Unior Mini katalog SI 2011-2012

Page 1

www.creatim.com

Mini katalog 2011 - 2012

SI

• SL

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10 3214 Zreče, Slovenija T: 03 75 78 100 F: 03 57 62 643 E: unior@unior.si I: www.uniororodje.si

621815

SI

Mini katalog 2011 - 2012 www.uniororodje.si


• SL

Garancija UNIOR za vsa svoja orodja jamči proti napakam v materialu ali izdelavi in bodo ob pravilni uporabi brezplačno popravljena ali zamenjana ob predložitvi ustrezne dokumentacije. Garancija ne velja za orodja, ki so bila spremenjena brez dovoljenja Uniorja ali so izrabljena ali drugače poškodovana. Garancije tudi ni mogoče uveljaviti za poškodbe, ki bi nastale z uporabo teh orodij.

Ta katalog je avtorsko zaščiten. Njegov ponatis ali ponatis oz. povzetek njegovih delov je možen samo s soglasjem Unior d.d.. Slike proizvodov v katalogu so simbolične in odražajo njihovo trenutno stanje. Ker naše proizvode stalno izboljšujemo, se njihova dejanska podoba ali tehnične lastnosti lahko spremenijo. Za morebitne napake v tisku ne prevzemamo jamstva in se zanje opravičujemo. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Pri poslovanju veljajo Uniorjevi Splošni pogoji prodaje in dobave. Navedene cene so veleprodajne cene brez DDV.


cenik

MINI KATALOG 2011 - 2012

www.uniororodje.si


• SLO

O dkovk i

Sinter

Ročno oro dje

Strojna oprema

Turizem

4


cenik

UNIOR je po vsem svetu sinonim za

med profesionalnimi uporabniki. Z nenehnim prila-

zanesljivo, kakovostno in funkcionalno

gajanjem evropskim in svetovnim standardom ohra-

ročno orodje.

njamo in krepimo položaj pomembnega mednarodnega ponudnika kakovostnih izdelkov in storitev na

UNIOR delniška družba deluje v kovinsko-predelo-

področju kovinsko-predelovalne industrije. Podjetje

valni panogi in se uvršča med najpomembnejše in

ima visok ugled, moderno urejene proizvodne pro-

najkakovostnejše evropske proizvajalce ročnega

cese in zaposlene z izjemnimi izkušnjami in znanji.

orodja, odkovkov in računalniško krmiljenih strojev. Iz bogate tradicije kovaštva z lastnimi izkušnjami in novimi znanji kujemo uspešnost, vredno zaupanja

Uniorjeva trgovska podjetja za distribucijo ročnega orodja

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10 3214 ZREČE, Slovenija T: +386 3 757 81 00 F: +386 3 576 26 43 E: sales@unior.si I: www.uniororodje.si 5


Življenjske prelomnice delniške družbe Unior Od Štajerske do sveta

Na obronkih Pohorja so prve železarne (fužine) zrasle v 18. stoletju. Delovale so predvsem kot večje kovačnice, ki so ročno izdelovale poljedelsko in obrtniško orodje.

Leta 1919 je bila ustanovljena Štajerska železoindustrijska družba z omejeno zavezo, kovaški obrat s skrajšanim nazivom Štajerska Zreče. Izdelovali so kovano ročno orodje za kmetijstvo, gozdarstvo in različne obrti.

V sedemdesetih letih je tovarna z novimi vizijami razvoja dobila tudi novo ime: Unior, tovarna kovanega orodja Zreče. Novo ime je skovanka iz besedne zveze Univerzalno orodje, po katerem je bila tovarna tedaj že dobro znana.

Leta 1950 je v vojni požgan, v letih po vojni pa deloma že obnovljen obrat z novim imenom Tovarna kovanega orodja Zreče (TKO) prešel v družbeno last. Nove zmogljivosti (orodjarna in obrat za mehansko obdelavo ročnega orodja) so bile osnova za razvoj dveh proizvodnih programov: ročnega orodja in utopno kovanih odkovkov.

6


Brezmejni entuziazem nam daje moè za doseganje prelomnic

Z nenehnim razvojem, z zavedanjem nujnosti sprememb ter konkurenčnostjo smo v procesu sprejemanja vedno novih izzivov v vseh dejavnostih družbe ter s tem zagotavljamo uspešno poslovanje.

Sredi sedemdesetih let je Unior pričel graditi klimatsko zdravilišče in olimpijsko središče Rogla na bližnjem Pohorju, nekaj let kasneje pa še zdravilišče Terme Zreče; tako se je razvil program Turizem.

V osemdesetih letih se je Unior uveljavil kot pomemben partner evropske avtomobilske industrije – tj. kot eden večjih evropskih proizvajalcev lažjih odkovkov in eden največjih evropskih proizvajalcev ojnic za bencinske motorje. Prvi razvoj je omogočila pogodba s koncernom Renault, na osnovi katere je bil v Zrečah zgrajen joint-venture obrat za proizvodnjo odkovkov, hkrati pa sta se razvijali proizvodnja homokinetičnih zglobov in strojegradnja, sprva namenjena predvsem lastnim potrebam.

Leta 1997 je bilo uspešno slovensko podjetje s trdnimi mednarodnimi partnerstvi preoblikovano v delniško družbo Unior. Podjetje je že tedaj poslovalo v skladu z zahtevami standarda sistema kakovosti ISO 9001.

Delniška družba Unior je danes eno največjih in izvozno najpomembnejših slovenskih podjetij, ki se s petimi programi ponaša s tradicijo strokovnosti in inovativnosti. Družba je zavezana k poslovni odličnosti, ki jo uresničuje z več kot 2400 predanimi zaposlenimi. Skupina Unior z mednarodno mrežo 32 povezanih podjetij gradi na prepoznavnosti in utrjevanju blagovne znamke Unior.

2011 7


• SLO

Vizija in izkušnje, vredne zaupanja • MED VODILNIMI V EVROPI • JASNI POGLEDI V NASLEDNJE DESETLETJE • SKORAJ STOLETJE RAZVOJA

Povezana podjetja in dejavnosti skupine UNIOR so temelj mednarodne uspešnosti. Odličnost poslovanja je osnova za inventivnost na vseh področjih. Z izkušnjami in znanjem ter z lastnim razvojem UNIOR izpolnjuje pričakovanja kupcev, zaposlenih in lastnikov. Strategija skupine je usmerjena v nenehen razvoj in izboljševanje učinkovitosti ter zanesljivosti. UNIOR namerava kot stabilen in mednarodno poslovno uspešen sistem utrjevati svoj položaj med vodilnimi razvojnimi dobavitelji zahtevnih odkovkov, sintranih delov in sklopov za avtomobilsko industrijo, postati namerava eden od petih najpomembnejših proizvajalcev namenskih strojev v Evropi in vodilna orodjarna preoblikovalnih orodij za pločevino v Sloveniji. Na področju ročnega orodja se UNIOR že uvršča med najboljše evropske ponudnike, do leta 2010 pa namerava s svojim tržnim deležem dosegati trden položaj med prvimi petimi tovrstnimi proizvajalci v Evropi. Ugled in s tem tudi uspešnost blagovne znamke UNIOR povečuje zlasti z izpolnjevanjem potreb specifičnih uporabnikov, ki jim UNIOR namenja inovativna, njihovim potrebam prilagojena in kakovostno dovršena ročna orodja. Novosti razvija z lastnim znanjem in trži s sodobnimi marketinškimi pristopi. Nenehen razvoj je stalnica v zgodovini kovaške industrije UNIOR. Njena zgodovina sega vse do prvih fužin na območju Pohorja.

8


cenik

Podjetje z dokazi mednarodne odličnosti STANDARDI KAKOVOSTI • PRIZNANJA KUPCEV • STANDARDI ODGOVORNEGA RAVNANJA Z OKOLJEM • DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE

Odgovornost do okolja Z vzpostavitvijo sistema ravnanja z okoljem po zahtevah mednarodnega standarda ISO 14001 je družba Unior pristopila k prepoznavanju okoljevarstvenih vidikov, zakonskih zahtev, mogočih morebitnih nesreč in izrednih razmer. Program ravnanja z okoljem upošteva zmanjševanje porabe virov, izboljšave v tehnoloških procesih in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Cilj programa je vplivati na pozitivno ekonomsko in ekološko stanje našega okolja.

Odlični s kakovostjo Sistemi kakovosti poslovanja po mednarodnih normah s smernicami so vodilo za doseganje ciljev, učinkovitost in uspešnost ter za izboljšave na vseh področjih dela. Družba Unior ima v svoj poslovni sistem uvedene in certificirane naslednje sisteme: • sistem vodenja kakovosti, ki je v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, • sistem ravnanja z okoljem, ki je v skladu z zahtevami standarda ISO 14001, • sistem zagotavljanja kakovosti v avtomobilski industriji v skladu z zahtevami standardov: - ISO/TS 16949, VDA 6.1, - VDA 6.4.

Odgovorni do družbe Ponosni smo, da znamo in zmoremo prisluhniti potrebam okolja ter da smo moralna in finančna podpora širšemu družbenemu okolju. V delniški družbi Unior se zavedamo pomembnosti aktivnega in odgovornega vključevanja v širše družbeno okolje. Z ozaveščanjem in finančnimi sredstvi skušamo pomagati posameznim organizacijam in društvom. Delniška družba Unior je odgovorna do razvoja mesta Zreče z vlaganjem v razvoj dejavnosti turizma ter se trudi, da bi na različne načine prispevala k boljši kakovosti življenja someščanov ter k skupnemu razvoju in napredovanju regije. Sponzorska in donatorska sredstva dodeljujemo tudi za aktualne pobude in enkratne dogodke različnih društev in organizacij. Z vsakoletnim sponzoriranjem in donacijami Unior podpira številne kulturne, športne in humanitarne projekte.

Certified ISO 9001 : 2000 by

9


• SLO

Izdelano v Uniorju

Izdelano v Evropi Za razvoj ročnega orodja skrbi vrsta izkušenih specialistov za posamezna področja, ki z vedno novimi izdelki Uniorjevo ponudbo sproti prilagajajo aktualnim standardom in izzivom mednarodnega tržišča.

Kakovost materialov in izdelave je podvržena testiranju v ekstremnih delovnih pogojih in z dolgotrajno uporabo.

Uniorjeva proizvodnja je učinkovita in zanesljiva. Investicije v opremo in stalno posodabljanje proizvodnih linij, spretnost in izkušenost Uniorjevih mojstrov ostaja nenadomestljiva konkurenčna prednost.

Uniorjeva osrednja tovarna se nahaja v enem najlepših, a tudi okoljsko najbolj občutljivih predelov Slovenije. S stalno skrbjo za okoljsko neoporečnost proizvodnje Unior zagotavlja pogoje za sobivanje dveh tako različnih panog kot sta turizem in kovinsko predelovalna industrija.

10


cenik

Prava orodja za najrazličnejše mojstre • UNIVERZALNO ORODJE • ORODJE ZA SPECIFIČNE DEJAVNOSTI • OPTIMALNO RAZMERJE MED KAKOVOSTJO IN CENO Poleg nepogrešljivih univerzalnih ročnih orodij UNIOR svojo ponudbo nenehno bogati z orodji, zasnovanimi za posamezne skupine mojstrov – za vzdrževalce, serviserje, strojnike, elektronike, električarje, vodoinštalaterje in druge profesionalne uporabnike. Posebna skupina orodja je namenjena tudi mojstrom za popravila in vzdrževanje koles, med novejšimi skupinami orodja pa so tudi posebna pnevmatska orodja. Vse profesionalne uporabnike orodij UNIOR navdušuje z njihovim potrebam prilagojeno opremo za delavnice. Zasnova vseh orodij temelji na celovitem poznavanju potreb posameznih uporabnikov, zato ne preseneča, da orodja UNIOR zagotavljajo visoko zadovoljstvo kupcev z izbiro teh orodij tudi pri najzahtevnejših opravilih. Mnoga orodja UNIOR so patentirana. Odlikujejo jih premišljena zasnova za učinkovito delo s čim manj fizičnega napora, ergonomična oblika in dolga življenjska doba. Izvirne izvedbene rešitve zagotavljajo izjemno uporabnost orodja glede na njegovo namembnost in estetski izgled orodja. Posebna prednost orodij UNIOR je optimalno razmerje med kakovostjo in dostopno ceno. Izjemno vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo orodjem UNIOR zagotavljajo kakovostni materiali ter natančna in v vseh fazah nastajanja strogo kontrolirana izdelava.

11


• SLO

Uniorjev partnerski program Pot do zadovoljstva kupcev pelje preko tesnega sodelovanja z distributerji in veletrgovci. Zato jim v Uniorju zagotavljamo trženjsko podporo v obliki skupnih sejemskih nastopov, demonstracije novih izdelkov, katalogov in specializiranih brošur. Na spletni strani www. uniortools.com so njihovim končnim kupcem na voljo podrobne informacije o posameznem orodju. Stalno spremljamo razmere na posameznih trgih in partnerjem svetujemo pri izboru prodajnega programa, skupaj oblikujemo cenovno politiko, njihove povratne informacije s trga in preference kupcev, ki nam jih po-

12

sredujejo, pa skrbno ovrednotimo in upoštevamo pri razvoju novih izdelkov. Za razliko od ponudnikov ročnega orodja, ki nimajo svoje proizvodnje, Unior partnerjem zagotavlja kompetentno tehnično podporo, sprotno reševanje reklamacij in možnost razvoja posebnih orodij po meri kupca. Uniorjeva partnerska mreža se je z leti razvila v učinkovit sistem, ki temelji na utečenem sodelovanju in medsebojnem zaupanju.


e er

rok

go

še

Zag oto

OR

je n

a

a lit e t a

vl

kv

U NI

Vis o k a

cenik

n o m i k a š č i ti

va

13


• SLO

Spletna stran Unior Izberite svoje orodje na spletu! Z Uniorjevim spletnim katalogom je naročanje izdelkov še lažje. Izčrpni podatki o izdelku, nasveti in video prikaz uporabe je le nekaj praktičnih možnosti, ki jih nudi Uniorjev spletni katalog. Pripravite si svoj izbor izdelkov in ga preko e-pošte pošljite najbližjemu Uniorjevemu predstavniku ali pa povpraševanje natisnite in ga pošljite po klasični pošti.

www.uniororodje.si

Promocijski šotor

14

Prodajni panoji


cenik

Katalogi in brošure Za naročilo obrnite na stran 332

ur h ands

yo

ct

ur h ands

gon

pr o m ic s -

ot

e

yo

er

ct

pr o m ic s -

ot

e

IO

ur h ands

yo

pr o m ic s -

er

ct

UN

R

gon

ot

e

• •

to16ol95 s .1AR

1693

• 1690/1

1680/4

Wre 1615/4 nche 1613/2b i s Sock acce ets ssor with 1691 ie16s 95.1 rs

Plie

bi

168

Insu 3/4 lated

Plum

1618/2 dp

• 1688

ic

R

IO

gon

• 1642/2dp

1684

om

UN

er

s.com tool m .unior ike.co www .unior-b www

Frame and fork tools

• •

1682.1

• •

1607 /4

rog g h q u a l i t y ram m

72/2 /2

1621 /1bi

1621 /1Abi

d to ols • 16p

1661 /4

Novosti v Uniorjevem programu so predsta-

TTo ools Fram ffo ee and d fork orr drive Wh Wheel set tools s s set too tools• 16 to Multifunction on tools and sets sets 10/2 Ha logue n Product cata

R

IO

ng 1642.1/2p tool s Shea 161 rs 6/4 16 95.3

Scre wd Ha s m and mer 1695 .4 chise s, pu 168 ls 1/4nche s rs

Pulle

on

river Wheel set tools

4

rg ur h ands – e

• • 1661.1/4p • 1689 • • 1662/4

i

te

yo

• 1601

1692/4

1671 .3/2 b

pro

ct

UN

701A Mea tools su Multifunction ring tool Wor s ksho 1681.1/ p eq 16 4 uipm 08/2b ent i

atic

• • 1671.2/4 • 1635/• 2p1671.1/

mehaničnega orodja in delavniške opreme.

e

ct y s– our hand

Pneu m

Tools.

logi s področja kolesarskega orodja, avto-

• 584/2 ol polly S toFOR MASTERAddiTOOL tio • s162/409/2b NDING nal • nd168 ha i FOR toDEMA ols SIMPLSeEt ofAND tool s Au tom LE REPAIRS BICYC

EN

otive ols nd to tool Tool of ha s s fo to pedalrer r bi cup factu From head cycle nu 1919 details tosemostcehidden frame an ma From rvice bicycle maintenance sin rope and reliable EuFor safe

Use Unior Hand

uporabnikom na voljo še specializirani kata-

te

Tools for drives

Bike tools 2011/12

rg

p

ro

gledom Uniorjeve ponudbe so zahtevnejšim

on

omi

c

Poleg splošnega kataloga s celovitim pre-

nds rh a

rh a

ou

ou

no

rante

go

ty

Gua

m ic s - pr ote c

ty

e

m ic s - pr ote c

er

er

no

R

R

vljene na priložnostnih letakih.

U NI O

U NI O

nds

Hi

go

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

m ic s - pr ote c

ty

Kolesarski katalog

Promocijski letak kolesarski

B Body

ee

Hig

work tto ools Hand to quality olM s aprog h interamm ance Wh • Curvend d eels oll r a n t 10 , ste Gy -u a 19 erin g • Doub• Suspensio and h

Wrench

es

Sockets accessor with ies

ubs

sh le b n com k abs po 1917 oclad 2051 e s orbe on - presso /4 r f r spr ings or -

Pliers

• TTyyrree le • ver r 3 30 00 • Drip mould 0//5 5 1929 ing sp • Fouroo wn - 213/ ay ri m 6 • wre nch

Insulate

d tools

Plumbing

Com pr abso essor f or rb versi er sprin shock on - 2 gs 052/ , light 4

tools

Shears Screwdr ivers Hammer and chis s, punches els

Rolle r-t 2076 ype s tud /1 ex

• Grid dolly - 1 922 • • soSeckt oetf 1/2” im

ls

ey ull -

d n and tion Lubrifica

er

l s -

et ic m

on

o

n

t

ds – erg

filtratio

tec

gue

Engine o c s - p r o te ct y

u

ds

mi

er

niortools .com

an

rh

go

U NIO R

er

an

ds

U NIO R

no

www.u

mi

o c s - p r o te ct y

u

U NIO R go

no

rh

er

an

ds

go

no

rh

Lubrification

Pro 05/2t duc catalo rench - 2

pro

Body work

06/2 rench - 2 Chain w tools

Strap w

Wheels, steer ing and hubs

han

www.uniortools.com

p

oo

h t ur

www.uniortools.com

tc

ce

and ter filtration le oil-fil Adjustab 76/2 - 19 wrench

Maintenan

yo

Pneumatic tools

on

lu

ols

Workshop equipment

ati

ll pu g p /2

C AC

• S 2211 otive to

mi

o c s - p r o te ct y

u

www.uniortools.com

www.uniortools.com

Električarsko orodje

Promocijski letak avtomobilski

Mersko orodje

Oprema za delavnico

Pnevmatsko orodje

Letaki 563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS 1800, 1800 L, 1805, 1805 L EuroVISION 514 BI

sig n

s–

co

m

ca

yp

la

a

i

z ilo

– tr ik r at d a

ljš

a

Klešče električarske, multifunkcionalne

Voziček za orodje Eurovision

Čevlji delovni

Škarje za pločevino z vstavljeno rezino

ilit y.

Škarje za rezanje betonskega železa PLUS

15

–1

0 times gre

at e

r

a tr wał ość żs z

wy

e

os

i

e

ility!

rab de

du

vost!

�lji dr

vz

Werk uges! ze es

rd

p r ac y

ortu mf -d

ko

rk! wo

rt

oe

fo

delo!

no

ob

it!

rb e lA

oh

mi

7 c zy n nośc

i

k.

or

t t y p e s of w

re n

! n ih opr avil

z l ič ra

7

ffe

di

n! ne e F u nk ti o

den

h ie

sc

ia

wan

ko yt

ce Life

e rv i

rS ge

js k a d o b a!

jen

ud

fo r s af e a n d bez st w pieczensurfaces. Smooth cutting through challenging

za va rno i n

vl

dzeit!

Stan re

l ji –

la

an

ja

ow

e�

b no f or m

s et kr at v

b

– de

t ed

i lo

I ns er

ez

r

e

o

e

au

en

ng

c h L e be ns d

V st a vlj

i e c k i g e r Kli e i fa

O so

D re

ev

e

nn

w

sh

für s icher und

ty

e–

Safety and comfort go hand in hand.

Safe

For the most demanding users.

i

re

uh

Lacquer Lacquer coated coated

ż

itn

– T h r e e f ol One tool for the wide erange of operations.

su

dr

Ergonomically Ergonomically designed handles for faster and easier use

Shock Shock absorbers

e - jedn y m

Longer Longer working life

Za š�

d łuż szy cza

Broader Broader range of use

Oil Oil and chemical resistant and

ch

nie

10 10 times greater durability times

Anti-static

tss

ot

Faster Faster and more comfortable use

Puncture Puncture resistant

Ar bei

dl

kr

y

ad

on

Trz

län

r

al

la

dr ei m

o

sk

ns

ide –

gu

an

i te

ne

Trian

Trostr

Dreise

g cap ab

ch

Bl

Inserted Inserted blade hardness 64 HRC

200 200 Joule toecap protection Joule

B u ty o chr o

s

i r o f p li er s

to

i am

iw e r s a l n e z a s

z e n im i kl eš č

Advantages:

High High quality and functionally designed drawers

t m weigh minimu ces um for maxim e to the sistanc ding re tting Outstan uring cu ed d generat istance sion res ling ti-corro and e an plet roper h Com ce and p d guidan injuries tforwar ntion of Straigh e preve r for th bsorbe Shock a gth and

me cu ttin

a–

Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake Durable ow ne z 7 enable enable mobility and stability an zc pa f or i is o

High durability

ages:

e stren

d ex tre

ab

Un

r

Higher Higher quality ball-bearing slides

e–

ve

urp ose us

in e Za n ge , 7

or

eb

–e

up

sg

Extra strong grip ie t

lt i-p

a men s ka

B enutzun g

Ve čn

es

Ergonomically shaped handle

ANTI-SLIP covering offers damage protection ANTI-SLIP for for the cover plate Mu

W elt

Multi-toothed jaw

de

Advantages:

Special ANTI-SLIP covering offers damage protection Special for the drawer for

7 different functions

first shears with a separately inserted blade, enabling easier and faster cutting of sheet metal. The blade is harder than the shears themselves, enabling a better force transmission. The cut with only one point of tangency – the blades come together in one point only additionally increases cutting efficiency. Plus Tin Snips come in different shapes – Universal Tin Snips, Pelican Tin Snips, Pelican Tin Snips with Spring and Pelican Lever Tin Snips. These tin snips are intended for professional users, especially for roofers and other craftsman.

rn

ik a!

ao bl

rn

ik a!

sig n

de

rn de

ou

o tio n s a n d m

er

nc

fu

ou

na

er

fu

Num

Izje m

Num

fu

Advantages:

Extrem

tin g an

s

Advantages:

Advant

Lo ng las

na

special forged is adjustble jaw s. replacea e position has thre able and ened, ction hard r As it is indu sts wea ully resi r it successf triangula its le , whi life and tear service thens its blade leng is further d. The tool by a threefol damage d from Han protecte er. orb shock abs special uered lacq of made ic dles are ergonom es. Their steel tub n with insulatio and e shap ble sings ena e and plastic hou guidanc forward straight g. handlin proper

ANG

ao bl

lt PLUS bo The 596 made of drop are l. The cutters tool stee

rn

eable

terchang with in TTERS s BOLT CU cutting edge ar triangul

Izje m

are made from special composition steel. Their advantage is their multipurpose use, and since one pair of pliers can be used for 7 different types of work, the change of pliers during work is not necessary. The pliers are especially useful for electricians. They can be used for bending rings for screws, crimping insulated spade terminals, crimping cable terminals, stripping off insulation and gripping sensitive objects, itc.

Unior safety shoes are designed to fit the needs of the user, who should find them comfortable even after several hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking shoes than like work footwear. But looks can be deceiving. Their sporty outside conceals protection features that have in the past prevented many workrelated accidents - the shoes SLO ANG have an anti-slip sole; the toes are protected by a steel toecap; a steel plate is inserted into the mid sole, offering puncture protection; the heel part features shock absorbers; the sole is acid resistant, the entire shoes are oil resistant. A special line of water repellent shoes is e s nk fu de cio od nc n a l n o t i n m oalso available. tio n s a n d m s

ži

596

PLUS TIN SNIPS with inserted blade PLUS Tin Snips are the

The EuroVISION tool carriage series is the latest addition to Unior product range. The carriage is distinguished by its functionality and modern design, which follows the latest trends. In this context, Unior has developed a drawer handle, which can be gripped from SLOthe top side, making the tools in the drawer much easier to access. Large 125 mm diameter wheels ensure mobility, stability and safety. A broad range of accessories enables users to adapt the n k of the carriage final version de cio n aln o t in m o s to fit their requirements.

The electricians multifunctional pliers PLUS

SAFETY SHOES conformant to European standards

EurOVISION TOOL CA CArrIAGE

ELECTRICIANS MULTIFUNCTIONAL PLIERS

ge

manufact ure since 191 r of hand too ls 9

Unior aUtomotive tools for simple and demanding car repairs

Europe an

Autom

Measuring tools

Insulated tools

e

in

ice

bin om r c 9 ato 20 rn t - 2 e

im

bicycle serv

al ov m BI l re /2 ea 01 e s 22 alv -

• V pliers

tools

• T 2210

Automo tive Tools for

• •

lte

d tools

• A sock

nal han

tools

e gin riv en d sel are ie 7/2 qu r d 20 ” s t fo - 2 e

Additio

• • •

/2

• •

• 1 socinkjectors

ipment

ls

e

ng too

op equ

atic too

Set of

or -

Quick pa pipe coup s f 23ler 1/ p or allo ct s Multi- 2079 4Plie rs fo y w CB r fue he functi l els with blade on scraper guard 19 Sp45 ring cliPr p eplse ier wre t ts -or 207 qu 7/ nc for c hes e 2BI Sloth ars olde OEub Do r plie 267A TIKle s rs fo ER® c uc tiolar 1944 ol n lifte r /6 s - 20r - 78 Tool CLIC ® col valv for set larel tyre pet lies s rs 2- 2 0308 4/0/ 2B2B I I

n gi

Measuri Worksh Pneum

-

tract

En

Pullers

trze

- 10 -ci o k

ro

tn


• SLO

Vsebina

16


1 Ključi

20

2 Nasadni ključi in pribor

44

3 Mersko orodje

102

4 Klešče

114

5 Izolirano orodje

118

6 Cevne klešče, rezalci in ostalo orodje za montažo cevi 140 7 Škarje

154

8 Izvijači

166

9 Snemalci

186

10 Kladiva, točkala, sekači

198

11 Oprema za delavnico

204

12 Garniture orodja

228

13 Pnevmatsko orodje

268

14 Avtomobilsko orodje

278

15 Orodje za servis koles

308

16 Promocijski material

328


• SLO

Iskanje po katalogu

2027 /2 Orod je za de •

številka produkta

mate mon tažo • pet rial šalice pest snem nog: a kol k a • za snem lnih nog rom moli esa ic bden anje pest koles Delo a do vanj prem e: 1. Se era 2 stavit 50mm nogic e orodje , n k a ot jih m 2. Na e s tite to pot m liko s 3. Za estite ses rebujete nema ta čn lnih • Oro ite vijačit vljeno oro i, de d dje n dje je a e n mon pesto amen pest t irat ko ko je prep lesa. Zasn no demo e pesto k lesa ros nt ole o snem ta in zelo vano je ta aži različn sa ko da a ih vrs fle t trem lnih krako ksibilna je up .Z i, š or v odvis tirimi ali lahko pes aradi pril aba celo p ožen to ko no od ih lesa s etimi zarad izved ne sn b i fleksib priloženih e vašega emalnim mate s pe in p ilna, je oro etih snem sta. Ker je ogicami pest do d a u vrete premera je uporab lnih krako poraba no no za 25 v večin izredno krako , pet snem 0mm. O rodje o izv v. Sam alnih edb se prep rečuje o držalo krakov in stavlja im k da bi med ovan a t u d sa sn o i izved mo mont emalne n dodatno držalo z a ba or o odja žo in dem gice zdrs arezo, ki upor om ele abo p o ri zelo ogoča v ntažo pes z orodja ar ta velik Upo ih ob no in dolg . Močna rabo reme p odsv nitva otrajno etuje nevmats h. kega mo! klad D1 ma iva x.

ime izdelka

360 o /n

D2 ma

x.

rumeno polje (nov izdelek) xxxx xx 6192 78

koda

№ xxxx

xx

2027

/2

D1

D2

250

18,5

250

18,5

artikel

24 24

tehnični podatki

3-5 3-5

1 1

št. kosov v garnituri

General Št. kosov v garnituri Koda Dimenzija

Pakiranje

Št. kosov v paketu

18

Označevanje artiklov

Za ceno pokličite lokanega prodajalca

CS

Kartonska garnitura

/1

Kromirano, polirane glave

Do razprodaje zalog

CB

Kartonska embalaža

/2

Kromirano

Meter

PB

Plastični etui

/3

Nikljano

Čevelj

MS

Kovinsko stojalo

/4

Fosfatirano

Diameter

PH

Plastično obešalo

/5

Cinkano

Številka artikla

PS

Plastično stojalo

/6

Lakirano

Volt

FH

Zložljivo držalo

/7

Antikorozijsko oljeno

Barva

CT

Torbica

/8

Ostalo


cenik

Legenda simbolov uporabljenih v katalogu Dimenzije 3/8” notranji štirikot

1/4” priključek

Maksimalni premer žice v mm

3/4” notranji štirikot

1/2” priključek

Zunanja dimenzija v mm

1/4” notranji štirikot

1” priključek

Dimenzija v inčih

1/2” notranji štirikot

1.1/2” priključek

Moment v Nm

1” notranji štirikot

Presek žice v mm²

Moment v lbf.ft

1.1/2” notranji štirikot

Premer cevi v mm

Sveder v mm

3/8” priključek

Premer cevi v “

Navoj v mm

3/4” priključek

Maksimalni premer cevi v mm

Teža v kg

4 kotrni nasadni ključ

INBUS profil z luknjo

TX profil z luknjo

6 kotni nasadni ključ

INBUS profil

ZX profil

12 kotni nasadni ključ

Presek pile, kvadraten

TXP profil

Notranji profil, TXP

Profil izvijača, ploščati

RIBE profil

Notranji TX profil z luknjo

Profil izvijača, PH

Profil vpenjalnega dela sekača

Notranji profil, TXP

Profil izvijača, PZ

Profili

Notranji profil, ZX Notranji profil, RIBE Notranji profil, PH Notranji profil, ploščati Notranji profil, PZ INBUS profil, notranji 4 kotni

Profil vpenjalnega dela sekača

Presek pile, ploščat

Oblika matice za ključ s kavljem

Presek pile, polokrogel

Oblika matice za ključ s kavljem

Presek pile, okrogel

Varovalni profil

Presek pile, trikoten LIFE profil TX profil

Ostalo Čeljusti za snemanje žice

Notranje seger klešče

Oblika čeljusti

Zunanji vskočnik po standardu DIN 471 in DIN 983 Notranji vskočnik po standardu DIN 472 in DIN 984

Ploščate čeljusti Oblika čeljusti Oblika čeljusti Oblika čeljusti Oblika čeljusti Okrogle čeljusti Ravne, polokrogle čeljusti Zunanje seger klešče

VDE DP - dvojna plastična zaščita VDEw orodja Artikel z VDE certifikatom Artikel narejen po GS standardu

Presek strugalnika, žličast

Artikel narejen po VDE standardu

Presek strugalnika, trikotnik

Motor

Sila v N Teža kladiva v g Prestavno razmerje Maksimalno

Kot zasuka zaklepa kg

Sila magneta v kg Za papir 5spline

Minimalno

19


Ključi

Ključi viličasti

Ključi viličasto obročni

Ključi obročni

Ključi udarni

Ključi univerzalni

Ključi s T ročajem

Ključi inbus

Ključi za filter in menjavo olja

Ključi s kavljem

Varovalni profil

Inovativna zasnova

Ključi so izdelani visokokakovostnega

S posebnim varovalnim profilom ključi

Ključi Unior s svojo inovativno zasnovo

kromvanadijevega jekla. Na mestih, kjer

Unior preprečujejo poškodbe vogalov

in vrhunsko izvedbo zagotavljajo, da

so obremenitve navečje, imajo dodan

in robov vijakov ter matic. Zasnovani

je prenos sile na glave vijakov in matic

material. Takšno dimenzioniranje

so tako, da sila ne deluje neposredno

natančen in učinkovit.

in izdelava še povečujeta njihovo

na vogal matice, temveč je njeno

ekstremno moč in trpežnost. S

delovanje porazdeljeno na površino, ki

premišljenimi dodajanji materiala so

je od robov odmaknjena.

te

ct

om

pro

ic

Izjemna življenjska doba

yo

rg ur h ands – e

on

ključi Unior ob predvideni normalni uporabi praktično neuničljivi.

rh a

ou

ct

y

go

er

ic s - pr ote

R

20

om

U NI O

Prednosti LIFE profila: • točkovni oprijem površine vijaka, matice v samo šestih točkah • varuje robove vijakov, matic • hitrejša namestitev in udobnejšo delo • primeren tudi za poškodovane vijake, matice

nds

”LIFE profil”

no

m


ZAPOVEDI TEHNOLOŠKE POPOLNOSTI Vsi tehnološki postopki izdelave ročnega orodja Unior so natančno premišljeni, strogo kontrolirani in skladni z zahtevnimi certifikati kakovosti. Polega natančnih postopkov je odličnost končnih izdelkov zagotovljena z uporabo materialov in strojev vrhunske kakovosti. Izdelava vilično obročnih ključev poteka po posebnem

postopku kovanja. Imenujemo ga kovanje posebno narezanih surovcev. Za kovanje podolgovatih izkovkov je značilnih več pripravljenih operacij, da dosežemo želeno končno obliko. Pri ključih uporabljamo posebne surovce, narezane iz trakov. Njihovo rezanje poteka s posebnimi noži. Narezane surovce z enim ali dvema

udarcema poravnamo in nato skujemo v končni gravuri. Ker lahko profil narezovalnih nožev natančno določimo, je poraba izbranega kakovostnega materiala minimalna.

Postopek izdelave viličasto obročnega ključa 24 Od ploščatega jekla do mojstrskega orodja v 10 glavnih korakih od 24: 1. narez: ploščato jeklo narežemo v ustrezno obliko s pomočjo stroja; natančnost nareza zagotavlja minimalno porabo kakovostnega materiala; 2. kovanje: primerni postopki kovanja na stroju priznanega proizvajalca LASCO zagotavljajo izboljšane trdnostne lastnosti vilično obročnih ključev; s primernimi postopki kovanja ohranjamo ustrezen potek vlaken, ki so ga imeli že valjani surovci; potek vlaken je izjemnega pomena za močno dinamično obremenjene izdelke, kot so ključi Unior;

3. obrezovanje: odstranjevanje odvečnega materiala okrog odkovka izvedemo s posebnim namenskim obrezilnim orodjem; odstranjevanje posameznih delcev do želene oblike vselej poteka tako, da je teža obrezanih delov manjša od teže odkovka;

4. prebijanje: po končanem kovanju in obrezovanju prebijemo oz. izsekamo luknje; postopek poteka bodisi na segretih bodisi na hladnih obdelovancih; 5. bobnanje in brušenje: v posebnih bobnih s pomočjo mehanskih in kemičnih sredstev zgladimo ostre robove na odkovkih in zatem na brusilnih strojih ključe konturno obrusimo; s tem postopkom dosežemo gladke in zaobljene površine na robovih ključa; 6. strojno označevanje in krivljenje: glede na standarde v vsak izdelek vtisnemo ustrezno oznako, hkrati ključu glede na zahteve ustrezno ukrivimo obročno glavo; 7. oblikovanje zevov: s postopkom posnemanja materiala na posebnem namenskem orodju izdelamo ustrezne zeve; posnemanje materiala poteka s pomočjo premočrtnega gibanja orodja z večjim številom rezil; 8. termična obdelava: termična obdelava s kaljenjem in popuščanjem je namenjena izboljšanju strukture jekla in s tem zagotavljanju večje trdnosti ključa na točno določenih mestih; termična obdelava daje ključem Unior dolgo življenjsko dobo tudi pri visokih obremenitvah;

9. peskanje in poliranje: na površino ključev s pomočjo stisnjenega zraka nanašamo različna abrazivna sredstva, ki površino očistijo in hkrati ustvarijo določeno hrapavost, ki je pomembna za nanašanje ustrezne galvanske (zaščitne) prevleke. Pri nekaterih izvedbah ključev poliramo površine glave ključa in s tem dosežemo prijeten videz ključa;

10. kromiranje ključe prevlečemo s tanko, trdno plastjo kromovega oksida, ki ščiti pred korozijo in obrabo ter drugimi mehanskimi poškodbami; kovinski krom se uporablja za legiranje jekel in kovinske prevleke, hkrati pa ustvari privlačno sijajen izgled ključev Unior. 21


110/1

L

B1

B2

A

34 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600102

36 x 41

360

78.8

86.8

9.6

605549

38 x 42

360

78.8

86.8

9.6

602594

41 x 46

410

86.8

94.8

14.6

Ključ viličasti

600101

• • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 10102 (samo metrične dimenzije)

B1

603316

4 x 4.5

B2

L

A

602595

46 x 50

460

94.8

103.9

15.6

605348

1/4” x 5/16”

121

14.4

16.4

3.4

618658

1/4” x 9/32”

121

14.4

16.4

3.4

605349

5/16” x 3/8”

140

18.4

22.9

3.7

618656

11/32” x 13/32”

159

22.7

24.2

4.5

605350

3/8” x 7/16”

159

22.7

24.2

4.5

605351

7/16” x 1/2”

172

26.3

29.2

4.9

605352

1/2” x 9/16”

192

31.2

33.2

5.4

605353

9/16” x 5/8”

192

31.2

33.2

5.4

L

B1

B2

A

605354

5/8” x 11/16”

206

35.7

37.7

5.7

100

13.6

13.6

3.4

605355

11/16” x 3/4”

223

39.5

41.5

6.2

603317

4x5

100

13.6

13.6

3.4

618657

3/4” x 13/16”

232

43.5

46

6.7

603318

5 x 5.5

100

13.6

13.6

3.4

605356

13/16” x 7/8”

249

46

52

7.2

600059

5x7

121

14.4

16.4

3.4

605357

15/16” x 1”

265

51.8

55.3

7.7

600060

5.5 x 7

121

14.4

16.4

3.4

605358

1” x 1.1/8

279

53.8

58.8

8.2

600061

6x7

121

14.4

16.4

3.4

605359

1.1/16” x 1.1/4”

309

62.8

67.3

9.6

600062

7x8

140

18.4

22.9

3.7

600063

7x9

140

18.4

22.9

3.7

110/1CB

600064

8x9

140

18.4

22.9

3.7

600065

8 x 10

140

18.4

22.9

3.7

Garnitura viličastih ključev v kartonu

600066

9 x 10

159

22.7

24.2

4.5

600067

9 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600068

10 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600069

10 x 12

172

26.2

29.2

4.5

600070

10 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600071

10 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600072

11 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600074

12 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600075

12 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600076

13 x 14

192

31.2

33.2

5.4

600077

13 x 15

192

31.2

33.2

5.4

603846

13 x 16

192

31.2

33.2

5.4

600078

13 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600079

14 x 15

192

31.2

33.2

5.4

600080

14 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600081

15 x 17

206

35.7

37.7

5.7

600082

16 x 17

206

35.7

41.5

5.7

603121

16 x 18

213

35.7

41.5

6.2

600083

17 x 19

223

39.5

41.5

6.2

600084

17 x 22

223

39.5

41.5

6.2

600085

18 x 19

223

39.5

41.5

6.2

603847

18 x 21

223

39.5

46

6.2

600086

19 x 22

232

43.5

46

6.7

600087

19 x 24

232

43.5

46

6.7

600088

20 x 22

232

43.5

46

6.7

600089

21 x 23

249

46

52

7.2

600090

22 x 24

249

46

52

7.2

600091

22 x 27

249

46

52

7.2

600092

24 x 26

265

51.8

55.3

7.7

600093

24 x 27

265

53.8

55.3

7.7

600094

24 x 30

279

53.8

58.8

8.2 8.2

600095

25 x 28

279

62.8

58.8

600096

27 x 29

309

62.8

67.3

9.2

600097

27 x 30

309

62.8

67.3

9.2

600098

27 x 32

309

62.8

67.3

9.2

600099

30 x 32

309

62.8

67.3

9.2 9.6

603848

30 x 34

315

62.8

68.8

602593

30 x 36

319

62.8

78.8

9.6

600100

32 x 36

327

68.8

78.8

9.6

22

600105

110/1CB

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 600106

110/1CB

6 - 32 / 12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600107

110/1CB

6 - 41 / 13

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41) 611018

110/1CB

6 - 27 / 10

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 605530

110/1CB

1/4” - 3/4” / 8

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605531

110/1CB

1/4” - 1.1/4” / 12

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”)


110/1CS

110/1PH

Garnitura viličastih ključev v kartonu

Garnitura viličastih ključev na plastičnem obešalu

602844

110/1CS

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

110/1CT

610835

110/1PH

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

Garnitura viličastih ključev v torbici

110/1MS Garnitura viličastih ključev na kovinskem stojalu

615465

110/1CT

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110

CT110 Torbica prazna • dimenzije 430 x 275, uporabna za artikel 110 in 125 • zapiranje na ježka, dvakrat našit ježek po celotni širini hrbta • ne potrebujete dodatnega pasa za zapiranje

605528

110/1MS

6 - 32 / 12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1 605532

110/1MS

1/4” - 1.1/4” / 12

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”), 977/1

615480

A

B

430

275

110/1PB Garnitura viličastih ključev v plastičnem etuiju

600108

110/1PB

6 - 17 / 6

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17) 600109

110/1PB

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

23


110/2

L

B1

B2

A

Ključ viličasti

602596

30 x 36

319

62.8

78.8

9.6

• • • •

600152

32 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600153

34 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600154

36 x 41

360

78.8

86.8

9.6

605550

38 x 42

360

78.8

86.8

9.6

602597

41 x 46

410

86.8

94.8

14.6

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 10102 (samo metrične dimenzije)

B1

B2

L

A

602598

46 x 50

460

94.8

103.89

15.6

605458

1/4” x 5/16”

121

14.4

16.4

3.4

605459

5/16” x 3/8”

140

18.4

22.9

3.7

605460

3/8” x 7/16”

159

22.7

24.2

4.5

605461

7/16” x 1/2”

172

26.3

29.2

4.9

605462

1/2” x 9/16”

192

31.2

33.2

5.4

605463

9/16” x 5/8”

192

31.2

33.2

5.4

605464

5/8” x 11/16”

206

35.7

37.7

5.7

605465

11/16” x 3/4”

223

39.5

41.5

6.2

L

B1

B2

A

605466

13/16” x 7/8”

249

46

52

7.2

603319

4 x 4.5

100

13.6

13.6

3.4

605467

15/16” x 1”

265

51.8

55.3

7.7

600110

4x5

100

13.6

13.6

3.4

605468

1” x 1.1/8”

279

53.8

58.8

8.2

603320

5 x 5.5

100

13.6

13.6

3.4

605469

1.1/16” x 1.1/4”

309

62.8

67.3

9.6

600111

5x7

121

14.4

16.4

3.4

600112

5.5 x 7

121

14.4

16.4

3.4

110/2CB

600113

6x7

121

14.4

16.4

3.4

600114

7x8

140

18.4

22.9

3.7

Garnitura viličastih ključev v kartonu

600115

7x9

140

18.4

22.9

3.7

600116

8x9

140

18.4

22.9

3.7

600117

8 x 10

140

18.4

22.9

3.7

600118

9 x 10

159

22.7

24.2

4.5

600119

9 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600120

10 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600121

10 x 12

172

26.2

29.2

4.5

600122

10 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600123

10 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600124

11 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600126

12 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600127

12 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600128

13 x 14

192

31.2

33.2

5.4

600129

13 x 15

192

31.2

33.2

5.4

603849

13 x 16

192

31.2

33.2

5.4

600130

13 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600131

14 x 15

192

31.2

33.2

5.4

600132

14 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600133

15 x 17

206

35.7

37.7

5.7

600134

16 x 17

206

35.7

41.5

5.7

603122

16 x 18

213

35.7

41.5

6.2

600135

17 x 19

223

39.5

41.5

6.2

600136

17 x 22

223

39.5

41.5

6.2

600137

18 x 19

223

39.5

41.5

6.2

603850

18 x 21

223

39.5

46

6.2

600155

110/2CB

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 600156

110/2CB

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600158

110/2CB

6 - 41 / 13

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41) 603345

110/2CB

6 - 27 / 10

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 605533

110/2CB

1/4” - 3/4” / 8

110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605534

1/4” - 1.1/4” / 12 110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)

600138

19 x 22

232

43.5

46

6.7

600139

19 x 24

232

43.5

46

6.7

110/2CS

600140

20 x 22

232

43.5

46

6.7

Garnitura viličastih ključev v kartonu

600141

21 x 23

249

46

52

7.2

600142

22 x 24

249

46

52

7.2

600143

22 x 27

249

46

52

7.2

600144

24 x 26

265

51.8

55.3

7.7

600145

24 x 27

265

53.8

55.3

7.7

600146

24 x 30

279

53.8

58.8

8.2

600147

25 x 28

279

62.8

58.8

8.2

600148

27 x 29

309

62.8

67.3

9.2

600149

27 x 30

309

62.8

67.3

9.2

600150

27 x 32

309

62.8

67.3

9.2

600151

30 x 32

309

62.8

67.3

9.2

603851

30 x 34

315

62.8

68.8

9.6

24

602846

110/2CS

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


110/2CT

110/2MS

Garnitura viličastih ključev v torbici

Garnitura viličastih ključev na kovinskem stojalu

615466

605529

110/2CT

6 - 22 / 8

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110 605535

110/2PB

110/2MS

110/2MS

1/4” - 1.1/4” / 12

110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”), 977/1

Garnitura viličastih ključev v plastičnem etuiju

110/2VDEDP Ključ viličasti, enostranski, izoliran • material: krom vanadij • glava kromirana po EN12540 • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

B

600159

110/2PB

6 - 17 / 6

600160

110/2PB

L

A

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17) 6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

110/2PH Garnitura viličastih ključev na plastičnem obešalu

610836

110/2PH

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

L

B

A

618370

6

74

16

6.9

618331

7

74

16.1

6.9

617801

8

108

21

7

621575$

9

109.5

24.5

7.5

612175

10

109.5

24.5

7.5

612176

11

113

26

7.5

612177

12

127

28

8

612178

13

131

30.5

8.5

612179

14

143

33

8.5

612180

15

150

35

9

621576$

16

158

40

10

612181

17

158

40

10

621577$

18

173

44

11

612182

19

173

44

11

618333

20

180

46.4

12.2

619201

21

183

48.8

12.5

612183

22

198

49

13

618335

23

215

52.8

13.1

612184

24

224

56

14

621578$

26

235

59

15

617802

27

235

59

15

621579$

28

267

66

15.8

618336

30

267

66.1

15.8

618337

32

283

71.4

17.6

25


110/2VDEDPCB

114/2

Garnitura izoliranih enostranskih viličastih ključev v kartonu

Ključ viličasti električarski • material: specialno orodno jeklo • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

L

B

A

618623

3.2

75

10

2

618624

3.5

75

10

2

618625

4

75

10.5

2

618626

4.5

75

10.5

2

112/2

618627

5

85

12

2

Ključ viličasti

618628

5.5

85

12.2

2

• material: specialno orodno jeklo • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 895kovan, v celoti poboljšan

618629

6

85

12.5

2

618630

7

95

14.5

2

618631

8

95

16.5

2

618632

9

110

19

3

618633

10

110

21

3

618634

11

110

23.5

3

618635

12

125

24

3

618636

13

125

27.5

3

618637

14

125

28

3

618638

15

135

30

3

618639

16

135

32

3

618640

17

135

34

3

618641

7/32”

85

12.2

2

618642

11/32”

110

19

3

618643

9/32”

95

14.5

2

612676

110/2VDEDPCB

10 - 24 / 10

110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

B1

A1

602081

6x7

B2

L

A2

L

B1

B2

A1

A2

97

15

17

3

3.2

602082

8 x 10

115

18

22

4.2

4.2

613222

10 x 11

122

23

24.5

5

5

605045

10 x 12

128

22

28

5

5

603611

10 x 13

137

26

28.5

5.2

5.2

602083

11 x 13

132

26

28.5

5

5.4

602084

12 x 14

146

28

32

5.5

5.5 5.5

612773

13 x 14

146

28

32

5.5

602085

13 x 15

152

28

32

6

6

603134

13 x 17

158

30

35

6.5

6.5

612774

14 x 15

137

26

28.5

5.4

5.4

602086

14 x 17

158

30

35

6.5

6.5

602087

17 x 19

170

35

40

7

7

602088

19 x 22

197

42

48

8

8

605921

21 x 23

217

46

51

9

9

26

114/2PB Garnitura električarskih viličastih ključev

619287

114/2PB

3.2 - 14 / 15

114/2 (3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)


117/4

118/7

Ključ viličasti, enostranski

Ključ viličasti, udarni

• material: krom vanadij • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • Uporaba: v splošni industriji za vijačenje vijačnih zvez na strojih, napravah in drugih strojnih elementih. • Večje dimenzije ključev so primerne v industrijah kot so ladjedelništvo, naftna industrija, težka industrija, kjer so prisotni večji stroji in naprave itd. • Ključ je še posebej primeren za dela, kjer potrebujemo večji vrtilni moment in daljšo ročico zaradi težje dostopnih mest. • kovan, v celoti poboljšan • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 894

• material: specialno orodno jeklo • površinska zaščita: protikorozijsko naoljeno • kovan, v celoti poboljšanv celoti izdelan v skladu s standardom DIN 133

B L

A

B

L

A

L

B

A

L

A

B

620466$

24

170

56

15

615262

10

104

4.5

22

620467$

27

170

56

15

620207$

12

123

5

26

620468$

30

200

70

18

615263

13

132

5.4

28

620469$

32

200

70

18

615264

17

157

5.9

36

620470$

36

200

70

18

615265

19

170

6.9

40

620471$

41

240

88

20

615266

21

195

7.9

46

620472$

46

240

88

20

615267

22

195

7.9

46

620473$

50

265

102

20

615268

24

218

8.7

50

620474$

55

305

112

24

615269

27

240

9.7

56

620475$

60

305

112

24

615270

30

265

10.7

62

620476$

65

335

123

27

615271

32

275

11.7

66

620477$

70

370

154

30

615272

34

275

11.7

70

620478$

75

370

154

30

615273

36

295

12.5

74

620479$

80

400

170

33

615274

38

295

12.5

74

620480$

85

400

170

33

615275

41

335

13.5

84

620481$

90

450

192

38

615276

46

365

14.5

94

620482$

95

450

192

38

615277

50

400

15.5

102

620483$

100

485

225

45

615278

55

475

16

110

620484$

105

485

225

45

615279

60

475

17

120

620485$

110

515

236

48

615280

65

550

18

130

620486$

115

515

236

52

615281

70

550

19

140

620487$

120

535

253

53

615282

75

620

20

150

620488$

125

535

253

53

615283

80

620

21

160

620489$

130

565

273

53

615284

85

665

22

170

620490$

135

565

273

53

615285

90

740

23

190

620491$

140

635

300

58

615286

95

740

23

190

620492$

145

635

300

58

615287

100

800

24

200

620493$

150

635

300

58

27


120/1

L

B2

B1

A2

A1

Ključ viličasto obročni, dolg

618508

1.3/8”

500

53.5

78.8

20

13.6

• • • • • •

618509

1.7/16”

500

53.5

78.8

20

13.6

618510

1.1/2”

500

53.5

78.8

20

13.6

618511

1.5/8”

540

62

86.8

21

14.6

618512

1.11/16”

540

62

86.8

21

14.6

618513

1.3/4”

560

69

94

23

16

618515

1.13/16”

560

69

94

23

16

618516

1.7/8”

560

69

94

23

16

618518

2”

580

75

103

24

17

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave obročni del z LIFE profilom kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 (samo metrične dimenzije) B2

B1 L

A1

A2 15°

120/1CB Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v kartonu L

B2

B1

A2

A1

600357

6

119

10.4

14.5

5

3.5

600358

7

129

11.5

16.5

5.8

3.9

600359

8

141

13.2

18.5

6.9

3.9

600360

9

152

14.3

21

7.3

4

600361

10

163

15.9

23

7.5

4.2

600362

11

176

17.8

24.5

8

4.5

600363

12

186

19.4

26.5

8.5

4.7

600364

13

199

20.4

29.5

8.5

5.2

600365

14

210

22

31.5

9

5.2

600366

15

222

23.2

33.5

9.5

5.7

600367

16

234

24.8

36

10.5

6.2

600368

17

245

26.1

38

10.5

6.7

600369

18

257

27.7

40

1

7.2

600370

19

268

29.3

42

12

7.2

600371

20

280

31

44

12.5

7.7

600372

21

291

32.6

45.5

13

8.2

600373

22

303

34.1

46.5

13

8.2

600374

23

314

35.7

50.5

13

8.2

600375

24

330

37.3

52.5

14

8.5

600376

25

337

39

54.5

14.5

8.5

600377

26

349

40.1

56

15

8.5

600383

120/1CB

6 - 22 / 17

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 600384

120/1CB

6 - 32 / 26

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 611019

120/1CB

8 - 22 / 10

120/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 611020

120/1CB

10 - 30 / 12

120/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30) 619397

120/1CB

1/4” - 3/4” / 9

120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”) 619398

120/1CB

1/4” - 1.1/4” / 16

120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

600378

27

360

41.6

57.5

15

9

120/1CS

600379

28

373

43.2

59.5

15.5

9

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v kartonu

9.5

600380

29

383

44.9

61.5

16

600381

30

395

46.5

63.5

16

10

600382

32

416

49

68

16.5

10.5

607019

35

500

53.5

78.8

20

13.6

602601

36

500

53.5

78.8

20

13.6

605838

38

515

58

82.8

20.5

14.1

602602

41

540

62

86.8

21

14.6

618514

46

560

69

94

23

16

618517

50

580

75

103

24

17

618491

1/4”

119

10.4

14.5

5

3.5

618492

5/16”

142

13.2

18.5

6.9

3.9

618493

3/8”

153

14.3

21

7.3

4 4.5

618494

7/16”

176

17.8

24.5

8

618495

1/2”

199

20.4

29.5

8.5

5.2

618496

9/16”

211

22

31.5

9

5.2

618497

5/8”

234

24.8

36

10.5

6.2

618498

11/16”

245

26.1

38

10.5

6.7

618499

3/4”

268

29.3

42

12

7.2

618500

13/16”

291

32.6

45.5

13

8.2

618501

7/8”

303

34.1

46.5

13

8.2

618502

15/16”

330

37.3

52.5

14

8.5

618503

1”

337

39

54.5

14.5

8.5

618504

1.1/16”

360

41.6

57.5

15

9

618505

1.1/8”

372

43.2

59.5

15.5

9

618506

1.1/4”

417

49

68

16.5

10.5

618507

1.5/16”

417

49

68

16.5

10.5

28

603709

120/1CS

8 - 19 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)


120/1CT

120/2

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v torbici

Ključ viličasto obročni, dolg • • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 obročni del z LIFE profilom kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 (samo metrične dimenzije)

B2

B1 L

A1

A2 15°

615475

120/1CT

8 - 22 / 8

120/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

120/1MS Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev na kovinskem stojalu

605537

120/1MS

6 - 22 / 17

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2

L

B2

B1

A2

A1

3.2

105

8

14

4

3.2

616746

4

105

8

14

4

3.2

616747

4.5

105

8

14

4

3.2

616748

5

119

10.4

14.5

5

3.5

616749

5.5

119

10.4

14.5

5

3.5

600386

6

119

10.4

14.5

5

3.5

600387

7

129

11.5

16.5

5.8

3.9

600388

8

141

13.2

18.5

6.9

3.9

600389

9

152

14.3

21

7.3

4

600390

10

163

15.9

23

7.5

4.2

616745

600391

11

176

17.8

24.5

8

4.5

600392

12

186

19.4

26.5

8.5

4.7

600393

13

199

20.4

29.5

8.5

5.2

600394

14

210

22

31.5

9

5.2

600395

15

222

23.2

33.5

9.5

5.7

600396

16

234

24.8

36

10.5

6.2

600397

17

245

26.1

38

10.5

6.7

600398

18

257

27.7

40

1

7.2

120/1PH

600399

19

268

29.3

42

12

7.2

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev na plastičnem obešalu

600400

20

280

31

44

12.5

7.7

610837

120/1PH

8 - 19 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610838

120/1PH

8 - 18 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

600401

21

291

32.6

45.5

13

8.2

600402

22

303

34.1

46.5

13

8.2

600403

23

314

35.7

50.5

13

8.2

600404

24

330

37.3

52.5

14

8.5

600405

25

337

39

54.5

14.5

8.5

600406

26

349

40.1

56

15

8.5

600407

27

360

41.6

57.5

15

9

600408

28

373

43.2

59.5

15.5

9 9.5

600409

29

383

44.9

61.5

16

600410

30

395

46.5

63.5

16

10

600411

32

416

49

68

16.5

10.5

607020

35

500

53.5

78.8

20

13.6

602689

36

500

53.5

78.8

20

13.6

605839

38

515

58

82.8

20.5

14.1

602690

41

540

62

86.8

21

14.6

616750

46

560

69

94

23

16

616751

50

580

75

103

24

17

616752

55

600

83

112

26

18

616753

60

620

91

120

28

20

616754

65

640

100

130

30

21

616755

70

660

108

140

32

23

616756

75

680

116

150

34

24

616757

80

700

124

160

36

26

618519

1/4”

119

10.4

14.5

5

3.5 3.9

618520

5/16”

142

13.2

18.5

6.9

618521

3/8”

153

14.3

21

7.3

4

618522

7/16”

176

17.8

24.5

8

4.5

29


L

B2

B1

A2

A1

120/2CT

618523

1/2”

199

20.4

29.5

8.5

5.2

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v torbici

618524

9/16”

211

22

31.5

9

5.2

618525

5/8”

234

24.8

36

10.5

6.2

618526

11/16”

245

26.1

38

10.5

6.7

618527

3/4”

268

29.3

42

12

7.2

618528

13/16”

291

32.6

45.5

13

8.2

618529

7/8”

303

34.1

46.5

13

8.2

618530

15/16”

330

37.3

52.5

14

8.5

618531

1”

337

39

54.5

14.5

8.5

618532

1.1/16”

360

41.6

57.5

15

9

618533

1.1/8”

372

43.2

59.5

15.5

9

618534

1.1/4”

417

49

68

16.5

10.5 10.5

618535

1.5/16”

417

49

68

16.5

618536

1.3/8”

500

53.5

78.8

20

13.6

618537

1.7/16”

500

53.5

78.8

20

13.6

618538

1.1/2”

500

53.5

78.8

20

13.6

618539

1.5/8”

540

62

86.8

21

14.6

120/2MS

618540

1.11/16”

540

62

86.8

21

14.6

618541

1.3/4”

560

69

94

23

16

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev na kovinskem stojalu

618542

1.13/16”

560

69

94

23

16

618543

1.7/8”

560

69

94

23

16

618544

2”

580

75

103

24

17

615476

120/2CT

8 - 22 / 8

120/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

120/2CB Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v kartonu

600412

120/2CB

6 - 22 / 17

605538

120/2CB

6 - 32 / 26

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 603670

120/2CB

8 - 22 / 10

6 - 22 / 17

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 600413

120/2MS

120/2PH Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev na plastičnem obešalu

120/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 603671

120/2CB

10 - 30 / 12

120/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30) 619399

120/2CB

1/4” - 3/4” / 9

120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”) 619400

120/2CB

1/4” - 1.1/4” / 16

120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

120/2CS Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v kartonu

610839

120/2PH

8 - 19 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610840

120/2PH

8 - 18 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

603710

120/2CS

8 - 19 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

30


125/1

L

B2

B1

A2

Ključ viličasto obročni, kratek

605373

1.1/8”

296

43.2

59.5

15.5

9

• • • • • •

605374

1.1/4”

343

49

68

16.5

10.5 10.5

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave obročni del z LIFE profilom kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 (samo metrične dimenzije) B2

B1 L

A1

A2 15°

A1

618560

1.5/16”

343

49

68

16.5

618561

1.3/8”

400

53.5

78.8

20

13.6

618563

1.7/16”

400

53.5

78.8

20

13.6

618565

1.1/2”

400

53.5

78.8

20

13.6

618567

1.5/8”

420

62

86.8

21

14.6

618568

1.11/16”

420

62

86.8

21

14.6

618569

1.3/4”

440

69

94

23

16

618571

1.13/16”

440

69

94

23

16

618572

1.7/8”

440

69

94

23

16

618574

2”

460

75

103

24

17

125/1CB 600414

6

L

B2

B1

A2

A1

100

10.4

14.5

5

3.5

600415

7

109

11.5

16.5

5.8

3.9

600416

8

119

13.2

18.5

6.9

3.9

600417

9

123

14.3

21

7.3

4

600418

10

128

15.9

23

7.5

4.2

600419

11

135

17.8

24.5

8

4.5

600420

12

139

19.4

26.5

8.5

4.7

600421

13

150

20.4

29.5

8.5

5.2

600422

14

160

22

31.5

9

5.2

600423

15

170

23.2

33.5

9.5

5.7

600424

16

180

24.8

36

10.5

6.2

600425

17

190

26.1

38

10.5

6.7

600426

18

200

27.7

40

11

7.2

600427

19

210

29.3

42

12

7.2

600428

20

220

31

44

12.5

7.7

600429

21

230

32.6

45.5

13

8.2

600430

22

247

34.1

46.5

13

8.2

602089

23

250

35.7

50.5

13

8.2

602090

24

266

37.3

52.5

14

8.5

602091

25

270

39

54.5

14.5

8.5

602092

26

275

40.1

56

15

8.5

602093

27

292

41.6

57.5

15

9

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu

600431

125/1CB

6 - 22 / 17

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 602098

125/1CB

6 - 32 / 26

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 605541

125/1CB

3/8” - 1” / 8

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”) 605542

125/1CB

1/4” - 1.1/4” / 15

125/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”) 611021

125/1CB

8 - 22 / 10

125/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 611022

125/1CB

10 - 30 / 12

125/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

602094

28

296

43.2

59.5

15.5

9

602095

29

300

44.9

61.5

16

9.5

125/1CS

602096

30

323

46.5

63.5

16

10

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu

602097

32

343

49

68

16.5

10.5

618562

35

400

54

78.8

20

13.6

603332

36

400

54.5

79.5

20

13.5

618564

38

400

54

78.8

20

14.6

618566

41

420

62

86.8

21

14.6

618570

46

440

69

94

23

16

618573

50

480

75

103

24

17

605360

1/4”

100

10.4

14.5

5

3.5

618655

9/32”

109

16.5

11.5

3.9

5.8

605361

5/16”

119

13.2

18.5

6.9

3.9

618654

11/32”

123

21

14.3

4

7.3

605362

3/8”

128

14.3

21

7.3

4

605363

7/16”

135

17.8

24.5

8

4.5

605364

1/2”

150

20.4

29.5

8.5

5.2

605365

9/16”

160

22

31.5

9

5.2

605366

5/8”

180

24.8

36

10.5

6.2

605367

11/16”

190

26.1

38

10.5

6.7

605368

3/4”

210

29.3

42

12

7.2

607857

13/16”

230

32.6

45.5

13

8.2

605369

7/8”

247

34.1

46.5

13

8.2

605370

15/16”

266

37.3

52.5

14

8.5

605371

1”

270

39

54.5

14.5

8.5

605372

1.1/16”

292

41.6

57.5

15

9

603711

125/1CS

8 - 19 / 8

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

31


125/1CT

125/2

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v torbici

Ključ viličasto obročni, kratek • • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 obročni del z LIFE profilom kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 (samo metrične dimenzije)

B2

B1 L

A1

A2 15°

615478 125/1CT

8 - 22 / 8

125/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110 619504 125/1CT 619505 125/1CT

3/8” - 7/8” / 9

B2

B1

A2

3.2

77

4.2

9.6

3

A1 3

618650

4

77

4.2

9.6

3

3

618651

5

84

5.8

12

3

3

3/8” - 1” / 11

618652

5.5

84

5.8

12

3

3

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”)

602099

6

100

10.4

14.5

5

3.5

602100

7

109

11.5

16.5

5.8

3.9

602101

8

119

13.2

18.5

6.9

3.9

602102

9

123

14.3

21

7.3

4

602103

10

128

15.9

23

7.5

4.2

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”) 619506 125/1CT 619507 125/1CT

3/8” - 1.1/4” / 14

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

125/1MS Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev na kovinskem stojalu

605539

L 618649

3/8” - 3/4” / 7

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”)

125/1MS

6 - 22 / 17

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3

602104

11

135

17.8

24.5

8

4.5

602105

12

139

19.4

26.5

8.5

4.7

602106

13

150

20.4

29.5

8.5

5.2

602107

14

160

22

31.5

9

5.2

602108

15

170

23.2

33.5

9.5

5.7

602109

16

180

24.8

36

10.5

6.2

602110

17

190

26.1

38

10.5

6.7

602111

18

200

27.7

40

11

7.2

602112

19

210

29.3

42

12

7.2

602113

20

220

31

44

12.5

7.7

602114

21

230

32.6

45.5

13

8.2

602115

22

247

34.1

46.5

13

8.2

602116

23

250

35.7

50.5

13

8.2

602117

24

266

37.3

52.5

14

8.5

602118

25

270

39

54.5

14.5

8.5

602119

26

275

40.1

56

15

8.5

602120

27

292

41.6

57.5

15

9

602121

28

296

43.2

59.5

15.5

9 9.5

602122

29

300

44.9

61.5

16

125/1PH

602123

30

323

46.5

63.5

16

10

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev na plastičnem obešalu

602124

32

343

49

68

16.5

10.5 13.5

610841 610842

36

400

54.5

79.5

20

7/32”

84

5.8

12

3

3

605470

1/4”

100

10.4

14.5

5

3.5 3.9

605471

5/16”

119

13.2

18.5

6.9

605472

3/8”

128

14.3

21

7.3

4

605473

7/16”

135

17.8

24.5

8

4.5

605474

1/2”

150

20.4

29.5

8.5

5.2

605475

9/16”

160

22

31.5

9

5.2

605476

5/8”

180

24.8

36

10.5

6.2

605477

11/16”

190

26.1

38

10.5

6.7

605478

3/4”

210

29.3

42

12

7.2

607858

13/16”

230

32.6

45.5

13

8.2

605479

7/8”

247

34.1

46.5

13

8.2

605480

15/16”

266

37.3

52.5

14

8.5

605481

1”

270

39

54.5

14.5

8.5

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

605482

1.1/16”

292

41.6

57.5

15

9

125/1PH

605483

1.1/8”

296

43.2

59.5

15.5

9

605484

1.1/4”

343

49

68

16.5

10.5

125/1PH

8 - 19 / 8 8 - 18 / 8

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

32

603333 618653


125/2CB

125/2MS

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev na kovinskem stojalu

602125

125/2CB

6 - 22 / 17

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 602126

125/2CB

6 - 32 / 26

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 605543

125/2CB

3/8” - 1” / 8

125/2 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”) 605544

125/2CB

1/4” - 1.1/4” / 15

605540

125/2MS

6 - 22 / 17

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3

125/2PH Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev na plastičnem obešalu

125/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”) 603347

125/2CB

8 - 22 / 10

125/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 603348

125/2CB

10 - 30 / 12

125/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

125/2CS Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu 610843

125/2PH

8 - 19 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610844

125/2PH

8 - 18 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

129/1 Ključ viličasto obročni IBEX

603712

125/2CS

8 - 19 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

• • • • • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave obročni del z LIFE profilom Sila deluje na vogal matice,tako da je ne poškoduje 3-točkovni oprijem za večjo moč 100 % pozicioniranje ključa Ni potrebno pretikanje ključa B1

L

A1

125/2CT

B2 A2 15°

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v torbici

611762

615479

125/2CT

8 - 22 / 8

125/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110

8

L

B2

B1

A2

A1

140

13.2

18.5

6.9

3.9

611763

10

160

15.9

23

7.5

4.2

611764

11

174

17.8

24.5

8

4.5

611765

12

183

19.4

26.5

8.5

4.7

611766

13

196

20.4

29.5

8.5

5.2

611767

14

206

22

31.5

9

5.2

611768

15

217

23.2

33.5

9.5

5.7

611769

16

227

24.8

36

10.5

6.2

611770

17

238

26.1

38

10.5

6.7

611930

18

250

28

40

11

7.2

611771

19

261

29.3

42

12

7.2

611772

22

296

34.1

46.5

13

8.2

611773

24

321

37.3

52.5

14

8.5

33


129/1CB

CT129

Garnitura viličasto obročnih ključev IBEX v kartonu

Torbica prazna • Dimenzije 470 x 330, uporabna za artikel 129,120,130,180,202 • zapiranje na ježka, dvakrat naąit ježek po celotni ąirini hrbta • ne potrebujete dodatnega pasa za zapiranje

611776

129/1CB

8 - 24 / 12

129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24) 615464

A

B

470

330

129/1CS Garnitura viličasto obročnih ključev IBEX v kartonu

129/1PH Garnitura viličasto obročnih ključev IBEX na plastičnem obešalu

611775

129/1CS

8 - 19 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19)

129/1CT Garnitura viličasto obročnih ključev IBEX v torbici 611774

129/1PH

8 - 19 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19) 611967

129/1PH

8 - 18 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18)

130/1 Ključ viličasto obročni, upognjen • • • • • • 615474

129/1CT

8 - 22 / 8

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave obročni del z LIFE profilom kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 (samo metrične dimenzije)

129/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

B2

B1 L

A1

A2

UPORABA 129/1

Sila deluje na vogal matice, tako da je ne poškoduje

100 % pozicioniranje ključa

34

15°

3-točkovni oprijem za večjo moč

Ni potrebno pretikanje ključa

L

B2

B1

A2

A1

610047

6

113

11

14.5

5

3.5

610048

7

126

12

16.5

5.8

3.8

610049

8

132

14

18.5

6.9

3.8

610050

9

145

15

21

7.3

4

610051

10

157

17

23

7.5

4

610052

11

170

18

24.5

8

4.5

610053

12

176

20

26

8.5

4.7

610054

13

189

20.5

29

8.5

5

610055

14

202

22

31

9

5

610056

15

209

23.5

33

9.5

5.5

610057

16

221

25

35.5

10.5

6

610058

17

228

26

37.5

10.5

6.5

610059

18

247

27.5

39.5

11

7

610060

19

259

29.5

41.5

12

7

610061

20

265

31

43.5

12.5

7.5


160

L

B2

B1

A2

A1

610062

21

275

32.5

45

13

8

Ključ viličasto obročni, z ragljo

610063

22

286

34

46

13

8

610064

23

296

36

50

13.5

8

610065

24

311

37.5

52

14

8.5

• material: krom vanadij • kovan, v celoti poboljšan • 72 - zob, 5° kot zasuka

610066

25

318

39

54

14.5

8.5

610067

26

329

40

55

15

8.5

610068

27

340

41.5

56.5

15

9

610069

28

351

43

58.5

15.5

9

612319

29

363

45

60

16

9.5

610070

30

373

46

62

16.5

10.5

610071

32

394

49

67

16.5

11

Garnitura upognjenih viličasto obročnih ključev v kartonu

130/1CB

L

A1

130/1CB

610204

B2

B1

611609

6 - 22 / 13

130/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)

8

A2

L

B2

B1

A2

A1

144

17.5

18

7.7

4.5

611610

9

150

21

20.1

8

4.7

611611

10

157

21

22.5

8

5.3 5.7

611612

11

165

22.5

24.8

9

611613

12

172

25

26.5

9

6

611614

13

182

25

27.5

9

6.7

611615

14

189

27.5

31

9

7.1

611616

15

202

27.5

32.5

9

7.5

611617

16

216

30.5

34

10.5

7.8

611618

17

226

30.5

37

10.5

8.1

611619

18

237

33.5

38.5

11.5

8.3

611620

19

248

33.5

41

11.5

8.5

130/1PH

617753

20

251

42

41.8

12.2

9.2

Garnitura upognjenih viličasto obročnih ključev na plastičnem obešalu

617754

21

259

42

43.9

12.2

9.2

617755

22

267

42

46

12.2

9.2

617756

24

315

47

50.1

14.2

10.2

160CB Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v kartonu

611016

130/1PH

8 - 19 / 8

130/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

135/2 611957

Ključ viličasti enostranski, za plin • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • material: pločevina

B1 A

L

160CB

8 - 19 / 8

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

B2

160CT Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v torbici

600262

27

L

B1

B2

A

187

52

22

4

615468

160CT

8 - 19 / 6

160 (8, 10, 12, 13, 17, 19), CT252

35


160PH

161CT

Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo na plastičnem obešalu

Garnitura zglobnih viličasto obročnih ključev z ragljo v torbici

617541

615469

160PH

8 - 19 / 8

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

161CT

8 - 19 / 7

161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19), CT252

161

165

Ključ viličasto obročni, z ragljo, z zglobom

Ključ obročni, z ragljo

• material: krom vanadij • kovan, v celoti poboljšan • 72 - zob, 5° kot zasuka

• material: raglja: krom vanadij • material: telo: pločevina, površinska zaščita: kromirano po EN12540 • ohišje ključa je plastično • v celoti poboljšan • minimalni kot zasuka je 20°

B2

B1

B1

L

A1

A2

B2

L

A1

A2

L

B2

B1

A2

A1

611621

8

143

17.5

18

9

4.5

L

B1

B2

A1

A2

611623

10

158

21

22.5

10

5.3

611633

6x7

116.2

20.1

20.1

11.2

11.2

611624

11

164

22.5

24.8

10

5.7

611634

7x8

136.3

20.8

23.3

11

11

611625

12

171

25

26.5

10

6

611635

8x9

136.3

20.8

23.3

11

11

611626

13

177

25

27.5

10

6.7

611636

8 x 10

136.3

20.8

23.3

11

11

611627

14

187

27.5

31

10

7.1

611637

10 x 11

143.8

23.5

26.5

11.1

11.1

611628

15

195

27.5

32.5

10

7.5

611638

12 x 13

175

30.1

32.1

13

13.4

611629

16

211

30.5

34

13

7.8

611639

12 x 14

175

30.1

32.1

13

13.4

611630

17

220

30.5

37

13

8

618769

1/4” x 5/16”

116

20.1

20.1

11.2

11.2

611631

18

235

33.5

38.5

13

8.3

618770

3/8” x 7/16”

144

23.5

26.5

11.4

11.1

611632

19

244

33.5

41

13

8.5

618771

1/2” x 9/16”

175

30.1

32.1

12.8

12.9

617757

20

251

42

41.8

12.2

9.2

617758

21

259

42

43.9

12.2

9.2

617759

22

267

42

46

12.2

9.2

617760

24

285

47

50.1

14.2

10.2

161CB Garnitura zglobnih viličasto obročnih ključev z ragljo v kartonu

611958

161CB 161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

36

8 - 19 / 7


166

170CB

Ključ obročni, z ragljo, upognjen

Garnitura obročnih ključev z ragljo v kartonu

• • • • • •

material: raglja: krom vanadij material: telo: pločevina, površinska zaščita: kromirano po EN12540 ohišje ključa je plastično v celoti poboljšan minimalni kot zasuka je 20°

B1

L

A1

B2 A2

611959

170CB

8 - 19 / 6

170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19) L

B1

B2

A1

611640

6x7

111

20

20

11.2

A2 11

611641

7x8

130

20.6

23

11

11.2

611642

8x9

130

20.6

23

11

11.2

611643

8 x 10

130

20.6

23

11

11.2

611644

10 x 11

136

23.4

26.4

11

11

611645

12 x 13

167

30.1

32

13

13.1

611646

12 x 14

167

30.1

32

13

13.1

170CT Garnitura obročnih ključev z ragljo v torbici

170 Ključ obročni, z ragljo • material: krom vanadij • kovan, v celoti poboljšan • 72 - zob, 5° kot zasuka

B1 A1

B2 L

A2

615470

170CT

8 - 19 / 6

170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19), CT252

175/2 L

B2

B1

A2

A1

Ključ za menjavo olja • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

8x9

133

21

17.5

8

7.7

8 x 10

133

21

17.5

8

7.7

611649

10 x 11

152

22.5

21

8

8

611650

10 x 12

162

25

21

9

8

611651

10 x 13

162

25

21

9

8

611653

12 x 13

182

25

25

9

9

611654

12 x 14

192

27.5

25

9

9

611655

14 x 15

202

27.5

27.5

9

9

611656

14 x 17

212

30.5

27.5

10.5

9

611658

16 x 18

232

33.5

30.5

11.5

10.5

611659

17 x 19

232

33.5

30.5

11.5

10.5

617761

20 x 22

250

42

42

12.2

12.2

617762

21 x 23

260

47

42

14.2

12.2

617763

22 x 24

260

47

42

14.2

12.2

618765

1/4” x 5/16”

133

21

17.5

8

7.7

618766

3/8” x 7/16”

152

22.5

21.0

8.0

8.0

618767

1/2” x 9/16”

192

27.5

25

9

9

618768

7/8” x 15/16”

260

47

42

12.2

12.2

L1 D

L2

611647 611648

605112

8 x 10

L1

L2

D

203

169

10

37


176

176CS6

Ključ nasadni, dvostranski, upognjen

Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

D2

L2

L3 95

T C

O

L1

D1

620581$ 176CS6

8 - 19 / 6

176 (8, 10, 11, 13, 17, 19) L1

L2

C

D1

T

L3

609102

6

100

22

21

10

7

27

D2 6

176CS11

609103

7

100

22

21

11

8

27

6

Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu

609104

8

120

25

24

12

9

30

7

609105

9

120

25

25

13

9

30

7

609106

10

127

30

30

15

12

36

8

609107

11

127

30

30

16

13

36

8

609108

12

143

34

34

17

13

43.5

8

609109

13

150

34

34

20

13

43.5

12

609110

14

170

40

40

21

14

48

12

609111

15

171

40

40

22

15

48

14

609112

16

197

45

46

24

17

57

15

609113

17

197

45

46

25.3

18

57

15

609114

18

209

52

49

28.5

18

61

15

609115

19

209

52

49

28.5

19

61

15

609116

20

220

54

55

29.5

21

63.5

15

620582$ 176CS11

8 - 24 / 11

176 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

609117

21

220

54

55

30

22

63.5

15

609118

22

241

60

61

32

22

68

16

177

609119

23

241

60

61

33

24

74

20

Ključ nasadni, dvostranski, upognjen • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

609120

24

242

63

65

34.5

25

77.5

20

609121

25

242

63

65

35

26

77.5

20

609122

26

278

67

70

36

27

81

22

609123

27

278

67

70

36.5

28

81

22

609124

28

294

71

70

38.5

29

84

23

609125

29

300

73

85

40

30

90

24

609126

30

316

75

85

42

31

96.5

25

609127

32

305

79

85

44

32

97.5

25

609128

35

385

93

88

48.5

35

100

27

609129

36

395

94

88

49.5

36

101

27

D2

L2

L3 95

T C

O

L1

176CB Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu

609130 609131

176CB

8 - 24 / 16

L2

C

D1

T

L3

8

120

25

24

12

9

30

D2 7

609084

9

120

25

25

13

9

30

7

609085

10

127

30

30

15

12

36

8

609086

11

127

30

30

16

13

36

8

609087

12

143

34

34

17

13

43.5

8

609088

13

150

34

34

20

13

43.5

12

609089

14

170

40

40

21

14

48

12

609090

15

171

40

40

22

15

48

14

609091

16

197

45

46

24

17

57

15

609092

17

197

45

46

25.3

18

57

15

609093

18

209

52

49

28.5

18

61

15

609094

19

209

52

49

28.5

19

61

15

609095

20

220

54

55

29.5

21

63.5

15

609096

21

220

54

55

30

22

63.5

15

176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

609097

22

241

60

61

32

22

68

16

176CB

609098

23

241

60

61

33

24

74

20

609099

24

242

63

65

34.5

25

77.5

20

8 - 32 / 22

176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

38

L1 609083

D1


177CB

178/2

Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu

Ključ obročni, upognjeni, enostranski • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

L B

d

A

609100

177CB

H

8 - 24 / 16

177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

177CS6 Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu

620583$ 177CS6

8 - 19 / 6

177 (8, 10, 11, 13, 17, 19)

620821$

24

A

B

d

H

L

17

42

18.5

30

180

620822$

27

17

42

18.5

30

180

620823$

30

17

42

18.5

30

180

620824$

32

18

50

20.5

35

235

620825$

36

18

50

20.5

35

235

620826$

41

18

55

20.5

35

235

620827$

46

22

70

23.5

40

265

620828$

50

22

70

23.5

40

265

620829$

55

22

75

23.5

40

265

620830$

60

30

94

29.5

50

345

620831$

65

30

94

29.5

50

345 365

620832$

70

35

107

29.5

55

620833$

75

35

107

29.5

55

365

620834$

80

40

125

29.5

59

385

620835$

85

40

125

29.5

59

385

620836$

90

45

140

29.5

63

410

620837$

95

45

140

29.5

63

410

177CS11

178.1/2

Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu

Ročica za 178/2 • material: krom molibden • površinska zaščita: kromiran po EN12540

L

D

620584$ 177CS11

8 - 24 / 11

177 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

D

d

L

620840$

24 - 30

25

19

460

620841$

32 - 41

27

21

610

620842$

46 - 55

30

24

760

620843$

60 - 95

37

30

860

d

UPORABA 178/2

39


179/2

L

B1

B2

A1

Ključ za gradbene odre

603124

30 x 36

395

43.5

48.8

15

18

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • za montažo gradbenih odrov

600536

32 x 36

410

48.2

54.2

17.8

19.4

600537

36 x 41

450

49

57

19

21

602664

41 x 46

472

57

62

21

23

618659

7/32” x 15/64”

145

9.5

11.8

5.5

6.0

B1

L

A1

B2 A2

A2

605375

1/4” x 5/16”

178

10.3

11.8

5.5

6.1

605376

5/16” x 3/8”

190

13.3

14.8

6.7

7.3

618660

11/32” x 13/32”

182

14.1

16.7

7.9

8.4

605377

3/8” x 7/16”

205

16.3

17.8

7.9

8.4

605378

7/16” x 1/2”

205

16.7

17.7

9

9

605379

1/2” x 9/16”

205

17.7

20.3

9

10

605380

9/16” x 5/8”

235

22.3

23.3

10

10.5

L

B1

B2

A1

A2

605381

5/8” x 11/16”

258

25.3

26.3

11

11.5

316

34

35

17

17

605382

11/16” x 3/4”

270

26.3

29.3

11.4

12.4

605383

13/16” x 7/8”

295

31.2

34.2

12.8

13.7

180/1

605384

15/16” x 1”

325

37.2

40.2

14.6

15.4

Ključ obročni

605385

1” x 1.1/8”

335

39.2

43.2

15

16.2

605386

1.1/16” x 1.1/4”

360

41.2

48.2

15.8

17.8

605042

21 x 22

• • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave obročni del z LIFE profilom v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 10104 (samo metrične dimenzije) • kovan, v celoti poboljšan

180/1CB Garnitura obročnih ključev v kartonu

B1

L

B2 A2

A1

L

B1

B2

A1

600509

5x7

145

9.5

11.8

5.5

A2 6

600510

5.5 x 7

145

9.5

11.8

5.5

6

600511

6x7

178

10.3

11.8

5.5

6.1

600512

8x9

190

13.3

14.8

6.7

7.3

600513

8 x 10

166

13.3

16

6

8

602663

9 x 11

182

14.1

16.7

7

9

600514

10 x 11

205

16.3

17.8

7.9

8.4

602997

10 x 12

210

16.3

19.3

7.9

9

600515

11 x 12

205

16.7

17.7

9

9

600541

180/1CB

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 603674

180/1CB

6 - 27 / 10

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 600542

180/1CB

6 - 32 / 12

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600543

180/1CB

6 - 41 / 13

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)

600516

12 x 13

220

19.3

20.9

9

600517

12 x 14

205

17.7

20.3

9

10

600518

13 x 15

235

20.8

23.3

9.5

10.5

600519

13 x 17

258

20.8

26.3

9.5

11.5

600520

14 x 15

235

22.3

23.3

10

10.5

600521

14 x 17

257

20.5

24.3

10

12

600522

16 x 17

258

25.3

26.3

11

11.5

603123

16 x 18

259

23.6

26.5

11

12

600523

17 x 19

270

26.3

29.2

11.4

12.4

180/1CS

600524

18 x 19

270

28.2

29.2

11.9

12.4

Garnitura obročnih ključev v kartonu

600525

19 x 22

293

29.2

34.2

12.4

13.7

600526

20 x 22

295

31.2

34.2

12.8

13.7

600527

21 x 23

305

32.2

36.2

13.3

13.3

600528

22 x 24

315

34.2

37.2

13.7

13.7

600529

24 x 26

325

37.2

40.2

14.6

14.6

600530

24 x 27

325

37.2

41.2

14.6

14.6

600531

25 x 28

335

39.2

43.2

15

15

600532

27 x 29

335

41.2

44.2

15.8

15.8

600533

27 x 30

360

39.2

43.4

15

15

600534

27 x 32

360

41.2

48.2

15.8

15.8

600535

30 x 32

370

45.2

48.2

17

17

603845

30 x 34

366

43.5

48

15

15

40

9.5 605546

180/1CB

1/4” - 3/4” / 8

180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605547

180/1CB

1/4” - 1.1/4” / 12

180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)

602845

180/1CS

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


180/1CT

180/1MS

Garnitura obročnih ključev v torbici

Garnitura obročnih ključev na kovinskem stojalu

615473

605545

180/1CT

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129

180/1MS

6 - 32 / 12

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/4

180/1PB Garnitura obročnih ključev v plastičnem etuiju

180/2VDEDP Ključ obročni, enostranski, izoliran • material: krom vanadij • glava kromirana po EN12540 • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

B A

600540

180/1PB

6 - 17 / 6

L

L

B

A

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)

621580$

6

155

13.5

8.5

180/1PB

621581$

7

155

15

9

621582$

8

160

16.5

9.5

621583$

9

160

17.5

10

180/1PH

612185

10

162

19.5

11

Garnitura obročnih ključev na plastičnem obešalu

612186

11

175

20

11.5

612187

12

185

21.5

11.5

612188

13

185

23

12.5

612189

14

190

25.5

13

612190

15

195

27

13.5

621584$

16

190

27.5

14.5

612191

17

208

30.5

15.5

621585$

18

195

30

15.5

612192

19

227

33

15.5

621586$

20

245

34.5

16.2

619202

21

244

36.4

13.2

612193

22

250

37.5

17.5

621587$

23

250

39.8

16.8

612194

24

255

42

18.5

621588$

26

265

44

18

621589$

27

270

44.8

18

621590$

28

280

36.5

18.5

621591$

30

310

47

19

621592$

32

325

51.5

19.5

600544

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

610845

180/1PH

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

41


180/2VDEDPCB Garnitura izoliranih enostranskih obročnih ključev v kartonu

L

B1

B2

A

617670

24 x 27

258

34.8

37.3

11.5

612014

25 x 28

286

36

40.3

12.5

612015

27 x 29

298

38.8

41.8

13

617635

27 x 30

298

38.8

41.8

13

612016

30 x 32

318

42.7

45.2

13.5

617636

36 x 41

350

50

58

15

182/2ACB Garnitura ravnih obročnih ključev v kartonu 612677

180/2VDEDPCB

10 - 24 / 10

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

180/2AVDEDP Ključ obročni, upognjen 90°, izoliran • material: krom vanadij • glava kromirana po EN12540 • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • kontrola z elektronapetostnim preizkusom

612567 B

L1

182/2ACB

6 - 22 / 8

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

L2

612568

A

182/2ACB

6 - 32 / 13

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32)

182/2BTX Ključ obročni ukrivljen, s TX profilom L1

L2

B

A

619123

10

220

78

18.2

10

619124

12

220

78

21.2

10

619125

13

220

78

23.3

11

619126

14

230

85

24.4

11.6

619127

17

255

100

29.3

13.8

619128

19

255

103

30.6

13

619129

20

267

107

33.3

16

619130

22

265

115

35.8

16

619131

24

265

115

38.8

16.9

• • • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 obročni del z LIFE profilom 15° ukrivljene glave omogočajo vijačenje na težje dostopnih mestih kovan, v celoti poboljšan skladno s standardom EN 60900 B1

B2

L

15°

A

182/2A

L

B1

B2

A

Ključ obročni, raven

612892

6x8

97

10

11.3

4.6

• • • •

612893

10 x 12

112

12.7

14

5.6

612894

14 x 18

137

16.5

21

6.6

612895

20 x 24

174

23

27.3

8.6

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 obročni del z LIFE profilom v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 837 (samo metrične dimenzije) • kovan, v celoti poboljšan

183/2 B1 A

L

L

B1

B2

A

612004

6x7

97

10

11.3

4.6

612005

8x9

112

12.7

14

5.6

612006

10 x 11

132

15.6

16.5

6.6

612007

12 x 13

147

18

19

7.6

B2

Ključ obročni odprti, ukrivljen • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • 6 kotni profil do vključno dimenzije 12x14, 12 kotni profil od dimenzije 17x19 do 30x32 • Uporaba: v splošni industriji in predvsem na različnih servisih, ki se ukvarjajo s hidravličnimi, pnevmatskimi ipd. napeljavami. • S ključem vijačimo vijačne zveze, kjer je onemogočeno natikanje obročnega ključa zaradi same izvedbe vijačne zveze kot je npr. zveza vijak-jeklena vrv, ventilnapeljava, napeljava-vijačna zveza ipd. • kovan, v celoti poboljšan C1 B1

C2

L

15°

A1

613223

13 x 17

167

20.5

21.5

7.6

612008

14 x 15

162

20.5

21.5

7.6

612009

16 x 17

172

23.2

24.2

8.6

612010

18 x 19

186

25.9

27.4

9.6

612011

20 x 22

206

28.9

31.8

11

612012

21 x 23

231

29.9

32.9

11.2

L

A1

A2

B1

B2

C1

617634

22 x 24

231

29.9

32.9

11.2

612701

8 x 10

145

7

8.5

18

20

6

7

11.5

612702

10 x 11

152

8.5

9

20

22

7

8.5

612013

42

24 x 26

258

34.8

37.3

A2

15°

C2

B2


L

A1

A2

B1

B2

C1

C2

L

B

A

612703

11 x 13

165

9

11

22

26

8.5

10

620504$

65

275

97.6

27

612704

12 x 14

178

10

12

24

28

9

11

620505$

70

330

108

33

615147

16 x 18

196

12

12.5

30.5

33.5

13

14

620506$

75

330

108

33

612705

17 x 19

210

13

14

32

35

14

15

620507$

80

360

124

36

612706

19 x 22

233

14

16

35

41

15

17

620508$

85

360

124

36

612707

22 x 24

252

16

17

41

45

17

18

620509$

90

390

142

39

612708

24 x 27

265

17

17

45

48

18

20

620510$

95

390

142

39

612709

30 x 32

285

21

23

50

52

22

24

620511$

100

425

153

44

620512$

105

425

153

45

183/2CB

620513$

110

450

168

47

Garnitura odprtih obročnih ključev v kartonu

620514$

115

450

168

47

620515$

120

495

190

53

620516$

125

495

190

53

620517$

130

520

200

58

620518$

135

520

200

60

620519$

140

575

220

61

620520$

145

575

220

61

620521$

150

575

220

61

620522$

1.1/16”

180

49

16

620523$

1.1/8”

180

49

16

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22)

620524$

1.3/16”

180

49

16

183/2CB

620525$

1.1/4”

190

58

18

620526$

1.5/16”

190

58

18

620527$

1.3/8”

190

58

18

183/2CT

620528$

1.7/16”

190

58

18

Garnitura odprtih obročnih ključev v torbici

620529$

1.1/2”

235

74

22

620530$

1.5/8”

235

74

22

620531$

1.11/16”

235

74

22

620532$

1.3/4”

235

74

22

620533$

1.13/16”

235

74

22

620534$

1.7/8”

235

74

22

620535$

2”

235

74

22

620536$

2.1/16”

275

98

27

620537$

2.1/8”

275

98

27

620538$

2.3/16”

275

98

27

620539$

2.1/4”

275

98

27

620540$

2.5/16”

275

98

27

620541$

2.3/8”

275

98

27

620542$

2.1/2”

300

102

28.5

620543$

2.9/16”

300

102

28.5

620544$

2.5/8”

300

102

28.5

184/7

620545$

2.3/4”

330

108

33

Ključ obročni, udarni

620546$

2.15/16”

330

108

33

• material: specialno orodno jeklo • površinska zaščita: protikorozijsko naoljeno • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7444 (samo metrične dimenzije) • kovan, v celoti poboljšan • elektro napetostni preizkus

620547$

3”

330

108

33

620548$

3.1/8”

360

124

36

620549$

3.3/8”

360

124

36

620550$

3.1/2”

390

142

39

620551$

3.3/4”

390

142

39

620552$

3.7/8”

425

153

44

620553$

4”

425

153

44

620554$

4.1/8”

425

153

45

620555$

4.1/2”

450

168

47

612985 612986

183/2CB

8 - 22 / 6 8 - 32 / 9

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32)

615467

183/2CT

8 - 24 / 6

183/2 (8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24), CT252

B L

A

L

B

A

620494$

24

180

48.6

16

620495$

27

180

48.6

16

620496$

30

180

48.6

16

620497$

32

190

58.4

18

620498$

36

190

58.4

18

620499$

41

235

74

22

620500$

46

235

74

22

620501$

50

235

74

22

620502$

55

275

97.6

27

620503$

60

275

97.6

27

43


Nasadni ključi in pribor

1/4” nasadni ključi

3/8” nasadni ključi

3/4” nasadni ključi

1” nasadni ključi

Nasadni T ključi

Cevni ključi

1/2” nasadni ključi

Ključi nasadni IMPACT

Nasadni križni ključi

Nasadni ključi za kolo

Varnost

Natančnost

Delovanje raglje, brez katere delo z

Ena od prednosti ragelj Unior je tudi

Kvalitetna izdelava ragelj Unior

nasadnimi ključi ni mogoče, temelji

poseben varnostni sistem zaklepanja

povečuje varnost dela. Z več stopnjami

na mehanizmu s kar 75 zobmi.

nasadnih ključev, ki z enkratnim

zatega, z manj hodi in z manj truda

360-stopinjski kot ima ob taki zasnovi

pritiskom na gumb sprosti nasadni

dosegate večjo natančnost in

več razdelkov (4,8 kot), kar zagotavlja

ključ. Ta sistem še povečuje varnost

zanesljivost.

enostavnejše delo tudi na praktično

pri delu in hitrost zaklepanja

nedostopnih mestih.

nasadnih ključev.

yo

rg ur h ands – e

on

rh a

ou

m ic s - pr ote c

ty

go

er

er

44

no

R

R

go

U NI O

U NI O

nds

te

ct

om

pro

ic

Preprosta uporaba

no

m


Lastnosti Uniorjevih ragelj

4,8˚

Lastnosti Uniorjevega varnostnega sistema zaklepanja

Varnostni sistem zaklepanja Z enostavnim enkratnim pritiskom na gumb ločimo nasadni ključ od raglje. Večja hitrost in učinkovitost Sistem zaklepanja in mehanizem za izklop nasadnega ključa zagotavljata hitrost pri opravljanju dela.

