Page 1

Millorar la lectura a l’educació secundària Institut Escola de Batea (Terra Alta) © Hugo Prades


Per què? http://abcnews.go.com

Toca? Què Com?

Institut Barri Besòs Barcelona, 31 de gener de 2013 Enric Queralt i Catà


“Mestre”

“Escola”

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

Escolaritat obligatòria

3


Els parlaré de 6 coses: . Llegir AVUI . COM ho tenim això del llegir (per què?) . COMPETENT llegint . COM s’hi arriba? . Llegir per APRENDRE: . Lectura d’estudi . Competència informacional . Lectura crítica

. Un camí de millora

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

4


Llegir bé correlaciona amb... Wells, 1986; Bruner, 1996; Cunningham i Stanovich, 1998; Allan i cols., 2005; Roos i cols.; 2006

. . . . . . .

Resultats escolars Millora de la comprensió i la competència lectora Millora de l’expressió escrita Nivell de coneixements generals Comprensió d’altres cultures Comprensió de la naturalesa humana Capacitat de presa de decisions

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

5


Competent llegint Poca broma!

Bastant més que dir les lletres Comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar en la societat. (PISA, 2009)


Per funcionar en una societat moderna cal saber llegir bé http://www.mqupblog.com

. El mercat laboral exigeix aptituds de lectura cada cop més elevades. . La participació social i ciutadana en l’àmbit digital depèn cada cop més dels nivells d’alfabetització. . La digitalització està canviant el concepte d’alfabetització (tot gira al voltant de la paraula escrita)

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

7


No es pot anar per aquest món sense saber llegir , MOLT BÉ!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

8


Un DRET BÀSIC!!!

de TOT l’alumnat (en 13 anys d’escola!) 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

9


És un dret ineludible d’una ciutadania democràtica

l’assoliment de la CL ...no només constitueix el fonament de l’adquisició d'altres matèries del sistema educatiu, sinó que també és un prerequisit per participar amb èxit en la majoria d’àmbits de la vida adulta (Cunningham i Stanovich, 1998; Smith et al., 2000)

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

10


Un dèficit en competència lectora és una... Porta d’entrada a l’exclusió social http://www.preset.org

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

11


Seguim... . Llegir AVUI . COM ho tenim això del llegir (per què?) . COMPETENT llegint . COM s’hi arriba? . Llegir per APRENDRE: . Lectura d’estudi . Competència informacional . Lectura crítica

. Un camí de millora

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

12


-1

1

2

3

4

1

12

24

35

23

1

19

27

33

18

1

18

24

29

21

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/12/07/14/08/786f1a6a-251a-4598-89d0-5f26880b8fd5.pdf

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

13


Cb: el gruix, també al “mig” diu el mateix, la seva ?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

14


El “llegir” de PISA 2009

. Recuperar informació . Formar-se una comprensió general del text . Desenvolupar una interpretació . Reflexionar i avaluar el contingut d’un text . Reflexionar i avaluar la forma d’un text 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

15


El “llegir” del CSA (no equiparables al de PISA)

1. Obtenció d’informació literal 2. Comprensió global 3. Interpretació del significat 4. Reflexió i valoració 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

16


Competència lectora

Ús dels coneixements externs al text

Ús del contingut del text

Accedir Obtenir

Obtenir informació 27/01/2013

Integrar Interpretar

Desenvolupar una comprensió global

Aprendre i gaudir!

Elaborar una interpretació - Enric Queralt i Catà PISA 2009

Reflexionar Valorar

Reflexionar i valorar el contingut Felipe Zayas

Reflexionar i valorar la forma del text 17


Per què? hi ha diverses raons...

Algunes d’importants 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

18


Llegir NO és un hàbit, ENCARA, de la nostra tradició social i escolar

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

19


un exemple:

http://www.forosperu.net

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

http://christopherteh.com

20


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

21


un altre exemple:

27/01/2013

Reading at the park 988.000.000

- Enric Queralt i CatĂ -

22


Llegint al parc 212.000

988.000.000 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

23


Hi ha una línia que defineix dues “europes”

La lectura és a l’horari d’alumnes

“Tot el dia llegim i escrivim” Des la dècada dels 70 s’instauren programes de lectura en darrers, França i Anglaterra 27/01/2013 temps escolar. els- Enric Queralt i Catà 24 http://cartografic.wordpress.com


http://www.albertonps.sa.edu.au/flexipage.aspx?PageId=198

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

25


Des 1960 programes de lectura lliure i silenciosa a les aules de la majoria d’instituts

27/01/2013

http://www.vermontcouncilonreading.com

- Enric Queralt i CatĂ -

26


Governs, institucions i empreses s’hi dediquen http://www.readingrevolution.co.uk

http://www.untrainedhousewife.com

http://beattiesbookblog.blogspot.com. es

27/01/2013 - Enric Queralt i CatĂ http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/b00192950/encouraging-reading-for-pleasure

27


Per això tenen literatura professional Ensenyar a llegir a totes les etapes

www.barbsbooks.com

27/01/2013

www.smartshopbuy.com

- Enric Queralt i CatĂ -

www.mheonline.com

28


També a la secundària!! Aquí encara no la demanem

http://www.stanford.edu

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

29


Mentre aquí ens “ocupàvem” d’altres coses


1960 27/01/2013

2005 - Enric Queralt i CatĂ -

1973 31


Curs 2011-2012

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

32


Costa trobar lectura en... grao.com

projectes de direcció

. . . . . . . . . . . . . .

. . . .

INFORMACIÓ ORGANIGRAMA CALENDARI SEP SERVEIS ESCOLARS TRANSPORT I MENJADOR FESTES AVALUACIÓ INTERNA EQUIPS DE CICLE EAP INFORMÀTICA LLENGUA PCC I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT AL CENTRE

. . . . . . . . . .

cinemaclubdevid eo.com.ar

27/01/2013

SORTIDES ATENCIÓ A LA DIVERSITAT REUNIONS DE PARES REUNIONS ÒRGANS DE GOVERN AVALUACIONS METEREOLOGIA LABORATORI BIBLIOTECA COORDINACIÓ EP-ESO TEATRE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L'AMPA

plans generals anuals

memòries anuals de centre - Enric Queralt i Catà -

33


horaris

actes de reunions

aules 27/01/2013

27/06/2012

- Enric Queralt i CatĂ - EQC -

54

34


I a taules de mestre!

Universitat de BCN

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

35


Mestre, què faig, ja he acabat. . has fet els tres problemes de matemàtiques? . i el mapa conceptual de medi? . les dades de la biografia de... les has trobat? . ah! i aquells exercicis del quadernet d'ortografia, d’ahir? . sí! Ho tinc tot fet. . què faig ara? DONCS AGAFA UN LLIBRE I LLEGEIX!! 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

36


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

http://uifoto.ning.com

37


i a la secundària, massa sovint,...

Toquen un llibre i... fitxa?

resum per capítols?

ressenya?

examen? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

38


Què es fa a les aules quan s’acaba una lectura obligatòria?

64%

Control escrit

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

Jeroni Moya

39


Què els agradaria fer als alumnes després de llegir?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

Jeroni Moya

40


Reading at the secondary 252.000.000

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

41


Llegir a la secundària 85.700

252.000.000 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

42


a educació primària...

Medi natural 5è EP

Medi social 6è EP

Les preguntes més habituals dels llibres

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

43


i a educació secundària

Poques vegades...

En què s’assembla... En què es diferencia... Com es pot saber... Es pot demostrar que... Com podria comprovar... Què podria passar... Què es pot fer per... Que serà el més important...per què? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

44


PIRLS 2006 PISA 2009 ⋅ Només el 5% dels escolars estan en els nivells més alts de resultats (8% de mitjana de l'OCDE). “Espanya és l'últim estat d'Europa en millors estudiants”.

⋅ La diferència de resultats entre els estudiants nadius i els nouvinguts és de 83 punts en CL EL PERIÓDICO. 09.12.10

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

45


L’alumnat estranger: quasi duplica les puntuacions a la franja baixa

27/01/2013

mitjana catalana

mitjana estrangers

català

28,6%

43,8%

castellà

32,8%

47,3%

matemàtiques

21,7%

42%

- Enric Queralt i Catà -

46


Per què ens passa? . Perquè s’han confós les coses . La immersió ha consistit, únicament, en una exposició intensiva en una L2 i en una batalla d’usos lingüístics . No ha suposat un plantejament metodològic especial i adequat a les seves necessitats. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

47


. . . . . .

habilitats bàsiques de comunicació interpersonal (BICS)

competència cognitiva i acadèmica de la llengua (CALP)

1-2 anys

+ de 5 anys

conversa cara a cara aquí i ara contingut familiar vocubulari més freqüent molt contextualitzat ambient distès

27/01/2013

. interacció limitada . més abstracte, més distant en el temps i l’espai . menys contingut familiar . vocabulari menys freqüent . descontextualitzat . ambient més exigent

- Enric Queralt i Catà -

Elisabeth Coelho

48


Implícits culturals

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

49


Estructura sintàctica de les llengües LLENGÜES

ORDRE DELS ELEMENTS FRASE

Llengües S+V+O romàniques; Anglès, Xinès, La nena menja caramels Rus, Wòlof, Nena menja caramels Tagal

Amazic Àrab Panjabi, urdú, manding, soninké, japonès 27/01/2013

V+S+O Menja nena caramels

S+O+V Nena caramels menja - Enric Queralt i Catà -

ALTRES ASPECTES XINÈS Frases subordinades per juxtaposició. C Preposicionals davant del verb. (O+S+V) TAGAL (verbs en passiva) ÀRAB Signes de puntuació. Subordinació per entonació. PANJABI – URDÚ L’adjectiu i els CN van davant del nom. Postposicions. 50


Aquests alumnes... tenen una dificultat afegida, molt gran... A l’escola es parla i s’escriu de coses que “no hi són”

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

51


Una demanda com... Explica el que veus en aquesta il·lustració

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

52


És de CALP, CALP seria necessària una intervenció docent de guia i d’acompanyament per arribar a aconseguir una producció ajustada a la demanda

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

53


Imaginem...

“L’aigua del mar se’n va cap a dalt i els

núvols llavors aquí deixen caure aigua i aquí fa ploure i nevar i de seguida es fan rius i van cap avall, vull dir al mar, ah! i la gent fa servir l’aigua del riu. “Bueno” i també hi ha fonts de l’aigua de ploure però aquí no es veuen”. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

54


Però voldríem

“L’aigua del mar s’evapora perquè el sol l’escalfa i es formen núvols. Els núvols amb el vent vénen cap a la terra i quan arriben a les muntanyes es refreden i fan ploure o nevar Una part de l’aigua de la pluja o de la que es fon de la neu forma els rius, però una altra part es filtra per la terra i forma rius subterranis. Al final tota l’aigua, després d’utilitzar-la les persones, torna al mar i el cicle de l’aigua torna a començar”. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

55


J. Cummins: els quadrants Poc exigent cognitivament

http://home.oise.utoronto.ca

Suport màxim

B I C S

A

C

B

D

Suport reduït

C A L P Exigent cognitivament 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

56


Abans podríem (I)... . Presentar l’explicació com una situació comunicativa en la qual és del tot necessari contextualitzar“ Hauries d’explicar el cicle de l’aigua als teus companys i companyes. Pensa que no veuen la il·lustració que tu tens al davant i que els ho has d’explicar de manera que ho entenguin” . Precisar més l’habilitat cognitivolingüística que li estem encomanant: “Pensa que per explicar bé una cosa o un fenomen sempre cal dir què passa i per què succeeixen les coses o els fenòmens”. “Recorda que hauràs d’utilitzar sovint el perquè” 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

57


Abans podríem (II)... . Emfasitzar la necessitat d’emprar el lèxic de l’àrea: “Abans de començar a explicar pensa en les paraules que utilitzaràs per explicar els diversos fenòmens”. “Fes-te una petita llista en un full, ordenada segons quan les hagis d’utilitzar.Enganxa-hi els rètols”. . Seleccionar els verbs que caldria utilitzar en l’explicació: evaporar, condensar, precipitar, filtrar, depurar, abocar, etc. . Fer-lo adonar de l’estructura que hauria de tenir l’explicació relacionada amb els tres moments del cicle de l’aigua: l’evaporació, les precipitacions i la utilització i el retorn al mar: “Mira, amb llapis assenyalarem dues línies per marcar els tres grans moments del cicle de l’aigua: l’evaporació, les precipitacions i la utilització i el retorn al mar 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

58


i finalment...

