Page 1

COMPARTIM EXPERIÈNCIES !!! Activitats per dinamitzar la biblioteca escolar

per a cicle superior de primària i 1r i 2n d’ESO

Seminari de coordinació primària- secundària de Pineda de Mar Pla de Formació de Zona del Servei educatiu de l’Alt Maresme Març del 2016 Personatge del còmic. Institut Joan Coromines. Debat literari. Institut Euclides Els Cromocontes. Escola Jaume I Explica’m un conte_Projecte ApS. Escola FEDAC Pineda Menjallibres. Escola Montpalau El Bibliotecari o bibliotecària. Escola Poblenou El club de lectura. Escola Antoni Doltra Gimcana lectora. Escola Sant Jordi Qui ho ha escrit? Escola Mediterrània La nova biblioteca. Escola Aloc El gust per la lectura_Optativa 2n d’ESO. Institut de Pineda Booktrailer. Institut Euclides 150 anys amb Alícia. Institut Euclides Explica’m un conte. Institut Euclides Què llegim?. Institut Euclides 1


BIBLIOTECA ESCOLAR. Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Institut Joan Coromines Nom docent responsable: Raquel Montero Araque

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: PERSONATGE DEL CÒMIC Activitat adreçada a: 5è de Primària 6è de Primària X 1r d’ESO 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar x El gust per la lectura des de la biblioteca escolar x Competència informacional des de la biblioteca escolar x Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família x Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Identificar els personatges de còmic més emblemàtics, tant catalans i espanyols com americans o europeus. -Establir contacte amb els còmics en paper. -Interactuar amb les biblioteques i llibreries del poble. -Utilitzar eines de cerca d’informació per Internet - Aprendre a tenir autonomia en la cerca d’informació i documents. -Aprendre a elaborar una fitxa de personatge amb una selecció de la informació més important i utilitzant una pauta prèvia. -Aprendre a utilitzar un programa de document de text per elaborar un text breu. -Distingir diferents mitjans de difusió d’una obra de còmic. -Aprendre a fer descripcions breus de personatges. -Aprendre a distingir el tema general d’una història. -Aprendre a fer una exposició oral breu d’un text expositiu. -Contribuir a crear material de consulta per a la biblioteca escolar.

2


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Activitat de l’àrea de castellà -Primer es fa una introducció i un qüestionari oral per comprovar els coneixements previs dels alumnes sobre el món del còmic, parlant de Zipi-Zape, Mortadelo, Massagran, etc. -En segon lloc, s’explica la tasca: *Individualment o per parelles, els alumnes investigaran sobre un personatge de còmic, escollint entre un llistat de personatges que el professor ha triat. En aquest llistat hi ha personatges del còmic català, espanyol, americà (DC, Marvel, altres) i europeu, per tal que no es repeteixin els personatges i siguin realment els més importants. El primer és fer la distribució dels personatges entre els alumnes i l’ordre de les exposicions. *Després es dóna un model de fitxa del personatge: La fitxa ha de tenir el nom de l’autor o autora, tant del dibuixant com del guionista, el país d’origen i la llengua original, el mitjà de difusió (revista, diari, etc.), data de naixement del personatge, petita descripció del personatge, tema general de les històries i alguna imatge del personatge. Aquesta fitxa es farà a ordinador en un full Din A-4, per una sola cara i tots en el mateix mida Arial 14, després s’enganxarà en unes cartolines i es folrarà. La intenció és que després es faci un fitxer de personatges de còmic per ordre alfabètic per tenir-los com a consulta dins la biblioteca escolar. Els alumnes poden fer aquesta activitat de cerca d’informació a casa o a l’aula d’informàtica i hauran de procurar trobar un exemple del còmic en paper, anant a llibreries o a biblioteques. *Quan tenen les fitxes posades a les cartolines i folrades, els alumnes es prepararan l’exposició de la fitxa davant la classe. El professor seguirà un ordre de les exposicions i el dia decidit s’anirà a la biblioteca escolar, on es faran les exposicions de les fitxes dels personatges davant la classe i també s’ensenyaran mostres dels còmics. *En acabat les exposicions, es dedicarà una mitja hora d’una altra classe o de la mateixa sessió a llegir i intercanviar els còmics que han portat els alumnes. *Les fitxes quedaran a disposició de la biblioteca escolar.

AVALUACIÓ: El professor valorarà la part escrita de la fitxa i també la part oral de l’exposició i comptarà dins la nota de l’avaluació un 10 %. Per avaluar la part oral seguirà uns ítems d’exposició oral que els alumnes ja coneixen.

TEMPORITZACIÓ: L’activitat es va fer durant el 2n trimestre del curs 2014-2015, a principis de març, durant unes 3 o 4 sessions, depenent si la cerca d’informació es feia a casa o a l’aula d’informàtica. En aquest cas es va fer a casa i per això van ser menys sessions, unes 3: una per a l’explicació, es va deixar passar uns dies perquè treballessin a casa i després es va posar data per fer les exposicions i la lectura de còmics, amb 3 grups de 18 a 28 alumnes, dins l’horari de llengua castellana dels grups de 1r d’ESO.

3


RECURSOS HUMANS Només el professor de la matèria de castellà.

RECURSOS MATERIALS L’activitat es realitza a l’aula de classe, d’informàtica i a la biblioteca escolar. El Departament de castellà va subvencionar les cartolines i les van folrar.

RECURSOS EXTERNS Es cerquen còmics de les biblioteques populars, escolars, personals i llibreries. Es van utilitzar còmics d’una maleta viatgera de la biblioteca Serra i Moret de Pineda.

