Modri bilten - ZUTS

Page 1

Z D RU Ž E N J E U Č IT E L J E V I N T R E N E R J E V S MU Č A N J A SLOV E N I J E

Z U T S SLOV E N I J E

ZUTS SLOVENIJE

105


ZUTS SLOVENIJE SEKR E TAR I AT ZUTS

Dr. Blaž Lešnik

Jelko Gros

Miha Verdnik

Miha Gmajnar

Tomislav Omejec

Predsednik ZUTS

Podpredsednik ZUTS

Vodja strokovnega sveta ZUTS

Vodja državne izpitne komisije

Vodja centralne regije

Zdravko Križaj

Aleksej Kuzmin

Dr. Rado Pišot

Sandi Murovec

Dejan Rodošek

Vodja zahodne regije

Vodja vzhodne regije

Vodja notranjsko-primorske regije

Vodja mednarodnega sodelovanja

Vodja združenja šol smučanja

Gregor Osojnik

Franc Rojko

Ivan Gruden

Matija Stegnar

Vodja pravne stroke

Svetovalec pravne stroke

Vodja referata ZUTS

Sekretar ZUTS

Dr ž avna izpitna komisija

106

ALPSKO SMUČANJE

DESKANJE NA SNEGU

SMUČANJE PROSTEGA SLOGA

Miha Gmajnar Boštjan Božič Gorazd Janko Boštjan Jeraša Zdravko Križaj Aleksej Kuzmin Aleš Lavrič Dr. Blaž Lešnik Uroš Martinšek Aleš Močnik Tomislav Omejec Dr. Rado Pišot Marko Rataj Dejan Rodošek Luka Sekula Miha Verdnik Jure Vreček Dr. Milan Žvan

Andrej Černe Doroteja Muhič Dr. Boris Sila Jure Gmajnar Maks Vrečko

Dr. Blaž Lešnik Aleš Špan

TEK NA SMUČEH IN NORDIJSKA HOJA, NRR Marko Gracer Aleš Gros Dr. Bojan Jošt Nevenka Omerzu Mag. Cveto Pavčič Dr. Janez Pustovrh Robert Slabanja Nanika Vogrinc

TELEMARK SMUČANJE Boštjan Čač Dr. Darja Ažman Miran Stanovnik Robert Aleš


ZUTS SLOVENIJE

Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za deskanje na snegu

Strokovni svet ZUTS Slovenije Ime in priimek Miha Verdnik Miha Gmajnar

Vodja strokovnega sveta ZUTS Vodja državne izpitne komisije

Vodja komisije za deskanje na snegu Članica strokovnega sveta za deskanje na snegu Član strokovnega sveta za deskanje na snegu

Ime in priimek Jure Gmajnar Doroteja Muhič Maks Vrečko

Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za alpsko smučanje Vodja komisije za alpsko smučanje Predsednik strokovnega sveta za alpsko smučanje Vodja mednarodnega sodelovanja Vodja centralne regije Vodja zahodne regije Vodja vzhodne regije Vodja notranjsko-primorske regije Predsednik ZUTS Strokovni sodelavec za delo s tekmovalci Strokovni sodelavci za delo z ljudmi s posebnimi potrebami Vodja podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč

Ime in priimek Dr. Milan Žvan Gorazd Janko Sandi Murovec Tomislav Omejec Zdravko Križaj Aleksej Kuzmin Dr. Rado Pišot Dr. Blaž Lešnik Stojan Puhalj Zvone Petek Gal Jakič Boštjan Božič

Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za tek na smučeh Vodja komisije za tek na smučeh Član strokovnega sveta za tek na smučeh Član strokovnega sveta za tek na smučeh

Ime in priimek Dr. Janez Pustovrh Robert Slabanja Marko Gracer

Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za smučanje prostega sloga Vodja komisije za prosti slog

Ime in priimek Aleš Špan

Člani strokovnega sveta ZUTS komisije za telemark smučanje Vodja komisije za telemark smučanje