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

59


Informe TALIS OCDE Rafael Feito /Complutense de Madrid

Enquesta 70.000 prof. de 23 països

“Espanya és un dels països en què el professorat practica més la docència basada en la transmissió directa", és a dir, en la qual el professor parla i l’alumne escolta i aprèn”.

O no!! 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

60


Es parla i s’escriu POC del “llegit”

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

61


Per això... Tenim qüestions, bàsiques, NO resoltes!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

62


Qu è é s la lectura? De qui és feina, qui se n’ocupa? Ensenyar a llegir?

Fer lectors?

www.racocatala.cat

www.aulavirtual.iesotura.es

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

63


Cal identificar lectura amb literatura?

Per què? 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

64


Què és més important? La qualitat del llibre? La qualitat de l’experiència lectora?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

65


Què cal prioritzar? El gust per una lectura entretinguda o bé la lectura d’una obra de prestigi?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

66


Lectura literària? Qui dictamina la validesa de les interpretacions?

http://peanuts.wikia.com

Sally: He estat llegint poemes a l’escola però no els entenc.

Com ho puc saber si un poema m’agrada? Charlie Brown: Ja t’ho diuen! 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

67


Som aquí!!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

68


Seguim... . Llegir AVUI . COM ho tenim això del llegir (per què?) . COMPETENT llegint . COM s’hi arriba? . Llegir per APRENDRE: . Lectura d’estudi . Competència informacional . Lectura crítica

. Un camí de millora

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

69


Aprenentatge competencial: “Aprendre aplicant”

horitzonal vertical

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà http://www.lowesforpros.com/sites/default/files/LFP0509_Curley_BR_CoreCompetency_X_0.jpg

70


Un lector competent

És capaç d’utilitzar alhora diversos coneixements i habilitats relacionats amb la lectura per resoldre situacions de la vida personal, escolar i, més tard, laboral

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

71


Usos competencials de la lectura Cal aprendre’n “llegint de veritat” Obtenir informació precisa Informar-nos, en general Gaudir Estudiar Davant d’un auditori Revisar i millorar un escrit Seguir instruccions i actuar Crear i dissenyar Prendre decisions 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

72


Prepareu un cap de setmana

. per a quatre amics

. de dissabte (13h) fins diumenge (18h) . teniu un pressupost de 200 euros . sortireu des de Gandesa

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

73


Què fer si ens trobem enmig d’un aiguat?

neucat/inuncat

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

74


La iaia s’ha ferit!!

http://www.nlm.nih.gov

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

75


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

76


Quant val fer el lavabo nou? Cb 1 – 3 – 4 – 5 – 6 - 8 ⋅ càlcul superfícies consulta de preus: rajoles, sanitaris, mobiliari, miralls, llums ⋅ cerca i tractament de la informació ⋅ edició d’un pressupost http://www.es.roca.com/

http://www.domedelbanys.com/domedel 27/01/2013

- Enric Queralt i http://www.galassiahispania.com Catà -

77


El noi del pijama de ratlles

Us la presento i en PARLEM, amb calma! 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

78


“El llegir” de PISA 2009 Ho recorden? . Recuperació d’informació . Formació d’una comprensió general . Desenvolupament d’una interpretació . Reflexió i avaluació del contingut d’un text . Reflexió i avaluació de la forma d’un text 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

79


PISA 2009: Procedència dels textos: . Àmbit personal (28%) . Àmbit públic (28%) . Àmbit educatiu (28)

a l’escola també?

. Àmbit ocupacional (16%)

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

80


Seguim... . Llegir AVUI . COM ho tenim això del llegir (per què?) . COMPETENT llegint . COM s’hi arriba? . Llegir per APRENDRE: . Lectura d’estudi . Competència informacional . Lectura crítica

. Un camí de millora

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

81


què els permetrà ser competents llegint? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

82


Saber llegir Percepció visual Consciència fonològica Correspondència grafia/fonema Comprensió de les paraules Relacions entre paraules (frase) (EP/ESO)

Saber llegir per aprendre (CM/CS/ESO)

Lectura crítica Competència informacional Lectura d’estudi

Idees i relació entre idees Propòsits de lectura Estructura dels textos Estratègies de comprensió

Llegir per gust


Saber llegir... EI/CI percepció consciència fonològica relacions grafofòniques reconeixement de paraules comprensió d’idees (frases)

EP/ESO

27/01/2013

tipus d’idees i relació maneres de llegir (propòsits) estructura dels textos integració de la informació estratègies de comprensió - Enric Queralt i Catà -

?

84


E. Sánchez Miguel ...si no s’automatitzen aquestes operacions s’haurà de pensar per llegir i no es podrà pensar en el que es llegeix”

www.leer.es

. percepció . desenvolupament de la consciència fonològica . correspondència grafia/fonema . comprensió de les paraules . comprensió de les relacions entre les paraules (frase) 27/01/2013MIGUEL ,E. (1999: Los textos expositivos: - Enric Queralt i Catà 85 SÁNCHEZ estrategias para- mejorar su comprensión. Madrid. Ed. Santillana


Saber llegir... EI/CI

Percepció Consciència fonològica Relacions grafia-so Reconeixement de paraules Treball de frase EP/ESO

Idees i relació entre idees Maneres de llegir (propòsits) Estructura dels textos Estratègies de comprensió

Sap llegir per aprendre CM/CS/ESO

Lectura crítica Competència informacional Lectura d’estudi

Llegir per gust


“Eines” per pensar en el QUÈ llegim

saber llegir relacions grafia-so (EI/CI) reconeixement de paraules treball de frase

saber llegir per aprendre (CM/CS/ESO)

Lectura crítica Competència informacional Lectura d’estudi

(EP/ESO)

idees i relació entre idees maneres de llegir (propòsits) estructura dels textos estratègies de comprensió

llegir per gust


lector com reconeix els mots?

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

88


ALLASSA GÀVIDS SOFREGALL 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

89


SILENCIOSAMENT ARTEREOSCLERÒSI PARACAIGUDISTA 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

90


Hi ha una doble via de reconeixement dels mots

Max Coltheart

Via lèxica

Via fonològica

Coltheart, M. (1978). Lexical access in simple reading tasks. In Underwood, G. (Ed.), Strategies of Information Processing. London: Academic Press.


No llegim lletra a lletra “Sicompteuambmitjansalvostrecentreusreco manemquefeuserviraparellsperenregistrarimat gesisoperqueusajudaranaferunavaluacióméso bjectivadelquèhapassatalaula”.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

92


!

“Sgeons un etsdui d’nua uiventrsiat agnlsea, no ipmotra l’odrre en el qaul les llteers etsan ersciets, l’úicna csoa ipormtnat és que la pmrirea i l’útlmia lltera etsiugin ecsriets en la psioció cocrrtea. La rstea peodn etsar ttaolmnet dsedoredanes i tot i axií pordàs lliegr snese pobrleems. Axiò és pquerè no lliegm cada lltera per ella metaxia snió que la paarulra és un tot. Pesornamelnt em smelba icrneilbe”. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

93


El procés lector Processament ascendent

Processament descendent

(Processos de baix nivell)

(Processos d’alt nivell)

PROPÒSIT “Thereader” TEXT

Eduard Manet

PARÀ PARÀGRAF

Accés al lèxic Reconeixement de paraules

FRASE PARAULA LLETRA

Descodificació Memòria a curt termini

27/01/2013

Formulació i verificació d’hipòtesis Anticipació Construcció d’inferències Comprensió Interpretació

“The reader” Eduard Manet

Memòria a llarg termini

- Enric Didáctica Queralt ideCatà Ruiz Bikandi, U. (2000): la segunda lengua. Madrid: Síntesis

94


El nostre cap “parla” amb el text!

27/01/2013

Fra_ _ _ _

Pin_ _ _ _

França? Fracàs? Fractura? Fràgil? Frase? Frare? Frau?

Pintura? Pintallavis? Pinar? Pinça? Pintada? Pintor? Ping-pong? - Enric Queralt i Catà -

95


Els descriptors TCE són termes propis de la llengua catalana que s’han escrit de manera completa, és dir, sense no podemniDIALOGAR, no entenem!! ferQuan ús d’abreviatures de signes de puntuació intercalats. Aquests descriptors es presenten en lletra manuscrita a la relació alfabètica sistemàtica. Cada descriptor del TCE pot estar format per un o més mots, els quals expressen la noció temàtica que es pretén delimitar. S’ha intentat que tingui el mínim nombre de mots en la seva composició per poder fer més assequible la recuperació de la informació; no obstant això, en els casos en què és freqüent i conegut l’ús de sintagmes sencers, s’ha optat per la precoordinació.

?


És només una qüestió de lèxic?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

97


lector

text

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

98


Com són els textos? Com “se sostenen les idees”?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

99


Nivells d’integració textual

Concepte interessant i valuós VAN DIJK, T.A. (1989): La ciencia del texto. Un enfoque iterdisciplinario. BCN: Paidós 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

100


Nivells d’integració textual 27/01/2013

1 2

3 - Enric Queralt i Catà -

101


Microestructura

Macroestructura

Superestructura 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

102


Treballar l’estructura, fonamental! Superestructures de textos informatius Narrativa Descriptiva Problema-solució Causa-efecte Seqüencial-temporal Comparativa Argumentativa 27/01/2013 - Enric Queralt i Catà -

CS

103


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

104


propòsit

lector

text

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

105


Llegir bé suposa un diàleg entre un LECTOR i un TEXT, regulat per un PROPÒSIT

Com funciona aquest diàleg? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

106


propòsit

lector

text

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

107


Com està llegint?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

108


Com llegeix? característiques

text

Llegeix com vol

Relectures

No subjecta a cap norma No associada a cap tipus de text concret Totalment individual i silenciosa

estratègies

Tipologia variada de textos en funció dels interessos del lector/a

Aturades Anades i vingudes constants

Sense cap ordre predefinit

Lectura a salts

Pot prescindir de parts del text

Abandonaments de la lectura

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

109


Si llegís per seguir instruccions i actuar!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

110


Ho faria diferent! característiques

estratègies

exemples de text .

molt significativa i funcional activaria molt l’autocontrol de la comprensió. no despreciaria cap informació s’autoexigiria comprensió absoluta 27/01/2013

reglaments de jocs i d’esports instruccions de muntatge instruccions de funcionament pràctiques de laboratori prospectes de medicaments impresos oficials

- Enric Queralt i Catà -

activació de coneixements previs mots organitzadors de la informació signes convencionals indicadors tipogràfics format i estructura textual 111


És a dir...

