Issuu on Google+

Comsit Leopoldov s.r.o. Holubyho 35 920 41 Leopoldov, Slovakia T: 00421 33 7320 679 F: 00421 33 7320 678 I: www.comsit.sk

621828

SK

www.uniortools.com

E

Minikatalóg 2011 - 2012

psky výrob uró

ca

Minikatalóg 2011 - 2012

SK

• SK

O d r. 1 9 1 9


• SK

GARANCIA UNIOR dáva záruku na všetko jeho náradie pre chyby spôsobené vadou alebo únavou materiálu. Takéto náradie bude bezplatne opravené alebo vymenené pod podmienkou že bolo správne používané a zákazník je schopný predložiť príslušnú dokumentáciu. Garancia sa nevzťahuje na náradie ktoré bolo nesrávne používané, upravené, opotrebované alebo inak poškodené.

Tento katalóg je chránený autorským zákonom. Reprodukcia celého katalógu alebo reprodukcia časti katalógu sú prípustné len po dohode s Unior dd. Obrázky v katalógu sú čisto symbolické a sú určené na zobrazenie aktuálneho stavu produktov. Vzhľadom k tomu, neustále pracujeme na zlepšení našich produktov, ich vzhľad a technická špecifikácia sa môžu meniť. Nenesieme zodpovednosť za tlačové chyby a ospravedlňujeme sa za ne. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Všeobecné podmienky predaja a dodávky sa vzťahujú na všetky transakcie. Uvedené ceny sú veľkoobchodné ceny bez DPH.


E

ca

psky výrob uró

O d r. 1 9 1 9

MINIKATALÓG 2011 - 2012

www.uniortools.com


Kované časti

Sintrovanie

Ručné náradie

Šp e ciálne stroje

Turizmus

4


Unior, akciová spoločnosť je jedným z

Bohatá tradícia v kovaní výrobkov spoločne s po-

najväčších a najdôležitejších európskych

užívaním nových technologických výsledkov a vy-

výrobcov a exportérov

sokokvalitných materiálov zaručujú dlhú životnosť, zatiaľ čo tvorivé dizajnové riešenia poskytujú výni-

So svojimi piatimi produkčnými segmentmi: kované

močnú použiteľnosť, efektívnosť a príjemný vzhľad

časti, ručné náradie, strojové náradie, sintrovanie a

náradia Unior.

aktivity v turizme, bola spoločnosť odhodlaná presadzovať vysokú kvalitu, vysoké zužitkovanie vlast-

Cieľom spoločnosti Unior je implementovať systémy

ných kapacít, rozširovanie produktivity a taktiež

kvality v súlade s medzinárodnými normami a smer-

zvýšenú výnosnosť. Spoločnosť pracuje v súlade so

nicami, čo vedie k dosiahnutiu našich cieľov, k efek-

systémom certifikácie kvality podľa medzinárod-

tívnosti, k úspechom a zdokonaľovaní vo všetkých

ných štandardov ISO 9001.

oblastiach činností.

Svetová distribučná sieť

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10 3214 ZREČE, Slovenia T: +386 3 757 81 00 F: +386 3 576 26 43 E: sales@unior.si I: www.uniortools.com 5


Míľniky korporácie Unior Zo Styrie do sveta

Prvé železiarne (zlievarne) boli založené na okraji hôr Pohorje v 18. storočí. Fungovali ako väčšie kováčske dielne, v ktorých sa poľnohospodárske a remeselnícke náradia vyrábali ručne.

V roku 1919 bol založený závod Štajerska železoindustrijska družba (Štajerská spoločnosť železiarskeho priemyslu) so skráteným názvom Štajerska Zreče. Produkoval kované ručné náradie pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a rôzne iné remeslá.

V roku 1970 získal závod s novou stratégiou vývinu aj nový názov: Unior, tovarna kovanega orodja Zreče. Nový názov bol vytvorený zo slov “Univerzalno Orodje” (Univerzálne náradie), ktorými bola spoločnosť už dlhý čas známa.

V roku 1950 závod počas vojny zhorel a v rokoch po vojne bol čiastočne zrenovovaný a pod novým názvom Tovarna kovanega orodja Zreče (TKO) sa stal štátnym majetkom. Nové možnosti (obchod s náradím a spracovateľský závod na mechanické ručné náradie) boli základom rozvíjania dvoch produkčných línií: ručné náradie a kovanie v zápustke.

6


Nekonečné nadšenie nám dáva silu na dosahovanie míľnikov. Pomocou neustáleho vyvíjania počas realizácie nevyhnutných zmien a konkurenčnej výhody dôsledne prijímame nové výzvy, ktoré sa týkajú všetkých činností spoločnosti a tak zabezpečujeme úspešnú činnosť.

V polovici roku 1970 začala spoločnosť Unior stavať klimatické zdravotné stredisko Rogla a Olympijské centrum v Pohorje, a o niekoľko rokov sa začala stavba kúpeľov Terme Zreče a spolu s tým aj turistický program.

K roku 1980 etablovala spoločnosť Unior svoje meno, ako dôležitý partner v európskom automobilovom priemysle, a to ako jeden z najväčších európskych výrobcov jemného kovania a ako jeden z najväčších európskych výrobcov ojníc benzínových motorov. Počiatočný vývoj bol umožnený pomocou kontaktu s koncernom Renault, na základe ktorého bol v Zreči postavený podnik so zahraničnou majetkovou účasťou na výrobu kovaní. V rovnakom čase rozvinula spoločnosť Unior svoju produkciu homokinetických kĺbov a strojového náradia, ktoré bolo najskôr určené pre potreby spoločnosti.

V roku 1997 bola táto úspešná slovinská spoločnosť so stabilnou medzinárodnou spoluúčasťou pretvorená na UNIOR, d. d., akciovú spoločnosť. Už v tom čase spoločnosť fungovala v súlade so štandardmi kvality ISO 9001.

Unior, akciová spoločnosť, je dnes jedným z najväčších a najdôležitejších slovinských exportérov. So svojimi piatimi produkčnými segmentmi spoločnosť nasleduje v tradícii vysokej kvality a inováciách. Viazaná na vysokú využiteľnosť vlastných kapacít, zvýšila spoločnosť vedomie o značke cez viac ako 2400 zamestnancov a 32 podnikových skupín po celom svete.

2011 7


Vízia a skúsenosti hodné dôvery • jeden z lídrov v Európe • jasný pohľad do budúceho desaťročia • Takmer storočie vývoja

Začlenenie sa a činnosti skupiny Unior predstavujú základy pre jeho medzinárodné úspechy. Špeciálne operácie predstavujú základ pre inovácie vo všetkých oblastiach. Na základe skúseností a znalostí a vlastným rozvojom, Unior spĺňa očakávania svojich zákazníkov, zamestnancov a majiteľov. Stratégia skupiny sa zameriava na trvalý rozvoj a zlepšenie efektívnosti a spoľahlivosti. Unior ako stabilný a medzinárodne úspešný obchodný systém, chce posilniť svoju pozíciu ako vrcholný dodávateľ náročných výkovkov, sintrových dielov a komponentov pre automobilový priemysel, sa stal jedným z piatich najväčších výrobcov osobitného určenia strojov v Európe a na predných pozíciách v predaji nástrojov na plech v Slovinsku. Unior sa zaradil medzi špičkových európskych poskytovateľov ručného náradia a do roku 2010 chce zabezpečiť pozíciu medzi piatimi top výrobcami v Európe, pokiaľ ide o podiel na trhu. Unior posilňuje svoju povesť a s ňou úspech jeho ochrannej známky na základe splnenia potreby špecifických užívateľov, ktorým Unior ponúka inovatívne, kvalitatívne, bezchybné ručné náradie prispôsobené potrebám zákazníkov. Rozvíja novinky s využitím vlastných znalostí a prieskumu trhu svoje výrobky s použitím súčasných marketingových prístupov. Trvalý rozvoj zostal konštantný v histórii Unior kováčskeho priemyslu. Jeho história siaha až do prvej železiarne na Pohorje.

8


Medzinárodná dokonalosť ŠTANDARTY KVALITY • Ocenenie od klientov • Normy enviromentálneho manažmentu • Spoločensky zodpovedné firmy

Zodpovednosť k životnému prostrediu Vytvorením systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek medzinárodného štandardu ISO 14001, Spoločnosť Unior prijala na ochranu životného prostredia právne požiadavky a podnikla kroky, aby sa zabránilo možným nehodám a mimoriadnym situáciám. Riadenie ochrany životného prostredia sa zameriava na zníženie využívania zdrojov, zlepšenie technologických procesov a zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Cieľom programu je prispieť k pozitívnemu ekonomickému a ekologickému stavu nášho životného prostredia.

Dokonalosť prostredníctvom kvality Systém kvality podľa medzinárodných noriem s predpísanými pokynmi sprievodcu k dosiahnutiu cieľov, efektívnosti a úspechu a pre zlepšenie vo všetkých oblastiach činnosti. Unior zaviedol do svojho obchodného systému a získal certifikáciu pre nasledujúce systémy: • systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2008, • systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14001/2004, • systém zabezpečovania kvality pre automobilový priemysel v súlade s požiadavkami nasledujúcich noriem: - ISO / TS 16949, VDA 6.1, VDA 6.4.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ Sme hrdí na našu schopnosť načúvať potrebám spoločnosti, poskytujeme morálnu a finančnú podporu na širšie sociálne prostredia. Plne si uvedomujeme význam aktívnej a zodpovednej adaptáciev širšom sociálnom prostredí a snažíme sa pomôcť jednotlivým organizáciám a spoločnostiam zvyšovaním povedomia a poskytovaním finančných prostriedkov. Naša spoločnosť cíti povinnosť prispievať k rozvoju mesta Zreče prostredníctvom investícií a rozvoja cestovného ruchu, ktorý prispieva k zlepšeniu kvality svojich spoluobčanov a celkovému pokroku a prosperite v regióne. Unior tiež sponzoruje a daruje peniaze na iniciatívy a jednorázové akcie usporiadané sociálnymi spolkami a inými organizáciami. Firma každý rok sponzoruje a daruje peniaze na celý rad kultúrnych, športových a charitatívnych projektov.

Certified ISO 9001 : 2000 by

9


Vyrobené spoločnosťou Unior

Vyrobené v Európe Skupina skúsených odborníkov v jednotlivých oblastiach, ktorí vždy upravujú ponuky na najnovšie štandardy a problémy na medzinárodnom trhu a sú zodpovedný za vývoj náradia.

Kvalita materiálov a výroby je predmetom testovania v extrémnych pracovných podmienkach.

Unior produkcia je efektívna a spoľahlivá. Investuje do strojov a neustále modernizuje výrobné linky, zručnosti a skúsenosti pracovníkov, a to pre Unior zostáva nenahraditeľnou konkurenčnou výhodou.

Hlavná továreň sa nachádza v jednej z najkrajšých oblastí Slovinska. S konštantnou starostlivosťou o životné prostredie Unior zabezpečuje podmienky pre spoluprácu dvoch tak odlišných disciplín ako je cestovný ruch a kovo-spracovateľský priemysel.

10


Správne náradie pre všetky typy remeselníkov • UNIVERZÁLNE NÁRADIE • NÁRADIE PRE ŠPECIÁLNE POUŽITIE • OPTIMÁLNY POMER MEDZI KVALITOU A CENOU Univerzálne ručné náradie Unior sústavne obohacuje sortiment nástrojov určených na individuálnu skupiny remeselníkov - personálu údržby, servis strojníkov, elektrikárov, inštalatérov a ďalších profesionálnych užívateľov. Táto osobitná skupina nástrojov sa tiež orientuje na remeselníkov na opravy a údržbu bicyklov. Posledná skupina špeciálnych nástrojov zahŕňa špeciálne pneumatické náradie. Všetci profesionálni užívatelia Unior nástrojov sú potešení z dielenského náradia šitého na mieru ich potrebám. Dizajn všetkých nástrojov je založený na úplnom pochopení potrieb jednotlivých užívateľov, preto nie je prekvapujúce, že Unior náradie zabezpečuje vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov - a to aj pre tie najnáročnejšie úlohy. Veľké množstvo Unior náradia je patentované. Sú navrhované dobre premysleným konceptom na zabezpečenie efektívneho fungovania a malej fyzickej námahy a majú ergonomický dizajn a dlhú životnosť. Pôvodná implementácia riešenia zabezpečuje príkladnú použiteľnosť nástrojov vzhľadom na ich účel a estetický vzhľad. Osobitnou výhodou Unior náradia je optimálny pomer medzi kvalitou a cenou. Extrémna odolnosť a dlhá životnosť Unior náradia je zabezpečená prostredníctvom kvalitných materiálov a prísnych kontrôl počas všetkých fáz výroby.

11


Unior Partnerský program Cesta k spokojnosti zákazníkov vedie cez úzku spoluprácu s distribútormi a veľkoobchodníkmi. Vo firme Unior ponúkame marketingovú podporu vo forme pomoci na výstavách, ukážkami nových výrobkov, katalógmi a špeciálnymi brožúrami. Na našich stránkach www.uniortools.com, môže mať konečný spotrebiteľ prístup k podrobným informáciám o jednotlivých produktoch. Neustále sledujeme podmienky na jednotlivých trhoch, doporučujeme našim partnerom výber programu pre ich predaj a cenovú politiku. Všetky informácie od na-

12

šich partnerov, pokiaľ ide o reakcie z trhu preferencie kupujúcich starostlivo hodnotíme a zohľadňujeme pri vývoji nových produktov. Na rozdiel od poskytovateľov ručné náradia bez vlastnej produkcie, Unior poskytuje svojim partnerom príslušnu technickú podporu, rýchle riešenie sťažností a možnosť vytvorenia špeciálnych nástrojov na žiadosť zákazníka. Počas viacerých rokov partnerská sieť firmy Unior vyvinula účinný systém založený na pokračovaní spolupráce a vzájomnej dôvery.


nia

m

ick

u

o

Z ár

vaše ruk y

v a lit a

ka

ák

Unior ergon

O d r. 1 9 1 9

V ys o k

E

ca

psky výrob uró

é ruk väte - c o

h

13


Unior web stránka Výber náradia online Unior on-line katalóg uľahčuje objednanie produktov. Podrobné informácie o produktoch, rady a videá z používania sú len niektoré z praktických možností on-line katalógu Unior. Pripravte si zoznam produktov a odošlite ho na e-mail na najbližšieho Unior zástupcu alebo ho vytlačte a pošlite ho obyčajnou poštou.

www.uniortools.com

Vonkajšia propagácia

14

Sortiment náradia


Katalógy a brožúry Pre objednanie viď str. 332 Okrem všeobecných katalógov s celou ponute

rg

p

ro

on

omi

c

kou spoločnosti Unior tiež existujú špeciali-

ct y s– our hand

e

rg ur h ands – e

yo

pr o m ic s -

ot

e

ur h ands

on

er

ct

yo

ic

om

te

ných letákoch.

yo

gon

o

TTo ools Fram ffo e and or d rive s

IO

pro

ct

ct

IO

UN

R

vybavenia v dielni. Nové produkty spoločnosti Unior sú predstavované na príležitost-

er

I r -p

s.com tool m .unior ike.co www .unior-b www

ols nd to

náradia na bicykle, náradia na automobily a

R

UN

EN

UN

ha rer of factu manu ce 1919 sin pean Euro

zované katalógy pre náročných používateľov

ur h ands

Bike tools 2011/12

gon

pr o m ic s -

ot

e

nds

nds

rh a

rh a

ou

ou

ty

e

m ic s - pr ote c

y

no

rante

er

er

go

ty

qualit

R

R m ic s - pr ote c

Gua

U NI O

U NI O

no

gh

Hi

go

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

m ic s - pr ote c

ty

Brožúra bicyklového náradia

Wh ee

h

ee

Hig

Katalóg bicyklového náradia quality

ls, s te

Guaran

t

erin

accessor

ies

g an

Pliers

d h

ubs

Insulate

d tools

Plumbing

• Drip

tools

1929

Shears

• • Grid dolly •

Screwdr ivers Hammer and chis s, punches els

Rolle r-t 2076 ype /1

En

Pullers

Quick pipe s -

ls

e

• Multi-functi

ng too

n gi

Measuri Worksh

on

• 1 socinkjectors

op equ

e gin riv en d sel are ie 7/2 qu r d 20 ” s t fo - 2 e

Pneum

/2

ipment

atic too

ls

• A sock

Additio

Measuring tools

Insulated tools

www.uniortools.com

www.uniortools.com

on

• Strap w

ols

t

m

ic

tec

ur

han

ds – erg

on

o

n

Pro 05/2t duc catalo rench - 2

pro

ing

ce

gue

Lubrification

and ter filtration le oil-fil Adjustab 76/2 - 19 wrench

yo

filtratio

otive to

Wheels, steer

Autom

d n and tion Lubrifica

ice

Maintenan

U NIO er

mi

o c s - p r o te ct y

u

U NIO R er

an

ds

go

no

rh

o c s - p r o te ct y

an

u

r

mi

niortools .com

ds

U NIO R

o

no

www.u

go

no

rh

mi

o c s - p r o te ct y

u

www.uniortools.com

www.uniortools.com

Brožúra automobilového náradia

Meracie náradie

Izolované náradie

Dielenske vybavenie

Pneumatické náradie

Brožúry 563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS 1800, 1800 L, 1805, 1805 L EuroVISION 514 BI

sig n

i

s–

co

m

mi

la

a

i

z ilo

– tr ik r at d a

ljš

a

Elektrikárske multifunkčné kliešte

Vozík na náradie Eurovision

Bezpečnostná obuv

PLUS nožnice so vsadenými čeľusťami

ilit y.

