Page 1

XXVI JORNADES CIENTÍFIQUES D'ENSENYAMENT SECUNDARI Auditori 1

20 de març de 2012

1r Torn

Química Forense: realitat o ficció. El paper de la química en la investigació criminal

Badalonès

Autors/es: Oscar Benito Pérez Tutor/a:

Antoni Sans Picó

Es planteja si el protocol d’actuació en una investigació criminal segons el sistema espanyol és eficaç i si es treballa de la mateixa manera en la realitat que en les sèries de televisió sobre investigació criminal; mitjançant la realització d’una sèrie d’entrevistes a experts sobre el tema i una petita investigació sobre quin és el paper de la química en una investigació criminal, en quins processos intervé i com. 2

La introspecció a la mediació

Mare de Déu de l'Assumpció

Autors/es: Mònica Moraleda Pérez Tutor/a:

Amparo Díaz Agea

L'autora es pregunta si es pot determinar que la introspecció millora el procés de mediació. Parteix amb la realització d’una entre vista a Carme Boqué i Torremorell, professora d’un postgrau de mediació, membre de diverses associacions de resolució de conflictes i escriptora de diversos llibres. Posteriorment va començar a redactar la guia de la introspecció que mostra de manera senzilla com fer una introspecció. Finalment, va fer una entrevista a Magda Turró, coordinadora del servei de mediació a la seva escola. Arribà a diverses conclusions que explicarà en la seva presentació. 3

¿A la sombra o en el punto de mira?

Institut Pompeu Fabra

Autors/es: Elisabet Maruerda Joya Tutor/a:

Gemma Alsina Casas

Per què hi ha tan poques dones en el món de la ciència i la tecnologia? Per respondre aquesta pregunta l'autora se centra en els segles XIX i XX. Centra el seu estudi en la biografia de dones com Ada Lovelace, Dolors Aleu i entrevistà persones com la Diputada a les Corts Valencianes Mònica Oltra. 4

Ciència i literatura. Aspectes científics a les novel•les d’Agatha Christie

Badalonès

Autors/es: Laura Martínez Verbo Tutor/a:

Christine Docherty

Es demostra la impossibilitat d'escriure novel·les de misteri sense una base científica, a partir de l’obra d’Agatha Christie, recollint totes les dades referents a verins, medecines, malalties i metges que apareixen a la seva obra, i comprovant, posteriorment, que siguin certes. 5

La contaminación del río Besós

Mare de Déu de l'Assumpció

Autors/es: Ana Isabel Martínez Frías Tutor/a:

Ermenter Viñals Pascual

La contaminació de les aigües del riu Besòs augmenta conforme va avançant cap a la desembocadura és la hipòtesi d'aquest treball. Per posar a prova la seva hipòtesi, va dur a terme una sèrie de mostreig en quatre punts del riu Besòs (Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i La Garriga) en aquestes mostres va recollir un nombre de macroinvertebrats com a indicadors de la qualitat de l'aigua per determinar el grau de contaminació de cada un dels punts, d'aquesta manera ha comparat el grau de contaminació de cadascun dels punts per veure si la qualitat disminueix quan s'acosten a la desembocadura.

Pàgina 1


XXVI JORNADES CIENTÍFIQUES D'ENSENYAMENT SECUNDARI Auditori 1

20 de març de 2012

2n Torn

Comentari dels leitmotiv a l'obra de Quim Monzó

Institut Pau Casals

Autors/es: Alejandro Ponce Hidalgo Tutor/a:

Susanna Jiménez Calderón

Es pregunta quin són els temes més repetits i que, per tant, constitueixen els sentiments i passions de l'autor, a l'obra de Quim Monzó, mitjançant la seva lectura i anàlisi d'aquests elements. 2

Ratolí de la ciència

Institut Pompeu Fabra

Autors/es: Núria Carranco Cruz Tutor/a:

Jaume Borrell Ruiz

Amb aquest treball l'autora pretenia esbrinar si era capaç de crear un recurs a Internet on pugués pujjar tots els apunts de Batxillerat. Es va decantar per un blog. Aquest aniria dirigit a un sector poblacional similar al de la seva situació com a estudiant de ciències pures. Va realitzar enquestes per tal de verificar la utilitat del recurs. 3

Residus i energia

Badalonès

Autors/es: Carlos Jiménez-Moreno Jiménez Tutor/a:

Antoni Sans Picó

L'autor es planteja conèixer els diferents tipus de tractaments de residus per obtenir energia i veure quin és el millor, i si és possible mantenir energèticament una ciutat com St. Adrià de Besòs exclusivament amb energia obtinguda a partir dels seus residus. S’ha fet un estudi de tres mètodes de tractament de residus (incineració, vitrificació per plasma i digestió anaeròbica) i s’ha evaluat la seva producció energètica i el seu impacte mediambiental. Seguidament, s'ha visitat una planta de tractament de residus per veure in situ un dels processos que s’havien estudiat anteriorment i completar-ne la informació, i un estudi de viabilitat energètica. 4

Anàlisi químic mitjançant una fotografia

Mare de Déu de l'Assumpció

Autors/es: Andrea Maldonado Alcántara Tutor/a:

Oriol Díaz Font

Es possible establir una relació lineal entre la concentració d’una dissolució i els paràmetres del color d’aquesta? La autora comprova la seva hipotèsi a partir de una sèrie d'experiments. Aquests experiments han consistit en preparar dissolucions de color de diferents concentracions i després analitzar-les amb un programa informàtic, descomposant aquest color en to, lluminositat i saturació i atribuint un valor numèric a cadascun. Amb aquest valor numèric es van fer les respectives gràfiques i observant la informació que ens donava, per saber o no si s’establia aquesta relació. 5

L'economia i les migracions

Institut Pompeu Fabra

Autors/es: Andrea Lisseth Eras Valarezo Tutor/a:

M. Carmen Salas del Rio

Es pretenia demostrar que els emigrants no són els culpables de la crisi i que tampoc treuen el treball als nadius del pais d'acollida. Fa una anàlisi comparativa entre l'emigració espanyola dels 60 cap Alemanya i l'emigració llatinoamericana des de finals del 90 cap Espanya

Pàgina 2


XXVI JORNADES CIENTÍFIQUES D'ENSENYAMENT SECUNDARI Vestíbul 0

20 de març de 2012

Torn

Disseny de l’automòbil: aerodinàmica o estètica?

Badalonès

Autors/es: Adrià Alves Padrós Tutor/a:

Santiago Cambray Sala

L’objectiu és determinar si és més important a l’hora de dissenyar un cotxe l’aerodinàmica o l’estètica, seguint tres processos: comparant taules de coeficients de drag, taules d’evolució del disseny de l’automòbil des de la dècada de 1950 fins l’actualitat i, construint un túnel de vent per visualitzar el flux d’aire sobre maquetes a escala 1/18 de diferents models de cotxe. 0

Una façana dels anys 30 amb interiors del segle XXI: Projecte de reforma d’una casa amb història

Badalonès

Autors/es: Laia Boloix Roura Tutor/a:

Montserrat Bolart Asparo

Es planteja reformar una casa, patrimoni històric de la ciutat, amb les limitacions d'obres que comporta. S'exposen com a objectius: actualitzar la casa (fer-la moderna), convertir-la en un espai que conciliï habitatge i estudi d’arquitectura, aplicar reformes perquè sigui autosostenible, i conèixer la història del poble on s’ha criat l'autor (Santa Coloma de Gramenet). Tot i això amb el recull de fotografies antigues de Sta. Coloma, l’elaboració d’una maqueta de la part de la casa corresponent a l’estudi i, finalment, mitjançant el joc d’ordinador The Sims 3, l'elaboració d'una simulació de com quedaria la casa sencera un cop reformada. 0

Viabilitat dels semàfors solars a Badalona

Mare de Déu de l'Assumpció

Autors/es: Pau Llucià Gris Tutor/a:

Oriol Diaz Font

És viable energèticament i econòmica que tots els semàfors de Badalona siguin solars? La base de la part experimental és construir un prototip de semàfor solar per tal de calcular, a escala, l’estalvi energètic que es produiria si tots els semàfors de Badalona fossin com el seu prototip. A partir d’aquests càlculs, calcular l’estalvi econòmic.

Pàgina 3

XXVI Jornades Científiques d'Ensenyament Secudnari de Badalona - Relació de treballs dia 20 de març  
XXVI Jornades Científiques d'Ensenyament Secudnari de Badalona - Relació de treballs dia 20 de març  

XXVI Jornades Científiques d'Ensenyament Secundari de Badalona - Dia 20 de mar