OBSERVACIONS L’activitat requereix una preparació i informació prèvia del professor sobre el món del còmic. És important incidir en el fet que són còmics, no personatges de sèries o pel·lícules, ja que els alumnes d’avui dia tenen més referència de la imatge cinematogràfica que del còmic imprès. Per exemple, vaig haver d’insistir que les imatges de les fitxes havien de ser del còmic i no de la pel·lícula o sèrie televisiva.

ESPAI WEB O BLOC https://meslliures.wordpress.com/tag/personatges-de-comic-1r-deso/

4


IMATGES

u

na imatge.

5


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Institut Euclides Nom docent responsable: Daniel Margarit

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: DEBAT LITERARI Activitat adreçada a: 5è de Primària 6è de Primària

X X

1r d’ESO 2n d’ESO

Àmbit dedinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn

x

Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Fomentar el gust per la lectura; connectar les històries de ficció amb les experiències personals; incentivar l'esperit crític; millorar l'expressió oral.

6


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Seguint les pautes de la tertúlia literària d'Aidan Chambers, es tracta d'organitzar un debat al voltant d'una lectura amb preguntes de comprensió, d'interpretació i de crítica sobre una lectura. TERTÚLIA LITERÀRIA. Seguint la pauta d’Aidan Chamblers al seu llibre Dime. PREGUNTES BÀSIQUES relacionades amb si els ha agradat o no, si hi ha alguna cosa que els ha desconcertat i també aquelles dirigides a buscar connexions amb la pròpia experiència personal o amb d’altres obres que hagin llegit.

      

Hi ha alguna cosa que t’hagi agradat d’aquest llibre?Alguna cosa que no t’hagi agradat? Alguna cosa t’ha cridat especialment l’atenció? Alguna part t’ha avorrit? T’has saltat alguna part? Quina part? Què t’ha fet deixar-ho? Hi ha alguna cosa que t’hagi desconcertat? Alguna cosal’has trobada estranya? Alguna cosa t’ha agafat per sorpresa?

PREGUNTES GENERALS:proporcionen comparacions i aporten idees, informacions i opinions que donen suport a la comprensió.

                 

La primera vegada que vas veure el llibre, abans de llegir-lo, quin tipus de llibre vas pensar que seria? Què et va fer pensar això? Ara que ja l’has llegit, és el que esperaves? Has llegit altres llibres com aquest? En què s’assemblen? En què es diferencien? Havies llegit aquest llibre abans? Si és així, ha estat aquesta vegada diferent? Et va agradar més, menys? El recomanaries a una altra persona? Has llegit paraules, frases... que t’agradessin? Si l’autor et preguntés què es pot fer per millorar el llibre, què li diries? Hi ha alguna cosa que passa al llibre que t’hagi passat a tu? Quines parts del llibre et semblen més connectades al món de la realitat? Quan llegies veies la història passant a la teva imaginació? Quins paratges s’han quedat més gravats a la teva ment? Quantes històries diferents pots trobar en aquesta història? Has llegit el llibre de pressa o a poc a poc? T’agradaria tornar a llegir-lo? Què li diries als teus amics d’aquest llibre? Coneixes algú a qui li agradaria especialment aquesta història? Algú de la classe ha dit alguna cosa que t’hagi fet canviar alguna opinió sobre el llibre? O que t’hagi ajudat a entendre’l millor? Què és per a tu allò més important del llibre? Algú sap alguna cosa sobre l’autor?Sobre com va escriure la història? On? Quan?...

PREGUNTES ESPECIALS: dirigeixen la conversa fins al descobriment de peculiaritats que encara no han sorgit.

     

En quant de temps ha passat la història? Hi ha parts de la història que succeeixen en molt temps, però s’expliquen amb rapidesa, i d’altres que passen de pressa, però fa servir mes temps per explicar-les? On va succeir la història? Hauria pogut succeir de la mateixa manera en un altre indret? Et sembla interessant el lloc on passa? Quins personatges t’han semblat més interessants? Quin personatge no t’ha agradat? Algun personatge et fa pensar en alguna persona coneguda per tu? Qui narra la història? Què creus que pensa sobre els personatges?

Font: http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0002/0cd6b76d-e73a-4c33-8f30b19c4e501e7a/9_parlem_de_llibres.pdf

7


AVALUACIÓ: S'avalua la capacitat de comprensió de l'obra, l'expressió oral (fluïdesa, vocabulari, registre, coherència, etc.), l'originalitat i el respecte pel torn de paraules.

TEMPORITZACIÓ: Es col·loquen els alumnes en rotllana. Es fa una pregunta per alumne, començant per les més senzilles: si falla, pot esperar a un rebot d'alguna altra pregunta; si encara no li ha tocat el seu torn, pot també agafar un rebot per anticipar-se a una possible errada que pugui fer quan li toqui. Es poden fer diverses rondes. Les preguntes de comprensió i les d'opinió es poden anar alternant i integrant al llarg del debat o bé es poden dividir en dos o tres blocs diferenciats.

RECURSOS HUMANS Docent.

RECURSOS MATERIALS Espai: aula. Preguntes escrites del debat segons el model d'Aidan Chambers. Quan s'agafa pràctica, es fan preguntes més concretes sobre cada llibre per connectar la història amb l'experiència personal i així motivar més a l'alumnat.

OBSERVACIONS De vegades, una hora de debat es pot fer curta i s'han de fer dues hores. Un cop fet el debat, es pot demanar que facin un resum de tot el que s'ha parlat, exposant les diferents opinions dels companys.

