Page 1

Value Engineering bij Ministerie I&M “If you can't get the Product you must get the Function”

07 nov 2012


Missie van Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat werkt voor u aan: • droge voeten • voldoende en schoon water • vlot en veilig verkeer over weg en water • betrouwbare en bruikbare informatie

Behoeftes

Rijkswaterstaat 07 nov 2012


Beheergebied van Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt drie rijksinfrastructuurnetwerken

Rijkswaterstaat 07 nov 2012


Waarde =

Behoefte functie + prestatie = Middelen Kosten(LCC )

SAA, Ring Utrecht

Rijkswaterstaat 07 nov 2012


Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu de nationale infrastructurele netwerken beheert en ontwikkelt.

DG Bereikbaarheid

RWS

Rijkswaterstaat 07 nov 2012


Waarom VE bij Ministerie I&M

Rijkswaterstaat 07 nov 2012


Bespaart Verenigt

Versnelt Value Engineering

Voorkomt

Verbetert Rijkswaterstaat

07 nov 2012


Mogelijke VE momenten in de Verkenning

Startfase: Opstellen PvA, aanscherpen probleemanalyse

Analyse: ontwikkelen alternatieven, selectie ‘top 3’ (zeef 1) VE

Beoordeling: Beoordeling ‘top 3’ kansrijke alternatieven en keuze VKA (zeef 2) VE

Besluitvorming: Voorkeursbeslissing

Rijkswaterstaat 07 nov 2012

VE%20bij%20Risnet%20Congres%207%20nov%202012_Anand%20Ramdien  

http://www.crow.nl/Downloads/RISNET/Bijeenkomsten/VE%20bij%20Risnet%20Congres%207%20nov%202012_Anand%20Ramdien.pdf