38

621209$

180

19 - 60

1.8

52

48

621210$

220

40 - 100

2.2

63

621202$

152

220

40 - 100

201

L

536PLUS/4DP

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované špička čiernená vyrobené podľa DIN 5254 typ B dvojzložková rukoväť pre poistné krúžky hriadeľa pre rozmery od 10-100mm s vloženými hrotmi 30% vyšišia odolnosť v porovnaní s bežnými kliešťami

621199$

C

D

2.3

L


538/1P

539/1PCT

Vnútorné segerové kliešte, ohnuté

Sada segerových klieští PLUS v puzdre

• • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 špička čiernená tenká plastová rukoväť vyrobené podľa DIN 5256 typ B

616736 C

300

85 - 140

4

532/1P (300), 534/1P (300), 536/1P (300), 538/1P (300) L

D

616743

539/1PCT

539PLUS/1DPCT Sada segerových klieští PLUS v puzdre

L

D

C

280

3.2

68

538PLUS/1DP Vnútorné segerové kliešte, zahnuté • • • • • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 špička čiernená dvojzložková rukoväť vyrobené podľa DIN 5256 typ B pre poistné krúžky v diere pre rozmery od 8-100mm s vloženými hrotmi 30% vyšišia odolnosť v porovnaní s bežnými kliešťami

621623$ 539PLUS/1DPCT

3 - 10 - 140 / 4

532PLUS/1DP (140 x 3 - 10), 534PLUS/1DP (140 x 3 - 10), 536PLUS/1DP (140 x 8 - 13), 538PLUS/1DP (140 x 8 - 13) 621624$

539PLUS/1DPCT

10 - 25 - 140 / 4

532PLUS/1DP (140 x 10 - 25), 534PLUS/1DP (140 x 10 - 25), 536PLUS/1DP (140 x 12 - 25), 538PLUS/1DP (140 x 12 - 25) C

L

621625$

D

621211$

140

8 - 13

539PLUS/1DPCT

19 - 60 - 180 / 4

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

L

D

C

128

0.9

28

621212$

140

12 - 25

128

1.3

28

621213$

180

19 - 60

166

1.8

38

621214$

220

40 - 100

202

2.3

48

621626$

539PLUS/1DPCT

40 - 100 - 220 / 4

532PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 534PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 536PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 538PLUS/1DP (220 x 40 - 100)

539PLUS/4DPCT Sada segerových klieští PLUS v puzdre

538PLUS/4DP Vnútorné segerové kliešte, zahnuté • • • • • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené leštené povrchová úprava: fosfátované špička čiernená dvojzložková rukoväť vyrobené podľa DIN 5256 typ B pre poistné krúžky v diere pre rozmery od 8-100mm s vloženými hrotmi 30% vyšišia odolnosť v porovnaní s bežnými kliešťami 621627$ 539PLUS/4DPCT

3 - 10 - 140 / 4

532PLUS/4DP (140 x 3 - 10), 534PLUS/4DP (140 x 3 - 10), 536PLUS/4DP (140 x 8 - 13), 538PLUS/4DP (140 x 8 - 13) 621628$ C D

L

D

C

621215$

140

8 - 13

128

0.9

28

621216$

140

12 - 25

128

1.3

28

621217$

180

19 - 60

166

1.8

38

621218$

220

40 - 100

202

2.3

48

539PLUS/4DPCT

10 - 25 - 140 / 4

532PLUS/4DP (140 x 10 - 25), 534PLUS/4DP (140 x 10 - 25), 536PLUS/4DP (140 x 12 - 25), 538PLUS/4DP (140 x 12 - 25)

L

621629$

539PLUS/4DPCT

19 - 60 - 180 / 4

532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60) 621630$

539PLUS/4DPCT

40 - 100 - 220 / 4

532PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 534PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 536PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 538PLUS/4DP (220 x 40 - 100)

153


Nožnice

Nožnice na plech

Izolované kliešte na káble

Kliešte na svorníky

Káblové kliešte

Záhradnícke nožnice

Elektrikárske nožnice

Rezač PVC trubiek

Bezpečný rez

Oceľ vynikajúcej kvality

Popúšťané čepele

Navrhnuté na bezpečný a presný rez

Rezače Unior sú vyrobené z karbónovej

Pomocou dokonale popúšťaných

cez plát ocele, betónovú výstuž, drôty,

ocele vynikajúcej kvality a majú zápustne

čepelí môžete strihať bez námahy a s

káble a PVC potrubia ale zahŕňa tiež

kované čeľuste, čepele tvrdené indukčne

vynikajúcimi výsledkami!

orezávanie a strihanie viniča pre prácu

a pevne izolované držadlá a tiež majú

v ovocných sadoch a viniciach. Rôzne

účinnú ochranu povrchu.

rady strihačov Unior dokazujú svoje výhody v širokej škále profesionálneho

154

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

a domáceho použitia.

é ru

ko v ä t e -

ch

r


542/4PR

544.1/5

550/3PR

Nožnice záhradnícke

Náhradná pružina pre 544

Nožnice záhradnícke

601582

• materiál: nože zo zliatiny ocele • rezné časti tvrdené a kalené do min. 50 HRC • hliníková vymeniteľná čeľusť • nôž pokrytý teflónom • povrchová úprava: poniklované • zámok proti náhodnému otvoreniu • protišmyková ochrana • určené najmä na strihanie v záhrade • tenká plastová rukoväť

• • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované rezné hrany indukčne tvrdené povrchová úprava: fosfátované tenká plastová rukoväť

544.2/9 Náhradné diely pre 544nôž + čeľusť

L

L 601578

220

542.1/5 Náhradná pružina pre 542

L

601581 L

546/6

601590

Nožnice na vinič • • • •

200

550.1/9

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované rezné hrany indukčne tvrdené povrchová úprava: lakované

Náhradné diely pre art. 550 • nôž + čeľusť + nit + objímka

603870

544/6 Nožnice záhradnícke s hliníkovou rúčkou • • • • • • •

materiál: nože zo zliatiny ocele hliníková rukoväť rezné časti tvrdené a kalené do min. 50 HRC rezné časti ostrené, vymeniteľné špeciálna ergonomická rukoväť brúsená hlava lakovaná rukoväť

L

601585 L 601583

190

546.1/5 Náhradná pružina pre 546

550.2/9 Náhradný nôž pre 550

L

L 601580

220

601584

601592

155


550.3/9

555.1/9

556B

Náhradné diely pre art. 550

Náhradné diely pre 555

Nôž olamovací

• lamelová pružina

• • • •

601591

dvojzložková rukoväť 8 automaticky vymeniteľných čepelí v rukoväti jedna čepel má 13 ulomiteľných častí čepeľ z liatinovej uhlíkovej ocele

605214

555.2/9

556A

Náhradné čeľuste pre 554 a 555

Nôž olamovací • • • •

dvojzložková rukoväť 3 náhradné čepele v rukoväti jedna čepel má 13 ulomiteľných častí čepeľ z liatinovej uhlíkovej ocele

B L

612136

L

B

160

18

556.1B Náhradné čepele pre 556 A a 556 B

605236

• čepeľ môže byť zablokovaná v akejkoľvek polohe • ak je čepeľ tupá, ulomí sa jej posledná časť • ak je čepeľ spotrebovaná, automaticky ju nahradí ďalšia • nová čepeľ sa vysunie ak držiak zasuniete naspäť

E

ca

psky výrob uró

B

O d r. 1 9 1 9

L

616853

L

B

160

18

555/6 Nožnice záhradnícke na stromky • • • • • • • •

materiál: nože zo zliatiny ocele hliníková spodná čeľusť, oceľové rukoväte čeľuste tvrdené a kalené do 35HRC nôž indukčne kalený do 50HRC, ostrený a potiahnutý teflónom na prestrihávanie konárov do Ø 40 mm dvojkĺbové prevedenie lakované rukoväte s pevnou plastovou rúčkou

612137

L

B

140

18

556C Úžitkový nôž • • • •

dvojzložková rukoväť čepeľ z liatinovej uhlíkovej ocele automatické podávanie čepeliek náhradné čepele artikel 1945.1

L

L 603522

156

750

622012$


558/5P

562/3P

563R/7PR

Otočné dierovacie kliešte so 6 hrotmi

nožnice na plech vystrihovacie

Nožnice na plech univerzálne

• rukoväť s tabuľového plechu • hroty so špeciálneho tabuľového plechu kalené a tvrdené, ostrené • povrchová úprava: zinkované • tenká plastová rukoväť • rozmery hrotov: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5

• • • • • • •

• • • • • •

rukoväť s tabuľového plechu vrúbkovaný stredový nôž kryt na rúčke proti zošmyknutiu zámok proti náhodnému otvoreniu vratná pružina povrchová úprava: niklované nože indukčne tvrdené do 52HRC

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť

C

L

L 601557

608772

210

C

L

L

B

250

3.3

615037

L

C

280

51

561R/3G

562.1/9

563L/7PR

Nožnice na plech kĺbové „ideal“

Náhradný nôž pre 562

Nožnice na plech univerzálne

• materiál: čeľuste - špeciálna nástrojová oceľ, kovaná • rukoväť s tabuľového plechu • celé tvrdené a temperované • ostrie indukčne tvrdené min 57 HRC, pri art. 562 52 HRC • vratná pružina • poniklovaná rukoväť, mohutná plastová rukoväť

C

608771

L

C

260

47.5

• • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť

C

L

L 601569

250

L

615038

L

C

280

51

L

157


563L - PLUS/7DP

Vlastnosti

563R - PLUS/7DP 567R - PLUS/7DP

Vkladaná čepeľ pre dlhšiu životnosť.

592R - PLUS/7DP

Zarážky držadla predchádzajú pricviknutiu prstov používateľa.

Plastom tlmené, dvojkomponentné držadlá pre ľahšie a pohodlnejšie použitie.

Ergonomicky navrhnuté držadlá pre rýchlejšie a efektívnejšie použitie.

NOŽNICE NA PLECH “PLUS” S VLOŽENÝM OSTRÍM Niekolko výhod nožníc na plech - plus s vloženým ostrím v porovnaní s bežnými nožnicami

• riadené kalenie • vložené ostrie umožňuje vyvinúť väčšiu silu, redukuje ľudskú námahu a zabezpečuje dlhú životnosť aj pri strihaní pieskovaného plechu.

• Ergonomická rukovät’; Dvojzložková, 3x nanášaná plastová rukovät; Pohodlné uchopenie • Vysoká sila a odolnost’

• Strihá antikór do 1mm • Materiál: karbonová nástrojová ocel’ • Vysoká rýchlost’ a efektívnost’

158


563R-PLUS/7DP

566R/7P

Nožnice na plech univerzálne

Nožnice na plech tvarové

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • kované • model s vloženým ostrým pre strihanie pieskovanej ocele • čeľuste indukčne tvrdené min. 64HRC • tenká plastová rukoväť

• • • • • • • •

C

615039

L

C

280

51

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené leštené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť vratná pružina

C

L

609333

L

C

250

40

L

563L-PLUS/7DP

567R/7P

568R/7P

Nožnice na plech univerzálne

Nožnice na plech „pelican“

Nožnice na plech „ideal“

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • kované • model s vloženým ostrým pre strihanie pieskovanej ocele • tenká plastová rukoväť • čeľuste indukčne tvrdené min. 64HRC

• • • • • • • •

• • • • • • • •

C

615040

L

C

280

51

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené leštené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť vratná pružina

C

L

609335

L

C

290

56

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené leštené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť vratná pružina

C

L

609336

L

C

250

35

565R/7P

567R-PLUS/7DP

568L/7P

Nožnice na plech univerzálne

Nožnice na plech „pelican“

Nožnice na plech „ideal“

• • • • • • • •

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • kované • model s vloženým ostrým pre strihanie pieskovanej ocele • čeľuste indukčne tvrdené min. 64HRC • tenká plastová rukoväť • vratná pružina

• • • • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené leštené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť vratná pružina

C

609332

L

C

250

70

C

L

615036

L

C

290

56

L

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené leštené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť vratná pružina

C

L

610945

L

C

250

35

L

159


569R/7P

572R/7PR

574/7P

Nožnice na plech „berliner“

Nožnice na plech tvarové

Nožnice na plech šikmé

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené leštené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť vratná pružina

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tenká plastová rukoväť

C

615163 C

C

L

615041 609334

L

C

350

55

L

C

280

50

L

• materiál: čeľuste - špeciálna nástrojová oceľ, kovaná • rukoväť s tabuľového plechu • ostrie indukčne tvrdené min 57 HRC, pri art. 562 52 HRC • vratná pružina • poniklovaná rukoväť, mohutná plastová rukoväť

• • • • • •

C 40

615164

250

51

615165

325

72

580/1BI

572L/7PR

571R/3G

L 175

Kliešte na strihanie kábla • • • • • • • •

Nožnice na plech tvarové

Nožnice na plech kĺbové

L

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte vstrekované logo UNIOR na strihanie káblov bez oceľového drôtu

L A C

C

L

615042 608773

L

C

260

40

571L/3G Nožnice na plech kĺbové • materiál: čeľuste - špeciálna nástrojová oceľ, kovaná • rukoväť s tabuľového plechu • ostrie indukčne tvrdené min 57 HRC, pri art. 562 52 HRC • vratná pružina • poniklovaná rukoväť, mohutná plastová rukoväť

L

A

L

C

609238

170

22

10

280

50

609239

230

22

17

573/7P

580/1VDE

Nožnice na plech priame

Kliešte na strihanie kábla izolované

• • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tenká plastová rukoväť

C

C

608774

160

L

L

L

C

615158

175

40

615159

200

40

615160

250

51

• • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevná dvojzložková rukoväť na strihanie káblov bez oceľového drôtu podľa EN 60900

L

L A

L

A

L

C

615161

300

70

608502

170

18

10

260

40

615162

350

76

608851

230

22

17


580/1VDEBI

582/3P

583.1/7

Kliešte na strihanie kábla izolované BI

Elektrikárske nožnice na vodiče

Náhradný nôž pre 583

• • • • • • • •

• • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte na strihanie káblov bez oceľového drôtu podľa EN 60900

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované rezné hrany indukčne tvrdené povrchová úprava: poniklované tenká plastová rukoväť

L

C

605419

1”

195

609406

1.5”

215

L

584/2POLLY 601127 L A

L

C

kliešte na strihanie drôtu

150

52

• • • •

583/6 Nôž na PVC trubky

L

A

610440

170

18

10

610441

230

22

17

materiál: špeciálne tvrdené a kalené celé tvrdené a temperované povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte

• materiál: nože - molybdénová nerezová oceľ, rukoväť zliatina hliníka • určený na rezanie PVC trubiek 1, 5“ hrubých • je zaistené pravouhlé rezanie • rohatkové rezanie

B

B L

L

A

A

L

A

B

605418

195

L 1

615124

170

17

24

609405

210

1.5

620591$

180

17.5

25

580/1VDEDP

585/6

Kliešte na strihanie kábla

Kliešte na strihanie kábla

• • • • • • •

• • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené rezné hrany indukčne tvrdené leštené povrchová úprava: chrómované dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • na strihanie káblov bez oceľového drôtu • podľa EN 60900

materiál: ostrie - špeciálna nástrojová oceľ, kalené, tvrdené a kované vymeniteľné čeľuste ostrie zvlášť indukčne tvrdené oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté odolným plastom pre strihanie oceľových aj bezoceľových káblov

A

L

A

L

A

619197

170

18

10

615226

550

38

23

619198$

230

22

17

616732

800

42

39

L

161


585.1/7

585/6P

Náhradné čeľuste pre 585/6

Kliešte káblové • • • •

618620

550

618621

800

materiál: ostrie - špeciálna nástrojová oceľ, kalené, tvrdené a kované vymeniteľné čeľuste ostrie zvlášť indukčne tvrdené oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté odolným plastom

585.1/7P Náhradné čeľuste pre 585/6P

L

A

618622

765

617672

L

A

760

36

8

586/6 Rezač závitových tyčí • vyrobené zo špeciálne kalenej nástrojovej ocele, z vymeniteľnými čeľusťami, režie závitové tyče do triedy 8,8. • čeľuste sú špeciálne kalené a temperované pre väčšiu odolnosť • páka je prispôsobená na ľahšie strihanie a je potrebné vyvinúť menšiu silu na strih závitovej tyče • rukoväte sú vyrobené z lakovaných oceľových trubiek a sú potiahnuté plastom pre lepšie uchopenie

Výhody: • • • • • • • •

schopné strihať tyče 3 rozmerov čistý rez, žiadna špona nezostane na závitovej tyči Uchovanie závitu na závitovej tyči chránené voči korózii ľahká práca, komfortné ovládanie čistý a rýchly rez vhodné otvorenie rezača Pre ľahšiu prácu je potrebné maximálne otvoriť rukoväte.Keď je rezač maximálne otvorený, vložte závitovú tyč do správneho otvoru.

Rezanie závitovej tyče • Vložte závitovú tyč do zodpovedajúceho otvoru • Závitovú tyč upevnite do rezača

Dôležité poznámky pri rezaní • Pri práci na podlahe použite tlak nohy na držiak • Rezač (kód 620256) je navrhnutý iba pre závitové tyče M8, M10 a M12, (kód 621479) pre tyče M6, M8, M10. • Rezač nie je navrhnutý pre tvrdené tyče a betonársku oceľ. • Keď sú nože opotrebované vymeňte vždy oba nože. • možnosť výmeny opotrebovaných nožov • materiál čeľustí: špeciálna nástrojová oceľ • rezanie M8, M10, M12 závitových tyčí (kód 620256), rezanie M6, M8,, M10 (kód 621479) • čistý rez, bez špôn • udržanie závitu • jednoduchá práca

Výstraha! • pred prácou si prečítajte návod • pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky • tvrdené a kalené

B

L A

L

B

A

620256$

945

95

210

621479$

945

95

210

162


586.1/7

591R-PLUS/3DP

592R/7PR

čeľusť pre 586/6

Nožnice na plech kĺbové „pelikan“

Nožnice na plech „pelican“

• • • •

• • • • • •

materiál: čeľuste - špeciálna nástrojová oceľ, kovaná rukoväť s tabuľového plechu vratná pružina model s vloženým ostrým pre strihanie pieskovanej ocele • čeľuste indukčne tvrdené min. 64HRC • tenká plastová rukoväť

621480$

materiál: uhlíková nástrojová oceľ kované čeľuste indukčne tvrdené cca 62 HRC tvrdené a kalené ochrana proti korózii tenká plastová rukoväť

M6

620653$

M8

620654$

M10

620655$

M12

C

C

L

591R/3G

615035

nožnice na plech kĺbové „pelikan“ • materiál: čeľuste - špeciálna nástrojová oceľ, kovaná • rukoväť s tabuľového plechu • ostrie indukčne tvrdené min 57 HRC, pri art. 562 52 HRC • vratná pružina • poniklovaná rukoväť, mohutná plastová rukoväť

C

615043

L

C

260

37

L

C

350

90

595/6A Pákové nožnice na skrutky

591L-PLUS/3DP Nožnice na plech kĺbové „pelikan“ • • • •

materiál: čeľuste - špeciálna nástrojová oceľ, kovaná rukoväť s tabuľového plechu vratná pružina model s vloženým ostrým pre strihanie pieskovanej ocele • čeľuste indukčne tvrdené min. 64HRC • tenká plastová rukoväť

• materiál: ostrie - špeciálna nástrojová oceľ, kalené, tvrdené a kované • čeľuste s dvomi reznými hranami vymeniteľné a nastaviteľné • ostrie zvlášť indukčne tvrdené • oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté odolným plastom

L B

608775

L

L

C

260

37

C

591L/3G

615044

Nožnice na plech kĺbové „pelikan“ • materiál: čeľuste - špeciálna nástrojová oceľ, kovaná • rukoväť s tabuľového plechu • ostrie indukčne tvrdené min 57 HRC, pri art. 562 52 HRC • vratná pružina • poniklovaná rukoväť, mohutná plastová rukoväť

A

L

L

C

260

37

592R-PLUS/7DP

C

L

L

A

B

C

612127

750

43

95

38

612128

900

43

108

45

Nožnice na plech „pelican“ • materiál: uhlíková nástrojová oceľ • kované • model s vloženým ostrým pre strihanie pieskovanej ocele • čeľuste indukčne tvrdené min. 64HRC • tenká plastová rukoväť

L

(max 1600 N/mm²)

612127

750

5

12

612128

900

7

14

(max 650 N/mm²)

595.1/7A Náhradné diely pre 595/6A • čeľuste + skrutky + matice

C

608776

C

L

L

C

260

37

613196

L

L

C

612129

750

350

90

612130

900

163


596/6A

596/6AB

596.1PLUS/7

Pákové nožnice na skrutky

Pákové nožnice s prídavnými čeľusťami

Náhradné čeľuste pre 596/6 PLUS

• materiál: ostrie - špeciálna nástrojová oceľ, kalené, tvrdené a kované • ostrie zvlášť indukčne tvrdené • oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté odolným plastom • Ochranu excentrických skrutiek pre nastavenie čepelí s kovanými klinmi zabezpečujú 100% ochranu proti odskrutkovaniu • Tlmič otrasov na kĺboch tlmí otrasy na rukovätiach, pri strihaní spevnených tyčí.

• materiál: ostrie - špeciálna nástrojová oceľ, kalené, tvrdené a kované • ostrie zvlášť indukčne tvrdené • oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté odolným plastom • Ochranu excentrických skrutiek pre nastavenie čepelí s kovanými klinmi zabezpečujú 100% ochranu proti odskrutkovaniu • Tlmič otrasov na kĺboch tlmí otrasy na rukovätiach, pri strihaní spevnených tyčí.

• čeľuste + skrutky + matice

615258

750

615259

900

596.2PLUS/7 Náhradné diely pre 596 PLUS • náhradné diely obsahujú: 2 rezné hrany, 4 držiaky nožov, 4 skrutky, 4 matice

B d B A

A

C

C

L

L

L

A

B

C

610963

300

26

40

16

610964

350

26

55

24

610965

450

34

70

36

610966

600

38

84

40

610967

750

43

96

46

610968

900

47

109

50

612984

1050

48

120

46

L

A

B

C

d

620360$

450

26

55

24

3

620053$

600

34

70

36

5

615260

750

620362$

750

38

84

40

7

615261

900

596PLUS/6G nožnice na skrutky a s vymeniteľnou trojhranou hlavou • materiál: ostrie - špeciálna nástrojová oceľ, kalené, tvrdené a kované • vymeniteľné čeľuste, nastaviteľné v 3 polohách • oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté odolným plastom

rezná kapacita (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610963

300

3

5

610964

350

3,5

5

610965

450

5

8

610966

600

7

10

610967

750

8

13

610968

900

9

16

612984

1050

10

19

596.1/7A Náhradné diely pre 596/6A • čeľuste + skrutky + matice

B A

L

A

B

C

615256

750

43

96

46

615257

900

47

109

50

C

L

610969

300

610970

350

610971

450

610972

600

610973

750

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610974

900

615256

750

8

13

613078

1050

615257

900

9

16

164

rezná kapacita (10N=1kg)


596.3PLUS/7

596.1/7B

náhradný nôž pre 596 PLUS

Náhradné diely pre 596/6B

• dodávané ako jeden kus

• čeľuste + skrutky + matice

616521

750

610977

450

616522

900

610978

600

596/6B

598/6

Pákové nožnice na skrutky

Pákové nožnice na skrutky

• materiál: ostrie - špeciálna nástrojová oceľ, kalené, tvrdené a kované • ostrie zvlášť indukčne tvrdené • oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté odolným plastom • Ochranu excentrických skrutiek pre nastavenie čepelí s kovanými klinmi zabezpečujú 100% ochranu proti odskrutkovaniu • Tlmič otrasov na kĺboch tlmí otrasy na rukovätiach, pri strihaní spevnených tyčí.

• materiál: ostrie - špeciálna nástrojová oceľ, kalené, tvrdené a kované • čeľuste s dvomi reznými hranami vymeniteľné a nastaviteľné • ostrie zvlášť indukčne tvrdené • oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté odolným plastom

C

B

L

A B A

C

L

607153

L

A

B

C

600

46

100

43

L

A

B

C

610228

800

46

100

43

610975

450

34

70

29

608442

1000

46

100

43

610976

600

36

84

32

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607153

600

11

13

800

11

13

1000

11

13

610975

450

5

8

610228

610976

600

7

10

608442

598.1/7 Náhradné diely pre 598/6 • čeľuste + skrutky + matice

607968

600 - 1000

165


Skrutkovače

TBI skrutkovače

CR skrutkovače

NI skrutkovače

VDE skrutkovače

VDE TBI skrutkovače

Bity

Úderový skrutkovač

Ďalšie príslušenstvo

Väčší točivý moment

Protišmykový úchyt

Trojkomponentné rukoväte

Sú schopné prispôsobiť

Rukoväte s ergonomickým prevedením

Spolu s rôznorodou konzistenciou plastových

sa mnohým profilom skrutiek a majú inovatívne

Materiály vynikajúcej

a tvrdým povrchom

rukovätí sa prakticky eliminuje nebezpečenstvo,

trojkomponentné

že sa skrutkovač skĺzne v

rukoväte. Skrutkovače

dlani. Vylepšený úchyt tiež

Unior zabezpečujú vysokú

zabezpečuje väčší točivý

účinnosť a protišmykový

moment. Toto je možné

úchyt.

dosiahnuť tiež vložením tyčky do perforácie, ktorá

kvality, použité pri rade skrutkovačov Unior sú doplnené rukoväťami s ergonomickým prevedením, aby sa poskytol vynikajúci

V kombinácii s mäkkým zabezpečuje špeciálna trojkomponentná rukoväť - patent Unior - komfort a účinný výkon s minimálnou námahou na zápästie pri práci.

úchyt.

je pridaná za týmto účelom ku všetkým rukovätiam (s výnimkou skrutkovačov s drevenými držadlami). Tiež funguje ako závesný otvor

166

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

pre praktické odloženie.

é ru

ko v ä t e -

ch

r


ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ!

Hlavné znaky skrutkovačov Unior

čepeľ: chróm-vanadium-molybdénová oceľ

Kombinácia tvrdého a mäkkého povrchu zlepšuje zaťaženie a zaisťuje hladké skrutkovanie. Rukoväť bola vyvinutá tak, že sa stará o zdravia užívateľa, pretože znižuje napätie svalov v ruke.

• ergonomická rukoväť • trojzložkový materiál

chromovaná špička, leštený hrot otvor na zavesenie

chromovaná čepeľ, leštený hrot

• ergonomická rukoväť • rukoväť - polypropylén

Väčšia kontaktná plocha s rukou = väčší krútiaci moment

špička: chróm-vanadium-molybdénová oceľ otvor na zavesenie

• ergonomická rukoväť • rukoväť - polypropylén

poniklovaný hrot

špička: chróm-vanadium-molybdénová oceľ otvor na zavesenie

drevená rukovät chromovaná čepeľ, leštený hrot

Ergonomicky tvarovaná rukoväť = ochrana vašej ruky

špička: chróm-vanadium-molybdénová oceľ

materiál: ostrie - chromevanadium

špička s protikoróznou ochranou

ergonomická, dvojzložková, pevná rukovät

rukoväť s točiacou hlavičkou

167


600TBI

602TBI

603VDETBI

Skrutkovač plochý so šesťhranom TBI

Skrutkovač plochý pre elektrotechnický priemysel

Skrutkovač plochý izolovaný BI

• • • • • •

• • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 2380-1,2

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie

a a b

b

D C

D C

L

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čiernené • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • trojzložkový materiál • otvor na zavesenie • vyrobené v súlade s EN60900

a

L

b

axb

C

L

D

C

L

axb

C

L

D

612797

0.4 x 2.5

60

145

2.5

611680

1.0 x 5.5

100

200

5

8

612798

0.4 x 2.5

75

160

2.5

611681

1.2 x 6.5

125

235

6

10

611684

0.5 x 3.0

100

185

3

616437

0.5 x 3.0

100

185

611682

1.2 x 8.0

150

270

7

13

612799

0.5 x 3.0

150

235

3

616438

0.6 x 3.5

100

185

611683

1.6 x 10.0

175

295

8

13

612800

0.6 x 3.5

100

185

3.5

616439

0.8 x 4.0

100

185

612801

0.8 x 4.0

100

185

4

621247$

1.0 x 4.5

125

225

600CS5TBI

611685

0.8 x 4.0

125

210

4

616440

1.0 x 5.5

125

225

Sada skrutkovačov TBI so šesťhranom

612802

0.8 x 4.0

150

235

4

616441

1.2 x 6.5

150

260

612803

0.8 x 4.0

250

335

4

616442

1.2 x 8.0

175

295

612804

1.0 x 5.5

125

225

5.5

621248$

1.6 x 10.0

200

320

616843

1.0 x 5.5

280

380

5.5

611686

1.0 x 5.5

150

250

5.5

603CS6AVT

612805

1.2 x 6.5

150

260

6.5

616844

1.2 x 6.5

280

390

6.5

Sada izolovaných skrutkovačov BI

612806

1.2 x 8.0

175

295

8

616436

axb

C

L

0.4 x 2.5

75

160

602CR 614007

600CS5TBI

Skrutkovač elektrikársky plochý CR

5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100), 600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125), 616TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

600CR

• • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná rukoväť - polypropylén otvor na zavesenie

Skrutkovač plochý CR so šesťhranom • • • • • •

617653

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná rukoväť - polypropylén otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 2380-1,2

603CS6ATVT b

616326

a

D C

L

Sada izolovaných skrutkovačov BI + skúšačka

D C

L

axb

C

L

D

0.4 x 2.5

60

145

2.5 2.5

616327

0.4 x 2.5

75

160

616328

0.5 x 3.0

100

185

3

616329

0.5 x 3.0

150

230

3 3.5

616330

0.6 x 3.5

100

180

616331

0.8 x 4.0

100

190

4

616332

0.8 x 4.0

150

240

4

axb

C

L

D

616333

0.8 x 4.0

250

340

4

616322

1.0 x 5.5

100

200

5

8

616334

1.0 x 5.5

125

225

5.5

616323

1.2 x 6.5

125

235

6

10

616335

1.0 x 5.5

150

250

5.5

616324

1.2 x 8.0

150

270

7

13

616336

1.2 x 6.5

150

250

6.5

616325

1.6 x 10.0

175

295

8

13

616337

1.2 x 8.0

175

285

8

168

6

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100)

a

b

603CS6AVT

617654

603CS6ATVT

6

603VDETBI (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)


603CS6VDETBI Sada izolovaných skrutkovačov TBI

617042

603CS6VDETBI

603VDE

603CS6AVDE

Skrutkovač plochý izolovaný

Sada izolovaných skrutkovačov

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čiernené • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť: polypropylén • otvor na zavesenie • vyrobené v súlade s EN60900

617655

6

(0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), (PH1 x 80, PH2 x 100)

603CS6TVDETBI Sada izolovaných skrutkovačov + tester TBI

6

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100)

a b

603CS6AVDE

C

L

axb

C

L

616470

0.4 x 2.5

75

160

616471

0.5 x 3.0

100

185

616472

0.6 x 3.5

100

185

616473

0.8 x 4.0

100

185

616474

1.0 x 5.5

125

225

616475

1.2 x 6.5

150

260

616476

1.2 x 8.0

175

295

616477

1.6 x 10.0

200

320

603CS6ATVD Sada izolovaných skrutkovačov + skúšačka

603CS6VDE Sada izolovaných skrutkovačov

617043

603CS6TVDETBI

617656

6

603VDETBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

603CS6ATVD

6

603VDE (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

603S50VDETBI

603S50VDE

Sada izolovaných skrutkovačov TBI v stojane

Sada izolovaných skrutkovačov v stojane

617044

603CS6VDE

6

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100)

603CS6TVDE Sada izolovaných skrutkovačov + tester

617046

603S50VDETBI

617047

50

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 613VDETBI (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100), 623VDETBI (PZ1 x 80, PZ2 x 100), 978VDE

617045

603CS6TVDE

6

603VDE (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

603S50VDE

50

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 613VDE (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100), 623VDE (PZ1 x 80, PZ2 x 100), 978VDE

169


605TBI

605CR

605E

Skrutkovač plochý TBI

skrutkovač plochý

• • • • • •

• • • • • •

Skrutkovač plochý elektronický mikro

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 2380-1,2

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná rukoväť - polypropylén otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 2380-1,2

• • • •

materiál: čepeľ - chróm vanádium ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť s antikoróznou ochranou rukoväť s otočnou hlavou

b

a b

D C

L

a

axb

C

L

D

612810

0.4 x 2.5

60

145

2.5

611687

0.4 x 2.5

75

160

2.5

b

axb

D C

C

L

L

D

a

D C

L

axb

C

L

D

608296

0.25 x 1.2

60

153

2.5

608297

0.23 x 1.5

60

153

2.5

608298

0.3 x 1.8

60

153

2.5

608299

0.4 x 2.5

75

168

2.5

608300

0.5 x 3.0

100

193

3

608301

0.5 x 3.0

150

243

3

611688

0.5 x 3.0

80

165

3

616338

0.4 x 2.5

60

145

2.5

608302

0.8 x 4.0

100

193

4

612811

0.5 x 3.0

100

185

3

616339

0.4 x 2.5

75

160

2.5

608303

0.8 x 4.0

150

243

4

611689

0.5 x 3.0

125

210

3

616340

0.5 x 3.0

80

165

3

612812

0.5 x 3.0

150

235

3

616341

0.5 x 3.0

100

185

3

605NI

612813

0.6 x 3.5

75

160

3.5

616342

0.5 x 3.0

150

235

3

Skrutkovač plochý NI

611690

0.6 x 3.5

100

185

3.5

616343

0.6 x 3.5

75

160

3.5

611691

0.6 x 3.5

125

210

3.5

616344

0.6 x 3.5

100

185

3.5 3.5

611692

0.8 x 4.0

100

185

4

616345

0.6 x 3.5

125

210

612814

0.8 x 4.0

125

210

4

616346

0.8 x 4.0

100

185

4

611693

0.8 x 4.0

150

235

4

616347

0.8 x 4.0

125

210

4

612815

0.8 x 4.0

200

285

4

616348

0.8 x 4.0

150

235

4

612816

1.0 x 5.5

100

200

5

616349

0.8 x 4.0

200

285

4

611694

1.0 x 5.5

125

225

5.5

616350

1.0 x 5.5

100

200

5

611695

1.0 x 5.5

150

250

5

616351

1.0 x 5.5

125

225

5

612817

1.2 x 6.5

100

210

6

616352

1.0 x 5.5

150

250

5

612818

1.2 x 6.5

125

235

6

616353

1.2 x 6.5

100

200

6

611696

1.2 x 6.5

150

260

6

616354

1.2 x 6.5

125

225

6

611697

1.2 x 6.5

200

310

6

616355

1.2 x 6.5

150

250

6

611698

1.2 x 8.0

175

295

7

616356

1.2 x 8.0

175

285

7

• • • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ poniklovaná rukoväť: ergonomicky tvarovaná rukoväť - polypropylén otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 2380-1,2

a b

D C

L

612819

1.6 x 8.0

175

295

7

616357

1.6 x 8.0

175

285

7

axb

C

L

611699

1.6 x 10.0

200

320

8

616358

1.6 x 10.0

200

320

8

616419

0.4 x 2.0

60

150

2

611700

2.0 x 12.0

250

370

9

616359

2.0 x 12.0

250

370

9

616420

0.4 x 2.5

75

160

2.5

D

616421

0.5 x 3.0

80

165

3

616422

0.6 x 3.5

100

185

3.5

616423

0.8 x 4.0

100

185

4

616424

1.0 x 5.5

125

225

5

616425

1.2 x 6.5

150

250

6

616426

1.2 x 8.0

175

285

8

616427

1.6 x 10.0

200

320

10

606B5NI Sada skrutkovačov NI

617033

606B5NI

5

605NI (0.4 x 2.0 x 60, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

170


606CS5TBI

607B5NI

607CS7CR

Sada skrutkovačov TBI

Sada skrutkovačov NI

Sada skrutkovačov CR

616320

617037

617026 606CS5TBI

5

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607B5NI

5

605NI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615NI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7CR

7

605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

606CS5CR

607CS5TBI

607PB8TBI

Sada skrutkovačov CR

Sada skrutkovačov TBI

Sada skrutkovačov TBI v plastovom boxe

617017

611985

606CS5CR

5

605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607CS5TBI

5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

606CS5E

607CS7E

Sada elektronických skrutkovačov v kartóne

Sada elektronických skrutkovačov v kartóne 621445$ 607PB8TBI

8

602TBI (0.5 x 3.0), 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 981PBM2

607PB9TBI 620960 620959

606CS5E

5

607CS7E

7

Sada skrutkovačov TBI v plastovom boxe

605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100), 615E (PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80)

605E (0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100)

607B5CR

607CS7TBI

Sada skrutkovačov CR

Sada skrutkovačov TBI

621419$ 607PB9TBI 611986 617021

607B5CR

5

605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7TBI

7

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

9

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 981PBM2

171


607S50CR

608CS5CR

609CS5TBI

Sada skrutkovačov CR v stojane

Sada skrutkovačov CR

Sada skrutkovačov TBI

617028

611987

608CS5CR

5

615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

617027

607S50CR

50

609CS5TBI

5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100)

608CS5NI

609CS7CR

Sada skrutkovačov NI

Sada skrutkovačov CR

605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625CR (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 978BICR

607S50E Sada elektronických skrutkovačov v stojane 617030 617041

608CS5NI

5

607S50E

7

605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 625CR (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100, PZ 3 x 150)

615NI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 625NI (PZ 2 x 100)

609953

609CS7CR

608CS5E

612CR

Sada elektronických skrutkovačov v kartóne

Skrutkovač elektrikársky krížový CR • • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná rukoväť - polypropylén otvor na zavesenie

50

605E (0.25 x 1.2 x 60, 0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100), 615E (PH 000 x 60, PH 00 x 60, PH 1 x 80), 625E (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80), 978E

607S50TBI

620962

Sada skrutkovačov TBI v stojane

612000

607S50TBI

5

D

615E (PH 000 x 60, PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80), 625E (PZ 0 x 60)

C

L

C

L

D

608CS5TBI

616360

PH 1

280

365

4.5

Sada skrutkovačov TBI

616361

PH 2

200

300

6

616362

PH 2

280

380

6

50

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 978BICR

172

608CS5E

612326

608CS5TBI

5

615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 625TBI (PZ 2 x 100)


613VDETBI

615TBI

615NI

Skrutkovač krížový izolovaný BI

Skrutkovač krížový (PH) TBI

Skrutkovač krížový NI

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čiernené • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • trojzložkový materiál • otvor na zavesenie • vyrobené podľa ISO 8764-1,2 a EN 60900

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ chromovaná, čiernená • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • trojzložkový materiál • otvor na zavesenie • vyrobené podľa ISO 8764-1,2

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ poniklovaná • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť - polypropylén • otvor na zavesenie • vyrobené podľa ISO 8764-1,2

D

D

C

C

L

C

L

C

L

L

C

L

D

C

L

611701

PH 0

60

145

3

616428

PH 0

60

145

D 3

611702

PH 1

80

180

4.5

616429

PH 1

80

165

4.5

611703

PH 1

200

300

4.5

616430

PH 2

100

200

6

611704

PH 2

100

210

6

616431

PH 3

150

260

8

611705

PH 2

150

260

6

616443

PH0

60

145

611706

PH 2

200

310

6

616TBI

616444

PH1

80

180

611707

PH 3

150

270

8

611708

PH 4

200

320

10

Skrutkovač krížový (PH) TBI so šesťhranom

616445

PH2

100

210

616446

PH3

150

270

616447

PH4

200

320

615CR Skrutkovač krížový CR

613VDE Skrutkovač krížový izolovaný • čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čiernené • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť: polypropylén • otvor na zavesenie • vyrobené podľa ISO 8764-1,2 a EN 60900

• • • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná rukoväť - polypropylén otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 8764-1,2

• • • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 8764-1,2

D C

D C

C

L

C

L

L

C

L

D

C

L

D

611709

PH 1

80

180

4.5

8

616363

PH 0

60

145

3

611710

PH 2

100

210

6

10

616364

PH 1

80

165

4.5

611711

PH 3

150

270

8

13

616365

PH 1

200

285

4.5

616366

PH 2

100

200

6

616CR

616367

PH 2

150

250

6

616368

PH 3

150

260

8

Skrutkovač krížový CR so šesťhranom

616369

PH 4

200

320

10

616478

PH0

60

145

615E

616479

PH1

80

165

Skrutkovač krížový (PH) elektronický mikro

616480

PH2

100

200

616481

PH3

150

260

L

• • • •

• • • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná rukoväť - polypropylén otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 8764-1,2

materiál: čepeľ - chróm vanádium ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť s antikoróznou ochranou rukoväť s otočnou hlavou

D C

D L

C

C

L

D

L

608304

PH 000

60

153

2.5

C

L

D

608305

PH 00

60

153

2.5

616370

PH 1

80

180

4.5

8

608306

PH 0

60

153

3

616371

PH 2

100

210

6

10

608307

PH 1

80

173

4.5

616372

PH 3

150

270

8

13

173


616W Skrutkovač krížový (PH) so šesťhranom a drevenou • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: drevená vyrobené podľa ISO 8764-1,2

620TBI

620CS6VDETBI

Skrutkovač IMBUS flexi TBI

Sada izolovaných skrutkovačov IMBUS TBI

• • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie

D

617048

C

D C

602817

PH 2

L

C

L

D

100

200

6

10

L

620CS6VDETBI

2.5 - 8 / 6

620VDETBI (2.5, 3, 4, 5, 6, 8)

C

L

D

611715

2

65

150

3

620/1CR

611716

2.5

75

160

3

611717

Skrutkovač IMBUS CR

3

75

160

3.5

611718

4

100

200

5

611719

5

100

210

6

611720

6

125

245

7

611721

8

150

270

10

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čiernený • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť - polypropylén • otvor na zavesenie

617TBI 620CR

Skrutkovač krížový (PZ) so šesťhranom

Skrutkovač IMBUS flexi CR

• • • • • •

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ chromovaná, čiernená • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť - polypropylén • otvor na zavesenie

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 8764-1,2

C

D C

D C

L

C

L

D

611712

PZ 1

80

180

4.5

8

611713

PZ 2

100

210

6

10

611714

PZ 3

150

270

8

13

617W Skrutkovač krížový (PZ) so šesťhranom a drevenou • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: drevená vyrobené podľa ISO 8764-1,2

L

C

603468

174

PZ 2

L

C

L

D

100

210

6

10

C

L

617128

2

60

145

617129

2.5

60

145

617130

3

75

160

617131

4

75

160

617132

5

85

185

617133

6

95

205

C

L

D

617134

8

105

215

616373

2

60

145

3

617135

3/32”

60

145

616374

2.5

60

145

3

617136

7/64”

60

145

616375

3

70

155

3.5

617137

1/8”

75

160

616376

4

100

185

5

617138

9/64”

75

160

616377

5

100

200

6

617139

5/32”

85

170

616378

6

100

210

7

617140

3/16”

85

185

617141

7/32”

85

185

620VDETBI

617142

1/4”

95

205

Skrutkovač IMBUS izolovaný BI PZ

617143

5/16”

105

215

617144

3/8”

115

235

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čiernené • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • trojzložkový materiál • otvor na zavesenie • vyrobené v súlade s EN60900

C

D

L

L

C

L

616448

2.5

75

160

616449

3

75

175

616450

4

75

175

616451

5

75

185

616452

6

100

210

616453

8

100

210


621TBI

621VDETBI

621CS7CR

Skrutkovač torx (TX) TBI

Skrutkovač TORX izolovaný BI PZ

Sada skrutkovačov CR s TX-profilom

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ chromovaná, čiernená • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • trojzložkový materiál • otvor na zavesenie

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čiernené • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • trojzložkový materiál • otvor na zavesenie • vyrobené v súlade s EN60900

617031

621CS7CR

TX 10 - TX 40 / 7

621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40) C

D C

L

L

621E

C

L

C

L

D

616454

TX 10

60

140

611722

TX 6

60

145

3

616455

TX 15

80

180

611723

TX 7

60

145

3

616456

TX 20

80

180

611724

TX 8

60

145

3

616457

TX 25

80

180

611725

TX 9

60

145

3

616458

TX 27

100

210

611726

TX 10

80

165

3

616459

TX 30

100

210

611727

TX 15

80

165

3

611728

TX 20

100

185

4

611729

TX 25

100

200

4.5

611730

TX 27

115

215

5.5

611731

TX 30

115

225

6

611732

TX 40

130

250

7

611733

TX 45

130

250

8

Skrutkovač torx (TX) elektronický mikro • • • •

materiál: čepeľ - chróm vanádium ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť s antikoróznou ochranou rukoväť s otočnou hlavou

621CS6VDETBI Sada izolovaných skrutkovačov TORX TBI

D C

L

C

L

D

604546

TX 4

60

153

3

621CS7TBI

604547

TX 5

60

153

3

Sada skrutkovačov TBI s TX profilom

608310

TX 6

60

153

3

608311

TX 7

60

153

3

608312

TX 8

60

153

3

608313

TX 9

60

153

3

608314

TX 10

60

153

3

608315

TX 15

60

153

3.5

608316

TX 20

80

173

4

617049

621CS6VDETBI

TX 10 - TX 30 / 6

621VDETBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30)

621CR

612300

621CS7TBI

TX 10 - TX 40 / 7

Skrutkovač CR s TX-profilom

621/1TBI

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ chromovaná, čiernená • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť - polypropylén • otvor na zavesenie

Skrutkovač torx (TX) s otvorom TBI • • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621CS7E

D

Sada elektronických skrutkovačov v kartóne

620961

621CS7E

TX 6 - TX 20 / 7

621E (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20)

C

L

C

L

D

616379

TX 6

60

145

3

616380

TX 7

80

165

3

616381

TX 8

80

165

3

D C

L

616382

TX 9

80

165

3

C

L

616383

TX 10

80

165

3

611734

TR 10

80

165

3

616384

TX 15

80

165

3.5

611735

TR 15

80

165

3.5

616385

TX 20

100

185

4

611736

TR 20

100

185

4

616386

TX 25

100

185

4.5

611737

TR 25

100

200

4.5

616387

TX 27

115

215

5.5

611738

TR 27

115

215

5.5

616388

TX 30

115

215

6

611739

TR 30

115

225

6

616389

TX 40

130

240

7

611740

TR 40

130

250

7

D

175


621/1CS7TBI

623VDETBI

625TBI

Sada skrutkovačov TBI s TX profilom a otvorom

Skrutkovač krížový izolovaný BI PZ

Skrutkovač krížový (PZ) TBI

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čiernené • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • trojzložkový materiál • otvor na zavesenie • vyrobené podľa ISO 8764-1,2 a EN 60900

• • • • • •

612308

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 8764-1,2

621/1CS7TBI TR 10 - TR 40 / 7 621/1TBI (TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

622TBI Skrutkovač štvorhranný TBI • • • • •

D

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie

C C

616460

PZ0

L

L

C

L

C

L

611741

PZ 0

60

145

D 3

60

145

611742

PZ 1

80

180

4.5

616461

PZ1

80

180

611743

PZ 2

100

210

6

616462

PZ2

100

210

611744

PZ 3

150

270

8

616463

PZ3

150

270

625CR

D C

L

C

L

D

90

175

4

612807

SQ 1

612808

SQ 2

100

200

5.5

612809

SQ 3

100

200

5.5

622CR

623VDE

Skrutkovač krížový CR PZ

Skrutkovač krížový izolovaný PZ

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ chromovaná, čiernená • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť - polypropylén • otvor na zavesenie • vyrobené podľa ISO 8764-1,2

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čiernené • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť: polypropylén • otvor na zavesenie • vyrobené podľa ISO 8764-1,2 a EN 60900

Skrutkovač štvorhranný CR • čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ chromovaná, čiernená • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť - polypropylén • otvor na zavesenie

D C

D C

L

C

L

L

C

L

C

L

C

L

D

616482

PZ0

60

145

616393

PZ 0

60

145

3

PZ1

80

165

616394

PZ 1

80

165

4.5

D

616390

SQ 1

90

175

4

616483

616391

SQ 2

100

200

5.5

616484

PZ2

100

200

616395

PZ 2

100

200

6

616392

SQ 3

100

200

5.5

616485

PZ3

150

260

616396

PZ 3

150

260

8

176


625E

626CR

627CR

Skrutkovač krížový (PZ) elektronický

Skrutkovač krížový krátky CR

Skrutkovač plochý krátky CR

• • • •

• • • • • •

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ chromovaná, čiernená • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť - polypropylén • otvor na zavesenie • vyrobené podľa ISO 2380-1,2

materiál: čepeľ - chróm vanádium ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť s antikoróznou ochranou rukoväť s otočnou hlavou

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná rukoväť - polypropylén otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 8764-1,2

D C

a

L

C

L

D

608308

PZ 0

60

153

3

608309

PZ 1

80

173

4.5

D

b

C

L

D C

625NI

L

axb

C

L

616399

0.8 x 4.0

25

85

D 4

C

L

D

616400

1.0 x 5.5

25

85

5.5

616401

1.2 x 6.5

25

85

6.5

Skrutkovač krížový NI PZ

616397

PH 1

25

85

4.5

• • • • • •

616398

PH 2

25

85

6

627TBI

Skrutkovač krížový (PH) krátky TBI

Skrutkovač plochý krátky TBI

• • • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ poniklovaná rukoväť: ergonomicky tvarovaná rukoväť - polypropylén otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 8764-1,2

628TBI

• • • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 2380-1,2

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 8764-1,2

D C

L

C

L

D

616432

PZ 0

60

145

3

616433

PZ 1

80

165

4.5

616434

PZ 2

100

200

6

616435

PZ 3

150

260

8

D C a

C

626TBI Skrutkovač krížový (PH) krátky TBI • • • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie vyrobené podľa ISO 8764-1,2

C

L

612836

PZ 0

25

87

3

617093

PZ 0

35

97

3.0

D

b

L

L

D

axb

C

L

D

612837

PZ 1

25

87

4.5

612832

0.6 x 3.5

25

87

3.5

617094

PZ 1

35

97

4.5

617089

0.6 x 3.5

35

97

3.5

612838

PZ 2

25

87

6

612833

0.8 x 4.0

25

87

4

617095

PZ 2

35

97

6.0

617090

0.8 x 4.0

35

97

4.0

612834

1.0 x 5.5

25

87

5.5

628CR

617091

1.0 x 5.5

35

97

5.5

Skrutkovač krížový krátky CR • čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ chromovaná, čiernená • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť - polypropylén • otvor na zavesenie • vyrobené podľa ISO 8764-1,2

612835

1.2 x 6.5

25

87

6.5

617092

1.2 x 6.5

35

97

6.5

D C

L

C

L

612829

PH 0

25

87

D 3

617086

PH 0

35

97

3.0

612830

PH 1

25

87

4.5

D C

L

617087

PH 1

35

97

4.5

C

L

D

612831

PH 2

25

87

6

616402

PZ 1

25

85

4.5

617088

PH 2

35

97

6.0

616403

PZ 2

25

85

6

177


629TBI

629VDETBI

Skrutkovač hlavicový TBI • • • • • •

čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ čepeľ chromovaná, čiernená rukoväť: ergonomicky tvarovaná trojzložkový materiál otvor na zavesenie vyrobené podľa DIN 3125

C

L

D

Skrutkovač hlavicový izolovaný BI PZ

616413

12

125

245

9

616414

13

125

245

9

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • trojzložkový materiál • otvor na zavesenie • vyrobené v súlade s EN60900

616415

14

125

245

9

616416

15

125

245

9

616417

16

125

245

9

616418

17

125

245

9

629CS7CR Sada hlavicových skrutkovačov CR

C

L

D C

L

616464

5.5

C

L

125

225

C

L

D

616465

6

125

225

612820

4

125

225

5

616466

7

125

235

612821

4.5

125

225

5

621429$

7/35

135

245

611746

5

125

235

5

616467

8

125

235

612672

5.5

125

235

6

616468

10

125

235

611747

6

125

235

6

616469

13

125

245

611748

7

125

245

6

611749

8

125

245

7

611750

9

125

245

8

611751

10

125

245

8

611752

11

125

245

8

611753

12

125

245

9

611754

13

125

245

9

612825

14

125

245

9

612826

15

125

245

9

612827

16

125

245

9

612828

17

125

245

9

617032

629CS7CR

6 - 17 / 7

629CR (6, 8, 10, 12, 13, 14, 17)

629CS6VDETBI

629E

Sada izolovaných hlavicových skrutkovačov TBI

Hlavicový skrutkovač Electronic • materiál: čepeľ - chróm vanádium • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť • rukoväť s otočnou hlavou

629CS5TBI Sada hlavicových skrutkovačov BI

617050

629CS6VDETBI

5.5 - 13 / 6

D

629VDETBI (5.5, 6, 7, 8, 10, 13)

C

629CR 618903

Skrutkovač hlavicový CR • čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ chromovaná, čiernená • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť - polypropylén • otvor na zavesenie • vyrobené podľa DIN 3125 612318

629CS5TBI

2.5

L

C

L

D

60

153

4.5

618904

3

60

153

4.5

618905

3.2

60

153

4.5

618906

3.5

60

153

4.5

618907

4

60

153

4.5

618908

5

60

153

4.5

618909

5.5

60

153

4.5

6 - 13 / 5

630VDE

629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

Skúšačka 220 - 250V • rozmer 140 s klipom D C

178

L

C

L

616404

4

125

225

D 5

616405

4.5

125

225

5

616406

5

125

225

5

616407

5.5

125

225

6

616408

6

125

225

6

616409

7

125

235

6

C

L

616410

8

125

235

7

axb

C

L

616411

10

125

235

8

617659

0.5 x 3.0

60

140

616412

11

125

235

8

617660

0.6 x 3.5

90

180


631

635

635PZ

Autoskúšačka 6-12/24V

Rukoväť s račňou

• Skúšajte len overené inštalácie do 12V prípadne 24V • Použitie na iné účely alebo iné napätia môže ohroziť váš život. • Výrobok nie je určený na sieťové napätie.

• rukoväť - polypropylén • rukoväť môže byť použitá so všetkými 6-hrannými skrutkovacími čepeľami • ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje maximálny krútiaci moment • rýchlejšia a bezpečnejšia výmena skrutkovacích čepelí • presné a rýchle skrutkovanie v oboch smeroch • možnosť zaistenia račne

Skrutkovacia čepeľ obojstranná krížová PZ pre 635 • materiál: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • farebné označenie skrutkovacích čepelí pre rýchle rozlíšenie

L

L 618860

PZ 1 - PZ 2

150

6

618861

PZ 2 - PZ 3

150

6

B

L

C

L

axb

C

618851

L

601688

6 - 12

0.5 x 3.0

60

140

601689

6 - 24

0.6 x 3.5

90

180

6

B

L

85

100

• materiál: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • farebné označenie skrutkovacích čepelí pre rýchle rozlíšenie • flexi typ umožňuje prácu pod 25° uhlom

635SL Skrutkovacia čepeľ obojstranná plochá pre 635

631B auto-elektro-tester 6 - 12/24 V • Nevyhnutné náradie v každej automobilovej dielni • Bezpečný povrch špičky skúšačky zabezpečuje ochranu pred zranením užívateľa • Použitie pre kontrolu elektrických inštalácií 6-24V v automobiloch. • Použitie: • Zapojte klip na hocijaký povrchový bod • Prepichnite káblovú izoláciu so špičkou skúšačky, aby ste našli živý vodič. • Ťahajte skúšačku pozdĺž vodiča až kým skúšačka neprestane svietiť, čo znamená, že vodič je poškodený. • Použitie na iné účely alebo iné napätia môže ohroziť váš život. • Výrobok nie je určený na sieťové napätie.