ESPAI WEB O BLOC http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0002/0cd6b76d-e73a-4c33-8f30b19c4e501e7a/9_parlem_de_llibres.pdf

8


BIBLIOTECA ESCOLAR. Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Escola Jaume I Nom docent responsable: Mireia Lluís Palomero

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: ELS CROMOCONTES Activitat adreçada a: x 5è de Primària x 6è de Primària 1r d’ESO 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : X Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar X El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar X Biblioteca i família Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Fomentar el gust per la lectura a l’aula i a casa. -Establir un vincle emocional i de record entre els alumnes i els contes. -Fer conèixer a les famílies els contes que s’han llegit durant l’escolaritat.

9


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: -Llegirem un conte a la biblioteca i en acabar la sessió lliurem als alumnes el CROMOCONTE, que es tracta d’una imatge del conte, si és possible de la portada, que acabem de presentar i que passarà a formar part de l’àlbum dels Cromocontes. -En el moment de la inauguració de la biblioteca es va crear un àlbum de Cromocontes per a cadascú dels alumnes; és un petit àlbum de pell amb forma de targeter i que porta el nom del nen/a. Aquest àlbum restarà guardat durant el curs a la classe i un cop acabat passarà al següent nivell i així de manera successiva fins a 6è. -Els cromos es crearan en funció de la demanda del mestre, que ho deixarà escrit en un document compartit per tal que la Comissió de Biblioteca en pugui tenir accés i també es crearan propostes ja determinades de cromos per part de la Biblioteca. -Els cromos restaran guardats a l’espai de l’hospital de contes en la mateixa biblioteca i ordenats en petites carpetes que a la vegada es troben dins d’unes caixes classificades per cicles. -L’àlbum anirà a casa una vegada cada curs escolar, seria convenient fer-ho durant els dies previs a Sant Jordi per tal de vincular-ho a la diada lectora. Les famílies podran gaudir de l’àlbum i després caldrà retornar-lo a l’escola. -L’àlbum s’entregarà al final de l’escolaritat per tal que l’alumne i la família gaudeixen d’un record ben especial i emotiu.

AVALUACIÓ: -Un 90% dels alumnes valora positivament l’àlbum de Cromocontes. Es passarà una enquesta a través dels Ipads a final de curs. -Els alumnes recorden algun dels contes amb cromo i valora quin li agrada més. Es farà una sessió a la biblioteca amb els alumnes. -El 90% de les famílies valora positivament l’activitat de Cromocontes. Es passarà una enquesta en format @.

TEMPORITZACIÓ: Mínim un Cromoconte per trimestre i màxim un al mes.

RECURSOS HUMANS La Comissió de Biblioteca és l’encarregada de fer els cromocontes; dins la comissió hi ha una persona que ha d’anar revisant la llista de cromos que han fet els mestres i que s’encarrega de crear els cromos.

10


RECURSOS MATERIALS -Els cromos es creen primer a l’ordinador amb el programa Publisher i es guarden a la carpeta de la Biblioteca. -S’imprimeixen amb les targetes de la marca APLI de “visita extra rígidas” de mida 89 X 51 mm. -Es classifiquen i es guarden per cursos en unes carpetes de 12 X 9. -Les carpetes es deixen a dins d’unes caixes que es troben a l’espai de la biblioteca anomenat “Hospital de contes” i que estan separades per cicles.

ESPAI WEB O BLOC http://blocs.xtec.cat/ceipjaumei/lectura/ (en construcció)

IMATGES

11


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: FEDAC Pineda_ Mare de Déu del Roser Nom docent responsable: Paqui Torres

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: “ EXPLICA’M UN CONTE”_Projecte APS Activitat adreçada a: x 5è de Primària 6è de Primària 1r d’ESO 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar x El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Fomentar l’hàbit i l’aprenentatge de la lectura. -Descobrir el gust pels contes i, en particular, pels contes tradicionals. -Millorar el nivell d’atenció. -Millorar l’expressió oral i la comprensió. -Participar de manera activa i motivada, tant en la preparació dels contes, com en la representació. -Desenvolupar activitats lectores, interpretatives i comunicatives. -Conèixer diferents autors de literatura infantil. -Conèixer el valor educatiu del conte. -Aprendre a organitzar i gestionar un projecte. -Potenciar capacitats com la resolució de problemes, l’organització del treball, el treball en equip, l’autonomia, la responsabilitat, la iniciativa, etc. -Conèixer una associació del poble que ajuda a persones discapacitades.

12


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: PROJECTE APS “ EXPLICA’M UN CONTE” Aquest projecte va néixer de la voluntat de mantenir la tradició d’explicar contes, preservar els clàssics de la literatura infantil i facilitar la comunicació, així com el traspàs de coneixements entre els nens i les nenes més grans i els més petits de l’escola. Degut a l’èxit de l’APS el vam voler fer extens a una associació del poble. Aprofitant que a Pineda, l’associació ADIAM, demanava col·laboració per fer activitats conjuntes amb els nens i nenes de la mateixa associació, vam decidir portar-la a terme fora del marc escolar. L’objectiu principal que ens plantejàvem amb aquest projecte d’aprenentatge servei era el de descobrir el gust pels contes tradicionals, tant des del punt de vista del qui el rebien per primer cop, com d’aquells que l’explicaven i el compartien.

