Page 77

1. Perquè quan es potencia la funció pedagògica de l’avaluació s’afavoreix que els alumnes puguin autoregular-se, és a dir, siguin capaços de fer-se conscients de què aprenen i com ho aprenen (capacitat metacognitiva), i per tant puguin prendre decisions de millora. 2. Perquè quan combinem els processos d'autoregulació amb una estructura cooperativa de l’aprenentatge possibilitem que es donin processos d’ajuda mútua, comunicació i interacció entre companys i companyes d’un mateix grup-classe.

Profile for crp be

Avaluació competencial  

Avaluació competencial  

Profile for crp.be
Advertisement