• materiál: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • farebné označenie skrutkovacích čepelí pre rýchle rozlíšenie

L

L L

618862

2.5 - 2.5

150

618863

3-3

150

618852

0.6 x 3.5 - 0.8 x 4.5

150

6

618864

4-4

150

618853

0.8 x 4.0 - 1.0 x 6.0

150

6

618865

5-5

150

618854

1.0 x 5.5 - 1.2 x 6.5

150

6

618866

6-6

150

L

635SLPH

635TX

Skrutkovacia čepeľ obojstranná kombinovaná plochá-krížová pre 635

Skrutkovacia čepeľ obojstranná TORX pre 635

• materiál: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • farebné označenie skrutkovacích čepelí pre rýchle rozlíšenie

• materiál: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • farebné označenie skrutkovacích čepelí pre rýchle rozlíšenie

L

D

L

C

619856

635HX Skrutkovacia čepeľ obojstranná kombinovaná IMBUS-IMBUS flexi pre 635

6 - 24

L

C

D

L

12

1.8

110

L L

633 Magnetizér - demagnetizér

618867

TX 6 - TX 8

150

6

618855

0.8 x 4.0

PH 1

150

6

618868

TX 7 - TX 9

150

6

618856

1.0 x 6.0

PH 2

150

6

618869

TX 10 - TX 15

150

6

618857

1.2 x 6.5

PH 3

150

6

618870

TX 20 - TX 25

150

6

618871

TX 30 - TX 40

150

6

635PH

• materiál: ABS • modrá farba

Skrutkovacia čepeľ obojstranná krížová pre 635 • materiál: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • farebné označenie skrutkovacích čepelí pre rýchle rozlíšenie

635Bits Skrutkovacia čepeľ obojstranná pre bity pre 635 • materiál: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • s magnetom

B B

L

A

D L

L 612866

B

A

618858

52

30

618859

PH 1 x PH 2

150

6

PH 2 x PH 3

150

6

618872

1/4” (6.3)

D

L

12

164

6

179


635Soc

636A

637PZ

Skrutkovacia čepeľ obojstranná pre hlavice 1/4“ pre 635

Skrutkovač dvojstranný

Skrutkovač vyhnutý dvojstranný krížový PZ

• S 2 hrotmi PH2-PH3 a 0, 8x4, 0 - 1, 2x7, 0

• • • •

• materiál: chróm-vanádium-molybdénová oceľ

L

D b

L 618873

1/4”

164

axb

L

L1

D

L

615049 PH 2 PH 3 0.8 x 4.0 1.2 x 7.0 180 7

Sada obojstranných skrutkovačov s račňovou rukoväťou

L

L1

637SL

618783

PZ 1 - PZ 2

125

20

Skrutkovač vyhnutý dvojstranný plochý

618784

PZ 2 - PZ 3

150

29

618785

PZ 3 - PZ 4

200

35

• • • •

stredová rukoväť z nárazuvzdorného plastu pre prácu v stiesnených priestoroch čiernený vyrobené podľa DIN 5200

L1

619967

b

D

L

axb

635PB

a

a

6

stredová rukoväť z nárazuvzdorného plastu pre prácu v stiesnených priestoroch čiernený vyrobené podľa DIN 5208

635PB

6

635 (100), 635SL (0.8 x 4.0 - 1.0 x 6.0), 635PH (PH 1 x PH 2), 635PZ (PZ 1 - PZ 2), 635TX (TX 20 - TX 25, TX 30 - TX 40), 981PBM1

L

L

L

L1

618773

0.6 x 3.5

90

12

618774

0.8 x 4.0

100

13

618775

1.0 x 5.5

125

16

639B

618776

1.2 x 6.5

125

20

Rysovacia ihla s 90° čepeľou

618777

1.2 x 8.0

150

25

618778

1.6 x 10.0

175

33

618779

2.0 x 12.0

200

37

636

637PH

Skrutkovač dvojstranný

Skrutkovač vyhnutý dvojstranný krížový

• čepeľ: chróm-vanádium-molybdénová oceľ • čepeľ poniklovaná • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • rukoväť - polypropylén

639A Rysovacia ihla s rovnou čepeľou

• • • •

L 617773

165

L

stredová rukoväť z nárazuvzdorného plastu pre prácu v stiesnených priestoroch čiernený vyrobené podľa DIN 5208

L 617774

165

639C Rysovacia ihla s 2x zahnutou čepeľou

L L1 b

a

D L

axb 608922

1.0 x 6.0

PH 2

a

L

L

b

L

L1

617775

165

618780

PH 1 - PH 2

125

20

L

D

618781

PH 2 - PH 3

150

29

639D

140

6

618782

PH 3 - PH 4

200

35

Rysovacia ihla s 2x zahnutou malou čepeľou

L

L 617776

180

165


639PB

640/6HSPB

641/6HSPB

Sada rysovacích ihiel

Sada priebojníkov v plastovom boxe

Sada vyrážačov kolíkov s rukoväťou v plastovom boxe

619999

620066

617777

639PB

4

639A, 639B, 639C, 639D

640/6

6

640/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1

Priebojník • • • • •

640/6HSPB

Materiál: chróm-vanádium celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobené podľa DIN 6458

641/6HSPB

641/6

642/6

Vyrážač kolíkov

Jamkovač

• • • • •

• • • • •

Materiál: chróm-vanádium celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobené podľa DIN 6450

2-8/6

641/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1

Materiál: chróm-vanádium celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobené podľa DIN 7250

D L

D

D

L

601702

1

120

601703

2

120

601704

3

120

601705

4

601706

5

601707

L

D L

D

L

601711

2

115

D

L

601712

3

150

601724

3

100

120

601713

4

150

601725

4

120

120

601714

5

150

601726

5

120

6

120

601715

6

150

602665

7

120

601716

7

150

642A

601708

8

120

601717

8

150

601709

10

120

601719

Automatický jamkovač

10

150

• • • • •

640/6HS

641/6HS

Priebojník s rukoväťou

Vyrážač kolíkov s rukoväťou

• • • • • •

• • • • • •

Materiál: chróm-vanádium celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa DIN 6458

strojová oceľ samoúderný mechanizmus, aktivovaný tlakom vymeniteľný hrot, tvrdený nastaviteľná sila poniklovaný

Materiál: chróm-vanádium celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa DIN 6450

L

L 616810

125

D

D

L

L

619752

60 - 130

D

642.1A L

D

L

2

120

619759

2

150

619760

3

150

619753

3

120

619754

4

120

619761

4

150

619755

5

120

619762

5

150

619756

6

120

619763

6

150

619757

8

120

619764

8

150

hrot pre 642A

616811

181


642/6HS

645

646

Jamkár s chráničom

Sada sekáčov, priebojníkov a jamkovačov

Sada priebojníkov a jamkovačov

• • • • • •

Materiál: chróm-vanádium celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť vyrobené podľa DIN 7250

D L

D

L

620117$

4

120

620118$

5

120

642LPB Raznice - abeceda • materiál: karbónová nástrojová oceľ • povrchová úprava: antikorózne olejovaný • Sada 27 ks razníc od A po Z

620944$

4

620945$

6

620946$

8

620947$

10

642NPB Raznice - čísla • materiál: karbónová nástrojová oceľ • povrchová úprava: antikorózne olejovaný • Sada 9 ks s číslami od 0 po 9

620940$

4

620941$

6

620942$

8

620943$

10

182

601739

645

6

640/6 (2, 4, 6), 642/6 (3), 660/6A (125), 670/6A (125)

601737

646

6

640/6 (2, 3, 4, 5, 6), 642/6 (3)


646A

650.2/6

651.3/7

Sada priebojníkov a jamkovačov

Sekáč ostrý SDS plus

Sekáč žliabkový SDS max

D SDS max.

L D

620178$ 646A

616832

3

b

SDS-plus

L

L

D

250

14

616842

L

D

b

300

18

26

640/6 (4), 642/6 (3, 4)

647

650.3/6

651.4/7

Sekáč žliabkový SDS plus

Sekáč plochý široký SDS max

Sada vyrážačov kolíkov

D

SDS-plus

L

616833

601738

647

6-8/6

641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8)

L

D

b

16

22

L

D

b

300

18

80

650.4/6

660/6 Sekáč plochý • • • • • •

647A Sada vyrážačov kolíkov

620176$ 647A

616841

Sekáč plochý široký SDS plus

616834

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobneé podľa DIN 6453

D SDS-plus

L

L

D

b

250

16

40

b

B L

a

651.1/7

3

641/6 (3, 4, 5)

SDS max.

L

250

b

D

b

b

Sekáč plochý SDS max

L

axb

B

604267

100

9 x 14

15

647B

601732

150

11 x 17

18

Sada vyrážačov kolíkov

604242

175

12 x 20

21

601733

200

13 x 23

24

601734

250

13 x 23

25

b

620177$ 647B

D SDS max.

L

L

D

b

660/6HS

616835

280

18

25

616836

400

18

25

Sekáč plochý s chráničom

616837

600

18

25

6 - 10 / 3

651.2/7

641/6 (6, 8, 10)

Sekáč ostrý SDS max

650.1/6

• • • • • •

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobneé podľa DIN 6453

Sekáč plochý SDS plus

D SDS max.

b

L

b

616831

D

L

SDS-plus

L

L

D

616838

280

18

L

D

b

616839

400

18

250

14

20

616840

600

18

B

a

608484

L

axb

B

250

13 x 23

25

183


660/6A

666/6A

670/6

Sekáč kamenársky

Sekáč plochý, široký

Sekáč krížny

• • • • • •

• • • • •

• • • • • •

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobené podľa DIN 7254

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný

b

B L

a

603477

B

L

axb

B

240

7 x 26

26 b

L

L

B

125

10

12

608492

250

16

23

608493

300

18

26

608494

350

18

26

608495

400

20

30

608496

500

20

30

B L

666/6AHS

608554

a

Sekáč plochý, široký s chráničom • • • • •

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný

L

axb

B

601747

150

11 x 6

17

601748

200

12 x 8

20

601749

250

13 x 9

23

670/6HS Sekáč krížny s chráničom

660/6AHS Sekáč kamenársky s chráničom • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobené podľa DIN 6541

b

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobené podľa DIN 7254

• • • • • •

B L

a

608503

L

axb

B

240

7 x 26

26

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobené podľa DIN 6541

667/6A Sekáč plochý, široký s chráničom • • • • •

B

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný

b

L a

L

L

608485

B

608497

250

16

23

608498

300

18

26

608499

350

18

26

665/6A

b

axb

B

13 x 9

23

670/6A

L

Sekáč ostrý L

axb

B

250

13 x 23

50

667/6AHS

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný

L 250

B

a

608671

Sekáč elektrikársky • • • • •

B

Sekáč plochý, široký s chráničom • • • • •

• • • • • •

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobené podľa DIN 7256

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný

L

L B b

L

B L

a

L 250

8

10

608501

250

10

10

184

609286

125

604174

250

16

608486

300

18

10

608487

350

18

L

axb

B

604903

400

20

250

13 x 23

50

608488

500

20

B

608500

608555


670/6AHS Sekáč plochý, široký s chráničom • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium kované celý kalený a tvrdený špička indukčne tvrdená povrchová úprava: lakovaný vyrobené podľa DIN 7256

L

L 608489

250

16

608490

300

18

608491

350

18

671HS Univerzálna rukoväť pre sekáče

608672

675 Sada sekáčov, priebojníkov a jamkovačov v kovovom stojane

611998

675

100

640/6 (2, 3, 4, 5, 6), 641/6 (2, 4, 5, 6, 8), 642/6 (4, 5), 660/6 (100, 150, 200, 250, 175), 670/6 (150, 200, 250), 980F

675A Sada sekáčov v kovovom stojane

611997

675A

40

666/6A (240), 670/6A (125, 250, 300), 660/6A (125, 250, 300), 667/6A (250), 980G

185


Sťahováky

Sťahováky s dvomi nastavitelnými ramenami

Sťakováky s tromi nastavitelnými ramenami

Ďalšie sťahováky

Jednoduché použitie

Extra trvanlivosť

Sťahovacie systémy Unior umožňujú bezpečné a efektívne

Sťahováky Unior, prístupné s dvomi, tromi alebo piatimi

odstránenie ložísk, objímok a reťazových kolies. Všetky

nastaviteľnými ramenami, s posuvným kladivom alebo

sťahováky sa jednoducho používajú, sú pružné a majú

sťahovacím skľučovadlom alebo v niekoľkých iných verziách

extrémne dlhú životnosť.

sú vyrobené z karbónovej nástrojovej ocele. Špeciálny postup kovania zaručuje ich extra trvanlivosť.

Charakteristické znaky stahovákov Unior leštený povrch kalená a tvrdená skrutka materiál: karbonová nástrojová ocel ramená nastavitelné v dvoch polohách stupnované kalenie povrchová úprava: pozinkované

186

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

• • • • • •

é ru

ko v ä t e -

ch

r


680/5

681/5

682/5MS

Sťahovák s dvomi nastaviteľnými ramenami

Sťahovák s dvomi posuvnými ramenami

Sada sťahovákov s tromi nastaviteľnými ramenami

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované, tvrdené a temperované, povrchová úprava: pozinkované ramená nastaviteľné v dvoch polohách pákové čeľuste presne zapadajú do demontovaných častí

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované, tvrdené a temperované, povrchová úprava: pozinkované mohutná konštrukcia pre prácu vo veľkom zaťažení pomocou otočných ramien je možné sťahovák použiť na vonkajšie aj vnútorné sťahovanie

612656

682/5MS

4

L max.

Lmax.

682/5 (90 x 90, 160 x 130, 230 x 190, 300 x 250), 980P3

683/2 D1

Sťahovák s dvomi posuvnými ramenami

D2

D max.

B

D1

D2

L

L

D

601765

300 280 70 - 220 110 - 260 150

612603

0

90

90

601766

400 450 110 - 360 190 - 450 200

601762

1

160

130

601763

2

230

190

682/5

601764

3

300

250

Sťahovák s tromi nastaviteľnými ramenami

680/5MS

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované, tvrdené a temperované, povrchová úprava: pozinkované ramená nastaviteľné v dvoch polohách pákové čeľuste presne zapadajú do demontovaných častí Lmax.

Sada sťahovákov s dvomi nastaviteľnými ramenami

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • kované, tvrdené a temperované, • povrchová úprava: podla normy EN12540, skrutka kalená • pákové čeľuste presne zapadajú do demontovaných častí

D1

D2

L max.

615076

L

680/5MS

4

680/5 (90 x 90, 160 x 130, 230 x 190, 300 x 250), 980P2

L

D1

D2

90

65

50 - 90

615077

90

90

90

50 - 110

615078

130

140

130

80 - 140

615079

180

140

180

80 - 180

615080

250

195

250

130 - 250

615081

350

195

350

130 - 350

683/2MS

D max.

612655

60

D

612604

0

90

90

601767

1

160

130

601768

2

230

190

601769

3

300

250

Sada sťahovákov s dvomi posuvnými ramenami

615082

683/2MS

6

683/2 (60, 90, 130, 180, 250, 350), 980P2S

187


685/5

687/5

702/5MH

Univerzálny sťahovák s posuvným kladivom

Sťahovák s piatimi nastaviteľnými ramenami

Svorka nastaviteľná

• • • • • • •

• • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ čeľuste kované, kalené a tvrdené špičky indukčne kalené povrchová úprava: pozinkované použitie na neprístupných miestach v sade s ramenami pre malé aj veľké rozmery ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť

D2 D1

L

D1 601771

max.

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované, tvrdené a temperované, povrchová úprava: pozinkované mohutná konštrukcia pre prácu vo veľkom zaťažení

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ tvrdená a temperovaná povrchová úprava: zinkovaná určené pre drevársky stavebný priemysel kovová rukoväť

L

D2

L

30 - 80 120 - 180

L

125

C

A

600

686/5 Sťahovák guľových čapov

D

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované, tvrdené a temperované, povrchová úprava: pozinkované pre automobily

L

max.

• • • •

B

D max.

D

max.

A

B

608433

120

100

330

L

155

25

608434

160

100

370

155

25

608435

200

100

410

155

25

608436

250

100

460

155

25

L

D

608360

300

120

550

180

35

120

47

608437

400

120

650

180

35

608438

500

120

750

180

35

701

608439

600

120

850

180

35

Listové mierky

608440

800

120

1050

180

35

• certifikát zhody a garancie • nehrdzavejúca oceľ

608441

1000

120

1250

180

35

602848

702/5WH

D

Svorka nastaviteľná

L

601772

C

Lmax.

D

L

16

260

• • • • •

601896

0.05 - 0.5

8

601897

0.05 - 1

13

601898

0.05 - 1

20

materiál: karbónová nástrojová oceľ tvrdená a temperovaná povrchová úprava: zinkovaná určené pre drevársky stavebný priemysel drevená rukoväť, lakovaná

686/5A Sťahovák guľových čapov

701A

• • • •

Závitové listové mierky

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované, tvrdené a temperované, povrchová úprava: pozinkované pre kamióny

• • • • •

certifikát zhody a garancie nehrdzavejúca oceľ pre vonkajšie aj vnútorné závity metrický závit: 0, 4 - 7 (28 mierok) Whitworthov závit: 4 - 62 (20 mierok)

A

L

602369

188

D

L

18

260

616706

48

B

Dmax.

D

D

C

C

L max.

A

B

601783

120

100

330

L

155

25

601784

160

100

370

155

25

601785

200

100

410

155

25

601786

250

100

460

155

25

601787

300

120

550

180

35

601788

400

120

650

180

35

601789

500

120

750

180

35

601790

600

120

850

180

35

601791

800

120

1050

180

35

601792

1000

120

1250

180

35


703/5MH Svorka nastaviteľná, univerzálna • • • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ tvrdená a temperovaná povrchová úprava: zinkovaná určené pre drevársky stavebný priemysel kovová rukoväť pre vonkajšie a vnútorné použitie

B

C

A D

608230

704/5

705/5AMH

Rýchloupínacia svorka

Mohutná priemyselná svorka

• silné a spoľahlivé uchopenie je dosiahnuté s minimálnym úsilím • Vreteno má valcový závit na ľahký posuv a maximálnu upínaciu silu • klzné čeľuste sú kované, tvrdené, kalené a galvanicky pokovované • bezpečnostná západka proti náhodnému otvoreniu

• klzné čeľuste sú kované, tvrdené, kalené a galvanicky pokovované • pätka je vymeniteľná a je otočná, takže môže uchytiť aj materiál s nepravidelnými tvarmi. Vreteno má valcový závit na ľahký posuv a maximálnu upínaciu silu • pätka, vreteno a rukoväť sú chránené proti korózii

L

D

C

L

A

B

1000

120

1250

35

180

703/5WH Svorka nastaviteľná, univerzálna • • • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ tvrdená a temperovaná povrchová úprava: zinkovaná určené pre drevársky stavebný priemysel drevená rukoväť, lakovaná pre vonkajšie a vnútorné použitie

A

Bmax.

C D

max.

A

L max.

D

B

C D

607346

A L

C

C

T

Bmax.

L

A

B

609961

160

120

360

25

25

609962

200

120

400

25

25

D

T

609963

250

120

450

25

25

617531

250

60

140 450 170

40

609964

300

140

570

35

25

617539

300 100 140 560 190

40

609965

400

140

670

35

35

617540

400 150 140 710 190

40

609966

500

140

770

35

35

D max.

C

Lmax.

L

A

B

609967

600

140

870

35

35

705/5MH

D

C

L

A

B

609972

800

140

1070

35

35

Mohutná priemyselná svorka

1000

120

1250

35

180

609973

1000

140

1270

35

35

• klzné čeľuste sú kované, tvrdené, kalené a galvanicky pokovované • pätka je vymeniteľná a je otočná, takže môže uchytiť aj materiál s nepravidelnými tvarmi. Vreteno má valcový závit na ľahký posuv a maximálnu upínaciu silu • pätka, vreteno a rukoväť sú chránené proti korózii

704/5A Rýchloupínacia svorka • silné a spoľahlivé uchopenie je dosiahnuté s minimálnym úsilím • Vreteno má valcový závit na ľahký posuv a maximálnu upínaciu silu • klzné čeľuste sú kované, tvrdené, kalené a galvanicky pokovované • bezpečnostná západka proti náhodnému otvoreniu

A

C

Bmax.

D max.

D

A

T

370

155

30

609968

200

140

410

155

30

609982

250

140

460

155

30

609969

300

140

550

180

40

609970

400

140

650

180

40

B

609971

500

140

750

180

40

40

609975

600

140

850

180

40

40

609983

800

140

1050

180

40

40

609984

1000

140

1250

180

40

L max.

617528 617529 617530

250 300 400

60 100 150

C 120 140 140

L 530 655 805

A 170 190 190

B

140

D

T

A

160

max.

D

L

609974 Bmax.

C

C

Lmax.

189


710P

714

Meter zvinovací

Meracie pásmo

• dvojzložkový plastový korpus • so stop tlačidlom a s klipom

• dvojzložkový plastový korpus • akrylom pokrytá oceľová páska pre dlhšiu životnosť • 6x vyššia rýchlosť pásky pri rolovaní

om

yo

rg ur h ands – e

on

ou

no

m ic s - pr ote c

no

m ic s - pr ote c

ty

612131

2

0

16

612132

3

0

16

721/6

612133

5

0

19

IRONGATOR priemyselný zverák

612134

8

0

25

612135

10

0

25

612784

2

6

16

612785

3

10

16

• telo zo šedej liatiny • pohyblivé kované čeľuste z nástrojovej ocele, tvrdené v oleji • lakovaná kostra, čeľuste odolné voči korózii, ostatné časti pozinkované • vreteno chránené proti poškodeniu • zverák je možné kombinovať s otočným podstavcom • rýchloupínací systém

16

19

26

25

612788

10

33

25

nds

rh a

European manufacturer of hand tools since 1919

SI

Y

5 8

ty

www.uniortools.com

VŽD

612786 612787

go

ou

d 13

er

m 50

R

621525$

d

U NI O

m

714

d

LN

Ý ÚCHYT

710R Meter zvinovací • dvojzložkový plastový korpus • so stop tlačidlom a s klipom

• kalené čeľuste z uhlíkovej ocele, tvrdené a temperované

d

m

d

612789

2

0

16

612790

3

0

16

612791

5

0

19

612792

8

0

25

612793

2

6

16

612794

3

10

16

612795

5

16

19

612796

8

26

25

• uniPRO sane zabezpečujú precízny chod pohyblivých častí

710W

• hriadeľ chránená proti poškodeniu

Skladací meter • Skladací meter • mm - stupňovanie vytlačené na oboch stranách • presnosť trieda III

• otočná základna sa môže otáčať do 360°

Ďalšie charakteristiky a možnosti: • pevná konštrukcia so šedej liatiny, • môže byť prichytený o stôl alebo vozík na náradie, • doplnkový model s rýchloupínacím systémom, - lakovaný, • čeľuste sú natreté antikoróznym olejom

d

609365

190

621564$

80

621481$

125

m

d

621567$

150

2

16

621570$

200

go

er

er

go

R

R

rh a

U NI O

nds

te

ct

U NI O

Long measuring steel tape

pro

ic

50 m

no

m ic s - pr ote c

t


722.1AL Náhradné hliníkové čeľuste pre 722 • materiál: hliník • sada 2 ks

VŽD

Y

SI

LN

Ý ÚCHYT

721Q/6 IRONGATOR priemyselný zverák s rýchloupínacím systémom • telo zo šedej liatiny • pohyblivé kované čeľuste z nástrojovej ocele, tvrdené v oleji • lakovaná kostra, čeľuste odolné voči korózii, ostatné časti pozinkované • uniPRO sane zabezpečujú presný chod pohyblivých častí • zverák je možné kombinovať s otočným podstavcom • rýchloupínací systém

B 619024

80

619025

100

722/6

619026

125

Priemyselný stolný sverák

619027

150

• domec zo špeciálnej zliatiny • čeľuste z uhlíkovej nástrojovej ocele, tvrdené, vymeniteľné • šedá farba

619028

175

619029

200

726/6 Zverák na trubky • kostra zo špeciálnej zliatiny, veľmi pevná • pohyblivé kované čeľuste z nástrojovej ocele, tvrdené v oleji • lakovaná kostra, čeľuste odolné voči korózii, ostatné časti pozinkované • môže byť namontovaný na našu trojnožku

A

C L

B

b

c

D max. a

B 612155

80

612156

100

621565$

80

612157

125

621482$

125

612158

150

621568$

150

612159

175

621571$

200

612160

200

721.1/6 Otočný podstavec pre 721/6 a 721Q/6

722.1/7

619613

1/8” - 2”

70

Náhradné čeľuste pre 722

619614

1/8” - 3”

100

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • tvrdené a kalené • sada 2 ks

741/6 Trojnožka • navrhované pre maximálnu stabilitu

B 619018

80

619019

100

621566$

80

619020

125

621483$

125

619021

150

621569$

150

619022

175

621572$

200

619023

200

H 607347

1000

191


750

750VDEDP

753VDEDP

Pílka rámová

Pílka izolovaná

Pílka izolovaná

• • • • •

• dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia • ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • vyrobené v súlade s EN60900

• vymeniteľná čepeľ • vyrobené v súlade s EN60900

ergonomicky tvarovaná rukoväť možnosť 3 pozícií plátku čepeľ uschovaná v ráme rám chrómovaný, rukoväť lakovaná Art. 750/1 s 1 plátkom

L

L 615502 L1

601890

L1

L

L

L1

L1

407

310

12”

619098

L

150

753W

L

L1

Pílka

460

270

• drevená rukoväť • nastaviteľná rukoväť • vymeniteľné plátky

750B

752

Pílka na kov

Pílka na stromky

• ergonomicky tvarovaná rukoväť • rám chrómovaný, rukoväť lakovaná • dve polohy pilového listu

• materiál: plátky C75 oceľ • rukoväť polystyrén

L1

L1

612163

L

L1

L

150

305

L

609424

L1

L1

L

330

497

L

621531$

L

L1

753P

400

300

Pílka

753.1 Pilový list pre 753P, 753W a 753VDE

• plastová rukoväť • vymeniteľné plátky

750.1B Náhradné listy pre 750B

617281

755 Pílka rámová • materiál: plátky C75 oceľ • rukoväť - oceľ 12.03

L1 L

612164

621532$

L1

L

150

260

2

L1 L

192

L1

L1

L

612236

610

24”

700

609407

762

30”

850

609408

914

36”

1000


755.1

760S

761B

Náhradné plátky pre 755

Pilník plochý, jemný

Pilník polookrúhly, hrubý

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

b

a

a

b

axb

axb L1

L1

619297

100

3.5 x 12

619301

100

4 x 11

612237

610

24”

619298

150

4 x 16

619302

150

5 x 16

609409

762

30”

612917

200

5 x 20

612920

200

7 x 21

609410

914

36”

612918

250

7 x 26

612921

250

8 x 24

612919

300

8 x 30

612922

300

10 x 30

757 Pílka ručná

760HB

761 1/2S

• materiál: plátky C75 oceľ • rukoväť polystyrén

Pilník polookrúhly s rukoväťou, hrubý

Pilník polookrúhly, polojemný

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

b

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

a

a

b L

L1 L

609423

L1

L

400

493

L

axb

619291

100

190

3.5 x 12

axb

619292

150

240

4 x 16

619306

150

5 x 16

612992

200

325

5 x 20

612923

200

7 x 21

612993

250

375

7 x 26

612924

250

8 x 24

612994

300

425

8 x 30

612925

300

10 x 30

619305

100

4 x 11

760H1/2S

761S

760B

Pilník polookrúhly, polojemný

Pilník polookrúhly, jemný

Pilník plochý, hrubý

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

b

a

b

a

a

b L

L

axb

3.5 x 12

619295

100

190

3.5 x 12

619309

100

4 x 11

axb 619289

100

axb

619290

150

4 x 16

619296

150

240

4 x 16

619310

150

5 x 16

612911

200

5 x 20

612995

200

325

5 x 20

612926

200

7 x 21

612912

250

7 x 26

612996

250

375

7 x 26

612927

250

8 x 24

612913

300

8 x 30

612997

300

425

8 x 30

612928

300

10 x 30

760 1/2S

760HS

761HB

Pilník plochý, polojemný

Pilník plochý s rukoväťou, jemný

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

Pilník polookrúhly s rukoväťou, hrubý

b

a

b

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

a

b

a

L

L

axb

L

axb

3.5 x 12

619299

100

190

3.5 x 12

619303

100

190

4 x 11

axb 619293

100

L

619294

150

4 x 16

619300

150

240

4 x 16

619304

150

240

5 x 16

612914

200

5 x 20

612998

200

325

5 x 20

613002

200

325

7 x 21

612915

250

7 x 26

612999

250

375

7 x 26

613003

250

375

8 x 24

612916

300

8 x 30

613001

300

425

8 x 30

613004

300

425

10 x 30

193


761H1/2S

762/5 1/2S

763B

Pilník polookrúhly s rukoväťou, polojemný

Sada pilníkov, 2 sek

Pilník okrúhly, hrubý • materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

D

b

L

a L

D

619313

100

4

619314

150

6

L

axb

612935

200

8

619307

100

190

4 x 11

612936

250

10

619308

150

240

5 x 16

612937

300

12

613005

200

325

7 x 21

613006

250

375

8 x 24

763 1/2S

613007

300

425

10 x 30

Pilník okrúhly, polojemný

619468

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

5

760H1/2S (150), 761H1/2S (150), 763H1/2S (150), 764H1/2S (150), 765H1/2S (150)

761HS Pilník polookrúhly s rukoväťou, jemný

762/5 1/2S

612931

762/5 1/2S

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

5

760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200) 612932

762/5 1/2S

D

5

760H1/2S (250), 761H1/2S (250), 763H1/2S (250), 764H1/2S (250), 765H1/2S (250)

b

a

L

D

619317

100

4

762/5S

619318

150

6

Sada pilníkov, 3 sek

612938

200

8

612939

250

10

612940

300

12

L

L

axb

619311

100

190

4 x 11

763S

619312

150

240

5 x 16

Pilník okrúhly, jemný

613008

200

325

7 x 21

613009

250

375

8 x 24

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

613010

300

425

10 x 30

762/5B D

Sada pilníkov, 1 sek

619469

762/5S

5

760HS (150), 761HS (150), 763HS (150), 764HS (150), 765HS (150) 612933

762/5S

5

760HS (200), 761HS (200), 763HS (200), 764HS (200), 765HS (200) 612934

762/5S

5

760HS (250), 761HS (250), 763HS (250), 764HS (250), 765HS (250)

619467

762/5B

L

D

619321

100

4

619322

150

6

612941

200

8

612942

250

10

612943

300

12

763HB Pilník okrúhly, jemný • materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

5

760HB (150), 761HB (150), 763HB (150), 764HB (150), 765HB (150) 612929

762/5B

D L

5

760HB (200), 761HB (200), 763HB (200), 764HB (200), 765HB (200) 612930

762/5B

5

760HB (250), 761HB (250), 763HB (250), 764HB (250), 765HB (250)

194

L

D

619315

100

190

4

619316

150

240

6

613011

200

325

8

613012

250

375

10

613013

300

425

12


763H1/2S

764S

765B

Pilník okrúhly s rukoväťou, polojemný

Pilník trojhranný, jemmný

Pilník okrúhly, hrubý

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

B

A

D L

B

A

L

D

619333

100

8

619337

100

4

619334

150

11

619338

150

6

619319

100

190

4

619320

150

240

6

612950

200

14

612953

200

8

613014

200

325

8

612951

250

17

612954

250

10

613015

250

375

10

612952

300

20

612955

300

12

613016

300

425

12

764HB

765 1/2S Pilník okrúhly, polojemný

Pilník okrúhly s rukoväťou, jemný

Pilník trojhranný s rukoväťou, hrubý

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

763HS

D

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

B L

A L

L

D

L

B

619323

100

190

4

619327

100

190

8

619341

100

A 4

619324

150

240

6

619328

150

240

11

619342

150

6

613017

200

325

8

613020

200

325

14

612956

200

8

613018

250

375

10

613021

250

375

17

612957

250

10

613019

300

425

12

613022

300

425

20

612958

300

12

764B

764H1/2S

765S

Pilník trojhranný, hrubý

Pilník trojhranný s rukoväťou, polojemný

Pilník okrúhly, jemný

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

B

B

A L L

B

619325

100

B 8

619331

100

190

8

619345

100

A 4

619326

150

11

619332

150

240

11

619346

150

6

612944

200

14

613023

200

325

14

612959

200

8

612945

250

17

613024

250

375

17

612960

250

10

612946

300

20

613025

300

425

20

612961

300

12

764 1/2S

764HS

765HB

Pilník trojhranný, polojemný

Pilník trojhranný s rukoväťou, jemmný

Pilník okrúhly s rukoväťou, hrubý

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

B

B

A

L B

L

L

B

L

A

619329

100

8

619335

100

190

8

619339

100

190

4

619330

150

11

619336

150

240

11

619340

150

240

6

612947

200

14

613026

200

325

14

613029

200

325

8

612948

250

17

613027

250

375

17

613030

250

375

10

612949

300

20

613028

300

425

20

613031

300

425

12

195


765H1/2S

766D

767H1/2S

Pilník okrúhly s rukoväťou, polojemný

Rukoväť pre pilníky 763, 764, 765

Rašpľa plochá s rukoväťou, polojemná

• ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť

• materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

• materiál: vysokouhlíková oceľ

b

a

A

L L

L

A

619343

100

190

4

619344

150

240

6

613032

200

325

8

613033

250

375

10

613034

300

425

12

765HS

L

612964

250

300

L

axb

619773

150

240

5 x 16

613038

200

325

5 x 20

L

613039

250

375

7 x 26

115

613040

300

425

8 x 30

766E

768 1/2S

Rukoväť pre pilníky 760, 761

Rašpľa polookrúhla, polojemná

• ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť

• materiál: vysokouhlíková oceľ

Pilník okrúhly s rukoväťou, jemný • materiál: vysokouhlíková oceľ • všetky pilníky majú dvojité brúsenie

b

a

A axb

L

619774

L

A

L

150

5 x 16

612970

200

7 x 21

L

612971

250

8 x 24

115

612972

300

9 x 28

619347

100

190

4

619348

150

240

6

613035

200

325

8

613036

250

375

10

766F

768H1/2S

613037

300

425

12

Rukoväť pre pilníky 760, 761

Rašpľa polookrúhla s rukoväťou, polojemná

612965

250

• ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť

766B

• materiál: vysokouhlíková oceľ

Rukoväť pre pilníky 763, 764, 765 • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť

b

a L

619775 L

L

612966

300

150

L

axb

240

5 x 16

613041

200

325

7 x 21

L

613042

250

375

8 x 24

115

613043

300

425

9 x 28

L 612962

200

115

766C

767 1/2S

769 1/2S

Rašpľa plochá, polojemná

Rašpľa okrúhla, polojemná

• materiál: vysokouhlíková oceľ

• materiál: vysokouhlíková oceľ

Rukoväť pre pilníky 760, 761 • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť

a

b

D

axb L

612963

196

200

D

619772

150

5 x 16

619776

150

6

612967

200

5 x 20

612973

200

8

L

612968

250

7 x 26

612974

250

10

115

612969

300

8 x 30

612975

300

12


769H1/2S

777/6A

777/6C

Rašpľa okrúhla s rukoväťou, polojemná

Dláto ploché

Dláto trujoholníkové

• materiál: legovaná oceľ • ostrie brúsené, pracovná časť lakovaná • drevená rukoväť

• materiál: legovaná oceľ • ostrie brúsené, pracovná časť lakovaná • drevená rukoväť

a

a

• materiál: vysokouhlíková oceľ

D

b

L

L

D

L

L

619777

150

240

6

axb

L

A

L

613044

200

325

8

612227

150

5 x 20

255

612233

150

8

255

613045

250

375

10

612228

200

5 x 20

325

612234

200

8

325

613046

300

425

12

612229

250

6 x 20

370

612235

250

8

370

778/4

778/4PB

Vyťahovač skrutiek

Sada vyťahovačov skrutiek

• • • •

pre vyťahovanie ulomených skrutiek bez poškodenia závitu Materiál: chróm-vanádium kalené v oleji čiernený

D L

D

L

616812

1

1.75

3.6

50

M3 - M6

2.5

616813

2

2.2

5.0

57

M6 - M8

3.0

616814

3

3.3

6.5

64

M8 - M11

4.5

616815

4

4.75

8.8

71

M11 - M14

6.0

616816

5

6.35

11.0

78

M14 - M18

8.0

616817

6

9.50

15.0

85

M18 - M24

11

616818

7

12.70

19.0

92

M24 - M33

13.5

616819

8

17.50

24.0

100

M33 - M45

18.5

616820

778/4PB

1-5/5

778/4 (1, 2, 3, 4, 5) 616821

778/4PB

1-6/6

778/4 (1, 2, 3, 4, 5, 6) 616822

778/4PB

1-8/8

778/4 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

778/4A

778/4APB

Dvojstranný vyťahovač skrutiek

Sada dvojstranných vyťahovačov skrutiek

• • • • • • • • •

pre vyťahovanie ulomených skrutiek bez poškodenia závitu Použiteľný pre skrutky s ľavým aj pravým zívitom Vyťahovač zavádzajte do diery kým sa pevne neuchytí So stredovým hrotom Pevné uchopenie skrutky bez prešmykovania Materiál: chróm-vanádium kalené v oleji čiernený Leštený hrot

616823

1

6.35 (1/4”)

M5 - M6

3.2 - 4.8

616824

2

9.5 (3.8)

M8 - M10

4.8 - 7.1

616825

3

12.7 (1/2”)

M10 - M12

6.4 - 9.5

616826

4

15.9 (5/8”)

M12 - M16

8.7 - 12.7

616827

5

19.0 (3/6”)

M16 - M20

11.1 - 15.9

616828

6

22.0 (7/8”)

M20 - M24

14.0 - 19.1

616829

7

25.4 (1”)

M24 - M33

19.1- 23.8

616830

778/4APB

1-5/5

778/4A (1, 2, 3, 4, 5)

197


Kladivá, jamkáre a sekáče

Zámočnícke kladivá

Murárske kladivá

Zváračské kladivá

Tesárske kladivá

Kováčske kladivá

Plastové kladivá

Vyrážače kolíkov

Sekáče

Ergonomické prevedenie

Vysokokvalitný materiál

Presnosť

Ich najrozšírenejšie použitie

Kladivá Unior sú vyrobené z

kladív ale i murárskych,

- razné klince - bolo dlho

vysokokvalitnej karbónovej

propagované rôznymi typmi

nástrojovej ocele a majú

kladív a iných nárazových

indukčne tvrdený styčný

nástrojov. Široká škála kladív

povrch a špičku. Vynikajúce

s držadlom z pravého dreva

vlastnosti materiálov a

bola vytlačená nástrojmi

najmodernejšia výrobná

s kovovými držadlami,

technológia sú dvomi

navyše izolovanými

kvalitami, ktoré sa vyznačujú

plastovým púzdrom. Kladivá

nielen u kladív ale tiež u

Unior majú ergonomicky

nárazových nástrojov Unior,

navrhnuté plastové

ako sú kované dláta a rôzne

púzdra na zlepšenie

prierazníky.

Účel všeobecne používaných rámovacích, zámočníckych, zváračských alebo iných kladív je efektívne preniesť aktívnu silu na jeden presný cieľ.

úchytu a zabezpečenie

198

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

bezpečnejšieho použitia.

é ru

ko v ä t e -

ch

r


805

809

Kladivo tesárske

Kladivo kamenárske

601799

200

280

• • • • • •

• • • • •

601801

250

300

601802

300

300

601803

400

310

601804

500

320

601805

600

330

601806

800

350

601807

1000

360

601808

1250

380

601809

1500

380

601810

2000

400

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená povrchová úprava: lakované chrómovaná rukoväť s plastovým úchytom vyronbené podľa DIN 7239

L

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená povrchová úprava: lakované chrómovaná rukoväť s plastovým úchytom

812A Kladivo zámočnícke • • • • •

L

L

L

L 601824

550

320

601825

650

805A

810

Kladivo tesárske

Kladivo kamenárske

• • • • • •

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená povrchová úprava: lakované chrómovaná rukoväť s plastovým úchytom vyronbené podľa DIN 7239

300

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená povrchová úprava: lakované jaseňová drevená rukoväť s ochrannou plastovou objímkou a so špeciálnym oválnym klinom • vyrobené podľa DIN 1041

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená povrchová úprava: lakované jaseňová drevená rukoväť so špeciálnym oválnym klinom

L

L

L

L

L 605516

550

320

200

280

602537

300

300

602538

500

320

602539

800

350

603164

1000

360

L 601826

700

320

813 Kladivo tesárske

806

812

Kladivo zaoblené

Kladivo zámočnícke

• • • •

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená jaseňová drevená rukoväť

602536

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená povrchová úprava: lakované jaseňová drevená rukoväť so špeciálnym oválnym klinom • vyrobené podľa DIN 1041

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená povrchová úprava: lakované chrómovaná rukoväť s plastovým úchytom

L

L 612221

340

323

612222

454

348

L L

L

612223

680

398

601796

100

260

612224

910

398

601797

150

280

L 601828

450

300

199


816

818

820

Kladivo kováčske

Kladivo kováčske

Kladivo plastové

• • • • •

• • • • •

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená povrchová úprava: lakované jaseňová drevená rukoväť so špeciálnym oválnym klinom • vyrobené podľa DIN 1042

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované materiál: uhlíková nástrojová oceľ povrchová úprava: lakované jaseňová drevená rukoväť so špeciálnym oválnym klinom • vyrobené podľa DIN 6475

materiál: celidor, tvrdosť 60-70 shore D odolné voči olejom hlava zo šedej liatiny drevená rukoväť lakovaná vhodné pre mäkký a ľahko poškoditeľný materiál

D

L

L

D

L

601844

3000

600

L 601832

22

260

L

L

601845

4000

700

601833

27

280

601812

3000

600

601847

5000

800

601834

32

300

601813

4000

700

601848

6000

800

601835

40

320

601814

5000

800

601849

8000

900

601836

50

360

601816

8000

900

601850

10000

900

601837

60

380

817

819A

Kladivo na kameň

Kladivo plastové

• • • • •

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované materiál: uhlíková nástrojová oceľ povrchová úprava: lakované jaseňová drevená rukoväť so špeciálnym oválnym klinom • vyrobené podľa DIN 6475

tlmí odrazy lakovaný kovový domec kovová rukoväť lakovaná s plastovým úchytom vložené polyuretánové guličky vysoká bezpečnosť

Pos.2 Pos.1

Pos.3

ŠTRUKTÚRA A MATERIÁL: • Kladivo sa skladá z telesa (Pos. 1), úderovej časti (Pos. 2) a rukoväte (Pos. 3). Teleso je vyrobené z rúrky (zliatina), ktorá je odolná voči mechanickému poškodeniu, pnutiu a tlaku. Povrch je lakovaný práškovou farbou, ktorá je odolná voči poškriabaniu. Úderové komponenty sú vyrobené z plastickej hmoty, ktorá sa vyznačuje vysokou pevnosťou, húževnatosťou a pružnosťou. Rukovät je vyrobená z plastickej hmoty, ktorá je príjemná na dotyk a nešmýka sa. Je ergonomicky tvarovaná, čo umožňuje pevný úchop.

L

L 601840

1000

260

601841

1250

260

601842

1500

280

601843

2000

300

POUŽITIE: • Kladivo sa používa pri práci s materiálmi, kde nesmie dôjst k povrchovému poškodeniu. Sypká náplň v hlavici umožnuje efektívnejšiu prácu.

D

615034

200

L

950

L

D

315

45


902/1 Sada náradia 20 ks v koženkovej brašne

601967

902/1

19

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 185/2 (21 x 115), 212/2 (19), 205/2 (60 x 140), 220/3 (12), 631 (6 - 12), 812 (300), 406/4P (160), 605NI (0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615NI (PH 2 x 100), 445/4P (240)

820.1 vymeniteľné koncovky

820.1A

902/2

vymeniteľné koncovky

Sada náradia 14 ks v koženkovej brašne

D

D

D

D

602530

22

605503

22

602531

27

605504

27

602532

32

605505

32

602533

40

605506

40

602534

50

605507

50

602535

60

605508

60

820A

830

Kladivo plastové

Kladivo zváračské

• • • • •

• • • • •

materiál: polyuretán, tvrdosť 45-55 shore D odolné voči olejom hlava zo šedej liatiny drevená rukoväť lakovaná veľmi pevný a nerozbitný materiál pre všestranné použitie

601968

materiál: karbónová nástrojová oceľ kované čelová aj špicatá časť je indukčne tvrdená povrchová úprava: lakované jaseňová drevená rukoväť so špeciálnym oválnym klinom

902/2

14

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), 185/2 (21 x 115), 631 (6 - 12), 406/4P (160), 812 (200), 605NI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 615NI (PH 2 x 100)

902/3 Sada náradia 11 ks v koženkovej brašne

D

L

D

L

605491

22

260

605492

27

280

605493

32

300

605494

40

320

605495

50

360

605496

60

380

L

601969 L

601838

400

320

902/3

11

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17), 185/2 (21 x 115), 631 (6 - 12), 406/4P (160), 605NI (1.0 x 5.5 x 125), 615NI (PH 2 x 100)

201


904/2

905BI

906CR

Sada náradia pre motocykel

Sada náradia BI v brašne

Sada náradia CR v brašne

620108 613338

904/2

6

461/4G (160), 406/4G (180), 602CR (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0), 615CR (PH 2 x 100), 630VDE (140)

21

190/1 6p (24), 418/2 (180), 6500E6,3 (1.0 x 5.5), 6503E6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6509E6,3 (3, 4, 5, 6), 238/1 6p (8, 10, 12, 13, 14), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 447/6 (175), 188.8 (1/4”), 250/1 (150), 238.5/2 (3/8”), 188.9 (1/4” - 1/4”)

906CR

620105

905BI

13

406/1BI (160), 461/1BI (160), 478/1BI (160), 472/1BI (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 602TBI (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 630VDE (140)

905VDE

905CR

Sada izolovaného náradia v púzdre

Sada náradia CR v brašne

906VDE Sada izolovaného náradia v púzdre

617572

906VDE

6

461/1VDE (160), 406/1VDE (180), 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 613VDE (PH2 x 100), 630VDE (140)

906VDEBI 617570

905VDE

13

406/1VDE (180), 461/1VDE (160), 478/1VDE (160), 472/1VDE (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

620106

905CR

13

Sada izolovaného náradia BI v púzdre

406/4G (180), 461/4G (160), 478/4G (160), 472/4G (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 602CR (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5), 615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 630VDE (140)

905VDEBI

906BI

Sada izolovaného náradia BI v púzdre

Sada náradia BI v brašne

617573

906VDEBI

6

461/1VDEBI (160), 406/1VDEBI (180), 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 613VDETBI (PH2 x 100), 630VDE (140)

905VDEBI

620107

906BI

6

461/1BI (160), 406/1BI (180), 602TBI (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0), 615TBI (PH 2 x 100), 630VDE (140)

ca

202

psky výrob uró

13

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 472/1VDEBI (160), 753VDEDP (150), 385VDE (180), 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 710P (3), 630VDE (140)

E

617571

O d r. 1 9 1 9


909

910

Brašna pre elektrikára

Sada náradia 39 ks v koženkovej brašne

B

A H

601939

A

B

H

420

140

320

601998

910

909/1

910/1

Brašna pre elektrikára

Sada náradia 24 ks v koženkovej brašne

B

39

1000M, 909

A H

602552

A

B

H

350

110

300

602547

910/1

24

1000N, 909/1

203


Dielenské vybavenie

Vozíky na náradie

Pracovné stoly

Skrinky na náradie

Boxy na náradie

Skrine na náradie

Skriňové boxy

Kvalitná tabuľová oceľ

Komplexné poznatky týkajúce sa všetkých

Nástrojové vozíky, bedničky, skrinky a

pracovných potrieb miestnych profesionálov

rôzne boxy na uloženie nástrojov, ako

vyústili v edíciách dielenského príslušenstva

aj pracovné stoly, stojany, háky a iné

schopného ponúkať veľkú prístupnosť,

príslušenstvo sú vyrobené s kvalitnej

prehľadné uloženie nástrojov a zlepšenú

tabuľovej ocele. Lakované na ochranu pred

viditeľnosť v každej chvíli.

koróziou a poškriabaním je príslušenstvo prakticky nezničiteľné.

Prehľadné uloženie nástrojov Čo sa týka prehľadného uloženia nástrojov a ich ľahkej prístupnosti vám ponúka vybavenie dielne Unior udržať si dielňu v poriadku a týmto sa zvyšuje vaša produktivita.

204

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

Inovatívne prevedenie

é ru

ko v ä t e -

ch

r


Vlastnosti vozíka na nástroje Unior EuroPLUS

Materiál: • Dierkovaný tabuľový plech • Zásuvky s uložením na guľôčkových ložiskách • Syntetický kryt chráni zásuvky a nástroje pred poškodením. • Uzamykací systém • Ochranný zatvárací mechanizmus zásuviek • Viacúčelová polička • PROTINÁRAZOVÁ guma • Ekologicky lakované kadmiovou bezolovnatou farbou • Priemer koliesok 125 mm pre zlepšenú pohyblivosť a stabilitu

Vyťahovacia polička (290 x 350 mm) sa môže použiť na podopieranie dokumentov alebo iného. Keď ju nepotrebujeme, jednoducho ju zatlačíme späť. Nosná kapacita je 10 kg 10 kg

40 kg Rozmery: Vozík: 810 x 510 x 945 mm Veľká zásuvka: 585 x 405 x 155 mm Malá zásuvka: 585 x 405 x 75 mm

Bočné steny majú kôš na odpadky.

Kapacita: Veľká zásuvka: 40 kg Statická záťažová kapacita bez koliesok: 2000 kg

Nové posuny na guľôčkových ložiskách 400 mm sú vo vysokej kvalite v porovnaní so štandardnými modelmi. Toto znamená, že sa kapacity záťaže zvýšila o 10%, kým zásuvka sa naďalej pohybuje hladko a takmer nehlučne. Zásuvky je možné vyťahovať ľahko - jednoduchým zatlačením plastových bezpečnostných tlačidiel.

Uzatvárací mechanizmus zásuvky predchádza nechcenému otvoreniu zásuviek.

Rohy vozíka sú zosilnené PROTINÁRAZOVÝMI gumovými chráničmi chrániacimi vozík a prostredie pred poškodením.

PROTIŠMYKOVÉ kryty ponúkajú ochranu proti poškodeniu do zásuviek, pretože chránia nástroje proti zošmyknutiu počas otvárania a zatvárania zásuvky.

Trvanlivé kolieska s priemerom 125 mm s bezpečnostnou brzdou umožňujú mobilitu a stabilitu, dokonca aj vtedy, keď prejdú plne naložené cez kábel. Správna stabilita je veľmi užitočná hlavne na nerovných povrchoch podlahy dielne alebo na dvore.

Príslušenstvo Držiaky na papier

Rozdelenie

Držiaky na papier, prístupné v dvoch verziách zabezpečujú, že papier je vždy po ruke (920 ES4A, 619445).

Zásuvky vozíka EuroPLUS sa môžu ľubovoľne rozdeliť do rôznych veľkostí nainštalovaním priehradiek (920 ES3, 617823).

Stenový regál na nástroje

Dierkované stenové regály na nástroje z tabuľovej ocele na zavesenie nástrojov a iného príslušenstva sa môžu pripojiť k vozíku EuroPLUS (920.1, 619711).

Držiaky na nástroje

Plastové (965) alebo SOS* (964) držiaky na nástroje z polyetylénovej peny udržia poriadok vo vašich nástrojoch a ochránia ich pred poškodením. *SOS = Safety (bezpečnosť) Order (poriadok) Survey (prehľad)


911/1

911N12P21

912/5

Box na náradie - 1 dielny

Gola sada 1/2" v zásobníku 911N

Box na náradie - 5 dielny

• ekologicky lakované • krátky typ s jednou rukoväťou

• ekologicky lakované • dlhý typ s jednou rukoväťou

619471$ 911N12P21

10 - 32 / 21

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 911N 601907

601912

A

B

H

450

215

130

911/5

A

B

H

550

215

240

911V Zásobník do boxu 911

912N

• materiál: polystyrén

Zásobník pre gola sadu 1/2" do boxu 912

Box na náradie - 5 dielny

H

• ekologicky lakované • krátky typ s jednou rukoväťou

L

• materiál: polystyrén

H

B

L

B

615448

B

L

H

100

445

43 615452

B

L

H

100

545

43

912/1

601909

A

B

H

450

215

240

Box na náradie - 1 dielny

912N6P21

• ekologicky lakované • dlhý typ s jednou rukoväťou

Gola sada 1/2" v zásobníku 912N

911N Zásobník pre gola sadu 1/2" do boxu 911

619472$ 912N6P21

• materiál: polystyrén

10 - 32 / 21

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 912N

H

L

912N12P21

B

601910

A

B

H

550

215

130

Gola sada 1/2" v zásobníku 912N

912/3 Box na náradie - 3 dielny 615451

B

L

H

100

445

43

• ekologicky lakované • dlhý typ s jednou rukoväťou 619473$ 912N12P21

911N6P21 Gola sada 1/2" v zásobníku 911N

619470$ 911N6P21

10 - 32 / 21

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 911N

206

10 - 32 / 21

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 912N

601911

A

B

H

550

215

202


912V

917

920PLUS2

Zásobník do boxu 912

plastový box na náradie

Vozík na náradie EUROPLUS

• materiál: polystyrén

H

• • • • • • • •

L

B

H

615449

B

L

H

100

545

43

A

B

• A

B

H

A

514

280

260

914/3

619765

Box na náradie - 3 dielny

619766

B

406

252

244

• ekologicky lakované • dlhý typ s dvomi rukoväťami

619767

C

394

215

195

• • •

uzamykací systém nový mechanizmus zásuviek multifunkčná polička nové kolieska s priemerom 125mm pre väčšiu stabilitu ochranné gumové obloženie perforovaný oceľový plech zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením 7 zásuviek (5 rozmerov 585x405x75mm, 2 rozmerov 585x405x155mm) statická nosnosť vozíka bez koliesok: 2000 kg nosnosť malej zásuvky 28 kg ekologicky lakované

918 Podstavec • pre prenos a zdvíhanie boxu na náradie 916 a 912/5 • maximálny zdvih 700mm

H A B

608538

A

B

H

450

200

202

H

A

B

914/5 Box na náradie - 5 dielny 607946

• ekologicky lakované • dlhý typ s dvomi rukoväťami

A

B

H

460

310

700

920PLUS1 Vozík na náradie EUROPLUS • • • • • • • •

601985

A

B

H

450

200

260

• • • •

uzamykací systém nový mechanizmus zásuviek multifunkčná polička nové kolieska s priemerom 125mm pre väčšiu stabilitu ochranné gumové obloženie perforovaný oceľový plech zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením 8 zásuviek, 7 585×405×75 mm a 1 585×405×155 mm statická nosnosť vozíka bez koliesok: 2000 kg nosnosť malej zásuvky 28 kg ekologicky lakované

617101

A

B

H

810

510

945

920ES3 Sada priečok - 4ks • pre art. 920 PLUS

915/5 Box na náradie - 5 dielny

H

• ekologicky lakované • dlhý typ s dvomi rukoväťami

A B

617823

920ES4A Držiak papiera - maxi rolka • z kovu • dodávané bez papiera

607137

A

B

H

550

200

260

617100

A

B

H

945

510

930

619446

207


920ES7

930

938/3V

Držiak na fľaše pre vozíky Eurotools

Sada náradia 82 ks v kovovom boxe 912/5

Skrinka na náradie - 3 zásuvky

• vyrobené z oceľového plechu A

B H

601996

930

80

1000K, 912/5

931 621019$

A

B

H

267

90

85

• uzamykací systém • poklop so zámkom, ak je poklop zatvorený, zásuvky sú zamknuté • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 3 zásuvky (2 zásuvky 585x405x75mm, 1 zásuvka 585x405x155mm) • perforovaný oceľový plech • nosnosť zásuvky: 30kg

Sada náradia 112ks v kovovom boxe 912/5 H

920ES8

B

A

ABS podložka

601995

• materiál: polystyrén

931

113

1000G, 912/5 H

A B

932 Sada náradia 137 ks v kovovom boxe 912/5

615179 619525

A

B

H

965

510

40

601994

932 1000E, 912/5

131

A

B

H

695

435

455

938/5E Skrinka na dokumenty

920.1PLUS Stojan na náradie • Stojan je vyrobený z perforovaného plechu a je určený na zavesenie náradia a príslušenstva. Môže sa použiť s vozíkmi Euro PLUS.