PLUS Kliešte na svorníky

15

ility!

rab la

de

du

vost!

�lji dr

vz

Werk uges! ze es

rd

p r ac y

ortu mf -d

ko

rk! wo

rt

oe

fo

delo!

no

ob

it!

rb e lA

oh

7 c zy n nośc

or

t ty p e s of w

re n

ca

yp

7

ffe

di

! n ih opr avil

z l ič ra

k.

n! ne e F u nk ti o

den

h ie

sc

ia

wan

ko yt

ce Life

e rv i

rS ge

jsk a d o b a!

jen

ud

fo r s af e a n d bez st w pieczensurfaces. Smooth cutting through challenging

za va rno i n

vl

l ji –

ži

dzeit!

Stan

ja

–1

0 times gre

at e

r

e

an

e�

ow

s et kr at v

b no f or m

re

O so

– de

b

i lo

t ed

ez

I nser

e

r

au

o

c h L e be ns d

en

e

e i fa

V st a vlj

ng

ev

e

nn

w

sh

für s icher und

ty

e–

Safe

uh

Safety and comfort go hand in hand.

i

re

For the most demanding users.

i e c k i g e r Kli

e - jedn y m

dr

Ergonomically Ergonomically designed handles for faster and easier use B u ty o chr o

i r o f p li er s

Lacquer Lacquer coated coated

ż

Longer Longer working life

Shock Shock absorbers

itn

– T h r e e f ol One tool for the wide erange of operations.

su

Broader Broader range of use

Oil Oil and chemical resistant and

Za š�

d łuż szy cza

10 10 times greater durability times

Anti-static

ch

nie

Faster Faster and more comfortable use

Puncture Puncture resistant

tss

on

ot

Inserted Inserted blade hardness 64 HRC

200 200 Joule toecap protection Joule

Ar bei

Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake Durable ow ne z 7 enable enable mobility and stability an zc pa f or i is s

to

i am

iw e r s a l n e z a s

z e n im i kl eš č

o

dl

kr

y

ad

Trz

o

Bl

r

län

la

al

gu

dr ei m

Trian

ide –

sk

ns

ne

an

i te

ch

Trostr

D reise

g cap ab

a–

Advantages:

High High quality and functionally designed drawers

t m weigh minimu ces um for maxim e to the sistanc ding re g Outstan g cuttin ed durin generat istance sion res orro ti-c andling plete an roper h Com ce and p d guidan injuries tforwar ntion of Straigh e preve r for th bsorbe Shock a gth and

me cu ttin

ab

Un

r

Higher Higher quality ball-bearing slides

e–

ve

High durability

ages:

e stren

d ex tre

ANTI-SLIP covering offers damage protection ANTI-SLIP for for the cover plate

urp ose us

in e Za n ge , 7

or

eb

up

sg

–e

lt i-p

a men s ka

B en ut zun g

Ve čn

es

Ergonomically shaped handle Extra strong grip ie t

Special ANTI-SLIP covering offers damage protection Special for for the drawer Mu

W elt

Multi-toothed jaw

de

Advantages:

D re

7 different functions

first shears with a separately inserted blade, enabling easier and faster cutting of sheet metal. The blade is harder than the shears themselves, enabling a better force transmission. The cut with only one point of tangency – the blades come together in one point only additionally increases cutting efficiency. Plus Tin Snips come in different shapes – Universal Tin Snips, Pelican Tin Snips, Pelican Tin Snips with Spring and Pelican Lever Tin Snips. These tin snips are intended for professional users, especially for roofers and other craftsman.

rn

ik a!

ao bl

de

rn

rn

sig n

ik a!

de

ou

o ns and m

er

c tio

Num

un

fu

de

na

n aln o t in m o s

Izje m

fu

cio

Advantages:

Extrem

tin g an

nk

Unior safety shoes are designed to fit the needs of the user, who should find them comfortable even after several hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking shoes than like work footwear. But looks can be deceiving. Their sporty outside conceals protection features that have in the past prevented many workrelated accidents - the shoes SLO ANG have an anti-slip sole; the toes are protected by a steel toecap; a steel plate is inserted into the mid sole, offering puncture protection; the heel part features shock absorbers; the sole is acid resistant, the entire shoes are oil resistant. A special line of water repellent shoes is e s nk fu de cio od nc n a l n o t i n m oalso available. tio n s a n d m s

Advantages:

Advant

Lo ng las

na

special forged is adjustble jaw s. replacea e position has thre able and ened, ction hard r As it is indu sts wea ully resi r it successf triangula , while its life and tear service its s then blade leng is further d. The tool by a threefol damage d from ecte prot orber. Han shock abs d special uere lacq made of ic dles are ergonom es. Their steel tub lation with insu shape and ble sings ena e and plastic hou guidanc forward straight g. handlin proper

ANG

ao bl

lt PLUS bo The 596 made of drop are l. The cutters tool stee

rn

eable

S

Izje m

are made from special composition steel. Their advantage is their multipurpose use, and since one pair of pliers can be used for 7 different types of work, the change of pliers during work is not necessary. The pliers are especially useful for electricians. They can be used for bending rings for screws, crimping insulated spade terminals, crimping cable terminals, stripping off insulation and gripping sensitive objects, itc.

terchang with in TTERS s BOLT CU cutting edge ar triangul

PLUS TIN SNIPS with inserted blade PLUS Tin Snips are the

The EuroVISION tool carriage series is the latest addition to Unior product range. The carriage is distinguished by its functionality and modern design, which follows the latest trends. In this context, Unior has developed a drawer handle, which can be gripped from SLOthe top

The electricians multifunctional pliers 596 PLU

SAFETY SHOES conformant to European standards

EurOVISION TOOL CA CArrIAGE

ELECTRICIANS MULTIFUNCTIONAL PLIERS

ge

manufact ure since 191 r of hand too ls 9

Pneumatic tools

ati

tools

bicycle serv

tomotive tools for simple and demanding car repairs

Europe an

Workshop equipment

e

bin om r c 9 ato 20 rn t - 2 e

d tools

tools

Automo tive Tools for

lte

nal han

Set of

os

trz


Obsah

16


1 Kľúče

20

2 Gola hlavice a príslušenstvo

44

3 Náradie na kontrolu a meranie

102

4 Kliešte

114

5 Izolované náradie

118

6 Inštalatérske náradie

140

7 Nožnice

154

8 Skrutkovače

166

9 Sťahováky

186

10 Kladivá, jamkáre a sekáče

198

11 Dielenské vybavenie

204

12 Sady náradia

228

13 Pneumatické náradie

268

14 Automobilové náradie

278

15 Náradie pre servis bicyklov

308

16 Marketingové materiály

328


2027 /2 Sťah ovák bu • m

Číslo produktu Názov produktu

b

ate na a nábo • s p riál šálok iat :c ja ko • pre imi vyťah hróm-mo lesa lybdé ovac demo ími h n ntáž á nábo kmi jov d Návo o prie d: meru 1. Up 250m evnit m e iba 2. Up sťaho evnit v e áky, k 3. Ot s ť a h oč ov to • Ten te hriade acie háky ré potreb ľou n ujete to n na nábo ástroj je u a začatie bubon jo rč o trom v kolies. N ený na d dťahovan emon i, š á ia bu tá b vhod tyrmi ale boje môž u byť ž rôznyc na bo pia ný na h uvoľn priem timi h ovan ery d ákmi. é o 250 mm. Nástroj je

Hľadajte v minikatalógu

D1 ma

x.

360 o /n

D2 ma

x.

Žlté pole nový produkt

xxxx xx 6192 78

Kód

№ xxxx

xx

2027

/2

D1

D2

250 250

18,5 18,5

Artikel

24 24

3-5 3-5

Technické dáta

1 1

Kusy v sade

Všeobecne Počet kusov Kód Rozmery

Balenie

Cena

18

Označovanie náradia

Volajte lokálneho distribútora

CS

Kartón uložené

/1

Chrómované - leštené

Do vypredania zásob

CB

Kartón neuložené

/2

Chrómované

Meter

PB

Plastový obal

/3

Niklované

Stopa

MS

Kovový stojan

/4

Fosfátované

Priemer

PH

Plastový držiak

/5

Pozinkované

Artiklové číslo

PS

Plastový stojan

/6

Lakované

Volt

FH

Skladací držiak

/7

Antikorózne naolejované

Farba

CT

Puzdro na suchý zips

/8

Iné


Vysvetlivky symbolov použitých v katalógu Rozmery 3/8" vnútorný štvorhran

1/4" vonkajší štvorhran

maximálny priemer drôtu v mm

3/4" vnútorný štvorhran

1/2" vonkajší štvorhran

vonkajší rozmer v mm

1/4" vnútorný štvorhran

1" vonkajší štvorhran

rozmer v palcoch

1/2" vnútorný štvorhran

1. 1/2" vonkajší štvorhran

krútiaci moment v Nm

1" vnútorný štvorhran

priemer drôtu v mm

krútiaci moment v lb/palec

1. 1/2" vnútorný štvorhran

preiemer rúry v mm

priemer diery v mm

3/8" vonkajší štvorhran

priemer rúry v palcoch

vopriemer závitu v mm

3/4" vonkajší štvorhran

maximálny priemer rúry v mm

váha v kg

hlavica 4-hran

šesťhranný profil s dierou

Torx s otvorom

hlavica 6-hran

šesťhranný profil

Tisíchran

hlavica 12-hran

štvorcový profil

TXP profil

vnútorný torx

profil skrutkovača, plochý

Ribe profil

vnútorný torx s otvrom

profil skrutkovača, krížový PH

SDS + úchyt

vnútorný TXP profil

profil skrutkovača, dvojitý kríž PZ

Profily

vnútorný tisíchran vnútorný ribe profile vnútorný Philips vnútorný plochý vnútorný Pozidrive šesťhranný profil s vnútorným 4-hranom

SDS MAX úchyt

plochý pilník

forma matice pre hákové kľúče

poľgulatý pilník

forma matice pre hákové kľúče

guľatý pilník

profil so špeciálnou ochranou

trojhranný profil LIFE profil Torx

Iné Odizolovacie čeľuste

vnútorné segerové kliešte

tvar čeľustí

pre poistné krúžky DIN 471 a DIN 983 pre priemer hriadele pre poistné krúžky DIN 472 a DIN 984 pre priemer hriadele

ploché čeľuste tvar čeľustí tvar čeľustí tvar čeľustí tvar čeľustí guľaté čeľuste rovné polguľaté čeľuste vonkajšie segerové kliešte

VDE DP dvojitá vrstvadvojfarebná izolácia artikel s VDE certifikátom artikel vyrobený v súlade s GS štandartom artikel vyrobený v súlade s VDE štandartom

lyžicový škrabák trojhranný škrabák

motor

sila v N Váha kladiva v gramoch prevod max

brzdový uhol kg

sila magnetu v kilogramoch pre papier 5 drážková hriadeľ

min

19


Kľúče

Vidlicové kľúče

Kombinované klúče

Očkové klúče

Úderové klúče

Nastavitelné klúče

Klúče s T-rukoväťou

IMBUS klúče

Klúče na filtre a na zátku olejovej vane

Hákové klúče

Dlhá životnosť

Inovatívne prevedenie

So svojim špeciálnym bezpečnostným

Kľúče sú vyrobené z vysokokvalitnej

Najmodernejšie prevedenie

rezom sa u kľúčov predchádza

chróm-vanádiovej ocele s vyššou

umožňuje kľúčom Unior zaručiť

poškodeniu rohov a hrán skrutiek a

hustotou v bodoch s najvyšším tlakom,

presnosť a účinný prenos sily na

matíc tak, že sa sila rozloží pravidelne

a tak sú dimenzované a vyrobené

hlavičky skrutiek a matice.

po povrchu mimo vonkajších línií

so zvýšenou extrémnou silou a

matice alebo hlavy skrutky namiesto

trvanlivosťou.

te

ct

om

pro

ic

Bezpečný rez

yo

rg ur h ands – e

on

priameho pôsobenia na hrany.

rh a

ou

ct

y

go

er

ic s - pr ote

R

20

om

U NI O

Hlavné výhody LIFE-profilu: • povrchové uchytenie skrutky, matíc len v 6-tich bodoch • ochrana rohov skrutiek a matíc • rýchlejšie uchytenie a efektívnejšia práca • vhodné taktiež pre poškodené skrutky a matice

nds

”LIFE profile”

no

m


HLAVNÉ BODY SMERUJÚCE K PERFEKTNOSTI Všetky technologické postupy výroby ručných nástrojov spoločnosti Unior sú dôsledne navrhnuté, prísne kontrolované a spĺňajúce požiadavky certifikátov kvality. Popri najlepších postupoch sa použitím materiálov a strojov vynikajúcej kvality zaručuje dokonalosť koncových výrobkov.

Kovanie podlhovastých výrobkov, ako sú kľúče, vyžaduje niekoľko charakteristických prípravných a pomocných operácií predtým, ako kovania získajú svoj konečný tvar. Na začiatku pri kovaní kľúčov sa z pásu materiálu pomocou špeciálnych čepelí vyreže polotovar. Vyrezané polotovary sa potom zarovnajú

pomocou jednej alebo dvoch čepelí a následne sa vykovajú do svojej formy. Keďže sekcia rezacích čepelí sa môže nastaviť s vysokou presnosťou, spotreba zvoleného kvalitného materiálu je minimálna.

Postup pri výrobe kombinovaného kľúča 24 10 hlavných krokov 1. Výsek Na stroji je prevedený výsek do požadovaného tvaru; presný výsek zaistí minimálnu spotrebu kvalitného materiálu. 2. Kovanie Tvrdosť kombinovaných kľúčov je zvýšená kovaním na známych strojoch LASCO. Využitím znalostí kováčskych technikov sme schopní dodržať správnu vláknovú orientáciu, ktorá je kľúčová pri vystavení materiálu ťažkej a dynamickej záťaži.

3. Orezanie Špeciálny orezávací stroj odstráni prebytočný materiál vzniknutý pri kovaní.

4. Perforácia Perforácia (vyseknutie otvoru) je prevedená vyseknutím alebo vyrezaním za tepla alebo za studena.

5. Omielanie a brúsenie Nerovnosti na povrchu sú odstránené omieľaním pomocou mechanických a chemických materiálov. Brúsením sú zahladené ostré rohy a hrubé výstupky. 6. Strojové značenie a ohýbanie V súlade so štandardom, každý výrobok je označený príslušným znakom, potom je očková časť vyrovnávaná podľa potreby.

7. Frézovanie Pracovná plocha kľúča je ofrézovaná na požadovanú veľkosť s vysokou presnosťou. Vnútorné ozubenie na očku je vyfrézované MAE zariadením. 8. Kalenie Účelom kalenia je zmeniť štruktúru materiálu tak, aby sa zvýšila jeho tvrdosť. Tento tepelný proces zabezpečí výrobkom Unior vysokú životnosť a vysokú odolnosť pri silnom zaťažení.