Ime in priimek Boštjan Čač

Marko Bleiweis

Demonstratorska vrsta komisije za alpsko smučanje vzho dna regija

Dr. Milan Žvan

Uroš Zupan

Tomaž Šegula

Matic Jeraša

Nejc Jeraša

Vodja komisije za alpsko smučanje

Demonstrator

Demonstrator

Demonstrator

Demonstrator

notranjsko primorska regija

Bojan Križaj

Matic Macuh

Aleš Valenti

Vid Baruca

Zunanji strokovni sodelavec

Demonstrator

Demonstrator

Demonstrator

107


centralna regija

Iztok Zajc

Tomaž Hribar

Matic Debeljak

Demonstrator

Demonstrator

Demonstrator

Boštjan Božič

Jaš Korsič

Meta Lavrič

Urška Rabič

Demonstrator

Demonstrator

Demonstratorka

Demonstratorka

z aho dna regija

Demonstratorska vrsta komisije za deskanje na snegu

Jure Gmajnar

Miha Andoljšek

Grega Bizjak

Luka Dasovič

Vodja komisije za deskanje na snegu

Demonstrator

Demonstrator

Demonstrator

Teo Ivančič

Simon Kocjanc

Doroteja Muhič

Nena Rifelj

Demonstrator

Demonstrator

Demonstratorka

Demonstratorka

Demonstratorska vrsta komisije za smučanje prostega sloga

108

Aleš Špan

Primož Grabnar

Bor Vošnjak

Urh Bulc

Andraž Jančar

Vodja komisije za smučanje prostega sloga

Demonstrator

Demonstrator

Demonstrator

Demonstrator


ZUTS SLOVENIJE

ST RO KOVN I SO D EL AVCI Urša Makovec Nina Bednarik Bine Žalohar Rok Dokl

Demonstratorska vrsta komisije za nordijsko hojo in tek na smučeh

Dr. Janez Pustovrh

Gregor Grad

Aleš Gros

Nevenka Beba Omerzu

Mirko Verovšek

Vodja komisije za nordijsko hojo in tek na smučeh

Demonstrator NHT in tek na smučeh

Demonstrator NHT in tek na smučeh

Demonstratorka NHT in tek na smučeh

Demonstrator NHT in tek na smučeh

Jure Čebašek

Florijan Ambrožič

Mateja Lončar

Dr. Maja Pori

Špela Strasser

Demonstrator tek na smučeh

Demonstrator NHT

Demonstratorka NHT

Demonstratorka NHT

Demonstratorka NHT

Nanika Vogrinc Demonstratorka NHT

Demonstratorska vrsta komisije za telemark smučanje

Boštjan Čač

Robert Aleš

Dr. Darja Ažman

Vodja komisije za telemark smučanje

Demonstrator

Demonstratorka

ST RO KOVN I SO D EL AVE C Miran Stanovnik

109


Š ole smučanja Slovenije Smučarska šola Kanin Soča rafting d.o.o. Trg golobarskih žrtev 48 5230 Bovec Tel.: +386 5 389 62 00 Mobilni tel.: +386 41 724 472 Spletna stran: www.socarafting.si E-naslov: info@socarafting.si Vodja šole: Grega Kavs, učitelj alpskega smučanja 3 Smučišče: Kanin

Alpski smučarski klub Kranjska Gora – Šola smučanja Alpski smučarski klub Kranjska Gora – Šola smučanja Borovška cesta 99a 4280 Kranjska Gora Tel.: +386 4 588 53 00 Mobilni tel.: +386 41 627 885 Spletna stran: www.ask-kg.com E-naslov: sola@ask-kg.com Vodja šole: Srečo Medven, učitelj alpskega smučanja 2 Tehnični vodja: Polona Razingar, učitelj alpskega smučanja 3 Smučišče: Kranjska Gora

Smučarska šola Intersport Bernik Smučarska šola Intersport Bernik Borovška 88a 4280 Kranjska Gora Tel.: +386 4 588 14 70, +386 4 588 44 92 Faks: +386 4 588 16 82 Spletna stran: www.intersport-bernik.com E-naslov: info@intersport-bernik.com Vodja šole: Nina Koren Bernik, učitelj alpskega smučanja 3 Smučišče: Kranjska gora

Smučarska šola Podkoren Alojz Uderman s.p. Log 18 4280 Kranjska gora Tel./Faks: +386 4 588 57 80 Mobilni tel.: +386 41 706 516 Spletna stran: www.skischool.si E-naslov: info@skischool.si Vodja šole: Katarina Štravs, učitelj alpskega smučanja 3 Smučišče: Kranjska gora

Smučarska šola Golte – Beli Zajec Smučarska šola Golte – Beli Zajec Radegunda 21a 3330 Mozirje Tel.: +386 41 865 598 Spletna stran: www.belizajec.si E-naslov: sola.golte@email.si, belizajec@gmail.com Vodja šole: Bojan Napotnik, trener alpskega smučanja Smučišče: Golte

Smučarska šola Kofler Kofler Sport, športna agencija Gregor Kofler s.p. Ulica Jakoba Aljaža 26 4281 Mojstrana Mobilni tel.: +386 41 608 297 Spletna stran: www.kofler-sport.si E-naslov: info@kofler-sport.si Vodja šole: Gregor Kofler, prof., učitelj alpskega smučanja 3 Smučišče: Mojstrana

110

Šola snežnih športov Intersport Unitur Smučarsko društvo Unior Aškerčeva 13 3000 Celje Vodja celotne šole: Uroš Martinšek, prof., učitelj alpskega smučanja 3, član državne izpitne komisije Rogla: Tel.: +386 3 757 74 68 Mobilni tel.: +386 41 402 722 Spletna stran: www.solasmucanja.com E-naslov: rogla@solasmucanja.com in uros.martinsek@amis.net Krvavec: Tel.: +386 4 271 18 03 Mobilni tel.: +386 41 402 722 Spletna stran: www.solasmucanja.com E-naslov: krvavec@solasmucanja.com