• uzamykací systém • poklop so zámkom, ak je poklop zatvorený, zásuvky sú zamknuté • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 5 zásuviek (4 zásuvky 595x285x75mm, 1 zásuvka 595x285x150mm) • perforovaný oceľový plech • nosnosť zásuvky: 30kg

H A

H

A

619711$

208

B

A

B

H

577

75

1235

612497

A

B

H

685

300

615

B


938/5M

939/3EV

939EVS3

Mobilná skrinka na náradie s rukoväťou

Skrinka na náradie - 3 dielna

Priečky 3ks pre vozík Eurovision

• uzamykací systém • poklop so zámkom, ak je poklop zatvorený, zásuvky sú zamknuté • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 5 zásuviek (4 zásuvky 595x285x75mm, 1 zásuvka 595x285x150mm) • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • perforovaný oceľový plech • nosnosť zásuvky: 30kg

• uzamykací systém • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 3 zásuvky (2 rozmery 585x320x75 mm, 1 rozmer 585x320x155mm) • perforovaný oceľový plech • nosnosť zásuvky: 30kg

• vyrobené z oceľového plechu

H

H

A

621400$ B

A B

939/5E Skrinka náradie - 5 zásuviek • uzamykací systém • poklop so zámkom, ak je poklop zatvorený, zásuvky sú zamknuté • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 5 zásuviek, rozmery 595x285x75mm • perforovaný oceľový plech • nosnosť zásuvky: 30kg

612901

A

B

H

695

300

615 620556$

A

B

H

690

355

394

H

938/5V

A

Skrinka na náradie - 5 zásuviek

939/4EV

• uzamykací systém • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 5 zásuvok, 4 s rozmerom 585x405x75, 1 s rozmerom 585x405x155 • perforovaný oceľový plech • nosnosť zásuvky: 30kg

Skrinka na náradie - 4 dielna • uzamykací systém • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 4 zásuvky, rozmery 585x320x75 mm • perforovaný oceľový plech • nosnosť zásuvky: 30kg

H A

H A

B

B

611784

618662

A

B

H

695

435

615

B

620420$

A

B

H

690

355

394

A

B

H

685

300

535

209


940E1

940E4

940E6

Vozík na náradie "EUROSTYLE"

Vozík na náradie "EUROSTYLE"

Vozík na náradie "EUROSTYLE"

• uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • 4 zásuvky, 3 585×405×75 mm a 1 585×405×155mm • 1 zaklápacie dvierka so zámkom • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • perforovaný oceľový plech

• uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • 7 zásuviek, 5 585×405×75 mm a 2 585×405×155 mm • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • perforovaný oceľový plech

• uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • 8 zásuviek (7x rozmer 560x365x70mm, 1x rozmer 560x400x150mm) • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • perforovaný oceľový plech

608542

B

H

720

440

895

A

A

A

B

B

B

A

H

H

H

608545

A

B

H

720

440

895

608547

A

B

H

720

440

895

940E4/1L 940E3

940E9

Vozík na náradie "EUROSTYLE"

Vozík na náradie "EUROSTYLE"

Vozík na náradie

• uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • 7 zásuviek, 5 585×405×75 mm a 2 585×405×155 mm • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • ľavá a pravá strana perforovaná • obsahuje 10 háčikov rozmeru 50mm • ABS podložka na hornej ploche • perforovaný oceľový plech

• uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • 8 zásuviek, (6 zásuviek 585×405×75 mm a 2 585×405×155 mm) • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • perforovaný oceľový plech

• uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • 6 zásuviek, 3 585×405×75 mm a 3 585×405×155 mm • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • perforovaný oceľový plech

A

A

210

A

B

H

720

440

895

A

B

B

608544

H

H

H

612138

A

B

H

720

440

895

B

611757

A

B

H

720

500

975


940ES1

940ES4

940ES7

Kôš drôtený

Držiak papiera

držiak na fľaše

• vyrobené z oceľového plechu • možnosť uchytiť s vozíkom Eurostyle

• z kovu • dodávané bez papiera

• vyrobené z oceľového plechu • možnosť uchytiť s vozíkom Eurostyle

A

B

A

B

H

608923

H

A

B

H

350

120

300

608968

608971

A

B

H

350

100

70

940ES4P

940ES8

940ES2

Papier

ABS podložka

Kôš z perforovaného plechu

• pre držiak 940ES4

• materiál: polystyrén

• vyrobené z oceľového plechu • možnosť uchytiť s vozíkom Eurostyle

H

A B

A

B

H

609499 608924

A

B

H

350

120

300

940ES3 priečky sada - 4 ks pre 940E

608972

2

940ES5

A

B

H

705

440

22

940ES9 drevená pracovná doska

držiak dokumentov

H

A

• vyrobené z oceľového plechu • možnosť uchytiť s vozíkom Eurostyle

B

• vyrobené z oceľového plechu

A

B

H

608973 608925 608969

A

B

H

330

60

300

A

B

H

690

430

16

940ES4A Držiak papiera - maxi rolka

940ES6

• z kovu • dodávané bez papiera

povrchovo upravené • vyrobené z oceľového plechu • možnosť uchytiť s vozíkom Eurostyle B

A H

619445 619447

608970

A

B

H

350

200

150

211


940ECO

940EV1

940EV3

Vozík na náradie Economic

Vozík EUROVISION

Vozík Eurovision

• uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • perforovaný oceľový plech • 6 zásuviek(4zásuvky 490x275x70mm, 2 zásuvky 490x310x150mm) • nosnosť zásuvky: 30kg

• uzamykací systém • nové kolieska s priemerom 125mm pre väčšiu stabilitu • otváranie a zatváranie zásuviek je veľmi jednoduché vďaka jednotnému riešeniu - držiak je na hornej strane zásuvky čo zaručuje užívateľovi dobré uchytenie a otvorenie zásuvky • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • protišmykový povrch chráni zásuvku a náradie predpoškodením • zatvárací mechanizmus chráni pred neželaným otvorením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • slepé matice na uchytenie náradia sú na vozíku • 1 zaklápacie dvierka so zámkom • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • 4 zásuvky (3 zásuvky 563x365x70mm, 1 zásuvka 563x410x150mm) • perforovaný oceľový plech

• uzamykací systém • nové kolieska s priemerom 125mm pre väčšiu stabilitu • otváranie a zatváranie zásuviek je veľmi jednoduché vďaka jednotnému riešeniu - držiak je na hornej strane zásuvky čo zaručuje užívateľovi dobré uchytenie a otvorenie zásuvky • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • protišmykový povrch chráni zásuvku a náradie predpoškodením • zatvárací mechanizmus chráni pred neželaným otvorením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • slepé matice na uchytenie náradia sú na vozíku • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • perforovaný oceľový plech • 6 zásuviek ( 3 zásuvky 563x365x70mm, 3 zásuvky 563x410x150mm)

H A B

H

H A

A

B

617227$

A

B

H

700

355

890

B

940ECOS1 3 ks sada priečok pre 940ECO • perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované 619884$

617269$

940ECOES7 Držiak fliaš economic • perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované

618460$

212

A

B

H

720

440

895

621436$

A

B

H

720

440

895


940EV4

940EV6

Vozík EUROVISION

Vozík EUROVISION

• uzamykací systém • nové kolieska s priemerom 125mm pre väčšiu stabilitu • otváranie a zatváranie zásuviek je veľmi jednoduché vďaka jednotnému riešeniu - držiak je na hornej strane zásuvky čo zaručuje užívateľovi dobré uchytenie a otvorenie zásuvky • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • protišmykový povrch chráni zásuvku a náradie predpoškodením • zatvárací mechanizmus chráni pred neželaným otvorením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • slepé matice na uchytenie náradia sú na vozíku • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • 7 zásuviek (5 zásuviek 563x365x70mm, 2 zásuvky 563x410x150mm) • perforovaný oceľový plech

• uzamykací systém • nové kolieska s priemerom 125mm pre väčšiu stabilitu • otváranie a zatváranie zásuviek je veľmi jednoduché vďaka jednotnému riešeniu - držiak je na hornej strane zásuvky čo zaručuje užívateľovi dobré uchytenie a otvorenie zásuvky • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • protišmykový povrch chráni zásuvku a náradie predpoškodením • zatvárací mechanizmus chráni pred neželaným otvorením • možnosť doplniť príslušenstvom • ekologicky lakované • slepé matice na uchytenie náradia sú na vozíku • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • 8 zásuviek (7 zásuviek 563x365x70mm, 1 zásuvka 563x140x150mm) • perforovaný oceľový plech

940EVS4 Držiak papiera Eurovision • z kovu • dodávané bez papiera

H

H

A

A B

B

620418$

940EVS7 Držiak na flaše Eurovision • vyrobené z oceľového plechu • možnosť prichytiť s vozíkom Eurovision

A

B H

619885$

A

B

H

720

440

895

619886$

A

B

H

720

440

895

940EVS1 Kovový kôš Eurovision • vyrobené z oceľového plechu • možnosť prichytiť s vozíkom Eurovision

620419$

A

B

H

350

100

85

940.1EV Stojan na náradie Eurovision

A

• vyrobené z oceľového plechu • Stojan z perforovaného plechu na zavesenie náradia a ďalšieho príslušenstva môže byť pripojený k vozíku Eurovision

B

H

H

A

620416$

A

B

H

350

120

300

620417$

A

B

H

580

20.5

464

B

213


940M1

940H1

940H3

Vozík na náradie "EUROMASTER"

Vozík na náradie "HERCULES"

Vozík na náradie "HERCULES"

• uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • ekologicky lakovaný kadmiovými a bezolovnatými farbami • 6 zásuviek, (5zásuviek 585×405×75 mm a 1 585×405×155 mm) • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť na vysúvacej časti, zasunutá 80kg, vysunutá - 32kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • s držiakom fliaš a plastovou vložkou na malé súčiastky H • perforovaný oceľový plech A

• • • •

• • • •

• • • • • • • •

zamykací systém (2 bezpečnostné zámky) 4 kolieska, 2 s brzdou zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením ekologicky lakované 7 predných zásuviek 585x408mm (5 vysokých 78mm a 2 vysoké 155mm) 7 bočných zásuviek 425x367mm (5 vysokých 78mm a 2 vysoké 155mm) drevená pracovná doska statická nosnosť vozíka bez koliesok: 2300 kg nosnosť malej zásuvky 25 kg nosnosť veľkej zásuvky 40kg perforovaný oceľový plech

• • • • • •

uzamykací systém 4 kolieska, 2 s brzdou zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením ekologicky lakované 7 predných zásuviek 585x408mm (5 vysokých 78mm a 2 vysoké 155mm) jedna strana s poličkami drevená pracovná doska statická nosnosť vozíka bez koliesok: 2300 kg nosnosť veľkej zásuvky 40kg

H

H

B

A

A

B

B

612218

A

B

H

730

465

975

615510

A

B

H

1080

550

955

615512

A

B

H

1080

550

955

940M2

940H2

940.1H

Vozík na náradie "EUROMASTER"

Vozík na náradie "HERCULES"

Stojan na náradie pre vozík Hercules

• uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 3 zásuvky (2 zásuvky 585x405x75mm, 1 zásuvka 585x405x155mm) • statická nosnosť bez koliesok: 1600kg • nosnosť na vysúvacej časti, zasunutá 80kg, vysunutá - 32kg • nosnosť malej zásuvky 25 kg • perforovaný oceľový plech

• • • • • • • • • • •

uzamykací systém 4 kolieska, 2 s brzdou zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením ekologicky lakované 7 predných zásuviek 585x408mm (5 vysokých 78mm a 2 vysoké 155mm) dvierka so zámkom drevená pracovná doska statická nosnosť vozíka bez koliesok: 2300 kg nosnosť veľkej zásuvky 40kg perforovaný oceľový plech

H

A

B

B

A

B

621442$

H

A

H

A

B

H

608

120

1025

940HS3 Sada 3ks priečok pre 940H • vyrobené z oceľového plechu

612324

214

A

B

H

730

465

975

615511

A

B

H

1080

550

955

610932

A

B

H

339

65

0.8


940/2

D3

D14

Vozík na náradie

Malá zásuvka

Veľká zásuvka

• uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • priestor pre uloženie veľkého náradia • 4 zásuvky prístupné z oboch strán • rolovacie dvierka na oboch stranách • perforovaný oceľový plech

• pre artikle 940E1 - E9

• pre artikle 940H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

H A

610159

A

B

H

585

405

75

615999

A

B

H

585

405

153

D4

D15

Veľká zásuvka

Malá zásuvka

• pre artikle 940E1 - E9

• pre artikel 940H1

B

610160

607054

A

B

H

720

380

910

A

B

H

585

405

153

616000

A

B

H

415

365

75

D11

D16

Malá zásuvka

Veľká zásuvka

• pre artikel 946A

• pre artikel 940H1

940/3 Vozík na náradie • uzamykací systém • 4 kolieska 100 mm (1 bez brzdy otočné, 1 s brzdou otočné, 2 pevné) • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • priestor pre uloženie veľkého náradia • 3 zásuvky prístupné z jednej strany • rolovacie dvierka z jednej strany • perforovaný oceľový plech

613099

A

B

H

585

405

75

616001

A

B

H

415

365

153

D12

D17

Veľká zásuvka

Malá zásuvka 920

• pre artikel 946A

H A B

613098

A

B

H

585

615

153

619521

A

B

H

585

405

75

D13

D18

Malá zásuvka

Velká zásuvka 920

• pre artikle 940H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

607135

A

B

H

720

380

910

615998

A

B

H

585

405

75

619520

A

B

H

585

405

155

215


D19

D939EV2

K9

Velká zásuvka Eurovision

Veľká zásuvka pre skrinku Eurovision

Klúč so zámkom

621664$

K1 Kľúč so zámkom • pre artikle 940E1-E16, 940H, H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3, 940/2, 940/3, 946A 620562$

620563$

A

B

H

585

413

155

180°

R1 Rukoväť • pre artikle 940E1 - E9

D19ECO Velká zásuvka 940ECO

610165

180°

K1S

610171

Sada 2 kľúčov so zámkami • pre artikle 940E1, E11

R4 Rukoväť • pre artikle 940H, H1, H2, H3

620246$

A

B

H

520

313

155

D20 Malá zásuvka Eurovision 610233 610174

K7

620564$

A

B

H

585

413

75

Kľúč so zámkom

R5

• pre art. 938/3E, 5E, 5M, 5V, 939/3E, 5E, 948E1, E2, E3, 940M1, M2, M3 , 912/01, 02, 03

Rukoväť • pre artikle 940M1, M3

D20ECO 616002

Malá zásuvka 940ECO

R7 Rúčka EuroVision 615004

90°

K8 Klúč so zámkom 920

620247$

A

B

H

520

313

75

D939EV1 Malá zásuvka pre skrinku Eurovision

621663$

216

619522

180°

620565$

A

B

H

475

98

40


T2

T10

V1

Podložka

Podložka

Klzné lišty s guľovými ložiskami

• pre artikle 940E1 - E9

• pre artikel 946A

• pre artikle 940E1 - E9

616006

A

B

560

608

T11 Podložka 610177

A

B

694

434

L 610181

• pre artikle 940M1, M2, M3

400

V2 T3 616007

Podložka

A

B

589

437

Klzné lišty s guľovými ložiskami pre 940H1 • pre art. 940H, H1

• pre artikle 940/2, 940/3

T12 Umelý kryt pre vrch vozíka EuroVision L

610178

A

B

710

372

610182 620566$

A

B

694

434

T5

350

V3 Klzné lišty s guľovými ložiskami

Podložka

T13

• pre artikle 940E1-E16, 940H, H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

Umelý kryt pre malé zásuvky EuroVision

• pre artikle 940H, H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

L 610180

A

B

710

372

620568$

A

B

560

380

603664

400

V4 T6

T14

Klzné lišty s guľovými ložiskami

Podložka

Umelý kryt pre vežkú zásuvku EuroVision

• pre artikel 946A

• pre artikle 940E1-E16, 940H, H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

615247

A

B

560

398

620569$

A

B

560

405

L 613100

600

T920

V5 Klzné lišty s guľovými ložiskami

Podložka

Umelá podložka pre malú a velkú zásuvku Europlus

• pre artikel 940H1

• pre art. 920PLUS1, 920PLUS2

T7

616003

A

B

391

341

620939$

A

B

375

650

• pre artikle 940M1, M2, M3

L 616008

700

T8

T939EV1

V6

Podložka

Podložka pre malú zásuvku

Klzné lišty s guľovými ložiskami pre 940 ECO

621665$

619551$

• pre artikel 940H1

616004

A

B

391

359

L 300

T9

T939EV2

V8

Podložka

Podložka pre veľkú zásuvku

Kolajnička s guličkovými ložiskami 920

621666$

619523

• pre artikel 946A

616005

A

B

560

591

L 400

217


W1

W6

W22

Otočné koliesko s brzdou

Pevné koliesko

Sada koliesok

• pre artikle 940E1-E6, 940E11-16, 940 M1, M2, M3, 938/5M

• pre art. 940/2, 940/3, 940E9

• pre art. 940/2, 940/3

610188

610183

100

150

W7 610193

Pevné koliesko

W2

• pre art. 940H1, H2, H3

Otočné koliesko pre 940E1-E6

W23

• pre artikle 940E1-E6, 940E1-9, 940 M1, M2, M3, 938/5M

Sada koliesok • pre art. 994

610189

160

W8 610184

Otočné koliesko s brzdou 100

• pre art. 940H, H1, H2, H3

W3 610194

Pevné koliesko • pre artikle 940E1-E6, 940E11-16, 940 M1, M2, M3, 938/5M

W24 Sada koliesok • pre art. 940H, H1, H2, H3 610190

125

W20 Sada koliesok 610185

100

• pre artikle 940E1-E6, 940E11-16, 940 M1, M2, M3, 938/5M

W4 Otočné koliesko s brzdou • pre art. 940/2, 940/3

610195 610191 610186

100

W21

100

W26 Sada koliesok • pre art. 920 PLUS

Sada koliesok

W5

• pre art. 940E9

Otočné koliesko • pre art. 940/2, 940/3

610187

218

100

610192

619524

125


942 Modulový pracovný stôl • Modulový stôl je nevyhnutným kusom zariadenia v profesionálnych aj domácich dielňach.Je používaný ako pracovnú plocha a pre bezpečné ukladanie nástrojov veľkých i malých, tak aj pre dočasne odkladanie náradia a rôznych materiálov. Skladá sa z rôznych modulov, ktoré umožňujú zloženie rôznych foriem pracovnej plochy, pričom každý užívateľ má možnosť vytvorenia ideálneho rozloženia s ohľadom tak na jeho potreby. Montáž je rýchla, jednoduchá a bezpečná. Šablóna je súčasťou a umožňuje presné vŕtanie otvorov. Komponenty modulového pracovného stola sú vyrobené z kvalitného plechu do 3 mm. Povrch pracovnej dosky je chránený práškovou farbou, ktorá chráni povrch pred mechanickým a chemickým poškodením.Doska je vyrobená z masívneho kompozitný panelu umožňujúceho hrubé práce na jeho povrchu.

(943 P6, 618471)

(943 P4, 618469)

(943 P2, 618467)

(943 P8, 618473)

(943 P9, 618474)

(943 P10, 618475)

(943P11, 618476)

(943 P1, 618466)

943P1

943P2

943P3

943P4

943P5

943P6

(943P12, 618477)

(943 P7, 618472)

(943 P5, 618470)

(943 P3, 618468)

943P8

943P9

943P10

943P11

943P12

619030

942A1

-

-

-

-

-

-

943P7 -

2x

1x

-

-

1x

619031

942A2

-

-

1x

-

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619032

942A3

-

-

-

1x

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619033

942A4

-

-

-

-

1x

-

-

1x

1x

-

-

-

619034

942A5

-

-

1x

-

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619035

942A6

-

-

-

1x

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619036

942A7

-

-

1x

-

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619037

942A8

-

-

-

1x

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619038

942A9

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

1x

-

-

-

619039

942A10

-

-

1x

-

-

1x

1x

1x

1x

-

-

-

619040

942A11

-

-

-

1x

-

1x

1x

1x

1x

-

-

-

619041

942A12

-

-

-

-

1x

1x

1x

1x

1x

-

-

-

619042

942A13

1x

-

-

-

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619043

942A14

-

1x

-

-

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619044

942A15

1x

-

-

-

-

1x

-

1x

1x

-

-

-

619045

942A16

-

1x

-

-

-

1x

-

1x

1x

-

-

-

619046

942A17

1x

-

-

-

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619047

942A18

-

1x

-

-

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619048

942A19

1x

-

-

-

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619049

942A20

-

1x

-

-

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619050

942A21

1x

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

-

619051

942A22

-

1x

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

-

619052

942A23

1x

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

-

619053

942A24

-

1x

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

-

219


943P1

943P3

943P5

Skrinka veľká - 7 zásuviek

Skrinka - 7 zásuviek

skrinka s 2 zásuvkami a dvierkami

• uzamykací systém • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 7 zásuviek( 5ks 585x615x75mm, 2ks 585x615x155mm) • nosnosť zásuvky 40 kg • možné použiť SOS zásobník • perforovaný oceľový plech

• uzamykací systém • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 7 zásuviek( 5ks 415x615x75mm, 2ks 415x615x155mm) • nosnosť zásuvky 40 kg • možné použiť SOS zásobník • perforovaný oceľový plech

• uzamykací systém • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 2 zásuvky rozmerov 415x615x75mm • s dvierkami • nosnosť zásuvky 40 kg • možné použiť SOS zásobník • perforovaný oceľový plech

H

618466

A

B

H

665

650

870

A

B

A

618468

A

B

H

495

650

870

B

A

B

H

618470

495

650

870

943P6

H

H

A

B

943P2

943P4

Skrinka - 8 zásuviek

Skrinka - 8 zásuviek

• uzamykací systém • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 8 zásuviek ( 7ks 585×615×75 mm a 1ks 585×615×155 mm) • nosnosť zásuvky 40 kg • možné použiť SOS zásobník • perforovaný oceľový plech

• uzamykací systém • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 8 zásuviek ( 7ks 415×615×75 mm a 1ks 415×615×155 mm) • nosnosť zásuvky 40 kg • možné použiť SOS zásobník • perforovaný oceľový plech

Skrinka - 4 zásuvky • uzamykací systém • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • 4 zásuvky 415×615×75 mm • nosnosť zásuvky 40 kg • možné použiť SOS zásobník • perforovaný oceľový plech

H A

B

618471

A

B

H

495

650

390

943P7 skrinka pre modulový pracovný stôl • • • •

H

H

A

618467

220

A

B

H

665

650

870

uzamykací systém ekologicky lakované s dvierkami perforovaný oceľový plech

A

B

618469

A

B

H

495

650

870

H B

A

618472

B

A

B

H

495

650

390


943P8

943P12

podpera pre modulový pracovný stôl

krátka spojka modulového pracovného stola

• ekologicky lakované • perforovaný oceľový plech

• ekologicky lakované • perforovaný oceľový plech

H

H

A

B

B A

618477

A

B

H

1520

70

50

943PS1 Sada prepážok 5 kusov pre 943P1,P2 a 946 • vyrobené z oceľového plechu H

618473

A

B

H

100

650

870 A

943P9

B

krátka drevená pracovná doska pre modulový pracovný stôl • preglejka - bukové drevo • chránené prírodným náterom H B A

621401$

618474

A

B

H

583

558

60

A

B

H

943PS2

1650

750

40

Sada prepážok 5 kusov pre 943P3,P4 • vyrobené z oceľového plechu

943P10

H

dlhá drevená pracovná doska pre modulový pracovný stôl • preglejka - bukové drevo • chránené prírodným náterom

A

H

B

B A

618475

A

B

H

2050

750

40

943P11 dlhá spojka modulového pracovného stola

621402$

A

B

H

583

388

60

• ekologicky lakované • perforovaný oceľový plech

618476

A

B

H

1920

70

50

B

psky výrob uró

ca

A

E

H

O d r. 1 9 1 9

221


944 Modulový pracovný stôl • Modulový stôl je nevyhnutným kusom zariadenia v profesionálnych aj domácich dielňach. Je používaný ako pracovná plocha a pre bezpečné ukladanie malých aj veľkých nástrojov.Skladá sa z rôznych modulov, čo umožňuje vytvorenie ideálneho rozloženia s ohľadom na Vaše potreby.Montáž je rýchla, jednoduchá a bezpečná. Šablóna umožňuje presné vŕtanie otvorov. Komponenty sú vyrobené z 3mm plechu. Povrch konštrukcie je chránený práškovou farbou, ktorá ho chráni pred mechanickým a chemickým poškodením. Pracovná doska je vyrobená z masívu, čo umožňuje ťažké práce na jej povrchu.

(943 P6, 618471)

(943 P4, 618469)

(943 P2, 618467)

(943 P8, 618473)

(943 P9, 618474)

(943 P10, 618475)

(943P11, 618476)

(943 P1, 618466) 943P1

943P10

943P11

943P12

619054

944A1

-

-

-

-

-

-

-

2x

-

1x

1x

-

619055

944A2

-

-

1x

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619056

944A3

-

-

-

1x

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619057

944A4

-

-

-

-

1x

-

-

1x

-

1x

-

-

619058

944A5

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619059

944A6

-

-

-

1x

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619060

944A7

-

-

1x

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619061

944A8

-

-

-

1x

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619062

944A9

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

1x

-

-

619063

944A10

-

-

1x

-

-

1x

1x

1x

-

1x

-

-

619064

944A11

-

-

-

1x

-

1x

1x

1x

-

1x

-

-

619065

911A12

-

-

-

-

1x

1x

1x

1x

-

1x

-

-

619066

944A13

1x

-

-

-

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619067

944A14

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619068

944A15

1x

-

-

-

-

1x

-

1x

-

1x

-

-

619069

944A16

-

1x

-

-

-

1x

-

1x

-

1x

-

-

619070

944A17

1x

-

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619071

944A18

-

1x

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619072

944A19

1x

-

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619073

944A20

-

1x

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619074

944A21

1x

-

1x

-

-

-

-

-

-

1x

-

-

619075

944A22

-

1x

1x

-

-

-

-

-

-

1x

-

-

619076

944A23

1x

-

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

619077

944A24

-

1x

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

619078

944A25

-

-

2x

-

-

2x

-

-

-

1x

-

-

619079

944A26

-

-

-

2x

-

2x

-

-

-

1x

-

-

619080

944A27

-

-

2x

-

-

-

2x

-

-

1x

-

-

619081

944A28

-

-

-

2x

-

-

2x

-

-

1x

-

-

619082

944A29

-

-

1x

1x

-

-

2x

-

-

1x

-

-

619083

944A30

-

-

1x

1x

-

2x

-

-

-

1x

-

-

619084

944A31

-

-

1x

1x

-

1x

1x

-

-

1x

-

-

619085

944A32

-

-

-

2x

-

1x

1x

-

-

1x

-

-

619086

944A33

-

-

2x

-

-

1x

1x

-

-

1x

-

-

619149

944A34

-

-

1x

-

1x

1x

1x

-

-

1x

-

-

619484

944A35

-

-

1x

-

1x

1x

-

-

-

1x

-

-

222

943P2

943P3

943P4

943P5

943P6

(943P12, 618477)

(943 P7, 618472)

(943 P5, 618470)

(943 P3, 618468)

943P7

943P8

943P9


946A

946AC

946D

pracovná doska

Pracovný stôl s vitrínou

Dvierka pre pracovný stôl artikel 946

• uzamykací systém • zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami • syntetický povlak chráni zásuvky a skrinku pred poškodením • ekologicky lakované • drevená pracovná doska • 5 zásuviek (3 zásuvky 595x615x75mm, 2 zásuvky 595x615x155mm) • statická nosnosť vozíka bez koliesok: 2300 kg • nosnosť malej zásuvky 30 kg • perforovaný oceľový plech

• kombinácia pracovného stola 946A a vitríny 946C

• materiál: plech • ekologicky lakované • perforovaný oceľový plech

H

B A

B

H

C

A

A B

613097 612328

A

B

H

1500

750

925

612220

A

B

H

1500

750

1665

A

C

B

665

20

565

946G Pracovný stôl

946C

946ACR

Vitrína pre pracovný stôl

Pracovný stôl s vitrínou a roletou

• perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované • s 30 háčikmi

• kombinácia pracovného stola 946A a vitríny s roletou 946CR

• • • •

perforovaný oceľový plech ekologicky lakované preglejka - bukové drevo chránené prírodným náterom

H

H

A

B

A

B

B

A

H

621573$ 612329

A

B

H

1500

125

740

B

H

600

850

946T Mobilný pracovný stôl

946CR

• • • • •

Vitrína na náradie s roletou pre pracovný stôl • ekologicky lakované • s 30 háčikmi • model CR s uzamykacou roletou • perforovaný oceľový plech

612331

H

A

B

H

1500

750

1665

perforovaný oceľový plech ekologicky lakované preglejka - bukové drevo chránené prírodným náterom Dynamická nosnosť 2000 kgkolieska priemeru 200mm

A

A

B

H

1500

125

740

B

H

A

B

612330

A 1000

621448$

A

B

H

2050

750

800

223


947

948E1.1

948E2

Skrinka na dokumenty

Príslušenstvo pre 948E1

Skrinka na náradie

• • • • •

• príslušenstvo: háčiky(35 ks - 35mm, 10ks-50mm a 20ks-100mm), s kovovými stojanmi na kľúče - 3ks a na sekáče - 1ks

• • • •

zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami ekologicky lakované drevená pracovná doska 23 zásuviek s rozmermi 920x363x42 perforovaný oceľový plechnosnosť zásuvky: 30kg

uzamykací systém ekologicky lakované interiér skrinky je z perforovaného plechu perforovaný oceľový plech

H

H

A

B

A

B

H

612216

700

300

900

A B

610954

612908 A

B

H

1035

440

1150

947S3 Priečky pre 947 B

A

C

948E1S

948E2S

Skrinka na náradie s príslušenstvom

Skrinka na náradie

• • • • • •

• • • •

uzamykací systém zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami ekologicky lakované 1 zásuvka, rozmery 575x285x75mm interiér skrinky je z perforovaného plechu príslušenstvo: háčiky(35 ks - 35mm, 10ks-50mm a 20ks-100mm), s kovovými stojanmi na kľúče - 3ks a na sekáče - 1ks

uzamykací systém ekologicky lakované interiér skrinky je z perforovaného plechu príslušenstvo: háčiky(35 ks - 35mm, 10ks-50mm a 20ks-100mm), s kovovými stojanmi na kľúče - 3ks a na sekáče - 1ks

H

611961

A

B

C

355

40

0.8

A

B

948E1 Skrinka na náradie • • • • • •

uzamykací systém zásuvky s klznými lištami a guľovými ložiskami ekologicky lakované 1 zásuvka, rozmery 575x285x75mm interiér skrinky je z perforovaného plechu perforovaný oceľový plech

H

A

612583 H

A

612215

224

A

B

H

700

300

900

B

A

B

H

700

300

900

612584

B

A

B

H

700

300

900


948E2.1

948E3.1

949.1/3

Príslušenstvo pre 948E2

Príslušenstvo pre 948E3

Skrinka na náradie

• príslušenstvo: háčiky(35 ks - 35mm, 10ks-50mm a 20ks-100mm), s kovovými stojanmi na kľúče - 3ks a na sekáče - 1ks

• príslušenstvo: háčiky(20 ks - 35mm, 5ks-50mm a 10ks-100mm), s kovovými stojanom na kľúče - 1ks a na sekáče - 1ks

• ekologicky lakované • s policami • je diel 949/3

H

A

612909

612910

948E3

949/3

Skrinka na náradie

Skrinka na náradie

• • • •

• ekologicky lakované

uzamykací systém ekologicky lakované interiér skrinky je z perforovaného plechu perforovaný oceľový plech

609236

A

B

H

720

595

1000

B

949.2/3 Skrinka na náradie • ekologicky lakované • so zásuvkami • je diel 949/3

H

A

B

H

A

B

612217

A

B

H

500

300

900 H

948E3S

A

B

Skrinka na náradie • • • •

uzamykací systém ekologicky lakované interiér skrinky je z perforovaného plechu príslušenstvo: háčiky(20 ks - 35mm, 5ks-50mm a 10ks-100mm), s kovovými stojanom na kľúče - 1ks a na sekáče - 1ks

608393

A

B

H

720

595

2000 609237

A

B

H

720

595

1000

949.3/3 prídavné police 949.1/3 • ekologicky lakované

B A

H

H

A

612585

B

A

B

H

500

300

900

611992

A

B

H

673

575

20

225


950/2

950/3V

950/6Z

Dvojdielna skrinka na oblečenie

Trojdielna skrinka na oblečenie

Šesťdielna skrinka na oblečenie

• Skrinky sú natierané práškovou farbou odolnou voči korózii. Pre ďalšiu ochranu oceľového plechu je skrinka ekologicky lakovaná. • Telo skrinky je vyrobené z 0,8mm vysokokvalitného tabuľového plechu • Dvierka sú vyrobené z 1mm hrubého tabuľového plechu, vystužené voči bočnému ohybu. Dvierka sa vyrábajú v 6 farbách (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035)

• Skrinky sú natierané práškovou farbou odolnou voči korózii. Pre ďalšiu ochranu oceľového plechu je skrinka ekologicky lakovaná. • Telo skrinky je vyrobené z 0,8mm vysokokvalitného tabuľového plechu • Dvierka sú vyrobené z 1mm hrubého tabuľového plechu, vystužené voči bočnému ohybu. Dvierka sa vyrábajú v 6 farbách (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035)

• Skrinky sú natierané práškovou farbou odolnou voči korózii. Pre ďalšiu ochranu oceľového plechu je skrinka ekologicky lakovaná. • Telo skrinky je vyrobené z 0,8mm vysokokvalitného tabuľového plechu • Dvierka sú vyrobené z 1mm hrubého tabuľového plechu, vystužené voči bočnému ohybu. Dvierka sa vyrábajú v 6 farbách (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035)

A1

A1

H

H

A1 H1

H

H1

H1

A 617115$

B

B1

B A

B

350

A1

B1

H1

500 1880 300

H

20

875

A

B1

A

B

A1

B1

H1

617175$ 1000 500 1880 300

B

H

20

1775

A

B1

A1

B1

H1

617176$ 1000 500 1880 300

A

B

H

20

1775

950/6 Šesťdielna skrinka na oblečenie • Skrinky sú natierané práškovou farbou odolnou voči korózii. Pre ďalšiu ochranu oceľového plechu je skrinka ekologicky lakovaná. • Telo skrinky je vyrobené z 0,8mm vysokokvalitného tabuľového plechu • Dvierka sú vyrobené z 1mm hrubého tabuľového plechu, vystužené voči bočnému ohybu. Dvierka sa vyrábajú v 6 farbách (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035)

Použitie s 950

RAL 1021

RAL 3020

RAL 5010

RAL 6029

RAL 2004

RAL 7035

20 kg

A1

H

H1 B

A

B1

A1

B1

H1

616652$ 1000 500 1880 300

A

20

875

226

B

H


950/9

950.4

960/2

Deväťdielna skrinka na oblečenie

Plastová podložka pre 950/9,6,3,2,1

Box na náradie

• Skrinky sú natierané práškovou farbou odolnou voči korózii. Pre ďalšiu ochranu oceľového plechu je skrinka ekologicky lakovaná. • Telo skrinky je vyrobené z 0,8mm vysokokvalitného tabuľového plechu • Dvierka sú vyrobené z 1mm hrubého tabuľového plechu, vystužené voči bočnému ohybu. Dvierka sa vyrábajú v 6 farbách (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035)

• ekologicky lakované • určený pre prenos a uloženie materiálu, elektrického náradia a prístrojov, dokumentácie v rôznych klimatických podmienkach

H A

B

617187$

K950 Kľúč so zámkom pre skrinku na oblečenie 605897

A

B

H

840

420

335

960/3 Box na náradie H

• ekologicky lakované • určený pre prenos a uloženie materiálu, elektrického náradia a prístrojov, dokumentácie v rôznych klimatických podmienkach

A1 H1 B

A

B1

617180$ A

B

H

A1

B1

H1

617116$ 1000 500 1880 300

20

575

950.1

H

K950COMB

A

B

Kľúč s kombinovaným zámkom

Rámik pre identifikačné karty

605898

A

B

H

910

530

430

960/6 617183$ 617188$

950.3 Polica pre 950/9,6,3,2,1

Box na náradie pre inštalatéra • ekologicky lakované • so syntetickým popruhom

960/1 Box na náradie • ekologicky lakované • určený pre prenos a uloženie materiálu, elektrického náradia a prístrojov, dokumentácie v rôznych klimatických podmienkach

H A

B

H A

617177$

605896

B

A

B

H

A

B

H

603673

550

200

230

700

380

310

612989

620

200

230

227


Sady náradia

SOS vložky - výhody: SOS vložky sú vyrobené z dvojvrstvovej polyetylénovej peny, ktorá je odolná voči mastnote, benzínu, oleju, nitrorozpúšťadlám, lepidlám a motorovému oleju - z ktorých všetky je možné jednoducho odstrániť bez toho, že zostanú viditeľné stopy. Lepidlá a motorové oleje je potrebné odstrániť okamžite vyčistením benzínom, aby sa vyhlo trvalým škvrnám. Vložky zostanú nezdeformované až do teploty 80 °C.

Tieto držiaky na nástroje z polyetylénovej peny sa používajú na prehľadnejšie a lepšie odloženie nástrojov v nástrojových boxoch, nástrojových krabiciach, zásuvkách nástrojových vozíkov a nástrojových bedničkách. Uskladnenie je známe pod názvom SYS SYSTÉM. Tieto držiaky na nástroje sa môžu použiť pri širokej škále teplôt, neabsorbujú vlhkosť a pri normálnom používaní majú dlhú životnosť. Chránia nástroje ich uchytením v špeciálne určenom priestore a takto predchádzajú ich nekontrolovanému pohybu po úložnom priestore. Keďže poloha v držiaku je presne stanovená a navrhnutá pre každý špecifický nástroj, je tiež jednoduché určiť, ktorý nástroj chýba.

Nové!

Systém Materiál: Polyetylénová pena s nízkou hustotou. Rozsah prevádzkových teplôt: -70°C do +95°C

SOS Systém

S - Safety (Bezpečnosť) O - Order (Poriadok) S - Survey (Prehľad)

Jednoduchá voľba

Jasná kompozícia

Súpravy typických odvetvových

Kompozícia rôznych súprav je založená

Pre začiatočníkov a pre profesionálov

nástrojov zjednodušujú výber a

na pokračujúcej spolupráci s miestnymi

nákup špecifických nástrojov, ktoré

profesionálnymi používateľmi nástrojov

Súpravy obsahujúce rôzne typy

potrebujete a používate pri svojej

Unior. Vždy pripravené súpravy berú do

práci. Elektrikári, automechanici,

úvahy požiadavky jednotlivých odvetví

autolakýrnici, počítačoví technici a

aktivít a predstavujú kvalitu, citlivú a

mnoho iných profesionálov sa spolieha

cenovo výhodnú voľbu nástrojov.

kladív, prierazníkov, dlát a iných nástrojov vyrobené pre vynikajúci výkon, remeselníkov-expertov a pre začiatočníkov.

228

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

na svoje skúsenosti s nástrojmi Unior.

kľúčov, klieští, skrutkovačov, pilníkov,

é ru

ko v ä t e -

ch

r


964/1SOS

964/1SSOS

964/2ASOS

Sada vidlicových kľúčov v SOS zásobníku

Sada vidlicových kľúčov v SOS zásobníku

Sada kombinovaných kľúčov dlhých v SOS zásobníku

621049$ 964/1SOS

6 - 32 / 12

vl964/1SOS 0E + 9 4

1/3

vl964/2ASOS SOS zásobník pre dlhé kombinované kľúče

94

0E + 9 4

1/3

PL

US

30 621232

B

L

H

188

364

30

US

364

+ 920

188

S O

H

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

620881

L

94

S

620884

V 0E

vl964/1SSOS

S

B

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2ASOS

SOS zásobník pre vidlicové kľúče

V 0E

+ 920

S O

S

621052$ 964/2ASOS 8 - 24 / 12

PL

94

V 0E

SOS zásobník pre vidlicové kľúče

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), vl964/1SSOS

B

L

H

188

364

30

US

621178$ 964/1SSOS

PL

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), vl964/1SOS

964/1ASOS Sada vidlicových kľúčov v SOS zásobníku

964/2ASSOS Sada kombinovaných kľúčov dlhých v SOS zásobníku

621051$ 964/2SOS

621181$ 964/2ASSOS

6 - 32 / 12

1/3

PL

US

188

364

30 620883

B

L

H

188

364

30

S

621235

B

L

H

188

364

30

0E + 9 4

1/3

+ 920

H

94

S O

620882

L

+ 920

S O

S

B

0E + 9 4

1/3

Zásobník pre dlhé očkoploché kľúče

V 0E

94

V 0E

+ 920

S O

S

vl964/2ASSOS

vl964/2SOS SOS zásobník pre kombinované kľúče

US

0E + 9 4

V 0E

94

8 - 24 / 12

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2ASSOS

US

vl964/1ASOS SOS zásobník pre vidlicové kľúče

8 - 24 / 12

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2SOS

PL

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), vl964/1ASOS

PL

621050$ 964/1ASOS

964/2SOS Sada kombinovaných kľúčov v SOS zásobníku

964/1ASSOS Sada vidlicových kľúčov v SOS zásobníku

SOS Systém S - Bezpečnosť O - Poriadok S - Prehľad 621179$ 964/1ASSOS

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), vl964/1ASSOS

vl964/1ASSOS

Materiál: 1/3

L

H

364

30

US

B 188

+ 920

S O

S

621233

0E + 9 4

PL

94

V 0E

SOS zásobník pre vidlicové kľúče

• Polyetylénová pena s nízkou hustotou. • Rozsah prevádzkových teplôt: -70°C do +95°C

229


964/2BSOS

964/2CSSOS

964/2SSOS

Sada kombinovaných kľúčov dlhých v SOS zásobníku

Sada kombinovaných kľúčov, dlhých v SOS zásobníku

Sada kombinovaných kľúčov v SOS zásobníku

621184$ 964/2CSSOS

621180$ 964/2SSOS

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), vl964/2CSSOS

vl964/2CSSOS

PL

US

621236

H

374

364

40

US

30

L

S

PL

364

B

+ 920

188

2/3

S

V 0E

H

94

0E + 9 4

1/3

0E + 9 4

+ 920

L

94

S O

620885

B

+ 920

S O

S

Zásobník pre dlhé očkoploché kľúče

S O

1/3

vl964/2SSOS Zásobník pre očkoploché kľúče

V 0E

94

0E + 9 4

V 0E

SOS zásobník pre IBEX kombinované kľúče

8 - 24 / 12

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2SSOS

US

129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24), vl964/2BSOS

vl964/2BSOS

6 - 32 / 26

PL

621053$ 964/2BSOS 8 - 24 / 12

621234

B

L

H

188

364

30

964/3SOS 964/2CSOS

964/2DSOS

Sada kombinovaných kľúčov dlhých v SOS zásobníku

Sada kombinovaných a šesťhranných kľúčov, dlhých v SOS zásobníku

Sada očkových kľúčov v SOS zásobníku

621055$ 964/3SOS

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), vl964/3SOS

vl964/3SOS

6 - 32 / 26

H 30

Sada očkových kľúčov v SOS zásobníku

PL

US

PL

H 30

L 364

US

L 364

+ 920

B

V 0E

0E + 9 4 2/3

S

374

B 188

964/4SOS 94

621507

+ 920

SOS zásobník pre 964/2DSOS

S O

US

H 40

620886

+ 920

S O

L 364

S

0E + 9 4 2/3

S

B

27

V 0E

94

374

621563$ 964/2DSOS

vl964/2DSOS

• prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly

621219

1/3

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)

Zásobník pre kombinované kľúče

0E + 9 4

V 0E

vl964/2CSOS

94

S O

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), vl964/2CSOS

SOS zásobník pre očkové kľúče

PL

621054$ 964/2CSOS

621056$ 964/4SOS

21 - 32 / 4

180/1 (21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), vl964/4SOS

vl964/4SOS 0E + 9 4

V 0E

94

1/3

230

B

L

H

188

364

30

US

620887

+ 920

S O

S

PL

SOS zásobník pre očkové kľúče


964/5SOS

964/6SOS

964/8ASOS

Gola sada 1/4" v SOS zásobníku

Sada BI klieští v SOS zásobníku

Sada segerových klieští v SOS zásobníku

621058$ 964/6SOS

3

406/1BI (180), 461/1BI (160), 508/1BI (170), vl964/6SOS (188)

vl964/6SOS

L

H

vl964/8ASOS

364

30

SOS zásobník pre segerové kliešte

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

964/7SOS

94

S

Sada BI a grip klieští v SOS zásobníku 621220

V 0E

B 188

B

L

H

188

364

30

US

620889

US

45

187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (150, 50), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vl964/5SOS

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), vl964/8ASOS

+ 920

S O

S

PL

1/3

621057$ 964/5SOS

621061$ 964/8ASOS 19 - 60 - 180 / 4

0E + 9 4

V 0E

94

PL

SOS zásobník pre BI kliešte

vl964/5SOS 964/9SOS 0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

B

L

H

188

364

30

US

620888

Sada TBI skrutkovačov v SOS zásobníku

V 0E

94

PL

SOS zásobník pre gola sadu 1/4"

621059$ 964/7SOS

2

430/3 (250), 445/1BI (240), vl964/7SOS

94

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

B

L

H

188

364

30

US

620890

PL

vl964/7SOS SOS zásobník pre kliešte

V 0E

964/5S12SOS Gola sada 1/4" v plastovom odkladači

621062$ 964/9SOS

8

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100), vl964/9SOS

964/8SOS Sada segerových kľúčov v SOS zásobníku

vl964/9SOS 0E + 9 4

V 0E

94

1/3

621185$ 964/5S12SOS

L

H

364

30

45

0E + 9 4

S

620891

B

L

H

188

364

30

+ 920

US

H 30

S O

L 364

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

B 188

94

V 0E

1/3

S

• prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly • materiál: polystyrén

V 0E

94

vl964/8SOS Zásobník pre segerové kliešte

PL

SOS zásobník pre gola sadu 1/4"

19 - 60 - 180 / 4

532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

US

vl964/5S12SOS

621060$ 964/8SOS

PL

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 188.8 (1/4”), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vl964/5S12SOS

621237

B 188

US

620892

+ 920

S O

S

PL

SOS zásobník pre skrutkovače

231


964/9BSOS

964/9DSOS

964/11SOS

Sada hlavicových skrutkovačov TBI v SOS zásobníku

Sada skrutkovačov TBI v SOS zásobníku

Sada crimp-grip kliešte s konektormi v SOS zásobníku

621561$ 964/9DSOS

8

621TBI (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100)

vl964/9BSOS

vl964/9DSOS

Zásobník pre hlavicové skrutkovače TBI

SOS zásobník pre 964/9DSOS

H 30

US

L 364

• prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly • materiál: polystyrén 0E + 9 4 94

PL

US

964/9ESOS

1/3

Sada torxových skrutkovačov s T rukoväťou v SOS zásobníku

+ 920

H 30

B 188

V 0E

L 364

621505

vl964/11SOS Zásobník pre konektorové kliešte a konektory

S O

B

+ 920

+ 920

S O

S

188

S O

0E + 9 4

1/3

621221

S

V 0E

94

0E + 9 4

1/3

281

426/3A (220), 423.1R (3, 5), 423.1B (4, 6), 423.1J (5, 8), 423.2R (4), 423.2B (4), 423.3R (1.9), 423.3B (1.9), 423.3J (2.8), 423.5B (5), 423.7R (6.3 x 0.8), 423.7B (6.3 x 0.8), vl964/11SOS

V 0E

94

• prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly • materiál: polystyrén

621065$ 964/11SOS

S

964/9CSOS 620899

Sada skrutkovačov TBI torxových s dierkou v SOS zásobníku

B

L

H

188

364

30

US

629TBI (5.5, 6, 8, 10, 12, 13), vl964/9BSOS

PL

5.5 - 13 / 6

PL

621063$ 964/9BSOS

964/12SOS Sada konektorové kliešte s konektormi v SOS zásobníku 621562$ 964/9ESOS

7

193TX (TX 30, TX 40, TX 45), 621TBI (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9)

vl964/9ESOS SOS zásobník pre 964/9ESOS

H 30

621066$ 964/12SOS

282

425/4A (240), 423.1R (3, 5), 423.1B (4, 6), 423.1J (5, 8), 423.2R (4), 423.2B (4), 423.3R (1.9), 423.3B (1.9), 423.3J (2.8), 423.5B (5), 423.7R (6.3 x 0.8), 423.7B (6.3 x 0.8), vl964/12SOS

964/10SOS Sada kladív a jamkárov v SOS zásobníku

vl964/12SOS SOS zásobník pre vidlicové kľúče

0E + 9 4

V 0E

94

1/3

621064$ 964/10SOS

5

640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (32), vl964/10SOS

vl964/10SOS 0E + 9 4

V 0E

94

1/3

232

B

L

H

188

364

30

US

620893

+ 920

S O

S

PL

SOS zásobník pre kladivá

B

L

H

188

364

30

US

620900

+ 920

S O

S

PL

US

H 30

PL

L 364

+ 920

B 188

L 364

V 0E

S O

621504

B 188

0E + 9 4

1/3

S

+ 920

S O

S

621506 94

0E + 9 4

1/3

vl964/9CSOS SOS zásobník pre 964/9CSOS

94

V 0E

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

US

TX 10 - TX 45 / 8

PL

621560$ 964/9CSOS


964/13SOS

964/14SOS

964/16SOS

Sada imbusových skrutkovačov s T rukoväťou v SOS zásobníku

Sada skrutkovačov TORX s T-rukoväťou v SOS zásobníku

Sada hlavíc TORX v SOS zásobníku

3 - 10 / 6

TX 15 - TX 40 / 6

193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), vl964/14SOS

vl964/14SOS Zásobník pre konektorové kliešte a konektory

1/3

30

US

364

PL

188

+ 920

H

S O

620894

L

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

B

94

S

621223

B

L

H

188

364

30

US

0E + 9 4

V 0E

94

V 0E

vl964/13SOS SOS pre skrutkovače s T rukoväťou

PL

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/13SOS

621071$ 964/16SOS

18

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), vl964/16SOS

vl964/16SOS Zásobník pre hlavice torx • prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly 0E + 9 4

V 0E

94

1/3

+ 920

964/15SOS Sada VDE BI náradia v SOS zásobníku

S O

964/13ASOS Sada skrutkovačov IMBUS flexi s T-rukoväťou v SOS zásobníku

S

B

L

H

188

364

30

US

621224

PL

621069$ 964/14SOS 621067$ 964/13SOS

964/17SOS Sada hlavicových kľúčov s kĺbom v SOS zásobníku

621070$ 964/15SOS

vl964/13ASOS Zásobník pre skrutkovače s T-rukoväťou

US

H 30

PL

L 364

193HX

S

620895

621072$ 964/17SOS

+ 920

B 188

S O

621222

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

94

V 0E

1/3

8 - 22 / 6

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 19 x 22), vl964/17SOS

B

L

H

vl964/17SOS

188

364

30

Zásobník pre hlavicové kĺbové kľúče • prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly 94

0E + 9 4

V 0E

použitie skrutkovača s T rukoväťou

1/3

621225

B

L

H

188

364

30

+ 920

S O

S

US

0E + 9 4

V 0E

94

vl964/15SOS SOS zásobník pre VDE náradie

PL

• prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly

9

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140), vl964/15SOS

US

3 - 10 / 6

193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/13ASOS

PL

621068$ 964/13ASOS

233


964/18ASOS

964/19SOS

964/22SOS

Sada hlavicových kľúčov zalomených v SOS zásobníku

Gola sada 1/2" v SOS zásobníku

Sada náradia v SOS zásobníku

8 - 19 / 10

PL

374

364

30

US

964/18BSOS

964/19S12SOS

Sada hlavicových kľúčov zalomených v SOS zásobníku

Gola sada 1/2" v SOS zásobníku

US

620896

H

94

0E + 9 4 3/3

S

620897

B

L

H

564

364

30

+ 920

30

L

V 0E

364

B

vl964/22SOS SOS zásobník pre gola sady 1/2" a 1/4"

S O

188

S

+ 920

H

S O

621226

L

0E + 9 4 2/3

+ 920

S O

S

B

94

V 0E

0E + 9 4

1/3

60

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 642/6 (4), 660/6 (150), 670/6 (150), 220/3PH (1.5 - 10 / 9), vl964/22SOS

vl964/19SOS SOS zásobník pre 1/2" gola sadu

V 0E

94

621077$ 964/22SOS

US

vl964/18ASOS Zásobník pre hlavicové zalomené kľúče • prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly • materiál: polystyrén

10 - 32 / 29

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), 192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), vl964/19SOS

PL

621075$ 964/19SOS

176 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vl964/18ASOS

PL

621073$ 964/18ASOS

964/23SOS Sada IMPACT hlavíc 1/2" v plastovom odkladači

621186$ 964/19S12SOS

PL

B

L

H

374

364

30

Zásobník pre impact hlavice 1/2" • prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly 94

1/3

US

234

621229

B

L

H

188

364

30

+ 920

S O

S

177 POUŽITIE

Použitie uhlových kľúčov zahnutých obojstranných

0E + 9 4

V 0E

621238

+ 920

H 30

S O

L 364

S

vl964/23SOS

0E + 9 4 2/3

+ 920

S O

B 188

94

US

1/3

S

621227

0E + 9 4

V 0E

94

10 - 24 / 17

231/4 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24), 231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), vl964/23SOS

US

vl964/19S12SOS Zásobník pre gola sadu 1/2"

V 0E

vl964/18BSOS Zásobník pre hlavicové zalomené kľúče

621078$ 964/23SOS

PL

8 - 19 / 10

177 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vl964/18BSOS

PL

621074$ 964/18BSOS

10 - 32 / 29

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”), vl964/19S12SOS


964/26 1/2SSOS

964/26SSOS

Sada pilníkov polojemných v plastovom odkladači

Sada pilníkov jemných v plastovom odkladači

964/24SOS Sada nôž, meter a pílka v plastovom odkladači 621082$ 964/26 1/2SSOS

5

vl964/26 1/2SSOS

vl964/26SSOS Zásobník pre pilníky

+ 920

PL

S

US

620903

B

L

H

188

364

30

US

H 30

V 0E

L 364

S O

B 188

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

620902

94

V 0E

0E + 9 4

1/3

3

5

760HS (200), 761HS (200), 763HS (200), 764HS (200), 765HS (200), vl964/26SSOS

Zásobník pre pilníky 94

621079$ 964/24SOS

621083$ 964/26SSOS

PL

760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200), vl964/26 1/2SSOS

710P (5), 556B (160), 753P (150), vl964/24SOS

vl964/24SOS

964/26BSOS

964/27SOS

Zásobník pre pílku, nôž a zvinovací meter

Sada pilníkov hrubých v plastovom odkladači

Sada kombinovaných račňových kľúčov v plastovom odkladači

621081$ 964/26BSOS

621084$ 964/27SOS

• prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly 0E + 9 4

V 0E

1/3

+ 920

S O

S

B

L

H

188

364

30

US

621230

PL

94

964/25SOS Gola sada 3/8" v SOS zásobníku 5

760HB (200), 761HB (200), 763HB (200), 764HB (200), 765HB (200), vl964/26BSOS

vl964/26BSOS

vl964/27SOS

Zásobník pre pilníky

Zásobník pre račňové kľúče

• prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly

• prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly • materiál: polystyrén

US

H 30

PL

L 364

621231

B

L

H

188

364

30

US

B 188

S

+ 920

620901

S O

6 - 22 / 23

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1ABI (3/8”), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), vl964/25SOS

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

94

PL

1/3

V 0E

0E + 9 4

V 0E

94

621080$ 964/25SOS

8 - 19 / 10

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vl964/27SOS

vl964/25SOS Zásobník pre gola sadu 3/8" • prázdny zásobník na náradie pre vozíky Eurostyle 940E, Euromaster 940M, Hercules 940H a pracovné stoly 0E + 9 4

V 0E

1/3

B

L

H

188

364

30

US

620898

+ 920

S O

S

PL

94

235


964/28SOS

964/30SOS

964/32SOS

Sada kľúčov v SOS zásobníku

Gola sada v SOS zásobníku

Sada klieští a kladivo v SOS zásobníku

621381

B

L

H

564

364

30

vl964/30SOS

964/33SOS Sada skrutkovačov v SOS zásobníku

94

0E + 9 4

S O

S

621379

B

L

H

564

364

30

+ 920

3/3

Sada kľúčov v SOS zásobníku

V 0E

964/29SOS

3/3

S

Zásobník pre sadu 964/30SOS

US

H 30

0E + 9 4

PL

L 364

US

B 564

PL

S O

621377

+ 920

3/3

S

V 0E

0E + 9 4

94

+ 920

Zásobník pre sadu 964/28SOS

vl964/32SOS Zásobník pre sadu 964/32SOS

V 0E

vl964/28SOS

14

406/1BI (180), 466/1BI (180), 508/1BI (200), 512/1BI (200), 442/1HYPO (240), 430/3 (250), 532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 812 (400), 819A (315), 660/6 (200), 642/6 (5), vl964/32SOS

S O

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1FBI (3/8”), 238.2/1BI (210), 238.3/1 (165), 238.4/1 (125, 250, 45, 75), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), vl964/30SOS

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 220/3SPH (1.5 - 10 / 9), 220/7TXPH (TR9 - TR40 / 8), vl964/28SOS