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

112


el bons lectors prenen moltes decisions, conscientment o inconscient, per assolir el seus propòsits de lectura

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

113


“Estratègia”

Conjunt d'actuacions planificades per a l'obtenció d'una finalitat. Alternativa d'acció que es tria entre d'altres de possibles per aconseguir uns objectius.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

114


“Estratègia”

Conjunt d'actuacions planificades per a l'obtenció d'una finalitat. Alternativa d'acció que es tria entre d'altres de possibles per aconseguir uns objectius. 06/02/2012

- EQC -

11

Aplicat a la lectura? Decidir de fer “unes coses”, o unes altres, llegint Llegir d’una “manera”, o d’una altra 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

115


Artelt et al., 2001; Brown et al., 2004 . L'ensenyament explícit d'estratègies de comprensió comporta una millora de la CL. . El lector s’independitza del professor i les aplica sense gaire esforç. . El lector pot interactuar de manera efectiva amb el text (recordeu el diàleg?) 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

116


Saber llegir Percepció visual Consciència fonològica Correspondència grafia/fonema Comprensió de les paraules Relacions entre paraules (frase) (EP/ESO)

Idees i relació entre idees Propòsits de lectura Estructura dels textos Estratègies de comprensió

Saber llegir per aprendre (CM/CS/ESO)

Competència informacional Lectura d’estudi

Llegir per gust


Llegiran per gust EI – EP - ESO

biblioteques d’aula i d’escola tipus de fons de biblioteca lectures obligatòries treball amb famílies tutories de lectura formació literària clubs de lectura models 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

118


Tenim una pila d’adolescents que no volen saber res de la lectura (després de 13 anys d’escolarització)

ón els anomenats “lectors feblesmolt!! ” Però stambé en tenim que llegeixen

yourkidsed.com.au

oswego.org

MÉS QUE MAI!


Aidan Chambers (1973) Els lectors ES FAN, no naixen

Els no lectors també!!

http://culture-et-debats.over-blog.com

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

120


Ningtampoc ú neix lector, Però... NOcert! lector !! Responeu-vos aquestes preguntes, si us plau: .Del llegir, i de llibres, se’n parla cada dia? .Veuen llegir als seus mestres? .Saben que els llibres els poden ajudar a parlar d’ells mateixos? .Se’ls ajuda a descobrir, individualment, el tipus de lectura que més els interessa? .Hi ha les llibres a les aules? .N’hi ha de ciència, de música i d’esports? .Només poden llegir a les hores de llengua?


Què ho fa que t’agradi llegir?

© Bibliomèdia FMRPC 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

122


Agradar llegir, per força?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

123


Que t’agradi llegir no admet l’imperatiu!! http://joanabagur.blogspot.co m

Daniel Pennac Com una novel·la

Com estimar, somiar, respectar, passar-s’ho bé no admeten l’imperatiu (ESTIMA’M, RESPECTA’M,) són verbs que no admeten la imposició. les actituds entren per “una altra porta

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

124


Has llegit amb persones, i sentit llegir

Sobretot t’agradarà si… 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

125


Has llegit amb persones, i sentit llegir

Sobretot t’agradarà si… 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

126


Escola d’Alió (Alt Camp)

“L’única i més important activitat per construir la comprensió i les habilitats essencials per a l’èxit en l’aprenentatge de la lectura sembla ser llegir en veu alta als infants” (IRA, 1998). International Reading Association i National Association for the Education of Young Children (1998): “Learning to Read and Write. Developmentally Appropriate Practices for Young Children.” The Reading Teacher, Vol 52, 2, 193-216. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

127


http://conversesfluvia.blogspot.com.es

Jaume Cela

. No em pregunteu què podem fer per aconseguir que els alumnes llegeixin més. . Preguntem-nos, més aviat, què podem fer per aconseguir que vegin més adults llegint 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

128


A casa nostra, costa MOLT trobar-ne

www.painetworks.com

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

129


http://cchase.edublogs.org

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

131


Llegiu als alumnes, el mestre, en veu alta. cada dia una mica. i no els llegiu qualsevol cosa, no. Llibres que trobeu interessants, que tinguin qualitat� Francesco Tonucci


Els grans llegeixen als petits “de la ratlla per amunt, però”!

http://dumais.us

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

133


Des fa 5 anys, la llei diu…

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

134


LLEI ORGÀNICA 2/2006, 2/2006 de 3 de maig, d’educació. («BOE» 106, de 4-5-2006.)

Educació secundària Article 26.2 ...per promoure l’hàbit de la lectura s’hi dedicarà un temps a totes les matèries.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

135


DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria Article 7.5 Els centres fomentaran la lectura en totes les matèries, com a factor bàsic per el desenvolupament de les competències bàsiques i per l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa. Article 8.2 En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

136


“Fomentar”

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

137


fomentar 1 1 v. tr. [MD] Aplicar una loció calenta, draps o una esponja xopats amb aigua calenta o un líquid medicinal, un tòpic calent (a un cos o a una part d’un cos). 1 2 v. tr. [LC] Donar calor natural (a algú o alguna cosa). La gallina fomenta els ous. 2 tr. [LC] Promoure la creixença (d’alguna cosa). Fomentar l’agricultura, el comerç, d’un país.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

138


És a l’ARTICULAT del Decret No a l’annex 2 (Currículum)

27/01/2013

Qüestió d’escola! - Enric Queralt i Catà -

139


Ciències de la naturalesa Biologia i Geologia Física i Química

Llengua estrangera Primera llengua Segona llengua

Educació visual i plàstica

n u a

Ciències socials Geografia Història

i r u a h

e d a

Català

ra i m

e r t al

! ! c o ll

p a r c Tecnologies

o n ú g n i N Educació per al Educació física

desenvolupament personal i la 27/01/2013 - Enric Queralt i Catà ciutadania

Tecnologia Informàtica Llengua castellana

Matemàtiques 140


Tenim un problema!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

141


de 1r a 3r d’ESO es perden el 30% de lectors literaris Manresa (2009)

27/01/2013 thehalftimeblog.com

- Enric Queralt i CatĂ -

142


Seguim... . Llegir AVUI . COM ho tenim això del llegir (per què?) . COMPETENT llegint . COM s’hi arriba? . Llegir per APRENDRE: . Lectura d’estudi . Competència informacional . Lectura crítica

. Un camí de millora

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

143


Saber llegir Percepció visual Consciència fonològica Correspondència grafia/fonema Comprensió de les paraules Relacions entre paraules (frase) (EP/ESO)

Saber llegir per aprendre (CM/CS/ESO)

Lectura crítica Competència informacional Lectura d’estudi

Idees i relació entre idees Propòsits de lectura Estructura dels textos Estratègies de comprensió

Llegir per gust


Llegir per aprendre (CM/CS/ESO)

Lectura crítica Competència informacional

Lectura d’estudi 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

145


S’hauria d’acabar!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

146


http://adobeperson.com

Amb quina estratègia “estudia”?

Memorització! 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

147


Ha llegit N vegades, de cap a peus, narrativament, un text que no és un relat. Com llegim les novel·les?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

148


. no estem pressionats per res . tenim el propòsit ben definit (p.ex.: passar-nos-ho bé) . no ens capfiquem si hi ha mots o fragments que no entenem . ens saltem fragments . podem parlar amb algú i continuar . incorporem dades en un “guió” cronològic . “sortim i entrem” de la lectura, sovint . anem a la nevera, si tenim gana . “sortim del món i del temps” 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

149


comportaments adequats per estudiar?

? 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

150


I en canvi...

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

151


Si Tots els donés farienuncoses full per diferents!! estudiar… . Subratllarien

. Farien notes al marge . Remarcarien mots i frases . Resoldrien dubtes . Relacionarien fragments . Alfanumerarien . Farien claus i fletxes . Rellegirien amunt i avall . Escriurien petits resums 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

152


Tot i que se sap que...

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

153


Nivells de competència lectora (G. Wells, 1987)

Epistèmic Instrumental Funcional Executiu

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

154


Ho farien perquè quan s’estudia, de veritat, quan Nolase ’ n podria aprendre a l ’ escola? lectura és instrumental i epistèmica · Ens autointerroguem, contínuament

· Relacionem idees /paràgrafs · Detectem buits de comprensió i els compensen de maneres diverses · Recapitulem rellegim, sovint · Identifiquem informació rellevant i secundària · Sintetitzem · Identifiquem o generem idees principals 27/01/2013

·

- Enric Queralt i Catà -

155


Ningú li ha explicat i exemplificat COM es llegeix per estudiar!!

Per què no?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

156


Per ara i tant...

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

157


No podem “passar” la responsabilitat de l’estudi a les famílies!

Professionalment, no és de rebut! 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

158


Cal ensenyar a estudiar Som-hi! 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

159


Nivells de competència lectora (G. Wells, 1987)

Llegir per aprendre epistèmic instrumental .

Adquirir informació

funcional

executiu . Transformar el propi coneixement

. Desenvolupar el pensament 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

160


Requeriments de CL (No equiparables als de PISA) 1. Comprensió global : considerar el text com un tot, identificar idea principal o general del text 2. Obtenció d’informació literal: localitzar i extreure informació concreta (atenció de parts o fragments del text) “Aprenentatge” 3. Interpretació del significat : capacitat de realitzar inferències i extreure informació no explícita 4. Reflexió i valoració: reflexió crítica sobre les qualitats del text quan a la utilitat i rellevància de la informació 27/01/2013 - Enric Queralt i Catà -

161


Per aprendre dels textos, el lector ha d’adoptar un paper actiu en la lectura, fent-hi inferències, omplint buits i generant macroestructures i elaboracions. Pressley et al., 2006; Pressley et al.,1989; Rosenshine i Meister, 1994; Rosenshine et al., 1996) 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

162


Ha de supervisar la lectura

.Estic entenent, de manera suficient? .Vaig bé? .La lectura respon al que necessito? .Això no ho entenc, deu ser important?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

Isabel Solé 2011

163


i saber què fer quan té problemes

Segueixo, no em sembla important. A veure si el text m’ho explica més endavant? Deu ser un tipus de cèl·lula nou, potser. Potser que m’aturi i rellegeixi el paràgraf a poc a poc. . Sembla important, torna a sortir, millor que en busqui el significat . . . .

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

164


Sense consci ència, de no llegim Égaire s “una ” manera llegir! igual Per obtenir informació precisa Per informar-nos Per gaudir Per estudiar Per fer-ho al davant d’un auditori Per revisar i millorar un escrit Per seguir instruccions i actuar Per crear i dissenyar Per prendre decisions 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

165


Quan llegim per aprendre, tambĂŠ!!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

166


COM llegim quan volem aprendre? . Silenciosament . Lentament i recursiva . Relacionem informació amb els nostres coneixements . L’interrompem sovint . Notem que no entenem . Anem endavant i enrere . Volem localitzar la informació més rellevant .27/01/2013 Procurem entendre-ho tot. - Enric Queralt i Catà -

167


QUÈ fem quan llegim per aprendre? Tenim objectius ben definits Activem CP temàtics i lingüístics Rellegim i recapitulem Aprofitem els elements paratextuals Subratllem i fem marques (notes) en el text Resolem buits i llacunes de comprensió Busquem mots i idees clau Identifiquem informació: principal i secundària Connectem idees i fragments Fem esquemes, redactats conclusius parcials Reorganitzem la informació gràficament: mapes conceptuals, esquemes de claus, fitxes de buidat, etc. . Elaborem resums . . . . . . . . . . .

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

168


Aspectes bàsics que caldria treballar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cal tenir objectius clars! Què en sé d’això? No s’ha de llegir “seguit”, no és un conte! No ho entenc, què faig? Això és important! Si és important ho subratllo! Quan tinc les idees principals faig el resum! Aquest text el resumiré fent un esquema, millor!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

169


1 Cal tenir objectius clars!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

170


Llegiu el text i després en parlarem

?