9. Pieskovanie a leštenie Pomocou stlačeného vzduchu sú na povrch kľúča vystreľované čiastočky brusiva. Brusivo čistí povrch a zároveň dochádza k zdrsneniu povrchu, ktoré je dôležité pre nasledujúcu galvanizáciu kľúča. V niektorých variantách je povrch hláv kľúča ešte leštený.

10. Chromovanie Kľúče sú potiahnuté tenkou vrstvou chrómdioxidu, ktorá ich chráni proti korózii, opotrebovaniu a poškriabaniu; chromovanie dodá kľúčom tiež pekný konečný vzhľad. 21


110/1

L

B1

B2

A

34 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600102

36 x 41

360

78.8

86.8

9.6

605549

38 x 42

360

78.8

86.8

9.6

602594

41 x 46

410

86.8

94.8

14.6

Vidlicový kľúč

600101

• • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s ISO 10102

B1

603316

4 x 4.5

B2

L

A

602595

46 x 50

460

94.8

103.9

15.6

605348

1/4” x 5/16”

121

14.4

16.4

3.4

618658

1/4” x 9/32”

121

14.4

16.4

3.4

605349

5/16” x 3/8”

140

18.4

22.9

3.7

618656

11/32” x 13/32”

159

22.7

24.2

4.5

605350

3/8” x 7/16”

159

22.7

24.2

4.5

605351

7/16” x 1/2”

172

26.3

29.2

4.9

605352

1/2” x 9/16”

192

31.2

33.2

5.4

605353

9/16” x 5/8”

192

31.2

33.2

5.4

L

B1

B2

A

605354

5/8” x 11/16”

206

35.7

37.7

5.7

100

13.6

13.6

3.4

605355

11/16” x 3/4”

223

39.5

41.5

6.2

603317

4x5

100

13.6

13.6

3.4

618657

3/4” x 13/16”

232

43.5

46

6.7

603318

5 x 5.5

100

13.6

13.6

3.4

605356

13/16” x 7/8”

249

46

52

7.2

600059

5x7

121

14.4

16.4

3.4

605357

15/16” x 1”

265

51.8

55.3

7.7

600060

5.5 x 7

121

14.4

16.4

3.4

605358

1” x 1.1/8

279

53.8

58.8

8.2

600061

6x7

121

14.4

16.4

3.4

605359

1.1/16” x 1.1/4”

309

62.8

67.3

9.6

600062

7x8

140

18.4

22.9

3.7

600063

7x9

140

18.4

22.9

3.7

110/1CB

600064

8x9

140

18.4

22.9

3.7

600065

8 x 10

140

18.4

22.9

3.7

Sada vidlicových kžúčov v kartóne

600066

9 x 10

159

22.7

24.2

4.5

600067

9 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600068

10 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600069

10 x 12

172

26.2

29.2

4.5

600070

10 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600071

10 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600072

11 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600074

12 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600075

12 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600076

13 x 14

192

31.2

33.2

5.4

600077

13 x 15

192

31.2

33.2

5.4

603846

13 x 16

192

31.2

33.2

5.4

600078

13 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600079

14 x 15

192

31.2

33.2

5.4

600080

14 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600081

15 x 17

206

35.7

37.7

5.7

600082

16 x 17

206

35.7

41.5

5.7

603121

16 x 18

213

35.7

41.5

6.2

600083

17 x 19

223

39.5

41.5

6.2

600084

17 x 22

223

39.5

41.5

6.2

600085

18 x 19

223

39.5

41.5

6.2

603847

18 x 21

223

39.5

46

6.2

600086

19 x 22

232

43.5

46

6.7

600087

19 x 24

232

43.5

46

6.7

600088

20 x 22

232

43.5

46

6.7

600089

21 x 23

249

46

52

7.2

600090

22 x 24

249

46

52

7.2

600091

22 x 27

249

46

52

7.2

600092

24 x 26

265

51.8

55.3

7.7

600093

24 x 27

265

53.8

55.3

7.7

600094

24 x 30

279

53.8

58.8

8.2 8.2

600095

25 x 28

279

62.8

58.8

600096

27 x 29

309

62.8

67.3

9.2

600097

27 x 30

309

62.8

67.3

9.2

600098

27 x 32

309

62.8

67.3

9.2

600099

30 x 32

309

62.8

67.3

9.2 9.6

603848

30 x 34

315

62.8

68.8

602593

30 x 36

319

62.8

78.8

9.6

600100

32 x 36

327

68.8

78.8

9.6

22

600105

110/1CB

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 600106

110/1CB

6 - 32 / 12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600107

110/1CB

6 - 41 / 13

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41) 611018

110/1CB

6 - 27 / 10

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 605530

110/1CB

1/4” - 3/4” / 8

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605531

110/1CB

1/4” - 1.1/4” / 12

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”)


110/1CS

110/1PH

Sada vidlicových kľúčov v kartóne

Sada vidlicových kľúčov v plast. držiaku

602844

110/1CS

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

110/1CT

610835

110/1PH

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

Sada vidlicových kľúčov v brašne

110/1MS Sada vidlicových kžúčov v kovovom stojane

615465

110/1CT

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110

CT110 Prázdna brašňa • Rozmer 430 x 275, pre art. 110 a 125 • suchý zips sa používa na ľahké otváranie a zatváranie • nepotrebuje zväzovací opasok

605528

110/1MS

6 - 32 / 12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1 605532

110/1MS

1/4” - 1.1/4” / 12

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”), 977/1

615480

A

B

430

275

110/1PB Sada vidlicových kžúčov v plast. púzdre

600108

110/1PB

6 - 17 / 6

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17) 600109

110/1PB

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

23


110/2

L

B1

B2

A

Vidlicový kľúč

602596

30 x 36

319

62.8

78.8

9.6

• • • •

600152

32 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600153

34 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600154

36 x 41

360

78.8

86.8

9.6

605550

38 x 42

360

78.8

86.8

9.6

602597

41 x 46

410

86.8

94.8

14.6

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s ISO 10102

B1

B2

L

A

602598

46 x 50

460

94.8

103.89

15.6

605458

1/4” x 5/16”

121

14.4

16.4

3.4

605459

5/16” x 3/8”

140

18.4

22.9

3.7

605460

3/8” x 7/16”

159

22.7

24.2

4.5

605461

7/16” x 1/2”

172

26.3

29.2

4.9

605462

1/2” x 9/16”

192

31.2

33.2

5.4

605463

9/16” x 5/8”

192

31.2

33.2

5.4

605464

5/8” x 11/16”

206

35.7

37.7

5.7

605465

11/16” x 3/4”

223

39.5

41.5

6.2

L

B1

B2

A

605466

13/16” x 7/8”

249

46

52

7.2

603319

4 x 4.5

100

13.6

13.6

3.4

605467

15/16” x 1”

265

51.8

55.3

7.7

600110

4x5

100

13.6

13.6

3.4

605468

1” x 1.1/8”

279

53.8

58.8

8.2

603320

5 x 5.5

100

13.6

13.6

3.4

605469

1.1/16” x 1.1/4”

309

62.8

67.3

9.6

600111

5x7

121

14.4

16.4

3.4

600112

5.5 x 7

121

14.4

16.4

3.4

110/2CB

600113

6x7

121

14.4

16.4

3.4

600114

7x8

140

18.4

22.9

3.7

Sada vidlicových kžúčov v kartóne

600115

7x9

140

18.4

22.9

3.7

600116

8x9

140

18.4

22.9

3.7

600117

8 x 10

140

18.4

22.9

3.7

600118

9 x 10

159

22.7

24.2

4.5

600119

9 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600120

10 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600121

10 x 12

172

26.2

29.2

4.5

600122

10 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600123

10 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600124

11 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600126

12 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600127

12 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600128

13 x 14

192

31.2

33.2

5.4

600129

13 x 15

192

31.2

33.2

5.4

603849

13 x 16

192

31.2

33.2

5.4

600130

13 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600131

14 x 15

192

31.2

33.2

5.4

600132

14 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600133

15 x 17

206

35.7

37.7

5.7

600134

16 x 17

206

35.7

41.5

5.7

603122

16 x 18

213

35.7

41.5

6.2

600135

17 x 19

223

39.5

41.5

6.2

600136

17 x 22

223

39.5

41.5

6.2

600137

18 x 19

223

39.5

41.5

6.2

603850

18 x 21

223

39.5

46

6.2

600155

110/2CB

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 600156

110/2CB

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600158

110/2CB

6 - 41 / 13

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41) 603345

110/2CB

6 - 27 / 10

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 605533

110/2CB

1/4” - 3/4” / 8

110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605534

1/4” - 1.1/4” / 12 110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)

600138

19 x 22

232

43.5

46

6.7

600139

19 x 24

232

43.5

46

6.7

110/2CS

600140

20 x 22

232

43.5

46

6.7

Sada vidlicových kľúčov v kartóne

600141

21 x 23

249

46

52

7.2

600142

22 x 24

249

46

52

7.2

600143

22 x 27

249

46

52

7.2

600144

24 x 26

265

51.8

55.3

7.7

600145

24 x 27

265

53.8

55.3

7.7

600146

24 x 30

279

53.8

58.8

8.2

600147

25 x 28

279

62.8

58.8

8.2

600148

27 x 29

309

62.8

67.3

9.2

600149

27 x 30

309

62.8

67.3

9.2

600150

27 x 32

309

62.8

67.3

9.2

600151

30 x 32

309

62.8

67.3

9.2

603851

30 x 34

315

62.8

68.8

9.6

24

602846

110/2CS

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


110/2CT

110/2MS

Sada vidlicových kľúčov v brašne

Sada vidlicových kžúčov v kovovom stojane

615466

605529

110/2CT

6 - 22 / 8

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110 605535

110/2PB

110/2MS

110/2MS

1/4” - 1.1/4” / 12

110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”), 977/1

Sada vidlicových kžúčov v plast. púzdre

110/2VDEDP Kľúč vidlicový izolovaný jednostranný • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrolované elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900

B

600159

110/2PB

6 - 17 / 6

600160

110/2PB

L

A

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17) 6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

110/2PH Sada vidlicových kľúčov v plast. držiaku

610836

110/2PH

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

L

B

A

618370

6

74

16

6.9

618331

7

74

16.1

6.9

617801

8

108

21

7

621575$

9

109.5

24.5

7.5

612175

10

109.5

24.5

7.5

612176

11

113

26

7.5

612177

12

127

28

8

612178

13

131

30.5

8.5

612179

14

143

33

8.5

612180

15

150

35

9

621576$

16

158

40

10

612181

17

158

40

10

621577$

18

173

44

11

612182

19

173

44

11

618333

20

180

46.4

12.2

619201

21

183

48.8

12.5

612183

22

198

49

13

618335

23

215

52.8

13.1

612184

24

224

56

14

621578$

26

235

59

15

617802

27

235

59

15

621579$

28

267

66

15.8

618336

30

267

66.1

15.8

618337

32

283

71.4

17.6

25


110/2VDEDPCB

114/2

Sada izolovaných vidlicových kľúčov v kartóne

Malý vidlicový kľúč ELECTRIC • materiál: karbónová nástrojová oceľ • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

L

B

A

618623

3.2

75

10

2

618624

3.5

75

10

2

618625

4

75

10.5

2

618626

4.5

75

10.5

2

112/2

618627

5

85

12

2

Vidlicový kľúč

618628

5.5

85

12.2

2

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • chrómované v súlade s EN12540 • vyrobené v súlade s DIN895kované, tvrdené a temperované,

618629

6

85

12.5

2

618630

7

95

14.5

2

618631

8

95

16.5

2

618632

9

110

19

3

618633

10

110

21

3

618634

11

110

23.5

3

618635

12

125

24

3

618636

13

125

27.5

3

618637

14

125

28

3

618638

15

135

30

3

618639

16

135

32

3

618640

17

135

34

3

618641

7/32”

85

12.2

2

618642

11/32”

110

19

3

618643

9/32”

95

14.5

2

612676

110/2VDEDPCB

10 - 24 / 10

110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

B1

A1

602081

6x7

B2

L

A2

L

B1

B2

A1

A2

97

15

17

3

3.2

602082

8 x 10

115

18

22

4.2

4.2

613222

10 x 11

122

23

24.5

5

5

605045

10 x 12

128

22

28

5

5

603611

10 x 13

137

26

28.5

5.2

5.2

602083

11 x 13

132

26

28.5

5

5.4

602084

12 x 14

146

28

32

5.5

5.5 5.5

612773

13 x 14

146

28

32

5.5

602085

13 x 15

152

28

32

6

6

603134

13 x 17

158

30

35

6.5

6.5

612774

14 x 15

137

26

28.5

5.4

5.4

602086

14 x 17

158

30

35

6.5

6.5

602087

17 x 19

170

35

40

7

7

602088

19 x 22

197

42

48

8

8

605921

21 x 23

217

46

51

9

9

26

114/2PB Sada malých vidlicových kľúčov ELECTRIC

619287

114/2PB

3.2 - 14 / 15

114/2 (3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)


117/4

118/7

Vidlicový kľúč jednostranný

Vidlicový kľúč úderový

• Materiál: chróm-vanádium • povrchová úprava: čiernený podľa normy DIN 12476 • veľké rozmery sa používajú v lodnom, ropnom priemysle a ďalších ťažkých priemysloch, kde sa používajú veľké stroje. • Veľké rozmery sa používajú v lodnom, ropnom priemysle a ďalších ťažkých priemysloch, kde sa používajú veľké stroje. • Tieto kľúče sa používajú špeciálne pri práci, ktorá vyžaduje veľký krútiaci moment a veľkú silu páky na ťažko dostupných miestach. • kované, tvrdené a temperované, • vyrobené podľa DIN 894

• materiál: karbónová nástrojová oceľ • povrchová úprava: antikorózne olejovaný • kované, tvrdené a temperované,vyrobené v súlade s DIN 133

B L

A

B

L

A

L

B

A

L

A

B

620466$

24

170

56

15

615262

10

104

4.5

22

620467$

27

170

56

15

620207$

12

123

5

26

620468$

30

200

70

18

615263

13

132

5.4

28

620469$

32

200

70

18

615264

17

157

5.9

36

620470$

36

200

70

18

615265

19

170

6.9

40

620471$

41

240

88

20

615266

21

195

7.9

46

620472$

46

240

88

20

615267

22

195

7.9

46

620473$

50

265

102

20

615268

24

218

8.7

50

620474$

55

305

112

24

615269

27

240

9.7

56

620475$

60

305

112

24

615270

30

265

10.7

62

620476$

65

335

123

27

615271

32

275

11.7

66

620477$

70

370

154

30

615272

34

275

11.7

70

620478$

75

370

154

30

615273

36

295

12.5

74

620479$

80

400

170

33

615274

38

295

12.5

74

620480$

85

400

170

33

615275

41

335

13.5

84

620481$

90

450

192

38

615276

46

365

14.5

94

620482$

95

450

192

38

615277

50

400

15.5

102

620483$

100

485

225

45

615278

55

475

16

110

620484$

105

485

225

45

615279

60

475

17

120

620485$

110

515

236

48

615280

65

550

18

130

620486$

115

515

236

52

615281

70

550

19

140

620487$

120

535

253

53

615282

75

620

20

150

620488$

125

535

253

53

615283

80

620

21

160

620489$

130

565

273

53

615284

85

665

22

170

620490$

135

565

273

53

615285

90

740

23

190

620491$

140

635

300

58

615286

95

740

23

190

620492$

145

635

300

58

615287

100

800

24

200

620493$

150

635

300

58

27


120/1

L

B2

B1

A2

A1

Kombinovaný kľúč, dlhý

618508

1.3/8”

500

53.5

78.8

20

13.6

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • leštená hlavaočková časť s LIFE profilomkované, tvrdené a temperované,vyrobené v súlade s ISO 7738

618509

1.7/16”

500

53.5

78.8

20

13.6

618510

1.1/2”

500

53.5

78.8

20

13.6

618511

1.5/8”

540

62

86.8

21

14.6

618512

1.11/16”

540

62

86.8

21

14.6

618513

1.3/4”

