Page 1

XXVI JORNADES CIENTÍFIQUES D'ENSENYAMENT SECUNDARI Auditori 1

22 de març de 2012

1r Torn

Un altre món és possible

Institut Isaac Albèniz

Autors/es: Alberto Roa Tutor/a:

Rosa Maria Pardo Murillo

Es planteja el coneixement del moviment 15 M i arribar a les causes de la indignació a partir de 3 àmbits diferents: econòmic, social i polític. Es duu a terme un treball econòimic-social de la nostra realitat a nivell mundial i del moviment dels indignats junt amb una part pràctica d’entrevistes (Arcadi Oliveres, regidors...) i enquestes. 2

Relació de la temperatura amb l'anatomia i el desenvolupament de la larva del cuc de seda

Institut La Pineda

Autors/es: Irene Troyano Luis Tutor/a:

Francesc Marquès Costa

L'autora es planteja la comprovació de la regla de Bergmann on diu que els animals tenen major grandària com més baixa sigui la temperatura mitjana de l'ambient en què viuen, i si els individus que estiguin exposats a un ambient càlid fan abans el capoll normalment, ja que l'època de fer-los és la primavera, i estan exposats a la temperatura d’aquesta estació de l’any. Tot això ho duu a terme amb un experiment on posa cucs de seda en unes instal·lacions a diferents temperatures: a 18ºC, a 22ºC i a 28ºC. 3

La meva preparació per córrer els 10 Km

Institut Júlia Minguell

Autors/es: Natalia Kuzmak Tutor/a:

Teresa Palacio Giral

L'autora es pregunta si podria conseguir fer una cursa de 10Km. Per a dur-ho a terme es planteja com es podria córrer 10 Km, què s'hauria de fer per conseguir-ho i quins beneficis s'obtindria. A la part experimental realitzà un entrenament de forma progressiva que l'han sorpresa per la quantitat de beneficis que ha extret. 4

Malaltia de moda: estudi epidemiològic de la MPOC i la Tuberculosi

Institut Badalona VII

Autors/es: Marina Muzas Perez, Marina Coma Barbarà Tutor/a:

Rosa Prellezo Garcia

Les autores plantegen el perfil d’un afectat per tuberculosi i un afectat per MPOC (Malalties Pulmonar Obstructiva Crònica). Han elaborat taules per a realitzar la recollida de dades dels pacients afectats per ambdues malalties a l’hospital Germans Trias i Pujol mitjançant programes que contenen els historials. Seguidament han fet una síntesi de les dades en una taula resum, han elaborat càlculs i gràfiques per extreure informació i han redactat les conclusions i la determinació del perfils dels malalts. Per últim, han observat tècniques emprades en microbiologia per a determinar la infecció per Mycobacterium tuberculosis. 5

Desviacions d’esquena entre els joves

Institut La Pineda

Autors/es: Laia Martos Pérez Tutor/a:

Susana Camuñas Clemares

L'autora realitza un estudi per esbrinar si les desviacions d’esquena són freqüents entre els joves. Alhora hi comprova si els nois/es desconeixen que pateixen aquestes desviacions. A partir de diferents entrevistes a professionals del tema -traumatòleg, fisioterapeuta, professional alternatiu-, ha realitzat diverses inspeccions físiques a alumnes d’ESO de l’institut, observant la columna amb la prova d’Adams, la prova del pèndol i la comprovació de la simetria de diferents punts dels ossos. Juntament amb les esmentades proves ha realitzat una enquesta amb els objectius de esbrinar els seus coneixements sobre les desviacions, comprovar -en el cas de patir desviació -, si ho sabien i, per últim, descobrir la relació que tenen aquests problemes amb els mals hàbits posturals.

Pàgina 1


XXVI JORNADES CIENTÍFIQUES D'ENSENYAMENT SECUNDARI Auditori 1

22 de març de 2012

2n Torn

Hi ha memòria olfactiva?

Institut Isaac Albèniz

Autors/es: Alba Collado Cortés Tutor/a:

Dolors Orozco Moya

Es pegunta si és cert que l’olfacte té memòria i si l'afirmació "sembla que el sentit de l’olfacte moltes vegades es veu menyspreat al costat dels sentits com la vista o l’audició, però quan parlem de memòria, aquesta concepció es capgira i l’olfacte es fa més important" és certa. Es basa en l'elaboració i posterior estudi d’unes enquestes basades en olorar quatre substàncies/essències diferents (habituals en el nostre entorn) caolí i coco, gessamí, canyella i ambientador d’olor de roses. Aquesta enquesta s'ha dirigit a individus de diferents franges d’edat, i lligat amb els records i les sensacions que els hi produeix. 2

Acció de la pressió en sòlids i fluids

Institut Júlia Minguell

Autors/es: Juan Carrillo Reixach, Alejandro Aguilera Flores Tutor/a:

Teresa Ortiz Pozo

Es planteja l'estudi teòric de la pressió dels sòlids i fluids per donar-los a conéixer d'una manera senzilla i quotidiana mitjançant una pàgina web on s'ha publicat una sèrie de pràctiques i vídeos adjuntats amb l'explicació teòrica del procès. Tot això realitzat amb elements cassolans de manera que tothom ho pugui realitzar. 3

Simulació teòrica d’una reacció de tautomeria

Institut La Pineda

Autors/es: Jennifer Segura Guerrero Tutor/a:

Silvia Álvarez Santos

L'autora té com objectiu simular teòricament la reacció de tautomeria entre l’aminopiridina i la iminopiridina caracteritzant un reactiu, estat de transició i producte, i així obtenir el perfil energètic de la reacció. Una vegada fet això, estudia com afecten al perfil energètic de la reacció diferents possibles catalitzadors. Ho realitza amb l’ajuda de diversos programes informàtics de l’àmbit de la química quàntica dissenyant, caracteritzant i optimitzant les diferents espècies implicades.. 4

És suficient amb un anàlisi de sang i una radiografia per diagnosticar ràpidament un càncer de pulmó?