. Demanarà què no he entès? . Demanarà respondre preguntes? . Demanarà que li digui que és el més important? . Demanarà que ho expliqui davant de la classe? . Demanarà en què s’assembla a... 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

171


Sempre cal saber PER QUÈ hem de llegir

. Per què hem de llegir aquest text? . Què volem aconseguir llegint-lo? . Aquest text serà el més adequat per aconseguir el que necessitem? . Sabem com cal llegir aquesta mena de textos? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

172


Ara llegirem per... Quan no es té objectiu, la lectura esdevé erràtica i poc efectiva

. Saber fins quin punt l’alarma de la GRIP A estava justificada. . Identificar opinions diferents en relació a les causes de la crisi econòmica . Trobar els elements que fan semblants i diferents dos planetes del sistema solar: júpiter i saturn. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

173


Una nova operació de l'aviació israeliana, que ha llançat un míssil al sud de la franja de Gaza, ha acabat avui amb la vida d'un altre membre de Hamàs, segons han informat fonts oficials del grup Una nova operació de l'aviació israeliana, que ha llançat un míssil al sud de la franja de Gaza, ha acabat avui amb la vida d'un altre membre de Hamàs, segons han informat fonts oficials del grup. És el quart bombardeig que porta a terme Israel en les últimes hores. Anteriorment, nou milicians de la Jihad Islàmica, entre ells un alt càrrec –Majed Harazin, cap de la milicia de Gaza– han mort. Segons fonts militars, Harazin era el responsable dels atacs d'aquesta milicia amb coets Al Kasam i morters contra la població civil del sud d'Israel en localitats veïnes de Gaza.

En l'atac d'un helicòpter de la Força d'Israel Aèria israeliana contra el mata cotxe en un el qual viatjava Un des quart bombardeig a Gaza altre Harazin també va perdre la vida el seu principal assistent, Jihad a-Daher.

membre de Hamàs

Un altre dels morts, en un enfrontament armat amb soldats israelians al voltant de la l ocalitat de Kabatia, era Tarek Abu Ali, un dels caps del nord de Cisjordània. En un correu electrònic enviat als periodistes a la zona aquest matí, els jihadistes han advertit que venjaran les seves pèrdues amb atacs suïcides dins d'Israel, deslligant una "onada d'operacions de màrtirs". Segons fonts militars, 190.000 civils en 38 d'aquestes localitats, entre elles les ciutats de Sderot i Ashkelon, es troben exposats a aquests atacs. Israel ha informat a l'organisme executor de l'ONU que es reserva el dret de reaccionar per a impedir aquests atacs. 27/01/2013 - Enric Queralt i Catà 174


Propòsits de lectura 1. Comprovar informacions que ja teníeu i per descobrir-ne ?Feu-ne algunes que no sabíeu en referència al poble jueu. x i e t a una doble llista. m l e us faria falta 2. Identificar quina informació complementària r e f per tal de tenir un coneixement més de complet d’aquesta m e r notícia. u a H 3. Convertir el text en un esquema de claus o en un mapa ? l a u conceptual. ig 4. Fer-ne una icrítica em des del punt de vista del poble palestí. r g e l 5. Explicar-ne, posteriorment, el seu contingut global. L 6. Memoritzar–ne el màxim de dades possible. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

175


Conèixer el propòsit de lectura

Permet coordinar la capacitat de “llegir” amb la de “saber com llegir”. Orienta la lectura cap a una meta definida i coneguda. Esdevé un element motivador, en la mesura que es va assolint. Ajuda a justificar l’esforç de l’aprenentatge de la lectura 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

176


2 Què en sé d’això?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

177


Ara llegirem una notícia d’un bosc cremat... Activar coneixements previs, pertinents Superestructura

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

Tema

178


CP rellevants! No permetre que la conversa prèvia derivi cap a elements que no seran rellevants a l’hora de llegir

. Què en sabeu dels boscos cremats? . Què en sabeu del context? d’on prové aquest text? . Què en sabeu del diari que publica aquesta notícia?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

179


Quan es disposa d’alguna informació prèvia Poca o cap informació sobre el text Establir els propòsits de lectura

Mapes semàntics

Mirar un vídeo

Visites i Observacions

Discussions

Coneixements previs

Preinterrogants Presentació de materials

Lectura prèvia d’un text

Converses Mapes conceptuals

27/01/2013

Treballs de vocabulari

Ajudar a relacionar amb coneixements anteriors

Pluges d’idees

- Enric Queralt i Catà -

180


3 No s’ha de llegir “seguit”, no és un conte!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

181


El lector ha de poder supervisar la lectura

.Estic entenent, de manera suficient? .Vaig bé? .La lectura respon al que necessito? .Això no ho entenc, deu ser important?

07/10/2012

- EQC -

Isabel Solé 2011

40

Que s’aturin després de cada paràgraf per aprendre a “supervisar” la pròpia lectura 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

182


Per prendre consciència del contingut i de la informació NOVA que aporta el text

. Ja he trobat resposta a dues de les qüestions que em plantejava el mestre.

. De moment, té relació amb el que hem parlat abans. . Això no “lliga” amb el que em pensava abans de començar . Ei! Això no ho sabia!? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

183


Per comprovar la pròpia comprensió

. Fins aquí ho entenc, anem bé! . El tema del paràgraf és la “discriminació” . Hi ha exemples de raça, sexe, edat i llengua. . Aquest paràgraf es relaciona amb l’anterior!!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

184


i fer-se preguntes . Segueixo el fil de la narració? . Recordo la majoria de coses que he llegit fins ara? . Aquest fragment és la conseqüència del d’abans? . Aquesta deu ser la resposta a l'interrogant que ens hem plantejat abans de llegir el text? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

185


Ajudeu-los a inferir, predir, fer hipòtesis i...

. No gireu el full encara, com us sembla que seguirà? . A partir d’ara quines opcions té el protagonista? . Heu trobat alguna paraula que no coneixíeu però heu continuat llegint perquè més o menys l’heu entès?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

186


i sintetitzar

. Quina és, o quines són, les informacions essencials del que he llegit fins ara? . Com ho podríem dir això amb poques paraules? . Què són, característiques dde les cèl·lules? Enumereules!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

187


4 No ho entenc, què faig? Clarificar i compensar buits de comprensió 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

188


Mestre, què vol dir...? Busca-ho al diccionari!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

189


Busca-hoClarifica? a la enciclopèdia? volcà [1681; del cast. volcán, i aquest, del ll. Vulcanus 'déu del foc', nom aplicat a les illes volcàniques sicilianes de Lípari, anomenades en l'antiguitat Vulcani insulae, on segons la concepció mitològica hi havia la farga del déu Vulcanus; una altra opinió considera el port. volcão com a origen del mot] m 1 GEOL Cos geològic de forma generalment cònica, format per l'acumulació de material igni procedent de la consolidació d'un magma que fa erupció a través d'un punt o una fissura de l'escorça de la Terra. 2 1 Nom usat en comparacions o figurativament per a qualificar una persona o un aspecte d'una persona que, pel seu ardor, pel seu dinamisme, per la seva agitació, etc., recorda un volcà en activitat. El seu cor és un volcà. Quina empenta que porta: és un volcà! 2 sobre un volcà loc adv fig Expressió usada per a indicar que hom es troba en una situació política o social en què una revolució és imminent, en perill imminent d'algun gros trasbals, etc HOM: bolcar. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

190


Diccionari i Enciclopèdia (paper i pantalles)

Sinònims? Ordre alfabètic (1a, 2a, 3a,...), entrades, abreviatures, accepcions, tipus de lletra, numeracions, remissions, signes,... 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

191


ANAPTÒTIC MIRABOLANER SAFÀVIT 27/01/2013

?

- Enric Queralt i Catà -

192


Ah! ...per la seva part, el MIRABOLANER no ha aconseguit adaptar-se al terreny, probablement a causa del tipus de sòl,... ... a partir d’aquell segle, els SAFÀVITS estan considerats com el grup islamista més...

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

193


Quan no entenem algun mot Ho saben, i ho practiquen?

-

+

⋅ Ignorem, i continuem llegint ⋅ Continuem llegint i confiem en el text . ⋅ Rellegim el context i anem endarrere en la frase o en el paràgraf. ⋅ Atribuïm una interpretació hipotètica i esperarem que el text la confirmi o desestimi. ⋅ Consultem una font externa (A la darrera setmana?)

27/01/2013

Una o altra en funció del propòsit de lectura - Enric Queralt i Catà -

194


Què fan els mestres quan un alumne “s’equivoca”?

. 74% en “mals lectors” . Donen la forma correcta o demanen tornar a descodificar . 34% en “bons lectors” . Assenyalen el context i demanen que siguin ells els que compensin l’errada. ALLINGTON, R.L. (1980): “Teacher interruption behaviors during primary-grade oral reading”. Journal of Educational Psychology, 72,73 371-377 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

195


5 Això és important!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

196


IP? Text Coneixements previs

Propòsit lector 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

197


s la ideasóprincipal? LesQuina IP no ésempre n explícites

. vinga, primera parella . i vosaltres, la segona? . és diferent? . a veure, expliqueu-nos per què ho heu seleccionat?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

198


Identificar temes i idees principals TEMA De què tracta?

Què se’n diu? IDEES PRINCIPALS IDEES SECUNDÀRIES 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

199


Tecnologia 3r ESO Mc Graw Hill Tema: Habitatges

Idees: .Els necessitem per viure .Apareixen quan deixem de ser nòmades .La construcció té tres fases: projecte, construcció i avaluació

IP 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

200


Ho aprofiteu?

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

201


Una idea principal per paràgraf, per parelles, 15’ i en parlem

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

202


La lluna és l’únic satèl·lit natural de la terra. Té forma esfèrica i un diàmetre de 3.473 km., això vol dir que, més o menys, és unes 80 vegades més petita que la terra. Es troba a una distancia mitjana de nosaltres d’uns 384.000 km.; un cotxe que anés a 100 per hora les vint-i-quatre hores del dia sense parar trigaria 160 dies en arribar a la lluna. Té una massa 80 vegades més petita que la terra. La lluna gira juntament amb la terra al voltant del sol i, a la vegada, dóna tombs a la terra. Un mes lunar té una durada de 27,3 dies, vol dir que triga aquests dies en donar una volta completa a la terra. Des de la terra, veiem que l'aspecte de la lluna canvia al llarg dels dies d’un mes. Uns dies sembla un formatge, d’altres està plena i d’altres no la veiem. Això succeeix a causa de la il·luminació del Sol. Són es anomenades fases de la lluna. De fases lunars, n’hi ha quatre: lluna nova (quan no la veiem), quart creixent (D), quart minvant (C) i lluna vella (plena). El dia 20 de juliol de 1969 els humans van trepitjar la lluna per primera vegada. Van ser els astronautes nord-americans Neil Armstrong i Edwin Aldrin que hi arribaren en l’anomenat mòdul lunar de la nau espacial l'Apollo XI. El viatge d’anada i tornada va durar 9 dies.

27/01/2013

La lluna té dues cares. Una és la que nosaltres veiem i l’altra no la veiem mai des de la terra. Això passa perquè la lluna no roda sobre ella mateixa, com la terra, si no que sempre ens mostra la mateixa cara. La part il·luminada pot arribar a una temperatura natural de 130ºC. perquè la lluna no té atmosfera i tampoc cap capa - Enric Queralt i Catà gasosa per protegir-se dels raigs del Sol.

203


. vinga, primera parella . que la lluna està a 3.473 Km. de la terra . i vosaltres, la segona? . que tardaríem 160 dies en cotxe anant a 100 . una altra parella .27/01/2013 que és l’únic satèl·lit - de terra Enric la Queralt i Catà -

٧

204


Busqueu bones lectures d’ampliació!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

205


27/01/2013

- Enric Queralt i Catà PARÀGRAF – TEMA – IDEES PRINCIPALS

206


6 Si és important ho subratllo!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

207


Subratllar

? http://santmiquelarcangelsoe.blogspot.com.es

27/01/2013

http://xarxes.wordpress.com

- Enric Queralt i CatĂ -

208


Subratllar: com, qui, quan, per què?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

209


Subratllar ha de permetre

. . . .