45


185/2

187/2TX

Ključ za svečke

Nastavek vijačni 1/4”, s TX profilom

• material: specialno orodno jeklo • površinska zaščita: kromiran po EN12540

• material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

B

D D

L

L1

D

L

L

B

600771

16

19

145

120

L

L1

D

607956

19

22

115

120

607903

TX 8

32

13

12

600772

21

24

115

120

607904

TX 10

32

13

12

600773

21

24

180

120

607905

TX 15

32

13

12

607906

TX 20

32

13

12

186BI

607907

TX 25

32

13

12

Garnitura 3/8”, za svečke

607908

TX 27

32

13

12

607909

TX 30

32

13

12

607910

TX 40

32

13

12

187/2SL Nastavek vijačni 1/4”, ploščati • material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan 619401

186BI

4

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (21) 619402

186BI

4

D

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (19) 619403

186BI

L1

4

L

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (16) 607895

a

b

L

L1

D

0.8

4

32

13

12

186.4/2

607896

1

5.5

32

13

12

Ključ nasadni 3/8” za svečke

607897

1.2

7

32

13

12

• material: krom molibden • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

187/2PH Nastavek vijačni 1/4”, križni • material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

D L

D

L

620819$

13

17.9

63

603193

16

22

63

620820$

18

24.7

63

603192

19

26

63

600776

21

27

66

D L1

L

L

L1

D

607892

PH 1

32

13

12

607893

PH 2

32

13

12

187/2HX Nastavek vijačni 1/4”, inbus

607894

PH 3

32

13

12

• material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422 (samo metrične dimenzije) • v celoti poboljšan

188/2 6p Ključ nasadni 1/4”

D L1

• • • •

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

L

L

L1

D

607898

3

32

13

12

607899

4

32

13

12

D2

D1 T

L

607900

5

32

13

12

L

D1

D2

T

607901

6

32

13

12

618682

3.2

25

6

12

4

607902

7

32

13

12

600815

4

25

6.7

12

4

46


L

D1

D2

T

188/2F6p

4.5

25

7.3

12

4

Ključ nasadni, zglobni 1/4”

600817

5

25

8

12

5

600818

5.5

25

8.6

12

5.5

600819

6

25

9.2

12

6

• material: krom molibden • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

600820

7

25

11

12

6

600816

600821

8

25

12

12

7.5

600822

9

25

13

13

7.5

600823

10

25

14.5

14.5

9

600824

11

25

16

15.5

10.5

603130

12

25

17

17

10.5

L

D1

D2

600825

13

25

18

18

10.5

620790$

6

35.4

9.2

13.8

5

603131

14

25

19.5

19.5

13

620791$

7

37.4

10.5

13.8

5

618683

3/16”

25

8

11.9

5

620792$

8

37.4

12.2

13.8

5

618684

7/32”

25

8.8

11.9

5

620793$

9

37.4

12.2

13.8

5

618685

1/4”

25

9.3

11.9

5

620794$

10

39.9

14.7

13.8

6

618686

9/32”

25

10.5

11.9

5

620795$

11

39.9

15.9

13.8

6

618687

5/16”

25

10.5

11.9

5

620796$

12

39.9

16.9

13.8

6

618688

11/32”

25

10.5

13.1

5

620797$

13

39.9

17.9

13.8

7

618689

3/8”

25

10.5

14.6

8

618690

13/32”

25

10.5

14.6

8

188/2F12p

618691

7/16”

25

10.5

15.9

8

Ključ nasadni, zglobni 1/4”, 12 kotni

618692

1/2”

25

10.5

17.9

10

618693

9/16”

25

10.5

19.7

10

• material: krom molibden • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

D2

D1 T

L

T

188/2 12p Ključ nasadni 1/4”, 12 kotni • • • •

T

D2

D1 T

D2

D1

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

L

L

D1

D2

T

L

L

D1

D2

T

620798$

3/16”

35.4

7.7

13.8

4

620799$

7/32”

35.4

8.6

13.8

4

620800$

1/4”

35.4

9.5

13.8

4

620801$

9/32”

37.4

10.7

13.8

5

620802$

5/16”

37.4

12.2

13.8

5

620803$

11/32”

37.4

13.1

13.8

5 5

620804$

3/8”

39.9

14.7

13.8

620805$

7/16”

39.9

15.9

13.8

6

620806$

1/2”

39.9

17.9

13.8

7

616857

4

25

6.8

11.9

5

616858

4.5

25

7.1

11.9

5

188/2L6p

616859

5

25

8

11.9

5

Ključ nasadni 1/4”, dolg

616860

5.5

25

8.3

11.9

5

616861

6

25

9.3

11.9

5

• • • •

616862

7

25

10.5

11.9

5

616863

8

25

10.5

11.9

5

616864

9

25

10.5

13.1

8

616865

10

25

10.5

14.5

8

616866

11

25

10.5

15.8

8

616867

12

25

10.5

16.8

8

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

D2

D1 T

616868

13

25

10.5

17.8

10

616869

14

25

10.5

19.6

10

616870

3/16”

25

8

11.9

5

618697

616871

7/32”

25

8.3

11.9

5

616872

1/4”

25

9.3

11.9

5

616873

9/32”

25

10.5

11.9

616874

5/16”

25

10.5

616875

11/32”

25

616876

3/8”

25

616877

13/32”

25

616878

7/16”

25

616879

1/2”

25

616880

9/16”

25

L

L

D1

D2

T

3.2

50

6

12

8

616881

4

50

6.8

11.9

5

616882

4.5

50

7.1

11.9

5

5

616883

5

50

8

11.9

5

11.9

5

616884

5.5

50

8.3

11.9

5

10.5

12.9

5

616885

6

50

9.3

11.9

8

10.5

13.9

8

616886

7

50

10.5

11.9

8

10.5

14

8

616887

8

50

10.5

11.9

8

10.5

15.8

8

616888

9

50

10.5

13.1

11

10.5

17.8

10

616889

10

50

10.5

14.5

11

10.5

19.6

10

616890

11

50

10.5

15.8

11

47


L

D1

D2

T

188BI

616891

12

50

10.5

16.8

13

Garnitura nasadnih ključev 1/4” v kovinski kaseti

616892

13

50

10.5

17.8

13

616893

14

50

10.5

19.6

16

616894

3/16”

50

8

11.9

5

616895

7/32”

50

8.3

11.9

5

616896

1/4”

50

9.3

11.9

5

616897

9/32”

50

10.5

11.9

5

616898

5/16”

50

10.5

11.9

5

616899

11/32”

50

10.5

12.9

5

616900

3/8”

50

10.5

13.9

8

616901

13/32”

50

10.5

14

8

616902

7/16”

50

10.5

15.8

8

616903

1/2”

50

10.5

17.8

10

616904

9/16”

50

10.5

19.6

10

611996

16

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150)

188/2L12p Ključ nasadni 1/4”, dolg, 12 kotni • • • •

188BI

188BI12P16

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

Garnitura nasadnih ključev 1/4” v kovinski kaseti

D2

D1 T

L

L

D1

D2

T

618698

3.2

50

6

12

8

618694

7/32”

50

8.8

11.9

5

618695

9/32”

50

10.5

11.9

8

618696

11/32”

50

10.5

11.9

11 617118

188H

188BI12P16

16

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”)

Obešalo za nasadne ključe 1/4” • dimenzija 165 - za garnituro 10 kosov 4-13, maksimalno število nosilcev 13 • dimenzija 205 - za garnituro 10 kosov enake dimenzije dimenzije (14), maksimalno število nosilcev 17

188BI6P16INCH Garnitura nasadnih ključev 1/4” v kovinski kaseti

L 619088

165

619235

205

188H1 Garnitura 10 nosilcev za 188 H

619413 619410

48

188BI6P16INCH

3/16” - 9/16” / 16

188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188/2 6p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)


188BI12P16INCH

188C

Garnitura nasadnih ključev 1/4” v kovinski kaseti

Garnitura nasadnih ključev 1/4” v kovinski kaseti

619414

188BI12P16INCH

3/16” - 9/16” / 16

188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188/2 12p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)

615151

33

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

188BI6P36 Garnitura nasadnih ključev 1/4” in bitsov

188C

188D Garnitura nasadnih ključev 1/4” in bits nastavkov v kovinski kaseti

621407$ 188BI6P36

36

188/2 6p (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6460C6,3 (0.6 x 4.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0), 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.9 (1/4” - 1/4”), 188.8 (1/4”)

613074

188D

19

6472C6,3 (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)

188B

188E

Garnitura nasadnih ključev 1/4” v kovinski kaseti

Garnitura nasadnih ključev 1/4” in bits nastavkov v kovinski kaseti

615150

188B

44

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)

613075

188E

26

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10), 6460C6,3 (0.5 x 3.0, 0.6 x 4.5, 0.8 x 5.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 0, PH 1, PH 2, PH 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)

49


188MS

188.1/1FBI

Garnitura nasadnih ključev 1/4” na kovinskem stojalu

Raglja pregibna, dvosmerna 1/4” • • • •

material: specialno orodno jeklo ergonomičen dvokomponentni ročaj 40 zob raglja omogoča delo z nagibom ročaja do max. 90°, s korakom nagiba po 22,5° • ohišje kovano • v celoti poboljšana • Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 A

B

610566

188MS

L

116

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 980D

188.1/1ABI 618367

Raglja dvosmerna 1/4” • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo ergonomičen dvokomponentni ročaj 40 zob ohišje kovano v celoti poboljšana Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

B 25

188.2/2BI

A

1/4”

A 22

Ročica z zglobom 1/4”

B

611901

L 180

L

A

B

157

24.5

25

L

• • • • • •

material: krom molibden ergonomičen dvokomponentni ročaj ohišje kovano Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 v celoti poboljšana L

L 611902

1/4”

150

188.3/2 Ročica T 1/4” • • • •

material: krom vanadij Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 v celoti poboljšana D2 A

L

600830

1/4”

L

A

D1

D2

120

30

7

14

D1

188.4/2 Podaljšek 1/4” • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

D1

D2

L

50

L

D1

D2

600826

1/4”

50

8

12

600827

1/4”

150

8

12


188.4/2F

188.8

Podaljšek 1/4”, gibljiv

Izvijač z 1/4” zunanjim in notranjim nastavkom

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

• material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano • ročaj - polipropilen • v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

D1 L

D2

C

612868

1/4”

L

D1

D2

150

8.3

12

188.4/2S

607349

1/4”

L

L

C

150

50

Podaljšek za kotno vijačenje 1/4” • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

D1

L

L

D1

D2

610910

150

8

12

610911

50

8

12

188.6/2

D2

Zglob kardanski 1/4”

188.9

• • • •

Adapter za bitse

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

• • • •

D

za bitse E6,3 in C6,3 material: specialno orodno jeklo površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan

D

L

607821

1/4”

L

D

41

14

L

612867

188.7/2 Adapter 1/4” • • • •

1/4” - 1/4”

L

D

25

12

188.10 Adapter za nasadne ključe

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

• material: krom vanadij • v celoti poboljšan • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7428

L D

L

L

607976

1/4” - 3/8”

604531

1/4” (6.3) - 1/4”

50

L

D

616808

1/4” (6.3) - 3/8”

50

35

12

616809

1/4” (6.3) - 1/2”

50

51


188.10A

190/1 6p

Bits nastavek z nasadnim ključem

Ključ nasadni 1/2”

• material: krom vanadij • v celoti poboljšan • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7424

• • • • •

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

D1

T

D2

D1

L

T

D1

L

T

L

619448

6.3(1/4”)

8

12.5

65

3.9

L

D1

D2

618701

6.3(1/4”)

10

14.5

65

5

605307

8

38

13.2

22.9

12

9

38

13.9

22.9

12

T

618702

6.3(1/4”)

13

18

65

6

610155

618703

6.3(1/4”)

17

23.3

65

9.5

600851

10

38

15

22.9

12

600852

11

38

16.3

22.9

12

188.11

600853

12

38

17.9

22.9

12

Garnitura rezervnih delov za ragljo 188.1/1ABI in 188.1/1FBI

600854

13

38

18.8

22.9

12

600855

14

38

19.7

22.9

12

600856

15

38

20.4

22.9

12

600857

16

38

22.9

21.5

12

600858

17

38

24.3

22

12

600859

18

38

25.5

23

12

600860

19

38

26.8

24

14

600861

20

38

28.1

24

14

600862

21

38

29.3

25

14

600863

22

38

30.4

25

14

600864

23

40

31.7

26

14

600865

24

42

33.1

28

16

600866

25

42

34.2

29

16

600867

26

42

35.3

30

16

600868

27

43

37

30

18

188.13

600869

28

43

38

31

20

Adaptor za bitse z 10mm nastavkom za ključ

610156

29

43

39

32

20

• material: krom vanadij • v celoti poboljšan

600871

30

46

40.7

34

22

600872

32

46

43.2

36

22

610105

5/16”

38

13.2

22.9

12

610106

3/8”

38

15

22.9

12

610107

7/16”

38

16.3

22.9

12

610108

1/2”

38

18.8

22.9

12

610109

9/16”

38

20.4

22.9

12

610110

5/8”

38

22.9

21.5

12

612503

11

620858$

1/4”

620859$

5/16”

189/2 Ključ nasadni 1/4”, z notranjim TX profilom • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

D2

D1

L

L

D2

D1

607911

E4

25

12

5.4

607912

E5

25

12

6.7

607913

E6

25

12

7.7

607914

E7

25

12

8.3

607915

E8

25

12

10.1

607916

E 10

25

12

11.3

607917

E 11

25

12

12.9

52

610111

11/16”

38

25.5

23

12

610112

3/4”

38

26.8

24

14

610113

13/16”

38

29.3

25

14

610114

7/8”

40

31.7

26

14

610115

15/16”

42

33.1

28

16

610116

1”

42

35.3

30

16

610117

1.1/16”

43

37

30

18

610118

1.1/8”

43

39

32

20

610119

1.3/16”

46

40.7

34

22

610120

1.1/4”

46

43.2

36

22


190/1L12p

190/1 12p

Ključ nasadni 1/2”, dolg

Ključ nasadni 1/2” 12 kotni

• • • • •

• • • • •

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

D2

D1 T

D2

D1 T

L

L

D1

D2

L

T

D1

D2

L

T

603812

10

15

22.9

38

12

610762

10

15

22

77

12

603813

11

16.3

22.9

38

12

610763

11

16.3

22

77

12

603814

12

17.9

22.9

38

12

610764

12

17.6

22

77

12

603815

13

18.8

22.9

38

12

610765

13

18.8

22

77

12

603816

14

19.7

22.9

38

12

610766

14

20.4

22

77

15

603817

15

20.4

22.9

38

12

610767

15

21.6

20.7

77

15

603818

16

22.9

21.5

38

12

610768

16

22.9

21.5

77

15

603819

17

24.3

22

38

12

610769

17

24

22

77

15

603820

18

25.5

23

38

12

610770

18

25.4

23

77

18

603821

19

26.8

24

38

14

610771

19

26

21

77

18

603822

20

28.1

24

38

14

610772

20

27.9

24

77

18

603823

21

29.3

25

38

14

610773

21

28

25

77

18

603824

22

30.4

25

38

14

610774

22

30

26

77

21

603825

23

31.7

26

40

14

610775

23

31.6

27

77

21

603826

24

33.1

28

42

16

610776

24

32

28

77

24

603827

27

37

30

43

18

610777

27

36

30

77

27

603828

30

40.7

34

46

22

610778

30

40

34

77

30

603829

32

43.2

36

46

22

610779

32

42

36

77

33

621722$

36

48

42

46

22

610780

3/8”

15

22

77

12

609366

3/8”

15

22.9

38

12

610781

7/16”

16.3

22

77

12

609367

7/16”

16.3

22.9

38

12

610782

1/2”

18.8

22

77

15

609368

1/2”

18.8

22.9

38

12

610783

9/16”

20.4

22

77

15

609369

9/16”

20.4

22.9

38

12

610784

19/32”

21.6

20.7

77

15

609370

19/32”

20.4

20.7

38

12

610785

5/8”

22.9

21.5

77

15

609371

5/8”

22.9

21.5

38

12

610786

11/16”

24

22

77

15

609372

11/16”

25.5

23

38

12

610787

3/4”

26

23

77

18

609373

3/4”

26.8

24

38

14

610788

25/32”

27.9

24

77

18

609374

25/32”

27.9

24

38

14

610789

13/16”

28

25

77

18

609375

13/16”

29.3

25

38

14

610790

7/8”

30

26

77

21

609376

7/8”

31.7

26

40

14

610791

15/16”

32

28

77

24

609377

15/16”

33.1

28

42

16

610792

1”

34

30

77

24

609378

1”

35.3

30

42

16

610793

1.1/16”

36

30

77

27

609379

1.1/16”

37

30

43

18

610794

1.1/8”

38

32

77

27

609380

1.1/8”

39

32

43

20

610795

1.3/16”

40

34

77

30

609381

1.3/16”

40.7

34

46

22

610796

1.1/4”

42

36

77

33

609382

1.1/4”

43.2

36

46

22

53


190/2VDEDP

190H

Ključ nasadni 1/2”, izoliran

Obešalo za nasadne ključe 1/2”

• material: krom vanadij • glava kromirana po EN12540 • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 • kovan, v celoti poboljšan

• dimenzija 330 - za garnituro 10 kosov 8 - 32, maksimalno število nosilcev 14 • dimenzija 450 - za garnituro 10 kosov enake dimenzije dimenzije (22), maksimalno število nosilcev 19

D1

D2 T

L

L

619090

330

619237

450

D1

D2

L

T

617803

8

18

27.4

54.6

12

621593$

9

51.5

17.1

26.5

12

190H1

612195

10

18

26

51.5

12

Garnitura 10 nosilcev za 190H

612196

11

19.5

26.5

51.5

12

612197

12

20.5

26.5

51.5

12

612198

13

21.5

26.5

51.5

12

612199

14

22.5

26.5

51.5

12

621594$

15

51.5

23.5

26.5

12

621595$

16

51.5

26

25.2

12

612200

17

28

26

51.5

12

621596$

18

51.5

28.5

26.5

12

612201

19

30

28

51.5

14

621597$

20

51.5

31.3

27.3

14

190BI6P14

621598$

21

51.5

32.5

28.2

14

Garnitura nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

612202

22

34

29

51.5

14

621599$

23

53.5

35.1

29.4

14

612203

24

37

32.5

55

16

621600$

26

55.5

38.8

33.2

16

617804

27

40.5

32.5

58

18

621601$

28

56.5

41.3

33.4

20

621602$

30

59.5

44

37.1

22

621603$

32

59.5

46.6

39.4

22

619412

190/2LVDEDP Ključ nasadni 1/2”, dolgi, izoliran • • • •

material: krom vanadij glava kromirana po EN12540 kontrola z elektronapetostnim preizkusom izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 • kovan, v celoti poboljšan D1

611940

10 - 24 / 14

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)

190BI6P23 Garnitura nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

D2 T

L

L

D1

D2

T

619104

10

96

20.7

27

27

619105

11

96

21.6

27

27

619106

12

96

22.6

27

27

619107

13

96

23.3

27

27

619108

14

96

25.8

27

35

619109

15

96

26.8

27

35

619110

16

96

27.4

27

35

619111

17

96

30

27

35

619112

18

96

31.7

27

35

619113

19

96

32

27

35

619114

20

96

33.4

27

35

619115

21

96

33

27

35

621604$

22

96

33.6

29.6

35

621605$

24

96

35.6

31.6

35

54

190BI6P14

612779

190BI6P23

10 - 32 / 23

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)


190BI6P24

190BI12P24

Garnitura nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

Garnitura nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

611939

611941

190BI6P24

10 - 32 / 24

190BI12P24

10 - 32 / 24

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)

190BI12P14

190BI12P23IN

Garnitura nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

Garnitura nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

611943 611942

190BI12P14

10 - 24 / 14

190BI6P22IN Garnitura nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

615180 615327

190BI12P23

10 - 32 / 23

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”)

3/8” - 1.1/4” / 23

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1 12p (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”)

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)

190BI12P23 Garnitura nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

190BI12P23IN

190BI6P22IN

5/16” - 1.1/4” / 22

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190/1 6p (5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”)

55


190BI6P43

190BI6P28

Garnitura nasadnih ključev 1/2” in 1/4” v plastični kaseti

Garnitura nasadnih ključev 1/2” v plastični kaseti

612162

190BI6P28

10 - 32 / 28

190/1 6p (10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1L12p (12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 190.1/1ABI (1/2”) 611944

190BI6P43

10 - 32 / 43

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), 188.6/2 (1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 188.1/1ABI (1/4”)

190-6P17 Garnitura nasadnih ključev 1/2” v plastični kaseti

190BITX1P22 Garnitura nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

622022$ 190-6P17

10 - 32 / 17

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.9/2BI, 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75) 611945

190BITX1P22

22

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), 190.1/1ABI (1/2”)

190BI6P17 Garnitura nasadnih ključev 1/2” v plastični kaseti

190BIHX1P20 Garnitura nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

611946

190BIHX1P20

20

192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12), 192/2HX (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125, 250)

56

622023$ 190BI6P17

10 - 32 / 17

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75)


190MS6P49

190MS12P106

Garnitura nasadnih ključev 1/2” na kovinskem stojalu

Garnitura nasadnih ključev 1/2” na kovinskem stojalu

610648

610651

190MS6P49

10 - 32 / 49

190MS12P106

10 - 32 / 106

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A

190/1 6p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B

190MS12P49

190VDE6P11A

Garnitura nasadnih ključev 1/2” na kovinskem stojalu

Garnitura izoliranih nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

612678 610650

190MS12P49

10 - 32 / 49

190VDE6P11A

10 - 24 / 11

190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125)

190/1 12p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B

190MS6P106

190VDE6P11

Garnitura nasadnih ključev 1/2” na kovinskem stojalu

Garnitura izoliranih nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

616704 610649

190MS6P106

10 - 32 / 106

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A

190VDE6P11

11

190/2VDEDP (13, 14, 17, 19), 192/2HXVDEDP (4, 5, 6, 8, 10), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125)

57


190VDEDP6P13B

190.1/1ABI

Garnitura izoliranih nasadnih ključev 1/2” v kovinski kaseti

Raglja dvosmerna 1/2” • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo ergonomičen dvokomponentni ročaj 75 zob ohišje kovano v celoti poboljšana Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

B

L

A

611782 619420

190VDEDP6P13B

8 - 27 / 13

190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1AVDEDP, 190.4/2VDEDP (125)

190VDE6P10 Garnitura izoliranih nasadnih ključev 1/2” v plastični kaseti

1/2”

L

A

B

260

36

45

190.1/1FBI Raglja pregibna, dvosmerna 1/2” • • • •

material: specialno orodno jeklo ergonomičen dvokomponentni ročaj 75 zob raglja omogoča delo z nagibom ročaja do max. 90°, s korakom nagiba po 22,5° • ohišje kovano • v celoti poboljšana • Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540

A

B

618369

621646$ 190VDE6P10

13 - 27 / 10

190/2VDEDP (13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125, 250), 981PBM2

58

L

L

A

B

320

36

40


190.1VDE

190.2/1BI

Raglja dvosmerna 1/2”, izolirana

Ročica z zglobom 1/2”

• • • • • •

• • • • • •

material: krom vanadij 36 zob minimalni kot zasuka 10° gumb za menjavo smeri vijačenja kontrola z elektronapetostnim preizkusom v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

material: krom molibden ergonomičen dvokomponentni ročaj ohišje kovano Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 v celoti poboljšana L

A

L

B

L 611899

1/2”

390

611900

1/2”

460

190.3/1 612206

1/2”

L

B

A

275

66

46

Ročica T 1/2” • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 v celoti poboljšana

D2 A

L

600876

1/2”

L

A

D1

D2

300

45

14

25.5

D1

190.4/1 Podaljšek 1/2” • • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316 D1

D2

L

190.1AVDEDP 607955

Raglja dvosmerna 1/2”, izolirana • • • • • • •

material: krom vanadij 36 zob minimalni kot zasuka 10° gumb za menjavo smeri vijačenja kontrola z elektronapetostnim preizkusom v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

1/2”

L

D1

D2

75

16.8

24

600874

1/2”

125

16.8

24

600875

1/2”

250

16.8

24

190.4/2 Podaljšek 1/2” • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan A

L B

D1

D2

L

619119

L

B

A

245

80

49

612565$

1/2”

L

D1

D2

600

16.8

24

59


190.4/1S

190.5/2VDEDP

Podaljšek 1/2” za kotno vijačenje

Ročica upognjena 1/2”, izolirana

• • • • •

• • • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

D1

D2

L

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovana, v celoti poboljšana v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 kontrola z elektronapetostnim preizkusom izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim L2

D L1

610909

L

D1

D2

75

16.8

24

610908

125

16.8

24

610907

250

16.4

24

190.4/2VDEDP

615178

L1

L2

250

72

Podaljšek 1/2”, izoliran • material: krom vanadij • glava kromirana po EN12540 • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • kovan, v celoti poboljšan • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 D

L

D

612204

1/2”

250

28

612205

1/2”

125

27

L

190.5/2 Ročica upognjena 1/2”

190.6/2

• • • •

Zglob kardanski 1/2”

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 kovana, v celoti poboljšana L2

D

• • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

L1

D

L

610933

L

L1

D

250

59

16.8

600873

1/2”

D

L

23

75.5

190.7/2 Adapter 1/2” • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

D L

60

D

L

603334

1/2” - 3/8”

23

38

607975

1/2” - 3/4”

22

35


190.9/2BI

191/1

Raglja enosmerna 1/2”

Ključ nasadni 1/2” z notranjim TX profilom

• • • • •

• • • •

material: specialno orodno jeklo ergonomičen dvokomponentni ročaj ohišje kovano v celoti poboljšana Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan

D2

D1

L

B

L

A

600909

D2

D1

L

607141

E 10

22

14

38

607142

E 11

22

15

38

607143

E 12

22

15

38

607144

E 14

22

17

38

607145

E 16

22

19

38

607146

E 18

22

21

38

607147

E 20

26

23

40

A

B

L

607148

E 22

26

25.3

40

38

43.5

252

607149

E 24

28

27.3

40

190.10

191MB1

Štirikot za enosmerno ragljo

Garnitura nasadnih ključev 1/2” z notranjim TX profilom v kovinski kaseti

• • • •

za enosmerno ragljo art. 190.9/2BI v celoti poboljšan material: specialno orodno jeklo v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

L 603378

1/2”

40

190.11 Garnitura rezervnih delov za ragljo 190.1/1ABI in 190.1/1FBI 607314

191MB1

9

191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24)

612504

12

190.12 Nastavek 1/2” z hitro vpenjalno glavo za bitse • material: specialno orodno jeklo • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D

L

620856$

1/2” - 1/4”

L

D

41

25

61


192/2HX

192/2HXL

Nastavek vijačni 1/2”, inbus

Nastavek vijačni 1/2”, inbus, dolg

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422 (samo metrične dimenzije) • v celoti poboljšan

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422 (samo metrične dimenzije) • v celoti poboljšan

D L1

D

L

L1

D

L

L1

L

600978

4

23

60

24

D

L

L1

603420

5

23

60

24

603380

5

22.9

100

64

603421

6

23

60

24

619803

5

22.9

203

167

603422

7

23

60

24

603381

6

22.9

100

64

603423

8

23

60

24

619804

6

22.9

163

127

605923

9

23

60

24

619805

6

22.9

183

147

603424

10

23

60

24

603383

7

22.9

100

64

603425

12

23

60

24

603384

8

22.9

100

64

603426

14

23

60

24

619806

8

22.9

143

107

603427

17

24

60

20

603386

10

22.9

100

64

603428

19

26.5

60

20

619807

10

22.9

163

127

619894

3/16”

22.9

40

24

603455

12

22.9

100

64

619895

7/32”

22.9

40

24

619808

12

22.9

163

127

619896

1/4”

22.9

40

24

619415

14

22.9

100

64

619898

5/16”

22.9

40

24

619809

14

22.9

163

127

24

619899

3/8”

22.9

40

619900

1/2”

22.9

40

24

192/2HXSL

619901

9/16”

22.9

40

24

Nastavek vijačni za kotno vijačenje, dolg • material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

619902

5/8”

22.9

40

24

619904

3/4”

26.8

40

21

192/2HXVDEDP Nastavek vijačni 1/2”, inbus, izoliran • material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 • v celoti poboljšan

D L1

L

L

L1

D

D L1

L

L

D

L1

618704

5

203

22.9

180

619810

6

163

22.9

127

618705

6

243

22.9

220

619811

7

163

22.9

127

619812

8

163

22.9

127

618706

8

243

22.9

220

619813

10

163

22.9

127

618707

10

243

22.9

220

615173

4

76

18

27

615174

5

76

18

27

192/2SL

615175

6

76

18

27

Nastavek vijačni 1/2”, ploščati

615176

8

76

18

27

615177

10

76

18

27

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

D L1

62

L

a

b

D

L

L1

605551

1.2

8

22.9

63

27

605552

1.6

10

22.9

63

27

605553

2

12

22.9

63

27

605554

2.5

14

22.9

63

27

605555

2.5

16

22.9

63

27


192/2PH

192/2TR

Nastavek vijačni 1/2”, križni

Nastavek vijačni 1/2”, s TX profilom in luknjo

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen

D L1

D L1

L

L

D

L

L1

D

L

L1

619820

20

22.9

58

22

605556

PH 2

22.9

54

18

619821

25

22.9

58

22

605557

PH 3

22.9

54

18

619822

27

22.9

58

22

605558

PH 4

22.9

57

21

619823

30

22.9

58

22

619824

40

22.9

58

22

192/2PZ

619825

45

22.9

58

22

Nastavek vijačni 1/2”, križni

619826

50

22.9

58

22

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

619827

55

22.9

58

22

619828

60

22.9

58

22

192/2TX Nastavek vijačni 1/2”, s TX profilom

D L1

L

D

L

L1

605559

PZ 2

22.9

54

18

605560

PZ 3

22.9

54

18

605561

PZ 4

22.9

57

21

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen

D L1

L

192/2R

D

L

L1

Nastavek vijačni 1/2”, Ribe

605562

TX 20

22.9

52

16

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen

605563

TX 25

22.9

52

16

605564

TX 27

22.9

52

16

605565

TX 30

22.9

52

16

605566

TX 40

22.9

52

16

605567

TX 45

22.9

52

16

605568

TX 50

22.9

52

16

605569

TX 55

22.9

57

21

605570

TX 60

22.9

57

21

D L1

L

D

L

L1

619891

M5

22.9

43

17

619892

M6

22.9

43

17

192/2TXL

619893

M7

22.9

43

17

Nastavek vijačni 1/2”, s TX profilom, dolg

619814

M8

22.9

43

17

619815

M9

22.9

43

17

619816

M 10

22.9

43

17

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

619817

M 12

22.9

43

17

619818

M 13

22.9

43

17

619819

M 14

22.9

43

17

D L1

L

D

L

L1

612422

TX 20

22.9

100

64

612423

TX 25

22.9

100

64

612424

TX 27

22.9

100

64

612425

TX 30

22.9

100

64

612426

TX 40

22.9

100

64

612427

TX 45

22.9

100

64

612428

TX 50

22.9

100

64

612429

TX 55

22.9

100

64

612430

TX 60

22.9

100

64

619857

TX 70

24.3

105

65

619858

TX 80

24.3

105

65

619859

TX 90

26,8

105

65

619860

TX 100

26.8

105

65

63


192/2ZX

192/12

Nastavek vijačni 1/2” z ZX profilom

Garnitura vijačnih nastavkov 1/2” z zunanjim TX profilom v kovinski kaseti

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan D L1

L

D

L

L1

612165

M5

22.9

52

16

612166

M6

22.9

52

16

612167

M8

22.9

52

16

612168

M 10

22.9

57

21

612169

M 12

22.9

57

21

612170

M 14

22.9

57

21

620257$

M 16

22.9

57

21

603657

192/12

9

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

192/13 192/2ZXL

Garnitura vijačnih nastavkov 1/2” v kovinski kaseti

Nastavek vijačni 1/2” z ZX profilom, dolg • material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

D L1

L

D

L

L1

M6

22.9

100

64

612172

M8

22.9

100

64

612173

M 10

22.9

100

64

612174

M 12

22.9

100

64

619845

M 14

22.9

100

64

620258$

M 16

22.9

100

64

612171

603658

192/13

9

192/2HX (8, 10, 12), 192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 27, TX 30, TX 45)

192/14 192/10 Garnitura vijačnih nastavkov 1/2” v kovinski kaseti

Garnitura inbus vijačnih nastavkov 1/2” v kovinski kaseti

607064 603655

192/10

9

192/14

9

192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)

192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

192/11 Garnitura vijačnih nastavkov 1/2” v kovinski kaseti

192/14INCH Garnitura inbus vijačnih nastavkov 1/2” v kovinski kaseti

603656

621759$ 192/14INCH

192/11

9

192/2HX (6, 8, 10, 12), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

64

3/16” - 3/4” / 9

192/2HX (3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”)


192/15

192/18

Garnitura vijačnih nastavkov 1/2” v plastični kaseti

Garnitura adapterjev v kovinski kaseti

619418

192/18

1/4” - 3/4” / 6

188.7/2 (1/4” - 3/8”), 238.7/1 (3/8” - 1/4”, 3/8” - 1/2”), 190.7/2 (1/2” - 3/8”, 1/2” - 3/4”), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

193HX Izvijač inbus s T ročajem 617125

192/15

10

192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12)

• material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano • ročaj - polipropilen • steblo kromirano, konica črnjena

192/16 Garnitura vijačnih nastavkov inbus, dolgih, v plastični kaseti

C1

L1 L2 C2

607161

2.5

L1

C1

C2

L2

155

125

15

61

607162

3

155

125

15

61

607163

3.5

155

125

15

61

607164

4

155

125

15

61

607165

4.5

188

150

20

88

607166

5

188

150

20

88

607167

6

188

150

20

88

607168

7

223

175

25

113

607169

8

223

175

25

113

607170

10

248

200

25

113

193HXCB Garnitura inbus ključev s T ročajem v kartonu 619416

192/16

5 - 14 / 7

192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12, 14)

192/17 Garnitura vijačnih nastavkov s TX profilom, dolgih, v plastični kaseti

608879

193HXCB

2.5 - 10 / 10

193HX (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10)

619417

192/17

TX 20 - TX 50 / 7

192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

65


193HXCS

193N

Garnitura inbus ključev s T ročajem v kartonu

Ključ nasadni, s T ročajem • material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano • ročaj - polipropilen • Površinska zaščita: steblo kromirano po standardu EN 12540

D

B L

607890

193HXCS

2.5 - 10 / 7

193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

D

L

B

621649$

5

8.2

230

88

608283

5.5

8.8

230

88

608284

6

9

230

88

193HXS

608285

7

11

230

88

Izvijač inbus za kotno vijačenje s T ročajem

608286

8

12

230

88

• material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano • ročaj - polipropilen • steblo kromirano, konica črnjena

608287

9

13

230

88

608288

10

14

230

88

608289

11

16

230

88

608290

12

17.5

230

88

608291

13

18

230

88

608292

14

20

230

88

608293

15

22

230

88

608294

16

22

230

88

608295

17

23

230

88

C1

L1 L2 C2

L1

C1

C2

L2

608276

2.5

155

125

15

61

608277

3

155

125

15

61

193NTX

608278

4

155

125

15

61

Ključ nasadani z notranjim TX profilom in T ročajem

608279

5

188

150

20

88

608280

6

188

150

20

88

608281

8

223

175

25

113

• material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano • ročaj - polipropilen • Površinska zaščita: steblo kromirano po standardu EN 12540

608282

10

248

200

25

113

193HXSCS Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje s T ročajem v kartonu

D

B L

621376$

E10

D

L

B

13

230

89

193TX Izvijač s TX profilom in T ročajem • material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano • ročaj - polipropilen • steblo kromirano, konica črnjena

609337

193HXSCS

3 - 10 / 7

C1

L1 L2

193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) C2

66

L1

C1

C2

L2

607171

TX 6

155

125

15

61

607172

TX 7

155

125

15

61

607173

TX 8

155

125

15

61

607174

TX 9

155

125

15

61

607175

TX 10

155

125

15

61

607176

TX 15

155

125

15

61

607177

TX 20

155

125

15

61

607178

TX 25

188

150

20

88

607179

TX 27

188

150

20

88

607180

TX 30

188

150

20

88

607181

TX 40

223

175

25

113

607182

TX 45

223

175

25

113


193TXCB

D

B

L

607996

10

15

175

450

607997

11

16.5

175

450

607998

12

17.5

175

450

607999

13

19

175

450

608101

14

20.5

180

500

608102

15

21.7

180

500

608103

16

23

180

500

608104

17

24

180

500

608105

18

25.4

180

500

608106

19

26.6

220

500

608107

20

27.7

220

500

608108

21

29

220

500

193TXCS

608109

22

30.5

220

500

Garnitura ključev s TX profilom in T ročajem v kartonu

608110

24

33

220

500

Garnitura ključev s TX profilom in T ročajem v kartonu

608880

193TXCB

TX 6 - TX 45 / 10

193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

194/2B1 Ključ T, zglobni, z nastavkom 3/8” • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

607888

193TXCS

TX 10 - TX 45 / 7 B

193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, TX 45) L

193TXMS 608113

Garnitura ključev s TX profilom in T ročajem na kovinskem stojalu

3/8”

B

L

200

450

194/1B2 Ključ T, zglobni, z nastavkom 1/2” • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

B L

608114 607889

193TXMS

1/2”

B

L

250

500

TX 6 - TX 45 / 10

193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

194/2C1 Ključ T, zglobni, inbus

194/1A1 Ključ nasadni, zglobni, s T ročico

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

B

D

B

L

L

D

B

L

608117

B

L

3

200

400

607992

6

10.5

165

400

608118

4

200

400

607993

7

11.5

165

400

608119

5

200

400

607994

8

12.5

165

400

608120

6

200

400

607995

9

13.8

175

450

608121

8

200

400

67


194/2D1

D

B

L

12.2

165

300

9

13

175

300

10

14.6

175

300

11

16

175

300

608128

12

17.2

175

300

608129

13

18

175

300

608130

14

19.7

180

300

608131

15

22

180

300

608132

16

23

180

300

Ključ T, zglobni, za svečke

608124

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

608125 608126 608127

D

B L

8

D

B

L

608133

17

24

180

300

608111

16

21

250

300

608134

18

25.5

180

300

608112

20.8

27

250

300

608135

19

26.6

220

300

608136

20

28

220

300

194/2D1L

608137

21

29

220

300

Ključ T, zglobni, za svečke, dolg

608138

22

30

220

300

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

608139

24

33

220

300

196/2BVDEDP Ključ T izoliran

D

B L

D

B

L

608115

16

21

250

500

608116

20.8

27

250

500

• material: krom vanadij • glava kromirana po EN12540 • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • v celoti poboljšan • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

D

196/2 Ključ nasadni s T ročico

B L

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

L

D

B

619116

3/8”

210

20

145

619117

1/2”

210

24

145

196/2LVDEDP D

Ključ nasadni T, dolg, izoliran

B L

D

B

L

602075

8

12.5

165

235

602076

10

15

180

260

605000

11

16

180

260

605001

12

18

180

260

602077

13

19.2

180

260

605002

14

20.2

180

260

602078

17

24

220

285

• material: krom vanadij • glava kromirana po EN12540 • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • v celoti poboljšan • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

D

L

196/1A1 Ključ nasadni s T ročico • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

D

B

B L

L

B

D

619143$

10

300

160

20

619150$

11

300

160

21

619151$

12

300

160

24

619152$

13

300

160

24

619153$

14

300

160

27

619154$

17

300

160

30

619155$

19

300

160

32

619156$

20

300

160

34

619157$

21

300

160

34

D

B

L

619158$

22

300

160

34

608122

6

9.4

165

300

619159$

23

300

160

45

608123

7

11

165

300

619160$

24

300

160

45

68


197/1 6p

D1

D2

L

T

Ključ nasadni 3/4”

618668

24

34.2

36

51

16

• • • • • •

618669

26

37

36

52

16

618670

27

38

36

52

22

618671

28

39.5

36

52

22

619703

29

38

40.4

52.2

24.5

618672

30

42

38

54

24

618673

32

44

38

56

26

618674

34

47

38

56

26

618675

36

50

42

58

28

618676

38

52

45

60

28

618677

41

56

45

64

30

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran vrtilni moment: DIN 899 razred E kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

618678

46

62

47

68

34

619698

19

29.2

32.9

50

14.5

618679

50

68

48

72

36

602723

22

32.2

36

50

14

618680

55

74

48

76

40

602724

23

33.2

36

50

14

618681

60

80

48

78

42

602725

24

34.2

36

51

16

602726

26

37

36

52

16

197/1L6p

602727

27

38

36

52

22

602728

28

39

36

52

22

Ključ nasadni 3/4”, dolg

619702

29

38

40.6

51.8

24.1

602729

30

42

38

54

24

602730

32

44

38

56

26

602731

34

47

38

56

26

619701

35

42.1

48.2

58

30.3

602732

36

50

42

58

28

602733

38

52

45

60

28

602734

41

56

45

64

30

602735

46

62

48

68

34

602736

50

68

48

72

36

• • • • •

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

D2

D1 T

L

617527

55

48

74

76

603135

60

80

48

78

42

D1

D2

L

T

609383

7/8”

32.2

36

50

14

610797

22

32.2

36

90

26

32

609384

15/16”

34.2

36

51

16

610798

23

33.2

36

90

26

609385

1”

37

36

52

16

610799

24

34.2

36

90

26

609386

1.1/16”

38

36

52

22

610800

26

37

36

90

28

609387

1.1/8”

40

38

52

22

610801

27

38

36

90

28

609388

1.1/4”

44

38

56

24

610802

28

39

38

90

28

609389

1.5/16”

46

38

56

26

610803

30

42

40

90

28

609390

1.3/8”

48

42

58

26

610804

32

44

42

90

28

609391

1.7/16”

50

42

58

28

610805

34

47

44

90

28

609392

1.1/2”

52

45

60

28

610806

36

50

44

90

30

609393

1.5/8”

56

45

64

30

610807

38

52

44

90

34

609394

1.11/16”

58

45

65

32

610808

41

56

44

90

34

609395

1.13/16”

62

48

68

34

610809

46

62

44

90

34

609396

1.7/8”

64

48

70

34

610810

50

68

44

90

36

609397

2”

68

48

72

36

618700

55

74

54

90

38

609398

2.1/16”

70

48

72

36

610811

60

80

54

90

40

610812

7/8”

32.2

36

90

26

197/1 12p

610813

15/16”

34.2

36

90

26

Ključ nasadni 3/4”, 12 kotni

610814

1”

37

36

90

26

• • • • •

610815

1.1/16”

38

36

90

28

610816

1.1/8”

40

38

90

28 28

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

610817

1.1/4”

44

42

90

610818

1.5/16”

46

44

90

30

610819

1.3/8”

48

44

90

30

610820

1.7/16”

50

44

90

30

610821

1.1/2”

52

44

90

34

610822

1.5/8”

56

44

90

34

610823

1.11/16”

60

44

90

34

610824

1.13/16”

62

44

90

34

610825

1.7/8”

64

44

90

34

618666

22

32.2

36

50

14

610826

2”

68

44

90

36

618667

23

33.2

36

50

14

610827

2.1/16”

70

54

90

36

69


197/2AHX

197.3/1

Nastavek vijačni 3/4”, inbus

Ročica T 3/4”

• • • •

• • • • •

material: glava: krom molibden, kromirana, polirana material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422 (samo metrične dimenzije) v celoti poboljšan

3/4”

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 v celoti poboljšana

D L1

D2

L

D

L

L1

619836

14

33.85

80

30

619837

17

33.85

80

30

619838

19

33.85

80

30

619839

22

33.85

80

30

A

L

197/2ATX

602738

Nastavek vijačni 3/4”, s TX profilom • material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

D L1

3/4”

A

D1

D2

L

60

20

37

455

D1

197.4/1 Podaljšek 3/4” • • • • •

3/4”

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

L

D

L

L1

619840

60

33.85

80

30

619841

70

33.85

80

30

619842

80

33.85

80

30

619843

90

33.85

80

30

619844

100

33.85

80

30

D1

D2

L

197/2AZX

L

D1

D2

602739

3/4”

400

25.3

36

602740

3/4”

200

25.3

36

Nastavek vijačni 3/4”, z ZX profilom • material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

197.6/1 Zglob kardanski 3/4” • • • •

3/4”

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

D L1

L

D

L

L1

620816$

M14

33.9

80

30

620817$

M16

33.9

80

30

620818$

M18

33.9

80

30

D

L

617657

197.1/1 Raglja dvosmerna 3/4” • • • • •

material: specialno orodno jeklo ohišje kovano v celoti poboljšana Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

B

L

A

602737

70

3/4”

A

B

L

58

63.5

500

3/4”

D

L

40

107


197.7/1

197MB2

Adapter 3/4”

Garnitura nasadnih ključev 3/4” v kovinski kaseti

• • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

D L

L

D

602741

3/4” - 1/2”

54

34

610695

3/4” - 1”

62

38

197.11 Garnitura rezervnih delov za ragljo 197.1/1 600954

197MB2

22 - 50 / 14

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200)

197MB3 Garnitura nasadnih ključev 3/4”, colske dimenzije v kovinski kaseti

616806

11

197MB1 Garnitura nasadnih ključev 3/4” v kovinski kaseti

617119

197MB3

7/8” - 1.7/8” / 14

197/1 6p (7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”, 1.3/8”, 1.1/2”, 1.5/8”, 1.7/8”), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200)

197MB4 Garnitura nasadnih ključev 3/4” v kovinski kaseti

602742

197MB1

22 - 46 / 14

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

619927

197MB4

22 - 55 / 15

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200), 197.6/1 (3/4”), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

71


199/1 6p

199.3/1

Ključ nasadni 1”

Ročica T 1”

• • • • •

• • • • •

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 v celoti poboljšana

D2 A

L

D1

D2

D1

L

D1

D2

L

T

603096

46

65

50

75

34

603097

50

70

55

75

34

603098

55

76

57

80

40

603099

60

82

57

84

42

199.4/1

603100

65

88

57

87

44

Podaljšek 1”

603101

70

94

68

93

48

603102

75

100

68

97

52

603103

80

105

68

103

54

• • • • •

603105

199/1 12p

1”

A

D1

D2

L

80

28

49

560

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

Ključ nasadni 1”, 12 kotni • • • • •

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

D1

D2

D1

D2

L

L

D1

603106

1”

400

33.6

D2 48

603107

1”

200

33.6

48

L

618699

65

D1

D2

L

T

199.6/1

82

56.9

84

42

Zglob kardanski 1” • • • • •

199.1/1 Raglja dvosmerna 1” • • • • •

material: specialno orodno jeklo ohišje kovano v celoti poboljšana Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 B A

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

D

L

L

617658

603104

1”

A

B

L

71

71.5

665

D

L

49

141

199.7/1 Adapter 1” • • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

D L

619905

72

1” - 3/4”

D

L

48

65


199.11

200/2CB

Garnitura rezervnih delov za ragljo 199.1/1

Garnitura ključev za zaganjač v kartonu

600677

200/2CB

11 - 22 / 5

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

616807

202/1

11

Ključ nasadni, dvostranski, zglobni • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

199MB1 Garnitura nasadnih ključev 1” v kovinski kaseti

D1

L

603095

199MB1

46 - 80 / 12

199/1 6p (46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80), 199.1/1 (1”), 199.3/1 (1”), 199.4/1 (400, 200)

200/2 Ključ za zaganjač • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 obročni del z LIFE profilom kovan, v celoti poboljšan

L

D1

609132

8x9

198

12

13

609133

8 x 10

200.5

12

14.6

D2

D2

609134

10 x 11

214

14.6

16

609135

12 x 13

227

17

18

609136

13 x 17

242

18

23

609137

14 x 15

241

19.5

20.5

609138

16 x 17

255

22

24

609139

18 x 19

273

24.5

26

609140

19 x 22

291.5

26

30

609141

20 x 22

295

27.5

30

609142

21 x 23

298

29

31

609143

24 x 27

323

32

36

609144

30 x 32

363

40

42

202/1CB Garnitura zglobnih nasadnih ključev v kartonu

B1 A1

600671

L

11 x 13

B2 A2

L

B1

B2

A1

A2

150

16.5

19

7

8.5

600672

13 x 17

185

19.2

24.2

8.7

10.3

600673

14 x 17

185

20.5

24.2

8.7

10.3

600674

15 x 16

185

21.6

23.6

8.7

10.3

600675

15 x 17

185

21.6

24.2

8.7

10.3

600676

19 x 22

230

27.2

31.8

10

11.5

609145

202/1CB

8 - 22 / 7

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 609146

202/1CB

8 - 32 / 10

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32)

73


202/1CT

202/2ATX

Garnitura zglobnih nasadnih ključev v kartonu

Ključ dvostranski, zglobni, s TX profilom • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan D1

L

615472

202/1CT

L

D1

D2

619865

TX15 x TX20

208

15

15

619866

TX25 x TX27

208

15

15

619867

TX30 x TX40

208

15

15

619868

TX45 x TX50

226

18

18

619869

TX55 x TX60

240

20

20

205/2

8 - 22 / 8

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 13 x 17, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129

Ključ za filter, s trakom • • • •

202/1TX Ključ nasadni, dvostranski, zglobni, z notranjim TX profilom

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan trak iz gumiranega platna

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

L

L

D1

L

D2

601024

220

60

140

60

140

205.1 Trak rezervni za 205/2 L

D1

D2

619861

E6 x E8

182

13

13

619862

E10 x E12

198

15

15

619863

E14 x E18

226

19

22

619864

E20 x E24

226

22

26

• trak iz gumiranega platna

202/2AHX

602841$

Ključ dvostranski, zglobni, inbus

206/2 Ključ za filter, z verigo

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

D1

L

D2

L

L

D1

D2

619870

3x4

207.5

15

15

619871

5x6

226

18

18

619872

8 x 10

242

20

20

619873

12 x 14

248

22

22

619874

17 x 19

285

24

30

619875

1/8” x 5/32”

207.5

15

15

619876

3/16” x 7/32”

223

18

18

619877

1/4” x 5/16”

225

18

20

619878

3/8” x 1/2”

240

20

22

619879

9/16” x 5/8”

255

22

24

L 601025

220

206.1 Veriga za 206/2

L 620938$

74

500

D2


210/2

213/2VDEDP

Ključ nasadni za kolo, upognjen

Ključ nasadni, križni, izoliran

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

• izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • glava kromirana po EN12540 • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

L2

O

100

L1

L1

L2

600782

17

255

27

600783

19

285

29.5

L

L

212/2

619093

10

11

14

17

207

Ključ nasadni za kolo, s T ročico

619094

11

12

13

17

207

• • • •

619095

10

13

14

17

207

619096

11

13

14

17

207

619097

13

17

19

22

207

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3112

215/2 Ključ cevni, dvostranski

D1

• • • •

L2 D2

L1

L1

D1

L2

D2

600785

17

260

26

300

12

600786

19

280

28.5

300

12

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 896 (samo metrične dimenzije)

D1

D3

D3

T1

T2

D2

600787

22

300

32

300

12

600788

24

315

33.5

400

14

L

D1

D2

D3

T1

600789

27

355

38.5

400

20

600696

6x7

105

10

11.2

6.3

8

8

8x9

105

12.7

14

6.3

9

9

L

T2

600790

30

425

42.5

400

20

600697

600791

32

430

48

400

20

600698

8 x 10

120

12.8

15

6.3

8

8

609815

33

430

48

400

20

600699

10 x 11

120

15.5

16.7

6.3

10

10

600700

12 x 13

140

18.2

19.5

8.5

12

12

213/6

600717

13 x 17

150

20

24.6

10.5

13

13

Ključ nasadni, križni

600701

14 x 15

140

21.2

22.3

8.5

14

14

• • • •

600718

14 x 17

150

21.2

24.6

10.5

13

13

material: krom vanadij lakiran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6788 (samo metrične dimenzije)

L

L

600702

16 x 17

150

23.5

24.6

10.5

15

15

607957

16 x 18

100

23.5

25.8

10.5

14

14

600719

17 x 19

160

24.6

27

12.5

16

16

607958

17 x 21

165

24.6

29.3

12.5

16

16

600703

18 x 19

155

25.8

27

12.5

16

16

605043

18 x 21

160

25.8

29.3

12.5

16

16

605044

19 x 22

170

27

31.4

12.5

18

18

607960

19 x 24

160

27

33.7

14.5

20

20

600705

20 x 22

165

29

31.4

12.5

18

18

600706

21 x 23

165

30.3

32.5

14.5

20

20

607962

22 x 24

160

31.4

33.7

14.5

20

20

600707

24 x 26

180

33.7

36

14.5

22

22

600723

24 x 27

190

33.7

37.2

14.5

22

22

600708

25 x 28

200

34.8

38.3

16.5

24

24

607964

27 x 29

200

38.1

40.5

16.5

25

25

617633

27 x 30

200

38.1

41.6

16.5

25

25

L

600709

27 x 32

200

38.1

44

16.5

27

27

600810

17

19

11/16”

1/2”

370

602557

30 x 32

200

41.6

44

16.5

27

27

600811

17

19

22

1/2”

370

603128

30 x 36

215

42.6

49.6

18.5

28

28

600809

17

19

21

23

370

603129

36 x 41

215

51.6

57.4

18.5

31

31

600812

17

19

22

24

370

618575

41 x 46

235

52

57

22

34

34

600813

24

27

30

3/4”

700

618576

46 x 50

235

59

63

22

68

68

600814

24

27

30

32

700

618577

50 x 55

235

63

68

22

75

75

75


215.1/2

216.1

Trn za 215/2

Trn za 216/1

• material: specialno orodno jeklo • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

D1

D2

D1

D3

L

D1 D2 D3 L

D4 D2

L

L

D1

D2

D3

D1

D2

D3

D4

L

600745

6 - 17

230

6

8

10

615243

6 - 19

3.5

4.5

5.5

7.5

165

600747

18 - 41

330

12

14

16

615244

20 - 32

9.5

11.8

0

0

210

215/2CB

216/1CB

Garnitura dvostranskih cevnih ključev v kartonu

Garnitura kovanih dvostranskih cevnih ključev v kartonu

600710

615252

215/2CB

6 - 32 / 14

216/1CB

615253

216/1CB

6 - 32 / 14

216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 216.1 (6 - 19, 20 - 32)

216/1 Ključ cevni, kovan • • • • •

6 - 22 / 9

216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 216.1 (6 - 19)

215/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 215.1/2 (6 - 17, 18 - 41)

217/2

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 896 (samo metrične dimenzije)

Ključ cevni, upognjeni

D3 D2

D3

T2

D1 L

T1

• material: krom molibden • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • Uporaba: v splošni industriji, servisih za vijačenje vijačnih zvez, kjer potrebujemo sprostitev zaradi daljšega stebla vijaka in kjer je onemogočeno stransko vijačenje – možno vijačenje z natikanjem na vijačno zvezo. • v celoti poboljšan

D1

D3

D2 T1

L

D1

D2

T1

T2

90

T2

O

L1

D

L2 D2

615229

6x7

105

10

11

5

6

4

L

L1

D1

D2

D3

T1

T2

615230

8x9

110

12.5

13.5

6

7

5

617051

4

115

94

7

4

4.3

4.5

4.5

115

94

7

5

4.3

5

5

615231

10 x 11

120

15

16

7.5

8

7

617052

5

615232

12 x 13

140

17.5

19

8

9.5

8

617053

5.5

115

94

7

5.5

4.3

5

5

615233

14 x 15

145

20

21.5

10

11

8

617054

6

121

100

9

6

6.3

5.5

5.5

615234

16 x 17

155

22.5

24

11

12

10

617055

7

125

102

9

7

6.3

5.5

5.5

615235

18 x 19

165

25.5

26

13

15

12

617056

8

135

110

11

8

6.3

6.5

6.5

615236

20 x 22

175

28

30

15

16

14

617057

9

135

110

11

9

6.3

6.5

6.5

615237

21 x 23

185

29

31

16

17

14

617058

10

150

118

13

10

6.3

7.5

7.5 7.5

617640

22 x 24

185

30

32.5

16

19

14

617059

11

150

121

13

11

6.3

7.5

615238

24 x 26

195

32.5

36.5

19

21

18

617060

12

165

124

16

12

8.5

9

9

615239

24 x 27

195

32.5

36.5

19

21

18

617061

13

165

128

16

13

8.5

9

9 10.5

615240

25 x 28

205

34

37

19

21

18

617062

14

175

135

18

14

8.5

10.5

615241

27 x 29

205

36

39

21

22

18

617063

15

175

137

18

15

8.5

10.5

10.5

617641

27 x 30

205

36

42

21

22

22

617064

16

185

141

20

16

10.5

11.5

11.5

615242

30 x 32

210

40

42.5

22

26

22

617065

17

185

141

20

17

10.5

11.5

11.5

617642

32 x 36

230

44

50

26

30

22

617066

18

20

151

22

18

12.5

14

14

76


617067

19

L

L1

D1

D2

D3

T1

T2

200

151

22

19

12.5

14

14

601045

12

L1

L2

137

57

617068

20

210

158

25

20

12.5

15.5

15.5

601046

14

154

70

617069

21

210

158

25

21

12.5

15.5

15.5

601047

17

177

80 89

617070

22

220

170

25

22

12.5

15.5

15.5

601048

19

199

617071

23

225

170

27

23

14.5

16

16

616966

1/20”

41

13

617072

24

230

175

30

24

14.5

17

17

616967

3/64”

41

13 23

617073

27

230

182

30

27

14.5

20

20

616968

7/64”

66

617074

30

260

195

34

30

16.5

21.5

21.5

616969

9/64”

72

26

617075

32

280

210

34

32

16.5

23

23

611905

1/16”

47

16

611906

5/64”

52

18

611907

3/32”

58

20

217/2CB Garnitura upognjenih cevnih ključev v kartonu

617123 617124

611908

1/8”

66

23

611909

5/32”

74

29

611910

3/16”

85

33

611911

7/32”

91

36

611912

1/4”

96

38

611913

5/16”

108

44

611914

3/8”

122

50

611915

7/16”

130

53

611916

1/2”

145

63

616970

9/16”

154

69

616971

5/8”

176

76

616972

3/4”

199

89

217/2 (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22)

616973

7/8”

222

102

217/2CB

616974

1”

275

125

217/2CB

6 - 22 / 11 6 - 22 / 17

217/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

220FH Garnitura inbus ključev zložljivem držalu

617146

220FH

2.5 - 10 / 7

220/3 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 617148

220FH

3/32” - 5/16” / 6

220/3 (3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”)

220/3 Ključ inbus • • • •

617149

220FH

3/32” - 3/8” / 7

220/3 (3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

material: krom vanadij v celoti poboljšan površinska zaščita: nikljan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2936 (samo metrične dimenzije)

220/3PB Garnitura inbus ključev v plastičnem etuiju

L2 L1

607823

1.5

L1

L2

46.5

15.5

607824

2

52

18

607825

2.5

58.5

20.5

601036

3

66

23

601037

4

74

29

601038

5

85

33

601040

6

96

38

601041

7

102

41

601042

8

108

44

601044

10

122

50

601057

220/3PB

3 - 10 / 6

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10) 601059

220/3PB

3 - 14 / 8

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14) 601061

220/3PB

3 - 19 / 10

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

77


220/3PB1 618819

Garnitura inbus ključev v plastični škatli

610914 612161

220/3PB1

2 - 10 / 8

2.5

L1

L2

58.5

20.5

618820

3

66

23

618821

4

74

29

618822

5

85

33

618823

6

96

38

618824

7

102

41

618825

8

108

44

618826

10

122

50

618829

12

137

57

618831

14

154

70

618833

17

177

80

618835

19

199

89

220/3 (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

618839

3/64”

41

13

220/3PB1

618816

1/20”

41

13

618828

1/16”

47

16 18

5/64” - 3/8” / 8

220/3 (5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

618843

5/64”

52

220/3PH

618837

3/32”

58

20

Garnitura inbus ključev na plastičnem obešalu

618847

7/64”

66

23 23

607852 617079 617081

220/3PH

1.5 - 10 / 9

618834

1/8”

66

618850

9/64”

72

26

618842

5/32”

74

29

618836

3/16”

85

33

618846

7/32”

91

36

618832

1/4”

96

38

618841

5/16”

108

44

618840

3/8”

122

50

618845

7/16”

130

53

220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

618830

1/2”

145

63

220/3PH

618849

9/16”

154

69

1.5 - 12 / 10

220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

618844

5/8”

176

76

220/3PH

618838

3/4”

199

89

618848

7/8”

222

102

618827

1”

275

125

1/16” - 3/8” / 9

220/3 (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

220/3MH 220/4PH

Garnitura inbus ključev v sklopljivem držalu

Garnitura inbus ključev na plastičnem obešalu

619404 610986

220/3MH

2.5 - 10 / 7

220/4PH

1.5 - 10 / 9

220/4 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

619405

220/4PH

1.5 - 12 / 10

220/4 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

220/4 Ključ inbus • • • •

619406

1/16” - 3/8” / 9

220/4 (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

material: krom vanadij v celoti poboljšan površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2936 (samo metrične dimenzije)

L2 L1

L1

L2

618817

1.5

46.5

15.5

618818

2

52

18

78

220/4PH


220/3L

220/3LPH

Ključ inbus, dolg

Garnitura dolgih inbus ključev na plastičnem obešalu

• • • •

material: krom vanadij v celoti poboljšan površinska zaščita: nikljan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2936 (samo metrične dimenzije)

L2 L1

608533

220/3LPH

1.5 - 10 / 9

220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 617080 L1

L2

608510

1.5

91.5

15.5

608511

2

102

18 20.5

220/3LPH

1.5 - 12 / 10

220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12) 617082

220/3LPH

1/16” - 3/8” / 9

220/3L (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

608512

2.5

114.5

608513

3

129

23

220/3LVDEDP

608514

4

144

29

Ključ inbus izoliran • material: krom vanadij • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 • v celoti poboljšan

608515

5

165

33

608516

6

186

38

608517

7

197

41

608518

8

208

44

608519

10

234

50

608520

12

262

57

608521

14

294

70

608522

17

337

80

608523

19

379

89

616975

1/16”

92

16

616976

5/64”

102

18

616977

3/32”

114

20

L2 L1

619136$

3

L1

L2

130

26

616978

1/8”

129

23

619137$

4

145

31

616979

9/64”

140

26

619138$

5

165

36

616980

5/32”

144

29

619139$

6

188

40

616981

3/16”

165

33

619140$

8

206

49

616982

7/32”

176

36

619141$

10

234

55

616983

1/4”

186

38

619142$

12

262

58

616984

5/16”

208

44

616985

3/8”

234

50

220/4L

616986

7/16”

261

53

Ključ inbus, dolg • • • •

616987

1/2”

293

63

616988

9/16”

294

69

616989

5/8”

336

76

616990

3/4”

379

89

material: krom vanadij v celoti poboljšan površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2936 (samo metrične dimenzije)

220/3LPB2 Garnitura dolgih inbus ključev v plastični škatli

L2 L1

610915

220/3LPB2

2 - 10 / 8

220/3L (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

L1

L2

618786

1.5

91.5

15.5

618787

2

102

18 20.5

618788

2.5

114.5

618789

3

129

23

618790

4

144

29

618791

5

165

33

618792

6

186

38

618793

7

197

41

618794

8

208

44

618795

10

234

50

618797

12

262

57

618799

14

294

70

618801

17

337

80

618803

19

379

89

618796

1/16”

92

16

79


618810

5/64”

618805

3/32”

618802

1/8”

L1

L2

220/3S

102

18

Ključ inbus za kotno vijačenje

114

20

129

23

• material: krom vanadij • v celoti poboljšan • površinska zaščita: nikljan

618815

9/64”

140

26

618809

5/32”

144

29

618804

3/16”

165

33

618813

7/32”

176

36

618800

1/4”

186

38

618808

5/16”

208

44

618807

3/8”

234

50

618812

7/16”

261

53

L2 L1

607826

1.5

L1

L2

46.5

15.5

618798

1/2”

293

63

607827

2

52

18

618814

9/16”

294

69

607828

2.5

58.5

20.5

618811

5/8”

336

76

607829

3

66

23

618806

3/4”

379

89

607830

4

74

29

220/4LPH Garnitura dolgih inbus ključev na plastičnem obešalu

607831

5

85

33

607832

6

96

38

607834

8

108

44

607835

10

122

50

220/3SFH Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje v zložljivem držalu

619407

220/4LPH

1.5 - 10 / 9

220/4L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 619408

220/4LPH

1.5 - 12 / 10

220/4L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12) 619409

220/4LPH

1/16” - 3/8” / 9

220/4L (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”) 617147

220TVDE

220/3SFH

2.5 - 10 / 7

220/3S (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Ključ T z inbus nastavkom, izoliran

220/3SPB1

• kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje v plastični škatli

B L

619132

4

L

B

200

69

619133

5

203

69

619134

6

207

98

619135

8

209

99

220TVDE4PB

610916

220/3SPB1

2 - 10 / 8

220/3S (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Garnitura T ključev z inbus nastavkom v plastični kaseti

220/3SPH Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje na plastičnem obešalu

621648$ 220TVDE4PB 220TVDE (4, 5, 6, 8)

80

4-8/4

607853

220/3SPH

1.5 - 10 / 9

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)


220/3SL

220/7TXMH

Ključ inbus za kotno vijačenje, dolg

Garnitura inbus ključev s TX profilom in luknjo v sklopljivem držalu

• material: krom vanadij • v celoti poboljšan • površinska zaščita: nikljan

L2 L1

608524

1.5

L1

L2

91.5

15.5

608525

2

102

18

608526

2.5

114.5

20.5

608527

3

129

23

608528

4

144

29

610987

220/7TXMH

TR 9 - TR 40 / 8

220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

608529

5

165

33

608530

6

186

38

220/7TXPH

608531

8

208

44

608532

10

234

50

Garnitura ključev s TX profilom na plastičnem obešalu

220/3SLPB2 Garnitura dolgih inbus ključev za kotno vijačenje v plastični škatli

613089 610917

220/3SLPB2

220/7TXPH

TR 9 - TR 40 / 8

220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

2 - 10 / 8

220/3SL (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/7TXN 220/3SLPH

ključ inbus s TX profilom

Garnitura dolgih inbus ključev za kotno vijačenje na plastičnem obešalu

• material: krom vanadij • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • v celoti poboljšan

L2 L1

608534

220/3SLPH

1.5 - 10 / 9 616991

220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/7TX Ključ inbus s TX profilom in luknjo • material: krom vanadij • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • v celoti poboljšan

L2 L1

L1

L2

TX 6

44.5

18.5 18.5

616992

TX 7

50.5

616993

TX 8

51

19

616994

TX 9

51

19

616995

TX 10

54

20

616996

TX 15

57.5

21.5

616997

TX 20

61

23

616998

TX 25

64.5

24.5

616999

TX 27

69.5

26.5

617000

TX 30

76

30

617001

TX 40

83

33

617002

TX 45

91

37

L1

L2

617003

TX 50

104

41

616296

TR 9

59

19

617004

TX 55

120

47

609173

TR 10

65

20

617005

TX 60

134

52

609174

TR 15

75.5

20.5

609175

TR 20

87

22

609176

TR 25

97.5

22.5 25.5

609177

TR 27

105.5

609178

TR 30

111

30

609179

TR 40

119

33

81


220/7TXNFH

220/7TXS

Garnitura ključev s TX profilom v zložljivem držalu

Ključ inbus s TX profilom za kotno vijačenje • material: krom vanadij • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • v celoti poboljšan

L2 L1

617150

220/7TXNFH

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXN (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

617083

TX 9

L1

L2

67

19

609180

TX 10

76

20

220/7TXNPH

609181

TX 15

86.5

20.5

Garnitura ključev s TX profilom na plastičnem obešalu

609182

TX 20

98

22

609183

TX 25

100.5

22.5 25.5

609184

TX 27

111.5

609185

TX 30

125

30

609186

TX 40

139

33

609187

TX 45

145

37

609188

TX 50

149

41

609189

TX 55

157

47

220/7TXSPH 617077

220/7TXNPH

Garnitura ključev s TX profilom za kotno vijačenje na plastičnem obešalu

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXN (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

220/7TXP ključ inbus s TXP profilom • material: krom vanadij • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • v celoti poboljšan 613090

220/7TXSPH

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXS (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

L2 L1

617006

TX 9

L1

L2

59

19

617007

TX 10

65

20

617008

TX 15

75.5

20.5

617009

TX 20

87

22

617010

TX 25

94.5

22.5 25.5

617011

TX 27

105.5

617012

TX 30

111

30

617013

TX 40

119

33

220/7TXPPH Garnitura ključev s TXP profilom na plastičnem obešalu

617078

220/7TXPPH

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXP (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

82


220/7ZX

221ATXPPB3

Ključ z ZX profilom

Garnitura inbus ključev s TXP profilom in ročajem v škatli

• material: krom vanadij • v celoti poboljšan • površinska zaščita: protikorozijsko naoljeno

L2 L1

610918

M5

L1

L2

75

30

610919

M6

86

34

610920

M8

98

40

610921

M 10

110

46

610922

M 12

124

52

610923

M 14

139

59

610924

M 16

156

72

618901

TXP 5.6.7.8.9.10 .15.20

221ATXRPB3 Garnitura inbus ključev s TXR profilom in ročajem v škatli

220/7ZXMH Garnitura inbus ključev z ZX profilom in luknjo v sklopljivem držalu

610988

220/7ZXMH

M 5 - M 12 / 5

220/7ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12)

618900

TXR 5.6.7.8.9.10 .15.20

221AHXPB3

221HXPB3

Garnitura inbus ključev z ročajem v škatli

Garnitura inbus ključev z ročajem v škatli

618902

HX1.5. 2. 2.5. 3. HXS 1.5. 2. 2.5. 3

221ATXPB3 Garnitura inbus ključev s TX profilom in ročajem v škatli

618899

TX5.6.7.8.9.10 .15.20

618898

HX1.5. 2. 2.5. 3. HXS 1.5. 2. 2.5. 3

221TXPB3 Garnitura inbus ključev s TX profilom in ročajem v škatli

618895

TX 5.6.7.8.9.10 .15.20

83


221TXPPB3

230.4/4

Garnitura inbus ključev s TXP profilom in ročajem v škatli

Podaljšek 3/8” impact • material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D2

D1

L

L

D1

612075

75

12.5

D2 19

612076

125

12.5

19

230.6/4 Zglob kardanski 3/8” impact 618897

TXP 5.6.7.8.9.10 .15.20

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

221TXRPB3 Garnitura inbus ključev s TXR profilom in ročajem v škatli

D

L

612077

D

L

23.9

51

230.7/4 Adapter 3/8” impact • material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan 618896

TXR 5.6.7.8.9.10.15.20

230/4 6p Ključ nasadni 3/8” impact • • • •

material: krom molibden površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2 (samo metrične dimenzije)

D

L

612078

D1

D

L

22

36

230.8/4 Obroč z zatičem impact 3/8”

D2

T

3/8” - 1/2”

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476

L

D2

D1

L

T

612060

8

19

13.8

30

8

612061

9

19

15

30

8

612062

10

19

16.3

30

8

612063

11

19

17.5

30

9

612064

12

19

19

30

9

D

d

L

d1

612065

13

22

20

30

10

612079

6 - 12

16

2.4

15

2.5

612066

14

22

21.3

30

11

612080

13 - 21

19

2.4

18

2.5

612067

15

22

22

30

11

612081

22 - 22

20

2.4

18

2.5

612068

16

22

24

30

12

612069

17

22

25

30

12

612070

18

22

26

30

12

612071

19

22

27.5

30

19

612072

20

22

28

30

13

612073

21

22

30

30

13

612074

22

23

32

30

13

84

D d

d1

L


230/4MB1 Garnitura impact ključev 3/8” v kovinski kaseti

D1

D2

L

T

44

38

40

17

618724

1.1/4”

618725

1.5/16”

45

38

43

19

618726

1.3/8”

48.5

38

50

24

618727

1.7/16”

50.5

38

50

24

618728

1.1/2”

52.5

38

50

24

231/4 UPORABA

Uporaba obroča in zatiča IMPACT IMPACT nasadni ključi se uporabljajo predvsem za strojno vijačenje.