560

69

94

23

16

618515

1.13/16”

560

69

94

23

16

618516

1.7/8”

560

69

94

23

16

618518

2”

580

75

103

24

17

B2

B1 L

A1

A2 15°

120/1CB Sada kombinovaných kľúčov dlhých v kartóne L

B2

B1

A2

A1

600357

6

119

10.4

14.5

5

3.5

600358

7

129

11.5

16.5

5.8

3.9

600359

8

141

13.2

18.5

6.9

3.9

600360

9

152

14.3

21

7.3

4

600361

10

163

15.9

23

7.5

4.2

600362

11

176

17.8

24.5

8

4.5

600363

12

186

19.4

26.5

8.5

4.7

600364

13

199

20.4

29.5

8.5

5.2

600365

14

210

22

31.5

9

5.2

600366

15

222

23.2

33.5

9.5

5.7

600367

16

234

24.8

36

10.5

6.2

600368

17

245

26.1

38

10.5

6.7

600369

18

257

27.7

40

1

7.2

600370

19

268

29.3

42

12

7.2

600371

20

280

31

44

12.5

7.7

600372

21

291

32.6

45.5

13

8.2

600373

22

303

34.1

46.5

13

8.2

600374

23

314

35.7

50.5

13

8.2

600375

24

330

37.3

52.5

14

8.5

600376

25

337

39

54.5

14.5

8.5

600377

26

349

40.1

56

15

8.5

600383

120/1CB

6 - 22 / 17

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 600384

120/1CB

6 - 32 / 26

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 611019

120/1CB

8 - 22 / 10

120/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 611020

120/1CB

10 - 30 / 12

120/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30) 619397

120/1CB

1/4” - 3/4” / 9

120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”) 619398

120/1CB

1/4” - 1.1/4” / 16

120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

600378

27

360

41.6

57.5

15

9

120/1CS

600379

28

373

43.2

59.5

15.5

9

Sada komb. kľúčov dlhých v kartóne

9.5

600380

29

383

44.9

61.5

16

600381

30

395

46.5

63.5

16

10

600382

32

416

49

68

16.5

10.5

607019

35

500

53.5

78.8

20

13.6

602601

36

500

53.5

78.8

20

13.6

605838

38

515

58

82.8

20.5

14.1

602602

41

540

62

86.8

21

14.6

618514

46

560

69

94

23

16

618517

50

580

75

103

24

17

618491

1/4”

119

10.4

14.5

5

3.5

618492

5/16”

142

13.2

18.5

6.9

3.9

618493

3/8”

153

14.3

21

7.3

4 4.5

618494

7/16”

176

17.8

24.5

8

618495

1/2”

199

20.4

29.5

8.5

5.2

618496

9/16”

211

22

31.5

9

5.2

618497

5/8”

234

24.8

36

10.5

6.2

618498

11/16”

245

26.1

38

10.5

6.7

618499

3/4”

268

29.3

42

12

7.2

618500

13/16”

291

32.6

45.5

13

8.2

618501

7/8”

303

34.1

46.5

13

8.2

618502

15/16”

330

37.3

52.5

14

8.5

618503

1”

337

39

54.5

14.5

8.5

618504

1.1/16”

360

41.6

57.5

15

9

618505

1.1/8”

372

43.2

59.5

15.5

9

618506

1.1/4”

417

49

68

16.5

10.5

618507

1.5/16”

417

49

68

16.5

10.5

28

603709

120/1CS

8 - 19 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)


120/1CT

120/2

Sada komb. kľúčov dlhých v brašne

Kombinovaný kľúč, dlhý • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 očková časť s LIFE profilom kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s ISO 7738

B2

B1 L

A1

A2 15°

615475

120/1CT

8 - 22 / 8

120/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

120/1MS

605537

120/1MS

L

B2

B1

A2

A1

3.2

105

8

14

4

3.2

616746

4

105

8

14

4

3.2

616747

4.5

105

8

14

4

3.2

616748

5

119

10.4

14.5

5

3.5

616749

5.5

119

10.4

14.5

5

3.5

600386

6

119

10.4

14.5

5

3.5

600387

7

129

11.5

16.5

5.8

3.9

600388

8

141

13.2

18.5

6.9

3.9

600389

9

152

14.3

21

7.3

4

600390

10

163

15.9

23

7.5

4.2

616745

Sada komb. kľúčov dlhých v kovovom stojane

6 - 22 / 17

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2

600391

11

176

17.8

24.5

8

4.5

600392

12

186

19.4

26.5

8.5

4.7

600393

13

199

20.4

29.5

8.5

5.2

600394

14

210

22

31.5

9

5.2

600395

15

222

23.2

33.5

9.5

5.7

600396

16

234

24.8

36

10.5

6.2

600397

17

245

26.1

38

10.5

6.7

600398

18

257

27.7

40

1

7.2

120/1PH

600399

19

268

29.3

42

12

7.2

Sada komb. kľúčov dlhých v plastovom držiaku

600400

20

280

31

44

12.5

7.7

610837

120/1PH

8 - 19 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610838

120/1PH

8 - 18 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

600401

21

291

32.6

45.5

13

8.2

600402

22

303

34.1

46.5

13

8.2

600403

23

314

35.7

50.5

13

8.2

600404

24

330

37.3

52.5

14

8.5

600405

25

337

39

54.5

14.5

8.5

600406

26

349

40.1

56

15

8.5

600407

27

360

41.6

57.5

15

9

600408

28

373

43.2

59.5

15.5

9 9.5

600409

29

383

44.9

61.5

16

600410

30

395

46.5

63.5

16

10

600411

32

416

49

68

16.5

10.5

607020

35

500

53.5

78.8

20

13.6

602689

36

500

53.5

78.8

20

13.6

605839

38

515

58

82.8

20.5

14.1

602690

41

540

62

86.8

21

14.6

616750

46

560

69

94

23

16

616751

50

580

75

103

24

17

616752

55

600

83

112

26

18

616753

60

620

91

120

28

20

616754

65

640

100

130

30

21

616755

70

660

108

140

32

23

616756

75

680

116

150

34

24

616757

80

700

124

160

36

26

618519

1/4”

119

10.4

14.5

5

3.5 3.9

618520

5/16”

142

13.2

18.5

6.9

618521

3/8”

153

14.3

21

7.3

4

618522

7/16”

176

17.8

24.5

8

4.5

29


L

B2

B1

A2

A1

120/2CT

618523

1/2”

199

20.4

29.5

8.5

5.2

Sada komb. kľúčov dlhých v brašne

618524

9/16”

211

22

31.5

9

5.2

618525

5/8”

234

24.8

36

10.5

6.2

618526

11/16”

245

26.1

38

10.5

6.7

618527

3/4”

268

29.3

42

12

7.2

618528

13/16”

291

32.6

45.5

13

8.2

618529

7/8”

303

34.1

46.5

13

8.2

618530

15/16”

330

37.3

52.5

14

8.5

618531

1”

337

39

54.5

14.5

8.5

618532

1.1/16”

360

41.6

57.5

15

9

618533

1.1/8”

372

43.2

59.5

15.5

9

618534

1.1/4”

417

49

68

16.5

10.5 10.5

618535

1.5/16”

417

49

68

16.5

618536

1.3/8”

500

53.5

78.8

20

13.6

618537

1.7/16”

500

53.5

78.8

20

13.6

618538

1.1/2”

500

53.5

78.8

20

13.6

618539

1.5/8”

540

62

86.8

21

14.6

120/2MS

618540

1.11/16”

540

62

86.8

21

14.6

Sada komb. kľúčov dlhých v kovovom stojane

618541

1.3/4”

560

69

94

23

16

618542

1.13/16”

560

69

94

23

16

618543

1.7/8”

560

69

94

23

16

618544

2”

580

75

103

24

17

615476

120/2CT

8 - 22 / 8

120/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

120/2CB Sada kombinovaných kľúčov dlhých v kartóne

600412

120/2CB

6 - 22 / 17

605538

120/2CB

6 - 32 / 26

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 603670

120/2CB

8 - 22 / 10

6 - 22 / 17

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 600413

120/2MS

120/2PH Sada komb. kžúčov dlhých v plastovom držiaku

120/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 603671

120/2CB

10 - 30 / 12

120/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30) 619399

120/2CB

1/4” - 3/4” / 9

120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”) 619400

120/2CB

1/4” - 1.1/4” / 16

120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

120/2CS Sada komb. kľúčov dlhých v kartóne

610839

120/2PH

8 - 19 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610840

120/2PH

8 - 18 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

603710

120/2CS

8 - 19 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

30


125/1

L

B2

B1

A2

Kombinovaný kľúč, krátky

605373

1.1/8”

296

43.2

59.5

15.5

9

• • • • •

605374

1.1/4”

343

49

68

16.5

10.5 10.5

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava očková časť s LIFE profilom kované, tvrdené a temperované,vyrobené v súlade s ISO 7738

B2

B1 L

A1

A2 15°

A1

618560

1.5/16”

343

49

68

16.5

618561

1.3/8”

400

53.5

78.8

20

13.6

618563

1.7/16”

400

53.5

78.8

20

13.6

618565

1.1/2”

400

53.5

78.8

20

13.6

618567

1.5/8”

420

62

86.8

21

14.6

618568

1.11/16”

420

62

86.8

21

14.6

618569

1.3/4”

440

69

94

23

16

618571

1.13/16”

440

69

94

23

16

618572

1.7/8”

440

69

94

23

16

618574

2”

460

75

103

24

17

125/1CB 600414

6

L

B2

B1

A2

A1

100

10.4

14.5

5

3.5

600415

7

109

11.5

16.5

5.8

3.9

600416

8

119

13.2

18.5

6.9

3.9

600417

9

123

14.3

21

7.3

4

600418

10

128

15.9

23

7.5

4.2

600419

11

135

17.8

24.5

8

4.5

600420

12

139

19.4

26.5

8.5

4.7

600421

13

150

20.4

29.5

8.5

5.2

600422

14

160

22

31.5

9

5.2

600423

15

170

23.2

33.5

9.5

5.7

600424

16

180

24.8

36

10.5

6.2

600425

17

190

26.1

38

10.5

6.7

600426

18

200

27.7

40

11

7.2

600427

19

210

29.3

42

12

7.2

600428

20

220

31

44

12.5

7.7

600429

21

230

32.6

45.5

13

8.2

600430

22

247

34.1

46.5

13

8.2

602089

23

250

35.7

50.5

13

8.2

602090

24

266

37.3

52.5

14

8.5

602091

25

270

39

54.5

14.5

8.5

602092

26

275

40.1

56

15

8.5

602093

27

292

41.6

57.5

15

9

Sada komb. kžúčov krátkych v kartóne

600431

125/1CB

6 - 22 / 17

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 602098

125/1CB

6 - 32 / 26

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 605541

125/1CB

3/8” - 1” / 8

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”) 605542

125/1CB

1/4” - 1.1/4” / 15

125/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”) 611021

125/1CB

8 - 22 / 10

125/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 611022

125/1CB

10 - 30 / 12

125/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

602094

28

296

43.2

59.5

15.5

9

602095

29

300

44.9

61.5

16

9.5

125/1CS

602096

30

323

46.5

63.5

16

10

Sada komb. kľúčov krátkych v kartóne

602097

32

343

49

68

16.5

10.5

618562

35

400

54

78.8

20

13.6

603332

36

400

54.5

79.5

20

13.5

618564

38

400

54

78.8

20

14.6

618566

41

420

62

86.8

21

14.6

618570

46

440

69

94

23

16

618573

50

480

75

103

24

17

605360

1/4”

100

10.4

14.5

5

3.5

618655

9/32”

109

16.5

11.5

3.9

5.8

605361

5/16”

119

13.2

18.5

6.9

3.9

618654

11/32”

123

21

14.3

4

7.3

605362

3/8”

128

14.3

21

7.3

4

605363

7/16”

135

17.8

24.5

8

4.5

605364

1/2”

150

20.4

29.5

8.5

5.2

605365

9/16”

160

22

31.5

9

5.2

605366

5/8”

180

24.8

36

10.5

6.2

605367

11/16”

190

26.1

38

10.5

6.7

605368

3/4”

210

29.3

42

12

7.2

607857

13/16”

230

32.6

45.5

13

8.2

605369

7/8”

247

34.1

46.5

13

8.2

605370

15/16”

266

37.3

52.5

14

8.5

605371

1”

270

39

54.5

14.5

8.5

605372

1.1/16”

292

41.6

57.5

15

9

603711

125/1CS

8 - 19 / 8

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

31


125/1CT

125/2

Sada kombinovaných kľúčov krátkych v kartóne

Kombinovaný kľúč, krátky • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 očková časť s LIFE profilom kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s ISO 7738

B2

B1 L

A1

A2 15°

615478 125/1CT

8 - 22 / 8

125/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110 619504 125/1CT 619505 125/1CT

3/8” - 7/8” / 9

B2

B1

A2

3.2

77

4.2

9.6

3

A1 3

618650

4

77

4.2

9.6

3

3

618651

5

84

5.8

12

3

3

3/8” - 1” / 11

618652

5.5

84

5.8

12

3

3

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”)

602099

6

100

10.4

14.5

5

3.5

602100

7

109

11.5

16.5

5.8

3.9

602101

8

119

13.2

18.5

6.9

3.9

602102

9

123

14.3

21

7.3

4

602103

10

128

15.9

23

7.5

4.2

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”) 619506 125/1CT 619507 125/1CT

3/8” - 1.1/4” / 14

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

125/1MS Sada komb. kľúčov krátkych v kovovom stojane

605539

L 618649

3/8” - 3/4” / 7

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”)

125/1MS

6 - 22 / 17

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3

602104

11

135

17.8

24.5

8

4.5

602105

12

139

19.4

26.5

8.5

4.7

602106

13

150

20.4

29.5

8.5

5.2

602107

14

160

22

31.5

9

5.2

602108

15

170

23.2

33.5

9.5

5.7

602109

16

180

24.8

36

10.5

6.2

602110

17

190

26.1

38

10.5

6.7

602111

18

200

27.7

40

11

7.2

602112

19

210

29.3

42

12

7.2

602113

20

220

31

44

12.5

7.7

602114

21

230

32.6

45.5

13

8.2

602115

22

247

34.1

46.5

13

8.2

602116

23

250

35.7

50.5

13

8.2

602117

24

266

37.3

52.5

14

8.5

602118

25

270

39

54.5

14.5

8.5

602119

26

275

40.1

56

15

8.5

602120

27

292

41.6

57.5

15

9

602121

28

296

43.2

59.5

15.5

9 9.5

602122

29

300

44.9

61.5

16

125/1PH

602123

30

323

46.5

63.5

16

10

Sada komb. kžúčov krátkych v plastovom držiaku

602124

32

343

49

68

16.5

10.5 13.5

610841 610842

36

400

54.5

79.5

20

7/32”

84

5.8

12

3

3

605470

1/4”

100

10.4

14.5

5

3.5 3.9

605471

5/16”

119

13.2

18.5

6.9

605472

3/8”

128

14.3

21

7.3

4

605473

7/16”

135

17.8

24.5

8

4.5

605474

1/2”

150

20.4

29.5

8.5

5.2

605475

9/16”

160

22

31.5

9

5.2

605476

5/8”

180

24.8

36

10.5

6.2

605477

11/16”

190

26.1

38

10.5

6.7

605478

3/4”

210

29.3

42

12

7.2

607858

13/16”

230

32.6

45.5

13

8.2

605479

7/8”

247

34.1

46.5

13

8.2

605480

15/16”

266

37.3

52.5

14

8.5

605481

1”

270

39

54.5

14.5

8.5

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

605482

1.1/16”

292

41.6

57.5

15

9

125/1PH

605483

1.1/8”

296

43.2

59.5

15.5

9

605484

1.1/4”