Šola smučanja in deskanja na snegu Pohorje – SK Branik SK Branik - Smučarska šola Pohorje Mladinska ulica 29 2000 Maribor Alpsko smučanje: Tel.: +386 2 220 88 21 Faks: +386 2 220 88 29 Mobilni tel.: +386 41 414 544 Spletna stran: www.pohorje.org E-naslov: matjaz.vrecl@sk-branik.si Vodja šole za smučanje: Matjaž Vrecl, učitelj alpskega smučanja 3 Deskanje na snegu: Tel.: +386 2 220 88 36 Faks: +386 2 220 88 29 Mobilni tel.: +386 31 312 028 Spletna stran: www.pohorje.org E-naslov: iztok.kvas@sk-branik.si Vodja šole za deskanje na snegu: Iztok Kvas, trener deskanja na snegu Smučišče: Mariborsko Pohorje

Rogova šola smučanja – Roški medvedi Smučarska šola Črmošnjice - Rogova šola smučanja Župančičevo sprehajališče 1 8000 Novo mesto Mobilni tel.: +386 31 375 908 Spletna stran: www.sd-krka-rog.si E-naslov: nusa.more@gmail.com Vodja šole: Nuša More, prof., trener alpskega smučanja Smučišče: SC Bela

Smučarska šola Capris Bojan Šturm s.p. Obrtniška 18 6000 Koper Mobilni tel.: +386 40 302 020 Spletna stran: www.skcapris-klub.si E-naslov: skcapris@siol.net Vodja šole: Bojan Šturm, prof., učitelj alpskega smučanja 3 Smučišče: Forni di Sopra – Italija

Gads-Goriška akademija deskanja in smučanja Gads - Goriška akademija deskanja in smučanja p.p. 224 5001 Nova Gorica Mobilni tel.: +386 41 687 419 Vodja šole: Mitja Kobal, trener alpskega smučanja Smučišče: Lokve

Smučarska šola Alpinsport Smučarska šola Alpinsport, Bohinjsko jezero d.o.o. Ribčev Laz 53 4265 Bohinjsko jezero Tel./Faks: +386 4 572 34 86, +386 4 572 34 44 Mobilni tel.: +386 41 596 079 Spletna stran: www.alpinsport.si E-naslov: alpinsport@siol.net Vodja šole: Andrej Podlipnik, prof., učitelj alpskega smučanja 3 Smučišče: Vogel

Smučarska šola Ru-Fi Ru-Fi d.o.o. Nova vas 2a 4240 Radovljica Tel.: +386 4 533 30 14 Faks: +386 4 533 78 20 Mobilni tel.: +386 41 623 142 Spletna stran: www.ru-fi.si E-naslov: sportzv@s5.net Vodja šole: Jure Vreček, učitelj alpskega smučanja 3 Smučišče: Vogel

Smučarska šola DR7 Športne dejavnosti Dejan Rodošek s.p. Podgora 22c 2394 Kotlje Mobilni tel.: +386 41 711 106 Spletna stran: www.dr7.si E-naslov: dr7@siol.net Vodja šole: Dejan Rodošek, prof., trener alpskega smučanja, član državne izpitne komisije Smučišče: Rimski vrelec Kotlje – Koroška

Smučarska šola Bled Kompas - Safari Company Smučarska šola Bled Kompas - Safari Company Jože Borse s.p. Železniška 10 4248 Lesce Tel./Faks: +386 4 574 15 15 Mobilni tel.: +386 41 622 563 Spletna stran: www.safaricomp.com E-naslov: safari.company@siol.net Vodja šole: Jože Borse, učitelj deskanja na snegu 3


ZUTS SLOVENIJE

Sp onzorji ZUTS Slovenije GENER ALNI SP O NZO R

www.pluton-gradnje.si SP O NZO RJI KOMISIJE ZA ALPSKO SMUČ ANJE , KOMISIJE ZA D E SK ANJE IN KOMISIJE ZA TEK NA SMUČEH

www.intersport.si

www.audi.si

www.porscheljubljana.com

tmocilnikar@yahoo.co.uk

www.nkbm.si

www.unitur.eu

VEČJI O PR E MLJEVALCI ZUTS SLOVENIJE

www.bora.si

www.nes.eu

www.rodeoteam.si

www.vita.si

www.elanskis.com

h-style@siol.net

www.matias2.si

111


PART N ER SKI CENT R I ZUTS SLOVEN IJ E

www.rtc-krvavec.si

www.rogla.si

www.kr-gora.si

www.hitholidays-kg.si

OSTALI O PR E MLJEVALCI ZUTS SLOVENIJE

www.eurosport-trade.si

www.marker-volkl.si

www.matias2.si

www.alpina.si

www.blizzard-ski.com

www.gm3.si

www.head.com

www.ponca.si

www.martinjak.si

www.planetsport.si

www.goltes.com

www.factorystore.si

MED IJSKI PARTNERJI

www.radiohit.si

112

www.menshealth.si