612590

230/4MB1

Ker prihaja pri strojnem vijačenju do velikih in sunkovitih obremenitev ključa, so pri njihovi izdelavi upoštevani naslednji pogoji za dolgo življensko dobo: • specialno orodno jeklo z garantirano sestavo • natančna termična obdelava za doseganje visoke trdnosti • robustna izdelava ključa • varovalni sistem z obročem in zatičem proti snemanju z orodja

8 - 22 / 16

230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22), 230.4/4 (75), 230.8/4 (6 - 12, 13 - 21, 22 - 22)

231/4 6p Ključ nasadni 1/2” impact • • • •

material: krom molibden površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2 (samo metrične dimenzije)

D1

D2

T

L

D1

D2

L

T

603962

10

17.5

25

38

12

603963

11

18.7

25

38

12

603964

12

20

25

38

12

603965

13

21.3

25

38

12

231/4L6p

603966

14

22.5

25

38

12

603967

15

23.7

30

38

12

Ključ nasadni 1/2” impact, dolg

603968

16

25

30

38

12

603969

17

26.2

30

38

13

609399

18

27.5

30

38

13

603970

19

28.7

30

38

13

603971

21

30

30

38

13

603972

22

32

30

38

13

603973

23

32

30

38

13

603974

24

35

30

45

20

D1

D2

L

T

603975

27

38.7

30

50

24

607918

10

17.5

25

78

14

609400

28

40

30

50

24

607919

11

18.7

25

78

14

603976

30

42

30

50

24

607920

12

20

25

78

14

605548

32

42

30

50

24

607921

13

21.3

25

78

14

618709

5/16”

15

22

38

9

607922

14

22.5

25

78

17

618710

3/8”

16

22

38

12

607923

15

23.7

30

78

17

618711

7/16”

18

22

38

12

607924

16

25

30

78

17

618712

1/2”

20

22

38

12

607925

17

26.2

30

78

17

618713

9/16”

22

24

38

12

609401

18

27.5

30

78

17

618714

5/8”

25

25

38

12

607926

19

28.7

30

78

19

618715

11/16”

26

26

38

13

607927

21

30

30

78

24

618716

3/4”

28

28

38

13

607928

22

32

30

78

24

618717

13/16”

30

30

38

14

607929

23

32

30

78

24

618718

7/8”

32

32

38

15

607930

24

35

30

78

24

618719

15/16”

34

34

38

13

607931

27

38.7

30

78

24

618720

1”

36

36

38

14

609402

28

40

30

78

24

618721

1.1/16”

38

38

40

17

607932

30

42

30

78

24

618722

1.1/8”

40

38

40

17

607933

32

44

30

78

24

618723

1.3/16”

42

38

40

17

618729

5/16”

15

22

78

13

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D2

D1 T

L

85


D1

D2

L

T

231/4XXL6p

16

22

78

14

Ključ nasadni 1/2” impact, dolg

78

14

78

14

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

618730

3/8”

618731

7/16”

18

22

618732

1/2”

20

22

618733

9/16”

22

24

78

17

618734

5/8”

25

24

78

17

618735

11/16”

26

26

78

17

618736

3/4”

28

28

78

19

618737

13/16”

30

30

78

24

618738

7/8”

32

32

78

24

618739

15/16”

34

34

78

24

D1

D2

L

T

15

25

200

10

9

16

25

200

12

10

17.5

25

200

12

11

18.5

25

200

12

24

618979

12

20

25

200

12

24

618980

13

21

25

200

12

24

618981

14

22.5

25

200

12

24

618982

15

23.5

30

200

12

618983

16

25

30

200

13

618984

17

26

30

200

13

618985

18

27.5

30

200

13

618986

19

28.5

30

200

13

618987

20

30

30

200

13

618988

21

31

30

200

13

618989

22

32

30

200

14

618990

23

34

30

200

14

618991

24

35

30

200

15

618992

25

36

30

200

15

618993

26

38

30

200

16

618994

27

38.5

30

200

17

1”

36

36

78

24

1.1/16”

38

38

78

24

618975

618742

1.1/8”

40

38

78

24

618976

24

618977

24

618978

1.3/16”

618744

42

1.1/4”

618745

44

1.5/16”

618746

45

1.3/8”

618747

48.5

1.7/16”

618748

50.5

1.1/2”

52.5

38 38 38 38 38 38

78 78 78 78 78 78

231/4XL6p Ključ nasadni 1/2” impact, dolg • material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D1

D2 T

L

D1

618740 618741 618743

D2 T

L

8

D1

D2

L

T

618955

8

15

25

180

10

231/4XXXL6p

618956

9

16

25

150

12

Ključ nasadni 1/2” impact, dolg

618957

10

17.5

25

150

12

618958

11

18.5

25

150

12

618959

12

20

25

150

12

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

618960

13

21

25

150

12

618961

14

22.5

25

150

12

618962

15

23.5

30

150

12

618963

16

25

30

150

13

618964

17

26

30

150

13

618965

18

27.5

30

150

13

D1

D2 T

L

D1

D2

L

T

15

25

250

10

618966

19

28.5

30

150

13

618995

618967

20

30

30

150

13

618996

9

16

25

250

12

13

618997

10

17.5

25

250

12

14

618998

11

18.5

25

250

12

14

618999

12

20

25

250

12

15

619000

13

21

25

250

12

15

619001

14

22.5

25

250

12

16

619002

15

23.5

30

250

12

17

619003

16

25

30

250

13

619004

17

26

30

250

13

619005

18

27.5

30

250

13

619006

19

28.5

30

250

13

619007

20

30

30

250

13

619008

21

31

30

250

13

619009

22

32

30

250

14

619010

23

34

30

250

14

619011

24

35

30

250

15

619012

25

36

30

250

15

619013

26

38

30

250

16

619014

27

38.5

30

250

17

618968 618969 618970 618971 618972 618973 618974

86

21 22 23 24 25 26 27

31 32 34 35 36 38 38.5

30 30 30 30 30 30 30

150 150 150 150 150 150 150

8


231/4NS

231/4P

Ključ impact 1/2” s posebnim varovalnim profilom

Ključ nasadni 1/2” impact, za ALU platišča

• • • •

• • • •

material: krom molibden površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2 (samo metrične dimenzije)

material: krom molibden površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 s plastično zaščito kovan, v celoti poboljšan

D1

D2 T

L

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

616762

15

24

30

80

14

616763

17

27

30

85

14

D1

D2

L

T

616764

19

29

30

85

15

616765

21

31

30

85

17

618925

10

15.6

22.6

38.1

7.5

619144

11

17.8

22.6

38.1

8.5

619145

12

18.2

24.3

38.1

10

231/4P.1

618926

13

19.3

24.3

38.1

10

Tulec plastični za 231/4 P

618927

14

22

24.3

38.1

10.5

618928

15

23.2

26.6

38.1

10.5

618929

16

24.3

26.6

38.1

12

618930

17

25.4

26.6

38.1

12.5

618931

18

26.6

26.6

38.1

12.5

618932

19

28.3

28.3

38.1

12.5

618933

21

31.5

31.5

38.1

14

618934

22

33.1

33.1

38.1

14

616766

15

618935

23

33.8

33.8

44.5

16

616767

17

618936

24

34.8

34.8

44.5

16

616768

19

618937

25

36.4

36.4

44.5

19.5

616769

21

618938

26

37.8

37.8

50.8

19.5

618939

27

39.4

39.4

50.8

20

231/4PCB Garnitura impact ključev 1/2” za ALU platišča

231/4LNS Ključ impact 1/2” dolgi, s posebnim varovalnim profilom • material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

616770

T

17 - 21 / 3

231/4P (17, 19, 21)

D2

D1

231/4PCB

L

D1

D2

L

T

618940

10

17.5

24.8

80

13

619146

11

19

24.8

80

13

619147

12

20

24.8

80

14

618941

13

21

24.8

80

15

618942

14

23

24.8

80

15

618943

15

24

24.8

80

16

618944

16

25

24.8

80

16

618945

17

26.5

29.8

80

17

618946

18

28

29.8

80

18

618947

19

29

29.8

80

19

618948

21

31.8

30

80

21

618949

22

33

30

80

22

618950

23

33.8

30

80

23

618951

24

34.8

30

80

24

618952

25

36.3

30

80

25

618953

26

37.8

30

80

26

618954

27

39

30

80

27

231/4PPB Garnitura impact ključev 1/2” za ALU platišča v plastični kaseti

619965

231/4PPB

17 - 21 / 3

231/4P (17, 19, 21), 981PBM1

87


231/4PL

231/4TX

Ključ nasadni 1/2” impact, dolg, za ALU platišča

Ključ nasadni 1/2” impact z notranjim TX profilom

• • • •

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

material: krom molibden površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 s plastično zaščito kovan, v celoti poboljšan

D2

D1

D1

T

D2 T

L

L

D1

D2

L

T

612880

E 10

D1

D2

L

T

15

25

38

7.5

619015

17

27

25

130

24

612881

E 12

16

25

38

8.5

619016

19

29

30

130

24

612882

E 14

18.5

25

38

10

619017

21

31

30

130

24

612883

E 16

20

25

38

11

612884

E 18

22

25

38

12

231/4PLPB

612885

E 20

25

30

38

13.5

Garnitura impact ključev 1/2” dolgih za ALU platišča v plastični kaseti

612886

E 24

28.5

30

45

21

231/4AHX Nastavek vijačni 1/2” inbus, impact • material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D L1

619966

231/4PLPB

17 - 21 / 3

231/4PL (17, 19, 21), 981PBM1

L

D

L

L1

615218

5

25

75

15

615219

6

25

75

15

615220

8

25

75

25

231/4SQ

615221

10

25

75

25

Ključ nasadni 1/2” impact, s štirikotnim profilom

615222

12

25

75

25

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

615223

14

25

75

25

615224

17

25

75

25

615225

19

25

75

25

618749

3/16”

25

75

11

618750

7/32”

25

75

15

618751

1/4”

25

75

15

618752

9/32”

25

75

20

618753

5/16”

25

75

25

D1

D2 T

L

L

D1

D2

T

618754

3/8”

25

75

25

616625

17

40

32

30

20

618755

7/16”

25

75

25

616626

19

45

36

30

20

618756

1/2”

25

75

25

616627

22

45

42

30

20

618757

9/16”

25

75

25

616628

24

50

44

30

22

618758

5/8”

25

75

25

616629

30

50

53

30

22

618759

11/16”

25

75

25

616655

32

50

56

30

22

618760

3/4”

25

75

25

88


231/4ATX

231.8/4

Nastavek vijačni 1/2”, impact, s TX profilom

Obroč z zatičem 1/2” impact

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476

D d

D L1

d1

L

L

D

L

D

d

L

d1

L1

603997

10 - 14

20

4

20

3

603998

15 - 32

25

4

25

3

612874

TX 30

25

55

3.3

612875

TX 40

25

55

3.3

612876

TX 45

25

55

3.6

231/4PB1

612877

TX 50

25

55

4.5

Garnitura impact ključev 1/2” v plastični kaseti

612878

TX 55

25

55

5

612879

TX 60

25

55

7.2

618761

TX 70

25

55

8.6

231.4/4 Podaljšek impact 1/2” • material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D2

D1

L

L

D1

D2

603977

125

16.9

25

603978

75

16.9

25

612506

231/4PB1

15 - 30 / 12

231/4 6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)

231.6/4 Zglob kardanski 1/2” impact

231/4PB2

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

Garnitura impact ključev 1/2” v plastični kaseti

D

L

609460

D

L

32

60

231.7/4 Adapter 1/2” impact 612507

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

231/4PB2

15 - 30 / 12

231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4L6p (15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 18)

D

L

D

L

603979

1/2” - 3/4”

30

48

612120

1/2” - 3/8”

25

38

89


231/4PB3

232/4L6p

Garnitura impact ključev 1/2” v plastični kaseti

Ključ nasadni 3/4”, impact, dolg • material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

607934

17

31

44

95

17

607935

19

33

44

95

19

607936

21

35

44

95

21

607937

22

37

44

95

22

607938

24

39

44

95

24

607939

27

43

44

95

27

609404

28

44

44

95

28

607940

30

47

44

95

30

607941

32

49

44

95

32

231/4PB4

607942

33

51

44

95

33

Garnitura impact ključev 1/2” z zunanjim in notranjim TX profilom v plastični kaseti

607943

36

54

44

95

36

607944

41

60

44

95

38

607945

46

67

44

95

38

612508

231/4PB3

17 - 24 / 12

231/4 6p (17, 18, 19, 21, 22, 24), 231/4L6p (17, 18, 19, 21, 22, 24)

232.4/4 Podaljšek 3/4”, impact

3/4”

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D2

D1

L

615227

231/4PB4

13

231/4TX (10, 12, 14, 16, 18, 20, 24), 231/4ATX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

D1

250

25.5

D2 44

603993

175

25.5

44

232.6/4 Zglob kardanski 3/4”, impact

232/4 6p

3/4”

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

Ključ nasadni 3/4”, impact • • • •

L 603992

material: krom molibden površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2 (samo metrične dimenzije)

D

L D1

D2

T

603994

D

L

44

90

L

232.7/4 Adapter 3/4” impact

D1

D2

L

T

603980

17

31

44

50

12

603981

19

33

44

50

14

603982

21

35

44

50

14

603983

22

37

44

50

14

603984

24

39

44

50

16

603985

27

43

44

54

23

609403

28

44

44

54

23

603986

30

47

44

54

23

603987

32

50

44

56

23

603988

33

51

44

56

23

603989

36

54

44

56

23

D

L

603990

41

60

44

58

24

603995

3/4” - 1/2”

44

56

603991

46

67

44

63

27

618708

3/4” - 1”

44

63

90

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D

L


232.8/4

233/4L6p

Obroč z zatičem 3/4”, impact

Ključ nasadni 1” impact, dolg

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

d1

D d

L

D2

D1 T

603996

3/4”

17 - 46

D

d

L

d1

35

4.5

35

4

L

D1

D2

L

T

616771

22

40

54

100

21

232PB1

616772

24

42

54

100

21

Garnitura impact nasadnih ključev 3/4” v plastični kaseti

616773

27

46

54

100

24

616774

30

50

54

100

24

616775

32

52

54

100

24

616776

33

53

54

100

24

616777

34

55

54

100

40

616778

36

56

54

100

65

616779

38

59

54

100

65

616780

41

63

54

100

64

616781

42

64

54

100

64

616782

46

69

54

100

63

616783

50

74

54

100

62

616784

55

80

54

100

60

616785

60

86

54

120

78

616786

65

92

54

125

80

616787

70

99

54

125

80

616788

75

104

86

135

85

616789

80

109

86

135

85

621459$ 232PB1

24 - 36 / 7

232/4L6p (24, 27, 30, 32, 33, 36), 232.8/4 (3/4”), 981PBM2

233/4 6p

233/4SQ

Ključ nasadni 1”, impact

Ključ nasadni 1”, impact, s štirikotnim profilom

• • • •

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

material: krom molibden površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2 (samo metrične dimenzije)

D1

D2

T

D1

D2 T

L

L

D1

D2

L

T

615195

22

40

54

58

17

618763

18

615196

24

42

54

58

17

618764

23

48

54

60

27

615197

27

46

54

58

17

618762

1”

52

54

60

27

615198

30

50

54

60

21

615199

32

52

54

60

21

233.4/4

615200

33

53

54

60

21

Podaljšek 1”, impact

615201

34

55

54

62

21

615202

36

56

54

65

30.5

615203

38

59

54

65

30

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

615204

41

63

54

67

31

615205

42

64

54

74

38

615206

46

69

54

74

38

615207

50

74

54

80

42

615208

55

80

54

84

44.5

615209

60

86

54

87

44.5

615210

65

92

54

90

46.5

615211

70

99

54

96

51

D1

D2

L

615212

75

104

86

98

52

615214

34

54

175

615213

80

109

86

100

53

615215

34

54

250

D1

D2

L

T

42

52

57

24

D2

D1

L

91


233.6/4

234.4/4

Zglob kardanski 1”, impact

Podaljšek 1,1/2”, impact

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D2

D1

D

L

L

615216

L

D1

D

L

617708

125

49

D2 86

54

110

617709

250

49

86

617710

500

49

86

233.7/4 Adapter 1”, impact

234.6/4

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

Kardanski zglob 1,1/2”, impact • material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

D

L

D

D

L

615217

1” - 3/4”

54

75

617303

1” - 1.1/2”

54

90.5

L

617689

L

D

182

86

233.8/4 Obroč z zatičem 1”, impact

234.7/4

• material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476

Adapter 1,1/2”, impact • material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

d1

D d

L D

D

d

L

d1

615254

22 - 70

46

3.5

43

5

615255

75 - 80

75

5.7

75

6

234/4 6p Ključ nasadni 1,1/2”, impact • • • •

material: krom molibden površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2 (samo metrične dimenzije)

L

D

L

616800

1.1/2” - 1”

86

100

617711

1.1/2” - 2.1/2”

86

120

617712

1.1/2 - 5S

86

125

234.8/4 Obroč z zatičem 1,1/2”, impact • material: krom molibden • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476

D1

D

D2

d

T

d1

L

L

D1

D2

L

T

D

d

L

d1

616790

80

116

86

110

54

617126

80 - 90

75

5.7

75

6

616791

85

125

86

118

52

617127

95 - 120

85

5.7

84

6

616793

90

130

86

118

52

616794

95

138

86

118

52

616795

100

140

86

125

59

616796

105

150

95

125

59

616797

110

156

95

125

59

616798

115

160

95

135

67

616799

120

168

95

135

67

92


236/2HX

236/2PH

Nastavek vijačni 3/8” inbus

Nastavek vijačni 3/8” križni

• material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422 (samo metrične dimenzije) • v celoti poboljšan

• material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

D L1

D L1

L

L

D

L

L1

L

L1

D

612092

PH 1

18

48

22

612082

4

48

22

18

612093

PH 2

18

48

22

612083

5

48

22

18

612094

PH 3

18

48

22

612084

6

48

22

18

612085

8

48

22

18

236/2PZ

612086

10

48

22

18

617662

1/8”

48

22

18

Nastavek vijačni 3/8” križni

617663

9/64”

48

22

18

617664

5/32”

48

22

18

617665

3/16”

48

22

18

617666

7/32”

48

22

18

617667

1/4”

48

22

18

617668

5/16”

48

22

18

617669

3/8”

48

22

18

• material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

D L1

L

236/2HXVDEDP

D

L

L1

Nastavek vijačni 3/8” inbus, izoliran

612095

PZ 1

18

48

22

• material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 • v celoti poboljšan

612096

PZ 2

18

48

22

612097

PZ 3

18

48

22

236/2SL Nastavek vijačni 3/8” ploščati • material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

D L1

D

L

L1

L

L1

D

619171

4

67

6

23.6

619172

5

67

7.4

24.4

612098

L

D

L

L1

5.5

18

48

22

619173

6

67

8.5

23.4

612099

8

18

48

22

619174

8

67

9.4

24

612100

10

18

48

22

619175

10

67

10.2

23.4

236/2TR Nastavek vijačni 3/8” s TX profilom in luknjo

236/2HXL Nastavek vijačni 3/8” inbus, dolg

• material: glava: krom molibden, kromirana, polirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

• material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422 (samo metrične dimenzije) • v celoti poboljšan

D L1

D L1

L

L

D

L

L1

619829

20

18

92

66

L

L1

D

619830

25

18

92

66

612087

4

92

66

18

619831

27

18

92

66

612088

5

92

66

18

619832

30

18

92

66

612089

6

92

66

18

619833

40

18

92

66

612090

8

92

66

18

619834

45

18

92

66

612091

10

92

66

18

619835

50

18

92

66

93


236/2TX

237/1

Nastavek vijačni 3/8” s TX profilom

Ključ nasadni 3/8” z notranjim TX profilom

• material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

D L1

L

D2

D1

D

L

L1 L

612101

TX 15

18

48

22

612102

TX 20

18

48

22

L

L1

D2

612103

TX 25

18

48

22

612121

E8

28

11

16.8

12

612104

TX 27

18

48

22

612122

E 10

28

11

16.8

13.5

612105

TX 30

18

48

22

612123

E 11

28

11

16.8

14

612106

TX 40

18

48

22

612124

E 12

28

11

16.8

15

612125

E 14

28

11

17.8

17

612126

E 16

28

11

19.8

19

236/2TXL Nastavek vijačni 3/8” s TX profilom, dolg

D1

237/1F

• material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan

Ključ nasadni, zglobni 3/8”, z notranjim TX profilom • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • kovan, v celoti poboljšan

D L1

L

D2

D1

L

L1

D

612107

TX 15

92

66

18

612108

TX 20

92

66

18

612109

TX 25

92

66

18

L

D1

D2

T

612110

TX 27

92

66

18

620811$

E8

51.4

18.8

11.2

5.9

612111

TX 30

92

66

18

620812$

E10

51.4

18.8

13.2

6.6

612112

TX 40

92

66

18

620813$

E12

51.4

18.8

14.8

8.2

620814$

E14

51.4

18.8

16.8

9.5

236/2ZX Nastavek vijačni 3/8” z ZX profilom • material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 2324

D L1

L

L

L1

D

612113

M5

48

22

18

612114

M6

48

22

18

612115

M8

48

22

18

612116

M10

48

22

18

236/2ZXL Nastavek vijačni 3/8” z ZX profilom, dolg • material: glava: krom molibden, kromirana • material: vijačni nastavek: specialno orodno jeklo, protikorozijsko naoljen • v celoti poboljšan • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 2324

D L1

L

L

L1

D

612117

M6

92

66

18

612118

M8

92

66

18

612119

M10

92

66

18

94

T

L


238/1 6p

L

D1

D2

T

Ključ nasadni 3/8”

616914

16

30

21.8

21.8

10

• • • • •

616915

17

30

23.4

23.4

10

616916

18

30

24.7

21

12

616917

19

30

25.8

23

12

616918

20

32

27.1

24

12

616919

21

32

27.8

25

12

616920

22

32

29.5

26

14

616921

23

32

31.5

27

14

616922

24

32

31.8

28

14

616923

1/4”

28

10.2

16.7

8

616924

5/16”

28

11.8

16.7

8

616925

3/8”

28

14.5

16.7

8

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

D2

D1 T

L

L

D1

D2

T

605322

6

28

9.9

16.9

4

616926

7/16”

28

15.7

16.7

8

605323

7

28

10.6

16.9

4

616927

1/2”

28

15.7

17.7

8

605324

8

28

11.8

16.9

5

616928

9/16”

28

15.7

19.5

12

605325

9

28

13.2

16.9

5

616929

5/8”

30

15.7

21.7

12

605326

10

28

14.5

16.9

6

616930

11/16”

30

15.7

23.3

12

605327

11

28

15.7

16.9

7

616931

3/4”

30

25.7

23

14

605328

12

28

16.9

16.9

8

616932

13/16”

32

27.7

25

14

605329

13

28

17.9

17.9

8

616933

7/8”

32

29.5

26

14

605330

14

28

19.6

19.6

10

616934

15/16”

32

31.7

28

14

605331

15

28

21

21

10

616935

1”

32

33.7

30

14

605332

16

30

21.8

21.8

10

605333

17

30

23.4

23.4

10

238/1F12p

605334

18

30

24.7

21

12

605335

19

30

25.8

23

12

Ključ nasadni, zglobni 3/8”

605336

20

32

27.1

24

12

605337

21

32

27.8

25

12

605338

22

32

29.5

26

14

612051

3/8”

28

14.5

16.7

8

612052

7/16”

28

15.7

16.7

8

612053

1/2”

28

17.75

17.7

8

612054

9/16”

28

19.55

19.5

12

612055

5/8”

30

21.75

21.7

12

612056

11/16”

30

23.3

23.3

12

T

• • • •

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan

D2

D1 T

L

612057

3/4”

30

25.7

23

14

L

D1

D2

612058

13/16”

32

27.7

25

14

619793

10

51

14.2

18.8

6

612059

7/8”

32

29.5

26

14

619794

11

52

15.5

18.8

7

619795

12

52

16.7

18.8

8

238/1 12p

619796

13

53

18

18.8

8

Ključ nasadni 3/8”, 12 kotni

619797

14

53

19

18.8

10

• • • • •

619798

15

54

20.5

18.8

10

619799

16

54

21.7

18.8

10

619800

17

56

23

18.8

10

619801

18

56

24.2

18.8

12

619802

19

57

25.5

18.8

12

T

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

238/1L6p Ključ nasadni 3/8”, dolg D2

D1 T

L

L

D1

D2

617122

6

28

10.6

16.9

T 4

616905

7

28

10.6

16.9

4

616906

8

28

11.8

16.9

5

616907

9

28

13.2

16.9

5

616908

10

28

14.5

16.9

6

• • • • •

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

D2

D1 T

L

616909

11

28

15.7

16.9

7

616910

12

28

16.9

16.9

8

L

D1

D2

616911

13

28

17.9

17.9

8

612036

8

63

11.8

16.8

9

9

63

13.2

16.8

9

10

63

14.5

16.8

9

616912

14

28

19.6

19.6

10

612037

616913

15

28

21

21

10

612038

95


L

D1

D2

T

238/2VDEDP

612039

11

63

15.7

16.8

12

Ključ nasadni 3/8”, izoliran

612040

12

63

16.8

16

12

612041

13

63

17.8

16.5

12

612042

14

63

19.55

17

15

612043

15

63

20.75

18

15

• • • •

612044

16

63

21.75

19

15

612045

17

63

23.3

20

15

612046

18

63

24.5

21

18

612047

19

63

25.7

23

18

612048

20

63

27

24

18

612049

21

63

27.7

25

18

612050

22

63

29.5

26

21

238/1L12p

material: krom vanadij glava kromirana po EN12540 kontrola z elektronapetostnim preizkusom izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 • kovan, v celoti poboljšan

D1

D2 T

L

D1

D2

L

T

619161

10

18.7

23

46.5

10

619162

11

20.7

23

46.5

10

Ključ nasadni 3/8”, dolg, 12 kotni

619163

12

21.8

23

46.5

10

• • • • •

619164

13

23

23

46.5

10

619165

14

24.9

23

46.5

14

619166

17

28.6

23

49

15

619167

19

31.4

23

49

17

619168

22

35

23

51

17

material: krom molibden površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

238H

D2

D1 T

Obešalo za nasadne ključe 3/8”

L

L

D1

D2

T

616936

7

63

10.6

16.9

6

616937

8

63

11.8

16.9

9 9

616938

9

63

13.2

16.9

616939

10

63

14.5

16.9

9

616940

11

63

15.7

16.9

12

616941

12

63

16.8

16.9

12

616942

13

63

17.8

17.9

12

616943

14

63

19.6

19.6

15

616944

15

63

21

21

15

616945

16

63

21.8

21.8

15

616946

17

63

23.4

23.4

15

616947

18

63

24.7

21

18

616948

19

63

25.8

23

18

616949

20

63

27.1

24

18

616950

21

63

27.8

25

18

616951

22

63

29.5

26

21

616952

23

63

31.5

27

21

616953

24

63

31.8

28

21

616954

1/4”

63

9.9

16.8

6

616955

5/16”

63

11.8

16.8

9

616956

3/8”

63

14.5

16.8

9

616957

7/16”

63

15.7

16.8

12

616958

1/2”

63

17.8

16.5

12

616959

9/16”

63

19.5

17

15

616960

5/8”

63

21.7

19

15

616961

11/16”

63

23.3

20

15

616962

3/4”

63

25.7

23

18

616963

13/16”

63

27.7

25

18

616964

7/8”

63

29.5

26

21

616965

15/16”

63

31.7

28

21

• dimenzija 260 - za garnituro 10 kosov 6-22, maksimalno število nosilcev 15 • dimenzija 345 - za garnituro 10 kosov enake dimenzije dimenzije (22), maksimalno število nosilcev 20

L 619089

260

619236

345

238H1 Garnitura 10 nosilcev za 238H

619411

238.1/1ABI Raglja dvosmerna 3/8” • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo ergonomičen dvokomponentni ročaj 75 zob ohišje kovano v celoti poboljšana Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

B

L

A

612501

96

3/8”

L

A

B

200

30

35


238.1/1ALBI

238.2/1BI

Raglja dvosmerna 3/8”, dolga

Ročica z zglobom 3/8”

• • • • • • •

• • • • • •

material: specialno orodno jeklo ergonomičen dvokomponentni ročaj 75 zob ohišje kovano v celoti poboljšana Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

B

material: krom molibden ergonomičen dvokomponentni ročaj ohišje kovano Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 v celoti poboljšana

L

A

617631

L

L

A

B

260

30

35

L 612502

210

238.1/1FBI

238.3/1

Raglja pregibna, dvosmerna 3/8”

Ročica T 3/8”

• • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo ergonomičen dvokomponentni ročaj 75 zob raglja omogoča delo z nagibom ročaja do max. 90°, s korakom nagiba po 22,5° • ohišje kovano • v celoti poboljšana • Površinska zaščita: kromirana po standard EN 12540

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 v celoti poboljšana A

L

A

B

3/8”

D1

L

605341

618368

D2

L

A

B

260

30

35

L

A

D1

D2

165

34

10.4

19

238.4/1 Podaljšek 3/8”

238.1AVDEDP

• • • • •

Raglja dvosmerna 3/8”, izolirana • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • 36 zob • minimalni kot zasuka 10° • gumb za menjavo smeri vijačenja • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 A

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316 D1

D2

L

L

L

D1

D2

600777

3/8”

45

12.5

18

600778

3/8”

75

12.5

18

605343

3/8”

125

12.5

18

605342

3/8”

250

12.5

18

B

619118

3/8”

L

B

A

200

72

42

238.4/1S Podaljšek 3/8” za kotno vijačenje • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan

D1

610913

L

L

D1

D2

125

12.5

18

D2

97


238.4/2VDEDP

238.11

Podaljšek 3/8”, izoliran

Garnitura rezervnih delov za ragljo 238.1/1ABI

• • • •

material: krom vanadij glava kromirana po EN12540 kontrola z elektronapetostnim preizkusom izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • kovan, v celoti poboljšan • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 D

L

612505

8

L

D

238.12

619169

3/8”

125

144

17

Nastavek 3/8” s hitro vpenjalno glavo za bitse

619170

3/8”

250

268

17

• material: specialno orodno jeklo • površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • kovan, v celoti poboljšan

238.5/2 Ročica upognjena 3/8” • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315 kovana, v celoti poboljšana

D

L

620855$

L2

L

D

33

19

238MS

D

Garnitura nasadnih ključev 3/8” na kovinskem stojalu

L1

611962

3/8” - 1/4”

3/8”

L1

L2

D

200

45

10

238.6/1 Zglob kardanski 3/8” • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316 610565

238MS

6 - 22 / 100

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 980C

239A Garnitura nasadnih ključev 3/8” v kovinski kaseti

D

L

605344

L

D

54

19

238.7/1 Adapter 3/8” • • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

D L

D

L

607977

3/8” - 1/4”

18

32

605345

3/8” - 1/2”

17

38

98

612509

239A

6 - 22 / 24

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238.1/1ABI (3/8”), 238.2/1BI (210)


239A12P24

239D

Garnitura nasadnih ključev 3/8” v kovinski kaseti

Garnitura nasadnih ključev 3/8” v kovinski kaseti

617117

613073

239A12P24

6 - 22 / 24

238/1 12p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238.1/1ABI (3/8”), 238.2/1BI (210)

239D

6 - 19 / 30

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.5/2 (3/8”), 236/2HX (4, 5, 6, 8, 10), 236/2HXL (4, 5, 6, 8, 10), 238.1/1ABI (3/8”)

239B

239VDEDP6P13

Garnitura nasadnih ključev 3/8” v kovinski kaseti

Garnitura nasadnih ključev VDE 3/8” v kovinski kaseti

612510

239B

3/8” - 7/8” / 16

238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238/1 6p (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”), 238.1/1ABI (3/8”), 238.2/1BI (210)

619419

239VDEDP6P13

13

238.1AVDEDP (3/8”), 238.4/2VDEDP (125, 250), 196/2BVDEDP (3/8”), 238/2VDEDP (10, 11, 13, 14, 17, 19), 236/2HXVDEDP (4, 5, 6)

239C

239VDEDP6P10

Garnitura nasadnih ključev 3/8” v kovinski kaseti

Garnitura izoliranih nasadnih ključev 3/8” v plastični kaseti

613072

239C

6 - 22 / 30

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 236/2HX (4, 5, 6, 8), 236/2PH (PH 2, PH 3), 236/2SL (5.5, 8), 238.1/1ABI (3/8”)

621647$ 239VDEDP6P10

10

238/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19), 238.1AVDEDP (3/8”), 238.4/2VDEDP (125, 250)

99


250/1

250/1VDEDP

Ključ univerzalni

Ključ univerzalni, izoliran

• • • • • •

• • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave z mersko skalo kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6787

A

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 z mersko skalo kontrola z elektronapetostnim preizkusom izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

L

611917

L

A

100

110

9.8

A

17

L

611918

150

155.5

11.7

23

601016

200

205

14.4

28

L

A

601017

250

254

16.9

32

616849

200

215

35

28

601018

300

303.5

19.1

38

616850

250

265

35

32

616851

300

310

36

38

601019

380

375

23.8

50

605113

450

458.5

26.3

60

615148

600

608

29.7

70

250.1/1 Garnitura rezervnih delov za 250/1, 250/1A

250/1ADP Ključ univerzalni • • • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 polirane glave z mersko skalo ročaj: izolirani z dvokomponentno plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6787

A

L

L

A

611978

100

611979

150

602070

200

602071

250

617246

200

205

14.8

28

602072

300

617247

250

254

17

32

602073

380

617248

300

304

20

38

602069

450

617249

380

381

25.5

50

615149

600

250/1VDEDP Uporaba Nazobčan nastavitveni vijak

Ploščata oblika

Nastavljiva čeljust

Material: krom-vanadij

Ključ omogoča vrtenje v obe smeri

100

Merska skala


251/4

255/2

Ključ nastavljivi

Ključ s kavljem

• • • • • •

• • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 levi navoj z mersko skalo kovan, v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6787

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 v celoti poboljšan v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 1810

B

C

D

A A

612870

L

L

L

A

150

155.7

11.7

L

C

D

A

B

613050

12 - 14

109

1.2

1.5

3

12

20

613051

16 - 20

109

1.5

2

3

12 21

612871

200

204.3

14.4

25

613052

25 - 28

136

2

2.5

4

612872

250

254

16.9

30

613053

30 - 32

136

2

2.5

4

21

612873

300

303.5

19.1

36

613054

34 - 36

171

2.5

3

5

28.5

613055

40 - 42

171

2.5

3

5

28.5

CT252

613056

45 - 50

207

3

3.5

6

37

Torbica prazna

613057

52 - 55

207

3

3.5

6

37

• za artikle 160,161,170,171,183

613058

58 - 62

242

3.5

4

7

46

613059

68 - 75

242

3.5

4

7

46

613060

80 - 90

281

4

5

8

61

613061

95 - 100

281

4

5

8

61

613062

110 - 115

334

4

5

10

81

613063

120 - 130

334

4

5

10

81

255/2CT 615155

A

B

360

290

Garnitura ključev s kavljem v torbici

253/2DP Ključ kavljasti s čepom • čepa: črnjena • Kjuč kavljasti s čepoma se uporablja za montažo in demontažo verižnika. Čepa sta premera 2,3 mm in 2,8 mm ter sta izmenljiva. Razdalja med čepoma je nastavljiva. Največja razdalja pri popolnoma odprtem ključu je 50 mm, pri zaprtem ključu pa znaša razdalja med čepoma 10 mm • material: krom vanadij • v celoti poboljšan • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • ročaj: izolirani z dvokomponentno plastično maso 615156

255/2CT

9

255/2 (30 - 32, 40 - 42, 45 - 50, 52 - 55, 58 - 62, 68 - 75, 80 - 90, 95 - 100, 110 - 115)

255/2F Ključ s kavljem, gibljiv D

L

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • v celoti poboljšan

616294

253.1/4A Garnitura 2 čepov za 253/2DP B

C

D

A

621020$

L

L

C

D

A

B

615027

15 - 35

140

3

3.5

7

25

615028

35 - 50

201

4

4

10

41.5

615029

50 - 80

262

5

5

12

68

615030

80 - 120

320

5.5

5.5

14

86

615031

120 - 180

420

7.5

9

16

134

101


Mersko orodje

Ključi momentni

Pomična merila

Libele

Letve

Kotniki

Merilni lističi

Ostalo mersko orodje

Metri

Natančno merjenje

Več različic

Metri, momentni

Preizkušena varnost

ključi z zaščito proti

Merska orodja Unior

voljo v klasičnih oblikah in z

preobremenitvam, pomična merila (tudi digitalna), vodne tehtnice, namenski kotniki, letve in merilni lističi Unior so odlični predstavniki natančnih merilnih inštrumentov, brez katerih si ni mogoče predstavljati uspešnega načrtovanja in izvedbe dela.

so natančna in hkrati enostavna za uporabo – tako pri univerzalnih meritvah s klasičnimi metri v različnih izvedbah, kot pri specifičnih delih v

Merska orodja Unior so na najsodobnejšimi digitalnimi izvedbami, dodatki časomerov in podobno. Zasnovana in izdelana so v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi.

zidarstvu, ključavničarstvu, pri odmerjanju navojev in drugod. Njihova uporaba je preizkušeno varna.

go

er

OR

102

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


260

261

Ključ moment 1/4” z uro

Ključ moment 3/8” z uro

• obojestranski nastavek • imajo zaščito proti preobremenitvi • vizualni prikaz doseženega momenta s kazalcem • so pakirani v močni pvc embalaži • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789 • Privzet kalibracijski interval moment kljuca je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta! • dvojna skala v lbf.ft in Nm

• • • • • •

obojestranski nastavek imajo zaščito proti preobremenitvi vizualni prikaz doseženega momenta s kazalcem so pakirani v močni pvc embalaži v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789 Privzet kalibracijski interval moment kljuca je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta! • dvojna skala v lbf.ft in Nm

a

L

607139

8 - 40

20 - 360

a

L

69

244

3/8”

262 Ključ moment 1/2” z uro • • • • • •

obojestranski nastavek imajo zaščito proti preobremenitvi vizualni prikaz doseženega momenta s kazalcem so pakirani v močni pvc embalaži v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789 Privzet kalibracijski interval moment kljuca je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta! • dvojna skala v lbf.ft in Nm a

L

607138

2.4 - 12

4 - 120

a

L

61

244

1/4” a L

607140

16 - 80

50 - 600

a

L

86

435

1/2”

263B Ključ moment 1/2”, nastavljivi • • • •

Natančnost: +/-3% mikro skala za hitre in natančne nastavitve momentam zaklep momenta na željeno vrednost Delovanje momenta: v eno smer, vedno se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta • raglja: deluje v obe smeri, ima 72 zob in 5° kot zasuka • ergonomičen dvokomponentni ročaj • Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta!

L

L 620109

8 - 50

8 - 35

280

1/2”

103


263A

264

Ključ moment 1/2”, nastavljivi

Ključ moment, nastavljivi

• • • •

• • • • •

Natančnost: +/-3% mikro skala za hitre in natančne nastavitve momentam zaklep momenta na željeno vrednost delovanje momenta: obe smeri, vendar se je potrebno ravnati po oznaki na ključu ki kaže pravilno smer delovanja momenta • ergonomičen dvokomponentni ročaj • Privzet kalibracijski interval moment kljuca je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta!

dvosmerna glava deluje v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri urnega kazalca za privijanje v levo in desno ko je dosežen želeni moment se sproži zvočni signal Privzet kalibracijski interval moment kljuca je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta! • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789

L

L 615485 L

L

1/4”

2 - 24

20 - 200

275

615486

3/8”

5 - 110

5 - 80

306

615487

1/2”

28 - 210

10 - 150

450 635

620110

30 - 150

20 - 110

455

1/2”

615488

1/2”

35 - 350

25 - 250

620111

50 - 250

40 - 185

560

1/2”

615489

3/4”

70 - 560

50 - 300

850

615490

3/4”

140 - 700

100 - 500

1060

615491

1”

140 - 980

100 - 700

1120

263L Ključ moment 1/2”, nastavljivi

264 UPORABA

• obojestranski nastavek • imajo zaščito proti preobremenitvi • vizualni prikaz doseženega momenta s kazalcem • so pakirani v močni pvc embalaži • dvojna skala v lbf.ft in Nm • Privzet kalibracijski interval moment kljuca je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta! • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789

Uporaba moment ključa 264 1. odvijte spodnji vijak, da sprostite ročaj za nastavitev momenta

2. z ročajem nastavite željen moment

3. privijte spodnji vijak, da fiksirate nastavljen moment

4. NASTAVITE in ZAČNITE zategovati (predpisana smer), ko se oglasi signal (klik), je moment doseženNEHAJTE ZATEGOVATI!

L

L 607948

104

60 - 330

45 - 250

675

1/2”


264VDEDP

267A

Ključ moment 1/2”, izoliran

Ključ momentni 1/2” z fiksnim momentom

• izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

• • • • •

material: krom vanadij v skladu z ISO 6789, ANSI 107.14M, U.S. Fed GGG-W-686D prednastavljen moment enostavna uporaba in kalibracija tovarniško pred-nastavljen za natančnost v območju +/- 4%

L

L 619120$

5 -50

619121$

20 - 100

20 - 70

470

619122$

40 - 220

30 - 160

540

5 - 35

375 L

L

265 Ključ momentni industrijski 3/4” • močna izvedba omogoča točne rezultate, +/-4%, tudi v težavnih pogojih dela • vsak ključ ima certifikat o kalibraciji in ustreza zahtevam standarda ISO 9000:2000 • Velik kot zasuka izboljša natančnost, ker zmanjša možnost preobremenitve ključa. • Kontrolni mehanizem zasuka ključa preprečuje, da uporabnik izgubi ravnotežje • z dvojno skalo N.m. in lbf.ft • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789

618915

90

66.4

400

618916

100

73.7

400

618917

110

81.1

400

618918

120

88.5

400

618919

130

95.9

400

267B Ključ momentni 3/4” z fiksnim momentom

3/4”

• material: krom vanadij • v skladu z ISO 6789, ANSI 107.14M, U.S. Fed GGG-W-686D • prednastavljen moment • enostavna uporaba in kalibracija • tovarniško pred-nastavljen za natančnost v območju +/- 4%

L

L 616801

3/4”

150 - 700

100 - 500

1090

616802

3/4”

200 - 800

150 - 600

1140

616803

3/4”

300 - 1000

200 - 750

1470

L

L 618920

400

295

950

618921

450

332

950

618922

500

369

950

618923

550

406

950

618924

600

442

950

105


270A

271

Pomično merilo, digitalno

Pomično merilo

• Natančnost: 0,02mm/0,001” • hitrost merjenja: 1,5m/sec • namen uporabe: notranje merjenje, zunanje merjenje, merjenje globine, merjenje stopnic • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 862

• natančnost: 0,02mm/0,001” • namen uporabe: notranje merjenje, zunanje merjenje, merjenje globine, merjenje stopnic • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 862

B

612035

D

L

D

B

L

0 - 150

40

235

272 Mikrometer zunanji • • • • •

B

619881

106

D

izdelan iz kakovostne litine vreteno premera 6,5mm ima vgrajeno račno in fiksirni vzvod v skladu s standardom DIN 863 merilno območje 0 - 25mm, najmanjši razdelek 0,01mm v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 863

L

D

B

L

0 - 150

40

235

617698


280 Multiplikator momenta • 5:1 mutiplikacija momenta, natančnost boljša od +/-4% • dobavljen z ročico in oporo za večjo uporabnost • robustna konstrukcija potrebuje minimalno vzdrževanje in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka • dobavljen v zaščitnem kovčku. Idealen za garniture orodja za kamione

HA D

C

D

A

C

H

616804

1300

960

5:1

1/2” (32mm)

3/4”

108

126

210

180

616805

2700

2000

5:1

3/4” (36mm)

1”

108

128

210

186

300/5

300/6B

Vzvod za montiranje gum

Vzvod za odpiranje zabojev

• • • • •

• material: specialno orodno jeklo • lakiran

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan površinska zaščita: cinkan kovan, v celoti poboljšan

L1

L

L

L

L1

608815

500

120

18

608816

600

120

18

L

608817

800

120

18

617661

200

608821

1000

120

20

601755

300

601756

400

300/5C

601757

500

Vzvod za montiranje gum z ročajem • material: krom vanadij • površinska zaščita: kromiran po EN12540 • ergonomičen dvokomponentni ročaj

300/5A Vzvod za montiranje gum • material: krom vanadij • površinska zaščita: cinkan • kovan, v celoti poboljšan

a b

L

axb

613103

320

1.1 x 13

L

613104

410

1.5 x 15

537

613105

610

1.5 x 21

L

601758

L

107


300CCB

352.1/6

Garnitura vzvodov za montiranje gum z ročajem

Klešče za upogibanje • Ohišje iz specialne temprane litine • princip stopenjskega upogibanja • sistem hitrega sproščanja

613106

300CCB

3 621534$

300/5C (320, 410, 610)

300/6E

352.2

Drog lomilni z razcepom

Nastavek upogibni

• material: specialno orodno jeklo • lakiran • kovan, v celoti poboljšan

L

621535$

10

621536$

12

621537$

14

621538$

15

L

621539$

16

617782

4

700

621540$

18

617783

5

800

621541$

20

617784

6

900

621542$

22

617785

8

1100

621543$

3/8”

617786

10

1200

621544$

1/2”

617787

12

1300

621545$

5/8”

621546$

3/4”

621547$

7/8”

352/6PB Garnitura za upogibanje cevi

352.3 Naslon upogibni

621533$ 352/6PB

10 - 22 / 11

352.1/6, 352.2 (10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22), 352.3 (10, 12 - 22)

108

621548$

12 - 22

621549$

10


355/6

358.1/7

Orodje za robljenje cevi

Rezilo za 358/6

• • • • • • • •

ohišje iz AL-litine, lakirano glava in čeljust iz specialnega orodnega jekla čeljust nikljana, ostali deli zaščiteni proti koroziji namenjeno pripravi različnih nastavkov na bakrenih ceveh, možnost robljenja je 45 ali 90° za 90° stopnjo je potrebno predhodno uporabiti 45° stopnjo šifra 601100 za robljenje cevi premera 4.75, 5, 6, 8, 10, 12, 14 šifra 618465 za robljenje cevi premera 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 šifra 620112 za robljenje cevi premera 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8” 601102

358.2/5 Valjček za 358/6

601103

360/6 601100

Rezalec cevi

618465

• • • •

620112

358/6

nož in valjčki iz specialnega orodnega jekla, v celoti poboljšani ohišje lakirano rezervni nož v ročaju rezervni deli: nož in valjček

Rezalec cevi • • • •

Material: ohišje iz al zlitine za rezanje bakrenih, medeninastih, aluminijastih in tankostenskih jeklenih cevi novi model-mali radius obračanja rezervni deli: nož in valjčki

B

E

L A

E

A

L

3 - 32

55

19

28

135

602080

6 - 67

94

18

38

287

360.1/7

B E

B 601104

Rezilo za 360/6 L A

601101

3 - 16

B

A

E

L

36.5

20.5

18

50

601105

3 - 32

621249$

6 - 67

360.2/5 Valjček za 360/6

601106

3 - 32

616498

6 - 67

109


361/6

361.1/7

Rezalec cevi

Rezilo za 361/6

• ohišje lakirano • posebni valjčki poboljšani

B E

L

601109

1/8” - 2”

602683

1.1/4” - 4”

361.2/7

A

Valjček za 361/6 B

A

E

L

601108

1/8” - 2”

106.5

48.5

32

455

602592

1.1/4” - 4”

162

53

42

640

601111

1/8” - 2”

603393

1.1/4” - 4”

363 Obrezovalec cevi • raziglevanje notranjega in zunanjega dela cevi • ohišje plastično • rezila iz specialnega orodnega jekla, poboljšana

B L

601112

4 - 36

B

L

50

46

370 Garnitura orodja za rezanje in robljenje cevi v plastični kaseti

601099

370 355/6, 360/6, 363

110

3


375/6

382

Črpalka za testiranje vodovodnih inštalacij

Orodje za snemanje kablov

• uporabna za preizkušanje vodnih in oljnih sistemov do 50 barov • maksimalna kapaciteta 12 litrov • vsi vitalni deli so odporni na korozijo in zamenljivi

• za okrogle in kontinentalne kable 8 do 13 mm² • možnost snemanja tudi na težko dostopnih mestih • ni potrebno prilagajati globine rezanja

610927

H

8 - 13

L

B

602600

L

B

H

605

160

286.5

380 Klešče za snemanje izolacije • avtomatsko snemanje izolacije kablov in prevodnikov 0,2 - 6 mm2 • prilagajanje dolžine rezanja 5 - 12 mm • v ohišju vgrajen rezalec za enostavno rezanje

384 Orodje za snemanje koaksialnih kablov • dvo in tri stopenjsko snemanje koaksialnih kablov (tv antenskih kablov) 4,8 - 7,5 mm² in okroglih kablov (3x0,75 mm², 10 mm², 16 mm² • ni potrebno prilagajati globine rezanja

610925

610929

0.2 - 6

4.8 - 7.5

375/6 UPORABA

zapora ventila

nalitje vode

odstranitev zatiča

priklop na sistem

začetek tlačenja

111


385H

385VDE

Nož za snemanje kabelskih plaščev s kljukastim rezilom

Nož izoliran

• natančno, hitro in varno snemanje okroglih kablov 4-28 mm² • ne prihaja do poškodb notranjih prevodnikov z natančnim določanjem globine rezanja • vrtljivo rezilo, samodejno se nastavi na obodni ali vzdolžni rez • v ohišju je rezervno vrtljivo rezilo

L

L 610930

4 - 28

615494

385G

385AVDE

Nož za snemanje kabelskih plaščev z ravnim rezilom

Nož izoliran

180

• natančno, hitro in varno snemanje okroglih kablov 4-28 mm² • ne prihaja do poškodb notranjih prevodnikov z natančnim določanjem globine rezanja • vrtljivo rezilo, samodejno se nastavi na obodni ali vzdolžni rez • v ohišju je rezervno vrtljivo rezilo

L

L 619101 610931

140

4 - 28

385BVDE Nož izoliran

L

L 619102

112

140


113


Klešče

Klešče za elektroniko

Klešče izolirane

Klešče standardne

Klešče za kabelske priključke

Klešče za seger obročke

Klešče mizarske

Klešče za betonske armature

Klešče grip

Klešče s specialno funkcijo

Ergonomski ročaji

Prilagodljivost

Preciznost

Površinska zaščita

Klešče Unior so zasnovane

Kot najpogosteje

Klešče Unior s svojo

Klešče so izdelane iz

tako, da z ergonomskimi

uporabljano ročno orodje

oblikovno popolnostjo in

odličnega jekla z izboljšano

ročaji zagotavljajo

klešče ohranjajo prednosti,

tehnološko dovršenostjo

posebno sestavo. Mnogi

maksimalno udobje pri

ki so se razvile v več kot 2

zagotavljajo resnično

modeli imajo dodatno

delu, s premišljeno zasnovo

tisoč let dolgi zgodovini,

precizen oprijem v vseh

kromirano površinsko

oprijemnih površin pa visoko

hkrati pa z novimi

primerih univerzalne ali

zaščito.

učinkovitost ob minimalnem

izpeljankami še razširjajo

namenske uporabe.

naporu.

področja uporabe.

go

er

OR

114

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


Lastnosti Uniorjevih klešč • • • • • • •

material: jeklo za poboljšanje s posebno sestavo kovane, v celoti poboljšane robovi rezila induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane ročaji izolirani z dvokomponentnimi tulci odbrizgan napis UNIOR

• • • • • •

material: jeklo za poboljšanje s posebno sestavo kovane, v celoti poboljšane robovi rezila induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane ročaji izolirani s plastičnimi tulci

• • • • • •

material: jeklo za poboljšanje s posebno sestavo kovane, v celoti poboljšane robovi rezila induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane ročaji izolirani s plastično maso

Postopek izdelave klešč 1. narez

2. kovanje

3. obrezovanje 4. prebijanje 5. bobnanje in brušenje 6. strojno označevanje in krivljenje 7. posnemanje čeljusti in vrtanje luknje 8. termična obdelava

9. peskanje in poliranje

10. kromiranje

115


400

402B

403C

Garnitura cevnih in univerzalnih pretaknjenih klešč v kartonu

Garnitura klešč v kartonu

Garnitura klešč in izvijačev za elektroniko v plastični kaseti

612599

617933

400

3

482/6 (1, 1.1/2”), 447/6 (240)

402B

3

406/4G (180), 461/4G (160), 445/4G (240)

401PB6

403A

Garnitura klešč in izvijačev v plastični kaseti

Garnitura klešč za elektroniko v torbici

621692$ 403C

11

605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100), 615E (PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80), 472/4E (135), 455/4E (110), 461/4E (115), 508/4E (135)

405/1BI Klešče kombinirane • • • • • • •

620212$ 403A

621420$ 401PB6

6

406/4E (120), 455/4E (110), 461/4E (115), 472/4E (135), 506/4E (140), 512/4E (140)

6

461/1BI (160), 506/1BI (140), 605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80)

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746

403B Garnitura klešč za elektroniko v kartonu

402A

B

Garnitura klešč v kartonu

C

L

A

L

B

C

A

607867

160

24

35

9.5

607868

180

27

38

10

607869

200

29

41

10.5

sposobnost rezanja (10N=1kg) L 617818

402A

3

406/1BI (180), 461/1BI (160), 445/1BI (240)

116

620963$ 403B

3

406/4E (120), 461/4E (115), 508/4E (135)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607867

160

1,6

2,0

607868

180

1,8

2,5

607869

200

2,0

2,5


405/4G

406/1BI

406/4P

Klešče kombinirane

Klešče kombinirane

Klešče kombinirane

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci odbrizgan napis UNIOR v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746

B C

L

A B C

L

A B C

L

A

C

23

32

8

608682

160

24

35

9.5

C

A

607870

160

24

35

9.5

608683

180

27

38

10

180

27

38

10

608684

200

29

41

10.5

608685

220

32

47

11

L

B

C

A

160

24

35

9.5

607872

200

29

41

10.5

608669

180

27

38

10

608354

220

32

47

11

608670

200

29

41

10.5

sposobnost rezanja (10N=1kg)

sposobnost rezanja (10N=1kg)

sposobnost rezanja (10N=1kg)

L (max 650 N/mm²)

A

B

608668

(max 1600 N/mm²)

B

140

L 607871

L

L 608681

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608681

140

1,6

2,0

607870

160

1,6

2,0

608682

160

1,6

2,0

608668

160

1,6

2,0

607871

180

1,8

2,5

608683

180

1,8

2,5

608669

180

1,8

2,5

607872

200

2,0

2,5

608684

200

2,0

2,5

608670

200

2,0

2,5

608354

220

2,0

3,0

608685

220

2,0

3,0

405/4P

406/4G

Klešče kombinirane

Klešče kombinirane

• • • • • • •

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746

B C

L

A

B C

L

A

L

B

C

608673

140

23

32

A 8

608674

160

24

35

9.5

608675

180

27

38

10

L

B

C

A

608676

200

29

41

10.5

608678

160

24

35

9.5

608677

220

32

47

11

608679

180

27

38

10

sposobnost rezanja (10N=1kg)

608680

200

29

41

10.5

L

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608673

140

1,6

2,0

608674

160

1,6

2,0

608678

160

1,6

2,0

608675

180

1,8

2,5

608679

180

1,8

2,5

608676

200

2,0

2,5

608680

200

2,0

2,5

608677

220

2,0

3,0

117


Izolirano orodje

Ključi izolirani

Klešče izolirane

Izolirane raglje

Ključi nasadni izolirani

Izvijači izolirani

Ostalo izolirano orodje

Izjemna varnost

Visoko kakovostno jeklo

VDE predpisi

Izolirano VDE orodje Unior zagotavlja

Izolirani ključi, klešče, škarje, izvijači in

Orodja Unior za delo pod napetostjo

izjemno varnost pri delu tudi pod

druga orodja za delo z električnimi in

so VDE izolirana in preizkušena po

1000-voltno visoko napetostjo. Vsako

drugimi napetostnimi instalacijami so

predpisih VDE ter varna v skladu z

orodje je temeljito preizkušeno

izdelani iz visokokakovostnih orodnih

mednarodno priznanim evropskim

z udarnim testom, napetostnim

jekel z dodatnimi zaščitami. Zasnovana

standardom EN 60900: 2004.

testom, s preizkusom pojemanja

so tako, da je delo enostavno in varno.

plamena, oprijemanja izolacije in

te

ct

rg ur h ands – e

on

nds

rh a

R

go

er

er

ou

U NI O

Elektro napetostni preizkus (10 kv) Pred pričetkom preizkusa je preizkušanec za 24 ur ( +/- 0,5 ure) v vodi pri sobni temperaturi. Preizkus je uspešen, če go med preizkusnim časom t yelektro prevoda n3omin. ne prideedo m ic s - pr ot c ali preboja. R

118

yo

U NI O

Preizkus pojemanja plamena Plamen deluje na preizkušanca 10 sekund. Preizkus je uspešen, če višina plamena v opazovanem času 20 sek. po odstranitvi gorilnega telesa ne preseže 120 mm.

om

pro

je posamično testirano!

ic

preizkusom vtiskovanja. Vsako orodje

no

m


VDE BI izvedba

Ključi

• • • • • • •

• material: krom vanadij

material: jeklo za poboljšanje s posebno sestavo v celoti poboljšane, kovane robovi rezila induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane ročaji izolirani z dvo komponentnimi tulci odbrizgan napis UNIOR

Izvijači • • • •

steblo: krom vanadij molibden konica brunirana trokomponentni material luknja za obešanje

• • • •

steblo: krom vanadij molibden konica brunirana ročaj: polipropilen luknja za obešanje

VDE DP izvedba • • • • • • •

material: jeklo za poboljšanje s posebno sestavo v celoti poboljšanje, kovane robovi rezila induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kormirane ročaji izolirani z dvokomponentnimi tulci omogoča pravočasno ugotavljanje obrabljenosti VDE DP orodja

ORANŽNA KOT OPOZORILNI ZNAK:

VDE izvedba • • • • • •

Dvojna plastična zaščita VDE orodja zagotavlja kar dvakrat večjo varnost pri delu, saj omogoča pravočasno ugotavljanje obrabljenosti samega orodja. Ko je orodje obrabljeno, vas na obvezno zamenjavo opozori oranžna barva – druga zaščitna plast orodja.

material: jeklo za poboljšanje s posebno sestavo v celoti poboljšane, kovane robovi rezila induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane ročaji izolirani s plastičnimi tulci

Varno orodje

Uporaba do 1000 V napetosti.

Oznaka inštitucije, ki certificira orodja (VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER).

Oznaka, da je orodje v skladu s predpisanim standardom (DIN), ki predpisuje osnovne zahteve za orodje (dimenzija, trdota, mehanski preizkusi ...).

Obrabljeno orodje – obvezna zamenjava

Udarni test Test se opravi pri temperaturi 23 °C. Prosti pad kladiva se izvede na tri različna mesta na izolirni material. Test je uspešen, če izolirni material ne kaže razpok. Preizkus oprijemanja izolacije Pred preizkusom je preizkušanec shranjen v grelni komori za 168 ur pri temperaturi 70 °C (+/- 2 °C). Čeljusti klešč so obremenjene z utežmi 500 N. Preizkus je uspešen, če med preizkusnim časom 3 min. izolacija na ročaju ne popusti.

Preizkus vtiskovanja Preizkušanec je v napravi obremenjen z maso 20 N, tako da deluje vtiskovalno telo priprave na sredino tulca. Preizkus je uspešen, če je preizkušanec uspešno prestal nadaljnji test elektro napetosti. 119


406/1VDE

406/1VDEDP

406/4E

Klešče kombinirane

Klešče kombinirane

Klešče za elektroniko, kombinirane

• • • • •

• • • • •

• • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani s plastičnimi tulci • v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746 and EN 60900

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani z dvoplastno dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746 and EN 60900

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

D C

L

A

B

620069

B C

C

L

A

A

L

B

B

C

605007

140

23

32

8

619177

140

23

32

8

605008

160

24

35

9.5

619178

160

24

35

9.5

C

620069

A

605009

180

27

38

10

619179

180

27

38

10

605010

200

29

41

10.5

619180

200

29

41

10.5

605011

220

32

47

11

619181$

220

32

47

11

L

sposobnost rezanja (10N=1kg)

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

605007

140

1,6

2,0

619177

140

1,6

2,0

605008

160

1,6

2,0

619178

160

1,6

2,0

605009

180

1,8

2,5

619179

180

1,8

2,5

605010

200

2,0

2,5

619180

200

2,0

2,5

605011

220

2,0

3,0

619181

220

2,0

3,0

406/1VDEBI Klešče kombinirane • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746 and EN 60900

B C A

L

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

B

C

A

610421

160

24

35

9.5

610421

160

1,6

2,0

610422

180

27

38

10

610422

180

1,8

2,5

610423

200

29

41

10.5

610423

200

2,0

2,5

610424

220

32

47

11

610424

220

2,0

3,0

120

L

(max 1600 N/mm²)

C

A

15.8

8.2

L

L

sposobnost rezanja (10N=1kg)

B 13.6

sposobnost rezanja (10N=1kg)

L

A

L 120

(max 650 N/mm²)

120

(max 750-850 N/mm²) 1,5


418/2 Klešče prestavljive za plinske cevi

420/1VDE

420/1VDEDP

Elektrokombinirke

Elektrokombinirke

• • • • •

• • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane z rezilom za žico dve možnosti nastavitve čeljusti površinska zaščita: kromirane po EN12540

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani s plastičnimi tulci • v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

• • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvoplastno dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900 skladno s standardom EN 60900

B A

C

L

B C

L

B

A

C

601262

160

601263

180

5

9

28

5

10

30

607125

L

B

C

A

180

24

45

11

Elektrokombinirke

L 607125

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

(max 1600 N/mm²)

180

L

B

C

A

180

24

45

11

2,5

(max 1600 N/mm²)

1,8

619176

L

B

C

A

180

24

45

11

420/1VDEBI Elektrokombinirke

sposobnost rezanja (10N=1kg)

• • • • • • •

619176

L

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

C

180

(max 1600 N/mm²)

1,8

(max 650 N/mm²)

2,5

L

A

610425

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

(max 650 N/mm²)

1,8

L

A

180

L

B C

607873

C A

B

607873

B

sposobnost rezanja (10N=1kg)

420/1BI • • • • • •

L

A

L

B

C

A

180

24

45

11

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

(max 650 N/mm²)

2,5

610425

180

(max 1600 N/mm²)

1,8

(max 650 N/mm²)

2,5

121


423.1R

423.2B

423.4R

Kontakt očesni, izoliran (20 kosov)

Kontakt viličasti, izoliran (20 kosov)

Kontakt okrogli moški, izoliran (20 kosov)

A L

A L

A

A

L

A

L

L

609207

4

1.5 - 2.5

21

609208

5

1.5 - 2.5

21

A 609215

L

4

0.5 - 1.5

21

609193

3

0.5 - 1.5

17

609194

4

0.5 - 1.5

17

423.2J

423.4B

609195

5

0.5 - 1.5

20

Kontakt viličasti, izoliran (20 kosov)

Kontakt okrogli moški, izoliran (20 kosov)

423.1B Kontakt očesni, izoliran (20 kosov) A L

A L

A A L

A

L

609209

4

2.5 - 6

25

609210

5

2.5 - 6

25

609211

6

2.5 - 6

25

A 609216

L

5

1.5 - 2.5

21

423.5R

L

609196

4

1.5 - 2.5

22

423.3R

609197

5

1.5 - 2.5

22

Kontakt igličasti, izoliran (20 kosov)

609198

6

1.5 - 2.5

27

609199

8

1.5 - 2.5

27

Kontakt okrogli ženski, izoliran (20 kosov)

423.1J Kontakt očesni, izoliran (20 kosov)

A

A L

L

A 609212

A L

A

1.9

L 0.5 - 1.5

21

A 609217

L

4

0.5 - 1.5

24

423.3B

423.5B

Kontakt igličasti, izoliran (20 kosov)

Kontakt okrogli ženski, izoliran (20 kosov)

L

609200

5

2.5 - 6

26

609201

6

2.5 - 6

31

609202

8

2.5 - 6

34

609203

10

2.5 - 6

34

A

A L

423.2R Kontakt viličasti, izoliran (20 kosov)

L

A 609213

1.9

L 1.5 - 2.5

21

A 609218

L

5

1.5 - 2.5

24

423.3J

423.6R

Kontakt igličasti, izoliran (20 kosov)

Kontakt vtični, izoliran (20 kosov)

A L A

A

L

609204

3

0.5 - 1.5

21

609205

4

0.5 - 1.5

21

609206

5

0.5 - 1.5

21

122

A L

B

A 609214

2.8

L 2.5 - 6

25

609219

L

A

B

6.3

0.8

L 0.5 - 1.5

22


423.6B

423.8R

423.10R

Kontakt vtični, izoliran (20 kosov)

Kontakt natični, izoliran v celoti (20 kosov)

Cevka spojna, izolirana (20 kosov)

A B

609220

A L

B

A

B

6.3

0.8

L 1.5 - 2.5

22

609226

A L

L

A

B

6.3

0.8

L 0.5 - 1.5

23

A 609231

1.6

L 0.5 - 1.5

25

423.6J

423.8B

423.10B

Kontakt vtični, izoliran (20 kosov)

Kontakt natični, izoliran v celoti (20 kosov)

Cevka spojna, izolirana (20 kosov)

A B

609221

A L

B

A

B

6.3

0.8

L 2.5 - 6

22

423.7R Kontakt natični, izoliran (20 kosov)

609227

A L

L

A

B

6.3

0.8

L 1.5 - 2.5

24

423.8J Kontakt natični, izoliran v celoti (20 kosov)

A 609232

2.3

L 1.5 - 2.5

26

423.10J Cevka spojna, izolirana (20 kosov)

A B

L

A B

A

B

609222

2.8

0.5

0.5 - 1.5

20

609223

6.3

0.8

0.5 - 1.5

22

A L

L

L

423.7B Kontakt natični, izoliran (20 kosov)

609228

A

B

6.3

0.8

A

L 2.5 - 6

24

423.9R Kontakt natično - vtični, izoliran (20 kosov)

609233

B B

A

609224

L

A

B

6.3

0.8

L 1.5 - 2.5

22

423.7J Kontakt natični, izoliran (20 kosov)

609229

L

A

B

6.3

0.8

L

L 0.5 - 1.5

22

423.9B Kontakt natično - vtični, izoliran (20 kosov)

B B

A

609225

L

A

B

6.3

0.8

L 2.5 - 6

22

609230

26

L

609234

0.5 - 1.5

20

423.11B Cevka spojna, z vtičnim kontaktom, izolirana (20 kosov)

L

A B

L 2.5 - 6

423.11R Cevka spojna, z vtičnim kontaktom, izolirana (20 kosov)

A B

3.6

L

A

B

6.3

0.8

L

L 1.5 - 2.5

22

609235

1.5 - 2.5

20

123


424/4P

425/4B

426/3A

Klešče za kabelske kontakte

Klešče za kabelske kontakte

Klešče grip krimp, za kabelske kontakte

• • • • •

• material: pločevina • v celoti poboljšane • za stiskanje izoliranih in neizoliranih odprtih kabelskih priključkov (1,5-6mm²), za rezanje kablov in vijakov in snemanje izolacije • površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 • ročaji izolirani s plastičnimi tulci

• za stiskanje izoliranih kabelskih priključkov (0,56mm²), za rezanje kablov in žice • dvozglobni sistem zagotavlja visoko silo stiskanja • čeljusti iz specialnega orodnega jekla, v celoti poboljšane, fosfatirane • ročaji niklani • material: pločevina

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 za neizolirane kabelske priključke (dim. 140 od 0,52,5mm², dim. 180 0,5-16mm²) • ročaji izolirani s plastično maso

L L

L L

L 607949

0.5 - 2.5

140

607950

0.25 - 16

180

L 601137

1.5 - 6

220

Klešče grip krimp, za kabelske kontakte

425/4A

425/4AB Klešče za kabelske kontakte

• material: pločevina • v celoti poboljšane • za stiskanje izoliranih in zaprtih neizoliranih kabelskih priključkov (1,5-6mm²), za rezanje kablov in vijakov in snemanje izolacije • površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 • ročaji izolirani s plastičnimi tulci

• material: pločevina • v celoti poboljšane • za stiskanje neizoliranih odprtih in zaprtih kabelskih priključkov (1,5-6mm²), za rezanje kablov in vijakov in snemanje izolacije • površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 • ročaji izolirani s plastičnimi tulci

L

1.5 - 6

424/4P Uporaba

240

• za stiskanje neizoliranih kabelskih priključkov (0,510mm²), za rezanje kablov in žice • dvozglobni sistem zagotavlja visoko silo stiskanja • čeljusti iz specialnega orodnega jekla, v celoti poboljšane, fosfatirane • ročaji niklani • material: pločevina

L

L

L

124

0.5 - 6

426/3B

240

Klešče za kabelske kontakte

601136

601138

L

L 605806

1.5 - 6

240

425/4 Uporaba

601139

0.5 - 10

220


427/4AG

427/4CG

427/4FG

Klešče grip za kabelske kontakte

Klešče grip za kabelske kontakte

Klešče grip za kabelske kontakte

• za obloge na koncu kablov 0,08-10 mm² / AWG 28-7 • močen kovinski profil za stiskanje z električno oblogo • kvadratno stiskanje omogoča boljši stik kot klasični profil za stiskanje • okrepljena povezovalna vzmet za daljšo življenjsko dobo

• posebej oblikovane čeljusti med odstranjevanjem trdno držijo žico • vrtljiv gumb za drobne prilagoditve za tanjše žice do 30AWG (0,05mm²) ali debelejše žice do 8AWG (8mm²) • stiskanje neizoliranih priključkov 10-22AWG (1,5 do 6,0mm²) • stiskanje izoliranih priključkov 10-22AWG (1,5 do 6,0mm²) • stiskanje priključkov za avtomatični vžig 7 do 8mm

• • • •

šesterokotno stiskanje lažji prenos sil s pomočjo vzvodov zelo enostavne za uporabo ustrezni prerez se nastavi s pomočjo vrtljivih nastavkov

621555$ 621550$

428/4

427/4BG

Klešče grip elektro krimp, za kabelske kontakte

Klešče grip za telefonske priključke • profesionalne klešče za rezanje in odstranjevanje izolirnega dela telefonskih kablov • za stiskanje zahodnih tipov vtičev s 4, 6 in 8 poli tipov RJ 10 (širina 7,65 mm), RJ 11/12 (širina 9,65 mm) in RJ 45 (širina 11,68 mm) • zaradi vzporednega stiskanja je postopek zelo natančen • z dodatno možnostjo odstranjevanje izolirnega dela okroglih kablov • z dolžinskim rezalcem in demontažnim nožem za trakovne kable širine 6 in 12 mm

621552$

427/4DG

• čeljusti utopno kovane iz specialnega orodnega jekla, v celoti poboljšane • dvozglobni sistem zagotavlja visoko silo stiskanja • ročaji izolirani s plastičnimi tulci • možnost menjave glave • površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476

Klešče za telefonske priključke • klešče za rezanje in odstranjevanje izolirnega dela telefonskih kablov • za stiskanje zahodnih tipov vtičev s 6 in 8 poli tipov RJ 11/12 (širina 9,65 mm) in RJ 45 (širina 11,68 mm) • zaradi vzporednega stiskanja je postopek zelo natančen • z dodatno možnostjo odstranjevanje izolirnega dela okroglih kablov • z dolžinskim rezalcem in demontažnim nožem za trakovne kable širine 6 in 12 mm

L

L 621551$

621553$

602327

0.5 - 6

240

125


428/4AGPB Garnitura klešč grip za kabelske kontakte z izmenljivimi čeljustmi v plastični kaseti • klešča s sistemom hitre zamenjave 4-ih parov čeljusti • avtomatski mehanizem omogoča zanesljivo stiskanje • stiskanje izoliranih priključkov 10-12/14-16/18-22 AWG (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0 mm²) • stiskanje neizoliranaih priključkov AWG14-6 (0.216mm²) • za obloge na koncu kablov AWG22-6 (0.5-16mm²) • za koaksialne priključke RG-58, RG-59/62. Hex priključke 0.255 (6.48mm²), 0.213 (5.41mm²), 0-068 (1.73mmV)

429/3

431/2

Klešče grip

Klešče za zavorne vzmeti

• čeljusti kovane, iz specialnega orodnega jekla, poboljšane • ročaji narejeni iz pločevine • površinska zaščita: nikljane • vijak fosfatiran • simetrične čeljusti

• material: specialno orodno jeklo • kovane, v celoti poboljšane • gibljiv nastavek poboljšan

621557$

428.1/4

A L

D

Rezervni deli za 428/4 • rezervna glava

L

A

L

A

613101

175

10

30

605206

250

12

35

613102

300

14

40

601554

L

A

D

325

53

25

602328

430/3

432/3A

Klešče grip

Klešče grip, varilne

• čeljusti kovane, iz specialnega orodnega jekla, poboljšane • ročaji narejeni iz pločevine • površinska zaščita: nikljane • vijak fosfatiran

• čeljusti kovane, iz specialnega orodnega jekla, poboljšane • ročaji narejeni iz pločevine • površinska zaščita: nikljane • vijak fosfatiran • za kotne cevi

C

L

A

A

126

L

A

601551

175

10

30

601552

250

12

35

601553

300

14

40

L

B

601142

L

A

B

C

D

280

30

76

75

45


433/4D Klešče grip • material: čeljust - krom vanadij, ročaji iz pločevine • vodoravno odpiranje gibljive čeljusti omogoča pravokotno vpenjanje • enoročno delovanje • male dimenzije in vodoravno odpiranje gibljive čeljusti omogoča lažji dostop do mesta vpenjanja • ploščate čeljusti, za točkovno varjenje, za prijemanje ravne pločevine

A D B

L 612890

432/3C

433/4B Klešče grip

Klešče grip, varilne • čeljusti kovane, iz specialnega orodnega jekla, poboljšane • ročaji narejeni iz pločevine • površinska zaščita: nikljane • vijak fosfatiran • za pločevino in profile

A

D

L

D

B

A

19

25

15

200

433/4E Klešče grip

• material: čeljust - krom vanadij, ročaji iz pločevine • vodoravno odpiranje gibljive čeljusti omogoča pravokotno vpenjanje • enoročno delovanje • male dimenzije in vodoravno odpiranje gibljive čeljusti omogoča lažji dostop do mesta vpenjanja • široke ukrivljene čeljusti, za točkovno varjenje, za prijemanje pločevine, ukrivljene pod kotom 90°

• material: čeljust - krom vanadij, ročaji iz pločevine • vodoravno odpiranje gibljive čeljusti omogoča pravokotno vpenjanje • enoročno delovanje • male dimenzije in vodoravno odpiranje gibljive čeljusti omogoča lažji dostop do mesta vpenjanja • široke ploščate čeljusti,za točkovno varjenje, za prijemanje pločevine, ukrivljene pod kotom 90°

A

C

D

B

C

A

B

L

C

L

D

L

B

601144

L

A

B

C

D

280

82

10

55

50

L 612888

220

D

C

A

B

7

20

15

45

L 612891

433/4A Klešče grip

A

• material: čeljust - krom vanadij, ročaji iz pločevine • vodoravno odpiranje gibljive čeljusti omogoča pravokotno vpenjanje • enoročno delovanje • male dimenzije in vodoravno odpiranje gibljive čeljusti omogoča lažji dostop do mesta vpenjanja • široke ukrivljene čeljusti, za točkovno varjenje, za prijemanje pločevine, ukrivljene pod kotom 90°

C

C

C

A

25

14

15

434/3A Klešče grip z vretenom • čeljusti kovane, iz specialnega orodnega jekla, poboljšane • ročaji narejeni iz pločevine • površinska zaščita: nikljane • vijak kromiran

D

C

A

B

12

30

50

70

L 612889

230

A

C

D

B

L

L

B

14

A

D

B

200

D

433/4C Klešče grip

• material: čeljust - krom vanadij, ročaji iz pločevine • vodoravno odpiranje gibljive čeljusti omogoča pravokotno vpenjanje • enoročno delovanje • male dimenzije in vodoravno odpiranje gibljive čeljusti omogoča lažji dostop do mesta vpenjanja • široke ploščate čeljusti, za točkovno varjenje

612887

210

L

D

C

A

B

10

12

25

45

L

616721

L

A

270

16

120

127


434/3B

436/4P

Klešče grip z vretenom

Klešče varilne univerzalne

• • • •

• Uporabljajo se za vzdrževanje varilnih pištol, pri postopkih obločnega varjenja v zaščitnem plinu (postopki MAG in MIG). • material: specialno orodno jeklo • kovane, v celoti poboljšane • robovi rezil induktivno kaljeni • z vzmetjo za samodejno odpiranje • glava klešč fino brušena • površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 • ročaji izolirani s plastično maso

čeljusti kovane, iz specialnega orodnega jekla, poboljšane ročaji narejeni iz pločevine površinska zaščita: nikljane vijak kromiran

A

L

616722

L

A

220

16

B

50

C A

D

L

434/3C Klešče grip z vretenom • • • •

čeljusti kovane, iz specialnega orodnega jekla, poboljšane ročaji narejeni iz pločevine površinska zaščita: nikljane vijak kromiran

umazana šoba gorilnika

čiščenje brizganih delčkov z zunanje šobe znotraj in zunaj

čiščenje brizganih delčkov s čelne strani zunanje šobe

očiščena šoba

demontaža in montaža šobe

demontaža in montaža notranje šobe

ščipanje žice

izvlek žice

demontaža in montaža notranjega dela gorilnika

udarjanje

A

L

616723

L

A

250

16

80

434/3D Klešče grip z vretenom • • • •

čeljusti kovane, iz specialnega orodnega jekla, poboljšane ročaji narejeni iz pločevine površinska zaščita: nikljane vijak kromiran

A

L

616724

128

L

A

250

16

100

L

B

D

A

C

616493

180

25

3

10

59

616494

210

34

3.5

11

80


441/1BI

441/4G

441/7PR

Klešče univerzalne

Klešče univerzalne

Klešče univerzalne

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci enostaven členek regulacija zeva - 5 stopenj v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

L

A

616728

L

A

170

13.8

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci enostaven členek regulacija zeva - 5 stopenj v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

L

A

616730

30

L

A

170

13.8

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane enostaven členek regulacija zeva - 6 stopenj glava klešč fino brušena ergonomski ročaj ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

601464

30

L

A

L

A

240

8

35

441/4BI

441/4P

442/1BIST

Klešče univerzalne

Klešče univerzalne

• • • • • • • •

• • • • • • • •

Garnitura samonastavljivih klešč “HYPO” na kartonskem stojalu

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci enostaven členek regulacija zeva - 5 stopenj v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena ročaji izolirani s plastično maso enostaven členek površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 regulacija zeva - 5 stopenj v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

L

A L

A

616729

L

A

170

13.8

30

L

A

616731

170

13.8

30

608686

240

7.5

35

615185

442/1BIST

6

442/1HYPO (240)

442/1HYPO Klešče samonastavljive “HYPO”

HYPO klešče

• • • • •

• popolna prilagodljivost predmetu dela ne glede na obliko • oprijem do -40 mm • hiter in enostaven oprijem • enoročno delo • ergonomična oblika • dvokomponentni ročaj • maksimalna prilagojenost roki

material: specialno orodno jeklo zobje induktivno kaljeni površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci kovane, v celoti poboljšane

A

L

A

616727

180

9.5

33

611780

240

9

40

L

gumb za zapiranje

• zapiralni mehanizem • omogoča lažji prenos na delovno mesto

odbrizgan napis UNIOR

129


445/1BI

445/1P

Klešče univerzalne, žlebaste

Klešče univerzalne, žlebaste

• • • • • • •

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci žlebasti členek regulacija zeva - 5 stopenj pri dimenziji 180, pri dimenziji 240 in 300 v 6 stopnjah • v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

A

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani s plastično maso žlebasti členek regulacija zeva - 11 stopenj v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

L L

A

L

A

607885

180

9.9

25

620557$

240

10.8

35

607887

300

12.2

40

608213

A 15

105

446/2 Klešče univerzalne, z vretenom

445/1BIST

• • • • •

Garnitura univerzalnih žlebastih klešč na kartonskem stojalu

615183

L 410

445/1BIST

material: specialno orodno jeklo v celoti kromirane brezstopenjska regulacija zeva kovane, v celoti poboljšane vreteno omogoča nastavitev zeva čeljusti

6

L

A

445/1BI (240)

445/4P 445/4G Klešče univerzalne, žlebaste • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci žlebasti členek regulacija zeva - 5 stopenj pri dimenziji 180, pri dimenziji 240 in 300 v 6 stopnjah • v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

L

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso žlebasti členek regulacija zeva - 5 stopenj pri dimenziji 180, pri dimenziji 240 in 300 v 6 stopnjah • v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

L

A

L

A

L

A

260

7.5

35

446/2P Klešče univerzalne, z vretenom • • • • • •

material: specialno orodno jeklo v celoti kromirane brezstopenjska regulacija zeva kovane, v celoti poboljšane vreteno omogoča nastavitev zeva čeljusti ročaji izolirani s plastično maso

L

A

A

L

A

608690

180

9.9

25

608687

180

9.9

25

620558$

240

10.8

35

620559$

240

10.8

35

608692

300

12.2

40

608689

300

12.2

40

130

601461

Klešče univerzalne, žlebaste

607732

L

A

260

7.5

35


447/6

447/1HPP

Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom

Klešče univerzalne z gumbom

• • • • • •

• • • • • •

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane zobje induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirane regulacija zeva v 7 stopnjah v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

• •

• • L

A

L

A

607348

175

6.5

26.5

603160

240

7.5

35

605006

300

8.5

42

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane zobje induktivno kaljeni površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci ozobljenje čeljusti je oblikovano tako, da zagotavlja optimalen oprijem predmeta regulacija odprtine čeljusti v 10 stopnjah HPP klešče imajo gumb za hitro regulacijo zeva čeljusti, kar omogoča hitro in natančno prilagoditev čeljusti željenemu oprijemu obdelovanca. Ekstremna moč oprijema: zasnova in oblika čeljusti klešč kljub vitkim linijam omogoča večjo moč oprijema obdelovanca, kar ima za posledico stabilnost, varnost pri delu in veliko efektivnost. Izdelava: kleščnice so utopno kovane iz visoko kvalitetnega orodnega jekla in termično obdelane. Delo: klešče zaradi vitke konstrukcije omogočajo enoročno delo v prostorsko omejenem prostoru. Izdelani so iz dvokomponentnega materiala, ki zmanjšuje zdrs roke med delom in tako omogočajo varen, ter efektiven prenos moči z roke na čeljusti klešč. Ergonomija: ročaji so oblikovani tako, da se maksimalno prilegajo roki s čimer zagotavljajo večjo oporo in varnost pri delu.

447/1

1.

2.

3.

4.

Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom • • • • • •

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane zobje induktivno kaljeni površinska zaščita: kromirane po EN12540 regulacija zeva v 7 stopnjah v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976 A

L

620172$

605237

A

240

6.5

A 8.5

40

L

A

L

L 245

447/4PHPP Klešče univerzalne z gumbom 35

• • • • • • • • •

• • • •

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 glava klešč fino brušena ročaji izolirani s plastično maso ozobljenje čeljusti je oblikovano tako, da zagotavlja optimalen oprijem predmeta regulacija odprtine čeljusti v 10 stopnjah HPP klešče imajo gumb za hitro regulacijo zeva čeljusti, kar omogoča hitro in natančno prilagoditev čeljusti željenemu oprijemu obdelovanca. Ekstremna moč oprijema: zasnova in oblika čeljusti klešč kljub vitkim linijam omogoča večjo moč oprijema obdelovanca, kar ima za posledico stabilnost, varnost pri delu in veliko efektivnost. Izdelava: kleščnice so utopno kovane iz visoko kvalitetnega orodnega jekla in termično obdelane. Delo: klešče zaradi vitke konstrukcije omogočajo enoročno delo v prostorsko omejenem prostoru. Izdelani so iz dvokomponentnega materiala, ki zmanjšuje zdrs roke med delom in tako omogočajo varen, ter efektiven prenos moči z roke na čeljusti klešč. Ergonomija: ročaji so oblikovani tako, da se maksimalno prilegajo roki s čimer zagotavljajo večjo oporo in varnost pri delu.

A

L

620421$

L

A

245

8.5

40

131


447/1BI

447/1VDEBIST

447/1VDEDP

Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom

Garnitura univerzalnih pretaknjenih klešč s čepom, na kartonskem stojalu

Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom

• • • • • • •

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane zobje induktivno kaljeni površinska zaščita: kromirane po EN12540 regulacija zeva v 7 stopnjah ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

• • • • • •

• •

L

A

610984

L

A

240

6.5

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane zobje induktivno kaljeni površinska zaščita: kromirane po EN12540 regulacija zeva v 7 stopnjah ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976 in EN 60900

615186

447/1VDEBIST

6

447/1VDEBI (240)

35

447/1VDEBI

L

A

Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom • • • • • • •

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane zobje induktivno kaljeni površinska zaščita: kromirane po EN12540 regulacija zeva v 7 stopnjah ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976 in EN 60900

619199

L

A

240

6.5

35

449/1PYTHON Klešče univerzalne, paralelne • • • • •

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane površinska zaščita: kromirane po EN12540 regulacija zeva v 7 stopnjah čeljusti so v vseh stopnjah v paralelnem položaju, kar preprečuje poškodbe predmetov, ki jih prijemamo • 449.1 dodatna plastična zaščita čeljusti za prijemanje delov z občutljivo površinsko zaščito • ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

7x

L

A A

611993

132

L

A

240

6.5

35

L

L

A

615032

240

11

42

616725

300

15

63


449.1

449/1BIST

455/1BI

Čeljust plastična za 449/1PYTHON

Garnitura univerzalnih paralelnih klešč na kartonskem stojalu

Klešče čelne, ščipalne

615033

240

2

616726

300

2

615182

449/1BIST

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5748

6 B

449/1PYTHON (240)

C

L

A

449/1

Uporaba PYTHON klešč

paralelne čeljusti; preprečujejo poškodbe delovnih površin.

609192

regulacija zeva čeljusti; klešče so na voljo v dveh dimenzijah, z različnimi obsegi odpiranja.

L

B

A

C

160

27

22

7

sposobnost rezanja (10N=1kg) L 609192

(max 1600 N/mm²)

160

(max 650 N/mm²)

1,6

2,5

455/4E varnost; posebna izboklina preprečuje stisk prstov med ročaje klešč.

Klešče za elektroniko, čelne, ščipalne • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

dodatna zaščita; za površine z občutljivo površinsko zaščito, so za čeljusti klešč na voljo tudi dodatni plastični nastavki.

izdelava; celotne klešče so utopno kovane in termično obdelane.

B C

ekstremna moč oprijema; zasnova in oblika ročajev klešč omogočata večjo oporo za roke med delom, kar ima za posledico stabilnost in varnejši prenos moči.

L

A

620071

L

B

C

A

110

16.6

8.1

13.2

sposobnost rezanja (10N=1kg) L 620071

110

(max 750-850 N/mm²)

1,5

ergonomija; ročaji se maksimalno prilegajo roki, saj so dvokomponentni in iz materiala, ki zmanjšuje zdrs roke med delom.

133


455/4G

457/4AP

461/4G

Klešče čelne, ščipalne

Klešče čelne ščipalne

Klešče stranske, ščipalne

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5748

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5748

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

B C C

B

L

C

A

608694

L

B

A

C

27

22

7

618648

sposobnost rezanja (10N=1kg) 608694

L

B

A

C

180

31.5

28

12.5

L

B

A

C

608697

140

19

9.5

18

608698

160

22.5

10

22

sposobnost rezanja (10N=1kg)

sposobnost rezanja (10N=1kg)

(max 1600 N/mm²)

160

L

A

160

L

L

A

B

L

(max 650 N/mm²)

1,6

2,5

618648

L

(max 1600 N/mm²)

180

(max 650 N/mm²)

1,6

2,5

(max 1600 N/mm²)

140

1,6

2,0

608698

160

1,6

2,5

455/4P

461/1BI

461/4P

Klešče čelne, ščipalne

Klešče stranske, ščipalne

Klešče stranske, ščipalne

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5748

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

(max 650 N/mm²)

608697

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

B C

C

C

L

A

C

608695

140

19

9.5

18

9.5

18

608696

160

22.5

10

22

160

22.5

10

22

sposobnost rezanja (10N=1kg)

B

A

C

607884

22

7

sposobnost rezanja (10N=1kg)

134

160

1,6

L 2,5

18

B

sposobnost rezanja (10N=1kg)

608693

C

9.5

19

27

(max 650 N/mm²)

A

19

L

L

(max 1600 N/mm²)

B

125

140

160

L

L 612327

607883

A

608693

L

A

B

L

A

B

(max 1600 N/mm²)

L (max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

612327

125

1,6

2,0

607883

140

1,6

2,0

608695

140

1,6

2,0

607884

160

1,6

2,5

608696

160

1,6

2,5


461/1VDE

461/1VDEDP

461/4E

Klešče stranske, ščipalne

Klešče stranske, ščipalne

• • • • •

• • • • •

Klešče za elektroniko, stranske, ščipalne

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani s plastičnimi tulci • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN 60900

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani z dvoplastno dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN 60900

• material: specialno orodno jeklo • kovane, v celoti poboljšane • ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

B C

L

A

L

B

A

C

605012

140

19

9.5

18

605013

160

22.5

10

22

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

B

(max 1600 N/mm²)

605012

140

1,6

2,0

605013

160

1,6

2,5

461/1VDEBI Klešče stranske, ščipalne • • • • • • •

C

(max 650 N/mm²)

L

A

L

B

A

C

619193

140

19

9.5

18

619194

160

22.5

10

22

C

620072

sposobnost rezanja (10N=1kg)

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN 60900

L

(max 1600 N/mm²)

L

A

(max 650 N/mm²)

619193

140

1,6

2,0

619194

160

1,6

2,5

L

B

A

C

115

13

8.2

13.5

sposobnost rezanja (10N=1kg) L 620072

115

(max 750-850 N/mm²)

1,5

B C

L

A

L

B

A

C

610426

140

19

9.5

18

610427

160

22.5

10

22

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610426

140

1,6

2,0

610427

160

1,6

2,5

135


466/1BI

466/4P

466/1VDEBI

Klešče stranske, ščipalne, močne

Klešče stranske, ščipalne, močne

Klešče stranske, ščipalne, močne

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

B

B C

C

L

A

L

B

A

C

617686

160

23.5

10

20.5

608850

180

28

11

608837

200

27

11

L

A

B

L

B

A

C

617688

160

23.5

10

20.5

20

608699

180

28

11

20

21

609191

200

27

11

21

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN 60900

C

sposobnost rezanja (10N=1kg)

(max 2150 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 2150 N/mm²)

L

A

(max 650 N/mm²)

L

B

A

C

610428

180

28

11

20

611756

200

27

11

21

sposobnost rezanja (10N=1kg)

617686

160

1,6

2,5

617688

160

1,6

2,5

608850

180

1,8

3,0

608699

180

1,8

3,0

610428

180

1,8

3,0

608837

200

2,0

3,5

609191

200

2,0

3,5

611756

200

2,0

3,5

L

(max 2150 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

466/4G

466/1VDE

466/1VDEDP

Klešče stranske, ščipalne, močne

Klešče stranske, ščipalne, močne

Klešče stranske, ščipalne, močne

• • • • • • •

• • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani s plastičnimi tulci • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN 60900

• •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvoplastno dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost Dvoplastna izolirna zaščita VDE orodja, zagotavlja dvakrat več varnosti in omogoča pravočasno ugotavljanje obrabljenosti orodja. ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN 60900

B C

L

A

B C

L

B

A

C

617687

160

23.5

10

20.5

608700

180

28

11

20

609190

200

27

11

21

B C

605212 (max 2150 N/mm²)

B

A

C

180

28

11

20

200

27

11

21

L

B

A

C

619196

28

11

20

sposobnost rezanja (10N=1kg)

(max 650 N/mm²)

617687

160

1,6

2,5

608700

180

1,8

3,0

L

609190

200

2,0

3,5

605212

L 619195

180

sposobnost rezanja (10N=1kg)

136

L

A

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

L

A

180

(max 2150 N/mm²)

1,8

L (max 650 N/mm²)

3,0

(max 2150 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

619195

180

1,8

3,0

619196

200

2,0

3,5


472/1VDEBI Klešče ploščate • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

B C

472/1BI

472/4P

Klešče ploščate

Klešče ploščate

• • • • • • •

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

610430

• • • •

B

L

C

A

L

A

L

B

C

A

L

B

C

A

607878

140

15

39

8

608702

140

15

39

8

607879

160

16

49

9

608703

160

16

49

9

472/4G

472/1VDE

Klešče ploščate

Klešče ploščate

• • • • • • •

• • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 vprijemna površina nazobčana ročaji izolirani s plastičnimi tulci v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

B

C

A

16

49

9

472/1VDEDP

B

L 160

Klešče ploščate

• •

C

L

A

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 vprijemna površina nazobčana ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

B

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani s plastičnimi tulci • vprijemna površina nazobčana • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

C

L

A

L

B

C

A

619182

140

15

39

8

619183

160

16

49

9

B B

C

L

C

A

L

A

L

B

C

A

608704

140

15

39

8

608705

160

16

49

9

605015

L

B

C

A

160

16

49

9

137


472/4E

476/1VDE

Klešče za elektroniko, ploščate

Klešče koničaste

• • • •

• • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane vprijemna površina nazobčana ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani s plastičnimi tulci • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

B

D

C

C

L

A

620070

L

C

A

135

32.5

8.2

476/1BI

476/4P

Klešče koničaste

Klešče koničaste

• • • • • •

A

D

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

• • • • • •

L

B

A

C

605016

140

15

9

39

2

605017

160

16

10

49

2.5

L

D

476/1VDEBI

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

Klešče koničaste • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

B C A

D

L

B

B C D

L

B

A

C

607880

140

15

9

39

2

607881

160

16

10

49

2.5

476/4G material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

B C A

D

L

B

A

C

608708

140

15

9

39

2

608709

160

16

10

49

2.5

138

A

D

D

Klešče koničaste • • • • • •

C

L A

D

L

L

B

A

C

D

L

B

A

C

608706

140

15

9

39

2

610431

140

15

9

39

D 2

608707

160

16

10

49

2.5

610432

160

16

10

49

2.5

L


476/1VDEDP

478/4G

478/1VDEBI

Klešče koničaste

Klešče za snemanje izolacije

Klešče za snemanje izolacije

• • • •

• • • • • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani z dvoplastno dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci Sposobnost snemanja: max. od 0,6-10mm² z vzmetjo za samodejno odpiranje

• • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci Sposobnost snemanja: max. od 0,610mm² z vzmetjo za samodejno odpiranje v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

B C A

D

L

B

B C

A

L

B

A

C

619184

140

15

9

39

2

619185

160

16

10

49

2.5

C

L

D L 608701

160

0.6 - 10

B

A

C

18

9

40

L 610433

160

0.6 - 10

B

A

C

18

9

40

478/1BI Klešče za snemanje izolacije

478/1VDE Klešče za snemanje izolacije

Klešče za snemanje izolacije

• • • • • • • •

• • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci Sposobnost snemanja: max. od 0,6-10mm² z vzmetjo za samodejno odpiranje

• • • •

478/1VDEDP

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani s plastičnimi tulci Sposobnost snemanja: max. od 0,610mm² z vzmetjo za samodejno odpiranje v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

• •

• •

B

L 0.6 - 10

B

C

L

A

160

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana Sposobnost snemanja: max. od 0,610mm² z vzmetjo za samodejno odpiranje ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

B C

607882

L

A

B

A

C

18

9

40

L 605018

160

0.6 - 10

C

L

A

B

A

C

18

9

40

L

A

L 619186

160

0.6 - 10

B

A

C

18

9

40

139


Cevne klešče, rezalci in ostalo orodje za montažo cevi

Klešče cevne

Rezalci cevi

Primeži

Terenske mize

Ostalo orodje za montažo cevi

Garniture cevnih klešč

Velika izbira dodatnih orodij

Ergonomska oblika

Preprosta inštalacija

Posebne samodržne grip klešče s

Orodje za montažo cevi Unior omogoča

Paleto cevnih klešč dopolnjujejo ustrezna

svojo ergonomično obliko omogočajo

učinkovito in varno delo pri izvajanju

popolno prilagodljivost roki in s

vodovodnih inštalacij. Orodje prenese veliko

tem zagotavljajo varen prijem brez

dodatne sile na cev in brez matic ali vijakov

zdrsavanja. Cevne klešče se prilagajajo

omogoča močan in stabilen oprijem.

druga orodja za montažo cevi kot so razni rezalci in primeži za cevi, terenske mize, orodje za robljenje cevi, črpalke za testiranje inštalacij in podobno.

različnim oblikam in širinam oprijema.

go

er

OR

140

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


Lastnosti Uniorjevih cevnih klešč

• • • •

material: krom vanadij rdeče lakirane čeljusti kovane čeljusti ozobljene, zobje induktivno kaljeni

• • • • • •

material: ročaj iz temprane litine, zelo obstojno čeljusti v celoti poboljšani, zobje dodatno induktivno kaljeni čeljusti zamenljive ročaji lakirani čeljusti in matica kot rezervni del za art. 492, 490 in 492 AL nastavljiva zgornja čeljust

141


480/6

483/6

483/6A

Klešče cevne - ravne 90°

Klešče cevne grip

Klešče cevne grip, gladke

• • • • •

• • • •

• • • •

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane površinska zaščita: lakirane čeljusti ozobljene, zobje induktivno kaljeni v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5234 oblika A

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane površinska zaščita: lakirane čeljusti ozobljene, zobje induktivno kaljeni

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane površinska zaščita: lakirane uporaba: za natančen prijem matic vodnih instalacij, ne poškoduje matic

L

L 601481

1

50

325

601482

1.1/2”

60

415

601483

2

80

540

601484

3

105

685

611781

1.1/2”

50

418

612668

1.1/2”

50

418

605125

4

125

750

613076

2

70

490

612903

2

70

490

L

L

L

L

481/6 Klešče cevne - kotne 45° • • • • •

483/6 UPORABA

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane površinska zaščita: lakirane čeljusti ozobljene, zobje induktivno kaljeni v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5234 oblika B

SAMODRŽNE CEVNE GRIP KLEŠČE • Širino oprijema nastavimo z matico, • Po nastavitvi želene širine in po oprijemu predmeta dela, s srednjo pritisno silo pritisnemo na ročaj, kar omogoča, da klešče obdržijo želeno pozicijo. • Klešče odstranimo tako, da popustimo vzvod na ročaju.