343

49

68

16.5

10.5

125/1PH

8 - 19 / 8 8 - 18 / 8

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

32

603333 618653


125/2CB

125/2MS

Sada komb. kžúčov krátkych v kartóne

Sada komb. kľúčov krátkych v kovovom stojane

602125

125/2CB

6 - 22 / 17

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 602126

125/2CB

6 - 32 / 26

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 605543

125/2CB

3/8” - 1” / 8

125/2 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”) 605544

125/2CB

1/4” - 1.1/4” / 15

605540

125/2MS

6 - 22 / 17

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3

125/2PH Sada komb. kľúčov krátkych v plastovom držiaku

125/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”) 603347

125/2CB

8 - 22 / 10

125/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 603348

125/2CB

10 - 30 / 12

125/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

125/2CS Sada komb. kľúčov krátkych v kartóne 610843

125/2PH

8 - 19 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610844

125/2PH

8 - 18 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

129/1 kombinovaný kľúč IBEX

603712

125/2CS

8 - 19 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

• • • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava očková časť s LIFE profilom účinnosť na okrajoch nepoškodzuje hrany trojvrstvový povrch pre väčšiu pevnosť 100% umiestnenie kľúča pretáčanie bez vytiahnutia B1

L

A1

125/2CT

B2 A2 15°

Sada komb. kľúčov krátkych v brašne

611762

615479

125/2CT

8 - 22 / 8

125/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110

8

L

B2

B1

A2

A1

140

13.2

18.5

6.9

3.9

611763

10

160

15.9

23

7.5

4.2

611764

11

174

17.8

24.5

8

4.5

611765

12

183

19.4

26.5

8.5

4.7

611766

13

196

20.4

29.5

8.5

5.2

611767

14

206

22

31.5

9

5.2

611768

15

217

23.2

33.5

9.5

5.7

611769

16

227

24.8

36

10.5

6.2

611770

17

238

26.1

38

10.5

6.7

611930

18

250

28

40

11

7.2

611771

19

261

29.3

42

12

7.2

611772

22

296

34.1

46.5

13

8.2

611773

24

321

37.3

52.5

14

8.5

33


129/1CB

CT129

Sada komb. kľúčov IBEX v kartóne

Prázdna brašňa • Rozmer 470 x 330, pre art. 129, 120, 130, 180, 202 • suchý zips sa používa na ľahké otváranie a zatváranie • nepotrebuje zväzovací opasok

611776

129/1CB

8 - 24 / 12

129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24) 615464

A

B

470

330

129/1CS Sada komb. kľúčov IBEX v kartóne

129/1PH Sada komb. kľúčov IBEX v plastovom držiaku

611775

129/1CS

8 - 19 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19)

129/1CT Sada komb. kľúčov IBEX v brašne 611774

129/1PH

8 - 19 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19) 611967

129/1PH

8 - 18 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18)

130/1 Kombinovaný kľúč vyhnutý • • • • • • 615474

129/1CT

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava očková časť s LIFE profilom kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s ISO 7738

8 - 22 / 8

129/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

B2

B1 L

A1

A2

129/1

Sila je prenášaná v strede obvodových plôch za účelom chránenia hrán.

100% umiestnenie kľúča

34

15°

3-bodový kontakt pre väčšiu silu

Spätné pretočenie kľúča bez jeho vybratia

L

B2

B1

A2

A1

610047

6

113

11

14.5

5

3.5

610048

7

126

12

16.5

5.8

3.8

610049

8

132

14

18.5

6.9

3.8

610050

9

145

15

21

7.3

4

610051

10

157

17

23

7.5

4

610052

11

170

18

24.5

8

4.5

610053

12

176

20

26

8.5

4.7

610054

13

189

20.5

29

8.5

5

610055

14

202

22

31

9

5

610056

15

209

23.5

33

9.5

5.5

610057

16

221

25

35.5

10.5

6

610058

17

228

26

37.5

10.5

6.5

610059

18

247

27.5

39.5

11

7

610060

19

259

29.5

41.5

12

7

610061

20

265

31

43.5

12.5

7.5


160

L

B2

B1

A2

A1

610062

21

275

32.5

45

13

8

kľúč kombinovaný račňový kovaný

610063

22

286

34

46

13

8

610064

23

296

36

50

13.5

8

610065

24

311

37.5

52

14

8.5

• Materiál: chróm-vanádium • tvrdené a kalené • 72-zubov, 5° pracovný uhol

610066

25

318

39

54

14.5

8.5

610067

26

329

40

55

15

8.5

610068

27

340

41.5

56.5

15

9

610069

28

351

43

58.5

15.5

9

612319

29

363

45

60

16

9.5

610070

30

373

46

62

16.5

10.5

610071

32

394

49

67

16.5

11

Sada komb. kľúčov vyhnutých v kartóne

130/1CB

L

A1

130/1CB

610204

B2

B1

611609

6 - 22 / 13

130/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)

8

A2

L

B2

B1

A2

A1

144

17.5

18

7.7

4.5

611610

9

150

21

20.1

8

4.7

611611

10

157

21

22.5

8

5.3 5.7

611612

11

165

22.5

24.8

9

611613

12

172

25

26.5

9

6

611614

13

182

25

27.5

9

6.7

611615

14

189

27.5

31

9

7.1

611616

15

202

27.5

32.5

9

7.5

611617

16

216

30.5

34

10.5

7.8

611618

17

226

30.5

37

10.5

8.1

611619

18

237

33.5

38.5

11.5

8.3

611620

19

248

33.5

41

11.5

8.5

130/1PH

617753

20

251

42

41.8

12.2

9.2

Sada komb. kľúčov vyhnutých v plastovom držiaku

617754

21

259

42

43.9

12.2

9.2

617755

22

267

42

46

12.2

9.2

617756

24

315

47

50.1

14.2

10.2

160CB Sada komb. kľúčov račňových v kartóne

611016

130/1PH

8 - 19 / 8

130/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

135/2 611957

Vidlicový kľúč pre plyn • chrómované v súlade s EN12540 • vyrobené z oceľového plechu

B1 A

L

160CB

8 - 19 / 8

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

B2

160CT Sada kombinovaných kľúčov račňových v brašne

600262

27

L

B1

B2

A

187

52

22

4

615468

160CT

8 - 19 / 6

160 (8, 10, 12, 13, 17, 19), CT252

35


160PH

161CT

Sada kombinovaných kľúčov račňových v plastovom držiaku

Sada kombinovaných kľúčov račňových s kĺbom v brašne

617541

615469

160PH

8 - 19 / 8

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

161CT

8 - 19 / 7

161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19), CT252

161

165

Kľúč kombinovaný račňový kovaný s kĺbom

Račňový kľúč obojstranný

• Materiál: chróm-vanádium • tvrdené a kalené • 72-zubov, 5° pracovný uhol

• materiál: račňa: chróm-vanádium • telo: tabuľový plech chrómovaný • kryt na kľúči je z plastučeľuste sú kalené a tvrdenéminimálny uhol otočenia 20° B2

B1

B1

L

A1

A2

B2

L

A1

A2

L

B2

B1

A2

A1

611621

8

143

17.5

18

9

4.5

L

B1

B2

A1

A2

611623

10

158

21

22.5

10

5.3

611633

6x7

116.2

20.1

20.1

11.2

11.2

611624

11

164

22.5

24.8

10

5.7

611634

7x8

136.3

20.8

23.3

11

11

611625

12

171

25

26.5

10

6

611635

8x9

136.3

20.8

23.3

11

11

611626

13

177

25

27.5

10

6.7

611636

8 x 10

136.3

20.8

23.3

11

11

611627

14

187

27.5

31

10

7.1

611637

10 x 11

143.8

23.5

26.5

11.1

11.1

611628

15

195

27.5

32.5

10

7.5

611638

12 x 13

175

30.1

32.1

13

13.4

611629

16

211

30.5

34

13

7.8

611639

12 x 14

175

30.1

32.1

13

13.4

611630

17

220

30.5

37

13

8

618769

1/4” x 5/16”

116

20.1

20.1

11.2

11.2

611631

18

235

33.5

38.5

13

8.3

618770

3/8” x 7/16”

144

23.5

26.5

11.4

11.1

611632

19

244

33.5

41

13

8.5

618771

1/2” x 9/16”

175

30.1

32.1

12.8

12.9

617757

20

251

42

41.8

12.2

9.2

617758

21

259

42

43.9

12.2

9.2

617759

22

267

42

46

12.2

9.2

617760

24

285

47

50.1

14.2

10.2

161CB Sada komb. kľúčov račňových s kĺbom v kartóne

611958

161CB 161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

36

8 - 19 / 7


166

170CB

Račňový kľúč obojstranný, vyhnutý

Sada očkových kľúčov račňových v kartóne

• materiál: račňa: chróm-vanádium • telo: tabuľový plech chrómovaný • kryt na kľúči je z plastučeľuste sú kalené a tvrdenéminimálny uhol otočenia 20°

B1

L

A1

B2 A2

611959

170CB

8 - 19 / 6

170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19) L

B1

B2

A1

611640

6x7

111

20

20

11.2

A2 11

611641

7x8

130

20.6

23

11

11.2

611642

8x9

130

20.6

23

11

11.2

611643

8 x 10

130

20.6

23

11

11.2

611644

10 x 11

136

23.4

26.4

11

11

611645

12 x 13

167

30.1

32

13

13.1

611646

12 x 14

167

30.1

32

13

13.1

170CT Sada očkových kľúčov račňových v brašne

170 Kľúč očkový račňový kovaný • Materiál: chróm-vanádium • tvrdené a kalené • 72-zubov, 5° pracovný uhol

B1 A1

B2 L

A2

615470

170CT

8 - 19 / 6

170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19), CT252

175/2 B2

B1

A2

A1

611647

8x9

133

21

17.5

8

7.7

611648

8 x 10

133

21

17.5

8

7.7

611649

10 x 11

152

22.5

21

8

8

611650

10 x 12

162

25

21

9

8

611651

10 x 13

162

25

21

9

8

611653

12 x 13

182

25

25

9

9

611654

12 x 14

192

27.5

25

9

9

611655

14 x 15

202

27.5

27.5

9

9

611656

14 x 17

212

30.5

27.5

10.5

9

611658

16 x 18

232

33.5

30.5

11.5

10.5

611659

17 x 19

232

33.5

30.5

11.5

10.5

617761

20 x 22

250

42

42

12.2

12.2

617762

21 x 23

260

47

42

14.2

12.2

617763

22 x 24

260

47

42

14.2

12.2

618765

1/4” x 5/16”

133

21

17.5

8

7.7

618766

3/8” x 7/16”

152

22.5

21.0

8.0

8.0

618767

1/2” x 9/16”

192

27.5

25

9

9

618768

7/8” x 15/16”

260

47

42

12.2

12.2

Kľúč na zátku olejovej vane • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené L1 D

L2

L

605112

8 x 10

L1

L2

D

203

169

10

37


176

176CS6

uhlový kľúč obojstranný

Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D2

L2

L3 95

T C

O

L1

D1

620581$ 176CS6

8 - 19 / 6

176 (8, 10, 11, 13, 17, 19) L1

L2

C

D1

T

L3

609102

6

100

22

21

10

7

27

D2 6

176CS11

609103

7

100

22

21

11

8

27

6

Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

609104

8

120

25

24

12

9

30

7

609105

9

120

25

25

13

9

30

7

609106

10

127

30

30

15

12

36

8

609107

11

127

30

30

16

13

36

8

609108

12

143

34

34

17

13

43.5

8

609109

13

150

34

34

20

13

43.5

12

609110

14

170

40

40

21

14

48

12

609111

15

171

40

40

22

15

48

14

609112

16

197

45

46

24

17

57

15

609113

17

197

45

46

25.3

18

57

15

609114

18

209

52

49

28.5

18

61

15

609115

19

209

52

49

28.5

19

61

15

609116

20

220

54

55

29.5

21

63.5

15

620582$ 176CS11

8 - 24 / 11

176 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

609117

21

220

54

55

30

22

63.5

15

609118

22

241

60

61

32

22

68

16

177

609119

23

241

60

61

33

24

74

20

uhlový kľúč obojstranný • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540kované, tvrdené a temperované,

609120

24

242

63

65

34.5

25

77.5

20

609121

25

242

63

65

35

26

77.5

20

609122

26

278

67

70

36

27

81

22

609123

27

278

67

70

36.5

28

81

22

609124

28

294

71

70

38.5

29

84

23

609125

29

300

73

85

40

30

90

24

609126

30

316

75

85

42

31

96.5

25

609127

32

305

79

85

44

32

97.5

25

609128

35

385

93

88

48.5

35

100

27

609129

36

395

94

88

49.5

36

101

27

D2

L2

L3 95

T C

O

L1

176CB Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

609130 609131

176CB

8 - 24 / 16

L2

C

D1

T

L3

8

120

25

24

12

9

30

D2 7

609084

9

120

25

25

13

9

30

7

609085

10

127

30

30

15

12

36

8

609086

11

127

30

30

16

13

36

8

609087

12

143

34

34

17

13

43.5

8

609088

13

150

34

34

20

13

43.5

12

609089

14

170

40

40

21

14

48

12

609090

15

171

40

40

22

15

48

14

609091

16

197

45

46

24

17

57

15

609092

17

197

45

46

25.3

18

57

15

609093

18

209

52

49

28.5

18

61

15

609094

19

209

52

49

28.5

19

61

15

609095

20

220

54

55

29.5

21

63.5

15

609096

21

220

54

55

30

22

63.5

15

176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

609097

22

241

60

61

32

22

68

16

176CB

609098

23

241

60

61

33

24

74

20

609099

24

242

63

65

34.5

25

77.5

20

8 - 32 / 22

176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

38

L1 609083

D1


177CB

178/2

Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

Jednostranný očkový kľúč • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

L B

d

A

609100

177CB

H

8 - 24 / 16

177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

177CS6 Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

620583$ 177CS6

8 - 19 / 6

177 (8, 10, 11, 13, 17, 19)

620821$

24

A

B

d

H

L

17

42

18.5

30

180

620822$

27

17

42

18.5

30

180

620823$

30

17

42

18.5

30

180

620824$

32

18

50

20.5

35

235

620825$

36

18

50

20.5

35

235

620826$

41

18

55

20.5

35

235

620827$

46

22

70

23.5

40

265

620828$

50

22

70

23.5

40

265

620829$

55

22

75

23.5

40

265

620830$

60

30

94

29.5

50

345

620831$

65

30

94

29.5

50

345 365

620832$

70

35

107

29.5

55

620833$

75

35

107

29.5

55

365

620834$

80

40

125

29.5

59

385

620835$

85

40

125

29.5

59

385

620836$

90

45

140

29.5

63

410

620837$

95

45

140

29.5

63

410

177CS11

178.1/2

Sada uhlových kľúčov obojstranných v kartóne

Tyčka pre 178/2 • materiál: chróm-molybdén • chrómované v súlade s EN12540

L

D

620584$ 177CS11

8 - 24 / 11

177 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

D

d

L

620840$

24 - 30

25

19

460

620841$

32 - 41

27

21

610

620842$

46 - 55

30

24

760

620843$

60 - 95

37

30

860

d

178/2

39


179/2

L

B1

B2

A1

Lešenársky kľúč očkový

603124

30 x 36

395

43.5

48.8

15

18

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • chrómované

600536

32 x 36

410

48.2

54.2

17.8

19.4

600537

36 x 41

450

49

57

19

21

602664

41 x 46

472

57

62

21

23

618659

7/32” x 15/64”

145

9.5

11.8

5.5

6.0

B1

L

A1

B2 A2

A2

605375

1/4” x 5/16”

178

10.3

11.8

5.5

6.1

605376

5/16” x 3/8”

190

13.3

14.8

6.7

7.3

618660

11/32” x 13/32”

182

14.1

16.7

7.9

8.4

605377

3/8” x 7/16”

205

16.3

17.8

7.9

8.4

605378

7/16” x 1/2”

205

16.7

17.7

9

9

605379

1/2” x 9/16”

205

17.7

20.3

9

10

605380

9/16” x 5/8”

235

22.3

23.3

10

10.5

L

B1

B2

A1

A2

605381

5/8” x 11/16”

258

25.3

26.3

11

11.5

316

34

35

17

17

605382

11/16” x 3/4”

270

26.3

29.3

11.4

12.4

605383

13/16” x 7/8”

295

31.2

34.2

12.8

13.7

180/1

605384

15/16” x 1”

325

37.2

40.2

14.6

15.4

Vyhnutý kľúč očkový, obojstranný

605385

1” x 1.1/8”

335

39.2

43.2

15

16.2

605386

1.1/16” x 1.1/4”