Destacar la informació més rellevant. Poder localitzar informació més ràpidament. Obtenir amb rapidesa una visió global del text. Recordar i retenir la informació seleccionada.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

210


Abans de subratllar cal... . Situar degudament la temàtica del text i convidar els alumnes a exposar els coneixements previs que tinguin sobre el tema. . Fullejar el text complet: títols, subtítols, il·lustracions, fotografies, peus de fotografia, gràfiques, etc. . Establir amb precisió quina mena d’informació han de localitzar i subratllar (establir el propòsit, o els propòsits del subratllat. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

211


En quin nivell, en quin cicle n’aprenen? Tothom “pot aprofitar” el que va aprendre el cus anterior? idees principals idees secundàries

!!!

mots, frase o fragment important. tot un paràgraf mots clau

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

212


Com continuar l’ESO? Ex: en ha unadeescola es va adecidir...

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

213


7 I quan tinc les idees principals faig el resum!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

214


“Lo que dice, más corto y con sus palabras”

27/01/2013

?

- Enric Queralt i Catà -

215


Resumir... No tot es pot resumir!!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

216


Tema: Els boscos cremats

Idees principals: .Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt es van cremar 1.500 hect. .La Plataforma Cendra és un grup de gent que li interessa que no passi més .Van fer una llista de propostes per evitar-ho i volen que els escoltin

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

217


Sempre tenint present el propòsit de la lectura

RESUMIR

Procés de selecció i condensació de les idees de més valor estructural d’un text

Seleccionar (Informació rellevant)

Generalitzar (Condensar llistes)

Construir (Crear 1 idea nova )

Ometre 27/01/2013

La- Enric llengua t’ho permet Queralt i Catà -

Pensament propi 218


27/01/2013

- Enric Queralt i Catà PARÀGRAF – TEMA – IDEES PRINCIPALS

219


Perquè les idees s’organitzen en estructures Si les reconeixem, els resums seran millors

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

220


n Va L 3): 198 k( Dij

M

a r u t c u r t s e o r c a

del

http://dueloliterae.blogspot.com

a enci a ci text o. B dós Pa i

Superestructura - Enric Queralt i Catà -

rial dito

27/01/2013

E na: elo arc

M

a r u t c u r t s e o r c i

221


Treballar l’estructura, fonamental per resumir bé Superestructures informatives Narratives Descriptiva Problema-solució Causa-efecte Seqüencial-temporal Comparativa Argumentativa 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

222


La lluna o les llunes? La nostra lluna La lluna és l’únic satèl·lit natural de la terra. Té forma esfèrica i un diàmetre de 3.473 km., això vol dir que, més o menys, és unes 80 vegades més petita que la terra. Es troba a una distancia mitjana de nosaltres d’uns 384.000 km.; un cotxe que anés a 100 per hora les vint-i-quatre hores del dia sense parar trigaria 160 dies en arribar a la lluna. Té una massa 80 vegades més petita que la terra. La lluna gira juntament amb la terra al voltant del sol i, a la vegada, dóna tombs a la terra. Un mes lunar té una durada de 27,3 dies, vol dir que triga aquests dies en donar una volta completa a la terra. Des de la terra, veiem que l'aspecte de la lluna canvia al llarg dels dies d’un mes. Uns dies sembla un formatge, d’altres està plena i d’altres no la veiem. Això succeeix a causa de la il·luminació del sol. Són es anomenades fases de la lluna. De fases lunars, n’hi ha quatre: lluna27/01/2013 nova (quan no la veiem), quart -creixent Enric Queralt (D), i Catà quart minvant (C) i lluna vella (plena). 223


El dia 20 de juliol de 1969 els humans van trepitjar la lluna per primera vegada. Van ser els astronautes nord-americans Neil Armstrong i Edwin Aldrin que hi arribaren en l’anomenat mòdul lunar de la nau espacial l'Apollo XI. El viatge d’anada i tornada va durar 9 dies.

La lluna té dues cares. Una és la que nosaltres veiem i l’altra no la veiem mai des de la terra. Això passa perquè la lluna no roda sobre ella mateixa, com la terra, si no que sempre ens mostra la mateixa cara. La part il·luminada pot arribar a una temperatura natural de 130ºC. perquè la lluna no té atmosfera i tampoc cap capa gasosa per protegir-se dels raigs del Sol. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

224


La lluna Mesures i distĂ ncies

Moviments

Cara fosca

ApolloXI

Mes lunar

Fases 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

225


Estructura narrativa, informativa Què?

Qui?

Com?

Quan? 27/01/2013

On? - Enric Queralt i Catà -

226


[1] http://www.ivoox.com/peix-nicolau-audios-mp3_rf_473236_1.html

QUI? QUÈ? QUAN? ON? COM? PER QUÈ? Una acció vandàlica ha estat a punt de provocar una tragèdia aquesta matinada a la ronda del Mig de Barcelona. Encara que sembli impensable, uns individus han arrencat dues grans boles de

han hagut de fer maniobres brusques per evitar que els caiguessin a sobre. Ningú s'explicava aquesta matinada a la Ronda del Mig de Barcelona, com algú pot no valorar les conseqüències d'una gamberrada així. Dos motoristes per terra i un taxista amb dues rodes punxades. Aquest és el balanç de l'acció vandàlica del llançament d'una bola de formigó de les que es col·loquen per evitar que els cotxes pugin a la vorera. L'escenari, aquest pont de la ronda entre la travessera de Dalt i la plaça

Santlleí.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

227

http://blogs.ua.es

ciment de les que impedeixen aparcar sobre les voreres i les han llençades des d'un pont. La caiguda d'una d'aquestes boles de més de 80 quilos ha provocat ferides a alguns automobilistes que


Estructures problema-solució Problema

Solució Solució

Problema

Solució

Problema Problema

Solució

Solució Problema 1

Solució Problema 2

Solució Solució

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

228


Estructura seqüencial o temporal

1er pas o època

27/01/2013

2on pas o època

- Enric Queralt i Catà -

3er pas o època

229


Estructura comparativa Comparació entre Té carac teríst iques

1er element

2on element

Té carac teríst iques

S’assemblen en... Es diferencien en...

La meva opinió és.../ La conclusió és/... 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

230


A Estructura comparativa Comparació entre Té carac teríst iques

1er element

2on element

Té carac teríst iques

S’assemblen en... Es diferencien en...

07/10/2012

La meva opinió és.../ La conclusió és/...

27/01/2013

- EQC -

123

B

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8

- Enric Queralt i Catà -

231


Estructures causals Antecedent Conseqüent Antecedent

Antecedent

Conseqüent

Conseqüent Antecedent Conseqüent 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

232


Estructura argumentativa

Tesi Argument 1 Argument 2

Que, a més, vol rebatre un contrargument

Argument 3 Conclusió, reforçament de la tesi inicial 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

233


Ho aprofiteu?

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

234


8 Aquest text el “resumiré” fent un esquema, millor!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

235


Cal fer representacions gràfiques d’allò que s’ha subratllat

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

236


Mapes mentals

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

237


Mapa mental

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

238


http://blocs.xtec.cat/aetp/category/mapaconceptual/

Mapa Mapa conceptual? mental

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

239


Mapes conceptuals

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

240


Mapes conceptuals: aprendre a fer-ne, no a copiar-ne

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

241


El “pare” dels mapes conceptuals Joseph Donald Novak Cornell University 1970

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

242


Ara, potser, més d’un pot estar pensant...

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

243


Sí, tot això està molt bé però... COM? QUAN?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

244


Orientacions didàctiques, generals

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

245


Cal parlar del que llegim, del que entenem, del que no, del que ens sembla important Ho saben? Qui els ho ha dit? Quan ho practiquen?

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

246


Per aprendre a estudiar cal parlar!! “s’aprèn a llegir i comprendre millor els textos i a escriure i a reflexionar i revisar com s’escriu, s’apren a pensar, a partir d’unes bones interaccions orals. En això juguen un paper clau les preguntes, les que realitza el professorat i les que han d’aprendre a formular els nois i noies” (Decrets (142 i 143/2007 DOGC 4915 –pàg. 21828) Annex 1 (comú dels Decrets 142 i 143/2207) 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

247


Construcció conjunta de significat i “préstecs de consciència” (Jerome Bruner)

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

248


Per aprendre a llegir caldria parlar “diferent” Discurs compartit

Orienta el discurs

27/01/2013

MESTRE explica pregunta respon proposa opina

ALUMNE

Reconstrueix el discurs

explica pregunta respon proposa opina - Enric Queralt i Catà -

249 R. Canals, 2008


mestre/a

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

adaptat d’A. Noguerol, 2008

250


Seqüència didàctica bàsica: 1. Us mostro de què és tracta i per què és important. 2. Ho penso en veu alta i ho faig davant vostre. 3. Ara, fem-ho junts! 4. Podeu fer-ho sols? En parelles! 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

251


PALINCSAR, A.S.; BROWN, A.L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. Cognition and instruction, 1, (2), 117-175.

http://www.soe.umich.edu

5

4

ENSENYAMENT RECÍPROC 3

http://red6747.pbworks.com

27/01/2013

2

1.LLEGIR - (silenci Enric Queralt i Catàalta) o veu

252


No han funcionat!!

Per què? http://www.malhivern.com/

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

253


La transferència NO es produeix!

http://quickbase.intuit.com

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

254


Cal aprendre a estudiar amb els materials escolars

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

255


Sí, tot això està molt bé però... COM? QUAN?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

256


Però si no tenim temps?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

257


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

258


Estructura interna títols apartats/conceptes/activitats

conceptes

activitats

Relació amb l’entorn/ els sentits

7

6

Sistema nerviós

14

6

Trastorns del sistema nerviós

6

5

27/01/2013

77

Esquelet

30

Musculatura

17

3

Sistema locomotor i salut

3

9

- Enric Queralt i Catà -

4

33

259


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

260


LNo ’objectiu és memoritzar! es tractaNO de “tenir informació” http://www.aula2005.com

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

261


Avaluació de Cb

Cb

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

? 262


Resultat

Activitats “prescindibles”

20/33 No hi ha temps? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

263


Ensenyar i aprendre a estudiar a l’escola!!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

264


Llegir per aprendre (CM/CS/ESO)

Lectura crítica Competència informacional

Lectura d’estudi 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

265


Aprenent NOMÉS amb això?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

266


Tots són nadius digitals!!

https://sites.google.com/site/juliegsite/edtech-470

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

267


Manuel Castells

Segons Nacions Unides, el 97% de la informació existent al món està digitalitzada i que la majoria és accessible per internet. «El problema és com convertir aquesta informació en coneixement» UOC 12.12.2012 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

268


Nosaltres, som nadius automobilĂ­stics

dymee.com 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

269


els nadius digitals... sobretot, llegeixen en pantalles!

ĂŠs el mateix? http://recursostic.educacion.es

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

270


És el mateix? lector

propòsit propòsit lector

text

text http://www.ssedro.com

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

271


Lectura en pantalla . Simultània: obre i enllaça més d’una pàgina alhora. . Seqüencial: llegeix correlativament de més d’una pantalla. . Relacional: busca informació amb altres . Idiosincràtica: escull diferents opcions i combinacions per construir saber. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

Fainholc (2004)

272


Cassany 2011 http://www.guardian.co.uk

. És més fàcil accedir a la informació, però és més difícil saber-li donar significat. . És més complex integrar de la informació. . El criteri de selecció és del receptor. . La valoració la fa l’usuari: adequació, autoria, veracitat i qualitat. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

273


Hi ha diferències, notables, en els tres elements

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

274


El lector Diàleg text/lector reequilibrat a favor del lector.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

275


El lector Lectura “tallada”: lectura simultània de fonts diverses.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

276


El lector Exploració lliure de vincles entre diferents unitats textuals.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

277


El lector Aproximacions de lectura plurilingüística

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

278


El lector Costa identificar el context cultural del text

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

279


El lector Emocions molt més presents, racionalitat en un segon terme. “Novetat” per damunt de...