L

max ø 70 mm

L 601495

1/2”

35

265

601496

1

45

335

601497

1.1/2”

55

430

601498

2

70

555

601499

3

95

700

Max ø 50 mm, 70 mm

482/6 Klešče cevne - kotne 45°, S - čeljust

• VZVOD • za zapenjanje oz. odpenjanje

• • • • •

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane površinska zaščita: lakirane čeljusti ozobljene, zobje induktivno kaljeni čeljust omogoča dober oprijem ravnih, polkrožnih in okroglih površin • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5234 oblika C • MATICA • za nastavitev širine oprijema

L

L 601510

1/2”

35

270

601511

1

50

335

601512

1.1/2”

60

430

601513

2

80

550

601514

3

105

700

142

• ERGONOMIČNA OBLIKA • prilagodljivost roki


484/6

484.3/7

486.2/7

Ključ cevni z verigo

Vijaki za 484/6

Vijak za 486/6

• • • • •

Material: ogljikovo orodno jeklo čeljusti in ročica kovani čeljusti ozobljene induktivno kaljene možnost obračanja čeljusti površinska zaščita ročice: lakirana, ostali deli zaščiteni proti koroziji

L

L 601530

4

160

760

601531

6

200

915

601532

8

300

1130

601533

12

400

1250

484.1/7 Veriga za 484/6

602709

4

602712

6

616486

602715

8

487/2P

602718

12

Klešče za sifone

486/6 Klešče za kosmačenje navojev • material: krom vanadij • kovane, v celoti poboljšane • valjčki iz specialnega orodnega jekla, v celoti poboljšani • površinska zaščita: lakirane • uporabljajo se za kosmačenje navojev cevi večjih premerov, kar omogoča boljše tesnenje • pri tesnenju s predivom kosmačenje preprečuje zdrs tesnilnih materialov

• • • •

material: krom vanadij kovane, v celoti poboljšane površinska zaščita: kromirane po EN12540 dodatni plastični nastavki za čeljusti za delo z mehkimi materiali

L

A

L 612869

235

A 18 - 67

14.5

602707

4

602710

6

487.1

602713

8

Garnitura rezervnih čeljusti za 487/2P

602716

12

L

L

484.2/7

602773

Čeljust za 484/6

1.1/2”

60

430

486.1/7 Valček za 486/6

619882 602708

4

602711

6

602714

8

602717

12

602346

2

3

143


492/6

493/6

494.1/7

Klešče cevne - nastavljive, ravne

Klešče za matice armatur

• material: ročaj iz temprane litine, zelo obstojno. • čeljusti v celoti poboljšani, ozobljenje dodatno induktivno kaljeno • čeljusti zamenljive, fosfatirane • ročaj lakiran • čeljusti in matica kot rezervni del za art. 492/6, 490/6 in 492AL • nastavljiva zgornja čeljust

• • • • • •

Garnitura rezervnih delov za 494/6

Ročaj iz zelo obstojne temprane litine čeljusti poboljšane čeljusti zamenljive ročaj lakiran čeljusti in matica kot rezervni del ravna in nastavljiva čeljust omogoča natančen oprijem matic pri armaturah, da ne pride do poškodb matice

L”

L

620592$

8

200

620593$

10

250

620594$

12

300

620595$

14

350

620596$

18

450

620597$

24

600

620598$

36

900

L

L”

503/4P

L

601544

8

1”

34

200

601545

10

1.1/2”

49

250

618893

12

1.3/4”

55

300

601546

14

2”

60

350

601547

18

2.1/2”

76

450

L

L 601550

1.1/2”

65

270

601548

24

3”

89

600

493.1/7

601549

36

5”

140

900

Garnitura rezervnih delov za 493/6

618894

48

6”

165

1200

• čeljust + matica

Klešče za telefonska vezja • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso

492.1/7 Garnitura rezervnih delov za 492/6, 490/6, 492AL • čeljust nastavljiva + fiksna, zatič, matica

B C

L

A

602344

602340

8

602332

10

620064

12

494/6

602691

14

Ključ cevni, nastavljivi

602695

18

602699

24

602703

36

620065

48

• • • • • •

607863

492AL

ročaj odkovan iz jekla za poboljšanje s posebno sestavo vodilo čeljusti iz temprane litine ozoblenje brušeno zobje induktivno kaljeni lakiran prijemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic

Klešče cevne AL - nastavljive, ravne • material: ročaj iz ALU-litine, zelo obstojno • čeljusti v celoti poboljšani, ozobljenje dodatno induktivno kaljeno • čeljusti zamenljive, fosfatirane • čeljusti in matica kot rezervni del za art. 492/6, 490/6 in 492AL • nastavljiva zgornja čeljust

L

L” 619786$ L

L” 602719

14

L 2”

49

8

L 3/4”

27

200

619787$

10

1”

35

250

619788$

12

1.1/4”

43

300

330

619789$

14

1.1/2”

50

350

18

2”

60

450

602720

18

2.1/2”

67

410

619790$

602721

24

3”

76

555

619791$

24

2.1/2”

76

600

602722

36

5”

100

790

619792$

36

3.1/2”

100

900

144

L

B

A

C

140

17

9

35


503/4AP

506/4P

Klešče za telefonska vezja

Klešče telefonske

• • • • • •

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 B C A

D B

C

L

B

D

A

C

608716

140

15

2

8

39

608717

160

16

2.5

9

49

506/1BI

608716

140

1,6

2,0

Klešče telefonske

608717

160

1,6

2,0

A

D

607330

L

B

D

A

C

160

16

0.8

9

49

L

L

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

506/1VDE Klešče telefonske • • • • • • • • B

C A

D

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani s plastičnimi tulci vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

L B

L

B

D

A

C

607874

140

15

2

8

39

607875

160

16

2.5

9

49

(max 1600 N/mm²)

C A

D

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

L

(max 650 N/mm²)

607874

140

1,6

2,0

607875

160

1,6

2,0

L

B

D

A

C

605019

140

15

2

8

39

605020

160

16

2.5

9

49

L

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

506/4G

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

605019

140

1,6

2,0

605020

160

1,6

2,0

Klešče telefonske • • • • • • • •

506/1VDEBI

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

Klešče telefonske • • • • • • • •

B

B

C A

D

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

L

C A

D

L

B

D

A

C

L

B

D

A

C

608712

140

15

2

8

39

610434

140

15

2

8

39

608713

160

16

2.5

9

49

610435

160

16

2.5

9

49

sposobnost rezanja (10N=1kg)

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

L

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608712

140

1,6

2,0

610434

140

1,6

2,0

608713

160

1,6

2,0

610435

160

1,6

2,0

145


506/1VDEDP

508/4G

Klešče telefonske

Klešče telefonske, ravne

• • • • • •

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • vprijemna površina nazobčana • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastičnimi tulci vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 B

C A

D

B

C

L A

D

L

B

D

A

C

608710

170

17

2.5

9

61

608711

200

17

2.5

9

77

L

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

B

D

A

C

619187

140

15

8

8

39

619188

160

16

2.5

9

49

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608710

170

1,6

2,0

608711

200

1,8

2,5

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

508/4P

619187

140

1,6

2,0

Klešče telefonske, ravne

619188

160

1,6

2,0

• • • • • • • •

506/4E Klešče za elektroniko, telefonske • material: specialno orodno jeklo • kovane, v celoti poboljšane • ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 B C A

D

D C

B

D

A

C

170

17

2.5

9

61

608715

200

17

2.5

9

77

sposobnost rezanja (10N=1kg)

L

A

L 608714

L 620073

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

L

B

D

A

C

608714

170

1,6

2,0

140

12.6

3.2

2.4

41.8

608715

200

1,8

2,5

508/1BI

508/1VDE

Klešče telefonske, ravne

Klešče telefonske, ravne

• • • • • • • •

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 B

A

D

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani s plastičnimi tulci vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

B

C

C

L

A

D

L

B

D

A

C

L

B

D

A

C

607876

170

17

2.5

9

61

605021

170

17

2.5

9

61

607877

200

17

2.5

9

77

605022

200

17

2.5

9

77

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607876

170

1,6

2,0

605021

170

1,6

2,0

607877

200

1,8

2,5

605022

200

1,8

2,5

146

L

sposobnost rezanja (10N=1kg)

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

L


508/1VDEBI

512/1BI

Klešče telefonske, ravne

Klešče telefonske, ukrivljene

• • • • • • • •

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci vprijemna površina nazobčana v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900 B

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci vprijemna površina nazobčana čeljusti ukrivljene pod kotom 45°

B C

L

A

D

C A

45 o

L

D

L

B

D

A

C

L

B

D

A

C

610436

170

17

2.5

9

61

607966

170

17

2.5

9

61

610437

200

17

2.5

9

77

607967

200

17

2.5

9

77

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

sposobnost rezanja (10N=1kg) (max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610436

170

1,6

2,0

607966

170

1,6

2,0

610437

200

1,8

2,5

607967

200

1,8

2,5

508/1VDEDP

512/4G

Klešče telefonske, ravne

Klešče telefonske, ukrivljene

• • • • • •

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • vprijemna površina nazobčana • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN 60900

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 vprijemna površina nazobčana čeljusti ukrivljene pod kotom 45° ročaji izolirani s plastičnimi tulci B

C A

45 o

L

D B C

L A

D

L

B

D

A

C

619189

170

17

2.5

9

61

619190

200

17

2.5

9

77

(max 1600 N/mm²)

B

D

A

C

170

17

2.5

9

61

608721

200

17

2.5

9

77

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

L 608720

(max 1600 N/mm²)

170

1,6

2,0

608721

200

1,8

2,5

(max 650 N/mm²)

619189

170

1,6

2,0

512/4P

619190

200

1,8

2,5

Klešče telefonske, ukrivljene • • • • • • • •

508/4E Klešče za elektroniko, telefonske, ravne • • • • •

(max 650 N/mm²)

608720

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni vprijemna površina nazobčana ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso vprijemna površina nazobčana čeljusti ukrivljene pod kotom 45°

B C 45o D

D C A

620074

L

B

D

A

C

135

12.6

3.2

2.4

32.5

L

L

B

D

A

C

608718

170

17

2.5

9

61

608719

200

17

2.5

9

77

sposobnost rezanja (10N=1kg)

sposobnost rezanja (10N=1kg) L 620074

135

L (max 750-850 N/mm²)

1,5

L A

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608718

170

1,6

2,0

608719

200

1,8

2,5

147


512/1VDE

512/1VDEDP

Klešče telefonske, ukrivljene

Klešče telefonske, ukrivljene

• • • • • • • • •

• • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani s plastičnimi tulci vprijemna površina nazobčana čeljusti ukrivljene pod kotom 45° v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

B

C A

45 o

• • •

L

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim vprijemna površina nazobčana čeljusti ukrivljene pod kotom 45° v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

D

L

B

D

A

C

607123

170

17

2.5

9

61

607124

200

17

2.5

9

77

B C

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

D (max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607123

170

1,6

2,0

607124

200

1,8

2,5

L

B

D

A

C

619191

170

17

2.5

9

61

619192

200

17

2.5

9

77

sposobnost rezanja (10N=1kg)

512/1VDEBI Klešče telefonske, ukrivljene • • • • • • • • •

L

A

45 o

L

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci vprijemna površina nazobčana čeljusti ukrivljene pod kotom 45° v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

619191

170

1,6

2,0

619192

200

1,8

2,5

512/4E Klešče za elektroniko, telefonske, ukrivljene • material: specialno orodno jeklo • kovane, v celoti poboljšane • ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

B

C A

45 o

L

D

L

B

D

A

C

610438

170

17

2.5

9

61

610439

200

17

2.5

9

77

D C

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

A (max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610438

170

1,6

2,0

610439

200

1,8

2,5

620075

L

B

D

A

140

12.6

3.2

8.2

514/1BI Klešče električarske, multifunkcionalne • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

Uporaba 514/1BI

B C D

612782

A

L

L

B

D

A

C

160

16

2.5

9

49

sposobnost rezanja (10N=1kg) L 612782

148

160

(max 1600 N/mm²) 1,6

(max 650 N/mm²) 2,0

L


515/1BI

528/4

Klešče za luknjanje

Klešče za keramičarje, kotne

• • • • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci uporaba: za luknjanje vseh vrst papirja, kart, plastičnih mas ali kombinacije le teh do debeline 1,5mm

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476

B

D

A D

L

D

611975

160

3

613083

160

4

L

612987

L

B

A

200

40

8.4

L

D 11

528/4BP Klešče za keramičarje, kotne • • • • • • •

515.1 Izsekovalni trn za 515/1BI

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 model z vzmetjo ročaji izolirani s plastično maso

B

D

A

L

D 613084

3

611976

4

612988

L

B

A

200

40

8.4

527/4P Klešče za keramičarje

529/4P Klešče za betonske armature, močne

• • • • • •

• • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane z rezilom za žico: sposobnost rezanja mehke žice do 3 mm glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso

D 11

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso

D B

610148

B

L

A

C

A

L

B

A

D

200

42.7

19

3

607494

L

B

A

C

280

33

33

19

L

149


529/4PR

530/4PR

Klešče za betonske armature, močne

Klešče mizarske

• • • • • •

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9243

B C

L

A B

C

A

L

L

B

A

C

L

B

A

C

601336

160

46

22

16

280

33

33

19

601337

180

50

23

21

601338

200

54

25

24

530/4

605155

225

54

25

24

Klešče mizarske

601339

250

58

26

27

• • • • • •

Klešče za betonske armature

609563

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9243

531/4 • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9242

B C

L

A B C

L

B

A

C

601341

160

46

22

16

601342

180

50

23

21

L

B

A

C

601343

200

54

25

24

601372

190

26

22

15

607860

225

54

25

24

601373

224

30

23

17

27

601374

250

36

25

18

601375

280

36

25

18

601344

250

58

26

L

A

530/4P Klešče mizarske

531/4P

• • • • • • •

Klešče za betonske armature

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9243

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9242

B C

L

B

A

C A

L

B

A

C

608722

160

46

22

16

L

B

A

C

608723

180

50

23

21

608727

190

26

22

15

608724

200

54

25

24

608728

224

30

23

17

608725

225

54

25

24

608729

250

36

25

18

608726

250

58

26

27

608730

280

36

25

18

150

L


531/4PR

532PLUS/1DP

Klešče za betonske armature

Klešče seger, zunanje, ravne

• • • • • • •

• • • • • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9242

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 konice črnjene ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika A za montažo seger obročkov na gredeh za premere 3 do 100mm z vstavljenimi konicami 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami

C

B C

D

L

A

D

C

140

L 3 - 10

0.9

40

L

B

A

C

621187$

601386

224

30

23

17

621188$

140

10 - 25

1.3

40

601387

250

36

25

18

621189$

180

19 - 60

1.8

52

601388

280

36

25

18

621190$

220

40 - 100

2.2

63

531/4PST

532PLUS/1DP

Garnitura klešč za betonske armature na kartonskem stojalu

L

30 % večja vzdržljivost

LASTNOSTI SEGER KLEŠČ • Konice pod kotom za boljše zadrževanje vskočnikov. • Termično in mersko optimalno obdelane. • Izdelane iz specialnega ogljikovega jekla z visoko natezno trdnostjo. Konstruirane tako, da izničijo zarezni učinek. • 30 % večja vzdržljivost v primerjavi z običajnimi kleščami.

• Ročaji iz dvokomponentne plastične mase za boljši oprijem.

• Dimenzijska oznaka za lažjo in hitrejšo izbiro orodja.

615187

531/4PST

• Kromirane po EN 12540. • Na voljo več dimenzij, za premere obročkov od 8 mm do 100 mm.

6

531/4P (240)

532PLUS/4DP 532/1P

Klešče seger, zunanje, ravne

Klešče seger, zunanje, ravne

• • • • • • • • • • •

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 konice črnjene ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika A

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 konice črnjene ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika A za montažo seger obročkov na gredeh za premere 3 do 100mm z vstavljenimi konicami 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami

C D

L C D

L 616734

300

85 - 140

L

D

C

3 - 10

0.9

40

140

10 - 25

1.3

40

180

19 - 60

1.8

52

220

40 - 100

2.2

63

621191$

140

621192$

D

C

621193$

3.2

86

621194$

L

151


534/1P

536/1P

Klešče seger, zunanje, ukrivljene

Klešče seger, notranje, ravne

• • • • • • •

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 konice črnjene ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika B

C

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 konice črnjene ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5256 oblika A

L

D

C

D

616737

300

85 - 140

L

D

C

280

3.2

68

L 616740

300

85 - 140

D

C

3.2

86

L

534PLUS/1DP Klešče seger, zunanje, ukrivljene

536PLUS/1DP

• • • • • • • • • • •

Klešče seger, notranje, ravne

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 konice črnjene v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika B ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso za montažo seger obročkov na gredeh za premere 3 do 100mm z vstavljenimi konicami 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami

• • • • • • • • • • •

C

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 konice črnjene ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5256 oblika A za montažo seger obročkov v izvrtinah za premere 8 do 100mm z vstavljenimi konicami 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami

L

D

L

D

C

621195$

140

3 - 10

128

0.9

28

621196$

140

10 - 25

128

1.3

28

621197$

180

19 - 60

166

1.8

38

621198$

220

40 - 100

201

2.3

48

L

534PLUS/4DP Klešče seger, zunanje, ukrivljene • • • • • • • • • • •

621203$

140

8 - 13

D

C

0.9

40

621204$

140

12 - 25

1.3

40

621205$

180

19 - 60

1.8

52

621206$

220

40 - 100

2.2

63

Klešče seger, notranje, ravne • • • • • • • • • • •

C

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 konice črnjene ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5256 oblika A za montažo seger obročkov v izvrtinah za premere 8 do 100mm z vstavljenimi konicami 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami

L

3 - 10

C

D

D

140

L

L

D

C

128

0.9

28

621207$

140

D

C

8 - 13

0.9

40

621200$

140

10 - 25

128

1.3

28

621208$

140

12 - 25

1.3

40

621201$

180

19 - 60

166

1.8

38

621209$

180

19 - 60

1.8

52

48

621210$

220

40 - 100

2.2

63

621202$

152

220

40 - 100

201

2.3

L

536PLUS/4DP

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 konice črnjene v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika B ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso za montažo seger obročkov na gredeh za premere 3 do 100mm z vstavljenimi konicami 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami

621199$

C

D

L


538/1P

539/1PCT

Klešče seger, notranje, ukrivljene

Garnitura seger klešč v torbici

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 konice črnjene ročaji izolirani s plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5256 oblika B

616736 C

300

85 - 140

4

532/1P (300), 534/1P (300), 536/1P (300), 538/1P (300) L

D

616743

539/1PCT

539PLUS/1DPCT Garnitura seger klešč PLUS v torbici

L

D

C

280

3.2

68

538PLUS/1DP Klešče seger, notranje, ukrivljene • • • • • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 konice črnjene ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5256 oblika B za montažo seger obročkov v izvrtinah za premere 8 do 100mm z vstavljenimi konicami 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami

621623$ 539PLUS/1DPCT

3 - 10 - 140 / 4

532PLUS/1DP (140 x 3 - 10), 534PLUS/1DP (140 x 3 - 10), 536PLUS/1DP (140 x 8 - 13), 538PLUS/1DP (140 x 8 - 13) 621624$

539PLUS/1DPCT

10 - 25 - 140 / 4

532PLUS/1DP (140 x 10 - 25), 534PLUS/1DP (140 x 10 - 25), 536PLUS/1DP (140 x 12 - 25), 538PLUS/1DP (140 x 12 - 25) C

L

621625$

D

621211$

140

8 - 13

539PLUS/1DPCT

19 - 60 - 180 / 4

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

L

D

C

128

0.9

28

621212$

140

12 - 25

128

1.3

28

621213$

180

19 - 60

166

1.8

38

621214$

220

40 - 100

202

2.3

48

621626$

539PLUS/1DPCT

40 - 100 - 220 / 4

532PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 534PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 536PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 538PLUS/1DP (220 x 40 - 100)

539PLUS/4DPCT Garnitura seger klešč PLUS v torbici

538PLUS/4DP Klešče seger, notranje, ukrivljene • • • • • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 konice črnjene ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5256 oblika B za montažo seger obročkov v izvrtinah za premere 8 do 100mm z vstavljenimi konicami 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami 621627$ 539PLUS/4DPCT

3 - 10 - 140 / 4

532PLUS/4DP (140 x 3 - 10), 534PLUS/4DP (140 x 3 - 10), 536PLUS/4DP (140 x 8 - 13), 538PLUS/4DP (140 x 8 - 13) 621628$ C D

L

D

C

621215$

140

8 - 13

128

0.9

28

621216$

140

12 - 25

128

1.3

28

621217$

180

19 - 60

166

1.8

38

621218$

220

40 - 100

202

2.3

48

539PLUS/4DPCT

10 - 25 - 140 / 4

532PLUS/4DP (140 x 10 - 25), 534PLUS/4DP (140 x 10 - 25), 536PLUS/4DP (140 x 12 - 25), 538PLUS/4DP (140 x 12 - 25)

L

621629$

539PLUS/4DPCT

19 - 60 - 180 / 4

532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60) 621630$

539PLUS/4DPCT

40 - 100 - 220 / 4

532PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 534PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 536PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 538PLUS/4DP (220 x 40 - 100)

153


Škarje

Škarje za pločevino

Škarje za kable izolirane

Škarje za betonsko železo

Škarje za kable

Škarje sadjarske in za trto

Škarje za žico

Škarje za rezanje PVC cevi

Varen in natančen razrez

Kakovostno ogljikovo jeklo

Kaljena rezila

Raznovrstne škarje Unior zagotavljajo

Škarje Unior so izdelane iz kakovostnega

Z odličnimi kaljenimi rezili vsako delo

zanesljiv in natančen razrez pločevine,

ogljikovega jekla s kovanimi čeljustmi in

opravite zlahka in hitreje!

betonskega železa, žic, kablov in PVC

induktivno kaljenim rezilom. Škarje so

cevi. Zbirko dopolnjujejo škarje za

učinkovito površinsko zaščitene in imajo

sadjarje in vinogradnike.

ustrezno izolirane ročaje.

go

er

OR

154

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


542/4PR

544.1/5

550/3PR

Škarje za trto

Rezervna vzmet za 544/6

Škarje sadjarske

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane robovi rezil induktivno kaljeni površinska zaščita: fosfatirane po DIN 12476 ročaji izolirani s plastično maso

• • • • • • • • •

material: rezilo iz legiranega jekla rezilo poboljšano nastavna čeljust iz aluminija rezilo prevlečeno s teflonom površinska zaščita: nikljane zapiralo za preprečitev naključnega odpiranja varovalo proti drsenju namenjene za obrezovanje sadnega drevja in vinske trte ročaji izolirani s plastično maso

601582

544.2/9 Garnitura rezervnih delov za 544/6 • nož + čeljust L

L 601578

220

542.1/5 Rezervna vzmet za 542/4PR

L

601581 L

546/6

601590

Škarje za grozdje • • • •

200

550.1/9

material: specialno orodno jeklo kovane robovi rezil induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirane

Garnitura rezervnih delov za 550/3PR • nož + čeljust + kovice + puša

603870

544/6 Škarje za trto • • • • • • •

material: rezilo iz legiranega jekla ročaji iz aluminija rezilo poboljšano rezila ostro izbrušena in zamenljiva ergonomska oblika ročajev glava škarij izbrušena ročaji lakirani

L

601585 L 601583

190

546.1/5 Rezervna vzmet za 546/6

550.2/9 Rezervni nož za 550/3PR

L

L 601580

220

601584

601592

155


550.3/9

555.1/9

556B

Garnitura rezervnih delov za 550/3PR

Rezilo rezervno za 555/6

Nož univerzalni

• listnata vzmet + kovice

• dvokomponentni ročaj • 8 avtomatsko izmenljivih segmentiranih rezil v ročaju • rezilo ima 13 segmentov • rezilo iz visoko legiranega jekla

601591

605214

555.2/9

556A

Rezervna čeljust za 555/6

Nož univerzalni • dvokomponentni ročaj • 3 avtomatsko izmenljivih segmentiranih rezil v ročaju • rezilo ima 13 segmentov • rezilo iz visoko legiranega jekla

B L

612136

L

B

160

18

556.1B Set rezervnih rezil za 556 B

605236

• rezilo menjamo s potiskom blokade rezila do konca • če rezilo izgubi ostrino, odlomimo segment • ko je uporabljen zadnji segment rezila, potisnemo blokado rezila do konca in s tem izvržemo rezilo • novo rezilo vstavimo s potegom blokade rezila nazaj

B L

616853

L

B

160

18

555/6 Škarje za veje • • • • • • • •

material: rezilo iz legiranega jekla spodna čeljust iz aluminija, ročaji jekleni čeljust poboljšana rezilo poboljšano, ostro izbrušeno, prevlečeno s teflonom za obrezovanje vej sposobnost rezanja škarij do Ø 40mm dvozglobna izvedba ročaji lakirani, z debelostenskimi tulci

612137

L

B

140

18

556C Nož univerzalni • • • •

dvokomponentni ročaj rezilo iz visoko legiranega jekla avtomatsko vračanje rezila rezervno rezilo artikel 1945.1

L

L 603522

156

750

622012$


558/5P

562/3P

563R/7PR

Klešče za luknje s šestimi luknjači

Škarje za pločevino - glodalne

Škarje za pločevino univerzalne

• ročaji oblikovani iz pločevine • luknjači iz specialnega orodnega jekla, poboljšani naostreni • površinska zaščita: pocinkane • ročaji izolirani s plastično maso • dimenzije luknjačev: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5

• • • • • • •

• • • • • •

ročaji iz jeklene pločevine srednji nož nazobčan na ročaju varovanje proti drsenju zapiralo za preprečitev naključnega odpiranja z vzmetjo za samodejno odpiranje površinska zaščita:nikljane rezila induktivno kaljena

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso

C

L

L 601557

608772

210

C

L

L

B

250

3.3

615037

L

C

280

51

L

561R/3G

562.1/9

563L/7PR

Škarje za pločevino - ideal, zglobne

Rezervni nož za 562/3P

Škarje za pločevino univerzalne

• • • • • •

čeljusti kovane iz specialnega orodnega jekla ročaji iz jeklene pločevine v celoti poboljšane rezila induktivno kaljena z vzmetjo za samodejno odpiranje ročaji nikljani, ročaji izolirani s plastičnimi ročaji

C

608771

L

C

260

47.5

• • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso

C

L

L 601569

250

615038

L

C

280

51

L

157


563L - PLUS/7DP 563R - PLUS/7DP

Lastnosti Uniorjevih PLUS škarij za pločevino

567R - PLUS/7DP

Vstavljena rezila za daljšo življenjsko dobo orodja.

592R - PLUS/7DP

Prepreka varuje pred vščipom uporabnikovih prstov.

Dvojno plastificiranje ročajev za lažje in udobnejše delo.

Anatomsko oblikovani ročaji za hitrejše in manj naporno delo.

ŠKARJE ZA PLOČEVINO PLUS Z VSTAVLJENIM REZILOM Prednosti škarij za pločevino z vstavljenim rezilom v primerjavi z običajnimi škarjami za pločevino

• kovane • vstavljeno rezilo zagotavlja večji prenos moči, zmanjšuje napor pri opravljanju dela ter omogoča nemoteno rezanje pločevine s posipom (kremenčevim granulatom) brez poškodb rezila. • sposobnost rezanja (10 N=1 kg): rezanje nerjaveče pločevine do debeline 1 mm • material: ogljikovo jeklo • hitrejše opravljanje del

158

• ergonomsko oblikovan ročaj dvokomponentni ročaji z izolirano plastično maso, ki omogočajo maksimalno prileganje roki • večja učinkovitost pri opravljanju dela


563R-PLUS/7DP

566R/7P

Škarje za pločevino univerzalne

Škarje za pločevino, za luknje

• material: specialno orodno jeklo • kovane • model z vstavljeno rezino za rezanje pločevine s posipom • rezila induktivno kaljena • ročaji izolirani s plastično maso

• • • • • • • •

C

615039

L

C

280

51

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso z vzmetjo za samodejno odpiranje

C

L

609333

L

C

250

40

L

563L-PLUS/7DP

567R/7P

568R/7P

Škarje za pločevino univerzalne

Škarje za pločevino pelikan

Škarje za pločevino ideal

• material: specialno orodno jeklo • kovane • model z vstavljeno rezino za rezanje pločevine s posipom • ročaji izolirani s plastično maso • rezila induktivno kaljena

• • • • • • • •

• • • • • • • •

C

615040

L

C

280

51

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso z vzmetjo za samodejno odpiranje

C

L

609335

L

C

290

56

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso z vzmetjo za samodejno odpiranje

C

L

609336

L

C

250

35

565R/7P

567R-PLUS/7DP

568L/7P

Škarje za pločevino univerzalne

Škarje za pločevino pelikan

Škarje za pločevino ideal

• • • • • • • •

• material: specialno orodno jeklo • kovane • model z vstavljeno rezino za rezanje pločevine s posipom • rezila induktivno kaljena • ročaji izolirani s plastično maso • z vzmetjo za samodejno odpiranje

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso z vzmetjo za samodejno odpiranje

C

609332

L

C

250

70

C

L

615036

L

C

290

56

L

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso z vzmetjo za samodejno odpiranje

C

L

610945

L

C

250

35

L

159


569R/7P

572R/7PR

574/7P

Škarje za pločevino berliner

Škarje za pločevino, za luknje

Škarje za pločevino, oblikovalne

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • •

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane glava klešč fino brušena antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso z vzmetjo za samodejno odpiranje

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena ročaji izolirani s plastično maso

C

615163 C

C

L

615041 609334

L

C

350

55

C 50

čeljusti kovane iz specialnega orodnega jekla ročaji iz jeklene pločevine rezila induktivno kaljena z vzmetjo za samodejno odpiranje ročaji nikljani, ročaji izolirani s plastičnimi ročaji

• • • • • •

C 40

615164

250

51

615165

325

72

580/1BI

572L/7PR

571R/3G

L 175

Škarje za kable • • • • • • • •

Škarje za pločevino, za luknje

Škarje za pločevino, oblikovalne, zglobne • • • • •

L 280

L

L

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci odbrizgan napis UNIOR za rezanje kablov, ki ne vsebujejo jeklene žice

L A C

C

L

615042 608773

L

C

260

40

571L/3G Škarje za pločevino, oblikovalne, zglobne • • • • •

čeljusti kovane iz specialnega orodnega jekla ročaji iz jeklene pločevine rezila induktivno kaljena z vzmetjo za samodejno odpiranje ročaji nikljani, ročaji izolirani s plastičnimi ročaji

L

A

L

C

609238

170

22

10

280

50

609239

230

22

17

573/7P

580/1VDE

Škarje za pločevino

Škarje za kable

• • • •

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena ročaji izolirani s plastično maso

C

C

608774

160

L

L

L

C

615158

175

40

615159

200

40

615160

250

51

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani s plastičnimi tulci za rezanje kablov, ki ne vsebujejo jeklene žice v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

L

L A

L

A

L

C

615161

300

70

608502

170

18

10

260

40

615162

350

76

608851

230

22

17


580/1VDEBI

582/3P

583.1/7

Škarje za kable

Škarje za žico

Nož rezervni za 583/6

• • • • • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci za rezanje kablov, ki ne vsebujejo jeklene žice v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

material: specialno orodno jeklo kovane robovi rezil induktivno kaljeni površinska zaščita: nikljane ročaji izolirani s plastično maso

L

C

605419

1”

195

609406

1.5”

215

L

584/2POLLY 601127 L A

L

C

Škarje za jekleno žico

150

52

• • • •

583/6 Škarje za rezanje PVC cevi

L

A

610440

170

18

10

610441

230

22

17

material: specialno orodno jeklo v celoti poboljšane površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

• material: rezilo iz molibden nerjavnega jekla, ročaj iz al zlitine • za rezanje pvc cevi (dim. 195 do premera 1”, dim. 210 do premera1,5”) • zagotovljeni so pravokotni rezi • princip stopenjskega rezanja

B

B L

L

A

A

L

A

B

605418

195

L 1

615124

170

17

24

609405

210

1.5

620591$

180

17.5

25

580/1VDEDP

585/6

Škarje za kable

Škarje za kable

• • • • •

• • • • •

• • • •

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane robovi rezil induktivno kaljeni glava klešč polirana površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim za rezanje kablov, ki ne vsebujejo jeklene žice v celoti izdelane v skladu s standardom EN 60900

material: čeljust in vzvodi-specialno orodno jeklo, kovana, poboljšana čeljust izmenljiva robovi induktivno kaljeni ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci za rezanje kablov brez jeklene sredice in notranjega jeklenega plašča

A

L

A

L

A

619197

170

18

10

615226

550

38

23

619198$

230

22

17

616732

800

42

39

L

161


585.1/7

585/6P

Čeljust rezervna za 585/6

Škarje za pletenico • • • •

618620

550

618621

800

material: čeljust in vzvodi-specialno orodno jeklo, kovana, poboljšana čeljust izmenljiva robovi induktivno kaljeni ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci

585.1/7P Čeljust rezervna 585/6P

L

A

618622

765

617672

L

A

760

36

8

586/6 Škarje za rezanje navojnih palic • so iz posebnega utopno kovanega orodnega jekla in imajo izmenljiva rezila, ki z lahkoto režejo navojne palice trdnostnega razreda do 8,8. • Čeljust škarij v celoti poboljšana • Dovolj velika vzvodna ročica škarij omogoča enakomerno in hitro rezanje, saj je zaradi povečane ročice za razrez navojnih palic potrebno veliko manj napora. • Ročaji orodja so izdelani iz prašno lakirane jeklene cevi, ki je za prijetnejše delo izolirana s plastičnimi tulci.

Prednosti: • • • • • • • •

Rezanje treh različnih dimenzij navojnih palic Čisti rez – brez srhov na navojni palici Varovanje navoja navojne palice Zaščita proti koroziji Lahka vodljivost in prijetno rokovanje Natančno in hitro rezanje navojnih palic. Pravilno razprtje škarij Za pravilno uporabo orodja je potrebno škarje razpreti do maksimalne lege zgornjega ročaja. Po razprtju lahko vstavimo navojno palico v dimenzijsko ustrezno rezilno odprtino.

Rezanje navojnih palic 1.Navojno palico vstavite v ustrezno dimenzijsko odprtino. 2.Navojna palica naj se natančno prilega navoju rezila.

Pomembno pri uporabi škarij 1.Ob uporabi škarij na tleh z nogo stopite na naslonsko pločevino. 2.Orodje (šifra 620256) reže samo navojne palice M8, M10, M12; šifra 621479 reže M6, M8, M10. 3.Orodje ni namenjeno rezanju kaljenih vijakov, navojnih palic. 4. Pri obrabi rezalcev, obvezno zamenjati kompleten par rezalcev • možnost menjave poškodovanih rezil • Material rezalnikov: specialno orodno jeklo • Reže navojne palice dimenzije M8, M10, M12 (šifra 620256), M6, M8, M10 (šifra 621479) • čisti rez brez srhov • ne poškoduje navojev. • Enostavno rokovanje

Opozorilo! • Pred uporabo orodja obvezno preberite navodila! • Pri delu vedno uporabljajte zaščitno opremo! • kovane, v celoti poboljšane

B

L A

L

B

A

620256$

945

95

210

621479$

945

95

210

162


586.1/7

591R-PLUS/3DP

592R/7PR

Nož za 586/6

Škarje za pločevino pelikan, zglobne

Škarje za pločevino pelikan

• • • •

• • • • • •

čeljusti kovane iz specialnega orodnega jekla ročaji iz jeklene pločevine z vzmetjo za samodejno odpiranje model z vstavljeno rezino za rezanje pločevine s posipom • rezila induktivno kaljena • ročaji izolirani s plastično maso

621480$

M6

620653$

M8

620654$

M10

620655$

M12

C

C

L

591R/3G

615035

Škarje za pločevino pelikan, zglobne • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovane rezila induktivno kaljena kovane, v celoti poboljšane antikorozijska zaščita ročaji izolirani s plastično maso

čeljusti kovane iz specialnega orodnega jekla ročaji iz jeklene pločevine rezila induktivno kaljena z vzmetjo za samodejno odpiranje ročaji nikljani, ročaji izolirani s plastičnimi ročaji

615043

L

C

260

37

L

C

350

90

595/6A Škarje za rezanje betonskega železa

591L-PLUS/3DP Škarje za pločevino pelikan, zglobne • • • •

čeljusti kovane iz specialnega orodnega jekla ročaji iz jeklene pločevine z vzmetjo za samodejno odpiranje model z vstavljeno rezino za rezanje pločevine s posipom • rezila induktivno kaljena • ročaji izolirani s plastično maso

C

• material: čeljust in vzvodi-specialno orodno jeklo, kovana, poboljšana • čeljust z dvostranskimi rezili izmenljiva in nastavljiva • robovi induktivno kaljeni • ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci

L B

608775

L

C

260

37

C

591L/3G

615044

Škarje za pločevino pelikan, zglobne • • • • •

L

čeljusti kovane iz specialnega orodnega jekla ročaji iz jeklene pločevine rezila induktivno kaljena z vzmetjo za samodejno odpiranje ročaji nikljani, ročaji izolirani s plastičnimi ročaji

A

L

L

C

260

37

592R-PLUS/7DP

C

L

L

A

B

C

612127

750

43

95

38

612128

900

43

108

45

sposobnost rezanja (10N=1kg)

Škarje za pločevino pelikan • material: specialno orodno jeklo • kovane • model z vstavljeno rezino za rezanje pločevine s posipom • rezila induktivno kaljena • ročaji izolirani s plastično maso

L

(max 1600 N/mm²)

612127

750

5

12

612128

900

7

14

(max 650 N/mm²)

595.1/7A Čeljust rezervna za 595/6A • čeljust + 2 vijaka + 2 matici

C

608776

C

L

L

C

260

37

613196

L

L

C

612129

750

350

90

612130

900

163


596/6A

596/6AB

596.1PLUS/7

Škarje za rezanje betonskega železa

Škarje za rezanje betonskega železa, pridržalne

Čeljust rezervna za 596PLUS/6G

• material: čeljust in vzvodi-specialno orodno jeklo, kovana, poboljšana • robovi induktivno kaljeni • ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci • varovanje exc.vijakov za nastavljanje rezin z odkovanimi izboklinami zagotavlja 100% varovanje proti odvijanju • blažilci na zglobih blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju bet.železa

• čeljust + 2 vijaka + 2 matici

• material: čeljust in vzvodi-specialno orodno jeklo, kovana, poboljšana • robovi induktivno kaljeni • ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci • varovanje exc.vijakov za nastavljanje rezin z odkovanimi izboklinami zagotavlja 100% varovanje proti odvijanju • blažilci na zglobih blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju bet.železa 615258

750

615259

900

596.2PLUS/7 Rezervna rezila za 596PLUS/6G • rezervni del vsebuje: dvoje rezil, 4 vpenjalne ploščice, 4 vijake in 4 matice

B d B A

A

C

C

L

L

L

A

B

C

610963

300

26

40

16

610964

350

26

55

24

610965

450

34

70

36

610966

600

38

84

40

610967

750

43

96

46

610968

900

47

109

50

612984

1050

48

120

46

L

A

B

C

d

620360$

450

26

55

24

3

620053$

600

34

70

36

5

615260

750

620362$

750

38

84

40

7

615261

900

596PLUS/6G Škarje za rezanje betonskega železa z izmenljivim trikotnim rezilom • material: čeljust in vzvodi-specialno orodno jeklo, kovana, poboljšana • trikotno rezilo izmenljivo in nastavljivo v treh položajih, v celoti poboljšano • ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci

sposobnost rezanja (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610963

300

3

5

610964

350

3,5

5

610965

450

5

8

610966

600

7

10

610967

750

8

13

610968

900

9

16

612984

1050

10

19

596.1/7A Čeljust rezervna za 596/6A • čeljust + 2 vijaka + 2 matici

B A

L

A

B

C

615256

750

43

96

46

615257

900

47

109

50

C

L

610969

300

610970

350

610971

450

610972

600

610973

750

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610974

900

615256

750

8

13

613078

1050

615257

900

9

16

164

sposobnost rezanja (10N=1kg)


596.3PLUS/7

596.1/7B

Rezilo rezervno za 596PLUS/6G

Čeljust rezervna za 596/6B

• rezervni del vsebuje eno rezilo

• čeljust + 2 vijaka + 2 matici

616521

750

610977

450

616522

900

610978

600

596/6B

598/6

Škarje za rezanje betonskega železa

Škarje za rezanje betonskega železa

• material: čeljust in vzvodi-specialno orodno jeklo, kovana, poboljšana • robovi induktivno kaljeni • ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci • varovanje exc.vijakov za nastavljanje rezin z odkovanimi izboklinami zagotavlja 100% varovanje proti odvijanju • blažilci na zglobih blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju bet.železa

• material: čeljust in vzvodi-specialno orodno jeklo, kovana, poboljšana • čeljust izmenljiva in nastavljiva • robovi induktivno kaljeni • ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci

B

C L

A B A

C

L

607153

L

A

B

C

600

46

100

43

L

A

B

C

610228

800

46

100

43

610975

450

34

70

29

608442

1000

46

100

43

610976

600

36

84

32

sposobnost rezanja (10N=1kg)

L

(max 1600 N/mm²)

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607153

600

11

13

800

11

13

1000

11

13

610975

450

5

8

610228

610976

600

7

10

608442

598.1/7 Čeljust rezervna za 598/6 • čeljust + 2 vijaka + 2 matici

607968

600 - 1000

165


Izvijači

TBI izvijači

CR izvijači

NI izvijači

VDE izvijači

VDE TBI izvijači

Vijačni nastavki

Izvijači IMPACT

Ostali pribor

Trikomponentni ročaji

Odličen oprijem

Visoko kakovost materiala

Večji vrtilni moment

v izvijačih Unior dopolnjuje

Boljši oprijem zagotavlja

Izvijači Unior s svojo

trikomponentni ročaji so

Ergonomski ročaji

premišljena izvedba ročajev, ki omogoča najboljši oprijem orodja.

Novi patentirani

saj je možnost zdrsa

prilagojenostjo različnim ergonomsko oblikovani in se odlično prilegajo roki med izvedbam glav vijakov

izvijača v roki zaradi

in z inovativnimi

delom. Kombinacija trde in

različne trdnosti plastike

patentiranimi

mehke površine poskrbi za

tudi večji vrtilni moment,

Večji moment lahko

trikomponentnimi ročaji najudobnejše vijačenje, ob katerem so obremenitve zagotavljajo izjemno

dosežemo tudi z dodatno

uspešnost vijačenja ob

zapestja med vijačenjem

ročico izvijača, za katero

najboljšem oprijemu.

minimalne.

ročaja domala nemogoča.

je na vseh izvijačih, razen tistih z lesenimi ročaji, dodana priročna luknja. Ta z možnostjo obešanja poskrbi tudi za priročnejšo hrambo izvijačev.

go

er

OR

166

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


ERGONOMIČNOST ROČAJA!

Lastnosti Uniorjevih izvijačev

steblo: krom vanadij molibden

• •

ročaj: ergonomska oblika trikomponentni material

Kombinacija trde in mehke površine izboljša faktor obremenitve in zagotavlja udobno vijačenje. Ročaj je razvit tako, da varuje zdravje uporabnikov, saj zmanjšuje mišično napetost.

kromirano, konica brunirana luknja za obešanje

steblo: krom vanadij molibden

• •

ročaj: ergonomska oblika polipropilen

Boljši oprijem = za večji vrtilni moment

kromirano, konica brunirana luknja za obešanje

steblo: krom vanadij molibden

• •

ročaj: ergonomska oblika polipropilen

nikljano luknja za obešanje

ročaj: lesen steblo: krom vanadij molibden

Ergonomsko oblikovan ročaj = za zaščito rok

kromirano, konica brunirana

steblo: krom vanadij

konica prevlečena z antikorozijsko zaščito

ročaj: ergonomska oblika dvokomponenten

vrtljiva glava

167


600TBI

602TBI

603VDETBI

Izvijač ploščati TBI, s šestkotnim nastavkom

Izvijač ploščati TBI, električarski

Izvijač ploščati, izoliran VDE TBI

• • • • • •

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: ergonomska oblika trokomponentni material luknja za obešanje v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2

• • • • •

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: ergonomska oblika trokomponentni material luknja za obešanje

a a b

b

D C

D C

L

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

a

L

b

axb

C

L

D

C

L

axb

C

L

D

612797

0.4 x 2.5

60

145

2.5

611680

1.0 x 5.5

100

200

5

8

612798

0.4 x 2.5

75

160

2.5

611681

1.2 x 6.5

125

235

6

10

611684

0.5 x 3.0

100

185

3

616437

0.5 x 3.0

100

185

611682

1.2 x 8.0

150

270

7

13

612799

0.5 x 3.0

150

235

3

616438

0.6 x 3.5

100

185

611683

1.6 x 10.0

175

295

8

13

612800

0.6 x 3.5

100

185

3.5

616439

0.8 x 4.0

100

185

612801

0.8 x 4.0

100

185

4

621247$

1.0 x 4.5

125

225

600CS5TBI

611685

0.8 x 4.0

125

210

4

616440

1.0 x 5.5

125

225

Garnitura izvijačev TBI s šestkotnim nastavkom v kartonu

612802

0.8 x 4.0

150

235

4

616441

1.2 x 6.5

150

260

612803

0.8 x 4.0

250

335

4

616442

1.2 x 8.0

175

295

612804

1.0 x 5.5

125

225

5.5

621248$

1.6 x 10.0

200

320

616843

1.0 x 5.5

280

380

5.5

611686

1.0 x 5.5

150

250

5.5

603CS6AVT

612805

1.2 x 6.5

150

260

6.5

616844

1.2 x 6.5

280

390

6.5

Garnitura izvijačev VDE TBI v kartonu

612806

1.2 x 8.0

175

295

8

616436

axb

C

L

0.4 x 2.5

75

160

602CR 614007

600CS5TBI

Izvijač ploščati CR, električarski

5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100), 600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125), 616TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

600CR

• • • • •

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: ergonomska oblika ročaj - polipropilen luknja za obešanje

Izvijač ploščati CR, s šestkotnim nastavkom • • • • • •

617653

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: ergonomska oblika ročaj - polipropilen luknja za obešanje v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2 b

616326

a

D C

L

603CS6ATVT Garnitura izvijačev VDE TBI s preizkuševalcem toka v kartonu

D C

L

axb

C

L

D

0.4 x 2.5

60

145

2.5 2.5

616327

0.4 x 2.5

75

160

616328

0.5 x 3.0

100

185

3

616329

0.5 x 3.0

150

230

3 3.5

616330

0.6 x 3.5

100

180

616331

0.8 x 4.0

100

190

4

616332

0.8 x 4.0

150

240

4

axb

C

L

D

616333

0.8 x 4.0

250

340

4

616322

1.0 x 5.5

100

200

5

8

616334

1.0 x 5.5

125

225

5.5

616323

1.2 x 6.5

125

235

6

10

616335

1.0 x 5.5

150

250

5.5

616324

1.2 x 8.0

150

270

7

13

616336

1.2 x 6.5

150

250

6.5

616325

1.6 x 10.0

175

295

8

13

616337

1.2 x 8.0

175

285

8

168

6

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100)

a

b

603CS6AVT

617654

603CS6ATVT

6

603VDETBI (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)


603CS6VDETBI

603VDE

603CS6AVDE

Garnitura izvijačev VDE TBI v kartonu

Izvijač ploščati, izoliran VDE

Garnitura izvijačev VDE v kartonu

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj: polypropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

617042

603CS6VDETBI

617655

6

(0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), (PH1 x 80, PH2 x 100)

603CS6TVDETBI Garnitura izvijačev VDE TBI s preizkuševalcem toka v kartonu

6

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100)

a b

603CS6AVDE

C

L

axb

C

L

616470

0.4 x 2.5

75

160

616471

0.5 x 3.0

100

185

616472

0.6 x 3.5

100

185

616473

0.8 x 4.0

100

185

616474

1.0 x 5.5

125

225

616475

1.2 x 6.5

150

260

616476

1.2 x 8.0

175

295

616477

1.6 x 10.0

200

320

603CS6ATVD Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem toka v kartonu

603CS6VDE Garnitura izvijačev VDE v kartonu

617043

603CS6TVDETBI

617656

6

603VDETBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

603CS6ATVD

6

603VDE (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

603S50VDETBI

603S50VDE

Garnitura izvijačev VDE TBI na stojalu

Garnitura izvijačev VDE na stojalu

617044

603CS6VDE

6

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100)

603CS6TVDE Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem toka v kartonu

617046

603S50VDETBI

617047

50

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 613VDETBI (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100), 623VDETBI (PZ1 x 80, PZ2 x 100), 978VDE

617045

603CS6TVDE

6

603VDE (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

603S50VDE

50

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 613VDE (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100), 623VDE (PZ1 x 80, PZ2 x 100), 978VDE

169


605TBI

605CR

605E

Izvijač ploščati TBI

Izvijač ploščati CR

Izvijač ploščati za elektroniko

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: ergonomska oblika trokomponentni material luknja za obešanje v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: ergonomska oblika ročaj - polipropilen luknja za obešanje v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2

material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano ergonomičen dvokomponentni ročaj konica prevlečena z antikorozijsko zaščito ročaj z vrtljivo glavo

b

a b

D C

L

a

axb

C

L

D

612810

0.4 x 2.5

60

145

2.5

611687

0.4 x 2.5

75

160

2.5

b

axb

D C

C

L

L

D

a

D C

L

axb

C

L

D

608296

0.25 x 1.2

60

153

2.5

608297

0.23 x 1.5

60

153

2.5

608298

0.3 x 1.8

60

153

2.5

608299

0.4 x 2.5

75

168

2.5

608300

0.5 x 3.0

100

193

3

608301

0.5 x 3.0

150

243

3

611688

0.5 x 3.0

80

165

3

616338

0.4 x 2.5

60

145

2.5

608302

0.8 x 4.0

100

193

4

612811

0.5 x 3.0

100

185

3

616339

0.4 x 2.5

75

160

2.5

608303

0.8 x 4.0

150

243

4

611689

0.5 x 3.0

125

210

3

616340

0.5 x 3.0

80

165

3

612812

0.5 x 3.0

150

235

3

616341

0.5 x 3.0

100

185

3

605NI

612813

0.6 x 3.5

75

160

3.5

616342

0.5 x 3.0

150

235

3

Izvijač ploščati

611690

0.6 x 3.5

100

185

3.5

616343

0.6 x 3.5

75

160

3.5

611691

0.6 x 3.5

125

210

3.5

616344

0.6 x 3.5

100

185

3.5 3.5

611692

0.8 x 4.0

100

185

4

616345

0.6 x 3.5

125

210

612814

0.8 x 4.0

125

210

4

616346

0.8 x 4.0

100

185

4

611693

0.8 x 4.0

150

235

4

616347

0.8 x 4.0

125

210

4

612815

0.8 x 4.0

200

285

4

616348

0.8 x 4.0

150

235

4

612816

1.0 x 5.5

100

200

5

616349

0.8 x 4.0

200

285

4

611694

1.0 x 5.5

125

225

5.5

616350

1.0 x 5.5

100

200

5

611695

1.0 x 5.5

150

250

5

616351

1.0 x 5.5

125

225

5

612817

1.2 x 6.5

100

210

6

616352

1.0 x 5.5

150

250

5

612818

1.2 x 6.5

125

235

6

616353

1.2 x 6.5

100

200

6

611696

1.2 x 6.5

150

260

6

616354

1.2 x 6.5

125

225

6

611697

1.2 x 6.5

200

310

6

616355

1.2 x 6.5

150

250

6

611698

1.2 x 8.0

175

295

7

616356

1.2 x 8.0

175

285

7

• • • • • •

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo nikljano ročaj: ergonomska oblika ročaj - polipropilen luknja za obešanje v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2

a b

D C

L

612819

1.6 x 8.0

175

295

7

616357

1.6 x 8.0

175

285

7

axb

C

L

611699

1.6 x 10.0

200

320

8

616358

1.6 x 10.0

200

320

8

616419

0.4 x 2.0

60

150

2

611700

2.0 x 12.0

250

370

9

616359

2.0 x 12.0

250

370

9

616420

0.4 x 2.5

75

160

2.5

D

616421

0.5 x 3.0

80

165

3

616422

0.6 x 3.5

100

185

3.5

616423

0.8 x 4.0

100

185

4

616424

1.0 x 5.5

125

225

5

616425

1.2 x 6.5

150

250

6

616426

1.2 x 8.0

175

285

8

616427

1.6 x 10.0

200

320

10

606B5NI Garnitura izvijačev NI v kartonu

617033

606B5NI

5

605NI (0.4 x 2.0 x 60, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

170


606CS5TBI

607B5NI

607CS7CR

Garnitura izvijačev TBI v kartonu

Garnitura izvijačev NI v kartonu

Garnitura izvijačev CR v kartonu

616320

617037

617026 606CS5TBI

5

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607B5NI

5

605NI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615NI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7CR

7

605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

606CS5CR

607CS5TBI

607PB8TBI

Garnitura izvijačev CR v kartonu

Garnitura izvijačev TBI v kartonu

Garnitura izvijačev TBI v plastični kaseti

617017

611985

606CS5CR

5

605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607CS5TBI

5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

606CS5E

607CS7E

Garnitura izvijačev za elektroniko v kartonu

Garnitura izvijačev za elektroniko v kartonu 621445$ 607PB8TBI

8

602TBI (0.5 x 3.0), 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 981PBM2

620960 620959

606CS5E

5

7

605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100), 615E (PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80)

605E (0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100)

607B5CR Garnitura izvijačev CR v kartonu

607CS7E

607PB9TBI Garnitura izvijačev TBI v plastični kaseti

607CS7TBI Garnitura izvijačev TBI v kartonu

621419$ 607PB9TBI 611986 617021

607B5CR

5

605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7TBI

7

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

9

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 981PBM2

171


607S50CR

608CS5CR

609CS5TBI

Garnitura izvijačev CR na stojalu

Garnitura izvijačev CR v kartonu

Garnitura izvijačev TBI v kartonu

617028

611987

608CS5CR

5

615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

617027

607S50CR

50

609CS5TBI

5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100)

608CS5NI

609CS7CR

Garnitura izvijačev NI v kartonu

Garnitura izvijačev CR v kartonu

605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625CR (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 978BICR

607S50E Garnitura izvijačev za elektroniko na stojalu 617030 617041

608CS5NI

5

609CS7CR

7

605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 625CR (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100, PZ 3 x 150)

615NI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 625NI (PZ 2 x 100)

608CS5E

612CR

Garnitura izvijačev za elektroniko v kartonu

Izvijač križni (PH) CR, električarski • steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje

609953

607S50E

50

605E (0.25 x 1.2 x 60, 0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100), 615E (PH 000 x 60, PH 00 x 60, PH 1 x 80), 625E (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80), 978E

607S50TBI Garnitura izvijačev TBI na stojalu

620962

608CS5E

5

608CS5TBI Garnitura izvijačev TBI v kartonu

612000

607S50TBI

50

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 978BICR

172

D

615E (PH 000 x 60, PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80), 625E (PZ 0 x 60)

612326

608CS5TBI

5

615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 625TBI (PZ 2 x 100)

C

L

C

L

D

616360

PH 1

280

365

4.5

616361

PH 2

200

300

6

616362

PH 2

280

380

6


613VDETBI

615TBI

615NI

Izvijač križni (PH), izoliran VDE TBI

Izvijač križni (PH) TBI

Izvijač križni (PH)

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo nikljano • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2 in EN 60900

D

D

C

C

L

C

L

C

L

L

C

L

D

C

L

611701

PH 0

60

145

3

616428

PH 0

60

145

3

611702

PH 1

80

180

4.5

616429

PH 1

80

165

4.5

611703

PH 1

200

300

4.5

616430

PH 2

100

200

6

611704

PH 2

100

210

6

616431

PH 3

150

260

8

611705

PH 2

150

260

6

616443

PH0

60

145

611706

PH 2

200

310

6

616TBI

616444

PH1

80

180

611707

PH 3

150

270

8

611708

PH 4

200

320

10

Izvijač križni (PH) TBI, s šestkotnim nastavkom

616445

PH2

100

210

616446

PH3

150

270

616447

PH4

200

320

615CR Izvijač križni (PH) CR

613VDE Izvijač križni (PH), izoliran VDE • steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj: polypropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2 in EN 60900

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

• • • • • •

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: ergonomska oblika trokomponentni material luknja za obešanje v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

D C

D C

C

L

C

L

C

L

D

D

611709

PH 1

80

180

4.5

8

616363

PH 0

60

145

3

611710

PH 2

100

210

6

10

616364

PH 1

80

165

4.5

611711

PH 3

150

270

8

13

616365

PH 1

200

285

4.5

616366

PH 2

100

200

6

616CR

616367

PH 2

150

250

6

616368

PH 3

150

260

8

Izvijač križni (PH) CR, s šestkotnim nastavkom

616369

PH 4

200

320

10

PH0

60

145

615E

PH1

80

165

Izvijač križni (PH) za elektroniko

PH2

100

200

PH3

150

260

L

L

616479 616480

L

C

616478

616481

D

• • • •

• • • • • •

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: ergonomska oblika ročaj - polipropilen luknja za obešanje v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano ergonomičen dvokomponentni ročaj konica prevlečena z antikorozijsko zaščito ročaj z vrtljivo glavo

D C

D L

C

C

L

D

L

608304

PH 000

60

153

2.5

C

L

D

608305

PH 00

60

153

2.5

616370

PH 1

80

180

4.5

8

608306

PH 0

60

153

3

616371

PH 2

100

210

6

10

608307

PH 1

80

173

4.5

616372

PH 3

150

270

8

13

173


616W

620TBI

620CS6VDETBI

Izvijač križni (PH) s šestkotnim nastavkom

Izvijač inbus TBI, za kotno vijačenje

Garnitura izoliranih inbus izvijačev VDE TBI v kartonu

• • • •

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: lesen v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

D

617048

C

D C

602817

PH 2

L

C

L

D

100

200

6

10

L

620CS6VDETBI

2.5 - 8 / 6

620VDETBI (2.5, 3, 4, 5, 6, 8)

C

L

D

611715

2

65

150

3

620/1CR

611716

2.5

75

160

3

Izvijač CR s šeskotno klinjo

611717

3

75

160

3.5

611718

4

100

200

5

611719

5

100

210

6

611720

6

125

245

7

611721

8

150

270

10

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo črnjeno • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje

617TBI 620CR

Izvijač križni (PZ) TBI, s šestkotnim nastavkom • • • • • •

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: ergonomska oblika trokomponentni material luknja za obešanje v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

Izvijač inbus CR, za kotno vijačenje • steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje

C

D C

D C

L

C

L

D

611712

PZ 1

80

180

4.5

8

611713

PZ 2

100

210

6

10

611714

PZ 3

150

270

8

13

617W Izvijač križni (PZ) s šestkotnim nastavkom • • • •

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: lesen v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

L

C

603468

174

PZ 2

L

C

L

D

100

210

6

10

C

L

617128

2

60

145

617129

2.5

60

145

617130

3

75

160

617131

4

75

160

617132

5

85

185

617133

6

95

205

C

L

D

617134

8

105

215

616373

2

60

145

3

617135

3/32”

60

145

616374

2.5

60

145

3

617136

7/64”

60

145

616375

3

70

155

3.5

617137

1/8”

75

160

616376

4

100

185

5

617138

9/64”

75

160

616377

5

100

200

6

617139

5/32”

85

170

616378

6

100

210

7

617140

3/16”

85

185

617141

7/32”

85

185

620VDETBI

617142

1/4”

95

205

Izvijač inbus, izoliran VDE TBI

617143

5/16”

105

215

617144

3/8”

115

235

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

C

D

L

L

C

L

616448

2.5

75

160

616449

3

75

175

616450

4

75

175

616451

5

75

185

616452

6

100

210

616453

8

100

210


621TBI

621VDETBI

621CS7CR

Izvijač TBI s TX profilom

Izvijač izoliran VDE TBI s TX profilom

Garnitura izvijačev CR s TX profilom v kartonu

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

617031

621CS7CR

TX 10 - TX 40 / 7

621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40) C

D C

L

L

621E

C

L

C

L

D

616454

TX 10

60

140

611722

TX 6

60

145

3

616455

TX 15

80

180

611723

TX 7

60

145

3

616456

TX 20

80

180

611724

TX 8

60

145

3

616457

TX 25

80

180

611725

TX 9

60

145

3

616458

TX 27

100

210

611726

TX 10

80

165

3

616459

TX 30

100

210

611727

TX 15

80

165

3

611728

TX 20

100

185

4

611729

TX 25

100

200

4.5

611730

TX 27

115

215

5.5

611731

TX 30

115

225

6

611732

TX 40

130

250

7

611733

TX 45

130

250

8

Izvijač s TX profilom za elektroniko • • • •

material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano ergonomičen dvokomponentni ročaj konica prevlečena z antikorozijsko zaščito ročaj z vrtljivo glavo

621CS6VDETBI Garnitura izoliranih izvijačev VDE TBI s TX profilom v kartonu

D C

L

C

L

D

604546

TX 4

60

153

3

621CS7TBI

604547

TX 5

60

153

3

Garnitura izvijačev TBI s TX profilom v kartonu

608310

TX 6

60

153

3

608311

TX 7

60

153

3

608312

TX 8

60

153

3

608313

TX 9

60

153

3

608314

TX 10

60

153

3

608315

TX 15

60

153

3.5

608316

TX 20

80

173

4

617049

621CS6VDETBI

TX 10 - TX 30 / 6

621VDETBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30)

621CR

612300

621CS7TBI

TX 10 - TX 40 / 7

Izvijač CR s TX profilom

621/1TBI

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje

Izvijač TBI s TX profilom in luknjo • • • • •

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621CS7E

D

Garnitura izvijačev za elektroniko s TX profilom v kartonu

620961

621CS7E

TX 6 - TX 20 / 7

621E (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20)

steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano steblo kromirano, konica črnjena ročaj: ergonomska oblika trokomponentni material luknja za obešanje

C

L

C

L

D

616379

TX 6

60

145

3

616380

TX 7

80

165

3

616381

TX 8

80

165

3

D C

L

616382

TX 9

80

165

3

C

L

616383

TX 10

80

165

3

611734

TR 10

80

165

3

616384

TX 15

80

165

3.5

611735

TR 15

80

165

3.5

616385

TX 20

100

185

4

611736

TR 20

100

185

4

616386

TX 25

100

185

4.5

611737

TR 25

100

200

4.5

616387

TX 27

115

215

5.5

611738

TR 27

115

215

5.5

616388

TX 30

115

215

6

611739

TR 30

115

225

6

616389

TX 40

130

240

7

611740

TR 40

130

250

7

D

175


621/1CS7TBI

623VDETBI

625TBI

Garnitura izvijačev TBI s TX profilom in luknjo v kartonu

Izvijač križni (PZ), izoliran VDE TBI

Izvijač križni (PZ) TBI

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2 in EN 60900 612308

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

621/1CS7TBI TR 10 - TR 40 / 7 621/1TBI (TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

622TBI Izvijač TBI s štirikotno konico

D

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje

C C

616460

PZ0

L

L

C

L

C

L

611741

PZ 0

60

145

D 3

60

145

611742

PZ 1

80

180

4.5

616461

PZ1

80

180

611743

PZ 2

100

210

6

616462

PZ2

100

210

611744

PZ 3

150

270

8

616463

PZ3

150

270

625CR

D C

L

C

L

D

612807

SQ 1

90

175

4

612808

SQ 2

100

200

5.5

612809

SQ 3

100

200

5.5

622CR Izvijač CR s štirikotno konico

623VDE

Izvijač križni (PZ) CR

Izvijač križni (PZ), izoliran VDE

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj: polypropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2 in EN 60900

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje

D C

D C

L

C

L

L

C

L

C

L

C

L

D

616482

PZ0

60

145

616393

PZ 0

60

145

3

PZ1

80

165

616394

PZ 1

80

165

4.5

D

616390

SQ 1

90

175

4

616483

616391

SQ 2

100

200

5.5

616484

PZ2

100

200

616395

PZ 2

100

200

6

616392

SQ 3

100

200

5.5

616485

PZ3

150

260

616396

PZ 3

150

260

8

176


625E

626CR

627CR

Izvijač križni (PZ) za elektroniko

Izvijač križni (PH) CR, kratek

Izvijač ploščati CR, kratek

• • • •

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2

material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano ergonomičen dvokomponentni ročaj konica prevlečena z antikorozijsko zaščito ročaj z vrtljivo glavo

D C

a

L

C

L

D

608308

PZ 0

60

153

3

608309

PZ 1

80

173

4.5

D

b

C

L

D C

625NI

L

axb

C

L

616399

0.8 x 4.0

25

85

D 4

C

L

D

616400

1.0 x 5.5

25

85

5.5

616401

1.2 x 6.5

25

85

6.5

Izvijač križni (PZ)

616397

PH 1

25

85

4.5

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo nikljano • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

616398

PH 2

25

85

6

628TBI 627TBI

Izvijač križni (PZ) TBI, kratek

Izvijač ploščati TBI, kratek

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2

D C

L

C

L

D

616432

PZ 0

60

145

3

616433

PZ 1

80

165

4.5

616434

PZ 2

100

200

6

616435

PZ 3

150

260

8

626TBI Izvijač križni (PH) TBI, kratek • steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

D C a

C

L

612836

PZ 0

25

87

3

617093

PZ 0

35

97

3.0

D

b

C

L

L

D

axb

C

L

D

612837

PZ 1

25

87

4.5

612832

0.6 x 3.5

25

87

3.5

617094

PZ 1

35

97

4.5

617089

0.6 x 3.5

35

97

3.5

612838

PZ 2

25

87

6

612833

0.8 x 4.0

25

87

4

617095

PZ 2

35

97

6.0

617090

0.8 x 4.0

35

97

4.0

612834

1.0 x 5.5

25

87

5.5

628CR

617091

1.0 x 5.5

35

97

5.5

Izvijač križni (PZ) CR, kratek • steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

612835

1.2 x 6.5

25

87

6.5

617092

1.2 x 6.5

35

97

6.5

D C

L

C

L

612829

PH 0

25

87

D 3

617086

PH 0

35

97

3.0

612830

PH 1

25

87

4.5

D C

L

617087

PH 1

35

97

4.5

C

L

D

612831

PH 2

25

87

6

616402

PZ 1

25

85

4.5

617088

PH 2

35

97

6.0

616403

PZ 2

25

85

6

177


629TBI

629VDETBI

C

L

D

Ključ nasadni s TBI ročajem

Ključ nasadni izoliran s VDE TBI ročajem

616413

12

125

245

9

616414

13

125

245

9

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

616415

14

125

245

9

616416

15

125

245

9

616417

16

125

245

9

616418

17

125

245

9

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • trokomponentni material • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3125

629CS7CR Garnitura nasadnih ključev s CR ročajem

C

L

D C

L

616464

5.5

C

L

125

225

C

L

D

616465

6

125

225

612820

4

125

225

5

616466

7

125

235

612821

4.5

125

225

5

621429$

7/35

135

245

611746

5

125

235

5

616467

8

125

235

612672

5.5

125

235

6

616468

10

125

235

611747

6

125

235

6

616469

13

125

245

611748

7

125

245

6

611749

8

125

245

7

611750

9

125

245

8

611751

10

125

245

8

611752

11

125

245

8

611753

12

125

245

9

611754

13

125

245

9

612825

14

125

245

9

612826

15

125

245

9

612827

16

125

245

9

612828

17

125

245

9

617032

629CS7CR

6 - 17 / 7

629CR (6, 8, 10, 12, 13, 14, 17)

629CS6VDETBI

629E

Garnitura izoliranih nasadnih ključev s VDE BI ročajem v kartonu

Ključ nasadni z ročajem za elektroniko • material:steblo - krom vanadij, v celoti poboljšano • ergonomičen dvokomponentni ročaj • ročaj z vrtljivo glavo

629CS5TBI Garnitura nasadnih ključev s TBI ročajem v kartonu

617050

629CS6VDETBI

5.5 - 13 / 6

D

629VDETBI (5.5, 6, 7, 8, 10, 13)

C

629CR 618903

Ključ nasadni z CR ročajem • steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo kromirano, konica črnjena • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen • luknja za obešanje • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3125 612318

629CS5TBI

2.5

L

C

L

D

60

153

4.5

618904

3

60

153

4.5

618905

3.2

60

153

4.5

618906

3.5

60

153

4.5

618907

4

60

153

4.5

618908

5

60

153

4.5

618909

5.5

60

153

4.5

6 - 13 / 5

630VDE

629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

Preizkuševalec napetosti 220 - 250 V • dimenzija 140 s priponko D C

178

L

C

L

616404

4

125

225

D 5

616405

4.5

125

225

5

616406

5

125

225

5

616407

5.5

125

225

6

616408

6

125

225

6

616409

7

125

235

6

C

L

616410

8

125

235

7

axb

C

L

616411

10

125

235

8

617659

0.5 x 3.0

60

140

616412

11

125

235

8

617660

0.6 x 3.5

90

180


631

635

635PZ

Preizkuševalec napetosti 6 - 12/24V

Ročaj z ragljo

• Uporabljajte ga le za kontrolo avtomobilske inštalacije, za napetost do 12V, do 24V . • Uporaba za druge namene in pri drugačni napetosti je lahko življenjsko nevarna. • Izdelek se ne sme uporabljati za kontrolo napetosti v omrežju!

• ročaj - polipropilen • ročaj z ragljo omogoča vijačenje z različnimi vijačnimi klinjami, ki imajo 6 mm šestrobo steblo. • ergonomska oblika ročaja zagotavlja doseganje velikih vrtilnih momentov. • odlikuje ga hitra in varna menjava vijačnih klinj • precizno in hitro vijačenje v obe smeri. • ragljo lahko zaklenemo

Klinja dvostranska križna (PZ) za 635 • material: krom vanadij molibden • vijačne klinje imajo različno obarvane konice, kar nam omogoča hitrejšo izbiro primerne klinje

L

L 618860

PZ 1 - PZ 2

150

6

618861

PZ 2 - PZ 3

150

6

B

L

C

L

axb

C

618851

L

601688

6 - 12

0.5 x 3.0

60

140

601689

6 - 24

0.6 x 3.5

90

180

6

L 100

635SL Klinja dvostranska ploščata za 635

631B Preizkuševalec napetosti 6 - 12/24 V • Nepogrešljivo orodje v vsaki avtomobilski delavnici • Varovalni pokrovček konice preizkuševalca, ki je namenjen preprečevanju poškodb uporabnikov. • Za pregled električne napeljave na vseh sistemih 6–24 V v avtomobilu • UPORABA: • Priklopite sponko na ozemljitev. • S konico preizkuševalca prebodite izolacijo žice do stika z vodnikom. • Prebadajte vzdolž napeljave, dokler preizkuševalec ne zasveti več, kar vam pove, da je žica pretrgana. • Uporaba za druge namene in pri drugačni napetosti je lahko življenjsko nevarna. • Izdelek se ne sme uporabljati za kontrolo napetosti v omrežju!

• material: krom vanadij molibden • vijačne klinje imajo različno obarvane konice, kar nam omogoča hitrejšo izbiro primerne klinje • konica za kotno vijačenje omogoča delo pod kotom 25°

• material: krom vanadij molibden • vijačne klinje imajo različno obarvane konice, kar nam omogoča hitrejšo izbiro primerne klinje

L

L L

618862

2.5 - 2.5

150

618863

3-3

150

618852

0.6 x 3.5 - 0.8 x 4.5

150

6

618864

4-4

150

618853

0.8 x 4.0 - 1.0 x 6.0

150

6

618865

5-5

150

618854

1.0 x 5.5 - 1.2 x 6.5

150

6

618866

6-6

150

L

635SLPH

635TX

Klinja dvostranska ploščatokrižna za 635

Klinja dvostranska s TX profilom za 635

• material: krom vanadij molibden • vijačne klinje imajo različno obarvane konice, kar nam omogoča hitrejšo izbiro primerne klinje

• material: krom vanadij molibden • vijačne klinje imajo različno obarvane konice, kar nam omogoča hitrejšo izbiro primerne klinje

L

D

L

C

619856

B 85

635HX Klinja dvostranska inbus in inbus za kotno vijačenje za 635

6 - 24

L

C

D

L

12

1.8

110

L L

633 Magnetizer

TX 6 - TX 8

150

6

618855

0.8 x 4.0

PH 1

150

6

618868

TX 7 - TX 9

150

6

618856

1.0 x 6.0

PH 2

150

6

618869

TX 10 - TX 15

150

6

618857

1.2 x 6.5

PH 3

150

6

618870

TX 20 - TX 25

150

6

618871

TX 30 - TX 40

150

6

635PH Klinja dvostranska križna (PH) za 635

• material: ABS • moder

618867

• material: krom vanadij molibden • vijačne klinje imajo različno obarvane konice, kar nam omogoča hitrejšo izbiro primerne klinje

635Bits Klinja za bits nastavke za 635 • material: krom vanadij molibden • z magnetom

B B

L

A

D L

L 612866

B

A

618858

52

30

618859

PH 1 x PH 2

150

6

PH 2 x PH 3

150

6

618872

1/4” (6.3)

D

L

12

164

6

179


635Soc

636A

637PZ

Klinja za nasadne ključe 1/4” za 635

Izvijač z dvostransko klinjo

Izvijač križni (PZ) upognjeni

• z dvema klinjama PH2 - PH3 in 0,8x4,0 - 1,2x7,0

• sredinski ročaj prevlečen z plastiko odporno na udarce • za delo v tesnih prostorih • steblo črnjeno • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5208

• material: krom vanadij molibden

L

D b

L 618873

1/4”

164

axb

axb

L

L1

D

L

615049 PH 2 PH 3 0.8 x 4.0 1.2 x 7.0 180 7

Garnitura klinj in ročaja z ragljo

L

L1

637SL

618783

PZ 1 - PZ 2

125

20

Izvijač ploščati upognjeni

618784

PZ 2 - PZ 3

150

29

• • • •

618785

PZ 3 - PZ 4

200

35

sredinski ročaj prevlečen z plastiko odporno na udarce za delo v tesnih prostorih steblo črnjeno v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5200

L1

619967

b

D

L

6

635PB

a

a

635PB

6

635 (100), 635SL (0.8 x 4.0 - 1.0 x 6.0), 635PH (PH 1 x PH 2), 635PZ (PZ 1 - PZ 2), 635TX (TX 20 - TX 25, TX 30 - TX 40), 981PBM1

639A Šilo okroglo, ravno

L

L

L

L1

618773

0.6 x 3.5

90

12

618774

0.8 x 4.0

100

13

618775

1.0 x 5.5

125

16

639B

618776

1.2 x 6.5

125

20

Šilo okroglo, ukrivljeno 90°

618777

1.2 x 8.0

150

25

618778

1.6 x 10.0

175

33

618779

2.0 x 12.0

200

37

636

637PH

Izvijač dvostranski

Izvijač križni (PH) upognjeni

• steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano • steblo nikljano • ročaj: ergonomska oblika • ročaj - polipropilen

• sredinski ročaj prevlečen z plastiko odporno na udarce • za delo v tesnih prostorih • steblo črnjeno • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5208

L 617773

165

L

L 617774

165

639C Šilo okroglo, dvakrat ukrivljeno

L L1 b

a

D L

axb 608922

1.0 x 6.0

PH 2

a

L

L

b

L

L1

618780

PH 1 - PH 2

125

20

L

D

618781

PH 2 - PH 3

150

29

140

6

618782

PH 3 - PH 4

200

35

617775

165

639D Šilo okroglo, dvakrat ukrivljeno z majhno konico

L

L 617776

180

165


639PB

640/6HSPB

641/6HSPB

Garnitura šil

Garnitura prebijačev v plastični škatli

Garnitura izbijačev z ročajem v plastični škatli

619999

620066

617777

639PB

4

639A, 639B, 639C, 639D

640/6

6

640/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1

Prebijač • • • • •

640/6HSPB

material: krom vanadij v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6458

2-8/6

641/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1

641/6

642/6

Izbijač

Točkalo

• • • • •

• • • • •

material: krom vanadij v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6450

641/6HSPB

material: krom vanadij v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7250

D L

D

D

L

601702

1

120

601703

2

120

601704

3

120

601705

4

601706

5

601707

L

D L

D

L

601711

2

115

D

L

601712

3

150

601724

3

100

120

601713

4

150

601725

4

120

120

601714

5

150

601726

5

120

6

120

601715

6

150

602665

7

120

601716

7

150

642A

601708

8

120

601717

8

150

Točkalo avtomatsko

601709

10

120

601719

10

150

• konstrukcijsko jeklo • samoudarni mehanizem, ki se sproži spritiskom navzdol • konica kot rezervni del, poboljšana • nastavljiva moč • površinska zaščita: nikljan

640/6HS

641/6HS

Prebijač z ročajem

Izbijač z ročajem

• • • • • •

• • • • • •

material: krom vanadij v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran ergonomičen dvokomponentni ročaj v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6458

material: krom vanadij v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran ergonomičen dvokomponentni ročaj v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6450

L

L 616810

125

D

D

L

L

619752

60 - 130

D

L

D

L

2

120

619759

2

150

619760

3

150

619753

3

120

619754

4

120

619761

4

150

619755

5

120

619762

5

150

619756

6

120

619763

6

150

619757

8

120

619764

8

150

642.1A Konica rezervna za 642A

616811

181


642/6HS

645

646

Točkalo z ročajem

Garnitura prebijačev, sekačev in točkal

Garnitura prebijačev in točkal

• • • • • •

material: krom vanadij v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran ergonomičen dvokomponentni ročaj v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7250

D L

D

L

620117$

4

120

620118$

5

120

642LPB Garnitura žigosnih točkal s črkami • material: specialno orodno jeklo • površinska zaščita: protikorozijsko naoljeno • Garnitura 27 točkal s črkami od A do Z in & znakom

620944$

4

620945$

6

620946$

8

620947$

10

642NPB Garnitura žigosnih točkal s številkami • material: specialno orodno jeklo • površinska zaščita: protikorozijsko naoljeno • Garnitura 9 točkal s številkami od 0 do 9

620940$

4

620941$

6

620942$

8

620943$

10

182

601739

645

6

640/6 (2, 4, 6), 642/6 (3), 660/6A (125), 670/6A (125)

601737

646

6

640/6 (2, 3, 4, 5, 6), 642/6 (3)


646A

650.2/6

651.3/7

Garnitura prebijača in točkal

Sekač koničasti, za beton SDS plus

Sekač žličasti, za beton SDS max

D SDS max.

L D

620178$ 646A

616832

3

b

SDS-plus

L

L

D

250

14

616842

L

D

b

300

18

26

640/6 (4), 642/6 (3, 4)

647

650.3/6

651.4/7

Sekač žličasti, za beton SDS plus

Sekač ploščati, široki, za beton

Garnitura izbijačev

SDS max

D

SDS-plus

L

616833

601738

647

6-8/6

641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8)

L

D

b

16

22

• • • • • •

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6453

D SDS-plus

L

L

D

b

250

16

40

647B Garnitura izbijačev b

620177$ 647B

D SDS max.

b

B L

a

L

axb

B

604267

100

9 x 14

15

601732

150

11 x 17

18

604242

175

12 x 20

21

601733

200

13 x 23

24

601734

250

13 x 23

25

L

L

D

b

616835

280

18

25

616836

400

18

25

616837

600

18

25

6 - 10 / 3

651.2/7 Sekač koničasti, za beton SDS max

641/6 (6, 8, 10)

b 80

660/6

651.1/7 Sekač ploščati, za beton SDS max

3

D 18

Sekač ploščati

647A

641/6 (3, 4, 5)

L 300

650.4/6

Garnitura izbijačev

620176$ 647A

616841

Sekač ploščati, široki, za beton SDS plus

616834

SDS max.

L

250

b

D

b

b

660/6HS Sekač ploščati z ročajem • • • • • •

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6453

650.1/6 Sekač ploščati, za beton SDS plus

D SDS max.

b

L

b

616831

D

L

SDS-plus

L

L

D

616838

280

18

L

D

b

616839

400

18

250

14

20

616840

600

18

B

a

608484

L

axb

B

250

13 x 23

25

183


660/6A

666/6A

670/6

Sekač ploščati, zidarski

Sekač za obdelavo kamna in kovin

Sekač križni

• • • • • •

• • • • •

• • • • • •

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7254

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran

b

B L

a

603477

B

L

axb

B

240

7 x 26

26 b

L

L

B

125

10

12

608492

250

16

23

608493

300

18

26

608494

350

18

26

608495

400

20

30

608496

500

20

30

a

Sekač za obdelavo kamna in kovin z ročajem • • • • •

B L

666/6AHS

608554

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran

L

axb

B

601747

150

11 x 6

17

601748

200

12 x 8

20

601749

250

13 x 9

23

670/6HS Sekač križni z ročajem

660/6AHS Sekač ploščati z ročajem, zidarski • • • • • •

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6541

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7254

b

• • • • • •

B L

a

608503

L

axb

B

240

7 x 26

26

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6541

667/6A Sekač ploščati, široki, zidarski • • • • •

B

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran

b

L a

L

L

608485

B

608497

250

16

23

608498

300

18

26

608499

350

18

26

665/6A

b

axb

B

13 x 9

23

670/6A

L

Sekač koničasti, zidarski L

axb

B

250

13 x 23

50

667/6AHS

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran

L 250

B

a

608671

Sekač ploščati, električarski • • • • •

B

Sekač ploščati, široki, zidarski, z ročajem • • • • •

• • • • • •

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7256

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran

L

L B b

L

B L

a

L 250

8

10

608501

250

10

10

184

609286

125

604174

250

16

608486

300

18

10

608487

350

18

L

axb

B

604903

400

20

250

13 x 23

50

608488

500

20

B

608500

608555


670/6AHS Sekač koničasti z ročajem, zidarski • • • • • •

material: krom vanadij kovan v celoti poboljšan konica induktivno kaljena površinska zaščita: lakiran v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7256

L

L 608489

250

16

608490

300

18

608491

350

18

671HS Ročaj univerzalni za sekače

608672

675 Garnitura sekačev in točkal na kovinskem stojalu

611998

675

100

640/6 (2, 3, 4, 5, 6), 641/6 (2, 4, 5, 6, 8), 642/6 (4, 5), 660/6 (100, 150, 200, 250, 175), 670/6 (150, 200, 250), 980F

675A Garnitura zidarkih sekačev na kovinskem stojalu

611997

675A

40

666/6A (240), 670/6A (125, 250, 300), 660/6A (125, 250, 300), 667/6A (250), 980G

185


Snemalci

Snemalci dvokraki

Snemalci trikraki

Snemalci ostali

Dodatna vzdržljivost

Preprosta uporaba

Snemalci Unior, ki so na voljo z dvema, tremi ali petimi

Orodje za snemanje Unior omogoča enostavno, varno in

prilagodljivimi kraki, z drsnim izbijačem ali nastavitveno matico

zanesljivo snemanje ležajev, puš in zobnikov.

in v drugih izvedbah, so izdelani iz ogljikovega orodnega jekla. Postopek kovanja jim zagotavlja dodatno vzdržljivost.

Lastnosti Uniorjevih snemalcev • • • •

površinska zaščita vretena: brunirano vreteno v celoti poboljšano material: ogljikovo orodno jeklo krake je možno nastaviti v dveh višinah pri art. 682/5 in 680/5 • kraki, telo in vreteno so kovani • površinska zaščita: kraki cinkani

go

er

OR

186

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


680/5

681/5

682/5MS

Snemalec dvokraki

Snemalec dvokraki, drsni

• • • • •

• • • • •

Garnitura trokrakih snemalcev na kovinskem stojalu

material: specialno orodno jeklo kovan, v celoti poboljšan površinska zaščita: cinkan DIN 12329, vijak črnjen krake je možno nastaviti v dveh višinah pri uporabi se kraki tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo

material: specialno orodno jeklo kovan, v celoti poboljšan površinska zaščita: cinkan DIN 12329, vijak črnjen močna izvedba za zelo zahtevno snemanje z obračanje krakov lahko snemalec uporabljamo za notranje in zunanje snemanje

612656

682/5MS

4

L max.

Lmax.

682/5 (90 x 90, 160 x 130, 230 x 190, 300 x 250), 980P3

683/2 D1

Snemalec dvokraki, drsni

D2

D max.

B

D1

D2

L

L

D

601765

300 280 70 - 220 110 - 260 150

612603

0

90

90

601766

400 450 110 - 360 190 - 450 200

601762

1

160

130

601763

2

230

190

682/5

601764

3

300

250

Snemalec trokraki

680/5MS

material: specialno orodno jeklo kovan, v celoti poboljšan površinska zaščita: kromiran po EN12540, vijak črnjen pri uporabi se kraki tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo

material: specialno orodno jeklo kovan, v celoti poboljšan površinska zaščita: cinkan DIN 12329, vijak črnjen krake je možno nastaviti v dveh višinah pri uporabi se kraki tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo Lmax.

Garnitura dvokrakih snemalcev na kovinskem stojalu

• • • • •

• • • •

D1

D2

L max.

615076

L

680/5MS

4

680/5 (90 x 90, 160 x 130, 230 x 190, 300 x 250), 980P2

L

D1

D2

90

65

50 - 90

615077

90

90

90

50 - 110

615078

130

140

130

80 - 140

615079

180

140

180

80 - 180

615080

250

195

250

130 - 250

615081

350

195

350

130 - 350

683/2MS

D max.

612655

60

D

612604

0

90

90

601767

1

160

130

601768

2

230

190

601769

3

300

250

Garnitura dvokrakih snemalcev na kovinskem stojalu

615082

683/2MS

6

683/2 (60, 90, 130, 180, 250, 350), 980P2S

187


685/5

687/5

702/5MH

Snemalec z drsnim izbijačem

Snemalec petkraki

Spona mizarska

• • • • • •

• • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kraki kovani in poboljšani čeljust poboljšana površinska zaščita: cinkan DIN 12329, vijak črnjen uporaben za težko dosegljive snemalne dele v kompletu s prijemalnimi kraki za večje in manjše premere • ergonomičen dvokomponentni ročaj

D2 D1

L

D1 601771

max.

material: specialno orodno jeklo kovan, v celoti poboljšan površinska zaščita: cinkan DIN 12329, vijak črnjen močna izvedba za zelo zahtevno snemanje

material: specialno orodno jeklo v celoti poboljšana površinska zaščita: cinkana DIN 12329, vijak črnjen namenjeno uporabi v lesni industriji in gradbeništvu ročaj kovinski

L

D2

L

30 - 80 120 - 180

L

125

C

A

600

686/5 Snemalec za spone

D

material: specialno orodno jeklo kovan, v celoti poboljšan površinska zaščita: cinkan DIN 12329, vijak črnjen za osebne avtomobile

L

max.

• • • •

D

max.

A

B

608433

120

100

330

155

25

608434

160

100

370

155

25

608435

200

100

410

155

25

608436

250

100

460

155

25

608360

300

120

550

180

35

120

47

608437

400

120

650

180

35

608438

500

120

750

180

35

701

608439

600

120

850

180

35

Lističi merilni

608440

800

120

1050

180

35

• certifikat kakovosti • nerjaveče jeklo

608441

1000

120

1250

180

35

702/5WH Spona mizarska

L

D

L

16

260

686/5A Snemalec za spone

• • • • •

601896

0.05 - 0.5

8

601897

0.05 - 1

13

601898

0.05 - 1

20

material: specialno orodno jeklo v celoti poboljšana površinska zaščita: cinkana DIN 12329, vijak črnjen namenjeno uporabi v lesni industriji in gradbeništvu ročaj lesen, lakiran

701A

material: specialno orodno jeklo kovan, v celoti poboljšan površinska zaščita: cinkan DIN 12329, vijak črnjen za tovornjake

Lističi merilni za navoje • • • • •

certifikat kakovosti nerjaveče jeklo za zunanje in notranje merjenje metrični navoj: 0,4 - 7 (28 lističev) whitworth - navoj: 4 - 62 (20 lističev)

A

D L

188

D

L

18

260

616706

48

C

B

Dmax.

D

602369

L

D

D

601772

C

Lmax.

L 602848

• • • •

B

D max.

C

L max.

A

B

601783

120

100

330

L

155

25

601784

160

100

370

155

25

601785

200

100

410

155

25

601786

250

100

460

155

25

601787

300

120

550

180

35

601788

400

120

650

180

35

601789

500

120

750

180

35

601790

600

120

850

180

35

601791

800

120

1050

180

35

601792

1000

120

1250

180

35


703/5MH Spona univerzalna • • • • • •

material: specialno orodno jeklo v celoti poboljšana površinska zaščita: cinkana DIN 12329, vijak črnjen namenjeno uporabi v lesni industriji in gradbeništvu ročaj kovinski za zunanje in notranje vpenjanje

B

C

705/5AMH

Spona avtomatska

Spona U močna

• vpenjanje in izpenjanje je hitrejše in enostavnejše • dosežena sila vpetja je večja zaradi vzvoda in ekscentra • kotna konzola in drsna čeljust kovani, izdelani iz kvalitetnega jekla, poboljšani • zapirka petelina varuje proti nenadni sprostitvi spone

• kotna konzola in drsna čeljust kovani, izdelani iz kvalitetnega jekla, poboljšani • prijemna šapa kovana, zamenljiva in vrtljiva • prijemna šapa, vreteno in ročaj zaščiteni proti rjavenju

A D

608230

704/5

L

D

C

L

A

B

1000

120

1250

35

180

703/5WH Spona univerzalna • • • • • •

material: specialno orodno jeklo v celoti poboljšana površinska zaščita: cinkana DIN 12329, vijak črnjen namenjeno uporabi v lesni industriji in gradbeništvu ročaj lesen, lakiran za zunanje in notranje vpenjanje

A

Bmax.

C D

max.

A

L max.

D

B

C D

607346

A L

C

C

T

Bmax.

L

A

B

609961

160

120

360

25

25

609962

200

120

400

25

25

D

T

609963

250

120

450

25

25

617531

250

60

140 450 170

40

609964

300

140

570

35

25

617539

300 100 140 560 190

40

609965

400

140

670

35

35

617540

400 150 140 710 190

40

609966

500

140

770

35

35

D max.

C

Lmax.