94

621391$ 964/32SOS

96

US

621389$ 964/30SOS

60

PL

621387$ 964/28SOS

964/31SOS Sada ručného náradia v SOS zásobníku

32 621392$ 964/33SOS

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32), 202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), 177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 182/2BTX (6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24), vl964/29SOS

vl964/29SOS

H 30

US

L 364

vl964/31SOS 0E + 9 4

236

B

L

H

564

364

30

US

S O

621380

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

Zásobník pre sadu 964/31SOS

94

0E + 9 4 3/3

S

621382

B

L

H

564

364

30

+ 920

B 564

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), 192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14), 192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12), 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), 186.4/2 (21, 19, 16), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 263A (30 - 150), vl964/31SOS

Zásobník pre sadu 964/33SOS S O

621378

vl964/33SOS

79

V 0E

S O

S

621390$ 964/31SOS

+ 920

3/3

US

0E + 9 4

V 0E

94

PL

Zásobník pre sadu 964/29SOS

30

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), 627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS

PL

621388$ 964/29SOS


964/34SOS

964/36SOS

Sada skrutkovačov s T rukoväťou v SOS zásobníku

Gola sada v SOS zásobníku

621393$ 964/34SOS

18

193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45), 760H1/2S (200), 764H1/2S (200), 556B (160), vl964/34SOS

621395$ 964/36SOS

vl964/34SOS 0E + 9 4

L

H

364

30

964/35SOS Sada kľúčov v SOS zásobníku

vl964/36SOS Zásobník pre sadu 964/36SOS

0E + 9 4

B

L

H

564

364

30

US

S O

621385

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

B 564

US

S O

621383

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

Zásobník pre sadu 964/34SOS

88

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14), 192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12), 192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), vl964/36SOS

964/37SOS Sada skrutkovačov v SOS zásobníku 621394$ 964/35SOS

63

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22), 220/3SPH (1.5 - 10 / 9) 220/7TXPH (TR9 -TR40 / 8), vl964/35SOS

vl964/35SOS 0E + 9 4

H 30

28

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), 627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/37SOS

vl964/37SOS Zásobník pre sadu 964/37SOS

0E + 9 4

S O

621386

B

L

H

564

364

30

+ 920

3/3

S

V 0E

94

US

L 364

621396$ 964/37SOS

PL

B 564

US

S O

621384

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

Zásobník pre sadu 964/35SOS

237


964ECO2

964ECO5

964ECO10

Sada kombinovaných kľúčov, krátky typ v SOS zásobníku

Sada 1/4" hlavíc s príslušenstvom v SOS zásobníku

Sada kladív a vyrážačov v SOS zásobníku

621290$ 964ECO5 621287$ 964ECO2

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (150, 50), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”)

8 - 24 / 12

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)

vl964ECO2 SOS zásobník pre 964ECO2 9

4 0 EC O

1/2

-EC

O

S O S

620871

B

L

H

498

135

30

621293$ 964ECO10

45

9 40

O

S O S

620874

B

L

H

498

135

30

EC O

-EC

O

S O S

B

L

H

498

135

30

EC O

-EC

964ECO2A

9 40 1/2

620877 1/2

Sada kombinovaných kľúčov, dlhý typ v SOS zásobníku

vl964ECO10 SOS zásobník pre 964ECO10

vl964ECO5 SOS zásobník pre 964ECO5

5

640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (32)

964ECO19 Gola sada 1/2" v SOS zásobníku

964ECO6 Sada klieští BI v SOS zásobníku

621294$ 964ECO19 621288$ 964ECO2A

8 - 24 / 12

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)

vl964ECO2A SOS zásobník pre 964ECO2A

621291$ 964ECO6

4

406/1BI (180), 461/1BI (160), 514/1BI (160), 445/1BI (240) 9 40

EC O

1/2

-EC

O

S O S

vl964ECO6

vl964ECO19 SOS zásobník pre 964ECO19

620872

H

498

135

30

9

620875

Sada očkových kľúčov v SOS zásobníku

B

L

H

498

135

30

O

S O S

4 0 EC O O

S O S

964ECO3

0 EC O -EC

SOS zásobník pre 964ECO6

-EC

L

94

1/2

1/2

B

10 - 32 / 23

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”)

620878

B

L

H

498

135

30

964ECO26 1/2S Sada pilníkov v SOS zásobníku

964ECO9 Sada skrutkovačov TBI v SOS zásobníku

621292$ 964ECO9 621289$ 964ECO3

6 - 22 / 8

8

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

621295$ 964ECO26 1/2S

4

760H1/2S (200), 763H1/2S (200), 765H1/2S (200), 768H1/2S (200)

vl964ECO3

vl964ECO9

vl964ECO26 1/2S

SOS zásobník pre 964ECO3

SOS zásobník pre 964ECO9

SOS zásobník pre 964ECO26 1/2S

94

0 EC O

1/2

9 40 1/2

-EC

S O S

620873

238

B

L

H

498

135

30

EC O

B

L

H

498

135

30

0 EC O -EC

O

O

S O S

S O S

620876

94

1/2

-EC

O

620879

B

L

H

498

135

30


969S

969.1S

969.11M

Kufrík

Vak pre 969S

Vak pre 969M

• • • • • • • • •

• • • • •

• • • • •

steny z ABS materiálu robustný hliníkový rám z chráničom ostrých hrán dva uzamykateľné zámky zámok na heslo prepážka na dokumenty A4 variabilné dno vnútorné rozmery: 455x345x160mm objem: 26l nosnosť: 25kg

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s 23 vačkami obojstranný uchytený kovovou sponou

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku so 14 vačkami obojstranný uchytený na suchý zips

H A B

621631$

A

B

H

490

410

190

621634$

969M Kufrík • • • • • • • • •

steny z ABS materiálu robustný hliníkový rám z chráničom ostrých hrán dva uzamykateľné zámky zámok na heslo prepážka na dokumenty A4 variabilné dno vnútorné rozmery: 480x370x180mm objem: 32l nosnosť: 30kg

969.1M

969.11L

Vak pre 969M

Vak pre 969L

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s 23 vačkami obojstranný uchytený kovovou sponou

621635$ H A B

621632$

A

B

H

500

425

200

621652$

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku so 14 vačkami obojstranný uchytený na suchý zips

621653$

969.1L

969.2S

Vak pre 969L

Stena so slučkami pre 969S

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s 23 vačkami obojstranný uchytený kovovou sponou

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s elastickými slučkami obojstranný uchytená kovovou sponou

969L Kufrík • • • • • • • • • •

mobilný kufrík s teleskopickou rukoväťou steny z ABS materiálu robustný hliníkový rám z chráničom ostrých hrán dva uzamykateľné zámky zámok na heslo prepážka na dokumenty A4 variabilné dno vnútorné rozmery: 485x350x195mm objem: 36l nosnosť: 30kg

621636$

621637$

969.11S

969.2M

Vak pre 969S

Stena so slučkami pre 969M

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku so 14 vačkami obojstranný uchytený na suchý zips

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s elastickými slučkami obojstranný uchytená kovovou sponou

H A B

621633$

A

B

H

505

425

265

621651$

621638$

239


969.2L

969.3S

969.31M

Stena so slučkami pre 969L

Modulová stena pre 969S

Modulová stena pre 969M

• • • • •

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s elastickými slučkami obojstranný uchytená kovovou sponou

621639$

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s 3 ABS modulmi obojstranný uchytený kovovou sponou

621640$

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s 3 ABS modulmi jednostranný uchytený suchým zipsom

621658$

969.21S

969.3M

969.31L

Stena so slučkami pre 969S

Modulová stena pre 969M

Modulová stena pre 969L

• • • • •

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s elastickými slučkami jednostranná uchytená na suchý zips

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s 3 ABS modulmi obojstranný uchytený kovovou sponou

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s 3 ABS modulmi jednostranný uchytený suchým zipsom

621659$ 621654$

621641$

969.21M

969.3L

Prepážky - 3ks pre 969S

Stena so slučkami pre 969M

Modulová stena pre 969L

• • • • •

• • • • •

• • • •

969.4S

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s elastickými slučkami jednostranná uchytená na suchý zips

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s 3 ABS modulmi obojstranný uchytený kovovou sponou

materiál: ABS malé protišmykové časti presné usporiadanie možnosť využitia voľného miesta

621643$

969.4M Prepážky - 3ks pre 969M

621655$

621642$

969.21L

969.31S

Stena so slučkami pre 969S

Modulová stena pre 969S

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s elastickými slučkami jednostranná uchytená na suchý zips

materiál: nylon príslušenstvo ku kufríku s 3 ABS modulmi jednostranný uchytený suchým zipsom

• • • •

materiál: ABS malé protišmykové časti presné usporiadanie možnosť využitia voľného miesta

621644$

969.4L Prepážky - 3ks pre 969L • • • •

621656$

240

621657$

materiál: ABS malé protišmykové časti presné usporiadanie možnosť využitia voľného miesta

621645$


Výhodou sú nové boxy na náradie

970U1

970U4

Kufrík na náradie, čierny

Kufrík na náradie so zámkom

C

C A

A

B

610381

• materiál: ABS

A

B

C

460

310

160

B

608481

A

B

C

470

200

360

970U2

970U5

Kufrík na náradie, modrý

Kufrík na náradie, červený

• s 3-D logom UNIOR • vhodný pre množstvo sád náradia • kontaktná hrana: hliníkový profil je spojený na povrchu • hliníkový rám: je tvrdený takže povrch za bežných podmienok sa nemôže poškodiť • držiak veka: 2 kovové držiaky udržiavajú stabilitu v otvorenom stave • Podklad: 4 podklady chránia kufrík pred nepriaznivým počasím

C

C A

• kľúč: kľúče sú originál • spodok kufríka má nastaviteľné časti

A

B

B

pre uskladnenie väčších položiek • charakteristika • vysoká pevnosť stien • odľahčený plášť • ochrana proti poškodeniu • vysoko kvalitný materiál

610382

A

B

C

460

310

160

612693

A

B

C

460

310

160

970U3

970U6

Kufrík na náradie, modrý so zámkom

Kufrík na bicyklové náradie

• rukoväť • špeciálne vyvinutý • ergonomický tvar • zvýšená nosnosť • pohodlný

C

C

A

A B

B

610383

A

B

C

460

310

160

617268

A

B

C

460

310

160

241


971/1BI

971/4

977/3

Sada náradia 51 ks v kufríku 970 U2

Sada náradia 21 ks v kufríku 970 U2

Kovový stojan na kombinované kľúče krátky typ • materiál: plech • ekologicky lakované

H

B

A

605162 608540

971/1BI

A

B

H

115

60

420

50

977/4

1000S, 970U2 604575

971/4

971/2VDE

22

Kovový stojan na vyhnuté očkové kľúče

1000AC, 970U2

Sada izolovaného náradia 52 ks v kufríku 970 U2

• materiál: plech • ekologicky lakované

977/1 Kovový stojan na vidlicové kľúče • materiál: plech • ekologicky lakované

H

H

605160

608541

971/2VDE

53

1000T, 970U2

A

B

H

185

50

333

605163

A

B

H

220

80

415

977/2

977/5

Kovový stojan na kombinované kľúče dlhý typ

Kovový stojan na kombinované kľúče • materiál: plech • ekologicky lakované

• materiál: plech • ekologicky lakované

971/3VDE

B

A

B

A

Sada izolovaného náradia 343 ks v kufríku 970 U3

H

A

605161

612548

971/3VDE 1000AD, 970U3

242

344

A

B

H

135

60

420

H B

A

607386

A

B

H

170

70

575

B


977/6

978VDE

Kovový stojan na vyhnuté očkové kľúče

Stojan na skrutkovače VDE

• materiál: plech • ekologicky lakované

• materiál: plexisklo

H H

A

B

H

270

65

575

A

B

A

607387

B

609952

A

B

H

330

205

240

977/7

979

ST.UNI1

Kovový stojan pre skrutkovače s T-rukoväťou

Kovový stojan pre kliešte na svorníky

Kartónový stojan

• perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované

608355

978E Stojan na elektronické skrutkovače • materiál: plexisklo H

H

B H

621375$

B A

609950

A

B

H

230

135

185

A

B

H

500

415

1180

A

B

621018$

A

B

H

670

430

1680

980A

980B

Kovový stojan na gola hlavice

Kovový stojan na gola hlavice 1/2"

• materiál: plech • ekologicky lakované

• materiál: plech • ekologicky lakované

A

978BICR Stojan na skrutkovače TBI a CR • materiál: plexisklo

H B A

609951

A

B

H

330

205

206

H

610384

H B

A

B

A

A

B

H

665

155

190

610385

A

B

H

375

155

190

243


980C

980G

980P2S

Kovový stojan na gola hlavice 3/8"

Kovový stojan na sekáče

• materiál: plech • ekologicky lakované

• materiál: plech • ekologicky lakované

Kovový stojan na dvojramenné posuvné sťahováky • materiál: plech • ekologicky lakované

H B

A

H

A 610386

B

510

155

A

H 115

B

980D Kovový stojan na gola hlavice 1/4" • materiál: plech • ekologicky lakované

612212

H

A

B

H

530

136

63 A

980P2 615083

Kovový stojan na dvojramenné sťahováky

A

B

H

240

250

430

K

• materiál: plech • ekologicky lakované

Kovový box

H B

A

610387

A

B

H

325

155

115

980E Kovový stojan na nožnice

C

• materiál: plech • ekologicky lakované

A B

H

A

A B

611898

A

B

H

530

136

63

B

H

240

200

430

601918

1/4”

A

B

C

197

105

38

601913

3/8”

321

198

54

601954

1/2”

448

198

54

980P3

602743

3/4”

505

215

75

Kovový stojan na trojramenné sťahováky

603521

1”

670

220

100

612653

H

A

B

• materiál: plech • ekologicky lakované

621474$

1/2VDE

448

198

54

612694$

3/8VDE

321

198

54

981PBS1 plastový box pre gola hlavice

980F Kovový stojan na sekáče a priebojníky • materiál: plech • ekologicky lakované

H

H

H

A

A

B A

612211

244

A

B

H

410

110

78

612654

A

B

H

240

230

430

B

B

621620$

A

B

H

197

167

35

B


981PBM1

982PB1

994

plastový box pre gola hlavice

malý plastový box pre bity

Mobilný pult

619768

A

B

H

197

167

47

• • • •

2 zásuvky 2 prepravné kolieska s brzdou drevená pracovná doska ekologicky lakované

981PBS2 plastový box pre gola hlavice A H

621621$

A

B

H

307

260

55

B

981PBM2 plastový box pre gola hlavice

621425$

A

B

H

145

85

30

982PB2 619769

A

B

H

307

260

74

veľký plastový box pre bity

981PBS3 plastový box pre gola hlavice

621622$

A

B

H

346

292

62

A H

981PBM3

H B

plastový box pre gola hlavice

619770

A

B

H

346

292

83

A

621426$

A

B

H

145

85

40

603490

A

B

H

760

420

1100

B

981PB4 plastový box pre gola hlavice

619771$

A

B

H

393

331

95

981PBS5 plastový box pre gola hlavice

621618$

A

B

H

244

207

44

981PBM5 plastový box pre gola hlavice

621619$

A

B

H

244

207

59

245


995.0MD

995.4MD2

995.0MD2

Držiak na stojan

Sada 2 prepážok

Držiak na stojan

• materiál: plech • pre použitie s výstavným panelom 995C, 995D, 995E • ekologicky lakované

• materiál: plexisklo

• materiál: plech • pre použitie s výstavným panelom 995C, 995D, 995E • ekologicky lakované

621608$

L 621484$

A

B

C

320

215

63

621489$

A

B

C

960

215

63

314

995.1MD1 995.5MD5

995.1MD

Spodok modulového držiaka

Sada 5 prepážok

Spodok modulového držiaka

• materiál: plexisklo

• materiál: plech • ekologicky lakované

• materiál: plech • ekologicky lakované

621485$

A

B

C

320

215

63

621609$

A

B

C

472

207

1.5

621490$

995.1MD2 995.2MD

995.6MD7

Spodok modulového držiaka

Držiak štítkov

Sada 7 prepážok

• materiál: plech • ekologicky lakované

621486$

A

B

315

45

621610$

L 621491$

A

B

C

944

207

1.5

314

995.2MD1 995.3MD5,5

995.0MD1

Kolík skrutky

Držiak na stojan

Držiak štítkov

• materiál: plech • pre použitie s výstavným panelom 995C, 995D, 995E • ekologicky lakované

D 621487$

621611$

5.5

A

B

475

45

995.3MD6,5

995.2MD2

Kolík skrutky

Držiak štítkov

621607$

A

B

C

480

215

63

D 621488$

246

6.5

621612$

A

B

950

45


995.41MD2

995.7MDSOSEP40

995CP3

Sada 2 prepážok

SOS zásobník pre elektronické skrutkovače

Polica pre 995 .0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

• materiál: plexisklo

• materiál: plech • ekologicky lakované

D 5.0M 2 99

621496$

A

B

C

102

210

30

995CH

C

Držiak police • • • •

L 621613$

470

B

materiál: plech pre použitie s výstavným panelom 995C, 995D, 995E pre policu 995 CP1 a 995 CP2 ekologicky lakované

A

616624

A

B

C

950

410

20

995.61MD12 995D

Sada 12 prepážok

Výstavný panel hlavný

C

• materiál: perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované • + 100 hákov

B A

616621

A

B

C

950

410

90

L 621614$

995CP1

470

Polica pre skrutkovače

995.7MDSOS85P24 SOS zásobník pre skrutkovače .0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

• materiál: polystyrén

• materiál: plech • použitie s držiakom 995 CH • ekologicky lakované

D 5.0M 2 99

621492$

A

B

C

102

210

30

H

995.7MDSO100P12

C A

SOS zásobník pre skrutkovače B

.0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

616506

B

C

102

210

30

616622

995.7MDSO110P12

A

B

C

995DL

410

20

Výstavný panel hlavný s osvetlením • materiál: perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované • + 100 hákov

Polica pre gola hlavice 1/2" a 1/4" .0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

• materiál: plech • použitie s držiakom 995 CH • ekologicky lakované

D 5.0M 2 99

621494$

A

B

C

102

210

30

616508

A

B

H

950

560

2200

995D1 Výstavný panel prídavný

995.7MDSO120P10 SOS zásobník pre skrutkovače .0 M D 9 95 +

C

5.0MD1 + 99

A

B

C

102

210

30

• materiál: perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované • + 100 hákov

B

D 5.0M 2 99

621495$

H 2200

475

995CP2 SOS zásobník pre skrutkovače

B 560

A

D 5.0M 2 99

621493$

A

A 950

B

A

616623

A

B

C

950

410

20

616507

A

B

H

935

560

2200

247


995D1L

995VDN

995VD

Výstavný panel prídavný s osvetlením

Výstavný panel rohový

Výstavný panel rohový

• materiál: perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované • + 100 hákov

• • • •

• • • • •

616509

A

B

H

935

560

2200

s dvomi oddeliteľnými nohami materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov

995DNL

617809

Výstavný panel hlavný s osvetlením • • • •

materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov samostatne stojaci dá sa pripojiť k panelu v 90° uhle

H 2200

Výstavný panel rohový s osvetlením

617810 A

B

H

950

560

2200

H

A

B

H

1070

410

2200

995VD1 Výstavný panel prídavný

995DN1

A

Výstavný panel prídavný • • • •

B 410

995VDL

s dvomi oddeliteľnými nohami materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov

620570$

A 1070

s jednou oddeliteľnou nohou materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov

620573$

A

B

H

1070

410

2200

B

• • • • •

materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov bez prídavnej nohy dá sa pripojiť k panelu v 90° uhle

995VDNL Výstavný panel rohový s osvetlením

620571$

A

B

H

935

560

2200

• • • •

s dvomi oddeliteľnými nohami materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov

617811

995DN1L 620574$

s jednou oddeliteľnou nohou materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov

A

B

H

1070

410

2200

995ZDN Výstavný panel koncový rohový • • • •

620572$

H 2200

A

B

H

935

560

2200

Výstavný panel prídavný s osvetlením • • • • •

materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov bez prídavnej nohy dá sa pripojiť k panelu v 90° uhle

s jednou oddeliteľnou nohou materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov

617812

620575$

A

B

H

1050

410

2200

995ZDNL Výstavný panel koncový rohový s osvetlením • • • •

s jednou oddeliteľnou nohou materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov

620576$

248

B 410

995VD1L

Výstavný panel prídavný s osvetlením • • • •

A 1030

A

B

H

1050

410

2200

A

B

H

1030

410

2200

995ZD Výstavný panel koncový rohový • • • • •

materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov dodávaný len s jednou nohou dá sa pripojiť k panelu v 90° uhle

617813

A

B

H

1050

410

2200


995ZDL

997

997.2

Výstavný panel koncový rohový s osvetlením

Výstavný panel

Príslušenstvo pre výstavný panel

• materiál: perforovaný plech • určená pre zavesenie rôzneho ručného náradia na držiaky rôznych druhov • je možné upevniť držiaky na stálo • prehľadné uloženie náradia • možnosť kombinovať panely rôznych veľkostíso sadou 997.2

• kovový stojan na skrutkovače 2ks, kovový stojan na sekáče 1ks, kovový držiak na kladivá 4ks, kovový držiak na kľúče 1ks, kovový držiak na pilníky 1ks, kovový držiak vrtákov 1ks, háčiky 5ks

• • • • •

materiál: perforovaný oceľový plech ekologicky lakované + 100 hákov dodávaný len s jednou nohou dá sa pripojiť k panelu v 90° uhle

617814

A

B

H

1050

410

2200

995.2A Oddeliteľné nohy k výstavným panelom

610453 H A

620560$

A

B

C

2180

41

41

607154

A

B

H

1192

20

595

996/2

997.1

Výstavný panel

Háčik

• materiál: perforovaný plech • určený pre zavesenie rôzneho ručného náradia na držiaky rôznych typov • je možné upevniť držiaky na stálo • prehľadné uloženie náradia • možnosť kombinovať panely rôznych veľkostí

• pre výstavné panely, vitrínyna náradie a skrinky na náradie • je možné upevniť v požadovanej pozícii • chromované

B

997.3 Hák s držiakom cenovky • pre výstavné panely, vitrínyna náradie a skrinky na náradie • je možné upevniť v požadovanej pozícii • chromované

40x40

D L

617085 L

L H

A

605114

B

L

D

150

5

30

D

609478

35

4

609479

50

4

609480

80

4

609447

100

4

A

B

H

610559

150

5

888

22

1000

610560

200

5

249


998A

998C

998.3

Výstavný panel mobilný

Výstavný panel mobilný s policou v strede

Stĺpik pre 998B

• materiál: perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované

• materiál: plech • ekologicky lakované

• materiál: perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované

B

A

616519

A

B

C

1500

40

20

C

998.4 Prídavná polica pre 998C • materiál: plech • ekologicky lakované

C H

H

B A

616514

A

B

H

1000

570

1590

B

A

617076

A

B

H

1000

570

1590

998B

998.1A

Výstavný panel mobilný s plnou stenou

Držiak úzky pre 998A

• materiál: perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované

• materiál: perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované

616516

616520

B

A

A

B

C

890

47

18

C

998.2A Držiak široký pre 998A • materiál: perforovaný oceľový plech • ekologicky lakované

H B A

616515

250

A

B

H

1000

570

1590

A

B

616517

A

B

C

890

167

18

A

B

C

A

B

C

904

397

20


1000A Sada náradia 170 ks

6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41) 6483C8 (PH 2, PH 3)

1000AC Sada náradia 21 ks

6484C8 (PH 4) 608140

1000A

170 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

6489C8 (5, 6)

604577

1000AC

6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX 20)

812 (300)

6762.1 (144) 406/1VDE (180) 6762.2 (1/2” - 5/16”) 192/2PH (PH 2)

461/1VDE (160)

192/2PZ (PZ 2) 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

472/1VDE (160)

193HX (2.5, 4, 5, 8) 478/1VDE (160)

190.2/1BI (1/2”) 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

21 660/6 (200)

406/1BI (180) 508/1VDE (200)

188.4/2 (50, 150) 472/1BI (140) 665/6A (250 x 10)

188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

710P (3)

476/1BI (140)

753W (150) 461/1BI (160) 761HB (200) 512/1BI (170)

385H (4 - 28)

250/1 (250) 630VDE (140)

194/2D1 (20.8) 205/2 (60 x 140)

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

481/6 (1.1/2”)

613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100)

194/1B2 (1/2” x 500)

605CR (1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

430/3 (250)

563R/7PR (280)

631 (6 - 12) 640/6 (2, 4, 6, 8) 641/6 (2, 4, 6, 8, 10) 642/6 (5) 660/6 (150, 250)

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200) 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 621TBI (TX 27, TX 30, TX 40) 625TBI (PZ 2 x 100) 626TBI (PH 2 x 25)

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

812 (300, 500, 1000)

445/1BI (240) 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

820 (22) 750 (407) 701 (0.05 - 1 x 13)

1000AD

343 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 250/1 (200) 812 (300)

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

750 (407)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

193HX (2.5, 4)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60) 192/2HX (6, 8, 10)

611884

188.4/2 (50, 150) 627TBI (1.2 x 6.5 x 25)

670/6 (150) 682/5 (230 x 190)

1000AD Sada náradia 343 ks

193TX (TX 6, TX 9, TX 20, TX 25)

251


220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

1000B

665/6A (250 x 10)

Sada náradia 207 ks

681/5 (300)

220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 426/3A (220)

682/5 (230 x 190) 608141

1000B

198

423.1R (3, 5)

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

423.1B (4, 6)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

423.1J (5, 8) 423.2R (4)

820 (22)

215/2 (10 x 11, 12 x 13)

750 (407)

238.4/1 (45, 75)

423.3J (2.8)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”)

423.5B (5) 423.7R (6.3 x 0.8) 423.7B (6.3 x 0.8)

190.4/1 (125, 250) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

406/1VDEBI (180)

190.2/1BI (1/2”)

461/1VDEBI (160)

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

466/1VDEBI (180)

701 (0.05 - 1 x 13)

212/2 (17, 19)

423.3R (1.9) 423.3B (1.9)

812 (300, 500, 1000)

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

186.4/2 (21, 19, 16) 423.2B (4)

686/5 (260)

616W (PH 2) 192/2HX (6, 8) 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60) 6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41) 6483C8 (PH 2, PH 3) 6484C8 (PH 4) 6489C8 (5, 6)

188.4/2 (50, 150)

6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX 20)

188.3/2 (1/4”)

6762.1 (144)

188.1/1ABI (1/4”)

6762.2 (1/2” - 5/16”)

188.2/2BI (1/4”)

192/2PH (PH 2)

478/1VDEBI (160)

508/1VDEBI (200)

250/1 (200) 206/2 (60 x 140)

512/1VDEBI (200) 580/1VDEBI (170)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

406/1BI (180)

472/1BI (140)

476/1BI (140)

481/6 (1.1/2”) 383 (4.8 - 7.5)

445/1BI (180)

710P (5)

430/3 (175, 250)

630VDE (140)

431/2 (325)

603VDETBI (0.5 x 3.0 x 100, 0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

563R/7PR (280)

194/1A1 (10, 11, 13, 17, 19)

466/1BI (180)

631 (6 - 12) 455/1BI (160)

613VDETBI (PH2 x 100, PH3 x 150) 640/6 (2, 3, 5, 6, 8, 10)

660/6 (200, 250)

605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

670/6 (150)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

642/6 (5)

300/5 (400) 680/5 (230 x 190)

252

626TBI (PH 2 x 25) 627TBI (0.8 x 4.0 x 25)


629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

563R/7PR (280)

630VDE (180) 238.1/1FBI (3/8”) 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

631 (6 - 12)

640/6 (2, 3, 4, 5) 642/6 (4)

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

660/6 (150, 250) 670/6 (150) 812 (300, 500, 1000)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60) 820 (22) 617W (PZ 2 x 100)

1000C

701 (0.05 - 1 x 13)

405/1BI (160, 200) 154 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

506/1BI (140)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 238.1/1FBI (3/8”)

188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”)

188.4/2 (150, 50) 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) 190.1/1ABI (1/2”)

190.3/1 (1/2”)

190.6/2 (1/2”)

461/1BI (160)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

445/1BI (180, 240)

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

512/1BI (200)

205/2 (60 x 140)

212/2 (24)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

562/3P (250)

190.6/2 (1/2”)

455/1BI (160)

190.3/1 (1/2”)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

190.4/1 (125, 250) 476/1BI (140)

212/2 (19, 24, 27)

190.4/1 (125, 250)

147 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

190.2/1BI (1/2”) 472/1BI (140)

238.4/1 (45, 75) 186.4/2 (21)

1000D

188.3/2 (1/4”) 125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

1000C

608143

186.4/2 (21) 750 (407)

Sada náradia 161 ks

608142

1000D Sada náradia 149ks

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 238.4/1 (45, 75) 300/5 (400)

190.1/1ABI (1/2”)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

405/1BI (180)

190.2/1BI (1/2”)

629TBI (6, 8, 10)

425/4A (240)

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

626TBI (PH 2 x 25)

188.4/2 (50, 150) 188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 205/2 (60 x 140)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25) 630VDE (180) 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

430/3 (175) 431/2 (325) 445/1BI (240) 455/1BI (160)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

472/1BI (140)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

476/1BI (140)

430/3 (175) 238.1/1FBI (3/8”)

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

431/2 (325) 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

253


536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”)

1000F Sada náradia 130 ks

188.2/2BI (1/4”) 563R/7PR (280)

205/2 (60 x 140) 608145

600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 425/4A (240)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

430/3 (175)

626TBI (PH 2 x 25)

431/2 (325)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25)

572R/7PR (280) 631 (6 - 12)

640/6 (2, 3, 4, 5, 6)

660/6 (200, 250) 670/6 (150) 701 (0.05 - 1 x 13)

130 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 185/2 (16 x 145)

631 (6 - 12)

642/6 (4)

1000F

640/6 (2, 3, 4, 5) 642/6 (5) 660/6 (150, 250) 670/6 (150) 300/5 (400)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 250/1 (250)

750 (407)

812 (300, 500)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

812 (300, 500, 1000)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

425/4A (240)

405/1BI (180)

430/3 (175)

820 (22)

472/1BI (140)

1000E

563R/7PR (280) 631 (6 - 12)

Sada náradia 137 ks 476/1BI (140)

640/6 (3, 4) 455/1BI (160) 608144

1000E

641/6 (2, 3, 4, 5, 6) 642/6 (4)

136 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

660/6 (150, 200)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

812 (500)

626TBI (PH 2 x 25)

820 (40)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25)

750 (407)

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

670/6 (150, 200)

212/2 (24) 238.1/1FBI (3/8”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”)

445/1BI (240) 238.4/1 (45, 75)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46) 197.1/1 (3/4” x 500)

186.4/2 (21) 197.3/1 (3/4”)

190.4/1 (125, 250) 197.4/1 (400, 200) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

447/6 (240)

190.2/1BI (1/2”)

406/1BI (180)

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

506/1BI (140)

188.4/2 (50, 150)

254

197.7/1 (3/4” - 1/2”)


508/1BI (170)

455/1BI (160)

461/1BI (160)

461/1BI (160)

472/1BI (140)

506/1BI (140)

476/1BI (140)

508/1BI (170)

572R/7PR (280)

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

455/1BI (160)

580/1BI (170) 600TBI (1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 4 x 200)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

626TBI (PH 2 x 25)

630VDE (180)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25)

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

631 (6 - 12) 640/6 (2, 3, 4)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60) 642/6 (3) 660/6 (150, 200)

1000G

670/6 (150)

Sada náradia 119 ks

563R/7PR (280) 580/1BI (170)

600TBI (1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175) 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 630VDE (180)

812 (500) 631 (6 - 12)

608146

1000G

112 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

1000H

640/6 (3, 4)

Sada náradia 92 ks

641/6 (2, 3, 4, 5, 6) 642/6 (4)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 238.1/1FBI (3/8”)

660/6 (150, 200) 608147

1000H

92

670/6 (150, 200)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

750 (407)

185/2 (16 x 145) 812 (500)

186.4/2 (21) 190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 190.3/1 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.6/2 (1/2”) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 238.4/1 (45, 75)

190.1/1ABI (1/2”)

820 (40)

190.2/1BI (1/2”) 190.3/1 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.6/2 (1/2”) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 250/1 (250) 406/1BI (180)

300/5 (400) 406/1BI (180)

425/4A (240)

425/4A (240)

430/3 (175)

430/3 (175) 445/1BI (240)

447/6 (240)

455/1BI (160)

255


1000K

1000L

1000M

Sada náradia 82 ks

Sada náradia 76 ks

Sada náradia 39 ks

608148

608149

608150

1000K

80 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 238.4/1 (45, 75)

1000L

75 125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 238.4/1 (45, 75) 186.4/2 (21) 212/2 (24)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

39 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14) 425/4A (240)

660/6 (150)

186.4/2 (21) 212/2 (19)

1000M

190.4/1 (125, 250)

812 (500) 405/1BI (180)

506/1BI (140)

190.3/1 (1/2”)

190.6/2 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

472/1BI (140)

190.4/1 (125, 250) 190.2/1BI (1/2”) 190.3/1 (1/2”) 430/3 (175)

476/1BI (140)

190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

563R/7PR (280)

478/1BI (160)

631 (6 - 12)

461/1BI (160)

430/3 (175) 640/6 (1, 3, 5, 8) 572R/7PR (280) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

660/6 (150, 250)

605TBI (0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

670/6 (150)

615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 150)

300/5 (400)

300/5 (400)

812 (500)

812 (500)

405/1BI (180)

405/1BI (160)

506/1BI (140)

506/1BI (140)

472/1BI (140)

512/1BI (170)

476/1BI (140)

455/1BI (160)

455/1BI (160)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

615TBI (PH 2 x 100, PH 3 x 150) 238.1/1FBI (3/8”)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 626TBI (PH 2 x 25) 627TBI (0.8 x 4.0 x 25) 630VDE (180) 445/1BI (240) 238.1/1FBI (3/8”)

256

512/1BI (200)

642/6 (5)

630VDE (140) 445/1BI (240)


1000N

631 (6 - 12)

Sada náradia 24 ks

641/6 (2, 3, 5, 6, 8)

1000S Sada náradia 51 ks

642/6 (5) 660/6 (150, 200) 608151

1000N

24 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 425/4B (240)

609329 670/6 (150, 200) 812 (300, 500)

1000S

51 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24) 190/1 6p (13, 17, 19, 22, 24)

820 (32)

190.1/1ABI (1/2”)

812 (500)

192/2HX (6, 8)

190.6/2 (1/2”)

405/1BI (180)

192/2PH (PH 2)

190.4/1 (125)

506/1BI (140)

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

660/6 (150)

476/1BI (140)

188.8 (1/4”) 188.6/2 (1/4”)

478/1BI (160)

461/1BI (160)

220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

250/1 (200) 812 (500) 220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 406/1BI (180)

406/4P (180) 508/1BI (200)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150) 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100)

466/4P (180) 461/1BI (160) 508/4P (170) 512/1BI (200)

630VDE (140) 512/4P (170) 445/1BI (240)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

1000R

605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 175, 1.2 x 6.5 x 150)

Sada náradia 132 ks

615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

625TBI (PZ 2 x 100)

621CR (TX 15, TX 20, TX 25, TX 30)

710P (2)

629CR (6, 8, 12, 13) 608868

1000R

132 110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”) 190.4/1 (125, 250)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

626TBI (PH 2 x 25)

532PLUS/4DP (180 x 19 - 60) 627TBI (1.2 x 6.5 x 25) 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

445/1BI (240)

536PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

538PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

445/4P (240)

190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) 188.4/2 (50, 150) 188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 430/3 (250)

257


1000T

1000V

1001F1

Sada náradia 52 ks

Sada náradia 49 ks

Sada náradia pre hasičov, malá

609330

609331

621497$ 1001F1

1000T

52

1000V

49

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

250/1 (200)

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

641/6 (5) 660/6 (150)

406/1BI (180)

596/6A (750)

250/1 (250)

605TBI (1.0 x 5.5 x 125, 1.6 x 10.0 x 200)

355/6

812 (500)

812 (300) 820 (32)

360/6

817 (1000)

363

750 (407)

406/1BI (180)

425/4AB (240)

665/6A (250 x 10)

420/1VDEBI (180)

817 (2000) 1310 (800) 755 (762) 915/5

430/3 (250) 445/1BI (240)

1001F2

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 406/1VDEBI (160)

10 300/6E (4)

461/1BI (160)

Sada náradia pre hasičov, veľká

480/6 481/6 (1/2”)

466/1VDEBI (180)

482/6 (1.1/2”)

621498$ 1001F2

13 406/1BI (180)

478/1VDEBI (160)

508/1VDEBI (170)

512/1VDEBI (170)

580/1VDEBI (230)

447/1VDEBI (240)

572R/7PR (280)

596/6A (750)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

605TBI (1.6 x 10.0 x 200, 1.0 x 5.5 x 125)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

660/6A (300)

630VDE (180) 660/6 (250)

812 (500) 817 (2000)

670/6 (250)

300/6B (600)

710P (3)

710P (3)

300/6E (4, 12)

760H1/2S (250)

750 (407)

761H1/2S (250)

761H1/2S (250)

630VDE (140, 180) 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175) 613VDETBI (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100)

258

531/4 (224)

812 (500) 820 (32)

755 (914)

1310 (800)

915/5


1001F3

1001F4

Sada náradia v skrinke, pre generálnu údržbu

Sada náradia pre hasičov, v kufríku

621499$ 1001F3

621500$ 1001F4

508/1BI (170)

512/1BI (170)

530/4 (200) 79

16 110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15)

125/2CB

531/4 (250)

466/1VDEBI (200) 190BI6P23

556B (160) 508/1VDEBI (200)

572R/7PR (280)

220/3LPH 250/1 (250)

603VDETBI (0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

406/1BI (180)

623VDETBI (PZ1 x 80, PZ2 x 100, PZ3 x 150) 970U5

447/1BI (240)

605TBI (0.8 x 4.0 x 150, 1.0 x 5.5 x 150, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200) 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 630VDE (180) 631 (6 - 24)

466/1BI (180)

710P (5)

1001F5 482/6 (1/2”)

Sada náradia v boxe pre genrálne údržby - malá

817 (1500)

508/1BI (200)

300/5 (400)

512/1BI (200) 621501$ 1001F5 514/1BI (160)

812 (500)

93

750 (407)

120/2CT 940ECO

605TBI (0.8 x 4.0 x 150, 1.0 x 5.5 x 150, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175) 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

180/1CT

626TBI (PH 2 x 25) 627TBI (1.0 x 5.5 x 25)

188BI

630VDE (140, 180) 641/6 (3, 4, 5, 6) 660/6 (175, 200, 250)

190BI6P23

750 (407)

812 (500) 948E3S (500 x 300 x 900)

220/3LPH

250/1 (300) 406/1VDEBI (200)

447/1BI (240)

466/1BI (180)

478/1BI (160)

481/6 (1.1/2”)

259


1001F6

1001F7

1011A

Sada náradia v boxe pre genrálne údržby - veľká

Sada náradia v boxe pre genrálne údržby

Sada ručného náradia 330 kusov v SOS zásobníku

621502$ 1001F6

621503$ 1001F7

621397$ 1011A

162

101

447/1BI (240)

603VDE (0.4 x 2.5 x 75)

481/6 (1.1/2”)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

556B (160)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

964/29SOS

637SL (1.2 x 6.5)

630VDE (140, 180)

637PH (PH 1 - PH 2)

631 (6 - 24)

220/3SLPH

710P (5)

325 964/28SOS

964/30SOS

964/31SOS

220/7TXPH

812 (500, 800) 125/2CB

964/32SOS

817 (1500) 190BI6P23 530/4 (200)

964/33SOS 572R/7PR (280)

250/1 (200)

1250 (500)

812A (500)

964/34SOS

641/6 (4, 3, 5, 8) 964/1SOS

964/2ASOS

530/4P (250)

1011B

461/1BI (160)

Sada ručného náradia 193 kusov v SOS zásobníku

405/1BI (160) 964/3SOS 508/1BI (200) 964/5SOS

430/3 (250)

621398$ 1011B

188 964/32SOS

447/6 (240) 964/6SOS

482/6 (1.1/2”)

964/35SOS

750 (407) 964/9SOS 300/6B (500) 964/22SOS

660/6HS (250) 556B (160)

940E1

710P (3, 5) 914/5

630VDE (180) 660/6AHS (300) 670/6AHS (350) 710W (2) 812 (500, 1000)

260

964/36SOS

964/37SOS


1100

1102

Veľká taška pre údržbára

Taška pre všeobecné použitie

• • • •

• • • • • • •

• • • •

Materiál: Polyester 600D Štvorcový tvar zabezpečuje pevnú stabilitu tašky a tým aj zabraňuje vysypaniu náradia Vnútorný vačok na náradie dovoľuje dobrú prehľadnosť vnútri tašky Veľmi pevná oceľová rukoväť s ergonomickým tvarom je potiahnutá penou, čo zabezpečuje pohodlné uchytenie a zdvíhanie. Niektoré časti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele Silné nity - pre bezkonkurenčnú pevnosť. Všetky namáhané miesta sú vystužené a spevnené nitmi. Môžete si ľahko usporiadať veci v taške Otvorený dizajn pre rýchlejšiu orientáciu

Materiál: Polyester 600D Bočný držiak kladiva je ze nerezovej ocele Kovový clip udrží všetky druhy zvinovacích metrov Kožený otvor na nožík Univerzálna slučka na väčšie náradie umožňuje mať vždy náradie po ruke. Niektoré časti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele Silné nity - pre bezkonkurenčnú pevnosť. Všetky namáhané miesta sú vystužené a spevnené nitmi.

H L

B H

620587$ B

620585$

L

B

H

530

360

355

• •

H 260

1103 Opasok s 3 vakmi

Malý kufrík pre údržbu

• • •

B 195

L

1101 • • • • •

L 315

Materiál: Polyester 600D Otvorený dizajn pre rýchlejšiu orientáciu Široké hlavné vrecko pojme množstvo náradia Gumenné nepremokavé dno pre maximálnu ochranu Retiazka 13,5cm dlhá poskytuje ľahký prístup k izolačnej páske alebo flexo kotúčom. Navrhnutá na udržanie viacero pások. Možnosť uchytenia rozličných typov malého náradia alebo častí s vnútorným otvorom Kovový clip udrží všetky druhy zvinovacích metrov Niektoré časti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele Silné nity - pre bezkonkurenčnú pevnosť. Všetky namáhané miesta sú vystužené a spevnené nitmi. nastaviteľný ramenný pás umožňuje viac pohodlia Gumová rukoväť umožňuje ľahké nosenie

• Materiál: Polyester 600D • Profesionálne riešenie pre tesárov a stavbárov obsahuje 5 vreciek pre rôzne typy náradia. • Jednoduché nastavenie, pohodlný nylonový opasok s 40mm polypropylénovou sponou. • Silné nity - pre bezkonkurenčnú pevnosť. Všetky namáhané miesta sú vystužené a spevnené nitmi. • Držiak skrutkovačov je s pravej kože • Bočný držiak kladiva je ze nerezovej ocele • Kovový clip udrží všetky druhy zvinovacích metrov

H L

B

620588$

L

B

H

675

150

250

H B

620586$

L

L

B

H

340

210

300

261


1104

1200/1

1200/2

Rýchlonastaviteľný opasok

Rezný kotúč na oceľ, rovný

nalisovaný stredový krúžok z ocele

• Materiál: Polyester 600D • Vyrobené z priedušného materiálu pre pohodlné nosenie ťažkého náradia • Navrhované pre všetky typy vakov Unior. • So silnou 40mm polypropylénovou prackou. Zabezpečené proti náhodnému uvoľneniu. • Zakrivený profil pre lepšie uchytenie

• Vystužený plochý rezný kotúč na hrubé rezanie na uhlových brúskach pri otáčkach 80m/s • Zodpovedajú požiadavkám OSA a európskym štandardom EN 12413 (brúsenie nie je povolené) • charakteristika materiálu: A30S1BF

• Vystužený vypuklý rezný kotúč na hrubé rezanie na uhlových brúskach pri obvodovej rýchlosti 80m/s • Zodpovedajú požiadavkám OSA a európskym štandardom EN 12413 (brúsenie nie je povolené) • charakteristika materiálu: A30S1BF

H

H

T

H L

620589$

L

H

1300

60

1105

D

U

D

T

H

D

U

H

610484

115

3

22

610488

115

3

22

610485

125

3

22

610489

125

3

22

610486

180

3

22

610490

180

3

22

610487

230

3

22

610491

230

3

22

1200/1INOX

1202/2

Rezný kotúč na nerez, plochý

nalisovaný stredový krúžok z ocele

D

• Vystužený vypuklý brúsny kotúč na hrubé rezanie na uhlových brúskach pri obvodovej rýchlosti 80m/s • Vhodné pre brúsenie na neprístupných miestach • Optimálny uhol medzi materiálom a stredom brúsneho kotúča je od 20° do 35°. • Zodpovedajú požiadavkám OSA a európskym štandardom EN 12413 • charakteristika materiálu: A30S1BF

Chrániče kolien • Materiál: Polyester 600D • Flexibilné a ľahké chrániče kolien, vyrobené z protišmykového materiálu na povrchu umožňujú ideálny kontakt s podlahou. • Priedušná 3D podšívka poskytuje maximálne odpruženie pre pohodlné nosenie celý deň. • Popruhy elastické so suchým zipsom na nastavenie dĺžky. • Maximálny komfort pri klačaní

H

T

D

T

H

619421

115

3

22

619393

125

3

22

619422

180

3

22

D

1200/1ALU Rezný kotúč na hliník, plochý H

U

H

T H L

B

620590$

262

D

D

U

H

610492

115

4

22

610493

115

6

22

610494

125

6

22

610495

125

8

22

D

T

H

610496

180

6

22

619423

115

3

22

610497

180

8

22

L

B

H

619424

125

3

22

610499

230

6

22

180

90

210

619425

180

3

22

610500

230

8

22

D


1202/2INOX

1210

1250

Brúsny kotúč na oceľ, vyhnutý

rezný kotúč na oceľ, rovný

Vodováha hliníková

• Vystužený vypuklý rezný kotúč na hrubé rezanie na uhlových brúskach pri obvodovej rýchlosti 80m/s • Zodpovedajú požiadavkám OSA a európskym štandardom EN 12413 a ich výroba je schválená bezpečnostným certifikátom DSA 1819 (brúsenie nie je povolené) • Tenké rezné kotúče sú vyrábané a určené pre bežné železné liatiny a neželezné materiály. • charakteristika materiálu: A46SBF

• • • • •

H

U

D

U

H

619395

125

4

22

619396

125

6

22

619394

180

6

22

kvalitný hliníkový profil, rozmer 48x22mm strieborná anodizácia s nárazuvzdornými plexi nádobkami presnosť do 0, 5mm/m presnosť elektronicky testovaná

D

1202/2GC

L

Brúsny kotúč na šedú zliatinu, vyhnutý

H

T

H

U

619426

D

L D

610716

300

610717

400

D

T

H

610718

500

610518

115

1

22

610719

600

610519

115

1.6

22

610720

800

610520

125

1

22

610721

1000

610521

125

1.6

22

610722

1200

610522

180

1.6

22

610723

1500

610523

230

1.6

22

610724

2000

D

U

H

1216

1252

180

6

22

Brúsny kotúč lamelový

Vodováha hliníková s magnetom

• lamelové brúsne kotúče sa používajú pri obvodovej rýchlosti 80m/s • Výroba je schválená bezpečnostným systémom • Použitie: hrubé a jemné brúsenie hrán, odstraňovanie farieb, čistenie liatinových výrobkov, povrchové brúsenie • Oblasť použitia: hliník, mäkké materiály, oceľ, plasty, drevo, legovaná oceľ, neželezné zliatiny

• • • • • •

1207/2 Brúsny kotúč vypuklý na kameň • Vystužený vypuklý brúsny kotúč na hrubé brúsenie na uhlových brúskach pri otáčkach 80m/s • Vhodné pre brúsenie na neprístupných miestach • Optimálny uhol medzi materiálom a stredom brúsneho kotúča je od 20° do 35°. • Zodpovedajú požiadavkám OSA a európskym štandardom EN 12413 (brúsenie nie je povolené) • charakteristika materiálu: C30P4BF

kvalitný hliníkový profil, rozmer 48x22mm strieborná anodizácia s nárazuvzdornými plexi nádobkami presnosť do 0, 5mm/m presnosť elektronicky testovaná merací povrch je vybavený dvoma magnetmi

D

H

T

D

D

Z

610539

115

40

610540

115

60

610541

115

80

610542

115

100

610725

400

L

L

610543

115

120

610726

500

D

U

H

610544

125

40

610727

600

610510

115

6

22

610545

125

60

610728

800

610513

180

6

22

610546

125

80

610729

1000

263


1253

1255H

1260/7A

Vodováha

Vodováha profesionál

Príložný uholník

• • • •

• s jednou horizontálnou a dvomi vertikálnymi plexisklovými libelami • dve ergonomicky tvarované držadlá • meranie s presnoťou 0, 5mm/m v normálnej polohe • meranie s presnoťou 0, 75mm/m v obrátenej polohe • steny sú hrušie, silnejšie, chránené výstuhou zvnútra, čo zabezpečuje jej odolnosť voči deformácii • horizontálna libela s fluorescentným pozadím umožňuje meranie na miestach s nedostatkom svetla

• • • •

kostra z hliníkovej zliatiny s dvomi libelami so zdrsnenou meracou plochou Presnosť: 0, 5mm/m

material: kontrukčná oceľ meracia plocha jemne brúsená presnosť: 0, 01425° = 0, 25mm/m hrana je na kratšej strane

L1 L

A

L2

L 617699

300

617700

400

617701

500

617702

600

L

L 618885

L1

L2

610736

150

100

A 5

610738

250

165

5

610739

300

200

5

600

1255

618886

800

1262/5

Vodováha profesionál

618887

1000

Murársky uholník

• s jednou horizontálnou a dvomi vertikálnymi plexisklovými libelami • meranie s presnoťou 0, 5mm/m v normálnej polohe • meranie s presnoťou 0, 75mm/m v obrátenej polohe • steny sú hrušie, silnejšie, chránené výstuhou zvnútra, čo zabezpečuje jej odolnosť voči deformácii • horizontálna libela s fluorescentným pozadím umožňuje meranie na miestach s nedostatkom svetla

618888

1200

618889

1500

618890

1800

• material: kontrukčná oceľ • povrchová úprava: pozinkované • meranie s presnosťou +/-0, 0285° = 0, 5mm/m

618891

2000

618892

2500

1260/7 Uholník • • • •

material: kontrukčná oceľ meracia plocha jemne brúsená presnosť: 0, 01425° = 0, 25mm/m hrana je na kratšej strane

L1

A

L

L1

L2

610740

125

85

5

610741

150

100

5

A

L

610742

200

130

5

618874

300

610743

250

160

5

618875

400

610744

300

175

5

618876

500

618877

600

618878

800

618879

1000

L1

L2

A

618880

1200

610730

125

85

5

618881

1500

610731

150

100

5

618882

1800

610732

200

130

5

618883

2000

610733

250

165

5

618884

2500

610734

300

200

5

L1

A

L2

L2

1262/5A Murársky uholník príložný • • • •

material: kontrukčná oceľ povrchová úprava: pozinkované meranie s presnosťou +/-0, 0285° = 0, 5mm/m hrana je na kratšej strane

L1

A

264

L1

L2

A

617154

125

85

5

617155

150

100

5

617156

200

130

5

617157

250

160

5

617158

300

175

5

L2


1263

1279

1290/5

Uholník s pravítkom

Rysovacia ihla

Olovnica

• meracia lišta vyrobená z tvrdeného oceľového pásu 40 x 1, 2mm, stupnica s mm rozlíšením • oporná lišta z čierneho hliníkového profilu I 40 x 14mm • Presnosť: 0, 5mm/m

• vyrobené z kvalitnej ocele • s klipom na zavesenie • hrot vyrobený z vysokolegovanej ocele zaručuje dlhú životnost pri rysovaní na rôzne tvrdé povrchy

• vyrobené z kvalitnej ocele • so 4-metrovým špagátom

L2 L1

L1

L2

617693

250

135

617694

300

135

L

L 617692

617725

150

617695

350

190

1280

1299

617696

400

190

Oceľové pravítko

Tesárska ceruzka

617697

500

210

• vyrobené z hliníkového profilu 60 x 5mm s fazetou • milimetrová stupnica na jednej strane

• vyrobená z kvalitného dreva • tvrdosť tuhy HB

1270 Murárska lata • • • •

špeciálny hliníkový profil konce uzavreté plastovými zátkami s dvomi libelami pre meranie a sťahovanie veľkých vertikálnych aj horizontálnych povrchov L L

L

B L

A

L

B

A

610745

2000

100

18

610746

2500

100

18

610747

3000

100

18

610748

4000

100

18

617703

400

617704

500

617705

600

L 617724

180

617706

800

1300/6

617707

1000

Nitovacie kliešte • materiál: rám z hliníkovej zliatiny, páka rukoväte z oceľovej zliatiny • rukoväť: ergonomicky tvarovaná • vratná pružina • dodávané so 4 nástavcami na nitovanie do 4, 8mm alebo 3/16" • s kľúčom na výmenu nástavcov

1272 Murárska lata s otvormi • špeciálny hliníkový profil • s dvomi otvormi na uchytenie a dvomi libelami • pre prácu na fasádach, chodníkoch, hrubých omietkach, hlavne pre ľahkú a presnú prácu v stavebníctve

B

D L

A

D1 L

B

A

610751

1000

100

18

610752

1500

100

18

610753

2000

100

18

610754

2500

100

18

610755

3000

100

18

610756

4000

100

18

615454

D2

2.4 3.2 (3/32”) (1/8”)

D3

D4

4.0 (5/32”)

4.8 (3/16”)

265


1301/6

1340VDEDP

Ručná nitovacia sada

Pinzeta priama

• ľahká a pevná konštrukcia • 4 nadstavce na uťahovanie nitov 3, 2mm - 6, 4mm • 5 nadstavcov na uťahovanie maticových nitov od M4 do M10 • Náradie je uložené v SOS zásobníku, ktorý môže byť vložený do Unior vozíka • lakované rukoväte s pevnou plastovou rúčkou

• • • • •

materiál: nehrdzavejúca oceľ 100% kontrola - každý kus je testovaný vyrobené v súlade s EN60900 dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové

L

L 616847

150

619880

1301.1/4

1311

Náhradný diel pre nitovacie kliešte 1301/6

Sekera kempingová

621437$

M4

621438$

M5

621439$

M6

621440$

M8

621441$

M10

• • • •

materiál: špeciálne kovaná a kalená tvrdená lakovaná drevená protišmyková rukoväť

L

L

1310

617752

Sekera tesárska • • • •

materiál: špeciálne kovaná a kalená tvrdená lakovaná drevená protišmyková rukoväť

500

340

1312

1341VDEDP

Sekera domáca

Pinzeta vyhnutá

• • • •

• • • • •

materiál: špeciálne kovaná a kalená tvrdená lakovaná drevená protišmyková rukoväť

materiál: nehrdzavejúca oceľ 100% kontrola - každý kus je testovaný vyrobené v súlade s EN60900 dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové

L

L L

617740

266

800

617749

600

360

L

617750

800

380

380

617751

1000

400

L

L 616848

150


1342

1347

1352VDE

Pinzeta plochá

Pinzeta špicatá prekrížená

Plastová svorka

• materiál: nehrdzavejúca oceľ

• materiál: nehrdzavejúca oceľ

• plastová

A

619280

L

A

160

2

A

L

619285

L

A

115

1.2

L

L

L 619100

140

1343

1348

1375/6

Pinzeta plochá zahnutá

Pinzeta špicatá široká

Olejnička s ohybným hrdlom

• materiál: nehrdzavejúca oceľ

• materiál: nehrdzavejúca oceľ

A

619281

L

A

155

2

L

A

1344 619286

Pinzeta plochá • materiál: nehrdzavejúca oceľ

L

A

120

1

V

L

619935

0.5 l

1376/6 Mazacia pištoľ

1350VDE Klin • plastová

A

619282

L

A

140

1.5

V

L

619936

1392 Akumulátorový rázový skrutkovač

1345 Pinzeta špicatá

A

• materiál: nehrdzavejúca oceľ

L B

619103

A

619283

0.5 l

L

A

113

1.5

L

L

B

A

165

19

35

• • • • •

úchyt 1/2" Max. krútiaci moment 350Nm voľnobežné otáčky: 0 -1600 ot./min Kapacita akumulátora: 3,0Ah Ni-Mh Pre použitie mimo EÚ použite adaptér medzi nabíjačkou a zásuvkou • Schválenie: CE

1351VDE Plastová svorka • plastová

1346 Pinzeta špicatá zahnutá • materiál: nehrdzavejúca oceľ

A

619284

L

A

165

2

L

L

L 619099

160

619205

267


Pneumatické náradie

Pneumatické račne

Sady pneumatického náradia

Iné pneumatické nástroje

Účinné vykonávanie práce

Vzduchové nástroje Unior majú

Najvyššie bezpečnostné štandardy

ergonomický úchyt pre jednoduchú

Vzduchové nástroje Unior sa

pneumatické nástroje Unior umožňujú

manipuláciu, kým ich robustné puzdro zaručuje dlhú životnosť dokonca aj v najťažších pracovných podmienkach. Materiály vynikajúcej kvality a vysoká presnosť predurčujú pohonné mechanizmy na dokonalú prevádzku s vysokým točivým momentom, kým prevádzkové hlavy nástrojov sú tepelne spracované, aby vydržali veľké záťaže a dlhé používanie.

vyznačujú svojou vysokou kvalitou a bezpečnou prevádzkou, ktorá spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy. Ich jednoduché použitie robí nástroje vhodnými pre domácich, ako aj pre

Vďaka sile stlačeného vzduchu, rýchle a jednoduché, bezpečné a účinné vykonávanie rôznych prác. Nástroje uľahčujú prácu v servisných dielňacha stavebnom a drevospracujúcom priemysle.

profesionálnych používateľov, ktorí si môžu vybrať z rôznych pneumatických vŕtačiek, vzduchových kladív a súprav obsahujúcich rôzne príslušenstvo a doplnky.