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

280


El lector Li resulta més complex arribar a integrar la informació

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

281


Els “textos”

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

282


27/01/2013 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

283

283


http://dueloliterae.blogspot.com

a r u t c u r t s e o r c ma

a r u t c u r t s e o r mic

27/01/2013

superestructura - Enric Queralt i CatĂ -

284


Sorgeixen nous textos i registres

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

285


Els “textos” Homogeneïtzació física i contextual

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

286


Els “textos” Textos multimodals: fotografia, vídeo, parla, música, gràfics, icones, avatars virtuals i recreacions. El text és més complex

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

287


Els “textos” Més textos discontinus

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

288


Els “textos” Molts textos inacabats

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

289


Els “textos” Hipertextualitat Intertextualitat

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

290


Els “textos” Procedències culturals diverses

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

291


Els “textos” Costa poder parlar de text i d’autor originals

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

292


Els “textos” La multisensorialitat preval sobre l’abstracte i el simbòlic.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

293


Llegir per aprendre enmig d’una allau informativa

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

294


El segon diluvi (Lévy, 1998)

ooche813.blogspot.com

27/01/2013

Miquel Àngel (Capella Sixtina)

- Enric Queralt i Catà -

295


Els alumnes naufraguen en oceans d’informació (Monereo,1998)

competentes.wordpress.com 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

296


Què feu per buscar informació d'un tema a internet?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

297


Realment, què fan, què fem?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

298


també ...

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

299


i també ...

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

300


http://www.europapress.es/catala/illes-balears-00231 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

301


TOT és vàlid, fiable i CERT!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

302


Qui s’ocupa dels dominis? .edu .gov .int .mil .net .org

27/01/2013

.biz .info .jobs .mobi .name .tel

- Enric Queralt i CatĂ -

.br (Brazil) .ca (Canada) .cn (mainland China) .fr (France) .in (India) .jp (Japan) .ru (Russian Federation)

303


Lectura en paper / Lectura en pantalla

. copien . no relacionen la informació nova amb la que ja posseeixen. . no organitzen el material de manera lògica. 27/01/2013

. superficials i curiosos. . escanejos aproximatius. . observen elements textuals sense establir associacions amb la informació trobada. . no tenen un objectiu de cerca.

dificultats similars - Enric Queralt i Catà -

304


Els mateixos problemes però...

Augmentats!! 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

305


“L’oceà de dades que inclou la xarxa és inabastable i inútil si no podem distingir les perles de les escombraries.” Cassany, D.(2006): Rere les línies. Biblioteca Universal Empúries. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

306

306


Urgent! 27/01/2013 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

307


DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix

l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària.

Annex 1: Competències bàsiques

No ens tornéssim a equivocar! “...és una competència transversal que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les àrees curriculars. "

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

308

308


Llegir per aprendre (CM/CS/ESO)

Lectura crítica Competència informacional

Lectura d’estudi 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

309


Lectura crítica “Critical literacy” Mestre, ho he llegit al diari i ho han dit a la “tele”, ho he trobat a internet

i què ? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

310


“Immigrant pega adolescent” Mateix dia, en un altre diari, la mateixa notícia té aquest titular: “Dona canadenca pega cap rapat”

Cassany 1999 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

311


“Europa” Firenze “Mediterrània” Casablanca 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

312


Adonar-se’n ha de formar part d’aprendre i ensenyar a llegir, avui Cap a on “em vol portar?” enquest@ 11.03.2010

Creu que el govern podia haver gestionat millor el caos de la nevada? Creu que el govern va gestionar adequadament les conseqüències de la nevada? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

313


Mateix dia, mateixa notícia

http://kiosko.net/ 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

314


LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Quant de temps, cada setmana, llegiu premsa? Article 52 currículum i) Capacitar els alumnes per a l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i de l’ús de les noves tecnologies.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

315


Ciències de la Naturalesa Decret 143/2007 p. 85-99

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

316


Cercar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i fonts, valorar-la críticament i emprar-la per orientar i fonamentar les pròpies opinions i actuacions. Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de la informació trobada. Lectura crítica de textos amb contingut científic, obtinguts de fonts diverses. Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències Cerca de dades en diferents fonts a partir d’identificar paraules clau i anàlisi crítica de la informació trobada. Per transferir el nou coneixement a la interpretació d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent i responsable Lectura crítica de textos que mostrin aplicacions dels coneixements apresos i la seva interpretació. Lectura crítica de textos amb contingut científic, obtinguts de fonts diverses. Lectura de recerques fetes per altres (per exemple, en altres èpoques històriques) i anàlisi crítica dels procediments emprats per a la recollida de dades i de les evidències que es mostren. Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificades sobre alguns casos dels efectes de l’activitat humana en el medi: contaminació, desertificació, afebliment de la capa d’ozó i producció i gestió 27/01/2013 - Enric Queralt i Catà dels residus.

317


Lectura crítica cooperativa Neus Santmartí

Test amb percentatge d’eficàcia, valors (bon humor, vida “bella”, imatge de la dona ideal…)…

2n ESO / IES El Bullidor

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

318


Qüestionari CRITIC (Neus Santmartí) C

Consigna o afirmació que exposa el text

R

Rol del que fa l'afirmació. Qui pot estar escrivint aquesta notícia? Quins interessos hi pot tenir?

I

Idees. Quines idees o creences hi ha darrera l'afirmació?

T

Test. Es podria fer un test o experiment per comprovar-ho?

I

Informació. Quines evidències o proves s’exposen o podrien exposar-se per donar suport a l’afirmació?

C 27/01/2013

Conclusions. Les idees o creences que hi ha darrera d’aquesta afirmació estan d'acord amb el coneixement científic actuali Catà ? - Enric Queralt

319


27/01/2013

http://pinterest.com/guidix/sd-comprendre-predir-prevalorar/ - Enric Queralt i CatĂ -

320


Lectura crítica Dins i fora de la xarxa: . Llegir informació d’una manera selectiva, avaluar-la i qüestionar-la. . Treballar normes d’autocontrol per discernir les informacions potencialment perilloses o indesitjables. . Formular-se preguntes: Què s’ha de creure? Què val la pena? Què té sentit? Què és rellevant? . Entendre que els textos no són neutrals, sinó que representen un punt de vista i en silencien d’altres. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

321


Conclusions: lectura crítica (Daniel Cassany. UAB, 2012)

Lector acrític:

lector crític:

. Busca EL significat (únic, estable). . Està satisfet amb una interpretació personal. . Està satisfet amb UNA font. . Llegeix sempre de la mateixa manera. . Emfasitza el contingut. Busca idees principals. . Es fixa en el que és EXPLÍCIT. . Comprenssió = creure-s’ho 27/01/2013

. Sap que hi ha DIVERSOS significats (situats, dinàmics). . Busca com entenen el text els altres (interpretació SOCIAL, plural) . Busca fonts diverses. . Es fixa en la diversitat de gèneres textuals i pràctiques lectores. . Emfasitza la IDEOLOGÍA. Busca la intenció de l’autor. . Es fixa en el que és IMPLÍCIT. . Sap deconstruir ELEMENTS concrets: referències, estadística... - Enric Queralt i Catà 322 . Comprenssió ≠ creure-s’ho

322


Seguim... . Llegir AVUI . COM ho tenim això del llegir (per què?) . COMPETENT llegint . COM s’hi arriba? . Llegir per APRENDRE: . Lectura d’estudi . Competència informacional . Lectura crítica

. Un camí de millora

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

323


1. Camí de millora “d’escola”

ESCOLA

http://www.cuspidis.es 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

324


D’on partiu ?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

325


On sou? saber llegir relacions grafia-so (EI/CI) reconeixement de paraules treball de frase

saber llegir per aprendre (CM/CS/ESO)

competència informacional lectura d’estudi

(EP/ESO)

idees i relació entre idees maneres de llegir (propòsits) estructura dels textos estratègies de comprensió

llegir per gust


On voleu anar? Com aconseguir-ho? 27/01/2013

Som aquí!

- Enric Queralt i Catà -

327


gust per llegir

ensenyar a llegir

llegir per aprendre

1. Camí d’escola (treballar més, diferent o de bell nou)

1. 2. 3. 4. 5.

Lectura en els documents importants Equip de lectura Lectura en reunions de departament Lectura “arreu” arreu Recursos

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

328


1 Lectura en documents “importants”

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

329


En el projecte de direcció Objectius i compromisos concrets i mesurables

grao.com

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

330


Revisió i anàlisi de resultats Cb i AD Mesures de millora previstes

Consell Escolar http://www.catalunyapress.cat/

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

331


Addenda de lectura al PGAC Objectius de millora de lectura, a les actuacions i a l’avaluació de TOTS els departaments INFORMACIÓ ORGANIGRAMA CALENDARI SEP SERVEIS ESCOLARS TRANSPORT I MENJADOR FESTES AVALUACIÓ INTERNA EQUIPS DE CICLE EAP INFORMÀTICA LLENGUA PCC I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT AL CENTRE 27/01/2013

SORTIDES ATENCIÓ A LA DIVERSITAT REUNIONS DE PARES REUNIONS ÒRGANS DE GOVERN AVALUACIONS METEREOLOGIA LABORATORI BIBLIOTECA COORDINACIÓ EP-ESO TEATRE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L'AMPA

- Enric Queralt i Catà -

332


Memòria anual Revisió i valoració de resultats /efectivitat de les mesures de millora desenvolupades

cinemaclubdevideo.com.ar

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

333


Lectura en els horaris

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

http://www.albertonps.sa.edu.au/flexipage.aspx?PageId=198

334


2 Equip de lectura interdepartamental

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

335


Entusiasta, però

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

336


Per què? .Per analitzar resultats .Per fer visible la lectura .Per promoure la implementació d’estratègies de lectura .Per diversificar les propostes de lectura .Per fer seguiment dels acords dels Departaments 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

337


Estudiar i analitzar “professionalment” els resultats de lectura

Obtenció d’informació

Interpretació i inferència

s’han analitzat els resultats?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

Avaluació i reflexió

338


3 Lectura en reunions de mestres

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

339


http://ielesvinyes.net/

Poseu la lectura a l’odre del dia

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

340


(1995) La coherència pedagògica és un dels factors que permeten explicar l’èxit acadèmic de les institucions educatives.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

341


Imprescindible per millorar


La feina dels mestres pot ser MOLT efectiva Proves de Cb EP i ESO (2012)

Mateixa zona geogràfica i econòmica Diferències de prop de 30 punts (sector econ. mitjà) Diferències de > 16 punts (sector econòmic baix) 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

343


Reunions de departament Menys “gestió”

Més “reflexió pedagògica”

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

344


ó i t s e G

27/01/2013

!! r a l o c es

- Enric Queralt i Catà -

345


quins i s’ensenyarà DECRET 143/2007, de 26textos de juny,es pelllegiran qual s’estableix l’ordenaciaó dels ensenyaments de l’educaci ria obligatòria llegir óa secund cadaààrea? Article 7.5 Els centres fomentaran la lectura en totes les matèries, com a factor bàsic per el desenvolupament de les competències bàsiques i per l’adquisició dels què, quan i com? objectius educatius de l’etapa. Article 8.2 En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

346


Llegiu aquests textos i després parlarem de les diferències que tenen

27/01/2013

Adaptat - Enric Queralt i Catà -

de Dolors Quinquer

347


Una nit de lluna plena La lluna avui és molt gran, rodona, de color blanc trencat, brilla en el cel fosc envoltada d’estrelles. És lluna plena. Invita a somiar, a pensar en altres llocs, en altres vides ...

