Page 63

Nom:_____________________ Personatge:______________________ Data:_____________________

Qüestionari personal 1

Adequació: El text explica coses importants del personatge. Els companys que no en saben res ho entendran tot. Coherència: Hi ha la informació que hem decidit. Està per l’ordre que hem decidit. Les informacions estan clares i ben ordenades. Cohesió : Les comes i els punts estan ben utilitzats. Les frases estan ben construïdes. Repeteixo alguna paraula? Cal? Lèxic : He utilitzat paraules variades i precises, del tema? Ortografia: He revisat que no tingui cap falta d’ortografia natural. He revisat les normes ortogràfiques treballades. Marca amb una X el requadre que correspongui: 1 (Gens); 2 (Poc); 3 (Bastant); 4 (Molt).

2

3

4

Profile for crp be

Avaluació competencial  

Avaluació competencial  

Profile for crp.be
Advertisement