Fases del projecte: 1a Fase: Presentació als alumnes del projecte, els objectius i desenvolupament de les sessions. 2a Fase: Preparació dels contes, guions, màscares... 3a Fase: Assaig de les representacions. 4a Fase: Presentació per part de l’Associació ADIAM als alumnes de 5è de primària. 5a Fase: Representació dels contes al casal de l’ADIAM. 6a Fase: Coavaluació del projecte mitjançant rúbriques i avaluació per part del professorat que intervé en el projecte. 7a Fase: Conclusió “Què hem après?”

AVALUACIÓ: -S’avalua el treball en grup, a través d’unes graelles de coavaluació. -S’avaluen també les activitats del projecte (realització dels guions dels contes, correccions, representacions, assajos, participació, etc.) a través de l’observació diària i a través de rúbriques d’avaluació. -Avaluació final de les representacions dels contes i de les reflexions individuals sobre el projecte.

TEMPORITZACIÓ: 12 sessions d’una hora setmanal al llarg del 2n i 3r trimestre.

13


RECURSOS HUMANS Professors de diferents àrees (català, plàstica...) implicats en el projecte.

RECURSOS MATERIALS -Contes de la biblioteca, de casa, de l’escola.. -Ordinadors per cercar informació dels autors, dels contes, de les imatges... -Materials de plàstica per fer les màscares.

RECURSOS EXTERNS Biblioteca pública.

14


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Escola Montpalau Nom docent responsable: Aïda Banet Monforte

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: MENJALLIBRES Activitat adreçada a: 5è de Primària 6è de Primària 1r d’ESO 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Fomentar el gust per la lectura i l’hàbit lector. -Desenvolupar el sentit crític davant texts escrits. -Adquirir eines per a fer un comentari d’un text escrit. -Millorar la comprensió lectora.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Els alumnes de Cicle Superior, disposen de trenta minuts diaris per a treballar el gust per la lectura. Cada alumne pot llegir el que més li agradi d’entre les lectures que es disposen en la biblioteca d’aula, les maletes viatgeres que es demanen a la biblioteca del barri cada curs i les que pugui portar de casa. Durant tot el curs, es porta un registre de les lectures i del servei de préstec, supervisat pel mestre tutor. Els alumnes que ho considerin, de forma voluntària, poden desenvolupar una recomanació o crítica que llegiran als companys/es d’aula. Fins al dia de Sant Jordi, el mestre tutor duu a terme un recompte de les lectures i recomanacions que ha dut a terme cada alumne. En el marc del concurs literari “Montpalletres”, es dóna un premi extraordinari al “Menjalletres”, l’alumne/a que ha fet més lectures de qualitat de Cicle Superior.

15


AVALUACIÓ: -Adquisició d’un hàbit lector sistemàtic al llarg del curs. -Crítica literària amb fonament de les diverses lectures dutes a terme. -Comentari de text amb una estructura i correcció acceptables. -Millora dels resultats de comprensió lectora: proves ACL i Gal·lí.

TEMPORITZACIÓ: Al llarg del curs escolar, trenta minuts diaris com a mínim.

RECURSOS HUMANS - Cap d’estudis: Disseny i programació de l’activitat. - Autors de 5è i 6è: registre i seguiment de l’evolució i treball de l’alumnat. - Famílies: visites a la biblioteca, lectures afegides, etc.

RECURSOS MATERIALS -Biblioteca d’aula. -Maleta viatgera llibres biblioteca barri -Fitxes de recomanació

RECURSOS EXTERNS Maletes viatgeres de la biblioteca del barri i llibres dels alumnes.

OBSERVACIONS Els alumnes es mostren molt motivats davant les lectures, Esperen cada dia l’estona per a seguir llegint el llibre i demanen contínuament llibres en préstec. Estan impacients per veure qui serà el Menjallibres d’aquest curs.

16


IMATGES

17


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Escola Poblenou Nom docent responsable: Francesc Garcia

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: EL BIBLIOTECARI O BIBLIOTECÀRIA Activitat adreçada a: 5è de Primària X 6è de Primària 1r d’ESO 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn X Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Dinamitzar la biblioteca d'aula. -Gestionar el servei de préstec. -Classificar els llibres de la biblioteca d'aula seguint un criteri. -Recomanar un llibre als companys.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: El bibliotecari és un càrrec de classe quinzenal. Té el seu propi despatx a l'aula, al costat de la biblioteca. Disposa d'un llistat de tots els llibres on ha d'anotar el nom de qui s'emporta el llibre i s'encarrega de segellar els carnets de biblioteca de tots els alumnes de la classe. També classifica els títols seguint el seu propi criteri i està obligat a recomanar la lectura d'un d'ells a la resta d'alumnes. Vetlla, així mateix, per el bon estat dels llibres.

AVALUACIÓ: -Ús regular i continuat de la biblioteca d'aula. -Foment del plaer de llegir. -Organització adequada de la biblioteca.

18


TEMPORITZACIÓ: Al llarg de tot el curs. Una sessió de 45 minuts setmanals

RECURSOS HUMANS Tutor o tutora

RECURSOS MATERIALS Aula, taula pel bibliotecari, carnets i segell

OBSERVACIONS Autoavaluació i coavaluació

19


BIBLIOTECA ESCOLAR. Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Escola Antoni Doltra Nom docent responsable: Natàlia Constantí

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: EL CLUB DE LECTURA Activitat adreçada a: X 5è de Primària X 6è de Primària 1r d’ESO 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar X El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar X Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família X Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública X Biblioteca i entorn X Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Fomentar el gust per la lectura

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Es fan grups de 2, 3 o 4 nens/es, en funció del número d’exemplars que es tinguin del mateix llibre. Els grups els fan els mateixos nens/es, segons si els interessa el llibre. Un cop repartits, un component del grup llegeix en veu alta. Ells trien la quantitat de text que volen llegir. Al cap d’una estona, canvien de lector. Si un component del grup falta una sessió, els companys li expliquen el què van llegir el dia anterior. Normalment, entre mig de la lectura, s’aturen i comenten el què està passant, bé perquè algun company no ho entén o bé perquè és divertit o trist. Si algun dia algun nen/a no te ganes de llegir, ho diu i el respecten. Val a dir que això gairebé mai passa, tot el contrari, volen llegir tots.