360

41.2

48.2

15.8

17.8

605042

• • • • • •

21 x 22

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava očková časť s LIFE profilom vyrobené v súlade s ISO 10104 kované, tvrdené a temperované,

180/1CB Sada očkových kžúčov vyhnutých v kartóne

B1

L

B2 A2

A1

L

B1

B2

A1

600509

5x7

145

9.5

11.8

5.5

A2 6

600510

5.5 x 7

145

9.5

11.8

5.5

6

600511

6x7

178

10.3

11.8

5.5

6.1

600512

8x9

190

13.3

14.8

6.7

7.3

600513

8 x 10

166

13.3

16

6

8

602663

9 x 11

182

14.1

16.7

7

9

600514

10 x 11

205

16.3

17.8

7.9

8.4

602997

10 x 12

210

16.3

19.3

7.9

9

600515

11 x 12

205

16.7

17.7

9

9

600541

180/1CB

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 603674

180/1CB

6 - 27 / 10

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 600542

180/1CB

6 - 32 / 12

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600543

180/1CB

6 - 41 / 13

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)

600516

12 x 13

220

19.3

20.9

9

600517

12 x 14

205

17.7

20.3

9

10

600518

13 x 15

235

20.8

23.3

9.5

10.5

600519

13 x 17

258

20.8

26.3

9.5

11.5

600520

14 x 15

235

22.3

23.3

10

10.5

600521

14 x 17

257

20.5

24.3

10

12

600522

16 x 17

258

25.3

26.3

11

11.5

603123

16 x 18

259

23.6

26.5

11

12

600523

17 x 19

270

26.3

29.2

11.4

12.4

180/1CS

600524

18 x 19

270

28.2

29.2

11.9

12.4

Sada očkových kľúčov vyhnutých v kartóne

600525

19 x 22

293

29.2

34.2

12.4

13.7

600526

20 x 22

295

31.2

34.2

12.8

13.7

600527

21 x 23

305

32.2

36.2

13.3

13.3

600528

22 x 24

315

34.2

37.2

13.7

13.7

600529

24 x 26

325

37.2

40.2

14.6

14.6

600530

24 x 27

325

37.2

41.2

14.6

14.6

600531

25 x 28

335

39.2

43.2

15

15

600532

27 x 29

335

41.2

44.2

15.8

15.8

600533

27 x 30

360

39.2

43.4

15

15

600534

27 x 32

360

41.2

48.2

15.8

15.8

600535

30 x 32

370

45.2

48.2

17

17

603845

30 x 34

366

43.5

48

15

15

40

9.5 605546

180/1CB

1/4” - 3/4” / 8

180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605547

180/1CB

1/4” - 1.1/4” / 12

180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)

602845

180/1CS

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


180/1CT

180/1MS

Sada očkových kľúčov vyhnutých v brašne

Sada očkových kľúčov vyhnutých v kovovom stojane

615473

605545

180/1CT

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129

180/1MS

6 - 32 / 12

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/4

180/1PB Sada očkových kžúčov vyhnutých v plast. púzdre

180/2VDEDP Vyhnutý kľúč očkový, izolovaný • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900

B A

600540

180/1PB

6 - 17 / 6

L

L

B

A

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)

621580$

6

155

13.5

8.5

180/1PB

621581$

7

155

15

9

621582$

8

160

16.5

9.5

621583$

9

160

17.5

10

180/1PH

612185

10

162

19.5

11

Sada očkových kľúčov vyhnutých v plast. držiaku

612186

11

175

20

11.5

612187

12

185

21.5

11.5

612188

13

185

23

12.5

612189

14

190

25.5

13

612190

15

195

27

13.5

621584$

16

190

27.5

14.5

612191

17

208

30.5

15.5

621585$

18

195

30

15.5

612192

19

227

33

15.5

621586$

20

245

34.5

16.2

619202

21

244

36.4

13.2

612193

22

250

37.5

17.5

621587$

23

250

39.8

16.8

612194

24

255

42

18.5

621588$

26

265

44

18

621589$

27

270

44.8

18

621590$

28

280

36.5

18.5

621591$

30

310

47

19

621592$

32

325

51.5

19.5

600544

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

610845

180/1PH

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

41


180/2VDEDPCB Sada izolovaných očkových kľúčov v kartóne

L

B1

B2

A

617670

24 x 27

258

34.8

37.3

11.5

612014

25 x 28

286

36

40.3

12.5

612015

27 x 29

298

38.8

41.8

13

617635

27 x 30

298

38.8

41.8

13

612016

30 x 32

318

42.7

45.2

13.5

617636

36 x 41

350

50

58

15

182/2ACB Sada očkových kžúčov plochých v kartóne 612677

180/2VDEDPCB

10 - 24 / 10

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

180/2AVDEDP Kľúč izolovaný očkový s 90° uhlom • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové • kontrola elektrickým testom

612567 B

L1

182/2ACB

6 - 22 / 8

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

L2

612568

A

182/2ACB

6 - 32 / 13

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32)

182/2BTX Plochý kľúč očkový s vyhnutou hlavou- TX profil L1

L2

B

A

619123

10

220

78

18.2

10

619124

12

220

78

21.2

10

619125

13

220

78

23.3

11

619126

14

230

85

24.4

11.6

619127

17

255

100

29.3

13.8

619128

19

255

103

30.6

13

619129

20

267

107

33.3

16

619130

22

265

115

35.8

16

619131

24

265

115

38.8

16.9

• • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 očková ��asť s LIFE profilom 15° uhol zabezpečuje uťahovanie skrutiek na ťažko dostupných miestach kované, tvrdené a temperované,

B1

B2

L

15°

A

182/2A

L

B1

B2

A

Kľúč očkový plochý

612892

6x8

97

10

11.3

4.6

• • • • •

612893

10 x 12

112

12.7

14

5.6

612894

14 x 18

137

16.5

21

6.6

612895

20 x 24

174

23

27.3

8.6

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 očková časť s LIFE profilom vyrobené v súlade s DIN 837 kované, tvrdené a temperované,

183/2 B1 A

L

L

B1

B2

A

612004

6x7

97

10

11.3

4.6

612005

8x9

112

12.7

14

5.6

612006

10 x 11

132

15.6

16.5

6.6

612007

12 x 13

147

18

19

7.6

B2

Očkový kľúč otvorený • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 profil do rozmeru 12x14 je 6-hran od 17x19 do 30x32 je 12-hran Použitie: V priemysle a opravovniach špecializovaných na hydraulické a pneumatické inštalácie • Tieto kľúče pomáhajú pracovať na miestach, kde bežné očkové kľúče nie je možné použiť podľa typu práce (objímky na kovových kábloch, hydraulických hadiciach a na ventiloch) • kované, tvrdené a temperované, C1 B1

C2

L

15°

A1

613223

13 x 17

167

20.5

21.5

7.6

612008

14 x 15

162

20.5

21.5

7.6

612009

16 x 17

172

23.2

24.2

8.6

612010

18 x 19

186

25.9

27.4

9.6

612011

20 x 22

206

28.9

31.8

11

612012

21 x 23

231

29.9

32.9

11.2

L

A1

A2

B1

B2

C1

617634

22 x 24

231

29.9

32.9

11.2

612701

8 x 10

145

7

8.5

18

20

6

7

11.5

612702

10 x 11

152

8.5

9

20

22

7

8.5

612013

42

24 x 26

258

34.8

37.3

A2

15°

C2

B2


L

A1

A2

B1

B2

C1

C2

L

B

A

612703

11 x 13

165

9

11

22

26

8.5

10

620504$

65

275

97.6

27

612704

12 x 14

178

10

12

24

28

9

11

620505$

70

330

108

33

615147

16 x 18

196

12

12.5

30.5

33.5

13

14

620506$

75

330

108

33

612705

17 x 19

210

13

14

32

35

14

15

620507$

80

360

124

36

612706

19 x 22

233

14

16

35

41

15

17

620508$

85

360

124

36

612707

22 x 24

252

16

17

41

45

17

18

620509$

90

390

142

39

612708

24 x 27

265

17

17

45

48

18

20

620510$

95

390

142

39

612709

30 x 32

285

21

23

50

52

22

24

620511$

100

425

153

44

620512$

105

425

153

45

183/2CB

620513$

110

450

168

47

Sada očkových kľúčov otvorených v kartóne

620514$

115

450

168

47

620515$

120

495

190

53

620516$

125

495

190

53

620517$

130

520

200

58

620518$

135

520

200

60

620519$

140

575

220

61

620520$

145

575

220

61

620521$

150

575

220

61

620522$

1.1/16”

180

49

16

620523$

1.1/8”

180

49

16

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22)

620524$

1.3/16”

180

49

16

183/2CB

620525$

1.1/4”

190

58

18

620526$

1.5/16”

190

58

18

620527$

1.3/8”

190

58

18

183/2CT

620528$

1.7/16”

190

58

18

Sada očkových kľúčov otvorených v brašne

620529$

1.1/2”

235

74

22

620530$

1.5/8”

235

74

22

620531$

1.11/16”

235

74

22

620532$

1.3/4”

235

74

22

620533$

1.13/16”

235

74

22

620534$

1.7/8”

235

74

22

620535$

2”

235

74

22

620536$

2.1/16”

275

98

27

620537$

2.1/8”

275

98

27

620538$

2.3/16”

275

98

27

620539$

2.1/4”

275

98

27

620540$

2.5/16”

275

98

27

620541$

2.3/8”

275

98

27

620542$

2.1/2”

300

102

28.5

620543$

2.9/16”

300

102

28.5

620544$

2.5/8”

300

102

28.5

184/7

620545$

2.3/4”

330

108

33

Očkový úderový kľúč

620546$

2.15/16”

330

108

33

• • • •

620547$

3”

330

108

33

620548$

3.1/8”

360

124

36

620549$

3.3/8”

360

124

36

620550$

3.1/2”

390

142

39

620551$

3.3/4”

390

142

39

620552$

3.7/8”

425

153

44

620553$

4”

425

153

44

620554$

4.1/8”

425

153

45

620555$

4.1/2”

450

168

47

612985 612986

183/2CB

8 - 22 / 6 8 - 32 / 9

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32)

615467

183/2CT

8 - 24 / 6

183/2 (8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24), CT252

materiál: karbónová nástrojová oceľ povrchová úprava: antikorózne olejovaný vyrobené v súlade s DIN 7444 kované, tvrdené a temperované,

B L

A

L

B

A

620494$

24

180

48.6

16

620495$

27

180

48.6

16

620496$

30

180

48.6

16

620497$

32

190

58.4

18

620498$

36

190

58.4

18

620499$

41

235

74

22

620500$

46

235

74

22

620501$

50

235

74

22

620502$

55

275

97.6

27

620503$

60

275

97.6

27

43


Gola hlavice a príslušenstvo

1/4” gola hlavice

3/8” gola hlavice

3/4” gola hlavice

1” gola hlavice

Klúče s T-rukoväťou

Trubkové klúče a nástrčné klúče

1/2” gola hlavice

1” gola hlavice

Klúč na matice kolies krížový

Klúč na matice kolies

Presnosť

Bezpečnosť

Prevádzka západiek spolu s račňami

Spolu s nepostrádateľnými

Špeciálny systém na zadržanie západky

je založená na 75-zubovom

západkami račne Unior umožňujú

sa pomocou jednodotykového

mechanizme, ktorý rozdeľuje plný

dokonca prediktívne a presné

uvoľňovacieho tlačidla zabezpečí

kruh 360˚ do sekcií po 4,8 stupňových

dotiahnutie a povolenie skrutiek a

vyššia bezpečnosť pri práci a zvýšená

uhloch a teda zaručuje jednoduchšie

matíc - práca so západkami Unior je

uzamykacia rýchlosť račne.

použitie dokonca aj v neprístupných

bezpečnejšia a presnejšia.

te

ct

om

pro

ic

Jednoduché použitie

yo

rg ur h ands – e

on

bodoch. S väčšími prírastkami západky, menšími zábermi a menším úsilím môžete dosiahnuť väčšiu

rh a

ou

m ic s - pr ote c

ty

go

er

er

44

no

R

R

go

U NI O

U NI O

nds

spoľahlivosť a vyššiu presnosť.

no

m


Vlastnosti rační Unior

4,8˚

Vlastnosti bezpečnostného uzamykacieho systému Unior

Bezpečnostný uzamykací systém Hlavica sa uvoľní zo západky jednoduchým stlačením tlačidla. Vyššia rýchlosť a účinnosť Rýchlosť práce sa zabezpečí uzamykacím systémom a mechanizmom na uvoľnenie hlavice.

45


185/2

187/2TX

Sviečkový kľúč

Hlavica zástrčná TX 1/4"

• materiál: uhlíková nástrojová oceľ • chrómované v súlade s EN12540

• materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

B

D D

L

L1

D

L

L

B

600771

16

19

145

120

L

L1

D

607956

19

22

115

120

607903

TX 8

32

13

12

600772

21

24

115

120

607904

TX 10

32

13

12

600773

21

24

180

120

607905

TX 15

32

13

12

607906

TX 20

32

13

12

186BI

607907

TX 25

32

13

12

Sada sviečkového kľúča 3/8" s príslušenstvom

607908

TX 27

32

13

12

607909

TX 30

32

13

12

607910

TX 40

32

13

12

187/2SL Hlavica zástrčná plochá 1/4" • materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené 619401

186BI

4

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (21) 619402

186BI

4

D

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (19) 619403

186BI

L1

4

L

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (16) 607895

a

b

L

L1

D

0.8

4

32

13

12

186.4/2

607896

1

5.5

32

13

12

Hlavica na sviečkový kľúč 3/8"

607897

1.2

7

32

13

12

• materiál: chróm-molybdén • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

187/2PH Hlavica zástrčná PH 1/4" • materiál: hlavica: chróm-molybdén • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

D L

D

L

620819$

13

17.9

63

603193

16

22

63

620820$

18

24.7

63

603192

19

26

63

600776

21

27

66

187/2HX Hlavica zástrčná - IMBUS 1/4" • • • •

D L1

L

L

L1

D

607892

PH 1

32

13

12

607893

PH 2

32

13

12

607894

PH 3

32

13

12

188/2 6p

materiál: hlavica: chróm-molybdén nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ vyrobené v súlade s DIN 7422 čeľuste sú kalené a tvrdené

Hlavica nástrčná 1/4" • • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D L1

L

L

L1

D

607898

3

32

13

12

607899

4

32

13

12

D2

D1 T

L

607900

5

32

13

12

L

D1

D2

T

607901

6

32

13

12

618682

3.2

25

6

12

4

607902

7

32

13

12

600815

4

25

6.7

12

4

46


L

D1

D2

T

188/2F6p

4.5

25

7.3

12

4

Otočná hlavica 1/4"

600817

5

25

8

12

5

600818

5.5

25

8.6

12

5.5

600819

6

25

9.2

12

6

• materiál: chróm-molybdén • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

600820

7

25

11

12

6

600816

600821

8

25

12

12

7.5

600822

9

25

13

13

7.5

600823

10

25

14.5

14.5

9

600824

11

25

16

15.5

10.5

603130

12

25

17

17

10.5

L

D1

D2

600825

13

25

18

18

10.5

620790$

6

35.4

9.2

13.8

5

603131

14

25

19.5

19.5

13

620791$

7

37.4

10.5

13.8

5

618683

3/16”

25

8

11.9

5

620792$

8

37.4

12.2

13.8

5

618684

7/32”

25

8.8

11.9

5

620793$

9

37.4

12.2

13.8

5

618685

1/4”

25

9.3

11.9

5

620794$

10

39.9

14.7

13.8

6

618686

9/32”

25

10.5

11.9

5

620795$

11

39.9

15.9

13.8

6

618687

5/16”

25

10.5

11.9

5

620796$

12

39.9

16.9

13.8

6

618688

11/32”

25

10.5

13.1

5

620797$

13

39.9

17.9

13.8

7

618689

3/8”

25

10.5

14.6

8

618690

13/32”

25

10.5

14.6

8

188/2F12p

618691

7/16”

25

10.5

15.9

8

Otočná hlavica 1/4"

618692

1/2”

25

10.5

17.9

10

618693

9/16”

25

10.5

19.7

10

• materiál: chróm-molybdén • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D2