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

Dolors Quinquer

348


la lluna La lluna és el satèl·lit de la Terra. El seu relleu és molt accidentat: existeixen amples planes, anomenades mars i altes muntanyes semblants a cràters. La lluna fa un moviment al voltant de la Terra i un altre al voltant d’ella mateixa. Els dos moviments duren 28 dies, és per aquest motiu que sempre veiem la mateixa cara de la lluna. La lluna és visible des de la Terra de diferents maneres, que anomenen fases. Les fases de la lluna són quatre: lluna nova, quart creixent, lluna plena i quart minvant. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

Dolors Quinquer

349


Cada disciplina té el “SEU”

patró temàtic i lingüístic

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

350


Per concretar i definir criteris d’avaluació Un alumne de 2n demostrarà comprendre notícies d’actualitat quan: . Sàpiga localitzar-ne el redactor . Identifiqui, què ha passat, on, quan, a qui, com i per què ha passat. . Pugui formular una opinió personal (causa –efecte) relacionada amb la seva experiència personal . Pugui fer el seguiment de la notícia en tres mitjans diferents i comparar-los críticament 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

351


A 4t d’ESO sabran comparar webs de la mateixa temàtica, a partir de criteris i...

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

352


Redactar un informe coherent: . Domini i autoria (.com /.org/ .edu) . Adreça @ (i rapidesa en la resposta) . Informació justificada . Actualització . Enllaços (tipus i funcionament) . Cercador

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

criteris

353


4 “Veure” lectura arreu Important en temps i en espai!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

354


Que es “trobi” en el trajecte fins les classes

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

355


http://blocs.xtec.cat/ieslaroca

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

356


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

357


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

358


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

359


Poseu els llibres i la lectura a les mans del professorat de VIP, veureu!!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

360


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

361


Al bar de l’institut!!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

362


A l’escola, de llibres!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

363


Alumnes de l’aula oberta! 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

364


Totes les celebracions amb lectura!!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

365


Celebreu-lo!!

http://biblioweb.blogspot.com

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

366


Feu-ne! 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

367


Escola Andorrana de Batxillerat /TV3

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

368


5 Recursos

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

369


Una escola sense una bona biblioteca ĂŠs com una piscina sense aigua 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

370


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

371


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

372


Signeu-hi convenis!!

Us deixaran MOLTS llibres 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

373


“Préstecs interbibliotecaris” LLEI 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. (DOGC: 1727 de 29.03.1993) Article 5: Integren el Sistema Bibliotecari de Catalunya: a) La biblioteca nacional de Catalunya. b) El Sistema de Lectura Pública de Catalunya. c) Les biblioteques universitàries, les biblioteques de centres d'ensenyament no universitari i les biblioteques especialitzades. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

374


Moltes escoles ja ho fan!

Biblioteca Pública de Torreforta TARRAGONA 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

375


Possibilitats infinites per ensenyar i aprendre a llegir

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

376


Qui vol llegir amb mi?

Seguiu-me!! 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

377


http://blogs.ua.es

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

378


[1] http://www.ivoox.com/peix-nicolau-audios-mp3_rf_473236_1.html

QUI? QUÈ? QUAN? ON? COM? PER QUÈ? Una acció vandàlica ha estat a punt de provocar una tragèdia aquesta matinada a la ronda del Mig de Barcelona. Encara que sembli impensable, uns individus han arrencat dues grans boles de

han hagut de fer maniobres brusques per evitar que els caiguessin a sobre. Ningú s'explicava aquesta matinada a la Ronda del Mig de Barcelona, com algú pot no valorar les conseqüències d'una gamberrada així. Dos motoristes per terra i un taxista amb dues rodes punxades. Aquest és el balanç de l'acció vandàlica del llançament d'una bola de formigó de les que es col·loquen per evitar que els cotxes pugin a la vorera. L'escenari, aquest pont de la ronda entre la travessera de Dalt i la plaça

Santlleí.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

379

http://blogs.ua.es

ciment de les que impedeixen aparcar sobre les voreres i les han llençades des d'un pont. La caiguda d'una d'aquestes boles de més de 80 quilos ha provocat ferides a alguns automobilistes que


2. Camí de millora “d’aula”

AULA

http://www.cuspidis.es 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

380


gust per llegir

ensenyar a llegir

llegir per aprendre

2. Camí d’aula (treballar més, diferent o de bell nou) 1. 2. 3. 4. 5.

Biblioteques d’aula Millorar les preguntes Activitats amb lectura Llegir en pantalles Sortides

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

381


1 Biblioteques d’aula

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

382


L’espai “parla”

27/01/2013

Que es vegi lectura a les aules - Enric Queralt i Catà -

-

http://www.kassblog.com/

383


A les aules dels grans, també caldria!

http://cpmaxcruzrebosa.juntaextremadura.net

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

384


http://dev.nlmusd.k12.ca.us

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

385


Biblioteques a totes les aules de 1r a 4t Institut Josep Brugulat de Banyoles

http://www.iesbrugulat.net/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=70 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

386


1h. set ma nal

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà http://www.scribd.com/doc/47816266/PLEC-fitxa-2009-10-INS-CASTELLO-D-EMPURIES

387


A partir del dilluns 3 d’octubre s’inicia la LECTURA A L’AULA. És un projecte de Centre que comença ja a tenir una certa trajectòria dins la dinàmica de l’institut. Amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura, totes les aules dels cursos d’ESO disposen d’una biblioteca que conté uns 120 títols diferents. Cada alumne dedica mitja hora diària, quatre dies per setmana, a la lectura silenciosa del llibre que lliurement ha triat. 27/01/2013 - Enric Queralt i Catà 388


Què és un lector “implicat”, segons PISA 2009? . Té interessos definits . Té temes de lectura preferits . Llegeix per iniciativa pròpia . Llegeix molt i amb freqüència . Llegeix textos impresos i electrònics, variats . Té una xarxa social per compartir 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

389


Lectura autònoma: justificació . Suposa un esforç menor que permet concentrar-se en la comprensió. . Elimina pressió emocional en no haver-hi judici social. . Permet adaptar-la al propi ritme de lectura. . Millora la lectura d’aprenentatge i d’estudi. . El lector pot executar tècniques i estratègies treballades anteriorment. . Millora l’ortografia (per la pràctica de la via lèxica). 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà - Mabel Condemarín (PLSS) Universitat Pontifícia de Xile

390


2 Millorar les preguntes Si no les canviem, no passarĂ res!!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

391


Ho recordeu, no?

Només recuperen informació explícita!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

392


1. Comprensió global : considerar el text com un tot, identificar idea principal o general del text 2. Obtenció d’informació literal: localitzar i extreure informació concreta (atenció de parts o fragments del text) “aquí punxen” 3. Interpretació del significat : capacitat de realitzar inferències i extreure informació no explícita 4. Reflexió i valoració: reflexió crítica sobre les qualitats del text quan a la utilitat i rellevància de la 27/01/2013 - Enric Queralt i Catà informació

393


Cal triar les bones preguntes, o fer-ne de noves que suposin: . Inferir . Relacionar . Interpretar . Resumir . Treure conclusions . Emetre judicis 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

394


Inferir i relacionar informació!!

De què li serveixen els pulmons a les neus santmartí mans? Per què respirem més vegades per minut quan correm que quan estem asseguts? http://www.uib.cat/ca/infsobre/serveis/generals/slg/gt/term_imatges/cos_huma/imatges/f05.gif

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

395


Si després de llegir un text sobre mamífers els preguntéssim...

No seria el mateix!! . Per què la cura dels fills pot afectar el desenvolupament del cervell? . A què es degut l’èxit dels mamífers? quines són les causes d’aquest èxit? Sánchez Miguel (2000) 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

396


3 Millorar les activitats de lectura

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

397


Oferiu-los les condicions que asseguren la implicació en la lectura (PISA 2009): . Rellevància (proposeu-los de llegir coses amb sentit) . Suport a l’autonomia (que puguin decidir què llegir i com) . Interacció social (que puguin llegir junts i parlar del llegit) . Oportunitat per llegir (oferiu-los temps i entorns de lectura) 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

398


i a PISA 2009 hi ha alumnat implicat en la lectura:

. llegeixen coses amb sentit . poden decidir . llegeixen junts i parlen del llegit . hi ha temps i entorns de lectura 06/10/2012

- EQC -/

199

PISA a les aules

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

399


Continueu llegint als alumnes

http://willvaus.blogspot.com.es/

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

400


Cada dia un tros!

1r

O S E

http://brayan-brayanguti.blogspot.com http://matildamjel.blogspot.com

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

401


http://3.bp.blogspot.com/_1o6AuwBqky4/TAd1crGjfbI/AAAAAAAAAao/2sKez4TPsMA/s1600/parelles+ling%C3%BC%C3%ADstiques+1r+ESO+001.jpg

“Mentors de lectura”

27/01/2013 http://www.iescapnorfeu.cat/intraweb/images/xin ha/Parlem-nos.JPG

- Enric Queralt i Catà -

402


http://3.bp.blogspot.com/_1o6AuwBqky4/TAd1crGjfbI/AAAAAAAAAao/2sKez4TPsMA/s1600/parelles+ling%C3%BC%C3%ADstiques+1r+ESO+001.jpg

http://www.worldreader.org

“Mentors de lectura”

http://bethechangeflkeys.com

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

403


http://acollidainter.blogspot.com.es/

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

404


Per donar bastides a l’aprenentatge Exploració

El llegir i l’escriure, modelat i compartit

Pràctica guiada

Treball independent

Ensenya'm què és

Ensenya'm com es fa

Ajuda'm a fer-ho

Deixa-m'ho fer a mi sol

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

405


Rosa, comença tu.sentit Prou. Segueix , Arnau! Quin té? Té uns efectes “demolidors”

45% 27/01/2013

25% - Enric Queralt i Catà -

406


els textos s’han de preparar!! Treballeu -ho regularment i sistemàtica lent i amb despreci!!!

fort /mà i dit índex alçats

obrir els ulls i mirar

lent i oscil·lar el cap 27/01/2013

lent + solemne - Enric Queralt i Catà -

407


Millor, en modalitats “autèntiques”

http://travesia.mcu.es/receta.asp http://library.escondido.org

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

408


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

409


Lectures obligatòries!

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

410


Diversifiqueu l’oferta de lectures obligatòries Els relats de vida no els agraden, tant

http://www.west.org.nz

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

411


A ells, també els agraden… Llibres de física, química, biologia, tecnologia, art, naturalisme... Biografies Relats històrics Relats de novel·la negra Llibres de viatges Poesia visual Àlbums d’adults Novel·la gràfica Reculls de columnes d’opinió 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

412


Els departaments diuen...

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

413


Llibres il·lustrats Complexitat interpretativa . Àlbums . Còmics . Novel·les gràfiques . Poesia il·lustrada . Poesia visual

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

414


Àlbums

Institut La Roca

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà http://blocs.xtec.cat/ieslaroca/dinamitzacio-lectora/

415


Novel·la gràfica

Hi ha reticència del professorat respecte la introducció decidida de la literatura juvenil a l’aula (per poc coneixement, per poca valoració…) 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

416


Diaris personals de lectura (Institut Moisès Broggi) Autor: Títol: Col·lecció: Editorial: Ciutat: Any: He triat el llibre per: He abandonat la lectura per: Recomanaria la lectura per: Data... Pàgines llegides 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

417


Busqueu-les al Què llegeixes? Llegiu-ne amb la PDI els comentaris

Entreu-hi, sovint!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

418


Audiollibres

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

419


4 Llegir pantalles

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

420


“Llegiu pantalles”

Què i com? 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

421


Teniu 3 reptes...

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

422


Aprendre TIC, o aprendre amb les TIC? Aules d’informàtica?