20


AVALUACIÓ: -Els alumnes fan una explicació oral del llibre llegit als seus companys i, llavors, el recomanen o no segons si ha agradat.

TEMPORITZACIÓ: Depèn de les pàgines que tingui el llibre. Es fan dues sessions setmanals de 30 minuts, dins dels 30 minuts de lectura diària.

RECURSOS HUMANS La persona encarregada de la biblioteca s’encarrega de proporcionar els exemplars necessaris. La mestra és qui controla el desenvolupament de l’activitat.

RECURSOS MATERIALS Exemplars del llibre suficients pel grup. Espai: els alumnes poden triar on llegeixen: dins l’aula, fora de l’aula, al pati...

RECURSOS EXTERNS Si fes falta algun llibre, poden anar a les biblioteques del municipi a buscar-lo

OBSERVACIONS A través de l’observació i de converses amb els alumnes, registrem quina és la seva actitud vers la lectura, quin tipus de lectura prefereix, si els llibres que escull van augmentant de dificultat, la qualitat de llibres que llegeix...

21


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Escola Sant Jordi Nom docent responsable: Sònia Viñolas Giménez

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: GIMCANA LECTORA Activitat adreçada a: X 5è de Primària 6è de Primària 1r d’ESO 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar X El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar X Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Fomentar la lectura com a estratègia metodològica per a la millora de l’aprenentatge i l’assoliment de competències bàsiques tals com “aprendre a aprendre”, “comunicació lingüística i “ autonomia i iniciativa personal”. -Fomentar l’hàbit i l’aprenentatge de la lectura i millorar el procés lector dels alumnes de primer, donant responsabilitats al grup de cinquè establint un compromís seriós de col·laboració i ajuda tot creant un vincle afectiu entre els dos grups. Permetre una atenció més individualitzada de la llengua. -Motivar el gust per la lectura. -Aplicar diferents estratègies per llegir paraules. -Atendre al foment de la lectura des d’un projecte intercicles dins l’Aprenentatge de Servei, incorporant la biblioteca escolar al currículum a través d’activitats programades per ser desenvolupada en aquesta ubicació o altres, o bé a partir dels recursos que aquesta pot dotar.

22


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Es prepara una gimcana lectora per alumnes de 1r. Cicle de Primària. La primera sessió la prepara la mestra tutora ja que mostra les parts i la metodologia que s’ha d’emprar en l’activitat. Es redacten deu frases amb els seus respectius dibuixos d’un centre d’interès en concret, per exemple el circ ( es pot triar qualsevol temàtica, conte, centre d’interès per realitzar dita activitat). Cada frase s’escriu amb ordinador (lletra lligada) i va acompanyada d’una il·lustració atractiva que plasmi el contingut de la frase. Es plastifiquen els fulls per donar més consistència i durada al material didàctic. S’enganxen els fulls en racons de la biblioteca o de l’espai que vulguem fer servir per realitzar l’activitat. Nosaltres ho fem al pati de l’escola ja que aquest és molt ampli i hi ha molts de racons per enganxar els fulls. La preparació sense l’alumnat ja està feta. L’activitat es programa per una tarda sencera. Entre l’explicació, l’execució i l’avaluació de l’activitat pot passar una hora i mitja perfectament. Es reuneixen els dos grups i se’ls hi explica la dinàmica de l’activitat. Se’ls situa ja per parelles (padrí/nafillol/a) i se’ls hi reparteix un full amb 10 imatges situades en una quadrícula amb espai suficient per escriure la frase al costat. Se’ls hi dona llapis i goma per realitzar l’activitat. Se’ls hi expliquen les premisses, aquestes són molt clares i senzilles per ambdós cursos: Als padrins: -

Motivar, ajudar no donar pressa al nen/a. Cadascú té el seu ritme de lectura i no és cap cursa. Omplir la graella amb bona lletra, ja que després ambdós hauran de fer l’autocorrecció amb unes graelles d’avaluació situades en un lloc proper a tots/es els/les alumnes. En tot moment poden revisar si la frase que els hi transmet l’alumne lector és correcte. Utilitzar en tot moment el català com a llengua vehicular. És seva la responsabilitat del bon funcionament i control de la lectura. Guiar a l’alumne lector que vagi a una il·lustració en concret perquè no hi hagi acumulació d’alumnes.

Als fillols: -

Fer-los entendre que no és una cursa, no hi ha un guanyador. L’activitat va adreçada a assolir un bon nivell lector. Els padrins els guiaran i entre tots dos aconseguiran omplir la graella de les frases. Han de cooperar. Molt important retenir la frase o part de la frase, l’hem de traspassar al nostre padrí perquè la pugui escriure a la graella. No angoixar-se sinó divertir-se. És una activitat que jugant aprendrem i ens ho passarem molt bé.