D1 T

L

T

188/2 12p Hlavica nástrčná 1/4", 12-hran • • • •

T

D2

D1 T

D2

D1

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

L

L

D1

D2

T

L

L

D1

D2

T

620798$

3/16”

35.4

7.7

13.8

4

620799$

7/32”

35.4

8.6

13.8

4

620800$

1/4”

35.4

9.5

13.8

4

620801$

9/32”

37.4

10.7

13.8

5

620802$

5/16”

37.4

12.2

13.8

5

620803$

11/32”

37.4

13.1

13.8

5 5

620804$

3/8”

39.9

14.7

13.8

620805$

7/16”

39.9

15.9

13.8

6

620806$

1/2”

39.9

17.9

13.8

7

616857

4

25

6.8

11.9

5

616858

4.5

25

7.1

11.9

5

188/2L6p

616859

5

25

8

11.9

5

Hlavica nástrčná 1/4", dlhá

616860

5.5

25

8.3

11.9

5

616861

6

25

9.3

11.9

5

• • • •

616862

7

25

10.5

11.9

5

616863

8

25

10.5

11.9

5

616864

9

25

10.5

13.1

8

616865

10

25

10.5

14.5

8

616866

11

25

10.5

15.8

8

616867

12

25

10.5

16.8

8

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D2

D1 T

616868

13

25

10.5

17.8

10

616869

14

25

10.5

19.6

10

616870

3/16”

25

8

11.9

5

618697

616871

7/32”

25

8.3

11.9

5

616872

1/4”

25

9.3

11.9

5

616873

9/32”

25

10.5

11.9

616874

5/16”

25

10.5

616875

11/32”

25

616876

3/8”

25

616877

13/32”

25

616878

7/16”

25

616879

1/2”

25

616880

9/16”

25

L

L

D1

D2

T

3.2

50

6

12

8

616881

4

50

6.8

11.9

5

616882

4.5

50

7.1

11.9

5

5

616883

5

50

8

11.9

5

11.9

5

616884

5.5

50

8.3

11.9

5

10.5

12.9

5

616885

6

50

9.3

11.9

8

10.5

13.9

8

616886

7

50

10.5

11.9

8

10.5

14

8

616887

8

50

10.5

11.9

8

10.5

15.8

8

616888

9

50

10.5

13.1

11

10.5

17.8

10

616889

10

50

10.5

14.5

11

10.5

19.6

10

616890

11

50

10.5

15.8

11

47


L

D1

D2

T

188BI

616891

12

50

10.5

16.8

13

Gola sada 1/4" v kovovom boxe

616892

13

50

10.5

17.8

13

616893

14

50

10.5

19.6

16

616894

3/16”

50

8

11.9

5

616895

7/32”

50

8.3

11.9

5

616896

1/4”

50

9.3

11.9

5

616897

9/32”

50

10.5

11.9

5

616898

5/16”

50

10.5

11.9

5

616899

11/32”

50

10.5

12.9

5

616900

3/8”

50

10.5

13.9

8

616901

13/32”

50

10.5

14

8

616902

7/16”

50

10.5

15.8

8

616903

1/2”

50

10.5

17.8

10

616904

9/16”

50

10.5

19.6

10

611996

16

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150)

188/2L12p Hlavica nástrčná 1/4" dlhá, 12-hran • • • •

188BI

188BI12P16

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

Gola sada 1/4" v kovovom boxe

D2

D1 T

L

L

D1

D2

T

618698

3.2

50

6

12

8

618694

7/32”

50

8.8

11.9

5

618695

9/32”

50

10.5

11.9

8

618696

11/32”

50

10.5

11.9

11 617118

188H

188BI12P16

16

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”)

Držiak pre hlavice 1/4" • rozmer 165 - pre sadu 10ks 1-13, max.veľkosť hlavice 13 • rozmer 205 - pre sadu 10ks, max.veľkosť hlavice 17

188BI6P16INCH Sada nástrčných hlavíc 1/4" v kovovom boxe

L 619088

165

619235

205

188H1 Sada 10ks držiakov pre 188H

619413 619410

48

188BI6P16INCH

3/16” - 9/16” / 16

188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188/2 6p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)


188BI12P16INCH

188C

Sada nástrčných hlavíc 1/4" v kovovom boxe

Gola sada 1/4" v kovovom boxe

619414

188BI12P16INCH

3/16” - 9/16” / 16

188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188/2 12p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)

615151

33

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

188BI6P36 Sada nástrčných hlavíc 1/4" a bitov

188C

188D Gola sada 1/4" v kovovom boxe

621407$ 188BI6P36

36

188/2 6p (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6460C6,3 (0.6 x 4.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0), 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.9 (1/4” - 1/4”), 188.8 (1/4”)

613074

188D

19

6472C6,3 (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)

188B

188E

Gola sada 1/4" v kovovom boxe

Gola sada 1/4" v kovovom boxe

615150

188B

44

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)

613075

188E

26

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10), 6460C6,3 (0.5 x 3.0, 0.6 x 4.5, 0.8 x 5.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 0, PH 1, PH 2, PH 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)

49


188MS

188.1/1FBI

Sada nástrčných hlavíc 1/4" v kovovom stojane

Račňa flexibilná 1/4" • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť so 40-imi zubami flexibilná račňa umožňuje prácu s ohybom rukoväte max. 90° s 22, 5° ohybom • telo kované • tvrdená a temperovaná • povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 A

B

610566

188MS

L

116

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 980D

188.1/1ABI 618367

Račňa 1/4" • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť so 40-imi zubami telo kované tvrdená a temperovaná povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315

B 25

188.2/2BI

A

1/4”

A 22

Vratidlo 1/4"

B

611901

L 180

L

A

B

157

24.5

25

L

• • • • • •

materiál: chróm-molybdén ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť telo kované povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná L

L 611902

1/4”

150

188.3/2 Vratidlo 1/4" • • • •

Materiál: chróm-vanádium povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná D2 A

L

600830

1/4”

L

A

D1

D2

120

30

7

14

D1

188.4/2 Nadstavec dlhý 1/4" • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D1

D2

L

50

L

D1

D2

600826

1/4”

50

8

12

600827

1/4”

150

8

12


188.4/2F

188.8

Ohybný nadstavec 1/4"

Rukoväť pre hlavice 1/4"

• Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • čeľuste sú kalené a tvrdené

• materiál: čepeľ - chróm vanádium • rukoväť - polypropylén • vyrobené v súlade s ISO 3315

D1 L

D2

C

612868

1/4”

L

D1

D2

150

8.3

12

188.4/2S

607349

1/4”

L

L

C

150

50

Nadstavec dlhý 1/4" • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D1

L

L

D1

D2

610910

150

8

12

610911

50

8

12

188.6/2

D2

Kardanový kĺb 1/4"

188.9

• • • •

Adaptér pre bity

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

• • • •

D

pre bity E6, 3, C6, 3 materiál: uhlíková nástrojová oceľ chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované,

D

L

607821

1/4”

L

D

41

14

L

612867

1/4” - 1/4”

L

D

25

12

188.7/2 Adaptér 1/4"

188.10

• • • •

Redukcia

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

• Materiál: chróm-vanádium • čeľuste sú kalené a tvrdené • vyrobené v súlade s DIN 7428

L D

L

L

607976

1/4” - 3/8”

604531

1/4” (6.3) - 1/4”

50

L

D

616808

1/4” (6.3) - 3/8”

50

35

12

616809

1/4” (6.3) - 1/2”

50

51


188.10A

190/1 6p

Bity s hlavicou

Hlavica nástrčná 1/2"

• Materiál: chróm-vanádium • čeľuste sú kalené a tvrdené • podľa DIN 7424

• • • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D1

T

D2

D1

L

T

D1

L

T

L

619448

6.3(1/4”)

8

12.5

65

3.9

L

D1

D2

618701

6.3(1/4”)

10

14.5

65

5

605307

8

38

13.2

22.9

12

9

38

13.9

22.9

12

T

618702

6.3(1/4”)

13

18

65

6

610155

618703

6.3(1/4”)

17

23.3

65

9.5

600851

10

38

15

22.9

12

600852

11

38

16.3

22.9

12

188.11

600853

12

38

17.9

22.9

12

Náhradné diely pre 188.1A BI

600854

13

38

18.8

22.9

12

600855

14

38

19.7

22.9

12

600856

15

38

20.4

22.9

12

600857

16

38

22.9

21.5

12

600858

17

38

24.3

22

12

600859

18

38

25.5

23

12

600860

19

38

26.8

24

14

600861

20

38

28.1

24

14

600862

21

38

29.3

25

14

600863

22

38

30.4

25

14

600864

23

40

31.7

26

14

600865

24

42

33.1

28

16

600866

25

42

34.2

29

16

600867

26

42

35.3

30

16

600868

27

43

37

30

18

188.13

600869

28

43

38

31

20

Nadstavec imbusový 10mm

610156

29

43

39

32

20

• Materiál: chróm-vanádium • čeľuste sú kalené a tvrdené

600871

30

46

40.7

34

22

600872

32

46

43.2

36

22

610105

5/16”

38

13.2

22.9

12

610106

3/8”

38

15

22.9

12

610107

7/16”

38

16.3

22.9

12

610108

1/2”

38

18.8

22.9

12

610109

9/16”

38

20.4

22.9

12

610110

5/8”

38

22.9

21.5

12

612503

11

620858$

1/4”

620859$

5/16”

189/2 Hlavica nástrčná s vnútorným TX profilom 1/4" • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované,

D2

D1

L

L

D2

D1

607911

E4

25

12

5.4

607912

E5

25

12

6.7

607913

E6

25

12

7.7

607914

E7

25

12

8.3

607915

E8

25

12

10.1

607916

E 10

25

12

11.3

607917

E 11

25

12

12.9

52

610111

11/16”

38

25.5

23

12

610112

3/4”

38

26.8

24

14

610113

13/16”

38

29.3

25

14

610114

7/8”

40

31.7

26

14

610115

15/16”

42

33.1

28

16

610116

1”

42

35.3

30

16

610117

1.1/16”

43

37

30

18

610118

1.1/8”

43

39

32

20

610119

1.3/16”

46

40.7

34

22

610120

1.1/4”

46

43.2

36

22


190/1L12p

190/1 12p

Hlavica nástrčná, dlhá 1/2"

Hlavica nástrčná 1/2" 12-hran

• • • • •

• • • • •

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 2725-1

D2

D1 T

D2

D1 T

L

L

D1

D2

L

T

D1

D2

L

T

603812

10

15

22.9

38

12

610762

10

15

22

77

12

603813

11

16.3

22.9

38

12

610763

11

16.3

22

77

12

603814

12

17.9

22.9

38

12

610764

12

17.6

22

77

12

603815

13

18.8

22.9

38

12

610765

13

18.8

22

77

12

603816

14

19.7

22.9

38

12

610766

14

20.4

22

77

15

603817

15

20.4

22.9

38

12

610767

15

21.6

20.7

77

15

603818

16

22.9

21.5

38

12

610768

16

22.9

21.5

77

15

603819

17

24.3

22

38

12

610769

17

24

22

77

15

603820

18

25.5

23

38

12

610770

18

25.4

23

77

18

603821

19

26.8

24

38

14

610771

19

26

21

77

18

603822

20

28.1

24

38

14

610772

20

27.9

24

77

18

603823

21

29.3

25

38

14

610773

21

28

25

77

18

603824

22

30.4

25

38

14

610774

22

30

26

77

21

603825

23

31.7

26

40

14

610775

23

31.6

27

77

21

603826

24

33.1

28

42

16

610776

24

32

28

77

24

603827

27

37

30

43

18

610777

27

36

30

77

27

603828

30

40.7

34

46

22

610778

30

40

34

77

30

603829

32

43.2

36

46

22

610779

32

42

36

77

33

621722$

36

48

42

46

22

610780

3/8”

15

22

77

12

609366

3/8”

15

22.9

38

12

610781

7/16”

16.3

22

77

12

609367

7/16”

16.3

22.9

38

12

610782

1/2”

18.8

22

77

15

609368

1/2”

18.8

22.9

38

12

610783

9/16”

20.4

22

77

15

609369

9/16”

20.4

22.9

38

12

610784

19/32”

21.6

20.7

77

15

609370

19/32”

20.4

20.7

38

12

610785

5/8”

22.9

21.5

77

15

609371

5/8”

22.9

21.5

38

12

610786

11/16”

24

22

77

15

609372

11/16”

25.5

23

38

12

610787

3/4”

26

23

77

18

609373

3/4”

26.8

24

38

14

610788

25/32”

27.9

24

77

18

609374

25/32”

27.9

24

38

14

610789

13/16”

28

25

77

18

609375

13/16”

29.3

25

38

14

610790

7/8”

30

26

77

21

609376

7/8”

31.7

26

40

14

610791

15/16”

32

28

77

24

609377

15/16”

33.1

28

42

16

610792

1”

34

30

77

24

609378

1”

35.3

30

42

16

610793

1.1/16”

36

30

77

27

609379

1.1/16”

37

30

43

18

610794

1.1/8”

38

32

77

27

609380

1.1/8”

39

32

43

20

610795

1.3/16”

40

34

77

30

609381

1.3/16”

40.7

34

46

22

610796

1.1/4”

42

36

77

33

609382

1.1/4”

43.2

36

46

22

53


190/2VDEDP

190H

Hlavica nástrčná 1/2" izolovaná

Držiak pre hlavice 1/2"

• • • • • • •

• rozmer 330 - pre sadu 10ks 8-32, maximálna veľkosť hlavice 14 • rozmer 450 - pre sadu 10ks, maximálny rozmer hlavice 19

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900 kované, tvrdené a temperované,

D1

D2 T

L

L

619090

330

619237

450

D1

D2

L

T

617803

8

18

27.4

54.6

12

621593$

9

51.5

17.1

26.5

12

190H1

612195

10

18

26

51.5

12

Sada 10ks držiakov pre 190H

612196

11

19.5

26.5

51.5

12

612197

12

20.5

26.5

51.5

12

612198

13

21.5

26.5

51.5

12

612199

14

22.5

26.5

51.5

12

621594$

15

51.5

23.5

26.5

12

621595$

16

51.5

26

25.2

12

612200

17

28

26

51.5

12

621596$

18

51.5

28.5

26.5

12

612201

19

30

28

51.5

14

621597$

20

51.5

31.3

27.3

14

190BI6P14

621598$

21

51.5

32.5

28.2

14

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

612202

22

34

29

51.5

14

621599$

23

53.5

35.1

29.4

14

612203

24

37

32.5

55

16

621600$

26

55.5

38.8

33.2

16

617804

27

40.5

32.5

58

18

621601$

28

56.5

41.3

33.4

20

621602$

30

59.5

44

37.1

22

621603$

32

59.5

46.6

39.4

22

619412

190/2LVDEDP Hlavica izolovaná dlhá 1/2" • • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná kontrola elektrickým testom dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové vyrobené v súlade s EN60900 kované, tvrdené a temperované,

611940

190BI6P14

10 - 24 / 14

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)

190BI6P23 Gola sada 1/2" v kovovom boxe D1

D2 T

L

L

D1

D2

T

619104

10

96

20.7

27

27

619105

11

96

21.6

27

27

619106

12

96

22.6

27

27

619107

13

96

23.3

27

27

619108

14

96

25.8

27

35

619109

15

96

26.8

27

35

619110

16

96

27.4

27

35

619111

17

96

30

27

35

619112

18

96

31.7

27

35

619113

19

96

32

27

35

619114

20

96

33.4

27

35

619115

21

96

33

27

35

621604$

22

96

33.6

29.6

35

621605$

24

96

35.6

31.6

35

54

612779

190BI6P23

10 - 32 / 23

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)


190BI6P24

190BI12P24

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

611939

611941

190BI6P24

10 - 32 / 24

190BI12P24

10 - 32 / 24

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)

190BI12P14

190BI12P23IN

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

611943 611942

190BI12P14

10 - 24 / 14

190BI6P22IN Gola sada 1/2" v kovovom boxe

615180 615327

190BI12P23

10 - 32 / 23

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”)

3/8” - 1.1/4” / 23

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1 12p (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”)

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)

190BI12P23 Gola sada 1/2" v kovovom boxe

190BI12P23IN

190BI6P22IN

5/16” - 1.1/4” / 22

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190/1 6p (5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”)