268

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

Ergonomický úchyt

Pneumatické kladivá

é ru

ko v ä t e -

ch

r


1500

1501C

1500PG

Úpravná jednotka vzduchu 1/4"

Náhradné nádobky pre 1501 a 1502

Merač tlaku pre 1500

• • • • • • • •

pripojenie vzduchu 1/4" max. tlak vzduchu: 9, 5 Bar spotreba vzduchu 600 l/min. pracovný tlak 0, 5 - 8, 5 Bar pracovná teplota 5 - 60°C filtračná jednotka 5ž kapacita filtra 15ml kapacita premazávača 25ml

617739 617741

1502

A

L

617735

L

A

90

155

Úpravná jednotka vzduchu 1/2"

1501PG

• • • • • • • •

Merač tlaku pre 1501 a 1502

pripojenie vzduchu 1/2" max. tlak vzduchu: 9, 5 Bar pracovný tlak 0, 5 - 8, 5 Bar pracovná teplota 5 - 60°C filtračná jednotka 5ž spotreba vzduchu 2300 l/min. kapacita filtra 60ml kapacita premazávača 90ml

617742

1500C 1505

Náhradné nádobky pre 1500

Špirálová hadica

A

L

L

A

150

220

617738

617737

1501 Úpravná jednotka vzduchu 3/8"

1503 Úpravná jednotka vzduchu 3/4"

• • • • • • • •

• • • • • • • •

D L

pripojenie vzduchu 3/8" max. tlak vzduchu: 9, 5 Bar spotreba vzduchu 1800 l/min. pracovný tlak 0, 5 - 8, 5 Bar pracovná teplota 5 - 60°C filtračná jednotka 5ž kapacita filtra 60ml kapacita premazávača 90ml

pripojenie vzduchu 3/4" max. tlak vzduchu: 9, 5 Bar pracovný tlak 0, 5 - 8, 5 Bar pracovná teplota 5 - 60°C filtračná jednotka 5ž spotreba vzduchu 2500l/min. kapacita filtra 60ml kapacita premazávača 90ml

L (m)

D

617743

9

6.5 x 10

617744

9

8 x 12

617745

9

11 x 16

617746

12

6.5 x 10

617747

12

8 x 12

617748

12

11 x 16

1506PZ Rýchlospojka • plastový plášť • vonkajší závit

A

L

A L

L

617736

L

A

150

220

621473$

L 617788

R1/4”

19

72

L

A

617789

R3/8”

19

70

190

240

617790

R1/2”

22

75

269


Ako pripojiť pneumatické náradie Unior? 1/4”

1/4”

617735

Art. 1500

617793

Art. 1506 KZ7 3/4”

3/4”

1/4”

Prívod vzduchu 1/4”

621473

Art. 1503

621454

Art. 1506 KZ10

617797

3/8”

3/8”

617736

Art. 1501

617794 621452

Art. 1502

Art. 1507 Z7 Art. 1507 Z10

Art. 1506 KZ7 Art. 1506 KZ10

1/2”

617737

Art. 1507 Z7 3/8”

617798 621455

Max. tlak: 9,5 barov

1/4” = 617743 (6.5x10/9m) 1/4” = 617744 (8x12/9m) 1/4” = 617746 (6.5x10/12m) 1/4” = 617747 (8x12/12m)

3/8”

3/8” = 617745 (11x16/9m) 3/8” = 617748 (11x16/12m)

Art. 1505

1/2”

621453

Art. 1506 KZ10

Alternatívne pripojenie predm. 1508A a 1509B pri práci na veľmi čistých povrchoch (prístrojová doska auta...)

Ako doťahovať so správnym kľúčom? Kód

270270

Závit vstupu

mm

1506KN7

617795

1/4"

20

1506KN7

617796

3/8"

20

1506KZ7

617793

1/4"

20

1506KZ7

617794

3/8"

20

1506KZ10

621452

3/8"

24

1506KZ10

621453

1/2"

24

1506KZ10

621454

3/4"

27

1507Z7

617797

1/4”

14

1507Z7

617798

3/8”

19

1507Z7

618483

1/2”

22

1507Z10

621455

3/8"

17

1507Z10

621456

1/2"

24

1507Z10

621457

3/4"

27

617767

Art. 1508 A

617768

Art. 1508 B


1/4”

1/4”

617728

Art. 1517 P

1/4”

617733 617713

Art. 1510

617718

Art. 1514 A1

617719

Art. 1514 A2

617720

Art. 1514 A3

617721

Art. 1514 A4

617722

Art. 1514 A5

617723

Art. 1514 A6

Art. 1200/1 610484 610485

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1200/2 610488 610489

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1202/2 610492 610493 610494 610495

D = 115 mm D = 115 mm D = 125 mm D = 125 mm

Art. 1216 610539 610540 610541 610542 610543 610544 610545 610546 610547 610548

D = 115 mm D = 115 mm D = 115 mm D = 115 mm D = 115 mm D = 125 mm D = 125 mm D = 125 mm D = 125 mm D = 125 mm

1/4”

617797

1/4”

Art. 1507 Z7

617714 617715

Art. 1514 1/4”

617729

1/4”

Art. 1517 S 617726

617793

1/2”

Art. 1506 KZ7 3/8”

617794 621452

1/4”

1/4”

615320

Art. 1541

617727

618483 621456

Art. 1507 Z7 Art. 1507 Z10

615322

Art. 1561

617731

Art. 1551

617732

3/8”

615318

Art. 1571

Art. 1531 1/4”

1/4”

615324

617798 621455

Art. 1562

Art. 1516 A 1/4”

1/4”

615321

Art. 1516 1/4”

1/4”

615319

Art. 1515 H 1/4”

1/4”

Art. 1506 KZ7 Art. 1506 KZ10

Art. 1515

617730

Art. 1518

1/2”

Art. 1507 Z7 Art. 1507 Z10 615325

Art. 1591

Art. 1205/1 610501 610502

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1205/2 610505 610506

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1207/2 610509 610510 610511 610512

D = 115 mm D = 115 mm D = 125 mm D = 125 mm

1/2”

615326

Art. 1592 1/2”

617690

Art. 1596 1/2”

617691

Art. 1597

3/8”

615323

Art. 1572

www.uniortools.com

271 271


1506PN

1506KN7

1507N

Rýchlospojka

Rýchlospojka

Rýchlospojka

• plastový plášť • vonkajší závit

• celokovová • vonkajší závit

• vnútorný priemer 7mm • vonkajší závit

L

L

L

L

617791

R1/4”

19

60.5

617795

R1/4”

20

54.5

617792

R3/8”

19

60.5

617796

R3/8”

20

55

L

L 617799

R1/4”

15

37.5

1506KZ7

1507Z7

617800

R3/8”

19

39

Rýchlospojka

Rýchlospojka

618484

R1/2”

25

42

• celokovová • vonkajší závit

• vnútorný priemer 7mm • vonkajší závit

1508A Vzduchová pištoľ • max. tlak vzduchu: 10, 9 Bar • spotreba vzduchu 220 l/min.

L

L

L L

617797

R1/4”

14

34

617793

R1/4”

20

58

617798

R3/8”

19

36.5

617794

R3/8”

20

54

618483

R1/2”

22

39

1506KZ10

1507Z10

Rýchlospojka

Rýchlospojka

• celokovová • vonkajší závit

• vonkajší závit • vnútorný priemer 10mm

L

617767

L

A

D

L

A

D

260

135

6

1508B

L

Vzduchová pištoľ predĺžená

L

L

621452$

3/8”

24

62.5

621455$

3/8”

17

39.4

621453$

1/2”

24

65.0

621456$

1/2”

24

39.4

621454$

3/4”

27

67.1

621457$

3/4”

27

48.5

• max. tlak vzduchu: 10, 9 Bar • spotreba vzduchu 220 l/min.

A

D

L

617768

L

A

D

420

135

6

E

ca

psky výrob uró

O d r. 1 9 1 9

272


1510 Pneumatická brúska • • • • •

Výhody brúsky

voľnobežné otáčky 10000 ot/min. max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu 368 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" plocha na brúsny papier so suchým zipsom

Ekologicky nezávadná polyuretánová pena, ktorá tlmí vibrácie

VELCRO systém pre rýchlejšie prichytenie brúsneho disku Odsávanie prachu z pracovnej plochy

Povrch so skleného vlákna

1510-2.5 mm (617733)

1510-5 mm (617713)

Princíp fungovania brúsky

A D

Funguje na princípe excentrických kruhových pohybov, ako je vidieť na obrázku. VELCRO systém umožňuje rýchlejšiu výmenu brúsneho disku. Odsávanie zabraňuje prašnosti v miestnosti.

L

L

A

D

617733

2.5

220

105

150

617713

5

220

105

150

1514 Vzduchové kladivo • • • • • • •

Sekáče pre pneumatické kladivo art. 1514

určené pre sekanie drážok, odstraňovanie zvarových trusiek, nitov, omietok a dlaždíc s pružinou, rýchla výmena násad dĺžka úderníka: 170 - 67mm, 225 - 92mm priemer úderníka: 9, 1mm voľnobežné otáčky: 170 - 3000 ot/min., 225 - 2100 ot/min. spotreba vzduchu 250 l/min. pripojenie vzduchu 1/4"

Sekáč plochý 1514 A1 Čistenie zvarov a odstraňovanie klincov a skrutiek, čistenie nerovných povrchov. Špicatý sekáč 1514 A2 Odstraňovanie nitov, čapov, sekanie otvorov

Sekáč na nity a zváracie strusky 1514 A3 D

A

V sekáč 1514 A4 Rezanie plechov

L

V sekáč 1514 A5 Rezanie plechov

Rýľový sekáč 1514 A6 Tvarovanie a čistenie zvarov, čistenie povrchov.

L

A

D

617714

170

150

19

617715

225

150

19

273


1514.1

1514A3

1514PB

Pružina pre 1514

Sekáč na zvarové trusky

Vzduchové kladivo so sadou sekáčov

B

D

L

617716

617720

L

B

D

180

20

19

1514.2

1514A4

Rýchloupínacie skľúčidlo pre 1514

Sekáč na drážky

619964

7 1514 (170), 1514A1 (182), 1514A2 (180), 1514A3 (180), 1514A4 (180), 1514A5 (190), 1514A6 (178), 981PBM2

D

B

L

1515 Pneumatická vŕtačka

617721

617717

L

B

D

180

16.7

19

1514A1

1514A5

Sekáč plochý

Sekáč s V-profilom

B

B

D

617718

L

B

D

182

18

19

1514A2 Sekáč špicatý

617722

L

B

D

190

19.2

19 L

D B

L

274

A

1514A6 Sekáč plochý široký

B

617719

pravý a ľavý chod voľnobežné otáčky 1800 ot/min. max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu 113 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" upnutie 1, 0 - 10mm závit vretena 3/8", 24 UNF prívodná hadica 10mm

D

L

L

• • • • • • • •

L

B

D

180

2

19

617723

L

D

L

B

D

178

32.8

19

617726

L

A

190

150


1515H

1516A

1517S

Pneumatická vŕtačka s rukoväťou

Uhlová brúska na stopkové nástroje

Vzduchová uhlová brúska

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • •

pravý a ľavý chod voľnobežné otáčky 800 ot/min. max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu 113 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" upnutie 1, 5 - 13mm závit vretena 3/8", 24 UNF prívodná hadica 10mm

voľnobežné otáčky 20000 ot/min. max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu 113 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" upnutie do 6mm prívodná hadica 10mm

voľnobežné otáčky 4500 ot/min. max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu 340 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" závit vretena 5/8"

A D A

L

L

617727

L

A

L

A

220

150

617732

L

A

162

76

617729

L

A

D

375

100

175

1516

1517P

1518

Priama brúska

Vzduchová leštička

Vzduchová uhlová brúska

• • • • • •

• • • • •

• • • •

voľnobežné otáčky 25000 ot/min. max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu 113 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" upnutie do 6mm prívodná hadica 10mm

voľnobežné otáčky 2500 ot/min. max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu 340 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" závit vretena 5/8"

voľnobežné otáčky 11000 ot/min. max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu 170 l/min. pripojenie vzduchu 1/4"

L

A L

A

A

D

D

617731

L

A

155

60

617728

L

L

A

D

375

100

175

617730

L

A

D

230

90

125

275


1531

1541

1551

Pneumatická račňa 3/8"

Pneumatické kladivo 3/8"

Pneumatická račňa 1/2"

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

voľné otáčky: 250/min. max. točivý moment: 27Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu: 62 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" max. veľkosť skrutky M6

voľné otáčky: 1000/min. max. točivý moment: 271Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu: 70 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" max. veľkosť skrutky M10

voľné otáčky: 160/min. max. točivý moment: 81Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu: 113 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" max. veľkosť skrutky M10

A L

A ’

L

A

OIL

L

615319

A

L

45

254

81

1555 615318

A

L

37

165

Pneumatická račňa a hlavice 1/2" v kovovom boxe

27

1535 Pneumatická račňa a hlavice 3/8" v kovovom boxe

615515 615320

3/8”

A

L

175

139

1545

615513

1535

1561 Pneumatické kladivo 1/2" • • • • • •

8 - 17 / 13

1531, 230.4/4 (125, 75), 230.8/4 (6 - 12, 13 - 21), 230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 15, 17), 1374 (50ml)

10 - 24 / 14

1551, 231.4/4 (125, 75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4 6p (10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24), 1374 (50ml)

244

Pneumatické kladivo a hlavice 3/8" v kovovom boxe

1555

voľné otáčky: 8000/min. max. točivý moment: 542Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu: 113 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" max. veľkosť skrutky M16

A L 615514

1545

8 - 17 / 14

1541 (3/8”), 230.4/4 (125, 75), 230.8/4 (6 - 12, 13 - 21), 230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17), 1374 (50ml)

276

615322

A

L

190

188

678


1562

1572

1592

Pneumatické kladivo 1/2"

Pneumatické kladivo 3/4"

Pneumatické kladivo 1"

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

voľné otáčky: 6500/min. max. točivý moment: 813Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu: 124 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" max. veľkosť skrutky M18

voľné otáčky: 5500/min. max. točivý moment: 1491Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu: 269 l/min. pripojenie vzduchu 3/8" max. veľkosť skrutky M30

A

L 204

813

L

615323

A

L

235

220

OIL

A 192

OIL

L

615321

A

A

L

OIL

voľné otáčky: 4000/min. max. točivý moment: 2439Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu: 255 l/min. pripojenie vzduchu 1/2" max. veľkosť skrutky M36

615326

1491

A

L

280

307

2439

1565

1575

1596

Pneumatické kladivo a hlavice 1/2" v kovovom boxe

Pneumatické kladivo a hlavice 3/4" v boxe

Pneumatické kladivo 1 1/2" 3/4”

• • • • • •

voľnobežné otáčky 3000 ot/min. max. krútiaci moment 3388 Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu 410 l/min. pripojenie vzduchu 1/2" max. veľkosť hlavice M45

A

615516

1565

L

10 - 27 / 20

1561, 231.4/4 (125, 75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4 6p (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27), 1374 (50ml), 231/4L6p (17, 19, 21, 22, 24, 27)

617161

1575

7

1571 (3/4”), 232/4 6p (19, 24, 27, 32, 36, 41)

617690

A

L

145

450

3388

1571

1591

1597

Pneumatické kladivo 3/4"

Pneumatické kladivo 1"

Pneumatické kladivo 1 1/2“

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

voľné otáčky: 6500/min. max. točivý moment: 1016Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu: 198 l/min. pripojenie vzduchu 1/4" max. veľkosť skrutky M24

voľné otáčky: 4000/min. max. točivý moment: 2439Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu: 255 l/min. pripojenie vzduchu 1/2" max. veľkosť skrutky M36

voľnobežné otáčky 3000 ot/min. max. krútiaci moment 4065 Nm max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar spotreba vzduchu 435 l/min. pripojenie vzduchu 1/2" max. veľkosť hlavice M52

A ’

L

OIL

A

A L

615324

3/4”

A

L

240

236

1016

615325

L

A

L

180

495

2439

617691

A

L

145

465

4065

277


Automobilové náradie

Nástroje na úpravu karosérií

Mazanie a filtrovanie

Údržba

Kolesá, riadenie a hlavy kolies

Zapaľovanie a karburácia

Motor

Ľahké použitie

Vysoká presnosť

Špeciálne, úplne prispôsobené na príslušné pou-

Záves a prevod

Elektroinštalácia na automobile

Ochrana povrchu

So svojím perfektným pre-

Ergonomická rukoväť

vedením a technickou doko-

S erognomickými ruko-

vyrobené z vynikajúcej ocele

žitie, nevyžaduje sa mimo-

nalosťou zaručuje automo-

väťami a špeciálne skon-

so zlepšeným zložením.

riadne úsilie!

bilové náradie Unior vysoko

štruovaným úchytným

Niektoré modely prichádzajú

presný úchyt v každom

povrchom poskytuje povrch

s dodatočnou chrómovou

prípade všeobecného alebo

automobilového náradia

ochranou povrchu.

určeného použitia.

Unior maximálny komfort

Automobilové náradie je

pri práci a vysokú účinnosť s

278

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

minimálnou namáhou.

é ru

ko v ä t e -

ch

r


1900

1912

1917

Sada autoklampiarskeho náradia

Klampiarska nákova

Klampiarska lyžica

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

H D

B

619208

D

B

H

54

44

425 B

1913

H

A

Klampiarska lyžica • materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava 619226

1900

619213

A

B

H

171

58.5

401

6

1918

1923, 1925, 1927, 1929, 1934, 1936

Klampiarska lyžica

1901

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

B

Sada autoklampiarskeho náradia

A

H L

619209

L

A

B

H

250

110

48

51.5

1914 Klampiarska nákova • materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

B

B

A

H

D1 H

619214

D2

619227

1901

7

1932, 1934, 1936, 1924, 1925, 1926, 1927

1910

619210

D2

H

1919

56

58

Klampiarska lyžica • materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

B1

B

B2

L

H

A1

H

H 510

56

Klampiarska nákova

A1

B 59

D1

1915 Klampiarska nákova

B

A 179

H

A2

A2

619206

A1

A2

B

H

80

74

58

70

619211

A1

B1

A2

B2

90

70

39.9

38.2

H 125

619215

L

B

H

266

51

68.5

1916

1920

1911

Klampiarska lyžica

Klampiarska nákova

Klampiarska nákova

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

B

A

H

619207

L

B

H H

C

B

A

B

H

102

72

62

619212

L

B

C

H

250

29.5

4

99

619216

A

A

B

H

109

59

17

279


1921

1925

1929

Klampiarska nákova

Klampiarska nákova

Klampiarska lyžica

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

H

B

H

A A

L B

B

H

619217

A

B

H

118

55

24

619221

A

B

H

133

58.5

45

619225

L

B

H

236

49

70

1922

1926

1930

Klampiarska nákova

Klampiarska nákova

Klampiarske kladivo

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava • rukoväť: osemhranný profil, orechové drevo

A

B A

H

B

H

619218

A

B

H

122

59.5

30

619222

A

B

H

79

30

61

1923

1927

Klampiarska nákova

Klampiarska nákova

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

A

H D

L

L

A

D

H

619228

325

27

29.6

106

1931 Dočisťovacie klampiarske kladivo zahnuté

B1

A1

H

H

A

B2

A2

619219

B

A1

B1

A2

B2

H

86

61

61

61.5

74.5

619223

A

B

H

121

58.5

29

1924

1928

Klampiarska nákova

Klampiarska nákova

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • vysoko leštená hlava

280

H

B2

A

B1

B2

H

76

73

48

66

619224

A

H

B

A

619220

materiál: karbónová nástrojová oceľ vysoko leštená hlava rukoväť: osemhranný profil, orechové drevo úderová plocha: priemer 40 mm

B

B1

H

• • • •

D

A

A

B

H

122

59.5

25.5

619229

L

L

A

B

D

H

325

8

19.6

40

140


1932

1935

1940.1/2BI

Klasické klampiarske kladivo

Dvojstranné okrúhle klampiarske kladivo

Vyťahovač kolíkov

materiál: karbónová nástrojová oceľ vysoko leštená hlava rukoväť: osemhranný profil, orechové drevo úderová plocha: priemer 40 mm, štvorec 38 mm

• • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ vysoko leštená hlava rukoväť: osemhranný profil, orechové drevo úderová plocha: priemer 40 mm a 32 mm

• • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ pre uvoľnenie kolíkov od 2 do 15mm špička brúsená pod uhlom ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť Tento nástroj je používaný na vyťahovanie upínacích sponiek, uvolnenie kolíkov a rôznych čalúnení. • Jeho ergonomický tvar umožní ľahkú a bezpečnú prácu v rôznych pozíciách a v nedostupných miestach dosiahnuť vyťahované alebo uvoľňované.

D2

A

H

H D1

L

619230

L

A

D

H

325

38

40

100

L

619233

L

D1

D2

H

326

40

32

155

1933

1936

Dočisťovacie klampiarske kladivo rovné

Dvojstranné klampiarske kladivo

• • • •

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ vysoko leštená hlava rukoväť: osemhranný profil, orechové drevo úderová plocha: priemer 40 mm

materiál: karbónová nástrojová oceľ vysoko leštená hlava rukoväť: osemhranný profil, orechové drevo úderová plocha: priemer 40 mm, štvorec 38 mm štvorcová plocha vrúbkovaná

B

A

H D

619231

L

A

B

D

H

325

8

19.6

40

140

619234

B2

A O

D

L

B1

20

H

O

D

30

• • • •

L

L

A

D

H

325

38 x 38

40

100

619268

L

L

B1

B2

A

230

16.3

28

2.5

1934

1940/2BI

1940.2/2BI

Dočisťovacie klampiarske kladivo

Vyťahovač kolíkov

Vyťahovač kolíkov

• • • •

• • • • •

• • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ vysoko leštená hlava rukoväť: osemhranný profil, orechové drevo úderová plocha: priemer 40 mm

materiál: uhlíková nástrojová oceľ pre uvoľnenie kolíkov do 8mm špička brúsená pod uhlom ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť Tento nástroj je používaný na vyťahovanie upínacích sponiek, uvolnenie kolíkov a rôznych čalúnení. • Jeho ergonomický tvar umožní ľahkú a bezpečnú prácu v rôznych pozíciách a v nedostupných miestach dosiahnuť vyťahované alebo uvoľňované.

materiál: uhlíková nástrojová oceľ pre uvoľnenie kolíkov do 4, 5mm špička brúsená pod uhlom ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť Tento nástroj je používaný na vyťahovanie upínacích sponiek, uvolnenie kolíkov a rôznych čalúnení. • Jeho ergonomický tvar umožní ľahkú a bezpečnú prácu v rôznych pozíciách a v nedostupných miestach dosiahnuť vyťahované alebo uvoľňované.

D2 B1

B2

A

L

619232

L

D1

D2

H

325

40

12

138

619267

B2

B1 O

O

L

25

D1

30 30°

H

L

B1

B2

A

230

8.5

28

2.5

619269

A

L

L

B1

B2

A

230

5

10

2.5

281


1941/2

1943/2BI

Uvoľnovač ramien stierača predného skla

Sada na uvoľnenie predného skla

• materiál plášťa aj hriadele: uhlíková nástrojová oceľ • pre uvoľnenie ramien stierača z predného skla • pre takmer všetky typy áut • chráni plasty na kryte ramien stierača • použite kľúč rozmeru 17 • Tento nástroj na uvolnenie ramien predného stierača má robustnú konštrukciu a umožňuje použiť väčšie sily pri uvoľňovaní ramien stierača predného skla ktoré sa "prilepili" k hnaciemu hriadeľu ako aj predlžuje životnosť tohto nástroja. Sú používané na uvolnenie stieračov ktoré vyčnievajú na ploche auta.

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • pre demontáž predného aj zadného skla • extra dlhá špička páky, pre lepšiu dostupnosť pri uvoľňovaní skiel • Sada nástrojov na uvolnenie lepeného skla s pomocou drôtu. ipojená k obom nástrojom. Použitím nástroja v tvarePoužitím dlhšieho nástroja, vytvorte otvor medzi telom auta a skla, cez ktorý prevlečiete drôt tak že následne je pr »T«, potiahnite drôt medzi telom auta a sklom, pričom ich oddelíte. Nástroj je vyrobený tak aby umožnil rýchlu a bezpečnú prácu, pričom jeho tvar zaisťuje že práca je vykonaná bez zbytočného výdaja energie.

D

L1

Lmax.

L2

619270

L

D

32

18

619272

L1

L2

354

78

1942/2

1943.1SQ

Uvolňovač ramien zadného skla

štvorhranný drôt k sade na uvoľnenie predného skla

• materiál čeľustí: chróm vanádium • pre uvolnenie ramien stierača zadného skla • špeciálny adaptér, na ochranu hadice ramena stierača • použitie s kľúčom rozmeru 13 • dodávané s prísavkou • Tento nástroj na uvolnenie ramien zadného stierača je navrhnutý tak aby umožnil jednoduché uvolnenie všetkých typov zadných stieračov. Adaptér na sťahovacej hriadeli je chránený počas práce návlekom ktorým je dodávaná čistejšia kvapalina. Prísavka zabudovaná v zostave ktorým je dodávaná čistejšia kvapalina. Prísavka zabudovaná v zostave umožňuje rýchlejšie otáčať hriadeľ a pokiaľ je potrebná väčšia sila na uvolnenie, použite 13 mm kľúč.

L (m) 619611

22

1943.1R guľatý drôt k sade na uvoľnenie predného skla

D Lmax. L 619271

282

103

L (m)

D 22 - 25

619612

22


1943.2/2

1945

T rukoväť pre 1943.2/2

Multifunkčná škrabka s krytkou ostria

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • pre demontáž predného aj zadného skla

• • • •

plastová čepeľ z liatinovej uhlíkovej ocele s krytom ostria Tento nástroj je určený pre stieranie nečistôt prilepených na rôznych povrchoch. Vzhžadom k svojej vežkej pracovnej ploche zotrie nečistotu rovnomerne po celej ploche. Je vhodný pre odstraňovanie silikonu z motorových hláv, zapečené tesnenie, nálepky, atď

L2

L2 621405$

a

1943.3/2 Nástroj na vytvorenie otvoru na drôt pre 1943/2BI • materiál: uhlíková nástrojová oceľ • pre demontáž predného aj zadného skla • extra dlhá špička páky, pre lepšiu dostupnosť pri uvoľňovaní skiel

L

b

78

620240$

B

L

B

axb

165

70

60.8 x 18.9

1945.1 Sada 5 čepeliek pre 1945

L1

L1 621406$

621042$

354

1946 1944/6

Držiak pilníka

Dvojitá prísavka • • • • • •

Na prenos skla dve silné prísavky pevné plastové telo Nosnosť: 75 kg prísavky môžu byť nastavené na rovný aj zakrivený povrch Je vhodná na prenášanie skiel. Prísavka pracuje pomocou dvoch prisatím dvoch vankúšov na sklo a vytvorením vákua. Vankúše tak bezpečne uchytia sklo.

L

Použitie prísavky: 1. Umiestnite ju na sklo 2. Potlačte páčku na rukoväti na vytvorenie vákua medzi sklom a vankúšom. 3. Sklo môže byť bezpečne premiestnené alebo inštalované.

L 621477$

350

1946.1 Pilník

B

621478$

L

L

B

350

35

619740

283


1976/2

1977/6

Nastaviteľný kľúč pre olejový filter

Kľúč na olejový filter

• materiál ramien: uhlíková nástrojová oceľ • uvoľní všetky typy olejových filtrov od 60 do 120mm • ramená sú rebrované, pre lepšie uchytenie olejového filtra • pre montáž alebo demontáž olejového filtra • používa sa s 3/8" račňou • Využitie vo všetkých dielňach pri výmene olejových filtrov. Pri použití sa nástroj prispôsobí tvaru filtra. Použitie pre priemery od 60 do 120mm. Nástroj je zhotovený tak, aby potreboval čo najmenej priestoru. Nástroj pracuje v oboch smeroch.

• používa sa s 3/8" račňou • pre montáž alebo demontáž olejového filtra • pre olejové filtre v priestoroch s obmedzeným prístupom • potiahnuté čiernou vrstvou elektrolytu pre ochranu pred hrdzou • Tento nástroj sa vyrába v 8 veľkostiach, ktoré sa používajú na väčšine trhu. Kľúč priložíte na filter a ťaháte. Vďaka povrchovej úprave je materiál veľmi odolnývoči opotrebovaniu.

n D

H

619257

284

60

120

3/8”

H D1

D

360°/n

D1

H

620949$

27

6

37.5

33.5

620950$

32

6

43.5

34.6

620951$

36

6

48.4

34.9

619258

66

6

73

37

619259

65

14

70.7

36.8

619260

74

15

81

36

619261

75 - 77

15

81.4

41.8 35

619262

76

12

82

620952$

76

14

81.3

37

619263

86

16

96

47.2

H

619264

86

18

92

39.5

60

619265

96

18

102

36.8


1978/2

2026/2

Kľúč na veko nádrže

Sťahovák

• • • •

materiál ramien: uhlíková nástrojová oceľ pre demontáž plastovej matice nádrže rýchle uchopenie matice používa sa s hlavicou alebo kľúčom rozmeru 22mm • pre montáž a demontáž • Nástroj má 3 odnímateľné háky, ktoré uchopia veko palivovej nádrže. Nasaďte kľúč na veko a otáčajte správnym smerom. Kľúč sa sám prispôsobí veľkosti viečka.

• •

L max.

• •

Sťahovák je určený na demontáž rôznych strojových častí pripojených k hriadeli. Je potrebný pre bezpečnú demontáž pevných strojných častí. Sťahovák sa skladá zo strmeňa, vretena, dvoch ramien a zveráka, ktoré spolu umožňujú jednoduchú demontáž. Náš sortiment zahŕňa 3 typy sťahovákov, ktoré umožňujú odstraňovať objekty z hriadelí priemerov 5-115mm Sťahovák je navrhnutý aby zabezpečil ľahké a bezpečné prevádzkovanie Je vyrobený z vysokokvalitnej ocele Povrchová úprava skrutiek: leštené, ostatné diely sú chrómované

H D

619273$ 619266

D

D

120

155

22

D

L

5 - 60

229

H

619274$

12 - 75

234

73

619275$

22 - 115

325

1980 Optický tester v plastovom boxe

UKÁŽTE NASTAVENIA

1 Destilovaná voda, 2-3 kvapky

2 30 sekúnd, zaostrovanie

3 Nastavovacia kalibračná skrutka

4 Biela plocha nastavená na nulovej čiare

621403$

285


2027/2

2029/2

Sťahovák bubna a náboja kolesa

Hlavica 1/2"; pre stiahnutie brzdového bubna

• materiál šálok: chróm-molybdén • s piatimi vyťahovacími hákmi • pre demontáž nábojov do priemeru 250mm

• • • • •

materiál: chróm-molybdén skrutka: špeciálna uhlíková oceľ pre uvoľnenie brzdového bubna 2 kusy v sade Vzhľadom k tomu, že brzdové bubny sa dajú ťažké odstrániť je potrebné použiť toto náradie • Tento nástroj sa skladá z 2 klzných skrutiek, ktoré sa naskrutkujú do bubna v symetrickom usporiadaní. • Rovnomerným skrutkovaním pomocou račne alebo kľúča je bubon postupne odstránený. • Po odstránení bubna nástroj jednoducho odstráňte a uložte.

Návod: 1. Upevnite iba sťahováky, ktoré potrebujete 2. Upevnite sťahovacie háky na bubon 3. Otočte hriadeľou na začatie odťahovania bubna • Tento nástroj je určený na demontáž rôznych nábojov kolies. Náboje môžu byť uvoľnované tromi, štyrmi alebo piatimi hákmi. Nástroj je vhodný na priemery do 250mm.

M

619148

M8

L1

D

L

L

D

L1

64

22.9

28

2030/2BI Kliešte na brzdové lanká • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ pre výmenu lanka ručnej brzdy pevné dvojzložkové rukoväte vstrekované logo UNIOR Používa sa na montáž alebo demontáž brzdového lanka. Jednoduché použitie klieští na rýchle natiahnutie lanka

D1 max.

360 / n o

D2 max.

619278

D1

D2

250

18.5

n 24

3-5 L

2028/2P Kliešte na vyvažovanie kolies

L 619734

• Materiál: chróm-vanádium • povrchová úprava: chrómované • tenká plastová rukoväť

234

2032/2 Sťahovák na guľové čapy materiál: karbónová nástrojová oceľ kapacita čeľustí: 23mm maximálna výška: 53mm na vytiahnutie guľových čapov Náradie je hlavne určené na sťahovanie guľových čapov. Náradie je nastaviteľné pre rozmery čeľustí 23mm.

H max.

• • • • •

D

L

L 619288

286

250

619736$

D

H

23

53


2033/2

2035

Rozťahovák diskov

Kefa na čistenie brzdových diskov

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • sada adaptérov na široké použitie do nákladných automobilov • použiteľné na pravé aj ľavé závity • s pevným plastovým puzdrom, s mäkkou penou vo vnútri. • Použitie na: Audi, Fiat, Ford, Nissan, Renault, VW, Citroen, Seat, Mercedes-Benz, Opel. • 8 redukcií, ktoré obsahuje táto sada je možné použiť na stlačenie takmer všetkých druhov brzdových piestov počas výmeny brzdovej platničky.

• pre čistenie brzdových diskov hlavne pri inštalácii nových brzdových obložení. • extrémne tenký dizajn pre ťažkodostupné miesta • brzdenie spôsobuje opotrebovanie brzdových doštičiek a brzdových obložení. To spôsobuje znečistenie brzdových diskov, ktoré môžeme vyčistiť pri výmene brzdových doštičiek.

Ako postupovať: Vložte náradie do brzdového disku a použitie veľkú rotačnú silu na stlačenie a zároveň rotáciu brzdových piestov späť do krytu pokým nevznikne dostatočné miesto na výmenu brzdových doštičiek.

619739

2036/2 Nástroj na stlačenie brzdových piestov • materiál: špeciálne tvrdené a kalené • Toto náradie sa používa na stlačenie brzových piestov počas výmeny brzdového obloženia. L 619737

151

2034/2BI Náradie na nastavenie ventilkov pneumatík • Materiál: chróm-vanádium • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť • vstrekované logo UNIOR • pre nastavenie ventilkov pneumatík Schrader • Rukoväť je potiahnutá plastom s drážkami.

B

A

H

Ako postupovať: C

1. Vsuňte nový ventilok do otvoru na disku 2. Naskrutkujte náradie na ventilok 3. Použite páku na dotiahnutie ventilka.

620224$

A

B

C

H

153

90

12 - 97

150

2037/2BI Kliešte na brzdové pružiny • • • •

L

materiál: špeciálne tvrdené a kalené tvrdené a kalené hlava tvrdená v oleji, fosfátovaná, povrchová úprava: chrómovaný Toto náradie je vyrobené pre montáž a demontáž brzdových pružín. Vďaka svojím kompaktným rozmerom umožňuje jednoduchšie dosiahnuť na brzdové pružiny než Art. 431, ktorý je väčší a je určený pre úžitkové vozidlá, nákladné automobily a iné priemyselné vozidlá. Nástroj je vybavený nastavitežným predĺžením s drážkami , aby sa zabránilo zošmyknutiu

L 619738$

325

L

L 620227$

244

287


2038

2051/4

Sťahovák vnútorného ložiska

stláčač pružín tlmičov

• Ľahká a rýchla demontáž vnútorného ložiska z náboja kolesa. Náradie je navrhnuté na demontáž bez rizika poškodenia a bez potreby ďalších nástrojov ako sú pilníky, kladivá ... Pre priemery ložísk od 40 do 60mm. Náradie je určené pre : Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Toyota, VW atď. • so 4 čeľusťami, rozmer1: 40-45mm, rozmer 2: 45-50mm, rozmer 3: 50-55mm, rozmer 4: 55-60mm

Ako postupovať: 1. Vyberte si príslušnú misku pre vašu pružinu. 2. Umiestnite uvolňovač na pružinu. 3. SPUSTITE stláčanie tlmiacej pružiny. • Stláča pružiny na tlmičoch Mc Pherson. Pretože počet verzíí tlmičov sa stále zväčšuje má toto náradie 3 rozpery, ktoré pokryjú takmer všetky typy rozpier. • v sade 2x 80-115, 2x 110-150 a 2x 140-195

D

620228$

2039/2 Náradie na vnútorný kĺb riadienia • Rýchla montáž a demontáž vnútorného kĺbu volantu. Náradie je tlačené cez volantovú tyč smerom ku kĺbu volantu a zároveň je ním otáčané. 3 ramená sú prichytené ku kĺbu , ktorý sa uvoľní kľúčom 27. Môže byť použití s priemermi 3240mm. Vonkajší rozmer hlavy je 77mm. Dĺžka nástroja je 400mm, je vhodná pre všetky veľkosti alebo dĺžky riadiacich tyčí.

L

L 620230$

400

D

2041/2 Vyťahovač homokinetického kĺbu

L

• Určený na demontáž alebo opravy kĺbov rôznych rozmerov. Pred demontážou zistite či kĺb môže byť demontovaný. Najprv odstráňte nastaviteľný držiak a potom vložte kĺb cez krúžok do sťahováka. Výhody: nepoškodí kĺb, šetrí čas pri demontáži kĺbu. Je výhodné, že použitie tohoto nástroja nevyžaduje aby matica riadenia bola vyskrutkovaná predom , pretože vnútorný prieměr nástroja je väčší ako matica riadiacej tyče a nástroj je možné jednoducho tlačiť proti matici.

D

D 620232$

288

18 - 36

619279

300

L max. D

21

80 - 195


2052/4 Stláčač pružín pre tlmiče • určený pre demontáž tlmičov • maximálna záťaž na náradie je 11000N • Unior už ponúka stláčač pružín art. 2051, ale množstvo malých autoservisov nepotrebuje takéto profesionálne náradie na základné opravy. Preto Unior ponúka art. 2051.

619733

19

2076/1 Valčekový sťahovák skrutiek • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštené valčekový systém sa prichytí na skrutku s oboch strán • jednoduché vytiahnutie skrutiek

Použitie:

2077/2BI

1. Umiestnite valcový vyberač závrtných šróbov na závrtný šrób 2. Začnite otáčať vyberačom závrtných šróbov proti smeru hodinových ručičiek 3. Keď je závrtný šrób uvolnený, jednoducho stiahnite vyberač závrtných

Kliešte na pružiny • • • •

Dôležité: Nepožívajte tento nástroj na doťahovanie • Závrtná skrutka je skrutka bez hlavičky, ktorá musí byť uchytená bez poškodenia závitu. Nástroj pracuje pomocou systému troch valčekov, ktoré uchytia skrutku bez poškodenia. Valčeky nemajú ostré hrany.

• • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ čeľuste: špeciálna uhlíková oceľ vhodný pre rôzne veľkosti Pre hadicové svorky na chladení, kúrení, palivovom alebo ostrekovacom systéme nastaviteľný uzáver uľahčuje výmenu svoriek povrchová úprava: chrómované špička čiernená pevné dvojzložkové rukoväte vstrekované logo UNIOR Kliešte sa používajú na otvorenie hadicových spôn na bezpečné demontovanie rúrok z rúrkových predĺžení. Kliešte môžete použiť na ťažko dostupných miestach. Použitie pre: Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, atď.

D L

L

D

619238

M5

60

21.5

19

3/8”

-

619239

M6

60

23.5

21

1/2”

-

619240

M7

60

23.5

21

1/2”

-

619241

M8

60

23.5

21

1/2”

-

619242

M 10

69

27.5

21

1/2”

-

619243

M 12

69

27.5

21

1/2”

-

619244

M 14

72

34.3

21

-

16

619245

R 1/4”

60

23.5

21

1/2”

-

619246

R 5/16”

60

23.5

21

1/2”

-

619247

R 3/8”

69

27.5

21

1/2”

-

619248

R 7/16”

69

27.5

21

1/2”

-

619249

R 1/2”

72

34.3

21

-

16

L

L 619250

235

289


2078/2BI

2080/2BI

Drážkovacie kliešte pre objímky OETIKER

Kliešte na objímky CLIC • materiál: uhlíková nástrojová oceľ • na montáž a demontáž objímok CLIC • otvárajú sa a zatvárajú sa v opačnom uhle 180° ako kliešte • povrchová úprava: chrómované • pevné dvojzložkové rukoväte • vstrekované logo UNIOR • Kliešte sa používajú na otvorenie hadicových spôn na bezpečné demontovanie rúrok z rúrkových predĺžení. Kliešte môžete použiť na ťažko dostupných miestach. • Určené pre: Audi, Citroen, Fiat, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, VW

• • • • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ pre lisované manžety OETIKER presná deformácia ucha manžety dlhšie, pre ľahkú deformáciu takmer pre všetky osobné autá pevné dvojzložkové rukoväte vstrekované logo UNIOR Kliešte sa používajú na otvorenie hadicových spôn na bezpečné demontovanie rúrok z rúrkových predĺžení. Kliešte môžete použiť na ťažko dostupných miestach. • Určené pre: Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel/Vauxhall, VW

L

L

L 619251

L 619253

230

190

2079/2BI

2081/3

Kliešte na rýchlospojky palivových rúrok

Svorkové kliešte na zastavenie toku tekutín

• • • • • • • •

• • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ pre odpojenie palivových hadíc vratná pružina povrchová úprava: chrómované špička čiernená pevné dvojzložkové rukoväte vstrekované logo UNIOR Tento nástroj je používaný na odstránenie rýchlospojok s palivového systému. Náradie má dva kované kolíky, ktoré stláčajú spojky počas výmeny hadice. • Určené pre: Opel/Vauxhall, Fiat, GM, VW, Renault atď

materiál: čeľuste - špeciálna uhlíková oceľ rukoväte s tabuľového plechu používa sa na zastavenie prietoku oleja, bezínu... čeľuste sú bez ostrých hrán plastová rukoväť v tvare T zlepšuje uchytenie užívateľa • rýchle a jednoduché zastavenie tekutín • univerzálny zamykací systém • Toto náradie je nepostrádateľné pri výmene rôznych častí, ktoré sú spojené hadicami. Kliešte zastaví kvapalinu, takže mechanik môže vymeniť určitú časť bez možnosti vytečenia kvapaliny.

L

L L

L 619252

290

206

619254

285

55


2082/3

2083

Kliešte pre rezanie výfukového potrubia

Teleskopický magnetický zberač so svetlom

• • • • •

• • • •

materiál: čeľuste - špeciálna uhlíková oceľ rukoväte s tabuľového plechu určené na rezanie výfukového potrubia rezná kapacita: 25-85mm plastová rukoväť v tvare T zlepšuje uchytenie užívateľa • univerzálny zamykací systém • veľmi dlhá rezná reťaz • Kliešte sú určené prednostne na rezanie výfukových potrubí, ale vďaka tvaru reťaze a čepelí môže byť použitá na medené, plastové a rôzne iné trubky s priemermi od 25 do 85mm. Kliešte sú bezpečné a ľahko sa používajú vďaka príslušenstvu: - dlhšia reťaz umožňuje rezať priemery do 85mm;- väčšie rezné čepele umožňujú rezať oceľovú trubku až do hrúbky 3mm, medené trbuky do 4mm a plastové trubky do 5mm;

pre zdvihnutie matíc, skrutiek, špôn. batéria je chránená proti vlhkosti súčasťou sady: 3 LR41 batérie so svetlom, pre tmavé miesta medzi časťami stroja • Tento zberač je určený na zdvihnutie malých kovových častí. Má špeciálne svetlo, ktoré sa aktivuje ihneď po vysunutí.

L1

619741

L

L1

170

660

L

kg

0.5

2084 Profesionálna sada na prehliadku automobilu • • • •

s LED svetlom s dlhou životnosťou k dispozícii plastová taška Nosnosť magnetu: 3, 5kg V sade je zahrnuté: 1 okrúhle zrkadlo Ø60, 1 uhlové zrkadlo (65x42mm), 2 nádstavce, 3 batérie, 1 brašňa s SOS zásobníkom • Táto sada obsahuje zrkadlo, ktoré nám umožní vidieť aj ťažko dostupné miesta v aute. Sada takisto umžňuje zdvihnúť malé kovové objekty.

L

L 619255

330

25

85

2082.1 Náhradná reťaz pre 2082 • materiál rycej hlavy: zliatina železa

H

B

A L1

619742

A

B

H

L1

kg

240

110

45

650

3.5

L

L 619256

305

291


2085

2087

Pazúrový vyťahovač

Flexibilné náradie na vytiahnutie malých kovových súčiastok s magnetom

• pre vytiahnutie malých nekovových častí • Tot nastaviteľné náradie sa ľahko ovláda v ťažko dostupných miestach. Je možné ním rýchlo uchytiť súčiastky, má 3 pazúre ktoré sa rozťahujú alebo sťahujú stlačení alebo pustením tlačidla.

• Je navrhnuté na zdvíhanie kovových objektov z ťažko dostupných miest. • Je vybavený pružným ramenom so silným magnetom • Magnet je schopný zdvihnúť kovový objekt do 1kg • Nástroj je vybavený ergonomickou rukoväťou.

Dmax

L

619883

L

D

510

15

2086 Magnetická tácka • • • • • • •

materiál: nerezová oceľ silná permanentná magnetická vrstva s protišmykovou gumou. môže byť použitá v rôznych pozíciách udržuje malé časti a náradie presne tam kde potrebujete pre použitie v garážach v domácnosti drží všetky malé matice, skrutky a kovové časti Táto magnetická tácka sa môže využiť vo všetkých priemyselných odvetviach.

kg

619929

1

2089/2BI Kliešte pre hadicové svorky materiál: uhlíková nástrojová oceľ čeľuste: špeciálna uhlíková oceľ vhodný pre rôzne veľkosti Pre hadicové svorky na chladení, kúrení, palivovom alebo ostrekovacom systéme nastaviteľný uzáver uľahčuje výmenu svoriek povrchová úprava: chrómované pevné dvojzložkové rukoväte Kliešte sa používajú na otváranie rúrkových spôn používaných v chladiacich a ohrievacích systémoch. Vhodné pre spony priemerov 18 - 54mm. 600mm bowden umožňuje efektívnu prácu v ťažko dostupných miestach, kde sa nedá dostať s iným náradím. Určené pre: Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Ople, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, atď.

H

• • • • • • • •

D 2086

619728

D

H

kg

150

40

3

L1

L

620234$

292

L

L1

230

600


2091

2177.02

LED svietidlo

Nástroj na demontáž konektorov

• • • • • • • • •

• • • • • •

s 26 LED diodami (21 vpredu a 5 na vrchu) 21 LED diód svieti 4 až 5 hodín, 5 diód na vrchu 13 hodín s 2 nastaviteľnými držiakmi s 3 magnetmi jednoducho nastaviteľný uhol od 0 do 180° vyrobené z plastu s 2 adaptermi (12/24V a 100-240V) magnet drží celú váhu svietidla Li-Ion batéria

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre kruhové konektory 3,5mm

5 LED D

21 LED

D 620970$

5

2177.021 Demontážna hlavica pre 2177.02

L

A

d

D L

620237$

L

A

250

55

620978$

2151/2BI

D

d

L

5

4.4

24

2177.01

2177.03

Kliešte na zapaľovacie sviečky

Nástroj na demontáž konektorov

Nástroj na demontáž konektorov

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ na demontáž zapaľovacích sviečok pevné dvojzložkové rukoväte vstrekované logo UNIOR Náradie je určené na bezpečnú a rýchlu demontáž krytu sviečky bez jeho poškodenia.

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre kruhové konektory 1,5mm

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre kruhové konektory 4mm

D

D

L

D

D 620969$

620971$

3.3

6

L 619732

192

2177.011

2177.031

Demontážna hlavica pre 2177.01

Demontážna hlavica pre 2177.03

d

D

d

L

620977$

D L

D

d

L

3.3

3

30

620979$

D

d

L

6.5

6

27

293


2177.032

2177.051

2177.071

Montážna trubička pre 2177.03

Demontážna hlavica pre 2177.05

Demontážna hlavica pre 2177.07

d

D

d

D

d

L

620985$

D

L

D

d

L

6.5

4

50

620981$

L

D

d

L

3.3

3

35

620983$

D

d

L

2.8

2.3

30

2177.04

2177.06

2177.08

Nástroj na demontáž konektorov

Nástroj na demontáž konektorov

Nástroj na demontáž konektorov

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre kruhové konektory 2,5mm

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre kruhové konektory 4mm

D

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre kruhové konektory 1,5mm

D

D

D 620972$

D

4.5

620974$

D 620976$

6

3.6

2177.041

2177.061

2177.081

Demontážna hlavica pre 2177.04

Demontážna hlavica pre 2177.06

Demontážna hlavica pre 2177.08

d

D

d

d

D

L

620980$

L

D

d

L

4.4

4

28

620982$

D

d

L

6

5.5

20

2177.05

2177.07

Nástroj na demontáž konektorov

Nástroj na demontáž konektorov

• • • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre kruhové konektory 2,3mm

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre kruhové konektory 1,5mm

D

D

D 620973$

294

3.3

D

L

D 620975$

1.9

620984$

D

d

L

3.6

2.8

30


2177.09

2177.12

2177.15

Nástroj na demontáž konektorov

Nástroj na demontáž konektorov s trnom

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre jednokanálové konektory JPT

620986$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie

620989$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre mikro-časovač II a III, MFK/MFS

620992$

2177.10

2177.13

2177.16

Nástroj na demontáž konektorov

Nástroj na demontáž konektorov s trnom

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

• • • • • •

• • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre kruhové konektory 4mm

620987$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre junior/standard časové spínače, FASTIN-FASTON

620990$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie

620993$

2177.11

2177.14

2177.17

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

Nástroj na demontáž konektorov s trnom

Nástroj na demontáž konektorov s asymetricky otvorenou hlavicou

• • • • •

• • • • • •

• • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie

620988$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre power quadlok

620991$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie

620994$

295


2177.18

2177.19

2177.20

Nástroj na demontáž konektorov s asymetricky otvorenou hlavicou

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

Nástroj na demontáž konektorov s trnom

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie

620995$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre MCP 9,5mm

620996$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre pit-pod/faston 6,3mm

620997$

www.uniorto

296


2177.21

2177.22

2177.25

Nástroj na demontáž konektorov s trnom

Nástroj na demontáž konektorov s trnom

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre Ducon

620999$

vaaliltiyta áqku

nkta ee

VHy si gohk

620998$

rau G uZaár

621002$

2177.23

2177.26 Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

• • • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre Ducon

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre Ducon, mcp a mak

621003$

2177.24

2177.27

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

Nástroj na demontáž konektorov s asymetricky otvorenou hlavicou

• • • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre Ducon

aše ruk y

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre Ducon

ia v

ick

án

o

m

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre Ducon

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

621000$

Unior e r gon

ools.com

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre Ducon

é ru

ko v ä t e -

ch

r

621001$

621004$

297


2177.28

2177.31

2177.34

Nástroj na demontáž konektorov

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie

621005$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre ploché zástrčky bez krabičky

621008$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre SLK kontakty (základné)

621011$

2177.29

2177.32

2177.35

Nástroj na demontáž konektorov s trnom

Nástroj na demontáž konektorov s multi trnom

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre Mikročasovač I

621006$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre VKR

621009$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre SLK primárne a sekundárne spúšťače.

621012$

2177.30

2177.33

2177.36

Nástroj na demontáž konektorov s trnom

Nástroj na demontáž konektorov s multi trnom

Nástroj na demontáž konektorov s trnom

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre LKS

621007$

298

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre MKS/MKR

621010$

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre pájkované kontakty

621013$


2177.37

2177.40

2202/2BI

Nástroj na demontáž konektorov s trnom

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

prípravok na ventilové pružiny

• • • • • •

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre pájkované kontakty

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre Junior/Standard časovač, MDK/DFK

• • • • • • • •

• • •

621014$

621017$

2177.38

2201/2BI

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou

Kliešte na ventilové tesnenia

• • • • • •

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre E95

• • • • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová oceľ tvrdené a temperované povrchová úprava: chrómované vhodné takmer pre všetky motory prípravok neobsahuje talkové súčiastky 4 tlačné kúsky nám dovoľujú pracovať takmer na všetkých motoroch použitie je veľmi rýchle a ľahké po nastavení náradia pre prvý ventil, rýchlosť práce sa zvyšuje tým, že nie je potrebné nastavenie pre ďalšie ventily nastaviteľné rukoväte umožňujú vyvinúť požadovaný tlak na pružinu extra veľký krk pre veľké motory tento prípravok je určený na montáž a demontáž ventilových pružín.

materiál: uhlíková nástrojová oceľ povrchová úprava: chrómované podľa EN12540 extra dlhé čeľuste extra tenká forma dovoľuje vybrať z drieku ventilu olejové tesnenie z hlbokých miest bloku motora pre tesniace krúžky na ventiloch vstrekované logo UNIOR pevné dvojzložkové rukoväte Kliešte na demontáž tesnení na ventiloch. Úzky dizajn umožňuje prístup k tesneniu vretena ventilu i v prípade nedostatku miesta v motore so 4 ventilmi na jednej hlave valca

D L

621015$

2177.39

L

Nástroj na demontáž konektorov so symetricky otvorenou hlavicou • • • • • •

L

619722$

430

D 20 - 250

2202.1/2

pre opravu poškodených konektorov špičky sú vyrobené z pružinovej ocele predopnutie chráni špičky pred poškodením vhodné pre väčšinu konektorov na trhu ľahké a bezpečné použitie pre LSK 8

Tlakové prípravky pre ventilové pružiny

D

621016$

619721

620567$

21

620208$

25

620209$

30

L

620210$

35

275

620211$

43

299


2205 prípravok na montáž piestov • používa sa na montáž piestov do osobných automobilov. • vysoko kvalitná konštrukcia s pružnými oceľovými pásmi • zaistené skrutkami • široká škála veľkostí • Toto náradie je určené pre montáž piestov a piestových krúžkov do valcov motora. Rôzne veľkosti. • Vložte piest a piestové krúžky do prípravku, vložte/potlačte valec a krúžky do valca

2203/2BI Náradie na otočnú remenicu • Materiál: chróm-vanádium • materiál kolíkov: špeciálna uhlíková oceľ • pre nasadenie remenice na hriadeľ vstrekovacých čerpadiel • pre rozvodové remenice rozmerov od 24 do 160 mm • k dispozícii kolíky rozmerov: Ø5.5, Ø7.7, Ø9.7, Ø11.7, Ø17.8 • pevné dvojzložkové rukoväte • vstrekované logo UNIOR • Používa sa na nasadenie remenice na hriadeľ.

D

H

H

D

D

619725

50

1 3/4” - 3 1/2”

40 - 90

619726

80

2 1/4”- 5”

57 - 125

619727

80

3 1/2” - 7”

90 - 175

619729

165

3 1/2” - 7”

90 - 175

2206 Univerzálny vyrovnávač spojok

L 619723

• navrhnutý pre nákladné autá, s jednokotúčovými spojkami • pre spojky 15 - 28mm • ľahké použitie • Tento univerzálny prípravok vyrovnáva takmer všetky typy automobilových spojok.