Un cop finalitzada l’activitat, la parella s’aproparà a una graella autocorrectiva i avaluaran ambdós conjuntament, si han fet bé les frases. Autoavaluen seguint la graella anual que es fa servir a cicle inicial (bona lletra, separacions, punt final, majúscula a principi, bona lletra.). Es poden crear pautes d’autocorrecció diferents....

Altres possibilitats: Aquesta gimcana, seria considerada una prèvia, ja que la següent activitat consistiria en que els alumnes de cinquè triessin un llibre de la biblioteca, adequat als alumnes de primer, redactessin 10 frases que resumissin el llibre i triessin il·lustracions que ho plasmessin. El mestre els hi donaria recolzament a l’hora de passar a l’ordinador i plastificar.

23


AVALUACIÓ: -Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. -Aplicar diferents estratègies per llegir paraules.

TEMPORITZACIÓ: La temporització d’una gimcana d’iniciació preparada per un tutor o un especialista és d’una tarda. Si la intenció és que la preparin els alumnes grans de l’apadrinament lector, poden ser ben bé quatre o cinc sessions d’una hora i mitja cadascuna. -

1a sessió: Llegir individualment el llibre i treure idees. 2a sessió: Posar en comú les idees i redactar entre tots/es les frases. 3a sessió: Il·lustrar-ho. 4a sessió: Llegim el llibre amb el fillol/la i fer la comprensió lectora d’aquest. 5a sessió: Gimcana lectora i autoavaluació.

Ja que va adreçat als alumnes de 1r. de primària, convindria fer-ho a finals del segon trimestre o tercer trimestre de curs, ja que han avançat força en la lectoescriptura.

RECURSOS HUMANS Per portar a terme l’activitat, convindria un parell o tres de mestres. L’espai per la gimcana pot ser el mateix pati, la biblioteca, el hall de l’escola....

RECURSOS MATERIALS Cartolines blanques per preparar els fulls lectors i les mostres d’autoavaluació i una fitxa per cada alumne

OBSERVACIONS És una activitat motivadora per tots els alumnes, però no tots estan a primer al mateix nivell lector. Hem de buscar recursos per acompanyar aquells nens o nenes que no tenen destresa lectora (fer-ho per parelles, fer acompanyament d’un padrí i guiar-lo en la lectura, comença la frase i que ell l’acabi...)

24


IMATGES

25


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Escola Mediterrània Nom docent responsable: Marta Guirao Borràs

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: QUI HO HA ESCRIT? Activitat adreçada a: x 5è de Primària x 6è de Primària 1r d’ESO 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : x Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar x El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar x Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família x Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Potenciar el plaer per la lectura. -Conèixer més a fons un autor i la seva obra. -Fer de la biblioteca un lloc comú i per a tots.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Cada trimestre a tota l'escola s'agafa com a centre d'interès un autor determinat. Durant aquest temps a la biblioteca hi ha una secció, semblant a les novetats, on s'exposen diverses obres d'aquest autor. Els nens van periòdicament a la biblioteca a llegir o fer grups de conversa sobre el que van llegint (segons els nivells). A més cada aula decora una part de la biblioteca sobre el que han treballat i d'aquesta manera el que van aprenent de l'autor es fa més visual, ho comparteixen amb la resta i de pas la biblioteca va canviant de color i decorat. També ajuda a que la biblioteca passi a ser un espai de tothom i per tothom .

26


AVALUACIÓ: Al final del trimestre es plantegen diferents taules rodones on els alumnes fan una autoavaluació de la feina feta.

TEMPORITZACIÓ: Trimestral

RECURSOS HUMANS Tutors i s’escau especialistes.

RECURSOS MATERIALS Biblioteca d’aula, biblioteca de l’escola.

RECURSOS EXTERNS Biblioteca municipal (maletes viatgeres).

27


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Escola Aloc de Pineda de Mar Nom docent responsable: Elisenda Ballart conjuntament amb el claustre de mestres

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: LA NOVA BIBLIOTECA Activitat adreçada a: x 5è de Primària x 6è de Primària 1r d’ESO 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : x Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar x El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar x Biblioteca i família x Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública x Biblioteca i entorn x Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: - Potenciar l’ús de la biblioteca escolar. -Fomentar el gust per la lectura a l’aula i a casa. -Fomentar l'estimació i el respecte pels llibres.

28


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Aquest curs ens hem plantejat fomentar i potenciar la biblioteca escolar. Hem decidit reorganitzar l'espai i la distribució dels llibres, així com redecorar-la i crear un ambient molt més acollidor i relaxant pels nens i nenes , per tal que sigui més atractiu, motivador i propiciï les ganes d'anar-hi. Durant el segon trimestre nens i nenes del cicle superior de l'escola han participat en la col·locació dels llibres i amb el muntatge d'alguns mobles i accessoris. Així mica en mica i entre tots hem arribat al dia de les portes obertes de l'escola (diumenge 13 de març). Aquest dia, es va decidir explicar un conte i escenificar-lo (a càrrec de la tutora de 4t A i del seus alumnes). Així també hem aprofitat per ensenyar la «nova biblioteca» als pares i mares assistents. En aquest moment ens va acompanyar l'alcalde de Pineda el Sr. Xavier Amor. A partir d'aquest dia , i ja amb un horari a la porta de la biblioteca, cada nivell , assignada una sessió per assistir-hi. D'aquesta manera cada grup classe baixa a la biblioteca i llegeix un conte o llibre a nivell individual o s'expliquen contes ...., i es fomenta l'hàbit d'anar a la biblioteca , on el silenci i el respecte pels llibres és fonamental. També hem col·locat un plafó on hi surten les fotografies de nens i nenes recomanant la lectura d'un llibre i explicant el per què fan aquesta recomanació. A més a més hem posat una taula on exposem llibres del projecte de l'escola (una volta pel món) I ara que s'acosta Sant Jordi i la setmana de jornades culturals, hi estem exposant maquetes fetes per les famílies i els nens/es. També en hores extraescolars és utilitzada per pares i mares que imparteixen i ofereixen diferents tipus d'activitats els seus fills i filles. Per tant és un espai que atrau i hem de vetllar perquè segueixi així i fins i tot augmenti la motivació per anar-hi.

