Page 1

III Jornades sobre l’adolescència a les Terres de l’Ebre

Problemes ginecològics Contracepció d’emergència Interrupció voluntària de l’embaràs Malalties de transmissió sexual


PROBLEMES GINECOLÒGICS EN L’ADOLESCÈNCIA


    

 

Estats hiperandrogènics Trastorn en la fusió conductes de Müller Trastorns de la menstruació Sinèquies i traumatisme vulvars Tumors benignes d’ovari: endometriosi,teratomes Imperforació d’himen Estats intersexuals


HEMORRAGIA MENSTRUAL NORMAL 

Els canvis endometrials es regulen per la producció d’estrògens i progesterona per l’ovari. Es superposa als canvis cíclics que sofreixen els ovaris per l’efecte de les gonadotropines hipofisàries


HEMORRÀGIA MENSTRUAL NORMAL normal

Durada

2-7 dies

Intensitat

30 ml

Intèrval

21-45 dies

anormal

> 80 ml


TRASTORNS DE LA MENSTRUACIÓ 

Hemorràgia uterina disfuncional o primària

Dismenorrea

Amenorrea


HEMORRAGIA UTERINA ANÒMALA 

75% anovulació 

20% trastorns de la coagulació 

nivells alts d’estrògens sense la supresió de la progesterona → menstrució abundant i perllongada nivells d’estrògens baixos→spotting

malaltia von Willebrand

10% altres patologies


DISMENORREA 

  

Dolor pèlvic o abdominal de caràcter continu i persistent que apareix abans o coincidint amb la menstruació S’associen simptomes neurovegetatius Es per síntesi elevades de prostaglandines Apareix d’un a tres anys després de la menàrquia,coincidint amb els cicles ovulatoris Tractament amb AINE (ibuprofè, naproxè)


AMENORREA 

Primària :  

falta de menstruació després dels 16 anys estudiar si amenorrea després de 2,5 anys de desenvolupament mamari

Secundària: absència de menstruació de més de 3 mesos 

descartar embaràs


CONTRACEPCIÓ D’EMERGÈNCIA


Cal pendre les pastilles al més aviat possible i abans de les 72 h després de la relació sexual amb risc d’embaràs 2 comprimits de levonorgestrel (dosi única) que es prenen a la mateixa consulta Si es vomita abans de 3 h. s’han de tornar a pendre Efectes secundaris: naussies, vómits, marejos


Tassa d’embaràs del 1,1%

La menstruació ha de venir , com a màxim, al cap de 3 setmanes d’haver fet el tractament

Abans que comenci la menstruació pot haver-hi petites pèrdues de sang , i la menstruació pot tenir una durada i quantitat diferents de l’habitual


Dret a l’accés a l’anticoncepció en menors: 

Una menor és capaç de pendre decissions de l’àmbit de la salut quan comprèn la informació i és madur A partir dels 12 anys, s’estableix l’edat a partir de la qual un menor pot gaudir, si te maduresa,dels seus propis drets En menors de 13 a. el metge ha d’informar als pares En majors de 16 a. no cal informar-los


EMBARÀS EN ADOLESCENTS -INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS


EMBARÀS EN L’ADOLESCENT: MOMENT DE L’ABORT

abans de les 9 set.

després de les 16 set.

menors de 20 anys

majors de 20 anys

57%

67%

7%

2%


INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’ EMBARÀS 

Llei orgànica 2/2010, 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs BOE núm.55,de 4 de març de 2010


INTERRUPCIÓ A PETICIÓ DE LA DONA 

Es pot interrompre dins de les primeres 14 set.de gestació sempre que : - s’hagi informat a la dona sobre prestacions,drets i ajudes de suport a la maternitat - hagin transcorregut 3 dies des de la informació esmentada fins la realització de la intervenció


INTERRUPCIÓ PER CAUSES MÈDIQUES 

Quan no es superin les 22 set. de gestació i existeixi greu risc per la vida o salut de l’embarassada

Quan no es superin les 22 set. de gestació i sempre que hi hagi risc de greus anomalies fetals

Quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida


ACCESSIBILITAT A LA PRESTACIÓ 

Privada: s’adreça al centre sanitari acreditat i és ella qui assumeix el cost

Pública: la dona s’ha d’adreçar a la unitat de salut sexual i reproductiva del seu CAP i la llevadora,metge,infermera li donaran informació i tramitaran la demanda


MÈTODES PER LA INTERRUPCIÓ 

Existeixen dos mètodes : - farmacològic - quirúrgic

L’aplicació d’un o l’altre dependrà de les setmanes de gestació, de la situació i/o característiques de cada dona i del professional que la realitzi


INTERRUPCIÓ I MENORS D’EDAT 

Dones de 16-17 anys les correspon exclusivament a elles donar el consentiment, si bé es requereix que els pares o tutors estiguin informats Només es pot prescindir quan al.legui que aquesta informació pot suposar un conflicte greu (violència,desamparament…)

Si la dona té 15 anys o menys sempre necessita el consentiment


INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL


Introducció 

Es transmeten per relacions sexuals no protegides :      

Sífilis Gonorrea Herpes genital Infecció VHI Condilomes i berrugues Hepatitis B


ITS I ADOLESCENTS 

Mitjana d’edat relacions coitals és de 16 anys

24% noies de 14-19 anys presenten ITS :    

18% VPH 4% Clamydia trachomatis 3% Trichomona vaginalis 2,2% Herpes simple virus tipus 2

Increment ITS (gonorrea) en els últims anys , 40% casos en adolescents i joves


FACTORS DE RISC 

Biològics :  

Immaduresa i ectòpia epiteli cervical Nivells baixos de IgA secretora

Conductuals :    

inici precoç de les primeres relacions sexuals múltiples parelles mal ús del preservatiu consum d’alcohol i altres drogues


CLÍNICA ITS Gonococ o clamydia

simptomes Dona : fluxe vaginal anormal,sagnat vaginal intemenstrual,dispareunia Home : secreció uretral,dolor a l’orinar

Herpes genital

lesions vesiculars,doloroses en genitals o anus

Sífilis

úlceres doloroses en genitals, anus o boca

VPH

berrugues o protuberàncies no doloroses en genitals o anus

Infecció VIH

a l’inici febre, inflamació dels ganglis i erupció cutànea


COMPLICACIONS - dolor suprapúbic Gonococ i clamydia - malaltia pèlvica inflamatòria - estirilitat - embaràs ectòpic Sífilis Infecció per VIH

- trastorns greus del sistema nerviós i cardiovascular - inmunodeficiència,Sd inflamatori

VPH

- neoplàsies:cervical,vaginal,penis o anal

VHS 2

- infecció latent,extensió SNC i a la pell


PREVENCIÓ   

Mètodes de barrera Profilaxi de la transmissió vertical VPH →vacuna ( 3 dosis) 

Nenes i dones : Gardasil i Cervarix  

9-14 a.→ màxima prioritat 14-26 a.

Nens i homes: Gardasil 

9-26 a. →prevenció berrugues genitals


VACUNACIÓ FRONT VIRUS PAPIL.LOMA HUMÀ  

 

És la intervenció més efectiva i eficient dins de les estratègies per reduir càncer de cèrvix Les vacunes poden proporcionar una proteccio del 80% de les dones enfront del total de càncers invasors de coll uterí Els estudis postcomercialització confirmen que la vacuna és segura La vacunació sistemàtica en preadolescents garanteix l’equitat

Problemes ginecològics en l’adolescència  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you