525

2204 Prípravok na kontrolu natiahnutia rozvodového remeňa • veľmi jednoduché použitie • presne nastaviteľné tlačidlom • dvojstranná stupnica umožňuje sledovanie na oboch stranách • Tento prípravok je určený na kontrolu roztiahnutia rozvodového remeňa • Ako postupovať: • Vyberte vhodné umiestnenie v súlade s doporučením výrobcu • Umiestnite prípravok na rozvodový remeň • Pozrite sa do tabuľky aby ste zistili správnu hodnotu natiahnutia pásu • Nastavte prípravok na kontrolu natiahnutia pásu na správnu hodnotu. • Skontrolujte prevzdušnenie pásu • Vykonajte potrebné nastavenie na prípravku • Umiestnite prípravok na rozvodový remeň znovu a skontrolujte správne nastavenie remeňa

619724

300

619730

2207/2 1/2" hlavica pre vstrekovač dieselového motora • vhodná pre rôzne dieselové motory • Hlavica pre vstrekovač dieselového motora sa používa na demontáž a odstránenie vstrekovača bez poškodenia palivového potrubia

619887

6P - 22mm

619731

12P - 22mm

L

619888

12P - 27mm

BMW. Fiat. Ford

98

619889

12P - 28mm

Scania. Volvo HGV


2208 Sťahovák rebrových remeníc • Tento sťahovák sa používa pri demontáži remeníc rôznych tvarov používaných v osobných autách. Nástroj je vhodný pre remenice rôznych rozmerov: min. Ø45 mm; max. Ø235 mm. Sťahovák je vhodný hlavne v ťažko dostupných mistach a to bez rizika poškodenia remenice.

A

A

H1

A H3

H2 C1 D1

C3

C2 D2

D3

B

620223$

A

B

C1

C2

C3

D1

D2

D3

H1

H2

H3

171

32

60 - 82.5

69 - 91

34

80 - 150

40 - 120

40 - 150

200

213

152

2209

2211

Kombinovaná hlavica

Sada náradia pre samonastavitežné spojky

• Tento nástroj umožňuje ľahkú montáž a demontáž remenice alternátora

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené • Tento nástroj umožňuje rýchlu a žahkú montáž a demontáž spojky (SAC). Samonastavitežná spojka je vybavená malou úpravou pružín v ťahu dosky. Bez tohto nástroja, je správne osadenie spojky prakticky nemožné, pretože je možnosť poškodenia spojky pri tomto procese. Potom sa spojka buď nenedá uvožniť, alebo "prešmykuje. Nástroj chráni spojky pred poškodením počas montáže alebo demontáže a zabraňuje otáčaniu nastavovacieho krúžku v ťahu dosky. Tento nástroj je vhodný pre samonastavitežné spojky značiek VW, Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Opel / Vauxhall, Renault a ďalšíe značky. • Výhody: • 1. predopnutie ťažného taniera behom demontáže a inštalácie (dôležité pri prevencii ťahu spojky) • 2. vystredenie dosky smerom k ložisku, alebo smerom k ťažnému tanieru. • 3. odnímanie stavacieho prstenca s odnímacím nástrojom

L1

D

L2

D

L1

L2

620225$

M 10

23.8

113

75

620948$

TX 50

23.8

113

75

2210/2 Sťahovák remenice • • • •

materiál: karbónová nástrojová oceľ čeľuste sú kalené a tvrdené povrchová úprava: podla normy EN12540, skrutka kalená Tento nástroj je určený na demontáž remenice s tvarom drážky

H

A

B

H

D

A B

620233$ 305

B 268

D 322

H 267

D

620226$

B

D

H

100

48 - 82

135

301


6460C6,3

6463TINC6,3

6466C6,3

Bit plochý

Bit krížový PH

Bit krížový PZ

• • • • •

• • • • •

• • • • •

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • titánový povrch • podľa ISO 2351

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

D

L

D L

L

axb

L

602370

0.5 x 3.0

25

602371

0.5 x 4.0

25

602372

0.6 x 3.5

602373

0.6 x 4.5

602374

0.8 x 4.0

25

602375

0.8 x 5.5

25

6464C6,3

6466TINC6,3

602376

1.0 x 5.5

25

Bit krížový PH

Bit krížový PZ

602377

1.2 x 6.5

25

602378

1.2 x 8.0

25

• • • • •

• • • • •

D

L

4.5

25

PH 2

6

PH 3

8

604691

PH 1

25

604692

25

604693

6463C6,3 Bit krížový PH • • • • •

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

D

L

4.5

25

PZ 2

6

25

PZ 3

8

25

602397

PZ 1

25

602398

25

602399

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • titánový povrch • podľa ISO 2351

D

D L

L D

D L

D

L

L

604694

PZ 1

602392

PH 3

8

32

604695

PZ 2

6

25

PH 4

10

32

604696

PZ 3

8

25

602388

PH 0

3

25

6465C6,3

6469C6,3

PH 1

4.5

25

Bit krížový PH

Bit IMBUS

• • • • •

• • • • •

602390

PH 2

6

25

PH 3

8

25

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

D

L L

302

L 25

602393

602389 602391

D 4.5

D 602400

2.5

25

D

L

602401

3

25

602394

PH 1

4.5

50

602402

4

25

602395

PH 2

6

50

602403

5

25

602396

PH 3

8

50

602404

6

25


6472C6,3

6480C8

6484C8

bit s TX profilom

Bit plochý

Bit krížový PH

• • • • •

• • • • •

• • • • •

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

L

D

L L

602405

TX 6

25

602406

TX 7

25

602407

TX 8

25

602408

TX 9

25

602409

TX 10

25

axb

L

602410

TX 15

25

602414

1.0 x 5.5

41

Bit krížový PZ

602411

TX 20

25

602415

1.2 x 6.5

41

602412

TX 25

25

602416

1.2 x 8.0

41

621283$

TX 27

25

602417

1.6 x 8.0

41

621284$

TX 30

25

602418

1.6 x 10.0

41

• • • • •

621285$

TX 40

25

602419

2.0 x 12.0

41

6472TINC6,3

6483C8

Bit s TX profilom

Bit krížový PH

• • • • •

• • • • •

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • titánový povrch

602425

L

PH 4

D

L

10

38

6486C8 špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

D

L

D

L

4.5

32

602426

PZ 1

602427

PZ 2

6

32

602428

PZ 3

8

32

6489C8 Bit IMBUS L

• • • • •

D

L 604699

TX 10

25

604700

TX 15

25

604701

TX 20

25

604702

TX 25

604825

TX 30

L

D

L

4.5

32

PH 2

6

32

PH 3

8

32

602422

PH 1

25

602423

25

602424

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

L

L 602429

3

30

602430

4

30

602431

5

30

602432

6

30

602433

7

30

602434

8

30

602435

10

30

303


6503E6,3

6515E6,3

Bit krížový PH

Bit štvorcový SQ

• • • • •

• • • • •

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov

L

6492C8

L

Bit s TX profilom • • • • •

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov

L

D

L

603417

SQ 1

75

602519

PH 1

4.5

50

603418

SQ 2

75

602520

PH 2

6

50

603419

SQ 3

75

602521

PH 3

8

50

6715E6,3 6506E6,3

Redukcia na bity E6, 3 (1/4")

Bit krížový PZ • • • • •

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

L

L

L

L 605518

TX 20

30

602436

TX 25

30

602437

TX 27

30

602438

TX 30

30

602439

TX 40

30

602440

TX 45

30

602441

TX 50

30

603028

Sada úderového skrutkovača L

D

L

PZ 1

4.5

50

6500E6,3

602523

PZ 2

6

50

Bit plochý

602524

PZ 3

8

50

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

77

6762 D

602522

• • • • •

E6.3 (1/4”)

6509E6,3 Bit IMBUS • • • • •

špeciálna legovaná oceľ dlhá životnosť protikorózna ochrana pre ručný a strojný pohon možnosť kombinácie s rôznymi magnetickými aj nemagnetickými držiakmi bitov • podľa ISO 2351

605061

6762

14

6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41), 6483C8 (PH 2, PH 3), 6484C8 (PH 4), 6489C8 (5, 6), 6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX 20), 6762.1 (144), 6762.2 (1/2” - 5/16”)

6762.1

L

Úderový skrutkovač

axb

L

602510

0.5 x 3.0

50

602511

0.5 x 4.0

50

602512

0.6 x 3.5

50

602513

0.6 x 4.5

50

602514

0.8 x 4.0

50

602515

0.8 x 5.5

50

602526

3

50

602516

1.0 x 5.5

50

602527

4

50

602517

1.2 x 6.5

50

602528

5

50

602518

1.2 x 8.0

50

602529

6

50

304

L

L 602525

2.5

50

L L 605062

1/2”

144


6762.2

6778

6778/5A

Redukcia 1/2" - 5/16"

Sada bitov

Sada bitov

L

L 605063

1/2” - 5/16”

37

6776PB21 Sada bitov 605527

6778

TX 10 - TX 25 / 18

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))

603771

6778/5A

10

6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3)

6778/8A Sada bitov

6778/2A Sada bitov

621650$ 6776PB21

21

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 1.2 x 6.5), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6463C6,3 (PH 1, PH 2), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))

603768

6778/2A

6

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3)

603774

6778/8A

TX 8 - TX 25 / 10

6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25)

6777 Sada bitov

605526

6777

10

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))

305


A

T

N3/4

Držiak A

Držiak T

Držiak N 3/4"

610953

I1

610696

Držiak I1

B Držiak B

610700

N1/4 Držiak N 1/4"

610704

I2 Držiak I2 610697

C Držiak C

610701

N3/8 Držiak N 3/8"

610705

610698

D Držiak D 610702

N1/2 Držiak N 1/2"

610699

306

610703


I3

UV

Držiak I3

Držiak UV

619392 610706

I4

O140 Držiak O 140

Držiak I4 SDSPLUS Držiak SDS PLUS

610707

610714

U

O180

Držiak U

Držiak O 180

617498

SDSMAX Držiak SDS MAX

615088

610715

617499

307


Náradie pre servis bicyklov

Multifunkčnosť

Náradie na kolesá

Nová vylepšená technológia

Prispôsobené riešenia pre vynikajúce výsledky

Použitie nových technologických postupov a materiálov najvyššej kvality zabezpečuje dlhú životnosť náradia, bezpečné prevedenie zaručuje servisné práce bez poškodení, prispôsobené riešenia, vynikajúcu efektívnosť, moderné materiály a ergonomické prevedenie poskytujú dobrý vzhľad a bezpečnosť použitia.

Naše riešenia ponúkajú adaptabilitu na bicyklové diely od všetkých výrobcov. Naša tradícia, naše vlastné prevedenie a neustály technický vývoj a moderné technológie nás držia vždy o krok vpredu.

Náradie na rámy a vidlice

Sady náradia

Vynikajúca trvanlivosť Pomocou ručného náradia Unior môžete dokončiť prácu rýchlejšie a v tesných priestoroch je práca jednoduchšia. Sú prispôsobené tiež na prácu dokonca na najnovších modeloch bicyklov.

308

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

Bicyklové náradie

é ru

ko v ä t e -

ch

r


1600A

1600AT

1600E1

Sada bicyklového náradia 5 ks

prázdne puzdro pre 1600A

Sada bicyklového náradia v kovovom boxe

617229

A

B

210

200

1600BT prázdne puzdro pre 1600B 617275 617232

1600A

1600E1

39

1600E, 912/3, 912V

13

584/2POLLY (180), 1647/2BI, 1630/2P (3.3), 1669/4, 220/3PH (1.5 - 10 / 9)

1600G Sada bicyklového náradia 50 ks

1600B Sada bicyklového náradia 9 ks

617230

A

B

390

270

1600CT prázdne puzdro pre 1600C

617239

617233

1600B

17

1610/2 (15 x 15), 1631/2, 1647/2BI, 1660/2, 1670.5/4, 584/2POLLY (180), 250/1 (100), 1612/2 (13 x 14), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)

617231

A

B

380

460

50

1607/4, 1609/2BI, 1612/2A (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15), 1613/2BI, 1616/4, 1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17, 32), 1630/2P (3.3, 3.45), 1647/2BI, 1660/2, 1661/4, 1670.5/4, 1671.2/4, 1680/4, 1681/4, 1682/4, 183/2 (8 x 10), 253/2DP, 125/1 (24), 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/3L (2), 193TX (TX 25), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 449/1PYTHON (240), 449.1, 1643/4, 1670/2BI, 250/1 (100, 300), 1683/4A, 1671.1/4, 584/2POLLY (180), AP1

1600E Sada bicyklového náradia 37 ks

1600C Sada bicyklového náradia 14 ks

1600G

1600G1 Sada bicyklového náradia 50 ks v kufríku

617238

617234

1600C

22

1609/2BI, 1610/2 (15 x 15), 1631/2, 1647/2BI, 1660/2, 1670.5/4, 250/1 (100, 150), 584/2POLLY (180), 615TBI (PH 2 x 100), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 1612/2 (13 x 14), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)

1600E

37

1609/2BI, 1613/2BI, 1615/4, 1616/4, 1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17), 1630/2P (3.3, 3.45), 1647/2BI, 1660/2, 1661/4, 1670.5/4, 1671.1/4, 1671.2/4, 1682/4, 250/1 (100, 300), 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/3L (2), 193TX (TX 25), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 1681/4, 1644/2, 584/2POLLY (180), AP1

617276

1600G1

51

1600G, 970U6

309


1600SOS1

1600SOS3

1600SOS5

Sada bicyklového náradia v SOS zásobníku

Sada bicyklového náradia v SOS zásobníku

Sada bicyklového náradia v SOS zásobníku

620119$ 1600SOS1

620121$ 1600SOS3

620123$ 1600SOS5

6

VL.1600SOS3 SOS zásobník pre 1600SOS3

0E + 9 4

US

PL

S

+ 920

3/3

S O

US

S O

S

94

+ 920

3/3

V 0E

0E + 9 4

V 0E

94

VL.1600SOS5 SOS zásobník pre 1600SOS5

0E + 9 4

564

364

30

620127

L

B

H

564

364

30

1600SOS2

1600SOS4

Sada bicyklového náradia v SOS zásobníku

Sada bicyklového náradia v SOS zásobníku

S

620129

L

B

H

564

364

30

US

H

S O

620125

B

+ 920

3/3

L

V 0E

94

PL

VL.1600SOS1 SOS zásobník pre 1600SOS1

15

1670/2BI, 1660/2, 1613/2BI, 1608/2BI, 1609/2BI, 190.1/1ABI (1/2”), 1670.1/4, 1670.4/4, 1670.5/4, 1670.7/4, 1671.1/4, 1671.2/4, 1695.1, 1661.2/4PGR, VL.1600SOS5

1696, 1696.2, 1697, 1683/4A, 1681/4, VL.1600SOS3

PL

10

1680/4, 1615/4, 1616/4, 1682/4, 1617/2DP (14, 15, 16, 17), 1618/2DP (36), VL.1600SOS1

1600SOS6 Sada bicyklového náradia v SOS zásobníku

620124$ 1600SOS6

12

620122$ 1600SOS4

16

1635/2P, 1636/2P, 1634/2P, 1663/2BI, 1666/2DP, 1606 (2 x 2.5 x 3, 4 x 5 x 6), 1667/2, 1630/2P (3.3, 3.45), 1630/2A (3.3, 3.45), 1658/2P, 1669/4, 1671.5/2BI, VL.1600SOS6

4

1699, 1694, 1607/4, VL.1600SOS4

VL.1600SOS2

VL.1600SOS4

VL.1600SOS6

SOS zásobník pre 1600SOS2

SOS zásobník pre 1600SOS4

SOS zásobník pre 1600SOS6

PL

B

H

364

30

US

L 564

PL

620128

620130

L

B

H

564

364

30

+ 920

US

H 30

S

V 0E

B 364

0E + 9 4 3/3

S O

310

L 564

S

94

+ 920

620126

0E + 9 4 3/3

S O

S O

S

94

+ 920

3/3

V 0E

0E + 9 4

V 0E

94

US

1601/2P, 1640/1DP, 466/1BI (180), 1612/2 (13 x 14, 13 x 14), 183/2 (8 x 10), 1643/4, 1647/2BI, 701A, 1642/2DP, 584/2POLLY (180), VL.1600SOS2

PL

620120$ 1600SOS2


1601/2P

1602/2

1604/2

Snímač plášťov

Prípravok na nastavenie prehadzovača

• • • • •

• materiál: karbónová oceľ, trubka je vyrobená z konštrukčnej ocele • Zadný prehadzovač musí byť rovnobežný so zadným pohonom pre hladký chod reťaze a rýchly a efektívny pohyb. • Pri páde bicykla na pravú stranu dochádza často k poškodeniu zadného prevodu a deformácii prevodového kolesa. To môže spôsobiť nefunkčnosť prevodového kolesa čo zabraňuje zmeniť rýchlosť. • Skôr ako začnete s opravou, je nutné vycentrovať koleso, pretože iba správne vycentrované koleso môže zabezpečiť správnu funkčnosť prevodového kolesa. • Nástroj je veľmi presný a jednoduchý na použitie. Je určený na kontrolu, či koleso a prevodové koleso fungujú správne. • Ako používať náradie:Prípravok na nastavenie prehadzovača. Presuňte jazdec spolu s meradlo k ráfiku kolesa a umiestnite ho tak, aby sa iba zžahka dotýkal kolesa. Potom zafixujte prípravok dotiahnutím skrutky na hornej časti posúvača. Vykoná sa kontrola pohybu držiaka pri rôznych pozíciach na kolese. Opakujte postup, kým sa prípravok žahko dotýka celého ráfika.

Držiak na rezanie trubiek, pre profesionálne použitie

Materiál: chróm-vanádium tvrdené a kalené povrchová úprava: chrómované tenká plastová rukoväť Kliešte pre snímanie plášťov sú určené pre rýchle a priame snímanie plášťov z rámu bicykla. Pred snímaním najskôr vypustite vzduch z kolesa a potom uchopením plášťa do klieští ho snímte z kolesa. Kliešte sú chromované s poplastovanou rukoväťou, čo zvyšuje komfort pri práci.

• materiál: zliatina ocele • Pre trubky s priemerom 1“ a 1 1/8“ • Ak je trubka dlhšia ako je potrebné, treba ju skrátiť na požadovanú dĺžku. Tento držiak Vám umožní odrezať trubku presne a bez poškodenia - na trubky s priemerom 1“ a 1 1/8“ - pričom meradlo Vám umožní presne nastaviť požadovanú dĺžku rezanej trubky. Nastavte meradlo podľa požadovanej dĺžky trubky. Rez povedie presne cez zárez v držiaku. Zľahka zafixujte skrutkou. Vložte trubku do držiaka a držiak položte na pracovný stôl. Režte pílkou ( art. 750) cez zárez v držiaku. Hlava držiaka je precízne vyrobená z jedného kusa, preto chráni trubku pred pošriabaním.

617586

618409

617587

311


1605/2

1607/4

1609/2BI

Vodítko na rezanie trubiek 1“ a 1 1/8“

Kľúč na inštalovanie stredového púzdra

Kľúč na stredovú osku

• materiál: zliatina ocele • Ak trubica novej vidlice je dlhšia ako je potrebné, musíme ju zrezať na požadovanú dĺžku. Držiak umožňuje presné odrezanie trubky bez poškriabania s priemerom od 1“ do 1 1/8“. Vložte držiak do zveráka. Potom vložte trubku vidlice do držiaka tak, aby miesto požadovaného rezu bolo v záreze na držiaku. Pílkou (art. 750) odrežte trubku. Kompaktné a presné vypracovanie držiaka zabraňuje poškriabaniu a inému poškodeniu trubky.

• materiál: karbónová oceľ • Toto náradie je určené na montáž a demontáž stredového púzdra 35, 8mm a 36, 3mm. Je vyrobený z kvalitnej ocele tepelne upravovanej.

• toto náradie je vyrobené na montáž a demontáž stredových osiek Shimano, XTR, FC - M960, XT FC-M 760, SAINT FC -M 800, RACE FACE ® X-TYPE, FSA ® MEGAE X, Truativ ® Giga X- Pipe a pracuje bez prešmyknutia alebo poškodenia osky. Náradie má doplňujúcu funkciu, uvoľnuje plastový kolík stredovej osky. • Materiál: karbónová oceľ • chromované • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť

615536

1610/2 Kľúč na pedále • • • •

616293

Materiál: chróm-vanádium chromované tvrdené a kalené kľúč na pedále je určený na rýchlu, jednoduchú a efektívnu montáž a demontáž pedálov. Extrémne dlhé a tenké telo a špeciálne vidlice umožňujú perfektné prispôsobenie pedálom. Vyššia rýchlosť a bezpečnosť zatiahnutia a odtiahnutia pedálov ako u bežných vidlicových kľúčov. Kľúče sa vyrábajú v 3 rozmeroch: 15x15 na pedále a 15x17 a 15x9/16“ na náboje.

1608/2BI Kľúč na stredovú osku • • • •

618419

1606 Skrutkovač IMBUS s tromi koncami

Materiál: karbónová oceľ chromované ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť toto náradie je vyrobené na montáž a demontáž stredových osiek XTR a Dura Ace a pracuje bez prešmyknutia alebo poškodenia osky.

• Materiál: chróm-vanádium • Kľúč je určený na uťahovanie a uvoľnovanie skrutiek s IMBUS otvorom. Plastom potiahnutá rukoväť zabezpečuje pohodlné a pevné uchopenie kľúča, čo zvyšuje efektivitu práce a vysokokvalitný materiál zabezpečuje dlhú životnosť náradia.

615011 618405

2

2.5

3

618406

4

5

6

312

615534

15 x 15

615012

15 x 17

615127

15 x 9/16”


1612/2

1612PB

1614/4BI

Kľúč kónusový obojstranný

Sada kónusových kľúčov

Prípravok na demontáž šálok prednej vidlice

• kľúč kónusový obojstranný je určený pre domáce aj profesionálne použitie. Kľúč má extrémne tenký dizajn a 4 veľkosti. Tento kľúč sa používa na rýchle opravy ako aj na bežnú údržbu. • Materiál: karbónová oceľ • chromované

• Materiál: karbónová oceľ • Rýchlo a presne demontuje šálky od 1“ ,1 1/8“ a 1 1/2“ alebo prednú vidlicu.

615120

2

13/14 x 15/17. 13/14 x 15/16

1613/2BI Kľúč na pedále, profi • • • • •

615125

13 x 14

15 x 17

615126

13 x 14

15 x 16

Materiál: karbónová oceľ chromované tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť profesionálny kľúč na pedále má 15mm rozmery orientované v rôznych uhloch, takže je možné presne a efektne demontovať pedál bez ohľadu na pozíciu pedála. Extra dlhá rukoväť poskytuje veľkú silu páky na odtiahnutie pedálov.

620195$

1615/4 Prípravok na montáž vidlice • materiál: karbónová oceľ • povrchová úprava: čiernený • náradie je určené na montáž 1“ a 1 1/8“ vidlíc. Dizajn umožňuje presnú montáž a rovnakú tlačnú silu na vidlicu výberom správnej veľkosti náradia.

1612/2A Kľúč vidlicový • vyrobený z kvalitnej chróm vanádiovej ocele, je pevný, tvrdý a má dlhú životnosť. Tvar a jeho krátky dizajn dovoľujú pracovať na ťažko dostupných miestach • Materiál: chróm-vanádium • kované, tvrdené a temperované, • chromované

615373

8x9

615374

10 x 11

615375

12 x 13

615376

14 x 15

615537

615526

313


1616/4

1618/2DP

1621/1ABI

Prípravok na demontáž vidlice

Kľúč vidlicový, jednostranný, vyhnutý

Račňa s nadstavcami 14mm a imbus 8

• náradie je určené na demontáž vidlíc rôznych rozmerov. Odstránite kryt ložiska úderom kladiva na náradie • materiál: karbónová oceľ • povrchová úprava: čiernený

• dizajn tohto kľúča umožňuje prácu na ťažko dostupných miestach. Tento originálny dizajn umožňuje montáž a demontáž matíc na Sun Tour riadidlách. Je určený na použitie spolu s kľúčom art. 1617. Nový dizajn zvyšuje krútiaci moment a znižuje vynaloženú námahu. • Materiál: karbónová oceľ • chromované • tenká plastová rukoväť

• • • • •

615372

616288

materiál: špeciálne tvrdené a kalené 75-zubová ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť vymeniteľné hlavice: 14mm a imbus 8 vymeniteľné hlavice: 14mm a imbus 8

615527

1617/2DP Vidlicový kľúč , jednostranný • dizajn a rozmery nášho náradia sa vždy prispôsobujú novým štandardom a novým modelom bicyklov. Kľúč má mimoriadnu pevnosť, tvrdosť a odolnosť. Kľúč umožňuje ľahkú montáž a demontáž. Kľúč sedí perfektne v ruke, čo zrýchľuje a spríjemňuje prácu. • Materiál: karbónová oceľ • chromované • tenká plastová rukoväť

36

1621/1BI

1629

Račňa s nadstavcami

Pravítko

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť 75-zubová Dizajn tohoto náradia umožňuje pracovať v ťažko dostupných miestach a tiež zvyšuje prístupnosť k náboju. Nový tvar zvyšuje krútiaci moment, znižuje námahu a zvyšuje životnosť náradia. Maximálny krútiaci moment zaisťuje tvar rukoväte. • toto náradie je určené na doťahovanie a odťahovanie matíc rozmerov 14 a 15mm. Je hlavne určené na montáž a demontáž náboja. Špeciálne kolíky zabraňujú strate hlavice. • vymeniteľné hlavice: 14 a 15mm

14

8

• • • •

615518

13

615519

14

615520

15

615521

16

615522

17

615523

18

615524

19

615525

20

617840

22

617841

24

619554

27

615367

30

615368

32

615369

34

615370

36

615371

40

615456

42

615457

44

314

615248

14 x 15

620561$

L

B

357.5

30.8


1630/2P

1631/2

1633/2P

Kľúč na špice

Kľúč na špice univerzálny

Kľúč na špice

• dvojitá plastová rukoväť • kľúč na špice je určený na uťahovanie rozmerov 3, 3 a 3, 45mm • ergonomický dizajn robí prácu ľahšou a efektívnejšou.3, 3mm kľúč je modrý a 3, 45mm kľúč je šedej farby. • Materiál: karbónová oceľ

• materiál: uhlíková oceľ • tvrdené a kalené • toto náradie je vhodné na najpoužívanejšie rozmery: 3, 3mm, 3, 45mm, 3, 7mm, 3, 96mm, 4, 4mm a 5mm. Tvar sa prispôsobí ruke a dovoľuje pohodlnú prácu a ľahký úchyt.

• • • •

616289

620179$

615532

3.3

615533

3.45

Materiál: karbónová oceľ chromované rukoväť kľúča je potiahnutá plastom Kľúč na špice je určený pre centrovanie špicov s rozmermi 4 a 4,4mm na kolesách. Plastom pokrytá rukoväť umožňuje pohodlné uťahovanie a uvožňovanie skrutiek špicov.Dĺžka kžúča je 100mm, čo umožňuje prístup k špicom v strede kolesa.

1630/2A

1632

1634/2P

Kľúč na špice

Kľúč na fixovanie plochých špicov

Kľúč na špice - Shimano

• Kľúče sú určené na uťahovanie špicov so skrutkou 3, 3 mm a 3, 45 mm. Tvar kľúča umožňuje perfektné uchopenie špicov bez skĺznutia a zaručuje pohodlnú prácu.

• materiál: polyamid

• • • •

Materiál: karbónová oceľ chromované rukoväť kľúča je potiahnutá plastom Shimano kľúč na špice je určený pre centrovanie špicov s rozmerom 4, 3 a 4, 4 mm na niektorých Shimano kolesách. Plastom pokrytá rukoväť umožňuje pohodlné uťahovanie a uvoľňovanie skrutiek Shimano špicov. Dĺžka kľúča 100 mm umožňuje prístup k špicom v strede kolesa.

617588

618410

616759

3.3

616845

3.45

315


1635/2P

1640/1DP

1642/2DP

Kľúč na špice - Mavic

Kliešte na nity reťazí

Kliešte šponovacie na lanká

• • • •

• • • • • •

• Funkciou týchto klieští je natiahnúť lanká. Kliešte uchytia lanko a ťahajú ho von z objímky, rýchlo, jednoducho a s malou námahou. • Materiál: karbónová oceľ • chromované • tenká plastová rukoväť

Materiál: karbónová oceľ chromované rukoväť kľúča je potiahnutá plastom Mavic kľúč na špice je určený pre centrovanie špicov na niektorých Mavic kolesách. Plastom pokrytá rukoväť umožňuje pohodlné uťahovanie a uvoľňovanie skrutiek Mavic špicov. Dĺžka kľúča 120 mm umožňuje prístup k špicom v strede kolesa.

Materiál: karbónová oceľ tvrdené a kalené chromované kolík indukčne tvrdený tenká plastová rukoväť Kliešte na reťaz boli vyvinuté pre profesionálne i domáce opravy bicyklových reťazí. Poskytujú vysokú funkčnosť, efektivitu a účinnosť. Svojim dokonalým dizajnom umožňujú s malou námahou a pohodlne rozpojiť reťaz bez rizika jej poškodenia. Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje prácu jednou rukou.

618411

1636/2P Kľúč na špice 5 a 5, 5 mm • • • •

Materiál: karbónová oceľ chromované rukoväť kľúča je potiahnutá plastom Tento kľúč je určený na centrovanie špicov so skrutkami 5 a 5, 5 mm. Plastom potiahnutá rukoväť umožňuje pohodlné uťahovanie a uvoľňovanie skrutiek. Dĺžka kľúča je 100 mm. 615128

1642.1/2P Kliešte na lanká s bezpečnostným zámkom

B1

B2

615377

C1

C2

A L

• • • •

Materiál: karbónová oceľ chromované tenká plastová rukoväť Základnou funkciou klieští je natiahnutie brzdových laniek. Používajú sa na držanie lanka a vytiahnutie z krytu.

1640.1/4 Náhradný hrot pre kliešte na reťaz

619718

1639/2 Osový zverák • Materiál: karbónová oceľ • chromované • Zverák je vybavený dvoma rôznymi objímkami 9mm a 10mm na vsunutie prednej alebo zadnej osky.

605956

619719

619715

316


1643/4

1647/2BI

1647.1/4A

Mierka na reťaze - profi

Náradie na montáž reťaze

Vymeniteľné hroty

• Umožňuje zistiť nepresnosti na reťazi. Môžete rýchlo a presne zistiť opotrebovanie a natiahnutie reťaze. Jednoducho vložte kolíky mierky medzi dva články reťaze, stlačte výkyvné rameno mierky a skontrolujte okienko na presné odčítanie.

• Materiál: karbónová oceľ • Náradie je určené pre profesionálne aj domáce použitie. S detailnou presnosťou perfektne uchopí očká reťaze. Poskytuje jednoduché použitie s veľkou presnosťou. • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť 621734$

1658/2P ukazovateľ poškodenia ozubeného kola • Materiál: karbónová oceľ • Pre HG a IG ozubené kolesá • Náradie sa používa na určenie stavu zadného ozubeného kola. Môže sa používať na skúšanie 12 až 21 zubových kôl. Reťaz umiestnite na kolo a náradie z jeho okrúhlym koncom dajte medzi dva zuby na vrchnú časť ozubeného kola. Potiahnite náradím silou 100N v smere rotácie ozubeného kola. Ak posledný článok reťaze zaskočí ľahko na zub kola je kolo v dobrom stave ak zaskočí treba kolo vymeniť. • chromované

617170

1644/2 Mierka na reťaze

615531

• Vyrobený z presne laserovo rezanej ocele. • Opotrebovaná reťaz mení rozteč článkov a tým sa optrebovávajú zuby rýchlejšie. Meradlo presne ukazuje kedy je reťaz opotrebovaná. • Meranie: od 0 do 0, 6mm - netreba vymeniť reťaz; od 0, 7 do 1, 2mm je potrebné vymeniť reťaz.

Vymeniteľné hroty pre 1647.1

1647.1/4

619717

1659/2 Sťahovák ozubeného kola 1/8“ • Materiál: karbónová oceľ • chromované • Sťahovák ozubeného kola je navrhnutý na demontáž jedného kola, ktoré je súčasťou viacerých rýchlostných kôl. Reťaz zapadne presne do zubov kola a to zabezpečí efektívnu prácu bez prešmyknutia alebo poškodenia kola.

616496

1647/2ABI Náradie na montáž reťaze • pre Compagnolo, pre 11 reťaz

617171

621662$

619589

317


1660/2

1661.1/4P

1663/2BI

Kľúč na demontáž ozubeného kolesa

Sťahovák stredového ozubenia

Kľúč na náboj ozubeného kolesa

• Reťazový bič: 1/2“ • Kľúč na demontáž ozubeného kolesa je určený pre všetky typy kolies vrátane kazetových typov. Pracuje efektívne a presne bez rizika poškodenia ozubeného kolesa. • Materiál: karbónová oceľ • chromované

• Sťahovák je určený na demontáž štanardných ozubení so štvorcovou oskou a na odtiahnutie pripojovacíh 8mm matíc. Pevná rukoväť umožňuje rýchlu a ľahkú prácu.

• • • •

Materiál: karbónová oceľ chromované ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť Kľúč je určený na montáž a demontáž Shimano nábojov ozubených kolies. Otvor kľúča je plne prispôsobený tvaru náboja a rukoväť je ohnutá, čo umožňuje vysoko efektívnu a rýchlu prácu. Svojzložková rukoväť dobre sedí v ruke a umožňuje maximálnou silou uvoľňovať a priťahovať náboje.

619708 618413

1661.2/4PGR Sťahovák stredového ozubenia Shimano octalink • Sťahovák je určený na demontáž štanardných ozubení so štvorcovou oskou a na odtiahnutie pripojovacíh 8mm matíc. Pevná rukoväť umožňuje rýchlu a ľahkú prácu. 615528

1661/4

1664 Sťahovák stredového ozubenia XTR • Materiál: karbónová oceľ • Sťahovák je určený na demontáž stredových ozubení XTR. Odstráňte plastový krúžok na vonkajšej strane ozubenia použitím 4 kolíkov na ľavej strane ozubenia. Vyvlečte maticu na vnútornej strane ozubenia. Naskrutkujte sťahovák pravou stranou do ozubenia a použite imbusový kľúč na odtiahnutie matice fixujúcej ozubenie. Skrutkujte sťahovák do matice ozubenia až pokým sa neuvoľní z ozubenia.

Sťahovák stredovej osi • Rozmer: 14 mm • Toto náradie je určené pre demontáž osi s veľkosťou skrutky 14 mm. Vysokokvalitná oceľ a malá konštrukcia umožňuje prácu na ťažko dostupných miestach. Je určené pre profesionálne i domáce použitie. • Materiál: karbónová oceľ • tvrdené a kalené • povrchová úprava: čiernený 619709

1662/4 Vyťahovač s kužeľovým závitom • Materiál: karbónová oceľ • Tento vyťahovač sa používa na demontáž hriadelí s vnútorným závitom.

619710

1666/2DP Vidlica na obehové kolá • Materiál: karbónová oceľ • chromované • Náradie je určené na opravy malých poškodení na obehových kolách.

615529

619707

619716

318


1667/2

1669/4

1670.1/4

Náradie na vyrovnávanie ozubeného kolesa

Vreckový kľúč na demontáž vidlice a voľnobežného kola.

Kľúč na zadné ozubené koleso Shimano

• Materiál: karbónová oceľ • Náradie je určené pre opravy drobných poškodení na prednom prevodovom kolese. Užší otvor je určený na vyrovnávanie ozubeného kolesa, resp. zubov, širší na vyrovnávanie držiaka ozubeného kolesa.

• • • •

Materiál: karbónová oceľ povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 Kľúč patrí k základnej výbave cyklistov na dlhšie trate. Pri výmene zlomených špicov na pravej strane zadného kolesa musí byť najskôr uvoľnená hlavica. • Kľúč umiestnite na maticu voľnobežného kola a potom potlačte pedál. • Sila 40 Nm je prenášaná na reťaz, takže umožňuje uvoľniť matice a zaisťuje montáž a demontáž voľnobežného kola a uľahčuje výmenu špicov. • Maticu nasadíte tak, že potiahnete koleso rukou dozadu.

• Pre: Shimano Z, SRAM Z a Sachs Aris Z, Sun Race Z • Používajte kľúč spolu s 1/2“ račňou, art. 190.1A BI

616062

1670.2/4 Kľúč na zadné ozubené koleso Suntour • Pre: Suntour Z

616063

1670.3/4

619704

Kľúč na zadné ozubené koleso Suntour

1668/2

• Pre: Suntour Z

Kľúč na predné ozubené koleso • Materiál: karbónová oceľ • chromované • Náradie sa používa na odtiahnutie a zaťiahnutie matíc predného ozubenia. • Rozmer šesťhranného kľúča je SW10. 616758 616064

1670/2BI Kľúč na voľnobežné kolá

1670.4/4

• Kľúč je určený pre všetky typy ozubených kolies vrátane kazetových typov. Je vhodný pre voľnobežné kolá s 11 a 12 zubami • Materiál: karbónová oceľ • chromované • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť

Kľúč na voľnobežné kolá • Kľúč je určený pre všetky typy ozubených kolies vrátane kazetových typov. Je vhodný pre voľnobežné kolá s 11 a 12 zubami

616707

1670.5/4 Kľúč na zadné ozubené koleso Shimano • Pre: Shimano Z, Sun Tour Z, Chris King Z, Sun Race Z a ďalšie. • Používajte kľúč spolu s 1/2“ račňou, art. 190.1A BI 618415

617235

616065

319


1670.6/4

1671.1/4

1671.2/4

Kľúč na zadné ozubené koleso BMX

Kľúč na stredové púzdro

Kľúč na stredové púzdro

• Pre BMX

• • • •

• Materiál: karbónová oceľ • Pre: Shimano ®, XTR BB-950, Bontrager ®, a TruVativ ® (ISIS Drive ® type)

Materiál: karbónová oceľ Pre: Shimano Z, ISIS Používajte kľúč spolu s 1/2“ račňou, art. 190.1A BI Kľúč na montáž a demontáž stredového púzdra sa používa so skrutkou s maticou a rukoväťou. Výhoda: Ak chceme demontovať púzdro, je potrebné vložiť kľúč do matice stredového púzdra. Závitom kľúč uchytíme na osku. Zabezpečenie náradia proti zošmyknutiu a poškodeniu stredového púzdra. Prácu uľahčuje 350mm dlhá rukoväť s dvojkomponentným zložením.

616066

1670.7/4 Kľúč na zadné ozubené koleso s tŕňom • Kľúč na zadné ozubené koleso s tŕňom pre Shimano Z, SRAM Z, Sun Race Z, Suntour Z a ďalšie.

616069

1671.3/2BI Kľúč na stredové puzdro 616067

• • • •

1670.8/2BI Kľúč na predné ozubené kolo • Kľúč je možné použiť pre Shimano, SRAM, Sun Race, Suntour a iné kazetové kolá. Pevná rukoväť umožňuje ľahké použitie, pretože nie je potrebné žiadne iné náradie na uchytenie kľúča.

616068

Materiál: karbónová oceľ ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť Pre stredové puzdrá Shimano Je zložený z kľúča 1671.1, skrutky s maticou a rukoväte. • Výhoda: Ak chceme demontovať stredové puzdro, je potrebné nasadiť kľúč na maticu. So skrutkou zafikujete osku. Prácu uľahčuje 350mm rukoväť. • Dodatočná časť na skrutkovanie je 24mm AF a je možné použiť s 24mm kľúčom a na zistenie momentu s momentovým kľúčom. • Rukoväť je možné odstrániť ak je to potrebné.

617908

619502

320

FOR QUALITY


1671.4/2BI

1671.6/2BI

1672/2

Kľúč na stredové puzdro s rukoväťou

Kľúč na stredové púzdro Campagnolo s rukoväťou

Kľúč na hnacie ložiská, pre staršie typy ložísk.

• Materiál: karbónová oceľ • Náradie je určené na montáž a demontáž stredového puzdra spomínaného typu. Náradie sa skladá z kľúča, skrutky s maticou a rukoväte. Položte kľúč na maticu puzdra takže skrutka je vložená do vnútra puzdra. To zabezpečuje prešmyknutie a poškodenie matice puzdra pri použití sily. Vašu prácu uľahčuje 350mm dlhá dvojzložková rukoväť.

• Materiál: karbónová oceľ • Kľúč je určený na montáž a demontáž starších modelov hnacích ložísk. Kľúč drží perfektne v ruke. Dĺžka kľúča je 204mm.

• • • •

Materiál: karbónová oceľ ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť Pre Shimano Octalink a Truvativ stredové puzdra Je zložený z kľúča 1671.1, skrutky s maticou a rukoväte. • Výhoda: Ak chceme demontovať stredové puzdro, je potrebné nasadiť kľúč na maticu. So skrutkou zafikujete osku. Prácu uľahčuje 350mm rukoväť. • Dodatočná časť na skrutkovanie je 24mm AF a je možné použiť s 24mm kľúčom a na zistenie momentu s momentovým kľúčom. • Rukoväť je možné odstrániť ak je to potrebné.

618414

1678/2BI Náradie na demontáž plášťa. 619714

1671.7/2BI Truvativ kľúč na stredové puzdra s rukoväťou • Materiál: karbónová oceľ • Náradie je určené na montáž a demontáž stredového puzdra spomínaného typu. Náradie sa skladá z kľúča, skrutky s maticou a rukoväte. Položte kľúč na maticu puzdra takže skrutka je vložená do vnútra puzdra. To zabezpečuje prešmyknutie a poškodenie matice puzdra pri použití sily. Vašu prácu uľahčuje 350mm dlhá dvojzložková rukoväť. • Nástroj je dodávaný aj s väčším puzdrom 13,9mm pre väčšie rozmery stredového puzdra.

619503

1671.5/2BI

• • • •

Materiál: karbónová oceľ ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť povrchová úprava: chrómované Kliešte sú navrhnuté pre rýchle a ľahké odstránenie plášťa z rámu. • Dlhé rukoväte umožňujú vyvinúť väčšiu silu na vytvorenie priestoru medzi plášťom a ráfikom, čo dovoľuje ľahkú demontáž plášťa bez demontáže celého kolesa.

Kľúč na stredové púzdro Shimano hollowtech s rukoväťou • Materiál: karbónová oceľ • Náradie je určené na montáž a demontáž stredového puzdra spomínaného typu. Náradie sa skladá z kľúča, skrutky s maticou a rukoväte. Položte kľúč na maticu puzdra takže skrutka je vložená do vnútra puzdra. To zabezpečuje prešmyknutie a poškodenie matice puzdra pri použití sily. Vašu prácu uľahčuje 350mm dlhá dvojzložková rukoväť.

620077

620206$

619713

EXCELLENT RESULTS

321


1680/4

1681.1/4

1682.1/4

Náradie na lisovanie šálok

Náradie na demontáž šálok

Vložka do klúča na lisovanie šálok

• Toto náradie presne zarovná a nalisuje šálky 1“ 1 1/8“ , 1 1/4“ a 1 1/2“ do hlavy riadenia. Je možné doplniť dlhší hriadeľ pre hlavy BMX s dlhšou trubicou. • materiál: karbónová oceľ

• materiál: karbónová oceľ • povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 • Náradie na demontáž šálok, lahko demontuje 1 1/4“ a 1 1/2“ šálky z rámu bicykla.

• materiál: karbónová oceľ • povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 • Vložka do kľúča na lisovanie šálok do prednej časti rámu 1 a 1 1/8“.

619705

1682/4 Náradie na nastavenie hviezdicového jadra 616290

1681/4

• Toto náradie sa používa na inštalovanie hviezdicových jadier na 1“ a 1 1/8“ hlavových systémov. • materiál: karbónová oceľ

619618

1683/4 Kľúč na lisovanie šálok • Náradie sa používa na zalisovanie šálok do rámu • Rozmery: 1“, 1 1/4“, 1 1/8“

Náradie na demontáž šálok • materiál: karbónová oceľ • povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476 • Toto náradie demontuje šálky 1“, 1 1/8“ a 1 1/4“ z rámu veľmi ľahko

617172

1683/4A Kľúč na lisovanie šálok • Náradie sa používa na zalisovanie šálok do rámu • Rozmery: 1“, 1 1/4“, 1 1/8“

620255$

616292 616291

322

TO THE


1684

1688

1689

Výťah na bicykle

Stojan na centrovanie kolies - pre domáce použitie.

Stojan na centrovanie kolies pre profi použitie

• materiál: konštrukčná oceľ • Stojan je určený výlučne na občasné použitie. Je ľahký (2, 3kg) a nezaberie veľa miesta. Ľavá konzola je pevná a pravá konzola je nastaviteľná podľa šírky kolesa. • Stojan je možné zložiť. • Stojan môže byť uchytený na pracovný stôl pomocou skrutiek. • Je možné na ňom centrovať kolesá od 16 do 29“, s plášťom alebo bez plášťa. • Kontrolný senzor je z jednej strany, takže sa centruje najprv jedna a potom po otočení kolesa druhá strana. • Doplňujúca funkcia umožňuje skontrolovať disky.

• materiál: konštrukčná oceľ • Tento stojan pre profi použitie je navrhovaný pre servisy. • Mierka dovožuje súčasne axiálnu kontrolu na oboch stranách a taktiež radiálnu kontrolu kolesa voči oske. • Geometria strmeňov dovoľuje simultánnu axiálnu kontrolu nastavenia kolesa • Mierka je poplastovaná, aby nezanechávala značku na ráfiku • Výšku polohy ramena ako aj šírku ráfika je možné nastaviť skrutkami. • Ak vymieňate koleso, tak pružina vráti mierku naspäť do nastavenej polohy pri meraní ďalšieho kolesa. To znamená rýchlejšiu kontrolu viacerých kolies rovnakej vežkosti. • dovožuje nastaviť kolesá od 16 do 19mm s alebo bez plášťa • kontrola 20mm osiek vyžaduje dodatočné adaptéry • kontrola bŕzd môže byť vykonaná s pomocou strmeňov, ktoré sú súčasťou ramena

• materiál: konštrukčná oceľ • Výťah na bicykle je jednoduchý prístroj, ktorý umožňuje uložiť bicykel pod strop. Výťah je uchytený o strop. Bicykel môže byť zdvíhaný a spúšťaný pomocou lana. • Montážne inštrukcie sú priložené. • Nosnosť: 22, 5 kg

618371

619720

1689.1 Kontrolná mierka pre stojan 1689

618489

621615$

FUTURE

323


1689.2

1692/4

1693B

Brzdová mierka pre 1689

Náradie na nastavenie zadnej vidlice

Stojan na opravy bicyklo s pevnou platňou.

• Odstráňte koleso a vložte náradie do vidlice. Náradie slúži na nastavenie súbežnosti zadnej vidlice. • Materiál: karbónová oceľ

• Stojan je navrhhnutý pre servisy a kažodenné použitie • Pevná platňa je ergonomicky navrhnutá. Nosnosť: 30kg dovoľuje opravovať aj ťažšie zjazdové bicykle. • Váha stojan je 36kg • Stojan je navrhnutý pre uchytenie rámov priemeru 24-32mm

621616$

1689.3 Redukcia pre 20mm kolesá

621617$

2

618412

1690/1

1693A

Prípravok na kontrolu centrovania kolies

Stojan na opravy bicyklov s nožičkami

• materiál: konštrukčná oceľ, nerezová oceľ a polyetylén • Toto náradie je určené na kontrolu osovej symetrie medzi rámom a nábojom. Najprv nastavíme primeranú vzdialenosť medzi bežcami podľa veľkosti kolesa. Uchytíme stred o stredovú osku a otáčaním zistíme či je koleso vycentrované. • Presne vyrobené náradie umožňuje jednoducho kontrolovať kolesá od 16 do 29 palcov.

• Tento stojan je základným náradím pre servisy ako aj pre amatérov. • Jednoduchá montáž , podperné nožičky je možné zložiť čo dovoľuje ľahšiu prepravu. • Nosnosť: 19kg • Stojan je navrhnutý pre uchytenie rámov priemeru 24-32mm • Váha stojana : 6,5kg

621471$

STOJAN NA BICYKLE - PRÍPRAVA

Ak chcete nastaviť výšku stojana, použite páčku A a nastavte rúrku B.

Pre nastavenie hlavy stojana použite páčku C a môžete rotovať hlavou stojana D.

UPÍNANIE BICYKLA

UVOĽNENIE BICYKLA

Nastavte otváracie čeľuste F Pevne držte rám bicykla a na rám bicykla. Otočte rukoväť uvoľnite rukoväť G pre rýchle tak aby čeľuste uchytili celý uvoľnenie rámu z čeľustí. rám. Nepriťahujte príliš silno.

618486

324

621470$


1693.1

1694.1

1695.1

Otočný zverák pre 1693A a 1693B

Skrutka pre 1694

Pedálové závitníky

• Stojan na bicykle je vhodný pre priemery 24 - 32mm.

• materiál: zliatina ocele

• materiál: zliatina ocele • Presný dizajn a kalenie zaručujú trvalé ostrie. Ľavý a pravý závit spolu v sade. • Pre rezanie nových závitov alebo opravu poškodených závitov.

621472$ M

1694

616080

Náradie na vidlicovú trubicu materiál: zliatina ocele ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť maximálna dĺžka vidlice - 190mm maximálna koncová hĺbka - 15mm maximálna hrúbka rámu - 4mm PRE SPOĽAHLIVÚ PREVÁDZKU PREDNÉHO KOLESA Bezchybná prevádzka predného kolesa a spoľahlivé riadenie závisí na dobrom spojení vidlice s rámom bicykla. Keď spojenie začína strácať pevnosť, je načase opraviť spojenie. • Špeciálnou výhodou tohto náradia je rýchle rozpojenie a nastavenie. Ostrý stredový hrot je umiestnený tak, že umožňuje hladké osadenie náradia. Všetky rezné časti sa vyznačujú vysokokvalitnými materiálmi.

16 x 1.25

1695.1AL

• • • • • • •

Pedálový závitník • ľavý • materiál: zliatina ocele

617824

1 1/8” (34 mm)

1695

616554

5/8” x 24

Závitník • materiál: zliatina ocele • Závitník je určený na vytvorenie alebo obnovenie poškodeného závitu. Dostupný v troch veľkostiach. • Nespôsobuje prípadné vonkajšie poškodenie. • M10 - závitník na ramienka (616079)M5 - závitník na držiak fľaše a blatníky (616078)M3 - závitník na ramienka (616077)

1695.1AR Pedálový závitník • pravý • materiál: zliatina ocele

616553

5/8” x 24

1695.2 Pedálové závitníky • materiál: zliatina ocele • Presný dizajn a kalenie zaručujú trvalé ostrie. Ľavý a pravý závit spolu v sade. • Pre rezanie nových závitov alebo opravu poškodených závitov.

M 616077 617593

1 1/8” (34 mm)

3

616078

5

616079

10

M 616081

16 x 1

325


1695.3

1695.4A

1697

Závitová vložka na pedálový závit, pravý

Závitová vložka pre pedálový závit

Vratidlo so závitníkom

• materiál: zliatina ocele • Rozmer: M16x1/M16x1, 25 • Určené ako vložka do novovytvoreného závitu na dosiahnutie pôvodného závitu pre pedál

• ľavá • materiál: zliatina ocele

• materiál: zliatina ocele • Toto náradie je určené na rezanie závitov stredového púzdra rámu. Pri rezaní závitov vložte náradie súčasne paralelne z oboch strán do stredového púzdra rámu. Dizajn umožňuje efektívnu a presnú prácu. • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť

616552

5/8” x 24

1696 Držiak na závitové očká • Držiak na závitové očká pre rezanie nových alebo zväčšovanie existujúcich vonkajších závitov, ktoré nie sú pochromované. Vyrobené z kvalitnej ocele pre dlhú životnosť nástroja. Osaďte závitové očko do držiaka pod uhlom 90°. • materiál: zliatina ocele • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť 616082

1695.3A Závitová vložka pre pedálový závit • pravá • materiál: zliatina ocele

616076

1697.1 Náhradné závitníky pre 1697 • materiál: zliatina ocele • ľavá a pravá skrutka v sade pre 1697 616074

1” x 24

619633

1.1/8” x 24

1696.1 Závitové očko • materiál: zliatina ocele 616551

5/8” x 24

1695.4 Závitová vložka na pedálový závit, ľavý • materiál: zliatina ocele • Rozmer: M16x1/M16x1, 25 • Určené ako vložka do novovytvoreného závitu na dosiahnutie pôvodného závitu pre pedál

616075

M

D

1

24

1696.2 Závitová kruhová čeľusť • materiál: zliatina ocele 617310

M 616083

326

617898

D

1.37”x24tpi ( BSA)

BUMP IN THE RO

1.1/8”

26


1698

1698.1

1699

Závitník

Náhradné závitníky pre 1698

• materiál: zliatina ocele • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť • Pre opravu a rezanie závitov na ráme ložísk riadenia sa používa špeciálne rezanie závitov. Je určený predovšetkým pre kolesá talianskej výroby, ktoré majú pravé závity na oboch stranách riadenia (36mm x 24tpi), čo znamená že uvoľnenie na oboch stranách je v protismere hodinových ručičiek. Môžete tiež opravovať závity použitím závitníkov.

• materiál: zliatina ocele

Prístroj na čelné lemovanie stredového otvoru (BSA a ITAL) • materiál: zliatina ocele • ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť • Keď pri rezaní závitov alebo nepresnosti výroby nastanú nerovnosti v komore disku alebo pri poškodení ložiska, použite kompletnú sadu nástrojov pre čelné lemovanie.

617590

617589

OAD

36 x 24 tpi (ITAL)

36X24 tpi (ITAL)

617591

36 x 24 tpi (ITAL). 1.37x24tpi(BSA)

1699.1 Náhradný diel pre 1699 • materiál: zliatina ocele

617592

327


328

ick

án

o

m

ia v

Unio r e r g on

aš e ruk y

Marketingové materiály

é ru

ko v ä t e -

ch

r


1800

1805

1807

Pracovná obuv, nízka

Pracovná obuv, nízka

Pracovná obuv nízka

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

antistatické olejuodolné odolné voči chemikáliám vodeodolné špička znesie záťaž 200 joulov oceľová výstuž v podrážke protišmykové odolné voči nárazu vyrobené podľa EN 20345

antistatické olejuodolné odolné voči chemikáliám nepremokavé špička znesie záťaž 200 joulov oceľová výstuž v podrážke protišmykové odolné voči nárazu vyrobené podľa EN 20345

antistatické olejuodolné odolné voči chemikáliám nepremokavé špička znesie záťaž 200 joulov oceľová výstuž v podrážke protišmykové odolné voči nárazu vyrobené podľa EN 20345

617615

38

618379

38

619906

38

617532

39

618380

39

619907

39

617616

40

618381

40

619908

40

617533

41

618382

41

619909

41

617534

42

618383

42

619910

42

617535

43

618384

43

619911

43

617536

44

618385

44

619912

44

617617

45

618386

45

619913

45

617618

46

618387

46

619914

46

617619

47

618388

47

619915

47

1800L

1805L

1807L

Pracovná obuv, vysoká

Pracovná obuv, vysoká

Pracovná obuv vysoká

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

antistatické olejuodolné odolné voči chemikáliám vodeodolné špička znesie záťaž 200 joulov oceľová výstuž v podrážke protišmykové odolné voči nárazu vyrobené podľa EN 20345

antistatické olejuodolné odolné voči chemikáliám nepremokavé špička znesie záťaž 200 joulov oceľová výstuž v podrážke protišmykové odolné voči nárazu vyrobené podľa EN 20345

antistatické olejuodolné odolné voči chemikáliám nepremokavé špička znesie záťaž 200 joulov oceľová výstuž v podrážke protišmykové odolné voči nárazu vyrobené podľa EN 20345

617620

38

618389

38

619916

38

617621

39

618390

39

619917

39

617622

40

618391

40

619918

40

617623

41

618392

41

619919

41

617537

42

618393

42

619920

42

617538

43

618394

43

619921

43

617624

44

618395

44

619922

44

617625

45

618396

45

619923

45

617626

46

618397

46

619924

46

617627

47

618398

47

619925

47

329


1830

1832

1851M

Pracovná kombinéza Unior

Vesta Unior

Polo tričko pre mužov

621683

50

621684

52

621685

54

621686

56

621687

58

621688

60

621689

62

621690

64

1840

621702

Čiapka Unior

621703

L

621704

XL

621705

XXL

M

1851W Polo tričko pre ženy 621667

50

621668

52

621669

54

1850M

621670

56

Tričko Unior pre mužov

621671

58

621672

60

621673

62

621674

64

621691

1831 Pracovné nohaviceš Unior 621706

L

621708

XL

621709

XXL

AP1 621694

M

621695

L

621696

XL

621697

XXL

Zástera

1850W Tričko Unior pre ženy

616497

621675

50

621676

52

621677

54

621678

56

621679

58

621698

621680

60

621699

L

621681

62

621700

XL

621682

64

621701

XXL

330

M

M

621707


15B

15BWSET

1845

Bicyklové tričko Unior

Bicyklové oblečenie Unior pre ženy

Šnúrka na krk

621710

1845C Šnúrka na krk s mincou do nákupného košíka 619531

XS

619532

S

617628

M

617474

L

617475

XL

617476

XXL 621711

15BW 1846F

Bicyklové nohavice Unior pre ženy

Skladací dáždnik 617485

L

617486

XL

15BM Bicyklové nohavice Unior pre mužov 621712

1846 Dáždnik Unior

619533

XS

619534

S

619535

M

617480

L

617481

XL

621713

1847B 617477

L

617478

XL

617479

XXL

15BMSET

Papierová taška Unior

621714

Bicyklové oblečenie Unior pre mužov

A

B

H

320

120

410

1847S Papierová taška Unior

617482

L

617483

XL

617484

XXL

621715

A

B

H

265

100

370

331


1847SHT

20/4

Papierová taška Unior ručné náradie

Sada klieští a skrutkovač

621716

A

B

H

265

100

370

Katalóg 2011/2012

EN

Price list 2011 - 2012

1848

te

ct

rg ur h ands – e

on

308

5

Sada klieští a skúšačka

621718

226

308

25

nds

rh a go

no

ou

rh a ty

er

226

m ic s - pr ote c

R

621717

no

U NI O

20/5

go

er

H

R

B

U NI O

A

nds

2

406/1BI (160), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80)

ou

20/4

yo

m ic s - pr ote c

ty

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

er

go

no

ou

620967

om

pro

ic

Dosky na dokumenty

m ic s - pr ote c

ty

621817

SLO

45/2

621818

EN

Otvárač na fľaše

621824

D

Katalóg pneumatického náradia 620968

20/5

2

406/1BI (160), 630VDE (140)

Pneumatic tools

OBE SOS penový prívesok 603886

13

L

B

A

100

43

7.5

45/2BI Otvárač na fľaše Unior s protišmykovou rukoväťou

www.uniortools.com

613194

D90A

617917

OBE1

Sada náradia, 6ks

617918

OBE2

617919

OBE3

617920

OBE4

617921

OBE5

617922

OBE6

617923

OBE7

617924

OBE8

620214

D90A

6

406/1BI (180), 556A (160), 605TBI (1.0 x 5.5 x 125), 615TBI (PH 2 x 100), 710P (3), 812 (300)

332

617925

OBE9

617926

OBE10

617927

OBE11

617928

OBE12

617929

OBE13

617930

OBE14

617931

OBE15

617932

OBE16

619700

OBE17

621514

SLO

621515

EN


UNIOR ESPAÑA, S.L.