L

A

B

609967

600

140

870

35

35

705/5MH

D

C

L

A

B

609972

800

140

1070

35

35

Spona močna

1000

120

1250

35

180

609973

1000

140

1270

35

35

• kotna konzola in drsna čeljust kovani, izdelani iz kvalitetnega jekla, poboljšani • prijemna šapa kovana, zamenljiva in vrtljiva • prijemna šapa, vreteno in ročaj zaščiteni proti rjavenju

704/5A Spona U avtomatska • vpenjanje in izpenjanje je hitrejše in enostavnejše • dosežena sila vpetja je večja zaradi vzvoda in ekscentra • kotna konzola in drsna čeljust kovani, izdelani iz kvalitetnega jekla, poboljšani • zapirka petelina varuje proti nenadni sprostitvi spone

A

C

Bmax.

D max.

D

A

T

370

155

30

609968

200

140

410

155

30

609982

250

140

460

155

30

609969

300

140

550

180

40

609970

400

140

650

180

40

B

609971

500

140

750

180

40

40

609975

600

140

850

180

40

40

609983

800

140

1050

180

40

40

609984

1000

140

1250

180

40

L max.

617528 617529 617530

250 300 400

60 100 150

C 120 140 140

L 530 655 805

A 170 190 190

B

140

D

T

A

160

max.

D

L

609974 Bmax.

C

C

Lmax.

189


710P

714

Meter

Meter tračni

• plastično dvokomponentno ohišje • z zavoro in zaponko

• plastično dvokomponentno ohišje • kovinski merilni trak prevlečen z akrilno prevleko omogoča dolgo življensko dobo • 6 kratna hitrost traku pri navijanju

om

yo

rg ur h ands – e

on

ou

no

m ic s - pr ote c

no

m ic s - pr ote c

ty

612131

2

0

16

612132

3

0

16

721/6

612133

5

0

19

Primež ključavničarski IRONGATOR

612134

8

0

25

612135

10

0

25

612784

2

6

16

612785

3

10

16

• material ohišja: siva litina • čeljusti kovane, poboljšane, iz ogljikovega jekla • površinska zaščita ohišja: lakirano, čeljusti protikorozijsko naoljene, ostali deli cinkani, • vreteno zaščiteno pred poškodbami • uniPRO vodila zagotavljajo natančen pomik gibljivega dela • primež lahko nadgradimo z vrtljivim podstavkom

612788

10

33

25

O

nds

M

19 25

MO

JE

16 26

European manufacturer of hand tools since 1919

N

5 8

ty

www.uniortools.com

VED

612786 612787

rh a

go

ou

d 13

er

m 50

R

621525$

d

U NI O

m

714

d

ČAN OP

RI

710R Meter • plastično dvokomponentno ohišje • z zavoro in zaponko • Fiksne čeljusti za prijem cevi

• Zamenljiva čeljust iz orodnega ogljikovega jekla • Brušena delovna površina

d

m

d

612789

2

0

16

612790

3

0

16

612791

5

0

19

612792

8

0

25

612793

2

6

16

612794

3

10

16

612795

5

16

19

612796

8

26

25

• uniPRO vodila za natančno vodenje

710W Meter lesen

• Vodilo zaščiteno pred poškodbami

• Material: bukov les • mm - skala na obeh straneh • klasa natančnosti lll

• Vrtljivi podstavek za 360º

• Ostale lastnosti in opcije: • toga ulita konstrukcija iz sive litine, • možnost fiksne montaže na delovno mizo oz. voziček z orodjem, • možnost izvedbe s hitrim pomikom pomične čeljusti, • ohišje lakirano, • čeljusti protikorozijsko naoljene.

d

609365

190

621564$

80

621481$

125

m

d

621567$

150

2

16

621570$

200

go

er

er

go

R

R

rh a

U NI O

nds

te

ct

U NI O

Long measuring steel tape

pro

ic

50 m

no

m ic s - pr ote c

t


722.1AL Čeljust rezervna, aluminijasta za 722/6 • material: aluminij • garnitura dveh kosov

N

MO

JE

M

VED

O

R ČAN OP

I

721Q/6 Primež ključavničarski s hitrim pomikom Quick IRONGATOR • material ohišja: siva litina • čeljusti kovane, poboljšane, iz ogljikovega jekla • površinska zaščita ohišja: lakirano, čeljusti protikorozijsko naoljene, ostali deli cinkani, • uniPRO vodila zagotavljajo natančen pomik gibljivega dela • primež lahko nadgradimo z vrtljivim podstavkom • sistem hitrega pomika gibljivega dela

B 619024

80

619025

100

722/6

619026

125

Primež ključavničarski

619027

150

• ohišje iz specialne temprane litine • čeljusti poboljšane, zamenljive iz ogljikovega jekla • ohišje sivo lakirano

619028

175

619029

200

726/6 Primež za cevi • Ohišje iz specialne temprane litine • čeljusti kovane, poboljšane, iz ogljikovega jekla • površinska zaščita ohišja: lakirano, čeljusti protikorozijsko naoljene, ostali deli cinkani, • možnost montaže na terensko mizo

A

C L

B

b

c

D max. a

B 612155

80

612156

100

621565$

80

612157

125

621482$

125

612158

150

621568$

150

612159

175

621571$

200

612160

200

721.1/6 Podstavek vrtljiv za 721/6 in 721Q/6

722.1/7

619613

1/8” - 2”

70

Čeljust rezervna za 722/6

619614

1/8” - 3”

100

• material: specialno orodno jeklo • kovane, v celoti poboljšane • garnitura dveh kosov

741/6 Terenska miza “PIONIR” • Oblikovana za maksimalno stabilnost

B 619018

80

619019

100

621566$

80

619020

125

621483$

125

619021

150

621569$

150

619022

175

621572$

200

619023

200

H 607347

1000

191


750

750VDEDP

753VDEDP

Žaga

Žaga izolirana

Žaga izolirana

• • • • •

• izolirana z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

• izmenljiv list • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

Lahek, kompakten, ergonomsko oblikovan ročaj možnost nastavitve lista v treh položajih v loku je možno shraniti 5 rezervnih listov lok žage kromiran, ročaj lakiran 750/1 žaga z enim listom

L

L 615502 L1

601890

L1

L

L

L1

L1

407

310

12”

619098

L

150

753W

L

L1

Žaga

460

270

• ročaj lesen • nastavljiv ročaj • list zamenljiv

750B

752

Žaga

Žaga za veje

• Lahek, kompakten, ergonomsko oblikovan ročaj • lok žage kromiran, ročaj lakiran • možnost nastavitve lista v dveh položajih

• material: list: specialno orodno jeklo • ročaj: polistiren

L1

L1

612163

L

L1

L

150

305

L

609424

L1

L1

L

330

497

L

621531$

L

L1

753P

400

300

Žaga

753.1 Rezervni list za 753P, 753W in 753VDE

• ročaj plastičen • list zamenljiv

750.1B Rezervni list za 750B

617281

755 Žaga lokarica • material: list: specialno orodno jeklo • ročaj:pločevina

L1 L

612164

621532$

L1

L

150

260

2

L1 L

192

L1

L1

L

612236

610

24”

700

609407

762

30”

850

609408

914

36”

1000


755.1

760S

761B

Rezervni list za 755

Pila ploščata, fina

Pila polokrogla, groba

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

b

a

a

b

axb

axb L1

L1

619297

100

3.5 x 12

619301

100

4 x 11

612237

610

24”

619298

150

4 x 16

619302

150

5 x 16

609409

762

30”

612917

200

5 x 20

612920

200

7 x 21

609410

914

36”

612918

250

7 x 26

612921

250

8 x 24

612919

300

8 x 30

612922

300

10 x 30

757 Žaga lisičji rep

760HB

761 1/2S

• material: list: specialno orodno jeklo • ročaj: polistiren

Pila ploščata z ročajem, groba

Pila polokrogla, polfina

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

b

a

a

b L

L1 L

609423

L1

L

400

493

L

axb

619291

100

190

3.5 x 12

axb

619292

150

240

4 x 16

619306

150

5 x 16

612992

200

325

5 x 20

612923

200

7 x 21

612993

250

375

7 x 26

612924

250

8 x 24

612994

300

425

8 x 30

612925

300

10 x 30

619305

100

4 x 11

760H1/2S

761S

760B

Pila ploščata z ročajem, polfina

Pila polokrogla, fina

Pila ploščata, groba

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

b

a

b

a

a

b L

L

axb

3.5 x 12

619295

100

190

3.5 x 12

619309

100

4 x 11

axb 619289

100

axb

619290

150

4 x 16

619296

150

240

4 x 16

619310

150

5 x 16

612911

200

5 x 20

612995

200

325

5 x 20

612926

200

7 x 21

612912

250

7 x 26

612996

250

375

7 x 26

612927

250

8 x 24

612913

300

8 x 30

612997

300

425

8 x 30

612928

300

10 x 30

760 1/2S

760HS

761HB

Pila ploščata, polfina

Pila ploščata z ročajem, fina

Pila polokrogla z ročajem, groba

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

b

a

b

a

b

a

L

L

axb

L

axb

3.5 x 12

619299

100

190

3.5 x 12

619303

100

190

4 x 11

axb 619293

100

L

619294

150

4 x 16

619300

150

240

4 x 16

619304

150

240

5 x 16

612914

200

5 x 20

612998

200

325

5 x 20

613002

200

325

7 x 21

612915

250

7 x 26

612999

250

375

7 x 26

613003

250

375

8 x 24

612916

300

8 x 30

613001

300

425

8 x 30

613004

300

425

10 x 30

193


761H1/2S

762/5 1/2S

763B

Pila polokrogla z ročajem, polfina

Garnitura polfinih pil v etuiju

Pila okrogla, groba

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

D

b

L

a L

D

619313

100

4

619314

150

6

L

axb

612935

200

8

619307

100

190

4 x 11

612936

250

10

619308

150

240

5 x 16

612937

300

12

613005

200

325

7 x 21

613006

250

375

8 x 24

763 1/2S

613007

300

425

10 x 30

Pila okrogla, polfina

619468

5

760H1/2S (150), 761H1/2S (150), 763H1/2S (150), 764H1/2S (150), 765H1/2S (150)

761HS Pila polokrogla z ročajem, fina

762/5 1/2S

612931

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

762/5 1/2S

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

5

760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200) 612932

762/5 1/2S

D

5

760H1/2S (250), 761H1/2S (250), 763H1/2S (250), 764H1/2S (250), 765H1/2S (250)

b

a

L

D

619317

100

4

762/5S

619318

150

6

Garnitura finih pil v etuiju

612938

200

8

612939

250

10

612940

300

12

L

L

axb

619311

100

190

4 x 11

763S

619312

150

240

5 x 16

Pila okrogla, fina

613008

200

325

7 x 21

613009

250

375

8 x 24

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

613010

300

425

10 x 30

762/5B D

Garnitura grobih pil v etuiju

619469

762/5S

5

760HS (150), 761HS (150), 763HS (150), 764HS (150), 765HS (150) 612933

762/5S

5

760HS (200), 761HS (200), 763HS (200), 764HS (200), 765HS (200) 612934

762/5S

5

760HS (250), 761HS (250), 763HS (250), 764HS (250), 765HS (250)

619467

762/5B

L

D

619321

100

4

619322

150

6

612941

200

8

612942

250

10

612943

300

12

763HB Pila okrogla z ročajem, groba • material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

5

760HB (150), 761HB (150), 763HB (150), 764HB (150), 765HB (150) 612929

762/5B

D L

5

760HB (200), 761HB (200), 763HB (200), 764HB (200), 765HB (200) 612930

762/5B

5

760HB (250), 761HB (250), 763HB (250), 764HB (250), 765HB (250)

194

L

D

619315

100

190

4

619316

150

240

6

613011

200

325

8

613012

250

375

10

613013

300

425

12


763H1/2S

764S

765B

Pila okrogla z ročajem, polfina

Pila trikotna, fina

Pila kvadratna, groba

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

B

A

D L

B

A

L

D

619333

100

8

619337

100

4

619334

150

11

619338

150

6

619319

100

190

4

619320

150

240

6

612950

200

14

612953

200

8

613014

200

325

8

612951

250

17

612954

250

10

613015

250

375

10

612952

300

20

612955

300

12

613016

300

425

12

764HB

765 1/2S

763HS

Pila trikotna z ročajem, groba

Pila kvadratna, polfina

Pila okrogla z ročajem, fina

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

D

B L

A L

L

D

L

B

619323

100

190

4

619327

100

190

8

619341

100

A 4

619324

150

240

6

619328

150

240

11

619342

150

6

613017

200

325

8

613020

200

325

14

612956

200

8

613018

250

375

10

613021

250

375

17

612957

250

10

613019

300

425

12

613022

300

425

20

612958

300

12

764B

764H1/2S

765S

Pila trikotna, groba

Pila trikotna z ročajem, polfina

Pila kvadratna, fina

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

B

B

A L L

B

619325

100

B 8

619331

100

190

8

619345

100

A 4

619326

150

11

619332

150

240

11

619346

150

6

612944

200

14

613023

200

325

14

612959

200

8

612945

250

17

613024

250

375

17

612960

250

10

612946

300

20

613025

300

425

20

612961

300

12

764 1/2S

764HS

765HB

Pila trikotna, polfina

Pila trikotna z ročajem, fina

Pila kvadratna z ročajem, groba

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

B

B

A

L B

L

L

B

L

A

619329

100

8

619335

100

190

8

619339

100

190

4

619330

150

11

619336

150

240

11

619340

150

240

6

612947

200

14

613026

200

325

14

613029

200

325

8

612948

250

17

613027

250

375

17

613030

250

375

10

612949

300

20

613028

300

425

20

613031

300

425

12

195


765H1/2S

766D

767H1/2S

Pila kvadratna z ročajem, polfina

Ročaj za pile 763, 764, 765, 769

Rašpa ploščata z ročajem, polfina

• material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

• ergonomičen dvokomponentni ročaj

• material: specialno orodno jeklo

b

a

A

L L

L

A

619343

100

190

4

619344

150

240

6

613032

200

325

8

613033

250

375

10

613034

300

425

12

765HS

L

612964

250

300

L

axb

619773

150

240

5 x 16

613038

200

325

5 x 20

L

613039

250

375

7 x 26

115

613040

300

425

8 x 30

766E

768 1/2S

Ročaj za pile 760,761, 767, 768

Rašpa polokrogla, polfina

• ergonomičen dvokomponentni ročaj

• material: specialno orodno jeklo

Pila kvadratna z ročajem, fina • material: specialno orodno jeklo • vse pile imajo dvojni nasek

b

a

A axb

L

619774

L

A

L

150

5 x 16

612970

200

7 x 21

L

612971

250

8 x 24

115

612972

300

9 x 28

619347

100

190

4

619348

150

240

6

613035

200

325

8

613036

250

375

10

766F

768H1/2S

613037

300

425

12

Ročaj za pile 760,761, 767, 768

Rašpa polokrogla z ročajem, polfina

• ergonomičen dvokomponentni ročaj

• material: specialno orodno jeklo

766B

612965

250

Ročaj za pile 763, 764, 765, 769 • ergonomičen dvokomponentni ročaj

b

a L

619775 L

L

612966

300

150

L

axb

240

5 x 16

613041

200

325

7 x 21

L

613042

250

375

8 x 24

115

613043

300

425

9 x 28

L 612962

200

115

766C Ročaj za pile 760,761, 767, 768

767 1/2S Rašpa ploščata, polfina

769 1/2S Rašpa okrogla, polfina

• material: specialno orodno jeklo

• material: specialno orodno jeklo

• ergonomičen dvokomponentni ročaj

a

b

D

axb L

612963

196

200

D

619772

150

5 x 16

619776

150

6

612967

200

5 x 20

612973

200

8

L

612968

250

7 x 26

612974

250

10

115

612969

300

8 x 30

612975

300

12


769H1/2S

777/6A

777/6C

Rašpa okrogla z ročajem, polfina

Strugalnik ploščati

Strugalnik trikotni

• material: specialno orodno jeklo

• material: specialno orodno jeklo • rezilo brušeno, steblo lakirano • ročaj lesen

• material: specialno orodno jeklo • rezilo brušeno, steblo lakirano • ročaj lesen

D

b

L

L

D

a

a L

L

619777

150

240

6

axb

L

A

L

613044

200

325

8

612227

150

5 x 20

255

612233

150

8

255

613045

250

375

10

612228

200

5 x 20

325

612234

200

8

325

613046

300

425

12

612229

250

6 x 20

370

612235

250

8

370

778/4

778/4PB

Odvijač vijakov, levi

Garnitura odvijačev vijakov, levih

• • • •

za odvijanje zlomljenih vijakov in navojnih palic brez poškod navojev material: krom vanadij v celoti poboljšan črnjen

D L

D

L

616812

1

1.75

3.6

50

M3 - M6

2.5

616813

2

2.2

5.0

57

M6 - M8

3.0

616814

3

3.3

6.5

64

M8 - M11

4.5

616815

4

4.75

8.8

71

M11 - M14

6.0

616816

5

6.35

11.0

78

M14 - M18

8.0

616817

6

9.50

15.0

85

M18 - M24

11

616818

7

12.70

19.0

92

M24 - M33

13.5

616819

8

17.50

24.0

100

M33 - M45

18.5

616820

778/4PB

1-5/5

778/4 (1, 2, 3, 4, 5) 616821

778/4PB

1-6/6

778/4 (1, 2, 3, 4, 5, 6) 616822

778/4PB

1-8/8

778/4 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

778/4A

778/4APB

Odvijač vijakov, univerzalni

Garnitura odvijačev vijakov, univerzalnih

• • • • • • • • •

za odvijanje zlomljenih vijakov in navojnih palic brez poškod navojev za leve in desne navoje odvijač zabijemo v izvrtino zaradi fiksnega in varnega oprijema konica uporabna kot točkalo proti zdrsno in dvorezno delovanje omogoča odstranitev vijakov in navojnih palic material: krom vanadij v celoti poboljšan črnjen rezila polirana

616823

1

6.35 (1/4”)

M5 - M6

3.2 - 4.8

616824

2

9.5 (3.8)

M8 - M10

4.8 - 7.1

616825

3

12.7 (1/2”)

M10 - M12

6.4 - 9.5

616826

4

15.9 (5/8”)

M12 - M16

8.7 - 12.7

616827

5

19.0 (3/6”)

M16 - M20

11.1 - 15.9

616828

6

22.0 (7/8”)

M20 - M24

14.0 - 19.1

616829

7

25.4 (1”)

M24 - M33

19.1- 23.8

616830

778/4APB

1-5/5

778/4A (1, 2, 3, 4, 5)

197


Kladiva, točkala, sekači

Kladiva ključavničarska

Kladiva zidarska

Kladiva varilna

Kladiva krovska

Bati

Kladiva iz plastične mase

Točkala

Sekači

Visoko kakovosten material

Natančnost

Ergonomska oblika

Kladiva, namenjena

Kladiva Unior imajo plastični

Kladiva Unior so izdelana

univerzalni rabi ali

tulec oblikovan ergonomsko,

namenski uporabi v

zato zagotavljajo boljši

zidarstvu, krovstvu,

oprijem in s tem varnejšo

ključavničarstvu, varilstvu in

uporabo.

iz visoko kvalitetnega ogljikovega orodnega jekla z induktivno kaljeno udarno ploskvijo in konico. Visoka kakovost materialov in vrhunska izdelava odlikujeta

na drugih področjih, služijo učinkovitemu prenosu sile na točno določeno tarčo.

tudi kovane sekače in točkala za različne namene.

go

er

OR

198

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


805

809

Kladivo krovsko

Kladivo zidarsko

601799

200

280

• • • • • •

• • • • •

601801

250

300

601802

300

300

601803

400

310

601804

500

320

601805

600

330

601806

800

350

601807

1000

360

601808

1250

380

601809

1500

380

601810

2000

400

material: specialno orodno jeklo kovano udarna ploskev in konica induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano kromiran kovinski ročaj izoliran s plastičnim tulcem v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7239

L

material: specialno orodno jeklo kovano udarna ploskev in konica induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano kromiran kovinski ročaj izoliran s plastičnim tulcem

812A Kladivo ključavničarsko • • • • •

L

L

L

L 601824

550

320

601825

650

300

805A

810

Kladivo krovsko z magnetom

Kladivo zidarsko z lesenim ročajem

• • • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovano udarna ploskev in konica induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano kromiran kovinski ročaj izoliran s plastičnim tulcem v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7239

material: specialno orodno jeklo kovano udarna ploskev in konica induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano jesenov ročaj s plastičnim ščitnikom in zagozden s prečnim zatičem • v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 1041

material: specialno orodno jeklo kovano udarna ploskev in konica induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano jesenov ročaj, zagozden z ovalno zagozdo

L

L

L

L

L 605516

550

320

200

280

602537

300

300

602538

500

320

602539

800

350

603164

1000

360

L 601826

700

320

813 Kladivo hišno z razcepom

806

812

Kladivo zaobljeno

Kladivo ključavničarsko

• • • •

• • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovano udarna ploskev in konica induktivno kaljeni jesenov ročaj

602536

material: specialno orodno jeklo kovano udarna ploskev in konica induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano jesenov ročaj, zagozden z ovalno zagozdo v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 1041

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovano udarna ploskev in konica induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano kromiran kovinski ročaj izoliran s plastičnim tulcem

L

L 612221

340

323

612222

454

348

L L

L

612223

680

398

601796

100

260

612224

910

398

601797

150

280

L 601828

450

300

199


816

818

820

Kladivo kovaško

Bat za kamen

Kladivo z nastavki iz plastične mase

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo kovano udarna ploskev in konica induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano jesenov ročaj, zagozden z ovalno zagozdo v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 1042

material: specialno orodno jeklo kovano udarni ploskvi induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano jesenov ročaj, zagozden z ovalno zagozdo v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6475

Material: celidor, trdota 60-70 shore D odporno proti olju nosilec iz sive litine lesen ročaj, lakiran namenjeno za delo z mehkimi materiali

D

L

L

D

L

601844

3000

600

L 601832

22

260

L

L

601845

4000

700

601833

27

280

601812

3000

600

601847

5000

800

601834

32

300

601813

4000

700

601848

6000

800

601835

40

320

601814

5000

800

601849

8000

900

601836

50

360

601816

8000

900

601850

10000

900

601837

60

380

817

819A

Bat za kamen

Kladivo z nastavki iz plastične mase protiodbojno

• • • • • •

material: specialno orodno jeklo kovano udarni ploskvi induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano jesenov ročaj, zagozden z ovalno zagozdo v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6475

• • • • •

Poz.2

protiodbojno lakirano kovinsko ohišje kovinski ročaj, lakiran, izoliran s plastičnim tulcem nastavki iz poliuretana, kislinsko in oljno obstojni varna uporaba

Poz.1

Poz.3

SESTAVA IN MATERIAL: • Kladivo je sestavljeno iz ohišja z ročajem (Poz.1), nastavka (poz.2), tulca (Poz.3) in polnila. • Ohišje z ročajem je izdelano iz cevi (legirano jeklo), ki ga odlikuje velika trdnost, ter je tako odporno na mehanske poškodbe in prenaša velike obremenitve. Površina je zaščitena s prašnim lakiranjem, kar zagotavlja neobčutljivost za površinske poškodbe. • Nastavek je izdelan iz plastične mase, ki jo odlikuje velika žilavost v vseh vremenskih situacijah in prenaša velike udarne obremenitve. • Tulec je izdelan iz plastične mase, ki je prijetna na otip in ne drsi iz roke. • Je ergonomsko oblikovan, tako da omogoča dober prijem.

L

L 601840

1000

260

601841

1250

260

601842

1500

280

601843

2000

300

NAMEN UPORABE: • Kladivo se uporablja za zabijanje, prilagajanje, premikanje raznih predmetov, ki jih ne smemo poškodovati. Pred običajnimi kladivi s plastičnimi nastavki ima to prednost, da ob udarcu preprečuje odbijanje od površine in tako poveča učinek udarne sile.

D

615034

200

L

950

L

D

315

45


902/1 Komplet orodja 20 kosov v torbici

601967

902/1

19

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 185/2 (21 x 115), 212/2 (19), 205/2 (60 x 140), 220/3 (12), 631 (6 - 12), 812 (300), 406/4P (160), 605NI (0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615NI (PH 2 x 100), 445/4P (240)

820.1

820.1A

902/2

Rezervna glava za 820

Rezervna glava za 820A

Komplet orodja 14 kosov v torbici

D

D

D

D

602530

22

605503

22

602531

27

605504

27

602532

32

605505

32

602533

40

605506

40

602534

50

605507

50

602535

60

605508

60

820A

830

Kladivo z nastavki iz plastične mase

Kladivo varilno

• • • • •

• • • • •

Material: poliuretan, trdota 45 - 55 shore D odporno proti olju nosilec iz sive litine lesen ročaj, lakiran zelo trden in nezlomljiv material, kar omogoča raznovrstno uporabo

D

601968

material: specialno orodno jeklo kovano udarna ploskev in konica induktivno kaljeni površinska zaščita: lakirano jesenov ročaj, zagozden z ovalno zagozdo

902/2

14

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), 185/2 (21 x 115), 631 (6 - 12), 406/4P (160), 812 (200), 605NI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 615NI (PH 2 x 100)

902/3 Komplet orodja 11 kosov v torbici

L

D

L

605491

22

260

605492

27

280

605493

32

300

605494

40

320

605495

50

360

605496

60

380

L

601969 L

601838

400

320

902/3

11

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17), 185/2 (21 x 115), 631 (6 - 12), 406/4P (160), 605NI (1.0 x 5.5 x 125), 615NI (PH 2 x 100)

201


904/2

905BI

906CR

Garnitura orodja za motorna kolesa

Garnitura BI orodja v torbici

Garnitura CR orodja v torbici

620108 613338

904/2

6

461/4G (160), 406/4G (180), 602CR (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0), 615CR (PH 2 x 100), 630VDE (140)

21

190/1 6p (24), 418/2 (180), 6500E6,3 (1.0 x 5.5), 6503E6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6509E6,3 (3, 4, 5, 6), 238/1 6p (8, 10, 12, 13, 14), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 447/6 (175), 188.8 (1/4”), 250/1 (150), 238.5/2 (3/8”), 188.9 (1/4” - 1/4”)

906CR

620105

905BI

13

406/1BI (160), 461/1BI (160), 478/1BI (160), 472/1BI (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 602TBI (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 630VDE (140)

905VDE

905CR

Garnitura VDE orodja v torbici

Garnitura CR orodja v torbici

906VDE Garnitura VDE orodja v torbici

617572

906VDE

6

461/1VDE (160), 406/1VDE (180), 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 613VDE (PH2 x 100), 630VDE (140)

906VDEBI 617570

905VDE

13

406/1VDE (180), 461/1VDE (160), 478/1VDE (160), 472/1VDE (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

620106

905CR

13

Garnitura VDE BI orodja v torbici

406/4G (180), 461/4G (160), 478/4G (160), 472/4G (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 602CR (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5), 615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 630VDE (140)

905VDEBI

906BI

Garnitura VDE BI orodja v torbici

Garnitura BI orodja v torbici

617573

906VDEBI

6

461/1VDEBI (160), 406/1VDEBI (180), 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 613VDETBI (PH2 x 100), 630VDE (140)

617571

905VDEBI

13

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 472/1VDEBI (160), 753VDEDP (150), 385VDE (180), 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 710P (3), 630VDE (140)

202

620107

906BI

6

461/1BI (160), 406/1BI (180), 602TBI (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0), 615TBI (PH 2 x 100), 630VDE (140)


909

910

Torbica elektriÄ?arska

Komplet orodja 39 kosov v torbici

B

A H

601939

A

B

H

420

140

320

601998

910

909/1

910/1

Torbica elektriÄ?arska

Komplet orodja 24 kosov v torbici

B

39

1000M, 909

A H

602552

A

B

H

350

110

300

602547

910/1

24

1000N, 909/1

203


Oprema za delavnico

Vozički za orodje

Delovni pulti

Predalniki za orodje

Kasete za orodje

Omare za orodje

Garderobne omarice

Kakovostna jeklena pločevina

Inovativna oblika

Preglednost

Poleg kakovosti in vzdržljivosti opremo

Oprema za delavnico Unior z

Vozički, zaboji, raznovrstne kasete za

iz Uniorja v sam vrh svetovne ponudbe

odlično preglednostjo in enostavno

tovrstnih izdelkov uvršča inovativna

dosegljivostjo orodja omogoča

zasnova. Popolno poznavanje potreb

enostavno vzdrževanje reda in s

domačih in profesionalnih mojstrov

tem povečuje produktivnost dela

je botrovalo izvedbam, ki v vsakem

vsakega mojstra.

shranjevanje orodja, delovni pulti, stojala, obešala, omare, predalniki in druga oprema je izdelana iz kakovostne jeklene pločevine. Zaščitena z lakom proti mehanskim poškodbam je oprema ob primerni uporabi praktično neuničljiva.

trenutku zagotavljajo priročno dostopnost in odlaganje orodja ter v vsakem trenutku resnično preglednost.

go

er

OR

204

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


Lastnosti Uniorjevega vozička za orodje EuroPLUS

Material: • perforirana pločevina • predali s krogličnimi vodili • nova kolesa premera 125 mm za povečano stabilnost in okretnost vozička, 1 z zavoro • nov notranji sistem zaklepanja • nov zaščitni zapiralni mehanizem predalov • multifunkcijska polica • ANTI-SHOCK zaščita vseh robov vozička • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

Na izvlečno polico (290 x 350 mm) lahko odlagamo dokumente in druge predmete. Ko je ne potrebujemo, jo preprosto zapremo. Nosilnost police je 10 kg. 10 kg

40 kg Dimenzije: Voziček: 810 x 510 x 945 mm Velik predal: 585 x 405 x 155 mm Mali predal: 585 x 405 x 75 mm

Perforirana pločevina na bočnih stranicah vozička je priročen prostor za obešanje orodja in drugih pripomočkov.

Kapacitete: Predal: 40 kg Statična obremenitev vozička brez koles: 2000 kg

Nova kroglična vodila dolžine 400 mm so kakovostnejša od standardnih. Dopuščajo kar 10 % večjo obremenitev, pri tem pa je tek gladek in skoraj neslišen. Snemanje predalov je enostavno – potreben je le preprost stisk varovalnih plastik.

Zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov.

Robovi vozička so ojačani z ANTISHOCK zaščito, ki varuje voziček in okolico pred poškodbami.

Sintetični vložki varujejo predal pred poškodbami ter preprečujejo drsenje orodja med odpiranjem in zapiranjem.

Vzdržljiva kolesa premera 125 mm s priročno zavoro omogočajo vozičku okretnost in stabilnost, tudi če polno naložen zapelje čez kabel. Dobre vozne lastnosti pridejo prav zlasti na neravnih delavniških tleh in na dvorišču.

Dodatki Držalo za papir

Pregrade stene

Z držalom za papir, ki je na voljo v dveh različicah, bo papir vedno pri roki (920 ES4A, 619445).

V predale vozičkov EuroPLUS je mogoče namestiti pregradne stene, ki prostor v predalu razdelijo na poljubne dele (920 ES3, 617823).

Stena za obešanje orodja

Na voziček EuroPLUS lahko namestimo perforirano pločevinasto steno za obešanje orodja in drugih pripomočkov (920.1, 619711).

Vložki za predale

Z uporabo plastičnih (965) ali SOS* (964) vložkov iz polietilenske pene bo orodje pregledno shranjeno in varno pred poškodbami. *SOS = Safety (varnost) Order (red) Survey (preglednost)


911/1

911N12P21

912/5

Kaseta 1 - delna za orodje

Garnitura nasadnih ključev 1/2“ v vložku 911N

Kaseta 5 - delna za orodje

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • kratka izvedba z enim ročajem

619471$ 911N12P21

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • dolga izvedba z enim ročajem

10 - 32 / 21

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 911N 601907

601912

A

B

H

450

215

130

911/5

A

B

H

550

215

240

911V Vložek za kaseto 911

912N

• material: polistiren

Vložek za nasadne ključe za kaseto 912

Kaseta 5 - delna za orodje

• material: polistiren

H

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • kratka izvedba z enim ročajem

L

H

B

L

B

615448

B

L

H

100

445

43 615452

B

L

H

100

545

43

912/1

601909

A

B

H

450

215

240

Kaseta 1 - delna za orodje

912N6P21

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • dolga izvedba z enim ročajem

Garnitura nasadnih ključev 1/2“ v vložku 912N

911N Vložek za nasadne ključe za kaseto 911

619472$ 912N6P21

• material: polistiren

10 - 32 / 21

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 912N

H

L

912N12P21

B

601910

A

B

H

550

215

130

Garnitura nasadnih ključev 1/2“ v vložku 912N

912/3 Kaseta 3 - delna za orodje 615451

B

L

H

100

445

43

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • dolga izvedba z enim ročajem 619473$ 912N12P21

911N6P21 Garnitura nasadnih ključev 1/2“ v vložku 911N

619470$ 911N6P21

10 - 32 / 21

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 911N

206

10 - 32 / 21

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 912N

601911

A

B

H

550

215

202


912V

917

920PLUS2

Vložek za kaseto 912

Kaseta plastična za orodje

Voziček za orodje Europlus

• material: polistiren

H

• sistem zaklepanja • enovito zapiranje predalov z zapiralnimi kavlji • stranska izvlečna polica nudi dodatno odlagalno površino • nova kolesa premera 125mm za povečano stabilnost in okretnost vozička, ena z zavoro • anti-shock zaščita vseh robov vozička • material: pločevina • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • 7 predalov (pet dimenzije 565x365x70mm, dva dimenzije 565x385x150mm) • Statična obremenitev vozička brez koles: 2000kg • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

L

B

H

615449

B

L

H

100

545

43

A

B

A

B

H

A

514

280

260

619766

B

406

252

244

619767

C

394

215

195

914/3

619765

Kaseta 3 - delna za orodje • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • kratka izvedba z dvema ročajema

918 Podvozje za kaseto • za prevoz kasete 912/5 • maksimalen dvig je 700 mm

H A B

608538

A

B

H

450

200

202

H

A

B

914/5 Kaseta 5 - delna za orodje • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • kratka izvedba z dvema ročajema

607946

A

B

H

460

310

700

920PLUS1 Voziček za orodje Europlus

601985

A

B

H

450

200

260

• sistem zaklepanja • enovito zapiranje predalov z zapiralnimi kavlji • stranska izvlečna polica nudi dodatno odlagalno površino • nova kolesa premera 125mm za povečano stabilnost in okretnost vozička, ena z zavoro • anti-shock zaščita vseh robov vozička • material: pločevina • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • 8 predalov (sedem dimenzije 565x365x70mm, eden dimenzije 565x385x150mm) • Statična obremenitev vozička brez koles: 2000kg • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

617101

A

B

H

810

510

945

920ES3 Garnitura 4 pregrad za 920PLUS • za art. 920 PLUS

915/5 Kaseta 5 - delna za orodje

H

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • dolga izvedba z dvema ročajema

A B

617823

920ES4A Nosilec papirja - maksi rola • iz kovine • dobavljivo brez papirja

607137

A

B

H

550

200

260

617100

A

B

H

945

510

930

619446

207


920ES7

930

938/3V

Nosilec steklenic za vozičke Europlus

Komplet orodja 82 kosov s kaseto 912/5

Predalnik 3 - delni

• material: pločevina A

B H

601996

930

80

1000K, 912/5

• sistem zaklepanja • pokrov s ključavnico, ko je pokrov zaprt, so predali zaklenjeni • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • 3 predali, dva dimenzije 563x365x70, eden dimenzije563x400x150 • material: pločevina • maksimalna nosilnost predalov: 30kg

931 621019$

A

B

H

267

90

85

Garnitura orodja 112 kosov s kaseto 912/5 H

920ES8

B

A

Pokrov plastičen

601995

• material: polistiren

931

113

1000G, 912/5 H

A B

932 Komplet orodja 137 kosov s kaseto 912/5

615179 619525

A

B

H

965

510

40

601994

932 1000E, 912/5

131

A

B

H

695

435

455

938/5E Predalnik - 5 delni

920.1PLUS Stena za obešanje orodja • Na voziček EuroPLUS lahko namestimo perforirano pločevinasto steno za obešanje orodja in drugih pripomočkov

• sistem zaklepanja • pokrov s ključavnico, ko je pokrov zaprt, so predali zaklenjeni • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • 5 predalov, štirje dimenzije 570x265x70, eden dimenzije 570x280x150 • material: pločevina • maksimalna nosilnost predalov: 30kg

H A

H

A

619711$

208

B

A

B

H

577

75

1235

612497

A

B

H

685

300

615

B


938/5M

939/3EV

939EVS3

Predalnik 5 - delni na kolesih

Predalnik Eurovision 3-delni

• sistem zaklepanja • pokrov s ključavnico, ko je pokrov zaprt, so predali zaklenjeni • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • 5 predalov, štirje dimenzije 570x265x70, eden dimenzije 570x280x150 • 4 kolesa, eno z zavoro • material: pločevina • maksimalna nosilnost predalov: 30kg

• • • • •

Garnitura pregrad 3 kosi za predalnike Eurovision

sistem zaklepanja predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 3 predali (2 dimenzije 560x275x70mm, en dimenzije 560x315x150mm) • material: pločevina • maksimalna nosilnost predalov: 30kg

H

H

621400$ B

A A

• material: pločevina

B

939/5E Predalnik - 5 delni • sistem zaklepanja • pokrov s ključavnico, ko je pokrov zaprt, so predali zaklenjeni • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • 5 predalov dimenzije 560x265x70 • material: pločevina • maksimalna nosilnost predalov: 30kg

612901

A

B

H

695

300

615 620556$

A

B

H

690

355

394

H

938/5V

A

Predalnik 5 - delni

939/4EV

• • • • •

Predalnik Eurovision 4-delni

sistem zaklepanja predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 5 predalov, štirje dimenzije 563x365x70, eden dimenzije 563x400x150 • material: pločevina • maksimalna nosilnost predalov: 30kg

• • • • • • •

sistem zaklepanja predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 4 predali dimenzije 560x275x70 mm material: pločevina maksimalna nosilnost predalov: 30kg

H A

H A

B

B

611784

618662

A

B

H

695

435

615

B

620420$

A

B

H

690

355

394

A

B

H

685

300

535

209


940E1

940E4

940E6

Voziček za orodje Eurostyle

Voziček za orodje Eurostyle

Voziček za orodje Eurostyle

• • • •

• • • •

• • • •

• • • • • • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo možnost dograditve vozička z dodatki ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 4 predali (trije dimenzije 560x365x70mm, eden dimenzije 560x400x150mm) dvižna vrata s ključavnico statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg maksimalna nosilnost predalov: 40kg material: pločevina

• • • • • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo možnost dograditve vozička z dodatki ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 7 predalov (pet dimenzije 560x365x70mm, dva dimenzije 560x400x150mm) statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg maksimalna nosilnost predalov: 40kg material: pločevina

608542

H

720

440

895

H A

A

A

B

B

B

B

• • •

H

H

A

• • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo možnost dograditve vozička z dodatki ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 8 predalov (sedem dimenzije 560x365x70mm, eden dimenzije 560x400x150mm statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg maksimalna nosilnost predalov: 40kg material: pločevina

608545

A

B

H

720

440

895

608547

A

B

H

720

440

895

940E4/1L 940E3

940E9

Voziček za orodje Eurostyle

Voziček za orodje Eurostyle

Voziček za orodje

• • • •

• • • •

• • • • • • • • • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo možnost dograditve vozička z dodatki ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 6 predalov (trije dimenzije 560x365x70mm, trije dimenzije 560x400x150mm) statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg maksimalna nosilnost predalov: 40kg material: pločevina

• • • • • • • • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo možnost dograditve vozička z dodatki ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 7 predalov (pet dimenzije 560x365x70mm, dva dimenzije 560x400x150mm) statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg maksimalna nosilnost predalov: 40kg leva in desna stran vozička perforirani vključenih 10 kljuk dimenzije 50mm na voziček je pritrjen plastičen pokrov material: pločevina

210

A

B

H

440

895

H A

A

A

B

B

720

• • •

H

H

608544

• • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo možnost dograditve vozička z dodatki ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 8 predalov (šest dimenzije 560x365x70mm, dva dimenzije 560x400x150mm) statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg maksimalna nosilnost predalov: 40kg material: pločevina

612138

A

B

H

720

440

895

B

611757

A

B

H

720

500

975


940ES1

940ES4

940ES7

Koš mrežasti

Nosilec papirja

Nosilec steklenic

• material: pločevina • možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision

• iz kovine • dobavljivo brez papirja

• material: pločevina • možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision

A

B

A

B

H

608923

H

A

B

H

350

120

300

608968

608971

A

B

H

350

100

70

940ES4P

940ES8

940ES2

Papir

Pokrov plastičen

Koš pločevinasti

• za nosilec 940ES4

• material: polistiren

• material: pločevina • možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision

H

A B

A

B

H

609499 608924

A

B

H

350

120

300

940ES3 Garnitura 4 pregrad za 940E • material: pločevina

608972

2

A

B

H

705

440

22

940ES5

940ES9

Nosilec dokumentov

Polica lesena

A

B

B

H

608973 608925 608969

H

A

• material: pločevina • možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision

A

B

H

330

60

300

A

B

H

690

430

16

940ES4A Nosilec papirja - maksi rola

940ES6

• iz kovine • dobavljivo brez papirja

Polica odlagalna • material: pločevina • možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision B

A H

619445 619447

608970

A

B

H

350

200

150

211


940ECO

940EV1

940EV3

Voziček za orodje Economic

Voziček za orodje Eurovision

Voziček za orodje Eurovision

• • • • • • • •

• sistem zaklepanja • nova kolesa premera 125mm za povečano stabilnost in okretnost vozička, ena z zavoro • sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala • predali s krogličnimi vodili • protizdrsna sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov • možnost dograditve vozička z dodatki • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov • dvižna vrata s ključavnico • statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • 4 predali (trije dimenzije 563x365x70mm, eden dimenzije 563x410x150mm) • material: pločevina

• sistem zaklepanja • nova kolesa premera 125mm za povečano stabilnost in okretnost vozička, ena z zavoro • sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala • predali s krogličnimi vodili • protizdrsna sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov • možnost dograditve vozička z dodatki • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov • statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • material: pločevina • 6 predalov (trije dimenzije 563x365x70mm, trije dimenzije 563x410x150mm

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo možnost dograditve vozička z dodatki ekološko lakiranje brez kadmija in svinca material: pločevina 6 predalov (štirje dimenzije 490x275x70mm, dva dimenzije 490x310x150mm • maksimalna nosilnost predalov: 30kg

H A B

H

H A

A

B

617227$

A

B

H

700

355

890

B

940ECOS1 Garnitura pregrad za 940ECO • material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 619884$

617269$

940ECOES7 Nosilec steklenic Economic • material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

618460$

212

A

B

H

720

440

895

621436$

A

B

H

720

440

895


940EV4

940EV6

Voziček za orodje Eurovision

Voziček za orodje Eurovision

• sistem zaklepanja • nova kolesa premera 125mm za povečano stabilnost in okretnost vozička, ena z zavoro • sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala • predali s krogličnimi vodili • protizdrsna sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov • možnost dograditve vozička z dodatki • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov • statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • 7 predalov (pet dimenzije 563x365x70mm, dva dimenzije 563x410x150mm • material: pločevina

• sistem zaklepanja • nova kolesa premera 125mm za povečano stabilnost in okretnost vozička, ena z zavoro • sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala • predali s krogličnimi vodili • protizdrsna sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov • možnost dograditve vozička z dodatki • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov • statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • 8 predalov (sedem dimenzije 563x365x70mm, eden dimenzije 563x410x150mm • material: pločevina

940EVS4 Nosilec papirja za vozičke Eurovision • iz kovine • dobavljivo brez papirja

H

H

A

A B

B

620418$

940EVS7 Nosilec steklenic za vozičke Eurovision • material: pločevina • možna montaža na voziček Eurovision

A

B H

619885$

A

B

H

720

440

895

619886$

A

B

H

720

440

895

940EVS1 Koš za vozičke Eurovision • material: pločevina • možna montaža na voziček Eurovision

620419$

A

B

H

350

100

85

940.1EV Stena za vozičke Eurovision

A

• material: pločevina • Na voziček Eurovision lahko namestimo perforirano pločevinasto steno za obešanje orodja in drugih pripomočkov

B

H

H

A

620416$

A

B

H

350

120

300

620417$

A

B

H

580

20.5

464

B

213


940M1

940H1

940H3

Voziček za orodje Euromaster

Voziček za orodje Hercules

Voziček za orodje Hercules

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 6 predalov (pet dimenzije 560x365x70mm, eden dimenzije 560x400x150mm) statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg obremenitev vsakega dela pokrova - zaprtega 80 kg, odprtega 32 kg maksimalna nosilnost predalov: 40kg z nosilcem steklenic in plastičnimi predalčki za droben material material: pločevina

• • • • • •

sistem zaklepanja ( dve varnostni ključavnici) 4 kolesa, dve z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 7 prednjih predalov dimenzije 560x365 mm (5 višine 70 mm in 2 višine 150mm) 7 stranskih predalov dimenzije 390x323 mm (5 višine 70 mm in 2 višine 150 mm) lesena delovna površina statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg maksimalna nosilnost stranskih predalov: 25kg maksimalna nosilnost prednjih predalov: 40kg material: pločevina

• • • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, dve z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 7 prednjih predalov dimenzije 560x365 mm (5 višine 70 mm in 2 višine 150mm) ena stran s policami lesena delovna površina statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg maksimalna nosilnost prednjih predalov: 40kg

H A

H

H

B

A

A

B

B

612218

A

B

H

730

465

975

615510

A

B

H

1080

550

955

615512

A

B

H

1080

550

955

940M2

940H2

940.1H

Voziček za orodje Euromaster

Voziček za orodje Hercules

Stena za vozičke Hercules

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 3 predali (dva dimenzije 560x365x70mm, eden dimenzije 560x400x150mm) statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg obremenitev vsakega dela pokrova - zaprtega 80 kg, odprtega 32 kg maksimalna nosilnost predalov: 40kg material: pločevina

• • • • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, dve z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca 7 prednjih predalov dimenzije 560x365 mm (5 višine 70 mm in 2 višine 150mm) vrata s ključavnico lesena delovna površina statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg maksimalna nosilnost prednjih predalov: 40kg material: pločevina

H

A

B

B

A

B

621442$

H

A

H

A

B

H

608

120

1025

940HS3 Garnitura 3 pregrad za 940H • material: pločevina

612324

214

A

B

H

730

465

975

615511

A

B

H

1080

550

955

610932

A

B

H

339

65

0.8


940/2

D3

D14

Voziček za orodje

Predal mali za 940E1-9, 938/3V, 5V

Predal veliki 940H1, H2, H3, 940M1, M2

• • • • • • • • •

• za art. 940E1 - E9

• za art. 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca prostor za shranjevanje večjih kosov orodja štirje pomični predali (pomik na obe strani vozička) obojestransko zapiranje z roloji material: pločevina

610159

H A

A

B

H

585

405

75

615999

A

B

H

585

405

153

D4

D15

Predal veliki 940E1-9, 938/3V, 5V

Predal mali, stranski 940H1

• za art. 940E1 - E9

• za art. 940 H1

B

610160

607054

A

B

H

720

380

910

A

B

H

585

405

153

616000

A

B

H

415

365

75

D11

D16

Predal mali 946A

Predal veliki za 940H1

• za art. 946A

• za art. 940 H1

940/3 Voziček za orodje • • • • • • • • •

sistem zaklepanja 4 kolesa, eno z zavoro predali s krogličnimi vodili sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo ekološko lakiranje brez kadmija in svinca prostor za shranjevanje večjih kosov orodja trije pomični predali enostransko zapiranje z roloji material: pločevina

613099

A

B

H

585

405

75

616001

A

B

H

415

365

153

D12

D17

Predal veliki 946A

Predal mali 920

• za art. 946A

H A B

613098

A

B

H

585

615

153

619521

A

B

H

585

405

75

D13

D18

Predal mali 940H1, H2, H3, 940M1, M2

Predal veliki 920

• za art. 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

607135

A

B

H

720

380

910

615998

A

B

H

585

405

75

619520

A

B

H

585

405

155

215


D19

D939EV2

K9

Predal veliki Eurovision

Predal veliki za predalnike Eurovision

Ključ s ključavnico Eurovision

621664$

K1 Ključ s ključavnico 940E1-9, H1, H2, H3, M1, M2, M3, 940/2, 940/3, 946A • za art. 940E1 - E9, 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3, 940/2, 940/3, 946A

620563$

A

B

H

585

413

155

620562$

180°

R1 Ročaj 940E1-9 • za art. 940E1 - E9

D19ECO Predal velik za 940ECO

610165

180°

K1S

610171

Garnitura dveh ključev s ključavnicama 940E1

R4

• za art. 940E1

Ročaj 940H1, H2, H3 • za art. 940H1, H2, H3

620246$

A

B

H

520

313

155

D20 Predal mali Eurovision 610233 610174

K7 Ključ s ključavnico 938/3E, 5E, 5M, 5V, 939/3E, 5E, 948E1, E2, E3, 940M1, M2, M3(pokrov) • za art. 938/3E, 5E, 5M, 5V, 939/3E, 5E, 948E1, E2, E3, 940M1, M2, M3 (pokrov)

620564$

A

B

H

585

413

75

R5 Ročaj 940M1, M2, M3 • za art. 940 M1, M2, M3

D20ECO 616002

Predal mali za 940ECO

R7 Ročaj za EuroVision 615004

90°

K8 Ključ s ključavnico 920

620247$

A

B

H

520

313

75

D939EV1 Predal mali za predalnike Eurovision

621663$

216

619522

180°

620565$

A

B

H

475

98

40


T2

T10

V1

Sintetična obloga za pokrov vozička 940E1-9

Sintetična obloga za velike predale 946A

Vodilo kroglično 940E1-9

• za art. 946A

• za art. 940E1 - E9

• za art. 940E1 - E9

616006

A

B

560

608

T11 Sintetična obloga za polico 940M2, M3 610177

A

B

694

434

L 610181

• za art. 940 M1, M2, M3

400

V2 T3 Sintetična obloga za pokrov vozička 940/2, /3

616007

A

B

589

437

Vodilo kroglično 940H1 • za art. 940 H1

T12

• za art. 940/2, 940/3

Sintetična obloga za pokrov vozička Eurovision 610178

A

B

710

372 620566$

A

B

694

434

T5 Sintetična obloga za male predale 940E1-9, H1, H2, H3, M1, M2, M3 • za art. 940E1 - E19, 940H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

L 610182

350

V3 Vodilo kroglično za 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

T13 Sintetična obloga za mali predal Eurovision

• za art. 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

L 610180

A

B

710

372

620568$

A

B

560

380

603664

400

V4 T6

T14

Vodilo kroglično 946A

Sintetična obloga za velike predale 940E1-9, H1, H2, H3, M1, M2, M3

Sintetična obloga za velik predal Eurovision

• za art. 946A

• za art. 940E1 - E9, 940H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

615247

A

B

560

398

620569$

A

B

560

405

L 613100

600

T920

V5

Sintetična obloga za predale

Sintetična obloga za veliki in mali predal Europlus

Vodilo kroglično 940M1, M2, M3 (za pokrov)

• za art. 940 H1

• za art. 920PLUS1, 920PLUS2

• za pokrov za art. 940M1, M2, M3

T7

616003

A

B

391

341

620939$

A

B

375

650

L 616008

T8

T939EV1

V6

Sintetična obloga za predale

Sintetična obloga za mali predal predalnika Eurovision

Vodila za 940ECO

621665$

619551$

• za art. 940 H1

616004

A

B

391

359

700

L 300

T9

T939EV2

V8

Sintetična obloga za male predale 946A

Sintetična obloga za veliki predal predalnika Eurovision

Vodilo kroglično 920

621666$

619523

• za art. 946A

616005

A

B

560

591

L 400

217


W1

W6

W22

Kolo gibljivo z zavoro 940E1-6, 940M1, M2, M3, 938/5M

Kolo fiksno 940/2, /3, 940E9

Garnitura koles 940/2, /3

• za art. 940/2, 940/3, 940E9

• za art. 940/2, 940/3

• za art. 940E1 - E6, 940 M1, M2, M3, 938/5M

610188

610183

100

150

W7 Kolo fiksno 940H1, H2, H3

W2

• za art. 940H1,H2,H3

610193

W23

Kolo gibljivo brez zavore za 940E1 - E6, 940 M1, M2, M3, 938/5M

Garnitura koles 994

• za art. 940E1 - E6, 940 M1, M2, M3, 938/5M

• za art. 994

610189

160

W8 610184

Kolo gibljivo z zavoro 940H1, H2, H3 100

• za art. 940H1,H2,H3

W3 610194

Kolo fiksno 940E1-6, 940M1, M2, M3, 938/5M

W24

• za art. 940E1 - E6, 940 M1, M2, M3, 938/5M

Garnitura koles 940H1, H2, H3 • za art. 940H1, H2, H3 610190

125

W20 Garnitura koles 940E1-6, 940M1, M2, M3, 938/5M 610185

100

• za art. 940E1 - E6, 940 M1, M2, M3, 938/5M

W4 Kolo gibljivo z zavoro 940/2, /3 • za art. 940/2, 940/3

610195 610191 610186

100

100

W21

W26 Garnitura koles 920 • za art. 920 PLUS

Garnitura koles 940E9

W5

• za art. 940E9

Kolo gibljivo brez zavore 940/2, /3 • za art. 940/2, 940/3

610187

218

100

610192

619524

125


942 Pult delovni modularni • Modularni delovni pult je v profesionalnih in domačih delavnicah skoraj nepogrešljiv del opreme. Uporabljamo ga kot delovno površino, za varno shranjevanje orodja in drobnega materiala ter za začasno odlaganje delovnih pripomočkov. Sestavljen je iz različnih modulov, ki nam omogočajo sestavljanje mnogih oblik delovnih pultov. Tako si lahko vsak uporabniksestavi idealno izvedbo delovnega pulta glede na svoje potrebe in možnosti namestitve v prostoru. Sestava je hitra, preprosta in varna. Za natančno vrtanje lukenj je priložena šablona.Sestavni deli modularnega delovnega pulta so izdelani iz kakovostne pločevine debeline do 3 mm – nosilni deli pulta, ki je površinsko zaščitena s prašnim lakiranjem, kar površine varuje pred mehanskimi poškodbami in atmosferskimi ter kemičnimi vplivi. Plošča pulta je iz masivne vezane plošče, ki dovoljuje tudi bolj grobo delo,in je zaščitena z okolju prijaznim premazom.Pult je robusten, vzdržljiv in zasnovan tako, da dovoljuje velike obremenitve.

(943 P6, 618471)

(943 P4, 618469)

(943 P2, 618467)

(943 P8, 618473)

(943 P9, 618474)

(943 P10, 618475)

(943P11, 618476)

(943 P1, 618466)

943P1

943P2

943P3

943P4

943P5

943P6

(943P12, 618477)

(943 P7, 618472)

(943 P5, 618470)

(943 P3, 618468)

943P8

943P9

943P10

943P11

943P12

619030

942A1

-

-

-

-

-

-

943P7 -

2x

1x

-

-

1x

619031

942A2

-

-

1x

-

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619032

942A3

-

-

-

1x

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619033

942A4

-

-

-

-

1x

-

-

1x

1x

-

-

-

619034

942A5

-

-

1x

-

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619035

942A6

-

-

-

1x

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619036

942A7

-

-

1x

-

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619037

942A8

-

-

-

1x

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619038

942A9

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

1x

-

-

-

619039

942A10

-

-

1x

-

-

1x

1x

1x

1x

-

-

-

619040

942A11

-

-

-

1x

-

1x

1x

1x

1x

-

-

-

619041

942A12

-

-

-

-

1x

1x

1x

1x

1x

-

-

-

619042

942A13

1x

-

-

-

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619043

942A14

-

1x

-

-

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619044

942A15

1x

-

-

-

-

1x

-

1x

1x

-

-

-

619045

942A16

-

1x

-

-

-

1x

-

1x

1x

-

-

-

619046

942A17

1x

-

-

-

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619047

942A18

-

1x

-

-

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619048

942A19

1x

-

-

-

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619049

942A20

-

1x

-

-

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619050

942A21

1x

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

-

619051

942A22

-

1x

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

-

619052

942A23

1x

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

-

619053

942A24

-

1x

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

-

219


943P1

943P3

943P5

Predalnik široki 7 delni

Predalnik ozki 7 delni

Predalnik 2 delni z vrati

• sistem zaklepanja • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • 7 predalov (pet dimenzije 560x570x70mm, dva dimenzije 560x605x150mm) • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov • material: pločevina

• sistem zaklepanja • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • 7 predalov (pet dimenzije 390x570x70mm, dva dimenzije 390x605x150mm) • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov • material: pločevina

• sistem zaklepanja • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • 2 predala dimenzije 390x570x70mm • z vrati • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov • material: pločevina

H

618466

A

B

H

665

650

870

A

B

A

618468

A

B

H

495

650

870

B

A

B

H

618470

495

650

870

943P6

H

H

A

B

943P2

943P4

Predalnik široki 8 delni

Predalnik ozki 8 delni

• sistem zaklepanja • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • 8 predalov (sedem dimenzije 560x570x70mm, eden dimenzije 560x605x150mm) • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov • material: pločevina

• sistem zaklepanja • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • 8 predalov (sedem dimenzije 390x570x70mm, eden dimenzije 390x605x150mm) • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov • material: pločevina

Predalnik 4 delni • sistem zaklepanja • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • 4 predali dimenzije 390x570x70mm • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov • material: pločevina

H A

B

618471

A

B

H

495

650

390

943P7 Omara za modularni delovni pult • • • •

H

H

A

618467

220

A

B

H

665

650

870

sistem zaklepanja ekološko lakiranje brez kadmija in svinca z vrati material: pločevina

A

B

618469

A

B

H

495

650

870

H B

A

618472

B

A

B

H

495

650

390


943P8

943P12

Noga za modularni delovni pult

Veznik kratki za modularni delovni pult

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • material: pločevina

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • material: pločevina

H

H

A

B

B A

618477

A

B

H

1520

70

50

943PS1 Garnitura pregrad 5 kosi za 943P1,P2 in 946 • material: pločevina H

618473

A

B

H

100

650

870 A

943P9

B

Deska kratka za modularni delovni pult • vezana plošča - bukev • zaščitena z okolju prijaznim premazom

H B A

621401$

618474

A

B

H

583

558

60

A

B

H

943PS2

1650

750

40

Garnitura pregrad 5 kosi za 943P3,P4 • material: pločevina

943P10

H

Deska dolga za modularni delovni pult • vezana plošča - bukev • zaščitena z okolju prijaznim premazom A

H

B

B A

618475

A

B

H

2050

750

40

943P11 Veznik dolgi za modularni delovni pult • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • material: pločevina

621402$

A

B

H

583

388

60

H A

618476

A

B

H

1920

70

50

B

221


944 Pult delovni modularni • Modularni delovni pult je v profesionalnih in domačih delavnicah skoraj nepogrešljiv del opreme. Uporabljamo ga kot delovno površino, za varno shranjevanje orodja in drobnega materiala ter za začasno odlaganje delovnih pripomočkov. Sestavljen je iz različnih modulov, ki nam omogočajo sestavljanje mnogih oblik delovnih pultov. Tako si lahko vsak uporabnik sestavi idealno izvedbo delovnega pulta glede na svoje potrebe in možnosti namestitve v prostoru. Sestava je hitra, preprosta in varna. Za natančno vrtanje lukenj je priložena šablona. Sestavni deli modularnega delovnega pulta so izdelani iz kakovostne pločevine debeline do 3 mm – nosilni deli pulta, ki je površinsko zaščitena s prašnim lakiranjem, kar površine varuje pred mehanskimi poškodbami in atmosferskimi ter kemičnimi vplivi. Plošča pulta je iz masivne vezane plošče, ki dovoljuje tudi bolj grobo delo, in je zaščitena z okolju prijaznim premazom. Pult je robusten, vzdržljiv in zasnovan tako, da dovoljuje velike obremenitve.

(943 P6, 618471)

(943 P4, 618469)

(943 P2, 618467)

(943 P8, 618473)

(943 P9, 618474)

(943 P10, 618475)

(943P11, 618476)

(943 P1, 618466) 943P1

943P10

943P11

943P12

619054

944A1

-

-

-

-

-

-

-

2x

-

1x

1x

-

619055

944A2

-

-

1x

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619056

944A3

-

-

-

1x

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619057

944A4

-

-

-

-

1x

-

-

1x

-

1x

-

-

619058

944A5

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619059

944A6

-

-

-

1x

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619060

944A7

-

-

1x

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619061

944A8

-

-

-

1x

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619062

944A9

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

1x

-

-

619063

944A10

-

-

1x

-

-

1x

1x

1x

-

1x

-

-

619064

944A11

-

-

-

1x

-

1x

1x

1x

-

1x

-

-

619065

911A12

-

-

-

-

1x

1x

1x

1x

-

1x

-

-

619066

944A13

1x

-

-

-

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619067

944A14

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619068

944A15

1x

-

-

-

-

1x

-

1x

-

1x

-

-

619069

944A16

-

1x

-

-

-

1x

-

1x

-

1x

-

-

619070

944A17

1x

-

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619071

944A18

-

1x

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619072

944A19

1x

-

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619073

944A20

-

1x

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619074

944A21

1x

-

1x

-

-

-

-

-

-

1x

-

-

619075

944A22

-

1x

1x

-

-

-

-

-

-

1x

-

-

619076

944A23

1x

-

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

619077

944A24

-

1x

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

619078

944A25

-

-

2x

-

-

2x

-

-

-

1x

-

-

619079

944A26

-

-

-

2x

-

2x

-

-

-

1x

-

-

619080

944A27

-

-

2x

-

-

-

2x

-

-

1x

-

-

619081

944A28

-

-

-

2x

-

-

2x

-

-

1x

-

-

619082

944A29

-

-

1x

1x

-

-

2x

-

-

1x

-

-

619083

944A30

-

-

1x

1x

-

2x

-

-

-

1x

-

-

619084

944A31

-

-

1x

1x

-

1x

1x

-

-

1x

-

-

619085

944A32

-

-

-

2x

-

1x

1x

-

-

1x

-

-

619086

944A33

-

-

2x

-

-

1x

1x

-

-

1x

-

-

619149

944A34

-

-

1x

-

1x

1x

1x

-

-

1x

-

-

619484

944A35

-

-

1x

-

1x

1x

-

-

-

1x

-

-

222

943P2

943P3

943P4

943P5

943P6

(943P12, 618477)

(943 P7, 618472)

(943 P5, 618470)

(943 P3, 618468)

943P7

943P8

943P9


946A

946AC

946D

Pult delovni

Pult delovni z omaro

Vrata za delovni pult art.946

• sistem zaklepanja • predali s krogličnimi vodili • sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • lesena delovna površina • 5 predalov (trije dimenzije 560x570x70, dva dimenzije 560x605x150 mm • statična obremenitev vozička: 2300kg • maksimalna nosilnost predalov: 40kg • material: pločevina

• sestavljen iz delovnega pulta (art. 946A) in omare za delovni pult (art. 946C) (946ACR ima omaro z rolojem)

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • material: pločevina

H

B A

B

H

C

A

A B

613097 612328

A

B

H

1500

750

925

612220

A

B

H

1500

750

1665

A

C

B

665

20

565

946G Miza terenska

946C

946ACR

Omara za delovni pult

Pult delovni z omaro z rolojem

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • z 30 kljukami

• sestavljen iz delovnega pulta (art. 946A) in omare z rolojem za delovni pult (art. 946CR)

• • • •

material: pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca vezana plošča - bukev zaščitena z okolju prijaznim premazom

H

H

A

B

A

B

B

A

H

621573$ 612329

A

B

H

1500

125

740

H 850

946T

946CR

• • • • • •

ekološko lakiranje brez kadmija in svinca z 30 kljukami izvedba CR z rolojem in sistemom zaklepanja material: pločevina 612331

H

A

B

H

1500

750

1665

material: pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca vezana plošča - bukev zaščitena z okolju prijaznim premazom dinamična obremenitev vozička: 2000kg kolesa dimenzije 200mm

A

A

B

H

1500

125

740

B

H

A

B

612330

B 600

Pult delovni mobilni

Omara z rolojem za delovni pult • • • •

A 1000

621448$

A

B

H

2050

750

800

223


947

948E1.1

948E2

Omara za dokumente

Pribor za 948E1

Omara za orodje

• • • • • •

• pribor: kljuke(35 kosov dimenzije 35mm, 10 kosov dimenzije 50mm in 20 kosov dimenzije 100mm), kovinska stojala za ključe - 3 kosi in kovinsko stojalo za točkala in sekače

• • • •

predali s krogličnimi vodili ekološko lakiranje brez kadmija in svinca lesena delovna površina 23 predalov dimenzije 920x363x42 material: pločevina maksimalna nosilnost predalov: 30kg

sistem zaklepanja ekološko lakiranje brez kadmija in svinca notranjost omare prevlečena s perforirano pločevino material: pločevina

H

H

A

B

A

B

H

612216

700

300

900

A B

610954

612908 A

B

H

1035

440

1150

947S3 Garnitura pregrad za 947 B

A

C

948E1S

948E2S

Omara za orodje s priborom

Omara za orodje

• • • • • •

• • • •

sistem zaklepanja predali s krogličnimi vodili ekološko lakiranje brez kadmija in svinca predal dimenzije 560x245x70 notranjost omare prevlečena s perforirano pločevino pribor: kljuke(35 kosov dimenzije 35mm, 10 kosov dimenzije 50mm in 20 kosov dimenzije 100mm), kovinska stojala za ključe - 3 kosi in kovinsko stojalo za točkala in sekače

sistem zaklepanja ekološko lakiranje brez kadmija in svinca notranjost omare prevlečena s perforirano pločevino pribor: kljuke(35 kosov dimenzije 35mm, 10 kosov dimenzije 50mm in 20 kosov dimenzije 100mm), kovinska stojala za ključe - 3 kosi in kovinsko stojalo za točkala in sekače

H

611961

A

B

C

355

40

0.8

A

B

948E1 Omara za orodje • • • • • •

sistem zaklepanja predali s krogličnimi vodili ekološko lakiranje brez kadmija in svinca predal dimenzije 560x245x70 notranjost omare prevlečena s perforirano pločevino material: pločevina

H

A

612583 H

A

612215

224

A

B

H

700

300

900

B

A

B

H

700

300

900

612584

B

A

B

H

700

300

900


948E2.1

948E3.1

949.1/3

Pribor za 948E2

Pribor za 948E3

Omara za orodje

• pribor: kljuke(35 kosov dimenzije 35mm, 10 kosov dimenzije 50mm in 20 kosov dimenzije 100mm), kovinska stojala za ključe - 3 kosi in kovinsko stojalo za točkala in sekače

• dodatki: kljuke(20 kosov dimenzije 35mm, 5 kosov dimenzije 50mm in 10 kosov dimenzije 100mm), kovinsko stojalo za ključe - 1 kos in kovinsko stojalo za točkala in sekače

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • s policami • je zgornji del omare 949/3

H

A

612909

612910

948E3

949/3

Omara za orodje

Omara za orodje

• • • •

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

sistem zaklepanja ekološko lakiranje brez kadmija in svinca notranjost omare prevlečena s perforirano pločevino material: pločevina

609236

A

B

H

720

595

1000

B

949.2/3 Omara za orodje • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • s predali • je spodnji del omare 949/3

H

A

B

H

A

B

612217

A

B

H

500

300

900 H

948E3S

A

B

Omara za orodje • • • •

sistem zaklepanja ekološko lakiranje brez kadmija in svinca notranjost omare prevlečena s perforirano pločevino dodatki: kljuke(20 kosov dimenzije 35mm, 5 kosov dimenzije 50mm in 10 kosov dimenzije 100mm), kovinsko stojalo za ključe - 1 kos in kovinsko stojalo za točkala in sekače

608393

A

B

H

720

595

2000 609237

A

B

H

720

595

1000

949.3/3 Polica za omaro • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

B A

H

H

A

612585

B

A

B

H

500

300

900

611992

A

B

H

673

575

20

225


950/2

950/3V

950/6Z

Omara garderobna, 2 delna

Omara garderobna, 3 delna

Omara garderobna, 6 delna

• Prašni nanos barve zagotavlja odpornost proti rjavenju. Pločevina je zaščitena tudi z ekološkim lakom, ki ne vsebuje kadmija in svinca. Vrata omaric v živih barvah napolnejo vsak prostor z mladostno energijo. • ohišje garderobnih omar je iz kakovostne pločevine debeline 0,8 mm • vrata so izdelana iz pločevine debeline 1 mm in upogibno ojačana. Barve vrat je mogoče izbrati v šestih različnih odtenkih (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 in RAL 7035).

• Prašni nanos barve zagotavlja odpornost proti rjavenju. Pločevina je zaščitena tudi z ekološkim lakom, ki ne vsebuje kadmija in svinca. Vrata omaric v živih barvah napolnejo vsak prostor z mladostno energijo. • ohišje garderobnih omar je iz kakovostne pločevine debeline 0,8 mm • vrata so izdelana iz pločevine debeline 1 mm in upogibno ojačana. Barve vrat je mogoče izbrati v šestih različnih odtenkih (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 in RAL 7035).

• Prašni nanos barve zagotavlja odpornost proti rjavenju. Pločevina je zaščitena tudi z ekološkim lakom, ki ne vsebuje kadmija in svinca. Vrata omaric v živih barvah napolnejo vsak prostor z mladostno energijo. • ohišje garderobnih omar je iz kakovostne pločevine debeline 0,8 mm • vrata so izdelana iz pločevine debeline 1 mm in upogibno ojačana. Barve vrat je mogoče izbrati v šestih različnih odtenkih (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 in RAL 7035).

A1

A1

H

H

A1 H1

H

H1

H1

A 617115$

B

B1

B A

B

350

A1

B1

H1

500 1880 300

H

20

875

A

B1

A

B

A1

B1

H1

617175$ 1000 500 1880 300

B

H

20

1775

A

B1

A1

B1

H1

617176$ 1000 500 1880 300

A

B

H

20

1775

950/6 Omara garderobna, 6 delna

UPORABA 950

• Prašni nanos barve zagotavlja odpornost proti rjavenju. Pločevina je zaščitena tudi z ekološkim lakom, ki ne vsebuje kadmija in svinca. Vrata omaric v živih barvah napolnejo vsak prostor z mladostno energijo. • ohišje garderobnih omar je iz kakovostne pločevine debeline 0,8 mm • vrata so izdelana iz pločevine debeline 1 mm in upogibno ojačana. Barve vrat je mogoče izbrati v šestih različnih odtenkih (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 in RAL 7035).

Garderobne omare

RAL 1021

RAL 3020

RAL 5010

RAL 6029

RAL 2004

RAL 7035

20 kg

A1

H

H1 B

A

B1

A1

B1

H1

616652$ 1000 500 1880 300

A

20

875

226

B

H


950/9

950.4

960/2

Omara garderobna, 9 delna

Vložek za čevlje 950/9, 6, 3, 2, 1

Zaboj za orodje

• Prašni nanos barve zagotavlja odpornost proti rjavenju. Pločevina je zaščitena tudi z ekološkim lakom, ki ne vsebuje kadmija in svinca. Vrata omaric v živih barvah napolnejo vsak prostor z mladostno energijo. • ohišje garderobnih omar je iz kakovostne pločevine debeline 0,8 mm • vrata so izdelana iz pločevine debeline 1 mm in upogibno ojačana. Barve vrat je mogoče izbrati v šestih različnih odtenkih (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 in RAL 7035).

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • uporabljamo ga za transportiranje in shranjevanje orodja, ročnih strojev in naprav, ter dokumentov v različnih klimatskih pogojih

H A

B

617187$

K950 Ključ s ključavnico za garderobno omaro

605897

A

B

H

840

420

335

960/3 Zaboj za orodje H

• ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • uporabljamo ga za transportiranje in shranjevanje orodja, ročnih strojev in naprav, ter dokumentov v različnih klimatskih pogojih

A1 H1 B

A

B1

617180$ A

B

H

A1

B1

H1

617116$ 1000 500 1880 300

20

575

950.1

H

K950COMB

A

B

Ključ s številčno kljucavnico za garderobno omaro

Nastavek pleksi za napis

605898

A

B

H

910

530

430

960/6 617183$ 617188$

950.3 Polica za 950/9, 6, 3, 2, 1

Zaboj električarski • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • s sintetičnim pasom

960/1 Zaboj za orodje • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • uporabljamo ga za transportiranje in shranjevanje orodja, ročnih strojev in naprav, ter dokumentov v različnih klimatskih pogojih

H A

B

H A

617177$

605896

B

A

B

H

A

B

H

603673

550

200

230

700

380

310

612989

620

200

230

227


Garniture orodja

Novo!

Prednosti: SOS vložki so izdelani iz dvoslojnega penjenega polietilena, ki je odporen na ležajno mast, bencin, nafto, nitro razredčilo, lepila in motorno olje, ter jih z lahkoto odstranimo brez opaznih ostankov (madežev). Lepila in motorno olje je potrebno takoj odstraniti s pomočjo čistilnega bencina v izogib trajnim madežem. Vložki se fizično ne deformirajo do temperature 80ºC.

Material: Mehka polietilenska pena Temperaturno območje uporabe: od -70 °C do + 95 °C

Vložki iz polietilenske pene so namenjeni preglednemu in organiziranemu shranjevanju orodja v kovinskih kasetah, kovčkih in predalih vozičkov ter omar za orodje. Tak način shranjevanja oz. odlaganja orodja imenujemo SOS SISTEM. Vložki so uporabni v širokem temperaturnem območju, ne vpijajo vlage in imajo ob normalni uporabi dolgo življenjsko dobo. Orodje varujejo pred poškodbami, tako da ga pritrdijo na točno določeno in označeno mesto ter mu tako preprečujejo nekontrolirano premikanje po skladiščnem prostoru. Ker so mesta na vložku točno določena in oblikovana za določeno orodje, hitro ugotovimo, kateri kos orodja nam manjka.

Sistem SOS

S- Safety (Varnost) O - Order (Red) S - Survey (Preglednost)

Privlačen izbor

Preprosta izbira

Za začetnike in mojstre

Sestava raznovrstnih kompletov temelji

Kompleti orodja, značilnega za

Garniture različnih vrst ključev, klešč,

na nenehnem sodelovanju z lokalnimi

posamezno panogo, olajšajo izbiro in

izvijačev, pil, kladiv, točkal in sekačev

profesionalnimi uporabniki orodja

nakup specifičnih pripomočkov, ki jih

ter drugih orodij so odlična izbira

Unior. Vnaprej pripravljeni kompleti

potrebujete pri svojem delu. Električarji,

tako za vrhunske, izkušene mojstre

upoštevajo potrebe posamezne

avtomehaniki, avtoličarji, računalničarji in

svojega poklica kot ravno prava izbira

dejavnosti. So kakovosten, smiseln ter

drugi lahko zaupate izkušnjam Uniorja.

za začetnike.

stroškovno privlačen izbor orodja.

go

er

OR

228

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


964/1SOS

964/1SSOS

964/2ASOS

Garnitura viličastih ključev v SOS vložku

Garnitura viličastih ključev v SOS vložku

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

621049$ 964/1SOS

6 - 32 / 12

vl964/1SOS 0E + 9 4

V 0E

1/3

vl964/1SSOS

vl964/2ASOS Vložek SOS za 964/2ASOS

0E + 9 4

1/3

US

364

30 621232

B

L

H

188

364

30

US

188

+ 920

H

S O

620881

L

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

B

94

V 0E

94

V 0E

+ 920

S O

S

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2ASOS

Vložek SOS za 964/1SSOS

PL

94

621052$ 964/2ASOS 8 - 24 / 12

PL

Vložek SOS za 964/1SOS

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), vl964/1SSOS

S

620884

B

L

H

188

364

30

US

621178$ 964/1SSOS

PL

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), vl964/1SOS

964/1ASOS Garnitura viličastih ključev v SOS vložku

964/2ASSOS Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

621051$ 964/2SOS

621181$ 964/2ASSOS

6 - 32 / 12

1/3

PL

US

188

364

30 620883

B

L

H

188

364

30

S

621235

B

L

H

188

364

30

+ 920

H

0E + 9 4

1/3

S O

620882

L

94

+ 920

S O

S

B

0E + 9 4

1/3

V 0E

94

Vložek SOS za 964/2ASSOS

V 0E

+ 920

S O

S

vl964/2ASSOS

vl964/2SOS Vložek SOS za 964/2SOS

US

0E + 9 4

V 0E

94

8 - 24 / 12

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2ASSOS

US

vl964/1ASOS Vložek SOS za 964/1ASOS

8 - 24 / 12

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2SOS

PL

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), vl964/1ASOS

PL

621050$ 964/1ASOS

964/2SOS Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

964/1ASSOS Garnitura viličastih ključev v SOS vložku

SOS SISTEM S – Safety (Varnost) O – Order (Red) S – Survey (Preglednost) 621179$ 964/1ASSOS

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), vl964/1ASSOS

vl964/1ASSOS

Material: 0E + 9 4

V 0E

94

1/3

B

L

H

188

364

30

US

621233

+ 920

S O

S

PL

Vložek SOS za 964/1ASSOS

• Mehka polietilenska pena • Temperaturno območje uporabe: od -70 °C do + 95 °C

229


964/2BSOS

964/2CSSOS

964/2SSOS

Garnitura viličasto obročnih ključev IBEX v SOS vložku

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

621184$ 964/2CSSOS

621180$ 964/2SSOS

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), vl964/2CSSOS

vl964/2CSSOS

PL

374

364

40

US

US

621236

PL

30

H

+ 920

364

L

S O

188

B

S

+ 920

H

S O

L

+ 920

S O

620885

B

2/3

S

0E + 9 4

1/3

0E + 9 4

V 0E

1/3

S

94

V 0E

94

94

Vložek SOS za 964/2CSSOS

0E + 9 4

vl964/2SSOS Vložek SOS za 964/2SSOS

V 0E

Vložek SOS za 964/2BSOS

8 - 24 / 12

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2SSOS

US

129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24), vl964/2BSOS

vl964/2BSOS

6 - 32 / 26

PL

621053$ 964/2BSOS 8 - 24 / 12

621234

B

L

H

188

364

30

964/3SOS 964/2CSOS

964/2DSOS

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

Ganitura vinličasto obročnih in inbus ključev v SOS vložku

Garnitura obročnih ključev v SOS vložku

621055$ 964/3SOS

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), vl964/3SOS

vl964/3SOS

6 - 32 / 26

27

S

L

H

364

30

PL

L

H

364

30

US

B 374

Garnitura obročnih ključev v SOS vložku

PL

621507

+ 920

S

V 0E

US

H 40

0E + 9 4 2/3

S O

L 364

B 188

964/4SOS 94

+ 920

S O

B 374

Vložek SOS za 964/2DSOS

0E + 9 4 2/3

S

620886

V 0E

94

vl964/2DSOS

US

621563$ 964/2DSOS

+ 920

• prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946

621219

1/3

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)

Vložek SOS za 964/2CSOS

0E + 9 4

V 0E

vl964/2CSOS

94

S O

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), vl964/2CSOS

Vložek SOS za 964/3SOS

PL

621054$ 964/2CSOS

621056$ 964/4SOS

21 - 32 / 4

180/1 (21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), vl964/4SOS

vl964/4SOS 0E + 9 4

V 0E

94

1/3

230

B

L

H

188

364

30

US

620887

+ 920

S O

S

PL

Vložek SOS za 964/4SOS


964/5SOS

964/6SOS

964/8ASOS

Garnitura nasadnih ključev 1/4” v SOS vložku

Garnitura BI klešč v SOS vložku

Garnitura seger klešč v SOS vložku

621058$ 964/6SOS

3

406/1BI (180), 461/1BI (160), 508/1BI (170), vl964/6SOS (188)

vl964/6SOS

B

L

H

vl964/8ASOS

188

364

30

Vložek SOS za 964/8ASOS

0E + 9 4

V 0E

94

1/3

+ 920

S O

964/7SOS

S

Garnitura klešč v SOS vložku 621220

B

L

H

188

364

30

US

620889

US

45

187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (150, 50), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vl964/5SOS

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), vl964/8ASOS

+ 920

S O

S

PL

1/3

621057$ 964/5SOS

621061$ 964/8ASOS 19 - 60 - 180 / 4

0E + 9 4

V 0E

94

PL

Vložek SOS za 964/6SOS

vl964/5SOS 964/9SOS 0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

B

L

H

188

364

30

US

620888

Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku

V 0E

94

PL

Vložek SOS za 964/5SOS

621059$ 964/7SOS

2

430/3 (250), 445/1BI (240), vl964/7SOS

94

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

B

L

H

188

364

30

US

620890

PL

vl964/7SOS Vložek SOS za 964/7SOS

V 0E

964/5S12SOS Garnitura nasadnih ključev 1/4” v vložku

621062$ 964/9SOS

8

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100), vl964/9SOS

964/8SOS Garnitura seger klešč v SOS vložku

vl964/9SOS 0E + 9 4

V 0E

94

1/3

621185$ 964/5S12SOS

L

H

364

30

45

0E + 9 4

S

620891

B

L

H

188

364

30

+ 920

US

H 30

S O

L 364

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

B 188

94

V 0E

1/3

S

• prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946 • material: polistiren

V 0E

94

vl964/8SOS Vložek SOS za 964/8SOS

PL

Vložek SOS za 964/5SSOS

19 - 60 - 180 / 4

532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

US

vl964/5S12SOS

621060$ 964/8SOS

PL

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 188.8 (1/4”), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vl964/5S12SOS

621237

B 188

US

620892

+ 920

S O

S

PL

Vložek SOS za 964/9SOS

231


964/9BSOS

964/9DSOS

964/11SOS

Garnitura nasadnih ključev s TBI ročajem v SOS vložku

Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku

Komplet klešč grip-crimp s kontakti v SOS vložku

621561$ 964/9DSOS

8

621TBI (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100)

vl964/9BSOS

vl964/9DSOS

Vložek SOS za 964/9BSOS

Vložek SOS za 964/9DSOS

H 30

US

PL

US

30

L 364

• prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946 • material: polistiren

964/9ESOS

94

0E + 9 4

1/3

Garnitura ključev s TX profilom in T ročajem v SOS vložku

+ 920

364

B 188

V 0E

188

621505

vl964/11SOS Vložek SOS za 964/11SOS

S O

621221

H

+ 920

+ 920

S O

S

L

S O

0E + 9 4

1/3

B

S

V 0E

94

0E + 9 4

1/3

281

426/3A (220), 423.1R (3, 5), 423.1B (4, 6), 423.1J (5, 8), 423.2R (4), 423.2B (4), 423.3R (1.9), 423.3B (1.9), 423.3J (2.8), 423.5B (5), 423.7R (6.3 x 0.8), 423.7B (6.3 x 0.8), vl964/11SOS

V 0E

94

• prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946 • material: polistiren

621065$ 964/11SOS

S

964/9CSOS 620899

Garnitura izvijačev TBI s TX profilom in luknjo v SOS vložku

B

L

H

188

364

30

US

629TBI (5.5, 6, 8, 10, 12, 13), vl964/9BSOS

PL

5.5 - 13 / 6

PL

621063$ 964/9BSOS

964/12SOS Komplet klešč za kabelske kontakte s kontakti v SOS vložku 621562$ 964/9ESOS

7

193TX (TX 30, TX 40, TX 45), 621TBI (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9)

vl964/9ESOS 1/3

621506

PL

US

H 30

+ 920

L 364

H 30

621066$ 964/12SOS

282

425/4A (240), 423.1R (3, 5), 423.1B (4, 6), 423.1J (5, 8), 423.2R (4), 423.2B (4), 423.3R (1.9), 423.3B (1.9), 423.3J (2.8), 423.5B (5), 423.7R (6.3 x 0.8), 423.7B (6.3 x 0.8), vl964/12SOS

V 0E

S O

B 188

L 364

0E + 9 4

1/3

621504

B 188

US

Vložek SOS za 964/9CSOS

S

+ 920

S O

S

vl964/9CSOS

94

0E + 9 4

V 0E

94

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

964/10SOS Garnitura kladiv, točkal in sekačev v SOS vložku

vl964/12SOS Vložek SOS za 964/12SOS

0E + 9 4

V 0E

94

1/3

621064$ 964/10SOS

5

640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (32), vl964/10SOS

vl964/10SOS 0E + 9 4

V 0E

94

1/3

232

B

L

H

188

364

30

US

620893

+ 920

S O

S

PL

Vložek SOS za 964/10SOS

B

L

H

188

364

30

US

620900

+ 920

S O

S

PL

Vložek SOS za 964/9ESOS

TX 10 - TX 45 / 8

PL

621560$ 964/9CSOS


964/13SOS

964/14SOS

964/16SOS

Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje s T ročajem v SOS vložku

Garnitura izvijačev s TX profilom in T ročajem v SOS vložku

Garnitura nasadnih ključev z notranjim in zunanjim TX profilom v SOS vložku

3 - 10 / 6

TX 15 - TX 40 / 6

193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), vl964/14SOS

vl964/13SOS

vl964/14SOS

Vložek SOS za 964/13SOS

Vložek SOS za 964/14SOS

30

US

364

PL

188

+ 920

H

S O

620894

L

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

B

94

V 0E

1/3

S

621223

B

L

H

188

364

30

US

0E + 9 4

V 0E

94

PL

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/13SOS

621071$ 964/16SOS

18

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), vl964/16SOS

vl964/16SOS Vložek SOS za 964/16SOS • prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946 0E + 9 4

V 0E

94

1/3

+ 920

964/15SOS Garnitura orodja VDE BI v SOS vložku

S O

964/13ASOS Garnitura inbus ključev s T ročajem v SOS vložku

S

B

L

H

188

364

30

US

621224

PL

621069$ 964/14SOS 621067$ 964/13SOS

964/17SOS Garnitura zglobnih nasadnih ključev v SOS vložku

621070$ 964/15SOS

vl964/13ASOS Vložek SOS za 964/13ASOS

US

H 30

PL

L 364

193HX UPORABA

S

620895

621072$ 964/17SOS

+ 920

B 188

S O

621222

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

94

V 0E

1/3

8 - 22 / 6

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 19 x 22), vl964/17SOS

B

L

H

vl964/17SOS

188

364

30

Vložek SOS za 964/17SOS • prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946 94

0E + 9 4

V 0E

Uporaba izvijača inbus s T ročajem

1/3

621225

B

L

H

188

364

30

+ 920

S O

S

US

0E + 9 4

V 0E

94

vl964/15SOS Vložek SOS za 964/15SOS

PL

• prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946

9

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140), vl964/15SOS

US

3 - 10 / 6

193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/13ASOS

PL

621068$ 964/13ASOS

233


964/18ASOS

964/19SOS

964/22SOS

Garnitura upognjenih nasadnih ključev v SOS vložku

Garnitura nasadnih ključev 1/2” v SOS vložku

Garnitura orodja v SOS vložku

8 - 19 / 10

PL

374

364

30

US

964/18BSOS

964/19S12SOS

Garnitura upognjenih nasadnih ključev v SOS vložku

Garnitura nasadnih ključev 1/2” v SOS vložku

US

620896

H

94

0E + 9 4 3/3

S

620897

B

L

H

564

364

30

+ 920

30

L

V 0E

364

B

vl964/22SOS Vložek SOS za 964/22SOS S O

188

S

+ 920

H

S O

621226

L

0E + 9 4 2/3

+ 920

S O

S

B

94

V 0E

0E + 9 4

1/3

60

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 642/6 (4), 660/6 (150), 670/6 (150), 220/3PH (1.5 - 10 / 9), vl964/22SOS

vl964/19SOS Vložek SOS za 964/19SOS

V 0E

94

621077$ 964/22SOS

US

vl964/18ASOS Vložek SOS za 964/18ASOS • prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946 • material: polistiren

10 - 32 / 29

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), 192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), vl964/19SOS

PL

621075$ 964/19SOS

176 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vl964/18ASOS

PL

621073$ 964/18ASOS

964/23SOS Garnitura impact nasadnih ključev 1/2” v SOS vložku

621186$ 964/19S12SOS

PL

US

H 30

621238

B

L

H

374

364

30

Vložek SOS za 964/23SOS • prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946 94

1/3

234

621229

B

L

H

188

364

30

+ 920

S O

S

177 UPORABA

Uporaba ključa nasadnega, dvostranskega

0E + 9 4

V 0E

L 364

+ 920

B 188

S O

621227

S

vl964/23SOS

0E + 9 4 2/3

+ 920

S O

S

94

V 0E

1/3

US

0E + 9 4

V 0E

94

10 - 24 / 17

231/4 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24), 231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), vl964/23SOS

vl964/19S12SOS

US

vl964/18BSOS Vložek SOS za 964/18BSOS

621078$ 964/23SOS

PL

8 - 19 / 10

177 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vl964/18BSOS

PL

621074$ 964/18BSOS

10 - 32 / 29

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”), vl964/19S12SOS


964/26 1/2SSOS

964/26SSOS

Garnitura polfinih pil v SOS vložku

Garnitura finih pil v SOS vložku

964/24SOS Garniture žage, metra in univerzalnega noža v SOS vložku 621082$ 964/26 1/2SSOS