Institut Isaac Albèniz

Autors/es: Anna Sánchez Serra Tutor/a:

Núria Martí Batera

Es planteja si és suficient amb una anàlisi de sang i una radiografia per diagnosticar ràpidament un càncer de pulmó, si és factible que alguns càncers de pulmó siguin provocats per factors antròpics, i si el tabac pot ser una de les causes. Realitzà una estada de 18 dies als mesos de juliol i agost de 5 hores diàries a la unitat de diagnòstic ràpid del càncer de pulmó. Seguidament va fer el seguiment de proves realitzades a dos pacients amb diferents tipologies de càncers de pulmó, observant el resultats de les proves i diagnòstic del càncer, fent un seguiment del tractament al que eren sotmesos, i coneixent el resultat dels tractaments i complicacions associades.

Pàgina 2


XXVI JORNADES CIENTÍFIQUES D'ENSENYAMENT SECUNDARI Vestíbul 0

22 de març de 2012

Torn

¿Cómo realizar un documental?

Institut Badalona VII

Autors/es: Yaiza Terron Romero Tutor/a:

Marta de Javier Azcona

L'autora recull el material necessari per elaborar una composició audiovisual des de la mateixa història del documental fins l'anàlisi dels seus components. Seguidament, fa una aplicació o part pràctica dels coneixements adquirits al tema de la vellesa i dels diferents tipus d'ancians. Es tracta d'un estudi dels hàbits diaris de nou testimonis de la perifèria de Barcelona mitjançant entrevistes gravades. L'estudi es realitza en tres ambients diferents: una residència d'avis, una associació en contra de la soletat en la vellesa i un casal d'avis 0

Audrey Hepburn, l'elegància d'un diamant

Institut Isaac Albèniz

Autors/es: Anna Pardo Fernàndez Tutor/a:

Rosa Maria Pardo Murillo

Es pregunta per què Audrey Hepburn és una icona d'estil femení. Amb aquest treball es relaciona la moda i el cinema amb la figura de l'actriu belga Audrey Hepburn. Per trobar la resposta s'ha fet un anàlisi profund tant de la moda dels anys 50 i 60 com de les tendències que l'actriu va triar lluir durant la seva carrera professional i, també, personal. A través de la recerca de les tendències predominants durant els anys escollits i la relació que s'ha establert amb l'actriu s'ha pogut finalitzar aquest treball amb conclusions diferents a les esperades en un inici. 0

Efectes del tabac en la morfologia dels pulmons

Institut La Pineda

Autors/es: Joan Gea Rubio Tutor/a:

Francesc Marquès Costa

L'autor planteja la possibilitat de veure l’efecte del tabac en la morfologia dels pulmons mitjançant un experiment amb dos grups de ratolins, un d'ells exposat al fum del tabac. 0

La bellesa a l'Antic Egipte

Institut La Llauna

Autors/es: Lorena Matín Portela Tutor/a:

Esther Rodríguez Escandell

L'autora es planteja si els antic egipcis representaven fidelment la realitat relacionada amb la vestimenta, la higiene personal, la cosmètica i la ornamentació. A més a més, es pregunta si representaven iguals els homes i les dones, i seguidament les divinitats i les persones. A la part experimental, cercà informació i dades representades estadísticament i realitzà una entrevista a una especialista del Museu Egipci. 0

Llum i òptica

Institut Júlia Minguell

Autors/es: Esther Agut Ruiz, Raquel Pareja Álvarez Tutor/a:

Francesca Planell Sanmateu

S'exposa com afecta l'òptica a la visió humana mitjançant muntatges òptics amb lents i miralls i una enquesta de quines eren les afectacions visuals més corrents al centre. 0

Puja a la muntanya russa de la física

Institut La Llauna

Autors/es: Cristina Ferrer Teixidor Tutor/a:

Erena Duch Llobera

L'autora construeix una muntanya russa amb l'objectiu de conéixer el seu funcionament. Es planteja si es podria construir una on el cotxe fos capaç de completar el mateix recorregut sense cap entrebanc. L'estudi det treball de la força de fregament, del motor i de les velocitats que assoleix, la realització dels plànols i, per últim, si es complica la normativa de seguretat en construir-la a tamany real i si s'assemblaria a la del Tibidabo han estat aprtats d'aquest treball.

Pàgina 3

XXVI Jornades Científiques d'Ensenyament Secundari de Badalona  

Treballs dia 22 de març

XXVI Jornades Científiques d'Ensenyament Secundari de Badalona  

Treballs dia 22 de març

Advertisement