Poligon Sargaitz 2, Nave A5, 31840 UHARTE - ARAKIL (Navarra) Spain Telephone: +34 948 56 71 13 Fax: +34 948 46 42 48 www.unior.es unior@unior.es

UNIOR PROFESSIONAL TOOLS Ltd.

23A, Szyranskaya, 196105 SAINT PETERSBURG Russia Telephone: +7 812 449 83 50 Fax: +7 812 449 83 51 www.unior.ru sales@unior.ru

8 Wayne Court, Dandenong 3175, MELBOURNE (Victoria), Australia Telephone: +613 9701 3268 Fax: +613 9793 7077 www.unior-aust.com.au bob@unior-aust.com.au

andwerkze

Evropski pr

Evro

Evropski pr

28 kg

opäische Eur

opäische Eur

ufa an

S inc

cturer

o

e an

manufa c

S inc

e 1919

Seit 1919

ufa an

S inc

e 1919

The perforated sheet metal on the side walls serves as extra space for hanging tools and other accessories. The side walls also have a waste basket.

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10 3214 Zreče, Slovenia T: +386 3 757 81 00 F: +386 3 576 26 43 E: sales@unior.si I: www.uniortools.com

UNIOR TEPID S.R.L.

UNIOR AUSTRALIA TOOL Co. PTY Ltd.

Pull-out shelf (290 x 350 mm) can be used to support documents or other items. When not needed, it can be simply pushed back in. Load capacity is 10 kg. 10 kg

Workshop equipment

UNIOR TEOS ALATI, d. o. o.

Gospodara Vučića 22, 11118 BEOGRAD, Serbia Telephone: +381 11 344 0330 Fax: +381 11 344 0330 www.uniorteos.com office@uniorteos.com

rH

Seit 1919

pe a Euro n m

PLUS LINE

Ul. Glowna 10, 61-005 POZNAN Poland Telephone: +48 61 877 05 06 Fax: +48 61 877 05 11 www.unior.pl unior@unior.pl

opäischer Eur

Euro p

Bul. Car Boris III, 136 B, P.O. Box 168, 1618 SOFIA, Bulgaria Telephone: +359 2 9559 233 Fax: +359 2 9559 380 www.unior.bg office@unior.bg UNIOR COFRAMA sp. z o.o.

andwerkze

Seit 1919

pe a Euro n m

UNIOR BULGARIA Ltd.

The working platform of the carriage's ABS cover is 20 % larger in comparison to a standard tool carriage. Due to the 10 mm high verge, objects cannot roll and fall down. There are also three additional drawers for tools.

Mihail Kogalniceanu nr.19, 500135 BRASOV, Romania Telephone: +40 268 322 483 Fax: +40 268 317 786 www.sculeseridase.ro tepid@tepid.ro UNIOR SINGAPORE Pte. ltd.

40 Jalan Pemimpin, 01-02B, SINGAPORE 577185, Singapur Telephone: +65 625 825 86 Fax: +65 625 807 47 unior@singnet.com

Carriage corners are strengthened by ANTI-SHOCK rubber protectors, protecting the carriage and the environment from damage.

100% pull-out shelves enable clear storage and allow easy access to tools. They are 70 mm and 150, high, respectively, with a total load capacity of up to 40 kg.

www.uniortools.com

621521

zadnja stran

A structural application of the colour assures good grip and resistance to corrosion. The metal parts of the carriage are additionally protected with ecological varnish (without cadmium or lead). The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) provides a distinct look and recognition.

naslovka

621521

EN

www.uniortools.com

Katalóg bicyklového náradia 2011/2012 www.uniortools.com

619942 EN

pro

yo

rg ur h ands – e

on

ou

m ic s - pr ote c

go

er

er

no

R

R

rh a

U NI O

U NI O

go

ty

no

m ic s - pr ote c

619945

RU

619946

ES

619947

GR

ty

Leták multifunkčných klieští

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

Insulated tools

EN

nds

te

ct

D

619944

rh a

Katalóg VDE náradia

SLO

619943

ou

EN

ic

621517

Bike tools 2011/12

om

SLO

nds

621516

m ic s - pr ote c

ty

514 BI

621522

EN

621523

SLO

ELECTRICIANS MULTIFUNCTIONAL PLIERS The electricians multifunctional pliers are made from special composition steel. Their advantage is their multipurpose use, and since one pair of pliers can be used for 7 different types of work, the change of pliers during work is not necessary. The pliers are especially useful for electricians. They can be used for bending rings for screws, crimping insulated spade terminals, crimping cable terminals, stripping off insulation and gripping sensitive objects, itc.

Leták bicyklového náradia

IO

R

er

gon

pr o m ic s -

ot

i r o f p li er s f o

r7

i 7 c zy n nośc

mi ca

ow

an

e

ls

Tool

d to ols • 167pro qualit 2/2 y gh gram m

Han

• 1682.1

s forr d driv es tools riv

One tool for the wide range of operations.

Hi

Gua

621519

EN

e

SLO

rante

621518

619948 621524

EN

Leták

SLO

619949

D

619950

EN

619951

ES

Leták automobilového náradia ality

te

e

High

qu

Whee

Guara

ls, ste

n

ering an

d hub

s

Pliers

Sales Programme

Insulated tools Plumbing tools

En

Shears

gin e

Screwdrivers Hammers, punches and chisels

1/ 2” so sq inje cket uare ctor for d driv s - iese e 220 l e 7/ ng 2

Pullers

Measuring tools Workshop equipment

om om ic ic

co

m

bi

na

Lubr

ou

ic

om

te

ou r han r h ds and s

pro

oouu rr hh a a nndd s s

ue 205/2 catalog Product rench -

p w

ct

yo

rg ur h ands – e

on

ion filtrat

d d n an tion ifica

• Stra U NI O

U NI

R go

er

European manufacturer of hand tools since 1919

g og ty y noon m te c e ct oim c si c-sp r o - prot

Automotive tools

tomotive tools g for simple and demandin

er R er U N I OR

ggoo n y ctt y n oo m o t ee c m iiccs s -- p prr o t

U NI O

e rr R e NI O R U U NI O

www.uniortools.com

ine

nn

s

te

tio

Additional hand tools

rh and

pt er o

Pneumatic tools

on

cyt o u r erg n yo h a n d s – rgo ur h ands – e

- prot

ec

no

ou

pro

ct

m ic s - pr ote c

ty

er r R Re U NUI ON I O

go

ou ou r h r ha a n dn d s s

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

m ic s - pr ote c

ty

y

t n g o o m ic s - pr ote c y t no m ic s - pr ote c

621520

EN

621559

EN

333

yp

t t y p e s of w re n

! n ih opr avil

z l ič

den

h ie

.

ne e F u nk ti o

ur h ands

yo

ct

k or

ffe

pa

di

ne

ct

UN

d too

ur h ands

i am

yo

z e n im i kl eš č

s

a–

o

ab

to

r

e–

ve

or

eb

in e Za n ge , 7

High durability

up

sg

gue

–e

sc

I

Extra strong grip ie t

iw e r s a l n e z a s

Ergonomically shaped handle

m ols.co niorto ike.com www.u nior-b www.u

Un

e

urp ose us

ot

a men s ka

pr o m ic s -

lt i-p

Multi-toothed jaw B enut zun g

IO

gon

Ve čn

es

UN

er

Mu

W elt

n!

7 different functions

Product catalo

UN

pr

R

ra

e

7

omi

c

Advantages:

on

ct y s– our hand

Tools for drives

of han urer 9 nufact an ma since 191

Europe

www.uniortools.com

te

rg

p

ro

ie - je n y mi sz d

cz

cturer

o

e 1919

nd tools f ha

Via Amendola 19/17, 20037 PADERNO DUGNANO (MI) Italy Telephone: +39 02 99 04 3403 Fax: +39 02 99 04 3414 uniorit@tiscalinet.it unioritalia@tiscalinet.it

UNIOR KOMERC d.o.o.

Bulevar Asnom 58, 1000 SKOPJE Macedonia Telephone: +389 2243 2057 Fax: +389 2243 2089 www.uniorkomerc.com.mk contact@uniorkomerc.com.mk

Dimensions: Carriage: 810 x 510 x 945 mm Large drawer: 565 x 385 x 150 mm Small drawer: 565 x 365 x 70 mm

er tur

Measuring tools

UNIOR ITALIA S.p.A.

3550 N. Union Drive, 62450 OLNEY (Illinois), USA Telephone: + 001 618 393 29 55 Fax: + 001 618 393 29 56 Karl@KHSBicycleParts.com

nd tools f ha

UNIOR FRANCE S.A.S.

166-172 Rue du General Delestraint, 77000 MELUN France Telephone: +33 1 64 37 23 00 Fax: +33 1 64 39 40 90 uniortools@wanadoo.fr contact@uniortools.fr

Unit 7, Belton Lane Industrial Estate, GRANTHAM (Lincolnshire), NG31 9HN Great Britain Telephone: +44 1476 567 827 Fax: +44 1476 590 703 www.unior.co.uk sales@unior.co.uk

EuroPLUS

UNIOR USA CORPORATION

ersteller

UNIOR INTERNATIONAL Ltd.

rH

leta 1919

ugh

Pierias & Kimis 30, 14451 METAMORFOSIS (Athens) Greece Telephone: +30 210 28 52 881-885 Fax: +30 210 28 52 886 www.unior.net www.uniorgr.com unior@hol.gr info@uniorgr.com

vajalec roč

od

ersteller

UNIOR DEUTSCHLAND GmbH

Neckaraue 25, 71686 REMSECK Germany Telephone: +49 1 634 469 908 Fax: +386 3 576 26 43 www.unior.com deutschland@unior.si

UNIOR HELLAS S.A.

Katalóg dielenského náradia ugh

Auengasse 9, 9170 FERLACH Austria Telephone: +43 4227 35 15 Fax: +43 4227 35 15 18 www.unior.com office@unior.at

oiz

leta 1919

93,5 mm

Unior world distribution network UNIOR PRODUKTIONS- und HANDELS- GmbH

i proizvaj p sk

od

ga orodja ne

95 mm

leta 1919

c

Leták Plus line

vajalec roč

ale

95 mm

oiz

od

ga orodja ne

Katalóg meracieho náradia 93,5 mm

EuroPLUS


Leták nožníc

563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS

BOLT CUTTERS with interchangeable triangular cutting edges

PLUS TIN SNIPS with inserted blade

The 596 PLUS bolt cutters are made of drop

PLUS Tin Snips are the

blade lengthens its service life threefold. The tool is further protected from damage by a special shock absorber. Handles are made of lacquered steel tubes. Their ergonomic shape and insulation with plastic housings enable straightforward guidance and proper handling.

A net or a sheet steel basket can be installed into the carriage.

at e

r

a tr wał ość żs z

wy

e

os

i

e

ility!

rab

vost!

�lji dr

vz

Werk uges! ze es

rd

du

0 times gre

trze

- 10 -ci o k

ro

tn

Han

n ia

dwerkz e

äi urop scher

Han

E is installed on the side wall, The lock just under the handle. Thus the key cannot be damaged and due to its flexibility does not cause any obstructions when handling the carriage.

r 125 mm diameter wheels with a Durable safety brake enable mobility and stability, even if rolled fully loaded over a cable. Proper rolling stability is very useful especially on uneven workshop floors or in the yard.

Seit 1919

r The 400 mm ball-bearing slides are of higher quality, compared to standard models. This means load capacity increased by 10%, while the drawer still runs smoothly and almost inaudibly. Drawers can be taken out easily – with a simple push of the plastic Se safety buttons.

manufa c e an

ufacturer o an

äi che uropES5,s608969) r E(940

Seit 1919

it 1919

ższy czas u

ży

Ergonomically designed handles for faster and easier use

t

Euro p

pe a Euro n m

www.uniortools.com S inc 19 e 19

619952

SLO

619960

619953

D

619961

D

619975

SLO

619954

EN

619962

EN

619976

EN

619955

ES

619963

ES

619977

D

S inc

e an

manufa c

er tur

e 1919

nd tools f ha

S inc

er tur

nd tools f ha

Smooth cutting through challenging surfaces.

Euro p

d łu

Long lasting and extreme cutting capability.

S inc

e 1919

e 1919

SLO

Plagát vozíky Europlus

1800, 1800 L, 1805, 1805 L

Plagát modulových pracovných stolov

EuroPLUS Tool Carriage

Workplace according to your wishes

The ABS plate has a special design, making the work surface 20% larger. It is also recessed by 10 mm so that small parts do not accidentally roll off the carriage. The plate also features three storage recesses. Pull-out shelf (290 x 350 mm) can be used to support documents or other items. When not needed it can be simply pushed back in. Load capacity is 10 kg.

Unior safety shoes are designed to fit the needs of the user, who should find them comfortable even after several hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking shoes than like work footwear. But looks can be deceiving. Their sporty outside conceals protection features that have in the past prevented many workrelated accidents - the shoes have an anti-slip sole; the toes are protected by a steel toecap; a steel plate is inserted into the mid sole, offering puncture protection; the heel part features shock absorbers; the sole is acid resistant, the entire shoes are oil resistant. A special line of water repellent shoes is also available.

Modular Workbenches

Accessories

An innovative carriage

SAFETY SHOES conformant to European standards

10 kg

Working plate is made entirely from a heavy duty composite panel and can be 1600 or 2050 mm long. Its surface is protected by an environmentally friendly coating.

Tool rack wall A perforated sheet metal tool rack wall for hanging tools and other accessories can be attached to the EuroPLUS carriage (920.1, 619711).

30 kg Paper holder

28 kg

Paper holder, available in two versions, ensures that paper is always close at hand (920 ES4A, 619445).

Perforated sheet steel on the side walls is a convenient place to hang tools and other accessories.

leta 1919

leta 1919

200 Joule toecap protection

i proizvaj p sk

od

942 A3

leta 1919

942 A13

andwerkze

Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake enable mobility and stability, even if rolled fully loaded over a cable. Proper rolling Seit stability 9 is very 191workshop useful especially on uneven floors or in the yard.

opäischer Eur 944 A1

Seit 1919

rH

andwerkze

opäische Eur

rH

opäische Eur

opäische Eur

opäische Eur

p r ac y

Drawer closing mechanism prevents unwanted opening of drawers.

Seit 1919

opäischer Eur

944 A10

Seit 1919

944 A13

opäischer Eur 944 A15

Seit 1919

Seit 1919

944 A21

944 A34

944 A35

ortu

944 A19

e 1919

S inc

e 1919

ufa an

manufa c

S inc

S inc

e 1919

cturer

o

e 1919

e an

manufa c

ufa an

www.uniortools.com S inc 19 e 19

619956

SLO

619957

D

619972

SLO

619978

SLO

619958

EN

619973

EN

619979

EN

619959

ES

619974

D

619980

D

S inc

cturer

o

e 1919

Euro p

e an

Euro p

o

pe a Euro n m

www.uniortools.com S inc 19 e 19

cturer

pe a Euro n m

ufa an

Euro p

manufa c

pe a Euro n m

e an

e an

manufa c

S inc

er tur

o

nd tools f ha

S inc

cturer

er tur

ufa an

i

pe a Euro n m

a

er tur

tw

nd tools f ha

pieczens

er tur

bez

nd tools f ha

la

Euro p

mf -d

ko

rk! wo

rt

fo

delo!

no

ob

it!

rb e

leta 1919

ersteller

lA

vajalec roč

ugh

ANTi-SLiP covering offers damage protection for the drawer, as it prevents tools from sliding during opening and closing of the drawer.

dwerkz e

ersteller

oh

oiz

od

942 A2

ugh

om

Safety and comfort go hand in hand.

nd tools f ha

fo r s af e a n d c

New 400 mm ball-bearing slides are of higher quality compared to standard models. This means load capacity increased by 10%, while the drawer still runs smoothly Seand it 1919 almost inaudibly. Drawers can be taken out easily – with a simple push of the plastic safety buttons.

an rH

ersteller

s–

opäischer Eur

ugh

oe

e

ud

nn

za va rno i n

sh

l ji –

ty

ev

Safe

i

ch

itn

tss

Za š�

Ar bei

B u ty o chr o

Shock absorbers

w

ersteller

The lock is positioned inside the frame, within the outside edges of the carriage. Thus, when inserted, the key cannot be damaged and due to its flexibility cause Seit 1it9does 9 notcarriage. 1the obstructions when handling

Oil and chemical resistant

für s icher und

dwerkz e

ugh

an rH

Anti-static

e–

leta 1919

942 A10

Puncture resistant

uh

i proizvaj p sk

od

942 A1

Evro

vajalec roč

Evropski pr

oiz

od

c

Evropski pr

aj

ps

od

ale

*SOS = Safety Order Survey

ga orodja ne

Evropski pr

Tool trays Plastic (965) or SOS* (964) tool trays from polyethylene foam will keep your tools well ordered and protected from proizv kidamage.

c

leta 1919

ale

vajalec roč

Ball-bearing slides are of higher quality compared to standard models and enable higher load capacity, while the drawer still runs smoothly and almost inaudibly. The slide design enables the drawers to be taken out easily – with a simple push of plastic safety buttons.

ga orodja ne

oiz

od

c

leta 1919

Lacquer coated to resist rusting. The carriage is ecologically lacquered with cadmium and lead free colour for additional protection. The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) give the carriage an aesthetic and distinguishable look.

The lock is built into the front side of the drawer chest. When the chest is used separately the lock does not obstruct the running of the drawers and in the final composition it is safely hidden within the outside frame and thus protected from damage.

ale

od

ga orodja ne

i proizvaj p sk

c

leta 1919

ale

od

ga orodja ne

vajalec roč

Evro

100% pull-out drawers enable a good overview and easy access to tools. They are 75 mm or 155 mm high with a load capacity of 43 kg (large drawer).

oiz

EuroPLUS carriage drawers can be divided freely into different sized parts by installing partitions (920 ES3, 617823).

Evro

The carriage is lacquer coated to enable a firm grip and resist rusting. Metal parts of the carriage are doubly protected by ecological coating with cadmium and lead free colour. The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) gives the carriage an attractive and distinguishable look.

The drawers come in two sizes (585 x 615 mm and 415 x 615 mm) and are 75 mm or 155 mm high. Strong construction design enables a load capacity up to 42 kg.

Partitions

Evropski pr

Carriage corners are strengthened by ANTi-ShoCk rubber protectors, protecting the carriage and the environment from damage.

Evro

Side walls have waste baskets.

Advantages:

334

Document holder

dwerkz e

Seit 1919

pe a Euro n m

ie

ufacturer o an

Leták obuvy

leta 1919

wa

ce Life

rv i

–1

10 kg

od Bottle holder

The holder can hold up to 10 kg of glass bottles, oil cans or plastic bottles (940 ES7, 608971).

Longer working life

ko

l je

Se

ob a!

ka d n js

zeit! and

St

de

leta 1919

c

la

od

ersteller

ja

leta 1919

ugh

e�

od

vajalec roč

ale

leta 1919

oiz

The EuroSTYLE carriage can be extended by a finishing plate, without using its work surfaces. Finishing plate load capacity is 15 kg i proizvaj (940 ES6, 608970). psk

ga orodja ne

od

ersteller

re

15 kg

i proizvaj p sk

c

vajalec roč

ale

oiz

ugh

s et kr at v

an

– de

ow

tn

i lo

b no f or m

er

ez

b

ng

e

t ed

h r e e f ol d l o

au

I nser

–T

c h L e be ns d

r

de

e i fa

o

iv

dr

en

e

ik r a t d al j š

o

– tr

kr

i lo

Broader range of use y Trz

e

la

B

ng

l ar

– dr e i mal l ä

Triangu

ide

ez

r

ch

ne

ko

ns

Trostrans

D r e is ei te

Shock absorber for the prevention of injuries

ng

10 times greater durability

Straightforward guidance and proper handling

V st a vlj

i e c k i g e r Kli

Faster and more comfortable use

Complete anti-corrosion resistance

O so

D re

Inserted blade hardness 64 HRC

Outstanding resistance to the maximum forces generated during cutting

• net basket (940 ES1, 608923) • sheet steel basket (940 ES2, 608924)

Finishing plate

Advantages:

Extreme strength and minimum weight

Basket

The carriage is lacquer coated to enable a firm grip and resist rusting. It is ecologically lacquered with cadmium and lead free colour for additional protection. The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) gives the carriage an attractive and distinguishable look.

ga orodja ne

Advantages:

Tool trays Plastic (965) or SOS (964) tool trays from polyethylene foam will keep your tools well ordered and protected from damage.

High quality and functionally designed drawers feature elegant handles which enable the drawers to be opened from the top. The drawers come in two different sizes and two heights – 75 mm or 155 mm. A strong construction design enables a load capacity of 40 kg.

Evro

it successfully resists wear and tear, while its triangular

Partitions EuroPLUS carriage drawers can be divided freely into different sized parts by installing partitions (920 ES3, 617823).

25 kg

Evropski pr

As it is induction hardened,

Special ANTi-SLiP covering offers damage protection for the drawer, as it prevents tools from sliding during opening and closing of the drawer.

Evropski pr

able and has three positions.

Paper holder Paper holder, available in two versions, ensures that paper is always close at hand (920 ES4 A, 619445).

opäische Eur

replaceable jaw is adjust-

New!

ANTi-SLiP covering offers damage protection for the cover plate, as it prevents tools from sliding and at the same time protects the carriage sheet steel parts in the event of accidental impacts. The plate can be additionally covered by an ABS plate (608972) with special compartments for storing bottles, oil cans, screws, nuts and other equipment.

first shears with a separately inserted blade, enabling easier and faster cutting of sheet metal. The blade is harder than the shears themselves, enabling a better force transmission. The cut with only one point of tangency – the blades come together in one point only additionally increases cutting efficiency. Plus Tin Snips come in different shapes – Universal Tin Snips, Pelican Tin Snips, Pelican Tin Snips with Spring and Pelican Lever Tin Snips. These tin snips are intended for professional users, especially for roofers and other craftsman.

forged special tool steel. The

Accessories

EuroVISION Tool Carriage

For most demanding users

opäische Eur

596 PLUS

Plagát vozíky Eurovision

Evro

Leták klieští na svorníky

e 1919


Plagát Plus nožníc

Plagát šatníkové skrine

Plagát obuvy

PLUS Tin Snips

Wardrobe Cabinets

563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591L PLUS

Safety Shoes

with inserted blade

Tidiness begins with personal items

The body of the wardrobe is made of 0.8 mm thick high quality sheet steel, the doors are even stronger - made from 1 mm thick sheet steel.

200 Joule toecap protection

Extra strong inserted blades

Puncture resistant

Faster and more comfortable use

Anti-static

10 times greater durability

Oil and chemical resistant

Broader range of use

Shock absorbers

Longer working life

hangers inside the wardrobe are intended for hanging clothes. They are made of thicker sheet steel, matching the colour of the wardrobe itself.

The doors are made of 1 mm thick sheet steel, reinforced against lateral torsion and bending. The doors come in six different colours (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 and RAL 7035).

Advantages:

Inserted blade hardness - 64 HRC

The keys are flexible, therefore the key does not cause obstructions even when inserted in the lock. The safety of the wardrobe can be additionally strengthened with a combination lock, protected by both a key and a code.

The wardrobes are powder painted to resist rusting. For additional protection the sheet steel is ecologically lacquered with cadmium- and lead-free paint. The wardrobe doors in bright colours fill each room with youthful atmosphere.

Ergonomically designed handles for faster and easier use

Product List Unior Product

563L PLUS

PLUS Universal Tin Snips

563R PLUS

PLUS Universal Tin Snips

Left

280

s et k r at v

e�

567R PLUS

C

51

ja

520

10

ility! Code

la

de

PLUS PELICAN Tin Snips

L

615039

–1

rab

�lji

L

615040

– de

Your foot will be protected from penetration and puncture of sharp objects, e.g. nails.

C

du

vost! i lo

dr

Code

ez

e

vz

es

au

1,0 mm

b

c h L e be ns d

t ed

no, only jaws

e i fa

r

e

dr

(400 N/mm2) Inserted blade

I nser

64 HRC

o

64 HRC

1,5 mm

en

64 HRC

1,5 mm

ng

64 HRC

1,5 mm

Right

carbon steel

Suitable for cutting sanded

280

0 times gre

592R PLUS

at e

51

r

520

1800

rk!

!

wo rt

fo

ud

s–

fo r s af e a n d c

om

Dim

10

618380

38

618390

1

39

618391

1

40

618392

1

41

1

618393

42

1

1

618394

43

1

618395

1

44

618396

1

45

1

opäischer Eur

1

46

1

618397

46

1

47

1

618398

47

1

Seit 1919

The sole prevents the foot to come in contact with dangerous materials.

ufa an

pe a Euro n m

e 1919

e 1919

S inc

Seit 1919

Safety and comfort go hand in hand.

cturer

o

e 1919

e an

manufa c

ufa an

www.uniortools.com S inc 19 e 19

SLO

619987

SLO

619993

SLO

619982

EN

619988

EN

619994

EN

619983

D

619989

D

619995

D

S inc

cturer

o

manufa c

oiz

vajalec roč

leta 1919

od

leta 1919

opäischer Eur

rH

andwerkze

Plagát bicyklového náradia

e an

manufa c

S inc

e 1919

Multi-toothed jaw

Outstanding resistance to the maximum forces generated during cutting

Ergonomically shaped handle Extra strong grip

Complete anti-corrosion resistance

High durability

Straightforward guidance and proper handling Shock absorber for the prevention of injuries

C

9

49

150

n js

od

leta 1919

ce Life de

Se

la

iv

Evro

vajalec roč

rv i

k a d o ba !

zeit! and St re

oiz

Evropski pr

Evro

Evropski pr

andwerkze

–T

h r e e f ol d l o

ng

er

i proizvaj p sk

od

opäische Eur

Seit 1919

10

Code

L

615256

750

andwerk r H615257 ze900

opäischer Eur

opäische Eur

Evro

Evro

Evropski pr

Evropski pr

opäische Eur

A

2,5

leta 1919

9 mm

a�

c

D

od

8 mm

16 mm

Bolt cutters for cutting wire-rope

ale

opäischer Eur

B

16

i proizvaj p sk

hard wire (ø)

13 mm

ik r a t d al j š

Seit 1919

B

A

leta 1919

C

43

96

46

47

109

50

3900

1

äi urop scher 1 E6400

ersteller

160

– tr

ugh

L

Seit 1919

i lo

B

ez

596 PLUS

ersteller

andwerkze

Code

612782

Seit 1919

ersteller

ersteller

opäische Eur

900

leta 1919

ugh

rH

ugh

ugh

opäischer Eur

Seit 1919

soft wire (ø)

750

e

ga orodja ne

od

vajalec roč

Spare cutting edge for 596 PLUS – 596.3 PLUS The set contains 1 cutting edge. od leta 1919

rH

andwerkze

ng

c

i proizvaj p sk

Ergonomic shape - the handles fit the hand perfectly due to their double component design. They are made from anti-slip material, preventing the arm from slipping during use.

rH

– dr e i mal l ä

ale

leta 1919

oiz

Multifunctional pliers

ga orodja ne

od

roč

c

Crimping cable terminals up to Ø 0.4 mm.

leta 1919

va

ale

od

oiz

ga orodja ne

c

leta 1919

514 jBI alec

i proizvaØj2.2 mm to Ø 4.0 mm. p sk

ale

od

Extra strong grip – the design and shape of the handles give the hand more leverage during use, enabling more stability and safer transmission of force.

ide

The set contains 2 cutting edges, 4 plates for cutting edges, 4 bolts and 4 nuts. Cutting wires from

ga orodja ne

vajalec roč

ne

r

Spare cutting edges for 596 PLUS – 596.2 PLUS

The pliers can be used for crimping insulated spade terminals.

oiz

Cutting capability (10 N = 1 kg) Dim.

The set contains a pair of jaws, 2 screws and 2 nuts.

r7

ch

i r o f p li er s f o

l ar

pa

lje

k. or

t ty p e s of w

Spare jaw for 596 PLUS – 596.1 PLUS

re n

i7

Spare parts

ffe

ne

di

l i� ni h o p ra v i

ra z

den

h ie sc

m

Triangu

�a

ko

e ni mi kl eš

ns

–z

o

ba

Stripping off insulations from Ø 3.5 mm to Ø 4.0 mm.

Trostrans

ra

er

e–

7v

o

eb

e

D r e is ei te

Stripping off insulations from Ø 2.2 mm to Ø 3.0 mm.

up

sg

a m e ns ka

B enutzun g

t–

urp ose us

e F u nk ti o

l!

ne

Multi-toothed jaw prevents slipping and enables a better grip of cables, wires etc.

Ve �n

es

ie

injaw e Za n ge , The ground part of the is intended for gripping objects with sensitive surfaces.

lt i-p

Winding hard wire and bending rings up to Ø 3.5 mm. Rings can be bent to the right or to the left, since the tool has appropriate teeth on both sides of the jaw.

Mu

W elt

n!

Functions

Seit 1919

Seit 1919

Long lasting and extreme cutting capability.

Seit 1919 Wire max. (650 N/mm2)

ø 1,6 mm

ø 2,0 mm

pe a Euro n m

pea Euro n m

Euro p

pea Euro n m

Euro p

S inc

facturer o

S inc

e 1919

e an

manufa c

fa anu

www.uniortools.com S inc e 1919

S inc

cturer

o

e 1919

e an

manufa c

S inc

er tur

manufa c

nd tools f ha

e 1919

e an

er tur

S inc

o

nd tools f ha

www.uniortools.com S inc 19 e 19

cturer

er tur

ufa an

nd tools f ha

e 1919

manufa c

er tur

nd tools f ha

S inc

e an

Euro p

Wire max. (1600 N/mm2)

an u

ufacturer o

pe a Euro n m

Dim. 160

an

Euro p

Cutting capacity (10 N = 1 kg)

One tool for the wide range of operations.

www.unior-bike.com

e 1919

e 1919

619984

SLO

619990

SLO

619996

SLO

619985

EN

619991

EN

619997

EN

619986

D

619992

D

619998

D

335

ufa an

pe a Euro n m

Euro p

o

Extreme strength and minimum weight

7 different functions

opäische Eur

opäische Eur

pe a Euro n m

Advantages:

Advantages:

cturer

e 1919

S inc

cturer

o

e 1919

nd tools f ha

S inc

Seit 1919

er tur

ufa an

Bike tools 2009

596 PLUS

with interchangeable triangular cutting edges

nd tools f ha

Bolt Cutters

514 BI

Seit 1919

ersteller

ersteller

Seit 1919

ugh

dwe Han rkze

ugh

r

Electricians multifunctional Pliers

i proizvaj p sk

od

ga orodja ne

leta 1919

c

vajalec roč

ale

oiz

od

e 1919

ga orodja ne

Plagát klieští na svorníky

e an

S inc

e 1919

Evropski pr

619981

Plagát multifunkčných klieští

leta 1919

1 1 1

42

andwerkze 45

i proizvaj p sk

1

er tur

S inc

e 1919

Seit 1919

oil and chemical protection

manufa c

e an

Dim

43 44

rH

Code 618389

nd tools f ha

S inc

Footwear with built-in shock absorbers in the Secomheel area is more it 1919 fortable and more suitable for all-day wear.

Euro p

o

618386 618387 618388

er tur

www.uniortools.com S inc e 1919

cturer

39 40 41

618385

opäischer Eur

1 1

od

1

opäische Eur

Seit 1919

Shock absorbers

fa anu

38

618381

opäische Eur

Seit 1919

manufa c

pea Euro n m

e an

Dim

618382

nd tools f ha

e 1919

Euro p

pea Euro n m

o

Code 618379

618383

andwerkze

1 1 1 1

Safety Shoes, high

leta 1919

618384

rH

46 47

ersteller

cturer

Evropski pr

Evropski pr

opäischer Eur 480

1 1 1 1

42 43 44 45

617626 617627

Evropski pr

C 37

40 41

617624 617625

1805 L

Evro

L 260

od

leta 1919

38 39

617622

617538

1 1

Safety Shoes, normal

Euro p

Code 615043

46

617623 617537

1 1 1 1

vajalec roč 47

Dim

617620 617621

1 1 1

42 43 44 45

oiz

ugh

Seit 1919

10

617618

1

39 40 41

617534 617535 617536 617617 617619

Code

38

617532 617616 617533

1805

pe a Euro n m

andwerkze

480

od

leta 1919

Euro p

rH

37

opäische Eur

opäische Eur

C

260

The shoes protect the wearer from electrical hazards and shocks with the sole.

i proizvaj p sk

Evro

d elo no

it! rb e lA

oh

ob

za va rno i n

Evro

Evro

Evropski pr

Evro

Evropski pr

Evro

vajalec roč

ersteller

Euro p

Safety Shoes, high

c

Evropski pr

1800 L

ale

oiz

ugh

opäische Eur

high EN ISO 20345:2004

er tur

pe a Euro n m

normal EN ISO 20345:2004

ga orodja ne

Evro

l ji –

1

leta 1919

c

L

nd tools f ha

Euro p

900

ale

Evropski pr

oe

sh

ev

Anti-static properties

i proizvaj p sk

od

ga orodja ne

opäische Eur

ty

C 90

PLUS PELICAN Lever Tin Snips

ersteller

pe a Euro n m

Safe

L 350

591R PLUS

Smooth cutting through challenging surfaces.

S inc

i

ch

Code 613196

ugh

opäischer Eur

er tur

S inc

e 1919

w

itn

tss

10

Ergonomically designed handles for faster and more effective use.

manufa c e an

für s icher und

Za š�

Ar bei

685

c

Code

Seit 1919

nd tools f ha

S inc

56

PLUS PELICAN Lever Tin Snips

leta 1919

615044

19

er tur

www.uniortools.com S inc 19 e 19

e 1919

C

290

ale

andwerkze

Plastic dipped, double component handles for easier and more comfortable use.

The pole hanger can be installed into the upper part of the wardrobe.S e i t 19

nd tools f ha

S inc

L

ga orodja ne

rH

Pole hanger

ufacturer o an

er tur

nd tools f ha

a

manufa c e an

vajalec roč

od

od

fa anu

ctu nufa rer o

oiz

591L PLUS

leta 1919

opäischer Eur Cell phone pocket

Seit 1919

RAL 7035

c

RAL 2004

ale

Seit 1919

RAL 6029

Code 615036

leta 1919

ersteller

RAL 5010

andwerkze

e–

Code

i proizvaj p sk

od

ugh

RAL 3020

leta 1919

Waved plastic insert

ersteller

ersteller

Seit 1919

RAL 1021

rH

high EN ISO 20345-1:2004

Safety Shoes, normal

617615

vajalec roč

handle stops prevent pinching of user’s fingers.

The waved plastic insert is specially designed to collect water from wet shoes, leading the water into channels with the shoes remaining in a dry position.

ugh

ugh

opäischer Eur

normal EN ISO 20345-1:2004

10

inserted blade for longer working life.

oiz

od

ga orodja ne

andwerkze

c

od

leta 1919

Accessories rH

ale

c

od

leta 1919

Piano hinges range along roizlength i pdoor the entire vaj and p sk enable a 180 degree opening. At collision they move into either direction.

ga orodja ne

ale

ga orodja ne

od

Type

PLUS PELICAN Tin Snips

uh

leta 1919

Anti-slip sole Shock absorbers Standard

Ergonomically designed handles

Features:

od

1805 L

Puncture resistant

200 joules toecap The toes will be protected against falling objects up to an impact of 200 J.

Puncture protection

591R PLUS 260

V st a vlj

350

carbon steel

Werk uges! ze

591L PLUS

Right

290 carbon steel

steel with thickness – max.

PELICAN lever

592R PLUS

Right

280 carbon steel

rd

567R PLUS

i e c k i g e r Kli

Right

Water repellent

PELICAN without spring

PELICAN with spring

563R PLUS

Left

D re

563L PLUS

Hardness of inserted blade

vajalec roč

Toecap

Universal Article Lenght Material Drop forged entirely

oiz

1805

Acid resistant sole Water resistant

The load capacity of the shelf is 20 kg. It can be additionally partitioned if desired.

The front side of the door features a frame for inserting identification cards.

i proizvaj p sk

1800 L

Oil resistant

Construction

vajalec roč

1800

Antistatic

20 kg

oiz

1800, 1800 L, 1805, 1805 L

conformant to European standards

Advantages:

Doors have ventilation holes, specially designed to protect the opening from rain.


Index

600000

600127

110/2

600128

110/2

600129

110/2

600059

110/1

22

600130

110/2

600060

110/1

600131

110/2

600061

110/1

600132

110/2

600062

110/1

600133

110/2

600063

110/1

600134

110/2

600064

110/1

600135

110/2

600065

110/1

600136

110/2

600066

110/1

600137

110/2

600067

110/1

600138

110/2

600068

110/1

600139

110/2

600069

110/1

600140

110/2

600070

110/1

600141

110/2

600071

110/1

600142

110/2

600072

110/1

600143

110/2

600074

110/1

600144

110/2

600075

110/1

600145

110/2

600076

110/1

600146

110/2

600077

110/1

600147

110/2

600078

110/1

600148

110/2

600079

110/1

600149

110/2

600080

110/1

600150

110/2

600081

110/1

600151

110/2

600082

110/1

600152

110/2

600083

110/1

600153

110/2

600084

110/1

600154

110/2

600085

110/1

600155

110/2CB

600086

110/1

600156

110/2CB

600087

110/1

600158

110/2CB

600088

110/1

600159

110/2PB

600089

110/1

600160

110/2PB

600090

110/1

600262

135/2

600091

110/1

600357

120/1

600092

110/1

600358

120/1

600093

110/1

600359

120/1

600094

110/1

600360

120/1

600095

110/1

600361

120/1

600096

110/1

600362

120/1

600097

110/1

600363

120/1

600098

110/1

600364

120/1

600099

110/1

600365

120/1

600100

110/1

600366

120/1

600101

110/1

600367

120/1

600102

110/1

600368

120/1

600105

110/1CB

600369

120/1

600106

110/1CB

600370

120/1

600107

110/1CB

600371

120/1

600108

110/1PB

600372

120/1

600109

110/1PB

600373

120/1

600110

110/2

600374

120/1

600111

110/2

600375

120/1

600112

110/2

600376

120/1

600113

110/2

600377

120/1

600114

110/2

600378

120/1

600115

110/2

600379

120/1

600116

110/2

600380

120/1

600117

110/2

600381

120/1

600118

110/2

600382

120/1

600119

110/2

600383

120/1CB

600120

110/2

600384

120/1CB

600121

110/2

600386

120/2

600122

110/2

600387

120/2

600123

110/2

600388

120/2

600124

110/2

600389

120/2

600126

110/2

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

600390

120/2

336

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 35 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29

600391

120/2

600392

120/2

600393

120/2

600394

120/2

600395

120/2

600396

120/2

600397

120/2

600398

120/2

600399

120/2

600400

120/2

600401

120/2

600402

120/2

600403

120/2

600404

120/2

600405

120/2

600406

120/2

600407

120/2

600408

120/2

600409

120/2

600410

120/2

600411

120/2

600412

120/2CB

600413

120/2CB

600414

125/1

600415

125/1

600416

125/1

600417

125/1

600418

125/1

600419

125/1

600420

125/1

600421

125/1

600422

125/1

600423

125/1

600424

125/1

600425

125/1

600426

125/1

600427

125/1

600428

125/1

600429

125/1

600430

125/1

600431

125/1CB

600509

180/1

600510

180/1

600511

180/1

600512

180/1

600513

180/1

600514

180/1

600515

180/1

600516

180/1

600517

180/1

600518

180/1

600519

180/1

600520

180/1

600521

180/1

600522

180/1

600523

180/1

600524

180/1

600525

180/1

600526

180/1

600527

180/1

600528

180/1

600529

180/1

600530

180/1

600531

180/1

600532

180/1

600533

180/1

600534

180/1

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

600535

180/1

600536

180/1

600537

180/1

600540

180/1PB

600541

180/1CB

600542

180/1CB

600543

180/1CB

600544

180/1PB

600671

200/2

600672

200/2

600673

200/2

600674

200/2

600675

200/2

600676

200/2

600677

200/2CB

600696

215/2

600697

215/2

600698

215/2

600699

215/2

600700

215/2

600701

215/2

600702

215/2

600703

215/2

600705

215/2

600706

215/2

600707

215/2

600708

215/2

600709

215/2

600710

215/2CB

600717

215/2

600718

215/2

600719

215/2

600723

215/2

600745

215.1/2

600747

215.1/2

600771

185/2

600772

185/2

600773

185/2

600776

186.4/2

600777

238.4/1

600778

238.4/1

600782

210/2

600783

210/2

600785

212/2

600786

212/2

600787

212/2

600788

212/2

600789

212/2

600790

212/2

600791

212/2

600809

213/6

600810

213/6

600811

213/6

600812

213/6

600813

213/6

600814

213/6

600815

188/2 6p

600816

188/2 6p

600817

188/2 6p

600818

188/2 6p

600819

188/2 6p

600820

188/2 6p

600821

188/2 6p

600822

188/2 6p

600823

188/2 6p

600824

188/2 6p

600825

188/2 6p

600826

188.4/2

600827

188.4/2

600830

188.3/2

600851

190/1 6p

600852

190/1 6p

600853

190/1 6p

600854

190/1 6p

600855

190/1 6p

600856

190/1 6p

600857

190/1 6p

600858

190/1 6p

600859

190/1 6p

600860

190/1 6p

600861

190/1 6p

600862

190/1 6p

600863

190/1 6p

600864

190/1 6p

600865

190/1 6p

40 40 40 41 40 40 40 41 73 73 73 73 73 73 73 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 75 75 75 75 76 76 46 46 46 46 97 97 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 50 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52


600866

190/1 6p

600867

190/1 6p

600868

190/1 6p

600869

190/1 6p

600871

190/1 6p

600872

190/1 6p

600873

190.6/2

600874

190.4/1

600875

190.4/1

600876

190.3/1

600909

190.9/2BI

600954

197MB2

600978

192/2HX

52 52 52 52 52 52 60 59 59 59 61 71 62

601000 601016

250/1

601017

250/1

601018

250/1

601019

250/1

601024

205/2

601025

206/2

601036

220/3

601037

220/3

601038

220/3

601040

220/3

601041

220/3

601042

220/3

601044

220/3

601045

220/3

601046

220/3

601047

220/3

601048

220/3

601057

220/3PB

601059

220/3PB

601061

220/3PB

601099

370

601100

355/6

601101

358/6

601102

358.1/7

601103

358.2/5

601104

360/6

601105

360.1/7

601106

360.2/5

601108

361/6

601109

361.1/7

601111

361.2/7

601112

363

601127

582/3P

601136

425/4A

601137

425/4B

601138

426/3A

601139

426/3B

601142

432/3A

601144

432/3C

601262

418/2

601263

418/2

601336

530/4PR

601337

530/4PR

601338

530/4PR

601339

530/4PR

601341

530/4

601342

530/4

601343

530/4

601344

530/4

601372

531/4

601373

531/4

601374

531/4

601375

531/4

601386

531/4PR

601387

531/4PR

601388

531/4PR

601461

446/2

601464

441/7PR

601481

480/6

601482

480/6

601483

480/6

601484

480/6

601495

481/6

601496

481/6

601497

481/6

601498

481/6

601499

481/6

601510

482/6

601511

482/6

100 100 100 100 74 74 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 110 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 161 124 124 124 124 126 127 121 121 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151 130 129 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

601512

482/6

601513

482/6

601514

482/6

601530

484/6

601531

484/6

601532

484/6

601533

484/6

601544

492/6

601545

492/6

601546

492/6

601547

492/6

601548

492/6

601549

492/6

601550

493/6

601551

430/3

601552

430/3

601553

430/3

601554

431/2

601557

558/5P

601569

562.1/9

601578

542/4PR

601580

544/6

601581

544.2/9

601582

544.1/5

601583

546/6

601584

546.1/5

601585

550.1/9

601590

550/3PR

601591

550.3/9

601592

550.2/9

601688

631

601689

631

601702

640/6

601703

640/6

601704

640/6

601705

640/6

601706

640/6

601707

640/6

601708

640/6

601709

640/6

601711

641/6

601712

641/6

601713

641/6

601714

641/6

601715

641/6

601716

641/6

601717

641/6

601719

641/6

601724

642/6

601725

642/6

601726

642/6

601732

660/6

601733

660/6

601734

660/6

601737

646

601738

647

601739

645

601747

670/6

601748

670/6

601749

670/6

601755

300/5

601756

300/5

601757

300/5

601758

300/5A

601762

680/5

601763

680/5

601764

680/5

601765

681/5

601766

681/5

601767

682/5

601768

682/5

601769

682/5

601771

685/5

601772

686/5

601783

702/5WH

601784

702/5WH

601785

702/5WH

601786

702/5WH

601787

702/5WH

601788

702/5WH

601789

702/5WH

601790

702/5WH

601791

702/5WH

601792

702/5WH

601796

812

142 142 142 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 126 126 126 126 157 157 155 155 155 155 155 155 155 155 156 155 179 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 183 183 183 182 183 182 184 184 184 107 107 107 107 187 187 187 187 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 199

601797

812

601799

812

601801

812

601802

812

601803

812

601804

812

601805

812

601806

812

601807

812

601808

812

601809

812

601810

812

601812

816

601813

816

601814

816

601816

816

601824

805

601825

809

601826

810

601828

813

601832

820

601833

820

601834

820

601835

820

601836

820

601837

820

601838

830

601840

817

601841

817

601842

817

601843

817

601844

818

601845

818

601847

818

601848

818

601849

818

601850

818

601890

750

601896

701

601897

701

601898

701

601907

911/1

601909

911/5

601910

912/1

601911

912/3

601912

912/5

601913

K

601918

K

601939

909

601954

K

601967

902/1

601968

902/2

601969

902/3

601985

914/5

601994

932

601995

931

601996

930

601998

910

199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 201 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 192 188 188 188 206 206 206 206 206 244 244 203 244 201 201 201 207 208 208 208 203

602000 602069

250.1/1

602070

250.1/1

602071

250.1/1

602072

250.1/1

602073

250.1/1

602075

196/2

602076

196/2

602077

196/2

602078

196/2

602080

360/6

602081

112/2

602082

112/2

602083

112/2

602084

112/2

602085

112/2

602086

112/2

602087

112/2

602088

112/2

602089

125/1

602090

125/1

602091

125/1

602092

125/1

602093

125/1

602094

125/1

100 100 100 100 100 68 68 68 68 109 26 26 26 26 26 26 26 26 31 31 31 31 31 31

602095

125/1

602096

125/1

602097

125/1

602098

125/1CB

602099

125/2

602100

125/2

602101

125/2

602102

125/2

602103

125/2

602104

125/2

602105

125/2

602106

125/2

602107

125/2

602108

125/2

602109

125/2

602110

125/2

602111

125/2

602112

125/2

602113

125/2

602114

125/2

602115

125/2

602116

125/2

602117

125/2

602118

125/2

602119

125/2

602120

125/2

602121

125/2

602122

125/2

602123

125/2

602124

125/2

602125

125/2CB

602126

125/2CB

602327

428/4

602328

428.1/4

602332

492.1/7

602340

492.1/7

602344

493.1/7

602346

486.1/7

602369

686/5A

602370

6460C6,3

602371

6460C6,3

602372

6460C6,3

602373

6460C6,3

602374

6460C6,3

602375

6460C6,3

602376

6460C6,3

602377

6460C6,3

602378

6460C6,3

602388

6463C6,3

602389

6463C6,3

602390

6463C6,3

602391

6463C6,3

602392

6464C6,3

602393

6464C6,3

602394

6465C6,3

602395

6465C6,3

602396

6465C6,3

602397

6466C6,3

602398

6466C6,3

602399

6466C6,3

602400

6469C6,3

602401

6469C6,3

602402

6469C6,3

602403

6469C6,3

602404

6469C6,3

602405

6472C6,3

602406

6472C6,3

602407

6472C6,3

602408

6472C6,3

602409

6472C6,3

602410

6472C6,3

602411

6472C6,3

602412

6472C6,3

602414

6480C8

602415

6480C8

602416

6480C8

602417

6480C8

602418

6480C8

602419

6480C8

602422

6483C8

602423

6483C8

602424

6483C8

602425

6484C8

602426

6486C8

602427

6486C8

31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 125 126 144 144 144 143 188 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303

337


602428

6486C8

602429

6489C8

602430

6489C8

602431

6489C8

602432

6489C8

602433

6489C8

602434

6489C8

602435

6489C8

602436

6492C8

602437

6492C8

602438

6492C8

602439

6492C8

602440

6492C8

602441

6492C8

602510

6500E6,3

602511

6500E6,3

602512

6500E6,3

602513

6500E6,3

602514

6500E6,3

602515

6500E6,3

602516

6500E6,3

602517

6500E6,3

602518

6500E6,3

602519

6503E6,3

602520

6503E6,3

602521

6503E6,3

602522

6506E6,3

602523

6506E6,3

602524

6506E6,3

602525

6509E6,3

602526

6509E6,3

602527

6509E6,3

602528

6509E6,3

602529

6509E6,3

602530

820.1

602531

820.1

602532

820.1

602533

820.1

602534

820.1

602535

820.1

602536

812A

602537

812A

602538

812A

602539

812A

602547

910/1

602552

909/1

602557

215/2

602592

361/6

602593

110/1

602594

110/1

602595

110/1

602596

110/2

602597

110/2

602598

110/2

602600

375/6

602601

120/1

602602

120/1

602663

180/1

602664

180/1

602665

640/6

602683

361.1/7

602689

120/2

602690

120/2

602691

492.1/7

602695

492.1/7

602699

492.1/7

602703

492.1/7

602707

484.1/7

602708

484.2/7

602709

484.3/7

602710

484.1/7

602711

484.2/7

602712

484.3/7

602713

484.1/7

602714

484.2/7

602715

484.3/7

602716

484.1/7

602717

484.2/7

602718

484.3/7

602719

492AL

602720

492AL

602721

492AL

602722

492AL

602723

197/1 6p

602724

197/1 6p

338

303 303 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 201 201 201 201 201 201 199 199 199 199 203 203 75 110 22 22 22 24 24 24 111 28 28 40 40 181 110 29 29 144 144 144 144 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 69 69

602725

197/1 6p

602726

197/1 6p

602727

197/1 6p

602728

197/1 6p

602729

197/1 6p

602730

197/1 6p

602731

197/1 6p

602732

197/1 6p

602733

197/1 6p

602734

197/1 6p

602735

197/1 6p

602736

197/1 6p

602737

197.1/1

602738

197.3/1

602739

197.4/1

602740

197.4/1

602741

197.7/1

602742

197MB1

602743

K

602773

486/6

602817

616W

602841

205.1

602844

110/1CS

602845

180/1CS

602846

110/2CS

602848

687/5

602997

180/1

69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 244 143 174 74 23 40 24 188 40

603000 603028

6715E6,3

603095

199MB1

603096

199/1 6p

603097

199/1 6p

603098

199/1 6p

603099

199/1 6p

603100

199/1 6p

603101

199/1 6p

603102

199/1 6p

603103

199/1 6p

603104

199.1/1

603105

199.3/1

603106

199.4/1

603107

199.4/1

603121

110/1

603122

110/2

603123

180/1

603124

180/1

603128

215/2

603129

215/2

603130

188/2 6p

603131

188/2 6p

603134

112/2

603135

197/1 6p

603160

447/6

603164

812A

603192

186.4/2

603193

186.4/2

603316

110/1

603317

110/1

603318

110/1

603319

110/2

603320

110/2

603332

125/1

603333

125/2

603334

190.7/2

603345

110/2CB

603347

125/2CB

603348

125/2CB

603378

190.10

603380

192/2HXL

603381

192/2HXL

603383

192/2HXL

603384

192/2HXL

603386

192/2HXL

603393

361.2/7

603417

6515E6,3

603418

6515E6,3

603419

6515E6,3

603420

192/2HX

603421

192/2HX

603422

192/2HX

603423

192/2HX

603424

192/2HX

603425

192/2HX

304 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 22 24 40 40 75 75 47 47 26 69 131 199 46 46 22 22 22 24 24 31 32 60 24 33 33 61 62 62 62 62 62 110 304 304 304 62 62 62 62 62 62

603426

192/2HX

603427

192/2HX

603428

192/2HX

603455

192/2HXL

603468

617W

603477

666/6A

603490

994

603521

K

603522

555/6

603611

112/2

603655

192/10

603656

192/11

603657

192/12

603658

192/13

603664

V3

603670

120/2CB

603671

120/2CB

603673

960/6

603674

180/1CB

603709

120/1CS

603710

120/2CS

603711

125/1CS

603712

125/2CS

603768

6778/2A

603771

6778/5A

603774

6778/8A

603812

190/1 12p

603813

190/1 12p

603814

190/1 12p

603815

190/1 12p

603816

190/1 12p

603817

190/1 12p

603818

190/1 12p

603819

190/1 12p

603820

190/1 12p

603821

190/1 12p

603822

190/1 12p

603823

190/1 12p

603824

190/1 12p

603825

190/1 12p

603826

190/1 12p

603827

190/1 12p

603828

190/1 12p

603829

190/1 12p

603845

180/1

603846

110/1

603847

110/1

603848

110/1

603849

110/2

603850

110/2

603851

110/2

603870

542.1/5

603886

45/2

603962

231/4 6p

603963

231/4 6p

603964

231/4 6p

603965

231/4 6p

603966

231/4 6p

603967

231/4 6p

603968

231/4 6p

603969

231/4 6p

603970

231/4 6p

603971

231/4 6p

603972

231/4 6p

603973

231/4 6p

603974

231/4 6p

603975

231/4 6p

603976

231/4 6p

603977

231.4/4

603978

231.4/4

603979

231.7/4

603980

232/4 6p

603981

232/4 6p

603982

232/4 6p

603983

232/4 6p

603984

232/4 6p

603985

232/4 6p

603986

232/4 6p

603987

232/4 6p

603988

232/4 6p

603989

232/4 6p

603990

232/4 6p

603991

232/4 6p

603992

232.4/4

603993

232.4/4

62 62 62 62 174 184 245 244 156 26 64 64 64 64 217 30 30 227 40 28 30 31 33 305 305 305 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 40 22 22 22 24 24 24 155 332 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