5

vl964/26 1/2SSOS

vl964/26SSOS Vložek SOS za 964/26SSOS

+ 920

PL

S

US

620903

B

L

H

188

364

30

US

H 30

V 0E

L 364

S O

B 188

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

620902

94

V 0E

0E + 9 4

1/3

3

5

760HS (200), 761HS (200), 763HS (200), 764HS (200), 765HS (200), vl964/26SSOS

Vložek SOS za 964/26 1/2SOS 94

621079$ 964/24SOS

621083$ 964/26SSOS

PL

760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200), vl964/26 1/2SSOS

710P (5), 556B (160), 753P (150), vl964/24SOS

vl964/24SOS

964/26BSOS

964/27SOS

Vložek SOS za 964/24SOS

Garnitura grobih pil v SOS vložku

Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v SOS vložku

621081$ 964/26BSOS

621084$ 964/27SOS

• prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946 0E + 9 4

V 0E

1/3

+ 920

S O

S

B

L

H

188

364

30

US

621230

PL

94

964/25SOS Garnitura nasadnih ključev 3/8” v SOS vložku 5

760HB (200), 761HB (200), 763HB (200), 764HB (200), 765HB (200), vl964/26BSOS

vl964/26BSOS

vl964/27SOS

Vložek SOS za 964/26BSOS

Vložek SOS za 964/27SOS

• prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946

• prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946 • material: polistiren

US

H 30

PL

L 364

621231

B

L

H

188

364

30

US

B 188

S

+ 920

620901

S O

6 - 22 / 23

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1ABI (3/8”), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), vl964/25SOS

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

94

PL

1/3

V 0E

0E + 9 4

V 0E

94

621080$ 964/25SOS

8 - 19 / 10

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vl964/27SOS

vl964/25SOS Vložek SOS za 964/25SOS • prazen vložek za voziček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H in delovni pult 946 0E + 9 4

V 0E

1/3

B

L

H

188

364

30

US

620898

+ 920

S O

S

PL

94

235


964/28SOS

964/30SOS

964/32SOS

Garnitura ključev v SOS vložku

Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku

Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku

621381

B

L

H

564

364

30

vl964/30SOS

964/33SOS Garnitura izvijačev v SOS vložku

94

0E + 9 4

S O

S

621379

B

L

H

564

364

30

+ 920

3/3

Garnitura ključev v SOS vložku

V 0E

964/29SOS

3/3

S

Vložek SOS za 964/30SOS

US

H 30

0E + 9 4

PL

L 364

US

B 564

PL

S O

621377

+ 920

3/3

S

V 0E

0E + 9 4

94

+ 920

Vložek SOS za 964/28SOS

vl964/32SOS Vložek SOS za 964/32SOS

V 0E

vl964/28SOS

14

406/1BI (180), 466/1BI (180), 508/1BI (200), 512/1BI (200), 442/1HYPO (240), 430/3 (250), 532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 812 (400), 819A (315), 660/6 (200), 642/6 (5), vl964/32SOS

S O

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1FBI (3/8”), 238.2/1BI (210), 238.3/1 (165), 238.4/1 (125, 250, 45, 75), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), vl964/30SOS

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 220/3SPH (1.5 - 10 / 9), 220/7TXPH (TR9 - TR40 / 8), vl964/28SOS

94

621391$ 964/32SOS

96

US

621389$ 964/30SOS

60

PL

621387$ 964/28SOS

964/31SOS Garnitura orodja v SOS vložku

32 621392$ 964/33SOS

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32), 202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), 177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 182/2BTX (6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24), vl964/29SOS

vl964/29SOS

H 30

US

L 364

vl964/31SOS 0E + 9 4

236

B

L

H

564

364

30

US

S O

621380

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

Vložek SOS za 964/31SOS

94

0E + 9 4 3/3

S

621382

B

L

H

564

364

30

+ 920

B 564

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), 192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14), 192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12), 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), 186.4/2 (21, 19, 16), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 263A (30 - 150), vl964/31SOS

vl964/33SOS Vložek SOS za 964/33SOS S O

621378

79

V 0E

S O

S

621390$ 964/31SOS

+ 920

3/3

US

0E + 9 4

V 0E

94

PL

Vložek SOS za 964/29SOS

30

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), 627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS

PL

621388$ 964/29SOS


964/34SOS

964/36SOS

Garnitura izvijačev s T-ročajem, pil in noža v SOS vložku

Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku

621393$ 964/34SOS

18

193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45), 760H1/2S (200), 764H1/2S (200), 556B (160), vl964/34SOS

621395$ 964/36SOS

vl964/34SOS 0E + 9 4

L

H

364

30

964/35SOS Garnitura ključev v SOS vložku

vl964/36SOS Vložek SOS za 964/36SOS

0E + 9 4

B

L

H

564

364

30

US

S O

621385

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

B 564

US

S O

621383

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

Vložek SOS za 964/34SOS

88

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14), 192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12), 192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), vl964/36SOS

964/37SOS Garnitura izvijačev v SOS vložku 621394$ 964/35SOS

63

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22), 220/3SPH (1.5 - 10 / 9) 220/7TXPH (TR9 -TR40 / 8), vl964/35SOS

vl964/35SOS 0E + 9 4

H 30

28

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), 627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/37SOS

vl964/37SOS Vložek SOS za 964/37SOS

0E + 9 4

S O

621386

B

L

H

564

364

30

+ 920

3/3

S

V 0E

94

US

L 364

621396$ 964/37SOS

PL

B 564

US

S O

621384

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

Vložek SOS za 964/35SOS

237


964ECO2

964ECO5

964ECO10

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

Garnitura nasadnih ključev 1/4” v SOS vložku

Garnitura kladiv, točkal in sekačev v SOS vložku

621290$ 964ECO5 621287$ 964ECO2

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (150, 50), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”)

8 - 24 / 12

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)

vl964ECO2 Vložek SOS za 964ECO2 9

4 0 EC O

1/2

-EC

O

S O S

620871

B

L

H

498

135

30

621293$ 964ECO10

45

9 40

O

S O S

620874

B

L

H

498

135

30

EC O

-EC

O

S O S

B

L

H

498

135

30

EC O

-EC

964ECO2A

9 40 1/2

620877 1/2

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

vl964ECO10 Vložek SOS za 964ECO10

vl964ECO5 Vložek SOS za 964ECO5

5

640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (32)

964ECO19 Garnitura nasadnih ključev 1/2” v SOS vložku

964ECO6 Garnitura BI klešč v SOS vložku

621294$ 964ECO19 621288$ 964ECO2A

8 - 24 / 12

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)

vl964ECO2A

621291$ 964ECO6

4

406/1BI (180), 461/1BI (160), 514/1BI (160), 445/1BI (240)

Vložek SOS za 964ECO2A

9 40

EC O

1/2

-EC

O

S O S

vl964ECO6

vl964ECO19 Vložek SOS za 964ECO19

620872

H

498

135

30

9

620875

Garnitura obročnih ključev v SOS vložku

B

L

H

498

135

30

O

S O S

4 0 EC O O

S O S

964ECO3

0 EC O -EC

Vložek SOS za 964ECO6

-EC

L

94

1/2

1/2

B

10 - 32 / 23

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”)

620878

B

L

H

498

135

30

964ECO26 1/2S Garnitura pil v SOS vložku

964ECO9 Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku

621292$ 964ECO9 621289$ 964ECO3

6 - 22 / 8

8

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

621295$ 964ECO26 1/2S

4

760H1/2S (200), 763H1/2S (200), 765H1/2S (200), 768H1/2S (200)

vl964ECO3

vl964ECO9

vl964ECO26 1/2S

Vložek SOS za 964ECO3

Vložek SOS za 964ECO9

Vložek SOS za 964ECO26 1/2S

94

0 EC O

1/2

9 40 1/2

-EC

S O S

620873

238

B

L

H

498

135

30

EC O

B

L

H

498

135

30

0 EC O -EC

O

O

S O S

S O S

620876

94

1/2

-EC

O

620879

B

L

H

498

135

30


969S

969.1S

969.11M

Kovček za orodje

Pregradna stena z žepki za 969S

Pregradna stena z žepki za 969M

• ohišje narejeno iz ABS materiala, odporno na udarce • robustno alumijevo ohišje z zaščito proti ostrim robovom • dva zaklepna mehanizma • kombinacijski zaklep • delitveni prostor v pokrovu formata A4 • nastavljivo dno • notranje mere: 455x345x160 mm • prostornina: 26 l • obremenitev: 25 kg

• • • • •

• • • • •

material: najlon dodatek za kovček z 22 žepki dvostranska pritrjevanje s kovinsko sponko

material: najlon dodatek za kovček z 14 žepki enostranska pritrjevanje z ježkom

H A B

621631$

A

B

H

490

410

190

621634$

969M Kovček za orodje • ohišje narejeno iz ABS materiala, odporno na udarce • robustno alumijevo ohišje z zaščito proti ostrim robovom • dva zaklepna mehanizma • kombinacijski zaklep • delitveni prostor v pokrovu formata A4 • nastavljivo dno • notranje mere: 480x370x180 mm • prostornina: 32 l • obremenitev: 30 kg

969.1M

969.11L

Pregradna stena z žepki za 969M

Pregradna stena z žepki za 969L

• • • • •

• • • • •

material: najlon dodatek za kovček z 23 žepki dvostranska pritrjevanje s kovinsko sponko

621635$ H A B

621632$

A

B

H

500

425

200

621652$

material: najlon dodatek za kovček z 14 žepki enostranska pritrjevanje z ježkom

621653$

969.1L

969.2S

Pregradna stena z žepki za 969L

Pregradna stena z elastiko za 969S

• • • • •

• • • • •

material: najlon dodatek za kovček z 23 žepki dvostranska pritrjevanje s kovinsko sponko

material: najlon dodatek za kovček z elastičnimi ušesi dvostranska pritrjevanje s kovinsko sponko

969L Kovček za orodje • • • • • • • • • •

kovček na kolesih s teleskopskim ročajem ohišje narejeno iz ABS materiala, odporno na udarce robustno alumijevo ohišje z zaščito proti ostrim robovom dva zaklepna mehanizma kombinacijski zaklep delitveni prostor v pokrovu formata A4 nastavljivo dno notranje mere: 485x350x195 mm prostornina: 36 l obremenitev: 30 kg

621636$

621637$

969.11S

969.2M

Pregradna stena z žepki za 969S

Pregradna stena z elastiko za 969M

• • • • •

• • • • •

material: najlon dodatek za kovček z 14 žepki enostranska pritrjevanje z ježkom

material: najlon dodatek za kovček z elastičnimi ušesi dvostranska pritrjevanje s kovinsko sponko

H A B

621633$

A

B

H

505

425

265

621651$

621638$

239


969.2L

969.3S

969.31M

Pregradna stena z elastiko za 969L

Pregradna stena z moduli za 969S

Pregradna stena z moduli za 969M

• • • • •

• • • • •

• • • • •

material: najlon dodatek za kovček z elastičnimi ušesi dvostranska pritrjevanje s kovinsko sponko

621639$

material: najlon dodatek za kovček z 3 ABS moduli dvostranska pritrjevanje s kovinsko sponko

621640$

material: najlon dodatek za kovček z 3 ABS moduli enostranska pritrjevanje z ježkom

621658$

969.21S

969.3M

969.31L

Pregradna stena z elastiko za 969S

Pregradna stena z moduli za 969M

Pregradna stena z moduli za 969L

• • • • •

• • • • •

• • • • •

material: najlon dodatek za kovček z elastičnimi ušesi enostranska pritrjevanje z ježkom

material: najlon dodatek za kovček z 3 ABS moduli dvostranska pritrjevanje s kovinsko sponko

material: najlon dodatek za kovček z 3 ABS moduli enostranska pritrjevanje z ježkom

621659$ 621654$

621641$

969.21M

969.3L

Pregrade - 3 kosi za 969S

Pregradna stena z elastiko za 969M

Pregradna stena z moduli za 969L

• • • • •

• • • • •

• • • •

969.4S

material: najlon dodatek za kovček z elastičnimi ušesi enostranska pritrjevanje z ježkom

material: najlon dodatek za kovček z 3 ABS moduli dvostranska pritrjevanje s kovinsko sponko

material: ABS preprečuje drsenje manjšim delcem zelo stabilna postavitev velika možnost razporeditve prostora

621643$

969.4M Pregrade - 3 kosi za 969M

621655$

621642$

969.21L Pregradna stena z elastiko za 969L

969.31S Pregradna stena z moduli za 969S

• • • • •

• • • • •

material: najlon dodatek za kovček z elastičnimi ušesi enostranska pritrjevanje z ježkom

material: najlon dodatek za kovček z 3 ABS moduli enostranska pritrjevanje z ježkom

• • • •

material: ABS preprečuje drsenje manjšim delcem zelo stabilna postavitev velika možnost razporeditve prostora

621644$

969.4L Pregrade - 3 kosi za 969L • material: ABS • preprečuje drsenje manjšim delcem • zelo stabilna postavitev • velika možnost razporeditve prostora

621656$

240

621657$

621645$


Unior kovčki za orodja

970U1

970U4

Kovček za orodje, črn

Kovček za orodje, s ključavnico

C

C A

A

B

610381

• material: ABS

A

B

C

460

310

160

B

608481

A

B

C

470

200

360

970U2

970U5

Kovček za orodje, moder

Kovček za orodje, rdeč

• z logotipom UNIOR • primeren za raznovrstne komplete orodij • STIČNI ROB: okovan z aluminijastim profilom • ALUMINIJASTI PROFIL: kaljen tako, da v zaprtem stanju preprečuje poškodbe orodja v kovčku • DRŽALI POKROVA: dajeta stabilnost odprtemu pokrovu • ŠČITNIKI: štirje ščitniki imajo blažilni učinek pred udarci in povečujejo trpežnost

C

C A

kovčka. • VMESNE PREGRADE: spodnji del kovčka

A

B

B

(dno) lahko pregradimo s pregradami, kar povečuje preglednost orodja v kovčku. ZNAČILNOSTI: • stabilne pregradne stene • visoko kakovostno ohišje • varovanje pred poškodbami

610382

A

B

C

460

310

160

612693

970U3

A

B

C

460

310

160

970U6 Kovček za kolesarsko orodje

Kovček za orodje, s ključavnico

• visoko kakovosten material ROČAJ: • prilagojen rok • ergonomičen • priročen • vzdržljiv

C

C

A

A B

B

610383

A

B

C

460

310

160

617268

A

B

C

460

310

160

241


971/1BI

971/4

977/3

Komplet orodja 51 kosov v kovčku 970U2

Komplet orodja 21 kosov v kovčku 970U2

Stojalo kovinsko za viličasto obročne ključe - kratka izvedba • material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

H

B

A

605162 608540

971/1BI

A

B

H

115

60

420

50

977/4

1000S, 970U2 604575

971/4

971/2VDE

22

Stojalo kovinsko za obročne ključe

1000AC, 970U2

Komplet orodja 52 kosov v kovčku 970U2

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

977/1 Stojalo kovinsko za viličaste ključe • material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

H

H

605160

608541

971/2VDE

53

1000T, 970U2

971/3VDE

A

B

H

185

50

333

B

A

B

A

605163

A

B

H

220

80

415

977/2

977/5

Stojalo kovinsko za viličasto obročne ključe - dolga izvedba

Stojalo kovinsko za viličasto obročne ključe

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

Komplet orodja 343 kosov v kovčku 970U3

H

A

605161

612548

971/3VDE 1000AD, 970U3

242

344

A

B

H

135

60

420

H B

A

607386

A

B

H

170

70

575

B


977/6

978VDE

Stojalo kovinsko za obročne ključe

Stojalo za izvijače VDE

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

• material: akrilno steklo

H H

A

B

H

270

65

575

A

B

A

607387

B

609952

A

B

H

330

205

240

977/7

979

ST.UNI1

Stojalo kovinsko za izvijače s T ročajem

Stojalo za klešče za rezanje betonskega železa

Stojalo kartonsko za CS garniture

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

608355

978E Stojalo za izvijače za elektroniko • material: akrilno steklo H

H

B H

621375$

B A

609950

A

B

H

230

135

185

A

B

H

500

415

1180

A

B

621018$

A

B

H

670

430

1680

980A

980B

Stojalo za nasadne ključe 1/2”

Stojalo za nasadne ključe, 1/2”, malo

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

A

978BICR Stojalo za izvijače TBI in CR • material: akrilno steklo

H B A

609951

A

B

H

330

205

206

H

610384

H B

A

B

A

A

B

H

665

155

190

610385

A

B

H

375

155

190

243


980C

980G

980P2S

Stojalo za nasadne ključe, 3/8”

Stojalo kovinsko za sekače - zidarske

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

Stojalo kovinsko za dvokrake drsne snemalce • material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

H B

A

H

A 610386

B

510

155

A

H 115

B

980D Stojalo za nasadne ključe, 1/4” • material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

612212

H

A

B

H

530

136

63 A

980P2 Stojalo kovinsko za dvokrake snemalce • material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

615083

A

B

H

240

250

430

K Kaseta kovinska

H B

A

610387

A

B

H

325

155

115

980E Stojalo kovinsko za škarje za pločevino

C

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

A B

H

A

612653

H A B

611898

A

B

H

530

136

63

A

B

H

240

200

430

B

601918

1/4”

A

B

C

197

105

38

601913

3/8”

321

198

54

601954

1/2”

448

198

54

980P3

602743

3/4”

505

215

75

Stojalo kovinsko za trokrake snemalce

603521

1”

670

220

100

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

621474$

1/2VDE

448

198

54

612694$

3/8VDE

321

198

54

981PBS1 Kaseta plastična za nasadne ključe

980F Stojalo kovinsko za sekače in točkala • material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

H

H

H

A

A

B A

612211

244

A

B

H

410

110

78

612654

A

B

H

240

230

430

B

B

621620$

A

B

H

197

167

35

B


981PBM1

982PB1

994

Kaseta plastična za nasadne ključe

Škatlica za vijačne nastavke mala

Pult pisalni, premični

619768

A

B

H

197

167

47

• • • •

dva predala dve mobilni kolesi z zavoro lesena plošča na zgornji ploskvi ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

981PBS2 Kaseta plastična za nasadne ključe A H

621621$

A

B

H

307

260

55

B

981PBM2 Kaseta plastična za nasadne ključe

621425$

A

B

H

145

85

30

982PB2 619769

A

B

H

307

260

74

Škatlica za vijačne nastavke velika

981PBS3 Kaseta plastična za nasadne ključe

621622$

A

B

H

346

292

62

A H

981PBM3

H B

Kaseta plastična za nasadne ključe

619770

A

B

H

346

292

83

A

621426$

A

B

H

145

85

40

603490

A

B

H

760

420

1100

B

981PB4 Kaseta plastična za nasadne ključe

619771$

A

B

H

393

331

95

981PBS5 Kaseta plastična za nasadne ključe

621618$

A

B

H

244

207

44

981PBM5 Kaseta plastična za nasadne ključe

621619$

A

B

H

244

207

59

245


995.0MD

995.4MD2

995.0MD2

Nosilec modularni za pano

Garnitura 2 razdelilnikov pregrad

Nosilec modularni za pano

• material: pločevina • namenjen uporabi z panojem 995D, 995E • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

• material: akrilno steklo

• material: pločevina • namenjen uporabi z panojem 995D, 995E • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

621608$

L 621484$

A

B

C

320

215

63

621489$

A

B

C

960

215

63

314

995.1MD1 995.5MD5

995.1MD

Dno modularnega nosilca

Garnitura 5 pregrad

Dno modularnega nosilca

• material: akrilno steklo

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

621485$

A

B

C

320

215

63

621609$

A

B

C

472

207

1.5

621490$

995.1MD2 995.2MD

995.6MD7

Dno modularnega nosilca

Letvica označevalna

Garnitura 2 razdelilnikov pregrad in 5 pregrad

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

621486$

A

B

315

45

621610$

L 621491$

A

B

C

944

207

1.5

314

995.2MD1 995.3MD5,5

995.0MD1

Čep pritrjevalni

Nosilec modularni za pano

Letvica označevalna

• material: pločevina • namenjen uporabi z panojem 995D, 995E • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

D 621487$

621611$

5.5

A

B

475

45

995.3MD6,5

995.2MD2

Čep pritrjevalni

Letvica označevalna

621607$

A

B

C

480

215

63

D 621488$

246

6.5

621612$

A

B

950

45


995.41MD2

995.7MDSOSEP40

995CP3

Garnitura 2 razdelilnikov pregrad

Vložek SOS za izvijače za elektroniko

Polica za pano 995

.0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

• material: akrilno steklo

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

D 5.0M 2 99

621496$

A

B

C

102

210

30

995CH

C

Nosilec polic • • • •

L 621613$

470

B

material: pločevina namenjen uporabi z panojem 995D, 995E za police 995 CP1 in 995CP2 ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

A

616624

A

B

C

950

410

20

995.61MD12 995D

Garnitura 2 razdelilnikov pregrad in 10 pregrad

Pano razstavni z luknjičasto perforacijo

C

• material: perforirana pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • s 100 kljukami

B A

616621

A

B

C

950

410

90

L 621614$

995CP1

470

Polica za izvijače

995.7MDSOS85P24 Vložek SOS za izvijače .0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

• material: polistiren

• material: pločevina • namenjen uporabi z nosilcem 995CH • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

D 5.0M 2 99

621492$

A

B

C

102

210

30

H

995.7MDSO100P12

C A

Vložek SOS za izvijače B

.0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

616506

B

C

102

210

30

616622

A

B

C

475

410

20

995DL

• material: perforirana pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • s 100 kljukami

Polica za nasadne ključe 1/4” in 1/2”

Vložek SOS za izvijače .0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

• material: pločevina • namenjen uporabi z nosilcem 995CH • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

D 5.0M 2 99

621494$

A

B

C

102

210

30

616508

A

B

H

950

560

2200

995D1 Pano razstavni dogradni z luknjičasto perforacijo

995.7MDSO120P10 Vložek SOS za izvijače .0 M D 9 95 +

C

5.0MD1 + 99

A

B

C

102

210

30

• material: perforirana pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • s 100 kljukami

B

D 5.0M 2 99

621495$

H 2200

Pano razstavni z luknjičasto perforacijo in lučjo

995CP2 995.7MDSO110P12

B 560

A

D 5.0M 2 99

621493$

A

A 950

B

A

616623

A

B

C

950

410

20

616507

A

B

H

935

560

2200

247


995D1L

995VDN

995VD

Pano razstavni dogradni z luknjičasto perforacijo in lučjo

Pano kotni z lukničasto perforacijo

Pano kotni z luknjičasto perforacijo

• • • •

• • • • •

• material: perforirana pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca • s 100 kljukami

616509

A

B

H

935

560

2200

z dvema deljivima podpornima stebroma material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami

995DNL

617809

Pano razstavni z lukničasto perforacijo in lučjo • • • •

material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami samostoječ uporaben za povezavo dveh panojev v 90° vogalu

A

B

H

560

2200

H

995DN1

A

Pano razstavni dogradni z lukničasto perforacijo • • • •

z enim deljivim podpornim stebrom material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami

620571$

A

B

H

935

560

2200

620573$

A

B

H

1070

410

2200

H 2200

995VD1 Pano kotni dogradni z luknjičasto perforacijo • • • • •

material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami brez podpornih stebrov uporaben za povezavo dveh panojev v 90° vogalu

995VDNL

• • • •

z dvema deljivima podpornima stebroma material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami

620574$

A

B

H

935

560

2200

A

B

H

1070

410

2200

995ZDN Pano kotni dogradni, zaključni z lukničasto perforacijo • • • •

617811

A

B

H

1030

410

2200

Pano kotni dogradni z luknjičasto perforacijo in lučjo • • • • •

material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami brez podpornih stebrov uporaben za povezavo dveh panojev v 90° vogalu

z enim deljivim podpornim stebrom material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami

617812

620575$

A

B

H

1050

410

2200

995ZDNL Pano kotni dogradni, zaključni z lukničasto perforacijo in lučjo • • • •

z enim deljivim podpornim stebrom material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami

620576$

248

B 410

995VD1L

z enim deljivim podpornim stebrom material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami

620572$

B

A 1070

Pano kotni z lukničasto perforacijo in lučjo

995DN1L Pano razstavni dogradni z lukničasto perforacijo in lučjo • • • •

H 2200

995VDL

617810 950

B 410

Pano razstavni z luknjičasto perforacijo in lučjo

z dvema deljivima podpornima stebroma material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami

620570$

A 1070

A

B

H

1050

410

2200

A

B

H

1030

410

2200

995ZD Pano kotni dogradni zaključni, z luknjičasto perforacijo • • • • •

material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami brez enega podpornega stebra uporaben za povezavo dveh panojev v 90° vogalu

617813

A

B

H

1050

410

2200


995ZDL

997

997.2

Pano kotni dogradni zaključni, z luknjičasto perforacijo in lučjo

Pano stenski, mali

Dodatki za stenski pano

• material: perforirana pločevina • namenjen je za obešanje ročnega orodja na kljuke različnih dolžin • enostavna pritrditev kljuk na pano • dobra preglednost orodja • možnost kombiniranja panojev za orodje različnih velikostis kompletom dodatkov 997.2

• kovinsko stojalo za izvijače 2 kosa, kovinsko stojalo za sekače 1 kos, kovinsko stojalo za kladiva 4 kosi, kovinsko stojalo za ključe 1 kos, kovinsko stojalo za pile 1 kos, kovinsko stojalo za svedre 1 kos, kljuke 5 kosov

• • • • •

material: perforirana pločevina ekološko lakiranje brez kadmija in svinca s 100 kljukami brez enega podpornega stebra uporaben za povezavo dveh panojev v 90° vogalu

617814

A

B

H

1050

410

2200

995.2A Steber dvodelni za pano

610453 H A

620560$

A

B

C

2180

41

41

607154

A

B

H

1192

20

595

996/2

997.1

Pano razstavni

Kljuka

• material: perforirana pločevina • namenjen je za obeąanje ročnega orodja na kljuke različnih dolžin • enostavna pritrditev kljuk na pano • dobra preglednost orodja • možnost kombiniranja panojev za orodje različnih velikosti

• za panoje in omare za orodje • enostavna pritrditev kljuk v želen položaj • kromirane

B

997.3 Kljuka z nosilcem cene • za panoje in omare za orodje • enostavna pritrditev kljuk v želen položaj • kromirane

40x40

D L

617085 L

L H

A

605114

B

L

D

150

5

30

D

609478

35

4

609479

50

4

609480

80

4

609447

100

4

A

B

H

610559

150

5

888

22

1000

610560

200

5

249


998A

998C

998.3

Pano mobilni

Pano mobilni z vmesno polico

Steber za 998

• material: perforirana pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

• material: perforirana pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

• material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

B

A

616519

A

B

C

1500

40

20

C

998.4 Polica dodatna za 998C • material: pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

C H

H

B A

616514

A

B

H

1000

570

1590

B

A

617076

A

B

H

1000

570

1590

998B

998.1A

Pano mobilni s polno steno

Nosilec ozki za 998A

• material: perforirana pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

• material: perforirana pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

616516

616520

B

A

A

B

C

890

47

18

C

998.2A Nosilec široki za 998A • material: perforirana pločevina • ekološko lakiranje brez kadmija in svinca

H B A

616515

250

A

B

H

1000

570

1590

A

B

616517

A

B

C

890

167

18

A

B

C

A

B

C

904

397

20


1000A Komplet orodja 170 kosov

6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41) 6483C8 (PH 2, PH 3)

1000AC Komplet orodja 21 kosov

6484C8 (PH 4) 608140

1000A

170 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

6489C8 (5, 6)

604577

1000AC

6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX 20)

812 (300)

6762.1 (144) 406/1VDE (180) 6762.2 (1/2” - 5/16”) 192/2PH (PH 2)

461/1VDE (160)

192/2PZ (PZ 2) 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

472/1VDE (160)

193HX (2.5, 4, 5, 8) 478/1VDE (160)

190.2/1BI (1/2”) 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

21 660/6 (200)

406/1BI (180) 508/1VDE (200)

188.4/2 (50, 150) 472/1BI (140) 665/6A (250 x 10)

188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

710P (3)

476/1BI (140)

753W (150) 461/1BI (160) 761HB (200) 512/1BI (170)

385H (4 - 28)

250/1 (250) 630VDE (140)

194/2D1 (20.8) 205/2 (60 x 140)

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

481/6 (1.1/2”)

613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100)

194/1B2 (1/2” x 500)

605CR (1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

430/3 (250)

563R/7PR (280)

631 (6 - 12) 640/6 (2, 4, 6, 8) 641/6 (2, 4, 6, 8, 10) 642/6 (5) 660/6 (150, 250)

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200) 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 621TBI (TX 27, TX 30, TX 40) 625TBI (PZ 2 x 100) 626TBI (PH 2 x 25)

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

812 (300, 500, 1000)

445/1BI (240) 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

820 (22) 750 (407) 701 (0.05 - 1 x 13)

1000AD

343 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 250/1 (200) 812 (300)

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

750 (407)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

193HX (2.5, 4)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60) 192/2HX (6, 8, 10)

611884

188.4/2 (50, 150) 627TBI (1.2 x 6.5 x 25)

670/6 (150) 682/5 (230 x 190)

1000AD Komplet orodja 343 kosov

193TX (TX 6, TX 9, TX 20, TX 25)

251


220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

1000B

665/6A (250 x 10)

Komplet orodja 202 kosov

681/5 (300)

220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 426/3A (220)

682/5 (230 x 190) 608141

1000B

198

423.1R (3, 5)

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

423.1B (4, 6)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

423.1J (5, 8) 423.2R (4)

820 (22)

215/2 (10 x 11, 12 x 13)

750 (407)

238.4/1 (45, 75)

423.3J (2.8)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”)

423.5B (5) 423.7R (6.3 x 0.8) 423.7B (6.3 x 0.8)

190.4/1 (125, 250) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

406/1VDEBI (180)

190.2/1BI (1/2”)

461/1VDEBI (160)

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

466/1VDEBI (180)

701 (0.05 - 1 x 13)

212/2 (17, 19)

423.3R (1.9) 423.3B (1.9)

812 (300, 500, 1000)

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

186.4/2 (21, 19, 16) 423.2B (4)

686/5 (260)

616W (PH 2) 192/2HX (6, 8) 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60) 6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41) 6483C8 (PH 2, PH 3) 6484C8 (PH 4) 6489C8 (5, 6)

188.4/2 (50, 150)

6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX 20)

188.3/2 (1/4”)

6762.1 (144)

188.1/1ABI (1/4”)

6762.2 (1/2” - 5/16”)

188.2/2BI (1/4”)

192/2PH (PH 2)

478/1VDEBI (160)

508/1VDEBI (200)

250/1 (200) 206/2 (60 x 140)

512/1VDEBI (200) 580/1VDEBI (170)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

406/1BI (180)

472/1BI (140)

476/1BI (140)

481/6 (1.1/2”) 383 (4.8 - 7.5)

445/1BI (180)

710P (5)

430/3 (175, 250)

630VDE (140)

431/2 (325)

603VDETBI (0.5 x 3.0 x 100, 0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

563R/7PR (280)

194/1A1 (10, 11, 13, 17, 19)

466/1BI (180)

631 (6 - 12) 455/1BI (160)

613VDETBI (PH2 x 100, PH3 x 150) 640/6 (2, 3, 5, 6, 8, 10)

660/6 (200, 250)

605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

670/6 (150)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

642/6 (5)

300/5 (400) 680/5 (230 x 190)

252

626TBI (PH 2 x 25) 627TBI (0.8 x 4.0 x 25)


629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

563R/7PR (280)

630VDE (180) 238.1/1FBI (3/8”) 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

631 (6 - 12)

640/6 (2, 3, 4, 5) 642/6 (4)

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

660/6 (150, 250) 670/6 (150) 812 (300, 500, 1000)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60) 820 (22) 617W (PZ 2 x 100)

1000C

701 (0.05 - 1 x 13)

405/1BI (160, 200) 154 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

506/1BI (140)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 238.1/1FBI (3/8”)

188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”)

188.4/2 (150, 50) 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) 190.1/1ABI (1/2”)

190.3/1 (1/2”)

190.6/2 (1/2”)

461/1BI (160)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

445/1BI (180, 240)

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

512/1BI (200)

205/2 (60 x 140)

212/2 (24)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

562/3P (250)

190.6/2 (1/2”)

455/1BI (160)

190.3/1 (1/2”)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

190.4/1 (125, 250) 476/1BI (140)

212/2 (19, 24, 27)

190.4/1 (125, 250)

147 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

190.2/1BI (1/2”) 472/1BI (140)

238.4/1 (45, 75) 186.4/2 (21)

1000D

188.3/2 (1/4”) 125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

1000C

608143

186.4/2 (21) 750 (407)

Komplet orodja 158 kosov

608142

1000D Garnitura orodja 149 kosov

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 238.4/1 (45, 75) 300/5 (400)

190.1/1ABI (1/2”)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

405/1BI (180)

190.2/1BI (1/2”)

629TBI (6, 8, 10)

425/4A (240)

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

626TBI (PH 2 x 25)

188.4/2 (50, 150) 188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 205/2 (60 x 140)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25) 630VDE (180) 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

430/3 (175) 431/2 (325) 445/1BI (240) 455/1BI (160)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

472/1BI (140)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

476/1BI (140)

430/3 (175) 238.1/1FBI (3/8”)

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

431/2 (325) 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

253


536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”)

1000F Komplet orodja 130 kosov

188.2/2BI (1/4”) 563R/7PR (280)

205/2 (60 x 140) 608145

600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 425/4A (240)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

430/3 (175)

626TBI (PH 2 x 25)

431/2 (325)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25)

572R/7PR (280) 631 (6 - 12)

640/6 (2, 3, 4, 5, 6)

660/6 (200, 250) 670/6 (150) 701 (0.05 - 1 x 13)

130 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 185/2 (16 x 145)

631 (6 - 12)

642/6 (4)

1000F

640/6 (2, 3, 4, 5) 642/6 (5) 660/6 (150, 250) 670/6 (150) 300/5 (400)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 250/1 (250)

750 (407)

812 (300, 500)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

812 (300, 500, 1000)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

425/4A (240)

405/1BI (180)

430/3 (175)

820 (22)

472/1BI (140)

1000E

563R/7PR (280) 631 (6 - 12)

Komplet orodja 137 kosov 476/1BI (140)

640/6 (3, 4) 455/1BI (160) 608144

1000E

641/6 (2, 3, 4, 5, 6) 642/6 (4)

136 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

660/6 (150, 200)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

812 (500)

626TBI (PH 2 x 25)

820 (40)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25)

750 (407)

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

670/6 (150, 200)

212/2 (24) 238.1/1FBI (3/8”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”)

445/1BI (240) 238.4/1 (45, 75)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46) 197.1/1 (3/4” x 500)

186.4/2 (21) 197.3/1 (3/4”)

190.4/1 (125, 250) 197.4/1 (400, 200) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

447/6 (240)

190.2/1BI (1/2”)

406/1BI (180)

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

506/1BI (140)

188.4/2 (50, 150)

254

197.7/1 (3/4” - 1/2”)


508/1BI (170)

455/1BI (160)

461/1BI (160)

461/1BI (160)

472/1BI (140)

506/1BI (140)

476/1BI (140)

508/1BI (170)

572R/7PR (280)

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

455/1BI (160)

580/1BI (170) 600TBI (1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 4 x 200)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

626TBI (PH 2 x 25)

630VDE (180)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25)

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

631 (6 - 12) 640/6 (2, 3, 4)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60) 642/6 (3) 660/6 (150, 200)

1000G

670/6 (150)

Garnitura orodja 112 kosov

563R/7PR (280) 580/1BI (170)

600TBI (1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175) 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 630VDE (180)

812 (500) 631 (6 - 12)

608146

1000G

112 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

1000H

640/6 (3, 4)

Garnitura orodja 92 kosov

641/6 (2, 3, 4, 5, 6) 642/6 (4)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 238.1/1FBI (3/8”)

660/6 (150, 200) 608147

1000H

92

670/6 (150, 200)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

750 (407)

185/2 (16 x 145) 812 (500)

186.4/2 (21) 190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 190.3/1 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.6/2 (1/2”) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 238.4/1 (45, 75)

190.1/1ABI (1/2”)

820 (40)

190.2/1BI (1/2”) 190.3/1 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.6/2 (1/2”) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 250/1 (250) 406/1BI (180)

300/5 (400) 406/1BI (180)

425/4A (240)

425/4A (240)

430/3 (175)

430/3 (175) 445/1BI (240)

447/6 (240)

455/1BI (160)

255


1000K

1000L

1000M

Komplet orodja 82 kosov

Komplet orodja 76 kosov

Komplet orodja 39 kosov

608148

608149

608150

1000K

80 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 238.4/1 (45, 75)

1000L

75 125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 238.4/1 (45, 75) 186.4/2 (21) 212/2 (24)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

39 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14) 425/4A (240)

660/6 (150)

186.4/2 (21) 212/2 (19)

1000M

190.4/1 (125, 250)

812 (500) 405/1BI (180)

506/1BI (140)

190.3/1 (1/2”)

190.6/2 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

472/1BI (140)

190.4/1 (125, 250) 190.2/1BI (1/2”) 190.3/1 (1/2”) 430/3 (175)

476/1BI (140)

190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

563R/7PR (280)

478/1BI (160)

631 (6 - 12)

461/1BI (160)

430/3 (175) 640/6 (1, 3, 5, 8) 572R/7PR (280) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

660/6 (150, 250)

605TBI (0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

670/6 (150)

615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 150)

300/5 (400)

300/5 (400)

812 (500)

812 (500)

405/1BI (180)

405/1BI (160)

506/1BI (140)

506/1BI (140)

472/1BI (140)

512/1BI (170)

476/1BI (140)

455/1BI (160)

455/1BI (160)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

615TBI (PH 2 x 100, PH 3 x 150) 238.1/1FBI (3/8”)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 626TBI (PH 2 x 25) 627TBI (0.8 x 4.0 x 25) 630VDE (180) 445/1BI (240) 238.1/1FBI (3/8”)

256

512/1BI (200)

642/6 (5)

630VDE (140) 445/1BI (240)


1000N

631 (6 - 12)

Komplet orodja 24 kosov

641/6 (2, 3, 5, 6, 8)

1000S Komplet orodja 51 kosov

642/6 (5) 660/6 (150, 200) 608151

1000N

24 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 425/4B (240)

609329 670/6 (150, 200) 812 (300, 500)

1000S

51 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24) 190/1 6p (13, 17, 19, 22, 24)

820 (32)

190.1/1ABI (1/2”)

812 (500)

192/2HX (6, 8)

190.6/2 (1/2”)

405/1BI (180)

192/2PH (PH 2)

190.4/1 (125)

506/1BI (140)

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

660/6 (150)

476/1BI (140)

188.8 (1/4”) 188.6/2 (1/4”)

478/1BI (160)

461/1BI (160)

220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

250/1 (200) 812 (500) 220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 406/1BI (180)

406/4P (180) 508/1BI (200)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150) 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100)

466/4P (180) 461/1BI (160) 508/4P (170) 512/1BI (200)

630VDE (140) 512/4P (170) 445/1BI (240)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

1000R

605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 175, 1.2 x 6.5 x 150)

Komplet orodja 132 kosov

615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

625TBI (PZ 2 x 100)

621CR (TX 15, TX 20, TX 25, TX 30)

710P (2)

629CR (6, 8, 12, 13) 608868

1000R

132 110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”) 190.4/1 (125, 250)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

626TBI (PH 2 x 25)

532PLUS/4DP (180 x 19 - 60) 627TBI (1.2 x 6.5 x 25) 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

445/1BI (240)

536PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

538PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

445/4P (240)

190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) 188.4/2 (50, 150) 188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 430/3 (250)

257


1000T

1000V

1001F1

Komplet orodja 52 kosov

Garnitura orodja 49 kosov

Garnitura orodja za gasilska vozila, manjša

609330

609331

621497$ 1001F1

1000T

52

1000V

49

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

250/1 (200)

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

641/6 (5) 660/6 (150)

406/1BI (180)

596/6A (750)

250/1 (250)

605TBI (1.0 x 5.5 x 125, 1.6 x 10.0 x 200)

355/6

812 (500)

812 (300) 820 (32)

360/6

817 (1000)

363

750 (407)

406/1BI (180)

425/4AB (240)

665/6A (250 x 10)

420/1VDEBI (180)

817 (2000) 1310 (800) 755 (762) 915/5

430/3 (250) 445/1BI (240)

1001F2

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 406/1VDEBI (160)

10 300/6E (4)

461/1BI (160)

Garnitura orodja za gasilska vozila, večja

480/6 481/6 (1/2”)

466/1VDEBI (180)

482/6 (1.1/2”)

621498$ 1001F2

13 406/1BI (180)

478/1VDEBI (160)

508/1VDEBI (170)

512/1VDEBI (170)

580/1VDEBI (230)

447/1VDEBI (240)

572R/7PR (280)

596/6A (750)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

605TBI (1.6 x 10.0 x 200, 1.0 x 5.5 x 125)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

660/6A (300)

630VDE (180) 660/6 (250)

812 (500) 817 (2000)

670/6 (250)

300/6B (600)

710P (3)

710P (3)

300/6E (4, 12)

760H1/2S (250)

750 (407)

761H1/2S (250)

761H1/2S (250)

630VDE (140, 180) 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175) 613VDETBI (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100)

258

531/4 (224)

812 (500) 820 (32)

755 (914)

1310 (800)

915/5


1001F3

1001F4

508/1BI (170)

Garnitura orodja v omarici za splošno vzdrževanje opreme

Garnitura orodja za gasilska vozila, električarsko v kovčku

512/1BI (170)

621499$ 1001F3

621500$ 1001F4

530/4 (200) 79

16 110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15)

125/2CB

531/4 (250)

466/1VDEBI (200) 190BI6P23

556B (160) 508/1VDEBI (200)

572R/7PR (280)

220/3LPH 250/1 (250)

603VDETBI (0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

406/1BI (180)

623VDETBI (PZ1 x 80, PZ2 x 100, PZ3 x 150) 970U5

447/1BI (240)

605TBI (0.8 x 4.0 x 150, 1.0 x 5.5 x 150, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200) 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 630VDE (180) 631 (6 - 24)

466/1BI (180)

710P (5)

1001F5 482/6 (1/2”)

Grt. orodja v vozičku za splošno vzdrževanje opreme, manjša

817 (1500)

508/1BI (200)

300/5 (400)

512/1BI (200) 621501$ 1001F5 514/1BI (160)

812 (500)

93

750 (407)

120/2CT 940ECO

605TBI (0.8 x 4.0 x 150, 1.0 x 5.5 x 150, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175) 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

180/1CT

626TBI (PH 2 x 25) 627TBI (1.0 x 5.5 x 25)

188BI

630VDE (140, 180) 641/6 (3, 4, 5, 6) 660/6 (175, 200, 250)

190BI6P23

750 (407)

812 (500) 948E3S (500 x 300 x 900)

220/3LPH

250/1 (300) 406/1VDEBI (200)

447/1BI (240)

466/1BI (180)

478/1BI (160)

481/6 (1.1/2”)

259


1001F6

1001F7

1011A

Grt. orodja v vozičku za splošno vzdrževanje opreme, večja

Garnitura orodja za gasilska vozila v kaseti, tehnično

Garnitura orodja 330 kosov v vložkih

621502$ 1001F6

621503$ 1001F7

621397$ 1011A

162

101

447/1BI (240)

603VDE (0.4 x 2.5 x 75)

481/6 (1.1/2”)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

556B (160)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

964/29SOS

637SL (1.2 x 6.5)

630VDE (140, 180)

637PH (PH 1 - PH 2)

631 (6 - 24)

220/3SLPH

710P (5)

325 964/28SOS

964/30SOS

964/31SOS

220/7TXPH

812 (500, 800) 125/2CB

964/32SOS

817 (1500) 190BI6P23 530/4 (200)

964/33SOS 572R/7PR (280)

250/1 (200)

1250 (500)

812A (500)

964/34SOS

641/6 (4, 3, 5, 8) 964/1SOS

964/2ASOS

530/4P (250) 461/1BI (160)

1011B Garnitura orodja 193 kosov v vložkih

405/1BI (160) 964/3SOS 508/1BI (200) 964/5SOS

430/3 (250)

621398$ 1011B

188 964/32SOS

447/6 (240) 964/6SOS

482/6 (1.1/2”)

964/35SOS

750 (407) 964/9SOS 300/6B (500) 964/22SOS

660/6HS (250) 556B (160)

940E1

710P (3, 5) 914/5

630VDE (180) 660/6AHS (300) 670/6AHS (350) 710W (2) 812 (500, 1000)

260

964/36SOS

964/37SOS


1100

1102

Torba odprta za serviserje, velika

Torbica predpasna večnamenska

• • • •

• Material: Poliester 600D • Stransko kovinsko obešalo za kladivo omogoča, da je kladivo vendno pri roki in vstavljanje ter izvlek kladiva enostaven brez pogleda uporabnika. • Kovinska zaponka za vse vrste metrov • Usnjena odprtina za nož • Velika odprtina za shranjevanje večjega orodja, ki ostane pri roki, kadar ga potrebujemo. • Deli narejeni iz nerjavnega jekla se ne umažejo in ne rjavijo. Površinska zaščita jeklenih delov predstavlja pomemben del izgleda torbe. • Močne kovice; kovičen spoj ustvarja nezlomljivo povezavo. Deli, izpostavljeni večjim obremenitvam, so kovičeni z enodelnimi polnimi kovicami.

• • • •

Material: Poliester 600D Štirikotno dno omogoča stabilnost torbe in preprečuje prevrnitev in razsutje vsebine Razporeditev notranjih žepkov zagotavlja maksimalno organiziranost torbe Jeklen ročaj obložen z peno predstavlja uporabniku udoben, varen in ergonomičen prijem. Deli narejeni iz nerjavnega jekla se ne umažejo in ne rjavijo. Površinska zaščita jeklenih delov predstavlja pomemben del izgleda torbe. Močne kovice; kovičen spoj ustvarja nezlomljivo povezavo. Deli, izpostavljeni večjim obremenitvam, so kovičeni z enodelnimi polnimi kovicami. Uporabnik lahko v notranjosti brez težav razporedi orodje Odprtost torbe predstavlja hitro najdbo orodja

H L

B H

620587$ B

620585$

L

B

H

530

360

355

• • •

H 260

1103 Torbica predpasna 3 delna • • • •

Torba odprta za serviserje, mala

• •

B 195

L

1101 • • • • •

L 315

Material: Poliester 600D Odprtost tobre predstavlja hitro najdbo orodja V široke glavne žepke lahko shranimo večino orodja. Hrapavo in vodoodporno dno nudi orodju maksimalno zaščito. Kovinsko obešalo na 13,5cm dolgi verigi omogoča enostavno natikanje izolirnih trakov ali rezalk. Oblikovano je tako, da drži več izolirnih trakov. Obešalo uporabno za primerno težka mala orodja z luknjo. Kovinska zaponka za vse vrste metrov Deli narejeni iz nerjavnega jekla se ne umažejo in ne rjavijo. Površinska zaščita jeklenih delov predstavlja pomemben del izgleda torbe. Močne kovice; kovičen spoj ustvarja nezlomljivo povezavo. Deli, izpostavljeni večjim obremenitvam, so kovičeni z enodelnimi polnimi kovicami. Nastavljiv trak nudi udobnejše prenašanje torbe Gumijast ročaj za lažje prenašanje.

Material: Poliester 600D Profesionalna rešitev za krovce in gradbince. Pet velikih žepov nudi raznovrstno uporabo. Lahko nastavljiv najlonski pas širine 40mm z polipropilensko zaponko. Močne kovice; kovičen spoj ustvarja nezlomljivo povezavo. Deli, izpostavljeni večjim obremenitvam, so kovičeni z enodelnimi polnimi kovicami. • držala za izvijače iz usnja za enostavno shranjevanje • Stransko kovinsko obešalo za kladivo omogoča, da je kladivo vendno pri roki in vstavljanje ter izvlek kladiva enostaven brez pogleda uporabnika. • Kovinska zaponka za vse vrste metrov

H L

B

620588$

L

B

H

675

150

250

H B

620586$

L

L

B

H

340

210

300

261


1104

1200/1

1200/2

Pas za predpasne torbice

Plošča rezalna, ravna, za jeklo

Plošča rezalna, izbočena, za jeklo

• Material: Poliester 600D • Oblazinjen z 3D mrežastim materialom, ki je zračno propusten, omogoča odobje tudi če nosimo težje orodje • Oblikovan za Uniorjeve predpasne torbice • Z 40mm polipropilensko zaponko. Onemogočeno samodejno odpiranje. • Prečni profil vezenja za boljši oprijem

• Bočno armirane ravne rezalne plošče za prostoročno rezanje na kotnih brusilnih strojih, opremljene z eno kovinsko prirobnico za 80m/s • Narejene so v skladu z OSA predpisi po evropskemu standardu EN 12413 ( stransko brušenje ni dovoljeno) • Karakteristika materiala: A30S1BF

• Bočno armirane ugreznjene rezalke za prostoročno rezanje na kotnih brusilnikih z delovno hitrostjo 80 m/s, opremljene z eno kovinsko prirobnico • Narejene so v skladu z OSA predpisi po evropskemu standardu EN 12413 ( stransko brušenje ni dovoljeno) • Karakteristika materiala: A30S1BF

H

H

T

H L

620589$

L

H

1300

60

1105

D

U

D

T

H

D

U

H

610484

115

3

22

610488

115

3

22

610485

125

3

22

610489

125

3

22

610486

180

3

22

610490

180

3

22

610487

230

3

22

610491

230

3

22

1200/1INOX

1202/2

Plošča rezalna, ravna, za inox

Plošča brusna, izbočena, za jeklo • Armirane ugreznjene brusilne plošče za prostoročno brušenje na kotnih brusilnikih z delovno obodno hitrostjo 80 m/s opremljene z dvema kovinskima prirobnicama • Brusi se pod kotom • Idealni delovni kot med materialom in ugreznjenko je od 20° do 35° • Narejene so v skladu z OSA predpisi po evropskemu standardu EN 12413 • Karakteristika materiala:A30S1BF

Kolenčniki • Material: Poliester 600D • Gibljivi in lahki kolenčniki so narejeni iz nezdrsnega materiala na površini, kar omogoča raznovrstno uporabo • Zračno propusten 3D mrežasti material, vgrajen kot podloga, nudi prijetno dolgotrajno uporabo • Ena dimenzija za vsa kolena. Z elastičnim pasom z Velcro ježkom lahko enostavno prilagodimo kolenčnike na kolena. • Nudi udobje klečanja.

H

T

D

T

H

619421

115

3

22

619393

125

3

22

619422

180

3

22

D

D

1200/1ALU Plošča rezalna, ravna, za aluminij H

U

H

T H L

B

620590$

262

D

D

U

H

610492

115

4

22

610493

115

6

22

610494

125

6

22

610495

125

8

22

D

T

H

610496

180

6

22

619423

115

3

22

610497

180

8

22

L

B

H

619424

125

3

22

610499

230

6

22

180

90

210

619425

180

3

22

610500

230

8

22

D


1202/2INOX

1210

1250

Plošča brusna, izbočena, za inox

Plošča rezalna, ravna, za jeklo

Tehtnica vodna, aluminjasta

• Bočno armirane ravne rezalne plošče v smolni vezi za ročno rezanje na stabilnih strojih z delovno hitrostjo 80m/s. Opremljene so z eno kovinsko prirobnico • Ustrezajo evropskemu standardu za varnost brusov pr EN 12413. Imajo varnostni certifikat DSA 1819 (prostoročno rezanje ni dovoljeno) • Uporabljajo se v izvedbah za univerzalno jeklo, nerjaveče jeklo, litine in barvne kovine • Karakteristika materiala:A46SBF

• izdelana iz kvalitetnega aluminijastega profila dimenzije 48 x 22 mm • površina je eloksirana v srebrno sivi barvi • vgrajeni merilni vložki iz pleksi stekla - odporni na udarce in vlago • merilna natančnost 0,5mm/m • merilna natančnost testirana na elektronski kontrolni napravi

H

U

D

U

H

619395

125

4

22

619396

125

6

22

619394

180

6

22

D

1202/2GC

L

Plošča brusna, izbočena, za sivo litino

H

T

H

U

619426

D

L D

610716

300

610717

400

D

T

H

610718

500

610518

115

1

22

610719

600

610519

115

1.6

22

610720

800

610520

125

1

22

610721

1000

610521

125

1.6

22

610722

1200

610522

180

1.6

22

610723

1500

610523

230

1.6

22

610724

2000

D

U

H

1216

1252

180

6

22

Brus lamelni za žilave kovine

Tehtnica vodna, aluminjasta, z magnetom

1207/2 Plošča brusna, izbočena, za kamen • Armirane ugreznjene brusilne plošče za prostoročno brušenje na kotnih brusilnikih z delovno obodno hitrostjo 80 m/s opremljene z dvema kovinskima prirobnicama • Brusi se pod kotom • Idealni delovni kot med materialom in ugreznjenko je od 20° do 35° • Narejene so v skladu z OSA predpisi po evropskemu standardu EN 12413 • Karakteristika materiala: C30P4BF

• Pahljašasti Lamelni brusi za brušenje ravnih in zaobljenih površin za max. delovno hitrostjo 80 m/s. • Varnostni certifikat. • Uporaba za: grobo in fino brušenje zavor, brušenje robov, odstranjevanje srha, odstranjevanje barve, čiščenje litoželeznih predmetov, površinsko brušenje, poliranje • Področje uporabe: aluminij, mehke kovine, jekla, umetne mase, les, legirana jekla, neželezne zlitine

• izdelana iz kvalitetnega aluminijastega profila dimenzije 48 x 22 mm • površina je eloksirana v srebrno sivi barvi • vgrajeni merilni vložki iz pleksi stekla - odporni na udarce in vlago • merilna natančnost 0,5mm/m • merilna natančnost testirana na elektronski kontrolni napravi • na merilni ploskvi sta vgrajena magneta

D

H

T

D

D

Z

610539

115

40

610540

115

60

610541

115

80

610542

115

100

610725

400

L

L

610543

115

120

610726

500

D

U

H

610544

125

40

610727

600

610510

115

6

22

610545

125

60

610728

800

610513

180

6

22

610546

125

80

610729

1000

263


1253

1255H

1260/7A

Tehtnica vodna torpedo

Tehtnica vodna Plus z ročajema

Kotnik ključavničarski z naslonom

• • • •

• z enim horizontalnim in dvema vertikalnima merilnima vložkoma • vgrajena dva ergonomična ročaja • merilna natančnost v normalni legi: 0,5 mm/m • merilna natančnost v obratni legi: 0,75 mm/m • stene profila so odebeljene, ojačane z zunanjimi rebri in notranjimi stenami, kar povečuje togost in odpornost na deformacije • horizontalni merilni vložek s fluorescentno podlogo omogoča merjenje tudi v temnejših prostorih.

• • • •

ohišje iz kvalitetne litine Si12 z dvema merilnima vložkoma rezkana merska površina Natančnost: 0,5mm/m

izdelan iz konstrukcijskega jekla merilne površine fino brušene natančnost: 0,01425° = 0,25mm/m na krajši krak je privijačen naslon

L1 L

A

L2

L 617699

300

617700

400

617701

500

617702

600

L

L 618885

L1

L2

610736

150

100

A 5

610738

250

165

5

610739

300

200

5

600

1255

618886

800

1262/5

Tehtnica vodna Plus

618887

1000

Kotnik zidarski

• z enim horizontalnim in dvema vertikalnima merilnima vložkoma • merilna natančnost v normalni legi: 0,5 mm/m • merilna natančnost v obratni legi: 0,75 mm/m • stene profila so odebeljene, ojačane z zunanjimi rebri in notranjimi stenami, kar povečuje togost in odpornost na deformacije • horizontalni merilni vložek s fluorescentno podlogo omogoča merjenje tudi v temnejših prostorih.

618888

1200

618889

1500

618890

1800

• izdelan iz konstrukcijskega jekla • površinsko zaščiten s postopkom cinkanja • natančnost: +/- 0,0285° = 0,5mm/m

618891

2000

618892

2500

1260/7 Kotnik ključavničarski • • • •

izdelan iz konstrukcijskega jekla merilne površine fino brušene natančnost: 0,01425° = 0,25mm/m na krajši krak je privijačen naslon

L1

A

L

L1

L2

610740

125

85

5

610741

150

100

5

A

L

610742

200

130

5

618874

300

610743

250

160

5

618875

400

610744

300

175

5

618876

500

618877

600

618878

800

618879

1000

L1

L2

A

618880

1200

610730

125

85

5

618881

1500

610731

150

100

5

618882

1800

610732

200

130

5

618883

2000

610733

250

165

5

618884

2500

610734

300

200

5

L1

A

L2

L2

1262/5A Kotnik zidarski z naslonom • • • •

izdelan iz konstrukcijskega jekla površinsko zaščiten s postopkom cinkanja natančnost: +/- 0,0285° = 0,5mm/m na krajši krak je privijačen naslon

L1

A

264

L1

L2

A

617154

125

85

5

617155

150

100

5

617156

200

130

5

617157

250

160

5

617158

300

175

5

L2


1263

1279

1290/5

Kotnik

Igla zarisna

Svinčnica

• merilni krak narejen iz vzmetnega jekla 40 x 1,2mm, z milimetrsko skalo • naslon narejen iz črno eloksiranega alumminija, L oblika profila, 40 x 14mm • Natančnost: 0,5mm/m

• material: kvalitetno jeklo • z zaponko • zarisna konica zagotavlja dolgo življenjsko dobo pri zarisovanju na različne trde podlage

• material: kvalitetno jeklo • s 4-metrsko vrvico

L2 L1

L1

L2

617693

250

135

617694

300

135

L

L 617692

617725

150

617695

350

190

1280

1299

617696

400

190

Ravnilo ploščato

Svinčnik

617697

500

210

• narejeno iz srebrno eloksiranega alu-profila 60 x 5mm, z faseto • z enostransko milimetrsko skalo

• izdelani iz kvalitetnega lesa • polnilo trdote HB

1270 Letev zidarska • • • •

izdelana iz kvalitetnega aluminijastega profila na koncih je profil zaprt s plastičnim čepom vgrajena dva merilna vložka uporablja se zameritve in ravnanje večjih navpičnih in horizontalnih površin v gradbeništvu L L

L

B L

A

L

B

A

610745

2000

100

18

610746

2500

100

18

610747

3000

100

18

610748

4000

100

18

617703

400

617704

500

617705

600

L 617724

180

617706

800

1300/6

617707

1000

Klešče za kovičenje • material: okvir iz aluminijeve zlitine, vzvodna ročica iz jekla za poboljšanje s posebno sestavo • ročaj: ergonomska oblika • z vzmetjo za samodejno odpiranje • z 4 glavami za nastavitev kovičenja do 4,8 mm ali 3/16” • ključ za menjavo glave

1272 Letev zidarska z ročajema • izdelana iz kvalitetnega aluminijastega profila • vgrajena dva merilna vložka in dva ročaja • uporablja se za niveliranje fasad, tlakov, ometov, predvsem pa za lažje in natančnejše delo v gradbeništvu

B

D L

A

D1 L

B

A

610751

1000

100

18

610752

1500

100

18

610753

2000

100

18

610754

2500

100

18

610755

3000

100

18

610756

4000

100

18

615454

D2

2.4 3.2 (3/32”) (1/8”)

D3

D4

4.0 (5/32”)

4.8 (3/16”)

265


1301/6

1340VDEDP

Garnitura klešč za kovičenje

Pinceta ravna

• lahka in trpežna konstrukcija • 4 nastavki za kovice, od 3.2mm - 6.4mm (1/8” - 1/4”) • 5 nastavkov za slepe matice, od M4 do M10 (R5/32” - R3/8”) • orodje v kompletu z SOS vložkom, ki ga lahko uporabimo v Unior vozičkih • ročaji lakirani, z debelostenskimi tulci

• material: nerjavno jeklo • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

L

L 616847

150

619880

1301.1/4

1311

Nastavek za slepe matice za 1301/6

Sekira camp • • • •

621437$

M4

621438$

M5

621439$

M6

621440$

M8

621441$

M10

material: specialno orodno jeklo, kovana poboljšana lakirana jesenov ročaj, protizdrsno lakiran

L

L

1310

617752

Sekira gradbena • • • •

material: specialno orodno jeklo, kovana poboljšana lakirana jesenov ročaj, protizdrsno lakiran

500

340

1312

1341VDEDP

Sekira hišna

Pinceta ukrivljena

• • • •

• material: nerjavno jeklo • kontrola z elektronapetostnim preizkusom • v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900 • izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost • ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

material: specialno orodno jeklo, kovana poboljšana lakirana jesenov ročaj, protizdrsno lakiran

L

L L

617740

266

800

617749

600

360

L

617750

800

380

380

617751

1000

400

L

L 616848

150


1342

1347

1352VDE

Pinceta ploščata

Pinceta koničasta, križna

Prijemalke za izolirane ponjave

• material: nerjavno jeklo

• material: nerjavno jeklo

• material: PVC

A

619280

L

A

160

2

A

L

619285

L

A

115

1.2

L

L

L 619100

1343

1348

1375/6

Pinceta ploščata, ukrivljena

Pinceta koničasta, široka

Kantica za olje

• material: nerjavno jeklo

• material: nerjavno jeklo

A

619281

L

A

155

2

140

L

A

1344 619286

Pinceta ploščata • material: nerjavno jeklo

L

A

120

1

V

L

619935

0.5 l

1376/6 Mazalica

1350VDE Zagozda • material: PVC

A

619282

L

A

140

1.5

V

L

619936

1392 Vijačnik baterijski

1345 Pinceta koničasta

A

• material: nerjavno jeklo

L B

619103

A

619283

0.5 l

L

A

113

1.5

L

L

B

A

165

19

35

• • • • •

nastavek 1/2” Max. moment 350Nm prosti tek 0 - 1600 obr/min Tip baterije: 3,0Ah Ni-Mh za uporabo izven EU območja potrebujete adapter med vtikačem polnilca in vtičnico vašega električnega omrežja. • Certifikat: CE

1351VDE Prijemalke za izolirane ponjave • material: PVC

1346 Pinceta koničasta, ukrivljena • material: nerjavno jeklo

A

619284

L

A

165

2

L

L

L 619099

160

619205

267


Pnevmatsko orodje

Raglje pnevmatske

Garniture pnevmatskega orodja

Ergonomska oblika

Kladiva pnevmatska

Ostalo pnevmatsko orodje

Učinkovita izvedba

Pnevmatska orodja Unior imajo

Najvišji varnostni standardi

ergonomsko obliko za enostavno

Pnevmatsko orodje Unior odlikujeta

komprimiranega zraka zagotavljajo

rokovanje. Robustna izdelava ohišja omogoča dolgo dobo uporabe tudi v težkih pogojih, visoko kakovostni materiali pogonskega mehanizma skupaj z izjemno natančno izdelavo zagotavljajo brezhibno delovanje mehanizma pri doseženem velikem vrtilnem momentu, termično obdelana delovna glava orodja pa prav tako

visoka kakovost in varno delovanje, skladno z najvišjimi varnostnimi standardi. Orodje je zaradi preproste uporabe primerno tako za domače kot profesionalne uporabnike. Izbirate

Pnevmatska orodja Unior z močjo hitro in enostavno ter zanesljivo in učinkovito izvedbo različnih opravil. Namensko pnevmatsko orodje olajša dela v gradbeništvu, avtomehaničnih delavnicah in v lesni industriji.

lahko med raznovrstnimi pnevmatskimi ragljami, pnevmatskimi kladivi ter seti z različnimi nastavki in pripomočki.

prenese velike obremenitve in dolgotrajno uporabo.

go

er

OR

268

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


1500

1501C

1500PG

Grupa pripravna za zrak 1/4"

Garnitura rezervnih posod za 1501 in 1502

Merilec tlaka za 1500

• • • • • • • •

dovod zraka 1/4" max. zračni tlak : 9,5 Bar poraba zraka 600 l/min delovni zračni tlak 0,5 - 8,5 Bar delovna temperatura 5 - 60 °C sposobnost filtriranja 5µ kapaciteta posode za zrak 15ml kapaciteta posode za olje 25ml

617739 617741

1502

A

L

617735

L

A

90

155

Grupa pripravna za zrak 1/2"

1501PG

• • • • • • • •

Merilec tlaka za 1501 in 1502

dovod zraka 1/2" max. zračni tlak : 9,5 Bar delovni zračni tlak 0,5 - 8,5 Bar delovna temperatura 5 - 60 °C sposobnost filtriranja 5µ poraba zraka 2300 l/min kapaciteta posode za zrak 60ml kapaciteta posode za olje 90ml

617742

1500C 1505

Garnitura rezervnih posod za 1500

Cev spiralna za zrak

A

L

L

A

150

220

617738

617737

1501 Grupa pripravna za zrak 3/8"

1503 Grupa pripravna za zrak 3/4"

• • • • • • • •

• • • • • • • •

D L

dovod zraka 3/8" max. zračni tlak : 9,5 Bar poraba zraka 1800 l/min delovni zračni tlak 0,5 - 8,5 Bar delovna temperatura 5 - 60 °C sposobnost filtriranja 5µ kapaciteta posode za zrak 60ml kapaciteta posode za olje 90ml

dovod zraka 3/4" max. zračni tlak : 9,5 Bar delovni zračni tlak 0,5 - 8,5 Bar delovna temperatura 5 - 60 °C sposobnost filtriranja 5µ poraba zraka 2500 l/min kapaciteta posode za zrak 60ml kapaciteta posode za olje 90ml

L (m)

D

617743

9

6.5 x 10

617744

9

8 x 12

617745

9

11 x 16

617746

12

6.5 x 10

617747

12

8 x 12

617748

12

11 x 16

1506PZ Spojka sklopke • plastično ohišje • zunanji navoj

A

L

A L

L

617736

L

A

150

220

621473$

L 617788

R1/4”

19

72

L

A

617789

R3/8”

19

70

190

240

617790

R1/2”

22

75

269


Kako povezati Unior pnevmatsko orodje? 1/4”

1/4”

617735

Art. 1500

617793

Art. 1506 KZ7 3/4”

3/4”

1/4”

Dovod zraka 1/4”

621473

Art. 1503

621454

Art. 1506 KZ10

617797

3/8”

3/8”

617736

Art. 1501

617794 621452

Art. 1506 KZ7 Art. 1506 KZ10

1/2”

617737

Art. 1502

Art. 1507 Z7 3/8”

617798 621455

Maksimalni pritisk 9,5 bar

1/4” = 617743 (6.5x10/9m) 1/4” = 617744 (8x12/9m) 1/4” = 617746 (6.5x10/12m) 1/4” = 617747 (8x12/12m)

Art. 1507 Z7 Art. 1507 Z10

3/8”

3/8” = 617745 (11x16/9m) 3/8” = 617748 (11x16/12m)

Art. 1505

1/2”

621453

Art. 1506 KZ10

Alternativna povezava artikla 1508A in 1508B, pri delu z zelo čistimi površinami (na primer armaturna plošča avtomobila)

Kako zategniti s pravilnim ključem? Koda

270270

Priključni navoj

mm

1506KN7

617795

1/4"

20

1506KN7

617796

3/8"

20

1506KZ7

617793

1/4"

20

1506KZ7

617794

3/8"

20

1506KZ10

621452

3/8"

24

1506KZ10

621453

1/2"

24

1506KZ10

621454

3/4"

27

1507Z7

617797

1/4”

14

1507Z7

617798

3/8”

19

1507Z7

618483

1/2”

22

1507Z10

621455

3/8"

17

1507Z10

621456

1/2"

24

1507Z10

621457

3/4"

27

617767

Art. 1508 A

617768

Art. 1508 B


1/4”

1/4”

617728

Art. 1517 P

1/4”

617733 617713

Art. 1510

617718

Art. 1514 A1

617719

Art. 1514 A2

617720

Art. 1514 A3

617721

Art. 1514 A4

617722

Art. 1514 A5

617723

Art. 1514 A6

Art. 1200/1 610484 610485

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1200/2 610488 610489

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1202/2 610492 610493 610494 610495

D = 115 mm D = 115 mm D = 125 mm D = 125 mm

Art. 1216 610539 610540 610541 610542 610543 610544 610545 610546 610547 610548

D = 115 mm D = 115 mm D = 115 mm D = 115 mm D = 115 mm D = 125 mm D = 125 mm D = 125 mm D = 125 mm D = 125 mm

1/4”

617797

1/4”

Art. 1507 Z7

617714 617715

Art. 1514 1/4”

617729

1/4”

Art. 1517 S 617726

617793

1/2”

Art. 1506 KZ7 3/8”

617794 621452

1/4”

1/4”

615320

Art. 1541

617727

618483 621456

Art. 1507 Z7 Art. 1507 Z10

615322

Art. 1561

617731

Art. 1551

617732

3/8”

615318

Art. 1571

Art. 1531 1/4”

1/4”

615324

617798 621455

Art. 1562

Art. 1516 A 1/4”

1/4”

615321

Art. 1516 1/4”

1/4”

615319

Art. 1515 H 1/4”

1/4”

Art. 1506 KZ7 Art. 1506 KZ10

Art. 1515

617730

Art. 1518

1/2”

Art. 1507 Z7 Art. 1507 Z10 615325

Art. 1591

Art. 1205/1 610501 610502

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1205/2 610505 610506

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1207/2 610509 610510 610511 610512

D = 115 mm D = 115 mm D = 125 mm D = 125 mm

1/2”

615326

Art. 1592 1/2”

617690

Art. 1596 1/2”

617691

Art. 1597

3/8”

615323

Art. 1572

www.uniortools.com

271 271


1506PN

1506KN7

1507N

Spojka sklopke

Spojka sklopke

Vtič sklopke

• plastično ohišje • notranji navoj

• kovinsko ohišje • notranji navoj

• vtič ima pretočno izvrtino Ø 7mm • notranji navoj

L

L

L

L

617791

R1/4”

19

60.5

617795

R1/4”

20

54.5

617792

R3/8”

19

60.5

617796

R3/8”

20

55

L

L 617799

R1/4”

15

37.5

1506KZ7

1507Z7

617800

R3/8”

19

39

Spojka sklopke

Vtič sklopke

618484

R1/2”

25

42

• kovinsko ohišje • zunanji navoj

• vtič ima pretočno izvrtino Ø 7mm • zunanji navoj

1508A Pištola za zrak • max. zračni tlak : 10,9 Bar • poraba zraka 220 l/min

L

L

L L

617797

R1/4”

14

34

617793

R1/4”

20

58

617798

R3/8”

19

36.5

617794

R3/8”

20

54

618483

R1/2”

22

39

1506KZ10

1507Z10

Spojka sklopke

Vtič sklopke

• kovinsko ohišje • zunanji navoj

• zunanji navoj • vtič ima pretočno izvrtino Ø 10mm

L

617767

L

A

D

L

A

D

260

135

6

1508B

L

Pištola za zrak, dolga

L

L

621452$

3/8”

24

62.5

621455$

3/8”

17

39.4

621453$

1/2”

24

65.0

621456$

1/2”

24

39.4

621454$

3/4”

27

67.1

621457$

3/4”

27

48.5

• max. zračni tlak : 10,9 Bar • poraba zraka 220 l/min

A

D

L

617768

272

L

A

D

420

135

6


1510 Brusilnik pnevmatski • • • • •

Prednosti podlage brusilnika

prosti tek 10000 obratov na minuto max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 212 l/min dovod zraka 1/4" Velcro brusna podlaga

Okolju prijazna poliuretanska pena, ki preprečuje vibracije

VELCRO™ sistem vpenjanja brusnih diskov na podlago Trpežna in s steklenimi vlakni prevlečena podlaga

1510-2.5 mm (617733)

Odsesavanje nečistoč iz delovne površine

1510-5 mm (617713)

Princip delovanja brusilnika

A D

Deluje na principu ekscentričnih krožnih gibov, kot je prikazano na sliki. Brusno ploščo namestimo s pomočjo sistema VELCRO™. Ko se plošča obrabi, jo preprosto zamenjamo z drugo, saj je menjava z sistemom VELCRO™ enostavna. Dodatni izpuh brusilnika preprečuje prašenje po prostoru.

L

L

A

D

617733

2.5

220

105

150

617713

5

220

105

150

1514 Kladivo pnevmatsko udarno • • • • • • •

Sekači za pnevmatsko udarno kladivo art.1514

uporablja se za sekanje pločevine, vijakov, odstranjevanje varov, kovic, ometa in keramike v kompletu z vzmetjo, hitra vpenjalna glava kot rezervni del dolžina glave: 170 - 67mm, 225 - 92mm dolžina udarca 9,1mm udarcev na minuto: 170 - 3000, 225 - 2100 poraba zraka 250 l/min dovod zraka 1/4"

sekač ploščati 1514 A1 Oblikovanje in čiščenje zvarov, prirezovanje zatičev in žebljev, izdelava utorov, čiščenje in poravnavanje neravnih površin. sekač koničasti 1514 A2 Odstranjevanje zatičev in zakovic, prebijanje lukenj

sekač za vare in kovice 1514 A3 Odstranjevanje varov in kovic. D

A

sekač za pločevino z izsekom 1514 A4 Rezanje pločevine.

L

sekač za pločevino z “v” rezilom 1514 A5 Rezanje pločevine.

sekač ploščati, široki 1514 A6 Oblikovanje in čiščenje zvarov, prirezovanje zatičev in žebljev, izdelava utorov, poravnavanje neravnih površin, enakomerno čiščenje in ravnanje večjih površin.

L

A

D

617714

170

150

19

617715

225

150

19

273


1514.1

1514A3

1514PB

Vzmet za 1514

Sekač za vare in kovice

Garnitura udarnega pnevmatskega kladiva s sekači

B

D

L

617716

617720

L

B

D

180

20

19

1514.2

1514A4

Glava vpenjalna za 1514

Sekač za pločevino z izsekom

619964

7 1514 (170), 1514A1 (182), 1514A2 (180), 1514A3 (180), 1514A4 (180), 1514A5 (190), 1514A6 (178), 981PBM2

D

B

L

1515 Vrtalnik pnevmatski

617721

617717

L

B

D

180

16.7

19

1514A1

1514A5

Sekač ploščati

Sekač za pločevino z v rezilom

B

B

D

617718

L

B

D

182

18

19

1514A2 Sekač koničasti

617722

L

B

D

190

19.2

19 L

D B

L

274

A

1514A6 Sekač ploščati, široki

B

617719

dvosmereno vrtenje prosti tek 1800 obratov na minuto max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 113 l/min dovod zraka 1/4" kapaciteta vpenjanja 1,0 - 10mm navoj glave 3/8", 24 UNF notranji premer cevi 10mm

D

L

L

• • • • • • • •

L

B

D

180

2

19

617723

L

D

L

B

D

178

32.8

19

617726

L

A

190

150


1515H

1516A

1517S

Vrtalnik pnevmatski z ročajem

Brusilnik kotni pnevmatski, mali

Brusilnik kotni pnevmatski

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • •

dvosmereno vrtenje prosti tek 800 obratov na minuto max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 113 l/min dovod zraka 1/4" kapaciteta vpenjanja 1,5 - 13mm navoj glave 3/8", 24 UNF notranji premer cevi 10mm

prosti tek 20000 obratov na minuto max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 113 l/min dovod zraka 1/4" kapaciteta vpenjanja 6 mm notranji premer cevi 10mm

prosti tek 4500 obratov na minuto max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 340 l/min dovod zraka 1/4" navoj glave 5/8"

A D A

L

L

617727

L

A

L

A

220

150

617732

L

A

162

76

617729

L

A

D

375

100

175

1516

1517P

1518

Brusilnik premi pnevmatski, mali

Polirnik kotni pnevmatski

Rezalnik kotni pnevmatski

• • • • • •

• • • • •

• • • •

prosti tek 25000 obratov na minuto max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 113 l/min dovod zraka 1/4" kapaciteta vpenjanja 6 mm notranji premer cevi 10mm

prosti tek 2500 obratov na minuto max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 340 l/min dovod zraka 1/4" navoj glave 5/8"

prosti tek 11000 obratov na minuto max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 170 l/min dovod zraka 1/4"

L

A L

A

A

D

D

617731

L

A

155

60

617728

L

L

A

D

375

100

175

617730

L

A

D

230

90

125

275


1531

1541

1551

Raglja pnevmatska 3/8"

Kladivo pnevmatsko 3/8"

Raglja pnevmatska 1/2"

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

prosti tek 250 obratov na minuto max. vrtilni moment 27 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 71 l/min dovod zraka 1/4" max velikost vijaka M6

prosti tek 10000 obratov na minuto max. vrtilni moment 244 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 71 l/min dovod zraka 1/4" max velikost vijaka M10

prosti tek 160 obratov na minuto Max. vrtilni moment 81 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 113 l/min dovod zraka 1/4" max velikost vijaka M10

A L

A ’

L

A

OIL

L

615319

A

L

45

254

81

1555 615318

A

L

37

165

Garnitura pnevmatske raglje in nasadnih impact ključev 1/2" v plastični kaseti

27

1535 Garnitura pnevmatske raglje in nasadnih impact ključev 3/8" v plastični kaseti

615515 615320

3/8”

A

L

175

139

1545

615513

1535

1561 Kladivo pnevmatsko 1/2" • • • • • •

8 - 17 / 13

1531, 230.4/4 (125, 75), 230.8/4 (6 - 12, 13 - 21), 230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 15, 17), 1374 (50ml)

10 - 24 / 14

1551, 231.4/4 (125, 75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4 6p (10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24), 1374 (50ml)

244

Garnitura pnevmatskega kladiva in nasadnih impact ključev 3/8" v plastični kaseti

1555

prosti tek 8000 obratov na minuto max. vrtilni moment 678 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 113 l/min dovod zraka 1/4" max velikost vijaka M16

A L 615514

1545

8 - 17 / 14

1541 (3/8”), 230.4/4 (125, 75), 230.8/4 (6 - 12, 13 - 21), 230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17), 1374 (50ml)

276

615322

A

L

190

188

678


1562

1572

1592

Kladivo pnevmatsko 1/2"

Kladivo pnevmatsko 3/4"

Kladivo pnevmatsko 1"

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

prosti tek 7000 obratov na minuto max. moment 813 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 119 l/min dovod zraka 1/4" max velikost vijaka M18

prosti tek 5500 obratov na minuto Max. vrtilni moment 1491 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 269 l/min dovod zraka 3/8" max velikost vijaka M30

A

L 204

813

L

615323

A

L

235

220

OIL

A 192

OIL

L

615321

A

A

L

OIL

prosti tek 4000 obratov na minuto max. vrtilni moment 2439 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 340 l/min dovod zraka 1/2" max velikost vijaka M36

615326

1491

A

L

280

307

2439

1565

1575

1596

Garnitura pnevmatskega kladiva in nasadnih impact ključev 1/2" v plastični kaseti

Garnitura pnevmatskega kladiva in nasadnih impact ključev 3/4" v plastični kaseti

Kladivo pnevmatsko 1.1/2" 3/4”

• • • • • •

prosti tek 3000 obratov na minuto max. vrtilni moment 3388 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 410 l/min dovod zraka 1/2" max velikost vijaka M45

A

615516

1565

L

10 - 27 / 20

1561, 231.4/4 (125, 75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4 6p (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27), 1374 (50ml), 231/4L6p (17, 19, 21, 22, 24, 27)

617161

1575

7

1571 (3/4”), 232/4 6p (19, 24, 27, 32, 36, 41)

617690

A

L

145

450

3388

1571

1591

1597

Kladivo pnevmatsko 3/4"

Kladivo pnevmatsko 1"

Kladivo pnevmatsko 1.1/2"

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

prosti tek 6500 obratov na minuto Max. vrtilni moment 1016 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 198 l/min dovod zraka 1/4" max velikost vijaka M24

prosti tek 4000 obratov na minuto max. vrtilni moment 2439 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 340 l/min dovod zraka 1/2" max velikost vijaka M36

prosti tek 3000 obratov na minuto max. vrtilni moment 4065 Nm max. delovni tlak : 6,2 Bar poraba zraka 435 l/min dovod zraka 1/2" max velikost vijaka M52

A ’

L

OIL

A

A L

615324

3/4”

A

L

240

236

1016

615325

L

A

L

180

495

2439

617691

A

L

145

465

4065

277


Avtomobilsko orodje

Orodje za karoserijo

Orodje za mazalne in filtrirne sisteme

Orodje za splošno vzdrževanje

Orodje za krmilne sisteme

Orodje za vžig

Orodje za motor

Orodje za vzmetenje in prenose

Avtoelektrika

Površinska zaščita

Ergonomski ročaji

Preciznost

Preprosta uporaba

Avtomobilsko orodje je

Avtomobilsko orodje je

Avtomobilsko orodje s svojo

Z avtomobilskim orodjem

izdelano iz odličnega jekla

zasnovano tako, da z ergo-

oblikovno popolnostjo in

je uporaba preprosta, vsa

z izboljšano posebno

nomskimi ročaji zagotavlja

tehnološko dovršenostjo

popravila na avtomobilskih

sestavo. Mnogi modeli

maksimalno udobje pri delu,

zagotavlja resnično precizen

delih boste lahko opravili

imajo dodatno kromirano

s premišljeno zasnovo opri-

oprijem v vseh primerih

brez dodatnega napora!

površinsko zaščito.

jemnih površin pa visoko

univerzalne ali namenske

učinkovitost ob minimalnem

uporabe.

naporu.

go

er

OR

278

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


1900

1912

1917

Garnitura kleparskega orodja

Kleparsko nakovalo

Kleparsko nakovalo

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

H D

B

619208

D

B

H

54

44

425 B

1913

H

A

Kleparsko nakovalo • material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja 619226

1900

619213

A

B

H

171

58.5

401

6

1918

1923, 1925, 1927, 1929, 1934, 1936

Kleparsko nakovalo

1901

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

B

Garnitura kleparskega orodja

A

H L

619209

L

A

B

H

250

110

48

51.5

1914 Kleparsko nakovalo • material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

B

B

A

H

D1 H

619214

D2

619227

1901

7

1932, 1934, 1936, 1924, 1925, 1926, 1927

1910

619210

D2

H

1919

56

58

Kleparsko nakovalo • material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

B1

B

B2

L

H

A1

H

H 510

56

Kleparsko nakovalo

A1

B 59

D1

1915 Kleparsko nakovalo

B

A 179

H

A2

A2

619206

A1

A2

B

H

80

74

58

70

619211

A1

B1

A2

B2

90

70

39.9

38.2

H 125

619215

L

B

H

266

51

68.5

1916

1920

1911

Kleparsko nakovalo

Kleparsko nakovalo

Kleparsko nakovalo

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

B

A

H

619207

L

B

H H

C

B

A

B

H

102

72

62

619212

L

B

C

H

250

29.5

4

99

619216

A

A

B

H

109

59

17

279


1921

1925

1929

Kleparsko nakovalo

Kleparsko nakovalo

Kleparsko nakovalo

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

H

B

H

A A

L B

B

H

619217

A

B

H

118

55

24

619221

A

B

H

133

58.5

45

619225

L

B

H

236

49

70

1922

1926

1930

Kleparsko nakovalo

Kleparsko nakovalo

Kladivo kleparsko

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • udarna ploskev polirana do sijaja • ročaj: hikorijev les, osmerokoten

A

B A

H

B

H

619218

A

B

H

122

59.5

30

619222

A

B

H

79

30

61

1923

1927

Kleparsko nakovalo

Kleparsko nakovalo

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

A

H D

L

L

A

D

H

619228

325

27

29.6

106

1931 Kladivo kleparsko

B1

A1

H

H

619219

• • • •

A

B2

A2

B

A1

B1

A2

B2

H

86

61

61

61.5

74.5

619223

A

B

H

121

58.5

29

1924

1928

Kleparsko nakovalo

Kleparsko nakovalo

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

• material: specialno orodno jeklo • površina polirana do sijaja

B

B1

619220

280

H

B2

A

B1

B2

H

76

73

48

66

619224

A

H

B

A

H

material: specialno orodno jeklo udarna ploskev polirana do sijaja ročaj: hikorijev les, osmerokoten udarna ploskev: okrogla, dimenzije 40mm

D

A

A

B

H

122

59.5

25.5

619229

L

L

A

B

D

H

325

8

19.6

40

140


1932

1935

1940.1/2BI

Kladivo kleparsko

Kladivo kleparsko

Orodje za čepe in tapete

• • • •

• • • •

• material: specialno orodno jeklo • za odstranjevanje čepov od dimenzije 2mm do dimenzije 15mm • konica brušena pod kotom • ergonomičen dvokomponentni ročaj • Orodja uporabljamo pri izvleku raznih pritrdilnih čepov, snemanju tapet in raznih oblog. • Njihova ergonomska oblika nam omogoča lahkotno in varno delo v različnih položajih, ter težje dostopnih mestih brez poškodb izvlečenih oz. snemanih delov.

material: specialno orodno jeklo udarna ploskev polirana do sijaja ročaj: hikorijev les, osmerokoten udarna ploskev: okrogla - dimenzije 40mm, kvadratna - dimenzije 38mm

material: specialno orodno jeklo udarna ploskev polirana do sijaja ročaj: hikorijev les, osmerokoten udarna ploskev: okrogla, dimenzije 40mm in 32mm

D2

A

H

H D1

L

L

A

D

H

325

38

40

100

619233

L

D1

D2

H

326

40

32

155

1933

1936

Kladivo kleparsko

Kladivo kleparsko

• • • •

• • • •

material: specialno orodno jeklo udarna ploskev polirana do sijaja ročaj: hikorijev les, osmerokoten udarna ploskev: okrogla, dimenzije 40mm

material: specialno orodno jeklo udarna ploskev polirana do sijaja ročaj: hikorijev les, osmerokoten udarna ploskev: okrogla - dimenzije 40mm, kvadratna - dimenzije 38mm • kvadratna udarna ploskev nazobčana

B

A

H D

619231

L

A

B

D

H

325

8

19.6

40

140

619234

B2

A O

D

L

B1

20

H

O

619230

L

30

D

L

L

A

D

H

325

38 x 38

40

100

619268

L

L

B1

B2

A

230

16.3

28

2.5

1934

1940/2BI

1940.2/2BI

Kladivo kleparsko

Orodje za čepe in tapete

Orodje za čepe in tapete

• • • •

• • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo udarna ploskev polirana do sijaja ročaj: hikorijev les, osmerokoten udarna ploskev: okrogla, dimenzije 40mm

material: specialno orodno jeklo za odstranjevanje čepov do dimenzije 8mm konica brušena pod kotom ergonomičen dvokomponentni ročaj Orodja uporabljamo pri izvleku raznih pritrdilnih čepov, snemanju tapet in raznih oblog. • Njihova ergonomska oblika nam omogoča lahkotno in varno delo v različnih položajih, ter težje dostopnih mestih brez poškodb izvlečenih oz. snemanih delov.

material: specialno orodno jeklo za odstranjevanje čepov do dimenzije 4,5mm konica brušena pod kotom ergonomičen dvokomponentni ročaj Orodja uporabljamo pri izvleku raznih pritrdilnih čepov, snemanju tapet in raznih oblog. • Njihova ergonomska oblika nam omogoča lahkotno in varno delo v različnih položajih, ter težje dostopnih mestih brez poškodb izvlečenih oz. snemanih delov.

D2 B1

B2

A

L

619232

L

D1

D2

H

325

40

12

138

619267

B2

B1 O

O

L

25

D1

30 30°

H

L

B1

B2

A

230

8.5

28

2.5

619269

A

L

L

B1

B2

A

230

5

10

2.5

281


1941/2

1943/2BI

Snemalec sprednjih brisalcev

Set za menjavo vetrobranskih stekel

• material ohišja in vretena: specialno orodno jeklo • za odstranjevanje sprednjih brisalcev • za skoraj vse tipe avtomobilov • ščiti plastiko na ohišju brisalcev • uporabljati s ključem dimenzije 17 • Orodje za snemanje sprednjih brisalcev je robustne izvedbe, ki omogoča uporabo večjih sil snemanja pri brisalcih, ki so se »zalepili« na pogonsko os, ter dolgo življenjsko dobo snemalca. Uporabljajo se za snemanje brisalcev, ki so dvignjeni nad površino karoserije. Delo z orodjem je enostavno in hitro.

• material: specialno orodno jeklo • za odstranjevanje sprednjega in zadnjega stekla • dodatno dolg vzvod, za večjo dostopnost pri snemanju vetrobranskih stekel • Komplet orodij se uporablja za odstranjevanje lepljenih vetrobranskih stekel s pomočjo žice. Z daljšim orodjem naredimo odprtino med karoserijo in steklom skozi katero napeljemo žico, ki jo pritrdimo na oba orodja, in z orodjem »T« oblike vlečemo žico med steklom in karoserijo, ter tako ločimo steklo od karoserije. Orodje je izdelano tako, da nam omogoča varno in hitro delo, ter je oblikovano tako, da delo opravimo brez pretirane porabe energije.

D

L1

Lmax.

L2

619270

L

D

32

18

619272

L1

L2

354

78

1942/2

1943.1SQ

Snemalec zadnjih brisalcev

Žica kvadratna za set za menjavo vetrobranskega stekla

• material čeljusti: krom vanadij • za odstranjevanje zadnjih brisalcev • poseben nastavek, ki omogoča zaščito vodne cevke brisalca • uporabljati s ključem dimnzije 13 • dobavljivo s trnom • Orodje za snemanje zadnjih brisalcev je zasnovano tako, da z lahkoto snemamo vse vrste zadnjih brisalcev. Nastavek na vretenu snemalca med delom varuje cev za dovod čistilne tekočine. • S priloženim trnom hitreje vrtimo vreteno, a če je potrebna večja snemalna sila, uporabimo ključ z zevom 13 mm. Izvedba snemalca zagotavlja njegovo dolgo življenjsko dobo.