AVALUACIÓ: El claustre valorarà aspectes relacionats amb l’organització de l’ús de l’espai i l’oferta de la biblioteca també en hores de pati.

TEMPORITZACIÓ: A partir del segon trimestre i fins a final de curs.

RECURSOS HUMANS Claustre i assessorament del CRP.

RECURSOS MATERIALS Mobiliari de l' IKEA, llibres de les aules i llibres ja existents a la biblioteca.

29


RECURSOS EXTERNS Biblioteca pública de Pineda de Mar

OBSERVACIONS Hem observat que els alumnes participants de la reestructuració i remodelació han mostrat molta motivació i han estat expectants per veure'n el resultat final. Això s'ha transmès a la resta de l'alumnat. La valoració és molt positiva.

30


BIBLIOTECA ESCOLAR. Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Institut Pineda de Mar Nom docent responsable: Toni Hernández Tresserras TÍTOL DE L’ACTIVITAT: EL GUST DE LA LECTURA _Optativa 2n d´ESO Activitat adreçada a: 5è de Primària 6è de Primària 1r d’ESO x 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar x El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar x Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família x Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn x Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Fomentar el gust per la lectura. Treballar l´atenció lectora i la comprensió.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Alternem la lectura de llibres de gèneres i temàtiques ben diverses amb exercicis de comprensió lectora en paper o en línia.

AVALUACIÓ: Avaluació dels llibres llegits a partir de controls orals i/o ressenyes escrites. Avaluació dels exercicis de comprensió lectora i les actituds envers la lectura (atenció, concentració…) TEMPORITZACIÓ: 1 h a la setmana (divendres al matí)

RECURSOS HUMANS

Professor de llengua catalana. Bibliotecaris de la Biblioteca Serra i Moret que han elaborat per al professor una selecció de lectures (maleta viatgera)

31


RECURSOS MATERIALS Aula, llibres, ordinadors portàtils dels alumnes (per a accedir al moodle i a diferents webs)

RECURSOS EXTERNS S’ha demanat una maleta viatgera (ara a la biblioteca d’aula) a la Biblioteca Serra i Moret.

OBSERVACIONS 1.Interès dels alumnes per les lectures que trien ells. 2.Grau de capacitat d’atenció mostrada pels alumnes en activitats de comprensió lectora complexes. ESPAI WEB O BLOC Curs moodle “El gust per la lectura” (2n ESO) dins el moodle del centre..

32


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Institut Euclides Nom docent responsable: Anna Rodon

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: 150 ANYS AMB ALÍCIA Activitat adreçada a: 5è de Primària 6è de Primària X 1r d’ESO X 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn X Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Planificar i seguir processos de treball d’acord amb una proposta, fomentar la competència lectora, establir relacions entre diferents llenguatges de comunicació i expressió, fomentar l’esperit crític, fomentar l’aprenentatge significatiu.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Cada alumne llegeix el conte “Alícia al País de les Meravelles”, creen un fotomuntatge i en fan un videoart incorporant preguntes a Lewis Carroll.

AVALUACIÓ: L’avaluació dels aprenentatges es realitza de forma diversificada: la creació audiovisual, la comprovació de la lectura a través del resultat del projecte i l’expressió oral i escrita amb la confecció de les preguntes.

33


TEMPORITZACIÓ: L’alumne llegeix el llibre. Fa el fotomuntatge amb les il·lustracions. Confecció de les preguntes per Lewis Carroll. Elaboració del videoart per integrar les imatges amb les preguntes.

RECURSOS HUMANS Docents implicats: professora de matèria de batxillerat, coordinadora de cicle i la persona responsable de biblioteca

RECURSOS MATERIALS Espais: aula o biblioteca per llegir el llibre, si cal; aula Tallers de Dibuix Artístic i de Volum. Ordinadors per realitzar l’edició de vídeo, diversos programes segons el tipus de booktrailer (animació, 3D, vídeo...)

RECURSOS EXTERNS Col·laboració amb el CCCB on es farà una exposició sobre el projecte.

OBSERVACIONS (Les notes d’observacions fetes durant el període de realització de l’activitat poden aportar elements en el moment de fer l’avaluació. També cal prendre nota del resultat de l’avaluació final i presentar propostes per a la millora de l’activitat).

IMATGES

34


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Institut Euclides Nom docent responsable: Anna Rodon

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: EXPLICA’M UN CONTE Activitat adreçada a: 5è de Primària 6è de Primària X 1r d’ESO X 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn X Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Establir relacions entre els diferents llenguatges de comunicació i expressió, fomentar l’aprenentatge significatiu, treballar la creativitat, aconseguir la competència comunicativa a través de l’expressió escrita i plàstica.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Escriure un conte seguint les tècniques de Gianni Rodari, fer-ne il·lustracions i digitalitzar-les en 3D. Finalment, es porten a una escola per nens de P4 i P5.

AVALUACIÓ: S’avalua l’expressió escrita del conte (creativitat i maduresa lingüística), les il·lustracions i la digitalització. També s’avalua l’expressió oral en la part final del projecte.