27/01/2013

clikiando.blogspot.com

1 - Enric Queralt i Catà -

423


LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

Article 21 Drets dels alumnes h) Ésser educats en el discurs audiovisual.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

424


LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Article 87 Organització dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge

...els centres han de definir entorns d’aprenentatge que permetin el treball en xarxa

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

425


2

UOC: La majoria dels mestres són bons usuaris d’internet

a casa, però!! 27/01/2013

Per què l’educació es resisteix a la tecnologia? - Enric Queralt i Catà -

426


Responsablement i professional no podem mirar cap a un altre costat Quants vĂ­deos heu emprat, aquesta setmana? 27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

427


LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Article 104 La funció docent

j) …utilitzar les TIC, conèixer-les i

dominar-les com a eina metodològica.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

428


3

La cohesió social (2on objectiu D.E)

2009/ el 40% de les llars d’alumnat SENSE accés a internet 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

429


Què fa l’escola per compensar-ho? cohesi ó social (2on objectiu D.E) Llei 12/2009, d’educació Article 89

?

Serveis digitals i telemàtics a disposició dels centres 1. El Departament ha de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt telemàtics 2009/deelserveis 40% digitals de les illars orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa. Els centres hantenen de posar aquests serveis, de l’alumnat NO accès a internet en la mesura que escaigui, a disposició del professorat, els alumnes i les famílies. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

430


Una persona competent informacionalment...

I .Reconeix quan té una necessitat d'informació. .Determina l'abast de la informació requerida. .Hi accedeix amb eficiència. .Avalua la informació i les seves fonts. .Incorpora la informació seleccionada a la seva pròpia base de coneixements. Departament d’Ensenyament, Curs Biblioteca Escolar II, La competència Informacional 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

431


Abans de la cerca... Què busquem?

Per què ho necessitem? Com ho busquem? (motors de cerca, paraules clau, portals...)

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

432


Cerca i recuperació de la informació 1) Identificar les necessitats d’informació 2) Conèixer els recursos 3) Localitzar i recuperar la informació

Sobretot!! 4) Avaluar els resultats del procés de cerca 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

433


Factors que augmenten la credibilitat d’un web Fogg (2002) 1. Ràpida resposta a l’usuari sobre preguntes sobre el servei. 2. Informació àmplia que és atribuïda a una font específica. 3. Referències de les credencials dels autors de cada article. 4. Articles amb citacions i referències. 5. Conté possibilitats de cerca interna. 6. Ofereix informació en més d’una llengua. 7. Conté opinions i crítiques dels usuaris. 8. Té valoracions o crítiques del seu contingut. 9. Selecciona el contingut d’acord a les preferències de l’usurari 27/01/2013 i Catà 434 10. Reconeix que l’usuari- Enric l’haQueralt visitat abans.


Factors de veracitat que augmenten la credibilitat d’un web Fogg (2002)

1. El web ha estat útil per a l’usuari anteriorment.

2. Hi ha l’adreça física de l’organització. 3. Hi ha un telèfon de contacte. 4. Es dóna un e-mail de contacte. 5. Està connectat a webs que l’usuari troba creïbles. 6. Exposa la seva política de privacitat. 7. Hi ha vincles a d’altres fonts i d’altres materials. 8. Està recomanat per un mitjà de comunicació fiable 9. Està recomanat per un amic. 10. Acaba amb “.org”. - Enric Queralt i Catà 27/01/2013

435


Valorar llocs web!

Seqüencieu-ho!!

http://www.diba.es/chilias/inici.asp

. Organització coneguda i reconeguda

. Actualització periòdica . Nom i correu@ del responsable . Enllaços a webs coneguts . Funcionament dels enllaços (links) . Enllaços degudament llicenciats . Rapidesa de resposta . Autoria, llicències i adreces@ de textos i imatges. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

436


Una persona competent informacionalment...

II .Utilitza la informació de manera eficaç per a dur a terme tasques específiques.. .Hi accedeix i la utilitza de forma ètica i legal. .Classifica, emmagatzema, manipula i combina la informació reunida o generada. .Genera, registra i comparteix la nova informació generada Departament d’Ensenyament, Curs Biblioteca Escolar II, La competència Informacional 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

437


Durant la cerca... Web1: Adreça URL Autor o responsable Darrera actualització Informació

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

438


Busquem...

web1

web2

Coincideixen?

quines parts? quina funció? quant mesura l'intestí gruixut? quant mesura l'intestí prim?

27/01/2013 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

439

439/85


Que actuin amb ètica!! L’escala evolutiva dels dofins Els dofins d’ara tenan avanpasats. Els primers avanpasats vivian a terra fa 50 milions d´anys i es deien Mesonychidae. http://paleofreak.blogalia.com/historias/54241 Els sagüens eran amfibis i pudian antra i surti da l’aigua. Encara tenien potes llargues.Van viure fa 45 milions d´anys. Eren els Protocetidae. http://www.indiana.edu/~ensiweb/lessons/whale.ev.html Els que van venir despres ja es van quedar a l’ aigua i es deien Dorudontidae . http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=2&cid=13432&bl=1&viewall=true

Al evolucionar les seves potes es van tornar molt curtes. Van viure fa 40 millons de anys. Despres les potes de devan van evolucionar en aletes i les de derrere van desapareixer. Eran als Squalodontidae. Van viure fa 25 milions d’ anys. http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/520Cetartiodactyla/520.200.html Els dofins d’ara van aparexa fa 15 milions d’ anys. Son els Delphinidae. http://cristialcala.blogspot.com/2010_06_01_archive.html http://biojcosta.blogia.com/2008/041703-la-evolucion-del-delfin.php 27/01/2013 - Enric Queralt i Catà 440


Competència Informacional Cerca i recuperació de la informació

Tractament de la informació

Identificar necessitat

Organitzar informació

Conèixer recursos

Transformar informació

Localitzar i trobar Avaluar resultats 27/01/2013

U

g r

Comunicació i aplicació de la informació

Actuar amb ètica

n e

! t

Compartir i aplicar coneixement

Departament d’Ensenyament, Curs Biblioteca Escolar II, La competència Informacional - Enric Queralt i Catà -

441


Tots els models s’assemblen

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

442


1. Definició de la tasca. Defineix del problema d’informació. Identifica la informació necessària. 2. Estratègies per buscar informació. Determina totes les fonts possibles. Selecciona les millors fonts.

3. Localització i accés. Localitza les fonts. Troba informació a través de les fonts.

4. Ús de la informació. Aprofundeix en la informació: llegeix-la, escolta-la, visualitza-la... Extreu la informació rellevant.

5. Síntesi. Organitza la informació provinent de diferents fonts. Presenta la informació.

BIG 6

6. Avaluació. Jutja el producte (eficiència). Jutja el procés (efectivitat). 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

443


5 Sortides

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

444


Porteu-los a llegir a la biblioteca pública Ajudeu que se’n facin socis Divulgueu-ne les activitats Escola Orlandai

http://bibliotecamarcellidomingo.blogspot.com.es

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

445


També a les llibreries

SOVINT! http://2.bp.blogspot.com/_GJkSmlplX1k/S86rQHw9rpI/AAAAAAAAAI4/x36ZeCPkU8/s1600/abacus.bmp

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

446


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

447


Gòtic civil català!!

Biblioteca Nacional de Catalunya

27/01/2013

Biblioteca Nacional de -Catalunya - Enric Queralt i Catà

448


i si aneu a París...

http://www.photosparis.fr/

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

449


Poseu les biblioteques a la llista de visites http://poppinsontheroad.blogspot.com.es

http://www.nikon.es/microsites/d800/es_ES/architecture

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

450


http://archimostri.wordpress.com

o a Pristina (Kosovo)

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

451


o a Berlín

http://www.facebook.com/pages/Bookcrossinghttp://www.facebook.com/pages/Bookcrossing-enen-català català-elsels-llibresllibres-Lliures

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

452


Bookcrossing a Berlín

http://catberlin.blog.cat

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

453


o a Tortosa!!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

454


Un desig i una pregunta Una conclusió Un agraïment Algunes recomanacions Un epíleg 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

455


Aprendre a llegir s’ha de recordar com un regal, com una abraçada! el desig...

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

456


La pregunta:

a 1r d’ESO poden “saber llegir”?

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

457


La conclusió L’alumnat espera el NOSTRE èxit

S’HO MEREIX!!

27/01/2013 27.01.13

- EQCi Catà - - Enric Queralt

458


Escola Baloo de Barcelona Escola Casas de Barcelona Escola de Collsupina Escola Dr. Ferran i Clua de Barcelona Escola La Barquera d’Alió Escola M. de Déu del Remei d’Alcover Escola Martí Poch de l’Espluga de Francolí Escola Olga Xirinacs de Tarragona Escola Orlandai de Barcelona Escola Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes Escola Salvador Espriu de Sant Feliu de Llobregat Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp Institut Antoni Torroja de Cervera Institut Castelló d'Empúries d’Empúries Institut Escola Pi del Brugar de Reus Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès Institut Joan Amigó de l’Espluga de Francolí Institut La Roca de La Roca del Vallès Institut Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona Institut Puig Cargol de Calonge-Sant Antoni Institut Santiago Apostol d’Almendralejo Institut Sól-de-riu d’Alcanar Institut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

L’agraïment

459


Les recomanacions... Felipe Zayas Professor d’Educació Secundària (País Valencià)

http://www.slideshare.net/felipezayas/aspectos-de-la-competencia-lectora 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

460


BĂ sics per a tothom! Imprescindible!

27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

461


Ed. Morata 27/01/2013

Ed. Santillana - Enric Queralt i CatĂ -

462


Coelho, E. (2005): Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Una aproximació integrada. Barcelona: ICE de la UB i Editorial Horsori 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

463


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

464


Bibliografia i webgrafia de lectura digital . BLASCO, A.; DURBAN, G. (2011): La competència informacional: del currículum a l’aula. Barcelona, Rosa Sensat (Dossiers, 72) . COLL, C. (2005): “Lectura y alfabetismo en la sociedad de la información” [ En línia] UOC Papers, núm. 1 . CASSANY, D. (2006): Rere les línies. Sobre la lectura contemporània. Barcelona: Empúries . EISENBERG, M. i BERKOWITZ, R. “Big 6” http://www.big6.com [21.03.2012] . FAINHOLC, B. (2004): Lectura crítica en Internet. Análisis y utilización de los recursos tecnológicos en educación. Rosario: Homo Sapiens Ediciones. . FOGG, BJ. (2003) “Prominence-Interpretation Theory: Explaining How People Assess Credibility Online”. Stanford Persuasive Technology Lab. CSLI, Stanford University. http://credibility.stanford.edu/ . FUENTES, M. (2001) “Naufragar en Internet. Estrategias de búsqueda de información en redes telemàticas”. http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html [23.03.2012] . KRUSE, P. (2010): The network is challenging us [en línia] . SOLÉ, I. (2005) “PISA, la lectura i les seves lectures”. Guix, núm. 312, pp. 27-35. 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

465


27/01/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

466


L’epíleg:

s e i d 5 16 ny m a i s n o a l e t cad ard u j a r pe

“Hem d’aconseguir que les persones siguin responsables de les seves eleccions, no de les seves circumstàncies” John Rawls

(Filòsof nordamericà 1921-2002) 27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

467


equeral2@xtec.cat http://blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra/ http://blocs.xtec.cat/llegintambelspeusaterra

Aquesta obra està subjecte a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta llicència accediu a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ o envieu una carta sol·licitant-la a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, EUA.

27/01/2013

- Enric Queralt i Catà -

468

Ensenyar a llegir a la Secundària, toca? per què?  

Presentació que va utilitzar el Sr. Enric Queralt a la conferència del passat 30 de gener 2013