L (m) 619611

22

1943.1R Žica okrogla za set za menjavo vetrobranskega stekla

D Lmax. L 619271

282

103

L (m)

D 22 - 25

619612

22


1943.2/2

1945

Držalo žice krajše z ročajem za 1943/2BI

Strgalo multifunkcijsko

• material: specialno orodno jeklo • za odstranjevanje sprednjega in zadnjega stekla

• • • •

material: PVC rezilo iz visoko legiranega jekla z zaščito rezila Orodje je uporabno za strganje različnih nečistoč, ki so se zapekle na razne površine. Orodje zaradi velike strgalne površine strga po celotni površini enakomerno. Orodje je primerno za odstranjevanje silikonskega kita na glavah, zapečenih tesnil na glavah, vinjete, …

L2

L2 621405$

a

1943.3/2 Držalo žice daljše z BI ročajem za 1943/2BI • material: specialno orodno jeklo • za odstranjevanje sprednjega in zadnjega stekla • dodatno dolg vzvod, za večjo dostopnost pri snemanju vetrobranskih stekel

L

b

78

620240$

B

L

B

axb

165

70

60.8 x 18.9

1945.1 Garnitura 5 nožev za 1945

L1

L1 621406$

621042$

354

1946 1944/6

Držalo pile

Držalo vakuumsko za vetrobransko steklo • za transport in pozicioniranje vetrobranskih stekel med montažo in demontažo • dve močni oprijemalni blazinici za kar najvišjo varnost • izdelano iz trpežne plastike • nosilna kapaciteta: 75kg • oprijemalne blazinice se prilegajo tako ravnim kot ukrivljenim površinam • Orodje se uporablja pri menjavi in prenašanju avtomobilskih stekel, saj je steklo potrebno pri menjavi tudi odstraniti. Samo orodje deluje na principu vakuuma, kjer se ustvari pod dvema vakuumskima priseskoma, ko le ta namestimo in z ročicama ustvarimo VAKUUM. Zaradi vakuuma orodje dobro oprime vetrobransko steklo, ki ga želimo odstraniti oziroma namestiti.

Delovanje orodja: 1. Namestitev in pozicioniranje na vetrobransko steklo 2. Premik ročic, ki ustvari vakuum med orodjem in steklom 3. Steklo lahko z orodjem varno odstranimo oziroma namestimo

L

L 621477$

350

1946.1 Pila rezervna za 1946

B

621478$

L

L

B

350

35

619740

283


1976/2

1977/6

Ključ nastavljivi za oljne filtre

Ključ za oljni filter

• material vprijemne ročice: ogljikovo jeklo • za odstranjevanje vseh vrst oljnih filtrov od 60 do 120 mm premera • ročice so narebričene, za boljši oprijem filtra • uporablja se za zategovanje in odtegovanje oljnih filtrov • uporabljati z ragljo 3/8” in primernim podaljškom • Ker avtomehanične delavnice ponavadi menjujejo različne tipe avtomobilskih oljnih filtrov, smo v ta namen razvili tudi orodje, ki je uporabno za večino standardnih filtrov. Orodje se ob uporabi prilagaja filtru, saj z zategovanjem le tega silimo k prijemanju filtra. Uporaba orodja je primerna za vse filtre od premera 60 mm do 120mm. Zaradi omejenega prostora pri menjavi, je orodje dimenzionirano in prilagojeno tako da zavzame čim manj prostora. Narebričenost krakov je zelo uporabna pri filtrih ki nimajo oprijemljivega roba in bi ga z konvenciolnimi metodami menjave zelo težko odstranili. Orodje deluje v obe smeri in tako omogoča zategovanje in odtegovanje oljnih filtrov, saj se v obeh primerih prilagaja in maksimalno izkorišča vloženo delo.

• uporabljati z ragljo 3/8” in primernim podaljškom • uporablja se za zategovanje in odtegovanje oljnih filtrov • za odstranjevanje oljnih filtrov kjer je prostor omejen • prevlečen z plastjo, ki orodje varuje pred rjavenjem • Na voljo je kar 12 dimenzij tega orodja, ki so uporabna pri večini standardnih avtomobilskih oljnih filtrov na tržišču. Uporaba je enostavna ker ustrezno orodje samo namestimo na filter, in z lahkoto odvijačimo. Orodje lahko uporabljamo tudi za nameščanje oljnih filtrov, saj sta zasnova in material skrbno izbrana tako, da preneseta tudi največje sile. Zaradi površinske zaščite je orodje zelo odporno na praske, poškodbe in atmosferske ter kemične vplive.

n D

H

619257

284

60

120

3/8”

H D1

D

360°/n

D1

H

620949$

27

6

37.5

33.5

620950$

32

6

43.5

34.6

620951$

36

6

48.4

34.9

619258

66

6

73

37

619259

65

14

70.7

36.8

619260

74

15

81

36

619261

75 - 77

15

81.4

41.8 35

619262

76

12

82

620952$

76

14

81.3

37

619263

86

16

96

47.2

H

619264

86

18

92

39.5

60

619265

96

18

102

36.8


1978/2

2026/2

Ključ za pokrov rezervoarja

Separator

• material čeljusti: specialno orodno jeklo • za odstranjevanje plastičnega pokrova na rezervoarju za gorivo • hitra namestitev orodja na pokrov rezervoarja • uporabljati z nasadnim ključem ali viličastim ključem dimenzije 22 • uporablja se za zategovanje in odtegovanje • Orodje ima tri prestavljive krake, ki fiksno in čvrsto primejo pokrov rezervoarja goriva. Ker je ponavadi dostopnost do omenjenega pokrova oteženo je orodje konstrukcijsko oblikovano tako, da potrebuje minimalni prostor pri menjavi. Orodje preprosto namestite, in zavrtite v ustrezno smer. Orodje se samo prilagodi pokrovu, ki ga nato lahko izredno hitro odstranite. Prav tako preprosta je tudi namestitev pokrova. Orodje zagotavlja varno delo in dolgo življenjsko delo.

L max.

• •

Separator je orodje, ki nam omogoča učinkovito snemanje raznih strojnih delov, ki so nasajeni na gredi Je nepogrešljiv pripomoček, kjer je potrebno varno in brez deformacij odstraniti težko snemljive strojne dele Separator je sestavljen iz jarma, vretena, dveh ročic in prijemalnega sklopa, ki kot celota omogočajo enakomerno snemanje V ponudbi imamo 3 velikosti separatorjev, s katerimi lahko snemamo z gredi od ∅5 mm do ∅115 mm Separatorji so zasnovani tako, da je delo z njimi lahko in varno material: specialno orodno jeklo površinska zaščita vijakov: črnjena, ostali deli kromirani

H D

619273$ 619266

D

D

120

155

22

D

L

5 - 60

229

H

619274$

12 - 75

234

73

619275$

22 - 115

325

1980 Tester optični v plastični škatli

Nastavitev fokusa

1 Destilirana voda, 2-3 kapljice

2 30 sekund, nastavitev fokusa

3 Nastavitev kalibracijskega vijaka

4 Belo črto nastavite na ničelno lego

621403$

285


2027/2

2029/2

Orodje za demontažo pesta kolesa

Nasadni ključ 1/2” za snemanje zavornega bobna

• material šalice nog: krom molibden • pet snemalnih nogic • za snemanje pest kolesa do premera 250 mm

• • • • •

material: krom molibden material vijaka: specialno orodno jeklo za odstranjevanje zavornega bobna dva kosa v garnituri Zaradi težje snemljivega avtomobilskega zavornega bobna potrebujemo za to delo specialno orodje. • Orodje je sestavljeno iz dveh nasadnih vijakov, ki jih najprej simetrično privijačimo v zavorni boben, ki ga želimo odstraniti. • Z enakomernim privijanjem vijakov z 1/2” ragljo oz. ključem dosežemo, da se zavorni boben popolnoma sname. • Orodje po uporabi iz zavornega bobna odvijačimo in pospravimo.

Delovanje: 1. Sestavite orodje, namestite toliko snemalnih nogic kot jih potrebujete 2. Namestite sestavljeno orodje na pesto kolesa 3. Začnite vijačiti, de demontirate pesto kolesa • Orodje je namenjeno demontaži različnih vrst pest kolesa. Zasnovano je tako da je uporaba preprosta in zelo fleksibilna. Zaradi priloženih snemalnih krakov lahko pesto kolesa snemate s tremi, štirimi ali celo petimi snemalnimi nogicami odvisno od izvedbe vašega pesta. Ker je uporaba zaradi priloženih petih snemalnih krakov izredno fleksibilna, je orodje uporabno za večino izvedb pest do premera 250mm. Orodje sestavlja vreteno, pet snemalnih krakov in kovano držalo krakov. Samo držalo ima tudi dodatno zarezo, ki preprečuje da bi snemalne nogice zdrsele z orodja med samo montažo in demontažo pesta. Močna izvedba orodja omogoča varno in dolgotrajno uporabo pri zelo velikih obremenitvah. Uporabo pnevmatskega kladiva odsvetujemo!

M

619148

M8

L1

D

L

L

D

L1

64

22.9

28

2030/2BI Klešče za napenjanje žice ročne zavore • • • • • D1 max.

material: specialno orodno jeklo za menjavo ročne zavore ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci odbrizgan napis UNIOR Uporabljajo se za montažo in demontažo pletenice na zavornem bobnu, kjer s kleščami hitro napnemo ter montiramo ali odstranimo zavorno pletenico.

360 / n o

D2 max.

619278

D1

D2

250

18.5

n 24

3-5 L

2028/2P Klešče za centrirne uteži

L 619734

• material: krom vanadij • površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani s plastično maso

234

2032/2 Snemalec za spone material: specialno orodno jeklo kapaciteta: 23mm maksimalna višina: 53mm uporablja se za demontažo več vrst končnikov na osebnih avtomobilih • Orodje se uporablja za demontažo končnikov volanskega mehanizma na osebnih avtomobilih. Je popolnoma prilagodljivo za končnike premera 23mm.

H max.

• • • •

D

L

L 619288

286

250

619736$

D

H

23

53


2033/2

2035

Orodje za stiskanje zavornih batkov

Krtača za čiščenje zavornih diskov

• material: specialno orodno jeklo • orodje uporabno za večino osebnih avtomobilov • uporabno za levi in desni navoj • trpežen kovček z prilagojenim SOS vložkom • Primeren za: Audi, Fiat, Ford, Nissan, Renault, VW, Citroen, Seat, MercedesBenz, Opel • Orodje je zaradi priloženih 8 adaptorjev, uporabno za stiskanje skoraj vseh tipov avtomobilskih zavornih batkov in se uporablja pri menjavi zavornih ploščic.

• za čiščenje ohišij zavornih diskov pred montažo novih zavornih oblog in ostalih kovinskih delov motorja • izredno ozka izvedba krtače, za težko dosegljive prostore • Pri zaviranju z diski prihaja pri uporabi do obrabe zavornih ploščic tako, da se v ohišju diska nabere material zavornih oblog, ki ga je potrebno ob menjavi zavornih ploščic očistit. Orodje se zaradi ozke zasnove uporablja predvsem za čiščenje ohišij zavornih diskov, vendar je uporabno vsepovsod kjer potrebujemo krtačo za razna čiščenja.

Delovanje: Orodje vpnemo v zavorno ohišje, kjer z enakomernim vrtenjem stiskamo ter sočasno rotiramo zavorni bat nazaj v ohišje, ter tako napravimo prostor za menjavo novih zavornih ploščic.

619739

2036/2 Orodje za stiskanje zavornih batkov zaprtih čeljusti

L 619737

151

• material: specialno orodno jeklo • Orodje se uporablja za stiskanje zavornih batkov pri menjavi zavornih ploščic. Uporabno predvsem na zavornih ohišjih, ki imajo zaprt pristop s čelne strani. Orodje je uporabno za stiskanje enojnih oziroma dvojnih zavornih batkov, predvsem na sprednjih kolesih. Orodje omogoča hiter ter enostaven pomik zavornih batkov nazaj v ohišje, brez dodatnih poškodb batka ali ohišja.

2034/2BI Orodje za montažo ventilčkov na pnevmatikah • • • •

material: krom vanadij ergonomičen dvokomponentni ročaj odbrizgan napis UNIOR za montažo Schrader ventilčkov na avtomobilskih gumah • na ročici so plastificirani utori za preprečevanje zdrsa in s tem poškodb platišč in so oblikovani tako, da je orodje primerno za vse dimenziije platišč

H

C

Delovanje: 1. Nov ventilček vstavite v luknjo na platišču 2. Na ventilček privijačite orodje za montažo ventilčkov 3. Ventilček s pomočjo vzvoda povlečemo v ležišče platišča

B

A

620224$

A

B

C

H

153

90

12 - 97

150

2037/2BI Klešče za zavorne vzmeti • • • •

L

material: specialno orodno jeklo kovane, v celoti poboljšane gibljiv nastavek poboljšan Orodje se uporablja za montažo in demontažo nateznih vzmeti na zavornih čeljustih. Orodje je manjše dimenzije, zato z njim lažje dostopamo do zavornih vzmeti, kot že obstoječe Unior orodje art. 431, ki je večje in namenjeno za dostavna vozila, tovornjake in ostala industrijska vozila. Orodje vsebuje nastavljiv nastavek z narebeno čelno stranjo, kar nam preprečuje zdrs orodja.

L 619738$

325

L

L 620227$

244

287


2038

2051/4

Snemalec notranjih ležajnih obročev

Snemalec amortizerjev

• Uporablja se za enostavno, hitro in čisto demontažo notranjih ležajnih obročev iz pesta kolesa. S tem orodjem učinkovito brez poškodb odstranimo notranji ležajni obroč, brez kakršnihkoli dodatnih orodij kot so pile, kladiva in rezalci. Orodje vsebuje 4 stezne puše, s katerimi lahko snamemo ležajne obroče velikosti od ∅40 do ∅60 mm. Stezna puša čvrsto objame ležajni obroč, kar onemogoča kakršenkoli zdrs. Orodje se uporablja za: Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Toyota, VW,.. • z 4 čeljustmi; dimenzija 1 - od ∅40 do ∅45, • dimenzija 2 - od ∅45 do ∅50, dimenzija 3 - od ∅50 do ∅55, dimenzija 4 - od ∅55 do ∅60

Delovanje: 1. Izberite pravilen tip šalice za vašo vzmet. 2. Namestite snemalec na vzmet. 3. Začnite stiskati vzmet amortizerja. • Profesionalno orodje Unior art. 2051 je namenjeno snemanju avtomobilskih amortizerjev in se uporablja predvsem za stiskanje vzmeti v Macphersonovi nogi. Ker je danes na voljo vedno več izvedb Macphersonovih nog, so v kompletu orodja trije različni pari prijemalnih šalic, ki skoraj v celoti zajamejo večji del izvedb avtomobilskih Macphersonovih nog. V kompletu orodja je dodan tudi nastavek – distančnik za konične vzmeti, kar poveča uporabnost snemalca amortizerjev. Razvoj orodja je bil podrejen predvsem varnosti, ker zaradi velikih sil vzmeti lahko pride do poškodb izvajalca del. Zato je vsem prijemalnim šalicam v kompletu dodatno povečan prijemalni rob, ki vzmet trdno prime v orodje in s tem prepreči, da le-ta zdrsne iz orodja, kar lahko poškoduje uporabnika. Priporočena delovna obremenite 9000 N. Orodje vzdrži največjo obremenitev do 37000 N. Orodje je dobavljivo v trpežnem PVC kovčku, ki omogoča lažji in varnejši transport. • v kompletu 2 šalici 80 - 115, 2 šalici 110 - 150 in 2 šačici 140 - 195

D

620228$

2039/2 Orodje za notranji zglob volanske letve • Orodje se uporablja za hitro in enostavno demontažo in montažo notranjega zgloba na volanski letvi. Orodje potisnemo preko volanske letve do zgloba, z rotacijo se trije nastavki prilagodijo zglobu, nakar ga s ključem S27 odvijemo. Uporabno območje je od ∅32 ~ 40 mm. Zunanji premer glave orodja je ∅77 mm, kar zadosti odprtini v karoseriji skozi katero potisnemo ključ. Orodje s svojo dolžino 400 mm zadosti vsem velikostim oz. dolžinam volanskih letev. Prednost orodja je, da nam ni potrebno predhodno odvijati matice iz volanske letve, saj je notranji premer orodja večji od matice in orodje samo potisnemo čez matico.

L

L 620230$

400

D

2041/2 Snemalec homokinetičnih zglobov

L

• Snemalec je namenjen demontaži oz. popravilu homokinetičnega zgloba različnih velikosti. Pred demontažo je potrebno preveriti ali je možno razstaviti homokinetičen zglob. Najprej snamemo zgornje nastavljivo držalo, nakar skozi obroč vstavimo zglob, ter z montažo zgornjega nastavljivega držala vpnemo zglob v snemalec. Homokineičen zglob vsebuje matico, katero uporabimo za privijanje oziroma demontažo zgloba. Pred pričetkom privijanja matice je potrebno sneti vskočnik, ki drži zgornji ter spodnji del zgloba. Z istočasnim pritiskom dveh gumbov nastavimo držalo na primerno dolžino zgloba. Prednosti: orodje lahko uporabimo na avtomobilu, z orodjem ne poškodujemo zgloba, prihranimo čas pri demontaži ...

D

D 620232$

288

18 - 36

619279

300

L max. D

21

80 - 195


2052/4 Snemalec amortizerjev, lahka izvedba • za snemanje avtomobilskih amortizerjev • orodje vzdrži največjo obremenitev do 11000N • Čeprav je v prodajnem programu podjetja UNIOR tudi profesionalni snemalec amortizerjev art. 2051, dejansko manjši avtomehaniki le tega ne potrebujejo tako pogosto. Ravno za to je idealna lahka izvedba snemalca amortizerjev. Orodje je funkcijsko enako art. 2051, s to razliko da ima priporočeno delovno obremenitev 2750N. Orodje vsebuje tudi varovalo, ki omogoča, da sta pri uporabi snemalna dela orodja vedno vzporedna, tako se ne zvijeta eden proti drugemu, ter s tem ne pride do izpada vzmeti iz šalic.

619733

19

2076/1 Nasadni ključ za stojne vijake • • • • •

material: krom vanadij površinska zaščita: kromiran po EN12540 poliran sistem valjčkov prijema vijak, v obeh smereh enostavno odstranjevanje stojnih vijakov

Uporaba: 1. Namestite nasadni ključ na stojni vijak 2. Začnite odvijati v nasprotni smeri urnega kazalca 3. Ko je stojni vijak odvit, preprosto odstranite nasadni ključ za stojne vijake

2077/2BI Klešče za vzmetne sponke

Pomembno: ne uporabljajte nasadnega ključa za stojne vijake za zategovanje! • Stojni vijaki so vijaki brez oprijemljive površine, kar nam onemogoča odstranjevanje teh vijakov brez poškodb. Orodje razvito v ta namen je namenjeno ravno temu - odstranjevanju stojnih vijakov brez poškodb navojev. Orodje deluje na sistemu treh valjčkov ki vijak med odtegovanjem primejo v treh točkah in ga odstranijo brez poškodb. Odstranjevanje brez poškodb je mogoče ravno zaradi teh treh valjčkov saj le ti nimajo nobenih ostrih robov, ki bi lahko poškodovali stojne vijake. • Kljub temu da lahko orodje deluje v obe smeri, zategovanje z orodjem ni priporočljivo saj bi lahko zaradi povečane sile zategovanja poškodovali sistem valjčkov, ki so dimenzionirani samo za odtegovanje.

• • • • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo material konic: specialno ogljikovo jeklo za skoraj vse standardne vzmetne sponke za vzmetne sponke na sistemih hlajenja, gretja, goriva in čiščenja stekel preprosta menjava sponk zaradi zaklepnega mehanizma površinska zaščita: kromirane po EN12540 konice črnjene ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci odbrizgan napis UNIOR Klešče za vzmetne sponke uporabljamo za razpiranje cevnih sponk, kar nam omogoča hitro in varno odstranjevanje cevi s cevnih nastavkov. • Uporabljamo jih tudi za zatiskovanje cevnih sponk ob pritrditvi cevi na cevne nastavke s čimer se preprečuje snemanje cevi z nastavkov in s tem se zagotavlja varno pretakanje tekočin. • Klešče so zasnovane tako, da z minimalno uporabo sile dosegamo velik pritisk na sponko, kar nam zagotavlja varen in trajen spoj cevi z cevnim nastavkom. Klešče so oblikovane tako, da jih lahko uspešno uporabljamo na težje dostopnih mestih in nam omogočajo hitro in poenostavljeno rokovanje z njimi. • Ergonomska oblika ročajev nam zagotavlja dober in varen oprijem. Uporablja se na: Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, itd.

D L

L

D

619238

M5

60

21.5

19

3/8”

-

619239

M6

60

23.5

21

1/2”

-

619240

M7

60

23.5

21

1/2”

-

619241

M8

60

23.5

21

1/2”

-

619242

M 10

69

27.5

21

1/2”

-

619243

M 12

69

27.5

21

1/2”

-

619244

M 14

72

34.3

21

-

16

619245

R 1/4”

60

23.5

21

1/2”

-

619246

R 5/16”

60

23.5

21

1/2”

-

619247

R 3/8”

69

27.5

21

1/2”

-

619248

R 7/16”

69

27.5

21

1/2”

-

619249

R 1/2”

72

34.3

21

-

16

L

L 619250

235

289


2078/2BI

2080/2BI

Klešče za zatiskovanje OETIKER® objemk

Klešče za sponke CLIC®

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo za avtomobilske OETIKER® objemke natančna deformacija ušesa objemk daljše, za preprosto deformacijo ušes objemk za skoraj vse avtomobile ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci odbrizgan napis UNIOR Klešče uporabljamo za razpiranje cevnih sponk, kar nam omogoča hitro in varno odstranjevanje cevi s cevnih nastavkov. Uporabljamo jih tudi za zatiskovanje cevnih sponk ob pritrditvi cevi na cevne nastavke s čimer se preprečuje snemanje cevi z nastavkov in s tem se zagotavlja varno pretakanje tekočin. Klešče so zasnovane tako, da z minimalno uporabo sile dosegamo velik pritisk na sponko, kar nam zagotavlja varen in trajen spoj cevi z cevnim nastavkom. Klešče so oblikovane tako, da jih lahko uspešno uporabljamo na težje dostopnih mestih in nam omogočajo hitro in poenostavljeno rokovanje z njimi. Ergonomska oblika ročajev nam zagotavlja dober in varen oprijem. • Uporablja se za: Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel/Vauxhall, VW

• material: specialno orodno jeklo • za preprosto odstanjevanje in nameščanje CLIC® sponk • odstranjevanje in nameščanje z 180° zasukom klešč • površinska zaščita: kromirane po EN12540 • ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci • odbrizgan napis UNIOR • Klešče za …. uporabljamo za razpiranje cevnih sponk, kar nam omogoča hitro in varno odstranjevanje cevi s cevnih nastavkov. Uporabljamo jih tudi za zatiskovanje cevnih sponk ob pritrditvi cevi na cevne nastavke s čimer se preprečuje snemanje cevi z nastavkov in s tem se zagotavlja varno pretakanje tekočin. Klešče so zasnovane tako, da z minimalno uporabo sile dosegamo velik pritisk na sponko, kar nam zagotavlja varen in trajen spoj cevi z cevnim nastavkom. Klešče so oblikovane tako, da jih lahko uspešno uporabljamo na težje dostopnih mestih in nam omogočajo hitro in poenostavljeno rokovanje z njimi. Ergonomska oblika ročajev nam zagotavlja dober in varen oprijem. • Uporablja se za: Audi, Citroen, Fiat, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, VW

L

L

L 619251

L 619253

230

190

2079/2BI

2081/3

Klešče za spojke na cevkah za gorivo

Klešče grip za zaustavitev pretoka tekočin

• • • • • • • •

• • • •

material: specialno orodno jeklo za demontažo cevi za gorivo z vzmetjo za samodejno odpiranje površinska zaščita: kromirane po EN12540 konice črnjene ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci odbrizgan napis UNIOR Orodje se uporablja za odstranjevanje spojk ki povezujejo cevi za gorivo. Orodje ima na kleščnici dva kaljena vtiča, ki pri popravilu oz. menjavi omenjenih spojk le to stisneta (cev lahko nato odstranimo). Sama kleščnica je dimenzionirana in prilagojena tako, da omogoča varno in lahkotno delo pri velikih obremenitvah v omejenem prostoru. • Uporablja se za: Opel/Vauxhall, Fiat, GM, VW, Renault itd.

• • • •

material: čeljusti specialno orodno jeklo ročaji narejeni iz pločevine uporablja se za prekinitev dotoka olja, bencina .. čeljusti so brez ostrih robov, zato se občutljive cevi ne morejo poškodovati. plastificiran T ročaj, uporabniku omogoča boljši oprijem hitra in enostavna zaustavitev dotoka goriva in drugih tekočin univerzalni zaklepni mehanizem Orodje za zaustavitev pretoka tekočin je nepogrešljivo orodje pri menjavi raznovrstnih avtomobilskih delov, povezanih s cevmi, po katerih se pretakajo tekočine. Glavna funkcija orodja je zaustavitev pretoka raznih tekočin v mehkih ceveh, zato da lahko avtomehanik nemoteno in brez skrbi zaradi morebitnega razlitja tekočin zamenja točno določen avtomobilski del. Orodje je uporabno za mehke cevi tako v avtomobilih, tovornjakih, kmetijskih strojih kot v raznih navtičnih plovil, vendar premer cevi ne sme nikoli presegati 55 mm, saj prekinitev dotoka v tem primeru ni zagotovljena.

L

L L

L 619252

290

206

619254

285

55


2082/3

2083

Klešče grip za rezanje izpušnih cevi

Teleskopski magnetni pobiralec z lučko

• material: čeljusti specialno orodno jeklo • ročaji narejeni iz pločevine • uporablja se za rezanje izpušnih cevi, pri delni menjavi izpušnega sistema • kapaciteta rezanja 25 - 85mm • plastificiran T ročaj, uporabniku omogoča boljši oprijem • univerzalni zaklepni mehanizem • posebej dolga veriga • Rezalec cevi je namenjen predvsem rezanju izpušnih cevi, vendar se lahko zaradi zasnove rezalne verige in rezalnih nožev uporablja tudi za bakrene cevi, cevi iz umetnih mas in razne druge cevi od premera 25 mm do 85 mm. • Uporaba orodja je enostavna in varna zaradi dodatkov, kot so: • – daljša rezalna veriga, ki omogoča rezanje cevi premera do 85 mm; • – večji rezalni noži, ki omogočajo rezanje jeklenih cevi do debeline 3 mm, medeninastih cevi do debeline 4 mm in PVC cevi do debeline 5 mm; • – plastificiran T ročaj, ki zmanjšuje silo, potrebno za uporabo orodja, in izboljšuje prijem ter preprečuje drsenje; • – univerzalni zaklepni mehanizem, ki drži orodje v položaju tako dolgo, dokler ne sprostimo zaklepnega mehanizma in prenehamo z rezanjem cevi. • Rezalna veriga je podvržena obrabi in je zaradi tega na voljo tudi kot rezervni del (art. 2082.1).

• za pobiranje malih kovinskih predmetov iz težko dostopnih mest • baterije varovane proti vdoru vlage • v setu: 3x LR41 baterije • z lučko za osvetlitev temnih predelov v motorju • Orodje se uporablja za pobiranje manjših kovinskih delov. Posebnost orodja je lučka, ki se samodejno vklopi ob iztegu iz lastnega ohišja. Funkcija lučke pride do izraza v prostorih, ki so deloma brez svetlobe; kot je na primer notranjost motorja. Ko orodja več ne potrebujemo ga preprosto zložimo in vgrajena lučka se takoj samodejno izklopi. Orodje vsebuje zaponko za pritrditev.

L1

619741

L

L1

170

660

L

kg

0.5

2084 Set pripomočkov - ogledalo, magnet, lučka • z LED lučko, ki ima zelo dolgo življensko dobo • za pobiranje malih kovinskih predmetov iz težko dostopnih mest • kapaciteta pobiranja magneta: 3,5kg • v setu: 1x okroglo ogledalo ∅ 60, 1x oglato ogledalo (65x42mm), 2x bits nastavka, 3x baterija L1154F, 1x torbica z SOS vložkom • Uporabnost seta je velika, saj poleg luči vsebuje tudi dodatna ogledala s katerimi si ogledujemo težje vidna področja v notranjosti avtomobila. Orodje se uporablja tudi za pobiranje manjših kovinskih delov, kot so razni vijaki, matice in drugi kovinski predmeti. Set se nahaja v trpežni estetsko oblikovani torbici. Zaradi preglednosti so deli seta pripomočkov vstavljeni v SOS vložek. L

L 619255

330

25

85

2082.1 Rezervna veriga za 2082/3 • material rezalci: legirano orodno jeklo

H

B

A L1

619742

A

B

H

L1

kg

240

110

45

650

3.5

L

L 619256

305

291


2085

2087

Pobiralec s kavlji

Pobiralec upogljiv z magnetom

• za pobiranje majhnih predvsem nekovinskih delov iz težje dostopnih mest, kjer jih z magnetnimi pobiralci ne moremo pobrati • Orodje je prilagodljivo in lahko vodljivo skozi težje dostopne prostore. Deluje na principu treh kavljev, ki se ob pritisku na gumb iztegnejo in ob sprostitvi gumba vrnejo v prvotni položaj, ter tako hitro in zanesljivo oprimejo željen predmet.

• Upogljivi magnetni pobiralec je primeren za pobiranje kovinskih predmetov iz težko dosegljivih prostorov. • Odlikuje ga oblikovno prilagodljivo steblo, ki ima na koncu nameščen močan magnet. • Magnet lahko privzdigne kovinske predmete do 1kg teže. • Orodje ima ergonomično oblikovan ročaj, kar omogoča lahkotno in učinkovito delo.

Dmax

L

619883

L

D

510

15

2086 Magnetna posoda material: specialno orodno jeklo, odporno na korozijo močen permanentni magnet, z varovalno gumo lahko ga uporabljamo v vseh pozicijah shranjevanje manjših delov točno tam kjer jih potrebujemo uporaba: mehanična delavnica, motorji, domača delavnica, proizvodnja za matice, vijake, in druge železne dele Pripomoček je zaradi močnega in seveda zaščitenega magneta z gumo, primeren tako rekoč v vseh panogah od avtomehaničnih delavnic oz. povsod, kjer ga lahko pritrdimo na kakšno kovinsko površino. Pripomoček se lahko uporablja v vseh položajih, saj ga močan magnet drži tudi če ga obrnemo na glavo. Namen orodja je predvsem preprečevanje izgube vijakov, matic in podobnih kovinskih delov, ter shranjevanje na enem mestu in s tem izgube časa zaradi iskanja delov.

kg

619929

2089/2BI • • • • • • • •

D 2086

619728

D

H

kg

150

40

3

1

Klešče avtomatske za vzmetne sponke

H

• • • • • • •

material: specialno orodno jeklo material konic: specialno ogljikovo jeklo za skoraj vse standardne vzmetne sponke za vzmetne sponke na sistemih hlajenja, gretja, goriva in čiščenja stekel preprosta menjava sponk zaradi zaklepnega mehanizma površinska zaščita: kromirane po EN12540 ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci Klešče se uporabljajo za razpiranje cevnih vzmetnih sponk na sistemih hlajenja in gretja, kar nam omogoča hitro in varno odstranjevanje cevi s cevnih nastavkov. Primerne so za vzmetne sponke v območju vprijema od 18 do 54 mm. Bovden nam s svojo dolžino 600 mm omogoča delo v nedosegljivih območjih, kjer sponke z ostalimi kleščami ne dosežemo. Klešče vsebujejo zapiralo z zobmi, ki nam omogočajo 8 poziciij odprtja sponk oz. fiksiranje v poljubnem položaju, s čimer lažje odstranimo sponko brez nadaljnje uporabe sile. Ročaji so oblikovani tako, da nam je pri največjem odprtju vprijema omogočen čimlažji stisk le-teh. Uporabljajo se za: Alfa Romeo, Audi, Citroen. Fiat, ord, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/ Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo,...

L1

L

620234$

292

L

L1

230

600


2091

2177.02

Svetilka LED

Snemalec konektorjev

• • • • • • • • •

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za cilindrične kontakte 3,5mm

z 26 LED lučkami (21 spredaj in 5 na vrhu) 21 LED lučk gori med 4 do 5 ur, 5 LED na vrhu 13 ur z dvema nastavljivima obešaloma s tremi pritrdilnimi magneti preprosta nastavitev naklona svetlobe luči od 0 do 180° izdelana iz uporabniku prijazne plastike z dvema adapterjema (12/24V in 100-240 V) magnet v dnu nosi celotno težo LED lučke lionska baterija

5 LED D

21 LED

D 620970$

5

2177.021 Cevka snemalna za 2177.02

L

A

d

D L

620237$

L

A

250

55

620978$

2151/2BI

D

d

L

5

4.4

24

2177.01

2177.03

Klešče za pokrove svečk

Snemalec konektorjev

Snemalec konektorjev

• • • • •

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za cilindrične kontakte 1,5mm

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za cilindrične kontakte 4mm

material: specialno orodno jeklo za ločitev pokrovov iz motornih svečk ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci odbrizgan napis UNIOR Namen orodja je varno in hitro odstranjevanje pokrovov svečk brez poškodb le teh. Orodje ima kot dodatno funkcijo ščipanje kablov električne napeljave in stiskanje kabelskih priključkov.

D

D

L

D

D 620969$

620971$

3.3

6

L 619732

192

2177.011

2177.031

Cevka snemalna za 2177.01

Cevka snemalna za 2177.03

d

D

d

L

620977$

D L

D

d

L

3.3

3

30

620979$

D

d

L

6.5

6

27

293


2177.032

2177.051

2177.071

Cevka montažna za 2177.03

Cevka snemalna za 2177.05

Cevka snemalna za 2177.07

d

D

d

D

d

L

620985$

D

L

D

d

L

6.5

4

50

620981$

L

D

d

L

3.3

3

35

620983$

D

d

L

2.8

2.3

30

2177.04

2177.06

2177.08

Snemalec konektorjev

Snemalec konektorjev

Snemalec konektorjev

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za cilindrične kontakte 2,5mm(npr. VKS)

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za cilindrične kontakte 4mm

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za cilindrične kontakte (npr. lks) 1,5mm

D

D

D

D 620972$

D

4.5

620974$

D 620976$

6

3.6

2177.041

2177.061

2177.081

Cevka snemalna za 2177.04

Cevka snemalna za 2177.06

Cevka snemalna za 2177.08

d

D

d

d

D

L

620980$

L

D

d

L

4.4

4

28

620982$

D

d

L

6

5.5

20

2177.05

2177.07

Snemalec konektorjev

Snemalec konektorjev

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za cilindrične kontakte 2,3mm

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za cilindrične kontakte 1,5mm

D

D

D 620973$

294

3.3

D

L

D 620975$

1.9

620984$

D

d

L

3.6

2.8

30


2177.09

2177.12

2177.15

Snemalec konektorjev

Snemalec konektorjev s trnom

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za single channel JPT kontakte

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

620986$

620989$

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za Micro-Timer II and III, MFK/MFS

620992$

2177.10

2177.13

2177.16

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

Snemalec konektorjev s trnom

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za iso konektor autoradio

620987$

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za junior/standard timer, FASTIN-FASTON

620990$

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo

620993$

2177.11

2177.14

2177.17

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

Snemalec konektorjev s trnom

Snemalec konektorjev z asimetrično viličasto glavo

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za power quadlok

620988$

620991$

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo

620994$

295


2177.18

2177.19

2177.20

Snemalec konektorjev z asimetrično viličasto glavo

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

Snemalec konektorjev s trnom

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za MCP 9,5 mm

620995$

620996$

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za pit-pod\ faston 6,3 mm

620997$

www.uniorto

296


2177.22

2177.25

Snemalec konektorjev s trnom

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za Ducon

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za Ducon

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

620998$

620999$

vnlt je en

a

aalliitteyta qk vu

a Z aGguoatro

621002$

2177.23

2177.26

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za Ducon

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za Ducon, mcp, mak

621000$

621003$

2177.24

2177.27

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

Snemalec konektorjev z asimetrično viličasto glavo

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za Ducon

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za Ducon

go

621001$

621004$

er

OR

er

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za Ducon

oke

U NI

ools.com

s oi gkha ViH

2177.21 Snemalec konektorjev s trnom

n om

ik a š čit

iv

297


2177.28

2177.31

2177.34

Snemalec konektorjev

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za ploščate kontakte brez ohišja

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za SLK kontakte

621008$

621011$

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo

621005$

2177.29

2177.32

2177.35

Snemalec konektorjev s trnom

Snemalec konektorjev z multi igličasto glavo

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za VKR

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za SLK kontakte

621009$

621012$

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za Micro-Timer I

621006$

2177.30

2177.33

2177.36

Snemalec konektorjev s trnom

Snemalec konektorjev z multi igličasto glavo

Snemalec konektorjev s trnom

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za LKS

621007$

298

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za MKS\MKR

621010$

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za lotane kontakte

621013$


2177.37

2177.40

2202/2BI

Snemalec konektorjev s trnom

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

Orodje za vzmeti ventilov

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za lotane kontakte

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za Junior/Standard Power Timer, MDK/DFK

• • • • • •

• •

• • •

621014$

material: specialno orodno jeklo v celoti poboljšano kromirano zaradi velike možnosti nastavljanja ustreza skoraj vsem vrstam motorja orodje ne vključuje nastavkov 5 nastavkov (art. 2202.1) omogočajo delo na skoraj vseh vrstah motorjev in so na razpolago kot rezervni del. uporaba je zelo enostavna in hitra zaradi blokade ročice po nastavitvi orodja na prvem ventilu se hitrost dela poveča, ker orodja za vsak naslednji ventil ni potrebno ponovno nastavljati z nastavljivimi ročicami nastavljamo želen pritisk na vzmet povečan vrat orodja, za večje motorje Orodje se uporablja za montažo in demotažo vzmeti ventilov, s samozaporno ročico, nastavki, ki omogočajo delo na vseh vrstah motorjev, ter hitro nastavljivostjo med različnimi vrstami motorjev

621017$

2177.38

2201/2BI

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

Orodje za demontažo teflonov na ventilih

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za E95

• • • • • • • •

material: specialno orodno jeklo površinska zaščita: kromirane po EN12540 podaljšana izvedba kleščnic ožja izvedba omogoča odstranitev teflonov tudi iz globjih prostorov v bloku motorja za demontažo teflonov na ventilih odbrizgan napis UNIOR ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci Orodje se uporablja za izvlek, oziroma odstranitev teflonov iz ventilov. Orodje ima zaokrožene konice, kar omogoča boljši in lažji oprijem, ter hitrejšo demontažo teflonov. Celotna površina prijemanja je dodatno nazobljena za dodatno oprijemljivost. Z orodjem lahko zaradi ožje izvedbe dostopamo do težje dostopnih teflonov na ventilih.

D L

621015$

2177.39

L

Snemalec konektorjev s simetrično viličasto glavo

L

619722$

430

D 20 - 250

2202.1/2

• za popravilo poškodovanih kontaktov konektorjev • konica orodja iz kvalitetnega vzmetnega jekla • preklopno ohišje varuje konico orodja pred poškodbami • na voljo za večino konektorjev na tržišču • enostavni in varni za uporabo • za LSK 8

Nastavek za orodje za vzmeti ventilov

D

621016$

619721

620567$

21

620208$

25

620209$

30

L

620210$

35

275

620211$

43

299


2205 Orodje za montažo batnih obročkov • za namestitev batnih obročkov, na večini osebnih avtomobilov • močna in kvalitetna konstrukcija objemnega tulca • varnostni namestitveni vijak • na voljo več velikosti, za različne tipe batov • Orodje se uporablja za montažo bata z batnimi obročki v valj motorja. Na voljo je v različnih velikostih. • V orodje vstavimo bat z batnim obročkom, ga nastavimo na odprtino za montažo, ter ga z orodjem vstavimo oz. potisnemo v cilinder.

2203/2BI Orodje za rotacijo pogonske jermenice

D

• material: krom vanadij • material konic: specialno orodno jeklo • za pridržanje jermenice na pogonski gredi in bencinski črpalki • za pridržanje jermenice na gredi, od 24 do 160 mm • razpoložljivi nastavki: ∅5,7, ∅7,7, ∅9,7, ∅11,7, ∅18 • ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci • odbrizgan napis UNIOR • Uporablja se za pridržanje jermenice, da lahko odvijemo centrični vijak, ter tako snamemo jermenico. Orodje je namenjeno vsem tipom jermenic, ter enostavno za uporabo.

H

H

D

D

619725

50

1 3/4” - 3 1/2”

40 - 90

619726

80

2 1/4”- 5”

57 - 125

619727

80

3 1/2” - 7”

90 - 175

619729

165

3 1/2” - 7”

90 - 175

2206 Univerzalni centrirnik sklopke • • • •

L 619723

525

2204 Kontrolnik napetosti jermena • izredno preprosta uporaba • precizen nastavitveni koračni gumb • obojestranska skala, ki omogoča branje iz dveh strani • Orodje se uporablja za nastavljanje napetosti jermena. Orodje je primerno za večino tipov avtomobilskih jermenov. • Delovanje: • 1. Izberite pravilno mesto namestitve orodja, ki jo priporoča proizvajalec • 2. Namestite kontrolnik napetosti jermena • 3. Iz priložene tabele razberite pravilno vrednost napetosti jermena • 4. Nastavite kontrolnik napetosti na pravilno vrednost. • 5. Preverite zračnost jermena. • 6. Izvedite potrebne nastavitve napenjalca jermena. • 7. Ponovna namestite kontrolnik jermena in preverite ustreznost zahtevane napetosti jermena.

619724

300

za večino vozil z standardnimi sklopkami za sklopke od 15 do 28mm preprosta uporaba Orodje art.2206 je edino univerzalno orodje za centriranje sklopke, ki omogoča centriranje skoraj vseh standardnih tipov sklopk osebnih avtomobilov. Centriranje sklopke se izvrši direktno med ploščo sklopke in pritisno ploščo, ki se združijo z univerzalnim centrirnikom sklopke. Po odstranitvi centrirnika sklopke sta oba dela sklopke združena in soosno usklajena.

619730

2207/2 Ključ nasadni 1/2” za injektorje na dizelskih motorjih • uporabno na večini diesel motorjev • Primarna funkcija orodja je hitro odstranjevanje in zamenjava dizelskih injektorjev, brez poškodb na občutljivi napeljavi.

619887

6P - 22mm

619731

12P - 22mm

L

619888

12P - 27mm

BMW. Fiat. Ford

98

619889

12P - 28mm

Scania. Volvo HGV


2208 Snemalec narebrenih jermenic • Snemalec se uporablja za demontažo jermenic različnih oblik, predvsem na osebnih avtomobilih. Orodje se uporablja za jermenice sledečih premerov min. ∅45 ; max. ∅235mm. S snemalcem učinkovito snamemo jermenico tudi na težko dostopnih mestih, ter predvsem brez poškodb jermenic. Orodje vsebuje dve vrsti snemalnih šap, primerno različnim tipom jermenic.

A

A

H1

A H3

H2 C1 D1

C3

C2 D2

D3

B

620223$

A

B

C1

C2

C3

D1

D2

D3

H1

H2

H3

171

32

60 - 82.5

69 - 91

34

80 - 150

40 - 120

40 - 150

200

213

152

2209

2211

Ključ nasadni za alternator

Garnitura orodja za samonastavljivo sklopko SAC

• Dvodelno orodje za alternator omogoča preprosto snemanje in nameščanje jermenice na alternatorju, pri menjavi jermenice ali popravilu alternatorja. Orodje omogoča blokado alternatorja z večutornim vložkom 10 mm XZN, hkrati lahko popustite oziroma pritegnete osni varovalni vijak jermenice. Orodje je na voljo kot nasadni ključ 1/2” z nastavkom XZN - M10 in kot nasadni ključ 1/2” z nastavkom TX50.

• material: specialno orodno jeklo • v celoti poboljšan • S kompletom orodja za samonastavljive sklopke lahko SAC sklopke hitro in strokovno razstavimo in vgradimo. Običajna izvedba SAC-sklopk je 3-kraka, v nekaterih vozilih pa so uporabljene 4-krake izvedbe (npr. Mercedes A od leta 2004). Primerno za skoraj vse SAC-sklopke (3 in 4 krake), npr. VW-Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Opel, Renault, itd. • Prednosti: • 1. prednapenjanje potisne plošče sklopke pri demontaži in vgradnji (pomembno za preprečevanje nategovanja na sklopki), • 2. centriranje plošče sklopke v smeri do ležaja vodila ali do potisne plošče, • 3. povračanje naravnalnega obroča v povezavi z orodjem za povračanje.

L1

D

L2

D

L1

L2

620225$

M 10

23.8

113

75

620948$

TX 50

23.8

113

75

2210/2 Snemalec jermenic • • • •

material: specialno orodno jeklo v celoti poboljšan površinska zaščita: kromiran po EN12540, vijak črnjen Orodje se uporablja za snemanje pogonskih jermenic, katere imajo utore na čelni strani. Orodje sname jermenice popolnoma brez poškodb. Orodje je prilagodljivo različnim premerom jermenic, saj so snemalni kraki nastavljivi. H

A

B

H

D

A B

620233$ 305

B 268

D 322

H 267

D

620226$

B

D

H

100

48 - 82

135

301


6460C6,3

6463TINC6,3

6466C6,3

Nastavek vijačni ploščati

Nastavek vijačni križni (PH)

Nastavek vijačni križni (PZ)

• • • • •

• • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • titaniziran • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

D

L

D L

L

axb

L

602370

0.5 x 3.0

25

602371

0.5 x 4.0

25

602372

0.6 x 3.5

602373

0.6 x 4.5

602374

0.8 x 4.0

25

602375

0.8 x 5.5

25

6464C6,3

6466TINC6,3

602376

1.0 x 5.5

25

Nastavek vijačni križni (PH)

Nastavek vijačni križni (PZ)

602377

1.2 x 6.5

25

602378

1.2 x 8.0

25

• • • • •

• • • • •

D

L

4.5

25

PH 2

6

PH 3

8

604691

PH 1

25

604692

25

604693

6463C6,3 Nastavek vijačni križni (PH) • • • • •

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

D

L

4.5

25

PZ 2

6

25

PZ 3

8

25

602397

PZ 1

25

602398

25

602399

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • titaniziran • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

D

D L

L D

D L

D

L

L

604694

PZ 1

D

L

4.5

25

602392

PH 3

8

32

604695

PZ 2

6

25

602393

PH 4

10

32

604696

PZ 3

8

25

602388

PH 0

3

25

6465C6,3

6469C6,3

602389

PH 1

4.5

25

Nastavek vijačni križni (PH)

Nastavek vijačni, inbus

• • • • •

• • • • •

602390

PH 2

6

25

602391

PH 3

8

25

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

D

L L

302

D 602400

2.5

25

D

L

602401

3

25

602394

PH 1

4.5

50

602402

4

25

602395

PH 2

6

50

602403

5

25

602396

PH 3

8

50

602404

6

25


6472C6,3

6480C8

6484C8

Nastavek vijačni s TX profilom

Nastavek vijačni ploščati

Nastavek vijačni križni (PH)

• • • • •

• • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

L

D

L L

602405

TX 6

25

602406

TX 7

25

602407

TX 8

25

602408

TX 9

25

602409

TX 10

25

axb

L

602410

TX 15

25

602414

1.0 x 5.5

41

Nastavek vijačni križni (PZ)

602411

TX 20

25

602415

1.2 x 6.5

41

602412

TX 25

25

602416

1.2 x 8.0

41

621283$

TX 27

25

602417

1.6 x 8.0

41

621284$

TX 30

25

602418

1.6 x 10.0

41

• • • • •

621285$

TX 40

25

602419

2.0 x 12.0

41

602425

L

6472TINC6,3

6483C8

Nastavek vijačni s TX profilom

Nastavek vijačni križni (PH)

• • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • titaniziran

PH 4

D

L

10

38

6486C8 material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

D

L

D

L

4.5

32

602426

PZ 1

602427

PZ 2

6

32

602428

PZ 3

8

32

6489C8 Nastavek vijačni, inbus L

• • • • •

D

L 604699

TX 10

25

604700

TX 15

25

604701

TX 20

25

604702

TX 25

604825

TX 30

L

D

L

4.5

32

PH 2

6

32

PH 3

8

32

602422

PH 1

25

602423

25

602424

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

L

L 602429

3

30

602430

4

30

602431

5

30

602432

6

30

602433

7

30

602434

8

30

602435

10

30

303


6503E6,3

6515E6,3

Nastavek vijačni križni (PH)

Nastavek vijačni štirikoten

• • • • •

• • • • •

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali

L

6492C8

L

Nastavek vijačni s TX profilom • • • • •

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali

L

D

L

603417

SQ 1

75

602519

PH 1

4.5

50

603418

SQ 2

75

602520

PH 2

6

50

603419

SQ 3

75

602521

PH 3

8

50

6715E6,3 6506E6,3

Držalo univerzalno z magnetom E6,3 (1/4”)

Nastavek vijačni križni (PZ) • • • • •

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

L

L

L

L 605518

TX 20

30

602436

TX 25

30

602437

TX 27

30

602438

TX 30

30

602439

TX 40

30

602440

TX 45

30

602441

TX 50

30

603028

Garnitura udarnega vijača in vijačnih nastavkov

L

D

L

PZ 1

4.5

50

6500E6,3

602523

PZ 2

6

50

Nastavek vijačni ploščati

602524

PZ 3

8

50

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

77

6762 D

602522

• • • • •

E6.3 (1/4”)

6509E6,3 Nastavek vijačni, inbus • • • • •

material: specialno orodno jeklo dolga življenjska doba zaščita proti koroziji za ročno in pnevmatsko vijačenje možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali • v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

605061

6762

14

6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41), 6483C8 (PH 2, PH 3), 6484C8 (PH 4), 6489C8 (5, 6), 6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX 20), 6762.1 (144), 6762.2 (1/2” - 5/16”)

6762.1

L

Vijač udarni

axb

L

602510

0.5 x 3.0

50

602511

0.5 x 4.0

50

602512

0.6 x 3.5

50

602513

0.6 x 4.5

50

602514

0.8 x 4.0

50

602515

0.8 x 5.5

50

602526

3

50

602516

1.0 x 5.5

50

602527

4

50

602517

1.2 x 6.5

50

602528

5

50

602518

1.2 x 8.0

50

602529

6

50

304

L

L 602525

2.5

50

L L 605062

1/2”

144


6762.2

6778

6778/5A

Adapter 1/2” - 5/16”

Garnitura vijačnih nastavkov v plastični škatli

Garnitura vijačnih nastavkov v plastični škatli

605527

603771

L

L 605063

1/2” - 5/16”

37

6776PB21 Garnitura vijačnih nastavkov v plastični škatli 6778

TX 10 - TX 25 / 18

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))

6778/5A

10

6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3)

6778/8A Garnitura vijačnih nastavkov v plastični škatli

6778/2A Garnitura vijačnih nastavkov v plastični škatli

621650$ 6776PB21

21

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 1.2 x 6.5), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6463C6,3 (PH 1, PH 2), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))

603768

6778/2A

6

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3)

603774

6778/8A

TX 8 - TX 25 / 10

6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25)

6777 Garnitura vijačnih nastavkov v plastični škatli

605526

6777

10

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))

305


A

T

N3/4

Obešalo A

Obešalo T

Obešalo N 3/4”

610953

I1

610696

Obešalo I1

B Obešalo B

610700

N1/4 Obešalo N 1/4”

610704

I2 Obešalo I2 610697

C Obešalo C 610701

N3/8 Obešalo N 3/8”

610705

610698

D Obešalo D 610702

N1/2 Obešalo N 1/2”

610699

306

610703


I3

UV

Obešalo I3

Obešalo UV

619392 610706

I4

O140 Obešalo 0 140

Obešalo I4 SDSPLUS Obešalo SDS PLUS

610707

610714

U

O180

Obešalo U

Obešalo 0 180

617498

SDSMAX Obešalo SDS MAX

615088

610715

617499

307


Orodje za servis koles

Večnamensko orodje

Orodje za okvir in vilice

Orodje za pogon

Orodje za kolesni sklop

Garniture kolesarskega orodja

Vrhunski materiali

Prilagodljivost

Preprosta uporaba

Orodje za servis koles je izdelano iz

Tako samim kolesarjem kot še

Orodje za servis koles Unior omogoča

vrhunskih materialov, ki preprečujejo

posebej profesionalnim vzdrževalcem

učinkovito in enostavno popravilo in

obrabo. Orodje ima ergonomično

namensko orodje Unior omogoča

vzdrževanje vseh vitalnih delov koles.

obliko za varno, udobno in enostavno

ustrezna popravila, montaže,

Orodja za popravila in vzdrževanje

uporabo.

demontaže na namenskih delih koles

okvirjev in vilic, orodja za popravila in

ne glede na proizvajalca, hkrati pa

nastavitve pogona, orodja za kolesni

orodje zagotavlja tudi ustrezno pomoč

sklop ter večnamenska orodja so

pri specifičnih novostih posameznih

nastala v sodelovanju s priznanimi

znamk koles.

svetovnimi proizvajalci koles.

go

er

OR

308

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


1600A

1600AT

1600E1

Garnitura kolesarskega orodja 5 kosov

Torbica prazna za art. 1600A

Garnitura kolesarskega orodja v kovinski kaseti

617229

A

B

210

200

1600BT Torbica prazna za art. 1600B 617275 617232

1600A

1600E1

39

1600E, 912/3, 912V

13

584/2POLLY (180), 1647/2BI, 1630/2P (3.3), 1669/4, 220/3PH (1.5 - 10 / 9)

1600G Garnitura kolesarskega orodja 50 kosov

1600B Garnitura kolesarskega orodja 9 kosov

617230

A

B

390

270

1600CT Torbica prazna za art. 1600C

617239

617233

1600B

17

1610/2 (15 x 15), 1631/2, 1647/2BI, 1660/2, 1670.5/4, 584/2POLLY (180), 250/1 (100), 1612/2 (13 x 14), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)

617231

A

B

380

460

50

1607/4, 1609/2BI, 1612/2A (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15), 1613/2BI, 1616/4, 1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17, 32), 1630/2P (3.3, 3.45), 1647/2BI, 1660/2, 1661/4, 1670.5/4, 1671.2/4, 1680/4, 1681/4, 1682/4, 183/2 (8 x 10), 253/2DP, 125/1 (24), 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/3L (2), 193TX (TX 25), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 449/1PYTHON (240), 449.1, 1643/4, 1670/2BI, 250/1 (100, 300), 1683/4A, 1671.1/4, 584/2POLLY (180), AP1

1600E Garnitura kolesarskega orodja 37 kosov

1600C Garnitura kolesarskega orodja 14 kosov

1600G

1600G1 Garnitura kolesarskega orodja 50 kosov v kovÄ?ku

617238

617234

1600C

22

1609/2BI, 1610/2 (15 x 15), 1631/2, 1647/2BI, 1660/2, 1670.5/4, 250/1 (100, 150), 584/2POLLY (180), 615TBI (PH 2 x 100), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 1612/2 (13 x 14), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)

1600E

37

1609/2BI, 1613/2BI, 1615/4, 1616/4, 1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17), 1630/2P (3.3, 3.45), 1647/2BI, 1660/2, 1661/4, 1670.5/4, 1671.1/4, 1671.2/4, 1682/4, 250/1 (100, 300), 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/3L (2), 193TX (TX 25), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 1681/4, 1644/2, 584/2POLLY (180), AP1

617276

1600G1

51

1600G, 970U6

309


1600SOS1

1600SOS3

1600SOS5

Garnitura kolesarskega orodja v SOS vložku

Garnitura kolesarskega orodja v SOS vložku

Garnitura kolesarskega orodja v SOS vložku

620119$ 1600SOS1

620121$ 1600SOS3

620123$ 1600SOS5

6

VL.1600SOS3 Vložek SOS za 1600SOS3

0E + 9 4

US

PL

S

+ 920

3/3

S O

US

S O

S

94

+ 920

3/3

V 0E

0E + 9 4

V 0E

94

VL.1600SOS5 Vložek SOS za 1600SOS5

0E + 9 4

564

364

30

620127

L

B

H

564

364

30

S

1600SOS2

1600SOS4

Garnitura kolesarskega orodja v SOS vložku

Garnitura kolesarskega orodja v SOS vložku

620129

L

B

H

564

364

30

US

H

S O

620125

B

+ 920

3/3

L

V 0E

94

PL

VL.1600SOS1 Vložek SOS za 1600SOS1

15

1670/2BI, 1660/2, 1613/2BI, 1608/2BI, 1609/2BI, 190.1/1ABI (1/2”), 1670.1/4, 1670.4/4, 1670.5/4, 1670.7/4, 1671.1/4, 1671.2/4, 1695.1, 1661.2/4PGR, VL.1600SOS5

1696, 1696.2, 1697, 1683/4A, 1681/4, VL.1600SOS3

PL

10

1680/4, 1615/4, 1616/4, 1682/4, 1617/2DP (14, 15, 16, 17), 1618/2DP (36), VL.1600SOS1

1600SOS6 Garnitura kolesarskega orodja v SOS vložku

620124$ 1600SOS6

12

PL

L

B

H

564

364

30

US

620128

620130

L

B

H

564

364

30

+ 920

US

H 30

S

V 0E

B 364

0E + 9 4 3/3

S O

310

L 564

S

94

+ 920

620126

0E + 9 4 3/3

S O

S O

S

94

+ 920

3/3

VL.1600SOS6 Vložek SOS za 1600SOS6

V 0E

0E + 9 4

VL.1600SOS4 Vložek SOS za 1600SOS4

V 0E

94

4

1699, 1694, 1607/4, VL.1600SOS4

PL

VL.1600SOS2 Vložek SOS za 1600SOS2

620122$ 1600SOS4

16

1635/2P, 1636/2P, 1634/2P, 1663/2BI, 1666/2DP, 1606 (2 x 2.5 x 3, 4 x 5 x 6), 1667/2, 1630/2P (3.3, 3.45), 1630/2A (3.3, 3.45), 1658/2P, 1669/4, 1671.5/2BI, VL.1600SOS6

US

1601/2P, 1640/1DP, 466/1BI (180), 1612/2 (13 x 14, 13 x 14), 183/2 (8 x 10), 1643/4, 1647/2BI, 701A, 1642/2DP, 584/2POLLY (180), VL.1600SOS2

PL

620120$ 1600SOS2


1601/2P

1602/2

1604/2

Klešče za demontažo gume

Kontrolnik nosilca menjalnika

Vodilo rezila, profesionalno

• • • • •

• Material: specialno orodno jeklo, cev je iz konstrukcijskega jekla • Nosilec menjalnika in na njem privijačen zadnji menjalnik mora biti paralelen z zadnjim zobnikom, kar je osnova za miren tek verige in hitro, učinkovito prestavljanje. • V primeru padca kolesa na desno stran, pride pogosto do poškodbe zadnjega menjalnika ter deformacije nosilca menjalnika. S tem se paralelnost nosilca menjalnika izgubi, kar onemogoča brezhibno delovanje prestav. • Kontrole in popravila se lotimo tako, da zadnje kolo najprej centriramo, saj je brezhibno zadnje kolo osnova za nastavljanje nosilca menjalnika. • Za kontrolo pravilne pozicije nosilca menjalnika in za nastavitev v prvotni položaj uporabite naš kontrolnik nosilca menjalnika. Orodje je preprosto za uporabo in zelo natančno. Z njim preverjamo paralelnost nosilca menjalnika s kolesom, hkrati pa z njim nosilec poravnamo, če papralelnost ne ustreza. • Orodje uporabimo tako, da najprej odvijemo menjalnik. Na nosilec menjalnika privijemo kontrolnik. Drsnik z merilno palčko pomaknemo proti obroču kolesa in nastavimo tako, da se palčka samo nalahno dotika obroča kolesa. Merilno paličico nato fiksiramo tako, da privijemo vijak na vrhu drsnika. Kontrolo izvajamo tako, da pomikamo kontrolnik nosilca do različnih pozicij na obroču kolesa. Če je nosilec menjalnika paralelen s kolesom, se merilna paličica povsod samo narahlo dotika obroča kolesa. Če se paličica oddalji od obroča ali se mu močno približa, moramo nosilec naravnati. Ker je naš kontrolnik nosilca močan, lahko nosilec menjalnika naravnavamo kar s fiksiranim kontrolnikom. Postopek ponavljamo tako dolgo, da se merilna paličica celotnega obroča samo narahlo dotika in je paralelnost zopet zagotovljena.

• Material: specialno orodno jeklo • Za dimenzije okvirjev: 1” in 1 1/8” • Kadar je cev na novih vilicah daljša, kot je potrebno, jo odrežemo na ustrezno dolžino. Vodilo rezila zagotavlja raven in natančen rez cevi vilic brez navoja – tako dimenzij 1” kot 1 1 /8”, vpeta merilna paličica pa omogoča hitro in natančno določanje dolžine cevi vilic, ki jo želimo po odrezu.Vilice vpnete v rezilno vodilo, nastavite na želeno dolžino s pomočjo merilne paličice. Mesto reza mora biti točno na mestu odprtine na vodilu samem. Nalahno privijete vijak.Vodilo rezila skupaj s pritrjenimi vilicami vpnete v primež na delovni mizi. Vilice žagate z žago (art. 750) skozi zarezo na vodilu. Kompaktno in precizno izdelano ohišje ne pušča prask na cevi vilic.

Material: krom vanadij Kovane, v celoti poboljšane Površinska zaščita: kromirane po EN12540 Ročaji izolirani s plastično maso Klešče za demontažo gume so namenjene hitremu in enostavnemu demontiranju pnevmatik – še posebej tistih, ki so se že sprijele s platiščem. S kleščami jih stisnemo, da odstopijo od roba platišča. S takim prijemom si poenostavimo njihovo snemanje. Premišljena oblika klešč, ki zagotavlja odmik pnevmatike od obroča, zagotavlja, da ob demontaži ne preščipnemo zračnice. Klešče so kromirane, za prijetnejši oprijem so ročaji plastificirani.

617586

618409

617587

311


1605/2

1607/4

1609/2BI

Vodilo rezila 1”, 1 1 /8”

Naprava za montažo desne tečajnice gonilnega ležaja

Ključ za os pogona zaprt

• Material: specialno orodno jeklo • Kadar je cev na novih vilicah daljša, kot je potrebno, jo odrežemo na ustezno dolžino. Vodilo rezila zagotavlja raven in natančen rez cevi vilic brez navoja – tako dimenzij 1” kot 1 1 /8” . • Vilice vpnete v vodilo rezila. Tega nato premaknete tako, da je njegova odprtina nad označenim delom na cevi in nalahno privijete vijak. Vodilo rezila skupaj z pritrjenimi vilicami vpnete v primež na delovni mizi. Vilice žagate z žago (art. 750) skozi zarezo na vodilu. Kompaktno in precizno izdelano ohišje ne pušča prask na cevi vilic.

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Naprava se uporablja za montažo in demontažo tečajnice gonilnega ležaja in ustreza dimenzijam tečajnic 35,8 mm in 36,3 mm. Izdelana je iz kvalitetnega materiala, termično in površinsko zaščitena. Prednost naprave je v tem, da pri montaži oz. demontaži tečajnice gonilnega ležaja ne prihaja do zdrsa iz ležišča.

• Ključ se popolnoma prilega osi pogona Shimano® XTR - FC - M960, XT FC-M 760, SAINT FC -M 800, RACE FACE® X-TYPE, FSA® MEGAE X, Truativ® Giga X- Pipe, ker omogoča enostavno privijanje in odvijanje osi brez zdrsov in poškodb na osi ali na ključu. Ključ ima dodaten nastavek za odvijanje plastičnega zatiča na osi pogona. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran • Ergonomičen dvokomponentni ročaj

615536

1610/2 Ključ viličasti za pedala • • • •

616293

1608/2BI Ključ za os pogona zaprt • • • •

618419

1606 Inbus trokraki

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Površinska zaščita: kromiran Ergonomičen dvokomponentni ročaj Ključ se popolnoma prilega osi pogona XTR® (M950) in Dura Ace, ker omogoča enostavno privijanje in odvijanje osi brez zdrsov in poškodb na osi ali na ključu.

Material: krom vanadij Površinska zaščita: kromiran Kovan, v celoti poboljšan Ključ je izdelan za hitro, enostavno in učinkovito demontažo in montažo pedalov. Izredna dolžina, tanko telo in posebno oblikovana glava ključa omogočajo popolno prileganje pedalom, večjo hitrost pri delu in varnost pri privijanju oz. odvijanju, ker se pedal ne poškoduje kakor pri uporabi standardnega viličnega ključa. Za potrebe profesionalnih uporabnikov-serviserjev pri montaži ali demontaži različnih pedalov je ključ na voljo v treh dimenzijah. Dimenzija 15x15 mm se pretežno uporablja za pedala, preostali dimenziji 15x17 mm in 15 x 9/16” pa za montažo ali demontažo peste.

• Material: krom vanadij • Ključ se uporablja za privijanje in odvijanje vijakov z maticami oblike inbus. Plastificirana sredina ključa nudi udoben in čvrst oprijem ključa, kar omogoča učinkovito opravljanje dela, kakovosten material pa zagotavlja dolgotrajno uporabo orodja.

615011 618405

2

2.5

3

618406

4

5

6

312

615534

15 x 15

615012

15 x 17

615127

15 x 9/16”


1612/2

1612PB

1614/4BI

Ključ viličasti, dvostranski

Garnitura dvostranskih viličastih ključev

Univerzalni snemalec tečajnice sprednje vilice

• Ključ viličasti, obojestranski je namenjen ljubiteljskim mojstrom in profesionalnim serviserjem. Odlikuje ga izrazita tankost, ki omogoča montažo oz. demontažo peste in drugih ozkih matic. Prednost ključa je, da združuje štiri dimenzije in je zato priročen za vsakdanjo uporabo pri vzdrževanju kolesa. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Snemalec je namenjen natančnemu in hitremu snemanju tečajnice sprednje vzmetene ali navadne vilice dimenzij od 1”, 1.1/8”, 1.1/2”. Sestavljen snemalec nataknemo s snemalno pušo na tečajnico sprednje vilice in s privijanjem fiksirne matice pušo pritrdimo na tečajnico. S pomočjo privijanja vretena, ki se nasloni na cev vilic, snamemo tečajnico. Izdelek omogoča optimalno uporabnost pri snemanju tečajnic brez uporabe kladiva in je primeren tako za profesionalne uporabnike kot za ljubiteljske mojstre.

615120

2

13/14 x 15/17. 13/14 x 15/16

1613/2BI Ključ za pedala, profesionalni • • • • •

615125

13 x 14

15 x 17

615126

13 x 14

15 x 16

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Površinska zaščita: kromiran Kovan, v celoti poboljšan Ergonomičen dvokomponentni ročaj Profesionalni ključ za pedala ima tri odprtine 15 mm pod različnimi koti, kar omogoča natančno in učinkovito demontažo pedala ne glede na njihovo pozicijo. Oblika in izdelava ključa zagotavljata trpežnost, vzdržljivost in natančnost pri opravljanju dela. Dolžina ključa 350 mm omogoča zadostno silo za odvijanje še tako trdno pritrjenih pedalov.

620195$

1615/4 Udarna priprava za montažo krmila • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: črnjena • Udarna priprava se uporablja za montažo krmilnega ležaja 1” in 1 1/8”. Pred uporabo priprave je potrebno izbrati pravo dimenzijo nastavka. Priprava je zasnovana tako, da omogoča natančen ujem in enakomeren pritisk na šalico ležaja.

1612/2A Ključ viličasti, dvostranski • Ključ vilični dvostranski je izdelan iz krom vanadijevega jekla. Odlikujejo ga izredna žilavost, trpežnost in vzdržljivost. Oblika in kratka izvedba ključa omogočata opravljanje dela na težko dostopnih mestih. Ključi se uporabljajo za privijanje in odvijanje matic, ki ustrezajo posamezni dimenziji ključa. • Material: krom vanadij • Kovan, v celoti poboljšan • Površinska zaščita: kromiran

615373

8x9

615374

10 x 11

615375

12 x 13

615376

14 x 15

615537

615526

313


1616/4

1618/2DP

1621/1ABI

Udarna priprava za demontažo krmila

Ključ viličasti, enostranski, upognjen

• Udarna priprava se uporablja za demontažo krmilnega ležaja različnih dimenzij in s pomočjo kladiva omogoča preprosto demontažo krmilnega ležaja. Z enkratnim sunkovitim udarcem po udarni pripravi demontirate krmilni ležaj. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: črnjena

• Posebna oblika ključa omogoča učinkovito opravljanje dela na težko dostopnih mestih. Posebno zasnovan je za montažo oz. demontažo krmila koles Sun Tour. Uporabljate ga lahko v kombinaciji s ključem art.1617. Ergonomična oblika ključa omogoča maksimalno prileganje roki. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran • Ročaj: izolirani z dvokomponentno plastično maso

Raglja dvosmerna 3/8” z nasadnim ključem in vijačnim nastavkom • • • •

Material: specialno orodno jeklo 75 zob Ergonomičen dvokomponentni ročaj Izmenljiva vijačni nastavek HX 8 in nasadni ključ 14 mm • Raglja ima izmenljiva vijačna nastavka HX8 in nasadni ključ dimenzije 14 mm, ki se uporablja za montažo in demontažo gonilke.

615527

1617/2DP Ključ viličasti, enostranski, ravni • Vedno snujemo ročno orodje takšnih vrst in dimenzij, ki se prilegajo standardnim in novim modelom koles. V ta namen je bil razvit ključ viličasti, enostranski, ki odlikuje izredna žilavost, čvrstost, trpežnost in prilagodljivost posameznim delom kolesa. Funkcionalna dovršenost se izkaže v ergonomični obliki, ki omogoča popolno prilagajanje roki in s tem udobnost privijanja oz. odvijanja matic na kolesu. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran • Ročaj: izolirani z dvokomponentno plastično maso

615372

36

616288

14

1621/1BI

1629

Raglja dvosmerna 3/8” z nasadnima ključema

Merilo za napere

Material: specialno orodno jeklo Ergonomičen dvokomponentni ročaj 75 zob Oblika Uniorjeve raglje omogoča maksimalno prileganje predmetu dela tudi na težko dostopnih mestih. Nova oblika zagotavlja večji delovni navor, obenem pa zmanjšuje napor pri opravljanju dela. Posebno oblikovan dvo-komponenten ročaj se popolnoma prilega roki in zagotavlja maksimalni prenos moči na predmet dela. • Ragljo lahko uporabljate za privijanje oz. odvijanje matic dimenzij 14 mm in 15 mm, še posebej pa je primerna za montažo oz. demontažo gonilke. • Izmenljiva nasadna ključa dimenzije: 14 mm in 15 mm

8

• • • •

615518

13

615519

14

615520

15

615521

16

615522

17

615523

18

615524

19

615525

20

617840

22

617841

24

619554

27

615367

30

615368

32

615369

34

615370

36

615371

40

615456

42

615457

44

314

615248

14 x 15

620561$

L

B

357.5

30.8


1630/2P

1631/2

1633/2P

Ključ za napere

Ključ za napere, univerzalni

Ključ za napere

• Držalo: izolirano s plastično maso • Ključa za napere se uporabljata za centriranje naper dimenzij 3,3 mm in 3,45 mm. • Ergonomična oblika ključa omogoča enostavno in učinkovito uporabo. Dimenzija 3,3 mm je v modri barvi, dimenzija 3,45 mm pa v sivi barvi. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšan • Kovan, v celoti poboljšan • Univerzalni ključ za napere se uporablja za centriranje naper različnih dimenzij. Prednost ključa je v tem, da omogoča centriranje šest dimenzij naper: 3,3 mm; 3,45 mm, 3,7 mm; 3,96 mm 4,4 mm; in 5 mm. Zato se priporoča za vsakdanjo uporabo pri vzdrževanju kolesa. Oblika ključa se prilega roki in omogoča enostavno opravljanje dela.

• • • •

616289

620179$

615532

3.3

615533

3.45

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Površinska zaščita: kromiran Telo je plastificirano Ključ za napere se uporablja za centriranje naper dimenzij 4.0 in 4.4 mm na nekaterih kolesih. Plastificirano telo omogoča udobnost privijanja in odvijanja nipljev naper. Dolžina ključa je 100 mm.

1630/2A

1632

1634/2P

Ključ za napere

Ključ za fiksiranje ploščate napere

Ključ za napere, Shimano

• Ključ za napere se uporablja za centriranje naper dimenzij 3,3 in 3,45 mm. Ključ je namenjen tako profesionalnim uporabnikom kot ljubiteljskim mojstrom. Oblika ključa omogoča natančno prileganje naperam, tako da ne prihaja do zdrsa. Oblika ključa omogoča nemoteno opravljanje dela.

• Material: umetna masa, poliamid

• • • •

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Površinska zaščita: kromiran Telo je plastificirano Ključ za napere Shimano se uporablja za centriranje naper dimenzij 4.3 in 4.4 mm na nekaterih Shimano kolesih. Plastificirano telo omogoča udobnost privijanja in odvijanja nipljev Shimano naper. Dolžina ključa je 100 mm.

617588

618410

616759

3.3

616845

3.45

315


1635/2P

1640/1DP

1642/2DP

Ključ za napere, Mavic

Klešče za galove verige

Klešče natezne

• • • •

• • • • • •

• Osnovna funkcija klešč je natezanje, napenjanje jeklenih pletenic zavor in menjalnika. Notranjo jekleno pletenico v bovdenu primemo ter jo izvlečemo. Klešče omogočajo lažje in hitrejše delo brez znatnega napora. Z lahkoto lahko premagate nasprotno silo, ki nastaja zaradi trenja in vzmeti pri natezanju . • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran • Ročaj: izolirani z dvokomponentno plastično maso

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Površinska zaščita: kromiran Telo je plastificirano Ključ za napere Mavic se uporablja za centriranje nekaterih naper na Mavic kolesih. Plastificirano telo omogoča udobnost privijanja in odvijanja nipljev. Dolžina ključa je 120 mm.

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Kovane, v celoti poboljšane Površinska zaščita: kromiran Čep: dodatno induktivno kaljen Ročaj: izolirani z dvokomponentno plastično maso Klešče za galove verige so rezultat skrbnega razvoja za lažje delo profesionalnih serviserjev in ljubiteljskih mojstrov pri sestavljanju ali razstavljanju verige. Orodje odlikuje visoka funkcionalnost, učinkovitost pri opravljanju dela in uporabnost. S kleščami lahko z majhno silo enostavno odstranite zatič na galovi verigi. Pri odstranitvi ostane zatič nepoškodovan. Klešče so ergonomično oblikovane, opravljanje dela je enoročno.

618411

1636/2P Ključ za napere, 5 in 5,5 mm • • • •

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Površinska zaščita: kromiran Telo je plastificirano Ta ključ se uporablja za centriranje naper z niplji dimenzij 5 in 5,5 mm. Plastificirano telo omogoča udobnost privijanja in odvijanja nipljev naper. Dolžina ključa je 100 mm. 615128

1642.1/2P Klešče natezne z zapornim mehanizmom • • • • B1

B2

615377

C1

C2

A L

1640.1/4 Čep nadomestni za klešče za galove verige

619718

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Površinska zaščita: kromiran Ročaj: izolirani z dvokomponentno plastično maso Osnovna funkcija klešč je natezanje, napenjanje jeklenih pletenic zavor in menjalnika. Notranjo jekleno pletenico v bovdenu primemo ter jo izvlečemo. Zaporno ročico potisnemo s palcem navzgor dokler se ne zaskoči. Klešče lahko spustimo in fiksiramo pletenico. Na koncu samo stisnemo ročaja in zaporni mehanizem se samodejno sprosti. Dodaten zaporni mehanizem omogoča lažje in hitrejše delo brez znatnega napora.

1639/2 Primež za os pesta • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran • Primež ima dve odprtini premera 9 in 10mm, v kateri vstavimo pri popravilu sprednjo ali zadnjo os pesta. Potem vse skupaj vstavimo v ključavničarski primež in fiksiramo. Primež za os pesta je zelo enostaven za uporabo in se s pomočjo dveh vstavljenih vzmeti avtomatsko odpre, ko ga vzamemo iz ključavničarskega primeža.

605956

619719

619715

316


1643/4

1647/2BI

1647.1/4A

Kontrolnik verige - profesionalen

Orodje za montažo verige

• Profesionalni kontrolnik verige je namenjen natančnemu merjenju obrabe verige. Kolešček kontrolnika nastavimo v izhodiščni položaj, na vrednost 0, merilna zatiča vstavimo med člene verige in z lahnim vrtenjem koleščka ugotavljamo raztegnjenost verige. Na merilni skali koleščka odčitamo razteg oziroma obrabo verige v območju od 0 do 1,2 mm. Kontrolnik je prirejen za merjenje dolžine 10 členov verige, meritev ponovimo na več odsekih verige. Proizvajalci priporočajo zamenjavo verige, ko se doseže razteg oziroma obraba verige preko 0,5% ali 0,6 mm na dolžini 10 členov.

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Orodje za montažo in demontažo verige je primerno za profesionalne uporabnike in ljubiteljske mojstre. Z enostavnim privijanjem vretena se igla natančno prilega zatiču verige in omogoča hitro, natančno in učinkovito uporabo izdelka. Ergonomična oblika daje uporabniku še dodatno prednost pred ostalimi tovrstnimi izdelki. Izdelan za 6, 7, 8-redne verižnike in tudi za določene tipe 9 in 10- rednih verižnikov (Suntour, itd.) • Ergonomičen dvokomponentni ročaj

Igla rezervna za orodje za montažo verige

621734$

1658/2P Kontrolnik verižnika • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Za AHG in IG verižnike • Kontrolnik verižnika je namenjen kontroli obrabljenosti zadnjega verižnika. Kontroliramo lahko zobnike s številom zob med 12 in 21. • Postopek: verigo položimo na zobnik in vzvod vstavimo z zaokroženim koncem med dva zoba na vrhnjem delu zobnika. Zadnji člen verige odmaknemo stran od zobnika, na vzvod pa pritisnemo s silo 100 N oz. 10 kg v smeri vrtenja verižnika. Nato zadnji člen verige pomaknemo proti zobniku. Če se ta prosto uleže na zobnik, je verižnik v redu in bo tudi z novo verigo deloval brezhibno. Če se pa zadnji člen verige zatika za vrh sosednjega zoba ali moramo uporabiti silo, da se uleže na zobnik, potem je verižnik obrabljen in ga je potrebno nadomestiti z novim. V primeru, da veriga ob obremenitvi zdrsne iz zobnika, je verižnik močno obrabljen in je menjava obvezna. • Površinska zaščita: kromiran

617170

1644/2 Kontrolnik verige • Material: nerjavno jeklo • S kontrolnikom verige lahko enostavno in hitro izmerimo obrabo oziroma iztrošenost verige. Z merilnima kljunoma kontrolnika, ki ju vstavimo med člene verige, ugotovimo obrabo verige. Kontrolnik je prirejen za merjenje dolžine 10 členov verige, meritev ponovimo na več odsekih verige. • Od 0 do 0,6 mm - območje, v katerem večina proizvajalcev priporoča uporabo verige. Od 0,7 do 1,2 mm - območje, v katerem proizvajalci priporočajo zamenjavo verige. Upoštevajte priporočila proizvajalca verige!

615531

1647.1/4 Igla rezervna za orodje za montažo verige

619717

1659/2 Ključ za demontažo verižnika, 1/8” • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran • Ključ je zasnovan za demontažo enorednih verižnikov, ki so širši od večrednih. Omogoča učinkovito in natančno opravljanje dela brez zdrsov ali poškodb, ker se veriga natančno prilega zobom verižnika. Vzmet dodatno poveča funkcionalno vrednost izdelka, kar daje ključu dodatno prednost v primerjavi s podobnimi izdelki. 616496

1647/2ABI Orodje za montažo verige • Za Compagnolo, verigo za 11 prestav

617171

621662$

619589

317


1660/2

1661.1/4P

1663/2BI

Ključ za demontažo verižnika

Snemalec gonilke standard z ročajem

Ključ za matico zavornega diska Saint

• Veriga z valjčki: 1/2” • Ključ je zasnovan za demontažo vseh tipov verižnikov, tudi kasetnih. Omogoča učinkovito in natančno opravljanje dela brez zdrsov ali poškodb, ker se veriga natančno prilega zobom verižnika. Vzmet dodatno poveča funkcionalno vrednost izdelka, kar daje ključu dodatno prednost v primerjavi s podobnimi izdelki. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran

• Snemalec se uporablja za demontažo standardnih gonilk s štirikotno osjo in za odvijanje vijakov z matico dimenzije 8 mm. Fiksiran ročaj omogoča hitro in enostavno uporabo. Konstrukcijski izdelek omogoča optimalno uporabnost in je primeren tako za profesionalne uporabnike kot za ljubiteljske mojstre.

• • • •

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Površinska zaščita: kromiran Ergonomičen dvokomponentni ročaj Ključ je namenjen za montažo in demontažo Shimano Saint zavornega diska. Odprtina na ključu je popolnoma prilagojena matici na zavornem disku, telo pa je upognjeno, kar omogoča natančno in hitro opravljeno delo. Dvokomponenten tulec na ročaju se popolnoma prilega roki in zagotavlja maksimalen prenos moči za odvijanje in privijanje diska.

619708 618413

1661.2/4PGR Snemalec gonilke Shimano octalink z ročajem

615528

• Snemalec se uporablja za demontažo Shimano Octalink gonilk in za odvijanje vijakov z matico dimenzije 8 mm. Fiksiran ročaj omogoča hitro in enostavno uporabo. Konstrukcijski izdelek omogoča optimalno uporabnost in je primeren tako za profesionalne uporabnike kot za ljubiteljske mojstre.

1661/4 Snemalec gonilke • Dimenzija: 14 mm • Snemalec se uporablja za demontažo gonilke in za odvijanje vijakov z matico dimenzije 14 mm. Visoko kakovostno jeklo in majhnost izvedbe omogoča opravljanje dela na težko dostopnih mestih. Konstrukcijski izdelek omogoča optimalno uporabnost in je primeren tako za profesionalne uporabnike kot za ljubiteljske mojstre. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Kovan, v celoti poboljšan • Površinska zaščita: črnjena

1664 Snemalec gonilke XTR • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Snemalec se uporablja za demontažo novih XTR gonilk. Najprej s pomočjo štirih čepov na levi strani snemalca odvijemo plastični broček iz zunanje strani gonilke. Nato s plastično objemko odvijemo matico na notranji strani gonilke. Snemalec z desno stranjo privijemo v gonilko in z inbus ključem odtegnemo matico, s katero je fiksirana gonilka. Nato privijamo snemalec, ki se z notranjo stranjo nasloni na matico gonilke, dokler se ne sname iz gonilke. Konstrukcijski izdelek omogoča optimalno uporabnost in je primeren tako za profesionalne uporabnike kot za ljubiteljske mojstre.

619709

1662/4 Snemalec gonilke s koničnim navojem • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Snemalec gonilke s koničnim navojem je namenjen za demontažo gonilk z uničenim notranjim navojem, ko z normalnim snemalcem gonilke ni možno sneti.

619710

1666/2DP Orodje za ravnanje zavornega diska • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran • Orodje je primerno za popravilo manjših poškodb na zavornih diskih. Ima dve reži različnih dolžin, tako da lahko izberemo tisto, ki nam bolj ustreza.

615529

619707

619716

318


1667/2

1669/4

1670.1/4

Orodje za ravnanje sprednjega verižnika

Ključ žepni za verižnik in napere

Ključ za zadnji verižnik Shimano

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Orodje je primerno za popravilo manjših poškodb na sprednjem verižniku. Ožja reža je namenjena ravnanju zobnika verižnika, širša pa ravnanju nosilca zobnika.

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • Ključ je osnovni delovni pripomoček na daljših in večdnevnih kolesarskih popotovanjih. • Ob zamenjavi počene napere, ki se najpogosteje zgodi na zadnji desni strani, najprej odvijemo matico osi zadnjega kolesa. • Nato ključ vstavimo v varovalno matico verižnika in poženemo pedal. • Prenos momenta (40 Nm) preko verige sprosti matico in omogoča demontažo verižnika in zamenjavo napere. • Zategovanje matice poteka tako, da kolo ročno vrtimo vzvratno.

• Za: Shimano®, SRAM® and Sachs Aris®, Sun Race® • Ključ se uporablja skupaj z ragljo 1/2” UNIOR art. 190.1/1ABI in artiklom 1670/2BI

616062

1670.2/4 Ključ za zadnji verižnik Suntour • Za: Suntour®

616063

1670.3/4

619704

Ključ za zadnji verižnik Suntour

1668/2

• Za: Suntour®

Ključ za matice prednjih verižnikov • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran • Ključ se uporablja za odvijanje in privijanje matic sprednjih verižnikov. Privijati začnemo matico s širšim delom, ko pa je matica dovolj privita, delo dokončamo z ožjim delom, ki je ukrivljen, kar omogoča boljši prenos moči pri končnem privijanju matice. Odvijanje matice poteka z obratnim vrstnim redom uporabe ključa. • Šestkotna odprtina v ključu je dimenzije SW10. Omogoča odvijanje in privijanje matic te dimenzije, istočasno pa omogoča, da ključ lahko obesimo.

616758 616064

1670/2BI Ključ za verižnik

1670.4/4

• Zatiči ustrezajo: za prijem verižnikov z 11 in 12 zobmi. S ključem, ki ga vstavimo na najmanjši zobnik (11 ali 12 zob) zobniške kasete, fiksiramo kaseto, med tem ko skozi sredinsko odprtino na ključu dostopamo s ključem za zadnji verižnik do varovalne matice verižnikov. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: kromiran • Ergonomičen dvokomponentni ročaj

Ključ za zadnji verižnik, Compagnolo • Ključ za zadnji verižnik je namenjen montaži in demontaži verižnika Compagnolo®.

616707

1670.5/4 Ključ za matico zadnjega verižnika Shimano • Za: Shimano®, SRAM®, Sun Tour®, Chris King® and Sun Race® in druge kasetne verižnike. Prav tako za diske zavor. • Ključ se uporablja skupaj z ragljo 1/2” UNIOR art. 190.1/1ABI in artiklom 1670/2BI

618415

617235

616065

319


1670.6/4

1671.1/4

1671.2/4

Ključ za zadnji verižnik BMX

Ključ za os pogona Shimano

Ključ za os pogona

• Zadnji verižnik BMX®

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Za: Shimano®, ISIS® • Ključ se uporablja skupaj z ragljo 1/2” UNIOR art. 190.1/1ABI in artiklom 1670/2BI • Pri demontaži vstavimo ključ v matico gonilnega ležaja in ga fiksiramo v os ležaja z vijakom. Pri odvijanju tako preprečimo, da bi ključ v matici preskočil in jo poškodoval. V veliko pomoč pri odvijanju nam je 350 mm dolg že fiksiran ročaj, ki z ergonomsko oblikovanim tulcem precej olajša delo. Enako velja za montažo. Na koncu ključa je še nastavek SW24 za privitje s ključem dimenzije 24 ali kontrolo momenta z moment ključem. Če je potrebno, je možno ročaj z odstranitvijo vzmetnega obročka tudi enostavno sneti.

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Za: Shimano®, XTR BB-950, Bontrager®, and TruVativ® (ISIS Drive® type)

616066

1670.7/4 Ključ za verižnik s palčko • Ključ za zadnji verižnik s palčko za: Shimano®, SRAM®, Sun Race®, Suntour® in druge kasetne verižnike

616069

1671.3/2BI Ključ za gonilni ležaj z ročajem 616067

• • • •

1670.8/2BI Ključ za Shimano zadnji verižnik s palčko z ročajem • Ključ za zadnji verižnik s palčko z ročajem se uporablja za Shimano®, SRAM®, Sun Race®, Suntour® in ostale kasetne verižnike, enako kot ključ art. 1670.7/4. Zaradi fiksiranega ročaja je uporaba enostavnejša, saj ne potrebujemo dodatnega orodja za oprijem ključa. Dvokomponenten tulec na ročaju se popolnoma prilega roki in zagotavlja popoln oprijem ključa.

616068

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Ergonomičen dvokomponentni ročaj Za Shimano standard gonilne ležaje Ključ je sestavljen iz glave oz. ključa 1671.1, vijaka z matico in ročaja. • Prednost: Pri demontaži vstavimo ključ v matico gonilnega ležaja in ga fiksiramo v os ležaja z vijakom. Pri odvijanju tako preprečimo, da bi ključ v matici preskočil in jo poškodoval. V veliko pomoč pri odvijanju nam je 350 mm dolg že fiksiran ročaj, ki z ergonomsko oblikovanim tulcem precej olajša delo. Enako velja za montažo. • Na koncu ključa je še nastavek SW24, ki služi za privitje s ključem dimenzije 24 ali kontrolo momenta z moment ključem. • Ročaj je možno tudi enostavno sneti s ključa z odstranitvijo vzmetnega obročka, če je to potrebno

617908

619502

320

FOR QUALITY


1671.4/2BI

1671.6/2BI

1672/2

Ključ za gonilni ležaj z ročajem

Ključ za gonilni ležaj Campagnolo® ultra-torque z ročajem

Ključ za gonilni ležaj, za starejše modele gonilnih ležajev

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Ključ je namenjen montaži in demontaži navedenih tipov gonilnih ležajev. Sestavljen je iz glave ključa, vodila in ročaja. Ključ namestimo na matico gonilnega ležaja, tako da vodilo vstavimo v gonilni ležaj. Ključ je voden in ni nevarnosti, da bi ob obremenitvi na matici preskočil in jo poškodoval. V veliko pomoč nam je 350 mm dolg že fiksiran ročaj, ki z ergonomsko oblikovanim tulcem precej olajša delo. Na koncu ključa je še nastavek SW19, ki služi za privitje s ključem dimenzije 19 ali kontrolo momenta z momentnim ključem. Glavo ključa je možno uporabiti tudi samostojno z inbus ključem 19 brez vodila in ročaja.

