Page 41

“La finalitat fonamental de tot procés d’ensenyament és la d’afavorir que l’alumnat arribi a ser el més autònom possible aprenent, és a dir, sent capaç de reconèixer els seus errors i trobar camins per superar-los”.

14.05.19

Nunziati, G. (1990): “Pour construire un dispositif d’évaluation d’apprentissage”, Cahiers Pédagogiques, n.º 280. p. 47.

41

Profile for crp be

Avaluació competencial  

Avaluació competencial  

Profile for crp.be
Advertisement