Page 1

Verticale bermbeveiliging

1 Project naam project locatie

Aanbrengen van 9 kilometer hout-stalen geleiderail voor obstakels (bomen) langs provinciale wegen en waterwegen. Divers, langs provinciale wegen in Overijssel.

start uitvoering oplevering

oktober 2010 december 2010

2 Omschrijving project De provincie Overijssel werkt momenteel op 250 locaties op het provinciale wegennet aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Het doel van deze werkzaamheden is om de wegen snel en effectief nog veiliger, overzichtelijker en herkenbaarder te maken. Het project ‘Kosteneffectieve Maatregelen’ (KEM), dat onderdeel uit maakt van het programma ‘Overijssel doet meer voor verkeer’, is begin 2006 van start gegaan en loopt nog tot eind 2010. De tweede en huidige fase van KEM omvat onder andere het afschermen van bomen met een zogenaamde ‘hout-stalen geleideconstructie’. Daarnaast wordt langs enkele kanalen, om ongevallen te water te voorkomen, ook een hout-stalen geleiderail geplaatst

3 Doelstelling De geleideconstructie is een rail met een kern van staal en een buitenkant van hout. Hierdoor is deze goed in te passen in een landelijke omgeving. Bij het inrijden van de geleiderail wordt de auto opgevangen en voorkomen we ernstig letsel. Ook motorrijders worden beschermd door het plaatsen van een doorgaande balk onder de geleiderail. Mocht de motorrijder uitglijden en in de rail schuiven wordt hij door deze balk opgevangen. Op deze aanvullende voorziening is positief gereageerd door onder andere de Motorrijdersbond, die zich inzet voor de veiligheid van de motorrijders in de provincie.


Beoogde effect: De provincie hecht veel waarde aan haar (oude) boombestanden en wil deze zoveel mogelijk sparen. Het plaatsen van een geleiderail biedt hiervoor een goede oplossing. Deze constructie beschermt zowel de bestuurder van de auto als de boom, wanneer deze van de weg raakt. Het kappen van grote hoeveelheden bomen is daarom niet nodig en kunnen waardevolle en beeldbepalende bomen behouden blijven. 4 Resultaten De bedoeling is dat met behulp van de hout-stalen geleiderail het aantal dodelijke en ernstige wordt geminimaliseerd. Er wordt een reductie verwacht van 80 %. 5 Techniek De constructie bestaat uit een stalen kern afgedekt met houten delen. Het geheel heeft een houten uitstraling. Er is gekozen voor twee verschillende typen geleiderail gekozen, die in vormgeving eigenschappen duidelijk van elkaar verschillen. Op deze manier kan per locatie het best passende type worden geplaatst. Daarnaast zijn deze twee typen geleiderail het meest milieuvriendelijk en garanderen een langere houdbaarheid ten opzichte van andere typen.

Bij open landschappen en kanalen is gekozen voor een open en rechthoekig type.

In besloten landschappen en bosgebieden is gekozen voor een meer massiever type.

In beide gevallen wordt in bochten een motorrijdersbeveiliging opgenomen. Deze beveiliging


bestaat een plaatstalen plank onder de horizontale houten ligger.

6 Monitoring Naast het bijhouden van de ongevalregistratie heeft adviesbureau DHV de volgende onderzoeksvraag gekregen: Hoe verhouden zich de genomen maatregelen, kosten en effecten tot de verwachtingen vooraf. Hoe kunnen verschillen verklaard worden. Wat zijn de gedragseffecten Wat is de beleving van de weggebruiker Hoe verhouden de effecten van de KEM aanpak zich tot het landelijke ongevallen beeld 7 Onderhoud Voor reparaties is een beperkte voorraad aanwezig op de provinciale steunpunten of op afroep bij de leverancier. 8 Opvolging Daar met hout-stalen geleiderail in het buitenland al veel goede ervaringen mee zijn opgedaan ligt het niet in de bedoeling een langdurige pilot te doen. Op korte termijn wordt de invloed op het rijgedrag bekeken. Vervolgens wordt besloten om nog eens 10 kilometer aan te leggen.

9 Organisatie en contactpersonen opdrachtgever naam functie telefoonnummer e-mail-adres opdrachtnemer

Provincie Overijssel Evert Driegen projectleider 038 – 4997105 e.driegen@overijssel.nl

Andrea Freund adviseur landschap 038-4997078 ACI.Freund@overijssel.nl

Vermeulen Benthuizen B.V.

Verticale%20bermbeveiliging_factsheet  

http://www.crow.nl/Downloads/Duurzaam%20wegbeheer/Verticale%20bermbeveiliging_factsheet.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you