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Ključ se uporablja za montažo in demontažo starejših modelov gonilnih ležajev. Ključ se odlično prilega roki, tanko telo in oblika zevov pa omogočata hitro in učinkovito delo pri montaži in demontaži gonilnih ležajev starejšega tipa. Dolžina ključa je 204 mm.

• • • •

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Ergonomičen dvokomponentni ročaj Za Shimano Octalink® in Truvativ® gonilne ležaje Ključ je sestavljen iz glave oz. ključa 1671.1, vijaka z matico in ročaja. • Prednost: Pri demontaži vstavimo ključ v matico gonilnega ležaja in ga fiksiramo v os ležaja z vijakom. Pri odvijanju tako preprečimo, da bi ključ v matici preskočil in jo poškodoval. V veliko pomoč pri odvijanju nam je 350 mm dolg že fiksiran ročaj, ki z ergonomsko oblikovanim tulcem precej olajša delo. Enako velja za montažo. • Na koncu ključa je še nastavek SW24, ki služi za privitje s ključem dimenzije 24 ali kontrolo momenta z moment ključem. • Ročaj je možno tudi enostavno sneti s ključa z odstranitvijo vzmetnega obročka, če je to potrebno

618414

1678/2BI Orodje za okvir kolesa 619714

1671.7/2BI Ključ za gonilni ležaj Truvativ®

619503

1671.5/2BI Ključ za gonilni ležaj Shimano Hollowtech® z ročajem • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Ključ je namenjen montaži in demontaži navedenih tipov gonilnih ležajev. Sestavljen je iz glave ključa, vodila in ročaja. Ključ namestimo na matico gonilnega ležaja, tako da vodilo vstavimo v gonilni ležaj. Ključ je voden in ni nevarnosti, da bi ob obremenitvi na matici preskočil in jo poškodoval. V veliko pomoč nam je 350 mm dolg že fiksiran ročaj, ki z ergonomsko oblikovanim tulcem precej olajša delo. Na koncu ključa je še nastavek SW19, ki služi za privitje s ključem dimenzije 19 ali kontrolo momenta z momentnim ključem. Glavo ključa je možno uporabiti tudi samostojno z inbus ključem 19 brez vodila in ročaja.

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Ključ je namenjen montaži in demontaži navedenih tipov gonilnih ležajev. Sestavljen je iz glave ključa, vodila in ročaja. Ključ namestimo na matico gonilnega ležaja, tako da vodilo vstavimo v gonilni ležaj. Ključ je voden in ni nevarnosti, da bi ob obremenitvi na matici preskočil in jo poškodoval. V veliko pomoč nam je 350 mm dolg že fiksiran ročaj, ki z ergonomsko oblikovanim tulcem precej olajša delo. Na koncu ključa je še nastavek SW19, ki služi za privitje s ključem dimenzije 19 ali kontrolo momenta z momentnim ključem. Glavo ključa je možno uporabiti tudi samostojno z inbus ključem 19 brez vodila in ročaja. • Ključu je priložena nasatavna puša Ø13,9mm za večjo dimenzijo gonilnega ležaja

• • • •

Material: specialno orodno jeklo, poboljšano Ergonomičen dvokomponentni ročaj Površinska zaščita: kromirane po EN12540 Klešče so namenjene za hitro in preprosto snemanje kolesnih zračnic ter gum pri starejših oz. mestnih izvedbah koles s kovinskim okvirjem. • Z dolgima ročajema enostavno dosežemo zadostno silo, da razmaknemo zadnji vilici ohišja koles ter zagotovimo dovolj velik prostor, da lahko zračnico ali gumo enostavno snamemo iz obroča brez demontaže celotnega kolesa. Orodje ima tudi vzmetno zapiralo, katero nam omogoča, da z orodjem manevriramo kar sami, saj klešče vedno obstanejo v nam želenem odprtem položaju.

620077

620206$

619713

EXCELLENT RESULTS

321


1680/4

1681.1/4

1682.1/4

Orodje za postavitev šalic krmilnega ležaja

Izbijalec šalic krmilnega ležaja

Vodilo za orodje za montažo zvezde

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • Orodje omogoča hitro in enostavno izbijanje obrabljenih šalic dimenzij 1.1 /4” in 1.1 /2” krmilnega ležaja iz ohišja.

• Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • Vodilo je namenjeno vodenju orodja za montažo zvezde (art. 1682) pri montaži matic v obliki zvezde v cev vilice. Vodilo ustreza dimenzijam cevi 1” do 1 1/8”. Namenjeno je tako profesionalnim uporabnikom kot tudi ljubiteljskim mojstrom.

• Orodje se uporablja za centrično vtiskovanje spodnje in zgornje šalice krmilnega ležaja v ohišje. Orodje ustreza vsem vrstam šalic od 1”, 1 1/ 8” , 1 1/ 4” in 11/2 “, daljše pa je tudi vreteno za vtiskovanje šalic kolesa BMX, kjer je večje ohišje. Orodje je natančno izdelano, zato pri vtiskovanju šalic ne pride do poškodb. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano

619705

1682/4 Orodje za montažo zvezde 616290

1681/4

• Orodje se uporablja za vstavljanje matic oblike zvezde v cev vilice. Orodje ustreza dimenzijam ležaja 1” do 1.1 /8”. Orodje je namenjeno profesionalnim uporabnikom, kakor tudi ljubiteljkim mojstrom. • Material: ogljikovo jeklo, poboljšano

Izbijalec šalic krmilnega ležaja • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano • Površinska zaščita: fosfatiran po DIN 12476 • Orodje omogoča hitro in enostavno izbijanje obrabljenih šalic dimenzij 1”, 1 1/ 8” in 1 1 /4” krmilnega ležaja iz ohišja.

619618

1683/4 Ključ za nabijanje šalic krmilnega ležaja • Orodje se uporablja za nabijanje šalic krmilnega ležaja na cev vilice. • Dimenzije: 1’’; 1.1/4’’; 1.1/8’’

617172

1683/4A Ključ za nabijanje šalic krmilnega ležaja • Orodje se uporablja za nabijanje šalic krmilnega ležaja na cev vilice. • Dimenzije: 1’’, 1.1/4’’; 1.1/8’’ kot dodatni nastavki in dimenzija 1.1/2” v steblu ključa

620255$

616292 616291

322

TO THE


1684

1688

1689

Kolesarski prtljažnik

Stojalo za centriranje koles, za domačo uporabo

Stojalo za centriranje koles, za profesionalno uporabo

• Material: specialno orodno jeklo • To stojalo je namenjeno predvsem domačim uporabnikom. Je zelo enostavno za uporabo, je lahko (2,3 kg) in ne zavzema veliko prostora. Levi nosilec je fiksno privarjen na spodnji profil, desni pa je pomičen zaradi različnih dolžin osi koles. • Stojalo zložimo tako, da nogico zapremo v spodnji profil. • Z vijaki lahko stojalo tudi pritrdimo na delovno mizo in mu povečamo stabilnost. • Centriramo lahko kolesa dimenzij od 16 do 29 col, z gumo ali brez. • Kontrolno tipalo je enostransko, zato kolo centriramo najprej z ene strani, nato ga obrnemo in centriramo še z druge strani. • Dodatna funkcija omogoča kontrolo centričnosti diskov na kolesih.

• Material: specialno orodno jeklo • Stojalo - profi je namenjeno predvsem za uporabo v kolesarskih servisih, podnožje stojala vpnemo v primež ali ga pritrdimo na delovno mizo. • Omogoča radialno kontrolo položaja kolesnega obroča z objemnima tipaloma, hkrati na obeh straneh kolesnega obroča, dodatno lahko kontroliramo radialno simetrijo glede na pesto kolesa. • Geometrija tipala omogoča tudi sočasno aksialno kontrolo centričnosti kolesnega obroča. • Tipali sta na tipalnih površinah opremljeni s plastičnimi nastavki, ki na kolesnem obroču ne puščata sledi. • Razmik vilic glede na dolžino osi kolesa nastavljamo centrično z nastavitvenim vijakom, prav tako nastavljamo položaj roke tipala glede na premer kolesa in razmik tipal glede na širino kolesnega obroča. • Vpenjalne vilice stojala in roko s tipali lahko ob menjavi kolesa hitro odmaknemo, saj jih vgrajene vzmeti ob vstavitvi novega kolesa povrnejo v predhodno nastavljen položaj in tako skrajšajo čas centriranja več enakih koles. • Centriramo lahko kolesa dimenzij od 16 do 29 col, z gumo ali brez. • Za centriranje koles z 20 mm osjo sta potrebna dodatna vložka. • Za kontrolo centričnosti diskov so predvideni utori na vilicah stojala, v katere lahko fiksiramo dodatno tipalo.

• Material: specialno orodno jeklo • Kolesarski prtljažnik je preprosta priprava, ki jo montiramo na strop in nam omogoča hranjenje kolesa. Nosilci se pritrdijo na strop, nanje se namestijo vrvi, ki služijo tudi za dviganje in spuščanje kolesa. Kolo namestimo v držala prtljažnika s krmilom in sedežem. • Navodila za montažo so priložena • Kapaciteta: 22,5 kg oz. 50 lb.

618371

619720

1689.1 Kaliber za 1689

618489

621615$

FUTURE

323


1689.2

1692/4

1693B

Kontrolnik zavornih diskov za 1689

Orodje za nastavitev zadnje vilice

Stojalo za servisiranje koles z fiksno ploščo

• Najprej odstranite kolo in nato orodje vstavite v okvir kolesa. Orodje se uporablja za kontrolo in izravnavo zadnje vilice, da se doseže paralelnost. • Material: specialno orodno jeklo, poboljšano

• Stojalo z fiksno ploščo je namenjeno kolesarskim delavnicam oziroma za vsakodnevno uporabo. • Plošča je ergonomskega videza, z nosilnostjo 30 kg kar zadostuje da lahko servisiramo tudi težja downhilll kolesa. • Teža stojala = 36 kg • Stojalo za popravilo koles je primerno za cevi sledečih premerov min.Ø24 mm max.Ø32 mm.

621616$

1689.3 Vložek pesta 20mm za 1689

621617$

2

618412

1690/1

1693A

Naprava za kontrolo centričnosti

Stojalo za servisiranje koles z nastavljivimi nogami

• Material: konstrukcijsko jeklo, nerjaveče jeklo in plastična masa – koterm • Naprava za kontrolo centričnosti je pripomoček za kontrolo osne simetrije med pestom in obročem kolesa. Najprej nastavimo ustrezno razdaljo med drsnikoma glede na velikost kolesa. Sredinsko naslonjalo naslonimo na os pesta, ogrodje z drsnikoma pa približamo obroču, da se drsnika dotakneta obroča. Naslonjalo nato z vijakom fiksiramo in kontroliramo drugo stran kolesa. Tako ugotovimo, ali je pesto centrično glede na obroč. Če kolo ni centrično, ga je potrebno centrirati. • Natančna izdelava orodja odlikuje enostavno kontroliranje koles dimenzij od 16 do 29 col, z gumo ali brez.

618486

324

• Stojalo za popravilo koles je osnovno orodje tako za kolesarske delavnice kot tudi za ljubiteljske uporabnike. • Stojalo je enostavno za uporabo, vsebuje dvoje podpornih nog, katera so zložljiva po višini , ter namensko vpenjalno roko kamor vpnemo kolo. Prednost zložljivega stojala je da omogoča lažje skladiščenje oz transport na terenu. • Največja nosilnost je 19 kg. • Stojalo za popravilo koles je primerno za cevi sledečih premerov min.Ø24 mm max.Ø32 mm. • Teža stojala je 6,5 kg.

621470$

621471$

PRIPRAVA STOJALA

Za nastavitev nog sprostite vzvod (A) in nato nastavite željeno višino (B) podpornih nog.

Za nastavitev višine stojala sprostite vzvod (C) in nato nastavite željeno višino (D) stojala.

VPETJE KOLESA

SPROSTITEV KOLESA

Nastavi odprto čeljust (F) na cev sedeža. Obrnite ročaj (E) dokler čeljusti ne zajamejo celotne cevi sedeža. Nastavite končni oprijem čeljusti, da se izognete poškodbi kolesa.

Trdno primite okvir kolesa (H). Obrnite ročaj orodja (G) za hitro sprostitev cevi sedeža iz čeljsti orodja.


1693.1

1694.1

1695.1

Glava vpenjalna za 1693A in 1693B

Robilnik za 1694

Navojni sveder za pedala

• Stojalo za popravilo koles je primerno za cevi sledečih premerov min.Ø24 mm max.Ø32 mm.

• Material: specialno orodno jeklo

• Material: specialno orodno jeklo • Natančna izvedba in dodatna obdelava omogoča, da rezilo ne izgubi ostrine. Levi in desni navojni sveder sta dobavljiva v kompletu. • Za rezanje novih navojev, ki omogočajo vstavljanje korektorja navoja pri poškodovanih navojih

621472$ M

1694

616080

Robilnik ležišča krmilnega ležaja 1 1/8” Material: specialno orodno jeklo Ergonomičen dvokomponentni ročaj Maksimalna dolžina vilice – 190 mm Maksimalna globina robljenja – 15 mm Maksimalna debelina okvirja : 4 mm Za zanestljiv tek prednjega kolesa Brezhiben tek prednjega kolesa in zanesljivo krmiljenje sta odvisna od krmilnega ležaja, ki povezuje vilice z okvirjem kolesa. Ko se zaradi izrabe ležaji začnejo zatikati, s pomočjo ustreznega orodja popravimo paralelnost površine krmilne cevi. Z robljenjem krmilne cevi dosežemo, da je cev optimalno prilagojena šalici krmilnega ležaja. • Posebna prednost robilnika Unior je možnost hitrega izpenjanja in reguliranja. • Priostreni centrirni konus je nameščen na ležaj, ki omogoča gladko delovanje orodja. Vse rezalne površine odlikujeta vrhunska kakovost in izjemna ostrina.

16 x 1.25

1695.1AL

• • • • • • •

Navojni sveder za pedala • Levi navoj • Material: specialno orodno jeklo

617824

1 1/8” (34 mm)

1695

616554

5/8” x 24

Navojni sveder • Material: specialno orodno jeklo • Primerni so za odstranjevanje rje ali popravilo obstoječih navojev. Na voljo so v treh različnih dimenzijah. • Navojni svedri so ustrezno zaščiteni pred morebitnimi zunanjimi poškodbami. • M10 - navojni sveder za nosilec zadnjega menjalnika (616079) • M5 - navojni sveder za nosilec košaric, bidonov,.. (616078) • M3 - navojni sveder za vijake zadnjega menjalnika (616077)

1695.1AR Navojni sveder za pedala • Desni navoj • Material: specialno orodno jeklo

616553

5/8” x 24

1695.2 Navojni sveder za pedala • Material: specialno orodno jeklo • Natančna izvedba in dodatna obdelava omogoča, da rezilo ne izgubi ostrine. Levi in desni navojni sveder sta dobavljiva v kompletu. • Za rezanje novih navojev, ki omogočajo vstavljanje korektorja navoja pri poškodovanih navojih

M 616077 617593

1 1/8” (34 mm)

3

616078

5

616079

10

M 616081

16 x 1

325


1695.3

1695.4A

1697

Garnitura 10 korektorjev navoja za os pedala na gonilki, desni

Garnitura 10 korektorjev navoja za os pedala na gonilki

Sveder navojni

• Material: specialno orodno jeklo • Dimenzija: M16 x 1/M16x1,25 • Korektor navoja se uporablja kot korekcijski element med navojem osi pedala in popravljenim (korigiranim) navojem na gonilki.

• Levi • Material: specialno orodno jeklo

616552

• Material: specialno orodno jeklo • Navojni sveder levi in desni se uporabljata za vrezovanje navoja v okvir za gonilni ležaj. Pri rezanju levega in desnega navoja je potrebno sveder istočasno in enakomerno z obeh strani vstaviti v okvir gonilnega ležaja. Izvedba orodja omogoča funkcionalno in dovršeno opravljanje dela. • Ergonomičen dvokomponentni ročaj

5/8” x 24

1696 Ročica z navojnim rezilom za krmilni ležaj • Navojno rezilo je oblikovano za rezanje za popravljanje obstoječih navojev na nekromiranem delu cevi vilice. Navojno rezilo je narejeno iz kvalitetnega jekla, kar omogoča dolgo življenjsko dobo. Na cev vilice se navojno rezilo namesti pod kotom 90°. Pri rezanju navojev uporabljajte rezilno olje. • Ergonomičen ročaj omogoča maksimalen prenos moči in učinkovito opravljanje dela. • Material: specialno orodno jeklo • Ergonomičen dvokomponentni ročaj

616082

1695.3A Garnitura 10 korektorjev navoja za os pedala na gonilki • Desni • Material: specialno orodno jeklo

616076

1697.1 Navojni sveder za 1697

616074

1” x 24

619633

1.1/8” x 24

• Material: specialno orodno jeklo • Navojni sveder levi in desni sta dobavljiva v kompletu kot rezervni del za artikel 1697

1696.1 Rezilo navojno • Material: specialno orodno jeklo 616551

5/8” x 24

1695.4 Garnitura 10 korektorjev navoja za os pedala na gonilki, levi • Material: specialno orodno jeklo • Dimenzija: M16 x 1/M16x1,25 • Korektor navoja se uporablja kot korekcijski element med navojem osi pedala in popravljenim (korigiranim) navojem na gonilki.

616075

M

D

1

24

1696.2 Rezilo navojno • Material: specialno orodno jeklo 617310

M 616083

326

617898

D

1.37”x24tpi ( BSA)

BUMP IN THE RO

1.1/8”

26


1698

1698.1

1699

Navojni sveder, ITAL

Navojni sveder za 1698

Robilnik za gonilno os (BSA in ITAL)

• Material: specialno orodno jeklo • Ergonomičen dvokomponentni ročaj • Za popravljanje ali vrezovanje navojev v okvir gonilnega ležaja uporabite posebno navojno rezilo. To je namenjeno zlasti kolesom italijanske proizvodnje, ki imajo na obeh straneh gonilnega ležaja desni navoj (36mmx24tpi), kar pomeni, da je na obeh straneh predvideno odvijanje v smeri, nasprotni urnemu kazalcu. Z navojnim rezilom lahko navoje popravite.

• Material: specialno orodno jeklo

• Material: specialno orodno jeklo • Ergonomičen dvokomponentni ročaj • Ko se zaradi rezanja navojev ali nenatančne izdelave pojavijo spremembe v ležišču gonilnega ležaja ali poškodbe na robovih ležaja, uporabite popoln set orodja za čelno obdelavo in robljenje. Uporaba je enostavna: nastavke z navojem privijte v ležišče gonilnega ležaja in namestite vzmet in matico za zagotavljanje ustrezne aksialne sile. Premišljeno zasnovano in vrhunsko izdelano orodje vam bo omogočilo, da bosta leva in desna stran ležišča ležaja vzporedno obdelana in soosno robljena.

617590

617589

OAD

36 x 24 tpi (ITAL)

36X24 tpi (ITAL)

617591

36 x 24 tpi (ITAL). 1.37x24tpi(BSA)

1699.1 Robilnik za 1699 • Material: specialno orodno jeklo

617592

327


Promocijski material

go

er

OR

328

oke

U NI

er

n om

ik a š č it

i va

š


1800

1805

1807

Čevlji delovni s kapico, nizki

Čevlji delovni s kapico, nizki

Čevlji delovni s kapico, nizki

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

antistatični odporni na olje kislinsko odporen podplat odbijajo vodo zaščitna kapica, vzdrži 200J zaščitni podplat, preprečuje poškodbe nedrseč podplat energijski blažilec v celoti izdelan v skladu s standardom EN 20345

antistatični odporni na olje kislinsko odporen podplat vodoodporni zaščitna kapica, vzdrži 200J zaščitni podplat, preprečuje poškodbe nedrseč podplat energijski blažilec v celoti izdelan v skladu s standardom EN 20345

antistatični odporni na olje kislinsko odporen podplat vodoodporni zaščitna kapica, vzdrži 200J zaščitni podplat, preprečuje poškodbe nedrseč podplat energijski blažilec v celoti izdelan v skladu s standardom EN 20345

617615

38

618379

38

619906

38

617532

39

618380

39

619907

39

617616

40

618381

40

619908

40

617533

41

618382

41

619909

41

617534

42

618383

42

619910

42

617535

43

618384

43

619911

43

617536

44

618385

44

619912

44

617617

45

618386

45

619913

45

617618

46

618387

46

619914

46

617619

47

618388

47

619915

47

1800L

1805L

1807L

Čevlji delovni s kapico, visoki

Čevlji delovni s kapico, visoki

Čelji delovni s kapico, visoki

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

antistatični odporni na olje kislinsko odporen podplat odbijajo vodo zaščitna kapica, vzdrži 200J zaščitni podplat, preprečuje poškodbe nedrseč podplat energijski blažilec v celoti izdelan v skladu s standardom EN 20345

antistatični odporni na olje kislinsko odporen podplat vodoodporni zaščitna kapica, vzdrži 200J zaščitni podplat, preprečuje poškodbe nedrseč podplat energijski blažilec v celoti izdelan v skladu s standardom EN 20345

antistatični odporni na olje kislinsko odporen podplat vodoodporni zaščitna kapica, vzdrži 200J zaščitni podplat, preprečuje poškodbe nedrseč podplat energijski blažilec v celoti izdelan v skladu s standardom EN 20345

617620

38

618389

38

619916

38

617621

39

618390

39

619917

39

617622

40

618391

40

619918

40

617623

41

618392

41

619919

41

617537

42

618393

42

619920

42

617538

43

618394

43

619921

43

617624

44

618395

44

619922

44

617625

45

618396

45

619923

45

617626

46

618397

46

619924

46

617627

47

618398

47

619925

47

329


1830

1832

1851M

Kombinezon Unior

Brezrokavnik Unior

Majica polo moška Unior

621683

50

621684

52

621685

54

621686

56

621687

58

621688

60

621689

62

621690

64

1840

621702

Kapa Unior

621703

L

621704

XL

621705

XXL

M

1851W Majica polo ženska Unior 621667

50

621668

52

621669

54

1850M

621670

56

Majica moška Unior

621671

58

621672

60

621673

62

621674

64

621691

1831 Hlače z naramnicami Unior 621706

L

621708

XL

621709

XXL

AP1 621694

M

621695

L

621696

XL

621697

XXL

Predpasnik

1850W Majica ženska Unior

616497

621675

50

621676

52

621677

54

621678

56

621679

58

621698

621680

60

621699

L

621681

62

621700

XL

621682

64

621701

XXL

330

M

M

621707


15B

15BWSET

1845

Majica kolesarska Unior

Komplet kolesarski, ženski Unior

Trak ovratni Unior

621710

1845C Trak ovratni Unior z nakupovalnim kovancem

619531

XS

619532

S

617628

M

617474

L

617475

XL

617476

XXL 621711

15BW 1846F

Hlače ženske, kolesarske Unior

Dežnik zložljiv Unior 617485

L

617486

XL

15BM Hlače moške, kolesarske Unior 621712

1846 Dežnik Unior

619533

XS

619534

S

619535

M

617480

L

617481

XL

621713

1847B 617477

L

617478

XL

617479

XXL

15BMSET

Vrečka papirnata Unior

621714

Komplet kolesarski, moški Unior

A

B

H

320

120

410

1847S Vrečka papirnata Unior

617482

L

617483

XL

617484

XXL

621715

A

B

H

265

100

370

331


1847SHT

20/4

Vrečka papirnata Unior ročno orodje

Garnitura klešč in izvijača

621716

A

B

H

265

100

370

Katalog 2011/2012

EN

Price list 2011 - 2012

1848

te

ct

rg ur h ands – e

on

308

5

Garnitura klešč in preizkuševalca

621718

226

308

25

nds

rh a go

no

ou

rh a ty

er

226

m ic s - pr ote c

R

621717

no

U NI O

20/5

go

er

H

R

B

U NI O

A

nds

2

406/1BI (160), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80)

ou

20/4

yo

m ic s - pr ote c

ty

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

er

go

no

ou

620967

om

pro

ic

Mapa Unior

m ic s - pr ote c

ty

621817

SLO

45/2

621818

EN

Odpirač

621824

D

Pnevmatsko orodje, katalog 620968

20/5

2

406/1BI (160), 630VDE (140)

Pneumatic tools

OBE Obesek SOS 603886

13

L

B

A

100

43

7.5

45/2BI Odpirač Unior z BI ročajem

www.uniortools.com

613194

D90A

617917

OBE1

Garnitura hišna, 6-delna

617918

OBE2

617919

OBE3

617920

OBE4

617921

OBE5

617922

OBE6

617923

OBE7

617924

OBE8

620214

D90A

6

406/1BI (180), 556A (160), 605TBI (1.0 x 5.5 x 125), 615TBI (PH 2 x 100), 710P (3), 812 (300)

332

617925

OBE9

617926

OBE10

617927

OBE11

617928

OBE12

617929

OBE13

617930

OBE14

617931

OBE15

617932

OBE16

619700

OBE17

621514

SLO

621515

EN


Poligon Sargaitz 2, Nave A5, 31840 UHARTE - ARAKIL (Navarra) Spain Telephone: +34 948 56 71 13 Fax: +34 948 46 42 48 www.unior.es unior@unior.es

UNIOR PROFESSIONAL TOOLS Ltd.

23A, Szyranskaya, 196105 SAINT PETERSBURG Russia Telephone: +7 812 449 83 50 Fax: +7 812 449 83 51 www.unior.ru sales@unior.ru

8 Wayne Court, Dandenong 3175, MELBOURNE (Victoria), Australia Telephone: +613 9701 3268 Fax: +613 9793 7077 www.unior-aust.com.au bob@unior-aust.com.au

Evropski pr

Evro

Evropski pr

28 kg

opäische Eur

opäische Eur

ufa an

S inc

cturer

o

e an

manufa c

S inc

e 1919

ufa an

S inc

e 1919

The perforated sheet metal on the side walls serves as extra space for hanging tools and other accessories. The side walls also have a waste basket.

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10 3214 Zreče, Slovenia T: +386 3 757 81 00 F: +386 3 576 26 43 E: sales@unior.si I: www.uniortools.com

UNIOR TEPID S.R.L.

UNIOR AUSTRALIA TOOL Co. PTY Ltd.

Pull-out shelf (290 x 350 mm) can be used to support documents or other items. When not needed, it can be simply pushed back in. Load capacity is 10 kg. 10 kg

Workshop equipment

UNIOR TEOS ALATI, d. o. o.

Gospodara Vučića 22, 11118 BEOGRAD, Serbia Telephone: +381 11 344 0330 Fax: +381 11 344 0330 www.uniorteos.com office@uniorteos.com

andwerkze

Seit 1919

pe a Euro n m

PLUS LINE

Ul. Glowna 10, 61-005 POZNAN Poland Telephone: +48 61 877 05 06 Fax: +48 61 877 05 11 www.unior.pl unior@unior.pl

rH

Seit 1919

Euro p

Bul. Car Boris III, 136 B, P.O. Box 168, 1618 SOFIA, Bulgaria Telephone: +359 2 9559 233 Fax: +359 2 9559 380 www.unior.bg office@unior.bg UNIOR COFRAMA sp. z o.o.

opäischer Eur

Seit 1919

pe a Euro n m

UNIOR BULGARIA Ltd.

The working platform of the carriage's ABS cover is 20 % larger in comparison to a standard tool carriage. Due to the 10 mm high verge, objects cannot roll and fall down. There are also three additional drawers for tools.

Mihail Kogalniceanu nr.19, 500135 BRASOV, Romania Telephone: +40 268 322 483 Fax: +40 268 317 786 www.sculeseridase.ro tepid@tepid.ro UNIOR SINGAPORE Pte. ltd.

40 Jalan Pemimpin, 01-02B, SINGAPORE 577185, Singapur Telephone: +65 625 825 86 Fax: +65 625 807 47 unior@singnet.com

Carriage corners are strengthened by ANTI-SHOCK rubber protectors, protecting the carriage and the environment from damage.

100% pull-out shelves enable clear storage and allow easy access to tools. They are 70 mm and 150, high, respectively, with a total load capacity of up to 40 kg.

www.uniortools.com

621521

zadnja stran

A structural application of the colour assures good grip and resistance to corrosion. The metal parts of the carriage are additionally protected with ecological varnish (without cadmium or lead). The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) provides a distinct look and recognition.

naslovka

621521

EN

www.uniortools.com

Kolesarsko orodje 2011/2012 www.uniortools.com

619942 EN

yo

rg ur h ands – e

on

ou

no

m ic s - pr ote c

go

er

er

go

R

R

rh a

U NI O

U NI O

nds

te

ct

om

pro

VDE orodje, katalog

ty

no

m ic s - pr ote c

EN

619945

RU

619946

ES

619947

GR

ty

Klešče multifunkcionalne, letak

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

Insulated tools

D

619944

nds

EN

SLO

619943

rh a

621517

Bike tools 2011/12

ou

SLO

ic

621516

m ic s - pr ote c

ty

514 BI

621522

EN

621523

SLO

ELECTRICIANS MULTIFUNCTIONAL PLIERS The electricians multifunctional pliers are made from special composition steel. Their advantage is their multipurpose use, and since one pair of pliers can be used for 7 different types of work, the change of pliers during work is not necessary. The pliers are especially useful for electricians. They can be used for bending rings for screws, crimping insulated spade terminals, crimping cable terminals, stripping off insulation and gripping sensitive objects, itc.

Kolesarsko orodje, predstavitveni letak

IO

R

er

gon

pr o m ic s -

ot

i r o f p li er s f o

r7

i 7 c zy n nośc

mi ca

ow

an

e

ls

Tool

d to ols • 167pro qualit 2/2 y gh gram m

Han

• 1682.1

s forr d driv es tools riv

One tool for the wide range of operations.

Hi

Gua

621519

EN

e

SLO

rante

621518

619948 621524

EN

Splošno predstavitveni letak

SLO

619949

D

619950

EN

619951

ES

Avtomobilsko orodje, predstavitveni letak

ality

te

e

High

qu

Whee

Guara

ls, ste

n

ering an

d hub

s

Pliers

Sales Programme

Insulated tools Plumbing tools

En

Shears

gin e

Screwdrivers Hammers, punches and chisels

1/ 2” so sq inje cket uare ctor for d driv s - iese e 220 l e 7/ ng 2

Pullers

Measuring tools Workshop equipment

om om ic ic

co

m

bi

na

Lubr

ou

ic

om

te

ou r han r h ds and s

pro

oouu rr hh a a nndd s s

ue 205/2 catalog Product rench -

p w

ct

yo

rg ur h ands – e

on

ion filtrat

d d n an tion ifica

• Stra U NI O

U NI

R go

er

European manufacturer of hand tools since 1919

g og ty y noon m te c e ct oim c si c-sp r o - prot

Automotive tools

tomotive tools g for simple and demandin

er R er U N I OR

ggoo n y ctt y n oo m o t ee c m iiccs s -- p prr o t

U NI O

e rr R e NI O R U U NI O

www.uniortools.com

ine

nn

s

te

tio

Additional hand tools

rh and

pt er o

Pneumatic tools

on

cyt o u r erg n yo h a n d s – rgo ur h ands – e

- prot

ec

no

ou

pro

ct

m ic s - pr ote c

ty

er r R Re U NUI ON I O

go

ou ou r h r ha a n dn d s s

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

m ic s - pr ote c

ty

y

t n g o o m ic s - pr ote c y t no m ic s - pr ote c

621520

EN

621559

EN

333

yp

t t y p e s of w re n

! n ih opr avil

z l ič

den

h ie

.

ne e F u nk ti o

ur h ands

yo

ct

k or

ffe

pa

di

ne

ct

UN

d too

ur h ands

i am

yo

z e n im i kl eš č

s

a–

o

ab

to

r

e–

ve

or

eb

in e Za n ge , 7

High durability

up

sg

gue

–e

sc

I

Extra strong grip ie t

iw e r s a l n e z a s

Ergonomically shaped handle

m ols.co niorto ike.com www.u nior-b www.u

Un

e

urp ose us

ot

a men s ka

pr o m ic s -

lt i-p

Multi-toothed jaw B enut zun g

IO

gon

Ve čn

es

UN

er

Mu

W elt

n!

7 different functions

Product catalo

UN

pr

R

ra

e

7

omi

c

Advantages:

on

ct y s– our hand

Tools for drives

of han urer 9 nufact an ma since 191

Europe

www.uniortools.com

te

rg

p

ro

ie - je n y mi sz d

cz

cturer

o

e 1919

nd tools f ha

UNIOR ESPAÑA, S.L.

Dimensions: Carriage: 810 x 510 x 945 mm Large drawer: 565 x 385 x 150 mm Small drawer: 565 x 365 x 70 mm

ersteller

Via Amendola 19/17, 20037 PADERNO DUGNANO (MI) Italy Telephone: +39 02 99 04 3403 Fax: +39 02 99 04 3414 uniorit@tiscalinet.it unioritalia@tiscalinet.it

UNIOR KOMERC d.o.o.

Bulevar Asnom 58, 1000 SKOPJE Macedonia Telephone: +389 2243 2057 Fax: +389 2243 2089 www.uniorkomerc.com.mk contact@uniorkomerc.com.mk

3550 N. Union Drive, 62450 OLNEY (Illinois), USA Telephone: + 001 618 393 29 55 Fax: + 001 618 393 29 56 Karl@KHSBicycleParts.com

er tur

Measuring tools

UNIOR ITALIA S.p.A.

EuroPLUS

UNIOR USA CORPORATION

nd tools f ha

UNIOR FRANCE S.A.S.

166-172 Rue du General Delestraint, 77000 MELUN France Telephone: +33 1 64 37 23 00 Fax: +33 1 64 39 40 90 uniortools@wanadoo.fr contact@uniortools.fr

Unit 7, Belton Lane Industrial Estate, GRANTHAM (Lincolnshire), NG31 9HN Great Britain Telephone: +44 1476 567 827 Fax: +44 1476 590 703 www.unior.co.uk sales@unior.co.uk

andwerkze

leta 1919

ugh

UNIOR INTERNATIONAL Ltd.

rH

vajalec roč

od

ga orodja ne

Pierias & Kimis 30, 14451 METAMORFOSIS (Athens) Greece Telephone: +30 210 28 52 881-885 Fax: +30 210 28 52 886 www.unior.net www.uniorgr.com unior@hol.gr info@uniorgr.com

oiz

leta 1919

ersteller

UNIOR DEUTSCHLAND GmbH

Neckaraue 25, 71686 REMSECK Germany Telephone: +49 1 634 469 908 Fax: +386 3 576 26 43 www.unior.com deutschland@unior.si

UNIOR HELLAS S.A.

ugh

Auengasse 9, 9170 FERLACH Austria Telephone: +43 4227 35 15 Fax: +43 4227 35 15 18 www.unior.com office@unior.at

Oprema za delavnico, katalog

i proizvaj p sk

od

93,5 mm

Unior world distribution network UNIOR PRODUKTIONS- und HANDELS- GmbH

leta 1919

c

PLUS linija, predstavitveni letak 95 mm

vajalec roč

ale

95 mm

oiz

od

ga orodja ne

Mersko orodje, katalog 93,5 mm

EuroPLUS


PLUS škarje, letak

563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS

BOLT CUTTERS with interchangeable triangular cutting edges

PLUS TIN SNIPS with inserted blade

The 596 PLUS bolt cutters are made of drop

PLUS Tin Snips are the

blade lengthens its service life threefold. The tool is further protected from damage by a special shock absorber. Handles are made of lacquered steel tubes. Their ergonomic shape and insulation with plastic housings enable straightforward guidance and proper handling.

A net or a sheet steel basket can be installed into the carriage.

at e

r

a tr wał ość żs z

wy

e

os

i

e

ility!

rab

vost!

�lji dr

vz

Werk uges! ze es

rd

du

0 times gre

trze

- 10 -ci o k

ro

tn

Han

n ia

dwerkz e

äi urop scher

Han

E is installed on the side wall, The lock just under the handle. Thus the key cannot be damaged and due to its flexibility does not cause any obstructions when handling the carriage.

r 125 mm diameter wheels with a Durable safety brake enable mobility and stability, even if rolled fully loaded over a cable. Proper rolling stability is very useful especially on uneven workshop floors or in the yard.

Seit 1919

r The 400 mm ball-bearing slides are of higher quality, compared to standard models. This means load capacity increased by 10%, while the drawer still runs smoothly and almost inaudibly. Drawers can be taken out easily – with a simple push of the plastic Se safety buttons.

manufa c e an

ufacturer o an

äi che uropES5,s608969) r E(940

Seit 1919

it 1919

ższy czas u

ży

Ergonomically designed handles for faster and easier use

t

Euro p

pe a Euro n m

www.uniortools.com S inc 19 e 19

619952

SLO

619960

619953

D

619961

D

619975

SLO

619954

EN

619962

EN

619976

EN

619955

ES

619963

ES

619977

D

S inc

e an

manufa c

er tur

e 1919

nd tools f ha

S inc

er tur

nd tools f ha

Smooth cutting through challenging surfaces.

Euro p

d łu

Long lasting and extreme cutting capability.

S inc

e 1919

e 1919

SLO

EuroPLUS plakat

1800, 1800 L, 1805, 1805 L

Modularni pulti, plakat

EuroPLUS Tool Carriage

Workplace according to your wishes

The ABS plate has a special design, making the work surface 20% larger. It is also recessed by 10 mm so that small parts do not accidentally roll off the carriage. The plate also features three storage recesses. Pull-out shelf (290 x 350 mm) can be used to support documents or other items. When not needed it can be simply pushed back in. Load capacity is 10 kg.

Unior safety shoes are designed to fit the needs of the user, who should find them comfortable even after several hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking shoes than like work footwear. But looks can be deceiving. Their sporty outside conceals protection features that have in the past prevented many workrelated accidents - the shoes have an anti-slip sole; the toes are protected by a steel toecap; a steel plate is inserted into the mid sole, offering puncture protection; the heel part features shock absorbers; the sole is acid resistant, the entire shoes are oil resistant. A special line of water repellent shoes is also available.

Modular Workbenches

Accessories

An innovative carriage

SAFETY SHOES conformant to European standards

10 kg

Working plate is made entirely from a heavy duty composite panel and can be 1600 or 2050 mm long. Its surface is protected by an environmentally friendly coating.

Tool rack wall A perforated sheet metal tool rack wall for hanging tools and other accessories can be attached to the EuroPLUS carriage (920.1, 619711).

30 kg Paper holder

28 kg

Paper holder, available in two versions, ensures that paper is always close at hand (920 ES4A, 619445).

Perforated sheet steel on the side walls is a convenient place to hang tools and other accessories.

leta 1919

leta 1919

200 Joule toecap protection

i proizvaj p sk

od

942 A3

leta 1919

942 A13

andwerkze

Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake enable mobility and stability, even if rolled fully loaded over a cable. Proper rolling Seit stability 9 is very 191workshop useful especially on uneven floors or in the yard.

opäischer Eur 944 A1

Seit 1919

rH

andwerkze

opäische Eur

rH

opäische Eur

opäische Eur

opäische Eur

p r ac y

Drawer closing mechanism prevents unwanted opening of drawers.

Seit 1919

opäischer Eur

944 A10

Seit 1919

944 A13

opäischer Eur 944 A15

Seit 1919

Seit 1919

944 A21

944 A34

944 A35

ortu

944 A19

e 1919

S inc

e 1919

ufa an

manufa c

S inc

S inc

e 1919

cturer

o

e 1919

e an

manufa c

ufa an

www.uniortools.com S inc 19 e 19

619956

SLO

619957

D

619972

SLO

619978

SLO

619958

EN

619973

EN

619979

EN

619959

ES

619974

D

619980

D

S inc

cturer

o

e 1919

Euro p

e an

Euro p

o

pe a Euro n m

www.uniortools.com S inc 19 e 19

cturer

pe a Euro n m

ufa an

Euro p

manufa c

pe a Euro n m

e an

e an

manufa c

S inc

er tur

o

nd tools f ha

S inc

cturer

er tur

ufa an

i

pe a Euro n m

a

er tur

tw

nd tools f ha

pieczens

er tur

bez

nd tools f ha

la

Euro p

mf -d

ko

rk! wo

rt

fo

delo!

no

ob

it!

rb e

leta 1919

ersteller

lA

vajalec roč

ugh

ANTi-SLiP covering offers damage protection for the drawer, as it prevents tools from sliding during opening and closing of the drawer.

dwerkz e

ersteller

oh

oiz

od

942 A2

ugh

om

Safety and comfort go hand in hand.

nd tools f ha

fo r s af e a n d c

New 400 mm ball-bearing slides are of higher quality compared to standard models. This means load capacity increased by 10%, while the drawer still runs smoothly Seand it 1919 almost inaudibly. Drawers can be taken out easily – with a simple push of the plastic safety buttons.

an rH

ersteller

s–

opäischer Eur

ugh

oe

e

ud

nn

za va rno i n

sh

l ji –

ty

ev

Safe

i

ch

itn

tss

Za š�

Ar bei

B u ty o chr o

Shock absorbers

w

ersteller

The lock is positioned inside the frame, within the outside edges of the carriage. Thus, when inserted, the key cannot be damaged and due to its flexibility cause Seit 1it9does 9 notcarriage. 1the obstructions when handling

Oil and chemical resistant

für s icher und

dwerkz e

ugh

an rH

Anti-static

e–

leta 1919

942 A10

Puncture resistant

uh

i proizvaj p sk

od

942 A1

Evro

vajalec roč

Evropski pr

oiz

od

c

Evropski pr

aj

ps

od

ale

*SOS = Safety Order Survey

ga orodja ne

Evropski pr

Tool trays Plastic (965) or SOS* (964) tool trays from polyethylene foam will keep your tools well ordered and protected from proizv kidamage.

c

leta 1919

ale

vajalec roč

Ball-bearing slides are of higher quality compared to standard models and enable higher load capacity, while the drawer still runs smoothly and almost inaudibly. The slide design enables the drawers to be taken out easily – with a simple push of plastic safety buttons.

ga orodja ne

oiz

od

c

leta 1919

Lacquer coated to resist rusting. The carriage is ecologically lacquered with cadmium and lead free colour for additional protection. The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) give the carriage an aesthetic and distinguishable look.

The lock is built into the front side of the drawer chest. When the chest is used separately the lock does not obstruct the running of the drawers and in the final composition it is safely hidden within the outside frame and thus protected from damage.

ale

od

ga orodja ne

i proizvaj p sk

c

leta 1919

ale

od

ga orodja ne

vajalec roč

Evro

100% pull-out drawers enable a good overview and easy access to tools. They are 75 mm or 155 mm high with a load capacity of 43 kg (large drawer).

oiz

EuroPLUS carriage drawers can be divided freely into different sized parts by installing partitions (920 ES3, 617823).

Evro

The carriage is lacquer coated to enable a firm grip and resist rusting. Metal parts of the carriage are doubly protected by ecological coating with cadmium and lead free colour. The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) gives the carriage an attractive and distinguishable look.

The drawers come in two sizes (585 x 615 mm and 415 x 615 mm) and are 75 mm or 155 mm high. Strong construction design enables a load capacity up to 42 kg.

Partitions

Evropski pr

Carriage corners are strengthened by ANTi-ShoCk rubber protectors, protecting the carriage and the environment from damage.

Evro

Side walls have waste baskets.

Advantages:

334

Document holder

dwerkz e

Seit 1919

pe a Euro n m

ie

ufacturer o an

Zaščitni čevlji, letak

leta 1919

wa

ce Life

rv i

–1

10 kg

od Bottle holder

The holder can hold up to 10 kg of glass bottles, oil cans or plastic bottles (940 ES7, 608971).

Longer working life

ko

l je

Se

ob a!

ka d n js

zeit! and

St

de

leta 1919

c

la

od

ersteller

ja

leta 1919

ugh

e�

od

vajalec roč

ale

leta 1919

oiz

The EuroSTYLE carriage can be extended by a finishing plate, without using its work surfaces. Finishing plate load capacity is 15 kg i proizvaj (940 ES6, 608970). psk

ga orodja ne

od

ersteller

re

15 kg

i proizvaj p sk

c

vajalec roč

ale

oiz

ugh

s et kr at v

an

– de

ow

tn

i lo

b no f or m

er

ez

b

ng

e

t ed

h r e e f ol d l o

au

I nser

–T

c h L e be ns d

r

de

e i fa

o

iv

dr

en

e

ik r a t d al j š

o

– tr

kr

i lo

Broader range of use y Trz

e

la

B

ng

l ar

– dr e i mal l ä

Triangu

ide

ez

r

ch

ne

ko

ns

Trostrans

D r e is ei te

Shock absorber for the prevention of injuries

ng

10 times greater durability

Straightforward guidance and proper handling

V st a vlj

i e c k i g e r Kli

Faster and more comfortable use

Complete anti-corrosion resistance

O so

D re

Inserted blade hardness 64 HRC

Outstanding resistance to the maximum forces generated during cutting

• net basket (940 ES1, 608923) • sheet steel basket (940 ES2, 608924)

Finishing plate

Advantages:

Extreme strength and minimum weight

Basket

The carriage is lacquer coated to enable a firm grip and resist rusting. It is ecologically lacquered with cadmium and lead free colour for additional protection. The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) gives the carriage an attractive and distinguishable look.

ga orodja ne

Advantages:

Tool trays Plastic (965) or SOS (964) tool trays from polyethylene foam will keep your tools well ordered and protected from damage.

High quality and functionally designed drawers feature elegant handles which enable the drawers to be opened from the top. The drawers come in two different sizes and two heights – 75 mm or 155 mm. A strong construction design enables a load capacity of 40 kg.

Evro

it successfully resists wear and tear, while its triangular

Partitions EuroPLUS carriage drawers can be divided freely into different sized parts by installing partitions (920 ES3, 617823).

25 kg

Evropski pr

As it is induction hardened,

Special ANTi-SLiP covering offers damage protection for the drawer, as it prevents tools from sliding during opening and closing of the drawer.

Evropski pr

able and has three positions.

Paper holder Paper holder, available in two versions, ensures that paper is always close at hand (920 ES4 A, 619445).

opäische Eur

replaceable jaw is adjust-

New!

ANTi-SLiP covering offers damage protection for the cover plate, as it prevents tools from sliding and at the same time protects the carriage sheet steel parts in the event of accidental impacts. The plate can be additionally covered by an ABS plate (608972) with special compartments for storing bottles, oil cans, screws, nuts and other equipment.

first shears with a separately inserted blade, enabling easier and faster cutting of sheet metal. The blade is harder than the shears themselves, enabling a better force transmission. The cut with only one point of tangency – the blades come together in one point only additionally increases cutting efficiency. Plus Tin Snips come in different shapes – Universal Tin Snips, Pelican Tin Snips, Pelican Tin Snips with Spring and Pelican Lever Tin Snips. These tin snips are intended for professional users, especially for roofers and other craftsman.

forged special tool steel. The

Accessories

EuroVISION Tool Carriage

For most demanding users

opäische Eur

596 PLUS

Eurovision plakat

Evro

Škarje za rezanje betonskega železa, letak

e 1919


PLUS škarje, plakat

Garderobne omare, plakat

Zaščitni čevlji, plakat

PLUS Tin Snips

Wardrobe Cabinets

563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591L PLUS

Safety Shoes

with inserted blade

Tidiness begins with personal items

The body of the wardrobe is made of 0.8 mm thick high quality sheet steel, the doors are even stronger - made from 1 mm thick sheet steel.

200 Joule toecap protection

Extra strong inserted blades

Puncture resistant

Faster and more comfortable use

Anti-static

10 times greater durability

Oil and chemical resistant

Broader range of use

Shock absorbers

Longer working life

hangers inside the wardrobe are intended for hanging clothes. They are made of thicker sheet steel, matching the colour of the wardrobe itself.

The doors are made of 1 mm thick sheet steel, reinforced against lateral torsion and bending. The doors come in six different colours (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 and RAL 7035).

Advantages:

Inserted blade hardness - 64 HRC

The keys are flexible, therefore the key does not cause obstructions even when inserted in the lock. The safety of the wardrobe can be additionally strengthened with a combination lock, protected by both a key and a code.

The wardrobes are powder painted to resist rusting. For additional protection the sheet steel is ecologically lacquered with cadmium- and lead-free paint. The wardrobe doors in bright colours fill each room with youthful atmosphere.

Ergonomically designed handles for faster and easier use

Product List Unior Product

563L PLUS

PLUS Universal Tin Snips

563R PLUS

PLUS Universal Tin Snips

Left

280

s et k r at v

e�

567R PLUS

C

51

ja

520

10

ility! Code

la

de

PLUS PELICAN Tin Snips

L

615039

–1

rab

�lji

L

615040

– de

Your foot will be protected from penetration and puncture of sharp objects, e.g. nails.

C

du

vost! i lo

dr

Code

ez

e

vz

es

au

1,0 mm

b

c h L e be ns d

t ed

no, only jaws

e i fa

r

e

dr

(400 N/mm2) Inserted blade

I nser

64 HRC

o

64 HRC

1,5 mm

en

64 HRC

1,5 mm

ng

64 HRC

1,5 mm

Right

carbon steel

Suitable for cutting sanded

280

0 times gre

592R PLUS

at e

51

r

520

1800

rk!

!

wo rt

fo

ud

s–

fo r s af e a n d c

om

Dim

10

618380

38

618390

1

39

618391

1

40

618392

1

41

1

618393

42

1

1

618394

43

1

618395

1

44

618396

1

45

1

opäischer Eur

1

46

1

618397

46

1

47

1

618398

47

1

Seit 1919

The sole prevents the foot to come in contact with dangerous materials.

Seit 1919

Safety and comfort go hand in hand.

pe a Euro n m

S inc

cturer

o

e 1919

e an

manufa c

ufa an

www.uniortools.com S inc 19 e 19

SLO

619987

SLO

619993

SLO

619982

EN

619988

EN

619994

EN

619983

D

619989

D

619995

D

cturer

o

manufa c

oiz

vajalec roč

leta 1919

od

leta 1919

opäischer Eur

rH

andwerkze

Kolesarsko orodje, plakat

Euro p

o

e an

manufa c

S inc

e 1919

Extreme strength and minimum weight

7 different functions Multi-toothed jaw

Outstanding resistance to the maximum forces generated during cutting

Ergonomically shaped handle Extra strong grip

Complete anti-corrosion resistance

High durability

Straightforward guidance and proper handling Shock absorber for the prevention of injuries

49

150

n js

leta 1919

ce Life de

Se

la

Evro

od

rv i

k a d o ba !

zeit! and St re

vajalec roč

Evropski pr

Evro

Evropski pr

andwerkze

–T

h r e e f ol d l o

ng

er

i proizvaj p sk

od

opäische Eur

Seit 1919

10

Code

L

615256

750

andwerk r H615257 ze900

opäischer Eur

opäische Eur

Evro

Evro

Evropski pr

Evropski pr

opäische Eur

C

9

oiz

iv

c

A

2,5

leta 1919

9 mm

a�

Bolt cutters for cutting wire-rope

ale

D

od

8 mm

16 mm

B

opäischer Eur

B

16

i proizvaj p sk

hard wire (ø)

13 mm

ik r a t d al j š

Seit 1919

B

A

leta 1919

C

43

96

46

47

109

50

3900

1

äi urop scher 1 E6400

ersteller

160

– tr

ugh

L

Seit 1919

i lo

l ar

ez

596 PLUS

ersteller

andwerkze

Code

612782

Seit 1919

ersteller

ersteller

opäische Eur

900

leta 1919

ugh

rH

ugh

ugh

opäischer Eur

Seit 1919

soft wire (ø)

750

e

ga orodja ne

od

vajalec roč

Spare cutting edge for 596 PLUS – 596.3 PLUS The set contains 1 cutting edge. od leta 1919

rH

andwerkze

ng

c

i proizvaj p sk

Ergonomic shape - the handles fit the hand perfectly due to their double component design. They are made from anti-slip material, preventing the arm from slipping during use.

rH

– dr e i mal l ä

ale

leta 1919

oiz

Multifunctional pliers

ga orodja ne

od

roč

c

Crimping cable terminals up to Ø 0.4 mm.

leta 1919

va

ale

od

oiz

ga orodja ne

c

leta 1919

514 jBI alec

i proizvaØj2.2 mm to Ø 4.0 mm. p sk

ale

od

Extra strong grip – the design and shape of the handles give the hand more leverage during use, enabling more stability and safer transmission of force.

ide

The set contains 2 cutting edges, 4 plates for cutting edges, 4 bolts and 4 nuts. Cutting wires from

ga orodja ne

vajalec roč

ne

r

Spare cutting edges for 596 PLUS – 596.2 PLUS

The pliers can be used for crimping insulated spade terminals.

oiz

Cutting capability (10 N = 1 kg) Dim.

The set contains a pair of jaws, 2 screws and 2 nuts.

r7

ch

i r o f p li er s f o

ko

pa

lje

k. or

t ty p e s of w

Spare jaw for 596 PLUS – 596.1 PLUS

re n

i7

Spare parts

ffe

ne

di

l i� ni h o p ra v i

ra z

den

h ie sc

m

Triangu

�a

Stripping off insulations from Ø 3.5 mm to Ø 4.0 mm.

Trostrans

e ni mi kl eš

ns

–z

o

ba

D r e is ei te

ra

er

e–

7v

o

eb

e

urp ose us

Stripping off insulations from Ø 2.2 mm to Ø 3.0 mm.

up

sg

a m e ns ka

B enutzun g

t–

lt i-p

e F u nk ti o

l!

ne

Multi-toothed jaw prevents slipping and enables a better grip of cables, wires etc.

Ve �n

es

ie

injaw e Za n ge , The ground part of the is intended for gripping objects with sensitive surfaces.

Mu

W elt

n!

Functions Winding hard wire and bending rings up to Ø 3.5 mm. Rings can be bent to the right or to the left, since the tool has appropriate teeth on both sides of the jaw.

Seit 1919

Seit 1919

Long lasting and extreme cutting capability.

Seit 1919 Wire max. (650 N/mm2)

ø 1,6 mm

ø 2,0 mm

pe a Euro n m

pea Euro n m

Euro p

pea Euro n m

Euro p

S inc

facturer o

S inc

e 1919

e an

manufa c

fa anu

www.uniortools.com S inc e 1919

S inc

cturer

o

e 1919

e an

manufa c

S inc

er tur

manufa c

nd tools f ha

e 1919

e an

er tur

S inc

o

nd tools f ha

www.uniortools.com S inc 19 e 19

cturer

er tur

ufa an

nd tools f ha

e 1919

manufa c

er tur

nd tools f ha

S inc

e an

Euro p

Wire max. (1600 N/mm2)

an u

ufacturer o

pe a Euro n m

Dim. 160

an

Euro p

Cutting capacity (10 N = 1 kg)

One tool for the wide range of operations.

www.unior-bike.com

e 1919

e 1919

619984

SLO

619990

SLO

619996

SLO

619985

EN

619991

EN

619997

EN

619986

D

619992

D

619998

D

opäische Eur

opäische Eur

pe a Euro n m

Advantages:

Advantages:

cturer

e 1919

335

ufa an

S inc

cturer

o

e 1919

nd tools f ha

S inc

Seit 1919

er tur

ufa an

Bike tools 2009

596 PLUS

with interchangeable triangular cutting edges

nd tools f ha

Bolt Cutters

514 BI

Seit 1919

ersteller

ersteller

Seit 1919

ugh

dwe Han rkze

ugh

r

Electricians multifunctional Pliers

i proizvaj p sk

od

ga orodja ne

leta 1919

c

vajalec roč

ale

oiz

od

e 1919

ga orodja ne

Škarje za rezanje betonskega železa, plakat

e an

S inc

e 1919

Evropski pr

619981

S inc

Evropski pr

ufa an

e 1919

e 1919

Klešče multifunkcionalne, plakat

leta 1919

1 1 1

42

andwerkze 45

i proizvaj p sk

1

er tur

S inc

e 1919

Seit 1919

oil and chemical protection

manufa c

e an

Dim

43 44

rH

Code 618389

nd tools f ha

S inc

Footwear with built-in shock absorbers in the Secomheel area is more it 1919 fortable and more suitable for all-day wear.

Euro p

o

618386 618387 618388

er tur

www.uniortools.com S inc e 1919

cturer

39 40 41

618385

opäischer Eur

1 1

od

1

opäische Eur

Seit 1919

Shock absorbers

fa anu

38

618381

opäische Eur

Seit 1919

manufa c

pea Euro n m

e an

Dim

618382

nd tools f ha

e 1919

Euro p

pea Euro n m

o

Code 618379

618383

andwerkze

1 1 1 1

Safety Shoes, high

leta 1919

618384

rH

46 47

ersteller

cturer

Evropski pr

Evropski pr

opäischer Eur 480

1 1 1 1

42 43 44 45

617626 617627

pe a Euro n m

C 37

40 41

617624 617625

1805 L

Evro

L 260

od

leta 1919

38 39

617622

617538

1 1

Safety Shoes, normal

Euro p

Code 615043

46

617623 617537

1 1 1 1

vajalec roč 47

Dim

617620 617621

1 1 1

42 43 44 45

oiz

ugh

Seit 1919

10

617618

1

39 40 41

617534 617535 617536 617617 617619

Code

38

617532 617616 617533

1805

pe a Euro n m

andwerkze

480

od

leta 1919

Euro p

rH

37

opäische Eur

opäische Eur

C

260

The shoes protect the wearer from electrical hazards and shocks with the sole.

i proizvaj p sk

Evro

d elo no

it! rb e lA

oh

ob

za va rno i n

Evro

Evro

Evropski pr

Evro

Evropski pr

Evro

vajalec roč

ersteller

Euro p

Safety Shoes, high

c

Evropski pr

1800 L

ale

oiz

ugh

opäische Eur

high EN ISO 20345:2004

er tur

pe a Euro n m

normal EN ISO 20345:2004

ga orodja ne

Evro

l ji –

1

leta 1919

c

L

nd tools f ha

Euro p

900

ale

Evropski pr

oe

sh

ev

Anti-static properties

i proizvaj p sk

od

ga orodja ne

opäische Eur

ty

C 90

PLUS PELICAN Lever Tin Snips

ersteller

pe a Euro n m

Safe

L 350

591R PLUS

Smooth cutting through challenging surfaces.

S inc

i

ch

Code 613196

ugh

opäischer Eur

er tur

S inc

e 1919

w

itn

tss

10

Ergonomically designed handles for faster and more effective use.

manufa c e an

für s icher und

Za š�

Ar bei

685

c

Code

Seit 1919

nd tools f ha

S inc

56

PLUS PELICAN Lever Tin Snips

leta 1919

615044

19

er tur

www.uniortools.com S inc 19 e 19

e 1919

C

290

ale

andwerkze

Plastic dipped, double component handles for easier and more comfortable use.

The pole hanger can be installed into the upper part of the wardrobe.S e i t 19

nd tools f ha

S inc

L

ga orodja ne

rH

Pole hanger

ufacturer o an

er tur

nd tools f ha

a

manufa c e an

vajalec roč

od

od

fa anu

ctu nufa rer o

oiz

591L PLUS

leta 1919

opäischer Eur Cell phone pocket

Seit 1919

RAL 7035

c

RAL 2004

ale

Seit 1919

RAL 6029

Code 615036

leta 1919

ersteller

RAL 5010

andwerkze

e–

Code

i proizvaj p sk

od

ugh

RAL 3020

leta 1919

Waved plastic insert

ersteller

ersteller

Seit 1919

RAL 1021

rH

high EN ISO 20345-1:2004

Safety Shoes, normal

617615

vajalec roč

handle stops prevent pinching of user’s fingers.

The waved plastic insert is specially designed to collect water from wet shoes, leading the water into channels with the shoes remaining in a dry position.

ugh

ugh

opäischer Eur

normal EN ISO 20345-1:2004

10

inserted blade for longer working life.

oiz

od

ga orodja ne

andwerkze

c

od

leta 1919

Accessories rH

ale

c

od

leta 1919

Piano hinges range along roizlength i pdoor the entire vaj and p sk enable a 180 degree opening. At collision they move into either direction.

ga orodja ne

ale

ga orodja ne

od

Type

PLUS PELICAN Tin Snips

uh

leta 1919

Anti-slip sole Shock absorbers Standard

Ergonomically designed handles

Features:

od

1805 L

Puncture resistant

200 joules toecap The toes will be protected against falling objects up to an impact of 200 J.

Puncture protection

591R PLUS 260

V st a vlj

350

carbon steel

Werk uges! ze

591L PLUS

Right

290 carbon steel

steel with thickness – max.

PELICAN lever

592R PLUS

Right

280 carbon steel

rd

567R PLUS

i e c k i g e r Kli

Right

Water repellent

PELICAN without spring

PELICAN with spring

563R PLUS

Left

D re

563L PLUS

Hardness of inserted blade

vajalec roč

Toecap

Universal Article Lenght Material Drop forged entirely

oiz

1805

Acid resistant sole Water resistant

The load capacity of the shelf is 20 kg. It can be additionally partitioned if desired.

The front side of the door features a frame for inserting identification cards.

i proizvaj p sk

1800 L

Oil resistant

Construction

vajalec roč

1800

Antistatic

20 kg

oiz

1800, 1800 L, 1805, 1805 L

conformant to European standards

Advantages:

Doors have ventilation holes, specially designed to protect the opening from rain.


Indeks

600000

600127

110/2

600128

110/2

600129

110/2

600059

110/1

22

600130

110/2

600060

110/1

600131

110/2

600061

110/1

600132

110/2

600062

110/1

600133

110/2

600063

110/1

600134

110/2

600064

110/1

600135

110/2

600065

110/1

600136

110/2

600066

110/1

600137

110/2

600067

110/1

600138

110/2

600068

110/1

600139

110/2

600069

110/1

600140

110/2

600070

110/1

600141

110/2

600071

110/1

600142

110/2

600072

110/1

600143

110/2

600074

110/1

600144

110/2

600075

110/1

600145

110/2

600076

110/1

600146

110/2

600077

110/1

600147

110/2

600078

110/1

600148

110/2

600079

110/1

600149

110/2

600080

110/1

600150

110/2

600081

110/1

600151

110/2

600082

110/1

600152

110/2

600083

110/1

600153

110/2

600084

110/1

600154

110/2

600085

110/1

600155

110/2CB

600086

110/1

600156

110/2CB

600087

110/1

600158

110/2CB

600088

110/1

600159

110/2PB

600089

110/1

600160

110/2PB

600090

110/1

600262

135/2

600091

110/1

600357

120/1

600092

110/1

600358

120/1

600093

110/1

600359

120/1

600094

110/1

600360

120/1

600095

110/1

600361

120/1

600096

110/1

600362

120/1

600097

110/1

600363

120/1

600098

110/1

600364

120/1

600099

110/1

600365

120/1

600100

110/1

600366

120/1

600101

110/1

600367

120/1

600102

110/1

600368

120/1

600105

110/1CB

600369

120/1

600106

110/1CB

600370

120/1

600107

110/1CB

600371

120/1

600108

110/1PB

600372

120/1

600109

110/1PB

600373

120/1

600110

110/2

600374

120/1

600111

110/2

600375

120/1

600112

110/2

600376

120/1

600113

110/2

600377

120/1

600114

110/2

600378

120/1

600115

110/2

600379

120/1

600116

110/2

600380

120/1

600117

110/2

600381

120/1

600118

110/2

600382

120/1

600119

110/2

600383

120/1CB

600120

110/2

600384

120/1CB

600121

110/2

600386

120/2

600122

110/2

600387

120/2

600123

110/2

600388

120/2

600124

110/2

600389

120/2

600126

110/2

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

600390

120/2

336

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 35 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29

600391

120/2

600392

120/2

600393

120/2

600394

120/2

600395

120/2

600396

120/2

600397

120/2

600398

120/2

600399

120/2

600400

120/2

600401

120/2

600402

120/2

600403

120/2

600404

120/2

600405

120/2

600406

120/2

600407

120/2

600408

120/2

600409

120/2

600410

120/2

600411

120/2

600412

120/2CB

600413

120/2CB

600414

125/1

600415

125/1

600416

125/1

600417

125/1

600418

125/1

600419

125/1

600420

125/1

600421

125/1

600422

125/1

600423

125/1

600424

125/1

600425

125/1

600426

125/1

600427

125/1

600428

125/1

600429

125/1

600430

125/1

600431

125/1CB

600509

180/1

600510

180/1

600511

180/1

600512

180/1

600513

180/1

600514

180/1

600515

180/1

600516

180/1

600517

180/1

600518

180/1

600519

180/1

600520

180/1

600521

180/1

600522

180/1

600523

180/1

600524

180/1

600525

180/1

600526

180/1

600527

180/1

600528

180/1

600529

180/1

600530

180/1

600531

180/1

600532

180/1

600533

180/1

600534

180/1

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

600535

180/1

600536

180/1

600537

180/1

600540

180/1PB

600541

180/1CB

600542

180/1CB

600543

180/1CB

600544

180/1PB

600671

200/2

600672

200/2

600673

200/2

600674

200/2

600675

200/2

600676

200/2

600677

200/2CB

600696

215/2

600697

215/2

600698

215/2

600699

215/2

600700

215/2

600701

215/2

600702

215/2

600703

215/2

600705

215/2

600706

215/2

600707

215/2

600708

215/2

600709

215/2

600710

215/2CB

600717

215/2

600718

215/2

600719

215/2

600723

215/2

600745

215.1/2

600747

215.1/2

600771

185/2

600772

185/2

600773

185/2

600776

186.4/2

600777

238.4/1

600778

238.4/1

600782

210/2

600783

210/2

600785

212/2

600786

212/2

600787

212/2

600788

212/2

600789

212/2

600790

212/2

600791

212/2

600809

213/6

600810

213/6

600811

213/6

600812

213/6

600813

213/6

600814

213/6

600815

188/2 6p

600816

188/2 6p

600817

188/2 6p

600818

188/2 6p

600819

188/2 6p

600820

188/2 6p

600821

188/2 6p

600822

188/2 6p

600823

188/2 6p

600824

188/2 6p

600825

188/2 6p

600826

188.4/2

600827

188.4/2

600830

188.3/2

600851

190/1 6p

600852

190/1 6p

600853

190/1 6p

600854

190/1 6p

600855

190/1 6p

600856

190/1 6p

600857

190/1 6p

600858

190/1 6p

600859

190/1 6p

600860

190/1 6p

600861

190/1 6p

600862

190/1 6p

600863

190/1 6p

600864

190/1 6p

600865

190/1 6p

40 40 40 41 40 40 40 41 73 73 73 73 73 73 73 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 75 75 75 75 76 76 46 46 46 46 97 97 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 50 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52


600866

190/1 6p

600867

190/1 6p

600868

190/1 6p

600869

190/1 6p

600871

190/1 6p

600872

190/1 6p

600873

190.6/2

600874

190.4/1

600875

190.4/1

600876

190.3/1

600909

190.9/2BI

600954

197MB2

600978

192/2HX

52 52 52 52 52 52 60 59 59 59 61 71 62

601000 601016

250/1

601017

250/1

601018

250/1

601019

250/1

601024

205/2

601025

206/2

601036

220/3

601037

220/3

601038

220/3

601040

220/3

601041

220/3

601042

220/3

601044

220/3

601045

220/3

601046

220/3

601047

220/3

601048

220/3

601057

220/3PB

601059

220/3PB

601061

220/3PB

601099

370

601100

355/6

601101

358/6

601102

358.1/7

601103

358.2/5

601104

360/6

601105

360.1/7

601106

360.2/5

601108

361/6

601109

361.1/7

601111

361.2/7

601112

363

601127

582/3P

601136

425/4A

601137

425/4B

601138

426/3A

601139

426/3B

601142

432/3A

601144

432/3C

601262

418/2

601263

418/2

601336

530/4PR

601337

530/4PR

601338

530/4PR

601339

530/4PR

601341

530/4

601342

530/4

601343

530/4

601344

530/4

601372

531/4

601373

531/4

601374

531/4

601375

531/4

601386

531/4PR

601387

531/4PR

601388

531/4PR

601461

446/2

601464

441/7PR

601481

480/6

601482

480/6

601483

480/6

601484

480/6

601495

481/6

601496

481/6

601497

481/6

601498

481/6

601499

481/6

601510

482/6

601511

482/6

100 100 100 100 74 74 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 110 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 161 124 124 124 124 126 127 121 121 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151 130 129 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

601512

482/6

601513

482/6

601514

482/6

601530

484/6

601531

484/6

601532

484/6

601533

484/6

601544

492/6

601545

492/6

601546

492/6

601547

492/6

601548

492/6

601549

492/6

601550

493/6

601551

430/3

601552

430/3

601553

430/3

601554

431/2

601557

558/5P

601569

562.1/9

601578

542/4PR

601580

544/6

601581

544.2/9

601582

544.1/5

601583

546/6

601584

546.1/5

601585

550.1/9

601590

550/3PR

601591

550.3/9

601592

550.2/9

601688

631

601689

631

601702

640/6

601703

640/6

601704

640/6

601705

640/6

601706

640/6

601707

640/6

601708

640/6

601709

640/6

601711

641/6

601712

641/6

601713

641/6

601714

641/6

601715

641/6

601716

641/6

601717

641/6

601719

641/6

601724

642/6

601725

642/6

601726

642/6

601732

660/6

601733

660/6

601734

660/6

601737

646

601738

647

601739

645

601747

670/6

601748

670/6

601749

670/6

601755

300/5

601756

300/5

601757

300/5

601758

300/5A

601762

680/5

601763

680/5

601764

680/5

601765

681/5

601766

681/5

601767

682/5

601768

682/5

601769

682/5

601771

685/5

601772

686/5

601783

702/5WH

601784

702/5WH

601785

702/5WH

601786

702/5WH

601787

702/5WH

601788

702/5WH

601789

702/5WH

601790

702/5WH

601791

702/5WH

601792

702/5WH

601796

812

142 142 142 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 126 126 126 126 157 157 155 155 155 155 155 155 155 155 156 155 179 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 183 183 183 182 183 182 184 184 184 107 107 107 107 187 187 187 187 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 199

601797

812

601799

812

601801

812

601802

812

601803

812

601804

812

601805

812

601806

812

601807

812

601808

812

601809

812

601810

812

601812

816

601813

816

601814

816

601816

816

601824

805

601825

809

601826

810

601828

813

601832

820

601833

820

601834

820

601835

820

601836

820

601837

820

601838

830

601840

817

601841

817

601842

817

601843

817

601844

818

601845

818

601847

818

601848

818

601849

818

601850

818

601890

750

601896

701

601897

701

601898

701

601907

911/1

601909

911/5

601910

912/1

601911

912/3

601912

912/5

601913

K

601918

K

601939

909

601954

K

601967

902/1

601968

902/2

601969

902/3

601985

914/5

601994

932

601995

931

601996

930

601998

910

199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 201 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 192 188 188 188 206 206 206 206 206 244 244 203 244 201 201 201 207 208 208 208 203

602000 602069

250.1/1

602070

250.1/1

602071

250.1/1

602072

250.1/1

602073

250.1/1

602075

196/2

602076

196/2

602077

196/2

602078

196/2

602080

360/6

602081

112/2

602082

112/2

602083

112/2

602084

112/2

602085

112/2

602086

112/2

602087

112/2

602088

112/2

602089

125/1

602090

125/1

602091

125/1

602092

125/1

602093

125/1

602094

125/1

100 100 100 100 100 68 68 68 68 109 26 26 26 26 26 26 26 26 31 31 31 31 31 31

602095

125/1

602096

125/1

602097

125/1

602098

125/1CB

602099

125/2

602100

125/2

602101

125/2

602102

125/2

602103

125/2

602104

125/2

602105

125/2

602106

125/2

602107

125/2

602108

125/2

602109

125/2

602110

125/2

602111

125/2

602112

125/2

602113

125/2

602114

125/2

602115

125/2

602116

125/2

602117

125/2

602118

125/2

602119

125/2

602120

125/2

602121

125/2

602122

125/2

602123

125/2

602124

125/2

602125

125/2CB

602126

125/2CB

602327

428/4

602328

428.1/4

602332

492.1/7

602340

492.1/7

602344

493.1/7

602346

486.1/7

602369

686/5A

602370

6460C6,3

602371

6460C6,3

602372

6460C6,3

602373

6460C6,3

602374

6460C6,3

602375

6460C6,3

602376

6460C6,3

602377

6460C6,3

602378

6460C6,3

602388

6463C6,3

602389

6463C6,3

602390

6463C6,3

602391

6463C6,3

602392

6464C6,3

602393

6464C6,3

602394

6465C6,3

602395

6465C6,3

602396

6465C6,3

602397

6466C6,3

602398

6466C6,3

602399

6466C6,3

602400

6469C6,3

602401

6469C6,3

602402

6469C6,3

602403

6469C6,3

602404

6469C6,3

602405

6472C6,3

602406

6472C6,3

602407

6472C6,3

602408

6472C6,3

602409

6472C6,3

602410

6472C6,3

602411

6472C6,3

602412

6472C6,3

602414

6480C8

602415

6480C8

602416

6480C8

602417

6480C8

602418

6480C8

602419

6480C8

602422

6483C8

602423

6483C8

602424

6483C8

602425

6484C8

602426

6486C8

602427

6486C8

31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 125 126 144 144 144 143 188 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303

337


602428

6486C8

602429

6489C8

602430

6489C8

602431

6489C8

602432

6489C8

602433

6489C8

602434

6489C8

602435

6489C8

602436

6492C8

602437

6492C8

602438

6492C8

602439

6492C8

602440

6492C8

602441

6492C8

602510

6500E6,3

602511

6500E6,3

602512

6500E6,3

602513

6500E6,3

602514

6500E6,3

602515

6500E6,3

602516

6500E6,3

602517

6500E6,3

602518

6500E6,3

602519

6503E6,3

602520

6503E6,3

602521

6503E6,3

602522

6506E6,3

602523

6506E6,3

602524

6506E6,3

602525

6509E6,3

602526

6509E6,3

602527

6509E6,3

602528

6509E6,3

602529

6509E6,3

602530

820.1

602531

820.1

602532

820.1

602533

820.1

602534

820.1

602535

820.1

602536

812A

602537

812A

602538

812A

602539

812A

602547

910/1

602552

909/1

602557

215/2

602592

361/6

602593

110/1

602594

110/1

602595

110/1

602596

110/2

602597

110/2

602598

110/2

602600

375/6

602601

120/1

602602

120/1

602663

180/1

602664

180/1

602665

640/6

602683

361.1/7

602689

120/2

602690

120/2

602691

492.1/7

602695

492.1/7

602699

492.1/7

602703

492.1/7

602707

484.1/7

602708

484.2/7

602709

484.3/7

602710

484.1/7

602711

484.2/7

602712

484.3/7

602713

484.1/7

602714

484.2/7

602715

484.3/7

602716

484.1/7

602717

484.2/7

602718

484.3/7

602719

492AL

602720

492AL

602721

492AL

602722

492AL

602723

197/1 6p

602724

197/1 6p

338

303 303 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 201 201 201 201 201 201 199 199 199 199 203 203 75 110 22 22 22 24 24 24 111 28 28 40 40 181 110 29 29 144 144 144 144 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 69 69

602725

197/1 6p

602726

197/1 6p

602727

197/1 6p

602728

197/1 6p

602729

197/1 6p

602730

197/1 6p

602731

197/1 6p

602732

197/1 6p

602733

197/1 6p

602734

197/1 6p

602735

197/1 6p

602736

197/1 6p

602737

197.1/1

602738

197.3/1

602739

197.4/1

602740

197.4/1

602741

197.7/1

602742

197MB1

602743

K

602773

486/6

602817

616W

602841

205.1

602844

110/1CS

602845

180/1CS

602846

110/2CS

602848

687/5

602997

180/1

69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 244 143 174 74 23 40 24 188 40

603000 603028

6715E6,3

603095

199MB1

603096

199/1 6p

603097

199/1 6p

603098

199/1 6p

603099

199/1 6p

603100

199/1 6p

603101

199/1 6p

603102

199/1 6p

603103

199/1 6p

603104

199.1/1

603105

199.3/1

603106

199.4/1

603107

199.4/1

603121

110/1

603122

110/2

603123

180/1

603124

180/1

603128

215/2

603129

215/2

603130

188/2 6p

603131

188/2 6p

603134

112/2

603135

197/1 6p

603160

447/6

603164

812A

603192

186.4/2

603193

186.4/2

603316

110/1

603317

110/1

603318

110/1

603319

110/2

603320

110/2

603332

125/1

603333

125/2

603334

190.7/2

603345

110/2CB

603347

125/2CB

603348

125/2CB

603378

190.10

603380

192/2HXL

603381

192/2HXL

603383

192/2HXL

603384

192/2HXL

603386

192/2HXL

603393

361.2/7

603417

6515E6,3

603418

6515E6,3

603419

6515E6,3

603420

192/2HX

603421

192/2HX

603422

192/2HX

603423

192/2HX

603424

192/2HX

603425

192/2HX

304 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 22 24 40 40 75 75 47 47 26 69 131 199 46 46 22 22 22 24 24 31 32 60 24 33 33 61 62 62 62 62 62 110 304 304 304 62 62 62 62 62 62

603426

192/2HX

603427

192/2HX

603428

192/2HX

603455

192/2HXL

603468

617W

603477

666/6A

603490

994

603521

K

603522

555/6

603611

112/2

603655

192/10

603656

192/11

603657

192/12

603658

192/13

603664

V3

603670

120/2CB

603671

120/2CB

603673

960/6

603674

180/1CB

603709

120/1CS

603710

120/2CS

603711

125/1CS

603712

125/2CS

603768

6778/2A

603771

6778/5A

603774

6778/8A

603812

190/1 12p

603813

190/1 12p

603814

190/1 12p

603815

190/1 12p

603816

190/1 12p

603817

190/1 12p

603818

190/1 12p

603819

190/1 12p

603820

190/1 12p

603821

190/1 12p

603822

190/1 12p

603823

190/1 12p

603824

190/1 12p

603825

190/1 12p

603826

190/1 12p

603827

190/1 12p

603828

190/1 12p

603829

190/1 12p

603845

180/1

603846

110/1

603847

110/1

603848

110/1

603849

110/2

603850

110/2

603851

110/2

603870

542.1/5

603886

45/2

603962

231/4 6p

603963

231/4 6p

603964

231/4 6p

603965

231/4 6p

603966

231/4 6p

603967

231/4 6p

603968

231/4 6p

603969

231/4 6p

603970

231/4 6p

603971

231/4 6p

603972

231/4 6p

603973

231/4 6p

603974

231/4 6p

603975

231/4 6p

603976

231/4 6p

603977

231.4/4

603978

231.4/4

603979

231.7/4

603980

232/4 6p

603981

232/4 6p

603982

232/4 6p

603983

232/4 6p

603984

232/4 6p

603985

232/4 6p

603986

232/4 6p

603987

232/4 6p

603988

232/4 6p

603989

232/4 6p

603990

232/4 6p

603991

232/4 6p

603992

232.4/4

603993

232.4/4

62 62 62 62 174 184 245 244 156 26 64 64 64 64 217 30 30 227 40 28 30 31 33 305 305 305 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 40 22 22 22 24 24 24 155 332 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

603994

232.6/4

603995

232.7/4

603996

232.8/4

603997

231.8/4

603998

231.8/4

90 90 91 89 89

604000 604174

670/6A

604242

660/6

604267

660/6

604531

188.10

604546

621E

604547

621E

604575

971/4

604577

1000AC

604691

6463TINC6,3

604692

6463TINC6,3

604693

6463TINC6,3

604694

6466TINC6,3

604695

6466TINC6,3

604696

6466TINC6,3

604699

6472TINC6,3

604700

6472TINC6,3

604701

6472TINC6,3

604702

6472TINC6,3

604825

6472TINC6,3

604903

670/6A

184 183 183 51 175 175 242 251 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 184

60500 605000

196/2

605001

196/2

605002

196/2

605006

447/6

605007

406/1VDE

605007

406/1VDE

605008

406/1VDE

605008

406/1VDE

605009

406/1VDE

605009

406/1VDE

605010

406/1VDE

605010

406/1VDE

605011

406/1VDE

605011

406/1VDE

605012

461/1VDE

605012

461/1VDE

605013

461/1VDE

605013

461/1VDE

605015

472/1VDE

605016

476/1VDE

605017

476/1VDE

605018

478/1VDE

605019

506/1VDE

605019

506/1VDE

605020

506/1VDE

605020

506/1VDE

605021

508/1VDE

605021

508/1VDE

605022

508/1VDE

605022

508/1VDE

605042

179/2

605043

215/2

605044

215/2

605045

112/2

605061

6762

605062

6762.1

605063

6762.2

605112

175/2

605113

250/1

605114

996/2

605125

480/6

605155

530/4PR

605160

977/1

605161

977/2

605162

977/3

605163

977/4

605206

429/3

605212

466/1VDE

605212

466/1VDE

605214

555.1/9

605236

555.2/9

605237

447/1

605307

190/1 6p

605322

238/1 6p

68 68 68 131 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 135 135 135 135 137 138 138 139 145 145 145 145 146 146 146 146 40 75 75 26 304 304 305 37 100 249 142 150 242 242 242 242 126 136 136 156 156 131 52 95


605323

238/1 6p

605324

238/1 6p

605325

238/1 6p

605326

238/1 6p

605327

238/1 6p

605328

238/1 6p

605329

238/1 6p

605330

238/1 6p

605331

238/1 6p

605332

238/1 6p

605333

238/1 6p

605334

238/1 6p

605335

238/1 6p

605336

238/1 6p

605337

238/1 6p

605338

238/1 6p

605341

238.3/1

605342

238.4/1

605343

238.4/1

605344

238.6/1

605345

238.7/1

605348

110/1

605349

110/1

605350

110/1

605351

110/1

605352

110/1

605353

110/1

605354

110/1

605355

110/1

605356

110/1

605357

110/1

605358

110/1

605359

110/1

605360

125/1

605361

125/1

605362

125/1

605363

125/1

605364

125/1

605365

125/1

605366

125/1

605367

125/1

605368

125/1

605369

125/1

605370

125/1

605371

125/1

605372

125/1

605373

125/1

605374

125/1

605375

180/1

605376

180/1

605377

180/1

605378

180/1

605379

180/1

605380

180/1

605381

180/1

605382

180/1

605383

180/1

605384

180/1

605385

180/1

605386

180/1

605418

583/6

605419

583.1/7

605458

110/2

605459

110/2

605460

110/2

605461

110/2

605462

110/2

605463

110/2

605464

110/2

605465

110/2

605466

110/2

605467

110/2

605468

110/2

605469

110/2

605470

125/2

605471

125/2

605472

125/2

605473

125/2

605474

125/2

605475

125/2

605476

125/2

605477

125/2

605478

125/2

605479

125/2

605480

125/2

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 97 97 97 98 98 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 161 161 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

605481

125/2

605482

125/2

605483

125/2

605484

125/2

605491

820A

605492

820A

605493

820A

605494

820A

605495

820A

605496

820A

605503

820.1A

605504

820.1A

605505

820.1A

605506

820.1A

605507

820.1A

605508

820.1A

605516

805A

605518

6492C8

605526

6777

605527

6778

605528

110/1MS

605529

110/2MS

605530

110/1CB

605531

110/1CB

605532

110/1MS

605533

110/2CB

605534

110/2CB

605535

110/2MS

605537

120/1MS

605538

120/2MS

605539

125/1MS

605540

125/2MS

605541

125/1CB

605542

125/1CB

605543

125/2CB

605544

125/2CB

605545

180/1MS

605546

180/1CB

605547

180/1CB

605548

231/4 6p

605549

110/1

605550

110/2

605551

192/2SL

605552

192/2SL

605553

192/2SL

605554

192/2SL

605555

192/2SL

605556

192/2PH

605557

192/2PH

605558

192/2PH

605559

192/2PZ

605560

192/2PZ

605561

192/2PZ

605562

192/2TX

605563

192/2TX

605564

192/2TX

605565

192/2TX

605566

192/2TX

605567

192/2TX

605568

192/2TX

605569

192/2TX

605570

192/2TX

605806

425/4AB

605838

120/1

605839

120/2

605896

960/1

605897

960/2

605898

960/3

605921

112/2

605923

192/2HX

605956

1640.1/4

32 32 32 32 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 199 304 305 305 23 25 22 22 23 24 24 25 29 30 32 33 31 31 33 33 41 40 40 85 22 24 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 124 28 29 227 227 227 26 62 316

607000 607019

120/1

607020

120/2

607054

940/2

607064

192/14

607123

512/1VDE

607123

512/1VDE

607124

512/1VDE

607124

512/1VDE

607125

420/1VDE

607125

420/1VDE

607135

940/3

28 29 215 64 148 148 148 148 121 121 215

607137

915/5

607138

260

607139

261

607140

262

607141

191/1

607142

191/1

607143

191/1

607144

191/1

607145

191/1

607146

191/1

607147

191/1

607148

191/1

607149

191/1

607153

598/6

607153

598/6

607154

997

607161

193HX

607162

193HX

607163

193HX

607164

193HX

607165

193HX

607166

193HX

607167

193HX

607168

193HX

607169

193HX

607170

193HX

607171

193TX

607172

193TX

607173

193TX

607174

193TX

607175

193TX

607176

193TX

607177

193TX

607178

193TX

607179

193TX

607180

193TX

607181

193TX

607182

193TX

607314

191MB1

607330

503/4AP

607346

703/5WH

607347

741/6

607348

447/6

607349

188.8

607386

977/5

607387

977/6

607494

529/4P

607732

446/2P

607821

188.6/2

207 103 103 103 61 61 61 61 61 61 61 61 61 165 165 249 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 61 145 189 191 131 51 242 243 149 130 51

607823

220/3

607824

220/3

607825

220/3

607826

220/3S

607827

220/3S

607828

220/3S

607829

220/3S

607830

220/3S

607831

220/3S

607832

220/3S

607834

220/3S

607835

220/3S

607852

220/3PH

607853

220/3SPH

607857

125/1

607858

125/2

607860

530/4

607863

503/4P

607867

405/1BI

607867

405/1BI

607868

405/1BI

607868

405/1BI

607869

405/1BI

607869

405/1BI

607870

406/1BI

607870

406/1BI

607871

406/1BI

607871

406/1BI

607872

406/1BI

607872

406/1BI

607873

420/1BI

607873

420/1BI

607874

506/1BI

607874

506/1BI

607875

506/1BI

607875

506/1BI

607876

508/1BI

607876

508/1BI

607877

508/1BI

607877

508/1BI

607878

472/1BI

607879

472/1BI

607880

476/1BI

607881

476/1BI

607882

478/1BI

607883

461/1BI

607883

461/1BI

607884

461/1BI

607884

461/1BI

77 77 77 80 80 80 80 80 80 80 80 80 78 80 31 32 150 144 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 121 121 145 145 145 145 146 146 146 146 137 137 138 138 139 134 134 134 134

339


607885

445/1BI

607887

445/1BI

607888

193TXCS

607889

193TXMS

607890

193HXCS

607892

187/2PH

607893

187/2PH

607894

187/2PH

607895

187/2SL

607896

187/2SL

607897

187/2SL

607898

187/2HX

607899

187/2HX

607900

187/2HX

607901

187/2HX

607902

187/2HX

607903

187/2TX

607904

187/2TX

607905

187/2TX

607906

187/2TX

607907

187/2TX

607908

187/2TX

607909

187/2TX

607910

187/2TX

607911

189/2

607912

189/2

607913

189/2

607914

189/2

607915

189/2

607916

189/2

607917

189/2

607918

231/4L6p

607919

231/4L6p

607920

231/4L6p

607921

231/4L6p

607922

231/4L6p

607923

231/4L6p

607924

231/4L6p

607925

231/4L6p

607926

231/4L6p

607927

231/4L6p

607928

231/4L6p

607929

231/4L6p

607930

231/4L6p

607931

231/4L6p

607932

231/4L6p

607933

231/4L6p

607934

232/4L6p

607935

232/4L6p

607936

232/4L6p

607937

232/4L6p

607938

232/4L6p

607939

232/4L6p

607940

232/4L6p

607941

232/4L6p

607942

232/4L6p

607943

232/4L6p

607944

232/4L6p

607945

232/4L6p

607946

918

607948

263L

607949

424/4P

607950

424/4P

607955

190.4/1

607956

185/2

607957

215/2

607958

215/2

607960

215/2

607962

215/2

607964

215/2

607966

512/1BI

607966

512/1BI

607967

512/1BI

607967

512/1BI

607968

598.1/7

607975

190.7/2

607976

188.7/2

607977

238.7/1

607992

194/1A1

607993

194/1A1

607994

194/1A1

607995

194/1A1

607996

194/1A1

607997

194/1A1

607998

194/1A1

340

130 130 67 67 66 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 52 52 52 52 52 52 52 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 207 104 124 124 59 46 75 75 75 75 75 147 147 147 147 165 60 51 98 67 67 67 67 67 67 67