55


190BI6P43

190BI6P28

Gola sada 1/2" a 1/4" v kovovom boxe

Gola sada 1/2" v kovovom boxe

612162

190BI6P28

10 - 32 / 28

190/1 6p (10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1L12p (12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 190.1/1ABI (1/2”) 611944

190BI6P43

10 - 32 / 43

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), 188.6/2 (1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 188.1/1ABI (1/4”)

190-6P17 Gola sada 1/2" v plastovom boxe

190BITX1P22 Gola sada 1/2" v kovovom boxe

622022$ 190-6P17

10 - 32 / 17

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.9/2BI, 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75) 611945

190BITX1P22

22

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), 190.1/1ABI (1/2”)

190BI6P17 Gola sada 1/2" v plastovom boxe

190BIHX1P20 Gola sada 1/2" v kovovom boxe

611946

190BIHX1P20

20

192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12), 192/2HX (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125, 250)

56

622023$ 190BI6P17

10 - 32 / 17

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75)


190MS6P49

190MS12P106

Sada nástrčných hlavíc 1/2" v kovovom stojane

Sada nástrčných hlavíc 1/2" v kovovom stojane

610648

610651

190MS6P49

10 - 32 / 49

190MS12P106

10 - 32 / 106

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A

190/1 6p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B

190MS12P49

190VDE6P11A

Sada nástrčných hlavíc 1/2" v kovovom stojane

Gola sada izolovaná 1/2" v kovovom boxe

612678 610650

190MS12P49

10 - 32 / 49

190VDE6P11A

10 - 24 / 11

190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125)

190/1 12p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B

190MS6P106

190VDE6P11

Sada nástrčných hlavíc 1/2" v kovovom stojane

Gola sada 1/2" izolovaná v kovovom boxe

616704 610649

190MS6P106

10 - 32 / 106

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A

190VDE6P11

11

190/2VDEDP (13, 14, 17, 19), 192/2HXVDEDP (4, 5, 6, 8, 10), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125)

57


190VDEDP6P13B

190.1/1ABI

Gola sada izolovaná 1/2" v kovovom boxe

Račňa 1/2" • • • • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť 75-zubová telo kované tvrdená a temperovaná povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315

B

L

A

611782 619420

190VDEDP6P13B

8 - 27 / 13

190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1AVDEDP, 190.4/2VDEDP (125)

190VDE6P10 Gola sada 1/2" izolovaná v plastovom boxe

1/2”

L

A

B

260

36

45

190.1/1FBI Račňa flexibilná 1/2" • • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť 75-zubová flexibilná račňa umožňuje prácu s ohybom rukoväte max. 90° s 22, 5° ohybom • telo kované • tvrdená a temperovaná • povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540

A

B

618369

621646$ 190VDE6P10

13 - 27 / 10

190/2VDEDP (13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125, 250), 981PBM2

58

L

L

A

B

320

36

40


190.1VDE

190.2/1BI

Račňa izolovaná 1/2"

Rukoväť s kĺbom 1/2"

• • • • • •

• • • • • •

Materiál: chróm-vanádium S 36-imi zubami minimálny uhol otočenia 10° tlačidlo pre zmenu otáčania kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900

materiál: chróm-molybdén ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť telo kované povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná L

A

L

B

L 611899

1/2”

390

611900

1/2”

460

190.3/1 612206

1/2”

L

B

A

275

66

46

Vratidlo 1/2" • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 tvrdená a temperovaná

D2 A

L

600876

1/2”

L

A

D1

D2

300

45

14

25.5

D1

190.4/1 Nadstavec dlhý 1/2" • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316 D1

D2

L

190.1AVDEDP 607955

Račňa izolovaná 1/2" • • • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium S 36-imi zubami minimálny uhol otočenia 10° tlačidlo pre zmenu otáčania kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900 dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové

1/2”

L

D1

D2

75

16.8

24

600874

1/2”

125

16.8

24

600875

1/2”

250

16.8

24

190.4/2 Nadstavec 1/2" • Materiál: chróm-vanádium • chrómované v súlade s EN12540 • kované, tvrdené a temperované, A

L B

D1

D2

L

619119

L

B

A

245

80

49

612565$

1/2”

L

D1

D2

600

16.8

24

59


190.4/1S

190.5/2VDEDP

Flexibilný nadstavec dlhý 1/2"

Ohnutá rukoväť izolovaná 1/2"

• • • • •

• • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 leštená hlava kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D1

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované vyrobené v súlade s EN60900 kontrola elektrickým testom dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové

D2

L

L2

D L1

610909

L

D1

D2

75

16.8

24

610908

125

16.8

24

610907

250

16.4

24

190.4/2VDEDP

615178

L1

L2

250

72

Nadstavec izolovaný 1/2" • • • • • • •

Materiál: chróm-vanádium hlava: chromovaná dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrola elektrickým testom kované, tvrdené a temperované, vyrobené v súlade s EN60900 D

L

D

612204

1/2”

250

28

612205

1/2”

125

27

L

190.5/2 Vratidlo 1/2"

190.6/2

• • • •

Kardanový kĺb 1/2"

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 vyrobené v súlade s ISO 3315 kované, tvrdené a temperované L2

D

• • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

L1

D

L

610933

L

L1

D

250

59

16.8

600873

1/2”

D

L

23

75.5

190.7/2 Adaptér 1/2" • • • •

Materiál: chróm-vanádium chrómované v súlade s EN12540 kované, tvrdené a temperované, podľa ISO 3316

D L

60

D

L

603334

1/2” - 3/8”

23

38

607975

1/2” - 3/4”

22

35


190.9/2BI

191/1

Račňa jednosmerná 1/2"

Hlavica nástrčná s vnútorným TX-profilom 1/2"

• • • • •

• • • •

materiál: špeciálne tvrdené a kalené ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť telo kované tvrdená a temperovaná povrchová úprava: chrómovaná podľa EN 12540

materiál: chróm-molybdén chrómované v súlade s EN12540 leštené kované, tvrdené a temperované,

D2

D1

L

B

L

A

600909

D2

D1

L

607141

E 10

22

14

38

607142

E 11

22

15

38

607143

E 12

22

15

38

607144

E 14

22

17

38

607145

E 16

22

19

38

607146

E 18

22

21

38

607147

E 20

26

23

40

A

B

L

607148

E 22

26

25.3

40

38

43.5

252

607149

E 24

28

27.3

40

190.10

191MB1

Vymeniteľný štvorhran

Sada nástrčných hlavíc 1/2" TX v kovovom boxe

• • • •

Račňa jednosmerná 190.9 čeľuste sú kalené a tvrdené materiál: uhlíková nástrojová oceľ vyrobené v súlade s ISO 3315

L 603378

1/2”

40

190.11 Sada náhradných dielov pre 190.1A BI 607314

191MB1

9

191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24)

612504

12

190.12 Rýchlovýmenný držiak bitov 1/2" • materiál: uhlíková nástrojová oceľ • čiernený podľa normy DIN 12476 • kované, tvrdené a temperované,

D

L

620856$

1/2” - 1/4”

L

D

41

25

61


192/2HX

192/2HXL

Hlavica zástrčná - IMBUS 1/2"

Hlavica zástrčná dlhá - IMBUS 1/2"

• • • •

• • • •

materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ vyrobené v súlade s DIN 7422 čeľuste sú kalené a tvrdené

materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ vyrobené v súlade s DIN 7422 čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

D

L

L1

D

L

L1

L

600978

4

23

60

24

D

L

L1

603420

5

23

60

24

603380

5

22.9

100

64

603421

6

23

60

24

619803

5

22.9

203

167

603422

7

23

60

24

603381

6

22.9

100

64

603423

8

23

60

24

619804

6

22.9

163

127

605923

9

23

60

24

619805

6

22.9

183

147

603424

10

23

60

24

603383

7

22.9

100

64

603425

12

23

60

24

603384

8

22.9

100

64

603426

14

23

60

24

619806

8

22.9

143

107

603427

17

24

60

20

603386

10

22.9

100

64

603428

19

26.5

60

20

619807

10

22.9

163

127

619894

3/16”

22.9

40

24

603455

12

22.9

100

64

619895

7/32”

22.9

40

24

619808

12

22.9

163

127

619896

1/4”

22.9

40

24

619415

14

22.9

100

64

619898

5/16”

22.9

40

24

619809

14

22.9

163

127

24

619899

3/8”

22.9

40

619900

1/2”

22.9

40

24

192/2HXSL

619901

9/16”

22.9

40

24

Imbusová hlavica s guličkou, dlhý typ • materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

619902

5/8”

22.9

40

24

619904

3/4”

26.8

40

21

192/2HXVDEDP Klavica zástrčná izolovaná - IMBUS 1/2" • • • • • • •

materiál: hlavica: chróm-molybdén nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové kontrola elektrickým testom vyrobené v súlade s EN60900 čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

D L1

L

L

L1

D

L

L

D

L1

618704

5

203

22.9

180

619810

6

163

22.9

127

618705

6

243

22.9

220

619811

7

163

22.9

127

619812

8

163

22.9

127

618706

8

243

22.9

220

619813

10

163

22.9

127

618707

10

243

22.9

220

615173

4

76

18

27

615174

5

76

18

27

192/2SL

615175

6

76

18

27

Hlavica zástrčná plochá 1/2"

615176

8

76

18

27

615177

10

76

18

27

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

62

L

a

b

D

L

L1

605551

1.2

8

22.9

63

27

605552

1.6

10

22.9

63

27

605553

2

12

22.9

63

27

605554

2.5

14

22.9

63

27

605555

2.5

16

22.9

63

27


192/2PH

192/2TR

Hlavica zástrčná 1/2"

Skrutkovač zástrčný s TX profilom a otvorom

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ

D L1

D L1

L

L

D

L

L1

D

L

L1

619820

20

22.9

58

22

605556

PH 2

22.9

54

18

619821

25

22.9

58

22

605557

PH 3

22.9

54

18

619822

27

22.9

58

22

605558

PH 4

22.9

57

21

619823

30

22.9

58

22

619824

40

22.9

58

22

192/2PZ

619825

45

22.9

58

22

Hlavica zástrčná 1/2"

619826

50

22.9

58

22

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

619827

55

22.9

58

22

619828

60

22.9

58

22

192/2TX Hlavica zástrčná - TX profil 1/2"

D L1

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ

L

D

L

L1

605559

PZ 2

22.9

54

18

605560

PZ 3

22.9

54

18

605561

PZ 4

22.9

57

21

D L1

L

192/2R

D

L

L1

Gola hlavice 1/2", s tisíchranom

605562

TX 20

22.9

52

16

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ

605563

TX 25

22.9

52

16

605564

TX 27

22.9

52

16

605565

TX 30

22.9

52

16

605566

TX 40

22.9

52

16

605567

TX 45

22.9

52

16

605568

TX 50

22.9

52

16

605569

TX 55

22.9

57

21

605570

TX 60

22.9

57

21

D L1

L

D

L

L1

619891

M5

22.9

43

17

619892

M6

22.9

43

17

192/2TXL

619893

M7

22.9

43

17

Hlavica zástrčná s TX profilom, dlhá

619814

M8

22.9

43

17

619815

M9

22.9

43

17

619816

M 10

22.9

43

17

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

619817

M 12

22.9

43

17

619818

M 13

22.9

43

17

619819

M 14

22.9

43

17

D L1

L

D

L

L1

612422

TX 20

22.9

100

64

612423

TX 25

22.9

100

64

612424

TX 27

22.9

100

64

612425

TX 30

22.9

100

64

612426

TX 40

22.9

100

64

612427

TX 45

22.9

100

64

612428

TX 50

22.9

100

64

612429

TX 55

22.9

100

64

612430

TX 60

22.9

100

64

619857

TX 70

24.3

105

65

619858

TX 80

24.3

105

65

619859

TX 90

26,8

105

65

619860

TX 100

26.8

105

65

63


192/2ZX

192/12

Hlavica zástrčná - ZX profil 1/2"

Sada zástrčných hlavíc 1/2" TX v kovovom boxe

• materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené D L1

L

D

L

L1

612165

M5

22.9

52

16

612166

M6

22.9

52

16

612167

M8

22.9

52

16

612168

M 10

22.9

57

21

612169

M 12

22.9

57

21

612170

M 14

22.9

57

21

620257$

M 16

22.9

57

21

603657

192/12

9

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

192/13 192/2ZXL

Sada zástrčných hlavíc 1/2" TX + PH + HX v kovovom boxe

Hlavica zástrčná dlhá - ZX profil 1/2" • materiál: hlavica: chróm molybdén, leštený • nadstavec: špeciálna nástrojová oceľ • čeľuste sú kalené a tvrdené

D L1

L

D

L

L1

M6

22.9

100

64

612172

M8

22.9

100

64

612173

M 10

22.9

100

64

612174

M 12

22.9

100

64

619845

M 14

22.9

100

64

620258$

M 16

22.9

100

64

612171

603658

192/13

9

192/2HX (8, 10, 12), 192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 27, TX 30, TX 45)

192/14 192/10

Sada zástrčných hlavíc 1/2" HX v kovovom boxe

Sada zástrčných hlavíc 1/2" TX + PH v kovovom boxe

607064 603655

192/10

9

192/14

9

192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)

192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

192/11 Sada zástrčných hlavíc 1/2" TX + HX v kovovom boxe

603656

192/11

9

192/2HX (6, 8, 10, 12), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

64

192/14INCH Sada zástrčných hlavíc 1/2" HX v kovovom boxe

621759$ 192/14INCH

3/16” - 3/4” / 9

192/2HX (3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”)


192/15

192/18

Sada hlavíc 1/2" so ZX-profilom v kovovom boxe

Sada adaptérov v kovovej kazete

619418

192/18

1/4” - 3/4” / 6

188.7/2 (1/4” - 3/8”), 238.7/1 (3/8” - 1/4”, 3/8” - 1/2”), 190.7/2 (1/2” - 3/8”, 1/2” - 3/4”), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

193HX IMBUS kľúč s T-rukoväťou 617125

192/15

10

192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12)

• materiál: čepeľ - chróm vanádium • rukoväť - polypropylén • čepeľ chromovaná, čiernená

192/16 Sada IMBUS hlavíc dlhých v kovovom boxe

C1

L1 L2 C2

607161

2.5

L1

C1

C2

L2

155

125

15

61

607162

3

155

125

15

61

607163

3.5

155

125

15

61

607164

4

155

125

15

61

607165

4.5

188

150

20

88

607166

5

188

150

20

88

607167

6

188

150

20

88

607168

7

223

175

25

113

607169

8

223

175

25

113

607170

10

248

200

25

113

193HXCB Sada T-kľúčov IMBUS v kartóne 619416

192/16

5 - 14 / 7

192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12, 14)

192/17 Sada TORX hlavíc dlhých v kovovom boxe

608879

193HXCB

2.5 - 10 / 10

193HX (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10)

619417

192/17

TX 20 - TX 50 / 7

192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

65


193HXCS

193N

Sada T-kľúčov IMBUS v kartóne

Hlavicový kľúč s T-rukoväťou • materiál: čepeľ - chróm vanádium • rukoväť - polypropylén • chrómovaná podľa EN 12540

D

B L

607890

193HXCS

2.5 - 10 / 7

193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

D

L

B

621649$

5

8.2

230

88

608283

5.5

8.8

230

88

608284

6

9

230

88

193HXS

608285

7

11

230

88

IMBUS kľúč flexibilný s T rukoväťou

608286

8

12

230

88

• materiál: čepeľ - chróm vanádium • rukoväť - polypropylén • čepeľ chromovaná, čiernená

608287

9

13

230

88

608288

10

14

230

88

608289

11

16

230

88

608290

12

17.5

230

88

608291

13

18

230

88

608292

14

20

230

88

608293

15

22

230

88

608294

16

22

230

88

608295

17

23

230

88

C1

L1 L2 C2

L1

C1

C2

L2

608276

2.5

155

125

15

61

608277

3

155

125

15

61

193NTX

608278

4

155

125

15

61

Hlavicový kľúč s torxovým profilom s T-rukoväťou

608279

5

188

150

20

88

608280

6

188

150

20