603994

232.6/4

603995

232.7/4

603996

232.8/4

603997

231.8/4

603998

231.8/4

90 90 91 89 89

604000 604174

670/6A

604242

660/6

604267

660/6

604531

188.10

604546

621E

604547

621E

604575

971/4

604577

1000AC

604691

6463TINC6,3

604692

6463TINC6,3

604693

6463TINC6,3

604694

6466TINC6,3

604695

6466TINC6,3

604696

6466TINC6,3

604699

6472TINC6,3

604700

6472TINC6,3

604701

6472TINC6,3

604702

6472TINC6,3

604825

6472TINC6,3

604903

670/6A

184 183 183 51 175 175 242 251 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 184

605000 605000

196/2

605001

196/2

605002

196/2

605006

447/6

605007

406/1VDE

605007

406/1VDE

605008

406/1VDE

605008

406/1VDE

605009

406/1VDE

605009

406/1VDE

605010

406/1VDE

605010

406/1VDE

605011

406/1VDE

605011

406/1VDE

605012

461/1VDE

605012

461/1VDE

605013

461/1VDE

605013

461/1VDE

605015

472/1VDE

605016

476/1VDE

605017

476/1VDE

605018

478/1VDE

605019

506/1VDE

605019

506/1VDE

605020

506/1VDE

605020

506/1VDE

605021

508/1VDE

605021

508/1VDE

605022

508/1VDE

605022

508/1VDE

605042

179/2

605043

215/2

605044

215/2

605045

112/2

605061

6762

605062

6762.1

605063

6762.2

605112

175/2

605113

250/1

605114

996/2

605125

480/6

605155

530/4PR

605160

977/1

605161

977/2

605162

977/3

605163

977/4

605206

429/3

605212

466/1VDE

605212

466/1VDE

605214

555.1/9

605236

555.2/9

605237

447/1

605307

190/1 6p

605322

238/1 6p

68 68 68 131 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 135 135 135 135 137 138 138 139 145 145 145 145 146 146 146 146 40 75 75 26 304 304 305 37 100 249 142 150 242 242 242 242 126 136 136 156 156 131 52 95


605323

238/1 6p

605324

238/1 6p

605325

238/1 6p

605326

238/1 6p

605327

238/1 6p

605328

238/1 6p

605329

238/1 6p

605330

238/1 6p

605331

238/1 6p

605332

238/1 6p

605333

238/1 6p

605334

238/1 6p

605335

238/1 6p

605336

238/1 6p

605337

238/1 6p

605338

238/1 6p

605341

238.3/1

605342

238.4/1

605343

238.4/1

605344

238.6/1

605345

238.7/1

605348

110/1

605349

110/1

605350

110/1

605351

110/1

605352

110/1

605353

110/1

605354

110/1

605355

110/1

605356

110/1

605357

110/1

605358

110/1

605359

110/1

605360

125/1

605361

125/1

605362

125/1

605363

125/1

605364

125/1

605365

125/1

605366

125/1

605367

125/1

605368

125/1

605369

125/1

605370

125/1

605371

125/1

605372

125/1

605373

125/1

605374

125/1

605375

180/1

605376

180/1

605377

180/1

605378

180/1

605379

180/1

605380

180/1

605381

180/1

605382

180/1

605383

180/1

605384

180/1

605385

180/1

605386

180/1

605418

583/6

605419

583.1/7

605458

110/2

605459

110/2

605460

110/2

605461

110/2

605462

110/2

605463

110/2

605464

110/2

605465

110/2

605466

110/2

605467

110/2

605468

110/2

605469

110/2

605470

125/2

605471

125/2

605472

125/2

605473

125/2

605474

125/2

605475

125/2

605476

125/2

605477

125/2

605478

125/2

605479

125/2

605480

125/2

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 97 97 97 98 98 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 161 161 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

605481

125/2

605482

125/2

605483

125/2

605484

125/2

605491

820A

605492

820A

605493

820A

605494

820A

605495

820A

605496

820A

605503

820.1A

605504

820.1A

605505

820.1A

605506

820.1A

605507

820.1A

605508

820.1A

605516

805A

605518

6492C8

605526

6777

605527

6778

605528

110/1MS

605529

110/2MS

605530

110/1CB

605531

110/1CB

605532

110/1MS

605533

110/2CB

605534

110/2CB

605535

110/2MS

605537

120/1MS

605538

120/2MS

605539

125/1MS

605540

125/2MS

605541

125/1CB

605542

125/1CB

605543

125/2CB

605544

125/2CB

605545

180/1MS

605546

180/1CB

605547

180/1CB

605548

231/4 6p

605549

110/1

605550

110/2

605551

192/2SL

605552

192/2SL

605553

192/2SL

605554

192/2SL

605555

192/2SL

605556

192/2PH

605557

192/2PH

605558

192/2PH

605559

192/2PZ

605560

192/2PZ

605561

192/2PZ

605562

192/2TX

605563

192/2TX

605564

192/2TX

605565

192/2TX

605566

192/2TX

605567

192/2TX

605568

192/2TX

605569

192/2TX

605570

192/2TX

605806

425/4AB

605838

120/1

605839

120/2

605896

960/1

605897

960/2

605898

960/3

605921

112/2

605923

192/2HX

605956

1640.1/4

32 32 32 32 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 199 304 305 305 23 25 22 22 23 24 24 25 29 30 32 33 31 31 33 33 41 40 40 85 22 24 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 124 28 29 227 227 227 26 62 316

607000 607019

120/1

607020

120/2

607054

940/2

607064

192/14

607123

512/1VDE

607123

512/1VDE

607124

512/1VDE

607124

512/1VDE

607125

420/1VDE

607125

420/1VDE

607135

940/3

28 29 215 64 148 148 148 148 121 121 215

607137

915/5

607138

260

607139

261

607140

262

607141

191/1

607142

191/1

607143

191/1

607144

191/1

607145

191/1

607146

191/1

607147

191/1

607148

191/1

607149

191/1

607153

598/6

607153

598/6

607154

997

607161

193HX

607162

193HX

607163

193HX

607164

193HX

607165

193HX

607166

193HX

607167

193HX

607168

193HX

607169

193HX

607170

193HX

607171

193TX

607172

193TX

607173

193TX

607174

193TX

607175

193TX

607176

193TX

607177

193TX

607178

193TX

607179

193TX

607180

193TX

607181

193TX

607182

193TX

607314

191MB1

607330

503/4AP

607346

703/5WH

607347

741/6

607348

447/6

607349

188.8

607386

977/5

607387

977/6

607494

529/4P

607732

446/2P

607821

188.6/2

207 103 103 103 61 61 61 61 61 61 61 61 61 165 165 249 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 61 145 189 191 131 51 242 243 149 130 51

607823

220/3

607824

220/3

607825

220/3

607826

220/3S

607827

220/3S

607828

220/3S

607829

220/3S

607830

220/3S

607831

220/3S

607832

220/3S

607834

220/3S

607835

220/3S

607852

220/3PH

607853

220/3SPH

607857

125/1

607858

125/2

607860

530/4

607863

503/4P

607867

405/1BI

607867

405/1BI

607868

405/1BI

607868

405/1BI

607869

405/1BI

607869

405/1BI

607870

406/1BI

607870

406/1BI

607871

406/1BI

607871

406/1BI

607872

406/1BI

607872

406/1BI

607873

420/1BI

607873

420/1BI

607874

506/1BI

607874

506/1BI

607875

506/1BI

607875

506/1BI

607876

508/1BI

607876

508/1BI

607877

508/1BI

607877

508/1BI

607878

472/1BI

607879

472/1BI

607880

476/1BI

607881

476/1BI

607882

478/1BI

607883

461/1BI

607883

461/1BI

607884

461/1BI

607884

461/1BI

77 77 77 80 80 80 80 80 80 80 80 80 78 80 31 32 150 144 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 121 121 145 145 145 145 146 146 146 146 137 137 138 138 139 134 134 134 134

339


607885

445/1BI

607887

445/1BI

607888

193TXCS

607889

193TXMS

607890

193HXCS

607892

187/2PH

607893

187/2PH

607894

187/2PH

607895

187/2SL

607896

187/2SL

607897

187/2SL

607898

187/2HX

607899

187/2HX

607900

187/2HX

607901

187/2HX

607902

187/2HX

607903

187/2TX

607904

187/2TX

607905

187/2TX

607906

187/2TX

607907

187/2TX

607908

187/2TX

607909

187/2TX

607910

187/2TX

607911

189/2

607912

189/2

607913

189/2

607914

189/2

607915

189/2

607916

189/2

607917

189/2

607918

231/4L6p

607919

231/4L6p

607920

231/4L6p

607921

231/4L6p

607922

231/4L6p

607923

231/4L6p

607924

231/4L6p

607925

231/4L6p

607926

231/4L6p

607927

231/4L6p

607928

231/4L6p

607929

231/4L6p

607930

231/4L6p

607931

231/4L6p

607932

231/4L6p

607933

231/4L6p

607934

232/4L6p

607935

232/4L6p

607936

232/4L6p

607937

232/4L6p

607938

232/4L6p

607939

232/4L6p

607940

232/4L6p

607941

232/4L6p

607942

232/4L6p

607943

232/4L6p

607944

232/4L6p

607945

232/4L6p

607946

918

607948

263L

607949

424/4P

607950

424/4P

607955

190.4/1

607956

185/2

607957

215/2

607958

215/2

607960

215/2

607962

215/2

607964

215/2

607966

512/1BI

607966

512/1BI

607967

512/1BI

607967

512/1BI

607968

598.1/7

607975

190.7/2

607976

188.7/2

607977

238.7/1

607992

194/1A1

607993

194/1A1

607994

194/1A1

607995

194/1A1

607996

194/1A1

607997

194/1A1

607998

194/1A1

340

130 130 67 67 66 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 52 52 52 52 52 52 52 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 207 104 124 124 59 46 75 75 75 75 75 147 147 147 147 165 60 51 98 67 67 67 67 67 67 67

607999

194/1A1

67

608000 608101

194/1A1

608102

194/1A1

608103

194/1A1

608104

194/1A1

608105

194/1A1

608106

194/1A1

608107

194/1A1

608108

194/1A1

608109

194/1A1

608110

194/1A1

608111

194/2D1

608112

194/2D1

608113

194/2B1

608114

194/1B2

608115

194/2D1L

608116

194/2D1L

608117

194/2C1

608118

194/2C1

608119

194/2C1

608120

194/2C1

608121

194/2C1

608122

196/1A1

608123

196/1A1

608124

196/1A1

608125

196/1A1

608126

196/1A1

608127

196/1A1

608128

196/1A1

608129

196/1A1

608130

196/1A1

608131

196/1A1

608132

196/1A1

608133

196/1A1

608134

196/1A1

608135

196/1A1

608136

196/1A1

608137

196/1A1

608138

196/1A1

608139

196/1A1

608140

1000A

608141

1000B

608142

1000C

608143

1000D

608144

1000E

608145

1000F

608146

1000G

608147

1000H

608148

1000K

608149

1000L

608150

1000M

608151

1000N

608213

445/1P

608230

703/5MH

608276

193HXS

608277

193HXS

608278

193HXS

608279

193HXS

608280

193HXS

608281

193HXS

608282

193HXS

608283

193N

608284

193N

608285

193N

608286

193N

608287

193N

608288

193N

608289

193N

608290

193N

608291

193N

608292

193N

608293

193N

608294

193N

608295

193N

608296

605E

608297

605E

608298

605E

608299

605E

608300

605E

608301

605E

608302

605E

608303

605E

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 67 67 68 68 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 251 252 253 253 254 254 255 255 256 256 256 257 130 189 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 170 170 170 170 170 170 170 170

608304

615E

608305

615E

608306

615E

608307

615E

608308

625E

608309

625E

608310

621E

608311

621E

608312

621E

608313

621E

608314

621E

608315

621E

608316

621E

608354

406/1BI

608354

406/1BI

608355

977/7

608360

702/5MH

608393

949/3

608433

702/5MH

608434

702/5MH

608435

702/5MH

608436

702/5MH

608437

702/5MH

608438

702/5MH

608439

702/5MH

608440

702/5MH

608441

702/5MH

608442

598/6

608442

598/6

608481

970U4

608484

660/6HS

608485

670/6HS

608486

670/6A

608487

670/6A

608488

670/6A

608489

670/6AHS

608490

670/6AHS

608491

670/6AHS

608492

660/6A

608493

660/6A

608494

660/6A

608495

660/6A

608496

660/6A

608497

660/6AHS

608498

660/6AHS

608499

660/6AHS

608500

665/6A

608501

665/6A

608502

580/1VDE

608503

666/6AHS

608510

220/3L

608511

220/3L

608512

220/3L

608513

220/3L

608514

220/3L

608515

220/3L

608516

220/3L

608517

220/3L

608518

220/3L

608519

220/3L

608520

220/3L

608521

220/3L

608522

220/3L

608523

220/3L

608524

220/3SL

608525

220/3SL

608526

220/3SL

608527

220/3SL

608528

220/3SL

608529

220/3SL

608530

220/3SL

608531

220/3SL

608532

220/3SL

608533

220/3LPH

608534

220/3SLPH

608538

914/3

608540

971/1BI

608541

971/2VDE

608542

940E1

608544

940E3

608545

940E4

608547

940E6

608554

660/6A

608555

670/6A

608668

405/4G

173 173 173 173 177 177 175 175 175 175 175 175 175 117 117 243 188 225 188 188 188 188 188 188 188 188 188 165 165 241 183 184 184 184 184 185 185 185 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 160 184 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 81 81 81 81 81 81 81 81 81 79 81 207 242 242 210 210 210 210 184 184 117

608668

405/4G

608669

405/4G

608669

405/4G

608670

405/4G

608670

405/4G

608671

667/6A

608672

671HS

608673

406/4G

608673

406/4G

608674

406/4G

608674

406/4G

608675

406/4G

608675

406/4G

608676

406/4G

608676

406/4G

608677

406/4G

608677

406/4G

608678

405/4P

608678

405/4P

608679

405/4P

608679

405/4P

608680

405/4P

608680

405/4P

608681

406/4P

608681

406/4P

608682

406/4P

608682

406/4P

608683

406/4P

608683

406/4P

608684

406/4P

608684

406/4P

608685

406/4P

608685

406/4P

608686

441/4P

608687

445/4P

608689

445/4P

608690

445/4G

608692

445/4G

608693

455/4P

608693

455/4P

608694

455/4G

608694

455/4G

608695

461/4P

608695

461/4P

608696

461/4P

608696

461/4P

608697

461/4G

608697

461/4G

608698

461/4G

608698

461/4G

608699

466/4P

608699

466/4P

608700

466/4G

608700

466/4G

608701

478/4G

608702

472/4P

608703

472/4P

608704

472/4G

608705

472/4G

608706

476/4P

608707

476/4P

608708

476/4G

608709

476/4G

608710

508/4G

608710

508/4G

608711

508/4G

608711

508/4G

608712

506/4G

608712

506/4G

608713

506/4G

608713

506/4G

608714

508/4P

608714

508/4P

608715

508/4P

608715

508/4P

608716

506/4P

608716

506/4P

608717

506/4P

608717

506/4P

608718

512/4P

608718

512/4P

608719

512/4P

608719

512/4P

608720

512/4G

608720

512/4G

117 117 117 117 117 184 185 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 129 130 130 130 130 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 136 136 136 136 139 137 137 137 137 138 138 138 138 146 146 146 146 145 145 145 145 146 146 146 146 145 145 145 145 147 147 147 147 147 147


608721

512/4G

608721

512/4G

608722

530/4P

608723

530/4P

608724

530/4P

608725

530/4P

608726

530/4P

608727

531/4P

608728

531/4P

608729

531/4P

608730

531/4P

608771

561R/3G

608772

562/3P

608773

571R/3G

608774

571L/3G

608775

591R/3G

608776

591L/3G

608815

300/6B

608816

300/6B

608817

300/6B

608821

300/6B

608837

466/1BI

608837

466/1BI

608850

466/1BI

608850

466/1BI

608851

580/1VDE

608868

1000R

608879

193HXCB

608880

193TXCB

608922

636

608923

940ES1

608924

940ES2

608925

940ES3

608968

940ES4

608969

940ES5

608970

940ES6

608971

940ES7

608972

940ES8

608973

940ES9

147 147 150 150 150 150 150 150 150 150 150 157 157 160 160 163 163 107 107 107 107 136 136 136 136 160 257 65 67 180 211 211 211 211 211 211 211 211 211

609000 609083

177

609084

177

609085

177

609086

177

609087

177

609088

177

609089

177

609090

177

609091

177

609092

177

609093

177

609094

177

609095

177

609096

177

609097

177

609098

177

609099

177

609100

177CB

609102

176

609103

176

609104

176

609105

176

609106

176

609107

176

609108

176

609109

176

609110

176

609111

176

609112

176

609113

176

609114

176

609115

176

609116

176

609117

176

609118

176

609119

176

609120

176

609121

176

609122

176

609123

176

609124

176

609125

176

609126

176

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

609127

176

609128

176

609129

176

609130

176CB

609131

176CB

609132

202/1

609133

202/1

609134

202/1

609135

202/1

609136

202/1

609137

202/1

609138

202/1

609139

202/1

609140

202/1

609141

202/1

609142

202/1

609143

202/1

609144

202/1

609145

202/1CB

609146

202/1CB

609173

220/7TX

609174

220/7TX

609175

220/7TX

609176

220/7TX

609177

220/7TX

609178

220/7TX

609179

220/7TX

609180

220/7TXS

609181

220/7TXS

609182

220/7TXS

609183

220/7TXS

609184

220/7TXS

609185

220/7TXS

609186

220/7TXS

609187

220/7TXS

609188

220/7TXS

609189

220/7TXS

609190

466/4G

609190

466/4G

609191

466/4P

609191

466/4P

609192

455/1BI

609192

455/1BI

609193

423.1R

609194

423.1R

609195

423.1R

609196

423.1B

609197

423.1B

609198

423.1B

609199

423.1B

609200

423.1J

609201

423.1J

609202

423.1J

609203

423.1J

609204

423.2R

609205

423.2R

609206

423.2R

609207

423.2B

609208

423.2B

609209

423.2J

609210

423.2J

609211

423.2J

609212

423.3R

609213

423.3B

609214

423.3J

609215

423.4R

609216

423.4B

38 38 38 38 38 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 136 136 136 136 133 133 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

609217

423.5R

609218

423.5B

609219

423.6R

609220

423.6B

609221

423.6J

609222

423.7R

609223

423.7R

609224

423.7B

609225

423.7J

609226

423.8R

609227

423.8B

609228

423.8J

609229

423.9R

609230

423.9B

609231

423.10R

609232

423.10B

609233

423.10J

609234

423.11R

609235

423.11B

609236

949.1/3

609237

949.2/3

609238

580/1BI

609239

580/1BI

609286

667/6AHS

609329

1000S

609330

1000T

609331

1000V

609332

565R/7P

609333

566R/7P

609334

569R/7P

609335

567R/7P

609336

568R/7P

609337

193HXSCS

609365

710W

609366

190/1 12p

609367

190/1 12p

609368

190/1 12p

609369

190/1 12p

609370

190/1 12p

609371

190/1 12p

609372

190/1 12p

609373

190/1 12p

609374

190/1 12p

609375

190/1 12p

609376

190/1 12p

609377

190/1 12p

609378

190/1 12p

609379

190/1 12p

609380

190/1 12p

609381

190/1 12p

609382

190/1 12p

609383

197/1 6p

609384

197/1 6p

609385

197/1 6p

609386

197/1 6p

609387

197/1 6p

609388

197/1 6p

609389

197/1 6p

609390

197/1 6p

609391

197/1 6p

609392

197/1 6p

609393

197/1 6p

609394

197/1 6p

609395

197/1 6p

609396

197/1 6p

609397

197/1 6p

609398

197/1 6p

122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 225 225 160 160 184 257 258 258 159 159 160 159 159 66 190 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

609399

231/4 6p

609400

231/4 6p

609401

231/4L6p

609402

231/4L6p

609403

232/4 6p

609404

232/4L6p

609405

583/6

609406

583.1/7

609407

755

609408

755

609409

755.1

609410

755.1

609423

757

609424

752

609447

997.1

609460

231.6/4

609478

997.1

609479

997.1

609480

997.1

609499

940ES4P

609563

529/4PR

609815

212/2

609950

978E

609951

978BICR

609952

978VDE

609953

607S50E

609961

704/5

609962

704/5

609963

704/5

609964

704/5

609965

704/5

609966

704/5

609967

704/5

609968

705/5MH

609969

705/5MH

609970

705/5MH

609971

705/5MH

609972

704/5

609973

704/5

609974

705/5MH

609975

705/5MH

609982

705/5MH

609983

705/5MH

609984

705/5MH

85 85 85 85 90 90 161 161 192 192 193 193 193 192 249 89 249 249 249 211 150 75 243 243 243 172 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189

610000 610047

130/1

610048

130/1

610049

130/1

610050

130/1

610051

130/1

610052

130/1

610053

130/1

610054

130/1

610055

130/1

610056

130/1

610057

130/1

610058

130/1

610059

130/1

610060

130/1

610061

130/1

610062

130/1

610063

130/1

610064

130/1

610065

130/1

610066

130/1

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35

341


610067

130/1

610068

130/1

610069

130/1

610070

130/1

610071

130/1

610105

190/1 6p

610106

190/1 6p

610107

190/1 6p

610108

190/1 6p

610109

190/1 6p

610110

190/1 6p

610111

190/1 6p

610112

190/1 6p

610113

190/1 6p

610114

190/1 6p

610115

190/1 6p

610116

190/1 6p

610117

190/1 6p

610118

190/1 6p

610119

190/1 6p

610120

190/1 6p

610148

527/4P

610155

190/1 6p

610156

190/1 6p

610159

D3

610160

D4

610165

K1

610171

R1

610174

R4

610177

T2

610178

T3

610180

T5

610181

V1

610182

V2

610183

W1

610184

W2

610185

W3

610186

W4

610187

W5

610188

W6

610189

W7

610190

W8

610191

W20

610192

W21

610193

W22

610194

W23

610195

W24

610204

130/1CB

610228

598/6

610228

598/6

610233

K1S

610381

970U1

610382

970U2

610383

970U3

610384

980A

610385

980B

610386

980C

610387

980D

610421

406/1VDEBI

610421

406/1VDEBI

610422

406/1VDEBI

610422

406/1VDEBI

610423

406/1VDEBI

610423

406/1VDEBI

610424

406/1VDEBI

610424

406/1VDEBI

610425

420/1VDEBI

610425

420/1VDEBI

610426

461/1VDEBI

610426

461/1VDEBI

610427

461/1VDEBI

610427

461/1VDEBI

610428

466/1VDEBI

610428

466/1VDEBI

610430

472/1VDEBI

610431

476/1VDEBI

610432

476/1VDEBI

610433

478/1VDEBI

610434

506/1VDEBI

610434

506/1VDEBI

610435

506/1VDEBI

610435

506/1VDEBI

610436

508/1VDEBI

610436

508/1VDEBI

610437

508/1VDEBI

342

35 35 35 35 35 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 149 52 52 215 215 216 216 216 217 217 217 217 217 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 35 165 165 216 241 241 241 243 243 244 244 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 135 135 135 135 136 136 137 138 138 139 145 145 145 145 147 147 147

610437

508/1VDEBI

610438

512/1VDEBI

610438

512/1VDEBI

610439

512/1VDEBI

610439

512/1VDEBI

610440

580/1VDEBI

610441

580/1VDEBI

610453

997.2

610484

1200/1

610485

1200/1

610486

1200/1

610487

1200/1

610488

1200/2

610489

1200/2

610490

1200/2

610491

1200/2

610492

1202/2

610493

1202/2

610494

1202/2

610495

1202/2

610496

1202/2

610497

1202/2

610499

1202/2

610500

1202/2

610510

1207/2

610513

1207/2

610518

1210

610519

1210

610520

1210

610521

1210

610522

1210

610523

1210

610539

1216

610540

1216

610541

1216

610542

1216

610543

1216

610544

1216

610545

1216

610546

1216

610559

997.1

610560

997.1

610565

238MS

610566

188MS

610648

190MS6P49

610649

190MS6P106

610650

190MS12P49

610651

190MS12P106

610695

197.7/1

610696

A

610697

B

610698

C

610699

D

610700

T

610701

N1/4

610702

N3/8

610703

N1/2

610704

I1

610705

I2

610706

I3

610707

I4

610714

O140

610715

O180

610716

1250

610717

1250

610718

1250

610719

1250

610720

1250

610721

1250

610722

1250

610723

1250

610724

1250

610725

1252

610726

1252

610727

1252

610728

1252

610729

1252

610730

1260/7

610731

1260/7

610732

1260/7

610733

1260/7

610734

1260/7

610736

1260/7A

610738

1260/7A

610739

1260/7A

147 148 148 148 148 161 161 249 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 249 249 98 50 57 57 57 57 71 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 307 307 307 307 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 264 264

610740

1262/5

610741

1262/5

610742

1262/5

610743

1262/5

610744

1262/5

610745

1270

610746

1270

610747

1270

610748

1270

610751

1272

610752

1272

610753

1272

610754

1272

610755

1272

610756

1272

610762

190/1L12p

610763

190/1L12p

610764

190/1L12p

610765

190/1L12p

610766

190/1L12p

610767

190/1L12p

610768

190/1L12p

610769

190/1L12p

610770

190/1L12p

610771

190/1L12p

610772

190/1L12p

610773

190/1L12p

610774

190/1L12p

610775

190/1L12p

610776

190/1L12p

610777

190/1L12p

610778

190/1L12p

610779

190/1L12p

610780

190/1L12p

610781

190/1L12p

610782

190/1L12p

610783

190/1L12p

610784

190/1L12p

610785

190/1L12p

610786

190/1L12p

610787

190/1L12p

610788

190/1L12p

610789

190/1L12p

610790

190/1L12p

610791

190/1L12p

610792

190/1L12p

610793

190/1L12p

610794

190/1L12p

610795

190/1L12p

610796

190/1L12p

610797

197/1L6p

610798

197/1L6p

610799

197/1L6p

610800

197/1L6p

610801

197/1L6p

610802

197/1L6p

610803

197/1L6p

610804

197/1L6p

610805

197/1L6p

610806

197/1L6p

610807

197/1L6p

610808

197/1L6p

610809

197/1L6p

610810

197/1L6p

610811

197/1L6p

610812

197/1L6p

610813

197/1L6p

610814

197/1L6p

610815

197/1L6p

610816

197/1L6p

610817

197/1L6p

610818

197/1L6p

610819

197/1L6p

610820

197/1L6p

610821

197/1L6p

610822

197/1L6p

610823

197/1L6p

610824

197/1L6p

610825

197/1L6p

610826

197/1L6p

610827

197/1L6p

610835

110/1PH

610836

110/2PH

610837

120/1PH

610838

120/1PH

264 264 264 264 264 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 23 25 29 29

610839

120/2PH

610840

120/2PH

610841

125/1PH

610842

125/1PH

610843

125/2PH

610844

125/2PH

610845

180/1PH

610907

190.4/1S

610908

190.4/1S

610909

190.4/1S

610910

188.4/2S

610911

188.4/2S

610913

238.4/1S

610914

220/3PB1

610915

220/3LPB2

610916

220/3SPB1

610917

220/3SLPB2

610918

220/7ZX

610919

220/7ZX

610920

220/7ZX

610921

220/7ZX

610922

220/7ZX

610923

220/7ZX

610924

220/7ZX

610925

380

610927

382

610929

384

610930

385H

610931

385G

610932

940HS3

610933

190.5/2

610945

568L/7P

610953

N3/4

610954

947

610963

596/6A

610963

596/6A

610964

596/6A

610964

596/6A

610965

596/6A

610965

596/6A

610966

596/6A

610966

596/6A

610967

596/6A

610967

596/6A

610968

596/6A

610968

596/6A

610969

596.1/7A

610970

596.1/7A

610971

596.1/7A

610972

596.1/7A

610973

596.1/7A

610974

596.1/7A

610975

596/6B

610975

596/6B

610976

596/6B

610976

596/6B

610977

596.1/7B

610978

596.1/7B

610984

447/1BI

610986

220/3MH

610987

220/7TXMH

610988

220/7ZXMH

30 30 32 32 33 33 41 60 60 60 51 51 97 78 79 80 81 83 83 83 83 83 83 83 111 111 111 112 112 214 60 159 306 224 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 165 165 165 165 165 165 132 78 81 83

611000 611016

130/1PH

611018

110/1CB

611019

120/1CB

611020

120/1CB

611021

125/1CB

611022

125/1CB

611609

160

611610

160

611611

160

611612

160

611613

160

611614

160

611615

160

611616

160

611617

160

611618

160

611619

160

611620

160

611621

161

611623

161

35 22 28 28 31 31 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36


611624

161

611625

161

611626

161

611627

161

611628

161

611629

161

611630

161

611631

161

611632

161

611633

165

611634

165

611635

165

611636

165

611637

165

611638

165

611639

165

611640

166

611641

166

611642

166

611643

166

611644

166

611645

166

611646

166

611647

170

611648

170

611649

170

611650

170

611651

170

611653

170

611654

170

611655

170

611656

170

611658

170

611659

170

611680

600TBI

611681

600TBI

611682

600TBI

611683

600TBI

611684

602TBI

611685

602TBI

611686

602TBI

611687

605TBI

611688

605TBI

611689

605TBI

611690

605TBI

611691

605TBI

611692

605TBI

611693

605TBI

611694

605TBI

611695

605TBI

611696

605TBI

611697

605TBI

611698

605TBI

611699

605TBI

611700

605TBI

611701

615TBI

611702

615TBI

611703

615TBI

611704

615TBI

611705

615TBI

611706

615TBI

611707

615TBI

611708

615TBI

611709

616TBI

611710

616TBI

611711

616TBI

611712

617TBI

611713

617TBI

611714

617TBI

611715

620TBI

611716

620TBI

611717

620TBI

611718

620TBI

611719

620TBI

611720

620TBI

611721

620TBI

611722

621TBI

611723

621TBI

611724

621TBI

611725

621TBI

611726

621TBI

611727

621TBI

611728

621TBI

611729

621TBI

611730

621TBI

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 168 168 168 168 168 168 168 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175

611731

621TBI

611732

621TBI

611733

621TBI

611734

621/1TBI

611735

621/1TBI

611736

621/1TBI

611737

621/1TBI

611738

621/1TBI

611739

621/1TBI

611740

621/1TBI

611741

625TBI

611742

625TBI

611743

625TBI

611744

625TBI

611746

629TBI

611747

629TBI

611748

629TBI

611749

629TBI

611750

629TBI

611751

629TBI

611752

629TBI

611753

629TBI

611754

629TBI

611756

466/1VDEBI

611756

466/1VDEBI

611757

940E9

611762

129/1

611763

129/1

611764

129/1

611765

129/1

611766

129/1

611767

129/1

611768

129/1

611769

129/1

611770

129/1

611771

129/1

611772

129/1

611773

129/1

611774

129/1PH

611775

129/1CS

611776

129/1CB

611780

442/1HYPO

611781

483/6

611782

190.1/1ABI

611784

939/5E

611884

1000AD

611898

980E

611899

190.2/1BI

611900

190.2/1BI

611901

188.1/1ABI

611902

188.2/2BI

611905

220/3

611906

220/3

611907

220/3

611908

220/3

611909

220/3

611910

220/3

611911

220/3

611912

220/3

611913

220/3

611914

220/3

611915

220/3

611916

220/3

611917

250/1

611918

250/1

611930

129/1

611939

190BI6P24

611940

190BI6P14

611941

190BI12P24

611942

190BI12P14

611943

190BI12P23IN

611944

190BI6P43

611945

190BITX1P22

611946

190BIHX1P20

611957

160CB

611958

161CB

611959

170CB

611961

947S3

611962

238.5/2

611967

129/1PH

611975

515/1BI

611976

515.1

611978

250.1/1

611979

250.1/1

611985

607CS5TBI

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 176 176 176 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 136 136 210 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 129 142 58 209 251 244 59 59 50 50 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 100 100 33 55 54 55 55 55 56 56 56 35 36 37 224 98 34 149 149 100 100 171

611986

607CS7TBI

611987

609CS5TBI

611992

949.3/3

611993

447/1VDEBI

611996

188BI

611997

675A

611998

675

171 172 225 132 48 185 185

612000 612000

607S50TBI

612004

182/2A

612005

182/2A

612006

182/2A

612007

182/2A

612008

182/2A

612009

182/2A

612010

182/2A

612011

182/2A

612012

182/2A

612013

182/2A

612014

182/2A

612015

182/2A

612016

182/2A

612035

271

612036

238/1L6p

612037

238/1L6p

612038

238/1L6p

612039

238/1L6p

612040

238/1L6p

612041

238/1L6p

612042

238/1L6p

612043

238/1L6p

612044

238/1L6p

612045

238/1L6p

612046

238/1L6p

612047

238/1L6p

612048

238/1L6p

612049

238/1L6p

612050

238/1L6p

612051

238/1 6p

612052

238/1 6p

612053

238/1 6p

612054

238/1 6p

612055

238/1 6p

612056

238/1 6p

612057

238/1 6p

612058

238/1 6p

612059

238/1 6p

612060

230/4 6p

612061

230/4 6p

612062

230/4 6p

612063

230/4 6p

612064

230/4 6p

612065

230/4 6p

612066

230/4 6p

612067

230/4 6p

612068

230/4 6p

612069

230/4 6p

612070

230/4 6p

612071

230/4 6p

612072

230/4 6p

612073

230/4 6p

612074

230/4 6p

612075

230.4/4

612076

230.4/4

612077

230.6/4

612078

230.7/4

612079

230.8/4

612080

230.8/4

612081

230.8/4

612082

236/2HX

612083

236/2HX

612084

236/2HX

612085

236/2HX

612086

236/2HX

612087

236/2HXL

612088

236/2HXL

612089

236/2HXL

612090

236/2HXL

612091

236/2HXL

612092

236/2PH

612093

236/2PH

612094

236/2PH

612095

236/2PZ

172 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 106 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 95 95 95 95 95 95 95 95 95 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

612096

236/2PZ

612097

236/2PZ

612098

236/2SL

612099

236/2SL

612100

236/2SL

612101

236/2TX

612102

236/2TX

612103

236/2TX

612104

236/2TX

612105

236/2TX

612106

236/2TX

612107

236/2TXL

612108

236/2TXL

612109

236/2TXL

612110

236/2TXL

612111

236/2TXL

612112

236/2TXL

612113

236/2ZX

612114

236/2ZX

612115

236/2ZX

612116

236/2ZX

612117

236/2ZXL

612118

236/2ZXL

612119

236/2ZXL

612120

231.7/4

612121

237/1

612122

237/1

612123

237/1

612124

237/1

612125

237/1

612126

237/1

612127

595/6A

612127

595/6A

612128

595/6A

612128

595/6A

612129

595.1/7A

612130

595.1/7A

612131

710P

612132

710P

612133

710P

612134

710P

612135

710P

612136

556B

612137

556.1B

612138

940E4/1L

612155

722/6

612156

722/6

612157

722/6

612158

722/6

612159

722/6

612160

722/6

612161

220/3PB1

612162

190BI6P28

612163

753W

612164

753P

612165

192/2ZX

612166

192/2ZX

612167

192/2ZX

612168

192/2ZX

612169

192/2ZX

612170

192/2ZX

612171

192/2ZXL

612172

192/2ZXL

612173

192/2ZXL

612174

192/2ZXL

612175

110/2VDEDP

612176

110/2VDEDP

612177

110/2VDEDP

612178

110/2VDEDP

612179

110/2VDEDP

612180

110/2VDEDP

612181

110/2VDEDP

612182

110/2VDEDP

612183

110/2VDEDP

612184

110/2VDEDP

612185

180/2VDEDP

612186

180/2VDEDP

612187

180/2VDEDP

612188

180/2VDEDP

612189

180/2VDEDP

612190

180/2VDEDP

612191

180/2VDEDP

612192

180/2VDEDP

612193

180/2VDEDP

612194

180/2VDEDP

93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 89 94 94 94 94 94 94 163 163 163 163 163 163 190 190 190 190 190 156 156 210 191 191 191 191 191 191 78 56 192 192 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

343


612195

190/2VDEDP

612196

190/2VDEDP

612197

190/2VDEDP

612198

190/2VDEDP

612199

190/2VDEDP

612200

190/2VDEDP

612201

190/2VDEDP

612202

190/2VDEDP

612203

190/2VDEDP

612204

190.4/2VDEDP

612205

190.4/2VDEDP

612206

190.1VDE

612211

980F

612212

980G

612215

948E1

612216

948E2

612217

948E3

612218

940M1

612220

946AC

612221

806

612222

806

612223

806

612224

806

612227

777/6A

612228

777/6A

612229

777/6A

612233

777/6C

612234

777/6C

612235

777/6C

612236

755

612237

755.1

612300

621CS7TBI

612308

621/1CS7TBI

612318

629CS5TBI

612319

130/1

612324

940M2

612326

608CS5TBI

612327

461/4P

612327

461/4P

612328

946A

612329

946C

612330

946CR

612331

946ACR

612422

192/2TXL

612423

192/2TXL

612424

192/2TXL

612425

192/2TXL

612426

192/2TXL

344

54 54 54 54 54 54 54 54 54 60 60 59 244 244 224 224 225 214 223 199 199 199 199 197 197 197 197 197 197 192 193 175 176 178 35 214 172 134 134 223 223 223 223 63 63 63 63 63

612427

192/2TXL

612428

192/2TXL

612429

192/2TXL

612430

192/2TXL

612497

938/5E

612501

238.1/1ABI

612502

238.2/1BI

612503

188.11

612504

190.11

612505

238.11

612506

231/4PB1

612507

231/4PB2

612508

231/4PB3

612509

239A

612510

239B

612548

971/3VDE

612565

190.4/2

612567

182/2ACB

612568

182/2ACB

612583

948E1S

612584

948E2S

612585

948E3S

612590

230/4MB1

612599

400

612603

680/5

612604

682/5

612653

980P2

612654

980P3

612655

680/5MS

612656

682/5MS

612668

483/6A

612672

629TBI

612676

110/2VDEDPCB

612677

180/2VDEDPCB

612678

190VDE6P11A

612693

970U5

612694

K

612701

183/2

612702

183/2

612703

183/2

612704

183/2

612705

183/2

612706

183/2

612707

183/2

612708

183/2

612709

183/2

612773

112/2

612774

112/2

63 63 63 63 208 96 97 52 61 98 89 89 90 98 99 242 59 42 42 224 224 225 85 116 187 187 244 244 187 187 142 178 26 42 57 241 244 42 42 43 43 43 43 43 43 43 26 26

612779

190BI6P23

612782

514/1BI

612782

514/1BI

612784

710P

612785

710P

612786

710P

612787

710P

612788

710P

612789

710R

612790

710R

612791

710R

612792

710R

612793

710R

612794

710R

612795

710R

612796

710R

612797

602TBI

612798

602TBI

612799

602TBI

612800

602TBI

612801

602TBI

612802

602TBI

612803

602TBI

612804

602TBI

612805

602TBI

612806

602TBI

612807

622TBI

612808

622TBI

612809

622TBI

612810

605TBI

612811

605TBI

612812

605TBI

612813

605TBI

612814

605TBI

612815

605TBI

612816

605TBI

612817

605TBI

612818

605TBI

612819

605TBI

612820

629TBI

612821

629TBI

612825

629TBI

612826

629TBI

612827

629TBI

612828

629TBI

612829

626TBI

612830

626TBI

612831

626TBI

612832

627TBI

612833

627TBI

612834

627TBI

612835

627TBI

612836

628TBI

612837

628TBI

612838

628TBI

612866

633

612867

188.9

612868

188.4/2F

612869

487/2P

612870

251/4

612871

251/4

612872

251/4

612873

251/4

612874

231/4ATX

612875

231/4ATX

612876

231/4ATX

612877

231/4ATX

612878

231/4ATX

612879

231/4ATX

612880

231/4TX

612881

231/4TX

612882

231/4TX

612883

231/4TX

612884

231/4TX

612885

231/4TX

612886

231/4TX

612887

433/4A

612888

433/4B

612889

433/4C

612890

433/4D

612891

433/4E

612892

182/2BTX

612893

182/2BTX

612894

182/2BTX

612895

182/2BTX

54 148 148 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 176 176 176 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 178 178 178 178 178 178 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 179 51 51 143 101 101 101 101 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 127 127 127 127 127 42 42 42 42

612901

938/5M

612903

483/6A

612908

948E1.1

612909

948E2.1

612910

948E3.1

612911

760B

612912

760B

612913

760B

612914

760 1/2S

612915

760 1/2S

612916

760 1/2S

612917

760S

612918

760S

612919

760S

612920

761B

612921

761B

612922

761B

612923

761 1/2S

612924

761 1/2S

612925

761 1/2S

612926

761S

612927

761S

612928

761S

612929

762/5B

612930

762/5B

612931

762/5 1/2S

612932

762/5 1/2S

612933

762/5S

612934

762/5S

612935

763B

612936

763B

612937

763B

612938

763 1/2S

612939

763 1/2S

612940

763 1/2S

612941

763S

612942

763S

612943

763S

612944

764B

612945

764B

612946

764B

612947

764 1/2S

612948

764 1/2S

612949

764 1/2S

612950

764S

612951

764S

612952

764S

612953

765B

612954

765B

612955

765B

612956

765 1/2S

612957

765 1/2S

612958

765 1/2S

612959

765S

612960

765S

612961

765S

612962

766B

612963

766C

612964

766D

612965

766E

612966

766F

612967

767 1/2S

612968

767 1/2S

612969

767 1/2S

612970

768 1/2S

612971

768 1/2S

612972

768 1/2S

612973

769 1/2S

612974

769 1/2S

612975

769 1/2S

612984

596/6A

612984

596/6A

612985

183/2CB

612986

183/2CB

612987

528/4

612988

528/4BP

612989

960/6

612992

760HB

612993

760HB

612994

760HB

612995

760H1/2S

612996

760H1/2S

612997

760H1/2S

612998

760HS

612999

760HS

209 142 224 225 225 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 164 164 43 43 149 149 227 193 193 193 193 193 193 193 193


613000 613001

760HS

613002

761HB

613003

761HB

613004

761HB

613005

761H1/2S

613006

761H1/2S

613007

761H1/2S

613008

761HS

613009

761HS

613010

761HS

613011

763HB

613012

763HB

613013

763HB

613014

763H1/2S

613015

763H1/2S

613016

763H1/2S

613017

763HS

613018

763HS

613019

763HS

613020

764HB

613021

764HB

613022

764HB

613023

764H1/2S

613024

764H1/2S

613025

764H1/2S

613026

764HS

613027

764HS

613028

764HS

613029

765HB

613030

765HB

613031

765HB

613032

765H1/2S

613033

765H1/2S

613034

765H1/2S

613035

765HS

613036

765HS

613037

765HS

613038

767H1/2S

613039

767H1/2S

613040

767H1/2S

613041

768H1/2S

613042

768H1/2S

613043

768H1/2S

613044

769H1/2S

613045

769H1/2S

613046

769H1/2S

613050

255/2

613051

255/2

613052

255/2

613053

255/2

613054

255/2

613055

255/2

613056

255/2

613057

255/2

613058

255/2

613059

255/2

613060

255/2

613061

255/2

613062

255/2

613063

255/2

613072

239C

613073

239D

613074

188D

613075

188E

613076

483/6

613078

596.1/7A

613083

515/1BI

613084

515.1

613089

220/7TXPH

613090

220/7TXSPH

613097

946D

613098

D12

613099

D11

613100

V4

613101

429/3

613102

429/3

613103

300/5C

613104

300/5C

613105

300/5C

613106

300CCB

613194

45/2BI

613196

592R-PLUS/7DP

193 193 193 193 194 194 194 194 194 194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 197 197 197 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 99 99 49 49 142 164 149 149 81 82 223 215 215 217 126 126 107 107 107 108 332 163

613222

112/2

613223

182/2A

613338

904/2

26 42 202

614000 614007

600CS5TBI

168

615000 615004

K7

615011

1610/2

615012

1610/2

615027

255/2F

615028

255/2F

615029

255/2F

615030

255/2F

615031

255/2F

615032

449/1PYTHON

615033

449.1

615034

819A

615035

592R/7PR

615036

567R-PLUS/7DP

615037

563R/7PR

615038

563L/7PR

615039

563R-PLUS/7DP

615040

563L-PLUS/7DP

615041

572R/7PR

615042

572L/7PR

615043

591R-PLUS/3DP

615044

591L-PLUS/3DP

615049

636A

615076

683/2

615077

683/2

615078

683/2

615079

683/2

615080

683/2

615081

683/2

615082

683/2MS

615083

980P2S

615088

U

615120

1612PB

615124

584/2POLLY

615125

1612/2

615126

1612/2

615127

1610/2

615128

1642/2DP

615147

183/2

615148

250/1

615149

250.1/1

615150

188B

615151

188C

615155

CT252

615156

255/2CT

615158

573/7P

615159

573/7P

615160

573/7P

615161

573/7P

615162

573/7P

615163

574/7P

615164

574/7P

615165

574/7P

615173

192/2HXVDEDP

615174

192/2HXVDEDP

615175

192/2HXVDEDP

615176

192/2HXVDEDP

615177

192/2HXVDEDP

615178

190.5/2VDEDP

615179

938/3V

615180

190BI6P22IN

615182

449/1BIST

615183

445/1BIST

615185

442/1BIST

615186

447/1VDEBIST

615187

531/4PST

615195

233/4 6p

615196

233/4 6p

615197

233/4 6p

615198

233/4 6p

615199

233/4 6p

615200

233/4 6p

615201

233/4 6p

615202

233/4 6p

615203

233/4 6p

615204

233/4 6p

216 312 312 101 101 101 101 101 132 133 200 163 159 157 157 159 159 160 160 163 163 180 187 187 187 187 187 187 187 244 307 313 161 313 313 312 316 43 100 100 49 49 101 101 160 160 160 160 160 160 160 160 62 62 62 62 62 60 208 55 133 130 129 132 151 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

615205

233/4 6p

615206

233/4 6p

615207

233/4 6p

615208

233/4 6p

615209

233/4 6p

615210

233/4 6p

615211

233/4 6p

615212

233/4 6p

615213

233/4 6p

615214

233.4/4

615215

233.4/4

615216

233.6/4

615217

233.7/4

615218

231/4AHX

615219

231/4AHX

615220

231/4AHX

615221

231/4AHX

615222

231/4AHX

615223

231/4AHX

615224

231/4AHX

615225

231/4AHX

615226

585/6

615227

231/4PB4

615229

216/1

615230

216/1

615231

216/1

615232

216/1

615233

216/1

615234

216/1

615235

216/1

615236

216/1

615237

216/1

615238

216/1

615239

216/1

615240

216/1

615241

216/1

615242

216/1

615243

216.1

615244

216.1

615247

T6

615248

1621/1BI

615252

216/1CB

615253

216/1CB

615254

233.8/4

615255

233.8/4

615256

596PLUS/6G

615256

596PLUS/6G

615257

596PLUS/6G

615257

596PLUS/6G

615258

596.1PLUS/7

615259

596.1PLUS/7

615260

596.2PLUS/7

615261

596.2PLUS/7

615262

117/4

615263

117/4

615264

117/4

615265

117/4

615266

117/4

615267

117/4

615268

117/4

615269

117/4

615270

117/4

615271

117/4

615272

117/4

615273

117/4

615274

117/4

615275

117/4

615276

117/4

615277

117/4

615278

117/4

615279

117/4

615280

117/4

615281

117/4

615282

117/4

615283

117/4

615284

117/4

615285

117/4

615286

117/4

615287

117/4

615318

1531

615319

1551

615320

1541

615321

1562

615322

1561

615323

1572

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92 92 88 88 88 88 88 88 88 88 161 90 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 217 314 76 76 92 92 164 164 164 164 164 164 164 164 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 276 276 276 277 276 277

615324

1571

615325

1591

615326

1592

615327

190BI12P23

615367

1617/2DP

615368

1617/2DP

615369

1617/2DP

615370

1617/2DP

615371

1617/2DP

615372

1618/2DP

615373

1612/2A

615374

1612/2A

615375

1612/2A

615376

1612/2A

615377

1640/1DP

615448

911V

615449

912V

615451

911N

615452

912N

615454

1300/6

615456

1617/2DP

615457

1617/2DP

615464

CT129

615465

110/1CT

615466

110/2CT

615467

183/2CT

615468

160CT

615469

161CT

615470

170CT

615472

202/1CT

615473

180/1CT

615474

129/1CT

615475

120/1CT

615476

120/2CT

615478

125/1CT

615479

125/2CT

615480

CT110

615485

264

615486

264

615487

264

615488

264

615489

264

615490

264

615491

264

615494

385VDE

615502

753VDEDP

615510

940H1

615511

940H2

615512

940H3

615513

1535

615514

1545

615515

1555

615516

1565

615518

1617/2DP

615519

1617/2DP

615520

1617/2DP

615521

1617/2DP

615522

1617/2DP

615523

1617/2DP

615524

1617/2DP

615525

1617/2DP

615526

1615/4

615527

1616/4

615528

1660/2

615529

1661/4

615531

1647/2BI

615532

1630/2P

615533

1630/2P

615534

1608/2BI

615536

1609/2BI

615537

1613/2BI

615998

D13

615999

D14

277 277 277 55 314 314 314 314 314 314 313 313 313 313 316 206 207 206 206 265 314 314 34 23 25 43 35 36 37 74 41 34 29 30 32 33 23 104 104 104 104 104 104 104 112 192 214 214 214 276 276 276 277 314 314 314 314 314 314 314 314 313 314 318 318 317 315 315 312 312 313 215 215

616000 616000

D15

616001

D16

616002

R5

616003

T7

616004

T8

616005

T9

616006

T10

616007

T11

616008

V5

215 215 216 217 217 217 217 217 217

345


616062

1670.1/4

616063

1670.2/4

616064

1670.3/4

616065

1670.5/4

616066

1670.6/4

616067

1670.7/4

616068

1671.1/4

616069

1671.2/4

616074

1696

616075

1696.1

616076

1697

616077

1695

616078

1695

616079

1695

616080

1695.1

616081

1695.2

616082

1695.3

616083

1695.4

616288

1621/1ABI

616289

1631/2

616290

1680/4

616291

1681/4

616292

1682/4

616293

1607/4

616294

253/2DP

616296

220/7TX

616320

606CS5TBI

616322

600CR

616323

600CR

616324

600CR

616325

600CR

616326

602CR

616327

602CR

616328

602CR

616329

602CR

616330

602CR

616331

602CR

616332

602CR

616333

602CR

616334

602CR

616335

602CR

616336

602CR

616337

602CR

616338

605CR

616339

605CR

616340

605CR

616341

605CR

616342

605CR

616343

605CR

616344

605CR

616345

605CR

616346

605CR

616347

605CR

616348

605CR

616349

605CR

616350

605CR

616351

605CR

616352

605CR

616353

605CR

616354

605CR

616355

605CR

616356

605CR

616357

605CR

616358

605CR

616359

605CR

616360

612CR

616361

612CR

616362

612CR

616363

615CR

616364

615CR

616365

615CR

616366

615CR

616367

615CR

616368

615CR

616369

615CR

616370

616CR

616371

616CR

616372

616CR

616373

620CR

616374

620CR

616375

620CR

616376

620CR

616377

620CR

616378

620CR

616379

621CR

346

319 319 319 319 320 320 320 320 326 326 326 325 325 325 325 325 326 326 314 315 322 322 322 312 101 81 171 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 175

616380

621CR

616381

621CR

616382

621CR

616383

621CR

616384

621CR

616385

621CR

616386

621CR

616387

621CR

616388

621CR

616389

621CR

616390

622CR

616391

622CR

616392

622CR

616393

625CR

616394

625CR

616395

625CR

616396

625CR

616397

626CR

616398

626CR

616399

627CR

616400

627CR

616401

627CR

616402

628CR

616403

628CR

616404

629CR

616405

629CR

616406

629CR

616407

629CR

616408

629CR

616409

629CR

616410

629CR

616411

629CR

616412

629CR

616413

629CR

616414

629CR

616415

629CR

616416

629CR

616417

629CR

616418

629CR

616419

605NI

616420

605NI

616421

605NI

616422

605NI

616423

605NI

616424

605NI

616425

605NI

616426

605NI

616427

605NI

616428

615NI

616429

615NI

616430

615NI

616431

615NI

616432

625NI

616433

625NI

616434

625NI

616435

625NI

616436

603VDETBI

616437

603VDETBI

616438

603VDETBI

616439

603VDETBI

616440

603VDETBI

616441

603VDETBI

616442

603VDETBI

616443

613VDETBI

616444

613VDETBI

616445

613VDETBI

616446

613VDETBI

616447

613VDETBI

616448

620VDETBI

616449

620VDETBI

616450

620VDETBI

616451

620VDETBI

616452

620VDETBI

616453

620VDETBI

616454

621VDETBI

616455

621VDETBI

616456

621VDETBI

616457

621VDETBI

616458

621VDETBI

616459

621VDETBI

616460

623VDETBI

616461

623VDETBI

616462

623VDETBI

616463

623VDETBI

616464

629VDETBI

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 176 176 176 176 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 170 170 170 170 170 170 170 170 170 173 173 173 173 177 177 177 177 168 168 168 168 168 168 168 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 176 176 176 176 178

616465

629VDETBI

616466

629VDETBI

616467

629VDETBI

616468

629VDETBI

616469

629VDETBI

616470

603VDE

616471

603VDE

616472

603VDE

616473

603VDE

616474

603VDE

616475

603VDE

616476

603VDE

616477

603VDE

616478

613VDE

616479

613VDE

616480

613VDE

616481

613VDE

616482

623VDE

616483

623VDE

616484

623VDE

616485

623VDE

616486

486.2/7

616493

436/4P

616494

436/4P

616496

1647.1/4

616497

AP1

616498

360.2/5

616506

995D

616507

995D1

616508

995DL

616509

995D1L

616514

998A

616515

998B

616516

998.1A

616517

998.2A

616519

998.3

616520

998.4

616521

596.3PLUS/7

616522

596.3PLUS/7

616551

1695.3A

616552

1695.4A

616553

1695.1AR

616554

1695.1AL

616621

995CH

616622

995CP1

616623

995CP2

616624

995CP3

616625

231/4SQ

616626

231/4SQ

616627

231/4SQ

616628

231/4SQ

616629

231/4SQ

616652

950/6

616655

231/4SQ

616704

190VDE6P11

616706

701A

616707

1670.4/4

616721

434/3A

616722

434/3B

616723

434/3C

616724

434/3D

616725

449/1PYTHON

616726

449.1

616727

442/1HYPO

616728

441/1BI

616729

441/4BI

616730

441/4G

616731

441/4P

616732

585/6

616734

532/1P

616736

539/1PCT

616737

534/1P

616740

536/1P

616743

538/1P

616745

120/2

616746

120/2

616747

120/2

616748

120/2

616749

120/2

616750

120/2

616751

120/2

616752

120/2

616753

120/2

616754

120/2

616755

120/2

178 178 178 178 178 169 169 169 169 169 169 169 169 173 173 173 173 176 176 176 176 143 128 128 317 330 109 247 247 247 248 250 250 250 250 250 250 165 165 326 326 325 325 247 247 247 247 88 88 88 88 88 226 88 57 188 319 127 128 128 128 132 133 129 129 129 129 129 161 151 153 152 152 153 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

616756

120/2

616757

120/2

616758

1669/4

616759

1630/2A

616762

231/4P

616763

231/4P

616764

231/4P

616765

231/4P

616766

231/4P.1

616767

231/4P.1

616768

231/4P.1

616769

231/4P.1

616770

231/4PCB

616771

233/4L6p

616772

233/4L6p

616773

233/4L6p

616774

233/4L6p

616775

233/4L6p

616776

233/4L6p

616777

233/4L6p

616778

233/4L6p

616779

233/4L6p

616780

233/4L6p

616781

233/4L6p

616782

233/4L6p

616783

233/4L6p

616784

233/4L6p

616785

233/4L6p

616786

233/4L6p

616787

233/4L6p

616788

233/4L6p

616789

233/4L6p

616790

234/4 6p

616791

234/4 6p

616793

234/4 6p

616794

234/4 6p

616795

234/4 6p

616796

234/4 6p

616797

234/4 6p

616798

234/4 6p

616799

234/4 6p

616800

234.7/4

616801

265

616802

265

616803

265

616804

280

616805

280

616806

197.11

616807

199.11

616808

188.10

616809

188.10

616810

642A

616811

642.1A

616812

778/4

616813

778/4

616814

778/4

616815

778/4

616816

778/4

616817

778/4

616818

778/4

616819

778/4

616820

778/4PB<