35


TEMPORITZACIÓ: Explicació a l’alumnat de les tècniques de Gianni Rodari Realització del conte. Confecció de les il·lustracions. Elaboració de la digitalització. Posada en escena oralment a una escola.

RECURSOS HUMANS Docents implicats: professora de matèria de batxillerat, coordinadora de cicle i la persona responsable de biblioteca.

RECURSOS MATERIALS Espais: aula o biblioteca per llegir al llibre, si cal; aula Tallers de Dibuix Artístic i de Volum. Ordinadors per realitzar l’edició de vídeo, diversos programes segons el tipus de booktrailer (animació, 3D, vídeo...)

RECURSOS EXTERNS Col·laboració amb una escola de Primària.

OBSERVACIONS (Les notes d’observacions fetes durant el període de realització de l’activitat poden aportar elements en el moment de fer l’avaluació. També cal prendre nota del resultat de l’avaluació final i presentar propostes per a la millora de l’activitat).

IMATGES

36


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Institut Euclides Nom docent responsable: Anna Rodon

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: QUÈ LLEGIM? Activitat adreçada a: 5è de Primària 6è de Primària X 1r d’ESO X 2n d’ESO Àmbit de dinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn X Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Fomentar el gust per la lectura, fomentar la competència lectora, establir relacions entre diferents llenguatges de comunicació i expressió, fomentar l’esperit crític, fomentar l’aprenentatge significatiu, aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Cada alumne llegeix la lectura obligatòria de català i castellà i després fa una debat gravat.

AVALUACIÓ: S’avalua la comprovació de la lectura, el disseny de les preguntes, l’expressió oral i la connexió entre el llibre i l’experiència personal

37


TEMPORITZACIÓ: L’alumne llegeix el llibre. Prepara les preguntes pel debat. Es realitza la gravació del debat amb un nombre reduït d’alumnes.

RECURSOS MATERIALS Espais: aula o biblioteca per llegir al llibre, si cal; estudi de gravació d’ Euclides TV.

RECURSOS HUMANS Docents implicat: professorat de llengües, professora de matèria de batxillerat, coordinadora de cicle i la persona responsable de biblioteca

OBSERVACIONS L’activitat pot tenir la prèvia d’un debat literari fet a classe. També es pot fer aquest debat per a lectures no obligatòries, especialment els llibres més llegits de la biblioteca.

IMATGES

38


BIBLIOTECA ESCOLAR . Recull d’activitats de dinamització de la biblioteca escolar Centre: Institut Euclides Nom docent responsable: Anna Rodon

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: BOOKTRAILER Activitat adreçada a: 5è de Primària 6è de Primària 1r d’ESO 2n d’ESO Àmbit dedinamització de la biblioteca : Organització, gestió i difusió de la biblioteca escolar El gust per la lectura des de la biblioteca escolar Competència informacional des de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar Biblioteca i família Col·laboració biblioteca escolar i biblioteca pública Biblioteca i entorn x Biblioteca d’aula

OBJECTIUS: -Relacionar persones de diferents edats, transmissió entre llenguatges (audiovisual-literari-oral), afavorir la competència lectora, afavorir la competència audiovisual i fomentar l’esperit crític. -Fomentar l'aprenentatge significatiu, utilitzar metodologies globalitzadores, fomentar, implementar i potenciar el treball en grups cooperatius.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: L'alumnat de 2n d'ESO explica a l'alumnat de 1r de batxillerat artístic un llibre que li hagi agradat i aquest alumnat de 1r de batxillerat crea un Booktrailer. Les matèries implicades son: Tècniques d’Expressió gràfico-plàstica i pla lector del centre. Les trobades entre l’alumnat dels diferents nivells es realitzava dins la mitja hora de lectura.

AVALUACIÓ: L’avaluació dels aprenentatges es realitza de forma diversificada. Per una banda la creació de booktrailer s’avalua dins de la matèria on s’ha inscrit (tècniques) avaluant la qualitat de l’audiovisual realitzat (rúbriques) i el projecte i la satisfacció del mateix s’avalua en una trobada de totes les persones implicades, projectant el booktrailer i comentant si aquests representen el llibre llegit.

39


TEMPORITZACIÓ: L’activitat es va dur a terme el segon trimestre del curs passat. Es van trobar dues sessions de 30 minuts per explicar el relat i parlar de les sensacions i sentiments produïdes. Una sessió de 30 minuts on la persona de batxillerat explicava la idea del booktrailer i, finalment una sessió més llarga d’uns 50 minuts per visualitzar els booktrailer i avaluar l’experiència.

RECURSOS HUMANS Docents implicat: professora de matèria de batxillerat, coordinadora de cicle i la persona responsable de biblioteca

RECURSOS MATERIALS Espais: aula Tallers de Dibuix Artístic i de Volum per les trobades. Ordinadors per realitzar l’edició de vídeo, diversos programes segons el tipus de booktrailer (animació, 3D, vídeo...)

OBSERVACIONS (Les notes d’observacions fetes durant el període de realització de l’activitat poden aportar elements en el moment de fer l’avaluació. També cal prendre nota del resultat de l’avaluació final i presentar propostes per a la millora de l’activitat).

ESPAI WEB O BLOC https://euclidestv.wordpress.com/booktrailer/ https://youtu.be/Ndda-3NnmUE

IMATGES

40

Compartim experiències  
Compartim experiències  

Recull d'activitats realitzades als centres de Pineda de Mar per a dinamitzar la biblioteca escolar

Advertisement